Lahden huoltoliikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden huoltoliikenneselvitys"

Transkriptio

1 Raportti Veli-Pekka Salminen & Pasi Halttunen 2011 Lahden huoltoliikenneselvitys

2

3 SISÄLLYS 1 ESIPUHE 1 2 LÄHTÖKOHDAT Tavoitteet Tutkimusmenetelmät ja työnkuvaus Selvityksen aluerajaus 3 3 KESKUSTA-ALUEEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Tulokset ja havainnot Ajoneuvotyypit Kuljetusmäärien painottuminen Tavaraliikenne Lastaus- ja purkupaikat sekä ajankäyttö Mielipiteet 8 4 KAUPPAKESKUSTEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Trion osalta Kommentteja kauppakeskus Trion tavarahuoltoliikenteestä Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Sokoksen osalta Liikennelaskenta Vapaudenkadulla 13 5 JÄTEHUOLTOLIIKENNE Jätteiden keräyskalustosta yleisesti keskusta- alueella Jätteiden keräyksen suunnittelu ja seuraus Jätekuljetusten kokonaismäärä Ruuhkahuiput jätteenkeräyksessä 16 6 YHTEENVETO 18 7 LIITTEET 20

4 1 1 ESIPUHE Lahden asukkaiden viihtyisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia halutaan lisätä mm. kehittämällä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää kevyen ja julkisen liikenteen ehdoilla. Lahden keskusta-alueen kehittämisen myötä huoltoliikenteen liikkumista ja pysäköimistä keskustassa tultaisiin mahdollisesti kontrolloimaan tarpeellisiksi katsotuilla toimenpiteillä. Esimerkiksi raskaita ajoneuvoyhdistelmiä ei sallittaisi keskustan kehän sisäpuolelle ilman erityistä lupaa. Lahden huoltoliikenneselvitystä ohjanneeseen työryhmään ovat osallistuneet: Reetta Jänis, Lahden ammattikorkeakoulu, IMMU-hanke Riitta Niskanen, Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka Matti Hoikkanen, Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka Kimmo Sutinen, Lahden kaupunki, Maankäyttö Kari Helokivi, Lahden Yrittäjät (Lasse Järvinen, Lahden Yrittäjät) Timo Taulo, Keskustaeheytys ry Raimo Kiljunen, Kiinteistöliitto Päijät-Häme/Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään eli IMMU- hankkeen tavoitteena on selvittää ja sopia konkreettiset keinot ilmastonmuutoksen hillintään Päijät-Hämeessä. Hanke on käynnissä vuosina ja sitä tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskus ( alkaen). Hankeen kansallinen rahoittaja on Päijät-Hämeen liitto ja kumppaneina ovat Lahden kaupunki, Lahti Energia Oy ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Hanke tukee Lahden seudullisen ilmasto-ohjelman tekemistä ja kehittämistä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan päättäjille, kuntalaisille ja yrityksille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutokseen vaikuttavista toimista. Lahti, toukokuu 2011

5 2 2 LÄHTÖKOHDAT Lahden keskustan kehittämishanke etenee voimakkaasti vuoden 2011 aikana. Keskusta-alueen kehittämisessä on tavoitteena mm. vähentää keskusta-alueen ajoneuvoliikennettä, sekä edistää laadukkaan ja turvallisen kävelykatualueen muodostamista ydinkeskustaan. Tavoitteiden ja mahdollisten uusien liikenneratkaisujen toteutuminen Lahden keskusta-alueella tulee vaatimaan muutoksia nykyisiin huoltoliikennekäytäntöihin. Huoltoliikennettä voidaan tehostaa ja vähentää ohjauksella sekä antamalla palvelun tuottajille vaihtoehtoisia ratkaisuja ja selkeitä toimintaohjeita. Vaihtoehtoisten ratkaisujen pohjaksi tarvitaan riittävästi tietoa keskustan yrittäjiltä. He toimivat työssään näköalapaikalla seuraamassa kaupungin liikenteen toimivuutta. Toimivien vaihtoehtojen avulla vähennetään niin kasvihuonekaasupäästöjä kuin kustannuksia kaikilta osapuolilta. 2.1 Tavoitteet Lahden keskusta-alueen huoltoliikenneselvityksen tavoitteeksi asetettiin rajatun tutkimusalueen tavarahuolto- ja jätehuoltoliikenteen nykytilan kartoittaminen. Tavoitteena oli selvittää tutkimusalueella toimivien yritysten nykyiset huoltoliikennemäärät, aikataulut ja liikennöintitiheydet. Huoltoliikenteellä tarkoitetaan tässä selvityksessä Lahden keskustan alueen yritysten tavarahuoltoliikennettä ja erikseen käsiteltynä jätehuoltoliikennettä keskustan kiinteistöjen osalta. 2.2 Tutkimusmenetelmät ja työnkuvaus Selvityksen aineisto koostuu Lahden ydinkeskustan liikeyrittäjille tehdystä kyselystä (liite 3), pienimuotoisesta liikennelaskennasta (liite 4) ja ydinkeskustassa tehdystä havainnoinnista sekä jätekuljetusyritysten edustajien haastatteluissa saaduista tiedoista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Internet- kyselyä, jossa kartoitettiin yritysten tavarahuoltoliikenteen nykytilaa. Kyselyssä keskityttiin keskustan yrittäjien tietoihin ja kokemuksiin tavarahuoltoliikenteen määristä, ajankohdista ja tiheyksistä. Lisäksi toteutettiin täydentävä kysely, joka lähetettiin kohderyhmälle perinteisenä paperipostina. Liikennelaskenta suoritettiin Vapaudenkadulla Trion ja Hansa- korttelin välisellä katuosuudella. Laskentalomakkeelle kerättiin tietoja huoltotoimintaan liittyvistä ajoneuvotyypeistä, liikennöinti ajankohdista tulo- ja lähtöaikoineen sekä yleisiä huomioita liikennetapahtumista. Rajatulla alueella sijainneet kaksi kauppakeskusta Trio ja Sokos käsiteltiin omina kokonaisuuksinaan poiketen keskustan muista yrityksistä. Triosta vastaukset kerättiin kyselyllä, joka lähetettiin kaikille siellä toimiville yrityksille ja Sokos vastasi yhtenä kokonaisuutena. Jätehuoltoyrityksiin suuntautuneet haastattelut suoritettiin paikanpäällä yritysten toimitiloissa ja seuraavassa vaiheessa tietoja tarkennettiin puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Haastatteluissa kartoitettiin tietoa jätekuljetuskalustosta, ajoreiteistä jne. Kyselyn yleinen rakenne: Perustiedot, Lastaus- ja purkupaikkoja koskevat tiedot, Kuljetusvälineitä koskevat tiedot sekä Yhteenveto osio.

6 3 2.3 Selvityksen aluerajaus Aluetta rajattaessa päädyttiin ohjausryhmän toimesta alueeseen, joka käsittää kaikkiaan 21 katua aivan Lahden ydinkeskustassa (ks. Kuva 1). Kuva 1. Huoltoliikenneselvityksen aluerajaus 3 KESKUSTA-ALUEEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Tässä osiossa Lahden ydinkeskustan huoltoliikennettä tarkastellaan keskusta-alueella toimivien yrittäjien näkökulmasta, pois lukien isot kauppakeskukset, jotka käsitellään omassa osiossaan. Alueella toimivilla yrittäjillä on varmasti parasta kokemusta ja näkemystä keskusta-alueen liikennejärjestelyistä ja huoltoliikenteen toimivuudesta. 3.1 Tulokset ja havainnot Lopullinen lähetetty kyselyjen määrä oli yhteensä 390, joista vastauksia saatiin 63 kpl (16 %). Vastaajat kaduittain nähdään kaaviosta 1. Toimialoista, eniten vastauksia saatiin tukku- ja vähittäiskauppiailta sekä palvelualalta. Vähiten huoltoliikennekysely kiinnosti taiteet, viihde ja virkistystoimialalla toimivia yrittäjiä (kaavio 2).

7 4 Kaavio 1. Kyselyyn vastanneiden määrä kaduittain Kaavio 2. Kyselyyn vastanneet toimialoittain

8 5 3.2 Ajoneuvotyypit Kysyttäessä huoltoliikenteen käyttämää ajoneuvotyyppiä, voidaan seuraavasta kaaviosta 3 nähdä, että ajoneuvoyhdistelmän käyttö on vähäistä. Yleisimmät ajoneuvot ovat henkilöauto sekä pakettiauto. Kaavio 3. Tavarahuoltoliikenteessä käytetyt ajoneuvotyypit kaduittain 3.3 Kuljetusmäärien painottuminen Kuljetusmäärät painottuivat vastausten perusteella välille maanantai torstai tasaisesti ja jonkin verran perjantaille. Viikonloppuisin huoltoliikenne on verraten vähäistä (kaavio 4). Suurimmalla osalla vastaajista tavaraliikennettä tapahtuu ajalla 11:00 16:00 (kaavio 5). Kuljetusliikennettä hoidetaan pääsääntöisesti itse tai kuljetusyrityksen toimesta.

9 6 Kaavio 4. Tavarahuoltoliikenteen painottuminen viikonpäivittäin Kaavio 5. Kuljetusmäärien painottuminen eri vuorokauden aikaan 3.4 Tavaraliikenne Kyselyssä kartoitettiin myös alueella liikennöiviä kuljetusyrityksiä (liite 2). Tavaraliikenteen osalta kuljetusyrityksiä keskustan alueella liikennöi erittäin laajalla sektorilla, johtuen toimialojen määrästä. Keskustan liikeyritysten edustajat vastasivat kyselyssä, mitä kuljetusliikkeitä he käyttävät liiketoimintansa mahdollistamiseksi. Pääsääntöisesti tavaraliikennettä hoidetaan itse, mutta myös kuljetus- ja logistiikkayrityksiltä ostetaan palvelua (kaavio 6).

10 7 Kaavio 6. Keskustan yritysten logistiikka toimintatapojen jakauma 3.5 Lastaus- ja purkupaikat sekä ajankäyttö Arvioitaessa lastauspaikkojen käyttömääriä viikkotasolla, yleisimmät lastauspaikat vastaajien keskuudessa (kaavio 7) ovat asiakasovi sekä parkkihallin kautta tapahtuva lastaus. Noin 31 % vastaajista ilmoitti tavaroiden lastauspaikakseen asiakasoven. Ilmoitetut lastauspaikat nähdään liitteessä 5 olevalla kartalla ja eri lastauspaikkojen käyttömäärät kertoina kaduittain nähdään kaaviosta 8. Ylivoimaisesti eniten, noin 73 % vastaajista arvioi ajoneuvon viipyvän lastauspaikalla tai kadulla 1-15 minuuttia. Kaavio 7. Yleisimmät lastauspaikat keskustan yrityksillä

11 8 Vuorikatu Vesijärvenkatu Vapaudenkatu Torikatu Saimaankatu Rautatienkatu Puistokatu Mariankatu Loviisankatu Kirkkokatu Hämeenkatu Harjukatu Fellmanninkatu Erkonkatu Asemakatu Alueen ulkopuolella Aleksanterinkatu KATU -Oma lastauspaikka -Yhteinen lastauspaikka -Asiakasovi -Parkkihalli -Takaovi -Jokin muu Määrä viikossa Kaavio 8. Tavarahuoltoliikenteen käytetyimmät lastaus-/purkupaikat kaduittain kertoina viikossa 3.6 Mielipiteet Selvityksessä kartoitettiin tyytyväisyyttä yrityksen lastauspaikkaan sekä kuljetustoimintaan (taulukko 1). Selvitys toteutettiin ns. Likertin- asteikollisella kysymyssarjalla. Likertin- asteikko on mielipideväittämissä yleisesti käytetty, tässä tapauksessa 5-portainen asteikko, jossa luku 1 edustaa arvoa huono ja luku 5 arvoa erinomainen. Ääripäiden väliin sijoittuvat arvot välttävä, tyydyttävä ja hyvä. Lastauspaikan sijainti, toimivuus ja turvallisuus koettiin keskiarvona olevan tyydyttävällä tasolla. Sijaintiin oltiin eniten tyytyväisiä Asemakadulla ja vähiten tyytyväisiä Torikadulla ja Puistokadulla. Toimivuuteen tyytyväisimpiä olivat Asemakadulta vastanneet ja tyytymättömimpiä Torikadulta vastanneet. Turvallisuutta arvioitaessa Asemakadun vastanneet olivat tyytyväisimpiä ja vähiten tyytyväisiä Puistokadulta vastanneet. Tyytyväisyyttä kuljetustoimintaan kysyttäessä, pääosin oli vastattu tyydyttävä tai hyvä. Yhteistyön, tiedonkulun, aikataulujen pitävyyden ja tehokkuuden osalta, vastaajat kokivat kuljetustoiminnan olevan hyvällä tasolla kokonaisuutena. Vapaalla sanalla kirjoitetut kommentit (liite 1) painottuivat nykyisten ja mahdollisten suunnitelmien kritisoimiseen sekä kehittämiseen ja toiveisiin tilanteen parantamiseksi. Näitä olivat nykyisten parkkipaikkojen ja lastauspaikkojen oikeanlainen käyttö ja tehokkaampi valvonta, katujen kunnossapito, yms. Myös katujen yleisilmeeseen toivottiin muutosta sekä selkeyttä mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Toriparkki oli myös saanut paljon huomiota vastaajien keskuudessa.

12 9 Taulukko 1. Mielipiteet kaduittain asteikolla 1-5 (ka.) 4 KAUPPAKESKUSTEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Selvitykseen rajatulle alueelle Lahden keskustassa sijoittui kaksi isompaa kauppakeskusta, joita tässä raportissa käsittelemme erillään keskustan pienemmistä yrityksistä. Kauppakeskusten huoltoliikenne volyymit ovat huomattavasti suurempia kuin pienempien alueella toimivien yritysten. 4.1 Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Trion osalta Lahden keskustassa sijaitseva Trio on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista ja Päijät-Hämeen yksi vahvimpia erikoiskaupan keskittymiä. Kauppakeskuksen uudistuksen myötä vuonna 2008 yhdistettiin kolme erillistä rakennusta yhdeksi kauppakeskuskokonaisuudeksi. Kauppakeskus Triossa yrityksiä on tällä hetkellä 91 kpl, joista kyselyyn vastasi noin 36 %. Seuraava kaavio 9 esittää vastanneiden yritysten toimialajakauman. Kaavio 9. Vastanneiden yritysten toimialajakauma kauppakeskus Triossa

13 10 Kauppakeskuksen lastauslaitureilla tai -pisteillä ei ole henkilöä vastaanottamassa tai purkamassa tavaraa autoista. Suurimpaan osaan yrityksistä tavaratoimitukset hoidetaan kuljetusliikkeiden toimesta esimerkiksi rullakoilla, lavoilla tms. Suuri osa tavaroista tuodaan hissillä alakerran lastaus- /purkupaikoilta yrityksiin, jotka sijaitsevat kolmessa kerroksessa. Tämä luonnollisesti pidentää lastausaikaa. Kauppakeskuksen sisällä toimivat yrittäjät eivät välttämättä tiedä minkälaisella autolla tavara tulee yritykseen, minne kuljetusliikkeen auto on parkkeerattu tai kuinka kauan se viipyy kadulla/lastauspaikalla. Suurin osa Trion yrityksistä kuuluu niin sanotun runkokuljetuksen piiriin. Tavaratilaukset ja toimitukset hoidetaan ko. kauppaketjun toimesta (osittain tai kokonaan). Pienemmät yritykset hoitavat tavaraliikenteensä suurelta osin itse (kaavio 10). Kaavio 10. Trion yritysten tavarahuoltoliikenteestä päättävät Tavarahuoltoliikenteen pysäköintiä tapahtuu Aleksanterinkadun puolelle aukealle tai Vesijärvenkadun sekä Kauppakadun puolelle jalkakäytävälle. Lastauspaikkoja(kuva 2) Triossa on useita (A, B, C, D), mutta pääsääntöisesti tavaraliikenne hoidetaan Trioon Vapaudenkadun puolelta B- huoltoportista (kuva 3). Trion kyselyyn vastanneista yrityksistä 90 % ilmoitti tavaraliikenteen hoituvan Vapaudenkadulta. Myös Trion käytössä oleva jätehuoltopiste sijaitsee kyseisellä kadulla. A, B ja C lastauspaikat sijaitsevat Vapaudenkadulla Trion puolella ja D (kaksi pistettä) sijaitsevat puolestaan Hansa- korttelinpuolella ns. Hansakujan varrella. Kuva 2. Trion lastauspisteiden sijainnit

14 11 Kuva 3. Trion lastauspiste A, yleisnäkymä Trion ja Hansan välistä, Trion lastauspiste B Kauppakeskus Triossa tavaraliikenne painottuu arkipäiville, pääsääntöisesti ajalle 06:00 12:00 (kaavio 11). Viikonloppuisin tapahtuvaa tavaraliikennettä ei juuri ole, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo_00:00-06: Klo_06:00-12: klo_12:00-18: Klo_18:00-00: Kaavio 11. Trion huoltoliikenteen painottuminen kertoina(vuorokauden aika ja viikonpäivä)

15 Kommentteja kauppakeskus Trion tavarahuoltoliikenteestä Trion kohdalla havaittiin jonkin verran myös laitonta pysäköintiä tavaran kuljetusvälimatkojen lyhentämiseksi kauppakeskukseen. Nämä ovat kuitenkin useimmiten kuljettajien omia ratkaisuja. Kuormaauto on yleisin kuljetusväline, eikä varsinaista silmiinpistävää kuljetushuippua viikon eri päivinä voida sanoa olevan. Huoltoliikenteen kokonaismäärä kauppakeskus Trioon viikonpäivittäin nähdään kaaviosta 12(33 yritystä). Arvioitaessa mahdollisia sesongin vaikutuksia kuljetusmääriin, suurin osa vastaajista ilmoitti kuljetustarpeiden kaksin- tai kolminkertaistuvan. Kaavio 12. Huoltoliikenteen kokonaismäärä Trion yrityksissä (33 yritystä) Tyytyväisyys lastaus-/purkupaikkoihin sekä kuljetustoimintaan koettiin Triossa toimivien yrittäjien keskuudessa olevan hyvällä tasolla(kaavio 13). Vapaa sana painottui enemmän sisäiseen logistiikkaan, kuten esimerkiksi hissien toimivuuteen tavaroiden käsittelyssä tai lastauspaikkoihin.(liite 1) Kaavio 13. Vastaajien mielipiteet Triossa (1=huono, 2=välttävä, 3=hyvä ja 4=erinomainen)

16 Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Sokoksen osalta Sokos Lahden liikepaikka sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa. Sokoksella asioi vuodessa n. 4 milj. asiakasta ja Sokoksen Pysäköintihallissa on vuodessa lähes autokäyntiä (150 autopaikkaa - käynti Hämeenkadun puolelta). Tavaraliikennettä on n. 80 kertaa päivässä eli yli käyntiä vuodessa. Sokoksen tavarahuoltoliikenne hoidetaan pääasiassa Rautatienkadun puolelta (kävelykatu osuudella) ja osittain Hämeenkadun puolelta pysäköintihallin kautta (kuva 4). Kuva 4. Rautatienkadulta Sokoksen lastauspaikka, yleisnäkymä ja Hämeenkadun p- halli 4.4 Liikennelaskenta Vapaudenkadulla Liikennelaskenta ei tuottanut aiemmista selvitystuloksista poikkeavaa tietoa. Autojen kokonaismäärä 7 tunnin aikana oli 42 kpl, joista suurin osa kuorma-autoja ja pakettiautoja. Kuvassa 5 voimme nähdä tyypillisen tilanteen Vapaudenkadulla. Yksi auto odottaa pääsyä varattuun lastaus-/ purkupaikkaan ja yksi ajoneuvo vie katutilaa lastin purkamisen takia. Kuva 5. Lastaustilanne Vapaudenkadulla

17 14 5 JÄTEHUOLTOLIIKENNE Tässä osiossa on tarkoitus selvittää jätekuljetusten kokonaismäärä Lahden keskustan alueella. Selvitys tapahtui haastattelemalla kolmea suurinta alueella toimivaa jätehuoltoyritystä. Haastattelussa pyrittiin selvittämään tietoa kuljetuskalustosta, sekä kuljetustiheydestä mahdollisine tarkennuksineen, kuten viikonpäivä ja vuorokauden aika. Varsinaista tarkentavaa tietoa saatiin kuitenkin vain kahdelta jätehuoltoyritykseltä: Lassila & Tikanoja Oy:ltä sekä Sita Finland Oy:ltä. 5.1 Jätteiden keräyskalustosta yleisesti keskusta- alueella Kaikkien jätteiden hyödyntämistä tai käsittelyä säätelevät jätelainsäädännön yleiset määräykset ja velvoitteet. Lisäksi on annettu erityissäädöksiä mm. ongelmajätteistä, paristoista ja akuista, hammashoidon amalgaamipitoisista jätteistä, keräyspaperista, käytöstä poistetuista renkaista, pakkauksista, rakennusjätteistä, otsonikerrosta heikentävistä aineista sekä öljyjätteistä. Kiinteistöllä on oltava riittävä määrä jäteastioita. Tarvittavien jäteastioiden määrään vaikuttaa kiinteistön asukasrakenne sekä keräyspisteiden lukumäärä. Taloyhtiöissä käytetyt astiakoot vaihtelevat litran välillä, yleisin lienee 660 litraa. Vertailuna, omakotitaloissa yleisin koko on 240 litraa. On sanomattakin selvää että tyhjennysrytmi riippuu jätteen määrästä. Kuva 6. Yleisimmät jäteastiat Myös vaihtolavoja ja puristimia käytetään jätteen keräyksessä. Varsinkin suurten tavaratalojen yhteydessä olevilla jätepisteillä löytyy vaihtolavoja sekä puristimia, joilla kerätään esim. kartonkijätettä. Kontteihin (kuva 7) sijoitetut ongelmajätteet kerätään useimmiten kappaletavara-autolla. Kuva 7. Vaihtolavan ja kontin käyttö jätteen keräyksessä

18 15 Lahden keskustan alueella käytetyin kalusto on joko 2 tai 3-akselinen, kuvan 8 mukainen umpikorillinen kuorma-auto. Keräys- ja kuormauslaitteet määräytyvät käyttökohteiden, alueen ja tyhjennettävien keräysyksiköiden mukaisesti. Myös kerättävällä jätejakeella on vaikutus kalustotyyppiin. Lahden keskusta-alueella jätteiden keräyskalustona käytetään myös jonkin verran pienempiä autoja, koska keräysalueella on ahtaita paikkoja ja ketterä kalusto on välttämättömyys tehokkaalle keräykselle. Keskustan ulkopuolella käytetään usein isompaa kalustoa, sillä ketteryydestä ja pienestä koosta ei ole hyötyä. Tällä tavoin myös keräysalue voi olla laajempi, koska kuormiin saadaan enemmän jätettä. Suuremmat jätekuormat lisäävät ajoreittien asiakasmääriä ja vähentävät kaatopaikkakäyntejä. Kuva 8. Tyypillisimpiä jäteautoja (lähde: Lassila & Tikanoja) 5.2 Jätteiden keräyksen suunnittelu ja seuraus Selvityksessä mukana olleista jätehuoltoyrityksistä kahdella on käytössään tietokoneavusteinen reittien suunnitteluun ja seuraamiseen tarkoitettu sovellus, ja kolmannella sovellus on tulossa käyttöön lähiaikoina. Tämän tietokonesovelluksen avulla pyritään minimoimaan kustannukset sekä optimoimaan päivittäiset ajoreitit jätehuollon osalta. Järjestelmä toimii palvelimella, jossa hallitaan kaikki tehtäviin ja kuljetuksiin liittyvät tiedot. Toimistokäytössä voidaan useimmiten hyödyntää olemassa olevia työasemia. Jokaisen ajoneuvon reittiä ja tehtäviä on mahdollista seurata yksityiskohtaisesti. Sovelluksen käyttöönoton myötä ajoreitit saadaan optimoitua tehokkaiksi sekä parannettua asiakaspalvelua. Paikannussovelluksessa on mukana tarkat satelliittipaikannustoiminnot. Sovelluksella paikannetaan mm. ajoneuvojen sijainnit, keräily- ja jakelupisteet, tyhjennys sekä lastauspisteet (kuva 9).

19 16 Kuva 9. Paikannussovellus- näkymä erään jäteajoneuvon reitistä 5.3 Jätekuljetusten kokonaismäärä Jätehuollon tarpeet vaihtelevat jonkin verran päivittäin. Pisteet joista jätteitä kerätään, ovat joissain tapauksissa ahtaita ja samassa pisteessä tai tilassa sijaitsee monta erilaista jäteastiaa. Erilaisia jätteitä kerätään erilaisilla kalustoilla, joten jäteastioita tyhjennetään viikon aikana samasta pisteestä useita eri kertoja. Mainittakoon tässä yhteydessä että alueella toimii myös muita jätteenkuljetusyrityksiä esimerkiksi pahvinkeräyksessä. Yleisimmät jätejakeet ovat kaatopaikkajäte, energiajäte, biojäte sekä paperi- ja pahvijätteet. Tyhjennyskertojen kokonaismäärä yhteensä viikkotasolla vaihtelee välillä kaduittain. 5.4 Ruuhkahuiput jätteenkeräyksessä Keskimääräinen jäteauton pysähtymisaika vaihtelee 3-7 minuutin välillä. Ruuhkahuiput ajoittuvat aikaväleille 06:00 7:30 sekä 10:00 12:00. Viikonpäivissä ei ole mainittavaa ruuhkapäivää. Kaduittain löytyy kuitenkin eroja jätepisteiden sijoittelussa. Jätehuollon vaikuttaminen muuhun liikenteeseen nähdään kaaviosta 14. Kaavio esittää jätepisteiden määrän kaduittain sekä kuinka moni kohteista vaatii kadulle pysäköintiä jätehuollon takia. Jätepisteitä alueella on yhteensä noin 330 ja yhdessä jätepisteessä voi siis olla useampi jätejae. Seitsemällä eri kadulla joudutaan jäteauto pysäköimään muun liikenteen haitaksi. Lukuun ottamatta Aleksanterinkatua 25, ei jätehuoltoyritysten antamista tiedoista selviä tarkkoja määriä eikä kohteita, joissa jätehuolto joudutaan hoitamaan pysäköimällä kadulle. Arvioiden mukaan Harjukadulla ja Vesijärvenkadulla pysähdytään kadulle lähes kaikissa jätepisteissä. Hämeenkadulla, Vuorikadulla, Loviisankadulla sekä Sibeliuksenkadulla muutamat jätepisteet vaativat kadulle pysäköimistä.

20 Kaavio 14. Jätehuoltopisteiden ja kadulle pysäköinnin kohteiden määrät kaduittain viikossa 17

21 18 6 YHTEENVETO Tässä selvityksessä on tutkittu huoltoliikennettä yritysten näkökulmasta, jotta voidaan varmistua liikennejärjestelyjen toimivuudesta tältä osin. Kaupungin keskustan mahdolliset eheytystoimenpiteet tulevat vaikuttamaan etenkin katutasossa toimivien yrittäjien toimintaedellytyksiin sijaintikadullaan. Selvityksessä ei ilmennyt mitään erityistä poikkeamaa huoltoliikenteen osalta, lukuun ottamatta Vapaudenkadun ruuhkaisuutta ja vaarallisuutta ajatellen jalankulkijoita. Huoltoliikenteen määrän arvioiminen osoittautui vastausten perusteella vaikeaksi. Tämä selittynee sillä, että aina ei ole olemassa säännöllisyyttä huoltoliikenteessä, koska tarpeet ja tilanteet vaihtelevat. Lisäksi huoltoliikenteen pysäköimistä jalkakäytävillä ja kävelyalueilla tultaisiin tarvittaessa ohjaamaan nykyistä tarkemmin ja rajoitettaisiin tarvittaessa tiettyihin ajankohtiin. Keskustan huoltoliikenteen järkevöittäminen on sekä kuljetusyritysten, alueella toimivien yrittäjien, sekä kaupungin etu. Tällä selvityksellä pyrittiin saamaan ko. toimijoilta tietoa mahdollisten keskusta-alueen muutosten tueksi. Selvityksessä käsiteltiin keskustan yritykset ja kauppakeskukset erikseen. Yhteenvetona selvityksen tuloksista voidaan todeta, että Lahden keskustan alueen kyselyyn vastanneista yrityksistä suurin osa edustaa toimialaltaan tukku- ja vähittäiskauppaa. Tavarahuoltoliikenne hoituu pääosin yrittäjien itse hoitamana tai käyttäen kuljetusliikkeiden palveluja. Keskustan alueella tavarahuoltoliikenteessä yleisimmät ajoneuvot ovat henkilö- ja pakettiauto. Yleisimmiksi lastaus- ja purkupaikoiksi yrittäjät ilmoittivat asiakasoven, joten näin ollen tavarankuljetusajoneuvo viipyy kadulla toimenpiteen ajan. Yleisin arvio lastaus- purkutapahtuman kestosta oli 1-15 minuuttia. Tavarantoimituksia ilmoitettiin tapahtuvan joka päivä maanantaista sunnuntaihin. Torstai kuitenkin oli yrittäjien mukaan vilkkain päivä tässä suhteessa. Yrittäjien paras arvio vuorokautiseksi tavarantoimitusajankohdaksi oli klo Kauppakeskus Trion kyselyyn vastanneet yrittäjät ilmoittivat yleisimmäksi toimialaksi pukeutuminen. Tavaratoimitukset kohdistuvat pääasiassa kauppakeskuksen virallisiin lastaus- purkupaikkoihin, joista kuljetusliikkeiden edustajat (kuljettajat) purkavat lastin ja toimittavat sen kauppakeskuksen sisälle suoraan tilaajan eli yrityksen toimipaikkaan. Vastaanottavalla yrittäjällä ei näin ollen välttämättä ole tarkempaa tietoa ko. kuljetusvälineestä. Yleisimmäksi tavarankuljetusvälineeksi Trion yrittäjät kuitenkin ilmoittivat kuorma-auton. Yritysten sijaitessa kauppakeskuksen kolmessa kerroksessa, tavaroiden toimittaminen saattaa viedä aikaa esimerkiksi hissien odottelun tms. johdosta. Kyselyn mielipide-osiossa olikin havaittavissa toiveita kauppakeskuksen sisäisen logistiikan kehittämiseksi. Kyselyyn vastanneet Trion yritykset ilmoittivat tavaraliikenteensä (tilausten ja aikataulutusten) hoituvan pääasiassa heidän edustamansa kauppaketjun toimesta. Suurin osa tavaraliikenteestä hoituu Vapaudenkadun puolelta, jossa ovat varsinaiset lastaukseen ja purkuun tarkoitetut paikat (A, B, C, D). Satunnaisesti tavarahuoltoon käytetään myös kauppakeskuksen asiakasovia ja näin ollen ajoneuvot pysäköidään toimituksen ajaksi jalkakäytäville tms. Tavaraliikenteen ilmoitettiin painottuvan suhteellisen tasaisesti arkisin aamupäiville. Vapaudenkadulla Trion kohdalla suoritetussa liikennelaskennassa ei ilmennyt merkittäviä poikkeuksia edellä kerrottuihin asioihin. Kauppakeskus Sokos puolestaan ilmoitti tavarahuoltoliikenteensä hoituvan pääasiallisesti Rautatienkadun puolella sijaitsevasta huoltopisteestä, johon ajoneuvo ajetaan sisään toimituksen ajaksi. Näin ollen kävelykatu jää vapaaksi lastaus- purkutapahtuman ajaksi. Tavarahuoltoa varten käytössä on myös park-

22 19 kihalli, johon sisäänajo tapahtuu Hämeenkadun puolelta. Yleisin ajoneuvo Sokoksen tavarahuoltoliikenteessä on kuorma-auto. Sokoksen tapauksessa on huomioimisen arvoista tavaraliikenteen kohdistuminen osittain kävelykatuosuudelle sekä suurehko vuorokautinen huoltoliikennemäärä. Tämä antaa haasteita kevyen liikenteen sujumiselle ja onkin huomioitavissa vapaiden tekstien kommenteissa, ympäröiviltä yrityksiltä. Jätehuollon Lahden keskustan alueella hoitaa pääasiassa kolme yritystä. Suurin toimija ilmoitti hoitavansa n. 90 % tutkimusalueen kaduilla sijaitsevista jätepisteistä. Kysyttäessä kehitysehdotuksia tai kommentteja, liittyivät vastaukset jätepisteiden sijoitteluun sekä aikatauluihin. Yhtenä kehitysehdotuksena mainittiin jätepisteiden yhdistäminen eri kiinteistöyhtiöiden välillä. Tällä tavoin saataisiin pysähdysten määrää vähennettyä ja toimintaa nopeutettua. Jos taas jätteenkeräyksen aloittamisen keskustan alueella ajoittaisi aamuyöhön, saisi kokonaisaikaa vähennettyä jopa puoleen alkuperäisestä. Esimerkiksi, jos jätteen tyhjennys alkaisi klo 05:00, olisi keskustan jätteet tyhjennetty kaksi tuntia aiemmin. Tämä selvitys on suuntaa antava ja mahdollisten jatkotutkimusten tueksi tarkoitettu. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 90 yritystä ja tuo määrä edustaa vain pientä osaa Lahdessa toimivista yrittäjistä. Keskustan alueella toimii satoja yrittäjiä, joilla varmasti jokaisella on mielipiteensä mahdollisiin huoltoliikennettä koskeviin muutoksiin. Kyselyllä lähestyttiin yrittäjiä Internetin välityksellä ja perinteisellä postilla, joten mahdollisimman monella oli varmasti mahdollisuus vastata. Eniten vastauksia saatiin Aleksanterinkadulta, Rautatienkadulta ja Hämeenkadulta. Ydinkeskustassa toimivat liikkeet ovat tärkeä osa keskustan vetovoimaisuutta ja niiden toimintaedellytykset alueella on erityisesti huomioitava pohdittaessa mahdollisia kehitysratkaisuja huoltoliikenteen suhteen. Tavaraliikenteen kehittämistä ei ratkaista kerralla. Verkostoitumista ja yhteistyöhön perustuvaa vuoropuhelua yrittäjien ja päättäjien kanssa on jatkettava myös tulevaisuudessa. Yleisesti voidaan todeta, että liikenteen kehittäminen on syytä jakaa osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuuksien tarkastelu auttaa näkemään kokonaisuuden entistä monivivahteisemmin ja mahdollisesti entistä syvemmältä.

23 7 LIITTEET LIITE 1 Kommentit Trion kauppakeskuksen kohdalla heikkoa on ahtaat ajoväylät Vapaudenkadun puolella. Isossa kauppakeskuksessa hissien määrä/koko ei täsmää toimivien yritysten määrään suhteutettuna. Meidän kohdalla auto ajaa Aleksanterinkadun puolelle jalkakäytävälle josta kuski kärrää tavarat sisään myymälään. Kauppakeskus Trion Lastaus hisseistä on poistettava kynnykset ja samoin ovet on saatava lukittua auki asentoon ja ovien kynnykset poistettava. Purkupaikka ahdas ja hankala isolle autolle Lastauspaikan toimivuus esim. hissin suhteen huono. Lavat eivät mahdu hissiin mikä tarkoittaa, että lavat purettava käytävällä, mikä huonontaa esim. paloturvallisuutta. Lastauspaikka pieni, joten lastauspaikalle pääsyä joutuu toisinaan odottamaan Vapaudenkadulla. Trion lastauslaituri B on aivan liian pieni ja matala, sinne ei mahdu korkealla autolla peruuttamaan. Laiturille myös paljon tavarantoimittajia, joten joutuu odottamaan vuoroaan. Lastauslaiturille peruutettaessa joutuu varomaan vilkasta jalankulku- ja pyöräliikennettä, koska ihmiset kulkevat juuri lastauslaiturin editse. Lastauslaituri sijaitsee Vapaudenkadulla ja joskus autoja on pysäköity juuri lastauslaiturin eteen, joten laiturille ei pääse eikä mahdu edes odottamaan vuoroaan. Yleisesti Trion tavaraliikenne on niin mittavaa etteivät nykyiset lastauspaikat ja niiden mitoituket vastaa tämänpäivän tarpeita. Vapaudenkadun muu liikenne (varsinkin kevyt liikenne ja jalankulkijat) altistuvat liian usein vaaratilanteisiin raskaan kaluston liikennäidessä. "lastauslaituri johon sopii tavarankuljetukseen sopivia autoja tarvittava määrä. kun rullakot puretaan kadun varressa joka on kallellaan, se usein kaatuu jolloin tavarat menevät rikki. se on myös suuri turvallisuuriski. painavat rullakot vaativat useita miehiä rullakon sisälle saamiseksi. myös ovet ovat liian matalia kuljetuksille suurin huolenaiha logistiikassa on trion sisäiset järjestelyt! ovia ja kulkureittejä ei ole suunniteltu kuljetukset huomioonottaen. takertumis ja allejäämisvaara on todellinen ja jatkuva. kauppakeksekusjohdolla ei ole intressejä tehdä sille mitään vaikka se on oleellinen osa myymälän toimintaa" kohda 12. kolme viimeistä kohtaa olisin voinut jättää ruksimatta. Tavarantuojat toimittavat kaikki toimitukset myymälään asti, joten meillä ei ole lastauspaikoille mitään asiaa. joulun aika on lähinnä vaikeeta aikaa vapaudenkadulla kun tavaraliikenne jumittaa autotalliin ajavat asiakkaat.siellä on silloin tällöin täys kaaos Me olemme olleet Itellan palveluihin melkoisen tyytyväisiä. Lastaus-/purkupaikan toimivuudesta on tullut huonoa palautetta tavaran toimittajilta. Tiettyinä kellon aikoina (yleensä iltapäivällä) lastauslaituri on monesti ahdas ja täysi, jolloin tavarantoimittajamme joutuvat odottamaan toisten kuorma-autojen lähtöä lastauslaiturilta. Tämän takia etenkin sesonkiaikoina tavarantoimitus saattaa joskus viivästyä. "automme ovat joutuneet odottamaan ""laituriin"" pääsyä parhaimillaan jopa tunnin."" Lahdessa tai Triossa logistiikka ei toimi edes ala-arvoisesti. Autoja purkaa päivät pitkät kauppakeskuksen ovien edessä joiden tulisi olla kaikesta purku ja lastaustoiminnasta vapaat (vuokraus sopimuksessa määritelty). Lastaus tilojen mitat eivät sovi kaikille autoille ja koska käytämme isommassa kalustossa erikokoisia vuokra-autoja aiheuttaa se usein hankaluuksia. Kuten jo mainitsin ovat purkupaikat usein Itellan autojen miehittämiä useita tunteja joten joudumme käyttämään yleisiä parrkipaikkoja ja koska ajo-oikeutemme on Hansan puolelle on aamuisin lähes mahdoton kulkea lukittujen ovien 80 cm kokoisista aukoista tavarakärryjen kanssa. Ehkä meillä on kiinteistöpäällikkönä yhteistyökyvytön henkilö

24 koska hänen aikanaan on tullut liikaa näitä ongelmia. Näillä toimenpiteillä on saatu vapaudenkatu näyttämään puku ja lastaus alueelta trion kohdalta" Vapaudenkadulla Helmi-pankin puolella polkupyöräilijät aiheuttavat vaaratilanteita kun tavarantoimittajien autoja on puoliksi jalkakäytävällä tai kun liikkeen ovesta astuu jalkakäytävälle. Sokos Lahden liikepaikka on merkittävä keskustan kaupallisen tarjonnan ja vetovoimaisuuden takia. Sokoksella asioi vuodessa 4 milj. asiakasta. Sokoksen P-hallissa on vuodessa lähes autokäyntiä. Tavaraliikennettä on 80 per päivä eli yli käyntiä vuodessa ja kasvamaan päin. Sokos on keskeinen toimija keskutassa ja sen takia sen saavutettavuus niin autolla että tavaraliikenteen osalta tulee tulevaisuudessakin turvata hyvin. kaupungin maksullisilla paikoilla tapahtuvaan talojen asukkaiden yöpysäköinnin venymiseen tulisi voida suunnata tehokkaampaa valvontaa, jotta parkkipaikat olisivat tyhjinä asiakkaiden tullessa. kävelykadun osuus vapari-hämeenkatu pitäisi rauhoittaa liikenteeltä. sokos saisi tavarat myös hämeenkadulta. joko p-mahdollisuuksia aleksi/vesku tms sitten toriparkki(meillä on jo n maksuvelvoite toriparkkiin, kaupunki määrää kaavalla vesku 18)jos kävelykatu aleksista, sitten se, EIKÄ mitään tommolanskaun LINJA-AUTOJAKAAN k-katua sotkemaan. ei kävelykeskustaa. parkkipaikat takaisin keskustan kadunvarteen. toriparkki heti. :-) polkupyörät pois kaupunkikuvaa pilaamasta :-) tavaraliikenne kadulla isoihin liikkeisiin esim. sokos klo 4-7 joudun käyttämään rautatienkadun "kävelykatua" päivittäin, on hengenvaarallinen, peruuttavia kuljetusautoja, ja "normaali" -liikennettä jatkuvasti. jos kävelet kävelykadulla sinulle "töötätään" näytetään keskaria, ajetaan päälle, jos et väistä. mannerheimintieltä pitäisi saada kääntyä rautatienkadulle. Ydinkeskustaa voisi rauhoittaa enemmän jalan ja pyörällä kulkijoille. Tavarantoimittajien toki pitää päästä kulkemaan hyvin. Parkkimaksuja voisi tuntuvasti alentaa, ovat ydinkeskustassa ihan ryöstöluokkaa. Itselleni ei tulisi mieleenkään pitää työaikana autoa parkissa Marian- tai Hämeenkadulla, koska kulut viikossa olisivat useampi kymppi. 1. Rakentamalla toriparkki pikaisesti: toimitilavuokrauksen alalla törmäämme säännöllisesti autopaikkojen kysyntään, joka ylittää kykymme tarjota. 2. Huolto- ja henkilöajoväylien ja reittien selkeä merkitseminen. vuorokauden aikojen rajoittaminen, jolloin kuorma-autoilla ei ole asiaa kävelykaduille. Tuo Sokoksen tilannehan on surkea; että pitää kävelykatuosuudella (Aleksi - Hämeenkatu) välillä Rautatienkadulla vetää isoja tavaratoimituksia. Kävelykadun irvikuva. Tavaran purkuun tulisi osoittaa kaupungilta kohdennettu pysäköinti, asfaltiin merkitty alue. Aika määrite ja autossa tulisi olla ammatillinen todiste kuljetustoiminnasta. Jos jotain ongelmaa nimenomaan puistokadulla niin mainitsen pyöräilijöille koituvan vaaraa kun tulevat radiomäen suunnasta pitkin puistokatua kohden rautatienkatua.on tapahtunut monta läheltä piti tilannetta,kun autoilijat puistokatu tulevat pihoistaan katuosuudelle pyöräilijöiden kova vauhti suorastaan pelottaa ettei sattuisi vahinkoja. Pyöräilyn tulisi tapahtua ainoastaan puiston puoleisella puistokadulla. Käsittääkseni niin onkin liikennemerkein oheistettu. Mutta se välillä unohtuu. Radiomäeltä urheilijat ja Harjukadun koululaiset tulisi oheistaa neuvonta teemoilla. Varmaan parantaisi tilannetta etenkin tulevana kesä aikana. Kuljetustoiminnasta tulevat minuutin pari pysähdykset eivät ole haitanneet talon pihalta tulevien autoilijoiden turvallisuutta. Inva / taksit yleensä tarvitsevat virallisen paikan jättää asiakkaansa turvallisesti kyydistä, joten kadulla jokin alue on oltava niin kuin nykyäänkin on tapana. Tämmöisiä ajatuksia. Liikkeen omistajana tietysti asiakasvirrat ovat a ja o. Asiakkaan liikkumisen helppous on ensiarvoisen tärkeää. Pikkukaupungissa on totuttu siihen että auton voi jättää todella lähelle. Siis parkkipaikkojen läheisyys on elinehto. Jos auto pitää viedä ensin hankalasti jo-

25 honkin parkkilaitokseen ja sieltä kävellä pitkä matka liikkeeseen. Ei onnistu Lahdessa. Asiakas valitsee silloin marketit ja ostoskeskukset ja pienet liikkeet kuolee pois. Se mikä toimii jossain ei toimi välttämättä täällä. Yleisesti toivoisin Lahden yleisilmeen kaunistamista. Hämeenkatu kohdalle saisi viihtyisän pikkupuistikon jos yökerhon lasipyramidin voisi poistaa tieltä. pikkupuita, istutuksia ja penkkejä. Olen huomannut että Hämeenkatu on ahdas kuljetusliikkeiden autoille varsinkin ja puuttuu kunnollinen lastaus ja purkupaikka. Hämeenkatu 16 B:n porttikongi ei ole oikea paikka pysäköinnille koska se jumittaa henkilöautoliikenteen kulun täysin. Väylät ovat todella ahtaat henkilöautollekin. Usein joudun odottamaan parkkihalliin pääsyä kadulla tukkimassa liikennettä kun kuorma-auto on tukkinut väylän porttikongiin. Siinä saattaa sitten mennä puoli tuntia ja asiakkaat odottavat oven takana ja minä autossa. Autoilu keskustassa pitää säilyttää sujuvana ja parkkipaikat toimivina Kun toriparkki on saatu valmiiksi, voidaan alkaa maisemoida keskustaa pysäköinnin osalta. Tämä osaltaan mahdollistaa myös huoltoliikenteen siirtämisen tiettyihin kellonaikoihin. Pelkka aamun aikainen huoltoaika ei ole hyvä ratkaisu pienten erikoisliikkeiden kannalta. Näissä kauppias tekee jo ennestään erittäin pitkää päivää, jota ei voida enää pidentää sillä, että hänen tarvitsisi tulla töihin tunnin - kaksi nykyistä aiemmin ottamaan tavaraa vastaan. Muutama tunti aamulla aikaisin ja pari tuntia lähempänä iltaa saattaisi toimia. Kaikkille kävelypainotteisille kaduille tulee kunnostustöiden yhteydessä tehdä kaukolämmön paluuvedellä toimiva, kadun sulana pitävä järjestelmä (Lanun aukio). Kaupunkikeskustan käytettävyys laajenee myös talveen ja liukkaudesta johtuvat kaatumisonnettomuudet loppuvat käytännössä kokonaan. Ilman toimivaa ja viihtyisää kaupunkikeskustaa ei meillä pitkällä juoksulla ole kaupunkia. Keskustan liikennejärjestelyjen pitäisi edetä asukkaiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ehdoilla, EI tavaraliikenteen tai yksityisautoilun. Huoltoliikenne pitäisi hoitaa sellaisina aikoina, jolloin esimerkiksi pienet koululaiset eivät ole liikkeellä. Tavaraliikenne tukkii aivan liian usein pyöräteitä ja jalankulkijoiden väyliä ja vaarantaa siten ihmisten turvallisuutta. Kannatan tavaraliikenteen sujuvuuden lisäämistä, jos se merkitsee omia erillisiä väyliä ja lastauspaikkoja, mutta en missään tapauksessa kannata sitä, että lastausta saa tapahtua missä ja koska tahansa. Torinalus parkki kiireelinen Edelleen haluaisin asiakkaille lyhyt aikaisia parkkipaikkoja. Varsinkin viikonloppuisin asiakkaat eivät saa autojaan parkkiin. Mielestäni toriparkki tarvitaan. Useissa pienemmissäkin kaupungeissa on torinalus parkkialueet kuin Lahti. Kadunvarsi pysäköinti pitäisi kohdistaa juurikin lyhyelle parkkeeraukselle eli "kivijalka"liikkeiden asiakkaille. Leffateatteri ym. usean tunnin pituiset parkkeeraukset olisi torin alla. Keskustasta kuolee tällä menolla kaikki liikkeet, kovat vuokrat, ei parkkipaikkoja. Todella huono yhtälö. Kävelykatu Sokoksen kohdalla ei toimi koska siinä on niin paljon tavarakuljetusta. Ohitie rauhottaisi varmaankin Aleksin läpikulkuajoa. Suojatie kulttuuria pitäisi saada iskostettua autoilijoille. Harva päästää jalankulkijan sujuvasti kulkemaan, ja toisaalta jalankulkijoilla ei ole mitään logiikkaa omissa toimissaan. Ylipäätään jalankulkijoiden ja autoilijoiden tulisi miettiä toisen kannalta asiaa sujuvan liikenteen toteutumiseksi. Toriparkki keräämään henkilöautot. Yritysten tavarahuolto turvattava Kävelykatuihin panostaminen > Rautatienkadun kävelykadun jatkaminen (on ok) > lastausalueiden huomioinen suunnitelmissa. vastaan vain, että toriparkki on täysin tarpeeton (sähköpostitse tullut vastaus, ei vastannut kyselyyn)

26 LIITE 2 Kuljetusliikkeet Transpoint, Itella, Kespro, DPD, Schenker, Kaukokiito, VR, Rantanen, Tavarataksi, Upk, Plaskukka Helsingin kukkatoimitus, Räihä, L&T, Kespr, Valio, Koff, Kuriirifirmojen jakeluautot, Kiitolinja, Matkahuolto, Timonen, UPS Pianokuljetus Ari Salminen, Hartwa-Trade, WSOP Finland, Tmi Matti Koivikko, Nurminen Logistic

27 LIITE 3 Kyselylomake

28

29

30 LIITE 4 Liikennelaskenta-lomake

31 LIITE 5 Lastauspaikat

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Lahden keskustavision toteutus Kh kv esittely keväällä Veli Pekka Toivonen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

Lahden keskustavision toteutus Kh kv esittely keväällä Veli Pekka Toivonen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden keskustavision toteutus Kh kv esittely keväällä 2008 Tela 24.8.2004, 253 Kaupunginhallitus 20.9.2004, 615 Keskusta alueen kehittämisperiaatteet, kehittämisen visio tuleville 10 15 vuodelle Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko?

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko? RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS 2016 - kiekko vai kolikko? RANTAKATU muuttui maksulliseksi kesällä 2015 TAUSTAA Rantakatu 1999 Keskustan vahvoista pääkauppakaduista Rantakatu on leveä ja yksisuuntainen.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Mikä on HLJ? Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) on seudullisen liikennepolitiikan tahtotila. Tavoitteena

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS Esipuhe Rovaniemelle laadittiin liikennejärjestelmäsuunnitelma 1990-luvun alkupuoliskolla. Suunnittelualue käsitti kaupungin lisäksi silloisen

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 - 1 - KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LASKENTA 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 LASKENTA- AIKA 2 2.3 LASKENTAPISTEET 2 2.4 SÄÄTILA LASKENTAPÄIVÄNÄ 3 3. TULOKSET 3.1 VIIKONPÄIVÄVAIHTELU

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

ISOKATU SELVITYS

ISOKATU SELVITYS ISOKATU SELVITYS 2016 TAUSTAA 1996 ydinkeskustaa kehitettiin kävelyaluepainotteisesti. Isokatu oli rakennettu, kunnostettu korkeatasoisesti osa-aikaiseksi kävelykaduksi Tehtaankadun Torikadun välillä.

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen Kioskit Helsingissä workshop 23.1.2014 Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen 11.2.2014 1 Projektin taustaa Tyyppikioski mallia 1963 Kioskipaikkojen vuokraus siirtyi kiinteistövirastolta rakennusvirastolle

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2011

Kauppakeskusbarometri 2011 Kauppakeskusbarometri 2011 Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2011 Toteutettu nettikyselynä 3.-12.10.2011

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

SUOMALAISET KÄVELYKADUT. Selvitys Tekijä: Martti Wilhelms, FM Tilaaja: Elävät kaupunkikeskustat ry. 1 SELVITYKSEN TAVOITE

SUOMALAISET KÄVELYKADUT. Selvitys Tekijä: Martti Wilhelms, FM Tilaaja: Elävät kaupunkikeskustat ry. 1 SELVITYKSEN TAVOITE SUOMALAISET KÄVELYKADUT Selvitys 2013 16.5.2013 Tekijä: Martti Wilhelms, FM Tilaaja: Elävät kaupunkikeskustat ry. 1 SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena oli päivittää vuonna 2009 Elävä kaupunkikeskusta ry:lle

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueen kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu kesäisin käsilaskentana kesä- ja heinäkuussa noin viiden viikon aikana. Laskentapisteitä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot