Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä."

Transkriptio

1 Käyttö-, turvallisuus-, huoltoja kunnossapito-ohje Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LiftPod malli FS80 - Suomi JLG LIFTPOD P/N Finnish 18 December 2009

2 Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä.

3 JOHDANTO JOHDANTO Alkuperäiset ohjeet. Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on kuvata omistajille, käyttäjille, hoitajille, vuokranantajille ja vuokraajille tarvittavat varotoimet ja turvalliset ja oikeat koneen käyttötarkoituksen mukaiset käyttötavat. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi JLG Industries, Inc. (JLG) pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Päivitetyt tiedot saa JLG:ltä. JLG LIFTPOD a

4 JOHDANTO TURVALLISUUDEN HUOMIOMERKINNÄT JA KOROSTUSSANAT Tämä on turvallisuuden huomiomerkintä. Se varoittaa mahdollisesta vammautumisvaarasta. Noudata kaikkia merkin yhteydessä olevia turvallisuusohjeita välttääksesi loukkaantumisen tai kuoleman. OSOITTAA VÄLITÖNTÄ VAARAA AIHEUTTAVAN TILANTEEN. TILANNE AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON PUNAINEN. OSOITTAA MAHDOLLISTA VAARAA AIHEUTTAVAN TILANTEEN. TILANNE VOI AIHEUTTAA LIEVÄN TAI KOHTALAISEN VAMMAN. KILPI VOI MYÖS VAROITTAA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE TURVALLISTA. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON KELTAINEN. OSOITTAA MAHDOLLISTA VAARAA AIHEUTTAVAN TILANTEEN. TILANNE VOI AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON ORANSSI JLG LIFTPOD b

5 JOHDANTO Seuraavissa kysymyksissä: TÄMÄN TUOTTEEN PITÄÄ NOUDATTAA KAIKKIA TURVALLISUUSTIEDOT- TEITA. LISÄTIETOJA TUOTETTA MAHDOLLISESTI KOSKEVISTA JULKAIS- TUISTA TURVALLISUUSTIEDOTTEISTA SAA OTTAMALLA YHTEYTTÄ JLG:EEN TAI PAIKALLISEEN VALTUUTETTUUN JLG:N EDUSTAJAAN. HUOMAUTUS JLG:LLE ON ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI KAIKISTA TILANTEISTA, JOISSA JLG:N TUOTTEET OVAT OLLEET OSALLISENA VAMMAUTUMI- SEN TAI KUOLEMAN AIHEUTTANEESSA ONNETTOMUUDESSA TAI JOISSA HENKILÖKOHTAINEN OMAISUUS TAI JLG:N TUOTE ON VAURI- OITUNUT HUOMATTAVASTI. HUOMAUTUS JLG INDUSTRIES INC. LÄHETTÄÄ TURVALLISUUSTIEDOTTEITA TÄMÄN KONEEN REKISTERÖIDYLLE OMISTAJALLE. VARMISTA, ETTÄ OMISTA- JAREKISTERI ON PÄIVITETTY JA SISÄLTÄÄ OIKEAT TIEDOT OTTA- MALLA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES INC:IIN. Onnettomuuksista ilmoittaminen Tuotteen turvallisuustiedotteet Omistajapäivitykset Tuotteen turvallisuus Ota yhteyttä osoitteeseen: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD USA Yhdysvalloissa: Ilmaisnumero: 877-JLG-SAFE ( ) Yhdysvaltojen ulkopuolelta: Puhelin: Sähköposti: Standardien- ja säännöstenmukaisuustiedot Erityiset tuotesovellukset Tuotteen muuntaminen tai paikallinen JLG:n toimisto (lisätietoja käyttöohjeen takakannessa) JLG LIFTPOD c

6 JOHDANTO MUUTOSLOKI Alkuperäinen käyttöohje heinäkuuta 2009 Muutettu elokuuta 2009 Muutettu elokuuta 2009 Muutettu joulukuuta JLG LIFTPOD d

7 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Työalueen tarkastus Koneen tarkastus KÄYTTÖ Yleistä Kompastumis- ja putoamisvaara Sähköiskun vaara Kaatumisvaarat Puristus- ja törmäysvaarat SIIRTÄMINEN, NOSTAMINEN JA PAIKAN VAIHTAMINEN Yleistä Lisäturvallisuustietoa OSA VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖVAATIMUKSET Käyttäjiä koskevat vaatimukset Käyttäjän vastuu VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO Tarkastus ennen käynnistystä PÄIVITTÄINEN YLEISTARKASTUS Yleistarkastuksen komponentit Työkalukorin käyttöä edeltävä tarkastus TOIMINTATARKISTUS Toimintatarkistuksen kohteet OSA KONEEN KÄYTTÖ 3.1 YLEISTÄ KONEEN KUVAUS Yksityiskohtainen kuvaus Työlavan kokoonpano Maston/vaunun komponentit KONEEN KÄYTTÖ Yleistä Aloittaminen Koneen kokoaminen Koneen purkaminen KÄYTTÖMODUULI (LISÄVARUSTE) Akun lataaminen Akun latausvalot Akkujen lataaminen pikalaturilla Pikalatauksen merkkivalot KÄYTTÖ Akkupora Käyttömoduuli (lisävaruste) Nostaminen Laskeutuminen Käyttömoduulin hätäpysäytys-/ sammutuspainike JLG LIFTPOD i

8 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU Työlavan laskeminen kampea käyttäen KULJETUS JA KÄSITTELY (KONEEN SIIRTÄMINEN) Yleistä Koneen siirtäminen kaikki komponentit koottuna Siirtäminen purettuna Pysäkointi ja varastointi Kuljettaminen ajoneuvossa OSA HÄTÄTILANNETOIMENPITEET 4.1 YLEISTÄ Käsikäyttöinen kampi työlavan laskemiseen Tyhjä akku Käyttäjä ei pysty ohjaamaan konetta Työlava juuttunut yläpuolisiin rakenteisiin Köyden toimintahäiriö ONNETTOMUUDESTA ILMOITTAMINEN OSA YLEISET TEKNISET TIEDOT 5.1 JOHDANTO KYLTTIEN KIINNITTÄMINEN YLEISET TEKNISET TIEDOT Koneen tekniset tiedot (koottuna) Valinnaisen käyttömoduulin sähkötiedot Työlavan tiedot Laitteen komponenttien painot Sarjanumeron sijainti LISÄTIETOA OSA HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 6.1 JOHDANTO - KUNNOSSAPITOON LIITTYVÄT VAROTOIMET Yleistä Kunnossapidon turvallisuus KONEEN VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO Yleistä Valmistelu, tarkastus ja huolto Käynnistystä edeltävä tarkastus Säännöllinen ja toimitusta edeltävä tarkastus Koneen vuositarkastus Koneen tarkastus ja köyden vaihto 5 vuoden jälkeen Ennaltaehkäisevä kunnossapito ENNALTAEHKÄISEVÄN HUOLLON JA TARKASTUKSEN AIKATAULU HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET Yleistä Turvallisuus ja ammattitaito Puhtaus Komponenttien purkaminen ja kokoaminen JLG LIFTPOD ii

9 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU 6.5 VARAOSAT Käyttöohje Maakohtaiset pakkaukset Johdot KYLTTIEN VAIHTO MASTON KÖYDEN TARKASTUS Köyden kuluminen Köysi siirtynyt Köysi löysällä OSA VIANMÄÄRITYS 7.1 YLEISTÄ Vianmääritystietoa OSA EUROOPAN YHTEISÖN VAATIMUSTENMUKAI- SUUSVAKUUTUKSET Euroopan yhteisön vaatimustenmukaisuusvakuutus - Suomi SECTION KUVALUETTELO 1-1. Lue käyttöohje Päivittäinen yleistarkastus (sivu 1/2) Esimerkkejä halkeamista Päivittäinen yleistarkastus (sivu 2/2) Esimerkkejä uusista, hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä köysistä Köydet kiinni maston kärjessä Köyden kiinnitysankkurit Työlavan lukko kiinni Käsikäyttöisen kammen paikka Työkalukorin asennus Pääkomponentit Alustakomponentin kuvaus Työlavakomponentin kuvaus Masto-/vaunukomponentin kuvaus Vaunun/maston kiinnittäminen alustaan Vesivaa'an yksityiskohdat Työlavan kiinnittäminen vaunuun Työlavan kiinnityksen tarkistaminen Akkuporan asentaminen Käyttömoduuli lukittuna paikalleen Työkalukorin kuormitusrajoitus Akun latauspistoke ja testeri Latausvalot Akun poistaminen käyttömoduulista Laturin käyttö ja merkkivalot Tyypilliset akkuporan liitäntälaitteet Käyttömoduuli Nostaminen akkuporalla Suunnanvalitsimen yksityiskohdat Liipaisimen ja nopeusliipaisimen JLG LIFTPOD iii

10 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU yksityiskohdat Hätäpysäytyspainikkeen toiminta Kääntyvä pyörä tulee ulos, kun kahva aktivoidaan Siirtäminen kallistettuna Maston/vaunun kahva Työlavan laskeminen käsikäyttöisellä kammella työlavan sisältä Työlavan laskeminen käsikäyttöisellä kammella työlavan ulkopuolelta Akselin lukituksen avaaminen taljaköydellä Alustan kylttien sijainti - CE Vaunun/maston kylttien sijainti - CE Työlavan kylttien sijainti - CE Käyttömoduulin kylttien sijainti - CE Varaosat Rumpu tarkastusikkunan läpi katsottuna Köysien pujottaminen vaunun läpi Löystyneen köyden kiristäminen TAULUKKOLUETTELO 1-1 Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet (M.A.D.) Tarkastus- ja huoltotaulukko Kylttien kuvaukset Koneen tekniset tiedot (koottuna) Valinnaisen käyttömoduulin sähkötiedot Työlavan tiedot Laitteen komponenttien painot Ennaltaehkäisevän huollon ja tarkastuksen aikataulu Vianmääritys JLG LIFTPOD iv

11 OSA 1 - VAROTOIMET OSA 1. VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ Tässä osassa kuvataan koneen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön ja huoltoon liittyvät välttämättömät varotoimet. Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi on välttämätöntä suorittaa päivittäiset rutiinihuollot tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan. Koneen turvallisen käyttämisen varmistamiseksi pätevän henkilön on myös laadittava huolto-ohjelma tässä käyttöohjeessa annettuja tietoja käyttäen. TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA LUETELTUJEN VAROTOIMIEN LAIMIN- LYÖNTI VOI AIHEUTTAA KONEEN VAURIOITUMISEN, OMAISUUSVAHIN- KOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. Ennen koneen käyttämistä käyttäjän on: 1. Luettava ja ymmärrettävä valmistajan käyttöohje(et) ja käyttäjän turvasäännöt tai pyydettävä toista henkilöä selostamaan ne. 2. Ymmärrettävä kaikki koneessa olevat tuotetarrat, varoitukset ja ohjeet, tai pyydettävä toista henkilöä selostamaan ne. 3. Varmistettava, että kaikilla konetta käyttävillä on asianmukaiset ja olosuhteiden, mukaan lukien koneen käyttöympäristö, edellyttämät suojavarusteet. Turvallisuutta, koulutusta, tarkastusta, huoltoa, sovellusta ja käyttöä koskevissa kysymyksissä on otettava yhteyttä JLG:een. JLG LIFTPOD

12 OSA 1 - VAROTOIMET 1.2 ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Kuva 1-1. Lue käyttöohje Lue ja ymmärrä käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje ennen tämän koneen käyttämistä. Ainoastaan pätevä henkilöstö saa käyttää konetta. Lue ja pidä mielessä kaikki koneen ja käyttöohjeen VAARA-, VAROITUS- ja HUOMAUTUS-merkinnät ja noudata niitä tarkasti. Käytä konetta ainoastaan JLG:n määrittämän käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaikkien konetta käyttävien henkilöiden pitää tuntea tässä käyttöohjeessa määritetyt koneen hätäohjaimet ja toiminta hätätilanteessa. Perehdy kaikkiin sovellettavissa oleviin koneen käyttöön liittyviin työnantajan ohjeisiin sekä paikallisiin ja maakohtaisiin säännöksiin ja noudata niitä tunnollisesti. Työalueen tarkastus Käyttäjän tulee ennen koneen käyttöä ryhtyä varotoimiin, jotta vältetään kaikki työalueeseen liittyvät vaaratekijät. Työlavaa ei saa käyttää tai nostaa, kun se on kuormaauton lavalla, perävaunussa, junavaunussa, laivassa, telineellä tai muussa vastaavassa paikassa, ilman JLG:n kirjallista lupaa. Tätä konetta voi käyttää 0 40 C:n lämpötilassa. Pyydä lisätietoja JLG:ltä, jos konetta käytetään mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella. Koneen toiminta voi vaihdella julkaistuista teknisistä tiedoista erittäin kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Koneen tarkastus Tarkasta kone ja sen toiminnot ennen käyttöä. Lisäohjeita on tämän käyttöohjeen osassa 2. Konetta ei saa käyttää ennen kuin sen huolto- ja kunnossapitotoimet on suoritettu tämän käyttöohjeen määritysten mukaisesti JLG LIFTPOD 1-2

13 OSA 1 - VAROTOIMET 1.3 KÄYTTÖ KONETTA SAA MUUNTAA TAI MUUTTAA AINOASTAAN VALMISTAJAN AIEMMIN MYÖNTÄMÄN KIRJALLISELLA LUVALLA. Älä käytä konetta, jonka turvallisuus- tai ohjekilvet tai -tarrat puuttuvat tai ovat lukukelvottomia. Älä anna roskien kerääntyä lavalle. Poista muta, öljy ja muut liukkaat ainekset jalkineista ja työlavan lattiapinnalta. Yleistä Älä käytä konetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilöstön, henkilöstön työkalujen ja laitteiden nostamiseen. Älä koskaan käytä konetta, joka ei toimi asianmukaisesti. Jos koneessa esiintyy toimintahäiriö, sammuta se ja ota yhteyttä JLG:een. Älä koskaan heilauta ohjauskytkintä tai -vipua vapaa-asennon kautta vastakkaiseen suuntaan. Palauta kytkin aina ensin vapaalle ja pysäytä laite, ennen kuin siirryt seuraavaan toimintoon. Käytä ohjaimia hitaasti ja tasaisesti painaen. Älä anna henkilöstön kajota koneeseen tai käyttää konetta maatasolta, kun työlavalla on henkilö, paitsi hätätilanteessa. Älä ripusta tarvikkeita työlavan kaiteeseen ilman JLG:n hyväksyntää. Varmista aina, että sähkötyökaluja säilytetään oikein. Niitä ei saa jättää riippumaan johdoistaan työlavan työalueelle. Laske työlava kokonaan alas ja sammuta virta ennen koneesta poistumista. JLG LIFTPOD

14 OSA 1 - VAROTOIMET Koneessa ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä. Ainoastaan koneen käyttäjä saa olla koneessa käytön aikana. Hitsaus-, leikkaus- tai hiomistoimia suoritettaessa on vältettävä köysien ja vaunun käyttölaitteen suoraa kontaktia lämmönlähteiden, kipinöiden ja roskien kanssa. Lataa akut vain hyvin tuuletetussa tilassa. Koneen aiheuttama tärinä ei ole vaarallista työlavalla olevalle käyttäjälle. Vastaava porrastamaton A-painotettu äänipainetaso työlavalla on alle 70 db(a). Kompastumis- ja putoamisvaara Älä astu työlavalle tai työlavalta pois sen ollessa nostettuna. JLG suosittelee putoamisenestojärjestelmän käyttöä, jossa on enintään 91,4 cm (36 in) pitkä taljaköysi kiinnitettynä luvalliseen taljaköyden kiinnitysankkuriin. Lisätietoja JLG:n tuotteita koskevista putoamisenestovaatimuksista saa ottamalla yhteyttä JLG:een. Ennen koneen käyttämistä on varmistettava, että kaikki kaiteet ja portit ovat kunnolla kiinni ja paikoillaan. Pidä molemmat jalat koko ajan tukevasti työlavan lattiapinnalla. Älä käytä tikapuita, laatikoita, askelmia, lankkuja tai muita vastaavia työlavalla lisäkorokkeina. MAKS. MAX = 36 1 m in (36 (1m) in) Älä koskaan kiipeä työlavalle tai työlavalta pois mastokokoonpanoa pitkin. Ole erittäin varovainen työlavalle noustessasi tai työlavalta poistuessasi. Varmista, että mastokokoonpano on laskettu JLG LIFTPOD 1-4

15 OSA 1 - VAROTOIMET kokonaan alas. Nouse työlavalle tai poistu siltä kasvot koneeseen päin. Säilytä aina "kolmen pisteen kontakti" koneeseen, eli kaksi kättä ja toinen jalka tai kumpikin jalka ja toinen käsi koskettaa konetta aina työlavalle noustaessa ja siltä poistuttaessa. Sähköiskun vaara Kone ei ole eristetty eikä se suojaa kosketukselta sähkövirtaan. Pysy etäällä sähkölinjoista, sähkölaitteista tai sähköllä toimivista osista (paljaista tai eristetyistä) lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyyden mukaisesti, kuten Taulukko 1-1 on esitetty. Huomioi koneen liike ja sähkölinjojen heilahtelu. Taulukko 1-1. Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet (M.A.D.) JÄNNITEALUE (VAIHEESTA VAIHEESEEN) LÄHESTYMISTURVALLISUUDEN VÄHIMMÄISETÄISYYS - M (FT) 0 50 kv 3 (10) Yli 50 kv 200 kv 5 (15) Yli 200 kv 350 kv 6 (20) Yli 350 kv 500 kv 8 (25) Yli 500 kv 750 kv 11 (35) Yli 750 kv 1000 kv 14 (45) HUOMAA: Tämä vaatimus on voimassa, elleivät työnantajan, paikalliset tai maakohtaiset säännökset ole vielä tiukempia. Säilytä vähintään 3 metrin (10 ft) etäisyys koneen kaikkien osien tai työlavalla olevien henkilöiden, heidän työkalujensa ja enintään V sähkölinjojen tai sähkölaitteiden välillä. Jokaista ylimääräistä enintään V:ta kohti on lisättävä yksi metri (10 ft) etäisyyttä. Vähimmäisturvaetäisyyttä voidaan lyhentää, mikäli käytössä on eristävä turvaeste, jonka luokitus vastaa vaara- JLG LIFTPOD

16 OSA 1 - VAROTOIMET kohteen jännitettä. Nämä esteet eivät saa olla osa konetta (tai olla kiinnitetty koneeseen). Turvallinen vähimmäislähestymisetäisyys voidaan lyhentää eristinesteen työskentelymittoja vastaavaksi. Tämän määrityksen voi antaa asiantunteva henkilö noudattaen sekä työnantajan että paikallisten viranomaisten asettamia vaatimuksia voimavirtalaitteiden läheisyydessä työskentelemisestä. Kaatumisvaarat ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA TAI PÄÄSTÄ HENKILÖSTÖÄ TURVA-ALUEEN (MAD) SISÄPUOLELLE. JOS MUUTA TIETOA EI OLE, OLETA KAIKKIEN SÄHKÖOSIEN JA -JOHTOJEN OLEVAN JÄNNITTEISIÄ. Nosta työlavaa ainostaan koneen ollessa tukevalla ja tasaisella pinnalla. Tarkista, että kumpikin pyörä ja kummatkin säädettävät jalat koskettavat maata ennen koneen käyttämistä. Poista alustan liike säätämällä etujalkoja ja tarkista vesivaa'alla, että kone on vaakatasossa ennen käyttöä JLG LIFTPOD 1-6

17 OSA 1 - VAROTOIMET Älä suorita toimia, joka kohdistavat vaakasuuntaista painetta koneeseen tai saavat työlavan heilumaan. Älä nosta työlavaa, jos tuuli on kevyttä tuulenvirettä voimakkaampaa (5 m/s Beaufortin asteikolla, pienet oksat heiluvat jatkuvasti/lippu liehuu suorana). Käyttäjän on tunnettava käyttöalueen pinnan ominaisuudet. Älä nosta työlavaa kaltevalla, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla. Tarkista pinnan sallittu kapasiteetti ennen käyttöä lattioilla, silloilla ja muilla pinnoilla. Älä koskaan ylitä työlavan enimmäiskuormitusta. Jaa kuormat tasaisesti työlavalle ja työkalukoriin. Pidä koneen alusta vähintään 0,6 metrin (2 ft) etäisyydellä rei'istä, töyssyistä, jyrkänteistä, esteistä, roskasta, peitetyistä aukoista ja muista maatasolla olevista mahdollisista vaaroista. Älä koskaan yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido konetta mihinkään lähellä olevaan rakenteeseen. Älä lisää työlavan kokoa luvattomilla jatkeilla tai lisälaitteilla, sillä se lisää tuulelle altistuvaa pinta-alaa ja haittaa koneen tasapainoa. Jos mastokokoonpano tai työlava on asennossa, jossa yksi tai useampi pyörä on irti maasta, käyttäjän on poistuttava lavalta ennen koneen irrottamista. Käytä nostureita, trukkeja tai muita vastaavia laitteita koneen vakauttamiseen ja henkilöstön poistamiseen. Puristus- ja törmäysvaarat JLG LIFTPOD

18 OSA 1 - VAROTOIMET Kaikkien konetta käyttävien ja maatasolla työskentelevien on käytettävä asianmukaista suojavarustusta. Tarkista työalueen etäisyydet työlavan yläpuolella, sivuilla ja alapuolella työlavaa liikutettaessa, nostettaessa tai laskettaessa. Pidä kaikki kehon osat työlavan kaiteen sisäpuolella käytön aikana. Ole aina erittäin varovainen, jotta mitkään esteet eivät iske ohjaimiin tai työlavalla oleviin henkilöihin. Varmista, että koneen yläpuolella ja maatasolla olevien muiden koneiden käyttäjät tietävät koneen olevan käytössä ja sen sijainnin. Katkaise virta siltanostureista. Varoita henkilöstöä työskentelemästä, seisomasta tai kävelemästä nostetun työlavan alla. Aseta tarvittaessa aitaukset maatasoon. 1.4 SIIRTÄMINEN, NOSTAMINEN JA PAIKAN VAIHTAMINEN Yleistä Työlavalla ei saa olla henkilöstöä, kun konetta siirretään, nostetaan tai sen paikkaa vaihdetaan. Konetta ei saa hinata ajoneuvolla. Varmista, että työlava on kokonaan alhaalla eikä siinä ole työkaluja ennen purkamista, nostamista tai siirtämistä. Irrota käyttömoduuli ja työkalukori (jos käytössä) työlavasta, kun konetta kuljetetaan ajoneuvossa. Lisätietoja nostamisesta on tämän käyttöohjeen osassa Koneen käyttö. Lisäturvallisuustietoa Älä käytä konetta hitsausalustana. Pidä avotuli ja terävät reunat etäällä köysistä. Älä yritä kuljettaa koottua konetta trukilla. Älä päästä köysiä kosketuksiin höyryputkien ja muiden kuumien pintojen kanssa JLG LIFTPOD 1-8

19 OSA 2. VALMISTELU JA TARKASTUS OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖVAATIMUKSET Kone on henkilöstöä kantava laite, joten on välttämätöntä, että sen käytöstä ja huollosta vastaa pätevä henkilöstö. Lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alaiset henkilöt tai kouristuksista, huimauksesta tai fyysisen hallinnan menetyksestä kärsivät henkilöt eivät saa käyttää konetta. Käyttäjiä koskevat vaatimukset Ennen tämän laitteen käyttämistä käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje. Käyttäjän on oltava perehtynyt seuraaviin: 1. Työlavan säätimien ja hätäsäätimien käyttö ja rajoitukset. 2. Koneen kyltit, käyttöohjeet ja varoitukset. 3. Työnantajan ja viranomaisten säännökset. 4. Koneen oikea kokoaminen. 5. Hyväksyttyjen putoamissuojalaitteiden käyttö. 6. Riittävästi tietoa koneen mekaanisesta toiminnasta, jotta toimintahäiriön tai sen mahdollisuuden havaitseminen on mahdollista. 7. Turvallisin tapa koneen käyttöön tiloissa, joissa on yläpuolisia esteitä, muita liikkuvia laitteita, esteitä, painaumia, reikiä tai jyrkkiä pudotuksia. 8. Suojaamattomien sähköjohtimien aiheuttamien vaaratilanteiden välttäminen. 9. Työn erityisvaatimukset tai koneen soveltuvuus. Käyttäjän vastuu Käyttäjän on sammutettava kone toimintahäiriön tai muun koneessa tai työalueella esiintyvän, turvallisuutta vaarantavan olosuhteen vallitessa. JLG LIFTPOD

20 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO Seuraavassa taulukossa annetaan JLG:n suosittelema koneen tarkastus- ja huoltoaikataulu. Tarkista paikalliset säännökset lisävaatimusten osalta. Tarkastuksien ja huoltojen tiheyttä tulee tarvittaessa lisätä, mikäli konetta käytetään vaativissa tai ankarissa käyttöolosuhteissa, tai jos konetta käytetään normaalia enemmän tai käyttö on muuten tavallista raskaampaa JLG LIFTPOD 2-2

21 TYYPPI Tarkastus ennen käynnistystä Säännöllinen tarkastus Koneen vuositarkastus 5 vuotta Vaihto SUORITUSTIHEYS Ennen käynnistämistä joka päivä tai joka vuoronvaihdon välillä Käytössä 3 kuukautta, käyttämättömänä yli 3 kuukautta, tai ostettu käytettynä. Taulukko 2-1. Tarkastus- ja huoltotaulukko OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS ENSISIJAINEN VASTUU HUOLTOPÄTEVYYS VIITE Käyttäjä Käyttäjä tai kuljettaja Käyttö-, turvallisuus-, huoltoja kunnossapito-ohje Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä 12 kuukauden välein Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Kun köysi on kulunut tai enintään 5 vuotta ensimmäisestä käyttökerrasta. Lisätietoja kulumiskriteereistä ks. Kuva Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Pätevä mekaanikko (*) Pätevä mekaanikko (*) Valtuutettu JLGhuoltokeskus Käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje ja soveltuva JLG LiftPod -tarkastuslomake Käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje ja soveltuva JLG LiftPod -tarkastuslomake Tehdaskoulutus HUOMAUTUS: Suorita tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti. HUOMAUTUS: (*) Henkilö, jolla on koulutus, pätevyys, kokemus tai näiden yhdistelmällä hankitut tiedot ja taidot tarkastaa ja korjata kone tehtävän vaatimustason mukaisesti. JLG LIFTPOD

22 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Tarkastus ennen käynnistystä Tarkastus ennen käynnistystä sisältää seuraavat kohdat: 1. Puhtaus Tarkista pinnat vuotojen, lian tai vierasesineiden varalta. 2. Tarrat ja kilvet Tarkista puhtaus ja luettavuus. Varmista, että kaikki tarrat ja kilvet ovat paikoillaan. Varmista, että kaikki lukukelvottomat tarrat tai kilvet puhdistetaan tai vaihdetaan. (Osa 5.2, Kylttien kiinnittäminen). 3. Käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje Varmista, että säänkestävässä säilytyslaatikossa on kopio käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapitoohjeesta. 4. Kokoonpano Kone on kokoonpantava kokonaan osassa Osa 3.3 annettujen ohjeiden mukaisesti. 5. Yleistarkastus Lisätietoja Osa Käyttömoduuli Lataa tarvittaessa (Osa 3.4). 7. Toimintatarkistus Kun yleistarkastus on suoritettu, suorita kaikkien järjestelmien toimintatarkistus alueella, jossa maatasolla ja työlavan yläpuolella ei ole esteitä. Yksityiskohtaiset ohjeet Osa PÄIVITTÄINEN YLEISTARKASTUS Aloita yleistarkastus Kuva 2-1. kohdasta yksi (1). Jatka koneen ympäri ja tarkasta jokainen kohde järjestyksessä seuraavassa tarkistuslistassa lueteltujen kohteiden osalta. VÄLTÄ MAHDOLLISET TAPATURMAT VARMISTAMALLA, ETTÄ SUUN- NANVALITSIN ON POIS PÄÄLTÄ YLEISTARKASTUKSEN AIKANA. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, ENNEN KUIN KAIKKI TOIMINTAHÄIRIÖT ON KOR- JATTU. HUOMAA: Muista tarkistaa rungon alapuoli silmämääräisesti. Tarkista alue esineiden, lian, syöpymisen ja halkeamien varalta. HUOMAA: Masto- ja vaunukomponenttien on oltava puhtaat, eikä niissä saa olla öljyä, rasvaa ja likaa. Masto- tai vaunukomponentteja ei saa voidella, etenkään jarrukenkiä JLG LIFTPOD 2-4

23 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Yleistarkastuksen komponentit HUOMAA: Varmista, että missään osassa ei ole löysiä tai puuttuvia osia, että kaikki ovat kunnolla kiinni, ettei näkyviä vaurioita ole tai liiallista kulumista esiinny kaikkien muiden mainittujen kriteerien lisäksi TAKAOSA ETUOSA 1. Takapyörät - Tarkista onko pyöriin tai niiden ympärille juuttunut likaa. Varmista, että pultit ovat kiinni. 2. Alustan runko - Tarkista halkeamien tai syöpymisen varalta, etenkin maston paalun alaosassa (Kuva 2-2.). Tarkista, että vesivaaka on puhdas ja kunnolla kiinni. 3. Mastokokoonpano - Ei halkeamia tai syöpymistä, etenkin alustan ja laipan ympärillä, ei liiallista kulumista, mutkia, koloja tai vaurioita, vaunun kuljetuspinnat sileät ja esteettömät, ei pölyä, öljyä ja rasvaa. 4. Vaunun runko - Tarkista näkyvien halkeamien varalta, tarkista pyörät näkyvän kulumisen varalta, tarkista vaunun rungon hitsaussaumat halkeamien varalta (Kuva 2-2.). 4 Kuva 2-1. Päivittäinen yleistarkastus (sivu 1/2) Alusmetallin halkeama Hitsaussauman halkeama Kuva 2-2. Esimerkkejä halkeamista JLG LIFTPOD

24 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 10 ETUOSA Vaihdelaatikko - Tarkista öljyvuotojen varalta, etenkin varren alaosan tiivisteen ympärillä. 6. Pyörämekanismi ja säädettävät jalat - Tarkista, onko pyörien tai mekanismin ympärille juuttunut likaa. Tarkista, ovatko säädettävät jalat vaurioituneet. Kumipehmusteiden ja renkaan on oltava hyvässsä kunnossa. 7. Köysikokoonpano - Tarkista, ettei köysi ole rispaantunut tai vaurioitunut (Kuva 2-4.). Varmista, että se on riittävän kireällä ja kunnolla paikallaan rummun ympärillä (näkyy vaunun tarkastusikkunasta, Kuva 6-2.). Varmista, että se on kunnolla paikallaan maston kärjen päällä (Kuva 2-5.) ja maston takaosan kiinnitysankkurissa (Kuva 2-6.). Merkkejä siitä, että köysi on vaihdettava: 1. Rispaantunut tai nöyhtäinen köysi (Kuva 2-4.) 2. Punontaa ei enää näy 3. Osia köydestä ohentunut TAKAOSA Kuva 2-3. Päivittäinen yleistarkastus (sivu 2/2) 8. Käsikäyttöinen kampi työlavan laskemiseen - Varmista, että se on paikallaan ja kunnolla kiinni (Kuva 2-8.). 9. Käyttömoduuli ja ohjauskonsoli (lisävaruste) - Varmista, että se on kiinnitetty kunnolla paikalleen. Painike, liipaisimet ja kytkimet esteettömät ja ehjät, kyltit kunnolla kiinni ja selvästi luettavissa, hätäpysäytyskytkin nollattu, säätömerkinnät selvästi luettavissa. Akku asennettu ja kunnolla paikallaan JLG LIFTPOD 2-6

25 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 10. Työlavakokoonpano ja portti - Tarkista, että kiinnitysnastat eivät ole löysällä, työlavan kaide on ehjä, työlavan lukko kiinni vaunussa (Kuva 2-7.); itsesulkeutuvat portit toimintakunnossa, ei näkyviä halkeamia tai syöpymistä. 11. Työkalukori - Lisätietoa käynnistystä edeltävästä työkalukorin tarkastustoimenpiteestä seuraavalla sivulla. Maston kärki Masto Tarkista, että molemmat köydet ovat kiinni kärjen urassa Kuva 2-5. Köydet kiinni maston kärjessä Köysien ylempien päiden pitäisi olla löysällä. Maston pää Tarkista suojuksen läpi, että molemmat päät ovat kiinni kiinnitysankkurinsa alla. Kuva 2-4. Esimerkkejä uusista, hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä köysistä Köyden alasilmukan pitäisi olla kireällä kiinnitysankkurin ympärillä. Kuva 2-6. Köyden kiinnitysankkurit JLG LIFTPOD

26 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Kuva 2-7. Työlavan lukko kiinni Kuva 2-8. Käsikäyttöisen kammen paikka JLG LIFTPOD 2-8

27 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Työkalukorin käyttöä edeltävä tarkastus Ennen työkalukorin käyttöä on tarkistettava seuraavat: Työkalukori on kunnolla kiinni työlavan kaiteessa. Korissa ei halkeamia eikä se ole vääntynyt. Molemmat pidikkeet kunnolla kiinni työlavan kaiteessa (Kuva 2-9.). Kuormituskyltti paikallaan ja selvästi luettavissa. Enimmäiskuorma: Työkalukorin sallittu enimmäiskuorma on 15 kg (33 lb) tasaisesti jaettuna. Kuva 2-9. Työkalukorin asennus JLG LIFTPOD

28 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.4 TOIMINTATARKISTUS Kun yleistarkastus on suoritettu, suorita kaikkien järjestelmien toimintatarkistus alueella, jossa ei ole esteitä maatasolla eikä koneen yläpuolella. PYSÄYTÄ KONE HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKKEELLA TÖRMÄYKSEN JA TAPATURMAN VÄLTTÄMISEKSI, JOS TYÖLAVA EI PYSÄHDY, KUN SÄÄ- DIN VAPAUTETAAN. JOS KONE EI TOIMI OIKEIN, KYTKE VIRTA VÄLITTÖMÄSTI POIS PÄÄLTÄ! ILMOITA ONGELMASTA ASIANMUKAISELLE HUOLTOHENKI- LÖSTÖLLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN SE ON TODETTU TUR- VALLISEKSI KÄYTTÄÄ. Toimintatarkistuksen kohteet 1. Alustan jarru - Astu alustalle ja varmista, että kääntyvä pyörä vetäytyy sisään oikein. 2. Säädettävät jalat - Varmista, että molemmat kääntyvät esteettä ylös- ja alaspäin, varmista, että kumipehmusteet on asennettu eivätkä liian kuluneet. 3. Hätäpysäytyspainike (valinnainen käyttömoduuli) - Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois päältä, kun hätäpysäytyspainiketta painetaan - NOLLAA sen jälkeen hätäpysäytyspainike kääntämällä sitä nuolien osoittamaan suuntaan JLG LIFTPOD 2-10

29 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ OSA 3. KONEEN KÄYTTÖ 3.1 YLEISTÄ HUOMAA: Koneen käyttö ja toiminta eivät ole suoraan valmistajan valvonnassa. Käyttäjät ovat vastuussa asianmukaisten turvatoimien noudattamisesta. Tässä osassa annetaan tietoja, jotka auttavat perehtymään koneen ohjaustoimintoihin ja käyttöön KONEEN KUVAUS JLG LiftPod on akkukäyttöinen kannettava henkilönostin. Työlava on kiinnitetty mastoon ja työlavan nostavaan vaunumekanismiin. Henkilönostimen käyttötarkoitus on nostaa käyttäjä maatason pintaa korkeammalle. Työlavaa saa nostaa vain tukevalla, tasaisella ja vakaalla pinnalla. Koneessa on seuraavat seitsemän osaa: 1. Alusta 2. Vaunu-/mastokokoonpano 3. Työlava 4. Käyttömoduuli (lisävaruste) 5. Vara-akku (lisävaruste) Kuva 3-1. Pääkomponentit 6. Akkulaturi (lisävaruste) 7. Työkalukori (lisävaruste) 4 JLG LIFTPOD

30 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Pääasiallinen ohjauskonsoli sijaitsee irrotettavan ja ladattavan käyttömoduulin sisällä. Käyttömoduuli kiinnitetään koneen työlavaan. Kun käyttömoduuli on asennettu paikalleen, käyttäjä voi nostaa tai laskea työlavaa käyttömoduulista ohjaamalla. Koneen alustaan on kiinnitetty kääntyvä pyörä, joka vetäytyy sisään automaattisesti maakontaktista, kun kone kuormitetaan. Koneen alustassa on kaksi kiinteää pyörää ja kaksi säädettävää jalkaa, joiden avulla sitä säädetään vaakasuunnassa ja tasapainotetaan 2 asteen sisällä ainoastaan etu- ja takasuunnassa. Ennen koneen käyttöä säädettävät jalat on kiinnitettävä siten, että alusta on vaakasuorassa vesivaa'an mukaan (Kuva 3-6.). Yksityiskohtainen kuvaus Maston paalu Vaunu pysähtynyt (ei liiku) Kiinteä pyörä Astinlauta Vesivaaka ETUOSA Kiinteä pyörä Sisäänvetäytyvän kääntyvän pyörän vapautusvipu Säädettävä jalka Säädettävä jalka Sisäänvetäytyvä kääntyvä pyörä Kuva 3-2. Alustakomponentin kuvaus JLG LIFTPOD 3-2

31 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Työlavan kokoonpano Maston/vaunun komponentit Määräystenmukainen taljaköyden kiinnityskohta Työlavan heiluriovet Käyttömoduulin pidikkeet Käyttömoduulin lukkopidike Työlavan lukko Kiinnitysnasta Säilytyslokero (toisella puolella) Kiinnitysnasta Työlavan paikannin Kuva 3-3. Työlavakomponentin kuvaus Nostoköydet Työlavan kiinnitysnastojen reiät (oranssit) Rummun tarkastusikkuna Vaunun runko Köyden ankkuri (takaosassa) Maston pää Masto Käyttöakseli Kantokahva Vaihdelaatikko Varren alempi osa Kuva 3-4. Masto-/vaunukomponentin kuvaus JLG LIFTPOD

32 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 3.3 KONEEN KÄYTTÖ Yleistä Kun työlava saavuttaa pohja-asentonsa eikä laskeudu enää alemmaksi, käyttömekanismin vapaaratas saa aikaan pärisevän äänen, mikä ilmaisee koneen saavuttaneen pohja-asennon. Koneessa on hätäjarru, joka aktivoituu kun nostoköysien jännitys laskee alle 40 kg:een (88 lb). Kun työlava on pohja-asennossa, hätäjarru heilahtaa paikalleen, estää köysirumpua kääntymästä enempää ja lukitsee vaunun mastoon. JOS VAUNU LUKITTUU MASTOON TÄYSIN KUORMITETTUNA TAI KÖYTTÄ SYÖTTYY VAIKKA TYÖLAVA ON SAAVUTTANUT POHJA-ASEN- NON, KONE EI TOIMI KUNNOLLA EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN PÄTEVÄ HENKILÖ ON TARKASTANUT JA KORJANNUT SEN. HUOMAA: Älä yritä nostaa mastoa alustasta, ellei vaunu ole kokonaan pohja-asennossa. Aloittaminen Konetta voi käyttää työlavalta ohjaten vasta seuraavissa käyttöolosuhteissa: Akuissa on oltava riittävästi varausta koneen käyttöön. Alhaisen akkutehon varoitus akun testipaneelissa ilmaisee, että akut on ladattava. Akkuja on ladattava 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Valinnaisen käyttömoduulin hätäpysäytyskytkimen on oltava NOLLAUS-asennossa (ulospäin). Kummankin heilurioven on oltava kiinni. Koneen kokoaminen JLG LiftPod on käyttäjän koottava kone. Käyttäjän on koottava yhteen kolme perusosaa. Ne ovat alusta 1, vaunu-/mastokokoonpano 2 ja työlava 3. Lisävarusteita ovat käyttömoduuli 4 ja työkalukori 5 (Kuva 3-1.). 1. Aseta alusta tukevalle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle. 2. Paina alustan rungon askellautaa alaspäin, kunnes kääntyvä pyörä vetäytyy sisään ja alusta asettuu säädettävien jalkojen varaan (Kuva 3-5.). Kone on nyt kahden takapyörän ja kahden etuosassa sijaitsevan säädettävän jalan varassa JLG LIFTPOD 3-4

33 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 3. Käännä säädettäviä jalkoja, kunnes vesivaa'an kupla on keskellä (Kuva 3-6.) Kääntönuppi säätää jalkojen korkeutta TYÖNNÄ ALASPÄIN Vesivaaka Kuva 3-6. Vesivaa'an yksityiskohdat Säädettävä jalka Säädettävä jalka ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, JOS ALUSTAA EI SAADA VAAKATASOON. Kuva 3-5. Vaunun/maston kiinnittäminen alustaan PURISTUSMISVAARA - PIDÄ JALAT ETÄÄLLÄ SÄÄDETTÄVISTÄ JALOISTA JA ALUSTAN ALAPUOLELTA, KUN ASTUT ASKELLAUDALLE JA KÄÄNTYVÄ PYÖRÄ VETÄYTYY SISÄÄN. JLG LIFTPOD

34 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 4. Asenna vaunu-/mastokokoonpano maston paaluun. Varmista, että se on kohdistettu oikein ja kunnolla paikallaan. Sitä ei saa työntää paikalleen väkisin (Kuva 3-5.). (A) (C) Kunnolla paikallaan Kuva 3-7. Työlavan kiinnittäminen vaunuun 5. Kiinnitä työlava vaunuun (Kuva 3-7.). Varmista, että työlavan kiinnitystapit ovat kohdakkain vaunussa olevien reikien kanssa (A), ja laske työlava sitten hitaasti alas siten, että se asettuu kunnolla paikalleen. (B) Kuva 3-8. Työlavan kiinnityksen tarkistaminen Varmista, että työlavan paikannin (B) on kunnolla kiinni vaunun rungon pohjassa. Varmista, että työlavan lukko (C) on kunnolla kiinni. TARKISTUS: Yritä nostaa työlava pois. Jos se ei nouse, se on kunnolla paikallaan JLG LIFTPOD 3-6

35 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ HUOMAA: Kun konetta purettaessa toimenpide suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä, vedä työlavan lukkokahvaa (C) ja irrota työlava vaunusta. 6. Kiinnitä taljaköysi kunnolla akkuporan kahvan ympärille. Kiinnitä akkupora käyttöakselin yläosaan joko koneen mukana toimitetulla 7/16-tuuman (11 mm) hylsyllä (käyttöohjepussissa) tai kiristämällä poran istukka suoraan käyttöakselin yläosan kuusiokantaan (Kuva 3-9.). AKKUPORAN TALJAKÖYSI ON ASENNETTAVA ENNEN TYÖLAVAN NOS- TAMISTA. ÄLÄ PUDOTA PORAA. Akkupora Hylsy (lisävaruste) Käyttöakseli Taljaköysi Käyttöohjepussi Kuva 3-9. Akkuporan asentaminen JLG LIFTPOD

36 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 7. Aseta käyttömoduuli (lisävaruste) työlavan mastoa lähimpänä olevia pystytankoja vasten ja työnnä alaspäin, kunnes se napsahtaa ja on kunnolla paikallaan (Kuva 3-10.). 8. Työkalukori: (lisävaruste) Aseta työlavan yläkaiteeseen ja kiinnitä molemmat pidikkeet kunnolla kaiteen ympärille (Kuva 2-9.). TYÖLAVAN TYÖKALUKORISSA OLEVIEN ESINEIDEN, TYÖLAVALLA OLE- VAN HENKILÖN JA LAITTEIDEN YHTEISPAINO EI SAA YLITTÄÄ TYÖLA- VAN ENIMMÄISKAPASITEETTIA. KS. Taulukko 5-4. ÄLÄ ASETA MITÄÄN TYÖKALUKORIN MERKITYILLE ALUEILLE, KUN MASTO ON TYÖKALUKORIN YLÄREUNAN ALAPUOLELLA (Kuva 3-11.). Kuva Käyttömoduuli lukittuna paikalleen HUOMAA: Kun kone puretaan ja toimenpide suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä, vedä käyttömoduulin vapautuslukkoa (Kuva 3-17.) ja irrota käyttömoduuli nostamalla se samanaikaisesti työlavasta JLG LIFTPOD 3-8

37 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ EI KUORMITUSTA Koneen purkaminen Pura kone suorittamalla edellä annetut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. ÄLÄ YRITÄ NOSTAA MASTOA ALUSTASTA, ELLEI VAUNU OLE KOKO- NAAN POHJA-ASENNOSSA. Kuva Työkalukorin kuormitusrajoitus JLG LIFTPOD

38 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 3.4 KÄYTTÖMODUULI (LISÄVARUSTE) Akun lataaminen Latausvalot ÄLÄ OIKOSULJE AKKUA. ÄLÄ AVAA AKKULOKEROA SILLÄ SE AIHEUT- TAA OIKOSULKUVAARAN. SUOJAA AKKUA LÄMMÖLTÄ, MUKAAN LUKIEN JATKUVA ALTISTUS SUORALLE AURINGONVALOLLE TAI AVOTULELLE. Uudet akut ja pitkään käyttämättömänä olevat akut on ladattava kokonaan. Ne latautuvat täyteen kapasiteettiinsa vasta usean lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen. Akkuteho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Akku voidaan ladata ja tyhjentää latauksesta satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun ja on vaihdettava. Huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen merkitsee sitä, että akku on vaihdettava. Akun latausvalot Käyttömoduulin akut näyttävä akun varausta kolmella (3) eri varoitustasolla. Latauksen testipainike Kuva Akun latauspistoke ja testeri 3 vihreää valoa - akku täysin ladattu. 2 vihreää valoa - akku ladattava/vaihdettava piakkoin. 1 vihreä valo - akku ladattava/vaihdettava niin pian kuin mahdollista. Kuva Latausvalot JLG LIFTPOD 3-10

39 Akkujen lataaminen pikalaturilla HUOMAA: KÄYTÄ AINOASTAAN KONEEN MUKANA TOIMITETTUA LATURIA. 1. Poista akku käyttömoduulista (Kuva 3-14.). 2. Aseta akku laturiin. Akun vapautuslukko OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Virhevalo (PUNAINEN) Latausvalo (VIHREÄ) Poista akku käyttömoduulista vetämällä ja nostamalla akun vapautuslukkoa Akku Laturi Kuva Laturin käyttö ja merkkivalot PIENENNÄ TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAA NOUDATTAMALLA SEU- RAAVIA OHJEITA TARKKAAN. Kuva Akun poistaminen käyttömoduulista 1. Kytke laturi pistorasiaan. 2. Kun vihreä valo lakkaa vilkkumasta, akku on täysin ladattu. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä asianmukaista liitinsovitinta. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai valmistajan huoltoedustajalta hankittavaan erityisjohtoon tai kokoonpanoon. Lisätietoja osassa 6. Akkua saa pitää pikalaturissa ainoastaan latauksen ajan. JLG LIFTPOD

40 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Pikalatauksen merkkivalot JATKUVA VIHREÄ: Yhdistä akku tai poista täysin ladattu akku VILKKUVA VIHREÄ: Akkua ladataan parhaillaan. JATKUVA PUNAINEN: Lataus on pysähtynyt tilapäisesti, jotta akku saa jäähtyä. Lataus käynnistyy uudestaan automaattisesti. VILKKUVA PUNAINEN: Asenna akku takaisin. Jos punainen valo vilkkuu edelleen, akku tai laturi voi olla viallinen. Määritä onko vika akussa vai laturissa asentamalla laturiin toinen akku. Jos tämä akku latautuu, edellinen akku on viallinen eikä sitä saa käyttää. Jos punainen valo vilkkuu edelleen, laturi on viallinen. 3.5 KÄYTTÖ Akkupora Kuva Tyypilliset akkuporan liitäntälaitteet 1. Hylsy (lisävaruste) 2. Istukka 3. Vääntöavain (lisävaruste) 4. Liipaisin 5. Nopeussäädin (lisävaruste) 6. Poran/vasaran toimintovalitsin (lisävaruste) 7. Suunnanvalitsin 8. Akku JLG LIFTPOD 3-12

41 Noudata akkuporan valmistajan toimittamia, turvallista käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. JLG suosittelee kapasiteetiltaan vähintään 18 voltin akkuporaa. Varmista että akkuporan valinnainen vasaratila ("Hammer") on pois käytöstä ja akkupora on asetettu poran käyttötilaan ("Drill"), vääntöasetus keskisuuren ja korkean välillä. Älä aseta suurimmalle vääntöasetukselle. Käyttömoduuli (lisävaruste) 1 2 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ KÄYTÄ AINOASTAAN AKKUPORAA. LOPETA AKKUPORAN KÄYTTÖ, JOS HAVAITSET ETTÄ SE ON VIALLINEN. VARMISTA, ETTÄ AKKUPORA ON PORATILASSA ("DRILL") JA VÄÄNTÖASETUS KESKISUUREN JA KOR- KEAN VÄLILLÄ, MUTTA EI KORKEIMMALLA VÄÄNTÖASETUKSELLA TAPATURMAN VÄLTTÄMISEKSI. 3 Kuva Käyttömoduuli 1. Liipaisin 2. Akun vapautuslukko 3. Akun latauspistoke 4. Hätäpysäytyspainike 5. Suunnanvalitsin 6. Nopeusliipaisin 7. Käyttömoduulin vapautuslukko 7 JLG LIFTPOD

42 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Käyttömoduuli on roiskesuojattu, minkä ansiosta nostettu työlava voidaan laskea maahan turvallisesti sateen sattuessa, mutta JLG ei suosittele, että käyttömoduulia käytetään sateessa tai että se altistetaan vedelle. Kun konetta ei käytetä, siirrä suunnanvalitsin POIS PÄÄLTÄ -asentoon. LOPETA KÄYTTÖMODUULIN KÄYTTÖ, JOS HAVAITSET ETTÄ SE ON VIALLINEN. Nostaminen Varmista, että käyttöä edeltävä tarkastus on suoritettu, kone on turvallinen ja käyttövalmis ja alusta on vaakasuorassa. Siirrä akkuporan suunanvalitsinta myötäpäivään. Pidä tukevasti kiinni poran kahvasta, työnnä sitä alaspäin, jolloin käyttöakselin lukitus avautuu automaattisesti, ja nosta työlavaa puristamalla liipaisinta. Lopeta akkuporan käyttö, jos jokin sen osa kuumenee liikaa. Odota, kunnes pora on jäähtynyt, ja jatka sen jälkeen käyttöä. HUOMAUTUS ÄLÄ PESE KÄYTTÖMODUULIA PAINEPESURILLA. VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÖMODUULIN AKUSSA ON VIRTAA ENNEN TYÖ- LAVAN NOSTAMISTA PAINAMALLA LATAUSVALON TESTIPAINIKETTA. JOS VAIN YKSI VALO SYTTYY, VAIHDA TÄYTEEN LADATTUUN AKKUUN. HUOMAUTUS JOS KÄYTTÖMODUULI EI KÄYNNISTY, KUN LADATTU AKKU ON ASEN- NETTUNA, NOLLAA HÄTÄPAINIKE (KÄÄNNÄ NUOLIEN OSOITTAMAAN SUUNTAAN JA VEDÄ ULOSPÄIN). Kuva Nostaminen akkuporalla JLG LIFTPOD 3-14

43 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Jos koneessa käytetään valinnaista käyttömoduulia akkuporan sijasta, siirrä suunnanvalitsin YLÄASENTOON (Kuva 3-19.). Liipaisin Nopeusliipaisin Suunnanvalitsin YLÄASENTO POIS PÄÄLTÄ ALA-ASENTO Kuva Suunnanvalitsimen yksityiskohdat Pidä kahvasta kiinni painamalla samalla liipaisinta, ja purista nopeusliipaisinta. Toimintonopeus on suhteessa voimaan, jolla nopeusliipaisinta puristetaan. Pysäytä työlavan nostaminen yksinkertaisesti vapauttamalla nopeusliipaisin. Kun nopeusliipaisin vapautetaan hitaasti, työlava pysähtyy hitaasti. Useimmat akkuporat ja käyttömoduulin moottori on varustettu ylikuumenemisreleellä. Ylikuumennustilanteessa rele sammuttaa virransyötön moottoriin. Virrankatkaisu nollautuu automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt, ja kone palaa normaaliin toimintaan. Ympäröivästä lämpötilasta riippuen tämä voi kestää 5 30 minuuttia. Jos jäähdyttimen tuuletus käynnistetään, nollausaika lyhenee. Kuva Liipaisimen ja nopeusliipaisimen yksityiskohdat Työlava voidaan laskea maatasolle käsikäyttöisesti tarvittaessa (ks. osa 4.1). Älä yritä nostaa työlavaa ilman kuormaa. Työlavan kokonaiskapasiteetti on 150 kg (330 lb). Konetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät käytä konetta tai leiki koneella. Työlava on tarkoitettu ainoastaan yhden henkilön nostamiseen. JLG LIFTPOD

44 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Laskeutuminen PURISTUSVAARA - VARO LASKEUTUVAA TYÖLAVAA SITÄ MAAHAN LASKETTAESSA. PIDÄ KÄDET JA JALAT ETÄÄLLÄ MASTOKOKOONPA- NOSTA JA TYÖLAVAN ALTA. Siirrä akkuporan suunnanvalitsinta vastapäivään. Työnnä akkuporaa alaspäin, avaa käyttöakselin lukitus ja laskeudu liipaisinta puristamalla. Jos käytössä on valinnainen käyttömoduuli, käännä suunnanvalitsin ALA-ASENTOON. Pidä kahvasta kiinni siten, että painat liipaisinta, ja purista nopeusliipaisinta. Pysäytä koska tahansa yksinkertaisesti vapauttamalla nopeusliipaisin. Poistu työlavalta ja varmista, että se on pohja-asennossa ja koskettaa alustaa. Tämä aktivoi käyttömekanismin vapaarattaan ja saa aikaan pärisevän äänen. Tämä merkitsee, että työlava on saavuttanut pohja-asennon ja liipaisin on vapautettava. Käyttömoduulin hätäpysäytys-/sammutuspainike Jos työlava ei vastaa käyttäjän komentoihin missä tahansa vaiheessa työlavan liikkuessa, katkaise virransyöttö moottoriin painamalla hätäpysäytyspainiketta. Paina hätäpysäytyspainiketta Vapauta/nollaa hätäpysäytyspainike kääntämällä myötäpäivään Kuva Hätäpysäytyspainikkeen toiminta HUOMAA: Varmista, että työlava on kokonaan alhaalla aina ennen koneen kuljettamista, käsittelemistä tai purkamista. Vaunu lukittuu automaattisesti, kun työlava on kokonaan alhaalla ja kuorma tyhjennetty JLG LIFTPOD 3-16

45 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Työlavan laskeminen kampea käyttäen Työlava voidaan laskea alas käsikäyttöisellä kammella (Kuva 2-8.) seuraavissa tilanteissa: Työlavan käyttäjä voi laskea työlavan alas siinä tapauksessa, että akkuporan tai käyttömoduulin akkujen varaus tyhjenee siinä määrin, että virta ei riitä työlavan laskemiseen. Maatasolla oleva henkilöstö voi laskea työlavan alas siinä tapauksessa, että työlavan käyttäjä ei itse pysty sitä tekemään. Lisätietoja hätätilanteista on osassa 4 - Hätätoimenpiteet. 3.6 KULJETUS JA KÄSITTELY (KONEEN SIIRTÄMINEN) Yleistä Konetta voi siirtää käsikäyttöisesti tai kuljettaa ajoneuvossa purettuna. ÄLÄ YRITÄ KULJETTAA TAI SIIRTÄÄ KONETTA, JOLLEI VAUNU OLE KOKONAAN MAATASOLLA JA VAUNU LUKITTUNA MASTOON. ÄLÄ LII- KUTA KONETTA HENKILÖN OLLESSA TYÖLAVALLA. VARMISTA KONETTA KULJETTAESSASI, ETTÄ KÖYDET ON SUOJATTU JA ETTÄ NE EIVÄT OLE VAURIOITUNEET. Konetta voi siirtää työalueella seuraavilla menetelmillä: Kaikki komponentit koottuna konetta voi työntää lattialla pyörillä ja kääntyvällä pyörällä. Kaikki komponentit koottuna konetta voi siirtää kallistettuna. Purettuna konetta voi kantaa yksi pääkomponentti kerrallaan. JLG LIFTPOD

46 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Koneen siirtäminen kaikki komponentit koottuna Kootun koneen voi siirtää kahdella eri tavalla: KONETTA TYÖNNETÄÄN PYSTYASENNOSSA Konetta voi työntää eteenpäin kiinteiden pyörien ja kääntyvän pyörän avulla. Lattian on oltava tasainen, vaakatasossa, puhdas ja kuiva. Koneessa ei saa olla huomattavaa kuormaa, kun sitä työnnetään pyörien päällä, sillä kääntyvä pyörä vetäytyy tällöin sisään automaattisesti. Astinlaudan alla oleva kääntyvä pyörä vetäytyy sisään, kun kone kuormitetaan, ja kone on tukevasti takapyörien ja kahden säädettävän jalan varassa. KONETTA TYÖNNETÄÄN KALLISTETTUNA Kone voidaan kallistaa ja sitä voidaan siirtää osoittamalla tavalla Kuva Kuva Kääntyvä pyörä tulee ulos, kun kahva aktivoidaan Nosta kahvaa ja aktivoi kääntyvä pyörä. Kone voidaan siirtää vaivatta haluttuun paikkaan. Kuva Siirtäminen kallistettuna HUOMAA: Varmista, että käyttömoduuli ja työkalukori ovat kunnolla kiinni, ja työkalukori ja työlava tyhjät ennen koneen siirtämistä JLG LIFTPOD 3-18

47 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ YRITÄ KALLISTAA KONETTA TAAKSEPÄIN TAI NOSTA KALLISTETTU LAITE PYSTYASENTOON AINOASTAAN TASAISELLA VAAKAPINNALLA ETÄÄLLÄ IHMISISTÄ. TARTU MASTOON KUNNOLLA MOLEMMIN KÄSIN, VARMISTA ETTÄ PAINO JAKAUTUU TASAISESTI EIKÄ KONEEN SIIR- TYVÄ PAINO HEILAUTA KÄYTTÄJÄÄ TAI KONETTA. Siirtäminen purettuna Kone on suunniteltu yhden käyttäjän käytettäväksi ja koottavaksi. Se on jaettu useisiin erillisiin komponentteihin, mikä helpottaa sen kantamista (Kuva 3-1.). NOUDATA VAROTOIMIA JA VÄLTÄ MANUAALISESTA KÄSITTELYSTÄ AIHEUTUVIA TAPATURMIA. KÄYTÄ OIKEITA NOSTAMISMENETELMIÄ: TAIVUTA VAIN POLVIA, ÄLÄ KIERRÄ SELKÄÄ PITÄESSÄSI KIINNI KUOR- MASTA TAI KANTAESSASI SITÄ JA/TAI PYYDÄ TOISIA AVUKSI. KANNA VAIN YHTÄ KOMPONENTTIA KERRALLAAN. Masto-/vaunukokoonpanoa voi kantaa siinä olevasta kiinteästä kahvasta (Kuva 3-24.). Kuva Maston/vaunun kahva JLG LIFTPOD

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557)

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) MR-TUOTE 91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) Käyttöohje Kopio alkuperäisestä Sisällys 1. Turvallisuusohjeet...2 2. Yleiset ominaisuudet...3 3. Pakkauksen

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot