KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 18. Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 21 12 KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:25 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 1 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN 22 VUODEN 2010 PARHAAKSI URHEILUSEURAKSI NIMEÄMI- SEN JOHDOSTA 13 TARJOUS KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN 23 JOKIPORTTI-NIMISEN OSAKEYHTÖN OSAKKEISTA NRO / RATIISI OY 14 LAUSUNNON ANTAMINEN ASUMISEN RAHOITUS- JA 24 KEHITTÄMISKESKUS ARA:LLE KOSKIEN VUOKRATALO KANERVATIE 3 C:TÄ 15 TOIMIKUNTIEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN 25 VAALI VUOSIKSI EDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖIHIN, YHDISTYKSIIN 29 JA YHTEISTYÖELIMIIN VUOSIKSI VALTUUSTOALOITE YHDISTYMISSOPIMUSRIKKOMUK- 33 SEN SELVITTÄMISEKSI 18 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY- 35 TÄNTÖÖNPANO 19 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖK- 36 SET 20 ILMOITUSASIAT 37

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 16:00-19:25 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Väänänen Martti 16:00-19:25 puheenjohtaja Kuha Kalevi 16:00-19:25 I varapuheenjohtaja Tiri Kari 16:00-19:25 II varapuheenjohtaja Ketola Heikki 16:00-19:25 III varapuheenjohtaja Kontio Aki 16:00-19:25 jäsen Mikkonen Mirja 16:00-19:25 jäsen Toropainen Mairit 16:00-19:25 jäsen Kokkoniemi Elina 16:00-19:25 jäsen Veijonen Pertti 16:00-19:25 varajäsen POISSA Kansanaho Sirpa jäsen MUU Korhonen Marjo 16:00-19:25 valtuuston pj Kouri Arto 16:00-19:25 valtuuston I vpj Simonen Pekka 16:00-19:25 valtuuston II vpj Weisell Jukka 16:00-19:25 kunnanjohtaja/esittelijä Kantola Harri 16:00-19:25 hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Kitinoja Ritva 16:00-19:25 yhdistymishall.edustaja Huusko Hilkka 16:00-16:55 sos.- ja terveysjohtaja Keloneva Veli-Matti 16:55-17:30 talousjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Mikkonen ja Pertti Veijonen sekä varalle Aki Kontio. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Martti Väänänen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mirja Mikkonen Pertti Veijonen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 259/200/2010 Kh 11 Valmistelija: talousjohtaja Veli-Matti Keloneva, puh , sähköposti: Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (65 ). Talousarvion toteuttamista varten kunnanhallitus antaa erilliset ohjeet talousarvion 2011 täytäntöönpanosta. Hyväksytään liitteenä nro 1 olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuo delle Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KIIMINGIN URHEILIJOIDEN HUOMIOIMINEN SUOMEN VUODEN 2010 PARHAAKSI URHEILUSEURAKSI NIMEÄMISEN JOHDOSTA Kh 12 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Kiimingin Urheilijat palkittiin Suomen Urheilugaalassa vuoden 2010 parhaana urheiluseurana Suomen yli 9000 liikunta- ja urheiluseuran joukosta. Seu ran mo ni puo li nen toi min ta on näin ol len huo mioitu par haalla mah dolli sella ta valla Suo messa. Seuran toiminta täydentää erinomaisesti kunnan liikuntapalveluiden tarjontaa jär jes tä mällä mm. eri tyis ryh mien liikuntaa ja rakentamalla liikuntapaikkoja (kuntosali, monitoimitila). Normaalien seura-avustuksien lisäksi on tullut aika huomioida erikseen Kiimingin Urheilijoiden merkittävä toiminta kiimin ki läis ten liikuntapalveluiden tuottajana. Päätetään huomioida Kiimingin Urheilijat hienosta saavutuksesta 5000 :n lahjoituksella seuran toimintaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TARJOUS KIINTEISTÖ OY KIIMINGIN JOKIPORTTI-NIMISEN OSAKEYHTÖN OSAKKEISTA NRO / RATIISI OY 5/232/2011 Kh 13 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Ratiisi Oy tarjoaa Kiimingin kunnalle Kiinteistö Oy Kiimingin Jokiportti- nimi sen osa keyhtiön osakkeita nro ostettavaksi. Osakkeet oikeutta vat hal litsemaan liikehuoneistoa LH7 pinta-alaltaan 337 m2. Kohteen vela ton hin ta on , josta myyntihinta on ja taloyhtiölaina Tarjotut tilat ovat olleet kunnalla vuokralla opetuskäytössä. Päätetään, että kunta ei osta tarjottuja tiloja, koska tiloille ei tarvetta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA:LLE KOSKIEN VUOKRATALO KANERVATIE 3 C:TÄ Kh 14 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Kunta-asunnot Oy on lähettänyt kunnalle seuraavan kirjeen: Kunta-asunnot Oy- konserniin kuuluva Kunta-aravat Oy on lähettänyt Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:lle hakemuksen Kiimingissä sijaitsevan vuokratalokohteen vapauttamiseksi käyttö- ja luovutusrajoituksista. Kohde on Kanervatie 3 C, 8 asuntoa, valmistumisvuosi Kunta-asunnot Oy on neuvotellut tämän Kiimingissä sijaitsevan kohteen myymisestä ja ostaja on edellyttänyt, että kaupat tehtäisiin mennessä. Kaupan edellytyksenä on, että ARA on myöntänyt vapautuksen käyttöja luovu tusrajoituksista ennen kauppaa. Kunta-asunnot Oy konserniin kuuluva Kunta aravat Oy pyytää, että Kiimingin kunnanhallitus antaisi puoltavan lausunnon Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle anomukseen, joka koskee Kanervatie 3 C vuokratalokohteen käyttö- ja luovutusrajoitusten poistamista. Perusteluna on vuokra-asuntojen kysynnän selvä vähentyminen paikkakunnalla sekä asuntojen huono kunto ja siitä johtuva vaikeus vuokrata asuntoja. Laajan perusparannuksen korjausaste olisi helposti 80 %, jol loin korjauskustannusten vieminen vuokriin nostaisi vuokratason koh tuut toman korkeaksi. Tarkemmat perustelut jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Päätetään ilmoittaa kunnan lausuntona Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle, että se puoltaa Kanervatie 3 C vuokratalon käyttö- ja luovutusrajoitusten poistamista Kunta-asunnot Oy:n esittämillä perusteilla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIKUNTIEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN VAALI VUOSIKSI Kh 15 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Toimikuntien toimikausi kestää erikseen määrätyn toimikauden tai, jollei sitä ole määrätty, enintään kunnanhallituksen toimikauden ajan, joka Kiimingissä on määrätty kahdeksi vuodeksi. Toimikunnilla ei ole suoraan erillistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävät ovat yleensä valmisteluun liittyviä. Niille on mahdollista antaa päätösvaltaa, mutta siitä on tehtävä erillinen päätös esim. toimikunnan perustamisen yhteydessä. Kiimingin Aterian johtokunta Kiimingin Ateria on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnasta, kehittämisestä ja kannattavuudesta vastaa kunnanhallituksen alainen Kiimingin Aterian johtokunta. Sen tehtävät ja päätösvalta on määritelty Kiimingin Aterian johtosäännössä. Kunnanhallitus valitsee Kiimingin Aterian liikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla asiantuntemusta liikelaitoksen toimialueen tehtävistä tai kokemusta liiketaloudesta. Esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja sekä sihteerinä ja varasihteerinä johtokunnan määräämät viranhaltijat. Valitaan Kiimingin Aterian johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtai set varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla asiantuntemusta liikelaitoksen toimialueen tehtävistä tai kokemusta liiketa loudesta. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Päätettiin yksimielisesti valita Kiimingin Aterian johtokuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja: Jäsen Aki Kontio, puheenjohtaja Leena Mikkonen, varapuh.johtaja Riitta Snellman Otto Moilanen Lahja Hanhela Henkilökohtainen varajäsen Kaisa Leinonen Mirja Mikkonen Jari Laru Tapio Jussila Hannele Kutilainen Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Palvelujohtokunta Palvelujohtokunta toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Sen tehtävät ja päätösvalta on määritelty toimintasäännön 18 :ssä.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsee palvelujohtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla liiketalouden asiantuntemusta. Esittelijänä toimivat palvelujohtajat sekä sihteerinä ja varasihteerinä johtokunnan määräämät viranhaltijat. Valitaan palvelujohtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä senet. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahdella tulee olla liiketalouden asiantuntemusta. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Päätettiin yksimielisesti valita palvelujohtokuntaan seuraa vat jä se net, hen kilökohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapu heen joh taja: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Sirkka-Liisa Mikkonen, puh.johta ja Reijo Niemi Sari Koskela, varapuh.johtaja Sirpa Pohjola Seppo Heikkilä Mari Halkola Jorma Hanhela Tomi Juntunen Lahja Kellokumpu Titta Tiri-Luukkonen Johtokunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Maanhankintatoimikunta Maanhankintatoimikunnan tehtävä on ollut valmistella kunnan maapolitiikkaan liittyvät asiat. Päätetään asettaa maanhankintatoimikunta, jonka tehtävänä on valmistel la kunnan maapolitiikkaan (mm. maanhankinta ja maanluovutus) liittyvät asiat. Toimikunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Valitaan toimikuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi, yksi varapuheenjohtajaksi. Määrätään toimikunnan esittelijäksi kunnanjohtaja. Toimikunta määrää it selleen sihteerin ja varasihteerin. Toimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 200. Päätetään valtuuttaa toimikunta neuvottelemaan ja tekemään kunnan puo lesta tarjoukset ostettavaksi tarjotuista maista, kuitenkin sillä varauksella myyjään nähden, että lopullisen kuntaa sitovan myyntipäätöksen tekee kunnan toimivaltainen viranomainen.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Päätettiin yksimielisesti valita maanhankintatoimikuntaan seuraa vat jä se net, hen ki lö kohtaiset varajäsenet, pu heenjohtaja ja varapu heenjoh taja: Jäsen Kari Tiri, puheenjohtaja Reijo Niemi, varapuheenjohtaja Mairit Toropainen Hilkka Sipola Mikko Marjomaa Henkilökohtainen varajäsen Marjo Korhonen Kari Hildén Teuvo Appel Paavo Paju Erja Haho Toimikunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Muu osa kunnanjohtajan esitystä hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilökunnan yhteistyöelimenä. Ammattijärjestöt (JHL, JUKO, JYTY, TNJ JA KTN) esittävät kukin yhtä henkilöä toimikuntaan. Työnantajan edustajina toimivat viran puolesta kunnanjohtaja, työsuojelupäällikkö ja henkilöstösihteeri. Työsuojeluvaltuutetut kutsutaan kokouksiin silloin, kun käsiteltävät asiat liittyvät työsuojeluun. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä henkilöstösihteeri. Nimetään yhteistyötoimikuntaan seuraavat ammattijärjestöjen edustajat: JHL Pekka Mettovaara JUKO Vesa Rinta-Säntti JYTY Arja Koivukangas TNJ Seija Väänänen KTN Arto Kurvinen Tehy Liisa Tervola Nimetään kunnanhallituksen edustaja toimikuntaan. Todetaan, että - työnantajan edustajina toimivat viran puolesta kunnanjohtaja, työsuojelu päällikkö ja henkilöstösihteeri ja, että puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä henkilöstösihteeri - työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä, mutta he osallis tuvat kokouksiin vain silloin, kun niissä käsitellään työsuojeluun liittyviä asioita.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin yksimielisesti Kalevi Kuha. Todettiin yksimielisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖIHIN, YHDISTYKSIIN JA YHTEISTYÖELIMIIN VUOSIKSI Kh 16 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Valitaan edustajat/jäsenet ja varaedustajat/varajäsenet seuraaviin elimiin: - As. Oy Kiimingin Mäkirinne, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - As. Oy Säästökulma, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmän kunnan edustajat - Oulun läänin alueteatterin alueellinen neuvottelukunta, edustaja ja varaedustaja - Yrittäjät-Kunta- yhteistyöryhmä, kunnan edustajat - Kiiminkijoen Opisto Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Teknoventure Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Technopolis Oulu Oyj, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Oulun Kauppakamari, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiimingin Vesi Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo (Jäälin ostoskeskuksen kiinteistö), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiiminki-Seura, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiiminkijoki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Suomen Kotiseutuliitto, vuosikokousedustaja - Kiimingin Palvelutalo Oy (kunnanviraston B-talo), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Jokivarsien moderni maaseutuyhdistys (JOMMA), vuosikokousedustaja ja varaedustaja - OJ Säätiön hallitus, edustaja ja varaedustaja - Kiimingin 4H- yhdistys, vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Oulu Innovation Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus (mm. K-Ateria), yhtiökokous edustaja ja varaedustaja - Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Pohjois-Pohjanmaan liikunta r.y., vuosikokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö-Ali Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - As Oy Kiimingin Seniori, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja - Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ohjeistetaan kunnan edustajia siitä, ketä he esittävät tarvittaessa seuraa vien yhtiöiden yhtiökokouksessa tai yhdistyksen vuosikokouksessa halli tuksen jäseniksi. - Kiiminkijoen Opisto Oy (2 + varalla 2) - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy (2 + varalle 2) - Kiimingin Vesi Oy - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki r.y - JOMMA r.y - Kiiminkijoki r.y - Kunta-asunnot Oy - Kiimingin Palvelutalo Oy - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä - Kiinteistö-Ali Oy - As Oy Kiimingin Seniori - Kiimingin Vesi Oy (1 + 1 varalle, ollut Jukka Weisell ja Veli-Matti Keloneva) Päätetään lisäksi, että - muihin kuin edellä määriteltyihin yhtiöihin ja yhdistyksiin valittu kunnan edustaja voi esittää harkintansa mukaan hallituksen jäseneksi ja varajäse neksi henkilöä - pääsääntöisesti kuitenkin itseään - yhtiökokouksiin ja yhdistyksien kokouksiin osallistumisessa käytetään harkintaa sen mukaan, kuinka tärkeää kunnan etua kokouksissa on ajaa huomioiden asialista, kokouspaikka ja kokoukseen osallistumisesta aiheu tuvat kustannukset Mirja Mikkonen esitti, että Jomman vuosikokousedustajaksi valitaan Taisto Haipus. Pertti Veijonen esitti, että Jomman vuosikokousedustajaksi valitaan Otto Moilanen. Koska oli tullut kaksi esitystä Jomman vuosikokousedustajasta puheenjohtaja totesi, että valinta tulee suorittaa vaalilla. Vaalitavaksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa vaalissa ääniä annettiin seuraavasti: Taisto Haipus 3 ja Otto Moilanen 6. Puheenjohtaja totesi Otto Moilasen tulleen valituksi Jomman vuosikokousedustajaksi. Valinnat suoritettiin seuraavasti: - As. Oy Kiimingin Mäkirinne, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Pentti Nykyri, varaedustaja Pertti Veijonen - As. Oy Säästökulma, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Pentti Nykyri, varaedustaja Pertti Veijonen - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Kaarina Kailo, varaedustaja Arja Kosonen - Kiimingin Vanhustentaloyhdistys ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Esteri Ohenoja, varaedustaja Kaarina Kailo

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmän kunnan edustajat: Marjo Korhonen, Matias Jurmu, Mairit Toropainen, Elina Kokkoniemi, Kari Hildèn, Arto Kouri - Oulun läänin alueteatterin alueellinen neuvottelukunta, edustaja ja varaedustaja: Juha Karjalainen, varaedustaja Arto Kouri - Yrittäjät-Kunta- yhteistyöryhmä, kunnan edustajat: Kalevi Kuha, Sirkka-Liisa Mikkonen, Martti Väänänen, Marjo Korhonen, Mairit Toropainen, Heikki Ketola, Kari Hildèn, Jukka Weisell (viran puolesta) - Kiiminkijoen Opisto Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anne-Maaria Ahonen, varaedustaja Pentti Nykyri - Teknoventure Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Sami Luhtaanmäki, varaedustaja Arto Kouri - Technopolis Oulu Oyj, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Heikki Ketola, varaedustaja Päivi Tomperi - Oulun Kauppakamari, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Reijo Niemi, varaedustaja Pekka Simonen - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: edustaja Antero Karjalainen, henkilökohtainen varaedustaja Pertti Veijonen, edustaja Juha Schönberg, henkilökohtainen varaedustaja Aki Kontio. Edustajat käyttävät yhtiökokouksessa kumpikin 50 %:n äänivaltaa. - Kiimingin Vesi Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Juha Schönberg, varaedustaja Mairit Toropainen - Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo (Jäälin ostoskeskuksen kiinteistö), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Juha Schönberg, varaedustaja Martti Väänänen - Kiiminki-Seura, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Mirja Mikkonen, varaedustaja Marjo Korhonen - Kiiminkijoki ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Timo Isola, varaedustaja Niina Lappalainen - Suomen Kotiseutuliitto, vuosikokousedustaja: Marjo Korhonen - Kiimingin Palvelutalo Oy (kunnanviraston B-talo), yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anneli Rautio, varaedustaja Kaarina Kailo - Jokivarsien moderni maaseutuyhdistys (JOMMA), vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Otto Moilanen, varaedustaja Sirkka-Liisa Mikkonen - OJ Säätiön hallitus, jäsen ja varajäsen: Marjo Korhonen, varajäsen Arto Kouri - Kiimingin 4H- yhdistys, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Eija Tuomaala, varaedustaja Aki Kontio - Oulu Innovation Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Aila Postareff-Jurvelin, varaedustaja Päivi Tomperi - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus (mm. K-Ateria), yhtiökokous edustaja ja varaedustaja: Heikki Ketola, varaedustaja Juha Schönberg - Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Matti Kontio, varaedustaja Marjo Korhonen - Pohjois-Pohjanmaan liikunta r.y., vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Lauri Valkama, varaedustaja Päivi Tomperi - Kiinteistö-Ali Oy, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Martti Vää-

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus nänen, varaedustaja Juha Schönberg - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Martti Väänänen, varaedustaja Paavo Paju - As Oy Kiimingin Seniori, yhtiökokousedustaja ja varaedustaja: Anneli Rautio, varaedustaja Sandra Grötsch - Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry, vuosikokousedustaja ja varaedustaja: Jorma Peltokorpi, varaedustaja Kari Hildèn Päätettiin yksimielisesti ohjeistaa kunnan edustajia, että he esit tä vät tar vit taes sa mai nit tu jen yh tiöiden yhtiökokouksessa tai yhdis tyk sen vuosi ko kouk sessa halli tuksen jäseniksi seuraavia: - Kiiminkijoen Opisto Oy (2 + varalla 2): jäsen Marjo Korhonen, varajäsen Mirja Mikkonen, jäsen Markku Oravainen, varajäsen Jaa na-kaisa Varonen - Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy (2 + varalle 2): jäsen Juha Schönberg, varajäsen Pekka Partanen, jäsen Ve li-matti Ke lo ne va, varajäsen Aki Kontio - Kiimingin Vesi Oy: jäsenet Jouni Lähdemäki, Markku Komulainen, Kau ko Lassila, Jukka Weisell, varajäsen Veli-Matti Keloneva - Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus: Martti Väänänen - Jäälin vanhusten ja vammaisten Tuki r.y: Heikki Ketola - JOMMA r.y: jäsen Otto Moilanen, varajäsen Sirkka-Liisa Mikkonen - Kiiminkijoki r.y: Heikki Ketola - Kunta-asunnot Oy: Matti Kontio - Kiimingin Palvelutalo Oy: Hannu Kuusela, Sirkka-Liisa Mikkonen, Sami Luhtaanmäki - Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä: Jarmo Järvelä, Veli-Matti Keloneva, Hannu Kuusela - Kiinteistö-Ali Oy: Jukka Weisell - As Oy Kiimingin Seniori: Heikki Ketola Muu osa kunnanjohtajan esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE YHDISTYMISSOPIMUSRIKKOMUKSEN SELVITTÄMISEKSI 311/020/2010 Kh 17 Valmistelija: kunnanjohtaja Jukka Weisell, puh , sähköposti: Kaarina Kailo, Arto Kouri ja Pertti Kutilainen ovat jättäneet seuraa van aloitteen: "Aloite mahdollisen yhdistymissopimusrikkomuksen selvittämiseksi Oulun seudun monikuntaliitoksesta hyväksyttyyn yhdistymissopimukseen sisältyy lauseke koskien lii toskuntien pitäytymistä uusista merkittävistä investoinneista. Oulun kau punginvaltuuston päätös keskitetystä pysäköintiratkaisusta eli ns. Kallio parkin toteuttamisesta merkitsee käsittääksemme juuri tällaista merkittä vää investointia, jonka kustannukset lankeavat kaikkien monikuntaliitok sessa mukana olevien kuntien maksettavaksi. Tästä syystä Kiimingin tulee selvittää mahdolliset oikeudelliset toimenpiteet sopimusrikkomuksen suh teen. Esitämme, että Kiimingin kunnanhallitus välittömästi selvittää yhdistymishallituksen velvollisuudet ja vastuun asian suhteen. Kiimingin kuntalaisten edun tähden on myös arvioitava, onko Oulun kaupunginvaltuusto sivuuttanut juuri valmistuneen kauppapaikkaselvityksen virallisen käsittelyn Oulun seudun kunnissa." Todetaan, että Oulun seudun kaupallinen palveluverkko -selvi tys on laadittu Oulun seudun toimeksiannosta ja selvitys on asianmu kaisesti ollut käsittelyssä niin seudun kunnissa kuin yhdistymishallitukses sa kin. Päätetään, ettei ryhdytä oikeudellisiin toimepiteisiin ns. Kal lio par kin toteut tami sen osalta, koska sen osalta ei ole tapahtu nut sopimusrikkomusta. Perustelut: Yhdistymissopimuksen mukaan "Kaikki viisi kuntaa hoitavat omaa ta louttaan vas tuul li ses ti en nen yh distymistä ja noudattavat kuntajako lain 31 :ää yhdistyvän kunnan viranomaisen rajoitetusta toimivallas ta. --- Yhdistymishallituksessa sovitaan myös kuntien taloudenhoidon periaatteista vuosille 2011 ja 2012 ja varmistetaan sillä tavoin kuntien keskinäisen luottamuksen säilyminen koko siirtymävaiheen ajan." Kuntajakolain 31 :n mukaan "kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen yhdistyvän kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista."

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kaupunginvaltuuston päätös rakentuu sen varaan, että ns. Kallioparkin rakentaa Oulun Pysäköinti Oy, joka on koko naan Oulun kaupungin omistama yhtiö. Kaupunki on jo aiemmilla vuosikym menillä tehnyt yksittäisten tontinomistajien kanssa sopimuksia, jois sa on kaupunki muuttanut asemakaavaa antaen tontilla olevalle yh tiölle rakennusoikeutta. Tontin omistavat yhtiöt ovat sitoutunut mak sa maan tontin ulkopuolelle tulevat autopaikat kaupungin rakenta maan pysäköintiratkaisuun. Sovittuja autopaikkoja on rakentamatta 833. Nämä autopaikat on kaupungin rakennettava/rahoitettava joka ta pauksessa kuntien yhdistymisestä riippumatta. Kaupunki sijoittaa Oulun Pysäköinti Oy:n osakepääomaan määrän, jonka se joutuisi sijoitta maan niihin autopaikkoihin, jotka se on sitoutunut jo vuosikymmeniä sitten rakentamaan. Korotetun osakepääoman ja pankilta hankkiman sa lainan nojalla Oulun Pysäköinti Oy rakentaa ns. Kallioparkin. Kal lioparkin rakentamis- ja käyttökulut Oulun Pysäköinti Oy rahoittaa py säköintimaksuilla ja ulkopuolisten yhtiöiden kanssa tekemillään sopi muksilla. Pysäköintiratkaisu sitoo uutta kuntaa jossain määrin, mutta nykyisen Oulun kaupungin vastui na se ei ole uusi eikä se ole yhdistymissopimuksen vastainen. Yhdistymishallitus on käsitellyt Oulun ydinkeskustan kehittämissuunnitelmaa (info) ja kau pungin talousarviota Annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Todettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. Annetaan tiedoksi valtuustolle.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kh 18 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , , sähköposti: Todetaan valtuuston tekemät päätökset lailli siksi ja päätetään pan na ne täytäntöön. Todettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 19 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , sähköposti: Merkitään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tie dok si: Yhdyskuntalautakunta Kunnanjohtajan päätökset nro 1: Omakotitalon kauppakirjan hyväksymi nen/vesaisentie 2 (entinen Pikkuveka ran päiväkoti) nro 2: Omakotitalon kauppakirjan hyväksyminen/urheilutie 10 (entinen Kissankulman päiväkoti) ja samalla päätetään, ettei kyseisten lautakuntien ja niiden jaostojen, joh to kun tien ja toi mikuntien päätöksiä oteta Kun tal:n 51 :n mu kaisesti kun nan hal li tuksen käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 20 Valmistelija: toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , , sähköposti: Kunta-seurakunta -yhteistyöryhmän kokousmuistio Valtiovarainministeriö nro VM/2510/ /2010: Päätös kotikuntakor vauk sen perusosista vuodelle nro VM/2511/ /2010: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2011 Kuntaliiton yleiskirje nro 25/80/2010: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Kiinteistönluovutusilmoitukset - Väinö Suomela ym. /Taina Suomela ja Mikko Katiska - Jukka Määttä ja Maria Niemi/Antti ja Heli Palokangas - Jukka Määttä ja Maria Niemi/Antti ja Heli Palokangas - Kiimingin kunta/jenna Inkala ja Ari Säävälä - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 1 ym - Pirkko ja Henry Halonen/Katja ja Heikki Jussila - Kiimingin kunta/ Jouni ja Tuula Tuomaala - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 3 - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 2 - Kiimingin kunta/as Oy Kiimingin Hiihtäjänpuisto 1 Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Muutoksenhakukiellot OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät: 11, 14, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 12-13, Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin kunnanhallitus, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: 12-13, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Itäinen aluejohtokunta Aika 30.11.2017 klo 19:34-19:54 Paikka Valtuustosali Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Taavila Marko pj. Koskimaa Päivi vpj. Autio Raimo

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/11 Kokousaika: 21.09.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2016 72 Tekninen lautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 18:30-20:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 42 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot