Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 6 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, edustuskabinetti Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Jukka Pitkäranta Aili Rajala Heikki Tuomela Marja-Leena Ojanperä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen (Paula Kaleva) Poissaolleet Paula Kaleva jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t 40-46, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Ylikoski ja Esa Ala-Kyyny Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 Lausunto Atria Oyj:n Kauhajoen tuotantolaitoksen ympäristölupahakemuksesta teurastamo- ja lihankäsittelytoiminnan laajennukselle Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 40 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Atria Oyj:n hakemuksesta Kauhajoen tuotantolaitoksen laajennukselle. (LSSAVI/37/04.08/ 2011). Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta toimii Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Tuotantolaitoskokonaisuus sijaitsee Kauhajoen Aronkylässä osoitteessa Rahikkatie 95, kiinteistöillä Samppala RN:o 16:9, Jokiniemi RN:o 6:749, Maaranta RN:o 6:595, Arola II RN:o 6:748 ja Arola RN:o 6:614. Laitos sijaitsee keskustaajaman osayleiskaava-alueella, joka on vahvistettu Alue on T-aluetta ja vahvistetussa rakennuskaavassa alue on T-3 aluetta. Asemapiirros ja pihavesien käsittelypiirros ovat esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 70 m:n etäisyydellä lounaassa sekä noin 120 m:n etäisyydellä lounaassa ja koillisessa. 500 m:n etäisyydellä tuotantolaitoksen keskipisteestä sijaitsee noin 35 asuinkäytössä olevaa pienomakotitaloa tai rivitaloa. Kauhajoen tuotantolaitos on osa Atria Suomi Oy:tä ja kuuluu Atria Oyjnimiseen konserniin. Kauhajoen tuotantolaitoksen luokituksen mukainen toimiala on teurastus ja lihanjalostus sekä lihan säilyvyyskäsittely. Kauhajoen tuotantolaitoksen henkilöstömäärä oli noin 200 vuoden 2010 lopulla ja sen arvioidaan nousevan noin 300 henkilöön. Laitoksen tuotantokapasiteetin on tarkoitus olla laajennuksen jälkeen t/a lihaa (ruhopaino), elimiä tn/a, lemmikkieläinten ruokaaineita tn/a, turkiseläinrehua tn/a, vuotia tn/a, eläinrasvaa tn/a ja ihmisravinnoksi käytettäviä kastikeluita 2800 tn/a. Tuotantolaitos käyttää raaka-aineena naudan ja lampaan teurasruhoja. Tuotantolaitoksen navetassa on nyt 224 paikkaa ja laajennuksen jälkeen navetasta tulee 400 paikkainen. Navetassa syntyvä lietelanta ohjataan pumppukaivon kautta kiintoaineen erotukseen ja edelleen nesteen osalta viemäriverkostoon. Tuotantopäivien mukaisesti lietelantaa syntyy arviolta noin 16,5 m³ nautaa kohden, jolloin lietettä syntyy vuositasolla noin m³. Tuotantolaitoksella on teurastettavien eläinten lopetuksen jälkeen erivaiheisia teurastusprosesseja ja lopuksi lihan leikkaamossa paloittelua

3 158 Ympäristöltk 40 (jatkoa 2) ja leikkaamista eri lihalajitelmiksi. Hylätyt tuotteet menevät tuotantolaitokselta jäteastioihin. Korkeariskinen TSE-jäte menee riskiaineskonttiin ja toimitetaan renderoitaviksi. Teurastuksen yhteydessä syntyvä mahalanta kerätään erikseen ja toimitetaan Atria Oyj:n Nurmon laitokselle kompostoitavaksi. Rehuksi kelpaavat osat ja veri murskataan ja hapotetaan turkiseläinten rehuksi. Tuotantolaitoksella syntyy jätevesiä pääasiassa teuraseläinten kuljetusajoneuvojen pesusta, navetan lietteestä, teurastuksesta, lihanjalostuksesta ja siivouksesta sekä henkilökunnan saniteettivesistä. Syntyvät jätevedet ohjataan tuotantolaitoksen omaan esikäsittelyyn ja edelleen Kauhajoen kaupungin viemäriverkostoon. Jätevesi käsitellään kaarivälpällä ja ilmaflotaatiolla. Viemäriin johdettavien jätevesien laatua tarkkaillaan vuonna 2003 hyväksytyn ympäristöluvan mukaisesti. Laitoksen käytössä olevat kemikaalit ovat tuotannossa käytettävät bakteria control, hiilidioksidi, vuorisuola ja vakuumisuola sekä turkisrehuraaka-aineen valmistuksessa käytettävät muurahaishappo ja natriumbentsoaatti. Jätevedenpuhdistamolla käytetään lipeää, vetyperoksidia, ferrisulfaattiliuosta, polymeeriä sekä rasvan irrotusainetta. Maitohapolla sakeutetaan renderointiin lähtevä TSE-veri. Jäähdytyksessä käytetään ammoniakkia, jota kerrallaan varastoidaan maksimissaan 3 tonnia. Tuotantolaitos on liittynyt Kauhajoen Vesihuolto Oy:n verkostoon ja ennusteen mukaisesti kulutus olisi noin m³ vuodessa. Tuotantolaitoksen lämmityksestä huolehtii Kauhajoen Lämpöhuolto Oy, jolla on 4 MW kevytpolttoöljylaitos tuotantolaitoksen kaakkoiskulmalla. Kaukolämpöverkoston vesilämpö nostetaan tuotannon vaatimaan 105ºC. Liikenne laitosalueella ajoittuu pääsääntöisesti klo välille maanantaista perjantaihin, sekä karja-autojen osalta sunnuntaista perjantaihin klo Jätehuoltourakoitsijat siirtävät ja vaihtavat kontteja iltayöstä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa puoltavan lausunnon Atria Oyj:n ympäristölupahakemuksesta Kauhajoen tuotantolaitoksen laajennukselle seuraavin ehdoin: 1. Yleiskuvauksessa laitoksen toiminnasta kerrotaan, että teuraseläinten kuljetusajoneuvot siivotaan ensin kuivana, jolloin lanta ja kuivikkeet poistetaan. Tämän jälkeen autot pestään painepesurilla ja pesuvedet johdetaan jätevesiviemäriin. Kuitenkin muualla hakemusasiakirjoista saa käsityksen, että ajoneuvojen puru ja lanta poistetaan pesun yhteydessä esikäsittelyyn ja sieltä viemäriverkostoon. Esikäsittelyssä puru ja lanta pyritään poistamaan.

4 159 Ympäristöltk 40 (jatkoa 3) 2. Yleiskuvauksen perusteella korjattavan ja laajennettavan navetan lietteet ohjataan lietekourujen kautta vanhan osan alla olevaan lietesäiliöön ja sieltä kiintoaineen erotuksen jälkeen viemäriin. Hakemusasiakirjojen mukaisesti tältä osin on kuitenkin hakemusta täydennetty ja vanhan osan alla oleva lietesäiliö täytetään ja se poistuu käytöstä. Navetassa syntyvä liete ohjataan 5 m³:n pumppukaivoon ja edelleen kiintoaineen poistokäsittelyyn. Asiakirjoista ei kuitenkaan selviä millaisella menetelmällä kiintoaines pyritään poistamaan, jolloin ei voida arvioida kuinka hyvin kiintoaineen poisto onnistuu. Joka tapauksessa jäljelle jäävä neste johdetaan tuotantolaitoksen jätevesien esikäsittelyn jälkeen viemäriverkostoon. Navetassa syntyvä liete tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön ravinteina pellolle. Kiintoaineen poiston osalta asiakirjoissa on puutteita, eikä niistä selviä mikä on kiintoaineen erotusprosentti. Menetelmä tulee olla sellainen, että kiintoaines pystytään poistamaan tehokkaasti. 3. Hakemusasiakirjojen mukaan korkean riskin TSE-jäte kerätään kahteen konttiin, jotka ovat viilennetyssä jätetilassa. Kaksi konttia riittää yhden päivän tarpeisiin. Hakemusasiakirjoissa ei kuitenkaan kerrota, että kyseiset kontit vedetään päivittäin ulkotilaan, jossa ne odottavat vähintään vuorokauden, ennen kuin testitulokset valmistuvat ja niiden matka jatkuu renderoitavaksi. Varsinkin kesäaikaan sisäelimiä ym. sisältävät TSE-jätteet alkavat käydä ja aiheuttaa hajuhaittaa ympäristössään. Jätekontit tulee pitää koko odotusajan viilennetyssä tilassa tai jätekontit tulee varustaa jäähdytyslaitteistoilla. Tämä edellyttää myös riittävien sähköpistokkeiden asentamista konttikentälle. Hajuhaittojen vähentämiseksi tätä on edellytetty jo 2003 ympäristöluvan lupamääräyksessä B 3. Tältä osin lupamääräykset eivät ole täyttyneet. 4. Liikenteen osalta aiheutuu naapurustoon meluhaittaa. Se on häiritsevimmillään iltayöstä, jolloin jätehuoltoa hoitavat autoilijat siirtelevät ja nostavat kontteja ajoneuvoihin. Varsinkin siirtolavojen raahaaminen aiheuttaa terävää ja kantavaa ääntä. Jätekuljetuksia suorittavien yrittäjien kanssa tulee läpikäydä hyvät toimintatavat siirtolavoja käsiteltäessä. Siirtolavojen käsittelytavalla on iso vaikutus syntyvän äänen määrään. Tarvittaessa on luvanhakijan suoritettava seurantamelumittaus tuotantoalueen lähiympäristössä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin meluhaitan pienentämiseksi. Melupitoisuudet eivät saa ylittää meluyleiskirjeen (993/1992) meluraja-arvoja yöaikaan 50 dba (klo ) ja päiväaikaan 55 dba (klo ). Sama koskee tuotantolaitoksen ilmastoinnin aiheuttamaa ympäristömelua. Jos melu on iskumaista tai kapeakaistaista, voidaan se huomioida 5 dba:n lisällä. 5. Suunnitelmien mukaan navetassa käytetään lietekourujen huuhteluun kiintoaineesta erotettua nestettä. Järjestelmä on puhtaan

5 160 Ympäristöltk 40 (jatkoa 4) talousveden käytön osalta hyvää ja kannatettavaa kierrätystä. Pohdittavaksi nousee kuitenkin toiminnasta ja navetasta aiheutuva lisääntyvä hajuhaitta. Mikäli juuri tästä aiheutuu lisääntyvää hajuhaittaa ympäristössä, tulee toiminta lopettaa ja korvata vähemmän hajuhaittaa aiheuttavalla tai muilla käytettävissä olevilla keinoilla vähentää hajuhaittaa, kuten poistoilman vesipesulla tai vastaavalla. 6. Navetan yhteydessä olevan jätteiden käsittelytilan poistoilma tulee käsitellä hajuhaittaa vähentävällä suodatus / käsittelyjärjestelmällä (poistuvan ilman vesipesu ym.). 7. Tuotantolaitoksen jätevesien esikäsittely tulee toteuttaa niin, että haitta-aineiden erotusaste on mahdollisimman suuri. Jäteveden puhdistusta tulee seurata riittävin analyysein, joiksi voidaan katsoa normaalit jäteveden puhdistamoilta edellytetyt seuranta-analyysit. Tuotantolaitokselta lähteville jätevesille tulee asettaa tavoiteraja-arvot. Jätevesien käsittelyn yhteydessä mahdollisesti tulevista poikkeavista tilanteista tulee viipymättä ilmoittaa viemärilaitokselle. Tuotantolaitoksen navetalta puhdistamolle lähtevät jätevedet vastaavat typen osalta 2000 asukkaan jätevesiä ja Kauhajoen kaupungin puhdistamolla lupaehtojen mukaisen puhdistuksen jälkeen noin 490 asukkaan jätevesikuormitusta jokeen. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan lisäämällä ehtoihin kohdan 8 seuraavasti: 8. Hakemusasiakirjoista ei ilmene missä jätevesien näytteenottopaikka sijaitsee, eikä myöskään karja-autojen pesuhallin viemäriin liittämiskohtaa. Lähteville jätevesille tulee osoittaa kaikkien tiedossa oleva näytteenottopaikka, josta otetaan koko laitoksen kaikkia lähteviä jätevesiä edustavat velvoite- ja seurantanäytteet. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

6 Lausunto Seppo ja Paula Kalevan ympäristölupahakemuksesta maidontuotantotilan laajennukselle Teuvalla Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 41 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Seppo ja Paula Kalevan hakemuksesta maidontuotantotilan laajennukselle (Dnro LSSAVI/ 15/04.08/2011). Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta toimii Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Hakemus koskee maidontuotantotoimintaa ja sen laajentamista. Tilalla on nykyisin 34 lypsylehmää, 22 hiehoa ja 8 vasikkaa (alle 6 kk). Toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi pihattonavetta, johon tulee tilat 140 lypsylehmälle ja 23 hieholle. Vasikoille (38 kpl, alle 6 kk) rakennetaan uusi vasikkala. Nykyisin käytössä oleva tuotantorakennus jää nuorkarjan käyttöön ja siihen sijoitetaan 63 (6-20 kk) ikäistä nuorkarjaa. Laajennuksen jälkeen tilalle tulee 140 lypsylehmää, 86 hiehoa ja 38 vasikkaa (alle 6 kk). Kalevan tila sijaitsee Teuvan kunnan Perälän kylässä tilalla Kaleva RN:o 4:128. Tila sijaitsee noin 4,5 km Teuvan keskustasta länteen Kaskisen suuntaan. Sijaintikartta ja ilmakuva alueesta ovat esityslistan lisätietona 2 / ympäristöltk Uuden pihattonavetan lannankäsittely tapahtuu lietelannalla. Kuivikepohjalla ovat 8 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa, sekä uuden navetan poikimiskarsinat. Uuden pihattonavetan yhteyteen rakennetaan 4126 m³:n lietesäiliö, joka katetaan PVC- tai muulla kiinteällä katteella. Lietesäiliö täytetään alakautta. Nykyisin tilalla on kattamaton 1500 m³ altapäin täytettävä lietesäiliö, jolloin lietetilaa on yhteensä lietekuilujen (240 m³) kanssa 5866 m³. Nykyisen navetan yhteydessä on 80 m² kuivalantala, jota laajennetaan niin, että lantalan tilavuudeksi tulee noin 240 m³. Kuivikepohjan pinta-ala on 54 m² ja kerrospaksuus 80 cm. Tyhjennyskertoja on vuodessa neljä ja tyhjentäminen tapahtuu kuivalantalaan. Kuivikkeena ovat olki ja turve. Maitohuoneen pesuvedet (350 m³) johdetaan lietesäiliöön sekä eläinsuojan sosiaalitilojen jätevedet omaan umpisäiliöönsä. Vanhan navetan yhteydessä on 50 m³:n maasuodatin. Uusi tuotantorakennus toimii painovoimaisella ilmanvaihdolla, jossa poisto on poistohormien kautta harjalle. Sivuseinät varustetaan avattavilla verhoilla. Tuotantoeläinten ruokinta tapahtuu ulkoapäin avattavien ruokintaseinien kautta.

7 162 Ympäristöltk 41 (jatkoa 2) Levitykseen käytettävää peltopinta-alaa on käytettävissä 192,52 ha, josta omaa 42,37 ha, vuokrapeltoa 35,15 ha ja sopimuspeltoa 115 ha. Levitys tapahtuu kevätpainoitteisesti (50 %), nurmelle levitetään noin 30 % ja loput syksyllä. Käytettävissä olevista pelloista reilut 50 % sijaitsee tuotantorakennusten ympäristössä. Lietelannan levitys toteutetaan urakoitsijan toimesta multaavalla lietteenlevityskalustolla. Tilalla on kaksi erillistä polttoainesäiliötä (4 m³ ja 2,7 m³), jotka on varustettu lukituksella sekä lapon estolla. Tuotantorakennukset eivät sijaitse pohjavesialueella. Teuvanjoki on tuotantorakennuksista noin 500 m:n etäisyydellä etelään. Säilörehua korjataan esikuivattuna pyöröpaaleissa 5000 tn vuodessa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat uudesta tuotantorakennuksesta noin 132 m itään, sekä uudesta katetusta lietesäiliöstä noin 120 m:n etäisyydellä koilliseen. Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat länsi-lounaassa 140, 150 ja 170 m:n etäisyydellä. 500 metrin etäisyydellä sijaitsee noin 12 asuinrakennusta. Paikka sijaitsee Perälän osayleiskaava-aluella, joka on Teuvan kunnanvaltuustossa hyväksytty Osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Hakijan uudet tuotantorakennukset sijaitsevat MV-alueella, joka on tarkoitettu yksinomaan maatalouden harjoittamiseen. Lisäksi osayleiskaavassa alueella on maatilojen talouskeskusten aluetta sekä TY-aluetta. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa puoltavan lausunnon Seppo ja Paula Kalevan ympäristölupahakemuksesta maidontuotantotilan laajennukselle seuraavin ehdoin: 1. Uusi sekä vanha lietelantala tulee varustaa suunnitelmien mukaisesti kiinteällä katteella, esim. PVC katteella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat metrin etäisyydellä lietesäiliöistä, jolloin tulee kiinnittää erityistä huomioita myös lietelantaloiden ympäristön siisteyteen. Lietelantaloiden ympäröivä alue ja kulkutiet tulee olla kantavaa ja helposti puhtaana pidettäviä. Asfaltointi tai vastaava olisi aiheellinen toimenpide. 2. Lietelannan levityksessä on huomioitava naapurusto ja levityksessä on suositeltavaa käyttää hakemuksessa ilmenevällä tavalla multaavaa tai kasvustolle sijoittavaa lietevaunua. Tämä on aiheellista varsinkin levitettäessä lietettä nurmelle. Lietteen levityksessä on myös huomioitava naapurusto ja juhla ym. tilaisuudet ja -päivät sekä perhejuhlat ja pyrkiä välttämään lietelannan levitys ko. ajankohtina tai välittömästi niitä ennen. 3. Nk. puhdas (maitohuoneen) ja likainen (esim. lannanajo) liikenne tulee pyrkiä erottamaan omille kulkuväylilleen.

8 163 Ympäristöltk 41 (jatkoa 3) 4. Lannanlevityskäytössä olevia peltoja rajoittuu Teuvanjokeen, jolloin jokirantaan tulee jättää riittävät suojavyöhykkeet, jotta estetään pintavaluntojen pääsy vesistöön. Peltoja ei tällä hetkellä ole pohjavesialueilla, mutta peltoja vuokratessa tulee huomioida, että lietteen ja muiden nestemäisten lantojen levitys pohjavesialueelle on kiellettyä. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

9 Lausunto MTY Jussi Kestin, Paula Kestin ja Jouni Kestin ympäristölupa-hakemuksesta yhdistelmäsikalatoiminnan laajentamiselle Teuvalla Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 42 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa MTY Jussi Kestin, Paula Kestin ja Jouni Kestin ympäristölupahakemuksesta (Dnro LSSAVI/ 446/04.08/2010) yhdistelmäsikalatoiminnan laajentamiselle Teuvan Korvenkylässä. Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Lausuntoa pyydetään mennessä. Maatalousyhtymä Jussi Kesti, Paula Kesti ja Jouni Kesti hakevat ympäristölupaa tilan nykyisen sikalan laajentamiseksi. Tilalla on tällä hetkellä 112 emakkoa alle 12 viikon ikäisine porsaineen ja 672 liha- ja siitossikaa. Toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi sikalarakennus nykyisen sikalan yhteyteen. Laajennuksen jälkeen eläinsuojassa on 427 emakkoa porsaineen sekä 672 liha- ja siitossikaa. Toiminta sijaitsee Teuvan Korvenkylässä osoitteessa Pajuluomantie 167, Äystö, Kauppilan maarekisterikylässä tiloilla Auma 63:0 ja Kissiviita 7:85. Tilalle on noin 4 km kantatieltä 67. Alue on maatalousvaltaista kaavoittamatonta haja-asutusaluetta. Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee 100 m:n päässä sikalan laajennusosan koillispuolella. Seuraavaksi lähin naapuri sijaitsee 350 m:n etäisyydellä sikalan pohjoispuolella. Noin 400 m:n etäisyydellä Kestin sikalasta länteen sijaitsee Juha Lehdon sikala. Sijaintikartta ja ilmakuva alueesta ovat esityslistan lisätietona 3 / ympäristöltk Sikalan alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, mutta aivan lähialueella on Korvenkylän pohjavesiesiintymä ja sikalasta noin 750 m:n etäisyydellä pohjoiseen on vanha Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin sekä Teuvan kunnan kartoittama koepumppauspaikka. Korvenkylän pohjavesiesiintymä on peitteinen muodostuma, jossa silttikerrosten alla esiintyy soraja hiekkakerroksia. Vesi on rauta- ja mangaanipitoista, mutta puhdistettavissa. Pohjavesiesiintymää ei ole rajattu kartalle tarkasti. Suojelualueita ei ole lähistöllä. Lähin vesistö on alle 40 m:n päässä kulkeva Ukkoharjunluoma, joka laskee Majaluomaan ja edelleen Riipinluomaan ja Teuvanjokeen. Sikalan lannankäsittely tapahtuu lietelannalla lukuun ottamatta 54 joutilasta emakkoa, jotka ovat kuivikepohjalla. Kuivikepohja tyhjennetään kerran vuodessa suoraan pellolle. Tilalla on nykyisin kaksi 1000 m 3 :n suuruista alakautta täytettävää avointa lietesäiliötä sekä 240 m 3 :n suuruinen alakautta täytettävä ja kelluvalla katteella katettu lietesäiliö.

10 165 Ympäristöltk 42 (jatkoa 2) Nykyisten säiliöiden lisäksi rakennetaan uusi avoin alakautta täytettävä lietesäiliö. Lisäksi tilalla on käytössä noin 800 m 3 :n suuruinen vuokralietesäiliö radan varressa, linnuntietä noin 1,5 km:n päässä tilakeskuksesta koilliseen. Etälietesäiliön läheisyydessä ei ole alle 500 m:n etäisyydellä asuinrakennuksia. Yhteensä tilalla tulee lietelannan varastointitilavuutta lietekuilut mukaan luettuna 4695 m 3. Eläinsuojan pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Nykyisen sikalan sosiaalitilojen jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta ojaan. Laajennusosan sosiaalitilojen jätevesien johtaminen ei ilmene hakemuksesta. Päästöjä pyritään vähentämään sikojen ruokinnan ja sikalan ilmanvaihdon optimoinnilla. Osastoihin asennettava sumutusjärjestelmä osaltaan laskee lämpötilaa ja sitoo haju- ja pölypartikkeleja. Kuolleet eläimet kerätään tilalla olevaan raatokonttiin, josta ne noudetaan käsittelyyn. Lannan levitykseen on käytettävissä peltoalaa noin 330,16 ha, josta sopimuspeltoa on 247,5 ha, omaa 80,99 ha ja vuokrattua 1,66 ha. Tilalla on yhteensä 7000 litran polttoöljysäiliöt, jotka on sijoitettu betonilaatalle. Säiliöt on tarkastettu paloviranomaisten toimesta viimeksi Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta antaa MTY Jussi Kestin, Paula Kestin ja Jouni Kestin ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon: Toiminta on alkanut sikalan sijoituspaikkaluvalla vuodelta Sen jälkeen toimintaa on laajennettu ja ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa on käsitelty Teuvan kunnan ympäristölautakunnassa , jolloin lupa on myönnetty 100 emakolle ja 600 lihasialle. Ympäristöluvan lupamääräyksissä on määrätty, että silloinen uusi lietesäiliö tulee kattaa vuoden 1998 loppuun mennessä. Tilalle on rakennettu 1000 m 3 :n lietesäiliö ja toiselle 1000 m 3 :n säiliölle on myönnetty rakennuslupa Ympäristölautakunta katsoo, että sikalan laajennus voidaan sallia seuraavin ehdoin: 1. Hajuhaittoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota naapurin asuinrakennuksen läheisyyden vuoksi. Hajuhaittojen vähentämiseksi kaikki tilakeskuksen alueella sijaitsevat avonaiset uudet ja vanhat lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella. 2. Lietteen lämmön talteenotto ja jäähdytys lietekuiluissa ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joten menetelmän käyttöönottoa tulee harkita vähintäänkin uudisrakennuksen osalta hajuhaittojen vähentämiseksi.

11 166 Ympäristöltk 42 (jatkoa 3) 3. Lannan kuljetukset tulee hoitaa kalustolla, josta ei aiheudu lannan leviämistä tielle. Kulkuteiden ja lietesäiliöiden ympäristön on oltava kovapohjaisia ja puhdistettavia 4. Lietesäiliö tulee sijoittaa siten, että sen käytöllä ei aiheuteta ravinnevalumia läheiseen luomaan. 5. Raatokontin tulee olla lämpimänä vuodenaikana jäähdytettävä. 6. Lannan levityksessä tulee ottaa huomioon naapurusto ja yleiset juhlapäivät ja perhejuhlien ajankohdat. 7. Hakijan tulee esittää suunnitelma, miten eläinsuojan uudisosan ja vanhan osan wc- ja sosiaalitilojen jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain mukaisesti. Asuinrakennuksen jätevesijärjestelmää on tehostettava viimeistään mennessä. Sikalan sosiaalitilan jätevedet menevät tällä hetkellä samoihin saostuskaivoihin. Tässä yhteydessä voi olla järkevää ottaa käyttöön jätevesijärjestelmä, joka täyttää sekä asuinrakennuksen ja eläinsuojan sosiaalitilojen jätevesien käsittelyvaatimukset. Mikäli kiinteistölle rakennetaan jätevesien käsittelyjärjestelmä tai umpisäiliö, tulee sen rakentamiselle hakea lupa Teuvan kunnan rakennusvalvonnasta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

12 Lausunto Lintuharjun Moottoriurheilualueen ympäristölupahakemuksesta ulkona sijaitsevalle moottoriurheiluradalle (Botniaring) ja sen laajentamiselle Kurikan kaupungissa Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 43 Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Botniaringin moottoriurheilualueen ympäristölupahakemuksesta. Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle. Botniaringin moottoriurheilualue sijaitsee Kurikan kaupungin Jakkulan kylässä (Lintuharju) tilalla Hirsimaa 1:19, laajentamisalue määräaloilla tiloista Joupinmaa 6:54, Liito 1:59 ja Nokio 2:4. Alueen osoite on Kauhajoentie 688, Jurva. Botniaring sijaitsee Kauhajoelta Jurvaan menevän tien varressa noin viiden kilometrin etäisyydellä Norinkylästä pohjoiseen. Botniaringin nykyiseltä alueelta on matkaa Teuvan kunnan rajaan lähimmillään 1,3 km ja laajennusalueelta 1,1 km. Aluekartta on esityslistan lisätietona 4 / ympäristöltk Toiminta sijoittuu osaksi Haapalankangas-Lintuharjun veden kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Lähin vedenottamo on Kurikan kaupungin Säläisjärven vedenottamo noin 4 km:n etäisyydellä moottoriurheilualueesta pohjoiseen. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen. Kyseisen pohjavesialueen etelärajasta on Teuvan kunnan rajaan matkaa 60 m ja muodostumisalueesta noin 250 m. Lähimmät Teuvan puolella sijaitsevat asunnot ovat vapaa-ajan asunto noin 4 km:n etäisyydellä nykyisestä moottoriurheilualueesta ja noin 3,3 km:n etäisyydellä laajennuksesta. Muut seuraavat asuinrakennukset sijaitsevat noin 3,8 km:n etäisyydellä moottoriurheilualueen laajennuksesta. Kurpannevan natura-alue (soidensuojelualue) sijaitsee noin 2,2 km:n etäisyydellä Teuvan puolella. Botniaringin moottoriurheilurata on käytössä ympäri vuoden, mutta toiminta painottuu huhtikuusta lokakuuhun. Vuorokautinen toiminta-aika on klo 08:00-21:00, joka ylittyy pari-kolme kertaa vuodessa. Rataa käytetään harrastus-, koulutus-, ajoharjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Radalla ajetaan erityyppisillä moottoriajoneuvoilla; siviili- ja kilpa-autoilla sekä siviili- ja kilpamoottoripyörillä. Suunnitellun laajennuksen myötä alueella ajettaisiin myös kuorma- ja hälytysajoneuvoilla. SM-tason ja muita isompia auto- ja moottoripyöräkilpailuja on vuosittain kymmenkunta. Väliaikoina rata-alue on vilkkaassa harjoittelu- ja koulu-

13 168 Ympäristöltk 43 (jatkoa 2) tuskäytössä. Radalla on rajoitetusti mahdollisuus harjoitella myös siviiliautoilla, esimerkiksi Speedcars vuokraa harjoittelukäyttöön kilpa-autoja. Alueella on järjestetty myös mm. maatalousnäyttelyitä. Rataravintola on avoinna kesäaikoina lähes päivittäin ja ravintola on avoinna myös tilauksesta. Alueelta on mahdollisuus vuokrata myös kokous- ja saunatiloja. Vuosittain alueella käy ihmistä sekä kotimaasta, että ulkomailta mm. Venäjältä. Toiminnasta syntyy jätevettä, melua sekä päästöjä ilmaan. Päästöjä pohjavesiin ja maaperään pyritään ennalta ehkäisemään ylläpitämällä ja parantamalla pohjavedensuojauksia ja opastamalla radan käyttäjiä. Ennalta ehkäisyn lisäksi pohjaveden laatua tarkkaillaan. Moottoriradalle on laadittu pohjavedenlaadun tarkkailuohjelma ja Länsi-Suomen ympäristökeskus on laatinut alueelle suojelusuunnitelman ja asentanut alueelle kolme pohjavedenhavainnointiputkea. Promethor Oy on laatinut moottoriurheilualueelle meluselvityksen. Suoritettujen melulaskelmien perusteella alue soveltuu moottoriradan sijoituspaikaksi. Päiväajan keskiäänitaso kaikissa laskentatilanteissa on pienempi kuin valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot kaikilla mahdollisesti häiriintyvillä kohteilla. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta antaa seuraavanlaisen lausunnon hakemuksesta: Moottoriurheilualueen toiminnan ympäristövaikutukset Teuvan kunnan alueelle ovat vähäiset, johtuen pitkästä etäisyydestä. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että alueen pohjavettä suojellaan saastumiselta kaikin keinoin. Lisäksi melupäästöihin tulee kiinnittää huomiota ja melutasoa seurata melumittauksin. Poikkeavista toiminta-ajoista tulee tiedottaa jollain tavalla alueen asukkaita. Lisäksi hakijan tulee arvioida onko toiminnalla vaikutuksia Kurpannevan Natura-alueelle. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

14 Lausunto Lakeuden Vesi Oy:n Kauhajoen kaupungin alueella olevan Nummikangas A pohjavedenottamon vedenottoluvan muuttamishakemuksesta Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 44 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lakeuden Vesi Oy:n hakemuksesta Kauhajoen kaupungin alueella olevan Nummikangas A pohjavedenottamon luvan muuttamisesta (LSSAVI/83/04.09/2011) sekä pohjaveden ottamisesta Karvian kunnan Elliharjun vedenottamosta (ESAVI/ 87/04.09/2011). Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta toimii Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Lausuntopyyntö koskee: 1. Kauhajoen kaupungin alueella Nummikankaassa olevan Nummikangas A vedenottamon vedenottomäärän muuttamista. 2. Karvian kunnan alueella olevien uusien vedenottamoiden (yhteensä 5 kpl) lupahakemuksia. Lähimpänä Kauhajoen kaupungin kuntarajaa sijaitsevat Elliharjun vedenottamot PK 4 ja PK 5 Kohta 1, vedenottomäärän muuttaminen: Lakeuden Vesi Oy:n Nummikangas A vedenottamo sijaitsee Kauhanevan pohjoispuolella, samalla harjujaksolla kuin muut vireillä olevat vedenottohakemukset (Elliharju, Kantinkangas ja Kauraharju). Lakeuden Vesi Oy:lle on myönnetty lupa ottaa pohjavettä 3500 m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna ja 3000 m³/d vuosikeskiarvona. Pohjavesi otetaan kahdesta lähellä toisiaan olevista siiviläputkikaivoista. Tämän lisäksi ottajan on toimitettava pohjavettä Nummikosken Vesiosuuskunnalle enintään 30 m³/d, Nahkaluoman Vesiosuuskunnalle enintään 30 m³/d ja Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalle enintään 300 m³/d kuukausikeskiarvona. Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalle on tarvetta lisävedenottoon ja se on hakenut lupaa vedenotolle 1997 ja 2001, mutta hakemukset on hylätty. Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee Kauhajoen kaupungin alueella aivan Kauhanevan kansallispuiston reunassa. Lupien mukaisesti (Lakeuden Vesi Oy ja Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunta) alueelta saisi ottaa pohjavettä yhteensä 3660 m³/d kuukausikeskiarvona. Nummikankaan pohjavesi on hyvin pehmeää ja hyvänlaatuista. Hakija esittää, että vedenoton tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja vaikutusten minimoimiseksi voidaan vedenoton maksimimäärää Nummikankaan osalta pienentää. Hakija esittää, että Nummikangas A vedenottamon lupaa muutetaan niin, että vedenottolupa jatkossa olisi 2500 m³/d

15 170 Ympäristöltk 44 (jatkoa 2) vuosikeskiarvona ja 3500 m³/d kuukausikeskiarvona laskien. Tämän lisäksi tulevat velvoitetoimitukset 360 m³/d muille vesiosuuskunnille. Nummikangas A vedenottamosta Lakeuden Vesi Oy on ottanut pohjavettä 53-85,6 % luparajasta ja 10 vuoden ajanjaksolla pohjavedenotto on ollut keskiarvona 2451 m³/d. Hakijalla on velvoitteena seurata mm. Halmeenojaan virtaamaa, jonka on aina oltava vähintään 10 l/s. Vedenottoa on tarvittaessa supistettava, jotta virtaamavelvoitteessa pysytään. Velvoitetarkkailujen pohjalta on havaittavissa, että kauttaaltaan mittauskohteissa ( pohjavesiputket, pinnankorkeudet) vesipinnat ovat pitkäaikaisessa seurannassa laskussa. Vesipintojen lasku on kohteesta riippuen vaihdellut 0,1-0,2 m. Sama laskeva suuntaus on nähtävissä juurakkojärven pinnankorkeudessa. Kohta 2, uudet vedenottamot: Elliharju sijaitsee Karvian kunnan alueella Kauhajoen rajasta etelään. Alueelle on suunnitelmissa kaksi erillistä siiviläputkikaivoa (PK 4 ja PK 5), joista otettaisiin yhteensä 2000 m³/d siten, että PK 5:stä 1700 m³/d ja PK 4:sta 300 m³/d. Vedenottamoista PK 5 sijaitsee lähempänä Kauhajoen kaupungin rajaa. Alueella sijaitsee useita pienten vesiyhtymien tai yksittäistalouksien kaivoja. Asiakirjoissa tuodaan myös esiin, että Nummikangas A ja Elliharju voivat olla yhteydessä toisiinsa ja liiallinen vedenotto alueelta voi vaikuttaa Kauhanevan kansallispuiston / Kauhalammin vesitasapainoon. Asiakirjoissa tuodaan myös esiin, että hanke on mahdollista toteuttaa siten, että Natura alueen arvokkaiden lähteiden vesitasapaino ja lähteiden virtaamat eivät merkittävästi heikkene. Alueella pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta etelään. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan Lakeuden Vesi Oy:n vedenoton lupahakemuksista seuraavaa: Nummikangas A vedenottamon luparajan alentamiseen ei ympäristölautakunnalla ole huomauttamista. Luparajan alentamishakemus on lähinnä kosmeettinen, eikä vaikuta olemassa olevaan tilanteeseen, koska pumppausmäärät ovat olleet vastaavalla tasolla jo pitkään ja sitä ovat määrittäneen myös Halmeenojan virtausvelvoitteet. Tilanne ei myöskään vaikuta alueen edelleen aleneviin vesipintoihin, vaan vesipintojen lasku mittauspisteissä jatkuu. Sama koskee Kauhanevan- Pohjankankaan kansallispuiston kasvillisuutta, jossa on kasvillisuusseurannassa havaittavissa kuivumista. Elliharjulla mahdollisesti alkavan vedenoton seurauksena pohjaveden pinnanlaskut eri mittauspisteissä tulevat sitävastoin kiihtyvällä vauhdilla jatkumaan. Asiapapereidenkin perusteella on tuotu esiin tosiasia, että

16 171 Ympäristöltk 44 (jatkoa 3) Nummikangas A ja Elliharju saattava vedenoton seurauksena yhtyä ja silloin pohjavesialueiden sisäiset rajaukset muuttua. Tästä on seurauksena Nummikagas A ja B alueiden vedenjakajan liukuminen pohjoisemmaksi. Tämä tulee sitten vaikuttamaan Nummijärven vesitasapainoon ja tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. Suunnitelmienkin mukaisesti virtausmallinnuksen pohjalta pohjaveden virtaussuunta alueella on pohjoisesta etelään. Juuri tällä alueella harjualueen ydinosa on hyvin kapea ja pohjavesikertymä varsin kapealla alueella. Maaperätutkimusten mukaan kalliopinta kuntien raja-alueella on noin 10 metriä korkeammalla, kuin suunnitellulla vedenottamolla PK 5:llä. Hakemusasiakirjat tukevat sitä käsitystä, että Nummikangas A ja Ellinkangas ovat samaa pohjavesialuetta, vaikkakin eri maakuntien ja kuntien alueella. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksessään N:o 81/2003/2 (LSY-2001-Y-128) todennut vedenoton vaikutuksen mahdollisuuden olemassa olon Nummijärven osalta. Juuri Nummikangas A:n ja Nummikangas B:n pohjavesialueiden raja voi muuttua vedenoton seurauksena. Ympäristölautakunta katsoo, että hakemusasiakirjoista olisi tullut ilmetä Elliharjun vedenoton vaikutusten arviointi Nummikangas A ja Nummikangas B pohjavesialueiden vedenjakajaan ja koko Nummikankaan pohjavesialueen vesitasapainoon. Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan, jos lupa Elliharjulle haetussa laajuudessa myönnetään, tulee se vaikuttamaan Nummikankaan vesitasapainoon kielteisesti ja sitä kautta myös merkittävästi Nummijärven vesitasapainoon. Elliharjun koepumppauksissa todettiin merkittävää haittaa Mustakeitaanlähteen virtaamaan, jonka perusteella ottosuunnitelmaa alennettiin yhteensä 2000 m³/d. Samassa yhteydessä myös todettiin, että Mustakeitaalle aiheutuvaa haittaa voidaan pienentää, kun vedenotossa painotetaan pohjoisempaa ottamoon (PK m³/d). Mustakeitaanlähteen osalta vedenoton kohdentaminen on aiheellinen, mutta ympäristölautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tullut pohtia ja selvittää vaikutukset myös Nummikankaan pohjavesialueeseen. Varsinkaan kun koepumppauksissa ei saavutettu tasapaino pumpatun vesimäärän ja syntyvän vesimäärän osalta ja kun koepumppauksessa pumpattu vesimäärä oli 2000 m³/d PK 5 osalta. Nyt lupahakemuksessa oleva 1700 m³/d on merkittävän lähellä vuorokautista koepumppausmäärää, joka osoittaa myös sitä, että vaikutuksia Nummikankaan pohjavesialueen vesitasapainoon tulee olemaan. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavalla lisäyksellä:

17 172 Ympäristöltk 44 (jatkoa 4) Nummikangas A alueen eteläreunassa ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuiston alueella toimii Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunta, joka on saanut ELY-keskukselta huomautuksen ja selvitysvelvollisuuden toistuvasta liiallisesta pohjavedenotosta vuonna 2011 (n m³/d). Vesiosuuskunnan vedentarve on selkeästi lisääntynyt pysyvästi ja luvanmukainen 300 m³/d omasta ottamosta on täten riittämätöntä. Elykeskus on edellyttänyt Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalta selvitystä mennessä. On ilmeistä, että Lakeuden Vesi Oy:n pohjavedenoton luparajan alentamisella tehdään tilaa sille, että Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnalle voitaisiin myöntää lisävedenottoa. Aikaisemmat Karvian Pohjoispään Vesiosuuskunnan hakemukset vuosina 1997 ja 2001 on Vesioikeudessa hylätty. Tästäkin syystä on mietittävä koko Nummikangas A alueelta pumpattavia vesimääriä. Hakemuksessa esitettyä 3500 m³/d kuukausikeskiarvona ei tule hyväksyä, vaan se voi suoritettujen seurantamittausten pohjalta olla korkeitaan tasoa 2800 m³/d. Käytännössä kuukausittainen ottomäärä alueelta voi ylittää 4000 m³/d useana kuukautena vuodessa, jos lupa hyväksytään haetussa muodossa. Se on selkeästi yli alueen sietokyvyn. Lakeuden Vesi Oy:n pohjavedenotto Nummikangas A pumppaamolta on kahdeksan vuoden ajan ollut hieman alle 2500 m³/d vuosikeskiarvona, joten luparajan alentamisella ei varsinaisesti vaikuteta pumpattaviin vesimääriin Lakeuden Vesi Oy:n Nummikangas A pohjavedenottamolla. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

18 Jauhelihaprojekti vuonna 2011 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristöterveystarkastaja Sari Ojanen, puh , sähköposti: Ympäristöltk 45 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella tehtiin kesällä 2011 jauhelihaprojekti, jossa selvitettiin vähittäismyymälöiden jauhaman jauhelihan mikrobiologista laatua, käsittelyolosuhteita ja jauhelihamyllyjen hygieniatasoa. Samalla tarkastettiin naudan jauhelihan merkintäjärjestelmän mukainen omavalvontakirjanpito sekä jauhelihan myynnin yhteydessä ilmoitettavat tiedot. Myymälöistä haettiin jauhelihanäyte sekä viisi pintapuhtausnäytettä jauhelihamyllystä. Näytteet otettiin alueemme jokaisesta 11 vähittäismyymälästä, jossa jauhetaan jauhelihaa palvelutiskille tai pakataan myyntiin. Näytteet tutkittiin Kauhajoen elintarvikelaboratoriossa. Yhteenveto jauhelihaprojektin tuloksista on esityslistan lisätietona 6 / ympäristöltk Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen jauhelihaprojektin yhteenvedon. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

19 Tiedotusasiat Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 46 Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Vapo Oy:n ympäristölupahakemukseen Kontionevan turvetuotantoalueelle Kauhajoella ja Jalasjärvellä. Lupa on myönnetty hakijan vastineessaan esittämän hakemuksen muutoksen mukaisesti. Lupa on myönnetty toistaiseksi, paitsi lohkolla 3 osittain määräaikaisena saakka. Lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta on myönnetty. Luvan saajan on asetettava 5000 euron suuruinen vakuus. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Suupohjan Possu Oy:n lihasikalatoimintaa koskevaan ympäristölupahakemukseen Kauhajoella. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Hakija ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut määräaikaan mennessä lupahakemukseen pyydettyjä täydennyksiä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Timo Mäki-Turjan lihasikalatoimintaa koskevaan ympäristölupahakemukseen Kauhajoella. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Hakija ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut määräaikaan mennessä lupahakemukseen pyydettyjä täydennyksiä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta on saapunut lausuntopyyntö Joonas Peltolan Parjakannevan turvetuotantoa Kauhajoella koskevasta ympäristölupahakemuksen täydennyksestä mennessä. Ympäristölautakunta on antanut alkuperäisestä hakemuksesta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Marja-Liisa Ezzine on hakenut Kauhajoella Iso Koihnannevalla 1,0 ha:n määräalan rauhoittamista luonnonsuojelualueena. Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt tiedoksi Nevalan Peruna Oy:lle antamansa lausunnon poikkeuksellisen tilanteen tarkkailusta. Pöyry Finland Oy on lähettänyt tiedoksi Isojoen kunnan Kirkonkylän kaatopaikan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2010.

20 175 Ympäristöltk 46 (jatkoa 2) Ramboll Finland Oy:ltä on saapunut tiedoksi Kauhajoen seurakunnan öljysäiliön poiston yhteydessä tapahtuneen pilaantuneen maan kunnostuksen loppuraportti. Botniarosk Oy:ltä on tullut tiedoksi jätteenkeräykseen liittymättömien määrät kunnittain. Liittymättömiä tällä hetkellä on Isojoella 1,3 %, Karijoella 2,3 %, Kauhajoella 0,8 % ja Teuvalla 1,1 % väestöstä. St1 Oy:tä on saapunut ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta osoitteessa Kristiinantie 14 Isojoella. Toiminta lopetetaan marraskuussa 2011 ja laitteet poistetaan käytöstä. Kauhajoen Vesihuolto Oy on tehnyt Nummijärvellä koepumppauksia syksyllä 2011 perikunnan omistamalla kiinteistöllä Leppiranta 6:142. Perikunnan osakas on ottanut yhteyttä ympäristöpalveluihin, koska kaikilta perikunnan jäseniltä ei ole pyydetty lupaa pumppauksiin. Kauhajoen Vesihuolto Oy on lopettanut pumppaukset ja luvannut siistiä alueen. Ympäristöterveystarkastajien tekemiä viranhaltijapäätöksiä: / Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/ Karijoen kunta, ryhmäperhepäiväkoti Pikku ryhmis / Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin hyväksyminen / R-Kioski Teuva / Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin hyväksyminen / R-Kioski Kauhajoki / Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin hyväksyminen / R-Kioski Teuva / Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin hyväksyminen / R-Kioski Kauhajoki Ilmoituksen lannan patteroinnista on jättänyt: Taru Antila, Teuva Käsittely: Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Kauhajoen Puutarha Oy:n naapurilta on tullut sähköpostiviesti illalla. Viestissä kerrotaan, että nokea ja tuhkaa tulee joka päivä sekä välillä pistävää hajua (mm. kyseisenä iltana). Ympäristöpalvelujohtaja on puhelimitse velvoittanut Kauhajoen Puutarha Oy:tä laskemaan kiinteän polttoaineen kattilan lämmitystehoa ja tuottamaan tarvittava lisälämpö polttoölkykattilalla. Ympäristöpalvelujohtaja seuraa toimenpiteen vaikutusta ja mikäli ei saavuteta silmämääräisesti hyväksyttävää tulosta velvoitetaan Kauhajoen Puutarha Oy siirtymään ainoastaan polttoöljykattilan käyttöön lopulle tuotantokaudelle Kiinteän polttoaineen lämmityskatti-

21 176 Ympäristöltk 46 (jatkoa 3) laa ei tämän jälkeen saa käyttöönottaa ennen kuin korjaavat toimenpiteet on suoritettu. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

22 177 OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 40, 41, 42, 43, 44 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Pykälät: 45, 46 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta PL KAUHAJOKI Hallintoaukio, Kauhajoki telefaksi (06) , sähköposti: Määräaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisua haetaan - asiakirjat, joihin vedotaan. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

23 178 VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät: Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Korsholmanpuistikko 43, VAASA telefaksi , sähköposti: Määräaika Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituskirja toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 89 euroa.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2016 Ympäristölautakunta Sivu 35

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2016 Ympäristölautakunta Sivu 35 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2016 Ympäristölautakunta Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 15.3.2016 klo 18.30 19.13 Isonkyrön

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot