P E N T A G R A M M I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P E N T A G R A M M I"

Transkriptio

1 P E N T A G R A M M I HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY Jokainen, joka pyrkii Hengenkoulun ilmoittamaan korkeampaan elämään, joutuu usein kamppailemaan ymmärtääkseen hyvän ja pahan perussyyn. SISÄLLYS VUOSIKERTA, NRO 6 3 HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY 8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 9 KULTTUURI, KAUNIS SAIRAUS 12 KORPISTA FEENIKS-LINNUKSI 21 KAIKKEUS ON SAMANKESKINEN 25 KULLANHUUHDONTAA 28 IHMISEN KAKSIJAKOISUUDEN HISTORIA 33 IHMINEN EI OLE VIELÄ VALMIS 38 SUSI MYSTEERIOELÄIMENÄ 42 KERTAKÄYTTÖIHMISESTÄ IKUISUUSIHMISEKSI

2 LECTORIUM ROSICRUCIANUMIN, KULTAISEN RUUSURISTIN KANSAINVÄLISEN KOULUN AIKAKAUSLEHTI Pentagrammi -lehden tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio uuteen aikaan, joka nyt on ihmiskunnan kehityksessä koittanut. Pentagrammi on kaikkina aikoina ollut uudestisyntyneen ihmisen, uuden ihmisen symboli. Se on myös symboli kaikkeudesta ja sen ikuisesta syntymisestä, jossa toteutuu jumalallinen suunnitelma. Symbolilla on arvonsa kuitenkin vain silloin kun se rohkaisee toteuttamiseen. Ihminen, joka toteuttaa Pentagrammia mikrokosmoksessaan, omassa pienoismaailmassaan, on transfigurismin polulla. Pentagrammi kutsuu lukijaa toteuttamaan itsessään tämän henkisen vallankumouksen. YHTEYSTIEDOT: OSOITE: Lectorium Rosicrucianum PL Hämeenlinna SÄHKÖPOSTI: KOTISIVUT: PANKKIYHTEYS: SAMPO

3 HYVÄN JA PAHAN PERUSSYY Jokainen, joka pyrkii Hengenkoulun ilmoittamaan korkeampaan elämään, joutuu usein kamppailemaan ymmärtääkseen hyvän ja pahan perussyyn. Pyhityksen tiellä etenemiseen tarvitaankin todellista ymmärrystä. Oppilaan on jatkuvasti tutkittava hyvän ja pahan ongelmaa, jottei estäisi kehitystään. Ruusuristin filosofia tarjoaa laajasti tietoa, joka voi auttaa meitä vapautumaan harhan verkosta ja suuntautumaan oikein. Tunnemme, että on saapunut psykologinen hetki, jolloin oppilaiden huomio on keskitettävä erityisesti hyvän ja pahan mysteeriin. Useimmat teistä kykenevät muodostamaan jonkintasoisen kuvan planetaarisen kosmoksemme erilaisista kerrostumista ja siitä, että elämämme ei kehity korkeimmassa kerrostumassa, vaan matalammalla dialektisella tasolla. Vaikka olemme asustaneet ja työskennelleet jumalallisessa järjestelmässä eli korkeimmassa lämpösfäärissä, olemme laskeutuneet dialektiselle tasolle erään kehityksessämme sattuneen tapahtuman vuoksi. MOLEMMAT LUONNONVOIMAT OVAT ÄÄRIMMÄISEN VOIMALLISIA Dialektisen kerrostumamme ominaispiirre johtuu kahdesta suuresta luonnonvoimasta tai -laista, jotka ovat toistensa peilikuvia. Ne ovat polarisoituneet vastakkaisesti eivätkä muodosta ykseyttä. Ne aiheuttavat veto- Vertikaalinen ja horisontaalinen virta kohtaavat ja yhdistyvät. St Pellegrino, Italia. Kuva: Pentagrammi. 3

4 voiman ja hylkimisvoiman, valon ja pimeyden, kuumuuden ja kylmyyden, tyydytyksen ja uupumuksen, kehityksen ja rappion, lyhyesti sanottuna elämän ja kuoleman. Kaikki nämä ilmiöt tapahtuvat mineraali-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnassa. Jos voisimme tarkastella ympäröivää maailmaa dialektisesta kerrostumastamme käsin kolmiulotteisella huomiokyvyllämme, näkisimme, että nämä kaksi luonnonvoimaa hallitsevat täällä äärimmäisen voimallisesti. NOUSU LAIN YLÄPUOLELLE Meidän tulee nähdä ja mietiskellä sitä, että nämä luonnonlait ja voimat ovat tällä hetkellä täysin eri tyyppisiä ja laatuisia kuin ne olivat ennen, kun kärsimystoveriemme kanssa saavuimme tälle kerrostumalle. Pieni esimerkki riittää selittämään asian. Eläessämme sopusoinnussa lakien kanssa, elämämme seuratessa lakien määräämiä linjoja, lait eivät vähimmässäkään määrin estä meitä. Sitä vastoin ne tukevat meitä moraalisesti, ne ovat psykologisia ankkureita. Niin, tulee jopa hetki, jolloin emme enää ole tietoisia lakien olemassaolosta. Elämämme on noussut lakien yläpuolelle, koska se on harmoniassa lain kanssa kulkien voimasta voimaan. EI ENÄÄ SOTAA! Taistellessamme lakia vastaan nousee kuitenkin vastustus, jota seuraa kitka ja sen jälkeen kuumuus. Kuumuus vaihtuu vihaksi, viha tuleksi, räjähdykseksi, rangaistukseksi. Rangaistuksen kokemisen pelko puolestaan saa meidät reagoimaan. Mutta tällaisessa reaktiossamme emme ole tosia, täysin tosia, täysin vilpittömiä. Reaktio on lievästi sanottuna pinnallinen. Juutalaisten laissa Sillä Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen kiivas Jumala kostaen isäin pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen ilmenee laki täysin selvänä ja loogisena. Kun asia esitetään näin ja kun ihmistä varoitetaan tällaisin toteamuksin, usein mielellään pahaan taipuvainen ihminen saadaan varjelluksi pahanteolta ja kytketyksi hyvään. Uskon pelolla häntä johdatetaan hyvään. Mutta tällainen on pinnallista hyvää, joka ei todista henkilön laadusta. Monien kokemusten kuljettamana ihmiskunta sanoo viimein ei enää sotaa. Jos päätös voidaan pitää, sitä pidetään pakottamalla, jota seuraa rankaisu, verenvuodatus, murha ja nälkä. Muuttuminen hyväksi, humaaniksi, on teennäistä ja siksi erittäin pinnallista. UUDEN ELÄMÄN PORTIT Nämä esimerkit osoittavat meille, mitä Ruusuristin filosofia opettaa. Alun perin voimia ei voinut sanoa hyviksi tai pahoiksi. Nykyään tuntemiamme kaksoislakien vaikutuksia ei alkuaan tunnettu. Hyvää ja pahaa ei ollut dialektisessa kerrostumassa. Toinen luonnonvoima mahdollisti tietyn kehityksen ja toinen voima teki sen tyhjäksi. Ei sattumanvaraisella pahuudella, vaan koska hävittävä voima oli muuntava voima. Toisen voiman kasvun tulos muunnettiin ja poistettiin toisella voimalla, jotta edellinen saavuttaisi suuremman ja täydellisemmän ilmennyksen. Kuolema ja yö olivat siten portteja uuteen elämään. Molemmat voimat täyttivät tällöin tietyn kehityksen prosessin. Sattuman pakosta tapahtunut laskeutuminen jumalallisesta järjestelmästä johti ihmiskunnan kaikesta huolimatta Paratiisiin, josta se voisi nousta spiraalissa suu- 4

5 Luominen Robert Fluddin mukaan. Philosophia sacra. Frankfurt rempaan hyvään, kadotettuun Isän kotiin. Tuhoutumisen ja muuttumisen laki oli yhtä hyvä, selkeä ja sopusointuinen kuin yhteyttämisen ja kasvun laki. TÄYDELLINEN VÄYLÄ VALOON Niissä, jotka säilyttivät muiston Isän kodista, saattoi herätä voimakas kotiikävä, koska he eivät olleet pystyneet jäämään staattiseen järjestelmään. Silloinen dialektinen järjestelmä oli kuitenkin yhä täydellinen kulkutie valoon. Se itsessään oli jo Valon ilmentymä. Nykyinen dialektinen järjestelmä on kauhea näytelmä ja kiihkeä hajaannus. Dialektisen kerrostuman kaksoislait eivät enää täytä kehitystehtäväänsä vaan rappion prosessia. Ne aiheuttavat epäjärjestystä. Pyhien kirjoitusten mukaan meidän maailmanjärjestelmämme on täysin kokonaan langennut pahuuteen. Ei ole enää väylää Valoon, sovellettiinpa mitä lakia hyvänsä. Vastaluonnon pahuus on niin täydellistä, että käynti Valoon voidaan avata vain jumalallisella väliintulolla. Siksi Jeesus Kristuksen todistus Minä olen tie, totuus ja elämä on tieteellisesti täysin totta. Kerrostumamme kaksoislait ovat häiriintyneet, ja ne riehuvat ja rankaisevat ihmiskunnan olemassaolontilan mukaisesti. Yhteyttämisen ja kasvun laki on pahan reaktio ja viha pahan tuhoamista. Näin reagoiden ihminen pakenee sitä, minkä hän on itse päästänyt irti. Hän haluaa olla pelosta hyvä. Hän yrittää olla hyvä ja hyvyyden kokeiluilla projisoi virheidensä kohtalokkaita seurauksia. Joka päivä osoittautuvat Mooseksen 1. kirjan sanat liiankin tosiksi: Sillä sinä päivänä, kun syöt siitä, on sinun kuoltava. Luon- 5

6 non kaksoisvoimien järjestelmällisen yhteistyön vahingoittaminen muuttaa lait kostoksi ja rankaisuksi. Ihmisen ymmärrykselle toinen laki toimii hyvänä ja toinen pahana. Se, että hyvä ja paha ovat toistensa peilikuvia, saman puun hedelmiä, osoittaa meille, että luonnon hyvä ei vapauta meitä ahdingosta. HYVÄN TEKEMINEN EI VAPAUTA IHMISTÄ PAHUUDESTA Tässä monet kohtaavat hämmentävän ongelman. Onko olemassa sitten toista tietä? Emme voi olla hyviä emmekä pahoja tai selvästi ja rehellisesti sanottuna pääasiassa hyviä tai pääasiassa pahoja, koska tehdessämme hyvää emme voi koskaan olla täysin vapaita pahasta. Myös vastakkainen pitää paikkansa. Onko siis toista tietä, toista luonnonvoimaa, jonka avulla yrittää? Onko korkeampaa hyvää kuin hyvä? Kyllä, toinen tie, toinen luonnonvoima, korkeampi hyvä on olemassa. Ruusuristin filosofia näyttää tämän lain olemassaolon, kuten kaikki Pyhät kirjoitukset tekevät ja kuten he, jotka elävät tämän lain mukaisesti, todistavat. Korkeampi hyvä ei ole kotoisin dialektisen kerrostuman kaksoislaeista. Sitä ilmentää ytimekkäästi sana täydellisyys. Kristuksen hierarkia on tuonut meille täydellisyyden, täydellisyyteen vievän polun. Seuraamalla tätä polkua, käsittämällä sen voiman, voimme ylittää luonnon hyvyyden, murtaa pahuuden ja siten hävittää kiellettyjen hedelmien seuraukset, joista on tullut niin valtava turmio. Kristuksessa olevalla täydellisyyden voimalla voimme palata alkuperäiseen synnittömään dialektisen kerrostumamme tilaan. Tästä elämänkentästä tulee jälleen väylä uuteen korkeampaan elämään Isässä. TÄYDELLISYYS ON VEDEN KALTAISTA Jos voit omaksua tämän ajatuksen, voit ymmärtää, mitä Lao Tse tarkoittaa sanoilla: Jos joku yrittää parantaa valtakuntaa toimintansa voimalla, havaitsen, ettei hän onnistu. Valtakunta on henkinen todellisuus, jota ei voi parantaa toiminnalla. Jos joku toimii sen puolesta, se pilaantuu. Jos joku yrittää tarttua siihen, se katoaa. Henkinen valtakunta voidaan todella valloittaa vain vapaana tarkoitusperistä ja toiminnasta. Viisas ei rakasta ihmisen lailla, täydellisyys on kuin vesi. Vesi on hyödyksi kaikille eikä se taistele. Se oleilee paikoissa, joita ihminen vieroksuu. Siksi viisas on Taon kaltainen. Hän haluaa asustaa matalalla paikalla. Hänen sydämensä on syvä kuin kuilu. Armeliaisuudessaan hän hoivaa rakkautta. Puheessaan hän hoivaa totuutta ja hallitessaan järjestystä, työssään hän tulee valmiiksi, hän toimii oikealla hetkellä. Hän ei taistele, siksi hän on syytön. (Tao Te Ching: luvut 5, 8, 29) Jos voit käsittää jotain tästä, ymmärrät Vuorisaarnaa sen todistaessa: Mutta kun annat almuja, älä anna vasemman käden tietää, mitä oikea kätesi tekee. Nämä lausumat on tarkoitettu osoittamaan meille täydellisyyden voiman ydintä, joka on Kristuksessa ja joka johtaa polulle, Taoon. Kun pyrimme hyvään vastustamalla pahaa, kehitämme vaikutuksen, joka jälleen luo vastavaikutuksen. Siksi meidän on vapauduttava sellaisesta toiminnasta. Henkisesti katsoen pakenemme toimimattomuuden kautta vaikutusta ja vastavaikutusta ja pääsemme oikeaan toimintaan. Ymmärrä tämä hengelläsi! 6

7 SIKSI HÄN ON TAON KALTAINEN Ihminen, joka elää täydellisyydessä säteillen korkeinta hyvää, on kuin vesi, joka hyödyttää kaikkia olentoja eikä taistele. Ei siksi, että se on hyvää eikä vihasta pahaan, vaan koska hän ei voi muuta. Hän ei taistele sen puolesta tai sen takia, vaan hän on ja elää korkeimmasta hyvästä. Tunnistetaanko se hyväksi? Luoko se esteen pahalle? Hän ei taistele, hän ON. Ja siksi hän on Taon kaltainen. Hän ei ole vaatimaton lain määräyksen mukaisesti, vaan olemuksensa takia, luontonsa takia. Olemukseltaan vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Henkinen valtakunta voidaan todella valloittaa vain vapaana tarkoitusperistä ja toiminnasta, vapaana auktoriteetista! Kuitenkin tultuaan olemuksensa mukaisesti nostetuksi täydellisyyteen hän ei pane pahakseen elää alhaisilla seuduilla. Hän on nöyrä. Hänen sydämensä rakastaa syvyyttä, hän sukeltaa kaikkialliseen viisauteen. Armeliaisuudessa hän palvoo rakkautta. Hän tukee murtuneita ja sorrettuja ja nostaa heitä. Hän puhuu totta, hän todistaa Polusta Taosta. Hallitessaan hän luo järjestystä. Hierarkian palveluksessa hän ponnistelee Universaalin staattisen veljeskunnan ytimen muodostamiseksi. Hän saa työnsä valmiiksi. Hän pyrkii tehokkaaseen toimintaan. Toimintaansa hän valitsee oikean ajan; hän toimii psykologisella hetkellä. Hän ei taistele, ei edes pahaa vastaan. Mutta hän ei myöskään taistele dialektisella hyvällä. Hän pysyy erossa ja on kuitenkin keskellä. Molemmin jaloin hän seisoo vakaasti todellisuudessa. Näin täydellisesti maailmassa, mutta ei maailmasta, hän on syytön. Se tarkoittaa, että hän nousee luonnon pyörän yläpuolelle ja dialektisesta kerrostumasta tulee hänelle avara portti iäisyyteen. Jolla on korvat kuulla, kuulkoon! J. van Rijckenborgh Puhe on aikaisemmin julkaistu Nieuwe Religieuse Oriënteringissä (Uusi uskonnollinen suuntautuminen)

8 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Renovan konferenssikeskuksessa pidetyssä joulukonferenssissa 2003 ryhmä nuoria oppilaita Belgiasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Saksasta, Englannista, Suomesta, Ranskasta, Puolasta, Alankomaista ja Venäjältä keskusteli Henkisen Johtajiston kanssa. Tämän Pentagrammin sivuilla on keskustelussa esiintyneitä kysymyksiä. On sanottu, että meidän pitäisi olla passiivisia, ettemme saisi reagoida. Joskus se tuntuu minusta vaikealta ymmärtää. Joskus saatan reagoida hyvinkin emotionaalisesti palvelussa selitettyihin asioihin. Persoonallisuutena elät aktiivisesti: sinulla on yhteyksiä toisiin nuoriin ihmisiin, teet konferenssimatkoja ja työskentelet viikkoja ulkomailla, urheilet, harrastat, opiskelet ja teet työtä. Silloin sielusi on passiivinen. Voitko kääntää tämän toisin päin: sielu alkaa toimia aktiivisesti, jolloin persoonallisuus oppii samanaikaisesti passiiviseksi. Sillä välin et saa kuitenkaan unohtaa erittäin intelligenttiä asennetta, sillä laumaihmisen persoonallisuus on myös passiivinen. Sitä ohjaavat ja manipuloivat poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset voimat. Kehitä rohkeutta jättää niille ensimmäisenä jäähyväiset. Silloin minäsi vetäytyy, tulee passiiviseksi sielun noustessa etusijalle ja tullen aktiiviseksi. Siksi ehkä passiivinen ei ole oikea sana tässä yhteydessä: sinun tietenkin täytyy toimia ja reagoida siihen, mitä sinussa tapahtuu. Mutta sinun ei pidä selvitellä ja selitellä kaikkea kuulemaasi ja lukemaasi minälläsi. Anna sen läpäistä itsesi, tehdä työnsä ja sen jälkeen toimi. Sana passivinen tarkoittaa läpikäymistä. Jos osallistut tapahtumaan passiivisesti, käyt sen läpi tarttumatta siihen aktiivisesti. Toinen kysymyksesi on tietenkin henkilökohtainen. Sanoit myös, että tunteesi on jotenkin nostalginen. Ja olet yhä nuori! Nostalgia voidaan ehkä tulkita alun kaipuuksi. Vuodattamasi kyynelet ovat ehkä tunnistamisen ilonkyyneleitä, koska sielusi on liikuttunut alun kutsusta, Gnosiksen voimasta, joka saavuttaa sielun sen vankeudessa. 8

9 KULTTUURI, KAUNIS SAIRAUS Kymmenen miniatyyriä Kulttuurisaavutuksia arvostetaan. Taidehistorian ja klassisten kielten opettajat kumartavat kunnioittavasti kulttuurin jumalten ja kulttuuriteosten edessä. Kulttuuri tuntuu yhtä välttämättömältä kuin pesukone tai keskuslämmitys. Millaista elämä olisi ilman kulttuuria? Millaista elämä olisi ilman teknologiaa, pyhää televisiota, videoita tai DVD:tä, ilman lääketeollisuutta, autoja, lentokoneita, raketteja ja atomipommeja, ilman elokuvia ja supermarketteja, ilman tuhoavia jättitankkereita? Mitä elämämme olisi ilman niitä? Mitä? Mitä elämämme todella on? Laitteet, keräämämme kulttuuriroskan asentaminen pitää meidät kiireisinä päivästä toiseen. Kysymmekö koskaan, mitä tarkoitusta se palvelee? Kuten itämainen viisaus sanoo, elämästämme tulee turhan takia mutkikasta ja kallista, koska meidän on hankittava sellaista, mikä ei ole välttämätöntä. Mikä sitten on todella välttämätöntä? Myös uskonto on kulttuuria. Eikö instituutioiden luoma sivilisaatio olekin kytköksissä maassa vallitsevaan uskontoon? Tuskin löytyy jälkiä muinaisasutuksesta, jossa ei olisi viitteitä uskonnollisesta toiminnasta. Uskonto tarkoittaa yhteyden luomista, yhteyden palauttamista Jumalaan, Siihen, mitä kutsumme Jumalaksi. Kuka tai mitä Jumala on? Korkein, varjoton valo, vihaton rakkaus, täydellisyys, onni, ilo, ikuinen nuoruus ja terveys? Vai onko se jotain, mitä ei voi nimetä lainkaan? Entä mitä ihmiset ovat? Muistoja Jumalasta? Maailmankirjallisuudessa kerrotaan sielun kipinästä, heikosti hehkuvasta prinsiipistä, jota kutsutaan myös henkikipinäksi. Kyseisten kirjoitusten mukaan ihmisen ainut tehtävä on saada kipinä vahvaksi liekiksi. Onko tämä tehtävä jo täytetty? Voimmeko sanoa, että ihmiset ovat Jumalan kuvia? Onko meistä tullut jumalallisia, kiitos miljoonien pappien ja teologien ja tuhansien pystytettyjen kulttuurimonumenttien? Vuosisatamme ihminen kulkee yhä pukeutuneena viikunanlehtiin ja eläimen nahkoihin peittääkseen alastomuutensa! Hän ei epäröi murskata kanssaolentojensa älykkyyttä, vaikka tekeekin sen kehittynein asein. Alkukantaisen ihmisen kirves on naamioitunut kulttuurin ja uskonnon loisteliaisiin verhoihin. Onko ihmisen todella elettävä alastomana, alttiina korkeammille arvoille, jotka yrittävät pelastaa hänet surkealta 9

10 Pronssiveistoksia Aachenissa, Saksassa. Valokuva: Pentagrammi. elämänsuunnalta? Emme haluaisi kysyä sitä. Kiellämme todellisuuden ja hämäämme mieluummin itseämme kulttuurilla. Viime kädessä pakenemme elämää itseään, tätä päivää, tätä tuntia ja sekuntia, tämän hetken elävää elämää. Mikäli seuraamme tosi mestareita, osoittautuu eittämättä, että on vain yksi uskonto. Vain yksi. Kaikki muu on sovinnaisuutta, tapaa, harhautuneisuutta, jopa kulttuuria. Jumalten palvontaa! Kristillinen kulttuuri opettaa rukoilemaan myös pyhimysten ja kuolleiden kuvia ja muita muinaisjäännöksiä. Eikö se ole taikauskoa, johon arkielämän vähäisemmät jumaluudet elokuva- ja tv-tähdet, urheilun ja musiikin jättiläiset sulautuvat helposti? Ja nyt kuuluvat sanat: Tämä on salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen. Sen voi todella ymmärtää vain sydämellä. Sen ydin on näkymätön silmille. Silmät näkevät vain kulttuurin. Missä on ydin, jota silmät eivät voi havaita? Koska ihmiset eivät enää tunne salaisuutta, he käyttävät aistejaan. Löytävätkö he mitään katoamatonta, mitään ikuista? Löytävätkö he mitään muuta kuin kuolemaa ja hajoamista, mitään muuta kuin petosta, joka yrittää johtaa totuuden etsijän harhaan? Eikö elämä ole mitään muuta? Vain sitäkö varten ihminen on syntynyt? Hänen sydäntään kalvaa selittämätön kaipaus. Se saa hänet lähtemään maailman merille, tavoittelemaan pilviin verhoutuvia huippuja, etsimään kauneutta, onnea ja ikuista elämää. Ja kun hän ei enää pääse pidemmälle, hän tekee kaikesta kulttuuria, kaivauksien, keksimisen ja ajattelun, väittelyn ja teologisoinnin kulttuuria. Kaikki se on pakoa todellisuudesta. Silti emme tiedä, mitä etsimme. Emme osaa aavistaa. Emme löydä ainoaa välttämätöntä. Emme löydä sitä mistään! Ellemme lakkaa ajamasta takaa aaveita. Miten monet yksilöt ja kokonaiset yhteisöt ovatkaan tuhoutuneet ikuisessa, täyttymättömässä tehtävässään. Sisyfos, Tantalos. Miten usein niin vielä pitää käydä? Miksi emme tavoita hetkeä, jona voisimme sanoa: Viivy vielä, olet niin kaunis. Kokemus voi tehdä meistä viisaita. Joka on usein polttanut sormensa näennäisen kauneuden tulessa voi tuskallisen kärsimyksensä seurauksena pysähtyä hetkeksi ja unohtaa kulttuurin vanhat jumalat. Mutta kykeneekö hän myös sietämään alastomuuttaan, ilman lakkaa ja kimallettakin? Hän tuntee varmasti, että on oltava olemassa jotain muuta. Onko se sitä, jonka sanotaan kätkeytyvän ihmissydämeen? Onko todellakin niin, että jokaisen on itse 10

11 opittava paljastamaan sydämen salaisuus? Missä labyrintin portti on? Ariadnen langan voi löytää vain hiljaisuudessa, ylpeä pää kumartuneena ja kuuntelemalla ensimmäistä kertaa ihmisessä olevan ikuisuuden suurenmoista laulua. Etkö tiedä olevasi Jumalan temppeli? Tosi taide on riippumatonta kulttuurista. Se on lähtöisin elävästä nykyhetkestä, ja se käyttää hyväkseen tiettyä kulttuurikautta kuin puuseppä, joka valitsee palan puuta tehdäkseen siitä jotain. Näin unta eläimestä, jolla oli kaksi jalkaa. Se oli vain luuranko pääkalloineen, mutta se oli huolellisesti peitetty pölykerrosten alle. Sen huoliteltu naamio oli kuin kadun neonvalo-mainos. Mustien silmäkuoppien takaa loisti valo, ja ääni puhui: Tule, seuraa minua. Takaan sinulle kauneuden, rikkauden, ikuisen elämän ja vallan ihmisiin. Katsoin väkijoukkoa, joka hurrasi ilosta, ja kaikki lähtivät naamion perään. En muista, mitä sen jälkeen tapahtui. En kyennyt seuraamaan heitä. Jalkani eivät enää kantaneet. Toisten juostessa makasin avuttomana maassa. Kauhua tuntien näin, miten eläin repi naamion kasvoiltaan ja ahmi ihmiset, jotka eivät enää kyenneet pakenemaan sen valtaa. Ennen niin kukoistavasta kulttuurista jäi jäljelle pelkkää voimatonta ahdinkoa, tyhjiin valuneet jäänteet ja palavat rauniot. Vain muutamat onnistuivat löytämään labyrintin portin ja kulkemaan tietä valoon. He sulautuivat valoon ja jättivät jälkeensä raunioille loistavan vanan. Ihmiset tahtovat varmuutta. Sen seurauksena on syntynyt Internetin, parannuskeinojen, bensiinin, dieselin, pankkikorttien, teknologian ja valtavien ruokamassojen kulttuuri. Väärien ajatusten johdattamina ihmiset ovat jääneet kulttuurin vangeiksi. He jäävät alkuperäisen elämän kukoistavan puutarhan ulkopuolelle ja asuvat kuolettavan myrkyllisessä erämaassa, jossa pelko ja terrori hallitsevat. Ihmiset kutsuvat tätä kasvainta ylpeinä kulttuuriksi. Kun väärät jumalat tulevat ilmi ja kulttuurin taikausko sammuu, salaisuus paljastuu. Se on hyvin yksinkertainen: vain puhdistunut sydän näkee kirkkaasti. Elämän ydin pysyy näkymättömänä silmälle. Kaikissa kulttuureissa on kuitenkin yhä jäljellä jotain tästä salaisuudesta, esimerkiksi legendoissa, myyteissä ja taideteoksissa, joskus myös hullunkurisissa fantasioissa, jotka saavat ihmiset ajattelemaan. Ne ovat kätkettyjä aarteita, jotka muistuttavat Jumalasta meissä itsessämme, muistoja, jotka ohjaavat meidät sisäiseen elämään. 11

12 KORPISTA FEENIKS-LINNUKSI IHMISEN UUDISTUMISEN PROSESSI Sydämeen kun pesii epäily, katkeroituu pian koko sielu. Häpeää ja kunniaa, mustaa sekä valkeaa kuin harakka voi kantaa vankkumaton mies ja tietää, että Helvetille jos kuuluu osa, niin kuuluu osa Taivaallekin. Mutta häilyväinen mies on musta kokonaan ja päätyy viimein pimeyteen. Vain vakain ajatuksin valoon kuljetaan. Wolfram von Eschenbachin teoksesta Parsifal. Saksankielisestä alkuteoksesta Parcival suomentanut Jukka Pajukangas. WSOY:n graafiset laitokset, Juva Wolfram von Eschenbachin eeppisen teoksen Parsifal ensisäkeet kertovat sen salaperäisestä luonteesta. Harakka mustine ja valkoisine sulkineen ihmissielun symbolina on peräisin keskiajalta. Ajan runoudesta ja maalaustaiteesta löytyy siitä useita esimerkkejä. Mysteerioeläimiä käytettiin kuvaamaan sielun tiloja ja kehitysvaiheita kuitenkin myös myöhemmin. Esimerkiksi alkemiassa eläimet symboloivat tislausastioissa tapahtuvia prosesseja ja vastaavasti sielun prosesseja. Muodotonta prima materiaa, alkuainetta, kuvaa musta rupikonna. Se on kytketty valkoiseen kotkaan, valon symboliin, joka on yhteydessä pimeyteen pelastaakseen siitä. Vihreä leijona, punainen leijona ja riikinkukon monivärinen pyrstö kuvastivat vapautuvaa sielua edustavien elementtien ja metallien kemiallisia reaktioita. Koska eläinkunta syntyi ihmiskunnan kehityksensä kuluessa vapauttamien astraalivoimien seurauksena, tietyt ihmiskäyttäytymisen muodot voidaan helposti rinnastaa eläimiin ja niiden käyttäytymiseen. Siten luonto heijastaa omaa sielunelämäämme kuin peili. Perusvoimien symboleina eläimillä voi olla suuri vaikutus ihmisen tietoisuuteen, ja siksi niitä on hyödynnetty mysteereissä ikimuistoisista ajoista asti. Eri lintulajeilla on eläinten joukossa erityisasema. Tunnettujen lintujen lisäksi on myös myyttisiä olentoja, jotka ovat eri eläimien yhdistelmiä. Aarnikotka on kotkan ja leijonan yhdistelmä. Lintujen kykyä kohota korkeuksiin omassa elementissään ilmassa ja laskeutua taas maahan pidetään taivaan ja maan välisen yhdyssiteen symbolina. Eikö ihmissielu olekin samankaltainen lintu, joka pystyy henkisen keskittymisen hetkinä kohoamaan karkeasta aineesta hienompiin sfääreihin? Eri lintulajien vaaleat ja tummat sulat kertovat niiden paikasta valon ja pimeyden valtakunnassa. Monikasvoinen luonto herättää joskus hämmennystä. Harakan mustat ja valkoiset sulat symboloivat jakautunutta sielua. VIISI MYSTEERIOLINTUA Alkemiallisissa kirjoituksissa esiintyy usein tietty mysteeriolintujen hierarkia. Ruusuristiläisiä ja alkemiallisia vaikutteita sisältävässä vanhassa käsikirjoituksessa Musaeum Hermeticum Reformatum et Amplificatum 12

13 (Herman van Sande, Frankfurt, 1677) on kuva kehästä, jonka yläosa esittää taivaallista hierarkiaa ja eläinrataa. Kehän alaosassa seisoo vieri vieressä viisi mysteeriolintua. Ne symboloivat henkisen kehityksen vaiheita. Linnut ovat korppi (toisinaan myös harakka), joutsen, basiliski, pelikaani ja feenikslintu. Samat mysteeriolinnut mainitaan myös J. van Rijckenborghin selittämässä Kristian Ruusuristin alkemiallisissa häissä. Kirjan toisella sivulla on maalari Johfran tekemä piirustus, Ruusuristin salaisuudet, jossa esiintyvät samat viisi lintua. Kukin niistä on sijoitettu omaan nurkkaansa pentagrammissa, ja jos pentagrammin viisi reunaa piirretään yhdeksi suoraksi, linnut ovat yllä mainitussa järjestyksessä. Viisi mysteeriolintua symboloivat sielun viisinkertaista alkemiallisen transformaation polkua, jolla lyijy muuttuu kullaksi. Se on polku korpista tulilintu feenikseksi, polku, jolla sielu vapautuu aineesta. On pidettävä mielessä, että sielun kehitysvaiheet ovat osin päällekkäisiä. Esimerkiksi korppi voi olla yhä läsnä feeniks-linnun jo kohottua lentoon. Karkea aine voi yhä pimentää tietoisuutta, kunnes fyysinen muoto katoaa kuolemassa. Vanhojen symbolien totuus ei ole menettänyt vuosisatojen kuluessa voimaansa. Nykyäänkin vapautumisen tietä voi kuvata mysteeriolintujen kautta. Vanhan symbolisen kielen kauneus inspiroi venäläistä runoilijaa Alexander Nitzbergiä. Hän käytti Musaeum Hermeticumin kuvituksia inspiraation lähteenä sarjalle runoja, jotka yhdessä Raamatun lainausten kanssa muodostivat perustan H. A. Stammin kantaatille Kristus, taivaallinen feeniks-lintu. Näistä runoista lähdemme liikkeelle. KORPPI Yön syvyydessä, kun mikään valo ei paistanut minulle, kun pimeys teki minut heikoksi, makasin hylättynä kuin haudassa. Tyhjyys ympäröi minut kuin mustat sulat korpin, ja koin, miten katoavaa kaikki maallinen on. Minulle tuotiin viiniköynnöksen kärhi ja leipää, ja minä näin, miten uusi elämä versoi kuolemasta. Uusi elämä loisti salaisesti pimeyden läpi. Käännyin kohti aamua, ja kaukaa näin HÄNET. Korpin musta höyhenpuku on ainutlaatuinen. Musta on jotain erityistä. Emme tiedä, pitäisikö mustaa pitää värinä, emmekä tiedä, miten ihmiset havaitsevat mustan optisesti. Musta tarkoittaa salaista, kuten musta Osiris, kätketty sisäinen henki. Musta imee valon itseensä sekä sisältä että ulkoa. Toisaalta se tarkoittaa, että sisäinen sielunvalo on vielä kahlehdittuna, ja toisaalta, että etsivä ihminen etääntyy luonnon tavallisesta valosta. Mustana lintuna korppi merkitsee henkisen tien alkua. Alkemiassa se symboloi mustumisen vaihetta, jossa tislausastiassa oleva alkemisti kuolee. Vertauskuvallisesti se tarkoittaa vaihetta, jossa persoonallisuus tuhoutuu endurassa. Ei ole sattumaa, että Kristian Ruusuristi jättää korpin taakseen valmistelevassa vaiheessa. Korppi kuuluu Saturnuksen vaikutuspiiriin, jonka metalli on lyijy. Alkemiassa planeetoilla ja niihin liittyvillä metalleilla on yhteinen merkki, 13

14 sillä Maassa metallit ovat planetaaristen voimien manifestaatioita ja kukin planeetta on puolestaan jonkin aurinkokunnassa vaikuttavan voiman manifestaatio. Aurinkokunnan eliminä niillä on omat tehtävänsä sen ruumiissa. Tässä yhteydessä ei tulisi ajatella fyysisiä planeettoja, vaan pikemminkin niiden hienoja vaikutuksia, joita vanhassa astrosofiassa (astra = tähti) kutsuttiin astraalisiksi. Astrosofian mukaan myös aurinko (henki, kulta) ja kuu (sielu, hopea) kuuluvat seitsemään planeettaan. Kolmella uloimmalla planeetalla, mysteerioplaneetoilla Uranus, Neptunus ja Pluto, on erikoislaatuinen asema. Ne ohjaavat ja dynamisoivat henkisen transformaation prosesseja. Maata, jonka metalli on antimoni, ei oteta huomioon. Korppi ja kotka. Atalanta Fugiens, Michael Maier, Oppenheim, Aurinkokunnan planeetaariset sfäärit vaikuttavat Maahan; niillä on tehtävänsä suhteessa luonnonkuntiin, erityisesti ihmiskuntaan. Miten ne toimivat, riippuu vaikutukset kokevan ihmisen suuntautumisesta. Siten ne toimivat usein maahan sitovasti, mutta sielun kehityksen polulle astunut ihminen kokee niiden voiman vapauttavana. Lyijy muodostuu Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa ja on sen hallitsema. Sanotaan, että Saturnus polarisoi lyijyn atomit. Saturnuksella on kaksi aspektia. Toisaalta se on kylväjä, joka luo muodon kiteyttämällä. Erityisesti ihmisruumiin karkeamateri14

15 aalinen osa, luuranko, syntyy Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa. Toisaalta näemme Saturnuksen synkkänä sadonkorjaajana viikatteineen, joka hajottaa rakennetun, kun kiteytyminen on kehittynyt liian pitkälle. Myös kuoleminen ja kuolema kuuluvat sen alaisuuteen. Ei olekaan ihme, että kreikkalaisessa mytologiassa Kronos (Saturnus kreikaksi) ahmii lapsensa. Siten korppi, Saturnukseen liitetty lintu, on ennen kaikkea pimeän, eristyneen minätietoisuuden, syvälle aineeseen vajoamisen ja Jumalan hylkäämänä olemisen ilmaus. Mutta heti kun ihminen tulee tietoiseksi eristäytyneisyydestään ja yksinäisyydestään, kun hän tajuaa elävänsä erossa valosta, suuri muutos alkaa. Oivallus syntyy valon kosketuksen ansiosta. Pimeys pystyy kokemaan itsensä vain pimeydeksi. Siksi sanotaan, että oivallus on avoin portti. Se on Saturnuksen portti. Vain jos etsijä pystyy hyväksymään tuskallisen oivalluksen siitä, että hän elää kirjaimellisesti henkisessä yössä, hän kykenee myös hyväksymään sen seuraukset ja luopumaan maallisesta tietoisuudesta enduran tiellä. Siksi mytologiassa painotetaan monissa kohdin korpin myönteisiä puolia, sen korkeaa älykkyyttä, ja siksi alkemiallisissa symboleissa korpilla on toistuvasti valkoinen pää. Tästä myönteisestä näkökulmasta katsottuna korppi edustaa korkeampaa astetta ihmiskehityksessä. Se on myös itse valitun yksinäisyyden symboli, vastenmielisyyttä ulkoista aistimaailmaa kohtaan ja uudelleen suuntautumista alussa vielä pimeää sisäistä maailmaa kohtaan. Eikö jokainen etsijä koekin aika ajoin Saturnuksen aiheuttaman pessimismin, raskauden tunteen, joka uhkaa halvaannuttaa hänet ja joka on poistettava tietoisella keskittymisellä? Yhä uudelleen Saturnuksen kiteyttävä vaikutus on neutraloitava. Ei ole sattumaa, että Saturnuksen merkissä puoliympyrän, sielun symbolin, päällä on risti, Maa-planeetan symboli. Saturnuksen vaikutuksen alaisuudessa sielu ottaa kantaakseen ristinsä. Vähitellen polun alussa kehittyy Johannes-ihminen, Patmos-saaren erakko. Hän on valmis suoristamaan tiet Herralleen ja pitämään päällään erakon mustaa kaapua. Musta kaapu viittaa sieluun, josta vähitellen tulee Pyhiinvaeltaja polullaan. Seinämaalaus St. Giminianin kaupungintalon sisäänkäynnillä Italiassa. Valokuva: Pentagrammi. 15

16 läpäisemätön dialektisen maailman valolle. Mysteerien tien kokelas ei pakota itseään minkäänlaiseen omaehtoiseen eristäytymiseen. Koska hänen peruskaipuunsa suuntautuu valoon, Kristusvoima johtaa hänet siihen. Siinä on suuri ja perustavanlaatuinen ero verrattuna kaikkiin okkulttisiin pyrkimyksiin, ja sitä voi soveltaa kaikkiin todellisen henkisen kehityksen prosesseihin. JOUTSEN Höyhenpukuni hohtaa valkoisena. Puhdas virta allani heijastaa valkoisuuteni ja näyttää levollisuuteni. Sielusta laulut kohoavat, ylös kurkusta taivaaseen. Lasken siipeni, sillä voin vain laulaa: Sulaudun säveliin, ja ruumiini muuttuu ääneksi. Kuunnellen Kaikkeus kruunaa kirkkaan joutsenlauluni. Kotka ja rupikonna sidottuna yhteen. Viridarium chymicum, D. Stolcius von Stolcenberg, Frankfurt, Itsetuntemuksen kautta luonne ja hengityskenttä puhdistuvat vähitellen. Alkemiallisesti sanottuna esiin nousee kirkas valkoinen, prosessin seuraava vaihe. Puhdasta hengityskenttää kutsutaan myös valkoiseksi ruusuksi tai Johanneksen ruusuksi. Se on kuin kirkas järvi, johon henkinen auringonvalo heijastuu yhä selvempänä. Siinä joutsen voi levätä. Joutsen symboloi uutta sielua, joka syntyy alkuperäiselle valolle antautumisesta. Sen vaate on valkoista pellavaa, ja sitä kutsutaan myös Jupiter-vaatteeksi. Nyt aktivoitunut planetaarinen sfääri on Jupiterin, iltataivaan kirkkaimman tähden. Jupiteriin liitetty metalli on tina, joka kirkastamisen jälkeen heijastaa valoa hyvin. Jupiterin merkissä puolikuu on ristin poikkipuun vasemmalla puolella. Jupiter vaikuttaa ihmiseen optimistisesti. Hänestä tulee hilpeä. Joutsenen kaula on pitkä, ja sen pää nousee korkealle ruumiin yläpuolelle. Tietoisuus hallitsee ainetta. Uusi, varsin iloinen tila sisältää kuitenkin vaaran juuttumisesta ajatukseen, että on jo käynyt läpi henkisen kehityksen. Joutsen kertoo myös siitä. Toinen uuteen vaiheeseen sisältyvä vaara on ylimielisyys sekä kiintyminen ulkoiseen kauneuteen, mikä viehättää minää erityisesti. Mutta jos kokelas haluaa saavuttaa seuraavan tason, hänen on laulettava joutsenlaulunsa, enduran laulu. Kyseiselle alkemiallisen prosessin vaiheelle on myös muita eläinsymboleja, kuten valkoinen kyyhky tai valkoinen kotka, joka taistelee lohikäärmettä vastaan. BASILISKI Syvästä pimeydestä tuli joukko käärmeitä, ja ne purivat minua. Terävät puraisut läpäisivät sisäisen olemukseni, kunnes vuosin verta. 16

17 Valokuva: Pentagrammi. Niiden hampaat olivat terävät ja kovat, ja katsoessani niitä sieluni jähmettyi pelosta. Miksi johdatit meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaassa? Silloin Luoja puhui: Tee rautakäärme ja pystytä se merkiksi. Kaikki, jotka tuntevat puraisun sen nähdessään, elävät. Ristiltä autiomaasta elämä kutsui minua, ja elämän veri virtasi suonissani. Ja ääni sanoi: Tämä on rakas poikani, jonka olen pelastukseksenne ylentänyt! Silloin käärmeet katosivat. Maahan ja luontoon sitovat voimat ovat vahvoja ja sinnikkäitä. Basiliskissa ne yhdistyvät. Basiliski on käärmelohikäärme, joka kykenee tappamaan pelkällä katseella. Usein sen kukonpäässä on kruunu. Kerrotaan, että se kuoriutui käärmeen tai rupikonnan viallisesta munasta tai jopa lantapallerosta. Vertauskuvana tämä kertoo ihmisen irrationaalisista, hupsuista ja ärsyttävistä puolista, joiden on hävittävä. Tässä yhteydessä kukko ei ole uuden aamun airut, vaan riidanhaluinen eläin, jolla on tulipunainen harja, eläinvaistojen hallitseman älyn symboli. Basiliskia kuvataan myös pikku kuninkaaksi, joka on elävä kuva heräävän sielun tukahduttamaan pyrkivän minän kuninkaallisesta harhasta. Ilman siipiä basiliski on käärme, siivellisenä se kuuluu mysteeriolintuihin. Mars-planeetta liitetään basiliskiin. Mars polarisoi rautaa ja tuo siten lämpöä ihmisvereen. Polarisaation ansiosta pystymme muuttamaan tahtomme toiminnaksi. Aivan kuten ihmisen toimintakyky ja aggressio liittyvät läheisesti yhteen, on Marskin sodan jumala, joka nauttii väkivallasta ja verenvuodatuksesta. Henkisesti pyrkivä ihminen kokee maalliseen elämään suuntautuneen ikivanhan lantion tietoisuuden häiritsevänä, ei ainoastaan siinä olevan seksuaalivoiman takia, vaan ennen kaikkea siksi, että alempi tahto sijaitsee lantion keskuksessa. Sen aivot ovat solar plexus, aurinkopunos. Sieltä käsin ihminen vastustaa irrationaalisin suggestioin, epäilyksin ja uskon puutteella. Kun israelilaiset vaelsivat Mooseksen johdolla autiomaan läpi, he alkoivat nurista: Miksi johdatit meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaassa? Sielun uudistumisen tien kulkijan on läpäistävä tämä vaihe. Puhdistava tuli voidaan kokea lähes fyysisesti, kuin käärmeen puraisuna, kun vanhat tavat nousevat uudelleen esiin. Siksi Herra käskee Moosesta pystyttämään rautakäärmeen ja sanoo, että jokaisen, jota käärme on puraissut, tulee katsoa sitä, keskittyä merkkiin pysyäkseen elossa. Prosessia kuvaa ristin ympärillä oleva käärme, alkemistien serpens mercurialis. Pystyssä oleva käärme on matelijoiden vastakohta; kohotettu 17

18 puhdistunut tietoisuus on alemman, maalliseen suuntautuneen tietoisuuden vastakohta. Siksi alempi tahto on voitettava itsestä luopumisella, jolloin se ei enää voi reagoida ihmisen alemman itsen houkutuksiin. Alkemistien mukaan basiliskin edessä on pidettävä peiliä, jotta sen kuolettava katse osuisi siihen itseensä. Peili symboloi itsetuntemusta, itsestä tai toisista virtaavien voimien neutraalia havainnoimista. Jos kehittyy sisäinen myrsky ja veri alkaa kiehua, meidän on annettava sen rauhoittua liikuttumatta mitenkään. Joskus basiliski esiintyy yhdessä riikinkukon, käärmeen tappajan kanssa. Riikinkukon upea värikäs pyrstö, cauda pavonis, voi muuttaa negatiiviset voimat auringon kaltaiseksi substanssiksi. Silmät riikinkukon pyrstössä symboloivat viisautta, joka syntyi oman negatiivisen karman, basiliskin, kohtaamisen seurauksena. Symboli voidaan selittää myös toisella tavalla. Riikinkukko on myös turhamaisuuden, omalla mahtavuudella ja upeudella ylpeilyn symboli. Kaksinainen selitys liittyy todennäköisesti joissain alkemiallisissa teoksissa olevaan huomautukseen, että alkemiallinen prosessi on epäonnistunut, jos riikinkukon pyrstö ilmaantuu. Jos kokelas ei vieläkään pysty torjumaan vastustajansa suggestioita ja paistattelee kuvitellun edistyksensä hehkussa, hän sotkee transfiguristisen polun minäkulttuurin okkulttiseen polkuun. Siksi motiivi ratkaisee aina prosessin tuloksen: ilmaantuuko ylpeilevän minän riikinkukon pyrstö vai kertooko laajentunut värikirjo lupauksen värikaaresta, gnostisen elävän ruumiin loistosta? PELIKAANI Höyhenpukuni on hohtavan valkoinen. Taivaallinen valo loistaa ylläni heijastaen valkoisuuteni, ja sen säde lävistää sydämeni. Sydämeni punaisella verellä ruokin seitsemää poikastani. Siipeni suojaavat niitä. Tämän elämänpyhäkön suojassa veri, jonka ne juovat, ja liha, jonka ne syövät, muuttuu elämäksi ja hengeksi. Kun basiliskin hyökkäykset on käyty läpi, kokelas voi astua aitoon papilliseen elämäntilaan. Uuden sielun voimat ovat nyt vapautuneet, ja ne uhrataan tietoisesti seitsenkertaisella tavalla kanssaihmisten hyväksi. Sitä omalla sydänverellään seitsemää poikastaan ruokkiva pelikaani symboloi. Puhdas papillinen työ on tosi ruusuristiläisen tehtävä. Siksi skottilaisessa vapaamuurariudessa puhutaan ruusuristiläisestä asteesta. Ruusuristin ritareita kutsutaan myös pelikaanin ritareiksi. Tähän papilliseen hyväntekeväisyyteen vaikuttava planeetta on Venus. Basiliski 18

19 Sinä totuudenetsijä, pysähdy ja koeta muistaa. Pysähdy, edes kymmeneksi minuutiksi päivässä, ja muista, että aika saa sinut kiirehtimään. Katso itseäsi ja kanssaihmisiäsi, ja näe, miten toimit. Koeta ottaa selvää kaiken puhdasoppisuuden vaikuttimista, ja koettele tulosta vasten ympäröivää todellisuutta. Älä koskaan unohda, että Viisas on tyyni, ja etsi syytä siihen. Kuoleta ylpeytesi, joka on naurettavaa Jumalan silmissä. Hävitä perusteellisesti kunnianhimosi, joka vaatii sinua loukkaamaan veljeäsi. Älä anna minkään olla helppoa, paitsi uhrin. Ole ahkera, mutta järkevällä tavalla. Vältä hyödyttömyyksien tekemistä, sanomista ja etsimistä, ja tukahduta ne joka hetki. Älä tee tai sano mitään harkitsematonta, jottet loisi syytä uusille huolille. Muista, että vahvin on aina se, joka voittaa itsensä. Kun hukut tuskaan, rauhoitu, älä pakene tylsyyteen tai valheisiin, vaan tarkastele kokemuksiasi niiden moninaisen merkityksen valossa. Ymmärrä, että murhe on puhdistava tuli, joka polttaa ja puhdistaa haavat. Anna itsesi haluta puhdistumista palavasti. Sillä et totu tuleen, ennen kuin olet syntynyt siinä uudesti feenikslintuna. Elä ikuisessa nykyhetkessä! Sen merkissä ristin yllä on kehä. Se kuvastaa aineen yläpuolelle kohoavaa jumalallista rakkautta. Harjoittamalla kuvatunlaista hyväntekeväisyyttä kokelas värjää ristillään olevan ruusun punaiseksi, kunnes se hohtaa punertavana kuten Venuksen metalli kupari. Keskiaikaisessa bestiariumissa, joka kertoo oikeista ja keksityistä eläimistä ja niiden ominaisuuksista, lukee: Pie Pelicane, Jesu domine (Oi, pelikaani täynnä hyvyyttä, Herra Jeesus). Se viittaa siihen, ettei pelikaani syö enempää, kuin mitä se tarvitsee itsensä ylläpitämiseen. Ominaisuus kertoo itsekurista ja tasapainoisesta energiataloudesta, joka on välttämätöntä tässä polun vaiheessa. Laajemmassa mielessä pelikaani symboloi aidon hengenkoulun elävää ruumista, joka tarjoaa kattavan voimakentän, jota levittäytyneet siivet edustavat. Niiden alla ovat seitsemän poikasta. Joidenkin myyttien mukaan pelikaani tappaa poikasensa ja herättää ne eloon sydänverellään kolmen päivän kuluttua. Se voi tarkoittaa, että voimakenttä tappaa kaiken katoavaisen, jotta se, mikä on uutta, ikuista, voisi herätä, että se tappaa sen, minkä on rappeuduttava, jotta uuden kehittyminen olisi mahdollista. FEENIKS-LINTU Siipeni ovat kultaa, nousen lentoon haudasta. Kaikki velat on mitätöity, olen antanut anteeksi. Jeesus Kristus, taivaallinen feeniks, ottaa minut valtakuntaansa, ikuisen kuninkaan valtakuntaan, joka on ylösnousemus. Jos papillinen tehtävä täytetään uskollisesti ja sinnikkäästi, seuraa väistä- 19

20 mättä voitto kaikesta alemmasta elämästä. Siksi pelikaani liitetään usein myyttiseen feeniks-lintuun, joka symboloi ylösnousemusta tai pikemminkin transfiguraatiota, toista ylösnousemusta! Prosessin tähän vaiheeseen kuuluvat planeetta Merkurius ja metalli elohopea. Kokelas juhlii ensimmäistä ylösnousemusta sielun uudestisyntymässä. Se on joutsenen vaihe. Se luo pohjan transfiguraatiolle. Toisessa ylösnousemuksessa jumalallinen elohopea on saavuttanut niin suuren intensiteetin uudistuneessa hermoeetterissä, että kokelaan pään yläpuolelle syttyy tulinen loimu, helluntaituli. Tässä vaiheessa kuolema on voitettu. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille: Silloin toteutuu kirjoitusten sana: Kuolema on nielty ja voitto saatu. Sana, jumalallinen energia, on liittynyt kokelaaseen jo kauan sitten. Se kirjoitettiin hänen sydämeensä. Mutta nyt, Merkuriuksen voiman väliintulossa, kriittinen piste ylitetään ja Sana täyttää sielun ja ruumiin. Jumalan henki on yhdistynyt ylöspäin pyrkivään ihmiseen. Helluntaituli ympäröi hänen päänsä tulisena kruununa. Feeniks-linnun päätä koristavat kuninkaalliset höyhenet. Usein feeniks-lintu esiintyy kaksipäisenä, mikä kuvaa androgyyniä ihmistä, jossa miehinen ja naisellinen puoli ovat nyt yhdistyneet. Kuin komeetan pyrstö henkisielun säteily täyttää kokelaan hengityskentän ja värjää sen kultaiseksi. Samaan aikaan kaikki vielä epäpyhä tuhoutuu. Kulta on auringon metalli, yhdistelmä seitsemästä metallista, joihin myös hopea (Kuu) sielunvalon symbolina lukeutuu. Merkurius sitoo seitsemän metallia kokonaisuudeksi. Uudessa yhdistelmässä gluteeni, veressä oleva epäpyhä metallien muodostuma, joka saa veren johtamaan karmisia voimia, on kadonnut kokonaan. Kristian Ruusuristin alkemiallisissa häissä kuvataan, kuinka Kristian Ruusuristi ihailee feeniks-linnun kauneutta. Sen kaula hohtaa kullankeltaisena (kilpirauhasen tšakra), ja ruumis ja siivet hohtavat purppuraisina. Ruusuristiläisessä symboliikassa se viittaa kokelaan sydämen Graalin maljaan ja violettiin kuningaspapin viittaan, joka ympäröi pyhiinvaeltajaa matkan lopussa. Eräässä vanhassa painokuvassa on feeniks-linnun palava pesä, jonka oksat muodostavat pentagrammin, uudestisyntymän mahtavan symbolin. Myös Golgatan ristissä olevat kirjaimet I.N.R.I. viittaavat feeniks-lintuun: Igne Natura Renovatur Integra. Se tarkoittaa: tulen kautta luonto uudistuu täysin. Siten mysteerioeläimet symboloivat alkemiassa polkua, jolla ihminen vapautuu siteistään kuoleman luontoon: korpista feeniks-linnuksi. Kultaisen Ruusuristin Hengenkoulun terminologiassa se tarkoittaa puhdistumisen ja sisäisen kokemuksen tietä, joka johtaa maallisen elämän autiomaan poikki tilaan, jossa keskeistä on kanssaihmisten palveleminen. Miten suuri mikrokosmos tarkkaan ottaen on? Koko vaihtelee. Voidaan sanoa, että keskikokoinen mikrokosmos on halkaisijaltaan 18 metriä. Niin ollen istumme täällä toinen toistemme mikrokosmoksessa ja vaikutamme toisiimme. Sitä mukaa kuin sielun kehitys mikrokosmoksessa etenee, mikrokosmos puhdistuu ja entisöityy ja sen säteilykenttä laajenee. Universaalin viisauden mukaan Kristuksen elämänruumis sulkee Maan sisäänsä, joten voitte kuvitella, miten valtava Kristuksen mikrokosmos on. Itse asiassa se on kosmos tai pikemminkin kosmoksen eräs puoli. 20

21 KAIKKEUS ON SAMANKESKINEN DIALOGI Matkallaan halki hämmennystä ja erehdystä täynnä olevan maailman kaksi jo hyvän matkaa polulla kulkenutta ihmistä lepäävät joen rannalla. He ovat jättäneet kaikki kuvitelmansa ja harhansa taakseen, samoin kuin vanhojen ajatustottumustensa häkinkin. Rohkeasti he ovat polttaneet valheiden ruokkiman tekopyhyyden paljastavassa tulessa. He ovat hylänneet piparkakkutalon, petoksen harhaparatiisin, ja ottaneet mukaansa vain kokemuksen arvokkaan helmen. On yö, ja puhaltaa raikas pohjoistuuli. Tähdet heijastuvat veden pinnasta. Matkalaiset tietävät, että virran ylittäminen on välttämätöntä, jotta he pääsisivät isänsä kotiin. Mutta kuinka se onnistuu? Täynnä luottamusta he katsovat tähtitaivasta ja kuuntelevat hiljaisuutta. Tuuli, tuuli, taivaan lapsi Sanat kaikuvat tuskin kuuluvina illan hiljaisuudessa. Nuori nainen hengittää hitaasti. Hänelle tuuli on Suuren hengityksen salaisuus, joka kulkee kaikkeuden yllä. Hän kokee sydämen syvyyden, jossa sanomaton sykkii. Tunne on ylitsevuotava. Sitten hän sanoo: Kaikkeus on samankeskinen. Minusta on aina tuntunut siltä. Se on totta. Miksi uskot niin? nuori mies kysyy. Päivällä näen taivaalla auringon ja yöllä Linnunradan. En näe samankeskistä kaikkeutta. Katso asiaa näin: kaikki näkyvä maailmassa on alkuisin näkymättömästä sisäisestä, ja sisäinen on alkuisin kaikkein sisimmästä. Ulkoisella maailmankaikkeudella on sisäinen ydin. Siksi se on samankeskinen. Nuori mies nyökkää. Vaikka tieteen teoria suuresta alkuräjähdyksestä väittää jotain samantapaista, en silti pysty tajuamaan sitä. Mutta tiede viittaa johonkin muuhun. Etkö tunnista sitä? Kaikkeuden keskus on sinussa ja minussa. Kaikilla olennoilla on yhteinen ydin. Ja koska kaikki on lähtöisin samasta ytimestä ja myös palaa siihen, kaikki on samankeskisesti yhteydessä ytimeen. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Vaikka nuori mies käsittääkin, että hänen ystävänsä ymmärtää intuitiivisesti, hän ei malta olla väittämättä vastaan. Ei, mielestäni ei voi sanoa noin, sillä ihmiselle keskus on jotain maantieteellistä, mikä liittyy aikaan ja paikkaan. Sellaista keskusta ei voi löytää kaikkeudesta. Siksi maailmankaikkeuden sydän, mikäli sitä tarkoitat, voidaan nähdä henkisenä prinsiippinä, kaikkialla läsnäolevana henkisenä energiana, mutta ei tarkkana maantieteellisenä keskuksena. Nuori nainen huomaa, että he puhuvat eri asioista. Hyvä on, hän sanoo, Olet oikeassa. Tiedän, mitä tarkoitat. Sovitaan ensiksi, että käsite henkinen prinsiippi on kaikkeuden keskus. Jos henkinen prinsiippi, Henki, on kaikkialla läsnä, sen on oltava läsnä kaikissa olennoissa, eikö niin? Nuori mies hymyilee. Hän tietää ystävänsä olevan oikeassa, mutta haluaa silti vielä hieman kiusata tätä. Mutta Henkeä ei voi todistaa tieteelli- 21

22 Mikrokosmoksen ja makrokosmoksen ykseys. sesti! Se on pelkkä oletus. Se on hypoteesi. Älä viitsi! Puhut vain jotain puhuaksesi! Mehän olemme jo jättäneet kaikki kuvitelmat ja harhat taaksemme! Emmekö ole vapautuneet pakkokäsityksistä ja polttaneet valhetotuudet? Olemme sanoneet hyvästit tekoparatiisille ja väärälle vapaudelle. Ja miten pystyimme siihen? Koska Henki, tuuli, tuuli, taivaan lapsi, johdatti meidät tänne. Miten voit siis sanoa, että Henki on hypoteesi? Nuori mies taputtaa kevyesti ystävänsä kättä. Hän haluaa kuulla tarkan määritelmän, ei käsitteitä, jotka voidaan tulkita väärin. Hän tietää aivan hyvin, että ikuinen Henki on ikuinen syy, kaikkeuden perusta, mutta hän haluaisi toistenkin käsittävän sen, jotta myös he tunnistaisivat itsessään kaikkeuden henkisen alkuperän absoluuttina. Hän sanoo: Tiedämme kumpikin, että Henki meissä ja kaikkeudessa on alfa ja omega, alku ja loppu. Koemme sen näkymättömänä voimana, rakkauden ja viisauden voimana, joka kutsuu, seuraa mukana ja ohjaa. Mutta sinun on selitettävä intuitiivinen väitteesi kaikkeuden samankeskisyydestä puhtain käsittein, mikäli tahdot ihmisten ymmärtävän sinua. Ehkä voimme sopia, että käytämme termiä alkuperäinen tieto Logoksen Hengen sijaan. Tieteen mukaan havaittavan kaikkeuden takana täytyy olla kenttä, joka sisältää alkuperäistä tietoa koko luomakunnasta. Kentän takana taas täytyy olla staattinen toinen kenttä, absoluuttinen tyhjiö, josta virtaa näkyvään maailmankaikkeuteen spiraalina voimia palatakseen sitten takaisin alkulähteeseensä. Voimat välittävät tietoa, jonka mukaisesti maailmankaikkeus manifestoituu. Ja Kuulostaa fantastiselta keksinnöltä. Mutta miksi se täytyy aina ilmaista niin vaikeasti? Jo Johanneksen evankeliumissa sanotaan: Alussa oli Sana. Nyt tiede kääntää sen: Alussa oli alkuperäinen tieto 22

23 Linnunrata Herschelin mukaan. Observations tending to investigate the Construction of the Heavens (Havaintoja Taivaiden rakenteesta), Lontoo Se on kvanttihyppy totuutta kohti, nuori mies inttää tyynenä. Kysymys säilyy silti samana: nimeätkö keksinnön säilöäksesi sen pöytälaatikkoon vai aiotko elää alkuperäisen tiedon mukaisesti. Nuori nainen ottaa esiin helmen ja toteaa, miten upeasti pieni maailma on muodostunut. Katsoessaan helmeä hän tunnistaa jotain alkuperäisestä tiedosta, jotain siitä, mitä Henki tahtoo kertoa luoduilleen. Jos ihmiset voisivat kokea alkuperäisen tiedon, Hengen, rakkautena, viisautena ja vapautena sydämellään ja ymmärtää sen päällään, saatu viesti määräisi, mitä he tekevät ja jättävät tekemättä. Eikö vain? Hän katsoo ystäväänsä. Se on mahdollista vasta, kun he oppivat erottamaan väärän tiedon, valheet, alkuperäisestä tiedosta, totuudesta. Emmekö ole kokeneet sen omakohtaisesti? nuori mies sanoo. Nuori nainen nyökkää. Niin. Ensin harhan ja petoksen, ja vielä enemmän maailmasta täytyy paljastua ja hajota meissä itsessämme. Nuori mies ottaa helmen käteensä. Siihen tarvittiin paljon rohkeutta ja arvostelukykyä, hän sanoo, On kaivattava ainoaa totuutta. Ihmiset ovat harhaparatiisinsa vankeja. Heitä houkutellaan, lihotetaan, tukahdutetaan ja heidät ahmitaan. Uskon, että vain rohkeat, jotka kaipaavat totuutta, voivat nähdä kaiken läpi ja voittaa harhan maailman. Ojentaessaan helmen takaisin nuori mies toteaa: Tuulen, tuulen, taivaan lapsen on kosketettava heidän sydämiään. Silloin ei enää ole keskeistä se, minä mitäkin pidämme, ajattelemmeko kaikkeuden olevan samankeskinen vai ei, sillä silloin meistä on tullut keskuksia, joilla on yhteys kaikkeuden keskukseen. Nuori nainen kääntää helmeä ja sulkee silmänsä. Hän vetäytyy sisimpään itseensä ja näkee, miten rajoittamaton kaikkeus avautuu kuin upea valoruusu. Liike hallitsee kaikissa sfääreissä, aurinkokunnissa, tähdissä ja elementeissä, kaikissa soluissa ja atomeissakin. Luova Henki stimuloi ne tietoisuuteen. Hän näkee itsensä mikrokosmoksena, jolla on yhteys makrokosmokseen ja joka kommunikoi sen kanssa. Ne sulautuvat toisiinsa samankeskisesti. Henki ilmenee kaikissa olennoissa, sinussa, minussa, kaikissa Elämän keskus on kaikkialla. Mutta ihminen on luotu niin, että Henki voi virrata suoraan hänen sydämeensä ja tulla koetuksi tietoisesti hänen päässään. Tarkoitatko, että vain ihmisillä on Hengen vastaanottamiseen kykenevä sielu? 23

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI

P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI P E N T A G R A M M I TEEMANUMERO: VESIMIEHEN KIELI Vesimies on kaikesta läpinäkyvää tekevä henki. Se selittää ihmiselle kuka hän on, mikä on hänen paikkansa ja mikä kehitys häntä odottaa. Sisällys 2005

Lisätiedot

pentagrammi 2012 NUMERO 2 Lectorium Rosicrucianum

pentagrammi 2012 NUMERO 2 Lectorium Rosicrucianum pentagrammi Lectorium Rosicrucianum Salainen ruusutarha Valo on löytänyt minut Valon kääntöpuoli Fotoni on nimeni Olemmeko Valo- vai näennäisolentoja Näkö Anna itsellesi aikaa: suo Valon tulla 2012 NUMERO

Lisätiedot

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija,

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija, pentag ram m i He, jotka haluavat yhdistää meidät suureen V aloon, josta olemme lähtöisin, käyttävät sielun kieltä. Valaistut puhuvat tällä kielellä runoudessa, musiikissa. O n sanottu, että aikojen lopussa

Lisätiedot

PENTAGRAMMI IHMINEN HENGEN JA LUONNON VÄLILLÄ SISÄLLYS

PENTAGRAMMI IHMINEN HENGEN JA LUONNON VÄLILLÄ SISÄLLYS PENTAGRAMMI IHMINEN HENGEN JA LUONNON VÄLILLÄ Elävänä aineena Jumala on ykseys. Elämänä ja aineena Jumala on kaksi: Hän on Isä-Äiti. Isä on elämä ja Äiti on aine. Isä on henki, Äiti on ikuinen aine, luonto,

Lisätiedot

pentagrammi 2012 NUMERO 1

pentagrammi 2012 NUMERO 1 pentagrammi Lectorium Rosicrucianum Ainoastaan tulilintu voittaa pahuuden Orfeuksen mysteerit Orfeus ja Euridike Orfiset mysteerit Näytelmä mahdottomasta rakkaudesta Orfiset mysteerit ja seireenit Kun

Lisätiedot

RUUSURISTILÄINEN MAAILMANKATSOMUS ELI MYSTINEN KRISTINOPPI

RUUSURISTILÄINEN MAAILMANKATSOMUS ELI MYSTINEN KRISTINOPPI 1 RUUSURISTILÄINEN MAAILMANKATSOMUS ELI MYSTINEN KRISTINOPPI IHMISEN MENNYT KEHITYSKAUSI, NYKYINEN RAKENNE SEKÄ TULEVA KEHITYSTAPA Sen sanoma ja tehtävä: TERVE JÄRKI HYVÄ SYDÄN TERVE RUUMIS * KIRJOITTANUT

Lisätiedot

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi Valotyöntekijäsarja Viestejä Joshualta kanavoinut Pamela Kribbe www.jeshua.net Suomennos: Tapio Närhi Sisällysluettelo VALOTYÖNTEKIJÄSARJA... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ALKUSANAT... 3 UUSI MAA I... 4 HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

Suomen salaperäisin ja omituisin kausittainen monistenippu

Suomen salaperäisin ja omituisin kausittainen monistenippu Vironcannas Suomen salaperäisin ja omituisin kausittainen monistenippu VIRONKANNAKSEN VIIMEISET KIUSAUKSET HARRY POTTER JA VIHKIMYSPOLKU OSA 2. ELIAS LÖNNROTHIN PROFETAALINEN KUTSUMUS KALEVALA VS. KANSANRUNOUS

Lisätiedot

KUOLEMAN TOISELLA PUOLELLA

KUOLEMAN TOISELLA PUOLELLA C. W. LEADBEATER KUOLEMAN TOISELLA PUOLELLA Englannin kielestä suomentanut Eino Vuorinen Tämän kirjan ensimmäinen kappale nimeltä Näkymätön maailma on otettu C. W. Leadbeaterin teoksesta Some Glimpses

Lisätiedot

Kuinka entiset elämät, unet ja Sielunmatkat auttavat sinua löytämään Jumalan ECKANKAR. Muinaista viisautta nykyajalle

Kuinka entiset elämät, unet ja Sielunmatkat auttavat sinua löytämään Jumalan ECKANKAR. Muinaista viisautta nykyajalle Kuinka entiset elämät, unet ja Sielunmatkat auttavat sinua löytämään Jumalan ECKANKAR Muinaista viisautta nykyajalle ECKANKAR Muinaista viisautta nykyajalle Tämä kirja on tarkastettu ja julkaistu Mahantan,

Lisätiedot

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Ro s a et Cr u x Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Filosofiaa - Mystiikkaa - Tiedettä - Kulttuuria Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti Leonardo da Vinci, mestarimystikko... 4 Ristin kehitys...

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

TÄHTIKOULUT. RUUSU RISTI KIRJASTO N:o 39 TÄHTIKOULUT HELSINGIN ESITELMIÄ TOUKOKUULLA 1929 PITÄNYT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1930 MYSTICA

TÄHTIKOULUT. RUUSU RISTI KIRJASTO N:o 39 TÄHTIKOULUT HELSINGIN ESITELMIÄ TOUKOKUULLA 1929 PITÄNYT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1930 MYSTICA TÄHTIKOULUT RUUSU RISTI KIRJASTO N:o 39 TÄHTIKOULUT HELSINGIN ESITELMIÄ TOUKOKUULLA 1929 PITÄNYT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1930 MYSTICA O. Y. LÄNSI SUOMEN KIRJAPAINOSSA RAUMALLA 1930 E. S:lle, joka toivoi

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

TAMPEREELLA 1917 TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA

TAMPEREELLA 1917 TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA UUSI JUMALA TAMPEREELLA 1917 TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006 UUSI JUMALA I. Nykyinen maailmansota on vaikuttanut mullistavasti kaikilla elämän aloilla, ei ainoastaan taloudellisilla,

Lisätiedot

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I USKON HENKI 1 2 Uskon henki ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I Ruhi-instituutti 3 Englanninkielinen alkuteos: Spirit of Faith Copyright 2005 Ruhi Foundation, Colombia. Palabra Publications

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

HILJAISUUDEN ÄÄNI. Uusintapainos alkuperäisestä painoksesta Toimittaneet ja kommentein varustaneet Alice Leighton Cleather ja Basil Crump

HILJAISUUDEN ÄÄNI. Uusintapainos alkuperäisestä painoksesta Toimittaneet ja kommentein varustaneet Alice Leighton Cleather ja Basil Crump 0 HILJAISUUDEN ÄÄNI Valittuja katkelmia Kultaisten ohjeiden kirjasta Lanooiden (oppilaiden) päivittäiseen käyttöön Kääntänyt ja alaviittein varustanut H. P. B. Uusintapainos alkuperäisestä painoksesta

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

H. P. Blavatsky HILJAISUUDEN ÄÄNI

H. P. Blavatsky HILJAISUUDEN ÄÄNI 2 H. P. Blavatsky HILJAISUUDEN ÄÄNI 3 HILJAISUUDEN ÄÄNI Valittuja katkelmia Kultaisten ohjeiden kirjasta Lanooiden (oppilaiden) päivittäiseen käyttöön Kääntänyt ja alaviittein varustanut H. P. B. Uusintapainos

Lisätiedot

Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto

Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto TÄSSÄ NUMEROSSA: Miten vanhemmuuden kokemukset kohentavat jumalatietoisuuttamme Hélène Boisvenue, Kanada Einstein ja ilmoitus Rick Warren, Yhdysvallat

Lisätiedot

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Artikkelikokoelma Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Antti Savinainen 2014 www.teosofia.net e-kirjat 1 artikkelikokoelma Sisällysluettelo Esipuhe...3 I Kuolema, jälleensyntyminen

Lisätiedot

SFINKSIN ARVOITUS PEKKA ERVAST SFINKSIN ARVOITUS Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino Hämeenlinna 1977 Digitalisoitu näköispainos 2006 SISÄLLYS I Sfinksin arvoitus 9 II Ihmisen keho temppelinä 25 III

Lisätiedot

KAIKUJA planeettahierarkian ensimmäisestä departementista

KAIKUJA planeettahierarkian ensimmäisestä departementista KAIKUJA planeettahierarkian ensimmäisestä departementista 1 Seuraavat aforismit on otettu erään venäläisnaisen epätäydellisistä yrityksistä käsittää telepaattisesti ajatuksia planeettahierarkian ensimmäisestä

Lisätiedot

Kuinka voit keskustella Jumalan kanssa

Kuinka voit keskustella Jumalan kanssa Kuinka voit keskustella Jumalan kanssa -Paramahansa Yogananda Suuri on Jumalan kunnia. Hän on todellinen ja Hänet voi löytää... Hiljaa kulkiessasi elämän polkua tulet vääjäämättä ymmärtämään, että on yksi

Lisätiedot

Pekka Ervast. Pahan voittaminen. RUUSU-RISTI Kirjapaino Universal Oy, Helsinki 1964. Esipuhe

Pekka Ervast. Pahan voittaminen. RUUSU-RISTI Kirjapaino Universal Oy, Helsinki 1964. Esipuhe Pekka Ervast Pahan voittaminen RUUSU-RISTI Kirjapaino Universal Oy, Helsinki 1964 Esipuhe Tämä esitelmäsarja julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Pekka Ervast piti nämä esitelmänsä kevättalvella v. 1930

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: teosofinen.seura@netti.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot