TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.6.2007 368. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Nieminen Mikko Suominen Heikki Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Kuoppala Tatu Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj. vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Huovinen Pentti kv:n pj. Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri 377 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 379 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 380 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että sihteeri Mia Fager on lomalla ja esitti, että hallintojohtaja Hannu Kallio kutsutaan sihteeriksi. hyväksyttiin. 381 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Kirsti Saksa. 382 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Milla Mäkitalon kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla Paattisten seurakunnan 50 % seurakuntapastorin virkaan alkaen toistaiseksi ja Paattisten seurakunnan tilapäiseen seurakuntapastorin virkaan (50 %) ajalle Ilmoitus taloustoimistolle.

3 Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 4/ talous ja suunnittelujohtajan päätöspöytäkirjat 1 2/ Paattisten seurakunnan kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 6/2007 testamenttitoimikunnan pöytäkirja nro 1/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Stipendien jakaminen Testamenttitoimikunta on päättänyt myöntää stipendit Emil Niemelän rahastosta ja Laimi Sivulan rahastosta seuraavasti: Liite Emil Niemelän stipendien saajat ovat: Anna Kaisa Kivilä ja Sinikka Eveliina Stöckell. Laimi Sivulan rahaston Stipendin saaja on Päivi Johanna Koskiniatis. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Hallintojohtajan asiat 383 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 55 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 56 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 57 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 58 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4 Ei toimenpiteitä. 59 Kirkkovaltuuston kokousajat syyskaudella 2007 Ilmoitus kirkkovaltuutetuille ja toimitalon vahtimestarille. 60 Vuoden 2006 tilintarkastuskertomus Ilmoitus taloustoimistolle. 61 Seurakuntayhtymän tilintarkastajien valinta Ilmoitus tarjouksen antajille ja taloustoimistolle. 62 Vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Ilmoitus taloustoimistolle. 63 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomus vuodelta 2006 Jakelu: kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, kiinteistölautakunta, johtokunnat, toimikunnat, seurakuntaneuvostot, Turun ja Kaarinan kaupunkien valtuustot, seurakuntien henkilökunta. 64 Henkilöstökertomus vuodelta 2006 Ilmoitus taloustoimistolle, johtokunnille, kiinteistölautakunnalle, seurakuntaneuvostoille ja seurakuntayhtymän henkilökunnalle. 65 Irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2006 Ilmoitus irtaimen omaisuuden tarkastajien sihteerille. 66 Kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2006 Ilmoitus kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerille. 67 Irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi Ilmoitus tehtävään valituille, irtaimen omaisuuden tarkastajien sihteerille ja taloustoimistolle.

5 Kiinteän omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi Ilmoitus tehtävään valituille, kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerille ja taloustoimistolle. 69 Ehdotus avustusmäärärahan jakamiseksi kirkollisiin tarkoituksiin vuodelle Ilmoitus anojille ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. 70 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansiomerkkisäännön uudistaminen Ilmoitus kaikille yksiköille. 71 Akseli Kiinteistöpalvelut Oy nimisen yhtiön osakkeiden ostaminen seurakuntayhtymälle Ilmoitus hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. 72 Turun Diakoniasäätiön toimintakertomus vuodelta 2006 Ei toimenpiteitä. 73 Valtuutettu Heikki Knuutin aloite Turun hautausmaa tutuksi kartasta Aloite merkittiin käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 74 Kirkkovaltuutettu Harri Raittiin aloite toimenpiteistä kulttuuripääkaupunki 2011 hankkeen suunnittelun aloittamiseksi Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 75 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena.

6 TURUN JA KAARINAN VÄLITYÖMARKKINATOIMIJANA Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan : TYÖELÄMÄVALMENNUS JA TYÖHARJOITTELUPAIKKOJEN TAR JOAMINEN SSÄ Asiaa on käsitelty yhteisten työmuotojen johtajan esittelemänä kirkkoneuvoston kokouksessa seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniatyö kohtaa päivittäin ihmisiä, joiden vaikeaan elämäntilanteeseen yhtenä syynä ovat työllistymisen esteet. Diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimi on diakoniatyön ja työttömien kanssa tehtävän työn pohjalta miettinyt miten seurakuntayhtymä voisi olla mukana luomassa sisääntuloväyliä työmarkkinoille. Mahdollisena etenemiskeinona on nähty sen selvittäminen, miten seurakuntayhtymän yksiköt voisivat olla mukana tarjoamassa erilaisia tuettuja työpaikkoja. Tällaisia voisivat esimerkiksi olla diakoniakeskuksen vaatevarasto, kiinteistötoimi, hautaustoimi, leirikeskukset, yksittäiset seurakunnat. Asia liittyy myös Parempi Suomi 2006 Työtä ja tekijöitä kampanjaan, jossa kirkon edustajana on ollut piispa Eero Huovinen. Liite Johtoryhmä puoltaa esitystä. päättää selvittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudet tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja. Yksikköjen vastaukset, joista tulee ilmetä millaisia paikkoja yksikkö voisi tarjota, tulee toimittaa yhteisten työmuotojen johtajalle ) viimeistään Ilmoitus kaikille paikallisseurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille sekä diakoniatyön johtokunnalle. hyväksyttiin. tä tulee kuitenkin muuttaa, koska tarkoitus on, että hanketta ei toteuteta seurakuntayhtymän toimesta, vaan kartoituksen seurakuntayhtymässä tekee ja rahoittaa TE keskus.

7 Kn päättää antaa selvittää seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudet tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille tuettuja työpaikkoja. Kartoituksen seurakuntayhtymässä toteuttaa ja rahoittaa TE keskus. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus kaikille paikallisseurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille sekä diakoniatyön johtokunnalle ja TE keskuksen projektipäällikkö Eeva Siikoselle. Kirkkoneuvosto päätti antaa selvittää seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudet tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille tuettuja työpaikkoja. Kartoituksen seurakuntayhtymässä toteuttaa ja rahoittaa TE keskus. Seurakuntayhtymän puolelta yhteyshenkilönä toimii diakoniatyöntekijä Antti Aro. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus kaikille paikallisseurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille sekä diakoniatyön johtokunnalle ja TE keskuksen projektipäällikkö Eeva Siikoselle sekä diakoniatyöntekijä Antti Arolle. Selvitystyö seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudesta tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja toteutettiin syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana. Raportti Veräjä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä välityömarkkinatoimijana on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Selvitystyön tulokset ovat koottuna seuraavat: Seurakuntayhtymässä on paljon kokemusta opiskelijoiden harjoittelun ohjaamisesta. Paikallisseurakunnissa ollaan valmiita vastaanottamaan harjoittelijoita, kunhan määritellään hyvä harjoittelupaketti ja harjoittelijan rooli on selkeä koko työyhteisölle. Hallintovirastossa ei ole selkeitä työharjoittelumahdollisuuksia. Kiinteistötoimessa on mahdollista tarkemman seulonnan kautta löytää harjoittelupaikkoja hyvin motivoituneille ja alasta kiinnostuneille henkilöille. Hautaustoimi kiinteistötoimen ohella vaikuttaa sellaiselta yksiköltä, jossa välityömarkkinoita on mahdollista muodostaa luonnollisella tavalla ilman uusien organisaatioiden muodostamista. Kasvatusasiainkeskuksessa on toimisto yms. tukitehtävissä harjoittelumahdollisuuksia oikean koulutuksen omaaville henkilöille. Diakoniakeskuksella on yhteistyökokemusta työhallinnon kanssa eri tukityömuodoista. Eri työmuodoilla on mahdollisuus tarjota välityömarkkinatyöpaikkoja esimerkiksi vaateavussa, kahvilassa ja maahanmuuttajatyössä. Sairaalasielunhoidon yksikössä nähtiin, että hyvillä sosiaalisilla ja musiikillisilla taidoilla varustettu

8 henkilö voisi mahdollisesti toimia työparina mm. hartauksissa ja ryhmätilanteissa. Leirikeskuksilla on tarjottavana välityöpaikkoja keittiöalasta kiinnostuneille harjoittelijoille. Keskeisenä välityöpaikan löytymisen esteenä seurakuntayhtymässä on tiedon puute eri mahdollisuuksista, esim. tarjottavista harjoittelupaikoista ja työllistettävän henkilön ammattitaidosta ja ohjaavasta työntekijästä, ennakkoluulot työllistettäviä henkilöitä kohtaan ja muutoksen mukanaan tuoma epävarmuus. Selvitystyön haastattelut tehtiin suurelta osalta ylempään johtoon kuuluville. Selvitystyötä tulee edelleen jatkaa kartoittamalla lähiesimiesten ja vakituisten työntekijöiden tiedot ja mielipiteet yksiköiden mahdollisuudesta tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja, jotta kaikki piilossakin olevat mahdollisuudet tulisi kartoitettua. Valmistelijat: diakoniatyöntekijä Antti Aro ja lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto merkitsee raportin Veräjä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä välityömarkkinatoimijana tiedoksi ja päättää selvitystyön jatkotoimena, että hallintovirastoon palkataan työntekijä, joka tarkemmin kartoittaa yksikköjen työntekijöiltä ja lähiesimiehiltä välityöpaikkojen mahdollisuudet. Samalla päätetään, että työvoimahallinnon kanssa osallistutaan yhteistyöfoorumiin, joka toimii jatkotyöskentelyn tukena. Tiedoksi Antti Aro, Mia Fager ja Hannu Kallio. 385 TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN VAIHTEENHOITAJAN SIJAISUUTEEN JA TEKEMÄÄN VÄLITYÖMARKKINAT LISÄSELVITYSTYÖTÄ Edellisessä asiakohdassa on käsitelty selvitystä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä välityömarkkinatoimijana. Samalla on päätetty, että seurakuntayhtymän hallintovirastoon palkataan työntekijä, joka tarkemmin kartoittaa yksikköjen työntekijöiltä ja lähiesimiehiltä välityöpaikkojen mahdollisuudet. Palkattavan työntekijän tulee perehtyä aikaisemmin tehtyyn selvitystyöhön Veräjä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä välityömarkkinatoimijana ja tältä pohjalta kartoittaa täsmällisemmin mitä välityömarkkinoiden työtä yksiköillä on mahdollisuus tarjota. Hänen tulee lisäksi yleisellä tasolla selvittää, miten työkokeiluun osallistuvan henkilön ohjaus tapahtuu ja miten yksiköiden työntekijöitä informoidaan työkokeilusta. Palkattavan työnteki

9 jän tulee perehtyä työvoimahallinnon tarjoamiin työkokeilumuotoihin ja niihin annettaviin tukitoimiin sekä jakaa tätä tietoa yksiköille. Tarkempaa selvitystyötä tehtäessä tulee haastatella yksiköiden väliportaan esimiehiä ja vakituisia työntekijöitä. Palkattava työntekijä toimii palvelussuhteensa ajan yhtymän ja työhallinnon välisenä yhdyshenkilönä. Selvitystyö tulee tehdä syksyn 2007 aikana. Selvitystyön lisäksi palkattava työntekijä osallistuu seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon määräaikaisiin projekteihin, esim. NaakkaNetin henkilöstöä koskevan sivuston kehittämistyöhön. Tradenomi Tanja Viljanto Ruuhimäki on ollut seurakuntayhtymän palveluksessa määräaikaisissa sijaisuus ja projektitehtävissä vuodesta 2003 alkaen kasvatusasiainkeskuksessa, taloustoimistossa ja hallintovirastossa. Tällä hetkellä hän toimii kesätyöntekijänä puhelinvaihteessa taloustoimistossa. Vaihteenhoitaja Anneli Lindgren jää osa aikaeläkkeelle alkaen. Tanja Viljanto Ruuhimäki toimi vaihteenhoitajan työn puolittajana tämän osa aikalisän aikana vuonna Koska Tanja Viljanto Ruuhimäki tuntee hyvin puhelinvaihdetyön, olisi hän sopiva henkilö Anneli Lindgrenin sijaiseksi tämän osa aikaeläkkeen ajaksi (50 % täydestä työajasta). Lisäksi Viljanto Ruuhimäki tuntee seurakuntayhtymän organisaation työskenneltyään sen useammassa yksikössä vuodesta 2003 alkaen. Välityömarkkinoista tehtyä kartoitustyötä syventämään on tärkeää palkata henkilö, joka tuntee seurakuntayhtymää organisaationa ja työpaikkana. Osa aikaeläkesijaisuus ja kartoitustyö olisi mahdollista yhdistää yhteen palvelussuhteeseen. Tanja Viljanto Ruuhimäki olisi sopiva henkilö vaihteenhoitajan sijaiseksi ja välityömarkkinat lisäselvitystyön tekijäksi. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää palkata tradenomi Tanja Viljanto Ruuhimäen määräaikaiseen työsopimussuhteeseen vaihteenhoitaja Anneli Lindgrenin sijaiseksi (50 %) tämän osa aikaeläkkeen ajaksi sekä lisäksi tarkemmin sovittavasta ajankohdasta lukien ja päättyen tekemään tarkemman selvitystyön seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuudesta tarjota vaikeasti työllistettäville henkilöille erilaisia tuettuja työpaikkoja. Selvitystyön lisäksi Tanja Viljanto Ruuhimäki osallistuu seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon määräaikaisiin projekteihin, esimerkiksi NaakkaNetin henkilöstöä koskevan sivuston kehittämistyöhön. Palkka R18 (50 %) ja R19 (50 %) maksetaan yleishallinnon kustannuspaikalta Tanja Viljanto Ruuhimäen esimiehenä toimii talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, joka valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimus työnantajan edustajana. Välityömarkkinoita koskevan selvitystyön ja henkilöstöhallinnon töiden osalta Viljanto Ruuhimäen työn ohjaajana toimii lakimies Mia Fager. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Tanja Viljanto Ruuhimäki, Aapo Kaisti, Mia Fager, Antti Aro ja henkilöstörekisterin hoitaja.

10 OVO KORVAUKSEN MAKSAMINEN KAARINAN SEURAKUNNAN KANTTORI OLLI HEIKKI HUSSOLLE Kaarinan seurakunnan A kanttori Riikka Lautjärvi on ollut virkavapaalla välisenä aikana yhteensä 93 päivää. Yhtäjaksoisesti hän on ollut virkavapaalla ja Kaarinan seurakunnan B kanttori Olli Heikki Husso on Lautjärven poissaolon aikana hoitanut tämän tehtävistä toimituksia, jumalanpalveluksia, hartauksia, sijaiskanttoreiden hankintaa ja muita hallinnollisia tehtäviä sekä soitinten huoltoa, yhteensä noin % Lautjärven koko työmäärästä. Kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Johtoryhmä hyväksyi alkusyksystä 2006 ohjeistuksen ovo korvausten maksamisesta seurakuntayhtymän työntekijöille. Sen mukaan, milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 8 viikkoa tai yli, on ovokorvauksen suuruus normaalitapauksessa %. Kirkkoherra Pirjo Vahtola puoltaa ovo korvauksen maksamista Olli Heikki Hussolle. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää, että kanttori Olli Heikki Hussolle maksetaan ajalta ja kanttori Riikka Lautjärven viran hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 30 % Lautjärven viran hinnoittelun palkkaluokkien asteikon alimman palkan (H33) peruspalkasta. Ilmoitus Olli Heikki Hussolle, Pirjo Vahtolalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin.

11 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 15 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on sankarihautausmaan ja sankarihautausmaan muistomerkin valokuvaaminen. Tammenlehvän perinneliiton muistomerkkityöryhmä kokoaa tietoja viime sotiimme liittyvistä muistomerkeistä sekä tekee esityksiä tärkeänä pidettävien kohteiden ylläpitämisestä. Sankarihaudoilla ja taistelupaikoilla olevien muistomerkkien ohella kohteita ovat myös muut muistomerkit ja muistolaatat. Muistomerkkien dokumentointi ja valokuvaaminen on osa perinnön säilyttämiseen tähtäävää työtä. Kirkkohallitus yhtenä yhteistyökumppanina koordinoi työtä seurakuntien osalta. Seurakuntia pyydetään valokuvaamaan sankarihautausmaan sekä sankarihautausmaalla sijaitseva muistomerkki ja annetaan ohjeita kuvaukseen. Lisäksi Kirkkohallitus pyytää tietoja toistuvista tapahtumista, opasteista ja esittelytauluista, historioissa ja matkailuesitteissä esiintymisestä ja mediajulkisuudesta. Yleiskirjeessä pyydetään nimeämään henkilö, joka tarvittaessa antaa lisätietoja. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 15 / 2007 saaduksi. Yleiskirje lähetetään toimenpiteitä varten intendentti Riikka Kaistille ja hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorvelle sekä tiedotuspäällikkö Paula Heinolle. Lisätietoja antavaksi yhteyshenkilöksi Kirkkohallitukselle ilmoitetaan intendentti Riikka Kaisti. Ilmoitus Kirkkohallitukselle, Riikka Kaistille, Markku Mannerkorvelle ja Paula Heinolle. 388 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 17 / 2007 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Koko kirkon henkilöstö ja taloushallinnon kehittäminen Kirkkohallitus on asettanut esiselvitystyöryhmän vuodeksi 2007 tekemään ehdotuksen kirkon talous ja henkilöstöhallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämisestä 2010 luvulle. Esiselvityksessä selvitetään nykytilaa ja

12 sen ongelmia ja analysoidaan eri tavoitetilavaihtoehtoja. Työssään työryhmä on kuullut useita asiantuntijoita niin kirkon piiristä kuin sen ulkopuolelta. Keskusteluja käydään edelleen eri tahojen kanssa mahdollisimman ajanmukaisen ja koko kirkolle sopivan tavoitetilan löytämiseksi. Tavoitetilan asettamisessa otetaan huomioon seurakuntarakennetyöryhmän työskentely (nk. Huotarin työryhmä) sekä erityisesti ne haasteet, joita tulevien vuosien eläköitymiset aiheuttavat seurakuntien henkilöstö ja taloushallinnon järjestämiseen. Tästä syystä pohditaan erityisesti seuraavia kysymyksiä: a) minkälaista yhteistyötä tarvitaan em. työalueiden hoitamisen helpottamiseksi ja b) miten tietojärjestelmiä voisi hyödyntää laadukkaan henkilöstö ja taloushallintopalvelun aikaansaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tehtävä on laaja ja kauaskantoinen, joten esiselvitys valmistuu vasta vuoden 2008 alussa. Sitä ennen ei ole odotettavissa linjauksia, jotka vaikuttaisivat seurakuntien ensi vuoden talous ja toimintasuunnitelmien laatimiseen. Toivomme, että seurakunnat jatkavat yhteistyökuvioiden suunnittelua, mielellään nykytilan puuteanalyysin näkökulmasta. Asiaan liittyvissä kysymyksissä, erityisesti jos suuria muutoshankkeita on kehitteillä, kannattaa ottaa yhteyttä projektipäällikkö Anne Saloniemeen puh Hallintojohtaja Hannu Kallio on toimikunnan jäsen ja selostaa kokouksessa työskentelyn nykyvaihetta. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 17 / 2007 tiedoksi. 389 ERITYISAMMATTIMIES REINO VÄÄNÄSEN OSA AIKAELÄKEHAKEMUS Erityisammattimies Reino Väänänen on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta siirtyä osa aikaeläkkeelle Turun hautausmaan erityisammattimiehen tehtävistä alkaen. Työskentelisin kahden viikon jaksoissa, jolloin työaikani tulisi olemaan 50 % kokonaistyöajasta. Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosola puoltavat anomusta.

13 Kirkkoneuvosto myöntää erityisammattimies Reino Väänäselle oikeuden siirtyä osa aikaeläkkeelle (50 % kokonaistyöajasta) alkaen edellyttäen, että Kirkon keskusrahasto myöntää hänelle osa aikaeläkkeen. Ilmoitus Reino Väänäselle, Markku Mannerkorvelle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 390 VERKKOTIEDOTTAJAN SIJAISUUS Verkkotiedottaja Rita Suhosen viransijaisuus on ollut haettavana hakuilmoituksella Turun Sanomissa, Kotimaa lehdessä ja Journalisti lehdessä sekä työministeriön verkkosivuilla. Hakuaika umpeutui Viransijaisuus täytetään lähtien. Hakuilmoituksen mukaan hakijalta odotetaan: soveltuvaa korkeakoulututkintoa monipuolista viestinnän alan osaamista ja työkokemusta vahvaa journalistista ammattitaitoa kokemusta verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta valmiuksia toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä evankelis luterilaisen kirkon jäsenyyttä. Hakuilmoituksen mukaan hakijalla lisäksi odotetaan olevan visuaalista ja journalistista näkemystä, kirkon ja seurakuntaelämän tuntemusta, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Hakuaikana tuli 28. Tiedotustoimistossa hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Hakijoista kutsuttiin haastatteluun Riikka Laitinen, Riikka Leskinen, Juho Niemelä, Ulla Piippo ja Anna Pikala. Samalla heille annettiin verkkoosaamiseen liittyvä pienimuotoinen ennakkotehtävä. Kutsutuista Leskinen ja Piippo peruuttivat hakemuksensa ennen haastattelua ja Laitinen haastattelun jälkeen. Haastattelun suorittivat tiedotustoimikunnan jäsen Jarkko Elo, tiedotuspäällikkö Paula Heino sekä tiedottajat Rita Suhonen ja Mervi Syrjänen. Kaikilla haastatteluun kutsutuilla on soveltuva korkeakoulututkinto ja verkkoviestinnän osaamista. Haastattelijoiden käsityksen mukaan Juho Niemelä

14 täyttää parhaiten viransijaiselle asetetut odotukset. Myös hänen ennakkotehtävänsä poikkesi edukseen ja hänen osaamisensa on laaja alaista. Tiedotustoimikunta yhtyy haastattelijoiden valintaehdotukseen ja esittää kirkkoneuvostolle, että tiedotustoimiston verkkotiedottajan viransijaiseksi valittaisiin medianomi Juho Niemelä. Hakuilmoituksen mukaan palkka määräytyy Kirkon virka ja työehtosopimuksen mukaan välillä R23 R26 koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen. Juho Niemelän palkkaluokaksi on palkka asiamiehen kanssa neuvoteltu R24. Palkkaluokan tason määrittely perustuu siihen, että Niemelällä ei ole vakinaiselta viranhaltijalta edellytettävää ylempää korkeakoulututkintoa. Medianomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka vastaa hakuilmoituksessa esitettyä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi palkka on sama, mitä maksetaan tiedotustoimissa toista tiedottajan sijaisuutta hoitavalle ja saman koulutuksen omaavalle työntekijälle. Tiedotuspäällikkö Paula Heino selostaa kokouksessa perusteluja valintaesitykselle. Kirkkoneuvosto valitsee tiedotustoimiston verkkotiedottajan viransijaiseksi alkaen medianomi Juho Niemelän edellyttäen, että hänen ennen viransijaisuuden alkamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy R24 palkkaluokan mukaan. Ilmoitus Juho Niemelälle, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Tiedotuspäällikkö Paula Heino perusteli haastattelijoiden valintaesitystä ja vastasi kirkkoneuvostossa esitettyihin kysymyksiin. 391 KIRKKOVALTUUTETTU RIIKKA KORPISEN ILMOITUS ASUINPAIKAN MUUTOKSESTA Kirkkovaltuuston jäsen Riikka Korpinen on ilmoittanut muuttaneensa pois Turun kaupungista. Samalla hän on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston ja kasvatusasiain johtokunnan varajäsenyydestä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Riikka Korpiselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton johdosta.

15 Kasvatusasiain johtokunnan varajäsenen valitsemista varten eroanomus lähetetään kasvatusasiain johtokunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle ja kasvatusasiain johtokunnalle. 392 HALLINTOVIRASTON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS JA TYÖYHTEISÖMATKA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä henkilöstön viihtyvyyden ja yksikköjen sisäisen yhteistyön kehittäminen on tärkeällä sijalla. Yhtenä tapana kehittää työyhteisöjä on ollut työyksikköjen yhteiset matkat. Monet yksiköt pyrkivät määräajoin tekemään matkan jonnekin kiinnostavaan kohteeseen, pienemmät yksiköt jopa vuosittain. Hallintoviraston ja taloustoimiston yleisöpalvelutarpeiden vuoksi matkoja on voitu tehdä suhteellisen harvoin. Matkaohjelmaan sisällytetään olennaiseksi osaksi työyhteisön kehittämisohjelmaa ja ammattitaitoa laajentavia tutustumiskohteita. Kustannusten pitämiseksi kohtuullisina on seurakuntayhtymässä matkat, mikäli ne on suunnattu ulkomaille, tehty yleensä Itämeren alueelle. Hallintovirasto on tehnyt työyhteisömatkan viimeksi vuonna 2000 Tarttoon. Tämän vuoden budjettiin on varattu euroa työyhteisömatkoja varten kustannuspaikalle Määräraha mitoitettiin hallintoviraston suunnitellun matkan mukaan. Tästä määrärahasta on kasvatusasiain keskus käyttänyt euroa omien määrärahojensa lisäksi Kööpenhaminaan tehdyn työyhteisömatkan kustannuksiin. Hallintovirastossa on laskettu, että halpoja lentohintoja hyödyntäen työyhteisömatka voitaisiin tehdä Itämeren maihin suuntautuvan linja automatkan hinnalla Lontooseen. Matka on toteutettavista erittäin edullisesti, sillä edestakaiset matkahinnat suoraan Turusta jäävät alle 280 euron/henkilö. Majoitus on mahdollista saada edullisesti Lontoon suomalaisesta ja ruotsalaisesta merimieskirkosta. Majoituskustannukset koko 32 hengen seurueelta ovat 2300 euroa, jolloin mukana on jo aamiainen. Lisäksi tulevat pääsymaksut sekä opastus ja kuljetuskustannukset Lontoossa. Matkan ajalta ei esitetä maksettavaksi päivärahoja eikä työaikahyvitystä. Matka on suunniteltu toteutettavaksi Matka aikaan sisältyy kaksi vapaapäivää ja kaksi työpäivää. Matkasta huolimatta hallintovirasto on maanantaina ja tiistaina auki yleisölle, mutta palvelu tapahtuu supistetussa muodossa. Sekä taloustoimistoon että kolmanteen kerrokseen jää riittävä henkilökuntamäärä hoitamaan asiakaspalvelua. Monistamo tultaisiin pitämään suljettuna.

16 Matkan alustava ohjelmarunko on seuraava: Lauantai Lähtö Turusta klo 6.20 Tulo Heatrow n kentälle Majoittuminen merimieskirkolle Lounas merimieskirkolla Työyhteisökoulusta Tutustuminen Greenwichin observatorion alueeseen Opastettu kiertoajelu Vapaata ohjelmaa, iltapala Sunnuntai Aamiainen merimieskirkolla Jumalanpalvelus merimieskirkolla Tutustuminen merimieskirkon toimintaan Lounas Tutustusmiskäynti Westminster Abbey kirkkoon Vapaata, illallinen Maanantai Aamiainen merimieskirkolla Työyhteisökoulutusta Lounas merimieskirkolla Tutustuminen Tate Modern taidemuseoon Vapaata, iltapala Tiistai Aamiainen Lähtö lentokentälle Paluulento klo 10.20, Turussa klo Kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintoviraston henkilökunnan tekemään työyhteisömatkan Lontooseen siten, että taloustoimistoon ja hallintovirastoon jää riittävä päivystys asiakaspalvelua. Matkan ajalta ei makseta päivärahoja eikä anneta työaikahyvitystä. Matkan kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Matka maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan

17 TURUN HALLINTO OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ MARIKA LUOSTARISEN HAUTAOI KEUTTA KOSKEVAAN OIKAISUVAATIMUKSEEN Talous ja suunnittelujohtajan asiat Salassa pidettävä asia. 394 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 394, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 39 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. 395 HILKKA HELENA KATAISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijä Hilkka Helena Katainen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi ehdotetaan Mikaelin seurakuntataloa osoitteessa Puistokatu 13. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa diakoniatyöntekijä Hilkka Helena Kataisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Mikaelin seurakuntakoti osoitteessa Puistokatu 13. Ilmoitus Hilkka Helena Kataiselle, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

18 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA Taloustoimistossa on laadittu keskuskirjanpidon tiliasema Siinä tilinavaukset on tehty kaikkien tilien osalta. Tiliasema on seuraava: Liite Talouspäällikkö on lähettänyt tiedoksi myös investointien toteutumavertailun ajalla Se on seuraava: Liite Investointien määrärahojen käytön seuranta on lähinnä kiinteistöjohtajan vastuulla. Nämä on hyvä tuoda aika ajoin tiedoksi kirkkoneuvostoon, jotta kirkkoneuvostokin näkee määrärahojen käyttöä. Kaiken kaikkiaan tilanne on tasapainoinen, koska talousarvion kuluja on ollut 13,4 miljoonaa ja vastaavasti tuottoja 16,2 miljoonaa. Ylijäämä on tässä vaiheessa 2,7 miljoonaa. Toisaalta investointimenoja on ollut yli miljoonan euron edestä. Investointimenoja on myönnetty talousarviossa 5,5 miljoonaa euroa, joten varojen käyttö kasvaa kesän aikana. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman sekä vastaavan investointien toteutumavertailun. 397 TYÖSUOJELUTARKASTUKSET HEINÄNOKAN LEIRIKESKUKSEEN JA HENRIKINSEURA KUNTAAN Tarkastaja Jaana Saarinen on suorittanut tarkastukset Heinänokan leirikeskukseen ja Henrikinseurakuntaan Tarkastuksesta on laadittu pöytäkirjat ja ne ovat seuraavat: Liitteet Tarkastus Heinänokkaan on osa tarkastaja Saarisen laajempaa tarkastusohjelmaa, jossa kohteena ovat olleet seurakuntayhtymän eri osastot. Hän on halunnut tutustua myös Heinänokan leirikeskukseen. Siellä tarkastuksen kohteena oli pääasiassa siellä työskentelevä keittiöhenkilöstö ja heidän työolosuhteensa. Heinänokan ruokalarakennuksessa on tehty ovien muutostyö,

19 jolla on pyritty helpottamaan kesäaikaista liikaa lämpöä. Kokemukset ovat käytettävissä tämän kesän aikana. Heinänokan keittiö menee remonttiin mahdollisesti vuoden päästä, jolloin päästään järjestämään keittiöön nykyistä tehokkaampi lämpötilan viilennys. Heinänokassa on tekemättä työterveyshuollon työpaikkaselvitys, joka on nyt otettu työn alle. Muutoin havainnot Heinänokan tarkastuksesta ovat vähäisiä eivätkä aiheuta välittömiä toimenpiteitä. Henrikinseurakunnassa oli kysymys lähetyssihteeri Päivi Luoman kokemasta epäasiallisesta kohtelusta. Kysymys on ollut tarkastuksen kohteena jo pidemmän aikaa ja asiasta on informoitu työsuojelupiiriä. Asiaa on pyritty selvittämään jo ennen työsuojelupiirin tarkastusta ja tarkastuksen jälkeen kahdessa eri neuvottelukokouksessa asianomaisten kanssa. Asian käsittelyä on pitkittänyt työntekijän sairausloma ja myöhemmin useamman kuukauden kestänyt opintovapaa. Tarkastaja Saarinen on todennut, että tarkastuksessa ei nouse esille enää uusia asioita. Suurin osa esiin nousseista asioista oli työnjohdollisia. Työnantaja on ryhtynyt työturvallisuuslain edellyttämiin riittäviin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja hoitamiseksi. Tarkastuksessa katsottiin myös, että keväällä 2006 annettu varoitus ei enää anna aihetta toimenpiteelle, koska asia ei jälkeenpäin keskustellen enää miksikään muutu. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi pöytäkirjat suoritetuista työsuojelutarkastuksista päivämäärillä ja Viimeksi mainittu on jo käsitelty myös työympäristötoimikunnassa pidetty pöytäkirja lähetetään tiedoksi työympäristötoimikuntaan. Työsuojelupäällikölle annetaan tehtäväksi antaa selvitys työsuojelupiirille Heinänokan tarkastuskertomuksessa esille nostetuista asioista mennessä. Tiedoksi kasvatusasian johtokunnalle ja Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle. 398 KIRKON ULKOMAANAVUN KIITOS LAHJOITUKSESTA PYHÄN MARIAN KIRKON URKU JA VARTEN Kirkon Ulkomaanavun ja Pyhän Marian urkutoimikunnan puolesta on seurakuntayhtymälle lähetetty seuraava kiitos: Liite

20 Kirkkoneuvosto merkitsee kiitoksen tiedokseen. Kiinteistöjohtajan asiat 399 ALOITETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Seurakuntayhtymän eri osastoissa ja paikallisseurakunnissa työskentelee n. 500 henkilöä. Henkilöstö koostuu eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Toiminnan kehittämiseen ja palvelun parantamiseen tähtäävää aloitetoimintaa on kuitenkin niukasti. Jotta henkilöstön koko ammattitaito ja innovaatio saataisiin käyttöön, keskusteltiin syksyllä 2006 aloitetoiminnan käynnistämisestä ja pelisäännöistä johtavien viranhaltijoiden kokouksessa. Kiinteistöjohtaja ja hautaustoimen päällikkö saivat tehtäväkseen miettiä aloitetoiminnan kehittämisen ja palkitsemisen. aloitetoiminnasta ja palkkioista käsiteltiin työympäristötoimikunnan kokouksessa , jossa se hyväksyttiin samoin kuin johtoryhmässä Säännöt aloitepalkkioista kuuluvat seuraavasti: Liite Esityksen mukaan aloitteet tulee tehdä kirjallisina ja toimittaa joko esimiehelle tai aloitelaatikkoon. Aloitteet käsittelee työympäristötoimikunta ja hyväksytyt aloitteet tuodaan kirkkoneuvostoon palkitsemisen päättämistä varten. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen aloitepalkkioesityksen. Tiedoksi: yksiköiden esimiehet, kirkkoherrat, työympäristötoimikunnan jäsenet. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 400 LOUNAIS SUOMEN VEROVIRASTON ESITYS VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEKSI

21 Lounais Suomen verovirasto on ollut pitkään vuokralaisena seurakuntayhtymän omistamassa kiinteistössä osoitteessa Aninkaistenkatu 1. Lisäksi verovirasto on vuokrannut tiloja pihasiiven 3. kerroksesta ja Eerikinkadulta 4. kerroksesta. Viimeinen perusvuokrasopimus on allekirjoitettu ja siihen on lisätty muita tiloja eri vuosina verotoimiston tarpeen mukaan. Vuokrasopimus päättyy Verotoimisto on huomattava vuokralainen. Heillä on tiloja käytössään yhteensä m 2 ja vuokranmäärä vuodessa arvonlisäveroineen on Verotoimisto on viime vuosina suunnitellut eri toimipisteidensä yhdistämistä ja etsinyt uusia tiloja. Nykytiedon mukaan tilat olisivat löytyneet Kupittaan alueelta. Verotoimisto on nyt lähestynyt seurakuntayhtymää kirjeellä, jossa he tiedustelevat vuokrasopimuksen mahdollista päättymistä ennenaikaisena. Veroviraston kirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirjeessään verovirasto perustelee vuokra ajan ennenaikaista päättymistä perusvuokrasopimuksen pykälällä 11, joka kuuluu seuraavasti: Vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus ennen vuokra ajan päättymistä, jos valtio rakentaa tai rakennuttaa Turkuun toimitiloja viranomaisten käyttöön tai verohallinnon organisaatio muuttuu siten, että kyseiset tilat käyvät joko osittain tai kokonaan tarpeettomiksi Turun verotoimistolle. Perusvuokrasopimuksen mukaan vuokra aika olisi päättynyt Verotoimisto tarvitsi lisää tiloja vuosina 1998 ja 1999 ja vuonna 2003 uusittiin toimistotilojen ilmanvaihto. Seurakuntayhtymä vastasi tarvittavien muutostöiden kustannuksista ja siten samalla vuokranmäärä lisääntyi ja vuokra aikaa pidennettiin asti, jotta investoinnit saataisiin kuoletettua. Seurakuntayhtymän kannalta on taloudellisesti erittäin valitettavaa, jos verotoimisto lähtee toisiin tiloihin tai vuokra aika päättyy ennenaikaisesti. Lyhyellä aikavälillä on erittäin vaikeaa löytää toista vuokralaista. Todennäköisesti kyseeseen tuleekin erilaiset muut vaihtoehdot kiinteistön suhteen. Tässä tilanteessa seurakuntayhtymän tulee antaa mahdollisimman pidättyvä vastaus verotoimiston ehdotukseen ja pyrkiä siihen, että vuokra aika päättyisi sopimuksen mukaan tai mahdollisimman myöhään. Kiinteistötoimisto on laatinut vastauskirjeen verovirastolle, joka kuuluu seuraavasti:

22 Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää esityksen mukaisen kirjeen Lounais Suomen verovirastolle ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan jatkamaan neuvotteluja veroviraston kanssa. Käsittely Pöydälle oli jaettu uusi luonnos Lounais Suomen verovirastolle lähetettäväksi kirjeeksi, johon tehtiin vielä joitakin sanamuotomuutoksia. Kirjeen lopullinen muoto on seuraava: 401 MUUTOKSENHAKU Liite Kirkkoneuvosto päätti lähettää Lounais Suomen verovirastolle liitteen 3 mukaisen kirjeen. Samalla kiinteistöjohtaja valtuutettiin jatkamaan neuvotteluja veroviraston kanssa. Ilmoitus kiinteistöjohtajalle. Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa

23 Juha Nappu Kirsti Saksa Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.9.2008 384 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 395 434 Aika torstai 4.9.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.3.2006 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.3.2006 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.3.2006 133 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 171 Aika torstai 9.3.2006 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.1.2009 34 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 46 92 Aika torstai 29.1.2009 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.9.2011 343 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 373 404 Aika torstai 1.9.2011 klo16.00 17.00. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.11.2011 463 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 496 524 Aika torstai 10.11.2011 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika keskiviikko 9.12.2009 klo 16.00 17.45. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A. Julkunen Pirkko. Korhonen Pentti Kuusela Marjatta

Aika keskiviikko 9.12.2009 klo 16.00 17.45. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A. Julkunen Pirkko. Korhonen Pentti Kuusela Marjatta 9.12.2009 656 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 663 700. Aika keskiviikko 9.12.2009 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.4.2013 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2007 102. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2007 102. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.2.2007 102 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 106 140 Aika torstai 22.2.2007 klo 16.00 17.18 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot