Muotin CAD suunnittelun vaiheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotin CAD suunnittelun vaiheet"

Transkriptio

1 Muotin CAD suunnittelun vaiheet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Muotin suunnittelu on yksi vaihe uuden tuotteen valmistamisessa tarpeellisten suunnittelu ja tuotantovaiheiden ketjussa. Ketjun muita vaiheita ovat tuotesuunnittelu, prototyypin valmistaminen, laadun todentaminen, tuotteen ominaisuuksien selvittäminen ja tuotannon ylösajo. Valettu tuote ei useimmiten ole yksi yksittäinen tuote, vaan jonkin tuotekokoonpanon osa. Ruiskuvaletun tuotteen suunnittelun vaiheet voidaan esittää jaoteltuna seuraavalla tavalla 1. Samat vaiheet kuvaavat hyvin myös painevaletun ja useilla muillakin valumenetelmillä valmistetun tuotteen suunnittelua. Loppukäyttäjän tarpeiden määrittäminen Konseptisuunnittelu, ensimmäiset luonnokset Alustava materiaalin valinta Kappaleen muotoileminen siten, että materiaalin valinta on otettu huomioon Lopullinen materiaalin valinta Muotoilun mukauttaminen valmistusmenetelmän vaatimuksiin Prototyypin valmistaminen Työkalujen valmistaminen Tuotanto Vaiheet ovat perinteisesti olleet erillisiä. Yhden vaiheen lähtötietojen on ajateltu olevan edeltävän suunnitteluvaiheen tulosta. Tällainen ajattelumalli sisältää oletuksen, että kunkin vaiheen suunnitelmat ovat täydellisiä: Edellisen vaiheen suunnitelman on oltava viimeistelty ja loppuun asti hiottu, ennen kuin se voidaan syöttää seuraavaan vaiheeseen. Useissa vaiheessa tehdään monimutkaisia teknisiä ja muotoilullisia ratkaisuja, joilla on vaikutusta toisaalle sekä eteen että taaksepäin. Perinteinen suunnittelumalli pakottaa insinöörit ja muotoilijat käymään lukuisia pitkiä neuvotteluja ja sen lisäksi joudutaan tekemään ratkaisuja olettamusten pohjalta. Riippumatta siitä, kuinka paljon neuvotteluja käydään, olettamuksille perustuvat päätökset eivät voi tuottaa täydellistä lopputulosta. Nykyisin vaiheet nähdään osin päällekkäisinä. Puhutaan rinnakkaissuunnittelusta (Concurrent Engineering). Rinnakkaissuunnittelulla voidaan ainakin teoriassa poistaa olettamukset, koska samanaikaisesti työskentelevät insinöörit havaitsevat todellisia olemassa olevia ongelmia. Valmistusnäkökohdat huomioiva suunnittelu Muotin suunnittelija saa tuotteen suunnittelutiedostot pääasiassa kappaletta tilaavan yrityksen suunnittelijoilta. Ennen kuin kappaleesta on tullut prototyyppivalmistusta ja työkalujen valmistusta ajatellen riittävän viimeistelty, on käyty läpi useita suunnitteluvaiheita. Muotin suunnittelijan näkökulmasta tärkein vaihe on ollut se, jossa tuotemuotoilu on mukautettu valmistuksen vaatimuksiin. Valimo antaa tavallisesti luvan muotin suunnittelun aloittamiseen heti sen jälkeen, kun valmistettavuuteen (valettavuuteen) liittyvät yksityiskohdat on käyty läpi ja mahdolliset puutteet korjattu. 1 Malloy, R. A. Plastic part design for injection moulding, Hanser, Germany, /10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 1

2 Muotin suunnittelija voi neuvoa kappaleen suunnittelijaa muotoilemaan tuotetta siten, että muotin valmistaminen on mahdollisimman halpaa ja helppoa. Jotta kappaleen suunnittelija ei joutuisi toteuttamaan useita muutos ja korjausvaiheita, muotin suunnittelijan ja valuyrityksen tuotantohenkilöstön tulisi käydä neuvotteluja hänen kanssaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Muotin suunnittelijan, kappaleen suunnittelijan ja valuyrityksen kolmikantayhteistyö ei ole ainoa mahdollinen järjestely. Yhteistyö voidaan toteuttaa useilla muillakin tavoilla. Jotkin tuotteita suunnittelevat yritykset antavat kaiken tuotteen kustannustehokasta muotoilua koskevan päätäntävallan muotin suunnittelijoille, jotkin kappaleen valmistajille ja jotkin pitävät kaiken päätäntävallan itsellään. Jotkin yritykset konsultoivat mieluiten prototyyppivalmistajia. Ruisku ja painevalukappaleiden valmistusnäkökohdat huomioiva muotoilu sisältää seuraavien yksityiskohtien tarkistamisen ja viimeistelyn: Päästökulmat, vastapäästöt ja jakolinjan paikan valinta Syöttökohta ja toivotut/ei toivotut paikat yhtymäsaumoille Kutistuma, sisäiset jännitykset ja rasitusmurtumat Sisä ja ulkonurkkien pyöristykset Erot seinämänpaksuuksissa Rivoitusten ja tornien muotoilu Suunnittelu yleisesti siten, että kappale on helposti valettava ja muotti helposti valmistettava Ulostyöntimien paikat Pinnanlaatu Kappaleen suunnittelija on useimmiten hyvin perillä perusteista, kuten päästökulmista, rivoituksen leveys korkeus suhteesta, nurkkapyöristyksistä ja seinämänpaksuuserojen minimoinnista. Kokeneet suunnittelija osaavat näiden lisäksi huomioida muotin valmistuskustannukset ja muotoilla kappaleen siten, että muotti on mahdollisimman helppo valmistaa. Kaikissa lueteltuihin yksityiskohtiin saa parhaan opastuksen muotin suunnittelijoilta ja valuyritysten tuotantohenkilöstöltä. On erittäin tärkeää neuvotella ja toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa, mutta kyse ei ole pelkästään tiedon jakamisesta tietämyksen muodossa. Suunnittelijoiden välillä liikkuu tietoa myös 3D CAD mallinnustiedostoina. Ajatusten vaihtaminen ja muokkaaminen on helppoa, mutta 3D CAD mallinnustiedostojen muokkaaminen ei enää olekaan yhtä helppoa. Ne täytyy mallintaa oikealla tavalla alusta lähtien. Mallinnustiedostoihin liittyviä ongelmia käsitellään seuraavissa kappaleissa. Muotin 3D CAD suunnittelu 3D CAD mallit ovat assosiatiivisia, parametrisoituja, piirrepohjaisia ja järjestyneitä. Assosiatiivisuus tarkoittaa, että mallin yhteen objektiin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin sidoksissa oleviin objekteihin. Mallin parametrisuus tarkoittaa, että kukin mallinnusobjekti (piirre) luodaan parametreilla, joita voi muuttaa missä mallinnuksen vaiheessa tahansa. Tilavuusmallin nurkkapyöristys on esimerkiksi tuotettu tietyllä säteellä ja päätymuotoilulla. Molempia parametreja voi muuttaa myöhemmin, vaikka malliin olisi tehty pyöristysobjektin jälkeen lukuisia muita objekteja. Piirteet ovat mallin pienimpiä rakennuspalikoita. Malli voi koostua esimerkiksi pursotetusta pohjasta, pursotetusta tornista, pursotetuista rei istä ja ryhmästä nurkkapyöristyksiä (Kuva 1). Piirteiden järjestyksellä on suuri merkitys. Jos malli koostuu esimerkiksi pohjasta ja sen päälle mallinnetusta tornista, on mahdotonta siirtää tornia mallinnuspuussa pohjan edelle. Pohjan ja tornin välillä on mallinnusjärjestykseen sidoksissa oleva riippuvuussuhde. (Kuva 1) Jos jokin sidosten kautta järjestäytyneistä piirteistä tuhotaan joko vahingossa tai tarkoituksella, malli häviää kokonaan tai tuottaa sarjan päivitysvirheitä. Piirteiden väliset sidokset ja järjestys on melko helppo havaita yhdestä mallinnustiedostosta koostuvassa mallissa. Jos malli koostuu useista 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 2

3 tiedostoista tai jos piirteet ovat hyvin monimutkaisia, käy usein niin, että viattomalta vaikuttava muutos yhtäällä aiheuttaa pitkän sarjan hankalasti korjattavia ja hankalasti ennakoitavia päivitysvirheitä toisaalla. Muottikokoonpano on tyypillinen esimerkki mallinnustiedostosta, jossa on monimutkaisia piirteitä ja tiedostoketjuja. CAD järjestelmien välillä on eroja, kuinka hyvin ne pystyvät päivittämään tiedostoketjuja. Kuvassa kolme on esimerkki tiedostoketjuista. Suunnittelijoiden tulisi voida luottaa siihen, että CAD järjestelmä päivittää esimerkiksi kappaleessa olevaan pyöristyssäteeseen tehdyn muutoksen luotettavasti ketjun kaikkiin tiedostoihin. Muutoksen tulisi kopioitua automaattisesti muottipesien malleihin, keernojen malleihin ja esimerkiksi malleihin, joita käytetään CAM ohjelmoinnissa Kuva 1. Piirteitä, joista muodostuu yksinkertainen kappale. Piirre numero 2 on perustettu piirteen 1 yläpinnalle ja piirre numero 3 piirteen 2 yläpinnalle. Piirteillä 4, 5, 6 ja 7 on samanlaisia suhteita edeltäviin piirteisiin. Piirteiden väliset suhteet järjestävät ne ja tekevät samalla mahdottomaksi siirtää piirteitä mihin tahansa järjestykseen. Piirteiden kokoa ja muotoa voi muuttaa muuttamalla niiden pohjana olevien parametrien arvoja. Esimerkiksi piirteen 2 korkeuden voi muuttaa yhdellä parametrilla. Kuva 2. Piirteen, jolla on riippuvuussuhteita muiden piirteiden kanssa, tuhoaminen aiheuttaa tavallisesti ei toivottuja sivuvaikutuksia. Kuvan esimerkissä on tuhottu mallinnuspuun ensimmäinen piirre. Esimerkkikappale on sama kuin edeltävässä kuvassa. Ensimmäisen piirteen lisäksi on hävinnyt tornin keskellä ollut reikä, vaikka sillä ei vaikuta olevan mitään suhdetta muualle kuin torniin itseensä. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 3

4 Kappaleen malli Kappaleen mallista tehty pesä keernoineen Keernojen mallit Puolet liikkuvasta keernasta Muottipesä Kiinteät keernat Koko liikkuva keerna Kuva 3. Mallinnustiedostojen ketju. Kappaleen malli on ketjun ensimmäinen elementti. Se korvaantuu seuraavassa vaiheessa keerna ja pesäpinnoilla, joilla leikataan muottilaatat ja valmistetaan kiinteän ja liikkuvan puolen pesät erillisiin tiedostoihin. Esimerkissä käytetyssä ohjelmassa (SolidWorks) muottipesien malleja kehitetään edelleen leikkaamalla liikkuvat ja kiinteät keernat irti ja tallentamalla ne jälleen erillisiin tiedostoihin. Liikkuva keerna koostuu kahdesta puolikkaasta, jotka yhdistetään ja tallennetaan uuteen tiedostoon. Lopputuloksena on ketju, jossa on neljä mallinnustiedostoa. Jos kappaleen malliin tehdään muutoksia, suunnittelijan on oltava varma, että muutokset päivittyvät tiedostojen ketjussa eteenpäin. Muotin suunnittelun vaiheet ovat suunnilleen samat käytetystä CAD ohjelmistosta riippumatta. Kun kuvassa 3 jo lueteltuja vaiheita täydennetään, saadaan seuraava luettelo: Kappaleen skaalaaminen kutistumaa vastaavalla kertoimella Jakopinnan mallintaminen Muotin keerna ja pesäpintojen erottaminen kappaleen mallista Muottipaketin mallintaminen Muottilaattojen leikkaaminen keerna ja pesäpinnoilla, jolloin laattoihin muodostuu liikkuvan ja kiinteän puolen muottipesä Kiinteiden (erillisten) ja liikkuvien keernojen erottaminen muottilaatoista Ulostyöntötappien ja muiden standardikomponenttien mallintaminen Jäähdytyskanavien ja täyttöjärjestelmän mallintaminen Komponenttien muokkaaminen CAM ohjelmointia varten. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 4

5 Markkinoilla on useita erilaisia CAD järjestelmiä eikä aina ole mahdollista käyttää samaa ohjelmistoa sekä kappaleen että muotin suunnitteluun. Useimmiten kappaleen suunnittelija tallentaa kappaleen mallin jossakin neutraaliformaatissa, joita ovat IGES ja sen variantit VDA FS ja VDA IS, STEP sekä mallinnusydintiedostot Parasolid ja ACIS. Neutraaliformaatissa olevaa tiedostoa voi käyttää muotin suunnittelussa aivan kuin ohjelmiston omaa natiiviformaattia sillä erotuksella, että sen pohjana olevia piirteitä ei voi muokata. Neutraali tallennusmuoto hukkaa kaiken suunnittelutiedon: piirteet, parametrit ja piirteiden väliset suhteet. Neutraaliformaatissa oleva malli on yksi yksittäinen tilavuus tai pintamalli, jolla on sama muoto kuin alkuperäisellä tiedostolla, mutta ei muokattavia elementtejä. Joissakin CAD ohjelmistoissa on työkaluja, jotka tunnistavat auttavasti neutraalimuotoisten tiedostojen piirteitä. Piirteiden tunnistamisen työkalut eivät kuitenkaan ole vielä niin hyvällä tasolla, että niitä voisi ongelmitta käyttää esimerkiksi valukappaleille tavanomaiseen päästökulmien muokkaamiseen. Rinnakkaissuunnittelun ajatuksille perustuvat suunnittelun organisointimallit rohkaisevat tekemään muutoksia vielä hyvin myöhäisessä suunnitteluprosessin vaiheessa. Jos kappaleen malli on lähetetty muotin suunnittelijalle neutraaliformaatissa, muutokset pakottavat useimmiten aloittamaan muotin suunnittelun kokonaan alusta. On itsestään selvää, etteivät muotin suunnittelijat tässä tapauksessa halua tilaajan esittävän muutoksia. Jos kappaleen suunnittelijalla ja muotin suunnittelijalla on samat ohjelmistot, muutosten esittäminen muotin suunnittelun jo alettua voi vaikuttaa mahdolliselta. Tavallisesti näin ei kuitenkaan ole. Mallinnustiedostojen assosiatiivisuudesta ja piirteiden järjestyksestä johtuen on mahdollista, että pieni muutos kappaleen mallissa sotkee muotin suunnittelijan mallinnustiedostot siten, että korjaamiseen menee tunteja tai jopa päiviä. On parempi, ettei muutoksia tule ollenkaan. Jotta muotinsuunnitteluprojekti saataisiin menemään läpi mahdollisimman lyhyessä ajassa, on parempi, että kappaleen mallista tehdään niin hyvä kuin mahdollista ja jäädytetään se heti sen jälkeen, kun lupa muotin suunnittelun aloittamiselle on annettu. Jos myöhemmin valmistetaan prototyyppi tai koemuotti, muutokset voidaan toteuttaa näistä saatujen kokemusten pohjalta ennen kuin tuotantotyökalujen suunnittelu aloitetaan. Muussa tapauksessa kappaleen tilaaja voi joutua kattamaan ylimääräisiä, viivästyksestä tai muotin suunnittelun uudelleen aloittamisesta johtuvia kustannuksia. Muotin suunnittelun vaiheet yksityiskohtaisesti 1. Kappaleen mallin skaalaaminen kutistumaa vastaavalla kertoimella Valetut kappaleet kutistuvat jäähtyessään ulostyöntölämpötilasta huoneenlämpötilaan. Muottipesä tehdään mitoiltaan hieman suuremmaksi kuin mitkä ovat halutut mitat kappaleessa. Tällä tavoin kompensoidaan kutistumisen aiheuttama mittojen pienentyminen. Kutistumakerroin riippuu valettavasta materiaalista. Se on metalliseosten painevalussa tavallisesti luokkaa 0,3 0,8 % ja muovien ruiskuvalussa luokkaa 1 2 (3) %. On suositeltavampaa skaalata kappaleen malli kuin myöhemmissä vaiheissa mallinnettavat keernaja pesäpinnat. On mahdollista, että skaalaus aiheuttaa pientä epätarkkuutta eivätkä pinnat enää myöhemmin sovi aivan täydellisesti yhteen. 2. Jakopinnan mallintaminen Kappale mallinnetaan siten, että siinä on päästökulmat, jotka vaihtavat suuntaa kappaleen ympäri ulottuvalla yhtäjaksoisella linjalla. Linjaa kutsutaan jakolinjaksi. Useimmiten on mahdollista mallintaa tasomainen pinta, joka kulkee jakolinjan kautta. Tuo tasomainen pinta muodostaa muotin jakopinnan eli kiinteän ja liikkuvan muottipuoliskon välisen pinnan. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 5

6 Yksinkertaisimmillaan jakolinja seuraa kauttaaltaan tasomaista jakopintaa (Kuva 4). Monimutkaisemmissa kappaleissa jakolinja etenee pääosin yhdellä tasolla, mutta siirtyy joissain kohdin tason ylä tai alapuolelle. Jakopinnan tasomaisen osan ja jakolinjan väliin jäävät aukot täytetään pintalapuilla (Kuva 5). Joihinkin kappaleisiin ei voi mallintaa tasomaista jakopintaa ollenkaan. Muotti täytyy tällöin jakaa kaarevalla tai porrastetulla jakopinnalla. Aina tulisi kuitenkin pyrkiä suunnittelemaan kappale siten, että se voidaan valmistaa muotilla, jossa on tasomainen jakopinta. Kuva 4. Kauttaaltaan tasomainen jakopinta. Jakopinta Jakolinja Kuva 5. Kappale, jossa jakolinja etenee välillä jakopinnan yläpuolella. Jakolinjan ja jakopinnan tasomaisen osan väliin jäävään kohtaan mallinnetaan tangentiaalinen pintalappu. 3. Muotin keerna ja pesäpintojen mallintaminen Muotin suunnitteluun tarkoitetuissa CAD ohjelmistoissa on tavallisesti työkalu, jolla muotin keerna ja pesäpinnat voi tuottaa automaattisesti. Keernapinta on pinta, jolla leikataan muotin liikkuvan puoliskon muottipesä muottilaattaan. Pesäpinta on pinta, jolla leikataan muotin kiinteän puoliskon muottipesä muottilaattaan. Jotkin CAD ohjelmistot erottavat myös liikkuvien keernojan pinnat. Näillä pinnoilla muotoillaan liikkuva keerna. Kuva 6. Vasemmalla: Muotin keernapinta (vihreä pinta alla) ja pesäpinta (punainen pinta päällä) yhdessä jakopinnan kanssa (harmaa pinta). Oikealla: Kappale alapuolelta. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 6

7 4. Muottipaketin mallintaminen Muottipaketti on muottilaatoista koostuva kokoonpano, johon muottipesät ja kaikki muutkin osat kiinnitetään tai työstetään. Muottilaatat ovat tietyillä valmistajakohtaisilla standardimitoilla valmistettuja osia, standardiosia. Muottipaketti on muotin runko. Useissa muotin suunnitteluun tarkoituissa CAD järjestelmissä on sisään rakennettu muotin standardiosakirjasto, josta kaikki muottipaketin osat haetaan. Jos CAD ohjelmistossa ei ole kirjastoa, osat täytyy mallintaa itse tai hakea jostakin ulkopuolisesta CAD kirjastosta. Osa standardiosien valmistajista jakaa muottilaattojen mallit CD tai DVD ROM muodossa. Suurimmat valmistajat, kuten D M E, Hasco ja Strack tekevät yhteistyötä CAD ohjelmistojen valmistajien kanssa sekä julkaisevat mallit web pohjaisissa standardiosakirjastoissa. Kuva 7. Muottipaketin osat. Fixed cavity plate = kiinteän puolen muottilaatta; Moving cavity plate = liikkuvan puolen muottilaatta; Clamping plate = kiinnityslaatta; Back plate = takalaatta (tukilaatta); Ejector set = ulostyöntöpaketti; Riser = sivukisko (paranelli) 5. Muottilaattojen leikkaaminen keerna ja pesäpinnoilla tavoitteena muodostaa laattoihin muottipesät Aikaisemmin mallinnetuilla keerna ja pesäpinnoilla leikataan muottilaatat tai vapaasti muotoillut aihiot, jotka myöhemmin liitetään muottilaattojen malleihin. Toimenpiteen jälkeen muottilaatoissa on kappaleen muotoiset syvennykset eli muottipesät. (Katso kuvat alla.) Kuva 8. Vasemmalla: Vapaasti muotoiltuun aihioon leikattu kiinteän puolen muottipesä.leikattu pesäpinnalla. Oikealla: Liikkuvan puolen muottipesä. Leikattu vapaasti muotoiltuun aihioon keernapinnalla. Aihiot liitetään muottilaattojen malleihin yksinkertaisella boolean operaatiolla. Toinen vaihtoehto on leikata muottilaatat suoraan. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 7

8 6. Kiinteiden ja liikkuvien keernojen irrottaminen muottilaattojen malleista Toisinaan muottipesän muodot on hankala koneistaa millään tavanomaisella työstömenetelmällä. Hankalat muodot erotetaan muottilaatan mallista ja ne valmistetaan kiinteinä keernoina erillisistä kappaleista. Tyypillinen esimerkki kiinteästä keernasta on keernatappi, jota käytetään haluttaessa muotoilla kappaleeseen kapea ja syvä reikä. Eri CAD ohjelmistoissa on erilainen logiikka ja erilaiset työkalut liikkuvien keernojen mallintamiseen. Periaatteessa liikkuva keerna muotoillaan niillä kappaleen pinnoilla, jotka muodostavat muottiin vastapäästön. a) b) c) d) Kuva 9. Keernojen erottaminen muottilaattojen malleista. a) Liikkuvaa keernaa leikataan pinnalla irti muottilaatta aihion mallista. b) Muottilaatan mallista erotetaan kiinteä keerna omaksi kappaleekseen. Muottipesä on hankala työstää, jos keerna jätetään osaksi työstettäviä muotoja. c) Muottilaatan mallista erotetaan pitkä ja kapea, levymäinen keernamuoto omaksi kappaleekseen. Muoto voitaisiin periaatteessa valmistaa myös työstämällä se suoraan muottipesään. Kapeat kohdat ja pienisäteiset nurkat kuumenevat ja altistuvat kulutukselle valun aikana. On huomattavasti helpompaa ja halvempaa vaihtaa pelkkä keerna kuin valmistaa uudelleen kokonainen muottilaatta tai insertti. d) Keernatappi erotetaan lähes aina omaksi kappaleekseen. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 8

9 7. Ulostyöntötappien ja muiden standardiosien mallintaminen Jos CAD ohjelmistossa on sisään rakennettu standardiosakirjasto, kaikki tavallisimmat standardiosat haetaan sieltä ja liitetään osaksi muottikokoonpanoa. CAD ohjelmistoissa voi olla suunnittelua helpottavia automaattitoimintoja, kuten esimerkiksi asennusreikien leikkaaminen pelkällä parametrin asettamisella. 8. Jäähdytyskanavien ja täyttöjärjestelmän mallintaminen Ruiskuvalumuotin täyttöjärjestelmä (kanavisto) on yksinkertainen verrattuna painevalumuotin täyttöjärjestelmään. Joissakin CAD ohjelmistoissa on piirrekirjasto, joilla portin ja kanavat pystyy mallintamaan helposti, tehokkaasti ja nopeasti vain muutaman parametrin asetuksella. Suunnittelija mallintaa viivat, joita pitkin jakokanavisto tulee kulkemaan, valitsee valuporteille sopivat paikat, valitsee porttityypin, mitoittaa sen ja ohjelmisto tekee loput automaattisesti. Jäähdytyskanavat voi mallintaa samalla tavoin. Kuva 10. Vasemmalla: Ruiskuvalumuotin jakokanavat ja suorakulmainen portti jakotasolla. Oikealla: Ruiskuvalumuotin tunnelikanava. Painevalumuotin valujärjestelmä on moni mutkainen. Se täytyy mallintaa piirre piirteeltä manuaalisesti, koska automaattisia työkaluja ei ole saatavilla. CAD ohjelmistossa on hyvä olla helppokäyttöiset ja toimivat työkalut poikkileikkaukseltaan muuttuvan pinnan tai tilavuusobjektin pursottamiseen. Kuva 11. Painevalumutoin suunnattu tangenttikanava. Porttikanavan poikkipinta ala pienenee portin täytettävän osan ja virtauskulman suhteessa.muoto on monimutkainen. Jäähdytyskanavat voivat olla yksinkertaisia, muottilaatan läpi porattuja ja joistakin kohdin tulpattuja reikiä. Ne voivat olla myös monimutkaisia järjestelmiä, joissa on vaaka ja pystysuoria porauksia ja virtausta ohjaavia standardikomponentteja. Jos CAD ohjelmistossa on standardiosakirjasto, tavallisimmat osat löytyvät sieltä. Jäähdytyskanavissa tarvitaan tulppien ja virtausta ohjaavien komponenttien lisäksi erilaisia liitoskomponentteja, joilla kanavat yhdistetään jäähdytysainetta virtauttavaan koneeseen. Virtausta ohjaavat komponnetit pyörteyttävät, suuntaavat tai paineistavat jäähdytysainetta, esimerkiksi keernojen sisällä 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 9

10 9. Osien muokkaaminen CAM ohjelmointia varten Muottilaatat, keernat ja pesäinsertit käyvät läpi useita valmistusvaiheita erilaisilla työstökoneilla. Voi olla tarpeen tallentaa työstettävän kappaleen malli eri versioina eri työstövaiheiden ohjelmointia varten. Jos kappaleelle tulee esimerkiksi lankasahausta, lankasahattavat muodot erotetaan muista muodoista, malli tallennetaan ja lähetetään lankasahan käyttäjälle CAM ohjelmointia varten. Jos kappaleeseen tulee jyrsintää, malli voidaan joutua muokkaamaan erikseen rouhintakoneistusta ja viimeistelyvaiheita varten. Eri tyyppisillä porakoneilla, esimerkiksi tavallisella ja syvän reiän poraukseen käytettävällä koneella, voi olla erilaisia vaatimuksia mallinnustiedon suhteen. Yksi ongelmakenttä koskee versioiden tuottamista. Toinen ongelmakenttä koskee versioiden ylläpitoa ja järjestämistä monen käyttäjän ympäristöä varten. CAD järjestelmissä on työkaluja mallinnustiedon hallintaan. Tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer Aided Engineering, CAE) Computer aided engineering (CAE) tarkoittaa erilaisten ohjelmistojen hyödyntämistä perinteisten insinöörityön ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkkejä ovat lujuuslaskenta ja koneiden dynaaminen käyttäytyminen. Valukappaleiden ja muottien suunnittelijat ovat kiinnostuneita esimerkiksi muotin täyttymisestä, kappaleen jäähtymisestä muotin sisällä, kappaleeseen muodostuvasta mikrorakenteesta, vääntymien ennustamisesta ja kappaleen mekaanisista ominaisuuksista. Valettujen kappaleiden suunnittelijoiden tärkeimmät CAE työkalut ovat valunsimulointiohjelmistoja. CAE ohjelmistot käyttävät joko finite element menetelmää (FEM) tai finite difference menetelmää (FDM). Kappaleen malli siirretään useimmiten STL muotoisena. STL malli koostuu pienistä kolmion muotoisista pintalapuista. Se on tiedostomuoto, joka on kehitetty erityisesti CAE ohjelmistoja ja rapid prototyping koneiden ohjelmointia varten. Se ei välttämättä ole oikea tiedostomuoto kappaleen muotoilussa ja muotin valmistuksessa tarvittavien kauniiden tasaisten pintojen tuottamiseen, mutta sopii hyvin insinöörilaskennan tarpeisiin. Osa CAE ohjelmistoista lukee myös muita neutraalimuotoisia tiedostoja, tavallisesti IGES tai STEP tiedostoja, mutta STL on kuitenkin tavallisin. FEM ja FDM ohjelmistot muokkaavat STL tiedostosta erityisen solmurakenteisen verkkomallin, jonka pohjalta laskenta tehdään. STL tiedostoa ei käytetä suoraan. Kokonainen muottikokoonpano on CAE laskentaa varten liian laaja kokonaisuus ja kappaleen malli liian suppea. Minimissään CAE ohjelmisto tarvitsee kappaleen mallin ja kanaviston mallin. Jos kappaleen jäähtymistä halutaan tarkastella yksityiskohtaisemmin, laskentaohjelmaan syötetään myös jäähdytyskanaviston malli. CAE järjestelmät ovat tulleet aikaisempaa helppokäyttöisemmiksi. Edeltävä ohjelmistosukupolvi vaati käyttäjää mallintamaan suuren osan kappaleen ja kanaviston geometriasta ohjelmiston omin työkaluin. Nykyiset ohjelmistot lukevat neutraalimuotoisia tiedostoja ja käyttäjän tehtäväksi on jäänyt parametrien syöttäminen ja tulosten odottelu. Lähteet Malloy, R. A. Plastic part design for injection moulding, Hanser, Germany, 1994 Menges, G., Michaeli, W., Mohren, P. How to make injection molds, 3 rd edition, Hanser, Germany, 2000 Schoonmaker, S. J. The CAD Guidebook A Basic Manual for Understanding and Improving Computer Aided Design, Marcel Dekker, USA, /10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 10

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö,

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.sldprt. Tehtävänäsi on hellittää kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 http://www.valuatlas.net ValuAtlas & CAE DS 2007 Muotinsuunnitteluharjoitukset Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_1.sldprt. Tehtävänä on muokata sivuilla olevat koukut siten, että niihin voi asettaa liikkuvat keernat. Mallinna

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3 Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3 Tampere University of Technology Tuula Höök Ota kappale start_repair_3_1.sldprt. Kappale on kupin muotoinen ja siinä on sivulla vastapäästöllinen muoto.

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valetun koneenosan suunnittelutiedostot (3D CAD mallit) rakentuvat kolmelle tasolle. Tasot ovat 1.) kappaleen

Lisätiedot

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. movingcore_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. movingcore_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_movingcore_2.sldprt. Tehtävänä on tunnistaa muodot, joihin tarvitaan liikkuva keerna sekä sen jälkeen erottaa muodot

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.catpart. Tehtävänä on muokata kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta 1 Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Esitiedot Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Harjoituksessa

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt Painevalut 3 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_1.sldprt. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on merkitty kuvaan punaisella, vihreällä ja sinisellä

Lisätiedot

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Periaatteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Onnistunut muotin suunnittelu tapahtuu muotin valmistajan, valuyrityksen ja valettavan tuotteen suunnittelijan välisenä yhteistyönä. Yhteistyön käytännön

Lisätiedot

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen mittapiirrosta. Valitse mittapiirroksen alla olevasta

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 3 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_2.sldprt ja mallinna siihen kansi. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt Kuva 1:

Lisätiedot

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntimet 1 Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntimien asettelu Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_2.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_2. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus diecasting_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen ruisku tai painevalukappale,

Lisätiedot

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Jakotaso 1 Technical University of Gabrovo JuhoTaipale Tampere University of Technology Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Jakolinja Päästöt ja vastapäästöt CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_3_1. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

Perusteet 4, tilavuusmallinnus

Perusteet 4, tilavuusmallinnus Perusteet 4, tilavuusmallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Ulostyöntimet 1 Tampereen teknillinen yliopisto Juho Taipale, Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntimien asettelu Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_3.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_3. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen teknillinen yliopisto Ota sama piirustus kuin harjoituksessa perusteet 1_2, eli fin_basic_1_2.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök - TREDU/Valimoinstituutti Kappale 1: Vesikannun kansi Kappale alta Sisäänvalukohta Jakolinja ja ulostyöntösuunta

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Avaa jokin harjoitukseen

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi Uppokipinätyöstön elektrodi Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Uppokipinätyöstö Kipinätyöstön elektrodit Muottipesän valmistettavuus CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen teknillinen yliopisto Ota sama piirustus kuin harjoituksessa perusteet 1_1, fin_basic_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Vinotapilla liikutettava

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Vinotapilla liikutettava Vinotapilla liikutettava luisti Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Muotin kiinnittäminen

Muotin kiinnittäminen Muotin kiinnittäminen Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Kone ja laiteympäristö CAD työkalut harjoituksessa Muotin kiinnittäminen Mallinnuksen

Lisätiedot

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Stefan Fredriksson SweCast Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevaluprosessi Kun suunnitellaan uutta tuotetta valua tai jonkin muun tyyppistä

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku- tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku- tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku- tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

Ulostyöntölaatikko. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntölaatikko. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Ulostyöntölaatikko. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntölaatikko. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Ulostyöntölaatikko Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntölaatikko Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

Korkki 1 CAD työkalut joka on myös kauniisti muotoiltu harjoituksessa cap_1_2.sldprt Tilavuusmallinnus Pintamallinnus (vapaaehtoinen) Teoriatausta

Korkki 1 CAD työkalut joka on myös kauniisti muotoiltu harjoituksessa cap_1_2.sldprt Tilavuusmallinnus Pintamallinnus (vapaaehtoinen) Teoriatausta Korkki 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus cap_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna niiden perusteella teknisesti oikein muotoiltu ruiskuvalukappale, joka

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntimet 1 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntimien asettelu Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus fin_basic_6_3.pdf. Käytä piirustukseen merkittyjä mittoja ja mallinna kappale pinta ja tilavuusmallinnustyökaluja

Lisätiedot

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille. Päästöt Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Ruiskuvalettavissa kappaleissa on lähes aina tarpeellista käyttää päästöjä. Päästökulmat helpottavat kappaleen ulostyöntöä muotista. Jos ruiskuvalukappale

Lisätiedot

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi Vinotapilla liikutettava luisti Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök Muotin perusrakenne Tampereen teknillinen yliopisto - Tuula Höök Muotti jakaantuu kahteen puoliskoon: liikkuva ja kiinteä. Liikkuva muottipuolisko kiinnitetään valukoneen liikkuvaan muottipöytään ja kiinteä

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus fin_basic_6_2.pdf. Käytä piirustukseen merkittyjä mittoja ja mallinna kappale pinta ja tilavuusmallinnustyökaluja

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi Harjoitusten yleisohje Tutki

Lisätiedot

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit 1

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit 1 Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevalukappaleen muoto ja mittatarkkuus riippuu seuraavista tekijöistä: Muotin lämpötasapaino Muotin lujuus

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi Vinotapilla liikutettava luisti Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_3.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

Muotin kiinnittäminen

Muotin kiinnittäminen Muotin kiinnittäminen Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Kone ja laiteympäristö CAD työkalut harjoituksessa Muotin kiinnittäminen Työvaiheet

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_2.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääosin pintamallinnustyökaluja

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin testaaminen ja simulointi 1

Ruiskuvalumuotin testaaminen ja simulointi 1 Ruiskuvalumuotin testaaminen ja simulointi School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Kuten lähteissä [1] ja [2] on mainittu,

Lisätiedot

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus Tasainen seinämänpaksuus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota aloitustiedosto start_univwall_x.sldprt. Avaa tiedosto ja tarkastele kappaleessa olevia seinämänpaksuuksia. Kappaleessa on liian

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Sivuseinämät on varustettu sopivilla päästökulmilla ja lopputulos on tarkistettu ohjelman työkalulla Draft analysis.

Sivuseinämät on varustettu sopivilla päästökulmilla ja lopputulos on tarkistettu ohjelman työkalulla Draft analysis. Korkki 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus cap_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna niiden perusteella teknisesti oikein muotoiltu ruiskuvalukappale, joka

Lisätiedot

Kaasuavusteinen ruiskuvalu

Kaasuavusteinen ruiskuvalu Kaasuavusteinen ruiskuvalu School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännetty ja tarkistettu teksti: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Kaasuavusteinen ruiskuvalu on

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Muottipaketti. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Muottipaketti. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Muottipaketti Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muottilaattojen mitoittaminen Pesien asettelu CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti Mallinnuksen

Lisätiedot

STL:n luonti IronCADillä

STL:n luonti IronCADillä STL:n luonti IronCADillä STL-tiedoston luonti IronCADilla etenee seuraavasti: 1. Avataan haluttu kappale IronCADilla. 2. Kappaletta napsautetaan hiiren oikealla näppäimellä ja valitse pudotusvalikosta

Lisätiedot

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt Painevalut 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskokoonpano start_gearbox.zip ja pura se omalle koneellesi. Voit käyttää myös neutraalitiedostoja. Tehtävänä on suunnitella

Lisätiedot

Jakopinta monipesäinen muotti

Jakopinta monipesäinen muotti Jakopinta monipesäinen muotti JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys,

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto Ver tex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys. Kehitämme ja markkinoimme tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex-ohjelmistoja.

Lisätiedot

37. Keernalaatikoiden irto-osat

37. Keernalaatikoiden irto-osat 37. Keernalaatikoiden irto-osat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Niin kuin kaavauksessakin joudutaan myös keernanvalmistuksessa käyttämään joskus vastahellityksien poistamiseksi työtä

Lisätiedot

Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita

Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_3_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) valmiiksi koneistetun

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja 26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kutistuminen Kuten aikaisemmin todettiin, valukappaleen jähmettyessä sulasta kiinteäksi tapahtuu

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

Muovikierteen suunnittelu

Muovikierteen suunnittelu Muovikierteen suunnittelu Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Hae aloitusmalli start_thread_2.sldprt. Mallinna kappaleeseen sisä ja ulkopuoliset metriset kierteet. Muotoile kierteiden päät pyöreiksi.

Lisätiedot

Mallinnusta pinnoilla 1

Mallinnusta pinnoilla 1 Mallinnusta pinnoilla 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto 2010, Valimoinstituutti 2015 Tapani Honkavaara Teknillinen korkeakoulu 2010 Hae piirustus surfaces_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 3.1 Käsitteet jakopinta ja jakoviiva Kahden muotinosan välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Jakopintaa

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot