LISTALLEOTTOESITE RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISTALLEOTTOESITE RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ"

Transkriptio

1 21. joulukuuta 2005 LISTALLEOTTOESITE RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Rakentajain Konevuokraamo Oyj ( RK ) ja Cramo Holding BV ( Cramo ) sekä RK:n suurimmat osakkeenomistajat, joilla on 37,6 prosenttia RK:n osakkeista ja 78,4 prosenttia äänistä, ja Cramon osakkeenomistajat, joilla on 100 prosenttia Cramon osakkeista ja äänistä, ovat allekirjoittaneet 18. lokakuuta 2005 yhdistymissopimuksen ( Yhdistymissopimus ), jonka mukaan RK hankkii omistukseensa Cramon kaikki osakkeet. Järjestely toteutetaan arviolta 3. tammikuuta 2006 ( Toteutuspäivä ). Yhdistymissopimuksen mukaan järjestely toteutetaan siten, että (i) RK tekee Cramon osakkeenomistajille vaihtotarjouksen ( Vaihtotarjous ), jolla se hankkii omistukseensa kaikki Cramon osakkeet; (ii) Vaihtotarjouksen toteuttamiseksi RK suuntaa Cramon osakkeenomistajille osakeannin ( Suunnattu Anti ), jossa Cramon osakkeenomistajat saavat merkitä yhteensä yhdistyvän RK:n ( Uusi RK ) liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, jotka tuottavat samat oikeudet kuin muut Uuden RK:n osakkeet; ja (iii) Cramon omistajat luovuttavat RK:lle apporttivastikkeena omistamansa Cramon osakkeet. Vaihtotarjouksen toteuttaminen katsotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 f :ssä tarkoitetuksi osakevaihdoksi. Osakevaihdon toteuduttua Cramosta tulee Uuden RK:n kokonaan omistama tytäryhtiö. RK:n hallitus ehdottaa, Yhdistymissopimuksen mukaisesti, että RK:n osakkeenomistajat päättäisivät ennen Suunnattua Antia RK:n A- ja B-osakesarjojen yhdistämisestä. Hallitus ehdottaa 3. tammikuuta 2006 kokoontuvalle RK:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakesarjojen yhdistämistä muuntamalla kaikki nykyiset noteeraamattomat yhteensä A-sarjan osaketta yhteensä noteeratuksi yhtiön B-sarjan osakkeeksi. Lisäksi A-sarjan osakkeenomistajille suunnataan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeanti, jossa 2,5 A-sarjan osaketta kohden tarjotaan merkittäväksi yksi uusi B-sarjan osake korvaukseksi A-sarjan osakkeisiin liittyvän suuremman äänivallan vähenemisestä (muuntaminen ja A-osakkeenomistajille suunnattava osakeanti yhteisesti Osakesarjojen Yhdistäminen ). Hallitus on ehdottanut Osakesarjojen Yhdistämisen johdosta myös muutosta yhtiöjärjestykseen, jonka rekisteröinnin seurauksena yhtiössä on vain yksi osakelaji eikä viittausta B-sarjaan enää käytetä. RK:n hallitus ehdottaa myös, että yhtiön osakepääomaa alennetaan ennen Osakesarjojen Yhdistämistä alentamalla osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo nykyisestä 1,69 eurosta 0,81 euroon. Yhtiön sidottu oma pääoma ei ehdotetun osakepääoman alentamisen seurauksena vähene, koska osakepääomaa ehdotetaan samanaikaisesti korotettavaksi ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksillä. Suunnatussa annissa RK:n A- sarjan osakkeenomistajilla on oikeus merkitä yhteensä enintään uutta osaketta. Osakeannin ehtojen mukaan merkinnän seurauksena syntyvät mahdolliset osakkeiden murto-osuudet pyöristetään alaspäin seuraavaan kokonaislukuun. Merkintähinta on osakkeen uusi kirjanpidollinen vasta-arvo, 0,81 euroa. Osakesarjojen Yhdistämisen seurauksena RK:n A-sarjan osakkeenomistajat saavat yhteensä enintään uutta RK:n osaketta. Mikäli kaikki osakkeet merkitään Suunnatun Annin sekä Osakesarjojen Yhdistämisen seurauksena, RK:n liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään ( Uudet RK:n Osakkeet ). Järjestelyn toteuttaminen edellyttää, että RK:n yhtiökokous hyväksyy Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti Osakesarjojen Yhdistämisen ja Suunnatun Annin. Viron ja Puolan kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet järjestelyn. RK:n ylimääräinen yhtiökokous ( Ylimääräinen Yhtiökokous ) on kutsuttu koolle 3. tammikuuta 2006 päättämään järjestelyn toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. RK:n osakepääoman korotus ja muut Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätökset rekisteröidään arviolta 4. tammikuuta Kaksi Cramon osakkeenomistajista, Caterpillar SARL ja Caterpillar Financial Services Netherlands BV (yhdessä Caterpillar ), ovat sopineet Cramon osakkeenomistajan, Pon Holdings BV:n, ja RK:n osakkeenomistajan, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen, kanssa, että Caterpillar myy Vaihtotarjouksen yhteydessä saamansa Uudet RK:n Osakkeet Pon Holdings BV:lle ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle. Mikäli Vaihtotarjous, Osakesarjojen Yhdistäminen ja Caterpillarin saamien Uusien RK:n Osakkeiden myynti Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle ja Pon Holdings BV:lle toteutetaan, RK:n osakkeenomistajat saavat omistukseensa yhteensä 60,0 prosenttia Uuden RK:n osakkeista ja äänistä ja Cramon osakkeenomistajat saavat omistukseensa yhteensä 40,0 prosenttia Uuden RK:n osakkeista ja äänistä. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Uuden RK:n osakkeiden kokonaismäärä on enintään RK:n B-osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla. Osakesarjojen Yhdistämisen ja Suunnatun Annin jälkeen Uudella RK:lla on vain yhdenlajisia osakkeita, jotka kaikki noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Uudet RK:n Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla arviolta aikaisintaan 4. tammikuuta Sijoittajia, jotka harkitsevat sijoittamista Uuden RK:n osakkeisiin, kehotetaan tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät.

2 Sisällys TIIVISTELMÄ... 1 RISKITEKIJÄT... 6 ESITTEESTÄ VASTUULLISET NEUVONANTAJAT ESITTEEN JAKELURAJOITUKSET MÄÄRITELMIÄ TILINTARKASTAJAT JÄRJESTELY UUSI KONSERNI Lyhyesti Taloudellisia pro forma -tunnuslukuja Tavoitteet, strategia ja vahvuudet Toimialan kuvaus Liiketoimintakatsaus Ennakoidut synergiaedut Konsernirakenne Hallitus, johto ja Corporate Governance Osakkeet ja osakkeenomistajat Toiminta- ja talouskatsaus Lisätietoja RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO...38 Lyhyesti Taloudellisia tunnuslukuja Strategia Liiketoimintakatsaus Organisaatio ja konsernirakenne Hallitus, johto ja Corporate Governance Osakkeet ja osakkeenomistajat Toiminta- ja talouskatsaus Lisätietoja CRAMO Lyhyesti Taloudellisia tunnuslukuja Strategia Liiketoimintakatsaus Organisaatio ja konsernirakenne Hallitus, johto ja Corporate Governance Osakkeet ja osakkeenomistajat Toiminta- ja talouskatsaus Lisätietoja KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA ETUJA KOSKEVAT ILMOITUKSET TIETOJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTETTAVISTA ARVOPAPEREISTA VAIHTOTARJOUS OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISEN EHDOT OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISEN JA SIIHEN LIITTYVÄN SUUNNATUN ANNIN EHDOT SUUNNATUN ANNIN EHDOT KAUPANKÄYNTI UUSILLA RK:N OSAKKEILLA LIIKKEESEENLASKUN KUSTANNUKSET OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT...99 VEROTUS i

3 NÄHTÄVILLÄ OLEVAT JA VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT LIITTEET Liitteiden sisällysluettelo Liite 1: Yhdistymissopimus.. Liite 2: Vaihtotarjouksen ehdot... Liite 3: Uuden konsernin pro forma-tilinpäätöstiedot ja tilinpäätösperiaatteet... Liite 4: Tilintarkastajien lausunto pro forma -taloudellisesta informaatiosta... Liite 5: RK:n tilinpäätöstiedot tilikaudelta ja tilintarkastuskertomus... Liite 6: RK:n tilintarkastamaton osavuosikatsaus ajanjaksolta Liite 7: Cramon tilinpäätös tilikaudelta ja tilintarkastuskertomus (englanniksi)... Liite 8: Tilintarkastajien lausunto listalleottoesitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta... Liite 9: Vaihtosuhdetta koskeva taloudellisen neuvonantajan lausunto (fairness opinion)... Liite 10: Asiantuntijan lausunto apporttiomaisuudesta... Liite 11: RK:n Pörssitiedote yhdistymisestä... Liite 12: Ehdotus Uuden RK:n yhtiöjärjestykseksi... Liite 13: RK:n vuoden 2002 optio-ohjelman ehdot... Liite 14: RK:n pörssitiedote IFRS-standardeihin siirtymisestä... Liite 15: Cramon yhtiöjärjestys (englanniksi)... Liite 16: Cramon tuloslaskelma ja tase ja ii

4 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä on Esitteen johdanto, ja se tulee lukea yhdessä tähän Esitteeseen sisältyvien yksityiskohtaisempien tietojen sekä viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen kanssa. Sijoittajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen. Järjestely RK ja Cramo sekä RK:n suurimmat osakkeenomistajat, joilla on 37,6 prosenttia RK:n osakkeista ja 78,4 prosenttia äänistä, ja Cramon osakkeenomistajat, joilla on 100 prosenttia Cramon osakkeista ja äänistä, ovat allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan RK hankkii omistukseensa Cramon koko osakekannan. Järjestelyn toteuttamisella Cramosta tulee RK:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Järjestely on tarkoitus toteuttaa arviolta 3. tammikuuta 2006 ( Toteutuspäivä ). RK:n ja Cramon liiketoimintojen yhdistämistä voidaan pitää yhtiöiden strategioiden mukaisena, kaupallisesti ja taloudellisesti perusteltuna, koska se palvelee paikallisten ja kansainvälisten asiakkaiden pitkän aikavälin intressejä. Uuden Konsernin tavoitteena on jatkaa kone- ja laitevuokrauksen sekä siirrettävien tilojen vuokrauksen ja myynnin kansainvälistä kasvua. Yhdistymissopimuksen mukaan järjestely toteutetaan siten, että (i) RK tekee Cramon osakkeenomistajille vaihtotarjouksen ( Vaihtotarjous ), jolla se hankkii omistukseensa kaikki Cramon osakkeet; (ii) Vaihtotarjouksen toteuttamiseksi RK suuntaa Cramon osakkeenomistajille osakeannin, jossa Cramon osakkeenomistajat saavat merkitä yhteensä Uuden RK:n liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, jotka tuottavat samat oikeudet kuin muut Uuden RK:n osakkeet; (iii) Cramon omistajat luovuttavat apporttivastikkeena omistamansa Cramon osakkeet RK:lle. Vaihtotarjouksen toteuttaminen katsotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 f :ssa tarkoitetuksi osakevaihdoksi. Järjestelyn toteuduttua Cramosta tulee Uuden RK:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Lisäksi RK:n hallitus on ehdottanut Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle RK:n nykyisten Osakesarjojen Yhdistä-mistä muuntamalla nykyiset noteeraamattomat yhteensä A-sarjan osaketta yhteensä noteeratuksi yhtiön B-sarjan osakkeeksi. Lisäksi A-sarjan osakkeenomistajille suunnataan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeanti, jossa 2,5 A-sarjan osaketta kohden tarjotaan merkittäväksi yksi uusi yhtiön B-sarjan osake korvaukseksi A-sarjan osakkeisiin liittyvän suuremman äänivallan vähenemisestä. RK:n hallitus ehdottaa myös, että yhtiön osakepääomaa alennetaan ennen Osakesarjojen Yhdistämistä alentamalla osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo nykyisestä 1,69 eurosta 0,81 euroon. Suunnatussa annissa RK:n A-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus merkitä yhteensä enintään uutta osaketta. Merkintähinta on osakkeen uusi kirjanpidollinen vasta-arvo, 0,81 euroa. Hallitus on ehdottanut Osakesarjojen Yhdistämisen johdosta myös muutosta yhtiöjärjestykseen, jonka rekisteröinnin seurauksena yhtiössä on vain yksi osakelaji eikä viittausta B-sarjaan enää käytetä. RK:n A-sarjan osakkeenomistajat, jotka edustavat 96,3 prosenttia RK:n A-sarjan osakkeiden äänistä, ovat antaneet suostumuksensa Osakesarjojen Yhdistämiselle. Sen toteutuksen jälkeen Uudella RK:lla on vain yksi osakelaji, kullakin osakkeella on yksi ääni ja kaikki osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Uusi Konserni Uudesta Konsernista tulee liikevaihdolla mitattuna yksi Euroopan viidestä suurimmasta vuokrauspalveluyrityksestä, ja sen päätoimialat ovat yleisvuokraus eli kone- ja laitevuokraus, sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraus ja myynti. Uusi Konserni on palveluyritys, joka täyttää teollisuus- ja rakennusyritysten, yksityishenkilöiden sekä julkisen sektorin kone- ja siirtokelpoisten tilojen tarpeen tarjoamalla helposti saavutettavaa palvelua kehittämällä jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaidensa tilapäisiin ja pitkäaikaisiin tarpeisiin. Uuden Konsernin tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan kolmesta suurimmasta vuokrauspalveluyrityksestä liikevaihdolla mitattuna. 1

5 Uudella Konsernilla on liikevaihdolla mitattuna markkinajohtajan asema Suomessa ja Ruotsissa ja se on yksi johtavista toimijoista Virossa. Uudella Konsernilla on vahva toimipisteverkko muissa Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä joissakin Itä-Euroopan maissa. Uudella Konsernilla on vahva perusta kansainväliseen kasvuun sekä uusilla että nykyisillä markkinoilla. Toimintaa harjoitetaan 243 toimipisteen kautta 10 maassa. Vuonna 2004 Uuden Konsernin pro forma - liikevaihto oli 292,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 242,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 pro forma -liikevoitto oli 32,8 miljoonaa euroa, ja vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana se oli 26,8 miljoonaa euroa. Ilman järjestelystä johtuvia kertaluontoisia kuluja vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden pro forma -liikevoitto olisi 30,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,2 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004, ja vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana se oli 11,1 prosenttia. Ilman järjestelystä johtuvia kertaluontoisia kuluja vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden pro forma -liikevoitto olisi 12,7 prosenttia liikevaihdosta. Uuden RK:n kotipaikka ja pääkonttori ovat Vantaalla Suomessa ja operatiivisia keskuksia on kaksi, Vantaalla Suomessa ja Kistassa Ruotsissa. Katsauskaudella, joka päättyi 30. syyskuuta 2005, Uuden Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. RK:n ja Cramon toiminnot täydentävät toisiaan liiketoiminnan laajuuden ja alueellisen kattavuuden suhteen. Johdon arvion mukaan Uuden Konsernin odotetaan saavuttavan noin 5 miljoonan euron synergiaedut vuosittain. Synergiaetujen ennakoidaan toteutuvan täysimääräisinä vuodesta 2007 alkaen, ja niiden saavuttaminen edellyttää arviolta 2 miljoonan euron kertaluonteisia ylimääräisiä kuluja. Kulujen ennakoidaan kertyvän enimmäkseen vuonna RK:n B-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Uudet RK:n osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla arviolta aikaisintaan 4. tammikuuta 2006, minkä jälkeen Uuden RK:n kaikki osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Vaihtotarjous RK:n vaihtotarjouksen kohteena on Cramon koko osakekanta, yhteensä kymmenen (10) euron nimellisarvoista osaketta. Cramon osakkeiden omistus jakautuu seuraavasti: Pon Holdings BV omistaa 736 A- sarjan osaketta, Wihuri Oy omistaa 64 A-sarjan osaketta, Caterpillar SARL omistaa 500 B-sarjan osaketta, Caterpillar Financial Services Netherlands BV omistaa 300 C-sarjan osaketta ja ABN Amro Bank NV omistaa 400 D-sarjan osaketta (yhteensä 100 prosenttia). RK tarjoutuu hankkimaan kaikki Cramon osakkeet tarjoamalla Cramon osakkeenomistajien merkittäviksi Uutta RK:n Osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on Ylimääräisen Yhtiökokouksen mahdollisesti päättämän osakepääoman alentamisen jälkeen 0,81 euroa. Uudet RK:n Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat samat oikeudet siitä päivästä lukien, kun RK:n osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet RK:n Osakkeet on tarkoitus noteerata Helsingin Pörssin päälistalla. Uusien RK:n Osakkeiden liikkeeseen laskeminen edellyttää Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätöstä Uusien RK:n Osakkeiden liikkeeseenlaskusta, RK:n uusien hallituksen jäsenten valinnasta ja RK:n A- ja B- osakesarjojen yhdistämisestä. Viron ja Puolan kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet järjestelyn. Vaihtotarjous toteutetaan ja se tulee voimaan Toteutuspäivänä. Hyväksymällä Vaihtotarjouksen Cramon osakkeenomistajat vaihtavat tarjouksen kohteena olevat Cramon osakkeet Uusiin RK:n Osakkeisiin ja siirtävät Cramon osakkeet RK:lle maksuksi Uusista RK:n Osakkeista. Vaihtotarjouksen tulos ilmoitetaan Helsingin Pörssin välityksellä niin pian kuin mahdollista Toteutuspäivän jälkeen. Tarjouksen kohteena olevista Cramon osakkeista vastikkeena annettavat Uudet RK:n Osakkeet siirretään Tarjouksen kohteena olevien Cramon osakkeiden haltijoiden Suomessa oleville arvo-osuustileille, arviolta 4. päivänä tammikuuta Kaupankäynti Uusilla RK:n Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta aikaisintaan 4. päivänä tammikuuta

6 Osakassopimus Tiettyjen Uuden RK:n osakkeenomistajien allekirjoittama osakassopimus tulee voimaan Toteutuspäivänä. Osakassopimuksella rajoitetaan osapuolten oikeutta ostaa lisää Uuden RK:n osakkeita sekä äänioikeuden käyttämistä. Osakassopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet olemaan lisäämättä osakeomistustaan yli 30 prosenttiin kaikista Uuden RK:n oman pääoman ehtoisista arvopapereista ilman muiden osapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lisäksi osakassopimuksen osapuolina olevat Cramon entiset osakkeenomistajat eivät erikseen tai yhdessä käytä äänioikeuttaan siltä osin kuin äänioikeuksien kokonaismäärä Uudessa RK:ssa ylittää 20 prosenttia. Osakassopimus on voimassa kolme vuotta Toteutuspäivästä. Se voi kuitenkin päättyä yksittäisen osapuolen osalta aiemmin, jos tällaisen osapuolen omistusosuus laskee alle osakassopimuksessa määrätyn tason. Keskeisiä riskitekijöitä Esite sisältää tulevaa kehitystä koskevia arvioita, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Arviot ovat RK:n ja Cramon hallituksen ja johdon laatimia, ja ne perustuvat tietoihin, jotka hallituksella ja johdolla oli käytettävissään Esitettä laadittaessa. Arviot ovat oletuksia Uuden Konsernin todennäköisestä tai oletetusta liiketoimintakehityksestä, ja niihin liittyy epävarmuustekijöitä. Tulevaisuuden tulos ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Uudessa Konsernissa voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä. Yhtiöiden liiketoimintojen onnistunut yhdistäminen vaatii paljon resursseja. Integrointiin käytettävä aika voi aiheuttaa ongelmia, kuten Uuden Konsernin kilpailukyvyn vähenemistä tieto- ja raportointijärjestelmien yhtenäistämisen vuoksi, sekä integraation toteutumisen viivästymistä. Mikäli tällaisia ongelmia ilmenee tai jos johto joutuu liiketoiminnan kehittämisen sijaan keskittymään integraatioprosessiin, tällä voi olla merkittävä kielteinen vaikutus Uuden Konsernin kykyyn saavuttaa tavoitteena olevat Cramon hankintaan liittyvät edut. Uuden Konsernin toiminta on suuressa määrin riippuvainen rakentamis- ja kiinteistömarkkinoiden aktiivisuudesta. Näiden markkinoiden huonolla suhdannekehityksellä voi olla haitallinen vaikutus Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Myös suhdannevaihtelut vaikuttavat Uuden Konsernin palveluiden ja tuotteiden kysyntään, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen erityisesti lyhyellä aikavälillä. Uuden Konsernin tuleva kehitys on riippuvainen siitä, että avain- ja johtohenkilöt jäävät Uuden Konsernin palvelukseen. Lisäksi Uuden Konsernin toiminnan suunniteltuun laajentumiseen uusille maantieteellisille markkinoille liittyy kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä yhteensovittamisongelmia, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi muun muassa toiminnan rahoittamiseen, markkinoihin ja kilpailijoihin, tietojärjestelmiin, ympäristöön, valuuttakurssivaihteluihin ja korkotasoon, koneiden ja laitteiden myymiseen, asiakkaiden ja työntekijöiden menetykseen, tarjoukseen ja osakeomistuksen laimentumiseen, vakuutusturvaan, yritysostoihin ja myynteihin, osakassopimukseen, ja CAT-lisensseihin liittyy riskejä. Mikäli yksi tai useampi Uutta Konsernia koskevista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Uuden Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tai Uuden RK:n arvopapereiden kurssiin. Uuden RK:n osakkeisiin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti Esitteen kohtaan Riskitekijät. Taloudelliset tiedot RK:n liikevaihto vuonna 2004 oli 71,4 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun 2005 liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 2005 se oli 13,8 miljoonaa 3

7 euroa. RK:n liikevoitto oli 20,1 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004 ja 23,7 prosenttia tammi-syyskuussa RK:n omavaraisuusaste oli 46,8 prosenttia ja vastaavasti 48,9 prosenttia. Seuraavat Uutta Konsernia koskevat tiedot ovat pro forma -muotoisia, koska Uusi Konserni syntyy vasta Järjestelyn toteuttamisen seurauksena. Vuonna 2004 Uuden Konsernin pro forma -liikevaihto oli 292,8 miljoonaa euroa liikevoiton ollessa 32,8 miljoonaa euroa, joka on 11,2 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2005 ensimmäisen yhdeksän kuukauden pro forma -liikevaihto oli 242,4 miljoonaa euroa, liikevoitto oli 26,8 miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos oli 13,4 miljoonaa euroa. Ilman Järjestelystä johtuvia kertaluontoisia kuluja vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden pro forma -liikevoitto olisi 30,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 17,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta liikevoitto oli 11,1 prosenttia liikevaihdosta kun se vuonna 2004 oli vastaavalta ajalta 11,2 prosenttia. Ilman Järjestelystä johtuvia kertaluontoisia kuluja pro forma -liikevoitto olisi 12,7 prosenttia liikevaihdosta vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Vuoden 2005 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana pro forma -liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos kasvoivat 13,6 prosenttia, 12,0 prosenttia ja 17,7 prosenttia vuoden 2004 vastaavalta ajalta. Ilman Järjestelystä johtuvia kertaluontoisia kuluja liikevoitto ja tilikauden tulos olisivat kasvaneet vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 28,7 prosenttia ja 52,8 prosenttia vuoden 2004 vastaavalta ajalta. Varat olivat yhteensä 631,8 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2005, ja oma pääoma ja korolliset nettovelat olivat 208,7 miljoonaa euroa ja 297,6 miljoonaa euroa vastaavasti. Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste olivat 33,8 prosenttia ja 142,6 prosenttia. Uuden Konsernin taloudelliset pro forma -tiedot esitetään tilikaudelta 2004 sekä katsauskausilta tammisyyskuu 2004 ja Tiedot esitetään kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IFRS) mukaisina. RK:n taloudelliset tiedot esitetään tilikausilta sekä katsauskausilta tammi-syyskuu 2004 ja tammi-syyskuu Tiedot esitetään vuosilta suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan ja vuodelta 2004 ja katsauskausilta tammi-syyskuu 2004 ja 2005 IFRS-tilinpäätösstandardin mukaan. Cramon taloudelliset tiedot esitetään tilikausilta 2003 ja 2004 sekä välitilinpäätöskausilta tammi-syyskuu 2005 ja Tilinpäätökset on laadittu ja esitetään Alankomaiden tilinpäätösstandardin (GAAP) mukaisina. Cramo myi 1. tammikuuta 2005 voimaan tulleella kaupalla tytäryhtiönsä Gunco BV:n. Näin ollen Gunco BV:n taloudelliset tiedot eivät sisälly Cramo-konsernin taloudellisiin tietoihin 30. syyskuuta 2005 päättyneeltä kaudelta. Gunco BV:n liikevaihto oli vuonna 2004 yhteensä 81 miljoonaa euroa ja sen liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 Gunco BV:n osuus Cramon liikevaihdosta oli 26 prosenttia ja liikevoitosta 37 prosenttia. Cramo Holding BV perustettiin 5. helmikuuta 2003 Cramo-konsernin holdingyhtiöksi ja sen ensimmäinen tilikausi oli Tilikausi, joka päättyi 31. joulukuuta 2003, sisältää Cramo-konsernin taloudelliset tiedot 1.tammikuuta 2003 lähtien, poislukien Gunco BV ja Cramo Netherland BV joiden taloudelliset tiedot sisältyvät 1. helmikuuta 2003 lähtien. Tärkeitä päivämääriä Viimeinen ilmoittautumispäivä Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen Ylimääräinen Yhtiökokous (arvio) RK:n osakepääoman korotuksen rekisteröintipäivä, Uusien RK:n Osakkeiden listalleottopäivä Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä saatetaan velvoittaa kantaja vastaamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen kuin asia tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi. 4

8 Siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmästä voidaan soveltaa tiivistelmän laatijoihin ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen Esitteen muihin osiin nähden. 5

9 RISKITEKIJÄT Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Esitteessä oleviin tietoihin ja jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin. Eräitä Uuden Konsernin liiketoimintaan liittyviä sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja käsitellään myös kohdassa Uusi Konserni. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Uuden Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tai Uuden RK:n arvopapereiden arvoon. Kuvaus riskitekijöistä perustuu Esitettä laadittaessa RK:n ja Cramon hallituksen ja yhtiöiden johdon tiedossa olleisiin seikkoihin, minkä vuoksi tulevaisuuden tulos ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Uudessa Konsernissa voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä. Kuvaus riskitekijöistä ei myöskään ole välttämättä tyhjentävä. Tulevaisuutta koskevat arviot Tämä Esite sisältää tulevaa kehitystä koskevia arvioita, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Arviot ovat RK:n ja Cramon hallituksen ja johdon laatimia, ja ne perustuvat niihin tietoihin, jotka hallituksella ja johdolla oli käytettävissään tätä Esitettä laadittaessa. Arviot ovat oletuksia Uuden Konsernin todennäköisestä tai oletetusta liiketoimintakehityksestä, ja niihin liittyy epävarmuustekijöitä. Tulevaisuutta koskeviin arvioihin sisältyy muun muassa valuuttakursseihin, tietojärjestelmiin, tuotekehitykseen ja immateriaalioikeuksiin, avainhenkilöihin, alihankkijoihin ja vakuutusturvaan liittyviä riskejä sekä epävarmuustekijöitä ja olettamuksia, ja arvioiden toteutuminen riippuu tulevasta liiketoimintaympäristöstä ja muista olosuhteista. Tulevaisuuden tulos ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Uudessa Konsernissa voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä. Monet Uuden RK:n taloudelliseen tulokseen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, ettei Uusi RK voi vaikuttaa niihin. Tällaiset tulevaa kehitystä koskevat arviot tai ennusteet eivät ole takeita Uuden Konsernin tulevasta toiminnasta tai taloudellisesta tuloksesta. Uuden Konsernin toteutunut taloudellinen asema ja tulos voivat poiketa merkittävästi Esitteessä esitetyistä arvioista. Liiketoiminta Uuden Konsernin toiminta on suuressa määrin riippuvainen rakentamis- ja kiinteistömarkkinoiden aktiivisuudesta. Näiden markkinoiden huonolla suhdannekehityksellä voi olla haitallinen vaikutus Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Heikentyminen voi johtua joko pienemmistä volyymeista tai lisääntyneestä hintapaineesta. Uuden Konsernin kannalta on myös olennaista, millä markkinasegmenteillä muutos tapahtuu. Markkinakehitysnäkymät ovat aina epävarmoja, minkä vuoksi volyymien laskua ei voida sulkea pois. Kausivaihtelut ovat olleet historiallisesti tyypillisiä rakennusteollisuudelle. Siitä huolimatta, että RK on vähentänyt riippuvuuttaan rakennusteollisuudesta, Uuden Konsernin liikevaihto ja tulos vaihtelevat huomattavasti eri vuosineljänneksinä konevuokrausalalle tyypillisellä tavalla. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelut vaikuttavat Uuden Konsernin palveluiden ja tuotteiden kysyntään, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen erityisesti lyhyellä aikavälillä. Tietojärjestelmät Merkittävät tietojärjestelmähäiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 6

10 Markkinat ja kilpailijat Uusi Konserni kilpailee muiden sen kanssa samoilla markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Myös sellaiset yritykset, jotka eivät tällä hetkellä kilpaile Uuden Konsernin kanssa, voivat laajentaa tuote- ja palvelutarjontaansa alueille, joilla Uusi Konserni toimii. Tällä voi olla kielteinen vaikutus Uuden Konsernin kilpailuasemaan, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Toiminnan rahoittaminen Uusi Konserni rahoittaa toimintansa oman pääoman lisäksi pankkilainalla sekä koneiden leasingjärjestelyillä. Suhdannevaihtelut tai muut muutokset toiminnan edellytyksissä voivat kuitenkin aiheuttaa sen, että Uuden Konsernin rahoitus täytyy neuvotella uudelleen tai hankkia lisärahoitusta. Heikko taloudellinen tulos voi aiheuttaa myös sen, että tässä Esitteessä kuvattuja kasvusuunnitelmia ei voida toteuttaa. Ei ole takeita siitä, että Uusi Konserni kykenee tulevaisuudessa täyttämään lainasopimuksista ilmenevät sitoumuksensa. Ympäristöriskit Uusi Konserni varastoi koneita ja muita laitteita sekä käyttää ja välivarastoi polttoaineita ja tiettyjä kemikaaleja erilaisissa paikoissa niissä maissa, joissa Uudella Konsernilla on toimintaa. Tällainen toiminta voi saastuttaa maapohjaa, vesistöjä ja rakennuksia erityisesti hävikin, vuodon tai onnettomuuden sattuessa. Lisäksi on mahdollista, että Uusi Konserni joutuu osapuoleksi sellaiseen oikeudenkäyntiin, jossa kolmas osapuoli haastaa Uuden Konsernin asiakkaan ympäristölakien rikkomisen vuoksi. Yllä esitetyillä seikoilla voi olla haitallinen vaikutus Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Jos Uuden Konsernin nykyisin tai aiemmin omistama tai käyttämä kiinteistö olisi sen toiminnan tai aiemman omistajan toiminnan saastuttama, tämä voi tarkoittaa sitä, että Uusi Konserni vastaa saastuneen alueen saneerauksesta tai että kiinteistön arvo alenee. Tällä hetkellä ei ole vireillä mitään korvausvaatimuksia, mutta niiden mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Ympäristömääräysten tiukentuminen tai voimassa olevien määräysten tiukempi soveltaminen maissa, joissa Uudella Konsernilla on toimintaa, voi vaikuttaa haitallisesti Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Työntekijät ja avainhenkilöt Uuden Konsernin tuleva kehitys riippuu siitä, että avain- ja johtohenkilöt jäävät Uuden Konsernin palvelukseen. Tarkoituksena on luoda työympäristö, jossa nämä henkilöt voivat kehittyä ja johon he tuntevat sitoutuvansa, sekä tarjota kilpailukykyiset edut. Jos Uusi Konserni ei kykene pitämään tällaisia avain- ja johtohenkilöitä, tällä voi olla haitallinen vaikutus Uuden Konsernin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Valuuttakurssivaihtelut ja korkotaso Tietyt Uuden Konsernin liikesopimuksiin liittyvät taloudelliset sitoumukset ja saatavat ovat muussa valuutassa kuin euroissa. Valuuttakurssimuutokset voivat tämän vuoksi vaikuttaa tällaisten sitoumusten ja saatavien perusteella suoritettaviin maksuihin. Valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kansainväliset toiminnot Uuden Konsernin toiminnan suunniteltuun laajentumiseen uusille maantieteellisille markkinoille liittyy kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä yhteensovittamisongelmia, esimerkiksi pidemmistä välimatkoista ja kulttuurieroista johtuvia riskejä. Lisäksi valuuttakurssien muutokset, erilaisten verojärjestelmien päällekkäisyys, useissa maissa toimivan organisaation johtaminen, odottamattomat muutokset viranomaisten vaatimuk- 7

11 sissa, ulkomaisen lainsäädännön noudattaminen (mukaan lukien laeissa ja säännöissä tapahtuvat muutokset), poliittiset riskit sekä laskutuksen ja myyntisaamisten maksamisen välinen pidempi aika tietyissä maissa voivat vaikuttaa olennaisesti Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Koneiden ja laitteiden myyminen Uusi Konserni käy kauppaa käytetyillä koneilla ja laitteilla. Tämän tarkoituksena on toisaalta ylläpitää ajanmukaista laitevalikoimaa asiakkaiden kysynnän tyydyttämiseksi ja toisaalta optimoida koneiden ja laitteiden määrä, jotta hyvä käyttöaste voitaisiin säilyttää myös alhaisemmilla vuokrausmäärillä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että koneille ja laitteille on toimivat jälkimarkkinat. Jos mahdollisuudet käytettyjen koneiden ja laitteiden myymiseen vähenisivät voimakkaasti, tämä voisi merkitä heikompia mahdollisuuksia kone- ja laitekannan optimoimiseen. Tämä voisi johtaa Uuden Konsernin suurempaan pääomasidonnaisuuteen ja heikompaan kassavirtaan, minkä seurauksena Uudella Konsernilla olisi huonommat mahdollisuudet säilyttää ajanmukainen kone- ja laitekanta. Koneiden ja laitteiden alhainen käyttöaste voi myös aiheuttaa sen, että varallisuuden kirja-arvot voidaan kyseenalaistaa ja lisäpoistot voivat tulla ajankohtaisiksi. RK:n ja Cramon liiketoimintojen yhdistäminen Yhtiöiden liiketoimintojen onnistunut yhdistäminen vaatii paljon resursseja. Yhtiöt toimivat eri maissa, ja ne ovat noudattaneet erilaisia kirjanpitokäytäntöjä ja standardeja ja niillä on erilaiset raportointijärjestelmät. Yhdistymiseen, kuten yritysjärjestelyihin yleensäkin, voi liittyä ennalta arvaamattomia riskejä. Integrointi voi aiheuttaa ongelmia, esimerkiksi Uuden Konsernin kilpailukyvyn vähenemistä tieto- ja raportointijärjestelmien yhtenäistämisen vuoksi, ja integraatio voi viivästyä. Mikäli tällaisia ongelmia ilmenee tai jos johto joutuu liiketoiminnan kehittämisen sijaan keskittymään integraatioprosessiin, tällä voi olla merkittävä kielteinen vaikutus Uuden Konsernin kykyyn toteuttaa tavoitteena olevat Cramon hankintaan liittyvät edut (joita on kuvattu toisaalla tässä Esitteessä). Näiden ennakoitujen etujen toteutuminen riippuu useista tekijöistä, ja huolimatta siitä, että RK:n ja Cramon johto ovat arvioineet näitä etuja parhaan kykynsä mukaan, ei voida antaa takeita siitä, että ne saavutettaisiin kokonaisuudessaan tai suunnitellussa aikataulussa. Ei voida myöskään antaa takeita siitä, ettei yrityskauppaan liittyvien etujen toteutuminen aiheuta odottamattomia integraatiokustannuksia. Asiakkaiden ja työntekijöiden menetys Järjestelyn toteuttaminen voi aiheuttaa sen, että tietyt RK:n ja Cramon asiakkaat valitsevat toisen laitteiden tai palvelujen toimittajan tai lykkäävät tai muuttavat tilauksiaan Järjestelyyn tai Uuden Konsernin markkinaasemaan liittyvän epävarmuuden vuoksi. Seurauksena voi olla asiakkaiden menettäminen tai liikevaihdon pienentyminen joko ennen Toteutuspäivää tai sen jälkeen. Asiakkaiden mahdolliset menetykset voivat vaikuttaa haitallisesti Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikeudet RK:n ja Cramon toimintojen integroinnissa, mukaan luettuna mahdollisiin organisatorisiin muutoksiin liittyvä epävarmuus, voivat vaikuttaa haitallisesti työmoraaliin ja aiheuttaa avainhenkilöstön menetyksen. Uusi Konserni ei varmuudella kykene pitämään palveluksessaan esimerkiksi johtoon, myyntiin tai markkinointiin kuuluvia avainhenkilöitä. Toimenpiteet, jotka toteutetaan tarkoituksin vähentää asiakas- ja henkilöstömenetyksiä, voivat osoittautua tehottomiksi, ja asiakas- ja henkilöstömenetyksillä voi olla haitallinen vaikutus Uuden Konsernin toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaihtotarjous ja osakeomistuksen laimennus Tarjouksen mukaan Cramon osakkeenomistajat saavat RK:n uusia osakkeita vastikkeena omistamistaan Cramon osakkeista. Nykyisten osakkeenomistajien suhteellinen osuus RK:n osakkeista ja äänistä laskee Suunnatun Annin seurauksena. Laimennusvaikutuksen seurauksena osakeanti vaikuttaa myös tiettyihin tunnuslukuihin. Osakkeenomistajien suhteellinen osuus RK:n osakkeista ja äänistä voi Järjestelyn toteuttamisen jälkeen laskea ja tietyt tunnusluvut voivat muuttua esimerkiksi jo liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena tai mikäli lasketaan liikkeeseen uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia. 8

12 Vakuutusturva Uusi Konserni pyrkii suojautumaan toimialalle tavanomaisella vakuutusturvalla siinä laajuudessa kuin johto katsoo tarpeelliseksi Uuden Konsernin toiminnan kannalta. Vakuutusturvalla katetaan muun muassa omaisuuteen kohdistuvat menetyksiä, kuljetusvahinkoja, omaisuusrikoksia sekä muita vastuita. Vastuisiin liittyvät mahdolliset vaatimukset voivat vaikuttaa haitallisesti Uuden Konsernin kilpailukykyyn, liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tai vakuutusmaksuihin ja omavastuuosuuteen. Yritysostot ja -myynnit Uusi Konserni arvioi jatkuvasti liiketoiminnan kehitystä suhteessa strategiaansa. Tämän prosessin seurauksena saatetaan harkita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisiksi katsottuja ja Uuden Konsernin etujen mukaisia yritysostoja ja/tai yritysmyyntejä. Tämä voi vaikuttaa Uuden Konsernin rakenteeseen ja taseeseen joko suoraan tai välillisesti muista tällaisten järjestelyjen vaatimista toimenpiteistä riippuen. Järjestelyihin liittyy tavanomaisia yrityskauppa- ja muita vastuita. Mikäli huomattava osa tällaisista vastuista realisoituu, voi tällä olla haitallinen vaikutus Uuden Konsernin taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Osakassopimus Uuden RK:n suurimmat osakkeenomistajat ovat tehneet Osakassopimuksen, jolla rajoitetaan oikeutta ostaa lisää Uuden RK:n osakkeita sekä äänioikeuden käyttämistä. Osakassopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet olemaan lisäämättä osakeomistustaan yli 30 prosenttiin kaikista Uuden RK:n oman pääoman ehtoisista arvopapereista ilman muiden osapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lisäksi Osakassopimuksen osapuolina olevat Cramon entiset osakkeenomistajat eivät erikseen tai yhdessä käytä äänioikeuttaan siltä osin kuin äänioikeuksien kokonaislukumäärä Uudessa RK:ssa ylittää 20 prosenttia. Osakassopimus on voimassa kolme vuotta Toteutuspäivästä. Se voi kuitenkin päättyä yksittäisen osapuolen osalta aiemmin, jos jonkin osapuolen omistusosuus laskee alle Osakassopimuksessa määrätyn tason. Nämä rajoitukset voivat vaikuttaa osakkeiden likviditeettiin, ja niillä voi näin ollen olla haitallinen vaikutus Uuden RK:n osakekurssin kehitykseen. Osakassopimuksen pääkohdat on kuvattu liitteenä 11 olevassa pörssitiedotteessa. CATin lisenssit Cramo ja RK ovat sopineet Caterpillar Inc:n kanssa, että Cramo saa oikeuden jatkaa Cat Rental Store - brandin käyttämistä tietyissä toimipisteissä 1. heinäkuuta 2007 asti, ja sillä on tässä yhteydessä oikeus käyttää tiettyjä Caterpillar Inc:n omistamia tavaramerkkejä. Cramon ja Uuden RK:n oikeus käyttää näitä tavaramerkkejä lakkaa 1. heinäkuuta 2007 ilman eri toimenpiteitä, ja Cramon ja Uuden RK:n on lopetettava Cat Rental Store -brandin käyttäminen. Jos tietyille vuokraustoimipisteille ei onnistuta rakentamaan 1. heinäkuuta 2007 jälkeen joko RK:n tai Cramon brandia, saattaa tällä olla haitallinen vaikutus liiketoimintaan ja toiminnan tulokseen. Myymälöille luotavasta uudesta brandista aiheutuvat kulut ja kustannukset saattavat niin ikään vaikuttaa haitallisesti Uuden Konsernin kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä. 9

13 ESITTEESTÄ VASTUULLISET RK vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista, lukuun ottamatta sivuilla 61-83, liitteessä 7, liitteessä 15 ja liitteessä 16 esitettyjä Cramoa koskevia tietoja, joilta osin tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä vastaa Cramo. RK:n hallituksen jäsenten ja edellä täsmennetyiltä osin Cramon hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä 21. joulukuuta 2005 Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n hallitus Amsterdamissa 21. joulukuuta 2005 Cramo Holding BV:n hallitus Edellä olevan lisäksi RK ja Cramo eivät anna mitään edellisestä poikkeavaa suoraa tai epäsuoraa vakuutusta Esitteessä olevien tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole RK:n eivätkä Cramon hyväksymiä. Tämän Esitteen luovuttaminen ei merkitse missään olosuhteissa sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että RK:n tai Cramon liiketoiminnoissa ei olisi tapahtunut muutoksia Esitteen päivämäärän jälkeen. Tässä Esitteessä esitetyt tiedot eivät ole RK:n tai Cramon nimenomainen tai välillinen vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ennen Uusien RK:n Osakkeiden listaamista RK päivittää tarvittaessa tässä Esitteessä annettuja tietoja arvopaperimarkkinalain ( /495) 2 luvun 3 b :n mukaisesti. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös kaikkiin RK:n julkistamiin pörssitiedotteisiin. Esite on laadittu suomenkielisenä ja se on käännetty englanniksi. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa sovelletaan suomenkielistä versiota. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa sen oikeellisuudesta. Tämä asiakirja on laadittu ainoastaan Uusien RK:n Osakkeiden listaamista varten. Sijoittajien tulee sijoituspäätöstään tehdessään luottaa omiin selvityksiinsä yhtiöistä sekä niihin liittyvistä eduista ja riskeistä. Kaikki Uusien RK:n Osakkeiden listaamisesta ja Esitteestä mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan yksinomaisesti Suomessa sijaitsevassa tuomioistuimessa Suomen lain mukaisesti. Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29. päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sekä Rahoitustarkastuksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen numero on 171/250/

14 NEUVONANTAJAT RK CRAMO RK:n taloudellinen neuvonantaja Cramon taloudellinen neuvonantaja HLP Corporate Finance Oy ABN AMRO Bank NV, department Corporate Finance Korkeavuorenkatu 30 Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Helsinki Amsterdam, Alankomaat RK:n oikeudellinen neuvonantaja Cramon oikeudelliset neuvonantajat Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy PL 233 (Erottajankatu 5 A) Eteläranta Helsinki Helsinki Clifford Chance LLP Droogbak 1a 1013 GE Amsterdam, Alankomaat RK:n tilintarkastaja Cramon tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy Deloitte Accountants BV Itämerentori 2 Oostmaaslaan Helsinki 3063 AN Rotterdam, Alankomaat 11

15 ESITTEEN JAKELURAJOITUKSET Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain ja Helsingin Pörssin säännösten mukaisesti. Tämä Esite koskee Uusia RK:n Osakkeita, jotka otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Uusia RK:n Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) mukaisesti. Ilman tällaista rekisteröintiä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa (arvopaperilain S-säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun ainoastaan arvopaperilain ja voimassa olevan osavaltioiden arvopaperilainsäädännön rekisteröintivaatimuksesta myönnetyn poikkeuksen nojalla taikka kyseisen transaktion jäädessä mainitun vaatimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä Esitettä ei saa luovuttaa tai jakaa Kanadaan, Australiaan tai Japaniin. Myös eräiden muiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle tai julkistamiselle. Esitettä ei saa levittää tai julkistaa missään valtiossa tai yhteyksissä, joissa Esitteen levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun lain kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämän Esitteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot edellä tarkoitetuista rajoituksista ja noudattavan niitä. 12

16 MÄÄRITELMIÄ Alla olevassa luettelossa on eräiden tässä Esitteessä käytettyjen termien määritelmiä: Caterpillar tarkoittaa Caterpillar SARL:ia ja Caterpillar Financial Services Netherlands BV:tä yhdessä. Cramo tarkoittaa Cramo Holding BV:tä. Cramo AB konserni tarkoittaa Cramo AB:ta ja sen konserniyhtiötä. Cramo-konserni tarkoittaa Cramo-konserniin kuuluvia yhtiöitä ennen Järjestelyn toteuttamista. Cramon hallitus tarkoittaa Cramo Holding BV:n hallintoneuvostoa ja johtoryhmää. Esite tarkoittaa tätä listalleottoesitettä. Järjestely tarkoittaa RK:n toteuttamaa Cramon kaikkien osakkeiden hankintaa yhdistymissopimuksen mukaisella vaihtotarjouksella. Järjestely toteutetaan Suunnatulla Annilla, Osakesarjojen Yhdistämisellä sekä niiden Uusien RK:n Osakkeiden kaupalla, jotka Caterpillar SARL ja Caterpillar Financial Services Netherlands BV merkitsevät Vaihtotarjouksen perusteella. Listautumispäivä tarkoittaa ensimmäistä päivää, jolloin Uudet RK:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, arviolta aikaisintaan 4. tammikuuta Osakesarjojen Yhdistäminen tarkoittaa kaikkien yhteensä noteeraamattoman A- osakkeen muuntamista yhteensä noteeratuksi yhtiön osakkeeksi, sekä A-sarjan osakkeenomistajille samassa yhteydessä suunnattavaa osakeantia, jossa A-sarjan osakkeenomistajien merkittäväksi tarjotaan yhteensä enintään uutta yhtiön osaketta. Osakesarjojen Yhdistämisen seurauksena kaikki Uuden RK:n osakkeet muodostavat yhden osakelajin. RK tarkoittaa Rakentajain Konevuokraamo Oyj:tä ennen Järjestelyn toteuttamista ja soveltuvin osin Rakentajain Konevuokraamo -konserniin kuuluvia yhtiöitä. RK-konserni tarkoittaa RK-konserniin kuuluvia yhtiöitä ennen Järjestelyn toteuttamista. Suunnattu Anti tarkoittaa tämän Esitteen mukaista Cramon osakkeenomistajille suunnattua Uuden RK:n Osakkeen liikkeeseenlaskua. Toteutuspäivä tarkoittaa päivää, joka on arviolta 3. tammikuuta 2006 ja jona Ylimääräinen Yhtiökokous päättää Suunnatusta Annista ja Osakesarjojen Yhdistämisestä sekä muista Järjestelyyn liittyvistä toimenpiteistä. Uusi Konserni tarkoittaa RK:ta ja Cramoa sekä niiden konserneihin kuuluvia yhtiöitä Järjestelyn toteuttamisen jälkeen. Uusi RK tarkoittaa RK:ta Uuden Konsernin emoyhtiönä. Uudet RK:n Osakkeet tarkoittaa Järjestelyn yhteydessä järjestettävässä Suunnatussa Annissa liikkeeseen laskettavaa uutta osaketta ja enintään Osakesarjojen Yhdistämisen seurauksena liikkeeseen laskettavaa uutta osaketta eli yhteensä enintään osaketta. Vaihtotarjous tarkoittaa RK:n Cramon osakkeenomistajille tekemää tarjousta, jonka tarkoituksena on hankkia kaikki Cramon osakkeet Suunnatussa Annissa liikkeeseen laskettavia Uusia RK:n Osakkeita vastaan. Yhdistymissopimus tarkoittaa RK:n, eräiden yhdistymistä kannattavien RK:n osakkeenomistajien, Cramon ja Cramon osakkeenomistajien välistä 18. lokakuuta 2005 allekirjoitettua sopimusta Järjestelyn ehdoista. Ylimääräinen Yhtiökokous tarkoittaa RK:n ylimääräistä yhtiökokousta, joka on kutsuttu koolle 3. tammikuuta

17 TILINTARKASTAJAT Uusi RK RK:n nykyiset tilintarkastajat, KHT Yrjö Haukatsalo ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Sormunen ja varatilintarkastajana KHT Janne Rajalahti, jatkavat toimessaan. Tilintarkastajien osoite on: PricewaterhouseCoopers Oy Itämerentori Helsinki RK RK:n tilintarkastajia tilikausilla olivat KHT Risto Laitinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Sormunen ja varatilintarkastajana KHT Yrjö Haukatsalo. Cramo Cramo-konsernin tilintarkastaja tilikausilla oli Deloitte Accountants BV, päävastuullisena tilintarkastajana Jan-Åke Magnuson. Tilintarkastajan osoite on: Deloitte Accountants BV Oostmaaslaan AN Rotterdam Alankomaat 14

18 JÄRJESTELY RK:n ja Cramon hallitukset ovat päättäneet, että RK hankkii Cramon koko osakekannan Yhdistymissopimuksen mukaisesti. RK:n ja Cramon liiketoimintojen yhdistämistä voidaan pitää yhtiöiden strategioiden mukaisena sekä kaupallisesti ja taloudellisesti perusteltuna, koska se palvelee paikallisten ja kansainvälisten asiakkaiden pitkän aikavälin intressejä. Uuden Konsernin tavoitteena on jatkaa kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen ja myynnin kansainvälistä kasvua. Cramon vahva asema Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla täydentää hyvin RK:n vahvaa asemaa Suomessa ja Itä-Euroopassa. Yhdistyminen mahdollistaa synergiaedut esimerkiksi aiempaa kattavamman toimipisteverkon ja hankintojen tehokkuuden parannuksen avulla sekä mahdollistamalla aiempaa edullisemmat ostohinnat. Yhdistymissopimuksen mukaan Järjestely toteutetaan siten, että (i) RK tekee Cramon osakkeenomistajille Vaihtotarjouksen, jolla se hankkii omistukseensa kaikki Cramon osakkeet; (ii) Vaihtotarjouksen toteuttamiseksi RK suuntaa Cramon osakkeenomistajille osakeannin, jossa Cramon osakkeenomistajat saavat merkitä yhteensä Uuden RK:n liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, jotka tuottavat samat oikeudet kuin muut Uuden RK:n osakkeet; ja (iii) Cramon omistajat luovuttavat apporttivastikkeena omistamansa Cramon osakkeet RK:lle. Vaihtotarjouksen toteuttaminen katsotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 f :ssa tarkoitetuksi osakevaihdoksi. Osakevaihdon toteuduttua Cramosta tulee Uuden RK:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Järjestelyn seurauksena syntyy liikevaihdoltaan yksi Euroopan johtavista vuokrauspalveluyhtiöistä, jonka päätoimialat ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraus ja myynti. Uusi Konserni on liikevaihdoltaan Euroopassa viiden suurimman vuokrauspalveluyhtiön joukossa 1, ja sillä on liikevaihdolla mitattuna johtava asema Suomessa ja Ruotsissa 2, se on yksi johtavista toimijoista Virossa. Uudella Konsernilla on kattava verkosto Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Yhteenveto Järjestelystä RK ja Cramo sekä RK:n suurimmat osakkeenomistajat, joilla on 37,6 prosenttia RK:n osakkeista ja 78,4 prosenttia sen äänistä, ja Cramon osakkeenomistajat, joilla on 100 prosenttia Cramon osakkeista ja äänistä, ovat allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, joka on tämän Esitteen liitteenä 1. Yhdistymissopimuksen mukaan Uusi RK omistaa Järjestelyn toteuttamisen jälkeen kaikki Cramon osakkeet ja äänet. Lisäksi Uuden RK:n tulevat keskeiset osakkeenomistajat ovat 18. lokakuuta 2005 allekirjoittaneet osakassopimuksen, joka rajoittaa osapuolten oikeutta hankkia lisää Uuden RK:n osakkeita ja Cramon entisten osakkeenomistajien äänioikeuksien käyttöä Uudessa RK:ssa. Järjestelyn toteuttaminen edellyttää, että Ylimääräinen Yhtiökokous hyväksyy Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti Uusien RK:n Osakkeiden liikkeeseenlaskun ja Osakesarjojen Yhdistämisen. Viron kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Järjestelyn 2. marraskuuta 2005 ja Puolan kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Järjestelyn 14. joulukuuta RK:n hallitus suosittelee yksimielisesti RK:n osakkeenomistajille Järjestelyn hyväksymistä Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa. RK:n suurimmat osakkeenomistajat, joilla on 78,4 prosenttia äänistä ja 37,6 prosenttia RK:n osakkeista, ovat sitoutuneet kannattamaan RK:n hallituksen esitystä Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa ja olemaan vähentämättä omistustaan ennen Ylimääräistä Yhtiökokousta. Hallituksen suositusta tukee HLP Corporate Finance Oy:n antama lausunto, joka on tämän Esitteen liitteenä 9. Cramon kaikki osakkeenomistajat ovat sitoutuneet hyväksymään RK:n Vaihtotarjouksen. Järjestelyn toteutuksen vaiheet Järjestely toteutetaan seuraavasti: 1 Lähde: European Rental News (June 2005) sekä Ramirent Oyj:n vuoden 2004 vuosikertomus 2 Lähde: Ramirent Oyj:n vuoden 2004 vuosikertomus 15

19 RK tekee Cramon osakkeenomistajille Cramon osakkeita koskevan Vaihtotarjouksen, jonka mukaan se tarjoutuu hankkimaan kaikki liikkeeseen lasketut ja merkityt Cramon osakkeet. RK:n hallitus ehdottaa, että Järjestely toteutetaan siten, että RK tarjoaa Cramon osakkeenomistajien merkittäviksi Uutta RK:n Osaketta. RK:n osakkeen päätöskurssi oli 18. lokakuuta 2005 Helsingin Pörssissä 8,81 euroa osakkeelta, minkä perusteella Cramon kaikkien osakkeiden yhteenlasketuksi arvoksi tulee 132 miljoonaa euroa, mikä vastaa RK:n täysin laimentuneeseen osakemäärään perustuvaa markkina-arvoa. RK:n hallitus on ehdottanut Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle, että Yhtiön osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon alentamiseksi nykyisestä 1,69 eurosta 0,81 euroon Yhtiön osakepääomaa alennetaan ,16 eurolla. Osakepääoman alennusta vastaava määrä siirretään omaan pääomaan. Osakepääoman alentamisen jälkeen Yhtiön 15. joulukuuta 2005 rekisteröity osakepääoma, ,83 euroa, alenee ,67 euroon. Osakepääoman alentaminen ei vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään. Osakepääoman alentaminen ei vaikuta RK:n sidottuun omaan pääomaan, koska RK:n hallitus on ehdottanut, että yhtiön osakepääomaa samanaikaisesti korotettaisiin yhteensä enintään ,14 eurolla laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita Suunnatussa Annissa sekä Osakesarjojen Yhdistämisen yhteydessä. Mikäli kaikki RK:n hallituksen Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle esittämät osakepääomaa koskevat ehdotukset toteutuvat enimmäismääräisinä, Uuden RK:n osakepääomaksi muodostuu ,81 euroa. Lisäksi RK:n hallitus on ehdottanut Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle RK:n nykyisten osakesarjojen yhdistämistä muuntamalla nykyiset noteeraamattomat yhteensä A-sarjan osaketta yhteensä noteeratuksi yhtiön B-sarjan osakkeeksi. Yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin jälkeen yhtiössä on vain yksi osakelaji. Lisäksi A-sarjan osakkeenomistajille suunnataan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeanti, jossa 2,5 A-sarjan osaketta kohden tarjotaan merkittäväksi yksi uusi yhtiön osake. RK:n A-sarjan osakkeenomistajat, jotka edustavat 96,3 prosenttia RK:n A-sarjan osakkeiden äänistä, ovat antaneet suostumuksensa Osakesarjojen Yhdistämiselle. Sen toteutuksen jälkeen Uudella RK:lla on vain yksi osakelaji, kullakin osakkeella on yksi ääni ja kaikki osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Kaksi Cramon osakkeenomistajista, Caterpillar SARL ja Caterpillar Financial Services Netherland BV, ovat sopineet Cramon osakkeenomistajan, Pon Holdings BV:n, sekä RK:n osakkeenomistajan, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen, kanssa, että mainitut Caterpillarin yksiköt myyvät Toteutuspäivänä kaikki Vaihtotarjouksessa saamansa B-sarjan osaketta hintaan 7,55 euroa osakkeelta Pon Holdings BV:lle, joka ostaa osaketta, ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle, joka ostaa osaketta. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen RK:n osakkeenomistajat omistavat yhteensä 60 prosenttia Uuden RK:n osakkeista ja äänistä ja Cramon osakkeenomistajat yhteensä 40 prosenttia Uuden RK:n osakkeista ja äänistä. Pon Holdings BV saa omistukseensa 28,4 prosenttia, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 15,3 prosenttia, ABN AMRO Bank NV 10,0 prosenttia ja Rakennusmestarien Säätiö 9,3 prosenttia Uuden RK:n osakkeista ja äänistä. Uuden RK:n tulevat suurimmat osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet 18. lokakuuta 2005 osakassopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet äänioikeuksien käyttöä koskevasta rajoituksesta sekä siitä, etteivät ne lisää Järjestelyn toteuttamisen jälkeen osakeomistustaan Uudessa RK:ssa yli tietyn rajan ilman toisten osapuolten kirjallista suostumusta. Osakassopimuksen pääkohdat on kuvattu Esitteen liitteenä 11 olevassa pörssitiedotteessa. Kaikki RK:n hallituksen tekemät ehdotukset Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle ovat ehdollisia toisilleen. Järjestely ei vaikuta RK:n vuoden 2002 optio-ohjelman ehtoihin. Järjestelyyn liittyvät RK:n hallituksen ehdotukset perusteluineen ovat keskeisiltä osiltaan jäljempänä tässä Esitteessä kohdissa Osakepääoman alentamisen ehdot, Osakesarjojen yhdistämisen ja siihen liittyvän 16

20 suunnatun annin ehdot ja Suunnatun annin ehdot. Hallituksen Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle antamat ehdotukset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 klo

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA 1 (7) KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2014 klo 14.30 KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat PERLOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2003 KLO 8.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Perlos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA 1 (10) KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ YHTIÖJÄRJESTYSTÄ MUUTTAMALLA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan kantaosakkeisiin

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot