ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA 3.6.2015 PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU"

Transkriptio

1 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU

2 Sisältää 1. Kysely, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat tavoitteet ja mitoitusperiaatteet 1.1 Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r:f:lle ja alueella toimiville venekerhoille (2006) 1.2 Alustavat tavoitteet ja mitoitusperusteet, saapuneet mielipiteet (2007) 1.3 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Osayleiskaavaluonnos Saapuneet mielipiteet ja vastineet sekä kartta alueista, joita mielipiteet koskevat. 2.2 Saapuneet lausunnot ja vastineet 2.3 Viranomaisneuvottelu osayleiskaavaluonnoksesta Koska tämä raportti julkaistaan kaupungin kotisivuilla, on mielipiteen tai kannanoton esittäjien nimet poistettu tekstistä yksityishenkilöiden osalta.

3 1. Kysely, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat tavoitteet ja mitoitusperiaatteet 1.1 Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r:f:lle ja alueella toimiville venekerhoille (2006)

4

5 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA ( , , ) Suunnitteluvaihe: Svartbäck Nimi Kylä, RN:o Saaren nimi Svartbäck, 3:71,3:73 Bässholmen Svartbäck, 3:69 Bässholmen Svartbäck 3:75 Bässholmen Svartbäck 3:78 Bässholmen Svartbäck, 3:77 Bässholmen Kaavan valmistelu. MRL 62 vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ja MRA 30 mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa. Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r.f:lle ja alueella toimiville venekerhoille 1. Suunnittelualueen nykytila. Alueen resurssit ja arvot 1.1 Koko alue 1.2 Tietty saari/saaret 1.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 1.4 Rakennuksista 1.2 Bässholmen, Tögholmen, Halsholmarna: Arvot perustunevat lomamökkeihin omalla rannalla ja venepaikalla mantereella. Kaivovesi saunaan ja juomavesi kaupasta (laivakauppa Kalvöhön) ja jätteiden jaottelu poisvietäviin ja erotettaviin resurssimme mukaan luontoa rasittamatta tärkeimpinä perusteina, kuten myös naapurisovun ylläpito ja yhteistoiminta. 1.3 Ominaispiirre oman rannan suhteen on muuttunut huomattavasti öljytankkereiden valtavaan liikenteeseen aiheuttaen odottamattomia aaltoja. Meillä ei ole aallonmurtajia, kuten monella Emäsalon puolella on. 1.4 loma-asunto, liiteri 1.2. Bässholmenin saari on jo 50-luvulla palstoitettu varsin pieneksi ( m²) tiloiksi jotka lähes kaikki ovat rakennettuja. 1.3 rakennettu 1950-luvun lopulla. Käyttö vapaa-ajan asunto. 1.4 loma-asunto (sis. saunan), vierasmaja, yhteisvenelaituri 1.1 Kalvö ja ympäröivät saaret ovat olleet palstoitettuina ja rakennettuina jo 1950-luvulta lähtien. Resurssit on käytetty optimaalisesti. 1.2 Bässholmenilla on vain muutama rakentamaton tontti, jotka on tarkoitettu rakennettujen palstojen lisämaaksi :75 oli tarkoitettu saaren länsipuolella olevien tilojen 3:74 ja 3:76 lisämaaksi ja on sellaisena käytetty. 1.1 Ranta tontilla jyrkkä. Laivojen aallot tulevat suoraan rantaan. Ajavat liian kovaa. 1.3 Huonoa kun laivat kulkee laiturin edestä. Reittiä ei kai voi siirtää! 1.4 loma-asunto, sauna 2. Suunnittelualueen tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää? 2.1 Koko alue 2.2 Tietyt saaret/tietty saari 2.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 2.4 Muita ajatuksia ja mielipiteitä 2.1 Kuten kaupunkisuunnitteluosaston kirjelmässä loma-asutusalueiden suhteen sanotaan, otetaan huomioon mm. kulkuyhteydet, jotka varmaan vaativat lauttayhteyden mantereelle. Venerannat taas kesäksi, mutta talvisäilytys ja mantereen puolella venepaikkoja järjestettävä. 2.3 Tila 3:73 on helposti rakennettavissa loma-asuntoineen luontoa, vesistöä ja rantaa rasittamatta, jos rakennuslupa myönnetään myös kunnolliselle laiturille (öljylaivojen takia osittain). 2.4 Jos huvikalastus lisääntyy, on verkkojen, merkkilippujen ym. paikallaan olevien pyydysten merkintää parannettava Koska koko Bässholmenin saari on jo rakennettu eikä luonnontilassa olevaa aluetta enää käytännössä ole, ei mielestäni nykyisten tilojen korjaus- ja lisärakentamista tule rajoittaa. 2.3 Haluan varata mahdollisuuden käyttää omaa tilaani matkailuelinkeinon harjoittamiseen (esim. mökin vuokrausta ryhmille, taksiveneen tukikohta) 2.1 Kalvö ympäröivine alueineen on säilytettävä nykytilassa. Alueelle ei ole mahdollista rakentaa lomakyliä tai matkailu/veneilykohteita. 2.2 Bässholmen on viihtyisä sellaisenaan. Mitään kehittämistarvetta tuskin on. 2.3 Olen 1 ½ vuotta omistanut tilan 3:75 ja aikomuksenani on tulevaisuudessa rakentaa talo palstalle. Rasite joka oikeuttaa tiloja 3:74 ja 3:76 käyttämään tonttiani virkistykseen on olemassa, samoin kuin oma tonttini oikeuttaa käyttämään länsipuolen tontteja virkistykseen. 2.4 Ajatuksella matkailukalastuksesta ei ole tulevaisuutta. Kauppavene on suuri etu, samoin kuin mantereen jäteastiat. 2.1 Ei lomakyliä Voisiko kesäaikana olla julkista venekuljetusta tai taksivene, joka veisi saareen, ettei tarvittaisi isoa omaa venettä. Samoin veneen huolto/talvisäilytys =>elinkeino. Kauppavene tulee säilyttää/kehittää =>elinkeino. Väestön ikääntyessä saariasuminen vaikeutuu. Voisiko sitä helpottaa! 2.4 Mantereelle tulisi järjestää vartioitua autopaikka, venepaikka, vesipiste ja parempi jätekeräys. 1.4 loma-asunto, varasto 2.1 Saarissa oleville mökkiläisille katastrofaalinen tilanne, venepaikkoja ei ole. Pitäisi valvoa luvatonta rakentamista. 2.3 Ok 2.4 Runsaasti lentomelua. Pitäisi saada pois.

6 Svartbäck 3:5 Ånholmen 1.1 Eri saarien välillä on suuria eroja rakennustiheyden ja tonttien koon suhteen 1.2 ja 1.3 Ånholmen on n. 3 ha. Saarelle on myönnetty rakennuslupa yhtä rakennuspaikkaa varten. Rakenteilla oleva loma-asunto on ollut rakennettava olemassa olevien vierasmajan ja saunan pihapiiriin, jotta näitä ei olisi tarvinnut purkaa. Näin ollen saaren pinta-alasta n 80 % jää vajaalle käytölle ja on jo nyt asumattoman näköisenä houkutellut tuntemattomia veneilijöitä rantautumaan luvattomasti. 1.4 loma-asunto rakenteilla, sauna, vierasmaja 2.1 Rakennuslupia tulisi myöntää niin, että tontin minimikoko olisi n m² ja rantaviivan pituus n. 50 m. 2.2 ja 2.3 Saarelle tulisi antaa oikeus vähintään yhdelle, mieluimmin kahdelle lisärakennuspaikalle. Jos ne ovat samankokoisia, tulisi pinta-alaksi n m² ja rantaviivaa yllin kyllin. Svartbäck, 2:107 Halsholmen 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja/liiteri Halsholmen Svartbäck 2:123 Svartbäck 4:36 Tögholmen Svartbäck Svartholmen, 1:118 Kalvö 4:99 Svartbäck, 4:58 Kalvö 1.3 Tilalle pystyy rantautumaan vain nykyisen rakennuksen kohdalta pohjoiseen avautuvan lahden rantaan. 1.4 sauna/varasto ¼ Kiint. Oy Tögholmenista 1.4 Rakentamaton 1.1 Alue on viime vuosikymmeninä kehittynyt virkistysalueeksi, jossa on loma-asutusta ja muuta vapaa-ajantoimintaa. Koko alueella (tässä hän puhuu Kalvöstä) lienee tällä hetkellä vain yksi ympäri vuoden asuttu kiinteistö. Alueen ominaisin käyttötarkoitus on nyt loma-asutus. 1.2 Kalvö ja ympäröivät saaren on rakennettu täyteen. Rakentamattomia rantoja tuskin on. Kalvöllä on yksi vakinainen asunto, kaikki muu on loma-asutusta. Kaupallisesti käytettyjä alueita ei ole. 1.3 Molemmat tilat sijaitsevat vahvistetun rantakaavan alueella. 1.4 loma-asunto 3, sauna 2, vierasmaja, 2.3 Rakentaminen nykyisen rakennuksen läheisyyteen on vaikeaa. Se edellyttäisi puuston kaatamista, siirtolohkareiden siirtämistä/räjäyttämistä ja kahteen tason rakentamista. Paras ja edullisin rakennuspaikka on nykyisen rakennuksen koillispuolella. 2.4 Mikäli yleiskaava mahdollistaa toisen rakennuspaikan tulee se osoittaa pohjoiseen avautuvan lahden pohjan länsipuolelle. 2.3 Pyydän, että laatiessanne osayleiskaavaa myöntäisitte tonteille A ja B (Termokoti Ky ja Heinonen) luvan rakentaa vapaa-ajan asunnot tonteilleen. Rakennusoikeudeksi riittäisi esim. 80 m² vapaaajanasunnolle ja 30 m² saunarakennukselle. Tontit on tarkoitus myydä. Vuonna 2003 haimme omille tonteillemme poikkeuslupaa. Lupia ei myönnetty. 2.4 Tögholmen on jaettu neljään osaan. Eteläkärjen kaksi tonttia on rakennettuja. Tontit A ja B on tarkoitus myydä. Vuonna 2003 haimme omille tontillemme poikkeuslupaa. Lupia ei myönnetty. 2.1 Alue on rakennettu lähes täytteen loma-asuntoja. Muu käyttö kuten matkailu, mökkikylät jne. on rajallista, aiheuttamatta kiinteistönomistajille haittaa. Kalastus elinkeinona lakkasi 20 vuotta sitten. Onaslandetia lukuun ottamatta muut saaret ovat liian pieniä ja kallioisia maa- ja metsätalouskäyttöön. 2.2 Kalvö ympäröivine saarineen on rakennettu täyteen tai ranta-asemakaavan piirissä. Moottoriveneliikenne alueen läpi ja Onaksen/Kalvön ja Spjutsundin laiturin välillä rasittaa aluetta. Lisäliikenne vain lisäisi melua, aallokkoa jne. 2.3 Vahvistettu ranta-asemakaava. Ei muita toiveita. 2.4 Kilpilahti rasittaa Kalvöta ja Emäsalon kupeessa olevia saaria lähinnä puhdistamon purkuputken ja aallokon seurauksena. Talvisin kelirikkokausi on kohtuuttoman pitkä (Spjutsundin laituri Kalvö) aallokon vuoksi. Kesäisin vesistö kuormittuu ja öljytankkerit rikkovat rauhan. Väylällä tulisi olla nopeusrajoitus. Jäänmuodostusta haittaa myös se, että Kalvöllä vakituisesti asuva perhe murtaa jäätä Kalvön ja Spjutsundin laiturin välillä. Tämän ongelman voisi ratkaista osoittamalla perheelle toinen rantautumispaikka Spjutsundin laiturin länsipuolelta. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja 2.1 Svartbäckin laiturin viereen enemmän pysäköintipaikkoja. Jätetyhjennys 2 kertaa viikossa Kalvön yksityislaiturilta (sopimuksen mukaan). Kyseessä lähinnä roju. Nuohoojan säännölliset käynnit (aikataulun mukaisesti). 2.4 Toivottavasti Porvoo voi taata bussiyhteyden säilymisen Helsingin ja Svartbäckin laiturin välillä. Me autottomat olemme tästä reitistä riippuvaisia. Svartbäckin laiturin ja Kalvön välinen yhteys toimii nykyään erinomaisesti. Toiveita: liikennekuluihin jonkinlaista subventointia.

7 Svartbäck, 4:90 Kalvö Svartbäck, 1:126, 4:104 Kalvö Svartbäck, 4:25,4:46 Kalvö Svartbäck, 4:30 Kalvö Svartbäck, 4:112 Kalvö Svartbäck, 4:118 Kalvö Svartbäck 4:42, 4:78 Kalvö, Majholmen 1. Mantereen puolelta puuttuvat laituri ja talvisäilytyspaikat. Nyt perustuu pelkästään yksityisten maanomistajien haluun vuokrata venepaikkoja. Venepaikka mantereen puolella on välttämätön. 1.2 Kalvön pohjoisosaan hyväksytty ranta-asemakaava. Tonttimme ei ole mukana siinä. Haluamme tietysti samat rakennusoikeudet kun on tonttimme ympärilläkin. 1.3 Tarvitsemme lisää rakennusoikeutta m² tontillemme. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 2.4 Kalastus ja virkistyskäyttö huonontunut vuosi vuodelta. Veden laatu huonontunut, sinilevä on iso riesa. 1.4 loma-asuntoja Rakentamattomat saaret (Onas) pitäisi säilyä virkistyskäytössä. Näitä on enää niin vähän jäljellä. 2.3 Lapsilla ja lapsenlapsilla tulisi olla oikeus rakentaa loma-asuntoja, koska tontti on tarpeeksi iso (tarkoittaa luultavasti 1:126). 2.4 Kilpilahden laivaliikenteelle on asetettava nopeusrajoitus. Suuret peräaallot vaikeuttavat omien veneiden pitämistä laitureissa ja rannoilla. 1.1Vapaa-ajan viettoon sopiva saariston osa. Palveluja tarjoavaa ympärivuotista asutusta sopivasti. 1.2 Kalvö: resurssi: Huvila-asutus. Nyt jo ahtaasti rakennettu. Avoimet rannat -välttämättömän kulkuvälineen veneen säilyttäminen vaikeaa. 1.3 Arvo: Lounaaseen avautuva näkymä ja saman ilmansuunnan kivikkoranta mäntyineen. 1.4 loma-asunto 2, vajaa Perinteinen lomasaari, vanha kalastajatausta, merellinen luonto. Ei tehorakentamista. 1.2 Kalvö: mökkisaari, kaunis suurelta osin koskematon luonto. Yksittäisiä loma-asuntoja. Ei mökkislummeja. Ei tehorakentamista 1.3 Sisäosa tilasta. Liitetty WWF:n perintömetsärekisteriin. Tila on ollut lähes nykyisenlaisena 60 v. 1.4 loma-asunto, sauna, muu 1.1 Rakentaisin mielelläni, mutta minulla ei ole rakennuslupaa. Jos saan luvan, rakentaisin loma-asunnon. Voin hakea heti jos onnistuu. 1.4 Ei rakennuksia. 1.1 Haluaisin rakentaa vapaa-ajan asunnon, mutta ei ole rakennuslupaa 1.4 Ei rakennuksia 1.3 Kiinteistö 4:78 Majholmenin saarella on rakennettu rakennuspaikka. Sekä tila 4:42 Majholmenin saaressa että tilan 4:78 palsta Kalvössä on rakentamattomia. Tilalla 4:42 on ollut rakennuslupa 60/70 luvun taitteessa :78, Majholmen loma-asunto 1, Sauna/vierasmaja 1, vaja vapaa-ajanviettoon sopiva saaristo. Moni-ilmeinen Kalvö on huvilasaari ja nykyisellään jo melko tiivis. Maaperä kalliota talousveden hankinta jätevesien käsittely. 2.3 Tilat on rakennettu jo 1930-luvulla kahden perheen huvilatilaksi ja sellaisena se palvelee hyvin jatkossakin. Erillisen saunan ja vierasmajan rakentamiselle saattaa tulla tarve. 2.4 Saaressa asumiselle välttämätön vene tulisi voida säilyttää myös mantereella. Tällä hetkellä venepaikkojen suhteen vallitsevat myyjän markkinat. Venesatamia mantereella ei ole kaavoitettu riittävästi. Saariin niitä on kaavoitettu jo aivan riittävästi. 2.1 Saaristoluonnon säilyttäminen ensiarvoisen tärkeää. 2.2 Kalvö, Onas. Alueiden toivotaan säilyvän nykyisenlaisena luonnonläheisenä mökkisaarina. Jyrkkä EI kaikelle lomakylä, matkailu- ja tehometsätaloushankkeille, Tonttien pilkkominen pieniksi, tiheiksi mökkineliöiksi estettävä. 2.3 Nykyisen mökin uusiminen jos fyrkat riittää. Muuten on ihan hyvä näin. 2.4 Lomakylät ja matkailu mantereelle. Tänne tullaan rauhoittumaan ja onkimaan. Ammattikalastusta ei alueella voi kaavoittamalla tuoda. Maa- ja metsätalous eivät tähän saaristoon sovi. 2.1 Käyttäisin lapsuudenperintöni loma-asumiseen, jos saan rakennusluvan. Rauhallista, ei naapureita. 2.3 Veljelläni on 4 taloa Majholmenilla, minulla ei yhtään! 2.4 Jätän rakennuslupahakemuksen ja toivon saavani luvan. Tila on iso, eikä naapureita ole. Metsä on nyt hoitamaton, mutta jos saamme talon tontille, raivaisimme ja hoitaisimme sitä. Mieheni kalastaisi kotitarpeeksi, koska minulla on kalastusoikeus. 2.3 Toivon, että tila 4:42 kaavoitetaan rakennuspaikaksi sekä että kaavoituksessa myös tutkitaan, onko tilan 4:78 palstalla Kalvön saarella mahdollista kaavoitta rakennuspaikkaa. 2.4 Kolme poikaani omistaa molemmat tilat, minulla on elinkautinen hallintaoikeus, josta nyt aion luopua etuajassa.

8 Svartbäck 4:114 Kalvö 1.2 Kalvön ja Majholmenin välinen salmi ruopattiin kalastuskunnan toimesta Virtaus ja veden laatu paranivat. Kalakanta elpyi. Toivon, että tämä otetaan huomioon suunnittelussa ja että salmi pidetään avoinna jatkossakin. 1.3 Tontilla on kaksi 50 m:n rantaa saaren kummallakin puolella. Sille voi suunnitella yhden lomarakennuksen. 1.4 loma-asunto 1, sauna Toivon yhteyslaituria Kalvön saareen. Huolella suunniteltua rantarakentamista, mm. talojen väritys, etäisyys rantaviivasta, talojen sopeutuminen ympäristöön. Toivon, että vesikäymälöitä ei käytetä, niitä ei voi saaristossa hyväksyä. Svartbäck, 4:61 Kalvö Svartbäck, 2:101 Kalvö Svartbäck, 2:67 Kalvö Svartbäck, 3:106, 3:118 määräala Kalvö 1.4 loma-asunto, vierasmaja 1.4 loma-asunto, sauna, puuvaja 2.1 Meriveden laatu on parantunut. Sataman melutaso, ankkuroidut laivat, Kilpilahden väylää voisi syventää? 2.2 Pohjavesikaivot ovat puustosta riippuvaisia, ja siksi avohakkuita tulisi välttää. 2.4 Kauppavene on erittäin tärkeä lomailijoille ja matkailijoille. Tukitoimia? 1.4 loma-asunto 2, sauna 1, vajaa Spjutsundin rantaan olisi saatava paikoitusalue Kalvön kesäasukkaille. Moottoriveneliikenne Kalvön Timmervikeniin ainakin viikonloppusin (meno perjantai-iltana ja lauantaiaamuna ja paluu sunnuntai-iltana). 2.2 Kalvön Timmervikeniin lahden kiertävä kunnon tie venesatamaan, johon kauppalaivakin kulkee, nykyisen kinttupolun tilalle. 1.4 saunamökki 2.2 Kalvön saaren yhteinen venelaituri Solklippan nimiselle rantatontille, jonka kaupunki omistaa. Saareen sopii hyvin lomakylä. 2.4 Kehitettävä veneyhteys Svartbäckin rannasta Spjutsund-Kalvön kautta Onaksen saaristoon. Svartbäck, 1:65 Kalvö Svartbäck, 3:110, 3:118 määräala Kalvö Svartbäck, 2:71 Kalvö 1.1 Kivikkoinen rantaviiva n. 60 m, vain n. 30 m perattu. Kivi- ja betonilaituri rannassa. 1.4 loma-asunto, sauna, talousrak. 1.2 Mökki tilalla 3:110, mökiltä rantaan n. 300 m länteen. Ranta yhteinen 15 muun kanssa sekä kahden muun kanssa, joilla on venepaikka ko. rannassa (tila 1:118). Rantaviiva n m. Tontilla on sisääntuloranta itärannalla, n. 8 m pituinen rantaviiva. Kukaan ei liene käyttänyt sitä. Rantatonttien omistajien vihamielinen suhtautuminen ns. metsäläisiin. 1.4 Tilalla 3:110 loma-asunto, liiteri 1.4 Ei rakennuksia Katso seuraava (3:110) 2.1 Koko alue tulisi kehittää niin, että ei tulisi enää lisärasitteita öljyjalostamosta eikä muiden alueiden jätevesiä päästettäisi Svartbäckin selälle. Öljytankkereiden määrä lisääntyy. Ei lomakylää saareen, mutta sen voisi perustaa jollekin saarelle, jossa ei ole asutusta ennestään. 2.2 Tunnen vain Kalvön saaren, muita saaria en. 2.3 Lisärakennustarvetta ei ole nyt, mutta tulevaisuudessa ehkä. Perikunta, uudet omistajat? Saarta ja vesialueita ei tulisi kuormittaa liikaa. 2.4 Liikenneyhteydet tulee turvata. Kaikilla ei omaa autoa/venettä. Autoille ei tarpeeksi turvallista paikoitusaluetta. Kuljetus saareen toistaiseksi hyvä. K. luotettava kuljettaja. Nykyisin tuulet ovat voimistuneet ja oman veneen käyttö ei ole aina turvallista. Jätehuolto ontuu ja on kallista. Kotitalousjätteille on kontti Svartbäckin rannassa. Peritään kohtuuton maksu. Muu jäte, kiukaat ja muut ongelmajätteet lojuvat nurkissa tai meren pohjassa. Jätteiden kuljetus tulisi järjestää paremmin. Yksi kuljetus ei riitä (sääolosuhteet). Kiinteistöveroa peritään eikä saaren asukkaat saa mitään vastinetta niistä.

9 Svartbäck, 3:113, 3:118 määräala Kalvö Svartbäck, 3:117 Kalvö Svartbäck, 3:57 Kalvö Svartbäck, 3:81 Kalvö Svartbäck, 3:61 Kalvö Svartbäck, 3:43 Kalvö Svartbäck, 3:98 Kalvö 1.2 Helsinki-Svartbäck bussivuoroja liian vähän. Venekuljetus yhden eläkkeellä olevan kalastajan varassa. Solklippan tila on kaupungin omistama, joten sinne laituri. 3:118 omistajilla rasitetie puoleen osaan rannasta eli venevalkamaoikeus. 2.1 Talousjäteastiat Svartbäckin rannassa ok, mutta saari täynnä ongelmajätteitä: hetekat, TV:t maalipurkit ym. Jätevene kaksi kertaa/kesä saaren ympäri kuten Turun saaristossa. 2.4 Toiveena: Kesäasukkaiden kotiosoitteeseen tiedote remonttipalveluista, myydään/ostetaan -palsta jne. Yllä olevien puutteiden vuoksi joudun myymään rakkaan mökkini v ellei parannusta tule. 1.4 lomarakennus, leikkimökki 2.4 Jonkinlainen vuorovene Svartbäckin rannasta bussivuorojen yhteyteen. Nyt 3 km:n venematka tulee kalliiksi. 1.2 Oma ranta ihan ok. 1.4 loma-asunto, sauna, venevaja, verstas 1.1 Kalvön saaressa n. parisataa mökkiä. Melkein kaikki rannat on jo rakennettu. Jos joku maanomistaja haluaa lohkoa ja myydä tontteja niin kulkuyhteydet on järjestettävä oman tonttinsa kautta. Toisten mökkiläisten maille ei ole oikeutta rantautua. Autopaikkoja Spjutsundin rannassa aivan liian vähän jo nyt. 1.2 Saarta ei saa pilata liiallisella asutuksella eikä Porvoon tai laivojen likavesiä saisi päästää mereen. Vesi oli puhtaampi ennen. 1.3 Oman tilan tärkeimmät asiat ovat oma rantasauna, hiekkaranta, rauhallinen sijainti ja oma rauha ja että naapurit pysyvät omilla tonteillaan. Rakennuksen minimivaatimusta 5 m naapuritontin rajasta ei saisi muuttaa. 1.4 loma-asunto, sauna 1. Ihana merellinen luonto on tärkeä arvo. 1.2 Kalvö on minulle tärkeä kesäpaikka. Tilanne on kuitenkin muuttunut rauhattomammaksi. Tankkeriliikenne lisääntynyt. Laineet kuluttavat rantaa ja rikkovat veneet. Toivomme nopeusrajoituksia. 1.3 Olen tyytyväinen. 2.2 Ei missään tapauksessa lomamökkejä/venekerhoja Kalvön saareen 2.4 Kunnallisia venepaikkoja/autopaikkoja Svartbäckin rantaan. Taksiveneliikenne Svartbäck-Kalvö sekä lisää bussivuoroja. Vesipiste mistä ottaa juomaveden, jos saaresta kuivuuden takia loppuu vesi. 2.1 Saari ei tarvitse mitään kehittämistä. Jos nykyinen mökkiläinen haluaa kalastaa niin ok, mutta ei alueella ole suuria kalastusmahdollisuuksia. 2.2 Olisi hienoa jos Porvoo kaupunki voisi tukea taksivenetoimintaa niin kuin ennen vanhaan. 2.3 Meidän kesämökillä tähän mennessä kaikki hyvin. Ei kehittämistarpeita. Eikä missään nimessä ole kenellekään oikeutta suunnitella mitään meidän tontilla. 2.1 Kaupunki voisi rakentaa yleisen laiturin kesäasukkaille. Nykyinen kuljetus maksaa liikaa. 2.2 Ei lomakylää Kalvön saareen. Asukkaita on riittävästi jo nyt. 2.3 Toivon että alueelle ei lisättäisi päästöjä (Fortum, jäteputki). Joskus tyynenä kesäpäivänä kaasun haju on niin voimakas että pitää pysyä sisällä. 2.4 Toivon myös että isompi jätevene tulisi ja keräisi kaikki uunit, jääkaapit, rakennusjätteet pois tontilta, metsästä. 1.4 loma-asunto 2, sauna, vierasmaja, varasto 1.4 loma-asunto, sauna, leikkimökki, varasto/liiteri 2.1 Rakentamattomia saaria tulisi säilyttää virkistysalueina. Ulkosaaret ja luodot säästettävä suojelualueiksi. Kaavoituksessa varattava mantereelta vene- ja autopaikkoja. 2.2 Nesteen savukaasupäästöt tuhonneet kaivot. Täytyisi saada kesävesijohdot tai edes vesipiste saariin. Öljytankkereille nopeusrajoitus. Isot aallot aiheuttavat usein läheltä piti tilanteita. 1.1 Alueen resurssit ovat vähäiset alueen pienuuden vuoksi. Alueen arvot ovat sen herkässä luonnossa, jota pitää varjella kasvavalta veneilyltä ja massaturismilta sekä kasvavalta pienlentokoneiden häiritsevältä melulta. 1.2 Kalvö: Saaren resurssi ja arvo on sen luonto. Resurssit ovat jo käytetyt. Luonto ei kestä lisää mökkejä ja ihmisiä. Lomakylien rakentaminen pitää ehdottomasti kieltää. Hakkuut pitäisi kieltää. Saari pitäisi rauhoitta virkistyskäyttöön. 1.3 Luonnon rauhaa tulee palauttaa alueelle rajoittamalla lisärakentamista. 1.4 loma-asunto, sauna, huoltorakennus 2.1 Pitää säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Rakentamattomat saaret säilytetään rakentamattomina, ei hakkuita. Kesämökkirakentamista ei pidä lisätä. Lomakylien ja vierasvenesatamien lisärakentaminen tulisi estää. Metsien hakkuut kiellettävä kaikissa alueen saarissa. Öljyonnettomuuksien torjuntavalmiutta kehitettävä. 2.2 Kalvö: Kaikki lisärakentaminen tulee kieltää. Pienen saaren luonto ei kestää lisäkuormitusta. Metsähakkuut tulisi kieltää, koska virkistys- ja luonnonarvot heikkenevät. Luvatonta kallioitten räjäytystä tulisi rangaista. 2.3 Säilytän oman tilani täysin luonnontilassa. 2.4 Öljytankkereille nopeusrajoitus.

10 Svartbäck, 2:73 Kalvö Svartbäck, 2:61,2:87 Kalvö Svartbäck, 1:55,1:49 Kalvö Svartbäck, 1:48,1:50 Kalvö Svartbäck, 1:60,1:94 Kalvö Svartbäck, 1:58 Kalvö lomaa-asuntoa, 3 saunaa, 1 vaja, 2 leikkimökkiä 1.1 Öljynjalostamon negatiivinen imagovaikutus. Konkreettiset haitat: haju, liikenne, luonnoton mittasuhde, onnettomuuspelko, päästöt, saastuminen, valot, äänet, outous, 1.2 Tärkeä paikka elämässä. 1.3 Rakennukset huonossa kunnossa 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, aitta 1.1 Svartbäckin rantaan tulisi saada kunnolliset venepaikat. 1.2 Porvoon likaviemäriputki on hävittänyt kalat rantavesistä sekä liannut veden. 1.3 Toisella omalla tilalla on ranta-asemakaava (1:49). Hyvää että toinenkin tulee sen saamaan. 1.4 loma-asunto, vierasmaja 1.1 Osin loma-asutusta, osin rakentamatonta saaristoluontoa, osin kulttuurimaisema. Resurssit: mahdollisuuksia lomaasutuksen lisäämiseen. Myös luonto- ja saaristomatkailua voisi kehittää. 1.2 Kalvön saari: Tyypillinen vihreä loma-asutussaari. Resurssit: Timmervik ja muut kauppavenesatamat. Marja- ja sienimetsät keskiosassa. 1.3 Tilojen kokoon nähden vähäinen rakentaminen. Tilat kahden perheen käytössä ja omistuksessa. 1.4 loma-asunto/saunamökki 1:50, talousrakennus 1: Maanrakentamista ei valvota. Rakenteet laitureille, aallonmurtajille, betonitäytöille jne. pilaavat rantojen ilmeen. Yleinen roskaaminen pitäisi saada kuriin. jätekeräyspisteet suosituimpiin saariin. 1.2 Söderskär tulisi varjella luonnonsuojelualueena. Itäisen Suomenlahden helmi. 1.3 Vanha poikkeuslupa sallii aivan rantaviivaan rakentamisen. Ei hyvää. Rauhallinen näkymä mereltä edellyttää rantarauha - kaistaleen. Tilan puusto luonnonmukaisena. Turhaa ympäristön muuttamista tulee välttää. Saari turhan tiheään rakennettu. Hyvää on keskisaaren yleiskäyttö. 1.4 loma-asunto, sauna/venevaja, liiteri 1.1 Fortum aiheuttaa pelkoa mahdollisten ympäristövahinkojen vuoksi. Venepaikat mantereen puolella tärkeitä. 1.2 Saarta leimaa osittain umpeen rakennetut rannat ja ryteikkömäinen sisäsaari. Hieno resurssi on vieraileva kauppalaiva. 1.3 Ihana aurinkoinen tontti jossa rantaoikeus. Rakennukset 1950-luvulta. Korjaustyö käynnissä. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja, rannassa yhteisvaja ja laituri 2.2 Veneilevälle sopiva. Luonnon ainutlaatuisuuden rippeistä voimia saavalle ihanteellinen. 2.3 Myynnissä. 2.4 Toivon ettei kehitys vie ökyrikkaiden leikkipaikaksi. 2.1 Mielipiteeni kuten edellä. 2.1 Loma-asutus ja rantarakentaminen on osa arvokasta kulttuurimaisemaa. Suunnittelualueella paljon mahdollisuuksia lisärakentamiseen siten, että myös yhtenäisiä aidosti rakentamattomia rantoja/ virkistysalueita voidaan säilyttää. Matkailu/lomakylät toisivat palveluita, työpaikkoja ja vireyttä alueelle. 2.2 Kalvö: Haluamamme rakentaminen mukaan lukien saaren lounaiskärki olisi edelleen harvaan rakennettu saaren muihin osiin nähden. 2.3 Toivomme molemmille tiloille yhtä rakennuspaikkaa siten, että toisen tilan saunamökki sisältyy toiseen rakennuspaikkaan. Ensisijaisesti v poikkeamishakemuksen kaltaista rakentamista. Toissijaisesti 1996 hyväksytyn ranta-asemakaavan mukaisesti, mutta hieman lähempänä rantaa (silloinen maanomistaja vetäytyi kaavasta) 2.4 Pidämme rantojen maisemallisia arvoja ja maisemaan hyvin sopeutuvaa rakentamista tärkeinä 1: Selkeyttä, alueita eri käyttöön luonnonsuojelu, päivämatkailu, mökkeily. Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto. Rannan muu rakentaminen valvontaan. Betonihirvitykset pois kalliorannoilta. 2.2 Luontoarvojen korostaminen. Voiko kieltää/rajoittaa avohakkuita? Uusiutumistahti kalliosaarilla hidas. Yleisen rakentamiskulttuurin suitseminen: tonteilla paljon minirakennuksia (4 6m²), hökkelikyliä tontin sisällä. 2.3 Mahdollistaa kohtuullisen rakentamisen. Kokonaisrakennusoikeus 80 m² + sauna/talousrakennuksia. 1: Ranta-alueelle suoja-alue rakentamiselta näkymien säilyttämiseksi luonnonmukaisena. Hökkelikylien estäminen tonteille. Rakennusoikeus nykypäivän vaatimustasolle huomioiden maastoolosuhteet ja tontin pinta-ala. 2.2 Söderskär kunnon suojeluun. 2.3 Rakennusoikeutta n. 80 m²: loma-asunnolle ja saunalle. Rantaan suoja-alue. 2.1 Aluetta kehittävä yleisen edun ja maiseman näkökulmasta. Vierailu- ja rantautumispaikkoja tulisi lisätä. Rantojen mökittämistä tulisi rajoittaa maisemallisesti sopiviin paikkoihin. 2.2 Kalvön rakentamista ei tule kasvattaa. Mahdollisuuksia rannattomien kiinteistöjen yhteisrantojen ja laiturien kehittämiseen tulisi tutkia. Saaren sisäosiin olisi tehtävä kattava ylläpidetty polkuverkko. Avohakkuita ei tulisi sallia. Lomakyliä ei tulisi sallia ja aitaaminen tulisi saaren sisäosissa muualla kuin talojen välittömässä läheisyydessä kieltää. 2.3 Tontiltamme rantaan johtava rasitetie ja rantaoikeusalue laitureineen tulee huomioida yleiskaavatyössä.

11 Svartbäck, 1:31 Kalvö Svartbäck, 1:89 Kalvö Svartbäck, 1:79 Kalvö 1.2 Toivomme kuljetusta kohtuuhinnoin. Toivomme saaressa olevien polkujen kunnostamista liikuttavaan kuntoon. Asukkaat pääosin vanhoja. Kulku pikku traktorein, mopoin tai kelkoin olisi mahtava juttu. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, leikkimökki, liiteri Mökkimme paloi Haemme uutta poikkeuslupaa. 1.4 aitta, puuvaja 1.1 Pohjoisessa Kalvön saari on loma-asuntojen tihentymä ja Onaksen saariryhmä on säilynyt pohjoisosiltaan pääosin luonnonvaraisena virkistysalueena ja veneretkien kohteena. 1.2 Halsholmen, Björkholmen ja Fåfängholmen ovat asumattomia saaria, jollaisina tulisi säilyttääkin. Lisääntynyttä yöpymistä saarilla tulisi rajoitta. Kiinteiden asumusten ja telttasaunojen teko tulisi kieltää kokonaan, samoin puiden luvaton kaataminen. Pursiseurat ovat valloittaneet useita saaria eikä paikallisilla ole enää menemistä näille saarille. 1.3 Tonttimme on suuri, noin puolet niemestä. Mereltä katsottuna tonttimme vaikuttaa tiheine puustoineen ja harmaine rakennuksineen lähes asumattomalta. 1.4 loma-asunto, sauna, askartelutila, varasto. 2.2 Ehdotus rakennusoikeuden määräksi ottaa huomioon tontin koon: loma-asunto 100 m² jokaista alkavaa tonttia 5000 m²:ä kohti. 2.1 Alueen kehittämisen painopiste tulee olla yksityisten ihmisten veneilyharrastuksessa, virkistyskalastuksessa sekä metsätalouden harjoittamisessa. Esim. lomakylien tuominen alueelle tietäisi pienen saariryhmän tuhoa. Laajaa loma-asuntojen rakentamista ei tule sallia, erityisesti rantaviivan läheisyyteen. 2.2 Onaksen saariryhmää, joka on monilta osin vielä Suomenlahden helmi, tulisi vaalia ja säilyttää luonnontilaisena. Kalvö lienee saavuttanut sen olotilan, jossa sen toivoisi säilyvän tulevaisuuteen. 2.3 Osayleiskaavaan toivon seuraavaa: Tilamme tulisi yleiskaavassa jakaa kahdeksi tilaksi. Päärakennusta tulisi voida laajentaa. 2.4 Kalvön saarella tapahtuu runsaasti lisärakentamista ja laajennushankkeita, mutta pienille tonteille vanhojen rakennuksien laajentamista ei tulisi sallia. Jätevesien imeytys tulee sallia vain omalle tontille. Aallonmurtajien rakentaminen tontilta yhteiselle vesialueelle tulee kieltää. Pilaavat monessa tapauksessa täysin rantamaiseman.

12 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA ( , , , , ) Suunnitteluvaihe: Onas Nimi Kylä, RN:o Saaren nimi Onas, 1:369 Rävholmen Onas, 1:416, 1:545 Rävholmen Onas, 1:478 Rävholmen Onas, 1:370 Rävholmen Onas, 1:481 Rävholmen Onas, 1:470, 1:384 Rävholmen Onas, 1:368 Rävholmen Kaavan valmistelu. MRL 62 vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ja MRA 30 mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r.f:lle ja alueella toimiville venekerhoille 1. Suunnittelualueen nykytila. Alueen resurssit ja arvot 1.1 Koko alue 1.2 Tietty saari/saaret 1.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 1.4 Rakennuksista 2. Suunnittelualueen tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää? 2.1 Koko alue 2.2 Tietyt saaret/tietty saari 2.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 2.4 Muita ajatuksia ja mielipiteitä loma-asunto/sauna, 1 vierasmaja 2.1. Kauppaveneen säilyminen saarilla. Parin vuoden välein proomu keräämään romut ja muut rojut saarista. Toisin sanoen jätehuoltoa. 2.4 Yhdysvene saarien ja mantereen välille. Kauppa mantereen puolella. Paremmat bussiyhteydet Helsinkiin, Svartbäckiin, Kitöön. Sähköä kohtuuhintaan saariin. 1.1 Onaksen saaristo ainutlaatuinen, lähellä Helsinkiä. Asutus on lisääntynyt voimakkaasti, mutta suurin ympäristökuormitus ovat kuitenkin purje- ja moottorivenekerhot. Joka viikonloppu on sadoittain veneitä ankkurissa. 1.3 Tilat ovat noin 6,9 ja rantaviivan pituus noin 500 metriä loma-asuntoa, sauna, aitta (Molemmilla tiloilla on kesämökki) (Omistajalta evätty poikkeuslupa v tilalle 1:416) 1.1 Yleisesti ottaen alue on miellyttävä ja ainutlaatuinen. Hyvä että asutus on keskittynyt muutamiin saarin ja että muissa saarissa on riittävästi rakentamattomia alueita. 1.3 Tila on noin 2 ha ja rantaa on noin 200 m. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Koko alue täyteen rakennettu. Lisärakentaminen rasittaa aluetta ja luontoa liikaa loma-asunto/sauna, vierasmaja 1.1. Yleisesti ottaen koko alue on miellyttävä. Mitään osaa ei ole suoranaisesti pilattu rakentamalla loma-asunto 1.1 Onaksen saaristo on luonnonläheinen virkistysalue, ja rakennustiheys on sopiva. Fortumin/Nesteen meriliikenne sisäväylällä häiritsevää. Venesatama + palvelut puuttuvat. 1.2 Kalvö on liian tiheään rakennettu. 1.3 Loma-asunto rakennettu 2001, sauna rakenteilla :470, loma-asunto, tuleva sauna 1.4 1:384, loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Veden laatu on huonontunut. 1.4 Luvan mukaisesti: loma-asunto, ulkorakennus 2.1 Saariston nykyinen ympäristö säilytettävä. Yksi rakennusoikeus hehtaaria ja 100 m rantaviivaa kohti on hyvä. Kesämökkien lisääntyminen lienee odotettua alueen sijainnin vuoksi. 2.2 Jos suurempia alueita halutaan säilyttää rakentamattomina, olisi luonnollista että alueet sijaitsevat Onaksen saaressa ja Brunnsäkrissä, jonka omistaa Helsingin kaupunki. 2.3 Olen hakenut kolmatta rakennuslupaa tontille, mutta sitä ei ole myönnetty. Tontin kokonaispintaalan tulisi oikeuttaa rakennuslupaan länsikärkeen. Toivon että tämä otetaan huomioon yleiskaavaa laadittaessa. 2.1 Ympäristö on säilytettävä. Vakituisten asukkaiden toiveet on otettava huomioon ja sen toimintaa tuettava. Yksi rakennuslupa hehtaaria ja 100 m rantaa kohti tulisi myöntää. Tiheään asutuilla saarilla on yhteistyöhalukkuutta esim. nuohouksen ja jätehuollon osalta, mutta kaupungin tulisi joka kolmas vuosi järjestää esim. jätteiden poiskuljetus. Kauppavenettä on tuettava. 2.3 Haluaisimme jakaa tontin kahteen ja saada yhden kesämökin rakennusluvan lisää, jotta kummallakin olisi omansa. Yhteinen venevalkama on. Juuremme ovat Onaksessa, ja siksi saaressa oleskelu on meille erityisen tärkeää. 2.1 Tämän hetkinen tilanne OK. Ei mielellään lisää asutusta. 2.4 Meren pohja pitäisi saada elpymään. Ei jätevesiä mereen. 2.1 Rakennettujen ja rakentamattomien rantojen välillä tulee vallita tasapaino. Toiset saaret ovat nyt täyteen rakennettuja ja toiset rakentamattomia. 2.2 Ulkosaaristo on jätettävä rakentamatta. Söderskärin virkistyskäyttömahdollisuudet on selvitettävä. 2.4 Oli jo aikakin että suunnitellaan, minne tulee rakennuspaikkoja ja mitkä alueet säilytetään viheralueina. 2.1 Venesatama + palvelut Spjutsundiin. Suuret laivat häiritsevät. Venekerhojen lukumäärä on nyt sopiva. Rakennusoikeuden lisäämistä on rajoitettava. 2.3 Pysyvä laituri rakennettava tontille pääsyä varten. 1: Huoltoasema ja venesatama puuttuvat. Nesteen/Fortumin päästöjä rajoitettava edelleen. Vapaaajankalastus on turvattava talvellakin. Suuret alukset pois alueelta. 2.1 Toivomme että matonpesu meressä kielletään, samoin häirintäajelu moottoriveneillä ja vesiskoottereilla.

13 Onas, 1:233 Svedjeholmen Onas, 1:500 Svedjeholmen Onas, 1:552 Svedjeholmen Onas, 1:150 Lilla Halsholmen Onas, 1:571 Linholmen Onas, 1:321, 1:601 Linholmen, Bässholmen Onas, 1:398 Solskensholmarna Onas, 1:485 Lammören Onas, 1:544 Risholmen 1.1 Onas on kesäisin vilkas paikka ja saisi mielellään pysyä mahdollisimman rakentamattomana. Venekerhot ovat riesa. 1.2 Björkholmen, Fåfängholmen ovat tärkeitä retkikohteita. Onaksen saariston uloimmat saaret on jätettävä rakentamatta. 1.3 Tontin mökit ovat kaukana rannasta metsän keskellä loma-asuntoa, sauna, vierasmaja 2.1 Toivomme koko alueen pysyvän muuttumattomana, jotta erilaiset ihmiset voivat nauttia ympäristöstä ja luonnosta. Ei lisää venekerhoja. 2.2 Varsinkin Björkholmen ja Fåfängholmen sekä ulkosaaristo jätettävä rankentamatta. 2.3 Alueemme saa jäädä sellaiseksi kuin se on juuri nyt. Mökkien laajennus saattaa tulla ajankohtaiseksi tulevaisuudessa. 2.4 Tarvitsemme saariston, joka ei ole liian täyteen rakennettu. Virkistysalue loma-asunto/sauna, aitta 2.1 Toivon että alue säilytetään nykyisen luontoisena siten että loma-asustusta sallitaan harvakseen niin että jää vapaita rantoja ja virkistysalueita. Rakennettujen tonttien osalta voisi sallia lisärakentamista samassa pihapiirissä jos ei häiritsevästi näy merelle. Osa asumattomista saarista voisi edelleen jättää rakentamattomiksi. 2.2 Svedjeholmenin nykyiset 8 lomakiinteistöä on mielestäni riittävä määrä. Vapaita rantoja tarvitaan. 2.4 Alue talvisin eristettynä laivaväylien vuoksi niin että vakituinen asuminen ei liene toteuttavissa. 1.2 Svedjeholmen on rauhallinen saari. 1.3 Talo on 70-luvulta, sauna vuodelta loma-asunto, sauna 1.2 Halsholmen, Svedjeholmen ovat resurssiensa puitteessa jo täydessä käytössä. Halsholmen kahden venekerhon käytössä ja Svedjeholmen täyteen rakennettu. 1.3 Tilamme = koko saari 1.4 loma-asunto, sauna, venevaja, työhuone/puuvaja 2.2 Toivomme alueen pysyvän rauhallisena. 2.3 Poikamme toivoisi kesämökkiä viereiselle tontille. 2.4 Rauhaa ja hiljaisuutta alueelle loma-asunto, varasto 2.1 Alueella (Linholmen I think) on n. 60 mökkiä ja venesatamia. 2.2 Linholmeniin ei merkittävää lisäasutusta. 2.3 Säilyy nykyisessä käytössä. 1.2 Toimin ammattikalastajana muualla. 1.3 Osa tilasta 1:601 on Söderskärin linnustonsuojelualueella. Helsinkiläiset käyttävät sitä virkistysalueena. Tämä on estettävä yleiskaavassa :601 (Bässholmen) loma-asunto 1.3 Rävholmen on liian täyteen rakennettu loma-asunto, sauna, vierasmaja, venevaja 1.3 Kolmen myrskytalven puita on vielä korjaamatta Kalamaja, sauna, liiteri 1.4 loma-asunto, puuvaja 2.1 Uraanietsintä Bodössä ja Söderskärissä on kiellettävä. Samoin hiekan ottaminen merenpohjasta. Luotava edellytykset uuden vakituisen asutuksen syntymiselle Bodön-Pirttisaaren alueella. Bodön lahti on sopiva. 2.2 Ulkopuolisille maihinnousukielto Söderskärissä pesintäaikana. Matkailu on myös kiellettävä. 2.3 Tarvetta olisi asettua isiensä maille ja harjoittaa ammattia. Tehdä alueesta elävä. Rakennusoikeus vakituista asumista varten + kalastusvälinehalli Bässholmeniin. Linholmenin tontille myönnettävä rakennusoikeus lomarakennusta varten. 2.4 Rakennusoikeuden kohdalla emätilaperiaate asettaa maanomistajat eriarvoiseen asemaan ja on EU-lain vastainen. 2.1 Toivomme alueen luonnonkauneuden ja herkän luonnon säilyvän. Mahdollisen lisärakentamisen tulisi olla väljää, min. 200 m rantaviivaa/tontti. Asunnot voisivat olla suuria m 2. Maisemaa pilaavia, kuten pyöröhirsihuviloita, ei tulisi sallia. Veneseurojen tukikohtia on jo liika, ei tulisi lisätä. 2.3 Saarella (oma tila) on vain yksi loma-asunto, mutta saareen mahtuisi mainiosti myös toinen lomaasunto, onhan rantaviiva n. 800 m. Haluamme pitää saaren virkistyskäytössä, siis lomaasuntokäytössä, mutta ei rakentaa liian täyteen.

14 Onas, 1:594, vuokraalue Risholmen Onas, 1:593, 1:567 Risholmen Onas, 1:558 Brännskär Onas, 1:314 Kaivokari Onas, 1:590, Fåfängholmen, Långön, Onaslandet Onas, 1:591 Onaslandet Fåfängholmen, Långön, 1.4 sauna, grillikatos, vaja 2.1 Alueella ei ole juuri minkäänlaista infrastruktuuria. Polttoainemaa, yhteiskuljetusta, kauppaa. Sähkönsaanti on rajoitettua. Jätehuolto puuttuu kokonaan. Yhteydet saarien ja mantereen välillä vaikeutunut, kun mantereelta puuttuvat yleiset laiturit. Mantereella ei liioin ole autopaikkoja eikä syväsatamaa. 2.2 Rakentaminen lisääntyy koko ajan. Vaikea löytää sopivia ankkuripaikkoja. Osa saaristoa voisi säilyä yhteismaana (virkistysalueina). Muut alueet voisi kaavoittaa tiheämmin saaristokyliksi. Osa rakennuspaikoista voisi olla ulkopuolisten käytössä. Venekerhoilla on hienot laiturit. 2.3 Venekerho kunnioittaa luontoa ja naapureita. Jätehuolto, harmaat vedet ja käymälät ovat ongelma. Luonnon kulumisen HSK on ratkaissut merkityin poluin. 2.4 Väestö ikääntyy, ja jotta se voisi käyttää hyväksi vapauttaan, peruspalveluiden on toimittava alueella. Kauppavene, sähkö, kuljetukset jne. Miten jätehuolto järjestetään? Onko joka mökillä oltava oma laituri? Hallitsematon rakentaminen on ongelma. Rakennusluvat on tarkoitettu tiettyyn rakentamiseen, ei esim. lisärakentamiseen. Minkä tyyppiset käymälät rasittavat luontoa vähiten? Onaksen kulttuuri/luonto on rikasta, ja jos alueesta halutaan houkutteleva retkikohde, tarvitaan hyviä satamia ja erilaista tarjontaa. Yöpymistä ja virkistystä voidaan varmasti kehittää yhteisymmärryksessä maanomistajien, purjehdusseurojen jne. kanssa. 1.3 loma-asunto tullaan rakentamaan tontille 1:567 (lupa on). Tontit on aikomus yhdistää tilaisuuden tullen. 1.4 sauna 2.1 Venekerhoja ja niiden laitureita ei tulisi suunnitella vierekkäin, vaan niillä tulisi olla erilliset osaalueet. 2.2 Kaivokari ja Onaksen saaren kaakkoisosa on varattava yleiseen virkistykseen. 2.3 Lomarakennus tullaan rakentamaan. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 2.1 Pirttisaari on kaunis kokonaisuus. Toivomme että perinteisiä arvoja kunnioitetaan jatkossakin. Perinteiset punamullatut ja harmaaksi rakennukset petsatut voidaan toivottavasti jatkossakin rakentaa veden ääreen. Söderskäriä voisi kehittää matkailullisesti. 2.2, 2.3 Oma saari on n. 5 ha. Perheessä on kaksi poikaa ja toivomme, että heille mahdollistettaisiin omien rakennusten rakentaminen saarelle. Suunnitelmissa on myös rakentaa perinteinen venevaja nykyisen laiturin päälle. 2.4 Kauppaveneen olemassaolo on turvattava ja sitä on pyrittävä esim. matkailullisestikin kehittämään. 1.4 keittokatos, jätehuolto, WC 2.1 Saarten kehittäminen yleiseen virkistyskäyttöön kestävän kehityksen kannalta perusteltua. 2.2, 2.3 Kaivokari saaren (n. 30 ha) kehittäminen matkailukäyttöön, vuokrattavat lomamökit, rantasaunoja, pohjois-, itä-, länsipuolelle satamat. 2.4 Venematkailun ja kalastusmatkailun tukikohtia tarvitaan, vesiliikennelaitureita. 1.1 Useat kiinteistöt Onaksen alueella ovat rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja. Helsingin kaupunki ja virkistysalueyhdistys omistavat laajoja alueíta. 1.3 Tila on rakentamaton eikä tilalla ole veneseuratoimintaa. 2.1 Veneily- ja kalastuskäyttö on Onaksen alueella turvattu. Ammattikalastukseen olisin halukas varaamaan vesialueitani. Maa- ja metsätalous ei tänä päivänä ole saarikiinteistöllä kannattavaa. 2.2 Onaksen saaren kalastajatilojen talousrakennukset tulisi säilyttää. 2.3 Omaa aluettani tulisi kehittää lomarakentamiseen. Kiinteistöni sopeutuu hyvin rakentamiseen lukuun ottamatta karttaan merkittyjä alueita (esim. kalasääsken pesimäpuu). 2.4 Jos naapurikiinteistöllä olevan veneseuran vuokra-alueelle kaavoitetaan rakennuspaikka, tulee veneseuran laiturit sijoittaa niin, etteivät ne vaikuta haitallisesti kiinteistöni satamapaikan käyttöön. 1.4 loma-asunto, sauna itse kylässä 2.1 Onaksen saarsito on rauhallinen paikka, minne ihmiset tulevat nauttimaan luonnosta ja mökkeilystä. Mielestäni jokaisen tulee saada rakennuslupansa. Ei saisi olla niin, että koko alueelle myönnetään tietty määrä rakennuslupia, ja sitten yksi maanomistaja alkaa käyttää niitä. 2.3 Venesatama merkitsee meille sitä, että venekerho ottaa yhteyttä ja haluaa vuokrata ranta-alueen ja rakentaa sinne laiturin. Mahdollisesti he haluavat rakentaa saunankin jonkin ajan kuluttua. Alueelleni mahtuisi 4 5 venesatamaa. Onaksen saari, 1:604 lahdessa oleva palsta. Tämä on vanhaa kylää, ja mäellä on erinomaisia rakennuspaikkoja tulevia sukupolvia varten. Toivomus alueelle on 3 rakennuslupaa + muutama ylimääräinen sauna. Onaksen saari, länsiranta 1:591, 1:604. Tälle rannalle voisin kuvitella 5 rakennuslupaa + 1 venekerholle. Onaksen saari, itäranta, 1:591, 1:604. Meren ja myrskyjen armoilla oleva alue, mutta suojaisia

15 Onas, 1:564 Onaslandet, Furuskär Halsholmen, Killingholmen, Långholmen Onas, 1:566 Björkholmen, Långön, Bodö, Svartholmen, Ulkosaariston saaret 1.1 Ainutlaatuinen kokonaisuus, suojaisa saaristo ja hienot luonnonsatamat, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jonka vanhimmat talot ovat 1700-luvulta. Riskialtista teollisuutta lähistöllä ja Suomen vilkkaimmin liikennöity öljyväylä. Lisäpaineita pienveneilyyn. 1.2 Onaksen saaren ympärillä oleva saariryhmä. Yhteensä noin 20 venekerhoa omistaa tai vuokraa maata. Suhteellisen vähän yksityisten omistamia kesämökkejä. Ei varsinaisia mökkikyliä. Suuria normaalissa talousmetsäkäytössä olevia metsäalueita. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä ympäristöjä ja rakennuksia. Uudenmaan virkistysalueyhdistys omistaa suurehkon alueen, joka pystyy kohtaamaan suurimmat veneilypaineet. Vapaita rakentamattomia rantoja, jotka kaavoituksessa eivät saa haitallisesti rasittaa maanomistajia. Saaristossa ei ole kiinteää sähköverkkoa. Ammattikalastuksen kannattavuus vähentynyt, vapaa-ajankalastus ja kotitarvekalastus tärkeää. 1.3 Kantatilana on osa alkuperäistä tilaa, joka 1800-luvun alussa lohkottiin kahteen osaan. Päärakennus on 1900-luvun alusta ja suurin osa tilan ulkorakennuksista on myös säilynyt. Tilalla on muutama vuokrattava loma-asunto ja osa maa-alueista on vuokrattu venekerhoille. 1.4 Yhteensä: 7 loma-asuntoa, 3 omaa vuokrattuina, 4 maanvuokraajan omistuksessa, 6 saunaa, joista 2 omaa (toinen vuokralla, toinen omassa käytössä), 4 vuokralaisten käytössä, yksi vakituinen asunto, 3 ulkorakennusta. 1.1 Ainutlaatuinen kokonaisuus, suojaisa saaristo ja hienot luonnonsatamat, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jonka vanhimmat talot ovat 1700-luvulta. Riskialtista teollisuutta lähistöllä ja Suomen vilkkaimmin liikennöity öljyväylä. Lisäpaineita pienveneilyyn. 1.2 Onaksen saaren ympärillä oleva saariryhmä. Yhteensä noin 20 venekerhoa omistaa tai vuokraa maata. Suhteellisen vähän yksityisten omistamia kesämökkejä. Ei varsinaisia mökkikyliä. Suuria normaalissa talousmetsäkäytössä olevia metsäalueita. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä ympäristöjä ja rakennuksia. Uudenmaan virkistysalueyhdistys omistaa suurehkon alueen, joka pystyy kohtaamaan suurimmat veneilypaineet. Vapaita rakentamattomia rantoja, jotka kaavoituksessa eivät saa haitallisesti rasittaa maanomistajia. Saaristossa ei ole kiinteää lahtiakin on siten että mahdollisuus 5 rakennuslupaan pitäisi antaa. Onaksen saari, pohjoisranta, 1:591. Tämä osa on lähinnä mannerta, on suojaisa ja mahdollistaa tonttien myynnin. Pyydän 10 rakennuslupaa tälle palstalle. Fåfängholmen, 1:591. Saaressa on luonnonlahti, johon 4 taloa sopeutuu hyvin ympäristöön. Långön, suojaisia lahtia, ihania paikkoja. 5 rakennuspaikkaa pitäisi myöntää. (toivomus yht rak.paikkaa) 2.1 Yleinen suuntaus yhä suurempiin ja paremmin varustettuihin loma-asuntoihin. Helsingin läheisyys kasvattaa paineita. 2.2 Onaksen saarta ympäröivä saariryhmä: Paineita: uusia loma-asuntoja, enemmän venekerhoja, pienimuotoista matkailutoimintaa, pienehköjä mökkikyliä, kalastusmatkailua 2.3 Onaksen saari, luoteispalsta: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön tietty täydennysrakentaminen tulisi sallia. On täysin mahdollista rakentaa siten, että rakennukset sulautuvat ympäristöön. Palsta on rakentamaton lukuun ottamatta vanhaa pihapiiriä ja saunaa + verkkovajaa. Saunan yhteyteen pitäisi voida rakentaa talo, mutta kylänlahden ympäristö voisi jäädä rakentamatta. Palstan länsiosaan voisi ajatella tiettyä rakennuskeskittymää. Onaksen saari, itäpalsta: Kaksi lomarakennusta ja sauna pohjoisimmassa osassa vuokralle annetulla maalla. Eteläosassa Ejdervikenin lähellä saunan tarve. Mahdollisesti kyseeseen voisi tulla taloryhmä Alvkienin rannalla ja toinen tanssikallion alapuolella alueen keskellä. Rannassa huonosti satamapaikkoja, mutta yhteislaiturin voisi rakentaa lahden pohjaan palstan pohjoispäähän. Killingholmen: Täällä oli ennen sotia Onaksen saariston ainoa herrasväen huvila ja bungalowtyyppinen huvila. Molemmat ovat palaneet. Edellisestä on tallella kellariholvit ja pilarit ja toisen raunioille kaksi venekerhoa on rakentanut paviljonkinsa. Täällä on myös sauna ja länsirannalla kesähuvila ja sauna, jotka ovat vuokralla. Saari hienoine satamapaikkoineen soveltuu lisärakentamiseen. Furuskär: Kesähuvilan vuokraa purjehdusseura, joka on rakentanut myös saunan Långön puoleiseen salmeen. Yksi rakennuspaikka lisää saarella olisi kohtuullista. Halsholmen: Kahdella venekerholla on kullakin alueensa ja saunansa. Saari on suuri ja sille voisi rakentaa jonkin verran lisää, varsinkin lounaisrannalle. Gåsören: Saari lienee säilytettävä rakentamattomana. Långholmen: Tältäkin saarelta purjehdusseura on vuokrannut maata ja rakentanut saunan kokoustiloineen. Saari on suhteellisen iso ja sille pitäisi voida rakentaa reilusti lisää. Rakennukset voisi keskittää saaren keskiosiin ja jättää itäinen kärki rakentamatta. 2.4 Tulevaisuuden kannalta tasavertainen kohtelu merkitsee, että kaavan tulee taata tuleville sukupolville oikeus rakentaa ja asua isiensä mailla. Vaikka kukaan ei tällä hetkellä asu kylässä vakituisesti, ei ole mahdotonta, että saari tulevaisuudessa saa pysyvän asutuksen. Tekniset edellytykset ovat tänään paremmat kuin koskaan. 2.1 Yleinen suuntaus yhä suurempiin ja paremmin varustettuihin loma-asuntoihin. Helsingin läheisyys kasvattaa paineita. 2.2 Onaksen saarta ympäröivä saariryhmä: Paineita: uusia loma-asuntoja, enemmän venekerhoja, pienimuotoista matkailutoimintaa 2.3 Björkholmen: Saari on täysin rakentamaton. Täällä on suuret rakentamismahdollisuudet, kuitenkin siten, että rakentaminen keskittyy saaren länsi- ja eteläpuolelle. Muut osat voi jättää rakentamatta. Långön: Kaksi venekerhoa vuokraa kukin alueensa. Toisella kerholla on sauna. Usean rakennuspaikan saaminen alueelle olisi kohtuulista. Sopivia paikkoja on varsinkin eteläpuolella. Bodön: Alueelle on vahvistettu rantakaava. Svartholmen: Yksityisperheellä on loma-asunto ja sauna saaressa. Melkein 5 hehtaarin kokoiselle saarelle mahtuisi hyvin pari loma-asuntoa lisää. Ulkosaariston saaret: Saaret kuuluvat Söderskärin linnustonsuojelualueeseen. Saarissa on aikoinaan ollut ns. kalasaunoja, joissa kalastajat hakivat suojaa. Olisi hienoa jos yksi tai useampi näistä jossain

16 Onas, 1:565 Onaslandet, Hundskär Krokholmen, Granholmen, Träskesholmen, Stormskär Onas, 1:212 Onaslandet Onas, 1:592 Getören, Orrören, Svedjeholmen, Aparholmen, Flakaholmen Skogsskär, Korsholmen,Onaslandet Onas, 1:591, vuokraalue Onaslandet sähköverkkoa. Ammattikalastuksen kannattavuus vähentynyt, vapaa-ajankalastus ja kotitarvekalastus tärkeää. 1.3 Kaksi maa-aluetta vuokrattu venekerhoille ja yksi alue yksityiselle loma-asunnolle. 1.4 Yhteensä: vuokralaisen omistama loma-asunto, kaksi vuokralaisen omistamaa saunaa 1.1 Kulttuurimaisema säilytettävä virkistykseen, joka mahdollistaisi myös kalastuksen, metsänhoidon ja metsästyksen. Hyvä yhdistelmä vakituista asutusta, lomamökkejä ja venekerhoja. Venepaikkojen ja kesämökkien vuokraus on tärkeä tulonlähde maanomistajille. 1.2 Aluettamme käytetään ahkerasti perheemme virkistykseen sekä venepaikkojen, mökkien jne. vuokraukseen. Onaksen saari: Loma-asunto, sauna, vierasmaja omaan käyttöön. 2 loma-asuntoa vuokralaisen omistuksessa. Venekerholle vuokrattu alue. Krokholmen: lomamökki, sauna, vuokralla Granholmen: Lomamökki vuokralla, 2 vuokra-aluetta joissa vuokralaisten mökkejä, venekerholle vuokrattu alue. Yksityisperheelle vuokrattu vene/rantapaikka. Hundskär: Yksityisperheelle vuokrattu vene- ja rantapaikka. Träskesholmen: Perheen retkikohde. Valitettavasti myös vastuuttomien vierailijoiden käytössä. Stormskär: Rakentamaton luoto 1.4 Yhteensä : 5 loma-asuntoa, 4 saunaa, vierasmaja, muita 1.3 Vapaa-ajanviettopaikka. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.4 Skogsskär: palanut talo Flakaholmen: rakentamaton? Getören: sauna Svedjeholmen: rakentamaton? Aparholmen: vaja Orrören: lomamökki Korsholmen: kesämökki 1.2 Saaressa paljon mahdollisuuksia virkistykseen. Saarella on myös kalasääsken pesä. 1.3 Vuokra-alueella on n. 200 m:n rantaviiva. Alueella on tilapäisellä luvalla rakennettu hirsisauna ja ponttonilaitureita. Jokainen hoitaa omat jätteensä maihin. vaiheessa rakennettaisiin uudelleen. 2.4 Tulevaisuuden kannalta tasavertainen kohtelu merkitsee, että kaavan tulee taata tuleville sukupolville oikeus rakentaa ja asua isiensä mailla. 2.1 Periaatteessa alue tulisi säilyttää nykytilassa. Tämä edellyttää kuitenkin oikeutta rakentaa aika monta loma-asuntoa. Rakentaminen koskee lähinnä Onasta lähisaarineen. Massaturismi pilaisi alueen. 2.3 Tulevilla sukupolvilla tulee olla oikeus rakentaa omia mökkejä ja harjoittaa metsätaloutta sekä metsästystä ja kalastusta. Parin mökin rakentaminen Träskholmeniin vähentäisi saaren häiriökäyttöä ja kuluttaisi siten luontoa vähemmän kuin nyt. 2.4 Alue on ollut suvussamme vuosisatoja. Perintö siirtyy tuleville polville, joiden vastaisuudessakin pitää voida käyttää sitä mökkien, kalavesien, venepaikkojen jne. vuokraamiseen. Sukumme ei ole käyttänyt koko rakennusoikeuttaan eikä myöskään myynyt merkittäviä osia alueesta, eikä sitä nyt voi rangaista vähentämällä rakennusoikeutta. Tämä koskee lähinnä Träskisholmenia/ Hundskäriä, jotka nyt ovat rakentamattomia. 2.1 Harvaan rakennettuna vapaa-ajanviettopaikkana Kesäviettopaikkana ja nykyisessä luonnontilassa 2.4 Kaavoituksessa pitäisi huomioida miten mantereelta saadaan vene- ja autopaikka. 2.2, 2:3 1. Skogsskär: palaneen talon jälleenrakentaminen 2. Flakaholmen: kahden kesämökin rakennuslupa 3. Getören: yhden talon rakennuslupa 4. Svedjeholmen: kolmen kesämökin rakennuslupa 5. Aparholmen: kahden kesämökin rakennuslupa 6. Orrören: yhden kesämökin rakennuslupa 7. Korsholmen: kahden talon rakennuslupa 8. Onaslandet: yksi rakennuslupa, loput metsämaana 2:4 Koska saaret ovat pieniä, ne soveltuvat parhaiten kesämökkialueiksi 2.2 Huolehdittava alueen virkistys- ja luonnonarvojen säilyttämisestä. Näköalapaikkojen säilyttäminen kaikkien käytettäväksi. 2.3 Veneilyn tukikohdan tulevaisuuden turvaaminen. Mahdollistettava pysyvällä luvalla saunan pysyttäminen alueella ja muiden pienten vapaa-ajan viettoon tarkoitettujen rakenteiden sijoittaminen alueelle. Riittävien laituripaikkojen osoittaminen alueelle. Laitureiden pohjoispuolinen hiekkaranta on jätetty uimarannaksi. Vuonna 2005 kävi yhteensä 209 venettä satamassa.

17 Onas, 1:604 alue Onaslandet Onas, 1:541, 1:568, 1:124, 1:584 Onaslandet Risholmen Hamnholmen Onas, 1:519, 1:521 Onaslandet, Rönnskär Onas, 1:100 Långön Onas 1:566, alue Långön 1.2 Ennen kaikkea saaren keskiosan metsien ja eteläosan rantaalueiden käyttöoikeus lisää alueen virkistysarvoa. Eteläkärjessä oleva virkistysalueyhdistyksen alue on kerholaisille suosittu paikka. 1.3 Alue on ollut vuokralla yli 15 vuotta. Kauppalaivan tulo kesäisin on erinomaista. Jätteet kuljetetaan kotisataman jäteastioihin Merihaassa. 1.4 sauna/saunatupa, kelluva laituri, kiinteä laituri, grillikatos 1.1 Söderskärin saaristo linnustoineen on arvokas :541 (Onaslandet), lomamökki 1:584 (Hamnholmen) lomamökki, sauna, vaja. 1:124 (Hamnholmen) rakentamaton. 1:568 (Risholmen) rakentamaton. 1.1 Laaja, monipuolinen ja luonnostaan arvokas saaristokokonaisuus pääkaupungin vaikutuspiirissä. 1.2 Pirttisaaressa vielä rippeet jäljellä elävästä saaristoelämästä. Söderskär on tärkeä luonto- ja suojelukohde, johon pitää olla pääsymahdollisuus ainakin pääsaareen tavalliselle ihmiselle. 1.3 Säilyy virkistyskäytössä jatkossakin huoltokoppi, nuotiopaikka Tilamme on pursiseuran virkistyskäytössä. Saaressa vain muutamia rakennuksia. Saaren länsipäädyssä on kaksi rantautumispaikkaa ja toiseen on rakennettu saunaa, 2 vierasmajaa 2.2, 2.3 Venekerho näkisi erittäin myönteisenä asiana, mikäli venekerhojen käytössä olevat alueet voitaisiin säilyttää nykyisessä käytössä tulevassa kaavassa. Kyse on kuitenkin useiden satojen ihmisten virkistysmahdollisuudesta verrattuna siihen että paikka olisi yksityiskäytössä. Satamassa kävi v yhteensä n. 300 venettä. 2.1 Toivon tasapainoista kehitystä ilman massaturismia ja tehokasta lomarakentamista. Mieluiten ei tuulivoimaa (Söderskärin alue) 2.3 Koska tilojen arvo riippuu rakennusoikeudesta, toivon voivani vaikuttaa minne ja miten sitä myönnetään. 2.4 Haluan olla mukana keskustelemassa tilojeni suunnittelusta. 2.1 Kaikki tyhjät saaret pitää jättää rauhaan ja rakennusoikeus siirtää pääsaarten kyliin. 2.3 Virkistyskäyttö tehostuu ja siihen liittyvät palvelut. Alueesta pitää kehittää veneily-, kalastus- ja lomaparatiisi periaatteella kaikille ryhmille. Alueelle rakennetaan katettuja nuotiopaikkoja ja mahd. järeämpi laituri. Alue voitaisiin laajentaa rakentamattomalle niemelle. Rakennusoikeus rantakaavassa pitää voida siirtää pääsaaren kylään taikka Emäsaloon johonkin sopivaan paikkaan. 2.4 Rakennetaan johonkin lomakylä jossa paljon pieniä vuokramökkejä. (Yhdistys voisi olla aloitteentekijänä tässä). Tällaista palvelua ei ole tällä hetkellä koko rannikkoalueella. Siihen voisi liittyä leirintä- ym. palveluja. 2.3 On tarkoitus rakentaa vielä rantalaituri. 2.1 Toivomme alueen säilyvän mahdollisimman laajalti virkistysalue- ja veneilyseuran käytössä. Onas, 1:190 Lilla Fårholmen 1.4 Klubimaja, sauna, varasto 2.3 Sataman parantaminen laitureita uusimalla ja aallonmurtajien parantamisella. Tulemme tänä vuonna hakemaan lupaa toisen saunan rakentamiseen. Satamassa kävi kesällä yhteensä 344 venettä. Onas, 1:391 Stora Hästskär Onas, 1:276 Tredjeholmen Onas, 1:236, 1:396 Förstaholmen, Bodö 1.1 Soveltuu parhaiten virkistykseen ja loma-asutukseen. Vakituisia asukkaita melko vähän. 1.3 Stora Hästön n, 2,3 ha kokoinen kalliorantainen saari ilman kunnon satamaa. Omistaja käy ajoittain. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Meren pohjan tila on huonontunut. 1.2 Rakentaminen aloitettu 60-luvulla ja rakennukset hyvin erilaisia. esim. tyyliltään ja väritykseltään. Jätehuolto ei pelaa. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja loma-asuntoa, venevaja, varasto (Förstaholmen 1:236) 1.4 Rakentamaton (Bodö, 1:396) 2.1 Vakituisten asukkaiden määrää tulisi lisätä ja he voisivat saada lisäansioita esim. rakentamalla ja korjaamalla loma-asuntoja rakentamalla pikkumökkejä alueilleen vuokrattaviksi (enint. 10 mökkiä/alue) ottamalla veneitä talvisäilytykseen ja huoltoon kalastuksella, pienviljelyllä jne. 2.3 Nykyiset rakennukset ovat länsipuolella. Saaren voisi tulevaisuudessa jakaa kahteen kiinteistöön ja rakentaa myös itäpuolelle, seuraavaa sukupolvea ajatellen. 2.1 Polttoaineasema, kahvila ja ravintolapalveluja. 2.2 Rakennusten värimaailma pitäisi yhdenmukaista. 2.3 Kunnallinen vesijärjestelmä 2.4 Saaristossamme oleva liikennöinti (henkilö ja tavara) on lähtökohta parempaan tulevaisuuteen. Hyvä asia. 2.2 Säilytetään kesäasutuskäytössä. 2.3 Säilytetään metsätilana, myös kesäasuntokäyttöä.

18 Onas, 1:403, Bodö Onas, 1:407, 1:489, 1:380, 1:490 Bodö Onas, 1:188 Bodö Onas, 1:115, 1:116, 1:152, 1:187 Bodö Onas, 1:329, 1:487 Bodö Onas, 1:248 Bodö Onas, 1:260 Bodö 1.3 Tila on suojaisan lahden rannalla merenkäynniltä turvassa loma-asuntoa, sauna, vierasmaja 1.3 Saaressa on toimiva telakka 1950-luvulta saakka, johon kuuluu laituripaikkaa. Asuntoja ja noin 1 ha:n suuruinen vesakoitunut niitty. 1:490 omistan yhdessä Frank Jonassonin kanssa 1.4 Tilalla 1:407 1 vakituinen asunto, 1:489 loma-asunto, 1:380 telakka ja halleja, 1:490 vanha asuinrakennus, tallirakennus Yhteensä: 1 loma-asunto, 2 vakituista asuntoa, 2 veneensäilytyshallia, 2 työpajaa 1.1 Elinkeinonharjoitus ja mökkeily hyvä nykyisellään. Rantaviiva ei salli lisää mökkirakentamista. Kalastus elinkeinona on valitettavasti tyrehtynyt. 1.2 Tågholmeniin venekerhoja ei saa tulla lisää. 1.3 Tilaa käytetään kesälomailuun. Ranta on ruohikkoista ja pohja savista ja ruovikkoista. 1.4 yhdistetty lomarakennus ja sauna, vaja 2.2 Bodössä pitäisi sallia ympärivuotinen asuminen laajemmassa mittakaavassa. Joukkoliikennettä tulisi kehittää. 2.3 Anon tontin lohkomista vähintään kahteen osaan. Nykyinen rantaviiva on noin 80 m. Rakennusten sijainti mahdollistaa jaon. 2.1 Vakituista asutusta tulisi vahvistaa ja sen pysyvyys turvata. Yhdysliikenne on väestölle elintärkeä ja yhdyslaituri tulisi kunnostaa. Postipalveluiden tulee jatkua. 2.2 Bodön yhteyslaituri korjauksen tarpeessa. Toivomuksena on Pirttisaaren merivartioston säilyminen. 2.3 Tilalle 1:489 rantasaunan rakennuslupa. Tallirakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi tilalla 1: Pirttisaari-Bodö ja ympäröivät saaret: Kauppavene ja säännöllinen liikenne mantereelle elintärkeitä. Ympäristöä ajatellen uudisrakentamisen on sopeuduttava maisemaan. 2.2 Pirttisaari: Koulun/laiturin on vastakin toimittava saarelaisten kokoontumispaikkana. Byvikenin rakennuskanta on ainutlaatuinen ja se on säilytettävä. Sotilasalue soveltuu parhaiten virkistysalueeksi ainutlaatuisen luontonsa ansiosta. Sitä ei pidä pilkkoa pieniksi mökkitonteiksi. Bodön keskellä oleva metsä olisi hoidon tarpeessa. Bodön ja Pirttisaaren välinen salmi pitäisi kunnostaa. 2.3 Olemme suunnitelleet vierasmajan/rantavajan rakentamista tontille mahdollisesti jo kesällä Pirttisaaren alueen yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi toivomme merivartioston jäävän alueelle. Söderskärin toimintaan on löydettävä ratkaisu, matkailu/linnusto. 1.4 loma-asunto tilalla 1: Onaksen saaristo on säilytettävä mahdollisimman hyvin nykyisellään. Rannoille ei tule rakentaa näkyviä mökkejä. Ei lisää venekerhoja. Jätehuolto (ongelmajäte) järjestetty. Suuret maisemaa rumentavat aallonmurtajat ja laiturit on kiellettävä. 2.2 Bodön sisäosa säilytettävä retkeilyalueena ilman teitä. Laituri olisi kunnostettava ja salmi ruopattava (merivartiosto käyttää salmea). 2.3 Kaikki neljä tilaa tulisi käsitellä kokonaisuutena, joka mahdollistaa yhden talon lisää. Yksi osakkaista kirjoilla Bodössä, ja siksi alueelle tulisi antaa AT-status. 1.1 Tiheämpi rakentaminen mahdollistaa yhtiesen jätehuollon. 1.2 Rakentamattomat saaret toimivat asukkaiden virkistysalueena ja eläinkunnan puistona. Veneyhteys mantereelle erittäin tärkeä. 1.3 Kaivo on ehtynyt. 1.4 Tilalla 1:329 loma-asunto, sauna, tilalla 1:487 sauna. Lisäksi 3 uimakoppia, vaja 2.1 Helsingin läheisyys tarjoaa mahdollisuudet matkailuun, mökinvuokraukseen, aamiaismajoitukseen, veneilijöiden kesäkahvilaan. Polttoaineasema, kauppa, kauppaveneen tukeminen, kesämatkailu asukkaiden ehdoilla. Suurempi, keksitetty rakennusoikeus voitaisiin sallia alueilla, jotka jo on rakennettu tiheästi. 2.2 Bodö: Pieniä mökkejä tulisi saada laajentaa. Ekologista kehitystä: pesu/saunavedet imeytetään hiekkamaahan. 2.3 Tarvitsemme uuden laiturin, jotta lapseni voivat jatkossakin käyttää tonttia, ehkä asua vuoden ympäri. Toivoisin uutta mökkiä vakituiseksi asunnoksi. Tarpeeksi rakennusoikeutta. Voisin ajatella aamiaismajoitusta tontilla. 2.4 Yksityisaluetta tulee kunnioittaa loma-asunto, 1 sauna, puuvaja 2.2 Pohjois-Bodön kesämökkiläisille pitäisi järjestää viralliset kulkureitit yhteiseen rantaan. Kartalla osoitettu rasite ei palvele takimmaisia tontteja. Nämä tontit ovat käyttäneet samaa (epävirallista?) reittiä n. 10 vuotta, mutta viimeiset 2 v. on tonttien läpikulku kielletty. Virallinen rasitetie on jyrkkien kallioiden takia mahdoton käyttää. Myös uimapaikan varaaminen tulee toteuttaa. 1.3 Kesäpaikka. Yhteislaituri on rakennettu liian lähelle saunarantaani. Poijut ovat aivan saunan edessä. Toivon että teiltä tulisi neuvo kuinka lähelle rajaa saa laiturin rakentaa. 1.4 loma-asunto, rantasauna, vierasmaja 2.4 Toivon että muut palstalaiset noudattaisivat sääntöjä, eivätkä kulkisi palstani poikki.

19 Onas, 1:436 Bodö Onas, 1:435 Bodö Onas, 1:439 Bodö Onas, 1:532 Bodö Onas, 1:432 Bodö Onas, 1:547 Bodö, Långholmen Onas, 1:410 Bodö, Marholmen Onas, 1:479 Bodö, Marholmen Onas, 1:409, 1:465 Bodö, Marholmen 1.1 Loma-asuntoaluetta 1.2 Bodö on loma-asuntoaluetta 1.3 Kesäaikana vähäisessä käytössä puutteellisten asumismahdollisuuksien johdosta rantasauna 2.1 Loma-asutuskäyttöön 2.2 Vapaa-ajan asuntokäyttöön. 2.3 Tilan koon ja rantaviivan pituuden ja nykyisen rakennuksen sijainnin huomioon ottaen alueelle voisi rakentaa useampia loma-asuntoja. 1.4 loma-asunto, sauna, laituri 2.2 Tieyhteys rakennuspaikoille yhteisvenelaitureilta. Hyvälaatuisen käyttöveden saanti selvitettävä. 2.3 Mahdollisuus toisen loma-asunnon rakentamiseen. 1.3 Tontti on raivattu ja aluetta voi kutsua pihapiiriksi. Toinen laituri on eteläpuolella, toinen pohjoispuolella. 1.4 loma-asunto, talousrakennus, 2 laituria 1.1 Vuosisatainen saaristokulttuuri. vaihteleva luonto ja rikas eläinkanta. hyvät veneilymahdollisuudet, painetta mökkirakentamiseen. Uhat: öljyrahdit, levälautat 1.2 Bodö-Pirttisaari: Pysyvä asutus. Aktiivi kyläyhteisö, hieno historiallinen miljöö. Hyvät satamat ja merivartioston valvonta. Negatiivista: Bodön pohjoisrannan mökkikyläalue. 1.3 Takaosa saaren keskelle ulottuva talousmetsä virkistyskäytössä. Rantakaistaleella kaksi tonttia vapaaajantaloineen. Arvoja: pesivä lintukanta edustan luodoilla loma-asuntoa saunoineen, 2 muuta 2.1 Moottori/purjevenekerhoja kiellettävä toimimasta pienissä lahdissa. Luontoon, eläimistöön ja naapureihin kohdistuva rasitus on suuri. 2.3 Olen suunnitellut tontin jakamista kahteen osaan sekä etelänpuolisen loma-asunnon laajentamista ja vierasmajan ja saunan rakentamista. Pohjoispuolelle aikomuksenani on rakentaa loma-asunto, vierasmaja ja sauna. 2.1 Virkistyskäyttö, jonka palvelut elättävät myös pysyväisväestön. Riittävän suuri minimitonttikoko, laadukas rakentaminen. Urbaani lomakylä ehkä mahdollinen Onaksen saarella. Kalakantaa elvytettävä, ei kuitenkaan lohikasseja. Venesatamat veneseurojen hallintavastuulla Miljöö ja asutuksen luonne säilytettävä. Hallittu turismi majakalle. Venetelakoiden ja merivartioston jatko turvattava. Pohjoisrannan ghettokylän pitkäjänteistä saneerautumista ohjattava kaavan keinoin. 2.3 Omistajan suunnitteluvapaus mahdollisimman väljäksi. Pitäisikö kuitenkin minimikorkeusasema määrätä kaavassa? 1.4 loma-asunto, sauna, 2 varastoa, leikkimökki 2.1 Rakentamattomia ja luonnonvaraisia retkeilyalueita liian vähän ei enää saaria/tonttia myyntiin. 1.3 Omalle tontilleni pitäisi sallia sellainen rakentaminen, joka sallisi kahden sukupolven rinnakkaiselon samalle tontilla. Eli kaksi kesämökkiä. 1.4 loma-asunto 1.3 Rakennusoikeuden saaminen Bodön ja Långholmenin tonteille. Tilalla on kaksi palstaa. 1.4 Rakentamaton 2.3 Toivomme loma-asunnon ja saunan rakennusoikeutta. 2.4 Tila on saaren kapeimmalla kohdalla eikä meidän liene pakko pitää yllä kulkureittiä Bodön ja Marholmenin välillä. Ellemme saa rakennusoikeutta tontille, Porvoon kaupungin pitäisi lunastaa tontti yleiseen käyttöön. 1.1 Alkuperäinen ulkosaariston luonne ja ilme on säilynyt hyvin. 1.2 Tredjeholmenin kaltaista slummeja ei saa missään tilanteessa syntyä. Pirttisaaren kylämiljöötä on suojeltava. 1.3 Tontti pyritty pitämään mahdollisimman luonnonvarassa. Rakennukset ja rakenteet on piilotettu rantamaisemaan. 1.4 loma-asunto, varasto 1.1 Alueella omia resursseja vapaa-ajan toimintojen kehittämiseen. On erinomaista että aluetta lähdetään kehittämään yleiskaavallisin toimenpitein. 1.2 Kaivokari veneilyn retkikohteena on rakentamattomana hyvä. 1.3 Omat rantamme ovat karun kallioiset ja asuttamattoman tuntuiset. Maisema muuttuisi ystävällisemmäksi lisärakentamisella. 1.4 loma-asunto 2.1 Ulkosaariston herkkyyttä tulisi varjella. 2.2 Rakentamattomat saaret tulisi jättää rauhaan. 2.4 Pursiseurojen satamien syntymistä ja sijoittamista tulee ohjata ja rajoittaa. Ne eivät sovellu lomaasutuksen läheisyyteen. Niillä olevien rakennusten ja rakenteiden tasoa tulee valvoa. 2.1 Aluetta tulisi kehittää kohtuullisella lisärakentamisella siten, että alue miljöönsä puolesta on asutun näköinen. Luodot ja saaret Pirttisaaren eteläpuolella tulee säilyttää rakentamattomina ja rauhoitettuina nykykäytännön mukaisesti. 2.2 Onaslandet on kokonsa ja sijaintinsa puolesta alue, johon tulisi keskittää elinkeinot (lomakylä, matkailu, veneily ym.) 2.3 Toivomme tiloistamme kaksi yhtä suurta omarantaista rakennuspaikkaa kahdelle lapsellemme. 2.4 Veneseurojen tukikohdat laitureineen tulee sijoittaa niin, etteivät niiden aiheuttamat häiriötekijät muodostuu rasitteeksi loma-asumiselle.

20 Onas, 1:366 Bodö, Marholmen Onas, 1:550 Bodö, Marholmen Onas, 1:560 Bodö, Marholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:446 Lilla Bodö 1.1 Alueen ekologinen tilanne ei ole hyvä. Öisin Nesteen valot valaisevat koko pohjoisen taivaan. Vedet ovat epäpuhtaat, rakkolevä, joka jo teki paluutaan, on häviämässä. Ns. sunnuntaiveneily on lisääntynyt, mikä näkyy saarten ja meren roskaantumisessa. 1.2 Bodön ja Pirttisaaren ympärillä olevilla luodoille ja saarille pesiytynyt hanhi- ja merimetsoyhdyskunnat ja luodoille ei ole enää menemistä. Alueelle on tullut minkkejä, jotka syövät kaiken. 1.3 Marholmenin luonnossa on nähtävissä taas Nesteen päästöt esim. mäntyjen neulaset kellastuvat. Ihmiset roskaavat, rannat ovat kuin suurta roskapönttöä. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 1.1 Veneily ilman mökkiä on pääkaupungin suunnalta todella runsasta. Yleiset virkistysalueet on huomioitava kaavoituksessa jatkuvasti kasvava kävijämäärä huomioiden. 1.2 Toivon että nykyinen tonttikoko 1 ha säilyisi paitsi alueilla, jossa aikaisempi kaavoitus on sallinut tiiviin mökkirakentamisen. 1.3 Olen täysin tyytyväinen lomapaikkaani. Toivon että kävelymahdollisuus kauppaveneelle ja postilaiturille Bodön länsipuolelle säilyisi. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, varasto 1.3 Asutus Marholmenilla on sopivan väljää. Kauppalaiva tulee kahteen laituriin ja posti tulee Bodön ns. yleiseen laituriin. Jätteet viemme mantereelle, koska muutakaan mahdollisuutta ei ole. Makea veden saamme omasta porakaivosta. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 1.1 Luonnonkaunis alue, osittain elävä saaristo. 1.2 Pirttisaari/Bodö/Hamholmen. Paljon ylimitoitettuja laitureita ja ruopattuja satamia. 1.4 loma-asunto, sauna (omistusosuus ½) 1.3 Tila on jakamaton kuolinpesä ja sitä käytetään sekä vakituiseen asumiseen että loma-asumiseen. 1.1 Pirttisaari ja ympäröivät saaret, Bodö, Lästholmen jne. Alueella on vanhat perinteet sekä vakituisen asutuksen että kesäasutuksen osalta. Kaavassa tulisi ottaa huomioon tietty rakenne ja alueen aito luonne. 1. Sotilasalueella on hieno koskematon luonto. Byvikenin telakat tarjoavat tärkeää palvelua. 1.3 Hieno ympäristö, ei naapureita eikä rakentamista aivan rannassa loma-asuntoa, sauna, 4 muuta 2.1 Luonnonsuojeluun kiinnitettävä enemmän huomiota. Laivojen ja Nesteen päästöt saatava kuriin. Rannikkovartiosto voisi ratsata pienveneilijöitä. 2.2 Alueen metsästäjille lupaa metsästää villiminkit. 2.3 Rakennuslupakäytäntöä tulisi höllentää. Vaikeaa saada rakennuslupa vierasmajalle ja mökin laajennukselle. 2.4 Uusi vesihuoltolaki tulee aiheuttamaan ongelmia saaristossa. Tulisi saada enemmän tietoa. 2.1 Koko alueen luonnollinen kehityssuunta on lomakäyttöön. Yhteiskuljetusverkosto on tärkeä, ettei kaikilla tarvitse olla omaa venettä. Isommilla saarilla tulisi varata tiealueita (leveä polku), ettei toisten mailla tarvitsisi liikkua jos on asia yhteyslaiturille, jokamienpolkuja. Iso saariryhmä, kuten Pirttisaaren saaret tarvitsee yhteyslaiturin. Julkinen veneyhteys esim. Tolkkisista, jonne hyvät bussiyhteydet. Kauppalaiva on erittäin tärkeä mökkiläisille. Jos siihen voisi yleiskaavassa jotenkin vaikuttaa, tulisi se tehdä. 2.2 Uusia mökkikyliä voisi sopiviin paikkoihin, Onas-Kalvö kaavoittaa. Virallinen yhteyslaituri itäpuolella olisi tärkeä loma-asutuksen kannalta (yhteysvenetoiminta) Toivoisin että kaavaan voitaisiin merkitä tiet Marholmenista kauppalaivalaiturille ja postilaiturille. Toivoisin myös, että kauppalaivatoiminta tuettaisi niin että sen toiminta säilyy. Jätehuoltoon pitäisi satsata resursseja. Asumisen väljyys tulisi säilyttää. Kalojen kutulahtia ei saisi asuttaa niin, että kalojen kutu kärsii ja veneille nopeusrajoitus. 2.1 Rakentaminen tulisi keskittää jo rakennettuihin alueisiin/kyliin ja saariin, jotta rakentamattomia rantoja jäisi virkistykseen. 2.2 Pirttisaari/Bodö/Hamnholmen: tiukemmat vaatimukset satama/laiturirakenteille. 2.3 Rakennusoikeutta toivotaan sinne missä jo on asutusta. 2.4 Omistan lomamökin kuolinpesän alueella, en maata. 2.1 Alue tulisi varata vakituiseen ja loma-asumiseen. 2.2 Koulu on varattava kyläläisten ja kesäasukkaiden eri toiminnoille. Söderskärin majakan ja rakennusten säilyminen otettava huomioon kaavoituksessa. 2.3 Tontin länsiosa varattava loma-asuntoa varten. Myös Lilla Bodössä oleva palsta on varattava loma-asuntotontiksi. 2.4 Tontinomistajia tule kohdella tasa-arvoisesti riippumatta lohkomisen ajankohdasta. Jos retkeilyalueita on varattava, ne on suunniteltava vanhalle sotilasalueelle. 2.1 Saarten yhteyslaitureille ja tiestölle saatava rasitteet kuntoon. Saaristolaisten ansiomahdollisuudet on turvattava, samoin merivartioston olemassaolo. Rakentamattomia virkistysalueita tarvitaan, samoin kokoontumispaikkoja kyläyhteisön toiminnan jatkumiseksi. 2.2 Pirttisaari ympäröivine saarineen on liian pieni lomakylille ja laajamittaiselle matkailulle, veneilylle. Söderskär olisi säilytettävä linnustonsuojelualueena. Byvikenin luonne säilytetään, samoin telakat. Teitä Pirttisaareen ja Bodöhön. 2.3 Tilamme on valmiiksi rakennettu ja saa pysyä nykytilassaan. 2.4 On huonoja esimerkkejä ulkosaariston pilaamisesta mökkikylillä, veneilyllä. Pirttisaaren saaristo voisi olla esimerkkinä ympäristöstä, jossa mökkejä ei rakenneta liian tiehään, vaan jätetään myös rakentamatonta ympäristöä.

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI 1 (9) Kaupunkisuunnittelu Onaksen saariston osayleiskaava, mitoitusperiaatteet 28.2.2008

PORVOON KAUPUNKI 1 (9) Kaupunkisuunnittelu Onaksen saariston osayleiskaava, mitoitusperiaatteet 28.2.2008 PORVOON KAUPUNKI 1 (9) 1 MITOITUSPERIAATTEET 28.2.2008 1.1 Yleistä Rantojen suunnittelussa mitoituksella tarkoitetaan rantarakentamisen määrän ja sijainnin määrittelyä. Mitoitusperusteiden tarkoituksena

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI 1 (6) Kaupunkisuunnittelu Onaksen saariston osayleiskaava, Tavoitteet 28.2.2008

PORVOON KAUPUNKI 1 (6) Kaupunkisuunnittelu Onaksen saariston osayleiskaava, Tavoitteet 28.2.2008 PORVOON KAUPUNKI 1 (6) 1 TAVOITTEET 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely ja osayleiskaavan tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 MITOITUSPERIAATTEET Sysmän kunnanhallitus hyväksyi tämän kappaleen mukaiset mitoitusperusteet 14.3.2011. 1. Loma-asuntojen

Lisätiedot

Merimetsojen vaikutukset loma-asutukseen

Merimetsojen vaikutukset loma-asutukseen Merimetsojen vaikutukset loma-asutukseen Kuka minä olen: Reijo Holmi, syntynyt Merikarvialla 1950 ja asun siellä myös vakituisesti Olen rakentanut kesämökin saareen vuonna 1978 n. 800 m:n päähän merimetsoista

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Arkkitehdit Kanerva oy Vuorineuvoksentie 4 00570 Helsinki 09-2785485 (fax) 045-670 5227 041-517 6227 e-mail: seppo.kanerva@jippii.fi jatta.kanerva@jippii.fi Helsinki 14.11.2013 LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? Kunnan ja kylän yhteistyö Korpilahden alueen suunnittelussa Aluearkkitehti

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ETELÄSAARISTON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HEISALA, NEDERGÅRD KAAVASELOSTUS

ETELÄSAARISTON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HEISALA, NEDERGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN ETELÄSAARISTON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HEISALA, NEDERGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 28.1.2016. Ympäristölautakunta...

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS 1 PARAISTEN KAUPUNKI HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 2 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 28.1.2016. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄIJÄNNE RYK, LISÄKUULEMINEN 27.3.2013.

PÄIJÄNNE RYK, LISÄKUULEMINEN 27.3.2013. PÄIJÄNNE RYK, LISÄKUULEMINEN 27.3.2013. 1. Tiira, Jouni (kartta 2) Tila: Kätkytsalo 416-2-104 Rajamuutoksen yhteydessä rakennuspaikan länsi/luoteispuolen alue on muutettu M/MU:sta VR:ksi. Vastustamme tätä

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mielipide ja vastine Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta

Mielipide ja vastine Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta Tihjärven itärannan ranta asemakaava Mielipide ja vastine Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta Mielipide Kaavanlaatijan vastineet Tihjärven vapaa ajanasuntojen omistajat /haltijat clo Juha Painio Lehtikaskentie

Lisätiedot

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Rka 43119 Hallinto- ja Kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 30.5.2016 päivättyä kaavakarttaa. 1. Perus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Helsingin itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos

Helsingin itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos Helsingin itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos Asukastilaisuus 8.3.2012 Pikku-Niinisaari, Kajuuttaluodot, Itäinen Neitsytsaari, Kallioluoto, Kalliosaarenluoto, Haapasaari, Santinen, Läntinen ja

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali Ruokorauma 470470 529 536 LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiinanmaan rantaa. Naantali 28.2.2014 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/5 1. Suunnittelualue Kaavamuutosalueeseen

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio 21.5.2015 Maija-Riitta Kontio Porvoon Kilpilahti Maija-Riitta kontio 1.6.2015 Konsultointivyöhyke Neste Oyj 2 km Borealis Polymers Oy 2 km StyroChem Finland Oy 1,5 km Innogas Oy AB Kulloo 1,5 km Oy Aga

Lisätiedot

OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO

OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO Kaavaselostuksen erillisliite OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO MITOITUSPERUSTEET Kirman seudun osayleiskaava-alueella on kaksi isoa järveä Nerkoonjärvi ja Kilpijärvi. Kirmanjärvi

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815-31 25.6.2012 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815-31 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 25.6.2012 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus

Lisätiedot

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5 1 / 5 VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Varesniemen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 7.11. 7.12.2016. Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana mielipiteitä.

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Porvoo. Emäsalo Kartanotie Eslahdentie

Porvoo. Emäsalo Kartanotie Eslahdentie Porvoo. Emäsalo Kartanotie Eslahdentie Vahvistetulla ranta-asemakaava-alueella myytävänä 3 kpl kovapohjaista merinäkymällä olevia määräalatontteja vapaa-ajan kohteille. Tontit 1-4 sijaitsevat ranta-asemakaava-alueen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

INIÖ 150 Norrby 405. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA

INIÖ 150 Norrby 405. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA INIÖ 150 Norrby 405 JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali 12.12.2006 / 30.12.2007 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/6 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Iniön

Lisätiedot

Hakemus Kattelussaaren-Jänkäsalon osayleiskaavan muuttamiseksi

Hakemus Kattelussaaren-Jänkäsalon osayleiskaavan muuttamiseksi KAAVAMUUTOSHAKEMUS 1 (6) X.X.2015 Taipalsaaren kunta Hakemus Kattelussaaren-Jänkäsalon osayleiskaavan muuttamiseksi Hakija Yhteyshenkilöt Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi, Kiinteistö- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI 1 HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI KAAVASELOSTUS 10.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat lomarakennuspaikat sijaitsevat pienempien järvien rannoilla, joita ovat mm. Luomajärvi ja Kankijärvi Helvetinjärven kansallispuiston

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Hakemus Vehkataipaleen osayleiskaavan muuttamiseksi

Hakemus Vehkataipaleen osayleiskaavan muuttamiseksi KAAVAMUUTOSHAKEMUS 1 (6) 26.11.2014 Taipalsaaren kunta Hakemus Vehkataipaleen osayleiskaavan muuttamiseksi Hakija Yhteyshenkilöt Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi, Kiinteistö- ja mittaustoimi Villimiehenkatu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO

OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO Kaavaselostuksen erillisliite OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO MITOITUSPERUSTEET 1.1 Rantavyöhykkeen mitoitusperusteet Kirman seudun osayleiskaava-alueella on kaksi isoa järveä

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 4.2.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus

RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus 1 RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus MERKINNÄT: A Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalla

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480 LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vainilan tilan 6:9 luoteisrantaa. Naantali 29.5.2012 / 20.12.2012 / 21.11.2013 Juha Erjanti, DI 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen?

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskus 25.3.2015 Kalliolan koulu 26.3.2015 Paimelan koulu Vesialueen omistajan oikeudet Oikeus päättää omaisuutensa käytöstä Voi

Lisätiedot