Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Martti Korhonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Martti Korhonen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/ (-232) KOKOUSAIKA Maanantaina 3. huhtikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET n puheenjohtaja Jorma Huttunen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Martti Korhonen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Onni Tukiainen 113 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Leila Karttunen 113 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hanna Mäkinen Irja Haaranen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 190 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 105 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 106 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Hanna Mäkisen ja Arto Sutisen. Päätös Kunnanhallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Mäkisen ja Irja Haarasen.

3 191 Kunnanhallitus / VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 107 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2005 tilikauden tulos osoittaa ,46 euron ylijäämäistä tulosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen. Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten.

4 192 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää valtuustolle, että tilikauden 2005 tuloksesta tehdään seuraavat varaukset: Investointivaraus koulukeskuksen peruskorjaukseen Vapaaehtoinen eläkevaraus Yhteensä euroa ja loppuosa tilikauden tuloksesta 6.737,46 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi (selvitetty tarkemmin tasekirjan sivulla 32). 2. Allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti niin, että kunnanhallitus teki toimintakertomukseen pieniä tekstitarkistuksia. Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (Tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 1.

5 193 Kunnanhallitus / ITÄ-SUOMEN LIIKENNEKASVATUS OY:N TARJOUS JOENSUUN SEUDUN AJOHARJOITTELURADAN OSAKKEISTA Khall. 108 Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy on tehnyt ehdollisen tarjouksen Polvijärven kunnan omistamista Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeista. Tarjous on voimassa ja tarjoajaa sitova vain edellyttäen, että Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakekannan omistamista kunnista ja yhteisöistä selkeä enemmistö hyväksyy tarjouksen. Tarjouksen mukaan Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy ostaa kaikki Polvijärven kunnan omistuksessa olevat Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeet ,18 eurolla. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa. Kaupat tehdään huhtikuussa Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n omistavat pääosa Pohjois-Karjalan kunnista, Suomen Autokoululiitto ry, Pohjois-Karjalan Autokouluyhdistys ry ja Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy, joka toimii ajoharjoitteluradan vuokralaisena. Ajoharjoittelurata on rakennettu 1990 ja se on ollut alusta alkaen vuokrattuna vuoteen 2010 ulottuvalla kiinteällä vuokrasopimuksella kaikkien Pohjois-Karjalaisten autokoulujen yhteisesti omistamalle Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy:lle. Radan edelleen käyttämisen mahdollistamiseksi rata uudistettiin vuonna Osakkaiden osakepääoman korotuksella saaduilla varoilla rata kunnostettiin ympäristöluvan edellyttämään käyttökuntoon. Kuntasektorille sekä radan muille osakkaille osakepääoman korotus oli tässä taloustilanteessa erittäin haastava. Siinä yhteydessä usealta eri taholta esiin tuotiin ajatus, josko nykyinen vuokramies ostaisi kunnilta kuntien varsinaiseen ydintoimintaan kuulumattomat radan osakkeet ja samalla selkeyttäisi radan

6 194 Kunnanhallitus / hallintoa ja hallintokustannuksia, jotka nykymallilla ovat kahden hallintoyhtiön vuoksi kaksinkertaiset. Samalla kunnat vapautuisivat myös tulevista rataa koskevista vastuista ja investoinneista. Kunnat ovat sijoittaneet kukin asukaslukuunsa suhteutetun tuottamattoman osakepääoman, joka ei tällä hetkellä eikä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessakaan tuota kunnille mitään. Radalle on suunnitteilla ns. turvahalli, joka on jo tällä hetkellä usean muun ajoharjoitteluradan yhteydessä. Turvahallin rakennuskustannukset on hankesuunnitelmassa arvioitu noin euron suuruisiksi. Turvahallin rakentamisen toteuttaminen edellyttäisi joko omistajille suunnattua uutta osakepääoman korottamista tai kuntatakauksin otettavaa pääomalainaa. Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeiden arvo Polvijärven kunnan taseessa on ,18 euroa. Tarjottu hinta ,18 euroa on 71,25 % siitä, eli toteutuessaan kauppa aiheuttaa 4.739,00 euron myyntitappiokirjauksen vuoden 2006 tileihin. Vastaavasti kunta vapautuu tulevien investointien rahoittamisesta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta myy Itä- Suomen Liikennekasvatus Oy:n tarjouksen perusteella Polvijärven kunnan omistamat Joensuun Seudun Ajoharjoittelurata Oy:n osakkeet ,18 euron kauppahinnalla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 195 Kunnanhallitus / OHJEIDEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY POLVIJÄRVEN VUOKRATALOJEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Khall. 109 Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous pidetään klo Kunnanhallitus on valinnut Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajaksi vv Irja Haarasen. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä sekä tilintarkastajilta täytyy olla kirjalliset suostumukset tehtävään. Polvijärven kunnan tulee pyytää etukäteen em. suostumukset ennen kuin kunnanhallitus antaa toimintaohjeita yhtiökokousedustajalle. Liitteenä on kunnanhallituksen viime vuonna antamat toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokouksessa käsitellään vuoden 2005 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä seuraavat asiat: 1. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärä. - yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. 3. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta - hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan 2 vuotta.

8 196 Kunnanhallitus / Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta. Hallituksen kokoonpano on ollut seuraavanlainen: Jäsenet Mustonen Asko Ryynänen Lahja Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Simonen Minna Varajäsenet Suvanto Martti Sutinen Arto Leppänen Laina Hyvärinen Anja Nevalainen Pekka Vuoden 2005 vastuunalainen tilintarkastaja oli JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen Oy Audiator Ab ja varatilintarkastajana JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen. Varsinaisena tilintarkastajana oli Harri Kaituri sekä varatilintarkastajana Voitto Voutilainen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeet edelläolevista ja mahdollisista muista asioista. Päätös Asian käsittelyn alussa itsessä asiassa esteellisiksi totesivat Pauli Vaittinen, Asko Mustonen ja Arto Sutinen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus antoi toimintaohjeita kokousedustajalle seuraavasti: Hallituksen jäsenten palkkiot esitetään pidettäväksi ennallaan ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi.

9 197 Kunnanhallitus / Hallitukseen esitetään valittaviksi kahdeksi vuodeksi seuraavat henkilöt: Jäsen Mustonen Asko Ryynänen Lahja Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Simonen Minna Varajäsen Suvanto Martti Sutinen Arto Leppänen Laina Hyvärinen Anja Nevalainen Pekka Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi esitetään valittavaksi edelleen entiset eli seuraavat henkilöt: Tilintarkastajat JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen Oy Audiator Ab Harri Kaituri Varatilintarkastajat JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen Oy Audiator Ab Voitto Voutilainen Liite nro 2.

10 198 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN YH-RAKENNUTTAJA OY:N OSAKKEEN MYYMINEN Khall. 110 YH-Suomi Oy on ostanut kaikki Keski-Savon YHrakennuttaja Oy:n osakkeet ja saanut tämän osakekaupan kautta omistukseensa samalla yli 90 % Pohjois-Karjalan YH- Rakennuttaja Oy:n osakkeista ja äänistä. YH-Suomi Oy on tarjoutunut ostamaan Polvijärven kunnan omistamat Pohjois- Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeet. Polvijärven kunta omistaa yhden kappaleen Pohjois-Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeita, tasearvoltaan 84,09 euroa. YH-Suomi Oy on tarjonnut kaikille Pohjois-Karjalan YH- Rakennuttaja Oy:n vähemmistöosakkaille niiden omistamista osakkeista 660 euroa/osake. Kauppahinta maksetaan rahana. Ostaja vastaa kaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta myy omistamansa Pohjois-Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeen nro 501 YH-Suomi Oy:lle hintaan 660,00 euroa siten, että kauppahinta maksetaan rahana ja ostaja vastaa kaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Päätös Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi (syy: yhteisöjääviys) ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

11 199 Kunnanhallitus / RAPORTTI SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUODELTA 2005 Khall. 111 Kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanjohtajan tulee antaa kunnanhallitukselle vuosiraportti sisäisen valvonnan järjestämisestä edelliseltä vuodelta. Tilintarkastajan tehtävänä on hallintoa ja taloutta tarkastaessaan arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Liitteenä on kunnanjohtajan raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi raportin sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

12 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / / Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Stltk 92 Ympäristönsuojelumääräysluonnos on ollut yleisesti nähtävänä välisenä aikana Polvijärven kunnan ilmoitustaululla. Lausunnot ympäristönsuojelumääräysluonnokseen ovat antaneet kyseisenä aikana Pohjois-Karjalan TE-keskus, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja MTK:n Polvijärven paikallisyhdistys ja maaseutulautakunta. Lisäksi lausuntonsa on antanut rakennuslautakunta ja tekninen lautakunta. Annetut lausunnot ja muistutukset ovat nähtävinä kokouksessa. Annetut lausunnot on käsitelty liitteenä olevassa vastineessa ja lausunnot on osittain otettu huomioon määräyksissä. Ehdotus Johtava lääkäri Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy päivätyn kunnan ympäristönsuojelumääräysluonnoksen perusteluineen (liite) ja lähettää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynänen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus /

14 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / / Kunnanhallitus / Khall. 329 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti ko. ympäristönsuojelumääräysten 16 kohdalla olevan lauseen: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on kielletty muutettavaksi seuraavaan muotoon: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on sallittu ympäristöviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän asian Toivo Pehkosen tekemällä esityksellä muutettuna. Liite nro 4. Valt. 74 Päätös Käydyn keskustelun aikana Timo Reijonen esitti mm. Veli Haarasen ja Juha-Pekka Karttusen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

15 Kunnanhallitus / Puheenjohtaja tiedusteltuaan valtuuston yksimielisyyttä asiassa totesi valtuuston yksimielisesti jättävän asian pöydälle. Liite nro 10.

16 Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / Valt. 3 Päätös Käydyn keskustelun aikana Reetta Mononen esitti Voitto Parikan kannattamana ympäristönsuojelumääräysten 16 kohdalla oleva lause: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on sallittu ympäristöviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti muutettavaksi seuraavaan muotoon: Pohjavesialueilla oleville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on kielletty. Khall. 112 Veli Haaranen esitti Arto Sutisen ja Onni Tukiaisen kannattamana, että valtuusto perustaa työryhmän tarkistamaan kohta kohdalta ympäristönsuojelumääräyksiä ja tässä kokouksessa asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja tiedusteltuaan valtuuston yksimielisyyttä asiassa totesi valtuuston hyväksyvän Veli Haarasen esityksen työryhmän asettamisesta ja asia jätetään pöydälle tässä kokouksessa. Tässä vaiheessa Reetta Mononen ilmoitti peruvansa esityksensä. päätti yksimielisesti nimetä työryhmään seuraavat henkilöt: Timo Reijonen, Ismo Ryynänen, Veli Haaranen, Reetta Mononen ja Irja Haaranen. Työryhmän koollekutsujaksi ja puheenjohtajaksi valittiin Irja Haaranen. Liite nro 2.

17 Kunnanhallitus / Ko. tehtävää varten asetetun työryhmän muistio on esityslistan liitteenä.

18 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Polvijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaiselta pohjalta ko. työryhmän liitteenä olevan muistion mukaisin muutoksin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

19 Kunnanhallitus / LAUSUNTO POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:N HAKEMUKSEEN KOSKIEN RAKENNUSKIVEN KOELOUHINTAA Khall. 113 Polvijärven yrityspalvelu Oy on hakenut Itä-Suomen ympäristölupavirastolta lupaa rakennuskiven koelouhintaan Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä. Louhimoalue sijaitsee Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän Saramäessä. Esiintymän nimi on Sara 2. Ilmoitettu koelouhinta-alue on kokonaisuudessaan tilan Saramäki alueella, omistaja Tornator Oy. Ehdotus Kunnanhallitus lausuntonaan puoltaa luvan myöntämistä rakennuskiven koelouhintaan hakemuksen mukaisesti. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä asiassa totesivat Pauli Vaittinen, Toivo Pehkonen, Irja Haaranen ja Martti Korhonen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen ja esittelijänä hallintojohtaja Helena Kaasinen. Asian osalta toisena pöytäkirjantarkastajana Irja Haarasen tilalla toimi Leila Karttunen. Liite nro 5. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

20 Kunnanhallitus / ESITYS SOTKUMAN KOULUN OPPILAIDEN KOULUMATKAN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA Khall. 114 Kuntaan on toimitettu Sotkuman koulun kehittämistiimin, oppilaiden vanhempien ja kyläläisten kirjelmä oppilaiden koulumatkan turvallisuuden parantamisesta. Kirjelmä on esityslistan liitteenä. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että asia käsitellään liikenneturvallisuussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

21 Kunnanhallitus / PUITESOPIMUS POHJOIS-KARJALAN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY:N JA KUNTATOIMIJOIDEN VÄLILLE Khall. 115 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy on lähettänyt Pohjois-Karjalan kunnille ja kuntayhtymille hyväksyttäväksi puitesopimuksen. Kirjeessään he toteavat mm. seuraavaa: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima Pohjois- Karjalan maakuntaverkkohanke päättyy Tässä liitteenä olevan sopimuksen perusteella maakuntaverkon hallinnointi siirtyy Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:lle (myöh. PTTK Oy) alkaen aiempien suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö tulee toimimaan yhteisen tietoliikenneverkon hallinnoijana ja yhteisten sisältöpalveluiden toteuttajana. Maakuntaverkon II-vaihe käynnistyy Nyt meneillään olevassa kilpailutuksessa on haettu nykyistä oleellisesti alhaisempia tietoliikenteen kustannuksia. Tarjousten perusteella tietoliikenteen kustannustaso tulee laskemaan aiemmasta. Yhtiö tekee hankintapäätöksen kun kuntatoimijoilta on saatu vahvistukset liittymisestä maakuntaverkon IIvaiheeseen. Kuntatoimijoiden ja yhtiön välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi on laadittu puitesopimus. PTTK Oy pyytää kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään puitesopimuksen mennessä. Sopimuksen hyväksymisellä Pohjois- Karjalan kuntatoimijat vahvistavat samalla liittyvänsä maakuntaverkon II-vaiheeseen. Mikäli kuntatoimi päättää jättäytyä pois maakuntaverkon II-vaiheesta, tulee kuntatoimien järjestää itse mm. tietoliikenneyhteydet, tietoturvaratkaisut, internet, palomuuriratkaisu sekä kuntien ja kuntayhtymien väliset tietotekniset palvelut

22 Kunnanhallitus / (mm. terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin väliset lähete-, palaute- ja laboratoriojärjestelmät).

23 Kunnanhallitus / Runkoverkko toteutetaan kokonaispalveluina siten, että liityntäpisteitä on 22 kpl entisen 41 sijaan. Hinta on ilmoitettu kolmen vuoden kiinteälle sopimuskaudelle ajalle Optiovuosia on mahdollista käyttää kolme seuraavat vuotta lisäksi. Vuonna 2006 suurin osa kustannuksista on ollut EU-tuettuja ja vuodesta 2007 alkaen ilman EU-tukia. Yleiskuluja yhtiön toiminnasta maakuntaverkon hallinnoijana, yhteisten tietoteknisten järjestelmien suunnittelijana, toteuttajana ja kehittäjänä syntyy henkilöstö- ja matkakuluista sekä muista toiminnan peruskuluista (mm. vuokrat, tarvikkeet, laitteistot ja ohjelmisto, hallinnolliset palvelut). Henkilöstö muodostuu toimitusjohtajasta, tietoliikennesuunnittelijasta ja järjestelmäasiantuntijasta. Vuosikustannuksiksi perustehtävän osalta on arvioitu noin euroa. Maakuntaverkon palveluista osan tuottaa operaattori ja osan PTTK Oy:n henkilökunta. Tarkempi selvitys yhtiön tuottamista maakuntaverkkopalveluista on sopimuksen liitteenä. Polvijärven kunnan osuus kustannuksista on seuraava: v euroa, v euroa, v euroa ja v euroa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan palvelu- ja puitesopimuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

24 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN LÄÄKELAIN, ELINTARVIKELAIN, TERVEYDENSUOJELULAIN JA KEMIKAALILAIN MUUTOSTEN JOHDOSTA Stltk 37 Lääkelain muutoksella 22/2006 (voimaan ) nikotiinivalmisteita saa myydä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla myyntipaikan sijaintikunnan myöntämällä luvalla. Polvijärven kunnanhallitus on kokouksessaan antanut sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltavaksi hallintosääntöön muutokset nikotiinivalmisteiden myyntilupaviranomaisesta sekä myyntilupa- ja valvontamaksusta. Uuden elintarvikelain 23/2006 (voimaan ) mukaan kunnan valvontaviranomainen hyväksyy elintarvikehuoneiston ennen toiminnan aloittamista. Terveydensuojelulain muutoksella 24/2006 on alkaen 18 pykälää muutettu siten, että 18 mukainen ilmoitus on muutettu hakemukseksi ja hakemuksen käsittely edellyttää viranomaisen päätöstä. Kemikaalilain 32 on kumottu kemikaalilain muutoksella 391/ alkaen. Hyväksymispäätöksien ja valvontamääräysten nopean käsittelyn kannalta on aiheellista antaa päätäntävaltaa lautakunnan alaisille viranhaltijoille. Näin on tehty mm. terveydensuojelulain mukaisissa huoneistojen päätöksien osalta.

25 Kunnanhallitus / Asian on valmistellut terveystarkastajaympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynänen. Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Johtava lääkäri Lääkelain 22/2006, elintarvikelain 23/2006, terveydensuojelulain 24/2006 ja kemikaalilain muutoksen 391/2005 johdosta Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle muutettavaksi ja lisättäväksi kunnan hallintosääntöä seuraavasti: II luku 2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta Poistettavaksi kohta 10, koska laki kumottu elintarvikelain 23/2006 voimaantullessa Lisättäväksi kohta 10. hyväksyy nikotiinivalmisteiden valvonta- ja vähittäismyyntiluvanmaksut. Muutettavaksi III luku Terveysvalvonnanjohtaja a) hyväksyy kunnan hyväksyttävät pienteurastamot ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehuoneistot, Muutettavaksi III luku Terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri a) tarkastaa ja tekee päätökset terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista TsL 15 ja 18 :n mukaisista hakemuksista sekä antaa määräykset TsL 27 mukaisissa asioissa,

26 Kunnanhallitus / Poistettavaksi kohta d) koska lainsäädäntö muuttunut ja kemikaalilain kyseinen pykälä kumottu alkaen, Lisättäväksi kohta 2.15.d) hyväksyy kunnan hyväksyttävät muut elintarvikehuoneistot, kuin pienteurastamot ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehuoneistot. Lisättäväksi kohta e) myöntää lääkelain 54 a mukaisen nikotiinivalmisteiden myyntiluvan, valvoo lääkelain 54 c Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / mukaisesti nikotiinivalmisteiden myyntiä ja käyttää pykälässä mainittuja pakkokeinoja. Nikotiinivalmisteiden myyntilupaviranomaisen myyntilupa- ja valvontamaksu Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nikotiinivalmisteiden valvonta- ja vähittäismyyntilupamaksuna sovelletaan ympäristöterveydenhuollon tuntiperusteista maksutaksaa (37 ) siihen asti, kun ympäristöterveydenhuollon maksutaksaan lisätään ko. kohta. Päätös Terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynänen oli kokouksessa tämän asian keskustelun ja päätöksenteon ajan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus / Khall. 116 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / SOTKUMAN SAHARILAN ALUEEN UUSIEN TONTTIEN HINNAT Tekn. ltk. 28 Khall. 117 Sotkuman rantaosayleiskaavaan on kaavoitettu Saharilan asuntoalueelle yhteensä viisi AO-tontteja. Yksi uusi tontti sijaitsee Iivanantien varressa, muut tontit sijaitsevat uuden rakennettavan tien varressa. Kunnan vuokrarivitalon viereisen tontin Honkala RN:o 217:19 sijainti, pinta-ala ja rekisterinumero on muuttunut uuden rakennettavan tieyhteyden vuoksi. Tontit on lohkottu ja tieyhteys ja kunnallistekniikka rakennetaan kesällä Saharilan alueen tonttien hinnaksi kunnanvaltuusto on määritellyt 1,09 /m 2. Uudet tontit on perusteltua hinnoitella samalla tavalla. Lisäksi ostajalta peritään korvaus puustosta MHY:n arvion mukaan sekä lohkomiskulut. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Sotkuman Saharilan alueen uusien tonttien hinnoittelun liitteen 16 mukaan. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan tontit myydään puoleen hintaan saakka. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

29 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khall. 118 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 9.

30 Kunnanhallitus / KOTIPALVELUN OHJAAJAN TEHTÄVIEN HOIDOSTA KORVAUKSEN MAKSAMINEN Khall. 119 Kotipalvelun ohjaajan virka on päätetty muuttaa kotihoidon esimieheksi lukien. Virka on ollut haettavana siten, että kotihoidon esimiehen virkaan valittu toimisi kotipalvelun ohjaajan viransijaisena ja lukien kotihoidon esimiehen virassa. Tehtävää ei ole vielä täytetty. Kotipalvelun ohjaaja Anja Maliselle on maksettu tehtäväkohtaisena palkkana 1.797,97 euroa. Kotipalvelun ohjaajan tehtäviä on hoitanut Anja Malisen poissa ollessa sosiaalijohtajan päätöksellä pääsääntöisesti Riitta Saastamoinen ja yksittäisiä päiviä Maija-Leena Tillonen. Nyt käsittelyssä oleva korvaus koskee alkavaa aikaa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää maksaa Riitta Saastamoiselle edellä olevaan viitaten siltä ajalta kun hän on hoitanut ja hoitaa ko. tehtävää saman tehtäväkohtaisen palkan eli 1.797,97 euroa, kuten on maksettu kotipalvelun ohjaaja Anja Maliselle. Huomioiden kotihoidossa tapahtumassa olevan muutoksen tässä tapauksessa myös yksittäisiä päiviä ko. tehtävää hoitaneelle/ hoitavalle Maija-Leena Tilloselle maksetaan ko. päiviltä vastaava palkka. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Kunnanhallitus / YHDYSKUNTATEKNIKKO JARI PAJARISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 120 Tekninen lautakunta on kokouksessaan valinnut yhdyskuntateknikon virkaan Jari Pajarisen. Ko. tehtävän palkkaus määräytyy Teknisten sopimuksen palkkaryhmän II mukaisesti. Palkkaryhmän II tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on 1.487,34 euroa/kk. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen palkkauksen seuraavasti: Tehtäväkohtainen palkka 2.420,00 euroa, ammattilisä 9 % on 217,80 euroa ja henkilökohtainen palkka 62,20 euroa eli yhteensä 2.700,00 euroa. Ko. palkkaan sisältyy myös työsuojelupäällikön tehtävästä maksettava korvaus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 24 Kunnanhallitus / JOENSUUN SEUDUN SEUTUKIRJASTON PERUSTAMISESITYS Sivistysltk. 17 Joensuun seudulla kirjastojen yhteistyö on ollut aktiivista jo ennen nykyisen kaltaista seutuyhteistyötä. Osa kunnista on mm. hankkinut yhteisen atk-järjestelmän jo 1990-luvun alkupuolella. Entistä tiiviimmän yhteistyön tuloksena syntyi vuoden 2005 aikana yhteinen kirjastojärjestelmä, jossa ovat mukana kaikki seudun kunnat Enoa lukuun ottamatta. Joensuun seudun palvelujen kehittämisessä kirjastojen entistä tavoitteellisempi yhteistyö on ollut esillä jo vuosia. Pyhäselän kirjastonjohtaja Kaisu Kärnä on tehnyt aluekeskusohjelman rahoittamana selvityksiä vuosina Parhaana vaihtoehtona on päädytty pitämään tiivistetyn yhteistyön jatkamista kirjastojen ollessa edelleen itsenäisiä. Vähitellen kuitenkin voidaan edetä yhteiseen laitokseen ja hallinnointiin. Seutuhallitus päätti kokouksessaan nimetä työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin tehdä esitys yhteisen seutukirjaston perustamissopimuksesta sekä siihen liittyvistä taloudellisista laskelmista, tavoitteena seudullisen kirjaston perustaminen vuoden 2007 alusta lukien. Työryhmä jätti seutuhallitukselle esityksen Joensuun seudun seutukirjaston perustamiseksi alkaen. Perustamissopimusluonnos laskelmineen on liitteenä. Seutuhallitus on käsitellyt esitystä kokouksessaan ja päättänyt suosittaa Joensuun ja Outokummun kaupungeil-

33 Kunnanhallitus / le sekä Enon, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Pyhäselän kunnille, että kyseiset kunnat päättäisivät hyväksyä viimeistään mennessä sopimuksen Joensuun seudun seutukirjaston perustamisesta lukien.

34 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 25 Kunnanhallitus / Hallintojohtaja on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausunnon kunnanhallitusta varten mennessä. Seutukirjastotyöryhmä perustelee seutukirjaston perustamista kirjastojen pitkälle viedyllä yhteistyöllä, jolle yhteinen hallinto on luonteva jatko. Asiakkaat ovat jo valinneet seutukirjaston käyttämällä kirjasto- ja tietopalveluja yli kuntarajojen. Kirjastoalan henkilöstön saatavuus pieniin yksiköihin on nykyisin heikkoa. Henkilöstö on nähnyt seutukirjaston etuina muun muassa mahdollisuuden ammatilliseen kouluttautumiseen ja erikoistumiseen. Seutukirjaston ylläpitäjänä olisi Joensuun kaupunki, joka vastaisi isäntäkuntamallin mukaisesti seutukirjaston hallinnosta. Seutukirjaston perustaminen ei vaikuta kuntien saamiin valtionosuuksiin. Valtionosuus tulee edelleen suoraan kunnille asukasluvun mukaisesti. Yhteisellä seutukirjastolla saataisiin tulevaisuudessa säästöä varsinaisesta kirjasto- ja tietopalvelutoiminnasta. Asukasperusteisella kustannusjaolla Polvijärvi hyötyisi taloudellisesti jonkin verran heti yhdistymisen jälkeen. Esityksen mukaan kuntien kiinteistömenot sekä ylläpidon että rakentamisen osalta jäisivät edelleen kunkin kunnan itsensä vastattavaksi. Menettelyllä vältettäisiin kirjaston varsinaiseen toimintaan verrattuna suurehkojen kiinteistökustannusten uusjakoa kuntien kesken. Taustaselvityksen mukaan Polvijärven kunnalla on suurin peruskorjaustarve.

35 Kunnanhallitus / Kukin kunta luovuttaisi irtaimiston vastikkeetta seutukirjastolle. Irtaimiston uushankinnoista vastaisi seutukirjasto.

36 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 26 Kunnanhallitus / Henkilöstö siirtyisi Joensuun kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Sopimusluonnoksessa ei erikseen oteta selkeää kantaa kirjastoautotoiminnan uudelleenorganisoinnista. Viime vuosien ajan Polvijärvi on ostanut kirjastoautopalvelun Juuan kunnalta. Ehdotus Sivistyslautakunta toteaa kannanottonaan, että perustamisaikataulu on hyvin kireä ja että valmistelulle olisi tullut varata vähän pitempi aika. Erityisesti kirjastoautotoiminnan käsittely on jäänyt puutteelliseksi. Ongelmia voi syntyä siitä, että kirjastoautotoiminta on nyt kunnissa hyvin eri tavoin ja eri tasoisesti järjestetty. Tilojen osalta ratkaisu, jonka mukaan tilakustannukset ja tilainvestoinnit jäävät kunkin kunnan huolehdittavaksi, on selkeä ja perusteltu, mutta jatkossa se voi aiheuttaa eriarvoisuutta toimintaedellytysten suhteen. Lautakunta pitää hyvänä sitä, että sopimuksen kohdalla kirjaston hallinto ja toiminta turvataan hyvin pitkälle kuntakohtainen vaikutusmahdollisuus ja henkilöstön ammattitaitovaatimus, mitkä edesauttavat laadukkaan kirjastotoiminnan pysymistä kunnissa. Riittävän ammattitaitoisen henkilöstön pysyminen kunnissa yhdessä riittävien aukioloaikojen kanssa ja myös kirjastoautotoiminnan turvaaminen ainakin kyläkoulujen osalta, antavat kunnolliset ja laadullisesti korkeatasoiset kirjastopalvelut kuntalaisille jatkossakin.

37 Kunnanhallitus / Kirjastojen yhteistyö on tähän saakka ollut hedelmällistä ja perustunut vahvaan keskinäiseen luottamukseen. Kaikkien osapuolten luottamusta tarvitaan jatkossa vielä erityisesti, kun hallinto kuitenkin muodollisesti siirtyy yhden kunnan eli Joensuun kaupungin vastattavaksi.

38 Kunnanhallitus / Sivistyslautakunta /06 27 Kunnanhallitus / Kirjastotoiminnan kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen tulevaisuudessa edellyttävät ammattitaitoisen henkilöstön saamista. Tarvittavat tietotekniset investoinnit edellyttävät myös yksittäistä kuntaa laajemman pohjan. Ne toimivat myös taloudellisesti tehokkaammin. Jo saatujen yhteistyökokemusten ja etenkin tulevaisuuden haasteisiin varautumisen vuoksi sivistyslautakunta katsoo, että yhteisen seutukirjaston syntyminen jo tässä vaiheessa on perusteltua. Lautakunta suosittelee kunnanhallitukselle, että Joensuun seudun seutukirjaston perustamissopimus hyväksytään siten, että uusi seutukirjasto voi aloittaa toimintansa alkaen. Khall. 121 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiaa on lisäksi käsitelty kunnassa seuraavasti: - Kirjaston henkilöstölle kuulemistilaisuus Kirjaston henkilöstölle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä klo mennessä. - Yhteistoimintaelin Polvijärven kunta on toiminnassaan turvannut kuntalaisilleen hyvät kirjastopalvelut. Myös jatkossa kunta haluaa turvata ja kehittää kirjastopalvelujansa.

39 Kunnanhallitus / Nyt käsittelyssä oleva seutukirjastoasia on tullut kuntien käsittelyyn hyvin nopealla aikataululla eikä kunnalla ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa riittävästi asian seututasolla tehtyyn valmisteluun vaan kunta joutuu ottamaan kantaa valmiiseen esitykseen. Seutukirjastoselvityksessä tuodaan esille ennakoituja

40 Kunnanhallitus / hyötyjä, mutta mikäli kunta hyväksyy seutukirjastoasian esityksen mukaisena, jatkossa kirjastoasia siirtyy kirjastokiinteistöä lukuun ottamatta Joensuun kaupungin päätettäväksi ja Polvijärven kunnan vaikutusmahdollisuudet kirjaston kehittämiseen ja palveluiden turvaamiseen ovat hyvin rajalliset. Seutukirjaston perustamisesityksessä alueellisia kirjastopalveluja ei ole riittävässä määrin turvattu. Selkeää palvelutasomäärittelyä ei ole sisällytetty seutukirjastoselvitykseen. Keskeistä on kuka jatkossa päättää kirjaston talousasioista ja toiminnan ohjaamisesta. Esitetyssä seutukirjastomallissa muilla kuin Joensuun luottamushenkilöelimillä ei ole riittäviä vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa kirjaston toimintaan. Seutukirjastosta laadittu sopimusmalli ei turvaa riittävällä tavalla Polvijärven kirjaston palveluiden säilymistä ja toiminnan kehittämistä. Kirjastojen välinen yhteistyö on mahdollista järjestää vielä nykyistäkin tiiviimmäksi myös itsenäisten kirjastojen yhteistyönä mm. sopimusmenettelyllä. Seutukirjastoasiassa henkilöstön asema on turvattu, mutta vielä tarkemmin selvitettäväksi voidaan perustellusti nostaa, tarvitaanko jokaisessa kirjastossa kirjastonjohtajaa ja onko kirjastohenkilöstön käytettävyys eri kirjastojen toimipisteissä huomioitu. Aikataulusta johtuen kirjaston käyttäjien kuulemiseen ei ole ollut mahdollisuutta. Seutukirjastoasian päättäminen tähänastisella valmistelulla ei ole perusteltua ja asian käsittelyä ja päättämistä on syytä siirtää niin, että mahdollinen seutukirjastoon liittyminen Polvijärven kunnan osalta päätetään vuoden 2007 aikana niin, että liittyminen voisi tapahtua aikaisintaan lukien. Meneillään on myös kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka sisällöstä ennakkotietojen mukaan maan hallitus omalta osal-

41 Kunnanhallitus / taan päättää kevään 2006 aikana, mutta eduskunta päättää asiasta myöhemmin.

42 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta ei tässä vaiheessa näillä selvityksillä hyväksy seutukirjaston perustamista esitetyn valmisteluaineiston pohjalta, vaan asia jätetään tarkemmin valmisteltavaksi esittelyssä mainittujen kohtien selvittämiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, miten Polvijärven kirjastopalvelut jatkossa pystytään turvaamaan. Saatuaan riittävät selvitykset avoimiin kohtiin Polvijärven kunta päättää mahdollisesta seutukirjastoon liittymisestä vuoden 2007 aikana. Päätös Merkittiin, että Liisa Tanskanen on toimittanut asiaan liittyen päivätyn kirjelmän. Kirje liitteenä. Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti Asko Mustosen kannattamana, että kunnanhallitus yhtyy asiassa sivistyslautakunnan päätökseen ja esittää asian valtuuston hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan kannanoton mukaisesti. Puheenjohtaja tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän Toivo Pehkosen esityksen. Liite nro 10.

43 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 122 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Eeva Parikan ja hoitolasten kirjelmä roskaamisongelmaan puuttumisesta. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

44 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN JA FINNFUTTER OY:N VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khall. 123 Polvijärven kunta on vuokrannut allekirjoitetulla vuokrasopimuksella alkaen toistaiseksi Finnfutter Oy:lle m 2 :n suuruisen teollisuushallin tontteineen. Kunnan ja Finnfutter Oy:n välillä on neuvoteltu vuokrasopimuksen tarkistamisesta. Asia esiteltiin tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää tarkistaa kunnan ja Finnfutter Oy:n välistä vuokrasopimusta liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 11.

45 Kunnanhallitus / SAIRAANKULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ MUKANA OLEVIEN VARALLAOLOKORVAUKSET Khall. 124 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt tarkistaa sairaankuljetusjärjestelmässä mukana olevien varallaolokorvauksia niin, että varallaolokorvaukset ovat alkaen olleet 3,5 euroa/tunnilta. Varallaolokorvauksen lisäksi asiassa tulee ns. saattajakorvaus. Ehdotus Kunnanhallitus päättää korottaa sairaankuljetusjärjestelmässä mukana olevien varallaolokorvausta niin, että ko. varallaolokorvaukset ovat alkaen 4,0 euroa/tunnilta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

46 Kunnanhallitus / KOTIHOIDON ESIMIEHEN EEVA-LEENA MUSTOSEN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN Khall. 125 Kotipalvelun ohjaajan virka on päätetty muuttaa kotihoidon esimiehen viraksi lukien. Viranhakukuulutuksessa on todettu, että kotihoidon esimiehen virkaan valittu toimii aluksi kotipalvelun ohjaajan viransijaisena saakka ja lukien kotihoidon esimiehen virassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut kotihoidon esimiehen virkaan Eeva-Leena Mustosen. Kotihoidon esimiehen palkkahinnoittelukohta on selvitetty yhdessä kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Työmarkkinalaitoksen tulkinta: koska a) ei ole edellytetty hoitoalan koulutusta ja b) tehtävät eivät ole pääosin hoito- vaan pääosin hallinnollisia tehtäviä niin palkkahinnoittelu katsotaan sosiaalityön hinnoittelusta (KVTES); liite 4 kohdasta 04SOS020 eli samasta kohdasta kuin Polvijärven kunnassa on tähän saakka noudatettu kotipalvelun ohjaajalla. Tehtäväkohtaisen palkan alaraja on 1.769,25 euroa. Kotipalveluohjaaja Anja Maliselle on maksettu 1.797,97 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa kotihoidon esimies Eeva-Leena Mustosen tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

47 Kunnanhallitus / KALLIONIEMENTIEN PERUSKORJAUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA Khall. 126 Kallioniementien peruskorjauksen kustannusarvio on (alv. 0 %). Hankkeeseen on varattu vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä investointivaraus. Saapuneiden urakkatarjousten perusteella peruskorjaushankkeen kustannukset ylittyvät n. 40 %. Lisämäärärahaa v talousarvioon tarvitaan , jotta hanke saadaan toteutettua. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää ko. tarkoitukseen lisämäärärahaa euroa, joka katetaan kassavaroin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

48 Kunnanhallitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN TILASTA RATILA RN:O 19:76 MAIJU TOLVASELLE JA ARTO ANTTILAISELLE Khall. 127 Maiju Tolvanen ja Arto Anttilainen Joensuusta ovat jättäneet kunnalle anomuksen saada ostaa tontin nro 4 omakotitalon rakennuspaikaksi Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila RN:o 19:76. Teknisen toimiston mukaan ko. määräala on vapaa myytäväksi. on kokouksessaan päättänyt, että mennessä tehtävistä omakotitonttikaupoista kunta antaa maapohjasta (alennus ei koske puustoa eikä lohkomiskustannuksia) alennusta niin, että tontit myydään puoleen hintaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Maiju Tolvaselle ja Arto Anttilaiselle Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila RN:o 19:76 määräalan pinta-alaltaan noin m 2, mikä on merkitty palstoitussuunnitelman tontiksi nro 4 edellä olevan mukaisesti alennettuun hintaan 1.261,41. Lisäksi peritään puuston hinta peritään Länsi-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaisesti. Vesihuolto ja jätevesihuolto on järjestettävä tonttikohtaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 12.

49 Kunnanhallitus / KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall. 128 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen on esittänyt pitävänsä vuosilomaa Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. Päätös Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi asian koskiessa hänen vuosilomaansa ja kunnanjohtaja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

50 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khall. 129 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina klo

51 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , , , 126, 129 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , , , , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

52 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , , , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

53 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

54 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

55 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 3. huhtikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite liite liite 112 liite 113 liite 114 liite Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Vuoden 2005 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy:n tarjous Joensuun Seudun ajoharjoitteluradan osakkeista Ohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle Pohjois-Karjalan YH-Rakennuttaja Oy:n osakkeen myyminen Raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2005 Polvijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hakemukseen koskien rakennuskiven koelouhintaa Esitys Sotkuman koulun oppilaiden koulumatkan turvallisuuden parantamisesta

56 Kunnanhallitus / PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

57 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 3. huhtikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite 115 liite liite 118 liite liite Asia Puitesopimus Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n ja kuntatoimijoiden välille Kunnan hallintosäännön muuttaminen lääkelain, elintarvikelain, terveydensuojelulain ja kemikaalilain muutosten johdosta Sotkuman Saharilan alueen uusien tonttien hinnat Talousarvion toteutuminen ajalta ja verotilitykset Kotipalvelun ohjaajan tehtävien hoidosta korvauksen maksaminen Yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen palkan vahvistaminen Joensuun seudun seutukirjaston perustamisesitys Ilmoitusasiat Polvijärven kunnan ja Finnfutter Oy:n välisen vuokrasopimuksen tarkistaminen

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 25.3.2013 klo 18.00 21.07 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto Pöytäkirja 2/2016 12 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 Hakemisto Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 9 Pöytäkirjan tarkastajat 15 10 Selonteko vuoden 2015 tilinpäätöksestä 16 11 Vahvistusilmoituskirje

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 20.1.2014 klo 18.00 20.46 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA...

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA... 279 PÖYTÄKIRJA Nro 15/2013 KOKOUSAIKA 23.9.2013 klo 18.00 20.37 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Terhi Kultalahti Niina Alatalo Matti Holm Markus Kattilakoski

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2016 74(83) Aika Keskiviikko 07.12.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Anttilainen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 19.01.2010 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 27.02.2013 AIKA 27.02.2013 klo 13:00 PAIKKA Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 8/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 3.11.2009 klo 09.00-09.55 Sivu KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupungintalo,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2014 Kokousaika 20.10.2014 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

- Kolppanen Taneli Kirjastonjohtaja - Korpi Heli Kunnanhallituksen edustaja - Tervo Janne Kunnanjohtaja

- Kolppanen Taneli Kirjastonjohtaja - Korpi Heli Kunnanhallituksen edustaja - Tervo Janne Kunnanjohtaja SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstai 02.07.2015 kello 18.00-18:50 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Rieskaniemi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2016 46(56) Aika Keskiviikko 06.07.2016 klo 17.00 17.50 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot