KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 18. Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 21 12 KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:25 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN 22 VUODEN 2010 PARHAAKSI URHEILUSEURAKSI NIMEÄMI- SEN JOHDOSTA 13 TARJOUS KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN 23 JOKIPORTTI-NIMISEN OSAKEYHTÖN OSAKKEISTA NRO / RATIISI OY 14 LAUSUNNON ANTAMINEN ASUMISEN RAHOITUS- JA 24 KEHITTÄMISKESKUS ARA:LLE KOSKIEN VUOKRATALO KANERVATIE 3 C:TÄ 15 TOIMIKUNTIEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN 25 VAALI VUOSIKSI EDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖIHIN, YHDISTYKSIIN 29 JA YHTEISTYÖELIMIIN VUOSIKSI VALTUUSTOALOITE YHDISTYMISSOPIMUSRIKKOMUK- 33 SEN SELVITTÄMISEKSI 18 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY- 35 TÄNTÖÖNPANO 19 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖK- 36 SET 20 ILMOITUSASIAT 37

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 16:00-19:25 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Väänänen Martti 16:00-19:25 puheenjohtaja Kuha Kalevi 16:00-19:25 I varapuheenjohtaja Tiri Kari 16:00-19:25 II varapuheenjohtaja Ketola Heikki 16:00-19:25 III varapuheenjohtaja Kontio Aki 16:00-19:25 jäsen Mikkonen Mirja 16:00-19:25 jäsen Toropainen Mairit 16:00-19:25 jäsen Kokkoniemi Elina 16:00-19:25 jäsen Veijonen Pertti 16:00-19:25 varajäsen POISSA Kansanaho Sirpa jäsen MUU Korhonen Marjo 16:00-19:25 valtuuston pj Kouri Arto 16:00-19:25 valtuuston I vpj Simonen Pekka 16:00-19:25 valtuuston II vpj Weisell Jukka 16:00-19:25 kunnanjohtaja/esittelijä Kantola Harri 16:00-19:25 hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Kitinoja Ritva 16:00-19:25 yhdistymishall.edustaja Huusko Hilkka 16:00-16:55 sos.- ja terveysjohtaja Keloneva Veli-Matti 16:55-17:30 talousjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Pertti Veijonen sekä varalle Aki Kontio. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Martti Väänänen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mirja Mikkonen Pertti Veijonen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 259/200/2010 Kh 11 Valmistelija: talousjohtaja Veli-Matti Keloneva, puh , sähköposti: Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (65 ). Talousarvion toteuttamista varten kunnanhallitus antaa erilliset ohjeet talousarvion 2011 täytäntöönpanosta. Hyväksytään liitteenä nro 1 olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuo delle Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN VUODEN 2010 PARHAAKSI URHEILUSEURAKSI NIMEÄMISEN JOHDOSTA Kh 12 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Kiimingin Urheilijat palkittiin Suomen Urheilugaalassa vuoden 2010 parhaana urheiluseurana Suomen yli 9000 liikunta- ja urheiluseuran joukosta. Seu ran mo ni puo li nen toi min ta on näin ol len huo mioitu par haalla mah dolli sella ta valla Suo messa. Seuran toiminta täydentää erinomaisesti kunnan liikuntapalveluiden tarjontaa jär jes tä mällä mm. eri tyis ryh mien liikuntaa ja rakentamalla liikuntapaikkoja (kuntosali, monitoimitila). Normaalien seura-avustuksien lisäksi on tullut aika huomioida erikseen Kiimingin Urheilijoiden merkittävä toiminta kiimin ki läis ten liikuntapalveluiden tuottajana. Päätetään huomioida Kiimingin Urheilijat hienosta saavutuksesta 5000 :n lahjoituksella seuran toimintaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TARJOUS KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN JOKIPORTTI-NIMISEN OSAKEYHTÖN OSAKKEISTA NRO / RATIISI OY 5/232/2011 Kh 13 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Ratiisi Oy tarjoaa Kiimingin kunnalle Kiinteistö Oy Kiimingin Jokiportti- nimi sen osa keyhtiön osakkeita nro ostettavaksi. Osakkeet oikeutta vat hal litsemaan liikehuoneistoa LH7 pinta-alaltaan 337 m2. Kohteen vela ton hin ta on , josta myyntihinta on ja taloyhtiölaina Tarjotut tilat ovat olleet kunnalla vuokralla opetuskäytössä. Päätetään, että kunta ei osta tarjottuja tiloja, koska tiloille ei tarvetta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA:LLE KOSKIEN VUOKRATALO KANERVATIE 3 C:TÄ Kh 14 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Kunta-asunnot Oy on lähettänyt kunnalle seuraavan kirjeen: Kunta-asunnot Oy- konserniin kuuluva Kunta-aravat Oy on lähettänyt Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:lle hakemuksen Kiimingissä sijaitsevan vuokratalokohteen vapauttamiseksi käyttö- ja luovutusrajoituksista. Kohde on Kanervatie 3 C, 8 asuntoa, valmistumisvuosi Kunta-asunnot Oy on neuvotellut tämän Kiimingissä sijaitsevan kohteen myymisestä ja ostaja on edellyttänyt, että kaupat tehtäisiin mennessä. Kaupan edellytyksenä on, että ARA on myöntänyt vapautuksen käyttöja luovu tusrajoituksista ennen kauppaa. Kunta-asunnot Oy konserniin kuuluva Kunta aravat Oy pyytää, että Kiimingin kunnanhallitus antaisi puoltavan lausunnon Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle anomukseen, joka koskee Kanervatie 3 C vuokratalokohteen käyttö- ja luovutusrajoitusten poistamista. Perusteluna on vuokra-asuntojen kysynnän selvä vähentyminen paikkakunnalla sekä asuntojen huono kunto ja siitä johtuva vaikeus vuokrata asuntoja. Laajan perusparannuksen korjausaste olisi helposti 80 %, jol loin korjauskustannusten vieminen vuokriin nostaisi vuokratason koh tuut toman korkeaksi. Tarkemmat perustelut jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Päätetään ilmoittaa kunnan lausuntona Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle, että se puoltaa Kanervatie 3 C vuokratalon käyttö- ja luovutusrajoitusten poistamista Kunta-asunnot Oy:n esittämillä perusteilla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN VAALI VUOSIKSI Kh 15 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Toimikuntien toimikausi kestää erikseen määrätyn toimikauden tai, jollei sitä ole määrätty, enintään kunnanhallituksen toimikauden ajan, joka Kiimingissä on määrätty kahdeksi vuodeksi. Toimikunnilla ei ole suoraan erillistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävät ovat yleensä valmisteluun liittyviä. Niille on mahdollista antaa päätösvaltaa, mutta siitä on tehtävä erillinen päätös esim. toimikunnan perustamisen yhteydessä. Kiimingin Aterian johtokunta Kiimingin Ateria on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnasta, kehittämisestä ja kannattavuudesta vastaa kunnanhallituksen alainen Kiimingin Aterian johtokunta. Sen tehtävät ja päätösvalta on määritelty Kiimingin Aterian johtosäännössä. Kunnanhallitus valitsee Kiimingin Aterian liikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla asiantuntemusta liikelaitoksen toimialueen tehtävistä tai kokemusta liiketaloudesta. Esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja sekä sihteerinä ja varasihteerinä johtokunnan määräämät viranhaltijat. Valitaan Kiimingin Aterian johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtai set varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla asiantuntemusta liikelaitoksen toimialueen tehtävistä tai kokemusta liiketa loudesta. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Päätettiin yksimielisesti valita Kiimingin Aterian johtokuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja: Jäsen Aki Kontio, puheenjohtaja Leena Mikkonen, varapuh.johtaja Riitta Snellman Otto Moilanen Lahja Hanhela Henkilökohtainen varajäsen Kaisa Leinonen Mirja Mikkonen Jari Laru Tapio Jussila Hannele Kutilainen Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Palvelujohtokunta Palvelujohtokunta toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Sen tehtävät ja päätösvalta on määritelty toimintasäännön 18 :ssä.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsee palvelujohtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla liiketalouden asiantuntemusta. Esittelijänä toimivat palvelujohtajat sekä sihteerinä ja varasihteerinä johtokunnan määräämät viranhaltijat. Valitaan palvelujohtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä senet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla liiketalouden asiantuntemusta. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Päätettiin yksimielisesti valita palvelujohtokuntaan seuraa vat jä se net, hen kilökohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapu heen joh taja: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Sirkka-Liisa Mikkonen, puh.johta ja Reijo Niemi Sari Koskela, varapuh.johtaja Sirpa Pohjola Seppo Heikkilä Mari Halkola Jorma Hanhela Tomi Juntunen Lahja Kellokumpu Titta Tiri-Luukkonen Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Maanhankintatoimikunta Maanhankintatoimikunnan tehtävä on ollut valmistella kunnan maapolitiikkaan liittyvät asiat. Päätetään asettaa maanhankintatoimikunta, jonka tehtävänä on valmistel la kunnan maapolitiikkaan (mm. maanhankinta ja maanluovutus) liittyvät asiat. Toimikunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Valitaan toimikuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi, yksi varapuheenjohtajaksi. Määrätään toimikunnan esittelijäksi kunnanjohtaja. Toimikunta määrää it selleen sihteerin ja varasihteerin. Toimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 200. Päätetään valtuuttaa toimikunta neuvottelemaan ja tekemään kunnan puo lesta tarjoukset ostettavaksi tarjotuista maista, kuitenkin sillä varauksella myyjään nähden, että lopullisen kuntaa sitovan myyntipäätöksen tekee kunnan toimivaltainen viranomainen.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Päätettiin yksimielisesti valita maanhankintatoimikuntaan seuraa vat jä se net, hen ki lö kohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapu heenjoh taja: Jäsen Kari Tiri, puheenjohtaja Reijo Niemi, varapuheenjohtaja Mairit Toropainen Hilkka Sipola Mikko Marjomaa Henkilökohtainen varajäsen Marjo Korhonen Kari Hildén Teuvo Appel Paavo Paju Erja Haho Toimikunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Muu osa kunnanjohtajan esitystä hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilökunnan yhteistyöelimenä. Ammattijärjestöt (JHL, JUKO, JYTY, TNJ JA KTN) esittävät kukin yhtä henkilöä toimikuntaan. Työnantajan edustajina toimivat viran puolesta kunnanjohtaja, työsuojelupäällikkö ja henkilöstösihteeri. Työsuojeluvaltuutetut kutsutaan kokouksiin silloin, kun käsiteltävät asiat liittyvät työsuojeluun. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä henkilöstösihteeri. Nimetään yhteistyötoimikuntaan seuraavat ammattijärjestöjen edustajat: JHL Pekka Mettovaara JUKO Vesa Rinta-Säntti JYTY Arja Koivukangas TNJ Seija Väänänen KTN Arto Kurvinen Tehy Liisa Tervola Nimetään kunnanhallituksen edustaja toimikuntaan. Todetaan, että - työnantajan edustajina toimivat viran puolesta kunnanjohtaja, työsuojelu päällikkö ja henkilöstösihteeri ja, että puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä henkilöstösihteeri - työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä, mutta he osallis tuvat kokouksiin vain silloin, kun niissä käsitellään työsuojeluun liittyviä asioita.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin yksimielisesti Kalevi Kuha. Todettiin yksimielisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖIHIN, YHDISTYKSIIN JA YHTEISTYÖELIMIIN VUOSIKSI Kh 16 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Valitaan edustajat/jäsenet ja varaedustajat/varajäsenet seuraaviin elimiin: - As. Oy Kiimingin Mäkirinne, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - As. Oy Säästökulma, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmän kunnan edustajat - Oulun läänin alueteatterin alueellinen neuvottelukunta, edustaja ja varaedustaja - Yrittäjät-Kunta- yhteistyöryhmä, kunnan edustajat - Kiiminkijoen Opisto Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Teknoventure Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Technopolis Oulu Oyj, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Oulun Kauppakamari, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiimingin Vesi Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo (Jäälin ostoskeskuksen kiinteistö), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiiminki-Seura, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiiminkijoki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Suomen Kotiseutuliitto, vuosikokousedustaja - Kiimingin Palvelutalo Oy (kunnanviraston B-talo), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Jokivarsien moderni maaseutuyhdistys (JOMMA), vuosikokousedustaja ja varaedustaja - OJ Säätiön hallitus, edustaja ja varaedustaja - Kiimingin 4H- yhdistys, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Oulu Innovation Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus (mm. K-Ateria), yhtiökokous edustaja ja varaedustaja - Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Pohjois-Pohjanmaan liikunta r.y., vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö-Ali Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - As Oy Kiimingin Seniori, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ohjeistetaan kunnan edustajia siitä, ketä he esittävät tarvittaessa seuraa vien yhtiöiden yhtiökokouksessa tai yhdistyksen vuosikokouksessa halli tuksen jäseniksi. - Kiiminkijoen Opisto Oy (2 + varalla 2) - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy (2 + varalle 2) - Kiimingin Vesi Oy - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki r.y - JOMMA r.y - Kiiminkijoki r.y - Kunta-asunnot Oy - Kiimingin Palvelutalo Oy - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä - Kiinteistö-Ali Oy - As Oy Kiimingin Seniori - Kiimingin Vesi Oy (1 + 1 varalle, ollut Jukka Weisell ja Veli-Matti Keloneva) Päätetään lisäksi, että - muihin kuin edellä määriteltyihin yhtiöihin ja yhdistyksiin valittu kunnan edustaja voi esittää harkintansa mukaan hallituksen jäseneksi ja varajäse neksi henkilöä - pääsääntöisesti kuitenkin itseään - yhtiökokouksiin ja yhdistyksien kokouksiin osallistumisessa käytetään harkintaa sen mukaan, kuinka tärkeää kunnan etua kokouksissa on ajaa huomioiden asialista, kokouspaikka ja kokoukseen osallistumisesta aiheu tuvat kustannukset Mirja Mikkonen esitti, että Jomman vuosikokousedustajaksi valitaan Taisto Haipus. Pertti Veijonen esitti, että Jomman vuosikokousedustajaksi valitaan Otto Moilanen. Koska oli tullut kaksi esitystä Jomman vuosikokousedustajasta puheenjohtaja totesi, että valinta tulee suorittaa vaalilla. Vaalitavaksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa vaalissa ääniä annettiin seuraavasti: Taisto Haipus 3 ja Otto Moilanen 6. Puheenjohtaja totesi Otto Moilasen tulleen valituksi Jomman vuosikokousedustajaksi. Valinnat suoritettiin seuraavasti: - As. Oy Kiimingin Mäkirinne, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Pentti Nykyri, varaedustaja Pertti Veijonen - As. Oy Säästökulma, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Pentti Nykyri, varaedustaja Pertti Veijonen - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Kaarina Kailo, varaedustaja Arja Kosonen - Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Esteri Ohenoja, varaedustaja Kaarina Kailo

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmän kunnan edustajat: Marjo Korhonen, Matias Jurmu, Mairit Toropainen, Elina Kokkoniemi, Kari Hildèn, Arto Kouri - Oulun läänin alueteatterin alueellinen neuvottelukunta, edustaja ja varaedustaja: Juha Karjalainen, varaedustaja Arto Kouri - Yrittäjät-Kunta- yhteistyöryhmä, kunnan edustajat: Kalevi Kuha, Sirkka-Liisa Mikkonen, Martti Väänänen, Marjo Korhonen, Mairit Toropainen, Heikki Ketola, Kari Hildèn, Jukka Weisell (viran puolesta) - Kiiminkijoen Opisto Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anne-Maaria Ahonen, varaedustaja Pentti Nykyri - Teknoventure Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Sami Luhtaanmäki, varaedustaja Arto Kouri - Technopolis Oulu Oyj, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Heikki Ketola, varaedustaja Päivi Tomperi - Oulun Kauppakamari, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Reijo Niemi, varaedustaja Pekka Simonen - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: edustaja Antero Karjalainen, henkilökohtainen varaedustaja Pertti Veijonen, edustaja Juha Schönberg, henkilökohtainen varaedustaja Aki Kontio. Edustajat käyttävät yhtiökokouksessa kumpikin 50 %:n äänivaltaa. - Kiimingin Vesi Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Juha Schönberg, varaedustaja Mairit Toropainen - Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo (Jäälin ostoskeskuksen kiinteistö), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Juha Schönberg, varaedustaja Martti Väänänen - Kiiminki-Seura, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Mirja Mikkonen, varaedustaja Marjo Korhonen - Kiiminkijoki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Timo Isola, varaedustaja Niina Lappalainen - Suomen Kotiseutuliitto, vuosikokousedustaja: Marjo Korhonen - Kiimingin Palvelutalo Oy (kunnanviraston B-talo), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anneli Rautio, varaedustaja Kaarina Kailo - Jokivarsien moderni maaseutuyhdistys (JOMMA), vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Otto Moilanen, varaedustaja Sirkka-Liisa Mikkonen - OJ Säätiön hallitus, jäsen ja varajäsen: Marjo Korhonen, varajäsen Arto Kouri - Kiimingin 4H- yhdistys, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Eija Tuomaala, varaedustaja Aki Kontio - Oulu Innovation Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Aila Postareff-Jurvelin, varaedustaja Päivi Tomperi - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus (mm. K-Ateria), yhtiökokous edustaja ja varaedustaja: Heikki Ketola, varaedustaja Juha Schönberg - Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Matti Kontio, varaedustaja Marjo Korhonen - Pohjois-Pohjanmaan liikunta r.y., vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Lauri Valkama, varaedustaja Päivi Tomperi - Kiinteistö-Ali Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Martti Vää-

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus nänen, varaedustaja Juha Schönberg - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Martti Väänänen, varaedustaja Paavo Paju - As Oy Kiimingin Seniori, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anneli Rautio, varaedustaja Sandra Grötsch - Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Jorma Peltokorpi, varaedustaja Kari Hildèn Päätettiin yksimielisesti ohjeistaa kunnan edustajia, että he esit tä vät tar vit taes sa mai nit tu jen yh tiöiden yhtiökokouksessa tai yhdis tyk sen vuosi ko kouk sessa halli tuksen jäseniksi seuraavia: - Kiiminkijoen Opisto Oy (2 + varalla 2): jäsen Marjo Korhonen, varajäsen Mirja Mikkonen, jäsen Markku Oravainen, varajäsen Jaa na-kaisa Varonen - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy (2 + varalle 2): jäsen Juha Schönberg, varajäsen Pekka Partanen, jäsen Ve li-matti Ke lo ne va, varajäsen Aki Kontio - Kiimingin Vesi Oy: jäsenet Jouni Lähdemäki, Markku Komulainen, Kau ko Lassila, Jukka Weisell, varajäsen Veli-Matti Keloneva - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus: Martti Väänänen - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki r.y: Heikki Ketola - JOMMA r.y: jäsen Otto Moilanen, varajäsen Sirkka-Liisa Mikkonen - Kiiminkijoki r.y: Heikki Ketola - Kunta-asunnot Oy: Matti Kontio - Kiimingin Palvelutalo Oy: Hannu Kuusela, Sirkka-Liisa Mikkonen, Sami Luhtaanmäki - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä: Jarmo Järvelä, Veli-Matti Keloneva, Hannu Kuusela - Kiinteistö-Ali Oy: Jukka Weisell - As Oy Kiimingin Seniori: Heikki Ketola Muu osa kunnanjohtajan esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE YHDISTYMISSOPIMUSRIKKOMUKSEN SELVITTÄMISEKSI 311/020/2010 Kh 17 Valmistelija: kunnanjohtaja Jukka Weisell, puh , sähköposti: Kaarina Kailo, Arto Kouri ja Pertti Kutilainen ovat jättäneet seuraa van aloitteen: "Aloite mahdollisen yhdistymissopimusrikkomuksen selvittämiseksi Oulun seudun monikuntaliitoksesta hyväksyttyyn yhdistymissopimukseen sisältyy lauseke koskien lii toskuntien pitäytymistä uusista merkittävistä investoinneista. Oulun kau punginvaltuuston päätös keskitetystä pysäköintiratkaisusta eli ns. Kallio parkin toteuttamisesta merkitsee käsittääksemme juuri tällaista merkittä vää investointia, jonka kustannukset lankeavat kaikkien monikuntaliitok sessa mukana olevien kuntien maksettavaksi. Tästä syystä Kiimingin tulee selvittää mahdolliset oikeudelliset toimenpiteet sopimusrikkomuksen suh teen. Esitämme, että Kiimingin kunnanhallitus välittömästi selvittää yhdistymishallituksen velvollisuudet ja vastuun asian suhteen. Kiimingin kuntalaisten edun tähden on myös arvioitava, onko Oulun kaupunginvaltuusto sivuuttanut juuri valmistuneen kauppapaikkaselvityksen virallisen käsittelyn Oulun seudun kunnissa." Todetaan, että Oulun seudun kaupallinen palveluverkko -selvi tys on laadittu Oulun seudun toimeksiannosta ja selvitys on asianmu kaisesti ollut käsittelyssä niin seudun kunnissa kuin yhdistymishallitukses sa kin. Päätetään, ettei ryhdytä oikeudellisiin toimepiteisiin ns. Kal lio par kin toteut tami sen osalta, koska sen osalta ei ole tapahtu nut sopimusrikkomusta. Perustelut: Yhdistymissopimuksen mukaan "Kaikki viisi kuntaa hoitavat omaa ta louttaan vas tuul li ses ti en nen yh distymistä ja noudattavat kuntajako lain 31 :ää yhdistyvän kunnan viranomaisen rajoitetusta toimivallas ta. --- Yhdistymishallituksessa sovitaan myös kuntien taloudenhoidon periaatteista vuosille 2011 ja 2012 ja varmistetaan sillä tavoin kuntien keskinäisen luottamuksen säilyminen koko siirtymävaiheen ajan." Kuntajakolain 31 :n mukaan "kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen yhdistyvän kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista."

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kaupunginvaltuuston päätös rakentuu sen varaan, että ns. Kallioparkin rakentaa Oulun Pysäköinti Oy, joka on koko naan Oulun kaupungin omistama yhtiö. Kaupunki on jo aiemmilla vuosikym menillä tehnyt yksittäisten tontinomistajien kanssa sopimuksia, jois sa on kaupunki muuttanut asemakaavaa antaen tontilla olevalle yh tiölle rakennusoikeutta. Tontin omistavat yhtiöt ovat sitoutunut mak sa maan tontin ulkopuolelle tulevat autopaikat kaupungin rakenta maan pysäköintiratkaisuun. Sovittuja autopaikkoja on rakentamatta 833. Nämä autopaikat on kaupungin rakennettava/rahoitettava joka ta pauksessa kuntien yhdistymisestä riippumatta. Kaupunki sijoittaa Oulun Pysäköinti Oy:n osakepääomaan määrän, jonka se joutuisi sijoitta maan niihin autopaikkoihin, jotka se on sitoutunut jo vuosikymmeniä sitten rakentamaan. Korotetun osakepääoman ja pankilta hankkiman sa lainan nojalla Oulun Pysäköinti Oy rakentaa ns. Kallioparkin. Kal lioparkin rakentamis- ja käyttökulut Oulun Pysäköinti Oy rahoittaa py säköintimaksuilla ja ulkopuolisten yhtiöiden kanssa tekemillään sopi muksilla. Pysäköintiratkaisu sitoo uutta kuntaa jossain määrin, mutta nykyisen Oulun kaupungin vastui na se ei ole uusi eikä se ole yhdistymissopimuksen vastainen. Yhdistymishallitus on käsitellyt Oulun ydinkeskustan kehittämissuunnitelmaa (info) ja kau pungin talousarviota Annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Todettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. Annetaan tiedoksi valtuustolle.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kh 18 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , , sähköposti: Todetaan valtuuston tekemät päätökset lailli siksi ja päätetään pan na ne täytäntöön. Todettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 19 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , sähköposti: Merkitään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tie dok si: Yhdyskuntalautakunta Kunnanjohtajan päätökset nro 1: Omakotitalon kauppakirjan hyväksymi nen/vesaisentie 2 (entinen Pikkuveka ran päiväkoti) nro 2: Omakotitalon kauppakirjan hyväksyminen/urheilutie 10 (entinen Kissankulman päiväkoti) ja samalla päätetään, ettei kyseisten lautakuntien ja niiden jaostojen, joh to kun tien ja toi mikuntien päätöksiä oteta Kun tal:n 51 :n mu kaisesti kun nan hal li tuksen käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 20 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , , sähköposti: Kunta-seurakunta -yhteistyöryhmän kokousmuistio Valtiovarainministeriö nro VM/2510/ /2010: Päätös kotikuntakor vauk sen perusosista vuodelle nro VM/2511/ /2010: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2011 Kuntaliiton yleiskirje nro 25/80/2010: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Kiinteistönluovutusilmoitukset - Väinö Suomela ym. /Taina Suomela ja Mikko Katiska - Jukka Määttä ja Maria Niemi/Antti ja Heli Palokangas - Jukka Määttä ja Maria Niemi/Antti ja Heli Palokangas - Kiimingin kunta/jenna Inkala ja Ari Säävälä - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 1 ym - Pirkko ja Henry Halonen/Katja ja Heikki Jussila - Kiimingin kunta/ Jouni ja Tuula Tuomaala - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 3 - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 2 - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 1 Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Muutoksenhakukiellot OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät: 11, 14, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 12-13, Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin kunnanhallitus, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: 12-13, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot