Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 149"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanjohtaja info Hailuodon kunnan lämmöntoimitussopimusmalli Biolämpölaitoksen hoitosopimus Uusi kauppakirjapohja ja rakentamisvelvoite Marjaniemen mökkien uudet maanvuokrasopimukset N2000 -korkeusjärjestelmän käyttöönotto Hailuodon yleiskaavan kaavatyön käynnistäminen Kaavoituksen taloudelliset resurssit Lisäresurssi kaavoitukseen Lahdenperän asemakaavaluonnos Hailuoto-Oulunsalo merialueen osayleiskaava Peltokuusikon asemakaavaluonnos Kunnan edustajan ja lääkärin nimeäminen vuoden kutsuntoihin 107 Kirje kunnanhallitukselle mökkiläisten jäteaseman siirtämiseksi 169 pois kylätalo Pääkaupan tontilta ja jäteaseman liittymän leventäminen 108 Marjaniemessä sijaitsevan mökin ostotarjous Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman 172 seurantaohjelmaksi 110 Kunnanjohtajan viran täyttäminen Kokouksen päättäminen 178

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tönkyrä Kalevi puheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Tanskanen Oiva jäsen (valtuuston 2.varapuheenjohtaja) Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja MUU Karinen Tero vt.kunnanjohtaja poistui klo Parrila Maarit vs.kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä Markku Maikkola Tekninen johtaja, asiantuntija läsnä ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Tönkyrä Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodon kunnanvirastossa Kaarina Sauvola Pöytäkirjantarkastaja Raija Juola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hailuodon kunnanvirastossa klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaarina Sauvola ja Raija Juola. Päätetiin ottaa käsiteltäväksi kokoukselle jaetulla lisälistalla oleva asia (asiakohta 111; lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelma seurantaohjelmaksi). Päätettiin käsitellä lisäasia ennen asiakohtaa 110; kunnanjohtajan viran täyttäminen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kuultiin tekninen johtaja Markku Maikkolaa asiantuntijana asioiden esittelyn yhteydessä.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 92 Viranhaltijapäätös: kunnanjohtaja: 2 Riitta Teron työsopimuksen jatkaminen 3 Merialueen osayleiskaavan yleiskaavatyön tillaaminen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Viranhaltijapäätös: kunnansihteeri: 11 Määräaikainen työsopimus 12 Määräaikainen työsopimus Viranhaltijapäätös: perusturvajohtaja: 39 Sairausloma 40 Toimistosihteeri Maija Tuukkasen vuosiloma Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 93 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset: 3 kpl 2) Kajaanin kaupunginteatteri: Alueteatterineuvottelukunta, Hailuodon edustaja 3) Ympäristöministeriö: Ravinteet kiertoon, Saaristomeri kuntoon esite 4) Opetus- ja kulttuuriministeriö: Valtionavustuksen hakeminen opettajien pedagogisen ICT-käytön ohjaukseen, jolla kehitetään perusopetuksen laatua 5) Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus: Poikkeamista rakentamisessa koskeva valitus Päätös 14/5045/1 ja Päätös 14/5046/1 6) Valtiovarainministeriö: Lausuntopyyntö kuntalakiluonnoksesta 7) Hailuodon VesihuoltoOy: Hallituksen pöytäkirja 1/2014 8) Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri ky:n hallituksen pöytäkirja ) Keva: Vuoden 2015 KuEl-maksut ja ennakkotietoja maksuista 10) Oikeusministeriö: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu valtakunnalliseksi 11) TUKES: Lausuntopyynnöt Ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta sekä Työsuojelun ja Tupakkalain valtakunnallisista valvontaohjelmista 12) Raahen kaupungin talous- ja velkaneuvonta tiedottaa 13) Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014: Eriarvoistuva lapsuus Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info Khall 94 Keskustellaan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista: - Vesihuollon kehittämissuunnitelma-luonnos Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi 1. Vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos - Keskusteltiin kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja Hailuodon Vesihuollosta yleisesti. Pyydetään Vesihuollon toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa esittelemään Hailuodon Vesihuolto Oy:ä ja sen toimintaa kunnanhallitukselle. 2. Kunnanjohtaja pyytää vuosilomaa ajalle Myönnettiin kunnanjohtajalle vuosiloma pyydetylle ajalle. 3. Marjaniemen majakan web-kamera - Päätettiin osallistua kameran hankintaan enintään 320 eurolla ja situodutaan liittymän vuosimaksuihin n. 300 /vuosi 4. Lomarengas Oy:n avajaiset Marjaniemessä - Merkitään tiedoksi.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hailuodon kunnan lämmöntoimitussopimusmalli Teknltk Biolämpölaitos lämpökanaaleineen on siirtynyt Hailuodon kunnan omistukseen Laitoksella poltetaan pääasiassa haketta.varavoimanlähteenä käytetään kevyttä polttoöljyä. Lämpölaitos toimittaa lämpöenergiaa suureen osaan kunnan rakennuksista. Lisäksi kaukolämpöverkkoon on liitetty seurakunnan rakennuksia ja yksi yksityinen kiinteistö. Laitoksen siirtyminen kunnalle aiheuttaa lämmöntoimitussopimusten uusimisen ja sopimusten päivittämisen. Uuden lämmöntoimitussopimuksen laatimisessa on käytetty konsulttina Tuomo Minkkistä Lapin Ammattiopistolta. Khall 95 Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusmallin ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Edelleen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että jatkossa tekninen johtaja laatii lämmöntoimitussopimukset oheisen mallin pohjalta, määrittää toimitettavan lämpöenergian maksut ja allekirjoittaa lämmöntoimitussopimukset sekä muut lämpölaitoksen toiminnan kannalta olennaiset sopimukset niin kauan, kuin lämmöntoimitukset ja laitos rakenteineen ovat teknisen toimen hoito- ja huoltovastuulla. Päätösehdotus hyväksytään sillä muutoksella, että lämmöntoimitussopimusten voimassaoloaika on kolme vuotta. Kunnanhallitus hyväksyy sekä esitetyn lämmöntuottosopimusmallin käytettäväksi kunnassa että lämmöntuottosopimusten laatimisen delegoinnin tekniselle johtajalle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Lämmöntoimitussopimusmalli

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Biolämpölaitoksen hoitosopimus Teknltk Biolämpölaitos lämpökanaaleineen on siirtynyt Hailuodon kunnan omistukseen Laitoksella poltetaan pääasiassa haketta.varavoimanlähteenä käytetään kevyttä polttoöljyä. Lämpölaitos toimittaa lämpöenergiaa suureen osaan kunnan rakennuksista. Lisäksi kaukolämpöverkkoon on liitetty seurakunnan rakennuksia ja yksi yksityinen kiinteistö. Biolämpölaitoksen, kaukolämpöverkoston ja varavoimalaitteiden kokonaisvaltainen käyttö, hoito ja huolto on kilpailutettu. Tarjouksia saatiin 1 kpl. Laitoksen hoidosta ja huollosta tulee laatia sopimus. Kilpailutuksessa ja hoitosopimuksen laatimisessa on käytetty konsulttina Tuomo Minkkistä Lapin Ammattiopistolta. Khall 96 Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusmallin ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Edelleen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että jatkossa tekninen lautakunta päättää biolämpölaitoksen, kaukolämpöverkoston ja varavoimalaitteiden hoidosta ja laatii lämpölaitoksen hoitosopimukset oheisen mallin pohjalta kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimman toimintamallin mukaisesti niin kauan, kuin biolämpölaitos, kaukolämpöverkosto ja varavoimalaitteet ovat teknisen toimen hoito- ja huoltovastuulla. Sopimukset allekirjoittaa kunnan puolesta tekninen johtaja. Hannu Karvosenoja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätösehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyy käytettäväksi sopimusmallin ja delegoi biolämpölaitoksen, kaukolämpöverkoston ja varavoimalaitteiden hoidon teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Biolämpölaitoksen hoitosopimus

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Uusi kauppakirjapohja ja rakentamisvelvoite Teknltk Kunnanhallitus on kokouksessaan 4/ siirtänyt kunnan myymien rakennuspaikkojen rakennusvelvoitteen seurannan tekniselle toimelle. Rakennusvelvoite määritellään kauppakirjassa. Rakennusvelvoite ei nykyisellään ole toimiva työkalu myytyjen rakennuspaikkojen rakentamisen varmistamiseen. Sekä itse kauppakirja ja sen sisältämä rakennusvelvoite on syytä päivittää velvoitteen seurannan ja sanktioiden määräämisen yksinkertaistamiseksi. Oheinen kauppakirjapohja rakennusvelvoitteineen on laadittu Kuntaliiton suositusten mukaisesti, ja sama malli on käytössä useimmissa kunnissa. Aikaisemmat kunnan rakennuspaikkojen kauppakirjat on kunnan puolesta allekirjoittanut kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, viime vuosina yksin kunnanjohtaja. Khall 97 Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan oheisen liitteen mukaisen kauppakirjamallin rakennusvelvoitteineen kunnan uudeksi kauppakirjapohjaksi, ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Kauppakirjan allekirjoittavat jatkossa yhdessä kunnanhallituksen puolesta kunnanhallituksen puheenjohtaja ja virkamiesjohdon puolesta tekninen johtaja. Päätösehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön teknisenlautakunnan esittämän kauppakirjamallin ja esittää kunnanvaltuustolle hallintosäännön tarkentamista tarvittaessa teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti hallintosäännön kokonaistarkastelun yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Uusi kauppakirjapohja ja rakentamisvelvoite

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Marjaniemen mökkien uudet maanvuokrasopimukset Teknltk Ulla Nokela on jättänyt kuntaan esityksen Marjaniemessä kunnan omistamalla tilalla 3:35 (Satama) sijaitsevan kalamökin maanvuokrasopimuksen uusimisesta ja vuokra-ajan jatkamisesta. Tilalla 3:35 on lisäksi kaksi muuta yksityisen omistuksessa olevaa mökkiä, joilla on voimassa oleva maanvuokrasopimus kunnan kanssa. Kunnan omistamalla tilalla 871:1:0 (Marjaniemen luotsiasema) on lisäksi kaksi kalamökkiä, joilla ei ole maanvuokrasopimusta. Marjaniemen Nokan asemakaava on saanut lainvoiman v Asemakaavaan ei ole merkitty rakennusoikeutta kunnan kiinteistöillä oleville vuokramökeille. Mökkejä voidaan kuitenkin korjata ja kunnostaa nykyisessä laajuudessaan, mikäli mökeillä on voimassa olevat vuokrasopimukset. Alla on lueteltu mökkien omistajat, vuokrasopimukseen merkityt palstakoot ja vuokrien määrät v. 2013: 3:35 Nokela Ulla n m2 188,91 3:35 Kurkela Miika n. 650 m2 59,33 3:35 Mikkonen Aarno n m2 248,85 871:1:0 Pehkonen Jukka :1:0 Isola Paavo - - Lisäksi tilalla 3:35 on Hailuodon Vesihuollon paineenkorottamo ja kunnan omistama vanha kalamaja. Marja-Leena Krekilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätösehdotus: Mökkien omistajat merkitsevät hallinoimansa palstat maastoon, ja ilmoittavat merkinnästä tekniseen toimeen. Palstakoko voi olla enintään 1500 m2. Tekninen toimi mittaa ja paaluttaa merkityt palstakoot ja laatii tämän jälkeen uudet vuokrasopimukset, jotka kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy. Vuokrahinnaksi esitetään 0,25 / m2 / vuosi. Vuokra liitetään elinkustannusindeksiin vuokrasopimuksessa sovittavalla tavalla. Khall 98 Päätösehdotus hyväksytään sillä muutoksella, että palstakoko voi olla enintään 1000 m2. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Mökkien omistajat: Nokela, Kurkela, Mikkonen, Pehkonen, Isola

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus N2000 -korkeusjärjestelmän käyttöönotto Teknltk Maanmittauslaitos on ilmoittanut ottavansa N2000-korkeusjärjestelmän käyttöön vuonna Muutos perustuu JHS163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 suositukseen, jossa uutta korkeusjärjestelmää suositellaan käytettäväksi valtakunnallisissa ja paikallisissa kartastotehtävissä, paikkatietopalveluissa sekä korkeustasoon sidotuissa suunnitelmissa ja päätöksissä koko Suomen alueen kattavana uutena korkeusjärjestelmänä. N2000 korkeusjärjestelmän luonnin mahdollisti vuonna 2006 valmistunut ns. Suomen kolmas tarkkavaaitus. Uudessa korkeusjärjestelmässä on huomioitu maanpinnan noususta ja maankuoren liikkeestä aiheutuneet muutokset. Yleisenä syynä korkeusjärjestelmän muuttamiseen on ollut maanpinnan kohoaminen. Maapinnan kohotessa todellinen korkeus keskivedenpinnasta muuttuu. Lisäksi maanpinta kohoaa eri alueilla eri tavalla, joten myös eri alueiden väliset korkeuserot muuttuvat. Oulun seudulla maankohoaminen on ollut likimain samansuuruista koko alueella. Toinen yleinen syy korkeusjärjestelmän muuttamiseen on ollut pyrkimys yhtenäiseen yleiseurooppalaiseen korkeusjärjestelmään. Kun aikaisempien korkeusjärjestelmien lähtötasot ovat perustuneet Helsingin edustalla oleviin vedenkorkeuden määrityksiin (N60-järjestelmän korkeustaso on sidottu keskivedenpintaan Helsingin Kaisaniemen edustalla v. 1960), on N2000-järjestelmän lähtötaso määritelty Amsterdamissa sijaitsevaan sikäläisiin tulvakorkeushavaintoihin perustuvaan korkeustasoon. Tästä on pohjoiseurooppalaisen yhteistyön avulla johdettu Kirkkonummella sijaitsevalle Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusaseman korkeuspisteelle paikallinen N2000-korkeuden lähtötaso. Useat kunnat ovat jo siirtyneet tai siirtymässä uuden korkeusjärjestelmän käyttöön. Oulun kaupungissa uusi N2000-järjestelmä on otettu käyttöön alkaen. Hailuodon kunnassa on edelleen käytössä N60-korkeusjärjestelmä, johon mm. rantayleiskaavan ja ranta-asemakaavojen rakentamiskorkeudet on sidottu. Meriveden keskimääräinen korkeus on laskenut korkeusjärjestelmien suhteen. Sen vuoksi on aikanaan otettu käyttöön nk. teoreettinen keskivesi (MW), paikallisesti liittovesi.teoreettinen keskivesi (MW) on käytännön keskiarvosta tarpeita varten tehty ennuste vedenkorkeuden pitkäaikaisesta (täsmällisemmin odotusarvosta). Siinä on otettu huomioon maan kohoaminen sekä vedenkorkeuden hidas nousu. Merentutkimuslaitos on v todennut Hailuodon teoreettisen keskiveden pinnan asettuvan likimäärin Oulun ja Raahen arvojen keskiarvon tasolle. Teoreettisen keskiveden pinnan perusteella korkeusjärjestelmien muunnosarvo siirryttäessä N60-järjestelmästä N2000-järjestelmään on Hailuodossa +0,412 m. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että N60-järjestelmän korkeuslukuun (=+2,00m/+2,20m) tulee lisätä 0,412 metriä siirryttäessä N2000-järjestelmään (=+2,412m/+2,612m). Kaikki maastomittaukset tehdään jatkossa uudella N2000-järjestelmällä. Siirtymäaikana mittaustulokset ilmoitetaan aluksi myös N60-tasossa ja teoreettisen keskiveden (MW) suhteen.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaikki uudet ja työn alla olevat kaavat laaditaan uudessa järjestelmässä. Tiesuunnittelu sekä vesihuollon suunnitelmat ja rakentaminen sidotaan jatkossa N2000-tasoon. Asemapiirustukset tulee jatkossa laatia uusilla korkeusarvoilla. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hailuodon kunta siirtyy kartasto-, paikkatieto-, maastomittaus- ja suunnittelu- sekä muissa tehtävissä käyttämään valtionhallinnon suosituksen JHS163 mukaista N2000-korkeusjärjestelmää alkaen. Lisäksi tekninen lautakunta päättää käynnistää selvityksen uuden korkeusjärjestelmän mukaisista alimmista suositeltavista rakennuskorkeuksista Hailuodon ranta-alueilla. Päätösehdotus hyväksytään. Khall 99 Kunnanhallitus hyväksyy teknisenlautakunnan esityksen siirtymisestä N2000-korkeusjärjestelmään. Hyväksyttiin yksimielisesti

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hailuodon yleiskaavan kaavatyön käynnistäminen Teknltk Hailuodon kunta on (pois lukien rantayleiskaava, rantakaavat ja Marjaniemen osayleiskaava) viime vuosien aikana kaavoittanut pääasiassa vain omistamiaan maa-alueita. Hailuodon kunnan kaavoituksen suunnitelmallinen jatkaminen edellyttää koko saaren maa-alueet (pl. rantayleiskaava-alueet) kattavaa strategista yleiskaavaa. Yleiskaava tulisi toimimaan maankäytön ohjausvälineenä, jolla ratkaistaisiin mm. yhdyskuntataloudellisesti keskeiset rakentamisen alueet ottaen huomioon mm. maisemalliset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet. Yleiskaavassa tulisi suunnitella toteutusvyöhykkeet yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle, jollaisena pääasiassa toimisivat osayleiskaavatasoiset kyläkaavat. Kyläkaavoissa tulisi rakennusoikeudet tutkia rakennuspaikkakohtaisesti, jolloin kyläkaavojen perusteella voitaisiin myöntää suoria rakennuslupia. Vuonna 2013 laadittu Hailuodon maankäytön kehityskuva toimisi soveltuvin osin laadittavan yleiskaavan maankäytön suunnittelun lähtökohtana. Yleiskaavassa painotettaisiin nykyisen keskikylän alueen maankäytön rakenteen tiivistämistä ja hallittua rakentamiselle soveltuvien alueiden kasvua niille alueille, joilla on jo mahdollisimman pitkälle rakennettu infrastruktuuri (esim. tiestö, vesi- ja viemäriverkko, sähköverkko) sekä palveluverkko (esim. koulukuljetukset, kotipalvelut, kotisairaanhoito). Konsultin (FCG) alustava arvio yleiskaavan laadintakustannuksista ilman kulttuuriympäristön ja arkeologian inventointeja on ,00 euroa. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se käynnistää koko saaren kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen kesän 2014 aikana, ja varaa kaavoituspalveluihin yleiskaavoituksen kustannuspaikalle määrärahan yleiskaavan laatimista varten. Khall 100 Päätösehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus päättää käynnistää koko saaren kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ja esittää kunnanvaltuustolle varattavaksi tarvittavan lisämäärärahan Ty 420 kaavoituspalvelut, kustannuspaikka 1701 yleiskaavoitus, lisätalousarvion laadinnan yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavoituksen taloudelliset resurssit 2014 Teknltk kaavoitusmäärärahaa Hailuodon kunnanhallitus on varannut vuodelle 2014 yhteensä ,00 euroa. Palvelujen ostoon on varattu ,00 euroa ja muihin toimintakuluihin 5.000,00 euroa. Päivitetty kaavatilanne edellyttää seuraavia taloudellisia resursseja kaavoitukseen: - Hailuodon yleiskaava ,00 (ei sisällä kaikkia kuluja) - Hailuoto-Oulunsalo merialueen oyk ,00 (tavoitehinta-arvio) - Pöllän oyk ,00 - Peltokuusikon oyk 7.757,00 - Lahdenperän oyk 7.757,00 YHTEENSÄ: ,00 Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että ne korottavat TY420 Kaavoituspalvelut määrärahaa ,00 :lla ( ,00 :oon). Perusteena korotukselle on yleiskaavan laatimisen aiheuttama muutos määrärahatarpeeseen. Päätösehdotus hyväksytään. Khall 101 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää käsitellä lisämäärärahaesitykset lisätalousarvion laadinnan yhteydessä elo-syyskuussa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisäresurssi kaavoitukseen Teknltk Hailuodon kunnanhallitus on päätöksellään asettanut teknisen lautakunnan valmistelemaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiat, kuten yleis- ja asemakaavojen valmistelu, lausuntojen antaminen kolmansien osapuolien kaavoihin sekä muut kunnanhallituksen antamat maankäyttöön liittyvät tehtävät. Hailuodon kunnan maa-alueella on tällä hetkellä käynnissä 5 eri kaavahanketta: Lahdenperän osayleiskaava Peltokuusikon osayleiskaava Pöllän osayleiskaava Lahdenperän asemakaava Peltokuusikon asemakaava Lisäksi kunnan alueella tulisi pikaisesti käynnistää strategisen yleiskaavan laatiminen ja päivittää rantayleiskaavaa. Merialueella on yhdessä Oulun kaupungin kanssa käynnissä liikenneyhteyden kehittämiseen liittyvä Hailuoto-Oulunsalo merialueen osayleiskaava. Pohjois-Pohjanmaan liitto on v käynnistänyt maakuntakaavan päivittämisen vaihekaavojen kautta. Näiden lisäksi seudun kunnat osallistuvat aktiivisesti Uuden Oulun yleiskaavan valmisteluun. Teknisen toimen organisaatiossa valmisteluvastuu kunnan omissa kaavahankkeissa on teknisellä johtajalla. Tekninen johtaja valmistelee lausunnot muiden seudun kuntien kaavahankkeista, ja osallistuu maakuntakaavan ja Uuden Oulun yleiskaavan valmisteluun kunnan edustajana. Tekniseen toimeen tarvitaan riittävästi kaavoitukseen perehtynyt, Hailuodon erityisolosuhteet hyvin tunteva ja aikaansaava suunnittelija valmisteluavuksi tekniselle johtajalle vähintään siihen saakka, kunnes kunnan omat ja yhteiset osayleiskaavat sekä detaljikaavat on saatu hyväksyttyä valtuustossa. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle kaavasuunnittelijan palkkaamista tekniseen toimeen, aluksi vuoden 2014 loppuun saakka. Jatkossa työsopimuksesta päätetään kulloisenkin tarpeen mukaan. Khall 102 Päätösehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus päättää lisähenkilöstön rekrytoinnista lisätalousarvion laadinnan yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lahdenperän asemakaavaluonnos Teknltk Lahdenperän asemakaava on luonnosvaiheessa. Mikäli kunta päättää käynnistää koko saaren kattavan yleiskaavan laatimisen, ei asemakaavaa ole syytä viedä eteenpäin suunnitelmallisen maankäytön turvaamiseksi ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi. Edelleen kunnan tahtotila ns. kyläkaavojen soveltamiseen rakentamista ohjaavina detaljikaavoina korvaa osaltaan asemakaavoituksen tarpeen. Asemakaavatyön yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja oheismateriaaleja voidaan hyödyntää jatkossa kyläkaavojen laatimisessa. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lahdenperän asemakaavoitustyö keskeytetään toistaiseksi. Khall 103 Päätösehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hailuoto-Oulunsalo merialueen osayleiskaava Teknltk Merialueen osayleiskaavatyö on alunperin ollut perusteena Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittämis- ja YVA-hankkeisiin. Merialueen osayleiskaavan luonnokset ovat olleet nähtävillä Natura-lausuntojen jälkeen kaavoitusta on voitu jatkaa ainoastaan liikenneyhteyden osalta. Tuulipuistoa ei tässä kaavassa esitetä alueelle. Kaavan laatijana jatkaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavan laatija valmistelee luonnoksesta esitetyistä mielipiteistä ja lausunnoista vastineet. Kaavaehdotukselle on laadittu alustava työohjelma. Osayleiskaava laaditaan Oulun ja Hailuodon väliselle merialueelle siten, että sekä Hailuodon kunta ja Oulun kaupunki käsittelevät ja hyväksyvät kaavan omissa organisaatioissaan yhteisen kaavamateriaalin pohjalta. Tavoitteena on, että kaavaehdotukset tulisivat hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2014 aikana. Kaavoituskustannuksista vastaavat yhdessä Oulun kaupunki ja Hailuodon kunta. Kustannusjaoksi on esitetty 50% - 50%. Tarjouksen mukainen osayleiskaavan ehdotusvaiheen kaavasuunnittelun tavoitepalkkio on konsultin (FCG) arvion mukaan yhteensä n euroa, josta Hailuodon kunnan osuus on puolet, eli n euroa. Khall 104 Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se varaa kaavoituspalveluihin yleiskaavoituksen kustannuspaikalle määrärahan merialueen osayleiskaavan laatimista varten. Päätösehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tarvittavan lisämäärärahan varaamista tulosyksiköön 420 kaavoituspalvelut, kustannuspaikalle 1701 yleiskaavoitus, lisätalousarvion laadinnan yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Peltokuusikon asemakaavaluonnos Teknltk Peltokuusikon asemakaava on luonnosvaiheessa. Mikäli kunta päättää käynnistää koko saaren kattavan yleiskaavan laatimisen, ei asemakaavaa ole syytä viedä eteenpäin suunnitelmallisen maankäytön turvaamiseksi ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi. Edelleen kunnan tahtotila ns. kyläkaavojen soveltamiseen rakentamista ohjaavina detaljikaavoina korvaa osaltaan asemakaavoituksen tarpeen. Asemakaavatyön yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja oheismateriaaleja voidaan hyödyntää jatkossa kyläkaavojen laatimisessa. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Peltokuusikon asemakaavoitustyö keskeytetään toistaiseksi. Khall 105 Päätösehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyy teknisenlautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnan edustajan ja lääkärin nimeäminen vuoden 2014 kutsuntoihin Khall 106 Valmistelu: vs.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Hailuodon kutsuntatilaisuus järjestetään yhdessä Oulun kanssa klo 9.00 Kastellin koululla Oulussa. Kunnat ilmoittavat ilmoitustauluillaan kutsunnoista sekä kutsuntojen ajan. Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta pyytää kirjeessään kuntia nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneen kunnan edustajan vuoden 2014 kutsuntalautakuntaan. Hailuodon kunnasta on kutsuntatilaisuudessa yksi kunnan edustaja. Lisäksi pyydetään nimeämään tarpeellinen määrä (1-2) varahenkilöitä. Asevelvollisuuslakiin perustuen kuntaa pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri oman kuntansa kutsuntatoimituksiin. Kun samassa kutsuntatilaisuudessa on useamman kunnan kutsunnanalaisia, pyydetään terveyskeskuksia sopimaan keskenään kutsuntatarkastuksen suorittavasta lääkäristä. Kunnan edustaja kutsuntalautakuntaan sekä kutsunlääkärin tiedot ilmoitetaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan aluetoimistoon. Syksyn kutsuntojen osalta pyydetään kuntia huomioimaan, että sotiemme veteraanien korkean iän vuoksi, heidän tervehdyksen asiat tuotaisiin kunnan tervehdyksen yhteydessä kunnan haluamalla tavalla. Mikäli veteraaneille on mahdollista olla tilaisuudessa läsnä, heidät esiteltäisiin kunnan tervehdyksen yhteydessä ja varataan mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Lisäksi esitetään, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta järjestää kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kutsunnanalaisille. Kunnanhallitus on valinnut kokouksessaa kutsuntalautakunnan edustajaksi toimikaudelle Kalevi Tönkyrän ja varalle Timo Rannan. Kunnanhallitus nimeää vastaavan lääkärin Pirkko Hyrynkangas- Järvenpään kutsuntalääkäriksi Hailuodon kunnan kutsuntatoimituksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kirje kunnanhallitukselle mökkiläisten jäteaseman siirtämiseksi pois kylätalo Pääkaupan tontilta ja jäteaseman liittymän leventäminen Khall 107 Valmistelu: vs.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Hailuoto-seura ry on lähestynyt kunnanhallitusta päivätyllä kirjeellä: "MÖKKILÄISTEN JÄTEASEMAN SIIRTO POIS KYLÄTALO PÄÄKAUPAN TONTILTA JA JÄTEASEMAN LIITTYMÄN LEVENTÄMINEN Kunnalta vuokraamamme tontin kulmalla on mökkiläisten jätekontti ja biojäteastia. Toivomme, että kunta osoittaisi jäteasioille uuden sijoituspaikan. Jäteastiat haittaavat Pääkaupan paikoitusalueen käyttöä. Ne ovat hyvin näkyvällä paikalla matkailijoiden saapuessa kunnan keskustaan, eivätkä ne mielestämme sovi matkailijoita palvelevan kiinteistön piha-alueelle, oleskeluterassin ja paikoitusalueen välittömään läheisyyteen. Astioista on myös hygieeninen haitta. Jäteastioiden siirtäminen esim. torin jäteasemalle opastaa mökkiläisiä myös jätteiden lajitteluun. Ongelmia kiireisinä lauantaipäivinä aiheuttavat pihan läpi ajavat peräkärryä perässään vetävät kunnan jäteaseman asiakkaat. Pihan ylimääräinen autoliikenne aiheuttaa hiekan pölyämistä ja vaaratilanteita. Pyydämme, että jäteaseman omaa liittymää levennetään niin, että kylältä jäteasemalla asioivat voivat vaivattomasti käyttää jäteaseman omaa liittymää. Pyydämme, että liittymään lisätään opasteet kunnan jäteasemalle. Toivomme lisäksi, että tienvierusojat perkataan ja syvennetään. Hailuodossa Tuula Isola puheenjohtaja" Hailuoto-seura ry:n sihteeri on pyytänyt päätöstä asiasta On ilmennyt, että asiaa on valmisteltu kunnanhallitukselle, mutta asia on poistettu kunnanhallituksen listalta. Asiassa ei ole annettu päätöstä. Tekninen lautakunta on päätöksellään lakkauttanut kunnan ylläpitämät mökkiläisten jätepisteet vuoden 2009 alusta. Tekninen lautakunta katsoi, että jätelain mukaan niin mökkiläisten kuin vakituisten asukkaidenkin tulee itse huolehtia talousjätteistään ja heillä on myös velvollisuus tehdä jätehuoltosopimus jonkin jätealan kuljetusyrittäjän kanssa. Mökkiläiset ovat yksityishenkilöinä tehneet sopimuksen suoraan jätekuljetusyhtiön kanssa. Jätteiden keräys suoritetaan yhteiskeräyssäiliöllä, joka sijaitsee Hailuotoseura ry:lle Hailuodon kunnalta vuokratulla kiinteistönosalla Luovontien varrella. Hailuodon kunta on osoittanut yhteiskeräyksen alkaessa säiliölle paikan Pääkaupan kiinteistön rajasta Kahvimajan tontin puolelta. Sijainti on kuitenkin katsottu epäsopivaksi ja Hailuoto-seura on sijoittanut keräyssäiliön nykyiseen paikkaan. Yhteiskeräyssäiliötä ja sen ympäristöä on huollettu asianmukaisesti. Hailuodon kunta ei ole osallisena yhteyskeräyssäiliössä tai sen sijainnin osoittamisessa. Mikäli säiliö halutaan siirtää, tu-

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus lee kontin haltijan lähestyä asiassa uuden sijoituspaikan maanomistajaa. Oulun Jätehuollon jäteasema sijaitsee vanhan pääkaupan varaston takana Pääkaupan kiinteistöllä. Hailuodon jäteasema on avoinna arkimaanantaisin klo Liittymän laajentaminen edellyttää liittymälupaa. Kylätalon liittymä ja pysäköintialueita koskeva suunnitelma on esitetty kunnanhallitukselle Suunnitelma mahdollistaa molempien liittymien käytön. Jäteaseman avoinna olon muutos viikonlopulta maanantaille vähentänee kiireisten päivien ylimääräistä autoliikennettä. Kylttejen asentamiselle ei ole perustetta, koska jäteaseman avoinna olo ainoastaan kolme tuntia viikossa ja muuna aikana alueella ei ole henkilöstöä. Mikäli tienvierusojilla tarkoitetaan Luovontien varren ojia, kuuluvat ne tiealueeseen. Luovontien (maantie 816) tiealueen hoidosta ja huollosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY/Liikenne ja infrastruktuurin vastuualue. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Hailuoto-seura ry

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Marjaniemessä sijaitsevan mökin ostotarjous Khall 108 Jouko ja Leena Kauppinen ovat tehneet e ostotarjouksen Marjaniemessä, Riutantiellä sijaitsevasta kunnan omistamasta mökistä. Heidän tarkoituksenaan on kunnostaa mökki vanhaa kunnioittaen vapaa-ajan asunnoksi. Koska myyminen rajoittaa kunnan tulevaa maankäytönsuunnittelua, ei myynti ole ajankohtainen. Vuokraus on tässä vaiheessa mahdollinen vaihtoehto. Kunnanhallitus päättää hylätä ostotarjouksen. Hyväksyttiin yksimielisesti

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi Khall 109 Valmistelu: vs.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY keskus) pyytää kunnalta lausuntoa ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Ympäristöministeriö on asettanut asiantuntijaryhmän valmistelemaan Suomen merenhoitosuunnitelmaan kuuluvaa seurantaohjelmaa. Asiantuntijaryhmässä on ollut edustus kaikista keskeisistä merenhoidon suunnittelua tekevistä organisaatioista. Valmistelua on ohjannut merenhoidon valtakunnallinen yhteistyöryhmä. Merenhoidon suunnittelu perustuu EU:n meristrategiadirektiiviin (2008/56/EY). Seurantaohjelman on määrä muodostaa Suomen merenhoitosuunnitelman toinen osa. Ensimmäinen osa, josta valtioneuvosto päätti joulukuussa 2012, sisältää nykytilan arvion, hyvän tilan määrityksen sekä ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman kolmas ja samalla viimeinen osa, toimenpideohjelma, on valmisteilla ja sen on määrä tulla kuultavaksi lokakuussa Seurantaohjelman keskeisin tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida meriympäristön vallitsevaa tilaa, sen suhdetta hyvään tilaan sekä edistymistä hyvän tilan saavuttamisessa. Tieto meren tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä luo myös perustan merenhoidon toimenpideohjelman suunnittelulle sekä toimenpiteiden vaikutusten seuraamiselle. Seurantaohjelma kattaa koko suomen merialueen talousvyöhykkeen. Merenhoidon seuranta toteutetaan yhdennettynä seurantana siten, että seurantaohjelma muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi lähinnä jo olemassa olevien seurantojen pohjalta. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi merenhoidon suunnittelua ja toimeenpanoa ELY-keskusten kesken ja ympäristöministeriön sekä tarvittaessa muiden viranomaisten ja laitosten kanssa yhteen sovittavana ELY-keskuskena. Suomen merenhoidossa sovelletaan ekosysteemilähestymistapaa, jonka lähtökohtana on ympäristön kestävä käyttö ja suojelu. Lähestymistavan mukaan terve, monimuotoinen ja hyvin toimiva meriekosysteemi tuottaa ihmiselle keskeisiä palveluja kuten ravintoa, puhdasta vettä ja ilmaa sekä mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Seurantaohjelma koostuu 13 erillisestä seurantaohjelmasta, joiden alle on koottu alaohjelmia (esim. Luonnon monimuotoisuus: merinisäkkäät,

24 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus alaohjelmat: hylkeiden runsaus, hylkeiden terveydentila) Seurantaohjelman kustannukset ovat karkeasti arvioiden noin 6 milj. / vuosi, mikä perustuu nykyisten seurantojen kustannuksiin. Itämeren seurantaa toteutetaan pääosin valtion tutkimuslaitoksissa ja se rahoitetaan valtion budjetista. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmat tarkastetaan joka kuudes vuosi niiden laatimisen jälkeen. Ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi on laadittu Hailuodon kunnan lausunto, joka esitetään asian liitteenä. Kunnanhallitus antaa ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelmaksi liitteen mukaisen lausunnon. Hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet Liite 4 Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi Jakelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

25 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanjohtajan viran täyttäminen Khall Kunnanjohtajan valinnasta päättää kunnanvaltuusto kunnanhallituksen valmistelusta. Viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan. Kunnanjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai määräajaksi. Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Khall Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei asiasta toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Kunnanvaltuusto voi nimittää virkaan myös muunkin kuin virkaa hakeneen henkilön, joka on antanut suostumuksensa ja jonka kelpoisuudesta on annettu selvitys. Päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee työryhmän valmistelemaan kunnanjohtajan viran täyttämistä ja ohjeistaa työryhmää. Valittiin ja ohjeistettiin työryhmä (Parrila,Pramila, Karinen) valmistelemaan kunnanjohtajan viran täyttämistä. Kunnan hallintosäännön mukaisesti viran haettavaksi julistamisesta päättää valtuuston valitsemaan virkaan kunnanhallitus.edelleen valtuuston valitseman viranhalitijan osalta viran kelpoisuusehdoista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto. Työryhmä on valmistellut kunnanjohtajan viran täyttämistä.

26 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi klo mennessä. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viran kelpoisuusehtona on vähintään kunnallisalan tutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi viran täytössä painotetaan kunnallistalouden tuntemusta, hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä kokemusta johtamistehtävistä. Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus hyväksyy hakuilmoituksen, joka julkaistaan Kunta-lehdessä ja Kalevassa, sekä lyhennettynä ilmoituksena sanomalehti Helsingin Sanomissa. Tarkemmat hakutiedot ovat nähtävissä verkossa osoitteissa ja Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kunnanjohtajan viran hakuaika on umpeutunut klo Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää viran valintamenettelystä. Todettiin kunnanjohtajan virkaa hakeneen tai antaneen suostumuksensa seuraavien henkilöiden: Ilpo Haalisto, KM, Nousiainen Jaana Härmävaara, KM, Kotka Tero Karinen, FK, Oulu Heikki Ketola, Tekniikan yo, Oulu Raimo Laaksonen, KTK, Turku Anne Matikainen, HTM, Oulu Tiina Nikander- Koivukangas, MuM, Liminka Pekka Reima, DI, Nastola Kari Seppälä, HTM, Hailuoto Sari Valppu, HTM, Oulu Lisäksi avoimeen virkaan on hakenut yksi henkilö (FM), joka ei halua

27 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall nimeään julkisuuteen sekä yksi henkilö on antanut suullisen suostumuksensa virkaan. Kunnanhallitus päätti ehdokkaista laadittavan tarkemman yhteenvedon, jossa tarkastellaan hakijoiden kelpoisuutta, ansioita ja kunnallisalan kokemusta. Päätettiin pitää ma klo 18 ylimääräinen kunnanhallituksen kokous, jossa tehdään päätösesitys kunnanvaltuustolle. Asia käsiteltiin vs. kunnansihteerin esittelystä. Kunnanjohtajan virkaa hakeneista on laadittu yhteenveto, joka esitetään kokoukselle oheismateriaalina. vs.kunnansihteerin päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää viran valintamenettelystä. Kvalt Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se kutsuu haastateltavaksi Ilpo Haaliston, Tero Karisen sekä Raimo Laaksosen ja valitsee keskuudestaan haastattelijat. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta. Sauli Pramila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanvaltuusto kutsuu haastateltaviksi Ilpo Haaliston, Tero Karisen sekä Raimo Laaksosen. Haastettelun suorittamiseksi valitaan työryhmä, johon valitaan edustus kaikista valtuustoryhmistä. Työryhmään nimetiin seuraavat henkilöt: Timo Ranta Kalevi Tönkyrä Teija Siekkinen Markku Ketola Raili Louhimaa Susanna Rapinoja varalla Matti Kalaja varalla Leo Sauvola varalla Raija Juola varalla Oiva Tanskanen varalla Pirkko Rantasuo varalla Sasu Ripatti Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Tönkyrä ja sihteeriksi nimettiin vs. kunnansihteeri Maarit Parrila.

28 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle annettiin läsnäolo-oikeus suoritettavissa haastatteluissa. Tero Karinen ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo Khall 110 Työryhmä on järjestänyt haastattelut Työryhmän muistio esitetään kokouksessa. Hallintolain 45 2.mom mukaisesti päätöstä ei tarvitse perustella, koska päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. vs.kunnansihteeri: Kunnanhallitus esittää valtuustolle suoritettavan kunnanjohtajan virkavaalin kuntalain 24 mukaisesti. Kunnanhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle, että se valitsee FK Tero Karisen kunnanjohtajan virkaan. Tero Karinen ei osallistunut esteellisenä tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo Liitteet Liite 5 Valtuuston työryhmä haastattelujen järjestämiseen, muistiot ja

29 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kokouksen päättäminen Khall 111 Kokous todetaan päättyneeksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo

30 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 93, , 104, 107, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 91-92, , 103, , 108 Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 91-92, , 103, , 108 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikauivaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2014 118

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2014 118 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2014 118 Kunnanhallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen järjestäytyminen 120 76 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/09. Kokousaika: 28.9.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/09. Kokousaika: 28.9.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/09 Kokousaika: 28.9.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Tekninen lautakunta 31.10.2013 AIKA 31.10.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 201

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 201 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 201 Kunnanhallitus 21.07.2014 AIKA 21.07.2014 klo 18:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 126 Kokouksen järjestäytyminen 203 127 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 56

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 56 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 56 Kunnanhallitus 09.03.2015 AIKA 09.03.2015 klo 17:30-20:15 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen järjestäytyminen 58 41 Valtuuston

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/07. Kokousaika: Tiistai 21.08.2007 klo 11.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/07. Kokousaika: Tiistai 21.08.2007 klo 11.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/07 Kokousaika: Tiistai 21.08.2007 klo 11.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 16/07 Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/09. Kokousaika: 12.10.2009 klo 16.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/09. Kokousaika: 12.10.2009 klo 16.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/09 Kokousaika: 12.10.2009 klo 16.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 klo 17:30-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen järjestäytyminen 35 25 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot