Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana."

Transkriptio

1 Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit ja Sarjanumerosta nykyiseen mukaan lukien S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, & P/N March 16, 2010 Finnish Operation & Safety

2

3 JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä se aina koneen mukana. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on kuvata omistajille, käyttäjille, hoitajille, vuokranantajille ja vuokraajille tarvittavat varotoimet ja turvalliset ja oikeat koneen käyttötarkoituksen mukaiset käyttötavat. Jatkuvien tuoteparannusten takia JLG Industries, Inc. varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos tarvitset päivitettyä tietoa, ota yhteyttä JLG Industries, Inc:iin JLG-nostin a

4 JOHDANTO TURVALLISUUDEN HUOMIOMERKINNÄT JA KOROSTUSSANAT Tämä on turvallisuuden huomiomerkintä. Sen tarkoituksena on varoittaa mahdollisesta henkilövahinkojen vaarasta. Noudata kaikkia merkin yhteydessä olevia turvallisuusohjeita välttääksesi loukkaantumisen tai kuoleman. TARKOITTAA VÄLITÖNTÄ VAARATILANNETTA, JOKA VOI AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON PUNAINEN. TARKOITTAA MAHDOLLISTA VAARATILANNETTA, JOKA VOI AIHEUT- TAA VÄHÄISEN TAI LIEVÄN LOUKKAANTUMISEN. MERKILLÄ SAATE- TAAN OSOITTAA MYÖS VAARALLISET TOIMENPITEET. TÄMÄN MERKIN TAUSTAVÄRI ON KELTAINEN. TARKOITTAA MAHDOLLISTA VAARATILANNETTA, JOKA VOI AIHEUT- TAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON ORANSSI. b JLG-nostin

5 JOHDANTO TÄMÄN TUOTTEEN ON NOUDATETTAVA KAIKKIA TURVALLISUUSTIE- DOTTEITA. OTA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES, INC:IIN TAI PAIKALLISEEN VALTUUTETTUUN JLG-EDUSTAJAAN, JOS HALUAT LISÄTIETOJA TUO- TETTA KOSKEVISTA TURVALLISUUSTIEDOTTEISTA. JLG INDUSTRIES, INC. LÄHETTÄÄ TURVALLISUUSTIEDOTTEET TÄMÄN KONEEN ASIAKIRJOJEN OMISTAJALLE. OTA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES, INC:IIN, JOS HALUAT VARMISTUA NYKYISTEN OMISTAJAN ASIAKIRJOJEN AJANTASAISUUDESTA JA PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ. JLG INDUSTRIES, INC:ILLE PITÄÄ VÄLITTÖMÄSTI ILMOITTAA KAIKKI TAPAUKSET, JOISSA JLG-TUOTTEET OVAT LIITTYNEET ONNETTO- MUUSTILANTEESEEN, JOKA ON AIHEUTTANUT HENKILÖN LOUK- KAANTUMISEN TAI KUOLEMAN TAI MERKITTÄVIÄ VAHINKOJA OMAISUUDELLE TAI JLG-TUOTTEELLE. Kysymyksissä: Onnettomuuden raportoinnista Tuoteturvallisuuteen liittyvistä julkaisuista Omistajatietojen päivityksistä Tuoteturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä Ota yhteyttä osoitteeseen: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD tai paikalliseen JLG:n toimistoon (Katso osoitteita oppaan takakannesta) Yhdysvalloissa: Ilmaisnumero Yhdysvalloissa:877-JLG-SAFE ( ) Yhdysvaltain ulkopuolella: Standardien ja säännösten yhteensopivuudesta Tuotteen tavallisuudesta poikkeavista käyttötavoista Tuotemuunnoksista Puhelin: +1 (240) Sähköposti: JLG-nostin c

6 JOHDANTO MUUTOSLOKI Alkuperäinen painos Muutos Muutos d JLG-nostin

7 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU SECTION VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Työalueen tarkistus Koneen tarkastus KÄYTTÖ Yleistä Kompastumis- ja putoamisvaara Sähköiskun vaara Kaatumisvaarat Ruhjoutumis- ja törmäysvaara HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA TAVARAN KULJETTAMINEN KUNNOSSAPITO Yleistä Kunnossapitoon liittyvät vaaratekijät Akkuun liittyvät vaaratekijät SECTION KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Käyttäjän koulutus Koulutuksen valvonta Käyttäjän vastuu VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO TARKASTUS ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Toimintojen tarkastus Rajakytkimet Yleistä SECTION KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT 3.1 YLEISTÄ KÄYTTÖOMINAISUUDET JA RAJOITUKSET Yleistä Kyltit Tilavuudet OHJAIMET JA MERKKIVALOT Maatason ohjausasemat Moottorin säädin Maatason ohjauskonsoli Työlavan ohjauskonsoli TARRAT SECTION KONEEN KÄYTTÖ 4.1 KUVAUS KÄYNNISTYS NOSTO JA LASKU Kuormantunnistusjärjestelmä (LSS) AUTOMAATTINEN TASAUS JLG-nostin i

8 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU 4.5 KONEEN AJAMINEN TYÖLAVALTA OHJAUS HYDRAULINEN TYÖLAVAN JATKE HÄTÄTILAN LASKUTOIMINTO MANUAALINEN LASKU PYSÄKÖINTI JA SÄILYTYS KIINNITYS-/NOSTOKORVAKKEET Kiinnittäminen Nostaminen KONEEN KULJETUS JA SÄILYTYS Työlavan kaiteen laskemistyökalun käyttötapa (ainoastaan mallissa ) Kaiteen nostaminen SECTION TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA 5.1 YLEISTÄ Hätäpysäytyskytkin Työlava juuttunut yläpuolisiin rakenteisiin Kipanneen koneen oikaiseminen Tarkistus tilanteen jälkeen TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA Käyttäjä ei pysty ohjaamaan konetta Onnettomuudesta ilmoittaminen MANUAALISET TOIMENPITEET Työlavan jatkeen sisäänveto käsin Manuaalinen laskeminen HINAAMINEN HÄTÄTAPAUKSESSA Ennen hinausta SECTION YLEISET TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÄJÄN HUOLTOTOIMENPITEET 6.1 JOHDANTO KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT Mitat Tilavuudet Moottori Osien painot Voitelu KÄYTTÄJÄN HUOLTOTOIMENPITEET RENKAAT JA PYÖRÄT Rengasvaurio Renkaan vaihto Pyörän vaihto Pyörän asennus KUORMANTUNNISTUSJÄRJESTELMÄN TESTAUS JA ARVIOINTI TÄYDENTÄVÄT TIEDOT ii JLG-nostin

9 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU SECTION TARKASTUS- JA KORJAUSLOKI SECTION LIITE EY-vaatimustenmukaisuusilmoitus konemallille EY-vaatimustenmukaisuusilmoitus konemallille JLG-testiraportti konemallille JLG-testiraportti konemallille KUVALUETTELO 2-1. Rajakytkinten sijainti Yleistarkastuksen kaavio Yleistarkastuspisteet (sivu 1) Yleistarkastuspisteet (sivu 2) Maatason ohjausasemat Moottorin säädin Pääkotelo Maatason ohjauskonsoli Työlavan ohjauskonsoli Tarrojen sijainnit - (210-25) - Sivu 1/ Tarrojen sijainnit - (210-25) - Sivu 2/ Tarrojen sijainnit - (245-25) - Sivu 1/ Tarrojen sijainnit - (245-25) - Sivu 2/ Kaltevat pinnat Nosto- ja kiinnityskohdat Kaiteen laskemistyökalu (Lisävaruste) Ajon irrotusnapa Moottorin käyttölämpötilan määritykset - Deutz - Sivu 1 / Moottorin käyttölämpötilan määritykset - Deutz - Sivu 2 / Käyttäjän kunnossapito- ja voitelukaavio JLG-nostin iii

10 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU TAULUKKOLUETTELO Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet (M.A.D.). 1-6 Tarkastus- ja huoltotaulukko Katkaisukytkinten rajat Tarraluettelo Käyttöä koskevat tekniset tiedot Mitat Tilavuudet Rengasmääritykset Moottorin tekniset tiedot Moottorin akun tiedot Osien painot Hydraulineste Voitelumääritykset Tarkastus- ja korjausloki iv JLG-nostin

11 OSA 1 VAROTOIMET OSIO 1. VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ Tässä osassa kuvataan koneen oikeaan ja turvalliseen käyttöön ja huoltoon liittyvät välttämättömät varotoimet. Koneen oikean käytön varmistamiseksi on välttämätöntä luoda päivittäinen kunnossapito-ohjelma tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan. Asiantuntevan henkilön tulee luoda koneelle säännöllinen huoltotoimenpideohjelma käyttäen tämän käyttöohjeen ja huolto- ja kunnossapito-ohjeen tietoja. Ohjelmaa tulee noudattaa tarkasti, jotta kone pysyisi turvallisessa toimintakunnossa. Koneen omistajan/käyttäjän/hoitajan/vuokranantajan/vuokraajan ei tule ottaa koneen käyttövastuuta, ennen kuin tämä käyttöohje on luettu, koulutus on suoritettu ja koneen käyttöön on tutustuttu kokeneen ja pätevän käyttäjän opastuksella. Näissä osioissa on eritelty koneen omistajan, käyttäjän, hoitajan, vuokranantajan ja vuokralaisen vastuualueet, jotka liittyvät turvallisuuteen, koulutukseen, tarkistukseen, huoltoon, soveltuvuuteen ja käyttöön. Turvallisuuteen, koulutukseen, tarkistukseen, huoltoon, soveltuvuuteen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä JLG Industries, Inc:iin ( JLG ). TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA LUETELTUJEN VAROTOIMIEN LAIMIN- LYÖNTI VOI AIHEUTTAA KONEEN VAURIOITUMISEN, OMAISUUSVAHIN- KOJA TAI LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. 1.2 ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Käyttö- ja turvallisuusohjeet on luettava kokonaisuudessaan ennen koneen käyttämistä. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset selvennyksiä tai lisätietoja mistä tahansa tämän käyttöohjeen osiosta, ota yhteyttä JLG Industries, Inc:iin JLG-nostin 1-1

12 OSA 1 VAROTOIMET Käyttäjä ei saa ottaa konetta käyttöönsä ennen kuin hän on saanut riittävän koulutuksen päteviltä ja valtuutetuilta kouluttajilta. Konetta saavat käyttää vain valtuutetut ja pätevät henkilöt, jotka ovat osoittaneet osaavansa käyttää konetta turvallisesti ja oikein ja osaavat huoltaa sitä. Lue ja pidä mielessä kaikki koneen ja käyttöohjeen VAARA-, VAROITUS- ja HUOMAUTUS-merkinnät ja noudata niitä tarkasti. Varmista, että konetta käytetään ainoastaan JLG:n määrittämän käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaikkien konetta käyttävien henkilöiden pitää tuntea tässä käyttöohjeessa määritetyt koneen hätäohjaimet ja toiminta hätätilanteessa. Lue ja pidä mielessä kaikki koneen käyttöön sovellettavissa olevat työlainsäädännön ja viranomaisten säännökset. Työalueen tarkistus Käyttäjän on ennen koneen käyttöä huolehdittava kaikista varotoimista vaaratilanteiden ehkäisemiseksi työalueella. Älä käytä tai nosta työlavaa koneen ollessa kuormaauton lavalla, perävaunussa, junavaunussa, laivassa, telineellä tai muussa vastaavassa paikassa ilman JLG:n kirjallista lupaa. Tarkasta työalue ennen koneen käyttöä yläpuolella sijaitsevien vaaratekijöiden kuten sähkölinjojen, siltanostureiden ja muiden vastaavien varalta. Tarkista, ettei maanpinnassa ole reikiä, kuoppia, kumpareita, esteitä, romua, peitettyjä koloja tai muita mahdollisia vaaratekijöitä. Tarkasta työalue vaarallisten kohtien varalta. Konetta ei saa käyttää vaarallisissa ympäristöissä ilman JLG:n kirjallista lupaa. Varmista, että käyttömaasto on riittävän tukeva ja pystyy kannattamaan renkaan enimmäiskuorman, joka on merkitty tarralla runkoon kunkin renkaan viereen. Älä käytä konetta, jos tuulen nopeus on yli 12,5 m/s (28 mph). Konetta saa käyttää lämpötilassa -15 C 45 C (5 F 113 F). Tiedustele JLG:ltä, kuinka konetta tulee käyttää mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella. 1-2 JLG-nostin

13 OSA 1 VAROTOIMET Koneen tarkastus Älä käytä konetta, ennen kuin koneen ja toimintojen tarkistukset on tehty tämän käyttöohjeen osiossa 2 kuvatulla tavalla. Älä käytä konetta, ennen kuin se on huollettu ja kunnostettu huolto- ja kunnossapito-ohjeessa määriteltyjen huolto- ja tarkistusvaatimusten mukaisesti. Varmista, että kaikki turvalaitteet toimivat oikein. Muutosten teko näihin laitteisiin on turvallisuusohjeiden vastaista. HENKILÖNOSTIMEN TYÖLAVOJEN MUUNNOKSET TAI MUUTOKSET SAA SUORITTAA VAIN VALMISTAJAN KIRJALLISELLA LUVALLA. Älä käytä konetta, jonka turvallisuus- tai ohjekilvet tai - tarrat puuttuvat tai ovat lukukelvottomia. Tarkista, onko koneen alkuperäisosiin tehty muutoksia. Varmista, että kaikki muutokset ovat JLG:n hyväksymiä. Vältä lian kertymistä työlavan kannelle. Poista muta, rasva ja muut liukkaat aineet jalkineista ja työlavan kannelta. 1.3 KÄYTTÖ Yleistä Älä käytä konetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilöstön, heidän työkalujensa ja laitteidensa työkohteeseen sijoittamiseen. Ennen koneen käyttöä käyttäjän tulee tuntea koneen käyttöominaisuudet ja suorituskyky kaikkien toimintojen osalta. Älä koskaan käytä epäkunnossa olevaa konetta. Toimintahäiriön sattuessa sammuta kone. Ota laite pois käytöstä ja tiedota asiasta asianomaisille tahoille. Älä poista, estä toiminnasta tai tee muutoksia koneen turvalaitteisiin. Älä koskaan heilauta ohjauskytkintä tai -vipua vapaaasennon kautta vastakkaiseen suuntaan. Palauta kytkin aina ensin vapaalle ja pysäytä laite, ennen kuin siirryt seuraavaan toimintoon. Käytä ohjaimia hitaasti ja tasaisesti painaen. Älä anna käyttää tai ohjata konetta maatasolta, kun työlavalla on henkilöitä (lukuun ottamatta hätätilannetta). Älä ripusta tarvikkeita työlavan kaiteeseen ilman JLG:n hyväksyntää JLG-nostin 1-3

14 OSA 1 VAROTOIMET Kun työlavalla on kaksi tai useampia henkilöitä, käyttäjä on vastuussa kaikesta koneen käytöstä. Varmista aina, että sähkötyökaluja säilytetään oikein. Niitä ei saa jättää riippumaan johdoistaan työlavan työalueelle. Älä yritä vetää tai työntää jumiin jäänyttä tai vaurioitunutta konetta muualta kuin alustan kiinnityskoukuista. Aseta saksipuomisto säilytykseen ja sammuta virta, ennen kuin poistut koneesta. Kompastumis- ja putoamisvaara JLG Industries, Inc. suosittaa, että käytön aikana kaikki työlavalla olevat käyttävät suojavaljaita, jotka on kiinnitetty hyväksyttyyn ankkurointipisteeseen. Lisätietoja vaatimuksista JLG-tuotteiden putoamissuojalle saat ottamalla yhteyttä JLG Industries, Inc:iin. Varmista ennen koneen käyttöä, että kaikki portit on suljettu ja lukittu asianmukaisesti. Etsi työlavasta siihen merkityt ankkurointipisteet ja kiinnitä suojavaljaat tukevasti niihin. Kiinnitä vain yhdet (1) suojavaljaat ankkurointipistettä kohden. 1-4 JLG-nostin

15 OSA 1 VAROTOIMET. Sähköiskun vaara Kone ei ole eristetty eikä se suojaa kosketukselta sähkövirtaan. Pidä molemmat jalat koko ajan tukevasti työlavan lattiapinnalla. Älä koskaan yritä lisätä ulottuvuutta käyttämällä tikkaita, laatikoita, askelmia, lankkuja tai vastaavia esineitä, oli tarkoitus mikä tahansa. Älä koskaan kiipeä työlavalle tai työlavalta pois saksipuomistoa pitkin. Ole erittäin varovainen, kun nouset työlavalle tai poistut työlavalta. Varmista, että saksipuomisto on kokonaan alhaalla. Pidä kasvot koneeseen päin, kun nouset työlavalle tai poistut siltä. Aina koneeseen noustessasi tai siitä laskeutuessasi säilytä kolmipisteinen tuki : Pidä aina kiinni kahdella kädellä ja yhdellä jalalla tai kahdella jalalla ja yhdellä kädellä. Poista öljy, muta ja liukkaat ainekset jalkineista ja työlavan lattialta JLG-nostin 1-5

16 OSA 1 VAROTOIMET Taulukko 1-1.Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet (M.A.D.) Säilytä turvaetäisyys sähkölinjoihin, sähkölaitteisiin tai sähköistettyihin (paljaisiin tai eristettyihin) osiin lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyyden mukaisesti kuten on määritelty taulukossa Taulukko 1-1i. Huomioi koneen liike ja sähkölinjojen heilahtelu. Jännitealue (Vaihe) LÄHESTYMISTURVALLISUUSETÄI SYYS metreinä (ft) 0 50 kv 3 (10) Yli 50 kv 200 kv 5 (15) Yli 200 kv 350 kv 6 (20) Yli 350 kv 500 kv 8 (25) Yli 500 kv 750 kv 11 (35) Yli 750 kv 1000 kv 14 (45) HUOMAUTUS: Nämä vaatimukset ovat voimassa, elleivät työnantajan tai paikallisten viranomaisten säädökset ole vielä tiukemmat. Säilytä vähintään 3 metrin etäisyys koneen kaikkien osien tai työlavan henkilöiden, heidän työkalujensa ja sellaisten sähkölinjojen tai sähkölaitteiden välillä, joiden jännite on volttia. Jokaista enintään voltin jännitteen lisäystä kohden on turvaetäisyyttä lisättävä 0,3 metriä. Vähimmäisturvaetäisyyttä voidaan lyhentää, mikäli käytössä on eristävä turvaeste, jonka luokitus vastaa vaarakohteen jännitettä. Nämä esteet eivät saa olla osa konetta (tai olla kiinnitettyjä koneeseen). Turvalli- 1-6 JLG-nostin

17 OSA 1 VAROTOIMET nen vähimmäislähestymisetäisyys voidaan alentaa eristinesteen työskentelymittoja vastaavaksi. Tämän määrityksen voi antaa asiantunteva henkilö noudattaen sekä työnantajan että paikallisten viranomaisten asettamia vaatimuksia voimavirtalaitteiden läheisyydessä työskentelemisestä.. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA TAI PÄÄSTÄ HENKILÖSTÖÄ TURVA-ALUEEN SISÄPUOLELLE (M.A.D.). JOS MUUTA TIETOA EI OLE, OLETA KAIKKIEN SÄHKÖOSIEN JA -JOHTOJEN OLEVAN JÄNNITTEISIÄ. Kaatumisvaarat Varmista, että käyttömaasto on riittävän tukeva ja pystyy kannattamaan renkaan enimmäiskuorman, joka on merkitty tarralla runkoon kunkin renkaan viereen. Aja vain pinnoilla, jotka kestävät laitteen kuorman. Käyttäjän pitää tutustua ajomaastoon ennen ajoa. Sallittua kallistusta tai kaltevuustasoa ei saa ylittää ajon aikana. Älä nosta työlavaa tai aja työlava nostettuna, kun kone on rinteessä, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla tai sellaisen vieressä. Tarkista, että kone on vaakasuoralla, lujalla ja tasaisesti tuetulla pinnalla ennen kuin nostat työlavaa tai ajat koneella työlavan ollessa ylhäällä. Ennen kuin ajat lattioiden, siltojen, perävaunujen tai muiden vastaavien pintojen päälle, tarkista pintojen kuormituskestävyys. Älä koskaan ylitä työlavaan merkittyä enimmäistyökuormaa. Pidä koko kuorma työlavan sisäpuolella, ellei JLG ole hyväksynyt muuta JLG-nostin 1-7

18 OSA 1 VAROTOIMET Pidä koneen alusta vähintään 0,6 m:n (2 ft) etäisyydellä rei istä, kuopista, kumpareista, esteistä, romuista, peitetyistä koloista ja muista mahdollisista vaarallisista kohteista maatasolla. Älä koskaan yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido konetta mihinkään lähellä olevaan rakenteeseen. Älä koskaan kiinnitä köyttä, kaapelia tai muuta vastaavaa työlavaan. Konetta ei saa käyttää, jos tuulen nopeus ylittää määrityksissä annetun maksimirajan. Älä peitä työlavan sivuja tai kanna pinta-alaltaan laajoja esineitä työlavalla ulkona työskennellessäsi. Em. esineiden lastaaminen kasvattaa koneen tuulelle altista pinta-alaa. Älä suurenna työlavaa luvattomilla kannen jatkeilla tai lisälaitteilla. Jos saksipuomisto tai työlava on takertunut esteeseen aiheuttaen yhden tai useampien pyörien maasta irtautumisen, kaikkien henkilöiden tulee poistua lavalta ennen koneen irrottamista esteestä. Käytä nostureita, trukkeja tai muita vastaavia laitteita koneen vakauttamiseen ja henkilöstön poistamiseen. Ruhjoutumis- ja törmäysvaara Kaikkien käyttäjien ja maassa työskentelevien henkilöiden on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Pidä kädet ja jalat poissa saksipuomiston läheisyydestä koneen ollessa käytössä. Pidä silmät tarkkana koneen ympärillä ja yläpuolella olevien esteiden varalta ajaessasi. Tarkista työlavan vapaa liikkuvuus ennen kuin nostat tai lasket sitä. Pysyttele kokonaan työlavan kaiteiden sisäpuolella käytön aikana. Käytä aina merkinantajaa alueilla, joissa näkyvyys on rajoitettu. 1-8 JLG-nostin

19 OSA 1 VAROTOIMET Pidä ylimääräinen henkilöstö vähintään 1,8 metrin (6 ft) etäisyydellä koneesta ajaessasi sitä. Käyttäjän tulee rajoittaa ajonopeutta maanpinnan, ruuhkan, näkyvyyden ja muiden törmäysvaaraa tai henkilöstön loukkaantumisriskiä lisäävien tekijöiden mukaan. Muista huomioida pysäytysmatkat kaikilla ajonopeuksilla. Kun ajat suurella nopeudella, vaihda hitaalle nopeudelle ennen pysäytystä. Aja kaltevalla pinnalla ainoastaan hitaalla nopeudella. Älä käytä suurta nopeutta rajoitetuissa tai suljetuissa tiloissa tai peruuttaessasi. Ole aina erittäin varovainen välttääksesi esteiden törmäykset ohjaimiin tai työlavalla oleviin henkilöihin. Varmista, että muut yläpuolisten ja maatason koneiden käyttäjät ovat tietoisia henkilönostimen käytöstä. Katkaise virta siltanostureista. Aseta tarvittaessa aitaukset maatasoon. Vältä työlavan käyttämistä maassa olevien yläpuolella. Varoita henkilöstöä työskentelemästä, seisomasta tai kävelemästä nostetun työlavan alla. Aseta tarvittaessa aitaukset maatasoon. 1.4 HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA TAVARAN KULJETTAMINEN Työlavalla ei saa olla henkilöitä hinauksen, noston tai kuljetuksen aikana. Konetta ei saa hinata muuten kuin hätätilanteissa, toimintahäiriön tai virtakatkoksen sattuessa tai lastauksen/purkamisen yhteydessä. Katso hätätapausten hinausohjeita. Varmista ennen hinaamista, nostamista tai kuljetusta, että työlava on vedetty kokonaan sisään ja että sillä ei ole työkaluja. Kun konetta nostetaan haarukkatrukilla, haarukat tulee asettaa vain tarkoitusta varten merkittyihin kohtiin. Käytä ainoastaan nostokapasiteetiltaan riittävää haarukkatrukkia. Katso tarkemmat nosto-ohjeet osiosta JLG-nostin 1-9

20 OSA 1 VAROTOIMET 1.5 KUNNOSSAPITO Yleistä Tämä osa sisältää yleisiä varotoimia, joita on noudatettava konetta huollettaessa. Tämän käyttöohjeen sekä Huolto- ja kunnossapito-ohjeen tiettyihin kohtiin on lisätty ylimääräisiä kunnossapitoon liittyviä varotoimenpiteitä. On erittäin tärkeää, että huoltava henkilöstö noudattaa varotoimenpiteitä hyvin tarkasti, jotta henkilövahingoilta tai koneen vaurioilta tai omaisuusvahingoilta vältytään. Ammattitaitoisen henkilön on laadittava kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettava, jotta konetta voidaan käyttää turvallisesti. Kunnossapitoon liittyvät vaaratekijät Ennen säätöjä tai korjauksia tulee koneen kaikista ohjaimista sammuttaa virta ja varmistaa, että käyttölaitteet on lukittu niin, etteivät ne voi liikkua vahingossa. Älä koskaan työskentele nostetun työlavan alla ennen kuin se on kokonaan laskettu alimpaan asentoonsa tai muuten tuettu ja kiinnitetty liikkumattomaksi tarkoituksenmukaisilla pölkyillä, kiiloilla tai yläpuolisilla tuilla. Vapauta hydraulipaine aina kaikista hydraulipiireistä ennen hydrauliosien löysäämistä tai irrottamista. Irrota akkujen virtakytkennät huoltaessasi sähköisiä osia tai hitsatessasi jotain koneen osaa. Sammuta moottori (jos varusteena) polttoainesäiliöiden täytön ajaksi. Varmista, että vaihto-osat tai -komponentit ovat täsmälleen samanlaisia tai vastaavia kuin alkuperäiset osat tai komponentit. Älä koskaan yritä liikuttaa raskaita osia ilman mekaanista apulaitetta. Älä jätä raskaita osia nojaamaan epävakaaseen asentoon. Varmista, että kone on hyvin tuettu, kun koneen osia nostetaan. Poista kaikki sormukset, rannekello ja korut ennen minkäänlaisen huollon aloittamista. Älä käytä väljää vaatetusta tai unohda laittaa pitkiä hiuksia kiinni, sillä ne voivat juuttua tai kietoutua laitteistoon kiinni. Käytä vain hyväksyttyjä, syttymättömiä puhdistusaineita. Älä koskaan muuta, irrota tai vaihda mitään osia, kuten vastapainoja, renkaita, akkuja, työlavoja tai muita vastaavia, jotka voivat heikentää tai vaikuttaa koneen kokonaispainoon tai vakauteen. Katso Huolto- ja kunnossapito-ohjeesta tarkemmat tiedot vakaudeltaan tärkeiden osien painoista JLG-nostin

21 OSA 1 VAROTOIMET HENKILÖNOSTIMEN TYÖLAVOJEN MUUNNOKSET TAI MUUTOKSET SAA SUORITTAA VAIN VALMISTAJAN KIRJALLISELLA LUVALLA. Akkuun liittyvät vaaratekijät Irrota akkujen virtakytkennät huoltaessasi sähköisiä osia tai hitsatessasi jotain koneen osaa. Älä salli tupakointia, avotulta tai kipinöitä akun lähellä sitä ladattaessa tai huollettaessa. Älä kosketa akun napoja työkaluilla tai muilla metalliesineillä. Käytä aina käsi-, silmä- ja kasvosuojausta huoltaessasi akkuja. Varmista, ettei akkuhappoa joudu iholle tai vaatteille. AKKUNESTE ON ERITTÄIN SYÖVYTTÄVÄÄ. VÄLTÄ NESTEEN JOUTU- MISTA IHOLLE JA VAATTEISIIN. HUUHTELE KOSKETUSALUE VÄLITTÖ- MÄSTI PUHTAALLA VEDELLÄ JA HAKEUDU SAIRAALAHOITOON. Lataa akut vain hyvin tuuletetussa tilassa. Älä täytä akkunestettä yli merkityn enimmäisrajan. Lisää tislattua vettä akkuihin vasta sitten, kun akut ovat kokonaan latautuneet JLG-nostin 1-11

22 OSA 1 VAROTOIMET MUISTIINPANOJA: 1-12 JLG-nostin

23 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS OSIO 2. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Henkilönostin on henkilöstön siirtämiseen tarkoitettu laite, joten sitä saa käyttää ja huoltaa vain siihen koulutettu henkilöstö. Lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alaiset henkilöt tai kouristuksista, huimauksesta tai fyysisen hallinnan menetyksestä kärsivät henkilöt eivät saa käyttää konetta. Käyttäjän koulutus Käyttäjän koulutukseen sisältyy: 1. Työlavan ja maatason ohjainten, hätäohjainten ja turvajärjestelmien käyttö ja rajoitukset. 2. Koneen huomiomerkinnät, ohjeet ja varoitukset. 3. Työnantajan säännöt ja viralliset säädökset. 4. Hyväksyttyjen putoamissuojalaitteiden käyttö. 5. Riittävästi tietoa koneen mekaanisesta toiminnasta, jotta toimintahäiriön tai sen mahdollisuuden havaitseminen on mahdollista. 6. Turvallisin tapa koneen käyttöön tiloissa, joissa on yläpuolisia esteitä, muita liikkuvia laitteita, esteitä, painaumia, reikiä tai pudotuksia, jotta ne eivät vaikuttaisi turvalliseen käyttöön. 7. Suojaamattomien sähköjohtimien aiheuttamien vaaratilanteiden välttäminen. 8. Työn erityisvaatimukset tai koneen soveltuvuus. Koulutuksen valvonta Koulutuksen tulee tapahtua ammattitaitoisen henkilön johdolla avoimessa, esteettömässä ympäristössä, kunnes koulutettava on oppinut turvallisesti ohjaamaan ja käyttämään konetta. Käyttäjän vastuu Käyttäjälle on tehtävä selväksi, että hänellä on vastuu ja valtuudet sammuttaa kone toimintahäiriön sattuessa tai vaaratilanteen ilmaantuessa koneessa tai työalueella JLG-nostin 2-1

24 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS 2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO Seuraavassa taulukossa on lueteltu JLG Industries, Inc:in suosittelemat koneen säännölliset tarkastukset ja huollot. Tarkasta, onko paikallisissa säädöksissä lisävaatimuksia henkilönostimille. Tarkastuksien ja huoltojen tiheyttä tulee tarvittaessa lisätä, mikäli konetta käytetään kovissa tai ankarissa käyttöolosuhteissa, tai jos konetta käytetään normaalia enemmän tai käyttö on muuten tavallista raskaampaa. JLG INDUSTRIES INC. TUNNUSTAA TEHTAAN VALTUUTTAMAKSI HUOLTOTEKNIKOKSI HENKILÖN, JOKA ON SUORITTANUT TIETYN JLG-TUOTEMALLIN JLG-HUOLLON KOULUTUSJAKSON. 2-2 JLG-nostin

25 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS Taulukko 2-1.Tarkastus- ja huoltotaulukko Tyyppi Suoritustiheys Ensisijainen vastuu Huoltopätevyys Viite Tarkastus ennen käynnistystä Tarkastus ennen toimitusta (Katso huomautusta) Säännöllinen tarkastus (Katso huomautus) Kuormantunnistusjärj estelmän tarkastaminen Vuosittainen koneen tarkastus (ks. huomautusta) Ennaltaehkäisevä kunnossapito Ennen käyttöä joka päivä tai aina käyttäjän vaihtuessa. Ennen kauppa- tai vuokrakoneen toimitusta. 3 kuukauden tai 150 käyttötunnin jälkeen (kumpi tahansa toteutuu ensin); tai 3 kuukauden ajan pois käytöstä; tai ostettu käytettynä. Puolivuosittain Vuosittain, viimeistään 13 kuukauden kuluttua edellisestä tarkastuksesta. Huolto- ja kunnossapito-ohjeen mukaisin aikavälein. Käyttäjä tai kuljettaja Käyttäjä tai kuljettaja Käyttö- ja turvallisuusohje Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Tehtaan valtuuttama huoltomekaanikko (suositeltu) Tehtaan valtuuttama huoltomekaanikko (suositeltu) Pätevä JLG-asentaja Huolto- ja kunnossapitoohje ja vastaava JLG:n tarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoohje ja vastaava JLG:n tarkastuslomake Käyttö- ja turvallisuusohje Huolto- ja kunnossapitoohje ja vastaava JLG:n tarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoohje HUOMAUTUS:Tarkastuslomakkeita on saatavissa JLG:ltä. Käytä Huolto- ja kunnossapito-ohjetta tarkastuksien suorittamiseen JLG-nostin 2-3

26 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS 2.3 TARKASTUS ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Tarkastus ennen käynnistystä sisältää seuraavat kohdat: 1. Puhtaus Tarkista koneen ulkopinnat mahdollisten vuotojen (öljy, polttoaine tai akkuneste) tai vieraiden esineiden varalta. Ilmoita tarvittaessa vuodot vastaavalle huoltohenkilölle. 2. Rakenne Tarkasta koneen rakenne kolhujen, vaurioiden, hitsaus- tai alusmetallin murtumien tai muiden ongelmien varalta. Alusmetallin halkeama Hitsaussauman halkeama 3. Tarrat ja kilvet Tarkasta puhtaus ja luettavuus. Varmista, että kaikki tarrat ja kilvet ovat paikoillaan. Varmista, että kaikki lukukelvottomat tarrat tai kilvet puhdistetaan tai vaihdetaan. 4. Käyttö- ja turvallisuusoppaat Varmista, että Käyttö- ja turvallisuusopas on säänkestävässä säilytyslaatikossa. 5. Yleistarkistus Ks. kuva Akku Lataa tarvittaessa. 7. Polttoaine (Polttomoottorikäyttöiset koneet) Lisää polttoainetta tarvittaessa. 8. Koneen öljymäärä Varmista, että öljytaso on mittatikun ylämerkissä, ja että täyttöaukon tulppa on varmasti kiinni. 9. Nestetasot Tarkasta moottoriöljyn ja hydraulinesteen taso. 10. Lisälaitteet Katso kunkin koneeseen asennetun lisälaitteen tarkistus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Käyttäjät ja turvallisuus -käyttöohjeista. 11. Toimintojen tarkistus Kun yleistarkistus on valmis, tarkista kaikkien järjestelmien toiminnot ja varmista, ettei alueen yläpuolella tai maatasossa ole esteitä. Osassa 4 on tarkemmat ohjeet kunkin toiminnon käytöstä. 2-4 JLG-nostin

27 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS JOS KONE EI TOIMI OIKEIN, KYTKE VIRTA VÄLITTÖMÄSTI POIS PÄÄLTÄ! ILMOITA ONGELMASTA VASTAAVALLE HUOLTOHENKI- LÖLLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, ENNEN KUIN TURVALLINEN TOIMINTA ON VARMISTETTU. Toimintojen tarkastus Tarkasta toiminnot seuraavasti: 1. Maatason ohjauspaneelista, kun työlavalla ei ole kuormaa: a. Tarkasta, että kaikkien toimintojen ohjauskytkimet ja lukot ovat paikoillaan. b. Käytä kaikkia toimintoja ja tarkasta kaikki rajoitus- ja katkaisukytkimet. c. Tarkasta, että työlava nousee ja laskeutuu tasaisesti. d. Jos työlavan jatke on vedetty ulos, tarkasta että sen voi vetää sisään. HUOMAUTUS: Varmista, että työlavan jatke on vedetty sisään ennen työlavan laskemista alas. e. Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois päältä, kun hätäpysäytyspainike painetaan sisään. f. Tarkasta käsitoiminen lasku. g. Tarkasta, että työlava nousee ja laskeutuu tasaisesti. h. Tarkasta suojakehyksen toiminta. 2. Työlavan ohjauskonsolista: a. Varmista, että ohjauskonsoli on kunnolla kiinnitetty ja oikeassa paikassa. b. Tarkasta, että kaikki kytkinsuojat ovat paikoillaan. c. Käytä kaikkia toimintoja. d. Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois päältä, kun hätäpysäytyspainike aktivoidaan. e. Tarkasta ohjauskotelon kaikkien merkkivalojen toiminta. f. Tarkasta, että työlavan jatke vetäytyy ulos ja sisään kunnolla. g. Työlavan ollessa kuljetusasennossa (säilytys) ja tukipuomien ollessa valitsemattomia: i. Aja konetta tasaisella pinnalla ja pysähdy varmistaaksesi jarrujen toiminnan. ii. Tarkista kallistusanturin toiminta ajamalla kone yli 3 asteen kallistuskulmaan ja yrittämällä nostoa. Työlavaa ei tulisi nostaa yli 3,5 m (11.5 ft) korkeuteen mallissa tai 3,7 m (12.1 ft) korkeuteen mallissa JLG-nostin 2-5

28 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS Rajakytkimet Tarkista, että seuraavat rajakytkimet toimivat kunnolla yrittämällä ylittää esiasetetut rajat. 1. Alennettu rajakytkin Tukipuomeja ei voida käyttää yli 3 m (9.8 ft) korkeudessa mallissa ja 3,2 m (10.5 ft) korkeudessa mallissa Ajotilan rajakytkimet: a. Nopean ajon rajakytkin Korkea ajonopeus on mahdollista 3,5 m (11.5 ft) korkeuteen mallissa tai 3,7 m (12.1 ft) korkeuteen mallissa Kun työlava ylittää tämän rajan, ainoastaan matala ajonopeus on mahdollinen. b. Enimmäisajokorkeuden rajakytkin Sallittavan ajokorkeuden maksimi on 21 m (68.9 ft). 3. Maksimikorkeuden kytkin Nosto katkeaa, kun työlavan korkeus on 21 m (69 ft) mallissa ja 24,5 m (80 ft) mallissa Kallistuskytkin Jos koneen kallistuskulma ylittää 3, työlavaa ei voi nostaa yli 3,5 m (11.5 ft) korkeudelle mallissa ja 3,7 m (12.1 ft) mallissa Jos konetta ajetaan työlavan ollessa nostettuna, ajotoiminto katkaistaan. 5. Tukipuomien lukitukset Nämä kytkimet sallivat ajon vain tukipuomien ollessa täysin sisäänvedettyinä. Kytkin estää myös työlavan noston, ellei kone ole vaakatasossa. 6. Heiluriakselin rajakytkin Kun työlavaa nostetaan ylemmäs kuin 3,5 m mallissa tai 3,7 m mallissa , ja akselin kallistuskulma on >1, ajotoiminto katkaistaan. Kun työlava on katkaisukorkeuden alapuolella, akselin kallistus jätetään huomiotta ja ajo on mahdollista. Taulukko 2-2. Katkaisukytkinten rajat Raja Raja- ja katkaisukytkin Alennettu asento 3 m (9.8 ft) 3,2 m (10.5 ft) Nopean ajon katkaisu * 3,5 m (11.5 ft) 3,7 m (12.1) Enimmäisajokorkeus * 21 m (69 ft) Kallistus * 3 Enimmäiskorkeus * 21 m (69 ft) 24,5 m (80 ft) ajo katkaistu, kun tukipuomit aktivoitu; nosto Tukipuomien lukitus katkaistu, jos ei tasapainossa Heiluriakseli >1 ja 3,5 m (11.5 ft) >1 ja 3,7 m (12.1 ft) HUOMAUTUS: * - näillä rajakytkimillä on niitä vastaavat merkkivalot työlavan ohjauskonsolissa (katso Kuva 3-5., Työlavan ohjauskonsoli). Katso sivut 3-11 ja 3-12 saadaksesi lisätietoja merkkivalojen toiminnasta. 2-6 JLG-nostin

29 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS Alennetun asennon rajakytkin 2. Nopean ajon rajakytkin 3. Enimmäisajokorkeuden rajakytkin 4. Enimmäiskorkeuden kytkin 5. Kallistusanturi 6. Tukipuomien keskinäislukitus (kaikki 4 tukipuomia) Heiluriakselin rajakytkimet (taka-akseli) kuva 2-1. Rajakytkinten sijainti JLG-nostin 2-7

30 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS kuva 0-1. Yleistarkastuksen kaavio 2-8 JLG-nostin

31 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS Yleistä Aloita yleistarkastus kaavion mukaisesta kohteesta 1. Jatka tarkastusta vasemmalle (ylhäältä katsottuna myötäpäivään) ja tarkasta kaikkien kohteiden kunto Yleistarkastuksen tarkastuslistan mukaisessa järjestyksessä. VARMISTA LOUKKAANTUMISEN ESTÄMISEKSI, ETTÄ KONEEN VIRTA ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ YLEISTARKASTUKSEN AIKANA. MUISTA TARKASTAA MYÖS ALUSTAN ALAPUOLI. TÄMÄN ALUEEN TARKASTUS SAATTAA PALJASTAA VIAN, JOKA VOISI AIHEUTTAA VAKAVAN KONEVAURION. HUOMAUTUS: Varmista jokaisessa kohdassa, että kaikki osat ovat paikoillaan ja tiukasti kiinnitettyinä, eikä näkyviä vaurioita tai muita mainittuja vikoja ole havaittavissa. 1. Ohjaussylinteri Katso huomautusta 2. Ohjausvivusto Katso huomautusta 3. Tukipuomi - (etuoikea) Katso huomautusta 4. Pyörät ja renkaat Kunnolla kiinni, ei puuttuvia pyöränpultteja. Katso osaa 6. Tarkasta, ettei pyörissä ole vaurioita tai syöpymistä. 5. Raidetanko ja akselitappi - (etuoikea) Katso huomautusta. 6. Maaohjaimet Kilvet ovat paikoillaan ja luettavia, ohjauskytkimet palautuvat vapaalle, hätäpysäytyskytkin toimii oikein. 7. Nostosylinteri Katso huomautusta 8. Vetonapa, takaoikea Katso huomautusta 9. Pönkkäpuomi - (takaoikea) Katso huomautusta. 10. Pönkkäpuomi - (takavasen) Katso huomautusta 11. Polttoainesäiliö Katso huomautusta 12. Vetonapa, takavasen Katso huomautusta 13. Moottori ja hydraulipumppu Tarkasta moottorin öljytaso. Katso huomautusta kuva 2-2. Yleistarkastuspisteet (sivu 1) JLG-nostin 2-9

32 OSA 2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET, KONEEN VALMISTELU JA TARKASTUS 14. Hydraulinestesäiliö Tasomittarin osoittama suosituksen mukainen määrä hydraulinestettä säiliössä. Huohotinkorkki on paikallaan ja toimii. 15. Raidetanko ja akselitappi - (etuvasen) Katso huomautusta 16. Pönkkäpuomi - (etuvasen) Katso huomautusta 17. Työlavan ohjauskonsoli (työlavan kaiteessa) Kilvet ovat paikoillaan ja näkyvissä, ohjainvipu ja ohjauskytkimet palautuvat vapaalle, laukaisu- ja hätäpysäytyskytkin toimivat oikein ja käyttö- ja turvallisuusohje on säilytyskotelossa. 18. Saksivarret ja liukupainelaatat (ei näy kuvassa) Katso huomautusta 19. Ohjausventtiili (ei näy kuvassa) Ei tukemattomia johtoja tai letkuja; ei vahingoittuneita tai katkenneita johtoja. 20. Työlava/Kaiteen asentaminen (ei näy kuvassa) Katso huomautusta kuva 2-3. Yleistarkastuspisteet (sivu 2) 2-10 JLG-nostin

33 OSA 3. KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT 3.1 YLEISTÄ KOSKA KONEEN KÄYTTÖ JA TOIMINTA EIVÄT OLE SUORAAN VALMIS- TAJAN VALVONNASSA, KÄYTTÄJÄ JA MUUT KONEEN KANSSA TYÖS- KENTELEVÄT OVAT VASTUUSSA KONEEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ. Tässä osassa annetaan tietoja, jotka auttavat ymmärtämään koneen ohjaustoiminnot. On tärkeää, että käyttäjä lukee ja ymmärtää oikeat toimintatavat ennen koneen käyttöä. Näiden toimenpiteiden noudattaminen antaa koneelle pitkän käyttöiän ja turvallisen toiminnan. 3.2 KÄYTTÖOMINAISUUDET JA RAJOITUKSET Yleistä Kyltit Koneen käyttöominaisuuksien ja rajoitusten perusteellinen tuntemus on ensimmäinen vaatimus käyttäjälle, riippumatta vastaavien nostolaitteiden aiemmasta käyttökokemuksesta. Tärkeitä käytön aikana muistettavia asioita on esitetty VAARA-, VAROITUS-, HUOMIO-, TÄRKEÄÄ- ja OHJEETkylteissä. Nämä tiedot ovat esillä eri pisteissä, ja niiden tarkoitus on varoittaa henkilökuntaa mahdollisista vaaratilanteista, joita koneen käyttöominaisuudet ja lastausrajoitukset aiheuttavat. Katso esipuheesta yllä mainittujen kylttien määritelmät JLG-nostin 3-1

34 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Tilavuudet Työlavan nosto, kuormitettuna tai ilman kuormaa, edellyttää seuraavaa: 1. Kone on asetettu tasaiselle, tukevalle ja vaakasuoralle pinnalle. 2. Kuorma ei ylitä valmistajan nimelliskuormaa. 3. Kaikki konejärjestelmät toimivat kunnolla. 3.3 OHJAIMET JA MERKKIVALOT Maatason ohjausasemat Moottorin ohjauskotelo 2. Pääkotelo 3. Maatason ohjauskonsoli kuva 3-1. Maatason ohjausasemat 3-2 JLG-nostin

35 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Moottorin säädin HÄTÄTAPAUKSIA LUKUUNOTTAMATTA KONETTA EI SAA KÄYTTÄÄ MAA- TASON OHJAUSASEMALTA HENKILÖSTÖN OLLESSA TYÖLAVALLA. SUORITA MAATASON OHJAUSASEMALLA MAHDOLLISIMMAN MONTA ESITARKISTUSTA ENNEN KÄYTTÖÄ. 4 3 Glow Vertragshandler Air Temp. ehbelectronics Hehkutulppa Painiketta käytetään helpottamaan moottorin käynnistymistä kylmällä säällä. (ohittaa moottorin käynnistyspainikkeen 6 sekunnin käynnistysrajan) 2. Moottorin käynnistys Moottorin käynnistyspainike (yhtämittainen käynnistys rajoitettu 6 sekuntiin ennen katkaisua) 3. Käyttötuntimittari Mittaa moottorin käyttötunnit. 4. Hehkutulpan merkkivalo Tämä merkkivalo ei pala normaalissa toimintatilassa. Merkkivalo syttyy, kun virta on päällä ja lämpötilan tunnistin vaatii esihehkutuksen. HUOMAUTUS: Moottoria ei saa käynnistää hehkutulpan merkkivalon palaessa. Kun merkkivalo sammuu, moottorin saa käynnistää. Oil Alt. OK Start 1. Hehkutulppa 2. Moottorin käynnistys 3. Käyttötuntimittari 4. Hehkutulpan merkkivalo Kuva 3-2. Moottorin säädin JLG-nostin 3-3

36 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Pääkotelo R +X -X +Y -Y Oikealle kallistumisen merkkivalo 2. Vasemmalle kallistumisen merkkivalo 3. Kallistus eteen 4. Kallistus taakse 5. Ajon katkaisun merkkivalo E A Kuva 3-3. Pääkotelo 3-4 JLG-nostin

37 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT HUOMAUTUS: Seuraavat merkkivalot kuuluvat tasausjärjestelmään ja ne syttyvät koneen vakautuessa. 1. Oikealle kallistumisen merkkivalo Syttyy, kun kone kallistuu oikealle. 2. Vasemmalle kallistumisen merkkivalo Syttyy, kun kone kallistuu vasemmalle. 3. Eteen kallistumisen merkkivalo Syttyy, kun kone kallistuu eteenpäin. 4. Taakse kallistumisen merkkivalo Syttyy, kun kone kallistuu taaksepäin. 5. Ei vetoa Tämä merkkivalo syttyy, kun tukipuomit ovat käytössä ja nosto meneillään JLG-nostin 3-5

38 R OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Maatason ohjauskonsoli Työlavan/maatason valinta (avainkytkin) 2. Virtakytkin/Moottorin käynnistyskytkin 3. Hätäpysäytyspainike 4. Tukipuomien valintakytkin 5. Työlavan nosto/laskukytkin 6. Työlavan jatke ulos/sisään -kytkin 7. Hehkutulpan merkkivalo 8. Akun poiskytkentä 8 E900034A Kuva 3-4. Maatason ohjauskonsoli 3-6 JLG-nostin

39 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Maatason ohjainten kuvaukset: 1. Työlavan/maatason valinta Tällä kolmiasentoisella kytkimellä valitaan työlavan tai maatason ohjaimet. Kun kytkin on keskiasennossa, kone on kytketty pois toiminnasta. 2. Sytytys/Moottorin käynnistyskytkin Vipukytkin, jota käytetään moottorin käynnistämiseen. Yläasento käynnistää koneen. Keskiasennossa sytytys on päällä. Alaasento sammuttaa moottorin. 3. Hätäpysäytyspainike Painikkeen painallus sammuttaa koneen välittömästi. Katkaisee kaikki toiminnot lukuun ottamatta työlavan laskemista hätätilassa. 4. Tukipuomin valintakytkin Kaksiasentoinen kytkin, jota käytetään tukipuomin automaattisen vaakatason haun asettamiseen aktiiviseksi tai passiiviseksi. 5. Työlavan nosto/lasku -kytkin Nostaa ja laskee työlavaa. 6. Työlavan jatke ulos/sisään -kytkin Pidentää ja lyhentää työlavan jatketta. HUOMAUTUS: Työlavan jatke täytyy vetää sisään ennen työlavan laskemista alas. 7. Hehkutulpan merkkivalo Tämä keltainen merkkivalo ei pala normaalissa toimintatilassa. Merkkivalo syttyy, kun virta on päällä ja lämpötilan tunnistin vaatii esihehkutuksen. HUOMAUTUS: Moottoria ei saa käynnistää hehkutulpan merkkivalon palaessa. Kun merkkivalo sammuu, moottorin saa käynnistää. 8. Akun poiskytkentä Kytkee akkuvirran pois maatason ohjauspaneelista JLG-nostin 3-7

40 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Työlavan ohjauskonsoli Virtakytkin/Moottorin käynnistyskytkin 2. Hätäpysäytyspainike 3. Työlavan jatke/ajo/nosto -valintakytkin 4. Ajonopeuden kytkin 5. Nosto/ajo/jatke/ohjaus -ohjain 6. Äänimerkki 7. Työlavan ylikuormituksen merkkivalo 8. Ajon käytön merkkivalo 9. Hehkutulpan aktiivisuuden tai käytön merkkivalo 10. Noston käytön merkkivalo R 11. Nopean ajon käytön merkkivalo E900030B 12. Kallistuksen merkkivalo Kuva 3-5. Työlavan ohjauskonsoli 3-8 JLG-nostin

41 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Työlavan ohjainten kuvaukset: Kun työlavan/maatason valintakytkin on kytketty työlavaasentoon, kaikkia liikkeitä ja toimintoja ohjataan työlavan ohjaustaulusta. Ohjaimet aktivoidaan joko painikkeilla tai vipukytkimillä, joiden toiminnot on merkitty symboleilla ja/tai tekstinä. 1. Sytytys/Moottorin käynnistyskytkin Käynnistää ja sammuttaa dieselmoottorin. Yläasento käynnistää koneen. Keskiasennossa sytytys on päällä. Ala-asento sammuttaa moottorin. 2. Hätäpysäytyspainike Painikkeen painallus sammuttaa koneen välittömästi. Katkaisee kaikki toiminnot lukuun ottamatta työlavan laskemista hätätilassa. 3. Työlavan jatke/ajo/nosto -valintakytkin Kolmiasentoinen vipukytkin, joka valitsee vaihtoehtoisesti työlavan jatkeen, ajon tai noston. Ylös työlavan jatkeelle, keskiasento ajoa varten, alas nostoa varten. Toimii yhdessä ohjaussauvan kanssa. 4. Ajonopeuden kytkin Kolmiasentoinen vipukytkin, joka valitsee nopean ajon, hitaan ajon tai rinnakkaisvedon. Rinnakkaisveto jakaa väännön tasaisesti kaikkien neljän pyörän välillä, mikä antaa tarvittaessa paremman pidon. 5. Nosto/ajo/jatke/ohjaus -ohjain Tämä ohjain toimii yhdessä työlavan jatkeen, ajon ja noston kytkimen kanssa sen mukaisesti, mikä kytkin valitaan. Ohjaussauvan edessä oleva painike on aktivointikytkin. Tämä kytkin täytyy pitää painettuna ohjaussauvan ohjaustoimintoja käytettäessä. Kun ajotoiminto on valittuna, ohjaussauvan liikuttaminen eteen ja taakse vaikuttaa koneen etu- ja takasuuntaiseen liikkeeseen. Ohjaussauvan päällä oleva kytkin säätää koneen ohjausta, kun ajotoiminto on valittuna. Kun työlavan jatketoiminto on valittuna, ohjaussauvan liikuttaminen eteen ja taakse pidentää ja lyhentää työlavan jatketta. Kun nostotoiminto on valittuna, ohjaussauvan liikuttaminen eteen ja taakse nostaa ja laskee työlavaa. 6. Äänimerkki Painallus antaa äänimerkin. 7. Työlavan ylikuormituksen merkkivalo Tämä punainen vilkkuva merkkivalo syttyy, jos työlavaa kuormitetaan liikaa. 8. Ajon käytön merkkivalo Tämä vihreä merkkivalo syttyy, kun ajoa käytetään. Valo sammuu, kun työlava on ajon enimmäiskorkeuden yläpuolella, tai kun tukipuomit ovat valittuna ja ulkona JLG-nostin 3-9

42 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT 9. Hehkutulpan käytön tai aktiivisuuden merkkivalo Tämä keltainen merkkivalo ei pala normaalissa toimintatilassa. Merkkivalo syttyy, kun virta on päällä ja lämpötilan tunnistin vaatii esihehkutuksen. HUOMAUTUS: Moottoria ei saa käynnistää hehkutulpan merkkivalon palaessa. Sen jälkeen, kun merkkivalo sammuu, moottorin saa käynnistää. 10. Noston käytön merkkivalo Tämä vihreä merkkivalo syttyy normaalin ajon aikana. Valo sammuu, kun lava on kallistettuna nopean ajon korkeuden yläpuolella tai lava on maksimikorkeudella. 11. Nopean ajon käytön merkkivalo Tämä vihreä merkkivalo syttyy normaalin ajon aikana. Valo sammuu, kun työlava on nopean ajon korkeuden yläpuolella. 12. Kallistuksen merkkivalo Tämä punainen merkkivalo syttyy, kun konetta ajetaan rinteessä, joka on jyrkempi kuin sallittu 3 astetta. Valo ei pala normaalissa toimintatilassa JLG-nostin

43 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT 3.1 TARRAT Kuva 3-6. Tarrojen sijainnit - (210-25) - Sivu 1/ JLG-nostin 3-11

44 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT kuva 3-7. Tarrojen sijainnit - (210-25) - Sivu 2/ JLG-nostin

45 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT kuva 3-8. Tarrojen sijainnit - (245-25) - Sivu 1/ JLG-nostin 3-13

46 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT kuva 3-9. Tarrojen sijainnit - (245-25) - Sivu 2/ JLG-nostin

47 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT Kohta nro Taulukko 3-1. Tarraluettelo ( C) ( C) Kohta nro Taulukko 3-1. Tarraluettelo ( C) ( C) JLG-nostin 3-15

48 OSA 3 KONEEN OHJAIMET JA MERKKIVALOT MUISTIINPANOJA: 3-16 JLG-nostin

49 OSA 4 KONEEN KÄYTTÖ OSA 4. KONEEN KÄYTTÖ 4.1 KUVAUS Konetta ohjataan tavallisesti työlavalta. Ohjaustaulu voidaan kuitenkin irrottaa työlavasta ja kytkeä (hätätilassa) liittimeen, joka sijaitsee koneen venttiilikotelon sisällä. 4.2 KÄYNNISTYS Varmista, että akun poiskytkennän katkaisimella ei ole katkaistu akkuvirtaa. Valitse käyttöasento (työlava tai maataso) maatason ohjauskonsolista. HUOMAUTUS: Jos sytytystulpan merkkivalo syttyy, odota merkkivalon sammumista ennen kuin käynnistät moottorin. MOOTTORIN RÄJÄHDYSVAARA. KONE ON VARUSTETTU KYLMÄKÄYN- NISTYSAVULLA. ÄLÄ KÄYTÄ LISÄEETTERIÄ. LAIMINLYÖNTI VOI JOH- TAA VAKAVAAN HENKILÖVAMMAAN TAI KUOLEMAAN. Paina valitusta käyttökonsolista moottorin käynnistyskytkintä ylös ja pidä se pohjassa, kunnes moottori käynnistyy. Vapauta kytkin moottorin käynnistyttyä. Valitse tukipuomit käyttöön tai pois käytöstä maatason ohjauskonsolista. Moottorin käynnistyskytkintä voidaan myös käyttää moottorin sammuttamiseksi silloin, kun kytkin on painettu pohjaan. HUOMAUTUS: Mooottorin ohjauskotelossa olevaa käynnistyspainiketta voidaan myös käyttää moottorin käynnistämiseksi (katso kohta Kuva 3-2.) JLG-nostin 4-1

50 OSA 4 KONEEN KÄYTTÖ 4.3 NOSTO JA LASKU ÄLÄ NOSTA TYÖLAVAA MUUALLA KUIN VAKAALLA JA TASAISELLA PINNALLA, JOLLA EI OLE ESTEITÄ EIKÄ KUOPPIA. VARMISTA ENNEN TYÖLAVAN LASKEMISTA, ETTEI SAKSIPUOMISTON ALUEELLA OLE KETÄÄN. ÄLÄ LASKE TYÖLAVAA ENNEN KUIN SEN JATKE ON VEDETTY KOKO- NAAN SISÄÄN. Nostaminen: 1. Jos käytät maatason ohjauskonsolia: a. Nosta työlavaa nostokytkimellä/laske sitä laskukytkimellä, saadaksesi työlavan halutulle korkeudelle. 2. Jos käytät työlavan ohjauskonsolia: a. Aseta ajo/nosto -valintakytkin "nosto"-asentoon. Paina ja pidä pohjassa ohjaussauvan edessä olevaa toimintoliipaisinta ja liikuta ohjaussauvaa samalla eteenpäin nostaaksesi työlavan halutulle Laskeminen: korkeudelle. Kun liipaisin vapautetaan tai ohjaussauva palautetaan vapaa-asentoon, liike pysähtyy. 1. Jos käytät maatason ohjauskonsolia: a. Paina alas työlavan nostokytkintä/laskukytkintä, saadaksesi työlavan halutulle korkeudelle. 2. Jos käytät työlavan ohjauskonsolia: a. Aseta ajo/nosto -valintakytkin "nosto"-asentoon. Paina ja pidä pohjassa ohjaussauvan edessä olevaa toimintoliipaisinta ja liikuta ohjaussauvaa samalla eteenpäin laskeaksesi työlavan halutulle korkeudelle. Kun liipaisin vapautetaan tai ohjaussauva palautetaan vapaa-asentoon, liike pysähtyy. HUOMAUTUS: Kun kone on "ajotilassa", nosto- ja laskutoiminnot eivät toimi. Manuaalinen laskeminen on ainoa sallittava työlavan liike "ajotilassa" oltaessa. Kone on varustettu painovoiman laskulla. Moottorin ei tarvitse olla käynnissä työlavaa laskettaessa. 4-2 JLG-nostin

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Nosturipuomimallit E300A E300AJ E300AJP Ennen sarjanumeroa Sarjanumerosta 0300138358 ANSI 3122806 28.12.2009 Finnish

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual 31210036 October 24, 2007 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa.

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas

Käyttö- ja turvallisuusopas Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä tämä opas aina koneen mukana. Mallit 3507, 3508 3509, 3512 3513, 4007 4008, 4009 4012, 4013 3122333 Revised September 8, 2006 Finnish Operator & Safety Muutosloki Muutosloki

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöopas Z-80 60. ja huoltotiedot. Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI

Käyttöopas Z-80 60. ja huoltotiedot. Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI Z-80 60 CE ja huoltotiedot Fourth Edition First Printing Part No. 133094FI Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet ennen koneen käyttämistä ja noudata niitä. Ainoastaan koulutetut

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttäjän Opaskirja GTH-3007 AGRI-730. Kattaa sarjanumerot. From s/n.: 20365 To s/n: 20677. From serial n.: xxxxx. Ylläpitotietojen Kanssa

Käyttäjän Opaskirja GTH-3007 AGRI-730. Kattaa sarjanumerot. From s/n.: 20365 To s/n: 20677. From serial n.: xxxxx. Ylläpitotietojen Kanssa Kattaa sarjanumerot GTH-3007 AGRI-730 From s/n.: 20365 To s/n: 20677 From serial n.: xxxxx Ylläpitotietojen Kanssa Toinen Laitos Toinen Painos Osa Nro. 57.0009.0533 Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvallisuusmääräykset

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC.

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. NOTICE The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. If additional printed manuals are required for your shop/office location, order by

Lisätiedot

PT 26D Käyttöohje Suomi

PT 26D Käyttöohje Suomi PT 26D Käyttöohje Suomi Sisältö Luku 1:Johdanto... 3 Asiakkaalle...3 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä...3 Hinaus...3 Käyttötarkoitus...4 Hyvä huolto...5 Valmistusnumero...6 Luku 2:Symbolit ja tarrat...

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Sportsman 500 EFI -traktori

Sportsman 500 EFI -traktori Sportsman 500 EFI -traktori 2010 Huollon ja turvallisuuden käyttöopas Lue tämä opas huolellisesti. Siinä on tärkeitä turvallisuustietoja. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Käyttö on

Lisätiedot

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 : Lue tämä ohjekirja ja sen liitteet huolellisesti läpi ennen ajoneuvon käyttöä. Ajoneuvo Käyttö Huolto OMISTAJAN JA KAIKKIEN AJONEUVON KÄYTTÄJIEN ON

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto Käyttöohje Käyttö ja kunnossapito 482606_C.pdf Täryjyrä CC300 Moottori Kubota V2203 Sarjanumero 0000334x0A02586 - Tämä on alkuperäisten ohjeiden käännös. Oikeus muutoksiin pidätetään. Painettu Ruotsissa.

Lisätiedot