P E N T A G R A M M I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P E N T A G R A M M I"

Transkriptio

1 P E N T A G R A M M I HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY Jokainen, joka pyrkii Hengenkoulun ilmoittamaan korkeampaan elämään, joutuu usein kamppailemaan ymmärtääkseen hyvän ja pahan perussyyn. SISÄLLYS VUOSIKERTA, NRO 6 3 HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY 8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 9 KULTTUURI, KAUNIS SAIRAUS 12 KORPISTA FEENIKS-LINNUKSI 21 KAIKKEUS ON SAMANKESKINEN 25 KULLANHUUHDONTAA 28 IHMISEN KAKSIJAKOISUUDEN HISTORIA 33 IHMINEN EI OLE VIELÄ VALMIS 38 SUSI MYSTEERIOELÄIMENÄ 42 KERTAKÄYTTÖIHMISESTÄ IKUISUUSIHMISEKSI

2 LECTORIUM ROSICRUCIANUMIN, KULTAISEN RUUSURISTIN KANSAINVÄLISEN KOULUN AIKAKAUSLEHTI Pentagrammi -lehden tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio uuteen aikaan, joka nyt on ihmiskunnan kehityksessä koittanut. Pentagrammi on kaikkina aikoina ollut uudestisyntyneen ihmisen, uuden ihmisen symboli. Se on myös symboli kaikkeudesta ja sen ikuisesta syntymisestä, jossa toteutuu jumalallinen suunnitelma. Symbolilla on arvonsa kuitenkin vain silloin kun se rohkaisee toteuttamiseen. Ihminen, joka toteuttaa Pentagrammia mikrokosmoksessaan, omassa pienoismaailmassaan, on transfigurismin polulla. Pentagrammi kutsuu lukijaa toteuttamaan itsessään tämän henkisen vallankumouksen. YHTEYSTIEDOT: OSOITE: Lectorium Rosicrucianum PL Hämeenlinna SÄHKÖPOSTI: KOTISIVUT: PANKKIYHTEYS: SAMPO

3 HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY Jokainen, joka pyrkii Hengenkoulun ilmoittamaan korkeampaan elämään, joutuu usein kamppailemaan ymmärtääkseen hyvän ja pahan perussyyn. Pyhityksen tiellä etenemiseen tarvitaankin todellista ymmärrystä. Oppilaan on jatkuvasti tutkittava hyvän ja pahan ongelmaa, jottei estäisi kehitystään. Ruusuristin filosofia tarjoaa laajasti tietoa, joka voi auttaa meitä vapautumaan harhan verkosta ja suuntautumaan oikein. Tunnemme, että on saapunut psykologinen hetki, jolloin oppilaiden huomio on keskitettävä erityisesti hyvän ja pahan mysteeriin. Useimmat teistä kykenevät muodostamaan jonkintasoisen kuvan planetaarisen kosmoksemme erilaisista kerrostumista ja siitä, että elämämme ei kehity korkeimmassa kerrostumassa, vaan matalammalla dialektisella tasolla. Vaikka olemme asustaneet ja työskennelleet jumalallisessa järjestelmässä eli korkeimmassa lämpösfäärissä, olemme laskeutuneet dialektiselle tasolle erään kehityksessämme sattuneen tapahtuman vuoksi. MOLEMMAT LUONNONVOIMAT OVAT ÄÄRIMMÄISEN VOIMALLISIA Dialektisen kerrostumamme ominaispiirre johtuu kahdesta suuresta luonnonvoimasta tai -laista, jotka ovat toistensa peilikuvia. Ne ovat polarisoituneet vastakkaisesti eivätkä muodosta ykseyttä. Ne aiheuttavat veto- Vertikaalinen ja horisontaalinen virta kohtaavat ja yhdistyvät. St Pellegrino, Italia. Kuva: Pentagrammi. 3

4 voiman ja hylkimisvoiman, valon ja pimeyden, kuumuuden ja kylmyyden, tyydytyksen ja uupumuksen, kehityksen ja rappion, lyhyesti sanottuna elämän ja kuoleman. Kaikki nämä ilmiöt tapahtuvat mineraali-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnassa. Jos voisimme tarkastella ympäröivää maailmaa dialektisesta kerrostumastamme käsin kolmiulotteisella huomiokyvyllämme, näkisimme, että nämä kaksi luonnonvoimaa hallitsevat täällä äärimmäisen voimallisesti. NOUSU LAIN YLÄPUOLELLE Meidän tulee nähdä ja mietiskellä sitä, että nämä luonnonlait ja voimat ovat tällä hetkellä täysin eri tyyppisiä ja laatuisia kuin ne olivat ennen, kun kärsimystoveriemme kanssa saavuimme tälle kerrostumalle. Pieni esimerkki riittää selittämään asian. Eläessämme sopusoinnussa lakien kanssa, elämämme seuratessa lakien määräämiä linjoja, lait eivät vähimmässäkään määrin estä meitä. Sitä vastoin ne tukevat meitä moraalisesti, ne ovat psykologisia ankkureita. Niin, tulee jopa hetki, jolloin emme enää ole tietoisia lakien olemassaolosta. Elämämme on noussut lakien yläpuolelle, koska se on harmoniassa lain kanssa kulkien voimasta voimaan. EI ENÄÄ SOTAA! Taistellessamme lakia vastaan nousee kuitenkin vastustus, jota seuraa kitka ja sen jälkeen kuumuus. Kuumuus vaihtuu vihaksi, viha tuleksi, räjähdykseksi, rangaistukseksi. Rangaistuksen kokemisen pelko puolestaan saa meidät reagoimaan. Mutta tällaisessa reaktiossamme emme ole tosia, täysin tosia, täysin vilpittömiä. Reaktio on lievästi sanottuna pinnallinen. Juutalaisten laissa Sillä Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen kiivas Jumala kostaen isäin pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen ilmenee laki täysin selvänä ja loogisena. Kun asia esitetään näin ja kun ihmistä varoitetaan tällaisin toteamuksin, usein mielellään pahaan taipuvainen ihminen saadaan varjelluksi pahanteolta ja kytketyksi hyvään. Uskon pelolla häntä johdatetaan hyvään. Mutta tällainen on pinnallista hyvää, joka ei todista henkilön laadusta. Monien kokemusten kuljettamana ihmiskunta sanoo viimein ei enää sotaa. Jos päätös voidaan pitää, sitä pidetään pakottamalla, jota seuraa rankaisu, verenvuodatus, murha ja nälkä. Muuttuminen hyväksi, humaaniksi, on teennäistä ja siksi erittäin pinnallista. UUDEN ELÄMÄN PORTIT Nämä esimerkit osoittavat meille, mitä Ruusuristin filosofia opettaa. Alun perin voimia ei voinut sanoa hyviksi tai pahoiksi. Nykyään tuntemiamme kaksoislakien vaikutuksia ei alkuaan tunnettu. Hyvää ja pahaa ei ollut dialektisessa kerrostumassa. Toinen luonnonvoima mahdollisti tietyn kehityksen ja toinen voima teki sen tyhjäksi. Ei sattumanvaraisella pahuudella, vaan koska hävittävä voima oli muuntava voima. Toisen voiman kasvun tulos muunnettiin ja poistettiin toisella voimalla, jotta edellinen saavuttaisi suuremman ja täydellisemmän ilmennyksen. Kuolema ja yö olivat siten portteja uuteen elämään. Molemmat voimat täyttivät tällöin tietyn kehityksen prosessin. Sattuman pakosta tapahtunut laskeutuminen jumalallisesta järjestelmästä johti ihmiskunnan kaikesta huolimatta Paratiisiin, josta se voisi nousta spiraalissa suu- 4

5 Luominen Robert Fluddin mukaan. Philosophia sacra. Frankfurt rempaan hyvään, kadotettuun Isän kotiin. Tuhoutumisen ja muuttumisen laki oli yhtä hyvä, selkeä ja sopusointuinen kuin yhteyttämisen ja kasvun laki. TÄYDELLINEN VÄYLÄ VALOON Niissä, jotka säilyttivät muiston Isän kodista, saattoi herätä voimakas kotiikävä, koska he eivät olleet pystyneet jäämään staattiseen järjestelmään. Silloinen dialektinen järjestelmä oli kuitenkin yhä täydellinen kulkutie valoon. Se itsessään oli jo Valon ilmentymä. Nykyinen dialektinen järjestelmä on kauhea näytelmä ja kiihkeä hajaannus. Dialektisen kerrostuman kaksoislait eivät enää täytä kehitystehtäväänsä vaan rappion prosessia. Ne aiheuttavat epäjärjestystä. Pyhien kirjoitusten mukaan meidän maailmanjärjestelmämme on täysin kokonaan langennut pahuuteen. Ei ole enää väylää Valoon, sovellettiinpa mitä lakia hyvänsä. Vastaluonnon pahuus on niin täydellistä, että käynti Valoon voidaan avata vain jumalallisella väliintulolla. Siksi Jeesus Kristuksen todistus Minä olen tie, totuus ja elämä on tieteellisesti täysin totta. Kerrostumamme kaksoislait ovat häiriintyneet, ja ne riehuvat ja rankaisevat ihmiskunnan olemassaolontilan mukaisesti. Yhteyttämisen ja kasvun laki on pahan reaktio ja viha pahan tuhoamista. Näin reagoiden ihminen pakenee sitä, minkä hän on itse päästänyt irti. Hän haluaa olla pelosta hyvä. Hän yrittää olla hyvä ja hyvyyden kokeiluilla projisoi virheidensä kohtalokkaita seurauksia. Joka päivä osoittautuvat Mooseksen 1. kirjan sanat liiankin tosiksi: Sillä sinä päivänä, kun syöt siitä, on sinun kuoltava. Luon- 5

6 non kaksoisvoimien järjestelmällisen yhteistyön vahingoittaminen muuttaa lait kostoksi ja rankaisuksi. Ihmisen ymmärrykselle toinen laki toimii hyvänä ja toinen pahana. Se, että hyvä ja paha ovat toistensa peilikuvia, saman puun hedelmiä, osoittaa meille, että luonnon hyvä ei vapauta meitä ahdingosta. HYVÄN TEKEMINEN EI VAPAUTA IHMISTÄ PAHUUDESTA Tässä monet kohtaavat hämmentävän ongelman. Onko olemassa sitten toista tietä? Emme voi olla hyviä emmekä pahoja tai selvästi ja rehellisesti sanottuna pääasiassa hyviä tai pääasiassa pahoja, koska tehdessämme hyvää emme voi koskaan olla täysin vapaita pahasta. Myös vastakkainen pitää paikkansa. Onko siis toista tietä, toista luonnonvoimaa, jonka avulla yrittää? Onko korkeampaa hyvää kuin hyvä? Kyllä, toinen tie, toinen luonnonvoima, korkeampi hyvä on olemassa. Ruusuristin filosofia näyttää tämän lain olemassaolon, kuten kaikki Pyhät kirjoitukset tekevät ja kuten he, jotka elävät tämän lain mukaisesti, todistavat. Korkeampi hyvä ei ole kotoisin dialektisen kerrostuman kaksoislaeista. Sitä ilmentää ytimekkäästi sana täydellisyys. Kristuksen hierarkia on tuonut meille täydellisyyden, täydellisyyteen vievän polun. Seuraamalla tätä polkua, käsittämällä sen voiman, voimme ylittää luonnon hyvyyden, murtaa pahuuden ja siten hävittää kiellettyjen hedelmien seuraukset, joista on tullut niin valtava turmio. Kristuksessa olevalla täydellisyyden voimalla voimme palata alkuperäiseen synnittömään dialektisen kerrostumamme tilaan. Tästä elämänkentästä tulee jälleen väylä uuteen korkeampaan elämään Isässä. TÄYDELLISYYS ON VEDEN KALTAISTA Jos voit omaksua tämän ajatuksen, voit ymmärtää, mitä Lao Tse tarkoittaa sanoilla: Jos joku yrittää parantaa valtakuntaa toimintansa voimalla, havaitsen, ettei hän onnistu. Valtakunta on henkinen todellisuus, jota ei voi parantaa toiminnalla. Jos joku toimii sen puolesta, se pilaantuu. Jos joku yrittää tarttua siihen, se katoaa. Henkinen valtakunta voidaan todella valloittaa vain vapaana tarkoitusperistä ja toiminnasta. Viisas ei rakasta ihmisen lailla, täydellisyys on kuin vesi. Vesi on hyödyksi kaikille eikä se taistele. Se oleilee paikoissa, joita ihminen vieroksuu. Siksi viisas on Taon kaltainen. Hän haluaa asustaa matalalla paikalla. Hänen sydämensä on syvä kuin kuilu. Armeliaisuudessaan hän hoivaa rakkautta. Puheessaan hän hoivaa totuutta ja hallitessaan järjestystä, työssään hän tulee valmiiksi, hän toimii oikealla hetkellä. Hän ei taistele, siksi hän on syytön. (Tao Te Ching: luvut 5, 8, 29) Jos voit käsittää jotain tästä, ymmärrät Vuorisaarnaa sen todistaessa: Mutta kun annat almuja, älä anna vasemman käden tietää, mitä oikea kätesi tekee. Nämä lausumat on tarkoitettu osoittamaan meille täydellisyyden voiman ydintä, joka on Kristuksessa ja joka johtaa polulle, Taoon. Kun pyrimme hyvään vastustamalla pahaa, kehitämme vaikutuksen, joka jälleen luo vastavaikutuksen. Siksi meidän on vapauduttava sellaisesta toiminnasta. Henkisesti katsoen pakenemme toimimattomuuden kautta vaikutusta ja vastavaikutusta ja pääsemme oikeaan toimintaan. Ymmärrä tämä hengelläsi! 6

7 SIKSI HÄN ON TAON KALTAINEN Ihminen, joka elää täydellisyydessä säteillen korkeinta hyvää, on kuin vesi, joka hyödyttää kaikkia olentoja eikä taistele. Ei siksi, että se on hyvää eikä vihasta pahaan, vaan koska hän ei voi muuta. Hän ei taistele sen puolesta tai sen takia, vaan hän on ja elää korkeimmasta hyvästä. Tunnistetaanko se hyväksi? Luoko se esteen pahalle? Hän ei taistele, hän ON. Ja siksi hän on Taon kaltainen. Hän ei ole vaatimaton lain määräyksen mukaisesti, vaan olemuksensa takia, luontonsa takia. Olemukseltaan vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Henkinen valtakunta voidaan todella valloittaa vain vapaana tarkoitusperistä ja toiminnasta, vapaana auktoriteetista! Kuitenkin tultuaan olemuksensa mukaisesti nostetuksi täydellisyyteen hän ei pane pahakseen elää alhaisilla seuduilla. Hän on nöyrä. Hänen sydämensä rakastaa syvyyttä, hän sukeltaa kaikkialliseen viisauteen. Armeliaisuudessa hän palvoo rakkautta. Hän tukee murtuneita ja sorrettuja ja nostaa heitä. Hän puhuu totta, hän todistaa Polusta Taosta. Hallitessaan hän luo järjestystä. Hierarkian palveluksessa hän ponnistelee Universaalin staattisen veljeskunnan ytimen muodostamiseksi. Hän saa työnsä valmiiksi. Hän pyrkii tehokkaaseen toimintaan. Toimintaansa hän valitsee oikean ajan; hän toimii psykologisella hetkellä. Hän ei taistele, ei edes pahaa vastaan. Mutta hän ei myöskään taistele dialektisella hyvällä. Hän pysyy erossa ja on kuitenkin keskellä. Molemmin jaloin hän seisoo vakaasti todellisuudessa. Näin täydellisesti maailmassa, mutta ei maailmasta, hän on syytön. Se tarkoittaa, että hän nousee luonnon pyörän yläpuolelle ja dialektisesta kerrostumasta tulee hänelle avara portti iäisyyteen. Jolla on korvat kuulla, kuulkoon! J. van Rijckenborgh Puhe on aikaisemmin julkaistu Nieuwe Religieuse Oriënteringissä (Uusi uskonnollinen suuntautuminen)

8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Renovan konferenssikeskuksessa pidetyssä joulukonferenssissa 2003 ryhmä nuoria oppilaita Belgiasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Saksasta, Englannista, Suomesta, Ranskasta, Puolasta, Alankomaista ja Venäjältä keskusteli Henkisen Johtajiston kanssa. Tämän Pentagrammin sivuilla on keskustelussa esiintyneitä kysymyksiä. On sanottu, että meidän pitäisi olla passiivisia, ettemme saisi reagoida. Joskus se tuntuu minusta vaikealta ymmärtää. Joskus saatan reagoida hyvinkin emotionaalisesti palvelussa selitettyihin asioihin. Persoonallisuutena elät aktiivisesti: sinulla on yhteyksiä toisiin nuoriin ihmisiin, teet konferenssimatkoja ja työskentelet viikkoja ulkomailla, urheilet, harrastat, opiskelet ja teet työtä. Silloin sielusi on passiivinen. Voitko kääntää tämän toisin päin: sielu alkaa toimia aktiivisesti, jolloin persoonallisuus oppii samanaikaisesti passiiviseksi. Sillä välin et saa kuitenkaan unohtaa erittäin intelligenttiä asennetta, sillä laumaihmisen persoonallisuus on myös passiivinen. Sitä ohjaavat ja manipuloivat poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset voimat. Kehitä rohkeutta jättää niille ensimmäisenä jäähyväiset. Silloin minäsi vetäytyy, tulee passiiviseksi sielun noustessa etusijalle ja tullen aktiiviseksi. Siksi ehkä passiivinen ei ole oikea sana tässä yhteydessä: sinun tietenkin täytyy toimia ja reagoida siihen, mitä sinussa tapahtuu. Mutta sinun ei pidä selvitellä ja selitellä kaikkea kuulemaasi ja lukemaasi minälläsi. Anna sen läpäistä itsesi, tehdä työnsä ja sen jälkeen toimi. Sana passivinen tarkoittaa läpikäymistä. Jos osallistut tapahtumaan passiivisesti, käyt sen läpi tarttumatta siihen aktiivisesti. Toinen kysymyksesi on tietenkin henkilökohtainen. Sanoit myös, että tunteesi on jotenkin nostalginen. Ja olet yhä nuori! Nostalgia voidaan ehkä tulkita alun kaipuuksi. Vuodattamasi kyynelet ovat ehkä tunnistamisen ilonkyyneleitä, koska sielusi on liikuttunut alun kutsusta, Gnosiksen voimasta, joka saavuttaa sielun sen vankeudessa. 8

9 KULTTUURI, KAUNIS SAIRAUS Kymmenen miniatyyriä Kulttuurisaavutuksia arvostetaan. Taidehistorian ja klassisten kielten opettajat kumartavat kunnioittavasti kulttuurin jumalten ja kulttuuriteosten edessä. Kulttuuri tuntuu yhtä välttämättömältä kuin pesukone tai keskuslämmitys. Millaista elämä olisi ilman kulttuuria? Millaista elämä olisi ilman teknologiaa, pyhää televisiota, videoita tai DVD:tä, ilman lääketeollisuutta, autoja, lentokoneita, raketteja ja atomipommeja, ilman elokuvia ja supermarketteja, ilman tuhoavia jättitankkereita? Mitä elämämme olisi ilman niitä? Mitä? Mitä elämämme todella on? Laitteet, keräämämme kulttuuriroskan asentaminen pitää meidät kiireisinä päivästä toiseen. Kysymmekö koskaan, mitä tarkoitusta se palvelee? Kuten itämainen viisaus sanoo, elämästämme tulee turhan takia mutkikasta ja kallista, koska meidän on hankittava sellaista, mikä ei ole välttämätöntä. Mikä sitten on todella välttämätöntä? Myös uskonto on kulttuuria. Eikö instituutioiden luoma sivilisaatio olekin kytköksissä maassa vallitsevaan uskontoon? Tuskin löytyy jälkiä muinaisasutuksesta, jossa ei olisi viitteitä uskonnollisesta toiminnasta. Uskonto tarkoittaa yhteyden luomista, yhteyden palauttamista Jumalaan, Siihen, mitä kutsumme Jumalaksi. Kuka tai mitä Jumala on? Korkein, varjoton valo, vihaton rakkaus, täydellisyys, onni, ilo, ikuinen nuoruus ja terveys? Vai onko se jotain, mitä ei voi nimetä lainkaan? Entä mitä ihmiset ovat? Muistoja Jumalasta? Maailmankirjallisuudessa kerrotaan sielun kipinästä, heikosti hehkuvasta prinsiipistä, jota kutsutaan myös henkikipinäksi. Kyseisten kirjoitusten mukaan ihmisen ainut tehtävä on saada kipinä vahvaksi liekiksi. Onko tämä tehtävä jo täytetty? Voimmeko sanoa, että ihmiset ovat Jumalan kuvia? Onko meistä tullut jumalallisia, kiitos miljoonien pappien ja teologien ja tuhansien pystytettyjen kulttuurimonumenttien? Vuosisatamme ihminen kulkee yhä pukeutuneena viikunanlehtiin ja eläimen nahkoihin peittääkseen alastomuutensa! Hän ei epäröi murskata kanssaolentojensa älykkyyttä, vaikka tekeekin sen kehittynein asein. Alkukantaisen ihmisen kirves on naamioitunut kulttuurin ja uskonnon loisteliaisiin verhoihin. Onko ihmisen todella elettävä alastomana, alttiina korkeammille arvoille, jotka yrittävät pelastaa hänet surkealta 9

10 Pronssiveistoksia Aachenissa, Saksassa. Valokuva: Pentagrammi. elämänsuunnalta? Emme haluaisi kysyä sitä. Kiellämme todellisuuden ja hämäämme mieluummin itseämme kulttuurilla. Viime kädessä pakenemme elämää itseään, tätä päivää, tätä tuntia ja sekuntia, tämän hetken elävää elämää. Mikäli seuraamme tosi mestareita, osoittautuu eittämättä, että on vain yksi uskonto. Vain yksi. Kaikki muu on sovinnaisuutta, tapaa, harhautuneisuutta, jopa kulttuuria. Jumalten palvontaa! Kristillinen kulttuuri opettaa rukoilemaan myös pyhimysten ja kuolleiden kuvia ja muita muinaisjäännöksiä. Eikö se ole taikauskoa, johon arkielämän vähäisemmät jumaluudet elokuva- ja tv-tähdet, urheilun ja musiikin jättiläiset sulautuvat helposti? Ja nyt kuuluvat sanat: Tämä on salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen. Sen voi todella ymmärtää vain sydämellä. Sen ydin on näkymätön silmille. Silmät näkevät vain kulttuurin. Missä on ydin, jota silmät eivät voi havaita? Koska ihmiset eivät enää tunne salaisuutta, he käyttävät aistejaan. Löytävätkö he mitään katoamatonta, mitään ikuista? Löytävätkö he mitään muuta kuin kuolemaa ja hajoamista, mitään muuta kuin petosta, joka yrittää johtaa totuuden etsijän harhaan? Eikö elämä ole mitään muuta? Vain sitäkö varten ihminen on syntynyt? Hänen sydäntään kalvaa selittämätön kaipaus. Se saa hänet lähtemään maailman merille, tavoittelemaan pilviin verhoutuvia huippuja, etsimään kauneutta, onnea ja ikuista elämää. Ja kun hän ei enää pääse pidemmälle, hän tekee kaikesta kulttuuria, kaivauksien, keksimisen ja ajattelun, väittelyn ja teologisoinnin kulttuuria. Kaikki se on pakoa todellisuudesta. Silti emme tiedä, mitä etsimme. Emme osaa aavistaa. Emme löydä ainoaa välttämätöntä. Emme löydä sitä mistään! Ellemme lakkaa ajamasta takaa aaveita. Miten monet yksilöt ja kokonaiset yhteisöt ovatkaan tuhoutuneet ikuisessa, täyttymättömässä tehtävässään. Sisyfos, Tantalos. Miten usein niin vielä pitää käydä? Miksi emme tavoita hetkeä, jona voisimme sanoa: Viivy vielä, olet niin kaunis. Kokemus voi tehdä meistä viisaita. Joka on usein polttanut sormensa näennäisen kauneuden tulessa voi tuskallisen kärsimyksensä seurauksena pysähtyä hetkeksi ja unohtaa kulttuurin vanhat jumalat. Mutta kykeneekö hän myös sietämään alastomuuttaan, ilman lakkaa ja kimallettakin? Hän tuntee varmasti, että on oltava olemassa jotain muuta. Onko se sitä, jonka sanotaan kätkeytyvän ihmissydämeen? Onko todellakin niin, että jokaisen on itse 10

11 opittava paljastamaan sydämen salaisuus? Missä labyrintin portti on? Ariadnen langan voi löytää vain hiljaisuudessa, ylpeä pää kumartuneena ja kuuntelemalla ensimmäistä kertaa ihmisessä olevan ikuisuuden suurenmoista laulua. Etkö tiedä olevasi Jumalan temppeli? Tosi taide on riippumatonta kulttuurista. Se on lähtöisin elävästä nykyhetkestä, ja se käyttää hyväkseen tiettyä kulttuurikautta kuin puuseppä, joka valitsee palan puuta tehdäkseen siitä jotain. Näin unta eläimestä, jolla oli kaksi jalkaa. Se oli vain luuranko pääkalloineen, mutta se oli huolellisesti peitetty pölykerrosten alle. Sen huoliteltu naamio oli kuin kadun neonvalo-mainos. Mustien silmäkuoppien takaa loisti valo, ja ääni puhui: Tule, seuraa minua. Takaan sinulle kauneuden, rikkauden, ikuisen elämän ja vallan ihmisiin. Katsoin väkijoukkoa, joka hurrasi ilosta, ja kaikki lähtivät naamion perään. En muista, mitä sen jälkeen tapahtui. En kyennyt seuraamaan heitä. Jalkani eivät enää kantaneet. Toisten juostessa makasin avuttomana maassa. Kauhua tuntien näin, miten eläin repi naamion kasvoiltaan ja ahmi ihmiset, jotka eivät enää kyenneet pakenemaan sen valtaa. Ennen niin kukoistavasta kulttuurista jäi jäljelle pelkkää voimatonta ahdinkoa, tyhjiin valuneet jäänteet ja palavat rauniot. Vain muutamat onnistuivat löytämään labyrintin portin ja kulkemaan tietä valoon. He sulautuivat valoon ja jättivät jälkeensä raunioille loistavan vanan. Ihmiset tahtovat varmuutta. Sen seurauksena on syntynyt Internetin, parannuskeinojen, bensiinin, dieselin, pankkikorttien, teknologian ja valtavien ruokamassojen kulttuuri. Väärien ajatusten johdattamina ihmiset ovat jääneet kulttuurin vangeiksi. He jäävät alkuperäisen elämän kukoistavan puutarhan ulkopuolelle ja asuvat kuolettavan myrkyllisessä erämaassa, jossa pelko ja terrori hallitsevat. Ihmiset kutsuvat tätä kasvainta ylpeinä kulttuuriksi. Kun väärät jumalat tulevat ilmi ja kulttuurin taikausko sammuu, salaisuus paljastuu. Se on hyvin yksinkertainen: vain puhdistunut sydän näkee kirkkaasti. Elämän ydin pysyy näkymättömänä silmälle. Kaikissa kulttuureissa on kuitenkin yhä jäljellä jotain tästä salaisuudesta, esimerkiksi legendoissa, myyteissä ja taideteoksissa, joskus myös hullunkurisissa fantasioissa, jotka saavat ihmiset ajattelemaan. Ne ovat kätkettyjä aarteita, jotka muistuttavat Jumalasta meissä itsessämme, muistoja, jotka ohjaavat meidät sisäiseen elämään. 11

12 KORPISTA FEENIKS-LINNUKSI IHMISEN UUDISTUMISEN PROSESSI Sydämeen kun pesii epäily, katkeroituu pian koko sielu. Häpeää ja kunniaa, mustaa sekä valkeaa kuin harakka voi kantaa vankkumaton mies ja tietää, että Helvetille jos kuuluu osa, niin kuuluu osa Taivaallekin. Mutta häilyväinen mies on musta kokonaan ja päätyy viimein pimeyteen. Vain vakain ajatuksin valoon kuljetaan. Wolfram von Eschenbachin teoksesta Parsifal. Saksankielisestä alkuteoksesta Parcival suomentanut Jukka Pajukangas. WSOY:n graafiset laitokset, Juva Wolfram von Eschenbachin eeppisen teoksen Parsifal ensisäkeet kertovat sen salaperäisestä luonteesta. Harakka mustine ja valkoisine sulkineen ihmissielun symbolina on peräisin keskiajalta. Ajan runoudesta ja maalaustaiteesta löytyy siitä useita esimerkkejä. Mysteerioeläimiä käytettiin kuvaamaan sielun tiloja ja kehitysvaiheita kuitenkin myös myöhemmin. Esimerkiksi alkemiassa eläimet symboloivat tislausastioissa tapahtuvia prosesseja ja vastaavasti sielun prosesseja. Muodotonta prima materiaa, alkuainetta, kuvaa musta rupikonna. Se on kytketty valkoiseen kotkaan, valon symboliin, joka on yhteydessä pimeyteen pelastaakseen siitä. Vihreä leijona, punainen leijona ja riikinkukon monivärinen pyrstö kuvastivat vapautuvaa sielua edustavien elementtien ja metallien kemiallisia reaktioita. Koska eläinkunta syntyi ihmiskunnan kehityksensä kuluessa vapauttamien astraalivoimien seurauksena, tietyt ihmiskäyttäytymisen muodot voidaan helposti rinnastaa eläimiin ja niiden käyttäytymiseen. Siten luonto heijastaa omaa sielunelämäämme kuin peili. Perusvoimien symboleina eläimillä voi olla suuri vaikutus ihmisen tietoisuuteen, ja siksi niitä on hyödynnetty mysteereissä ikimuistoisista ajoista asti. Eri lintulajeilla on eläinten joukossa erityisasema. Tunnettujen lintujen lisäksi on myös myyttisiä olentoja, jotka ovat eri eläimien yhdistelmiä. Aarnikotka on kotkan ja leijonan yhdistelmä. Lintujen kykyä kohota korkeuksiin omassa elementissään ilmassa ja laskeutua taas maahan pidetään taivaan ja maan välisen yhdyssiteen symbolina. Eikö ihmissielu olekin samankaltainen lintu, joka pystyy henkisen keskittymisen hetkinä kohoamaan karkeasta aineesta hienompiin sfääreihin? Eri lintulajien vaaleat ja tummat sulat kertovat niiden paikasta valon ja pimeyden valtakunnassa. Monikasvoinen luonto herättää joskus hämmennystä. Harakan mustat ja valkoiset sulat symboloivat jakautunutta sielua. VIISI MYSTEERIOLINTUA Alkemiallisissa kirjoituksissa esiintyy usein tietty mysteeriolintujen hierarkia. Ruusuristiläisiä ja alkemiallisia vaikutteita sisältävässä vanhassa käsikirjoituksessa Musaeum Hermeticum Reformatum et Amplificatum 12

13 (Herman van Sande, Frankfurt, 1677) on kuva kehästä, jonka yläosa esittää taivaallista hierarkiaa ja eläinrataa. Kehän alaosassa seisoo vieri vieressä viisi mysteeriolintua. Ne symboloivat henkisen kehityksen vaiheita. Linnut ovat korppi (toisinaan myös harakka), joutsen, basiliski, pelikaani ja feenikslintu. Samat mysteeriolinnut mainitaan myös J. van Rijckenborghin selittämässä Kristian Ruusuristin alkemiallisissa häissä. Kirjan toisella sivulla on maalari Johfran tekemä piirustus, Ruusuristin salaisuudet, jossa esiintyvät samat viisi lintua. Kukin niistä on sijoitettu omaan nurkkaansa pentagrammissa, ja jos pentagrammin viisi reunaa piirretään yhdeksi suoraksi, linnut ovat yllä mainitussa järjestyksessä. Viisi mysteeriolintua symboloivat sielun viisinkertaista alkemiallisen transformaation polkua, jolla lyijy muuttuu kullaksi. Se on polku korpista tulilintu feenikseksi, polku, jolla sielu vapautuu aineesta. On pidettävä mielessä, että sielun kehitysvaiheet ovat osin päällekkäisiä. Esimerkiksi korppi voi olla yhä läsnä feeniks-linnun jo kohottua lentoon. Karkea aine voi yhä pimentää tietoisuutta, kunnes fyysinen muoto katoaa kuolemassa. Vanhojen symbolien totuus ei ole menettänyt vuosisatojen kuluessa voimaansa. Nykyäänkin vapautumisen tietä voi kuvata mysteeriolintujen kautta. Vanhan symbolisen kielen kauneus inspiroi venäläistä runoilijaa Alexander Nitzbergiä. Hän käytti Musaeum Hermeticumin kuvituksia inspiraation lähteenä sarjalle runoja, jotka yhdessä Raamatun lainausten kanssa muodostivat perustan H. A. Stammin kantaatille Kristus, taivaallinen feeniks-lintu. Näistä runoista lähdemme liikkeelle. KORPPI Yön syvyydessä, kun mikään valo ei paistanut minulle, kun pimeys teki minut heikoksi, makasin hylättynä kuin haudassa. Tyhjyys ympäröi minut kuin mustat sulat korpin, ja koin, miten katoavaa kaikki maallinen on. Minulle tuotiin viiniköynnöksen kärhi ja leipää, ja minä näin, miten uusi elämä versoi kuolemasta. Uusi elämä loisti salaisesti pimeyden läpi. Käännyin kohti aamua, ja kaukaa näin HÄNET. Korpin musta höyhenpuku on ainutlaatuinen. Musta on jotain erityistä. Emme tiedä, pitäisikö mustaa pitää värinä, emmekä tiedä, miten ihmiset havaitsevat mustan optisesti. Musta tarkoittaa salaista, kuten musta Osiris, kätketty sisäinen henki. Musta imee valon itseensä sekä sisältä että ulkoa. Toisaalta se tarkoittaa, että sisäinen sielunvalo on vielä kahlehdittuna, ja toisaalta, että etsivä ihminen etääntyy luonnon tavallisesta valosta. Mustana lintuna korppi merkitsee henkisen tien alkua. Alkemiassa se symboloi mustumisen vaihetta, jossa tislausastiassa oleva alkemisti kuolee. Vertauskuvallisesti se tarkoittaa vaihetta, jossa persoonallisuus tuhoutuu endurassa. Ei ole sattumaa, että Kristian Ruusuristi jättää korpin taakseen valmistelevassa vaiheessa. Korppi kuuluu Saturnuksen vaikutuspiiriin, jonka metalli on lyijy. Alkemiassa planeetoilla ja niihin liittyvillä metalleilla on yhteinen merkki, 13

14 sillä Maassa metallit ovat planetaaristen voimien manifestaatioita ja kukin planeetta on puolestaan jonkin aurinkokunnassa vaikuttavan voiman manifestaatio. Aurinkokunnan eliminä niillä on omat tehtävänsä sen ruumiissa. Tässä yhteydessä ei tulisi ajatella fyysisiä planeettoja, vaan pikemminkin niiden hienoja vaikutuksia, joita vanhassa astrosofiassa (astra = tähti) kutsuttiin astraalisiksi. Astrosofian mukaan myös aurinko (henki, kulta) ja kuu (sielu, hopea) kuuluvat seitsemään planeettaan. Kolmella uloimmalla planeetalla, mysteerioplaneetoilla Uranus, Neptunus ja Pluto, on erikoislaatuinen asema. Ne ohjaavat ja dynamisoivat henkisen transformaation prosesseja. Maata, jonka metalli on antimoni, ei oteta huomioon. Korppi ja kotka. Atalanta Fugiens, Michael Maier, Oppenheim, Aurinkokunnan planeetaariset sfäärit vaikuttavat Maahan; niillä on tehtävänsä suhteessa luonnonkuntiin, erityisesti ihmiskuntaan. Miten ne toimivat, riippuu vaikutukset kokevan ihmisen suuntautumisesta. Siten ne toimivat usein maahan sitovasti, mutta sielun kehityksen polulle astunut ihminen kokee niiden voiman vapauttavana. Lyijy muodostuu Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa ja on sen hallitsema. Sanotaan, että Saturnus polarisoi lyijyn atomit. Saturnuksella on kaksi aspektia. Toisaalta se on kylväjä, joka luo muodon kiteyttämällä. Erityisesti ihmisruumiin karkeamateri14

15 aalinen osa, luuranko, syntyy Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa. Toisaalta näemme Saturnuksen synkkänä sadonkorjaajana viikatteineen, joka hajottaa rakennetun, kun kiteytyminen on kehittynyt liian pitkälle. Myös kuoleminen ja kuolema kuuluvat sen alaisuuteen. Ei olekaan ihme, että kreikkalaisessa mytologiassa Kronos (Saturnus kreikaksi) ahmii lapsensa. Siten korppi, Saturnukseen liitetty lintu, on ennen kaikkea pimeän, eristyneen minätietoisuuden, syvälle aineeseen vajoamisen ja Jumalan hylkäämänä olemisen ilmaus. Mutta heti kun ihminen tulee tietoiseksi eristäytyneisyydestään ja yksinäisyydestään, kun hän tajuaa elävänsä erossa valosta, suuri muutos alkaa. Oivallus syntyy valon kosketuksen ansiosta. Pimeys pystyy kokemaan itsensä vain pimeydeksi. Siksi sanotaan, että oivallus on avoin portti. Se on Saturnuksen portti. Vain jos etsijä pystyy hyväksymään tuskallisen oivalluksen siitä, että hän elää kirjaimellisesti henkisessä yössä, hän kykenee myös hyväksymään sen seuraukset ja luopumaan maallisesta tietoisuudesta enduran tiellä. Siksi mytologiassa painotetaan monissa kohdin korpin myönteisiä puolia, sen korkeaa älykkyyttä, ja siksi alkemiallisissa symboleissa korpilla on toistuvasti valkoinen pää. Tästä myönteisestä näkökulmasta katsottuna korppi edustaa korkeampaa astetta ihmiskehityksessä. Se on myös itse valitun yksinäisyyden symboli, vastenmielisyyttä ulkoista aistimaailmaa kohtaan ja uudelleen suuntautumista alussa vielä pimeää sisäistä maailmaa kohtaan. Eikö jokainen etsijä koekin aika ajoin Saturnuksen aiheuttaman pessimismin, raskauden tunteen, joka uhkaa halvaannuttaa hänet ja joka on poistettava tietoisella keskittymisellä? Yhä uudelleen Saturnuksen kiteyttävä vaikutus on neutraloitava. Ei ole sattumaa, että Saturnuksen merkissä puoliympyrän, sielun symbolin, päällä on risti, Maa-planeetan symboli. Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa sielu ottaa kantaakseen ristinsä. Vähitellen polun alussa kehittyy Johannes-ihminen, Patmos-saaren erakko. Hän on valmis suoristamaan tiet Herralleen ja pitämään päällään erakon mustaa kaapua. Musta kaapu viittaa sieluun, josta vähitellen tulee Pyhiinvaeltaja polullaan. Seinämaalaus St. Giminianin kaupungintalon sisäänkäynnillä Italiassa. Valokuva: Pentagrammi. 15

16 läpäisemätön dialektisen maailman valolle. Mysteerien tien kokelas ei pakota itseään minkäänlaiseen omaehtoiseen eristäytymiseen. Koska hänen peruskaipuunsa suuntautuu valoon, Kristusvoima johtaa hänet siihen. Siinä on suuri ja perustavanlaatuinen ero verrattuna kaikkiin okkulttisiin pyrkimyksiin, ja sitä voi soveltaa kaikkiin todellisen henkisen kehityksen prosesseihin. JOUTSEN Höyhenpukuni hohtaa valkoisena. Puhdas virta allani heijastaa valkoisuuteni ja näyttää levollisuuteni. Sielusta laulut kohoavat, ylös kurkusta taivaaseen. Lasken siipeni, sillä voin vain laulaa: Sulaudun säveliin, ja ruumiini muuttuu ääneksi. Kuunnellen Kaikkeus kruunaa kirkkaan joutsenlauluni. Kotka ja rupikonna sidottuna yhteen. Viridarium chymicum, D. Stolcius von Stolcenberg, Frankfurt, Itsetuntemuksen kautta luonne ja hengityskenttä puhdistuvat vähitellen. Alkemiallisesti sanottuna esiin nousee kirkas valkoinen, prosessin seuraava vaihe. Puhdasta hengityskenttää kutsutaan myös valkoiseksi ruusuksi tai Johanneksen ruusuksi. Se on kuin kirkas järvi, johon henkinen auringonvalo heijastuu yhä selvempänä. Siinä joutsen voi levätä. Joutsen symboloi uutta sielua, joka syntyy alkuperäiselle valolle antautumisesta. Sen vaate on valkoista pellavaa, ja sitä kutsutaan myös Jupiter-vaatteeksi. Nyt aktivoitunut planetaarinen sfääri on Jupiterin, iltataivaan kirkkaimman tähden. Jupiteriin liitetty metalli on tina, joka kirkastamisen jälkeen heijastaa valoa hyvin. Jupiterin merkissä puolikuu on ristin poikkipuun vasemmalla puolella. Jupiter vaikuttaa ihmiseen optimistisesti. Hänestä tulee hilpeä. Joutsenen kaula on pitkä, ja sen pää nousee korkealle ruumiin yläpuolelle. Tietoisuus hallitsee ainetta. Uusi, varsin iloinen tila sisältää kuitenkin vaaran juuttumisesta ajatukseen, että on jo käynyt läpi henkisen kehityksen. Joutsen kertoo myös siitä. Toinen uuteen vaiheeseen sisältyvä vaara on ylimielisyys sekä kiintyminen ulkoiseen kauneuteen, mikä viehättää minää erityisesti. Mutta jos kokelas haluaa saavuttaa seuraavan tason, hänen on laulettava joutsenlaulunsa, enduran laulu. Kyseiselle alkemiallisen prosessin vaiheelle on myös muita eläinsymboleja, kuten valkoinen kyyhky tai valkoinen kotka, joka taistelee lohikäärmettä vastaan. BASILISKI Syvästä pimeydestä tuli joukko käärmeitä, ja ne purivat minua. Terävät puraisut läpäisivät sisäisen olemukseni, kunnes vuosin verta. 16

17 Valokuva: Pentagrammi. Niiden hampaat olivat terävät ja kovat, ja katsoessani niitä sieluni jähmettyi pelosta. Miksi johdatit meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaassa? Silloin Luoja puhui: Tee rautakäärme ja pystytä se merkiksi. Kaikki, jotka tuntevat puraisun sen nähdessään, elävät. Ristiltä autiomaasta elämä kutsui minua, ja elämän veri virtasi suonissani. Ja ääni sanoi: Tämä on rakas poikani, jonka olen pelastukseksenne ylentänyt! Silloin käärmeet katosivat. Maahan ja luontoon sitovat voimat ovat vahvoja ja sinnikkäitä. Basiliskissa ne yhdistyvät. Basiliski on käärmelohikäärme, joka kykenee tappamaan pelkällä katseella. Usein sen kukonpäässä on kruunu. Kerrotaan, että se kuoriutui käärmeen tai rupikonnan viallisesta munasta tai jopa lantapallerosta. Vertauskuvana tämä kertoo ihmisen irrationaalisista, hupsuista ja ärsyttävistä puolista, joiden on hävittävä. Tässä yhteydessä kukko ei ole uuden aamun airut, vaan riidanhaluinen eläin, jolla on tulipunainen harja, eläinvaistojen hallitseman älyn symboli. Basiliskia kuvataan myös pikku kuninkaaksi, joka on elävä kuva heräävän sielun tukahduttamaan pyrkivän minän kuninkaallisesta harhasta. Ilman siipiä basiliski on käärme, siivellisenä se kuuluu mysteeriolintuihin. Mars-planeetta liitetään basiliskiin. Mars polarisoi rautaa ja tuo siten lämpöä ihmisvereen. Polarisaation ansiosta pystymme muuttamaan tahtomme toiminnaksi. Aivan kuten ihmisen toimintakyky ja aggressio liittyvät läheisesti yhteen, on Marskin sodan jumala, joka nauttii väkivallasta ja verenvuodatuksesta. Henkisesti pyrkivä ihminen kokee maalliseen elämään suuntautuneen ikivanhan lantion tietoisuuden häiritsevänä, ei ainoastaan siinä olevan seksuaalivoiman takia, vaan ennen kaikkea siksi, että alempi tahto sijaitsee lantion keskuksessa. Sen aivot ovat solar plexus, aurinkopunos. Sieltä käsin ihminen vastustaa irrationaalisin suggestioin, epäilyksin ja uskon puutteella. Kun israelilaiset vaelsivat Mooseksen johdolla autiomaan läpi, he alkoivat nurista: Miksi johdatit meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaassa? Sielun uudistumisen tien kulkijan on läpäistävä tämä vaihe. Puhdistava tuli voidaan kokea lähes fyysisesti, kuin käärmeen puraisuna, kun vanhat tavat nousevat uudelleen esiin. Siksi Herra käskee Moosesta pystyttämään rautakäärmeen ja sanoo, että jokaisen, jota käärme on puraissut, tulee katsoa sitä, keskittyä merkkiin pysyäkseen elossa. Prosessia kuvaa ristin ympärillä oleva käärme, alkemistien serpens mercurialis. Pystyssä oleva käärme on matelijoiden vastakohta; kohotettu 17

18 puhdistunut tietoisuus on alemman, maalliseen suuntautuneen tietoisuuden vastakohta. Siksi alempi tahto on voitettava itsestä luopumisella, jolloin se ei enää voi reagoida ihmisen alemman itsen houkutuksiin. Alkemistien mukaan basiliskin edessä on pidettävä peiliä, jotta sen kuolettava katse osuisi siihen itseensä. Peili symboloi itsetuntemusta, itsestä tai toisista virtaavien voimien neutraalia havainnoimista. Jos kehittyy sisäinen myrsky ja veri alkaa kiehua, meidän on annettava sen rauhoittua liikuttumatta mitenkään. Joskus basiliski esiintyy yhdessä riikinkukon, käärmeen tappajan kanssa. Riikinkukon upea värikäs pyrstö, cauda pavonis, voi muuttaa negatiiviset voimat auringon kaltaiseksi substanssiksi. Silmät riikinkukon pyrstössä symboloivat viisautta, joka syntyi oman negatiivisen karman, basiliskin, kohtaamisen seurauksena. Symboli voidaan selittää myös toisella tavalla. Riikinkukko on myös turhamaisuuden, omalla mahtavuudella ja upeudella ylpeilyn symboli. Kaksinainen selitys liittyy todennäköisesti joissain alkemiallisissa teoksissa olevaan huomautukseen, että alkemiallinen prosessi on epäonnistunut, jos riikinkukon pyrstö ilmaantuu. Jos kokelas ei vieläkään pysty torjumaan vastustajansa suggestioita ja paistattelee kuvitellun edistyksensä hehkussa, hän sotkee transfiguristisen polun minäkulttuurin okkulttiseen polkuun. Siksi motiivi ratkaisee aina prosessin tuloksen: ilmaantuuko ylpeilevän minän riikinkukon pyrstö vai kertooko laajentunut värikirjo lupauksen värikaaresta, gnostisen elävän ruumiin loistosta? PELIKAANI Höyhenpukuni on hohtavan valkoinen. Taivaallinen valo loistaa ylläni heijastaen valkoisuuteni, ja sen säde lävistää sydämeni. Sydämeni punaisella verellä ruokin seitsemää poikastani. Siipeni suojaavat niitä. Tämän elämänpyhäkön suojassa veri, jonka ne juovat, ja liha, jonka ne syövät, muuttuu elämäksi ja hengeksi. Kun basiliskin hyökkäykset on käyty läpi, kokelas voi astua aitoon papilliseen elämäntilaan. Uuden sielun voimat ovat nyt vapautuneet, ja ne uhrataan tietoisesti seitsenkertaisella tavalla kanssaihmisten hyväksi. Sitä omalla sydänverellään seitsemää poikastaan ruokkiva pelikaani symboloi. Puhdas papillinen työ on tosi ruusuristiläisen tehtävä. Siksi skottilaisessa vapaamuurariudessa puhutaan ruusuristiläisestä asteesta. Ruusuristin ritareita kutsutaan myös pelikaanin ritareiksi. Tähän papilliseen hyväntekeväisyyteen vaikuttava planeetta on Venus. Basiliski 18

19 Sinä totuudenetsijä, pysähdy ja koeta muistaa. Pysähdy, edes kymmeneksi minuutiksi päivässä, ja muista, että aika saa sinut kiirehtimään. Katso itseäsi ja kanssaihmisiäsi, ja näe, miten toimit. Koeta ottaa selvää kaiken puhdasoppisuuden vaikuttimista, ja koettele tulosta vasten ympäröivää todellisuutta. Älä koskaan unohda, että Viisas on tyyni, ja etsi syytä siihen. Kuoleta ylpeytesi, joka on naurettavaa Jumalan silmissä. Hävitä perusteellisesti kunnianhimosi, joka vaatii sinua loukkaamaan veljeäsi. Älä anna minkään olla helppoa, paitsi uhrin. Ole ahkera, mutta järkevällä tavalla. Vältä hyödyttömyyksien tekemistä, sanomista ja etsimistä, ja tukahduta ne joka hetki. Älä tee tai sano mitään harkitsematonta, jottet loisi syytä uusille huolille. Muista, että vahvin on aina se, joka voittaa itsensä. Kun hukut tuskaan, rauhoitu, älä pakene tylsyyteen tai valheisiin, vaan tarkastele kokemuksiasi niiden moninaisen merkityksen valossa. Ymmärrä, että murhe on puhdistava tuli, joka polttaa ja puhdistaa haavat. Anna itsesi haluta puhdistumista palavasti. Sillä et totu tuleen, ennen kuin olet syntynyt siinä uudesti feenikslintuna. Elä ikuisessa nykyhetkessä! Sen merkissä ristin yllä on kehä. Se kuvastaa aineen yläpuolelle kohoavaa jumalallista rakkautta. Harjoittamalla kuvatunlaista hyväntekeväisyyttä kokelas värjää ristillään olevan ruusun punaiseksi, kunnes se hohtaa punertavana kuten Venuksen metalli kupari. Keskiaikaisessa bestiariumissa, joka kertoo oikeista ja keksityistä eläimistä ja niiden ominaisuuksista, lukee: Pie Pelicane, Jesu domine (Oi, pelikaani täynnä hyvyyttä, Herra Jeesus). Se viittaa siihen, ettei pelikaani syö enempää, kuin mitä se tarvitsee itsensä ylläpitämiseen. Ominaisuus kertoo itsekurista ja tasapainoisesta energiataloudesta, joka on välttämätöntä tässä polun vaiheessa. Laajemmassa mielessä pelikaani symboloi aidon hengenkoulun elävää ruumista, joka tarjoaa kattavan voimakentän, jota levittäytyneet siivet edustavat. Niiden alla ovat seitsemän poikasta. Joidenkin myyttien mukaan pelikaani tappaa poikasensa ja herättää ne eloon sydänverellään kolmen päivän kuluttua. Se voi tarkoittaa, että voimakenttä tappaa kaiken katoavaisen, jotta se, mikä on uutta, ikuista, voisi herätä, että se tappaa sen, minkä on rappeuduttava, jotta uuden kehittyminen olisi mahdollista. FEENIKS-LINTU Siipeni ovat kultaa, nousen lentoon haudasta. Kaikki velat on mitätöity, olen antanut anteeksi. Jeesus Kristus, taivaallinen feeniks, ottaa minut valtakuntaansa, ikuisen kuninkaan valtakuntaan, joka on ylösnousemus. Jos papillinen tehtävä täytetään uskollisesti ja sinnikkäästi, seuraa väistä- 19

20 mättä voitto kaikesta alemmasta elämästä. Siksi pelikaani liitetään usein myyttiseen feeniks-lintuun, joka symboloi ylösnousemusta tai pikemminkin transfiguraatiota, toista ylösnousemusta! Prosessin tähän vaiheeseen kuuluvat planeetta Merkurius ja metalli elohopea. Kokelas juhlii ensimmäistä ylösnousemusta sielun uudestisyntymässä. Se on joutsenen vaihe. Se luo pohjan transfiguraatiolle. Toisessa ylösnousemuksessa jumalallinen elohopea on saavuttanut niin suuren intensiteetin uudistuneessa hermoeetterissä, että kokelaan pään yläpuolelle syttyy tulinen loimu, helluntaituli. Tässä vaiheessa kuolema on voitettu. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille: Silloin toteutuu kirjoitusten sana: Kuolema on nielty ja voitto saatu. Sana, jumalallinen energia, on liittynyt kokelaaseen jo kauan sitten. Se kirjoitettiin hänen sydämeensä. Mutta nyt, Merkuriuksen voiman väliintulossa, kriittinen piste ylitetään ja Sana täyttää sielun ja ruumiin. Jumalan henki on yhdistynyt ylöspäin pyrkivään ihmiseen. Helluntaituli ympäröi hänen päänsä tulisena kruununa. Feeniks-linnun päätä koristavat kuninkaalliset höyhenet. Usein feeniks-lintu esiintyy kaksipäisenä, mikä kuvaa androgyyniä ihmistä, jossa miehinen ja naisellinen puoli ovat nyt yhdistyneet. Kuin komeetan pyrstö henkisielun säteily täyttää kokelaan hengityskentän ja värjää sen kultaiseksi. Samaan aikaan kaikki vielä epäpyhä tuhoutuu. Kulta on auringon metalli, yhdistelmä seitsemästä metallista, joihin myös hopea (Kuu) sielunvalon symbolina lukeutuu. Merkurius sitoo seitsemän metallia kokonaisuudeksi. Uudessa yhdistelmässä gluteeni, veressä oleva epäpyhä metallien muodostuma, joka saa veren johtamaan karmisia voimia, on kadonnut kokonaan. Kristian Ruusuristin alkemiallisissa häissä kuvataan, kuinka Kristian Ruusuristi ihailee feeniks-linnun kauneutta. Sen kaula hohtaa kullankeltaisena (kilpirauhasen tšakra), ja ruumis ja siivet hohtavat purppuraisina. Ruusuristiläisessä symboliikassa se viittaa kokelaan sydämen Graalin maljaan ja violettiin kuningaspapin viittaan, joka ympäröi pyhiinvaeltajaa matkan lopussa. Eräässä vanhassa painokuvassa on feeniks-linnun palava pesä, jonka oksat muodostavat pentagrammin, uudestisyntymän mahtavan symbolin. Myös Golgatan ristissä olevat kirjaimet I.N.R.I. viittaavat feeniks-lintuun: Igne Natura Renovatur Integra. Se tarkoittaa: tulen kautta luonto uudistuu täysin. Siten mysteerioeläimet symboloivat alkemiassa polkua, jolla ihminen vapautuu siteistään kuoleman luontoon: korpista feeniks-linnuksi. Kultaisen Ruusuristin Hengenkoulun terminologiassa se tarkoittaa puhdistumisen ja sisäisen kokemuksen tietä, joka johtaa maallisen elämän autiomaan poikki tilaan, jossa keskeistä on kanssaihmisten palveleminen. Miten suuri mikrokosmos tarkkaan ottaen on? Koko vaihtelee. Voidaan sanoa, että keskikokoinen mikrokosmos on halkaisijaltaan 18 metriä. Niin ollen istumme täällä toinen toistemme mikrokosmoksessa ja vaikutamme toisiimme. Sitä mukaa kuin sielun kehitys mikrokosmoksessa etenee, mikrokosmos puhdistuu ja entisöityy ja sen säteilykenttä laajenee. Universaalin viisauden mukaan Kristuksen elämänruumis sulkee Maan sisäänsä, joten voitte kuvitella, miten valtava Kristuksen mikrokosmos on. Itse asiassa se on kosmos tai pikemminkin kosmoksen eräs puoli. 20

21 KAIKKEUS ON SAMANKESKINEN DIALOGI Matkallaan halki hämmennystä ja erehdystä täynnä olevan maailman kaksi jo hyvän matkaa polulla kulkenutta ihmistä lepäävät joen rannalla. He ovat jättäneet kaikki kuvitelmansa ja harhansa taakseen, samoin kuin vanhojen ajatustottumustensa häkinkin. Rohkeasti he ovat polttaneet valheiden ruokkiman tekopyhyyden paljastavassa tulessa. He ovat hylänneet piparkakkutalon, petoksen harhaparatiisin, ja ottaneet mukaansa vain kokemuksen arvokkaan helmen. On yö, ja puhaltaa raikas pohjoistuuli. Tähdet heijastuvat veden pinnasta. Matkalaiset tietävät, että virran ylittäminen on välttämätöntä, jotta he pääsisivät isänsä kotiin. Mutta kuinka se onnistuu? Täynnä luottamusta he katsovat tähtitaivasta ja kuuntelevat hiljaisuutta. Tuuli, tuuli, taivaan lapsi Sanat kaikuvat tuskin kuuluvina illan hiljaisuudessa. Nuori nainen hengittää hitaasti. Hänelle tuuli on Suuren hengityksen salaisuus, joka kulkee kaikkeuden yllä. Hän kokee sydämen syvyyden, jossa sanomaton sykkii. Tunne on ylitsevuotava. Sitten hän sanoo: Kaikkeus on samankeskinen. Minusta on aina tuntunut siltä. Se on totta. Miksi uskot niin? nuori mies kysyy. Päivällä näen taivaalla auringon ja yöllä Linnunradan. En näe samankeskistä kaikkeutta. Katso asiaa näin: kaikki näkyvä maailmassa on alkuisin näkymättömästä sisäisestä, ja sisäinen on alkuisin kaikkein sisimmästä. Ulkoisella maailmankaikkeudella on sisäinen ydin. Siksi se on samankeskinen. Nuori mies nyökkää. Vaikka tieteen teoria suuresta alkuräjähdyksestä väittää jotain samantapaista, en silti pysty tajuamaan sitä. Mutta tiede viittaa johonkin muuhun. Etkö tunnista sitä? Kaikkeuden keskus on sinussa ja minussa. Kaikilla olennoilla on yhteinen ydin. Ja koska kaikki on lähtöisin samasta ytimestä ja myös palaa siihen, kaikki on samankeskisesti yhteydessä ytimeen. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Vaikka nuori mies käsittääkin, että hänen ystävänsä ymmärtää intuitiivisesti, hän ei malta olla väittämättä vastaan. Ei, mielestäni ei voi sanoa noin, sillä ihmiselle keskus on jotain maantieteellistä, mikä liittyy aikaan ja paikkaan. Sellaista keskusta ei voi löytää kaikkeudesta. Siksi maailmankaikkeuden sydän, mikäli sitä tarkoitat, voidaan nähdä henkisenä prinsiippinä, kaikkialla läsnäolevana henkisenä energiana, mutta ei tarkkana maantieteellisenä keskuksena. Nuori nainen huomaa, että he puhuvat eri asioista. Hyvä on, hän sanoo, Olet oikeassa. Tiedän, mitä tarkoitat. Sovitaan ensiksi, että käsite henkinen prinsiippi on kaikkeuden keskus. Jos henkinen prinsiippi, Henki, on kaikkialla läsnä, sen on oltava läsnä kaikissa olennoissa, eikö niin? Nuori mies hymyilee. Hän tietää ystävänsä olevan oikeassa, mutta haluaa silti vielä hieman kiusata tätä. Mutta Henkeä ei voi todistaa tieteelli- 21

22 Mikrokosmoksen ja makrokosmoksen ykseys. sesti! Se on pelkkä oletus. Se on hypoteesi. Älä viitsi! Puhut vain jotain puhuaksesi! Mehän olemme jo jättäneet kaikki kuvitelmat ja harhat taaksemme! Emmekö ole vapautuneet pakkokäsityksistä ja polttaneet valhetotuudet? Olemme sanoneet hyvästit tekoparatiisille ja väärälle vapaudelle. Ja miten pystyimme siihen? Koska Henki, tuuli, tuuli, taivaan lapsi, johdatti meidät tänne. Miten voit siis sanoa, että Henki on hypoteesi? Nuori mies taputtaa kevyesti ystävänsä kättä. Hän haluaa kuulla tarkan määritelmän, ei käsitteitä, jotka voidaan tulkita väärin. Hän tietää aivan hyvin, että ikuinen Henki on ikuinen syy, kaikkeuden perusta, mutta hän haluaisi toistenkin käsittävän sen, jotta myös he tunnistaisivat itsessään kaikkeuden henkisen alkuperän absoluuttina. Hän sanoo: Tiedämme kumpikin, että Henki meissä ja kaikkeudessa on alfa ja omega, alku ja loppu. Koemme sen näkymättömänä voimana, rakkauden ja viisauden voimana, joka kutsuu, seuraa mukana ja ohjaa. Mutta sinun on selitettävä intuitiivinen väitteesi kaikkeuden samankeskisyydestä puhtain käsittein, mikäli tahdot ihmisten ymmärtävän sinua. Ehkä voimme sopia, että käytämme termiä alkuperäinen tieto Logoksen Hengen sijaan. Tieteen mukaan havaittavan kaikkeuden takana täytyy olla kenttä, joka sisältää alkuperäistä tietoa koko luomakunnasta. Kentän takana taas täytyy olla staattinen toinen kenttä, absoluuttinen tyhjiö, josta virtaa näkyvään maailmankaikkeuteen spiraalina voimia palatakseen sitten takaisin alkulähteeseensä. Voimat välittävät tietoa, jonka mukaisesti maailmankaikkeus manifestoituu. Ja Kuulostaa fantastiselta keksinnöltä. Mutta miksi se täytyy aina ilmaista niin vaikeasti? Jo Johanneksen evankeliumissa sanotaan: Alussa oli Sana. Nyt tiede kääntää sen: Alussa oli alkuperäinen tieto 22

23 Linnunrata Herschelin mukaan. Observations tending to investigate the Construction of the Heavens (Havaintoja Taivaiden rakenteesta), Lontoo Se on kvanttihyppy totuutta kohti, nuori mies inttää tyynenä. Kysymys säilyy silti samana: nimeätkö keksinnön säilöäksesi sen pöytälaatikkoon vai aiotko elää alkuperäisen tiedon mukaisesti. Nuori nainen ottaa esiin helmen ja toteaa, miten upeasti pieni maailma on muodostunut. Katsoessaan helmeä hän tunnistaa jotain alkuperäisestä tiedosta, jotain siitä, mitä Henki tahtoo kertoa luoduilleen. Jos ihmiset voisivat kokea alkuperäisen tiedon, Hengen, rakkautena, viisautena ja vapautena sydämellään ja ymmärtää sen päällään, saatu viesti määräisi, mitä he tekevät ja jättävät tekemättä. Eikö vain? Hän katsoo ystäväänsä. Se on mahdollista vasta, kun he oppivat erottamaan väärän tiedon, valheet, alkuperäisestä tiedosta, totuudesta. Emmekö ole kokeneet sen omakohtaisesti? nuori mies sanoo. Nuori nainen nyökkää. Niin. Ensin harhan ja petoksen, ja vielä enemmän maailmasta täytyy paljastua ja hajota meissä itsessämme. Nuori mies ottaa helmen käteensä. Siihen tarvittiin paljon rohkeutta ja arvostelukykyä, hän sanoo, On kaivattava ainoaa totuutta. Ihmiset ovat harhaparatiisinsa vankeja. Heitä houkutellaan, lihotetaan, tukahdutetaan ja heidät ahmitaan. Uskon, että vain rohkeat, jotka kaipaavat totuutta, voivat nähdä kaiken läpi ja voittaa harhan maailman. Ojentaessaan helmen takaisin nuori mies toteaa: Tuulen, tuulen, taivaan lapsen on kosketettava heidän sydämiään. Silloin ei enää ole keskeistä se, minä mitäkin pidämme, ajattelemmeko kaikkeuden olevan samankeskinen vai ei, sillä silloin meistä on tullut keskuksia, joilla on yhteys kaikkeuden keskukseen. Nuori nainen kääntää helmeä ja sulkee silmänsä. Hän vetäytyy sisimpään itseensä ja näkee, miten rajoittamaton kaikkeus avautuu kuin upea valoruusu. Liike hallitsee kaikissa sfääreissä, aurinkokunnissa, tähdissä ja elementeissä, kaikissa soluissa ja atomeissakin. Luova Henki stimuloi ne tietoisuuteen. Hän näkee itsensä mikrokosmoksena, jolla on yhteys makrokosmokseen ja joka kommunikoi sen kanssa. Ne sulautuvat toisiinsa samankeskisesti. Henki ilmenee kaikissa olennoissa, sinussa, minussa, kaikissa Elämän keskus on kaikkialla. Mutta ihminen on luotu niin, että Henki voi virrata suoraan hänen sydämeensä ja tulla koetuksi tietoisesti hänen päässään. Tarkoitatko, että vain ihmisillä on Hengen vastaanottamiseen kykenevä sielu? 23

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen Ihminen Ruumis Henki

Lisätiedot

Kosmos = maailmankaikkeus

Kosmos = maailmankaikkeus Kosmos = maailmankaikkeus Synty: Big Bang, alkuräjähdys 13 820 000 000 v sitten Koostumus: - Pimeä energia 3/4 - Pimeä aine ¼ - Näkyvä aine 1/20: - vetyä ¾, heliumia ¼, pari prosenttia muita alkuaineita

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao!

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao! Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyvästi, faarao!

Nettiraamattu lapsille. Hyvästi, faarao! Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kertomus 11/60.

Nettiraamattu lapsille. Kertomus 11/60. Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 11/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Valmistautuminen vaellukselle - Jokaisella on rasia, jossa on rukoushelmet. - Opetellaan laulamaan Olet rajaton

Valmistautuminen vaellukselle - Jokaisella on rasia, jossa on rukoushelmet. - Opetellaan laulamaan Olet rajaton Valmistautuminen vaellukselle - Jokaisella on rasia, jossa on rukoushelmet. - Opetellaan laulamaan Olet rajaton Olemme lähdössä rukoushelmivaellukselle, jonka aikana tutustumme helmiin. Sen jälkeen kokoonnumme

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana!

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana! Olet täynnä salaisuuksia, joista käytät sanontaa minä. Olet tuntemattomasi ääni (P. Valery) Se, mitä minä kannan sisässäni tuntemattomana itselleni, muodostaa minuuteni (P. Valery) Ihmisessä on parasta

Lisätiedot

Nyt haluaisimme käsitellä enemmän sitä kuinka ihminen saavuttaa tämän kaiken, sen matkan jolloin hänen on mahdollista avata monia ovia, jotka

Nyt haluaisimme käsitellä enemmän sitä kuinka ihminen saavuttaa tämän kaiken, sen matkan jolloin hänen on mahdollista avata monia ovia, jotka Oman elämän luominen Ihmiselle luominen on vahvasti yhdistynyt älyyn, mutta tällä luomisella jota haluamme teidän oppivan tarkoitetaan rakkaudesta luomista eli rakkausenergian käyttämistä luomiseen eli

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

PÄÄSIÄISMYSTERIO. Pekka Ervastin esitelmä

PÄÄSIÄISMYSTERIO. Pekka Ervastin esitelmä PÄÄSIÄISMYSTERIO Pekka Ervastin esitelmä 20.4.1924 Ylösnousemuksen mysteeri on pääsiäisen varsinainen mysteeri. Kristikunta näyttää oikeastaan käsittäneen paremmin sen toisen puolen pääsiäismysteeriä,

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä?

Nimimerkki: Emajõgi. Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Nimimerkki: Emajõgi I Mahtoiko kohtu hukkua kun se täyttyi vedestä? Jos olisin jäänyt veteen, olisin muuttunut kaihiksi, suomut olisivat nousseet silmiin, äitini olisi pimennossa evät pomppineet lonkista

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Pikapaketti logiikkaan

Pikapaketti logiikkaan Pikapaketti logiikkaan Tämän oppimateriaalin tarkoituksena on tutustua pikaisesti matemaattiseen logiikkaan. Oppimateriaalin asioita tarvitaan projektin tekemisessä. Kiinnostuneet voivat lukea lisää myös

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

JEESUS JA MUNKKI Ote Pekka Ervastin esitelmästä pääsiäispäivänä 1909 (Julkaistu Idän Tähden joulunumerossa 1914)

JEESUS JA MUNKKI Ote Pekka Ervastin esitelmästä pääsiäispäivänä 1909 (Julkaistu Idän Tähden joulunumerossa 1914) JEESUS JA MUNKKI Ote Pekka Ervastin esitelmästä pääsiäispäivänä 1909 (Julkaistu Idän Tähden joulunumerossa 1914) Ihmeellisessä ajassa me todella elämme. Se meidän täytyy tunnustaa, kun ajattelemme, mitä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Sisällinen ihminen. Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21

Sisällinen ihminen. Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21 1 Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21 Sisällinen ihminen Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka Paavali käsitti tehtävänsä Kristuksen apostolina eli lähettiläänä.

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

1. Kirkon rakentajat

1. Kirkon rakentajat KIRKKOKANTAATIN SISÄLTÄMÄT RUNOT 1. Kirkon rakentajat Miksi rakensivat kirkon, lujaksi kuin vain ihminen taitaa? Mikä nostatti kiviä kivien päälle sen kunniaksi, josta kukaan ei todella tiedä? Pelko ja

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen

Hyvä sisärengaslainen Hyvä sisärengaslainen Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka sisältää tärkeää ja keskeistä asiaa taivaaseen pääsemisestä. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg, MB

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa

PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa 1/6 Ryttylä 27.12.2008 Matti Väisänen PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa 28.12.2008 Kristuksessa rakas veljemme Esko Tapio Murto ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä Sananlaskujen

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 29/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot