Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Martti Korhonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Martti Korhonen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/ (-232) KOKOUSAIKA Maanantaina 3. huhtikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET n puheenjohtaja Jorma Huttunen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Martti Korhonen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Onni Tukiainen 113 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Leila Karttunen 113 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hanna Mäkinen Irja Haaranen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 190 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 105 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 106 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Hanna Mäkisen ja Arto Sutisen. Päätös Kunnanhallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Mäkisen ja Irja Haarasen.

3 191 Kunnanhallitus / VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 107 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2005 tilikauden tulos osoittaa ,46 euron ylijäämäistä tulosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen. Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten.

4 192 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää valtuustolle, että tilikauden 2005 tuloksesta tehdään seuraavat varaukset: Investointivaraus koulukeskuksen peruskorjaukseen Vapaaehtoinen eläkevaraus Yhteensä euroa ja loppuosa tilikauden tuloksesta 6.737,46 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi (selvitetty tarkemmin tasekirjan sivulla 32). 2. Allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti niin, että kunnanhallitus teki toimintakertomukseen pieniä tekstitarkistuksia. Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (Tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 1.

5 193 Kunnanhallitus / ITÄ-SUOMEN LIIKENNEKASVATUS OY:N TARJOUS JOENSUUN SEUDUN AJOHARJOITTELURADAN OSAKKEISTA Khall. 108 Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy on tehnyt ehdollisen tarjouksen Polvijärven kunnan omistamista Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeista. Tarjous on voimassa ja tarjoajaa sitova vain edellyttäen, että Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakekannan omistamista kunnista ja yhteisöistä selkeä enemmistö hyväksyy tarjouksen. Tarjouksen mukaan Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy ostaa kaikki Polvijärven kunnan omistuksessa olevat Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeet ,18 eurolla. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa. Kaupat tehdään huhtikuussa Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n omistavat pääosa Pohjois-Karjalan kunnista, Suomen Autokoululiitto ry, Pohjois-Karjalan Autokouluyhdistys ry ja Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy, joka toimii ajoharjoitteluradan vuokralaisena. Ajoharjoittelurata on rakennettu 1990 ja se on ollut alusta alkaen vuokrattuna vuoteen 2010 ulottuvalla kiinteällä vuokrasopimuksella kaikkien Pohjois-Karjalaisten autokoulujen yhteisesti omistamalle Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy:lle. Radan edelleen käyttämisen mahdollistamiseksi rata uudistettiin vuonna Osakkaiden osakepääoman korotuksella saaduilla varoilla rata kunnostettiin ympäristöluvan edellyttämään käyttökuntoon. Kuntasektorille sekä radan muille osakkaille osakepääoman korotus oli tässä taloustilanteessa erittäin haastava. Siinä yhteydessä usealta eri taholta esiin tuotiin ajatus, josko nykyinen vuokramies ostaisi kunnilta kuntien varsinaiseen ydintoimintaan kuulumattomat radan osakkeet ja samalla selkeyttäisi radan

6 194 Kunnanhallitus / hallintoa ja hallintokustannuksia, jotka nykymallilla ovat kahden hallintoyhtiön vuoksi kaksinkertaiset. Samalla kunnat vapautuisivat myös tulevista rataa koskevista vastuista ja investoinneista. Kunnat ovat sijoittaneet kukin asukaslukuunsa suhteutetun tuottamattoman osakepääoman, joka ei tällä hetkellä eikä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessakaan tuota kunnille mitään. Radalle on suunnitteilla ns. turvahalli, joka on jo tällä hetkellä usean muun ajoharjoitteluradan yhteydessä. Turvahallin rakennuskustannukset on hankesuunnitelmassa arvioitu noin euron suuruisiksi. Turvahallin rakentamisen toteuttaminen edellyttäisi joko omistajille suunnattua uutta osakepääoman korottamista tai kuntatakauksin otettavaa pääomalainaa. Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeiden arvo Polvijärven kunnan taseessa on ,18 euroa. Tarjottu hinta ,18 euroa on 71,25 % siitä, eli toteutuessaan kauppa aiheuttaa 4.739,00 euron myyntitappiokirjauksen vuoden 2006 tileihin. Vastaavasti kunta vapautuu tulevien investointien rahoittamisesta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta myy Itä- Suomen Liikennekasvatus Oy:n tarjouksen perusteella Polvijärven kunnan omistamat Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeet ,18 euron kauppahinnalla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 195 Kunnanhallitus / OHJEIDEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY POLVIJÄRVEN VUOKRATALOJEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Khall. 109 Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous pidetään klo Kunnanhallitus on valinnut Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajaksi vv Irja Haarasen. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä sekä tilintarkastajilta täytyy olla kirjalliset suostumukset tehtävään. Polvijärven kunnan tulee pyytää etukäteen em. suostumukset ennen kuin kunnanhallitus antaa toimintaohjeita yhtiökokousedustajalle. Liitteenä on kunnanhallituksen viime vuonna antamat toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokouksessa käsitellään vuoden 2005 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä seuraavat asiat: 1. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärä. - yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. 3. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta - hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan 2 vuotta.

8 196 Kunnanhallitus / Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta. Hallituksen kokoonpano on ollut seuraavanlainen: Jäsenet Mustonen Asko Ryynänen Lahja Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Simonen Minna Varajäsenet Suvanto Martti Sutinen Arto Leppänen Laina Hyvärinen Anja Nevalainen Pekka Vuoden 2005 vastuunalainen tilintarkastaja oli JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen Oy Audiator Ab ja varatilintarkastajana JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen. Varsinaisena tilintarkastajana oli Harri Kaituri sekä varatilintarkastajana Voitto Voutilainen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeet edelläolevista ja mahdollisista muista asioista. Päätös Asian käsittelyn alussa itsessä asiassa esteellisiksi totesivat Pauli Vaittinen, Asko Mustonen ja Arto Sutinen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus antoi toimintaohjeita kokousedustajalle seuraavasti: Hallituksen jäsenten palkkiot esitetään pidettäväksi ennallaan ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi.

9 197 Kunnanhallitus / Hallitukseen esitetään valittaviksi kahdeksi vuodeksi seuraavat henkilöt: Jäsen Mustonen Asko Ryynänen Lahja Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Simonen Minna Varajäsen Suvanto Martti Sutinen Arto Leppänen Laina Hyvärinen Anja Nevalainen Pekka Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi esitetään valittavaksi edelleen entiset eli seuraavat henkilöt: Tilintarkastajat JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen Oy Audiator Ab Harri Kaituri Varatilintarkastajat JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen Oy Audiator Ab Voitto Voutilainen Liite nro 2.

10 198 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN YH-RAKENNUTTAJA OY:N OSAKKEEN MYYMINEN Khall. 110 YH-Suomi Oy on ostanut kaikki Keski-Savon YHrakennuttaja Oy:n osakkeet ja saanut tämän osakekaupan kautta omistukseensa samalla yli 90 % Pohjois-Karjalan YH- Rakennuttaja Oy:n osakkeista ja äänistä. YH-Suomi Oy on tarjoutunut ostamaan Polvijärven kunnan omistamat Pohjois- Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeet. Polvijärven kunta omistaa yhden kappaleen Pohjois-Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeita, tasearvoltaan 84,09 euroa. YH-Suomi Oy on tarjonnut kaikille Pohjois-Karjalan YH- Rakennuttaja Oy:n vähemmistöosakkaille niiden omistamista osakkeista 660 euroa/osake. Kauppahinta maksetaan rahana. Ostaja vastaa kaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta myy omistamansa Pohjois-Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeen nro 501 YH-Suomi Oy:lle hintaan 660,00 euroa siten, että kauppahinta maksetaan rahana ja ostaja vastaa kaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Päätös Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi (syy: yhteisöjääviys) ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

11 199 Kunnanhallitus / RAPORTTI SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUODELTA 2005 Khall. 111 Kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanjohtajan tulee antaa kunnanhallitukselle vuosiraportti sisäisen valvonnan järjestämisestä edelliseltä vuodelta. Tilintarkastajan tehtävänä on hallintoa ja taloutta tarkastaessaan arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Liitteenä on kunnanjohtajan raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi raportin sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

12 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / / Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Stltk 92 Ympäristönsuojelumääräysluonnos on ollut yleisesti nähtävänä välisenä aikana Polvijärven kunnan ilmoitustaululla. Lausunnot ympäristönsuojelumääräysluonnokseen ovat antaneet kyseisenä aikana Pohjois-Karjalan TE-keskus, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja MTK:n Polvijärven paikallisyhdistys ja maaseutulautakunta. Lisäksi lausuntonsa on antanut rakennuslautakunta ja tekninen lautakunta. Annetut lausunnot ja muistutukset ovat nähtävinä kokouksessa. Annetut lausunnot on käsitelty liitteenä olevassa vastineessa ja lausunnot on osittain otettu huomioon määräyksissä. Ehdotus Johtava lääkäri Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy päivätyn kunnan ympäristönsuojelumääräysluonnoksen perusteluineen (liite) ja lähettää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynänen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus /

14 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / / Kunnanhallitus / Khall. 329 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti ko. ympäristönsuojelumääräysten 16 kohdalla olevan lauseen: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on kielletty muutettavaksi seuraavaan muotoon: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on sallittu ympäristöviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän asian Toivo Pehkosen tekemällä esityksellä muutettuna. Liite nro 4. Valt. 74 Päätös Käydyn keskustelun aikana Timo Reijonen esitti mm. Veli Haarasen ja Juha-Pekka Karttusen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

15 Kunnanhallitus / Puheenjohtaja tiedusteltuaan valtuuston yksimielisyyttä asiassa totesi valtuuston yksimielisesti jättävän asian pöydälle. Liite nro 10.

16 Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / Valt. 3 Päätös Käydyn keskustelun aikana Reetta Mononen esitti Voitto Parikan kannattamana ympäristönsuojelumääräysten 16 kohdalla oleva lause: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on sallittu ympäristöviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti muutettavaksi seuraavaan muotoon: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on kielletty. Khall. 112 Veli Haaranen esitti Arto Sutisen ja Onni Tukiaisen kannattamana, että valtuusto perustaa työryhmän tarkistamaan kohta kohdalta ympäristönsuojelumääräyksiä ja tässä kokouksessa asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja tiedusteltuaan valtuuston yksimielisyyttä asiassa totesi valtuuston hyväksyvän Veli Haarasen esityksen työryhmän asettamisesta ja asia jätetään pöydälle tässä kokouksessa. Tässä vaiheessa Reetta Mononen ilmoitti peruvansa esityksensä. päätti yksimielisesti nimetä työryhmään seuraavat henkilöt: Timo Reijonen, Ismo Ryynänen, Veli Haaranen, Reetta Mononen ja Irja Haaranen. Työryhmän koollekutsujaksi ja puheenjohtajaksi valittiin Irja Haaranen. Liite nro 2.

17 Kunnanhallitus / Ko. tehtävää varten asetetun työryhmän muistio on esityslistan liitteenä.

18 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Polvijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaiselta pohjalta ko. työryhmän liitteenä olevan muistion mukaisin muutoksin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

19 Kunnanhallitus / LAUSUNTO POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:N HAKEMUKSEEN KOSKIEN RAKENNUSKIVEN KOELOUHINTAA Khall. 113 Polvijärven yrityspalvelu Oy on hakenut Itä-Suomen ympäristölupavirastolta lupaa rakennuskiven koelouhintaan Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä. Louhimoalue sijaitsee Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän Saramäessä. Esiintymän nimi on Sara 2. Ilmoitettu koelouhinta-alue on kokonaisuudessaan tilan Saramäki alueella, omistaja Tornator Oy. Ehdotus Kunnanhallitus lausuntonaan puoltaa luvan myöntämistä rakennuskiven koelouhintaan hakemuksen mukaisesti. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä asiassa totesivat Pauli Vaittinen, Toivo Pehkonen, Irja Haaranen ja Martti Korhonen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen ja esittelijänä hallintojohtaja Helena Kaasinen. Asian osalta toisena pöytäkirjantarkastajana Irja Haarasen tilalla toimi Leila Karttunen. Liite nro 5. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

20 Kunnanhallitus / ESITYS SOTKUMAN KOULUN OPPILAIDEN KOULUMATKAN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA Khall. 114 Kuntaan on toimitettu Sotkuman koulun kehittämistiimin, oppilaiden vanhempien ja kyläläisten kirjelmä oppilaiden koulumatkan turvallisuuden parantamisesta. Kirjelmä on esityslistan liitteenä. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että asia käsitellään liikenneturvallisuussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

21 Kunnanhallitus / PUITESOPIMUS POHJOIS-KARJALAN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY:N JA KUNTATOIMIJOIDEN VÄLILLE Khall. 115 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy on lähettänyt Pohjois-Karjalan kunnille ja kuntayhtymille hyväksyttäväksi puitesopimuksen. Kirjeessään he toteavat mm. seuraavaa: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima Pohjois- Karjalan maakuntaverkkohanke päättyy Tässä liitteenä olevan sopimuksen perusteella maakuntaverkon hallinnointi siirtyy Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:lle (myöh. PTTK Oy) alkaen aiempien suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö tulee toimimaan yhteisen tietoliikenneverkon hallinnoijana ja yhteisten sisältöpalveluiden toteuttajana. Maakuntaverkon II-vaihe käynnistyy Nyt meneillään olevassa kilpailutuksessa on haettu nykyistä oleellisesti alhaisempia tietoliikenteen kustannuksia. Tarjousten perusteella tietoliikenteen kustannustaso tulee laskemaan aiemmasta. Yhtiö tekee hankintapäätöksen kun kuntatoimijoilta on saatu vahvistukset liittymisestä maakuntaverkon IIvaiheeseen. Kuntatoimijoiden ja yhtiön välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi on laadittu puitesopimus. PTTK Oy pyytää kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään puitesopimuksen mennessä. Sopimuksen hyväksymisellä Pohjois- Karjalan kuntatoimijat vahvistavat samalla liittyvänsä maakuntaverkon II-vaiheeseen. Mikäli kuntatoimi päättää jättäytyä pois maakuntaverkon II-vaiheesta, tulee kuntatoimien järjestää itse mm. tietoliikenneyhteydet, tietoturvaratkaisut, internet, palomuuriratkaisu sekä kuntien ja kuntayhtymien väliset tietotekniset palvelut

22 Kunnanhallitus / (mm. terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin väliset lähete-, palaute- ja laboratoriojärjestelmät).

23 Kunnanhallitus / Runkoverkko toteutetaan kokonaispalveluina siten, että liityntäpisteitä on 22 kpl entisen 41 sijaan. Hinta on ilmoitettu kolmen vuoden kiinteälle sopimuskaudelle ajalle Optiovuosia on mahdollista käyttää kolme seuraavat vuotta lisäksi. Vuonna 2006 suurin osa kustannuksista on ollut EU-tuettuja ja vuodesta 2007 alkaen ilman EU-tukia. Yleiskuluja yhtiön toiminnasta maakuntaverkon hallinnoijana, yhteisten tietoteknisten järjestelmien suunnittelijana, toteuttajana ja kehittäjänä syntyy henkilöstö- ja matkakuluista sekä muista toiminnan peruskuluista (mm. vuokrat, tarvikkeet, laitteistot ja ohjelmisto, hallinnolliset palvelut). Henkilöstö muodostuu toimitusjohtajasta, tietoliikennesuunnittelijasta ja järjestelmäasiantuntijasta. Vuosikustannuksiksi perustehtävän osalta on arvioitu noin euroa. Maakuntaverkon palveluista osan tuottaa operaattori ja osan PTTK Oy:n henkilökunta. Tarkempi selvitys yhtiön tuottamista maakuntaverkkopalveluista on sopimuksen liitteenä. Polvijärven kunnan osuus kustannuksista on seuraava: v euroa, v euroa, v euroa ja v euroa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan palvelu- ja puitesopimuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

24 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN LÄÄKELAIN, ELINTARVIKELAIN, TERVEYDENSUOJELULAIN JA KEMIKAALILAIN MUUTOSTEN JOHDOSTA Stltk 37 Lääkelain muutoksella 22/2006 (voimaan ) nikotiinivalmisteita saa myydä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla myyntipaikan sijaintikunnan myöntämällä luvalla. Polvijärven kunnanhallitus on kokouksessaan antanut sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltavaksi hallintosääntöön muutokset nikotiinivalmisteiden myyntilupaviranomaisesta sekä myyntilupa- ja valvontamaksusta. Uuden elintarvikelain 23/2006 (voimaan ) mukaan kunnan valvontaviranomainen hyväksyy elintarvikehuoneiston ennen toiminnan aloittamista. Terveydensuojelulain muutoksella 24/2006 on alkaen 18 pykälää muutettu siten, että 18 mukainen ilmoitus on muutettu hakemukseksi ja hakemuksen käsittely edellyttää viranomaisen päätöstä. Kemikaalilain 32 on kumottu kemikaalilain muutoksella 391/ alkaen. Hyväksymispäätöksien ja valvontamääräysten nopean käsittelyn kannalta on aiheellista antaa päätäntävaltaa lautakunnan alaisille viranhaltijoille. Näin on tehty mm. terveydensuojelulain mukaisissa huoneistojen päätöksien osalta.

25 Kunnanhallitus / Asian on valmistellut terveystarkastajaympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynänen. Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Johtava lääkäri Lääkelain 22/2006, elintarvikelain 23/2006, terveydensuojelulain 24/2006 ja kemikaalilain muutoksen 391/2005 johdosta Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle muutettavaksi ja lisättäväksi kunnan hallintosääntöä seuraavasti: II luku 2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta Poistettavaksi kohta 10, koska laki kumottu elintarvikelain 23/2006 voimaantullessa Lisättäväksi kohta 10. hyväksyy nikotiinivalmisteiden valvonta- ja vähittäismyyntiluvanmaksut. Muutettavaksi III luku Terveysvalvonnanjohtaja a) hyväksyy kunnan hyväksyttävät pienteurastamot ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehuoneistot, Muutettavaksi III luku Terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri a) tarkastaa ja tekee päätökset terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista TsL 15 ja 18 :n mukaisista hakemuksista sekä antaa määräykset TsL 27 mukaisissa asioissa,

26 Kunnanhallitus / Poistettavaksi kohta d) koska lainsäädäntö muuttunut ja kemikaalilain kyseinen pykälä kumottu alkaen, Lisättäväksi kohta 2.15.d) hyväksyy kunnan hyväksyttävät muut elintarvikehuoneistot, kuin pienteurastamot ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehuoneistot. Lisättäväksi kohta e) myöntää lääkelain 54 a mukaisen nikotiinivalmisteiden myyntiluvan, valvoo lääkelain 54 c Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / mukaisesti nikotiinivalmisteiden myyntiä ja käyttää pykälässä mainittuja pakkokeinoja. Nikotiinivalmisteiden myyntilupaviranomaisen myyntilupa- ja valvontamaksu Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nikotiinivalmisteiden valvonta- ja vähittäismyyntilupamaksuna sovelletaan ympäristöterveydenhuollon tuntiperusteista maksutaksaa (37 ) siihen asti, kun ympäristöterveydenhuollon maksutaksaan lisätään ko. kohta. Päätös Terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynänen oli kokouksessa tämän asian keskustelun ja päätöksenteon ajan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus / Khall. 116 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / SOTKUMAN SAHARILAN ALUEEN UUSIEN TONTTIEN HINNAT Tekn. ltk. 28 Khall. 117 Sotkuman rantaosayleiskaavaan on kaavoitettu Saharilan asuntoalueelle yhteensä viisi AO-tontteja. Yksi uusi tontti sijaitsee Iivanantien varressa, muut tontit sijaitsevat uuden rakennettavan tien varressa. Kunnan vuokrarivitalon viereisen tontin Honkala RN:o 217:19 sijainti, pinta-ala ja rekisterinumero on muuttunut uuden rakennettavan tieyhteyden vuoksi. Tontit on lohkottu ja tieyhteys ja kunnallistekniikka rakennetaan kesällä Saharilan alueen tonttien hinnaksi kunnanvaltuusto on määritellyt 1,09 /m 2. Uudet tontit on perusteltua hinnoitella samalla tavalla. Lisäksi ostajalta peritään korvaus puustosta MHY:n arvion mukaan sekä lohkomiskulut. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Sotkuman Saharilan alueen uusien tonttien hinnoittelun liitteen 16 mukaan. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan tontit myydään puoleen hintaan saakka. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

29 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khall. 118 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 9.

30 Kunnanhallitus / KOTIPALVELUN OHJAAJAN TEHTÄVIEN HOIDOSTA KORVAUKSEN MAKSAMINEN Khall. 119 Kotipalvelun ohjaajan virka on päätetty muuttaa kotihoidon esimieheksi lukien. Virka on ollut haettavana siten, että kotihoidon esimiehen virkaan valittu toimisi kotipalvelun ohjaajan viransijaisena ja lukien kotihoidon esimiehen virassa. Tehtävää ei ole vielä täytetty. Kotipalvelun ohjaaja Anja Maliselle on maksettu tehtäväkohtaisena palkkana 1.797,97 euroa. Kotipalvelun ohjaajan tehtäviä on hoitanut Anja Malisen poissa ollessa sosiaalijohtajan päätöksellä pääsääntöisesti Riitta Saastamoinen ja yksittäisiä päiviä Maija-Leena Tillonen. Nyt käsittelyssä oleva korvaus koskee alkavaa aikaa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää maksaa Riitta Saastamoiselle edellä olevaan viitaten siltä ajalta kun hän on hoitanut ja hoitaa ko. tehtävää saman tehtäväkohtaisen palkan eli 1.797,97 euroa, kuten on maksettu kotipalvelun ohjaaja Anja Maliselle. Huomioiden kotihoidossa tapahtumassa olevan muutoksen tässä tapauksessa myös yksittäisiä päiviä ko. tehtävää hoitaneelle/ hoitavalle Maija-Leena Tilloselle maksetaan ko. päiviltä vastaava palkka. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Kunnanhallitus / YHDYSKUNTATEKNIKKO JARI PAJARISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 120 Tekninen lautakunta on kokouksessaan valinnut yhdyskuntateknikon virkaan Jari Pajarisen. Ko. tehtävän palkkaus määräytyy Teknisten sopimuksen palkkaryhmän II mukaisesti. Palkkaryhmän II tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on 1.487,34 euroa/kk. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen palkkauksen seuraavasti: Tehtäväkohtainen palkka 2.420,00 euroa, ammattilisä 9 % on 217,80 euroa ja henkilökohtainen palkka 62,20 euroa eli yhteensä 2.700,00 euroa. Ko. palkkaan sisältyy myös työsuojelupäällikön tehtävästä maksettava korvaus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 24 Kunnanhallitus / JOENSUUN SEUDUN SEUTUKIRJASTON PERUSTAMISESITYS Sivistysltk. 17 Joensuun seudulla kirjastojen yhteistyö on ollut aktiivista jo ennen nykyisen kaltaista seutuyhteistyötä. Osa kunnista on mm. hankkinut yhteisen atk-järjestelmän jo 1990-luvun alkupuolella. Entistä tiiviimmän yhteistyön tuloksena syntyi vuoden 2005 aikana yhteinen kirjastojärjestelmä, jossa ovat mukana kaikki seudun kunnat Enoa lukuun ottamatta. Joensuun seudun palvelujen kehittämisessä kirjastojen entistä tavoitteellisempi yhteistyö on ollut esillä jo vuosia. Pyhäselän kirjastonjohtaja Kaisu Kärnä on tehnyt aluekeskusohjelman rahoittamana selvityksiä vuosina Parhaana vaihtoehtona on päädytty pitämään tiivistetyn yhteistyön jatkamista kirjastojen ollessa edelleen itsenäisiä. Vähitellen kuitenkin voidaan edetä yhteiseen laitokseen ja hallinnointiin. Seutuhallitus päätti kokouksessaan nimetä työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin tehdä esitys yhteisen seutukirjaston perustamissopimuksesta sekä siihen liittyvistä taloudellisista laskelmista, tavoitteena seudullisen kirjaston perustaminen vuoden 2007 alusta lukien. Työryhmä jätti seutuhallitukselle esityksen Joensuun seudun seutukirjaston perustamiseksi alkaen. Perustamissopimusluonnos laskelmineen on liitteenä. Seutuhallitus on käsitellyt esitystä kokouksessaan ja päättänyt suosittaa Joensuun ja Outokummun kaupungeil-

33 Kunnanhallitus / le sekä Enon, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Pyhäselän kunnille, että kyseiset kunnat päättäisivät hyväksyä viimeistään mennessä sopimuksen Joensuun seudun seutukirjaston perustamisesta lukien.

34 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 25 Kunnanhallitus / Hallintojohtaja on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausunnon kunnanhallitusta varten mennessä. Seutukirjastotyöryhmä perustelee seutukirjaston perustamista kirjastojen pitkälle viedyllä yhteistyöllä, jolle yhteinen hallinto on luonteva jatko. Asiakkaat ovat jo valinneet seutukirjaston käyttämällä kirjasto- ja tietopalveluja yli kuntarajojen. Kirjastoalan henkilöstön saatavuus pieniin yksiköihin on nykyisin heikkoa. Henkilöstö on nähnyt seutukirjaston etuina muun muassa mahdollisuuden ammatilliseen kouluttautumiseen ja erikoistumiseen. Seutukirjaston ylläpitäjänä olisi Joensuun kaupunki, joka vastaisi isäntäkuntamallin mukaisesti seutukirjaston hallinnosta. Seutukirjaston perustaminen ei vaikuta kuntien saamiin valtionosuuksiin. Valtionosuus tulee edelleen suoraan kunnille asukasluvun mukaisesti. Yhteisellä seutukirjastolla saataisiin tulevaisuudessa säästöä varsinaisesta kirjasto- ja tietopalvelutoiminnasta. Asukasperusteisella kustannusjaolla Polvijärvi hyötyisi taloudellisesti jonkin verran heti yhdistymisen jälkeen. Esityksen mukaan kuntien kiinteistömenot sekä ylläpidon että rakentamisen osalta jäisivät edelleen kunkin kunnan itsensä vastattavaksi. Menettelyllä vältettäisiin kirjaston varsinaiseen toimintaan verrattuna suurehkojen kiinteistökustannusten uusjakoa kuntien kesken. Taustaselvityksen mukaan Polvijärven kunnalla on suurin peruskorjaustarve.

35 Kunnanhallitus / Kukin kunta luovuttaisi irtaimiston vastikkeetta seutukirjastolle. Irtaimiston uushankinnoista vastaisi seutukirjasto.

36 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 26 Kunnanhallitus / Henkilöstö siirtyisi Joensuun kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Sopimusluonnoksessa ei erikseen oteta selkeää kantaa kirjastoautotoiminnan uudelleenorganisoinnista. Viime vuosien ajan Polvijärvi on ostanut kirjastoautopalvelun Juuan kunnalta. Ehdotus Sivistyslautakunta toteaa kannanottonaan, että perustamisaikataulu on hyvin kireä ja että valmistelulle olisi tullut varata vähän pitempi aika. Erityisesti kirjastoautotoiminnan käsittely on jäänyt puutteelliseksi. Ongelmia voi syntyä siitä, että kirjastoautotoiminta on nyt kunnissa hyvin eri tavoin ja eri tasoisesti järjestetty. Tilojen osalta ratkaisu, jonka mukaan tilakustannukset ja tilainvestoinnit jäävät kunkin kunnan huolehdittavaksi, on selkeä ja perusteltu, mutta jatkossa se voi aiheuttaa eriarvoisuutta toimintaedellytysten suhteen. Lautakunta pitää hyvänä sitä, että sopimuksen kohdalla kirjaston hallinto ja toiminta turvataan hyvin pitkälle kuntakohtainen vaikutusmahdollisuus ja henkilöstön ammattitaitovaatimus, mitkä edesauttavat laadukkaan kirjastotoiminnan pysymistä kunnissa. Riittävän ammattitaitoisen henkilöstön pysyminen kunnissa yhdessä riittävien aukioloaikojen kanssa ja myös kirjastoautotoiminnan turvaaminen ainakin kyläkoulujen osalta, antavat kunnolliset ja laadullisesti korkeatasoiset kirjastopalvelut kuntalaisille jatkossakin.

37 Kunnanhallitus / Kirjastojen yhteistyö on tähän saakka ollut hedelmällistä ja perustunut vahvaan keskinäiseen luottamukseen. Kaikkien osapuolten luottamusta tarvitaan jatkossa vielä erityisesti, kun hallinto kuitenkin muodollisesti siirtyy yhden kunnan eli Joensuun kaupungin vastattavaksi.

38 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 27 Kunnanhallitus / Kirjastotoiminnan kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen tulevaisuudessa edellyttävät ammattitaitoisen henkilöstön saamista. Tarvittavat tietotekniset investoinnit edellyttävät myös yksittäistä kuntaa laajemman pohjan. Ne toimivat myös taloudellisesti tehokkaammin. Jo saatujen yhteistyökokemusten ja etenkin tulevaisuuden haasteisiin varautumisen vuoksi sivistyslautakunta katsoo, että yhteisen seutukirjaston syntyminen jo tässä vaiheessa on perusteltua. Lautakunta suosittelee kunnanhallitukselle, että Joensuun seudun seutukirjaston perustamissopimus hyväksytään siten, että uusi seutukirjasto voi aloittaa toimintansa alkaen. Khall. 121 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiaa on lisäksi käsitelty kunnassa seuraavasti: - Kirjaston henkilöstölle kuulemistilaisuus Kirjaston henkilöstölle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä klo mennessä. - Yhteistoimintaelin Polvijärven kunta on toiminnassaan turvannut kuntalaisilleen hyvät kirjastopalvelut. Myös jatkossa kunta haluaa turvata ja kehittää kirjastopalvelujansa.

39 Kunnanhallitus / Nyt käsittelyssä oleva seutukirjastoasia on tullut kuntien käsittelyyn hyvin nopealla aikataululla eikä kunnalla ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa riittävästi asian seututasolla tehtyyn valmisteluun vaan kunta joutuu ottamaan kantaa valmiiseen esitykseen. Seutukirjastoselvityksessä tuodaan esille ennakoituja

40 Kunnanhallitus / hyötyjä, mutta mikäli kunta hyväksyy seutukirjastoasian esityksen mukaisena, jatkossa kirjastoasia siirtyy kirjastokiinteistöä lukuun ottamatta Joensuun kaupungin päätettäväksi ja Polvijärven kunnan vaikutusmahdollisuudet kirjaston kehittämiseen ja palveluiden turvaamiseen ovat hyvin rajalliset. Seutukirjaston perustamisesityksessä alueellisia kirjastopalveluja ei ole riittävässä määrin turvattu. Selkeää palvelutasomäärittelyä ei ole sisällytetty seutukirjastoselvitykseen. Keskeistä on kuka jatkossa päättää kirjaston talousasioista ja toiminnan ohjaamisesta. Esitetyssä seutukirjastomallissa muilla kuin Joensuun luottamushenkilöelimillä ei ole riittäviä vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa kirjaston toimintaan. Seutukirjastosta laadittu sopimusmalli ei turvaa riittävällä tavalla Polvijärven kirjaston palveluiden säilymistä ja toiminnan kehittämistä. Kirjastojen välinen yhteistyö on mahdollista järjestää vielä nykyistäkin tiiviimmäksi myös itsenäisten kirjastojen yhteistyönä mm. sopimusmenettelyllä. Seutukirjastoasiassa henkilöstön asema on turvattu, mutta vielä tarkemmin selvitettäväksi voidaan perustellusti nostaa, tarvitaanko jokaisessa kirjastossa kirjastonjohtajaa ja onko kirjastohenkilöstön käytettävyys eri kirjastojen toimipisteissä huomioitu. Aikataulusta johtuen kirjaston käyttäjien kuulemiseen ei ole ollut mahdollisuutta. Seutukirjastoasian päättäminen tähänastisella valmistelulla ei ole perusteltua ja asian käsittelyä ja päättämistä on syytä siirtää niin, että mahdollinen seutukirjastoon liittyminen Polvijärven kunnan osalta päätetään vuoden 2007 aikana niin, että liittyminen voisi tapahtua aikaisintaan lukien. Meneillään on myös kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka sisällöstä ennakkotietojen mukaan maan hallitus omalta osal-

41 Kunnanhallitus / taan päättää kevään 2006 aikana, mutta eduskunta päättää asiasta myöhemmin.

42 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta ei tässä vaiheessa näillä selvityksillä hyväksy seutukirjaston perustamista esitetyn valmisteluaineiston pohjalta, vaan asia jätetään tarkemmin valmisteltavaksi esittelyssä mainittujen kohtien selvittämiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, miten Polvijärven kirjastopalvelut jatkossa pystytään turvaamaan. Saatuaan riittävät selvitykset avoimiin kohtiin Polvijärven kunta päättää mahdollisesta seutukirjastoon liittymisestä vuoden 2007 aikana. Päätös Merkittiin, että Liisa Tanskanen on toimittanut asiaan liittyen päivätyn kirjelmän. Kirje liitteenä. Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti Asko Mustosen kannattamana, että kunnanhallitus yhtyy asiassa sivistyslautakunnan päätökseen ja esittää asian valtuuston hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan kannanoton mukaisesti. Puheenjohtaja tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän Toivo Pehkosen esityksen. Liite nro 10.

43 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 122 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Eeva Parikan ja hoitolasten kirjelmä roskaamisongelmaan puuttumisesta. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

44 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN JA FINNFUTTER OY:N VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khall. 123 Polvijärven kunta on vuokrannut allekirjoitetulla vuokrasopimuksella alkaen toistaiseksi Finnfutter Oy:lle m 2 :n suuruisen teollisuushallin tontteineen. Kunnan ja Finnfutter Oy:n välillä on neuvoteltu vuokrasopimuksen tarkistamisesta. Asia esiteltiin tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää tarkistaa kunnan ja Finnfutter Oy:n välistä vuokrasopimusta liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 11.

45 Kunnanhallitus / SAIRAANKULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ MUKANA OLEVIEN VARALLAOLOKORVAUKSET Khall. 124 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt tarkistaa sairaankuljetusjärjestelmässä mukana olevien varallaolokorvauksia niin, että varallaolokorvaukset ovat alkaen olleet 3,5 euroa/tunnilta. Varallaolokorvauksen lisäksi asiassa tulee ns. saattajakorvaus. Ehdotus Kunnanhallitus päättää korottaa sairaankuljetusjärjestelmässä mukana olevien varallaolokorvausta niin, että ko. varallaolokorvaukset ovat alkaen 4,0 euroa/tunnilta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

46 Kunnanhallitus / KOTIHOIDON ESIMIEHEN EEVA-LEENA MUSTOSEN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN Khall. 125 Kotipalvelun ohjaajan virka on päätetty muuttaa kotihoidon esimiehen viraksi lukien. Viranhakukuulutuksessa on todettu, että kotihoidon esimiehen virkaan valittu toimii aluksi kotipalvelun ohjaajan viransijaisena saakka ja lukien kotihoidon esimiehen virassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut kotihoidon esimiehen virkaan Eeva-Leena Mustosen. Kotihoidon esimiehen palkkahinnoittelukohta on selvitetty yhdessä kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Työmarkkinalaitoksen tulkinta: koska a) ei ole edellytetty hoitoalan koulutusta ja b) tehtävät eivät ole pääosin hoito- vaan pääosin hallinnollisia tehtäviä niin palkkahinnoittelu katsotaan sosiaalityön hinnoittelusta (KVTES); liite 4 kohdasta 04SOS020 eli samasta kohdasta kuin Polvijärven kunnassa on tähän saakka noudatettu kotipalvelun ohjaajalla. Tehtäväkohtaisen palkan alaraja on 1.769,25 euroa. Kotipalveluohjaaja Anja Maliselle on maksettu 1.797,97 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa kotihoidon esimies Eeva-Leena Mustosen tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

47 Kunnanhallitus / KALLIONIEMENTIEN PERUSKORJAUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA Khall. 126 Kallioniementien peruskorjauksen kustannusarvio on (alv. 0 %). Hankkeeseen on varattu vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä investointivaraus. Saapuneiden urakkatarjousten perusteella peruskorjaushankkeen kustannukset ylittyvät n. 40 %. Lisämäärärahaa v talousarvioon tarvitaan , jotta hanke saadaan toteutettua. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää ko. tarkoitukseen lisämäärärahaa euroa, joka katetaan kassavaroin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

48 Kunnanhallitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN TILASTA RATILA RN:O 19:76 MAIJU TOLVASELLE JA ARTO ANTTILAISELLE Khall. 127 Maiju Tolvanen ja Arto Anttilainen Joensuusta ovat jättäneet kunnalle anomuksen saada ostaa tontin nro 4 omakotitalon rakennuspaikaksi Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila RN:o 19:76. Teknisen toimiston mukaan ko. määräala on vapaa myytäväksi. on kokouksessaan päättänyt, että mennessä tehtävistä omakotitonttikaupoista kunta antaa maapohjasta (alennus ei koske puustoa eikä lohkomiskustannuksia) alennusta niin, että tontit myydään puoleen hintaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Maiju Tolvaselle ja Arto Anttilaiselle Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila RN:o 19:76 määräalan pinta-alaltaan noin m 2, mikä on merkitty palstoitussuunnitelman tontiksi nro 4 edellä olevan mukaisesti alennettuun hintaan 1.261,41. Lisäksi peritään puuston hinta peritään Länsi-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaisesti. Vesihuolto ja jätevesihuolto on järjestettävä tonttikohtaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 12.

49 Kunnanhallitus / KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall. 128 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen on esittänyt pitävänsä vuosilomaa Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. Päätös Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi asian koskiessa hänen vuosilomaansa ja kunnanjohtaja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

50 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khall. 129 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina klo

51 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , , , 126, 129 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , , , , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

52 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , , , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

53 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

54 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

55 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 3. huhtikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite liite liite 112 liite 113 liite 114 liite Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Vuoden 2005 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy:n tarjous Joensuun Seudun ajoharjoitteluradan osakkeista Ohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle Pohjois-Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeen myyminen Raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2005 Polvijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hakemukseen koskien rakennuskiven koelouhintaa Esitys Sotkuman koulun oppilaiden koulumatkan turvallisuuden parantamisesta

56 Kunnanhallitus / PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

57 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 3. huhtikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite 115 liite liite 118 liite liite Asia Puitesopimus Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n ja kuntatoimijoiden välille Kunnan hallintosäännön muuttaminen lääkelain, elintarvikelain, terveydensuojelulain ja kemikaalilain muutosten johdosta Sotkuman Saharilan alueen uusien tonttien hinnat Talousarvion toteutuminen ajalta ja verotilitykset Kotipalvelun ohjaajan tehtävien hoidosta korvauksen maksaminen Yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen palkan vahvistaminen Joensuun seudun seutukirjaston perustamisesitys Ilmoitusasiat Polvijärven kunnan ja Finnfutter Oy:n välisen vuokrasopimuksen tarkistaminen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Aika Maanantaina 31. maaliskuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30

Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven kunnanvirastotalo, valtuustosali

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 411) 11/2005 363(- KOKOUSAIKA Maanantaina 8. elokuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen.

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2005 412 (- 436) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. elokuuta 2005 klo 16.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2007 659 (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo 18.30-19.05

Kunnanhallitus 17/2007 659 (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo 18.30-19.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2007 659 (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo 18.30-19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479)

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Aika Maanantaina 25. marraskuuta 2013 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot