Uusi Elämä. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, Tampere Taisto Loimin ihmeellinen matka paratiisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Elämä. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Taisto Loimin ihmeellinen matka paratiisiin"

Transkriptio

1 Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, Tampere Nro 9-10/2014 Taisto Loimin ihmeellinen matka paratiisiin Elämä ei pääty kuolemaan sivut 6-7 Hannu Grönroos: Nyt on Jumalan aika todelliselle missiolle Jumalan voimassa, silloin noituuskin väistyy Sivu 5 Hannu Grönroos Linda Bergling: Muista Jumalan hyvyyttä! Sivu 9 Linda Bergling

2 2 Rakkauden ja toivon sanomaa U usi Elämä Nro 9-10/2014 Antamisen siunaus Joulu on antamisen aikaa monille. Annamme joululahjoja toisillemme ja se on hyvä tapa, mutta antamisen ei tulisi jäädä vain joululahjoihin. Jumala haluaa, että teemme antamisesta elämäntavan. Jeesus sanoi: Autuaampi on antaa kuin ottaa. Antamiseen sisältyy suuria siunauksia ja siksi meidän tulisi kasvaa lapsuudesta, lahjojen saamisesta, aikuisuuteen, antamisen siunauksiin, jossa ei keskity siihen, mitä minä saan. Antaminen kuuluu Jumalan periaatteisiin. Jumala on antanut meille parasta. Hän antoi oman Poikansa kuolemaan ristillä jokaisen ihmisen puolesta. Meitä ei ole lunastettu kullalla tai hopealla, vaan paljon arvokkaammalla, Jeesuksen kalliilla verellä. Raamattu puhuu kylvämisen ja niittämisen laista. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. (Gal. 6:7-10). Tämä on yksinkertainen elämän laki, joka on siunaukseksi sitä noudattaville. Anna iloiten. Tehköön kukin niin kuin hän on sydämessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä Jumala rakastaa iloista antajaa (2 Kor. 9:7). Älä tee numeroa antamisesta. Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. (Matt. 6:1-4) Anna parasta Jumalalle, virheetöntä. Jumala käski tuoda virheettömän karitsaa jokapäiväiseksi polttouhriksi. Anna sellaista, mikä sinulle on rakasta. Aabraham oli valmis antamaan parhaimpansa, oman rakkaan poikansa, kun Jumala koetteli häntä. Ole rehellinen antamisessasi ja taloudessasi. Ananias ja Safiira yrittivät pettää Pyhää Henkeä, kun he antoivat sen kuvan, että olivat antaneet Herralle kaiken, vaikka pitivät osan itsellään johon heillä oli täysi oikeus, mutta he valehtelivat. (Ap.t. 5:1-11) Jeesus sanoo: Ja minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. (Luuk. 16:9-13) Älä käytä toista hyväksi. Elisalla oli palvelija Geehasi. Hän näki kuinka Jumala paransi Naemanin pitalista, mutta Elisa ei ottanut siitä mitään palkkaa, koska hän ymmärsi, että Jumala paransi Naemanin. Sen sijaan Geehasi halusi vetää itselleen helpolla tavalla varallisuutta. Hän juoksi Naemanin perään ja pyysi valehdellen häneltä lahjoja, jotka hän kätki taloonsa. Tässä Geehasi koskee siihen, mikä kuuluu Jumalalle ja siksi Naemanin pitalitauti tuli häneen profeetan sanojen mukaisesti. Jumala haluaa, että olet kaikessa rehellinen Jumalan ja ihmisten edessä. Väärä vaaka on kauhistus Jumalalle. (2 Kun. 5:19-27) Anna koko elämäsi Jumalalle elävänä uhrina. Se on teidän järjellistä jumalanpalvelustanne, sanoo Paavali. Jeesus kommentoi ihmisten uhraamista ollessaan synagoogassa. Hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille: Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä. (Mark. 12:41-44) Kymmenykset ovat 10 % siitä palkasta, eläkkeesta ja muista tuloista, mitä saat puhtaana. Jo patriarkat, mm. Aabraham ja Jaakob, maksoivat kymmenyksiä Jumalalleen Jaakob teki juhlallisen päätöksen antaa kymmenykset kaikesta Jumalalle, kun Jumala ilmestyi hänelle paetessaan Eesauta: Kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset (1 Moos. 28:22). Malakia kirjoittaa siitä, kuinka koko kansa riisti Jumalalta ja siksi hän kehottaa tuomaan täydet kymmenykset, jotta Herran huoneessa olisi hengellistä ravintoa. Ja hän jatkaa: Koetelkaa minua. Minä avaan teille taivaan akkunat. ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. (Mal. 3:6-10). Kaikki, mitä meillä on, on lahjaa Jumalalta, joka haluaa, että olemme uskollinen huoneenhaltija. Jeesuksella oli selvä kanta kymmenyksiin ja muihin lahjoihin, mutta hän korosti oikeutta ja laupettua. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. (Matt. 23:23) Ole antelias. Siihen tulee siunaus. Joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Ja Jumala on voimallinen Pauli Kemi Uusi Elämä -lehden päätoimittaja antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Toinen on antelias ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu. (San. 11:24-25) Elämme ajassa, jossa korostuu ihmisen egoismi. Se tuhoaa elämää. Rahan himo on kaiken pahan juuri ja siksi Jumala haluaa, että sinä ympärileikkaat rahasi. Päätä tästä päivästä lähtien antaa Herralle täydet kymmenykset. Se tuo siunauksen elämääsi. Paavali kehottaa: Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään. (1 Tim. 6:6-12) Pauli Kemi Parantava kosketus Johtaessaan israelilaisia Egyptistä Luvattuun Maahan Mooses sai Siinailla tehtävän. Hänen tuli rakentaa akasiapuusta Liitonarkki (uuden käännöksen mukaan arkku). Tuo arkki, joka sai kultapäällysteen, kätki sisäänsä lain taulut, mannaastian ja Aaronin viheriöitsevän sauvan. Korennoilla kannettavaa arkkia ei saanut koskea. Sen paikka oli Ilmestysmajassa. Liitonarkki merkitsi Jumalan läsnäoloa kansansa keskuudessa. Arkin kansi oli nimeltään Armonistuin, jolle ylimmäinen pappi pirskotti kerran vuodessa uhrieläimen sovittavan veren. Arkki joutui israelilaisten ja filistealaisten välisessä sodassa jälkimmäisten haltuun. Missä kaupungissa sitä säilytettiinkään filistealaisten maassa, sen asuk- kaat kokivat ajosten tähden tuhoa. Filistealaisten oli lähetettävä Liitonarkki takaisin sen omistajakansalle. Kirjat Jearimin kaupunki tuli olemaan 20 vuotta arkin sijaintipaikkana. Israelin kuninkaaksi tullut David siirrätti arkkia Jerusalemiin, kuningaskuntansa pääkaupunkiin. 2 Samuelin kirjan 6. luku kertoo tästä. Vaunuja vetävät härät kompastelivat. Ussa, toinen ohjastaja, tarttui arkkiin pelätessään sen putoavan vaunusta. Herran viha syttyi Ussaa kohtaan ja tämä kuoli hairahduksensa tähden siihen paikkaan. Arkkiin ei saanut koskea. David ei uskaltanut siirtää arkkia Jerusalemiin, vaan se jäi kolmeksi kuukaudeksi Oobed -Edomin taloon. Tämän kokiessa talossaan kolmen kuukauden ajan suurta Herran siunausta David toi arkin riemuiten Davidin kaupunkiin. Arkki oli sittemmin Davidin pojan Salomonin rakennuttaman temppelin Kaikkein pyhimmässä. Suurena sovintopäivänä, Jom Kippurina, ylimmäinen pappi vuosittain toimitti sovittavan veren vihmonnan armonistuimelle. Kun Babylonia v 587 ekr valloitti ja tuhosi Jerusalemin temppeleineen, arkki ei ollut enää paikallaan. Se oli viety turvaan. Arkin olinpaikka on edelleen tuntematon, vaikka monia teorioita sen suhteen on esitetty. Paljastuuko salaisuus lopunajan vaiheissa, on avoin kysymys. Liitonarkkikin oli esikuva tulevasta. Jeesuksessa Jumalan läsnäolo tuli lihaksi keskellemme. Ihmiset kääntyivät huolineen ja sairauksineen Jeesuksen puoleen. 12 vuotta verenjuoksua sairastanut nainen oli yksi heistä. Hän koski väentungoksessa Jeesuksen viittaa ja parantui. Kuka koski minun vaatteisiini? Jeesuksen kysymyksen kuultuaan nainen tuli vavisten esiin. Hän sai kuulla vapauttavan sanan: Tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. (Mk 5: käännös)) Saamme kääntyä rukouksen kosketuksin Jeesuksen puoleen. Kosketamme hänen sydäntään ja oikeastaan hänen haavojaan. Ne ovat haavoja meidän puolestamme. Ne haavat eivät tuhoa, vaan parantavat. Jumala on pyhä ja me olemme syntiset. Nyt Jeesus on Armonistuimena ( Hepr 4:16.). Jeesus on ylimmäinen pappi, joka vuodatti kertakaikkisesti, ei uhrieläimen, Pastori Pertti Kymäläinen on jo monien vuosien ajan kirjoittanut Uusi Elämä -lehteen Israeliin liittyvistä aiheista. vaan oman, pyhän verensä puolestamme. Kun Hän koskettaa, se kosketus parantaa! Pertti Kymäläinen pastori, Pori Anna lahja Uusi Elämän työhön tilille: FI tai soittamalla ( pvm ) (20,23 + pvm) Lehtityön viite on Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa POL koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla ajalla

3 U usi Elämä Nro 9-10/2014 Rakkauden ja toivon sanomaa 3 Maksa 35 ja uudistat lehtitilauksesi v. 2015! Uusi Elämä -lehti sisältää luettavaa kaikille hengellisistä asioista kiinnostuneille. Jokainen numero sisältää pelastussanoman sekä innostavia ja keskustelua herättäviä kirjoituksia erilaisista ajankohtaisista kristillisistä aiheista ja tapahtumista. Tarjolla on myös seurakuntien kuulumisia ja mielenkiintoisia henkilötarinoita sekä välähdyksiä Israelin tapahtumista ja lähetysuutisia. V Uusi Elämä -lehden tilausmaksu on 35. Maksa lehden mukana tulevalla tilisiirtolomakkeella tai verkkopankissa. Lehti lähetetään vain tilausmaksun maksaneille! Uusi Elämä -lehden tilaus on aina kestotilaus. Mikäli et halua enää Uusi Elämä -lehteä, ole ystävällinen ja peru tilauksesi! Älä unohda myöskään tehdä osoitemuutostasi. Tilaamalla Uusi Elämä -lehden 1. olet taloudellisesti tukemassa Suomen evankeliointia ja 2. saat monipuolisen hengellisen lehden kotiisi noin 10 kertaa vuodessa. Yhteystietomme: UUSI ELÄMÄ PL 74, Tampere Puh Uusi Elämä -lehden tili: FI Tili Ruotsissa: PG Pastori Timo Hakkarainen johtaa Tukholman suomalaista helluntaiseutakunnan, Finska Filadelfiaa, joka on suurin suomenkielinen helluntaiseurakunta Ruotsissa, non 560 jäsentä. Kuva: Pauli Kemi Hyödyksi Jumalalle Pelastus on kaikin osin Jumalan teko meidän elämässämme. Siihen emme voi omilla teoillamme lisätä yhtään mitään. Mutta Jumalan ajatus on että uudestisyntymisen myötä meistä olisi hyötyä hänen valtakuntansa työssä. Kun Raamattu kuvaa seurakunnan rakennetta ja olemusta, se käyttää kielikuvana ihmisruumista. Tarkemmin sanottuna jokainen meistä on jäsen Kristus-ruumiissa. Apostoli Paavali opettaa että Jumala on asettanut jokaisen jäsenen ruumiiseen niin kuin hän tahtoo. Kaikkivaltiaalla on tarkka suunnitelma seurakuntaruumiin toimimiseksi. Ruumiissa ei ole yhtä ainutta merkityksetöntä ja turhaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. Jokainen jäsen koituu koko ruumiin hyväksi ja hyödyksi. Jotkut ovat sitä mieltä että umpisuoli on turha elin, riesan aiheuttaja monille ihmisille. Mutta tutkimus osoittaa että umpisuolella on tärkeä tehtävä immuunisuojan rakentamisessa. Tämä tehtävä sillä on varsinkin kasvuiässä. Siis umpisuoltakin tarvitaan. Jumalan suunnitelma on että voisimme olla hänelle hyödyksi. Hän on antanut meille lahjojaan, jotta ne saisivat palvella hänen ajatuksiaan. Hän haluaa että yhtä harmoninen kuin terve ruumis on olemukseltaan, yhtä toimiva seurakunta on jäsentensä osalta. Kaikki saavat olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Luin kesällä Carsten Jensenin kirjaa Me hukkuneet. Kirja kuvaa Tanskassa pienen kaupungin merkitystä tärkeänä merenkulkukaupunkina. Kirjan sivuille on siroteltu suuri määrä tärkeitä elämän viisauksia joissa pohdiskellaan muun muassa hyödyllisyyden merkitystä. Merimiesleski Anna Egidia oli menettänyt miehensä lisäksi seitsemän poikaa, jotka yksi toisensa jälkeen hukkuivat meren myrskyihin. Nyt hän elää iäkkäänä yksin. Hän toteaa: Kun on elänyt liian kauan eikä silti voi kuollakaan, on löydettävä syitä elää edelleen. On siis käynyt hyödyttömäksi, hyvä on. Mutta hyödyttömäksi ainoastaan omasta mielestään. Aina on joku joka tarvitsee juuri meitä. On vain löydettävä tie tarvitsevan luokse. Ja hän jatkaa: On löydettävä syitä elämään. En usko että jaksaisin elää, ellen tuntisi itseäni hyödylliseksi. Hyödyllisyys on Jumalan suunnittelema elämän tarkoituksen yksi tärkeistä peruskivistä. Siinä olotilassa ei voi olla liian nuori, ei voi myöskään olla loppuun käytetty. Aina löytyy tarvitsevia ihmisiä ympärillämme. Ja toimivia palvelupaikkoja ja tehtäviä on myös tarjolla. Eräs seurakuntaamme kuuluva naishenkilö on hyvä esimerkki siitä kuinka Jumala käyttää häntä ainutlaatuisella tavalla. Hän ei pyri suurten tapahtumien valokeilaan, hän kuuluu siihen ihmisryhmään, joita voisimme kutsua maan hiljaisiksi. Hänellä on ihailtava taito löytää yksinäisiä ja unohdettuja ihmisiä. Hän ei kulje ihmissuhteiden suuria ja suosittuja valtateitä vaan taivaltaa pikemminkin harvoin astuttujen syrjäpolkujen kautta. Mutta sieltä hän löytää niitä henkilöitä joille hän voi olla rohkaisuksi. He voivat olla lapsia, sairaita, kadun kansaa mutta yhteistä näille kaikille lähimmäisille on se, että tästä naishenkilöstä on tullut osa heidän tuttavapiiriään. Lämmin valonsäde heidän harmaaseen arkeensa. Jumalan enkeli maan päällä. Timo Hakkarainen Tukholman suomalaisen helluntaiseutakunnan, Finska Filadelfian johtaja Omantunnonvapaus-kansalaisaloite keräsi lähes kannattajaa Kansalaisaloite terveydenhoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä osallistumasta aborttiin menossa eduskuntaan. Gynekologi Sari Tanuksen ja lääkäri Jemina Aholan käynnistämä kansalaisaloite terveydenhoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä osallistumasta aborttiin eettisistä tai uskonnollisista syistä saavutti keräyksen viimei- sellä viikolla marraskuussa vaadittavat nimeä. Kansalaisaloitteella halutaan muutosta suomalaiseen käytäntöön, jossa gynekologit tai kätilöt ovat olleet kestämättömissä tilanteissa halutessaan kieltäytyä osallistumasta abortin tekemiseen eettisistä tai uskonnollisista syistä. Gynekologi Sari Tanuksen mukaan moni on saattanut myös jättää kokonaan hakeutumatta alalle tämän vuoksi. EU-päätöslauselmassa vuodelta 2010 todetaan, että terveydenhoitohenkilökunnalla tulee olla oikeus kieltäytyä abortista tai eutanasiasta, mutta kansalaisaloitteen esimerkkitapausten mukaisesti näin ei todellisuudessa ole Suomessa aina ollut. Suomi kuuluu yhä Ruotsin ohella muutaman muun Euroopan maan kanssa vähemmistönä niiden maiden joukkoon, joissa terveydenhoitohenkilöstön omantunnonvapautta ei ole taattu lakiteitse. Tarvitsemme myös Suomessa vastaavaa lainsäädäntöä, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen vakaumuksesta riippumatta myös kätilöille ja gynekologeille, kansalaisaloitteessa todetaan. Lakialoitteessa todetaan myös, että maailman lääkäriliitto sekä kansainvälinen gynekologiyhdistys ovat terveydenhoitohenkilöstön omantunnonvapauden kannalla. Heljä Ahjovaara-Steck

4 4 Rakkauden ja toivon sanomaa U usi Elämä Nro 9-10/2014 Jumala haluaa pelastaa sinut Jumala on luonut sinut elämään hänen yhteydessään ja siksi hän on pannut sisimpääsi iäisyyskaipuun. Yhteys Jumalaan rikkoutuu ihmisen pahojen tekojen johdosta. Näin on käynyt jokaisen ihmisen kohdalla. Raamattu sanoo, että kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainuttakaan (Room. 3:12). Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ihmisen pakomatka Jumalasta alkoi jo paratiisissa, kun mies ja vaimo tiedostivat tehneensä väärin. He kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies ja vaimo pakenivat Jumalaa. Mutta Jumala lähti ajamaan heitä takaa huutamalla miehelle: Missä olet? Hän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin. Ihminen tiesi, että oli rkkonut Jumalaa vastaa ja siksi hän pyrki piiloutumaan, koska pelkäsi Jumalaan. Tämän jälkeen alkoi puolustelu ja syyttely. Mies syytti vaimoa ja vaimo paholaista, käärmettä, mutta Jumala ei hyväksynyt ihmisen puolustelua. Tarvittiin sovitus. Jumala ei hyväksy syntiä tänäänkään. Jumala huutaa tänään sinulle: Missä olet, koska hän rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut. Jumala osoitti rakkautaan meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä (Room. 5:8). Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan (2. Kor. 5:19). Tässä puhutaan pelastuksesta, jonka myös sinä voit kokea. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä (Joh. 1:12). Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu (Room. 10: 8-10, 13) Pauli Kemi Toivon Lähde seurakunnan pastori Martti Immonen Rukouksen voima Olin noin 4 5 vuoden ikäinen, kun sairastuin vakavasti. Sitä ennen olin ollut äitini kanssa hengellisessä kokouksessa eräässä kodissa. Muistan tuosta tilaisuudesta sen, että talo oli täynnä ihmisiä ja siellä laulettiin laulua Miksi viivyt sä poluil maailman vaikka kuulla saat äänen Jeesuksen? Miksi kartat sä hellää katsettaan, joka kadonnutta lasta seurajaa? Riennä nyt, riennä nyt, riennä helmahan Jeesuksesi, riennä nyt, riennä nyt, ennenkuin yö sun saavuttavi. Sitten kokouksen puhuja kysyi: Kuka tahtoo antaa elämänsä Jeesukselle? Silloin nostin käteni, minä tahdoin, olin kai viipynyt maailman poluilla. En muista nostiko kukaan toinen kättänsä Jeesuksen puoleen. Kukaan ei huomioinut pientä kättä, joka oli nostettu ylös. Taivaassa kuitenkin huomattiin tämä pikkupoika. Siitä alkoi vaiherikas elämä Jeesuksen kanssa. Sairaus, johon olin sairastunut paheni ja lopulta jouduin sairaalaan. Ei oikein tiedetty mikä minussa oli, jonkinlainen sisäelinten kuivuminen, jota lääketiede ei siihen aikaan pystynyt parantamaan. Eihän edes oikein tiedetty mikä minua vaivasi. Pieni olemukseni kuihtui kuihtumistaan. Viimeinen muistikuva sairaudestani oli se, että voin pahoin ja oksensin sängyssäni. Sitten en muista mitään enempää sairaudestani. Seuraava muistikuvani on se, kun äitini ja isäni tulivat hakemaan minut pois sairaalasta. Jotain ihmeellistä oli tapahtunut. Äitini oli tullut uskoon. Hän oli uudestisyntynyt, saanut syntinsä anteeksi, eräänä Pitkäperjantaina yhden maalaistalon tuvassa pidetyssä hengellisessä kokouksessa, polvistuessaan siellä penkin ääreen. Siinä hän oli saanut kohdata hänelle niin rakkaaksi tulleenvapahtajansa ja aloittaa uuden elämän. Hän odotti silloin minua ja minä sain tulla tähän maailmaan saman vuoden heinäkuussa. Oli etuoikeus omistaa uskova, rukoileva äiti joka opetti lapsilleen rakastavasta Jeesuksesta. Kun sitten joitakin vuosia myöhemmin sairastuin ja näytti siltä, että enää ei ollut mitään tehtävissä elämäni pelastamiseksi, sai uskova äitini sydämeensä varmuuden poikansa parantumisesta. Niinpä hän oli pyytänyt seurakunnassa esirukousta puolestani ja seurakunta oli rukoillut ilmeisen yksimielisesti, kuten Apostolien tekojen luvussa yksi mainitaan. Tuon rukouksen jälkeen äitini ja isäni olivat tulleet sairaalaan katsomaan minua ja lääkäri oli sanonut heille: Tulkaa hakemaan poika huomenna kotiin. Hän on terve. Oli tapahtunut parantumisihme. Kiitos ja kunnia Jeesukselle, joka armossaan oli huomioinut pienen pojan elämän. Vuosikymmeniä myöhemmin sain kokea seurakunnan esirukouksen voiman myös omien lapsieni kohdalla. Alakouluikäisinä he olivat eräänä talvena seurakunnan järjestämällä leirillä. Ennen leirin alkua totesin poikani suuhun tulleen ison rakkulan muotoisen kasvannaisen. Vein hänet sairaalaan, jossa lääkäri totesi sen vaativan leikkausta. Kerroin siellä, että poikani mieli teki kovasti leirille, joka alkaisi seuraavana päivänä. Lääkäri antoi luvan lähteä ja sanoi, että leikataan se leirin jälkeen. Tuolla leirillä jotkut lapset sairastuivat kovaan kuumetautiin. Eräs sairastuneista oli tyttäreni. Niipä meillä oli leirin Kuva: Heljä Ahjovaara-Steck jälkeen kaksi potilasta, kuumeinen tyttö ja leikkausta odottava poika. Oli tiistaipäivä ja illalla seurakunnankokous. Sinä päivänä soitin seurakunnan toimistoon ja jätin esirukouspyynnön lasteni puolesta. Seurakunta rukoili ja tapahtui ihme tai oikestaan kaksikin. Kokouksen aikana klo kuume lähti tytöstä ja usko täytti sydämeni siitä, että poikani suussa oli myös tapahtunut jotain. En kuitenkaan katsonut sinne vaan ajattelin, että lääkäri saa seuraavana aamuna todeta tilanteen, kun menemme sairaalaan leikkausta varten. Saavuttuamme sinne sain kuulla sen, minkä uskoin jo edellisenä iltana tapahtuneeksi. Lääkäri sanoi: Katsotaanpa sinne suuhun. Eihän täällä ole mitään leikattavaa. Kiitos ja kunnia Jeesukselle! Jälleen seurakunta oli rukoillut yksimielisesti ja vastaukset tulivat. Lukijani, ellet vielä ole antanut elämääsi Jeesukselle, tee se nyt. Martti Immonen Toivon Lähde seurakunnan pastori Helsingissä

5 U usi Elämä Nro 9-10/2014 Rakkauden ja toivon sanomaa 5 Nyt tarvitaan uskovien heräämistä Henkiparantajien esiinmarssi selvänäkijät olohuoneessamme Oletko, kristitty lähimmäinen, tietoinen, että televisioon on tänä kesänä ilmestynyt viidelle kanavalle ohjelma, jonka nimi on Ennustaja tv. Ohjelmat näkyvät seuraavilla kanavilla: Nelonen, Liv ja Jim, sekä Sub-kanavalla myös Astral-nimisenä ohjelmana. Myös kanavalla 36 on ohjelmia amuun asti. Ohjelmat ovat nähtävinä seitsemänä päivänä viikossa. Selvänäkijät ja henkiparantajat tarjoavat palveluksiaan useita kertoja päivässä; 10 tuntia ei enää riitä päivää kohden? Lisäksi kanavilta voidaan katsoa ohjelmia Noitapiiri, Vampyyripäiväkirjat, Maaginen Criss Angels (=enkeli). Monet näiden ohjelmien alkamisajoista eivät näy normaaliohjelmaluetteloissa, mutta jos haluaa katsoa koko vuorokauden ohjelma-ajat, niin googlettamalla iltapulu -haun, voi nähdä kellonajat. Osa niistä tulee ilta- ja aamuyöstä. He esittelevät itsensä seuraavilla titteleillä: henkiparantaja, ennustaja, voimallinen kaukoparantaja, selvänäkijä. Eräs heistä esitteli itsensä mainiten, että hän on spiritual pastori, koulutuksensa Amerikassa saanut henkiparantaja. Sen lisäksi hän mainitsi, että hän tuo hyviä viestejä ihmisille henkimaailmasta, johon saa yhteyden tarot korttien avulla. Myös heidän ystävänsä suosittelevat heidän palveluksiaan katsojille. Näin heidän mukaansa uusi maailma avautuu ihmisille?! - Niinpä, mutta mikä maailma? Eräs heistä kertoo hänellä olevan tuhansia asiakaskontakteja. Heille soittavat maksavat soitosta 3,55 minuutti + paikallispuhelumaksu. Viime kesästä, jolloin ensi kertaa törmäsin näihin, ohjelmaaika on moninkertaistunut tähän päivään mennessä ja kanavia on tullut lisää. Tätä maihinnousua olen osannut jo odottaakin, koska niin monien tunnettujen henkilöiden, mm. suosittujen viihdetaiteilijoiden kautta on henkimaailman todellisuus marssitettu esiin suurin otsikoin. Viime vuoden ostetuin kotimainen kirja pitää sisällään juuri kyseistä asiaa henkimaailmasta. Mitähän seuraavaksi? Ihmisten elämässä on niin paljon huolia ja murheita. Ei ole ihme, että monet ovat näihin palveluihin tarttuneet saadakseen vastauksia elämänsä kysymyksiin, koska kristillinen kirkko on laiminlyönyt tehtävänsä. Meediomissiolla näyttää menevän hyvin. Miten on evankeliumin rintamalla? Tällä henkimaailmalla ei ole mitään tekemistä Jumalan Pyhän Hengen toiminnan kanssa. Tämä kaikki on valkeuden enkelin, Luciferin tapa toimia. Heidän sanomaansa ei liity Jeesus, joka ristillä sovitti meidän syntimme ja jonka veri voi ainoastaan puhdistaa hänen puoleensa kääntyvän kaikesta synnistä. Missä ihmeessä kristilliset vaikuttajat piileskelevät? Vai onko aihe niin arka, ettei siihen haluta ottaa kantaa kirkkojen ja seurakuntien päättäjien taholta, ettei saataisi suvaitsemattomuuden leimaa. Tässä pakanallistuneessa Suomessa sekä myös uskonnollisessa kentässä on vallitsevana näkemyksenä se, että antaa kaikkien kukkien kukkia - ja nehän kukkivat, mutta valhelustetta. Kysyn sinulta uskova sisareni ja veljeni, oletko oman kirkkosi saarnatuolista kuullut mitään asiaan liittyvää? Kysy pastoriltasi, onko hän asiasta tietoinen? Voisiko hän tutkia asiaa, ja ottaa sen esille varoitukseksi ihmisille, etteivät he meedioiden kautta olisi yhteydessä henkivaltoihin, vahingoksi sielulleen. Hannu Grönroos Vie asia myös seurakuntasi Sanan ja rukouksen iltoihin rukousaiheena. Suurin huoleni ovat lapset ja nuoret, joita tämänkaltaiset asiat myös kiinnostavat. Erilaisten hirviöpelien ja velhoelokuvien kautta heidän mielenkiintonsa ohjataan henkimaailman alueille. Kristityt vanhemmat, isoäidit ja isoisät, on aika unesta herätä! Meidän tulee rakentaa Jeesuksen veren kautta muuri heidän ympärilleen. Heidän koulukaverinsa eivät ole uskossa ja yhteistä heille on tietokoneitten ja mobiililaitteiden kautta pääsy juuri näille alueille. Meidän tulee heitä varoittaa näistä vahingoittavista myrkyistä. Itse he eivät näistä vaaroista vielä ymmärrä. Ymmärrämmekö me? Eräs pappi, jonka suosikkiohjelma on Vampyyripäiväkirjat, sanoi häntä nuhdelleelle sisarelle, että ei näihin tarvitse niin vakavasti suhtautua. Tätähän se pirukin toivoo, että häneen ei suhtauduta vakavasti. Esiinmarssi Nyt on aika todelliselle missiolle. Missiolle, joka välittää sen evankeliumin Jeesuksesta, joka on Jumalan pelastava voima jokaiselle, joka uskoo. Nyt on aika tallata käärmeitä ja skorpioneja (tiedät kyllä mitä tarkoitan) ja kaikkea vihollisen voimaa. Eikö juuri näin Jeesus käskenyt toimia. Miten me muuten voisimmekaan tietää, mitä tarkoittaa käytännössä Jeesuksen ristillä aikaansaatu käärmeen pään rikki polkeminen, ellei se tapahdu juuri sielujen vapauttamisessa Jeesuksen antamalla valtuudella, evankeliumin sanan kautta. Nyt on aika myös virittää palaviksi armolahjojen käyttö keskellämme niin henkilökohtaisessa elämässämme kuin seurakunnassa. Viritä palavaksi armolahjat eli henkilahjat, jotka olet Herralta saanut. Tulkoon seurakunnan keskellä esille kielilläpuhumisen ja sen selittämisen sekä profetoimisen lahja, tiedon ja viisauden lahja, voimatekojen ja uskon lahja sekä terveeksi tekemisen lahja. Lahja arvostella henkiä liittyy erikoisesti kirjoittamaani aihepiiriin. Kun nämä kaikki viriävät palaviksi, niin Paavalin mukaan uskosta osatonkin joutuu tunnustamaan: Jumala on totisesti teissä. Uskon, että Jumala tulee näiden ennustajien keskeltä pelastamaan monia. Lue Apt. 16, kuinka tietäjähengen vallassa ollut orjatar vapautui ja pelastui Paavalin ajaessa hänestä demonin ulos luvulla Englannissa herätti kohua Doreen Irwinin uskoontulo. Kohu johtui siitä, että hän oli ollut ennen uskoontuloaan yksi Englannin johtavista noidista. Ihmiset, jotka ennustajina toimivat, tarvitsevat herätyksen. Jumala rakastaa heidän sielujaan, niin myös minä, sillä heistä on maksettu sama veren sovitus- ja lunastushinta kuin meistäkin. Jumala vihaa ihmisessä vaikuttavaa ja vahingoittavaa henkivaltaa, ei ihmistä! Jeesus tahtoo vapauttaa vangitut heidän kahleistaan. Rukoilkaamme heidän puolestaan, että pelastuisivat ja että heistä tulisi Jumalan evankelistoja. Siksi meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan ilmavalloissa toimivaa saatanaa ja hänen demonejaan vastaan. Rukoilkaamme myös, että Jumala avaisi näitä kanavia evankeliumin julistamista varten. Siihen tarvitaan myös varoja ja oikeita Jumalan valitsemia henkilöitä. Jumala johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Rakenna kotonasi alttari, rakenna myös seurakuntaasi alttari ja nosta pyhät kädet Jumalan puoleen ystäviesi kanssa. Kerro tästä muille uskoville ja vedä heidät mukaan rukousrintamaan. Vihollisen alttarit hajotetaan tämän ajan Elian hengessä. Pukeudu voimaasi Siion, sinun Jumalasi on sinun kanssasi! Hannu Grönroos Evankelista, laulaja Ps. TV7:ltä tulee joka päivä ohjelmaa eri ikäisille nuorille mm. sunnuntaisin pyhäkoulu. Neuvotaan ja ohjataan heitä katselemaan näitä ohjelmia. TV7 plus on erityinen nuorten aikuisten kanava.

6 Esim 6 Rakkauden ja toivon sanomaa U usi Elämä Nro 9-10/2014 Kun Taisto Taisto Loimi Syntynyt 1941 Saarijärvellä. Perhe: vaimo Sirkka ja kolme lasta Ammatti: huonekalupuuseppä. Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen työskenteli Alvar Aallon huonekaluteollisuudessa Jyväskylässä. Muutto Ruotsiin Asuu edelleen Ruotsissa ja voi hyvin. Taisto on aktiivisesti mukana Tukholman suomalaisessa helluntaiseurakunnassa, Finska Filadelfiassa. Oireet eivät hävinneet ja vartin kuluttua nousi kylmä hiki. Hän ymmärsi, että tilanne oli vakava. Sanoin pojalleni, jonka kanssa tein töitä, että lopetan päivän työt. Ajattelin, että vaihdan vaatteet ja menen terveyskeskukseen. Kun kävelin portaita ylös pukuhuoneeseen, kuulin äänen, joka sanoi: sinun ei pidä mennä terveyskeskukseen. Mene suoraan Huddingen sairaalan ensiapuun. Luulin, että poikani puhui minulle ja kysyin, mistä hän tiesi, että aion sairaalaan. Mutta hän ei ollut sanonut mitään, eikä ymmärtänyt mistä puhuin. Taisto Loimin sydän pysähtyi helmikuun Lääkärien elvyttäessä häntä mies lähti matkalle. Useita vuosia myöhemmin hän kertoo kokemuksistaan ja on vakuuttunut, että hän sai nähdä esimakua paratiisista. Helmikuinen päivä oli ruotsinsuomalaiselle puuseppä Taisto Loimille kuin mikä tahansa arkipäivä. Jo ennen seitsemää hän oli työpaikallaan Tullinge Snickerissä. Hän oli perustanut puusepänverstaan ja pyörittnyt sitä jo vuosia. Edellisissä päivissäkään ei ollut mitään erityistä, vaikka olo ei ollutkaan aivan paras. Pienet rintakivut eivät pidättäneet yrittäjää poissa töistä. Mutta pian hän totesi, ettei kaikki ollut kohdallaan. Puolen tunnin työrupeaman jälkeen olo muuttui kummalliseksi. Kuin ihon alla olisi ollut muurahaisia, ensin käsissä ja siten koko kehossa. Pysäytin koneen ja ajattelin levätä hetken, Taisto Loimi kertoo. Dramaattinen leikkaus Taisto ei tiennyt mitä ajatella. Ääni oli täysin selvä, mutta ketään muita ei ollut paikalla. Olenko tulossa hulluksi, ajattelin. Silloin kuulin äänen uudelleen vieläkin selkeämmin. Mene ensiapuun heti. Piste! Soitin vaimolleni Sirkalle ja sanoin, että minun täytyy mennä sairaalaan. Vaimon mielestä oli kuitenkin parempi mennä terveyskeskukseen. Mutta minä ajattelin ääntä ja tottelin sitä, Taisto Loimi muistelee. Mene sitten, niin minä tulen sinne polkupyörällä, vaimo sanoi. Kello kahdeksan Taisto pysäköi autonsa sairaalan pihaan. Onneksi ensiavussa ei ollut jonoa ja hän meni suoraan luukulle esittämään asiaansa. Häntä pyydettiin odottamaan. Vastaanottoluukulta oli kolme metriä odotushuoneen tuolille. Taisto muistaa vain kaksi ensimmäistä askelta. Hän lyyhistyi lattialle. Siitä alkaa Taisto Loimin kaksi tarinaa. Mies sai suuren sydänkohtauksen ja teki kuolemaa. Elvytystoimenpiteet eivät auttaneet ja hänet vietiin suoraan leikkauspöydälle. Kun vaimo Sirkka

7 U usi Elämä Nro 9-10/2014 Rakkauden ja toivon sanomaa 7 Loimin sydän pysähtyi, alkoi toinen matka akua paratiisista tuli sairaalaan, hän sai tietää, että hänen miehensä oli todennäköisesti tullut sairaalaan liian myöhään. lä. Hän kysyi, uskoinko Jumalan armoon Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun vastasin, että olen uskonut 13-vuotiaasta lähtien, hän sanoi, että saan tulla mukaan. Sitten hän kertoi, että menemme kahden viikon matkalle Etelämerelle. Sitä seuraavat tapahtumat olivat Taistolle uskomaton kokemus. Lentokone laskeutui paikkaan, joka muistutti Etelämerensaarta. Se oli ihana paikka. Vesi oli kristallin kirkasta ja tyyntä. Rannalla oli hienoja hedelmäpuita. Söimme hedelmiä ja joimme herkullista hedelmämehua. Olen sitten yrittänyt löytää jotain vastaavaa, mutta sen makuista en ole löytänyt. Uimme ja leikimme rannalla. Oli hauskaa. Mutta jokin ei pitänyt paikkaansa. Matkan piti olla 14 päivän pituinen, mutta siellä ei ollut iltaa eikä yötä eikä siellä ollut varjoja. Pakollinen paluu Taisto alkoi epäillä. Hänestä oli Paratiisimatka Taisto ei kuitenkaan tiennyt tästä maailmasta mitään. Hänen näköalansa olivat täysin toisenlaiset. Olin yhtäkkiä jumbojetissä Arlandan lentoasemalla. Tiesin kuinka tulin sairaalaan, mutta en ymmärtänyt miten saatoin olla lentokoneessa. Vaimokin oli mukana ja muuan tuttu perhe Huddingestä. Hänen edessään lentokoneen etuosassa oli kolme valkoisiin pukeutunutta henkilöä, mutta he olivat selin. Taisto halusi huomiota ja koputti yhtä heistä olkapäälle. Haluan tietää, miksi olen täällä. En tiedä miten olen tullut tänne ikä minulla ole matkalippua. Mitä tapahtuu seuraavaksi, kyselin. Vastaus ei paljoakaan valaissut asiaa: Henkilö vastasi kysymykselkummallista, kun lentokone oli laskeutunut hiekkarannalle. Taisto luuli, että joku olikin valehdellut hänelle, mutta ei saanut vastauksia Yhtäkkiä rannalla olevasta kovaäänisestä kuului ääni. Kaikkien tulisi mennä lentokoneeseen, joka palaa Skandinaviaan tunnin sisällä. Minä protestoin heti. Viihdyin liian hyvin palatakseni, mutta vaihtoehtoja ei ollut. Olemme luvanneet vain 14 päivän matkan. Istuutukaa, kohta lähdemme!, he sanoivat ja niin olimme koneessa paluumatkalla. Mutta yhtäkkiä kotimatka muuttui dramaattiseksi. Lentoemäntä tiedotti, että joku matkustajista oli saanut sydänpysähdyksen. Katselin ympärilleni, että kuka se mahtaisi olla, mutta en nähnyt ketään. Hän kääntyi minuun päin ja sanoi: sinun sydämesi on pysähtynyt. Loppumatkalla keskityttiin löytämään Taistolle pian hyvä sairaala. Lentoemäntä oli koko ajan hänen luonaan ja sanoi, ettei tämän tarvitse pelätä.monen vaiheen jälkeen Taisto pääsi Huddingen sairaalaan leikkauspöydälle. Siinä lentoemäntä jätti hänet ja kehotti taas olemaan pelkäämättä. Sitten Taisto alkaa herätä tajuuttomuudesta ja hän tuntee hirvittävää kipua rinnassaan. Niin kuin tykin kuula olisi mennyt lävitseni. Luulin kuolevani. Sitten nukutusaine vaikutti täysin, enkä muista muuta. Kuukausi tehohoidossa Alkoi raskas kuukauden kestänyt tehohoito. Aluksi Taisto oli nukutettuna pitkät ajat. Korkea kuume koetteli ja oli epävarmaa, selviäisikö hän hengissä. Sydän oli saanut vakavia vammoja. Tutkittiin myös sydänsiirron mahdollisuutta. Monet rukoilivat puolestani. Kun kotiseurakuntani suomalaisen Filadelfian pastori rukoili puolestani sairaalassa, kuume laski ja aloin vähitellen toipua, Taisto kertoo. Paluu elämään oli pitkä ja työläs. Taisto sai myös aivoveritulpan. Hän joutui opettelemaan puhumisen uudelleen. Hänen sydänkapasiteetistaan oli jäljelle 30 prosenttia. Sairautensa aikana Taisto mietti monta kertaa, mikä tarkoitus kaikella tapahtuneella mahtoi olla ja miksi hän koko matkansa. Nyt hän tietää, mikä hänen tehtävänsä on. Ennen oli vaikea tietää, mikä odottaa kuoleman jälkeen. Nyt voin kertoa, että on olemassa jotain. Me emme vain mätäne haudassa. Olen puhunut monien ihmisten kanssa. Yleensä kaikki haluavat kuulla tarinani. Olen vakuuttunut siitä, että sain nähdä välähdyksen paratiisista ja sain tulla takaisin kertomaan siitä. Taisto Loimin toivuttua häntä on pyydetty hengellisiin tilaisuuksiin kertomaan kokemuksistaan. Hän on vieraillut myös Australiassa suomalaisen helluntaiseurakunnan juhlilla Brisbanessa. Teksti: Arne Hyckenberg Käännös: Kaj Aalto Lääkärin pakeilla Päivälleen viisi vuotta sydänkohtauksen jälkeen Taisto Loimi tapasi sydänkirurgi Dan Lindblomin, joka suoritti sydänleikkauksen. Lääkäri kertoi tilanteen vakavuudesta. Kun taisto tuli sairaalaan hän kertoi rintakivuistaan, joita oli ollut pari päivää. Siinä samassa hänen sydämensä pysähtyi ja verenkierto lakkasi. Hänelle annettiin sydänhierontaa, tekohengitystä ja sähkösokkeja. Kiireellisesti suoritetussa röntgenissä todettiin suuri sydäninfarkti ja useita tukoksia, joita yritettiin avata useilla pallolaajennuksilla. Verenohennuksesta huolimatta syntyi uusia veritulppia, eikä myönteistä tulosta saatu. Taisto oli kuolemaisillaan. Minä tein päätöksen sydänleikkauksen tekemisestä heti. Sydän- ja hengityskone kytkettiin päälle. Sydänleikkaukset ovat meillä rutiinia, mutta harvoin ne ovat näin kiireellisiä kuin taiston kohdalla oli, sanoo kirurgi Dan Lindblom. Usein potilaat ovat valmistautuneet leikkaukseen, mutta Taistolle tehtiin operaatio kesken sydänkohtauksen, jolloin hän oli sokissa. Hänen nukuttaminen oli hankalaa, koska toimenpiteet tehtiin päällekkäin. On mahdollista, että Taisto tunsi kipua, kun rinta sahattiin auki. Tilanne oli todella dramaattinen. Jos Taisto Loimi ei olisi tullut sairaalaan juuri silloin eikä häntä olisi leikattu, hän olisi kuollut. Taisto itse on iloinen, että ääni käski hänen mennä suoraan sairaalan ensiapuun eikä terveyskeskukseen. Lääkäri Dan Lindblom on samaa mieltä. Olipa käskijä sitten meidän Herramme tai joku muu, neuvo oli hyvä. Taisto Loimi tapasi sydänkirurgi Dan Lindblomin (vas.) viisi vuotta dramaattisen sydänleikkauksen jälkeen Huddingen sairaalassa Tukholman liepeillä.

8 8 Rakkauden ja toivon sanomaa U usi Elämä Nro 9-10/2014 Tämän syksyn aikana Pyhä Henki on näyttänyt useamman kerran ilmestyksen, jossa Suomen yllä oli musta vihan peite, joka esti ihmisiä näkemästä Jumalan valtavan rakkauden heitä kohtaan. Jumala vahvisti tämän myös Sanansa kautta ja maalliset tutkimuksetkin vahvistavat tämän todeten, että Suomen kansa on vihan kansaa. Kansanterveydellisestikin vihan aiheuttamat ongelmat ihmissuhteissa puhumattakaan sen aiheuttamista sairauksista ovat merkittävät. Asian tekee entistä vakavammaksi se, miten paljon kristittyjen parissa on vihaa toisiaan kohtaan, vaikka meidät tulisi tunnistaa maailman keskellä keskinäisestä rakkaudestamme. Sanan pohjalta meidän tulisi ymmärtää, että viha ja anteeksiantamattomuus ovat synti Jumalan edessä, joka estää rukousten kuulemiset ja rakkauden herätyksen vuodatuksen. Jumala ei ole luvannut meille elämää ilman kärsimystä, mutta Hän on luvannut lohduttaa meitä ja antaa voimaa jatkaa eteenpäin. Elämä on täynnä vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, mutta me ratkaisemme sen, reagoimmeko tilanteisiin terveellä vai syntiin johtavalla vihalla. Hebr. 5:8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, Kuuliaisuus on sana, jota emme voi oppia kuin vaikeuksien kautta, jos emme anna katkeruudelle ja väärälle vihalle valtaa sydämissämme. Monet asiat synnyttävät meissä vihan tunteita, mutta tärkeintä on se, miten käsittelemme noita tunteita Jumalan Sanan avulla. On eri asia vihastua ja lauhtua kuin kantaa jatkuvaa vihaa sisällään, joka on tuhoavaa. Paavalikin sanoi, että hän pitäytyy vain Kristuksen tuntemiseen kieltäytyen etsimästä selityksiä asioille, joita hän joutui kokemaan. Tämä tieto vapauttaa meidät luottamaan elämän myrskyjen keskellä Jumalaan koko sydämestämme. Snl. 10:12 Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki. Raamatun mukaan terve viha on aina rakentavaa ja korjaavaa ihmisten ja Jumalan välillä. Ihmisten viha on oikeutettua vain silloin, jos se suuntautuu pahuutta vastaan. Jumalan omien ei pidä vihata mitään muuta kuin pahuutta ja sen alkulähdettä paholaista ja sen joukkoja. Aamos;5:15 Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa; ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä. Terve viha saa meidät korjaamaan vääryydet, se saa aikaan toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa. Suomessakin moni hyväntekeväisyysyhdistys on saanut alkunsa siitä, että joukko ihmisiä ovat kääntäneet vihansa Veijo ja Aulikki Piipponen painottavat uskovien todellista yhteyttä, kun he julistavat profeetallista sanaa. Vihan peite on este Suomen herätykselle taistelemaan oikeuden puolesta! Room. 12:17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 12:21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Jumalakin vihastui, mutta Jumalan viha on aina rakentavaa, joka etsii ratkaisua ja ulospääsyä elämää kohti. Jumala antoi myös kerta toisensa jälkeen anteeksi Israelin kansalle, kun se oli valmis sydämestään tekemään parannusta, sillä Jumala on rakkaus! Ps. 78:38 Mutta hän on laupias, antaa anteeksi rikkomukset eikä tahdo hukuttaa. Sen tähden hän usein kääntyi vihastansa eikä antanut kaiken kiivautensa nousta. Tervettä vihaa on myös viha syntiä kohtaan; Jumalan pyhillä on oltava aitoa vihaa syntiä kohtaan ja meidän on saarnattava syntiä ja kompromisseja vastaan, mutta puhtaan vihan syntiä kohtaan on tultava sydämestä, joka on koetellut, tutkinut ja tuominnut ensin itsensä Ps. 139:23 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Kaikkien vanhurskaimmatkin meistä vihaavat helposti muiden syntejä, vaikka ovat sokeita omilleen. Meillä on viha kansakunnan syntejä, seurakunnan syntejä ja muiden syntejä kohtaan, mutta ei minkäänlaista murhetta omista synneistä! Monesti tunnustamaton synti omassa elämässä tuottaa rajun suuttumuksen muiden syntejä kohtaan. Jos sinulla on salattu synti, kuten kuningas Daavidilla oli, tunnet suuttumusta muiden syntejä kohtaan mutta jatkat omaasi!salattu synti on kasvualusta tuomion hengelle eli uskonnollisuuden hengelle. Suomi on hyvin uskonnollinen maa täynnä uskonnollisia seurakuntia. Oletko ajatellut milloinkaan kun tapaat hyvin tuomitsevia ihmisiä, se kertoo siitä, että heidän elämässään on paljon tunnustamaton syntiä? Kun me siskoina ja veljinä puramme vihamme muiden syntejä kohtaan ja haluamme langettaa heille tuomion, Jumala haluaa armahtaa. Jumala haluaa antaa anteeksi ja sovittaa kaikki synnit, kun ihminen tekee parannusta murtuneella ja särkyneellä sydämellä! Ps. 51:17 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Raamatussa kerrotaan myös tilanteesta, jossa Johannes Kastaja nimitti fariseuksia kyykäärmeiden sikiöiksi, mutta nämä sanat puhuttiin ihmisille, joilla ei ollut katuvaa sydäntä, he olivat uskonnollisia ihmisiä. Kun opimme hallitsemaan vihan tunteitamme, meidän tulee oppia tekemään sitä, mikä on oikein, vaikka emme haluaisi tehdä sitä. Silloin voimme keskustella ja kohdella vihamiehiämme asiallisesti, jos vain antaudumme Jumalan tahdon alle! Voimme luottaa siihen, että mitä enemmän Jumala käyttää meitä, sitä suurempia asioita joudumme tai saamme antaa ihmisille anteeksi. Joudumme kohtaamaan Sauleja, joiden kautta Jumala rakkaudessaan koulii meitä toimimaan vanhurskaasti vaikka liha huutaa ei. Kun meistä on tullut Jumalan rakkauden orjia, silloin olemme koulutettu toimimaan vanhurskaasti eli oikeamielisesti pahimmissakin vainoissa aivan kuin Daavid. Silloin vihamiehemme joutuvat toteamaan meidät vanhurskaimmiksi kuin he itse ovat! Olemme oppineet silloin myös toisen tärkeän asian; emme anna toisen ihmisen vihan hallita meitä emmekä suostu väärän syyllisyydyen alle, koska syyttely vapauttaa toisen ihmisen vastuusta muuttua! Kenelläkään ei ole oikeutta käyttäytyä meitä kohtaan huonosti, vaikka olisimme tehnyt virheitä! Terveen vihan vastakohta on viha, joka johtaa syntiin. Tällainen viha on tuhoavaa ja lamaannuttavaa, se särkee yhteyden ihmisten ja Jumalan välillä. Viha ihmissuhteissa on Jumalan Sanan mukaan syntiä ja sitä on paljon uskovien välillä. Ef. 4:31 Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Raamattu kehottaa uskovia sanoutumaan irti vihasta, joka kuuluu ihmisen normaaliin pyhityselämään. Monet ihmiset ovat vihaisia epäoikeudenmukaisuuksista, mutta pitäytyvät vihaansa ja katkeroituvat ja ovat täynnä anteeksiantamattomuutta, he kuluttavat aikansa puhumalla kielteistä ja asennoitumalla kielteisesti, mutta eivät tee mitään itse asian eteen. Tällöin he ovat omaksuneet toivottomuuden asenteen, mistään ei ole hyötyä, joten ei kannata edes yrittää! Silloin kyse on synnistä Jumalan edessä. Kateus on vihaa siitä, mitä toisella on ja mitä minulta puuttuu. Kadehdimme helposti myös niitä, joita Jumala käyttää. Isra- Kuva: Pauli Kemi elin hengelliset johtajat surmasivat Jeesuksen kateudesta. Matt Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi? Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. Kristitty ei saa jäädä vihan tunteiden hallitsemaksi, ja on vain yksi tie päästä irti vihan hallintavallasta - ja se ei ole vihan kieltäminen, vaan päinvastoin sen tuominen julki, vain antamalla anteeksi voi päästä irti vihasta. Raamatun miehet ja naiset, joiden elämässä Jumalan voima näkyi läpi heidän elämänsä, olivat aina nopeita antamaan anteeksi ja he sitoutuivat pysymään yhteydessä! Jeesus vaelsi 12 opetuslapsen kautta kolmen vuoden ajan yhdessä, heidän täytyi oppia antamaan toisilleen anteeksi ei vain 7 kertaa vaan 70 x 7. Kun vietämme paljon aikaa yhdessä, väkisin tulee yhteentörmäyksiä, kiivas Pietarikin joutui kysymään Jeesukselta, kuinka monta kertaa hänen tulisi antaa anteeksi samalla henkilölle. Meidän tulee oppia sietämän toisiamme, jos opetuslapset joutuivat opettelemaan tämän taidon, silloin se myös tarkoittaa meitä! 3 Moos. 19:17-18 Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Veijo ja Aulikki Piipponen

9 U usi Elämä Nro 9-10/2014 Rakkauden ja toivon sanomaa 9 Luopiokirkko luopuu luomisuskosta Paavi uskoo alkuräjähdykseen ja evoluutioon Paavi julisti syksyllä 2014, että alkuräjähdys ja evoluutio ovat totta.tämän mukaan 13,8 miljardia vuotta sitten olisi olemattomuudesta ilmestynyt vetykaasua tuntemattomasta syystä. Tämä kaasu olisi täysin vastoin kaasun käyttäytymistä tiivistynyt muun muassa auringoksi. Erään Maa-nimisen planeetan pinnalle olisivat "märät meteoriitit" tuoneet vettä, josta olisi muodostunut "alkuliemi". Tämä liemi olisi muuttunut eläväksi auringonvalon lämmössä. Kasvit ja kalat olisivat kävelleet kuivalle maalle. Jälkimmäiset olisivat muuttuneet ihmisiksi 3,5 miljardia vuotta tapahtuneiden yritysten ja erehdysten seurauksena. Kaikki olisi tapahtunut sattumalta eikä tällä kaikella olisi mitään sen syvempää merkitystä. Elämän tarkoitus olisi "itsekkäiden geenien kopioituminen", kuten maailman johtava ateismin apostoli Richard Dawkins on todennut. Maailmankaikkeuden arvioidaan sammuvan lämpökuolemaan miljardien vuosien kuluttua. Tämä on melko lohduton "evankeliumi". Se on ateistien "ilosanoma ihmiskunnalle". Ateistit tietävät varsin hyvin, että evoluution julistaminen tekee ihmisistä ateisteja ja heidän julistuksensa vaikutuksesta Suomessakin yli viidennes ihmisistä on menettänyt uskonsa Luojaan. Alle 30 vuotiaista suomalaisista enää 15% uskoo Raamatun mukaisesti. Raamatun uskottavuus romahtaa, kun evoluutio hyväksytään. Darwinismista seuraa, että ihminen olisi syntynyt kun ensin olisi tapettu epäonnistuneita tekeleitä 3,5 vuosimiljardia. Tällaisen "luomisen" mekanismi olisi ollut tappaminen. Tällaisen "luojan" olisi pitänyt nimetä joku apinaihminen Aadamiksi. Raamatun mukaan kuolema tuli luomakuntaan syntiinlankeemuksen eli ihmisen tottelemattomuuden seurauksena. Jos syntiinlankeemusta ei ole tapahtunut, mihin sitten syntien sovittajaa ja kuolemasta vapahtavaa Jeesusta tarvitaan? Luominen, lankeemus ja lunastus ovat Raamatun keskeiset ja luovuttamattomat teemat. Niistä luopuminen mitätöi kristinuskon. Johtava ateisti Daniel Dennet on todennut: "evoluutio on tehokkain keino tehdä ihmisistä ateisteja". Jos haluat lisätietoja, katso youtubesta seminaarin 'Luominen vai evoluutio' esitelmät. Osoite on especial.tv. Tuore evoluutiotarinat kumoava kirja "Evoluutio ja biologinen informaatio", jonka toimitin professori Matti Leisolan kanssa, on saatavissa osoitteesta datakirjatkustannus.fi. Pekka Reinikainen Muista mitä hyvää Jumala on sinulle tehnyt! On helppo unohtaa Jumalan hyvyys, mutta voimme rukoilla, että muistaisimme meille tärkeitä asioita kuten uskoontulon, Hengen kasteen, Jumalan meille antamat profetaaliset sanat ja avun vaikeissa tilanteissa. Silloin on helpompi vastustaa kiusauksia ja ne antavat myös suojan erilaisissa olosuhteissa. Unohdamme helposti, mitä Jumala on sanonut tai tehnyt, unohdamme tärkeät kohtaamiset Hänen kanssaan. Näin tapahtui myös Israelin kansalle, he unohtivat uudelleen ja uudelleen, mitä Jumala oli tehnyt heille erämaavaelluksen aikana. Siksi he viettivät Lehtimajajuhlaa, jolloin he muistelivat, miten Jumala oli auttanut, siunannut ja pitänyt heistä huolta vaikean erämaavaelluksen aikana. Israelilaisia auttoivat muistamaan Jumalan hyvyyttä myös Jordanista otetut muistokivet. Pappeja kehotettiin ottamaan 12 kiveä Jordanista ja tuomaan ne seuraavaan yöpymispaikkaan. (Joosua 4). Kivien tarkoitus oli muistuttaa heitä Jumalan suurista teoista. Mekin voimme tehdä muistokivemme, jotka auttavat meitä muistamaan Jumalan hyvyyttä elämässämme. Itse haluan muistaa kaikki ne Linda Bergling johtaa yhdessä miehensä Gunnar Berglingin kanssa Arken seurakuntaa ja raamattukoulua Kungsängenissä, Tukholman pohjoispuolella Ruotsissa. Kuva: Arken kerrat, kun Jumala on uudistanut minua kevätsateilla ja syyssateilla. Haluan muistaa kuinka Hän on lohduttanut minua vaikeiden aikojen keskellä, ja kaikki ne kerrat kun olen saanut olla juovuksissa Pyhästä Hengestä. Haluan myös muistaa kaikki profeetaaliset sanat itseäni ja seurakuntaa varten. Voitelun muistaminen suojaa meitä pimeyden voimilta. Kuningas Daavidista ei tullut kuningasta heti, vaikka profeetta voiteli hänet Israelin kuninkaaksi jo nuorella iällä. Hän sai voitelun, mutta kesti monta vuotta ennen kuin hänet näkyvällä tavalla tunnustettiin Israelin kuninkaaksi. Mikä piti hänen sydämensä puhtaana kaikki ne vuodet? Mikä piti hänet niin lähellä Jumalaa, että hän säilytti arvokkuutensa? Uskon, että se oli Daavidin muisto siitä, kun profeetta tuli öljysarven kanssa ja voiteli hänet. Muisto siitä sai hänet pysymään lujana. Kun hän istui luolassa ja melkein kaikki olivat hyljänneet hänet, hän muisti tuon voitelun hetken. Hän selviytyi vaikeuksista. Monesti kun me käymme läpi vaikeuksia, tai meitä vastaan hyökätään eri tavoin, joudumme kiusaukseen. Mutta silloin meidän tulee muistaa, minkälaisen voitelun saimme elämäämme, voitelu Pyhältä Hengeltä. Se pitää meidät puhtaina ja vie meidät kaikkien vaikeuksien läpi. Ellemme muista Jumalan voitelua, tuhoamme helposti sen, mitä Herra on elämäämme laittanut. Voitelun, Hengen kasteen, profetaalisten sanojan muistaminen suojaa meitä omassa luolassamme, se suojaa meitä olosuhteiden alas painavalta voimalta. Joskus profetaalisten sanojen täyttymiseen voi mennä pitkä aika. Näin kävi myös Joosefin elämässä. Uskon, että häntäkin suojasi muisto nuorena saaduista Jumalan antamista unista. On tärkeää rukoilla hyvää muistia, muutoin unohdat Jumalan voitelun ja lupaukset ja alat ajatella, että siitä on niin kauan aikaa, ei se toteudu minun elämässäni. Raamatussa on myös esimerkkejä henkilöistä, jotka unohtivat, mitä Jumala oli tehnyt. Kuningas Salomo on mielestäni suurin ja vaarallisin esimerkki koko Raamatussa. Mitä voin oppia hänestä? On tärkeää muistaa Jumalan ilmestymiset ja arvostaa kohtaamisiani Jumalan kanssa. Tänään saat tehdä päätöksen. Kaikki vanha ja ikävä, pettymykset ja kielteiset asiat muistoistasi saa pyyhkiytyä Jeesuksen veren ja parantavan kosketuksen kautta pois. Jumalalla on mahtava suunnitelma. Ei anneta vihollisen ja olosuhteiden varastaa ja tuhota sitä, mitä Jumala on ajatellut meitä varten! Ajattele, jos Daavid olisi unohtanut tulleensa voidelluksi kuninkaaksi, tai jos Joosef olisi unohtanut saamansa unet. Ajattele, jos Salomo olisi pitänyt kiinni Gibeonissa ja temppelissä saamistaan ilmestyksistä, silloin hän olisi saanut olla meille hyvä esimerkki huonon esimerkin sijaan. Jos olet unohtanut, mitä Jumala on sinulle sanonut tai tehnyt, niin pyydä Häntä muistuttamaan niistä ja pyydä, että saat pitää niitä kallisarvoisina muistokivinä elämässäsi, jotka auttavat sinua luottamaan Jumalan hyvyyteen tänäkin päivänä. Linda Bergling Pastori ja raamattukoulun johtaja, Arken Kungsängen

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Sanoma. Jeesuksen läsnäolo. Älä murehdi mistään. Terveisiä rajan takaa. Saa elämän sykkimään. Jumala pitää sinusta huolen. Alpo kätteli Jumalan

Sanoma. Jeesuksen läsnäolo. Älä murehdi mistään. Terveisiä rajan takaa. Saa elämän sykkimään. Jumala pitää sinusta huolen. Alpo kätteli Jumalan Elämän Sanoma 3 / 09 Jumala pitää sinusta huolen Älä murehdi mistään Alpo kätteli Jumalan Terveisiä rajan takaa Sain rukousvastauksen Vältyin selkäleikkaukselta Jeesuksen läsnäolo Saa elämän sykkimään

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 7/2014 Helluntaipastori Miko Puustelli: Nyt Jumala nostaa esiin Jeremia-sukupolven Sivu 7 Piispa Seppo

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Millainen Jumala sinulla on?

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Millainen Jumala sinulla on? Ja niin joulu joutui... sivut 3 ja 5 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Numero 11-12/2009 Rauno Helppi: Jeesus Kristus vapautti

Lisätiedot

Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net

Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 7/2013 LaDonna Osborn: Seurakunta on kutsuttu muuttamaan maailmaa sivut 5-7 Helsingin Taiteiden yössä urbaania

Lisätiedot

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen:

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen: Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 4/2013 Outi Papunen: Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6 Sofie ja Don Waldo: Takaisin uskon alkulähteille

Lisätiedot

Uusi Elämä. Forssan uskovat siunaavat Israelia sivu 7. Opettaja Jumalan koulussa sivu 10. Uskoontulo pelasti avioliittomme sivu 8

Uusi Elämä. Forssan uskovat siunaavat Israelia sivu 7. Opettaja Jumalan koulussa sivu 10. Uskoontulo pelasti avioliittomme sivu 8 Forssa Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-16 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 3/2011 Pastori Kalevi Jokinen: Forssan

Lisätiedot

Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net

Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 3/2014 TV7:n ohjelmista tutuiksi tulleet Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen: Jumala antaa herätyksen,

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 8/2014 Kasvatustieteen tohtori Mia Puolimatka: Ihmisarvoa etsimässä Sivut 6-7 Jaakko Löytyn juhlakiertue

Lisätiedot

Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 9-10/2013 Markku Liukkonen: Sivu 4 Pekka Reinikainen:

Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 9-10/2013 Markku Liukkonen: Sivu 4 Pekka Reinikainen: Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 9-10/2013 Markku Liukkonen: Uukuniemen herätys jatkaa perinteitä Sivu 4 Pekka Reinikainen: Sattumaa vai

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Rakkauden, toivon ja yhteyden sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 6/2006 Pauli Kemi: Jumala kehottaa siunaamaan Israelia!

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Pirkko Jalovaara: Päältä terve, sisältä kipeä!

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Pirkko Jalovaara: Päältä terve, sisältä kipeä! Rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Kiinalainen pastori, veli Taivaallinen kehottaa: Huuda ääneen Jumalan

Lisätiedot

Uusi Elämä. Intialaispiispa on 4000 orpolapsen isä. Nuoret ja Israel Sivu 3. Jeesus saapuu - Oletko valmis? Sivu 10

Uusi Elämä. Intialaispiispa on 4000 orpolapsen isä. Nuoret ja Israel Sivu 3. Jeesus saapuu - Oletko valmis? Sivu 10 Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 2/2015 Intialaispiispa on 4000 orpolapsen isä Sivut 6-7 Kuva: Maija-Liisa Pitkäkangas Nuoret ja Israel

Lisätiedot

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi Sinulle Sanoma 2013 n n EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi MAJAKKA Myrskyjen keskellä majakka on, se siinä luo valoaan. Myrskyjen keskellä majakka on, se Jumalan Sana,

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Sanoma. Sinulle. Ristin Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2015. Omakohtaisia kokemuksia Jumalan. voimasta arkipäivän elämässä

Sanoma. Sinulle. Ristin Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2015. Omakohtaisia kokemuksia Jumalan. voimasta arkipäivän elämässä Sanoma n EVANKELIOIMISNUMERO 2015 Omakohtaisia kokemuksia Jumalan voimasta arkipäivän elämässä Jumalan lasten PÄÄKIRJOITUS Juhana Lehmuskoski kirkkauden vapauteen Tänäkin vuonna tarjoamme lehden muodossa

Lisätiedot

Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net

Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 4/2014 Helena Ilves: Elämä Jumalan ihmeissä Sivut 6-7 Raportti Kenian herätyksestä: Sokeat saivat näkönsä

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

Uusi Elämä. Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta. Pasi Turunen: Saadaanko rauha Lähi-Itään? Nro 2/2013

Uusi Elämä. Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta. Pasi Turunen: Saadaanko rauha Lähi-Itään? Nro 2/2013 Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku www.uusielama.net Nro 2/2013 Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta sivu 6 Pasi Turunen: Saadaanko rauha

Lisätiedot

NRO 3/ 2013 MAALISKUU. Ristin Kansa

NRO 3/ 2013 MAALISKUU. Ristin Kansa NRO 3/ 2013 MAALISKUU Jeesus on ylösnoussut! 9. vuosikerta Julkaisija: Suomen Helluntaikansa ry Vihuntie 21, 38800 JÄMIJÄRVI toimisto@helluntaikansa.fi www.helluntaikansa.fi Päätoimittaja (Lehteen tulevat

Lisätiedot

Uusi Elämä. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Aito Avioliitto ry sai kansainvälistä tukea

Uusi Elämä. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Aito Avioliitto ry sai kansainvälistä tukea Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 3/2015 Evankelista Timo Närhi: Nyt on sytyttävä sielujen voittamiseen sivu 3 Aito Avioliitto ry sai kansainvälistä

Lisätiedot

riittää Armo Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle 10. vsk 2.8.2013 Numero 4-5

riittää Armo Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle 10. vsk 2.8.2013 Numero 4-5 Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 4-5 10. vsk 2.8.2013 Saarna luonnossa. Anna sen koskettaa ja puhutella. Ks. s. 7. Kuva: Ceta Lehtniemi. 2 Armo riittää Numero

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Elämän Sanoma 1/07 Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Sisältö: 3 Pääkirjoitus Aktiivisuus palkitaan. 4 Tunteet vai totuus Yliluonnollista totuutta elämääsi. 5 Idols Kenen kaltainen

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/06. Golgata. Aviopuoliso. Odota. - epäitsekkyyden suuri voitto. Matkoilla Afrikassa, Latviassa. Miten valita.

Elämän. Sanoma 1/06. Golgata. Aviopuoliso. Odota. - epäitsekkyyden suuri voitto. Matkoilla Afrikassa, Latviassa. Miten valita. Elämän Sanoma 1/06 Golgata - epäitsekkyyden suuri voitto Matkoilla Afrikassa, Latviassa Miten valita Aviopuoliso Odota kärsivällisesti 1 Päätoimittajalta: Kuva: Ari Ruuska Suomessa on syntynyt viime vuosien

Lisätiedot

Uusi Elämä. Israel kaipaa todellisia ystäviä Sivu 9. Markku Koivisto: Yhtenäinen kirkkokunta, Nokia Missio Church panostaa evankeliointiin

Uusi Elämä. Israel kaipaa todellisia ystäviä Sivu 9. Markku Koivisto: Yhtenäinen kirkkokunta, Nokia Missio Church panostaa evankeliointiin Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä. Nro 9/2010 Markku Koivisto: Yhtenäinen kirkkokunta,

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. 58 Luterilainen 2-3/2013. Kristuksen ylösnousemuksen voima

MARTTI LUTHER. 58 Luterilainen 2-3/2013. Kristuksen ylösnousemuksen voima 58 Luterilainen 2-3/2013 MARTTI LUTHER Kristuksen ylösnousemuksen voima Pitkäperjantaina näimme syntimme, kirouksemme ja kuolemamme Kristuksen hartioilla; ne tekivät hänestä kurjan ja viheliäisen ihmisen.

Lisätiedot

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 7-8/2011 Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3 Arken seurakunta juhli 25-vuotista taivaltaan

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Markku Ylipää: Mielettömyys vai rauha kumpi meitä hallitsee? sivu 12

Markku Ylipää: Mielettömyys vai rauha kumpi meitä hallitsee? sivu 12 Pauli Kemi: Mitä on herätys? sivu 2 David Sterling: Suuri, hämmästyttävä Jumalan armo! sivu 5 Markku Ylipää: Mielettömyys vai rauha kumpi meitä hallitsee? sivu 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen

Lisätiedot