Teema 5. Asiakaspalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teema 5. Asiakaspalvelu"

Transkriptio

1 Teema 5 Asiakaspalvelu

2 Hakijaneuvonta Miten hakijaneuvonta on organisoitu oppilaitoksessanne? Onko teillä keskitetty palvelu (esim. hakutoimisto, opintotoimisto) vai ohjaatteko hakijat kysymään neuvoja suoraan virkailijoilta? Onko teillä käytössänne yhteinen puhelinnumero/sähköpostiosoite vai ovatko yhteydenottokanavat virkailijakohtaisia? Käytännöt vaihtelee. Opintotoimisto on keskeinen ensimmäinen palvelupiste. Osa neuvonnasta ohjautuu suoraan aloille tai opinto-ohjaajalle. Joensuussa Aivopiste (ei kenenkään maaperä) Opin ovi -projektit Porin työpaja: Ei keskitettyä hakutoimistoa opettajat vastaavat kyselyihin Aiemmin toimisto vastasi yleistasolla ja sisältöihin kouluttajat ; yms. Sisältö: koulutuspäälliköt ja kouluttajat Alakohtaiset neuvontapalvelut tai koko talon yhteinen neuvoja Rahoitustietous heti näkyville (ettei ennen tämän selvittämistä tuhoa omia mahdollisuuksiaan (irtisanoudu tms. Oppisopimustoimistossa kokonaisvaltainen ohjaus yhdeltä luukulta. Lisätiedot etsii koulutustarkastaja, joka hakee tiedon oppilaitoksista ym. (annetaan hakijalle). Tarvitaan paljon tietoa kysyjältä ennen kuin voi neuvoa eteenpäin

3 Miten hakijaneuvonta on organisoitu oppilaitoksessanne? Onko teillä keskitetty palvelu (esim. hakutoimisto, opintotoimisto) vai ohjaatteko hakijat kysymään neuvoja suoraan virkailijoilta? Onko teillä käytössänne yhteinen puhelinnumero/sähköpostio soite vai ovatko yhteydenottokanavat virkailijakohtaisia? Hakijaneuvonta Oulun työpaja: omaa opintotoimistoa aikuiskoulutukseen ei ole välttämättä eikä omaa opoa -neuvonnasta ja ohjauksesta vastaavat pääasiassa tutkintovastaavat ja kouluttajat tai esim. tiimivastaavat/ aikuiskoulutuspäälliköt hakeutumisvaiheen ohjauksessa ja neuvonnassa kanavia ovat: sähköposti- ja puhelinpalvelu, Koulutustorit Kemissä ja Torniossa, Raahessa Opintori, eri strategia ja toimintamallit oppilaitoksissa ja maakunnissa määrittelevät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

4 Paljonko yhteydenottoja (puhelut, sähköpostit, muut) aikuiskoulutuksen hakutoimisto tai virkailijat vastaanottavat vuosittain liittyen hakuun ja opiskelijavalintoihin? Perustuuko lukumäärä tilastoihin vai arvioon? Mikkeli: Tuhansia (arvio) Porin työpaja: Päivittäin useita (arvio). Ei tilastoitua tietoa. Jatkuvaa. Hakuja pitkin vuotta eli ei tiettyjä piikkihetkiä Viikonloppuisinkin tulee yhteydenottoja Oulun työpaja: Lappiassa/Koulutustoreilla seurataan Webropol työkalulla kävijämääri toreilla ja sähköposti- ja puhelinpalvelun yhteydenottoja. Perustuu tilastointiin. Opintorilla seurataan Webropol-työkalulla kävijämääriä

5 Mihin aikoihin yhteydenotot painottuvat (kuukausitasolla)? Mikkeli: Kuorma jatkuvaa Piikki alkusyksyssä ja vuodenvaihteessa Porin työpaja: Samaa mieltä Oulun työpaja: Hakuajat yhteishaussa, aikuiskoulutukseen periaatteessa jatkuva haku ellei jokin tietty koulutus ole haussa

6 Minkä tyyppisiä kysymyksiä hakijat esittävät? Raha-asiat Hakumenettely ja tulosten saanti Sisältö Kesto Hyväksiluvut tms. Vahvistusta omalle hakeutumispäätökselle Olenko liian vanha? Sopiiko tämä minulle? Oulun työpajat: Näyttötutkintojärjestelmä Koulutusrahaston stipendi Kirjallisten töiden määrä Atk-taidot Porin työpaja Samoja Kielten ja matematiikan opiskelu peikot (minkä verran opintoihin sisältyy ja miten vaikeaa?) Omien voimavarojen/ resurssien riittävyys Opiskelumuodot: päivä/ilta/etä/verkko/työn ohessa

7 Montako henkilöä työskentelee hakuneuvonnassa ja missä rooleissa? (ilmoittakaa myös mahdollisten sesonkityöntekijöiden lukumäärä) Oulun työpajat: Hakuneuvontaa tekee koko henkilökunta: sihteerit, opintoneuvoja, kouluttajat, koulutuspäälliköt, aikuiskoulutuspäällikkö jne. Alojen sihteereitä 2-20, riippuu oppilaitoksen koosta Opintotoimistossa muutama. Riippuu oppilaitoksen kosta. Yleensä ainakin yksi kussakin toimipisteessä. Ei sesonkityöntekijöitä Porin työpaja: Ei sesonkityöntekijöitä Hakuneuvontaa tekee koko henkilökunta: sihteerit, opintoneuvoja, kouluttajat, koulutuspäälliköt jne. Ideaali: asiakas ottaisi yhteyttä ja prosessi lähtisi etenemään organisaation sisällä ja asiakas saisi tiedot/ palvelun alkuperäisestä lähteestä Tiedottaminen/ neuvonta/ ohjaus -> rooli vaihtelee

8 Osallistuvatko muut tahot hakuneuvontaan kuin varsinaisen hakuneuvonnan henkilökunta? Jos kyllä, ketkä? Opettajat Koulutuspäälliköt Hakuneuvonta Oulun työpaja: Kouluttajat, päällikkötaso..

9 Millaisia hakuun ja valitaan liittyviä tietojärjestelmiä, (haku) rekisterejä tai sähköisiä työkaluja on käytössänne? Vaihtelee Primuksen hakijarekisteri Web-lomakkeiden kautta sähköpostiin Excel-taulukkoina Porin työpaja: Tiedon hakuun: Koulutusnetti Kouluta koulutustietojen syöttämiseen Hakeminen web-lomakkeella + paperilomakkeella Studenta opiskelijahallintojärjetelmä vaihtelevassa käytössä (ei käytetä hakemisessa/ haussa) Tulossa Studenta plus, eduerp Virkailijaneuvonta Oulun työpaja: Studenta plus Raahe Web lomake keskitettyyn sähköpostipalveluun (InfoWeb) Opal ja Aipal -> kehittämisideoita pieni vastaajamäärä-> tulokset eivät näy -> Ulkoa ostetut tutkinnot Aipal palautteesta ei hyötyä - Studentum hakupalvelu

10 Miten virkailijoiden neuvonta on organisoitu? Kuka vastaa teknisestä neuvonnasta? Onko muun tyyppistä neuvontaa? Oulun työpaja: Lappiassa verkkotiedottaja, ithenkilöt Raahessa järjestelmäasiantuntija Osa virkailijoista pääkäyttäjinä ja neuvovat muita Taustatukena tietohallinto Porin työpaja: Verkostomainen toimintatapa yhden luukun periaatteella (poikkihallinnollinen, monikanavainen) Käyttäjien (asiakkaiden) ohjaaminen palveluiden käytössä esim. infoiskut, joissa käyttöä opetetaan Miten Opin ovi projektit liitetään tähän? Niitä on jo pilotoitu.

11 Minkä tyyppisiä kysymyksiä virkailijat/ järjestelmien tai rekisterin käyttäjät esittävät? Porin työpaja: Mistä tietyn tiedon tietystä organisaatiosta saa (ns. toimijarekisteri virkailijakäytössä) Ideoita: TEM mukaan + järjestelmien toimiminen yhteen, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen (Nuove:n kokemukset) Opin ovi projekteissa kerätyn tiedon/ saatujen kokemusten hyödyntäminen

12 Hakijan sähköinen hakijapalvelu Järjestelmään on suunniteltu toteutettavaksi hakijan sähköistä hakijapalvelua (ns. Hakijan OmaPolkuasiointitili; esim. hakukohteiden tallennus ennen hakuajan alkua, omien tietojen ylläpito, paikan vastaanotto sähköisesti, maksutoiminto.) Mitä ominaisuuksia toivoisitte aikuiskoulutuksen osalta tältä palvelulta? Koulutusvahti Hakuprosessin etenemisen seuranta Omat tiedot Maksutoiminto Porin työpaja Koulutusmaksun maksaminen Pankkiyhteys Paikan vastaanotto sähköisesti Omilla tiedoilla nousisi opintojen rahoitusvaihtoehdot ko. henkilölle ko. koulutukseen Vaihtoehdot koulutusmuodoista, mikä/ mitkä sopisi tilanteeseen Porin työpaja: Kiteytys: yksinkertainen, selkokielinen, omat käsitteet eivät saa näkyä asiakkaalle Oulun työpaja: Kaikilla ei ole käytössä verkkotunnuksia, miten kaikki asiakasryhmät pääsevät palveluun.

13 Millaisia asiakaspalvelua/ neuvontaa ja ohjausta auttavia itsepalvelutoimintoja sähköisessä hakijapalvelussa voisi olla? (esim. työkokemuslaskuri, ohjaustyökalut) Pori: Käyttääkö hakijan omiin tietoihin syöttämiä tietoja pohjalla? Oulun työpaja: Eri testit esim. luki ja mat Työkokemuslaskuri Ohjaavia valintoja helpottavia toimintoja (esim. Kopase. A-ura) Porin työpaja Suuntaa-antava testi (jos ei mitään käsitystä => olemassa olevien linkitys/hyödyntäminen Mol.fi sivuston testit + muut

14 Asiakaspalveluratkaisu Miten aikuiskoulutuksen hakijoiden asiakaspalvelu tulisi hoitaa sisältäen neuvonnan, järjestelmätuen, paperisten hakulomakkeiden käsittelyn sekä liitteiden käsittelyn? Oulun työpaja: Ohjauskeskuksessa vastassa ihminen ei robotti/kone -> miten asiakaspalvelukeskuksesta hoidetaan yhden luukun periaatteella yhteys asiantuntijalle/oppilaitokseen. Vrt. 118 suora yhteys No huh huh Sähköisen palvelun tukena tulee olla asiakaspalveluhenkilöstö. Porin työpaja Verkostotoimijoiden yhteistyönä asiakaspalvelu Oppilaitoksilla vaihtelevat käytännöt, toisten asioista on vaikea neuvoa, koska voi neuvoa väärin ohjauskeskus, ei oppilaitosten oma (yksi luukku, joka ohjaa eteenpäin)

15 Miten sovittaisiin yhteisistä neuvontapalvelukäytännöistä ja miten ne toteutettaisiin? Tämä selviää järjestelmän pilotoinnin yhteydessä saatujen kokemusten perusteella. Porin työpaja: Opin ovien puitteissa tehty esim. TNO-strategioita alueille ja osittain myös tekeillä Verkostomaiset toteutukset Moniammatillisuus Resurssit toteutukseen (mistä?) Ylätason määrittelyt => nämä hoidetaan ja tässä toimintaedellytykset Oulun työpaja: Some ympäristö ja kokemukset tno-palveluita kehittävistä projekteista

16 Voisiko yhteinen ratkaisutietokanta tai vastaava järjestelmä tukea oppilaitoksissa asiakaspalvelutyöhön osallistuvien henkilöiden työtä? Millaisissa tilanteissa? Kyllä voi Porin työpaja Tärkeää on että on yhteinen Koordinoinnin ja yhteisen kielen merkitys (kuka vastaa ylläpidosta?) Hyvin järjestettynä tukee Poikkihallinnollinen, yhtymäkohtia toisten hallinnon alojen järjestelmiin, onko mahdollista?

17 Voisiko palvelu olla sama kotimaisille ja kansainvälisille hakijoille? Kyllä voisi Porin työpaja: Maahanmuuttajien omien kotimaiden aikaiset koulutustiedot: löytyvätkö järjestelmästä taustatietoihin ja miten ovat verrannollisia suomalaisiin? Tunnistaako järjestelmä ulkomaalaiset tutkinnot ym.? Taustatiedot jos puhutaan kv-vaihto-opiskeluun tulijoista ym. Neuvonnan merkitys tärkeä kv-hakijoille sekä kv-vaihtoopiskelijoille että maahanmuuttajille

18 Miten valittava ratkaisu resursoitaisiin? OPH ja oppilaitoksille resursseja Porin työpaja: Hakeutumisvaiheeseen oma korvamerkitty raha Opo-resurssia myös aikuispuolelle (osassa oppilaitoksista jo on) Ns. yleisopo, joka ei ole organisaatioihin sidottu (ei pelkkä virtuaalinen)

19 Miten järjestelmään liittyvä virkailijakäyttäjien neuvonta ja asiakastuki tulisi ratkaista? OPH:lla neuvontapalvelu Oppilaitoksissa pääkäyttäjät jotka ensisijassa neuvovat oppilaitoksen sisällä Porin työpaja: Valtakunnalliset koulutusfoorumit (OPH) Verkosto kehittää/ kommentoi edelleen Verkoston tuki (keskinäinen) Usein kysytyt kysymykset

20 Millaisia muita palveluita/verkostoja tarvittaisiin? Käyttöönottokoulutus ja päivityskoulutusta, OPH HelpDesk Porin työpaja: Tekninen tuki Oulun työpaja: tno- asiakaspalvelua tekevien henkilöiden kouluttaminen

21 Service desk ratkaisun soveltuvuus asiakaspalvelukokonaisuuteen Soveltuisiko service desk tyyppinen yhden palveluluukun ratkaisu asiakaspalvelun ensimmäiseksi vaiheeksi? Tällöin hakija ottaisi yhteyttä aina samaan puhelinnumeroon/ sähköpostiosoitteeseen, josta service desk ohjaisi yhteydenoton valitun asiakaspalveluratkaisun mukaan eteenpäin. Tällöin yhteydenotot myös kirjautuisivat yhteiseen järjestelmään/ tietokantaan. Ei valtakunnallista pim pom kaikki asiakaspalvelijamme ovat varattuja ratkaisua Alueellisuus / paikallisuus tärkeää Porin työpaja Alueellista vaihtelua käytännössä, vaikea neuvoa toisten tavoista Rinnalle tarvitaan vahva henkilökohtainen ohjaus Velvoitetaan henkilökohtaisessa hakeutumisvaiheessa Tieto saadaan sähköisistä järjestelmistä, mutta neuvonta ja ohjaus on hankalampi toteuttaa näin (tarvitaan ihmistä)

22 Service desk ratkaisun soveltuvuus asiakaspalvelukokonaisuuteen Oulun työpaja Merkittävä alueellinen tieto taito

23 Voiko Service desk olla sama virkailijalle ja hakijalle? Ei. Erilliset palvelut toimivampia. Virkailijalla teknisiä tai sisältökysymyksiä. Järjestelmä on epäonnistunut, jos joutuu soittamaan service deskiin. Porin työpaja: Ei. Erilaiset käsitteet ja tarpeet

24 Mitä tarpeita/toiveita teillä olisi palvelulle? Toimii tehokkaasti Porin työpaja: Pääsee sujuvasti eteenpäin Mahdollisimman yksinkertainen ja yksiselitteinen Selkeäkielisyys

25 Esteettömyyden ja erityisjärjestelyjen huomioiminen Mitä erityisiä esteettömyyteen liittyviä seikkoja järjestelmäratkaisussa pitäisi huomioida? Selkokielisyys Materiaalia myös kuvina, videoina, audiona Autenttista kuva / videomateriaalia Porin työpaja: Lyhyitä, että jaksaa katsoa/ kuunnella Selkeä näkymä; kuvakkeet (vrt. Tanskan malli) Toteutukseen panostusta, ei puhuva pää

26 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja palautteen kerääminen Millä tavalla verkkopalvelun asiakaspalautteen kerääminen tulisi järjestää? Millä indikaattoreilla ja miten usein asiakastyytyväisyyttä mitattaisiin? Kenen tehtävänä asiakaspalautteen kerääminen ja käsitteleminen olisi? Palautekysymyksiä reaaliaikaisesti palvelua käytettäessä Esim. sieltä täältä satunnaisesti esiin ponnahtava pieniä kysymyksiä joihin on helppo nopeasti vastata ( hymynaamat ) Autenttisia tarinoita, ei kiiltokuvaa. Ei AIPAL, vaan vrt. Saunalahden nettiavustaja

27 Esimerkkejä sähköisen asiointipalvelun viesteistä 1/4 Viestityyppi Määritelmä Lähetysmuoto Lisätiedot/ Automaattiviesti vastaanotetusta hakemuksesta hakija saa automaattisen viestin tiedoksi vastaanotetusta hakemuksesta. Viesti voi olla sähköposti tai tekstiviesti järjestelmä lähettää niille hakijoille, jotka ovat ilmoittaneet puhelinnumeronsa ja/tai sähköpostiosoitteensa tietosisällöt Virkailija voi muodostaa räätälöidyn viestipohjan ko. automaattiviesteille Viestissä on hakemusnumero, hakijanumero, hakukohteet (koulutus ja oppilaitos) järjestyksessä Viestityypin tarpeellisuus aikuiskoulutuksen näkökulmasta K= tarpeellinen E= ei relevantti/ huomioita K Hakijalle oma sähköinen opintopolku, johon jää koko haku- /opiskeluhistoria siis ei mitään erillisiä viestejä (kuin pankkitili opintotili ) valintakokeen tulos kutsu valintakokeeseen Valintakoekutsukirje lähetetään hakijalle, joka kutsutaan valintakokeeseen oppilaitos lähettää kutsun postitse tai sähköisessä muodossa Tieto tuloksesta lähetetään hakijalle, joka on saanut kutsun kokeeseen OPH virkailija tekee pohjan, joka sisältää määrätyt perustiedot. oppilaitos lähettää tiedon postitse tai sähköisessä muodossa K, sähköinen vastaus, opintotilille, jos järjestetään valintako Oppisopimuskoulutuksessa ei ole valintakokeita, mutta sen on hyvä olla mukana järjestelmässä. K, sähköisesti, ks. edellinen (Tämän sarakkeen kaikki näkökulmat Hgin työpajasta)

28 Esimerkkejä sähköisen asiointipalvelun viesteistä 2/4 Viestityyppi Määritelmä Lähetysmuoto Lisätiedot/ tietosisällöt Viestityypin tarpeellisuus aikuiskoulutuksen näkökulmasta K= tarpeellinen E= ei relevantti/ huomioita valinnan tulos jälkiohjauskirje valitsematta jääneille Tieto tuloksesta lähetetään hakijalle, joka on hyväksytty (tai hylätty?) koulutukseen Jälkiohjauskirje lähetetään hakijalle, joka ei tule valituksi yhteenkään niistä koulutuksista, joihin hän on hakenut yhteishaussa. oppilaitos lähettää tiedon postitse tai sähköisessä muodossa järjestelmä lähettää tiedoston Itellan ipost - palveluun tai oppilaitoksen virkailija lähettää paperimuotoisena OPH virkailija tekee yhteisen osuuden. Alueen ohjaaja voi lisätä oman osuuden. Alueen ohjaaja määräytyy esim. vastaanottajan kotipaikkakunnan mukaan. K, oma polku sähköisesti, rekisteröi hakuhistorian, opintotili

29 Esimerkkejä sähköisen asiointipalvelun viesteistä 3/4 Viestityyppi Määritelmä Lähetysmuoto Lisätiedot/ tietosisällöt Viestityypin tarpeellisuus aikuiskoulutuksen näkökulmasta K= tarpeellinen E= ei relevantti/ huomioita Vapaamuotoiset viestit - manuaalinen virkailija lähettää vahvistusviesti järjestelmän kautta käsitellystä hakemuksesta - hakemuksen täydennyspyynnöt - muistutus hakuajan alkamisesta/ päättymisestä (kaikille rekisteröityneille hakeutujille) - tiedote ruuhka-ajoista, teknisistä ongelmista yms. - eri hakuvaiheisiin liittyvät muistutukset ja ilmoitukset Virkailija voi valita kohderyhmän K hakuehtojen perusteella (kaikki, joiden hakemusta käsitelty tiettynä Sähköisesti ajankohtana, kaikki, joiden pitää (tieto tallentuu opiskelijan toimittaa liitteitä, kaikki, jotka ovat opintotilille!) rekisteröityneet hakeutujiksi jne.)

30 Esimerkkejä sähköisen asiointipalvelun viesteistä 4/4 Viestityyppi Määritelmä Lähetysmuoto Lisätiedot/ Koulutusmarkkinointi ryhmäviestintä virkailija voi luoda ryhmän, johon hän voi liittää jäseniä tai johon jäsenet voivat oma-aloitteisesti liittyä oppilaitoksen lähettämä markkinointiviesti valitulle kohderyhmälle Tietosisällöt oppilaitoksen virkailija lähettää järjestelmän kautta sähköisesti tai paperimuotoisena Virkailija voi valita kohderyhmän hakuehtojen perusteella Viestityypin tarpeellisuus aikuiskoulutuksen näkökulmasta K= tarpeellinen E= ei relevantti/ huomioita K, sähköisesti, tasalaatuista, neutraalia, asiallista varsinainen markkinointiviestintä yrityksen omilla facebookissa yms. K, sama kuin edellä muistutus koulutuksen järjestäjille OPH lähettää muistutuksen esim. organisaatiotietojen päivitystarpeesta, tehtävästä toimenpiteestä järjestelmä lähettää ajastuksen ja annettujen ehtojen perusteella K, järjestelmien pitäisi keskustella keskenään ilman eri siirtoja ja näppäilyjä tiedotteen tai ohjeen lähetys koulutuksen järjestäjille OPH lähettää tiedotteen tai ohjeen ennalta määritellylle kohderyhmälle virkailija lähettää virkailijan sähköiselle työpöydälle (ja sähköpostiin?) Kohderyhmä määräytyy käyttäjähallinnon kautta (rooli, organisaatio) ja/tai muiden ehtojen perusteella K, ks. edellinen

31 Milloin ja millaisia automaattiviestejä järjestelmän pitäisi lähettää hakijalle (esim. hakemuksesi on vastaanotettu, valintakoeaika, tulos jne.; vrt. myös edellinen taulukko)? Mikkelin työpaja Hakemus vastaanotettu Täydennyspyyntö Muistutus hakuajan alkamisesta (opiskelupaikkavahti) Valintakoetieto Tulos Helsingin työpaja Mikkelin ideoiden lisäksi, järjestelmien pitäisi olla yhteensopivia ja vähentää manuaalista työtä, huom. Opintotili! AIPALn hyödyntäminen automaattisesti

32 Mitä kanavia (sähköposti, tekstiviestit, kansalaisen asiointitili, hakijapalvelu, NetPosti ym.) viestinvälityksessä tulisi hyödyntää?

33 Helsingin työpaja: Yhteistyötä lisää lukion ja perusasteen opojen kanssa, käytännöt erilaisia eri asteilla Hakusivu vie mahdollisimman pitkälle alakohtaiseen tietoon, tutkintoon valmistavaan ja muuhun aikuiskoulutukseen, on mahdollisimman informatiivinen, helppo käyttää ja ymmärrettävä. Voisi antaa tietoa myös alan työllisyystilanteesta. Sähköisessä hakulomakkeessa pakollisia kenttiä, jotka antavat kouluttajalle riittävästi tietoa Koulutuksenjärjestäjät tasapuolisesti esille opiskelijalle Näyttötutkinnoissa ja oppisopimuskoulutuksessa ei ole aina valintakokeita, mutta näiden koulutusmuotojen on hyvä olla tässä samassa järjestelmässä Sähköinen rekisteri aiemmille hauille ja todistuksille hyvä idea ja tarpeellinen. Oma opintohistoria jää sähköiseksi rekisteriksi (kuin pankkitili). Resurssit Yhtenäiset järjestelmät ja oppisopimustoimistot mukaan tähän prosessiin Työvoimakoulutukset näkyviin.

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

Hakeutumisvaiheen palvelumalli. Fia Heino & SISU-hanke (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki)

Hakeutumisvaiheen palvelumalli. Fia Heino & SISU-hanke (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki) Hakeutumisvaiheen palvelumalli (Jonna Malmivuori, Kati Rasinmäki) 2015-2016 HAKEUTUMISVAIHEEN PALVELUMALLI VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI OPISKELUN SUUNNITTELU sisäinen ja ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 76 600, 3200 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Uusi hakutoiveiden muuttamismahdollisuus sähköpostiosoitteessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10 ALPE-kooste Työpajat 16.10. ja 18.10 1 Miten yhteishaut pitäisi järjestää? 1/4 Työpajoissa nousi vahvasti esille, että hakijan kannalta yhteishakujen järjestämisessä tärkeintä on, että järjestelmä on hakijan

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille Sisältö Valmistautuminen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun Opiskelijaksi ottamisen perusteiden muutokset ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5

NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5 NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5 1. Osaprojekti: Koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen www- sivusto kansalaisille: 1. Ohjaustarvearviointimittariston kehittäminen

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012 Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012 Projektin tehtävä Ohjaus- ja neuvontapalvelujen saatavuuden parantaminen. Asiantuntevan

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen/lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen,

Lisätiedot

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut 7.9.2012 Antti Ylä-Jarkko Oppijan palvelut Omat palvelunäkymät hakijoille ja virkailijoille Virkailijan käyttöliittymä (näkymä) Virkailija voi hoitaa kaikki hakuihin, valintoihin ja tiedotukseen liittyvät

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus -palvelun tilannekatsaus KSHJ-ohjausryhmä 2.6.2016 Ajankohtaista kevään yhteishausta Kevään yhteishaun sijoittelu aloitettiin 11.5.2016 Sijoittelu joka aamu kello 7. Tällä hetkellä (2.6.2016 klo 6) yhteishaussa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Koulutustiedon verkkopalvelu. OpinOvi-klinikka Satu Meriluoto (OPH)

Koulutustiedon verkkopalvelu. OpinOvi-klinikka Satu Meriluoto (OPH) Koulutustiedon verkkopalvelu OpinOvi-klinikka 31.8.2012 Satu Meriluoto (OPH) Palvelun suunnittelun ja toteutuksen kulmakiviä: Koulutustiedon tuottamiseen liittyvä muutos: Painetuista oppaista luopuminen

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Opintopolku. fi - Koulutusinformaatiopalvelut Ulla Angervo, Satu Meriluoto (OPH)

Opintopolku. fi - Koulutusinformaatiopalvelut Ulla Angervo, Satu Meriluoto (OPH) Opintopolku. fi - Koulutusinformaatiopalvelut 7.9.2012 Ulla Angervo, Satu Meriluoto (OPH) Koulutustietoa löytyy monesta eri paikasta Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Palvelun suunnittelun ja toteutuksen

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet. Taustamateriaalit

Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet. Taustamateriaalit Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet 4.10.2007/Seppo Piiparinen Avoin yliopisto Taustamateriaalit Ulla Numminen (toim.): Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa (OPH Arviointi

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland Liitekäsittelyn palvelukeskus, jota ohjaa kymmenen yliopiston konsortio Palvelukeskus syntynyt

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen yliopiston näkökulmasta, hakutoimiston perustaminen ja kehittäminen

Opiskelijavalintojen kehittäminen yliopiston näkökulmasta, hakutoimiston perustaminen ja kehittäminen Opiskelijavalintojen kehittäminen yliopiston näkökulmasta, hakutoimiston perustaminen ja kehittäminen Yliopistojen opiskelijavalintojen valtakunnallinen kehittämisseminaari 12.2.2007 Hannu Berlin Tuija

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU Vilho Kolehmainen ESITYS YLIOPISTOJEN HAKUSEMINAARISSA 7.1.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla HAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SYKSYLLÄ

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus Aikuisopotoiminta Joutsassa 4/2010-5/2011 Seija Vuori Aikuisohjausta paikallisesti hanke, Joutsan kunta 31.5.2011 Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus CEDEFOPIN (=Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen)

Lisätiedot

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari 5.6.2014 Katri Lahikainen ehops-palvelun vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittely on työstetty työpajatyöskentelynä kevään aikana konsulttiyhtiö Cerionin,

Lisätiedot

Hakijaprofiilit kansainvälisissä maisteriohjelmissa. KV-kevätpäivät Tampere 13.5.2014 Outi Tasala University Admissions Finland

Hakijaprofiilit kansainvälisissä maisteriohjelmissa. KV-kevätpäivät Tampere 13.5.2014 Outi Tasala University Admissions Finland Hakijaprofiilit kansainvälisissä maisteriohjelmissa KV-kevätpäivät Tampere 13.5.2014 Outi Tasala University Admissions Finland University Admissions Finland Liitekäsittelyn palvelukeskus, jota ohjaa kymmenen

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2017 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Sisältö Perustietojen siirrot vuoden 2017 hakuja varten Kielikoetulos suoritusrekisteriin Muutoksia virkailijan työpöydällä Kevään 2017 hakujen lomakemuutokset 2 Perustietojen

Lisätiedot

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe-hankkeen ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden OPH:n vastuulla olevien palveluiden tilannekatsaus

Lisätiedot

Koulutustieto osana Hakeutujan palveluita. NUOVEn päätöstilaisuus Ulla Angervo Opetushallitus

Koulutustieto osana Hakeutujan palveluita. NUOVEn päätöstilaisuus Ulla Angervo Opetushallitus Koulutustieto osana Hakeutujan palveluita NUOVEn päätöstilaisuus 30.11.2011 Ulla Angervo Opetushallitus SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi YO-sektori (kooste Tuija Pasanen )

Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi YO-sektori (kooste Tuija Pasanen ) Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimi YO-sektori (kooste Tuija Pasanen 21.3.2012) Yhteiset käytännöt / hakukelpoisuuden arviointi ja liitteiden käsittely ym. 1. Miten saadaan työtä säästäen hakijoiden hakukelpoisuuden

Lisätiedot

Ohjaus ja tuki koulutukseen hakeutumisvaiheessa

Ohjaus ja tuki koulutukseen hakeutumisvaiheessa Ohjaus ja tuki koulutukseen hakeutumisvaiheessa Hämeenlinna 19.4. Aikuiskoulutukseen ohjaus- ja palvelupiste Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna hallinnoi Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) koulutukseen ohjausta

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen palvelun käyttö ja kehittäminen 1.12.2016 Merja Väistö Ajanjakso 1.1.2015 27.11.2016 Lähes 9,8 miljoonaa käyntiä Lähes 37,5 miljoonaa yksilöllistä sivunavausta Kävijäennätys 1.7.2016: 189 486 käyntiä/vrk,

Lisätiedot

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ollaanko sitä elossa 7.4.2014 ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Taustaa, verkostoitumista:

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS 7.2.2013 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot