4 kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten. 13.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten. 13."

Transkriptio

1 Ltk 25/ kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten Uintimaaottelu TUL-Nor,jan AIF. Talousvaliokunnan esityksestä käsiteltiin uintijaoston tekemää ehsotusta uintimaaottelun järjestämistä vv.1938 ja 1939 TULn ja Norjan AIFn välillä. Asia lähetettiin kuitenkin takaisin uintijaostoon lisäselvittelyjä varten Toisen jaostosihteerin palkkaaminen. Talousvaliokunta ehdotti,että liiton v talousarvioon järjestäjän palkkaammiseksi varatulla määrärahalla liitolle palkattaisiin toinen jaostosihteeri ja tämän ja ensimmäisen jaostosihteerin työt järjestettäisiin siten,että he voisivat tarpeen vaatimalla tavalla matkustella maaseudulla järjestämässä toimitsijakursseja ja antamassa muuta tarvittavaa ohjausta, sekä että mainittu toisen jaostosihteerin toimi julistettaisiin liittotoimikunnalta haettavaksi kuluvan kesäkuun 26. päivään mennessä. Ehdotus hyväksyttiin ykäimielisesti. Vakuudeks i:, L

2 Kokous 26/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa kesäkuun 20 p.nä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirjao Saapuvilla olivat U.Rinne (26) puheenjohtajana,a.e.tleiskanen (25)K.A.Vuori (24),E.K.Kalervo (24),A.Leskihen (25),H.Kangas (22) ja '.1:a imi Taisto (25J, sekä liiton toimitsijat.t!;ero Kaukinen ja Onni Haini,viimemainittu sihteerinäo Pöytäk irti a. Luettiin edellisen 13/6-38 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Uusia seuroja. HYväksyttiin liiton jäsenyyteen Löyttymäen Työväenyhdistyksen v.-ja u.-seura Oras,per.22/5-38 Hämeen piirin kautta.jäseniä 12 miestä,5 naista, 10 poikaa ja 12 tyttöä,yhteensä 39, sekä Tarvasjoen Työväenyhdistyksen v.-ja u.-seura Tarmo,pero12/6-38,Varsinais-Suomen piirin kautta.jäseniä 20 miestä Kilpailuluvat pesäpalloystävyysottelu Hyvinkään Ponteva-Forssan Alku jalkapallo-ottelu Kotkan Työväen Palloilijat-Porvoon Veikot, 1 ja II joukkueet kansalliset painikilpailut,mikkelin Vauhti,ehdolla että jaosto puoltaa kansalliset yleisurheilukilpailut,raahen Ponnistus "- -"- Tainionkosken Tähti (siirto 6.7.) 19.7.kansainväliset uintikilpailut,kotkan Kisailijat.Samalla peruutetaan seuralle l7.7.annettu kansallisten uintikilpailujen lupac liiton b-sarjan uintimestaruuskilpailut,kotkan Kisailijat Nuorteniaoston edust~ia poikaurheilupäiville. Nuortenjaoston anornuksesta annettiin jaoston puheenjohtajalle Virtaselle l~pa liiton kustantaessa matkan ja päivärahat matkustaa jaoston edustajaksi Kymiin poikaurheilupäiville POhjoismaisten pyöräilymestaruuskilpailujen osanottajien valinta. Pyöräilywaosto ehdotti,että pyöräilijat pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin Kööpenhaminaan valittaisiin katsastuksella,johon kutsut~ taisiin n.15 ansiotuneinta pyöräilijää.katsastus toimitettaisi'in 10.7.iltakilpailuna. Asia palautettiin jaostoon kehoituksella,että jaosto kehoittaisi j otakin seuraa järjestämään pyöräilykilpailut,jotka jaosto määräisi katsastuskilpailuiksi rajoittamattomalla osanotolla. Jos tämä jaostossa hyväksytään,ei asiaa tältä osaltaan tarvitse palauttaa liittotoimikuntaan,mutta jos jaosto pysyy aikaisemmassa kannas saan taikka laatii uuden valintasuunnitelman,on asia alistettava liittotoimikunnan vahvistettavaksi.

3 Ltk 26/ Uintimaaottelu TULtNorjan AIF. Uintijaosto ehdotti, että koska Kotkan Kisailijat on kirjeellisesti ilmoittanut kustantavansa joukkueensa matkat ja päivärahat myös Turussa v mahdollisesti järjestettävään uintimaaotteluun,ja Turun Työväen Uimaritsamoin,uintimaaottelu TUL:n ja Norjan AIFn välillä järjestettäisiin aikaisemmin jaoston esittämillä perusteilla. Esitys lähetettiin talousvaliokuntaan Apuraha Niemiselle. Uintijaoston esityksestä myönnettiin jaoston puheenjohtajall e Niemi 'selle 175 mk apuraha vesipalloilu- ja tuomarikursseille Pajulahdessa osallistumista varten Vesipalloilu- ja tuomarikurssien o8åaal ååjat. UintijaostolIe annettiin valtuudet myöntää HTUK jäsenelle T. Mustoselle myönnetyn apurahan sii rtämisen,mustosen tultu~ esteelliseksi osallistumaan vesipalloilu- ja tuomarikurssille,jollekin toiselle HTUn jäsenelleo Radiointi. Uintijaoston esityksestä päätettiin yleisradiolta anoa tilaisuutta jälkiselostuksen esittämiseen uintimestaruuskilpailuista ,ensimmäis en kilpailupäivän iltana 15 min erikseen,toisen 10 min b- luokan yleisurheilumestaruuskilpailujen selostuksen yhteydessä. Selostajaksi ehdotetaan toimittaja L. Nurmi Rautatiealennus uintimestaruuskilpailuihin. Tautatiehallitukselta päätettiin anoa 25 % alennus liiton uintimestaruuskilpailujen osanottajille , Tikkurilan Kajastuksen tiedustelu. Kuultiin Tikkurilan Kajastuksen kirjeeilinen tiedustelu, voiko liiton jäsen samanaikaisesti kuulua kahden eri pii rissä toimivan liiton alaisen seuran johtokuntaan,toimien toisessa puheenjohtajana,toisessa rahastonhoitajana. ~ Päätettiin ilmoittaa, että liiton säännöt eivät tällaista mahdollisuutta kiellä,joten asian jäjrjestely on seurojen sisäinen kysymys,johon t liittotoimikunta ei voi puuttua Talviurheilujuhla Kuultiin Tampereen piirin ilmoitus,että piiri hyväksyy talviurheilujuhlien ajaksi 25_26/2-39. Bimrålle päätettiin tiedoittaa,että myös 24/2: 39 on hyväksytty juhlien ohjelmansuorituspäiväksi Kutsu. Kuultiin kutsu kansanvallan päivilie Turkuun. Annettiin toimistolle valtuudet lähettää edustaja,jos henkilökysymys järjestyy Toimiston aukiolo,juhannuksen jälkeisenä lauantaina. Toimisto päätettiin pitää suljettuna juhannuksen jälkeisenä lauantaina 25/6.

4 Ltk 26/ Ulkomaisen kirjeenvaiht~ian palkkaaminen. Lähetettiin talousvaliokuntaan harkittavaksi,olisiko toimistolle annettava valtuudet tilapäisen toimistoapulaisen palkkaammseksi ulkomaista kirjeenvaihtoa varten Pääsykorttien voimassaoloaika. Päätettiin,että v liittoneuvoston päätöksen perusteella liittotoimikunnan,naistoimikunnan,jaostojen jäsenten ja liiton toimitsijain pääeykortit urheilutilaisuuksiin ja juhliin ovat voimassa seuraavasti: 1) liittotoimikunnan ja naistoimikunnan jäsenten sekä liiton toimitsijain kortit kalenterivuoden kerrallaan, 2) jaostojen jäsenten jaostojen toiminta-ajan Olympialaistakuumaksujen takaisin maksaminen. Merkittiin,että kolmansien työläisolympialaisten takuumaksuja on suoritettu takaisin mk 48,049:85. Kun liitto suoritti sanottuja maksuja olympialaiskomitealle mk 7l,322:-,ovat kurssitappiot mk 23,272: Avustus naisten P~iulahden kursseille. erkittii n,että opetusministeriö on päätöksellään ilmoittanut myöntäneensä Työväen Urheiluliitolle raha-arpajaisten voittovaroista 25,000 mk avustuksen naisten voimistelu- ja urheilukursseja varten Nastolan Pajulahteen. Selostus varojen käytöstä on jätettävä sanotulle ministeriölle ennen 1 päivää maaliskuuta ~anomalehtimiesvierailu. Annettiin toimistolle valtuudet järjestää kansanvallan päivill e Turkuun saapuville ruotsalaisille sanomalehtimiehille vierailu Lahdest a Pajulahden voimistelukotiin ja takaisi n sekä huolehtia vieraiden ruokailusta ja majoituksesta matkan aikana TUL-Norjan AlF yleisurheilumaaottel~ioukkueen valinta. Yleisurheilujaosto anoi,että sille myönnettäisiin oikeus yhdessä valitsijamiesten kanssa ensi keskiviikkona suorittaa TUL-Norjan AIF yleisurheilumaaottelujoukkueen valinta. An~mukseen suostuttiin sillä edellytyksellä,että jaoston ja valitsijamiesten valinta on yksimielinen. Jos erimielisyyttä esiintyy,on asia siltä osaltaan alistettava liittotoimikunnan ratkaistavaksi. v~~

5 TOIMI S TO T V, N TALO SS A TYOVÄEN URHEILULIITON T.A 1'1 J) ~ 12 ~ ~ l\l J) \: U l\l T.A ~. Y. TAMPERE 297/6. Tampereella 'ryöväen Urheiluliitto.!ielsinki 0 Ilmoitamme täten kohteliaimmin, että piiri toimikunta on hyväksynyt esityksenne ~iiton talviurheilujuhlan viettämisestä '1 1 ampereella tulevan helmikuun 25 ja 26 p :nä täällä l'a.mpereella.. Odottaen lähempiä maaräyksiänne ja mahdollisia ehdotuksianne k.o. Juhlakilpailujen järjestämisestä merkitsemme työläisurheilutervehdyksin: '[yöväen Urheiluliitto ~amp~l~een p'iirik~nl.. r. y.

6 SÄÄNNÖT ~.,----- VaI t t e r M ä k elä n lahjoittamalle" VIE S T I - H A ARI K K A " nimiselle kiertopalkinnolle. 1. Kiertopalkinnon tarkoituksena on elvyttää viestinjuoksuharrastusta T U L :n.. alaisissa seuroissa ja edistää osaanottoa T U L :n A-sarjan mestaruuskilpailuihin. 2. Kiertopalkinnosta kilpaillaan vuosittain T U L :n AAsarjan mestaruuskilpailujen yhteydessä 4 vuoden aikana ja kilpaillaan palkinnosta ensimmäisen kerran v.i938 Turussa seuraavilla matkoilla. 4+IOO I500 viesteissä. 3 Pisteet kiertopalkinnosta lasketaan seuraavasti: I tila 7 pistettä 2.5 p, 3. 4 p p p. ja 6. I pistettä.pisteitä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan loppukilpailujoukkueet, kuitenkin vain yhden joukkueen tulos samasta seurasta kullakin matkalla. 4. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka saavuttama yhteinen pistemäärä on suurin,pisteitten jakautuessa tasan ratkaisee joukkueiden - - parhaat sijoitukset ja sijoituksien mennessä tasan ratkaisee pidemmän viestin sijoitus.voittaja on velvollinen säilyttämään kiertopalkinnon hyvin ja toimittamaan sen kaiverrettuna seuraaviin T U L :n A~sarjan mestaruuskilpailuihin. ~. Kiertopalkinnon saa omakseen se seura,jonka neljän vuoden J~ kana pistemäärä yhteenlaskettuna on suurin. saavuttama

7 6. Näistä säännöistä voidaan poiketa tai muutoksia tehdä ainoastaan lahjoittaja VaI t t e r M ä k elä n ja 1 i i t t 0 toi m i kun n a n suostumuksella. Näitä sääntöjä on laadittu 3 yhtäpitävää kappaletta, joista yksi seuraa kiertopalkintoa,yksi jää lahjoitt jalle,yksi 1iittotoimikunnalle J. lj)-if öväen Ur iluli' (\ r.y: ~~.

8 Kokous 27/ l?öytäKirja. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa kesäkuun 27 pna 1938 pidetyn kokouksen pdytakirja. Saapuvilla olivat U.Rinne (27) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (~6),K.A.Vuori (25), E. K. Kalervo (25), O. Suvanto (24), A. Lesldnen(26),J.Erjama(13) ja Taimi Taisto(26), seka liiton toimitsijoista taloudenhoitaja Eero KauKinen. Viimeksi mainittu toimi sihteerinä. 1. Luettiin ja muutoksitta hyväksyttiin edellisen 20/6-38 pidetyn liittotoimikunnan KokoUKsen pöytakirja Kilpailuluvat. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : 31/7-38 yleisurheiluseuraottelu Herajoen Yritys-La~~ilan Nousu. 3/7-38 seuraottelu uinnissa Viipurin Työvaen Uimarit- Helslngin Tydväen Uimarit ehdolla,että jaosto puoltaa Yleisurheilumaaottelun Norja-Suomi jouklmeen valinta. Hyväksyttiin yleisurheilujaoston ja valitsijamiehistdn toimittama valinta,jonka mukaan Norja-Suomi ylelsurheilumaaottelujoukkueeseen ovat tulleet valituiksi seuraavat henkilöt: 100 j 200 k ' t' HKY a m se? Vles lt Alpo Savolainen/ja Unto Luoto Vihdin Isku. 800 m Reino Lehti Salon Vilpas ja Pentti Vansen TKT m Lauri Korppi Kuusankosken Pun- tl' J'a Ville Saarinen Lohjan Louh i ~ 110 aitaj. Väinö Lehtinen Helsingin Kullervo ja Viljo Savola Turun Toverit. Korkeushyppyyn Väinö Lehtinen HK ja Into Nummelin Nokian Pyry. Pituushyppyyn Väinö Lehtonen Kuusankosken Puhti ja Arvo Karttu TKT. Voikan Viestii Seiväshyppyyn Paavo Marttelius/ja Einar Aronen Porin Pyrintö. Keihäänheittoon Erkki Autonen llintän Valo ja Tapio Rautavaara Oulunkylän Tähti. Kuulantyöntöon Osmo Thilman Kymin Urheilijat ja Risto Lindfors Karkkilan Sisu. Linkopallonheittoon Akseli PulkKinen Ko t kan Kisailijat. Helsingin Kisa-Toverien iltakilpailujen 27/6-38 jälkeen toimittaa valitsijamiehistö valinnan puuttuvasta miehistöstä. Tällöin valitaan kiekonheittäjät ja lisäedustajat 1500, 400 ja 100 metrin matkoille viestit huo-

9 Ltk 27/38-2. mioiden. ~aaottelujoukkueen suuruus tulee olemaan 26 henkilöä,joista yksi on johtaja. Puuttuvan miehistön valintaan liittotoimikunta antoi samalla tavalla määtitellyn valtuuden kuin aikaisemmin 20/6-3b tehty päätös osoittaa Yleisurheilujaoston edustaja maaotteluun. Hyvaksyttiin jaoston edustajaksiyleisurheilumaaotteluun Poriin Eino Salminen,joka toimii kilpailuissa ajanottajana ja tuomarineuvoston jäsenenä. Salmiselle maksetaan paivärahoina 250 mk. ja matkakulut Norjan ATFn esitys Paul Pedersenin kilpailemisesta Suomessa 30-31/7 T Uintijaostoon lähetettiin Norjan AlFn kirje pvm.20/6-38. Kirjeessä esitetään tarjous Paul Pedersenin kilpailemisesta Suomessa liiton uintimestaruuskilpailuissa I 30-31/7-38 ylöspitoa ja 40 kr matkakorvausta vastaan. Samalla ilmoitetaan Norjan AIFn uintijaoston jäsenen Lars Akelseni~ vierailusta Suomeen. Vierailu tapahtuisi ~8/7-1/8-38 valisena aikana. Liittotoimikunta päätti samalla ilmoittaa jaostolle,ettei se pidä mahsollisena eikä sopivana ulkomaalaisten kilpailemista liiton mestaruuskilpailuissa,joten uintijaoston olisi ilmoitettava seuroille Pedersenistä tehty tarjous mahdollista kilpailujen järjestämista varten joko ennen me taruuskilpailua,tahi sen jälkeen Norjan ATFn ilmoitus yl~isurheilujoukkueen johtajista ja miehistöstä. Merkittiin kuulluksi orjan AlFn kirje 20/6-38,jossa ilmoitetaan yleisurheilujoukkueen (AlFN) johtajiksi liiton puhemies Arthur Ruud,sekä Eugen Kristiansen. Kirjeessä ilmoitetaan edelleen,että toveri Arthur Ruud yleisurheilumaaottelun (4-5/7- Porissa) jälkeen matkustaa Helsinkiin neuvotellakseen erinäisistä kilpailuasioista vv varten ~gttgi H~t Toveri Ruudin vierailun johdosta päätettiin jättää lähemmät toimenpiteet toimiston huoleksi.liiton puheenjohtajat Rinne ja Heiskanen valtuutettiin neuvottelijoiksi oikeudella tarjota toveri Ruudille ateriat ja käynnit nahtävyyksiä katsomassa. Ayöhemmin 24/6-38 päivätyssä kirjeessä Norjan AlF ilmoittaa vielä uudelleen yleisurheilumaaotteluun 4-5/7-38 Porissa matkustavan joukkueen johtajiksi edellämainitut henkilöt ja kilpailijain luvuksi 18 henkilöä. JoukkueK matkustaa perjantaina 1/7-38 Oslosta ja Saapuu Turkuun 3/7-38, Turussa huolehtii Työväen Urheiluliitto vastaanotosta. Merkittiin kuulluksi.

10 Ltk 27/ HKTn maratoonille 18/ 9-38 ilmoitetaan Ranskasta osanottaja. Federation Sportive et Gymnique du travail ' ilta saapuneessa kirjeessä 21/6-38 ilmoitetaan, että HKTn maratonille 18/9-38 l ähetetään yksi juoksija, jonka nimeäminen toimitetaan myöhemmin. I erkittiin kuulluksi ja ilmoitetaan asianomaiselle seuralle tiedoksi Pyöräilyneuvojan valinta. 8. Pyöräilyneuvojaksi päätettiin valita Kalle Paananen Porvoon Veikoista. Samalla annettiin pyöräilyjaostolie valtuus suunnitella ja toimeenpanna pyöräilyneuvojan matkaohjelma aikaisemmin vahvistetun kustannusarvion puitteissa Pyöräilijäin valinta pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin. Pyöräily jaosto ilmoitti, etteivät h~lsinkiläiset seurat ole halukkaita järjestämään katsastuskilpailuja edustajain valintaa varten pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin muutoin kuin siten, että liitto avustaisi seuroja mk : n avustuserällä. Liittotoimikunta päätti palauttaa edustajain valintaa koskevan asian takaisin jaostoon ilmoituksella, ettei liitto ole koskaan suorittanut korvauksia katsastus-, eikä valintakilpailujen järjestamisestä,eikä liittoto~mikunta voi nytkään poiketa aikaisemmin tehdyistä paätöksistä. Jaoston ja valitsijamiesten on toimitettava valinta ilman kaksastuskilpailuja, ellei sellaisia ilman korvauksia voida järjestää Ruotsalaisen sanomalehtimiesvierailun vastaanotto. Ruotsalaisen sanomalehtimiesvierailun johdosta 4/7-38 päätettiin siirtää 19. Samalla määr ättiin, että liiton puhemiehet huolehtivat tervehdyspuheen pidosta Lahdessa ja Pajulahdessa. Talouavaliokunta esittää, että liittotoimikunnan jäsnet runsaslukuisena osallistuisivat vieraiden vas~aanottoon Toisen jaostosihteerin toimen täyttäminen. Ilmoitettuun maaräaikaan mennessä olivat seuraavat henkilöt hakeneet toisen jaostosihteerin tointa: 1. Rudolf Knuutinen Lauritsalasta,palkkavaatimus 1, 800 mk. kk:ssa 2. Unto Aalto Helsingistä, _11-2,700 II II 3. Yrjö Haapanen Lahdesta, -11-3,000 II II 4. Toimi Virtanen Inkeroisista, _11-1,800 II II 5. Yrjö A. Helenius Turusta, _11-2,200 II II 6. Toivo.~ää t tä Raumal ta, _11- ~,300 II II 7. Kosti Ranta Karjaalta, _11-2,700 II 8. Thure Ahlgvist Kiviniemestä, _11-2, 100 II " "

11 Ltk 27/ Artturi Henrik Kiltti Ylöjärveltä, palkkavaatimus 10. Rei no ieminen Bämeenlinnasta, _11-1,800 mk. kk : ssa 1, 800 " 11 Liittotoimikunta paätti jättåä asian p6ydälle ja pyytää talousvaliokunnalta lausuntoa hakijoiden sopivaisuudesta po. toi meen Apurahojen jako Pajulahden kur~seille ja Hyväksyttiin naistoimikunnan esitys apurahojen jakami seksi naisten voimistelunohjaajien jatkokursseille osallistumista varten 15 henkil6lle. Jaettavan apurahan suuruus on 300 mk. henkil6ä kohden. Niinikään hyväksyttiin naistoimikunnan esitys tyttöjen ohjaajien alkeiskurssin apuraha-anomuksista. Esityksen mukaan jaetaan 19 kappaletta 400 mk:n suuruista apurahaa. Yksityiskohtainen luettelo kumpaisenkin kurssin apurahain hakijoista liitteessä. Punaisella alleviivatut henkil6nimet ovat apurahain saajia Ulkomaisen kirjeenvaihtajan paikkaaminen. Byväksyttiin talousvaliokunnan esitys, jonka mukaan toi~istolle annetaan oikeus suorittaa 1, 000 mk :n korvaus suoritetuista kaännös-ja 'kirjeenvaihtot6istä kuluvan kesäkuun ajalta. Tämän suorituksen jalkeen ei kay tetä apua toimiston ulkopuolelta sanottuihin tehtäviin, ellei liittotoimikunta myöhemmin toisin päätä Pohjoismaiset sos.-dem. Naistenpäivät Helsingissä Na~stoimikunnalle lähetettiin S. Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton kirje pvm. 27/6-38, jossa esitetään kutsu osallistumaan Pohjoismaisille s s. -dem. Naistenpäiville Helsingissä ~äivien avajaisjuhla pidetään qelsingin työvåentalon juhlasalissa klo 20. Naistoimikuntaa pyydetaan esittämaän henkii6j(, jonka liittotoimikunta voisi nimetä edustajaksi sanotuilie päivilie Kiitosadressin jattäminen Tasavallan Presidentille ja rouva Kallioll~, Naist oi mikunnan huoleksi jätettiin kiitosadressin teettaminen Tasavallan Presidenttiä ja rouva Kalliota varten, samaten Kuin muut... siitä johtuvat toimenpiteet ~,~uistolahja kansanedustaja Aino LehtokoskelIe Oikeutettiin naistoimikunta ostamaan ja kansanedustaja Aino LehtokoskelIe jättamään sopiva muistol~hja Pajulahden PUOI:S~. Vakuudeksi: &~ ~ /1 --

12 Naisten voimistelunohjaajien jatkokurssien apuraha-anomukset """""""""";;j~~~~~::::"i;:;:;~~;:""~::~~"~. Ei ir i.kunta ja seura Hakijan nimi Onko sa.anut aikaisenun. lausunto Etelä-Saimaa Tainionkosken Tähti :- Vuoksenniskan Vesa Tilda Mölsti ei ennen Piirin nais~aosto 2 apurahaa. puoltaa puoltaa puol taa Etelä- Savo (,(. Ranåasålmen Nou~ ei ennen Kymenlaakso tcuopi-2. ~atariihafi Hei p a &-----~-~ ~~a.a.1.~ -.c:~ a.r:.l.rlell Varkauden Tarmo Helsinki H : Q in Ki sa-tover i t H9.me Riihimäen Kiistaveikot Porvoo Porvoon Veikot Tamp ere Helvi Laitinen lv ir jam Korhonen tieno.; unkkila ei ennen ei ennen :- e i ennen T:=een Kilpa-Veljet Lea Helander :- T:reen 3tikenet :- T:reen Toive :- T:re en Yritys 2 apurahaa ei ennen - T:re en T~öv.Naisv. Anna Veckman : - iv'iessukyls.n Tov er i t Ida Salmi jtirvi ei enne:n Lauttakylän Pyry Aune Ran tanen ei ennen puoltaa Pqhjanmaa Vaasan Tov er i t Elsa Lund :- puolta!l Stj tirnan,pietarsaari Eva Olin ei annen

13 hatkoku~ee1en apuraha-anomukset. Var s inais-3uomi Turun Voima Anna-Liisa Aro :- puoltaa Maarian Kisa-Veikot Eila Mondolin ei ennen puoltaa lviaar ian Pyr ki vä Vi ipuri Vi ipurin Ryhti Veikot, Viipuri Helvi Lehtovirta ei ennen : :- V:rin Työ v.naisvoim. Aune Närhi ei ennen Tyttöjen oh ' ae 'ien alkeiskurssin a uraha-anomukse t Keski-Suomi Ke uruun Toverit Etelä-daima a Lappeenr annan T.U. lielsinki ~a inionkosk e n Tähti ei ennen ei ennen puoltaa H:gin Visa Käpylän Kun to Hel mi Jokinen Eil a Heino ei ennen e i ennen Häme~~.. ~~~. Riihimäen ~iist av e i k ot flarj al a Sortavalan Ponnistws Annikki Puha kka Helylän Voima ~-c/4~. ei ennen e i ennen e i ennen Kuopio Joensuun Yri tys K;n icisa veikot Iisalmen Työv~Urh. Poh j.a.r).maa, himangan ROlma Ykspihla j an Ri cnto Länsi-Uusimaa Aino Kankkunen Vi i vi P[',lonen V<:tppu Holle :- ~m.300;- ei ennen e i ennen ei ennen ei ennen ei ennen.

14 Tyttö j en ohj aa jien nl ke iskurssin apu r ~h a - anomuks e t Pajulahdcssa Pi iri kun t e~ j C', s eur a Haki j E-~ n nimi Onko ennen s a ~ut l'i ir in l a usunto KYHienl aa k so Lymin Urheilija t Me tsolan Kiri Kuusankosken Puhti Pirkko J ~m s ~ Katariinan Re ipa s Popinni emgn Ponnistus Tamper e lvic s sukylän Tov eri t Tyyn rc. rculmakorpi oi Gnnen ei enn en ei ennen e i ennen e i Gnnen ei onnen e i ennen Var sinai s-suomi Ma ar i an Kisa -Vei kot Turun Voima Salon Vilpas Geiju Nordblom l:ial me E r kkil ~ ei ennen e i ennan ;+ ss t akunta Porin Pyrintö 6 4:=~ e i ennan

15 '01 ous 28/38. Työväen Urheilu 'iton Liittotoimikunnan elin~issä li'tod toinistossa heinäkuun 5 pnä lq38 pide yn kokouksen rc: t::lyirja. Sa puvi la olivat U. inne (2q) Y>l" jc'ltajan!:».:::::. eiskanen (27),Y.A.Vuori C n 6),':.K. Ka ervo (0('),n.3uvanto (25),A.Leskin. '27, Co.Erjaffif> (l/),t.r. ilppula (17 ja Taim' Taisto (n7,qpkä liiton toi4iteijoista talou ~en~oit ja Eero Aa '~inen. Viimeksi m~inittu to'! i sihte rinä. t Fc!t~kir.7 a. 1 ~. idetyn liit Lupttiin ja muutoks'tta hyväks ttiin edellisen?'7/ totoimik~nn! kokouksen pörtukirja. 2 S. 4~5. Kilpailuluvat... yönnett' 'n qeuraavat kilpailuluvat : 2.7. jalkapallo-ottelu Fangon To 'erit-taalintehtaan J~ntevä, _ '/alk akosk n Koskenpöjat _.. utalan Vir:'. (~Cl elli:.rr:dni tut luvat ehrlo 1.0 että j~osto puol tga) ~es&p~llo-ottelu naisille 'alk akosken Koskenpo'a -Tampereen Toiv~ 2.7. _11_ It TKr - Lap eenrannan Työv. Trhe i] ijat, 3.7. painiseuraotte u Valkfrakosken Koskenpo'at-Viialan Pyr', kadsallin 1: pyträilykilpai u 5 km.matkalla kansainvo.liqten yl.isl~leilukilpailuj n hteydessä Tamperepn '~itys, y eisll~rei useuraottelu Savonlinnan Jyr'-Kuopion "isa-veikot, ~5.7. kans'11iset leisur~ ilukilp~' ut Voikan Viesti, kaikki edellhmainitut luvat eldolla,että jaostot puoltavat yleisurheiluseuraott lu Punka aitumen Tuisku- Tu~ppi ~n Raiv~ajan Veikot ehdolla,ettl jaosto sekä piiritoimikunta puoltavat anomusta jalkapallo-ottelu Savonlinnan Jyr;y - Kuopion Yisa-Veikot, II atkc.linpual nnukset. ~erkittiin,että Rautatiehallitus oli t htyj n ano~usten perusteella myöntänyt 25 c':. alennuksen yksinkert.lippujen hinnoista matkoille,jotka ovot tttt'koitettu seuraavia tarkoituksia varten: 1) N stolassa 21-30/8 järjestettäviä nyrkkeilynohjaaja_ ja tuomarik.ul'ssien 0 onottajien matkaa ve:rten, 2) Ta tolassa ~O/8-4/~ ju:rjestettavien painiohjaaja-ja tuomarikurssien osanottajille, 3) Pestolassa 5-18/9 jt:.rjestettävien miesten voimistelunohjaajakurs_ sien osanottajille, 4) TampereQlla 20-21/8 j&rjcstettävien liiton pyöräilyr~estaruuskilpai_ lujen osanottöjille, 5) Turussa 30-31/7 jerjestettävipn liiton A-sarjan uintimestaruuskil_ pailujen osanottajille. =dellämainituista rautatiematkalippujen h;rta-alennuk~=~ta TTJL-l,(less. iiton seurojen ja jäsenistön ti toon. ilmoitetaan 4 ~ ~mpereen Yrityk~en matka Tallinnaan 28-25/ Kuultiin Tampereen Yrityksen kirjallinen selostus metkasta lallinnaan

16 Ltk. 2 / / Yrityksen jäseniä oli sanotulla kilpailumatkalla 116 henkilöä j a huvimetkailijoita lisäksi 9 henkilöä. Kilpailut 0 ivat Tallinnan Töölissbord UhinEin ~a rit ksen jäsen en kesken yleisurheilussa,palloilussa ja nyrkkeilyssä. Sjtäpaitsi mies-ja naisvoimistelujoukkueet,sekä pikkutyttöjenj a pikyupoikien voimistelujoukkueet Yrityksestä esiintyivät. Yrityksen joukkueiden pääjohtajana oli mrtkalla Arvo Flinck ja toisena johtajana Eino Lindholm. 5 t Aimo Birkmanin erottaminen liiton jäsenyydestä. Tampereen Yrityksen jesen \imo Birkman päätettiin erottaa liiton jäsenyydestä yhden vuoden ajaksi 5/7-38 alkaen. Birkman oli 30/5-38 Tahme en Työ väentalossa järjestetyssä i tamassa es i tynyt epäurheilumai sest i ja työl äisurhei ua a entavasti,josta hän n s euransa esitti rancaisnavaksi yllämai nitul a ~valla ja johon esitykseen myöskin TIP~:n Tampereen Piirikunta oli yhtynyt. 6 : Iisveden Kisatoverien uuden talon ava.iais,juhla B. Päätettiin lähettää kirjallinen onnittelu Iisveden Kisatoverei1le 10 päi väksi heinäkuuta,jolloin seurc vi ttää uuden talonsa avaj~isjuhlaa. 7 ~ Ylei sr.adion j moitukset mestaruuskilpailujen radioi nista. l'erkittiin kuul uksi,että O.Y. Suornen Yleisradion Reportaashiosasto ilmoitti vara"nneensa 10 min. älkiselostuksen mmruudaiksi lauantaiksi 20/8-38 t,.tyväskylässä sllori tet tavie~isurhei ume s ji.aruuskilpflil ujen selostamista varten ja "niinjkää.n 10 minutin jä1kis lostusajan samaksi päiväksi Tampereella suoritettavien liiton pröräil m p staruuski1pqilujen selo~t mista varten radiossa. Ese isen selostuksen antajaksi on hyväksytty Väinö Kauranen Jyväsky ästä ja jäl1{i.rre.is n s010stajöksi Toivo ~~~a sner Tarr1pereelta. Sunnuntai1- le 21/8-38 e:' r,lyönnetty erikoista jälkiselostusta kumpaisestakaan paikasta, vaan kehoi tpv,an tulokset antamaan studioon urheilukatsauksen esi t4. äjäl1e. Sa~.aikaisesti ilmoitettiin,pttei ~auhavalla järjpstettäviä yleisurheilumestaruuskilpailujcl voida radioita ja että 30-31/7-38 Turussa suoritettavista uintimestaruuskilpagluista vain ensimäisen p~ivän ~B~ P O/7-) tulokset ~ voi esittää erikoisena jqlkiselostuksena,~ että suunnuntaina suor~ettavat kilpailut jäävät urheilukatsauksessa selostetta ~ iks i. Koska edellämainittujen mestaruuskilpailujen radionnin järjestely oli Yl eisradion Reportaashiosaston taholta oli kohda~nut vns~a,eikä liiton toivo~uksia oltu huomioitu,päätti liittotoinikunta valtuuttaa toir.iston neuvottelemaan asianomaisten kanssa liiton arvokilpailujen radioimisista. :e~"[:e::i.: Teuvotteluissa pyritään SDamaan arannusta myöskin urheilukatsauksien esittämistä koskevaan nykyiseen käytäntöön,jonka mukaan vain porvarilliset henkilöt ovat ketsa sien esittäjinä. 8 v. Joismaisiin pyöräilymestaruuski pailuihin Köpenhaminaan. Pyöräily jaoston ja valitsijamiesten yksimielisestä esityksestä l ittotoimikunta p~ätti valita seuraavat pyöräilijät liiton edustajiksi 14/8-38 suoritettavr n pohjoismaiseen pyöräilymestaruu Q kilpailuun Köpenha:ninassa : A.Koskenvesi Työväen Pyörä-Veikot HelRinki, 3.Jalonen Toukolan Teräs ~elsinki, T.Helminen Turengin Sarastus Turenki ja L.Rae Turun Toverit Turku. Vararrliehiksi nimettiin samalla L.Kuoppala Kouvola ~ Pojat- seurasta ja

17 Ltk. 2R/38-3. T.Laakso Telsingin Työväen Luiqtelijoista. Joukkueen "ohtajan valinnan liittotoimikunta päätti jättää myöhäisemmäksi. I:erkittiin,ettei valitsijamies V. Korkolaiselta oltu saatu mi käänlaista vastausta kirjalliseen tiedusteluun, joten liittoto rnikunnan pävtös perustnu kahden valitsijamiehen ja j~oston yksimieliseen kanranottoop~ valinnasta Toise~ jaostosihteerin toimen tfyttäminen. Edel isestä liittotoimikup~an ~okouksesta pöydälle jäänyt toisen jaostosihteerin toimen täyttän.istä kosk va asia otettiin uudell er '<äsi teltäväkei. Jaostosihteerin tointa olivat hakeneet Rudolf Knuutinen.auritsalasta,Unto Aalto Helsineistä,Vrjö aapanen Lahdesta,Toimi Virtanen Inkeroisist~, rjöa. Helenius Turusta,Toi 0 ~ jättä aumalta,kost" Ranta Karjaalta, Thure Ahlq 'ist Kivin "e lestä,artturi Henrik Kiltti Yl"järveltä ja J:teino Nieminen Hämeen innasta edellisen kokouksen pö täkirjrssa ~inituin palkkavaatimuksin. Talousvaliokllnta py dettynä lausuntona esitti,että liittotoimikunta valitseisi toimeen iiton jäsenen Toivo ]&~tän Raumalta 2,300 markan kuukausipalkalla. Liittotoimikunta ksimielisesti hyväksyi talousvaliokunnan esit k- sen Työvhen Ak.utemian apurahain.1a.. o. Liittotoimikunnan päätöksen mukaan oli i~ oitpttu kaksi a ~OCO merkan suuruista apurahaa h~ettavaksi Työväen Akptemiassa tepahtuvaa opiskelua vsrten ukuvuotena v':ä3.räaikaan mennessä oli hakijoiksi "lmoittautuneet seuraavat henkilöt: Leo Vc.htikylä Paimion lskusta,""'lrna Pyykönen Viipurin Ryhdistä,Aune Silva t S von innan Jyrystä ja Aimo _\sser Aartelo Kymintehtaan Kisasta. Talousvaliokunta esitti apurahat annettavaksi ~une Si]v~stille avonlinnan :!yr stä ja Leo V~häkylälle Paimion skusta. Li~ttotoimikllnt~ hyväksyi ksimielisesti ta ousvaliokunnan es't ksen. 11 ~ ;Tor.ja 1 aisten "degaardin ja Börresenin. sekä eestileisen Uhan ki lpailumat- 1-at åuome"~a. :erkittiin,että norj,=,laiset ~Tleisurheilijat S.Cdegaard ja A.Börresen yleisurheilumaaotte Ufl jä1keen kilpailevat Belsin-.::issä 6/7-38 e sine:in Kotkien kansainvälisisssä yleis ~h i uki pailuissa j~ Kotkassa Kisaiijat-sellran ~rrjprtiimis"ä kansginvälisissä leisurheilukilpailuissa. 3delläm inittuj in ki - nai.luihin on ilmoittautunut myöskin eest " äinen ~ Reei[l(;( d TJ?a,~()lle liittotoimivnnt'1 ede liomainittujen lisäksi on m öntän t ki a.iluoikeur1en maa c."'ne. 3ec::tiläinen R. ba kilpailee Tamperpella T9llinna Tnclissbord ljhingin " ja T,mppreen Yrityksen välisessä seuraottelussa seuransa edustaj~na. 12 ", l~zuvottclut >Tor.1an AlF:n kanssa vv kilpailuohjelmista 'orjan AlF:n puhemiehen toveri!~ttur ~uunin saapuessa Helsinkiin neuvottelemaan kilpailuohjelmista vv varten,päätti iittotoimikunta 3ntaa valtludet edustajilo en p~ätöksen tekemistä v&rten seuraavissa ~aaotteluissa: :':leisurheilumaaotte ut,nyr<keilynaaottelut,painimaaottelut,hiihtomaaotte ut ja ja ~ar811omaaottelut. Samalla määrät ti in, että taloudenhoi t,;!j c Eero Kaukinen liiton puhemiesten ~rho Rinteen ja Arvi =.HeisKasen lisäksi osallistuu po.neuvotteluihin liiton edustajana.

18 Ltk. 28/ ~ Uintimaaottelun Horja - uuo! i jär,jest2..r:1ine:n, åätetty siirtää myöhemraäksi. Liittotoimikunta p~ätti htjä talousvaliokunnan esitykseen Norja - Suomi uintinaaottelun jurjestämisessä vv.1938-l939. Talousvaliokunnan esityksen mukaan ei ljitto talou~ellisten n3kökohtien perusteella voi tän~ vuonna tehdä ro~j~n AIF:n kanssa sopimusta uintimaaott lun järjestrunisestä Oslossa tenävuonna ja sitä seuraavan aaottelun jär je t"r n ; sestä Suomessa vuonna 1939.! ikäli olosuhteet m~röhemmj n ovat suot lisammat otetaan asia uudelleen valmisteltavaksi j~ äätettäväksi. Liittctoimikunnan tekemää päätöstä vastaan takxh JlU pyysivb.t eriävän mielipiteensä merkitä pf täkirjaan liittotoimikunnan jäsenet O.Suvanto ja A.Leskinen,ol en he sillä kannalla,että maaottelu uinnis... sa orjan ja Suomen Työväen Urheiluliittojen kesken olisi pitänyt järjestää uintijaoston ecityksen mukaan. 14 f 467. Tili Kuusankosken Fuhdin järjestämistä nainimestaruuskilpaölluista 17-18/4. Hyväksyttiin Kuusankosken Puhdin lähettämä tili painimestaruuskilpaölluista 17-18/4-38. Kilpai ujen tulot olivat mk ll. 192:-,menot mk 5,204:70 ja. ylijäämä mk 5,987~50. Vlijääm&stä on liitolle tilitett 25 %,eli mk 1,496: g A. TUl'1l'1e linin ki lnailulciel toa ko~keva '" Ria. Liittotoimikunta päät i kehoittaa ~leisurh~ilujdostoa tutkimaan kiireellisesti A.rurnmel; in kilpeilemista koskevan asian,koska po.henkilö vc.stoin annettua kilpailukieltoa oli osallistunut liiton viestijuoksumestaruuskilpailuijoin Turussa. Tutkimuksen tulokset ovat mahdollisemr!1an nopeasti ilmoi tetta VB ~iittotoimikunnalle: 16 r Liittotoinikunnan seuraava kokous. Liittotoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää maan~ntaina 11/7-38 klo 21.

19 Kokous 29/38. Työväen Urheilul~iton LiO~totcimikunnan Helsinbissä iiton toimistossa pidet n kokoukse 4 pöytäkarja. Saa uvill oliv U. Rinne (29) puheenjohtao~na, A. Heiskanen, (28), T.H. VilppulQ (18), Taimi Taizto (28), H. Kangas (23), K. A. Vuori (27), E. K. Kalerv (27), O. Suvanto (26), J. Erjama (15) ja liiton toimipenkilö taloudenhoitaja E. Kaukin n j jaostosiht eri O. Helenius, viim maonittu sihteerinä. 1. kokouksen pöj;täkir,ia.. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen 5&7. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 47 ~yönn ttiin seuraav t ki P ilu uvat kaikki ehdoll&, että jaostot puoltavat: kansal_iset uintikilpailut, Forssan ku kansa liset painikilpailut, Veitsiluodon Kisaveikot kansainväline n rkk ilyseuraotte u Kymin Veikot - TallinnQn Tööliss ordi Yhing kansainvälin n n rkk i yseuraott u Viip in Tov rit Tal ~nnan Töö isspordi Yhing kansainvälon n a kap looluottelu Viip on Tou r:.t - Tal innan To öliss ordi Yhing Kansainvälisten kiloailusopimusten tek minen. Päätettiin, koska eräät eurat ovat sopineet suoraan rrlil. Eestin iiton seurojen kanssa se aottelujen toimeenpanosta Su~messa j samoin Eestissä tiedoittaa asiasta ~estin TULlle toivomuksella, että ETL huomauttaisi seuroi 1 en, että sopimukset otte uista on xwexi tehtävä liittojen luvalla t ksellä Päätettiin TUL-lehdessä tiedoittaa liiton seuroille, että kansainvälio-et kilpailusoplimukset seuraotte uista ja samoin yksityisten kilpailijain kilpailumatkoista on järj st ttävä liiton välit kselläx ja luvalla Edustajanvalinta Poh,ioismaisille naisten päivilie. I~oitettiin naistoimikunnan valinneen Pohjoisl~isoll sos.dem. n isten päivi lie Helsingissä edustajaksi RQuha Kett lan. Ilmoitus merkittiin.

20 Liittotoimikunnan kokous (29/38) sivu 2. 6 ~ ITaistoimikunnan jäsenten matka naistenmest<..<ruuskilr~iluihin. KJulti n ~istcimikunnan pyyntö saada liiton kustannuksella lähettää neljä jäsentään Tampereelle seuraamaan liiton naisteh yleisurheilum sta-uuskilpailuja. Liittoto mikunnnalta pyydettiin kullekin matka- ja päiväran,oj n myöntämistä. Samoin kuultiin to i ton py ntö saada kolm lle liiton naist imitsijalle matkakustarinllsten korvaus sajiloin matkasta 30-3l.7~ Tampereelle. Påät ttiin 4 äänell 2 vastaan myöntää yhdelle naist i mikunnan jäsen lie matka- ja päivärahat tarkoitust varteh ja samoin kolm lie naistoimikunnan jäsene11 ja liiton naistoimistijoille matkakustannukset matkaa varten i tto.iuhlapaikka. 7. Kuu~tiin naist imikunnan tiedustelu onko mitään mahdollisuuksia liittojuhlien järjestämiseen Pallokentällä, joka tieduselijain tietoj n mukaan pitäisi liittojuhl en ajalla joutua korjaustöiden ala iseksi. Keskustelussa Vi p ula se osti, että Pal okenttää tull~an korjaamaan j samoin kentän katsomoa, mutta kor austäitä ei nyk;yisten suunnitelmien mukaan kuitenkaan suorilteta vuoden 1940 aj 11a, jote juh at void~a~ v Pallokentällä järstä Pä; tettiin tiedoittaa voimist lujaostolie ja n istoimikunn le edellämainittu tiedoitus~ ETLn edustus Pajulahden kursseill Kuultiin Eestin TULn kirje , jossa liitto ilmoitt a lähettävänsä Paju ahdessa järj stettäville naisten voimis elunohjaajakursseille osanotta~ ksi äsenensä Erna l'ekk n ja järjestettävill paininohjaaja- ja tuomarikurssei 1e sekä järjeste täville miesten voimistelunjohtajakubsseille jäsenensä Osvald Brennerin. Ilmoitus hyväksyttiin. 9 S Selost s neuvotteluista Kuultiin puheenjohtaja ror.jan TULn nuheenjohtajan kanssa. Rinteen selostus neuvottelusta Norj n TlJLn puheenjohtajan A. Ruud~n kancsa~ jossa liittotoimi unnan edustajin olivat mukana puheenjohtaja Rinne ja talou denhoi ta. a kg ukinen. r euvo t te lu sta laadi t tu öytäkirja seuraa liitteenä pöytäkirjaa. Hyväksyt t. in pö täkirjas. a r~~ itut sopimukset ja päätetalojen tiin tied i ttaa ottelusopmmuksista ari jaostoille.

21 Liittotoimikunnan kokou~ (29/3 ) sivu 3. / 10. saanti Horjasta. Rinteen ilmoitus, että norja a'n n Filmar Solli 0 isi tila isuudessa saapumaan Suomeen TUL. mä eno. lask e 'lv jaksi al'lmi- ~a helmikuun aj.:::.ksi v l"er' it tiin hii tojaoston tieduste een asiaa ehdollisesti. l'orjan TULlta. Hiihtojaoston toimenpit~~t hyväksyttiin ja asia päätettiin tiedo i tt.da i ih tojcl cstolle. 11 _ yönnett' in ltor ~an TULI e oikeus saada v l;':h-3... tää kaksi f'lies- ja kaksi n<:.isjäs~ntä:in iiton voirniste1un ' ohtaja- kurssei 1e Pajulo. "teen. SamalI päätettiin ti~doitt~a Pa ju19hden kurssiohje mat jatknvc sti.joi' jan TULol e Torjan TULo II pkiätettiin Iin ttt.ä liittomm Porjois.suomen p.:dniseur jen osoitt et!'\en ~ ohdosta, että liitto voi suunn~t.ella ja j5.rjestää yht ist imintaa Pohjois-Norjan, Poh ~ois-ru0ts'n j Pohjoissuomen työ äispaini seur jen k sken Radioi~isasiat. 13 i. Kuu tiin taloudenhoitaja Kaukisen selostus neuvotteluista o..;jl)orecn Yle'sradion kanssa radiointiasioist. eloctus hyväksyttiin ja liiton toimisto velvoitettiin jatkamaan neuvotteluja iasta edelleen. 14 ~ Yleisurheiluneuvoj" or,i aan. Ilmoitet tiin Norj[n TULn puheen~0"ht3 ja.. A. R\.1udin ilmoi t ta."1een Norjo.n TULn haluavan ensi vuoden keväällii ari liittaa me yleisurheiluneuvojaa neuvontamatkalle Torjaun. Toisen neuvj.ista pit~'s i olla I'llotsinkielcntaitoinen. Toisen neuvojan tehtävänä olisi hu oltaa ne uvontam&tkal la juoksuje n o.astus ja toisen h.. P n opastus. 15 t estin ja kapa1100ttelun edusta.i valinta. Päät ttiin pjytää valitsijamiesten lausunnot jaost n ehdotukseen ~esti jalko.palloliittoott uun v ittavasta joukkueesta kirjeellisesti. Sarr palloilu alla määrt'.ttiin joukkueen suuruudeksi 13 paloilijaa j yksi johtaja. Johtajan valinta päätettiin suorittaa samali kun joukkuekin valitaan HoI' ja-yleisurheiluottel,un muistol h,ja. ber}ittiin sciaduksi Muistolohja yieisurheilu1iitto-ottelll~ta. Poriesa suoritetusta ro~

22 \'11 :: tu / Hels1nki,/;l s. II. ' T. Liittomme teht'v'ks1 jät ttiln vapaaehtoisten li1- kuntakasvatusjärj stöjen kokouksessa Voimistelul itoksessa 8.II.-38 kirjelmäluonnost n laadinta opetusmini teriöön ja oppikoulukomit alle. J"åtämme nämä arv. li1ttonne harkittavaksi, korjattavaksi ja hyväksyttäväksi. e odott.aan arv. vastaustann, jonka toivo saavamme tärr~ kev t lukukauden ku- luessa. Kunnioittaen Suomen Vo1m1stelunopettaj liitto. LJi-/~,..P.A'~~ ~k.f,, vo -'--'

23 ' Opetus i n 1 teriö. P r1n vuoslky n n na on ur e 11 u e 1 tt'jllyt 1n', 'rin., tt ' 91 v1styila s 1 ~9 111 nt vatu tun stet an 91 t' uo 1 a. 1d 'n maa e on t' 'n san oho ut 11 n johiden jou 0 Suo lainan urheilu ' j o n a on tul ut 1h 1 un ohte kai nl d n volttoj n sutta, joita e v 110pojat 0 t 11 n kl1pak ntli1 88 vuttan t..e a "1st~ I!I. t 1st, 9111" mlk' onka n ollut pare paa ainostusta ja myöskin iksl, ett cUntak sv tuksen TO on tullut ne. n t jutuk k nsa s u ess 01 ja tytt os oivasta on urhe11 n 'pltunkem LI! nt sv tu n yhte laeke1 jo 1e 09 ta n n- t sll1 u1uva tt lt on Ilta 111 ta en ~ohto - 11 H 'veten täytyy todeta, ett. l11kuntak v tukeo11 1 valtio 118n t olt ole nnettu it' arvoa, lt' alneemme a 11. n ensi '1 en urnn e ellyt '. T '1 enee e v'st1 11 tak vatusalan vir oja tarkastett a s Tun ouluhal11tu e on joyil t op 1 kou- / 1 uvo n a, ei l11kunt v t ksa 1a 0 eino, v 1 on kysys eat järje tel 'st' he lsen kasvatuksen v stapainona op tu ainee t, jot nnet n k kay m'tt' ~oulun a11 ilta asteilta 11 Ak a j jolla svatetaan pojlst j tytölst' ruumll111sa ti ja hank1ge tl vir lt k nsa1a ei Ihmee111s1ntä s on s, ette! 11ikunt tust anu t valle t r t j 1]8 ole d s "ne 01 utt 81 n 09 yy Yb 'nur1n ur1st 0, ett' nor a11ly 601, op tta.11en r 1- tus1altok lssa, ei 1ilkunt svatuksell ole yl10pettaj ei es m-

24 te 1 1 oppl 1n 1a I!l uo l1t " ett i on tl!!lus j e ti nnettav telu 8 ur el1ub j 6yaopl opetus n t 'ysin erl1 1 e es mlk' tuntu tl 0 jaav n opettajan lt "'n asl l11s1a t el ole rv101da 1 eta koui Suuren 8f" 0 va tl1 ella t '1- t yl v rll4l9tos 1, ja op t- sa l11y9801 s 11 n 1-. ko j inn j t lnen lrun 1 u 11 u- re ln j 1" este t ja kun e st 81' 1 1'1 j tav n u h l1un pyrit 'n 0 a t l 11kun oloj gil e t'e Selvä tl t eto1 t ", t 1n t uj 1'1 ep ih!itn ett 1'111 n 1"j lnen 1 ta. v tu 9.8 1'1 o lt t j. jestl5t pika' ta t9. 88 n.

25 :r 0 U 1 t e un p r nlttel1 kou1ujoitt neet j'rje t't, nt v t se t' ne 'n buo lot Iin U 1"1 1 n ln oppikoulu1 a. 91puoll en, toiv e 1 ltett '1sl1n työn h n- n U I rl u 1a 1aeen 3 11 kunt k satu 8a est1 tel"v e en YUl a 0 s,. kl1nnl t. l1ukentt1en ~B vo t ' r k n- ointl1n. T'" e 1 1e j nuo 1 0 n, onrt 11 tul va suu unte a on i" t Y tun t - ty n tuv. en 8. e n ollut vuos1 yt tuntuv ben 1 1 esti, op 11t ovat 11 r slttun t Jok tu u 1n vl1. 0 alnen 111 n t1~ekentelytqnnln a uu~~... 1, ett' 0 pp1koulujen 10te 'ri yt nuor 1. 0 on 'ku tsunt t 11 1.ulnk onta,-110 Jos 111kuntakasv olla buo. stt v 'lnvastalnen kuin nsaln 11s1a. u n 111 nt v t tt onk t y sva tus pys ty 111 tet'veydell1s 1 ok11 a B 11t 1 1" n j fyy 111 ruu 1.1 t enuoruka1st on T oululs a11 o]lsl 11 '. 1bln ov t '1 kl so1ss? n host 1 en puo t a assa? L:1.1 - solla; jolla l' 'n rytmi V l1te- 1, huoob n 01'- hyv: D, ottei 1'1 30 h n- V 1kutukset n ei 1 1n euj ett' 1'110-1 el ' 8. Tm',-v1 113 lt e r1- p t' ei 9, jo ss m. elv' tl to i -

26 , o ot o j kset, anng 1n y 1 nta tu t o rl sv tt t, J e ö e1d"n plt'!!! 1 vol- 1a j lsl ja 1 henkisell" myöskin Koulu1st s11~ y v t1 ehto ete j 011s1 n;';1d ~1Y811)inen pobja 011 t 08 v lo1ain nsojen ke kuude 8 e, ett' oulujen liiku lot l n lttel11 tu ti urhe11u- 1a ulut r11tt vl1 '11n.,il1 '. lseen? Kouluilla on eu t pystyv't 111!sellä a1s11a. so ' ans t(jjen hoiviin.!ltbien tyl:ss 1 t e u tama n j 1 1n l1lkunt k 8 - j on hel 0 lnnostua ttu jo oulu en p1 1 Slll01n e tulevaisuuteen j 1 "1 t aa il- Siksl Ilekirjo ne t j rj t toltuk ean linnit.. 811n anti t suurernl,,1 01 s, teiu unt en 1 j 'Ml t... ja

27 Kokous 30/38 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 18 päivänä heinäkuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Rinne (30) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (29), T. H. Vilppula l19), Taimi Taisto (29), K. A. Vuori (28), E. Kalervo (28), A. Leskinen ( ~, o. Suvanto (2i), J. rjama (16), H. Kangas (24) ja sihteerinä O. Helenius Pöytäkir,j a. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen 11/7-32 pidetyn kokouksen pöytäkirjao Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : jalkapallo-ottelu Valkeskosken Koskenpojat-Järvensivun Kisa It Taalintehtaan Jäntevä - Hangon Toverit n TPV - Tallinnan Töölisspordi Yhing It Tiutisen Pyrintö - llinnan TöölisspordiltU " " TKV - Turun Kilpaveikot. Valkeakosken Koskenpojat-Korkeakosken Kisaurhot " Metsolan Kiri - Hovinmaan Into nyrkkeilyottelu Kymin Veikot - Tallinnm Töölisspordi Yhing siirto naisten pesäpallo aupunkiottelu Tampere - Helsinki liiton naisten yleialrheilurnestaruuskilpailujen yhteydessäo 3.8. jalkapallokaupunkiottelu Turku - Tampere Turussa Unto Aallon ero yleisutheilujaostosta. Kuulitiin Unto Aa~lon kirjelmä , jossa hän ilmoittaa eroavansa l iiton yleisurheilujaoston jäsenyydestä Valtion urheilu- Wa voimistelulautacunnan pyynnöstä päätettiin hallitussihteeri Arvo Salmiselle, joka Opetusministeriössä esittelee urheilua koskevat asiat, myöntää pääsykortti ka.ikkiin liiton ja sen alaisten seurojen juhliin ja kilpailuihin Radioimisasiat. Kuultiin jaostosihteerin selostus neuvotteluista yleisradion Repo~taashiosaston kanssa liiton uinti-, pyöräily- ja yleisurheilurnest~uuskilpailujen radioselostusten järjestämismahdollisuuksista. ~

28 Liittotoimikunnan kokous 30/38. sivu Merkittiin samalla, että mahdollisuus saada radioinnit edellämaini tuista mestaruuskilpailu'sta myöskin toisena kilpailupäivana, oli siirtynyt edelleen. Velvoitettiin toimisto jatkamaan neuvotteluja Yleisradion kanssa Painimaton osto Pajulahteen. P&ätettiin ~ Pohjanmaan Puusepät Oyltä, Lapua Paju1ahteen 1 ruisolkitäytteinen painimatto 5 x 5 mtr 1 moleskinpeite prima moleskinista : :.;0 1 välipeite 200:- 23 mtr suojamattoa 70 sm levyistä a 45/- mtr.l.035: :- 40 % alennuksella :- kauppahinnan ollessa Mk :- ostaa Vehmaisten Urheilijain osoitepyyntöo Vehmaist~n Urheilijoille päätettiin antaa arpajaisiaan varten niiden Hämeen läänin alueella toimivien seurojen osoitteet, jotka eivät kuulu liiton Tampereen piiriin 'Eesti - TUL jalkapallo-liittojoukkue. Palloilujaoston ja valitsijamiesten P. Ahokkaan ja L. Heinosen sekä A. Pulkkisen lausuntojen perusteella valittiin Tallinnassa suoritettavaan ti*'td jalkapalloliittootteluun TUL - estin TUL sekä suoritettavaan Tallinnan joukkue - TUL kaupunkiotteluun seuraavat jalkapalloilijat: maalivahdiksi A. Ahti Helsingin Kullervosta, puolustajiksi A. Pulikinen Helsingin Kullervosta ja T. Pulkkinen Helsingin Ponnistuksesta, tuki'miehiksi V. Parkkinen KTPsta, R. Valkama Tampereen Palloveikoista ja T. Raunio Helsingin Vesasta, hyökkääjiksi O. Lara TPVsta, Rantanen TPVsta, A. Davidsson Helsingin Vesasta, Helin Turun Tovereista ja A. Nyrövaara Helsingin Vesasta. Yllämainitun varinaisen joukkueen valinta päätettiin yksimielisesti. 3 äänellä 3 vastaan puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätöksen jaoston ehdotuksen hyväksi päätettiin, koska 'Tallinnassa suoritetaan kaksi 0 te1ua, joukkueelle matkaan 1ähtevinä valita neljä varan1iestä. Varamiehiksi hyväksyttiin tämän jälkeen: maalivahtivaramieheksi A. Palmroos, 1W, puolustajain varamieheksi 1~rkkanen KTP (lähtee ma~~a1-1e) ja l(.helsten, D,1KV (varalta, jos joku valituista ei lähtisi matkalle), tumimiesvaramieheksi P. Himberg Turun Tovereista ja

29 Liittotoimikunnan kokous 39/38 sivu 3. hyökkääjähmx varamieheksi Joukkueen johtajaksi valittiin samalla palloilujaoston toivomuksesta palloilujaoston puheenjohtaja Kalle Altti 0 merkittiin valintapäätös muilta osiltaan palloilujaoston ehdotuksen mukaiseksi, paitsi K. Lehtosen varamiesvalinta, johon palloilujaosto ehdotti Andersinia KTPsta. 9. K. Lehtonen, Maarian Kisaveikoista Kuultiin Eestin TULn ilmoitukset että Tallinnan TööLisspordi Yhingin huvima~alla Suomeen voidaan järjestää vain kaksi kilpailua, jonka johdosta TTY toivoo kolmannen kilpailutilaisuuden järjestämistä Helsinkiin ja että Tallinnaan järjestettävän suomalaiseurain huvimatkan ajalla ei suomalaisille voida järjestää kilpailutilaisuuksia, koska kaikki urheilli&entät ja salit ovat kiinni tai korjattavina.,erkittiin samalla, että eestiläiselle TaIIinn Töölisspordi Yhingille on järjestynyt lisää kilpailutilaisuuksia ja että huvimatkan tekevät helsinikiläisseurat HTN, HTNV ja HTL vaikka kilpailutilaisuuksia ei järjestyisikään. Viimemainittu XXKx ilmoitus päätettiin tiedoittaa Eestin Työväen Urheiluliitolle. :lio Liiton alokasnyrkkeilymestaruuskilpailut. Merkittiin liiton alokasnyrkkeilymestaruuskilpailuja määräaikaan hakeneiksi Helsingin Työväen Nyrkk ilijät, Sortavalan Ponnistus, letsolan Kiri ja Tampereen Kilpageljet. Ilmoitettiin nyrkkeily jaoston puoltavan kilpailuluvan myöntämistä Helsingin Työväen Nyrkkeilijöille paaasiassa siksi, koska jaoston mielestä Sortavala on liiaksi syrjäinen paikka kilpailuille ja koska liiton mestaruuskilpailut vat ~issä ja v Tampereella, jonka johdosta nyrkkeilykeskuksista Helsingilla olisi vuoro saada kilpai lut, sekäedelleen Siksi, koska HTN on ollut asiassa aloitteentekijänä. Keskustelussa vastustettiin nyrkkeily jaoston ehdotusta ja ehd.otettiin kilpailulupaa myönnettäväksi joko Sortavalan Ponnistukselle tai Metsolan Kirille. Nyrkkeily jaoston ehdotuksen puolesta annettiin äänestyksessä yksi ääni, joten jaostcn ehdotus hylättiin. Tämän jälkeen suoritetussa toisessa äänestyksessä annettiin Sortavalan Ponniatuksen puolesta 2 ääntä ja Metsolan Kirin puolesta 4 ääntä, joten liittotoimikunnan päätöksellä kilpailujen järjestämisoikeus myönnettiin 'letsolan KirilIe. Päätöksen johdosta ilmoitti E. Kalervo eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

30 Liittotmimikunnan kokous 30/38 sivu Liitto-ottelut Norjan TULn kanssa. Ilmoitettiin yleisurheilujacston hyväksyneen orja - TUL yleisurheiluliitto-ottelusopimuksen uusinnan vuoksiksi ja puoltavan ottelun ajaksi Oslossa. Suomessa 1940 järjes- I tettävän liitto-ottelun ajan määrääminen on jätetty jaostossa myöhemmämsio Jaoston ehdotukset hyväksyttiin. Norjan AlFlIe päätettiin yleisurheilujaoston esityksestä ehdpttaa, että vuosien 1939-&0 liitto-ottelujen ohjelmasta poistettaisiin lmnkopallonheitto. Ilmoitettiin painijaoston hyväksyneen Norja - TUL v suunnitellun toisen painiliitto-ottelun suorittamisen Oslossa ja samoin kamsainvälis~n painikilpailujen suorituksen liittoottelun järkeen. Ilmoitus merkittiin. Ilmoitettiin nyrkkeily jaoston hyväksyneen orj TUL nyrkkeilyliittoottelusopimuksen uusinnan vuosiksi ehdotuksella, että orjan ~IFlta tiedusteltaisiin voisiko Norjan nyrkkeilyjoukkue ottaa osaa kansainvälisiin ny~keilykilpailuihin Vuomessa , jos nyrkkeilyliitto- ottelu suoritettaisiin Helsingissä Nyrkk ei ly3~oston ehdotus hyväksyttiin Liitto-ottelujen kilpailusäännöt. Paini- ja yleisurheilujaoston ehdotettua, etta kussakin li"i tto-ottelussa noudatettaisiin kullakin kerralla sen asianomaisen maan kilpailusääntöjä, jossa kilpailu järjestetään päätettiin tehdä Norjan AIF :lle ehdotus, että.~ "kussakin liitto-ottelussa noudatetaan;sen maan kidlpmiimmx ~p1anjnlmxrtritnm&dm_1ii'riirihrt;idrj~, jossa kilpailu ja lii ttoottelu suoritetaan, niitä kilpailusääntöjä (teknillisiä ruoritussääntöjä), jotka kunkin liitto-ottelujen sopimuskauden alkaessa olivat voimassa Pajulahden voimistelukalustot. Päätettiin kääntyä Qy. Urheilutarpeiden puoleen Pajulahden voimistelusalin r enkaiden alassaannin ja puomien tukipuiden liikkuvaisuuden parantamiseksi Olympialaiset v Merkittiin, että Valtioneuvosto on valinnut liittotoimikunhan jäsenen Toivo H. Vilppulan siihen valtion komiteaan, jos~a yhdessä Helsingin kaupungin valitsemain edustajain kahssa harkitaan Helsingin kaupungin mahdollisuuksia ottaa vastaan v olympialaiskisojen järjestäminen. Vakuudeksi :

31 Kokous, 31/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 25 päivänä heinäkuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuyilla olivat U. Rinne (31) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (30), T. H. Vilppula (20), Taimi Taisto (30{, K. A. Vuori (29), O. Suvanto (28), J. Erjama (17), H. Kangas (25), E. K. Kalervo (29) ja sihteerinä O. Helenius pöytäkir,ja. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: pyöräilyseuraottelu MKV - Hangon Toverit jalkapalloot~elu MKV - Hangon Toverit d Porin Pallotoverit - Maarian Pyrkivä painipiirikuntaottelu Tampere - Keskisuomi antässä kansalliset yleisurheilukilpailut Viipurin Vauhti uintiseuraottelu ampebeen Työväen Uimarit - Porin Pyrintö ~ Uintiennätyskokeen lupa. Kudtiin Kotkan Kisailijain anomus saada järjestää uintiennätyskoe Kotkassa. Koska yleiset kilpailusäännöt eivät tunne mainitunlaisten kilpailujen järjestämistä, päätettiin anomus hylätä ja huomauttaa seuralle kilpailujen luvan myöhäisestä anomuksesta ja luvattoman tilaisuuden toimeenpanosta Radioselostukset. Ilmoitettiin Yleisradion myöntäneen liitolle seuraavat r 'adioselöstukset'i liiton uintimestaruuskilpailuista, selostajana toimittaja Nurmi, liiton yleisurheilumestaruuskilpailuista, selostajana Väinö Kauranen, liiton pyöräilymestaruuskilpailuista. selo,stajana toimittaja Toivo Mansner ja yleiskatsauksen päivän urheilutapahtumiin, selostajana jaosto sihteeri O. Helenius. Ilmoitukset merkittiin.

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Työväen Urhei~:uliito~ v. 1941. liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio,

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

Miirkitäfu;.-~egisteriin.

Miirkitäfu;.-~egisteriin. työväen urheilulehtiin,joille Työväen Urheilulehtikin lähettää nume roitaan. Lehden ulkomaille lähettämisen tarkistus jätettiin lehden toi mituksen huoleksi. 7. Luettiin Ruotsista tovereilta Kilbom ja

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä KokollS 33/45-5. 451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä Esityksen johdosta tiedllstellaan Invaliidijärj estöjen KeskLlslii ton mielipid8t vä. Kllrules se on saatll, j~too [,.:;ia öydi.ille.

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot