NEUROLOGINEN SAIRAUS JA SYNNYTTÄJÄ. SOAT Lappeenranta Marja Leena Jaakola TYKS/ATEK klinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROLOGINEN SAIRAUS JA SYNNYTTÄJÄ. SOAT Lappeenranta 29.8.2008 Marja Leena Jaakola TYKS/ATEK klinikka"

Transkriptio

1 NEUROLOGINEN SAIRAUS JA SYNNYTTÄJÄ SOAT Lappeenranta Marja Leena Jaakola TYKS/ATEK klinikka

2 NEUROLOGINEN SAIRAUS JA SYNNYTTÄJÄ Neurologisia tai neuromuskaalisia sairauksia esiintyy myös synnybäjillä MS, myastenia gravis, epilepsia, selkäydinvamma TutkimusIetoa raskaana olevista julkaistu vähän

3 NEUROLOGINEN SAIRAUS JA SYNNYTTÄJÄ Yhteneväisen ohjeistuksen puubuminen Puudutetaanko vai ei? Päätöksenteossa Individual risk to benefit raio on a case by case basis Vain harvoin regionaalinen analgesia/ anestesia vasta aiheista

4 MULTIPPELI SKLEROOSI (MS) Suomessa prevalenssi maailman korkeimpia 100 sairastunuba/ asukasta poilasta Nuorten aikuisten sairaus km. sairastumisikä 30 v 2/3 naisia, sairastuvat myös nuorempina EIologia tuntematon immuunitoimintojen häiriö + geneewnen alwus + ympäristötekijät veren autoreakiiviset T1 solut akivoituvat ulkoisen tekijän (virusinfekio) vaikutuksesta CNS Autoimmuunitulehdus aivoihin ja selkäyimeen tulehdus ja rappeutumismuutoksia MRI: MS plakit T ja B soluja, makrofageja, mikrogliasoluja, myeliinikato

5 MULTIPPELI SKLEROOSI (MS) Likvorissa lymfosyyw ja Ig pitoisuudet Oireet: näköhermon tulehdus, puutumis ja pistelyoireet raajoissa ja vartalolla tai pareesioireet, rakon ja suolen toimintahäiriöt, emoionaalinen labiliteew Alkaa 85%:sI aaltomaisena (relapsoiva remiboiva) Yli 10 v jälkeen useimmilla pysyvää toiminnallista haibaa

6 MULTIPPELI SKLEROOSI (MS) Stressi, ekshausio, infekio, kuume voivat aiheubaa relapsin vältä anikolinergeja Parantavaa hoitoa ei ole: Immunosupressiohoito nopeubaa relapsin ohimenoa Beetainterferonilla voidaan vähentää relapsien määrää

7 MULTIPPELI SKLEROOSI (MS) Elovaara & Soilu Hänninen Duodecim 2006;122:

8 Elovaara & Soilu Hänninen 2006

9 MS ja MS ei vaikuta feriliteewin, raskauden kulkuun tai synnytykseen Viimeisen trimesterin aikana pahenemisvaiheiden määrä jopa 70 % ImmunologisesI akiivisten aineiden + hormonien määrä lisääntyy raskauden aikana vähemmän relapseja Postpartum 3 6 kk lisääntynyt relapsiriski (immunosupression ja raskaushormonien määrän vähentyminen) Raskaus ei vaikuta MS taudin pitkäaikaisennusteeseen

10 MS ja Status: toimintakyvyn alenema, huomio hengityselimistön kapasiteewin Puudutusaineiden neurotoksisuus selkäyimen demyelinisoiduilla alueilla? Confavreux et al. (NEJM 1998) Bamford et al. (Can J Neurol Sci 1978): Epidural analgesia did not have an adverse effect on the rate of relapse or on progression of disability in these paients (nonobst.+obst.)

11 Confavreux et al (NEJM)

12 Confavreux et al (NEJM)

13 MS ja Bader AM et al. (J Clin Anesth 1988): 32 MS pot. synnytystä (5 sekiota): Epiduraalin käybö ei lisännyt relapseja 1 postpartum relapsi sekioryhmässä Puudutusaineen konsentraaiolla saabaa olla merkitystä Käytä mahdollisimman laimeita puudubeita It./epiduraalisen opioidin käybö sallibua SekIossa käyteby sekä spinaali ebä epiduraalipuudutusta

14 MS ja Yhteenveto: Regionaalista analgesiaa ja anestesiaa voidaan käybää Postpartum relapsien riski lisääntynyt käytetystä anestesiamuodosta huolimaba

15 MYASTENIA GRAVIS Autoimmuunisairaus Vasta aineet asetylkoliinireseptorille hermolihaspäätelevyllä Suomessa n. 900 puhkeaa km. 50 v. alle 40 v. sairastuneista 70 % naisia ei periydy, muba sairastumisriskiä lisäävä HLA assiosiaaio Ei koske sileää lihasta eikä sydänlihasta Yleistynyt ja okulaarinen muoto Thymooma 9 19 %:lla Lihasheikkous pahenee rasituksessa

16 MYASTENIA GRAVIS Hoito: AnIkolinesteraasi (pyridosigmiini = MesInon ) Immunosupressiivinen lääkitys Plasmafereesi Thymektomia Efedriini, Teofylliini lievibävät lihasheikkouba ja tehostavat pyridosigmiinin vaikutusta Kriisit: kolinerginen / myasteeninen Lääkeaineherkkyydet: aminoglykosidit, propranololi, kinidiini, nondepolarisoivat lihasrelaksanit, tokolyyit (Mg, terbutaliini, ritodriini)

17 MYASTENIA GRAVIS ja Raskaus: taudinkulku vaihteleva 1/3 paranee, 1/3 pahenee, 1/3 ei muutosta N. 30 %:lla relapsi postpartum Riskit: keskenmeno, ennenaikaisuus, lisääntynyt morbiditeew ja mortaliteew (äii/perinat.) AnIkolinesteraasilääkitystä tulee jatkaa peripartaalisesi Äidin Ac vasta aineet istukan läpi 15 %:lla vastasyntyneistä neonataalinen myastenia AFP:n laskiessa (syömisongelmat, hypotonia, hengitysvaikeudet)

18 MYASTENIA GRAVIS ja AnIkolinesteraasilääkitys: muutokset raskauden aikana (kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä eivät juuri läpäise istukkaa) oksitosiinin kaltaista vaikutusta, kohdun supistelua seurabava Huomio hengityselimistön kapasiteewin (pallean elevaaio kohdun kasvaessa) Pre eklampsian hoito ongelmallista (MgSO 4 lisää lihasheikkouba vasta aiheista)

19 MYASTENIA GRAVIS ja Regionaalinen analgesia suositeltavaa (epiduraali tai CSE) laimeat puudutekonsentraaiot motorisen blokin välbämiseksi SekIoissa myös puudutukset suositeltavia Vältä korkeaa spinaalia Erityinen varovaisuus, jos bulbaarinen taui tai hengitysinsuffisienssi (postoperaiivinen mekaaninen venilaaio tarvibaessa)

20 MYASTENIA GRAVIS ja Yleisanestesia: Iopentaalia, ketamiinia ja propofolia käyteby LihasrelaksanWen vaikutus: Sukkinyylikoliinin metabolia voi olla hidastunut Erityinen herkkyys nondepolarisoiville relaksanteille Haihtuvat anesteeit potentoivat

21 EPILEPSIA N. 0.5 %:lla synnybäjistä Raskauden vaikutus: n. 1/3:lla kohtausfrekvenssi lisääntyy Lisääntynyt estrogeeni (kohtauskynnys ) Na ja veden retenio HypervenIlaaIo alkaloosi UnideprivaaIo Stressi ja jännitys Lääkeainepitoisuudet vähenevät (plasman proteiineihin sitoutuminen, clearance )

22 EPILEPSIA Epilepsiakohtauksessa äidin hypoksia ja asidoosi voivat aiheubaa jopa sikiön menehtymisen Obstetristen komplikaaioiden riski nykyisin vähentynyt, muba 2 kertainen riski: Pre eklampsia Ennenaikaisuus Istukan poikkeamat SekIo

23 EPILEPSIA Monoterapia, jos mahdollista Teratogeenisuus: valproaaw>karbametsepiini ValproaaW + lamotrigiini Sikiöillä lisääntynyt riski: Sikiökuolema Pienipainoisuus Neonataali ja perinataalikuolleisuus MalformaaIoriski 4 6 % Neonataalinen verenvuototaipumus (puute K vit. riippuvista hyytymistekijöistä aniepilepien entsyymi indukio)

24 EPILEPSIA Ei vasta aiheba regionaaliselle analgesialle ja anestesialle (epi,spi, CSE) Jos kohtaus synnytyksessä, huolehdi ilmaiestä ja hapetuksesta, lopeta kohtaus (diatsepaami, Iopentaali) Vältä peidiiniä, enfluraania, ketamiinia voivat alentaa kohtauskynnystä Propofoli?

25 SELKÄYDINVAMMA Oireet ja löydökset riippuvat vaurion sijainnista, samoin vaste synnytykseen Th X:n yläpuolinen vaurio: supistuskipua ei tunnu, ennenaikaisen synnytyksen riski Spinaalisokkivaihe: kesto tunneista kuukausiin verenkierron vastus (hypotensio, brady) vamman kaudaalipuolen refleksipuutos Hypotension hoito: noradrenaliini, dopamiini

26 AUTONOMINEN HYPERREFLEKSIA Ilmeneminen riippuu vamman tasosta: T6 tason yläpuolisissa vammoissa jopa 85 %:lla Spinaalivamman alapuolisen osan sympaikussimulaaio ja yläpuolisen osan parasympaikussimulaaio Voi laukaista mikä tahansa vamman alapuolinen ärsyke (suolen, rakon venytys, kohdun supistus, raajakirurgia)

27 AUTONOMINEN HYPERREFLEKSIA Hypertensio, bradykardia Viskeraalilihasten spasmi Kalpeus ja piloerekio vamman yläpuolella, punastuminen, hikoilu, limakalvoturvotus vamman alapuolella Päänsärky, agitaaio, pahoinvoini, hengenahdistus, rintakipu

28 SELKÄYDINVAMMA ja raskaus HengitysfunkIo: (FRC, ERV ) DVT, tromboemboliset tapahtumat, VTI Kohdun supistelu voi aiheubaa autonomisen hyperrefleksian EnsisijaisesI alaiesynnytys (tarv. instrumenwavusteinen) Westgren et al. 1991: ruotsal. 52 selkäydinvammaista synnybäjää ( ) 12 Th 5 yläpuolisia: sekio 47%:lla (alapuolisilla 26%:lla)

29 SELKÄYDINVAMMA ja raskaus Puudutuksilla voidaan tehokkaasi estää auton. hyperrefleksia (epid. opioidi ei yksin riitä) Epid. puudutuksen tesiannos epäluotebava Maehama et al. (2000): MgSO 4 auton. hyperrefleksian hoitona synnybäjällä Yleisanestesiassa hyperkalemiariskin takia vältebävä sukkinyylikoliinin käyböä ad 1 v vamman jälkeen

30 SHUNTTI Atrioventrikulaarinen tai ventrikuloperitoneaalinen Stabiilissa Ilanteessa normaalisynnytys Pelkän puudutuksen takia ei tarvita anibioowprofylaksiaa, muba alaiesynnytyksessä herkäsi (esim. jos tehdään epiosiotomia) Kefuroksiimi ensisijainen

31 SAV Endovaskulaarinen hoito (koilaus) säderasitus merkibävä (riski alkuraskaudessa) Jos loppuraskaudessa akuuw SAV sekio + kraniotomia samalla kertaa Jos SAV hoidebu ja kontrollissa todebu ebei muita aneyrysmia ole suhtautuminen synnytykseen normaali

32 MIGREENI Raskaus vaikubaa migreeniin yleensä suotuisasi: % migreeni vähenee tai jää pois lisääntyvä estrogeenimäärä Synnytyksen jälkeen palaa enisen kaltaisena

33 MOTONEURONISAIRAUDET Progressiivinen lihasheikkous ja atrofia Voi liibyä myös sensorinen puutos Ei parantavaa hoitoa Tietoa raskauden osalta vähän

34 ALS (Amyotroofinen lateraaliskleroosi) Sairastumisikä yleensä > 50 v, muba tapausselostuksia myös raskaana olevilla Epiduraalianalgesia ja anestesiaa käyteby Jacka et al. Anesth Analg v. G1P0, vk 8 lihasheikkous alaraajoissa, vk:lla 32 sekio hengitysinsuffisienssin vuoksi epiduraalissa, päätyy lopulta trakeostomiaan ja koivenilaaiohoitoon Yleisanestesiassa herkkyys lihasrelaksanteille

35 PRIMAARI SPINAALINEN LIHASATROFIA SelkäyImen etusarven degeneraaio PoIlaat nuorempia ja taui hitaammin etenevä kuin ALS Ennenaikaiset synnytykset Lihasheikkous paheni 8/12 raskauden aikana (Pugh et al.2000) Spinaalia ja epiduraalia käyteby

36 CHARCOT MARIE TOOTH Peroneal muscular atrophy Periytyy autosom. dominanisi Progressiivinen sensorinen ja motorinen perifeeristen hermojen degeneraaio peroneushermo affisoituu varhain Raskaus saabaa pahentaa Epiduraalia käyteby Vaste todennäköisesi normaali nondepolarisoiville relaksanteille

37 MONONEUROPATIAT ja raskaus Bellin pareesi kasvohermohalvaus insidenssi raskauden aikana, prognoosi hyvä yhteys pre eklampsiaan?? Dorsey & Camann 1993 Anesth Analg 36 Bellin pareesia raskauden aikana (25 III trimesterissä + 11 viikon sisällä postpartum) 27 sai spinaalin tai epiduraalin

38 MERALGIA PARESTHETICA N. cutaneus femoris lateralis hermon kompressio ObesiteeW ja raskaudenaikainen lannelordoosin oikeneminen venybävät hermoa Oire: tunnobomuus reiden lateraaliyläneljänneksessä Alku: II trimesteristä lähien HelpoBaa 3 kk kuluessa synnytyksestä

Naisen multippeliskleroosi. Irina Elovaara ja Hanna Kuusisto

Naisen multippeliskleroosi. Irina Elovaara ja Hanna Kuusisto Katsaus Naisen multippeliskleroosi Irina Elovaara ja Hanna Kuusisto Multippeliskleroosi eli MS-tauti on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. Taudinkulku on naisilla useimmiten aaltomainen, ja

Lisätiedot

MORBIDI OBEESI SYNNYTTÄJÄ. Marja-Leena Jaakola LT, Anestesiologian erikoislääkäri TYKS/ATEK-klinikka

MORBIDI OBEESI SYNNYTTÄJÄ. Marja-Leena Jaakola LT, Anestesiologian erikoislääkäri TYKS/ATEK-klinikka MORBIDI OBEESI SYNNYTTÄJÄ Marja-Leena Jaakola LT, Anestesiologian erikoislääkäri TYKS/ATEK-klinikka EPIDEMIOLOGIAA - Kuka on obeesi? Lancet 2005;366:1197-209 Saravanakumar et al. Anaesthesia 2006 FYSIOLOGISET

Lisätiedot

MS-tauti eli multippeliskleroosi o a to o a to

MS-tauti eli multippeliskleroosi o a to o a to 1 MS-tauti eli multippeliskleroosi o a to o a to Tämä opas on osa multippeliskleroosista (MS) ja siihen liittyvistä aiheista kertovaa sarjaa. Tässä oppaassa kerrotaan e emmä MS-tau- ista, miten tauti vaikuttaa

Lisätiedot

Munuaissairaudet ja raskaus

Munuaissairaudet ja raskaus Katsaus Risto Kaaja ja Eero Honkanen Munuaiset ovat tärkeässä asemassa raskaudenaikaisen hypervolemian kehittymisen kannalta ja vaikuttavat keskeisesti raskauden onnistumiseen. Munuaissairaudet lisäävät

Lisätiedot

DIABEETIKKOÄITIEN RASKAUSKOMPLIKAATIOT, SYNNYTYSTAVAT JA VASTASYNTYNEEN KUNTOISUUS

DIABEETIKKOÄITIEN RASKAUSKOMPLIKAATIOT, SYNNYTYSTAVAT JA VASTASYNTYNEEN KUNTOISUUS DIABEETIKKOÄITIEN RASKAUSKOMPLIKAATIOT, SYNNYTYSTAVAT JA VASTASYNTYNEEN KUNTOISUUS Marjaana Sipilä Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Ohjaajat: Marja Kupari,

Lisätiedot

Vanhus ja puudutukset. LT Kristiina Kuusniemi TYKS Kirurginen sairaala

Vanhus ja puudutukset. LT Kristiina Kuusniemi TYKS Kirurginen sairaala Vanhus ja puudutukset LT Kristiina Kuusniemi TYKS Kirurginen sairaala KUKA ON VANHUS? Vanhuuden tilastollinen määritelmä noudattaa vanhuuseläkeiän alkamisikää (>65-v) 65-74-vuotiaat nuoret vanhukset 75-84-vuotiaat

Lisätiedot

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 2 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian

Lisätiedot

Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 100 mg infliksimabia (infliximab.).

Lisätiedot

SYNNYTYSKIVUN LÄÄKKEELLINEN LIEVITYS

SYNNYTYSKIVUN LÄÄKKEELLINEN LIEVITYS SYNNYTYSKIVUN LÄÄKKEELLINEN LIEVITYS Anestesialääkärin opas synnyttäjä"e Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa synnytyskivun lääkkeellisistä hoitokeinoista. Lisätietoja omassa synnytyssairaalassasi käytössä

Lisätiedot

Diabeetikon hoito raskauden aikana

Diabeetikon hoito raskauden aikana Diabeetikon hoito raskauden aikana Diabetesliiton lääkärineuvoston suositus Työryhmä: Marja Vääräsmäki, LT, perinatologi, OYS, työryhmän puheenjohtaja Risto Kaaja, LKT, professori, sisätautilääkäri, Satakunnan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Professori Suomen Parkinson -liitto r.y. Erkki Mäkinen LKT, terveyskeskuslääkäri Joensuun terveyskeskus

Professori Suomen Parkinson -liitto r.y. Erkki Mäkinen LKT, terveyskeskuslääkäri Joensuun terveyskeskus Kirjoittajat Tapani Keränen Vt. professori Neurologian klinikka Turun yliopistollinen keskussairaala Reijo Marttila Vt. professori Neurologian klinikka Turun yliopistollinen keskussairaala Asiantuntijat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Natrium 0,443 mg 0,753 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Natrium 0,443 mg 0,753 mg 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin Mild 40 mg/ml + 2,5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

PSYKIATRINEN SÄHKÖHOITO KAIJA JÄRVENTAUSTA LT, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI APULAISYLILÄÄKÄRI NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA TAYS

PSYKIATRINEN SÄHKÖHOITO KAIJA JÄRVENTAUSTA LT, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI APULAISYLILÄÄKÄRI NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA TAYS PSYKIATRINEN SÄHKÖHOITO KAIJA JÄRVENTAUSTA LT, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI APULAISYLILÄÄKÄRI NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA TAYS ECT ELECTROCONVULSIVE THERAPY Ulkoisella sähköstimuluksella aiheutetaan aivokuorelle

Lisätiedot

Euroanaesthesia, European Society of Anaesthesiology Pariisi, 9-12.6.2012

Euroanaesthesia, European Society of Anaesthesiology Pariisi, 9-12.6.2012 Petri Volmanen LT, ylilääkäri ISSHP, Savonlinnan keskussairaala petri.volmanen[at]isshp.fi Tomi Niemi dosentti, osastonylilääkäri HYKS, ATEK, Töölön sairaala tomi.niemi[at]hus.fi Pekka Tarkkila dosentti,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin 40 mg/ml + 5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Beigen värinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, tasainen molemmilta puolilta.

VALMISTEYHTEENVETO. Beigen värinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, tasainen molemmilta puolilta. VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

Hengitysteiden sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet

Hengitysteiden sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet 30. Hengitysteiden sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet Hengitysteiden sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet Hengitysteiden sairaudet ovat Suomessa yleisiä, ja niiden hoitoon käytetään runsaasti

Lisätiedot

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus. Pekka Leinonen

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus. Pekka Leinonen Näin hoidan Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus Pekka Leinonen Kilpirauhasen toiminnan häiriöitä esiintyy joka kymmenennessä raskaudessa. Istukkagonadotropiini kykenee stimuloimaan äidin kilpirauhasen

Lisätiedot

LAATUVAATIMUKSET KOOTUSTI...

LAATUVAATIMUKSET KOOTUSTI... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 22.10.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ranoprin 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ranoprin 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ranoprin 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ranoprin 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ranoprin 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ranoprin 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 40 mg tai

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alfentaniilihydrokloridi vastaten alfentaniilia 0,5 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA

PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA Korkeaniemi Ilpo Syventävien opintojen tutkielma Neurologian laitos/oulun yliopisto Lokakuu 2013 Ohjaaja: neur.el. Ansakorpi Hanna Parestesiat ovat

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

Teratogeenisuus Lääkkeiden Lääkkeet teratogeenisuus Lääkkeet ja imetys. Lääkkeet ja imetys. Luentorunko

Teratogeenisuus Lääkkeiden Lääkkeet teratogeenisuus Lääkkeet ja imetys. Lääkkeet ja imetys. Luentorunko Teratogeenisuus Lääkkeiden Lääkkeet teratogeenisuus ja raskaus Lääkkeet Lääkkeet ja raskaus ja imetys Lääkkeet ja imetys Anni-Maija Linden, FaT, tohtoriassistentti Biolääketieteen laitos, Farmakologia

Lisätiedot

Ääreishermoston häiriöt kohdunkaulan ja kohdunrungon syöpää sairastavilla potilailla

Ääreishermoston häiriöt kohdunkaulan ja kohdunrungon syöpää sairastavilla potilailla Helsingin yliopisto Neurologian klinikka Ääreishermoston häiriöt kohdunkaulan ja kohdunrungon syöpää sairastavilla potilailla 141 potilaan kliininen tutkimus ja 15 vuoden seuranta Risto Kemppainen Yliopistollinen

Lisätiedot

Heidi Nummela & Linda Sjögren. Onnea odotukseen, voimia vauva-arkeen

Heidi Nummela & Linda Sjögren. Onnea odotukseen, voimia vauva-arkeen Heidi Nummela & Linda Sjögren Onnea odotukseen, voimia vauva-arkeen Raskausajan liikunta ja synnytyksestä palautuminen Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot