LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/ Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 7.3.201. Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy"

Transkriptio

1 LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 I L L A R I P P M Y K A R F IN ynt l y n tt t llp lätdot rll r p p y ä ä Infr ntptt n j rtto yy Rtt 5 lo 7. Kto o c. u n d h nu l d. h w l / w o w c. o o b fc 1 0 : 0 1 o t l u v r n Photo By: Ao Sr nn Photo By: Ao Srnn By Photo : Ao Srn n o J t t r t u l Klp 6 EK:t hyvllä ovpohjll tllä. vän ä p t ur ot v u v n r Jo nh ljod p l n ttä. np o t uolto! N I I L L A AR T O L U T E V ER, v h ä n n y. y y r u, u pull Klpl Mnrto Morr Oy

2 2 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS RALLIPAKETTIEN MYYNTI Rllpttn yynt l lplupävävä lo 7.00 ( Hnnln Nt lo 8.00 ) Hnt 15 ältän lähtöluttlon, rttrtn j rnntt, jot outtvt pääyyn joll rooll. Yttät lput 8 / roo. RALLIPAKETTIEN MYYNTIPAIKAT Klpluu Jon Rvu Jontu 6 Lht Nt Hnnl Hnnlntu 309 Lht Nt Körr Jonulnt 2 Vvh Nt Kul ( Mtd) Stlnt 5 Kul Nt Vruä (Mtd) Trvlnt 1 Vruä Nt Tuulhrj Mutjärv Orttl Nt Krto Kuppntu 1 Lht Nt Krto trjo uppon hv rllptn otjll OHJEELLINEN AIKATAULU KILPAILUKESKUS JOKIMAAN RAVIKESKUS Jontu 6 Lht Trvtulo Lhtn lpljt ä tojt F-cupn udn 2015 olntn olpluun Infrypp-rlln. Onntr uonut vonlopun olt tä tällä rt un n n järjttään Slpulän t, tovottvt utnn ll löytyy jotupt hyvn. Tovotn yön ttä lntllt lvtään phtt ruuhtt. Klplun järjtlypuolll on tu hljlln uu voj un j hän trott ont vn uutt nto yö vnholl noll, nän olln hyyä un on ot tttu oht vätä urno hyynr uuplä. Klplu on hrättänyt nnotut nn yrtypuolll un 0-utopuollln. Turv-uto hlut t oll jop ynunt, välllä nt löytää trvttv äärää v un tttä. Eroon nä ol yö nnyt up nän un on root, ono tää ttn nn uutn vuodn päää hääöttävää juhlrll ntlln, up n ttää. F-cupn uudn roon lplu työlltää pävänä ut toj vphto, nnn lplun lu on utnn pnällä ydnryhällä thty toj työtuntj rlln tn. Kto täll ydnryhäll vnytä. Ktot ll tloolll, yhttyöuroll jot vutvt ptn hodo j tot tnvrull ä tnhotounnll. E nt rtä uvn tolluudn äärää. Tovon ov utt rhtä lplu uljttjll ä tunnlllt j uv rllpävää tojll utn yhttyöuppnll jot rll oltt punt urn. Pupt j urno on tlttu pävä, jotn jo äährr äännä tn on luv on un vätpävä. Rlltrvn lplunjohtj Eo Snn Knuv tällä htllä LAhdn UA:n ntynn F-Cupn uljttj, vuodn 2011 F-Cupn tr Jr Rol. Kuvn tään vuodn vuolplut Hnoln UA:n Jr-P rllt Kuv Ao Srnn 6.30 Klpluu vtn 7.00 Rllpttn yynt l Enänn lplj läht rtll Klplun huolto tuo Enänn lplj l Klpluu on yynnä ruo, juo, hv j rllr Klpluun on ylöllä vp pääy TUOMARISTO & PÄÄTOIMITSIJAT TUOMARISTO Puhnjohtj Jr Flytn Uurnn Tuor Mro Kääränn Orttl Tuor Ju Inlä Hnol Tuor Ju Järvnn L Tuor Mtt Häälänn Itr Muut tohnlöt AKK:n turvtrlj Pntt Kng Kngn AKK:n päättj Jro Ltnn Kngn TOIMITSIJAT Klplun johtj Eo Snn Rttjohtj Runo Plvnn Turvlluujohtj Jnn Vn Klpluhtr Mnn Ahtnn Turvlluupäälö Hnry Ahonn Rttr Ko Hänn Tdotupäälöt Arto Srén ( lhdtö ) Jn Sppälä ( o. d ) Kttupäälö Tro Mtnn Klpljodn yhdyhnlö Mru Männ Tuorton j päätotjodn lä lplupävänä vut onn tn hnlöön nouv tlooltn ryhä. Klplun järjtää Lhdn Urhluutoljt Eroodn järjtätä vtvt Poppoo T (Lht), Mäntälän Moottorrho ä Hnoln, Anjlnon, Ln j Orttln Urhluutoljt C M Y CM ETUAUTOT (n. 0-utot) MY CY CMY Ennn lplu rtllä ul ut järjtäjn utoj. vt, rt, turv j lplun johto. Juur nnn lpljot tulvt tuutot l n. 0-utot. Nää trtvt lopullt rtn turvlluudn j tovuudn. Ylön ptää oll tlupolln hyvä jon nnn tuutojn tulo. K 000 S Lnonn Ford Ecort RS 2000 F-cup Proo Jn Ponn Mtubh Lncr Evo IX VIP Ju Hr Subru Iprz WRX t 00 To Ruopp Toyot Strlt 0 Jr Knnä BMW M3 INFRAKYMPPI-RALLI Lhdn Urhluutoljt ry:n jänlht Lhdn tottjt/uvt: Arto Srén j Ao Srnn Svunvltu: LST-Md Oy, Lopp Pnop: SLY-Lhtpnot Oy, Tuuul, 2015

3 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 3 Tt Arto Srén, uvt Ao Srnn Ettlyä Ptr Ptj j M Honn Infrypp-rll jtn F-Cupn pttä, utt F-ryhätn tn ttlln nt j unnt läluo jo utot ovt lähllä tuotntoutoj t nlvto ä äätä htorc luon utoj. Htttl ht ur nuort uljttj jot upn ovt jnt F ryhän lutoll utt ovt rtynt ton rjohn jollon yö luto on uuutunut. On hno nähdä ttä nuort lähtvät roht ottn pään junordn SM-rjn t Trophy-rjn. Htlujn lopu lvää jvto h otlplu?! TURVALLISUUSOHJEET Hyvä rlln ytävä, unnot lpljot j o turvlluutt KUKA: Ptr Ptj IKÄ: 33 vuott AMMATTI: Autonuljttj KOTIKUNTA: Ntol KARTTURIT: Sv Eol, Ptr Pä j Tuoo Rutnn ä yttää o uut r rtturt. KALUSTO: Vuon vrrll on tullut jttu Toyot Strltll, hdll yöoppll VW Golfll, yhdllä nlooppll VW Golfll j nyt Aud A3:ll. MILLOIN ALOITIT JA MISTÄ KIPINÄ SYNTYI: Kynlo Rllt 2004 jo luojotu ol tonn. A hno tunn ott ht pol. Kpnä ynty rllj urll j nnotu n jo n ov j ptää ääntä. MIELUISIN KISA: Vuodn 2004 Ko-Rll jot tul nänn luovotto j urvn vuonn Kyn Jäärll jo oln ol yllplu j luo tonn. Ttyt nyt v jttu Purun-rlln tonn j tuntu hyvältä. VÄHEMMÄN MIELUISA KISA: K Hnoln lplut. Oln olltu- nut nhn hdn rt j on n ol pääyt ln, tän ytytä tnn t j y ulojo. Joohn urv onntu? MUITA HARRASTUKSIA: Kyllä työ j rllhrrtu v n jn jotn loppu vp- äyttään ujn ltn, on utojn. TAVOITTEET 2015: Nyt un nänn Trophyn olplu Purunll n hyvn nn rjn truudt lähdtään Svn n ttln. AUTOURHEILIJA JOTA ARVOSTAN: Tul ln up vhtohto utt un n vlt vn yhdn, nn Hnnu Mol B-ryhän Audll. Lä Mol on yntynyt n pävänä un nä. KIITOKSET: Iä j Ät, ä o prhnn. Krtturll j ll uton pr ollll vuon vrrll. Pt Rcng (yö huollo) Lhdn Työlupt, SEO Ott j työnntj Juh Järvr. HAASTATTELIJA KOMMENTTI: Ptrn no vodn urt Infrypp-rll jot htn lplu lotrjä udn Trophy-rj vrtn. Uon ttä jo tn ot rj nn Ptllä on hdolluudt hn truutn. - Vlt tlup hyvä jon - Älä lu rooll lplun n - Älä n lltyll tlulull - Pdä lpt vlvonn - Älä nny pähtynnä - Vro hyppyjn ltuloj - Noudt järjtyn vlvojn ohjt - Jätä tlup t Thää yhdä turvllnn rll Tyhjnny! rvr on vt tuottt -40% tlvvttt Al 30% KUKA: M Honn IKÄ: 18 vuott AMMATTI: Oplj KOTIKUNTA: Lht KARTTURIT: Vn Ju Pnu KALUSTO: VW Polo 1,4 j nyyn Opl Atr MILLOIN ALOITIT JA MISTÄ KIPINÄ SYNTYI: Olo nä 15-vuotn un tul olu rtng j un pää nuorn tln uloll rllj. Sttn pt hot o rlluto un 16-vuotn pää jn rllprnttä j rll. (rll nuortn luo u j root j ortllnn rttur rtyätplt, totun huoutu) MIELUISIN KISA: V vuodn Mäntälän rll jo tul luovotto j Tlotn Rll v yty tul ulo jon urun. Johd luo nä vh yl puolll nuutll. VÄHEMMÄN MIELUISA KISA: V vuodn Pohjol-rll jo pt olvt ytoot l l uor jo, puuttu httt. TAVOITTEET 2015: Pdtään jlt j yrttään j lplu lotrjä hdolln pljon. Junordn SM-rj jtn j Suo Cup jo pää jn nuott. Hlun httyä j j yö nuottlpluj tulvuutt jtlln. K rrlln, tulo tul jo on tulln. AUTOURHEILIJA JOTA ARVOSTAT: Mru Alén j Mrcu Grönhol. KIITOKSET: Prhll, tnn ä on ollut vhvt tutll utt, huollo hääräävll: Er Mnnnn, Mo Tllgrn j Hnr Pvol ä ttyt rtturll Jull. Tään tn tutlln on nnut Mnnn Er j ho to n n un junn wc. Suurt ton yhttyöuppnll jot hdollt tloudllt lpln. Htttljn ontt: Iävää un pää urn urn on pojn uortut Infrypp-rll un n n M on tätäää lää junorn SM-pttä Pohjn-rll. Enää olplu Purun-rll jotu ol nljä luo. Uon ttä tätä vrt vlä uulln, onhn ur vt lu! Jolé Dco:lt yö älytyjärjtln uunnttlu puh /Ton Moontu 4 b (ruttn tn) M-P 10-17, L 10-13

4 4 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI T Lhtovrt Oy / Infr T Lhtovrt Oy on vuonn 2000 prutttu rnnuuront plvlvn tontn ttyvä yrty. Vuonn 2012 puton otttn Infr Tont- j rn-lu on oo Suo päärn-lu on Uu j Kynlo. Yrtyllä on RALA-pätvyy (Rntn ltu ry) j n yötä tljvtuu.f luotttv uppn. T Lhtovrt Oy / Infr - 10 Mllä on yö Inpct Oy:n rtftt: Lnnvrton ltojn trärntdn pntättly, uud- j orjulut. Pnot hnlötö turvlluutn työll j työn ltu T Lhtovrt Oy on vuonn jtuvt prutttu Kll rnnuurontn työll tovll työntjöllä j tä on VTT Exp plvlvn tontn ttyvä Srvc yrty. Oy:n Vuonn yöntää 2012 puton ltojn vdnrtäjärtftt, rn-lu Työturvlluuun on oo Suo, yöntää Työturvlluuo otttn Infr Tont- j päärn-lu on Uu Suon j Kynlo. Pltuln ujärjtön yöntäät Tultyö- j Kttot ä Tturvortt. Yrtyllä on RALA-pätvyy (Rntn ltu ry) j n yötä ol tljvtuu.f luotttv uppn. Mllä on yö Inpct Oy:n Yrtyn rtftt: olut Lnnvrton ovt: ltojn trärntdn pntättly, uud- j orjulut. Infrrntnn Pnot hnlötö turvlluutn työll j työn ltuun jtuvt. Kll työll tovll Tlotn työntjöllä on VTT Exprt Srvc Oy:n yöntää ltojn vdnrtäjärtftt, Työturvlluuun yöntää Työturvlluuortt j Julvut Suon Pltuln ujärjtön Muut yöntäät plvlut Tultyö- j Kttotultyöortt ä Tturvortt. Yrtyn olut ovt: Infrrntnn Tlotn Julvut Muut plvlut T Lhtovrt Oy / Infr - 10 Ltutu Lht Y-tunnu

5 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHILUAUTOILIJAT RY - 5 EK-1 ERIKOISKOE 1 Powrbyt 9,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Poppoo T Vuhd t, jo tunntn vuon vrrlt ont rllt. 4 rtyn ohdlt hlpon tull rooll, j uutn dn trn ätllä rtytä ptät näälut ol uunn. T lytyy j noputuu loppu ohdn. Eroon lopu päätään hpon vrt jo huppunopu. EK-2 ERIKOISKOE 2 Ptr Oy 11,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Hnoln UA Eroo 2 on tnt htllp un lplun vupätä. Välttä täll rooll ol äytöä, jotn prht tlupt jäävät ulun ään. Trt otttv roo, jo yö vuroon tpn loppu ohdn hn vuhdllt noputuu. Mlpäää hyvä pltout ohtuullll ävlyllä.

6 6 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI EK-3 ERIKOISKOE 3 Mtd 13,90 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo 11:58 järjtävä ur Anjlnon UA Tuttu onll, Hnnu Mol on ttä vrrnnut jop Ounnpohjn j luut häntä tää uo. Eroo on oonuutn uvn jttv j htllnn. Loppu ohdn utn vält tvtyvät, un t luo on ovpvuhtt j uorp. Ano unnollnn vält tul 7:n ohdll lln upn. Mnrnnu- j nrtotyöt EK-4 - nrto - -ntn uljtu - vhtolvojn vuoru - notoplvlut - lutyöt - hotut - ph-ludn j prpojn put ERIKOISKOE 4 Mnrto Morr Oy 12,40 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Ln UA Alupää rlun lotrn tlt vrn vuhd, ttn l utp ouu n rluun nljän lotrn rtyn t. Stä l vuhdp ouu, jo vodn päätä huppunoputn. 8:n ohdll tul lähtöpäätä läpt, jolt hlppo tull urn lplu. Välttä hn ln pän ovt vuhdt utt j poput. Eroon l on nyt hn yöhn un ptn ohn. Mnrto Morr Oy Kllo-Ptläntu 24, LAHTI - puh

7 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 7 EK-5 ERIKOISKOE 5 Bg 11,70 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Mäntälän MK Eroo l utll ouudll. Muutn lotrn päätä t uortuu prun vrrn, utt vn n prun. T jtuu pnhönä j ääntylvänä n 8,5 lotrn t, jo yllättävän u rty-o oll tll. Sttn nnään loträ lt u pohj j t äännytään. Nyt vll j tuull on yytä hut jrrutun tull. Krtn un hlppo löytää pll. Joutun ontoyrty Bg on rotunut lp-unvntn tuothtyn, vltun j huoltoon. Yrtyn luto- j tttto on Suon j ln toll huppuluo. E välä llä toll lplt t hrrtt, ol äytttävä. Vlt o unvnt, opo, vn yrtä oll nnovtv j luod uutt. Mllä on trjoll lpvlt rjt ylpn lp-utohn j jo ol, nn vo thdä n. Trvtt t yö ylöllt räätälötyjä unvnt t oponnttj. Iunvntn onuudt pyty nlyon unvnnndynotrllä t tttluud. Joun j vnnuvon ln llä on äytöä dtyllt lntllt. Pyty huoltn j uuttn vnnuvo ylpn unvntn. Tot tttlujou, jo ll löydy vln. Yrtyn tontprttn on trjot ulln ll hdolln hyvä plvlu, tt hänn trvt h pu uult. Mll n ntynn j tyytyväyy on tärntä. P Tlvot 9, HOLLOLA TÄYDEN PALVELUN AUTOLASILIIKE EK-6 ERIKOISKOE 6 Lhdn Autolu 7,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Orttln UA GLASSDRIVE-RAHOITUS HELPPO JA JOUSTAVA MAKSUTAPA Vnn rypty, 7,5 loträ jänntytä vlä jäljllä. Enn jtn 4,5 loträ vuhdt rännä, jo p l nojll pnohn. Non 5 loträ olvt rtyt ovt hlpon oht pu rooll. Jälää äännytään olt tltä t pnll on. Rtyn tulo uljttjll vrt rttää httt onnot, rtyn jäln hyvät pltoutt j ptä nää urt htyvyyttä j lutn tovuutt. Hrtänt 7 Lht

8 8 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI PALVELEVA VARAOSAEXPERT LÄHELLÄSI XENON-KAUKOVALO 12-24V DOMINATOR 229,00 Svh. 279,00 TÄLLÄ KUPONGILLA 10 LITRAA LASINPESU ETAWIND -40C Kotnn j täyn yrytön lnpunt. E jää lvo! 17,50 NORM. TARJOUS 21,50 2,5T Hllnotn nylonpyörllä Y n or 85 x 465 ptuu 780 pno 47g 145,00 Svh. 223,20 WHITEVISION - jäljttää rudlln Xnon vloj - vlon värläpötl on 4300 lvnä j trjo jop 40% vlop vlo v prupoltto - 60% nän vlo thn UUTUUS! H1-pr pr H4-pr pr H7-pr pr 20,00 22,50 28,00 KAIVINPALVELU J.SAARINEN OY Puh Aholfr Eläyä työhön j vp-n Plvlu. Tt E rlltrnhn Rllyydtyt Offrodyydtyt Tyy- j vrtypävät Koouptt Sluthtävät j l Prhjuhlt Atrplvlut Ot yhtyttä: Tuul j Ju Ahol Ju puh (E: n vru) Tuul puh (ohjl- j trplvlut)

9 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 9 LAHDEN UA:N KILPAILIJOITA INFRAKYMPPIRALLISSA 2015 Kuv Arto Srén Vuodn 2011 F-Cupn tr Jr Rol (o.) on o Cup-onr. Mtruudn lä hän on ollut yhdän vuodn n jo toptn. Mtruudn lä hänllä y hop j pron. Krtturn Rolll on Tro Jäntt. Kuv Ao Srnn S Kovur on rrllyt jo un vuodn F-Cup. Avu Hnol Kovur ol luon yn. Urjl tht prn j luojotu ol uud. Krtturn Sll on Ton Slo. Kuv Ao Srnn Ahrt lplvt P Vlonn - Jn Kopr ovt tuttu näy F-Cup. Tänä vuonn hd nää lplu ovt luojotut ollt 14. j 8. Kuv Ao Srnn Prtt Jull Männ t Infrypp-rll pluun vdn vuodn tuon jäln. Kun v vuott ttn on ll tvtonn Toyot Strlt, nn nyt on äytttävä tuvtonn Opl Atr. Kuv Ao Srnn P Lo j VW Pololl Trophy-luo lutruupttä. Trvtulo oll huoltoll! Kotruoloun, r. lo Onln Präärryn vuoru Autonput Khvl pt 60:ll Autofx plvlut, ävout, vhut, änpu y. y. Huolto plvl jo rpävä Tbol Sl Vnhnrdntu 4, puh Avonn -p 6-19, l huolt utoj j hä Kuv Ao Srnn Tuo Louhlnn (v) j Jnn Näränn vuorottlvt rtn tn pp-utoll. Tällä lotull lplupävänä KAHVI + PULLA 2 Nt Ol K-Mrt Hnnl Hnnlnt 309, HENNALA Puh. (03) Auolojt: -p 6-24, l j u 8-24

10 10 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI Arto Srén Lhdn Urhluutoljt on onpuolnn ur Vuonn 1963 prutttu Lhdn Urhluutoljt ry on y vnht otn utourhluurot. Ptän än yhtnä luutn on onpuolnn tont j ljn rjo. Surn jänäärä on 265 jäntä. Jouo on pljon n, ä rtoo, tt utourhlun hrrtnn ol vn tn juttu. Surll on rttän tvnn j ov totj poru. Hrrtttv ljj on rll, rllprnt, joluo, nopu j pnoutolu. Kt ljt on vuoynn n tullut pljon truu, ntt j unn. Nopupuoln lj pää jo hrrtn jo 15 vuodn än nuortn luo. Nyyn tää on rlln hdollt, unhn oohjj ot joortn j j rtyätplt. I-ohjj j vn uljtut touudt. HALLITUS 2015 Puhnjohtj Sppo Hoto. Hlltun jänt: Jr Rol, S Lnonn, Mnn Ahtnn, Jon Kohtn, Jnn Vn j Runo Plvnn ä vrjännä Hnn Yrjölä-Elo j P Vlonn. Shtr on Kr Yrjölä j rhtonhotj Ej Elo. Tdottjn tovt Arto Srén j Jn Sppälä. Surn toto jt Sopnorv Mtrntu 17 j on u nnt lo Trvtulo hvll totoll! HALUATKO JÄSENEKSI? Surn jänu on 25 j nuorojänu (ll 15 v.) on 10. Lttyohjt löytyy urn otvult Kotvult löytyy yö pljon uutn. ln urn fcboo vull. Vjärvntu 7, LAHTI P ncpont.f Sncpont -tuottt ntä j fcboo SncPont. N! Knntt tututu Arto Srén Ettlyä pnoutolu Suvnt 6, Lht Lhdn UA:n ljrjoon uuluu on yö huppuun vrttyt RC-utot. RC-utolu on ohtln dullnn tp päätä totuttn lplull hluj, llä lvnjo on yhtä tott v utoon yytn hdun. Autot ovt thtdn tn lp-jvn uljttjn tt j nnöörn uunnttl. Mtrlt, utn hlutu j ttn ovt tuttuj otn utot. Säätöjän utot löytyy nän un yhdtäään täyoot lp-utot, jotn vr on n httyä uton äätäjänä jotdon hon lä. Lhdn UA:n pnoutoljt ovt vvuon ntynt vrn hyvn j nlltn luon truu on tullut ut vvuon j pr SM-tln. Lhdn UA:n RC-utoljo on non ynn tvt lplj j tähän lä on vlä tv hrrtj ptält totyntä. Tont onn tu vvuon htttyä j ljn uoot vtttu. Trvtulo tututun j tovottvt nnotun hnot j htovt ljt Lhdn UA:n pnoutoljodn trnhn! Tlvn jtn vnhn Hnolntn vrrll Mälää Pyhäntn oulull. Trt tdot löydät nttä. Lhdn Tähthuolto Oy oottorjonuvojn huolto j orju Plotäntu LAHTI p F-Cupn pttlnn hdn jtun olplun jäln Ylnn 1 Juh Rytönn / Jon Kovnn Opl Atr 50 2 Tro Slnn / P Törä Volvo J Nuorl / An T Volvo Joon Kolhnn / Ttu Konn Toyot Strlt 35 5 Ju Srnn / Ko Männ Opl Atr GS 26 6 Pttr Slnn / An Jntunn Toyot Strlt 25 7 Mo Kortuo / Jro Lptö Ford Ecort 23 8 Jrno Grönhol / J-P Juhnn Opl Atr 20 9 Jnn Eronn / Ton Hnn BMW M M Krouv / P Kuro Toyot Strlt Mo Kuppnn / To Vtn BMW M3 (E36) Sul Nvä / Juh Kvä Toyot Coroll GT Jr Rol / Tro Jäntt Mrcd Bnz 190 E Krtr Sjölund / Jr Årbrg Toyot Coroll GT 9 15 Oll Lvnn / Ml Lgrtrö Volvo To Huhtl / Jn Konn Ford Ecort RS Jnn Korhonn / vhtuv Opl Atr GS 8 18 Jr Huuh / vhtuv BMW M Jrno Junnl / Mru Rlo Toyot Strlt 4 20 Jon Hp / Juh-Ml Hnnul BMW M Hrr Molnn / A Mronn BMW M S Grönthl / Juh Fortrö BMW 320 (E36) 3 23 Andr Anttl / Mo Kutto Toyot Coroll 1600 GT 3 24 S Sundll / Juh Kunttu Hond Cvc Typ R 2 25 Ptr Vhrvuor / Jrno Mnnrt Ford Ecort RS Tro Svonn /An Vn Opl Acon Jr Konn / vhtuv Hond Intgr Typ-R 2 28 Antt Hulnn / Ar Ku Rnult Clo 2 29 S Kovur / Ton Slo Toyot Coroll 1600 GT 2 30 Tuoo Wrn / E Vnhl Ford Ecort RS Ptr Son / P Pnttlä BMW M3 (E36) 2 32 P Vlonn / Jn Kopr Toyot Strlt 2 33 P Anttonn / Ton Vllng Volvo Mro Mnn / Ptr Kolhnn Volvo Mur Kljunn / Ju Pjnn VW Golf GTI 1 Snort 1 Ilo Lro / Runo Hurnn Toyot Coroll 1600 GT 36 2 Kr Kytölä / Mru Lo BMW M3 (E36) 36 3 Vn Käpp / S Ltvnn BMW M3 (E36) 35 4 Rto Föhr / Hnnu Hrtnn BMW M Juh Pvlnn / M Ll BMW M H Thl / vhtuv BMW M L Hrvjärv / Tro Mäntyo BMW M P Rptt / Jn Honn Toyot Coroll 1600 GT 25 9 Ar Sxbrg / P Lppälä Toyot Coroll GT Juh Knnunn / vhtuv BMW M K Mälä / vhtuv Toyot Coroll 1600 GT Jr Prnn / Vjo Tpnnn BMW 325 (E36) Io Nlä / Knnth Func Toyot Strlt An Luo-Aho / Mro Män BMW 325 (E36) To Mä / Jn Avt Opl Kdtt E GS 16V/ 9 16 Tro Ltvnn / Jn Ltvnn BMW 325 (E36) 9 17 Ptr Svunn / Mtt Häälänn BMW M To Ro / Tu Rjto Opl Kdtt E GS 16V/ 8 19 Jyr Sorjr / Juh-P Ruo Ft 131 Rcng 7 20 Mru Tuorn / Ptr Phonn BMW M Ilpo Sr / vhtuv Volvo Oll Mrtl / Sul Vuornn Sunb Avngr 1600 GT 3 23 Ar Krvä / Rjo Krvä Toyot Coroll 3 24 Tuno Rntl / Kr Rntl Ford Ecort RS Ptr Runnn / Jr Kuul BMW A-junort 1 Tro Kull / S Ttt Toyot Strlt 46 2 Vll Hnn / vhtuv Toyot Coroll GT 39 3 Jrry Mol / J Mol Toyot Coroll 1600 GT 37 4 Ton Kol / Oll Väänänn BMW Vl Vl / M Luu BMW M3 (E36) 32 6 Juh Häälänn / Jnn Vääränn Volvo A Prvnn / H Prvnn Opl Atr GS 16V 22 8 Hnr N / E Männ Opl Atr F GS 16V / 20 9 Kr Mtnn / M Sälln Hond Cvc Typ R (EP3) Tu Mälä / Ju Lttlä BMW 325 (E36) Ton Jlv / To Jngr Opl Atr Ptr Knnnn / Tuo Syrjälht Toyot Coroll FX-GT Er Lpol / Antt Nordtö Hond Cvc Typ R (EP3) Iro Koo / To Wltr BMW 325 (E36) Tuo Lhto / To Nnn Ford Ecort RS H Pnn / Tppo Södrtrö Toyot Strlt Tuoo Tuunn / Mo Kuuä Volvo Hrr Rnn / P Vrtnn Ford Ecort RS S Tnn / Mru Juntunn Opl Atr GS 16V 7 20 Jnn Anttl / Vll Puh BMW 325 (E36) 6 B-junort 1 H Ko-L / Kr Luo Hond Cvc Typ R 52 2 Jonn Ruottunn / Mo Nlä Volvo Al Koplnn / Ptr Fgrdhl Toyot Strlt 40 4 Tuo Kl / Jon Männ Toyot Strlt 31 5 An Vlonn / Jn Pohto BMW 325 (E36) 24 6 S Lopp / Jn Andron Ford Ecort RS Jon Mronn / Jnn Mähän BMW 325 (E36) 23 8 Rjo Hn / vhtuv Ford Ecort RS Mro Pronn / Ollp Vlol Toyot Strlt EFI Arttu Aun / Hnnu Välä BMW 325 (E36) Ptr Konn / Mrtt Männtö Volwgn Golf GTI 16V Or Rön / Jro Hrvonn Opl Atr GS 16V Tu Kuunn / Ju Kvlä Toyot Strlt Roop Uurnn / vhtuv Ford Ecort RS Mro Hpr / Jn Mto BMW 325 (E36/2) 9 16 Lur Mälä / M Rntl Opl Kdtt E GS 2.0/ 8 17 To Rhä / vhtuv Toyot Strlt 8 18 Jro Ko / Mro Tähänn Ford Ecort 8 19 Lur Ln / M Lähtnä Volwgn Golf GTI 16V 5 20 Kr-P Sr / Jnn Huur BMW M3 5

11 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 11 JVl Rnn Avon yhtö JVl Rnn on jo yl 10 vuodn jn tonut Etlä-Suon lull hotn nl nrnnu- j vouln tötä. Kyy j trjo roht, ut Snu lllä j vrt olt tyytyvänn lopputulon! HUOM! Tlvn hod yö lun rrot, povnnt ä lun tputut tolt! Töä ol n hdotton troj j nnn rptä j luotttv! Tto vo trt -vult! Yhtytdot: Sortopntu 4, Lht Mnrnnu: / Jro Holopnn ähöpot: Svouplvlut: / Hnn Holopnn ähöpot: Krotu 6, Lht Puh Ltutu 7, Lht puh TERVETULOA PALVELTAVAKSI lv lv Iuzu D-Mx Spc Cb WD 2.5 AT LS -14 l. 1 t, ESITTELY-AUTO, Lvulo, Nv, P-r, Lvt rn 1200 E lähntn, 1 o., CD, MP3-otn, r.vnt., h-rj, lt., t.lä., 2 rn., t.vär, wbto, Hälytn, vto. MB SLK 200 Kopror Rodtr 2d -10 l. 74 t, ABS, jot., CD, r.vnt., uto. lt., 2 rn., Kton vun, -lu. uo-ohj., Moottorlätn, Sdtunntn, -lt/plt, Turbo MB SL 500 A Avouto 2d -02 l. 331 t, Ilt.tut, ääd. lut, jot., CD, r.vnt., h-rj, uto.lt., t.lä., t.vär, Nh., Nv, Ortopdtut, -lt/plt, -t., Xnon Ft Auto-rollr 2.8 JTD Puol-ntgrotu uto-rollr grg P -06 lt.(ohjo), Ktt-wc, Ku-l, Suhu, Mr, r. 6-hn, Nuupt 4-hn, Trutc-läty ull j ähöllä, Edä 4:n tuttv pöytäryhä, Tn prvuod pottn, Io ttll. CD, h-rj, 2 rn., -luuu, -lt/plt, vto. Ford Mutng 4.0 Coup AT -07 l. 98 tl, Mttrlu ln, jot., CD, r.vnt., h-rj, lt., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Nh., -lt/plt, -t., Urhlutut, Hälytn Suzu Jny 1.3 VVT 4WD JLX AC 3D 4AT -15 Hntn lätään t.vär 555 j totuulut 600, Rngpnvlvont, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, L-to, t.vär, -lt/plt lv MB S 320 Lng Sdn Autotc -02 l. 90 t, Suo-uto, äh. tpnt lä., -tvrho, Iljout, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., t.vär, Moottorlätn, Nht, Ortopd-tut, äp., -lt/plt, -t., Hälytn BMW 520 Tourng Autotc -08 l. 202 t, Suo-uto, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt, vto. VW Pt Sdn 1.8T 250HV Tunng -01 l. 182 t, Iljout, Ductl, Krlvtyt pltä, Vhvp ytn, Kon thty uudtn, Egl vvt, Wco ännät, Boch v14 750, Boch 044, Turbontc gt450, AMW urj, Coolr, 3 downpp j loppuput, y. MB C 320 CDI Avntgrd Sdn A 4d -05 l. 201 t, Ortopdpnt, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., t.vär, Moottorlätn, Nht, Nvgont (o näyttö), Sdtunntn, äp., -lt/plt, Turbo, Xnon BMW 316 Sdn 4d 1 o. -08 l. 125 t, 1 o., SUOMI-AUTO, Sähöt ll tttuv vto., jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., L-to, Moottorlätn, -lt/plt Sod Rootr 1.6 TDI Ptt-uto 5d -11 l. 70 t, R.pttuto (.lv) utt hnlöuto yö, CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., Kttott, -lu. uoohj., L-to, t.vär, -lt/plt, vto Ford Ft 1.25 Ttnu 5d -12 l. 12 t, 1 o., jot., CD, r.vnt., h-rj, t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, lä. tuull, t. vär, Moottorlätn, -lt/plt Rnult Mgn 1.4 TC HB Dynqu 5d -10 l. 65 t, ABS, jot., CD, r.vnt., h- rj, uto.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt Dodg RAM 2500 K-A 5.9 Cun Turbo Dl Lr SLT 4x4-96 l. 216 tl, Korotttu lut, Montrpyörät, Mttrlu ln, CD, r.vnt., lt., -lu., -lt/plt, Turbo, vto. Ctron C3 Pco 1.4 VT 95 Collcton 5d -11 l. 76 t, 1 o., SIISTI, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt/plt Volvo V T5 AT -04 l. 188 t, Suo-uto, jot., CD, r. vnt., h-rj, uto.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Mtpuhlnvrutu, t. vär, Moottorlätn, äp., Hälytn MG Rovr ZT-T 190 Tourng 2.5 5d -03 l. 181 t, ABS, jot., CD, r.vnt., uto.lt., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Puolnht, -lt/plt, Urhlutut, Xnon Pugot 207 SW Pltnu 1.6 HD 5d -09 l. 136 t, 1 o., Wbto lloll, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., Kttott, -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, -lt/plt, vto. Pugot 307 SW 1.6 Olyp 5d 7-hn. -07 l. 122 t, REK.7.HENK.(vn ontn pnt puuttuu), jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Ltto, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt/plt, vto. Pugot Sport 75 5d -09 l. 84 t, ABS, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt Nn PRIMERA WAGON 1.6 TEKNA 5d -07 l. 140 t, P-r, CD, r.vnt., h-rj, lt. (uto. nn), t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohjull, Kääntyvät ttut, t.vär, Montoohjupyörä, Puolnh., ohj.th., -lt, -plt, vto., Äänntotojärjtlä Suzu Vtr AVO 1.6 3d 4x t, Vrpyöräotlo, CD, r.vnt., h-rj, 2 rn., Kton vun, -lu., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt, -plt, vto., Äänntotojärjtlä Ford FOCUS STW 1.4 5d -06 l. 157 t, ABS, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlä., äp., -lt/plt, vto., Äänntotojärjtlä

12

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös:

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös: Muht Kkkn prhdn vkonoppu! 26. 28.4.2013 Hngn Mukkuk Sn kn yö: Aukoojt: Lput, Mod Expo, Kdntto-tphtu, Lhruok & uou j OuttExpo p ko 10 18, 9 18 j u ko 9 17 PtExpo vonn u. Pyput: Akut 16 Lpt (7 15 v), kt,

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

S y napsi. Otakaari 5 A 02150 Espoo. Inkubio ry. Finland. paluuta Suomeen ;) t. Iina Inkubiitti. Terveiset vaihdosta: En malta odottaa.

S y napsi. Otakaari 5 A 02150 Espoo. Inkubio ry. Finland. paluuta Suomeen ;) t. Iina Inkubiitti. Terveiset vaihdosta: En malta odottaa. Mo kkk! Trvst vhdost: 88 F / 66 F 28 C / 19 C Aurnkost En mlt odott pluut Suomn ;) t. In Inkubtt S y nps Inkubo ry Otkr 5 A 02150 Espoo Fnlnd S y nps 3/08 Ssälmykst 3 Päätön plst 4 Tdätkö mtä bolst tkvät

Lisätiedot

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT &

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT & kuokknen Kuokkln Asukkt ry:n kulttuur- j tedotusleht, 25 vuoskert www.kuokkl.org Mrrskuu 20 Uudstunut Slence - tehoks kuorsukseen! 8,- (20,98) Must sää 3.. Clnderm Men - lhjpkkuksell Trjoukset vomss mrrskuun

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä PERJANTAINA 9.12.2011 Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) 622 265, Mrtt Rt 622 240 sähköpost: totjkenne@kesksomnen.f,

Lisätiedot

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä: JULKAISU 2010 1 Tää on e ISSN 1235-3477 Gope Rder -ehden eronumero 1/2010 Goperder mo! Tää ehdeä: vu 4 Kuv: Jro Mnen Gope Rder 30 vuo vu 4 Gope Rder ESPANJASSA vu 6 vu 7 Vere ovumme j y jäene erhoomme

Lisätiedot

---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : -

---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : - - 15 - nusmassojen yhteinen kuutiotilavuus on 42.250 m 3 TALOUDELLINEN SUUNNITELMA Rakennusmestari Y. L. Mattila laati piirustusten perusteella se ure.8 van taloudellisen suunnitelman 11.10.1952 ~ Kustannusarvio,

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014 Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt,

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 38 Keskiviikko 16.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 38 Keskiviikko 16.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ Koko knn crvn-kupp kköet! Koko knnycrvn-kupp no: 38 Kekiviikko 16.9.2015 RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ joneuvo KKEITÄ AUTOKUUMEESEEN Ärint-jouppi.com Ä L Koko knn crvn-kupp ooittee l ii k itu om i.c joit

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9 Kkvkkna 0. Hlkuua 013 Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9 KESKIVIIKKONA 0. HELMIKUUTA 013 ällä 0..013 Phjalan Opp-l www.phjalann.f Ura urkn aalalla La-Maja Harju pnka Vaaan IB-lukn

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa 28.

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa 28. Koko knnycrvn-kupp kköet! no: 30 Kekiviikko 22.7.2015 Koko knn Crvn Koko kupp knn crvn-kupp Tervjoell Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp 17.980,Chuon Welcome Fit 1,9TD -00 132tkm, PARISKUNNAN UNELMA-AUTO,

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Autorahoitus 1,9% korolla*

Autorahoitus 1,9% korolla* V Pl H A HAVA VoPl Auol Jouluuu 2014 VOVO NISSAN OP PUGO Jouluuuss S-uorll Auorous 1,9% oroll* VAIHOYKKÖNN Volvo Slj VoYö vouoj sä slyuo osjll. Rousoro 1,9 % + orml luoosu prusmsulu j räo äslymsu. Msmrous

Lisätiedot

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä.

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä. Tnd Vuouhnnn nmmn vuodn py on yy mhn ymyö on mno. Lyhy v un ny muuuu oo n. Tödn ognon muun dn, v hun n n. Uu, muv yömnm u vnho h n yh muv mn. Sm yövndn n. Oopohnn ymyö on muuum omponnpoh v ono vn nm muuunu.

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 40 Keskiviikko 30.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoittees RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 40 Keskiviikko 30.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoittees RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ Koko knn crvn-kupp kköet! Koko knnycrvn-kupp no: 40 Kekiviikko 30.9.2015 R-JUP ULKKEEÄ joneuvo KKEÄ UKUUMEEEE Ärint-jouppi.com Ä L Koko knn crvn-kupp ooittee l ii k itu om i.c joit kikit kupt L onnituu

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko knnycrvn-kupp kköet! no: 26 Torti 25.6.2015 Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp 26.980,- 46.980,- 74.980,- 39.980,- ADRIA 680 DP FIAT 2,8 JTD -03 Adri Twin SP Fit 2,3 150-12 122tkm,

Lisätiedot

KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu 2011. hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä --

KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu 2011. hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä -- uonen Kuon Asu ry:n uuur- j edouseh, 25 vuoser Onnsunu odnvho Koäynnsä. Kusu medä yään, pmsess romme sumsrpees j eemme ovess sopvn odnvhosuunnemn. Knesömm Pusou PR-Neö Oy LKV Pusou 2, Komum 40100 Jyväsyä

Lisätiedot

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSI nro 9 SIVU 3-4Urhluhall A YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSIIN YRIYKSIIN nro 5 lh äyy vraansa s. 4 -lh nro 5 00 VEN ASIOISA ASIOISA KEROVA, KEROVA, PUOLUEISA

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti K-S Mptj www.pt.f M 2015 K-S vp tdtt 34. vt Jyväyä Sd Rvät y 60 vtt K-S Rvpp y KEVÄTKOKOUS v 25.3.2015 18.30 Ltjäv vt T. K ätää äätöääät t. Htt j vtj 18.00. H! V dtj tv ydtyä vtj. M ää v p. Pt Jääätä 100

Lisätiedot

(NORM. 139 ) SIEN EUROJEN LähiTapiolan SILLA! noin 3200. +KULUT UUDET AUTOT UPEAT EDUT! LUE LISÄÄ SEURAAVALTA AUKEAMALTA

(NORM. 139 ) SIEN EUROJEN LähiTapiolan SILLA! noin 3200. +KULUT UUDET AUTOT UPEAT EDUT! LUE LISÄÄ SEURAAVALTA AUKEAMALTA V Pl VoPl uol mmuu 215 VOVO NISSN OP PUGO H HV l P o u r m N D H N D VII 27.12. 5.1. omlls u s v s l us uuds v l 7 5 15% slyuoj: 4 uorous u os rvd. ll Jousv j du Df rm 135 uo s u U H ssällämm NY SIYUJ

Lisätiedot