4 kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten. 13.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten. 13."

Transkriptio

1 Ltk 25/ kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten Uintimaaottelu TUL-Nor,jan AIF. Talousvaliokunnan esityksestä käsiteltiin uintijaoston tekemää ehsotusta uintimaaottelun järjestämistä vv.1938 ja 1939 TULn ja Norjan AIFn välillä. Asia lähetettiin kuitenkin takaisin uintijaostoon lisäselvittelyjä varten Toisen jaostosihteerin palkkaaminen. Talousvaliokunta ehdotti,että liiton v talousarvioon järjestäjän palkkaammiseksi varatulla määrärahalla liitolle palkattaisiin toinen jaostosihteeri ja tämän ja ensimmäisen jaostosihteerin työt järjestettäisiin siten,että he voisivat tarpeen vaatimalla tavalla matkustella maaseudulla järjestämässä toimitsijakursseja ja antamassa muuta tarvittavaa ohjausta, sekä että mainittu toisen jaostosihteerin toimi julistettaisiin liittotoimikunnalta haettavaksi kuluvan kesäkuun 26. päivään mennessä. Ehdotus hyväksyttiin ykäimielisesti. Vakuudeks i:, L

2 Kokous 26/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa kesäkuun 20 p.nä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirjao Saapuvilla olivat U.Rinne (26) puheenjohtajana,a.e.tleiskanen (25)K.A.Vuori (24),E.K.Kalervo (24),A.Leskihen (25),H.Kangas (22) ja '.1:a imi Taisto (25J, sekä liiton toimitsijat.t!;ero Kaukinen ja Onni Haini,viimemainittu sihteerinäo Pöytäk irti a. Luettiin edellisen 13/6-38 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Uusia seuroja. HYväksyttiin liiton jäsenyyteen Löyttymäen Työväenyhdistyksen v.-ja u.-seura Oras,per.22/5-38 Hämeen piirin kautta.jäseniä 12 miestä,5 naista, 10 poikaa ja 12 tyttöä,yhteensä 39, sekä Tarvasjoen Työväenyhdistyksen v.-ja u.-seura Tarmo,pero12/6-38,Varsinais-Suomen piirin kautta.jäseniä 20 miestä Kilpailuluvat pesäpalloystävyysottelu Hyvinkään Ponteva-Forssan Alku jalkapallo-ottelu Kotkan Työväen Palloilijat-Porvoon Veikot, 1 ja II joukkueet kansalliset painikilpailut,mikkelin Vauhti,ehdolla että jaosto puoltaa kansalliset yleisurheilukilpailut,raahen Ponnistus "- -"- Tainionkosken Tähti (siirto 6.7.) 19.7.kansainväliset uintikilpailut,kotkan Kisailijat.Samalla peruutetaan seuralle l7.7.annettu kansallisten uintikilpailujen lupac liiton b-sarjan uintimestaruuskilpailut,kotkan Kisailijat Nuorteniaoston edust~ia poikaurheilupäiville. Nuortenjaoston anornuksesta annettiin jaoston puheenjohtajalle Virtaselle l~pa liiton kustantaessa matkan ja päivärahat matkustaa jaoston edustajaksi Kymiin poikaurheilupäiville POhjoismaisten pyöräilymestaruuskilpailujen osanottajien valinta. Pyöräilywaosto ehdotti,että pyöräilijat pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin Kööpenhaminaan valittaisiin katsastuksella,johon kutsut~ taisiin n.15 ansiotuneinta pyöräilijää.katsastus toimitettaisi'in 10.7.iltakilpailuna. Asia palautettiin jaostoon kehoituksella,että jaosto kehoittaisi j otakin seuraa järjestämään pyöräilykilpailut,jotka jaosto määräisi katsastuskilpailuiksi rajoittamattomalla osanotolla. Jos tämä jaostossa hyväksytään,ei asiaa tältä osaltaan tarvitse palauttaa liittotoimikuntaan,mutta jos jaosto pysyy aikaisemmassa kannas saan taikka laatii uuden valintasuunnitelman,on asia alistettava liittotoimikunnan vahvistettavaksi.

3 Ltk 26/ Uintimaaottelu TULtNorjan AIF. Uintijaosto ehdotti, että koska Kotkan Kisailijat on kirjeellisesti ilmoittanut kustantavansa joukkueensa matkat ja päivärahat myös Turussa v mahdollisesti järjestettävään uintimaaotteluun,ja Turun Työväen Uimaritsamoin,uintimaaottelu TUL:n ja Norjan AIFn välillä järjestettäisiin aikaisemmin jaoston esittämillä perusteilla. Esitys lähetettiin talousvaliokuntaan Apuraha Niemiselle. Uintijaoston esityksestä myönnettiin jaoston puheenjohtajall e Niemi 'selle 175 mk apuraha vesipalloilu- ja tuomarikursseille Pajulahdessa osallistumista varten Vesipalloilu- ja tuomarikurssien o8åaal ååjat. UintijaostolIe annettiin valtuudet myöntää HTUK jäsenelle T. Mustoselle myönnetyn apurahan sii rtämisen,mustosen tultu~ esteelliseksi osallistumaan vesipalloilu- ja tuomarikurssille,jollekin toiselle HTUn jäsenelleo Radiointi. Uintijaoston esityksestä päätettiin yleisradiolta anoa tilaisuutta jälkiselostuksen esittämiseen uintimestaruuskilpailuista ,ensimmäis en kilpailupäivän iltana 15 min erikseen,toisen 10 min b- luokan yleisurheilumestaruuskilpailujen selostuksen yhteydessä. Selostajaksi ehdotetaan toimittaja L. Nurmi Rautatiealennus uintimestaruuskilpailuihin. Tautatiehallitukselta päätettiin anoa 25 % alennus liiton uintimestaruuskilpailujen osanottajille , Tikkurilan Kajastuksen tiedustelu. Kuultiin Tikkurilan Kajastuksen kirjeeilinen tiedustelu, voiko liiton jäsen samanaikaisesti kuulua kahden eri pii rissä toimivan liiton alaisen seuran johtokuntaan,toimien toisessa puheenjohtajana,toisessa rahastonhoitajana. ~ Päätettiin ilmoittaa, että liiton säännöt eivät tällaista mahdollisuutta kiellä,joten asian jäjrjestely on seurojen sisäinen kysymys,johon t liittotoimikunta ei voi puuttua Talviurheilujuhla Kuultiin Tampereen piirin ilmoitus,että piiri hyväksyy talviurheilujuhlien ajaksi 25_26/2-39. Bimrålle päätettiin tiedoittaa,että myös 24/2: 39 on hyväksytty juhlien ohjelmansuorituspäiväksi Kutsu. Kuultiin kutsu kansanvallan päivilie Turkuun. Annettiin toimistolle valtuudet lähettää edustaja,jos henkilökysymys järjestyy Toimiston aukiolo,juhannuksen jälkeisenä lauantaina. Toimisto päätettiin pitää suljettuna juhannuksen jälkeisenä lauantaina 25/6.

4 Ltk 26/ Ulkomaisen kirjeenvaiht~ian palkkaaminen. Lähetettiin talousvaliokuntaan harkittavaksi,olisiko toimistolle annettava valtuudet tilapäisen toimistoapulaisen palkkaammseksi ulkomaista kirjeenvaihtoa varten Pääsykorttien voimassaoloaika. Päätettiin,että v liittoneuvoston päätöksen perusteella liittotoimikunnan,naistoimikunnan,jaostojen jäsenten ja liiton toimitsijain pääeykortit urheilutilaisuuksiin ja juhliin ovat voimassa seuraavasti: 1) liittotoimikunnan ja naistoimikunnan jäsenten sekä liiton toimitsijain kortit kalenterivuoden kerrallaan, 2) jaostojen jäsenten jaostojen toiminta-ajan Olympialaistakuumaksujen takaisin maksaminen. Merkittiin,että kolmansien työläisolympialaisten takuumaksuja on suoritettu takaisin mk 48,049:85. Kun liitto suoritti sanottuja maksuja olympialaiskomitealle mk 7l,322:-,ovat kurssitappiot mk 23,272: Avustus naisten P~iulahden kursseille. erkittii n,että opetusministeriö on päätöksellään ilmoittanut myöntäneensä Työväen Urheiluliitolle raha-arpajaisten voittovaroista 25,000 mk avustuksen naisten voimistelu- ja urheilukursseja varten Nastolan Pajulahteen. Selostus varojen käytöstä on jätettävä sanotulle ministeriölle ennen 1 päivää maaliskuuta ~anomalehtimiesvierailu. Annettiin toimistolle valtuudet järjestää kansanvallan päivill e Turkuun saapuville ruotsalaisille sanomalehtimiehille vierailu Lahdest a Pajulahden voimistelukotiin ja takaisi n sekä huolehtia vieraiden ruokailusta ja majoituksesta matkan aikana TUL-Norjan AlF yleisurheilumaaottel~ioukkueen valinta. Yleisurheilujaosto anoi,että sille myönnettäisiin oikeus yhdessä valitsijamiesten kanssa ensi keskiviikkona suorittaa TUL-Norjan AIF yleisurheilumaaottelujoukkueen valinta. An~mukseen suostuttiin sillä edellytyksellä,että jaoston ja valitsijamiesten valinta on yksimielinen. Jos erimielisyyttä esiintyy,on asia siltä osaltaan alistettava liittotoimikunnan ratkaistavaksi. v~~

5 TOIMI S TO T V, N TALO SS A TYOVÄEN URHEILULIITON T.A 1'1 J) ~ 12 ~ ~ l\l J) \: U l\l T.A ~. Y. TAMPERE 297/6. Tampereella 'ryöväen Urheiluliitto.!ielsinki 0 Ilmoitamme täten kohteliaimmin, että piiri toimikunta on hyväksynyt esityksenne ~iiton talviurheilujuhlan viettämisestä '1 1 ampereella tulevan helmikuun 25 ja 26 p :nä täällä l'a.mpereella.. Odottaen lähempiä maaräyksiänne ja mahdollisia ehdotuksianne k.o. Juhlakilpailujen järjestämisestä merkitsemme työläisurheilutervehdyksin: '[yöväen Urheiluliitto ~amp~l~een p'iirik~nl.. r. y.

6 SÄÄNNÖT ~.,----- VaI t t e r M ä k elä n lahjoittamalle" VIE S T I - H A ARI K K A " nimiselle kiertopalkinnolle. 1. Kiertopalkinnon tarkoituksena on elvyttää viestinjuoksuharrastusta T U L :n.. alaisissa seuroissa ja edistää osaanottoa T U L :n A-sarjan mestaruuskilpailuihin. 2. Kiertopalkinnosta kilpaillaan vuosittain T U L :n AAsarjan mestaruuskilpailujen yhteydessä 4 vuoden aikana ja kilpaillaan palkinnosta ensimmäisen kerran v.i938 Turussa seuraavilla matkoilla. 4+IOO I500 viesteissä. 3 Pisteet kiertopalkinnosta lasketaan seuraavasti: I tila 7 pistettä 2.5 p, 3. 4 p p p. ja 6. I pistettä.pisteitä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan loppukilpailujoukkueet, kuitenkin vain yhden joukkueen tulos samasta seurasta kullakin matkalla. 4. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka saavuttama yhteinen pistemäärä on suurin,pisteitten jakautuessa tasan ratkaisee joukkueiden - - parhaat sijoitukset ja sijoituksien mennessä tasan ratkaisee pidemmän viestin sijoitus.voittaja on velvollinen säilyttämään kiertopalkinnon hyvin ja toimittamaan sen kaiverrettuna seuraaviin T U L :n A~sarjan mestaruuskilpailuihin. ~. Kiertopalkinnon saa omakseen se seura,jonka neljän vuoden J~ kana pistemäärä yhteenlaskettuna on suurin. saavuttama

7 6. Näistä säännöistä voidaan poiketa tai muutoksia tehdä ainoastaan lahjoittaja VaI t t e r M ä k elä n ja 1 i i t t 0 toi m i kun n a n suostumuksella. Näitä sääntöjä on laadittu 3 yhtäpitävää kappaletta, joista yksi seuraa kiertopalkintoa,yksi jää lahjoitt jalle,yksi 1iittotoimikunnalle J. lj)-if öväen Ur iluli' (\ r.y: ~~.

8 Kokous 27/ l?öytäKirja. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa kesäkuun 27 pna 1938 pidetyn kokouksen pdytakirja. Saapuvilla olivat U.Rinne (27) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (~6),K.A.Vuori (25), E. K. Kalervo (25), O. Suvanto (24), A. Lesldnen(26),J.Erjama(13) ja Taimi Taisto(26), seka liiton toimitsijoista taloudenhoitaja Eero KauKinen. Viimeksi mainittu toimi sihteerinä. 1. Luettiin ja muutoksitta hyväksyttiin edellisen 20/6-38 pidetyn liittotoimikunnan KokoUKsen pöytakirja Kilpailuluvat. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : 31/7-38 yleisurheiluseuraottelu Herajoen Yritys-La~~ilan Nousu. 3/7-38 seuraottelu uinnissa Viipurin Työvaen Uimarit- Helslngin Tydväen Uimarit ehdolla,että jaosto puoltaa Yleisurheilumaaottelun Norja-Suomi jouklmeen valinta. Hyväksyttiin yleisurheilujaoston ja valitsijamiehistdn toimittama valinta,jonka mukaan Norja-Suomi ylelsurheilumaaottelujoukkueeseen ovat tulleet valituiksi seuraavat henkilöt: 100 j 200 k ' t' HKY a m se? Vles lt Alpo Savolainen/ja Unto Luoto Vihdin Isku. 800 m Reino Lehti Salon Vilpas ja Pentti Vansen TKT m Lauri Korppi Kuusankosken Pun- tl' J'a Ville Saarinen Lohjan Louh i ~ 110 aitaj. Väinö Lehtinen Helsingin Kullervo ja Viljo Savola Turun Toverit. Korkeushyppyyn Väinö Lehtinen HK ja Into Nummelin Nokian Pyry. Pituushyppyyn Väinö Lehtonen Kuusankosken Puhti ja Arvo Karttu TKT. Voikan Viestii Seiväshyppyyn Paavo Marttelius/ja Einar Aronen Porin Pyrintö. Keihäänheittoon Erkki Autonen llintän Valo ja Tapio Rautavaara Oulunkylän Tähti. Kuulantyöntöon Osmo Thilman Kymin Urheilijat ja Risto Lindfors Karkkilan Sisu. Linkopallonheittoon Akseli PulkKinen Ko t kan Kisailijat. Helsingin Kisa-Toverien iltakilpailujen 27/6-38 jälkeen toimittaa valitsijamiehistö valinnan puuttuvasta miehistöstä. Tällöin valitaan kiekonheittäjät ja lisäedustajat 1500, 400 ja 100 metrin matkoille viestit huo-

9 Ltk 27/38-2. mioiden. ~aaottelujoukkueen suuruus tulee olemaan 26 henkilöä,joista yksi on johtaja. Puuttuvan miehistön valintaan liittotoimikunta antoi samalla tavalla määtitellyn valtuuden kuin aikaisemmin 20/6-3b tehty päätös osoittaa Yleisurheilujaoston edustaja maaotteluun. Hyvaksyttiin jaoston edustajaksiyleisurheilumaaotteluun Poriin Eino Salminen,joka toimii kilpailuissa ajanottajana ja tuomarineuvoston jäsenenä. Salmiselle maksetaan paivärahoina 250 mk. ja matkakulut Norjan ATFn esitys Paul Pedersenin kilpailemisesta Suomessa 30-31/7 T Uintijaostoon lähetettiin Norjan AlFn kirje pvm.20/6-38. Kirjeessä esitetään tarjous Paul Pedersenin kilpailemisesta Suomessa liiton uintimestaruuskilpailuissa I 30-31/7-38 ylöspitoa ja 40 kr matkakorvausta vastaan. Samalla ilmoitetaan Norjan AIFn uintijaoston jäsenen Lars Akelseni~ vierailusta Suomeen. Vierailu tapahtuisi ~8/7-1/8-38 valisena aikana. Liittotoimikunta päätti samalla ilmoittaa jaostolle,ettei se pidä mahsollisena eikä sopivana ulkomaalaisten kilpailemista liiton mestaruuskilpailuissa,joten uintijaoston olisi ilmoitettava seuroille Pedersenistä tehty tarjous mahdollista kilpailujen järjestämista varten joko ennen me taruuskilpailua,tahi sen jälkeen Norjan ATFn ilmoitus yl~isurheilujoukkueen johtajista ja miehistöstä. Merkittiin kuulluksi orjan AlFn kirje 20/6-38,jossa ilmoitetaan yleisurheilujoukkueen (AlFN) johtajiksi liiton puhemies Arthur Ruud,sekä Eugen Kristiansen. Kirjeessä ilmoitetaan edelleen,että toveri Arthur Ruud yleisurheilumaaottelun (4-5/7- Porissa) jälkeen matkustaa Helsinkiin neuvotellakseen erinäisistä kilpailuasioista vv varten ~gttgi H~t Toveri Ruudin vierailun johdosta päätettiin jättää lähemmät toimenpiteet toimiston huoleksi.liiton puheenjohtajat Rinne ja Heiskanen valtuutettiin neuvottelijoiksi oikeudella tarjota toveri Ruudille ateriat ja käynnit nahtävyyksiä katsomassa. Ayöhemmin 24/6-38 päivätyssä kirjeessä Norjan AlF ilmoittaa vielä uudelleen yleisurheilumaaotteluun 4-5/7-38 Porissa matkustavan joukkueen johtajiksi edellämainitut henkilöt ja kilpailijain luvuksi 18 henkilöä. JoukkueK matkustaa perjantaina 1/7-38 Oslosta ja Saapuu Turkuun 3/7-38, Turussa huolehtii Työväen Urheiluliitto vastaanotosta. Merkittiin kuulluksi.

10 Ltk 27/ HKTn maratoonille 18/ 9-38 ilmoitetaan Ranskasta osanottaja. Federation Sportive et Gymnique du travail ' ilta saapuneessa kirjeessä 21/6-38 ilmoitetaan, että HKTn maratonille 18/9-38 l ähetetään yksi juoksija, jonka nimeäminen toimitetaan myöhemmin. I erkittiin kuulluksi ja ilmoitetaan asianomaiselle seuralle tiedoksi Pyöräilyneuvojan valinta. 8. Pyöräilyneuvojaksi päätettiin valita Kalle Paananen Porvoon Veikoista. Samalla annettiin pyöräilyjaostolie valtuus suunnitella ja toimeenpanna pyöräilyneuvojan matkaohjelma aikaisemmin vahvistetun kustannusarvion puitteissa Pyöräilijäin valinta pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin. Pyöräily jaosto ilmoitti, etteivät h~lsinkiläiset seurat ole halukkaita järjestämään katsastuskilpailuja edustajain valintaa varten pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin muutoin kuin siten, että liitto avustaisi seuroja mk : n avustuserällä. Liittotoimikunta päätti palauttaa edustajain valintaa koskevan asian takaisin jaostoon ilmoituksella, ettei liitto ole koskaan suorittanut korvauksia katsastus-, eikä valintakilpailujen järjestamisestä,eikä liittoto~mikunta voi nytkään poiketa aikaisemmin tehdyistä paätöksistä. Jaoston ja valitsijamiesten on toimitettava valinta ilman kaksastuskilpailuja, ellei sellaisia ilman korvauksia voida järjestää Ruotsalaisen sanomalehtimiesvierailun vastaanotto. Ruotsalaisen sanomalehtimiesvierailun johdosta 4/7-38 päätettiin siirtää 19. Samalla määr ättiin, että liiton puhemiehet huolehtivat tervehdyspuheen pidosta Lahdessa ja Pajulahdessa. Talouavaliokunta esittää, että liittotoimikunnan jäsnet runsaslukuisena osallistuisivat vieraiden vas~aanottoon Toisen jaostosihteerin toimen täyttäminen. Ilmoitettuun maaräaikaan mennessä olivat seuraavat henkilöt hakeneet toisen jaostosihteerin tointa: 1. Rudolf Knuutinen Lauritsalasta,palkkavaatimus 1, 800 mk. kk:ssa 2. Unto Aalto Helsingistä, _11-2,700 II II 3. Yrjö Haapanen Lahdesta, -11-3,000 II II 4. Toimi Virtanen Inkeroisista, _11-1,800 II II 5. Yrjö A. Helenius Turusta, _11-2,200 II II 6. Toivo.~ää t tä Raumal ta, _11- ~,300 II II 7. Kosti Ranta Karjaalta, _11-2,700 II 8. Thure Ahlgvist Kiviniemestä, _11-2, 100 II " "

11 Ltk 27/ Artturi Henrik Kiltti Ylöjärveltä, palkkavaatimus 10. Rei no ieminen Bämeenlinnasta, _11-1,800 mk. kk : ssa 1, 800 " 11 Liittotoimikunta paätti jättåä asian p6ydälle ja pyytää talousvaliokunnalta lausuntoa hakijoiden sopivaisuudesta po. toi meen Apurahojen jako Pajulahden kur~seille ja Hyväksyttiin naistoimikunnan esitys apurahojen jakami seksi naisten voimistelunohjaajien jatkokursseille osallistumista varten 15 henkil6lle. Jaettavan apurahan suuruus on 300 mk. henkil6ä kohden. Niinikään hyväksyttiin naistoimikunnan esitys tyttöjen ohjaajien alkeiskurssin apuraha-anomuksista. Esityksen mukaan jaetaan 19 kappaletta 400 mk:n suuruista apurahaa. Yksityiskohtainen luettelo kumpaisenkin kurssin apurahain hakijoista liitteessä. Punaisella alleviivatut henkil6nimet ovat apurahain saajia Ulkomaisen kirjeenvaihtajan paikkaaminen. Byväksyttiin talousvaliokunnan esitys, jonka mukaan toi~istolle annetaan oikeus suorittaa 1, 000 mk :n korvaus suoritetuista kaännös-ja 'kirjeenvaihtot6istä kuluvan kesäkuun ajalta. Tämän suorituksen jalkeen ei kay tetä apua toimiston ulkopuolelta sanottuihin tehtäviin, ellei liittotoimikunta myöhemmin toisin päätä Pohjoismaiset sos.-dem. Naistenpäivät Helsingissä Na~stoimikunnalle lähetettiin S. Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton kirje pvm. 27/6-38, jossa esitetään kutsu osallistumaan Pohjoismaisille s s. -dem. Naistenpäiville Helsingissä ~äivien avajaisjuhla pidetään qelsingin työvåentalon juhlasalissa klo 20. Naistoimikuntaa pyydetaan esittämaän henkii6j(, jonka liittotoimikunta voisi nimetä edustajaksi sanotuilie päivilie Kiitosadressin jattäminen Tasavallan Presidentille ja rouva Kallioll~, Naist oi mikunnan huoleksi jätettiin kiitosadressin teettaminen Tasavallan Presidenttiä ja rouva Kalliota varten, samaten Kuin muut... siitä johtuvat toimenpiteet ~,~uistolahja kansanedustaja Aino LehtokoskelIe Oikeutettiin naistoimikunta ostamaan ja kansanedustaja Aino LehtokoskelIe jättamään sopiva muistol~hja Pajulahden PUOI:S~. Vakuudeksi: &~ ~ /1 --

12 Naisten voimistelunohjaajien jatkokurssien apuraha-anomukset """""""""";;j~~~~~::::"i;:;:;~~;:""~::~~"~. Ei ir i.kunta ja seura Hakijan nimi Onko sa.anut aikaisenun. lausunto Etelä-Saimaa Tainionkosken Tähti :- Vuoksenniskan Vesa Tilda Mölsti ei ennen Piirin nais~aosto 2 apurahaa. puoltaa puoltaa puol taa Etelä- Savo (,(. Ranåasålmen Nou~ ei ennen Kymenlaakso tcuopi-2. ~atariihafi Hei p a &-----~-~ ~~a.a.1.~ -.c:~ a.r:.l.rlell Varkauden Tarmo Helsinki H : Q in Ki sa-tover i t H9.me Riihimäen Kiistaveikot Porvoo Porvoon Veikot Tamp ere Helvi Laitinen lv ir jam Korhonen tieno.; unkkila ei ennen ei ennen :- e i ennen T:=een Kilpa-Veljet Lea Helander :- T:reen 3tikenet :- T:reen Toive :- T:re en Yritys 2 apurahaa ei ennen - T:re en T~öv.Naisv. Anna Veckman : - iv'iessukyls.n Tov er i t Ida Salmi jtirvi ei enne:n Lauttakylän Pyry Aune Ran tanen ei ennen puoltaa Pqhjanmaa Vaasan Tov er i t Elsa Lund :- puolta!l Stj tirnan,pietarsaari Eva Olin ei annen

13 hatkoku~ee1en apuraha-anomukset. Var s inais-3uomi Turun Voima Anna-Liisa Aro :- puoltaa Maarian Kisa-Veikot Eila Mondolin ei ennen puoltaa lviaar ian Pyr ki vä Vi ipuri Vi ipurin Ryhti Veikot, Viipuri Helvi Lehtovirta ei ennen : :- V:rin Työ v.naisvoim. Aune Närhi ei ennen Tyttöjen oh ' ae 'ien alkeiskurssin a uraha-anomukse t Keski-Suomi Ke uruun Toverit Etelä-daima a Lappeenr annan T.U. lielsinki ~a inionkosk e n Tähti ei ennen ei ennen puoltaa H:gin Visa Käpylän Kun to Hel mi Jokinen Eil a Heino ei ennen e i ennen Häme~~.. ~~~. Riihimäen ~iist av e i k ot flarj al a Sortavalan Ponnistws Annikki Puha kka Helylän Voima ~-c/4~. ei ennen e i ennen e i ennen Kuopio Joensuun Yri tys K;n icisa veikot Iisalmen Työv~Urh. Poh j.a.r).maa, himangan ROlma Ykspihla j an Ri cnto Länsi-Uusimaa Aino Kankkunen Vi i vi P[',lonen V<:tppu Holle :- ~m.300;- ei ennen e i ennen ei ennen ei ennen ei ennen.

14 Tyttö j en ohj aa jien nl ke iskurssin apu r ~h a - anomuks e t Pajulahdcssa Pi iri kun t e~ j C', s eur a Haki j E-~ n nimi Onko ennen s a ~ut l'i ir in l a usunto KYHienl aa k so Lymin Urheilija t Me tsolan Kiri Kuusankosken Puhti Pirkko J ~m s ~ Katariinan Re ipa s Popinni emgn Ponnistus Tamper e lvic s sukylän Tov eri t Tyyn rc. rculmakorpi oi Gnnen ei enn en ei ennen e i ennen e i Gnnen ei onnen e i ennen Var sinai s-suomi Ma ar i an Kisa -Vei kot Turun Voima Salon Vilpas Geiju Nordblom l:ial me E r kkil ~ ei ennen e i ennan ;+ ss t akunta Porin Pyrintö 6 4:=~ e i ennan

15 '01 ous 28/38. Työväen Urheilu 'iton Liittotoimikunnan elin~issä li'tod toinistossa heinäkuun 5 pnä lq38 pide yn kokouksen rc: t::lyirja. Sa puvi la olivat U. inne (2q) Y>l" jc'ltajan!:».:::::. eiskanen (27),Y.A.Vuori C n 6),':.K. Ka ervo (0('),n.3uvanto (25),A.Leskin. '27, Co.Erjaffif> (l/),t.r. ilppula (17 ja Taim' Taisto (n7,qpkä liiton toi4iteijoista talou ~en~oit ja Eero Aa '~inen. Viimeksi m~inittu to'! i sihte rinä. t Fc!t~kir.7 a. 1 ~. idetyn liit Lupttiin ja muutoks'tta hyväks ttiin edellisen?'7/ totoimik~nn! kokouksen pörtukirja. 2 S. 4~5. Kilpailuluvat... yönnett' 'n qeuraavat kilpailuluvat : 2.7. jalkapallo-ottelu Fangon To 'erit-taalintehtaan J~ntevä, _ '/alk akosk n Koskenpöjat _.. utalan Vir:'. (~Cl elli:.rr:dni tut luvat ehrlo 1.0 että j~osto puol tga) ~es&p~llo-ottelu naisille 'alk akosken Koskenpo'a -Tampereen Toiv~ 2.7. _11_ It TKr - Lap eenrannan Työv. Trhe i] ijat, 3.7. painiseuraotte u Valkfrakosken Koskenpo'at-Viialan Pyr', kadsallin 1: pyträilykilpai u 5 km.matkalla kansainvo.liqten yl.isl~leilukilpailuj n hteydessä Tamperepn '~itys, y eisll~rei useuraottelu Savonlinnan Jyr'-Kuopion "isa-veikot, ~5.7. kans'11iset leisur~ ilukilp~' ut Voikan Viesti, kaikki edellhmainitut luvat eldolla,että jaostot puoltavat yleisurheiluseuraott lu Punka aitumen Tuisku- Tu~ppi ~n Raiv~ajan Veikot ehdolla,ettl jaosto sekä piiritoimikunta puoltavat anomusta jalkapallo-ottelu Savonlinnan Jyr;y - Kuopion Yisa-Veikot, II atkc.linpual nnukset. ~erkittiin,että Rautatiehallitus oli t htyj n ano~usten perusteella myöntänyt 25 c':. alennuksen yksinkert.lippujen hinnoista matkoille,jotka ovot tttt'koitettu seuraavia tarkoituksia varten: 1) N stolassa 21-30/8 järjestettäviä nyrkkeilynohjaaja_ ja tuomarik.ul'ssien 0 onottajien matkaa ve:rten, 2) Ta tolassa ~O/8-4/~ ju:rjestettavien painiohjaaja-ja tuomarikurssien osanottajille, 3) Pestolassa 5-18/9 jt:.rjestettävien miesten voimistelunohjaajakurs_ sien osanottajille, 4) TampereQlla 20-21/8 j&rjcstettävien liiton pyöräilyr~estaruuskilpai_ lujen osanottöjille, 5) Turussa 30-31/7 jerjestettävipn liiton A-sarjan uintimestaruuskil_ pailujen osanottajille. =dellämainituista rautatiematkalippujen h;rta-alennuk~=~ta TTJL-l,(less. iiton seurojen ja jäsenistön ti toon. ilmoitetaan 4 ~ ~mpereen Yrityk~en matka Tallinnaan 28-25/ Kuultiin Tampereen Yrityksen kirjallinen selostus metkasta lallinnaan

16 Ltk. 2 / / Yrityksen jäseniä oli sanotulla kilpailumatkalla 116 henkilöä j a huvimetkailijoita lisäksi 9 henkilöä. Kilpailut 0 ivat Tallinnan Töölissbord UhinEin ~a rit ksen jäsen en kesken yleisurheilussa,palloilussa ja nyrkkeilyssä. Sjtäpaitsi mies-ja naisvoimistelujoukkueet,sekä pikkutyttöjenj a pikyupoikien voimistelujoukkueet Yrityksestä esiintyivät. Yrityksen joukkueiden pääjohtajana oli mrtkalla Arvo Flinck ja toisena johtajana Eino Lindholm. 5 t Aimo Birkmanin erottaminen liiton jäsenyydestä. Tampereen Yrityksen jesen \imo Birkman päätettiin erottaa liiton jäsenyydestä yhden vuoden ajaksi 5/7-38 alkaen. Birkman oli 30/5-38 Tahme en Työ väentalossa järjestetyssä i tamassa es i tynyt epäurheilumai sest i ja työl äisurhei ua a entavasti,josta hän n s euransa esitti rancaisnavaksi yllämai nitul a ~valla ja johon esitykseen myöskin TIP~:n Tampereen Piirikunta oli yhtynyt. 6 : Iisveden Kisatoverien uuden talon ava.iais,juhla B. Päätettiin lähettää kirjallinen onnittelu Iisveden Kisatoverei1le 10 päi väksi heinäkuuta,jolloin seurc vi ttää uuden talonsa avaj~isjuhlaa. 7 ~ Ylei sr.adion j moitukset mestaruuskilpailujen radioi nista. l'erkittiin kuul uksi,että O.Y. Suornen Yleisradion Reportaashiosasto ilmoitti vara"nneensa 10 min. älkiselostuksen mmruudaiksi lauantaiksi 20/8-38 t,.tyväskylässä sllori tet tavie~isurhei ume s ji.aruuskilpflil ujen selostamista varten ja "niinjkää.n 10 minutin jä1kis lostusajan samaksi päiväksi Tampereella suoritettavien liiton pröräil m p staruuski1pqilujen selo~t mista varten radiossa. Ese isen selostuksen antajaksi on hyväksytty Väinö Kauranen Jyväsky ästä ja jäl1{i.rre.is n s010stajöksi Toivo ~~~a sner Tarr1pereelta. Sunnuntai1- le 21/8-38 e:' r,lyönnetty erikoista jälkiselostusta kumpaisestakaan paikasta, vaan kehoi tpv,an tulokset antamaan studioon urheilukatsauksen esi t4. äjäl1e. Sa~.aikaisesti ilmoitettiin,pttei ~auhavalla järjpstettäviä yleisurheilumestaruuskilpailujcl voida radioita ja että 30-31/7-38 Turussa suoritettavista uintimestaruuskilpagluista vain ensimäisen p~ivän ~B~ P O/7-) tulokset ~ voi esittää erikoisena jqlkiselostuksena,~ että suunnuntaina suor~ettavat kilpailut jäävät urheilukatsauksessa selostetta ~ iks i. Koska edellämainittujen mestaruuskilpailujen radionnin järjestely oli Yl eisradion Reportaashiosaston taholta oli kohda~nut vns~a,eikä liiton toivo~uksia oltu huomioitu,päätti liittotoinikunta valtuuttaa toir.iston neuvottelemaan asianomaisten kanssa liiton arvokilpailujen radioimisista. :e~"[:e::i.: Teuvotteluissa pyritään SDamaan arannusta myöskin urheilukatsauksien esittämistä koskevaan nykyiseen käytäntöön,jonka mukaan vain porvarilliset henkilöt ovat ketsa sien esittäjinä. 8 v. Joismaisiin pyöräilymestaruuski pailuihin Köpenhaminaan. Pyöräily jaoston ja valitsijamiesten yksimielisestä esityksestä l ittotoimikunta p~ätti valita seuraavat pyöräilijät liiton edustajiksi 14/8-38 suoritettavr n pohjoismaiseen pyöräilymestaruu Q kilpailuun Köpenha:ninassa : A.Koskenvesi Työväen Pyörä-Veikot HelRinki, 3.Jalonen Toukolan Teräs ~elsinki, T.Helminen Turengin Sarastus Turenki ja L.Rae Turun Toverit Turku. Vararrliehiksi nimettiin samalla L.Kuoppala Kouvola ~ Pojat- seurasta ja

17 Ltk. 2R/38-3. T.Laakso Telsingin Työväen Luiqtelijoista. Joukkueen "ohtajan valinnan liittotoimikunta päätti jättää myöhäisemmäksi. I:erkittiin,ettei valitsijamies V. Korkolaiselta oltu saatu mi käänlaista vastausta kirjalliseen tiedusteluun, joten liittoto rnikunnan pävtös perustnu kahden valitsijamiehen ja j~oston yksimieliseen kanranottoop~ valinnasta Toise~ jaostosihteerin toimen tfyttäminen. Edel isestä liittotoimikup~an ~okouksesta pöydälle jäänyt toisen jaostosihteerin toimen täyttän.istä kosk va asia otettiin uudell er '<äsi teltäväkei. Jaostosihteerin tointa olivat hakeneet Rudolf Knuutinen.auritsalasta,Unto Aalto Helsineistä,Vrjö aapanen Lahdesta,Toimi Virtanen Inkeroisist~, rjöa. Helenius Turusta,Toi 0 ~ jättä aumalta,kost" Ranta Karjaalta, Thure Ahlq 'ist Kivin "e lestä,artturi Henrik Kiltti Yl"järveltä ja J:teino Nieminen Hämeen innasta edellisen kokouksen pö täkirjrssa ~inituin palkkavaatimuksin. Talousvaliokllnta py dettynä lausuntona esitti,että liittotoimikunta valitseisi toimeen iiton jäsenen Toivo ]&~tän Raumalta 2,300 markan kuukausipalkalla. Liittotoimikunta ksimielisesti hyväksyi talousvaliokunnan esit k- sen Työvhen Ak.utemian apurahain.1a.. o. Liittotoimikunnan päätöksen mukaan oli i~ oitpttu kaksi a ~OCO merkan suuruista apurahaa h~ettavaksi Työväen Akptemiassa tepahtuvaa opiskelua vsrten ukuvuotena v':ä3.räaikaan mennessä oli hakijoiksi "lmoittautuneet seuraavat henkilöt: Leo Vc.htikylä Paimion lskusta,""'lrna Pyykönen Viipurin Ryhdistä,Aune Silva t S von innan Jyrystä ja Aimo _\sser Aartelo Kymintehtaan Kisasta. Talousvaliokunta esitti apurahat annettavaksi ~une Si]v~stille avonlinnan :!yr stä ja Leo V~häkylälle Paimion skusta. Li~ttotoimikllnt~ hyväksyi ksimielisesti ta ousvaliokunnan es't ksen. 11 ~ ;Tor.ja 1 aisten "degaardin ja Börresenin. sekä eestileisen Uhan ki lpailumat- 1-at åuome"~a. :erkittiin,että norj,=,laiset ~Tleisurheilijat S.Cdegaard ja A.Börresen yleisurheilumaaotte Ufl jä1keen kilpailevat Belsin-.::issä 6/7-38 e sine:in Kotkien kansainvälisisssä yleis ~h i uki pailuissa j~ Kotkassa Kisaiijat-sellran ~rrjprtiimis"ä kansginvälisissä leisurheilukilpailuissa. 3delläm inittuj in ki - nai.luihin on ilmoittautunut myöskin eest " äinen ~ Reei[l(;( d TJ?a,~()lle liittotoimivnnt'1 ede liomainittujen lisäksi on m öntän t ki a.iluoikeur1en maa c."'ne. 3ec::tiläinen R. ba kilpailee Tamperpella T9llinna Tnclissbord ljhingin " ja T,mppreen Yrityksen välisessä seuraottelussa seuransa edustaj~na. 12 ", l~zuvottclut >Tor.1an AlF:n kanssa vv kilpailuohjelmista 'orjan AlF:n puhemiehen toveri!~ttur ~uunin saapuessa Helsinkiin neuvottelemaan kilpailuohjelmista vv varten,päätti iittotoimikunta 3ntaa valtludet edustajilo en p~ätöksen tekemistä v&rten seuraavissa ~aaotteluissa: :':leisurheilumaaotte ut,nyr<keilynaaottelut,painimaaottelut,hiihtomaaotte ut ja ja ~ar811omaaottelut. Samalla määrät ti in, että taloudenhoi t,;!j c Eero Kaukinen liiton puhemiesten ~rho Rinteen ja Arvi =.HeisKasen lisäksi osallistuu po.neuvotteluihin liiton edustajana.

18 Ltk. 28/ ~ Uintimaaottelun Horja - uuo! i jär,jest2..r:1ine:n, åätetty siirtää myöhemraäksi. Liittotoimikunta p~ätti htjä talousvaliokunnan esitykseen Norja - Suomi uintinaaottelun jurjestämisessä vv.1938-l939. Talousvaliokunnan esityksen mukaan ei ljitto talou~ellisten n3kökohtien perusteella voi tän~ vuonna tehdä ro~j~n AIF:n kanssa sopimusta uintimaaott lun järjestrunisestä Oslossa tenävuonna ja sitä seuraavan aaottelun jär je t"r n ; sestä Suomessa vuonna 1939.! ikäli olosuhteet m~röhemmj n ovat suot lisammat otetaan asia uudelleen valmisteltavaksi j~ äätettäväksi. Liittctoimikunnan tekemää päätöstä vastaan takxh JlU pyysivb.t eriävän mielipiteensä merkitä pf täkirjaan liittotoimikunnan jäsenet O.Suvanto ja A.Leskinen,ol en he sillä kannalla,että maaottelu uinnis... sa orjan ja Suomen Työväen Urheiluliittojen kesken olisi pitänyt järjestää uintijaoston ecityksen mukaan. 14 f 467. Tili Kuusankosken Fuhdin järjestämistä nainimestaruuskilpaölluista 17-18/4. Hyväksyttiin Kuusankosken Puhdin lähettämä tili painimestaruuskilpaölluista 17-18/4-38. Kilpai ujen tulot olivat mk ll. 192:-,menot mk 5,204:70 ja. ylijäämä mk 5,987~50. Vlijääm&stä on liitolle tilitett 25 %,eli mk 1,496: g A. TUl'1l'1e linin ki lnailulciel toa ko~keva '" Ria. Liittotoimikunta päät i kehoittaa ~leisurh~ilujdostoa tutkimaan kiireellisesti A.rurnmel; in kilpeilemista koskevan asian,koska po.henkilö vc.stoin annettua kilpailukieltoa oli osallistunut liiton viestijuoksumestaruuskilpailuijoin Turussa. Tutkimuksen tulokset ovat mahdollisemr!1an nopeasti ilmoi tetta VB ~iittotoimikunnalle: 16 r Liittotoinikunnan seuraava kokous. Liittotoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää maan~ntaina 11/7-38 klo 21.

19 Kokous 29/38. Työväen Urheilul~iton LiO~totcimikunnan Helsinbissä iiton toimistossa pidet n kokoukse 4 pöytäkarja. Saa uvill oliv U. Rinne (29) puheenjohtao~na, A. Heiskanen, (28), T.H. VilppulQ (18), Taimi Taizto (28), H. Kangas (23), K. A. Vuori (27), E. K. Kalerv (27), O. Suvanto (26), J. Erjama (15) ja liiton toimipenkilö taloudenhoitaja E. Kaukin n j jaostosiht eri O. Helenius, viim maonittu sihteerinä. 1. kokouksen pöj;täkir,ia.. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen 5&7. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 47 ~yönn ttiin seuraav t ki P ilu uvat kaikki ehdoll&, että jaostot puoltavat: kansal_iset uintikilpailut, Forssan ku kansa liset painikilpailut, Veitsiluodon Kisaveikot kansainväline n rkk ilyseuraotte u Kymin Veikot - TallinnQn Tööliss ordi Yhing kansainvälin n n rkk i yseuraott u Viip in Tov rit Tal ~nnan Töö isspordi Yhing kansainvälon n a kap looluottelu Viip on Tou r:.t - Tal innan To öliss ordi Yhing Kansainvälisten kiloailusopimusten tek minen. Päätettiin, koska eräät eurat ovat sopineet suoraan rrlil. Eestin iiton seurojen kanssa se aottelujen toimeenpanosta Su~messa j samoin Eestissä tiedoittaa asiasta ~estin TULlle toivomuksella, että ETL huomauttaisi seuroi 1 en, että sopimukset otte uista on xwexi tehtävä liittojen luvalla t ksellä Päätettiin TUL-lehdessä tiedoittaa liiton seuroille, että kansainvälio-et kilpailusoplimukset seuraotte uista ja samoin yksityisten kilpailijain kilpailumatkoista on järj st ttävä liiton välit kselläx ja luvalla Edustajanvalinta Poh,ioismaisille naisten päivilie. I~oitettiin naistoimikunnan valinneen Pohjoisl~isoll sos.dem. n isten päivi lie Helsingissä edustajaksi RQuha Kett lan. Ilmoitus merkittiin.

20 Liittotoimikunnan kokous (29/38) sivu 2. 6 ~ ITaistoimikunnan jäsenten matka naistenmest<..<ruuskilr~iluihin. KJulti n ~istcimikunnan pyyntö saada liiton kustannuksella lähettää neljä jäsentään Tampereelle seuraamaan liiton naisteh yleisurheilum sta-uuskilpailuja. Liittoto mikunnnalta pyydettiin kullekin matka- ja päiväran,oj n myöntämistä. Samoin kuultiin to i ton py ntö saada kolm lle liiton naist imitsijalle matkakustarinllsten korvaus sajiloin matkasta 30-3l.7~ Tampereelle. Påät ttiin 4 äänell 2 vastaan myöntää yhdelle naist i mikunnan jäsen lie matka- ja päivärahat tarkoitust varteh ja samoin kolm lie naistoimikunnan jäsene11 ja liiton naistoimistijoille matkakustannukset matkaa varten i tto.iuhlapaikka. 7. Kuu~tiin naist imikunnan tiedustelu onko mitään mahdollisuuksia liittojuhlien järjestämiseen Pallokentällä, joka tieduselijain tietoj n mukaan pitäisi liittojuhl en ajalla joutua korjaustöiden ala iseksi. Keskustelussa Vi p ula se osti, että Pal okenttää tull~an korjaamaan j samoin kentän katsomoa, mutta kor austäitä ei nyk;yisten suunnitelmien mukaan kuitenkaan suorilteta vuoden 1940 aj 11a, jote juh at void~a~ v Pallokentällä järstä Pä; tettiin tiedoittaa voimist lujaostolie ja n istoimikunn le edellämainittu tiedoitus~ ETLn edustus Pajulahden kursseill Kuultiin Eestin TULn kirje , jossa liitto ilmoitt a lähettävänsä Paju ahdessa järj stettäville naisten voimis elunohjaajakursseille osanotta~ ksi äsenensä Erna l'ekk n ja järjestettävill paininohjaaja- ja tuomarikurssei 1e sekä järjeste täville miesten voimistelunjohtajakubsseille jäsenensä Osvald Brennerin. Ilmoitus hyväksyttiin. 9 S Selost s neuvotteluista Kuultiin puheenjohtaja ror.jan TULn nuheenjohtajan kanssa. Rinteen selostus neuvottelusta Norj n TlJLn puheenjohtajan A. Ruud~n kancsa~ jossa liittotoimi unnan edustajin olivat mukana puheenjohtaja Rinne ja talou denhoi ta. a kg ukinen. r euvo t te lu sta laadi t tu öytäkirja seuraa liitteenä pöytäkirjaa. Hyväksyt t. in pö täkirjas. a r~~ itut sopimukset ja päätetalojen tiin tied i ttaa ottelusopmmuksista ari jaostoille.

21 Liittotoimikunnan kokou~ (29/3 ) sivu 3. / 10. saanti Horjasta. Rinteen ilmoitus, että norja a'n n Filmar Solli 0 isi tila isuudessa saapumaan Suomeen TUL. mä eno. lask e 'lv jaksi al'lmi- ~a helmikuun aj.:::.ksi v l"er' it tiin hii tojaoston tieduste een asiaa ehdollisesti. l'orjan TULlta. Hiihtojaoston toimenpit~~t hyväksyttiin ja asia päätettiin tiedo i tt.da i ih tojcl cstolle. 11 _ yönnett' in ltor ~an TULI e oikeus saada v l;':h-3... tää kaksi f'lies- ja kaksi n<:.isjäs~ntä:in iiton voirniste1un ' ohtaja- kurssei 1e Pajulo. "teen. SamalI päätettiin ti~doitt~a Pa ju19hden kurssiohje mat jatknvc sti.joi' jan TULol e Torjan TULo II pkiätettiin Iin ttt.ä liittomm Porjois.suomen p.:dniseur jen osoitt et!'\en ~ ohdosta, että liitto voi suunn~t.ella ja j5.rjestää yht ist imintaa Pohjois-Norjan, Poh ~ois-ru0ts'n j Pohjoissuomen työ äispaini seur jen k sken Radioi~isasiat. 13 i. Kuu tiin taloudenhoitaja Kaukisen selostus neuvotteluista o..;jl)orecn Yle'sradion kanssa radiointiasioist. eloctus hyväksyttiin ja liiton toimisto velvoitettiin jatkamaan neuvotteluja iasta edelleen. 14 ~ Yleisurheiluneuvoj" or,i aan. Ilmoitet tiin Norj[n TULn puheen~0"ht3 ja.. A. R\.1udin ilmoi t ta."1een Norjo.n TULn haluavan ensi vuoden keväällii ari liittaa me yleisurheiluneuvojaa neuvontamatkalle Torjaun. Toisen neuvj.ista pit~'s i olla I'llotsinkielcntaitoinen. Toisen neuvojan tehtävänä olisi hu oltaa ne uvontam&tkal la juoksuje n o.astus ja toisen h.. P n opastus. 15 t estin ja kapa1100ttelun edusta.i valinta. Päät ttiin pjytää valitsijamiesten lausunnot jaost n ehdotukseen ~esti jalko.palloliittoott uun v ittavasta joukkueesta kirjeellisesti. Sarr palloilu alla määrt'.ttiin joukkueen suuruudeksi 13 paloilijaa j yksi johtaja. Johtajan valinta päätettiin suorittaa samali kun joukkuekin valitaan HoI' ja-yleisurheiluottel,un muistol h,ja. ber}ittiin sciaduksi Muistolohja yieisurheilu1iitto-ottelll~ta. Poriesa suoritetusta ro~

22 \'11 :: tu / Hels1nki,/;l s. II. ' T. Liittomme teht'v'ks1 jät ttiln vapaaehtoisten li1- kuntakasvatusjärj stöjen kokouksessa Voimistelul itoksessa 8.II.-38 kirjelmäluonnost n laadinta opetusmini teriöön ja oppikoulukomit alle. J"åtämme nämä arv. li1ttonne harkittavaksi, korjattavaksi ja hyväksyttäväksi. e odott.aan arv. vastaustann, jonka toivo saavamme tärr~ kev t lukukauden ku- luessa. Kunnioittaen Suomen Vo1m1stelunopettaj liitto. LJi-/~,..P.A'~~ ~k.f,, vo -'--'

23 ' Opetus i n 1 teriö. P r1n vuoslky n n na on ur e 11 u e 1 tt'jllyt 1n', 'rin., tt ' 91 v1styila s 1 ~9 111 nt vatu tun stet an 91 t' uo 1 a. 1d 'n maa e on t' 'n san oho ut 11 n johiden jou 0 Suo lainan urheilu ' j o n a on tul ut 1h 1 un ohte kai nl d n volttoj n sutta, joita e v 110pojat 0 t 11 n kl1pak ntli1 88 vuttan t..e a "1st~ I!I. t 1st, 9111" mlk' onka n ollut pare paa ainostusta ja myöskin iksl, ett cUntak sv tuksen TO on tullut ne. n t jutuk k nsa s u ess 01 ja tytt os oivasta on urhe11 n 'pltunkem LI! nt sv tu n yhte laeke1 jo 1e 09 ta n n- t sll1 u1uva tt lt on Ilta 111 ta en ~ohto - 11 H 'veten täytyy todeta, ett. l11kuntak v tukeo11 1 valtio 118n t olt ole nnettu it' arvoa, lt' alneemme a 11. n ensi '1 en urnn e ellyt '. T '1 enee e v'st1 11 tak vatusalan vir oja tarkastett a s Tun ouluhal11tu e on joyil t op 1 kou- / 1 uvo n a, ei l11kunt v t ksa 1a 0 eino, v 1 on kysys eat järje tel 'st' he lsen kasvatuksen v stapainona op tu ainee t, jot nnet n k kay m'tt' ~oulun a11 ilta asteilta 11 Ak a j jolla svatetaan pojlst j tytölst' ruumll111sa ti ja hank1ge tl vir lt k nsa1a ei Ihmee111s1ntä s on s, ette! 11ikunt tust anu t valle t r t j 1]8 ole d s "ne 01 utt 81 n 09 yy Yb 'nur1n ur1st 0, ett' nor a11ly 601, op tta.11en r 1- tus1altok lssa, ei 1ilkunt svatuksell ole yl10pettaj ei es m-

24 te 1 1 oppl 1n 1a I!l uo l1t " ett i on tl!!lus j e ti nnettav telu 8 ur el1ub j 6yaopl opetus n t 'ysin erl1 1 e es mlk' tuntu tl 0 jaav n opettajan lt "'n asl l11s1a t el ole rv101da 1 eta koui Suuren 8f" 0 va tl1 ella t '1- t yl v rll4l9tos 1, ja op t- sa l11y9801 s 11 n 1-. ko j inn j t lnen lrun 1 u 11 u- re ln j 1" este t ja kun e st 81' 1 1'1 j tav n u h l1un pyrit 'n 0 a t l 11kun oloj gil e t'e Selvä tl t eto1 t ", t 1n t uj 1'1 ep ih!itn ett 1'111 n 1"j lnen 1 ta. v tu 9.8 1'1 o lt t j. jestl5t pika' ta t9. 88 n.

25 :r 0 U 1 t e un p r nlttel1 kou1ujoitt neet j'rje t't, nt v t se t' ne 'n buo lot Iin U 1"1 1 n ln oppikoulu1 a. 91puoll en, toiv e 1 ltett '1sl1n työn h n- n U I rl u 1a 1aeen 3 11 kunt k satu 8a est1 tel"v e en YUl a 0 s,. kl1nnl t. l1ukentt1en ~B vo t ' r k n- ointl1n. T'" e 1 1e j nuo 1 0 n, onrt 11 tul va suu unte a on i" t Y tun t - ty n tuv. en 8. e n ollut vuos1 yt tuntuv ben 1 1 esti, op 11t ovat 11 r slttun t Jok tu u 1n vl1. 0 alnen 111 n t1~ekentelytqnnln a uu~~... 1, ett' 0 pp1koulujen 10te 'ri yt nuor 1. 0 on 'ku tsunt t 11 1.ulnk onta,-110 Jos 111kuntakasv olla buo. stt v 'lnvastalnen kuin nsaln 11s1a. u n 111 nt v t tt onk t y sva tus pys ty 111 tet'veydell1s 1 ok11 a B 11t 1 1" n j fyy 111 ruu 1.1 t enuoruka1st on T oululs a11 o]lsl 11 '. 1bln ov t '1 kl so1ss? n host 1 en puo t a assa? L:1.1 - solla; jolla l' 'n rytmi V l1te- 1, huoob n 01'- hyv: D, ottei 1'1 30 h n- V 1kutukset n ei 1 1n euj ett' 1'110-1 el ' 8. Tm',-v1 113 lt e r1- p t' ei 9, jo ss m. elv' tl to i -

26 , o ot o j kset, anng 1n y 1 nta tu t o rl sv tt t, J e ö e1d"n plt'!!! 1 vol- 1a j lsl ja 1 henkisell" myöskin Koulu1st s11~ y v t1 ehto ete j 011s1 n;';1d ~1Y811)inen pobja 011 t 08 v lo1ain nsojen ke kuude 8 e, ett' oulujen liiku lot l n lttel11 tu ti urhe11u- 1a ulut r11tt vl1 '11n.,il1 '. lseen? Kouluilla on eu t pystyv't 111!sellä a1s11a. so ' ans t(jjen hoiviin.!ltbien tyl:ss 1 t e u tama n j 1 1n l1lkunt k 8 - j on hel 0 lnnostua ttu jo oulu en p1 1 Slll01n e tulevaisuuteen j 1 "1 t aa il- Siksl Ilekirjo ne t j rj t toltuk ean linnit.. 811n anti t suurernl,,1 01 s, teiu unt en 1 j 'Ml t... ja

27 Kokous 30/38 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 18 päivänä heinäkuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Rinne (30) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (29), T. H. Vilppula l19), Taimi Taisto (29), K. A. Vuori (28), E. Kalervo (28), A. Leskinen ( ~, o. Suvanto (2i), J. rjama (16), H. Kangas (24) ja sihteerinä O. Helenius Pöytäkir,j a. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen 11/7-32 pidetyn kokouksen pöytäkirjao Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : jalkapallo-ottelu Valkeskosken Koskenpojat-Järvensivun Kisa It Taalintehtaan Jäntevä - Hangon Toverit n TPV - Tallinnan Töölisspordi Yhing It Tiutisen Pyrintö - llinnan TöölisspordiltU " " TKV - Turun Kilpaveikot. Valkeakosken Koskenpojat-Korkeakosken Kisaurhot " Metsolan Kiri - Hovinmaan Into nyrkkeilyottelu Kymin Veikot - Tallinnm Töölisspordi Yhing siirto naisten pesäpallo aupunkiottelu Tampere - Helsinki liiton naisten yleialrheilurnestaruuskilpailujen yhteydessäo 3.8. jalkapallokaupunkiottelu Turku - Tampere Turussa Unto Aallon ero yleisutheilujaostosta. Kuulitiin Unto Aa~lon kirjelmä , jossa hän ilmoittaa eroavansa l iiton yleisurheilujaoston jäsenyydestä Valtion urheilu- Wa voimistelulautacunnan pyynnöstä päätettiin hallitussihteeri Arvo Salmiselle, joka Opetusministeriössä esittelee urheilua koskevat asiat, myöntää pääsykortti ka.ikkiin liiton ja sen alaisten seurojen juhliin ja kilpailuihin Radioimisasiat. Kuultiin jaostosihteerin selostus neuvotteluista yleisradion Repo~taashiosaston kanssa liiton uinti-, pyöräily- ja yleisurheilurnest~uuskilpailujen radioselostusten järjestämismahdollisuuksista. ~

28 Liittotoimikunnan kokous 30/38. sivu Merkittiin samalla, että mahdollisuus saada radioinnit edellämaini tuista mestaruuskilpailu'sta myöskin toisena kilpailupäivana, oli siirtynyt edelleen. Velvoitettiin toimisto jatkamaan neuvotteluja Yleisradion kanssa Painimaton osto Pajulahteen. P&ätettiin ~ Pohjanmaan Puusepät Oyltä, Lapua Paju1ahteen 1 ruisolkitäytteinen painimatto 5 x 5 mtr 1 moleskinpeite prima moleskinista : :.;0 1 välipeite 200:- 23 mtr suojamattoa 70 sm levyistä a 45/- mtr.l.035: :- 40 % alennuksella :- kauppahinnan ollessa Mk :- ostaa Vehmaisten Urheilijain osoitepyyntöo Vehmaist~n Urheilijoille päätettiin antaa arpajaisiaan varten niiden Hämeen läänin alueella toimivien seurojen osoitteet, jotka eivät kuulu liiton Tampereen piiriin 'Eesti - TUL jalkapallo-liittojoukkue. Palloilujaoston ja valitsijamiesten P. Ahokkaan ja L. Heinosen sekä A. Pulkkisen lausuntojen perusteella valittiin Tallinnassa suoritettavaan ti*'td jalkapalloliittootteluun TUL - estin TUL sekä suoritettavaan Tallinnan joukkue - TUL kaupunkiotteluun seuraavat jalkapalloilijat: maalivahdiksi A. Ahti Helsingin Kullervosta, puolustajiksi A. Pulikinen Helsingin Kullervosta ja T. Pulkkinen Helsingin Ponnistuksesta, tuki'miehiksi V. Parkkinen KTPsta, R. Valkama Tampereen Palloveikoista ja T. Raunio Helsingin Vesasta, hyökkääjiksi O. Lara TPVsta, Rantanen TPVsta, A. Davidsson Helsingin Vesasta, Helin Turun Tovereista ja A. Nyrövaara Helsingin Vesasta. Yllämainitun varinaisen joukkueen valinta päätettiin yksimielisesti. 3 äänellä 3 vastaan puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätöksen jaoston ehdotuksen hyväksi päätettiin, koska 'Tallinnassa suoritetaan kaksi 0 te1ua, joukkueelle matkaan 1ähtevinä valita neljä varan1iestä. Varamiehiksi hyväksyttiin tämän jälkeen: maalivahtivaramieheksi A. Palmroos, 1W, puolustajain varamieheksi 1~rkkanen KTP (lähtee ma~~a1-1e) ja l(.helsten, D,1KV (varalta, jos joku valituista ei lähtisi matkalle), tumimiesvaramieheksi P. Himberg Turun Tovereista ja

29 Liittotoimikunnan kokous 39/38 sivu 3. hyökkääjähmx varamieheksi Joukkueen johtajaksi valittiin samalla palloilujaoston toivomuksesta palloilujaoston puheenjohtaja Kalle Altti 0 merkittiin valintapäätös muilta osiltaan palloilujaoston ehdotuksen mukaiseksi, paitsi K. Lehtosen varamiesvalinta, johon palloilujaosto ehdotti Andersinia KTPsta. 9. K. Lehtonen, Maarian Kisaveikoista Kuultiin Eestin TULn ilmoitukset että Tallinnan TööLisspordi Yhingin huvima~alla Suomeen voidaan järjestää vain kaksi kilpailua, jonka johdosta TTY toivoo kolmannen kilpailutilaisuuden järjestämistä Helsinkiin ja että Tallinnaan järjestettävän suomalaiseurain huvimatkan ajalla ei suomalaisille voida järjestää kilpailutilaisuuksia, koska kaikki urheilli&entät ja salit ovat kiinni tai korjattavina.,erkittiin samalla, että eestiläiselle TaIIinn Töölisspordi Yhingille on järjestynyt lisää kilpailutilaisuuksia ja että huvimatkan tekevät helsinikiläisseurat HTN, HTNV ja HTL vaikka kilpailutilaisuuksia ei järjestyisikään. Viimemainittu XXKx ilmoitus päätettiin tiedoittaa Eestin Työväen Urheiluliitolle. :lio Liiton alokasnyrkkeilymestaruuskilpailut. Merkittiin liiton alokasnyrkkeilymestaruuskilpailuja määräaikaan hakeneiksi Helsingin Työväen Nyrkk ilijät, Sortavalan Ponnistus, letsolan Kiri ja Tampereen Kilpageljet. Ilmoitettiin nyrkkeily jaoston puoltavan kilpailuluvan myöntämistä Helsingin Työväen Nyrkkeilijöille paaasiassa siksi, koska jaoston mielestä Sortavala on liiaksi syrjäinen paikka kilpailuille ja koska liiton mestaruuskilpailut vat ~issä ja v Tampereella, jonka johdosta nyrkkeilykeskuksista Helsingilla olisi vuoro saada kilpai lut, sekäedelleen Siksi, koska HTN on ollut asiassa aloitteentekijänä. Keskustelussa vastustettiin nyrkkeily jaoston ehdotusta ja ehd.otettiin kilpailulupaa myönnettäväksi joko Sortavalan Ponnistukselle tai Metsolan Kirille. Nyrkkeily jaoston ehdotuksen puolesta annettiin äänestyksessä yksi ääni, joten jaostcn ehdotus hylättiin. Tämän jälkeen suoritetussa toisessa äänestyksessä annettiin Sortavalan Ponniatuksen puolesta 2 ääntä ja Metsolan Kirin puolesta 4 ääntä, joten liittotoimikunnan päätöksellä kilpailujen järjestämisoikeus myönnettiin 'letsolan KirilIe. Päätöksen johdosta ilmoitti E. Kalervo eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

30 Liittotmimikunnan kokous 30/38 sivu Liitto-ottelut Norjan TULn kanssa. Ilmoitettiin yleisurheilujacston hyväksyneen orja - TUL yleisurheiluliitto-ottelusopimuksen uusinnan vuoksiksi ja puoltavan ottelun ajaksi Oslossa. Suomessa 1940 järjes- I tettävän liitto-ottelun ajan määrääminen on jätetty jaostossa myöhemmämsio Jaoston ehdotukset hyväksyttiin. Norjan AlFlIe päätettiin yleisurheilujaoston esityksestä ehdpttaa, että vuosien 1939-&0 liitto-ottelujen ohjelmasta poistettaisiin lmnkopallonheitto. Ilmoitettiin painijaoston hyväksyneen Norja - TUL v suunnitellun toisen painiliitto-ottelun suorittamisen Oslossa ja samoin kamsainvälis~n painikilpailujen suorituksen liittoottelun järkeen. Ilmoitus merkittiin. Ilmoitettiin nyrkkeily jaoston hyväksyneen orj TUL nyrkkeilyliittoottelusopimuksen uusinnan vuosiksi ehdotuksella, että orjan ~IFlta tiedusteltaisiin voisiko Norjan nyrkkeilyjoukkue ottaa osaa kansainvälisiin ny~keilykilpailuihin Vuomessa , jos nyrkkeilyliitto- ottelu suoritettaisiin Helsingissä Nyrkk ei ly3~oston ehdotus hyväksyttiin Liitto-ottelujen kilpailusäännöt. Paini- ja yleisurheilujaoston ehdotettua, etta kussakin li"i tto-ottelussa noudatettaisiin kullakin kerralla sen asianomaisen maan kilpailusääntöjä, jossa kilpailu järjestetään päätettiin tehdä Norjan AIF :lle ehdotus, että.~ "kussakin liitto-ottelussa noudatetaan;sen maan kidlpmiimmx ~p1anjnlmxrtritnm&dm_1ii'riirihrt;idrj~, jossa kilpailu ja lii ttoottelu suoritetaan, niitä kilpailusääntöjä (teknillisiä ruoritussääntöjä), jotka kunkin liitto-ottelujen sopimuskauden alkaessa olivat voimassa Pajulahden voimistelukalustot. Päätettiin kääntyä Qy. Urheilutarpeiden puoleen Pajulahden voimistelusalin r enkaiden alassaannin ja puomien tukipuiden liikkuvaisuuden parantamiseksi Olympialaiset v Merkittiin, että Valtioneuvosto on valinnut liittotoimikunhan jäsenen Toivo H. Vilppulan siihen valtion komiteaan, jos~a yhdessä Helsingin kaupungin valitsemain edustajain kahssa harkitaan Helsingin kaupungin mahdollisuuksia ottaa vastaan v olympialaiskisojen järjestäminen. Vakuudeksi :

31 Kokous, 31/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 25 päivänä heinäkuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuyilla olivat U. Rinne (31) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (30), T. H. Vilppula (20), Taimi Taisto (30{, K. A. Vuori (29), O. Suvanto (28), J. Erjama (17), H. Kangas (25), E. K. Kalervo (29) ja sihteerinä O. Helenius pöytäkir,ja. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: pyöräilyseuraottelu MKV - Hangon Toverit jalkapalloot~elu MKV - Hangon Toverit d Porin Pallotoverit - Maarian Pyrkivä painipiirikuntaottelu Tampere - Keskisuomi antässä kansalliset yleisurheilukilpailut Viipurin Vauhti uintiseuraottelu ampebeen Työväen Uimarit - Porin Pyrintö ~ Uintiennätyskokeen lupa. Kudtiin Kotkan Kisailijain anomus saada järjestää uintiennätyskoe Kotkassa. Koska yleiset kilpailusäännöt eivät tunne mainitunlaisten kilpailujen järjestämistä, päätettiin anomus hylätä ja huomauttaa seuralle kilpailujen luvan myöhäisestä anomuksesta ja luvattoman tilaisuuden toimeenpanosta Radioselostukset. Ilmoitettiin Yleisradion myöntäneen liitolle seuraavat r 'adioselöstukset'i liiton uintimestaruuskilpailuista, selostajana toimittaja Nurmi, liiton yleisurheilumestaruuskilpailuista, selostajana Väinö Kauranen, liiton pyöräilymestaruuskilpailuista. selo,stajana toimittaja Toivo Mansner ja yleiskatsauksen päivän urheilutapahtumiin, selostajana jaosto sihteeri O. Helenius. Ilmoitukset merkittiin.

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot