Olet Media Guru RAPORTTI Projektin toteutusaika: 3/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olet Media Guru RAPORTTI Projektin toteutusaika: 3/2011 11/2013. 2011-2013"

Transkriptio

1 Olet Media Guru RAPORTTI Projektin toteutusaika: 3/ / Koordinaattori Siru Sirén / Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto/ Aluetyön yksikkö

2 SISÄLLYS OLET MEDIA GURU TOIMINTAKUVAUS... 1 TAVOITTEET... 1 KOHDERYHMÄ... 2 TOTEUTUS Osa A: RYHMÄT... 2 Osa B: AVOIN TOIMINTA... 3 YHTEISTYÖ... 4 RAHOITUS... 4 PROJEKTIN TULOKSET JA ARVIOINTI... 5 TILANTEET RYHMÄTYÖSKENTELYN PÄÄTTYESSÄ... 6 OSALLISTUJIEN OMAA ARVIOTA HANKKEESTA... 7 SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMA... 8 YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KOKEMUKSIA... 9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITTÄMINEN MITÄ TULI TEHTYÄ JA MITEN KATSAUS TULEVAAN Liite Liite Liite

3 1 OLET MEDIA GURU TOIMINTAKUVAUS Taustana projektin aloittamiselle oli huoli nuorten aikuisten työttömyyden rajusta kasvusta. Asukas- ja kumppanuustalojen on tarkoitus toimia alueella myös työllistämispaikkoina samalla, kun tarjota alueen kaikille asukkaille yhteisiä tiloja kokoontumiseen ja vapaa-ajan viettämiseen. Asukastaloilla on myös merkittävä rooli sosiaalityön palvelupisteiden asiakasryhmätyön mahdollistajana. Luovan alan ihmisillä on usein muita aloja hankalampaa löytää työllistymismahdollisuuksia, ja projektin avulla saimme myös alueen omat voimavarat käyttöön. Aikaisemmin aikuisilla on ollut vähän mahdollisuuksia harrastaa matalan kynnyksen mediatoimintaa, joka olisi maksutonta ja vapaamuotoista. TAVOITTEET Kehittää nuorille aikuisille toiminnallisia menetelmiä, jotka heitä itseään kiinnostavat. Antaa asukkaille vaihtoehtoisia työkaluja toiminnallisuuteen. Kyetä kehittämään mielekkäitä vaihtoehtoja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea oman alan löytämisessä sekä työkokemusta media-alan työhön. Nuoret toivoivat ensisijaisesti toiminnallisia ratkaisuja ja järkevää tekemistä kuin keskusteluun perustuvia ryhmiä. Työllistävä sosiaalityö osana Aluetyön yksikön toimintaa (nuorten työllistäminen taloille projektin kautta), myös muualla kuin pohjoisella alueella Asukastalojen ja alueiden toiminnallisuuden lisääminen ja markkinointi. Nuorentaa asukastalojen profiilia Projektin tavoitteena on omalta osaltaan antaa nuorille aikaa sosiaalityön panoksen lisäksi, eli täten laajentaa palvelupisteiden toimintaa Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen niiltä osin, kun se liittyy projektiin Tavoitteena kaikessa toiminnassa oli yhteisöllisyyden lisääminen tukien heikoimpien osallistumismahdollisuuksia. Toimintaa ei tarkoitettu ainoastaan palvelupisteiden asiakkaille vaan ryhmätoimintaa pyrittiin integroimaan Helsinkiläisen aluetyön avoimeen toimintaan. Ideana oli, että opetus yhdistyy käytännön tasolla ryhmässä harjoitteluun, jolloin osallistujat voivat myös tukea toisiaan. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten käytännön toimintamahdollisuuksien tukeminen median avulla vaihtoehtoisen matalan kynnyksen ryhmätoiminnan kehittäminen nuorille aikuisille työllistäminen aluetyön yksikön asukastaloihin asukastalojen profiilin nuorentaminen toimintojen ja markkinoinnin kautta tukea sosiaalityön palvelupisteiden työntekijöitä hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen projektin avulla

4 2 KOHDERYHMÄ Tavoitteena oli saada mukaan ensisijaisesti noin vuotiaita nuoria aikuisia, etusijalla kouluttamattomat nuoret, koulupudokkaat ja omaa alaa etsivät sosiaaliviraston palvelupisteiden asiakkaina olevat. Ei edellytetty työvoimatoimiston asiakkuutta eikä aikaisempaa koulutusta media-alalta. Tarkoituksena oli luoda mahdollisuudet kaikille media-alasta kiinnostuneille. Lisäksi kohderyhmänä toimivat käytännössä kaikki projektin toiminta-alueen asukkaat Helsingissä, joille asukastalojen toiminta oli entuudestaan tuntematonta. TOTEUTUS Kolmen vuoden aikana projektityöskentelystä muodostui kaksi erilaista kokonaisuutta, joista toinen oli suljettu ryhmätoiminta ja toinen oli alueella tapahtuvaa alueellista toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Markkinointi tapahtui lähes koko Helsingin laajuisesti lähettämällä mainokset ja saatekirjeet sekä sähköisesti että postitse yhteistyökumppaneille, joilla oli kohderyhmän edustajia. Tiedotuksessa hyödynnettiin teknisesti Asukastalo Saunabaarin tiedottajaa. Ryhmätyöskentelyn osalta sosiaaliohjaaja kävi sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tiimeissä esittelemässä toimintaa niissä toimipisteessä kausittain, joihin tuli kutsu osallistua. Osa A: RYHMÄT Näkyvimmiksi ja tavoitteellisimmaksi toiminnaksi projektissa muodostui sosiaaliohjaajan suunnittelema suljettu ryhmätoiminta. Yhteensä muodostui viisi erillistä ryhmää, joiden koko vaihteli 6 9 osallistujan välillä. Tapaamiset kokoonpanoissa olivat kolmen kuukauden ajanjaksoilla pääsääntöisesti kerran viikossa keskiviikkoina. Sosiaaliohjaaja toteutti työpajamuotoista ryhmätoimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että suunnitelmat tarkentuivat ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Alussa sosiaaliohjaaja toteutti kaikille ryhmäläisille kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää taustoja ja toiveita työskentelyn suhteen. Ryhmän perusrunko: tutustuminen ja starttikysely valokuvaus ja kuvankäsittely retket paikallisten tapahtumien tuottaminen markkinointi päättäjäiset (Kuva: Signe Suvinõmm) Ryhmiin ohjautui pääasiassa sosiaaliviraston palvelupisteiden asiakkaita, kaikkialta Helsingistä. Prosessin läpikäyneistä osallistujista 32 eli 82%:n voidaan katsoa edenneen elämässä joko aloittamalla jonkin toimenpiteen tai jatkamalla edellisen parissa työskentelyä. Seitsemän ihmistä eli 18% osallistujista eivät edenneet toimenpidetasolla merkittävästi. Näistä kerrotaan tarkemmin myöhemmin tulososiossa.

5 3 Ryhmissä olleiden ihmisten iät vaihtelivat syntymäiän mukaan vuosien 1960 ja 1994 välillä syntyneisiin. Osallistujien keski-ikä oli suunnilleen 25 vuotta, alle 30-vuotiaita eli suoraan kohderyhmään kuuluvia oli 72%. Naisia (53,9%) ja miehiä (46,1%) oli lähes yhtä paljon. Suurella osalla osallistujista oli opinnoissa peruskoulupohja, osa oli suorittanut toisen asteen tai korkeamman tutkinnon. Monella osallistujista oli haasteita arjen hallinnassaan joko fyysisistä, sosiaalisista tai mielenterveydellisistä syistä johtuen. Toteutuneita tapaamisia oli välillä viiden ryhmän aikana keskiviikkoisin yhteensä 66 kappaletta. Kokoonpanon keskiarvo oli 5,5 kertaa kohden. Suosituimpia työpajakertoja olivat opetukset Nuorten toimintakeskus Hapessa sekä retket eri media- alan toimipaikkoihin. Osa B: AVOIN TOIMINTA Alueella on nyt Maunula-Seuran ylläpitämän Mediapajan parannusten ansiosta uudenlaiset mahdollisuudet toteuttaa media-alaan ja tietotekniikkaan suuntautuvia kuuden osallistujan kursseja. Mediapaja tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden käyttää tietokonetta ja internetiä ilmaiseksi. Projektin aikana siellä on järjestetty muun muassa Suomenkielisen Työväenopiston toimesta mikrotupaa, ja projektin työllistetty on pitänyt avointa Photoshop -opetusta. Uutuutena laitteiston hyödyntämisessä on vapaaehtoinen, joka järjestää kerran viikossa avointa opetusta Mediapajalla senioreille liittyen tietokoneen peruskäyttöön ja neuvontaan. Projektin aikana järjestettiin paljon avointa toimintaa, joissa projekti oli mukana joko järjestävänä tahona, tuottajana tai yhteistyökumppanina. Ryhmäläiset ovat kausittain vaihdellen osallistuneet esimerkiksi Kuutamokävelyn taltiointiin yhteistyössä Lähityön kanssa, olleet vapaaehtoisten Rauman retkellä, ottaneet osaa Saunabaarin digikuvaryhmään, markkinoineet Curly ry:n workshoppia sekä pitäneet omia ylimääräisiä tapaamisiaan torstaitreenien muodossa. Lisäksi projekti osallistui kolmen vuoden aikana muun muassa alueellisten tapahtumien järjestämiseen (Suvaitseva Saunabaari, puistokonsertti, Maunula-päivät, Taiteiden yöt ja kausijuhlat), sekä viestinnän ja esitteiden kehittämiseen. Markkinointi, tuottaminen ja taittaminen toteutuivat monella tapaa uusien välineiden avulla. Yhtenä toteuttamisena toimi myös Kaupunginosaradioiden lähetyksiin osallistuminen.

6 4 markkinointi sosiaalityön palvelupisteille, julkisiin paikkoihin, yhteistyökumppaneille asiakasohjaus tapaamisella, puhelu, postitse, itsenäisesti ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostilla suoraan sosiaaliohjaajalle suljettu ryhmä 3kk:n ajan suljettu työpajaryhmä, aihepiirinä media tulokset työ, opiskelu, harrastus, yhteistyökumppaneille Avoimia toimintoja: kursseja, tapahtumia, neuvontaa, viestintää YHTEISTYÖ Sosiaalityön- ja sosiaaliohjauksen yksiköt, Työ- ja elinkeinotoimistot, Suomenkielinen Työväenopisto, oppilaitokset, Aluetyön yksikkö, Nuorten toimintakeskus Happi (Nuorisoasiainkeskus), alan ammattilaiset, sponsorit, kirjastot, Voimalinja, Curly ry, Maunula-Seura, Lähiöprojekti, MeKans verkosto ja Kontupiste (Lasipalatsin Mediakeskus Oy) jne. Lisäksi alueellisessa Maunula-tiimissä ja Maunulan lähidemokratiahankkeessa projekti oli edustettuna sosiaaliohjaajan toimesta. RAHOITUS (Kuva S.S.) Projektin hallinnoinnista vastasi Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Aluetyön yksikkö. Projektiin palkattu sosiaaliohjaaja tapasi säännöllisesti Aluetyön yksikön päällikköä ja toimistonhoitajaa, Lähiöprojektin edustajaa ja yhteistyökumppaneita. Ohjausryhmä kokoontui projektin koolle kutsumana neljä kertaa vuosien 2012 ja 2013 aikana. Olet Media Guru ohjausryhmä: Aluetyön yksikkö: Siru Sirén ja aluetyön päällikkö Lähiöprojekti: Tero Santaoja / Pirjo Ruotsalainen Nuorten toimintakeskus Happi: Vesa Jaakola Lasipalatsin Mediakeskus Oy: Jani Suonperä Curly ry: Jorma Pilke

7 5 PROJEKTIN TULOKSET JA ARVIOINTI Arviointia toteutettiin kolmesta eri hyötynäkökulmasta, joista painopisteessä on välitön hyötyvaikutus ryhmään osallistuneissa. Laadullisen arvioinnin aineistoa kerättiin ryhmäläisiltä haastattelemalla projektiin liittyen ja keräämällä palautetta työpajoista (liitteet 1-2). Myös projektiin ohjanneilta työntekijöiltä sekä yhteistyökumppaneilta kerättiin kirjallisesti palautetta projektin onnistumisesta (liite 3). Lisäksi materiaalia toiminnoista kerättiin sosiaaliohjaajan havaintopäiväkirjaan. Projektille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Ensisijaisena tavoitteena oli tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia luomalla käytännön toimintamahdollisuuksia median kautta. Projekti on vastannut marginaalisen joukon tarpeeseen ja onnistunut kohderyhmän tukemisessa. Olet Media Guru - projektin ansiosta pohjoisella Helsingin alueella on ensimmäistä kertaa matalan kynnyksen mediatoimintaa ryhmämuodossa, joka on avointa kaikille ja painottuu nuorten aikuisten kanssa tehtävään työhön. Tavoitteet toiminnallisuuden ja mielekkyyden suhteen ovat olleet toimivia ratkaisuja. Toiminta on ollut avointa kaikille mediasta kiinnostuneille ja on antanut mahdollisuuden yhteisöllisyyden tuntemuksiin. Osallistujien taidoilla ei ollut väliä, vaan yhdistävä tekijä antoi kaikille tilaa olla mukana. Toiminnan aikana syntyneestä keskustelusta kuului ryhmäläisiltä selkeästi se, että ryhmän tuki on ollut kevään aikana voimaannuttava kokemus. Toisena alatavoitteena oli työllistää projektiin osallistuvia. Nuoria aikuisia on projektin aikana työllistynyt asukastaloille ja sitä jatketaan edelleen Aluetyön yksikössä. Osalla ryhmäläisistä on suuntautunut muualle, mikä on ollut heidän tilanteessaan tarkoituksenmukaista. Työllistymispaikkoja on kehitetty siten, että nuorilla aikuisilla on mahdollisuus hakea niitä helpommin. Asukastalo Saunabaarilla on mahdollisuus työllistää palkkatuella vuosittain kaksi ihmistä tiedottajan tehtäviin. Olet Media Gurun aikana Asukastalo Saunabaarilla on ollut mukana nuorempia osallistujia ja alueella on ollut enemmän toimintaa mediaan ja tapahtumiin liittyen. Myös muilla asukastaloilla nuorten aikuisten osallistuminen toimintoihin on käynnistynyt hyvin ja tietoisuus aluetyöstä yleisesti on laajentunut pikkuhiljaa. Projekti toiminta on sosiaali- ja terveysviraston alaista ryhmätoimintaa, joten se täten laajentaa palvelupisteiden toimintaa, sillä asiakkaat tulevat pääosin palvelupisteiden kautta. Projektin kautta on pystytty tarjoamaan sosiaalityön panostusta ajan kanssa vapauttaen aikaa muuhun työskentelyyn palvelupisteillä. Projekti on ollut osaltaan rakentamassa uusia yhteistyökuvioita eri hallintokuntien välillä olemalla avoin taho, jonka tavoite on ollut sama kuin monella muulla toimijalla. Yhteinen tekijä helpottaa yhteistyön lisäämisessä.

8 6 TILANTEET RYHMÄTYÖSKENTELYN PÄÄTTYESSÄ Kolmen kuukauden jaksojen jälkeen ryhmäläisten tilanne oli kokonaisuutena seuraavanlainen: Kahdeksan (20%) ryhmäläisistä opiskeli. Näistä viisi henkilöä aloitti uutena opiskelijana pääasiassa media-alalla, kolme jatkoi edellisiä opintojaan. 12 (31%) ryhmäläistä liittyivät tavalla tai toisella työllistymisen tuen piiriin. Tässä työllistymisen tuella tarkoitetaan joko aloittavassa tai jatkavassa mielessä Työvoiman palvelukeskuksen asiakkuutta, kuntouttavaan työtoimintaan osallistumista tai ohjauspalveluiden työvoimasuunnittelijalle neuvomista. Kaksi osallistujista oli avoimilla työmarkkinoilla. Toinen heistä jatkoi osa-aikatyötään projektin päätyttyä ja toinen aloitti kesätyön. Toimenpiteistä kahdeksan eli 20% kohdistui suoraan joko palkkatuetun työsuhteen tai työkokeilun (entinen työelämävalmennus tai harjoittelu) aloittamiseen Aluetyön yksikössä. Näistä kolmen kohdalla oli kyse kahdesta toimenpiteestä, kun työkokeilu jatkui palkkatuettuna työnä. Työllistämispaikkoina toimivat Asukastalo Saunabaari, Oulunkylän Seurahuone ja Pihlajamäen lähiöasema. Kaksi ryhmäläistä ohjautui yhteistyökumppaneiden palveluiden piiriin, toinen aloitti työpajatoiminnan Mediakylpylässä ja toinen aloitti asiakkuuden Voimalinjassa. Muuhun kategoriaan liittyivät henkilöt, joilla toimenpiteen aloittaminen ei ollut mahdollista. Näistä toinen ei ole työmarkkinoiden käytettävissä, mutta jatkoi ryhmässä käymistä uusintana. Toinen henkilö hakee itsenäisesti töitä avoimilta markkinoilta. Yhteensä neljällä henkilöllä eli 10%:lla yhteinen työskentely kolmen kuukauden aikana ei tuottanut tulosta. Heistä kaksi sairastuivat ja kahden kohdalla elämäntilanne on epäselvä.

9 7 OSALLISTUJIEN OMAA ARVIOTA HANKKEESTA Työpajoista kerätystä palautteesta huokuu yllättävän paljon oppiminen. Osallistujien mukaan ryhmässä oleminen on antanut heille uutta intoa hakea aktiviteetteja. He ovat saaneet tietoa, mistä muualta voi etsiä työpaikkoja. Tärkeitä taitoja ovat olleet verkostoituminen ja sosiaalisessa mediassa se, miten markkinoida itseään. Teknisesti he ovat oppineet omasta mielestään hyvin kirjoittamista, kuvankäsittelyn perusalkeita ja kameran käyttöä. Ryhmän aikana oppimista tapahtui myös tekijänoikeuksista, mediakasvatuksesta, nettisivuista, ilmaisohjelmista, Googlen monipuolisesta käytöstä ja sosiaalisesta mediasta. Huonoina puolina mainittiin ajoittain se, että toiminnallisuutta olisi voinut olla enemmän tai että tapaamisia olisi voinut olla useamman kerran viikossa. Muutoin työpajat vastasivat odotuksia, joita olivat yhdessä tekeminen, osallistuminen ja uuden oppiminen selkeimpinä elementteinä. Suhtautuminen oli positiivisen avointa. Eniten innostusta herättivät työpajat Nuorten toimintakeskus Hapessa ja retket, mikä näkyi myös osallistujamäärässä. löytyi erilaisia ilmaisia ohjelmia, joilla pystyy tekemään hommia selkeä ohjaus, ohjeita sai ja ne oli helppo ymmärtää hauskaa oli! olisi kiva ottaa uusiksi toisten kuvien katsominen. kuvausaiheet olivat hauskoja ja sopivan monipuolisia. Haastattelujen tulokset projektin toiminta-ajalta ovat samankaltaisia läpi prosessin: välittömimpiä ovat vaikutukset ryhmäläisten arkeen ja elämäntilanteeseen. Nykyhetkeä tarkastellessa nousivat positiiviset vaikutukset arjen hallintaan. Syitä käydä oli muun muassa turvallinen ryhmä, jossa pääsi tekemään juttuja omana itsenään. Heillä oli paikka jonne mennä. Ryhmäläiset kokivat, että saivat toiminnan aikana järkevää tekemistä ja vaihtelua arkeen, joka loi intoa ja halua tehdä enemmän. Sisältö, myös sosiaalisesti, tuli ilmi palautteesta, että ovat tavanneet ja tutustuneet uusiin ihmisiin. Päihteidenkäyttö vähentyi toiminnan aikana. Eniten osallistujat nimenomaan kokivat, että Olet Media Guru on aktivoinut heitä, tämä nousi esiin kaikissa haastatteluissa. He kokivat saaneensa uusia haasteita ja sen myötä kyselleet työmahdollisuuksista enemmän. Heitä kannusti ihmisten tapaaminen ja yhdessä tekeminen. Vertaistuki nousi koko ajan aikaisempaa enemmän esiin, ryhmästä löytyi voimaa ja tasa-arvon kokemuksia. Oli asiallista että ohjelman sisällöstä päätettiin osittain yhteistuumin. Yksi oppi toisaalta olemaan itselleen armollisempi, toisaalta oppi luottamaan enemmän itseensä ja laajensi elinpiiriään. Yhden kohdalla projektista oli suoraa taloudellista hyötyä, sillä hän oli sopinut

10 sosiaalityöntekijän kanssa, että toimeentulotuki huomioidaan projektin aikana vielä yksinasuvana elämäntilanteen muuttumisesta huolimatta. Haastatteluissa ilmennyt harvinainen negatiivinen puoli oli se, että yksi ryhmäläinen olisi kaivanut enemmän tekemistä arkeen. Yleisesti viimeisen kerran aikana kerättiin ryhmän kokonaisuudesta palautetta suullisesti. Kokoontumisen aikana käytiin läpi aikataulu ja kyseltiin onnistumisia ja kehittämisideoita. Erityistä kiitosta saivat retket sekä kuvankäsittelyyn ja sosiaaliseen mediaan liittyneet työpajat. Yhteydenpito ryhmäläisiin oli heidän mielestään toimivaa, tekstiviesti tavoitti kaikki ennen kokoontumisia. Ajankohta oli sopiva, palautetta tuli siitä, että olisi ollut vaikeaa toimia varhaisempaan aikaan päivästä. 8 SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMA Palautetta kerättiin kirjallisesti sähköpostilla työntekijöiltä, joiden kautta oli ohjautunut ryhmäläisiä mukaan projektiin. Suurimalla osalla heistä asiakasohjaus oli sovittu yhdessä tapaamisella asiakkaan kanssa, olivat lisäksi tulleet itsenäisesti mukaan ryhmään nähtyään mainoksen tai kaverin vinkin perusteella. Työntekijät kokivat projektin asiakkailleen hyödylliseksi. Jokaisen vastaukset heijastivat kannustavaa asennetta muutoksen suhteen. Omien sanojensa mukaan asiakkaat ovat saaneet säännöllisyyttä elämäänsä ja sisältöä viikkoon mielekkään tekemisen kautta. Onnistumisen kokemukset loivat uskoa asiakkaiden omien tekemisten mahdollisuuksiin, mikä johti itsetunnon kohoamiseen sekä innostuneisuuteen oman tulevaisuuden suhteen. Konkreettisia hyötyjä olivat työntekijöiden palautteiden pohjalta asiakkaiden työllistyminen tai opiskelun aloittaminen. Ammatillinen itsetunto vahvistui yhdellä osallistujista. Työntekijöiden mukaan projektin luontoiset täsmäkoulutukset vastaavat asiakkaiden tarpeisiin hyvin. Eritaustaisista tilanteista huolimatta työntekijät kokivat projektin hyödylliseksi myös omalle työlleen. Yhdelle oli hyvä tietää, että asiakkaalla on mielekästä tekemistä. Myös se, että tilanteen muuttuessa projektin työntekijä olisi ottanut yhteyttä, vaikutti helpottavalta seikalta. Yleisesti sanottuna vaikutukset olivat työntekijöille selvät: asiakas on kuntoutunut ja sitoutunut johonkin asiaan. Kaikki palautetta antaneet työntekijät aikoisivat jatkossakin ohjata asiakkaita mukaan projektiin. Asiakasohjaus koettiin kahdella eri tavalla. Toisaalta joustavuus ja asiakkaiden osallistumisen keinot olivat hyvinkin moninaista, toisaalta työntekijät kaipaisivat projektin sisällöistä enemmän tietoa. Ala on monelle työntekijälle vieras, joten yhden työntekijän mielestä olisi hyvä tietää enemmän. Hänen tapauksessaan asiakas osallistui nyt mukaan, vaikka projektia oli markkinoitu hänelle jo aikaisemmin. sain hänet vihdoinkin johonkin toimintaan pitkän ajan jälkeen olen voinut luottaa siihen, että asiakkaasta on otettu koppi

11 9 YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KOKEMUKSIA Suurin osa työpajoista oli järjestetty yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että opetusvastuu oli järjestöllä, alan ammattilaisella tai ulkopuolisella taholla. Työpajojen ohjaajat kokivat, että Olet Media Guru projektin kaltaiset tilaisuudet ovat hyvä tilaisuus oppia erilaisista ryhmistä. Oman osaamisen jakaminen ja omien ohjaajataitojen kehittäminen nousivat vahvasti esille. Palautteen perusteella he myös oppivat omien suunnitelmiensa joustavuutta, teknisten asioiden huomioimista ja uusiin tilanteisiin sopeutumista. Oli hyvä, että nuoria saadaan innostumaan mediahommista. Pääasiallisesti työpajojen ohjaajat kokivat suunnitteluvaiheen tiedonkulun onnistuneeksi. Yksi mainitsi, että lisätieto ryhmäläisistä olisi ollut kaivattua, toisaalta hän myös tiedosti, että ennakkotiedot olisivat saattaneet suunnata turhaan jonkunlaiseksi. Kehitysideat koskettivat lähinnä ohjaajien omien suunnitelmien valmisteluun ja ryhmän huomioimiseen opetustilanteessa. Osa projektin opetuksista toteutettiin Maunula-Seuran Mediapajalla, jonne vuonna 2011 hankittiin projektin rahoituksella uudet koneet. Olet Media Guru on ollut mukana järjestämässä tietotekniikkakoulutusta. Kurssit on koettu palautteen mukaan erittäin tarpeellisiksi ja Maunula-Seura toivoo lisää samankaltaista opetusta. Tietoteknisten laitteiden kehitys on ollut alueella erittäin tervetullutta, ja niiden päivityksiin toivottaisiin tukea. Mediapajalla on esimerkiksi vuoden 2013 tammi - elokuussa ollut 3337 kävijää, eli yli kolmesataa kävijää kuussa. Pientä tilaa käyttävät myös järjestöt, taloyhtiöt ja erilaiset alueen kehittämisryhmät kokous- ja ryhmätilana. Siellä tehdään myös Maunulan Sanomia, joka on paikallinen tiedotuslehti. Maunulan Mediapajalta saadun palautteen mukaan projektin järjestämisen myötä he ovat saaneet tiloihin lisää kävijöitä ja uusiakin ihmisiä tutustumaan toimintaan. He ovat voineet hyvin hyödyntää uusia koneita. Tiedonkulku on vastuuhenkilön mukaan ollut onnistunutta. He toivovat lisää vastaavanlaisia projekteja, esimerkiksi kurssitoiminnan järjestämiseen. Haasteena mainittiin nimenomaan paikallisten nuorten tavoittaminen ja mukaan saaminen. Tilan toimijoilla on tarkoitus panostaa viestinnän kehittämiseen. rentoa ja kivaa oli mukavaa porukkaa, tulkaa toistekin oikeasti hyödyllinen osallistujille ryhmä tuntuu olevan hyvin motivoitunut olemaan mukana

12 10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITTÄMINEN Seuraavaksi esitetyt ajatukset on koostettu kolmen vuoden toiminnan tulosten, kerätyn palautteen sekä swot-analyysin pohjalta. MITÄ TULI TEHTYÄ JA MITEN Projektin kaltaiselle ryhmämuotoiselle työskentelylle on selkeästi tilausta nuorten aikuisten joukossa ja työtapa on tässä mittakaavassa osoittautunut toimivaksi. Perusrunko toiminnoissa on osoittautunut toimivaksi (ryhmä ja avoimet toiminnot), niiden keskinäistä aikataulutusta tulee jatkossa miettiä tarkemmin käytännön tasolla. Ryhmätoiminnoissa etua oli siitä, että jaksotukset osuivat kevät ja syyskaudelle, joten pystyttiin huomioimaan yhteishakujen aikataulutukset sekä ohjaavien tahojen kesälomakaudet. Kesällä onkin sitten enemmän tapahtumia, jotka liittyvät avoimiin toimintoihin ja yleensä kurssit alkavat edellä mainittujen aikojen välimaastossa. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että kolmen kuukauden ryhmäjakso on sopiva aika osallistumiselle. Tärkeää on ollut avoimuus toiminnassa. Tässä tapauksessa fokus oli media-alalla, joten median käyttö ja työvälineiden hyödyntäminen uudella tavalla on tuonut uudenlaista lisää toteutettavaan sosiaalialan työhön. Projekti on lisännyt nuorien harrastuneisuutta median suuntaan, osa sai uuden harrastuksen valokuvauksesta, opettanut ryhmätyöskentelyä, antanut mielekästä tekemistä päiviin ja rakennetta arkeen, kehittänyt media-osaamista teknisesti ja käsitteellisesti. Sosiaaliohjaajan tarjoama aika ja henkilökohtainen opastus ovat kantaneet ryhmäläisiä eteenpäin asioiden hoidossa. Projektin etuna onkin ollut puolikkaan työntekijän panostus ja se, että toiminta on ollut osana sosiaalista ja taloudellista tukea. Näin on ollut luontevaa pitää yhteyttä työntekijöihin, joiden kautta osallistujat ovat tulleet. Sosiaalityön palvelupisteiden kanssa tehtävä työ oli kannattavaa molemmin puolin. Kohderyhmä oli sosiaaliohjauksen ja toiminnan suunnittelun kannalta haastava, joten ihmisten taustat ja kokemukset piti ottaa huomioon. Tämänkin takia ryhmän kokoontumisiin yhdistettiin enemmän voimavaravalmennusta, sillä selkeästi tällainen marginaalinen kohderyhmä kaipaa tukea. Erityisesti projektin loppuvaiheen osalta korostettiin vertaistuen merkitystä ja kuntoutumista toiminnan kautta. Palautteen perusteella voidaan päätellä, että tämänkaltaisessa toiminnassa toimii se, että projektin ohjaaja on samaa ikäluokkaa kuin osallistujat. Näin luodaan toimintaa ikään kuin Nuorilta nuorille, joka madaltaa kynnystä tulla mukaan. Projektin avulla nuoret ovat hahmottaneet tulevaisuuttaan uusin silmin. Vaikka osallistujamäärät suljetuissa ryhmissä eivät ole olleet suuria, merkitykset yksilöiden kannalta ovat olleet erittäin positiivisia. Liittyminen Aluetyön yksikköön oli merkittävässä asemassa jatkotyöllistymisen kannalta, sillä asukastaloihin oli mahdollisuus räätälöidä suoraan paikkoja osallistuneille ja kontaktit olivat hyvät. Alueellisuus on ollut myös eduksi osallistuessa tapahtumiin ja yhteistyön kehittyminen on alkanut hyvin myös muualla kuin pohjoisessa. Projektin aikana on onnistuttu sekä työllistämään nuoria aluetyön yksikön sisällä, että auttamaan nuoria suuntaamaan tulevaisuuteen muun toiminnan kautta. Palvelupisteiden työtaakka on vähentynyt, kun projektiin ohjatut nuoret ovat saaneet voimavaroja ja motivaatiota. Voisi päätellä, että asiakasohjauksen sekä toiminnan joustavuus on ollut kannustava seikka kaikin puolin. Projekti kokonaisuudessaan on kehittynyt kolmen vuoden aikana toiminnaksi, jolle on tilausta. Tiedotusta on kehitetty enemmän asiakasohjauksen näkökulmaa ajatellen, myös ryhmäviestinnässä. Toiminnassa on kolmen vuoden aikana ollut jotain haasteitakin. Esimerkiksi alkuvaiheen toiminnan seuranta oli hieman heikompaa kuin loppuvaiheessa. Toiminnan toteuttaminen laajasti puolikkaan henkilön työpanoksella on johtanut siihen, että kaikkea suunniteltua ei ole ehditty toteuttaa. Tästä syystä avointen toimintojen laajuus on jäänyt toivottua heikommaksi. Tähän vaadittaisiin intensiivisempää yhteistyötä alueellisesti, mutta alueellinen kehitystyö on hidasta ja tapahtuu omalla painollaan. Tämän vuoksi osa yhteistyökuvioista on tässä vaiheessa vielä keskeneräisiä. Esimerkiksi alan ammattilaisten kallis hintataso edellyttää yhteistyökumppaneiden osaamisen hyödyntämistä resurssien ollessa pieniä toiminnan toteuttamiselle. Laitteet ovat kalliita.

13 Koko Helsinki on ollut organisaatiomuutoksen vaikutuksen alaisena useaan otteeseen eri sektoreilla kolmen vuoden aikana, mikä on heijastunut projektin toimintaan. Alkuvaiheessa oli muutamia hallinnollisia kuvioita, mutta erityisesti Sosiaali- ja terveysviraston yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi vuoden vaihteessa on tuonut omia haasteitaan muutokseen sopeutuessa. Kiire on ollut huomattava seikka sosiaalityön näkökulmasta katsottuna esimerkiksi asiakasohjausvaiheessa. Muutoksien myllerryksessä yhteyksien ylläpito sosiaalityön palvelupisteisiin on ollut vajavaista, osittain siksi, että aktiivisuus on ollut projektin vastuulla. Luonteva eteneminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä hallintokuntien välillä ja tämä edellyttää aikaa, jotta projekti voi laajentua. Aluetyön yksikön kannalta asukastaloissa kävijöiden iän nuorentuminen nuoriin aikuisiin on käynnistynyt hyvin, kun nuoret aikuiset saavat projektin kautta tietoa palveluista. Valtaosa projektiin suoraan tai välillisesti osallistuvista ei ole aikaisemmin tiennyt osasta Maunulan palveluista tai esimerkiksi Asukastalo Saunabaarin tarjoamista mahdollisuuksista. Haasteena onkin ollut se, että Maunulan alue ei houkuttele nuoria aikuisia, mihin projektilla pyritään osaltaan vaikuttamaan. Kohderyhmänä marginalisoituneita nuoria ei ole helppo sitouttaa pitkäjänteiseen työskentelyyn varsinkaan alussa, kun yhteistyökumppaneiden kanssa työskentely on alkuvaiheessa. 11 KATSAUS TULEVAAN Projektin avulla kehitettyä toimintamallia on mahdollista kehittää jatkossa sekä ryhmien jatkamisella että erityisesti avoimien toimintojen esille tuomisen korostamisella yhteistyökumppanien tuella. Yksi mahdollisuus olisi jalkauttaa toiminta osaksi sosiaalityön ryhmätoimintoja, jotta yhteys palvelupisteille säilyisi. Toimintaa on mahdollista laajentaa koskettamaan koko Helsingin aluetta kohderyhmän parissa, niin kuin käytännössä onkin jo tapahtunut. Yleensä projektit vaativat erityistä panostamista, valmiuksia ja suunnitelmallisuutta ensimmäisten vuosien aikana. Vaatii aikaa saada toiminnot osaksi Aluetyön yksikköä, ja projektin käynnistäminen alueellisesti katsottuna tehokkaasti on vielä kesken. Eri hallintokuntien välistä yhteistyötä erityisesti vastuunjakamisen suhteen voisi tiivistää ja suunnitelmia rakentaa yhdessä. Olet Media Guru ei tässä muodossaan ole vielä valmis pilotti, vaan sen kehittämistä tulisi jatkaa tulevaisuuden suomien mahdollisuuksien rajoissa. Edellä mainittujen välittömien tulosten lisäksi odotettavissa on positiivisia alueellisia ja yksilöllisiä vaikutuksia projektin jatkuessa. Projekti toteuttaa omalta osaltaan Lähiöprojektin toiminta-ajatusta vahvistaa kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä heidän omalla asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Mediapajan kävijämäärät ovat nousseet ja palaute on ollut positiivista. Projektin kautta on ollut mahdollista vahvistaa yhteistyötä Maunula-Seuran kanssa. Uusia yhteistyökuvioita on syntynyt ja halukkuutta tehdä yhteistyötä tämänkaltaisen toimintamallin kanssa selkeästi on erityisesti kolmannella sektorilla. Lisäksi työkokeiluun tai palkkatukeen jatkaneet projektin osallistujat ovat lisävoimavara asukastilojen tiedottamiseen ja markkinointiin, myös profiilin nuorentamisen kannalta. Asukastaloille on mahdollista houkutella enemmän nuoria aikuisia, kunhan on toimintoja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Koska iso osa media-alan työskentelyä tapahtuu työvälineiden kautta, haasteena on löytää taho tai toimipaikka, josta löytyvät tekniset välineet valmiina. Myös vastuukysymykset laitteistojen ylläpidon, päivitysten ja huollon kannalta kannattaa selvittää, mikäli hankinnat ovat uusia. Selkein selvittelyn aihe on rahoituksen järjestäminen siten, että on mahdollista palkata projektin vetämiseen tarkoitettu henkilö ja mikä taho tai yksikkö voi ottaa vastuun tämänkaltaisesta toiminnasta tulevaisuudessa. Resurssien vähyys on todellinen uhka aikana, jolloin ennaltaehkäiseviin toimintoihin ei ole halukkuutta panostaa. Uhkana on juuri projektiluontoisuus ja toiminnan keskeytyminen, jos halukkaita tahoja ei löydy ottamaan vastaan toimintamallia.

14 12 Vahvuudet ryhmämuotoisen työtavan toimivuus avoimuus, median käyttö ja välineet ryhmätyöskentelyn jaksotus ja siihen liittyvä viestintä sosiaaliohjaajan mukana olo, joustavuus: aika ja henkilökohtaisuus prosessin eteneminen, tiedotuksen kehitys osana Aluetyön yksikköä osallistuminen tapahtumiin, yhteistyö Heikkoudet resurssien vähyys, seurannan ja arvioinnin välineet avointen toimintojen laajuus kehitystyö alueella hidasta yhteistyön keskeneräisyys alan ammattilaisten hintataso aktiivisuus sosiaaliohjaajan vastuulla, yhteys sosiaaliaseman palvelupisteisiin vajavaista jatkuvat muutokset organisaatiotasolla Mahdollisuudet yhteistyökuvioiden kehitys toiminnan laajentaminen kaupunkitasoiseksi toiminnan jatkaminen järjestöpohjalta jalkauttaminen sosiaalityöhön Uhat rahoituksen puute, projektin päättyminen laitteiston ylläpito ja vastuukysymykset projektiluontoisuus, keskeytyminen

15 13 Liite 1 PALAUTE TYÖPAJASTA Mitä odotuksia sinulla oli työpajan suhteen? Kuinka hyvin työpaja vastasi odotuksiasi? (1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin) Mikä työpajassa oli mielestäsi innostavaa? Mitä opit työpajassa? Mitä tekisit toisin? Muita terveisiä

16 14 Liite 2 OLET MEDIA GURU -HAASTATTELU HISTORIA elämä ennen projektia, kerro lyhyesti miksi olet työtön? oma arvio kauan? onko työnhaku voimassa? mistä olet viimeksi hakenut töitä? milloin? oletko joskus ollut työharjoittelussa Helsingin kaupungilla/muualla? onko sinulla B-lausuntoa lääkäriltä? missä asiakkuus on voimassa työntekijä? onko tukenut projektin aikana? onko toimeentulotukipäätös voimassa? miten päädyit mukaan projektiin? oletko milloin viimeksi hakenut yhteishaussa kouluun? NYKYPÄIVÄ onko projekti vaikuttanut arkeesi jotenkin? hyvät puolet huonot puolet mitkä syyt saavat sinut käymään ryhmässä? mitä käytännön taitoja sinulla on, jotka auttavat eteenpäin työllistymisessä? oletko jutellut työntekijäsi kanssa projektista? TULEVAISUUS mitä ajattelit tehdä projektin jälkeen? mitä suunnitelmissa?? onko media-ala sellainen, joka edelleen kiinnostaa? mitä aiot tehdä asian eteen? olisiko sinulla kiinnostusta/mahdollisuutta päästä työkokeiluun Helsingin kaupungille? saanko luvan olla yhteydessä työntekijääsi/aluetyön yksikköön projektiin liittyen?

17 15 Liite 3 Palaute OMG -projektille: 1. ryhmän ilmapiiri 2. ryhmäläisten taitotaso ennen/jälkeen pajan (oma arvio) 3. mitä hyötyä työpajan järjestämisestä on sinulle/teille? 4. mitä itse opit tilanteesta? 5. onko tiedonkulku ollut onnistunutta suunnitteluvaiheessa? 6. mitä kannattaisi tehdä toisin? 7. vapaa palaute

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Asiantuntijalta ammattilaiselle

Asiantuntijalta ammattilaiselle Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen Nuoret pudokkaat Asiantuntijalta ammattilaiselle Espoolaiset nuoret kehittämässä omia palvelujaan Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Raportti Minna

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Sisällys 1. Nutukka -hanke 2. Bikva-arviointi osana kehittämistyötä 3. Kokemuksia ja arviointituloksia 4. Johtopäätöksiä

Sisällys 1. Nutukka -hanke 2. Bikva-arviointi osana kehittämistyötä 3. Kokemuksia ja arviointituloksia 4. Johtopäätöksiä Sisällys 1. Nutukka -hanke 1.1. Johdanto 1.2. Hankkeen tavoitteet 1. 3. Koulutukset 1. 4. Koulutusmalli 1.5. Opetussuunnitelma 1.6. Opetusmateriaali ja menetelmäpaketti toiminnalliseen ja aktivoivaan opetukseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi +358 016 345 824 rovaniemi@mll.fi

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet

Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet ja palvelut... 7 Seudullisen toiminta- ja yhteistyömallin

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa!

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! SISÄLTÖ 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKU II -HANKE...2 1.1 ESR rahoittajana ja koordinoijana...2 1.2 Kuopion

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Keinot käyttöön arjen areenoilla

Keinot käyttöön arjen areenoilla Hannele Lehtonen Keinot käyttöön arjen areenoilla Suomen Mielenterveysseura Kuvaus verkostohankkeen toteutuksesta Käsikirja vertaisryhmän ohjaajalle ja kehittämistoiminnasta vastaavalle Julkaisijat: Suomen

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

OSAATTORIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET

OSAATTORIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET OSAATTORIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Osaattori on neljän kaupungin, Helsingin, Jyväskylän, Lahden ja Turun yhteishanke jossa kehitetään kuntien kulttuurista vanhustyötä. Osaattorin tavoitteena

Lisätiedot