ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA 3.6.2015 PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU"

Transkriptio

1 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ JA LAUSUNNOISTA PORVOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU

2 Sisältää 1. Kysely, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat tavoitteet ja mitoitusperiaatteet 1.1 Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r:f:lle ja alueella toimiville venekerhoille (2006) 1.2 Alustavat tavoitteet ja mitoitusperusteet, saapuneet mielipiteet (2007) 1.3 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Osayleiskaavaluonnos Saapuneet mielipiteet ja vastineet sekä kartta alueista, joita mielipiteet koskevat. 2.2 Saapuneet lausunnot ja vastineet 2.3 Viranomaisneuvottelu osayleiskaavaluonnoksesta Koska tämä raportti julkaistaan kaupungin kotisivuilla, on mielipiteen tai kannanoton esittäjien nimet poistettu tekstistä yksityishenkilöiden osalta.

3 1. Kysely, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat tavoitteet ja mitoitusperiaatteet 1.1 Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r:f:lle ja alueella toimiville venekerhoille (2006)

4

5 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA ( , , ) Suunnitteluvaihe: Svartbäck Nimi Kylä, RN:o Saaren nimi Svartbäck, 3:71,3:73 Bässholmen Svartbäck, 3:69 Bässholmen Svartbäck 3:75 Bässholmen Svartbäck 3:78 Bässholmen Svartbäck, 3:77 Bässholmen Kaavan valmistelu. MRL 62 vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ja MRA 30 mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa. Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r.f:lle ja alueella toimiville venekerhoille 1. Suunnittelualueen nykytila. Alueen resurssit ja arvot 1.1 Koko alue 1.2 Tietty saari/saaret 1.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 1.4 Rakennuksista 1.2 Bässholmen, Tögholmen, Halsholmarna: Arvot perustunevat lomamökkeihin omalla rannalla ja venepaikalla mantereella. Kaivovesi saunaan ja juomavesi kaupasta (laivakauppa Kalvöhön) ja jätteiden jaottelu poisvietäviin ja erotettaviin resurssimme mukaan luontoa rasittamatta tärkeimpinä perusteina, kuten myös naapurisovun ylläpito ja yhteistoiminta. 1.3 Ominaispiirre oman rannan suhteen on muuttunut huomattavasti öljytankkereiden valtavaan liikenteeseen aiheuttaen odottamattomia aaltoja. Meillä ei ole aallonmurtajia, kuten monella Emäsalon puolella on. 1.4 loma-asunto, liiteri 1.2. Bässholmenin saari on jo 50-luvulla palstoitettu varsin pieneksi ( m²) tiloiksi jotka lähes kaikki ovat rakennettuja. 1.3 rakennettu 1950-luvun lopulla. Käyttö vapaa-ajan asunto. 1.4 loma-asunto (sis. saunan), vierasmaja, yhteisvenelaituri 1.1 Kalvö ja ympäröivät saaret ovat olleet palstoitettuina ja rakennettuina jo 1950-luvulta lähtien. Resurssit on käytetty optimaalisesti. 1.2 Bässholmenilla on vain muutama rakentamaton tontti, jotka on tarkoitettu rakennettujen palstojen lisämaaksi :75 oli tarkoitettu saaren länsipuolella olevien tilojen 3:74 ja 3:76 lisämaaksi ja on sellaisena käytetty. 1.1 Ranta tontilla jyrkkä. Laivojen aallot tulevat suoraan rantaan. Ajavat liian kovaa. 1.3 Huonoa kun laivat kulkee laiturin edestä. Reittiä ei kai voi siirtää! 1.4 loma-asunto, sauna 2. Suunnittelualueen tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää? 2.1 Koko alue 2.2 Tietyt saaret/tietty saari 2.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 2.4 Muita ajatuksia ja mielipiteitä 2.1 Kuten kaupunkisuunnitteluosaston kirjelmässä loma-asutusalueiden suhteen sanotaan, otetaan huomioon mm. kulkuyhteydet, jotka varmaan vaativat lauttayhteyden mantereelle. Venerannat taas kesäksi, mutta talvisäilytys ja mantereen puolella venepaikkoja järjestettävä. 2.3 Tila 3:73 on helposti rakennettavissa loma-asuntoineen luontoa, vesistöä ja rantaa rasittamatta, jos rakennuslupa myönnetään myös kunnolliselle laiturille (öljylaivojen takia osittain). 2.4 Jos huvikalastus lisääntyy, on verkkojen, merkkilippujen ym. paikallaan olevien pyydysten merkintää parannettava Koska koko Bässholmenin saari on jo rakennettu eikä luonnontilassa olevaa aluetta enää käytännössä ole, ei mielestäni nykyisten tilojen korjaus- ja lisärakentamista tule rajoittaa. 2.3 Haluan varata mahdollisuuden käyttää omaa tilaani matkailuelinkeinon harjoittamiseen (esim. mökin vuokrausta ryhmille, taksiveneen tukikohta) 2.1 Kalvö ympäröivine alueineen on säilytettävä nykytilassa. Alueelle ei ole mahdollista rakentaa lomakyliä tai matkailu/veneilykohteita. 2.2 Bässholmen on viihtyisä sellaisenaan. Mitään kehittämistarvetta tuskin on. 2.3 Olen 1 ½ vuotta omistanut tilan 3:75 ja aikomuksenani on tulevaisuudessa rakentaa talo palstalle. Rasite joka oikeuttaa tiloja 3:74 ja 3:76 käyttämään tonttiani virkistykseen on olemassa, samoin kuin oma tonttini oikeuttaa käyttämään länsipuolen tontteja virkistykseen. 2.4 Ajatuksella matkailukalastuksesta ei ole tulevaisuutta. Kauppavene on suuri etu, samoin kuin mantereen jäteastiat. 2.1 Ei lomakyliä Voisiko kesäaikana olla julkista venekuljetusta tai taksivene, joka veisi saareen, ettei tarvittaisi isoa omaa venettä. Samoin veneen huolto/talvisäilytys =>elinkeino. Kauppavene tulee säilyttää/kehittää =>elinkeino. Väestön ikääntyessä saariasuminen vaikeutuu. Voisiko sitä helpottaa! 2.4 Mantereelle tulisi järjestää vartioitua autopaikka, venepaikka, vesipiste ja parempi jätekeräys. 1.4 loma-asunto, varasto 2.1 Saarissa oleville mökkiläisille katastrofaalinen tilanne, venepaikkoja ei ole. Pitäisi valvoa luvatonta rakentamista. 2.3 Ok 2.4 Runsaasti lentomelua. Pitäisi saada pois.

6 Svartbäck 3:5 Ånholmen 1.1 Eri saarien välillä on suuria eroja rakennustiheyden ja tonttien koon suhteen 1.2 ja 1.3 Ånholmen on n. 3 ha. Saarelle on myönnetty rakennuslupa yhtä rakennuspaikkaa varten. Rakenteilla oleva loma-asunto on ollut rakennettava olemassa olevien vierasmajan ja saunan pihapiiriin, jotta näitä ei olisi tarvinnut purkaa. Näin ollen saaren pinta-alasta n 80 % jää vajaalle käytölle ja on jo nyt asumattoman näköisenä houkutellut tuntemattomia veneilijöitä rantautumaan luvattomasti. 1.4 loma-asunto rakenteilla, sauna, vierasmaja 2.1 Rakennuslupia tulisi myöntää niin, että tontin minimikoko olisi n m² ja rantaviivan pituus n. 50 m. 2.2 ja 2.3 Saarelle tulisi antaa oikeus vähintään yhdelle, mieluimmin kahdelle lisärakennuspaikalle. Jos ne ovat samankokoisia, tulisi pinta-alaksi n m² ja rantaviivaa yllin kyllin. Svartbäck, 2:107 Halsholmen 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja/liiteri Halsholmen Svartbäck 2:123 Svartbäck 4:36 Tögholmen Svartbäck Svartholmen, 1:118 Kalvö 4:99 Svartbäck, 4:58 Kalvö 1.3 Tilalle pystyy rantautumaan vain nykyisen rakennuksen kohdalta pohjoiseen avautuvan lahden rantaan. 1.4 sauna/varasto ¼ Kiint. Oy Tögholmenista 1.4 Rakentamaton 1.1 Alue on viime vuosikymmeninä kehittynyt virkistysalueeksi, jossa on loma-asutusta ja muuta vapaa-ajantoimintaa. Koko alueella (tässä hän puhuu Kalvöstä) lienee tällä hetkellä vain yksi ympäri vuoden asuttu kiinteistö. Alueen ominaisin käyttötarkoitus on nyt loma-asutus. 1.2 Kalvö ja ympäröivät saaren on rakennettu täyteen. Rakentamattomia rantoja tuskin on. Kalvöllä on yksi vakinainen asunto, kaikki muu on loma-asutusta. Kaupallisesti käytettyjä alueita ei ole. 1.3 Molemmat tilat sijaitsevat vahvistetun rantakaavan alueella. 1.4 loma-asunto 3, sauna 2, vierasmaja, 2.3 Rakentaminen nykyisen rakennuksen läheisyyteen on vaikeaa. Se edellyttäisi puuston kaatamista, siirtolohkareiden siirtämistä/räjäyttämistä ja kahteen tason rakentamista. Paras ja edullisin rakennuspaikka on nykyisen rakennuksen koillispuolella. 2.4 Mikäli yleiskaava mahdollistaa toisen rakennuspaikan tulee se osoittaa pohjoiseen avautuvan lahden pohjan länsipuolelle. 2.3 Pyydän, että laatiessanne osayleiskaavaa myöntäisitte tonteille A ja B (Termokoti Ky ja Heinonen) luvan rakentaa vapaa-ajan asunnot tonteilleen. Rakennusoikeudeksi riittäisi esim. 80 m² vapaaajanasunnolle ja 30 m² saunarakennukselle. Tontit on tarkoitus myydä. Vuonna 2003 haimme omille tonteillemme poikkeuslupaa. Lupia ei myönnetty. 2.4 Tögholmen on jaettu neljään osaan. Eteläkärjen kaksi tonttia on rakennettuja. Tontit A ja B on tarkoitus myydä. Vuonna 2003 haimme omille tontillemme poikkeuslupaa. Lupia ei myönnetty. 2.1 Alue on rakennettu lähes täytteen loma-asuntoja. Muu käyttö kuten matkailu, mökkikylät jne. on rajallista, aiheuttamatta kiinteistönomistajille haittaa. Kalastus elinkeinona lakkasi 20 vuotta sitten. Onaslandetia lukuun ottamatta muut saaret ovat liian pieniä ja kallioisia maa- ja metsätalouskäyttöön. 2.2 Kalvö ympäröivine saarineen on rakennettu täyteen tai ranta-asemakaavan piirissä. Moottoriveneliikenne alueen läpi ja Onaksen/Kalvön ja Spjutsundin laiturin välillä rasittaa aluetta. Lisäliikenne vain lisäisi melua, aallokkoa jne. 2.3 Vahvistettu ranta-asemakaava. Ei muita toiveita. 2.4 Kilpilahti rasittaa Kalvöta ja Emäsalon kupeessa olevia saaria lähinnä puhdistamon purkuputken ja aallokon seurauksena. Talvisin kelirikkokausi on kohtuuttoman pitkä (Spjutsundin laituri Kalvö) aallokon vuoksi. Kesäisin vesistö kuormittuu ja öljytankkerit rikkovat rauhan. Väylällä tulisi olla nopeusrajoitus. Jäänmuodostusta haittaa myös se, että Kalvöllä vakituisesti asuva perhe murtaa jäätä Kalvön ja Spjutsundin laiturin välillä. Tämän ongelman voisi ratkaista osoittamalla perheelle toinen rantautumispaikka Spjutsundin laiturin länsipuolelta. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja 2.1 Svartbäckin laiturin viereen enemmän pysäköintipaikkoja. Jätetyhjennys 2 kertaa viikossa Kalvön yksityislaiturilta (sopimuksen mukaan). Kyseessä lähinnä roju. Nuohoojan säännölliset käynnit (aikataulun mukaisesti). 2.4 Toivottavasti Porvoo voi taata bussiyhteyden säilymisen Helsingin ja Svartbäckin laiturin välillä. Me autottomat olemme tästä reitistä riippuvaisia. Svartbäckin laiturin ja Kalvön välinen yhteys toimii nykyään erinomaisesti. Toiveita: liikennekuluihin jonkinlaista subventointia.

7 Svartbäck, 4:90 Kalvö Svartbäck, 1:126, 4:104 Kalvö Svartbäck, 4:25,4:46 Kalvö Svartbäck, 4:30 Kalvö Svartbäck, 4:112 Kalvö Svartbäck, 4:118 Kalvö Svartbäck 4:42, 4:78 Kalvö, Majholmen 1. Mantereen puolelta puuttuvat laituri ja talvisäilytyspaikat. Nyt perustuu pelkästään yksityisten maanomistajien haluun vuokrata venepaikkoja. Venepaikka mantereen puolella on välttämätön. 1.2 Kalvön pohjoisosaan hyväksytty ranta-asemakaava. Tonttimme ei ole mukana siinä. Haluamme tietysti samat rakennusoikeudet kun on tonttimme ympärilläkin. 1.3 Tarvitsemme lisää rakennusoikeutta m² tontillemme. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 2.4 Kalastus ja virkistyskäyttö huonontunut vuosi vuodelta. Veden laatu huonontunut, sinilevä on iso riesa. 1.4 loma-asuntoja Rakentamattomat saaret (Onas) pitäisi säilyä virkistyskäytössä. Näitä on enää niin vähän jäljellä. 2.3 Lapsilla ja lapsenlapsilla tulisi olla oikeus rakentaa loma-asuntoja, koska tontti on tarpeeksi iso (tarkoittaa luultavasti 1:126). 2.4 Kilpilahden laivaliikenteelle on asetettava nopeusrajoitus. Suuret peräaallot vaikeuttavat omien veneiden pitämistä laitureissa ja rannoilla. 1.1Vapaa-ajan viettoon sopiva saariston osa. Palveluja tarjoavaa ympärivuotista asutusta sopivasti. 1.2 Kalvö: resurssi: Huvila-asutus. Nyt jo ahtaasti rakennettu. Avoimet rannat -välttämättömän kulkuvälineen veneen säilyttäminen vaikeaa. 1.3 Arvo: Lounaaseen avautuva näkymä ja saman ilmansuunnan kivikkoranta mäntyineen. 1.4 loma-asunto 2, vajaa Perinteinen lomasaari, vanha kalastajatausta, merellinen luonto. Ei tehorakentamista. 1.2 Kalvö: mökkisaari, kaunis suurelta osin koskematon luonto. Yksittäisiä loma-asuntoja. Ei mökkislummeja. Ei tehorakentamista 1.3 Sisäosa tilasta. Liitetty WWF:n perintömetsärekisteriin. Tila on ollut lähes nykyisenlaisena 60 v. 1.4 loma-asunto, sauna, muu 1.1 Rakentaisin mielelläni, mutta minulla ei ole rakennuslupaa. Jos saan luvan, rakentaisin loma-asunnon. Voin hakea heti jos onnistuu. 1.4 Ei rakennuksia. 1.1 Haluaisin rakentaa vapaa-ajan asunnon, mutta ei ole rakennuslupaa 1.4 Ei rakennuksia 1.3 Kiinteistö 4:78 Majholmenin saarella on rakennettu rakennuspaikka. Sekä tila 4:42 Majholmenin saaressa että tilan 4:78 palsta Kalvössä on rakentamattomia. Tilalla 4:42 on ollut rakennuslupa 60/70 luvun taitteessa :78, Majholmen loma-asunto 1, Sauna/vierasmaja 1, vaja vapaa-ajanviettoon sopiva saaristo. Moni-ilmeinen Kalvö on huvilasaari ja nykyisellään jo melko tiivis. Maaperä kalliota talousveden hankinta jätevesien käsittely. 2.3 Tilat on rakennettu jo 1930-luvulla kahden perheen huvilatilaksi ja sellaisena se palvelee hyvin jatkossakin. Erillisen saunan ja vierasmajan rakentamiselle saattaa tulla tarve. 2.4 Saaressa asumiselle välttämätön vene tulisi voida säilyttää myös mantereella. Tällä hetkellä venepaikkojen suhteen vallitsevat myyjän markkinat. Venesatamia mantereella ei ole kaavoitettu riittävästi. Saariin niitä on kaavoitettu jo aivan riittävästi. 2.1 Saaristoluonnon säilyttäminen ensiarvoisen tärkeää. 2.2 Kalvö, Onas. Alueiden toivotaan säilyvän nykyisenlaisena luonnonläheisenä mökkisaarina. Jyrkkä EI kaikelle lomakylä, matkailu- ja tehometsätaloushankkeille, Tonttien pilkkominen pieniksi, tiheiksi mökkineliöiksi estettävä. 2.3 Nykyisen mökin uusiminen jos fyrkat riittää. Muuten on ihan hyvä näin. 2.4 Lomakylät ja matkailu mantereelle. Tänne tullaan rauhoittumaan ja onkimaan. Ammattikalastusta ei alueella voi kaavoittamalla tuoda. Maa- ja metsätalous eivät tähän saaristoon sovi. 2.1 Käyttäisin lapsuudenperintöni loma-asumiseen, jos saan rakennusluvan. Rauhallista, ei naapureita. 2.3 Veljelläni on 4 taloa Majholmenilla, minulla ei yhtään! 2.4 Jätän rakennuslupahakemuksen ja toivon saavani luvan. Tila on iso, eikä naapureita ole. Metsä on nyt hoitamaton, mutta jos saamme talon tontille, raivaisimme ja hoitaisimme sitä. Mieheni kalastaisi kotitarpeeksi, koska minulla on kalastusoikeus. 2.3 Toivon, että tila 4:42 kaavoitetaan rakennuspaikaksi sekä että kaavoituksessa myös tutkitaan, onko tilan 4:78 palstalla Kalvön saarella mahdollista kaavoitta rakennuspaikkaa. 2.4 Kolme poikaani omistaa molemmat tilat, minulla on elinkautinen hallintaoikeus, josta nyt aion luopua etuajassa.

8 Svartbäck 4:114 Kalvö 1.2 Kalvön ja Majholmenin välinen salmi ruopattiin kalastuskunnan toimesta Virtaus ja veden laatu paranivat. Kalakanta elpyi. Toivon, että tämä otetaan huomioon suunnittelussa ja että salmi pidetään avoinna jatkossakin. 1.3 Tontilla on kaksi 50 m:n rantaa saaren kummallakin puolella. Sille voi suunnitella yhden lomarakennuksen. 1.4 loma-asunto 1, sauna Toivon yhteyslaituria Kalvön saareen. Huolella suunniteltua rantarakentamista, mm. talojen väritys, etäisyys rantaviivasta, talojen sopeutuminen ympäristöön. Toivon, että vesikäymälöitä ei käytetä, niitä ei voi saaristossa hyväksyä. Svartbäck, 4:61 Kalvö Svartbäck, 2:101 Kalvö Svartbäck, 2:67 Kalvö Svartbäck, 3:106, 3:118 määräala Kalvö 1.4 loma-asunto, vierasmaja 1.4 loma-asunto, sauna, puuvaja 2.1 Meriveden laatu on parantunut. Sataman melutaso, ankkuroidut laivat, Kilpilahden väylää voisi syventää? 2.2 Pohjavesikaivot ovat puustosta riippuvaisia, ja siksi avohakkuita tulisi välttää. 2.4 Kauppavene on erittäin tärkeä lomailijoille ja matkailijoille. Tukitoimia? 1.4 loma-asunto 2, sauna 1, vajaa Spjutsundin rantaan olisi saatava paikoitusalue Kalvön kesäasukkaille. Moottoriveneliikenne Kalvön Timmervikeniin ainakin viikonloppusin (meno perjantai-iltana ja lauantaiaamuna ja paluu sunnuntai-iltana). 2.2 Kalvön Timmervikeniin lahden kiertävä kunnon tie venesatamaan, johon kauppalaivakin kulkee, nykyisen kinttupolun tilalle. 1.4 saunamökki 2.2 Kalvön saaren yhteinen venelaituri Solklippan nimiselle rantatontille, jonka kaupunki omistaa. Saareen sopii hyvin lomakylä. 2.4 Kehitettävä veneyhteys Svartbäckin rannasta Spjutsund-Kalvön kautta Onaksen saaristoon. Svartbäck, 1:65 Kalvö Svartbäck, 3:110, 3:118 määräala Kalvö Svartbäck, 2:71 Kalvö 1.1 Kivikkoinen rantaviiva n. 60 m, vain n. 30 m perattu. Kivi- ja betonilaituri rannassa. 1.4 loma-asunto, sauna, talousrak. 1.2 Mökki tilalla 3:110, mökiltä rantaan n. 300 m länteen. Ranta yhteinen 15 muun kanssa sekä kahden muun kanssa, joilla on venepaikka ko. rannassa (tila 1:118). Rantaviiva n m. Tontilla on sisääntuloranta itärannalla, n. 8 m pituinen rantaviiva. Kukaan ei liene käyttänyt sitä. Rantatonttien omistajien vihamielinen suhtautuminen ns. metsäläisiin. 1.4 Tilalla 3:110 loma-asunto, liiteri 1.4 Ei rakennuksia Katso seuraava (3:110) 2.1 Koko alue tulisi kehittää niin, että ei tulisi enää lisärasitteita öljyjalostamosta eikä muiden alueiden jätevesiä päästettäisi Svartbäckin selälle. Öljytankkereiden määrä lisääntyy. Ei lomakylää saareen, mutta sen voisi perustaa jollekin saarelle, jossa ei ole asutusta ennestään. 2.2 Tunnen vain Kalvön saaren, muita saaria en. 2.3 Lisärakennustarvetta ei ole nyt, mutta tulevaisuudessa ehkä. Perikunta, uudet omistajat? Saarta ja vesialueita ei tulisi kuormittaa liikaa. 2.4 Liikenneyhteydet tulee turvata. Kaikilla ei omaa autoa/venettä. Autoille ei tarpeeksi turvallista paikoitusaluetta. Kuljetus saareen toistaiseksi hyvä. K. luotettava kuljettaja. Nykyisin tuulet ovat voimistuneet ja oman veneen käyttö ei ole aina turvallista. Jätehuolto ontuu ja on kallista. Kotitalousjätteille on kontti Svartbäckin rannassa. Peritään kohtuuton maksu. Muu jäte, kiukaat ja muut ongelmajätteet lojuvat nurkissa tai meren pohjassa. Jätteiden kuljetus tulisi järjestää paremmin. Yksi kuljetus ei riitä (sääolosuhteet). Kiinteistöveroa peritään eikä saaren asukkaat saa mitään vastinetta niistä.

9 Svartbäck, 3:113, 3:118 määräala Kalvö Svartbäck, 3:117 Kalvö Svartbäck, 3:57 Kalvö Svartbäck, 3:81 Kalvö Svartbäck, 3:61 Kalvö Svartbäck, 3:43 Kalvö Svartbäck, 3:98 Kalvö 1.2 Helsinki-Svartbäck bussivuoroja liian vähän. Venekuljetus yhden eläkkeellä olevan kalastajan varassa. Solklippan tila on kaupungin omistama, joten sinne laituri. 3:118 omistajilla rasitetie puoleen osaan rannasta eli venevalkamaoikeus. 2.1 Talousjäteastiat Svartbäckin rannassa ok, mutta saari täynnä ongelmajätteitä: hetekat, TV:t maalipurkit ym. Jätevene kaksi kertaa/kesä saaren ympäri kuten Turun saaristossa. 2.4 Toiveena: Kesäasukkaiden kotiosoitteeseen tiedote remonttipalveluista, myydään/ostetaan -palsta jne. Yllä olevien puutteiden vuoksi joudun myymään rakkaan mökkini v ellei parannusta tule. 1.4 lomarakennus, leikkimökki 2.4 Jonkinlainen vuorovene Svartbäckin rannasta bussivuorojen yhteyteen. Nyt 3 km:n venematka tulee kalliiksi. 1.2 Oma ranta ihan ok. 1.4 loma-asunto, sauna, venevaja, verstas 1.1 Kalvön saaressa n. parisataa mökkiä. Melkein kaikki rannat on jo rakennettu. Jos joku maanomistaja haluaa lohkoa ja myydä tontteja niin kulkuyhteydet on järjestettävä oman tonttinsa kautta. Toisten mökkiläisten maille ei ole oikeutta rantautua. Autopaikkoja Spjutsundin rannassa aivan liian vähän jo nyt. 1.2 Saarta ei saa pilata liiallisella asutuksella eikä Porvoon tai laivojen likavesiä saisi päästää mereen. Vesi oli puhtaampi ennen. 1.3 Oman tilan tärkeimmät asiat ovat oma rantasauna, hiekkaranta, rauhallinen sijainti ja oma rauha ja että naapurit pysyvät omilla tonteillaan. Rakennuksen minimivaatimusta 5 m naapuritontin rajasta ei saisi muuttaa. 1.4 loma-asunto, sauna 1. Ihana merellinen luonto on tärkeä arvo. 1.2 Kalvö on minulle tärkeä kesäpaikka. Tilanne on kuitenkin muuttunut rauhattomammaksi. Tankkeriliikenne lisääntynyt. Laineet kuluttavat rantaa ja rikkovat veneet. Toivomme nopeusrajoituksia. 1.3 Olen tyytyväinen. 2.2 Ei missään tapauksessa lomamökkejä/venekerhoja Kalvön saareen 2.4 Kunnallisia venepaikkoja/autopaikkoja Svartbäckin rantaan. Taksiveneliikenne Svartbäck-Kalvö sekä lisää bussivuoroja. Vesipiste mistä ottaa juomaveden, jos saaresta kuivuuden takia loppuu vesi. 2.1 Saari ei tarvitse mitään kehittämistä. Jos nykyinen mökkiläinen haluaa kalastaa niin ok, mutta ei alueella ole suuria kalastusmahdollisuuksia. 2.2 Olisi hienoa jos Porvoo kaupunki voisi tukea taksivenetoimintaa niin kuin ennen vanhaan. 2.3 Meidän kesämökillä tähän mennessä kaikki hyvin. Ei kehittämistarpeita. Eikä missään nimessä ole kenellekään oikeutta suunnitella mitään meidän tontilla. 2.1 Kaupunki voisi rakentaa yleisen laiturin kesäasukkaille. Nykyinen kuljetus maksaa liikaa. 2.2 Ei lomakylää Kalvön saareen. Asukkaita on riittävästi jo nyt. 2.3 Toivon että alueelle ei lisättäisi päästöjä (Fortum, jäteputki). Joskus tyynenä kesäpäivänä kaasun haju on niin voimakas että pitää pysyä sisällä. 2.4 Toivon myös että isompi jätevene tulisi ja keräisi kaikki uunit, jääkaapit, rakennusjätteet pois tontilta, metsästä. 1.4 loma-asunto 2, sauna, vierasmaja, varasto 1.4 loma-asunto, sauna, leikkimökki, varasto/liiteri 2.1 Rakentamattomia saaria tulisi säilyttää virkistysalueina. Ulkosaaret ja luodot säästettävä suojelualueiksi. Kaavoituksessa varattava mantereelta vene- ja autopaikkoja. 2.2 Nesteen savukaasupäästöt tuhonneet kaivot. Täytyisi saada kesävesijohdot tai edes vesipiste saariin. Öljytankkereille nopeusrajoitus. Isot aallot aiheuttavat usein läheltä piti tilanteita. 1.1 Alueen resurssit ovat vähäiset alueen pienuuden vuoksi. Alueen arvot ovat sen herkässä luonnossa, jota pitää varjella kasvavalta veneilyltä ja massaturismilta sekä kasvavalta pienlentokoneiden häiritsevältä melulta. 1.2 Kalvö: Saaren resurssi ja arvo on sen luonto. Resurssit ovat jo käytetyt. Luonto ei kestä lisää mökkejä ja ihmisiä. Lomakylien rakentaminen pitää ehdottomasti kieltää. Hakkuut pitäisi kieltää. Saari pitäisi rauhoitta virkistyskäyttöön. 1.3 Luonnon rauhaa tulee palauttaa alueelle rajoittamalla lisärakentamista. 1.4 loma-asunto, sauna, huoltorakennus 2.1 Pitää säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Rakentamattomat saaret säilytetään rakentamattomina, ei hakkuita. Kesämökkirakentamista ei pidä lisätä. Lomakylien ja vierasvenesatamien lisärakentaminen tulisi estää. Metsien hakkuut kiellettävä kaikissa alueen saarissa. Öljyonnettomuuksien torjuntavalmiutta kehitettävä. 2.2 Kalvö: Kaikki lisärakentaminen tulee kieltää. Pienen saaren luonto ei kestää lisäkuormitusta. Metsähakkuut tulisi kieltää, koska virkistys- ja luonnonarvot heikkenevät. Luvatonta kallioitten räjäytystä tulisi rangaista. 2.3 Säilytän oman tilani täysin luonnontilassa. 2.4 Öljytankkereille nopeusrajoitus.

10 Svartbäck, 2:73 Kalvö Svartbäck, 2:61,2:87 Kalvö Svartbäck, 1:55,1:49 Kalvö Svartbäck, 1:48,1:50 Kalvö Svartbäck, 1:60,1:94 Kalvö Svartbäck, 1:58 Kalvö lomaa-asuntoa, 3 saunaa, 1 vaja, 2 leikkimökkiä 1.1 Öljynjalostamon negatiivinen imagovaikutus. Konkreettiset haitat: haju, liikenne, luonnoton mittasuhde, onnettomuuspelko, päästöt, saastuminen, valot, äänet, outous, 1.2 Tärkeä paikka elämässä. 1.3 Rakennukset huonossa kunnossa 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, aitta 1.1 Svartbäckin rantaan tulisi saada kunnolliset venepaikat. 1.2 Porvoon likaviemäriputki on hävittänyt kalat rantavesistä sekä liannut veden. 1.3 Toisella omalla tilalla on ranta-asemakaava (1:49). Hyvää että toinenkin tulee sen saamaan. 1.4 loma-asunto, vierasmaja 1.1 Osin loma-asutusta, osin rakentamatonta saaristoluontoa, osin kulttuurimaisema. Resurssit: mahdollisuuksia lomaasutuksen lisäämiseen. Myös luonto- ja saaristomatkailua voisi kehittää. 1.2 Kalvön saari: Tyypillinen vihreä loma-asutussaari. Resurssit: Timmervik ja muut kauppavenesatamat. Marja- ja sienimetsät keskiosassa. 1.3 Tilojen kokoon nähden vähäinen rakentaminen. Tilat kahden perheen käytössä ja omistuksessa. 1.4 loma-asunto/saunamökki 1:50, talousrakennus 1: Maanrakentamista ei valvota. Rakenteet laitureille, aallonmurtajille, betonitäytöille jne. pilaavat rantojen ilmeen. Yleinen roskaaminen pitäisi saada kuriin. jätekeräyspisteet suosituimpiin saariin. 1.2 Söderskär tulisi varjella luonnonsuojelualueena. Itäisen Suomenlahden helmi. 1.3 Vanha poikkeuslupa sallii aivan rantaviivaan rakentamisen. Ei hyvää. Rauhallinen näkymä mereltä edellyttää rantarauha - kaistaleen. Tilan puusto luonnonmukaisena. Turhaa ympäristön muuttamista tulee välttää. Saari turhan tiheään rakennettu. Hyvää on keskisaaren yleiskäyttö. 1.4 loma-asunto, sauna/venevaja, liiteri 1.1 Fortum aiheuttaa pelkoa mahdollisten ympäristövahinkojen vuoksi. Venepaikat mantereen puolella tärkeitä. 1.2 Saarta leimaa osittain umpeen rakennetut rannat ja ryteikkömäinen sisäsaari. Hieno resurssi on vieraileva kauppalaiva. 1.3 Ihana aurinkoinen tontti jossa rantaoikeus. Rakennukset 1950-luvulta. Korjaustyö käynnissä. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja, rannassa yhteisvaja ja laituri 2.2 Veneilevälle sopiva. Luonnon ainutlaatuisuuden rippeistä voimia saavalle ihanteellinen. 2.3 Myynnissä. 2.4 Toivon ettei kehitys vie ökyrikkaiden leikkipaikaksi. 2.1 Mielipiteeni kuten edellä. 2.1 Loma-asutus ja rantarakentaminen on osa arvokasta kulttuurimaisemaa. Suunnittelualueella paljon mahdollisuuksia lisärakentamiseen siten, että myös yhtenäisiä aidosti rakentamattomia rantoja/ virkistysalueita voidaan säilyttää. Matkailu/lomakylät toisivat palveluita, työpaikkoja ja vireyttä alueelle. 2.2 Kalvö: Haluamamme rakentaminen mukaan lukien saaren lounaiskärki olisi edelleen harvaan rakennettu saaren muihin osiin nähden. 2.3 Toivomme molemmille tiloille yhtä rakennuspaikkaa siten, että toisen tilan saunamökki sisältyy toiseen rakennuspaikkaan. Ensisijaisesti v poikkeamishakemuksen kaltaista rakentamista. Toissijaisesti 1996 hyväksytyn ranta-asemakaavan mukaisesti, mutta hieman lähempänä rantaa (silloinen maanomistaja vetäytyi kaavasta) 2.4 Pidämme rantojen maisemallisia arvoja ja maisemaan hyvin sopeutuvaa rakentamista tärkeinä 1: Selkeyttä, alueita eri käyttöön luonnonsuojelu, päivämatkailu, mökkeily. Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto. Rannan muu rakentaminen valvontaan. Betonihirvitykset pois kalliorannoilta. 2.2 Luontoarvojen korostaminen. Voiko kieltää/rajoittaa avohakkuita? Uusiutumistahti kalliosaarilla hidas. Yleisen rakentamiskulttuurin suitseminen: tonteilla paljon minirakennuksia (4 6m²), hökkelikyliä tontin sisällä. 2.3 Mahdollistaa kohtuullisen rakentamisen. Kokonaisrakennusoikeus 80 m² + sauna/talousrakennuksia. 1: Ranta-alueelle suoja-alue rakentamiselta näkymien säilyttämiseksi luonnonmukaisena. Hökkelikylien estäminen tonteille. Rakennusoikeus nykypäivän vaatimustasolle huomioiden maastoolosuhteet ja tontin pinta-ala. 2.2 Söderskär kunnon suojeluun. 2.3 Rakennusoikeutta n. 80 m²: loma-asunnolle ja saunalle. Rantaan suoja-alue. 2.1 Aluetta kehittävä yleisen edun ja maiseman näkökulmasta. Vierailu- ja rantautumispaikkoja tulisi lisätä. Rantojen mökittämistä tulisi rajoittaa maisemallisesti sopiviin paikkoihin. 2.2 Kalvön rakentamista ei tule kasvattaa. Mahdollisuuksia rannattomien kiinteistöjen yhteisrantojen ja laiturien kehittämiseen tulisi tutkia. Saaren sisäosiin olisi tehtävä kattava ylläpidetty polkuverkko. Avohakkuita ei tulisi sallia. Lomakyliä ei tulisi sallia ja aitaaminen tulisi saaren sisäosissa muualla kuin talojen välittömässä läheisyydessä kieltää. 2.3 Tontiltamme rantaan johtava rasitetie ja rantaoikeusalue laitureineen tulee huomioida yleiskaavatyössä.

11 Svartbäck, 1:31 Kalvö Svartbäck, 1:89 Kalvö Svartbäck, 1:79 Kalvö 1.2 Toivomme kuljetusta kohtuuhinnoin. Toivomme saaressa olevien polkujen kunnostamista liikuttavaan kuntoon. Asukkaat pääosin vanhoja. Kulku pikku traktorein, mopoin tai kelkoin olisi mahtava juttu. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, leikkimökki, liiteri Mökkimme paloi Haemme uutta poikkeuslupaa. 1.4 aitta, puuvaja 1.1 Pohjoisessa Kalvön saari on loma-asuntojen tihentymä ja Onaksen saariryhmä on säilynyt pohjoisosiltaan pääosin luonnonvaraisena virkistysalueena ja veneretkien kohteena. 1.2 Halsholmen, Björkholmen ja Fåfängholmen ovat asumattomia saaria, jollaisina tulisi säilyttääkin. Lisääntynyttä yöpymistä saarilla tulisi rajoitta. Kiinteiden asumusten ja telttasaunojen teko tulisi kieltää kokonaan, samoin puiden luvaton kaataminen. Pursiseurat ovat valloittaneet useita saaria eikä paikallisilla ole enää menemistä näille saarille. 1.3 Tonttimme on suuri, noin puolet niemestä. Mereltä katsottuna tonttimme vaikuttaa tiheine puustoineen ja harmaine rakennuksineen lähes asumattomalta. 1.4 loma-asunto, sauna, askartelutila, varasto. 2.2 Ehdotus rakennusoikeuden määräksi ottaa huomioon tontin koon: loma-asunto 100 m² jokaista alkavaa tonttia 5000 m²:ä kohti. 2.1 Alueen kehittämisen painopiste tulee olla yksityisten ihmisten veneilyharrastuksessa, virkistyskalastuksessa sekä metsätalouden harjoittamisessa. Esim. lomakylien tuominen alueelle tietäisi pienen saariryhmän tuhoa. Laajaa loma-asuntojen rakentamista ei tule sallia, erityisesti rantaviivan läheisyyteen. 2.2 Onaksen saariryhmää, joka on monilta osin vielä Suomenlahden helmi, tulisi vaalia ja säilyttää luonnontilaisena. Kalvö lienee saavuttanut sen olotilan, jossa sen toivoisi säilyvän tulevaisuuteen. 2.3 Osayleiskaavaan toivon seuraavaa: Tilamme tulisi yleiskaavassa jakaa kahdeksi tilaksi. Päärakennusta tulisi voida laajentaa. 2.4 Kalvön saarella tapahtuu runsaasti lisärakentamista ja laajennushankkeita, mutta pienille tonteille vanhojen rakennuksien laajentamista ei tulisi sallia. Jätevesien imeytys tulee sallia vain omalle tontille. Aallonmurtajien rakentaminen tontilta yhteiselle vesialueelle tulee kieltää. Pilaavat monessa tapauksessa täysin rantamaiseman.

12 ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA ( , , , , ) Suunnitteluvaihe: Onas Nimi Kylä, RN:o Saaren nimi Onas, 1:369 Rävholmen Onas, 1:416, 1:545 Rävholmen Onas, 1:478 Rävholmen Onas, 1:370 Rävholmen Onas, 1:481 Rävholmen Onas, 1:470, 1:384 Rävholmen Onas, 1:368 Rävholmen Kaavan valmistelu. MRL 62 vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ja MRA 30 mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa Kysely maanomistajille, Pro Pörtö r.f:lle ja alueella toimiville venekerhoille 1. Suunnittelualueen nykytila. Alueen resurssit ja arvot 1.1 Koko alue 1.2 Tietty saari/saaret 1.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 1.4 Rakennuksista 2. Suunnittelualueen tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää? 2.1 Koko alue 2.2 Tietyt saaret/tietty saari 2.3 Oman tilan/tilojen/alueenne osalta 2.4 Muita ajatuksia ja mielipiteitä loma-asunto/sauna, 1 vierasmaja 2.1. Kauppaveneen säilyminen saarilla. Parin vuoden välein proomu keräämään romut ja muut rojut saarista. Toisin sanoen jätehuoltoa. 2.4 Yhdysvene saarien ja mantereen välille. Kauppa mantereen puolella. Paremmat bussiyhteydet Helsinkiin, Svartbäckiin, Kitöön. Sähköä kohtuuhintaan saariin. 1.1 Onaksen saaristo ainutlaatuinen, lähellä Helsinkiä. Asutus on lisääntynyt voimakkaasti, mutta suurin ympäristökuormitus ovat kuitenkin purje- ja moottorivenekerhot. Joka viikonloppu on sadoittain veneitä ankkurissa. 1.3 Tilat ovat noin 6,9 ja rantaviivan pituus noin 500 metriä loma-asuntoa, sauna, aitta (Molemmilla tiloilla on kesämökki) (Omistajalta evätty poikkeuslupa v tilalle 1:416) 1.1 Yleisesti ottaen alue on miellyttävä ja ainutlaatuinen. Hyvä että asutus on keskittynyt muutamiin saarin ja että muissa saarissa on riittävästi rakentamattomia alueita. 1.3 Tila on noin 2 ha ja rantaa on noin 200 m. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Koko alue täyteen rakennettu. Lisärakentaminen rasittaa aluetta ja luontoa liikaa loma-asunto/sauna, vierasmaja 1.1. Yleisesti ottaen koko alue on miellyttävä. Mitään osaa ei ole suoranaisesti pilattu rakentamalla loma-asunto 1.1 Onaksen saaristo on luonnonläheinen virkistysalue, ja rakennustiheys on sopiva. Fortumin/Nesteen meriliikenne sisäväylällä häiritsevää. Venesatama + palvelut puuttuvat. 1.2 Kalvö on liian tiheään rakennettu. 1.3 Loma-asunto rakennettu 2001, sauna rakenteilla :470, loma-asunto, tuleva sauna 1.4 1:384, loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Veden laatu on huonontunut. 1.4 Luvan mukaisesti: loma-asunto, ulkorakennus 2.1 Saariston nykyinen ympäristö säilytettävä. Yksi rakennusoikeus hehtaaria ja 100 m rantaviivaa kohti on hyvä. Kesämökkien lisääntyminen lienee odotettua alueen sijainnin vuoksi. 2.2 Jos suurempia alueita halutaan säilyttää rakentamattomina, olisi luonnollista että alueet sijaitsevat Onaksen saaressa ja Brunnsäkrissä, jonka omistaa Helsingin kaupunki. 2.3 Olen hakenut kolmatta rakennuslupaa tontille, mutta sitä ei ole myönnetty. Tontin kokonaispintaalan tulisi oikeuttaa rakennuslupaan länsikärkeen. Toivon että tämä otetaan huomioon yleiskaavaa laadittaessa. 2.1 Ympäristö on säilytettävä. Vakituisten asukkaiden toiveet on otettava huomioon ja sen toimintaa tuettava. Yksi rakennuslupa hehtaaria ja 100 m rantaa kohti tulisi myöntää. Tiheään asutuilla saarilla on yhteistyöhalukkuutta esim. nuohouksen ja jätehuollon osalta, mutta kaupungin tulisi joka kolmas vuosi järjestää esim. jätteiden poiskuljetus. Kauppavenettä on tuettava. 2.3 Haluaisimme jakaa tontin kahteen ja saada yhden kesämökin rakennusluvan lisää, jotta kummallakin olisi omansa. Yhteinen venevalkama on. Juuremme ovat Onaksessa, ja siksi saaressa oleskelu on meille erityisen tärkeää. 2.1 Tämän hetkinen tilanne OK. Ei mielellään lisää asutusta. 2.4 Meren pohja pitäisi saada elpymään. Ei jätevesiä mereen. 2.1 Rakennettujen ja rakentamattomien rantojen välillä tulee vallita tasapaino. Toiset saaret ovat nyt täyteen rakennettuja ja toiset rakentamattomia. 2.2 Ulkosaaristo on jätettävä rakentamatta. Söderskärin virkistyskäyttömahdollisuudet on selvitettävä. 2.4 Oli jo aikakin että suunnitellaan, minne tulee rakennuspaikkoja ja mitkä alueet säilytetään viheralueina. 2.1 Venesatama + palvelut Spjutsundiin. Suuret laivat häiritsevät. Venekerhojen lukumäärä on nyt sopiva. Rakennusoikeuden lisäämistä on rajoitettava. 2.3 Pysyvä laituri rakennettava tontille pääsyä varten. 1: Huoltoasema ja venesatama puuttuvat. Nesteen/Fortumin päästöjä rajoitettava edelleen. Vapaaajankalastus on turvattava talvellakin. Suuret alukset pois alueelta. 2.1 Toivomme että matonpesu meressä kielletään, samoin häirintäajelu moottoriveneillä ja vesiskoottereilla.

13 Onas, 1:233 Svedjeholmen Onas, 1:500 Svedjeholmen Onas, 1:552 Svedjeholmen Onas, 1:150 Lilla Halsholmen Onas, 1:571 Linholmen Onas, 1:321, 1:601 Linholmen, Bässholmen Onas, 1:398 Solskensholmarna Onas, 1:485 Lammören Onas, 1:544 Risholmen 1.1 Onas on kesäisin vilkas paikka ja saisi mielellään pysyä mahdollisimman rakentamattomana. Venekerhot ovat riesa. 1.2 Björkholmen, Fåfängholmen ovat tärkeitä retkikohteita. Onaksen saariston uloimmat saaret on jätettävä rakentamatta. 1.3 Tontin mökit ovat kaukana rannasta metsän keskellä loma-asuntoa, sauna, vierasmaja 2.1 Toivomme koko alueen pysyvän muuttumattomana, jotta erilaiset ihmiset voivat nauttia ympäristöstä ja luonnosta. Ei lisää venekerhoja. 2.2 Varsinkin Björkholmen ja Fåfängholmen sekä ulkosaaristo jätettävä rankentamatta. 2.3 Alueemme saa jäädä sellaiseksi kuin se on juuri nyt. Mökkien laajennus saattaa tulla ajankohtaiseksi tulevaisuudessa. 2.4 Tarvitsemme saariston, joka ei ole liian täyteen rakennettu. Virkistysalue loma-asunto/sauna, aitta 2.1 Toivon että alue säilytetään nykyisen luontoisena siten että loma-asustusta sallitaan harvakseen niin että jää vapaita rantoja ja virkistysalueita. Rakennettujen tonttien osalta voisi sallia lisärakentamista samassa pihapiirissä jos ei häiritsevästi näy merelle. Osa asumattomista saarista voisi edelleen jättää rakentamattomiksi. 2.2 Svedjeholmenin nykyiset 8 lomakiinteistöä on mielestäni riittävä määrä. Vapaita rantoja tarvitaan. 2.4 Alue talvisin eristettynä laivaväylien vuoksi niin että vakituinen asuminen ei liene toteuttavissa. 1.2 Svedjeholmen on rauhallinen saari. 1.3 Talo on 70-luvulta, sauna vuodelta loma-asunto, sauna 1.2 Halsholmen, Svedjeholmen ovat resurssiensa puitteessa jo täydessä käytössä. Halsholmen kahden venekerhon käytössä ja Svedjeholmen täyteen rakennettu. 1.3 Tilamme = koko saari 1.4 loma-asunto, sauna, venevaja, työhuone/puuvaja 2.2 Toivomme alueen pysyvän rauhallisena. 2.3 Poikamme toivoisi kesämökkiä viereiselle tontille. 2.4 Rauhaa ja hiljaisuutta alueelle loma-asunto, varasto 2.1 Alueella (Linholmen I think) on n. 60 mökkiä ja venesatamia. 2.2 Linholmeniin ei merkittävää lisäasutusta. 2.3 Säilyy nykyisessä käytössä. 1.2 Toimin ammattikalastajana muualla. 1.3 Osa tilasta 1:601 on Söderskärin linnustonsuojelualueella. Helsinkiläiset käyttävät sitä virkistysalueena. Tämä on estettävä yleiskaavassa :601 (Bässholmen) loma-asunto 1.3 Rävholmen on liian täyteen rakennettu loma-asunto, sauna, vierasmaja, venevaja 1.3 Kolmen myrskytalven puita on vielä korjaamatta Kalamaja, sauna, liiteri 1.4 loma-asunto, puuvaja 2.1 Uraanietsintä Bodössä ja Söderskärissä on kiellettävä. Samoin hiekan ottaminen merenpohjasta. Luotava edellytykset uuden vakituisen asutuksen syntymiselle Bodön-Pirttisaaren alueella. Bodön lahti on sopiva. 2.2 Ulkopuolisille maihinnousukielto Söderskärissä pesintäaikana. Matkailu on myös kiellettävä. 2.3 Tarvetta olisi asettua isiensä maille ja harjoittaa ammattia. Tehdä alueesta elävä. Rakennusoikeus vakituista asumista varten + kalastusvälinehalli Bässholmeniin. Linholmenin tontille myönnettävä rakennusoikeus lomarakennusta varten. 2.4 Rakennusoikeuden kohdalla emätilaperiaate asettaa maanomistajat eriarvoiseen asemaan ja on EU-lain vastainen. 2.1 Toivomme alueen luonnonkauneuden ja herkän luonnon säilyvän. Mahdollisen lisärakentamisen tulisi olla väljää, min. 200 m rantaviivaa/tontti. Asunnot voisivat olla suuria m 2. Maisemaa pilaavia, kuten pyöröhirsihuviloita, ei tulisi sallia. Veneseurojen tukikohtia on jo liika, ei tulisi lisätä. 2.3 Saarella (oma tila) on vain yksi loma-asunto, mutta saareen mahtuisi mainiosti myös toinen lomaasunto, onhan rantaviiva n. 800 m. Haluamme pitää saaren virkistyskäytössä, siis lomaasuntokäytössä, mutta ei rakentaa liian täyteen.

14 Onas, 1:594, vuokraalue Risholmen Onas, 1:593, 1:567 Risholmen Onas, 1:558 Brännskär Onas, 1:314 Kaivokari Onas, 1:590, Fåfängholmen, Långön, Onaslandet Onas, 1:591 Onaslandet Fåfängholmen, Långön, 1.4 sauna, grillikatos, vaja 2.1 Alueella ei ole juuri minkäänlaista infrastruktuuria. Polttoainemaa, yhteiskuljetusta, kauppaa. Sähkönsaanti on rajoitettua. Jätehuolto puuttuu kokonaan. Yhteydet saarien ja mantereen välillä vaikeutunut, kun mantereelta puuttuvat yleiset laiturit. Mantereella ei liioin ole autopaikkoja eikä syväsatamaa. 2.2 Rakentaminen lisääntyy koko ajan. Vaikea löytää sopivia ankkuripaikkoja. Osa saaristoa voisi säilyä yhteismaana (virkistysalueina). Muut alueet voisi kaavoittaa tiheämmin saaristokyliksi. Osa rakennuspaikoista voisi olla ulkopuolisten käytössä. Venekerhoilla on hienot laiturit. 2.3 Venekerho kunnioittaa luontoa ja naapureita. Jätehuolto, harmaat vedet ja käymälät ovat ongelma. Luonnon kulumisen HSK on ratkaissut merkityin poluin. 2.4 Väestö ikääntyy, ja jotta se voisi käyttää hyväksi vapauttaan, peruspalveluiden on toimittava alueella. Kauppavene, sähkö, kuljetukset jne. Miten jätehuolto järjestetään? Onko joka mökillä oltava oma laituri? Hallitsematon rakentaminen on ongelma. Rakennusluvat on tarkoitettu tiettyyn rakentamiseen, ei esim. lisärakentamiseen. Minkä tyyppiset käymälät rasittavat luontoa vähiten? Onaksen kulttuuri/luonto on rikasta, ja jos alueesta halutaan houkutteleva retkikohde, tarvitaan hyviä satamia ja erilaista tarjontaa. Yöpymistä ja virkistystä voidaan varmasti kehittää yhteisymmärryksessä maanomistajien, purjehdusseurojen jne. kanssa. 1.3 loma-asunto tullaan rakentamaan tontille 1:567 (lupa on). Tontit on aikomus yhdistää tilaisuuden tullen. 1.4 sauna 2.1 Venekerhoja ja niiden laitureita ei tulisi suunnitella vierekkäin, vaan niillä tulisi olla erilliset osaalueet. 2.2 Kaivokari ja Onaksen saaren kaakkoisosa on varattava yleiseen virkistykseen. 2.3 Lomarakennus tullaan rakentamaan. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 2.1 Pirttisaari on kaunis kokonaisuus. Toivomme että perinteisiä arvoja kunnioitetaan jatkossakin. Perinteiset punamullatut ja harmaaksi rakennukset petsatut voidaan toivottavasti jatkossakin rakentaa veden ääreen. Söderskäriä voisi kehittää matkailullisesti. 2.2, 2.3 Oma saari on n. 5 ha. Perheessä on kaksi poikaa ja toivomme, että heille mahdollistettaisiin omien rakennusten rakentaminen saarelle. Suunnitelmissa on myös rakentaa perinteinen venevaja nykyisen laiturin päälle. 2.4 Kauppaveneen olemassaolo on turvattava ja sitä on pyrittävä esim. matkailullisestikin kehittämään. 1.4 keittokatos, jätehuolto, WC 2.1 Saarten kehittäminen yleiseen virkistyskäyttöön kestävän kehityksen kannalta perusteltua. 2.2, 2.3 Kaivokari saaren (n. 30 ha) kehittäminen matkailukäyttöön, vuokrattavat lomamökit, rantasaunoja, pohjois-, itä-, länsipuolelle satamat. 2.4 Venematkailun ja kalastusmatkailun tukikohtia tarvitaan, vesiliikennelaitureita. 1.1 Useat kiinteistöt Onaksen alueella ovat rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja. Helsingin kaupunki ja virkistysalueyhdistys omistavat laajoja alueíta. 1.3 Tila on rakentamaton eikä tilalla ole veneseuratoimintaa. 2.1 Veneily- ja kalastuskäyttö on Onaksen alueella turvattu. Ammattikalastukseen olisin halukas varaamaan vesialueitani. Maa- ja metsätalous ei tänä päivänä ole saarikiinteistöllä kannattavaa. 2.2 Onaksen saaren kalastajatilojen talousrakennukset tulisi säilyttää. 2.3 Omaa aluettani tulisi kehittää lomarakentamiseen. Kiinteistöni sopeutuu hyvin rakentamiseen lukuun ottamatta karttaan merkittyjä alueita (esim. kalasääsken pesimäpuu). 2.4 Jos naapurikiinteistöllä olevan veneseuran vuokra-alueelle kaavoitetaan rakennuspaikka, tulee veneseuran laiturit sijoittaa niin, etteivät ne vaikuta haitallisesti kiinteistöni satamapaikan käyttöön. 1.4 loma-asunto, sauna itse kylässä 2.1 Onaksen saarsito on rauhallinen paikka, minne ihmiset tulevat nauttimaan luonnosta ja mökkeilystä. Mielestäni jokaisen tulee saada rakennuslupansa. Ei saisi olla niin, että koko alueelle myönnetään tietty määrä rakennuslupia, ja sitten yksi maanomistaja alkaa käyttää niitä. 2.3 Venesatama merkitsee meille sitä, että venekerho ottaa yhteyttä ja haluaa vuokrata ranta-alueen ja rakentaa sinne laiturin. Mahdollisesti he haluavat rakentaa saunankin jonkin ajan kuluttua. Alueelleni mahtuisi 4 5 venesatamaa. Onaksen saari, 1:604 lahdessa oleva palsta. Tämä on vanhaa kylää, ja mäellä on erinomaisia rakennuspaikkoja tulevia sukupolvia varten. Toivomus alueelle on 3 rakennuslupaa + muutama ylimääräinen sauna. Onaksen saari, länsiranta 1:591, 1:604. Tälle rannalle voisin kuvitella 5 rakennuslupaa + 1 venekerholle. Onaksen saari, itäranta, 1:591, 1:604. Meren ja myrskyjen armoilla oleva alue, mutta suojaisia

15 Onas, 1:564 Onaslandet, Furuskär Halsholmen, Killingholmen, Långholmen Onas, 1:566 Björkholmen, Långön, Bodö, Svartholmen, Ulkosaariston saaret 1.1 Ainutlaatuinen kokonaisuus, suojaisa saaristo ja hienot luonnonsatamat, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jonka vanhimmat talot ovat 1700-luvulta. Riskialtista teollisuutta lähistöllä ja Suomen vilkkaimmin liikennöity öljyväylä. Lisäpaineita pienveneilyyn. 1.2 Onaksen saaren ympärillä oleva saariryhmä. Yhteensä noin 20 venekerhoa omistaa tai vuokraa maata. Suhteellisen vähän yksityisten omistamia kesämökkejä. Ei varsinaisia mökkikyliä. Suuria normaalissa talousmetsäkäytössä olevia metsäalueita. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä ympäristöjä ja rakennuksia. Uudenmaan virkistysalueyhdistys omistaa suurehkon alueen, joka pystyy kohtaamaan suurimmat veneilypaineet. Vapaita rakentamattomia rantoja, jotka kaavoituksessa eivät saa haitallisesti rasittaa maanomistajia. Saaristossa ei ole kiinteää sähköverkkoa. Ammattikalastuksen kannattavuus vähentynyt, vapaa-ajankalastus ja kotitarvekalastus tärkeää. 1.3 Kantatilana on osa alkuperäistä tilaa, joka 1800-luvun alussa lohkottiin kahteen osaan. Päärakennus on 1900-luvun alusta ja suurin osa tilan ulkorakennuksista on myös säilynyt. Tilalla on muutama vuokrattava loma-asunto ja osa maa-alueista on vuokrattu venekerhoille. 1.4 Yhteensä: 7 loma-asuntoa, 3 omaa vuokrattuina, 4 maanvuokraajan omistuksessa, 6 saunaa, joista 2 omaa (toinen vuokralla, toinen omassa käytössä), 4 vuokralaisten käytössä, yksi vakituinen asunto, 3 ulkorakennusta. 1.1 Ainutlaatuinen kokonaisuus, suojaisa saaristo ja hienot luonnonsatamat, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jonka vanhimmat talot ovat 1700-luvulta. Riskialtista teollisuutta lähistöllä ja Suomen vilkkaimmin liikennöity öljyväylä. Lisäpaineita pienveneilyyn. 1.2 Onaksen saaren ympärillä oleva saariryhmä. Yhteensä noin 20 venekerhoa omistaa tai vuokraa maata. Suhteellisen vähän yksityisten omistamia kesämökkejä. Ei varsinaisia mökkikyliä. Suuria normaalissa talousmetsäkäytössä olevia metsäalueita. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä ympäristöjä ja rakennuksia. Uudenmaan virkistysalueyhdistys omistaa suurehkon alueen, joka pystyy kohtaamaan suurimmat veneilypaineet. Vapaita rakentamattomia rantoja, jotka kaavoituksessa eivät saa haitallisesti rasittaa maanomistajia. Saaristossa ei ole kiinteää lahtiakin on siten että mahdollisuus 5 rakennuslupaan pitäisi antaa. Onaksen saari, pohjoisranta, 1:591. Tämä osa on lähinnä mannerta, on suojaisa ja mahdollistaa tonttien myynnin. Pyydän 10 rakennuslupaa tälle palstalle. Fåfängholmen, 1:591. Saaressa on luonnonlahti, johon 4 taloa sopeutuu hyvin ympäristöön. Långön, suojaisia lahtia, ihania paikkoja. 5 rakennuspaikkaa pitäisi myöntää. (toivomus yht rak.paikkaa) 2.1 Yleinen suuntaus yhä suurempiin ja paremmin varustettuihin loma-asuntoihin. Helsingin läheisyys kasvattaa paineita. 2.2 Onaksen saarta ympäröivä saariryhmä: Paineita: uusia loma-asuntoja, enemmän venekerhoja, pienimuotoista matkailutoimintaa, pienehköjä mökkikyliä, kalastusmatkailua 2.3 Onaksen saari, luoteispalsta: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön tietty täydennysrakentaminen tulisi sallia. On täysin mahdollista rakentaa siten, että rakennukset sulautuvat ympäristöön. Palsta on rakentamaton lukuun ottamatta vanhaa pihapiiriä ja saunaa + verkkovajaa. Saunan yhteyteen pitäisi voida rakentaa talo, mutta kylänlahden ympäristö voisi jäädä rakentamatta. Palstan länsiosaan voisi ajatella tiettyä rakennuskeskittymää. Onaksen saari, itäpalsta: Kaksi lomarakennusta ja sauna pohjoisimmassa osassa vuokralle annetulla maalla. Eteläosassa Ejdervikenin lähellä saunan tarve. Mahdollisesti kyseeseen voisi tulla taloryhmä Alvkienin rannalla ja toinen tanssikallion alapuolella alueen keskellä. Rannassa huonosti satamapaikkoja, mutta yhteislaiturin voisi rakentaa lahden pohjaan palstan pohjoispäähän. Killingholmen: Täällä oli ennen sotia Onaksen saariston ainoa herrasväen huvila ja bungalowtyyppinen huvila. Molemmat ovat palaneet. Edellisestä on tallella kellariholvit ja pilarit ja toisen raunioille kaksi venekerhoa on rakentanut paviljonkinsa. Täällä on myös sauna ja länsirannalla kesähuvila ja sauna, jotka ovat vuokralla. Saari hienoine satamapaikkoineen soveltuu lisärakentamiseen. Furuskär: Kesähuvilan vuokraa purjehdusseura, joka on rakentanut myös saunan Långön puoleiseen salmeen. Yksi rakennuspaikka lisää saarella olisi kohtuullista. Halsholmen: Kahdella venekerholla on kullakin alueensa ja saunansa. Saari on suuri ja sille voisi rakentaa jonkin verran lisää, varsinkin lounaisrannalle. Gåsören: Saari lienee säilytettävä rakentamattomana. Långholmen: Tältäkin saarelta purjehdusseura on vuokrannut maata ja rakentanut saunan kokoustiloineen. Saari on suhteellisen iso ja sille pitäisi voida rakentaa reilusti lisää. Rakennukset voisi keskittää saaren keskiosiin ja jättää itäinen kärki rakentamatta. 2.4 Tulevaisuuden kannalta tasavertainen kohtelu merkitsee, että kaavan tulee taata tuleville sukupolville oikeus rakentaa ja asua isiensä mailla. Vaikka kukaan ei tällä hetkellä asu kylässä vakituisesti, ei ole mahdotonta, että saari tulevaisuudessa saa pysyvän asutuksen. Tekniset edellytykset ovat tänään paremmat kuin koskaan. 2.1 Yleinen suuntaus yhä suurempiin ja paremmin varustettuihin loma-asuntoihin. Helsingin läheisyys kasvattaa paineita. 2.2 Onaksen saarta ympäröivä saariryhmä: Paineita: uusia loma-asuntoja, enemmän venekerhoja, pienimuotoista matkailutoimintaa 2.3 Björkholmen: Saari on täysin rakentamaton. Täällä on suuret rakentamismahdollisuudet, kuitenkin siten, että rakentaminen keskittyy saaren länsi- ja eteläpuolelle. Muut osat voi jättää rakentamatta. Långön: Kaksi venekerhoa vuokraa kukin alueensa. Toisella kerholla on sauna. Usean rakennuspaikan saaminen alueelle olisi kohtuulista. Sopivia paikkoja on varsinkin eteläpuolella. Bodön: Alueelle on vahvistettu rantakaava. Svartholmen: Yksityisperheellä on loma-asunto ja sauna saaressa. Melkein 5 hehtaarin kokoiselle saarelle mahtuisi hyvin pari loma-asuntoa lisää. Ulkosaariston saaret: Saaret kuuluvat Söderskärin linnustonsuojelualueeseen. Saarissa on aikoinaan ollut ns. kalasaunoja, joissa kalastajat hakivat suojaa. Olisi hienoa jos yksi tai useampi näistä jossain

16 Onas, 1:565 Onaslandet, Hundskär Krokholmen, Granholmen, Träskesholmen, Stormskär Onas, 1:212 Onaslandet Onas, 1:592 Getören, Orrören, Svedjeholmen, Aparholmen, Flakaholmen Skogsskär, Korsholmen,Onaslandet Onas, 1:591, vuokraalue Onaslandet sähköverkkoa. Ammattikalastuksen kannattavuus vähentynyt, vapaa-ajankalastus ja kotitarvekalastus tärkeää. 1.3 Kaksi maa-aluetta vuokrattu venekerhoille ja yksi alue yksityiselle loma-asunnolle. 1.4 Yhteensä: vuokralaisen omistama loma-asunto, kaksi vuokralaisen omistamaa saunaa 1.1 Kulttuurimaisema säilytettävä virkistykseen, joka mahdollistaisi myös kalastuksen, metsänhoidon ja metsästyksen. Hyvä yhdistelmä vakituista asutusta, lomamökkejä ja venekerhoja. Venepaikkojen ja kesämökkien vuokraus on tärkeä tulonlähde maanomistajille. 1.2 Aluettamme käytetään ahkerasti perheemme virkistykseen sekä venepaikkojen, mökkien jne. vuokraukseen. Onaksen saari: Loma-asunto, sauna, vierasmaja omaan käyttöön. 2 loma-asuntoa vuokralaisen omistuksessa. Venekerholle vuokrattu alue. Krokholmen: lomamökki, sauna, vuokralla Granholmen: Lomamökki vuokralla, 2 vuokra-aluetta joissa vuokralaisten mökkejä, venekerholle vuokrattu alue. Yksityisperheelle vuokrattu vene/rantapaikka. Hundskär: Yksityisperheelle vuokrattu vene- ja rantapaikka. Träskesholmen: Perheen retkikohde. Valitettavasti myös vastuuttomien vierailijoiden käytössä. Stormskär: Rakentamaton luoto 1.4 Yhteensä : 5 loma-asuntoa, 4 saunaa, vierasmaja, muita 1.3 Vapaa-ajanviettopaikka. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.4 Skogsskär: palanut talo Flakaholmen: rakentamaton? Getören: sauna Svedjeholmen: rakentamaton? Aparholmen: vaja Orrören: lomamökki Korsholmen: kesämökki 1.2 Saaressa paljon mahdollisuuksia virkistykseen. Saarella on myös kalasääsken pesä. 1.3 Vuokra-alueella on n. 200 m:n rantaviiva. Alueella on tilapäisellä luvalla rakennettu hirsisauna ja ponttonilaitureita. Jokainen hoitaa omat jätteensä maihin. vaiheessa rakennettaisiin uudelleen. 2.4 Tulevaisuuden kannalta tasavertainen kohtelu merkitsee, että kaavan tulee taata tuleville sukupolville oikeus rakentaa ja asua isiensä mailla. 2.1 Periaatteessa alue tulisi säilyttää nykytilassa. Tämä edellyttää kuitenkin oikeutta rakentaa aika monta loma-asuntoa. Rakentaminen koskee lähinnä Onasta lähisaarineen. Massaturismi pilaisi alueen. 2.3 Tulevilla sukupolvilla tulee olla oikeus rakentaa omia mökkejä ja harjoittaa metsätaloutta sekä metsästystä ja kalastusta. Parin mökin rakentaminen Träskholmeniin vähentäisi saaren häiriökäyttöä ja kuluttaisi siten luontoa vähemmän kuin nyt. 2.4 Alue on ollut suvussamme vuosisatoja. Perintö siirtyy tuleville polville, joiden vastaisuudessakin pitää voida käyttää sitä mökkien, kalavesien, venepaikkojen jne. vuokraamiseen. Sukumme ei ole käyttänyt koko rakennusoikeuttaan eikä myöskään myynyt merkittäviä osia alueesta, eikä sitä nyt voi rangaista vähentämällä rakennusoikeutta. Tämä koskee lähinnä Träskisholmenia/ Hundskäriä, jotka nyt ovat rakentamattomia. 2.1 Harvaan rakennettuna vapaa-ajanviettopaikkana Kesäviettopaikkana ja nykyisessä luonnontilassa 2.4 Kaavoituksessa pitäisi huomioida miten mantereelta saadaan vene- ja autopaikka. 2.2, 2:3 1. Skogsskär: palaneen talon jälleenrakentaminen 2. Flakaholmen: kahden kesämökin rakennuslupa 3. Getören: yhden talon rakennuslupa 4. Svedjeholmen: kolmen kesämökin rakennuslupa 5. Aparholmen: kahden kesämökin rakennuslupa 6. Orrören: yhden kesämökin rakennuslupa 7. Korsholmen: kahden talon rakennuslupa 8. Onaslandet: yksi rakennuslupa, loput metsämaana 2:4 Koska saaret ovat pieniä, ne soveltuvat parhaiten kesämökkialueiksi 2.2 Huolehdittava alueen virkistys- ja luonnonarvojen säilyttämisestä. Näköalapaikkojen säilyttäminen kaikkien käytettäväksi. 2.3 Veneilyn tukikohdan tulevaisuuden turvaaminen. Mahdollistettava pysyvällä luvalla saunan pysyttäminen alueella ja muiden pienten vapaa-ajan viettoon tarkoitettujen rakenteiden sijoittaminen alueelle. Riittävien laituripaikkojen osoittaminen alueelle. Laitureiden pohjoispuolinen hiekkaranta on jätetty uimarannaksi. Vuonna 2005 kävi yhteensä 209 venettä satamassa.

17 Onas, 1:604 alue Onaslandet Onas, 1:541, 1:568, 1:124, 1:584 Onaslandet Risholmen Hamnholmen Onas, 1:519, 1:521 Onaslandet, Rönnskär Onas, 1:100 Långön Onas 1:566, alue Långön 1.2 Ennen kaikkea saaren keskiosan metsien ja eteläosan rantaalueiden käyttöoikeus lisää alueen virkistysarvoa. Eteläkärjessä oleva virkistysalueyhdistyksen alue on kerholaisille suosittu paikka. 1.3 Alue on ollut vuokralla yli 15 vuotta. Kauppalaivan tulo kesäisin on erinomaista. Jätteet kuljetetaan kotisataman jäteastioihin Merihaassa. 1.4 sauna/saunatupa, kelluva laituri, kiinteä laituri, grillikatos 1.1 Söderskärin saaristo linnustoineen on arvokas :541 (Onaslandet), lomamökki 1:584 (Hamnholmen) lomamökki, sauna, vaja. 1:124 (Hamnholmen) rakentamaton. 1:568 (Risholmen) rakentamaton. 1.1 Laaja, monipuolinen ja luonnostaan arvokas saaristokokonaisuus pääkaupungin vaikutuspiirissä. 1.2 Pirttisaaressa vielä rippeet jäljellä elävästä saaristoelämästä. Söderskär on tärkeä luonto- ja suojelukohde, johon pitää olla pääsymahdollisuus ainakin pääsaareen tavalliselle ihmiselle. 1.3 Säilyy virkistyskäytössä jatkossakin huoltokoppi, nuotiopaikka Tilamme on pursiseuran virkistyskäytössä. Saaressa vain muutamia rakennuksia. Saaren länsipäädyssä on kaksi rantautumispaikkaa ja toiseen on rakennettu saunaa, 2 vierasmajaa 2.2, 2.3 Venekerho näkisi erittäin myönteisenä asiana, mikäli venekerhojen käytössä olevat alueet voitaisiin säilyttää nykyisessä käytössä tulevassa kaavassa. Kyse on kuitenkin useiden satojen ihmisten virkistysmahdollisuudesta verrattuna siihen että paikka olisi yksityiskäytössä. Satamassa kävi v yhteensä n. 300 venettä. 2.1 Toivon tasapainoista kehitystä ilman massaturismia ja tehokasta lomarakentamista. Mieluiten ei tuulivoimaa (Söderskärin alue) 2.3 Koska tilojen arvo riippuu rakennusoikeudesta, toivon voivani vaikuttaa minne ja miten sitä myönnetään. 2.4 Haluan olla mukana keskustelemassa tilojeni suunnittelusta. 2.1 Kaikki tyhjät saaret pitää jättää rauhaan ja rakennusoikeus siirtää pääsaarten kyliin. 2.3 Virkistyskäyttö tehostuu ja siihen liittyvät palvelut. Alueesta pitää kehittää veneily-, kalastus- ja lomaparatiisi periaatteella kaikille ryhmille. Alueelle rakennetaan katettuja nuotiopaikkoja ja mahd. järeämpi laituri. Alue voitaisiin laajentaa rakentamattomalle niemelle. Rakennusoikeus rantakaavassa pitää voida siirtää pääsaaren kylään taikka Emäsaloon johonkin sopivaan paikkaan. 2.4 Rakennetaan johonkin lomakylä jossa paljon pieniä vuokramökkejä. (Yhdistys voisi olla aloitteentekijänä tässä). Tällaista palvelua ei ole tällä hetkellä koko rannikkoalueella. Siihen voisi liittyä leirintä- ym. palveluja. 2.3 On tarkoitus rakentaa vielä rantalaituri. 2.1 Toivomme alueen säilyvän mahdollisimman laajalti virkistysalue- ja veneilyseuran käytössä. Onas, 1:190 Lilla Fårholmen 1.4 Klubimaja, sauna, varasto 2.3 Sataman parantaminen laitureita uusimalla ja aallonmurtajien parantamisella. Tulemme tänä vuonna hakemaan lupaa toisen saunan rakentamiseen. Satamassa kävi kesällä yhteensä 344 venettä. Onas, 1:391 Stora Hästskär Onas, 1:276 Tredjeholmen Onas, 1:236, 1:396 Förstaholmen, Bodö 1.1 Soveltuu parhaiten virkistykseen ja loma-asutukseen. Vakituisia asukkaita melko vähän. 1.3 Stora Hästön n, 2,3 ha kokoinen kalliorantainen saari ilman kunnon satamaa. Omistaja käy ajoittain. 1.4 loma-asunto, sauna, vaja 1.1 Meren pohjan tila on huonontunut. 1.2 Rakentaminen aloitettu 60-luvulla ja rakennukset hyvin erilaisia. esim. tyyliltään ja väritykseltään. Jätehuolto ei pelaa. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja loma-asuntoa, venevaja, varasto (Förstaholmen 1:236) 1.4 Rakentamaton (Bodö, 1:396) 2.1 Vakituisten asukkaiden määrää tulisi lisätä ja he voisivat saada lisäansioita esim. rakentamalla ja korjaamalla loma-asuntoja rakentamalla pikkumökkejä alueilleen vuokrattaviksi (enint. 10 mökkiä/alue) ottamalla veneitä talvisäilytykseen ja huoltoon kalastuksella, pienviljelyllä jne. 2.3 Nykyiset rakennukset ovat länsipuolella. Saaren voisi tulevaisuudessa jakaa kahteen kiinteistöön ja rakentaa myös itäpuolelle, seuraavaa sukupolvea ajatellen. 2.1 Polttoaineasema, kahvila ja ravintolapalveluja. 2.2 Rakennusten värimaailma pitäisi yhdenmukaista. 2.3 Kunnallinen vesijärjestelmä 2.4 Saaristossamme oleva liikennöinti (henkilö ja tavara) on lähtökohta parempaan tulevaisuuteen. Hyvä asia. 2.2 Säilytetään kesäasutuskäytössä. 2.3 Säilytetään metsätilana, myös kesäasuntokäyttöä.

18 Onas, 1:403, Bodö Onas, 1:407, 1:489, 1:380, 1:490 Bodö Onas, 1:188 Bodö Onas, 1:115, 1:116, 1:152, 1:187 Bodö Onas, 1:329, 1:487 Bodö Onas, 1:248 Bodö Onas, 1:260 Bodö 1.3 Tila on suojaisan lahden rannalla merenkäynniltä turvassa loma-asuntoa, sauna, vierasmaja 1.3 Saaressa on toimiva telakka 1950-luvulta saakka, johon kuuluu laituripaikkaa. Asuntoja ja noin 1 ha:n suuruinen vesakoitunut niitty. 1:490 omistan yhdessä Frank Jonassonin kanssa 1.4 Tilalla 1:407 1 vakituinen asunto, 1:489 loma-asunto, 1:380 telakka ja halleja, 1:490 vanha asuinrakennus, tallirakennus Yhteensä: 1 loma-asunto, 2 vakituista asuntoa, 2 veneensäilytyshallia, 2 työpajaa 1.1 Elinkeinonharjoitus ja mökkeily hyvä nykyisellään. Rantaviiva ei salli lisää mökkirakentamista. Kalastus elinkeinona on valitettavasti tyrehtynyt. 1.2 Tågholmeniin venekerhoja ei saa tulla lisää. 1.3 Tilaa käytetään kesälomailuun. Ranta on ruohikkoista ja pohja savista ja ruovikkoista. 1.4 yhdistetty lomarakennus ja sauna, vaja 2.2 Bodössä pitäisi sallia ympärivuotinen asuminen laajemmassa mittakaavassa. Joukkoliikennettä tulisi kehittää. 2.3 Anon tontin lohkomista vähintään kahteen osaan. Nykyinen rantaviiva on noin 80 m. Rakennusten sijainti mahdollistaa jaon. 2.1 Vakituista asutusta tulisi vahvistaa ja sen pysyvyys turvata. Yhdysliikenne on väestölle elintärkeä ja yhdyslaituri tulisi kunnostaa. Postipalveluiden tulee jatkua. 2.2 Bodön yhteyslaituri korjauksen tarpeessa. Toivomuksena on Pirttisaaren merivartioston säilyminen. 2.3 Tilalle 1:489 rantasaunan rakennuslupa. Tallirakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi tilalla 1: Pirttisaari-Bodö ja ympäröivät saaret: Kauppavene ja säännöllinen liikenne mantereelle elintärkeitä. Ympäristöä ajatellen uudisrakentamisen on sopeuduttava maisemaan. 2.2 Pirttisaari: Koulun/laiturin on vastakin toimittava saarelaisten kokoontumispaikkana. Byvikenin rakennuskanta on ainutlaatuinen ja se on säilytettävä. Sotilasalue soveltuu parhaiten virkistysalueeksi ainutlaatuisen luontonsa ansiosta. Sitä ei pidä pilkkoa pieniksi mökkitonteiksi. Bodön keskellä oleva metsä olisi hoidon tarpeessa. Bodön ja Pirttisaaren välinen salmi pitäisi kunnostaa. 2.3 Olemme suunnitelleet vierasmajan/rantavajan rakentamista tontille mahdollisesti jo kesällä Pirttisaaren alueen yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi toivomme merivartioston jäävän alueelle. Söderskärin toimintaan on löydettävä ratkaisu, matkailu/linnusto. 1.4 loma-asunto tilalla 1: Onaksen saaristo on säilytettävä mahdollisimman hyvin nykyisellään. Rannoille ei tule rakentaa näkyviä mökkejä. Ei lisää venekerhoja. Jätehuolto (ongelmajäte) järjestetty. Suuret maisemaa rumentavat aallonmurtajat ja laiturit on kiellettävä. 2.2 Bodön sisäosa säilytettävä retkeilyalueena ilman teitä. Laituri olisi kunnostettava ja salmi ruopattava (merivartiosto käyttää salmea). 2.3 Kaikki neljä tilaa tulisi käsitellä kokonaisuutena, joka mahdollistaa yhden talon lisää. Yksi osakkaista kirjoilla Bodössä, ja siksi alueelle tulisi antaa AT-status. 1.1 Tiheämpi rakentaminen mahdollistaa yhtiesen jätehuollon. 1.2 Rakentamattomat saaret toimivat asukkaiden virkistysalueena ja eläinkunnan puistona. Veneyhteys mantereelle erittäin tärkeä. 1.3 Kaivo on ehtynyt. 1.4 Tilalla 1:329 loma-asunto, sauna, tilalla 1:487 sauna. Lisäksi 3 uimakoppia, vaja 2.1 Helsingin läheisyys tarjoaa mahdollisuudet matkailuun, mökinvuokraukseen, aamiaismajoitukseen, veneilijöiden kesäkahvilaan. Polttoaineasema, kauppa, kauppaveneen tukeminen, kesämatkailu asukkaiden ehdoilla. Suurempi, keksitetty rakennusoikeus voitaisiin sallia alueilla, jotka jo on rakennettu tiheästi. 2.2 Bodö: Pieniä mökkejä tulisi saada laajentaa. Ekologista kehitystä: pesu/saunavedet imeytetään hiekkamaahan. 2.3 Tarvitsemme uuden laiturin, jotta lapseni voivat jatkossakin käyttää tonttia, ehkä asua vuoden ympäri. Toivoisin uutta mökkiä vakituiseksi asunnoksi. Tarpeeksi rakennusoikeutta. Voisin ajatella aamiaismajoitusta tontilla. 2.4 Yksityisaluetta tulee kunnioittaa loma-asunto, 1 sauna, puuvaja 2.2 Pohjois-Bodön kesämökkiläisille pitäisi järjestää viralliset kulkureitit yhteiseen rantaan. Kartalla osoitettu rasite ei palvele takimmaisia tontteja. Nämä tontit ovat käyttäneet samaa (epävirallista?) reittiä n. 10 vuotta, mutta viimeiset 2 v. on tonttien läpikulku kielletty. Virallinen rasitetie on jyrkkien kallioiden takia mahdoton käyttää. Myös uimapaikan varaaminen tulee toteuttaa. 1.3 Kesäpaikka. Yhteislaituri on rakennettu liian lähelle saunarantaani. Poijut ovat aivan saunan edessä. Toivon että teiltä tulisi neuvo kuinka lähelle rajaa saa laiturin rakentaa. 1.4 loma-asunto, rantasauna, vierasmaja 2.4 Toivon että muut palstalaiset noudattaisivat sääntöjä, eivätkä kulkisi palstani poikki.

19 Onas, 1:436 Bodö Onas, 1:435 Bodö Onas, 1:439 Bodö Onas, 1:532 Bodö Onas, 1:432 Bodö Onas, 1:547 Bodö, Långholmen Onas, 1:410 Bodö, Marholmen Onas, 1:479 Bodö, Marholmen Onas, 1:409, 1:465 Bodö, Marholmen 1.1 Loma-asuntoaluetta 1.2 Bodö on loma-asuntoaluetta 1.3 Kesäaikana vähäisessä käytössä puutteellisten asumismahdollisuuksien johdosta rantasauna 2.1 Loma-asutuskäyttöön 2.2 Vapaa-ajan asuntokäyttöön. 2.3 Tilan koon ja rantaviivan pituuden ja nykyisen rakennuksen sijainnin huomioon ottaen alueelle voisi rakentaa useampia loma-asuntoja. 1.4 loma-asunto, sauna, laituri 2.2 Tieyhteys rakennuspaikoille yhteisvenelaitureilta. Hyvälaatuisen käyttöveden saanti selvitettävä. 2.3 Mahdollisuus toisen loma-asunnon rakentamiseen. 1.3 Tontti on raivattu ja aluetta voi kutsua pihapiiriksi. Toinen laituri on eteläpuolella, toinen pohjoispuolella. 1.4 loma-asunto, talousrakennus, 2 laituria 1.1 Vuosisatainen saaristokulttuuri. vaihteleva luonto ja rikas eläinkanta. hyvät veneilymahdollisuudet, painetta mökkirakentamiseen. Uhat: öljyrahdit, levälautat 1.2 Bodö-Pirttisaari: Pysyvä asutus. Aktiivi kyläyhteisö, hieno historiallinen miljöö. Hyvät satamat ja merivartioston valvonta. Negatiivista: Bodön pohjoisrannan mökkikyläalue. 1.3 Takaosa saaren keskelle ulottuva talousmetsä virkistyskäytössä. Rantakaistaleella kaksi tonttia vapaaajantaloineen. Arvoja: pesivä lintukanta edustan luodoilla loma-asuntoa saunoineen, 2 muuta 2.1 Moottori/purjevenekerhoja kiellettävä toimimasta pienissä lahdissa. Luontoon, eläimistöön ja naapureihin kohdistuva rasitus on suuri. 2.3 Olen suunnitellut tontin jakamista kahteen osaan sekä etelänpuolisen loma-asunnon laajentamista ja vierasmajan ja saunan rakentamista. Pohjoispuolelle aikomuksenani on rakentaa loma-asunto, vierasmaja ja sauna. 2.1 Virkistyskäyttö, jonka palvelut elättävät myös pysyväisväestön. Riittävän suuri minimitonttikoko, laadukas rakentaminen. Urbaani lomakylä ehkä mahdollinen Onaksen saarella. Kalakantaa elvytettävä, ei kuitenkaan lohikasseja. Venesatamat veneseurojen hallintavastuulla Miljöö ja asutuksen luonne säilytettävä. Hallittu turismi majakalle. Venetelakoiden ja merivartioston jatko turvattava. Pohjoisrannan ghettokylän pitkäjänteistä saneerautumista ohjattava kaavan keinoin. 2.3 Omistajan suunnitteluvapaus mahdollisimman väljäksi. Pitäisikö kuitenkin minimikorkeusasema määrätä kaavassa? 1.4 loma-asunto, sauna, 2 varastoa, leikkimökki 2.1 Rakentamattomia ja luonnonvaraisia retkeilyalueita liian vähän ei enää saaria/tonttia myyntiin. 1.3 Omalle tontilleni pitäisi sallia sellainen rakentaminen, joka sallisi kahden sukupolven rinnakkaiselon samalle tontilla. Eli kaksi kesämökkiä. 1.4 loma-asunto 1.3 Rakennusoikeuden saaminen Bodön ja Långholmenin tonteille. Tilalla on kaksi palstaa. 1.4 Rakentamaton 2.3 Toivomme loma-asunnon ja saunan rakennusoikeutta. 2.4 Tila on saaren kapeimmalla kohdalla eikä meidän liene pakko pitää yllä kulkureittiä Bodön ja Marholmenin välillä. Ellemme saa rakennusoikeutta tontille, Porvoon kaupungin pitäisi lunastaa tontti yleiseen käyttöön. 1.1 Alkuperäinen ulkosaariston luonne ja ilme on säilynyt hyvin. 1.2 Tredjeholmenin kaltaista slummeja ei saa missään tilanteessa syntyä. Pirttisaaren kylämiljöötä on suojeltava. 1.3 Tontti pyritty pitämään mahdollisimman luonnonvarassa. Rakennukset ja rakenteet on piilotettu rantamaisemaan. 1.4 loma-asunto, varasto 1.1 Alueella omia resursseja vapaa-ajan toimintojen kehittämiseen. On erinomaista että aluetta lähdetään kehittämään yleiskaavallisin toimenpitein. 1.2 Kaivokari veneilyn retkikohteena on rakentamattomana hyvä. 1.3 Omat rantamme ovat karun kallioiset ja asuttamattoman tuntuiset. Maisema muuttuisi ystävällisemmäksi lisärakentamisella. 1.4 loma-asunto 2.1 Ulkosaariston herkkyyttä tulisi varjella. 2.2 Rakentamattomat saaret tulisi jättää rauhaan. 2.4 Pursiseurojen satamien syntymistä ja sijoittamista tulee ohjata ja rajoittaa. Ne eivät sovellu lomaasutuksen läheisyyteen. Niillä olevien rakennusten ja rakenteiden tasoa tulee valvoa. 2.1 Aluetta tulisi kehittää kohtuullisella lisärakentamisella siten, että alue miljöönsä puolesta on asutun näköinen. Luodot ja saaret Pirttisaaren eteläpuolella tulee säilyttää rakentamattomina ja rauhoitettuina nykykäytännön mukaisesti. 2.2 Onaslandet on kokonsa ja sijaintinsa puolesta alue, johon tulisi keskittää elinkeinot (lomakylä, matkailu, veneily ym.) 2.3 Toivomme tiloistamme kaksi yhtä suurta omarantaista rakennuspaikkaa kahdelle lapsellemme. 2.4 Veneseurojen tukikohdat laitureineen tulee sijoittaa niin, etteivät niiden aiheuttamat häiriötekijät muodostuu rasitteeksi loma-asumiselle.

20 Onas, 1:366 Bodö, Marholmen Onas, 1:550 Bodö, Marholmen Onas, 1:560 Bodö, Marholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:446 Lilla Bodö 1.1 Alueen ekologinen tilanne ei ole hyvä. Öisin Nesteen valot valaisevat koko pohjoisen taivaan. Vedet ovat epäpuhtaat, rakkolevä, joka jo teki paluutaan, on häviämässä. Ns. sunnuntaiveneily on lisääntynyt, mikä näkyy saarten ja meren roskaantumisessa. 1.2 Bodön ja Pirttisaaren ympärillä olevilla luodoille ja saarille pesiytynyt hanhi- ja merimetsoyhdyskunnat ja luodoille ei ole enää menemistä. Alueelle on tullut minkkejä, jotka syövät kaiken. 1.3 Marholmenin luonnossa on nähtävissä taas Nesteen päästöt esim. mäntyjen neulaset kellastuvat. Ihmiset roskaavat, rannat ovat kuin suurta roskapönttöä. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 1.1 Veneily ilman mökkiä on pääkaupungin suunnalta todella runsasta. Yleiset virkistysalueet on huomioitava kaavoituksessa jatkuvasti kasvava kävijämäärä huomioiden. 1.2 Toivon että nykyinen tonttikoko 1 ha säilyisi paitsi alueilla, jossa aikaisempi kaavoitus on sallinut tiiviin mökkirakentamisen. 1.3 Olen täysin tyytyväinen lomapaikkaani. Toivon että kävelymahdollisuus kauppaveneelle ja postilaiturille Bodön länsipuolelle säilyisi. 1.4 loma-asunto, sauna, vierasmaja, varasto 1.3 Asutus Marholmenilla on sopivan väljää. Kauppalaiva tulee kahteen laituriin ja posti tulee Bodön ns. yleiseen laituriin. Jätteet viemme mantereelle, koska muutakaan mahdollisuutta ei ole. Makea veden saamme omasta porakaivosta. 1.4 loma-asunto, sauna, liiteri 1.1 Luonnonkaunis alue, osittain elävä saaristo. 1.2 Pirttisaari/Bodö/Hamholmen. Paljon ylimitoitettuja laitureita ja ruopattuja satamia. 1.4 loma-asunto, sauna (omistusosuus ½) 1.3 Tila on jakamaton kuolinpesä ja sitä käytetään sekä vakituiseen asumiseen että loma-asumiseen. 1.1 Pirttisaari ja ympäröivät saaret, Bodö, Lästholmen jne. Alueella on vanhat perinteet sekä vakituisen asutuksen että kesäasutuksen osalta. Kaavassa tulisi ottaa huomioon tietty rakenne ja alueen aito luonne. 1. Sotilasalueella on hieno koskematon luonto. Byvikenin telakat tarjoavat tärkeää palvelua. 1.3 Hieno ympäristö, ei naapureita eikä rakentamista aivan rannassa loma-asuntoa, sauna, 4 muuta 2.1 Luonnonsuojeluun kiinnitettävä enemmän huomiota. Laivojen ja Nesteen päästöt saatava kuriin. Rannikkovartiosto voisi ratsata pienveneilijöitä. 2.2 Alueen metsästäjille lupaa metsästää villiminkit. 2.3 Rakennuslupakäytäntöä tulisi höllentää. Vaikeaa saada rakennuslupa vierasmajalle ja mökin laajennukselle. 2.4 Uusi vesihuoltolaki tulee aiheuttamaan ongelmia saaristossa. Tulisi saada enemmän tietoa. 2.1 Koko alueen luonnollinen kehityssuunta on lomakäyttöön. Yhteiskuljetusverkosto on tärkeä, ettei kaikilla tarvitse olla omaa venettä. Isommilla saarilla tulisi varata tiealueita (leveä polku), ettei toisten mailla tarvitsisi liikkua jos on asia yhteyslaiturille, jokamienpolkuja. Iso saariryhmä, kuten Pirttisaaren saaret tarvitsee yhteyslaiturin. Julkinen veneyhteys esim. Tolkkisista, jonne hyvät bussiyhteydet. Kauppalaiva on erittäin tärkeä mökkiläisille. Jos siihen voisi yleiskaavassa jotenkin vaikuttaa, tulisi se tehdä. 2.2 Uusia mökkikyliä voisi sopiviin paikkoihin, Onas-Kalvö kaavoittaa. Virallinen yhteyslaituri itäpuolella olisi tärkeä loma-asutuksen kannalta (yhteysvenetoiminta) Toivoisin että kaavaan voitaisiin merkitä tiet Marholmenista kauppalaivalaiturille ja postilaiturille. Toivoisin myös, että kauppalaivatoiminta tuettaisi niin että sen toiminta säilyy. Jätehuoltoon pitäisi satsata resursseja. Asumisen väljyys tulisi säilyttää. Kalojen kutulahtia ei saisi asuttaa niin, että kalojen kutu kärsii ja veneille nopeusrajoitus. 2.1 Rakentaminen tulisi keskittää jo rakennettuihin alueisiin/kyliin ja saariin, jotta rakentamattomia rantoja jäisi virkistykseen. 2.2 Pirttisaari/Bodö/Hamnholmen: tiukemmat vaatimukset satama/laiturirakenteille. 2.3 Rakennusoikeutta toivotaan sinne missä jo on asutusta. 2.4 Omistan lomamökin kuolinpesän alueella, en maata. 2.1 Alue tulisi varata vakituiseen ja loma-asumiseen. 2.2 Koulu on varattava kyläläisten ja kesäasukkaiden eri toiminnoille. Söderskärin majakan ja rakennusten säilyminen otettava huomioon kaavoituksessa. 2.3 Tontin länsiosa varattava loma-asuntoa varten. Myös Lilla Bodössä oleva palsta on varattava loma-asuntotontiksi. 2.4 Tontinomistajia tule kohdella tasa-arvoisesti riippumatta lohkomisen ajankohdasta. Jos retkeilyalueita on varattava, ne on suunniteltava vanhalle sotilasalueelle. 2.1 Saarten yhteyslaitureille ja tiestölle saatava rasitteet kuntoon. Saaristolaisten ansiomahdollisuudet on turvattava, samoin merivartioston olemassaolo. Rakentamattomia virkistysalueita tarvitaan, samoin kokoontumispaikkoja kyläyhteisön toiminnan jatkumiseksi. 2.2 Pirttisaari ympäröivine saarineen on liian pieni lomakylille ja laajamittaiselle matkailulle, veneilylle. Söderskär olisi säilytettävä linnustonsuojelualueena. Byvikenin luonne säilytetään, samoin telakat. Teitä Pirttisaareen ja Bodöhön. 2.3 Tilamme on valmiiksi rakennettu ja saa pysyä nykytilassaan. 2.4 On huonoja esimerkkejä ulkosaariston pilaamisesta mökkikylillä, veneilyllä. Pirttisaaren saaristo voisi olla esimerkkinä ympäristöstä, jossa mökkejä ei rakenneta liian tiehään, vaan jätetään myös rakentamatonta ympäristöä.

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA Kunnanhallitus 100 20.06.2005 Kunnanvaltuusto 52 27.06.2005 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA 48/41/413/2003 KH 100 Kh 11.05.2004 58 Sammaliston ja Mustaniemen alueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS

VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS 2 VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Anttolan eteläinen yleiskaava on hyväksytty 19.6.2000. Yleiskaavan muutos käsittää Mikkelin kaupungin Nurholan kylässä

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7156/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7156/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) 172 Asianro 7156/10.00.02/2013 Tukikohdan rakennuspaikan ( 297-465-2-23 ) vuokraaminen Vuorisalon saaresta / Maljalahden Purjehdusklubi ry Kiinteistöjohtaja Jari

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

emätilasta muodostetut rakennuspaikat tai

emätilasta muodostetut rakennuspaikat tai Emätilaperiaate Täydennyskoulutus Kai Kokko 2008 Sisältö Tarkoitus Yhdenvertainen lähtökohta Rakennusoikeuden perusteena oleva rantaviivan määrittäminen Mitoituksen laskeminen 1 Tarkoitus Ilman emätilaperiaatetta

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös , Pellingin saariston osayleiskaava

Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös , Pellingin saariston osayleiskaava Lausunto 1 (4) Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki Asia: 03922/16/4102 Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös 30.03.2016 21, Pellingin saariston osayleiskaava

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

684 Rauma 423 Kodisjoki

684 Rauma 423 Kodisjoki Naantali 25.2.2009 684 Rauma 423 Kodisjoki KALJASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kaljasjärven pohjoisosassa kiinteistön

Lisätiedot

INIÖN YLEISKAAVAN MUUTOS PERKALA, HEMGÅRDEN KAAVASELOSTUS

INIÖN YLEISKAAVAN MUUTOS PERKALA, HEMGÅRDEN KAAVASELOSTUS PARAINEN INIÖN YLEISKAAVAN MUUTOS PERKALA, HEMGÅRDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 28.1.2016. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa 19.9.2014 Metsähallituksen uudet esitykset kalastustukikohdiksi Metsähallitus on esittänyt Inarin kunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA 18.9.08 PALTAMON KUNTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA SISÄLLYSLUETTELO 1 AITTA SEPPO JA IRMA

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Asukastilaisuus 3.6.2013 Villinki, Pukkiluoto, Sikosaari, Varviluoto Itäisen saariston asemakaavaryhmä Asemakaavoitus: Arkkitehti Johanna Backas, puh. 310

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava 1 Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava Mitoitusperiaatteet tarkist. 6.2.2012 2 KIRKKOJÄRVI HEINIJÄRVI HERTTUALA JUMESNIEMI OSAYLEISKAAVA (KHH-OYK) Mitoitusperiaatteet 1. Yleistä Kaavahanketta

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden raportti Aihe: Espoon saaristo Aika: 28.5.2015 torstaina 17.30-20.00 Paikka: Soukan palvelutalo, Soukankaari 7 Läsnä: 22 osallistujaa

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitusjärjestelmä Kaavat maaseudun maankäytön ohjaajana Itäsuomalainen kylä suunnittelualustana Janne Nulpponen Maakuntasuunnittelija Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytönsuunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

MITOITUSPERIAATTEET. Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria Anjala ja Alakylän kyläyleiskaava

MITOITUSPERIAATTEET. Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria Anjala ja Alakylän kyläyleiskaava Kouvolan kaupunki Tekniikka ja ympäristöpalvelut Maankäytön suunnittelu Yleiskaavoitus Liite nro: Pvm. 26.4.2016 MITOITUSPERIAATTEET Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria Anjala ja Alakylän kyläyleiskaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS-

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- Koskien Ylikylän tiloja: Alaknuussi 484-417-5-85, Kuusipalsta 484-417-5-92, Joutsenpalsta 484-417-5-93, Kaislaranta 484-417-5-94

Lisätiedot

MOINSALMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS MÄÄRÄALALLE TILASTA 740-518-12-10

MOINSALMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS MÄÄRÄALALLE TILASTA 740-518-12-10 SAVONLINNAN KAUPUNKI MOINSALMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS MÄÄRÄALALLE TILASTA 740-518-12-10 EHDOTUS SELOSTUS Teknisen toimialan kaupunkisuunnittelu / yleiskaavoitus 26.4.2016 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot