P E N T A G R A M M I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P E N T A G R A M M I"

Transkriptio

1 P E N T A G R A M M I HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY Jokainen, joka pyrkii Hengenkoulun ilmoittamaan korkeampaan elämään, joutuu usein kamppailemaan ymmärtääkseen hyvän ja pahan perussyyn. SISÄLLYS VUOSIKERTA, NRO 6 3 HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY 8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 9 KULTTUURI, KAUNIS SAIRAUS 12 KORPISTA FEENIKS-LINNUKSI 21 KAIKKEUS ON SAMANKESKINEN 25 KULLANHUUHDONTAA 28 IHMISEN KAKSIJAKOISUUDEN HISTORIA 33 IHMINEN EI OLE VIELÄ VALMIS 38 SUSI MYSTEERIOELÄIMENÄ 42 KERTAKÄYTTÖIHMISESTÄ IKUISUUSIHMISEKSI

2 LECTORIUM ROSICRUCIANUMIN, KULTAISEN RUUSURISTIN KANSAINVÄLISEN KOULUN AIKAKAUSLEHTI Pentagrammi -lehden tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio uuteen aikaan, joka nyt on ihmiskunnan kehityksessä koittanut. Pentagrammi on kaikkina aikoina ollut uudestisyntyneen ihmisen, uuden ihmisen symboli. Se on myös symboli kaikkeudesta ja sen ikuisesta syntymisestä, jossa toteutuu jumalallinen suunnitelma. Symbolilla on arvonsa kuitenkin vain silloin kun se rohkaisee toteuttamiseen. Ihminen, joka toteuttaa Pentagrammia mikrokosmoksessaan, omassa pienoismaailmassaan, on transfigurismin polulla. Pentagrammi kutsuu lukijaa toteuttamaan itsessään tämän henkisen vallankumouksen. YHTEYSTIEDOT: OSOITE: Lectorium Rosicrucianum PL Hämeenlinna SÄHKÖPOSTI: KOTISIVUT: PANKKIYHTEYS: SAMPO

3 HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY Jokainen, joka pyrkii Hengenkoulun ilmoittamaan korkeampaan elämään, joutuu usein kamppailemaan ymmärtääkseen hyvän ja pahan perussyyn. Pyhityksen tiellä etenemiseen tarvitaankin todellista ymmärrystä. Oppilaan on jatkuvasti tutkittava hyvän ja pahan ongelmaa, jottei estäisi kehitystään. Ruusuristin filosofia tarjoaa laajasti tietoa, joka voi auttaa meitä vapautumaan harhan verkosta ja suuntautumaan oikein. Tunnemme, että on saapunut psykologinen hetki, jolloin oppilaiden huomio on keskitettävä erityisesti hyvän ja pahan mysteeriin. Useimmat teistä kykenevät muodostamaan jonkintasoisen kuvan planetaarisen kosmoksemme erilaisista kerrostumista ja siitä, että elämämme ei kehity korkeimmassa kerrostumassa, vaan matalammalla dialektisella tasolla. Vaikka olemme asustaneet ja työskennelleet jumalallisessa järjestelmässä eli korkeimmassa lämpösfäärissä, olemme laskeutuneet dialektiselle tasolle erään kehityksessämme sattuneen tapahtuman vuoksi. MOLEMMAT LUONNONVOIMAT OVAT ÄÄRIMMÄISEN VOIMALLISIA Dialektisen kerrostumamme ominaispiirre johtuu kahdesta suuresta luonnonvoimasta tai -laista, jotka ovat toistensa peilikuvia. Ne ovat polarisoituneet vastakkaisesti eivätkä muodosta ykseyttä. Ne aiheuttavat veto- Vertikaalinen ja horisontaalinen virta kohtaavat ja yhdistyvät. St Pellegrino, Italia. Kuva: Pentagrammi. 3

4 voiman ja hylkimisvoiman, valon ja pimeyden, kuumuuden ja kylmyyden, tyydytyksen ja uupumuksen, kehityksen ja rappion, lyhyesti sanottuna elämän ja kuoleman. Kaikki nämä ilmiöt tapahtuvat mineraali-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnassa. Jos voisimme tarkastella ympäröivää maailmaa dialektisesta kerrostumastamme käsin kolmiulotteisella huomiokyvyllämme, näkisimme, että nämä kaksi luonnonvoimaa hallitsevat täällä äärimmäisen voimallisesti. NOUSU LAIN YLÄPUOLELLE Meidän tulee nähdä ja mietiskellä sitä, että nämä luonnonlait ja voimat ovat tällä hetkellä täysin eri tyyppisiä ja laatuisia kuin ne olivat ennen, kun kärsimystoveriemme kanssa saavuimme tälle kerrostumalle. Pieni esimerkki riittää selittämään asian. Eläessämme sopusoinnussa lakien kanssa, elämämme seuratessa lakien määräämiä linjoja, lait eivät vähimmässäkään määrin estä meitä. Sitä vastoin ne tukevat meitä moraalisesti, ne ovat psykologisia ankkureita. Niin, tulee jopa hetki, jolloin emme enää ole tietoisia lakien olemassaolosta. Elämämme on noussut lakien yläpuolelle, koska se on harmoniassa lain kanssa kulkien voimasta voimaan. EI ENÄÄ SOTAA! Taistellessamme lakia vastaan nousee kuitenkin vastustus, jota seuraa kitka ja sen jälkeen kuumuus. Kuumuus vaihtuu vihaksi, viha tuleksi, räjähdykseksi, rangaistukseksi. Rangaistuksen kokemisen pelko puolestaan saa meidät reagoimaan. Mutta tällaisessa reaktiossamme emme ole tosia, täysin tosia, täysin vilpittömiä. Reaktio on lievästi sanottuna pinnallinen. Juutalaisten laissa Sillä Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen kiivas Jumala kostaen isäin pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen ilmenee laki täysin selvänä ja loogisena. Kun asia esitetään näin ja kun ihmistä varoitetaan tällaisin toteamuksin, usein mielellään pahaan taipuvainen ihminen saadaan varjelluksi pahanteolta ja kytketyksi hyvään. Uskon pelolla häntä johdatetaan hyvään. Mutta tällainen on pinnallista hyvää, joka ei todista henkilön laadusta. Monien kokemusten kuljettamana ihmiskunta sanoo viimein ei enää sotaa. Jos päätös voidaan pitää, sitä pidetään pakottamalla, jota seuraa rankaisu, verenvuodatus, murha ja nälkä. Muuttuminen hyväksi, humaaniksi, on teennäistä ja siksi erittäin pinnallista. UUDEN ELÄMÄN PORTIT Nämä esimerkit osoittavat meille, mitä Ruusuristin filosofia opettaa. Alun perin voimia ei voinut sanoa hyviksi tai pahoiksi. Nykyään tuntemiamme kaksoislakien vaikutuksia ei alkuaan tunnettu. Hyvää ja pahaa ei ollut dialektisessa kerrostumassa. Toinen luonnonvoima mahdollisti tietyn kehityksen ja toinen voima teki sen tyhjäksi. Ei sattumanvaraisella pahuudella, vaan koska hävittävä voima oli muuntava voima. Toisen voiman kasvun tulos muunnettiin ja poistettiin toisella voimalla, jotta edellinen saavuttaisi suuremman ja täydellisemmän ilmennyksen. Kuolema ja yö olivat siten portteja uuteen elämään. Molemmat voimat täyttivät tällöin tietyn kehityksen prosessin. Sattuman pakosta tapahtunut laskeutuminen jumalallisesta järjestelmästä johti ihmiskunnan kaikesta huolimatta Paratiisiin, josta se voisi nousta spiraalissa suu- 4

5 Luominen Robert Fluddin mukaan. Philosophia sacra. Frankfurt rempaan hyvään, kadotettuun Isän kotiin. Tuhoutumisen ja muuttumisen laki oli yhtä hyvä, selkeä ja sopusointuinen kuin yhteyttämisen ja kasvun laki. TÄYDELLINEN VÄYLÄ VALOON Niissä, jotka säilyttivät muiston Isän kodista, saattoi herätä voimakas kotiikävä, koska he eivät olleet pystyneet jäämään staattiseen järjestelmään. Silloinen dialektinen järjestelmä oli kuitenkin yhä täydellinen kulkutie valoon. Se itsessään oli jo Valon ilmentymä. Nykyinen dialektinen järjestelmä on kauhea näytelmä ja kiihkeä hajaannus. Dialektisen kerrostuman kaksoislait eivät enää täytä kehitystehtäväänsä vaan rappion prosessia. Ne aiheuttavat epäjärjestystä. Pyhien kirjoitusten mukaan meidän maailmanjärjestelmämme on täysin kokonaan langennut pahuuteen. Ei ole enää väylää Valoon, sovellettiinpa mitä lakia hyvänsä. Vastaluonnon pahuus on niin täydellistä, että käynti Valoon voidaan avata vain jumalallisella väliintulolla. Siksi Jeesus Kristuksen todistus Minä olen tie, totuus ja elämä on tieteellisesti täysin totta. Kerrostumamme kaksoislait ovat häiriintyneet, ja ne riehuvat ja rankaisevat ihmiskunnan olemassaolontilan mukaisesti. Yhteyttämisen ja kasvun laki on pahan reaktio ja viha pahan tuhoamista. Näin reagoiden ihminen pakenee sitä, minkä hän on itse päästänyt irti. Hän haluaa olla pelosta hyvä. Hän yrittää olla hyvä ja hyvyyden kokeiluilla projisoi virheidensä kohtalokkaita seurauksia. Joka päivä osoittautuvat Mooseksen 1. kirjan sanat liiankin tosiksi: Sillä sinä päivänä, kun syöt siitä, on sinun kuoltava. Luon- 5

6 non kaksoisvoimien järjestelmällisen yhteistyön vahingoittaminen muuttaa lait kostoksi ja rankaisuksi. Ihmisen ymmärrykselle toinen laki toimii hyvänä ja toinen pahana. Se, että hyvä ja paha ovat toistensa peilikuvia, saman puun hedelmiä, osoittaa meille, että luonnon hyvä ei vapauta meitä ahdingosta. HYVÄN TEKEMINEN EI VAPAUTA IHMISTÄ PAHUUDESTA Tässä monet kohtaavat hämmentävän ongelman. Onko olemassa sitten toista tietä? Emme voi olla hyviä emmekä pahoja tai selvästi ja rehellisesti sanottuna pääasiassa hyviä tai pääasiassa pahoja, koska tehdessämme hyvää emme voi koskaan olla täysin vapaita pahasta. Myös vastakkainen pitää paikkansa. Onko siis toista tietä, toista luonnonvoimaa, jonka avulla yrittää? Onko korkeampaa hyvää kuin hyvä? Kyllä, toinen tie, toinen luonnonvoima, korkeampi hyvä on olemassa. Ruusuristin filosofia näyttää tämän lain olemassaolon, kuten kaikki Pyhät kirjoitukset tekevät ja kuten he, jotka elävät tämän lain mukaisesti, todistavat. Korkeampi hyvä ei ole kotoisin dialektisen kerrostuman kaksoislaeista. Sitä ilmentää ytimekkäästi sana täydellisyys. Kristuksen hierarkia on tuonut meille täydellisyyden, täydellisyyteen vievän polun. Seuraamalla tätä polkua, käsittämällä sen voiman, voimme ylittää luonnon hyvyyden, murtaa pahuuden ja siten hävittää kiellettyjen hedelmien seuraukset, joista on tullut niin valtava turmio. Kristuksessa olevalla täydellisyyden voimalla voimme palata alkuperäiseen synnittömään dialektisen kerrostumamme tilaan. Tästä elämänkentästä tulee jälleen väylä uuteen korkeampaan elämään Isässä. TÄYDELLISYYS ON VEDEN KALTAISTA Jos voit omaksua tämän ajatuksen, voit ymmärtää, mitä Lao Tse tarkoittaa sanoilla: Jos joku yrittää parantaa valtakuntaa toimintansa voimalla, havaitsen, ettei hän onnistu. Valtakunta on henkinen todellisuus, jota ei voi parantaa toiminnalla. Jos joku toimii sen puolesta, se pilaantuu. Jos joku yrittää tarttua siihen, se katoaa. Henkinen valtakunta voidaan todella valloittaa vain vapaana tarkoitusperistä ja toiminnasta. Viisas ei rakasta ihmisen lailla, täydellisyys on kuin vesi. Vesi on hyödyksi kaikille eikä se taistele. Se oleilee paikoissa, joita ihminen vieroksuu. Siksi viisas on Taon kaltainen. Hän haluaa asustaa matalalla paikalla. Hänen sydämensä on syvä kuin kuilu. Armeliaisuudessaan hän hoivaa rakkautta. Puheessaan hän hoivaa totuutta ja hallitessaan järjestystä, työssään hän tulee valmiiksi, hän toimii oikealla hetkellä. Hän ei taistele, siksi hän on syytön. (Tao Te Ching: luvut 5, 8, 29) Jos voit käsittää jotain tästä, ymmärrät Vuorisaarnaa sen todistaessa: Mutta kun annat almuja, älä anna vasemman käden tietää, mitä oikea kätesi tekee. Nämä lausumat on tarkoitettu osoittamaan meille täydellisyyden voiman ydintä, joka on Kristuksessa ja joka johtaa polulle, Taoon. Kun pyrimme hyvään vastustamalla pahaa, kehitämme vaikutuksen, joka jälleen luo vastavaikutuksen. Siksi meidän on vapauduttava sellaisesta toiminnasta. Henkisesti katsoen pakenemme toimimattomuuden kautta vaikutusta ja vastavaikutusta ja pääsemme oikeaan toimintaan. Ymmärrä tämä hengelläsi! 6

7 SIKSI HÄN ON TAON KALTAINEN Ihminen, joka elää täydellisyydessä säteillen korkeinta hyvää, on kuin vesi, joka hyödyttää kaikkia olentoja eikä taistele. Ei siksi, että se on hyvää eikä vihasta pahaan, vaan koska hän ei voi muuta. Hän ei taistele sen puolesta tai sen takia, vaan hän on ja elää korkeimmasta hyvästä. Tunnistetaanko se hyväksi? Luoko se esteen pahalle? Hän ei taistele, hän ON. Ja siksi hän on Taon kaltainen. Hän ei ole vaatimaton lain määräyksen mukaisesti, vaan olemuksensa takia, luontonsa takia. Olemukseltaan vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Henkinen valtakunta voidaan todella valloittaa vain vapaana tarkoitusperistä ja toiminnasta, vapaana auktoriteetista! Kuitenkin tultuaan olemuksensa mukaisesti nostetuksi täydellisyyteen hän ei pane pahakseen elää alhaisilla seuduilla. Hän on nöyrä. Hänen sydämensä rakastaa syvyyttä, hän sukeltaa kaikkialliseen viisauteen. Armeliaisuudessa hän palvoo rakkautta. Hän tukee murtuneita ja sorrettuja ja nostaa heitä. Hän puhuu totta, hän todistaa Polusta Taosta. Hallitessaan hän luo järjestystä. Hierarkian palveluksessa hän ponnistelee Universaalin staattisen veljeskunnan ytimen muodostamiseksi. Hän saa työnsä valmiiksi. Hän pyrkii tehokkaaseen toimintaan. Toimintaansa hän valitsee oikean ajan; hän toimii psykologisella hetkellä. Hän ei taistele, ei edes pahaa vastaan. Mutta hän ei myöskään taistele dialektisella hyvällä. Hän pysyy erossa ja on kuitenkin keskellä. Molemmin jaloin hän seisoo vakaasti todellisuudessa. Näin täydellisesti maailmassa, mutta ei maailmasta, hän on syytön. Se tarkoittaa, että hän nousee luonnon pyörän yläpuolelle ja dialektisesta kerrostumasta tulee hänelle avara portti iäisyyteen. Jolla on korvat kuulla, kuulkoon! J. van Rijckenborgh Puhe on aikaisemmin julkaistu Nieuwe Religieuse Oriënteringissä (Uusi uskonnollinen suuntautuminen)

8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Renovan konferenssikeskuksessa pidetyssä joulukonferenssissa 2003 ryhmä nuoria oppilaita Belgiasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Saksasta, Englannista, Suomesta, Ranskasta, Puolasta, Alankomaista ja Venäjältä keskusteli Henkisen Johtajiston kanssa. Tämän Pentagrammin sivuilla on keskustelussa esiintyneitä kysymyksiä. On sanottu, että meidän pitäisi olla passiivisia, ettemme saisi reagoida. Joskus se tuntuu minusta vaikealta ymmärtää. Joskus saatan reagoida hyvinkin emotionaalisesti palvelussa selitettyihin asioihin. Persoonallisuutena elät aktiivisesti: sinulla on yhteyksiä toisiin nuoriin ihmisiin, teet konferenssimatkoja ja työskentelet viikkoja ulkomailla, urheilet, harrastat, opiskelet ja teet työtä. Silloin sielusi on passiivinen. Voitko kääntää tämän toisin päin: sielu alkaa toimia aktiivisesti, jolloin persoonallisuus oppii samanaikaisesti passiiviseksi. Sillä välin et saa kuitenkaan unohtaa erittäin intelligenttiä asennetta, sillä laumaihmisen persoonallisuus on myös passiivinen. Sitä ohjaavat ja manipuloivat poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset voimat. Kehitä rohkeutta jättää niille ensimmäisenä jäähyväiset. Silloin minäsi vetäytyy, tulee passiiviseksi sielun noustessa etusijalle ja tullen aktiiviseksi. Siksi ehkä passiivinen ei ole oikea sana tässä yhteydessä: sinun tietenkin täytyy toimia ja reagoida siihen, mitä sinussa tapahtuu. Mutta sinun ei pidä selvitellä ja selitellä kaikkea kuulemaasi ja lukemaasi minälläsi. Anna sen läpäistä itsesi, tehdä työnsä ja sen jälkeen toimi. Sana passivinen tarkoittaa läpikäymistä. Jos osallistut tapahtumaan passiivisesti, käyt sen läpi tarttumatta siihen aktiivisesti. Toinen kysymyksesi on tietenkin henkilökohtainen. Sanoit myös, että tunteesi on jotenkin nostalginen. Ja olet yhä nuori! Nostalgia voidaan ehkä tulkita alun kaipuuksi. Vuodattamasi kyynelet ovat ehkä tunnistamisen ilonkyyneleitä, koska sielusi on liikuttunut alun kutsusta, Gnosiksen voimasta, joka saavuttaa sielun sen vankeudessa. 8

9 KULTTUURI, KAUNIS SAIRAUS Kymmenen miniatyyriä Kulttuurisaavutuksia arvostetaan. Taidehistorian ja klassisten kielten opettajat kumartavat kunnioittavasti kulttuurin jumalten ja kulttuuriteosten edessä. Kulttuuri tuntuu yhtä välttämättömältä kuin pesukone tai keskuslämmitys. Millaista elämä olisi ilman kulttuuria? Millaista elämä olisi ilman teknologiaa, pyhää televisiota, videoita tai DVD:tä, ilman lääketeollisuutta, autoja, lentokoneita, raketteja ja atomipommeja, ilman elokuvia ja supermarketteja, ilman tuhoavia jättitankkereita? Mitä elämämme olisi ilman niitä? Mitä? Mitä elämämme todella on? Laitteet, keräämämme kulttuuriroskan asentaminen pitää meidät kiireisinä päivästä toiseen. Kysymmekö koskaan, mitä tarkoitusta se palvelee? Kuten itämainen viisaus sanoo, elämästämme tulee turhan takia mutkikasta ja kallista, koska meidän on hankittava sellaista, mikä ei ole välttämätöntä. Mikä sitten on todella välttämätöntä? Myös uskonto on kulttuuria. Eikö instituutioiden luoma sivilisaatio olekin kytköksissä maassa vallitsevaan uskontoon? Tuskin löytyy jälkiä muinaisasutuksesta, jossa ei olisi viitteitä uskonnollisesta toiminnasta. Uskonto tarkoittaa yhteyden luomista, yhteyden palauttamista Jumalaan, Siihen, mitä kutsumme Jumalaksi. Kuka tai mitä Jumala on? Korkein, varjoton valo, vihaton rakkaus, täydellisyys, onni, ilo, ikuinen nuoruus ja terveys? Vai onko se jotain, mitä ei voi nimetä lainkaan? Entä mitä ihmiset ovat? Muistoja Jumalasta? Maailmankirjallisuudessa kerrotaan sielun kipinästä, heikosti hehkuvasta prinsiipistä, jota kutsutaan myös henkikipinäksi. Kyseisten kirjoitusten mukaan ihmisen ainut tehtävä on saada kipinä vahvaksi liekiksi. Onko tämä tehtävä jo täytetty? Voimmeko sanoa, että ihmiset ovat Jumalan kuvia? Onko meistä tullut jumalallisia, kiitos miljoonien pappien ja teologien ja tuhansien pystytettyjen kulttuurimonumenttien? Vuosisatamme ihminen kulkee yhä pukeutuneena viikunanlehtiin ja eläimen nahkoihin peittääkseen alastomuutensa! Hän ei epäröi murskata kanssaolentojensa älykkyyttä, vaikka tekeekin sen kehittynein asein. Alkukantaisen ihmisen kirves on naamioitunut kulttuurin ja uskonnon loisteliaisiin verhoihin. Onko ihmisen todella elettävä alastomana, alttiina korkeammille arvoille, jotka yrittävät pelastaa hänet surkealta 9

10 Pronssiveistoksia Aachenissa, Saksassa. Valokuva: Pentagrammi. elämänsuunnalta? Emme haluaisi kysyä sitä. Kiellämme todellisuuden ja hämäämme mieluummin itseämme kulttuurilla. Viime kädessä pakenemme elämää itseään, tätä päivää, tätä tuntia ja sekuntia, tämän hetken elävää elämää. Mikäli seuraamme tosi mestareita, osoittautuu eittämättä, että on vain yksi uskonto. Vain yksi. Kaikki muu on sovinnaisuutta, tapaa, harhautuneisuutta, jopa kulttuuria. Jumalten palvontaa! Kristillinen kulttuuri opettaa rukoilemaan myös pyhimysten ja kuolleiden kuvia ja muita muinaisjäännöksiä. Eikö se ole taikauskoa, johon arkielämän vähäisemmät jumaluudet elokuva- ja tv-tähdet, urheilun ja musiikin jättiläiset sulautuvat helposti? Ja nyt kuuluvat sanat: Tämä on salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen. Sen voi todella ymmärtää vain sydämellä. Sen ydin on näkymätön silmille. Silmät näkevät vain kulttuurin. Missä on ydin, jota silmät eivät voi havaita? Koska ihmiset eivät enää tunne salaisuutta, he käyttävät aistejaan. Löytävätkö he mitään katoamatonta, mitään ikuista? Löytävätkö he mitään muuta kuin kuolemaa ja hajoamista, mitään muuta kuin petosta, joka yrittää johtaa totuuden etsijän harhaan? Eikö elämä ole mitään muuta? Vain sitäkö varten ihminen on syntynyt? Hänen sydäntään kalvaa selittämätön kaipaus. Se saa hänet lähtemään maailman merille, tavoittelemaan pilviin verhoutuvia huippuja, etsimään kauneutta, onnea ja ikuista elämää. Ja kun hän ei enää pääse pidemmälle, hän tekee kaikesta kulttuuria, kaivauksien, keksimisen ja ajattelun, väittelyn ja teologisoinnin kulttuuria. Kaikki se on pakoa todellisuudesta. Silti emme tiedä, mitä etsimme. Emme osaa aavistaa. Emme löydä ainoaa välttämätöntä. Emme löydä sitä mistään! Ellemme lakkaa ajamasta takaa aaveita. Miten monet yksilöt ja kokonaiset yhteisöt ovatkaan tuhoutuneet ikuisessa, täyttymättömässä tehtävässään. Sisyfos, Tantalos. Miten usein niin vielä pitää käydä? Miksi emme tavoita hetkeä, jona voisimme sanoa: Viivy vielä, olet niin kaunis. Kokemus voi tehdä meistä viisaita. Joka on usein polttanut sormensa näennäisen kauneuden tulessa voi tuskallisen kärsimyksensä seurauksena pysähtyä hetkeksi ja unohtaa kulttuurin vanhat jumalat. Mutta kykeneekö hän myös sietämään alastomuuttaan, ilman lakkaa ja kimallettakin? Hän tuntee varmasti, että on oltava olemassa jotain muuta. Onko se sitä, jonka sanotaan kätkeytyvän ihmissydämeen? Onko todellakin niin, että jokaisen on itse 10

11 opittava paljastamaan sydämen salaisuus? Missä labyrintin portti on? Ariadnen langan voi löytää vain hiljaisuudessa, ylpeä pää kumartuneena ja kuuntelemalla ensimmäistä kertaa ihmisessä olevan ikuisuuden suurenmoista laulua. Etkö tiedä olevasi Jumalan temppeli? Tosi taide on riippumatonta kulttuurista. Se on lähtöisin elävästä nykyhetkestä, ja se käyttää hyväkseen tiettyä kulttuurikautta kuin puuseppä, joka valitsee palan puuta tehdäkseen siitä jotain. Näin unta eläimestä, jolla oli kaksi jalkaa. Se oli vain luuranko pääkalloineen, mutta se oli huolellisesti peitetty pölykerrosten alle. Sen huoliteltu naamio oli kuin kadun neonvalo-mainos. Mustien silmäkuoppien takaa loisti valo, ja ääni puhui: Tule, seuraa minua. Takaan sinulle kauneuden, rikkauden, ikuisen elämän ja vallan ihmisiin. Katsoin väkijoukkoa, joka hurrasi ilosta, ja kaikki lähtivät naamion perään. En muista, mitä sen jälkeen tapahtui. En kyennyt seuraamaan heitä. Jalkani eivät enää kantaneet. Toisten juostessa makasin avuttomana maassa. Kauhua tuntien näin, miten eläin repi naamion kasvoiltaan ja ahmi ihmiset, jotka eivät enää kyenneet pakenemaan sen valtaa. Ennen niin kukoistavasta kulttuurista jäi jäljelle pelkkää voimatonta ahdinkoa, tyhjiin valuneet jäänteet ja palavat rauniot. Vain muutamat onnistuivat löytämään labyrintin portin ja kulkemaan tietä valoon. He sulautuivat valoon ja jättivät jälkeensä raunioille loistavan vanan. Ihmiset tahtovat varmuutta. Sen seurauksena on syntynyt Internetin, parannuskeinojen, bensiinin, dieselin, pankkikorttien, teknologian ja valtavien ruokamassojen kulttuuri. Väärien ajatusten johdattamina ihmiset ovat jääneet kulttuurin vangeiksi. He jäävät alkuperäisen elämän kukoistavan puutarhan ulkopuolelle ja asuvat kuolettavan myrkyllisessä erämaassa, jossa pelko ja terrori hallitsevat. Ihmiset kutsuvat tätä kasvainta ylpeinä kulttuuriksi. Kun väärät jumalat tulevat ilmi ja kulttuurin taikausko sammuu, salaisuus paljastuu. Se on hyvin yksinkertainen: vain puhdistunut sydän näkee kirkkaasti. Elämän ydin pysyy näkymättömänä silmälle. Kaikissa kulttuureissa on kuitenkin yhä jäljellä jotain tästä salaisuudesta, esimerkiksi legendoissa, myyteissä ja taideteoksissa, joskus myös hullunkurisissa fantasioissa, jotka saavat ihmiset ajattelemaan. Ne ovat kätkettyjä aarteita, jotka muistuttavat Jumalasta meissä itsessämme, muistoja, jotka ohjaavat meidät sisäiseen elämään. 11

12 KORPISTA FEENIKS-LINNUKSI IHMISEN UUDISTUMISEN PROSESSI Sydämeen kun pesii epäily, katkeroituu pian koko sielu. Häpeää ja kunniaa, mustaa sekä valkeaa kuin harakka voi kantaa vankkumaton mies ja tietää, että Helvetille jos kuuluu osa, niin kuuluu osa Taivaallekin. Mutta häilyväinen mies on musta kokonaan ja päätyy viimein pimeyteen. Vain vakain ajatuksin valoon kuljetaan. Wolfram von Eschenbachin teoksesta Parsifal. Saksankielisestä alkuteoksesta Parcival suomentanut Jukka Pajukangas. WSOY:n graafiset laitokset, Juva Wolfram von Eschenbachin eeppisen teoksen Parsifal ensisäkeet kertovat sen salaperäisestä luonteesta. Harakka mustine ja valkoisine sulkineen ihmissielun symbolina on peräisin keskiajalta. Ajan runoudesta ja maalaustaiteesta löytyy siitä useita esimerkkejä. Mysteerioeläimiä käytettiin kuvaamaan sielun tiloja ja kehitysvaiheita kuitenkin myös myöhemmin. Esimerkiksi alkemiassa eläimet symboloivat tislausastioissa tapahtuvia prosesseja ja vastaavasti sielun prosesseja. Muodotonta prima materiaa, alkuainetta, kuvaa musta rupikonna. Se on kytketty valkoiseen kotkaan, valon symboliin, joka on yhteydessä pimeyteen pelastaakseen siitä. Vihreä leijona, punainen leijona ja riikinkukon monivärinen pyrstö kuvastivat vapautuvaa sielua edustavien elementtien ja metallien kemiallisia reaktioita. Koska eläinkunta syntyi ihmiskunnan kehityksensä kuluessa vapauttamien astraalivoimien seurauksena, tietyt ihmiskäyttäytymisen muodot voidaan helposti rinnastaa eläimiin ja niiden käyttäytymiseen. Siten luonto heijastaa omaa sielunelämäämme kuin peili. Perusvoimien symboleina eläimillä voi olla suuri vaikutus ihmisen tietoisuuteen, ja siksi niitä on hyödynnetty mysteereissä ikimuistoisista ajoista asti. Eri lintulajeilla on eläinten joukossa erityisasema. Tunnettujen lintujen lisäksi on myös myyttisiä olentoja, jotka ovat eri eläimien yhdistelmiä. Aarnikotka on kotkan ja leijonan yhdistelmä. Lintujen kykyä kohota korkeuksiin omassa elementissään ilmassa ja laskeutua taas maahan pidetään taivaan ja maan välisen yhdyssiteen symbolina. Eikö ihmissielu olekin samankaltainen lintu, joka pystyy henkisen keskittymisen hetkinä kohoamaan karkeasta aineesta hienompiin sfääreihin? Eri lintulajien vaaleat ja tummat sulat kertovat niiden paikasta valon ja pimeyden valtakunnassa. Monikasvoinen luonto herättää joskus hämmennystä. Harakan mustat ja valkoiset sulat symboloivat jakautunutta sielua. VIISI MYSTEERIOLINTUA Alkemiallisissa kirjoituksissa esiintyy usein tietty mysteeriolintujen hierarkia. Ruusuristiläisiä ja alkemiallisia vaikutteita sisältävässä vanhassa käsikirjoituksessa Musaeum Hermeticum Reformatum et Amplificatum 12

13 (Herman van Sande, Frankfurt, 1677) on kuva kehästä, jonka yläosa esittää taivaallista hierarkiaa ja eläinrataa. Kehän alaosassa seisoo vieri vieressä viisi mysteeriolintua. Ne symboloivat henkisen kehityksen vaiheita. Linnut ovat korppi (toisinaan myös harakka), joutsen, basiliski, pelikaani ja feenikslintu. Samat mysteeriolinnut mainitaan myös J. van Rijckenborghin selittämässä Kristian Ruusuristin alkemiallisissa häissä. Kirjan toisella sivulla on maalari Johfran tekemä piirustus, Ruusuristin salaisuudet, jossa esiintyvät samat viisi lintua. Kukin niistä on sijoitettu omaan nurkkaansa pentagrammissa, ja jos pentagrammin viisi reunaa piirretään yhdeksi suoraksi, linnut ovat yllä mainitussa järjestyksessä. Viisi mysteeriolintua symboloivat sielun viisinkertaista alkemiallisen transformaation polkua, jolla lyijy muuttuu kullaksi. Se on polku korpista tulilintu feenikseksi, polku, jolla sielu vapautuu aineesta. On pidettävä mielessä, että sielun kehitysvaiheet ovat osin päällekkäisiä. Esimerkiksi korppi voi olla yhä läsnä feeniks-linnun jo kohottua lentoon. Karkea aine voi yhä pimentää tietoisuutta, kunnes fyysinen muoto katoaa kuolemassa. Vanhojen symbolien totuus ei ole menettänyt vuosisatojen kuluessa voimaansa. Nykyäänkin vapautumisen tietä voi kuvata mysteeriolintujen kautta. Vanhan symbolisen kielen kauneus inspiroi venäläistä runoilijaa Alexander Nitzbergiä. Hän käytti Musaeum Hermeticumin kuvituksia inspiraation lähteenä sarjalle runoja, jotka yhdessä Raamatun lainausten kanssa muodostivat perustan H. A. Stammin kantaatille Kristus, taivaallinen feeniks-lintu. Näistä runoista lähdemme liikkeelle. KORPPI Yön syvyydessä, kun mikään valo ei paistanut minulle, kun pimeys teki minut heikoksi, makasin hylättynä kuin haudassa. Tyhjyys ympäröi minut kuin mustat sulat korpin, ja koin, miten katoavaa kaikki maallinen on. Minulle tuotiin viiniköynnöksen kärhi ja leipää, ja minä näin, miten uusi elämä versoi kuolemasta. Uusi elämä loisti salaisesti pimeyden läpi. Käännyin kohti aamua, ja kaukaa näin HÄNET. Korpin musta höyhenpuku on ainutlaatuinen. Musta on jotain erityistä. Emme tiedä, pitäisikö mustaa pitää värinä, emmekä tiedä, miten ihmiset havaitsevat mustan optisesti. Musta tarkoittaa salaista, kuten musta Osiris, kätketty sisäinen henki. Musta imee valon itseensä sekä sisältä että ulkoa. Toisaalta se tarkoittaa, että sisäinen sielunvalo on vielä kahlehdittuna, ja toisaalta, että etsivä ihminen etääntyy luonnon tavallisesta valosta. Mustana lintuna korppi merkitsee henkisen tien alkua. Alkemiassa se symboloi mustumisen vaihetta, jossa tislausastiassa oleva alkemisti kuolee. Vertauskuvallisesti se tarkoittaa vaihetta, jossa persoonallisuus tuhoutuu endurassa. Ei ole sattumaa, että Kristian Ruusuristi jättää korpin taakseen valmistelevassa vaiheessa. Korppi kuuluu Saturnuksen vaikutuspiiriin, jonka metalli on lyijy. Alkemiassa planeetoilla ja niihin liittyvillä metalleilla on yhteinen merkki, 13

14 sillä Maassa metallit ovat planetaaristen voimien manifestaatioita ja kukin planeetta on puolestaan jonkin aurinkokunnassa vaikuttavan voiman manifestaatio. Aurinkokunnan eliminä niillä on omat tehtävänsä sen ruumiissa. Tässä yhteydessä ei tulisi ajatella fyysisiä planeettoja, vaan pikemminkin niiden hienoja vaikutuksia, joita vanhassa astrosofiassa (astra = tähti) kutsuttiin astraalisiksi. Astrosofian mukaan myös aurinko (henki, kulta) ja kuu (sielu, hopea) kuuluvat seitsemään planeettaan. Kolmella uloimmalla planeetalla, mysteerioplaneetoilla Uranus, Neptunus ja Pluto, on erikoislaatuinen asema. Ne ohjaavat ja dynamisoivat henkisen transformaation prosesseja. Maata, jonka metalli on antimoni, ei oteta huomioon. Korppi ja kotka. Atalanta Fugiens, Michael Maier, Oppenheim, Aurinkokunnan planeetaariset sfäärit vaikuttavat Maahan; niillä on tehtävänsä suhteessa luonnonkuntiin, erityisesti ihmiskuntaan. Miten ne toimivat, riippuu vaikutukset kokevan ihmisen suuntautumisesta. Siten ne toimivat usein maahan sitovasti, mutta sielun kehityksen polulle astunut ihminen kokee niiden voiman vapauttavana. Lyijy muodostuu Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa ja on sen hallitsema. Sanotaan, että Saturnus polarisoi lyijyn atomit. Saturnuksella on kaksi aspektia. Toisaalta se on kylväjä, joka luo muodon kiteyttämällä. Erityisesti ihmisruumiin karkeamateri14

15 aalinen osa, luuranko, syntyy Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa. Toisaalta näemme Saturnuksen synkkänä sadonkorjaajana viikatteineen, joka hajottaa rakennetun, kun kiteytyminen on kehittynyt liian pitkälle. Myös kuoleminen ja kuolema kuuluvat sen alaisuuteen. Ei olekaan ihme, että kreikkalaisessa mytologiassa Kronos (Saturnus kreikaksi) ahmii lapsensa. Siten korppi, Saturnukseen liitetty lintu, on ennen kaikkea pimeän, eristyneen minätietoisuuden, syvälle aineeseen vajoamisen ja Jumalan hylkäämänä olemisen ilmaus. Mutta heti kun ihminen tulee tietoiseksi eristäytyneisyydestään ja yksinäisyydestään, kun hän tajuaa elävänsä erossa valosta, suuri muutos alkaa. Oivallus syntyy valon kosketuksen ansiosta. Pimeys pystyy kokemaan itsensä vain pimeydeksi. Siksi sanotaan, että oivallus on avoin portti. Se on Saturnuksen portti. Vain jos etsijä pystyy hyväksymään tuskallisen oivalluksen siitä, että hän elää kirjaimellisesti henkisessä yössä, hän kykenee myös hyväksymään sen seuraukset ja luopumaan maallisesta tietoisuudesta enduran tiellä. Siksi mytologiassa painotetaan monissa kohdin korpin myönteisiä puolia, sen korkeaa älykkyyttä, ja siksi alkemiallisissa symboleissa korpilla on toistuvasti valkoinen pää. Tästä myönteisestä näkökulmasta katsottuna korppi edustaa korkeampaa astetta ihmiskehityksessä. Se on myös itse valitun yksinäisyyden symboli, vastenmielisyyttä ulkoista aistimaailmaa kohtaan ja uudelleen suuntautumista alussa vielä pimeää sisäistä maailmaa kohtaan. Eikö jokainen etsijä koekin aika ajoin Saturnuksen aiheuttaman pessimismin, raskauden tunteen, joka uhkaa halvaannuttaa hänet ja joka on poistettava tietoisella keskittymisellä? Yhä uudelleen Saturnuksen kiteyttävä vaikutus on neutraloitava. Ei ole sattumaa, että Saturnuksen merkissä puoliympyrän, sielun symbolin, päällä on risti, Maa-planeetan symboli. Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa sielu ottaa kantaakseen ristinsä. Vähitellen polun alussa kehittyy Johannes-ihminen, Patmos-saaren erakko. Hän on valmis suoristamaan tiet Herralleen ja pitämään päällään erakon mustaa kaapua. Musta kaapu viittaa sieluun, josta vähitellen tulee Pyhiinvaeltaja polullaan. Seinämaalaus St. Giminianin kaupungintalon sisäänkäynnillä Italiassa. Valokuva: Pentagrammi. 15

16 läpäisemätön dialektisen maailman valolle. Mysteerien tien kokelas ei pakota itseään minkäänlaiseen omaehtoiseen eristäytymiseen. Koska hänen peruskaipuunsa suuntautuu valoon, Kristusvoima johtaa hänet siihen. Siinä on suuri ja perustavanlaatuinen ero verrattuna kaikkiin okkulttisiin pyrkimyksiin, ja sitä voi soveltaa kaikkiin todellisen henkisen kehityksen prosesseihin. JOUTSEN Höyhenpukuni hohtaa valkoisena. Puhdas virta allani heijastaa valkoisuuteni ja näyttää levollisuuteni. Sielusta laulut kohoavat, ylös kurkusta taivaaseen. Lasken siipeni, sillä voin vain laulaa: Sulaudun säveliin, ja ruumiini muuttuu ääneksi. Kuunnellen Kaikkeus kruunaa kirkkaan joutsenlauluni. Kotka ja rupikonna sidottuna yhteen. Viridarium chymicum, D. Stolcius von Stolcenberg, Frankfurt, Itsetuntemuksen kautta luonne ja hengityskenttä puhdistuvat vähitellen. Alkemiallisesti sanottuna esiin nousee kirkas valkoinen, prosessin seuraava vaihe. Puhdasta hengityskenttää kutsutaan myös valkoiseksi ruusuksi tai Johanneksen ruusuksi. Se on kuin kirkas järvi, johon henkinen auringonvalo heijastuu yhä selvempänä. Siinä joutsen voi levätä. Joutsen symboloi uutta sielua, joka syntyy alkuperäiselle valolle antautumisesta. Sen vaate on valkoista pellavaa, ja sitä kutsutaan myös Jupiter-vaatteeksi. Nyt aktivoitunut planetaarinen sfääri on Jupiterin, iltataivaan kirkkaimman tähden. Jupiteriin liitetty metalli on tina, joka kirkastamisen jälkeen heijastaa valoa hyvin. Jupiterin merkissä puolikuu on ristin poikkipuun vasemmalla puolella. Jupiter vaikuttaa ihmiseen optimistisesti. Hänestä tulee hilpeä. Joutsenen kaula on pitkä, ja sen pää nousee korkealle ruumiin yläpuolelle. Tietoisuus hallitsee ainetta. Uusi, varsin iloinen tila sisältää kuitenkin vaaran juuttumisesta ajatukseen, että on jo käynyt läpi henkisen kehityksen. Joutsen kertoo myös siitä. Toinen uuteen vaiheeseen sisältyvä vaara on ylimielisyys sekä kiintyminen ulkoiseen kauneuteen, mikä viehättää minää erityisesti. Mutta jos kokelas haluaa saavuttaa seuraavan tason, hänen on laulettava joutsenlaulunsa, enduran laulu. Kyseiselle alkemiallisen prosessin vaiheelle on myös muita eläinsymboleja, kuten valkoinen kyyhky tai valkoinen kotka, joka taistelee lohikäärmettä vastaan. BASILISKI Syvästä pimeydestä tuli joukko käärmeitä, ja ne purivat minua. Terävät puraisut läpäisivät sisäisen olemukseni, kunnes vuosin verta. 16

17 Valokuva: Pentagrammi. Niiden hampaat olivat terävät ja kovat, ja katsoessani niitä sieluni jähmettyi pelosta. Miksi johdatit meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaassa? Silloin Luoja puhui: Tee rautakäärme ja pystytä se merkiksi. Kaikki, jotka tuntevat puraisun sen nähdessään, elävät. Ristiltä autiomaasta elämä kutsui minua, ja elämän veri virtasi suonissani. Ja ääni sanoi: Tämä on rakas poikani, jonka olen pelastukseksenne ylentänyt! Silloin käärmeet katosivat. Maahan ja luontoon sitovat voimat ovat vahvoja ja sinnikkäitä. Basiliskissa ne yhdistyvät. Basiliski on käärmelohikäärme, joka kykenee tappamaan pelkällä katseella. Usein sen kukonpäässä on kruunu. Kerrotaan, että se kuoriutui käärmeen tai rupikonnan viallisesta munasta tai jopa lantapallerosta. Vertauskuvana tämä kertoo ihmisen irrationaalisista, hupsuista ja ärsyttävistä puolista, joiden on hävittävä. Tässä yhteydessä kukko ei ole uuden aamun airut, vaan riidanhaluinen eläin, jolla on tulipunainen harja, eläinvaistojen hallitseman älyn symboli. Basiliskia kuvataan myös pikku kuninkaaksi, joka on elävä kuva heräävän sielun tukahduttamaan pyrkivän minän kuninkaallisesta harhasta. Ilman siipiä basiliski on käärme, siivellisenä se kuuluu mysteeriolintuihin. Mars-planeetta liitetään basiliskiin. Mars polarisoi rautaa ja tuo siten lämpöä ihmisvereen. Polarisaation ansiosta pystymme muuttamaan tahtomme toiminnaksi. Aivan kuten ihmisen toimintakyky ja aggressio liittyvät läheisesti yhteen, on Marskin sodan jumala, joka nauttii väkivallasta ja verenvuodatuksesta. Henkisesti pyrkivä ihminen kokee maalliseen elämään suuntautuneen ikivanhan lantion tietoisuuden häiritsevänä, ei ainoastaan siinä olevan seksuaalivoiman takia, vaan ennen kaikkea siksi, että alempi tahto sijaitsee lantion keskuksessa. Sen aivot ovat solar plexus, aurinkopunos. Sieltä käsin ihminen vastustaa irrationaalisin suggestioin, epäilyksin ja uskon puutteella. Kun israelilaiset vaelsivat Mooseksen johdolla autiomaan läpi, he alkoivat nurista: Miksi johdatit meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaassa? Sielun uudistumisen tien kulkijan on läpäistävä tämä vaihe. Puhdistava tuli voidaan kokea lähes fyysisesti, kuin käärmeen puraisuna, kun vanhat tavat nousevat uudelleen esiin. Siksi Herra käskee Moosesta pystyttämään rautakäärmeen ja sanoo, että jokaisen, jota käärme on puraissut, tulee katsoa sitä, keskittyä merkkiin pysyäkseen elossa. Prosessia kuvaa ristin ympärillä oleva käärme, alkemistien serpens mercurialis. Pystyssä oleva käärme on matelijoiden vastakohta; kohotettu 17

18 puhdistunut tietoisuus on alemman, maalliseen suuntautuneen tietoisuuden vastakohta. Siksi alempi tahto on voitettava itsestä luopumisella, jolloin se ei enää voi reagoida ihmisen alemman itsen houkutuksiin. Alkemistien mukaan basiliskin edessä on pidettävä peiliä, jotta sen kuolettava katse osuisi siihen itseensä. Peili symboloi itsetuntemusta, itsestä tai toisista virtaavien voimien neutraalia havainnoimista. Jos kehittyy sisäinen myrsky ja veri alkaa kiehua, meidän on annettava sen rauhoittua liikuttumatta mitenkään. Joskus basiliski esiintyy yhdessä riikinkukon, käärmeen tappajan kanssa. Riikinkukon upea värikäs pyrstö, cauda pavonis, voi muuttaa negatiiviset voimat auringon kaltaiseksi substanssiksi. Silmät riikinkukon pyrstössä symboloivat viisautta, joka syntyi oman negatiivisen karman, basiliskin, kohtaamisen seurauksena. Symboli voidaan selittää myös toisella tavalla. Riikinkukko on myös turhamaisuuden, omalla mahtavuudella ja upeudella ylpeilyn symboli. Kaksinainen selitys liittyy todennäköisesti joissain alkemiallisissa teoksissa olevaan huomautukseen, että alkemiallinen prosessi on epäonnistunut, jos riikinkukon pyrstö ilmaantuu. Jos kokelas ei vieläkään pysty torjumaan vastustajansa suggestioita ja paistattelee kuvitellun edistyksensä hehkussa, hän sotkee transfiguristisen polun minäkulttuurin okkulttiseen polkuun. Siksi motiivi ratkaisee aina prosessin tuloksen: ilmaantuuko ylpeilevän minän riikinkukon pyrstö vai kertooko laajentunut värikirjo lupauksen värikaaresta, gnostisen elävän ruumiin loistosta? PELIKAANI Höyhenpukuni on hohtavan valkoinen. Taivaallinen valo loistaa ylläni heijastaen valkoisuuteni, ja sen säde lävistää sydämeni. Sydämeni punaisella verellä ruokin seitsemää poikastani. Siipeni suojaavat niitä. Tämän elämänpyhäkön suojassa veri, jonka ne juovat, ja liha, jonka ne syövät, muuttuu elämäksi ja hengeksi. Kun basiliskin hyökkäykset on käyty läpi, kokelas voi astua aitoon papilliseen elämäntilaan. Uuden sielun voimat ovat nyt vapautuneet, ja ne uhrataan tietoisesti seitsenkertaisella tavalla kanssaihmisten hyväksi. Sitä omalla sydänverellään seitsemää poikastaan ruokkiva pelikaani symboloi. Puhdas papillinen työ on tosi ruusuristiläisen tehtävä. Siksi skottilaisessa vapaamuurariudessa puhutaan ruusuristiläisestä asteesta. Ruusuristin ritareita kutsutaan myös pelikaanin ritareiksi. Tähän papilliseen hyväntekeväisyyteen vaikuttava planeetta on Venus. Basiliski 18

19 Sinä totuudenetsijä, pysähdy ja koeta muistaa. Pysähdy, edes kymmeneksi minuutiksi päivässä, ja muista, että aika saa sinut kiirehtimään. Katso itseäsi ja kanssaihmisiäsi, ja näe, miten toimit. Koeta ottaa selvää kaiken puhdasoppisuuden vaikuttimista, ja koettele tulosta vasten ympäröivää todellisuutta. Älä koskaan unohda, että Viisas on tyyni, ja etsi syytä siihen. Kuoleta ylpeytesi, joka on naurettavaa Jumalan silmissä. Hävitä perusteellisesti kunnianhimosi, joka vaatii sinua loukkaamaan veljeäsi. Älä anna minkään olla helppoa, paitsi uhrin. Ole ahkera, mutta järkevällä tavalla. Vältä hyödyttömyyksien tekemistä, sanomista ja etsimistä, ja tukahduta ne joka hetki. Älä tee tai sano mitään harkitsematonta, jottet loisi syytä uusille huolille. Muista, että vahvin on aina se, joka voittaa itsensä. Kun hukut tuskaan, rauhoitu, älä pakene tylsyyteen tai valheisiin, vaan tarkastele kokemuksiasi niiden moninaisen merkityksen valossa. Ymmärrä, että murhe on puhdistava tuli, joka polttaa ja puhdistaa haavat. Anna itsesi haluta puhdistumista palavasti. Sillä et totu tuleen, ennen kuin olet syntynyt siinä uudesti feenikslintuna. Elä ikuisessa nykyhetkessä! Sen merkissä ristin yllä on kehä. Se kuvastaa aineen yläpuolelle kohoavaa jumalallista rakkautta. Harjoittamalla kuvatunlaista hyväntekeväisyyttä kokelas värjää ristillään olevan ruusun punaiseksi, kunnes se hohtaa punertavana kuten Venuksen metalli kupari. Keskiaikaisessa bestiariumissa, joka kertoo oikeista ja keksityistä eläimistä ja niiden ominaisuuksista, lukee: Pie Pelicane, Jesu domine (Oi, pelikaani täynnä hyvyyttä, Herra Jeesus). Se viittaa siihen, ettei pelikaani syö enempää, kuin mitä se tarvitsee itsensä ylläpitämiseen. Ominaisuus kertoo itsekurista ja tasapainoisesta energiataloudesta, joka on välttämätöntä tässä polun vaiheessa. Laajemmassa mielessä pelikaani symboloi aidon hengenkoulun elävää ruumista, joka tarjoaa kattavan voimakentän, jota levittäytyneet siivet edustavat. Niiden alla ovat seitsemän poikasta. Joidenkin myyttien mukaan pelikaani tappaa poikasensa ja herättää ne eloon sydänverellään kolmen päivän kuluttua. Se voi tarkoittaa, että voimakenttä tappaa kaiken katoavaisen, jotta se, mikä on uutta, ikuista, voisi herätä, että se tappaa sen, minkä on rappeuduttava, jotta uuden kehittyminen olisi mahdollista. FEENIKS-LINTU Siipeni ovat kultaa, nousen lentoon haudasta. Kaikki velat on mitätöity, olen antanut anteeksi. Jeesus Kristus, taivaallinen feeniks, ottaa minut valtakuntaansa, ikuisen kuninkaan valtakuntaan, joka on ylösnousemus. Jos papillinen tehtävä täytetään uskollisesti ja sinnikkäästi, seuraa väistä- 19

20 mättä voitto kaikesta alemmasta elämästä. Siksi pelikaani liitetään usein myyttiseen feeniks-lintuun, joka symboloi ylösnousemusta tai pikemminkin transfiguraatiota, toista ylösnousemusta! Prosessin tähän vaiheeseen kuuluvat planeetta Merkurius ja metalli elohopea. Kokelas juhlii ensimmäistä ylösnousemusta sielun uudestisyntymässä. Se on joutsenen vaihe. Se luo pohjan transfiguraatiolle. Toisessa ylösnousemuksessa jumalallinen elohopea on saavuttanut niin suuren intensiteetin uudistuneessa hermoeetterissä, että kokelaan pään yläpuolelle syttyy tulinen loimu, helluntaituli. Tässä vaiheessa kuolema on voitettu. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille: Silloin toteutuu kirjoitusten sana: Kuolema on nielty ja voitto saatu. Sana, jumalallinen energia, on liittynyt kokelaaseen jo kauan sitten. Se kirjoitettiin hänen sydämeensä. Mutta nyt, Merkuriuksen voiman väliintulossa, kriittinen piste ylitetään ja Sana täyttää sielun ja ruumiin. Jumalan henki on yhdistynyt ylöspäin pyrkivään ihmiseen. Helluntaituli ympäröi hänen päänsä tulisena kruununa. Feeniks-linnun päätä koristavat kuninkaalliset höyhenet. Usein feeniks-lintu esiintyy kaksipäisenä, mikä kuvaa androgyyniä ihmistä, jossa miehinen ja naisellinen puoli ovat nyt yhdistyneet. Kuin komeetan pyrstö henkisielun säteily täyttää kokelaan hengityskentän ja värjää sen kultaiseksi. Samaan aikaan kaikki vielä epäpyhä tuhoutuu. Kulta on auringon metalli, yhdistelmä seitsemästä metallista, joihin myös hopea (Kuu) sielunvalon symbolina lukeutuu. Merkurius sitoo seitsemän metallia kokonaisuudeksi. Uudessa yhdistelmässä gluteeni, veressä oleva epäpyhä metallien muodostuma, joka saa veren johtamaan karmisia voimia, on kadonnut kokonaan. Kristian Ruusuristin alkemiallisissa häissä kuvataan, kuinka Kristian Ruusuristi ihailee feeniks-linnun kauneutta. Sen kaula hohtaa kullankeltaisena (kilpirauhasen tšakra), ja ruumis ja siivet hohtavat purppuraisina. Ruusuristiläisessä symboliikassa se viittaa kokelaan sydämen Graalin maljaan ja violettiin kuningaspapin viittaan, joka ympäröi pyhiinvaeltajaa matkan lopussa. Eräässä vanhassa painokuvassa on feeniks-linnun palava pesä, jonka oksat muodostavat pentagrammin, uudestisyntymän mahtavan symbolin. Myös Golgatan ristissä olevat kirjaimet I.N.R.I. viittaavat feeniks-lintuun: Igne Natura Renovatur Integra. Se tarkoittaa: tulen kautta luonto uudistuu täysin. Siten mysteerioeläimet symboloivat alkemiassa polkua, jolla ihminen vapautuu siteistään kuoleman luontoon: korpista feeniks-linnuksi. Kultaisen Ruusuristin Hengenkoulun terminologiassa se tarkoittaa puhdistumisen ja sisäisen kokemuksen tietä, joka johtaa maallisen elämän autiomaan poikki tilaan, jossa keskeistä on kanssaihmisten palveleminen. Miten suuri mikrokosmos tarkkaan ottaen on? Koko vaihtelee. Voidaan sanoa, että keskikokoinen mikrokosmos on halkaisijaltaan 18 metriä. Niin ollen istumme täällä toinen toistemme mikrokosmoksessa ja vaikutamme toisiimme. Sitä mukaa kuin sielun kehitys mikrokosmoksessa etenee, mikrokosmos puhdistuu ja entisöityy ja sen säteilykenttä laajenee. Universaalin viisauden mukaan Kristuksen elämänruumis sulkee Maan sisäänsä, joten voitte kuvitella, miten valtava Kristuksen mikrokosmos on. Itse asiassa se on kosmos tai pikemminkin kosmoksen eräs puoli. 20

21 KAIKKEUS ON SAMANKESKINEN DIALOGI Matkallaan halki hämmennystä ja erehdystä täynnä olevan maailman kaksi jo hyvän matkaa polulla kulkenutta ihmistä lepäävät joen rannalla. He ovat jättäneet kaikki kuvitelmansa ja harhansa taakseen, samoin kuin vanhojen ajatustottumustensa häkinkin. Rohkeasti he ovat polttaneet valheiden ruokkiman tekopyhyyden paljastavassa tulessa. He ovat hylänneet piparkakkutalon, petoksen harhaparatiisin, ja ottaneet mukaansa vain kokemuksen arvokkaan helmen. On yö, ja puhaltaa raikas pohjoistuuli. Tähdet heijastuvat veden pinnasta. Matkalaiset tietävät, että virran ylittäminen on välttämätöntä, jotta he pääsisivät isänsä kotiin. Mutta kuinka se onnistuu? Täynnä luottamusta he katsovat tähtitaivasta ja kuuntelevat hiljaisuutta. Tuuli, tuuli, taivaan lapsi Sanat kaikuvat tuskin kuuluvina illan hiljaisuudessa. Nuori nainen hengittää hitaasti. Hänelle tuuli on Suuren hengityksen salaisuus, joka kulkee kaikkeuden yllä. Hän kokee sydämen syvyyden, jossa sanomaton sykkii. Tunne on ylitsevuotava. Sitten hän sanoo: Kaikkeus on samankeskinen. Minusta on aina tuntunut siltä. Se on totta. Miksi uskot niin? nuori mies kysyy. Päivällä näen taivaalla auringon ja yöllä Linnunradan. En näe samankeskistä kaikkeutta. Katso asiaa näin: kaikki näkyvä maailmassa on alkuisin näkymättömästä sisäisestä, ja sisäinen on alkuisin kaikkein sisimmästä. Ulkoisella maailmankaikkeudella on sisäinen ydin. Siksi se on samankeskinen. Nuori mies nyökkää. Vaikka tieteen teoria suuresta alkuräjähdyksestä väittää jotain samantapaista, en silti pysty tajuamaan sitä. Mutta tiede viittaa johonkin muuhun. Etkö tunnista sitä? Kaikkeuden keskus on sinussa ja minussa. Kaikilla olennoilla on yhteinen ydin. Ja koska kaikki on lähtöisin samasta ytimestä ja myös palaa siihen, kaikki on samankeskisesti yhteydessä ytimeen. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Vaikka nuori mies käsittääkin, että hänen ystävänsä ymmärtää intuitiivisesti, hän ei malta olla väittämättä vastaan. Ei, mielestäni ei voi sanoa noin, sillä ihmiselle keskus on jotain maantieteellistä, mikä liittyy aikaan ja paikkaan. Sellaista keskusta ei voi löytää kaikkeudesta. Siksi maailmankaikkeuden sydän, mikäli sitä tarkoitat, voidaan nähdä henkisenä prinsiippinä, kaikkialla läsnäolevana henkisenä energiana, mutta ei tarkkana maantieteellisenä keskuksena. Nuori nainen huomaa, että he puhuvat eri asioista. Hyvä on, hän sanoo, Olet oikeassa. Tiedän, mitä tarkoitat. Sovitaan ensiksi, että käsite henkinen prinsiippi on kaikkeuden keskus. Jos henkinen prinsiippi, Henki, on kaikkialla läsnä, sen on oltava läsnä kaikissa olennoissa, eikö niin? Nuori mies hymyilee. Hän tietää ystävänsä olevan oikeassa, mutta haluaa silti vielä hieman kiusata tätä. Mutta Henkeä ei voi todistaa tieteelli- 21

22 Mikrokosmoksen ja makrokosmoksen ykseys. sesti! Se on pelkkä oletus. Se on hypoteesi. Älä viitsi! Puhut vain jotain puhuaksesi! Mehän olemme jo jättäneet kaikki kuvitelmat ja harhat taaksemme! Emmekö ole vapautuneet pakkokäsityksistä ja polttaneet valhetotuudet? Olemme sanoneet hyvästit tekoparatiisille ja väärälle vapaudelle. Ja miten pystyimme siihen? Koska Henki, tuuli, tuuli, taivaan lapsi, johdatti meidät tänne. Miten voit siis sanoa, että Henki on hypoteesi? Nuori mies taputtaa kevyesti ystävänsä kättä. Hän haluaa kuulla tarkan määritelmän, ei käsitteitä, jotka voidaan tulkita väärin. Hän tietää aivan hyvin, että ikuinen Henki on ikuinen syy, kaikkeuden perusta, mutta hän haluaisi toistenkin käsittävän sen, jotta myös he tunnistaisivat itsessään kaikkeuden henkisen alkuperän absoluuttina. Hän sanoo: Tiedämme kumpikin, että Henki meissä ja kaikkeudessa on alfa ja omega, alku ja loppu. Koemme sen näkymättömänä voimana, rakkauden ja viisauden voimana, joka kutsuu, seuraa mukana ja ohjaa. Mutta sinun on selitettävä intuitiivinen väitteesi kaikkeuden samankeskisyydestä puhtain käsittein, mikäli tahdot ihmisten ymmärtävän sinua. Ehkä voimme sopia, että käytämme termiä alkuperäinen tieto Logoksen Hengen sijaan. Tieteen mukaan havaittavan kaikkeuden takana täytyy olla kenttä, joka sisältää alkuperäistä tietoa koko luomakunnasta. Kentän takana taas täytyy olla staattinen toinen kenttä, absoluuttinen tyhjiö, josta virtaa näkyvään maailmankaikkeuteen spiraalina voimia palatakseen sitten takaisin alkulähteeseensä. Voimat välittävät tietoa, jonka mukaisesti maailmankaikkeus manifestoituu. Ja Kuulostaa fantastiselta keksinnöltä. Mutta miksi se täytyy aina ilmaista niin vaikeasti? Jo Johanneksen evankeliumissa sanotaan: Alussa oli Sana. Nyt tiede kääntää sen: Alussa oli alkuperäinen tieto 22

23 Linnunrata Herschelin mukaan. Observations tending to investigate the Construction of the Heavens (Havaintoja Taivaiden rakenteesta), Lontoo Se on kvanttihyppy totuutta kohti, nuori mies inttää tyynenä. Kysymys säilyy silti samana: nimeätkö keksinnön säilöäksesi sen pöytälaatikkoon vai aiotko elää alkuperäisen tiedon mukaisesti. Nuori nainen ottaa esiin helmen ja toteaa, miten upeasti pieni maailma on muodostunut. Katsoessaan helmeä hän tunnistaa jotain alkuperäisestä tiedosta, jotain siitä, mitä Henki tahtoo kertoa luoduilleen. Jos ihmiset voisivat kokea alkuperäisen tiedon, Hengen, rakkautena, viisautena ja vapautena sydämellään ja ymmärtää sen päällään, saatu viesti määräisi, mitä he tekevät ja jättävät tekemättä. Eikö vain? Hän katsoo ystäväänsä. Se on mahdollista vasta, kun he oppivat erottamaan väärän tiedon, valheet, alkuperäisestä tiedosta, totuudesta. Emmekö ole kokeneet sen omakohtaisesti? nuori mies sanoo. Nuori nainen nyökkää. Niin. Ensin harhan ja petoksen, ja vielä enemmän maailmasta täytyy paljastua ja hajota meissä itsessämme. Nuori mies ottaa helmen käteensä. Siihen tarvittiin paljon rohkeutta ja arvostelukykyä, hän sanoo, On kaivattava ainoaa totuutta. Ihmiset ovat harhaparatiisinsa vankeja. Heitä houkutellaan, lihotetaan, tukahdutetaan ja heidät ahmitaan. Uskon, että vain rohkeat, jotka kaipaavat totuutta, voivat nähdä kaiken läpi ja voittaa harhan maailman. Ojentaessaan helmen takaisin nuori mies toteaa: Tuulen, tuulen, taivaan lapsen on kosketettava heidän sydämiään. Silloin ei enää ole keskeistä se, minä mitäkin pidämme, ajattelemmeko kaikkeuden olevan samankeskinen vai ei, sillä silloin meistä on tullut keskuksia, joilla on yhteys kaikkeuden keskukseen. Nuori nainen kääntää helmeä ja sulkee silmänsä. Hän vetäytyy sisimpään itseensä ja näkee, miten rajoittamaton kaikkeus avautuu kuin upea valoruusu. Liike hallitsee kaikissa sfääreissä, aurinkokunnissa, tähdissä ja elementeissä, kaikissa soluissa ja atomeissakin. Luova Henki stimuloi ne tietoisuuteen. Hän näkee itsensä mikrokosmoksena, jolla on yhteys makrokosmokseen ja joka kommunikoi sen kanssa. Ne sulautuvat toisiinsa samankeskisesti. Henki ilmenee kaikissa olennoissa, sinussa, minussa, kaikissa Elämän keskus on kaikkialla. Mutta ihminen on luotu niin, että Henki voi virrata suoraan hänen sydämeensä ja tulla koetuksi tietoisesti hänen päässään. Tarkoitatko, että vain ihmisillä on Hengen vastaanottamiseen kykenevä sielu? 23

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 Kaija Rantakari hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 astun tarinan yli, aloitan lopusta: sydämeni ei ole kello putoan hyvin hitaasti ansaan unohdan puhua sinulle,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken Nettiraamattu lapsille Jumala loi kaiken Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Bob Davies; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2008

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski Wisdom of Merlin Dragon Sky Manual Merlinin Viisaus Andrea Chisara Baginski Merlinin Viisaus Alku Merlinin Viisaus-energian perusti Andrea Chisara Baginski, huhtikuun 25. Päivä, 2006. Andrea on monen eri

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen Ihminen Ruumis Henki

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Ihmisen chakrajärjestelmä

Ihmisen chakrajärjestelmä Ihmisen chakrajärjestelmä Aivan ulommaisena meitä ympäröi aura. Se toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Aurassa on neljä kerrosta, neljä energiakehoamme fyysisen kehomme ympärillä;

Lisätiedot

TYÖKIRJANEN. Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta

TYÖKIRJANEN.  Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta TYÖKIRJANEN www.ilonsade.com Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta Tervetuloa luottamaan itseesi! Olen onnellinen, että olet mukana Anna Sielusi Valon ohjata - illassa luomassa luottamusta itseesi.

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

Kosmos = maailmankaikkeus

Kosmos = maailmankaikkeus Kosmos = maailmankaikkeus Synty: Big Bang, alkuräjähdys 13 820 000 000 v sitten Koostumus: - Pimeä energia 3/4 - Pimeä aine ¼ - Näkyvä aine 1/20: - vetyä ¾, heliumia ¼, pari prosenttia muita alkuaineita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo.

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo. Päivä 74 29.9 Valkoinen Solaarinen Taikuri Solaarinen sointu tuo päivään tekemisen meininkiä mutta tekeminen saattaa tapahtua enemmän omassa sisäisessä maailmassa, oman pään sisäisissä ajatelmissa. Hiljaisena

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Esoteerinen Astrologia 7

Esoteerinen Astrologia 7 Esoteerinen Astrologia 7 VAAKA 1 I choose the way that leads between the two great lines of force. Minä valitsen tien, joka johtaa kahden (lain) voimalinjan väliin. Säde: Kolmio: Väri: Risti: Elementti:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala loi kaiken

Nettiraamattu lapsille. Jumala loi kaiken Nettiraamattu lapsille Jumala loi kaiken Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Bob Davies; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten www.scriptural-truth.com Asarja rukous Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu {1:1} ja he kävelivät tulen keskellä ylistää

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Aira Kellberg-Mechelin. Isän sylissä. runoja

Aira Kellberg-Mechelin. Isän sylissä. runoja Aira Kellberg-Mechelin Isän sylissä runoja Isän sylissä Aira Kellberg-Mechelin Maalaukset, pastellit, kuvat: A. Kellberg-Mechelin Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-191-3

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ensimmäinen oksa - nimi.

Ensimmäinen oksa - nimi. Kirkon lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät. Torstai 11.4.2013. PIENI PYHIINVAELLUS Laajavuoren luonnossa Kuljetaan kuiskaten. Hengitetään rukoillen. Kuljetaan pareittain ja pysähdytään

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot