ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA 3.6.2015 PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU"

Transkriptio

1 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU

2 Sisältää 1. Kysely, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat tavoitteet ja mitoitusperiaatteet 1.1 Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r:f:lle ja alueella toimiville venekerhoille (2006) 1.2 Alustavat tavoitteet ja mitoitusperusteet, saapuneet mielipiteet (2007) 1.3 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Osayleiskaavaluonnos Saapuneet mielipiteet ja vastineet sekä kartta alueista, joita mielipiteet koskevat. 2.2 Saapuneet lausunnot ja vastineet 2.3 Viranomaisneuvottelu osayleiskaavaluonnoksesta Koska tämä raportti julkaistaan kaupungin kotisivuilla, on mielipiteen tai kannanoton esittäjien nimet poistettu tekstistä yksityishenkilöiden osalta.

3 1. Kysely, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat tavoitteet ja mitoitusperiaatteet 1.1 Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r:f:lle ja alueella toimiville venekerhoille (2006)

4

5 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA ( , , ) Suunnitteluvaihe: Svartbäck Nimi Kylä, RN:o Saaren nimi Svartbäck, 3:71,3:73 Bässholmen Svartbäck, 3:69 Bässholmen Svartbäck 3:75 Bässholmen Svartbäck 3:78 Bässholmen Svartbäck, 3:77 Bässholmen Kaavan valmistelu. MRL 62 vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ja MRA 30 mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa. Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r.f:lle ja alueella toimiville venekerhoille 1. Suunnittelualueen nykytila. Alueen resurssit ja arvot 1.1 Koko alue 1.2 Tietty saari/saaret 1.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 1.4 Rakennuksista 1.2 Bässholmen, Tögholmen, Halsholmarna: Arvot perustunevat lomamökkeihin omalla rannalla ja venepaikalla mantereella. Kaivovesi saunaan ja juomavesi kaupasta (laivakauppa Kalvöhön) ja jätteiden jaottelu poisvietäviin ja erotettaviin resurssimme mukaan luontoa rasittamatta tärkeimpinä perusteina, kuten myös naapurisovun ylläpito ja yhteistoiminta. 1.3 Ominaispiirre oman rannan suhteen on muuttunut huomattavasti öljytankkereiden valtavaan liikenteeseen aiheuttaen odottamattomia aaltoja. Meillä ei ole aallonmurtajia, kuten monella Emäsalon puolella on. 1.4 loma-asunto, liiteri 1.2. Bässholmenin saari on jo 50-luvulla palstoitettu varsin pieneksi ( m²) tiloiksi jotka lähes kaikki ovat rakennettuja. 1.3 rakennettu 1950-luvun lopulla. Käyttö vapaa-ajan asunto. 1.4 loma-asunto (sis. saunan), vierasmaja, yhteisvenelaituri 1.1 Kalvö ja ympäröivät saaret ovat olleet palstoitettuina ja rakennettuina jo 1950-luvulta lähtien. Resurssit on käytetty optimaalisesti. 1.2 Bässholmenilla on vain muutama rakentamaton tontti, jotka on tarkoitettu rakennettujen palstojen lisämaaksi :75 oli tarkoitettu saaren länsipuolella olevien tilojen 3:74 ja 3:76 lisämaaksi ja on sellaisena käytetty. 1.1 Ranta tontilla jyrkkä. Laivojen aallot tulevat suoraan rantaan. Ajavat liian kovaa. 1.3 Huonoa kun laivat kulkee laiturin edestä. Reittiä ei kai voi siirtää! 1.4 loma-asunto, sauna 2. Suunnittelualueen tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää? 2.1 Koko alue 2.2 Tietyt saaret/tietty saari 2.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 2.4 Muita ajatuksia ja mielipiteitä 2.1 Kuten kaupunkisuunnitteluosaston kirjelmässä loma-asutusalueiden suhteen sanotaan, otetaan huomioon mm. kulkuyhteydet, jotka varmaan vaativat lauttayhteyden mantereelle. Venerannat taas kesäksi, mutta talvisäilytys ja mantereen puolella venepaikkoja järjestettävä. 2.3 Tila 3:73 on helposti rakennettavissa loma-asuntoineen luontoa, vesistöä ja rantaa rasittamatta, jos rakennuslupa myönnetään myös kunnolliselle laiturille (öljylaivojen takia osittain). 2.4 Jos huvikalastus lisääntyy, on verkkojen, merkkilippujen ym. paikallaan olevien pyydysten merkintää parannettava Koska koko Bässholmenin saari on jo rakennettu eikä luonnontilassa olevaa aluetta enää käytännössä ole, ei mielestäni nykyisten tilojen korjaus- ja lisärakentamista tule rajoittaa. 2.3 Haluan varata mahdollisuuden käyttää omaa tilaani matkailuelinkeinon harjoittamiseen (esim. mökin vuokrausta ryhmille, taksiveneen tukikohta) 2.1 Kalvö ympäröivine alueineen on säilytettävä nykytilassa. Alueelle ei ole mahdollista rakentaa lomakyliä tai matkailu/veneilykohteita. 2.2 Bässholmen on viihtyisä sellaisenaan. Mitään kehittämistarvetta tuskin on. 2.3 Olen 1 ½ vuotta omistanut tilan 3:75 ja aikomuksenani on tulevaisuudessa rakentaa talo palstalle. Rasite joka oikeuttaa tiloja 3:74 ja 3:76 käyttämään tonttiani virkistykseen on olemassa, samoin kuin oma tonttini oikeuttaa käyttämään länsipuolen tontteja virkistykseen. 2.4 Ajatuksella matkailukalastuksesta ei ole tulevaisuutta. Kauppavene on suuri etu, samoin kuin mantereen jäteastiat. 2.1 Ei lomakyliä Voisiko kesäaikana olla julkista venekuljetusta tai taksivene, joka veisi saareen, ettei tarvittaisi isoa omaa venettä. Samoin veneen huolto/talvisäilytys =>elinkeino. Kauppavene tulee säilyttää/kehittää =>elinkeino. Väestön ikääntyessä saariasuminen vaikeutuu. Voisiko sitä helpottaa! 2.4 Mantereelle tulisi järjestää vartioitua autopaikka, venepaikka, vesipiste ja parempi jätekeräys. 1.4 loma-asunto, varasto 2.1 Saarissa oleville mökkiläisille katastrofaalinen tilanne, venepaikkoja ei ole. Pitäisi valvoa luvatonta rakentamista. 2.3 Ok 2.4 Runsaasti lentomelua. Pitäisi saada pois.

6 Svartbäck 3:5 Ånholmen 1.1 Eri saarien välillä on suuria eroja rakennustiheyden ja tonttien koon suhteen 1.2 ja 1.3 Ånholmen on n. 3 ha. Saarelle on myönnetty rakennuslupa yhtä rakennuspaikkaa varten. Rakenteilla oleva loma-asunto on ollut rakennettava olemassa olevien vierasmajan ja saunan pihapiiriin, jotta näitä ei olisi tarvinnut purkaa. Näin ollen saaren pinta-alasta n 80 % jää vajaalle käytölle ja on jo nyt asumattoman näköisenä houkutellut tuntemattomia veneilijöitä rantautumaan luvattomasti. 1.4 loma-asunto rakenteilla, sauna, vierasmaja 2.1 Rakennuslupia tulisi myöntää niin, että tontin minimikoko olisi n m² ja rantaviivan pituus n. 50 m. 2.2 ja 2.3 Saarelle tulisi antaa oikeus vähintään yhdelle, mieluimmin kahdelle lisärakennuspaikalle. Jos ne ovat samankokoisia, tulisi pinta-alaksi n m² ja rantaviivaa yllin kyllin. Svartbäck, 2:107 Halsholmen 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja/liiteri Halsholmen Svartbäck 2:123 Svartbäck 4:36 Tögholmen Svartbäck Svartholmen, 1:118 Kalvö 4:99 Svartbäck, 4:58 Kalvö 1.3 Tilalle pystyy rantautumaan vain nykyisen rakennuksen kohdalta pohjoiseen avautuvan lahden rantaan. 1.4 sauna/varasto ¼ Kiint. Oy Tögholmenista 1.4 Rakentamaton 1.1 Alue on viime vuosikymmeninä kehittynyt virkistysalueeksi, jossa on loma-asutusta ja muuta vapaa-ajantoimintaa. Koko alueella (tässä hän puhuu Kalvöstä) lienee tällä hetkellä vain yksi ympäri vuoden asuttu kiinteistö. Alueen ominaisin käyttötarkoitus on nyt loma-asutus. 1.2 Kalvö ja ympäröivät saaren on rakennettu täyteen. Rakentamattomia rantoja tuskin on. Kalvöllä on yksi vakinainen asunto, kaikki muu on loma-asutusta. Kaupallisesti käytettyjä alueita ei ole. 1.3 Molemmat tilat sijaitsevat vahvistetun rantakaavan alueella. 1.4 loma-asunto 3, sauna 2, vierasmaja, 2.3 Rakentaminen nykyisen rakennuksen läheisyyteen on vaikeaa. Se edellyttäisi puuston kaatamista, siirtolohkareiden siirtämistä/räjäyttämistä ja kahteen tason rakentamista. Paras ja edullisin rakennuspaikka on nykyisen rakennuksen koillispuolella. 2.4 Mikäli yleiskaava mahdollistaa toisen rakennuspaikan tulee se osoittaa pohjoiseen avautuvan lahden pohjan länsipuolelle. 2.3 Pyydän, että laatiessanne osayleiskaavaa myöntäisitte tonteille A ja B (Termokoti Ky ja Heinonen) luvan rakentaa vapaa-ajan asunnot tonteilleen. Rakennusoikeudeksi riittäisi esim. 80 m² vapaaajanasunnolle ja 30 m² saunarakennukselle. Tontit on tarkoitus myydä. Vuonna 2003 haimme omille tonteillemme poikkeuslupaa. Lupia ei myönnetty. 2.4 Tögholmen on jaettu neljään osaan. Eteläkärjen kaksi tonttia on rakennettuja. Tontit A ja B on tarkoitus myydä. Vuonna 2003 haimme omille tontillemme poikkeuslupaa. Lupia ei myönnetty. 2.1 Alue on rakennettu lähes täytteen loma-asuntoja. Muu käyttö kuten matkailu, mökkikylät jne. on rajallista, aiheuttamatta kiinteistönomistajille haittaa. Kalastus elinkeinona lakkasi 20 vuotta sitten. Onaslandetia lukuun ottamatta muut saaret ovat liian pieniä ja kallioisia maa- ja metsätalouskäyttöön. 2.2 Kalvö ympäröivine saarineen on rakennettu täyteen tai ranta-asemakaavan piirissä. Moottoriveneliikenne alueen läpi ja Onaksen/Kalvön ja Spjutsundin laiturin välillä rasittaa aluetta. Lisäliikenne vain lisäisi melua, aallokkoa jne. 2.3 Vahvistettu ranta-asemakaava. Ei muita toiveita. 2.4 Kilpilahti rasittaa Kalvöta ja Emäsalon kupeessa olevia saaria lähinnä puhdistamon purkuputken ja aallokon seurauksena. Talvisin kelirikkokausi on kohtuuttoman pitkä (Spjutsundin laituri Kalvö) aallokon vuoksi. Kesäisin vesistö kuormittuu ja öljytankkerit rikkovat rauhan. Väylällä tulisi olla nopeusrajoitus. Jäänmuodostusta haittaa myös se, että Kalvöllä vakituisesti asuva perhe murtaa jäätä Kalvön ja Spjutsundin laiturin välillä. Tämän ongelman voisi ratkaista osoittamalla perheelle toinen rantautumispaikka Spjutsundin laiturin länsipuolelta. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja 2.1 Svartbäckin laiturin viereen enemmän pysäköintipaikkoja. Jätetyhjennys 2 kertaa viikossa Kalvön yksityislaiturilta (sopimuksen mukaan). Kyseessä lähinnä roju. Nuohoojan säännölliset käynnit (aikataulun mukaisesti). 2.4 Toivottavasti Porvoo voi taata bussiyhteyden säilymisen Helsingin ja Svartbäckin laiturin välillä. Me autottomat olemme tästä reitistä riippuvaisia. Svartbäckin laiturin ja Kalvön välinen yhteys toimii nykyään erinomaisesti. Toiveita: liikennekuluihin jonkinlaista subventointia.

7 Svartbäck, 4:90 Kalvö Svartbäck, 1:126, 4:104 Kalvö Svartbäck, 4:25,4:46 Kalvö Svartbäck, 4:30 Kalvö Svartbäck, 4:112 Kalvö Svartbäck, 4:118 Kalvö Svartbäck 4:42, 4:78 Kalvö, Majholmen 1. Mantereen puolelta puuttuvat laituri ja talvisäilytyspaikat. Nyt perustuu pelkästään yksityisten maanomistajien haluun vuokrata venepaikkoja. Venepaikka mantereen puolella on välttämätön. 1.2 Kalvön pohjoisosaan hyväksytty ranta-asemakaava. Tonttimme ei ole mukana siinä. Haluamme tietysti samat rakennusoikeudet kun on tonttimme ympärilläkin. 1.3 Tarvitsemme lisää rakennusoikeutta m² tontillemme. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 2.4 Kalastus ja virkistyskäyttö huonontunut vuosi vuodelta. Veden laatu huonontunut, sinilevä on iso riesa. 1.4 loma-asuntoja Rakentamattomat saaret (Onas) pitäisi säilyä virkistyskäytössä. Näitä on enää niin vähän jäljellä. 2.3 Lapsilla ja lapsenlapsilla tulisi olla oikeus rakentaa loma-asuntoja, koska tontti on tarpeeksi iso (tarkoittaa luultavasti 1:126). 2.4 Kilpilahden laivaliikenteelle on asetettava nopeusrajoitus. Suuret peräaallot vaikeuttavat omien veneiden pitämistä laitureissa ja rannoilla. 1.1Vapaa-ajan viettoon sopiva saariston osa. Palveluja tarjoavaa ympärivuotista asutusta sopivasti. 1.2 Kalvö: resurssi: Huvila-asutus. Nyt jo ahtaasti rakennettu. Avoimet rannat -välttämättömän kulkuvälineen veneen säilyttäminen vaikeaa. 1.3 Arvo: Lounaaseen avautuva näkymä ja saman ilmansuunnan kivikkoranta mäntyineen. 1.4 loma-asunto 2, vajaa Perinteinen lomasaari, vanha kalastajatausta, merellinen luonto. Ei tehorakentamista. 1.2 Kalvö: mökkisaari, kaunis suurelta osin koskematon luonto. Yksittäisiä loma-asuntoja. Ei mökkislummeja. Ei tehorakentamista 1.3 Sisäosa tilasta. Liitetty WWF:n perintömetsärekisteriin. Tila on ollut lähes nykyisenlaisena 60 v. 1.4 loma-asunto, sauna, muu 1.1 Rakentaisin mielelläni, mutta minulla ei ole rakennuslupaa. Jos saan luvan, rakentaisin loma-asunnon. Voin hakea heti jos onnistuu. 1.4 Ei rakennuksia. 1.1 Haluaisin rakentaa vapaa-ajan asunnon, mutta ei ole rakennuslupaa 1.4 Ei rakennuksia 1.3 Kiinteistö 4:78 Majholmenin saarella on rakennettu rakennuspaikka. Sekä tila 4:42 Majholmenin saaressa että tilan 4:78 palsta Kalvössä on rakentamattomia. Tilalla 4:42 on ollut rakennuslupa 60/70 luvun taitteessa :78, Majholmen loma-asunto 1, Sauna/vierasmaja 1, vaja vapaa-ajanviettoon sopiva saaristo. Moni-ilmeinen Kalvö on huvilasaari ja nykyisellään jo melko tiivis. Maaperä kalliota talousveden hankinta jätevesien käsittely. 2.3 Tilat on rakennettu jo 1930-luvulla kahden perheen huvilatilaksi ja sellaisena se palvelee hyvin jatkossakin. Erillisen saunan ja vierasmajan rakentamiselle saattaa tulla tarve. 2.4 Saaressa asumiselle välttämätön vene tulisi voida säilyttää myös mantereella. Tällä hetkellä venepaikkojen suhteen vallitsevat myyjän markkinat. Venesatamia mantereella ei ole kaavoitettu riittävästi. Saariin niitä on kaavoitettu jo aivan riittävästi. 2.1 Saaristoluonnon säilyttäminen ensiarvoisen tärkeää. 2.2 Kalvö, Onas. Alueiden toivotaan säilyvän nykyisenlaisena luonnonläheisenä mökkisaarina. Jyrkkä EI kaikelle lomakylä, matkailu- ja tehometsätaloushankkeille, Tonttien pilkkominen pieniksi, tiheiksi mökkineliöiksi estettävä. 2.3 Nykyisen mökin uusiminen jos fyrkat riittää. Muuten on ihan hyvä näin. 2.4 Lomakylät ja matkailu mantereelle. Tänne tullaan rauhoittumaan ja onkimaan. Ammattikalastusta ei alueella voi kaavoittamalla tuoda. Maa- ja metsätalous eivät tähän saaristoon sovi. 2.1 Käyttäisin lapsuudenperintöni loma-asumiseen, jos saan rakennusluvan. Rauhallista, ei naapureita. 2.3 Veljelläni on 4 taloa Majholmenilla, minulla ei yhtään! 2.4 Jätän rakennuslupahakemuksen ja toivon saavani luvan. Tila on iso, eikä naapureita ole. Metsä on nyt hoitamaton, mutta jos saamme talon tontille, raivaisimme ja hoitaisimme sitä. Mieheni kalastaisi kotitarpeeksi, koska minulla on kalastusoikeus. 2.3 Toivon, että tila 4:42 kaavoitetaan rakennuspaikaksi sekä että kaavoituksessa myös tutkitaan, onko tilan 4:78 palstalla Kalvön saarella mahdollista kaavoitta rakennuspaikkaa. 2.4 Kolme poikaani omistaa molemmat tilat, minulla on elinkautinen hallintaoikeus, josta nyt aion luopua etuajassa.

8 Svartbäck 4:114 Kalvö 1.2 Kalvön ja Majholmenin välinen salmi ruopattiin kalastuskunnan toimesta Virtaus ja veden laatu paranivat. Kalakanta elpyi. Toivon, että tämä otetaan huomioon suunnittelussa ja että salmi pidetään avoinna jatkossakin. 1.3 Tontilla on kaksi 50 m:n rantaa saaren kummallakin puolella. Sille voi suunnitella yhden lomarakennuksen. 1.4 loma-asunto 1, sauna Toivon yhteyslaituria Kalvön saareen. Huolella suunniteltua rantarakentamista, mm. talojen väritys, etäisyys rantaviivasta, talojen sopeutuminen ympäristöön. Toivon, että vesikäymälöitä ei käytetä, niitä ei voi saaristossa hyväksyä. Svartbäck, 4:61 Kalvö Svartbäck, 2:101 Kalvö Svartbäck, 2:67 Kalvö Svartbäck, 3:106, 3:118 määräala Kalvö 1.4 loma-asunto, vierasmaja 1.4 loma-asunto, sauna, puuvaja 2.1 Meriveden laatu on parantunut. Sataman melutaso, ankkuroidut laivat, Kilpilahden väylää voisi syventää? 2.2 Pohjavesikaivot ovat puustosta riippuvaisia, ja siksi avohakkuita tulisi välttää. 2.4 Kauppavene on erittäin tärkeä lomailijoille ja matkailijoille. Tukitoimia? 1.4 loma-asunto 2, sauna 1, vajaa Spjutsundin rantaan olisi saatava paikoitusalue Kalvön kesäasukkaille. Moottoriveneliikenne Kalvön Timmervikeniin ainakin viikonloppusin (meno perjantai-iltana ja lauantaiaamuna ja paluu sunnuntai-iltana). 2.2 Kalvön Timmervikeniin lahden kiertävä kunnon tie venesatamaan, johon kauppalaivakin kulkee, nykyisen kinttupolun tilalle. 1.4 saunamökki 2.2 Kalvön saaren yhteinen venelaituri Solklippan nimiselle rantatontille, jonka kaupunki omistaa. Saareen sopii hyvin lomakylä. 2.4 Kehitettävä veneyhteys Svartbäckin rannasta Spjutsund-Kalvön kautta Onaksen saaristoon. Svartbäck, 1:65 Kalvö Svartbäck, 3:110, 3:118 määräala Kalvö Svartbäck, 2:71 Kalvö 1.1 Kivikkoinen rantaviiva n. 60 m, vain n. 30 m perattu. Kivi- ja betonilaituri rannassa. 1.4 loma-asunto, sauna, talousrak. 1.2 Mökki tilalla 3:110, mökiltä rantaan n. 300 m länteen. Ranta yhteinen 15 muun kanssa sekä kahden muun kanssa, joilla on venepaikka ko. rannassa (tila 1:118). Rantaviiva n m. Tontilla on sisääntuloranta itärannalla, n. 8 m pituinen rantaviiva. Kukaan ei liene käyttänyt sitä. Rantatonttien omistajien vihamielinen suhtautuminen ns. metsäläisiin. 1.4 Tilalla 3:110 loma-asunto, liiteri 1.4 Ei rakennuksia Katso seuraava (3:110) 2.1 Koko alue tulisi kehittää niin, että ei tulisi enää lisärasitteita öljyjalostamosta eikä muiden alueiden jätevesiä päästettäisi Svartbäckin selälle. Öljytankkereiden määrä lisääntyy. Ei lomakylää saareen, mutta sen voisi perustaa jollekin saarelle, jossa ei ole asutusta ennestään. 2.2 Tunnen vain Kalvön saaren, muita saaria en. 2.3 Lisärakennustarvetta ei ole nyt, mutta tulevaisuudessa ehkä. Perikunta, uudet omistajat? Saarta ja vesialueita ei tulisi kuormittaa liikaa. 2.4 Liikenneyhteydet tulee turvata. Kaikilla ei omaa autoa/venettä. Autoille ei tarpeeksi turvallista paikoitusaluetta. Kuljetus saareen toistaiseksi hyvä. K. luotettava kuljettaja. Nykyisin tuulet ovat voimistuneet ja oman veneen käyttö ei ole aina turvallista. Jätehuolto ontuu ja on kallista. Kotitalousjätteille on kontti Svartbäckin rannassa. Peritään kohtuuton maksu. Muu jäte, kiukaat ja muut ongelmajätteet lojuvat nurkissa tai meren pohjassa. Jätteiden kuljetus tulisi järjestää paremmin. Yksi kuljetus ei riitä (sääolosuhteet). Kiinteistöveroa peritään eikä saaren asukkaat saa mitään vastinetta niistä.

9 Svartbäck, 3:113, 3:118 määräala Kalvö Svartbäck, 3:117 Kalvö Svartbäck, 3:57 Kalvö Svartbäck, 3:81 Kalvö Svartbäck, 3:61 Kalvö Svartbäck, 3:43 Kalvö Svartbäck, 3:98 Kalvö 1.2 Helsinki-Svartbäck bussivuoroja liian vähän. Venekuljetus yhden eläkkeellä olevan kalastajan varassa. Solklippan tila on kaupungin omistama, joten sinne laituri. 3:118 omistajilla rasitetie puoleen osaan rannasta eli venevalkamaoikeus. 2.1 Talousjäteastiat Svartbäckin rannassa ok, mutta saari täynnä ongelmajätteitä: hetekat, TV:t maalipurkit ym. Jätevene kaksi kertaa/kesä saaren ympäri kuten Turun saaristossa. 2.4 Toiveena: Kesäasukkaiden kotiosoitteeseen tiedote remonttipalveluista, myydään/ostetaan -palsta jne. Yllä olevien puutteiden vuoksi joudun myymään rakkaan mökkini v ellei parannusta tule. 1.4 lomarakennus, leikkimökki 2.4 Jonkinlainen vuorovene Svartbäckin rannasta bussivuorojen yhteyteen. Nyt 3 km:n venematka tulee kalliiksi. 1.2 Oma ranta ihan ok. 1.4 loma-asunto, sauna, venevaja, verstas 1.1 Kalvön saaressa n. parisataa mökkiä. Melkein kaikki rannat on jo rakennettu. Jos joku maanomistaja haluaa lohkoa ja myydä tontteja niin kulkuyhteydet on järjestettävä oman tonttinsa kautta. Toisten mökkiläisten maille ei ole oikeutta rantautua. Autopaikkoja Spjutsundin rannassa aivan liian vähän jo nyt. 1.2 Saarta ei saa pilata liiallisella asutuksella eikä Porvoon tai laivojen likavesiä saisi päästää mereen. Vesi oli puhtaampi ennen. 1.3 Oman tilan tärkeimmät asiat ovat oma rantasauna, hiekkaranta, rauhallinen sijainti ja oma rauha ja että naapurit pysyvät omilla tonteillaan. Rakennuksen minimivaatimusta 5 m naapuritontin rajasta ei saisi muuttaa. 1.4 loma-asunto, sauna 1. Ihana merellinen luonto on tärkeä arvo. 1.2 Kalvö on minulle tärkeä kesäpaikka. Tilanne on kuitenkin muuttunut rauhattomammaksi. Tankkeriliikenne lisääntynyt. Laineet kuluttavat rantaa ja rikkovat veneet. Toivomme nopeusrajoituksia. 1.3 Olen tyytyväinen. 2.2 Ei missään tapauksessa lomamökkejä/venekerhoja Kalvön saareen 2.4 Kunnallisia venepaikkoja/autopaikkoja Svartbäckin rantaan. Taksiveneliikenne Svartbäck-Kalvö sekä lisää bussivuoroja. Vesipiste mistä ottaa juomaveden, jos saaresta kuivuuden takia loppuu vesi. 2.1 Saari ei tarvitse mitään kehittämistä. Jos nykyinen mökkiläinen haluaa kalastaa niin ok, mutta ei alueella ole suuria kalastusmahdollisuuksia. 2.2 Olisi hienoa jos Porvoo kaupunki voisi tukea taksivenetoimintaa niin kuin ennen vanhaan. 2.3 Meidän kesämökillä tähän mennessä kaikki hyvin. Ei kehittämistarpeita. Eikä missään nimessä ole kenellekään oikeutta suunnitella mitään meidän tontilla. 2.1 Kaupunki voisi rakentaa yleisen laiturin kesäasukkaille. Nykyinen kuljetus maksaa liikaa. 2.2 Ei lomakylää Kalvön saareen. Asukkaita on riittävästi jo nyt. 2.3 Toivon että alueelle ei lisättäisi päästöjä (Fortum, jäteputki). Joskus tyynenä kesäpäivänä kaasun haju on niin voimakas että pitää pysyä sisällä. 2.4 Toivon myös että isompi jätevene tulisi ja keräisi kaikki uunit, jääkaapit, rakennusjätteet pois tontilta, metsästä. 1.4 loma-asunto 2, sauna, vierasmaja, varasto 1.4 loma-asunto, sauna, leikkimökki, varasto/liiteri 2.1 Rakentamattomia saaria tulisi säilyttää virkistysalueina. Ulkosaaret ja luodot säästettävä suojelualueiksi. Kaavoituksessa varattava mantereelta vene- ja autopaikkoja. 2.2 Nesteen savukaasupäästöt tuhonneet kaivot. Täytyisi saada kesävesijohdot tai edes vesipiste saariin. Öljytankkereille nopeusrajoitus. Isot aallot aiheuttavat usein läheltä piti tilanteita. 1.1 Alueen resurssit ovat vähäiset alueen pienuuden vuoksi. Alueen arvot ovat sen herkässä luonnossa, jota pitää varjella kasvavalta veneilyltä ja massaturismilta sekä kasvavalta pienlentokoneiden häiritsevältä melulta. 1.2 Kalvö: Saaren resurssi ja arvo on sen luonto. Resurssit ovat jo käytetyt. Luonto ei kestä lisää mökkejä ja ihmisiä. Lomakylien rakentaminen pitää ehdottomasti kieltää. Hakkuut pitäisi kieltää. Saari pitäisi rauhoitta virkistyskäyttöön. 1.3 Luonnon rauhaa tulee palauttaa alueelle rajoittamalla lisärakentamista. 1.4 loma-asunto, sauna, huoltorakennus 2.1 Pitää säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Rakentamattomat saaret säilytetään rakentamattomina, ei hakkuita. Kesämökkirakentamista ei pidä lisätä. Lomakylien ja vierasvenesatamien lisärakentaminen tulisi estää. Metsien hakkuut kiellettävä kaikissa alueen saarissa. Öljyonnettomuuksien torjuntavalmiutta kehitettävä. 2.2 Kalvö: Kaikki lisärakentaminen tulee kieltää. Pienen saaren luonto ei kestää lisäkuormitusta. Metsähakkuut tulisi kieltää, koska virkistys- ja luonnonarvot heikkenevät. Luvatonta kallioitten räjäytystä tulisi rangaista. 2.3 Säilytän oman tilani täysin luonnontilassa. 2.4 Öljytankkereille nopeusrajoitus.

10 Svartbäck, 2:73 Kalvö Svartbäck, 2:61,2:87 Kalvö Svartbäck, 1:55,1:49 Kalvö Svartbäck, 1:48,1:50 Kalvö Svartbäck, 1:60,1:94 Kalvö Svartbäck, 1:58 Kalvö lomaa-asuntoa, 3 saunaa, 1 vaja, 2 leikkimökkiä 1.1 Öljynjalostamon negatiivinen imagovaikutus. Konkreettiset haitat: haju, liikenne, luonnoton mittasuhde, onnettomuuspelko, päästöt, saastuminen, valot, äänet, outous, 1.2 Tärkeä paikka elämässä. 1.3 Rakennukset huonossa kunnossa 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, aitta 1.1 Svartbäckin rantaan tulisi saada kunnolliset venepaikat. 1.2 Porvoon likaviemäriputki on hävittänyt kalat rantavesistä sekä liannut veden. 1.3 Toisella omalla tilalla on ranta-asemakaava (1:49). Hyvää että toinenkin tulee sen saamaan. 1.4 loma-asunto, vierasmaja 1.1 Osin loma-asutusta, osin rakentamatonta saaristoluontoa, osin kulttuurimaisema. Resurssit: mahdollisuuksia lomaasutuksen lisäämiseen. Myös luonto- ja saaristomatkailua voisi kehittää. 1.2 Kalvön saari: Tyypillinen vihreä loma-asutussaari. Resurssit: Timmervik ja muut kauppavenesatamat. Marja- ja sienimetsät keskiosassa. 1.3 Tilojen kokoon nähden vähäinen rakentaminen. Tilat kahden perheen käytössä ja omistuksessa. 1.4 loma-asunto/saunamökki 1:50, talousrakennus 1: Maanrakentamista ei valvota. Rakenteet laitureille, aallonmurtajille, betonitäytöille jne. pilaavat rantojen ilmeen. Yleinen roskaaminen pitäisi saada kuriin. jätekeräyspisteet suosituimpiin saariin. 1.2 Söderskär tulisi varjella luonnonsuojelualueena. Itäisen Suomenlahden helmi. 1.3 Vanha poikkeuslupa sallii aivan rantaviivaan rakentamisen. Ei hyvää. Rauhallinen näkymä mereltä edellyttää rantarauha - kaistaleen. Tilan puusto luonnonmukaisena. Turhaa ympäristön muuttamista tulee välttää. Saari turhan tiheään rakennettu. Hyvää on keskisaaren yleiskäyttö. 1.4 loma-asunto, sauna/venevaja, liiteri 1.1 Fortum aiheuttaa pelkoa mahdollisten ympäristövahinkojen vuoksi. Venepaikat mantereen puolella tärkeitä. 1.2 Saarta leimaa osittain umpeen rakennetut rannat ja ryteikkömäinen sisäsaari. Hieno resurssi on vieraileva kauppalaiva. 1.3 Ihana aurinkoinen tontti jossa rantaoikeus. Rakennukset 1950-luvulta. Korjaustyö käynnissä. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja, rannassa yhteisvaja ja laituri 2.2 Veneilevälle sopiva. Luonnon ainutlaatuisuuden rippeistä voimia saavalle ihanteellinen. 2.3 Myynnissä. 2.4 Toivon ettei kehitys vie ökyrikkaiden leikkipaikaksi. 2.1 Mielipiteeni kuten edellä. 2.1 Loma-asutus ja rantarakentaminen on osa arvokasta kulttuurimaisemaa. Suunnittelualueella paljon mahdollisuuksia lisärakentamiseen siten, että myös yhtenäisiä aidosti rakentamattomia rantoja/ virkistysalueita voidaan säilyttää. Matkailu/lomakylät toisivat palveluita, työpaikkoja ja vireyttä alueelle. 2.2 Kalvö: Haluamamme rakentaminen mukaan lukien saaren lounaiskärki olisi edelleen harvaan rakennettu saaren muihin osiin nähden. 2.3 Toivomme molemmille tiloille yhtä rakennuspaikkaa siten, että toisen tilan saunamökki sisältyy toiseen rakennuspaikkaan. Ensisijaisesti v poikkeamishakemuksen kaltaista rakentamista. Toissijaisesti 1996 hyväksytyn ranta-asemakaavan mukaisesti, mutta hieman lähempänä rantaa (silloinen maanomistaja vetäytyi kaavasta) 2.4 Pidämme rantojen maisemallisia arvoja ja maisemaan hyvin sopeutuvaa rakentamista tärkeinä 1: Selkeyttä, alueita eri käyttöön luonnonsuojelu, päivämatkailu, mökkeily. Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto. Rannan muu rakentaminen valvontaan. Betonihirvitykset pois kalliorannoilta. 2.2 Luontoarvojen korostaminen. Voiko kieltää/rajoittaa avohakkuita? Uusiutumistahti kalliosaarilla hidas. Yleisen rakentamiskulttuurin suitseminen: tonteilla paljon minirakennuksia (4 6m²), hökkelikyliä tontin sisällä. 2.3 Mahdollistaa kohtuullisen rakentamisen. Kokonaisrakennusoikeus 80 m² + sauna/talousrakennuksia. 1: Ranta-alueelle suoja-alue rakentamiselta näkymien säilyttämiseksi luonnonmukaisena. Hökkelikylien estäminen tonteille. Rakennusoikeus nykypäivän vaatimustasolle huomioiden maastoolosuhteet ja tontin pinta-ala. 2.2 Söderskär kunnon suojeluun. 2.3 Rakennusoikeutta n. 80 m²: loma-asunnolle ja saunalle. Rantaan suoja-alue. 2.1 Aluetta kehittävä yleisen edun ja maiseman näkökulmasta. Vierailu- ja rantautumispaikkoja tulisi lisätä. Rantojen mökittämistä tulisi rajoittaa maisemallisesti sopiviin paikkoihin. 2.2 Kalvön rakentamista ei tule kasvattaa. Mahdollisuuksia rannattomien kiinteistöjen yhteisrantojen ja laiturien kehittämiseen tulisi tutkia. Saaren sisäosiin olisi tehtävä kattava ylläpidetty polkuverkko. Avohakkuita ei tulisi sallia. Lomakyliä ei tulisi sallia ja aitaaminen tulisi saaren sisäosissa muualla kuin talojen välittömässä läheisyydessä kieltää. 2.3 Tontiltamme rantaan johtava rasitetie ja rantaoikeusalue laitureineen tulee huomioida yleiskaavatyössä.

11 Svartbäck, 1:31 Kalvö Svartbäck, 1:89 Kalvö Svartbäck, 1:79 Kalvö 1.2 Toivomme kuljetusta kohtuuhinnoin. Toivomme saaressa olevien polkujen kunnostamista liikuttavaan kuntoon. Asukkaat pääosin vanhoja. Kulku pikku traktorein, mopoin tai kelkoin olisi mahtava juttu. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, leikkimökki, liiteri Mökkimme paloi Haemme uutta poikkeuslupaa. 1.4 aitta, puuvaja 1.1 Pohjoisessa Kalvön saari on loma-asuntojen tihentymä ja Onaksen saariryhmä on säilynyt pohjoisosiltaan pääosin luonnonvaraisena virkistysalueena ja veneretkien kohteena. 1.2 Halsholmen, Björkholmen ja Fåfängholmen ovat asumattomia saaria, jollaisina tulisi säilyttääkin. Lisääntynyttä yöpymistä saarilla tulisi rajoitta. Kiinteiden asumusten ja telttasaunojen teko tulisi kieltää kokonaan, samoin puiden luvaton kaataminen. Pursiseurat ovat valloittaneet useita saaria eikä paikallisilla ole enää menemistä näille saarille. 1.3 Tonttimme on suuri, noin puolet niemestä. Mereltä katsottuna tonttimme vaikuttaa tiheine puustoineen ja harmaine rakennuksineen lähes asumattomalta. 1.4 loma-asunto, sauna, askartelutila, varasto. 2.2 Ehdotus rakennusoikeuden määräksi ottaa huomioon tontin koon: loma-asunto 100 m² jokaista alkavaa tonttia 5000 m²:ä kohti. 2.1 Alueen kehittämisen painopiste tulee olla yksityisten ihmisten veneilyharrastuksessa, virkistyskalastuksessa sekä metsätalouden harjoittamisessa. Esim. lomakylien tuominen alueelle tietäisi pienen saariryhmän tuhoa. Laajaa loma-asuntojen rakentamista ei tule sallia, erityisesti rantaviivan läheisyyteen. 2.2 Onaksen saariryhmää, joka on monilta osin vielä Suomenlahden helmi, tulisi vaalia ja säilyttää luonnontilaisena. Kalvö lienee saavuttanut sen olotilan, jossa sen toivoisi säilyvän tulevaisuuteen. 2.3 Osayleiskaavaan toivon seuraavaa: Tilamme tulisi yleiskaavassa jakaa kahdeksi tilaksi. Päärakennusta tulisi voida laajentaa. 2.4 Kalvön saarella tapahtuu runsaasti lisärakentamista ja laajennushankkeita, mutta pienille tonteille vanhojen rakennuksien laajentamista ei tulisi sallia. Jätevesien imeytys tulee sallia vain omalle tontille. Aallonmurtajien rakentaminen tontilta yhteiselle vesialueelle tulee kieltää. Pilaavat monessa tapauksessa täysin rantamaiseman.

12 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA ( , , , , ) Suunnitteluvaihe: Onas Nimi Kylä, RN:o Saaren nimi Onas, 1:369 Rävholmen Onas, 1:416, 1:545 Rävholmen Onas, 1:478 Rävholmen Onas, 1:370 Rävholmen Onas, 1:481 Rävholmen Onas, 1:470, 1:384 Rävholmen Onas, 1:368 Rävholmen Kaavan valmistelu. MRL 62 vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ja MRA 30 mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r.f:lle ja alueella toimiville venekerhoille 1. Suunnittelualueen nykytila. Alueen resurssit ja arvot 1.1 Koko alue 1.2 Tietty saari/saaret 1.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 1.4 Rakennuksista 2. Suunnittelualueen tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää? 2.1 Koko alue 2.2 Tietyt saaret/tietty saari 2.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 2.4 Muita ajatuksia ja mielipiteitä loma-asunto/sauna, 1 vierasmaja 2.1. Kauppaveneen säilyminen saarilla. Parin vuoden välein proomu keräämään romut ja muut rojut saarista. Toisin sanoen jätehuoltoa. 2.4 Yhdysvene saarien ja mantereen välille. Kauppa mantereen puolella. Paremmat bussiyhteydet Helsinkiin, Svartbäckiin, Kitöön. Sähköä kohtuuhintaan saariin. 1.1 Onaksen saaristo ainutlaatuinen, lähellä Helsinkiä. Asutus on lisääntynyt voimakkaasti, mutta suurin ympäristökuormitus ovat kuitenkin purje- ja moottorivenekerhot. Joka viikonloppu on sadoittain veneitä ankkurissa. 1.3 Tilat ovat noin 6,9 ja rantaviivan pituus noin 500 metriä loma-asuntoa, sauna, aitta (Molemmilla tiloilla on kesämökki) (Omistajalta evätty poikkeuslupa v tilalle 1:416) 1.1 Yleisesti ottaen alue on miellyttävä ja ainutlaatuinen. Hyvä että asutus on keskittynyt muutamiin saarin ja että muissa saarissa on riittävästi rakentamattomia alueita. 1.3 Tila on noin 2 ha ja rantaa on noin 200 m. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Koko alue täyteen rakennettu. Lisärakentaminen rasittaa aluetta ja luontoa liikaa loma-asunto/sauna, vierasmaja 1.1. Yleisesti ottaen koko alue on miellyttävä. Mitään osaa ei ole suoranaisesti pilattu rakentamalla loma-asunto 1.1 Onaksen saaristo on luonnonläheinen virkistysalue, ja rakennustiheys on sopiva. Fortumin/Nesteen meriliikenne sisäväylällä häiritsevää. Venesatama + palvelut puuttuvat. 1.2 Kalvö on liian tiheään rakennettu. 1.3 Loma-asunto rakennettu 2001, sauna rakenteilla :470, loma-asunto, tuleva sauna 1.4 1:384, loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Veden laatu on huonontunut. 1.4 Luvan mukaisesti: loma-asunto, ulkorakennus 2.1 Saariston nykyinen ympäristö säilytettävä. Yksi rakennusoikeus hehtaaria ja 100 m rantaviivaa kohti on hyvä. Kesämökkien lisääntyminen lienee odotettua alueen sijainnin vuoksi. 2.2 Jos suurempia alueita halutaan säilyttää rakentamattomina, olisi luonnollista että alueet sijaitsevat Onaksen saaressa ja Brunnsäkrissä, jonka omistaa Helsingin kaupunki. 2.3 Olen hakenut kolmatta rakennuslupaa tontille, mutta sitä ei ole myönnetty. Tontin kokonaispintaalan tulisi oikeuttaa rakennuslupaan länsikärkeen. Toivon että tämä otetaan huomioon yleiskaavaa laadittaessa. 2.1 Ympäristö on säilytettävä. Vakituisten asukkaiden toiveet on otettava huomioon ja sen toimintaa tuettava. Yksi rakennuslupa hehtaaria ja 100 m rantaa kohti tulisi myöntää. Tiheään asutuilla saarilla on yhteistyöhalukkuutta esim. nuohouksen ja jätehuollon osalta, mutta kaupungin tulisi joka kolmas vuosi järjestää esim. jätteiden poiskuljetus. Kauppavenettä on tuettava. 2.3 Haluaisimme jakaa tontin kahteen ja saada yhden kesämökin rakennusluvan lisää, jotta kummallakin olisi omansa. Yhteinen venevalkama on. Juuremme ovat Onaksessa, ja siksi saaressa oleskelu on meille erityisen tärkeää. 2.1 Tämän hetkinen tilanne OK. Ei mielellään lisää asutusta. 2.4 Meren pohja pitäisi saada elpymään. Ei jätevesiä mereen. 2.1 Rakennettujen ja rakentamattomien rantojen välillä tulee vallita tasapaino. Toiset saaret ovat nyt täyteen rakennettuja ja toiset rakentamattomia. 2.2 Ulkosaaristo on jätettävä rakentamatta. Söderskärin virkistyskäyttömahdollisuudet on selvitettävä. 2.4 Oli jo aikakin että suunnitellaan, minne tulee rakennuspaikkoja ja mitkä alueet säilytetään viheralueina. 2.1 Venesatama + palvelut Spjutsundiin. Suuret laivat häiritsevät. Venekerhojen lukumäärä on nyt sopiva. Rakennusoikeuden lisäämistä on rajoitettava. 2.3 Pysyvä laituri rakennettava tontille pääsyä varten. 1: Huoltoasema ja venesatama puuttuvat. Nesteen/Fortumin päästöjä rajoitettava edelleen. Vapaaajankalastus on turvattava talvellakin. Suuret alukset pois alueelta. 2.1 Toivomme että matonpesu meressä kielletään, samoin häirintäajelu moottoriveneillä ja vesiskoottereilla.

13 Onas, 1:233 Svedjeholmen Onas, 1:500 Svedjeholmen Onas, 1:552 Svedjeholmen Onas, 1:150 Lilla Halsholmen Onas, 1:571 Linholmen Onas, 1:321, 1:601 Linholmen, Bässholmen Onas, 1:398 Solskensholmarna Onas, 1:485 Lammören Onas, 1:544 Risholmen 1.1 Onas on kesäisin vilkas paikka ja saisi mielellään pysyä mahdollisimman rakentamattomana. Venekerhot ovat riesa. 1.2 Björkholmen, Fåfängholmen ovat tärkeitä retkikohteita. Onaksen saariston uloimmat saaret on jätettävä rakentamatta. 1.3 Tontin mökit ovat kaukana rannasta metsän keskellä loma-asuntoa, sauna, vierasmaja 2.1 Toivomme koko alueen pysyvän muuttumattomana, jotta erilaiset ihmiset voivat nauttia ympäristöstä ja luonnosta. Ei lisää venekerhoja. 2.2 Varsinkin Björkholmen ja Fåfängholmen sekä ulkosaaristo jätettävä rankentamatta. 2.3 Alueemme saa jäädä sellaiseksi kuin se on juuri nyt. Mökkien laajennus saattaa tulla ajankohtaiseksi tulevaisuudessa. 2.4 Tarvitsemme saariston, joka ei ole liian täyteen rakennettu. Virkistysalue loma-asunto/sauna, aitta 2.1 Toivon että alue säilytetään nykyisen luontoisena siten että loma-asustusta sallitaan harvakseen niin että jää vapaita rantoja ja virkistysalueita. Rakennettujen tonttien osalta voisi sallia lisärakentamista samassa pihapiirissä jos ei häiritsevästi näy merelle. Osa asumattomista saarista voisi edelleen jättää rakentamattomiksi. 2.2 Svedjeholmenin nykyiset 8 lomakiinteistöä on mielestäni riittävä määrä. Vapaita rantoja tarvitaan. 2.4 Alue talvisin eristettynä laivaväylien vuoksi niin että vakituinen asuminen ei liene toteuttavissa. 1.2 Svedjeholmen on rauhallinen saari. 1.3 Talo on 70-luvulta, sauna vuodelta loma-asunto, sauna 1.2 Halsholmen, Svedjeholmen ovat resurssiensa puitteessa jo täydessä käytössä. Halsholmen kahden venekerhon käytössä ja Svedjeholmen täyteen rakennettu. 1.3 Tilamme = koko saari 1.4 loma-asunto, sauna, venevaja, työhuone/puuvaja 2.2 Toivomme alueen pysyvän rauhallisena. 2.3 Poikamme toivoisi kesämökkiä viereiselle tontille. 2.4 Rauhaa ja hiljaisuutta alueelle loma-asunto, varasto 2.1 Alueella (Linholmen I think) on n. 60 mökkiä ja venesatamia. 2.2 Linholmeniin ei merkittävää lisäasutusta. 2.3 Säilyy nykyisessä käytössä. 1.2 Toimin ammattikalastajana muualla. 1.3 Osa tilasta 1:601 on Söderskärin linnustonsuojelualueella. Helsinkiläiset käyttävät sitä virkistysalueena. Tämä on estettävä yleiskaavassa :601 (Bässholmen) loma-asunto 1.3 Rävholmen on liian täyteen rakennettu loma-asunto, sauna, vierasmaja, venevaja 1.3 Kolmen myrskytalven puita on vielä korjaamatta Kalamaja, sauna, liiteri 1.4 loma-asunto, puuvaja 2.1 Uraanietsintä Bodössä ja Söderskärissä on kiellettävä. Samoin hiekan ottaminen merenpohjasta. Luotava edellytykset uuden vakituisen asutuksen syntymiselle Bodön-Pirttisaaren alueella. Bodön lahti on sopiva. 2.2 Ulkopuolisille maihinnousukielto Söderskärissä pesintäaikana. Matkailu on myös kiellettävä. 2.3 Tarvetta olisi asettua isiensä maille ja harjoittaa ammattia. Tehdä alueesta elävä. Rakennusoikeus vakituista asumista varten + kalastusvälinehalli Bässholmeniin. Linholmenin tontille myönnettävä rakennusoikeus lomarakennusta varten. 2.4 Rakennusoikeuden kohdalla emätilaperiaate asettaa maanomistajat eriarvoiseen asemaan ja on EU-lain vastainen. 2.1 Toivomme alueen luonnonkauneuden ja herkän luonnon säilyvän. Mahdollisen lisärakentamisen tulisi olla väljää, min. 200 m rantaviivaa/tontti. Asunnot voisivat olla suuria m 2. Maisemaa pilaavia, kuten pyöröhirsihuviloita, ei tulisi sallia. Veneseurojen tukikohtia on jo liika, ei tulisi lisätä. 2.3 Saarella (oma tila) on vain yksi loma-asunto, mutta saareen mahtuisi mainiosti myös toinen lomaasunto, onhan rantaviiva n. 800 m. Haluamme pitää saaren virkistyskäytössä, siis lomaasuntokäytössä, mutta ei rakentaa liian täyteen.

14 Onas, 1:594, vuokraalue Risholmen Onas, 1:593, 1:567 Risholmen Onas, 1:558 Brännskär Onas, 1:314 Kaivokari Onas, 1:590, Fåfängholmen, Långön, Onaslandet Onas, 1:591 Onaslandet Fåfängholmen, Långön, 1.4 sauna, grillikatos, vaja 2.1 Alueella ei ole juuri minkäänlaista infrastruktuuria. Polttoainemaa, yhteiskuljetusta, kauppaa. Sähkönsaanti on rajoitettua. Jätehuolto puuttuu kokonaan. Yhteydet saarien ja mantereen välillä vaikeutunut, kun mantereelta puuttuvat yleiset laiturit. Mantereella ei liioin ole autopaikkoja eikä syväsatamaa. 2.2 Rakentaminen lisääntyy koko ajan. Vaikea löytää sopivia ankkuripaikkoja. Osa saaristoa voisi säilyä yhteismaana (virkistysalueina). Muut alueet voisi kaavoittaa tiheämmin saaristokyliksi. Osa rakennuspaikoista voisi olla ulkopuolisten käytössä. Venekerhoilla on hienot laiturit. 2.3 Venekerho kunnioittaa luontoa ja naapureita. Jätehuolto, harmaat vedet ja käymälät ovat ongelma. Luonnon kulumisen HSK on ratkaissut merkityin poluin. 2.4 Väestö ikääntyy, ja jotta se voisi käyttää hyväksi vapauttaan, peruspalveluiden on toimittava alueella. Kauppavene, sähkö, kuljetukset jne. Miten jätehuolto järjestetään? Onko joka mökillä oltava oma laituri? Hallitsematon rakentaminen on ongelma. Rakennusluvat on tarkoitettu tiettyyn rakentamiseen, ei esim. lisärakentamiseen. Minkä tyyppiset käymälät rasittavat luontoa vähiten? Onaksen kulttuuri/luonto on rikasta, ja jos alueesta halutaan houkutteleva retkikohde, tarvitaan hyviä satamia ja erilaista tarjontaa. Yöpymistä ja virkistystä voidaan varmasti kehittää yhteisymmärryksessä maanomistajien, purjehdusseurojen jne. kanssa. 1.3 loma-asunto tullaan rakentamaan tontille 1:567 (lupa on). Tontit on aikomus yhdistää tilaisuuden tullen. 1.4 sauna 2.1 Venekerhoja ja niiden laitureita ei tulisi suunnitella vierekkäin, vaan niillä tulisi olla erilliset osaalueet. 2.2 Kaivokari ja Onaksen saaren kaakkoisosa on varattava yleiseen virkistykseen. 2.3 Lomarakennus tullaan rakentamaan. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 2.1 Pirttisaari on kaunis kokonaisuus. Toivomme että perinteisiä arvoja kunnioitetaan jatkossakin. Perinteiset punamullatut ja harmaaksi rakennukset petsatut voidaan toivottavasti jatkossakin rakentaa veden ääreen. Söderskäriä voisi kehittää matkailullisesti. 2.2, 2.3 Oma saari on n. 5 ha. Perheessä on kaksi poikaa ja toivomme, että heille mahdollistettaisiin omien rakennusten rakentaminen saarelle. Suunnitelmissa on myös rakentaa perinteinen venevaja nykyisen laiturin päälle. 2.4 Kauppaveneen olemassaolo on turvattava ja sitä on pyrittävä esim. matkailullisestikin kehittämään. 1.4 keittokatos, jätehuolto, WC 2.1 Saarten kehittäminen yleiseen virkistyskäyttöön kestävän kehityksen kannalta perusteltua. 2.2, 2.3 Kaivokari saaren (n. 30 ha) kehittäminen matkailukäyttöön, vuokrattavat lomamökit, rantasaunoja, pohjois-, itä-, länsipuolelle satamat. 2.4 Venematkailun ja kalastusmatkailun tukikohtia tarvitaan, vesiliikennelaitureita. 1.1 Useat kiinteistöt Onaksen alueella ovat rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja. Helsingin kaupunki ja virkistysalueyhdistys omistavat laajoja alueíta. 1.3 Tila on rakentamaton eikä tilalla ole veneseuratoimintaa. 2.1 Veneily- ja kalastuskäyttö on Onaksen alueella turvattu. Ammattikalastukseen olisin halukas varaamaan vesialueitani. Maa- ja metsätalous ei tänä päivänä ole saarikiinteistöllä kannattavaa. 2.2 Onaksen saaren kalastajatilojen talousrakennukset tulisi säilyttää. 2.3 Omaa aluettani tulisi kehittää lomarakentamiseen. Kiinteistöni sopeutuu hyvin rakentamiseen lukuun ottamatta karttaan merkittyjä alueita (esim. kalasääsken pesimäpuu). 2.4 Jos naapurikiinteistöllä olevan veneseuran vuokra-alueelle kaavoitetaan rakennuspaikka, tulee veneseuran laiturit sijoittaa niin, etteivät ne vaikuta haitallisesti kiinteistöni satamapaikan käyttöön. 1.4 loma-asunto, sauna itse kylässä 2.1 Onaksen saarsito on rauhallinen paikka, minne ihmiset tulevat nauttimaan luonnosta ja mökkeilystä. Mielestäni jokaisen tulee saada rakennuslupansa. Ei saisi olla niin, että koko alueelle myönnetään tietty määrä rakennuslupia, ja sitten yksi maanomistaja alkaa käyttää niitä. 2.3 Venesatama merkitsee meille sitä, että venekerho ottaa yhteyttä ja haluaa vuokrata ranta-alueen ja rakentaa sinne laiturin. Mahdollisesti he haluavat rakentaa saunankin jonkin ajan kuluttua. Alueelleni mahtuisi 4 5 venesatamaa. Onaksen saari, 1:604 lahdessa oleva palsta. Tämä on vanhaa kylää, ja mäellä on erinomaisia rakennuspaikkoja tulevia sukupolvia varten. Toivomus alueelle on 3 rakennuslupaa + muutama ylimääräinen sauna. Onaksen saari, länsiranta 1:591, 1:604. Tälle rannalle voisin kuvitella 5 rakennuslupaa + 1 venekerholle. Onaksen saari, itäranta, 1:591, 1:604. Meren ja myrskyjen armoilla oleva alue, mutta suojaisia

15 Onas, 1:564 Onaslandet, Furuskär Halsholmen, Killingholmen, Långholmen Onas, 1:566 Björkholmen, Långön, Bodö, Svartholmen, Ulkosaariston saaret 1.1 Ainutlaatuinen kokonaisuus, suojaisa saaristo ja hienot luonnonsatamat, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jonka vanhimmat talot ovat 1700-luvulta. Riskialtista teollisuutta lähistöllä ja Suomen vilkkaimmin liikennöity öljyväylä. Lisäpaineita pienveneilyyn. 1.2 Onaksen saaren ympärillä oleva saariryhmä. Yhteensä noin 20 venekerhoa omistaa tai vuokraa maata. Suhteellisen vähän yksityisten omistamia kesämökkejä. Ei varsinaisia mökkikyliä. Suuria normaalissa talousmetsäkäytössä olevia metsäalueita. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä ympäristöjä ja rakennuksia. Uudenmaan virkistysalueyhdistys omistaa suurehkon alueen, joka pystyy kohtaamaan suurimmat veneilypaineet. Vapaita rakentamattomia rantoja, jotka kaavoituksessa eivät saa haitallisesti rasittaa maanomistajia. Saaristossa ei ole kiinteää sähköverkkoa. Ammattikalastuksen kannattavuus vähentynyt, vapaa-ajankalastus ja kotitarvekalastus tärkeää. 1.3 Kantatilana on osa alkuperäistä tilaa, joka 1800-luvun alussa lohkottiin kahteen osaan. Päärakennus on 1900-luvun alusta ja suurin osa tilan ulkorakennuksista on myös säilynyt. Tilalla on muutama vuokrattava loma-asunto ja osa maa-alueista on vuokrattu venekerhoille. 1.4 Yhteensä: 7 loma-asuntoa, 3 omaa vuokrattuina, 4 maanvuokraajan omistuksessa, 6 saunaa, joista 2 omaa (toinen vuokralla, toinen omassa käytössä), 4 vuokralaisten käytössä, yksi vakituinen asunto, 3 ulkorakennusta. 1.1 Ainutlaatuinen kokonaisuus, suojaisa saaristo ja hienot luonnonsatamat, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jonka vanhimmat talot ovat 1700-luvulta. Riskialtista teollisuutta lähistöllä ja Suomen vilkkaimmin liikennöity öljyväylä. Lisäpaineita pienveneilyyn. 1.2 Onaksen saaren ympärillä oleva saariryhmä. Yhteensä noin 20 venekerhoa omistaa tai vuokraa maata. Suhteellisen vähän yksityisten omistamia kesämökkejä. Ei varsinaisia mökkikyliä. Suuria normaalissa talousmetsäkäytössä olevia metsäalueita. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä ympäristöjä ja rakennuksia. Uudenmaan virkistysalueyhdistys omistaa suurehkon alueen, joka pystyy kohtaamaan suurimmat veneilypaineet. Vapaita rakentamattomia rantoja, jotka kaavoituksessa eivät saa haitallisesti rasittaa maanomistajia. Saaristossa ei ole kiinteää lahtiakin on siten että mahdollisuus 5 rakennuslupaan pitäisi antaa. Onaksen saari, pohjoisranta, 1:591. Tämä osa on lähinnä mannerta, on suojaisa ja mahdollistaa tonttien myynnin. Pyydän 10 rakennuslupaa tälle palstalle. Fåfängholmen, 1:591. Saaressa on luonnonlahti, johon 4 taloa sopeutuu hyvin ympäristöön. Långön, suojaisia lahtia, ihania paikkoja. 5 rakennuspaikkaa pitäisi myöntää. (toivomus yht rak.paikkaa) 2.1 Yleinen suuntaus yhä suurempiin ja paremmin varustettuihin loma-asuntoihin. Helsingin läheisyys kasvattaa paineita. 2.2 Onaksen saarta ympäröivä saariryhmä: Paineita: uusia loma-asuntoja, enemmän venekerhoja, pienimuotoista matkailutoimintaa, pienehköjä mökkikyliä, kalastusmatkailua 2.3 Onaksen saari, luoteispalsta: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön tietty täydennysrakentaminen tulisi sallia. On täysin mahdollista rakentaa siten, että rakennukset sulautuvat ympäristöön. Palsta on rakentamaton lukuun ottamatta vanhaa pihapiiriä ja saunaa + verkkovajaa. Saunan yhteyteen pitäisi voida rakentaa talo, mutta kylänlahden ympäristö voisi jäädä rakentamatta. Palstan länsiosaan voisi ajatella tiettyä rakennuskeskittymää. Onaksen saari, itäpalsta: Kaksi lomarakennusta ja sauna pohjoisimmassa osassa vuokralle annetulla maalla. Eteläosassa Ejdervikenin lähellä saunan tarve. Mahdollisesti kyseeseen voisi tulla taloryhmä Alvkienin rannalla ja toinen tanssikallion alapuolella alueen keskellä. Rannassa huonosti satamapaikkoja, mutta yhteislaiturin voisi rakentaa lahden pohjaan palstan pohjoispäähän. Killingholmen: Täällä oli ennen sotia Onaksen saariston ainoa herrasväen huvila ja bungalowtyyppinen huvila. Molemmat ovat palaneet. Edellisestä on tallella kellariholvit ja pilarit ja toisen raunioille kaksi venekerhoa on rakentanut paviljonkinsa. Täällä on myös sauna ja länsirannalla kesähuvila ja sauna, jotka ovat vuokralla. Saari hienoine satamapaikkoineen soveltuu lisärakentamiseen. Furuskär: Kesähuvilan vuokraa purjehdusseura, joka on rakentanut myös saunan Långön puoleiseen salmeen. Yksi rakennuspaikka lisää saarella olisi kohtuullista. Halsholmen: Kahdella venekerholla on kullakin alueensa ja saunansa. Saari on suuri ja sille voisi rakentaa jonkin verran lisää, varsinkin lounaisrannalle. Gåsören: Saari lienee säilytettävä rakentamattomana. Långholmen: Tältäkin saarelta purjehdusseura on vuokrannut maata ja rakentanut saunan kokoustiloineen. Saari on suhteellisen iso ja sille pitäisi voida rakentaa reilusti lisää. Rakennukset voisi keskittää saaren keskiosiin ja jättää itäinen kärki rakentamatta. 2.4 Tulevaisuuden kannalta tasavertainen kohtelu merkitsee, että kaavan tulee taata tuleville sukupolville oikeus rakentaa ja asua isiensä mailla. Vaikka kukaan ei tällä hetkellä asu kylässä vakituisesti, ei ole mahdotonta, että saari tulevaisuudessa saa pysyvän asutuksen. Tekniset edellytykset ovat tänään paremmat kuin koskaan. 2.1 Yleinen suuntaus yhä suurempiin ja paremmin varustettuihin loma-asuntoihin. Helsingin läheisyys kasvattaa paineita. 2.2 Onaksen saarta ympäröivä saariryhmä: Paineita: uusia loma-asuntoja, enemmän venekerhoja, pienimuotoista matkailutoimintaa 2.3 Björkholmen: Saari on täysin rakentamaton. Täällä on suuret rakentamismahdollisuudet, kuitenkin siten, että rakentaminen keskittyy saaren länsi- ja eteläpuolelle. Muut osat voi jättää rakentamatta. Långön: Kaksi venekerhoa vuokraa kukin alueensa. Toisella kerholla on sauna. Usean rakennuspaikan saaminen alueelle olisi kohtuulista. Sopivia paikkoja on varsinkin eteläpuolella. Bodön: Alueelle on vahvistettu rantakaava. Svartholmen: Yksityisperheellä on loma-asunto ja sauna saaressa. Melkein 5 hehtaarin kokoiselle saarelle mahtuisi hyvin pari loma-asuntoa lisää. Ulkosaariston saaret: Saaret kuuluvat Söderskärin linnustonsuojelualueeseen. Saarissa on aikoinaan ollut ns. kalasaunoja, joissa kalastajat hakivat suojaa. Olisi hienoa jos yksi tai useampi näistä jossain

16 Onas, 1:565 Onaslandet, Hundskär Krokholmen, Granholmen, Träskesholmen, Stormskär Onas, 1:212 Onaslandet Onas, 1:592 Getören, Orrören, Svedjeholmen, Aparholmen, Flakaholmen Skogsskär, Korsholmen,Onaslandet Onas, 1:591, vuokraalue Onaslandet sähköverkkoa. Ammattikalastuksen kannattavuus vähentynyt, vapaa-ajankalastus ja kotitarvekalastus tärkeää. 1.3 Kaksi maa-aluetta vuokrattu venekerhoille ja yksi alue yksityiselle loma-asunnolle. 1.4 Yhteensä: vuokralaisen omistama loma-asunto, kaksi vuokralaisen omistamaa saunaa 1.1 Kulttuurimaisema säilytettävä virkistykseen, joka mahdollistaisi myös kalastuksen, metsänhoidon ja metsästyksen. Hyvä yhdistelmä vakituista asutusta, lomamökkejä ja venekerhoja. Venepaikkojen ja kesämökkien vuokraus on tärkeä tulonlähde maanomistajille. 1.2 Aluettamme käytetään ahkerasti perheemme virkistykseen sekä venepaikkojen, mökkien jne. vuokraukseen. Onaksen saari: Loma-asunto, sauna, vierasmaja omaan käyttöön. 2 loma-asuntoa vuokralaisen omistuksessa. Venekerholle vuokrattu alue. Krokholmen: lomamökki, sauna, vuokralla Granholmen: Lomamökki vuokralla, 2 vuokra-aluetta joissa vuokralaisten mökkejä, venekerholle vuokrattu alue. Yksityisperheelle vuokrattu vene/rantapaikka. Hundskär: Yksityisperheelle vuokrattu vene- ja rantapaikka. Träskesholmen: Perheen retkikohde. Valitettavasti myös vastuuttomien vierailijoiden käytössä. Stormskär: Rakentamaton luoto 1.4 Yhteensä : 5 loma-asuntoa, 4 saunaa, vierasmaja, muita 1.3 Vapaa-ajanviettopaikka. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.4 Skogsskär: palanut talo Flakaholmen: rakentamaton? Getören: sauna Svedjeholmen: rakentamaton? Aparholmen: vaja Orrören: lomamökki Korsholmen: kesämökki 1.2 Saaressa paljon mahdollisuuksia virkistykseen. Saarella on myös kalasääsken pesä. 1.3 Vuokra-alueella on n. 200 m:n rantaviiva. Alueella on tilapäisellä luvalla rakennettu hirsisauna ja ponttonilaitureita. Jokainen hoitaa omat jätteensä maihin. vaiheessa rakennettaisiin uudelleen. 2.4 Tulevaisuuden kannalta tasavertainen kohtelu merkitsee, että kaavan tulee taata tuleville sukupolville oikeus rakentaa ja asua isiensä mailla. 2.1 Periaatteessa alue tulisi säilyttää nykytilassa. Tämä edellyttää kuitenkin oikeutta rakentaa aika monta loma-asuntoa. Rakentaminen koskee lähinnä Onasta lähisaarineen. Massaturismi pilaisi alueen. 2.3 Tulevilla sukupolvilla tulee olla oikeus rakentaa omia mökkejä ja harjoittaa metsätaloutta sekä metsästystä ja kalastusta. Parin mökin rakentaminen Träskholmeniin vähentäisi saaren häiriökäyttöä ja kuluttaisi siten luontoa vähemmän kuin nyt. 2.4 Alue on ollut suvussamme vuosisatoja. Perintö siirtyy tuleville polville, joiden vastaisuudessakin pitää voida käyttää sitä mökkien, kalavesien, venepaikkojen jne. vuokraamiseen. Sukumme ei ole käyttänyt koko rakennusoikeuttaan eikä myöskään myynyt merkittäviä osia alueesta, eikä sitä nyt voi rangaista vähentämällä rakennusoikeutta. Tämä koskee lähinnä Träskisholmenia/ Hundskäriä, jotka nyt ovat rakentamattomia. 2.1 Harvaan rakennettuna vapaa-ajanviettopaikkana Kesäviettopaikkana ja nykyisessä luonnontilassa 2.4 Kaavoituksessa pitäisi huomioida miten mantereelta saadaan vene- ja autopaikka. 2.2, 2:3 1. Skogsskär: palaneen talon jälleenrakentaminen 2. Flakaholmen: kahden kesämökin rakennuslupa 3. Getören: yhden talon rakennuslupa 4. Svedjeholmen: kolmen kesämökin rakennuslupa 5. Aparholmen: kahden kesämökin rakennuslupa 6. Orrören: yhden kesämökin rakennuslupa 7. Korsholmen: kahden talon rakennuslupa 8. Onaslandet: yksi rakennuslupa, loput metsämaana 2:4 Koska saaret ovat pieniä, ne soveltuvat parhaiten kesämökkialueiksi 2.2 Huolehdittava alueen virkistys- ja luonnonarvojen säilyttämisestä. Näköalapaikkojen säilyttäminen kaikkien käytettäväksi. 2.3 Veneilyn tukikohdan tulevaisuuden turvaaminen. Mahdollistettava pysyvällä luvalla saunan pysyttäminen alueella ja muiden pienten vapaa-ajan viettoon tarkoitettujen rakenteiden sijoittaminen alueelle. Riittävien laituripaikkojen osoittaminen alueelle. Laitureiden pohjoispuolinen hiekkaranta on jätetty uimarannaksi. Vuonna 2005 kävi yhteensä 209 venettä satamassa.

17 Onas, 1:604 alue Onaslandet Onas, 1:541, 1:568, 1:124, 1:584 Onaslandet Risholmen Hamnholmen Onas, 1:519, 1:521 Onaslandet, Rönnskär Onas, 1:100 Långön Onas 1:566, alue Långön 1.2 Ennen kaikkea saaren keskiosan metsien ja eteläosan rantaalueiden käyttöoikeus lisää alueen virkistysarvoa. Eteläkärjessä oleva virkistysalueyhdistyksen alue on kerholaisille suosittu paikka. 1.3 Alue on ollut vuokralla yli 15 vuotta. Kauppalaivan tulo kesäisin on erinomaista. Jätteet kuljetetaan kotisataman jäteastioihin Merihaassa. 1.4 sauna/saunatupa, kelluva laituri, kiinteä laituri, grillikatos 1.1 Söderskärin saaristo linnustoineen on arvokas :541 (Onaslandet), lomamökki 1:584 (Hamnholmen) lomamökki, sauna, vaja. 1:124 (Hamnholmen) rakentamaton. 1:568 (Risholmen) rakentamaton. 1.1 Laaja, monipuolinen ja luonnostaan arvokas saaristokokonaisuus pääkaupungin vaikutuspiirissä. 1.2 Pirttisaaressa vielä rippeet jäljellä elävästä saaristoelämästä. Söderskär on tärkeä luonto- ja suojelukohde, johon pitää olla pääsymahdollisuus ainakin pääsaareen tavalliselle ihmiselle. 1.3 Säilyy virkistyskäytössä jatkossakin huoltokoppi, nuotiopaikka Tilamme on pursiseuran virkistyskäytössä. Saaressa vain muutamia rakennuksia. Saaren länsipäädyssä on kaksi rantautumispaikkaa ja toiseen on rakennettu saunaa, 2 vierasmajaa 2.2, 2.3 Venekerho näkisi erittäin myönteisenä asiana, mikäli venekerhojen käytössä olevat alueet voitaisiin säilyttää nykyisessä käytössä tulevassa kaavassa. Kyse on kuitenkin useiden satojen ihmisten virkistysmahdollisuudesta verrattuna siihen että paikka olisi yksityiskäytössä. Satamassa kävi v yhteensä n. 300 venettä. 2.1 Toivon tasapainoista kehitystä ilman massaturismia ja tehokasta lomarakentamista. Mieluiten ei tuulivoimaa (Söderskärin alue) 2.3 Koska tilojen arvo riippuu rakennusoikeudesta, toivon voivani vaikuttaa minne ja miten sitä myönnetään. 2.4 Haluan olla mukana keskustelemassa tilojeni suunnittelusta. 2.1 Kaikki tyhjät saaret pitää jättää rauhaan ja rakennusoikeus siirtää pääsaarten kyliin. 2.3 Virkistyskäyttö tehostuu ja siihen liittyvät palvelut. Alueesta pitää kehittää veneily-, kalastus- ja lomaparatiisi periaatteella kaikille ryhmille. Alueelle rakennetaan katettuja nuotiopaikkoja ja mahd. järeämpi laituri. Alue voitaisiin laajentaa rakentamattomalle niemelle. Rakennusoikeus rantakaavassa pitää voida siirtää pääsaaren kylään taikka Emäsaloon johonkin sopivaan paikkaan. 2.4 Rakennetaan johonkin lomakylä jossa paljon pieniä vuokramökkejä. (Yhdistys voisi olla aloitteentekijänä tässä). Tällaista palvelua ei ole tällä hetkellä koko rannikkoalueella. Siihen voisi liittyä leirintä- ym. palveluja. 2.3 On tarkoitus rakentaa vielä rantalaituri. 2.1 Toivomme alueen säilyvän mahdollisimman laajalti virkistysalue- ja veneilyseuran käytössä. Onas, 1:190 Lilla Fårholmen 1.4 Klubimaja, sauna, varasto 2.3 Sataman parantaminen laitureita uusimalla ja aallonmurtajien parantamisella. Tulemme tänä vuonna hakemaan lupaa toisen saunan rakentamiseen. Satamassa kävi kesällä yhteensä 344 venettä. Onas, 1:391 Stora Hästskär Onas, 1:276 Tredjeholmen Onas, 1:236, 1:396 Förstaholmen, Bodö 1.1 Soveltuu parhaiten virkistykseen ja loma-asutukseen. Vakituisia asukkaita melko vähän. 1.3 Stora Hästön n, 2,3 ha kokoinen kalliorantainen saari ilman kunnon satamaa. Omistaja käy ajoittain. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Meren pohjan tila on huonontunut. 1.2 Rakentaminen aloitettu 60-luvulla ja rakennukset hyvin erilaisia. esim. tyyliltään ja väritykseltään. Jätehuolto ei pelaa. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja loma-asuntoa, venevaja, varasto (Förstaholmen 1:236) 1.4 Rakentamaton (Bodö, 1:396) 2.1 Vakituisten asukkaiden määrää tulisi lisätä ja he voisivat saada lisäansioita esim. rakentamalla ja korjaamalla loma-asuntoja rakentamalla pikkumökkejä alueilleen vuokrattaviksi (enint. 10 mökkiä/alue) ottamalla veneitä talvisäilytykseen ja huoltoon kalastuksella, pienviljelyllä jne. 2.3 Nykyiset rakennukset ovat länsipuolella. Saaren voisi tulevaisuudessa jakaa kahteen kiinteistöön ja rakentaa myös itäpuolelle, seuraavaa sukupolvea ajatellen. 2.1 Polttoaineasema, kahvila ja ravintolapalveluja. 2.2 Rakennusten värimaailma pitäisi yhdenmukaista. 2.3 Kunnallinen vesijärjestelmä 2.4 Saaristossamme oleva liikennöinti (henkilö ja tavara) on lähtökohta parempaan tulevaisuuteen. Hyvä asia. 2.2 Säilytetään kesäasutuskäytössä. 2.3 Säilytetään metsätilana, myös kesäasuntokäyttöä.

18 Onas, 1:403, Bodö Onas, 1:407, 1:489, 1:380, 1:490 Bodö Onas, 1:188 Bodö Onas, 1:115, 1:116, 1:152, 1:187 Bodö Onas, 1:329, 1:487 Bodö Onas, 1:248 Bodö Onas, 1:260 Bodö 1.3 Tila on suojaisan lahden rannalla merenkäynniltä turvassa loma-asuntoa, sauna, vierasmaja 1.3 Saaressa on toimiva telakka 1950-luvulta saakka, johon kuuluu laituripaikkaa. Asuntoja ja noin 1 ha:n suuruinen vesakoitunut niitty. 1:490 omistan yhdessä Frank Jonassonin kanssa 1.4 Tilalla 1:407 1 vakituinen asunto, 1:489 loma-asunto, 1:380 telakka ja halleja, 1:490 vanha asuinrakennus, tallirakennus Yhteensä: 1 loma-asunto, 2 vakituista asuntoa, 2 veneensäilytyshallia, 2 työpajaa 1.1 Elinkeinonharjoitus ja mökkeily hyvä nykyisellään. Rantaviiva ei salli lisää mökkirakentamista. Kalastus elinkeinona on valitettavasti tyrehtynyt. 1.2 Tågholmeniin venekerhoja ei saa tulla lisää. 1.3 Tilaa käytetään kesälomailuun. Ranta on ruohikkoista ja pohja savista ja ruovikkoista. 1.4 yhdistetty lomarakennus ja sauna, vaja 2.2 Bodössä pitäisi sallia ympärivuotinen asuminen laajemmassa mittakaavassa. Joukkoliikennettä tulisi kehittää. 2.3 Anon tontin lohkomista vähintään kahteen osaan. Nykyinen rantaviiva on noin 80 m. Rakennusten sijainti mahdollistaa jaon. 2.1 Vakituista asutusta tulisi vahvistaa ja sen pysyvyys turvata. Yhdysliikenne on väestölle elintärkeä ja yhdyslaituri tulisi kunnostaa. Postipalveluiden tulee jatkua. 2.2 Bodön yhteyslaituri korjauksen tarpeessa. Toivomuksena on Pirttisaaren merivartioston säilyminen. 2.3 Tilalle 1:489 rantasaunan rakennuslupa. Tallirakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi tilalla 1: Pirttisaari-Bodö ja ympäröivät saaret: Kauppavene ja säännöllinen liikenne mantereelle elintärkeitä. Ympäristöä ajatellen uudisrakentamisen on sopeuduttava maisemaan. 2.2 Pirttisaari: Koulun/laiturin on vastakin toimittava saarelaisten kokoontumispaikkana. Byvikenin rakennuskanta on ainutlaatuinen ja se on säilytettävä. Sotilasalue soveltuu parhaiten virkistysalueeksi ainutlaatuisen luontonsa ansiosta. Sitä ei pidä pilkkoa pieniksi mökkitonteiksi. Bodön keskellä oleva metsä olisi hoidon tarpeessa. Bodön ja Pirttisaaren välinen salmi pitäisi kunnostaa. 2.3 Olemme suunnitelleet vierasmajan/rantavajan rakentamista tontille mahdollisesti jo kesällä Pirttisaaren alueen yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi toivomme merivartioston jäävän alueelle. Söderskärin toimintaan on löydettävä ratkaisu, matkailu/linnusto. 1.4 loma-asunto tilalla 1: Onaksen saaristo on säilytettävä mahdollisimman hyvin nykyisellään. Rannoille ei tule rakentaa näkyviä mökkejä. Ei lisää venekerhoja. Jätehuolto (ongelmajäte) järjestetty. Suuret maisemaa rumentavat aallonmurtajat ja laiturit on kiellettävä. 2.2 Bodön sisäosa säilytettävä retkeilyalueena ilman teitä. Laituri olisi kunnostettava ja salmi ruopattava (merivartiosto käyttää salmea). 2.3 Kaikki neljä tilaa tulisi käsitellä kokonaisuutena, joka mahdollistaa yhden talon lisää. Yksi osakkaista kirjoilla Bodössä, ja siksi alueelle tulisi antaa AT-status. 1.1 Tiheämpi rakentaminen mahdollistaa yhtiesen jätehuollon. 1.2 Rakentamattomat saaret toimivat asukkaiden virkistysalueena ja eläinkunnan puistona. Veneyhteys mantereelle erittäin tärkeä. 1.3 Kaivo on ehtynyt. 1.4 Tilalla 1:329 loma-asunto, sauna, tilalla 1:487 sauna. Lisäksi 3 uimakoppia, vaja 2.1 Helsingin läheisyys tarjoaa mahdollisuudet matkailuun, mökinvuokraukseen, aamiaismajoitukseen, veneilijöiden kesäkahvilaan. Polttoaineasema, kauppa, kauppaveneen tukeminen, kesämatkailu asukkaiden ehdoilla. Suurempi, keksitetty rakennusoikeus voitaisiin sallia alueilla, jotka jo on rakennettu tiheästi. 2.2 Bodö: Pieniä mökkejä tulisi saada laajentaa. Ekologista kehitystä: pesu/saunavedet imeytetään hiekkamaahan. 2.3 Tarvitsemme uuden laiturin, jotta lapseni voivat jatkossakin käyttää tonttia, ehkä asua vuoden ympäri. Toivoisin uutta mökkiä vakituiseksi asunnoksi. Tarpeeksi rakennusoikeutta. Voisin ajatella aamiaismajoitusta tontilla. 2.4 Yksityisaluetta tulee kunnioittaa loma-asunto, 1 sauna, puuvaja 2.2 Pohjois-Bodön kesämökkiläisille pitäisi järjestää viralliset kulkureitit yhteiseen rantaan. Kartalla osoitettu rasite ei palvele takimmaisia tontteja. Nämä tontit ovat käyttäneet samaa (epävirallista?) reittiä n. 10 vuotta, mutta viimeiset 2 v. on tonttien läpikulku kielletty. Virallinen rasitetie on jyrkkien kallioiden takia mahdoton käyttää. Myös uimapaikan varaaminen tulee toteuttaa. 1.3 Kesäpaikka. Yhteislaituri on rakennettu liian lähelle saunarantaani. Poijut ovat aivan saunan edessä. Toivon että teiltä tulisi neuvo kuinka lähelle rajaa saa laiturin rakentaa. 1.4 loma-asunto, rantasauna, vierasmaja 2.4 Toivon että muut palstalaiset noudattaisivat sääntöjä, eivätkä kulkisi palstani poikki.

19 Onas, 1:436 Bodö Onas, 1:435 Bodö Onas, 1:439 Bodö Onas, 1:532 Bodö Onas, 1:432 Bodö Onas, 1:547 Bodö, Långholmen Onas, 1:410 Bodö, Marholmen Onas, 1:479 Bodö, Marholmen Onas, 1:409, 1:465 Bodö, Marholmen 1.1 Loma-asuntoaluetta 1.2 Bodö on loma-asuntoaluetta 1.3 Kesäaikana vähäisessä käytössä puutteellisten asumismahdollisuuksien johdosta rantasauna 2.1 Loma-asutuskäyttöön 2.2 Vapaa-ajan asuntokäyttöön. 2.3 Tilan koon ja rantaviivan pituuden ja nykyisen rakennuksen sijainnin huomioon ottaen alueelle voisi rakentaa useampia loma-asuntoja. 1.4 loma-asunto, sauna, laituri 2.2 Tieyhteys rakennuspaikoille yhteisvenelaitureilta. Hyvälaatuisen käyttöveden saanti selvitettävä. 2.3 Mahdollisuus toisen loma-asunnon rakentamiseen. 1.3 Tontti on raivattu ja aluetta voi kutsua pihapiiriksi. Toinen laituri on eteläpuolella, toinen pohjoispuolella. 1.4 loma-asunto, talousrakennus, 2 laituria 1.1 Vuosisatainen saaristokulttuuri. vaihteleva luonto ja rikas eläinkanta. hyvät veneilymahdollisuudet, painetta mökkirakentamiseen. Uhat: öljyrahdit, levälautat 1.2 Bodö-Pirttisaari: Pysyvä asutus. Aktiivi kyläyhteisö, hieno historiallinen miljöö. Hyvät satamat ja merivartioston valvonta. Negatiivista: Bodön pohjoisrannan mökkikyläalue. 1.3 Takaosa saaren keskelle ulottuva talousmetsä virkistyskäytössä. Rantakaistaleella kaksi tonttia vapaaajantaloineen. Arvoja: pesivä lintukanta edustan luodoilla loma-asuntoa saunoineen, 2 muuta 2.1 Moottori/purjevenekerhoja kiellettävä toimimasta pienissä lahdissa. Luontoon, eläimistöön ja naapureihin kohdistuva rasitus on suuri. 2.3 Olen suunnitellut tontin jakamista kahteen osaan sekä etelänpuolisen loma-asunnon laajentamista ja vierasmajan ja saunan rakentamista. Pohjoispuolelle aikomuksenani on rakentaa loma-asunto, vierasmaja ja sauna. 2.1 Virkistyskäyttö, jonka palvelut elättävät myös pysyväisväestön. Riittävän suuri minimitonttikoko, laadukas rakentaminen. Urbaani lomakylä ehkä mahdollinen Onaksen saarella. Kalakantaa elvytettävä, ei kuitenkaan lohikasseja. Venesatamat veneseurojen hallintavastuulla Miljöö ja asutuksen luonne säilytettävä. Hallittu turismi majakalle. Venetelakoiden ja merivartioston jatko turvattava. Pohjoisrannan ghettokylän pitkäjänteistä saneerautumista ohjattava kaavan keinoin. 2.3 Omistajan suunnitteluvapaus mahdollisimman väljäksi. Pitäisikö kuitenkin minimikorkeusasema määrätä kaavassa? 1.4 loma-asunto, sauna, 2 varastoa, leikkimökki 2.1 Rakentamattomia ja luonnonvaraisia retkeilyalueita liian vähän ei enää saaria/tonttia myyntiin. 1.3 Omalle tontilleni pitäisi sallia sellainen rakentaminen, joka sallisi kahden sukupolven rinnakkaiselon samalle tontilla. Eli kaksi kesämökkiä. 1.4 loma-asunto 1.3 Rakennusoikeuden saaminen Bodön ja Långholmenin tonteille. Tilalla on kaksi palstaa. 1.4 Rakentamaton 2.3 Toivomme loma-asunnon ja saunan rakennusoikeutta. 2.4 Tila on saaren kapeimmalla kohdalla eikä meidän liene pakko pitää yllä kulkureittiä Bodön ja Marholmenin välillä. Ellemme saa rakennusoikeutta tontille, Porvoon kaupungin pitäisi lunastaa tontti yleiseen käyttöön. 1.1 Alkuperäinen ulkosaariston luonne ja ilme on säilynyt hyvin. 1.2 Tredjeholmenin kaltaista slummeja ei saa missään tilanteessa syntyä. Pirttisaaren kylämiljöötä on suojeltava. 1.3 Tontti pyritty pitämään mahdollisimman luonnonvarassa. Rakennukset ja rakenteet on piilotettu rantamaisemaan. 1.4 loma-asunto, varasto 1.1 Alueella omia resursseja vapaa-ajan toimintojen kehittämiseen. On erinomaista että aluetta lähdetään kehittämään yleiskaavallisin toimenpitein. 1.2 Kaivokari veneilyn retkikohteena on rakentamattomana hyvä. 1.3 Omat rantamme ovat karun kallioiset ja asuttamattoman tuntuiset. Maisema muuttuisi ystävällisemmäksi lisärakentamisella. 1.4 loma-asunto 2.1 Ulkosaariston herkkyyttä tulisi varjella. 2.2 Rakentamattomat saaret tulisi jättää rauhaan. 2.4 Pursiseurojen satamien syntymistä ja sijoittamista tulee ohjata ja rajoittaa. Ne eivät sovellu lomaasutuksen läheisyyteen. Niillä olevien rakennusten ja rakenteiden tasoa tulee valvoa. 2.1 Aluetta tulisi kehittää kohtuullisella lisärakentamisella siten, että alue miljöönsä puolesta on asutun näköinen. Luodot ja saaret Pirttisaaren eteläpuolella tulee säilyttää rakentamattomina ja rauhoitettuina nykykäytännön mukaisesti. 2.2 Onaslandet on kokonsa ja sijaintinsa puolesta alue, johon tulisi keskittää elinkeinot (lomakylä, matkailu, veneily ym.) 2.3 Toivomme tiloistamme kaksi yhtä suurta omarantaista rakennuspaikkaa kahdelle lapsellemme. 2.4 Veneseurojen tukikohdat laitureineen tulee sijoittaa niin, etteivät niiden aiheuttamat häiriötekijät muodostuu rasitteeksi loma-asumiselle.

20 Onas, 1:366 Bodö, Marholmen Onas, 1:550 Bodö, Marholmen Onas, 1:560 Bodö, Marholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:446 Lilla Bodö 1.1 Alueen ekologinen tilanne ei ole hyvä. Öisin Nesteen valot valaisevat koko pohjoisen taivaan. Vedet ovat epäpuhtaat, rakkolevä, joka jo teki paluutaan, on häviämässä. Ns. sunnuntaiveneily on lisääntynyt, mikä näkyy saarten ja meren roskaantumisessa. 1.2 Bodön ja Pirttisaaren ympärillä olevilla luodoille ja saarille pesiytynyt hanhi- ja merimetsoyhdyskunnat ja luodoille ei ole enää menemistä. Alueelle on tullut minkkejä, jotka syövät kaiken. 1.3 Marholmenin luonnossa on nähtävissä taas Nesteen päästöt esim. mäntyjen neulaset kellastuvat. Ihmiset roskaavat, rannat ovat kuin suurta roskapönttöä. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 1.1 Veneily ilman mökkiä on pääkaupungin suunnalta todella runsasta. Yleiset virkistysalueet on huomioitava kaavoituksessa jatkuvasti kasvava kävijämäärä huomioiden. 1.2 Toivon että nykyinen tonttikoko 1 ha säilyisi paitsi alueilla, jossa aikaisempi kaavoitus on sallinut tiiviin mökkirakentamisen. 1.3 Olen täysin tyytyväinen lomapaikkaani. Toivon että kävelymahdollisuus kauppaveneelle ja postilaiturille Bodön länsipuolelle säilyisi. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, varasto 1.3 Asutus Marholmenilla on sopivan väljää. Kauppalaiva tulee kahteen laituriin ja posti tulee Bodön ns. yleiseen laituriin. Jätteet viemme mantereelle, koska muutakaan mahdollisuutta ei ole. Makea veden saamme omasta porakaivosta. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 1.1 Luonnonkaunis alue, osittain elävä saaristo. 1.2 Pirttisaari/Bodö/Hamholmen. Paljon ylimitoitettuja laitureita ja ruopattuja satamia. 1.4 loma-asunto, sauna (omistusosuus ½) 1.3 Tila on jakamaton kuolinpesä ja sitä käytetään sekä vakituiseen asumiseen että loma-asumiseen. 1.1 Pirttisaari ja ympäröivät saaret, Bodö, Lästholmen jne. Alueella on vanhat perinteet sekä vakituisen asutuksen että kesäasutuksen osalta. Kaavassa tulisi ottaa huomioon tietty rakenne ja alueen aito luonne. 1. Sotilasalueella on hieno koskematon luonto. Byvikenin telakat tarjoavat tärkeää palvelua. 1.3 Hieno ympäristö, ei naapureita eikä rakentamista aivan rannassa loma-asuntoa, sauna, 4 muuta 2.1 Luonnonsuojeluun kiinnitettävä enemmän huomiota. Laivojen ja Nesteen päästöt saatava kuriin. Rannikkovartiosto voisi ratsata pienveneilijöitä. 2.2 Alueen metsästäjille lupaa metsästää villiminkit. 2.3 Rakennuslupakäytäntöä tulisi höllentää. Vaikeaa saada rakennuslupa vierasmajalle ja mökin laajennukselle. 2.4 Uusi vesihuoltolaki tulee aiheuttamaan ongelmia saaristossa. Tulisi saada enemmän tietoa. 2.1 Koko alueen luonnollinen kehityssuunta on lomakäyttöön. Yhteiskuljetusverkosto on tärkeä, ettei kaikilla tarvitse olla omaa venettä. Isommilla saarilla tulisi varata tiealueita (leveä polku), ettei toisten mailla tarvitsisi liikkua jos on asia yhteyslaiturille, jokamienpolkuja. Iso saariryhmä, kuten Pirttisaaren saaret tarvitsee yhteyslaiturin. Julkinen veneyhteys esim. Tolkkisista, jonne hyvät bussiyhteydet. Kauppalaiva on erittäin tärkeä mökkiläisille. Jos siihen voisi yleiskaavassa jotenkin vaikuttaa, tulisi se tehdä. 2.2 Uusia mökkikyliä voisi sopiviin paikkoihin, Onas-Kalvö kaavoittaa. Virallinen yhteyslaituri itäpuolella olisi tärkeä loma-asutuksen kannalta (yhteysvenetoiminta) Toivoisin että kaavaan voitaisiin merkitä tiet Marholmenista kauppalaivalaiturille ja postilaiturille. Toivoisin myös, että kauppalaivatoiminta tuettaisi niin että sen toiminta säilyy. Jätehuoltoon pitäisi satsata resursseja. Asumisen väljyys tulisi säilyttää. Kalojen kutulahtia ei saisi asuttaa niin, että kalojen kutu kärsii ja veneille nopeusrajoitus. 2.1 Rakentaminen tulisi keskittää jo rakennettuihin alueisiin/kyliin ja saariin, jotta rakentamattomia rantoja jäisi virkistykseen. 2.2 Pirttisaari/Bodö/Hamnholmen: tiukemmat vaatimukset satama/laiturirakenteille. 2.3 Rakennusoikeutta toivotaan sinne missä jo on asutusta. 2.4 Omistan lomamökin kuolinpesän alueella, en maata. 2.1 Alue tulisi varata vakituiseen ja loma-asumiseen. 2.2 Koulu on varattava kyläläisten ja kesäasukkaiden eri toiminnoille. Söderskärin majakan ja rakennusten säilyminen otettava huomioon kaavoituksessa. 2.3 Tontin länsiosa varattava loma-asuntoa varten. Myös Lilla Bodössä oleva palsta on varattava loma-asuntotontiksi. 2.4 Tontinomistajia tule kohdella tasa-arvoisesti riippumatta lohkomisen ajankohdasta. Jos retkeilyalueita on varattava, ne on suunniteltava vanhalle sotilasalueelle. 2.1 Saarten yhteyslaitureille ja tiestölle saatava rasitteet kuntoon. Saaristolaisten ansiomahdollisuudet on turvattava, samoin merivartioston olemassaolo. Rakentamattomia virkistysalueita tarvitaan, samoin kokoontumispaikkoja kyläyhteisön toiminnan jatkumiseksi. 2.2 Pirttisaari ympäröivine saarineen on liian pieni lomakylille ja laajamittaiselle matkailulle, veneilylle. Söderskär olisi säilytettävä linnustonsuojelualueena. Byvikenin luonne säilytetään, samoin telakat. Teitä Pirttisaareen ja Bodöhön. 2.3 Tilamme on valmiiksi rakennettu ja saa pysyä nykytilassaan. 2.4 On huonoja esimerkkejä ulkosaariston pilaamisesta mökkikylillä, veneilyllä. Pirttisaaren saaristo voisi olla esimerkkinä ympäristöstä, jossa mökkejä ei rakenneta liian tiehään, vaan jätetään myös rakentamatonta ympäristöä.

5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavaratkaisun yleiskuvaus ja kokonaismitoitus Osayleiskaava perustuu tehtyihin selvityksiin, osallisten mielipiteisiin ja luvussa 3 esitettyihin tavoitteisiin. Osayleiskaavassa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta

Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta Kouvolan kaupunki, maankäyttö 25.3.2014 Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta SF-Caravan Kouvolan seutu ry teki esityksen tekniselle lautakunnalle 12.10.2012 alueen

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys

Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys Heinolan kaupunki Maankäyttöosasto 6.8.2014 0 Sisällys JOHDANTO... 2 Konniveden

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

FCG Planeko Oy / J. Mäkelä Kaavoitus / 14.10.2008

FCG Planeko Oy / J. Mäkelä Kaavoitus / 14.10.2008 FCG Planeko Oy / J. Mäkelä Kaavoitus / 14.10.2008 KARHEN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Lausunnot ja kommentit osayleiskaavaluonnoksesta 25.9.2007 sekä laaditut vastineet: 1) Ei huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen:

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

Manner-Naantalin OYK

Manner-Naantalin OYK Manner-Naantalin OYK FCGgis karttakysely 08-09/2014 22.10.2014 Page 1 Vastausten määrä (n. 2100 kpl) 700 600 500 400 300 200 100 0 22.10.2014 Page 2 Taustakysymykset 2 50 45 Ikäryhmät (n=135) 47 40 35

Lisätiedot

SEUTUKAAVAT. Liite 15. 1(6) VALTION MAIDEN KAAVOITUKSELLINEN KOKONAIS- TILANNE

SEUTUKAAVAT. Liite 15. 1(6) VALTION MAIDEN KAAVOITUKSELLINEN KOKONAIS- TILANNE Liite 15. 1(6) VALTION MAIDEN KAAVOITUKSELLINEN KOKONAIS- TILANNE SEUTUKAAVAT Lapin seutukaava on vahvistettu. Se käsittää Ylä-Lapista Inarin ja Utsjoen kunnat. Seutukaavan ensimmäisessä osassa käsiteltiin

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet -

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - mikä erottaa sen muista alueista Tampereella? 1 Etelä-Tampere Suomalaisen jääkiekkoilun kehto ja sellaisena se olisi

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6. LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.2011 Elisa Oyj Kaava-alueelle rakennettu, Elisa Oyj:n matkapuhelinverkkoa

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45,

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 1. Missä asutte tai missä vapaa-ajan asuntonne sijaitsee? Vastaajien määrä: 94 Avoimet vastaukset: Muualla, missä? - Espoo - Lylyisissä - Paloniemessä - Paloniemessä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186.

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186. Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186. 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot: Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ SÄRKIVAARAN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUU- TOS EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot