Tunteet pelissä liikuntaan motivointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunteet pelissä liikuntaan motivointi"

Transkriptio

1 Tunteet pelissä liikuntaan motivointi Mirja Hirvensalo ja Taru Lintunen Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kuntotestauspäivät Helsinki LTS ja Metropolia ammattikorkeakoulu: Mittaa, kohtaa ja kuuntele testaaja kipeän kehon ja tuntojen tulkkina

2 Askelmerkit 1) Teoriaa: Liikuntamotivaatio, vähän liikkuvien aktivointi 2) Työkalu: Motivoiva liikuntaneuvonta 3) Esimerkkejä vähän liikkuvien aktivointiohjelmista - yksilöllinen liikuntaneuvonta - ryhmäinterventio Hirvensalo & Lintunen 2012

3 Liikuntapsykologian tavoitteet ja työkalut: Autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä (Dishman & Buckworth, 2001) - Autetaan ihmisiä voimaan paremmin liikunnan avulla (Biddle, 2000) Liikunnan edistämisen mallit ja teoriat Liikuntapedagogiikan tavoitteet ja työkalut: Kasvattaa liikuntaan Aikuisliikuntadidaktiikka, ryhmäliikuntatilanteet Motivoiva liikuntaneuvonta Hirvensalo & Lintunen 2012

4 Liikunnan edistämisen mallit ja teoriat Hirvensalo & Lintunen 2012

5 Muutosvalmius Tietoinen elintapamuutosten toteuttaminen perustuu harkintaan ja on tavoitteellista ja suunnitelmallista, muutos toteutuu jos henkilö on halukas, valmis ja kykenevä muutokseen. Hirvensalo & Lintunen 2012

6 Muutosvaihemalli Muutosvalmiuden kuvaamiseen ja arviointiin voidaan soveltaa muutosvaihemallia (Transtheoretical model) Muutosvaihemallin keskeinen ajatus on, että muutoksen toteutuminen on prosessi joka etenee tunnistettavissa olevien toisistaan eroavien vaiheiden kautta. (Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical model of health behavior change. Am J Health Promot 1997;12:38-48) Hirvensalo & Lintunen 2012

7 TERVEYSLIIKUNNAN EDISTÄMINEN KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS VAIHE JA PROSESSIMALLIN NÄKÖKULMASTA 4. TOIMINNAN ALOITTAMINEN 6. PÄÄTÖS/ TAVAN KITEYTYMINEN 5. YLLÄPITO tauko tai lopettaminen 3. VALMISTAUTUMINEN 2. HARKINTA KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSEN VAIHE 1. ESIHARKINTA MUUTOSVALMIUS välinpitämättämyys, ei edes ajattele muutosta kiinnostus / tiedostus harkitsee muutosta päätös muutoksesta muutos kokeilu ja suunnittelu muutoksen ylläpito harjoittelu ja seuranta pysyvä käyttäytymisen muutos OHJAUS / NEUVONTA tiedon välittäminen (terveysliikunta ja sen vaikutukset) keskustelu ja kuuntelu liikuntatottumusten kartoitus.keskustelu ja motivointi tukevien ja haittaavien seikkojen kartoitus tavoitteet ohjelman suunnittelu ja seuranta asiantuntijuus seuranta motivointi asiantuntijuus kannustaminen analysointi

8 Muutosvaiheen tunnistaminen voi tapahtua keskustelussa ohjattavan henkilön kanssa Haluatko muuttaa liikuntatottumuksiasi? Sama henkilö voi olla eri käyttäytymismuotojen osalta eri muutosvaiheessa. Eri vaiheissa olevat henkilöt hyötyvät Hirvensalo & Lintunen 2012 erilaisesta ohjauksesta.

9 Entäs sitten? Mistä aloittaa esiharkintavaiheessa olevan kanssa? Asiantuntija ja ihminen itse tarvitsevat tietoa Henkilökohtaisista tekijöistä Käyttäytymisestä Tilannetekijöistä Ympäristötekijöistä Motivoiva haastattelu Hirvensalo & Lintunen 2012

10 Motivoiva haastattelu/toimintatapa Kehitetty päihdeongelmaisten hoitoon (Miller, 1983) Asiakaslähtöisen terapian lähestymistapa yhdistyy muutostavoitteelliseen ja ohjaavaan vuorovaikutustyyliin (Miller & Rollnick, 1991, 3-18; Miller & Rollnick, 2002, 25) Näyttöön perustuva, kokonaisvaltainen ihmisen voimavaroja ja toimijuutta korostava ohjausmenetelmä, jonka avulla kasvatetaan ihmisen sisäistä motivaatiota vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Hirvensalo & Lintunen 2012

11 Työmenetelmä, jonka avulla voidaan vahvistaa asiakkaan muutoshalukkuutta ja hoitoon sitoutumista fyysisissä ja psyykkisissä terveysongelmissa sekä elämäntapamuutoksissa. Erityinen vahvuus on laaja arviointi, jonka avulla ihmisestä ja hänen tarpeistaan saadaan monipuolinen, kokonaisvaltainen Hirvensalo & kuva. Lintunen 2012

12 Toteutuksessa yksilöä vastuutetaan asettamalla vastakkain nykyinen käyttäytyminen ja arvioinnin paljastama tietoisuus tuon käyttäytymisen kielteisistä seurauksista. Ei suoria ohjeita käyttäytymisen muuttamiseksi. Voidaan käyttää vertaisryhmää ja Hirvensalo & Lintunen 2012 yhteisöllisiä menettelytapoja

13 Tutkimuksia Motivoiva haastattelu vaikuttava ja tehokas hoitomenetelmä päihde- ja muihin terveyteen liittyvien ongelmien hoidossa (Apodaca & Longabaugh, 2009; Martins & McNeil, 2009; Lindahl & Burke, 2009; Lundahl ym. 2010; Chanut ym. 2005) Tehokas myös sydänpotilailla (Reid ym. 2012) Motivoiva haastattelu yhdessä kannusteen (lippuja kuntosalille) kanssa tehokas interventiomenetelmä fyysisen aktiivisuuden edistämisessä (RCT, 12 vk ohjelma, vuoden seuranta) Kertakeskustelulla ei ollut vaikutusta. Vaikutukset eivät pysyviä vuoden seurannassa (Harland, J. et al. BMJ 1999;319: ) Sopii erityisen hyvin vastahakoisille ja omaa päätösvaltaa varjeleville asiakkaille (Miller ja Rollnick, 2002, 26-27) Toimii parhaiten yhdistettynä muihin hoitomuotoihin (Miller ja Rose, 2009) Hirvensalo & Lintunen 2012

14 Motivoivan haastattelun/ neuvonnan periaatteet Empatian välittäminen kuuntelulla Ristiriidan voimistaminen tämänhetkisen tilanteen ja muutostavoitteen välillä Vastarinnan kiertäminen ja hyödyntäminen Asiakkaan oman muutosuskon vahvistaminen Hirvensalo & Lintunen 2012

15 Ensisijaista motiv. haastattelun hengen mukainen toiminta: Empaattisuus Tasavertaisuus Asiakkaan autonomian tukeminen Asiakkaan omien perustelujen herättely Tekniikat toissijaisia: Reflektiot eli heijastava (avoin/eläytyvä) kuuntelu Yhteenvedot Avoimet kysymykset Vahvistaminen (Rakkolainen, 2012)

16 Menetelmän oppiminen Tekniikka ja peruskäsitteet helposti lähestyttäviä Tutkimukset osoittavat, että oletettua haasteellisempaa (Miller & Rollnick, 2009) Pohjakoulutus, palaute ja ohjaus tärkeää (Mitcheson ym., 2009) Tärkeää poisoppia motiv. haastatttelun vastainen käyttäytyminen (tiesulut: neuvominen, ohjaaminen) (Sulkko ja Riittinen, 2008)

17 Ohjeita Osoita aitoa kiinnostusta asiakasta kohtaan ja kuuntele häntä. Käytä lyhyetkin kontaktit hyödyksi, jotta hän motivoituisi itsensä hoitamiseen. Rohkaise asiakasta pohtimaan hänen omien elintapojensa merkitystä elämässään. Keskustele aiemmista muutosyrityksistä. Korosta pienten, pysyvien muutosten merkitystä. Jos asiakas ei ole valmis muutoksiin, tarjoa mahdollisuutta ohjaukseen myöhemmin. Hirvensalo & Lintunen 2012

18 Tutkimuksia liikunnanopetuksessa Täydennyskoulutuksessa opittujen vuorovaikutustaitojen (kuuntelu, minäviestit ja ongelmanratkaisu) soveltaminen koulutyössä haastoi opettajia pohtimaan opettaja-oppilassuhdetta vallanja ajankäyttöön sekä avoimuuteen liittyen (Virta & Lintunen, 2012) Aktiivisen kuuntelun seurauksena oppilaiden liikuntaaktiivisuus koulutunneilla lisääntyi (Kuusela, 2005; Virta ja Lintunen, 2012) Oppilaiden (Kuusela, 2005), liikunnanopiskelijoiden (Klemola, 2008) ja kilpaurheilijoiden (Rovio, 2002) kokemukset positiivisia Hirvensalo & Lintunen 2012

19 Pienikin parannus riittää Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

20 Työikäisten pitkäaikaistyöttömien liikuntakurssi, 15 ohjattavaa Opiskelijat (15-25) henkilökohtaisina liikuntaneuvojina Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

21 ohjattavat ovat olleet pitkään poissa työelämästä, he tarvitsevat päättäväisyyttä, reippautta ja aktiivisuutta työkunnon ja toimintakyvyn lisäämistä liikunnan avulla (selkävaivoja ja flunssaa paljon) elintavat kokonaisuudessaan (ravinto, lepo, päihteet) olisi saatava hallintaan Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

22 Liikunnasta saa rohkeutta kohdata uusia asioita (työnantajan aikaisempi kokemus kurssin hyödyistä) Liikunta on myös sosiaalista kuntoutusta, osallistuminen lisää uskallusta olla muiden ihmisten kanssa Ohjaamisen henkilökohtaisuus on tärkeää istutaan, jutellaan ja hyväksytään Suunnitelmallisuus ja säännöllisyys ovat hyviä periaatteita, toteutusta kannattaa kirjata (opitaan ko. asiaa muuta elämää varten) Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

23 Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

24 Kestävyyskunnon arviointi Sopii vuotiaille, joilla ei ole ripeää kävelyä rajoittavaa sairautta tai vammaa Osa testattavista kävelee 2 km omaan tahtiin ilman sykkeen mittausta Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

25 Etunojapunnerrus tai nostotesti Istumaannousu Selän ojentajien testi Toistokyykistys 30 sek/50krt Tasapaino: yhdellä jalalla Sivutaivutus Eteentaivutus Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

26 Testattava tutkii itse tuloksensa Testaajan rooli toteava ja kysyvä miltä tuntuu mitä haluat jatkossa tehdä Testaajan rooli vaihtuu motivoivaksi neuvojaksi ja vaihtoehtojen tarjoajaksi Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

27 kuuntelu kannustus ja tuki esteiden poistaminen ja ongelmien ratkaisu (sairauksien ja oireiden vaikutusten arviointi) lähtötasoarviointi toimintakyky- ja kuntotestien perusteella tulevaisuuden tavoitteista sopiminen yhdessä ohjattavan kanssa seuranta ja tuki (ryhmä- tai yksilöliikunta ja puhelinkontaktit) arviointi yhdessä liikkujan kanssa Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

28 Liikuntakysely suunnittelun ja päätöksenteon apuna (word -lomake) 1) Arkiliikunta,työhön ja vapaa-aikaan liittyvän aktiivisuuden itsearviointi ja lisäämishalukkuus 2) Motiivit ja esteet 3) Muutosvaihe 4) Lähiajan suunnitelma, 1-2 viikkoa Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

29 Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

30 osallistujien ääni kuuluviin, 4 tarinaa, teemahaastattelu vuotiaat haastateltavat pystyivät parantamaan liikunta-aktiivisuuttaan ja liikuntaaktiivisuus oli pysynyt kurssia edeltänyttä tasoa korkeammalla vielä 2 vuotta myöhemmin kuntotesteihin suhtauduttiin positiivisesti ja ne toimivat herätteenä omaohjaajan läsnäolo, kannustus ja neuvonta oli tärkeää liikunta-aktiivisuus syttyi eri syistä: seuraharrastus, jaksaminen ja kunto, mittarin motivoima, luontoliikunnan löytäminen Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

31 Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

32 Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

33 Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

34 taitoja ja tietoja suunnitella ja toteuttaa itse omaa liikuntakäyttäytymistä eväitä muuhun elämään usko omaan tekemiseen ja pärjäämiseen kasvoi rohkeus kokeilla jotain uutta ja pelottavaa, tuntemus omasta mahdollisuudesta vaikuttaa elämäänsä ja luottamuksen kasvu koettiin tärkeinä Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo

35 Kuntotestauspäivät 2012 Mirja Hirvensalo Pienikin parannus riittää

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA Tapaustutkimus tyypin 2 diabetesasiakkaan liikuntapuheesta ja motivoivan haastattelun menetelmien ilmenemisestä diabeteshoitajan liikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu on W. R. Millerin kehittämä tavoitehakuinen, asiakaskeskeinen vuorovaikutustyyli, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä motivaatiota

Lisätiedot

PÄIHTEET LAPSEN SILMIN

PÄIHTEET LAPSEN SILMIN PÄIHTEET LAPSEN SILMIN Motivoiva haastattelu päihteiden käytön puheeksi ottamisen työmenetelmänä neuvolassa - palautetta terveydenhoitajilta ja heidän esimiehiltään menetelmäkoulutuksesta. Eeva-Kaarina

Lisätiedot

Muutosvalmius päihdetyössä VALMA -hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyöstä

Muutosvalmius päihdetyössä VALMA -hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyöstä Muutosvalmius päihdetyössä VALMA -hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyöstä 22.12.2010 Anne Aholainen Tiina Nykky Outi Ovaskainen Kirsi Purhonen (toim.) SISÄLLYS Saatteeksi... 3 Seppo Sulkko

Lisätiedot

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

LIIKKUMALLA LISÄARVOA LIIKUNTAOHJELMAN KÄYNNISTÄMISOPAS TYÖYHTEISÖN ESIMIEHILLE

LIIKKUMALLA LISÄARVOA LIIKUNTAOHJELMAN KÄYNNISTÄMISOPAS TYÖYHTEISÖN ESIMIEHILLE LIIKKUMALLA LISÄARVOA LIIKUNTAOHJELMAN KÄYNNISTÄMISOPAS TYÖYHTEISÖN ESIMIEHILLE Teksti: Petteri Mehto Kuvat: PSSHP ja Helena Leinonen Ulkoasu: Tiia Harjulampi Sisällysluettelo Onpa esimiestyön merkitystä

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen 23.09.2014 AAMUPÄIVÄN KULKU 9.00-9.45 Motivoivan kohtaamisen perusteet 9.45-10.00 Jaloitellaan ja jutellaan 10.00-10.45

Lisätiedot

KESKI SUOMEN MAAKUNNALLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN SUUNNITELMA

KESKI SUOMEN MAAKUNNALLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN SUUNNITELMA Pekka Puustinen Toimeksiantajat: Jyvässeudun seututerveyskeskushanke, Keski Suomen sairaanhoitopiirin yleislääketieteen yksikkö KESKI SUOMEN MAAKUNNALLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN SUUNNITELMA 119/2008 KESKI

Lisätiedot

Tavoitteenasettelun ohjaus sydänkuntoutuksessa. Selvitys järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden työikäisille kohdennetuista kuntoutustoiminnoista

Tavoitteenasettelun ohjaus sydänkuntoutuksessa. Selvitys järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden työikäisille kohdennetuista kuntoutustoiminnoista 3 Tavoitteenasettelun ohjaus sydänkuntoutuksessa Selvitys järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden työikäisille kohdennetuista kuntoutustoiminnoista ASLAK-kuntoutus vahvistaa työhyvinvointia valikoivasti

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto. Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto. Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu Sisällys 1. Taustaa..................................................................... 3 2. Voimavaralähtöisyys nuoren kohtaamisessa..................................

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA

TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA Maarit Aalto (C8077) Kehittämistehtävä/ OT2, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä/ Helsingin toimipaikka Terveydenhoitaja (AMK)

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

Pääjohtaja Timo Lankinen. Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä

Pääjohtaja Timo Lankinen. Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä Pääjohtaja Timo Lankinen Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä Miltä yhteiskuntamme näyttää muutamien vuosikymmenien päästä? Suomen korkea elintaso ja elämisen helppous houkuttelevat

Lisätiedot

RASKAUSAJAN TUPAKOINNIN VAIKU- TUKSET SYNTYVÄLLE LAPSELLE - kirjallisuuskatsaus

RASKAUSAJAN TUPAKOINNIN VAIKU- TUKSET SYNTYVÄLLE LAPSELLE - kirjallisuuskatsaus RASKAUSAJAN TUPAKOINNIN VAIKU- TUKSET SYNTYVÄLLE LAPSELLE - kirjallisuuskatsaus Minna Järvinen Tiina Watia Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SISÄLLYS LIITTEET 1-3

SISÄLLYS LIITTEET 1-3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 3 3 SUUN YHTEYS SYDÄMEEN 3 4 TUPAKKATUOTTEET VAARANA SYDÄMELLE JA SUULLE 4 4.1 Tupakka ja nuuska 5 4.2 Tupakoinnin ja nuuskan vaikutukset suuhun

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHOITAJAN TERVEYSNEUVONTA JA SEN KEHITTYMINEN

TYÖTERVEYSHOITAJAN TERVEYSNEUVONTA JA SEN KEHITTYMINEN TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 264 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA TYÖTERVEYSHOITAJAN TERVEYSNEUVONTA JA SEN KEHITTYMINEN - esimerkkinä painonhallinta

Lisätiedot

Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa pixhill.com Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa Sisällys 1 Taustaa...................................................................... 3

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Voimassa

Lisätiedot