Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä."

Transkriptio

1 Käyttö-, turvallisuus-, huoltoja kunnossapito-ohje Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LiftPod malli FS80 - Suomi JLG LIFTPOD P/N Finnish 18 December 2009

2 Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä.

3 JOHDANTO JOHDANTO Alkuperäiset ohjeet. Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on kuvata omistajille, käyttäjille, hoitajille, vuokranantajille ja vuokraajille tarvittavat varotoimet ja turvalliset ja oikeat koneen käyttötarkoituksen mukaiset käyttötavat. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi JLG Industries, Inc. (JLG) pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Päivitetyt tiedot saa JLG:ltä. JLG LIFTPOD a

4 JOHDANTO TURVALLISUUDEN HUOMIOMERKINNÄT JA KOROSTUSSANAT Tämä on turvallisuuden huomiomerkintä. Se varoittaa mahdollisesta vammautumisvaarasta. Noudata kaikkia merkin yhteydessä olevia turvallisuusohjeita välttääksesi loukkaantumisen tai kuoleman. OSOITTAA VÄLITÖNTÄ VAARAA AIHEUTTAVAN TILANTEEN. TILANNE AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON PUNAINEN. OSOITTAA MAHDOLLISTA VAARAA AIHEUTTAVAN TILANTEEN. TILANNE VOI AIHEUTTAA LIEVÄN TAI KOHTALAISEN VAMMAN. KILPI VOI MYÖS VAROITTAA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE TURVALLISTA. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON KELTAINEN. OSOITTAA MAHDOLLISTA VAARAA AIHEUTTAVAN TILANTEEN. TILANNE VOI AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON ORANSSI JLG LIFTPOD b

5 JOHDANTO Seuraavissa kysymyksissä: TÄMÄN TUOTTEEN PITÄÄ NOUDATTAA KAIKKIA TURVALLISUUSTIEDOT- TEITA. LISÄTIETOJA TUOTETTA MAHDOLLISESTI KOSKEVISTA JULKAIS- TUISTA TURVALLISUUSTIEDOTTEISTA SAA OTTAMALLA YHTEYTTÄ JLG:EEN TAI PAIKALLISEEN VALTUUTETTUUN JLG:N EDUSTAJAAN. HUOMAUTUS JLG:LLE ON ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI KAIKISTA TILANTEISTA, JOISSA JLG:N TUOTTEET OVAT OLLEET OSALLISENA VAMMAUTUMI- SEN TAI KUOLEMAN AIHEUTTANEESSA ONNETTOMUUDESSA TAI JOISSA HENKILÖKOHTAINEN OMAISUUS TAI JLG:N TUOTE ON VAURI- OITUNUT HUOMATTAVASTI. HUOMAUTUS JLG INDUSTRIES INC. LÄHETTÄÄ TURVALLISUUSTIEDOTTEITA TÄMÄN KONEEN REKISTERÖIDYLLE OMISTAJALLE. VARMISTA, ETTÄ OMISTA- JAREKISTERI ON PÄIVITETTY JA SISÄLTÄÄ OIKEAT TIEDOT OTTA- MALLA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES INC:IIN. Onnettomuuksista ilmoittaminen Tuotteen turvallisuustiedotteet Omistajapäivitykset Tuotteen turvallisuus Ota yhteyttä osoitteeseen: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD USA Yhdysvalloissa: Ilmaisnumero: 877-JLG-SAFE ( ) Yhdysvaltojen ulkopuolelta: Puhelin: Sähköposti: Standardien- ja säännöstenmukaisuustiedot Erityiset tuotesovellukset Tuotteen muuntaminen tai paikallinen JLG:n toimisto (lisätietoja käyttöohjeen takakannessa) JLG LIFTPOD c

6 JOHDANTO MUUTOSLOKI Alkuperäinen käyttöohje heinäkuuta 2009 Muutettu elokuuta 2009 Muutettu elokuuta 2009 Muutettu joulukuuta JLG LIFTPOD d

7 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Työalueen tarkastus Koneen tarkastus KÄYTTÖ Yleistä Kompastumis- ja putoamisvaara Sähköiskun vaara Kaatumisvaarat Puristus- ja törmäysvaarat SIIRTÄMINEN, NOSTAMINEN JA PAIKAN VAIHTAMINEN Yleistä Lisäturvallisuustietoa OSA VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖVAATIMUKSET Käyttäjiä koskevat vaatimukset Käyttäjän vastuu VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO Tarkastus ennen käynnistystä PÄIVITTÄINEN YLEISTARKASTUS Yleistarkastuksen komponentit Työkalukorin käyttöä edeltävä tarkastus TOIMINTATARKISTUS Toimintatarkistuksen kohteet OSA KONEEN KÄYTTÖ 3.1 YLEISTÄ KONEEN KUVAUS Yksityiskohtainen kuvaus Työlavan kokoonpano Maston/vaunun komponentit KONEEN KÄYTTÖ Yleistä Aloittaminen Koneen kokoaminen Koneen purkaminen KÄYTTÖMODUULI (LISÄVARUSTE) Akun lataaminen Akun latausvalot Akkujen lataaminen pikalaturilla Pikalatauksen merkkivalot KÄYTTÖ Akkupora Käyttömoduuli (lisävaruste) Nostaminen Laskeutuminen Käyttömoduulin hätäpysäytys-/ sammutuspainike JLG LIFTPOD i

8 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU Työlavan laskeminen kampea käyttäen KULJETUS JA KÄSITTELY (KONEEN SIIRTÄMINEN) Yleistä Koneen siirtäminen kaikki komponentit koottuna Siirtäminen purettuna Pysäkointi ja varastointi Kuljettaminen ajoneuvossa OSA HÄTÄTILANNETOIMENPITEET 4.1 YLEISTÄ Käsikäyttöinen kampi työlavan laskemiseen Tyhjä akku Käyttäjä ei pysty ohjaamaan konetta Työlava juuttunut yläpuolisiin rakenteisiin Köyden toimintahäiriö ONNETTOMUUDESTA ILMOITTAMINEN OSA YLEISET TEKNISET TIEDOT 5.1 JOHDANTO KYLTTIEN KIINNITTÄMINEN YLEISET TEKNISET TIEDOT Koneen tekniset tiedot (koottuna) Valinnaisen käyttömoduulin sähkötiedot Työlavan tiedot Laitteen komponenttien painot Sarjanumeron sijainti LISÄTIETOA OSA HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 6.1 JOHDANTO - KUNNOSSAPITOON LIITTYVÄT VAROTOIMET Yleistä Kunnossapidon turvallisuus KONEEN VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO Yleistä Valmistelu, tarkastus ja huolto Käynnistystä edeltävä tarkastus Säännöllinen ja toimitusta edeltävä tarkastus Koneen vuositarkastus Koneen tarkastus ja köyden vaihto 5 vuoden jälkeen Ennaltaehkäisevä kunnossapito ENNALTAEHKÄISEVÄN HUOLLON JA TARKASTUKSEN AIKATAULU HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET Yleistä Turvallisuus ja ammattitaito Puhtaus Komponenttien purkaminen ja kokoaminen JLG LIFTPOD ii

9 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU 6.5 VARAOSAT Käyttöohje Maakohtaiset pakkaukset Johdot KYLTTIEN VAIHTO MASTON KÖYDEN TARKASTUS Köyden kuluminen Köysi siirtynyt Köysi löysällä OSA VIANMÄÄRITYS 7.1 YLEISTÄ Vianmääritystietoa OSA EUROOPAN YHTEISÖN VAATIMUSTENMUKAI- SUUSVAKUUTUKSET Euroopan yhteisön vaatimustenmukaisuusvakuutus - Suomi SECTION KUVALUETTELO 1-1. Lue käyttöohje Päivittäinen yleistarkastus (sivu 1/2) Esimerkkejä halkeamista Päivittäinen yleistarkastus (sivu 2/2) Esimerkkejä uusista, hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä köysistä Köydet kiinni maston kärjessä Köyden kiinnitysankkurit Työlavan lukko kiinni Käsikäyttöisen kammen paikka Työkalukorin asennus Pääkomponentit Alustakomponentin kuvaus Työlavakomponentin kuvaus Masto-/vaunukomponentin kuvaus Vaunun/maston kiinnittäminen alustaan Vesivaa'an yksityiskohdat Työlavan kiinnittäminen vaunuun Työlavan kiinnityksen tarkistaminen Akkuporan asentaminen Käyttömoduuli lukittuna paikalleen Työkalukorin kuormitusrajoitus Akun latauspistoke ja testeri Latausvalot Akun poistaminen käyttömoduulista Laturin käyttö ja merkkivalot Tyypilliset akkuporan liitäntälaitteet Käyttömoduuli Nostaminen akkuporalla Suunnanvalitsimen yksityiskohdat Liipaisimen ja nopeusliipaisimen JLG LIFTPOD iii

10 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU yksityiskohdat Hätäpysäytyspainikkeen toiminta Kääntyvä pyörä tulee ulos, kun kahva aktivoidaan Siirtäminen kallistettuna Maston/vaunun kahva Työlavan laskeminen käsikäyttöisellä kammella työlavan sisältä Työlavan laskeminen käsikäyttöisellä kammella työlavan ulkopuolelta Akselin lukituksen avaaminen taljaköydellä Alustan kylttien sijainti - CE Vaunun/maston kylttien sijainti - CE Työlavan kylttien sijainti - CE Käyttömoduulin kylttien sijainti - CE Varaosat Rumpu tarkastusikkunan läpi katsottuna Köysien pujottaminen vaunun läpi Löystyneen köyden kiristäminen TAULUKKOLUETTELO 1-1 Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet (M.A.D.) Tarkastus- ja huoltotaulukko Kylttien kuvaukset Koneen tekniset tiedot (koottuna) Valinnaisen käyttömoduulin sähkötiedot Työlavan tiedot Laitteen komponenttien painot Ennaltaehkäisevän huollon ja tarkastuksen aikataulu Vianmääritys JLG LIFTPOD iv

11 OSA 1 - VAROTOIMET OSA 1. VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ Tässä osassa kuvataan koneen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön ja huoltoon liittyvät välttämättömät varotoimet. Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi on välttämätöntä suorittaa päivittäiset rutiinihuollot tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan. Koneen turvallisen käyttämisen varmistamiseksi pätevän henkilön on myös laadittava huolto-ohjelma tässä käyttöohjeessa annettuja tietoja käyttäen. TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA LUETELTUJEN VAROTOIMIEN LAIMIN- LYÖNTI VOI AIHEUTTAA KONEEN VAURIOITUMISEN, OMAISUUSVAHIN- KOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. Ennen koneen käyttämistä käyttäjän on: 1. Luettava ja ymmärrettävä valmistajan käyttöohje(et) ja käyttäjän turvasäännöt tai pyydettävä toista henkilöä selostamaan ne. 2. Ymmärrettävä kaikki koneessa olevat tuotetarrat, varoitukset ja ohjeet, tai pyydettävä toista henkilöä selostamaan ne. 3. Varmistettava, että kaikilla konetta käyttävillä on asianmukaiset ja olosuhteiden, mukaan lukien koneen käyttöympäristö, edellyttämät suojavarusteet. Turvallisuutta, koulutusta, tarkastusta, huoltoa, sovellusta ja käyttöä koskevissa kysymyksissä on otettava yhteyttä JLG:een. JLG LIFTPOD

12 OSA 1 - VAROTOIMET 1.2 ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Kuva 1-1. Lue käyttöohje Lue ja ymmärrä käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje ennen tämän koneen käyttämistä. Ainoastaan pätevä henkilöstö saa käyttää konetta. Lue ja pidä mielessä kaikki koneen ja käyttöohjeen VAARA-, VAROITUS- ja HUOMAUTUS-merkinnät ja noudata niitä tarkasti. Käytä konetta ainoastaan JLG:n määrittämän käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaikkien konetta käyttävien henkilöiden pitää tuntea tässä käyttöohjeessa määritetyt koneen hätäohjaimet ja toiminta hätätilanteessa. Perehdy kaikkiin sovellettavissa oleviin koneen käyttöön liittyviin työnantajan ohjeisiin sekä paikallisiin ja maakohtaisiin säännöksiin ja noudata niitä tunnollisesti. Työalueen tarkastus Käyttäjän tulee ennen koneen käyttöä ryhtyä varotoimiin, jotta vältetään kaikki työalueeseen liittyvät vaaratekijät. Työlavaa ei saa käyttää tai nostaa, kun se on kuormaauton lavalla, perävaunussa, junavaunussa, laivassa, telineellä tai muussa vastaavassa paikassa, ilman JLG:n kirjallista lupaa. Tätä konetta voi käyttää 0 40 C:n lämpötilassa. Pyydä lisätietoja JLG:ltä, jos konetta käytetään mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella. Koneen toiminta voi vaihdella julkaistuista teknisistä tiedoista erittäin kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Koneen tarkastus Tarkasta kone ja sen toiminnot ennen käyttöä. Lisäohjeita on tämän käyttöohjeen osassa 2. Konetta ei saa käyttää ennen kuin sen huolto- ja kunnossapitotoimet on suoritettu tämän käyttöohjeen määritysten mukaisesti JLG LIFTPOD 1-2

13 OSA 1 - VAROTOIMET 1.3 KÄYTTÖ KONETTA SAA MUUNTAA TAI MUUTTAA AINOASTAAN VALMISTAJAN AIEMMIN MYÖNTÄMÄN KIRJALLISELLA LUVALLA. Älä käytä konetta, jonka turvallisuus- tai ohjekilvet tai -tarrat puuttuvat tai ovat lukukelvottomia. Älä anna roskien kerääntyä lavalle. Poista muta, öljy ja muut liukkaat ainekset jalkineista ja työlavan lattiapinnalta. Yleistä Älä käytä konetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilöstön, henkilöstön työkalujen ja laitteiden nostamiseen. Älä koskaan käytä konetta, joka ei toimi asianmukaisesti. Jos koneessa esiintyy toimintahäiriö, sammuta se ja ota yhteyttä JLG:een. Älä koskaan heilauta ohjauskytkintä tai -vipua vapaa-asennon kautta vastakkaiseen suuntaan. Palauta kytkin aina ensin vapaalle ja pysäytä laite, ennen kuin siirryt seuraavaan toimintoon. Käytä ohjaimia hitaasti ja tasaisesti painaen. Älä anna henkilöstön kajota koneeseen tai käyttää konetta maatasolta, kun työlavalla on henkilö, paitsi hätätilanteessa. Älä ripusta tarvikkeita työlavan kaiteeseen ilman JLG:n hyväksyntää. Varmista aina, että sähkötyökaluja säilytetään oikein. Niitä ei saa jättää riippumaan johdoistaan työlavan työalueelle. Laske työlava kokonaan alas ja sammuta virta ennen koneesta poistumista. JLG LIFTPOD

14 OSA 1 - VAROTOIMET Koneessa ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä. Ainoastaan koneen käyttäjä saa olla koneessa käytön aikana. Hitsaus-, leikkaus- tai hiomistoimia suoritettaessa on vältettävä köysien ja vaunun käyttölaitteen suoraa kontaktia lämmönlähteiden, kipinöiden ja roskien kanssa. Lataa akut vain hyvin tuuletetussa tilassa. Koneen aiheuttama tärinä ei ole vaarallista työlavalla olevalle käyttäjälle. Vastaava porrastamaton A-painotettu äänipainetaso työlavalla on alle 70 db(a). Kompastumis- ja putoamisvaara Älä astu työlavalle tai työlavalta pois sen ollessa nostettuna. JLG suosittelee putoamisenestojärjestelmän käyttöä, jossa on enintään 91,4 cm (36 in) pitkä taljaköysi kiinnitettynä luvalliseen taljaköyden kiinnitysankkuriin. Lisätietoja JLG:n tuotteita koskevista putoamisenestovaatimuksista saa ottamalla yhteyttä JLG:een. Ennen koneen käyttämistä on varmistettava, että kaikki kaiteet ja portit ovat kunnolla kiinni ja paikoillaan. Pidä molemmat jalat koko ajan tukevasti työlavan lattiapinnalla. Älä käytä tikapuita, laatikoita, askelmia, lankkuja tai muita vastaavia työlavalla lisäkorokkeina. MAKS. MAX = 36 1 m in (36 (1m) in) Älä koskaan kiipeä työlavalle tai työlavalta pois mastokokoonpanoa pitkin. Ole erittäin varovainen työlavalle noustessasi tai työlavalta poistuessasi. Varmista, että mastokokoonpano on laskettu JLG LIFTPOD 1-4

15 OSA 1 - VAROTOIMET kokonaan alas. Nouse työlavalle tai poistu siltä kasvot koneeseen päin. Säilytä aina "kolmen pisteen kontakti" koneeseen, eli kaksi kättä ja toinen jalka tai kumpikin jalka ja toinen käsi koskettaa konetta aina työlavalle noustaessa ja siltä poistuttaessa. Sähköiskun vaara Kone ei ole eristetty eikä se suojaa kosketukselta sähkövirtaan. Pysy etäällä sähkölinjoista, sähkölaitteista tai sähköllä toimivista osista (paljaista tai eristetyistä) lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyyden mukaisesti, kuten Taulukko 1-1 on esitetty. Huomioi koneen liike ja sähkölinjojen heilahtelu. Taulukko 1-1. Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet (M.A.D.) JÄNNITEALUE (VAIHEESTA VAIHEESEEN) LÄHESTYMISTURVALLISUUDEN VÄHIMMÄISETÄISYYS - M (FT) 0 50 kv 3 (10) Yli 50 kv 200 kv 5 (15) Yli 200 kv 350 kv 6 (20) Yli 350 kv 500 kv 8 (25) Yli 500 kv 750 kv 11 (35) Yli 750 kv 1000 kv 14 (45) HUOMAA: Tämä vaatimus on voimassa, elleivät työnantajan, paikalliset tai maakohtaiset säännökset ole vielä tiukempia. Säilytä vähintään 3 metrin (10 ft) etäisyys koneen kaikkien osien tai työlavalla olevien henkilöiden, heidän työkalujensa ja enintään V sähkölinjojen tai sähkölaitteiden välillä. Jokaista ylimääräistä enintään V:ta kohti on lisättävä yksi metri (10 ft) etäisyyttä. Vähimmäisturvaetäisyyttä voidaan lyhentää, mikäli käytössä on eristävä turvaeste, jonka luokitus vastaa vaara- JLG LIFTPOD

16 OSA 1 - VAROTOIMET kohteen jännitettä. Nämä esteet eivät saa olla osa konetta (tai olla kiinnitetty koneeseen). Turvallinen vähimmäislähestymisetäisyys voidaan lyhentää eristinesteen työskentelymittoja vastaavaksi. Tämän määrityksen voi antaa asiantunteva henkilö noudattaen sekä työnantajan että paikallisten viranomaisten asettamia vaatimuksia voimavirtalaitteiden läheisyydessä työskentelemisestä. Kaatumisvaarat ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA TAI PÄÄSTÄ HENKILÖSTÖÄ TURVA-ALUEEN (MAD) SISÄPUOLELLE. JOS MUUTA TIETOA EI OLE, OLETA KAIKKIEN SÄHKÖOSIEN JA -JOHTOJEN OLEVAN JÄNNITTEISIÄ. Nosta työlavaa ainostaan koneen ollessa tukevalla ja tasaisella pinnalla. Tarkista, että kumpikin pyörä ja kummatkin säädettävät jalat koskettavat maata ennen koneen käyttämistä. Poista alustan liike säätämällä etujalkoja ja tarkista vesivaa'alla, että kone on vaakatasossa ennen käyttöä JLG LIFTPOD 1-6

17 OSA 1 - VAROTOIMET Älä suorita toimia, joka kohdistavat vaakasuuntaista painetta koneeseen tai saavat työlavan heilumaan. Älä nosta työlavaa, jos tuuli on kevyttä tuulenvirettä voimakkaampaa (5 m/s Beaufortin asteikolla, pienet oksat heiluvat jatkuvasti/lippu liehuu suorana). Käyttäjän on tunnettava käyttöalueen pinnan ominaisuudet. Älä nosta työlavaa kaltevalla, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla. Tarkista pinnan sallittu kapasiteetti ennen käyttöä lattioilla, silloilla ja muilla pinnoilla. Älä koskaan ylitä työlavan enimmäiskuormitusta. Jaa kuormat tasaisesti työlavalle ja työkalukoriin. Pidä koneen alusta vähintään 0,6 metrin (2 ft) etäisyydellä rei'istä, töyssyistä, jyrkänteistä, esteistä, roskasta, peitetyistä aukoista ja muista maatasolla olevista mahdollisista vaaroista. Älä koskaan yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido konetta mihinkään lähellä olevaan rakenteeseen. Älä lisää työlavan kokoa luvattomilla jatkeilla tai lisälaitteilla, sillä se lisää tuulelle altistuvaa pinta-alaa ja haittaa koneen tasapainoa. Jos mastokokoonpano tai työlava on asennossa, jossa yksi tai useampi pyörä on irti maasta, käyttäjän on poistuttava lavalta ennen koneen irrottamista. Käytä nostureita, trukkeja tai muita vastaavia laitteita koneen vakauttamiseen ja henkilöstön poistamiseen. Puristus- ja törmäysvaarat JLG LIFTPOD

18 OSA 1 - VAROTOIMET Kaikkien konetta käyttävien ja maatasolla työskentelevien on käytettävä asianmukaista suojavarustusta. Tarkista työalueen etäisyydet työlavan yläpuolella, sivuilla ja alapuolella työlavaa liikutettaessa, nostettaessa tai laskettaessa. Pidä kaikki kehon osat työlavan kaiteen sisäpuolella käytön aikana. Ole aina erittäin varovainen, jotta mitkään esteet eivät iske ohjaimiin tai työlavalla oleviin henkilöihin. Varmista, että koneen yläpuolella ja maatasolla olevien muiden koneiden käyttäjät tietävät koneen olevan käytössä ja sen sijainnin. Katkaise virta siltanostureista. Varoita henkilöstöä työskentelemästä, seisomasta tai kävelemästä nostetun työlavan alla. Aseta tarvittaessa aitaukset maatasoon. 1.4 SIIRTÄMINEN, NOSTAMINEN JA PAIKAN VAIHTAMINEN Yleistä Työlavalla ei saa olla henkilöstöä, kun konetta siirretään, nostetaan tai sen paikkaa vaihdetaan. Konetta ei saa hinata ajoneuvolla. Varmista, että työlava on kokonaan alhaalla eikä siinä ole työkaluja ennen purkamista, nostamista tai siirtämistä. Irrota käyttömoduuli ja työkalukori (jos käytössä) työlavasta, kun konetta kuljetetaan ajoneuvossa. Lisätietoja nostamisesta on tämän käyttöohjeen osassa Koneen käyttö. Lisäturvallisuustietoa Älä käytä konetta hitsausalustana. Pidä avotuli ja terävät reunat etäällä köysistä. Älä yritä kuljettaa koottua konetta trukilla. Älä päästä köysiä kosketuksiin höyryputkien ja muiden kuumien pintojen kanssa JLG LIFTPOD 1-8

19 OSA 2. VALMISTELU JA TARKASTUS OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖVAATIMUKSET Kone on henkilöstöä kantava laite, joten on välttämätöntä, että sen käytöstä ja huollosta vastaa pätevä henkilöstö. Lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alaiset henkilöt tai kouristuksista, huimauksesta tai fyysisen hallinnan menetyksestä kärsivät henkilöt eivät saa käyttää konetta. Käyttäjiä koskevat vaatimukset Ennen tämän laitteen käyttämistä käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje. Käyttäjän on oltava perehtynyt seuraaviin: 1. Työlavan säätimien ja hätäsäätimien käyttö ja rajoitukset. 2. Koneen kyltit, käyttöohjeet ja varoitukset. 3. Työnantajan ja viranomaisten säännökset. 4. Koneen oikea kokoaminen. 5. Hyväksyttyjen putoamissuojalaitteiden käyttö. 6. Riittävästi tietoa koneen mekaanisesta toiminnasta, jotta toimintahäiriön tai sen mahdollisuuden havaitseminen on mahdollista. 7. Turvallisin tapa koneen käyttöön tiloissa, joissa on yläpuolisia esteitä, muita liikkuvia laitteita, esteitä, painaumia, reikiä tai jyrkkiä pudotuksia. 8. Suojaamattomien sähköjohtimien aiheuttamien vaaratilanteiden välttäminen. 9. Työn erityisvaatimukset tai koneen soveltuvuus. Käyttäjän vastuu Käyttäjän on sammutettava kone toimintahäiriön tai muun koneessa tai työalueella esiintyvän, turvallisuutta vaarantavan olosuhteen vallitessa. JLG LIFTPOD

20 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO Seuraavassa taulukossa annetaan JLG:n suosittelema koneen tarkastus- ja huoltoaikataulu. Tarkista paikalliset säännökset lisävaatimusten osalta. Tarkastuksien ja huoltojen tiheyttä tulee tarvittaessa lisätä, mikäli konetta käytetään vaativissa tai ankarissa käyttöolosuhteissa, tai jos konetta käytetään normaalia enemmän tai käyttö on muuten tavallista raskaampaa JLG LIFTPOD 2-2

21 TYYPPI Tarkastus ennen käynnistystä Säännöllinen tarkastus Koneen vuositarkastus 5 vuotta Vaihto SUORITUSTIHEYS Ennen käynnistämistä joka päivä tai joka vuoronvaihdon välillä Käytössä 3 kuukautta, käyttämättömänä yli 3 kuukautta, tai ostettu käytettynä. Taulukko 2-1. Tarkastus- ja huoltotaulukko OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS ENSISIJAINEN VASTUU HUOLTOPÄTEVYYS VIITE Käyttäjä Käyttäjä tai kuljettaja Käyttö-, turvallisuus-, huoltoja kunnossapito-ohje Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä 12 kuukauden välein Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Kun köysi on kulunut tai enintään 5 vuotta ensimmäisestä käyttökerrasta. Lisätietoja kulumiskriteereistä ks. Kuva Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Pätevä mekaanikko (*) Pätevä mekaanikko (*) Valtuutettu JLGhuoltokeskus Käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje ja soveltuva JLG LiftPod -tarkastuslomake Käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje ja soveltuva JLG LiftPod -tarkastuslomake Tehdaskoulutus HUOMAUTUS: Suorita tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti. HUOMAUTUS: (*) Henkilö, jolla on koulutus, pätevyys, kokemus tai näiden yhdistelmällä hankitut tiedot ja taidot tarkastaa ja korjata kone tehtävän vaatimustason mukaisesti. JLG LIFTPOD

22 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Tarkastus ennen käynnistystä Tarkastus ennen käynnistystä sisältää seuraavat kohdat: 1. Puhtaus Tarkista pinnat vuotojen, lian tai vierasesineiden varalta. 2. Tarrat ja kilvet Tarkista puhtaus ja luettavuus. Varmista, että kaikki tarrat ja kilvet ovat paikoillaan. Varmista, että kaikki lukukelvottomat tarrat tai kilvet puhdistetaan tai vaihdetaan. (Osa 5.2, Kylttien kiinnittäminen). 3. Käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohje Varmista, että säänkestävässä säilytyslaatikossa on kopio käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapitoohjeesta. 4. Kokoonpano Kone on kokoonpantava kokonaan osassa Osa 3.3 annettujen ohjeiden mukaisesti. 5. Yleistarkastus Lisätietoja Osa Käyttömoduuli Lataa tarvittaessa (Osa 3.4). 7. Toimintatarkistus Kun yleistarkastus on suoritettu, suorita kaikkien järjestelmien toimintatarkistus alueella, jossa maatasolla ja työlavan yläpuolella ei ole esteitä. Yksityiskohtaiset ohjeet Osa PÄIVITTÄINEN YLEISTARKASTUS Aloita yleistarkastus Kuva 2-1. kohdasta yksi (1). Jatka koneen ympäri ja tarkasta jokainen kohde järjestyksessä seuraavassa tarkistuslistassa lueteltujen kohteiden osalta. VÄLTÄ MAHDOLLISET TAPATURMAT VARMISTAMALLA, ETTÄ SUUN- NANVALITSIN ON POIS PÄÄLTÄ YLEISTARKASTUKSEN AIKANA. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, ENNEN KUIN KAIKKI TOIMINTAHÄIRIÖT ON KOR- JATTU. HUOMAA: Muista tarkistaa rungon alapuoli silmämääräisesti. Tarkista alue esineiden, lian, syöpymisen ja halkeamien varalta. HUOMAA: Masto- ja vaunukomponenttien on oltava puhtaat, eikä niissä saa olla öljyä, rasvaa ja likaa. Masto- tai vaunukomponentteja ei saa voidella, etenkään jarrukenkiä JLG LIFTPOD 2-4

23 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Yleistarkastuksen komponentit HUOMAA: Varmista, että missään osassa ei ole löysiä tai puuttuvia osia, että kaikki ovat kunnolla kiinni, ettei näkyviä vaurioita ole tai liiallista kulumista esiinny kaikkien muiden mainittujen kriteerien lisäksi TAKAOSA ETUOSA 1. Takapyörät - Tarkista onko pyöriin tai niiden ympärille juuttunut likaa. Varmista, että pultit ovat kiinni. 2. Alustan runko - Tarkista halkeamien tai syöpymisen varalta, etenkin maston paalun alaosassa (Kuva 2-2.). Tarkista, että vesivaaka on puhdas ja kunnolla kiinni. 3. Mastokokoonpano - Ei halkeamia tai syöpymistä, etenkin alustan ja laipan ympärillä, ei liiallista kulumista, mutkia, koloja tai vaurioita, vaunun kuljetuspinnat sileät ja esteettömät, ei pölyä, öljyä ja rasvaa. 4. Vaunun runko - Tarkista näkyvien halkeamien varalta, tarkista pyörät näkyvän kulumisen varalta, tarkista vaunun rungon hitsaussaumat halkeamien varalta (Kuva 2-2.). 4 Kuva 2-1. Päivittäinen yleistarkastus (sivu 1/2) Alusmetallin halkeama Hitsaussauman halkeama Kuva 2-2. Esimerkkejä halkeamista JLG LIFTPOD

24 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 10 ETUOSA Vaihdelaatikko - Tarkista öljyvuotojen varalta, etenkin varren alaosan tiivisteen ympärillä. 6. Pyörämekanismi ja säädettävät jalat - Tarkista, onko pyörien tai mekanismin ympärille juuttunut likaa. Tarkista, ovatko säädettävät jalat vaurioituneet. Kumipehmusteiden ja renkaan on oltava hyvässsä kunnossa. 7. Köysikokoonpano - Tarkista, ettei köysi ole rispaantunut tai vaurioitunut (Kuva 2-4.). Varmista, että se on riittävän kireällä ja kunnolla paikallaan rummun ympärillä (näkyy vaunun tarkastusikkunasta, Kuva 6-2.). Varmista, että se on kunnolla paikallaan maston kärjen päällä (Kuva 2-5.) ja maston takaosan kiinnitysankkurissa (Kuva 2-6.). Merkkejä siitä, että köysi on vaihdettava: 1. Rispaantunut tai nöyhtäinen köysi (Kuva 2-4.) 2. Punontaa ei enää näy 3. Osia köydestä ohentunut TAKAOSA Kuva 2-3. Päivittäinen yleistarkastus (sivu 2/2) 8. Käsikäyttöinen kampi työlavan laskemiseen - Varmista, että se on paikallaan ja kunnolla kiinni (Kuva 2-8.). 9. Käyttömoduuli ja ohjauskonsoli (lisävaruste) - Varmista, että se on kiinnitetty kunnolla paikalleen. Painike, liipaisimet ja kytkimet esteettömät ja ehjät, kyltit kunnolla kiinni ja selvästi luettavissa, hätäpysäytyskytkin nollattu, säätömerkinnät selvästi luettavissa. Akku asennettu ja kunnolla paikallaan JLG LIFTPOD 2-6

25 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 10. Työlavakokoonpano ja portti - Tarkista, että kiinnitysnastat eivät ole löysällä, työlavan kaide on ehjä, työlavan lukko kiinni vaunussa (Kuva 2-7.); itsesulkeutuvat portit toimintakunnossa, ei näkyviä halkeamia tai syöpymistä. 11. Työkalukori - Lisätietoa käynnistystä edeltävästä työkalukorin tarkastustoimenpiteestä seuraavalla sivulla. Maston kärki Masto Tarkista, että molemmat köydet ovat kiinni kärjen urassa Kuva 2-5. Köydet kiinni maston kärjessä Köysien ylempien päiden pitäisi olla löysällä. Maston pää Tarkista suojuksen läpi, että molemmat päät ovat kiinni kiinnitysankkurinsa alla. Kuva 2-4. Esimerkkejä uusista, hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä köysistä Köyden alasilmukan pitäisi olla kireällä kiinnitysankkurin ympärillä. Kuva 2-6. Köyden kiinnitysankkurit JLG LIFTPOD

26 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Kuva 2-7. Työlavan lukko kiinni Kuva 2-8. Käsikäyttöisen kammen paikka JLG LIFTPOD 2-8

27 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Työkalukorin käyttöä edeltävä tarkastus Ennen työkalukorin käyttöä on tarkistettava seuraavat: Työkalukori on kunnolla kiinni työlavan kaiteessa. Korissa ei halkeamia eikä se ole vääntynyt. Molemmat pidikkeet kunnolla kiinni työlavan kaiteessa (Kuva 2-9.). Kuormituskyltti paikallaan ja selvästi luettavissa. Enimmäiskuorma: Työkalukorin sallittu enimmäiskuorma on 15 kg (33 lb) tasaisesti jaettuna. Kuva 2-9. Työkalukorin asennus JLG LIFTPOD

28 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.4 TOIMINTATARKISTUS Kun yleistarkastus on suoritettu, suorita kaikkien järjestelmien toimintatarkistus alueella, jossa ei ole esteitä maatasolla eikä koneen yläpuolella. PYSÄYTÄ KONE HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKKEELLA TÖRMÄYKSEN JA TAPATURMAN VÄLTTÄMISEKSI, JOS TYÖLAVA EI PYSÄHDY, KUN SÄÄ- DIN VAPAUTETAAN. JOS KONE EI TOIMI OIKEIN, KYTKE VIRTA VÄLITTÖMÄSTI POIS PÄÄLTÄ! ILMOITA ONGELMASTA ASIANMUKAISELLE HUOLTOHENKI- LÖSTÖLLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN SE ON TODETTU TUR- VALLISEKSI KÄYTTÄÄ. Toimintatarkistuksen kohteet 1. Alustan jarru - Astu alustalle ja varmista, että kääntyvä pyörä vetäytyy sisään oikein. 2. Säädettävät jalat - Varmista, että molemmat kääntyvät esteettä ylös- ja alaspäin, varmista, että kumipehmusteet on asennettu eivätkä liian kuluneet. 3. Hätäpysäytyspainike (valinnainen käyttömoduuli) - Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois päältä, kun hätäpysäytyspainiketta painetaan - NOLLAA sen jälkeen hätäpysäytyspainike kääntämällä sitä nuolien osoittamaan suuntaan JLG LIFTPOD 2-10

29 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ OSA 3. KONEEN KÄYTTÖ 3.1 YLEISTÄ HUOMAA: Koneen käyttö ja toiminta eivät ole suoraan valmistajan valvonnassa. Käyttäjät ovat vastuussa asianmukaisten turvatoimien noudattamisesta. Tässä osassa annetaan tietoja, jotka auttavat perehtymään koneen ohjaustoimintoihin ja käyttöön KONEEN KUVAUS JLG LiftPod on akkukäyttöinen kannettava henkilönostin. Työlava on kiinnitetty mastoon ja työlavan nostavaan vaunumekanismiin. Henkilönostimen käyttötarkoitus on nostaa käyttäjä maatason pintaa korkeammalle. Työlavaa saa nostaa vain tukevalla, tasaisella ja vakaalla pinnalla. Koneessa on seuraavat seitsemän osaa: 1. Alusta 2. Vaunu-/mastokokoonpano 3. Työlava 4. Käyttömoduuli (lisävaruste) 5. Vara-akku (lisävaruste) Kuva 3-1. Pääkomponentit 6. Akkulaturi (lisävaruste) 7. Työkalukori (lisävaruste) 4 JLG LIFTPOD

30 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Pääasiallinen ohjauskonsoli sijaitsee irrotettavan ja ladattavan käyttömoduulin sisällä. Käyttömoduuli kiinnitetään koneen työlavaan. Kun käyttömoduuli on asennettu paikalleen, käyttäjä voi nostaa tai laskea työlavaa käyttömoduulista ohjaamalla. Koneen alustaan on kiinnitetty kääntyvä pyörä, joka vetäytyy sisään automaattisesti maakontaktista, kun kone kuormitetaan. Koneen alustassa on kaksi kiinteää pyörää ja kaksi säädettävää jalkaa, joiden avulla sitä säädetään vaakasuunnassa ja tasapainotetaan 2 asteen sisällä ainoastaan etu- ja takasuunnassa. Ennen koneen käyttöä säädettävät jalat on kiinnitettävä siten, että alusta on vaakasuorassa vesivaa'an mukaan (Kuva 3-6.). Yksityiskohtainen kuvaus Maston paalu Vaunu pysähtynyt (ei liiku) Kiinteä pyörä Astinlauta Vesivaaka ETUOSA Kiinteä pyörä Sisäänvetäytyvän kääntyvän pyörän vapautusvipu Säädettävä jalka Säädettävä jalka Sisäänvetäytyvä kääntyvä pyörä Kuva 3-2. Alustakomponentin kuvaus JLG LIFTPOD 3-2

31 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Työlavan kokoonpano Maston/vaunun komponentit Määräystenmukainen taljaköyden kiinnityskohta Työlavan heiluriovet Käyttömoduulin pidikkeet Käyttömoduulin lukkopidike Työlavan lukko Kiinnitysnasta Säilytyslokero (toisella puolella) Kiinnitysnasta Työlavan paikannin Kuva 3-3. Työlavakomponentin kuvaus Nostoköydet Työlavan kiinnitysnastojen reiät (oranssit) Rummun tarkastusikkuna Vaunun runko Köyden ankkuri (takaosassa) Maston pää Masto Käyttöakseli Kantokahva Vaihdelaatikko Varren alempi osa Kuva 3-4. Masto-/vaunukomponentin kuvaus JLG LIFTPOD

32 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 3.3 KONEEN KÄYTTÖ Yleistä Kun työlava saavuttaa pohja-asentonsa eikä laskeudu enää alemmaksi, käyttömekanismin vapaaratas saa aikaan pärisevän äänen, mikä ilmaisee koneen saavuttaneen pohja-asennon. Koneessa on hätäjarru, joka aktivoituu kun nostoköysien jännitys laskee alle 40 kg:een (88 lb). Kun työlava on pohja-asennossa, hätäjarru heilahtaa paikalleen, estää köysirumpua kääntymästä enempää ja lukitsee vaunun mastoon. JOS VAUNU LUKITTUU MASTOON TÄYSIN KUORMITETTUNA TAI KÖYTTÄ SYÖTTYY VAIKKA TYÖLAVA ON SAAVUTTANUT POHJA-ASEN- NON, KONE EI TOIMI KUNNOLLA EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN PÄTEVÄ HENKILÖ ON TARKASTANUT JA KORJANNUT SEN. HUOMAA: Älä yritä nostaa mastoa alustasta, ellei vaunu ole kokonaan pohja-asennossa. Aloittaminen Konetta voi käyttää työlavalta ohjaten vasta seuraavissa käyttöolosuhteissa: Akuissa on oltava riittävästi varausta koneen käyttöön. Alhaisen akkutehon varoitus akun testipaneelissa ilmaisee, että akut on ladattava. Akkuja on ladattava 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Valinnaisen käyttömoduulin hätäpysäytyskytkimen on oltava NOLLAUS-asennossa (ulospäin). Kummankin heilurioven on oltava kiinni. Koneen kokoaminen JLG LiftPod on käyttäjän koottava kone. Käyttäjän on koottava yhteen kolme perusosaa. Ne ovat alusta 1, vaunu-/mastokokoonpano 2 ja työlava 3. Lisävarusteita ovat käyttömoduuli 4 ja työkalukori 5 (Kuva 3-1.). 1. Aseta alusta tukevalle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle. 2. Paina alustan rungon askellautaa alaspäin, kunnes kääntyvä pyörä vetäytyy sisään ja alusta asettuu säädettävien jalkojen varaan (Kuva 3-5.). Kone on nyt kahden takapyörän ja kahden etuosassa sijaitsevan säädettävän jalan varassa JLG LIFTPOD 3-4

33 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 3. Käännä säädettäviä jalkoja, kunnes vesivaa'an kupla on keskellä (Kuva 3-6.) Kääntönuppi säätää jalkojen korkeutta TYÖNNÄ ALASPÄIN Vesivaaka Kuva 3-6. Vesivaa'an yksityiskohdat Säädettävä jalka Säädettävä jalka ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, JOS ALUSTAA EI SAADA VAAKATASOON. Kuva 3-5. Vaunun/maston kiinnittäminen alustaan PURISTUSMISVAARA - PIDÄ JALAT ETÄÄLLÄ SÄÄDETTÄVISTÄ JALOISTA JA ALUSTAN ALAPUOLELTA, KUN ASTUT ASKELLAUDALLE JA KÄÄNTYVÄ PYÖRÄ VETÄYTYY SISÄÄN. JLG LIFTPOD

34 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 4. Asenna vaunu-/mastokokoonpano maston paaluun. Varmista, että se on kohdistettu oikein ja kunnolla paikallaan. Sitä ei saa työntää paikalleen väkisin (Kuva 3-5.). (A) (C) Kunnolla paikallaan Kuva 3-7. Työlavan kiinnittäminen vaunuun 5. Kiinnitä työlava vaunuun (Kuva 3-7.). Varmista, että työlavan kiinnitystapit ovat kohdakkain vaunussa olevien reikien kanssa (A), ja laske työlava sitten hitaasti alas siten, että se asettuu kunnolla paikalleen. (B) Kuva 3-8. Työlavan kiinnityksen tarkistaminen Varmista, että työlavan paikannin (B) on kunnolla kiinni vaunun rungon pohjassa. Varmista, että työlavan lukko (C) on kunnolla kiinni. TARKISTUS: Yritä nostaa työlava pois. Jos se ei nouse, se on kunnolla paikallaan JLG LIFTPOD 3-6

35 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ HUOMAA: Kun konetta purettaessa toimenpide suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä, vedä työlavan lukkokahvaa (C) ja irrota työlava vaunusta. 6. Kiinnitä taljaköysi kunnolla akkuporan kahvan ympärille. Kiinnitä akkupora käyttöakselin yläosaan joko koneen mukana toimitetulla 7/16-tuuman (11 mm) hylsyllä (käyttöohjepussissa) tai kiristämällä poran istukka suoraan käyttöakselin yläosan kuusiokantaan (Kuva 3-9.). AKKUPORAN TALJAKÖYSI ON ASENNETTAVA ENNEN TYÖLAVAN NOS- TAMISTA. ÄLÄ PUDOTA PORAA. Akkupora Hylsy (lisävaruste) Käyttöakseli Taljaköysi Käyttöohjepussi Kuva 3-9. Akkuporan asentaminen JLG LIFTPOD

36 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 7. Aseta käyttömoduuli (lisävaruste) työlavan mastoa lähimpänä olevia pystytankoja vasten ja työnnä alaspäin, kunnes se napsahtaa ja on kunnolla paikallaan (Kuva 3-10.). 8. Työkalukori: (lisävaruste) Aseta työlavan yläkaiteeseen ja kiinnitä molemmat pidikkeet kunnolla kaiteen ympärille (Kuva 2-9.). TYÖLAVAN TYÖKALUKORISSA OLEVIEN ESINEIDEN, TYÖLAVALLA OLE- VAN HENKILÖN JA LAITTEIDEN YHTEISPAINO EI SAA YLITTÄÄ TYÖLA- VAN ENIMMÄISKAPASITEETTIA. KS. Taulukko 5-4. ÄLÄ ASETA MITÄÄN TYÖKALUKORIN MERKITYILLE ALUEILLE, KUN MASTO ON TYÖKALUKORIN YLÄREUNAN ALAPUOLELLA (Kuva 3-11.). Kuva Käyttömoduuli lukittuna paikalleen HUOMAA: Kun kone puretaan ja toimenpide suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä, vedä käyttömoduulin vapautuslukkoa (Kuva 3-17.) ja irrota käyttömoduuli nostamalla se samanaikaisesti työlavasta JLG LIFTPOD 3-8

37 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ EI KUORMITUSTA Koneen purkaminen Pura kone suorittamalla edellä annetut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. ÄLÄ YRITÄ NOSTAA MASTOA ALUSTASTA, ELLEI VAUNU OLE KOKO- NAAN POHJA-ASENNOSSA. Kuva Työkalukorin kuormitusrajoitus JLG LIFTPOD

38 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ 3.4 KÄYTTÖMODUULI (LISÄVARUSTE) Akun lataaminen Latausvalot ÄLÄ OIKOSULJE AKKUA. ÄLÄ AVAA AKKULOKEROA SILLÄ SE AIHEUT- TAA OIKOSULKUVAARAN. SUOJAA AKKUA LÄMMÖLTÄ, MUKAAN LUKIEN JATKUVA ALTISTUS SUORALLE AURINGONVALOLLE TAI AVOTULELLE. Uudet akut ja pitkään käyttämättömänä olevat akut on ladattava kokonaan. Ne latautuvat täyteen kapasiteettiinsa vasta usean lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen. Akkuteho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Akku voidaan ladata ja tyhjentää latauksesta satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun ja on vaihdettava. Huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen merkitsee sitä, että akku on vaihdettava. Akun latausvalot Käyttömoduulin akut näyttävä akun varausta kolmella (3) eri varoitustasolla. Latauksen testipainike Kuva Akun latauspistoke ja testeri 3 vihreää valoa - akku täysin ladattu. 2 vihreää valoa - akku ladattava/vaihdettava piakkoin. 1 vihreä valo - akku ladattava/vaihdettava niin pian kuin mahdollista. Kuva Latausvalot JLG LIFTPOD 3-10

39 Akkujen lataaminen pikalaturilla HUOMAA: KÄYTÄ AINOASTAAN KONEEN MUKANA TOIMITETTUA LATURIA. 1. Poista akku käyttömoduulista (Kuva 3-14.). 2. Aseta akku laturiin. Akun vapautuslukko OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Virhevalo (PUNAINEN) Latausvalo (VIHREÄ) Poista akku käyttömoduulista vetämällä ja nostamalla akun vapautuslukkoa Akku Laturi Kuva Laturin käyttö ja merkkivalot PIENENNÄ TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAA NOUDATTAMALLA SEU- RAAVIA OHJEITA TARKKAAN. Kuva Akun poistaminen käyttömoduulista 1. Kytke laturi pistorasiaan. 2. Kun vihreä valo lakkaa vilkkumasta, akku on täysin ladattu. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä asianmukaista liitinsovitinta. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai valmistajan huoltoedustajalta hankittavaan erityisjohtoon tai kokoonpanoon. Lisätietoja osassa 6. Akkua saa pitää pikalaturissa ainoastaan latauksen ajan. JLG LIFTPOD

40 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Pikalatauksen merkkivalot JATKUVA VIHREÄ: Yhdistä akku tai poista täysin ladattu akku VILKKUVA VIHREÄ: Akkua ladataan parhaillaan. JATKUVA PUNAINEN: Lataus on pysähtynyt tilapäisesti, jotta akku saa jäähtyä. Lataus käynnistyy uudestaan automaattisesti. VILKKUVA PUNAINEN: Asenna akku takaisin. Jos punainen valo vilkkuu edelleen, akku tai laturi voi olla viallinen. Määritä onko vika akussa vai laturissa asentamalla laturiin toinen akku. Jos tämä akku latautuu, edellinen akku on viallinen eikä sitä saa käyttää. Jos punainen valo vilkkuu edelleen, laturi on viallinen. 3.5 KÄYTTÖ Akkupora Kuva Tyypilliset akkuporan liitäntälaitteet 1. Hylsy (lisävaruste) 2. Istukka 3. Vääntöavain (lisävaruste) 4. Liipaisin 5. Nopeussäädin (lisävaruste) 6. Poran/vasaran toimintovalitsin (lisävaruste) 7. Suunnanvalitsin 8. Akku JLG LIFTPOD 3-12

41 Noudata akkuporan valmistajan toimittamia, turvallista käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. JLG suosittelee kapasiteetiltaan vähintään 18 voltin akkuporaa. Varmista että akkuporan valinnainen vasaratila ("Hammer") on pois käytöstä ja akkupora on asetettu poran käyttötilaan ("Drill"), vääntöasetus keskisuuren ja korkean välillä. Älä aseta suurimmalle vääntöasetukselle. Käyttömoduuli (lisävaruste) 1 2 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ KÄYTÄ AINOASTAAN AKKUPORAA. LOPETA AKKUPORAN KÄYTTÖ, JOS HAVAITSET ETTÄ SE ON VIALLINEN. VARMISTA, ETTÄ AKKUPORA ON PORATILASSA ("DRILL") JA VÄÄNTÖASETUS KESKISUUREN JA KOR- KEAN VÄLILLÄ, MUTTA EI KORKEIMMALLA VÄÄNTÖASETUKSELLA TAPATURMAN VÄLTTÄMISEKSI. 3 Kuva Käyttömoduuli 1. Liipaisin 2. Akun vapautuslukko 3. Akun latauspistoke 4. Hätäpysäytyspainike 5. Suunnanvalitsin 6. Nopeusliipaisin 7. Käyttömoduulin vapautuslukko 7 JLG LIFTPOD

42 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Käyttömoduuli on roiskesuojattu, minkä ansiosta nostettu työlava voidaan laskea maahan turvallisesti sateen sattuessa, mutta JLG ei suosittele, että käyttömoduulia käytetään sateessa tai että se altistetaan vedelle. Kun konetta ei käytetä, siirrä suunnanvalitsin POIS PÄÄLTÄ -asentoon. LOPETA KÄYTTÖMODUULIN KÄYTTÖ, JOS HAVAITSET ETTÄ SE ON VIALLINEN. Nostaminen Varmista, että käyttöä edeltävä tarkastus on suoritettu, kone on turvallinen ja käyttövalmis ja alusta on vaakasuorassa. Siirrä akkuporan suunanvalitsinta myötäpäivään. Pidä tukevasti kiinni poran kahvasta, työnnä sitä alaspäin, jolloin käyttöakselin lukitus avautuu automaattisesti, ja nosta työlavaa puristamalla liipaisinta. Lopeta akkuporan käyttö, jos jokin sen osa kuumenee liikaa. Odota, kunnes pora on jäähtynyt, ja jatka sen jälkeen käyttöä. HUOMAUTUS ÄLÄ PESE KÄYTTÖMODUULIA PAINEPESURILLA. VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÖMODUULIN AKUSSA ON VIRTAA ENNEN TYÖ- LAVAN NOSTAMISTA PAINAMALLA LATAUSVALON TESTIPAINIKETTA. JOS VAIN YKSI VALO SYTTYY, VAIHDA TÄYTEEN LADATTUUN AKKUUN. HUOMAUTUS JOS KÄYTTÖMODUULI EI KÄYNNISTY, KUN LADATTU AKKU ON ASEN- NETTUNA, NOLLAA HÄTÄPAINIKE (KÄÄNNÄ NUOLIEN OSOITTAMAAN SUUNTAAN JA VEDÄ ULOSPÄIN). Kuva Nostaminen akkuporalla JLG LIFTPOD 3-14

43 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Jos koneessa käytetään valinnaista käyttömoduulia akkuporan sijasta, siirrä suunnanvalitsin YLÄASENTOON (Kuva 3-19.). Liipaisin Nopeusliipaisin Suunnanvalitsin YLÄASENTO POIS PÄÄLTÄ ALA-ASENTO Kuva Suunnanvalitsimen yksityiskohdat Pidä kahvasta kiinni painamalla samalla liipaisinta, ja purista nopeusliipaisinta. Toimintonopeus on suhteessa voimaan, jolla nopeusliipaisinta puristetaan. Pysäytä työlavan nostaminen yksinkertaisesti vapauttamalla nopeusliipaisin. Kun nopeusliipaisin vapautetaan hitaasti, työlava pysähtyy hitaasti. Useimmat akkuporat ja käyttömoduulin moottori on varustettu ylikuumenemisreleellä. Ylikuumennustilanteessa rele sammuttaa virransyötön moottoriin. Virrankatkaisu nollautuu automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt, ja kone palaa normaaliin toimintaan. Ympäröivästä lämpötilasta riippuen tämä voi kestää 5 30 minuuttia. Jos jäähdyttimen tuuletus käynnistetään, nollausaika lyhenee. Kuva Liipaisimen ja nopeusliipaisimen yksityiskohdat Työlava voidaan laskea maatasolle käsikäyttöisesti tarvittaessa (ks. osa 4.1). Älä yritä nostaa työlavaa ilman kuormaa. Työlavan kokonaiskapasiteetti on 150 kg (330 lb). Konetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät käytä konetta tai leiki koneella. Työlava on tarkoitettu ainoastaan yhden henkilön nostamiseen. JLG LIFTPOD

44 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Laskeutuminen PURISTUSVAARA - VARO LASKEUTUVAA TYÖLAVAA SITÄ MAAHAN LASKETTAESSA. PIDÄ KÄDET JA JALAT ETÄÄLLÄ MASTOKOKOONPA- NOSTA JA TYÖLAVAN ALTA. Siirrä akkuporan suunnanvalitsinta vastapäivään. Työnnä akkuporaa alaspäin, avaa käyttöakselin lukitus ja laskeudu liipaisinta puristamalla. Jos käytössä on valinnainen käyttömoduuli, käännä suunnanvalitsin ALA-ASENTOON. Pidä kahvasta kiinni siten, että painat liipaisinta, ja purista nopeusliipaisinta. Pysäytä koska tahansa yksinkertaisesti vapauttamalla nopeusliipaisin. Poistu työlavalta ja varmista, että se on pohja-asennossa ja koskettaa alustaa. Tämä aktivoi käyttömekanismin vapaarattaan ja saa aikaan pärisevän äänen. Tämä merkitsee, että työlava on saavuttanut pohja-asennon ja liipaisin on vapautettava. Käyttömoduulin hätäpysäytys-/sammutuspainike Jos työlava ei vastaa käyttäjän komentoihin missä tahansa vaiheessa työlavan liikkuessa, katkaise virransyöttö moottoriin painamalla hätäpysäytyspainiketta. Paina hätäpysäytyspainiketta Vapauta/nollaa hätäpysäytyspainike kääntämällä myötäpäivään Kuva Hätäpysäytyspainikkeen toiminta HUOMAA: Varmista, että työlava on kokonaan alhaalla aina ennen koneen kuljettamista, käsittelemistä tai purkamista. Vaunu lukittuu automaattisesti, kun työlava on kokonaan alhaalla ja kuorma tyhjennetty JLG LIFTPOD 3-16

45 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Työlavan laskeminen kampea käyttäen Työlava voidaan laskea alas käsikäyttöisellä kammella (Kuva 2-8.) seuraavissa tilanteissa: Työlavan käyttäjä voi laskea työlavan alas siinä tapauksessa, että akkuporan tai käyttömoduulin akkujen varaus tyhjenee siinä määrin, että virta ei riitä työlavan laskemiseen. Maatasolla oleva henkilöstö voi laskea työlavan alas siinä tapauksessa, että työlavan käyttäjä ei itse pysty sitä tekemään. Lisätietoja hätätilanteista on osassa 4 - Hätätoimenpiteet. 3.6 KULJETUS JA KÄSITTELY (KONEEN SIIRTÄMINEN) Yleistä Konetta voi siirtää käsikäyttöisesti tai kuljettaa ajoneuvossa purettuna. ÄLÄ YRITÄ KULJETTAA TAI SIIRTÄÄ KONETTA, JOLLEI VAUNU OLE KOKONAAN MAATASOLLA JA VAUNU LUKITTUNA MASTOON. ÄLÄ LII- KUTA KONETTA HENKILÖN OLLESSA TYÖLAVALLA. VARMISTA KONETTA KULJETTAESSASI, ETTÄ KÖYDET ON SUOJATTU JA ETTÄ NE EIVÄT OLE VAURIOITUNEET. Konetta voi siirtää työalueella seuraavilla menetelmillä: Kaikki komponentit koottuna konetta voi työntää lattialla pyörillä ja kääntyvällä pyörällä. Kaikki komponentit koottuna konetta voi siirtää kallistettuna. Purettuna konetta voi kantaa yksi pääkomponentti kerrallaan. JLG LIFTPOD

46 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ Koneen siirtäminen kaikki komponentit koottuna Kootun koneen voi siirtää kahdella eri tavalla: KONETTA TYÖNNETÄÄN PYSTYASENNOSSA Konetta voi työntää eteenpäin kiinteiden pyörien ja kääntyvän pyörän avulla. Lattian on oltava tasainen, vaakatasossa, puhdas ja kuiva. Koneessa ei saa olla huomattavaa kuormaa, kun sitä työnnetään pyörien päällä, sillä kääntyvä pyörä vetäytyy tällöin sisään automaattisesti. Astinlaudan alla oleva kääntyvä pyörä vetäytyy sisään, kun kone kuormitetaan, ja kone on tukevasti takapyörien ja kahden säädettävän jalan varassa. KONETTA TYÖNNETÄÄN KALLISTETTUNA Kone voidaan kallistaa ja sitä voidaan siirtää osoittamalla tavalla Kuva Kuva Kääntyvä pyörä tulee ulos, kun kahva aktivoidaan Nosta kahvaa ja aktivoi kääntyvä pyörä. Kone voidaan siirtää vaivatta haluttuun paikkaan. Kuva Siirtäminen kallistettuna HUOMAA: Varmista, että käyttömoduuli ja työkalukori ovat kunnolla kiinni, ja työkalukori ja työlava tyhjät ennen koneen siirtämistä JLG LIFTPOD 3-18

47 OSA 3 - KONEEN KÄYTTÖ YRITÄ KALLISTAA KONETTA TAAKSEPÄIN TAI NOSTA KALLISTETTU LAITE PYSTYASENTOON AINOASTAAN TASAISELLA VAAKAPINNALLA ETÄÄLLÄ IHMISISTÄ. TARTU MASTOON KUNNOLLA MOLEMMIN KÄSIN, VARMISTA ETTÄ PAINO JAKAUTUU TASAISESTI EIKÄ KONEEN SIIR- TYVÄ PAINO HEILAUTA KÄYTTÄJÄÄ TAI KONETTA. Siirtäminen purettuna Kone on suunniteltu yhden käyttäjän käytettäväksi ja koottavaksi. Se on jaettu useisiin erillisiin komponentteihin, mikä helpottaa sen kantamista (Kuva 3-1.). NOUDATA VAROTOIMIA JA VÄLTÄ MANUAALISESTA KÄSITTELYSTÄ AIHEUTUVIA TAPATURMIA. KÄYTÄ OIKEITA NOSTAMISMENETELMIÄ: TAIVUTA VAIN POLVIA, ÄLÄ KIERRÄ SELKÄÄ PITÄESSÄSI KIINNI KUOR- MASTA TAI KANTAESSASI SITÄ JA/TAI PYYDÄ TOISIA AVUKSI. KANNA VAIN YHTÄ KOMPONENTTIA KERRALLAAN. Masto-/vaunukokoonpanoa voi kantaa siinä olevasta kiinteästä kahvasta (Kuva 3-24.). Kuva Maston/vaunun kahva JLG LIFTPOD

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Sähkökäyttöisen golfkärryn ohje

Sähkökäyttöisen golfkärryn ohje Sähkökäyttöisen golfkärryn ohje Kiitos, että valitsitte sähkökäyttöisen Infinity golfkärryn. Lukekaa käyttöohjeet huolella ennen kärryn kokoamista ja käyttöönottoa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet Form No. 3416-605 Rev A Turvakehikkosarja Groundsmaster 4500/4700/ -sarjan tai Reelmaster 7000 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen kaatumissuojausjärjestelmän Mallinro: 136-2030 Asennusohjeet VAARA

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Svan Lift manuaali 1

Svan Lift manuaali 1 Svan Lift manuaali 1 Svan Lift -wc-nostin Svan Lift -wc-nostin on apuväline henkilöille, joilla on vaikeuksia wc-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Svan Lift kiinnitetään WC-istuimeen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 KÄYTTÖOHJE TR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: 44707 Form No. 3365-540 Rev A Asennusohjeet Turvaohjeet Turva- ja ohjetarrat Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CLEN HAAGA 670

KÄYTTÖOHJE CLEN HAAGA 670 KÄYTTÖOHJE CLEN HAAGA 670 Turvallisuusohjeita Perehdy huolella tähän laitteeseen, ennen kuin alat käyttää Sitä! Mikäli koneen pakkausta purettaessa havaitaan kuljetusvaurioita, ota yhteys koneen myyjään

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot