LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/ Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 7.3.201. Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy"

Transkriptio

1 LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 I L L A R I P P M Y K A R F IN ynt l y n tt t llp lätdot rll r p p y ä ä Infr ntptt n j rtto yy Rtt 5 lo 7. Kto o c. u n d h nu l d. h w l / w o w c. o o b fc 1 0 : 0 1 o t l u v r n Photo By: Ao Sr nn Photo By: Ao Srnn By Photo : Ao Srn n o J t t r t u l Klp 6 EK:t hyvllä ovpohjll tllä. vän ä p t ur ot v u v n r Jo nh ljod p l n ttä. np o t uolto! N I I L L A AR T O L U T E V ER, v h ä n n y. y y r u, u pull Klpl Mnrto Morr Oy

2 2 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS RALLIPAKETTIEN MYYNTI Rllpttn yynt l lplupävävä lo 7.00 ( Hnnln Nt lo 8.00 ) Hnt 15 ältän lähtöluttlon, rttrtn j rnntt, jot outtvt pääyyn joll rooll. Yttät lput 8 / roo. RALLIPAKETTIEN MYYNTIPAIKAT Klpluu Jon Rvu Jontu 6 Lht Nt Hnnl Hnnlntu 309 Lht Nt Körr Jonulnt 2 Vvh Nt Kul ( Mtd) Stlnt 5 Kul Nt Vruä (Mtd) Trvlnt 1 Vruä Nt Tuulhrj Mutjärv Orttl Nt Krto Kuppntu 1 Lht Nt Krto trjo uppon hv rllptn otjll OHJEELLINEN AIKATAULU KILPAILUKESKUS JOKIMAAN RAVIKESKUS Jontu 6 Lht Trvtulo Lhtn lpljt ä tojt F-cupn udn 2015 olntn olpluun Infrypp-rlln. Onntr uonut vonlopun olt tä tällä rt un n n järjttään Slpulän t, tovottvt utnn ll löytyy jotupt hyvn. Tovotn yön ttä lntllt lvtään phtt ruuhtt. Klplun järjtlypuolll on tu hljlln uu voj un j hän trott ont vn uutt nto yö vnholl noll, nän olln hyyä un on ot tttu oht vätä urno hyynr uuplä. Klplu on hrättänyt nnotut nn yrtypuolll un 0-utopuollln. Turv-uto hlut t oll jop ynunt, välllä nt löytää trvttv äärää v un tttä. Eroon nä ol yö nnyt up nän un on root, ono tää ttn nn uutn vuodn päää hääöttävää juhlrll ntlln, up n ttää. F-cupn uudn roon lplu työlltää pävänä ut toj vphto, nnn lplun lu on utnn pnällä ydnryhällä thty toj työtuntj rlln tn. Kto täll ydnryhäll vnytä. Ktot ll tloolll, yhttyöuroll jot vutvt ptn hodo j tot tnvrull ä tnhotounnll. E nt rtä uvn tolluudn äärää. Tovon ov utt rhtä lplu uljttjll ä tunnlllt j uv rllpävää tojll utn yhttyöuppnll jot rll oltt punt urn. Pupt j urno on tlttu pävä, jotn jo äährr äännä tn on luv on un vätpävä. Rlltrvn lplunjohtj Eo Snn Knuv tällä htllä LAhdn UA:n ntynn F-Cupn uljttj, vuodn 2011 F-Cupn tr Jr Rol. Kuvn tään vuodn vuolplut Hnoln UA:n Jr-P rllt Kuv Ao Srnn 6.30 Klpluu vtn 7.00 Rllpttn yynt l Enänn lplj läht rtll Klplun huolto tuo Enänn lplj l Klpluu on yynnä ruo, juo, hv j rllr Klpluun on ylöllä vp pääy TUOMARISTO & PÄÄTOIMITSIJAT TUOMARISTO Puhnjohtj Jr Flytn Uurnn Tuor Mro Kääränn Orttl Tuor Ju Inlä Hnol Tuor Ju Järvnn L Tuor Mtt Häälänn Itr Muut tohnlöt AKK:n turvtrlj Pntt Kng Kngn AKK:n päättj Jro Ltnn Kngn TOIMITSIJAT Klplun johtj Eo Snn Rttjohtj Runo Plvnn Turvlluujohtj Jnn Vn Klpluhtr Mnn Ahtnn Turvlluupäälö Hnry Ahonn Rttr Ko Hänn Tdotupäälöt Arto Srén ( lhdtö ) Jn Sppälä ( o. d ) Kttupäälö Tro Mtnn Klpljodn yhdyhnlö Mru Männ Tuorton j päätotjodn lä lplupävänä vut onn tn hnlöön nouv tlooltn ryhä. Klplun järjtää Lhdn Urhluutoljt Eroodn järjtätä vtvt Poppoo T (Lht), Mäntälän Moottorrho ä Hnoln, Anjlnon, Ln j Orttln Urhluutoljt C M Y CM ETUAUTOT (n. 0-utot) MY CY CMY Ennn lplu rtllä ul ut järjtäjn utoj. vt, rt, turv j lplun johto. Juur nnn lpljot tulvt tuutot l n. 0-utot. Nää trtvt lopullt rtn turvlluudn j tovuudn. Ylön ptää oll tlupolln hyvä jon nnn tuutojn tulo. K 000 S Lnonn Ford Ecort RS 2000 F-cup Proo Jn Ponn Mtubh Lncr Evo IX VIP Ju Hr Subru Iprz WRX t 00 To Ruopp Toyot Strlt 0 Jr Knnä BMW M3 INFRAKYMPPI-RALLI Lhdn Urhluutoljt ry:n jänlht Lhdn tottjt/uvt: Arto Srén j Ao Srnn Svunvltu: LST-Md Oy, Lopp Pnop: SLY-Lhtpnot Oy, Tuuul, 2015

3 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 3 Tt Arto Srén, uvt Ao Srnn Ettlyä Ptr Ptj j M Honn Infrypp-rll jtn F-Cupn pttä, utt F-ryhätn tn ttlln nt j unnt läluo jo utot ovt lähllä tuotntoutoj t nlvto ä äätä htorc luon utoj. Htttl ht ur nuort uljttj jot upn ovt jnt F ryhän lutoll utt ovt rtynt ton rjohn jollon yö luto on uuutunut. On hno nähdä ttä nuort lähtvät roht ottn pään junordn SM-rjn t Trophy-rjn. Htlujn lopu lvää jvto h otlplu?! TURVALLISUUSOHJEET Hyvä rlln ytävä, unnot lpljot j o turvlluutt KUKA: Ptr Ptj IKÄ: 33 vuott AMMATTI: Autonuljttj KOTIKUNTA: Ntol KARTTURIT: Sv Eol, Ptr Pä j Tuoo Rutnn ä yttää o uut r rtturt. KALUSTO: Vuon vrrll on tullut jttu Toyot Strltll, hdll yöoppll VW Golfll, yhdllä nlooppll VW Golfll j nyt Aud A3:ll. MILLOIN ALOITIT JA MISTÄ KIPINÄ SYNTYI: Kynlo Rllt 2004 jo luojotu ol tonn. A hno tunn ott ht pol. Kpnä ynty rllj urll j nnotu n jo n ov j ptää ääntä. MIELUISIN KISA: Vuodn 2004 Ko-Rll jot tul nänn luovotto j urvn vuonn Kyn Jäärll jo oln ol yllplu j luo tonn. Ttyt nyt v jttu Purun-rlln tonn j tuntu hyvältä. VÄHEMMÄN MIELUISA KISA: K Hnoln lplut. Oln olltu- nut nhn hdn rt j on n ol pääyt ln, tän ytytä tnn t j y ulojo. Joohn urv onntu? MUITA HARRASTUKSIA: Kyllä työ j rllhrrtu v n jn jotn loppu vp- äyttään ujn ltn, on utojn. TAVOITTEET 2015: Nyt un nänn Trophyn olplu Purunll n hyvn nn rjn truudt lähdtään Svn n ttln. AUTOURHEILIJA JOTA ARVOSTAN: Tul ln up vhtohto utt un n vlt vn yhdn, nn Hnnu Mol B-ryhän Audll. Lä Mol on yntynyt n pävänä un nä. KIITOKSET: Iä j Ät, ä o prhnn. Krtturll j ll uton pr ollll vuon vrrll. Pt Rcng (yö huollo) Lhdn Työlupt, SEO Ott j työnntj Juh Järvr. HAASTATTELIJA KOMMENTTI: Ptrn no vodn urt Infrypp-rll jot htn lplu lotrjä udn Trophy-rj vrtn. Uon ttä jo tn ot rj nn Ptllä on hdolluudt hn truutn. - Vlt tlup hyvä jon - Älä lu rooll lplun n - Älä n lltyll tlulull - Pdä lpt vlvonn - Älä nny pähtynnä - Vro hyppyjn ltuloj - Noudt järjtyn vlvojn ohjt - Jätä tlup t Thää yhdä turvllnn rll Tyhjnny! rvr on vt tuottt -40% tlvvttt Al 30% KUKA: M Honn IKÄ: 18 vuott AMMATTI: Oplj KOTIKUNTA: Lht KARTTURIT: Vn Ju Pnu KALUSTO: VW Polo 1,4 j nyyn Opl Atr MILLOIN ALOITIT JA MISTÄ KIPINÄ SYNTYI: Olo nä 15-vuotn un tul olu rtng j un pää nuorn tln uloll rllj. Sttn pt hot o rlluto un 16-vuotn pää jn rllprnttä j rll. (rll nuortn luo u j root j ortllnn rttur rtyätplt, totun huoutu) MIELUISIN KISA: V vuodn Mäntälän rll jo tul luovotto j Tlotn Rll v yty tul ulo jon urun. Johd luo nä vh yl puolll nuutll. VÄHEMMÄN MIELUISA KISA: V vuodn Pohjol-rll jo pt olvt ytoot l l uor jo, puuttu httt. TAVOITTEET 2015: Pdtään jlt j yrttään j lplu lotrjä hdolln pljon. Junordn SM-rj jtn j Suo Cup jo pää jn nuott. Hlun httyä j j yö nuottlpluj tulvuutt jtlln. K rrlln, tulo tul jo on tulln. AUTOURHEILIJA JOTA ARVOSTAT: Mru Alén j Mrcu Grönhol. KIITOKSET: Prhll, tnn ä on ollut vhvt tutll utt, huollo hääräävll: Er Mnnnn, Mo Tllgrn j Hnr Pvol ä ttyt rtturll Jull. Tään tn tutlln on nnut Mnnn Er j ho to n n un junn wc. Suurt ton yhttyöuppnll jot hdollt tloudllt lpln. Htttljn ontt: Iävää un pää urn urn on pojn uortut Infrypp-rll un n n M on tätäää lää junorn SM-pttä Pohjn-rll. Enää olplu Purun-rll jotu ol nljä luo. Uon ttä tätä vrt vlä uulln, onhn ur vt lu! Jolé Dco:lt yö älytyjärjtln uunnttlu puh /Ton Moontu 4 b (ruttn tn) M-P 10-17, L 10-13

4 4 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI T Lhtovrt Oy / Infr T Lhtovrt Oy on vuonn 2000 prutttu rnnuuront plvlvn tontn ttyvä yrty. Vuonn 2012 puton otttn Infr Tont- j rn-lu on oo Suo päärn-lu on Uu j Kynlo. Yrtyllä on RALA-pätvyy (Rntn ltu ry) j n yötä tljvtuu.f luotttv uppn. T Lhtovrt Oy / Infr - 10 Mllä on yö Inpct Oy:n rtftt: Lnnvrton ltojn trärntdn pntättly, uud- j orjulut. Pnot hnlötö turvlluutn työll j työn ltu T Lhtovrt Oy on vuonn jtuvt prutttu Kll rnnuurontn työll tovll työntjöllä j tä on VTT Exp plvlvn tontn ttyvä Srvc yrty. Oy:n Vuonn yöntää 2012 puton ltojn vdnrtäjärtftt, rn-lu Työturvlluuun on oo Suo, yöntää Työturvlluuo otttn Infr Tont- j päärn-lu on Uu Suon j Kynlo. Pltuln ujärjtön yöntäät Tultyö- j Kttot ä Tturvortt. Yrtyllä on RALA-pätvyy (Rntn ltu ry) j n yötä ol tljvtuu.f luotttv uppn. Mllä on yö Inpct Oy:n Yrtyn rtftt: olut Lnnvrton ovt: ltojn trärntdn pntättly, uud- j orjulut. Infrrntnn Pnot hnlötö turvlluutn työll j työn ltuun jtuvt. Kll työll tovll Tlotn työntjöllä on VTT Exprt Srvc Oy:n yöntää ltojn vdnrtäjärtftt, Työturvlluuun yöntää Työturvlluuortt j Julvut Suon Pltuln ujärjtön Muut yöntäät plvlut Tultyö- j Kttotultyöortt ä Tturvortt. Yrtyn olut ovt: Infrrntnn Tlotn Julvut Muut plvlut T Lhtovrt Oy / Infr - 10 Ltutu Lht Y-tunnu

5 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHILUAUTOILIJAT RY - 5 EK-1 ERIKOISKOE 1 Powrbyt 9,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Poppoo T Vuhd t, jo tunntn vuon vrrlt ont rllt. 4 rtyn ohdlt hlpon tull rooll, j uutn dn trn ätllä rtytä ptät näälut ol uunn. T lytyy j noputuu loppu ohdn. Eroon lopu päätään hpon vrt jo huppunopu. EK-2 ERIKOISKOE 2 Ptr Oy 11,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Hnoln UA Eroo 2 on tnt htllp un lplun vupätä. Välttä täll rooll ol äytöä, jotn prht tlupt jäävät ulun ään. Trt otttv roo, jo yö vuroon tpn loppu ohdn hn vuhdllt noputuu. Mlpäää hyvä pltout ohtuullll ävlyllä.

6 6 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI EK-3 ERIKOISKOE 3 Mtd 13,90 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo 11:58 järjtävä ur Anjlnon UA Tuttu onll, Hnnu Mol on ttä vrrnnut jop Ounnpohjn j luut häntä tää uo. Eroo on oonuutn uvn jttv j htllnn. Loppu ohdn utn vält tvtyvät, un t luo on ovpvuhtt j uorp. Ano unnollnn vält tul 7:n ohdll lln upn. Mnrnnu- j nrtotyöt EK-4 - nrto - -ntn uljtu - vhtolvojn vuoru - notoplvlut - lutyöt - hotut - ph-ludn j prpojn put ERIKOISKOE 4 Mnrto Morr Oy 12,40 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Ln UA Alupää rlun lotrn tlt vrn vuhd, ttn l utp ouu n rluun nljän lotrn rtyn t. Stä l vuhdp ouu, jo vodn päätä huppunoputn. 8:n ohdll tul lähtöpäätä läpt, jolt hlppo tull urn lplu. Välttä hn ln pän ovt vuhdt utt j poput. Eroon l on nyt hn yöhn un ptn ohn. Mnrto Morr Oy Kllo-Ptläntu 24, LAHTI - puh

7 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 7 EK-5 ERIKOISKOE 5 Bg 11,70 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Mäntälän MK Eroo l utll ouudll. Muutn lotrn päätä t uortuu prun vrrn, utt vn n prun. T jtuu pnhönä j ääntylvänä n 8,5 lotrn t, jo yllättävän u rty-o oll tll. Sttn nnään loträ lt u pohj j t äännytään. Nyt vll j tuull on yytä hut jrrutun tull. Krtn un hlppo löytää pll. Joutun ontoyrty Bg on rotunut lp-unvntn tuothtyn, vltun j huoltoon. Yrtyn luto- j tttto on Suon j ln toll huppuluo. E välä llä toll lplt t hrrtt, ol äytttävä. Vlt o unvnt, opo, vn yrtä oll nnovtv j luod uutt. Mllä on trjoll lpvlt rjt ylpn lp-utohn j jo ol, nn vo thdä n. Trvtt t yö ylöllt räätälötyjä unvnt t oponnttj. Iunvntn onuudt pyty nlyon unvnnndynotrllä t tttluud. Joun j vnnuvon ln llä on äytöä dtyllt lntllt. Pyty huoltn j uuttn vnnuvo ylpn unvntn. Tot tttlujou, jo ll löydy vln. Yrtyn tontprttn on trjot ulln ll hdolln hyvä plvlu, tt hänn trvt h pu uult. Mll n ntynn j tyytyväyy on tärntä. P Tlvot 9, HOLLOLA TÄYDEN PALVELUN AUTOLASILIIKE EK-6 ERIKOISKOE 6 Lhdn Autolu 7,50 ulu lo nro 1 hnnlähtö lo järjtävä ur Orttln UA GLASSDRIVE-RAHOITUS HELPPO JA JOUSTAVA MAKSUTAPA Vnn rypty, 7,5 loträ jänntytä vlä jäljllä. Enn jtn 4,5 loträ vuhdt rännä, jo p l nojll pnohn. Non 5 loträ olvt rtyt ovt hlpon oht pu rooll. Jälää äännytään olt tltä t pnll on. Rtyn tulo uljttjll vrt rttää httt onnot, rtyn jäln hyvät pltoutt j ptä nää urt htyvyyttä j lutn tovuutt. Hrtänt 7 Lht

8 8 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI PALVELEVA VARAOSAEXPERT LÄHELLÄSI XENON-KAUKOVALO 12-24V DOMINATOR 229,00 Svh. 279,00 TÄLLÄ KUPONGILLA 10 LITRAA LASINPESU ETAWIND -40C Kotnn j täyn yrytön lnpunt. E jää lvo! 17,50 NORM. TARJOUS 21,50 2,5T Hllnotn nylonpyörllä Y n or 85 x 465 ptuu 780 pno 47g 145,00 Svh. 223,20 WHITEVISION - jäljttää rudlln Xnon vloj - vlon värläpötl on 4300 lvnä j trjo jop 40% vlop vlo v prupoltto - 60% nän vlo thn UUTUUS! H1-pr pr H4-pr pr H7-pr pr 20,00 22,50 28,00 KAIVINPALVELU J.SAARINEN OY Puh Aholfr Eläyä työhön j vp-n Plvlu. Tt E rlltrnhn Rllyydtyt Offrodyydtyt Tyy- j vrtypävät Koouptt Sluthtävät j l Prhjuhlt Atrplvlut Ot yhtyttä: Tuul j Ju Ahol Ju puh (E: n vru) Tuul puh (ohjl- j trplvlut)

9 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 9 LAHDEN UA:N KILPAILIJOITA INFRAKYMPPIRALLISSA 2015 Kuv Arto Srén Vuodn 2011 F-Cupn tr Jr Rol (o.) on o Cup-onr. Mtruudn lä hän on ollut yhdän vuodn n jo toptn. Mtruudn lä hänllä y hop j pron. Krtturn Rolll on Tro Jäntt. Kuv Ao Srnn S Kovur on rrllyt jo un vuodn F-Cup. Avu Hnol Kovur ol luon yn. Urjl tht prn j luojotu ol uud. Krtturn Sll on Ton Slo. Kuv Ao Srnn Ahrt lplvt P Vlonn - Jn Kopr ovt tuttu näy F-Cup. Tänä vuonn hd nää lplu ovt luojotut ollt 14. j 8. Kuv Ao Srnn Prtt Jull Männ t Infrypp-rll pluun vdn vuodn tuon jäln. Kun v vuott ttn on ll tvtonn Toyot Strlt, nn nyt on äytttävä tuvtonn Opl Atr. Kuv Ao Srnn P Lo j VW Pololl Trophy-luo lutruupttä. Trvtulo oll huoltoll! Kotruoloun, r. lo Onln Präärryn vuoru Autonput Khvl pt 60:ll Autofx plvlut, ävout, vhut, änpu y. y. Huolto plvl jo rpävä Tbol Sl Vnhnrdntu 4, puh Avonn -p 6-19, l huolt utoj j hä Kuv Ao Srnn Tuo Louhlnn (v) j Jnn Näränn vuorottlvt rtn tn pp-utoll. Tällä lotull lplupävänä KAHVI + PULLA 2 Nt Ol K-Mrt Hnnl Hnnlnt 309, HENNALA Puh. (03) Auolojt: -p 6-24, l j u 8-24

10 10 - LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY INFRAKYMPPIRALLI Arto Srén Lhdn Urhluutoljt on onpuolnn ur Vuonn 1963 prutttu Lhdn Urhluutoljt ry on y vnht otn utourhluurot. Ptän än yhtnä luutn on onpuolnn tont j ljn rjo. Surn jänäärä on 265 jäntä. Jouo on pljon n, ä rtoo, tt utourhlun hrrtnn ol vn tn juttu. Surll on rttän tvnn j ov totj poru. Hrrtttv ljj on rll, rllprnt, joluo, nopu j pnoutolu. Kt ljt on vuoynn n tullut pljon truu, ntt j unn. Nopupuoln lj pää jo hrrtn jo 15 vuodn än nuortn luo. Nyyn tää on rlln hdollt, unhn oohjj ot joortn j j rtyätplt. I-ohjj j vn uljtut touudt. HALLITUS 2015 Puhnjohtj Sppo Hoto. Hlltun jänt: Jr Rol, S Lnonn, Mnn Ahtnn, Jon Kohtn, Jnn Vn j Runo Plvnn ä vrjännä Hnn Yrjölä-Elo j P Vlonn. Shtr on Kr Yrjölä j rhtonhotj Ej Elo. Tdottjn tovt Arto Srén j Jn Sppälä. Surn toto jt Sopnorv Mtrntu 17 j on u nnt lo Trvtulo hvll totoll! HALUATKO JÄSENEKSI? Surn jänu on 25 j nuorojänu (ll 15 v.) on 10. Lttyohjt löytyy urn otvult Kotvult löytyy yö pljon uutn. ln urn fcboo vull. Vjärvntu 7, LAHTI P ncpont.f Sncpont -tuottt ntä j fcboo SncPont. N! Knntt tututu Arto Srén Ettlyä pnoutolu Suvnt 6, Lht Lhdn UA:n ljrjoon uuluu on yö huppuun vrttyt RC-utot. RC-utolu on ohtln dullnn tp päätä totuttn lplull hluj, llä lvnjo on yhtä tott v utoon yytn hdun. Autot ovt thtdn tn lp-jvn uljttjn tt j nnöörn uunnttl. Mtrlt, utn hlutu j ttn ovt tuttuj otn utot. Säätöjän utot löytyy nän un yhdtäään täyoot lp-utot, jotn vr on n httyä uton äätäjänä jotdon hon lä. Lhdn UA:n pnoutoljt ovt vvuon ntynt vrn hyvn j nlltn luon truu on tullut ut vvuon j pr SM-tln. Lhdn UA:n RC-utoljo on non ynn tvt lplj j tähän lä on vlä tv hrrtj ptält totyntä. Tont onn tu vvuon htttyä j ljn uoot vtttu. Trvtulo tututun j tovottvt nnotun hnot j htovt ljt Lhdn UA:n pnoutoljodn trnhn! Tlvn jtn vnhn Hnolntn vrrll Mälää Pyhäntn oulull. Trt tdot löydät nttä. Lhdn Tähthuolto Oy oottorjonuvojn huolto j orju Plotäntu LAHTI p F-Cupn pttlnn hdn jtun olplun jäln Ylnn 1 Juh Rytönn / Jon Kovnn Opl Atr 50 2 Tro Slnn / P Törä Volvo J Nuorl / An T Volvo Joon Kolhnn / Ttu Konn Toyot Strlt 35 5 Ju Srnn / Ko Männ Opl Atr GS 26 6 Pttr Slnn / An Jntunn Toyot Strlt 25 7 Mo Kortuo / Jro Lptö Ford Ecort 23 8 Jrno Grönhol / J-P Juhnn Opl Atr 20 9 Jnn Eronn / Ton Hnn BMW M M Krouv / P Kuro Toyot Strlt Mo Kuppnn / To Vtn BMW M3 (E36) Sul Nvä / Juh Kvä Toyot Coroll GT Jr Rol / Tro Jäntt Mrcd Bnz 190 E Krtr Sjölund / Jr Årbrg Toyot Coroll GT 9 15 Oll Lvnn / Ml Lgrtrö Volvo To Huhtl / Jn Konn Ford Ecort RS Jnn Korhonn / vhtuv Opl Atr GS 8 18 Jr Huuh / vhtuv BMW M Jrno Junnl / Mru Rlo Toyot Strlt 4 20 Jon Hp / Juh-Ml Hnnul BMW M Hrr Molnn / A Mronn BMW M S Grönthl / Juh Fortrö BMW 320 (E36) 3 23 Andr Anttl / Mo Kutto Toyot Coroll 1600 GT 3 24 S Sundll / Juh Kunttu Hond Cvc Typ R 2 25 Ptr Vhrvuor / Jrno Mnnrt Ford Ecort RS Tro Svonn /An Vn Opl Acon Jr Konn / vhtuv Hond Intgr Typ-R 2 28 Antt Hulnn / Ar Ku Rnult Clo 2 29 S Kovur / Ton Slo Toyot Coroll 1600 GT 2 30 Tuoo Wrn / E Vnhl Ford Ecort RS Ptr Son / P Pnttlä BMW M3 (E36) 2 32 P Vlonn / Jn Kopr Toyot Strlt 2 33 P Anttonn / Ton Vllng Volvo Mro Mnn / Ptr Kolhnn Volvo Mur Kljunn / Ju Pjnn VW Golf GTI 1 Snort 1 Ilo Lro / Runo Hurnn Toyot Coroll 1600 GT 36 2 Kr Kytölä / Mru Lo BMW M3 (E36) 36 3 Vn Käpp / S Ltvnn BMW M3 (E36) 35 4 Rto Föhr / Hnnu Hrtnn BMW M Juh Pvlnn / M Ll BMW M H Thl / vhtuv BMW M L Hrvjärv / Tro Mäntyo BMW M P Rptt / Jn Honn Toyot Coroll 1600 GT 25 9 Ar Sxbrg / P Lppälä Toyot Coroll GT Juh Knnunn / vhtuv BMW M K Mälä / vhtuv Toyot Coroll 1600 GT Jr Prnn / Vjo Tpnnn BMW 325 (E36) Io Nlä / Knnth Func Toyot Strlt An Luo-Aho / Mro Män BMW 325 (E36) To Mä / Jn Avt Opl Kdtt E GS 16V/ 9 16 Tro Ltvnn / Jn Ltvnn BMW 325 (E36) 9 17 Ptr Svunn / Mtt Häälänn BMW M To Ro / Tu Rjto Opl Kdtt E GS 16V/ 8 19 Jyr Sorjr / Juh-P Ruo Ft 131 Rcng 7 20 Mru Tuorn / Ptr Phonn BMW M Ilpo Sr / vhtuv Volvo Oll Mrtl / Sul Vuornn Sunb Avngr 1600 GT 3 23 Ar Krvä / Rjo Krvä Toyot Coroll 3 24 Tuno Rntl / Kr Rntl Ford Ecort RS Ptr Runnn / Jr Kuul BMW A-junort 1 Tro Kull / S Ttt Toyot Strlt 46 2 Vll Hnn / vhtuv Toyot Coroll GT 39 3 Jrry Mol / J Mol Toyot Coroll 1600 GT 37 4 Ton Kol / Oll Väänänn BMW Vl Vl / M Luu BMW M3 (E36) 32 6 Juh Häälänn / Jnn Vääränn Volvo A Prvnn / H Prvnn Opl Atr GS 16V 22 8 Hnr N / E Männ Opl Atr F GS 16V / 20 9 Kr Mtnn / M Sälln Hond Cvc Typ R (EP3) Tu Mälä / Ju Lttlä BMW 325 (E36) Ton Jlv / To Jngr Opl Atr Ptr Knnnn / Tuo Syrjälht Toyot Coroll FX-GT Er Lpol / Antt Nordtö Hond Cvc Typ R (EP3) Iro Koo / To Wltr BMW 325 (E36) Tuo Lhto / To Nnn Ford Ecort RS H Pnn / Tppo Södrtrö Toyot Strlt Tuoo Tuunn / Mo Kuuä Volvo Hrr Rnn / P Vrtnn Ford Ecort RS S Tnn / Mru Juntunn Opl Atr GS 16V 7 20 Jnn Anttl / Vll Puh BMW 325 (E36) 6 B-junort 1 H Ko-L / Kr Luo Hond Cvc Typ R 52 2 Jonn Ruottunn / Mo Nlä Volvo Al Koplnn / Ptr Fgrdhl Toyot Strlt 40 4 Tuo Kl / Jon Männ Toyot Strlt 31 5 An Vlonn / Jn Pohto BMW 325 (E36) 24 6 S Lopp / Jn Andron Ford Ecort RS Jon Mronn / Jnn Mähän BMW 325 (E36) 23 8 Rjo Hn / vhtuv Ford Ecort RS Mro Pronn / Ollp Vlol Toyot Strlt EFI Arttu Aun / Hnnu Välä BMW 325 (E36) Ptr Konn / Mrtt Männtö Volwgn Golf GTI 16V Or Rön / Jro Hrvonn Opl Atr GS 16V Tu Kuunn / Ju Kvlä Toyot Strlt Roop Uurnn / vhtuv Ford Ecort RS Mro Hpr / Jn Mto BMW 325 (E36/2) 9 16 Lur Mälä / M Rntl Opl Kdtt E GS 2.0/ 8 17 To Rhä / vhtuv Toyot Strlt 8 18 Jro Ko / Mro Tähänn Ford Ecort 8 19 Lur Ln / M Lähtnä Volwgn Golf GTI 16V 5 20 Kr-P Sr / Jnn Huur BMW M3 5

11 INFRAKYMPPIRALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY - 11 JVl Rnn Avon yhtö JVl Rnn on jo yl 10 vuodn jn tonut Etlä-Suon lull hotn nl nrnnu- j vouln tötä. Kyy j trjo roht, ut Snu lllä j vrt olt tyytyvänn lopputulon! HUOM! Tlvn hod yö lun rrot, povnnt ä lun tputut tolt! Töä ol n hdotton troj j nnn rptä j luotttv! Tto vo trt -vult! Yhtytdot: Sortopntu 4, Lht Mnrnnu: / Jro Holopnn ähöpot: Svouplvlut: / Hnn Holopnn ähöpot: Krotu 6, Lht Puh Ltutu 7, Lht puh TERVETULOA PALVELTAVAKSI lv lv Iuzu D-Mx Spc Cb WD 2.5 AT LS -14 l. 1 t, ESITTELY-AUTO, Lvulo, Nv, P-r, Lvt rn 1200 E lähntn, 1 o., CD, MP3-otn, r.vnt., h-rj, lt., t.lä., 2 rn., t.vär, wbto, Hälytn, vto. MB SLK 200 Kopror Rodtr 2d -10 l. 74 t, ABS, jot., CD, r.vnt., uto. lt., 2 rn., Kton vun, -lu. uo-ohj., Moottorlätn, Sdtunntn, -lt/plt, Turbo MB SL 500 A Avouto 2d -02 l. 331 t, Ilt.tut, ääd. lut, jot., CD, r.vnt., h-rj, uto.lt., t.lä., t.vär, Nh., Nv, Ortopdtut, -lt/plt, -t., Xnon Ft Auto-rollr 2.8 JTD Puol-ntgrotu uto-rollr grg P -06 lt.(ohjo), Ktt-wc, Ku-l, Suhu, Mr, r. 6-hn, Nuupt 4-hn, Trutc-läty ull j ähöllä, Edä 4:n tuttv pöytäryhä, Tn prvuod pottn, Io ttll. CD, h-rj, 2 rn., -luuu, -lt/plt, vto. Ford Mutng 4.0 Coup AT -07 l. 98 tl, Mttrlu ln, jot., CD, r.vnt., h-rj, lt., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Nh., -lt/plt, -t., Urhlutut, Hälytn Suzu Jny 1.3 VVT 4WD JLX AC 3D 4AT -15 Hntn lätään t.vär 555 j totuulut 600, Rngpnvlvont, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, L-to, t.vär, -lt/plt lv MB S 320 Lng Sdn Autotc -02 l. 90 t, Suo-uto, äh. tpnt lä., -tvrho, Iljout, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., t.vär, Moottorlätn, Nht, Ortopd-tut, äp., -lt/plt, -t., Hälytn BMW 520 Tourng Autotc -08 l. 202 t, Suo-uto, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt, vto. VW Pt Sdn 1.8T 250HV Tunng -01 l. 182 t, Iljout, Ductl, Krlvtyt pltä, Vhvp ytn, Kon thty uudtn, Egl vvt, Wco ännät, Boch v14 750, Boch 044, Turbontc gt450, AMW urj, Coolr, 3 downpp j loppuput, y. MB C 320 CDI Avntgrd Sdn A 4d -05 l. 201 t, Ortopdpnt, CD, r.vnt., h-rj, ut.lt., t.lä., 2 rn., t.vär, Moottorlätn, Nht, Nvgont (o näyttö), Sdtunntn, äp., -lt/plt, Turbo, Xnon BMW 316 Sdn 4d 1 o. -08 l. 125 t, 1 o., SUOMI-AUTO, Sähöt ll tttuv vto., jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., L-to, Moottorlätn, -lt/plt Sod Rootr 1.6 TDI Ptt-uto 5d -11 l. 70 t, R.pttuto (.lv) utt hnlöuto yö, CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., Kttott, -lu. uoohj., L-to, t.vär, -lt/plt, vto Ford Ft 1.25 Ttnu 5d -12 l. 12 t, 1 o., jot., CD, r.vnt., h-rj, t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, lä. tuull, t. vär, Moottorlätn, -lt/plt Rnult Mgn 1.4 TC HB Dynqu 5d -10 l. 65 t, ABS, jot., CD, r.vnt., h- rj, uto.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt Dodg RAM 2500 K-A 5.9 Cun Turbo Dl Lr SLT 4x4-96 l. 216 tl, Korotttu lut, Montrpyörät, Mttrlu ln, CD, r.vnt., lt., -lu., -lt/plt, Turbo, vto. Ctron C3 Pco 1.4 VT 95 Collcton 5d -11 l. 76 t, 1 o., SIISTI, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt/plt Volvo V T5 AT -04 l. 188 t, Suo-uto, jot., CD, r. vnt., h-rj, uto.lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Mtpuhlnvrutu, t. vär, Moottorlätn, äp., Hälytn MG Rovr ZT-T 190 Tourng 2.5 5d -03 l. 181 t, ABS, jot., CD, r.vnt., uto.lt., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Puolnht, -lt/plt, Urhlutut, Xnon Pugot 207 SW Pltnu 1.6 HD 5d -09 l. 136 t, 1 o., Wbto lloll, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., Kttott, -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, -lt/plt, vto. Pugot 307 SW 1.6 Olyp 5d 7-hn. -07 l. 122 t, REK.7.HENK.(vn ontn pnt puuttuu), jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Ltto, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt/plt, vto. Pugot Sport 75 5d -09 l. 84 t, ABS, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, Sdtunntn, äp., -lt/plt Nn PRIMERA WAGON 1.6 TEKNA 5d -07 l. 140 t, P-r, CD, r.vnt., h-rj, lt. (uto. nn), t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohjull, Kääntyvät ttut, t.vär, Montoohjupyörä, Puolnh., ohj.th., -lt, -plt, vto., Äänntotojärjtlä Suzu Vtr AVO 1.6 3d 4x t, Vrpyöräotlo, CD, r.vnt., h-rj, 2 rn., Kton vun, -lu., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlätn, äp., -lt, -plt, vto., Äänntotojärjtlä Ford FOCUS STW 1.4 5d -06 l. 157 t, ABS, jot., CD, h-rj, lt., t.lä., 2 rn., -lu. uo-ohj., Kääntyvät ttut, t.vär, Moottorlä., äp., -lt/plt, vto., Äänntotojärjtlä

12

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

VaihtoPalin Autolehti Marraskuu 2015

VaihtoPalin Autolehti Marraskuu 2015 VhoPln VhoPln Auolh Msuu 2015 VOLVO NISSAN OPEL PEUGEOT hävyömän ylllnn ASRA ln 21 864 nsslyssä AuoPlnll Ajomuvuudn uus sus. As on ny äysn uus lus, jousus, vomnlähdä j vsoslls ysysoh myön. Amp vymp mll

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Syyuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Lun Tupwll 29.8.2015 pnrvunujn hdyty un Ar Hlän MTLB-pnrvunu Konnvdltä. K-Suon Rrvuprpr ry SYYSKOKOUS von 7.10.2015 lo 18.30 Luontjärvn

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

+84.5. +82.4 sis.k. +81.5. hulevedet. vesikasvit (kasteluvesi) 16 ak +85.0. jäte 84.89 2:282 +86.0 +92.0 +89.0 +86.0. yht.tila +83.0 +83.0.

+84.5. +82.4 sis.k. +81.5. hulevedet. vesikasvit (kasteluvesi) 16 ak +85.0. jäte 84.89 2:282 +86.0 +92.0 +89.0 +86.0. yht.tila +83.0 +83.0. Sillt dotu putuu oo lun läpi mnvään puin lituiin, jo muodot uidn ytin ollulun Pilt on äynti iiin untoiin, unnnun j ntn lu joittuu myö uidn ytiäyttöin monitoimitiln untojn ollupiojn yityiyy on totutttu

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Sun Mnpuutj www.rprt.f Syyuu 2014 K-Sun rrvprn tdtuht 33. vurt Itnäyydn p pjtttn Kuruu 17.6.2014. Svu 10. K-Sun Rrvuprpr ry SYYSKOKOUS vn 8.10.2014 18.30 Luntjärvn vruuntrh T. Ku ätään ääntöäärät t.

Lisätiedot

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA 201 TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA Mrnont no@-sotuu. www.-sotuu. pu. 0207 81 260 VAIN BALSILTA Bls Fnln /o KK-Säötuu Oy 1V 4 4 4 230V 6 9 9 400V 9 6 6 00V 7 7 7 0-300Hz > 0V 301-00Hz > 0V 2 2 2 Sslnen Bls

Lisätiedot

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007 Automttinn puntunnitu Tmu Hirimki Informtiotkniikn lbortorio 30.1.2007 1 Mit puntunnitu on? Puntunnitin on jrjtlm, jok pyrkii tulkitmn putt jollin tvll. Kyttökotit: kyttöliittymn oju,

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, ono autosi valis tin pääll? Varaa Ford M rihuolto, saat KAUPA N PÄÄLLE Ford-frisb golf puttrin* Ford Mrihuolto pitää autosi unnossa. Alupräisosiin ja aattitaitoon voit luottaa. Lu lisää sivulta

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

MASSIIVIPUUTILAELEMENTEISTÄ

MASSIIVIPUUTILAELEMENTEISTÄ AUINRROTALON UUNNITTLU MAIIVIPUUTILALMNTITÄ ini aarimaa ARITHTI AFA AUTUT / ARITHTUURIN LAITO TAMPRN TNILLINN YLIOPITO MODULAA -hanke TAMPRN TNILLINN YLIOPITO. ARITHTUURIN LAITO. AUNTOUUNNITTLU. JULAIU

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

YO-8 ½ ### Keskuskoulu. nyk. korkea lauta-aita. uusi svk +14,70 +14,65. 3 m matkalla kallistus 1:20 +15,16 +14,90. sv sv. purettava C-siipi +14,97

YO-8 ½ ### Keskuskoulu. nyk. korkea lauta-aita. uusi svk +14,70 +14,65. 3 m matkalla kallistus 1:20 +15,16 +14,90. sv sv. purettava C-siipi +14,97 PLSTUST PLSTUST n Z Z entän rto ~ UR-LUN R verlue oot l oot l oot l oot l oot l UR-LUN R UR-LUN R ny uut UR-LUN R rt utn tll : ent tll : NVPYSÄÖNT ent - tll : - tll : UR-LUN R ortt SMVMRNNÄT -MÄÄRÄYST:

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2014 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, ono autosi valis tin pääll? Varaa Ford Mrihuolto, saat KAUPAN PÄÄLLE Ford-frisbgolf puttrin * Ford Mrihuolto pitää autosi unnossa. Alupräisosiin ja aattitaitoon voit luottaa. Lu lisää sivulta

Lisätiedot

4-6h+k+s+at 151,5m2. ET 1-taso+kellari. versio 1. Kaikissa asunnoissa on autokatos, paitsi kellarillisissa erillistaloissa autotalli.

4-6h+k+s+at 151,5m2. ET 1-taso+kellari. versio 1. Kaikissa asunnoissa on autokatos, paitsi kellarillisissa erillistaloissa autotalli. Vaihe III ET 1-taso+kellari Vaihe I -6h+k+s+at 151,5m2 versio 1 J1 M K2 L 3 Vaihe II 13218 125-6h+k+s+at asunnot Kylätalo Muut asunnot utokatokset e = mm LUMIEE TERSSI KOSILT MH2 7.6 m2 TE RO U SÄ SI O

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Alennusmyynnit VARAA ILMOITUSTILASI NYT! KauppaSuomen Alennusmyynnit -teema ilmestyy 29.12.2014 (viikko 1) Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme:

Alennusmyynnit VARAA ILMOITUSTILASI NYT! KauppaSuomen Alennusmyynnit -teema ilmestyy 29.12.2014 (viikko 1) Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme: Viikkotm 1 Alusmyyit KuppSuom Alusmyyit -tm ilmstyy 29.12.2014 (viikko 1) Myytitiimimm löytää juuri till sopiv ilmoituspkti, joll tvoitt hlumsi sikskotktit! Ot yhtyttä! Ilmoituksll KuppSuomss tvoitt kohdryhmäsi

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja PAKOPUTKISTOT SPORT ALFA ROMEO Alfa 145 1.4 1/1994-12/1996 1351cm3 AR33.501 145 4syl. 66kW 89hv Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7727 Tupla 2x70 mm Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7737 Tupla 2x70 mm Alfa

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry + :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry HIN NASTO L.l.2OtG alkaen Sairaalakotu 9, 67700 Kokkolo, Puh. (06) 8379 578, 044-336 0056 ta paa m ispa ikkoto im i nto pu h. 044-259 3 734, rytmityshoito puh. (06)

Lisätiedot

Sonera Ethernet Hinnasto

Sonera Ethernet Hinnasto Sone Ethet Hnnsto Pv Svu 1 (5) 1. Ylest T hnnsto sslt Sone Ethet Opeto j Sone Ethet Cpct tuotteet. Ethet Opeto -tuote oostuu nelulttst (MEOD) j sh tettvst sslttst (MEL). Ethet Cpct on pont-to-pont psteetthtes

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

YKSIRIVISET URAKUULALAAKERIT metrinen mitoitus

YKSIRIVISET URAKUULALAAKERIT metrinen mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Yksiriviset urakuulalaakerit Yksiriviset urakuulalaakerit tuumamitoissa Pienoisurakuulalaakerit aksiriviset urakuulalaakerit Yksiriviset viistokuulalaakerit Yksiriviset viistokuulalaakerit

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' .

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' . ) u u t a r h a no n s u u n n t e l l u t r asema-arkkteht 3 r t av o n S c h o e n a c h. S t a n l e y - k o roan u s e nt o m - r t K d s t o n np a n o k u o s e n r s p r a a t o n l d h t e e nk

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot