4 kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten. 13."

Transkriptio

1 Ltk 25/ kilpailijaa ja 1 johtaja. Asia lähetettiin pyöräilyjaostoon osanottajien nimeämistä varten Uintimaaottelu TUL-Nor,jan AIF. Talousvaliokunnan esityksestä käsiteltiin uintijaoston tekemää ehsotusta uintimaaottelun järjestämistä vv.1938 ja 1939 TULn ja Norjan AIFn välillä. Asia lähetettiin kuitenkin takaisin uintijaostoon lisäselvittelyjä varten Toisen jaostosihteerin palkkaaminen. Talousvaliokunta ehdotti,että liiton v talousarvioon järjestäjän palkkaammiseksi varatulla määrärahalla liitolle palkattaisiin toinen jaostosihteeri ja tämän ja ensimmäisen jaostosihteerin työt järjestettäisiin siten,että he voisivat tarpeen vaatimalla tavalla matkustella maaseudulla järjestämässä toimitsijakursseja ja antamassa muuta tarvittavaa ohjausta, sekä että mainittu toisen jaostosihteerin toimi julistettaisiin liittotoimikunnalta haettavaksi kuluvan kesäkuun 26. päivään mennessä. Ehdotus hyväksyttiin ykäimielisesti. Vakuudeks i:, L

2 Kokous 26/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa kesäkuun 20 p.nä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirjao Saapuvilla olivat U.Rinne (26) puheenjohtajana,a.e.tleiskanen (25)K.A.Vuori (24),E.K.Kalervo (24),A.Leskihen (25),H.Kangas (22) ja '.1:a imi Taisto (25J, sekä liiton toimitsijat.t!;ero Kaukinen ja Onni Haini,viimemainittu sihteerinäo Pöytäk irti a. Luettiin edellisen 13/6-38 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Uusia seuroja. HYväksyttiin liiton jäsenyyteen Löyttymäen Työväenyhdistyksen v.-ja u.-seura Oras,per.22/5-38 Hämeen piirin kautta.jäseniä 12 miestä,5 naista, 10 poikaa ja 12 tyttöä,yhteensä 39, sekä Tarvasjoen Työväenyhdistyksen v.-ja u.-seura Tarmo,pero12/6-38,Varsinais-Suomen piirin kautta.jäseniä 20 miestä Kilpailuluvat pesäpalloystävyysottelu Hyvinkään Ponteva-Forssan Alku jalkapallo-ottelu Kotkan Työväen Palloilijat-Porvoon Veikot, 1 ja II joukkueet kansalliset painikilpailut,mikkelin Vauhti,ehdolla että jaosto puoltaa kansalliset yleisurheilukilpailut,raahen Ponnistus "- -"- Tainionkosken Tähti (siirto 6.7.) 19.7.kansainväliset uintikilpailut,kotkan Kisailijat.Samalla peruutetaan seuralle l7.7.annettu kansallisten uintikilpailujen lupac liiton b-sarjan uintimestaruuskilpailut,kotkan Kisailijat Nuorteniaoston edust~ia poikaurheilupäiville. Nuortenjaoston anornuksesta annettiin jaoston puheenjohtajalle Virtaselle l~pa liiton kustantaessa matkan ja päivärahat matkustaa jaoston edustajaksi Kymiin poikaurheilupäiville POhjoismaisten pyöräilymestaruuskilpailujen osanottajien valinta. Pyöräilywaosto ehdotti,että pyöräilijat pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin Kööpenhaminaan valittaisiin katsastuksella,johon kutsut~ taisiin n.15 ansiotuneinta pyöräilijää.katsastus toimitettaisi'in 10.7.iltakilpailuna. Asia palautettiin jaostoon kehoituksella,että jaosto kehoittaisi j otakin seuraa järjestämään pyöräilykilpailut,jotka jaosto määräisi katsastuskilpailuiksi rajoittamattomalla osanotolla. Jos tämä jaostossa hyväksytään,ei asiaa tältä osaltaan tarvitse palauttaa liittotoimikuntaan,mutta jos jaosto pysyy aikaisemmassa kannas saan taikka laatii uuden valintasuunnitelman,on asia alistettava liittotoimikunnan vahvistettavaksi.

3 Ltk 26/ Uintimaaottelu TULtNorjan AIF. Uintijaosto ehdotti, että koska Kotkan Kisailijat on kirjeellisesti ilmoittanut kustantavansa joukkueensa matkat ja päivärahat myös Turussa v mahdollisesti järjestettävään uintimaaotteluun,ja Turun Työväen Uimaritsamoin,uintimaaottelu TUL:n ja Norjan AIFn välillä järjestettäisiin aikaisemmin jaoston esittämillä perusteilla. Esitys lähetettiin talousvaliokuntaan Apuraha Niemiselle. Uintijaoston esityksestä myönnettiin jaoston puheenjohtajall e Niemi 'selle 175 mk apuraha vesipalloilu- ja tuomarikursseille Pajulahdessa osallistumista varten Vesipalloilu- ja tuomarikurssien o8åaal ååjat. UintijaostolIe annettiin valtuudet myöntää HTUK jäsenelle T. Mustoselle myönnetyn apurahan sii rtämisen,mustosen tultu~ esteelliseksi osallistumaan vesipalloilu- ja tuomarikurssille,jollekin toiselle HTUn jäsenelleo Radiointi. Uintijaoston esityksestä päätettiin yleisradiolta anoa tilaisuutta jälkiselostuksen esittämiseen uintimestaruuskilpailuista ,ensimmäis en kilpailupäivän iltana 15 min erikseen,toisen 10 min b- luokan yleisurheilumestaruuskilpailujen selostuksen yhteydessä. Selostajaksi ehdotetaan toimittaja L. Nurmi Rautatiealennus uintimestaruuskilpailuihin. Tautatiehallitukselta päätettiin anoa 25 % alennus liiton uintimestaruuskilpailujen osanottajille , Tikkurilan Kajastuksen tiedustelu. Kuultiin Tikkurilan Kajastuksen kirjeeilinen tiedustelu, voiko liiton jäsen samanaikaisesti kuulua kahden eri pii rissä toimivan liiton alaisen seuran johtokuntaan,toimien toisessa puheenjohtajana,toisessa rahastonhoitajana. ~ Päätettiin ilmoittaa, että liiton säännöt eivät tällaista mahdollisuutta kiellä,joten asian jäjrjestely on seurojen sisäinen kysymys,johon t liittotoimikunta ei voi puuttua Talviurheilujuhla Kuultiin Tampereen piirin ilmoitus,että piiri hyväksyy talviurheilujuhlien ajaksi 25_26/2-39. Bimrålle päätettiin tiedoittaa,että myös 24/2: 39 on hyväksytty juhlien ohjelmansuorituspäiväksi Kutsu. Kuultiin kutsu kansanvallan päivilie Turkuun. Annettiin toimistolle valtuudet lähettää edustaja,jos henkilökysymys järjestyy Toimiston aukiolo,juhannuksen jälkeisenä lauantaina. Toimisto päätettiin pitää suljettuna juhannuksen jälkeisenä lauantaina 25/6.

4 Ltk 26/ Ulkomaisen kirjeenvaiht~ian palkkaaminen. Lähetettiin talousvaliokuntaan harkittavaksi,olisiko toimistolle annettava valtuudet tilapäisen toimistoapulaisen palkkaammseksi ulkomaista kirjeenvaihtoa varten Pääsykorttien voimassaoloaika. Päätettiin,että v liittoneuvoston päätöksen perusteella liittotoimikunnan,naistoimikunnan,jaostojen jäsenten ja liiton toimitsijain pääeykortit urheilutilaisuuksiin ja juhliin ovat voimassa seuraavasti: 1) liittotoimikunnan ja naistoimikunnan jäsenten sekä liiton toimitsijain kortit kalenterivuoden kerrallaan, 2) jaostojen jäsenten jaostojen toiminta-ajan Olympialaistakuumaksujen takaisin maksaminen. Merkittiin,että kolmansien työläisolympialaisten takuumaksuja on suoritettu takaisin mk 48,049:85. Kun liitto suoritti sanottuja maksuja olympialaiskomitealle mk 7l,322:-,ovat kurssitappiot mk 23,272: Avustus naisten P~iulahden kursseille. erkittii n,että opetusministeriö on päätöksellään ilmoittanut myöntäneensä Työväen Urheiluliitolle raha-arpajaisten voittovaroista 25,000 mk avustuksen naisten voimistelu- ja urheilukursseja varten Nastolan Pajulahteen. Selostus varojen käytöstä on jätettävä sanotulle ministeriölle ennen 1 päivää maaliskuuta ~anomalehtimiesvierailu. Annettiin toimistolle valtuudet järjestää kansanvallan päivill e Turkuun saapuville ruotsalaisille sanomalehtimiehille vierailu Lahdest a Pajulahden voimistelukotiin ja takaisi n sekä huolehtia vieraiden ruokailusta ja majoituksesta matkan aikana TUL-Norjan AlF yleisurheilumaaottel~ioukkueen valinta. Yleisurheilujaosto anoi,että sille myönnettäisiin oikeus yhdessä valitsijamiesten kanssa ensi keskiviikkona suorittaa TUL-Norjan AIF yleisurheilumaaottelujoukkueen valinta. An~mukseen suostuttiin sillä edellytyksellä,että jaoston ja valitsijamiesten valinta on yksimielinen. Jos erimielisyyttä esiintyy,on asia siltä osaltaan alistettava liittotoimikunnan ratkaistavaksi. v~~

5 TOIMI S TO T V, N TALO SS A TYOVÄEN URHEILULIITON T.A 1'1 J) ~ 12 ~ ~ l\l J) \: U l\l T.A ~. Y. TAMPERE 297/6. Tampereella 'ryöväen Urheiluliitto.!ielsinki 0 Ilmoitamme täten kohteliaimmin, että piiri toimikunta on hyväksynyt esityksenne ~iiton talviurheilujuhlan viettämisestä '1 1 ampereella tulevan helmikuun 25 ja 26 p :nä täällä l'a.mpereella.. Odottaen lähempiä maaräyksiänne ja mahdollisia ehdotuksianne k.o. Juhlakilpailujen järjestämisestä merkitsemme työläisurheilutervehdyksin: '[yöväen Urheiluliitto ~amp~l~een p'iirik~nl.. r. y.

6 SÄÄNNÖT ~.,----- VaI t t e r M ä k elä n lahjoittamalle" VIE S T I - H A ARI K K A " nimiselle kiertopalkinnolle. 1. Kiertopalkinnon tarkoituksena on elvyttää viestinjuoksuharrastusta T U L :n.. alaisissa seuroissa ja edistää osaanottoa T U L :n A-sarjan mestaruuskilpailuihin. 2. Kiertopalkinnosta kilpaillaan vuosittain T U L :n AAsarjan mestaruuskilpailujen yhteydessä 4 vuoden aikana ja kilpaillaan palkinnosta ensimmäisen kerran v.i938 Turussa seuraavilla matkoilla. 4+IOO I500 viesteissä. 3 Pisteet kiertopalkinnosta lasketaan seuraavasti: I tila 7 pistettä 2.5 p, 3. 4 p p p. ja 6. I pistettä.pisteitä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan loppukilpailujoukkueet, kuitenkin vain yhden joukkueen tulos samasta seurasta kullakin matkalla. 4. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka saavuttama yhteinen pistemäärä on suurin,pisteitten jakautuessa tasan ratkaisee joukkueiden - - parhaat sijoitukset ja sijoituksien mennessä tasan ratkaisee pidemmän viestin sijoitus.voittaja on velvollinen säilyttämään kiertopalkinnon hyvin ja toimittamaan sen kaiverrettuna seuraaviin T U L :n A~sarjan mestaruuskilpailuihin. ~. Kiertopalkinnon saa omakseen se seura,jonka neljän vuoden J~ kana pistemäärä yhteenlaskettuna on suurin. saavuttama

7 6. Näistä säännöistä voidaan poiketa tai muutoksia tehdä ainoastaan lahjoittaja VaI t t e r M ä k elä n ja 1 i i t t 0 toi m i kun n a n suostumuksella. Näitä sääntöjä on laadittu 3 yhtäpitävää kappaletta, joista yksi seuraa kiertopalkintoa,yksi jää lahjoitt jalle,yksi 1iittotoimikunnalle J. lj)-if öväen Ur iluli' (\ r.y: ~~.

8 Kokous 27/ l?öytäKirja. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa kesäkuun 27 pna 1938 pidetyn kokouksen pdytakirja. Saapuvilla olivat U.Rinne (27) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (~6),K.A.Vuori (25), E. K. Kalervo (25), O. Suvanto (24), A. Lesldnen(26),J.Erjama(13) ja Taimi Taisto(26), seka liiton toimitsijoista taloudenhoitaja Eero KauKinen. Viimeksi mainittu toimi sihteerinä. 1. Luettiin ja muutoksitta hyväksyttiin edellisen 20/6-38 pidetyn liittotoimikunnan KokoUKsen pöytakirja Kilpailuluvat. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : 31/7-38 yleisurheiluseuraottelu Herajoen Yritys-La~~ilan Nousu. 3/7-38 seuraottelu uinnissa Viipurin Työvaen Uimarit- Helslngin Tydväen Uimarit ehdolla,että jaosto puoltaa Yleisurheilumaaottelun Norja-Suomi jouklmeen valinta. Hyväksyttiin yleisurheilujaoston ja valitsijamiehistdn toimittama valinta,jonka mukaan Norja-Suomi ylelsurheilumaaottelujoukkueeseen ovat tulleet valituiksi seuraavat henkilöt: 100 j 200 k ' t' HKY a m se? Vles lt Alpo Savolainen/ja Unto Luoto Vihdin Isku. 800 m Reino Lehti Salon Vilpas ja Pentti Vansen TKT m Lauri Korppi Kuusankosken Pun- tl' J'a Ville Saarinen Lohjan Louh i ~ 110 aitaj. Väinö Lehtinen Helsingin Kullervo ja Viljo Savola Turun Toverit. Korkeushyppyyn Väinö Lehtinen HK ja Into Nummelin Nokian Pyry. Pituushyppyyn Väinö Lehtonen Kuusankosken Puhti ja Arvo Karttu TKT. Voikan Viestii Seiväshyppyyn Paavo Marttelius/ja Einar Aronen Porin Pyrintö. Keihäänheittoon Erkki Autonen llintän Valo ja Tapio Rautavaara Oulunkylän Tähti. Kuulantyöntöon Osmo Thilman Kymin Urheilijat ja Risto Lindfors Karkkilan Sisu. Linkopallonheittoon Akseli PulkKinen Ko t kan Kisailijat. Helsingin Kisa-Toverien iltakilpailujen 27/6-38 jälkeen toimittaa valitsijamiehistö valinnan puuttuvasta miehistöstä. Tällöin valitaan kiekonheittäjät ja lisäedustajat 1500, 400 ja 100 metrin matkoille viestit huo-

9 Ltk 27/38-2. mioiden. ~aaottelujoukkueen suuruus tulee olemaan 26 henkilöä,joista yksi on johtaja. Puuttuvan miehistön valintaan liittotoimikunta antoi samalla tavalla määtitellyn valtuuden kuin aikaisemmin 20/6-3b tehty päätös osoittaa Yleisurheilujaoston edustaja maaotteluun. Hyvaksyttiin jaoston edustajaksiyleisurheilumaaotteluun Poriin Eino Salminen,joka toimii kilpailuissa ajanottajana ja tuomarineuvoston jäsenenä. Salmiselle maksetaan paivärahoina 250 mk. ja matkakulut Norjan ATFn esitys Paul Pedersenin kilpailemisesta Suomessa 30-31/7 T Uintijaostoon lähetettiin Norjan AlFn kirje pvm.20/6-38. Kirjeessä esitetään tarjous Paul Pedersenin kilpailemisesta Suomessa liiton uintimestaruuskilpailuissa I 30-31/7-38 ylöspitoa ja 40 kr matkakorvausta vastaan. Samalla ilmoitetaan Norjan AIFn uintijaoston jäsenen Lars Akelseni~ vierailusta Suomeen. Vierailu tapahtuisi ~8/7-1/8-38 valisena aikana. Liittotoimikunta päätti samalla ilmoittaa jaostolle,ettei se pidä mahsollisena eikä sopivana ulkomaalaisten kilpailemista liiton mestaruuskilpailuissa,joten uintijaoston olisi ilmoitettava seuroille Pedersenistä tehty tarjous mahdollista kilpailujen järjestämista varten joko ennen me taruuskilpailua,tahi sen jälkeen Norjan ATFn ilmoitus yl~isurheilujoukkueen johtajista ja miehistöstä. Merkittiin kuulluksi orjan AlFn kirje 20/6-38,jossa ilmoitetaan yleisurheilujoukkueen (AlFN) johtajiksi liiton puhemies Arthur Ruud,sekä Eugen Kristiansen. Kirjeessä ilmoitetaan edelleen,että toveri Arthur Ruud yleisurheilumaaottelun (4-5/7- Porissa) jälkeen matkustaa Helsinkiin neuvotellakseen erinäisistä kilpailuasioista vv varten ~gttgi H~t Toveri Ruudin vierailun johdosta päätettiin jättää lähemmät toimenpiteet toimiston huoleksi.liiton puheenjohtajat Rinne ja Heiskanen valtuutettiin neuvottelijoiksi oikeudella tarjota toveri Ruudille ateriat ja käynnit nahtävyyksiä katsomassa. Ayöhemmin 24/6-38 päivätyssä kirjeessä Norjan AlF ilmoittaa vielä uudelleen yleisurheilumaaotteluun 4-5/7-38 Porissa matkustavan joukkueen johtajiksi edellämainitut henkilöt ja kilpailijain luvuksi 18 henkilöä. JoukkueK matkustaa perjantaina 1/7-38 Oslosta ja Saapuu Turkuun 3/7-38, Turussa huolehtii Työväen Urheiluliitto vastaanotosta. Merkittiin kuulluksi.

10 Ltk 27/ HKTn maratoonille 18/ 9-38 ilmoitetaan Ranskasta osanottaja. Federation Sportive et Gymnique du travail ' ilta saapuneessa kirjeessä 21/6-38 ilmoitetaan, että HKTn maratonille 18/9-38 l ähetetään yksi juoksija, jonka nimeäminen toimitetaan myöhemmin. I erkittiin kuulluksi ja ilmoitetaan asianomaiselle seuralle tiedoksi Pyöräilyneuvojan valinta. 8. Pyöräilyneuvojaksi päätettiin valita Kalle Paananen Porvoon Veikoista. Samalla annettiin pyöräilyjaostolie valtuus suunnitella ja toimeenpanna pyöräilyneuvojan matkaohjelma aikaisemmin vahvistetun kustannusarvion puitteissa Pyöräilijäin valinta pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin. Pyöräily jaosto ilmoitti, etteivät h~lsinkiläiset seurat ole halukkaita järjestämään katsastuskilpailuja edustajain valintaa varten pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin muutoin kuin siten, että liitto avustaisi seuroja mk : n avustuserällä. Liittotoimikunta päätti palauttaa edustajain valintaa koskevan asian takaisin jaostoon ilmoituksella, ettei liitto ole koskaan suorittanut korvauksia katsastus-, eikä valintakilpailujen järjestamisestä,eikä liittoto~mikunta voi nytkään poiketa aikaisemmin tehdyistä paätöksistä. Jaoston ja valitsijamiesten on toimitettava valinta ilman kaksastuskilpailuja, ellei sellaisia ilman korvauksia voida järjestää Ruotsalaisen sanomalehtimiesvierailun vastaanotto. Ruotsalaisen sanomalehtimiesvierailun johdosta 4/7-38 päätettiin siirtää 19. Samalla määr ättiin, että liiton puhemiehet huolehtivat tervehdyspuheen pidosta Lahdessa ja Pajulahdessa. Talouavaliokunta esittää, että liittotoimikunnan jäsnet runsaslukuisena osallistuisivat vieraiden vas~aanottoon Toisen jaostosihteerin toimen täyttäminen. Ilmoitettuun maaräaikaan mennessä olivat seuraavat henkilöt hakeneet toisen jaostosihteerin tointa: 1. Rudolf Knuutinen Lauritsalasta,palkkavaatimus 1, 800 mk. kk:ssa 2. Unto Aalto Helsingistä, _11-2,700 II II 3. Yrjö Haapanen Lahdesta, -11-3,000 II II 4. Toimi Virtanen Inkeroisista, _11-1,800 II II 5. Yrjö A. Helenius Turusta, _11-2,200 II II 6. Toivo.~ää t tä Raumal ta, _11- ~,300 II II 7. Kosti Ranta Karjaalta, _11-2,700 II 8. Thure Ahlgvist Kiviniemestä, _11-2, 100 II " "

11 Ltk 27/ Artturi Henrik Kiltti Ylöjärveltä, palkkavaatimus 10. Rei no ieminen Bämeenlinnasta, _11-1,800 mk. kk : ssa 1, 800 " 11 Liittotoimikunta paätti jättåä asian p6ydälle ja pyytää talousvaliokunnalta lausuntoa hakijoiden sopivaisuudesta po. toi meen Apurahojen jako Pajulahden kur~seille ja Hyväksyttiin naistoimikunnan esitys apurahojen jakami seksi naisten voimistelunohjaajien jatkokursseille osallistumista varten 15 henkil6lle. Jaettavan apurahan suuruus on 300 mk. henkil6ä kohden. Niinikään hyväksyttiin naistoimikunnan esitys tyttöjen ohjaajien alkeiskurssin apuraha-anomuksista. Esityksen mukaan jaetaan 19 kappaletta 400 mk:n suuruista apurahaa. Yksityiskohtainen luettelo kumpaisenkin kurssin apurahain hakijoista liitteessä. Punaisella alleviivatut henkil6nimet ovat apurahain saajia Ulkomaisen kirjeenvaihtajan paikkaaminen. Byväksyttiin talousvaliokunnan esitys, jonka mukaan toi~istolle annetaan oikeus suorittaa 1, 000 mk :n korvaus suoritetuista kaännös-ja 'kirjeenvaihtot6istä kuluvan kesäkuun ajalta. Tämän suorituksen jalkeen ei kay tetä apua toimiston ulkopuolelta sanottuihin tehtäviin, ellei liittotoimikunta myöhemmin toisin päätä Pohjoismaiset sos.-dem. Naistenpäivät Helsingissä Na~stoimikunnalle lähetettiin S. Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton kirje pvm. 27/6-38, jossa esitetään kutsu osallistumaan Pohjoismaisille s s. -dem. Naistenpäiville Helsingissä ~äivien avajaisjuhla pidetään qelsingin työvåentalon juhlasalissa klo 20. Naistoimikuntaa pyydetaan esittämaän henkii6j(, jonka liittotoimikunta voisi nimetä edustajaksi sanotuilie päivilie Kiitosadressin jattäminen Tasavallan Presidentille ja rouva Kallioll~, Naist oi mikunnan huoleksi jätettiin kiitosadressin teettaminen Tasavallan Presidenttiä ja rouva Kalliota varten, samaten Kuin muut... siitä johtuvat toimenpiteet ~,~uistolahja kansanedustaja Aino LehtokoskelIe Oikeutettiin naistoimikunta ostamaan ja kansanedustaja Aino LehtokoskelIe jättamään sopiva muistol~hja Pajulahden PUOI:S~. Vakuudeksi: &~ ~ /1 --

12 Naisten voimistelunohjaajien jatkokurssien apuraha-anomukset """""""""";;j~~~~~::::"i;:;:;~~;:""~::~~"~. Ei ir i.kunta ja seura Hakijan nimi Onko sa.anut aikaisenun. lausunto Etelä-Saimaa Tainionkosken Tähti :- Vuoksenniskan Vesa Tilda Mölsti ei ennen Piirin nais~aosto 2 apurahaa. puoltaa puoltaa puol taa Etelä- Savo (,(. Ranåasålmen Nou~ ei ennen Kymenlaakso tcuopi-2. ~atariihafi Hei p a &-----~-~ ~~a.a.1.~ -.c:~ a.r:.l.rlell Varkauden Tarmo Helsinki H : Q in Ki sa-tover i t H9.me Riihimäen Kiistaveikot Porvoo Porvoon Veikot Tamp ere Helvi Laitinen lv ir jam Korhonen tieno.; unkkila ei ennen ei ennen :- e i ennen T:=een Kilpa-Veljet Lea Helander :- T:reen 3tikenet :- T:reen Toive :- T:re en Yritys 2 apurahaa ei ennen - T:re en T~öv.Naisv. Anna Veckman : - iv'iessukyls.n Tov er i t Ida Salmi jtirvi ei enne:n Lauttakylän Pyry Aune Ran tanen ei ennen puoltaa Pqhjanmaa Vaasan Tov er i t Elsa Lund :- puolta!l Stj tirnan,pietarsaari Eva Olin ei annen

13 hatkoku~ee1en apuraha-anomukset. Var s inais-3uomi Turun Voima Anna-Liisa Aro :- puoltaa Maarian Kisa-Veikot Eila Mondolin ei ennen puoltaa lviaar ian Pyr ki vä Vi ipuri Vi ipurin Ryhti Veikot, Viipuri Helvi Lehtovirta ei ennen : :- V:rin Työ v.naisvoim. Aune Närhi ei ennen Tyttöjen oh ' ae 'ien alkeiskurssin a uraha-anomukse t Keski-Suomi Ke uruun Toverit Etelä-daima a Lappeenr annan T.U. lielsinki ~a inionkosk e n Tähti ei ennen ei ennen puoltaa H:gin Visa Käpylän Kun to Hel mi Jokinen Eil a Heino ei ennen e i ennen Häme~~.. ~~~. Riihimäen ~iist av e i k ot flarj al a Sortavalan Ponnistws Annikki Puha kka Helylän Voima ~-c/4~. ei ennen e i ennen e i ennen Kuopio Joensuun Yri tys K;n icisa veikot Iisalmen Työv~Urh. Poh j.a.r).maa, himangan ROlma Ykspihla j an Ri cnto Länsi-Uusimaa Aino Kankkunen Vi i vi P[',lonen V<:tppu Holle :- ~m.300;- ei ennen e i ennen ei ennen ei ennen ei ennen.

14 Tyttö j en ohj aa jien nl ke iskurssin apu r ~h a - anomuks e t Pajulahdcssa Pi iri kun t e~ j C', s eur a Haki j E-~ n nimi Onko ennen s a ~ut l'i ir in l a usunto KYHienl aa k so Lymin Urheilija t Me tsolan Kiri Kuusankosken Puhti Pirkko J ~m s ~ Katariinan Re ipa s Popinni emgn Ponnistus Tamper e lvic s sukylän Tov eri t Tyyn rc. rculmakorpi oi Gnnen ei enn en ei ennen e i ennen e i Gnnen ei onnen e i ennen Var sinai s-suomi Ma ar i an Kisa -Vei kot Turun Voima Salon Vilpas Geiju Nordblom l:ial me E r kkil ~ ei ennen e i ennan ;+ ss t akunta Porin Pyrintö 6 4:=~ e i ennan

15 '01 ous 28/38. Työväen Urheilu 'iton Liittotoimikunnan elin~issä li'tod toinistossa heinäkuun 5 pnä lq38 pide yn kokouksen rc: t::lyirja. Sa puvi la olivat U. inne (2q) Y>l" jc'ltajan!:».:::::. eiskanen (27),Y.A.Vuori C n 6),':.K. Ka ervo (0('),n.3uvanto (25),A.Leskin. '27, Co.Erjaffif> (l/),t.r. ilppula (17 ja Taim' Taisto (n7,qpkä liiton toi4iteijoista talou ~en~oit ja Eero Aa '~inen. Viimeksi m~inittu to'! i sihte rinä. t Fc!t~kir.7 a. 1 ~. idetyn liit Lupttiin ja muutoks'tta hyväks ttiin edellisen?'7/ totoimik~nn! kokouksen pörtukirja. 2 S. 4~5. Kilpailuluvat... yönnett' 'n qeuraavat kilpailuluvat : 2.7. jalkapallo-ottelu Fangon To 'erit-taalintehtaan J~ntevä, _ '/alk akosk n Koskenpöjat _.. utalan Vir:'. (~Cl elli:.rr:dni tut luvat ehrlo 1.0 että j~osto puol tga) ~es&p~llo-ottelu naisille 'alk akosken Koskenpo'a -Tampereen Toiv~ 2.7. _11_ It TKr - Lap eenrannan Työv. Trhe i] ijat, 3.7. painiseuraotte u Valkfrakosken Koskenpo'at-Viialan Pyr', kadsallin 1: pyträilykilpai u 5 km.matkalla kansainvo.liqten yl.isl~leilukilpailuj n hteydessä Tamperepn '~itys, y eisll~rei useuraottelu Savonlinnan Jyr'-Kuopion "isa-veikot, ~5.7. kans'11iset leisur~ ilukilp~' ut Voikan Viesti, kaikki edellhmainitut luvat eldolla,että jaostot puoltavat yleisurheiluseuraott lu Punka aitumen Tuisku- Tu~ppi ~n Raiv~ajan Veikot ehdolla,ettl jaosto sekä piiritoimikunta puoltavat anomusta jalkapallo-ottelu Savonlinnan Jyr;y - Kuopion Yisa-Veikot, II atkc.linpual nnukset. ~erkittiin,että Rautatiehallitus oli t htyj n ano~usten perusteella myöntänyt 25 c':. alennuksen yksinkert.lippujen hinnoista matkoille,jotka ovot tttt'koitettu seuraavia tarkoituksia varten: 1) N stolassa 21-30/8 järjestettäviä nyrkkeilynohjaaja_ ja tuomarik.ul'ssien 0 onottajien matkaa ve:rten, 2) Ta tolassa ~O/8-4/~ ju:rjestettavien painiohjaaja-ja tuomarikurssien osanottajille, 3) Pestolassa 5-18/9 jt:.rjestettävien miesten voimistelunohjaajakurs_ sien osanottajille, 4) TampereQlla 20-21/8 j&rjcstettävien liiton pyöräilyr~estaruuskilpai_ lujen osanottöjille, 5) Turussa 30-31/7 jerjestettävipn liiton A-sarjan uintimestaruuskil_ pailujen osanottajille. =dellämainituista rautatiematkalippujen h;rta-alennuk~=~ta TTJL-l,(less. iiton seurojen ja jäsenistön ti toon. ilmoitetaan 4 ~ ~mpereen Yrityk~en matka Tallinnaan 28-25/ Kuultiin Tampereen Yrityksen kirjallinen selostus metkasta lallinnaan

16 Ltk. 2 / / Yrityksen jäseniä oli sanotulla kilpailumatkalla 116 henkilöä j a huvimetkailijoita lisäksi 9 henkilöä. Kilpailut 0 ivat Tallinnan Töölissbord UhinEin ~a rit ksen jäsen en kesken yleisurheilussa,palloilussa ja nyrkkeilyssä. Sjtäpaitsi mies-ja naisvoimistelujoukkueet,sekä pikkutyttöjenj a pikyupoikien voimistelujoukkueet Yrityksestä esiintyivät. Yrityksen joukkueiden pääjohtajana oli mrtkalla Arvo Flinck ja toisena johtajana Eino Lindholm. 5 t Aimo Birkmanin erottaminen liiton jäsenyydestä. Tampereen Yrityksen jesen \imo Birkman päätettiin erottaa liiton jäsenyydestä yhden vuoden ajaksi 5/7-38 alkaen. Birkman oli 30/5-38 Tahme en Työ väentalossa järjestetyssä i tamassa es i tynyt epäurheilumai sest i ja työl äisurhei ua a entavasti,josta hän n s euransa esitti rancaisnavaksi yllämai nitul a ~valla ja johon esitykseen myöskin TIP~:n Tampereen Piirikunta oli yhtynyt. 6 : Iisveden Kisatoverien uuden talon ava.iais,juhla B. Päätettiin lähettää kirjallinen onnittelu Iisveden Kisatoverei1le 10 päi väksi heinäkuuta,jolloin seurc vi ttää uuden talonsa avaj~isjuhlaa. 7 ~ Ylei sr.adion j moitukset mestaruuskilpailujen radioi nista. l'erkittiin kuul uksi,että O.Y. Suornen Yleisradion Reportaashiosasto ilmoitti vara"nneensa 10 min. älkiselostuksen mmruudaiksi lauantaiksi 20/8-38 t,.tyväskylässä sllori tet tavie~isurhei ume s ji.aruuskilpflil ujen selostamista varten ja "niinjkää.n 10 minutin jä1kis lostusajan samaksi päiväksi Tampereella suoritettavien liiton pröräil m p staruuski1pqilujen selo~t mista varten radiossa. Ese isen selostuksen antajaksi on hyväksytty Väinö Kauranen Jyväsky ästä ja jäl1{i.rre.is n s010stajöksi Toivo ~~~a sner Tarr1pereelta. Sunnuntai1- le 21/8-38 e:' r,lyönnetty erikoista jälkiselostusta kumpaisestakaan paikasta, vaan kehoi tpv,an tulokset antamaan studioon urheilukatsauksen esi t4. äjäl1e. Sa~.aikaisesti ilmoitettiin,pttei ~auhavalla järjpstettäviä yleisurheilumestaruuskilpailujcl voida radioita ja että 30-31/7-38 Turussa suoritettavista uintimestaruuskilpagluista vain ensimäisen p~ivän ~B~ P O/7-) tulokset ~ voi esittää erikoisena jqlkiselostuksena,~ että suunnuntaina suor~ettavat kilpailut jäävät urheilukatsauksessa selostetta ~ iks i. Koska edellämainittujen mestaruuskilpailujen radionnin järjestely oli Yl eisradion Reportaashiosaston taholta oli kohda~nut vns~a,eikä liiton toivo~uksia oltu huomioitu,päätti liittotoinikunta valtuuttaa toir.iston neuvottelemaan asianomaisten kanssa liiton arvokilpailujen radioimisista. :e~"[:e::i.: Teuvotteluissa pyritään SDamaan arannusta myöskin urheilukatsauksien esittämistä koskevaan nykyiseen käytäntöön,jonka mukaan vain porvarilliset henkilöt ovat ketsa sien esittäjinä. 8 v. Joismaisiin pyöräilymestaruuski pailuihin Köpenhaminaan. Pyöräily jaoston ja valitsijamiesten yksimielisestä esityksestä l ittotoimikunta p~ätti valita seuraavat pyöräilijät liiton edustajiksi 14/8-38 suoritettavr n pohjoismaiseen pyöräilymestaruu Q kilpailuun Köpenha:ninassa : A.Koskenvesi Työväen Pyörä-Veikot HelRinki, 3.Jalonen Toukolan Teräs ~elsinki, T.Helminen Turengin Sarastus Turenki ja L.Rae Turun Toverit Turku. Vararrliehiksi nimettiin samalla L.Kuoppala Kouvola ~ Pojat- seurasta ja

17 Ltk. 2R/38-3. T.Laakso Telsingin Työväen Luiqtelijoista. Joukkueen "ohtajan valinnan liittotoimikunta päätti jättää myöhäisemmäksi. I:erkittiin,ettei valitsijamies V. Korkolaiselta oltu saatu mi käänlaista vastausta kirjalliseen tiedusteluun, joten liittoto rnikunnan pävtös perustnu kahden valitsijamiehen ja j~oston yksimieliseen kanranottoop~ valinnasta Toise~ jaostosihteerin toimen tfyttäminen. Edel isestä liittotoimikup~an ~okouksesta pöydälle jäänyt toisen jaostosihteerin toimen täyttän.istä kosk va asia otettiin uudell er '<äsi teltäväkei. Jaostosihteerin tointa olivat hakeneet Rudolf Knuutinen.auritsalasta,Unto Aalto Helsineistä,Vrjö aapanen Lahdesta,Toimi Virtanen Inkeroisist~, rjöa. Helenius Turusta,Toi 0 ~ jättä aumalta,kost" Ranta Karjaalta, Thure Ahlq 'ist Kivin "e lestä,artturi Henrik Kiltti Yl"järveltä ja J:teino Nieminen Hämeen innasta edellisen kokouksen pö täkirjrssa ~inituin palkkavaatimuksin. Talousvaliokllnta py dettynä lausuntona esitti,että liittotoimikunta valitseisi toimeen iiton jäsenen Toivo ]&~tän Raumalta 2,300 markan kuukausipalkalla. Liittotoimikunta ksimielisesti hyväksyi talousvaliokunnan esit k- sen Työvhen Ak.utemian apurahain.1a.. o. Liittotoimikunnan päätöksen mukaan oli i~ oitpttu kaksi a ~OCO merkan suuruista apurahaa h~ettavaksi Työväen Akptemiassa tepahtuvaa opiskelua vsrten ukuvuotena v':ä3.räaikaan mennessä oli hakijoiksi "lmoittautuneet seuraavat henkilöt: Leo Vc.htikylä Paimion lskusta,""'lrna Pyykönen Viipurin Ryhdistä,Aune Silva t S von innan Jyrystä ja Aimo _\sser Aartelo Kymintehtaan Kisasta. Talousvaliokunta esitti apurahat annettavaksi ~une Si]v~stille avonlinnan :!yr stä ja Leo V~häkylälle Paimion skusta. Li~ttotoimikllnt~ hyväksyi ksimielisesti ta ousvaliokunnan es't ksen. 11 ~ ;Tor.ja 1 aisten "degaardin ja Börresenin. sekä eestileisen Uhan ki lpailumat- 1-at åuome"~a. :erkittiin,että norj,=,laiset ~Tleisurheilijat S.Cdegaard ja A.Börresen yleisurheilumaaotte Ufl jä1keen kilpailevat Belsin-.::issä 6/7-38 e sine:in Kotkien kansainvälisisssä yleis ~h i uki pailuissa j~ Kotkassa Kisaiijat-sellran ~rrjprtiimis"ä kansginvälisissä leisurheilukilpailuissa. 3delläm inittuj in ki - nai.luihin on ilmoittautunut myöskin eest " äinen ~ Reei[l(;( d TJ?a,~()lle liittotoimivnnt'1 ede liomainittujen lisäksi on m öntän t ki a.iluoikeur1en maa c."'ne. 3ec::tiläinen R. ba kilpailee Tamperpella T9llinna Tnclissbord ljhingin " ja T,mppreen Yrityksen välisessä seuraottelussa seuransa edustaj~na. 12 ", l~zuvottclut >Tor.1an AlF:n kanssa vv kilpailuohjelmista 'orjan AlF:n puhemiehen toveri!~ttur ~uunin saapuessa Helsinkiin neuvottelemaan kilpailuohjelmista vv varten,päätti iittotoimikunta 3ntaa valtludet edustajilo en p~ätöksen tekemistä v&rten seuraavissa ~aaotteluissa: :':leisurheilumaaotte ut,nyr<keilynaaottelut,painimaaottelut,hiihtomaaotte ut ja ja ~ar811omaaottelut. Samalla määrät ti in, että taloudenhoi t,;!j c Eero Kaukinen liiton puhemiesten ~rho Rinteen ja Arvi =.HeisKasen lisäksi osallistuu po.neuvotteluihin liiton edustajana.

18 Ltk. 28/ ~ Uintimaaottelun Horja - uuo! i jär,jest2..r:1ine:n, åätetty siirtää myöhemraäksi. Liittotoimikunta p~ätti htjä talousvaliokunnan esitykseen Norja - Suomi uintinaaottelun jurjestämisessä vv.1938-l939. Talousvaliokunnan esityksen mukaan ei ljitto talou~ellisten n3kökohtien perusteella voi tän~ vuonna tehdä ro~j~n AIF:n kanssa sopimusta uintimaaott lun järjestrunisestä Oslossa tenävuonna ja sitä seuraavan aaottelun jär je t"r n ; sestä Suomessa vuonna 1939.! ikäli olosuhteet m~röhemmj n ovat suot lisammat otetaan asia uudelleen valmisteltavaksi j~ äätettäväksi. Liittctoimikunnan tekemää päätöstä vastaan takxh JlU pyysivb.t eriävän mielipiteensä merkitä pf täkirjaan liittotoimikunnan jäsenet O.Suvanto ja A.Leskinen,ol en he sillä kannalla,että maaottelu uinnis... sa orjan ja Suomen Työväen Urheiluliittojen kesken olisi pitänyt järjestää uintijaoston ecityksen mukaan. 14 f 467. Tili Kuusankosken Fuhdin järjestämistä nainimestaruuskilpaölluista 17-18/4. Hyväksyttiin Kuusankosken Puhdin lähettämä tili painimestaruuskilpaölluista 17-18/4-38. Kilpai ujen tulot olivat mk ll. 192:-,menot mk 5,204:70 ja. ylijäämä mk 5,987~50. Vlijääm&stä on liitolle tilitett 25 %,eli mk 1,496: g A. TUl'1l'1e linin ki lnailulciel toa ko~keva '" Ria. Liittotoimikunta päät i kehoittaa ~leisurh~ilujdostoa tutkimaan kiireellisesti A.rurnmel; in kilpeilemista koskevan asian,koska po.henkilö vc.stoin annettua kilpailukieltoa oli osallistunut liiton viestijuoksumestaruuskilpailuijoin Turussa. Tutkimuksen tulokset ovat mahdollisemr!1an nopeasti ilmoi tetta VB ~iittotoimikunnalle: 16 r Liittotoinikunnan seuraava kokous. Liittotoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää maan~ntaina 11/7-38 klo 21.

19 Kokous 29/38. Työväen Urheilul~iton LiO~totcimikunnan Helsinbissä iiton toimistossa pidet n kokoukse 4 pöytäkarja. Saa uvill oliv U. Rinne (29) puheenjohtao~na, A. Heiskanen, (28), T.H. VilppulQ (18), Taimi Taizto (28), H. Kangas (23), K. A. Vuori (27), E. K. Kalerv (27), O. Suvanto (26), J. Erjama (15) ja liiton toimipenkilö taloudenhoitaja E. Kaukin n j jaostosiht eri O. Helenius, viim maonittu sihteerinä. 1. kokouksen pöj;täkir,ia.. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen 5&7. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 47 ~yönn ttiin seuraav t ki P ilu uvat kaikki ehdoll&, että jaostot puoltavat: kansal_iset uintikilpailut, Forssan ku kansa liset painikilpailut, Veitsiluodon Kisaveikot kansainväline n rkk ilyseuraotte u Kymin Veikot - TallinnQn Tööliss ordi Yhing kansainvälin n n rkk i yseuraott u Viip in Tov rit Tal ~nnan Töö isspordi Yhing kansainvälon n a kap looluottelu Viip on Tou r:.t - Tal innan To öliss ordi Yhing Kansainvälisten kiloailusopimusten tek minen. Päätettiin, koska eräät eurat ovat sopineet suoraan rrlil. Eestin iiton seurojen kanssa se aottelujen toimeenpanosta Su~messa j samoin Eestissä tiedoittaa asiasta ~estin TULlle toivomuksella, että ETL huomauttaisi seuroi 1 en, että sopimukset otte uista on xwexi tehtävä liittojen luvalla t ksellä Päätettiin TUL-lehdessä tiedoittaa liiton seuroille, että kansainvälio-et kilpailusoplimukset seuraotte uista ja samoin yksityisten kilpailijain kilpailumatkoista on järj st ttävä liiton välit kselläx ja luvalla Edustajanvalinta Poh,ioismaisille naisten päivilie. I~oitettiin naistoimikunnan valinneen Pohjoisl~isoll sos.dem. n isten päivi lie Helsingissä edustajaksi RQuha Kett lan. Ilmoitus merkittiin.

20 Liittotoimikunnan kokous (29/38) sivu 2. 6 ~ ITaistoimikunnan jäsenten matka naistenmest<..<ruuskilr~iluihin. KJulti n ~istcimikunnan pyyntö saada liiton kustannuksella lähettää neljä jäsentään Tampereelle seuraamaan liiton naisteh yleisurheilum sta-uuskilpailuja. Liittoto mikunnnalta pyydettiin kullekin matka- ja päiväran,oj n myöntämistä. Samoin kuultiin to i ton py ntö saada kolm lle liiton naist imitsijalle matkakustarinllsten korvaus sajiloin matkasta 30-3l.7~ Tampereelle. Påät ttiin 4 äänell 2 vastaan myöntää yhdelle naist i mikunnan jäsen lie matka- ja päivärahat tarkoitust varteh ja samoin kolm lie naistoimikunnan jäsene11 ja liiton naistoimistijoille matkakustannukset matkaa varten i tto.iuhlapaikka. 7. Kuu~tiin naist imikunnan tiedustelu onko mitään mahdollisuuksia liittojuhlien järjestämiseen Pallokentällä, joka tieduselijain tietoj n mukaan pitäisi liittojuhl en ajalla joutua korjaustöiden ala iseksi. Keskustelussa Vi p ula se osti, että Pal okenttää tull~an korjaamaan j samoin kentän katsomoa, mutta kor austäitä ei nyk;yisten suunnitelmien mukaan kuitenkaan suorilteta vuoden 1940 aj 11a, jote juh at void~a~ v Pallokentällä järstä Pä; tettiin tiedoittaa voimist lujaostolie ja n istoimikunn le edellämainittu tiedoitus~ ETLn edustus Pajulahden kursseill Kuultiin Eestin TULn kirje , jossa liitto ilmoitt a lähettävänsä Paju ahdessa järj stettäville naisten voimis elunohjaajakursseille osanotta~ ksi äsenensä Erna l'ekk n ja järjestettävill paininohjaaja- ja tuomarikurssei 1e sekä järjeste täville miesten voimistelunjohtajakubsseille jäsenensä Osvald Brennerin. Ilmoitus hyväksyttiin. 9 S Selost s neuvotteluista Kuultiin puheenjohtaja ror.jan TULn nuheenjohtajan kanssa. Rinteen selostus neuvottelusta Norj n TlJLn puheenjohtajan A. Ruud~n kancsa~ jossa liittotoimi unnan edustajin olivat mukana puheenjohtaja Rinne ja talou denhoi ta. a kg ukinen. r euvo t te lu sta laadi t tu öytäkirja seuraa liitteenä pöytäkirjaa. Hyväksyt t. in pö täkirjas. a r~~ itut sopimukset ja päätetalojen tiin tied i ttaa ottelusopmmuksista ari jaostoille.

21 Liittotoimikunnan kokou~ (29/3 ) sivu 3. / 10. saanti Horjasta. Rinteen ilmoitus, että norja a'n n Filmar Solli 0 isi tila isuudessa saapumaan Suomeen TUL. mä eno. lask e 'lv jaksi al'lmi- ~a helmikuun aj.:::.ksi v l"er' it tiin hii tojaoston tieduste een asiaa ehdollisesti. l'orjan TULlta. Hiihtojaoston toimenpit~~t hyväksyttiin ja asia päätettiin tiedo i tt.da i ih tojcl cstolle. 11 _ yönnett' in ltor ~an TULI e oikeus saada v l;':h-3... tää kaksi f'lies- ja kaksi n<:.isjäs~ntä:in iiton voirniste1un ' ohtaja- kurssei 1e Pajulo. "teen. SamalI päätettiin ti~doitt~a Pa ju19hden kurssiohje mat jatknvc sti.joi' jan TULol e Torjan TULo II pkiätettiin Iin ttt.ä liittomm Porjois.suomen p.:dniseur jen osoitt et!'\en ~ ohdosta, että liitto voi suunn~t.ella ja j5.rjestää yht ist imintaa Pohjois-Norjan, Poh ~ois-ru0ts'n j Pohjoissuomen työ äispaini seur jen k sken Radioi~isasiat. 13 i. Kuu tiin taloudenhoitaja Kaukisen selostus neuvotteluista o..;jl)orecn Yle'sradion kanssa radiointiasioist. eloctus hyväksyttiin ja liiton toimisto velvoitettiin jatkamaan neuvotteluja iasta edelleen. 14 ~ Yleisurheiluneuvoj" or,i aan. Ilmoitet tiin Norj[n TULn puheen~0"ht3 ja.. A. R\.1udin ilmoi t ta."1een Norjo.n TULn haluavan ensi vuoden keväällii ari liittaa me yleisurheiluneuvojaa neuvontamatkalle Torjaun. Toisen neuvj.ista pit~'s i olla I'llotsinkielcntaitoinen. Toisen neuvojan tehtävänä olisi hu oltaa ne uvontam&tkal la juoksuje n o.astus ja toisen h.. P n opastus. 15 t estin ja kapa1100ttelun edusta.i valinta. Päät ttiin pjytää valitsijamiesten lausunnot jaost n ehdotukseen ~esti jalko.palloliittoott uun v ittavasta joukkueesta kirjeellisesti. Sarr palloilu alla määrt'.ttiin joukkueen suuruudeksi 13 paloilijaa j yksi johtaja. Johtajan valinta päätettiin suorittaa samali kun joukkuekin valitaan HoI' ja-yleisurheiluottel,un muistol h,ja. ber}ittiin sciaduksi Muistolohja yieisurheilu1iitto-ottelll~ta. Poriesa suoritetusta ro~

22 \'11 :: tu / Hels1nki,/;l s. II. ' T. Liittomme teht'v'ks1 jät ttiln vapaaehtoisten li1- kuntakasvatusjärj stöjen kokouksessa Voimistelul itoksessa 8.II.-38 kirjelmäluonnost n laadinta opetusmini teriöön ja oppikoulukomit alle. J"åtämme nämä arv. li1ttonne harkittavaksi, korjattavaksi ja hyväksyttäväksi. e odott.aan arv. vastaustann, jonka toivo saavamme tärr~ kev t lukukauden ku- luessa. Kunnioittaen Suomen Vo1m1stelunopettaj liitto. LJi-/~,..P.A'~~ ~k.f,, vo -'--'

23 ' Opetus i n 1 teriö. P r1n vuoslky n n na on ur e 11 u e 1 tt'jllyt 1n', 'rin., tt ' 91 v1styila s 1 ~9 111 nt vatu tun stet an 91 t' uo 1 a. 1d 'n maa e on t' 'n san oho ut 11 n johiden jou 0 Suo lainan urheilu ' j o n a on tul ut 1h 1 un ohte kai nl d n volttoj n sutta, joita e v 110pojat 0 t 11 n kl1pak ntli1 88 vuttan t..e a "1st~ I!I. t 1st, 9111" mlk' onka n ollut pare paa ainostusta ja myöskin iksl, ett cUntak sv tuksen TO on tullut ne. n t jutuk k nsa s u ess 01 ja tytt os oivasta on urhe11 n 'pltunkem LI! nt sv tu n yhte laeke1 jo 1e 09 ta n n- t sll1 u1uva tt lt on Ilta 111 ta en ~ohto - 11 H 'veten täytyy todeta, ett. l11kuntak v tukeo11 1 valtio 118n t olt ole nnettu it' arvoa, lt' alneemme a 11. n ensi '1 en urnn e ellyt '. T '1 enee e v'st1 11 tak vatusalan vir oja tarkastett a s Tun ouluhal11tu e on joyil t op 1 kou- / 1 uvo n a, ei l11kunt v t ksa 1a 0 eino, v 1 on kysys eat järje tel 'st' he lsen kasvatuksen v stapainona op tu ainee t, jot nnet n k kay m'tt' ~oulun a11 ilta asteilta 11 Ak a j jolla svatetaan pojlst j tytölst' ruumll111sa ti ja hank1ge tl vir lt k nsa1a ei Ihmee111s1ntä s on s, ette! 11ikunt tust anu t valle t r t j 1]8 ole d s "ne 01 utt 81 n 09 yy Yb 'nur1n ur1st 0, ett' nor a11ly 601, op tta.11en r 1- tus1altok lssa, ei 1ilkunt svatuksell ole yl10pettaj ei es m-

24 te 1 1 oppl 1n 1a I!l uo l1t " ett i on tl!!lus j e ti nnettav telu 8 ur el1ub j 6yaopl opetus n t 'ysin erl1 1 e es mlk' tuntu tl 0 jaav n opettajan lt "'n asl l11s1a t el ole rv101da 1 eta koui Suuren 8f" 0 va tl1 ella t '1- t yl v rll4l9tos 1, ja op t- sa l11y9801 s 11 n 1-. ko j inn j t lnen lrun 1 u 11 u- re ln j 1" este t ja kun e st 81' 1 1'1 j tav n u h l1un pyrit 'n 0 a t l 11kun oloj gil e t'e Selvä tl t eto1 t ", t 1n t uj 1'1 ep ih!itn ett 1'111 n 1"j lnen 1 ta. v tu 9.8 1'1 o lt t j. jestl5t pika' ta t9. 88 n.

25 :r 0 U 1 t e un p r nlttel1 kou1ujoitt neet j'rje t't, nt v t se t' ne 'n buo lot Iin U 1"1 1 n ln oppikoulu1 a. 91puoll en, toiv e 1 ltett '1sl1n työn h n- n U I rl u 1a 1aeen 3 11 kunt k satu 8a est1 tel"v e en YUl a 0 s,. kl1nnl t. l1ukentt1en ~B vo t ' r k n- ointl1n. T'" e 1 1e j nuo 1 0 n, onrt 11 tul va suu unte a on i" t Y tun t - ty n tuv. en 8. e n ollut vuos1 yt tuntuv ben 1 1 esti, op 11t ovat 11 r slttun t Jok tu u 1n vl1. 0 alnen 111 n t1~ekentelytqnnln a uu~~... 1, ett' 0 pp1koulujen 10te 'ri yt nuor 1. 0 on 'ku tsunt t 11 1.ulnk onta,-110 Jos 111kuntakasv olla buo. stt v 'lnvastalnen kuin nsaln 11s1a. u n 111 nt v t tt onk t y sva tus pys ty 111 tet'veydell1s 1 ok11 a B 11t 1 1" n j fyy 111 ruu 1.1 t enuoruka1st on T oululs a11 o]lsl 11 '. 1bln ov t '1 kl so1ss? n host 1 en puo t a assa? L:1.1 - solla; jolla l' 'n rytmi V l1te- 1, huoob n 01'- hyv: D, ottei 1'1 30 h n- V 1kutukset n ei 1 1n euj ett' 1'110-1 el ' 8. Tm',-v1 113 lt e r1- p t' ei 9, jo ss m. elv' tl to i -

26 , o ot o j kset, anng 1n y 1 nta tu t o rl sv tt t, J e ö e1d"n plt'!!! 1 vol- 1a j lsl ja 1 henkisell" myöskin Koulu1st s11~ y v t1 ehto ete j 011s1 n;';1d ~1Y811)inen pobja 011 t 08 v lo1ain nsojen ke kuude 8 e, ett' oulujen liiku lot l n lttel11 tu ti urhe11u- 1a ulut r11tt vl1 '11n.,il1 '. lseen? Kouluilla on eu t pystyv't 111!sellä a1s11a. so ' ans t(jjen hoiviin.!ltbien tyl:ss 1 t e u tama n j 1 1n l1lkunt k 8 - j on hel 0 lnnostua ttu jo oulu en p1 1 Slll01n e tulevaisuuteen j 1 "1 t aa il- Siksl Ilekirjo ne t j rj t toltuk ean linnit.. 811n anti t suurernl,,1 01 s, teiu unt en 1 j 'Ml t... ja

27 Kokous 30/38 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 18 päivänä heinäkuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Rinne (30) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (29), T. H. Vilppula l19), Taimi Taisto (29), K. A. Vuori (28), E. Kalervo (28), A. Leskinen ( ~, o. Suvanto (2i), J. rjama (16), H. Kangas (24) ja sihteerinä O. Helenius Pöytäkir,j a. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen 11/7-32 pidetyn kokouksen pöytäkirjao Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : jalkapallo-ottelu Valkeskosken Koskenpojat-Järvensivun Kisa It Taalintehtaan Jäntevä - Hangon Toverit n TPV - Tallinnan Töölisspordi Yhing It Tiutisen Pyrintö - llinnan TöölisspordiltU " " TKV - Turun Kilpaveikot. Valkeakosken Koskenpojat-Korkeakosken Kisaurhot " Metsolan Kiri - Hovinmaan Into nyrkkeilyottelu Kymin Veikot - Tallinnm Töölisspordi Yhing siirto naisten pesäpallo aupunkiottelu Tampere - Helsinki liiton naisten yleialrheilurnestaruuskilpailujen yhteydessäo 3.8. jalkapallokaupunkiottelu Turku - Tampere Turussa Unto Aallon ero yleisutheilujaostosta. Kuulitiin Unto Aa~lon kirjelmä , jossa hän ilmoittaa eroavansa l iiton yleisurheilujaoston jäsenyydestä Valtion urheilu- Wa voimistelulautacunnan pyynnöstä päätettiin hallitussihteeri Arvo Salmiselle, joka Opetusministeriössä esittelee urheilua koskevat asiat, myöntää pääsykortti ka.ikkiin liiton ja sen alaisten seurojen juhliin ja kilpailuihin Radioimisasiat. Kuultiin jaostosihteerin selostus neuvotteluista yleisradion Repo~taashiosaston kanssa liiton uinti-, pyöräily- ja yleisurheilurnest~uuskilpailujen radioselostusten järjestämismahdollisuuksista. ~

28 Liittotoimikunnan kokous 30/38. sivu Merkittiin samalla, että mahdollisuus saada radioinnit edellämaini tuista mestaruuskilpailu'sta myöskin toisena kilpailupäivana, oli siirtynyt edelleen. Velvoitettiin toimisto jatkamaan neuvotteluja Yleisradion kanssa Painimaton osto Pajulahteen. P&ätettiin ~ Pohjanmaan Puusepät Oyltä, Lapua Paju1ahteen 1 ruisolkitäytteinen painimatto 5 x 5 mtr 1 moleskinpeite prima moleskinista : :.;0 1 välipeite 200:- 23 mtr suojamattoa 70 sm levyistä a 45/- mtr.l.035: :- 40 % alennuksella :- kauppahinnan ollessa Mk :- ostaa Vehmaisten Urheilijain osoitepyyntöo Vehmaist~n Urheilijoille päätettiin antaa arpajaisiaan varten niiden Hämeen läänin alueella toimivien seurojen osoitteet, jotka eivät kuulu liiton Tampereen piiriin 'Eesti - TUL jalkapallo-liittojoukkue. Palloilujaoston ja valitsijamiesten P. Ahokkaan ja L. Heinosen sekä A. Pulkkisen lausuntojen perusteella valittiin Tallinnassa suoritettavaan ti*'td jalkapalloliittootteluun TUL - estin TUL sekä suoritettavaan Tallinnan joukkue - TUL kaupunkiotteluun seuraavat jalkapalloilijat: maalivahdiksi A. Ahti Helsingin Kullervosta, puolustajiksi A. Pulikinen Helsingin Kullervosta ja T. Pulkkinen Helsingin Ponnistuksesta, tuki'miehiksi V. Parkkinen KTPsta, R. Valkama Tampereen Palloveikoista ja T. Raunio Helsingin Vesasta, hyökkääjiksi O. Lara TPVsta, Rantanen TPVsta, A. Davidsson Helsingin Vesasta, Helin Turun Tovereista ja A. Nyrövaara Helsingin Vesasta. Yllämainitun varinaisen joukkueen valinta päätettiin yksimielisesti. 3 äänellä 3 vastaan puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätöksen jaoston ehdotuksen hyväksi päätettiin, koska 'Tallinnassa suoritetaan kaksi 0 te1ua, joukkueelle matkaan 1ähtevinä valita neljä varan1iestä. Varamiehiksi hyväksyttiin tämän jälkeen: maalivahtivaramieheksi A. Palmroos, 1W, puolustajain varamieheksi 1~rkkanen KTP (lähtee ma~~a1-1e) ja l(.helsten, D,1KV (varalta, jos joku valituista ei lähtisi matkalle), tumimiesvaramieheksi P. Himberg Turun Tovereista ja

29 Liittotoimikunnan kokous 39/38 sivu 3. hyökkääjähmx varamieheksi Joukkueen johtajaksi valittiin samalla palloilujaoston toivomuksesta palloilujaoston puheenjohtaja Kalle Altti 0 merkittiin valintapäätös muilta osiltaan palloilujaoston ehdotuksen mukaiseksi, paitsi K. Lehtosen varamiesvalinta, johon palloilujaosto ehdotti Andersinia KTPsta. 9. K. Lehtonen, Maarian Kisaveikoista Kuultiin Eestin TULn ilmoitukset että Tallinnan TööLisspordi Yhingin huvima~alla Suomeen voidaan järjestää vain kaksi kilpailua, jonka johdosta TTY toivoo kolmannen kilpailutilaisuuden järjestämistä Helsinkiin ja että Tallinnaan järjestettävän suomalaiseurain huvimatkan ajalla ei suomalaisille voida järjestää kilpailutilaisuuksia, koska kaikki urheilli&entät ja salit ovat kiinni tai korjattavina.,erkittiin samalla, että eestiläiselle TaIIinn Töölisspordi Yhingille on järjestynyt lisää kilpailutilaisuuksia ja että huvimatkan tekevät helsinikiläisseurat HTN, HTNV ja HTL vaikka kilpailutilaisuuksia ei järjestyisikään. Viimemainittu XXKx ilmoitus päätettiin tiedoittaa Eestin Työväen Urheiluliitolle. :lio Liiton alokasnyrkkeilymestaruuskilpailut. Merkittiin liiton alokasnyrkkeilymestaruuskilpailuja määräaikaan hakeneiksi Helsingin Työväen Nyrkk ilijät, Sortavalan Ponnistus, letsolan Kiri ja Tampereen Kilpageljet. Ilmoitettiin nyrkkeily jaoston puoltavan kilpailuluvan myöntämistä Helsingin Työväen Nyrkkeilijöille paaasiassa siksi, koska jaoston mielestä Sortavala on liiaksi syrjäinen paikka kilpailuille ja koska liiton mestaruuskilpailut vat ~issä ja v Tampereella, jonka johdosta nyrkkeilykeskuksista Helsingilla olisi vuoro saada kilpai lut, sekäedelleen Siksi, koska HTN on ollut asiassa aloitteentekijänä. Keskustelussa vastustettiin nyrkkeily jaoston ehdotusta ja ehd.otettiin kilpailulupaa myönnettäväksi joko Sortavalan Ponnistukselle tai Metsolan Kirille. Nyrkkeily jaoston ehdotuksen puolesta annettiin äänestyksessä yksi ääni, joten jaostcn ehdotus hylättiin. Tämän jälkeen suoritetussa toisessa äänestyksessä annettiin Sortavalan Ponniatuksen puolesta 2 ääntä ja Metsolan Kirin puolesta 4 ääntä, joten liittotoimikunnan päätöksellä kilpailujen järjestämisoikeus myönnettiin 'letsolan KirilIe. Päätöksen johdosta ilmoitti E. Kalervo eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

30 Liittotmimikunnan kokous 30/38 sivu Liitto-ottelut Norjan TULn kanssa. Ilmoitettiin yleisurheilujacston hyväksyneen orja - TUL yleisurheiluliitto-ottelusopimuksen uusinnan vuoksiksi ja puoltavan ottelun ajaksi Oslossa. Suomessa 1940 järjes- I tettävän liitto-ottelun ajan määrääminen on jätetty jaostossa myöhemmämsio Jaoston ehdotukset hyväksyttiin. Norjan AlFlIe päätettiin yleisurheilujaoston esityksestä ehdpttaa, että vuosien 1939-&0 liitto-ottelujen ohjelmasta poistettaisiin lmnkopallonheitto. Ilmoitettiin painijaoston hyväksyneen Norja - TUL v suunnitellun toisen painiliitto-ottelun suorittamisen Oslossa ja samoin kamsainvälis~n painikilpailujen suorituksen liittoottelun järkeen. Ilmoitus merkittiin. Ilmoitettiin nyrkkeily jaoston hyväksyneen orj TUL nyrkkeilyliittoottelusopimuksen uusinnan vuosiksi ehdotuksella, että orjan ~IFlta tiedusteltaisiin voisiko Norjan nyrkkeilyjoukkue ottaa osaa kansainvälisiin ny~keilykilpailuihin Vuomessa , jos nyrkkeilyliitto- ottelu suoritettaisiin Helsingissä Nyrkk ei ly3~oston ehdotus hyväksyttiin Liitto-ottelujen kilpailusäännöt. Paini- ja yleisurheilujaoston ehdotettua, etta kussakin li"i tto-ottelussa noudatettaisiin kullakin kerralla sen asianomaisen maan kilpailusääntöjä, jossa kilpailu järjestetään päätettiin tehdä Norjan AIF :lle ehdotus, että.~ "kussakin liitto-ottelussa noudatetaan;sen maan kidlpmiimmx ~p1anjnlmxrtritnm&dm_1ii'riirihrt;idrj~, jossa kilpailu ja lii ttoottelu suoritetaan, niitä kilpailusääntöjä (teknillisiä ruoritussääntöjä), jotka kunkin liitto-ottelujen sopimuskauden alkaessa olivat voimassa Pajulahden voimistelukalustot. Päätettiin kääntyä Qy. Urheilutarpeiden puoleen Pajulahden voimistelusalin r enkaiden alassaannin ja puomien tukipuiden liikkuvaisuuden parantamiseksi Olympialaiset v Merkittiin, että Valtioneuvosto on valinnut liittotoimikunhan jäsenen Toivo H. Vilppulan siihen valtion komiteaan, jos~a yhdessä Helsingin kaupungin valitsemain edustajain kahssa harkitaan Helsingin kaupungin mahdollisuuksia ottaa vastaan v olympialaiskisojen järjestäminen. Vakuudeksi :

31 Kokous, 31/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 25 päivänä heinäkuuta 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuyilla olivat U. Rinne (31) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (30), T. H. Vilppula (20), Taimi Taisto (30{, K. A. Vuori (29), O. Suvanto (28), J. Erjama (17), H. Kangas (25), E. K. Kalervo (29) ja sihteerinä O. Helenius pöytäkir,ja. Luettiin ja hyväksyttiin muistutuksitta edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: pyöräilyseuraottelu MKV - Hangon Toverit jalkapalloot~elu MKV - Hangon Toverit d Porin Pallotoverit - Maarian Pyrkivä painipiirikuntaottelu Tampere - Keskisuomi antässä kansalliset yleisurheilukilpailut Viipurin Vauhti uintiseuraottelu ampebeen Työväen Uimarit - Porin Pyrintö ~ Uintiennätyskokeen lupa. Kudtiin Kotkan Kisailijain anomus saada järjestää uintiennätyskoe Kotkassa. Koska yleiset kilpailusäännöt eivät tunne mainitunlaisten kilpailujen järjestämistä, päätettiin anomus hylätä ja huomauttaa seuralle kilpailujen luvan myöhäisestä anomuksesta ja luvattoman tilaisuuden toimeenpanosta Radioselostukset. Ilmoitettiin Yleisradion myöntäneen liitolle seuraavat r 'adioselöstukset'i liiton uintimestaruuskilpailuista, selostajana toimittaja Nurmi, liiton yleisurheilumestaruuskilpailuista, selostajana Väinö Kauranen, liiton pyöräilymestaruuskilpailuista. selo,stajana toimittaja Toivo Mansner ja yleiskatsauksen päivän urheilutapahtumiin, selostajana jaosto sihteeri O. Helenius. Ilmoitukset merkittiin.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot