Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 6 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, edustuskabinetti Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Jukka Pitkäranta Aili Rajala Heikki Tuomela Marja-Leena Ojanperä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen (Paula Kaleva) Poissaolleet Paula Kaleva jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t 40-46, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Ylikoski ja Esa Ala-Kyyny Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 Lausunto Atria Oyj:n Kauhajoen tuotantolaitoksen ympäristölupahakemuksesta teurastamo- ja lihankäsittelytoiminnan laajennukselle Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 40 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Atria Oyj:n hakemuksesta Kauhajoen tuotantolaitoksen laajennukselle. (LSSAVI/37/04.08/ 2011). Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta toimii Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Tuotantolaitoskokonaisuus sijaitsee Kauhajoen Aronkylässä osoitteessa Rahikkatie 95, kiinteistöillä Samppala RN:o 16:9, Jokiniemi RN:o 6:749, Maaranta RN:o 6:595, Arola II RN:o 6:748 ja Arola RN:o 6:614. Laitos sijaitsee keskustaajaman osayleiskaava-alueella, joka on vahvistettu Alue on T-aluetta ja vahvistetussa rakennuskaavassa alue on T-3 aluetta. Asemapiirros ja pihavesien käsittelypiirros ovat esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 70 m:n etäisyydellä lounaassa sekä noin 120 m:n etäisyydellä lounaassa ja koillisessa. 500 m:n etäisyydellä tuotantolaitoksen keskipisteestä sijaitsee noin 35 asuinkäytössä olevaa pienomakotitaloa tai rivitaloa. Kauhajoen tuotantolaitos on osa Atria Suomi Oy:tä ja kuuluu Atria Oyjnimiseen konserniin. Kauhajoen tuotantolaitoksen luokituksen mukainen toimiala on teurastus ja lihanjalostus sekä lihan säilyvyyskäsittely. Kauhajoen tuotantolaitoksen henkilöstömäärä oli noin 200 vuoden 2010 lopulla ja sen arvioidaan nousevan noin 300 henkilöön. Laitoksen tuotantokapasiteetin on tarkoitus olla laajennuksen jälkeen t/a lihaa (ruhopaino), elimiä tn/a, lemmikkieläinten ruokaaineita tn/a, turkiseläinrehua tn/a, vuotia tn/a, eläinrasvaa tn/a ja ihmisravinnoksi käytettäviä kastikeluita 2800 tn/a. Tuotantolaitos käyttää raaka-aineena naudan ja lampaan teurasruhoja. Tuotantolaitoksen navetassa on nyt 224 paikkaa ja laajennuksen jälkeen navetasta tulee 400 paikkainen. Navetassa syntyvä lietelanta ohjataan pumppukaivon kautta kiintoaineen erotukseen ja edelleen nesteen osalta viemäriverkostoon. Tuotantopäivien mukaisesti lietelantaa syntyy arviolta noin 16,5 m³ nautaa kohden, jolloin lietettä syntyy vuositasolla noin m³. Tuotantolaitoksella on teurastettavien eläinten lopetuksen jälkeen erivaiheisia teurastusprosesseja ja lopuksi lihan leikkaamossa paloittelua

3 158 Ympäristöltk 40 (jatkoa 2) ja leikkaamista eri lihalajitelmiksi. Hylätyt tuotteet menevät tuotantolaitokselta jäteastioihin. Korkeariskinen TSE-jäte menee riskiaineskonttiin ja toimitetaan renderoitaviksi. Teurastuksen yhteydessä syntyvä mahalanta kerätään erikseen ja toimitetaan Atria Oyj:n Nurmon laitokselle kompostoitavaksi. Rehuksi kelpaavat osat ja veri murskataan ja hapotetaan turkiseläinten rehuksi. Tuotantolaitoksella syntyy jätevesiä pääasiassa teuraseläinten kuljetusajoneuvojen pesusta, navetan lietteestä, teurastuksesta, lihanjalostuksesta ja siivouksesta sekä henkilökunnan saniteettivesistä. Syntyvät jätevedet ohjataan tuotantolaitoksen omaan esikäsittelyyn ja edelleen Kauhajoen kaupungin viemäriverkostoon. Jätevesi käsitellään kaarivälpällä ja ilmaflotaatiolla. Viemäriin johdettavien jätevesien laatua tarkkaillaan vuonna 2003 hyväksytyn ympäristöluvan mukaisesti. Laitoksen käytössä olevat kemikaalit ovat tuotannossa käytettävät bakteria control, hiilidioksidi, vuorisuola ja vakuumisuola sekä turkisrehuraaka-aineen valmistuksessa käytettävät muurahaishappo ja natriumbentsoaatti. Jätevedenpuhdistamolla käytetään lipeää, vetyperoksidia, ferrisulfaattiliuosta, polymeeriä sekä rasvan irrotusainetta. Maitohapolla sakeutetaan renderointiin lähtevä TSE-veri. Jäähdytyksessä käytetään ammoniakkia, jota kerrallaan varastoidaan maksimissaan 3 tonnia. Tuotantolaitos on liittynyt Kauhajoen Vesihuolto Oy:n verkostoon ja ennusteen mukaisesti kulutus olisi noin m³ vuodessa. Tuotantolaitoksen lämmityksestä huolehtii Kauhajoen Lämpöhuolto Oy, jolla on 4 MW kevytpolttoöljylaitos tuotantolaitoksen kaakkoiskulmalla. Kaukolämpöverkoston vesilämpö nostetaan tuotannon vaatimaan 105ºC. Liikenne laitosalueella ajoittuu pääsääntöisesti klo välille maanantaista perjantaihin, sekä karja-autojen osalta sunnuntaista perjantaihin klo Jätehuoltourakoitsijat siirtävät ja vaihtavat kontteja iltayöstä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa puoltavan lausunnon Atria Oyj:n ympäristölupahakemuksesta Kauhajoen tuotantolaitoksen laajennukselle seuraavin ehdoin: 1. Yleiskuvauksessa laitoksen toiminnasta kerrotaan, että teuraseläinten kuljetusajoneuvot siivotaan ensin kuivana, jolloin lanta ja kuivikkeet poistetaan. Tämän jälkeen autot pestään painepesurilla ja pesuvedet johdetaan jätevesiviemäriin. Kuitenkin muualla hakemusasiakirjoista saa käsityksen, että ajoneuvojen puru ja lanta poistetaan pesun yhteydessä esikäsittelyyn ja sieltä viemäriverkostoon. Esikäsittelyssä puru ja lanta pyritään poistamaan.

4 159 Ympäristöltk 40 (jatkoa 3) 2. Yleiskuvauksen perusteella korjattavan ja laajennettavan navetan lietteet ohjataan lietekourujen kautta vanhan osan alla olevaan lietesäiliöön ja sieltä kiintoaineen erotuksen jälkeen viemäriin. Hakemusasiakirjojen mukaisesti tältä osin on kuitenkin hakemusta täydennetty ja vanhan osan alla oleva lietesäiliö täytetään ja se poistuu käytöstä. Navetassa syntyvä liete ohjataan 5 m³:n pumppukaivoon ja edelleen kiintoaineen poistokäsittelyyn. Asiakirjoista ei kuitenkaan selviä millaisella menetelmällä kiintoaines pyritään poistamaan, jolloin ei voida arvioida kuinka hyvin kiintoaineen poisto onnistuu. Joka tapauksessa jäljelle jäävä neste johdetaan tuotantolaitoksen jätevesien esikäsittelyn jälkeen viemäriverkostoon. Navetassa syntyvä liete tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön ravinteina pellolle. Kiintoaineen poiston osalta asiakirjoissa on puutteita, eikä niistä selviä mikä on kiintoaineen erotusprosentti. Menetelmä tulee olla sellainen, että kiintoaines pystytään poistamaan tehokkaasti. 3. Hakemusasiakirjojen mukaan korkean riskin TSE-jäte kerätään kahteen konttiin, jotka ovat viilennetyssä jätetilassa. Kaksi konttia riittää yhden päivän tarpeisiin. Hakemusasiakirjoissa ei kuitenkaan kerrota, että kyseiset kontit vedetään päivittäin ulkotilaan, jossa ne odottavat vähintään vuorokauden, ennen kuin testitulokset valmistuvat ja niiden matka jatkuu renderoitavaksi. Varsinkin kesäaikaan sisäelimiä ym. sisältävät TSE-jätteet alkavat käydä ja aiheuttaa hajuhaittaa ympäristössään. Jätekontit tulee pitää koko odotusajan viilennetyssä tilassa tai jätekontit tulee varustaa jäähdytyslaitteistoilla. Tämä edellyttää myös riittävien sähköpistokkeiden asentamista konttikentälle. Hajuhaittojen vähentämiseksi tätä on edellytetty jo 2003 ympäristöluvan lupamääräyksessä B 3. Tältä osin lupamääräykset eivät ole täyttyneet. 4. Liikenteen osalta aiheutuu naapurustoon meluhaittaa. Se on häiritsevimmillään iltayöstä, jolloin jätehuoltoa hoitavat autoilijat siirtelevät ja nostavat kontteja ajoneuvoihin. Varsinkin siirtolavojen raahaaminen aiheuttaa terävää ja kantavaa ääntä. Jätekuljetuksia suorittavien yrittäjien kanssa tulee läpikäydä hyvät toimintatavat siirtolavoja käsiteltäessä. Siirtolavojen käsittelytavalla on iso vaikutus syntyvän äänen määrään. Tarvittaessa on luvanhakijan suoritettava seurantamelumittaus tuotantoalueen lähiympäristössä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin meluhaitan pienentämiseksi. Melupitoisuudet eivät saa ylittää meluyleiskirjeen (993/1992) meluraja-arvoja yöaikaan 50 dba (klo ) ja päiväaikaan 55 dba (klo ). Sama koskee tuotantolaitoksen ilmastoinnin aiheuttamaa ympäristömelua. Jos melu on iskumaista tai kapeakaistaista, voidaan se huomioida 5 dba:n lisällä. 5. Suunnitelmien mukaan navetassa käytetään lietekourujen huuhteluun kiintoaineesta erotettua nestettä. Järjestelmä on puhtaan

5 160 Ympäristöltk 40 (jatkoa 4) talousveden käytön osalta hyvää ja kannatettavaa kierrätystä. Pohdittavaksi nousee kuitenkin toiminnasta ja navetasta aiheutuva lisääntyvä hajuhaitta. Mikäli juuri tästä aiheutuu lisääntyvää hajuhaittaa ympäristössä, tulee toiminta lopettaa ja korvata vähemmän hajuhaittaa aiheuttavalla tai muilla käytettävissä olevilla keinoilla vähentää hajuhaittaa, kuten poistoilman vesipesulla tai vastaavalla. 6. Navetan yhteydessä olevan jätteiden käsittelytilan poistoilma tulee käsitellä hajuhaittaa vähentävällä suodatus / käsittelyjärjestelmällä (poistuvan ilman vesipesu ym.). 7. Tuotantolaitoksen jätevesien esikäsittely tulee toteuttaa niin, että haitta-aineiden erotusaste on mahdollisimman suuri. Jäteveden puhdistusta tulee seurata riittävin analyysein, joiksi voidaan katsoa normaalit jäteveden puhdistamoilta edellytetyt seuranta-analyysit. Tuotantolaitokselta lähteville jätevesille tulee asettaa tavoiteraja-arvot. Jätevesien käsittelyn yhteydessä mahdollisesti tulevista poikkeavista tilanteista tulee viipymättä ilmoittaa viemärilaitokselle. Tuotantolaitoksen navetalta puhdistamolle lähtevät jätevedet vastaavat typen osalta 2000 asukkaan jätevesiä ja Kauhajoen kaupungin puhdistamolla lupaehtojen mukaisen puhdistuksen jälkeen noin 490 asukkaan jätevesikuormitusta jokeen. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan lisäämällä ehtoihin kohdan 8 seuraavasti: 8. Hakemusasiakirjoista ei ilmene missä jätevesien näytteenottopaikka sijaitsee, eikä myöskään karja-autojen pesuhallin viemäriin liittämiskohtaa. Lähteville jätevesille tulee osoittaa kaikkien tiedossa oleva näytteenottopaikka, josta otetaan koko laitoksen kaikkia lähteviä jätevesiä edustavat velvoite- ja seurantanäytteet. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

6 Lausunto Seppo ja Paula Kalevan ympäristölupahakemuksesta maidontuotantotilan laajennukselle Teuvalla Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 41 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Seppo ja Paula Kalevan hakemuksesta maidontuotantotilan laajennukselle (Dnro LSSAVI/ 15/04.08/2011). Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta toimii Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Hakemus koskee maidontuotantotoimintaa ja sen laajentamista. Tilalla on nykyisin 34 lypsylehmää, 22 hiehoa ja 8 vasikkaa (alle 6 kk). Toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi pihattonavetta, johon tulee tilat 140 lypsylehmälle ja 23 hieholle. Vasikoille (38 kpl, alle 6 kk) rakennetaan uusi vasikkala. Nykyisin käytössä oleva tuotantorakennus jää nuorkarjan käyttöön ja siihen sijoitetaan 63 (6-20 kk) ikäistä nuorkarjaa. Laajennuksen jälkeen tilalle tulee 140 lypsylehmää, 86 hiehoa ja 38 vasikkaa (alle 6 kk). Kalevan tila sijaitsee Teuvan kunnan Perälän kylässä tilalla Kaleva RN:o 4:128. Tila sijaitsee noin 4,5 km Teuvan keskustasta länteen Kaskisen suuntaan. Sijaintikartta ja ilmakuva alueesta ovat esityslistan lisätietona 2 / ympäristöltk Uuden pihattonavetan lannankäsittely tapahtuu lietelannalla. Kuivikepohjalla ovat 8 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa, sekä uuden navetan poikimiskarsinat. Uuden pihattonavetan yhteyteen rakennetaan 4126 m³:n lietesäiliö, joka katetaan PVC- tai muulla kiinteällä katteella. Lietesäiliö täytetään alakautta. Nykyisin tilalla on kattamaton 1500 m³ altapäin täytettävä lietesäiliö, jolloin lietetilaa on yhteensä lietekuilujen (240 m³) kanssa 5866 m³. Nykyisen navetan yhteydessä on 80 m² kuivalantala, jota laajennetaan niin, että lantalan tilavuudeksi tulee noin 240 m³. Kuivikepohjan pinta-ala on 54 m² ja kerrospaksuus 80 cm. Tyhjennyskertoja on vuodessa neljä ja tyhjentäminen tapahtuu kuivalantalaan. Kuivikkeena ovat olki ja turve. Maitohuoneen pesuvedet (350 m³) johdetaan lietesäiliöön sekä eläinsuojan sosiaalitilojen jätevedet omaan umpisäiliöönsä. Vanhan navetan yhteydessä on 50 m³:n maasuodatin. Uusi tuotantorakennus toimii painovoimaisella ilmanvaihdolla, jossa poisto on poistohormien kautta harjalle. Sivuseinät varustetaan avattavilla verhoilla. Tuotantoeläinten ruokinta tapahtuu ulkoapäin avattavien ruokintaseinien kautta.

7 162 Ympäristöltk 41 (jatkoa 2) Levitykseen käytettävää peltopinta-alaa on käytettävissä 192,52 ha, josta omaa 42,37 ha, vuokrapeltoa 35,15 ha ja sopimuspeltoa 115 ha. Levitys tapahtuu kevätpainoitteisesti (50 %), nurmelle levitetään noin 30 % ja loput syksyllä. Käytettävissä olevista pelloista reilut 50 % sijaitsee tuotantorakennusten ympäristössä. Lietelannan levitys toteutetaan urakoitsijan toimesta multaavalla lietteenlevityskalustolla. Tilalla on kaksi erillistä polttoainesäiliötä (4 m³ ja 2,7 m³), jotka on varustettu lukituksella sekä lapon estolla. Tuotantorakennukset eivät sijaitse pohjavesialueella. Teuvanjoki on tuotantorakennuksista noin 500 m:n etäisyydellä etelään. Säilörehua korjataan esikuivattuna pyöröpaaleissa 5000 tn vuodessa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat uudesta tuotantorakennuksesta noin 132 m itään, sekä uudesta katetusta lietesäiliöstä noin 120 m:n etäisyydellä koilliseen. Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat länsi-lounaassa 140, 150 ja 170 m:n etäisyydellä. 500 metrin etäisyydellä sijaitsee noin 12 asuinrakennusta. Paikka sijaitsee Perälän osayleiskaava-aluella, joka on Teuvan kunnanvaltuustossa hyväksytty Osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Hakijan uudet tuotantorakennukset sijaitsevat MV-alueella, joka on tarkoitettu yksinomaan maatalouden harjoittamiseen. Lisäksi osayleiskaavassa alueella on maatilojen talouskeskusten aluetta sekä TY-aluetta. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa puoltavan lausunnon Seppo ja Paula Kalevan ympäristölupahakemuksesta maidontuotantotilan laajennukselle seuraavin ehdoin: 1. Uusi sekä vanha lietelantala tulee varustaa suunnitelmien mukaisesti kiinteällä katteella, esim. PVC katteella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat metrin etäisyydellä lietesäiliöistä, jolloin tulee kiinnittää erityistä huomioita myös lietelantaloiden ympäristön siisteyteen. Lietelantaloiden ympäröivä alue ja kulkutiet tulee olla kantavaa ja helposti puhtaana pidettäviä. Asfaltointi tai vastaava olisi aiheellinen toimenpide. 2. Lietelannan levityksessä on huomioitava naapurusto ja levityksessä on suositeltavaa käyttää hakemuksessa ilmenevällä tavalla multaavaa tai kasvustolle sijoittavaa lietevaunua. Tämä on aiheellista varsinkin levitettäessä lietettä nurmelle. Lietteen levityksessä on myös huomioitava naapurusto ja juhla ym. tilaisuudet ja -päivät sekä perhejuhlat ja pyrkiä välttämään lietelannan levitys ko. ajankohtina tai välittömästi niitä ennen. 3. Nk. puhdas (maitohuoneen) ja likainen (esim. lannanajo) liikenne tulee pyrkiä erottamaan omille kulkuväylilleen.

8 163 Ympäristöltk 41 (jatkoa 3) 4. Lannanlevityskäytössä olevia peltoja rajoittuu Teuvanjokeen, jolloin jokirantaan tulee jättää riittävät suojavyöhykkeet, jotta estetään pintavaluntojen pääsy vesistöön. Peltoja ei tällä hetkellä ole pohjavesialueilla, mutta peltoja vuokratessa tulee huomioida, että lietteen ja muiden nestemäisten lantojen levitys pohjavesialueelle on kiellettyä. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

9 Lausunto MTY Jussi Kestin, Paula Kestin ja Jouni Kestin ympäristölupa-hakemuksesta yhdistelmäsikalatoiminnan laajentamiselle Teuvalla Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 42 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa MTY Jussi Kestin, Paula Kestin ja Jouni Kestin ympäristölupahakemuksesta (Dnro LSSAVI/ 446/04.08/2010) yhdistelmäsikalatoiminnan laajentamiselle Teuvan Korvenkylässä. Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Lausuntoa pyydetään mennessä. Maatalousyhtymä Jussi Kesti, Paula Kesti ja Jouni Kesti hakevat ympäristölupaa tilan nykyisen sikalan laajentamiseksi. Tilalla on tällä hetkellä 112 emakkoa alle 12 viikon ikäisine porsaineen ja 672 liha- ja siitossikaa. Toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi sikalarakennus nykyisen sikalan yhteyteen. Laajennuksen jälkeen eläinsuojassa on 427 emakkoa porsaineen sekä 672 liha- ja siitossikaa. Toiminta sijaitsee Teuvan Korvenkylässä osoitteessa Pajuluomantie 167, Äystö, Kauppilan maarekisterikylässä tiloilla Auma 63:0 ja Kissiviita 7:85. Tilalle on noin 4 km kantatieltä 67. Alue on maatalousvaltaista kaavoittamatonta haja-asutusaluetta. Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee 100 m:n päässä sikalan laajennusosan koillispuolella. Seuraavaksi lähin naapuri sijaitsee 350 m:n etäisyydellä sikalan pohjoispuolella. Noin 400 m:n etäisyydellä Kestin sikalasta länteen sijaitsee Juha Lehdon sikala. Sijaintikartta ja ilmakuva alueesta ovat esityslistan lisätietona 3 / ympäristöltk Sikalan alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, mutta aivan lähialueella on Korvenkylän pohjavesiesiintymä ja sikalasta noin 750 m:n etäisyydellä pohjoiseen on vanha Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin sekä Teuvan kunnan kartoittama koepumppauspaikka. Korvenkylän pohjavesiesiintymä on peitteinen muodostuma, jossa silttikerrosten alla esiintyy soraja hiekkakerroksia. Vesi on rauta- ja mangaanipitoista, mutta puhdistettavissa. Pohjavesiesiintymää ei ole rajattu kartalle tarkasti. Suojelualueita ei ole lähistöllä. Lähin vesistö on alle 40 m:n päässä kulkeva Ukkoharjunluoma, joka laskee Majaluomaan ja edelleen Riipinluomaan ja Teuvanjokeen. Sikalan lannankäsittely tapahtuu lietelannalla lukuun ottamatta 54 joutilasta emakkoa, jotka ovat kuivikepohjalla. Kuivikepohja tyhjennetään kerran vuodessa suoraan pellolle. Tilalla on nykyisin kaksi 1000 m 3 :n suuruista alakautta täytettävää avointa lietesäiliötä sekä 240 m 3 :n suuruinen alakautta täytettävä ja kelluvalla katteella katettu lietesäiliö.

10 165 Ympäristöltk 42 (jatkoa 2) Nykyisten säiliöiden lisäksi rakennetaan uusi avoin alakautta täytettävä lietesäiliö. Lisäksi tilalla on käytössä noin 800 m 3 :n suuruinen vuokralietesäiliö radan varressa, linnuntietä noin 1,5 km:n päässä tilakeskuksesta koilliseen. Etälietesäiliön läheisyydessä ei ole alle 500 m:n etäisyydellä asuinrakennuksia. Yhteensä tilalla tulee lietelannan varastointitilavuutta lietekuilut mukaan luettuna 4695 m 3. Eläinsuojan pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Nykyisen sikalan sosiaalitilojen jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta ojaan. Laajennusosan sosiaalitilojen jätevesien johtaminen ei ilmene hakemuksesta. Päästöjä pyritään vähentämään sikojen ruokinnan ja sikalan ilmanvaihdon optimoinnilla. Osastoihin asennettava sumutusjärjestelmä osaltaan laskee lämpötilaa ja sitoo haju- ja pölypartikkeleja. Kuolleet eläimet kerätään tilalla olevaan raatokonttiin, josta ne noudetaan käsittelyyn. Lannan levitykseen on käytettävissä peltoalaa noin 330,16 ha, josta sopimuspeltoa on 247,5 ha, omaa 80,99 ha ja vuokrattua 1,66 ha. Tilalla on yhteensä 7000 litran polttoöljysäiliöt, jotka on sijoitettu betonilaatalle. Säiliöt on tarkastettu paloviranomaisten toimesta viimeksi Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta antaa MTY Jussi Kestin, Paula Kestin ja Jouni Kestin ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon: Toiminta on alkanut sikalan sijoituspaikkaluvalla vuodelta Sen jälkeen toimintaa on laajennettu ja ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa on käsitelty Teuvan kunnan ympäristölautakunnassa , jolloin lupa on myönnetty 100 emakolle ja 600 lihasialle. Ympäristöluvan lupamääräyksissä on määrätty, että silloinen uusi lietesäiliö tulee kattaa vuoden 1998 loppuun mennessä. Tilalle on rakennettu 1000 m 3 :n lietesäiliö ja toiselle 1000 m 3 :n säiliölle on myönnetty rakennuslupa Ympäristölautakunta katsoo, että sikalan laajennus voidaan sallia seuraavin ehdoin: 1. Hajuhaittoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota naapurin asuinrakennuksen läheisyyden vuoksi. Hajuhaittojen vähentämiseksi kaikki tilakeskuksen alueella sijaitsevat avonaiset uudet ja vanhat lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella. 2. Lietteen lämmön talteenotto ja jäähdytys lietekuiluissa ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joten menetelmän käyttöönottoa tulee harkita vähintäänkin uudisrakennuksen osalta hajuhaittojen vähentämiseksi.

11 166 Ympäristöltk 42 (jatkoa 3) 3. Lannan kuljetukset tulee hoitaa kalustolla, josta ei aiheudu lannan leviämistä tielle. Kulkuteiden ja lietesäiliöiden ympäristön on oltava kovapohjaisia ja puhdistettavia 4. Lietesäiliö tulee sijoittaa siten, että sen käytöllä ei aiheuteta ravinnevalumia läheiseen luomaan. 5. Raatokontin tulee olla lämpimänä vuodenaikana jäähdytettävä. 6. Lannan levityksessä tulee ottaa huomioon naapurusto ja yleiset juhlapäivät ja perhejuhlien ajankohdat. 7. Hakijan tulee esittää suunnitelma, miten eläinsuojan uudisosan ja vanhan osan wc- ja sosiaalitilojen jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain mukaisesti. Asuinrakennuksen jätevesijärjestelmää on tehostettava viimeistään mennessä. Sikalan sosiaalitilan jätevedet menevät tällä hetkellä samoihin saostuskaivoihin. Tässä yhteydessä voi olla järkevää ottaa käyttöön jätevesijärjestelmä, joka täyttää sekä asuinrakennuksen ja eläinsuojan sosiaalitilojen jätevesien käsittelyvaatimukset. Mikäli kiinteistölle rakennetaan jätevesien käsittelyjärjestelmä tai umpisäiliö, tulee sen rakentamiselle hakea lupa Teuvan kunnan rakennusvalvonnasta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

12 Lausunto Lintuharjun Moottoriurheilualueen ympäristölupahakemuksesta ulkona sijaitsevalle moottoriurheiluradalle (Botniaring) ja sen laajentamiselle Kurikan kaupungissa Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 43 Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Botniaringin moottoriurheilualueen ympäristölupahakemuksesta. Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle. Botniaringin moottoriurheilualue sijaitsee Kurikan kaupungin Jakkulan kylässä (Lintuharju) tilalla Hirsimaa 1:19, laajentamisalue määräaloilla tiloista Joupinmaa 6:54, Liito 1:59 ja Nokio 2:4. Alueen osoite on Kauhajoentie 688, Jurva. Botniaring sijaitsee Kauhajoelta Jurvaan menevän tien varressa noin viiden kilometrin etäisyydellä Norinkylästä pohjoiseen. Botniaringin nykyiseltä alueelta on matkaa Teuvan kunnan rajaan lähimmillään 1,3 km ja laajennusalueelta 1,1 km. Aluekartta on esityslistan lisätietona 4 / ympäristöltk Toiminta sijoittuu osaksi Haapalankangas-Lintuharjun veden kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Lähin vedenottamo on Kurikan kaupungin Säläisjärven vedenottamo noin 4 km:n etäisyydellä moottoriurheilualueesta pohjoiseen. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen. Kyseisen pohjavesialueen etelärajasta on Teuvan kunnan rajaan matkaa 60 m ja muodostumisalueesta noin 250 m. Lähimmät Teuvan puolella sijaitsevat asunnot ovat vapaa-ajan asunto noin 4 km:n etäisyydellä nykyisestä moottoriurheilualueesta ja noin 3,3 km:n etäisyydellä laajennuksesta. Muut seuraavat asuinrakennukset sijaitsevat noin 3,8 km:n etäisyydellä moottoriurheilualueen laajennuksesta. Kurpannevan natura-alue (soidensuojelualue) sijaitsee noin 2,2 km:n etäisyydellä Teuvan puolella. Botniaringin moottoriurheilurata on käytössä ympäri vuoden, mutta toiminta painottuu huhtikuusta lokakuuhun. Vuorokautinen toiminta-aika on klo 08:00-21:00, joka ylittyy pari-kolme kertaa vuodessa. Rataa käytetään harrastus-, koulutus-, ajoharjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Radalla ajetaan erityyppisillä moottoriajoneuvoilla; siviili- ja kilpa-autoilla sekä siviili- ja kilpamoottoripyörillä. Suunnitellun laajennuksen myötä alueella ajettaisiin myös kuorma- ja hälytysajoneuvoilla. SM-tason ja muita isompia auto- ja moottoripyöräkilpailuja on vuosittain kymmenkunta. Väliaikoina rata-alue on vilkkaassa harjoittelu- ja koulu-

13 168 Ympäristöltk 43 (jatkoa 2) tuskäytössä. Radalla on rajoitetusti mahdollisuus harjoitella myös siviiliautoilla, esimerkiksi Speedcars vuokraa harjoittelukäyttöön kilpa-autoja. Alueella on järjestetty myös mm. maatalousnäyttelyitä. Rataravintola on avoinna kesäaikoina lähes päivittäin ja ravintola on avoinna myös tilauksesta. Alueelta on mahdollisuus vuokrata myös kokous- ja saunatiloja. Vuosittain alueella käy ihmistä sekä kotimaasta, että ulkomailta mm. Venäjältä. Toiminnasta syntyy jätevettä, melua sekä päästöjä ilmaan. Päästöjä pohjavesiin ja maaperään pyritään ennalta ehkäisemään ylläpitämällä ja parantamalla pohjavedensuojauksia ja opastamalla radan käyttäjiä. Ennalta ehkäisyn lisäksi pohjaveden laatua tarkkaillaan. Moottoriradalle on laadittu pohjavedenlaadun tarkkailuohjelma ja Länsi-Suomen ympäristökeskus on laatinut alueelle suojelusuunnitelman ja asentanut alueelle kolme pohjavedenhavainnointiputkea. Promethor Oy on laatinut moottoriurheilualueelle meluselvityksen. Suoritettujen melulaskelmien perusteella alue soveltuu moottoriradan sijoituspaikaksi. Päiväajan keskiäänitaso kaikissa laskentatilanteissa on pienempi kuin valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot kaikilla mahdollisesti häiriintyvillä kohteilla. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta antaa seuraavanlaisen lausunnon hakemuksesta: Moottoriurheilualueen toiminnan ympäristövaikutukset Teuvan kunnan alueelle ovat vähäiset, johtuen pitkästä etäisyydestä. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että alueen pohjavettä suojellaan saastumiselta kaikin keinoin. Lisäksi melupäästöihin tulee kiinnittää huomiota ja melutasoa seurata melumittauksin. Poikkeavista toiminta-ajoista tulee tiedottaa jollain tavalla alueen asukkaita. Lisäksi hakijan tulee arvioida onko toiminnalla vaikutuksia Kurpannevan Natura-alueelle. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

14 Lausunto Lakeuden Vesi Oy:n Kauhajoen kaupungin alueella olevan Nummikangas A pohjavedenottamon vedenottoluvan muuttamishakemuksesta Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 44 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lakeuden Vesi Oy:n hakemuksesta Kauhajoen kaupungin alueella olevan Nummikangas A pohjavedenottamon luvan muuttamisesta (LSSAVI/83/04.09/2011) sekä pohjaveden ottamisesta Karvian kunnan Elliharjun vedenottamosta (ESAVI/ 87/04.09/2011). Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta toimii Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Lausuntopyyntö koskee: 1. Kauhajoen kaupungin alueella Nummikankaassa olevan Nummikangas A vedenottamon vedenottomäärän muuttamista. 2. Karvian kunnan alueella olevien uusien vedenottamoiden (yhteensä 5 kpl) lupahakemuksia. Lähimpänä Kauhajoen kaupungin kuntarajaa sijaitsevat Elliharjun vedenottamot PK 4 ja PK 5 Kohta 1, vedenottomäärän muuttaminen: Lakeuden Vesi Oy:n Nummikangas A vedenottamo sijaitsee Kauhanevan pohjoispuolella, samalla harjujaksolla kuin muut vireillä olevat vedenottohakemukset (Elliharju, Kantinkangas ja Kauraharju). Lakeuden Vesi Oy:lle on myönnetty lupa ottaa pohjavettä 3500 m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna ja 3000 m³/d vuosikeskiarvona. Pohjavesi otetaan kahdesta lähellä toisiaan olevista siiviläputkikaivoista. Tämän lisäksi ottajan on toimitettava pohjavettä Nummikosken Vesiosuuskunnalle enintään 30 m³/d, Nahkaluoman Vesiosuuskunnalle enintään 30 m³/d ja Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalle enintään 300 m³/d kuukausikeskiarvona. Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalle on tarvetta lisävedenottoon ja se on hakenut lupaa vedenotolle 1997 ja 2001, mutta hakemukset on hylätty. Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee Kauhajoen kaupungin alueella aivan Kauhanevan kansallispuiston reunassa. Lupien mukaisesti (Lakeuden Vesi Oy ja Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunta) alueelta saisi ottaa pohjavettä yhteensä 3660 m³/d kuukausikeskiarvona. Nummikankaan pohjavesi on hyvin pehmeää ja hyvänlaatuista. Hakija esittää, että vedenoton tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja vaikutusten minimoimiseksi voidaan vedenoton maksimimäärää Nummikankaan osalta pienentää. Hakija esittää, että Nummikangas A vedenottamon lupaa muutetaan niin, että vedenottolupa jatkossa olisi 2500 m³/d

15 170 Ympäristöltk 44 (jatkoa 2) vuosikeskiarvona ja 3500 m³/d kuukausikeskiarvona laskien. Tämän lisäksi tulevat velvoitetoimitukset 360 m³/d muille vesiosuuskunnille. Nummikangas A vedenottamosta Lakeuden Vesi Oy on ottanut pohjavettä 53-85,6 % luparajasta ja 10 vuoden ajanjaksolla pohjavedenotto on ollut keskiarvona 2451 m³/d. Hakijalla on velvoitteena seurata mm. Halmeenojaan virtaamaa, jonka on aina oltava vähintään 10 l/s. Vedenottoa on tarvittaessa supistettava, jotta virtaamavelvoitteessa pysytään. Velvoitetarkkailujen pohjalta on havaittavissa, että kauttaaltaan mittauskohteissa ( pohjavesiputket, pinnankorkeudet) vesipinnat ovat pitkäaikaisessa seurannassa laskussa. Vesipintojen lasku on kohteesta riippuen vaihdellut 0,1-0,2 m. Sama laskeva suuntaus on nähtävissä juurakkojärven pinnankorkeudessa. Kohta 2, uudet vedenottamot: Elliharju sijaitsee Karvian kunnan alueella Kauhajoen rajasta etelään. Alueelle on suunnitelmissa kaksi erillistä siiviläputkikaivoa (PK 4 ja PK 5), joista otettaisiin yhteensä 2000 m³/d siten, että PK 5:stä 1700 m³/d ja PK 4:sta 300 m³/d. Vedenottamoista PK 5 sijaitsee lähempänä Kauhajoen kaupungin rajaa. Alueella sijaitsee useita pienten vesiyhtymien tai yksittäistalouksien kaivoja. Asiakirjoissa tuodaan myös esiin, että Nummikangas A ja Elliharju voivat olla yhteydessä toisiinsa ja liiallinen vedenotto alueelta voi vaikuttaa Kauhanevan kansallispuiston / Kauhalammin vesitasapainoon. Asiakirjoissa tuodaan myös esiin, että hanke on mahdollista toteuttaa siten, että Natura alueen arvokkaiden lähteiden vesitasapaino ja lähteiden virtaamat eivät merkittävästi heikkene. Alueella pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta etelään. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan Lakeuden Vesi Oy:n vedenoton lupahakemuksista seuraavaa: Nummikangas A vedenottamon luparajan alentamiseen ei ympäristölautakunnalla ole huomauttamista. Luparajan alentamishakemus on lähinnä kosmeettinen, eikä vaikuta olemassa olevaan tilanteeseen, koska pumppausmäärät ovat olleet vastaavalla tasolla jo pitkään ja sitä ovat määrittäneen myös Halmeenojan virtausvelvoitteet. Tilanne ei myöskään vaikuta alueen edelleen aleneviin vesipintoihin, vaan vesipintojen lasku mittauspisteissä jatkuu. Sama koskee Kauhanevan- Pohjankankaan kansallispuiston kasvillisuutta, jossa on kasvillisuusseurannassa havaittavissa kuivumista. Elliharjulla mahdollisesti alkavan vedenoton seurauksena pohjaveden pinnanlaskut eri mittauspisteissä tulevat sitävastoin kiihtyvällä vauhdilla jatkumaan. Asiapapereidenkin perusteella on tuotu esiin tosiasia, että

16 171 Ympäristöltk 44 (jatkoa 3) Nummikangas A ja Elliharju saattava vedenoton seurauksena yhtyä ja silloin pohjavesialueiden sisäiset rajaukset muuttua. Tästä on seurauksena Nummikagas A ja B alueiden vedenjakajan liukuminen pohjoisemmaksi. Tämä tulee sitten vaikuttamaan Nummijärven vesitasapainoon ja tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. Suunnitelmienkin mukaisesti virtausmallinnuksen pohjalta pohjaveden virtaussuunta alueella on pohjoisesta etelään. Juuri tällä alueella harjualueen ydinosa on hyvin kapea ja pohjavesikertymä varsin kapealla alueella. Maaperätutkimusten mukaan kalliopinta kuntien raja-alueella on noin 10 metriä korkeammalla, kuin suunnitellulla vedenottamolla PK 5:llä. Hakemusasiakirjat tukevat sitä käsitystä, että Nummikangas A ja Ellinkangas ovat samaa pohjavesialuetta, vaikkakin eri maakuntien ja kuntien alueella. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksessään N:o 81/2003/2 (LSY-2001-Y-128) todennut vedenoton vaikutuksen mahdollisuuden olemassa olon Nummijärven osalta. Juuri Nummikangas A:n ja Nummikangas B:n pohjavesialueiden raja voi muuttua vedenoton seurauksena. Ympäristölautakunta katsoo, että hakemusasiakirjoista olisi tullut ilmetä Elliharjun vedenoton vaikutusten arviointi Nummikangas A ja Nummikangas B pohjavesialueiden vedenjakajaan ja koko Nummikankaan pohjavesialueen vesitasapainoon. Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan, jos lupa Elliharjulle haetussa laajuudessa myönnetään, tulee se vaikuttamaan Nummikankaan vesitasapainoon kielteisesti ja sitä kautta myös merkittävästi Nummijärven vesitasapainoon. Elliharjun koepumppauksissa todettiin merkittävää haittaa Mustakeitaanlähteen virtaamaan, jonka perusteella ottosuunnitelmaa alennettiin yhteensä 2000 m³/d. Samassa yhteydessä myös todettiin, että Mustakeitaalle aiheutuvaa haittaa voidaan pienentää, kun vedenotossa painotetaan pohjoisempaa ottamoon (PK m³/d). Mustakeitaanlähteen osalta vedenoton kohdentaminen on aiheellinen, mutta ympäristölautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tullut pohtia ja selvittää vaikutukset myös Nummikankaan pohjavesialueeseen. Varsinkaan kun koepumppauksissa ei saavutettu tasapaino pumpatun vesimäärän ja syntyvän vesimäärän osalta ja kun koepumppauksessa pumpattu vesimäärä oli 2000 m³/d PK 5 osalta. Nyt lupahakemuksessa oleva 1700 m³/d on merkittävän lähellä vuorokautista koepumppausmäärää, joka osoittaa myös sitä, että vaikutuksia Nummikankaan pohjavesialueen vesitasapainoon tulee olemaan. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavalla lisäyksellä:

17 172 Ympäristöltk 44 (jatkoa 4) Nummikangas A alueen eteläreunassa ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuiston alueella toimii Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunta, joka on saanut ELY-keskukselta huomautuksen ja selvitysvelvollisuuden toistuvasta liiallisesta pohjavedenotosta vuonna 2011 (n m³/d). Vesiosuuskunnan vedentarve on selkeästi lisääntynyt pysyvästi ja luvanmukainen 300 m³/d omasta ottamosta on täten riittämätöntä. Elykeskus on edellyttänyt Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalta selvitystä mennessä. On ilmeistä, että Lakeuden Vesi Oy:n pohjavedenoton luparajan alentamisella tehdään tilaa sille, että Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalle voitaisiin myöntää lisävedenottoa. Aikaisemmat Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnan hakemukset vuosina 1997 ja 2001 on Vesioikeudessa hylätty. Tästäkin syystä on mietittävä koko Nummikangas A alueelta pumpattavia vesimääriä. Hakemuksessa esitettyä 3500 m³/d kuukausikeskiarvona ei tule hyväksyä, vaan se voi suoritettujen seurantamittausten pohjalta olla korkeitaan tasoa 2800 m³/d. Käytännössä kuukausittainen ottomäärä alueelta voi ylittää 4000 m³/d useana kuukautena vuodessa, jos lupa hyväksytään haetussa muodossa. Se on selkeästi yli alueen sietokyvyn. Lakeuden Vesi Oy:n pohjavedenotto Nummikangas A pumppaamolta on kahdeksan vuoden ajan ollut hieman alle 2500 m³/d vuosikeskiarvona, joten luparajan alentamisella ei varsinaisesti vaikuteta pumpattaviin vesimääriin Lakeuden Vesi Oy:n Nummikangas A pohjavedenottamolla. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

18 Jauhelihaprojekti vuonna 2011 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristöterveystarkastaja Sari Ojanen, puh , sähköposti: Ympäristöltk 45 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella tehtiin kesällä 2011 jauhelihaprojekti, jossa selvitettiin vähittäismyymälöiden jauhaman jauhelihan mikrobiologista laatua, käsittelyolosuhteita ja jauhelihamyllyjen hygieniatasoa. Samalla tarkastettiin naudan jauhelihan merkintäjärjestelmän mukainen omavalvontakirjanpito sekä jauhelihan myynnin yhteydessä ilmoitettavat tiedot. Myymälöistä haettiin jauhelihanäyte sekä viisi pintapuhtausnäytettä jauhelihamyllystä. Näytteet otettiin alueemme jokaisesta 11 vähittäismyymälästä, jossa jauhetaan jauhelihaa palvelutiskille tai pakataan myyntiin. Näytteet tutkittiin Kauhajoen elintarvikelaboratoriossa. Yhteenveto jauhelihaprojektin tuloksista on esityslistan lisätietona 6 / ympäristöltk Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen jauhelihaprojektin yhteenvedon. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

19 Tiedotusasiat Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 46 Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Vapo Oy:n ympäristölupahakemukseen Kontionevan turvetuotantoalueelle Kauhajoella ja Jalasjärvellä. Lupa on myönnetty hakijan vastineessaan esittämän hakemuksen muutoksen mukaisesti. Lupa on myönnetty toistaiseksi, paitsi lohkolla 3 osittain määräaikaisena saakka. Lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta on myönnetty. Luvan saajan on asetettava 5000 euron suuruinen vakuus. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Suupohjan Possu Oy:n lihasikalatoimintaa koskevaan ympäristölupahakemukseen Kauhajoella. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Hakija ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut määräaikaan mennessä lupahakemukseen pyydettyjä täydennyksiä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Timo Mäki-Turjan lihasikalatoimintaa koskevaan ympäristölupahakemukseen Kauhajoella. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Hakija ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut määräaikaan mennessä lupahakemukseen pyydettyjä täydennyksiä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta on saapunut lausuntopyyntö Joonas Peltolan Parjakannevan turvetuotantoa Kauhajoella koskevasta ympäristölupahakemuksen täydennyksestä mennessä. Ympäristölautakunta on antanut alkuperäisestä hakemuksesta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Marja-Liisa Ezzine on hakenut Kauhajoella Iso Koihnannevalla 1,0 ha:n määräalan rauhoittamista luonnonsuojelualueena. Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt tiedoksi Nevalan Peruna Oy:lle antamansa lausunnon poikkeuksellisen tilanteen tarkkailusta. Pöyry Finland Oy on lähettänyt tiedoksi Isojoen kunnan Kirkonkylän kaatopaikan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2010.

20 175 Ympäristöltk 46 (jatkoa 2) Ramboll Finland Oy:ltä on saapunut tiedoksi Kauhajoen seurakunnan öljysäiliön poiston yhteydessä tapahtuneen pilaantuneen maan kunnostuksen loppuraportti. Botniarosk Oy:ltä on tullut tiedoksi jätteenkeräykseen liittymättömien määrät kunnittain. Liittymättömiä tällä hetkellä on Isojoella 1,3 %, Karijoella 2,3 %, Kauhajoella 0,8 % ja Teuvalla 1,1 % väestöstä. St1 Oy:tä on saapunut ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta osoitteessa Kristiinantie 14 Isojoella. Toiminta lopetetaan marraskuussa 2011 ja laitteet poistetaan käytöstä. Kauhajoen Vesihuolto Oy on tehnyt Nummijärvellä koepumppauksia syksyllä 2011 perikunnan omistamalla kiinteistöllä Leppiranta 6:142. Perikunnan osakas on ottanut yhteyttä ympäristöpalveluihin, koska kaikilta perikunnan jäseniltä ei ole pyydetty lupaa pumppauksiin. Kauhajoen Vesihuolto Oy on lopettanut pumppaukset ja luvannut siistiä alueen. Ympäristöterveystarkastajien tekemiä viranhaltijapäätöksiä: / Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/ Karijoen kunta, ryhmäperhepäiväkoti Pikku ryhmis / Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin hyväksyminen / R-Kioski Teuva / Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin hyväksyminen / R-Kioski Kauhajoki / Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin hyväksyminen / R-Kioski Teuva / Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin hyväksyminen / R-Kioski Kauhajoki Ilmoituksen lannan patteroinnista on jättänyt: Taru Antila, Teuva Käsittely: Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Kauhajoen Puutarha Oy:n naapurilta on tullut sähköpostiviesti illalla. Viestissä kerrotaan, että nokea ja tuhkaa tulee joka päivä sekä välillä pistävää hajua (mm. kyseisenä iltana). Ympäristöpalvelujohtaja on puhelimitse velvoittanut Kauhajoen Puutarha Oy:tä laskemaan kiinteän polttoaineen kattilan lämmitystehoa ja tuottamaan tarvittava lisälämpö polttoölkykattilalla. Ympäristöpalvelujohtaja seuraa toimenpiteen vaikutusta ja mikäli ei saavuteta silmämääräisesti hyväksyttävää tulosta velvoitetaan Kauhajoen Puutarha Oy siirtymään ainoastaan polttoöljykattilan käyttöön lopulle tuotantokaudelle Kiinteän polttoaineen lämmityskatti-

21 176 Ympäristöltk 46 (jatkoa 3) laa ei tämän jälkeen saa käyttöönottaa ennen kuin korjaavat toimenpiteet on suoritettu. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

22 177 OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 40, 41, 42, 43, 44 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Pykälät: 45, 46 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta PL KAUHAJOKI Hallintoaukio, Kauhajoki telefaksi (06) , sähköposti: Määräaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisua haetaan - asiakirjat, joihin vedotaan. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

23 178 VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät: Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Korsholmanpuistikko 43, VAASA telefaksi , sähköposti: Määräaika Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituskirja toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 89 euroa.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kokousaika 15.4.2010 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Ympäristölautakunta Sivu 52

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Ympäristölautakunta Sivu 52 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Ympäristölautakunta Sivu 52 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.5.2017 klo 18.30 19.53 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot