Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 1/2012 tammi-maaliskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 1/2012 tammi-maaliskuu"

Transkriptio

1 Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 1/2012 tammi-maaliskuu Keskustelu eläkeiästä jatkui kiivaana lehdistössä vuoden alkupuolella. Myös rekisteröidyn lisäeläkkeen rahoituksesta käytiin vilkasta keskustelua. Ehdotus leskeneläkkeen poistamisesta jakoi mielipiteitä. Finnairin toimitusjohtajan asuntokauppa työeläkeyhtiö Ilmarisen kanssa käynnisti keskustelun eläkeyhtiöiden varojen käytöstä ja ristiinvalvonnasta. Myös eläkesijoittaminen sai palstatilaa. Keskustelu eläkeiästä ja eläkkeiden rahoituksesta jatkui Talouselämän teettämän tutkimuksen mukaan kansalaisten enemmistö ilmoitti hyväksyvänsä eläkeiän alarajan nostamisen tietyin edellytyksin. Joka kymmenes oli valmis nostamaan ikärajaa heti ilman ehtoja. Tutkimuksesta kävi ilmi, että edes sosiaalidemokraattista puoluetta kannattavat, eivät tyrmänneet ehdotettua eläkeiän nostamista 63 -vuodesta 65 -vuoteen. Akavan lakimies Jarmo Pätäri piti tutkimuksen tulosta yllättävänä. (Talouselämä 1/2012) Työnantajapuoli kannatti eläkeiän alarajan nostoa ja ilmoitti, että ilman päätöstä eläkeiän alarajan nostosta eläkkeiden rahoituksesta ei neuvoteltaisi. (Kauppalehti 9.1.) EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen totesi, että päätös työeläkemaksujen tasosta vuoden 2014 jälkeen tulisi lykkääntymään, jos eläkeiän nostosta ei päästäisi sopimukseen kevään aikana. (Prima 1/2012.) Työministeri Lauri Ihalainen piti keskustelua vinona, jos siinä keskityttäisiin vain alaikärajaan. Ihalaisen mielestä EK:n johtajan Lasse Laatusen asettamat tavoitteet 65 -vuoden ikärajasta ja eräiden eläkemuotojen lakkauttamisesta olivat neuvottelutaktiikkaa. (Kansan Uutiset 13.1.) Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen esittelivät Talouselämässä mallin, jossa eläkkeiden alaikärajaa ei nosteta, mutta varhainen eläkkeelle jääminen tehdään niin kalliiksi, ettei siihen kannata ryhtyä. Korkman ja Määtänen esittivät myös työeläkemaksua korotettavaksi. (Talouselämä 2/2012.) Ammattiliiton Pron puheenjohtaja Antti Rinne kirjoitti, että ainoa kestävä keino on tunnustaa työelämän tosiasiat ja korjata niitä ongelmia, jotka aiheuttavat ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. (Uutispäivä Demari 26.1.) Eläketurvakeskus tiedotti eläkkeelle siirtymisiän olleen keskimäärin 60,5 vuotta vuonna Eläkeiän nousun ei kuitenkaan uskottu jatkuvan. (Helsingin Sanomat 9.2.) OECD kehotti raportissaan Suomea nostamaan eläkkeelle jäämisikä 65 -vuoteen. OECD neuvoi myös nostamaan pakollisen eläkeiän ylärajan ylöspäin tai poistamaan sen kokonaan sekä vaikeuttamaan aikaista eläkkeelle siirtymistä. (Helsingin Sanomat 8.2.) Myös EU-komissio kehotti Suomea harkitsemaan vanhuuseläkeiän nostoa niin, että eläkkeellejäämisikä nousisi eliniän odotteen mukaisesti. (Turun Sanomat 17.2.) Helsingin Sanomat uutisoi, että SAK:n hallitus oli antanut puheenjohtaja Lauri Lylylle valtuudet neuvotella työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisissä neuvotteluissa myös eläkeiän nostosta. (Helsingin Sano- 1

2 mat 11.2.) Lauri Lyly sanoi, että eläkeiän nostosta keskusteltaisiin, jos kaikki muut työurien pidentämiseen tähtäävät keinot olisi käytetty ja jos eläköitymisikä ei nousisi tavoitteiden mukaisesti. (Kauppalehti 14.2.) Lehdet uutisoivat laajasti eläkeikälukon avautumisesta ja neuvottelujen edistymistä pidettiin mahdollisena. Jarruna asian edistymiselle nähtiin SDP:n ja Jutta Urpilaisen kanta siitä, että eläkeikää ei kuluvan vaalikauden aikana nostettaisi. (Pohjalainen 13.2.) SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola korosti, että SAK ei vaatinut hallitusta muuttamaan hallitusohjelmansa kirjausta. Huutola toteisi, että tämän hallituksen ei tarvinnut nostaa eläkeikää, vaan se jäisi seuraavalle hallitukselle. (Turun Sanomat 15.2.) Eläkeiän nosto jakoi mielipiteitä järjestökentän sisällä. STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää oli hämmentynyt eläkeiän nostoa puoltavasta uutisoinnista. (Turun Sanomat 16.2.) STTK ja Akava vastustivat jyrkästi eläkeiän nostoa. (Helsingin Sanomat 15.2.) AKT:n Timo Räty totesi, että Lauri Lyly ei ole saanut mandaattia sopia eläkeiän nostosta. Rädyn mukaan eläkemaksujen korottaminen oli parempi vaihtoehto. (Helsingin Sanomat 17.2.) SAK:n eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen sanoi, että SAK haluaa avata lukon työuraneuvotteluissa. Kallisen mukaan myös nuorten oli voitava luottaa annettuihin eläkelupauksiin. (Kansan Uutiset 17.2.) Akavan varapuheenjohtaja, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve vaati, että eläkeikää tuli nostaa nopeasti. Pälveen kanta erosi Akavan kannasta. (Aamulehti 25.2.) Lehdet uutisoivat, että SAK ajoi isoa 5-6 prosentin tasokorotusta työeläkkeisiin. SAK vaati, että eläkemaksu sisältyisi palkkaan, josta eläke lasketaan. SAK:n nähtiin olevan valmis keskustelemaan työeläkeiän nostamisesta, jos ehtoon suostuttaisiin. (Helsingin Sanomat 18.2.) EK:n lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen ihmetteli SAK:n ehdotusta ja kysyi, miten uudet eläke-etuudet maksettaisiin. (Aamulehti 19.2.) EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen totesi, että ei näyttänyt hyvältä, jos työmarkkinajärjestöt eivät pysyisi sopimaan niille kuuluvista asioista. (STTK 2/2012) Suvi-Anne Siimes kirjoitti kolumnissaan, että jos työmarkkinaosapuolet eivät pystyisi sopimaan eläketurvaan ja sen rahoitukseen liittyvistä peruskysymyksistä, päätöksiä alettaisiin tehdä jossain muualla. (Kaleva 10.3.) Eläketurvakeskuksen Luottamus eläketurvaan -tutkimuksen mukaan vain alle viidennes suomalaisista kannatti eläkeiän nostoa. Kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että jatkuvat muutokset eläkejärjestelmässä vähentävät luottamusta järjestelmään. (Demokraatti 21.3.) Lehdistössä uutisoitiin, että työuraneuvottelut takkuilivat. Yllättäen työnantajat ja palkansaajajärjestöt pääsivät sopuun työurien pidentämisestä. Kolme vuotta vellonut keskustelu sai uuden käänteen. Työuraratkaisua kuvattiin kompromissiksi. Eläkeiän nostaminen kirjattiin tulevaisuuden toimeksi. Sopimuksen mukaan vanhuuseläkeiän alarajan nosto käsiteltäisiin viiden vuoden kuluttua, osana tulevaa suurta eläkeremonttia. Työttömien eläkeputken ikärajaa ja osa-aikaeläkkeen ikärajaa sovittiin nostettavan vuodella. (Demokraatti, Helsingin Sanomat 23.3.) 2

3 Rekisteröidyn lisäeläkkeen rahoitus puhutti Toimittaja Tuomo Pietiläinen kirjoitti Helsingin Sanomissa, että tavalliset työntekijät maksavat johtajien lisäeläkkeitä. Asia uutisoitiin sen jälkeen kun Helsingin Sanomat oli pyytänyt Eläketurvakeskusta erittelemään Suomen suurimpien työeläkkeiden koostumuksen. Pietiläinen kirjoitti, että rekisteröityyn lisäeläkerahastoon kootut vakuutusmaksut tuottoineen riittivät peittämään vain kolmanneksen kustakin lisäeläkkeestä. Loput rahat maksettiin uutisen mukaan yhteisistä tasausrahastoista. (Helsingin Sanomat 16.1.) Uutinen työntekijöiden maksuilla kustannetuista ökyeläkkeistä levisi nopeasti maakuntalehdistöön. Keskipohjanmaa toteisi pääkirjoituksessaan, että eräät eläkefirmojen ja suuryritysten johtajat ovat suorastaan valehdelleet kertoessaan, että johdon lisäeläkkeet tulevat henkivakuutusyhtiöiden kanssa tehdyistä vakuutusjärjestelyistä. Kirjoituksessa todettiin, että jokainen parituhatta euroa kuukaudessa hankkiva maksaa joka tilistään lakisääteisenä eläkevakuutusmaksuna pienen roposen metsäteollisuuden ja pankkimaailman ex-johtajien ökyeläkkeisiin. Ellei tätä voi rinnastaa rakenteelliseen korruptioon, irvokasta se ainakin on, pääkirjoitus tuomitsi. (Keskipohjanmaa 17.1.) Lisäeläkkeitä paheksuttiin yleisönosastoissa ja ne tuomittiin mediassa voimakkaasti. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala totesi, että olivat eläkkeet sitten etuus- tai maksuperusteisia, ne olivat epäselvä järjestelmä. Hautalan mukaan valtion kohtuusperiaatteen soveltuvuus lisäeläkkeillä palkitsemiseen tuli miettiä uudelleen. (Helsingin Sanomat 18.1.) Toimittaja Tuomo Pietiläinen aloitti keskustelun Valtion omistaman Veikkauksen johtajilleen myöntämistä kielletyistä lisäeläkkeitä. Päätös kiellosta oli tehty jo syksyllä 2009, mutta Veikkaus myönsi lisäeläkkeen varatoimitusjohtajalle Olli Saarelle syksyllä (Helsingin Sanomat 13.1.) Asiaa puitiin lehdistössä. Veikkauksen hallituksen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes sanoi, että valtion ohjeiden vastainen lisäeläkejärjestely Veikkauksessa lopetettaisiin muutaman vuoden kuluttua. (Helsingin Sanomat 14.1.) Myös kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki lupasi lopettaa kaikki työntekijöiden maksuista kustannetut johtajaeläkkeet, nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle, jos olisi ministerinä vielä vuonna (Helsingin Sanomat 17.1.) Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala kertoi, että uusia vakuutuksia tai vakuutettuja lisävakuutukseen ei ole voinut ottaa enää kymmeneen vuoteen. Lisäeläkkeitä kuitenkin maksetaan, koska tehdyistä sopimuksista halutaan pitää kiinni. (Verkkouutiset, Helsingin Sanomat 16.1.) Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas sanoi, että rekisteröityä tel- lisäeläketurvavakuutusta oli myönnetty liian pitkään suomalaisille. Sailaksen mukaan sen olisi voinut lopettaa aikaisemmin kuin vasta (Helsingin Sanomat 20.1.) Uutispäivä Demarin julkaisi kirjoituksen jossa kerrottiin, että palkansaajat ovat johtajien lisäeläkkeiden maksumiehiä. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala vastasi kirjoitukseen kertomalla, että työsuhteessa jo ansaittuja eläke-etuuksia, isoja tai pieniä, ei voi ottaa pois, muutoin kuin säätämällä siitä eduskunnassa perustuslain säätämisjärjestyksessä. (Uutispäivä Demari 7.2.) Työeläkevakuuttajat TELA ry:n johtaja Markku Jääskeläinen kritisoi sitä, että lisäeläkkeiden uutisoitiin olevan vain johtajien ja eliitin oikeus. Jääskeläisen mukaan myös useat tavalliset työntekijät saivat lisäeläkettä. Jääskeläinen muistutti, että johtajien suuret eläkkeet oli pääsääntöisesti rahoitettu muilla kuin lakisääteisillä eläkkeillä. ( Uutispäivä Demari 18.1.) Eläketurvakeskus tiedotti keskimääräisen työeläkelain mukaisen lisäeläkkeen olevan 166 euroa kuukaudessa. Tiedotteessa muistutettiin, että lisäeläkkeitä on kaikissa tuloluokissa, mutta suurin osa lisäeläkkeen saajista on keski- tai pienituloisia. (Talouselämä 19.1.) 3

4 Leskeneläke jakoi mielipiteitä Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Reija Lilja vaati pikaista ja perusteellista remonttia leskeneläkkeisiin. Liljan mukaan eläkesäästöjä tuli hakea leskeneläkkeistä. Lilja totesi leskeneläkkeet yhteiskunnalle kalliiksi ja osin epäoikeudenmukaisiksi. Liljan mukaan sata eniten leskeneläkettä saavaa leskeä keräsi järjestelmästä erikoislääkärin tulot, eli keskimäärin euroa kuukaudessa. (Helsingin Sanomat 27.2.) Liljan avaus käynnisti vilkkaan keskustelun leskeneläkkeestä yleisönosastoilla. Useat johtavat lääkärit puolustivat leskeneläkettä lehtien palstoilla. (Esim. Helsingin Sanomat 29.2.) ETK:n toimitusjohtaja Jukka Rantala vastasi toimittajien tiedusteluihin, että eläkeneuvotteluryhmä oli todennut väliraportissaan että leskeneläkkeen tarkoituksenmukaisuus tultaisiin selvittämään. (Helsingin Sanomat 28.2.) Suomen nuoret lesket ry:n toiminnan johtaja Anne Backman muistutti, että sadan henkilön saaman suuren eläkkeen esille nostaminen antoi leskeneläkejärjestelmästä harhaanjohtavan kuvan. Bachmannin mielestä raflaavien otsikoiden sijaan olisi tärkeämpää nostaa esille perhe-eläkejärjestelmässä olevia epäkohtia, kuten ikään ja avioliiton kestoon liittyviä rajoituksia, jotka estävät leskeneläkkeen saamisen. (Pohjalainen 11.3.) Tutkimusjohtaja Reija Lilja korjasi julkisuudessa esitettyjä kannanottoja toteamalla, että perheeläkejärjestelmän uudistaminen ei tulisi koskemaan maksuissa olevia leskeneläkkeitä eikä siirtymäaikojen vuoksi myöskään vanhempien ikäpolvien tulevia eläke-etuuksia. Lilja korosti, että nykytilanteessa oli ristiriitaista se, että vanhuuseläkkeisiin oli luotu kannustimia työurien pidentämiseksi ja samaan aikaan perhe-eläkkeet palkitsivat siitä, että toinen puoliso jäi kotiin. (Helsingin Sanomat 14.3.) Finnairin toimitusjohtajan asuntokauppa johti keskusteluun ristiinvalvonnasta Helsingin Sanomat uutisoi että, työeläkeyhtiö Ilmarinen oli ostanut Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen miljoona-asunnon eläkerahoilla. Vehviläinen asui edelleen asunnossa josta vuokran Ilmariselle maksoi valtionyhtiö Finnair. Helsingin Sanomien mukaan asunto oli ehtinyt olla kaupan pitkähkön ajan, eikä ostajaa ollut löytynyt. Kauppaa oli vaikeuttanut se, että Vehviläinen halusi jäädä itse asumaan asuntoon. HS:n mukaan oli hyvin harvinaista, että Ilmarinen osti yksittäisen huoneiston asunto-osakeyhtiöstä. Yksittäisen sijoitusten hoitaminen on kallista ja vaivalloista. Kauppojen aikana Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas oli Finnairin hallituksen varapuheenjohtaja ja kauppojen jälkeen puheenjohtaja. Mika Vehviläinen oli Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. (Helsingin Sanomat ja 16.2.) Toimittaja Tuomo Pietiläinen jatkoi kriittistä uutisointia Vehviläisen ja Ilmarisen välisestä asuntokaupasta. Uutisten mukaan Ilmarisen maksama asunnon kauppahinta oli tilastojen mukaan keskiarvoa suurempi. Vehviläinen oli myös neuvotellut itselleen takaisinosto-oikeuden asuntoon. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala kyseenalaisti eduskunnan kyselytunnilla Finnairin hallituksen puheenjohtajan Harri Sailaksen aseman. Hautala toivoi Sailaksen pohtivan, voiko Finnairin hallituksen puheenjohtaja tässä tilanteessa toimima täysin Finnairin edun nimissä. (Helsingin Sanomat 17.2.) Kansanedustaja Jukka Kärnä kyseli ministeri Heidi Hautalalta aikooko hän puuttua Vehviläisen oman edun tavoitteluun tähtääviin asuntoetuihin. ( Ilta-Sanomat 16.2.) Keskusteltuaan Harri Sailaksen kanssa ministeri Heidi Hautala totesi, että Sailas ei ole osallistunut Vehviläisen asuntoa koskevaan päätöksentekoon ja näin ollen Sailas sai luvan jatkaa Finnairin hallituksen puheenjohtajana. (Turun Sanomat 18.2.) 4

5 Lehtien pääkirjoituksissa ja yleisönosastoilla ministeri Heidi Hautalan kantaa ihmeteltiin ja ministerin nähtiin puolustavan hyväveli-järjestelmää. Lehtien palstoilla kyseltiin, mikä sitten on huono hallintotapa, jos tämä kuului ministerin mukaan hyviin hallintotapoihin. (mm. Satakunnan Kansa, Keskisuomalainen ja Aamulehti 21.2.) Uutisointi käynnisti keskustelun johtajien kytköksistä kaikissa valtionyhtiössä. Vaikka Vehviläisen asuntokauppa todettiin hyvän hallintotavan mukaiseksi, asian käsittelystä seurasi laajempi keskustelu rakenteellisesta korruptiosta Suomessa. Korruption vastaisen Transparency Suomi maaraportin mukaan Suomessa on lukemattomia korruptiolle alttiita alueita, kuten poliittiset virkanimitykset, julkiset hankinnat, lupien myöntäminen, työeläkelaitosten hallintomalli ja suhteet puolueisiin, monopolien ja säätiöiden hallinnointi ja vähittäiskaupan keskittyneisyys. Kalevan pääkirjoitus totesi, että suoran korruption sijasta Suomessa jylläävät erilaiset klubimaiset verkostot, joiden jäsenet junailevat asioitaan haluamallaan tavalla. (Kaleva 19.2.) Vehviläisen asuntokaupasta lähtenyt keskustelu johti keskusteluun eläkeyhtiöiden hallintovallan käytöstä. Oulun yliopiston rahoituksen professorin Hannu Kahran mielestä työeläkesijoittajilta tuli kieltää kaikki suorat osakesijoitukset. Kahra kirjoitti, että johdon palkitsemisjärjestelmät julkisesti noteeratuissa yhtiöissä olivat pelkästään keino siirtää osakeomistajien varallisuutta yrityksen johdolle. (Helsingin Sanomat 19.2.) Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläinen kritisoi työeläkeyhtiöiden ja -laitosten johtokunnissa ja sijoitusosastolla valtaa käyttäviä talouspäättäjiä henkilökohtaisten arvopaperikauppojen salaamisesta. Pietiläinen totesi, että sekä Varma että Ilmarinen pystyy vaikuttamaan Suomen pörssin suuntaan koska tahansa. Pietiläinen näki pankkien omistajavallan pörssiyhtiöissä siirtyneen eläkejohtajille. (Helsingin Sanomat 17.1.) Uutisointi käynnisti keskustelun siitä, voivatko eläkeyhtiöiden edustajat osallistua pörssilistattujen yhtiöiden hallituksiin. Toimittaja Tuomo Pietiläinen uutisoi isompien eläkeyhtiöiden toimitusjohtajien ristiinvalvonnasta. (Helsingin Sanomat 18.2.) Toimittaja Helena Ranta-aho analysoi tilannetta ja totesi, että eläkeyhtiöiden hallituspaikoista pörssiyhtiöissä oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Ranta-aho kirjoitti, että sisäpiirintieto rajoittaa kaupankäyntiä niiden yhtiöiden osakkeilla, joiden hallituksessa väki istuu. (Helsingin Sanomat 13.3.) Sosiaali- ja terveysministeriön entinen ylijohtaja Tarmo Pukkila vaati työeläkeyhtiöiden ja niiden lähipiirin kauppojen suurselvitystä. Pukkilan mukaan Vehviläisen asuntokauppa näytti erittäin pahalta työeläkejärjestelmän ja moraalin näkökulmasta, vaikka juridisesti lakia ja sääntelyä ei olisi rikottu. Pukkila vaati Ilmarisen ja Finnairin kaltaisia hallinnollisia kytköksiä katkaistaviksi. Pukkila vaati, että työeläkeyhtiöiden henkilökunnan osallistuminen pörssiyhtiöiden hallintoon oli kiellettävä lailla. (Helsingin Sanomat 16.2.) Myös Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner vaati Finanssivalvontaa selvittämään eläkelaitosten sisäpiirikaupat. (Talouselämä 16.2.) Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko käynnisti ministeriössä valmistelutyöt eläkerahoja hoitavien eläkeyhtiöiden lähipiirien kauppojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. (Helsingin Sanomat 29.2.) Kohun seurauksena Mika Vehviläinen ilmoitti vetäytyvänsä Ilmarisen hallintoneuvostosta. Myös OP-Pohjola - ryhmän pääjohtaja Reijo Korhonen ilmoitti luopuvansa jäsenyydestään Ilmarisen hallituksessa. (Iltalehti 8.3.) OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen totesi, että työeläkelaitosten isännyys pitäisi siirtää sijoitustoiminnan ammattilaisille. Karhinen kysyi, ymmärtääkö yhtiöiden hallinto, mitä riskejä on otettu, mitä niistä voi seurata, ja mikä on hallinnon oma vastuu näistä riskeistä. Karhinen totesi, että olisi huolissaan tilan- 5

6 teesta, jos toimisi valvovana viranomaisena. Karhisen mukaan myös työeläkeyhtiöiden hallituksia pitäisi pienentää, jotta niiden toiminta tehostuisi. (Suomen Kuvalehti 13/2012) Kansanedustaja Ben Zyskowics toivoi, että työeläkeyhtiöt ja valtio päättäisivät yhdessä, miten ne suhtautuvat yritysjohdon palkitsemiseen suomalaisyhtiössä. Zyskowiczin mukaan sulle-mulle-hyvävelikerhon toinen toisilleen antamat kohtuuttomat palkat ja palkkiot koettelivat kansalaisten oikeudentuntoa. Myös kansanedustaja Mauri Pekkarista ristikkäisvalvonta häiritsi. (Helsingin Sanomat 9.3.) Helsingin poliisi aloitti tutkinnat Vehviläisen asuntokaupoista. Rikostarkastaja Ilkka Koskimäki kertoi, että poliisi selvitti Ilmarisen motiivia kaupalle sekä sitä, oliko kaupalla vaikutusta Finnairin liiketoimiin Ilmarisen kanssa. (Keskisuomalainen 10.3.) Eläkesijoittaminen ja sijoitustuotot Finnwatch julkaisi Kielletyt hedelmät raportin, josta ilmeni, että moni suomalainen eläkeyhtiö oli sijoittanut isoja summia Israelin siirtokunnissa toimiviin yrityksiin. Siirtokuntiin sijoittamista pidetään kansainvälisessä yhteisössä epäeettisenä toimintana, sillä siirtokuntia ei tunnusteta osaksi Israelia. Kansainvälisen rikostuomioistuimen mukaan siirtokunnat rikkoivat Geneven neljättä sopimusta. Ainoastaan Tapiola, Kirkon keskusrahasto ja Eläkevakuutusyhtiö Etera saivat raportissa puhtaat paperit. (Savon Sanomat 14.3.) Eläkesijoitusten tuotot herättivät huolta. Kauppalehti uutisoi, että yli kolmessa prosentissa huiteleva inflaatio uhkasi sulattaa eläkerahastoja. Varman toimitusjohtaja Risto Murto toteisi, että ongelmana oli se, että talletuskoko eli tuotto oli inflaation jälkeen negatiivinen ja siltä osin kun tuotot jäivät alle inflaation, myös pääomien reaaliarvo suli. Ilmarisen toimitusjohtajan Jaakko Kianderin mukaan inflaatio tuo työeläkeyhtiölle ongelmia sekä eläkkeiden indeksitarkastusten yhteydessä että eläkevastuiden kautta. Kova inflaatio nostaa eläkemenoa. Kiander totesi, että maksussa olevien eläkkeiden lisäksi myös vastuut tulevista eläkkeistä kasvavat inflaation verran. Reaalituottojen painuessa alas työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus heikkenee. (Kauppalehti 16.1.) Vuonna 201 Valtion eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto oli 1 2,3 prosenttia negatiivinen. Edellisvuonna tuotto oli 11,7 prosenttia. Veritaksen sijoitustuotot painuivat myös miinukselle 4,9 prosenttia edellisvuoden 11,5 prosentista. (Taloussanomat 20.1.) Miinukselle päätyivät sijoitustuottoineen myös Etera -2,5 %, Eläke-Tapiola -3,1 % sekä Ilmarinen -4,1 %. Varman sijoitusten tulos oli -2,1 % negatiivinen. (Kauppalehti 17.2.) Parhaiten selvisi Eläke-Fennia, jonka sijoitukset jäivät vain -1,6 % pakkaselle. Veritaksen tuotto jäi - 4,9 % miinukselle, ollen kaikkein heikoin. (Turun Sanomat 24.2.) 6

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013. Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen

Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013. Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013 Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen Työn taustaa Toimeksiannon pohjana vuoden 2012 työurasopimus Vuoden 2005 uudistuksen arviointi Sopeutuminen elinajanodotteen

Lisätiedot

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 1 Työeläkerahastot 31.12.2009 Yhteensä 124,9 mrd. Yhtiöt 78,9 mrd. Kassat ja säätiöt 6,6 mrd. MEK ja MELA 0,8 mrd. Julkinen sektori 39,4 mrd. Lähde: TELA Rahastot

Lisätiedot

Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA

Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA Työeläkevakuuttajat TELA ry järjestää yhdessä Akavan, SAK:n ja STTK:n kanssa kevään aikana kuusi alueellista seminaaria,

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä

Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä Jan-Erik Johanson & Ville-Pekka Sorsa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa 14.1.2010 Lähtökohta: Yksityisen ja julkisen kumppanuudet

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

ELÄKEUUDISTUS 2017 26.9.2014

ELÄKEUUDISTUS 2017 26.9.2014 ELÄKEUUDISTUS 2017 Miksi työeläkeuudistus tarvitaan? Väestö ikääntyy nopeasti ja elinajanodote on kasvanut odotettua enemmän: yhä useampi on eläkkeellä yhä pitempään. Tulevaisuudessa nykyistä pienempi

Lisätiedot

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta.

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Eläkeuudistus 2017 Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Miksi eläkeuudistus? Elinikä kasvaa - Arvioita nopeammin - Aktuaarin vastuu? Kestävyysvaje vaatii toimia - Uudistus pienentää kestävyysvajetta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 1 Palkka- ja palkkioselvitys Päätöksentekojärjestys Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston palkkioista. Vaalivaliokunta tekee niistä ehdotuksen yhtiökokoukselle. Hallintoneuvosto päättää hallituksen palkkioista.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh.

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. Ajankohtaista työeläkkeistä Julia, Turku SAK 29.10.2011 Työeläkevakuuttajat TELA Lea Ala-Mononen tiedottaja Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. 010 680 6700 e-mail: elaketiedotus@tela.fi 2011 Mikä TELAn

Lisätiedot

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Hankintaseminaari Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Etera on työeläkkeiden osaaja Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta JULKAISTAVISSA.. KLO. JÄLKEEN Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta Median keskinäisessä mittelössä uutisoinnin luotettavuudessa kärkeen asettuvat Ylen TV uutiset ( % arvioi

Lisätiedot

Kestävä eläketurva. Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012. Kaija Kallinen

Kestävä eläketurva. Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012. Kaija Kallinen Kestävä eläketurva Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012 Kaija Kallinen Kestävä eläketurva sosiaalinen kestävyys eläketurva on riittävä ja yli sukupolvien oikeudenmukaiseksi koettu

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

Työurien pidentäminen

Työurien pidentäminen Lisää tähän otsikko Työurien pidentäminen EK päivä 24. 3. 2010 Oulun Yliopisto Kari Kaukinen Ylilääkäri 2 Ikääntyneiden huoltosuhde vuosina 2010, 2025 ja 2050 nykyisissä EU-maissa 65 vuotta täyttäneiden

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät

Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät Kuntoutusakatemia 29.11.2011 Outi Antila Työeläkejärjestelmän haasteita Eliniän odotteen kasvu Työurien pidentyminen Rahoitus ja vakavaraisuus Sukupolvien

Lisätiedot

Perustietoa Kevasta 2014

Perustietoa Kevasta 2014 Perustietoa Kevasta 2014 Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa ja työelämää Tehokas eläkeasioiden käsittelijä ja tuottava

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN. Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013

MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN. Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013 MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013 2 Miksi työeläketurvan toimeenpano on hajautettu? Yksityisellä sektorilla oli jo ennen työeläkelakeja eläkesäätiöitä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

Maailma muuttuu niin myös työeläke. Työeläkepäivä 14.11.2012 Jukka Rantala

Maailma muuttuu niin myös työeläke. Työeläkepäivä 14.11.2012 Jukka Rantala Maailma muuttuu niin myös työeläke Työeläkepäivä 14.11.2012 Jukka Rantala Sisällys Historiaa Nykytilanne Tulevaisuus Eläketurvakeskus 2 Alkuvaihe Kansaneläkelaki 1938 ja sen uudistus 1956 Yksilölliset

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

TYÖELÄKE #TYÖELÄKEPÄIVÄ 12.11. KLO 12 17 MESSUKESKUS / HELSINKI 12.00

TYÖELÄKE #TYÖELÄKEPÄIVÄ 12.11. KLO 12 17 MESSUKESKUS / HELSINKI 12.00 Tuunattu TYÖELÄKE #TYÖELÄKEPÄIVÄ 12.11. KLO 12 17 MESSUKESKUS / HELSINKI 12.00 Eläkeuudistuksen jälkeen entistäkin ehompi työeläke Tervetuloa luomaan vanhasta uutta! päivän moderaattori Kati Kalliomäki,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Agronomiliiton Seniorit Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Tietoa eläkkeistä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Kaikki työ- ja kansaneläkkeen saajat 31.12.2011 Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.214 Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Työnantajat Työttömyyskassat Eläketurvakeskus Valtion Eläkerahasto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Työurien pidentämiselle ei ole vaihtoehtoa. Kokonaisarvio ajankohtaisesta tilanteesta. Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen

Työurien pidentämiselle ei ole vaihtoehtoa. Kokonaisarvio ajankohtaisesta tilanteesta. Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen Työurien pidentämiselle ei ole vaihtoehtoa. Kokonaisarvio ajankohtaisesta tilanteesta Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen Viimeaikaiset työuria pidentävät ratkaisut 1. Vuoden 2005 työeläkeuudistus Eläkeansainnan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017?

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? 1 TYÖELÄKEVAKUUTTAMISEN PERUSIDEA EI MUUTU Edelleenkin työeläkettä karttuu tehdystä työstä. Jokainen ansaittu euro kasvattaa tulevan eläkkeesi määrää.

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle

Lisätiedot

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Eläkesäätiöyhdistys ESY www.elakesaatioyhdistys.fi 1 Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Yhteistoiminta sähköisen palvelun tuottavuusvaikutusten edellytyksenä. Bo Lundqvist Eläketurvakeskus 22.9.2005

Yhteistoiminta sähköisen palvelun tuottavuusvaikutusten edellytyksenä. Bo Lundqvist Eläketurvakeskus 22.9.2005 Yhteistoiminta sähköisen palvelun tuottavuusvaikutusten edellytyksenä Bo Lundqvist Eläketurvakeskus Toiminta-ajatus 2 - eläketurvaa yhteistyössä - Eläketurvakeskus on yksityisten alojen työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

EK:n elinkeinopäivä 15.9.2005

EK:n elinkeinopäivä 15.9.2005 EK:n elinkeinopäivä 15.9.2005 Eläkejärjestelmä uudistuu -haaste työyhteisön johtamiselle Kari Puro Eläkeuudistuksen päätavoitteet työeläkejärjestelmän taloudellisen kantokyvyn varmistaminen eliniän pidetessä

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät syksyllä 2010. 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Matti Vuoria

Suomen talouden näkymät syksyllä 2010. 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Matti Vuoria Suomen talouden näkymät syksyllä 2010 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Suomen talous on kääntynyt kasvuun Euroopassa kasvu on nyt vahvaa ja sitä vetää Saksan teollisuustuotanto. Euroopan kasvun

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet

Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet StratMark-seminaari, Hanken Satu Huber, Eläke-Tapiola 1 Markkinointi ja yhteiskunnalliset tavoitteet 1. Eläkeyhtiöiden yhteiskunnallisia tavoitteita 2. Eläkeyhtiöiden

Lisätiedot

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Eläkeratkaisu: 65-vuotiaana eläkkeelle pääsevä mies ei halua isänsä kohtaloa, joka kuoli puoli vuotta ennen odotettua eläkeratkaisua.

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Keva

Kuntauudistus ja Keva Kuntaliitto Kuntajohtajapäivät Kuopio 30. 31.8.2012 Kuntauudistus ja Keva Pekka Alanen varatoimitusjohtaja Keva Missio Visio 2012 Keva vastaa kattavasti julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta Keva

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen

Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen Työstä työeläkettä Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu Kuvitus: Anssi Keränen Suomalainen sosiaalivakuutus Työeläke on keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa. Työstäsi kasvaa työeläke! Työeläke

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8)

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita

Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita Ajankohtaisia eläkejärjestelmään liittyviä asioita Kuntajohtajapäivät Lappeenrannassa 26.-27.8.2015 Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander Keskeisiä kysymyksiä Kuntasektorin kehitys ja rakennemuutokset Eläkemenoperusteisen

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 %

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle TYÖELÄMÄ- JA TASA- ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN Eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaissa 24.11.2010 Helsinki Ay-liikkeen näkemys Puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

POHJOLA-NORDEN Eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaissa 24.11.2010 Helsinki Ay-liikkeen näkemys Puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitto PAM ry POHJOLA-NORDEN Eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaissa 24.11.2010 Helsinki Ay-liikkeen näkemys Puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 23.11.2010 1 Työuria täytyy pidentää Tarvitaan enemmän

Lisätiedot

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä Sosiaali- ja terveysministeriö ASETTAMISPÄÄTÖS STM091:00/2012 Vakuutusosasto 20.12.2012 Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (6) Eduskunta/ Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Työeläkejärjestelmät Suomessa Aihe laaja ja heterogeeninen Esityksen tilastomateriaalin

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Eläkeyhtiö työeläkejärjestelmän yhteisenä toimijana

Eläkeyhtiö työeläkejärjestelmän yhteisenä toimijana Työeläkepäivä 09 Osio 3: Työeläkejärjestelmän yhteistyö Eläkeyhtiö työeläkejärjestelmän yhteisenä toimijana Toimitusjohtaja Harri Sailas Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Sisältö Näkökulmia työeläkejärjestelmän

Lisätiedot