Amersham WB system. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Amersham WB system. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 Amersham WB system Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tietoja tästä oppaasta Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Amersham WB system -dokumentaatio... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystiedot... 3 Järjestelmän kuvaus Yleistietoja laitteesta Elpho & scan -laitteen Western -laitteen Yleistä Western -laitteen lokerot Nesteenvirtausreitit Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely Kulutustarvikkeiden esimerkintä Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB molecular weight markers Amersham WB gel card Amersham WB buffer strip ja Amersham WB buffer strip holder Amersham WB paper comb Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Siirron lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Toissijaiset vasta-aineet määritys Kuivauspidike PVDF-kortin kuivaus Kalvoadapteri PVDF-kortin skannaus Muut lisävarusteet Yleistietoja ohjelmasta... 4 Asennus Käyttöpaikan valmistelu Laitteiston asentaminen Ohjelman asentaminen... 5 Suorita koe Yleistä Käynnistä Amersham WB analyzer Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Näytteiden esimerkitseminen Valmistele Amersham WB molecular weight markers Amersham WB system Käyttöohjeet AE 3

4 Sisällysluettelo 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Ennen elektroforeesia Elektroforeesin ajaminen toimenpiteet elektroforeesin ja geelikortin skannauksen jälkeen Siirron tekeminen Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Siirtoalustan valmisteleminen Siirron tekeminen Toimenpiteet siirron jälkeen Määrittäminen ja kuivaaminen Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Määrityksen tekeminen Toimenpiteet määrityksen jälkeen Ajon kuivaaminen Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen... 6 Kunnossapito Huolto-ohjelma Kunnossapito-ohjeet Siirto- tai määritysvirtausreittien viikoittainen puhdistus Vaihtotoimenpiteet Laiteyksikköjen siirtäminen... 7 Viitetiedot Järjestelmän tekniset tiedot Kemikaalinkestävyysopas Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden käännökset... Hakemisto Amersham WB system Käyttöohjeet AE

5 1 Esittely 1 Esittely Amersham WB system -järjestelmä Amersham WB system on integroitu SDS-PAGE-järjestelmä ja tarkoitettu myös proteiinien Western-blottausanalyysiin fluoresenssitunnistuksen perusteella. Elektroforeesi, skannaus, siirto ja automaattinen määritys tapahtuvat kaikki samassa järjestelmässä. Saatavilla on reagensseja esimerkintään ja vasta-aineiden tunnistukseen sekä geeli- ja kalvotarvikkeita. Amersham WB system sisältää laitteen, Amersham WB analyzer, Amersham WB software (ohjelmiston) ja lisävarusteet ja kulutustarvikkeet. Amersham WB analyzer koostuu kahdesta yksiköstä, Amersham WB elpho & scan -yksiköstä ja Amersham WB western -yksiköstä. Järjestelmä tukee useita sovelluksia, proteiinikoostumuksen pikaseulonnasta tai proteiinitasovertailuista edistyneeseen kvantitatiiviseen analyysiin näytteiden välillä. Proteiinit voidaan esimerkitä värjäysreagenssilla Amersham WB Cy 5 ja ne voidaan sen vuoksi havaita suoraan geelissä elektroforeesin jälkeen. Western -kokeissa merkitsemättömät tai Cy5-esimerkityt proteiininäytteet siirretään kalvoihin ja kohdeproteiinit voidaan havaita käyttämällä Cy3- ja/tai Cy5-konjugoituja toissijaisia vasta-aineita. Fluoresenssipohjainen tunnistus on erittäin herkkää ja sillä on laaja dynaaminen alue. Se mahdollistaa saman Western-blottauskalvon moninkertaisen analyysin. Cy5:llä esimerkityn kokonaisproteiinisisällön ja Cy3-merkityn toissijaisen vasta-aineen tunnistetun kohteen moninkertainen analyysi mahdollistaa kohdesignaalien normalisoinnin käyttämällä kullakin kaistalla olevaa kokonaisproteiinimäärää. Järjestelmään sisältyy helppokäyttöinen Amersham WB software -ohjelmisto, jolla ohjataan työnkulun eri vaiheita ja arvioidaan tuloksia automaattisesti tai manuaalisesti. Luettelo käännetyistä lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden nimistä on kohdassa Osa 7.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden käännökset, sivulla 208. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Katso sivua 7 8 Amersham WB system Käyttöohjeet AE 5

6 1 Esittely Osa 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.4 Amersham WB system -dokumentaatio Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE

7 1 Esittely 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeet antavat sinulle tarvittavat ohjeet Amersham WB system -laitteen turvalliseen asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon. Tämän oppaan laajuus Käyttöohjeet sisältävät seuraavat tiedot: turvallisuus- ja viranomaismääräystiedot kuvaus järjestelmästä, mukaan lukien järjestelmän kanssa käytettävät lisävarusteet ja kulutustarvikkeet asennusohjeet tietoa kokeen tekemisestä turvallisesti kunnossapito-ohjeet tekniset tiedot ja lisäviitetiedot. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä seuraavasti: lihavoitu kursivoitu. Kaksoispiste erottaa valikkotasot ja näin ollen File:Open viittaa Open-komentoon File-valikossa. Laitteiston osat on merkitty tekstissä bold-tekstillä (esim. Power-kytkin). Amersham WB system Käyttöohjeet AE 7

8 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen Amersham WB analyzer -laitteen käyttöä Kaikkien käyttäjien on luettava koko käyttöohje ennen laitteen asentamista, käyttöä tai kunnossapitoa. Pidä aina käyttöopas lähettyvillä, kun käytät Amersham WB analyzer-laitetta. Älä käytä Amersham WB analyzer -laitetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus Amersham WB system on proteiinielektroforeesi- ja Western-blottausjärjestelmä, joka sisältää geelikorttien ja PVDF-korttien skannaamisen. Proteiinit voidaan esimerkitä Cy5-värjäysreagenssilla ja ne voidaan sen vuoksi havaita suoraan geelissä elektroforeesin jälkeen. Western-kokeissa merkitsemättömät tai Cy5-esimerkityt proteiininäytteet siirretään kalvoihin ja kohdeproteiinit voidaan havaita käyttämällä Cy3- ja/tai Cy5-konjugoituja toissijaisia antibiootteja. Fluoresenssipohjainen tunnistus on erittäin herkkää ja sillä on laaja dynaaminen alue. Se mahdollistaa saman Western-blottauskalvon moninkertaisen analyysin. Amersham WB system -laite on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Edellytykset Voidaksesi käyttää järjestelmää sille tarkoitetulla tavalla, seuraavien edellytysten on täytyttävä: Sinun on ymmärrettävä tietokoneen ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän yleiset toimintaperiaatteet. Sinun on ymmärrettävä elektroforeesissa ja Western-blottauksessa käytettävät käsitteet. Laite ja ohjelmisto on asennettava Luku 4 Asennus, sivulla 85-kohdan ohjeiden mukaan. 8 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

9 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Vihje: Jos haluat lukea lisää Western-blottauksen periaatteista ja menetelmistä ja saada ohjeita onnistuneen Western-blottauksen tekemisestä, lataa tai tilaa käsikirja Western Blotting Principles and Methods , osoitteesta Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 9

10 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Esittely Tässä osassa kuvataan direktiivit ja standardit, jotka Amersham WB system täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Yhdenmukaisuus EU-direktiivien kanssa Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Direktiivi 2006/42/EY 2004/108/EY 2006/95/EY Nimi Konedirektiivi (MD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Pienjännitedirektiivi (LVD) 10 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

11 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot CE-merkintä laitteen CE-merkintä ja vastaava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa, kun se on: sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kansainväliset standardit Tämän tuotteen täyttämät standardivaatimukset on esitetty yhteenvetona alla olevassa taulukossa. Standardi EN/IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nro EN/IEC (Päästöt CISPR 11 -standardin, ryhmän 1, luokan A mukaan.) EN ISO EN/IEC Kuvaus Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävien sähkölaitteiden turvavaatimukset Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMCvaatimukset. Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys. Lasertuotteiden turvallisuus. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/95/EY kanssa. EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2004/108/EY kanssa. EN ISO -standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/95/EY kanssa. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 11

12 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Lasermääräykset ja -standardit Tämä laitteisto on luokan 1 lasertuote (IEC :2007/EN :2007). Tämä laite on Yhdysvaltojen Code of the Federal Regulations - säännöstön lasersäteilyturvallisuutta koskevien määräysten mukainen (21 CFR, luku 1, alaluku J, osa lasertuotteet). Vastaavuus FCC-säännösten kanssa Tämä laite on FCC-säännöstön osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavan kahden ehdon täyttymistä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien toimintaa mahdollisesti haittaavat häiriöt. Huomautus: Käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita GE ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite on testattu ja todettu luokan A digitaalilaitteita koskevien rajojen mukaiseksi FCC-säännöstön osan 15 mukaan. Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä näiden käyttöohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Tämän laitteen käyttö asuma-alueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän edellytetään korjaavan häiriöt omalla kustannuksellaan. Ympäristömääräykset Säätely 2011/65/EU 2012/19/EU Asetus (EY) nro 1907/2006 ACPEIP Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) 12 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

13 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien Amersham WB analyzer -laitteeseen kytkettävien laitteiden on täytettävä standardien IEC/EN/UL/CSA , IEC/EN/UL/CSA , tai asiaankuuluvien kansallisten turvallisuusmääräysten ja -standardien turvavaatimukset. Laitteisto on asennettava ja sitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaan. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 13

14 1 Esittely 1.4 Amersham WB system -dokumentaatio 1.4 Amersham WB system -dokumentaatio Esittely Tässä osassa kuvataan Amersham WB system -järjestelmään liittyvät käyttöoppaat ja asiakirjat. Käyttäjän asiakirjat Seuraavassa taulukossa on lueteltu Amersham WB system-järjestelmän mukana tulevat asiakirjat: Asiakirja Amersham WB analyzer -laitteen pakkauksesta purkamisen ohjeet Amersham WB system-järjestelmän käyttöohjeet Amersham WB system User Manual Pääsisältö Tämä ohje kuvaa, miten Amersham WB analyzer puretaan pakkauksesta. Tämä opas sisältää tietoja, joita tarvitaan Amersham WB system -laitteen asentamisessa, käsittelemisessä ja kunnossapitämisessä turvallisesti tyypillisen kokeen tekemisessä turvallisesti Se sisältää myös turvallisuus- ja viranomaismääräystietoja, kuvauksen järjestelmästä sekä viitetietoja. Tämä opas sisältää tietoja, joita tarvitaan Amersham WB system -laitteen käyttämisessä ja kunnossapitämisessä turvallisesti elektroforeesi- ja Western-kokeiden suunnittelussa, tekemisessä ja arvioimisessa järjestelmän ja tulosten vianmäärityksessä Se sisältää myös kuvauksen järjestelmästä, viitetietoja ja tilaustietoja. Saatavuus Amersham WB analyzer -kuljetuslaatikon sisällä. Järjestelmän mukana toimitetaan painettu englanninkielinen versio. Käännetyt versiot ovat saatavilla PDF-tiedostoina käyttäjädokumentaatio-cd-levyllä. Integroituna Amersham WB software -ohjelmistoon HTML-oppaana Help-valikkoon. Saatavilla myös PDF-tiedostona käyttäjädokumentaatio-cd-levyllä. 14 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

15 1 Esittely 1.4 Amersham WB system -dokumentaatio Asiakirja Pääsisältö Saatavuus Amersham WB software Help Amersham WB software Help sisältää tietoa käyttäjätyönkuluista elektroforeesi- ja Western-kokeiden tekemisessä ohjelmistokuvaukset linkkejä Amersham WB system User Manual -oppaaseen, jossa on tarkempia tietoja instrumentin, lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden käsittelystä. Integroituna Amersham WB software -ohjelmistoon (ohjelmiston oikeassa paneelissa). Menetelmäkäsikirja Käsikirja Western Blotting Principles and Methods antaa ohjeita Western-blottaustyönkulusta alusta loppuun. Se kuvaa tekniikan teoreettisia ja käytännöllisiä puolia sekä sisältää hyödyllisiä vihjeitä. Käsikirjan tavoitteena on ohjata ja inspiroida vasta-alkajia sekä asiantuntijoita kohti onnistunutta Western-blottausta. Lataa tai tilaa käsikirja, Western Blotting Principles and Methods , osoitteesta Datatiedostot ja sovellushuomautukset Datatiedostoja ja sovellushuomautuksia voidaan tilata tai ladata osoitteesta Amersham WB system Käyttöohjeet AE 15

16 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan Amersham WB system -järjestelmää koskevat turvatoimet ja hätäsammutustoimet. Oppaassa on kuvattu myös järjestelmän merkinnät sekä tietoja kierrätyksestä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 2.1 Turvatoimet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet 2.1 Turvatoimet Esittely Amersham WB analyzer saa virtaa verkkovirrasta ja käsittelee nesteitä, jotka voivat olla vaarallisia. Ennen laitteen asennusta, käyttöä tai huoltoa sinun on oltava tietoinen käyttöohjeissa kuvatuista vaaroista. Noudata aina paikallisia määräyksiä ja ohjeita järjestelmän käytön ja kunnossapidon sekä kemikaalien turvallisen käsittelyn aikana. Voit välttää henkilövahinkoja ja laitteiston vahingoittumista noudattamalla annettuja ohjeita. Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin: Yleiset varotoimet Syttyvät nesteet Henkilösuojaus Asentaminen ja siirtäminen Järjestelmän käyttö Kunnossapito Käytöstä poistaminen Yleiset varotoimet VAROITUS Älä käytä Amersham WB analyzer -laitetta muulla kuin Käyttöohjeet -oppaassa kuvatulla tavalla. VAROITUS Älä käytä muita kuin GE -yhtiön toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAROITUS Älä käytä Amersham WB analyzer -laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: virtajohto tai pistoke on vahingoittunut laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena muiden osien vauriot, jotka voivat vaikuttaa toimintaan Syttyvät nesteet VAARA Tulipalovaara. Jos Elpho & scan- tai Western -yksikön kotelon ulkopinnalle on läikkynyt nestettä, irrota laite verkkovirrasta ja pyyhi neste pois. Jos laiteyksikköjen päälle on läikkynyt nestettä, joka pääsee Elpho & scan- tai Western -yksikön kotelon sisään, irrota yksiköt verkkovirrasta ja ota yhteys huoltoon. VAARA Tulipalovaara. Varmista, että Western -laitteen jäteletkusto on ohjattu jätepulloon, joka on pöydän alla. Varmista myös ennen ajoa, ettei letkusto vuoda. Käyttöön tarvitaan tyhjä jätepullo, jonka koko on vähintään 4 litraa. VAARA Tulipalovaara. Älä käytä siirtopuskuriliuoksia, joissa on yli 40 % etanolia tai 40 % metanolia. On suositeltavaa käyttää vain 20 % etanolia siirtopuskureissa. 18 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Henkilösuojaus VAROITUS Käytä aina käsineitä, suojavaatteita ja suojalaseja, kun käsittelet geelikortteja, PVDF-kortteja ja muita kulutustarvikkeita, jotka toimitetaan Amersham WB system -järjestelmän mukana. VAROITUS Työskenneltäessä proteiininäytteiden esimerkinnän parissa: Käytä aina suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja. Lue käyttöturvallisuustiedote (SDS/MSDS), ennen kuin esimerkitset näytteitä. VAROITUS Amersham WB analyzer on luokan A laite. Laite saattaa aiheuttaa kotikäytössä radiotaajuushäiriöitä, jotka käyttäjän on tarvittaessa pyrittävä poistamaan asianmukaisin toimenpitein. VAARA Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata laitteen turvallista käyttöä, kunnossapitoa ja käytöstä poistamista koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. VAARA Kun näytteiden proteiinien esimerkintä on tehty, dimetyylisulfidin (DMS) ja dimetyylisulfoksidin (DMSO) hivenmääristä voi aiheutua voimakasta hajua. Paikallista imutuuletusta saatetaan tarvita. Noudata paikallisia määräyksiä ja ohjeita turvallisesta käytöstä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Käytä -laitteen käytön ja kunnossapidon aikana aina asianmukaista suojavaatetusta ja suojalaseja.amersham WB analyzer. VAARA Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE). Aina, kun pakkaat, purat pakkauksesta, kuljetat tai siirrät järjestelmää, käytä suojajalkineita (joissa on mielellään metallinen kärkivahviste) työkäsineitä, jotka suojaavat teräviltä reunoilta Suojalasit Asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Aseta Amersham WB analyzer huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto, jos käytetään metanolia tai muita ilmanvaihtoa edellyttäviä kemikaaleja. VAROITUS Syöttöjännite. Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että seinäpistorasian syöttöjännite vastaa laitteen merkintää. VAROITUS Varmista, että järjestelmä sijoitetaan vakaalle, tasaiselle pöydälle, jossa on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. VAROITUS Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. 20 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAROITUS Suojamaadoitus ja virtajohto. Amersham WB analyzer-laite on aina liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Käytä vain hyväksyttyä kolmijohtoista virtajohtoa, jonka GE on toimittanut tai hyväksynyt tai sovellettavien sähkömääräysten mukaisesti. VAARA Älä koskaan siirrä Western -laitetta, kun laitteen päällä on pulloja. VAARA Raskas esine. Laitteiden turvalliseen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. HUOMIO Kaikkien laitteiston kanssa käytettävien tietokoneiden on noudatettava IEC/EN/UL/CSA standardia tai muita turvallisuusmääräyksiä. Se on asennettava ja sitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaan. HUOMIO Irrota kaapelit. Estä laitteistovauriot irrottamalla kaapelit aina ennen laitteen liikuttamista. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Järjestelmän käyttö VAROITUS Räjähtävää lasia. Älä käytä järjestelmää, jos Elpho & scan -laitteen tiivistyskannen lasi on naarmuuntunut tai rikki. Katkaise laitteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon. VAROITUS Sähköiskuvaara läikkymisen jälkeen ajon aikana. Jos on olemassa vaara, että läikkynyttä nestettä voi päästä Amersham WB analyzer -laitteen kotelon sisään, sammuta laite heti, irrota virtajohto ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon. VAROITUS Elektroforeesin tai siirron jälkeen (kun siirtoalusta on avattu ja PVDF-kortti on asetettu määrityslokeroon) geeli on hävitettävä turvallisella tavalla. Lue geelikortin käyttöturvallisuustiedotteesta turvallisuusohjeet geelistä ja geelin hävittämisestä. VAARA Liikkuvat osat. Ole varovainen, kun avaat/suljet lataimen, jotta sormesi tai vaatteesi eivät jää kiinni, kun latain liikkuu. Älä koskaan aseta pulloja tai ampulleja Elpho & scan -laitteen etupuolelle. Ne saattavat pudota, kun latain avataan. VAARA Sähköiskuvaara. Pysäytä aina meneillään oleva siirtoajo ennen nesteen pyyhkimistä laitteesta tai pöydästä. VAARA Puristumisvaara. Älä koske liikkuvaan määrityskammioon ajon aikana. 22 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

23 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Älä poista Elpho & scan -yksikön kansia. Laitteen sisällä on luokan 3B laser. VAARA Estä vaarallisten nesteiden roiskuminen käyttämällä raskaita sisääntulosuodattimia, jotka on liitetty pulloissa oleviin letkuihin. HUOMIO Älä käytä kemikaaleja, joita ei ole lueteltu kemikaalinkestävyystiedoissa. Kunnossapito VAROITUS Sähköiskun vaara. Korjauksia saa suorittaa vain GEn valtuuttama huoltohenkilöstö. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. VAROITUS Katkaise virta. Katkaise laitteen virta aina ennen laitteen osien vaihtamista, ellei käyttöohjeissa ole mainittu muuta. VAROITUS Poista pullot pullotelineestä, ennen kuin avaat huoltolokeron kannen. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 23

24 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAROITUS Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, vältä läikkymistä ja käytä suojalaseja ja muita asianmukaisia henkilösuojaimia. Esimerkiksi NaOH on syövyttävää ja näin ollen terveydelle vaarallista. VAROITUS Laitteen kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GE -yhtiön hyväksymiä tai toimittamia osia. VAROITUS Kun vaihdat vahingoittunutta virtajohtoa, käytä samantyyppistä ja -mittaista vaihtojohtoa, joka noudattaa kaikkia sovellettavia paikallisia sähkösäädöksiä ja joka on GE. -yhtiön hyväksymä. VAROITUS Katkaise aina verkkovirta ennen pääsulakkeen vaihtamista. Jotta laite olisi jatkossakin suojattu tulipalovaaralta, vaihda sulakkeet samantyyppisiin ja -arvoisiin sulakkeisiin kuin laitteen tuotemerkintään on merkitty. VAARA Noudata vaarallisia kemikaaleja käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä kemikaaleja kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata järjestelmän turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Huolto VAROITUS Desinfioi laitteisto ennen sen käyttämistä varmistaaksesi, että vaaralliset jäämät poistetaan. 24 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

25 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Käytöstä poistaminen VAROITUS Desinfioi laitteisto ennen sen käytöstä poistamista varmistaaksesi, että vaaralliset jäämät poistetaan. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Tässä osassa kuvataan Amersham WB analyzer. -laitteeseen kiinnitettyjä turvamerkintöjä ja vaarallisia aineita koskevia merkintöjä. Tietoja tietokonelaitteiston merkinnöistä on tietokoneen valmistajan ohjeissa. 26 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

27 Märkskylt 1D Märkskylt WB Service tag 1D Service tag WB Märkskylt WB of the 1D-unit. CLASS 1 LASER PRODUCT Complies with 21 CFR and except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50 dated July 24, IEC/EN :2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Merkintöjen sijainti Amersham WB analyzer -laitteessa Alla olevassa kuvassa näkyy Elpho & scan -yksikön ja Western -yksikön merkintöjen sijainti Amersham WB system Käyttöohjeet AE 27

28 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Osa Kuvaus Computer Western unit Tuotemerkintä Amersham WB elpho & scan -laitteessa Laseria koskevat turvamerkinnät Tuotemerkintä Amersham WB western -laitteessa Elpho & scan unit Only for service Elpho & scan -merkintä Alla olevassa kuvassa esitetään esimerkki tuotemerkinnästä, joka on kiinnitetty Elpho & scan -yksikköön. Merkintä sijaitsee laitteen takapaneelissa. Märkskylt 1D Märkskylt WB Service tag 1D 28 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

29 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Western -merkintä Alla olevassa kuvassa esitetään esimerkki tuotemerkinnästä, joka on kiinnitetty Western -yksikköön. Merkintä sijaitsee laitteen takapaneelissa. Märkskylt WB Service tag 1D Yksikön merkinnöissä käytetyt turvasymbolit Merkinnöissä käytetään seuraavia turvasymboleja: Service tag WB Nimike Kuvaus Varoitus! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Katso Kansainväliset standardit, sivulla 11. Järjestelmä noudattaa sovellettavia Australian ja Uuden-Seelannin direktiivejä. Tämä symboli osoittaa, että Amersham WB system -laitteen on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL on laitos, joka Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusviraston (OS- HA:n) hyväksymänä täyttää Yhdysvaltain liittovaltion (Code of Federal Regulations) -säännöstön lain 29 (29 CFR) osan lailliset vaatimukset. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 29

30 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Laitteen merkinnöissä käytetyt vaarallisia aineita koskevat symbolit Seuraavat merkinnöissä käytetyt symbolit osoittavat vaarallisia aineita. Nimike Kuvaus Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. Laseria koskevat turvamerkinnät Seuraava merkintä koskee laservaloa ja ensimmäinen on kiinnitetty Elpho & scan -laitteen takapaneeliin. Toinen on kiinnitetty Elpho & scan -lataajan sisäpuolelle: Nimike Located on the back side of the 1D-unit. CLASS 1 LASER PRODUCT Complies with 21 CFR and except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50 dated July 24, IEC/EN :2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Kuvaus Tämä laite on luokan 1 lasertuote (IEC :2007/EN :2007). Tämä laite on Yhdysvaltojen Code of the Federal Regulations -säännöstön lasersäteilyturvallisuutta koskevien määräysten mukainen (21 CFR, luku 1, alaluku J, osa lasertuotteet). Merkintä kertoo myös valmistuskuukauden. Jul Aug Sep Oct Nov Dec Located on the inside of the front lid of the 1D-unit Symboli on esillä kun Elpho & scan -lataaja avataan. Label removed 30 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

31 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Esittely Tässä osassa selitetään, kuinka Amersham WB analyzer -laitteen hätäpysäytys tehdään sähkökatkoksen sattuessa ja mikä on tulos. Hätäsammutus Hätätilanteessa päävirtajohdot on irrotettava Elpho & scan -yksikön ja Western -yksikön takapaneeleista. Tämä varmistaa, että virta katkeaa välittömästi, vaikka käytettäisiin katkeamatonta virransyöttöä (UPS). Virtakatko Sähkökatkon tulos on kuvattu alla: Virtakatko tässä Amersham WB analyzer johtaa tähän Kaikki käynnissä olevat kokeet pysähtyvät. Kokeet eivät jatku, kun virta palaa normaaliksi. Huomautus: UPS-virtalähteen avulla voidaan estää virtakatkonaikainen tietojen menetys, jolloin saadaan aikaa Amersham WB analyzer. -laitteen hallittuun sammutukseen. Pysäytyksen aika kirjautuu laitteen ohjelmistoon. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 31

32 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Virtakatko tässä Tietokone johtaa tähän Elpho & scan -yksikköön kytketty tietokone sammuu. Kaikki käynnissä olevat kokeet jatkuvat ja päättyvät, kunhan laitteessa on vielä virtaa. Kun tietokone käynnistetään uudelleen ja kosketus on muodostettu uudelleen, kokeen tulokset tallentuvat. Tarvittaessa kuvat skannataan. Uudelleenkäynnistäminen hätäsammutuksen tai virtakatkon jälkeen Kun virta palaa normaaliksi, hätäsammutuksen hetkellä käynnissä olleet kokeet eivät jatku. Toimi seuraavasti: Vaihe Toimi Jos verkkovirtajohdot on irrotettu, liitä johdot laiteyksiköiden takapaneeleihin. Varmista, että laitteen takapaneeleissa oleviin verkkovirtakytkimiin on kytketty virta (I). Tulos: laitteet käynnistyvät. Käynnistä tietokone ja ohjelmisto (katso Ohjelmiston käynnistäminen, sivulla 114). Kun laitteet on liitetty, lokitapahtuma tallentuu koelokiin. Jos haluat päättää keskeytyneen ajon, avaa ajon koetiedosto. Avaa sitten Experiment Information -valintaikkuna ja valitse Experiment log -välilehti. Tarkista Experiment log-kohdassa, missä vaiheessa koe keskeytyi. Poista ne vaiheen osat, jotka oli tehty loppuun, kun ajo keskeytyi, ja käynnistä vaihe uudelleen. 32 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

33 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Esittely Tässä osassa on tietoja Amersham WB analyzer -järjestelmän käytöstä poistamisesta. Dekontaminaatio Amersham WB analyzer on dekontaminoitava ennen käytöstä poistoa, ja laitteiston romutuksessa on noudatettava kaikkia paikallisia säädöksiä. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun Amersham WB analyzer -laite poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen Amersham WB analyzer sisältää vaarallisia aineita. Tarkkoja tietoja on saatavilla GEn edustajalta. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, ja se on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 33

34 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan Amersham WB system -järjestelmän osat. Amersham WB system sisältää Amersham WB analyzer (kaksi yksikköä) laitteen kanssa käytettävät lisävarusteet ja kulutustarvikkeet tietokoneen (ei sisälly toimitukseen) Amersham WB software Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 3.1 Yleistietoja laitteesta 3.2 Elpho & scan -laitteen 3.3 Western -laitteen 3.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely 3.5 Kulutustarvikkeiden esimerkintä 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet 3.8 Muut lisävarusteet 3.9 Yleistietoja ohjelmasta Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE

35 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Yleistietoja laitteesta 3.1 Yleistietoja laitteesta Esittely Tässä osassa on yleistietoja Amersham WB analyzer -laitteesta. Amersham WB analyzer sisältää kaksi laitetta: Amersham WB elpho & scan -laitteen Amersham WB western -laitteen Laitteen yksiköitä ohjataan tietokoneelta, jolla on Amersham WB software. Huomautus: Laiteyksiköt on aina liitettävä toisiinsa ajon ajaksi. Molempiin yksiköihin täytyy olla kytketty virta, kun Western -laitteella tehdään koetta. Turvakytkimet Elpho & scan -laitteessa on korkea jännite ja kaksi laseria sisällä. Laitteessa on kaksinkertaiset turvakytkimet, jotka katkaisevat virransyötön korkeajännitemuuntajaan ja lasereihin, kun latain avataan. Western -laitteen siirtosäiliössä on korkeajännite. Laitteessa on turvakytkimet, jotka katkaisevat virransyötön, kun siirtosäiliön kansi avataan. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 35

36 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Yleistietoja laitteesta Kuva Amersham WB analyzer -laitteesta Seuraavassa kuvassa on esitetty Amersham WB analyzer, Elpho & scan -laite vasemmalla ja Western -laite oikealla. Kuva laitepaneeleista Sama ilmaisinvalojen määritys on käytettävissä jokaisessa laiteyksikköjen lokerossa (elektroforeesi ja skannaus, siirto, määritys ja kuivaus). Kun laiteyksiköihin on kytketty virta, lokeron nimiä osoittavat lamput palavat. Ilmaisimet sijaitsevat kunkin yksikön laitepaneelissa. Seuraavassa kuvassa on esitetty kahden yksikön laitepaneelit, kun lokerojen nimet palavat. 36 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

37 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Yleistietoja laitteesta Laitteen ilmaisimet Seuraavassa taulukossa on kuvattu erilaiset ilmaisimet. Ilmaisimet (valmis / ajo valmis, ajo ja virhe tai varoitus) ovat samanlaisia kaikissa laiteyksikköjen lokeroissa. Tässä esimerkissä kuvataan TRANSFER -ilmaisimet. Tilan merkkivalot TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER Tila Käynnistys Valmis / ajo valmis Ajo Virhe tai varoitus Kuvaus Teksti syttyy, kun laite käynnistyy ja tekee sisäisiä testejä. Lamppu palaa, kun yksikkö/lokero on valmis uutta koetta varten vaihe (ts. elektroforeesi, skannaus, siirto, koestus tai kuivaus) on valmis Lamppu palaa kun laite/lokero on käynnissä puhdistettaessa siirto- tai koestusvirtausreittejä. Huomautus: Liittyviä kansia ei saa avata ajon aikana. Esimerkiksi siirtokannen avaaminen siirron aikana pysäyttää siirtoajon ja voi vaikuttaa sen tulokseen. Lamppu palaa, kun on tapahtunut virhe Lisätietoja virheestä on Amersham WB software -ohjelmistossa. Ohjelmisto antaa ehdotuksia ongelman korjaamisesta. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 37

38 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Elpho & scan -laitteen 3.2 Elpho & scan -laitteen Esittely Elpho & scan -yksiköllä erotellaan SDS-käsiteltyjä näyteproteiineja polyakryyliamidigeelissä. Sitä käytetään myös skannaamaan geelejä elektroforeesin jälkeen ja PVDF-kortteja määrityksen ja kuivaamisen jälkeen Western-kokeissa. Tässä kohdassa on yleistietoja Elpho & scan -laitteesta. Kuva Elpho & scan -moduulista Alla esitetyssä kuvassa näkyvät Elpho & scan -laitteen pääosat: Osa 1 2 Kuvaus Laitepaneeli (jossa on tilailmaisimet) Elpho & scan -latain Geelikorttien tai PVDF-korttien lataamiseen. 38 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

39 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Elpho & scan -laitteen Osa 3 Kuvaus Poistopainike Elektroforeesi- ja skannauslokeron lataimen avaamiseen/sulkemiseen. Huomautus: Latain voidaan avata vain, kun elektroforeesi- tai skannauskoetta ei ole käynnissä. Kaikki meneillään olevat ajot on ensin pysäytettävä käyttämällä asianomaista ohjelmistokomentoa, jotta latain voidaan poistaa laitteesta. 4 Säädettävät jalat (4 jalkaa, yksi kussakin kulmassa) Kuva Elpho & scan -laitteen takapaneelista Seuraavassa kuvassa näkyvät Elpho & scan -laitteen takapaneelin pääosat: Osa 1 2 Kuvaus USB-kaapeliliitin (USB-tyyppi B) Elpho & scan-laitteen liittämiseen tietokoneeseen. Western -laitteen tiedonsiirtoliitäntä (käytä Ethernet-kaapelia) Amersham WB system Käyttöohjeet AE 39

40 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Elpho & scan -laitteen Osa Kuvaus Ilman sisääntulo Virtakytkin Kytketty =I, ei kytketty =O Sulakelaatikko (5 x 20 mm) Virtajohdon liitin (60320/C14) Ilman ulostulot Elpho & scan -latain Elpho & scan -latainta käytetään lataamaan: geelikortit elektroforeesia ja skannausta varten PVDF-kortit skannausta varten. Ladattaessa PVDF-kortit skannausta varten Amersham WB membrane adapter on ensin asetettava korttilevylle (katso lisätietoja kohdasta Osa 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen, sivulla 172). Latain poistetaan Elpho & scan -laitteesta painamalla etupaneelin poistopainiketta. 40 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

41 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Elpho & scan -laitteen Kuva Elpho & scan -lataimesta Seuraavassa kuvassa on esitetty Elpho & scan -laite latain poistettuna ja vasemman korttilevyn tiivistyskannet avattuina Osa Kuvaus Salpa Tiivistyskannen avaamiseen. Tiivistyskansi Asennon A ja asennon B Reiät Puskuriliuskapidikkeisiin, joissa on puskurielektrodien sähköliitännät. Ohjaintapit Oikeaan geelikorttien tai kalvoadapterien sekä PVDF-korttien sijoitukseen. Korttilevy Geelikorttien jäähdytykseen ja korttien pitelemiseen tasaisesti skannauksen aikana. Suojalasi Amersham WB system Käyttöohjeet AE 41

42 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen 3.3 Western -laitteen Esittely Western -laitetta käytetään siirtämään erotellut proteiinit geelistä kalvoon koestamaan kalvossa olevia proteiineja ensisijaisilla vasta-aineilla ja sen jälkeen CyDye -väriin konjugoiduilla toissijaisilla vasta-aineilla kuivaamaan PVDF-kortit (ennen skannausta Elpho & scan -laitteessa) Tässä kohdassa on yleistietoja Western -laitteesta. Tämän kohdan sisältö Tämä kohta sisältää seuraavat alakohdat: Osa Yleistä Western -laitteen lokerot Nesteenvirtausreitit Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE

43 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Yleistä Yleistä Esittely Tässä osassa on kuvattu yleisesti Western -laitteen etu- ja takapaneeleja. Kuva Western -moduulista Alla esitetyssä kuvassa näkyvät Western -laitteen pääosat: Osa Kuvaus Vasta-ainelokeron kansi Vasta-ainelokeron kansi avataan painamalla aluetta Laitepaneeli (jossa on tilailmaisimet) Siirtosäiliön kansi Amersham WB system Käyttöohjeet AE 43

44 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Yleistä Osa 5 Kuvaus Pulloteline (ja huoltolokeron kansi) Huomautus: Pulloteline on poistettava vain, kun pumput ja letkut tarkastetaan tai kun osia vaihdetaan kohdan Luku 6 Kunnossapito, sivulla 177 mukaisesti Letkustopidikkeet Määrityslokeron kansi Kuivauslokeron kansi Kuva Western -laitteen takapaneelista Seuraavassa kuvassa näkyvät Western -laitteen takapaneelin pääosat: Amersham WB system Käyttöohjeet AE

45 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Yleistä Osa Kuvaus Jäte- ja ylivirtausletkuston ulostulot Elpho & scan -laitteen tiedonsiirtoliitäntä (käytä Ethernet-kaapelia) Virtajohdon liitin (60320/C14) Sulakelaatikko (5 x 20 mm) Päävirtakytkin (kytketty =I, ei kytketty =O) Ilman ulostulot Ilman sisääntulo Amersham WB system Käyttöohjeet AE 45

46 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Western -laitteen lokerot Western -laitteen lokerot Esittely Tässä osassa on kuvattu Western -laitteen eri lokerot, kun laitteen kannet ovat auki. Kuva siirtosäiliöstä Seuraavassa kuvassa on esitetty Western -laitteen siirtosäiliö Osa Kuvaus Alustan ohjausurat Asennon A ja asennon B Oikea siirtoelektrodi Siirtosäiliön suodatin 46 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

47 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Western -laitteen lokerot Osa 5 Kuvaus Vasen siirtoelektrodi Määrityslokeron kuva Seuraavassa kuvassa on esitetty Western -laitteen määrityslokero Osa Kuvaus Määrityskammio Määrityskammion kansi Asennon A ja asennon B PVDF-kortin ohjaintapit (merkitty oransseilla ympyröillä) Amersham WB system Käyttöohjeet AE 47

48 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Western -laitteen lokerot Osa 5 6 Kuvaus Määrityslokeron kansi Määrityskammion kannen luukku Kuivauslokeron kuva Seuraavassa kuvassa on esitetty Western -laitteen kuivauslokero. 1 2 Osa 1 2 Kuvaus Kalvon kuivausohjaimet Asennon A ja asennon B sijaintien ilmaisin 48 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

49 Vasta-ainelokeron kuva Seuraavassa kuvassa on esitetty vasta-ainelokero, mihin on asetettu ennen määritystä 15 ml:n vasta-aineliuosletkuja, joissa on ensisijaista ja toissijaista vasta-ainetta (vasen puoli). Katso lisätietoja kohdasta Vasta-aineliuosletkujen liittäminen, sivulla 159. Lokeron oikeaa puolta käytetään Amersham WB membrane adapters -kalvoadaptereiden säilytykseen Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Western -laitteen lokerot Osa Kuvaus Letkupidike Letkusto Oven lukitus (magneettinen) Kalvoadapterit Kalvoadaptereiden pidike Oven lukitus Vasta-aineliuosletkun asennon ilmaisin A PRIMARY, A SECONDARY, B PRIMARY ja B SECONDARY. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 49

50 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Western -laitteen lokerot Huoltolokeron kuva Seuraavassa kuvassa on esitetty Western -laitteen huoltolokero Osa Kuvaus Siirtoventtiililohko Määrityspumppu Siirtopumppu Ilmasuodatinlokeron kansi Määritysventtiililohko 50 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

51 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Nesteenvirtausreitit Nesteenvirtausreitit Esittely Tässä osassa on esitetty siirto- ja koestusnestevirtausreitit Western -yksikössä sekä toiminnan perusperiaatteet. Kuva siirtonesteen virtausreitistä Seuraavassa kuvassa on esitetty tarkka siirtoprosessin virtauskaavio. Virtauskaaviossa on esitetty laitteen osien väliset liitännät. Valkoiset merkinnät tarkoittavat letkustomerkintöjä. Siniset numerot tarkoittavat laitteen osia. 5 T WASTE T BUFFER T WATER Seuraavassa taulukossa kuvataan virtauskaaviossa olevat osat: Amersham WB system Käyttöohjeet AE 51

52 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Nesteenvirtausreitit Osa Kuvaus Siirtoventtiililohko Nestevirtausreitin läpi pumpattavan liuoksen valitsemiseen. Siirtosäiliö Siirtopumppu Liuoksen pumppaamiseen nestevirtausreitin läpi. Siirron jäähdytysyksikkö Siirtopuskurin jäähdyttämiseen, jotta se pysyy huoneenlämpöisenä. Siirtosäiliön ylivirtaus Siirtoprosessin perusperiaate Siirron aikana erotellut proteiinit siirtyvät elektroforeettisesti geelistä kalvoon. Siirtoprosessin perusperiaate on kuvattu alla. Vaihe Kuvaus Kun Amersham WB transfer holder(s) (siirtopidike) on ladattu siirtosäiliöön, siirtosäiliö täyttyy siirtopuskurista (letku, jossa on merkintä T Buffer). Siirtovaiheen aikana siirtopuskuria pumppautuu siirtosäiliön, siirron jäähdytysyksikön, siirtopumpun ja siirtoventtiililohkon läpi, mikä kierrättää siirtopuskuria ajon aikana. Siirron jäähdytysyksikkö varmistaa, että siirtopuskuri pysyy huoneenlämpöisenä ajon aikana. Ajon jälkeen ja siirtopidikkeiden poiston jälkeen nesteen virtausreitti puhdistetaan ultrapuhtaalla vedellä (letkua, jossa on merkintä T Water, käytetään puhdistukseen). 52 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

53 Kuva määritysnesteen virtausreitistä 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Nesteenvirtausreitit Seuraavassa kuvassa on esitetty tarkka määritysprosessin virtauskaavio. Virtauskaaviossa on esitetty laitteen osien väliset liitännät. Valkoiset merkinnät tarkoittavat letkustomerkintöjä. Siniset numerot tarkoittavat laitteen osia. P WASTE P CUSTOM P WASTE P WATER P BLOCK P WASH P FINAL WASH Prim A Sec A Prim B Sec B A B Seuraavassa taulukossa kuvataan virtauskaaviossa olevat osat: Osa Kuvaus Vasta-ainelokero, jossa on ensisijaista ja toissijaista vasta-ainetta sisältäviä vasta-aineliuosletkuja asentoihin A ja B. Määritysventtiililohko Käytetään valitsemaan virtausreitin läpi pumpattava liuos. Määrityspumppu Liuoksen pumppaamiseen nestevirtausreitin läpi. Ilma-anturi Letkuston mahdollisen ilman tunnistamiseen. Ilmatunnistin keskeyttää ajon, jos liuospullo on tyhjä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 53

54 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Western -laitteen Nesteenvirtausreitit Osa 5 6 Kuvaus Määrityskammion valitsinventtiili Sen valitsemiseen, ohjataanko liuosta määrityskammioihin vai määrityskammioista jätteen ulostuloon. Määrityskammiot Määritysprosessin perusperiaate Määrityksessä ensisijaiset vasta-aineet sitoutuvat kalvon proteiineihin ja sen jälkeen CyDye-väriin konjugoituneet toissijaiset vasta-aineet sitoutuvat ensisijaisiin vasta-aineisiin. Määritysprosessin perusperiaate on kuvattu alla. Vaihe 1 2 Kuvaus Määrityskammio esitäyttyy ensimmäisellä liuoksella, kuten ohjelmiston koestusprotokollaan on kirjattu (oletusarvoisesti käytetään estoliuosta). Käyttäjä käynnistää määrityskammion esitäytön valitsemalla sopivan ohjelmistokomennon. PVDF-kortit asetetaan määrityskammioihin ja kalvojen peräkkäisiä inkubaatioita (mukaan lukien pesuvaiheita) tehdään estoliuoksella, ensisijaisilla vasta-aineilla ja toissijaisilla vasta-aineilla. 54 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

55 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely 3.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely Esittely Tässä osassa esitellään lisävarusteet ja kulutustarvikkeet, joita käytetään Amersham WB analyzer -laitteen kanssa. Se sisältää myös säilytystietoja kulutustarvikkeista ja tietoa niiden tilaamisesta. Lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Seuraavassa taulukossa on lueteltu lisävarusteet ja kulutustarvikkeet, joita käytetään laitteen kanssa tehtävässä toiminnossa. Laitteen lisävarusteet toimitetaan järjestelmän mukana ja kulutustarvikkeet tilataan erikseen. Asennettavat lisävarusteet on kuvattu kohdassa Osa 4.2 Laitteiston asentaminen, sivulla 89 ja käyttäjän kunnossapitotoimissa tarvittavat lisävarusteet on kuvattu kohdassa Kunnossapitolisävarusteet, sivulla 187. Tarkempi kuvaus lisävarusteista ja kulutustarvikkeista on seuraavissa osissa. Tehtävä Tarvittavat kulutustarvikkeet Tarvittavat lisävarusteet Katso lisätietoja kohdasta... Näytteiden esimerkitseminen Amersham WB Cy5 Amersham WB labeling buffer (merkintäpuskuri) - Osa 3.5 Amersham WB loading buffer (latauspuskuri) Amersham WB MiniTrap kit (valinnainen) Elektroforeesiajo Amersham WB molecular weight markers (molekyylipainon markkerit) Amersham WB gel card (geelikortti) Amersham WB buffer strip (puskuriliuska) Amersham WB buffer strip holder 1 (puskuriliuskan pidike) Osa 3.6 Amersham WB loading buffer Amersham WB paper comb (valinnainen) (paperikampa) Amersham WB system Käyttöohjeet AE 55

56 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely Tehtävä Tarvittavat kulutustarvikkeet Tarvittavat lisävarusteet Katso lisätietoja kohdasta... Western -blottausvaiheet Siirto Amersham WB gel card elektroforeesiajosta Amersham WB PVDF card (PVDF-kortti) Amersham WB transfer holder 1 (siirtopidike) Osa Amersham WB transfer paper (siirtopaperi) Amersham WB sponge (sieni) Laboratoriossa valmistetut siirtoliuokset (valmistusohjeet, katso Siirtoliuosten valmistusohjeet, sivulla 134) Määritys Laboratoriossa valmistetut ensisijaisia vasta-aineita sisältävät liuokset Vasta-aineliuosletkut 1 Osa Toissijainen vasta-aine: Amersham WB goat anti-mouse Cy3/Cy5 (vuohen anti-hiiri-cy3/cy5) tai Amersham WB goat anti-rabbit Cy3/Cy5 (vuohen anti-kaniini-cy3/cy5) PVDF-kortti siirtovaiheesta Laboratoriossa valmistetut määritysliuokset (valmistusohjeet: katso Määritys- ja vasta-aineliuoksen valmistusohjeet, sivulla 158) Kuivaaminen PVDF-kortti määritysvaiheesta Amersham WB drying holder (kuivauspidike) - PVDF-kortin skannaaminen Elpho & scan -yksikössä PVDF-kortti kuivausvaiheesta Amersham WB membrane adapter 1 (kalvoadapteri) Osa Muut 56 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

57 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely Tehtävä Tarvittavat kulutustarvikkeet Tarvittavat lisävarusteet Katso lisätietoja kohdasta... Skannausdatamatriisitagit geelikorteissa ja PVDF-korttien yksittäispakkauksissa (valinnainen) - Matriisitagin lukija (tilattava erikseen) Osa Sisältyy Amersham WB analyzer-laitteen toimitukseen. Kulutustarvikkeiden tilaaminen Tehtävien kokeiden mukaan tarvitaan eri kulutustarvikeyhdistelmiä. Valintaopas kulutustarvikesarjan kokoamiseen on saatavilla osoitteessa Tietoa erillisten kulutustarvikkeiden tilaamisesta on Amersham WB system User Manual -oppaassa. Kulutustarvikkeiden säilyttäminen Seuraavassa taulukossa on yhteenveto eri kulutustarvikkeiden säilytys- ja ympäristöolosuhteista. Kulutustarvikkeiden viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen. Kulutustarvike Kulutustarvikkeiden esimerkintä Säilytyslämpötila Ympäristö Sisältö suojattava suoralta auringonvalolta. Vältä toistuvia Cy5-värjäysreagenssin pakastus-sulatusjaksoja. Laimennettu Cy5-värjäysreagenssi on käytettävä 30 minuutin sisällä, eikä sitä saa pakastaa. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 57

58 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely Kulutustarvike Amersham WB molecular weight markers Amersham WB gel card Amersham WB buffer strips Amersham WB PVDF card Amersham WB transfer paper Amersham WB paper comb Amersham WB sponge Amersham WB goat antimouse Cy3/Cy5 tai Amersham WB anti-rabbit Cy3/Cy5, kylmäkuivattu Säilytyslämpötila Huoneen lämpötila Huoneen lämpötila Huoneen lämpötila Huoneen lämpötila 2 8 Ympäristö Suojaa molekyylipainon (MW) markkereita suoralta auringonvalolta. Molekyylipainon markkereita on aina säilytettävä pakastimessa. Minimoi aika huoneenlämmössä ennen käyttöä ja vältä uudelleenpakastusta. Latauspuskurilla DTT:n avulla laimennetut molekyylipainon markkerit voidaan jakaa alikvootteihin kertakäyttöä varten, jos ne pakastetaan heti laimennuksen jälkeen. Alikvootteja ei saa säilyttää yli viikkoa pidempään. Säilytettävä jääkaapissa tai kylmähuoneessa. Säilytettävä jääkaapissa tai kylmähuoneessa. Säilytä PVDF-korttia yksittäisessä paketissa niiden toimituslaatikossa. Säilytä laatikkoa puhtaassa ja kuivassa paikassa suojattuna valolta. Säilytä siirtopapereja kuivassa paikassa toimituslaatikossaan. Suojaa pölyltä. Säilytä paperikampoja kuivassa paikassa toimituslaatikossaan. Suojaa pölyltä. Suojaa pölyltä ja suoralta auringonvalolta. Suojaa toissijaisia vasta-aineita valolta. 58 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

59 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden esittely Kulutustarvike Säilytyslämpötila Ympäristö Laimennetut toissijaiset vastaaineet (laimennettu ultrapuhtaalla vedellä konsentraatioon 1 μg/μl) Ensisijaiset vasta-aineet Säilytä alikvootit lämpötilassa C Katso valmistajan ohjeita. Suojaa laimennettuja toissijaisia vasta-aineita valolta. Alikvootteja ei saa säilyttää yli kuutta kuukautta pidempään. Toistuvia pakastus-sulatusjaksoja on vältettävä. Katso valmistajan ohjeita. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 59

60 3 Järjestelmän kuvaus 3.5 Kulutustarvikkeiden esimerkintä 3.5 Kulutustarvikkeiden esimerkintä Esittely Esimerkintätarvikkeita käytetään proteiininäytteiden esimerkintään fluoresenssiväriaineella. Näytteiden esimerkitseminen fluoresenssiaineella: mahdollistaa kokonaisproteiinisisällön tunnistuksen skannattaessa geelikortti poistaa geelin jälkivärjäyksen tarpeen. Milloin proteiinien esimerkintää käytetään Proteiinien esimerkintä tehdään aina ennen elektroforeesivaihetta tehtäessä elektroforeesikokeita Western-kokeita, jossa käytetään kokonaisproteiinisisällön normalisointia. Kulutustarvikkeiden esimerkintä Esimerkintätarvikkeet on pakattu erillisiin foliopusseihin. Jokainen foliopussi sisältää liuosreagensseja, jotka riittävät 10 geelikortin käsittelyyn (kun 14 kaistalla/geelikortti on esimerkittyjä näytteitä), ts. 140 yksittäiseen merkintäreaktioon. Seuraava taulukko esittää yhteenvedon esimerkintätarvikkeiden sisällöstä. Esimerkintätarvike Amersham WB Cy5 Amersham WB labeling buffer (merkintäpuskuri) Amersham WB loading buffer (latauspuskuri) Sisältö 0,25 mg/ml (noin 250 pmol/μl) Cy5-väriainetta DMSO-liuoksessa Tris-pohjainen puskuri, jossa on SDS:ä ja jonka ph on 8,7 (lämpötilassa 25 C) 50 mm Tris-Cl, 0,25 % (w/v) Orange G, 4 % SDS, 0,5 mm lysiini Määrä 5 ampullia (siniset korkit) 35 μl Cy5-väriaineliuosta per ampulli (riittää kahteen geelikorttiin) 5 ampullia (mustat korkit) 0,7 ml merkintäpuskuriliuosta per ampulli (riittää kahteen geelikorttiin) 5 ampullia (oranssit korkit) 0,7 ml latauspuskuriliuosta per ampulli (riittää kahteen geelikorttiin) 60 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

61 3 Järjestelmän kuvaus 3.5 Kulutustarvikkeiden esimerkintä Näytteen valmistelun tarvike Seuraavassa taulukossa on kuvattu Amersham WB MiniTrap kit. Näytteen valmistelun tarvike Amersham WB MiniTrap kit Toiminto Sarja on suunniteltu nopeaan ja kätevään sellaisten proteiininäytteiden puhdistukseen (>5000 M r ), joissa on häiritseviä aineita, esim. imidatsolia. Määrä 30 esipakattua kertakäyttöistä PD MiniTrap G-25-kolonnia, joissa Sephadex G-25-elatusainetta 1 pullo 10 Amersham WB labeling buffer (14 ml varastoliuosta) Integroitu kolonniteline, jätealusta ja letkupidike Amersham WB system Käyttöohjeet AE 61

62 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Esittely Proteiinien elektroforeesissa tarvitaan seuraavia lisävarusteita ja kulutustarvikkeita: Amersham WB buffer strip Amersham WB buffer strip holder Amersham WB molecular weight markers Amersham WB gel card Amersham WB paper comb, jos näytesyvennys puhdistetaan Amersham WB loading buffer (katso kohdasta Osa 3.5 Kulutustarvikkeiden esimerkintä, sivulla 60 lisätietoa latauspuskurista) Tämän kohdan sisältö Tämä kohta sisältää seuraavat alakohdat: Osa Amersham WB molecular weight markers Amersham WB gel card Amersham WB buffer strip ja Amersham WB buffer strip holder Amersham WB paper comb Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE

63 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB molecular weight markers Amersham WB molecular weight markers Esittely Amersham WB molecular weight markers ovat seos yhdeksästä natiivista ja rekombinantista proteiinista, M r : , merkittynä sekä Cy3:lla että Cy5:llä, proteiinien molekyylipainon määritykseen skannatuista geelikorteista ja PVDF-korteista. Ohjelmisto laskee molekyylipainon kalibrointikäyrät. Kun kahta molekyylipainon kalibrointikäyrää käytetään, käyristä interpoloituja tietoja käytetään luomaan näytekaistakohtaisia kalibrointikäyriä. Kunkin kaistan kaikkien tunnistettujen raitojen molekyylipainot lasketaan. Sisältö Jokainen Amersham WB molecular weight markers -paketti sisältää liuosta 10 geelikortin ajamiseen (missä 2 kaistaan/geelikortti on lisätty Amersham WB molecular weight markers -merkintäainetta). Molekyylipainomarkkereiden kuva Seuraavassa kuvassa näkyvät Amersham WB molecular weight markers -merkkien koot erotettuina gradienttigeelikortilla (vasen kuva) ja homogeenisella geelikortilla (oikea kuva): M r Amersham WB system Käyttöohjeet AE 63

64 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB molecular weight markers Molekyylipainon markkeriproteiinit Seuraavassa taulukossa on esitetty sisältyvät proteiinit: Proteiini Rekombinantti proteiini Fosforylaasi b, kaniinin lihas Albumiini, naudan seerumi Rekombinantti proteiini Rekombinantti proteiini Rekombinantti proteiini Trypsiini-inhibiittori, soijapapu Alfa-laktalbumiini, naudan maito Rekombinantti proteiini Molekyylipaino (M r 10 3 ) Amersham WB system Käyttöohjeet AE

65 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB gel card Amersham WB gel card Esittely Tässä osassa kuvataan geelikortin tiedot. Geelikortin tyypit Geelikortteja on kahdentyyppisiä: Homogeeninen geelikortti: Amersham WB gel card 14, 13.5% Gradienttigeelikortti: Amersham WB gel card 14, 8-18% Geelin koostumus Geelit on esivalettu geelikorttikasettiin. Geelit ovat polyakryyliamidi-/bisakryyliamidigeelejä, joissa on tris-asetaattipuskuri. Proteiinien erottelun tarkkuus Seuraavassa taulukossa on lueteltu proteiinien erottelun tarkkuus geelikorttityypeittäin: Geelikortin tyyppi Amersham WB gel card 14, 13.5%, homogeeninen Amersham WB gel card 14, 8-18%, gradientti Erottelutarkkuus, M r 10 3 välillä 10 ja (esimerkityt proteiinit) 3,5 225 (Western-kokeet, vasta-aineen tunnistus) Amersham WB system Käyttöohjeet AE 65

66 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB gel card Kuva geelikortin etupuolesta Seuraavassa kuvassa on esitetty geelikortti, jonka etupuoli on ylöspäin: Osa 1 Kuvaus Merkintöjen kirjoituspinta Huomautus: Käytä aina lyijykynää, kun kirjoitat merkintöjä. Merkintä voidaan lisätä myös ohjelmistoon Merkintä ja geelikortin tyyppi Näytesyvennyksen kansi joka täytyy poistaa, kun Elpho & scan -yksikön tiivistyskansi on suljettu, ennen näytteiden lisäämistä. Geelikahvat helpottamaan geelin käsittelyä, kun se on poistettu tuestaan Western-blottausta varten. Ohjausreiät geelikorttien asettamiseen oikeaan asentoon Elpho & scan-lataimeen ja siirtopidikkeeseen. 66 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

67 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB gel card Osa 6 Kuvaus Merkintä, jossa on datamatriisitagi, eränumero ja tunniste Kuva geelikortin taustapuolesta Seuraavassa kuvassa on esitetty geelikortti, jonka taustapuoli on ylöspäin: Osa 1 2 Kuvaus Suojakalvot jotka poistetaan ennen elektroforeesia, jotta kosketus geelin ja puskuriliuskojen välillä on mahdollista. Suojakalvo joka poistetaan valmisteltaessa siirtoalustaa (koskee vain Western-kokeita). Amersham WB system Käyttöohjeet AE 67

68 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB buffer strip ja Amersham WB buffer strip holder Amersham WB buffer strip ja Amersham WB buffer strip holder Esittely Puskuriliuskan pidikkeet pitävät puskuriliuskoja paikoillaan elektroforeesiajon aikana. Puskuriliuskan pidikkeissä on sisäänrakennettuja elektrodeja, jotka mahdollistavat kosketuksen elektrodin ja puskuriliuskan välillä, mikä puolestaan mahdollistaa sähkövirran ajon aikana. Puskuriliuskat asetetaan pidikkeisiin ennen ajon aloittamista ja ne hävitetään ajon jälkeen. Pidikkeen muoto ohjaa käyttäjää, kun puskuriliuskoja asetetaan pidikkeisiin ja kun pidikkeitä asetetaan Elpho & scan -laitteeseen. Katso lisätietoja kohdasta Valmistelut ennen elektroforeesin aloittamista, sivulla 124. Puskuriliuskoissa käytetty puskuri Puskuriliuskoissa käytetty puskuri on Tris-trisiini. Puskuriliuskojen kuva Seuraava kuva esittää puskuriliuskan. 68 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

69 Puskuriliuskapidikkeiden kuva 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB buffer strip ja Amersham WB buffer strip holder Seuraava kuva esittää puskuriliuskapidikkeen. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 69

70 3 Järjestelmän kuvaus 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB paper comb Amersham WB paper comb Esittely Paperikampaa käytetään puhdistamaan näytesyvennykset, kun proteiinit ovat siirtyneet geeliin muutamaksi minuutiksi. Näytesyvennyksen puhdistusta suositellaan ylimääräisen värin poistamiseen, kun käytetään esimerkittyjä näytteitä. Tämä heikentää taustaa, mikä parantaa vähäisten runsaiden proteiinien (<1 ng/kaista) ja pienen molekyylipainon proteiinien (M r <40 000) tunnistusta ja kvantifiointia. Näytesyvennyksen puhdistus parantaa yleensä kaistan tarkkuutta, myös merkitsemättömissä suuren proteiinipitoisuuden näytteissä tai suurissa näytemäärissä. Lisätietoa paperikamman käyttämisestä on oppaassa Elektroforeesin ja geeliskannauksen aloittaminen ja seuraaminen, sivulla 129. Kuva paperikammasta Seuraava kuva esittää paperikampaa. 70 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

71 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Esittely Tässä osassa kuvataan lisävarusteet ja kulutustarvikkeet, joita käytetään proteiinien siirtämisessä geelistä kalvoon, ensisijaisia ja toissijaisia vasta-aineita sisältävän kalvon määrityksessä sekä PVDF-korttien skannauksessa. Tämän kohdan sisältö Tämä kohta sisältää seuraavat alakohdat: Osa Siirron lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Toissijaiset vasta-aineet määritys Kuivauspidike PVDF-kortin kuivaus Kalvoadapteri PVDF-kortin skannaus Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE 71

72 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Siirron lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Siirron lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Esittely Tässä osassa kuvataan: Amersham WB transfer holder (lisävaruste) Amersham WB PVDF card (kulutustarvike) Amersham WB transfer paper (kulutustarvike) Amersham WB sponge (kulutustarvike) Amersham WB transfer holder Siirtopidikettä käytetään siirron aikana. Se sisältää siirtoalustan (sienen, siirtopaperin, geelikortin, PVDF-kortin, siirtopaperin ja sienen), joka on valmisteltu ennen siirron alkamista. Erotellut proteiinit siirtyvät geelistä kalvoon siirtoajon aikana. Siirtopidikkeen ohjausnastat varmistavat, että geelikortti ja PVDF-kortti on sijoitettu oikein valmisteltaessa siirtoalustaa. Käyttämällä sisäänrakennettua telaa (siirrettäessä telaa alustalla telan radalla) ilmakuplat häviävät ja toistettava paine kohdistuu geelikorttiin ja PVDF-korttiin tasaista siirtoprosessia varten. Kohdassa Siirtoalustan rakentamisen aloittaminen, sivulla 142 on lisätietoa siirtoalustan valmistelemisesta. Kuva siirtopidikkeestä suljettuna Seuraavassa kuvassa on esitetty siirtopidike, kun se on suljettu: 72 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

73 Kuva siirtopidikkeestä purettuna osiin 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Siirron lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Seuraavassa kuvassa on esitetty siirtopidike, kun se on purettu osiin Seuraavassa taulukossa on kuvattu siirtopidikkeen osat. Osa Toiminto Alaosa (musta kansi) Salvat Geelikortin ja PVDF-kortin ohjaustapit Telaurat (telatapeille) Yläosa (valkoinen kansi) Telatapit (sopivat telauriin kansien kokoamista varten) Rulla Kahva Salpojen reiät Amersham WB PVDF card Siirtovaiheessa proteiinit siirtyvät geelistä PVDF-kortin blottausalueelle. PVDF-kortti on hieman fluoresoiva PVDF-kalvo. Seuraavassa kuvassa on esitetty PVDF-kortin osat ja PVDF-kortin yksittäispakkaus. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 73

74 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Siirron lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Seuraavassa kuvassa on esitetty PVDF-kortin osat ja PDVF-kortin yksittäispakkaus. Osa 1 Kuvaus Ohjausreiät Huomautus: Ohjausreiät avustavat kortin oikeassa sijoituksessa siirtopidikkeeseen, määrityskammioon, kuivauspidikkeeseen ja Elpho & scan -lataimeen. 2 Merkintöjen kirjoituspinta Huomautus: Käytä aina lyijykynää, kun kirjoitat merkintöjä. Merkintä voidaan lisätä myös ohjelmistoon Kortin kahvat Blottausalue PDVF-kortin yksittäispakkaus PDVF-kortti, jossa on suojapapereita Merkintä, jossa on tuotekoodi, eränumero, tunnistenumero ja datamatriisimerkintä (sisältää tuotekoodin, eränumeron ja tunnistenumeron) 74 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

75 Amersham WB transfer paper Siirtopapereita käytetään valmisteltaessa siirtoalustaa. Seuraava kuva esittää siirtopaperin: 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Siirron lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Amersham WB sponge Kahta sientä käytetään valmisteltaessa siirtoalustaa. Sienet on vaihdettava jokaisen ajon jälkeen. Seuraava kuva esittää sientä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 75

76 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Toissijaiset vasta-aineet määritys Toissijaiset vasta-aineet määritys Esittely Kohdeproteiinit tunnistetaan koestamalla kalvoa ensisijaisilla vasta-aineilla ja lajikohtaisilla toissijaisilla CyDye-konjugoituneilla vasta-aineilla. Käyttämällä kahta eri ensisijaisten vasta-aineiden lajia (hiirtä ja kaniinia) ja yhtä Cy3-konjugoitua toissijaista vasta-ainetta sekä yhtä Cy5-konjugoitua toissijaista vasta-ainetta voidaan tehdä moninkertainen koe, jolla havaitaan kaksi proteiinia samanaikaisesti samasta proteiinikalvosta. Saatavilla on seuraavia variantteja CyDye-konjugoituneista toissijaisista vasta-aineista: Amersham WB goat anti-mouse Cy3 (vuohen anti-hiiri-cy3) Amersham WB goat anti-rabbit Cy3 (vuohen anti-kaniini-cy3) Amersham WB goat anti-mouse Cy5 (vuohen anti-hiiri-cy5) Amersham WB goat anti-rabbit Cy5 (vuohen anti-kaniini-cy5) CyDye (konjugoituneena toissijaisiin vasta-aineisiin) Toissijaisiin vasta-aineisiin konjugoituneella CyDyellä on oma erityinen kiihdytys- ja emissioaallonpituus näkyvän valon spektrillä ja ne eroavat toisistaan spektraalisesti, mikä tuottaa vähimmäismäärän ristireagointia. Katso seuraavaa taulukkoa. CyDye Cy3 Cy5 Kiihdytyksen aallonpituus 550 nm 649 nm Emissioaallonpituus 570 nm 670 nm Kiihdytyksen jälkeen saadut fluoresenssiemissiosignaalit tallennetaan monikanavaisella fluoresenssiskannerilla Elpho & scan -yksikössä. CyDyellä on suuri fotostabiliteetti. Koestetun kalvon signaali on vakaa >3 kuukautta, jos sitä säilytetään pimeässä. 76 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

77 Laimennettujen toissijaisten vasta-aineiden valmistaminen ja säilyttäminen 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Toissijaiset vasta-aineet määritys Laimenna toissijaisia vasta-aineita 150 μl:lla ultrapuhdasta vettä per ampulli, kunnes konsentraatio on 1 μg/μl. Sentrifugoi ja pyöritä hitaasti laimennetut toissijaiset vastaaineet. On suositeltavaa säilyttää toissijaisia vasta-aineita alikvootteina lämpötilassa C suojattuna valolta. Toistuvia pakastus-sulatusjaksoja on vältettävä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 77

78 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Kuivauspidike PVDF-kortin kuivaus Kuivauspidike PVDF-kortin kuivaus Esittely Amersham WB drying holder (kuivauspidike) suuntaa ja kiinnittää PVDF-kortin oikeaan asentoon parasta mahdollista kuivaustulosta varten. Kuivauspidikkeen kuva Seuraavat kuvat esittävät kuivauspidikkeen suljettuna (ylempi) ja kuivauspidikkeen avattuna (alempi). 78 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

79 3 Järjestelmän kuvaus 3.7 Western-blottausvaiheiden lisävarusteet ja kulutustarvikkeet Kalvoadapteri PVDF-kortin skannaus Kalvoadapteri PVDF-kortin skannaus Esittely Amersham WB membrane adapter (kalvoadapteri) suuntaa ja kiinnittää PVDF-kortin oikeaan asentoon parasta mahdollista skannausta ja tunnistusta varten Elpho & scan -laitteessa. Kuva kalvoadapterista Seuraavat kuvat esittävät kalvoadapterin suljettuna (vasen) ja avattuna (oikea): Amersham WB system Käyttöohjeet AE 79

80 3 Järjestelmän kuvaus 3.8 Muut lisävarusteet 3.8 Muut lisävarusteet Matriisimerkinnän lukija Matriisimerkinnän lukijalla kirjataan geelikortin ja PVDF-kortin tiedot (tuotekoodi, tunniste ja eränumero) ohjelmistoon skannaamalla geelikortin ja PVDF-kortin yksittäisen pakkaustarran tietomatriisimerkinnät. Se täytyy tilata erikseen (katso Tilaustiedot oppaassa Amersham WB system User Manual). Seuraavassa kuvassa on esitetty matriisimerkinnän lukija. Sisääntulosuodattimen pidike Sisääntulosuodattimen pidikkeet ja sisääntulosuodattimet on kiinnitetty sisääntuloletkuihin, jotka on asetettu pullotelineessä oleviin pulloihin. Sisääntulosuodatin suodattaa hiukkaset ja sisääntulosuodattimen pidike itsessään on paino, joka pitää letkuja paikoillaan pullojen pohjalla. Seuraavassa kuvassa on esitetty sisääntulosuodattimen pidike, johon on asennettu sisääntulosuodatin ja joka on kiinnitetty letkustoon. 80 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

81 3 Järjestelmän kuvaus 3.8 Muut lisävarusteet Letkustopidikkeet Letkustopidike on kiinnitettävä letkustoon kompensoimaan jännitteitä, kun letkusto asetetaan pulloihin, sekä estämään pullojen putoamista nestetason laskiessa. Katso seuraavaa kuvaa: Käyttäjän asennettavat muut lisävarusteet Käyttäjän täytyy asentaa siirtoelektrodit ja kalvokuivausohjaimet. Katso lisätietoa kohdista Siirtoelektrodien asentaminen, sivulla 92 ja Asenna kalvon kuivausohjaimet kuivauslokeroon, sivulla 99. Käyttäjän kunnossapidon lisävarusteet Kuvaus kunnossapidon lisävarusteita on kohdassa Kunnossapitolisävarusteet, sivulla187. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 81

82 3 Järjestelmän kuvaus 3.9 Yleistietoja ohjelmasta 3.9 Yleistietoja ohjelmasta Esittely Tässä osassa esitellään Amersham WB software yleisesti. Ohjelmiston kuva aloitusnäytössä Ohjelmiston aloitusnäytössä on mahdollista luoda uusia kokeita ja avata aiemmin tallennettuja kokeita. Lisätietoja kokeen luomisesta ja määrittämisestä on kohdassa Kokeen luominen ja määrittäminen, sivulla Amersham WB system Käyttöohjeet AE

83 3 Järjestelmän kuvaus 3.9 Yleistietoja ohjelmasta Ohjelmiston kuva päänäytössä Seuraava kuva esittää ohjelmiston päänäytön Western-kokeessa. Alue 1 Kuvaus Valikkopalkki Valikkopalkki sisältää neljä valikkoa: File: Luo, avaa ja tallenna kokeita. Tulosta tietoja ja sulje ohjelmisto. Control: keskeytä ajo, tyhjennä siirto- ja määrityskammio, aloita siirto- ja määritysvirtausreittien puhdistus. Remote: Yhdistä ja katkaise laitteen etäkäyttö. Nouda laitteen käyttökoodit ja hallitse etäkäyttäjiä. Muokkaa etäyhteyden määrityksiä. Huomautus: Näkyy vain, kun laite yhdistetään. Help: Luo järjestelmäraportteja. Avaa ohjepaneeli, käyttöopas ja About Amersham WB -valintaikkuna. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 83

84 3 Järjestelmän kuvaus 3.9 Yleistietoja ohjelmasta Alue 2 Kuvaus Työnkulkupaneeli Työnkulkupaneelissa näkyvät kokeen eri työnkulkuvaiheet ohjelmistossa. On mahdollista siirtyä eteenpäin ja taaksepäin tietojen ja parametrien katselussa ja muokkaamisessa eri työnkulkuvaiheissa ennen ajon aloittamista (ts. elektroforeesi, siirto, määritys, kuivaus tai kalvoskannaus). On aina mahdollista siirtyä takaisin ja muokata tietokenttien tekstiä eri työnkulkuvaiheissa ajon aikana ja sen jälkeen. Esimerkiksi näytetaulukko voidaan täyttää elektroforeesin alkamisen jälkeen. Huomautus: Elektroforeesikokeessa työnkulkuvaiheet TRANSFER, PROBING & DRYING ja MEMBRANE SCANNING ovat himmeitä. Nämä vaiheet sisältyvät vain Western-kokeisiin Työskentelyalue Työskentelyalueella näkyvät tekstitiedot, parametrit ja säätimet parhaillaan näkyvästä työnkulkuvaiheesta. Instrument (Laite) -tilapaneeli Laitteen tilapaneelissa näkyy laitteen liitäntätila. Kun laite liitetään, kunkin laitteistomoduulin (elektroforeesi- ja skannauslokero, siirtosäiliö, määrityslokero ja kuivauslokero) tila sekä kaikkien moduulien ajon eteneminen tulee näkyviin. Samanaikaisesti voi olla auki useita kokeita. Jokainen koe edellyttää uuden ohjelmistoesiintymän avaamista. Laitteen tilapaneelissa näkyy laitteen tila kaikkien avointen kokeiden osalta. Yksi koe voi käyttää kerrallaan yhtä laitteistomoduulia. Tämä tarkoittaa, että neljän eri kokeen neljä eri työnkulkuvaihetta voidaan suorittaa samanaikaisesti. Ohjepaneeli Ohjepaneelissa näkyvät parhaillaan työalueella näkyvän näytön ohjeet. Kun valitset uuden vaiheen työnkulusta, ohjeet päivittyvät automaattisesti näyttämään aktiivisen näytön ohjeen. Vihje: Näytä käyttöopas, jossa on tarkempia tietoja järjestelmästä, valitsemalla Help:View user manual valikkopalkista tai painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F1. 84 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

85 4 Asennus 4 Asennus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan Amersham WB system-järjestelmän asentaminen. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 4.1 Käyttöpaikan valmistelu 4.2 Laitteiston asentaminen 4.3 Ohjelman asentaminen Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE 85

86 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan valmistelu 4.1 Käyttöpaikan valmistelu Miksi asennuspaikka on valmisteltava? Amersham WB system -järjestelmän asennuspaikka laboratoriossa on suunniteltava ja valmisteltava ennen sen asennusta. Järjestelmän suorituskyky voi olla teknisten tietojen mukainen vain, jos laboratorion käyttöympäristö täyttää tässä osassa esitetyt vaatimukset. Paikallisia turvamääräyksiä on aina noudatettava. Käyttötilaa koskevat vaatimukset VAROITUS Aseta Amersham WB analyzer huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto, jos käytetään metanolia tai muita ilmanvaihtoa edellyttäviä kemikaaleja. Laiteyksiköt eivät saa altistua suoralle auringonvalolle. Pölyn määrä on pidettävä minimissä käyttötilassa. Sallitut lämpötila- ja kosteusarvot luetellaan seuraavassa taulukossa. Parametri Ympäristön lämpötila, käyttö Ympäristölämpötila, säilytys ja kuljetus Suhteellinen kosteus, käyttö Korkeus Ympäristö Sallittu alue Parasta toimintaa varten: C C %, kondensoitumaton Parasta toimintaa varten: %, kondensoitumaton Enintään m Vain sisätiloissa 86 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

87 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan valmistelu Tilantarve VAROITUS Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. Laiteyksiköt on sijoitettava laboratorion pöydälle. Pöydän on oltava puhdas, tasainen ja vakaa, jotta se kestää Amersham WB system -järjestelmän painon (laiteyksiköt: 45 kg + kannettavan tietokoneen ja Western -laitteen päälle asetettujen nesteiden paino). Katso tilavaatimukset alta. Jätä laitteiden taakse vähintään 10 cm tyhjää tilaa ilmanvaihtoa varten. Kahden yksikön tarvitsema tila on 90 cm. 140 cm pöytätilaa on kuitenkin suositeltavaa, jotta tilaa on tarpeeksi reagenssien valmistelua, geelikorttien käsittelyä yms. varten. 60 cm 140 cm Tehovaatimukset Katso Osa 7.1 Järjestelmän tekniset tiedot, sivulla 200. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 87

88 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan valmistelu Tietokonetta koskevat vaatimukset Parametri Käyttöjärjestelmä Internet-selain Näytön resoluutio Suorituskyky Tiedot Windows 7 Professional, 32-bit or 64-bit, englanninkielinen versio Windows Internet Explorer 8 tai uudempi Resoluutio tai parempi Vähintään: 2 Gt fyysistä muistia Suositeltu: 4 Gt fyysistä muistia Huomautus: Tietokone on asennettava ja asetettava ja sitä on käytettävä tietokoneen valmistajan ohjeiden ja teknisten tietojen mukaisesti. 88 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

89 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen 4.2 Laitteiston asentaminen Amersham WB analyzer -laitteen purkaminen pakkauksesta Katso Amersham WB analyzer -laitteen pakkauksesta purkamisen ohjeet. Laiteyksiköiden nostaminen pöydälle VAROITUS Varmista, että järjestelmä sijoitetaan vakaalle, tasaiselle pöydälle, jossa on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. VAROITUS Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. VAARA Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE). Aina, kun pakkaat, purat pakkauksesta, kuljetat tai siirrät järjestelmää, käytä suojajalkineita (joissa on mielellään metallinen kärkivahviste) työkäsineitä, jotka suojaavat teräviltä reunoilta Suojalasit VAARA Raskas esine. Laitteiden turvalliseen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 89

90 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Vaihe 1 2 Toimi Nosta laiteyksiköt käsin käyttämällä nostotilaa laitteiden sivussa. Varmista, että asetat laitteen vakaalle, tasaiselle pöydälle. Nosta ensimmäinen laiteyksikkö ylös. Käytä laitteiden alapuolella ja sivuilla vaahtomuovissa olevia aukkoja. Aseta se laboratoriopöydälle. 3 Nosta toinen laiteyksikkö pois ja aseta se laboratoriopöydälle. 90 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

91 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Vaihe Toimi Jotta ilmanvaihto toimisi kunnolla, Elpho & scan -laite täytyy asettaa vasemmalle ja Western-laite oikealle. Jätä laitteiden taakse vähintään 10 cm tyhjää tilaa ilmanvaihtoa varten. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Säädä jalkoja, jotta yksiköt ovat vaakasuoraan tasassa. Tämä on erityisen tärkeää Western -yksikön osalta. Jos valmistaja ei ole esittänyt rajoituksia ja jos tietokone on kannettava tietokone, se voidaan asettaa Elpho & scan -yksikön päälle. Katso tietokoneen teknisistä tiedoista ympäristötietoja. Jos käytetään pöytätietokonetta, monitori ja näppäimistö voidaan asettaa Elpho & scan -yksikön päälle. Tietokonejärjestelmän yksikköä ei saa asettaa päällimmäiseksi. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 91

92 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Elpho & scan -yksikön kuljetustuen poistaminen Elpho & scan -yksikön skannerin herkkien osien suojaamiseksi yksikköön on kiinnitetty kuljetustuki. Poista kuljetustuki varovasti ennen virran kytkemistä. Siirtoelektrodien asentaminen VAROITUS Katkaise virta. Katkaise laitteen virta aina ennen laitteen osien vaihtamista, ellei käyttöohjeissa ole mainittu muuta. Vaihe 1 Toimi Avaa siirtosäiliön kansi. 92 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

93 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Vaihe 2 Toimi Aseta vasen siirtoelektrodi äärivasemmalle siirtosäiliöön ja paina alas. 3 Aseta oikea siirtoelektrodi äärioikealle siirtosäiliöön ja paina alas. 4 Sulje siirtosäiliön kansi. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 93

94 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Laiteyksikköjen ja tietokoneen sekä virtajohtojen liittäminen VAROITUS Suojamaadoitus ja virtajohto. Amersham WB analyzer-laite on aina liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Käytä vain hyväksyttyä kolmijohtoista virtajohtoa, jonka GE on toimittanut tai hyväksynyt tai sovellettavien sähkömääräysten mukaisesti. VAROITUS Syöttöjännite. Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että seinäpistorasian syöttöjännite vastaa laitteen merkintää. HUOMIO Kaikkien laitteiston kanssa käytettävien tietokoneiden on noudatettava IEC/EN/UL/CSA standardia tai muita turvallisuusmääräyksiä. Se on asennettava ja sitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaan. Vaihe 1 Toimi Liitä tietokone Elpho & scan -yksikköön (kontakti: Computer) mukana tulevalla USB-kaapelilla. Huomautus: On suositeltavaa deaktivoida tietokoneen unitila tai määrittää se kolmeen tuntiin, kun se on liitetty Amersham WB analyzer -laitteeseen. Unitilaan siirtymien yhteydessä laitteen etäkäyttö keskeytyy, eli ajon tila ei siirry tietokoneeseen, ennen kuin tietokone on taas aktiivinen. 94 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

95 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Vaihe 2 Toimi Liitä Elpho & scan -yksikkö (kosketin: Western unit) Western -yksikköön (kosketin: Elpho and scan unit) mukana tulevalla Ethernet-kaapelilla. 3 Kytke virtajohdot yksiköiden virtajohtoliitäntöihin. 4 Liitä virtajohdot maadoitettuun seinäpistorasiaan. Katso Osa 7.1 Järjestelmän tekniset tiedot, sivulla200 jännite- ja taajuustiedot. Huomautus: Älä kytke verkkovirtakytkimestä virtaa, ennen kuin kaikki kytkennät on tehty. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 95

96 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Kokoa Western-yksikön letkustotornit Western -yksikön letkuston letkustotorneja ei ole esikoottu toimituspakettiin, vaan käyttäjän täytyy koota ne. Vaihe 1 2 Toimi Avaa muovipussi, jossa tornit ja letkusto ovat. Paina kukin torni alas aukkoon ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa paikoilleen. Letkusto on asennettava seuraavasti: Tornin asento (katsottuna laitteen etupuolelta) Vasen Keskimmäinen Oikea Letkusto T buffer ja T water P water, P block ja P wash P Final wash ja P Custom Huomautus: Ole varovainen, ettei mikään letkumerkintä irtoa, kun asennat torneja. 96 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

97 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Letkustopidikkeiden kiinnittäminen Letkustopidike on kiinnitettävä letkustoon kompensoimaan jännitteitä, kun letkusto asetetaan pulloihin, sekä estämään pullojen putoamista nestetason laskiessa. Huomautus: Letkustopidikkeet on koottava kaikkiin letkuihin ennen sisääntulosuodattimien kiinnittämistä. Vaihe 1 2 Toimi Aseta letku letkustopidikkeen reikään. Jatka letkun avoimen pään viemistä letkustopidikkeen loveen. Huomautus: Varmista, että letkustomerkinnät on vielä kiinnitetty letkustoon. Ei ole tarpeen pitää merkintää letkustopidikkeen sisällä. Sisääntulosuodattimien kiinnittäminen letkustoon Aseta letkusto letkustopidikkeeseen, jossa on sisääntulosuodatin, ja kiinnitä letku vääntämällä suodatinpidikettä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 97

98 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Jäte- ja läikyntäletkun asettaminen VAARA Jäte- ja läikyntäletkusto on kiinnitettävä kunnolla, jottei letku putoa ulos jätesäiliöstä. Aseta jäte- ja läikytysletkusto niin, että ulostulot ovat alempana kuin pöytä, jolle Amersham WB analyzer asetetaan. Leikkaa letkusto sopivan pituiseksi ja kiinnitä se, jottei letku putoa ulos jätesäiliöstä. 98 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

99 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Asenna kalvon kuivausohjaimet kuivauslokeroon Vaihe 1 Toimi Avaa muovipussi, jossa on kaksi kalvon kuivausohjainta. 2 Avaa kuivauslokeron kansi. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 99

100 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Vaihe 3 Toimi Aseta kalvon kuivausohjaimet kahteen loveen. 4 Säilytä kuivauspidikkeitä kuivauslokerossa. 100 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

101 4 Asennus 4.2 Laitteiston asentaminen Matriisimerkinnän lukijan asentaminen (valinnaista) Vaihe Toimi Liitä USB-kaapeli matriisimerkinnän lukijaan. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen. Ohjelmoi ja tarkista matriisimerkintöjen lukijan toiminta matriisimerkintöjen lukijan käyttödokumentaation mukaisesti. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 101

102 4 Asennus 4.3 Ohjelman asentaminen 4.3 Ohjelman asentaminen Amersham WB software -ohjelmiston asentaminen Kun haluat asentaa ohjelmiston tietokoneeseen, jossa on Windows 7 Professional: Huomautus: On suositeltavaa asentaa odottavat Windows-päivitykset ennen ohjelmiston asentamista. Noudata kehotteiden ohjeita. On suositeltavaa viimeistellä koko asennus (keskeytyksittä), kun on valittu Install. Vaihe 1 Toimi Aseta ohjelmisto-dvd tietokoneeseen. Kun ensimmäinen ohjatun toiminnon valintaikkuna tulee näkyviin, valitse Install ohjelmiston asentamiseksi. 102 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

103 4 Asennus 4.3 Ohjelman asentaminen Vaihe 2 Toimi Kun Windows Security -valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta Install -painiketta. 3 Kun kaikki edellytykset on asennettu onnistuneesti, käynnistä ohjelmiston asennus valitsemalla Next Welcome to the InstallShield Wizard for Amersham WB software -valintaikkunassa. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 103

104 4 Asennus 4.3 Ohjelman asentaminen Vaihe 4 Toimi Lue ohjelmiston lisenssisopimus. Kun olet lukenut ja hyväksynyt lisenssisopimuksen, valitse I accept... ja sen jälkeen Next. 5 Vaihda oletushakemisto (ei suositeltavaa) valitsemalla Change ja selaa haluamaasi hakemistoon. Valitse Next 104 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

105 4 Asennus 4.3 Ohjelman asentaminen Vaihe 6 Toimi Tarkasta tai muuta asennusasetuksia valitsemalla Back. Aloita asennus valitsemalla Install. 7 Valitse Finish, kun haluat sulkea ohjatun asennustoiminnon. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 105

106 4 Asennus 4.3 Ohjelman asentaminen Tarkista laitteen tiedonsiirto Vaihe 1 2 Toimi Kytke tietokoneeseen, Elpho & scan -yksikköön ja Western -yksikköön virta. Käynnistä Amersham WB software. Tulos: Ohjelmisto näyttää laitteen yksikköjen kanssa muodostetun tietoliikenneyhteyden. Jos tietoliikenneyhteyttä ei muodostu: Kaapeli- tai virtajohtoliitännät voivat olla virheellisiä: Tarkista kaikki laitteistoasennukset. USB-ajurin rutiini voi olla virheellinen: vaihda tietokoneen USB-porttia. 106 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

107 5 Suorita koe 5 Suorita koe Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa on esitetty yleiskatsaus kahdesta päätyyppisestä kokeesta, joita voidaan tehdä Amersham WB system -järjestelmällä. Siinä on kuvattu myös kokeen tyypin työnkulku Western with total protein normalization. Varotoimet VAARA Käytä -laitteen käytön ja kunnossapidon aikana aina asianmukaista suojavaatetusta ja suojalaseja.amersham WB analyzer. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 5.1 Yleistä 5.2 Käynnistä Amersham WB analyzer 5.3 Kokeen määrittäminen ohjelmistossa 5.4 Näytteiden esimerkitseminen 5.5 Valmistele Amersham WB molecular weight markers 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen 5.7 Siirron tekeminen 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE 107

108 5 Suorita koe 5.1 Yleistä 5.1 Yleistä Esittely Tässä osassa on esitetty yleiskatsaus kahdesta päätyyppisestä kokeesta, joita voidaan tehdä: elektroforeesikokeita Western-kokeita (sisältää proteiinien elektroforeesin) Tässä osassa kuvataan myös tyypillisen kokeen työnkulku (kuvattu seuraavissa osissa), joka on esitetty kokeen tyypin yhteydessä Western with total protein normalization. Elektroforeesikokeet Elektroforeesikokeissa näytteet on esimerkitty Cy5-värjäysreagenssilla ennen elektroforeesia. Tämä mahdollistaa näytteen esimerkittyjen proteiinien tunnistuksen, mikä poistaa tarpeen jälkivärjätä geeli. Arviointivaiheessa geelin skannauksen jälkeen proteiinikaistojen analyysi tapahtuu automaattisesti ja tulokset on esitetty ohjelmistossa. Western-kokeet Western-kokeissa merkitsemättömät tai Cy5-esimerkityt proteiinit erotellaan geelissä elektroforeesin aikana ja sen jälkeen ne siirtyvät geelistä kalvoon. Kalvoa koestetaan ensisijaisilla vasta-aineilla ja toissijaisia vasta-aineita konjugoidaan Cy3- tai Cy5-värillä kohdeproteiinin tunnistusta varten. Koko proteiinisisällön tunnistusta varten näyte on esimerkitty Cy5-värjäysreagenssilla. Määrityksen jälkeen kalvo kuivataan ja sen jälkeen skannataan. Arviointivaiheessa proteiinikaistojen analyysi tapahtuu automaattisesti ja tulokset tulevat näkyviin ohjelmistoon. 108 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

109 5 Suorita koe 5.1 Yleistä yleinen työnkulun esittely Seuraavassa kuvassa on esitetty elektroforeesin ja Western-kokeiden päävaiheet. Elektroforeesikoe Western-koe Instrumentin käynnistäminen Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Esimerkinnän tekeminen TAI Merkitsemättömien näytteiden valmisteleminen lisäämistä varten Elektroforeesin & geeliskannauksen tekeminen Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Tulosten arvioiminen Siirtoalustan valmisteleminen Siirron tekeminen Määritys- ja vastaaineliuosten valmistaminen ja liittäminen Määrityksen tekeminen & kuivaaminen Skannauskalvo(t) Tulosten arvioiminen Amersham WB system Käyttöohjeet AE 109

110 5 Suorita koe 5.1 Yleistä Työnkulku Western ja koko proteiinisisällön normalisointikoe Seuraavassa kuvassa on esitetty koetyypin päävaiheet Western with total protein normalization. Tällä työnkululla osoitetaan, miten tehdään tyypillinen koe, ja sitä on kuvattu lisää seuraavissa osissa. Muiden tyyppisistä kokeista on lisätietoja oppaassa Amersham WB system User Manual. Western-koe Western ja kaiken proteiinin normalisointi Instrumentin käynnistäminen Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Esimerkinnän tekeminen Elektroforeesin & geeliskannauksen tekeminen Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Siirtoalustan valmisteleminen Siirron tekeminen Määritys- ja vastaaineliuosten valmistaminen ja liittäminen Määrityksen tekeminen & kuivaaminen Skannauskalvo(t) & tulosten näyttäminen 110 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

111 5 Suorita koe 5.1 Yleistä Seuraavassa taulukossa on lueteltu osat, joissa vaiheet on kuvattu. Vaihe Instrumentin käynnistäminen Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Esimerkinnän tekeminen Elektroforeesin ja skannauksen ajaminen Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Siirtoalustan valmisteleminen Katso... Osa 5.2 Käynnistä Amersham WB analyzer, sivulla 112 Osa 5.3 Kokeen määrittäminen ohjelmistossa, sivulla 114 Osa 5.4 Näytteiden esimerkitseminen, sivulla 118 Osa 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen, sivulla 123 Osa Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen, sivulla 134 Osa 5.7 Siirron tekeminen, sivulla 133 Siirron tekeminen Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Määrittäminen ja kuivaaminen Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen Osa Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen, sivulla 158 Osa 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen, sivulla 157 Osa 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen, sivulla172 Lisätietojen hakeminen Taustatietoja ja tarkempia tietoja kokeiden suunnittelemisesta on Amersham WB system User Manual. Tämä voidaan avata ohjelmistosta valitsemalla Help:View user manual valikkoriviltä. Lisätietoja ohjelmistosta on Amersham WB software help -ohjeessa ohjelmiston sisällä (ohjelmiston oikeassa paneelissa). Amersham WB system Käyttöohjeet AE 111

112 5 Suorita koe 5.2 Käynnistä Amersham WB analyzer 5.2 Käynnistä Amersham WB analyzer Esittely Tässä osassa kuvataan Amersham WB analyzer -yksikköjen käynnistämistä. On mahdollista määrittää koe etukäteen toimiston tietokoneella, jota ei ole liitetty laitteeseen. Huomautus: Molempiin laitteen yksiköihin täytyy aina olla kytketty virta ajon aikana. Amersham WB elpho & scan -yksikön käynnistäminen Vaihe 1 Toimi Paina Elpho & scan -yksikön takapaneelin virtakytin asentoon I (kytketty). Tulos: Elpho & scan -yksikkö käynnistyy. 2 Käynnistyksen aikana ilmaisinpaneelissa näkyy seuraavaa: Kun laiteyksikkö on valmis käyttöön, näkyviin tulee valkoinen neliö. 112 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

113 5 Suorita koe 5.2 Käynnistä Amersham WB analyzer Amersham WB western -yksikön käynnistäminen Vaihe 1 Toimi Paina Western -yksikön takapaneelin virtakytkin asentoon I (kytketty). Huomautus: Elpho & scan -yksikköön täytyy olla kytketty virta, ennen kuin on mahdollista käyttää Western -yksikköä. Tulos: Western -yksikkö käynnistyy. 2 Käynnistyksen aikana ilmaisinpaneelissa näkyy seuraavaa: Kun Western -yksikön lokerot ovat valmiita käytettäviksi, kaikkiin kolmeen lokeroon (siirto, määritys ja kuivaus) tulee näkyviin valkoinen neliö. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 113

114 5 Suorita koe 5.3 Kokeen määrittäminen ohjelmistossa 5.3 Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Esittely Tässä osassa kuvataan lyhyesti, miten Amersham WB software käynnistetään ja Amersham WB-koe valmistellaan ohjelmistossa. Tarkempia tietoja on Amersham WB software Help -oppaassa ohjelmiston oikeassa paneelissa. Ohjelmiston käynnistäminen Vaihe 1 2 Toimi Käynnistä tietokone ja kirjaudu Microsoft Windowsiin. Kaksoisnapsauta Amersham WB software-kuvaketta työpöydältä. Tulos: ohjelmiston käynnistysnäyttö tulee näkyviin. Vihje: Näytä ohjepaneeli, jossa on ohjeita aktiivisesta näytöstä, napsauttamalla ohjepaneelin painiketta tai painamalla näppäintä F1. Avaa käyttöopas valitsemalla Help:View user manual tai painamalla näppäintä Ctrl + F Amersham WB system Käyttöohjeet AE

115 5 Suorita koe 5.3 Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Kokeen luominen ja määrittäminen Vaihe 1 2 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Valitse kokeen tyyppi ja sen jälkeen Create. Tässä esimerkissä Western with total protein normalization. Tulos: ohjelmiston päänäyttö avautuu ja näyttää EXPERI- MENT & SAMPLES -työnkulkuvaiheen. Yleiskatsaus päänäytöstä on kohdassa Osa 3.9 Yleistietoja ohjelmasta, sivulla 82. Valitse kokeessa käytettävien geelikorttien numero. Valitse geelikortin tyyppi. Katso kohdasta Proteiinien erottelun tarkkuus, sivulla 65 lisätietoa proteiinien erotteluväleistä. Tulos: Gel card A -taulukkoa ja vaihtoehdot Antibodies for Membrane A -alueella ovat käytettävissä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 115

116 5 Suorita koe 5.3 Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Vaihe 3 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Anna näytetiedot ja kirjoita kommentteja Gel card A -taulukkoon (valinnaista). Osa Amersham WB molecular weight markers, sivulla 63 sisältää lisätietoa molekyylipainon markkereista ja molekyylipainon kalibrointikäyrän automaattisen laskennan. Vihje: Näytetaulukkoa ei ole lukittu elektroforeesin aikana. Siten on mahdollista täyttää taulukko elektroforeesivaiheessa, kun olet aloittanut ajon, jos täytyy aloittaa ajo nopeasti. 116 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

117 5 Suorita koe 5.3 Kokeen määrittäminen ohjelmistossa Vaihe 4 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Anna Primary ab (against target) -nimi ja -kuvaus (valinnaista) ja valitse sopiva Labeled secondary ab Gel card A -välilehdestä. Tässä protokollassa Cy5- värjäysreagenssia on käytetty esimerkintään. Valitse toissijainen vasta-aine, joka on konjugoitunutcy3-värjäysreagenssiin. Toista vaiheet 3 4 geelikortin B osalta, jos se sisältyy kokeeseen. Vihje: Voit tulostaa protokollan ja käyttää sitä näytteen valmistelussa ja esimerkinnässä. Tulosta protokolla napsauttamalla -kuvaketta geelikorttivälilehtien oikealta puolelta tai käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl + P. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 117

118 5 Suorita koe 5.4 Näytteiden esimerkitseminen 5.4 Näytteiden esimerkitseminen Esittely Näytteiden esimerkitseminen on tarpeen tunnistusta varten tehtäessä elektroforeesikokeita. Sitä tarvitaan myös Western-kokeissa tunnistettaessa kalvon kokonaisproteiinisisältöä. Tässä osassa kuvataan: esimerkinnän edellytykset esimerkinnässä tarvitut materiaalit valmistelut ennen esimerkinnän aloittamista näytteiden merkitseminen (esimerkintäprotokolla) Tässä esimerkissä tehdään Western with total protein normalization kokeessa käytettyjen solu- tai kudoslyysinäytteiden esimerkintä. Lisätietoa esimerkitsemisestä on kohdassa Amersham WB system User Manual. Varotoimet VAROITUS Työskenneltäessä proteiininäytteiden esimerkinnän parissa: Käytä aina suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja. Lue käyttöturvallisuustiedote (SDS/MSDS), ennen kuin esimerkitset näytteitä. VAARA Kun näytteiden proteiinien esimerkintä on tehty, dimetyylisulfidin (DMS) ja dimetyylisulfoksidin (DMSO) hivenmääristä voi aiheutua voimakasta hajua. Paikallista imutuuletusta saatetaan tarvita. Noudata paikallisia määräyksiä ja ohjeita turvallisesta käytöstä. Huomautus: Jotta saadaan verrattavissa olevia merkintätehokkuuksia, tärkeiden parametrien, kuten ph:n, reaktiotilavuuden, lämpötilan ja puskurin suolojen, pitäisi olla muuttumattomia. Merkintätehokkuudet myös vaihtelevat proteiinista toiseen. 118 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

119 5 Suorita koe 5.4 Näytteiden esimerkitseminen Näytteiden esimerkitsemisen edellytykset käytettäessä Western-esimerkintäprotokollaa Yhteensopivat lyysipuskurit Yleiset Tris-pohjaiset lyysipuskurit, joiden ph on 7 9 ja joissa on erilaisia puhdistusaineita ja suoloja, sopivat solu-/kudosnäytteiden esimerkitsemiseen, esimerkiksi GE:n nisäkäsproteiinien uuttopuskuri RIPA-puskuri Näytteen ph Näytteen ph:n pitäisi olla 7 9. Optimaalinen ph ei ole tärkeä solulysaattien ja kudosuutteiden osalta, koska kokonaisproteiinisignaalin suurta herkkyyttä ei tarvita. Kokonaisproteiinisignaalin Western-kokeessa, jossa on koko proteiinisisällön normalisointi, pitäisi olla suhteessa proteiinin määrään (ei riippuvainen suuresta herkkyydestä). Tarvittavat liuokset ja materiaalit Seuraavat liuokset ja materiaalit tarvitaan proteiinien esimerkintään: Kulutustarvikkeiden esimerkintä: Cy5-värjäysreagenssi, merkintäpuskuri, latauspuskuri 1 M DTT (ditiotreitoli) -varastoliuosta (DTT ja ultrapuhdas vesi), jos SDS-PAGE redusoidaan Ultrapuhdasta vettä Cy5-värjäysreagenssin laimentamiseen Alkuperäinen lyysipuskuri reaktiotilavuuden säätämiseen (vain Western-kokeet) 0,5 ml:n mikrofugiputkia Lämmityslohko Vorteksi Sentrifugi Amersham WB system Käyttöohjeet AE 119

120 5 Suorita koe 5.4 Näytteiden esimerkitseminen Valmistelut ennen esimerkinnän aloittamista Vaihe 1 Toimi Ota kukin seuraavista ampulleista (riittää kahden geelikortin käsittelyyn) pakastimesta: - 1 ampulli Amersham WB Cy5-1 ampulli Amersham WB loading buffer Sulata esimerkintäkomponentit kokonaan. Tasapainota Cy5-ampulli huoneen lämpöön ennen avaamista, jottei siihen tiivisty kosteutta Pyöritä hitaasti Cy5-värjäysreagenssinestettä sentrifugilla. Aseta lämmityslohkon lämpötilaksi 95 ºC. SDS-PAGEn vähentämistä varten lisää redusointiainetta latauspuskuriin: Lisää 29 μl 1 M DTT-varastoliuosta 0,7 ml:aan (yhteen ampulliin) latauspuskuria ja sekoita sentrifugin avulla. 120 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

121 5 Suorita koe 5.4 Näytteiden esimerkitseminen Näytteen esimerkitseminen (Western-esimerkintäprotokolla) Vihje: Seuraava protokolla voidaan skaalata suuremmaksi. Vaihe 1 Toimi Tee merkintäreaktio 0,5 ml:n mikrofugiputkessa: Lisää 2 19 μl solulysaattia tai kudosuutenäytettä (enintään 40 μg proteiinia yhteensä) ja täytä 19 μl:aan asti käyttämällä alkuperäistä näytteen lyysipuskuria. Lisää 1 μl Cy5-värjäysreagenssia, jota on laimennettu 1:10 ultrapuhtaalla vedellä. Huomautus: Laimennetun värin täytyy olla juuri valmistettua ja se on käytettävä 30 minuutin sisällä. Sitä ei voi pakastaa ja käyttää uudelleen. Sentrifugoi lyhyesti, jotta aineet sekoittuvat perusteellisesti. 2 Inkuboi huoneenlämmössä 30 minuuttia. Huomautus: Varmista, että merkintäaika ja -tilavuus on sama kaikissa näytteissä. Inkuboi lämpötilaherkkiä näytteitä jäässä 30 minuuttia Lisää 20 μl latauspuskuria. Kuumenna näytteitä 95 ºC:ssa 3 minuutin ajan. Hidasta näytteiden pyörimistä. Näytteen kokonaismäärä on 40 μl/reaktio (suositeltu latausmäärä on 20 μl). Jatka näytteiden lisäystä kohdan Valmistelut ennen elektroforeesin aloittamista, sivulla 124 mukaisesti. Jos elektroforeesianalyysi tehdään myöhemmin, säilytä esimerkittyjä näytteitä 20 C:ssa. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 121

122 5 Suorita koe 5.5 Valmistele Amersham WB molecular weight markers 5.5 Valmistele Amersham WB molecular weight markers Esittely Ota pois yksi Amersham WB molecular weight markers (molekyylipainomarkkeri) -ampulli (riittää kahden geelikortin käsittelemiseen) pakastimesta ja anna sen sulaa kokonaan. Western-kokeet Western-kokeissa Amersham WB molecular weight markers on laimennettava 1:20 latauspuskurilla ennen geelikortin asettamista. Ennen käyttöä toimitettu latauspuskuri on laimennettava ultrapuhtaalla vedellä ja siihen on lisättävä DTT:tä. Vaihe Toimi Lisää 29 μl 1 M DTT-varastoliuosta 0,7 ml:aan (yhteen ampulliin) latauspuskuria. Sekoita sentrifugoimalla. Laimenna DTT:tä sisältävä latauspuskuri samalla määrällä ultrapuhdasta vettä. Sekoita sentrifugoimalla. Laimenna molekyylipainon markkereita 1:20 valmistetulla latauspuskurilla. Huomautus: Molekyylipainon markkereita voidaan laimentaa lisää valmistetulla latauspuskurilla vastaamaan näytteitä, joilla on heikot signaalit. Silloin on kuitenkin tarpeen valita vaihtoehto Stop electrophoresis on time. Elektroforeesikokeet Elektroforeesikokeissa ei yleensä ole tarpeen laimentaa Amersham WB molecular weight markers -markkereita. Laimenna tarvittaessa molekyylipainon markkereita latauspuskurilla, jossa on DTT:tä (laimennettuna samalla määrällä ultrapuhdasta vettä). Kerranteet On suositeltavaa sisällyttää kaksi markkerikaistaa ajoon, jotta saadaan parhaat mahdolliset tulokset näyteproteiinien automaattisesta molekyylipainon kalibroinnista arviointivaiheessa. 122 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

123 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Esittely Tässä osassa kuvataan proteiinin elektroforeesin tekeminen, mukaan lukien valmistelut ennen elektroforeesin aloittamista näytesyvennyksen puhdistaminen elektroforeesin ja geelikortin skannauksen aloittaminen ja seuraaminen toimenpiteet elektroforeesin ja geelikortin skannauksen jälkeen. Tämän kohdan sisältö Tämä kohta sisältää seuraavat alakohdat: Osa Ennen elektroforeesia Elektroforeesin ajaminen toimenpiteet elektroforeesin ja geelikortin skannauksen jälkeen Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE 123

124 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Ennen elektroforeesia Ennen elektroforeesia Esittely Tässä osassa kuvataan puskuriliuskojen, geelikortin, valmistetun Amersham WB molecular weight markers -markkereiden ja näytteiden asettaminen elektroforeesiajoa varten. Valmistelut ennen elektroforeesin aloittamista VAROITUS Räjähtävää lasia. Älä käytä järjestelmää, jos Elpho & scan -laitteen tiivistyskannen lasi on naarmuuntunut tai rikki. Katkaise laitteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon. VAARA Liikkuvat osat. Ole varovainen, kun avaat/suljet lataimen, jotta sormesi tai vaatteesi eivät jää kiinni, kun latain liikkuu. Älä koskaan aseta pulloja tai ampulleja Elpho & scan -laitteen etupuolelle. Ne saattavat pudota, kun latain avataan. Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Aseta puskuriliuskat puskuriliuskapidikkeisiin painamalla kaksi puskuriliuskaa ulos pakkauksestaan suoraan puskuriliuskapidikkeisiin. Huomautus: Jotta puskuriliuskat eivät kontaminoidu, älä koske puskuriliuskoihin, tai muista käyttää puhtaita käsineitä. 124 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

125 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Ennen elektroforeesia Vaihe 2 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Paina Elpho & scan -yksikön poistopainiketta. Tulos: latain tulee ulos. 3 Avaa tiivistyskansi salvan avulla. 4 Aseta puskuriliuskapidikkeet lataimen korttilevyn aukkoihin. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 125

126 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Ennen elektroforeesia Vaihe 5 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Ota geelikortti pakkauksestaan (etupuoli ylöspäin). Valinnainen: aseta kursori ID -kenttään ohjelmistossa ELECTROPHORE- SIS & GEL SCANNING -työnkulkuvaiheessa ja skannaa geelikorttimatriisimerkintä (osoitettu oranssilla ympyrällä) käyttämällä matriisimerkinnän lukijaa. Kirjoita vaihtoehtoisesti viisinumeroinen tunniste (esim ). 6 Käännä geelikorttia niin, että taustapuoli on ylöspäin (siniset geelikahvat ilman merkintöjä ylöspäin). Tartu geelikortin alaosassa olevan suojakalvon päähän ja poista se varovasti. Tartu geelikortin yläosassa olevan suojakalvon päähän ja poista se varovasti. Kun suojakalvot poistetaan, geelin ja puskurin välille muodostuu yhteys, kun geelikortti asetetaan korttilevylle. Ole varovainen, ettet koske paljaita geelipintoja. 126 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

127 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Ennen elektroforeesia Vaihe 7 8 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Käännä geeliä niin, että etupuoli on ylöspäin (ts. näytesyvennyksen kansi on ylöspäin). Huomautus: Varmista, että korttilevy on täysin kuiva. Aseta geelikortti korttilevylle kohdistamalla geelikortin kehyksen reiät oransseilla ympyröillä merkittyihin ohjaustappeihin. Huomautus: Ole varovainen, ettet naarmuta korttilevyä millään terävillä esineillä. Sulje tiivistyskansi. Tartu näytesyvennyksen kannen päähän ja poista se varovasti. Vihje: Muuta tarttumiskohtaa, kun poistat näytesyvennyksen kantta, jotta voit pidellä sitä mahdollisimman läheltä syvennyksiä. Huomautus: Jos näytesyvennyksen kansi murtuu, anna geelikortin jäädä lataimeen tiivistyskansi suljettuna. Poista syvennyksen kannen loppuosa esimerkiksi pinseteillä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 127

128 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Ennen elektroforeesia Vaihe 9 10 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Aseta näytteet, latauspuskuri ja/tai molekyylipainon markkerit syvennyksiin (yleensä 20 μl/syvennys), kuten ohjelmiston EXPERIMENT & SAMPLES -näytössä on määritetty. Huomautus: Älä koskaan avaa kantta näytteiden asettamisen jälkeen. Huomautus: Kaikkiin syvennyksiin on lisättävä näytettä, latauspuskuria (laimennettuna samalla määrällä ultrapuhdasta vettä) tai molekyylipainon markkerit-ainetta. On suositeltavaa lisätä latauspuskuria syvennyksiin 1 ja 16 sekä molekyylipainon markkerit-ainetta syvennyksiin 2 ja 15. Kun kaikki näytteet on lisätty, paina poistopainiketta. Tulos: latain siirtyy Elpho & scan -yksikön sisään. 128 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

129 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Elektroforeesin ajaminen Elektroforeesin ajaminen Esittely Tässä osassa kuvataan elektroforeesin aloittamista ja seuraamista. Elektroforeesin ja geeliskannauksen aloittaminen ja seuraaminen Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet ELECTROPHORESIS & GEL SCANNING -työnkulkuvaiheessa on käytettävä oletusasetuksia elektroforeesiin ja geelinkorttien skannaamiseen, kuten näyttökaappauksessa. Valinnainen: Valitse Pause for sample well cleanup after 5 minutes, jos käytössä on paperikampa. Osa 3.6 Elektroforeesin lisävarusteet ja kulutustarvikkeet, sivulla62 sisältää lisätietoja. Aika keskeytykseen lasketaan jännite- ja virta-asetuksista. Oletusarvona on 5 minuuttia. Valinnainen: kirjoita huomautus geelikorteista Note -kenttiin. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 129

130 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen Elektroforeesin ajaminen Vaihe 2 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Valitse Start Electrophoresis -alueelta. Tulos: elektroforeesiajo alkaa. Ajon eteneminen näkyy käyrissä, joissa on esitetty virta, jännite, vaikutus tai lämpötila. Ajon kulunut aika näkyy myös. Vihje: Elektroforeesin aikana on aikaa valmistella puskureita ja liuoksia Western-vaiheisiin. Katso lisätietoa kohdista Osa Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen, sivulla 134 ja Osa Määritysja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen, sivulla Jos Pause for sample well cleanup after 5 minutes on valittu, noudata seuraavia ohjeita. 1 Avaa latain. 2 Aseta kampa näytesyvennyksiin ja pidä se siellä noin viisi sekuntia. 3 Sulje latain ja jatka ajoa. 130 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

131 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen toimenpiteet elektroforeesin ja geelikortin skannauksen jälkeen toimenpiteet elektroforeesin ja geelikortin skannauksen jälkeen Esittely Tässä osassa kuvataan, miten geelikortti poistetaan ja Elpho & scan -yksikkö puhdistetaan elektroforeesin jälkeen. Geelikorttien poistaminen VAROITUS Elektroforeesin tai siirron jälkeen (kun siirtoalusta on avattu ja PVDF-kortti on asetettu määrityslokeroon) geeli on hävitettävä turvallisella tavalla. Lue geelikortin käyttöturvallisuustiedotteesta turvallisuusohjeet geelistä ja geelin hävittämisestä. Huomautus: Siirtoajo on aloitettava tunnin sisällä elektroforeesin päättymisestä. Vaihe Toimi Kun elektroforeesi on valmis ja valkoinen valmiusvalo palaa laitepaneelissa, paina Elpho & scan -yksikön poistopainiketta. Tulos: latain tulee ulos. Avaa tiivistyskansi salvan avulla. Poista geelikortti ja aseta se ylösalaisin pöydälle. Jatka kohtaan Elpho & scan -yksikön puhdistaminen, sivulla 132. Huomautus: On suositeltavaa puhdistaa Elpho & scan -yksikkö joka ajon jälkeen. Jos aikaa ei kuitenkaan ole, jatka siirtoon ja puhdista yksikkö kokeen myöhemmässä vaiheessa. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 131

132 5 Suorita koe 5.6 Proteiinielektroforeesin tekeminen toimenpiteet elektroforeesin ja geelikortin skannauksen jälkeen Elpho & scan -yksikön puhdistaminen Vaihe Toimi Poista puskuriliuskapidikkeet lataimesta ja hylkää puskuriliuskat. Pyyhi pois korttilevyllä oleva neste nukkaamattomalla liinalla, tarvittaessa kostutettuna 50-prosenttisella etanolilla. Pyyhi pois suojalasissa oleva neste ja lika nukkaamattomalla liinalla, tarvittaessa kostutettuna 50-prosenttisella etanolilla. Huomautus: On tärkeää pitää suojalasi puhtaana, jotta saadaan hyvä tulos skannattaessa geelikortteja ja PVDF-kortteja. 4 5 Sulje tiivistyskansi ja paina poistopainiketta Elpho & scan -yksiköstä. Tulos: latain siirtyy sisään. Puhdista puskuriliuskapidikkeet juoksevalla vedellä suolojen ja puskurin poistamiseksi. Jätä puskuriliuskapidikkeet kuivumaan ylösalaisin. jatka siirtoon Tee jokin seuraavista: Jos siirtoliuokset on valmisteltu ja liitetty Western -yksikköön, jatka ohjeista kohdasta Osa Siirtoalustan valmisteleminen, sivulla 136. muuten Jatka ohjeista kohdassa Osa Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen, sivulla Amersham WB system Käyttöohjeet AE

133 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen 5.7 Siirron tekeminen Esittely Tässä osassa kuvataan siirtoalustan valmistelu, siirtoajon käynnistäminen ja seuraaminen sekä siirtoajon jälkeen tehtävät toimet. Tämän kohdan sisältö Tämä kohta sisältää seuraavat alakohdat: Osa Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Siirtoalustan valmisteleminen Siirron tekeminen Toimenpiteet siirron jälkeen Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE 133

134 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Esittely Tässä osassa kuvataan, miten valmistetaan ja liitetään puskureita ja liuoksia siirtoa varten. Siirtoliuokset voidaan valmistaa elektroforeesiajon aikana ja ne on liitettävä ennen siirron aloittamista. Siirtoliuosten valmistusohjeet VAROITUS Aseta Amersham WB analyzer huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto, jos käytetään metanolia tai muita ilmanvaihtoa edellyttäviä kemikaaleja. VAARA Tulipalovaara. Älä käytä siirtopuskuriliuoksia, joissa on yli 40 % etanolia tai 40 % metanolia. On suositeltavaa käyttää vain 20 % etanolia siirtopuskureissa. Liuos Siirtopuskuri Ultrapuhdas vesi (käytetään puhdistuksessa) Valmistusohje 25 mm Tris, 192 mm glysiini, 20 % etanoli ph 8,3 On mahdollista käyttää siirtopuskurissa metanolia etanolin sijaan. Huomautus: Joillakin etanoleilla on autofluoresenssiominaisuuksia, jotka aiheuttavat voimakkaan kalvotaustan. Varmista, että siirron aikana käytettävä etanoli ei ole autofluoresoivaa. Ultrapuhdas vesi Määrä/ajo ml ml 134 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

135 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoliuosten valmisteleminen ja liittäminen Liitä letku siirtopuskuriin ja pullotelineessä olevaan ultrapuhtaaseen veteen VAARA Estä vaarallisten nesteiden roiskuminen käyttämällä raskaita sisääntulosuodattimia, jotka on liitetty pulloissa oleviin letkuihin. Kohdassa Osa 3.8 Muut lisävarusteet, sivulla 80 on kuvaukset sisääntulosuodattimista ja letkustopidikkeistä. Kohdassa Letkustopidikkeiden kiinnittäminen, sivulla 97 on ohjeita lisävarusteiden kiinnittämisestä. Ennen siirron aloittamista liitä letku siirtopuskuriin ja ultrapuhtaaseen veteen (käytetään siirtosäiliön puhdistamiseen) seuraavasti: Vaihe 1 2 Toimi Aseta vasemmasta letkustotornista seuraavasti merkitty letku T Buffer 1000 ml:n pulloon, jossa on siirtopuskuria. Aseta T Water -merkitty letku 1000 ml:n pulloon, jossa on ultrapuhdasta vettä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 135

136 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Siirtoalustan valmisteleminen Tarvittavat materiaalit Seuraavia kulutustarvikkeita ja lisävarusteita tarvitaan valmisteltaessa yksi siirtoalusta: 1 siirtopidike 1 geelikortti, joka on ajettu 1 PVDF-kortti 2 sientä 2 siirtopaperia 1 astia, jossa on siirtopuskuria siirtopapereiden kasteluun 1 astia, jossa on vähintään 96 % etanolia PVDF-kortin esikasteluun 1 astia, jossa on siirtopuskuria PVDF-kortin tasapainotukseen Huomautus: Joillakin etanoleilla on autofluoresenssiominaisuuksia, jotka aiheuttavat voimakkaan kalvotaustan. Varmista, että siirron aikana käytettävä etanoli ei ole autofluoresoivaa. Varotoimet VAROITUS Käytä aina käsineitä, suojavaatteita ja suojalaseja, kun käsittelet geelikortteja, PVDF-kortteja ja muita kulutustarvikkeita, jotka toimitetaan Amersham WB system -järjestelmän mukana. 136 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

137 Yleiskuva siirtoalustasta Seuraavassa kuvassa on esitetty yleiskuva siirtoalustasta. 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Seuraavassa taulukossa on kuvattu lyhyesti siirtoalustan valmistelu: Vaihe Kuvaus PVDF-kortti on esikastettu etanoliin ja sen jälkeen tasapainotettu siirtopuskurilla. Yksi sieni on asetettu siirtopidikkeen alaosaan (musta kansi). Siirtopaperi on esikastettu siirtopuskuriin ja sen jälkeen asetettu siirtopidikkeeseen. Geelikehys, jossa on geeliä ja erotellut proteiinit, poistetaan geelikehystuesta ja asetetaan siirtopidikkeeseen. PVDF-kortti asetetaan siirtopidikkeeseen. Toinen siirtopaperi on esikastettu siirtopuskuriin ja sen jälkeen asetettu siirtopidikkeeseen. Ilmakuplat poistetaan käyttämällä siirtopidikkeen sisäänrakennettua telaa. Toinen sieni asetetaan siirtopaperille. Siirtopidike on suljettu. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 137

138 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen PVDF-kortin valmisteleminen Seuraava ohje kuvaa, miten valmistellaan yhden siirtoalustan rakentamista: Vaihe 1 Toimi Ota yksi PVDF-kortin yksittäispakkaus PVDF-korttilaatikosta. Huomautus: Säilytä yksittäisen PVDF-kortin pakkauksen tunniste myöhempää säilytystä varten. 2 Ota PVDF-kortti pakkauksesta ja poista ensimmäinen sininen suojapaperi. 138 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

139 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Vaihe 3 Toimi Valinnaista: Ennen toisen sinisen suojapaperin poistamista kirjoita merkintä (lyijykynällä) PVDF-kortin kirjoituspintaan. Vihje: Kirjoituspintaa voidaan käyttää kirjaamaan, missä asennossa (A vai B) PVDF-korttia käytetään. Valitse TRANSFER -työnkulkuvaihe ohjelmistossa. Aseta kursori sopivaan Note -kenttään ja kirjoita teksti. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 139

140 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Vaihe 4 Toimi Poista toinen sininen suojapaperi. Huomautus: Älä koske blottausalueeseen (merkitty kuvaan punaisella neliöllä) sormillasi. Pidä PVDF-korttia kahvoista. 140 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

141 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Vaihe 5 Toimi Valinnaista: kirjaa PVDF-kortin tiedot ohjelmistoon. Valitse TRANSFER -työnkulkuvaihe ohjelmistossa. Aseta Gel Cards & Membranes -alueella kursori sopivaan ID -kenttään. Kirjoita tunnistenumero manuaalisesti tai skannaa PVDF-kortin yksittäispakkauksen datamatriisitagin merkintä. Kirjaa huomautus kalvosta asettamalla kursori Note -kenttään ja kirjoita huomautus. Vihje: Kirjoita eränumero. Tämä ei sisälly datamatriisiin, mutta on saatavilla PVDF-korttien laatikon merkinnässä. 6 7 Tartu PVDF-kortin kahvoihin ja esikastele kortti etanolilla jättämällä se etanolialustalle noin 20 sekunniksi. Siirrä PVDF-kortti PVDF-kortin siirtopuskuriastiaan ja tasapainota vähintään 5 minuuttia. Huomautus: Varmista, että PVDF-kortti on peitetty siirtopuskurilla tänä aikana. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 141

142 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Siirtoalustan rakentamisen aloittaminen Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Aseta siirtopidike musta puoli alaspäin. Avaa siirtopidike painamalla salpoja ja nostamalla valkoista kantta. 2 Paina kantta, kunnes telatapit saavuttavat kaksi aukkoa (merkitty kuvaan oransseilla ympyröillä). Poista valkoinen kansi nostamalla se kahden aukon läpi. 3 Aseta ensimmäinen sieni mustalle kannelle. 4 Esikasta yksi siirtopaperi siirtopuskuriin ja aseta se sienelle mustan kannen päälle (siirtopaperin kahva on asetettava ohjaustappien väliin). 142 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

143 Yleisesitys geelikortista Seuraavassa kuvassa näkyy räjäytyskuva purettavista geelikortin osista elektroforeesiajon jälkeen. 1 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen 2 3 Seuraavassa taulukossa kuvataan lyhyesti purettavan geelikortin osat. Vaihe Kuvaus Suojakalvo. Tämä kalvo poistetaan ensin. Geelikehys Geelikehyksen reunat on esilöysytetty geelikehyksen tuesta (3 kuvassa) ja sen jälkeen poistetaan varovasti. Geelikehyksen tuki pysyy pöydällä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 143

144 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Löysää geelikehystä geelikehyksen tuesta ja aseta se siirtopidikkeeseen. Huomautus: Älä kosketa geelialuetta (merkitty punaisella ristillä), kun löysäät geelikehystä. Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Pidä geelikorttia tasaisella otteella. Poista suojakalvo tarttumalla päähän, joka on osoitettu oranssilla nuolella, ja vetämällä sitä viistosti nuolen suuntaan. 144 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

145 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Vaihe 2 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Aseta geelikortti pöydälle (paljas geeli ylöspäin) kuvan mukaisesti. 3 Tartu alemman geelikehyksen kulmiin ja löysää geelikehystä alakulmien välistä pisteviivaan ja nuoleen asti. Huomautus: Kun löysäät geeliä, jatka geelikortin painamista sormillasi pöytää kohti. 4 Tartu ylemmän geelikehyksen kulmiin ja löysää geelikehystä pisteviivan osoittamaan kohtaan asti. Varmista, että geelikehys on löysytetty kokonaan valkoisesta kumitulpasta (osoitettu ylemmällä oranssilla nuolella). Amersham WB system Käyttöohjeet AE 145

146 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Vaihe 5 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Jatka geelikehyksen löysäämistä geelikortin reunoista varovasti alempaa päätä kohti, kunnes geelikehys on kokonaan löysällä. Huomautus: Kun löysäät geeliä, jatka geelikortin painamista sormillasi pöytää kohti. Huomautus: Varo koskemasta geeliä. 6 Tartu geelikehyksen kahvoihin ja nosta geeli varovasti geelituesta. 146 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

147 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Vaihe 7 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Aseta geelikehys siirtopaperille asettamalla geelikehyksen ohjausreiät ohjaustappeihin ja rullaamalla geeli alas siirtopaperille. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 147

148 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Aseta PVDF-kortti ja viimeistele siirtoalustan rakennus. Vaihe Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Tartu molempiin PVDF-kortin kahvoihin sormillasi tai litteäpäisten pinsettien avulla. Poista kortti siirtopuskurialustalta. Huomautus: Älä koske PVDF-kortin blottausalueeseen (merkitty kuvaan punaisella neliöllä). Aseta PVDF-kortti geelikortille sovittamalla PVDF-kortin ohjausreiät ohjaustappeihin ja rullaamalla PVDF-kortti alas geelin päälle. Huomautus: Älä muuta PVDF-kortin sijoitusta, kun se on asetettu geelikortille. Esikasta yksi siirtopaperi siirtopuskuriin ja aseta se PVDF-kortin päälle (siirtopaperin kahva on asetettava ohjaustappien väliin). 4 Poista kaikki ilmakuplat seuraavasti: Ota valkoinen kansi ja aseta se kahteen aukkoon (vasen kuva). Tartu siirtopaperin kahvoihin vasemmalla kädellä ja vedä telaa pidikeurissa siirtopidikkeen toiselle puolelle oikealla kädelläsi. 148 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

149 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirtoalustan valmisteleminen Vaihe 5 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Aseta toinen sieni siirtopaperin päälle. 6 Sulje siirtopidike painamalla kantta, kunnes salvat napsahtavat paikoilleen. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 149

150 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirron tekeminen Siirron tekeminen Esittely Tässä osassa kuvataan: miten asettaa siirtopidike siirtosäiliöön miten käynnistää siirto ja seurata sitä siirron jälkeen tehtävät toimet Ennen siirtoa Varmista, että siirtopuskuri ja ultrapuhdasvesi siirtoajoa varten on liitetty. Katso lisätietoja kohdasta Liitä letku siirtopuskuriin ja pullotelineessä olevaan ultrapuhtaaseen veteen, sivulla Amersham WB system Käyttöohjeet AE

151 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirron tekeminen siirtoalustojen lataaminen Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Avaa siirtosäiliön kansi. 2 Aseta siirtopidikkeet säiliöön. Varmista, että valkoinen nuoli osoittaa laitteessa olevaa nuolta kohti (itseäsi kohti). 3 Sulje siirtosäiliön kansi. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 151

152 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirron tekeminen Siirron käynnistäminen ja seuraaminen VAARA Sähköiskuvaara. Pysäytä aina meneillään oleva siirtoajo ennen nesteen pyyhkimistä laitteesta tai pöydästä. Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Valitse ohjelmiston päänäytössä TRANSFER -työnkulkuvaihe. 2 Käytä Transfer Protocol -oletusasetuksia näyttökaappauksen mukaisesti. 152 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

153 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Siirron tekeminen Vaihe 3 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Valitse Start Transfer -alueella. Huomautus: Siirtoajon aikana on suositeltavaa valmistella ja liittää määritysvaiheessa käytettävät liuokset. Katso lisätietoja kohdasta Osa Määritysja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen, sivulla 158. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 153

154 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Toimenpiteet siirron jälkeen Toimenpiteet siirron jälkeen Esittely Tässä osassa kuvataan siirron jälkeen tehtävät puhdistustoimet. Poista siirtopidikkeet. Vaihe 1 2 Toimi Avaa siirtosäiliön kansi. Poista siirtopidikkeet. Ripusta ne vinosti siirtosäiliön sisäpuolelle eteen nesteen yläpuolelle. Huomautus: Jotta kalvot eivät kuivu, älä avaa siirtopidikkeitä tässä vaiheessa. 154 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

155 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Toimenpiteet siirron jälkeen Siirtovirtausreitin puhdistaminen Huomautus: Ennen puhdistamisen jatkamista siirtopidike on poistettava. Vaihe 1 Toimi Kun siirto on valmis, Transfer Completed Clean Transfer Flow Path -valintaikkuna avautuu. Huomautus: On suositeltavaa puhdistaa siirtovirtausreitti ajon jälkeen. Jos päätät ohittaa siirtovirtausreitin puhdistuksen, valitse Cancel ja jatka kohtaan Jatka koestukseen., sivulla 156. Muista kuitenkin puhdistaa siirtovirtausreitti myöhemmässä vaiheessa koetta. Puhdistus voidaan tehdä valitsemalla Control:Clean Transfer flow path valikkoriviltä. Jos puhdistus on ohitettu, siirtovirtausreitti on tyhjennettävä manuaalisesti valitsemalla Empty Transfer tank Control -valikosta. 2 3 Siirrä T Buffer -letku vesipulloon, jossa on 1000 ml ultrapuhdasta vettä (yhdessä T Water -letkuston kanssa). Valitse Start clean Transfer Completed Clean Transfer Flow Path -valintaikkunassa. Puhdistus alkaa ja vie noin 9 minuuttia. Huomautus: Määritys voidaan aloittaa siirtovirtausreitin puhdistuksen aikana. Katso Jatka koestukseen., sivulla Hävitä vesipullossa oleva liuos ja aseta letku tyhjään pulloon. Pyyhi siirtosäiliön sisäpuolen yläpuoli märällä nukkaamattomalla liinalla. Poista jäljelle jääneet näkyvät hiukkaset, kuidut ja geelikappaleet pinseteillä. Siirtopidikkeen puhdistaminen VAROITUS Elektroforeesin tai siirron jälkeen (kun siirtoalusta on avattu ja PVDF-kortti on asetettu määrityslokeroon) geeli on hävitettävä turvallisella tavalla. Lue geelikortin käyttöturvallisuustiedotteesta turvallisuusohjeet geelistä ja geelin hävittämisestä. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 155

156 5 Suorita koe 5.7 Siirron tekeminen Toimenpiteet siirron jälkeen Huomautus: Tämä toimi on tehtävä, kun siirtoalusta on avattu ja PVDF-kortti on asetettu koestuskammioon. Vaihe Toimi Poista geeli siirtoalustalta. Hävitä geeli SDS:n/MSDS:n ohjeiden ja paikallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti. Poista ja hävitä sienet ja siirtopaperit. Puhdista siirtopidike -laitteen eri osat juoksevalla vedellä. Jätä siirtopidike kuivumaan. Jatka koestukseen. Tee jokin seuraavista: Jos koestus- ja vasta-aineliuokset on valmistettu ja liitetty Western -yksikköön, jatka kohdan Osa Määrityksen tekeminen, sivulla 162 -ohjeiden mukaan. muuten Jatka ohjeista kohdassa Osa Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen, sivulla Amersham WB system Käyttöohjeet AE

157 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Esittely Tässä osassa kuvataan, miten määritys ja kuivaus tehdään. Tämän kohdan sisältö Tämä kohta sisältää seuraavat alakohdat: Osa Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Määrityksen tekeminen Toimenpiteet määrityksen jälkeen Ajon kuivaaminen Katso sivua Amersham WB system Käyttöohjeet AE 157

158 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Esittely Tässä osassa kuvataan puskureiden ja liuosten valmistamista ja liittämistä määritysajoa varten. Määritys- ja vasta-aineliuokset voidaan valmistella siirtoajon aikana ja ne on liitettävä ennen määritysajon aloittamista. Määritys- ja vasta-aineliuoksen valmistusohjeet Liuos Estoliuos Pesupuskuri Lopullinen pesupuskuri Vasta-aineliuos Ultrapuhdas vesi (käytetään huuhteluun määritysvaiheiden välillä ja määritysvirtausreitin puhdistamiseen) Valmistusohje Järjestelmä on yhteensopiva useimpien estoliuosten kanssa, kuten 2-prosenttinen ECL PRIME -aine PBS- T:ssä (0,1 % Tween PBS:ssä) tai 5-prosenttinen naudan seerumin albumiini PBS:ssä. Käytä estoliuoksia, joilla on heikko automaattinen fluoresenssi. Katso suosituksia Western Blotting Principles and Methods -käsikirjasta. PBS-T (0,1 % Tween-20 1 PBS:ssä) PBS ph 7,4 Vasta-aineet PBS-T:ssä (0,1 % Tween-20 1 PBS:ssä) Katso Amersham WB system User Manual -oppaasta ohjeita optimaalisen vasta-ainepitoisuuden määrittämisestä. Ultrapuhdas vesi Määrä/ajo 70 ml 560 ml 290 ml välillä 5 ja 12 ml 760 ml 158 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

159 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Liitä letkusto pullotelineen määritysliuoksiin. VAARA Estä vaarallisten nesteiden roiskuminen käyttämällä raskaita sisääntulosuodattimia, jotka on liitetty pulloissa oleviin letkuihin. Kohdassa Osa 3.8 Muut lisävarusteet, sivulla 80 on kuvaukset sisääntulosuodattimista ja letkustopidikkeistä. Kohdassa Letkustopidikkeiden kiinnittäminen, sivulla 97 on ohjeita lisävarusteiden kiinnittämisestä. Ennen määrityksen aloittamista liitä letkut keskimmäisestä ja oikeasta letkustotornista määritysajossa käytettäviin liuoksiin seuraavasti: Vaihe 1 Toimi Aseta keskimmäisestä letkustotornista seuraavasti merkitty letku: P Water 1000 ml:n pulloon, jossa on ultrapuhdasta vettä P Block 100 ml:n pulloon, jossa on estoliuosta 2 Aseta oikeasta letkustotornista seuraavasti merkitty letku: P Wash 1000 ml:n pulloon, jossa on pesuliuosta (PBS-T) P Final Wash 500 ml:n pulloon, jossa on lopullista pesuliuosta (PBS) 3 Ennen määrityksen aloittamista liitä vasta-aineliuosletkut vasta-ainelokeroon (katso tietoja alta). Vasta-aineliuosletkujen liittäminen Huomautus: Vasta-aineliuokset on valmistettava ja liitettävä lähellä määrityksen aloittamista. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 159

160 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Vaihe 1 Toimi Avaa Western -yksikön vasta-ainelokero painamalla poistosymbolia vastaainelokeron kannesta. 160 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

161 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määritys- ja vasta-aineliuosten valmistaminen ja liittäminen Vaihe 2 Toimi Aseta kukin vasta-aineliuosletku sopivaan asentoon asettamalla letku putkeen ja napsauttamalla putki paikoilleen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mitkä vasta-aineet on asetettava mihinkin vasta-aineasentoon vasta-ainelokeroon. Kohta A PRIMARY A SECONDARY B PRIMARY B SECONDARY Kuvaus Asento, jota käytetään ensisijaisille vasta-aineille suunnattuna kalvoon asennossa A määrityskammiossa. Asento, jota käytetään toissijaisille vasta-aineille suunnattuna kalvoon asennossa A määrityskammiossa. Asento, jota käytetään ensisijaisille vasta-aineille suunnattuna kalvoon asennossa B määrityskammiossa. Asento, jota käytetään toissijaisille vasta-aineille suunnattuna kalvoon asennossa B määrityskammiossa. 3 Sulje vasta-ainelokeron kansi. Huomautus: Jokaista kalvoa kohti on yksi vasta-aineputki ensisijaisille vasta-aineille ja yksi toissijaisille vasta-aineille. Tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi valitaan kaksi ensisijaista vasta-ainetta kalvon merkintään Position A-kohdassa, ne sekoitetaan yhteen samassa vasta-aineputkessa ja asetetaan asentoon A PRIMARY. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 161

162 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määrityksen tekeminen Määrityksen tekeminen Esittely Tässä osassa kuvataan PVDF-kortin asettaminen määrityskammioon määrityksen käynnistäminen ja seuraaminen Varotoimet VAROITUS Elektroforeesin tai siirron jälkeen (kun siirtoalusta on avattu ja PVDF-kortti on asetettu määrityslokeroon) geeli on hävitettävä turvallisella tavalla. Lue geelikortin käyttöturvallisuustiedotteesta turvallisuusohjeet geelistä ja geelin hävittämisestä. VAARA Puristumisvaara. Älä koske liikkuvaan määrityskammioon ajon aikana. Ennen määritystä Varmista, että puskurit, ultrapuhdas vesi, vasta-aine, esto- ja pesuliuokset on liitetty ennen määrityksen aloittamista. Huomautus: Ultrapuhdas vesi on aina liitettävä, koska sitä käytetään huuhteluun määritysvaiheiden välillä. Pesuliuosta käytetään huuhteluun ensisijaisten vasta-aineiden välillä asentoon A ja B. 162 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

163 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määrityksen tekeminen Määrityskammion esitäyttäminen ja PVDF-korttien lataaminen Vaihe 1 2 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Määrityskammion esitäyttäminen: Napsauta PROBING & DRYING -työnkulkuvaihetta ohjelmistossa. Valitse Pre-Fill Probing -alueella. Tulos: Määrityskammio täyttyy muutamalla millimetrillä ensimmäistä liuosta määrityksen sekvenssitaulukossa (oletusarvoisesti estoliuoksella). Huomautus: Kun määrityskammio on esitäytetty: Ei ole enää mahdollista muuttaa ensimmäisen vaiheen tyyppiä määrityksen sekvenssitaulukossa. Asetuksia Dur. [min] ja Repeat voidaan kuitenkin muokata. Pre-Fill -painike muuttuu Start -painikkeeksi ja tilaviesti Ready for Probing tulee näkyviin. Avaa määrityslokeron kansi ja avaa salvan avulla määrityskammion kansi. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 163

164 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määrityksen tekeminen Vaihe 3 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Avaa siirtopidike ja poista sieni ja siirtopaperi PVDF-kortin päältä. 4 Poista PVDF-kortti siirtopidikkeestä. Pitele PVDF-kortin kahvoista sormillasi tai käytä litteäpäisiä pinsettejä. Aseta PVDF-kortti määrityskammioon, katso vaihe 5. Katso siirtopidikkeen puhdistamisesta ja jätteen käsittelystä ohjeita kohdasta Siirtopidikkeen puhdistaminen, sivulla Amersham WB system Käyttöohjeet AE

165 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määrityksen tekeminen Vaihe 5 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Aseta PVDF-kortti esitäytettyyn määrityskammioon sovittamalla PVDF-kortin reiät ohjausnastojen päälle (merkitty oransseilla ympyröillä) ja rullaamalla PVDF-korttia alaspäin määrityskammiossa. Huomautus: Ole huolellinen, ettet koske PVDF-kortin blottausalueeseen. 6 Sulje määrityskammion kansi ja määrityslokeron kansi. Varmista, että määrityskammion kansi on salvan lukitsema. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 165

166 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Määrityksen tekeminen Määrityksen käynnistäminen ja seuraaminen Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Valitse ohjelmistossa PROBING & DRYING -työnkulkuvaihe. 2 Käytä Probing steps -oletusasetuksia Probing -alueelta näyttökaappauksen mukaisesti. Napsauta Start. 3 Tulos: määritys käynnistyy. Meneillään oleva määritysvaihe näkyy Probing -alueella. 166 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

167 5.8.3 Toimenpiteet määrityksen jälkeen 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Toimenpiteet määrityksen jälkeen Esittely Tässä osassa kuvataan PVDF-kortin asettaminen kuivauspidikkeeseen kuivauspidikkeen asettaminen kuivauslokeroon ja kuivauksen aloittaminen määritysvirtausreitin puhdistaminen Siirrä PVDF-kortit kuivauslokeroon Vaihe 1 Toimi Poista yksi Amersham WB drying holder (kuivauspidike) kuivauslokerosta ja avaa se. 2 Tartu PVDF-kortin kahvoihin sormillasi tai käytä litteäpäisiä pinsettejä ja nosta PVDF-kortti ulos määrityskammiosta. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 167

168 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Toimenpiteet määrityksen jälkeen Vaihe 3 Toimi Aseta PVDF-kortti kuivauspidikkeeseen sovittamalla PDVF-kortin reiät kolmen ohjausnastan päälle. 4 Sulje kuivauspidike. Varmista, että kuivauspidike on lukittu säpillä. 5 Aseta kuivauspidikkeet asianmukaiseen asentoon kuivauslokeroon (ts. PVDF-kortti määritysasennossa A kuivausasentoon A). 168 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

169 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Toimenpiteet määrityksen jälkeen Määritysvirtausreitin puhdistaminen Huomautus: Ennen kuin jatkat puhdistusta, siirrä PVDF-kortit kuivauslokeroon (katso yllä annettuja ohjeita). Vaihe 1 Toimi Kun määritys on valmis, Probing Completed Clean Probing Flow Path -valintaikkuna avautuu. Huomautus: On suositeltavaa puhdistaa määritysvirtausreitti ajon jälkeen. Jos päätät ohittaa määritysvirtausreitin puhdistuksen, valitse Cancel ja jatka kohtaan Osa Ajon kuivaaminen, sivulla 170. Muista kuitenkin puhdistaa määritysvirtausreitti myöhemmässä vaiheessa koetta. Puhdistus voidaan tehdä valitsemalla Control:Clean Probing flow path valikkoriviltä. Jos puhdistus on ohitettu, määritysvirtausreitti on tyhjennettävä manuaalisesti valitsemalla Empty Probing chamber Control -valikosta. 2 Aseta uusi tyhjä vasta-aineliuosputki vasta-ainelokeroon. Huomautus: Aseta aina neljä uutta tyhjää putkea. 3 4 Pyyhi määritysletkusto P Block, P Wash ja P Final Wash märällä paperipyyhkeellä ja siirrä letku pulloon, jossa on ultrapuhdasta vettä (jossa on P Water -letkusto). Tarkista ohjelmiston valintaikkunasta puhdistuksessa tarvittava ultrapuhtaan veden määrä ja varmista, että pullossa on vähintään se määrä vettä. Valitse Start clean Probing completed clean probing system -valintaikkunassa. Puhdistus alkaa ja vie noin 13 minuuttia. Huomautus: Kalvojen kuivaus voidaan aloittaa, kun määritysvirtausreittiä puhdistetaan. 5 Kun puhdistus on valmis, hävitä vesipullon liuos ja vasta-aineliuosputkien jätevesi. Aseta letku tyhjään pulloon. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 169

170 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Ajon kuivaaminen Ajon kuivaaminen Esittely Tässä osassa kuvataan, miten PDVF-kortit kuivataan. PVDF-kortin kuivaaminen tuottaa tasaisen ja heikon taustan sekä voimakkaampia signaaleja. Ajon kuivaaminen Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Varmista, että kuivauspidikkeet, joissa on PVDF-kortit, on asetettu kuivauslokeroon oikeaan asentoon (ts. PVDF-kortti koestusasennossa A kuivausasentoon A). 2 Valitse ohjelmiston PROBING & DRYING -työnkulkuvaiheessa Start Drying -alueelta. 170 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

171 5 Suorita koe 5.8 Määrittäminen ja kuivaaminen Ajon kuivaaminen Vaihe 3 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Kun kuivaus on valmis: Avaa kuivauslokeron kansi. Poista kuivauspidikkeet. PVDF-kortti on valmis skannaukseen. Jatka kohtaan Osa 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen, sivulla 172. Huomautus: Jos kalvot eivät ole täysin kuivia, valitse Start Drying -alueelta uuden kuivausajon tekemistä varten. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 171

172 5 Suorita koe 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen Esittely Tässä osassa kuvataan, miten asetetaan PVDF-kortti Elpho & scan -yksikköön käynnistetään skannaus ja seurataan sitä katsellaan skannauksen tuloksia PVDF-kortin asettaminen lataimeen VAARA Liikkuvat osat. Ole varovainen, kun avaat/suljet lataimen, jotta sormesi tai vaatteesi eivät jää kiinni, kun latain liikkuu. Älä koskaan aseta pulloja tai ampulleja Elpho & scan -laitteen etupuolelle. Ne saattavat pudota, kun latain avataan. Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Paina Elpho & scan -yksikön poistopainiketta. Tulos: latain tulee ulos. 2 käännä salpaa ylöspäin ja avaa tiivistyskansi. Pyyhi neste ja lika korttilevyn suojalasista nukkaamattomalla liinalla. 172 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

173 5 Suorita koe 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen Vaihe 3 4 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Poista kalvoadapteri Western -yksikön vasta-ainelokerosta. Huomautus: Varmista, että kalvoadapteri on kuiva ja puhdas. Avaa kalvoadapteri ja aseta se korttilevylle sovittamalla kalvoadapterin ohjausreiät ohjaustappien päälle. Huomautus: Ole varovainen, ettet naarmuta korttilevyä millään terävillä esineillä. Avaa kuivauspidike. 5 Poista PVDF-kortti kuivauspidikkeestä ja aseta kortti kalvoadapteriin sovittamalla ohjausreiät ohjaustappien päälle. Huomautus: Ole huolellinen, ettet koske PVDF -kortin blottausalueeseen. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 173

174 5 Suorita koe 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen Vaihe 6 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Sulje kalvoadapteri. 7 Sulje tiivistyskansi. Paina Elpho & scan -yksikön poistopainiketta. 8 Tulos: latain sulkeutuu. Kalvon skannauksen käynnistäminen ja seuraaminen Vaihe 1 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Valitse ohjelmistossa MEMBRANE SCANNING -työnkulkuvaihe. 174 Amersham WB system Käyttöohjeet AE

175 5 Suorita koe 5.9 Skannauskalvo ja tulosten näyttäminen Vaihe 2 Kuva vaiheesta Käyttäjän toimenpiteet Käytä kalvoskannauksen oletusasetuksia näyttökaappauksen mukaisesti. Valitse Scan Membrane Scanning -alueella. 3 Tulos: kalvoskannaus alkaa. 4 Skannausten eteneminen näkyy Membrane Scanning -alueella. Kun skannaus on valmis, kalvon kuvat tulevat näkyviin Membrane Scanning -alueelle. Tulosten tarkasteleminen Vaihe 1 Toimi Valitse EVALUATION -työnkulkuvaihe ohjelmistossa. Tulos: Membrane Scanning -alueella olevat kuvat arvioidaan. Arvioinnin eteneminen näkyy etenemispalkissa. Amersham WB system Käyttöohjeet AE 175

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Amersham Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet... 2.1 Turvatoimet...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista FLA Image Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot