KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 18. Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 21 12 KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:25 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN 22 VUODEN 2010 PARHAAKSI URHEILUSEURAKSI NIMEÄMI- SEN JOHDOSTA 13 TARJOUS KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN 23 JOKIPORTTI-NIMISEN OSAKEYHTÖN OSAKKEISTA NRO / RATIISI OY 14 LAUSUNNON ANTAMINEN ASUMISEN RAHOITUS- JA 24 KEHITTÄMISKESKUS ARA:LLE KOSKIEN VUOKRATALO KANERVATIE 3 C:TÄ 15 TOIMIKUNTIEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN 25 VAALI VUOSIKSI EDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖIHIN, YHDISTYKSIIN 29 JA YHTEISTYÖELIMIIN VUOSIKSI VALTUUSTOALOITE YHDISTYMISSOPIMUSRIKKOMUK- 33 SEN SELVITTÄMISEKSI 18 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY- 35 TÄNTÖÖNPANO 19 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖK- 36 SET 20 ILMOITUSASIAT 37

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 16:00-19:25 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Väänänen Martti 16:00-19:25 puheenjohtaja Kuha Kalevi 16:00-19:25 I varapuheenjohtaja Tiri Kari 16:00-19:25 II varapuheenjohtaja Ketola Heikki 16:00-19:25 III varapuheenjohtaja Kontio Aki 16:00-19:25 jäsen Mikkonen Mirja 16:00-19:25 jäsen Toropainen Mairit 16:00-19:25 jäsen Kokkoniemi Elina 16:00-19:25 jäsen Veijonen Pertti 16:00-19:25 varajäsen POISSA Kansanaho Sirpa jäsen MUU Korhonen Marjo 16:00-19:25 valtuuston pj Kouri Arto 16:00-19:25 valtuuston I vpj Simonen Pekka 16:00-19:25 valtuuston II vpj Weisell Jukka 16:00-19:25 kunnanjohtaja/esittelijä Kantola Harri 16:00-19:25 hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Kitinoja Ritva 16:00-19:25 yhdistymishall.edustaja Huusko Hilkka 16:00-16:55 sos.- ja terveysjohtaja Keloneva Veli-Matti 16:55-17:30 talousjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Pertti Veijonen sekä varalle Aki Kontio. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Martti Väänänen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mirja Mikkonen Pertti Veijonen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 259/200/2010 Kh 11 Valmistelija: talousjohtaja Veli-Matti Keloneva, puh , sähköposti: Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (65 ). Talousarvion toteuttamista varten kunnanhallitus antaa erilliset ohjeet talousarvion 2011 täytäntöönpanosta. Hyväksytään liitteenä nro 1 olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuo delle Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN VUODEN 2010 PARHAAKSI URHEILUSEURAKSI NIMEÄMISEN JOHDOSTA Kh 12 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Kiimingin Urheilijat palkittiin Suomen Urheilugaalassa vuoden 2010 parhaana urheiluseurana Suomen yli 9000 liikunta- ja urheiluseuran joukosta. Seu ran mo ni puo li nen toi min ta on näin ol len huo mioitu par haalla mah dolli sella ta valla Suo messa. Seuran toiminta täydentää erinomaisesti kunnan liikuntapalveluiden tarjontaa jär jes tä mällä mm. eri tyis ryh mien liikuntaa ja rakentamalla liikuntapaikkoja (kuntosali, monitoimitila). Normaalien seura-avustuksien lisäksi on tullut aika huomioida erikseen Kiimingin Urheilijoiden merkittävä toiminta kiimin ki läis ten liikuntapalveluiden tuottajana. Päätetään huomioida Kiimingin Urheilijat hienosta saavutuksesta 5000 :n lahjoituksella seuran toimintaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TARJOUS KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN JOKIPORTTI-NIMISEN OSAKEYHTÖN OSAKKEISTA NRO / RATIISI OY 5/232/2011 Kh 13 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Ratiisi Oy tarjoaa Kiimingin kunnalle Kiinteistö Oy Kiimingin Jokiportti- nimi sen osa keyhtiön osakkeita nro ostettavaksi. Osakkeet oikeutta vat hal litsemaan liikehuoneistoa LH7 pinta-alaltaan 337 m2. Kohteen vela ton hin ta on , josta myyntihinta on ja taloyhtiölaina Tarjotut tilat ovat olleet kunnalla vuokralla opetuskäytössä. Päätetään, että kunta ei osta tarjottuja tiloja, koska tiloille ei tarvetta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA:LLE KOSKIEN VUOKRATALO KANERVATIE 3 C:TÄ Kh 14 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Kunta-asunnot Oy on lähettänyt kunnalle seuraavan kirjeen: Kunta-asunnot Oy- konserniin kuuluva Kunta-aravat Oy on lähettänyt Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:lle hakemuksen Kiimingissä sijaitsevan vuokratalokohteen vapauttamiseksi käyttö- ja luovutusrajoituksista. Kohde on Kanervatie 3 C, 8 asuntoa, valmistumisvuosi Kunta-asunnot Oy on neuvotellut tämän Kiimingissä sijaitsevan kohteen myymisestä ja ostaja on edellyttänyt, että kaupat tehtäisiin mennessä. Kaupan edellytyksenä on, että ARA on myöntänyt vapautuksen käyttöja luovu tusrajoituksista ennen kauppaa. Kunta-asunnot Oy konserniin kuuluva Kunta aravat Oy pyytää, että Kiimingin kunnanhallitus antaisi puoltavan lausunnon Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle anomukseen, joka koskee Kanervatie 3 C vuokratalokohteen käyttö- ja luovutusrajoitusten poistamista. Perusteluna on vuokra-asuntojen kysynnän selvä vähentyminen paikkakunnalla sekä asuntojen huono kunto ja siitä johtuva vaikeus vuokrata asuntoja. Laajan perusparannuksen korjausaste olisi helposti 80 %, jol loin korjauskustannusten vieminen vuokriin nostaisi vuokratason koh tuut toman korkeaksi. Tarkemmat perustelut jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Päätetään ilmoittaa kunnan lausuntona Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle, että se puoltaa Kanervatie 3 C vuokratalon käyttö- ja luovutusrajoitusten poistamista Kunta-asunnot Oy:n esittämillä perusteilla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN VAALI VUOSIKSI Kh 15 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Toimikuntien toimikausi kestää erikseen määrätyn toimikauden tai, jollei sitä ole määrätty, enintään kunnanhallituksen toimikauden ajan, joka Kiimingissä on määrätty kahdeksi vuodeksi. Toimikunnilla ei ole suoraan erillistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävät ovat yleensä valmisteluun liittyviä. Niille on mahdollista antaa päätösvaltaa, mutta siitä on tehtävä erillinen päätös esim. toimikunnan perustamisen yhteydessä. Kiimingin Aterian johtokunta Kiimingin Ateria on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnasta, kehittämisestä ja kannattavuudesta vastaa kunnanhallituksen alainen Kiimingin Aterian johtokunta. Sen tehtävät ja päätösvalta on määritelty Kiimingin Aterian johtosäännössä. Kunnanhallitus valitsee Kiimingin Aterian liikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla asiantuntemusta liikelaitoksen toimialueen tehtävistä tai kokemusta liiketaloudesta. Esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja sekä sihteerinä ja varasihteerinä johtokunnan määräämät viranhaltijat. Valitaan Kiimingin Aterian johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtai set varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla asiantuntemusta liikelaitoksen toimialueen tehtävistä tai kokemusta liiketa loudesta. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Päätettiin yksimielisesti valita Kiimingin Aterian johtokuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja: Jäsen Aki Kontio, puheenjohtaja Leena Mikkonen, varapuh.johtaja Riitta Snellman Otto Moilanen Lahja Hanhela Henkilökohtainen varajäsen Kaisa Leinonen Mirja Mikkonen Jari Laru Tapio Jussila Hannele Kutilainen Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Palvelujohtokunta Palvelujohtokunta toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Sen tehtävät ja päätösvalta on määritelty toimintasäännön 18 :ssä.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsee palvelujohtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla liiketalouden asiantuntemusta. Esittelijänä toimivat palvelujohtajat sekä sihteerinä ja varasihteerinä johtokunnan määräämät viranhaltijat. Valitaan palvelujohtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä senet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla liiketalouden asiantuntemusta. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Päätettiin yksimielisesti valita palvelujohtokuntaan seuraa vat jä se net, hen kilökohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapu heen joh taja: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Sirkka-Liisa Mikkonen, puh.johta ja Reijo Niemi Sari Koskela, varapuh.johtaja Sirpa Pohjola Seppo Heikkilä Mari Halkola Jorma Hanhela Tomi Juntunen Lahja Kellokumpu Titta Tiri-Luukkonen Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Maanhankintatoimikunta Maanhankintatoimikunnan tehtävä on ollut valmistella kunnan maapolitiikkaan liittyvät asiat. Päätetään asettaa maanhankintatoimikunta, jonka tehtävänä on valmistel la kunnan maapolitiikkaan (mm. maanhankinta ja maanluovutus) liittyvät asiat. Toimikunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Valitaan toimikuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi, yksi varapuheenjohtajaksi. Määrätään toimikunnan esittelijäksi kunnanjohtaja. Toimikunta määrää it selleen sihteerin ja varasihteerin. Toimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 200. Päätetään valtuuttaa toimikunta neuvottelemaan ja tekemään kunnan puo lesta tarjoukset ostettavaksi tarjotuista maista, kuitenkin sillä varauksella myyjään nähden, että lopullisen kuntaa sitovan myyntipäätöksen tekee kunnan toimivaltainen viranomainen.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Päätettiin yksimielisesti valita maanhankintatoimikuntaan seuraa vat jä se net, hen ki lö kohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapu heenjoh taja: Jäsen Kari Tiri, puheenjohtaja Reijo Niemi, varapuheenjohtaja Mairit Toropainen Hilkka Sipola Mikko Marjomaa Henkilökohtainen varajäsen Marjo Korhonen Kari Hildén Teuvo Appel Paavo Paju Erja Haho Toimikunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Muu osa kunnanjohtajan esitystä hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilökunnan yhteistyöelimenä. Ammattijärjestöt (JHL, JUKO, JYTY, TNJ JA KTN) esittävät kukin yhtä henkilöä toimikuntaan. Työnantajan edustajina toimivat viran puolesta kunnanjohtaja, työsuojelupäällikkö ja henkilöstösihteeri. Työsuojeluvaltuutetut kutsutaan kokouksiin silloin, kun käsiteltävät asiat liittyvät työsuojeluun. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä henkilöstösihteeri. Nimetään yhteistyötoimikuntaan seuraavat ammattijärjestöjen edustajat: JHL Pekka Mettovaara JUKO Vesa Rinta-Säntti JYTY Arja Koivukangas TNJ Seija Väänänen KTN Arto Kurvinen Tehy Liisa Tervola Nimetään kunnanhallituksen edustaja toimikuntaan. Todetaan, että - työnantajan edustajina toimivat viran puolesta kunnanjohtaja, työsuojelu päällikkö ja henkilöstösihteeri ja, että puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä henkilöstösihteeri - työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä, mutta he osallis tuvat kokouksiin vain silloin, kun niissä käsitellään työsuojeluun liittyviä asioita.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin yksimielisesti Kalevi Kuha. Todettiin yksimielisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖIHIN, YHDISTYKSIIN JA YHTEISTYÖELIMIIN VUOSIKSI Kh 16 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Valitaan edustajat/jäsenet ja varaedustajat/varajäsenet seuraaviin elimiin: - As. Oy Kiimingin Mäkirinne, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - As. Oy Säästökulma, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmän kunnan edustajat - Oulun läänin alueteatterin alueellinen neuvottelukunta, edustaja ja varaedustaja - Yrittäjät-Kunta- yhteistyöryhmä, kunnan edustajat - Kiiminkijoen Opisto Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Teknoventure Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Technopolis Oulu Oyj, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Oulun Kauppakamari, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiimingin Vesi Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo (Jäälin ostoskeskuksen kiinteistö), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiiminki-Seura, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiiminkijoki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Suomen Kotiseutuliitto, vuosikokousedustaja - Kiimingin Palvelutalo Oy (kunnanviraston B-talo), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Jokivarsien moderni maaseutuyhdistys (JOMMA), vuosikokousedustaja ja varaedustaja - OJ Säätiön hallitus, edustaja ja varaedustaja - Kiimingin 4H- yhdistys, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Oulu Innovation Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus (mm. K-Ateria), yhtiökokous edustaja ja varaedustaja - Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Pohjois-Pohjanmaan liikunta r.y., vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö-Ali Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - As Oy Kiimingin Seniori, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ohjeistetaan kunnan edustajia siitä, ketä he esittävät tarvittaessa seuraa vien yhtiöiden yhtiökokouksessa tai yhdistyksen vuosikokouksessa halli tuksen jäseniksi. - Kiiminkijoen Opisto Oy (2 + varalla 2) - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy (2 + varalle 2) - Kiimingin Vesi Oy - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki r.y - JOMMA r.y - Kiiminkijoki r.y - Kunta-asunnot Oy - Kiimingin Palvelutalo Oy - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä - Kiinteistö-Ali Oy - As Oy Kiimingin Seniori - Kiimingin Vesi Oy (1 + 1 varalle, ollut Jukka Weisell ja Veli-Matti Keloneva) Päätetään lisäksi, että - muihin kuin edellä määriteltyihin yhtiöihin ja yhdistyksiin valittu kunnan edustaja voi esittää harkintansa mukaan hallituksen jäseneksi ja varajäse neksi henkilöä - pääsääntöisesti kuitenkin itseään - yhtiökokouksiin ja yhdistyksien kokouksiin osallistumisessa käytetään harkintaa sen mukaan, kuinka tärkeää kunnan etua kokouksissa on ajaa huomioiden asialista, kokouspaikka ja kokoukseen osallistumisesta aiheu tuvat kustannukset Mirja Mikkonen esitti, että Jomman vuosikokousedustajaksi valitaan Taisto Haipus. Pertti Veijonen esitti, että Jomman vuosikokousedustajaksi valitaan Otto Moilanen. Koska oli tullut kaksi esitystä Jomman vuosikokousedustajasta puheenjohtaja totesi, että valinta tulee suorittaa vaalilla. Vaalitavaksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa vaalissa ääniä annettiin seuraavasti: Taisto Haipus 3 ja Otto Moilanen 6. Puheenjohtaja totesi Otto Moilasen tulleen valituksi Jomman vuosikokousedustajaksi. Valinnat suoritettiin seuraavasti: - As. Oy Kiimingin Mäkirinne, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Pentti Nykyri, varaedustaja Pertti Veijonen - As. Oy Säästökulma, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Pentti Nykyri, varaedustaja Pertti Veijonen - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Kaarina Kailo, varaedustaja Arja Kosonen - Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Esteri Ohenoja, varaedustaja Kaarina Kailo

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmän kunnan edustajat: Marjo Korhonen, Matias Jurmu, Mairit Toropainen, Elina Kokkoniemi, Kari Hildèn, Arto Kouri - Oulun läänin alueteatterin alueellinen neuvottelukunta, edustaja ja varaedustaja: Juha Karjalainen, varaedustaja Arto Kouri - Yrittäjät-Kunta- yhteistyöryhmä, kunnan edustajat: Kalevi Kuha, Sirkka-Liisa Mikkonen, Martti Väänänen, Marjo Korhonen, Mairit Toropainen, Heikki Ketola, Kari Hildèn, Jukka Weisell (viran puolesta) - Kiiminkijoen Opisto Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anne-Maaria Ahonen, varaedustaja Pentti Nykyri - Teknoventure Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Sami Luhtaanmäki, varaedustaja Arto Kouri - Technopolis Oulu Oyj, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Heikki Ketola, varaedustaja Päivi Tomperi - Oulun Kauppakamari, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Reijo Niemi, varaedustaja Pekka Simonen - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: edustaja Antero Karjalainen, henkilökohtainen varaedustaja Pertti Veijonen, edustaja Juha Schönberg, henkilökohtainen varaedustaja Aki Kontio. Edustajat käyttävät yhtiökokouksessa kumpikin 50 %:n äänivaltaa. - Kiimingin Vesi Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Juha Schönberg, varaedustaja Mairit Toropainen - Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo (Jäälin ostoskeskuksen kiinteistö), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Juha Schönberg, varaedustaja Martti Väänänen - Kiiminki-Seura, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Mirja Mikkonen, varaedustaja Marjo Korhonen - Kiiminkijoki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Timo Isola, varaedustaja Niina Lappalainen - Suomen Kotiseutuliitto, vuosikokousedustaja: Marjo Korhonen - Kiimingin Palvelutalo Oy (kunnanviraston B-talo), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anneli Rautio, varaedustaja Kaarina Kailo - Jokivarsien moderni maaseutuyhdistys (JOMMA), vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Otto Moilanen, varaedustaja Sirkka-Liisa Mikkonen - OJ Säätiön hallitus, jäsen ja varajäsen: Marjo Korhonen, varajäsen Arto Kouri - Kiimingin 4H- yhdistys, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Eija Tuomaala, varaedustaja Aki Kontio - Oulu Innovation Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Aila Postareff-Jurvelin, varaedustaja Päivi Tomperi - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus (mm. K-Ateria), yhtiökokous edustaja ja varaedustaja: Heikki Ketola, varaedustaja Juha Schönberg - Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Matti Kontio, varaedustaja Marjo Korhonen - Pohjois-Pohjanmaan liikunta r.y., vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Lauri Valkama, varaedustaja Päivi Tomperi - Kiinteistö-Ali Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Martti Vää-

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus nänen, varaedustaja Juha Schönberg - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Martti Väänänen, varaedustaja Paavo Paju - As Oy Kiimingin Seniori, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anneli Rautio, varaedustaja Sandra Grötsch - Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Jorma Peltokorpi, varaedustaja Kari Hildèn Päätettiin yksimielisesti ohjeistaa kunnan edustajia, että he esit tä vät tar vit taes sa mai nit tu jen yh tiöiden yhtiökokouksessa tai yhdis tyk sen vuosi ko kouk sessa halli tuksen jäseniksi seuraavia: - Kiiminkijoen Opisto Oy (2 + varalla 2): jäsen Marjo Korhonen, varajäsen Mirja Mikkonen, jäsen Markku Oravainen, varajäsen Jaa na-kaisa Varonen - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy (2 + varalle 2): jäsen Juha Schönberg, varajäsen Pekka Partanen, jäsen Ve li-matti Ke lo ne va, varajäsen Aki Kontio - Kiimingin Vesi Oy: jäsenet Jouni Lähdemäki, Markku Komulainen, Kau ko Lassila, Jukka Weisell, varajäsen Veli-Matti Keloneva - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus: Martti Väänänen - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki r.y: Heikki Ketola - JOMMA r.y: jäsen Otto Moilanen, varajäsen Sirkka-Liisa Mikkonen - Kiiminkijoki r.y: Heikki Ketola - Kunta-asunnot Oy: Matti Kontio - Kiimingin Palvelutalo Oy: Hannu Kuusela, Sirkka-Liisa Mikkonen, Sami Luhtaanmäki - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä: Jarmo Järvelä, Veli-Matti Keloneva, Hannu Kuusela - Kiinteistö-Ali Oy: Jukka Weisell - As Oy Kiimingin Seniori: Heikki Ketola Muu osa kunnanjohtajan esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE YHDISTYMISSOPIMUSRIKKOMUKSEN SELVITTÄMISEKSI 311/020/2010 Kh 17 Valmistelija: kunnanjohtaja Jukka Weisell, puh , sähköposti: Kaarina Kailo, Arto Kouri ja Pertti Kutilainen ovat jättäneet seuraa van aloitteen: "Aloite mahdollisen yhdistymissopimusrikkomuksen selvittämiseksi Oulun seudun monikuntaliitoksesta hyväksyttyyn yhdistymissopimukseen sisältyy lauseke koskien lii toskuntien pitäytymistä uusista merkittävistä investoinneista. Oulun kau punginvaltuuston päätös keskitetystä pysäköintiratkaisusta eli ns. Kallio parkin toteuttamisesta merkitsee käsittääksemme juuri tällaista merkittä vää investointia, jonka kustannukset lankeavat kaikkien monikuntaliitok sessa mukana olevien kuntien maksettavaksi. Tästä syystä Kiimingin tulee selvittää mahdolliset oikeudelliset toimenpiteet sopimusrikkomuksen suh teen. Esitämme, että Kiimingin kunnanhallitus välittömästi selvittää yhdistymishallituksen velvollisuudet ja vastuun asian suhteen. Kiimingin kuntalaisten edun tähden on myös arvioitava, onko Oulun kaupunginvaltuusto sivuuttanut juuri valmistuneen kauppapaikkaselvityksen virallisen käsittelyn Oulun seudun kunnissa." Todetaan, että Oulun seudun kaupallinen palveluverkko -selvi tys on laadittu Oulun seudun toimeksiannosta ja selvitys on asianmu kaisesti ollut käsittelyssä niin seudun kunnissa kuin yhdistymishallitukses sa kin. Päätetään, ettei ryhdytä oikeudellisiin toimepiteisiin ns. Kal lio par kin toteut tami sen osalta, koska sen osalta ei ole tapahtu nut sopimusrikkomusta. Perustelut: Yhdistymissopimuksen mukaan "Kaikki viisi kuntaa hoitavat omaa ta louttaan vas tuul li ses ti en nen yh distymistä ja noudattavat kuntajako lain 31 :ää yhdistyvän kunnan viranomaisen rajoitetusta toimivallas ta. --- Yhdistymishallituksessa sovitaan myös kuntien taloudenhoidon periaatteista vuosille 2011 ja 2012 ja varmistetaan sillä tavoin kuntien keskinäisen luottamuksen säilyminen koko siirtymävaiheen ajan." Kuntajakolain 31 :n mukaan "kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen yhdistyvän kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista."

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kaupunginvaltuuston päätös rakentuu sen varaan, että ns. Kallioparkin rakentaa Oulun Pysäköinti Oy, joka on koko naan Oulun kaupungin omistama yhtiö. Kaupunki on jo aiemmilla vuosikym menillä tehnyt yksittäisten tontinomistajien kanssa sopimuksia, jois sa on kaupunki muuttanut asemakaavaa antaen tontilla olevalle yh tiölle rakennusoikeutta. Tontin omistavat yhtiöt ovat sitoutunut mak sa maan tontin ulkopuolelle tulevat autopaikat kaupungin rakenta maan pysäköintiratkaisuun. Sovittuja autopaikkoja on rakentamatta 833. Nämä autopaikat on kaupungin rakennettava/rahoitettava joka ta pauksessa kuntien yhdistymisestä riippumatta. Kaupunki sijoittaa Oulun Pysäköinti Oy:n osakepääomaan määrän, jonka se joutuisi sijoitta maan niihin autopaikkoihin, jotka se on sitoutunut jo vuosikymmeniä sitten rakentamaan. Korotetun osakepääoman ja pankilta hankkiman sa lainan nojalla Oulun Pysäköinti Oy rakentaa ns. Kallioparkin. Kal lioparkin rakentamis- ja käyttökulut Oulun Pysäköinti Oy rahoittaa py säköintimaksuilla ja ulkopuolisten yhtiöiden kanssa tekemillään sopi muksilla. Pysäköintiratkaisu sitoo uutta kuntaa jossain määrin, mutta nykyisen Oulun kaupungin vastui na se ei ole uusi eikä se ole yhdistymissopimuksen vastainen. Yhdistymishallitus on käsitellyt Oulun ydinkeskustan kehittämissuunnitelmaa (info) ja kau pungin talousarviota Annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Todettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. Annetaan tiedoksi valtuustolle.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kh 18 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , , sähköposti: Todetaan valtuuston tekemät päätökset lailli siksi ja päätetään pan na ne täytäntöön. Todettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 19 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , sähköposti: Merkitään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tie dok si: Yhdyskuntalautakunta Kunnanjohtajan päätökset nro 1: Omakotitalon kauppakirjan hyväksymi nen/vesaisentie 2 (entinen Pikkuveka ran päiväkoti) nro 2: Omakotitalon kauppakirjan hyväksyminen/urheilutie 10 (entinen Kissankulman päiväkoti) ja samalla päätetään, ettei kyseisten lautakuntien ja niiden jaostojen, joh to kun tien ja toi mikuntien päätöksiä oteta Kun tal:n 51 :n mu kaisesti kun nan hal li tuksen käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 20 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , , sähköposti: Kunta-seurakunta -yhteistyöryhmän kokousmuistio Valtiovarainministeriö nro VM/2510/ /2010: Päätös kotikuntakor vauk sen perusosista vuodelle nro VM/2511/ /2010: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2011 Kuntaliiton yleiskirje nro 25/80/2010: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Kiinteistönluovutusilmoitukset - Väinö Suomela ym. /Taina Suomela ja Mikko Katiska - Jukka Määttä ja Maria Niemi/Antti ja Heli Palokangas - Jukka Määttä ja Maria Niemi/Antti ja Heli Palokangas - Kiimingin kunta/jenna Inkala ja Ari Säävälä - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 1 ym - Pirkko ja Henry Halonen/Katja ja Heikki Jussila - Kiimingin kunta/ Jouni ja Tuula Tuomaala - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 3 - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 2 - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 1 Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Muutoksenhakukiellot OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät: 11, 14, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 12-13, Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin kunnanhallitus, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: 12-13, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214 Kunnanhallitus 27.06.2011 AIKA 27.06.2011 klo 16:00-19:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / 217

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 61

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 61 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 61 Kunnanhallitus 23.04.2012 AIKA 23.04.2012 klo 16:00-17:40 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 LIIKELAITOS KIIMINGIN ATERIAN LAKKAUTTAMINEN 64 28 LUNKIN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 23. Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 23. Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 23 Kunnanvaltuusto 20.06.2012 AIKA 20.06.2012 klo 17:00-19:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 277. Kunnanvirasto, johtokeskus, alussa maastokäynti Vittakankaan alueella

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 277. Kunnanvirasto, johtokeskus, alussa maastokäynti Vittakankaan alueella KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 277 Yhdyskuntalautakunta 21.06.2011 AIKA 21.06.2011 klo 15:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus, alussa maastokäynti Vittakankaan alueella KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2014 118

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2014 118 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2014 118 Kunnanhallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen järjestäytyminen 120 76 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 145 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333 Yhdyskuntalautakunta 30.08.2011 AIKA 30.08.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot