Lahden huoltoliikenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden huoltoliikenneselvitys"

Transkriptio

1 Raportti Veli-Pekka Salminen & Pasi Halttunen 2011 Lahden huoltoliikenneselvitys

2

3 SISÄLLYS 1 ESIPUHE 1 2 LÄHTÖKOHDAT Tavoitteet Tutkimusmenetelmät ja työnkuvaus Selvityksen aluerajaus 3 3 KESKUSTA-ALUEEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Tulokset ja havainnot Ajoneuvotyypit Kuljetusmäärien painottuminen Tavaraliikenne Lastaus- ja purkupaikat sekä ajankäyttö Mielipiteet 8 4 KAUPPAKESKUSTEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Trion osalta Kommentteja kauppakeskus Trion tavarahuoltoliikenteestä Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Sokoksen osalta Liikennelaskenta Vapaudenkadulla 13 5 JÄTEHUOLTOLIIKENNE Jätteiden keräyskalustosta yleisesti keskusta- alueella Jätteiden keräyksen suunnittelu ja seuraus Jätekuljetusten kokonaismäärä Ruuhkahuiput jätteenkeräyksessä 16 6 YHTEENVETO 18 7 LIITTEET 20

4 1 1 ESIPUHE Lahden asukkaiden viihtyisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia halutaan lisätä mm. kehittämällä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää kevyen ja julkisen liikenteen ehdoilla. Lahden keskusta-alueen kehittämisen myötä huoltoliikenteen liikkumista ja pysäköimistä keskustassa tultaisiin mahdollisesti kontrolloimaan tarpeellisiksi katsotuilla toimenpiteillä. Esimerkiksi raskaita ajoneuvoyhdistelmiä ei sallittaisi keskustan kehän sisäpuolelle ilman erityistä lupaa. Lahden huoltoliikenneselvitystä ohjanneeseen työryhmään ovat osallistuneet: Reetta Jänis, Lahden ammattikorkeakoulu, IMMU-hanke Riitta Niskanen, Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka Matti Hoikkanen, Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka Kimmo Sutinen, Lahden kaupunki, Maankäyttö Kari Helokivi, Lahden Yrittäjät (Lasse Järvinen, Lahden Yrittäjät) Timo Taulo, Keskustaeheytys ry Raimo Kiljunen, Kiinteistöliitto Päijät-Häme/Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään eli IMMU- hankkeen tavoitteena on selvittää ja sopia konkreettiset keinot ilmastonmuutoksen hillintään Päijät-Hämeessä. Hanke on käynnissä vuosina ja sitä tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskus ( alkaen). Hankeen kansallinen rahoittaja on Päijät-Hämeen liitto ja kumppaneina ovat Lahden kaupunki, Lahti Energia Oy ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Hanke tukee Lahden seudullisen ilmasto-ohjelman tekemistä ja kehittämistä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan päättäjille, kuntalaisille ja yrityksille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutokseen vaikuttavista toimista. Lahti, toukokuu 2011

5 2 2 LÄHTÖKOHDAT Lahden keskustan kehittämishanke etenee voimakkaasti vuoden 2011 aikana. Keskusta-alueen kehittämisessä on tavoitteena mm. vähentää keskusta-alueen ajoneuvoliikennettä, sekä edistää laadukkaan ja turvallisen kävelykatualueen muodostamista ydinkeskustaan. Tavoitteiden ja mahdollisten uusien liikenneratkaisujen toteutuminen Lahden keskusta-alueella tulee vaatimaan muutoksia nykyisiin huoltoliikennekäytäntöihin. Huoltoliikennettä voidaan tehostaa ja vähentää ohjauksella sekä antamalla palvelun tuottajille vaihtoehtoisia ratkaisuja ja selkeitä toimintaohjeita. Vaihtoehtoisten ratkaisujen pohjaksi tarvitaan riittävästi tietoa keskustan yrittäjiltä. He toimivat työssään näköalapaikalla seuraamassa kaupungin liikenteen toimivuutta. Toimivien vaihtoehtojen avulla vähennetään niin kasvihuonekaasupäästöjä kuin kustannuksia kaikilta osapuolilta. 2.1 Tavoitteet Lahden keskusta-alueen huoltoliikenneselvityksen tavoitteeksi asetettiin rajatun tutkimusalueen tavarahuolto- ja jätehuoltoliikenteen nykytilan kartoittaminen. Tavoitteena oli selvittää tutkimusalueella toimivien yritysten nykyiset huoltoliikennemäärät, aikataulut ja liikennöintitiheydet. Huoltoliikenteellä tarkoitetaan tässä selvityksessä Lahden keskustan alueen yritysten tavarahuoltoliikennettä ja erikseen käsiteltynä jätehuoltoliikennettä keskustan kiinteistöjen osalta. 2.2 Tutkimusmenetelmät ja työnkuvaus Selvityksen aineisto koostuu Lahden ydinkeskustan liikeyrittäjille tehdystä kyselystä (liite 3), pienimuotoisesta liikennelaskennasta (liite 4) ja ydinkeskustassa tehdystä havainnoinnista sekä jätekuljetusyritysten edustajien haastatteluissa saaduista tiedoista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Internet- kyselyä, jossa kartoitettiin yritysten tavarahuoltoliikenteen nykytilaa. Kyselyssä keskityttiin keskustan yrittäjien tietoihin ja kokemuksiin tavarahuoltoliikenteen määristä, ajankohdista ja tiheyksistä. Lisäksi toteutettiin täydentävä kysely, joka lähetettiin kohderyhmälle perinteisenä paperipostina. Liikennelaskenta suoritettiin Vapaudenkadulla Trion ja Hansa- korttelin välisellä katuosuudella. Laskentalomakkeelle kerättiin tietoja huoltotoimintaan liittyvistä ajoneuvotyypeistä, liikennöinti ajankohdista tulo- ja lähtöaikoineen sekä yleisiä huomioita liikennetapahtumista. Rajatulla alueella sijainneet kaksi kauppakeskusta Trio ja Sokos käsiteltiin omina kokonaisuuksinaan poiketen keskustan muista yrityksistä. Triosta vastaukset kerättiin kyselyllä, joka lähetettiin kaikille siellä toimiville yrityksille ja Sokos vastasi yhtenä kokonaisuutena. Jätehuoltoyrityksiin suuntautuneet haastattelut suoritettiin paikanpäällä yritysten toimitiloissa ja seuraavassa vaiheessa tietoja tarkennettiin puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Haastatteluissa kartoitettiin tietoa jätekuljetuskalustosta, ajoreiteistä jne. Kyselyn yleinen rakenne: Perustiedot, Lastaus- ja purkupaikkoja koskevat tiedot, Kuljetusvälineitä koskevat tiedot sekä Yhteenveto osio.

6 3 2.3 Selvityksen aluerajaus Aluetta rajattaessa päädyttiin ohjausryhmän toimesta alueeseen, joka käsittää kaikkiaan 21 katua aivan Lahden ydinkeskustassa (ks. Kuva 1). Kuva 1. Huoltoliikenneselvityksen aluerajaus 3 KESKUSTA-ALUEEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Tässä osiossa Lahden ydinkeskustan huoltoliikennettä tarkastellaan keskusta-alueella toimivien yrittäjien näkökulmasta, pois lukien isot kauppakeskukset, jotka käsitellään omassa osiossaan. Alueella toimivilla yrittäjillä on varmasti parasta kokemusta ja näkemystä keskusta-alueen liikennejärjestelyistä ja huoltoliikenteen toimivuudesta. 3.1 Tulokset ja havainnot Lopullinen lähetetty kyselyjen määrä oli yhteensä 390, joista vastauksia saatiin 63 kpl (16 %). Vastaajat kaduittain nähdään kaaviosta 1. Toimialoista, eniten vastauksia saatiin tukku- ja vähittäiskauppiailta sekä palvelualalta. Vähiten huoltoliikennekysely kiinnosti taiteet, viihde ja virkistystoimialalla toimivia yrittäjiä (kaavio 2).

7 4 Kaavio 1. Kyselyyn vastanneiden määrä kaduittain Kaavio 2. Kyselyyn vastanneet toimialoittain

8 5 3.2 Ajoneuvotyypit Kysyttäessä huoltoliikenteen käyttämää ajoneuvotyyppiä, voidaan seuraavasta kaaviosta 3 nähdä, että ajoneuvoyhdistelmän käyttö on vähäistä. Yleisimmät ajoneuvot ovat henkilöauto sekä pakettiauto. Kaavio 3. Tavarahuoltoliikenteessä käytetyt ajoneuvotyypit kaduittain 3.3 Kuljetusmäärien painottuminen Kuljetusmäärät painottuivat vastausten perusteella välille maanantai torstai tasaisesti ja jonkin verran perjantaille. Viikonloppuisin huoltoliikenne on verraten vähäistä (kaavio 4). Suurimmalla osalla vastaajista tavaraliikennettä tapahtuu ajalla 11:00 16:00 (kaavio 5). Kuljetusliikennettä hoidetaan pääsääntöisesti itse tai kuljetusyrityksen toimesta.

9 6 Kaavio 4. Tavarahuoltoliikenteen painottuminen viikonpäivittäin Kaavio 5. Kuljetusmäärien painottuminen eri vuorokauden aikaan 3.4 Tavaraliikenne Kyselyssä kartoitettiin myös alueella liikennöiviä kuljetusyrityksiä (liite 2). Tavaraliikenteen osalta kuljetusyrityksiä keskustan alueella liikennöi erittäin laajalla sektorilla, johtuen toimialojen määrästä. Keskustan liikeyritysten edustajat vastasivat kyselyssä, mitä kuljetusliikkeitä he käyttävät liiketoimintansa mahdollistamiseksi. Pääsääntöisesti tavaraliikennettä hoidetaan itse, mutta myös kuljetus- ja logistiikkayrityksiltä ostetaan palvelua (kaavio 6).

10 7 Kaavio 6. Keskustan yritysten logistiikka toimintatapojen jakauma 3.5 Lastaus- ja purkupaikat sekä ajankäyttö Arvioitaessa lastauspaikkojen käyttömääriä viikkotasolla, yleisimmät lastauspaikat vastaajien keskuudessa (kaavio 7) ovat asiakasovi sekä parkkihallin kautta tapahtuva lastaus. Noin 31 % vastaajista ilmoitti tavaroiden lastauspaikakseen asiakasoven. Ilmoitetut lastauspaikat nähdään liitteessä 5 olevalla kartalla ja eri lastauspaikkojen käyttömäärät kertoina kaduittain nähdään kaaviosta 8. Ylivoimaisesti eniten, noin 73 % vastaajista arvioi ajoneuvon viipyvän lastauspaikalla tai kadulla 1-15 minuuttia. Kaavio 7. Yleisimmät lastauspaikat keskustan yrityksillä

11 8 Vuorikatu Vesijärvenkatu Vapaudenkatu Torikatu Saimaankatu Rautatienkatu Puistokatu Mariankatu Loviisankatu Kirkkokatu Hämeenkatu Harjukatu Fellmanninkatu Erkonkatu Asemakatu Alueen ulkopuolella Aleksanterinkatu KATU -Oma lastauspaikka -Yhteinen lastauspaikka -Asiakasovi -Parkkihalli -Takaovi -Jokin muu Määrä viikossa Kaavio 8. Tavarahuoltoliikenteen käytetyimmät lastaus-/purkupaikat kaduittain kertoina viikossa 3.6 Mielipiteet Selvityksessä kartoitettiin tyytyväisyyttä yrityksen lastauspaikkaan sekä kuljetustoimintaan (taulukko 1). Selvitys toteutettiin ns. Likertin- asteikollisella kysymyssarjalla. Likertin- asteikko on mielipideväittämissä yleisesti käytetty, tässä tapauksessa 5-portainen asteikko, jossa luku 1 edustaa arvoa huono ja luku 5 arvoa erinomainen. Ääripäiden väliin sijoittuvat arvot välttävä, tyydyttävä ja hyvä. Lastauspaikan sijainti, toimivuus ja turvallisuus koettiin keskiarvona olevan tyydyttävällä tasolla. Sijaintiin oltiin eniten tyytyväisiä Asemakadulla ja vähiten tyytyväisiä Torikadulla ja Puistokadulla. Toimivuuteen tyytyväisimpiä olivat Asemakadulta vastanneet ja tyytymättömimpiä Torikadulta vastanneet. Turvallisuutta arvioitaessa Asemakadun vastanneet olivat tyytyväisimpiä ja vähiten tyytyväisiä Puistokadulta vastanneet. Tyytyväisyyttä kuljetustoimintaan kysyttäessä, pääosin oli vastattu tyydyttävä tai hyvä. Yhteistyön, tiedonkulun, aikataulujen pitävyyden ja tehokkuuden osalta, vastaajat kokivat kuljetustoiminnan olevan hyvällä tasolla kokonaisuutena. Vapaalla sanalla kirjoitetut kommentit (liite 1) painottuivat nykyisten ja mahdollisten suunnitelmien kritisoimiseen sekä kehittämiseen ja toiveisiin tilanteen parantamiseksi. Näitä olivat nykyisten parkkipaikkojen ja lastauspaikkojen oikeanlainen käyttö ja tehokkaampi valvonta, katujen kunnossapito, yms. Myös katujen yleisilmeeseen toivottiin muutosta sekä selkeyttä mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Toriparkki oli myös saanut paljon huomiota vastaajien keskuudessa.

12 9 Taulukko 1. Mielipiteet kaduittain asteikolla 1-5 (ka.) 4 KAUPPAKESKUSTEN TAVARAHUOLTOLIIKENNE Selvitykseen rajatulle alueelle Lahden keskustassa sijoittui kaksi isompaa kauppakeskusta, joita tässä raportissa käsittelemme erillään keskustan pienemmistä yrityksistä. Kauppakeskusten huoltoliikenne volyymit ovat huomattavasti suurempia kuin pienempien alueella toimivien yritysten. 4.1 Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Trion osalta Lahden keskustassa sijaitseva Trio on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista ja Päijät-Hämeen yksi vahvimpia erikoiskaupan keskittymiä. Kauppakeskuksen uudistuksen myötä vuonna 2008 yhdistettiin kolme erillistä rakennusta yhdeksi kauppakeskuskokonaisuudeksi. Kauppakeskus Triossa yrityksiä on tällä hetkellä 91 kpl, joista kyselyyn vastasi noin 36 %. Seuraava kaavio 9 esittää vastanneiden yritysten toimialajakauman. Kaavio 9. Vastanneiden yritysten toimialajakauma kauppakeskus Triossa

13 10 Kauppakeskuksen lastauslaitureilla tai -pisteillä ei ole henkilöä vastaanottamassa tai purkamassa tavaraa autoista. Suurimpaan osaan yrityksistä tavaratoimitukset hoidetaan kuljetusliikkeiden toimesta esimerkiksi rullakoilla, lavoilla tms. Suuri osa tavaroista tuodaan hissillä alakerran lastaus- /purkupaikoilta yrityksiin, jotka sijaitsevat kolmessa kerroksessa. Tämä luonnollisesti pidentää lastausaikaa. Kauppakeskuksen sisällä toimivat yrittäjät eivät välttämättä tiedä minkälaisella autolla tavara tulee yritykseen, minne kuljetusliikkeen auto on parkkeerattu tai kuinka kauan se viipyy kadulla/lastauspaikalla. Suurin osa Trion yrityksistä kuuluu niin sanotun runkokuljetuksen piiriin. Tavaratilaukset ja toimitukset hoidetaan ko. kauppaketjun toimesta (osittain tai kokonaan). Pienemmät yritykset hoitavat tavaraliikenteensä suurelta osin itse (kaavio 10). Kaavio 10. Trion yritysten tavarahuoltoliikenteestä päättävät Tavarahuoltoliikenteen pysäköintiä tapahtuu Aleksanterinkadun puolelle aukealle tai Vesijärvenkadun sekä Kauppakadun puolelle jalkakäytävälle. Lastauspaikkoja(kuva 2) Triossa on useita (A, B, C, D), mutta pääsääntöisesti tavaraliikenne hoidetaan Trioon Vapaudenkadun puolelta B- huoltoportista (kuva 3). Trion kyselyyn vastanneista yrityksistä 90 % ilmoitti tavaraliikenteen hoituvan Vapaudenkadulta. Myös Trion käytössä oleva jätehuoltopiste sijaitsee kyseisellä kadulla. A, B ja C lastauspaikat sijaitsevat Vapaudenkadulla Trion puolella ja D (kaksi pistettä) sijaitsevat puolestaan Hansa- korttelinpuolella ns. Hansakujan varrella. Kuva 2. Trion lastauspisteiden sijainnit

14 11 Kuva 3. Trion lastauspiste A, yleisnäkymä Trion ja Hansan välistä, Trion lastauspiste B Kauppakeskus Triossa tavaraliikenne painottuu arkipäiville, pääsääntöisesti ajalle 06:00 12:00 (kaavio 11). Viikonloppuisin tapahtuvaa tavaraliikennettä ei juuri ole, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo_00:00-06: Klo_06:00-12: klo_12:00-18: Klo_18:00-00: Kaavio 11. Trion huoltoliikenteen painottuminen kertoina(vuorokauden aika ja viikonpäivä)

15 Kommentteja kauppakeskus Trion tavarahuoltoliikenteestä Trion kohdalla havaittiin jonkin verran myös laitonta pysäköintiä tavaran kuljetusvälimatkojen lyhentämiseksi kauppakeskukseen. Nämä ovat kuitenkin useimmiten kuljettajien omia ratkaisuja. Kuormaauto on yleisin kuljetusväline, eikä varsinaista silmiinpistävää kuljetushuippua viikon eri päivinä voida sanoa olevan. Huoltoliikenteen kokonaismäärä kauppakeskus Trioon viikonpäivittäin nähdään kaaviosta 12(33 yritystä). Arvioitaessa mahdollisia sesongin vaikutuksia kuljetusmääriin, suurin osa vastaajista ilmoitti kuljetustarpeiden kaksin- tai kolminkertaistuvan. Kaavio 12. Huoltoliikenteen kokonaismäärä Trion yrityksissä (33 yritystä) Tyytyväisyys lastaus-/purkupaikkoihin sekä kuljetustoimintaan koettiin Triossa toimivien yrittäjien keskuudessa olevan hyvällä tasolla(kaavio 13). Vapaa sana painottui enemmän sisäiseen logistiikkaan, kuten esimerkiksi hissien toimivuuteen tavaroiden käsittelyssä tai lastauspaikkoihin.(liite 1) Kaavio 13. Vastaajien mielipiteet Triossa (1=huono, 2=välttävä, 3=hyvä ja 4=erinomainen)

16 Tavarahuoltoliikenne kauppakeskus Sokoksen osalta Sokos Lahden liikepaikka sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa. Sokoksella asioi vuodessa n. 4 milj. asiakasta ja Sokoksen Pysäköintihallissa on vuodessa lähes autokäyntiä (150 autopaikkaa - käynti Hämeenkadun puolelta). Tavaraliikennettä on n. 80 kertaa päivässä eli yli käyntiä vuodessa. Sokoksen tavarahuoltoliikenne hoidetaan pääasiassa Rautatienkadun puolelta (kävelykatu osuudella) ja osittain Hämeenkadun puolelta pysäköintihallin kautta (kuva 4). Kuva 4. Rautatienkadulta Sokoksen lastauspaikka, yleisnäkymä ja Hämeenkadun p- halli 4.4 Liikennelaskenta Vapaudenkadulla Liikennelaskenta ei tuottanut aiemmista selvitystuloksista poikkeavaa tietoa. Autojen kokonaismäärä 7 tunnin aikana oli 42 kpl, joista suurin osa kuorma-autoja ja pakettiautoja. Kuvassa 5 voimme nähdä tyypillisen tilanteen Vapaudenkadulla. Yksi auto odottaa pääsyä varattuun lastaus-/ purkupaikkaan ja yksi ajoneuvo vie katutilaa lastin purkamisen takia. Kuva 5. Lastaustilanne Vapaudenkadulla

17 14 5 JÄTEHUOLTOLIIKENNE Tässä osiossa on tarkoitus selvittää jätekuljetusten kokonaismäärä Lahden keskustan alueella. Selvitys tapahtui haastattelemalla kolmea suurinta alueella toimivaa jätehuoltoyritystä. Haastattelussa pyrittiin selvittämään tietoa kuljetuskalustosta, sekä kuljetustiheydestä mahdollisine tarkennuksineen, kuten viikonpäivä ja vuorokauden aika. Varsinaista tarkentavaa tietoa saatiin kuitenkin vain kahdelta jätehuoltoyritykseltä: Lassila & Tikanoja Oy:ltä sekä Sita Finland Oy:ltä. 5.1 Jätteiden keräyskalustosta yleisesti keskusta- alueella Kaikkien jätteiden hyödyntämistä tai käsittelyä säätelevät jätelainsäädännön yleiset määräykset ja velvoitteet. Lisäksi on annettu erityissäädöksiä mm. ongelmajätteistä, paristoista ja akuista, hammashoidon amalgaamipitoisista jätteistä, keräyspaperista, käytöstä poistetuista renkaista, pakkauksista, rakennusjätteistä, otsonikerrosta heikentävistä aineista sekä öljyjätteistä. Kiinteistöllä on oltava riittävä määrä jäteastioita. Tarvittavien jäteastioiden määrään vaikuttaa kiinteistön asukasrakenne sekä keräyspisteiden lukumäärä. Taloyhtiöissä käytetyt astiakoot vaihtelevat litran välillä, yleisin lienee 660 litraa. Vertailuna, omakotitaloissa yleisin koko on 240 litraa. On sanomattakin selvää että tyhjennysrytmi riippuu jätteen määrästä. Kuva 6. Yleisimmät jäteastiat Myös vaihtolavoja ja puristimia käytetään jätteen keräyksessä. Varsinkin suurten tavaratalojen yhteydessä olevilla jätepisteillä löytyy vaihtolavoja sekä puristimia, joilla kerätään esim. kartonkijätettä. Kontteihin (kuva 7) sijoitetut ongelmajätteet kerätään useimmiten kappaletavara-autolla. Kuva 7. Vaihtolavan ja kontin käyttö jätteen keräyksessä

18 15 Lahden keskustan alueella käytetyin kalusto on joko 2 tai 3-akselinen, kuvan 8 mukainen umpikorillinen kuorma-auto. Keräys- ja kuormauslaitteet määräytyvät käyttökohteiden, alueen ja tyhjennettävien keräysyksiköiden mukaisesti. Myös kerättävällä jätejakeella on vaikutus kalustotyyppiin. Lahden keskusta-alueella jätteiden keräyskalustona käytetään myös jonkin verran pienempiä autoja, koska keräysalueella on ahtaita paikkoja ja ketterä kalusto on välttämättömyys tehokkaalle keräykselle. Keskustan ulkopuolella käytetään usein isompaa kalustoa, sillä ketteryydestä ja pienestä koosta ei ole hyötyä. Tällä tavoin myös keräysalue voi olla laajempi, koska kuormiin saadaan enemmän jätettä. Suuremmat jätekuormat lisäävät ajoreittien asiakasmääriä ja vähentävät kaatopaikkakäyntejä. Kuva 8. Tyypillisimpiä jäteautoja (lähde: Lassila & Tikanoja) 5.2 Jätteiden keräyksen suunnittelu ja seuraus Selvityksessä mukana olleista jätehuoltoyrityksistä kahdella on käytössään tietokoneavusteinen reittien suunnitteluun ja seuraamiseen tarkoitettu sovellus, ja kolmannella sovellus on tulossa käyttöön lähiaikoina. Tämän tietokonesovelluksen avulla pyritään minimoimaan kustannukset sekä optimoimaan päivittäiset ajoreitit jätehuollon osalta. Järjestelmä toimii palvelimella, jossa hallitaan kaikki tehtäviin ja kuljetuksiin liittyvät tiedot. Toimistokäytössä voidaan useimmiten hyödyntää olemassa olevia työasemia. Jokaisen ajoneuvon reittiä ja tehtäviä on mahdollista seurata yksityiskohtaisesti. Sovelluksen käyttöönoton myötä ajoreitit saadaan optimoitua tehokkaiksi sekä parannettua asiakaspalvelua. Paikannussovelluksessa on mukana tarkat satelliittipaikannustoiminnot. Sovelluksella paikannetaan mm. ajoneuvojen sijainnit, keräily- ja jakelupisteet, tyhjennys sekä lastauspisteet (kuva 9).

19 16 Kuva 9. Paikannussovellus- näkymä erään jäteajoneuvon reitistä 5.3 Jätekuljetusten kokonaismäärä Jätehuollon tarpeet vaihtelevat jonkin verran päivittäin. Pisteet joista jätteitä kerätään, ovat joissain tapauksissa ahtaita ja samassa pisteessä tai tilassa sijaitsee monta erilaista jäteastiaa. Erilaisia jätteitä kerätään erilaisilla kalustoilla, joten jäteastioita tyhjennetään viikon aikana samasta pisteestä useita eri kertoja. Mainittakoon tässä yhteydessä että alueella toimii myös muita jätteenkuljetusyrityksiä esimerkiksi pahvinkeräyksessä. Yleisimmät jätejakeet ovat kaatopaikkajäte, energiajäte, biojäte sekä paperi- ja pahvijätteet. Tyhjennyskertojen kokonaismäärä yhteensä viikkotasolla vaihtelee välillä kaduittain. 5.4 Ruuhkahuiput jätteenkeräyksessä Keskimääräinen jäteauton pysähtymisaika vaihtelee 3-7 minuutin välillä. Ruuhkahuiput ajoittuvat aikaväleille 06:00 7:30 sekä 10:00 12:00. Viikonpäivissä ei ole mainittavaa ruuhkapäivää. Kaduittain löytyy kuitenkin eroja jätepisteiden sijoittelussa. Jätehuollon vaikuttaminen muuhun liikenteeseen nähdään kaaviosta 14. Kaavio esittää jätepisteiden määrän kaduittain sekä kuinka moni kohteista vaatii kadulle pysäköintiä jätehuollon takia. Jätepisteitä alueella on yhteensä noin 330 ja yhdessä jätepisteessä voi siis olla useampi jätejae. Seitsemällä eri kadulla joudutaan jäteauto pysäköimään muun liikenteen haitaksi. Lukuun ottamatta Aleksanterinkatua 25, ei jätehuoltoyritysten antamista tiedoista selviä tarkkoja määriä eikä kohteita, joissa jätehuolto joudutaan hoitamaan pysäköimällä kadulle. Arvioiden mukaan Harjukadulla ja Vesijärvenkadulla pysähdytään kadulle lähes kaikissa jätepisteissä. Hämeenkadulla, Vuorikadulla, Loviisankadulla sekä Sibeliuksenkadulla muutamat jätepisteet vaativat kadulle pysäköimistä.

20 Kaavio 14. Jätehuoltopisteiden ja kadulle pysäköinnin kohteiden määrät kaduittain viikossa 17

21 18 6 YHTEENVETO Tässä selvityksessä on tutkittu huoltoliikennettä yritysten näkökulmasta, jotta voidaan varmistua liikennejärjestelyjen toimivuudesta tältä osin. Kaupungin keskustan mahdolliset eheytystoimenpiteet tulevat vaikuttamaan etenkin katutasossa toimivien yrittäjien toimintaedellytyksiin sijaintikadullaan. Selvityksessä ei ilmennyt mitään erityistä poikkeamaa huoltoliikenteen osalta, lukuun ottamatta Vapaudenkadun ruuhkaisuutta ja vaarallisuutta ajatellen jalankulkijoita. Huoltoliikenteen määrän arvioiminen osoittautui vastausten perusteella vaikeaksi. Tämä selittynee sillä, että aina ei ole olemassa säännöllisyyttä huoltoliikenteessä, koska tarpeet ja tilanteet vaihtelevat. Lisäksi huoltoliikenteen pysäköimistä jalkakäytävillä ja kävelyalueilla tultaisiin tarvittaessa ohjaamaan nykyistä tarkemmin ja rajoitettaisiin tarvittaessa tiettyihin ajankohtiin. Keskustan huoltoliikenteen järkevöittäminen on sekä kuljetusyritysten, alueella toimivien yrittäjien, sekä kaupungin etu. Tällä selvityksellä pyrittiin saamaan ko. toimijoilta tietoa mahdollisten keskusta-alueen muutosten tueksi. Selvityksessä käsiteltiin keskustan yritykset ja kauppakeskukset erikseen. Yhteenvetona selvityksen tuloksista voidaan todeta, että Lahden keskustan alueen kyselyyn vastanneista yrityksistä suurin osa edustaa toimialaltaan tukku- ja vähittäiskauppaa. Tavarahuoltoliikenne hoituu pääosin yrittäjien itse hoitamana tai käyttäen kuljetusliikkeiden palveluja. Keskustan alueella tavarahuoltoliikenteessä yleisimmät ajoneuvot ovat henkilö- ja pakettiauto. Yleisimmiksi lastaus- ja purkupaikoiksi yrittäjät ilmoittivat asiakasoven, joten näin ollen tavarankuljetusajoneuvo viipyy kadulla toimenpiteen ajan. Yleisin arvio lastaus- purkutapahtuman kestosta oli 1-15 minuuttia. Tavarantoimituksia ilmoitettiin tapahtuvan joka päivä maanantaista sunnuntaihin. Torstai kuitenkin oli yrittäjien mukaan vilkkain päivä tässä suhteessa. Yrittäjien paras arvio vuorokautiseksi tavarantoimitusajankohdaksi oli klo Kauppakeskus Trion kyselyyn vastanneet yrittäjät ilmoittivat yleisimmäksi toimialaksi pukeutuminen. Tavaratoimitukset kohdistuvat pääasiassa kauppakeskuksen virallisiin lastaus- purkupaikkoihin, joista kuljetusliikkeiden edustajat (kuljettajat) purkavat lastin ja toimittavat sen kauppakeskuksen sisälle suoraan tilaajan eli yrityksen toimipaikkaan. Vastaanottavalla yrittäjällä ei näin ollen välttämättä ole tarkempaa tietoa ko. kuljetusvälineestä. Yleisimmäksi tavarankuljetusvälineeksi Trion yrittäjät kuitenkin ilmoittivat kuorma-auton. Yritysten sijaitessa kauppakeskuksen kolmessa kerroksessa, tavaroiden toimittaminen saattaa viedä aikaa esimerkiksi hissien odottelun tms. johdosta. Kyselyn mielipide-osiossa olikin havaittavissa toiveita kauppakeskuksen sisäisen logistiikan kehittämiseksi. Kyselyyn vastanneet Trion yritykset ilmoittivat tavaraliikenteensä (tilausten ja aikataulutusten) hoituvan pääasiassa heidän edustamansa kauppaketjun toimesta. Suurin osa tavaraliikenteestä hoituu Vapaudenkadun puolelta, jossa ovat varsinaiset lastaukseen ja purkuun tarkoitetut paikat (A, B, C, D). Satunnaisesti tavarahuoltoon käytetään myös kauppakeskuksen asiakasovia ja näin ollen ajoneuvot pysäköidään toimituksen ajaksi jalkakäytäville tms. Tavaraliikenteen ilmoitettiin painottuvan suhteellisen tasaisesti arkisin aamupäiville. Vapaudenkadulla Trion kohdalla suoritetussa liikennelaskennassa ei ilmennyt merkittäviä poikkeuksia edellä kerrottuihin asioihin. Kauppakeskus Sokos puolestaan ilmoitti tavarahuoltoliikenteensä hoituvan pääasiallisesti Rautatienkadun puolella sijaitsevasta huoltopisteestä, johon ajoneuvo ajetaan sisään toimituksen ajaksi. Näin ollen kävelykatu jää vapaaksi lastaus- purkutapahtuman ajaksi. Tavarahuoltoa varten käytössä on myös park-

22 19 kihalli, johon sisäänajo tapahtuu Hämeenkadun puolelta. Yleisin ajoneuvo Sokoksen tavarahuoltoliikenteessä on kuorma-auto. Sokoksen tapauksessa on huomioimisen arvoista tavaraliikenteen kohdistuminen osittain kävelykatuosuudelle sekä suurehko vuorokautinen huoltoliikennemäärä. Tämä antaa haasteita kevyen liikenteen sujumiselle ja onkin huomioitavissa vapaiden tekstien kommenteissa, ympäröiviltä yrityksiltä. Jätehuollon Lahden keskustan alueella hoitaa pääasiassa kolme yritystä. Suurin toimija ilmoitti hoitavansa n. 90 % tutkimusalueen kaduilla sijaitsevista jätepisteistä. Kysyttäessä kehitysehdotuksia tai kommentteja, liittyivät vastaukset jätepisteiden sijoitteluun sekä aikatauluihin. Yhtenä kehitysehdotuksena mainittiin jätepisteiden yhdistäminen eri kiinteistöyhtiöiden välillä. Tällä tavoin saataisiin pysähdysten määrää vähennettyä ja toimintaa nopeutettua. Jos taas jätteenkeräyksen aloittamisen keskustan alueella ajoittaisi aamuyöhön, saisi kokonaisaikaa vähennettyä jopa puoleen alkuperäisestä. Esimerkiksi, jos jätteen tyhjennys alkaisi klo 05:00, olisi keskustan jätteet tyhjennetty kaksi tuntia aiemmin. Tämä selvitys on suuntaa antava ja mahdollisten jatkotutkimusten tueksi tarkoitettu. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 90 yritystä ja tuo määrä edustaa vain pientä osaa Lahdessa toimivista yrittäjistä. Keskustan alueella toimii satoja yrittäjiä, joilla varmasti jokaisella on mielipiteensä mahdollisiin huoltoliikennettä koskeviin muutoksiin. Kyselyllä lähestyttiin yrittäjiä Internetin välityksellä ja perinteisellä postilla, joten mahdollisimman monella oli varmasti mahdollisuus vastata. Eniten vastauksia saatiin Aleksanterinkadulta, Rautatienkadulta ja Hämeenkadulta. Ydinkeskustassa toimivat liikkeet ovat tärkeä osa keskustan vetovoimaisuutta ja niiden toimintaedellytykset alueella on erityisesti huomioitava pohdittaessa mahdollisia kehitysratkaisuja huoltoliikenteen suhteen. Tavaraliikenteen kehittämistä ei ratkaista kerralla. Verkostoitumista ja yhteistyöhön perustuvaa vuoropuhelua yrittäjien ja päättäjien kanssa on jatkettava myös tulevaisuudessa. Yleisesti voidaan todeta, että liikenteen kehittäminen on syytä jakaa osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuuksien tarkastelu auttaa näkemään kokonaisuuden entistä monivivahteisemmin ja mahdollisesti entistä syvemmältä.

23 7 LIITTEET LIITE 1 Kommentit Trion kauppakeskuksen kohdalla heikkoa on ahtaat ajoväylät Vapaudenkadun puolella. Isossa kauppakeskuksessa hissien määrä/koko ei täsmää toimivien yritysten määrään suhteutettuna. Meidän kohdalla auto ajaa Aleksanterinkadun puolelle jalkakäytävälle josta kuski kärrää tavarat sisään myymälään. Kauppakeskus Trion Lastaus hisseistä on poistettava kynnykset ja samoin ovet on saatava lukittua auki asentoon ja ovien kynnykset poistettava. Purkupaikka ahdas ja hankala isolle autolle Lastauspaikan toimivuus esim. hissin suhteen huono. Lavat eivät mahdu hissiin mikä tarkoittaa, että lavat purettava käytävällä, mikä huonontaa esim. paloturvallisuutta. Lastauspaikka pieni, joten lastauspaikalle pääsyä joutuu toisinaan odottamaan Vapaudenkadulla. Trion lastauslaituri B on aivan liian pieni ja matala, sinne ei mahdu korkealla autolla peruuttamaan. Laiturille myös paljon tavarantoimittajia, joten joutuu odottamaan vuoroaan. Lastauslaiturille peruutettaessa joutuu varomaan vilkasta jalankulku- ja pyöräliikennettä, koska ihmiset kulkevat juuri lastauslaiturin editse. Lastauslaituri sijaitsee Vapaudenkadulla ja joskus autoja on pysäköity juuri lastauslaiturin eteen, joten laiturille ei pääse eikä mahdu edes odottamaan vuoroaan. Yleisesti Trion tavaraliikenne on niin mittavaa etteivät nykyiset lastauspaikat ja niiden mitoituket vastaa tämänpäivän tarpeita. Vapaudenkadun muu liikenne (varsinkin kevyt liikenne ja jalankulkijat) altistuvat liian usein vaaratilanteisiin raskaan kaluston liikennäidessä. "lastauslaituri johon sopii tavarankuljetukseen sopivia autoja tarvittava määrä. kun rullakot puretaan kadun varressa joka on kallellaan, se usein kaatuu jolloin tavarat menevät rikki. se on myös suuri turvallisuuriski. painavat rullakot vaativat useita miehiä rullakon sisälle saamiseksi. myös ovet ovat liian matalia kuljetuksille suurin huolenaiha logistiikassa on trion sisäiset järjestelyt! ovia ja kulkureittejä ei ole suunniteltu kuljetukset huomioonottaen. takertumis ja allejäämisvaara on todellinen ja jatkuva. kauppakeksekusjohdolla ei ole intressejä tehdä sille mitään vaikka se on oleellinen osa myymälän toimintaa" kohda 12. kolme viimeistä kohtaa olisin voinut jättää ruksimatta. Tavarantuojat toimittavat kaikki toimitukset myymälään asti, joten meillä ei ole lastauspaikoille mitään asiaa. joulun aika on lähinnä vaikeeta aikaa vapaudenkadulla kun tavaraliikenne jumittaa autotalliin ajavat asiakkaat.siellä on silloin tällöin täys kaaos Me olemme olleet Itellan palveluihin melkoisen tyytyväisiä. Lastaus-/purkupaikan toimivuudesta on tullut huonoa palautetta tavaran toimittajilta. Tiettyinä kellon aikoina (yleensä iltapäivällä) lastauslaituri on monesti ahdas ja täysi, jolloin tavarantoimittajamme joutuvat odottamaan toisten kuorma-autojen lähtöä lastauslaiturilta. Tämän takia etenkin sesonkiaikoina tavarantoimitus saattaa joskus viivästyä. "automme ovat joutuneet odottamaan ""laituriin"" pääsyä parhaimillaan jopa tunnin."" Lahdessa tai Triossa logistiikka ei toimi edes ala-arvoisesti. Autoja purkaa päivät pitkät kauppakeskuksen ovien edessä joiden tulisi olla kaikesta purku ja lastaustoiminnasta vapaat (vuokraus sopimuksessa määritelty). Lastaus tilojen mitat eivät sovi kaikille autoille ja koska käytämme isommassa kalustossa erikokoisia vuokra-autoja aiheuttaa se usein hankaluuksia. Kuten jo mainitsin ovat purkupaikat usein Itellan autojen miehittämiä useita tunteja joten joudumme käyttämään yleisiä parrkipaikkoja ja koska ajo-oikeutemme on Hansan puolelle on aamuisin lähes mahdoton kulkea lukittujen ovien 80 cm kokoisista aukoista tavarakärryjen kanssa. Ehkä meillä on kiinteistöpäällikkönä yhteistyökyvytön henkilö

24 koska hänen aikanaan on tullut liikaa näitä ongelmia. Näillä toimenpiteillä on saatu vapaudenkatu näyttämään puku ja lastaus alueelta trion kohdalta" Vapaudenkadulla Helmi-pankin puolella polkupyöräilijät aiheuttavat vaaratilanteita kun tavarantoimittajien autoja on puoliksi jalkakäytävällä tai kun liikkeen ovesta astuu jalkakäytävälle. Sokos Lahden liikepaikka on merkittävä keskustan kaupallisen tarjonnan ja vetovoimaisuuden takia. Sokoksella asioi vuodessa 4 milj. asiakasta. Sokoksen P-hallissa on vuodessa lähes autokäyntiä. Tavaraliikennettä on 80 per päivä eli yli käyntiä vuodessa ja kasvamaan päin. Sokos on keskeinen toimija keskutassa ja sen takia sen saavutettavuus niin autolla että tavaraliikenteen osalta tulee tulevaisuudessakin turvata hyvin. kaupungin maksullisilla paikoilla tapahtuvaan talojen asukkaiden yöpysäköinnin venymiseen tulisi voida suunnata tehokkaampaa valvontaa, jotta parkkipaikat olisivat tyhjinä asiakkaiden tullessa. kävelykadun osuus vapari-hämeenkatu pitäisi rauhoittaa liikenteeltä. sokos saisi tavarat myös hämeenkadulta. joko p-mahdollisuuksia aleksi/vesku tms sitten toriparkki(meillä on jo n maksuvelvoite toriparkkiin, kaupunki määrää kaavalla vesku 18)jos kävelykatu aleksista, sitten se, EIKÄ mitään tommolanskaun LINJA-AUTOJAKAAN k-katua sotkemaan. ei kävelykeskustaa. parkkipaikat takaisin keskustan kadunvarteen. toriparkki heti. :-) polkupyörät pois kaupunkikuvaa pilaamasta :-) tavaraliikenne kadulla isoihin liikkeisiin esim. sokos klo 4-7 joudun käyttämään rautatienkadun "kävelykatua" päivittäin, on hengenvaarallinen, peruuttavia kuljetusautoja, ja "normaali" -liikennettä jatkuvasti. jos kävelet kävelykadulla sinulle "töötätään" näytetään keskaria, ajetaan päälle, jos et väistä. mannerheimintieltä pitäisi saada kääntyä rautatienkadulle. Ydinkeskustaa voisi rauhoittaa enemmän jalan ja pyörällä kulkijoille. Tavarantoimittajien toki pitää päästä kulkemaan hyvin. Parkkimaksuja voisi tuntuvasti alentaa, ovat ydinkeskustassa ihan ryöstöluokkaa. Itselleni ei tulisi mieleenkään pitää työaikana autoa parkissa Marian- tai Hämeenkadulla, koska kulut viikossa olisivat useampi kymppi. 1. Rakentamalla toriparkki pikaisesti: toimitilavuokrauksen alalla törmäämme säännöllisesti autopaikkojen kysyntään, joka ylittää kykymme tarjota. 2. Huolto- ja henkilöajoväylien ja reittien selkeä merkitseminen. vuorokauden aikojen rajoittaminen, jolloin kuorma-autoilla ei ole asiaa kävelykaduille. Tuo Sokoksen tilannehan on surkea; että pitää kävelykatuosuudella (Aleksi - Hämeenkatu) välillä Rautatienkadulla vetää isoja tavaratoimituksia. Kävelykadun irvikuva. Tavaran purkuun tulisi osoittaa kaupungilta kohdennettu pysäköinti, asfaltiin merkitty alue. Aika määrite ja autossa tulisi olla ammatillinen todiste kuljetustoiminnasta. Jos jotain ongelmaa nimenomaan puistokadulla niin mainitsen pyöräilijöille koituvan vaaraa kun tulevat radiomäen suunnasta pitkin puistokatua kohden rautatienkatua.on tapahtunut monta läheltä piti tilannetta,kun autoilijat puistokatu tulevat pihoistaan katuosuudelle pyöräilijöiden kova vauhti suorastaan pelottaa ettei sattuisi vahinkoja. Pyöräilyn tulisi tapahtua ainoastaan puiston puoleisella puistokadulla. Käsittääkseni niin onkin liikennemerkein oheistettu. Mutta se välillä unohtuu. Radiomäeltä urheilijat ja Harjukadun koululaiset tulisi oheistaa neuvonta teemoilla. Varmaan parantaisi tilannetta etenkin tulevana kesä aikana. Kuljetustoiminnasta tulevat minuutin pari pysähdykset eivät ole haitanneet talon pihalta tulevien autoilijoiden turvallisuutta. Inva / taksit yleensä tarvitsevat virallisen paikan jättää asiakkaansa turvallisesti kyydistä, joten kadulla jokin alue on oltava niin kuin nykyäänkin on tapana. Tämmöisiä ajatuksia. Liikkeen omistajana tietysti asiakasvirrat ovat a ja o. Asiakkaan liikkumisen helppous on ensiarvoisen tärkeää. Pikkukaupungissa on totuttu siihen että auton voi jättää todella lähelle. Siis parkkipaikkojen läheisyys on elinehto. Jos auto pitää viedä ensin hankalasti jo-

25 honkin parkkilaitokseen ja sieltä kävellä pitkä matka liikkeeseen. Ei onnistu Lahdessa. Asiakas valitsee silloin marketit ja ostoskeskukset ja pienet liikkeet kuolee pois. Se mikä toimii jossain ei toimi välttämättä täällä. Yleisesti toivoisin Lahden yleisilmeen kaunistamista. Hämeenkatu kohdalle saisi viihtyisän pikkupuistikon jos yökerhon lasipyramidin voisi poistaa tieltä. pikkupuita, istutuksia ja penkkejä. Olen huomannut että Hämeenkatu on ahdas kuljetusliikkeiden autoille varsinkin ja puuttuu kunnollinen lastaus ja purkupaikka. Hämeenkatu 16 B:n porttikongi ei ole oikea paikka pysäköinnille koska se jumittaa henkilöautoliikenteen kulun täysin. Väylät ovat todella ahtaat henkilöautollekin. Usein joudun odottamaan parkkihalliin pääsyä kadulla tukkimassa liikennettä kun kuorma-auto on tukkinut väylän porttikongiin. Siinä saattaa sitten mennä puoli tuntia ja asiakkaat odottavat oven takana ja minä autossa. Autoilu keskustassa pitää säilyttää sujuvana ja parkkipaikat toimivina Kun toriparkki on saatu valmiiksi, voidaan alkaa maisemoida keskustaa pysäköinnin osalta. Tämä osaltaan mahdollistaa myös huoltoliikenteen siirtämisen tiettyihin kellonaikoihin. Pelkka aamun aikainen huoltoaika ei ole hyvä ratkaisu pienten erikoisliikkeiden kannalta. Näissä kauppias tekee jo ennestään erittäin pitkää päivää, jota ei voida enää pidentää sillä, että hänen tarvitsisi tulla töihin tunnin - kaksi nykyistä aiemmin ottamaan tavaraa vastaan. Muutama tunti aamulla aikaisin ja pari tuntia lähempänä iltaa saattaisi toimia. Kaikkille kävelypainotteisille kaduille tulee kunnostustöiden yhteydessä tehdä kaukolämmön paluuvedellä toimiva, kadun sulana pitävä järjestelmä (Lanun aukio). Kaupunkikeskustan käytettävyys laajenee myös talveen ja liukkaudesta johtuvat kaatumisonnettomuudet loppuvat käytännössä kokonaan. Ilman toimivaa ja viihtyisää kaupunkikeskustaa ei meillä pitkällä juoksulla ole kaupunkia. Keskustan liikennejärjestelyjen pitäisi edetä asukkaiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ehdoilla, EI tavaraliikenteen tai yksityisautoilun. Huoltoliikenne pitäisi hoitaa sellaisina aikoina, jolloin esimerkiksi pienet koululaiset eivät ole liikkeellä. Tavaraliikenne tukkii aivan liian usein pyöräteitä ja jalankulkijoiden väyliä ja vaarantaa siten ihmisten turvallisuutta. Kannatan tavaraliikenteen sujuvuuden lisäämistä, jos se merkitsee omia erillisiä väyliä ja lastauspaikkoja, mutta en missään tapauksessa kannata sitä, että lastausta saa tapahtua missä ja koska tahansa. Torinalus parkki kiireelinen Edelleen haluaisin asiakkaille lyhyt aikaisia parkkipaikkoja. Varsinkin viikonloppuisin asiakkaat eivät saa autojaan parkkiin. Mielestäni toriparkki tarvitaan. Useissa pienemmissäkin kaupungeissa on torinalus parkkialueet kuin Lahti. Kadunvarsi pysäköinti pitäisi kohdistaa juurikin lyhyelle parkkeeraukselle eli "kivijalka"liikkeiden asiakkaille. Leffateatteri ym. usean tunnin pituiset parkkeeraukset olisi torin alla. Keskustasta kuolee tällä menolla kaikki liikkeet, kovat vuokrat, ei parkkipaikkoja. Todella huono yhtälö. Kävelykatu Sokoksen kohdalla ei toimi koska siinä on niin paljon tavarakuljetusta. Ohitie rauhottaisi varmaankin Aleksin läpikulkuajoa. Suojatie kulttuuria pitäisi saada iskostettua autoilijoille. Harva päästää jalankulkijan sujuvasti kulkemaan, ja toisaalta jalankulkijoilla ei ole mitään logiikkaa omissa toimissaan. Ylipäätään jalankulkijoiden ja autoilijoiden tulisi miettiä toisen kannalta asiaa sujuvan liikenteen toteutumiseksi. Toriparkki keräämään henkilöautot. Yritysten tavarahuolto turvattava Kävelykatuihin panostaminen > Rautatienkadun kävelykadun jatkaminen (on ok) > lastausalueiden huomioinen suunnitelmissa. vastaan vain, että toriparkki on täysin tarpeeton (sähköpostitse tullut vastaus, ei vastannut kyselyyn)

26 LIITE 2 Kuljetusliikkeet Transpoint, Itella, Kespro, DPD, Schenker, Kaukokiito, VR, Rantanen, Tavarataksi, Upk, Plaskukka Helsingin kukkatoimitus, Räihä, L&T, Kespr, Valio, Koff, Kuriirifirmojen jakeluautot, Kiitolinja, Matkahuolto, Timonen, UPS Pianokuljetus Ari Salminen, Hartwa-Trade, WSOP Finland, Tmi Matti Koivikko, Nurminen Logistic

27 LIITE 3 Kyselylomake

28

29

30 LIITE 4 Liikennelaskenta-lomake

31 LIITE 5 Lastauspaikat

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista Kevytkooste 29.5.2017 Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue Maankäyttö ja aluehankkeet Lahtelaiset kartoittivat keskustaa Lahden keskustan

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Suojatie päättyy nurmikolle

Suojatie päättyy nurmikolle 1 Hei, edustan Hornhattulan asukasyhdistystä ja lähestyn aiheella joka liittyy Hornhattulan liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kaupunginvaltuutettu Jere Riikonen on ollut yhteistyössä asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Lahden Yrittäjät esittävät lausuntonaan Lahden keskustan liikenneselvityksestä

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Lahden Yrittäjät esittävät lausuntonaan Lahden keskustan liikenneselvityksestä 1 (5) Lahden tekninen ja ympäristötoimiala PL 126 15141 LAHTI LAUSUNTO LAHDEN KESKUSTAN LIIKENNESELVITYKSESTÄ Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Lahden Yrittäjät esittävät lausuntonaan Lahden keskustan liikenneselvityksestä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

KANSALLINEN LIIKUNTAFOORUMI , Lahti

KANSALLINEN LIIKUNTAFOORUMI , Lahti KANSALLINEN LIIKUNTAFOORUMI 30. 31.10.2017, Lahti Käytännön ohjeet Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena.

Lisätiedot

Kartat laskentapisteiden sijainnista ja laskentasuunnista laatii työn tilaaja.

Kartat laskentapisteiden sijainnista ja laskentasuunnista laatii työn tilaaja. HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN JALANKULUN KÄSINLASKENNAT VUONNA 2014: KENTTÄTÖIDEN Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistää Helsingin keskusta-alueiden jalankulkututkimuksen,

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Lahden keskustavision toteutus Kh kv esittely keväällä Veli Pekka Toivonen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

Lahden keskustavision toteutus Kh kv esittely keväällä Veli Pekka Toivonen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden keskustavision toteutus Kh kv esittely keväällä 2008 Tela 24.8.2004, 253 Kaupunginhallitus 20.9.2004, 615 Keskusta alueen kehittämisperiaatteet, kehittämisen visio tuleville 10 15 vuodelle Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Pysäköinnin psykologiasta kaupunkielämän konkretiaan. Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa

Pysäköinnin psykologiasta kaupunkielämän konkretiaan. Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa Europark 2014 1 Pysäköinnin psykologiasta kau unkielämän konkretiaan Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa 02 Europark 2014 Pääkirjoitus Helsinki jatkaa kasvuaan ja samalla liikenne lisääntyy

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN

LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.6.2011 Mun Vuoro! kysyi lasten mielipidettä Rovaniemen keskustan liikenteestä Kalevan Nuorten Liiton kesäleirillä kysyttiin lasten mielipiteitä

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Keskustan yleissuunnitelma - Liikenneverkko

Keskustan yleissuunnitelma - Liikenneverkko Keskustan yleissuunnitelma - Liikenneverkko KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA Taustalla 1) Strategian toimenpideohjelma; Keskustan yleissuunnitelma laaditaan vuoden 2014 aikana 2) Kaupunginhallituksen päätös

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2)

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 23.6.2011 www.hepo.fi Epävirallinen muistutus alueen katu- ja liikennesuunnittelijoille Helmer Berndtson Kaisa Lahti Marek Salermo

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Alustavia tuloksia tavaraautoliikenteen. Helsingin seudulla. 3.4.2014 / Pekka Räty (tarkennettu hieman seminaarin jälkeen)

Alustavia tuloksia tavaraautoliikenteen. Helsingin seudulla. 3.4.2014 / Pekka Räty (tarkennettu hieman seminaarin jälkeen) Alustavia tuloksia tavaraautoliikenteen tutkimuksista Helsingin seudulla 3.4.2014 / Pekka Räty (tarkennettu hieman seminaarin jälkeen) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Paikkatietotarkasteluja Raskas

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

KULJETUSSUORITE ASUKASTA KOHTI EU-MAISSA

KULJETUSSUORITE ASUKASTA KOHTI EU-MAISSA 1836 2557 383 1947 3326 292 1512 1618 1828 1176 617 187 495 1646 1596 294 3835 2882 139 1198 5289 245 1512 1131 1338 1 2 3 4 5 6 Belgia Britania Espanja Hollanti Irlanti Italia Itävalta Kreikka Kypros

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO Hyvä kaupunki työpaja Lahti 15.11.2017 YHTEENVETO Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Vesijärvenkatu 1 Tulevaisuuden visio ohitustien valmistuttua 1. Toteutetaan keskustan kehä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin. Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075

Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin. Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075 Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075 Taustaa Valtioneuvoston ministerityöryhmä on esittänyt kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien korkeuden

Lisätiedot

Citylogistiikan toimenpideohjelma 24.3.2014. Ulla Tapaninen Kaupunkisuunnitteluvirasto

Citylogistiikan toimenpideohjelma 24.3.2014. Ulla Tapaninen Kaupunkisuunnitteluvirasto Citylogistiikan toimenpideohjelma 24.3.2014 Ulla Tapaninen Kaupunkisuunnitteluvirasto Tausta asukasmäärät kasvavat liikennemäärät kasvavat, ellei tehdä mitään lisätään kaupungin asumisviihtyvyyttä yritysten

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

-O KE01' KAUPUNKI KIRJALLINEN MUISTUTUS

-O KE01' KAUPUNKI KIRJALLINEN MUISTUTUS Juhani ja Leea-Liisa Axelsson KE01' KAUPUNKI =r G ilii?t `l p a k ' ' k e s k u s -O1-2017 Kemin kaupunki Tekni nen lautakunt a Val takatu 26 94100 Kemi KIRJALLINEN MUISTUTUS 31.12.2016 KIRJALLINEN MUISTUTUS

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Pysäköinnin taksatarkistukset 2016 alkaen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Pysäköintitaksojen

Lisätiedot

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT DI Tiina Sainio 9.11.2017 Lapin ELY-keskuksen liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi AGENDA Yleiset ongelmat koulujen liikennejärjestelyissä Turvallisten

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET 15.5.2017 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Koululaisten saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen luonnoksissa 1A-D saattoliikennealue

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko?

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko? RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS 2016 - kiekko vai kolikko? RANTAKATU muuttui maksulliseksi kesällä 2015 TAUSTAA Rantakatu 1999 Keskustan vahvoista pääkauppakaduista Rantakatu on leveä ja yksisuuntainen.

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyyntöasiakirjan liite nro 1 1 (10)

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyyntöasiakirjan liite nro 1 1 (10) KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyyntöasiakirjan liite nro 1 1 (10) AIKATAULUT JA REITIT Tällä liitteellä määritellään kohteiden nro 1-10 aikataulut ja reitit. Huomioitava, että reitti saattaa muuttua oppilaiden

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Mikä on HLJ? Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) on seudullisen liikennepolitiikan tahtotila. Tavoitteena

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 - 1 - KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LASKENTA 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 LASKENTA- AIKA 2 2.3 LASKENTAPISTEET 2 2.4 SÄÄTILA LASKENTAPÄIVÄNÄ 3 3. TULOKSET 3.1 VIIKONPÄIVÄVAIHTELU

Lisätiedot

Lausunto. Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/12) Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma

Lausunto. Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/12) Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma Kaupunginhallitus 31.8.2015 liite nro 1 (1/12) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu 4.3.2015 Juha Mäkinen, Sito Oy When infrastructure counts. 2 Keskustan pysäköintipaikkojen tilanne nyt Nykyisistä autopaikoista suurin osa on lyhytaikaisia

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä Kunnossapito ja talous Kuntasektorin kalustovaatimukset Katujen kunnossapito Asemakaava-alueella kadun kunnossapito kuuluu kunnalle (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot