TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.11.2007 530. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Nieminen Mikko kv:n vpj, poistui klo Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Törmä Sakari vt. kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri Heino Paula tiedotuspäällikkö Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kaisti Aapo talous ja suunnittelujohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, poistui klo Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Hokka Irma talouspäällikkö Poissa Korhonen Pentti jäsen Hirvonen Martti kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra 551 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 553 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 554 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin puheenjohtajan toteamalla lisäyksellä pöydälle jaetuista liitteistä hallintojohtajan asiaan PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Saksa ja Arja von Schöneman. 556 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 5/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja 6/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan asiat 557 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 29 / 2007 Yleiskirje sisältää ohjeet vuoden 2007 väestö ja toimintatilastotietojen ilmoittamisesta Kirkkohallitukselle. Tilastojen tarkoituksena on palvella seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelua ja analysointia sekä välittää tietoja seurakuntien väestönmuutoksista ja toiminnasta kirkon eri sidosryhmille. Tilastotiedot annetaan väestömuutoksista, avioliitoista, yleisestä seurakuntatyöstä, lapsi, nuoriso ja rippikoulutyöstä, diakoniasta ja lähetyksestä. Seurakunnat saavat yleiskirjeen suoraan, joten yleiskirje lähetetään tiedoksi vain muille asianomaisten yksikköjen johtajille. Yleiskirje on nähtävissä sihteerin kokousasiakirjoissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 29 / 2007 saaduksi. Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten keskusrekisterin johtajalle, yhteisten työmuotojen johtajalle, diakoniajohtajalle ja lähetyssihteerille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 558 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 30 / 2007 Yleiskirjeessä ilmoitetaan Porissa järjestettävästä Kirkko ja kulttuuriympäristö seminaarista. Kirkko ja kulttuuriympäristö on Kirkkopalvelut ry:n ja yhteistyötahojen toimeenpanema ympäristökasvatushanke. Hankkeen tavoitteena on edistää rakennetun kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön vuorovaikutusta ja arvostusta Suomen evankelis luterilaisen kirkon yhteiskunnallisessa ja seurakuntatyössä sekä tukea kirkon kokonaisteemaa vuodesta 2009 alkaen. Seminaarista on ilmoitettu kiinteistöjohtajalle. Yleiskirje on nähtävissä sihteerin kokousasiakirjoissa.

4 Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 30 / 2007 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 559 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 5 / 2007 Yleiskirjeen sisältö on seuraava: Kirkon uusi yleinen virka ja työehtosopimus Yleistä 2. Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen palkkausmääräykset ja niiden soveltaminen palveluksessa olevaan henkilöstöön 2.1. Täytäntöönpanon pääkohdat 2.2. Tehtävien sijoittelusta vaativuusryhmiin 3. Sopimuskorotukset Kuukausipalkkainen työntekijä ja muu viranhaltija kuin kirkkoherra 3.2. Kirkkoherra 3.3. Tuntipalkkainen työntekijä 3.4. Eräät muut palkantarkistukset lukien 3.5. Tarkistetun palkan maksaminen 4. Muut palkantarkistukset sopimuskaudella 4.1. Vuosien 2008 ja 2009 yleiskorotukset 4.2. Vuosien 2008 ja 2009 järjestelyerät Palkkausjärjestelmäerä Palkkausjärjestelmäerä Tekstimuutokset 6. Muut sopimusmuutokset Palkka asiamies on selostanut työntekijöille uutta palkkausjärjestelmää kolmessa tilaisuudessa. Lisäksi ilmestyi henkilökuntalehti Naakka, jossa selostettiin uutta palkkausjärjestelmää ja pääkohtia uudesta virkaja työehtosopimuksesta. Yleiskirje on lähetetty tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistoon palkanlaskentaan. Yleiskirje on nähtävissä sihteerin kokousasiakirjoissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 5 / 2007 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

5 hyväksyttiin. 560 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 6 / 2007 Yleiskirjeen aiheet ovat: 1. Kirkon alan työolobarometri Tykyhelmi, 11. työhyvinvointisymposium Kuopiossa 3. Työyhteisöliikunta 2010 kampanja etenee 1. Kirkon alan työolobarometri 2007 Kirkkohallitus, Työturvallisuuskeskus ja Tilastokeskus ovat valmistelleet yhdessä Kirkon alan työolobarometri 2007 tutkimuksen tekemistä. Tutkimuksen avulla selvitetään seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja kirkon hallinnossa työskentelevän henkilöstön käsityksiä työstä ja työolosuhteista. Kyseessä on neljäs tällainen työolobarometritutkimus. Tutkimukseen valitut henkilöt on poimittu satunnaisotannalla Kirkon työmarkkinalaitoksen palvelussuhderekisteristä. Otoksen suuruus on 600 henkilöä. Haastattelut tehdään puhelimitse välisenä aikana. 2. Tykyhelmi, 11. työhyvinvointisymposium Kuopiossa Kuopiossa järjestetään Tykyhelmi 11. työhyvinvointisymposium. Ohjelma sisältää työyhteisön hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Ohjelman näkökulmana on muutoksen hallinta ja johtamisen sekä työhyvinvoinnin tukeminen muutoksessa. Symposium on tarkoitettu kirkkoherroille, seurakuntien talous ja henkilöstöhallinnon johdolle, työsuojelupäälliköille sekä muille yhteistoimintaorganisaation jäsenille. Ohjelma ja ilmoittautumisloma löytyvät osoitteesta /sosterv/. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Työyhteisöliikunta 2010 kampanja etenee Valtakunnallinen Työyhteisöliikunta 2010 kampanja on etenemässä. Kirkon työmarkkinalaitos suosittelee, että seurakunnat tutustuvat Työyhteisöliikunta 2010 hankkeeseen ja esimerkiksi työpaikkakokouksissa ja / tai työympäristötoimikunnassa pohtivat, miten työpaikalla voidaan tukea ja edistää henkilöstön aktiivista liikuntaa.

6 Hankkeesta on saatavissa tietoa Internetistä osoitteesta tyoyhteisoliikunta2010.fi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä työyhteisöliikuntaa tuetaan myöntämällä avustusta kuntoiluun vuosittain 70 euroa / henkilö. Avustuksen voi käyttää kaikenlaiseen kuntoiluun (esim. uinti, voimistelu, kuntosali. laskettelu yms.) Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 6 / 2007 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja päätettiin lähettää tiedoksi työympäristötoimikunnalle. 561 VUODEN 2008 KOULUTUSSUUNNITELMAT Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan laaditaan syksyisin seurakunnissa ja seurakuntayhtymän eri yksiköissä seuraavan vuoden koulutussuunnitelma, joka tulee lähettää tuomiokapitulille mennessä. Seurakunnat lähettävät koulutussuunnitelmansa seurakuntaneuvostojen käsittelyn jälkeen suoraan tuomiokapitulille. Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on varattu koulutussuunnitelmien mukaiseen koulutukseen määräraha, joka on suuruudeltaan yksi prosentti palkkasummasta. Taloustoimisto on jakanut määrärahan palkkojen suhteessa, ja yksiköille on annettu ohjeluvut, jotka ovat seuraavat: Liite Yksikköjen koulutussuunnitelmat on laadittu tuomiokapitulin lomakkeille ja kuuluvat seuraavasti: Liite Koulutustoimikunta on käynyt läpi esitetyt koulutussuunnitelmat ja tehnyt niihin pieniä muutoksia. Muutokset koskevat lähinnä koulutussuunnitelmiin sisältyviä matkoja, joista koulutustoimikunta haluaa saada erilliset esitykset matkakohteiden ja ohjelmien valmistuttua matkojen koulutuksellisen osuuden arviointia varten. Koulutustoimikunnan perustelut muutoksiin ovat seuraavat: Perheneuvonta perheasiain neuvottelukeskuksen koulutusmäärärahan ylittyminen 1871 eurolla hyväksytään. Ylitys ei tule aiheuttamaan kokonaiskoulutusmäärärahan ylittymistä, koska kokemuksen mukaan määrära

7 hasta jää vuosittain jonkin verran käyttämättä peruuntuneitten osallistumisten tms. johdosta. Ylitys on ymmärrettävä, koska perheasiain neuvottelukeskuksen henkilökunnan tarvitsemat koulutukset ovat pitkäkestoisia ja kalliita koulutuksia, kun taas pienen yksikön palkkamäärärahoista laskettu koulutusmäärärahan osuus on pieni. Vuoden 2008 ylitys johtuu Seppo Honkalan paripsykoterapiakoulutuksesta, joka on alkanut vuonna 2006 ja jatkuu vuoteen Perheasiain neuvottelukeskuksen esityksessä ei ole Honkalan koulutuksen lisäksi muita koulutuksia. Sairaalasielunhoito poistetaan määrärahan ylittävä varaus 225 euroa. Työnohjaus, retriitti, sielunhoidon toimisto merkitään varaukseksi 1021 euroa. Lapsityö poistetaan 1500 euron matkavaraus. Matkasta tulee tehdä erikseen esitys koulutustoimikunnalle, kun on selvillä ohjelma ja osallistujat. Määrärahan ylitykseen käytetään 205 euroa kasvatusasiain keskuksen määrärahasta. Kiinteistötoimisto poistetaan KiHV:n neuvottelupäivät, koska neuvottelupäivien kustannuksia ei noudatetun periaatteen mukaisesti makseta koulutusmäärärahasta. Kiinteistötoimi poistetaan esityksestä SVTL:n Kirkonpalvelijoiden neuvottelupäiville osallistumiseen tarkoitettu 2400 euroa. Matkasta tulee tehdä erikseen esitys koulutustoimikunnalle, kun on selvillä neuvottelupäivien ohjelma ja osallistujat. Hautausmaahallinto poistetaan Hautausmaiden työhuonekunnan opintoja kesäretkeen esitetty 1350 euroa ja Hautausmaiden vakituisten ja kausityöntekijöitten opintomatkaan esitetty 3500 euroa. Matkoista tulee tehdä erikseen esitys koulutustoimikunnalle, kun matkaohjelmat ja osallistujat on selvitetty. Yhteenveto koulutusmäärärahojen käytöstä koulutustoimikunnan käsittelyn jälkeen on seuraava: Liite Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2008 koulutussuunnitelmat koulutustoimikunnan tekemin muutoksin. Samalla kirkkoneuvosto oikeuttaa käyttämään jäljelle jäävän koulutusmäärärahan euroa (sisältää varaukset euroa) myöhemmin vuoden varrella ilmenevään koulutukseen koulutustoimikunnan päätöksellä. Ilmoitus koulutussuunnitelmien hyväksymisestä ao. yksiköille ja tiedoksi tuomiokapitulille. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

8 N VANHUSTYÖN STRATEGIA 2015 asetti kokouksessaan työryhmän laatimaan seurakuntayhtymän vanhustyön strategian vuoden 2006 loppuun mennessä. Myöhemmin työryhmä sai lisäaikaa lokakuun 2007 loppuun. Työryhmään ovat kuuluneet Hannu Suihkonen (pj.), Anna Mari Nieminen (siht.), Salme Ahlamo. Markku Jyväs, Hannu Kallio, Pirkko Larkela, Laila Loukonen, Johan Mullo, Heikki Mäntylä, Anne Norvasuo ja Hanna Saari työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhustyön strategian Strategiassa käsitellään mm. seurakunnallisen vanhustyön lähtökohtia ja periaatteita, vanhusten tilannetta Turussa ja Kaarinassa ja vanhustyön tilannetta sekä vanhustyön vahvuuksia seurakuntayhtymässä. Strategiassa esitetään myös vanhustyön kehittämistavoitteita ja toimenpide esityksiä seurakuntayhtymälle, seurakunnille ja yhteisille työmuodoille. Strategia jaetaan tämän esityslistan liitteenä kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville tutustumista varten ja varsinaisesti asia otetaan käsittelyyn kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhustyön strategian 2015 saaduksi tutustumista varten ja päättää, että asiaa käsitellään ja sitä aiheutuvista toimenpiteistä päätetään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 563 KIRKON UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Kirkon piirissä solmittu Kirkon virka ja työehtosopimus tuli voimaan ja sopimuskausi kestää tammikuun 2010 loppuun. Uuden sopimuksen keskeisin asia on sopimuksen sisältämä uusi palkkausjärjestelmä, joka korvaa H, R ja L palkkahinnoittelut. Palkka asiamiehen (lakimies Mia Fager), palkka asiamiehen varamiehen (talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti) ja hallintojohtajan uuden järjestelmän mukaisen palkan määrittelee Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta kokouksessaan Sopimus sisältää omat palkkausmääräyksensä kirkkoherroille, tuntityöntekijöille sekä opiskelija, oppisopimus ja kesätyöntekijöille. Sopimuskauden palkankorotusten kustannusvaikutus on yhteensä 9,3 %, josta

9 ,9 % maksetaan yleiskorotuksina kaikille ja 1,4 % käytetään uuden palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen saavuttamiseen. Lakimies Mia Fager pitää alustuksen uudesta palkkausjärjestelmästä ja sen käyttöönotosta. H, R ja L palkkahinnoittelujen piiriin kuuluneen työntekijän varsinainen palkka (kokonaispalkka) tulee muodostumaan uudessa järjestelmässä neljästä palkanosasta: 1. tehtäväkohtaisesta palkanosasta (= peruspalkka) 2. vuosisidonnaisesta palkanosasta (entinen kokemuslisäjärjestelmä) 3. harkinnanvaraisesta palkanosasta (max 10 % peruspalkasta; voimaan aikaisintaan alkaen) ja 4. mahdollisesta muusta lisäpalkasta. Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön asteittain ja aikaisintaan alkaen työntekijän uuden järjestelmän mukainen varsinainen palkka voi koostua kaikista neljästä palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa Tehtäväkohtaisen palkanosan käyttöönotossa on kolme tärkeää ajankohtaa, , ja Ensimmäisessä vaiheessa vanhan H, R ja L hinnoittelun mukainen peruspalkka muunnetaan uuden järjestelmän mukaiseksi peruspalkaksi taannehtivasti 1.5. alkaen niiden työntekijöiden osalta, joiden palvelussuhde seurakuntayhtymään (sisältäen myös seurakuntien palveluksessa olevat) on alkanut 1.5. tai sen jälkeen ja jotka olivat seurakuntayhtymän palveluksessa ja Palkkaus alkaen: 1. Työntekijän tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuutensa perusteella kuuluu. 2. Vanha peruspalkka muutetaan uudeksi lisäämällä siihen 1,8 %. 3. Vanhat lisät lisätään korotettuun peruspalkkaan 100 euroon asti ja ylimenevästä osasta muodostetaan henkilökohtainen lisä. 4. Jos kohtien 2. ja 3. mukaisesti korotettu palkka on pienempi kuin valitun vaativuusryhmän vähimmäispalkka, peruspalkkaa korotetaan vähimmäispalkan tasolle, kuitenkin enintään 40 eurolla. 5. Näin saatuun peruspalkkaan lisätään vuosisidonnainen palkanosa, joka voi olla 4 vuotta = 3 %, 6 vuotta = 7 %, 8 vuotta = 11 %, 10 vuotta = 15 % ja 13 vuotta = 18 %. Kohtien 1 5 mukaan määräytyvää palkkaa maksetaan tehtävän haltijalle alkaen.

10 Palkkaus alkaen: Palkkoihin tehdään yleiskorotukset siten, että uuden palkkausjärjestelmän mukaisia palkkoja korotetaan 3,4 prosentilla, kirkkoherrojen palkkoja korotetaan 4,7 prosentilla ja tuntipalkkoja 4,7 prosentilla. Samalla vaativuusryhmien vähimmäispalkat korottuvat vastaavilla prosenteilla. Uutta palkkausjärjestelmää sovelletaan ja sen jälkeen alkaneissa palvelussuhteissa heti palvelussuhteen alusta lukien. Takautuvat palkkaerät maksetaan työntekijöille marraskuun aikana ja uuden järjestelmän mukaiset palkat normaaliaikataulussa joulukuusta alkaen. Palkkaus alkaen: Mikäli tehtäväkohtainen palkanosa on edelleen alle vaativuusryhmän vähimmäispalkan, peruspalkkaa korotetaan vähimmäispalkan tasolle, kuitenkin enintään 50 eurolla. Tässä vaiheessa tehtävälle määritellään oikea tehtäväkohtainen palkka, jonka on oltava vähintään tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen. Peruspalkka voi olla vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa suurempi, kun siinä on piirteitä ylemmästä vaativuusryhmästä, se on muita samaan ryhmään sijoitettuja tehtäviä vaativampi tai on olemassa jokin erityinen peruste, jota ei ole voitu ottaa huomioon vaativuusryhmää vaativuuskriteereiden perusteella määriteltäessä. Erityinen peruste voi olla esim. tehtävän toimintaympäristö, sen laajuus tai monialaisuus tai jokin muu tehtävälle asetettu vaatimus. Erityisen perusteen johdosta tehtävän peruspalkka voi olla jopa seuraavan vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeampi. Helmikuussa 2008 kirkkoneuvosto tulee päättämään jokaisen tehtävän peruspalkasta, joka voi olla valitun vaativuusryhmän alarajapalkka tai palkka vaativuusryhmän sisältä tai palkka seuraavan vaativuusryhmän sisältä. Oikean peruspalkan määrittämisen jälkeen työnantaja käyttää 0,8 % marraskuun 2007 palkkaerästä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen määritellyn oikean peruspalkan saavuttamiseksi. Palkkausjärjestelmäerän kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti järjestöjen kanssa. Vasta alkaen on siis tiedossa uudistetun palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan tehtävän tehtäväkohtainen peruspalkka. Kun siihen lisätään työntekijän työkokemuksen perusteella määräytyvä vuosisidonnainen palkanosa sekä mahdollinen henkilökohtainen lisä, saadaan työntekijän varsinainen palkka.

11 Aikaisintaan alkaen voidaan ottaa käyttöön henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella määräytyvä harkinnanvarainen palkanosa, jonka suuruus voi olla enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän peruspalkasta. Sen maksamisen perusteina on työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta ja sen maksamisperusteiden määrittelystä sovitaan ennen käyttöönottoa paikallisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan käyttöönotto on prosessina edennyt seurakuntayhtymässä seuraavasti: 1. Esimies ja työntekijä kävivät keväällä 2007 ET keskustelun, jossa työntekijän tehtävästä laadittiin tehtävänkuvaus uuden palkkausjärjestelmän mukaiselle lomakkeelle. Lomake on seuraava: Liite Tehtävänkuvauksen laatimisessa pyrittiin yksimielisyyteen esimiehen ja työntekijän välillä, mutta erimielisyystapauksissa sisältö oli työnantajan kanta ja työntekijän perusteltu eriävä kanta kirjattiin lomakkeelle. Esimies toimitti tehtävänkuvauksen ja vaativuusryhmäehdotuksensa palkka asiamiehelle toukokuussa. 2. Työnantajaryhmä, johon kuuluvat palkka asiamies, palkka asiamiehen varamies, hallintojohtaja ja kirkkoherrojen edustajana Maarian seurakunnan kirkkoherra Heimo Rinne, muodosti työnantajanäkemyksen tehtävien vaativuusryhmäsijoitteluista kesän ja alkusyksyn aikana. Työryhmä valitsi kaikille uudistuksen piiriin kuuluville tehtäville vaativuusryhmän analysoimalla laadittuja tehtävänkuvauksia ja vaativuusryhmien viittä vaativuuskriteeriä keskenään. Työryhmä on joissain tapauksissa muuttanut tehtävänkuvauksissa valittuja kriteerejä ja esimiehen vaativuusryhmäehdotusta, jotta ne olisivat yhdenmukaisesti ja samoin perustein laadittuja koko yhtymän piirissä. Vaativuusryhmittely ja niiden vähimmäispalkat ovat seuraavat: Liiteet Työnantajaryhmä neuvotteli näkemyksistään tehtävien vaativuusryhmäsijoitteluiksi työntekijöiden edustajien kanssa käymissään täytäntöönpanoneuvotteluissa ja Neuvotteluissa pyrittiin yksimielisyyteen. Erimielisiksi jääneistä sijoitteluista kirjattiin järjestöjen eriävät kannat perusteluineen pöytäkirjaan. Liite EI JULKISUUTEEN Täytäntöönpanoneuvottelujen perusteella työnantajatyöryhmä teki seuraavat korotukset:

12 Erityisammattimiehistä Niku Vainio, Tomi Leppänen ja Juha Turtiainen vaativuusryhmään 403; tehtävä edellyttää erityistä asiantuntijuutta ja/tai koulutusvaatimus voi lähentyä 500 ryhmän tasoa. 2. Toimistovirkailijoista monistaja (Jari Holttinen, Margit Salonen) ryhmään 402 ja monistamonhoitaja ryhmään 403; monistajan tehtävä vastaa perustoimistovirkailijan tehtävää ja vaatii erityistä toimistoohjelmien tuntemusta ja monistamonhoitajan tehtävä vaatii samoin erityistä toimisto ohjelmien tuntemusta, sisältää myös alan teknisen kehittämisvastuun ja on esimiestehtävä. 3. Lastenohjaaja yhteyshenkilöt vaativuusryhmään 402; vuorovaikutuksen vaativoituminen yhdellä pykälällä verrattuna muihin lastenohjaajiin. 4. Kiinteistötyöntekijät Erik Lehtovaara ja Kari Rantala ryhmään 401; muut lähinnä vastaavat tehtävät ryhmässä Tuomiokirkon ylivahtimestari ryhmään 403, vahtimestarit Routi, Hellberg ja Vierula ryhmään 402; perusteluina tuomiokirkon vaativammat tehtävät, välttämätön kielitaitovaatimus opastuksissa ja ylivahtimestarilla esimiestehtävä. Mikaelin kirkon suntio vaativuusryhmään 402; perusteluina tehtävä vastaa lähinnä tuomiokirkon vahtimestarin tehtävää, iso kirkko ja yksin vastuullinen. 6. Vahtimestarit pääsääntöisesti ryhmään 401, poikkeuksena pienimpien ja vähätilaisuuksisten paikkojen vahtimestarit, jotka ryhmässä 303: Heli Saarto, Katariina Saarenpää (siivooja), Pirkko Rantanen, Jaana Sjöblad ja Aino Koivukangas. Siivoojat, kappelien siivooja/ vahtimestarit ja huoltokeskuksen siivooja/vahtimestarit kaikki ryhmään 303. Täytäntöönpanoneuvottelujen jälkeen työnantajaryhmän kannanotto tehtävien vaativuusryhmiksi palautettiin esimiehille, jotka ovat informoineet työntekijöitään tehtävien vaativuusryhmistä ja mahdollisista muutoksista tehtävänkuvauksiin. Sekä esimiehillä että työntekijöillä oli mahdollisuus jättää eriävä näkemyksensä perusteluineen palkkaasiamiehelle viimeistään perjantaina päättää tehtävien vaativuusryhmistä ja peruspalkoista kokouksessaan Takautuvat palkkaerät maksetaan työntekijöille marraskuun aikana ja uuden järjestelmän mukaiset palkat normaaliaikataulussa joulukuusta alkaen. Työnantajatyöryhmän esitys tehtävien vaativuusryhmiksi ja peruspalkoiksi alkaen on seuraava: Liite EI JULKISUUTEEN. Työnantajatyöryhmän työskentely on tapahtunut analysoimalla tehtävänkuvauksia ja vaativuusryhmien kriteereitä keskenään. Samalla on pidetty huolta kokonaisuudesta eli että tehtävät sijoittuvat myös toisiinsa nähden oikeudenmukaisesti vaativuusryhmiin. Valtaosiltaan työnantajatyöryhmän

13 esitykset vastaavat esimiesten tekemiä ehdotuksia tehtävien vaativuusryhmäksi sekä yksiköissä laadittuja tehtävänkuvauksia. Työn edetessä työryhmä on havainnut, että työntekijöillä on valtavia odotuksia uuteen palkkausjärjestelmään kohdistuen. Uudistukselta odotetaan selkeää tasokorotusta lähes jokaisen palkkaan. Vanha palkkajärjestelmä on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Uuden järjestelmän tavoitteena on ikään kuin aloittaa tehtäväkohtaisen palkan määrittely puhtaalta pöydältä; huomioidaan nykytehtävät ja niiden perusteella määritellään tehtävän vaativuusryhmä ja myöhemmin alkaen peruspalkka. Määrittelyistä voi olla seurauksena tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittäminen vanhaa palkkaa alemmalle tasolle, korkeammalle tasolle tai lähes samaan vanhan palkan kanssa. Kaikki vanhan järjestelmän mukaiset palkat eivät ole olleet virheellisiä siten, että kaikille tulisi muutoksessa palkankorotus. Nyt työssä olevien työntekijöiden maksupalkka ei kuitenkaan laske uuteen järjestelmään siirtymisen myötä. Jos tehtävän peruspalkka määritetään vanhaa palkkaa matalammalle tasolle, työntekijä jää ns. takuupalkalle. Uudistusta valmistelleen työryhmän tavoitteena ei ole ollut jättää ketään takuupalkalle, mutta ei myöskään tuottaa kaikille palkankorotusta. Työnantajaryhmä on tehnyt työtään uusien sopimusmääräysten ja Kirkon työmarkkinalaitoksen laatimien soveltamisohjeiden mukaan. Työryhmä on pitänyt tärkeänä, että uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotossa sovelletaan johdonmukaisesti annettuja määräyksiä ja ohjeistuksia, jolloin lopputuloksena on johdonmukainen ja avoimesti perusteltavissa oleva kokonaisuus. Ongelmallisimmaksi työryhmä on kokenut sen, että palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön osissa. Tehtävän vaativuusryhmä määritellään 1.5. alkaen, mutta tehtävän oikea euromääräinen peruspalkka vasta alkaen. Henkilökohtainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan lukien. Työntekijät eivät koe uutta järjestelmää sen ensimmäisessä vaiheessa kannustavaksi ja työryhmän kokemus on, etteivät työntekijät malta odottaa siihen saakka, kunnes uuden järjestelmän mukainen palkkaus on kokonaisuudessaan tiedossa. Työryhmän mielestä työntekijöiden ja järjestöjen huoli on tältä osin ennenaikainen. Edellä kerrottua ongelmaa kuvastaa se, että tehtävässä mahdollisesti oleva erityinen peruste huomioidaan palkanmäärittelyssä vasta alkaen. Olemassa oleva erityinen peruste voi silloin nostaa palkan jopa seuraavan vaativuusryhmän palkkahaarukkaan. Työryhmän arvion mukaan näin tuleekin käymään useissa tehtävissä ja jopa joissain tehtäväryhmissä. Työntekijöiden ja osin järjestöjenkin mielestä tällainen erityinen peruste tulisi kuitenkin huomioida jo vaativuusryhmää valittaessa. Näin toimittaessa tehtäisiin uudelle palkkausjärjestelmälle väkivaltaa, koska vaativuusryhmien kriteerit ohitettaisiin tehtävän sijoittelussa. Kirkkohallituksen ohjeistuksenkin mukaan erityinen peruste tulee nimenomaan huomioida peruspalkan

14 määrittämisen yhteydessä alkaen, eikä seuraavaan vaativuusryhmään nostavana tekijänä jo 1.5. alkaen. Työryhmä on työssään noudattanut tätä ohjeistusta. Työryhmän toinen havainto on se, että vaikka tehtävänkuvausten sisällöt ja esimiehen vaativuusryhmäehdotukset pääosin vastaavat työryhmän sijoitteluehdotuksia, ovat työntekijät jättäneet eriäviä mielipiteitä vaativuusryhmäsijoitteluista vaativuusryhmien vähimmäispalkkojen tultua työntekijöiden tietoon. Osa eriävistä mielipiteistä on siis tehty vain palkan nostamiseksi eikä sillä perusteella, etteivät vaativuuskriteerit ja sitä myöten valittu vaativuusryhmä vastaa tehtävän oikeaa vaativuutta. Esimiesten ja työntekijöiden eriävät kannanotot ovat seuraavat: Liite EI JULKISUUTEEN. Alkuperäiset eriävät mielipiteet ovat seuraavat: Liite EI JULKISUUTEEN. Työryhmä ei esitä eriävien mielipiteiden perusteella muutoksia sijoitteluihin. Johtoryhmän käsittelyn jälkeen Henrikinseurakunnasta (päätös ) ja Martinseurakunnasta (päätös ) on tehty esitykset musiikkitoiminnan kokonaisvastuun ja esimiestehtävän sisältävän kanttorin tehtävän sijoittamisesta vaativuusryhmään 602. Henrikinseurakunnan B kanttorin Olli Pekka Laakkosen tehtävän kohdalla muutos ehti työryhmän esitykseen. Martinseurakunnan osalta esityksessä on A kanttori Jukka Kuninkaanniemen tehtävän kohdalla ryhmä 601, joka tehtävämuutoksen johdosta tulisi muuttaa ryhmäksi 602. Lisäksi Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nuorisotyön kokonaisvastuun ja esimiestehtävän sisältävät seurakuntapastorin tehtävät tulisi sijoittaa vaativuuskriteerien perusteella ryhmään 602. Hautausmaan kausityöntekijöiden tehtävien vaativuusryhmäsijoittelut tuodaan kirkkoneuvoston päätettäviksi Samassa kokouksessa merkitään tiedoksi myös hallintojohtajan, talous ja suunnittelujohtajan ja lakimiehen tehtävien vaativuusryhmät sekä päätetään kiinteistöjohtajan tehtävän vaativuusryhmästä ja peruspalkasta 1.5. alkaen. Työryhmän kanta on, ettei kiinteistöjohtajan tehtävän vaativuusryhmästä voida päättää ennen kuin muiden hallintoviraston johtavien viranhaltijoiden palkat on tiedossa täytäntöön pantavien palkankorotusten kustannusvaikutus uudistuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden palkoissa kuukautta kohti on noin 1,8 %. Tämän lisäksi alkaen maksettavat palkankorotukset korottavat palkkoja noin 3,7 %. Maaliskuun alussa palkkoja korotetaan vielä enintään 50 eurolla ja käytetään 0,8 %:n palkkausjärjestelmäerä. Myöhemmin sopimuskaudella kustannuksia tulee lisää niin yleiskorotusten kuin

15 palkkausjärjestelmäerien muodossa. Myös henkilökohtainen palkanosa tullaan ottamaan täysimääräisenä käyttöön alkaen. Uuden palkkausjärjestelmän ja sopimuskauden korotusten yhteisvaikutusta on tässä vaiheessa vaikea laskea. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää 1) sijoittaa H, R ja L palkkahinnoittelujen piiriin kuuluneet tehtävät vaativuusryhmiin työryhmän esityksen mukaan siten muutettuna, että Jukka Kuninkaanniemen, Jani Kairavuon ja Jaakko Paakkasen tehtävät sijoitetaan ryhmään 602. Samalla kirkkoneuvosto päättää tehtävien peruspalkoista alkaen työryhmän esityksen mukaan. Kiinteistöjohtajan tehtävän vaativuusryhmästä ja peruspalkasta päätetään ) nimittää työryhmän hallintojohtaja Hannu Kallio, palkka asiamies Mia Fager, palkka asiamiehen varamies Aapo Kaisti ja kirkkoherra Heimo Rinne valmistelemaan oikeiden tehtäväkohtaisten peruspalkkojen asetantaa siten, että esitys tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi viimeistään helmikuussa ) Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. 2) Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Tiedoksi kaikki yksiköt ja työntekijät. Käsittely Lakimies jakoi osallistujille kopiot alkuperäisistä sekä yhteenvedon esityslistan jälkeen toimitetuista eriävistä mielipiteistä. Liite EI JULKISUUTEEN. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uuteen valmisteluun työnantajatyöryhmälle, jonka esitys tulee tuoda johtoryhmän käsittelyn kautta kirkkoneuvostolle tiistaina klo pidettävään kokoukseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. 564 OVO KORVAUKSEN MAKSAMINEN ISÄNNÖITSIJÄ LEO SAARISELLE Kiinteistötoimiston isännöitsijä Raimo Läntiselle on myönnetty virkavapaata ajalle Kiinteistötoimiston toinen isännöitsijä Leo Saarinen hoitaa tällä ajalla kaikki Läntisen välttämättömät työtehtävät.

16 Kirkon uuden virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa toimivaltaisen viranomaisen päättämä kohtuullinen korvaus. Sopimus ei sisällä määräyksiä kohtuullisen korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista. Tämä kuvastaa sopimuksen uutta linjaa siitä, että palkoista ja sen kaltaisista korvauksista päätetään paikallisesti. Koska seurakuntayhtymässä ei ole vielä luotu sisäisiä soveltamisohjeita kohtuullisen korvauksen määrittämiseksi kaikille työntekijöille yhtäläisin perustein, voidaan korvaus toisen viran tehtävien hoidosta maksaa vanhan virkaehtosopimuksen pohjalle tehdyn ohjeistuksen mukaisena. Sen mukaan, kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Ohjeistuksen mukaa milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 2 3 viikkoa, on ovo korvauksen suuruus normaalitapauksessa 5 10 %. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola puoltaa alla olevaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kn päättää, että isännöitsijä Leo Saariselle maksetaan ajalta isännöitsijä Raimo Läntisen viran hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 10 % Raimo Läntisen viran alkaen maksettavasta peruspalkasta. Ilmoitus Leo Saariselle, Seppo Kosolalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 565 KURSSIKESKUKSEN HOITAJA SAMULI KALLION SIVUTOIMILUPA ANOMUS Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallio anoo päivätyllä kirjeellään sivutoimilupaa toimiakseen opettajana Turun NMKY:n muonittajakurssilla. Kurssi alkaa joulukuussa 2007 ja päättyy maaliskuussa Kurssin pituus on yhteensä 40 tuntia. Kirkkojärjestyksen mukaan sivutoimi ei saa haitata viran asianmukaista hoitamista.

17 Kasvatusasiain johtokunta ja nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltavat esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kalliolle sivutoimiluvan, jotta hän voi toimia opettajana Turun NMKY:n muonittajakurssilla joulukuusta 2007 maaliskuuhun 2008 yhteensä 40 tuntia. Samalla kirkkoneuvosto edellyttää, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen päätyönsä asianmukaista hoitamista Heinänokan kurssikeskuksen hoitajana. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Samuli Kallio, Marja Ruusu ja Hannu Hurme. hyväksyttiin. 566 OPPILAITOS JA KANSAINVÄLISEN TYÖN TEOLOGIN VIRKAVAPAAN SIJAISTAMINEN Oppilaitos ja kansainvälisen työn teologi Mia Pusalle on myönnetty sairausvakuutuslain mukainen äitiys ja vanhempainrahakausi ajalle Kirkon yleisen virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalla on oikeus saada perhevapaata ko. ajaksi, joka on Mia Pusalle myönnetty. Viran sijaisuus on ollut julkisessa haussa päättyvin hakuajoin. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yhteensä 7 henkilöä: Miika Ahola, Pekka Elonheimo, Sanna Lehtinen, Katja Rantula, Outi Ruohola, Eija Santahuhta, Kaarlo Yrttiaho. Yhteenveto hakijoista on seuraava: Liite Kasvatusasiain johtokunnan asettama valintatyöryhmä Antti Koponen, Marikki Impivaara, Mia Pusa, Keith Battarbee ja Hannu Hurme päätti hakupapereiden perusteella kutsua haastatteluun hakijat Ahola, Lehtinen, Ruohola ja Santahuhta. Haastattelu suoritettiin keskiviikkona Paikalla olivat Antti Koponen, Marikki Impivaara, Mia Pusa, Keith Battarbee ja Hannu Hurme. Haastattelussa saamansa käsityksen perusteella työryhmä katsoi, että paras tuntuma työalaan oli Sanna Lehtisellä ja Outi Ruoholalla. Näistä Sanna Lehtinen tutkijana oli paremmin perillä oppilaitosmaailmasta, Outi Ruohola taas kansainvälisen seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneena kansainvälisen seurakunnan toiminnasta. Kummankin englanninkielentaito oli hyvä, Ruoholalla tosin jossain määrin sujuvampaa. Ehdokkaiden mahdollisuuksia tehtävän hoitoon laajasti pohdittuaan valintatyöryhmä päätyi esit

18 tämään pastori Outi Ruoholan valitsemista Mia Pusan äitiys ja vanhempainvapaasijaiseksi. Kasvatusasiain johtokunta päätti kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että oppilaitos ja kansainvälisen työn teologi Mia Pusan perhevapaan, , sijaiseksi valitaan pastori Outi Ruohola. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää valita oppilaitos ja kansainvälisen työn teologi Mia Pusan perhevapaan, , sijaiseksi pastori Outi Ruoholan. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Outi Ruohola, Hannu Hurme, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 567 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN HOITOVAPAA ANOMUS Lapsityön johtaja Kaisa Rantala on päiväämällään kirjeellä anonut hoitovapaata ja siihen liittyviä lomajärjestelyjä ajalle Kirkon virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalla on oikeus saada hoitovapaata lapsensa hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaata saa vain toinen lapsen vanhemmista kerrallaan. Hoitovapaasta on ilmoitettava työantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Kasvatusasiain johtokunta päätti kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle myönnetään hoitovapaata ajalle sekä siihen liittyen vuoden 2007 lomaoikeus, 25 päivää, ajalle ja vuoden 2008 loma oikeudesta 10 päivää ajalle Vuoden 2008 lomaoikeudesta 10 päivää käytetään huhtikuun 2009 loppuun mennessä ja säästövapaaksi jätetään 9 päivää. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle hoitovapaata ajalle sekä siihen liittyen vuoden 2007 lomaoikeus, 25 päivää, ajalle Mikäli Kaisa Rantalalle kertyy täysi lomaoikeus kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta kirkkoneuvosto päättää myöntää hänelle vuoden 2008 loma oikeudesta 10 päivää ajalle 21.7.

19 , 10 päivää käytetään huhtikuun 2009 loppuun mennessä ja säästövapaaksi jätetään 9 päivää. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Kaisa Rantala, Hannu Hurme ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 568 TOIMISTOSIHTEERI JANETTE KORVENPÄÄN ÄITIYS JA VANHEMPAINVAPAAN SIJAIS TAMINEN Toimistosihteeri Janette Korvenpäälle on myönnetty sairausvakuutuslain mukainen äitiys ja vanhempainrahakausi ajalle Kirkon yleisen virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalla on oikeus saada perhevapaata ko. ajaksi, joka on Janette Korvenpäälle myönnetty. Viran sijaisuus on ollut julkisessa haussa päättyvin hakuajoin. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yhteensä 40 henkilöä: Tarja Elo, Katja Erlin, Anneli Heikkilä, Nea Hillerström, Merja Honkala, Irina Houg, Margareta Hovi, Piia Huunonen, Nina Hyyppä, Hanna Jyväs Nissilä, Camilla Kaipe, Hannele Kelter, Johanna Ketola, Nina Ketola, Kirsi Kettunen, Berit Korvela, Johanna Kouvonen, Kirsi Maria Kuikka, Anneli Kuneinen, Tiina Lahtinen, Anneli Lehmusviita, Anitta Lyytikäinen, Sinikka Merilä Martinez, Katja Nieminen, Tarja Nummela, Katri Pajunen, Tiina Pajunoja, Kirsi Peippo, Tuire Raita, Jutta Ranta, Marleena Saarinen, Annariina Soini, Marianne Suominen, Johanna Torkkel, Airi Turta, Tuula Uusitalo, Sari Valkonen, Tarja Viljanen, Taina Virolainen ja Mervi Virtanen. Yhteenveto hakijoista on seuraava: Liite Kasvatusasiain johtokunnan asettama valintatyöryhmä Antti Koponen, Marikki Impivaara, Johanna Grönqvist ja Hannu Hurme päätti hakupapereiden perusteella kutsua haastatteluun hakijat Kuneinen, Heikkilä, Jyväs Nissilä, Nummela ja Pajunoja. Haastattelu suoritettiin maanantaina Paikalla olivat Antti Koponen, Marikki Impivaara, Johanna Grönqvist ja Hannu Hurme. Haastatelluista Hanna Jyväs Nissilä ja Tiina Pajunoja olivat toimineen seurakunnallisissa toimistotehtävissä ja kummallekin oli tuttua työskentely valittavalle sijaiselle keskeisimmän atk ohjelman, Statuksen, kanssa. Kummatkin hakijat olivat tehtävään muodollisesti päteviä ja sopivia. Haastattelussa saamansa käsityksen perusteella valintatyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että Janette Korvenpään äitiys ja vanhempainvapaasijaiseksi

20 valittaisiin Tiina Pajunoja. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että toimistosihteeri Janette Korvenpään äitiys ja vanhempainvapaan, , sijaiseksi valitaan Tiina Pajunoja. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää, että toimistosihteeri Janette Korvenpään äitiys ja vanhempainvapaan, , sijaiseksi valitaan Tiina Pajunoja. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Tiina Pajunoja, Hannu Hurme, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 569 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 569, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 40 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

21 JUHO SANKAMON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikaelinseurakunnan nuorisopastori Juho Sankamo on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Talinkorventie 7 B 56, Turku. Virkapaikaksi on ehdotetaan Mikaelin seurakuntakotia osoitteessa Puistokatu 13. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa nuorisopastori Juho Sankamon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Mikaelin seurakuntakoti osoitteessa Puistokatu 13. Ilmoitus Juho Sankamolle, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 571 VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA NIIDEN JOH DOSTA TEHDYT MUUTOSEHDOTUKSET (TALOUSARVION TOINEN LUKEMINEN) Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että niiden tuli olla talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Seurakuntaneuvostot ovat lausunnoissaan esittäneet seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN N VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA Seurakuntayhtymän hallintoviraston talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti pyytää seurakuntayhtymän vuoden 2008 talousarvioehdotuksesta seurakutaneuvostojen lausuntoja mennessä. Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen osat 1 4 ja niihin liittyvä Aapo Kaistin lähetekirjelmä on jaettu edellisessä kokouksessa. Harri Raitis on valmistellut seurakuntaneuvoston lausuntoa vuoden 2008 talousarvioehdotuksesta ja esitys jaetaan kokouksessa.

22 ehdotus: Seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2008 talousarvioehdotuksesta. : Seurakuntaneuvosto tutustui esitykseen lausunnoksi ja hyväksyi lausunnon Turun tuomiokirkkoseurakunnan lausunto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston laatimasta talousarvioehdotuksesta vuodelle 2008 Talousarvioehdotus on hyvin jäsennelty ja huolellisesti laadittu. Näyttää siltä, että seurakuntatyön määrärahojen käyttöön otettu uusi jakomalli on onnistunut. Sen toteuttamiseksi tarvittu euron lisäys kyseisiin määrärahoihin osoittaa oikeaa suuntaa talousarvion sisäisen rakenteen kehittämisessä. Kyseenalaiseksi voi kuitenkin asettaa käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosan sivulla 8 esitetyn perusteen, jolla Käyttövaraus yhteisiin tarpeisiin ja muu seurakuntien yhteinen toiminta otsikon alla aikaisemmin olleet määrärahat otsikolla Teologiharjoittelijat ja Kirkkopalvelut ry:n jäsenmaksut on siirretty seurakuntatyön määrärahoista maksettaviksi. Perustelusta käy ilmi, ettei kirkkoherrainkokous ole tehnyt kyseisiä varoja koskevaa yksilöityä määrärahaesitystä. Tätä voi pitää valitettavana laiminlyöntinä Kirkkoneuvosto on päätynyt viisaaseen ratkaisuun esittäessään, että määräraha lähetysjärjestöille merkitään talousarvioon yhtenä eränä. Näin on mahdollista ottaa huomioon meneillään olevat selvitykset siitä, miten eri lähetysjärjestöt haluavat sitoutua kirkon yhteisiin päätöksiin erityisesti pappisvirkaa koskien. Terveellisesti talousarvion sisäiseen rakenteeseen vaikuttaa myös se, ettei kiinteistötoimen hoitoon varattua määrärahaa ole varmuuden vuoksi suhteettomasti kasvatettu ja näin viety mahdollisuuksia osoittaa varoja toisaalle. Tulevinakin vuosina on rohjettava entistä määrätietoisemmin kasvattaa talousarviossa seurakuntatyöhön käytettävien määrärahojen suhteellista osuutta. Toimintasuunnitelmat ja laskelmat osassa on tervehdittävä tyydytyksellä hallintoviraston suunnitelmassa ilmaistua yhtymän strategiaprosessin loppuun saattamisen tavoitetta. Myös muut kyseisessä suunnitelmassa ilmaistut tavoitteet kuten seurakuntien työnjaon selkiinnyttäminen ovat varsin tärkeitä. Toimintasuunnitelmissa huomio kiinnittyy siihen, että varsin harvoin niihin on kirjattu avainlukuja seuraaville kahdelle vuodelle kuten kirkkohallituksen suunnittelumalli edellyttäisi. Olisi ilmeisesti syytä miettiä näiden lukujen tarpeellisuutta ja niiden ennustamisen mielekkyyttä.

23 Kirkkoneuvoston vastaus Kirkkoneuvoston talousarviokäsittelyssä oli esillä teologiharjoittelijoita koskeva asia, joka päätettiin ratkaista siten, että tarvittava määrärahavaraus sijoitetaan kasvatusasiain keskuksen määrärahoihin. Kirkkopalvelut ry:n jäsenmaksun osalta on parempi, että se kuuluu seurakuntien itse maksamiin eikä yhteisiin menoihin. Määrärahan tarpeellisuus tulee tätä kautta tarkemmin punnituksi. Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että toimintasuunnitelman kaksi viimeistä vuotta jää varsin usein vaille kaavailtuja määrärahoja. Laskenta ei tältä osin toimi. Vastaisuudessa voidaan ohjeistusta muuttaa siten, että näiden lukujen esittämisestä luovutaan. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNNON ANTAMINEN N TALOUSARVI OSTA VUODEKSI 2008 Seurakuntayhtymä pyytää paikallisseurakunnilta lausunnot vuoden 2008 talousarvioehdotuksesta (liite 3). Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Nieminen on laatinut pohjaehdotuksen Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston esitykseksi (liite 4). Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto on pohjaehdotuksen mukainen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että 1. seurakunnan saamaa seurakunnallisen toiminnan määrärahaa korotetaan palkkaukseen menevien lisäkustannusten ja inflaation aiheuttamien kulujen lisäyksien verran, 2. Mikaelinseurakunnalta talousarviossa poistettu euron projektimääräraha uusien työmuotojen toteuttamiseen palautettaisiin (talousarvioehdotuksen sivu 170, seurakuntaneuvosto tekee tarkemmin perustellun hakemuksen myöhemmin), 3. entisen tutkintovankilan kirkon tulevasta käytöstä keskusteltaisiin hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa,

24 Kirkkoneuvoston vastaus 4. seurakuntarajoja tarkistettaisiin varsinkin sellaisilla alueilla, joissa nyt ei ole asutusta. Asuntoaluetta ei pitäisi hajottaa useammalle seurakunnalle ja 5. rakentamiseen meneviä investointimenoja pyritään pienentämään ja jaksottamaan pitemmälle aikavälille. Palkankorotuksia varten on kuhunkin talousarvion kustannuspaikkaan laskettu oma korotusvaraus. Se pitää sisällään varsinaiset palkankorotukset, erilaiset liukumat ja lomarahavaraukset. Ensi vuodelle se on laskettu 10 prosentin suuruisena, joten varauksella voidaan hyvin pitkälle maksaa tulossa olevat palkankorotukset. Uuden palkkausjärjestelmän tullessa ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta vielä laskea sen lopullisia kustannusvaikutuksia. Varauksen riittävyyteen voidaan palata esimerkiksi kesäkuun lisätalousarviossa, mikäli ilmenee, että palkankorotukset ovat tasollisesti aivan muuta kuin mihin on varauduttu. Inflaatioon on varauduttava nyt myönnettävien määrärahojen sisällä. Erillisiä inflaatiotarkistuksia ei tulla tekemään, koska kokonaismäärärahaa on kirkkovaltuuston toukokuussa tekemän periaateratkaisun perusteella selkeästi tasoltaan korotettu. Seurakuntaneuvoston toisessa huomautuksessa on unohdettu, että uudessa jakojärjestelmässä ei tunneta esitetyn kaltaisia projektimäärärahoja. Tutkintovankilan mahdollinen käyttöönotto siellä olevan kirkon osalta ei ole toiminnan hajauttamisen kannalta järkevää. Seurakunnan alueella on jo Turun linnan kirkko, jossa toiminnan pyörittäminen vuosien varrella on ollut vaikeaa. Seurakuntarajojen tarkistamisasia ei ole tällä hetkellä vireillä. Rakentamiseen menevien varojen määrää on jo pienennetty ja toteutuksen aika akselia on jo pidennetty. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO V TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviosta on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausuntoa viimeistään mennessä. Talousarviomateriaali toimitetaan esityslistan mukana seurakuntaneuvostolle. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan v talousarviosta seuraavaa:

25 Seurakuntaneuvosto pitää hyvänä sitä, että seurakuntayhtymässä on siirrytty kokonaismäärärahajärjestelmään. Kuitenkin tulee pitää kiinni yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä, jonka mukaisesti jakomallia tulee kuluvan valtuustokauden aikana edelleen arvioida ja kehittää. On syytä arvioida sekä jakomallin perusteita että myös siihen sisältyviä käytännön näkökohtia. Seurakunnat ovat saaneet määrärahamallissa hallinnoitavakseen myös henkilöstömenot. Olisi syytä vielä selkiyttää, mitä virkapalkat pitävät sisällään, esim. missä määrin ne sisältävät varauksia sijaisten palkkaukseen (sairauslomat). Tämä herättää kysymyksen siitä, olisiko luotava jonkinlainen tasausjärjestelmä esim. sellaisten tilanteiden varalle, joissa seurakunnasta riippumattomista syistä (kuten pitkät sairauslomat) palkkamäärärahat saattavat ylittyä. Ei tunnu oikeudenmukaiselta, jos tällaisissa tapauksissa varat joudutaan vähentämään työmuotojen käyttövaroista. Tämä vaikeuttaisi seurakunnan toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja resurssointia. Palkkamäärärahoissa tulee myös riittävästi ennakoida tulevien palkankorotusten vaikutukset. Seurakuntaneuvosto katsoo, ettei sillä ole Martinseurakunnan osalta huomauttamista käyttötalous ja investointisuunnitelmaan. Seurakuntaneuvosto hyväksyy v talousarviota koskevan lausunnon edellä esitetyn mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan v talousarviosta seuraavaa: Seurakuntaneuvosto pitää hyvänä sitä, että seurakuntayhtymässä on siirrytty kokonaismäärärahajärjestelmään. Kuitenkin tulee pitää kiinni yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä, jonka mukaisesti jakomallia tulee kuluvan valtuustokauden aikana edelleen arvioida ja kehittää. On syytä arvioida sekä jakomallin perusteita että myös siihen sisältyviä käytännön näkökohtia. Seurakunnat ovat saaneet määrärahamallissa hallinnoitavakseen myös henkilöstömenot. Olisi syytä vielä selkiyttää, mitä virkapalkat pitävät sisällään, esim. missä määrin ne sisältävät varauksia sijaisten palkkaukseen (sairauslomat). Tämä herättää kysymyksen siitä, olisiko luotava jonkinlainen tasausjärjestelmä esim. sellaisten tilanteiden varalle, joissa seurakunnasta riippumattomista syistä (kuten pitkät sairauslomat) palkkamäärärahat saattavat ylittyä. Ei tunnu oikeudenmukaiselta, jos tällaisissa tapauksissa varat joudutaan vähentämään työmuotojen käyttövaroista. Tämä vaikeuttaisi seurakunnan toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja resurssointia.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2007 581. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2007 581. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.11.2007 581 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 581 589 Aika tiistai 27.11.2007 klo 15.30 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2008 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2008 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2008 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 127 146 Aika tiistai 4.3.2008 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 29.1.2013 klo 18.30-18.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Heikkinen Anne, varaj. Helenius Mikko, varaj. Lintumäki Aki Elo Veijo Mattila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 7.6.2016, klo 17.30 19.47 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 17.8.2016 klo 18.00 18.54 Paikka Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 46 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017 AIKA Torstai 6.7.2017 klo 8.30 9.15 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Jokinen Kaarina jäsen Lähdetmäki

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 20 Aika Maanantaina 9.3.2015 klo 16.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala, saapui klo 16.57 ja poistui klo 18.35 46

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Karjalainen Esa Kantola Pentti, kn

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2013 Kirkkoneuvosto 1 (13)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2013 Kirkkoneuvosto 1 (13) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2013 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 25.2.2013 klo 18.00-19.00 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot