Jäteplus. Pakkausjäteasetus. Vielä ehdit Jätehuoltopäiville! Miten jätelaitosten melua arvioidaan? Opintomatka Hollantiin: Jätteestä raaka-ainetta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäteplus. Pakkausjäteasetus. Vielä ehdit Jätehuoltopäiville! Miten jätelaitosten melua arvioidaan? Opintomatka Hollantiin: Jätteestä raaka-ainetta"

Transkriptio

1 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄSENLEHTI Jäteplus Miten jätelaitosten melua arvioidaan? Pakkausjäteasetus Vielä ehdit Jätehuoltopäiville! ohjelma takakannessa Opintomatka Hollantiin: Jätteestä raaka-ainetta JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

2 Jäteplus JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI OSOITE Jätehuoltoyhdistys ry PL 943, HELSINKI (mm. osoitteenmuutokset) LASKUTUSOSOITE: Jätehuoltoyhdistys ry c/o Gerente Oy Liisankatu 12 D Helsinki Pankkiyhteys: BIC: NDEAFIHH Tilinumero: IBAN FI ISSN PÄÄTOIMITTAJA Auli Westerholm Ekokem Oyj PL RIIHIMÄKI puh TOIMITTAJA Katariina Krabbe Tekstitaika Posliinikatu 2 A Helsinki puh SISÄLTÖ Tässä numerossa: 03 Pääkirjoitus 04 Opintomatka Hollantiin 06 JHY tiedottaa 07 Pääartikkeli: Jätelaitosten melu 10 Jätetekstiilistä parempaa kangasta 11 Pakkausjäteasetus 12 Hyötypalat 14 JäteMiinus 15 Yhteisöjäsenet 16 Jätehuoltopäivien ohjelma Jätehuoltopäivien ohjelma lehden takakannessa TAITTO JA ULKOASU Heidi Söyrinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY on kaikille jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen yhteisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jätehuollon tuntemusta, jätteen asianmukaista käsittelyä ja jätteen hyötykäyttöä Suomessa. Jäsenhakemuskaavake löytyy sivulta 15. Roskalavapaviljongilla kuvasivat Heidi ja Petteri Söyrinki. JULKAISIJA: JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY HELSINGIN KANSALAISTORIN ROSKALAVAPAVILJONGISSA VANHAT LELUT SAIVAT UUDEN ELÄMÄN. KANNEN KUVASSA SIRU JA MEI. 2 Jäteplus 3/2014

3 PÄÄKIRJOITUS KIERRÄTYSYHTEISKUNTA ja kiertotalous ovat tämän syksyn teemoja. Elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ryhtyi talvella aktiivisesti jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa rakentamaan julkilausumaa ja käytännön toimenpide-ehdotuksia siitä, miten ympäristöasiat saataisiin huomattavasti laajemmin esille poliittisessa päätöksenteossa. Uudistusta pohtimaan koottiin koalitio, jonka työskentelyyn osallistui kevään 2014 aikana yli kolmekymmentä yritystä, kansalaisjärjestöä ja julkisen sektorin edustajaa. Julkilausuma lanseerattiin Suomi Areenassa Porissa. Samalla järjestettiin korkeatasoinen paneelikeskustelu teemasta. Julkilausuma alkaa: Suomen tulee etsiä uusia tapoja menestyä tulevaisuuden resurssipulasta kärsivässä maailmassa. Tarvitsemme uusia työpaikkoja, innovaatioita ja yritystoimintaa hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi myös tuleville sukupolville. Tuohon viestiin on helppo yhtyä. Kiertotalous on nostettava Suomen seuraavan hallituksen ohjelman poikkileikkaavaksi teemaksi ja yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Lausumaan on kirjattu kuusi käytännön askelta: 1. Lainsäädännön ja toimeenpanon on toteutettava jätehuollon etusijajärjestystä ottaen huomioon ympäristö- ja kustannustehokkuuden 2. Uusiutumattomia raaka-aineita on korvattava uusiutuvilla ja kierrätettävillä raaka-aineilla sekä jätteillä ja sivuvirroilla 3. Rakentamisessa on oltava mahdollisuus hyödyntää alueella syntyviä sivukiviä, maamassoja ja sivuvirtoja 4. Julkisilla hankinnoilla on luotava kiertotalouden edelläkävijämarkkinoita ja suosittava uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa 5. Kierrätysmarkkinoita on edistettävä purkamalla lainsäädännön esteitä ja rajoitteita 6. Jätelainsäädännön toimeenpano ja valvonta on yhdenmukaistettava koko maassa Pääteesien lisäksi koalitio valmisti reseptivihon, josta löytyy käytännön esimerkkejä siitä, miten toimia ympäristöasiat huomioiden. Koko aineisto löytyy esimerkiksi facebookista: Pääsin itsekin osallistumaan koalition työskentelyyn. Oli ilo havaita, miten hyvinkin erilaisista taustaryhmistä koostuva joukko pystyi löytämään yhteiset tavoitteet. Vastakkainasettelua on ympäristöalalla viimeisten vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana riittänyt enemmän kuin riittävästi. Toivottavasti jatkossa yhteistyö erilaisten ympäristöalan toimijoiden kanssa toteutuu paremmin. Oikein hyvää syksyä kaikille! Toivottavasti tapaamme lokakuussa alan johtavassa seminaarissa eli Jätehuoltoyhdistyksen järjestämillä Jätehuoltopäivillä Helsingissä! Risto Pohjanpalo Jätehuoltoyhdistys ry:n hallituksen jäsen 3/2014 Jäteplus 3

4 JHY MATKAKERTOMUS Kuva: Markku Illikainen: Teksti: Sakari Salonen Jätehuoltoyhdistyksen vuoden 2014 opintomatkan kohteena oli Hollanti ja matkan teemana Jätteestä raakaaineeksi. Matkan päämajoituspaikkana oli Amsterdam, mutta kohteet olivat ympäristöministeriö Haagissa sekä jätteenkäsittely- ja kierrätyslaitokset Rotterdamissa ja Friisinmaassa. Matkamme oli taas täyteen buukattu: reissulla oli mukana 21 yhdistyksen jäsentä. Jätteestä raaka-ainetta hollantilaiseen tapaan 4 Jäteplus 3/2014

5 JHY MATKAKERTOMUS Infrastruktuuri- ja ympäristöministeriön vierailulla sekä ministeriön että paikallisen jätelaitosyhdistyksen edustajat esittelivät Hollannin hallitusohjelmatason VANGohjelmaa, Van Afval Naar Grondstof eli Jätteestä raakaaineeksi. Ympäristöministeri Wilma Mansveldin voimakkaasti ajamalla VANG-ohjelmalla on oleellinen merkitys Hollannin siirtyessä kohti kiertotaloutta. Ohjelma perustuu Jätepuitedirektiiviin, ja ohjelmalla Hollanti haluaa vaikuttaa voimakkaasti sekä EU-politiikkaan että kiertotalouden edistämiseen EU:n ulkopuolellakin. Taustalla on myös tavoite edistää hollantilaisen tietotaidon ja ympäristöteknologian vientiä mahdollisimman laajalle. Ohjelmalla pyritään käytännön toimin parantamaan koko ketjun toimintaa. Tuotannossa halutaan korostaa ympäristömyötäistä suunnittelua muun muassa tukemalla edelläkävijöitä ja kannustamalla ympäristömerkintöjen käyttöön. Kuluttajia kannustetaan kestävään kuluttamiseen ( act sustainable ). Kierrätysteknologioita kehitetään muun muassa polttoon menevän sekajätemäärän (residual waste) vähentämiseksi 10 miljoonasta tonnista 5 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Poltettavan yhdyskuntajätteen määrää halutaan vähentää kierrätystavoitteita nostamalla, mutta tarkoituksena ei ole ryhtyä verottamaan jätteenpolttoa. Jätealalla Hollanti aikoo hyödyntää kiertotalouden siirtymävaihetta tukemalla jätteen tuontia. Yhdyskuntajätteen polton ylikapasiteettia täydennetään ulkomaisella, esimerkiksi Iso-Britanniasta tuodulla jätteellä. Samoin tuodaan raaka-ainetta kapasiteettien kasvattamiseksi ja siten yksikkökustannusten minimoimiseksi uusiin kierrätyslaitoksiin. Hollanti pyrkii kiertotaloudella lisäämään tai ylläpitämään myös logistiikkabisnestään, onhan esimerkiksi Rotterdam jo nyt merkittävässä roolissa materiaalien kulkiessa idän ja lännen väliä. Hollannissa on muutama yritys, jotka ovat jo ryhtyneet nostamaan yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tehostamalla hyötyfraktioiden erotusta jätteestä. Tutustuimme näistä kahteen merkittävimpään, joissa kummassakin pääpaino on muovien mekaanisessa erotuksessa. Cycle of Waste = Omrin Omrin on kahden pohjoishollantilaisen kunnallisen yrityksen yhdessä käyttämä kauppanimi jätteen keräys- ja käsittelytoiminnoilleen. Käsittely-yrityksessä omistajina on 25 ja keräysyrityksessä 16 Friisinmaan kuntaa. Omrinissa on 420 työntekijää ja liikevaihto yhteensä 110 miljoonaa euroa. Käsittely-yritys Afvalsturing Friesland NV, johon tutustuimme, prosessoi jätteitä materiaalin kierrätyslaitoksessa ( t/a), biokaasulaitoksessa (kaasua 17 milj. m 3 /a) sekä polttolaitoksessa ( t/a, mukana myös yritysten jätettä). Polttolaitos käynnistyi vuonna 2011, ja on sanottu että se on viimeinen yhdyskuntajätteen polttolaitosinvestointi Hollannissa. Kiertokäynti tehtiin materiaalin kierrätyslaitokseen. Sekajätteen erotuksessa käytettiin perinteisiä yksikköoperaatioita (rumpu-, tuuli- ja täryseulat sekä magneetti- ja pyörrevirtaerottimet). Lisäksi eri muovipolymeerilaatuja erotettiin toisistaan käsin lajitellen sekä NIR-menetelmällä (Near Infrared). Muovifraktioiden laadussa päästiin saksalaiseen laatustandardiin DKR 310 (max. 8 % epäpuhtauksia). Omrinissa oli muovien hyötykäytön tehostamiseksi siis valittu sekajätteen jälkikäsittely erilliskerätyn muovijätteen käsittelyn sijaan. Omrinin mukaan muovituotteiden laatu on sama ja toiminta kustannustehokasta. Myös saanto on hyvä; tällä hetkellä noin 40 kiloa asukasta kohden. SITA Rotterdam SITAn Rotterdamin laitoksessa käsitellään erilliskerättyä kotitalouksissa syntynyttä muovijätettä, esimerkiksi kalvoa, pusseja ja pulloja. Laitos käynnistyi vuonna 2011 ja sen kapasiteetti on tonnia vuodessa. Sitalaiset tuntevat myös Omrinin laitoksen, mutta uskovat pääsevänsä parempaan laatuun. Erotuksessa käytettään rumpuseuloja, tuuliseuloja, kalvofraktion manuaalista tarkastusta sekä NIR-erottimia. Tuotteita (3 laatua: PE, PET ja PP) saadaan 80 prosenttia ja polttoon toimitettavaa loppufraktiota on 20 prosenttia. Tuotteet ovat puolivalmisteita, jotka on vielä muualla pestävä sekä sulatettava/granuloitava. SITAn laitoksen tuotteiden puhtausastevaatimukset riippuvat muovilaadusta ja ovat välillä prosenttia. Puolivalmisteiden arvo markkinoilla on noin euroa tonnilta paalattuna. Tuotantokustannusten taso on noin 110 euroa tonnilta. Matkamme siirtymäetapeilla tutustuttiin Hollannin omintakeiseen infrastruktuuriin, esimerkiksi 32 kilometriä pitkään Ijsselmeerin erottavaan Afsluitdijk-patoon. Lisäksi meillä oli toiseksi parhaat paikat seurata perjantaina Hollannin ja Espanjan MM-futismatsia. 5-1 näytti hollantilaisille maistuvan! JHY:läiset tutustuivat Omrinin kierrätyslaitokseen Friisinmaalla. 3/2014 Jäteplus 5

6 JHY TIEDOTTAA TERVETULOA SYYSKOKOUKSEEN! Kuva: Viktor Hanacek Jätehuoltoyhdistyksen syyskokous pidetään Jätehuoltopäivien yhteydessä, tiistaina kello 16 Kalastajatorpalla Helsingissä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita! ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajan valinta Sihteerin valinta Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 5. Toimintasuunnitelma vuodelle Jäsenmaksut vuonna Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuonna Talousarvio vuodelle Puheenjohtajan valinta vuodelle 2015, varapuheen- johtajan ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi Tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan ja vara- toiminnantarkastajan valinta vuodelle Muut asiat: Kunniajäsenen kutsuminen 12. Kokouksen päättäminen Muistitko ilmoittautua Jätehuoltopäiville? Vielä ehdit! Ohjelman löydät takakannesta Stipendien myöntökriteereitä selkeytetty Jätehuoltoyhdistys on jo useiden vuosien ajan jakanut stipendejä ja tukenut siten jätehuoltoon liittyvää tutkimustoimintaa. Yhdis- tys jatkaa jatkossakin stipendien myöntämistä ja on selkeyttänyt myöntökriteereitään. Rahoitusta myönnetään jatkossa ensisijaisesti sellaisten perus- ja jatkotutkintojen opinnäytetöiden laatimiseen, joille Jätehuoltoyhdistyksen rahoitus on selkeästi tarpeen. Lisäksi sti- pendihakemuksia arvioidaan seuraavien neljän kriteerin valossa: 1. Ajankohtaisuus; työssä etsitään ratkaisuja johonkin ajankoh- taiseen jätteisiin ja/tai materiaalivirtoihin liittyvään ongel- maan tai tuodaan uusia näkökulmia vallitsevaan tieteelliseen tai poliittiseen keskusteluun tai päätöksentekoon. 2. Uutuusarvo; työssä tutkitaan, sovelletaan tai kehitetään uu- denlaisia ja innovatiivisia käsittely- tai hyödyntämistapoja, uusioraaka- aineita, tutkimusmenetelmiä tms. ideoita. 3. Vaikuttavuus; työssä tutkittavien jäte- /materiaalivirtojen volyymi on suuri, niiden liiketoiminnallinen, luonnonvara- tai kierrätysarvo on merkittävä, työssä ratkaistaan vaarallisista jätteistä aiheutuvia haittoja tai työ edesauttaa uusien työ- paikkojen syntymistä cleantech- toimialalle. 4. Strategisten tavoitteiden tukeminen; työssä tuotetaan perustietoa liittyen ajankohtaisiin strategisiin tavoittei- siin kuten jätteiden ja uusiomateriaalien kestävä käyttö kiertotaloudessa ja kierrätys- tms. hyödyntämistavoitteiden saavuttaminen 5. Stipendien hakuaika on jatkuva ja JHY:n hallitus päättää kokouksissaan stipendien myöntämisestä ja suuruudesta ta- pauskohtaisesti vuosibudjetin mukaisesti. Tiiviistä hakemuk- sesta tulee käydä ilmi työn muu rahoitus. Lisäksi stipendin saaneiden toivotaan kirjoittavan työnsä tuloksista artikkelin JätePlus- lehteen. Stipendihakemuksia voi lähettää osoittee- JÄTEHUOLTOYHDISTYKSEEN OVAT LIITTYNEET yhteisöjäseniksi: Luowia Collection Oy Romukeskus Oy Suomen Kierrätyspalvelut Oy Tampereen aikuiskoulutuskeskus henkilöjäseniksi: Johanna Alakerttula, Pirkanmaan ELY-keskus Ira Hanf, HSY Kimmo Helenius, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Ari Ikäheimonen, Suomen paalauskeskus Satu-Maria Jauhiainen, L&T Jari Kangasniemi, Oulun jätehuolto Marjut Kinnunen, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Maarit Kiviranta, HSY Reija Koistinen, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Päivi Korttilahti Kristiina Lehtosaari Annette Lindahl, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Sanna Maksimainen, Evira Henna Matintupa Santeri Mäkelä Esko Niemelä, Nordkalk Matti Norr, Loimaan kaupunki Juha Paanila, Metsäsairila Roope Pietilä, BioGTS Oy Kati Piirainen Risto Pöntinen, Metsäsairila Päivi Rahkonen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Noora Ruuth, Metsäsairila Anna Saarinen Tatu Savolainen, Paperinkeräys Leena Sivula Tiina Soini, Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Markku Tiainen, Metsäsairila Jaana Tuppurainen, Watrec Oy Jukka Väisänen Tapio Väisänen Juha-Matti Åsenbrygg opiskelijajäseniksi Tiina Ryynänen Samuel Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto 6 Jäteplus 3/2014

7 TUTKIMUS Teksti: Saara Ojanen & Elisa Vallius Kuvat: Mustankorkea Oy Melun arviointi on osa jätehuoltolaitosten YVA:ta ja ympäristölupaa Jätelaitoshankkeissa tiedostetaan melun mahdollisuus, muttei meluvaikutusten luonnetta ja merkitystä. Sekä YVA:ssa että ympäristöluvassa melun tarkastelu painottuu melulähteisiin, mittaukseen ja rajoittamiseen. 3/2014 Jäteplus 7

8 Jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä tai varastoinnista voi syntyä melua. Jätehuoltolaitosten YVA-dokumenttien melunarvioinnissa keskitytään mallinnukseen, mittauksiin ja ohje-arvoihin kohdistuviin vertailuihin sekä listataan melunlähteitä. Jätehuoltolaitosten lähialueen asukkaat suhtautuvat usein negatiivisesti laitoksen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä lähellä sijaitseva laitos voi vaikuttaa heikentävästi asuinalueen viihtyisyyteen, taloudelliseen arvoon tai virkistyskäyttöön. Yksi näistä vaikutuksista on melu, jota voi syntyä jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä tai varastoinnista. Saara Ojasen ympäristötieteen ja -teknologian pro gradu -tutkielma Melun ja meluvaikutusten arviointi jätehuoltolaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja ympäristöluvassa valmistui Jyväskylän yliopistossa joulukuussa Tutkielma keskittyi YVA:n merkittävien ympäristövaikutusten sekä ympäristöluvassa määrättyjen toimintaan vaikuttavien lupaehtojen tarkasteluun. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin Jyväskylässä sijaitsevan jätehuoltolaitoksen, Mustankorkea Oy:n, lähiasukkaiden kokemaa toiminnan aikaista melua. Melun rooli jätehuoltolaitosten YVA:ssa ja ympäristöluvassa Pro gradu -tutkimuksen lähtöaineistona käsiteltiin kahdeksan jätehuoltolaitoksen ympäristövaikutusten arviointi menettelyn tuloksena syntyneitä arviointiohjelmia ja -selostuksia, yhteysviranomaisen lausuntoja edellä mainituista dokumenteista sekä jätehuoltolaitosten ympäristölupia. Tarkasteluun valittiin dokumentit sellaisista jätehuoltohankkeista, jotka liittyivät joko kokonaan uuden jätehuoltolaitoksen rakentamiseen tai merkittävään muutokseen toiminnassa. Lisäksi valintakriteerinä oli, että menettely oli päättynyt ja laitoksella oli voimassaoleva Vaikka melulla voi olla hyvin suuri merkitys lähi alueen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, ei sen tunnistamiseen ja vaikutuskohteisiin kiinnitetä samassa määrin huomiota. ympäristölupa ja näin ollen laitos oli toiminnassa. Jätteenpolttolaitokset rajattiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä perinteisiin jätehuoltolaitoksiin. YVA-dokumentit ja ympäristöluvat käytiin läpi tarkastellen miten laitoksen mahdollisesti aiheuttamaa melua ja meluvaikutuksia arvioitiin ja rajoitettiin. Kerätystä aineistosta koostettiin kuvat käyttäen käsitteellistä mallinnusta (conceptual modeling). Saaduista tutkimustuloksista ilmeni, että melua käsiteltiin kaikkien tarkasteltujen hankkeiden YVA:ssa, mutta hankekohtaiset erot vaikuttavat siihen, miten melua on käsitelty. YVA:ssa tapahtuvassa melun arvioinnissa on helpointa keskittyä esimerkiksi mallinnukseen, mittauksiin ja ohje-arvoihin kohdistuviin vertailuihin. Myös melulähteiden listaus tuntuu olevan yleinen tapa, mutta varsinaiset meluvaikutusten luonteen ja merkityksen arvioinnit ovat vähäisemmässä roolissa; hankkeissa tiedostetaan kyllä melun mahdollisuus, mutta ei sen merkittävyyttä. Arviointi ohjelmissa melua käsitellään hyvin yleisellä tasolla esimerkiksi ihmisten elinoloihin vaikuttavana tekijänä, kun arviointiselostuksissa meluun liittyvien näkökulmien määrä kasvaa ja monipuolistuu. Ympäristöluvan meluun 8 Jäteplus 3/2014

9 TUTKIMUS liittyvät rajoitteet jättävät hyvin vähän tulkinnanvaraa toimiville laitoksille. Yleisimmät lupaehdot käsittelevät toiminnan aika- ja desibelirajoitusta sekä meluun liittyvää ympäristöluvan mukaista seurantavelvoitetta. Seurantavelvoitteet painottuvat tarvittaessa tapahtuvaan seurantaan. Lisäksi useissa lupaehdoissa määrätään, että toiminnassa on pyrittävä mahdollisimman vähäiseen meluun. Yleisesti voidaan sanoa, että sekä YVA:ssa että ympäristöluvassa melun tarkastelu painottuu melulähteiden ympärille, niiden tunnistamiseen, melun mittaukseen ja melun rajoittamiseen. Vaikka melulla voi olla hyvin suuri merkitys lähi alueen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, ei sen tunnistamiseen ja vaikutuskohteisiin kiinnitetä samassa määrin huomiota. Ympäristöluvassa esiintyneiden meluehtojen vaihtelu voidaan selittää laitoskohtaisilla eroilla, sillä lupaviranomainen pyrkii laatimaan ympäristöluvan yksilölliset erot huomioiden. Mustankorkea Oy:n melu ei haittaa alueen asukkaita Jäteaseman lähialueilla toteutettu melukysely perustui Mustankorkea Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tuotettuihin dokumentteihin eli YVA-arviointiohjelmaan ja -selostukseen sekä laitoksen ympäristölupaan. Mustankorkea Oy:n toiminnan meluvaikutuksia tarkasteltiin YVA:n kannalta katsottuna yhdistämällä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kerätyt mahdolliset toiminnan melulähteet ja pyytämällä vastaajia arvioimaan niiden häiritsevyyttä. Arvioitavia melulähteitä olivat muun muassa sisäinen liikenne sekä laitostoiminnan käyntiäänet. Lisäksi vastaajat arvioivat YVA-dokumenttien pohjalta laadittujen meluun liittyvien väittämien paikkansapitävyyttä omien kokemustensa pohjalta. Väittämät käsittelivät melun vaikutusta asuinalueen viihtyisyyteen, taloudelliseen arvoon, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin, fyysiseen terveydentilaan sekä henkiseen hyvinvointiin. Ympäristöluvan lupaehtoja käsittelevässä osiossa vastaajia pyydettiin ilmaisemaan ovatko he samaa mieltä lupaehtoihin liittyvien väitteiden kanssa. Melukyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että Mustankorkea Oy:n melu ei aiheuta haittaa alueen asukkaille. Vaikka suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä tämän hetkiseen melutilanteeseen, oli vastaajien joukossa myös niitä, joita melu jossain määrin häiritsee. Melulähteistä erityisesti laitostoiminta sekä koneiden käyttö häiritsi joitakin vastaajia. Samoin osa vastaajista koki, että Mustankorkea Oy:n melu heikentää asuinalueen taloudellista arvoa sekä viihtyisyyttä. Mustankorkea Oy:n asukaskyselyn perusteella voidaan tulla siihen tulokseen, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidut meluvaikutukset vastaavat toiminnan aikaisia oloja. Lisäksi voidaan todeta ympäristölupamenettelyn vaikuttavuuden olevan hyvää, koska melu ei enimmäkseen häiritse vastaajia. Vaikka tuloksia ei voida verrata suoraan toiseen jätehuoltolaitokseen, kertovat ne jotain YVA:n ja ympäristöluvan melusisältöjen merkityksestä, sillä Mustankorkea Oy:n esiintuomat meluvaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin useimmissa muissa laitoksissa. Kyselyn tulosten perusteella Mustankorkean jäteaseman melu ei aiheuta haittaa alueen asukkaille. 3/2014 Jäteplus 9

10 VTT KEHITTÄÄ Jätetekstiilien liuottaminen tarjoaa mahdollisuuden palauttaa suuret määrät jätettä takaisin tekstiilituotantoon. Uusilla tehokkailla menetelmillä saadaan selluloosan molekyylit talteen, mikä on yksi mahdollisuus ratkaista lähivuosina voimaan astuvat rajoitukset kaatopaikkojen käytössä. Samalla edistetään materiaalien tehokasta hyödyntämistä. VTT kehittää menetelmiä suurten jätetekstiilimäärien käsittelyyn. Jätetekstiilistä voi valmistaa jopa alkuperäistä parempaa kangasta Suomessa, kuten muuallakin EU-alueella on tehtävä päätöksiä siitä, miten jätetekstiilit tulevaisuudessa käsitellään. EU:n vuonna 1999 asettama direktiivi sisältää asteittain voimaan tulevia rajoituksia kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan jätteen määriin. Suomen voimaan astuvat asetukset lopettavat käytännössä jätetekstiilien viemisen kaatopaikoille. Ongelman suurimittaista ratkaisua kehitetään jo Suomessa: liuottamalla kulunutta ja likaistakin tekstiiliä voidaan saada alkuperäisen kaltaista tai jopa parempilaatuista kangasta. Tekstiilien uudelleenkäyttö ja mekaaniset kierrätysmenetelmät säästävät ympäristöä, mutta tekstiilimassan joukossa oleva huonokuntoinen ja likaantunut materiaali rajoittaa kierrätysmahdollisuuksia. Uudet liuotusmenetelmät moninkertaistavat hyödyntämismahdollisuudet, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin. Tekstiilien kierrätys säästää neitseellisiä raaka-aineita korkeamman jalostusarvon tuotteisiin. Toimivan kierrätyksen edellytyksenä on järjestelmä, jolla tekstiilit otetaan talteen tehokkaasti ympäristöasiat huomioiden. Kierrätys on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Paras tulos saavutetaan, kun tekstiili- ja vaatetusteollisuus, kuluttajat ja muut sidosryhmät yhdessä rakentavat vapaaehtoisen toimivan kierrätysjärjestelmän. Olemme keränneet keskeiset toimijat yhteisen pöydän ääreen kehittämään ratkaisuja Suomen tekstiilikierrätykseen, kertoo Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen. VTT kehittää menetelmiä, joilla kuluneetkin kuidut voidaan palauttaa takaisin uudenveroiseksi tekstiiliksi. Tutkijat ovat parhaillaan kehittämässä menetelmiä, joilla jätetekstiilien sisältämät selluloosamolekyylit, kuten puuvilla, irrotetaan tehokkaiden ja ympäristöystävällisten liuottimien avulla. Rispaantuneenkin kuidun molekyylit ovat käyttökelpoisia. Kuluneen kankaan kuitukomponentit voidaan erotella ja palauttaa tekstiilituotannon raaka-aineeksi. Lopputuloksena voi olla tuote, joka vastaa laadultaan alkuperäistä kangasta tai on jopa parempi. VTT, Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto kehittävät yhdessä uusia kierrätettyjä tekstiilikuituja Design World of Cellulose -projektissa, joka on Tekesin suuri teknologinen avaus. Selluloosan liuottamiseen on useita menetelmiä, ja ne ovat kehittyneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Yksi esimerkki uusista menetelmistä on Aalto-yliopiston Ioncell-F, jossa hyödynnetään Helsingin yliopiston kanssa kehitettyjä ionisia liuottimia. VTT puhdistaa tekstiilimassaa ja muokkaa selluloosaa liuotukseen soveltuvaksi samalla kun Aalto-yliopisto kehittää kehräysprosessia. VTT kehittää tekstiilien kierrätys-, siistaus-, valkaisu- ja liuotusmenetelmiä. Tekstiilit syötetään kokonaisina tai satunnaisina tilkkuina prosessiin, jossa niiden väri poistetaan ja selluloosan liukoisuutta parannetaan. Tämän jälkeen selluloosa liuotetaan, poistetaan liuoksena, ja kehrätään kuiduksi. Jäljelle jäävä kuituaines on yleensä polyesteriä, joka voidaan sulattaa ja käyttää kuitujen sekä komposiittien valmistukseen. Hygieniatuotteiden ja teknisten tekstiilien valmistus on mahdollista aivan lähivuosina, sillä liuotus soveltuu siistauksen jälkeen myös kierrätyssellulle, jota saadaan esimerkiksi pakkausjätteestä. Vaatetekstiilien valmistus vie hieman pitempään, mutta kyse ei kuitenkaan ole tekstiiliteollisuuden kannalta suuresta muutoksesta, Ali Harlin kertoo. VTT kehittää jätetekstiilien käsittelymenetelmiä yhteistyössä muun muassa Aalto-yliopiston, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Lumppua on hyödynnetty tekstiilituotannossa erityisesti pula-aikoina. Sitä on kierrätetty, revitty ja karstattu uusiokäyttöön. Materiaalin hävikki on kuitenkin ollut suuri, sillä hauras ja likainen kangas ei ole soveltunut vanhoihin menetelmiin. 10 Jäteplus 3/2014

11 Pakkausjäteasetus määrää keräyspisteiden lukumäärän Valtioneuvosto on hyväksynyt ehdotuksen asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä. Asetuksen tavoitteena on helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia toimittaa pakkausjäte maksuttomaan keräykseen sekä lisätä pakkausjätteen kierrätystä. LAINSÄÄDÄNTÖ Kuva: Heidi Söyrinki Jätelaki velvoittaa, että pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien on järjestettävä pakkausten erilliskeräys ja jätehuolto sekä vastattava sen kustannuksista asteittain vuoden 2015 toukokuusta lähtien. Nykyisin tuottajalla on vain osittainen vastuu pakkausjätteen jätehuollosta. Käytännössä kunnat ovat lähes kokonaan järjestäneet asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräyksen ja hyödyntämisen. Asetuksessa säädetään tarkemmin, miten tuottajan on järjestettävä käytettyjen pakkausten erilliskeräys, uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto. Asetuksen mukaan tuottajan tulee järjestää asumisessa syntyvälle lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteelle vähintään vastaanottopaikkaa. Jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa pitää olla vähintään yksi vastaanottopaikka. Tällaisia taajamia on Manner-Suomessa noin 480, ja niissä asuu 82 prosenttia väestöstä. Tätä pienempiin taajamiin ja haja-asutusalueille on sijoitettava yhteensä vähintään kauppapaikkojen lukumäärää vastaava määrä lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteen Tuottajan tulee järjestää vähintään vastaanottopaikkaa asumisessa syntyvälle lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteelle. vastaanottopaikkoja, eli vähintään noin 420 vastaanottopaikkaa. Tuottajien tulee sijoittaa loput, runsaat 900 vastaanottopaikkaa asetusehdotuksen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Keräyspaikkojen tulee sijaita sekä taajamissa että haja-asutusalueilla päivittäistavarakauppojen tai muiden tavanomaisesti käytettävien palvelujen yhteydessä tai yleisesti käytettyjen kulkureittien varrella. Muovipakkausjätteen erilliskeräystä varten tulee järjestää vähintään 500 vastaanottopaikkaa siten, että yli asukkaan taajamassa on ainakin yksi vastaanottopaikka. Tällaisia taajamia on Suomessa noin 50. Loput 450 keräyspaikkaa tuottajat saavat sijoittaa asetusehdotuksen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tuottajan on lisäksi järjestettävä vähintään 30 vastaanottoterminaalia elinkeinotoiminnassa syntyvän pakkausjätteen sekä kunnan ja jätealan toimijoiden keräämien pakkausjätteiden vastaanottamiseksi. Asetus parantaa kotitalouksien kuitu- ja muovipakkausten vastaanottopisteiden saavutettavuutta taajamissa. Sen sijaan lasi- ja metallipakkausten keräyspaikkojen määrä saattaa vähentyä ja matka keräyspaikalle kasvaa erityisesti haja-asutusalueilla. Tuottajat kuitenkin sijoittavat keräyspaikat todennäköisesti palvelukeskittymien ja kauppojen yhteyteen, mikä voi parantaa pakkausjätteen keräilyn palvelutasoa ja kerätyn pakkausjätteen määrää. Palvelutasoon ja pakkausjätteen kertymiin vaikuttaa merkittävästi myös se, missä määrin kunta ja muut toimijat täydentävät tuottajan järjestämää keräystä alueellisella tai kiinteistökohtaisella keräyksellä. Asetuksessa tiukennetaan nykyisestä valtakunnallisia, yleisiä pakkausjätteen uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteita. Lisäksi säädetään sitovat eri pakkausmateriaaleja koskevat kierrätysastevaatimukset, jotka tuottajan on täytettävä järjestämänsä pakkausjätteen erilliskeräyksen ja kierrätyksen avulla. Tarkoituksena on varmistaa pakkausjätteen kierrätyksen säilyminen muutosvaiheessa vähintään nykyisellä tasolla ja edistää kierrätyksen kasvua jatkossa sekä näin tukea yhdyskuntajätteen kierrätykselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2012 Suomessa käytettiin yhteensä noin 2,2 miljoonaa tonnia pakkauksia. Noin 67 prosenttia käytetyistä pakkauksista toimitettiin käytettäväksi uudelleen. Pakkausjätettä syntyi arviolta yhteensä tonnia, josta noin 58 prosenttia kierrätettiin. Merkittäviä määriä pakkausjätteitä päätyy kuitenkin edelleen sekajätteeseen. Myös energiajätteeseen päätynee pakkausjätettä, joka olisi helppo kierrättää. Asetus astui voimaan Sen tuottajavastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta alkaen. Asetus korvasi aiemman pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen. Asetuksella säädetään lisäksi pakkausten tuotevaatimuksia valvovaksi viranomaiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto alkaen. 3/2014 Jäteplus 11

12 HYÖTYPALAT Kuva: ScanStockPhoto Pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteet kaupan keräykseen ilman ostovelvoitetta Valtioneuvosto on antanut uudet asetukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta sekä paristois ta ja akuista. Asetuksilla edistetään käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräystä ja kierrätystä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut ovat niin sanotun tuottajavastuun alaisia tuotteita. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräys ja kierrätys sekä vastattava niiden jätehuollon kustannuksista. Asetuksilla säädetään vaatimuksista, jotka koskevat käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, paristojen ja akkujen erilliskeräystä, vastaanottoa, kierrätystä, muuta käsittelyä ja siirtoja toiseen maahan. Tuottajien on muun muassa järjestettävä koko maahan vähintään 400 kiinteää vastaanottopaikkaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle. Asetukset tulivat voimaan korvaten aiemmat samannimiset asetukset. Samanaikaisesti tuli voimaan myös jätelain muuttamisesta annettu laki, jossa muun ohella säädetään kaupan velvollisuuksista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvien, myyntipinta-alaltaan yli tuhat neliöisten päivittäistavarakauppojen ja muiden yli 200 neliöisten kauppojen, on jatkossa otettava vastaan kaikki pienet (alle 25 cm) käytöstä poistetut laitteet ilman uuden laitteen ostovelvoitetta. Kauppojen on lisäksi otettava vastaan myös näitä suuremmat laitteet, joiden tilalle ostetaan uusi vastaava laite. Jätelaki velvoittaa myös paristoja ja akkuja myyvät liikkeet ottamaan vastaan kaikki käytöstä poistetut kannettavat akut ja paristot ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta. Asetuksissa määritellään myös kyseisten käytöstä poistettujen tuotteiden keräysasteita ja hyödyntämistavoitteita koskevat vähimmäisvaatimukset. Asetuksissa säädetään lisäksi tiedottamisesta tuotteiden käyttäjille, tuotteiden merkitsemisestä, seurantatietojen ilmoittamisesta ja kokoamisesta ja tuottajarekisteriin tehtävän hakemuksen sisällöstä. Paristojen ja akkujen elohopea- ja kadmiumpitoisuuksia rajoitetaan. Asetusten taustalla ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja koskevat uudistetut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit. Panttiparkki yhdistää tyhjän pullon jättäjän ja ottajan Helsingissä kokeillaan tänä syksynä julkisten roskaastioiden kylkeen asennettavia panttiparkkeja. Panttiparkki on teline, johon tyhjän, pantillisen pullon tai tölkin voi jättää odottamaan palauttajaansa. Kokeilun takana ovat juomapakkausten kierrätyksestä vastaava Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) ja Helsingin kaupunki. Panttiparkki on roska-astian kylkeen kiinnitettävä putki, johon tyhjentyneet tölkit ja pullot voi jättää odottamaan vähemmän kiireistä tai kipeämmin rahaa kaipaavaa palauttajaa. Pakkausta ei siis tarvitse nakata sekajätteen sekaan tai jättää roskiksen viereen ympäristöä rumentamaan. Panttiparkissa on sivuun kääntyvä pohjakappale, jonka ansiosta halukkaan palauttajan on helppo ottaa lieriöön kertyneet pullot tai tölkit talteen. Pantilliset pullot häviävät kaupungilta muutenkin muuta roskaa sujuvammin. Panttiparkin ideana on tukea tätä kaupunkilaisten oma-aloitteista kierrätystoimintaa. Toiveena on, että panttiparkin ansiosta roska-astiat eivät täyttyisi ennen aikojaan paljon tilaa vievistä pulloista ja tölkeistä. Roskisten käyttöikäkin saattaa pidentyä, kun ihmisten ei tarvitse aukoa niitä panttien toivossa, sanoo Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Tyhjät juomapakkaukset eivät jää pyörimään roskiksen ympärille, ja roskatkin pysyvät paremmin astioissa, kun pantillisia pakkauksia ei tarvitse kaivella muiden jätteiden seasta. Lisäksi pantilliset pakkaukset pysyvät siisteinä ja palautuskelpoisina eivätkä ruttaannu kadulla tai roska-astiassa pyöriessään. Panttiparkkeja kokeillaan Hesperianpuiston rantaosuudella, Mannerheimintien ja Töölönlahden välissä. Yhteensä panttiparkkeja asennetaan tässä vaiheessa muutamia kymmeniä. Vastaavia kokeiluja on tehty muualla Euroopassa. Nyt Helsingissä kokeiltavien panttiparkkien kaltaiset putket ovat käytössä useissa ruotsalaisissa kaupungeissa, esimerkiksi Tukholmassa, Uumajassa, Luulajassa ja Lundissa. Vastaavanlaisia ratkaisuja on käytössä on myös Saksassa. PANTTIPARKKEJA KOKEILLAAN HESPERIANPUISTON RANTAOSUUDELLA, MANNERHEIMINTIEN JA TÖÖLÖNLAHDEN VÄLISSÄ HELSINGISSÄ. Kuva: PALPA 12 Jäteplus 3/2014

13 HYÖTYPALAT Kuva: Mustankorkea Mustankorkea teki kierrätyspuutarhan Asuntomessuille Euroopan jätteen vähentämisen viikko Jätteen vähentämisen viikkoa vietetään jälleen syksyllä Viikolla järjestetään jätemäärien vähentämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä tapahtumia. Suomen organisaattorina toimii Jätelaitosyhdistys ry yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Ekokumppanit Oy:n kanssa. Tapahtumajärjestäjäksi ja mukaan viikon viralliseen ohjelmaan voi ilmoittautua sähköpostitse ottamalla yhteyttä Matti Pollariin, Kierrätyskontti Korvenmäen jätekeskukseen Asuntomessujen sadan neliön kokoinen mallipuutarha tarjosi messuvieraille kierrätysideoita, joiden tarkoituksena oli innoittaa niiden käyttöä myös omalla pihalla. Mustankorkean Omapiha-palvelu ja kierrätyshenkinen sisustaja Heidi Lehto loihtivat romuromantiikkaa, puutarhaunelmia ja seikkailun iloa henkivän kokonaisuuden. Hupi-alue tarjosi lapsille ja lapsenmielisille leikkimajoja ja villejä hiekkalaatikoita. Messujen tohinasta väsyneille tarjottiin Lepo-alue ja ideoita pihakylpylään. Pihapuuhailuun puolestaan innosti Työ-alue, jossa taimien koulintaan oli varattu vanha tiskipöytä. Kaikki materiaalit olivat Mustankorkealle saapuneista jätteistä kunnostettuja sekä Omapihan tuotteita. Vain runkokehikko toteutettiin ostopuusta turvallisuussyistä. Sisustajalle kierrätyspuutarhojen suunnitteluprojektit ovat olleet todella mielenkiintoisia ja innostavia, mutta myös haastavia. Kierrätystavara on oikukas materiaali, joten suunnitelmat etenivät täysin roskien ehdoilla. Kun tavara on hyvin vaihtelevaa, voi esimerkiksi yhtenäisellä värityksellä luoda harmonisen yleisilmeen, vinkkaa Heidi Lehto. Roskalavapaviljonki nousi Kansalaistorille Vapaaehtoisvoimin toteutettu Roskalavapaviljonki rakentui Kansalaistorin ympäristöön Helsingin juhlaviikkojen ajaksi. Rakennusmateriaalina oli remonttityömaiden purkukohteista talkoilla kerätty rakennusjäte. Roskalavapaviljonki oli yhteisöllinen kaupunkifestivaali, jonka tarkoituksena oli tarjota kaikille mahdollisuus yhdessä tekemiseen, rakentamiseen ja taiteesta nauttimiseen. Ohjelma Roskalavapaviljongilla muodostui erilaisten teemapäivien ympärille, joissa kierrätys ja vastuullinen kuluttaminen oli tavalla tai toisella esillä. Rouskis on ottanut Korvenmäen jätekeskuksessa käyttöön kierrätyskontin. Asiakas voi jätekeskuksessa asioidessaan päättää, haluaako tavaran jatkavan kiertokulkuaan vai päätyvän jätteeksi. Jätekeskuksen asiakkaat voivat jättää konttiin käyttökelpoista tavaraa ja ottaa kontista käyttöönsä toisten asiakkaiden jättämiä tavaroita. Kontin tarkoituksena on lisätä tavaroiden uudelleenkäyttöä ja ehkäistä jätteen syntyä. Kierrätyskonttiin vastaanotetaan muun muassa astioita, kirjoja, leluja, laukkuja, pieniä huonekaluja, puutarhakalusteita, kodintekstiilejä, ruohonleikkureita, bensakäyttöisiä pienkoneita ja polkupyöriä. Konttiin ei vastaanoteta suuria huonekaluja, sähkölaitteita eikä kemikaaleja. Asiakkaalta veloitetaan konttiin tuomistaan tavaroista jätteenkäsittelymaksun mukainen hinta, jotta konttiin jätettäisiin vain käyttökelpoisia tavaroita. Rouskiksen pääasiallisena yhteistyökumppanina kierrätyskonttihankkeessa toimii Salon alueen Työttömät ry. Yhdistyksen kierrätysmyymälä EkoCenter noutaa kierrätyskontista kunnostettavaksi edelleen myyntiin kelpaavat tavarat. Kodintekstiilien ja vaatteiden osalta kierrätyskontin yhteistyökumppanina toimii UFF. 3/2014 Jäteplus 13

14 JÄTEMIINUS SUURI JÄTEHOROSKOOPPI Jätemiinus-reportteri Katkaravun laatima jätehoroskooppi paljastaa millaiset roskahuoltopäivät horoskooppimerkkiäsi odottaa. Menneen maailman tähtimerkit on vihdoin nykyaikaistettu yksinoikeudella Jätemiinuksen lukijoille. Roskamerkkisi perustuu jäteastian tyhjennyspäivään. Nokkelimmat tietysti laskeskelevat, että merkkiä voi vaihtaa tyhjennyspäivää muuttamalla. Turha toivo. Tyhjennyspäivä on ja pysyy jätemaailman tappiin. Vaaka (jäteastian tyhjennyspäivä maanantai) Hallitseva jätelaitosplaneetta: Mustankipeä Väri: sekajätteen harmaa Tasapainoilee nimensä mukaisesti kaatopaikan portilla suuren kysymyksen äärellä. Pitäisikö ehkäistä jätteen syntyä vaakavirheillä ja jätetonnien vähennyksillä? Kiikun-kaakun-joko-tai-ihminen. Jos ei pysty tekemään vaa alla päätöstä, ulkoistaa sen pitsakuskille tai lintubongarille. Jätteet kaatopaikalla yhdistävä vaaka on lahjakas ja luova, myös rakastettava jätteiden ystävä. Sopeutuu helposti erilaisiin roskiin tai kaatopaikan eri alakulttuureihin. Näkee ne rikkautena, ei uhkana. Visuaalinen silmä on erittäin hyvä, joten ohjailee mielellään jäteautoja ja lokkeja värien mukaisessa järjestyksessä penkalle. Lokakuun roskahuoltopäivillä ei ole vaa an uhrautumisen aika, joten kannattaa marssia alkuillasta suoraan baariin. Ja siellähän se Simon Pienpeltokin jo odottaa. Astiahissimies (jäteastian tyhjennyspäivä tiistai) Hallitseva jätelaitosplaneetta: Lakeuden sappi Väri: keräyspaperin vihreä On suora ja rehellinen roskakuski, jonka voisi kuvata sanoin ikuinen kadonneiden paperiastioiden etsijä. Luonteenpiirteeltään hän on liikkuva, mutta tietyllä tavalla ajoreittiensä vanki. Pitää ihmisten seurasta, kunhan he pysyvät omissa autoissaan, vähintään ajokaistan päässä. Astiahissimies on seikkailunhaluinen ja leikkisä, mistä todisteena ovat hänen askartelemansa paperihattupaalit. Pitää kansainvälisyydestä ja on salaa rakastunut astiatarrassa mainittuun ruotsalaiseen tangolaulajaan nimeltä Alla Kuvert. Lojaali omille, 600 litran astiaan mahtuville, aatteilleen. Lokakuun roskahuoltopäivillä on astiahissimiehen parempi ottaa riski tanssilattialla kuin väistyä syrjään. Ympäristöinsinööri (jäteastian tyhjennyspäivä keskiviikko) Hallitseva jätelaitosplaneetta: Metsäsairaala Väri: kartongin sininen On itsenäinen ja aloitteellinen jäteraportoija ja taulukoiden rustaaja. Tuppaa olemaan nuorena jätelajikiistoissa kiihkeä ja tulinen, vanhemmiten parhaimmillaan arvokas ja elegantti, kuten Jätepuoltoyhdistyksen kunniajäsen Masa Ekelä. Jos ei saa toteuttaa omaa sisäistä totuuttaan muropakettien millintarkasta kartonkiastiaan lajittelusta, muuttuu hankalaksi työympäristölleen. Arvostaa jäteinstituutioita ja pysyviä kaatopaikkarakenteita. Sopeutuu työhön melko vaivattomasti. Aloittaa työviikon torstaina, jotta ehtii palautua viikonlopusta. Iltapäivällä tuleva viikonloppu ja tekemättömät lätkäraportit alkavat rasittaa. Kerää voimia kopiopaperipinon takana 1h 49 minuuttia. Lokakuun roskahuoltopäivillä ympäristöinsinöörillä on edessään tavallista tiukempi kädenvääntö illallispöydässä viinilasillisen oikeasta senttilitra- ja prosenttimäärästä. Jätevesimies (jäteastian tyhjennyspäivä torstai) Hallitseva jätelaitosplaneetta: Jätetukko Väri: biojätteen ruskea On kapinallinen näkijä ja yhteiskunnan uudistaja, jolle lokakaivollisuus on kaikki kaikessa. Jätevedenjakaja tykkää kulkea omia polkujaan, joten ei ole usein kiinnostunut roskaporukan valtavirta-ajattelusta. Luonteeltaan sosiaalinen erakko, joka tulee toimeen erilaisten viemärirottien ja muutaman kerran vuodessa ihmistenkin kanssa. Jätevesimies ei siedä epätasa-arvoisuutta eri jätejakeiden välillä. Tuntee sakokaivot ja ymmärtää syviä jätevesiä paremmin kuin pinta-astioita, joita pitää nykyajan pintaliitona. Lokakuun roskahuoltopäivillä, valomerkin jälkeen, on hämärä hetki jonka jätevesimies hallitsee. Bullshit / Kv. härkä (jäteastian tyhjennyspäivä perjantai) Hallitseva jätelaitosplaneetta: Kiertokrapula Väri: vaarallisen jätteen punainen Kuva: ScanStockPhoto On usein valpas kyselijä, joka haluaa välittää oikeaksi katsomaansa tietoa muille. Hyvä esimerkki on vakiokommentaattori Irkku Mallikainen. Pidempiaikaiset kuntakuviot aiheuttavat joskus haasteita, sillä on kärsimätön ja tuuliviirimäinen. Bullshit on leikkisä ja karismaattinen persoona, joka käyttäytyy ajoittain itsekkäästi kahmimalla kaikki roskapussit omaa syliinsä. Pitää kansainvälisyydestä ja hänen onnekseen Ruotsi on yhtä lähellä kuin lähin raja. Lokakuun roskahuoltopäivillä Bullshit nähdään taas irrottelemassa ja kaikki vaaranmerkit ovat ilmassa. Jätemiinus-reportteri Katkarapu 14

15 LIITY JÄTEHUOLTOYHDISTYKSEN JÄSENEKSI SE KANNATTAA! JÄSENEDUT: JätePlus-jäsenlehti neljästi vuodessa, opintomatkoja ja paljon muuta! Henkilöjäsenmaksu 20 euroa, opiskelijajäsenmaksu 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 200 euroa vuodessa. KYLLÄ! Liityn Jätehuoltoyhdistykseen henkilö- opiskelija- yhteisöjäseneksi Ruksaa tähän, jos haluat tehdä vain osoitteenmuutoksen Tietojani ei saa julkaista Jätehuoltoyhdistyksen vain jäsenille tarkoitetuilla extranet-sivuilla nimi sähköposti organisaatio kotiosoite työosoite puhelinnumero (työ) (matkapuhelin) Voit liittyä jäseneksi ja tehdä osoitteenmuutoksia myös sähköpostitse osoitteella Haluan jäsenpostin kotiosoitteeseen työosoitteeseen PALAUTUS: Jätehuoltoyhdistys ry, c/o Gerente Oy, Liisankatu 12 D 28, HELSINKI, JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY:N YHTEISÖJÄSENET Aalto-yliopisto Allu Finland Oy Arwina Oy BIMU Oy BioBag Finland Oy BMH Technology Oy Botniarosk Oy Ab Citec Oy Ab Cross Wrap Oy Ecomond Oy Ecomp Oy Ekokem Oyj Ekorosk Oy Ab Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Europress Oy FCG suunnittelu ja tekniikka Oy Flaaming Oy Golder Associates Oy Gypsum Recycling International A/S Haba Group Oy Holger Hartmann Oy Hyötypaperi Oy Jyväskylän Kaupunki Jätekukko Oy Jätelaitosyhdistys ry Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kapasity Oy Kierrätysverkko Oy Kiertokapula Oy Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki Kuljetusliike Törmä Ky Kuljetusrinki Oy Veikko Aro Kuusakoski Oy Kymenlaakson Jäte Oy Labkotec Oy Lakeuden Etappi Oy Lappeenrannan kaupunki Lassila & Tikanoja Oyj Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy L&T Kierrätys Oy Luowia Collection Oy Metsäsairila Oy Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Molok Oy MPT-Kuljetus Oy Mustankorkea Oy NCC Roads Oy Nordkalk Oyj Abp NTM Oy OdorOff Oy Onni Forsell Oy Oulun Yliopistollinen Sairaala Oy Machine Tool Co Pafe Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Penope Oy / Enerec Pirkanmaan Jätehuolto Oy Plastiroll Oy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Puhas Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Pöyry Finland Oy Ramboll Finland Oy Rannikon Paja Oy Romukeskus Oy Rosk n Roll Oy Ab Rouskis Oy Rudus Oy Sammakkokangas Oy Sarlin Oy Ab Satakierto Oy Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy SER-Tuottajayhteisö ry SOK Stena Recycling Oy Stena Technoworld Oy Stormossen Oy Ab Suomen Kierrätyspalvelut Oy Suomen Ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus Tamtron Systems Oy Tramel Oy U-Landshjälp Från Folk till Folk i Finland Uusioaines Oy Uusiouutiset-lehti / Suoma Oy Vectos Oy Veljekset Paupek Oy Vestia Oy Vimelco Oy VTT 3/2014 Jäteplus 15

16 TIISTAI Ilmoittautuminen ja tulokahvit 9.30 Jätehuoltopäivien avaus toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 28. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät Hilton Helsinki Kalastajatorppa TEEMA 1: MISSÄ MENNÄÄN JÄTELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ? Puheenjohtaja Tuuli Myllymaa, Jätehuoltoyhdistys ry Lounas Katsaus lainsäädäntöön ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö Jätelain toimivuuden arviointi Senior Partner Olli Oosi, Owal Group Oy Mitä selvityksestä seuraa? ympäristöneuvos Riitta Levinen, ympäristöministeriö Kilpailuneutraliteetti jätehuollossa tutkimusjohtaja Martti Virtanen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Keskustelua teemasta TEEMA 2: YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNALLA YHTEISKUNNALLISTA HYVÄÄ Puheenjohtaja Risto Pohjanpalo, Jätehuoltoyhdistys ry Merkillisiä hyväntekijöitä kehityspäällikkö Kimmo Nekkula, Suomalaisen Työn Liitto Kierrätysverkolla potkua kierrättämiselle toimitusjohtaja Harri Välimäki, Kierrätysverkko Oy Raaka-aineet maailmantalouden pyörteissä Suomen pääekonomisti Pasi Sorjonen, Nordea Oyj Kahvitauko & posterinäyttelyyn tutustuminen Materiaalit talteen kaikki hyötyvät päällikkö, asiakasratkaisut Jan Österbacka, Ekokem Oyj Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristönäkökulma jätehuollon hankinnoissa tutkija Mari Hupponen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Keskustelua teemasta Jätehuoltoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen Illallinen Pyöreässä Salissa KESKIVIIKKO TEEMA 3: EKSKURSIO Tutustuminen Vantaan jätevoimalaan Vaihtoehtona tutustuminen posterinäyttelyyn ja mahdollisuus esitellä omia postereita Lounas TEEMA 4: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI JÄTEHUOLLOSSA Puheenjohtaja Mikko Ahokas, Jätehuoltoyhdistys ry Mitä jätehuollon tilastot kertovat? tilastopäällikkö Ville Vertanen, Tilastokeskus Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna ylitarkastaja Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus SYKE Miten koulutus vastaa jätehuollon tulevaisuuden haasteisiin? tiimipäällikkö Johanna Krabbe, Edupoli Kahvitauko & posterinäyttelyyn tutustuminen TEEMA 5: PUHEISTA TEKOIHIN UUSIA RATKAISUJA Puheenjohtaja Mikko Ahokas, Jätehuoltoyhdistys ry Case: Kierrätyspolttoaineen laaduntarkkailu toimitusjohtaja Antti Kari, Bintec Oy Case: Vaahtolasin kierrätys myyntipäällikkö Jarmo Pekkala, Uusioaines Oy Case: Kattohuopien kierrätys Country Manager Kati Tuominen, Tarpaper Recycling Finland Oy Case: Kipsin kierrätys Marketing Manager Finland Anna-Maria Kowalik, Gypsum Recycling International A/S Keskustelua päivän teemoista ja päivien yhteenveto

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Kiertotalous KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Suomessa toimivien vastuullisten ympäristöteollisuus ja -palveluyritysten

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuu 8.10.2014, Tampere NordicFood 2014 Pakkausten tuottajavastuu Juha-Heikki Tanskanen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 1 Esityksen sisältö Pakkausjätteen määrä ja vastuutahot Tuottajavastuun kehitys

Lisätiedot

Rakennusjätteet Keski-Suomessa

Rakennusjätteet Keski-Suomessa Rakennusjätteet Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: tilaisuuden avaus Tiina Karppinen, Keski-Suomen liitto: Rakennusjätteiden määrä ja käsittely Keski-Suomessa Matti Mikkelä, Puhas Oy:

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 17 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Vastuut ekopisteiden

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Jätehuoltopäivät 3.10.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Tuuli Myllymaa, SYKE 3.10.2017 1 Mitä on

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ TERVETULOA! Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK. J-P Salmi /Suomen Kuitukierrätys Oy, TYNK

TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ TERVETULOA! Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK. J-P Salmi /Suomen Kuitukierrätys Oy, TYNK TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ 1.11.2017 Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK TERVETULOA! J-P Salmi /Suomen Kuitukierrätys Oy, TYNK MELKEIN KAIKEN TIEDON PUU TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ 2017 - OHJELMA 13:00 Tervetuloa,

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet (TEXJÄTE)

Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet (TEXJÄTE) Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet (TEXJÄTE) Helena Dahlbo, SYKE 5.6.2013 Poistotekstiiliseminaari Forssa Tekstiilijätemäärät kasvussa Lyhytikäinen muoti, heikkolaatuiset vaatteet Tekstiilien

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkausten tuottajavastuuseen liittyvien jätelain eräiden velvoitteiden

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Jätehuoltopäivät 7.10.2014 Helsinki

Katsaus lainsäädäntöön. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Jätehuoltopäivät 7.10.2014 Helsinki Katsaus lainsäädäntöön Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Jätehuoltopäivät 7.10.2014 Helsinki Sisältö Uusi kansallinen jätelainsäädäntö Valmisteilla oleva lainsäädäntö Jätelainsäädännön arvioinnit EU:n kiertotalouspaked

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS KOKOEKO-seminaari 2017, 7.2.2017, Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistotie 2 Kuopio Jari Koivunen RINKI Oy www.rinkiin.fi 1 PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUUN ORGANISOINTI

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous 7.11.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS MOLOK OY Hannu Jokinen toimitusjohtaja 1 Veikko Salli kehitti jätteen syväkeräys menetelmän vuonna 1991 2 MOLOK OY Tuotanto ja pääkonttori Nokialla Liikevaihto

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta ajankohtaiset säädösprosessit. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuus 10.3.

Kohti kiertotaloutta ajankohtaiset säädösprosessit. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuus 10.3. Kohti kiertotaloutta ajankohtaiset säädösprosessit Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuus Helsinki Sisältö Valmistunut ja valmisteilla oleva kansallinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Green Deal Suomen näkökulmasta. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen, YGOFORUM seminaari, 2.11.

Green Deal Suomen näkökulmasta. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen, YGOFORUM seminaari, 2.11. Green Deal Suomen näkökulmasta Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen, YGOFORUM seminaari, 2.11.2016 Miksi vapaaehtoisia sopimuksia (Green deal)? Vapaaehtoiset sopimukset

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA Mutku-päivät, Hämeenlinna 11.-12.3.2009 Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta Rouskis Oy 1 Rouskis Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö OMISTAJAKUNTIEN OSAKKEET v. 2009

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Lainsäädännön raamit jätteen hyötykäytölle

Lainsäädännön raamit jätteen hyötykäytölle Lainsäädännön raamit jätteen hyötykäytölle KEMIAN PÄIVÄT 2011 22.3.2011 Risto Saarinen Suomen ympäristökeskus Uusi jätelaki voimaan 2012 Uusi jätelaki hyväksyttiin eduskunnassa 11.3.2011 ja laki vahvistettaneen

Lisätiedot

Ohjelman ehdotukset lainsäädäntö, tutkimus ja EU:n aloitteet?

Ohjelman ehdotukset lainsäädäntö, tutkimus ja EU:n aloitteet? Ohjelman ehdotukset lainsäädäntö, tutkimus ja EU:n aloitteet? Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman lanseeraustilaisuus 7.3.2014 Sisältö Lainsäädäntö ja sujuva hallinto

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa Pakkausten tuottajavastuu Suomessa MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi eli siihen määrään saakka, jossa ympäristölle koituu edelleen nettohyötyä ja kierrätys

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Ympäristövaliokunta, 28.9.2016 Ympäristötoimialalla on merkittävä rooli kaikissa kiertotalouden eri vaiheissa Tietoisuus korvattavuudesta, uudet kierrätysmateriaalit Ecodesign,

Lisätiedot

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula Merkillisiä hyväntekijöitä 7.10.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen

Lisätiedot

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa Seminaari RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa 16.11.2005 klo 12:00-16:00 Lahden Messukeskus Sali 1 Muovi Plastics QualiFinn 2005- messut Muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen - Elinkaaren aikaiset ympäristö- ja kustannusvaikutukset Katja Moliis, Helena Dahlbo, Risto Retkin ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

INFRA ry: Yritykset odottavat hankintalain muutoksia positiivisin mielin Viime aikoina on herätelty keskustelua uudistuvan hankintalainsäädännön vaikutuksista jätehuoltoon Oulussa. Purku- ja kierrätystoimialaa

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot