Saparot kunniaan, nauta lepäämään ja kalkkuna kulkemaan Eläinten hyvinvointifoorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saparot kunniaan, nauta lepäämään ja kalkkuna kulkemaan Eläinten hyvinvointifoorumi 14.11.2012"

Transkriptio

1 Saparot kunniaan, nauta lepäämään ja kalkkuna kulkemaan Eläinten hyvinvointifoorumi Birgitta Wahlberg VTT, julkisoikeuden yliopisto-opettaja (sij.) Åbo Akademi

2 Kalkkunan hyvinvointia ja kuljetusta koskevan eläinsuojelulainsäädännön tulkinta Suomessa vuodesta 2004 Minkä tulkinnasta on kyse? BW Eläinten hyvinvointifoorumi

3 Säädösten sisältö Neuvoston asetus N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana (kuljetusasetus, astunut voimaan ): Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvasta eläinten kuljetuksesta säädetään, että eläimiä ei saa kuljettaa siten, että eläimille voi aiheutua (kursivointi tässä) vammoja tai turhaa kärsimystä. Kuljetusvälineet on suunniteltava, rakennettava, ylläpidettävä ja käytettävä niin, että vältetään eläinten vammat ja kärsimykset ja taataan eläinten turvallisuus. Eläimille tulee varata niiden kokoon nähden riittävästi lattia-alaa ja tilaa korkeussuunnassa. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

4 Säädösten sisältö (jatkoa) Neuvoston asetus N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana (kuljetusasetus): Eläinosaston sisällä ja kullakin sen tasolla on oltava riittävästi tilaa sen varmistamiseksi, että eläinten yläpuolella on riittävä ilmanvaihto niiden ollessa luonnollisessa seisoma-asennossa ilman, että missään tapauksessa estetään niiden luonnollisia liikkeitä (kursivointi tässä). BW Eläinten hyvinvointifoorumi

5

6 Säädösten sisältö (jatkoa) Sisällöllisesti kuljetusasetus on yhteneväinen Suomen Eläinsuojelulain (247/1996), Eläinsuojeluasetuksen (396/1996), Asetuksen eläinten kuljetuksesta (491/1996, kumottu), Eläinten kuljetukselle asetettavista eläinsuojeluvaatimusten Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (27/EEO/1996, kumottu) kanssa, joita paikallinen ja alueellinen eläinsuojeluviranomainen on päätöksenteossaan tulkinnut ja soveltanut ennen kuin EU:n kuljetusasetus astui voimaan. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

7 Tarkastustuloksia, eli havaintoja linnuista ja asian ratkaiseminen Länsi-Suomen lääninhallituksen (nyk. Länsi-Suomen aluehallintovirasto) tekemä eläinsuojelupäätös LSLH /Ym-21:...Linnut olivat enimmäkseen rauhallisia, mutta osa linnuista yritti vaihtaa asentoa tai nousta seisomaan. Asennonvaihto tai seisominen ei näyttänyt onnistuvan, vaan lintu pudottautui yleensä alas alkuasentoon. Muutoin linnut olivat makuulla tai luonnottomassa asennossa kintereittensä päällä...muutamia kynsivaurioita näkyi. Nämä vauriot olivat ilmeisesesti syntyneet kynnen jäädessä laatikon pohjan rakoon kiinni asennonvaihtoyrityksen yhteydessä. Osa linnuista läähätti. Ripustuspaikalla laatikko tulee radalle kuljettimessa kohtaan, jossa laatikko on avoimena ja linnut voivat nousta seisomaan. Suurin osa linnuista nousi hieman horjuen seisomaan, jolloin linnun korkeus oli laatikon korkeuteen verrattuna yli kaksinkertainen. Osa linnuista ei noussut ylös. Tarkastetutn kalkkunakukkoerän keskilihapaino oli...11,8 kg. Kuljetuslaatikoiden... sisäkorkeus on 33 cm. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

8 Tarkastustuloksia, eli havaintoja linnuista ja asian ratkaiseminen...kuljettaminen ja säilyttäminen teurastamolla tulee toteuttaa siten, että kalkkunat voivat kuljettamisen ja säilyttämisen aikana seistä luonnollisessa asennossa ja vaihtaa asentoaan....on tehnyt vastaavia havaintoja aiemmin ( , , ja )......sovittiin, että teurastamot antavat ehdotuksen toimenpiteistä lainsäädännön noudattamiseksi. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

9 Tarkastustuloksia, eli havaintoja linnuista ja asian ratkaiseminen Tarkastuseläinlääkärin tekemä eläinsuojelupäätös (0251/1/2006):...Linnut eivät pystyneet seisomaan laatikoissa edes matalassa seisoma-asennossa, eivätkä myöskään korjaamaan asentoaan. Ne yrittivät nousta seisoamaan, mutta se oli korkeussuunnassa olevan tilanpuutteen takia mahdotonta. Laatikoista kuului koko tarkastuksen aikana kynsien aiheuttamia raapimisääniä, kun linnut yrittivät nousta jaloilleen siinä onnistumatta. Jotkut pystyivät kohottautumaan jonkin verran, mutta lysähtivät pian takaisin makuulle. Yrittäen nousta lintujen jalat tärisivät silmiinpistävästi...monet kalkkunakukot olivat luonnottomissa asennossa, ja joillakin toinen jalka oli sivulle tai eteenpäin vääntyneenä...jotkut kalkkunakukot olivat epäluonnollisesti kintereittensä päällä, jotkut yrittivät saada painoa pois kintereiltä istumalla lähes pyrstönsä varassa...monilla linnuilla pyrstöt eivät mahtuneet laatikon sisäpuolelle, vaan pyrstösulat tulivat ulos laatikon sivuraoista yli 20 cm ulos laatikosta. Yhden kalkkunan pyrstön loppuosa oli tämän takia leikkautunut irti ja jäänyt kiinni viereiseen modulin laatikon ja kehikon väliin...tarkastuksen aikana näkyi kahdessa kalkkunassa tuoretta verta, mikä viittaa loukkaantumiseen. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

10 Tarkastustuloksia, eli havaintoja linnuista ja asian ratkaiseminen Kalkkunoille kielletään aiheuttamasta tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa kuljettamalla niitä sellaisissa kuljetuspäällyksissä, jotka eivät ole niille tarpeeksi tilavia. Kalkkunoita kielletään kuljettamasta siten, että ne joutuvat olemaan kuljetuslaatikoissa luonnottomissa asennoissa eivätkä pysty korjaamaan asentoaan. Kielletään jatkamasta kalkkunoiden kuljetusta siten, että ne eivät voi seisoa laatikossa luonnollisessa asennossa tai asettua makuulle. Kalkkunoita kielletään myös kuljettamasta siten, että ne vahingoittuvat tai loukkaantuvat kuljetusvälineiden rakenteista johtuen tai muutoin kuljetuksen aikana. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

11 Tarkastustuloksia, eli havaintoja linnuista ja asian ratkaiseminen Tarkastuseläinlääkärin tekemä eläinsuojelupäätös (150807/2007):...Suuri osa tarkastamistani linnuista makasi rinnallaan tai kintereillään tarkastuksen aikana, osa pyrki nousemaan seisomaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Usea lintu kääntyi häkissä kintereidensä päällä kävellen. Yksittäisiä lintuja nousi seisoma-asentoon siten, että niiden selkälinja oli eteenpäin kallistunut (kaula kohti maata ja pyrstö häkin katossa)...toinen jalka on suoristettu sivulle, kun lintu nojaa toiseen kintereeseen, joka on maassa. Useita häkillisiä lintuja huohotti odotusaikanaan lintujen vastaanotossa stressistä sekä kosteasta ja lämpimästä ilmasta. Kalkkunoita ei saa kuljettaa eikä säilyttää siten, että ne eivät voi olla luonnollisessa seisoma- tai makuuasennossa ja tarvittaessa pysty korjaamaan asentoaan luonnolliseksi tai asettua makuulle. Kalkkunoita pitää kuljettaa ja säilyttää sellaisissa kuljetuspäällyksissä, että niille ei aiheudu niistä johdettavissa olevaa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

12 Tehdyt päätökset (paikallinen valvontaviranomainen) 1. TEL Päätös kumottu valitusprosessin kautta 2. TEL Päätös kumottu valitusprosessin kautta 3. TEL Päätös kumottu valitusprosessin kautta 4. TEL Päätös kumottu valitusprosessin kautta HAO toteaa päätöksessään, että se että silloin voimassa olleesta MMM:n päätöksestä (koskien siipikarjan kuljetuksia varten annettu siipikarjan painon perusteella tilaa koskevat määräykset) puuttuu kuljetuspäällyksen sisäkorkeutta koskevat määräykset, ei tarkoita sitä, että paikallisella viranomaisella ei olisi toimivaltaa tilanteessa, jossa hän havaitsee liian matalien kuljetuspäällysten aiheuttavan siipikarjalle tarpeetonta kärsimystä, antaa valvomallensa teurastamolle kieltoa, joka liittyy kuljetuspäällysten korkeuteen. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

13 Tehdyt päätökset (alueellinen valvontaviranomainen) 5. LSLH/Turku, , LSLH /Ym-21 Valitus hylätty HAO toteaa, että Eviran tulkintaohjeella ei ole oikeudellisesti sitovaa merkitystä asiassa. Ohje kumottu oikeuskanslerin kannanoton jälkeen) 6. ISLH/Mikkeli, , ISLH /Ma LSLH/Vasa, , LSLH /Ym-21 Ei valitettu Ei valitettu BW Eläinten hyvinvointifoorumi

14 Tehdyt päätökset (paikallinen valvontaviranoimainen) 8. TEL , / TEL , 0251/1/2006, 3/ TEL , /2006 Ei valitettu Valitus hylätty Ei valitettu BW Eläinten hyvinvointifoorumi

15 Tehdyt päätökset (paikallinen valvontaviranomainen) 11. TEL , 0251/2/2006, 9/2006 (koski kalkkunoiden odotusaikaa teurastamossa) Teurastamo valittanut HAO:n päätöksestä KHO:een KHO hylännyt valituksen. HAO:n päätös jäänyt voimaan. Valitus hylätty TEL:n päätöksestä käy ilmi, että linnut ovat olleet laatikoissa yhteensä 8 h 50 min. Lisäselvityksestä (15/2006) käy ilmi, että linnuissa oli myös sairauksia/kroonisia tulehduksia sekä luunmurtumia ja ruhjeita. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

16 Tehdyt päätökset (paikallinen valvontaviranomainen) 12. TEL , 0251/4/2006, 21/2006 (koski teuraslintuja/epäsuotuisat sääolot/kylmyys/paleltumia) Teurastamo valittanut KHO:een. KHO hylännyt valituksen. HAO:n päätös jäänyt voimaan. Valitus hylätty 13. TEL , 0251/5/2006, 22/2006 Valitus osittain hylätty (koski broilereita ja kalkkunoita/kuormaustiheys) TEL ja teurastamo valittanut KHO:een. Valitukset hylätty. HAO:n päätökset jääneet voimaan. Kuljetusliikkeen tai yhtiön ei tarvitse osoittaa kuljetuslaatikoiden painoa. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

17 Tehdyt päätökset (paikallinen valvontaviranomainen) 14. TEL , / TEL , /2007 Ei valitettu Ei valitettu 16. TEL Tarkastus (koski kalkkunoita/paleltumia) TEL ei ehtinyt tekemään hallintopäätöstä ennen siirtoa pois teurastamosta. Toinen teurastamo jo lopettanut toimintansa. ESL 63 :n mukainen ilmoitus poliisille ja rikosilmoitus tehty. 17. TEL , 14/2007 (tarkastus ) Ei valitettu (koski kalkkunoita/vahingoittumista/asentoja/paleltumista) ESL 63 :n mukainen ilmoitus poliisille ja rikosilmoitus myös tehty. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

18 Annetut tuomiot käräjäoikeudessa Kokemäen käräjäoikeus: Eläinsuojelurikos: syytetyille sakkorangaistus ja teurastamo tuomittu yhteisösakkoon ( euroa). Tuomion antopäivä Mikkelin käräjäoikeus: Eläinsuojelurikos: syytetyille sakkorangaistus ja teurastamo tuomittu yhteisösakkoon ( euro). Tuomion antopäivä Satakunnan käräjäoikeus: Syyttäjän rangaistusvaatimus eläinsuojelurikoksesta. KO: Syyte hylättiin. Tuomion antopäivä Satakunnan käräjäoikeus: Syyttäjän rangaistusvaatimus eläinsuojelurikoksesta. KO: Syyte hylättiin. Tuomion antopäivä Satakunnan käräjäoikeus: Syyttäjän rangaistusvaatimus eläinsuojelurikoksesta. KO: Syyte hylättiin. Tuomion antopäivä BW Eläinten hyvinvointifoorumi

19 Yhteenveto Yhteensä 16 lainvoimasta eläinsuojelupäätöstä liittyen kalkkunoiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen teurastamolla: - neljä (4) kumottu muotovirheiden vuoksi, - viisi (5) saanut lainvoiman valitusprosessin kautta (kolmea näistä käsitelty myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa), - seitsemän (7) saanut lainvoiman valitusajan umpeuduttua (päätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen). Yhteensä viisi (5) käsittelyä käräjäoikeudessa: - kahdessa (2) tuomittu eläinsuojelurikoksesta rangaistukseen - kolmessa (3) syytteet hylätty (huom. Eviran ohjeen vaikutus) BW Eläinten hyvinvointifoorumi

20 Yhteenveto jatkoa Mikä on muuttunut? - kuljetushäkkejä ei enää käytetä (teurastamo lopettanut toimintansa), - kalkkunoiden kokoa on edelleen kasvatettu (ja kasvatetaan), - eläinsuojelupäätöksiä ei ole vuoden 2007 jälkeen tehty, - toiminnasta ja kalkkunoiden hyvinvoinnista ei ole esitetty tosiasiallisia havaintoja vuoden 2007 jälkeen eläinsuojeluviranomaisen toimesta. Tutkimustuloksia: - linnut saavat ruhjeita laatikkokoosta riippumatta (40 cm tai 55 cm), mutta kohdistuvat linnun eri osiin, - matalimmissa laatikoissa linnut läähättävät enemmän, ja tekevät enemmän seisomaannousuyrityksiä, - kaikissa linnuissa korkeita lihasenzymi arvoja. BW Eläinten hyvinvointifoorumi

21

22

23 Lopuksi Se, että jokin toimintatapa on yleinen tai saanut viranomaisen hyväksynnän tai on laillista, ei tarkoita välttämättä sitä, että se olisi eläinten kannalta tarkasteltuna tai ymmärryksemme kannalta hyväksyttävää, tai sitä, ettei asiaa voisi sääntelyn, laintulkinnan tai lainsäädännön soveltamisen avulla muuttaa. - Kiitos - BW Eläinten hyvinvointifoorumi

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaikki eläinkuljetukset Osa 1 Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 Osa 2 Otteita eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta Sivu 1 1429/2006 Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 Laki eläinten

Lisätiedot

EHK ELÄIN TEN HYVIN VO IN TIKESKUS

EHK ELÄIN TEN HYVIN VO IN TIKESKUS HYVÄ TOIMINTATAPA SIIPIKARJAN LOPETUKSESSA MEKAANISET MENETELMÄT ELÄINTEN HYVINVOINTIKESKUS 2013 Julkaisija: Eläinten hyvinvointikeskus, PL 57, 00014 Helsingin yliopisto ISBN 978-952-10-8713-4 Teksti:

Lisätiedot

HYVÄ TOIMINTATAPA SIIPIKARJAN TEURASTUKSESSA

HYVÄ TOIMINTATAPA SIIPIKARJAN TEURASTUKSESSA HYVÄ TOIMINTATAPA SIIPIKARJAN TEURASTUKSESSA SÄHKÖ- JA KAASUMENETELMÄT ELÄINTEN HYVINVOINTIKESKUS 2013 Julkaisija: Eläinten hyvinvointikeskus, pl 57, 00014 Helsingin yliopisto ISBN 978-952-10-9262-6 Teksti

Lisätiedot

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaupalliset eläinkuljetukset Osa 3 Euroopan Unioni neuvoston asetus 1/2005 Liitteet I ja II Sivu 1 LIITE I TEKNISET SÄÄNNÖT, (6 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa

Lisätiedot

ELÄINSUOJELU JA SEN VALVONTA

ELÄINSUOJELU JA SEN VALVONTA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA ELÄINSUOJELU JA SEN VALVONTA T E K I J Ä: Sami Manninen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Luonnonvara-

Lisätiedot

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä 2012 Viljami Aarbakke oikeustieteen ylioppilas, valtiotieteiden

Lisätiedot

EHK ELÄIN TEN HYVIN VO IN TIKESKUS

EHK ELÄIN TEN HYVIN VO IN TIKESKUS HYVÄ TOIMINTATAPA TEURASTUKSESSA NAUTA ELÄINTEN HYVINVOINTIKESKUS 2013 Julkaisija: Eläinten hyvinvointikeskus, PL 57, 00014 Helsingin yliopisto ISBN 978-952-10-8562-8 Teksti: Maria Ylä-Ajos Kannen kuva:

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. eläinten suojelusta kuljetuksen aikana.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. eläinten suojelusta kuljetuksen aikana. -tr -k EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.7.2003 KOM(2003) 425 lopullinen 2003/0171 (CNS) KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE eläinten suojelusta kuljetuksen aikana Ehdotus:

Lisätiedot

Hyvä toimintatapa siipikarjan lopetuksessa - kaasumenetelmät

Hyvä toimintatapa siipikarjan lopetuksessa - kaasumenetelmät Hyvä toimintatapa siipikarjan lopetuksessa - kaasumenetelmät 1 Sisällysluettelo Esipuhe 4 Lyhenteitä ja sanaselityksiä 5 Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä 6 Johdanto 7 Eläinten lopetusta säätelevä lainsäädäntö

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kanan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 5 Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva koira ja kissa

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva koira ja kissa Tavoitteena terve ja hyvinvoiva koira ja kissa Sisällys Eläinsuojelulain merkitys 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva koirien tai kissojen pito 4 Kadonneet ja

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2013. Evira/ 4665/0411/2014

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2013. Evira/ 4665/0411/2014 Evira/ 4665/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä 22.5.2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Terhi Laaksonen Taina Mikkonen Taina Mikkonen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Taina Mikkonen Taina Mikkonen 2 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 1 / 70 EVIRAN OHJE Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 2 / 70 Johdanto 3 1.

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:8. Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:8. Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:8 Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:8 Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-855-2 (nid.) ISBN 978-952-466-856-9

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

ASIA Poliisin ja kunnaneläinlääkärin menettely eläinsuojeluasiassa KANTELU

ASIA Poliisin ja kunnaneläinlääkärin menettely eläinsuojeluasiassa KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.01.2009 Dnro OKV/1068/1/2006 1/14 ASIA Poliisin ja kunnaneläinlääkärin menettely eläinsuojeluasiassa KANTELU Kantelijat ovat arvostelleet oikeuskanslerinvirastoon 31.10.2006 saapuneessa

Lisätiedot

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2015 Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Timo Karhula, Kauko Koikkalainen, Jarkko Leppälä, Tiina Mattila Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta

Lisätiedot

MENETTELYOHJE SUURTEN TUOTANTOELÄINTEN LOPETUKSESTA TULIPALOJEN TAI MUIDEN ONNETTOMUUKSIEN YHTEYDESSÄ

MENETTELYOHJE SUURTEN TUOTANTOELÄINTEN LOPETUKSESTA TULIPALOJEN TAI MUIDEN ONNETTOMUUKSIEN YHTEYDESSÄ OHJE LSAVI/22/00.00.00/2014 Lounais-Suomi 10.2.2014 MENETTELYOHJE SUURTEN TUOTANTOELÄINTEN LOPETUKSESTA TULIPALOJEN TAI MUIDEN ONNETTOMUUKSIEN YHTEYDESSÄ 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa on esitelty eri viranomaisten

Lisätiedot

HEVOSTEN KULJETTAMINEN

HEVOSTEN KULJETTAMINEN HEVOSTEN KULJETTAMINEN Yhteenveto HevosAgron järjestäminen tiedotustilaisuuksien (8. ja 9.10.2010 Pudasjärvellä ja Ylivieskassa) agronomi Maarit Äärilän ja Heikki Klemetin / Oulun liikkuva poliisi luennoista,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö ketjun MM- JA METSATALOUS MINISTERIÖ 08. 12, ad Nro SUOMEN SIIPIKARJALIITTO RY LOPPURAPORTTI Maa-ja metsätalousministeriön päätös erityisavustuksesta vuodelle 2011 Dnro: 2557/325/20 10 Kananmunatuotannon

Lisätiedot

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (7) 28.11.2011 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa

Lisätiedot

20.6.2012/1710 KHO:2012:47

20.6.2012/1710 KHO:2012:47 20.6.2012/1710 KHO:2012:47 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Alaikäinen perheenjäsen - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Ennakkoratkaisun tarve Diaarinumero: 1156/1/11 Antopäivä:

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Eviran ohje 16027/2. Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin

Eviran ohje 16027/2. Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin Eviran ohje 16027/2 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin Vastuuhenkilö Paula Hietanen Sivu/sivut 1 / 31 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan

Lisätiedot

TSE-toimenpiteet laitoksessa

TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 TSE-toimenpiteet laitoksessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 Eviran ohje 16011/1 Käyttöönotto 21.1.2010 Hygieniayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot