LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/ Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 7.3.201. Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy"

Transkriptio

1 LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 I L L A R I P P M Y K A R F IN ynt l y n tt t llp lätdot rll r p p y ä ä Infr ntptt n j rtto yy Rtt 5 lo 7. Kto o c. u n d h nu l d. h w l / w o w c. o o b fc 1 0 : 0 1 o t l u v r n Photo By: Ao Sr nn Photo By: Ao Srnn By Photo : Ao Srn n o J t t r t u l Klp 6 EK:t hyvllä ovpohjll tllä. vän ä p t ur ot v u v n r Jo nh ljod p l n ttä. np o t uolto! N I I L L A AR T O L U T E V ER, v h ä n n y. y y r u, u pull Klpl Mnrto Morr Oy

2 2 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS RALLIPAKETTIEN MYYNTI Rllpttn yynt l lplupävävä lo 7.00 ( Hnnln Nt lo 8.00 ) Hnt 15 ältän lähtöluttlon, rttrtn j rnntt, jot outtvt pääyyn joll rooll. Yttät lput 8 / roo. RALLIPAKETTIEN MYYNTIPAIKAT Klpluu Jon Rvu Jontu 6 Lht Nt Hnnl Hnnlntu 309 Lht Nt Körr Jonulnt 2 Vvh Nt Kul ( Mtd) Stlnt 5 Kul Nt Vruä (Mtd) Trvlnt 1 Vruä Nt Tuulhrj Mutjärv Orttl Nt Krto Kuppntu 1 Lht Nt Krto trjo uppon hv rllptn otjll OHJEELLINEN AIKATAULU KILPAILUKESKUS JOKIMAAN RAVIKESKUS Jontu 6 Lht Trvtulo Lhtn lpljt ä tojt F-cupn udn 2015 olntn olpluun Infrypp-rlln. Onntr uonut vonlopun olt tä tällä rt un n n järjttään Slpulän t, tovottvt utnn ll löytyy jotupt hyvn. Tovotn yön ttä lntllt lvtään phtt ruuhtt. Klplun järjtlypuolll on tu hljlln uu voj un j hän trott ont vn uutt nto yö vnholl noll, nän olln hyyä un on ot tttu oht vätä urno hyynr uuplä. Klplu on hrättänyt nnotut nn yrtypuolll un 0-utopuollln. Turv-uto hlut t oll jop ynunt, välllä nt löytää trvttv äärää v un tttä. Eroon nä ol yö nnyt up nän un on root, ono tää ttn nn uutn vuodn päää hääöttävää juhlrll ntlln, up n ttää. F-cupn uudn roon lplu työlltää pävänä ut toj vphto, nnn lplun lu on utnn pnällä ydnryhällä thty toj työtuntj rlln tn. Kto täll ydnryhäll vnytä. Ktot ll tloolll, yhttyöuroll jot vutvt ptn hodo j tot tnvrull ä tnhotounnll. E nt rtä uvn tolluudn äärää. Tovon ov utt rhtä lplu uljttjll ä tunnlllt j uv rllpävää tojll utn yhttyöuppnll jot rll oltt punt urn. Pupt j urno on tlttu pävä, jotn jo äährr äännä tn on luv on un vätpävä. Rlltrvn lplunjohtj Eo Snn Knuv tällä htllä LAhdn UA:n ntynn F-Cupn uljttj, vuodn 2011 F-Cupn tr Jr Rol. Kuvn tään vuodn vuolplut Hnoln UA:n Jr-P rllt Kuv Ao Srnn 6.30 Klpluu vtn 7.00 Rllpttn yynt l Enänn lplj läht rtll Klplun huolto tuo Enänn lplj l Klpluu on yynnä ruo, juo, hv j rllr Klpluun on ylöllä vp pääy TUOMARISTO & PÄÄTOIMITSIJAT TUOMARISTO Puhnjohtj Jr Flytn Uurnn Tuor Mro Kääränn Orttl Tuor Ju Inlä Hnol Tuor Ju Järvnn L Tuor Mtt Häälänn Itr Muut tohnlöt AKK:n turvtrlj Pntt Kng Kngn AKK:n päättj Jro Ltnn Kngn TOIMITSIJAT Klplun johtj Eo Snn Rttjohtj Runo Plvnn Turvlluujohtj Jnn Vn Klpluhtr Mnn Ahtnn Turvlluupäälö Hnry Ahonn Rttr Ko Hänn Tdotupäälöt Arto Srén ( lhdtö ) Jn Sppälä ( o. d ) Kttupäälö Tro Mtnn Klpljodn yhdyhnlö Mru Männ Tuorton j päätotjodn lä lplupävänä vut onn tn hnlöön nouv tlooltn ryhä. Klplun järjtää Lhdn Urhluutoljt Eroodn järjtätä vtvt Poppoo T (Lht), Mäntälän Moottorrho ä Hnoln, Anjlnon, Ln j Orttln Urhluutoljt C M Y CM ETUAUTOT (n. 0-utot) MY CY CMY Ennn lplu rtllä ul ut järjtäjn utoj. vt, rt, turv j lplun johto. Juur nnn lpljot tulvt tuutot l n. 0-utot. Nää trtvt lopullt rtn turvlluudn j tovuudn. Ylön ptää oll tlupolln hyvä jon nnn tuutojn tulo. K 000 S Lnonn Ford Ecort RS 2000 F-cup Proo Jn Ponn Mtubh Lncr Evo IX VIP Ju Hr Subru Iprz WRX t 00 To Ruopp Toyot Strlt 0 Jr Knnä BMW M3 INFRAKYMPPI-RALLI Lhdn Urhluutoljt ry:n jänlht Lhdn tottjt/uvt: Arto Srén j Ao Srnn Svunvltu: LST-Md Oy, Lopp Pnop: SLY-Lhtpnot Oy, Tuuul, 2015

3 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 3 Tt Arto Srén, uvt Ao Srnn Ettlyä Ptr Ptj j M Honn Infrypp-rll jtn F-Cupn pttä, utt F-ryhätn tn ttlln nt j unnt läluo jo utot ovt lähllä tuotntoutoj t nlvto ä äätä htorc luon utoj. Htttl ht ur nuort uljttj jot upn ovt jnt F ryhän lutoll utt ovt rtynt ton rjohn jollon yö luto on uuutunut. On hno nähdä ttä nuort lähtvät roht ottn pään junordn SM-rjn t Trophy-rjn. Htlujn lopu lvää jvto h otlplu?! TURVALLISUUSOHJEET Hyvä rlln ytävä, unnot lpljot j o turvlluutt KUKA: Ptr Ptj IKÄ: 33 vuott AMMATTI: Autonuljttj KOTIKUNTA: Ntol KARTTURIT: Sv Eol, Ptr Pä j Tuoo Rutnn ä yttää o uut r rtturt. KALUSTO: Vuon vrrll on tullut jttu Toyot Strltll, hdll yöoppll VW Golfll, yhdllä nlooppll VW Golfll j nyt Aud A3:ll. MILLOIN ALOITIT JA MISTÄ KIPINÄ SYNTYI: Kynlo Rllt 2004 jo luojotu ol tonn. A hno tunn ott ht pol. Kpnä ynty rllj urll j nnotu n jo n ov j ptää ääntä. MIELUISIN KISA: Vuodn 2004 Ko-Rll jot tul nänn luovotto j urvn vuonn Kyn Jäärll jo oln ol yllplu j luo tonn. Ttyt nyt v jttu Purun-rlln tonn j tuntu hyvältä. VÄHEMMÄN MIELUISA KISA: K Hnoln lplut. Oln olltu- nut nhn hdn rt j on n ol pääyt ln, tän ytytä tnn t j y ulojo. Joohn urv onntu? MUITA HARRASTUKSIA: Kyllä työ j rllhrrtu v n jn jotn loppu vp- äyttään ujn ltn, on utojn. TAVOITTEET 2015: Nyt un nänn Trophyn olplu Purunll n hyvn nn rjn truudt lähdtään Svn n ttln. AUTOURHEILIJA JOTA ARVOSTAN: Tul ln up vhtohto utt un n vlt vn yhdn, nn Hnnu Mol B-ryhän Audll. Lä Mol on yntynyt n pävänä un nä. KIITOKSET: Iä j Ät, ä o prhnn. Krtturll j ll uton pr ollll vuon vrrll. Pt Rcng (yö huollo) Lhdn Työlupt, SEO Ott j työnntj Juh Järvr. HAASTATTELIJA KOMMENTTI: Ptrn no vodn urt Infrypp-rll jot htn lplu lotrjä udn Trophy-rj vrtn. Uon ttä jo tn ot rj nn Ptllä on hdolluudt hn truutn. - Vlt tlup hyvä jon - Älä lu rooll lplun n - Älä n lltyll tlulull - Pdä lpt vlvonn - Älä nny pähtynnä - Vro hyppyjn ltuloj - Noudt järjtyn vlvojn ohjt - Jätä tlup t Thää yhdä turvllnn rll Tyhjnny! rvr on vt tuottt -40% tlvvttt Al 30% KUKA: M Honn IKÄ: 18 vuott AMMATTI: Oplj KOTIKUNTA: Lht KARTTURIT: Vn Ju Pnu KALUSTO: VW Polo 1,4 j nyyn Opl Atr MILLOIN ALOITIT JA MISTÄ KIPINÄ SYNTYI: Olo nä 15-vuotn un tul olu rtng j un pää nuorn tln uloll rllj. Sttn pt hot o rlluto un 16-vuotn pää jn rllprnttä j rll. (rll nuortn luo u j root j ortllnn rttur rtyätplt, totun huoutu) MIELUISIN KISA: V vuodn Mäntälän rll jo tul luovotto j Tlotn Rll v yty tul ulo jon urun. Johd luo nä vh yl puolll nuutll. VÄHEMMÄN MIELUISA KISA: V vuodn Pohjol-rll jo pt olvt ytoot l l uor jo, puuttu httt. TAVOITTEET 2015: Pdtään jlt j yrttään j lplu lotrjä hdolln pljon. Junordn SM-rj jtn j Suo Cup jo pää jn nuott. Hlun httyä j j yö nuottlpluj tulvuutt jtlln. K rrlln, tulo tul jo on tulln. AUTOURHEILIJA JOTA ARVOSTAT: Mru Alén j Mrcu Grönhol. KIITOKSET: Prhll, tnn ä on ollut vhvt tutll utt, huollo hääräävll: Er Mnnnn, Mo Tllgrn j Hnr Pvol ä ttyt rtturll Jull. Tään tn tutlln on nnut Mnnn Er j ho to n n un junn wc. Suurt ton yhttyöuppnll jot hdollt tloudllt lpln. Htttljn ontt: Iävää un pää urn urn on pojn uortut Infrypp-rll un n n M on tätäää lää junorn SM-pttä Pohjn-rll. Enää olplu Purun-rll jotu ol nljä luo. Uon ttä tätä vrt vlä uulln, onhn ur vt lu! Jolé Dco:lt yö älytyjärjtln uunnttlu puh /Ton Moontu 4 b (ruttn tn) M-P 10-17, L 10-13

4 4 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI T Lhtovrt Oy / Infr T Lhtovrt Oy on vuonn 2000 prutttu rnnuuront plvlvn tontn ttyvä yrty. Vuonn 2012 puton otttn Infr Tont- j rn-lu on oo Suo päärn-lu on Uu j Kynlo. Yrtyllä on RALA-pätvyy (Rntn ltu ry) j n yötä tljvtuu.f luotttv uppn. T Lhtovrt Oy / Infr - 10 Mllä on yö Inpct Oy:n rtftt: Lnnvrton ltojn trärntdn pntättly, uud- j orjulut. Pnot hnlötö turvlluutn työll j työn ltu T Lhtovrt Oy on vuonn jtuvt prutttu Kll rnnuurontn työll tovll työntjöllä j tä on VTT Exp plvlvn tontn ttyvä Srvc yrty. Oy:n Vuonn yöntää 2012 puton ltojn vdnrtäjärtftt, rn-lu Työturvlluuun on oo Suo, yöntää Työturvlluuo otttn Infr Tont- j päärn-lu on Uu Suon j Kynlo. Pltuln ujärjtön yöntäät Tultyö- j Kttot ä Tturvortt. Yrtyllä on RALA-pätvyy (Rntn ltu ry) j n yötä ol tljvtuu.f luotttv uppn. Mllä on yö Inpct Oy:n Yrtyn rtftt: olut Lnnvrton ovt: ltojn trärntdn pntättly, uud- j orjulut. Infrrntnn Pnot hnlötö turvlluutn työll j työn ltuun jtuvt. Kll työll tovll Tlotn työntjöllä on VTT Exprt Srvc Oy:n yöntää ltojn vdnrtäjärtftt, Työturvlluuun yöntää Työturvlluuortt j Julvut Suon Pltuln ujärjtön Muut yöntäät plvlut Tultyö- j Kttotultyöortt ä Tturvortt. Yrtyn olut ovt: Infrrntnn Tlotn Julvut Muut plvlut T Lhtovrt Oy / Infr - 10 Ltutu Lht Y-tunnu

5 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHILUAUTOILIJAT RY - 5 EK-1 ERIKOISKOE 1 Powrbyt 9,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Poppoo T Vuhd t, jo tunntn vuon vrrlt ont rllt. 4 rtyn ohdlt hlpon tull rooll, j uutn dn trn ätllä rtytä ptät näälut ol uunn. T lytyy j noputuu loppu ohdn. Eroon lopu päätään hpon vrt jo huppunopu. EK-2 ERIKOISKOE 2 Ptr Oy 11,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Hnoln UA Eroo 2 on tnt htllp un lplun vupätä. Välttä täll rooll ol äytöä, jotn prht tlupt jäävät ulun ään. Trt otttv roo, jo yö vuroon tpn loppu ohdn hn vuhdllt noputuu. Mlpäää hyvä pltout ohtuullll ävlyllä.

6 6 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI EK-3 ERIKOISKOE 3 Mtd 13,90 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo 11:58 järjtävä ur Anjlnon UA Tuttu onll, Hnnu Mol on ttä vrrnnut jop Ounnpohjn j luut häntä tää uo. Eroo on oonuutn uvn jttv j htllnn. Loppu ohdn utn vält tvtyvät, un t luo on ovpvuhtt j uorp. Ano unnollnn vält tul 7:n ohdll lln upn. Mnrnnu- j nrtotyöt EK-4 - nrto - -ntn uljtu - vhtolvojn vuoru - notoplvlut - lutyöt - hotut - ph-ludn j prpojn put ERIKOISKOE 4 Mnrto Morr Oy 12,40 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Ln UA Alupää rlun lotrn tlt vrn vuhd, ttn l utp ouu n rluun nljän lotrn rtyn t. Stä l vuhdp ouu, jo vodn päätä huppunoputn. 8:n ohdll tul lähtöpäätä läpt, jolt hlppo tull urn lplu. Välttä hn ln pän ovt vuhdt utt j poput. Eroon l on nyt hn yöhn un ptn ohn. Mnrto Morr Oy Kllo-Ptläntu 24, LAHTI - puh

7 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 7 EK-5 ERIKOISKOE 5 Bg 11,70 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Mäntälän MK Eroo l utll ouudll. Muutn lotrn päätä t uortuu prun vrrn, utt vn n prun. T jtuu pnhönä j ääntylvänä n 8,5 lotrn t, jo yllättävän u rty-o oll tll. Sttn nnään loträ lt u pohj j t äännytään. Nyt vll j tuull on yytä hut jrrutun tull. Krtn un hlppo löytää pll. Joutun ontoyrty Bg on rotunut lp-unvntn tuothtyn, vltun j huoltoon. Yrtyn luto- j tttto on Suon j ln toll huppuluo. E välä llä toll lplt t hrrtt, ol äytttävä. Vlt o unvnt, opo, vn yrtä oll nnovtv j luod uutt. Mllä on trjoll lpvlt rjt ylpn lp-utohn j jo ol, nn vo thdä n. Trvtt t yö ylöllt räätälötyjä unvnt t oponnttj. Iunvntn onuudt pyty nlyon unvnnndynotrllä t tttluud. Joun j vnnuvon ln llä on äytöä dtyllt lntllt. Pyty huoltn j uuttn vnnuvo ylpn unvntn. Tot tttlujou, jo ll löydy vln. Yrtyn tontprttn on trjot ulln ll hdolln hyvä plvlu, tt hänn trvt h pu uult. Mll n ntynn j tyytyväyy on tärntä. P Tlvot 9, HOLLOLA TÄYDEN PALVELUN AUTOLASILIIKE EK-6 ERIKOISKOE 6 Lhdn Autolu 7,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Orttln UA GLASSDRIVE-RAHOITUS HELPPO JA JOUSTAVA MAKSUTAPA Vnn rypty, 7,5 loträ jänntytä vlä jäljllä. Enn jtn 4,5 loträ vuhdt rännä, jo p l nojll pnohn. Non 5 loträ olvt rtyt ovt hlpon oht pu rooll. Jälää äännytään olt tltä t pnll on. Rtyn tulo uljttjll vrt rttää httt onnot, rtyn jäln hyvät pltoutt j ptä nää urt htyvyyttä j lutn tovuutt. Hrtänt 7 Lht

8 8 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI PALVELEVA VARAOSAEXPERT LÄHELLÄSI XENON-KAUKOVALO 12-24V DOMINATOR 229,00 Svh. 279,00 TÄLLÄ KUPONGILLA 10 LITRAA LASINPESU ETAWIND -40C Kotnn j täyn yrytön lnpunt. E jää lvo! 17,50 NORM. TARJOUS 21,50 2,5T Hllnotn nylonpyörllä Y n or 85 x 465 ptuu 780 pno 47g 145,00 Svh. 223,20 WHITEVISION - jäljttää rudlln Xnon vloj - vlon värläpötl on 4300 lvnä j trjo jop 40% vlop vlo v prupoltto - 60% nän vlo thn UUTUUS! H1-pr pr H4-pr pr H7-pr pr 20,00 22,50 28,00 KAIVINPALVELU J.SAARINEN OY Puh Aholfr Eläyä työhön j vp-n Plvlu. Tt E rlltrnhn Rllyydtyt Offrodyydtyt Tyy- j vrtypävät Koouptt Sluthtävät j l Prhjuhlt Atrplvlut Ot yhtyttä: Tuul j Ju Ahol Ju puh (E: n vru) Tuul puh (ohjl- j trplvlut)

9 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 9 LAHDEN UA:N KILPAILIJOITA INFRAKYMPPIRALLISSA 2015 Kuv Arto Srén Vuodn 2011 F-Cupn tr Jr Rol (o.) on o Cup-onr. Mtruudn lä hän on ollut yhdän vuodn n jo toptn. Mtruudn lä hänllä y hop j pron. Krtturn Rolll on Tro Jäntt. Kuv Ao Srnn S Kovur on rrllyt jo un vuodn F-Cup. Avu Hnol Kovur ol luon yn. Urjl tht prn j luojotu ol uud. Krtturn Sll on Ton Slo. Kuv Ao Srnn Ahrt lplvt P Vlonn - Jn Kopr ovt tuttu näy F-Cup. Tänä vuonn hd nää lplu ovt luojotut ollt 14. j 8. Kuv Ao Srnn Prtt Jull Männ t Infrypp-rll pluun vdn vuodn tuon jäln. Kun v vuott ttn on ll tvtonn Toyot Strlt, nn nyt on äytttävä tuvtonn Opl Atr. Kuv Ao Srnn P Lo j VW Pololl Trophy-luo lutruupttä. Trvtulo oll huoltoll! Kotruoloun, r. lo Onln Präärryn vuoru Autonput Khvl pt 60:ll Autofx plvlut, ävout, vhut, änpu y. y. Huolto plvl jo rpävä Tbol Sl Vnhnrdntu 4, puh Avonn -p 6-19, l huolt utoj j hä Kuv Ao Srnn Tuo Louhlnn (v) j Jnn Näränn vuorottlvt rtn tn pp-utoll. Tällä lotull lplupävänä KAHVI + PULLA 2 Nt Ol K-Mrt Hnnl Hnnlnt 309, HENNALA Puh. (03) Auolojt: -p 6-24, l j u 8-24

10 10 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI Arto Srén Lhdn Urhluutoljt on onpuolnn ur Vuonn 1963 prutttu Lhdn Urhluutoljt ry on y vnht otn utourhluurot. Ptän än yhtnä luutn on onpuolnn tont j ljn rjo. Surn jänäärä on 265 jäntä. Jouo on pljon n, ä rtoo, tt utourhlun hrrtnn ol vn tn juttu. Surll on rttän tvnn j ov totj poru. Hrrtttv ljj on rll, rllprnt, joluo, nopu j pnoutolu. Kt ljt on vuoynn n tullut pljon truu, ntt j unn. Nopupuoln lj pää jo hrrtn jo 15 vuodn än nuortn luo. Nyyn tää on rlln hdollt, unhn oohjj ot joortn j j rtyätplt. I-ohjj j vn uljtut touudt. HALLITUS 2015 Puhnjohtj Sppo Hoto. Hlltun jänt: Jr Rol, S Lnonn, Mnn Ahtnn, Jon Kohtn, Jnn Vn j Runo Plvnn ä vrjännä Hnn Yrjölä-Elo j P Vlonn. Shtr on Kr Yrjölä j rhtonhotj Ej Elo. Tdottjn tovt Arto Srén j Jn Sppälä. Surn toto jt Sopnorv Mtrntu 17 j on u nnt lo Trvtulo hvll totoll! HALUATKO JÄSENEKSI? Surn jänu on 25 j nuorojänu (ll 15 v.) on 10. Lttyohjt löytyy urn otvult Kotvult löytyy yö pljon uutn. ln urn fcboo vull. Vjärvntu 7, LAHTI P ncpont.f Sncpont -tuottt ntä j fcboo SncPont. N! Knntt tututu Arto Srén Ettlyä pnoutolu Suvnt 6, Lht Lhdn UA:n ljrjoon uuluu on yö huppuun vrttyt RC-utot. RC-utolu on ohtln dullnn tp päätä totuttn lplull hluj, llä lvnjo on yhtä tott v utoon yytn hdun. Autot ovt thtdn tn lp-jvn uljttjn tt j nnöörn uunnttl. Mtrlt, utn hlutu j ttn ovt tuttuj otn utot. Säätöjän utot löytyy nän un yhdtäään täyoot lp-utot, jotn vr on n httyä uton äätäjänä jotdon hon lä. Lhdn UA:n pnoutoljt ovt vvuon ntynt vrn hyvn j nlltn luon truu on tullut ut vvuon j pr SM-tln. Lhdn UA:n RC-utoljo on non ynn tvt lplj j tähän lä on vlä tv hrrtj ptält totyntä. Tont onn tu vvuon htttyä j ljn uoot vtttu. Trvtulo tututun j tovottvt nnotun hnot j htovt ljt Lhdn UA:n pnoutoljodn trnhn! Tlvn jtn vnhn Hnolntn vrrll Mälää Pyhäntn oulull. Trt tdot löydät nttä. Lhdn Tähthuolto Oy oottorjonuvojn huolto j orju Plotäntu LAHTI p F-Cupn pttlnn hdn jtun olplun jäln Ylnn 1 Juh Rytönn / Jon Kovnn Opl Atr 50 2 Tro Slnn / P Törä Volvo J Nuorl / An T Volvo Joon Kolhnn / Ttu Konn Toyot Strlt 35 5 Ju Srnn / Ko Männ Opl Atr GS 26 6 Pttr Slnn / An Jntunn Toyot Strlt 25 7 Mo Kortuo / Jro Lptö Ford Ecort 23 8 Jrno Grönhol / J-P Juhnn Opl Atr 20 9 Jnn Eronn / Ton Hnn BMW M M Krouv / P Kuro Toyot Strlt Mo Kuppnn / To Vtn BMW M3 (E36) Sul Nvä / Juh Kvä Toyot Coroll GT Jr Rol / Tro Jäntt Mrcd Bnz 190 E Krtr Sjölund / Jr Årbrg Toyot Coroll GT 9 15 Oll Lvnn / Ml Lgrtrö Volvo To Huhtl / Jn Konn Ford Ecort RS Jnn Korhonn / vhtuv Opl Atr GS 8 18 Jr Huuh / vhtuv BMW M Jrno Junnl / Mru Rlo Toyot Strlt 4 20 Jon Hp / Juh-Ml Hnnul BMW M Hrr Molnn / A Mronn BMW M S Grönthl / Juh Fortrö BMW 320 (E36) 3 23 Andr Anttl / Mo Kutto Toyot Coroll 1600 GT 3 24 S Sundll / Juh Kunttu Hond Cvc Typ R 2 25 Ptr Vhrvuor / Jrno Mnnrt Ford Ecort RS Tro Svonn /An Vn Opl Acon Jr Konn / vhtuv Hond Intgr Typ-R 2 28 Antt Hulnn / Ar Ku Rnult Clo 2 29 S Kovur / Ton Slo Toyot Coroll 1600 GT 2 30 Tuoo Wrn / E Vnhl Ford Ecort RS Ptr Son / P Pnttlä BMW M3 (E36) 2 32 P Vlonn / Jn Kopr Toyot Strlt 2 33 P Anttonn / Ton Vllng Volvo Mro Mnn / Ptr Kolhnn Volvo Mur Kljunn / Ju Pjnn VW Golf GTI 1 Snort 1 Ilo Lro / Runo Hurnn Toyot Coroll 1600 GT 36 2 Kr Kytölä / Mru Lo BMW M3 (E36) 36 3 Vn Käpp / S Ltvnn BMW M3 (E36) 35 4 Rto Föhr / Hnnu Hrtnn BMW M Juh Pvlnn / M Ll BMW M H Thl / vhtuv BMW M L Hrvjärv / Tro Mäntyo BMW M P Rptt / Jn Honn Toyot Coroll 1600 GT 25 9 Ar Sxbrg / P Lppälä Toyot Coroll GT Juh Knnunn / vhtuv BMW M K Mälä / vhtuv Toyot Coroll 1600 GT Jr Prnn / Vjo Tpnnn BMW 325 (E36) Io Nlä / Knnth Func Toyot Strlt An Luo-Aho / Mro Män BMW 325 (E36) To Mä / Jn Avt Opl Kdtt E GS 16V/ 9 16 Tro Ltvnn / Jn Ltvnn BMW 325 (E36) 9 17 Ptr Svunn / Mtt Häälänn BMW M To Ro / Tu Rjto Opl Kdtt E GS 16V/ 8 19 Jyr Sorjr / Juh-P Ruo Ft 131 Rcng 7 20 Mru Tuorn / Ptr Phonn BMW M Ilpo Sr / vhtuv Volvo Oll Mrtl / Sul Vuornn Sunb Avngr 1600 GT 3 23 Ar Krvä / Rjo Krvä Toyot Coroll 3 24 Tuno Rntl / Kr Rntl Ford Ecort RS Ptr Runnn / Jr Kuul BMW A-junort 1 Tro Kull / S Ttt Toyot Strlt 46 2 Vll Hnn / vhtuv Toyot Coroll GT 39 3 Jrry Mol / J Mol Toyot Coroll 1600 GT 37 4 Ton Kol / Oll Väänänn BMW Vl Vl / M Luu BMW M3 (E36) 32 6 Juh Häälänn / Jnn Vääränn Volvo A Prvnn / H Prvnn Opl Atr GS 16V 22 8 Hnr N / E Männ Opl Atr F GS 16V / 20 9 Kr Mtnn / M Sälln Hond Cvc Typ R (EP3) Tu Mälä / Ju Lttlä BMW 325 (E36) Ton Jlv / To Jngr Opl Atr Ptr Knnnn / Tuo Syrjälht Toyot Coroll FX-GT Er Lpol / Antt Nordtö Hond Cvc Typ R (EP3) Iro Koo / To Wltr BMW 325 (E36) Tuo Lhto / To Nnn Ford Ecort RS H Pnn / Tppo Södrtrö Toyot Strlt Tuoo Tuunn / Mo Kuuä Volvo Hrr Rnn / P Vrtnn Ford Ecort RS S Tnn / Mru Juntunn Opl Atr GS 16V 7 20 Jnn Anttl / Vll Puh BMW 325 (E36) 6 B-junort 1 H Ko-L / Kr Luo Hond Cvc Typ R 52 2 Jonn Ruottunn / Mo Nlä Volvo Al Koplnn / Ptr Fgrdhl Toyot Strlt 40 4 Tuo Kl / Jon Männ Toyot Strlt 31 5 An Vlonn / Jn Pohto BMW 325 (E36) 24 6 S Lopp / Jn Andron Ford Ecort RS Jon Mronn / Jnn Mähän BMW 325 (E36) 23 8 Rjo Hn / vhtuv Ford Ecort RS Mro Pronn / Ollp Vlol Toyot Strlt EFI Arttu Aun / Hnnu Välä BMW 325 (E36) Ptr Konn / Mrtt Männtö Volwgn Golf GTI 16V Or Rön / Jro Hrvonn Opl Atr GS 16V Tu Kuunn / Ju Kvlä Toyot Strlt Roop Uurnn / vhtuv Ford Ecort RS Mro Hpr / Jn Mto BMW 325 (E36/2) 9 16 Lur Mälä / M Rntl Opl Kdtt E GS 2.0/ 8 17 To Rhä / vhtuv Toyot Strlt 8 18 Jro Ko / Mro Tähänn Ford Ecort 8 19 Lur Ln / M Lähtnä Volwgn Golf GTI 16V 5 20 Kr-P Sr / Jnn Huur BMW M3 5

11 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 11 JVl Rnn Avon yhtö JVl Rnn on jo yl 10 vuodn jn tonut Etlä-Suon lull hotn nl nrnnu- j vouln tötä. Kyy j trjo roht, ut Snu lllä j vrt olt tyytyvänn lopputulon! HUOM! Tlvn hod yö lun rrot, povnnt ä lun tputut tolt! Töä ol n hdotton troj j nnn rptä j luotttv! Tto vo trt -vult! Yhtytdot: Sortopntu 4, Lht Mnrnnu: / Jro Holopnn ähöpot: Svouplvlut: / Hnn Holopnn ähöpot: Krotu 6, Lht Puh Ltutu 7, Lht puh TERVETULOA PALVELTAVAKSI lv lv Iuzu D-Mx Spc Cb WD 2.5 AT LS -14 l. 1 t, ESITTELY-AUTO, Lvulo, Nv, P-r, Lvt rn 1200 E lähntn, 1 o., CD, MP3-otn, r.vnt., h-rj, lt., t.lä., 2 rn., t.vär, wbto, Hälytn, vto. MB SLK 200 Kopror Rodtr 2d -10 l. 74 t, ABS, jot., CD, r.vnt., uto. lt., 2 rn., Kton vun, -lu. uo-ohj., Moottorlätn, Sdtunntn, -lt/plt, Turbo MB SL 500 A Avouto 2d -02 l. 331 t, Ilt.tut, ääd. lut, jot., CD, r.vnt., h-rj, uto.lt., t.lä., t.vär, Nh., Nv, Ortopdtut, -lt/plt, -t., Xnon Ft Auto-rollr 2.8 JTD Puol-ntgrotu uto-rollr grg P -06 lt.(ohjo), Ktt-wc, Ku-l, Suhu, Mr, r. 6-hn, Nuupt 4-hn, Trutc-läty ull j ähöllä, Edä 4:n tuttv pöytäryhä, Tn prvuod pottn, Io ttll. CD, h-rj, 2 rn., -luuu, -lt/plt, vto. Ford Mutng 4.0 Coup AT -07 l. 98 tl, Mttrlu ln, jot., CD, r.vnt., h-rj, lt., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Nh., -lt/plt, -t., Urhlutut, Hälytn Suzu Jny 1.3 VVT 4WD JLX AC 3D 4AT -15 Hntn lätään t.vär 555 j totuulut 600, Rngpnvlvont, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, L-to, t.vär, -lt/plt lv MB S 320 Lng Sdn Autotc -02 l. 90 t, Suo-uto, äh. tpnt lä., -tvrho, Iljout, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., t.vär, Moottorlätn, Nht, Ortopd-tut, äp., -lt/plt, -t., Hälytn BMW 520 Tourng Autotc -08 l. 202 t, Suo-uto, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt, vto. VW Pt Sdn 1.8T 250HV Tunng -01 l. 182 t, Iljout, Ductl, Krlvtyt pltä, Vhvp ytn, Kon thty uudtn, Egl vvt, Wco ännät, Boch v14 750, Boch 044, Turbontc gt450, AMW urj, Coolr, 3 downpp j loppuput, y. MB C 320 CDI Avntgrd Sdn A 4d -05 l. 201 t, Ortopdpnt, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., t.vär, Moottorlätn, Nht, Nvgont (o näyttö), Sdtunntn, äp., -lt/plt, Turbo, Xnon BMW 316 Sdn 4d 1 o. -08 l. 125 t, 1 o., SUOMI-AUTO, Sähöt ll tttuv vto., jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., L-to, Moottorlätn, -lt/plt Sod Rootr 1.6 TDI Ptt-uto 5d -11 l. 70 t, R.pttuto (.lv) utt hnlöuto yö, CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., Kttott, -lu. uoohj., L-to, t.vär, -lt/plt, vto Ford Ft 1.25 Ttnu 5d -12 l. 12 t, 1 o., jot., CD, r.vnt., h-rj, t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, lä. tuull, t. vär, Moottorlätn, -lt/plt Rnult Mgn 1.4 TC HB Dynqu 5d -10 l. 65 t, ABS, jot., CD, r.vnt., h- rj, uto.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt Dodg RAM 2500 K-A 5.9 Cun Turbo Dl Lr SLT 4x4-96 l. 216 tl, Korotttu lut, Montrpyörät, Mttrlu ln, CD, r.vnt., lt., -lu., -lt/plt, Turbo, vto. Ctron C3 Pco 1.4 VT 95 Collcton 5d -11 l. 76 t, 1 o., SIISTI, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt/plt Volvo V T5 AT -04 l. 188 t, Suo-uto, jot., CD, r. vnt., h-rj, uto.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Mtpuhlnvrutu, t. vär, Moottorlätn, äp., Hälytn MG Rovr ZT-T 190 Tourng 2.5 5d -03 l. 181 t, ABS, jot., CD, r.vnt., uto.lt., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Puolnht, -lt/plt, Urhlutut, Xnon Pugot 207 SW Pltnu 1.6 HD 5d -09 l. 136 t, 1 o., Wbto lloll, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., Kttott, -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, -lt/plt, vto. Pugot 307 SW 1.6 Olyp 5d 7-hn. -07 l. 122 t, REK.7.HENK.(vn ontn pnt puuttuu), jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Ltto, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt/plt, vto. Pugot Sport 75 5d -09 l. 84 t, ABS, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt Nn PRIMERA WAGON 1.6 TEKNA 5d -07 l. 140 t, P-r, CD, r.vnt., h-rj, lt. (uto. nn), t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohjull, Kääntyvät ttut, t.vär, Montoohjupyörä, Puolnh., ohj.th., -lt, -plt, vto., Äänntotojärjtlä Suzu Vtr AVO 1.6 3d 4x t, Vrpyöräotlo, CD, r.vnt., h-rj, 2 rn., Kton vun, -lu., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt, -plt, vto., Äänntotojärjtlä Ford FOCUS STW 1.4 5d -06 l. 157 t, ABS, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlä., äp., -lt/plt, vto., Äänntotojärjtlä

12

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, ono autosi valis tin pääll? Varaa Ford M rihuolto, saat KAUPA N PÄÄLLE Ford-frisb golf puttrin* Ford Mrihuolto pitää autosi unnossa. Alupräisosiin ja aattitaitoon voit luottaa. Lu lisää sivulta

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Class 5 5 5/8b 5/8b 5/8c 5/8a. Club PRCF PRCF PRCF PRCF PRCF PRCF PRCF. 5 5/8a 5 PRCF HRF. Best Lap Tm 1: Orbits Race Director Erkki Lumppio

Class 5 5 5/8b 5/8b 5/8c 5/8a. Club PRCF PRCF PRCF PRCF PRCF PRCF PRCF. 5 5/8a 5 PRCF HRF. Best Lap Tm 1: Orbits Race Director Erkki Lumppio Lähtö Porsche Race ( ) started at :: KEMORA, Km..0 : Sorted on 0 0 P Kangas Simo Vänttinen Jussi Niemi Raimo Lindström Sebastian Kangas Kirsi Kossila Pauli Porsche GT S Porsche GT Cup Porsche CS Porsche

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry + :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry HIN NASTO L.l.2OtG alkaen Sairaalakotu 9, 67700 Kokkolo, Puh. (06) 8379 578, 044-336 0056 ta paa m ispa ikkoto im i nto pu h. 044-259 3 734, rytmityshoito puh. (06)

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, ono autosi valis tin pääll? Varaa Ford Mrihuolto, saat KAUPAN PÄÄLLE Ford-frisbgolf puttrin * Ford Mrihuolto pitää autosi unnossa. Alupräisosiin ja aattitaitoon voit luottaa. Lu lisää sivulta

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja PAKOPUTKISTOT SPORT ALFA ROMEO Alfa 145 1.4 1/1994-12/1996 1351cm3 AR33.501 145 4syl. 66kW 89hv Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7727 Tupla 2x70 mm Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7737 Tupla 2x70 mm Alfa

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m 6 Ti tiloill :19, 8:62, 8:68, 8:130 8: ja o J oo 3 a ri ä n ti 6820000 - K 3 ti r ati 6820000 i tilall 8:13 0-9 - Tio Autopaia tilall 8:68 poluti tilall 8:68 2 l v to h 8-3 1-2 6 joh o a v-09 1-3 2-6 T/

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit) Vme elt: Puheetuotto volt Solle glottheäte Äätöväylä Suodtue tuloe ytyvä ää Vme elt: Kelly-Lochbum yhtälöt Mllet äätöväylää tuje ute vull: 3 Vme elt: Rtooetee ll ole -uod Kelly-Lochbum yhtälöde mue toetee

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

ylk ryh lka aika ohjaajat :32,9 Arto Juolahti THU-TEAM ( 24) o 4 Pasi Nurmi Mitsubishi Lancer evo

ylk ryh lka aika ohjaajat :32,9 Arto Juolahti THU-TEAM ( 24) o 4 Pasi Nurmi Mitsubishi Lancer evo HongKong Hankiralli YLEISKILPAILU 21.2.2009 Hankiralli ry YLEINEN Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset ylk ryh lka aika ohjaajat 1 1. 11:32,9 Arto Juolahti THU-TEAM ( 24) o 4 Pasi

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti MAA8 Ko 5..04 T konsptiin pisttsruudukko! Muista kirjata nimsi ja rhmäsi. Lu ohjt huolllissti A-Osio: Ei saa kättää laskinta. MAOL saa olla alusta asti kätössä. Maksimissaan h aikaa suorittaa A- Osio.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, onko autosi valmis tin pääll? Varaa Ford M rkkihuolto, saat KAUPA N PÄÄLLE Ford-frisb golf puttrin* Ford Mrkkihuolto pitää autosi kunnossa. Alkupräisosiin ja ammattitaitoon voit luottaa. Lu lisää

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli P yhenteitä: TO to-koje AUTAKUNNANKATU V TAO A TAO B 58 57 56 55 54 53 52 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 A OY RKNA TONTT TONTT TONTT TONTT TONTT 59 60 5900/1 5900/1 5900/2 5900/2 5900/2

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

EK-TULOS YLEINEN Mikko Kaistamo MynUA N 11 Honda Civic Type R 04:05,7 00:08,5 00:02,2 Tommi Heikkilä MynUA

EK-TULOS YLEINEN Mikko Kaistamo MynUA N 11 Honda Civic Type R 04:05,7 00:08,5 00:02,2 Tommi Heikkilä MynUA Ry EK 1:n tulos pituus 8.04 km N 11 Subaru Impreza WRX STI 03:57,2 00:00,0 00:00,0 Rabbe Klemetz 2 126 Mika Rantasalo RaisUa F 13 Opel Kadett E GSI 16 V 04:03,5 00:06,3 00:06,3 3 107 Mikko Kaistamo MynUA

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Ilmakatkaisijat. GE:N ILMAKATKAISIJAT M-PACT TYYPPI S 50 ka NORMAALI KIINNITYS TAKAA

Ilmakatkaisijat. GE:N ILMAKATKAISIJAT M-PACT TYYPPI S 50 ka NORMAALI KIINNITYS TAKAA lmakatkaisijat :n ilmakatkaisijasarja, M-PT, on suunniteltu vastaamaan teollisuuden- ja kiinteistösähkön tarpeita. lmakatkaisijat ovat saatavissa kahdessa eri runkokoossa, sekä kiinteänä että ulosvedettävänä

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o.

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. M Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. Porin maalaiskunnan Tuoreniemen kylässä on Sjögrenin ja Vainio- Mattilan metsäsaroilla lfihekkäin kolme

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom Slalom CUP 2010 Sija Nimi Auto Lk Seura Ensin on luokka pisteet, sitten yleiskilpailun. 2. 3. 23.5.2010 30.5.2010 22.8.2010 19.9.2010 L Y Yht L Y Yht L Y Yht L Y Yht 1 Kalevi Pippuri Ford Fiesta 1.6 1

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, onko autosi valmis tin pääll? Varaa Ford Mrkkihuolto, saat KAUPAN PÄÄLLE Ford-frisbgolf puttrin * Ford Mrkkihuolto pitää autosi kunnossa. Alkupräisosiin ja ammattitaitoon voit luottaa. Lu lisää

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

GIULIA HINNASTO Pvm

GIULIA HINNASTO Pvm GIULIA HINNASTO Pvm 8.11.2016 Malli Käyttövoima CO2 g/km* Vapaa autoetu Käyttöetu 83620GRE0 Giulia 2.2 Diesel 150hp MT6 Diesel 109 770 605 33 280 83620PRJ0 Giulia 2.2 Diesel 180hp MT6 Super Diesel 109

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 14 Heikki A. Loikkanen & Ilkka Susiluoto Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009

F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009 F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009 Hyvät AUTOLUOJUS-RALLIN osallistujat. Minulla on ilo toivottaa Teidät tervetulleeksi AUTOLUOJUS- Ralliin, joka on F-cupin viides ja samalla toinen kesäosakilpailu. Olemme

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n Ylioilastutkintolautakunta S t u d e n t e a m e n s n ä m n d e n MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 904 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten iiteiden sisältöjen isteitysten luonnehdinta ei

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

4 veto: TILANNE 2. kierros klo 19:30 ERO sij. nro kilpailija seura auto lk tulos edell. joht. aika1 aika2

4 veto: TILANNE 2. kierros klo 19:30 ERO sij. nro kilpailija seura auto lk tulos edell. joht. aika1 aika2 4 veto: TILANNE 2. kierros klo 19:30 ERO sij. nro kilpailija seura auto lk tulos edell. joht. aika1 aika2 1 122 Toni Ahola KokUA Mitsubishi Lancer E7 7 2.10,67 2.12,38 2.10,67 2 126 Tom Lindell KokUA Ford

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

FORD FOCUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 15 17 18 19 9 3 1 1 6 4 2 5 7 8 10 21 23 24 25

Lisätiedot

house without walls TEKNIIKKAPAKETTI HEIDI NYBLOM

house without walls TEKNIIKKAPAKETTI HEIDI NYBLOM TEKNKKAPAKETT w w T, y. K. 1. VALTSE POHJAN MTAT 2. VALTSE 1 JA 1/2 TA 2 KERROSTA XS S M L (P = 462-802) HED NYBLOM 218581 1. PÄÄRAKENNUS LOFT- 1&1/2 3. VALTSE MAHDOLLSET SVU-/PHARAKENNUSMODUULT (+ 102-402)

Lisätiedot