TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.6.2007 368. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Nieminen Mikko Suominen Heikki Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Kuoppala Tatu Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj. vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Huovinen Pentti kv:n pj. Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri 377 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 379 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 380 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että sihteeri Mia Fager on lomalla ja esitti, että hallintojohtaja Hannu Kallio kutsutaan sihteeriksi. hyväksyttiin. 381 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Kirsti Saksa. 382 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Milla Mäkitalon kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla Paattisten seurakunnan 50 % seurakuntapastorin virkaan alkaen toistaiseksi ja Paattisten seurakunnan tilapäiseen seurakuntapastorin virkaan (50 %) ajalle Ilmoitus taloustoimistolle.

3 Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 4/ talous ja suunnittelujohtajan päätöspöytäkirjat 1 2/ Paattisten seurakunnan kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 6/2007 testamenttitoimikunnan pöytäkirja nro 1/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Stipendien jakaminen Testamenttitoimikunta on päättänyt myöntää stipendit Emil Niemelän rahastosta ja Laimi Sivulan rahastosta seuraavasti: Liite Emil Niemelän stipendien saajat ovat: Anna Kaisa Kivilä ja Sinikka Eveliina Stöckell. Laimi Sivulan rahaston Stipendin saaja on Päivi Johanna Koskiniatis. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Hallintojohtajan asiat 383 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 55 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 56 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 57 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 58 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4 Ei toimenpiteitä. 59 Kirkkovaltuuston kokousajat syyskaudella 2007 Ilmoitus kirkkovaltuutetuille ja toimitalon vahtimestarille. 60 Vuoden 2006 tilintarkastuskertomus Ilmoitus taloustoimistolle. 61 Seurakuntayhtymän tilintarkastajien valinta Ilmoitus tarjouksen antajille ja taloustoimistolle. 62 Vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Ilmoitus taloustoimistolle. 63 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomus vuodelta 2006 Jakelu: kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, kiinteistölautakunta, johtokunnat, toimikunnat, seurakuntaneuvostot, Turun ja Kaarinan kaupunkien valtuustot, seurakuntien henkilökunta. 64 Henkilöstökertomus vuodelta 2006 Ilmoitus taloustoimistolle, johtokunnille, kiinteistölautakunnalle, seurakuntaneuvostoille ja seurakuntayhtymän henkilökunnalle. 65 Irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2006 Ilmoitus irtaimen omaisuuden tarkastajien sihteerille. 66 Kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2006 Ilmoitus kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerille. 67 Irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi Ilmoitus tehtävään valituille, irtaimen omaisuuden tarkastajien sihteerille ja taloustoimistolle.

5 Kiinteän omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi Ilmoitus tehtävään valituille, kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerille ja taloustoimistolle. 69 Ehdotus avustusmäärärahan jakamiseksi kirkollisiin tarkoituksiin vuodelle Ilmoitus anojille ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. 70 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansiomerkkisäännön uudistaminen Ilmoitus kaikille yksiköille. 71 Akseli Kiinteistöpalvelut Oy nimisen yhtiön osakkeiden ostaminen seurakuntayhtymälle Ilmoitus hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. 72 Turun Diakoniasäätiön toimintakertomus vuodelta 2006 Ei toimenpiteitä. 73 Valtuutettu Heikki Knuutin aloite Turun hautausmaa tutuksi kartasta Aloite merkittiin käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 74 Kirkkovaltuutettu Harri Raittiin aloite toimenpiteistä kulttuuripääkaupunki 2011 hankkeen suunnittelun aloittamiseksi Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 75 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena.

6 TURUN JA KAARINAN VÄLITYÖMARKKINATOIMIJANA Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan : TYÖELÄMÄVALMENNUS JA TYÖHARJOITTELUPAIKKOJEN TAR JOAMINEN SSÄ Asiaa on käsitelty yhteisten työmuotojen johtajan esittelemänä kirkkoneuvoston kokouksessa seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniatyö kohtaa päivittäin ihmisiä, joiden vaikeaan elämäntilanteeseen yhtenä syynä ovat työllistymisen esteet. Diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimi on diakoniatyön ja työttömien kanssa tehtävän työn pohjalta miettinyt miten seurakuntayhtymä voisi olla mukana luomassa sisääntuloväyliä työmarkkinoille. Mahdollisena etenemiskeinona on nähty sen selvittäminen, miten seurakuntayhtymän yksiköt voisivat olla mukana tarjoamassa erilaisia tuettuja työpaikkoja. Tällaisia voisivat esimerkiksi olla diakoniakeskuksen vaatevarasto, kiinteistötoimi, hautaustoimi, leirikeskukset, yksittäiset seurakunnat. Asia liittyy myös Parempi Suomi 2006 Työtä ja tekijöitä kampanjaan, jossa kirkon edustajana on ollut piispa Eero Huovinen. Liite Johtoryhmä puoltaa esitystä. päättää selvittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudet tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja. Yksikköjen vastaukset, joista tulee ilmetä millaisia paikkoja yksikkö voisi tarjota, tulee toimittaa yhteisten työmuotojen johtajalle ) viimeistään Ilmoitus kaikille paikallisseurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille sekä diakoniatyön johtokunnalle. hyväksyttiin. tä tulee kuitenkin muuttaa, koska tarkoitus on, että hanketta ei toteuteta seurakuntayhtymän toimesta, vaan kartoituksen seurakuntayhtymässä tekee ja rahoittaa TE keskus.

7 Kn päättää antaa selvittää seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudet tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille tuettuja työpaikkoja. Kartoituksen seurakuntayhtymässä toteuttaa ja rahoittaa TE keskus. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus kaikille paikallisseurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille sekä diakoniatyön johtokunnalle ja TE keskuksen projektipäällikkö Eeva Siikoselle. Kirkkoneuvosto päätti antaa selvittää seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudet tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille tuettuja työpaikkoja. Kartoituksen seurakuntayhtymässä toteuttaa ja rahoittaa TE keskus. Seurakuntayhtymän puolelta yhteyshenkilönä toimii diakoniatyöntekijä Antti Aro. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus kaikille paikallisseurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille sekä diakoniatyön johtokunnalle ja TE keskuksen projektipäällikkö Eeva Siikoselle sekä diakoniatyöntekijä Antti Arolle. Selvitystyö seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudesta tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja toteutettiin syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana. Raportti Veräjä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä välityömarkkinatoimijana on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Selvitystyön tulokset ovat koottuna seuraavat: Seurakuntayhtymässä on paljon kokemusta opiskelijoiden harjoittelun ohjaamisesta. Paikallisseurakunnissa ollaan valmiita vastaanottamaan harjoittelijoita, kunhan määritellään hyvä harjoittelupaketti ja harjoittelijan rooli on selkeä koko työyhteisölle. Hallintovirastossa ei ole selkeitä työharjoittelumahdollisuuksia. Kiinteistötoimessa on mahdollista tarkemman seulonnan kautta löytää harjoittelupaikkoja hyvin motivoituneille ja alasta kiinnostuneille henkilöille. Hautaustoimi kiinteistötoimen ohella vaikuttaa sellaiselta yksiköltä, jossa välityömarkkinoita on mahdollista muodostaa luonnollisella tavalla ilman uusien organisaatioiden muodostamista. Kasvatusasiainkeskuksessa on toimisto yms. tukitehtävissä harjoittelumahdollisuuksia oikean koulutuksen omaaville henkilöille. Diakoniakeskuksella on yhteistyökokemusta työhallinnon kanssa eri tukityömuodoista. Eri työmuodoilla on mahdollisuus tarjota välityömarkkinatyöpaikkoja esimerkiksi vaateavussa, kahvilassa ja maahanmuuttajatyössä. Sairaalasielunhoidon yksikössä nähtiin, että hyvillä sosiaalisilla ja musiikillisilla taidoilla varustettu

8 henkilö voisi mahdollisesti toimia työparina mm. hartauksissa ja ryhmätilanteissa. Leirikeskuksilla on tarjottavana välityöpaikkoja keittiöalasta kiinnostuneille harjoittelijoille. Keskeisenä välityöpaikan löytymisen esteenä seurakuntayhtymässä on tiedon puute eri mahdollisuuksista, esim. tarjottavista harjoittelupaikoista ja työllistettävän henkilön ammattitaidosta ja ohjaavasta työntekijästä, ennakkoluulot työllistettäviä henkilöitä kohtaan ja muutoksen mukanaan tuoma epävarmuus. Selvitystyön haastattelut tehtiin suurelta osalta ylempään johtoon kuuluville. Selvitystyötä tulee edelleen jatkaa kartoittamalla lähiesimiesten ja vakituisten työntekijöiden tiedot ja mielipiteet yksiköiden mahdollisuudesta tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja, jotta kaikki piilossakin olevat mahdollisuudet tulisi kartoitettua. Valmistelijat: diakoniatyöntekijä Antti Aro ja lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto merkitsee raportin Veräjä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä välityömarkkinatoimijana tiedoksi ja päättää selvitystyön jatkotoimena, että hallintovirastoon palkataan työntekijä, joka tarkemmin kartoittaa yksikköjen työntekijöiltä ja lähiesimiehiltä välityöpaikkojen mahdollisuudet. Samalla päätetään, että työvoimahallinnon kanssa osallistutaan yhteistyöfoorumiin, joka toimii jatkotyöskentelyn tukena. Tiedoksi Antti Aro, Mia Fager ja Hannu Kallio. 385 TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN VAIHTEENHOITAJAN SIJAISUUTEEN JA TEKEMÄÄN VÄLITYÖMARKKINAT LISÄSELVITYSTYÖTÄ Edellisessä asiakohdassa on käsitelty selvitystä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä välityömarkkinatoimijana. Samalla on päätetty, että seurakuntayhtymän hallintovirastoon palkataan työntekijä, joka tarkemmin kartoittaa yksikköjen työntekijöiltä ja lähiesimiehiltä välityöpaikkojen mahdollisuudet. Palkattavan työntekijän tulee perehtyä aikaisemmin tehtyyn selvitystyöhön Veräjä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä välityömarkkinatoimijana ja tältä pohjalta kartoittaa täsmällisemmin mitä välityömarkkinoiden työtä yksiköillä on mahdollisuus tarjota. Hänen tulee lisäksi yleisellä tasolla selvittää, miten työkokeiluun osallistuvan henkilön ohjaus tapahtuu ja miten yksiköiden työntekijöitä informoidaan työkokeilusta. Palkattavan työnteki

9 jän tulee perehtyä työvoimahallinnon tarjoamiin työkokeilumuotoihin ja niihin annettaviin tukitoimiin sekä jakaa tätä tietoa yksiköille. Tarkempaa selvitystyötä tehtäessä tulee haastatella yksiköiden väliportaan esimiehiä ja vakituisia työntekijöitä. Palkattava työntekijä toimii palvelussuhteensa ajan yhtymän ja työhallinnon välisenä yhdyshenkilönä. Selvitystyö tulee tehdä syksyn 2007 aikana. Selvitystyön lisäksi palkattava työntekijä osallistuu seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon määräaikaisiin projekteihin, esim. NaakkaNetin henkilöstöä koskevan sivuston kehittämistyöhön. Tradenomi Tanja Viljanto Ruuhimäki on ollut seurakuntayhtymän palveluksessa määräaikaisissa sijaisuus ja projektitehtävissä vuodesta 2003 alkaen kasvatusasiainkeskuksessa, taloustoimistossa ja hallintovirastossa. Tällä hetkellä hän toimii kesätyöntekijänä puhelinvaihteessa taloustoimistossa. Vaihteenhoitaja Anneli Lindgren jää osa aikaeläkkeelle alkaen. Tanja Viljanto Ruuhimäki toimi vaihteenhoitajan työn puolittajana tämän osa aikalisän aikana vuonna Koska Tanja Viljanto Ruuhimäki tuntee hyvin puhelinvaihdetyön, olisi hän sopiva henkilö Anneli Lindgrenin sijaiseksi tämän osa aikaeläkkeen ajaksi (50 % täydestä työajasta). Lisäksi Viljanto Ruuhimäki tuntee seurakuntayhtymän organisaation työskenneltyään sen useammassa yksikössä vuodesta 2003 alkaen. Välityömarkkinoista tehtyä kartoitustyötä syventämään on tärkeää palkata henkilö, joka tuntee seurakuntayhtymää organisaationa ja työpaikkana. Osa aikaeläkesijaisuus ja kartoitustyö olisi mahdollista yhdistää yhteen palvelussuhteeseen. Tanja Viljanto Ruuhimäki olisi sopiva henkilö vaihteenhoitajan sijaiseksi ja välityömarkkinat lisäselvitystyön tekijäksi. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää palkata tradenomi Tanja Viljanto Ruuhimäen määräaikaiseen työsopimussuhteeseen vaihteenhoitaja Anneli Lindgrenin sijaiseksi (50 %) tämän osa aikaeläkkeen ajaksi sekä lisäksi tarkemmin sovittavasta ajankohdasta lukien ja päättyen tekemään tarkemman selvitystyön seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudesta tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja. Selvitystyön lisäksi Tanja Viljanto Ruuhimäki osallistuu seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon määräaikaisiin projekteihin, esimerkiksi NaakkaNetin henkilöstöä koskevan sivuston kehittämistyöhön. Palkka R18 (50 %) ja R19 (50 %) maksetaan yleishallinnon kustannuspaikalta Tanja Viljanto Ruuhimäen esimiehenä toimii talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, joka valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimus työnantajan edustajana. Välityömarkkinoita koskevan selvitystyön ja henkilöstöhallinnon töiden osalta Viljanto Ruuhimäen työn ohjaajana toimii lakimies Mia Fager. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Tanja Viljanto Ruuhimäki, Aapo Kaisti, Mia Fager, Antti Aro ja henkilöstörekisterin hoitaja.

10 OVO KORVAUKSEN MAKSAMINEN KAARINAN SEURAKUNNAN KANTTORI OLLI HEIKKI HUSSOLLE Kaarinan seurakunnan A kanttori Riikka Lautjärvi on ollut virkavapaalla välisenä aikana yhteensä 93 päivää. Yhtäjaksoisesti hän on ollut virkavapaalla ja Kaarinan seurakunnan B kanttori Olli Heikki Husso on Lautjärven poissaolon aikana hoitanut tämän tehtävistä toimituksia, jumalanpalveluksia, hartauksia, sijaiskanttoreiden hankintaa ja muita hallinnollisia tehtäviä sekä soitinten huoltoa, yhteensä noin % Lautjärven koko työmäärästä. Kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Johtoryhmä hyväksyi alkusyksystä 2006 ohjeistuksen ovo korvausten maksamisesta seurakuntayhtymän työntekijöille. Sen mukaan, milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 8 viikkoa tai yli, on ovokorvauksen suuruus normaalitapauksessa %. Kirkkoherra Pirjo Vahtola puoltaa ovo korvauksen maksamista Olli Heikki Hussolle. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää, että kanttori Olli Heikki Hussolle maksetaan ajalta ja kanttori Riikka Lautjärven viran hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 30 % Lautjärven viran hinnoittelun palkkaluokkien asteikon alimman palkan (H33) peruspalkasta. Ilmoitus Olli Heikki Hussolle, Pirjo Vahtolalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin.

11 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 15 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on sankarihautausmaan ja sankarihautausmaan muistomerkin valokuvaaminen. Tammenlehvän perinneliiton muistomerkkityöryhmä kokoaa tietoja viime sotiimme liittyvistä muistomerkeistä sekä tekee esityksiä tärkeänä pidettävien kohteiden ylläpitämisestä. Sankarihaudoilla ja taistelupaikoilla olevien muistomerkkien ohella kohteita ovat myös muut muistomerkit ja muistolaatat. Muistomerkkien dokumentointi ja valokuvaaminen on osa perinnön säilyttämiseen tähtäävää työtä. Kirkkohallitus yhtenä yhteistyökumppanina koordinoi työtä seurakuntien osalta. Seurakuntia pyydetään valokuvaamaan sankarihautausmaan sekä sankarihautausmaalla sijaitseva muistomerkki ja annetaan ohjeita kuvaukseen. Lisäksi Kirkkohallitus pyytää tietoja toistuvista tapahtumista, opasteista ja esittelytauluista, historioissa ja matkailuesitteissä esiintymisestä ja mediajulkisuudesta. Yleiskirjeessä pyydetään nimeämään henkilö, joka tarvittaessa antaa lisätietoja. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 15 / 2007 saaduksi. Yleiskirje lähetetään toimenpiteitä varten intendentti Riikka Kaistille ja hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle sekä tiedotuspäällikkö Paula Heinolle. Lisätietoja antavaksi yhteyshenkilöksi Kirkkohallitukselle ilmoitetaan intendentti Riikka Kaisti. Ilmoitus Kirkkohallitukselle, Riikka Kaistille, Markku Mannerkorvelle ja Paula Heinolle. 388 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 17 / 2007 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Koko kirkon henkilöstö ja taloushallinnon kehittäminen Kirkkohallitus on asettanut esiselvitystyöryhmän vuodeksi 2007 tekemään ehdotuksen kirkon talous ja henkilöstöhallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämisestä 2010 luvulle. Esiselvityksessä selvitetään nykytilaa ja

12 sen ongelmia ja analysoidaan eri tavoitetilavaihtoehtoja. Työssään työryhmä on kuullut useita asiantuntijoita niin kirkon piiristä kuin sen ulkopuolelta. Keskusteluja käydään edelleen eri tahojen kanssa mahdollisimman ajanmukaisen ja koko kirkolle sopivan tavoitetilan löytämiseksi. Tavoitetilan asettamisessa otetaan huomioon seurakuntarakennetyöryhmän työskentely (nk. Huotarin työryhmä) sekä erityisesti ne haasteet, joita tulevien vuosien eläköitymiset aiheuttavat seurakuntien henkilöstö ja taloushallinnon järjestämiseen. Tästä syystä pohditaan erityisesti seuraavia kysymyksiä: a) minkälaista yhteistyötä tarvitaan em. työalueiden hoitamisen helpottamiseksi ja b) miten tietojärjestelmiä voisi hyödyntää laadukkaan henkilöstö ja taloushallintopalvelun aikaansaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tehtävä on laaja ja kauaskantoinen, joten esiselvitys valmistuu vasta vuoden 2008 alussa. Sitä ennen ei ole odotettavissa linjauksia, jotka vaikuttaisivat seurakuntien ensi vuoden talous ja toimintasuunnitelmien laatimiseen. Toivomme, että seurakunnat jatkavat yhteistyökuvioiden suunnittelua, mielellään nykytilan puuteanalyysin näkökulmasta. Asiaan liittyvissä kysymyksissä, erityisesti jos suuria muutoshankkeita on kehitteillä, kannattaa ottaa yhteyttä projektipäällikkö Anne Saloniemeen puh Hallintojohtaja Hannu Kallio on toimikunnan jäsen ja selostaa kokouksessa työskentelyn nykyvaihetta. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 17 / 2007 tiedoksi. 389 ERITYISAMMATTIMIES REINO VÄÄNÄSEN OSA AIKAELÄKEHAKEMUS Erityisammattimies Reino Väänänen on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta siirtyä osa aikaeläkkeelle Turun hautausmaan erityisammattimiehen tehtävistä alkaen. Työskentelisin kahden viikon jaksoissa, jolloin työaikani tulisi olemaan 50 % kokonaistyöajasta. Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosola puoltavat anomusta.

13 Kirkkoneuvosto myöntää erityisammattimies Reino Väänäselle oikeuden siirtyä osa aikaeläkkeelle (50 % kokonaistyöajasta) alkaen edellyttäen, että Kirkon keskusrahasto myöntää hänelle osa aikaeläkkeen. Ilmoitus Reino Väänäselle, Markku Mannerkorvelle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 390 VERKKOTIEDOTTAJAN SIJAISUUS Verkkotiedottaja Rita Suhosen viransijaisuus on ollut haettavana hakuilmoituksella Turun Sanomissa, Kotimaa lehdessä ja Journalisti lehdessä sekä työministeriön verkkosivuilla. Hakuaika umpeutui Viransijaisuus täytetään lähtien. Hakuilmoituksen mukaan hakijalta odotetaan: soveltuvaa korkeakoulututkintoa monipuolista viestinnän alan osaamista ja työkokemusta vahvaa journalistista ammattitaitoa kokemusta verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta valmiuksia toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä evankelis luterilaisen kirkon jäsenyyttä. Hakuilmoituksen mukaan hakijalla lisäksi odotetaan olevan visuaalista ja journalistista näkemystä, kirkon ja seurakuntaelämän tuntemusta, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Hakuaikana tuli 28. Tiedotustoimistossa hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Hakijoista kutsuttiin haastatteluun Riikka Laitinen, Riikka Leskinen, Juho Niemelä, Ulla Piippo ja Anna Pikala. Samalla heille annettiin verkkoosaamiseen liittyvä pienimuotoinen ennakkotehtävä. Kutsutuista Leskinen ja Piippo peruuttivat hakemuksensa ennen haastattelua ja Laitinen haastattelun jälkeen. Haastattelun suorittivat tiedotustoimikunnan jäsen Jarkko Elo, tiedotuspäällikkö Paula Heino sekä tiedottajat Rita Suhonen ja Mervi Syrjänen. Kaikilla haastatteluun kutsutuilla on soveltuva korkeakoulututkinto ja verkkoviestinnän osaamista. Haastattelijoiden käsityksen mukaan Juho Niemelä

14 täyttää parhaiten viransijaiselle asetetut odotukset. Myös hänen ennakkotehtävänsä poikkesi edukseen ja hänen osaamisensa on laaja alaista. Tiedotustoimikunta yhtyy haastattelijoiden valintaehdotukseen ja esittää kirkkoneuvostolle, että tiedotustoimiston verkkotiedottajan viransijaiseksi valittaisiin medianomi Juho Niemelä. Hakuilmoituksen mukaan palkka määräytyy Kirkon virka ja työehtosopimuksen mukaan välillä R23 R26 koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen. Juho Niemelän palkkaluokaksi on palkka asiamiehen kanssa neuvoteltu R24. Palkkaluokan tason määrittely perustuu siihen, että Niemelällä ei ole vakinaiselta viranhaltijalta edellytettävää ylempää korkeakoulututkintoa. Medianomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka vastaa hakuilmoituksessa esitettyä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi palkka on sama, mitä maksetaan tiedotustoimissa toista tiedottajan sijaisuutta hoitavalle ja saman koulutuksen omaavalle työntekijälle. Tiedotuspäällikkö Paula Heino selostaa kokouksessa perusteluja valintaesitykselle. Kirkkoneuvosto valitsee tiedotustoimiston verkkotiedottajan viransijaiseksi alkaen medianomi Juho Niemelän edellyttäen, että hänen ennen viransijaisuuden alkamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy R24 palkkaluokan mukaan. Ilmoitus Juho Niemelälle, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Tiedotuspäällikkö Paula Heino perusteli haastattelijoiden valintaesitystä ja vastasi kirkkoneuvostossa esitettyihin kysymyksiin. 391 KIRKKOVALTUUTETTU RIIKKA KORPISEN ILMOITUS ASUINPAIKAN MUUTOKSESTA Kirkkovaltuuston jäsen Riikka Korpinen on ilmoittanut muuttaneensa pois Turun kaupungista. Samalla hän on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston ja kasvatusasiain johtokunnan varajäsenyydestä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Riikka Korpiselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton johdosta.

15 Kasvatusasiain johtokunnan varajäsenen valitsemista varten eroanomus lähetetään kasvatusasiain johtokunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle ja kasvatusasiain johtokunnalle. 392 HALLINTOVIRASTON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS JA TYÖYHTEISÖMATKA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä henkilöstön viihtyvyyden ja yksikköjen sisäisen yhteistyön kehittäminen on tärkeällä sijalla. Yhtenä tapana kehittää työyhteisöjä on ollut työyksikköjen yhteiset matkat. Monet yksiköt pyrkivät määräajoin tekemään matkan jonnekin kiinnostavaan kohteeseen, pienemmät yksiköt jopa vuosittain. Hallintoviraston ja taloustoimiston yleisöpalvelutarpeiden vuoksi matkoja on voitu tehdä suhteellisen harvoin. Matkaohjelmaan sisällytetään olennaiseksi osaksi työyhteisön kehittämisohjelmaa ja ammattitaitoa laajentavia tutustumiskohteita. Kustannusten pitämiseksi kohtuullisina on seurakuntayhtymässä matkat, mikäli ne on suunnattu ulkomaille, tehty yleensä Itämeren alueelle. Hallintovirasto on tehnyt työyhteisömatkan viimeksi vuonna 2000 Tarttoon. Tämän vuoden budjettiin on varattu euroa työyhteisömatkoja varten kustannuspaikalle Määräraha mitoitettiin hallintoviraston suunnitellun matkan mukaan. Tästä määrärahasta on kasvatusasiain keskus käyttänyt euroa omien määrärahojensa lisäksi Kööpenhaminaan tehdyn työyhteisömatkan kustannuksiin. Hallintovirastossa on laskettu, että halpoja lentohintoja hyödyntäen työyhteisömatka voitaisiin tehdä Itämeren maihin suuntautuvan linja automatkan hinnalla Lontooseen. Matka on toteutettavista erittäin edullisesti, sillä edestakaiset matkahinnat suoraan Turusta jäävät alle 280 euron/henkilö. Majoitus on mahdollista saada edullisesti Lontoon suomalaisesta ja ruotsalaisesta merimieskirkosta. Majoituskustannukset koko 32 hengen seurueelta ovat 2300 euroa, jolloin mukana on jo aamiainen. Lisäksi tulevat pääsymaksut sekä opastus ja kuljetuskustannukset Lontoossa. Matkan ajalta ei esitetä maksettavaksi päivärahoja eikä työaikahyvitystä. Matka on suunniteltu toteutettavaksi Matka aikaan sisältyy kaksi vapaapäivää ja kaksi työpäivää. Matkasta huolimatta hallintovirasto on maanantaina ja tiistaina auki yleisölle, mutta palvelu tapahtuu supistetussa muodossa. Sekä taloustoimistoon että kolmanteen kerrokseen jää riittävä henkilökuntamäärä hoitamaan asiakaspalvelua. Monistamo tultaisiin pitämään suljettuna.

16 Matkan alustava ohjelmarunko on seuraava: Lauantai Lähtö Turusta klo 6.20 Tulo Heatrow n kentälle Majoittuminen merimieskirkolle Lounas merimieskirkolla Työyhteisökoulusta Tutustuminen Greenwichin observatorion alueeseen Opastettu kiertoajelu Vapaata ohjelmaa, iltapala Sunnuntai Aamiainen merimieskirkolla Jumalanpalvelus merimieskirkolla Tutustuminen merimieskirkon toimintaan Lounas Tutustusmiskäynti Westminster Abbey kirkkoon Vapaata, illallinen Maanantai Aamiainen merimieskirkolla Työyhteisökoulutusta Lounas merimieskirkolla Tutustuminen Tate Modern taidemuseoon Vapaata, iltapala Tiistai Aamiainen Lähtö lentokentälle Paluulento klo 10.20, Turussa klo Kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintoviraston henkilökunnan tekemään työyhteisömatkan Lontooseen siten, että taloustoimistoon ja hallintovirastoon jää riittävä päivystys asiakaspalvelua. Matkan ajalta ei makseta päivärahoja eikä anneta työaikahyvitystä. Matkan kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Matka maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan

17 TURUN HALLINTO OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ MARIKA LUOSTARISEN HAUTAOI KEUTTA KOSKEVAAN OIKAISUVAATIMUKSEEN Talous ja suunnittelujohtajan asiat Salassa pidettävä asia. 394 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 394, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 39 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. 395 HILKKA HELENA KATAISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijä Hilkka Helena Katainen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi ehdotetaan Mikaelin seurakuntataloa osoitteessa Puistokatu 13. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa diakoniatyöntekijä Hilkka Helena Kataisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Mikaelin seurakuntakoti osoitteessa Puistokatu 13. Ilmoitus Hilkka Helena Kataiselle, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

18 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA Taloustoimistossa on laadittu keskuskirjanpidon tiliasema Siinä tilinavaukset on tehty kaikkien tilien osalta. Tiliasema on seuraava: Liite Talouspäällikkö on lähettänyt tiedoksi myös investointien toteutumavertailun ajalla Se on seuraava: Liite Investointien määrärahojen käytön seuranta on lähinnä kiinteistöjohtajan vastuulla. Nämä on hyvä tuoda aika ajoin tiedoksi kirkkoneuvostoon, jotta kirkkoneuvostokin näkee määrärahojen käyttöä. Kaiken kaikkiaan tilanne on tasapainoinen, koska talousarvion kuluja on ollut 13,4 miljoonaa ja vastaavasti tuottoja 16,2 miljoonaa. Ylijäämä on tässä vaiheessa 2,7 miljoonaa. Toisaalta investointimenoja on ollut yli miljoonan euron edestä. Investointimenoja on myönnetty talousarviossa 5,5 miljoonaa euroa, joten varojen käyttö kasvaa kesän aikana. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman sekä vastaavan investointien toteutumavertailun. 397 TYÖSUOJELUTARKASTUKSET HEINÄNOKAN LEIRIKESKUKSEEN JA HENRIKINSEURA KUNTAAN Tarkastaja Jaana Saarinen on suorittanut tarkastukset Heinänokan leirikeskukseen ja Henrikinseurakuntaan Tarkastuksesta on laadittu pöytäkirjat ja ne ovat seuraavat: Liitteet Tarkastus Heinänokkaan on osa tarkastaja Saarisen laajempaa tarkastusohjelmaa, jossa kohteena ovat olleet seurakuntayhtymän eri osastot. Hän on halunnut tutustua myös Heinänokan leirikeskukseen. Siellä tarkastuksen kohteena oli pääasiassa siellä työskentelevä keittiöhenkilöstö ja heidän työolosuhteensa. Heinänokan ruokalarakennuksessa on tehty ovien muutostyö,

19 jolla on pyritty helpottamaan kesäaikaista liikaa lämpöä. Kokemukset ovat käytettävissä tämän kesän aikana. Heinänokan keittiö menee remonttiin mahdollisesti vuoden päästä, jolloin päästään järjestämään keittiöön nykyistä tehokkaampi lämpötilan viilennys. Heinänokassa on tekemättä työterveyshuollon työpaikkaselvitys, joka on nyt otettu työn alle. Muutoin havainnot Heinänokan tarkastuksesta ovat vähäisiä eivätkä aiheuta välittömiä toimenpiteitä. Henrikinseurakunnassa oli kysymys lähetyssihteeri Päivi Luoman kokemasta epäasiallisesta kohtelusta. Kysymys on ollut tarkastuksen kohteena jo pidemmän aikaa ja asiasta on informoitu työsuojelupiiriä. Asiaa on pyritty selvittämään jo ennen työsuojelupiirin tarkastusta ja tarkastuksen jälkeen kahdessa eri neuvottelukokouksessa asianomaisten kanssa. Asian käsittelyä on pitkittänyt työntekijän sairausloma ja myöhemmin useamman kuukauden kestänyt opintovapaa. Tarkastaja Saarinen on todennut, että tarkastuksessa ei nouse esille enää uusia asioita. Suurin osa esiin nousseista asioista oli työnjohdollisia. Työnantaja on ryhtynyt työturvallisuuslain edellyttämiin riittäviin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja hoitamiseksi. Tarkastuksessa katsottiin myös, että keväällä 2006 annettu varoitus ei enää anna aihetta toimenpiteelle, koska asia ei jälkeenpäin keskustellen enää miksikään muutu. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi pöytäkirjat suoritetuista työsuojelutarkastuksista päivämäärillä ja Viimeksi mainittu on jo käsitelty myös työympäristötoimikunnassa pidetty pöytäkirja lähetetään tiedoksi työympäristötoimikuntaan. Työsuojelupäällikölle annetaan tehtäväksi antaa selvitys työsuojelupiirille Heinänokan tarkastuskertomuksessa esille nostetuista asioista mennessä. Tiedoksi kasvatusasian johtokunnalle ja Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle. 398 KIRKON ULKOMAANAVUN KIITOS LAHJOITUKSESTA PYHÄN MARIAN KIRKON URKU JA VARTEN Kirkon Ulkomaanavun ja Pyhän Marian urkutoimikunnan puolesta on seurakuntayhtymälle lähetetty seuraava kiitos: Liite

20 Kirkkoneuvosto merkitsee kiitoksen tiedokseen. Kiinteistöjohtajan asiat 399 ALOITETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Seurakuntayhtymän eri osastoissa ja paikallisseurakunnissa työskentelee n. 500 henkilöä. Henkilöstö koostuu eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Toiminnan kehittämiseen ja palvelun parantamiseen tähtäävää aloitetoimintaa on kuitenkin niukasti. Jotta henkilöstön koko ammattitaito ja innovaatio saataisiin käyttöön, keskusteltiin syksyllä 2006 aloitetoiminnan käynnistämisestä ja pelisäännöistä johtavien viranhaltijoiden kokouksessa. Kiinteistöjohtaja ja hautaustoimen päällikkö saivat tehtäväkseen miettiä aloitetoiminnan kehittämisen ja palkitsemisen. aloitetoiminnasta ja palkkioista käsiteltiin työympäristötoimikunnan kokouksessa , jossa se hyväksyttiin samoin kuin johtoryhmässä Säännöt aloitepalkkioista kuuluvat seuraavasti: Liite Esityksen mukaan aloitteet tulee tehdä kirjallisina ja toimittaa joko esimiehelle tai aloitelaatikkoon. Aloitteet käsittelee työympäristötoimikunta ja hyväksytyt aloitteet tuodaan kirkkoneuvostoon palkitsemisen päättämistä varten. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen aloitepalkkioesityksen. Tiedoksi: yksiköiden esimiehet, kirkkoherrat, työympäristötoimikunnan jäsenet. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 400 LOUNAIS SUOMEN VEROVIRASTON ESITYS VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEKSI

21 Lounais Suomen verovirasto on ollut pitkään vuokralaisena seurakuntayhtymän omistamassa kiinteistössä osoitteessa Aninkaistenkatu 1. Lisäksi verovirasto on vuokrannut tiloja pihasiiven 3. kerroksesta ja Eerikinkadulta 4. kerroksesta. Viimeinen perusvuokrasopimus on allekirjoitettu ja siihen on lisätty muita tiloja eri vuosina verotoimiston tarpeen mukaan. Vuokrasopimus päättyy Verotoimisto on huomattava vuokralainen. Heillä on tiloja käytössään yhteensä m 2 ja vuokranmäärä vuodessa arvonlisäveroineen on Verotoimisto on viime vuosina suunnitellut eri toimipisteidensä yhdistämistä ja etsinyt uusia tiloja. Nykytiedon mukaan tilat olisivat löytyneet Kupittaan alueelta. Verotoimisto on nyt lähestynyt seurakuntayhtymää kirjeellä, jossa he tiedustelevat vuokrasopimuksen mahdollista päättymistä ennenaikaisena. Veroviraston kirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirjeessään verovirasto perustelee vuokra ajan ennenaikaista päättymistä perusvuokrasopimuksen pykälällä 11, joka kuuluu seuraavasti: Vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus ennen vuokra ajan päättymistä, jos valtio rakentaa tai rakennuttaa Turkuun toimitiloja viranomaisten käyttöön tai verohallinnon organisaatio muuttuu siten, että kyseiset tilat käyvät joko osittain tai kokonaan tarpeettomiksi Turun verotoimistolle. Perusvuokrasopimuksen mukaan vuokra aika olisi päättynyt Verotoimisto tarvitsi lisää tiloja vuosina 1998 ja 1999 ja vuonna 2003 uusittiin toimistotilojen ilmanvaihto. Seurakuntayhtymä vastasi tarvittavien muutostöiden kustannuksista ja siten samalla vuokranmäärä lisääntyi ja vuokra aikaa pidennettiin asti, jotta investoinnit saataisiin kuoletettua. Seurakuntayhtymän kannalta on taloudellisesti erittäin valitettavaa, jos verotoimisto lähtee toisiin tiloihin tai vuokra aika päättyy ennenaikaisesti. Lyhyellä aikavälillä on erittäin vaikeaa löytää toista vuokralaista. Todennäköisesti kyseeseen tuleekin erilaiset muut vaihtoehdot kiinteistön suhteen. Tässä tilanteessa seurakuntayhtymän tulee antaa mahdollisimman pidättyvä vastaus verotoimiston ehdotukseen ja pyrkiä siihen, että vuokra aika päättyisi sopimuksen mukaan tai mahdollisimman myöhään. Kiinteistötoimisto on laatinut vastauskirjeen verovirastolle, joka kuuluu seuraavasti:

22 Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää esityksen mukaisen kirjeen Lounais Suomen verovirastolle ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan jatkamaan neuvotteluja veroviraston kanssa. Käsittely Pöydälle oli jaettu uusi luonnos Lounais Suomen verovirastolle lähetettäväksi kirjeeksi, johon tehtiin vielä joitakin sanamuotomuutoksia. Kirjeen lopullinen muoto on seuraava: 401 MUUTOKSENHAKU Liite Kirkkoneuvosto päätti lähettää Lounais Suomen verovirastolle liitteen 3 mukaisen kirjeen. Samalla kiinteistöjohtaja valtuutettiin jatkamaan neuvotteluja veroviraston kanssa. Ilmoitus kiinteistöjohtajalle. Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa

23 Juha Nappu Kirsti Saksa Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot