Lue tämä Ohjekirja huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita koneen käytössä ja huollossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tämä Ohjekirja huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita koneen käytössä ja huollossa."

Transkriptio

1 Lue tämä Ohjekirja huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita koneen käytössä ja huollossa. Käyttöohjekirja ALIMAK CH Rakennushisseille Tämä kirja on voimassa vain jos laitteen tyyppikilpeen leimattu valmistusnumero on sama kuin allekirjoitettu numero. Jos tässä on eroavaisuutta, ota yhteyttä ALIMAK edustajaasi. TEIDÄN HISSINNE: Valmistus No.: Vuosi: Osa No Jos kirjan oikea alakulma on leikattu sitä saa käyttää vain näyte-esimerkkinä!

2 ESIPUHE Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvavaatimukset. Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa kuljettajalle ja huoltotöiden ammattilaisille neuvoja ja tietoja niin että he voivat hallita kaikki tuotteen käytössä esiin tulevat tilanteet ja tehdä tarvittavat huollot ja kunnossapidon toimenpiteet. Tämä ohjekirja täytyy pitää aina saatavilla ja sitä tulee säilyttää koneessa sitä varten olevassa kotelossa. Käyttäjää tai tuotetta uhkaavat vaaratilanteet ovat merkitty tässä ohjekirjassa seuraavalla tavalla: VAROITUS! Tätä symbolia ja otsikkoa käytetään kun tilanteessa on tapaturman vaara. TÄRKEÄÄ: Tätä symbolia ja otsikkoa käytetään kun tilanteessa on laitevaurion vaara. VAROITUS! Tämän laitteen väärinkäytöstä voi olla seurauksena tapaturma tai laitevaurio. Tätä laitetta ei saa käyttää jos Käyttöohjekirja puuttuu. Kirjassa olevat valokuvat ja piirrokset ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne välttämättä vastaa markkinoilla määrättynä ajankohtana olevaa tuotetta. Tuotetta saa käyttää ainoastaan käyttötarkoitukseensa käyttö- ja turvaohjeiden mukaan. Tässä esitettyjen tuotteiden ja laitteiden teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta.

3 SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA KÄYTTÖOHJEET HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VIANETSINTÄ C D E F

4

5 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA C 0 Turvaohjeita... C 1 Omistajan omat suojatoimenpiteet... C 3 ALIMAK /03

6

7 Tärkeitä turvaohjeita Menneiden vuosien aikana on tapahtunut vakavia onnettomuuksia hammastankohissien purkamis- ja pystytystöiden yhteydessä. Yhteistä näille onnettomuuksille on se, että niiden syynä on ollut "Inhimillinen tekijä", ts. kunnollisia turvaohjeita ja tervettä järkeä ei ole noudatettu. Tässä ohjekirjassa annetaan tarpeellisia turvaohjeita pystytys- ja purkamistöihin sekä huoltotöihin osallistuville henkilöille. C 1 Muutamia esimerkkejä: Katolla ollessa turvakaiteen yli nojaaminen hissin noustessa voi aiheuttaa tapaturman kun ao. henkilöön osuu mastotuki, vastapaino tai kaapeliohjain. Ellei maston liitosten ruuveja ole kunnolla kiinnitetty, seurauksena voi olla mastoelementin irtoaminen joka johtaa putoamisonnettomuuteen ja edelleen mahdollisesti ihmishengen menetyksiin tai vakaviin vammoihin. Vältä tapaturmavaaraa tutustumalla näihin turvaohjeisiin säännöllisesti. Ajattele selkeästi! Älä hätäile työssäsi ja varmista aina että työt tulevat kunnollisesti tehtyä. TURVALLISUUS ENSIN! c 1 Turvaohjeita Paikalliset turvamääräykset Kaikkia paikallisia määräyksiä täytyy noudattaa. Sääolosuhteet Asennukset ulkotiloissa Hissiä ei saa pystyttää eikä purkaa jos tuulen nopeus ylittää 15 m/s. tai paikallisten määräysten mukaan, jos ne ovat tätä kireämmät. Valmistelu Tutustu tähän Käyttöohjekirjaan huolellisesti ennen työn aloitusta. Eristä alue tai ympäröi se köysillä ennen pystytys- tai purkamistyön aloitusta. Hissikoriin ei saa päästää asiattomia henkilöitä Pystytys- ja purkaustyön aikana eikä valtuuttamattomat henkilöt saa tehdä työtä. c 2 Turvalaitteet ja suojavaatteet Määräysten mukaisia turvalaitteita ja suojavaatteita, kuten kypärää, turvakenkiä, turvavyötä, jne. täytyy käyttää. Löysiä vaatteita ja asusteita kuten kaulaliinoja ei saa käyttää, koska tällaisen voivat tarttua liikkuviin osiin. ALIMAK /02

8 C 2 c 3 Lukitse aina "PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ" pääkatkaisija riippulukolla estämään tahattoman käytön silloin kun huolto-/tarkastustyötä tehdään. c 4 "PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ" pääkatkaisija täytyy olla "POIS PÄÄLTÄ" asennossa ennen kuin paneeliovi voidaan avata. Yleistä Lue kaikki Varoitus- ja Ohjekilvet. Pidä työalue puhtaana. Kaikki öljyläikät täytyy puhdistaa välittömästi liukastumisien välttämiseksi. Älä koskaan kiipeä mastoon. Pystytyksen ja purkamisen aikana sekä kun hissin kulkutietä tarkastetaan, hissin käyttö täytyy aina tehdä hissikorin katolta käsin. Kun tehdään työtä hissikorista käsin, noudata erityistä varovaisuutta ettet jää maston tukien, kaapeliohjainten, tasojen, vastapainon, rakennusaukkojen jne. väliin puristukseen hissin liikkuessa. Maston pystytyksen aikana ja kun tehdään huoltotyötä hissiin, jossa on kaksi hissikoria, täytyy maatason ja sen hissikorin pääkatkaisija, joka ei ole huollossa, olla käännetty pois päältä ja lukittu tähän asentoon. Tämä siksi, että estetään hissikorin vahingossa tapahtuva ajo. Ennen kuin mitään huoltotyötä tehdään, hissikorin kojetaulussa olevan "Normaali/Tarkastus" katkaisijan täytyy olla käännetty "Tarkastus" asentoon. Tämä on hyvin tärkeää erityisesti hisseissä, joissa "Auto return" tai jokin muu kauko-ohjattu toiminto. Kun ohjauslaitteet ovat jätetty katolle tilapäisesti pystytyksen tai purkamisen aikana, täytyy hissikorin sähkökaapin pääkatkaisija olla käännetty pois päältä ja lukittu tähän asentoon niin, että estetään hissikorin vahingossa tapahtuva ajo. Missään olosuhteissa hissiä, yksi- tai kaksikorista, ei saa käyttää jos pohjatasolla tai mastossa tai sen tukirakenteilla on henkilöitä työssä. Suorita jokainen työ loppuun ennen kuin aloitat uuden tai ennen kuin lähdet tauolle Tämä on erityisen tärkeää kun ruuvataan mastoelementtejä yhteen ja asennetaan maston tukirakenteita. Masto ja maston tukirakenteet Suurinta sallittua, käyttöohjekirjassa tai asennuspiirustuksessa mainittua, maston seinätukien välistä etäisyyttä ei saa ylittää. Mastoelementtien kiinnitysruuvit täytyy aina kiristää tässä käyttöohjekirjassa annettuihin kiristysarvoihin. Jos mastoelementeissä tai seinätuissa havaitaan rakenteellisia vikoja tai vakavaa ruostumista, hissin käyttö täytyy välittömästi pysäyttää ja vikojen laajuus selvittää sekä korjaustyöt täytyy suorittaa ennen kuin hissi saadaan ottaa uudelleen käyttöön. ALIMAK /03

9 Sähkölaitteet Sähkölaitteisiin kohdistuvia korjauksia saa suorittaa ainoastaan pätevä, alan koulutuksen saanut henkilö. Virran syöttö täytyy katkaista ja lukita ennen sähkökorjausten aloittamista. C 3 Melutaso hissikorissa Melutaso hissikorissa ajon aikana mitattuna: 85 db(a). Varaosat Ns. Piraattivaraosien käyttö on kiellettyä. Vain "Alimak" Alkuperäisvaraosia saadaan käyttää. Omistajan omat suojatoimenpiteet Hissin käyttöhenkilökunnan hyväksyntä Ohjelma, joka takaa jatkuvan tuotekoulutuksen (Hyväksynnän), joka on suoritettu hissin pystytyksen aikana, ja jota vastuullisen henkilön täytyy pitää yllä ja täydentää. Ota yhteyttä Alimak yhtiöön tai Alimak edustajaan jos tällaista koulutusta tarvitaan. Suojaukset tasoilla On suositeltavaa, että tasojen kuormaus/purkaus ovien kohdalle rakennetaan suojakatos suojaamaan putoavilta esineitä. Hissin liikeradan lähellä olevat teline- ja käytävärakenteet Hissin liikeradan lähellä olevat teline- ja käytävärakenteet täytyy eristää aitauksilla tai muilla seinärakenteilla paikallisten säännösten mukaan. Tasojen valaistus Kaikille hissin koko nostokorkeudella olevilla tasoille täytyy järjestää riittävä valaistus. Työmaalla tehdyt tasot Työmaalla tehtyihin hissin pysäytystasoille täytyy turvakaiteet ja varvaslistat, niin että ne täyttävät voimassa olevat paikalliset määräykset. Kaikkien tasojen täytyy olla mitoitettu hissin suurimman hyötykuorman mukaisesti. ALIMAK /05

10

11 KÄYTTÖOHJEET D 0 Käyttöön liittyviä ohjeita... D 1 Käyttöohjeet... D 2 Jos hissi ei lähde liikkeelle... D 12 Jos hissi pysähtyy äkillisesti... D 12 Jos hissi on ajettu päärajalle... D 14 Hissikorin aseman varmistus ennen huoltotyötä... D 15 ALIMAK /03

12

13 Käyttöön liittyviä ohjeita Ohjeita käyttäjälle tämän hissin käytöstä löytyy seuraavissa kappaleissa. Nämä ohjeet löytyvät myös hissikorissa olevasta kilvestä. D 1 TURVAOHJEITA Ennen hissin käyttöä, suorita seuraavat päivittäiset tarkastukset, tarvittavat huolto- ja voitelutoimenpiteet tässä käyttöohjekirjassa olevien ohjeiden mukaisesti. PÄIVITTÄISET TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ 1. Tarkasta, että kaikki hätäpysäytys- ja päärajakatkaisijat toimivat. Suorita testaukset kaikilla katkaisijoilla peräkkäin POIS PÄÄLTÄ (OFF) asennossa yksi kerrallaan. 2. Tarkasta kokeilemalla, että kaikki sähköiset lukitukset toimivat seuraavasti: a) Pohjatasolla portti avoinna. d) Hissikorin luukku avoinna. b) Hissikorin lastausportti avoinna. e) Jokaisen tason portti avoinna. c) Hissikorin purkausportti avoinna. f) Vaijerin tasauskatkaisija "Pois päältä" -asennossa jos sellainen on. Hissi ei saa lähteä liikkeelle. Varmista, että tarkastat vain yhden katkaisijan kerrallaan. 3. Tarkasta kaikki mekaaniset lukitukset hissiä ajamalla ja yrittämällä avata portteja liikkeessä. Hissikorin ja tasoilla olevien porttien täytyy pysyä lukittuina kunnes hissikori pysähtyy tasolle. 4. Tarkasta kaikkien kaapeliohjaimien jousien kunto ja toiminta. 5. Tarkasta rajakatkaisijoiden toiminta koeajoilla. Tarkasta myös kaikkien rajakatkaisijoiden ja niiden käyttönokkien kiinnitys. ERIKOISISSA SÄÄOLOSUHTEISSA 1. Myrskyn, pyörremyrskyn, tai maanjäristysten jälkeen hissin kaikki pääosat täytyy tarkastaa asiantuntijan tai paikallisen nosturitarkastajan toimesta ennen kuin hissin käyttö on sallittua. 2. Ulos asennettua hissiä ei saa käyttää jos tuulen nopeus ylittää 20 m/sek. 3. Jos olosuhteet ovat sellaiset että hissin rakenteisiin muodostuu jäätä, hissi tulee ajaa pohjatasolle odottamaan. Jos mastoon ja virtakaapeliin on muodostunut jääkerros, se täytyy poistaa ennen hissin käyttämistä. Huomaa, että käyttäjä/omistaja on vastuussa siitä että päivittäinen "Turvatarkastus" tulee suoritettua ENNEN KUIN hissi otetaan käyttöön. ALIMAK /02

14 D 2 d 1 OFF ON Käyttöohjeet Hallintavipua käyttävät hallintalaitteet 1. Tarkasta, ettei hissin kulkutiellä ole mitään, joka voisi muodostaa esteen. Tarkkaile tätä jatkuvasti käytön aikana. 2. Kytke virta pohjatason pääkatkaisijalla. 3. Varmista, ettei hissin suurinta sallittua kuormaa, joka on merkitty hissin tyyppikilpeen, ylitetä. 4. Sulje kaikki tason ja hissikorin portit kunnolla. d Siirrä hallintavipua halutun ajosuunnan symbolia kohden. Hissi lähtee nyt liikkeelle. Hallintavipu palaa automaattisesti keskiasentoon ja hissi pysähtyy välittömästi kun ote hallintavivusta päästetään irti. Ylimmällä tasolla ja pohjatasolla hissikori pysähtyy automaattisesti mastossa olevien rajakatkaisijoiden käyttönokkien ohjaamana. ALIMAK /02

15 Painonappeja käyttävät hallintalaitteet 1. Tarkasta, ettei hissin kulkutiellä ole mitään, joka voisi muodostaa esteen. Tarkkaile tätä jatkuvasti käytön aikana. 2. Kytke virta pohjatason pääkatkaisijalla. 3. Varmista, ettei hissin suurinta sallittua kuormaa, joka on merkitty hissin tyyppikilpeen, ylitetä. 4. Sulje kaikki tason ja hissikorin portit kunnolla. 5. Paina halutun ajosuunnan symbolilla varustettua painonappia. Hissi lähtee nyt liikkeelle. d 1 OFF D 3 ON d 2 6. Paina "STOP" painiketta halutun tason kohdalla. Hissi pysähtyy. Jos hissin varusteena "Pysäytä seuraavalla tasolla laite", paina tällä symbolilla varustettua painonappia juuri ennen kuin hissi saavuttaa halutun tason. Hissikori pysähtyy automaattisesti tason kohdalle. Ylimmällä tasolla ja pohjatasolla hissikori pysähtyy automaattisesti mastossa olevien rajakatkaisijoiden käyttönokkien ohjaamana. d 3 Hissit, joissa on yhteisohjausjärjestelmä Paina halutun tason painiketta. Hissi pysähtyy automaattisesti valitulle tasolle. Katso sivulta D4 Tason pysäytyskohdan ohjelmointia. a 86 Käyttö huolto- ja tarkastustöiden aikana Kun on tarpeellista käyttää hissiä hissikorin katolta käsin huolto- ja tarkastustöiden aikana, hissikorin sähkökaapissa oleva katkaisija täytyy olla "tarkastus" asentoon käännettynä. Tämä katkaisija katkaisee ohjausjärjestelmän itsepidätystoiminnon sekä tasojen ohjauspiirit. Tämä tarkoittaa sitä, että hissi pysähtyy välittömästi, kun painonappi päästetään ylös ja sitä, että hissiä voidaan ajaa vain hissikorin katolta käsin. d 4 ALIMAK /02

16 D 4 Tasojen pysähtymistasojen ohjelmointi On kaksi erilaista ohjausjärjestelmää Pääohjelmaan on saatavana kahta erilaista ohjausjärjestelmää: Puoliautomaattinen (tai Pysähtyy seuraavalle tasolle) ja Yhteisohjausjärjestelmä. Pääyksikköön ilman mitään erikoisia ohjelmointityökaluja syötetty järjestelmä suorittaa ohjausjärjestelmän valinnan. d 72 Puoliautomaattinen ohjausjärjestelmä Tämä on kaikkein yleisin ohjausjärjestelmistä ja se toimii ilman mitään tasoilla olevia käyttönokkia. Hissin sijaintia määritetään vaihteistoon asennetun pulssianturin pulsseja laskemalla. Hissiä voidaan käyttää hissikorin sisältä ja jos niin valitaan myös tasoilta käyttäen Ylös, Alas ja Pysäytä seuraavalla tasolla painonappeja. Kun Ylös tai Alas painonappia painetaan, hissi lähtee liikkeelle valittuun suuntaan. Kun hissi lähestyy haluttua tasoa, painetaan Pysäytä seuraavalla tasolla painonappia. Hissi pysähtyy sitten automaattisesti tällä tasolla. Kutsut/osoitteet tasoilta kulkevat kolmen 230 VAC ohjausjohtimen kautta hissikorin ja tasojen välillä pohjatason sähkökaapin kautta. Hissikorista tehdyillä osoitevalinnoilla on kolmen sekunnin etuoikeus tasoilta tehtyihin kutsuihin nähden d 71 Yhteisohjausjärjestelmä Tämä on kaikkein kehittynein ohjausjärjestelmä, joka on saatavana ALC ohjaimen yhteydessä. Hissiä voidaan käyttää hissikorin sisältä osoitetasojen painonappeja käyttäen ja jos niin valitaan, hissiä voidaan kutsua myös tasoilta. Jokaisella tasolla on kaksi kutsupainiketta, yksi kumpaakin ajosuuntaa varten. Tämä järjestelmä kerää kaikki osoitekutsut sekä hissikorista että myös tasoilta. Nämä tiedot tallentuvat järjestelmään ja käsitellään siellä. Hissi pysähtyy automaattisesti kaikilla tasoilla, joista sillä on osoite. ALIMAK /02

17 Jos hissiä käytetään hissikorin näppäimistöllä, siitä on automaattinen pääsy "Pysäytä seuraavalla tasolla" ohjausjärjestelmään. Näppäimistössä on kolme painonappia: Ylös, Alas ja Pysäytä seuraavalla tasolla, jotka toimivat rinnakkain yhteisohjauksen kanssa. Jokaisella tasolla on yksi liityntäkortti, jossa on kaksi ulkoisesti valaistua kutsupainiketta yksi kumpaankin ajosuuntaan. Nämä liityntäkortit ovat kytketty kuusijohtoiseen tietojenvaihtopiiriin, joka liittyy pohjatasoon pääkaapin (CPU) prosessoriin. Tiedot siirtyvät pohjatason prosessorilta hissikorin prosessorille (pääyksikölle) riippukaapelissa olevan kolmijohtoisen tietojenvaihtopiirin välityksellä. D 5 Ohjelmointi Käyttöyksikön kalibrointi ja kaikkien tasotietojen tyhjennys. Ennen kuin tasojen ohjelmointia voidaan aloittaa, hissiin on määritettävä peruspiste ja koska hissiä on voitu käyttää jo aikaisemmin, on myöskin tarpeen tyhjentää kaikki mahdollisesti aikaisemmin järjestelmään ohjelmoidut tasotiedot. a 86 Kaikkien tasotietojen tyhjennystä varten hissi täytyy olla pohjatasolla ja se sen täytyy olla kalibrointitilassa. Kalibrointitila: Kun hissi on pohjatasolla, paina valaistua Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan). Näyttöruuduilla näkyy: CD 5 (jos järjestelmään on ohjelmoitu 5 kerrostasoa) Hissi on nyt kalibrointitilassa. d 43 Kaikkien tasotietojen tyhjennys: Hissin täytyy olla kalibrointitilassa (katso yllä). Kaikkien tasotietojen tyhjennystä varten: paina valaistua Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan). Näyttöruuduilla näkyy tällöin: CD Kaikki tasotiedot on nyt tyhjennetty ja hissi palaa kalibrointitilaan. ALIMAK /02

18 D 6 Käyttöyksikön kalibrointi pohjatasolla: Käyttölaitteen kalibroinnilla on kaksi tarkoitusta: 1. Peruspisteen määritys. 2. "Opettaa" hidastusetäisyys (VFC hissi) tai pysäytysetäisyys (DOL hissi). Näyttöruuduilla näkyy: CD Paina Ylös painonappia ja hissi lähtee automaattisesti liikkeelle ylöspäin ja pysähtyy kun se on irronnut perusnokasta. Näyttöruuduilla näkyy: CD Paina Alas painonappia ja hissi liikkuu alaspäin pohjatasolle ja pysähtyy. Näyttöruuduilla näkyy: CD Paina Ylös painonappia uudelleen ja hissi lähtee automaattisesti liikkeelle ylöspäin ja pysähtyy kun se on irronnut perusnokasta. Peruspiste ja hidastusetäisyys on nyt ohjelmoitu järjestelmään. Näyttöruuduilla näkyy: * Hissi on nyt valmis tasotietojen ohjelmointia varten. Käyttöyksikön kalibrointi pohjatason yläpuolella: Näyttöruuduilla näkyy: CD 5 (jos ohjelmoitavia Tasoja on 5) Paina Alas painonappia ja hissi liikkuu alaspäin pohjatasolle ja pysähtyy. Näyttöruuduilla näkyy: CD 5 (jos ohjelmoitavia Tasoja on 5) Paina Ylös painonappia ja hissi lähtee automaattisesti liikkeelle ylöspäin ja pysähtyy kun se on irronnut perusnokasta. Näyttöruuduilla näkyy: * 2 Hissi on nyt normaalitilassa. Anna hissille ohje mennä pohjatasolle painamalla 1 näppäintä ja sen jälkeen ENT näppäintä. Hissi menee 1 tasolle ja pysähtyy sinne. Näyttöruuduilla näkyy: 1 ALIMAK /02

19 Tasotietojen ohjelmointi: Hissin tulee olla normaalitoiminnassa. Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näytöillä näkyy (jos mitään tasoa ei ole ohjelmoitu järjestelmään): * F5 (Ohjelmointitila) Aja hissi korin sisällä olevilla Ylös ja Alas näppäimillä pohjatasolle. Tarkasta, ettei hissi ole kytkenyt alarajakatkaisinta päälle pohjatasolla. (Sama koskee ylintä tasoa). Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo on sammunut. Ensimmäinen (pohjataso) taso on nyt ohjelmoitu järjestelmään ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: 1 Suorita seuraavan tason ohjelmointi seuraavasti: Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näyttöruuduilla näkyy: 1 F5 (ohjelmointitila) Aja hissi korin sisällä olevilla Ylös ja Alas näppäimillä toiselle tasolle. Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo on sammunut. Toinen taso on nyt ohjelmoitu järjestelmään ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: 2 Suorita seuraavien tasojen ohjelmointi järjestelmään samalla tavalla. d 43 D 7 HUOMAA! 1. Jos VFC hissi on ohjelmointitilassa, ajonopeus on erittäin alhainen tasolle siirryttäessä. Jos tasojen välillä on suurempia etäisyyksiä (yli 3 metriä), on aina mahdollista ajaa seuraavalle tasolle tarkastus (insp.) tilassa, jolla ajonopeus on suurempi ja palata tasolla ohjelmointitilaan. 2. Kahden, jo olemassa olevan tason välille ei ole mahdollista ohjelmoida uuttaa kerrostasoa. ALIMAK /02

20 D 8 d 43 Ylimmän kerrostason poisto: Aja hissi ylimmälle tasolle normaalissa käyttötilassa. Näyttöruuduilla näkyy: 5 (jos ylin kerrostaso on no. 5) Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan).. Ylin kerrostaso on nyt poistettu ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: * 4 Aja hissi alas alemmalle tasolle normaalissa toimintatilassa. Kerrostason siirto/säätö: Kerrostason siirto/säätö on mahdollista niin kauan kun se pysyy alkuperäisellä tasoalueella. Tämä tehdään seuraavalla tavalla: Aja hissi alas kyseiselle tasolle normaalissa toimintatilassa. Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näyttöruuduilla näkyy (jos hissi on kerrostasolla 5): 5 F5 Säädä hissiä korin sisällä olevilla Ylös ja Alas näppäimillä tason "uudelle" kohdalle. Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo on sammunut. Säädetty taso on nyt ohjelmoitu järjestelmään ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: 5 ALIMAK /02

21 Välillä olevan kerrostason sulkeminen: Rakennustyömailla on tarpeellista joskus rakennustyön aikana sulkea välillä olevia kerrostasoja, joita on käytetty tähän saakka. Näiden kerrostasojen poistamisen ja yllä olevien tason ohjelmoinnin sijasta on helpointa yksinkertaisesti sulkea tällaiset kerrostasot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla tasoilla on samat osoitteet, mutta hissillä ei ole mahdollista ajaa suljetulle tasolle. Kerrostason sulkeminen tehdään seuraavalla tavalla: Aja hissillä kyseiselle tasolle normaalissa käyttötilassa (esimerkiksi kerrostasolle 4 kaikkiaan 8 tasosta). Näyttöruuduilla näkyy: 4 Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan). Näyttöruuduilla näkyy: 4 Neljäs kerrostaso on nyt suljettu, kaikki ovet ovat lukittuja ja hissi on palannut normaaliin käyttötilaan. Aja hissillä johonkin avoinna olevalle tasolle. D 9 Suljetun kerrostason avaaminen: Suljetun kerrostason avaaminen tehdään seuraavalla tavalla: Aja hissi normaalissa käyttötilassa lähimmälle, avoinna olevalle kerrostasolle. Siirrä hissi tarkastustilaan ja aja se suljetulle kerrostasolle. Palaa normaaliin käyttötilaan. Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näyttöruuduilla näkyy (jos hissi on kerrostasolla 4): 4 Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo sammuu. Kerrostaso on avattu, oven lukitus on avoinna ja hissi palaa normaaliin käyttötilaan. Näyttöruuduilla näkyy (jos hissi on kerrostasolla 4): 4 d 44 ALIMAK /02

22 D 10 Hissin käyttö Näppäimistöllä: Näppäimistössä on 15 painiketta: 0 9, ENT, CLR, Ylös, Alas ja Pysäytä seuraavalla tasolla. Näppäimistön yläpuolella on kaksi 2-merkkistä näyttöä. Vasen niistä osoittaa aina nykyistä kerrostasoa. Se osoittaa myös onko hissi tason yläpuolella, sen alapuolella tai tasoalueella. Jos vasemmassa näytössä näkyy * 5 se merkitsee, että hissi on 5. tason yläpuolella. Jos vasemmassa näytössä näkyy 5 se merkitsee, että hissi on 5. tason tasoalueella. Jos vasemmassa näytössä näkyy * 5 se merkitsee, että hissi on 5. tason alapuolella. Oikeassa näytössä nähdään millä tasolla hissi pysähtyy seuraavaksi, mutta siinä näkyvät myös vastaanotetut ajotilaukset sekä tiedotuksia ja vikakoodeja. Se näyttää myös hissin ajosuunnan kahdella punaiselle pisteellä, jotka liikkuvat alhaalta ylös tai päinvastoin hissin ajosuunnasta riippuen. a 86 Ajotilaus: Ajotilaus tehdään seuraavasti: Hissi on 4. kerrostasolla ja näytöissä nähdään seuraavaa: 4 Jos haluat mennä kerrostasolle 8, paina painiketta 8 ja näytöissä nähdään seuraavaa: 4 8 Vahvista valintasi painamalla ENT painiketta ja näytöissä nähdään seuraavaa: 4 8 ja hissi lähtee ylöspäin. Voit lisätä aina halutessasi lisää osoitteita samaan tapaan. Voit myös painaa aina halutessasi Pysäytä seuraavalla tasolla painiketta seuraavalla tasolla tapahtuvaa pysähdystä varten. Esimerkiksi: Hissi liikkuu ylöspäin ja osoitteena on 8. kerrostaso; hissi ohittaa juuri 5. tason ja haluat pysähtyä 6. tasolla. Näytöissä nähdään seuraavaa: 5 8 Sinä painat Pysäytä seuraavalla tasolla painiketta ja näytöissä nähdään seuraavaa: * 5 6 Hissi tulee ensin pysähtymään 6. tasolla ja sitten tasolla 8. Ylös ja Alas painikkeita voidaan myös käyttää hissin ajamiseen ylimmälle tai alimmalle kerrostasolle. ALIMAK /02

23 Jos painat väärää painiketta (esimerkiksi 7) ja huomaat sen ennen kuin olet painanut ENT painiketta, voit poistaa väärän valinnan painamalla CLR painiketta ja yrittämällä uudelleen. Jos yrität suljetun kerrostason tai ohjelmoimattoman kerrostason osoitetta, oikeassa näytössä näkyy ensin painamasi numero, mutta niin pian kun painat ENT painiketta, järjestelmä ei ota sitä vastaan ja oikea näyttö tyhjenee. Järjestelmä on valmis ottamaan vastaan uuden osoitteen välittömästi tämän jälkeen. D 11 Näytön tiedotteet ja vikailmoitukset Vikailmoitukset Hissin varusteena on ALIMAK ALC ohjausjärjestelmä ja hissikorin näytöissä on vikailmoitusjärjestelmä. Näytöissä esitettävät vikailmoitukset ovat seuraavia: Pysäytyspiirissä on katkos Ovipiirissä katkos kun hissi on tasojen välillä Vika ovien sulkemisjärjestyksessä Ylikuorma Hissi on tarkastus- tai ohjelmointitilassa Hissi ei lähde liikkeelle normaalisti / vikaa pulssilaskijassa Vikaa kerrostasojen tunnistimissa Vikaa ohjausvirtapiirissä F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 Tiedotukset Ovi (ovet) avoinna Kalibrointiajo Suljettu kerrostaso > < CD ALIMAK /05

24 D 12 d 7 Jos hissi ei lähde liikkeelle, tarkasta seuraavaa: että hissin pääkatkaisija pohjatasolla on käännetty päälle "PÄÄLLÄ" asentoon, ja että hissille tulee syöttövirtaa. että hätäpysäytyksen Seis-painiketta ei ole painettu pohjaan. että päärajakatkaisija ei ole toiminut. Jos päärajakatkaisija on toiminut, katso kohtaa "Käsin tehtävä vipuaminen". että kattoluukku ja hissikorin portit ovat täysin suljettuja. kaikki tasopuomit tai portit ovat täysin suljettuja. että "Normaali/Tarkastus" katkaisin sähkökaapissa on "Normaali" asennossa. ettei mikään ohjausvirran suojakatkaisija ole lauennut. Jos hissi ei vieläkään lähde liikkeelle, katso ohjeita kohdasta "Sähköinen vianetsintä". Jos hissi pysähtyy äkillisesti Jos sähkökatkos tai muu ajateltavissa oleva syy kuten sulakkeen palaminen tai moottorisuojan laukeaminen pysähdyttävät hissin kerrostasojen välille, se voidaan liu'uttaa alas seuraavalle tasolle purkamista varten. Liu'uta hitaasti ja lyhyitä matkoja kerrallaan, jotta et ylittäisi hissin normaalia liikenopeutta. Jos normaali liikenopeus ylittyy, se laukaisee automaattisesti turvatarraimen ja hissi pysähtyy. Jos turvatarrain laukeaa liu uttamisen aikana Hissin käyttömoottorilla EI ole käyttövirtaa 1. Vipua hissiä noin 20 cm (8 in.) mastolla ylöspäin kohdan "Vipuaminen" turvatarraimen mekanismin irrottamiseksi. 2. Yritä liu uttaa hissiä uudelleen. Turvatarraimen voidaan antaa laueta 2 3 kertaa ennen kuin se täytyy palauttaa vapaa-asentoon Syy siihen, miksi turvatarrain täytyy palauttaa, on se että jarrukartio pakottuu kovemmin jarrupintoja vasten jokaisen laukeamisen jälkeen, pysäytysmatka lyhenee ja jarrutus tapahtuu "karkeammin". Huomaa, että turvatarraimen palautus TÄYTYY suorittaa maatasolla! ALIMAK /03

25 Liu utus 1. Suorita ensin kaikki edellisen sivun soveltuvat tarkastukset. 2. Avaa kattoluukku ja kiipeä hissikorin katolle. 3. Käännä sähkökaapin pääkatkaisija POIS PÄÄLTÄ asentoon. 4. Nosta jarrumoottorin (moottoreiden) jarruvipuja, ja päästä hissikori liukumaan alaspäin seuraavalle tasolle. TÄRKEÄÄ: Liu'uta vain lyhyitä matkoja kerrallaan ja enintään kolmasosalla hissin normaalista nopeudesta. Pysäytä 20 metrin välein vähintään 1 minuutin ajaksi, niin että jarrulla olisi aikaa jäähtyä. Jarrujen ylikuumeneminen heikentää pysyvästi jarrutehoa. d 1 OFF D 13 ON d 27 d 8 5. Jos hissikorin liu uttaminen ei ole mahdollista, pysy hissikorissa ja kutsu apua. VAROITUS! Älä poistu hissikorista odota avun saapumista. ALIMAK /03

26 D 14 Jos hissi on ajettu alemmalle päärajalle Jos hissi on ajettu alarajakatkaisijan kytkentäalueelle raskaan kuorman tai huonon jarrutehon takia, niin että käyttömoottorin virta on katkennut, hissi voidaan vivuta käsin normaaliin tasoon maatasolla. Moottorin jarru tulee tarkastaa koulutetun/valtuutetun huoltohenkilökunnan toimesta ennen kuin hissi otetaan takaisin käyttöön. VAROITUS! Aina ennen kuin vipuamista suoritetaan, hissin syöttövirta on katkaistava hissin sähkökaapin pääkatkaisijalla. d 12 d 28 Vipuaminen 1. Käytä räikkäväännintä jossa on 19 mm:n hylsy. ja aseta hylsy alemman moottorin kuusikulmaiseen akselin päähän. Vaihtoehtoisesti BXLF jarrutyypissä, jossa on kuusiokolo akselin päässä. Käytä 10 mm pitkää kuusiokoloavainta 1/2" vääntiöllä, joka sopii räikkävääntimeen. 2. Jos jarrumoottoreita on useampi kuin yksi, nosta toisen jarrumoottorin jarrun avausvipua ja käytä työkalua kun kuvassa, niin että jarru pysyy avattuna. 3. Käytä räikkäväännintä myötäpäivään ja nosta jarrun avausvipua samaan aikaan. Anna jarrun kytkeytyä jokaisen räikän siirron ajaksi. Huomaa, että vipuaminen voidaan suorittaa yhden jarrun ollessa päällä jos hissikorissa ei ole kuormaa. d 82 d 51 VAROITUS! Älä koskaan päästä otetta räikkävääntimestä ilman että olet päästänyt jarrun kytkeytymään. Poista räikkäväännin ja hylsy kun vipuaminen on suoritettu. ALIMAK /05

27 Hissikorin varmistaminen mastoon ennen hissin alla suoritettavaa huolto- tai korjaustyötä D 15 Kiinnitä käyttönokilla varustettu mastokorvake mastoputkiin koneikon yläpuolelle. Älä kiristä siteiden ruuveja. Kiinnitä ketjun koukku C-profiiliin kuten kuvassa Nosta mastokorvaketta ylöspäin, niin että ketju kiristyy ja kiristä ruuvit. Kiristysarvo: 50 Nm. Hissikorin C-profiili Normaali- ja päärajakatkaisija aktivoituina d 85 ALIMAK /03

28 D 16 Pääsy hissikoriin ja aitaukseen hätätilanteessa Maatason aitauksen portti Käytä hissin työkalusarjassa olevaa kolmioavainta maatason aitauksen portin lukituksen avaamiseen jolloin portti voidaan avata ulkopuolelta. Sähkömagneettityyppinen oven lukko, jossa on integroitu sähkökatkaisija Lukitus avataan sisäpuolelta kiertämällä sähkömagneettilukon akseli auki asentoon samaa kolmioavainta käyttäen. Hätäavauslaitteen sijoitus voi vaihdella lukituksen tyypistä riippuen. Mekaanista tyyppiä oleva oven lukko, jossa on erillinen sähkökatkaisija Sisäpuolelta aitauksen portin lukitus voidaan avata teräsvaijerista vetämällä. d 88 ALIMAK /05

29 Hissikorin ovet Sähkömagneettityyppinen oven lukko, jossa on integroitu sähkökatkaisija Lukitus avataan sisäpuolelta kiertämällä sähkömagneettilukon akseli auki asentoon D 17 Käytä kattoluukkua kun on tarpeen päästä hissikoriin ulkopuolelta. Mekaanista tyyppiä oleva oven lukko, jossa on erillinen sähkökatkaisija Käytä kolmioavainta kattoluukun avaamiseen ja kiipeä katolle. Oven lukitus avataan hissikorin ulkopuolelta painamalla lukituskoukku auki asentoon. ALIMAK /05

30

31 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO E 0 Huolto ja kunnossapito... E 1 Säädöt ja kulumarajat... E 5 Tarrainkoe... E 13 Voitelukaavio... E 16 ALIMAK /02

32

33 Huolto ja kunnossapito Tarpeettomien käyttökatkosten välttämiseksi tämän laitteiston hoidosta ja huollosta vastuullisen henkilön tulee jatkuvasti valvoa ja pitää silmällä, että kaikki alla esitetyssä kunnossapito-ohjelmassa mainitut huoltotyöt tulevat suoritetuksi suositelluin välein. Tarpeelliset säädöt ja tarkastusten tuloksena tehdyt vaihdot tulee suorittaa tähän tarkoitukseen koulutetun henkilöstön toimesta. Vain alkuperäisiä ALIMAK-varaosia saa käyttää. VAROITUS! Ennen kuin mitään huoltotyötä saadaan suorittaa tulee hissikorin sähkökaapissa oleva Norm./ Insp. -katkaisija kääntää "Insp" (=tarkastus) asentoon. Jos hissikorista lähdetään pois ennen kuin huoltotyö on suoritettu loppuun tai tulee hissin pääkatkaisija kytkeä pois päältä, lukita se ja varustaa varoituskilvellä. Jos huolletaan hissiä, jossa on kaksi hissikoria, sen hissikorin pääkatkaisija, joka ei ole huollossa, pääkatkaisija kytkeä pois päältä ja lukita se. E 1 Huoltojen aikavälit Ensisijaisesti tulee käyttöaikaan perustuvia aikavälejä noudattaa Jos hissin käyttö on satunnaista tulee käyttää ensinnä saavutettavaa huoltoväliä. Tarkistusluettelot Tarkistusluetteloita, joissa on mm. tilaa muistiinpanoille suoritetusta huollosta, on tämän kirjan lopussa liitteenä. Käytä niitä! e 1 Huolto- ja kunnossapitokaavio Kiristysmomenttien suhteen viitataan tämän kirjan lopussa olevaan liitteeseen. Väli Kohde Ohjeet 40 käyttötuntia tai 2. Kilvet/Ohjekirjat Tarkista, että kaikki valmistajan ja TSH:n edellyttämät kilvet ovat paikoillaan ja että vähintään 1 kerran kk ne ovat luettavia. Tarkista myös, että asiakirjalaatikon luettelon mukaiset asiakirjat ovat saatavilla. 3. Turvatarrain Tarkasta käyttäjän/käyttäjien kanssa onko tarrain "varkain" tarrannut syyttä ja kuuluuko laitteesta epämääräisiä ääniä ajettaessa. Katso edelleen ohjeita tarraimen kulumisen tarkastuksesta kohdasta "Säätö- ja kulumisrajat" 4. Vaihteisto/t Tarkasta öljytaso ja täytä jos on tarpeen. Vuotava tiiviste tulee vaihtaa koulutetun/valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. 5. Hissin vastarullat Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä koneikkolevyn takana, turvakoukut ja ohjainrullat hissikorissa ALIMAK /03

34 E 2 Väli Kohde Ohjeet 6. Koneikon ja Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä turvatarraimen kiinnitys levyyn 7. Sähköiset Tarkasta, että hissi pysähtyy tietyllä välillä, joka määritellään myöhemmin tässä moottorijarrut jaoksessa. Katso myös erikoisohjeita jarrumomentin tarkastukseen jousivaakaa käyttäen. Tarkasta sähkömagneetin rungon ja pyörivän jarrulevyn välinen välys tässä jaoksessa olevien ohjeiden mukaan 8. Hissin kaapelit Tarkasta kaapelien kuluma ja varmista, ettei siinä ole mutkia. Tarkasta myös kaapelin kiinnitys kannatinvarteensa hissikorissa ja kiinnitys mastossa missä käytössä on kaapeliohjaimia ja -vaunu. Tarkasta, että kaapelissa on "ALIMAK" merkintä. 9. Kaapelikori, jos Varmista, että kaapeli keräytyy kunnolla koriin. Jos kaapelin ohjainlaitteet ovat sellaista käytetään yhteen teipattua syöttö- ja ohjauskaapelia varten, tarkasta teippaukset koko kaapelien mitalla ja vahvista teippauksia, jos se on tarpeen. 10. Lukitukset Tarkasta sähköisten ja mekaanisten lukitusten toiminta kaikilla tasoilla ja hissikorissa/ nostotasolla. Katso ohjeita kohdasta "Turvaohjeita". 11. Hissikorin lattia Puhdista hissikorin/nostotason lattia 12. Huipun yliajon Tarkasta, että laite on puhdas ja että liikkuvat osat ja hätäpysäytyksen vaijeri estolaite, jos sel- liikkuvat vapaasti. Tarkasta myös että päärajakatkaisija (hissikorissa) voi toimia lainen on käytössä minkään sitä estämättä. 13. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan. Tarkasta voitelun yhteydessä myös hammastanko ja vastapainon ohjainkisko mahdollisten vaurioiden ja kallistumien varalta ja että ne ovat kunnolla kiinnitettyjä. 120 käyttötuntia tai 21. Hissimasto Tarkasta silmämääräisesti, että mastoliitosten kaikki ruuviliitokset ovat kireällä. vähintään 6 kertaa Tarkasta myös maston ja perusrungon välinen ruuviliitos. vuodessa 22. Seinätuet Tarkasta, että seinätukien kaikki pulttiliitokset ovat kireällä. Tarkasta myös tukien kiinnitys rakenteisiin. 23. Pää- ja normaalit Tarkasta kiinnitys ja toiminta rajakatkaisijat ja käyttönokat 24. Kaapeliohjaimet Tarkasta kaapeliohjainten kiinnitys, toiminta ja asennus mastoon ja hissikorin kiinnitysvarteen. 25. Kaapelivaunu, jos Tarkasta, ettei kaapelivaunu ota puskimien runkoon kiinni maatasolla ja että vaunu sellainen on on yhdensuuntainen mastoputkien kanssa. Tarkasta myös ohjainten ja kaapelirullien käytössä toiminta, kiinnitys ja kulumat ja että vaunun kaapelipyörä pyörii kevyesti. 25. Hissin ja tasojen Tarkasta rullien, köysipyörien ja vaijereiden kunto, kiinnitys ja toiminta portit 26. Perustason laatta/ Poista kaikki roskat (tai jätteet), jotka voivat olla laatalle/kaivantoon pudonneita. kaivanto 27. Hissikorin ja Tarkasta porttien rullien ja köysipyörien toiminta, kiinnitys ja kuluma. Tarkasta ja aitausten portit varmista, että kumivaimentajat ovat paikallaan. Tarkasta myös että portin mahdollinen kumisuojus on paikallaan. 28. Hissikorin puskurit Tarkasta, että puskurit ovat paikoillaan ja toimintakunnossa. 29. Merkinanto- Tarkasta hallintalaitteiden kunto, hälytysmerkki, jos sellainen on, valot ja laitteisto automaattinen pysäytys tasojen kohdalla. 31. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan. ALIMAK /02

35 Väli Kohde Ohjeet E Hätävalaistus Käännä hissikorin pääkatkaisijasta virta pois päältä ja varmista, että hätävalaistus toimii. Kytke virta päälle pääkatkaisijalla ja tarkasta, että akkulaturin LED merkkivalo palaa. 31. Hammaspyörät ja Tarkasta hammaspyörien ja -tankojen kuluneisuus kohdan "Säätö- ja kulumarajat" tangot mukaan. 32. Aitaukset Tarkasta, ettei aitausten läheisyydessä ole mitään esineitä joita voidaan käyttää portaina tai sellaisia esteitä, jotka voivat rajoittaa aitojen korkeutta. Mahdollisista puutteista ja vaarakohteista on huomautettava vastuulliselle työpäällikölle. 33. Hissin lähellä Tarkasta, että hissin kulkurata on riittävän etäällä hissin vieressä pysähdystasosta, olevat telineet telineestä, parvekkeesta, ikkunasta tai muusta paikasta, jossa joku voi olla työssä. Etäisyyteen sovelletaan voimassa olevia määräyksiä. Mahdollisista puutteista ja vaarakohteista on huomautettava vastuulliselle työpäällikölle. 400 käyttötuntia 40. Hissin ohjainrullat Tarkasta kulumat ja kuulalaakerien välykset. Säädöt ja vaihdot on jätettävä tai vähintään 4 koulutetun/valtuutetun henkilön tehtäväksi. kertaa vuodessa 41. Turvatarrain Kokeile turvatarrainta kohdan "Tarrainkoe" mukaan. 42. Sähkömoottori Puhdista moottorin jäähdytysrivat tarpeen mukaan. 43. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan 44. Kontaktorit Tarkasta koskettimien kunto 45. Ylikuorman Suorita laitteet testaus ylikuormituksen avulla varolaite jos se on varusteena 1000 käyttötuntia 50. Akselikytkin Tarkasta moottorin ja vaihteiston välisen kytkimen välys sopivaa vipua käyttäen. Jos tai vähintään 1 välystä havaitaan, huolto/korjaus tulee tehdä koulutetun/valtuutetun huoltohenkilön kerran vuodessa toimesta. 51. Sähköjohdot Tarkista kaikki johdot, tiivistyshylsyt ja kytkennät. 52. Moottorisuoja Tarkasta, että moottorisuojan asetus vastaa moottorin tyyppikilvessä mainittua nimellisvirtaa 53. Muodonmuutokset Tarkasta silmämääräisesti näkyykö mastossa, masto-osien vinotuissa, seinätuissa, ja mekaaniset porteissa, kaiteissa, lattiassa jne. muodonmuutoksia tai mekaanisia vaurioita. vauriot Tämä tarkastus ja kaikki tarpeelliset huolto-/korjaustyöt tulee tehdä koulutetun/valtuutetun huoltohenkilön toimesta 54. Korroosio vauriot Tarkasta materiaalin paksuutta mittaavalla ultraäänimittalaitteella onko hissin ja kuluminen kantavissa ja rasitukselle joutuvissa osissa korroosiovaurioita ja kulumia. Tämä tarkastus ja kaikki tarpeelliset huolto-/korjaustyöt tulee tehdä koulutetun/valtuutetun huoltohenkilön toimesta. Mastoputkien sisäpuoliseen ruostesuojaukseen on kehitetty erityismenetelmä, josta ALIMAK ja maahantuojan edustajat antavat lisätietoja. 55. Hissimasto Tarkasta, että kaikkien mastoliitosten kaikki ruuviliitokset ovat kireällä myös maston ja perusrungon liitos. 56. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan ALIMAK /02

36 E 4 Väli Kohde Ohjeet Vuosittain 60. Koko hissi Suorita koko hissin tarkastus, jonka saa suorittaa vain koulutettu/valtuutettu huoltohenkilöstö. 4 vuoden välein 61. Turvatarrain Vaihda koko turvatarrain uuteen. tai tarraimen kilven aikavälein ALIMAK /02

37 Säädöt ja kulumarajat Hissikorin pysähtymisrajat Jos tasoero tyhjän ja täyden hissin pysähtymiskohtien välillä ylittää 110 mm jarrut tulee tarkastaa koulutetun/valtuutetun huoltoasentajan toimesta. Jarrumomentin tarkastus VAROITUS! Ennen jarrumomentin tarkastusta täytyy syöttövirta katkaista. Jos koneikko on varustettu yhdellä moottorilla, hissikori tulee liu uttaa täysin alas, pohjatason puskurijousia vasten ennen kuin tarkastus on sallittua suorittaa. Tämä tarkastus tehdään käyttäen räikkäväännintä, 19 mm hylsyavainta ja jousivaakaa. Vaihtoehtoisesti BXLF jarrutyypissä, jossa on kuusiokolo akselin päässä 10 mm pitkä kuusiokoloavain 1/2" vääntiöllä, joka sopii räikkävääntimeen. Kiinnitä räikkäväännin ja jatkoputki siihen kuvan osoittamaan tapaan. Avaa jarru ja käännä räikän vartta ylös ja alas hammasvälyksen kokonaismäärän tarkastamiseksi. Käännä räikän varsi sitten pystyyn, päästä jarru päälle ja kiinnitä jousivaaka paikalleen. Vedä jousivaa asta ja tarkkaile sen näyttämää kun jarru alkaa luistaa. e 2 Kynnys Normaalisti 40 mm tyhjällä hissikorilla Enintään 70 mm kuormalla E Jarrumomentti: 150 Nm L = 500 mm L = 500 mm 30 kp e kp (= 100 Nm) vaihtoeht. 26 kp (= 135 Nm) e 84 Jarrumomentti: 100 Nm vaihtoeht. 135 Nm Sähkömagneettisten levyjarrujen jarrumomentti tulee olla yllä mainittujen mukaisia ± 25%. Jos esitettyihin jarrumomentteja ei saavuteta, pyytäkää koulutettua/ valtuutettua henkilökuntaa paikalle ALIMAK /05

38 E 6 Kitkalevyjen tarkastus Moottorijarru, tyyppi Binder 11 kw sähkö moottoreita varten VAROITUS! Kytke jarrun sähköohjaus pois päältä ja poista mahdollinen kuorma jarrulta enne kuin aloitat jarrun tarkastuksen. Hissikori tulee liu uttaa täysin alas, pohjatason puskurijousia vasten ennen kuin tarkastus on sallittua suorittaa. Tarkasta ilmarako rakomittaa käyttäen Jarrupintojen vaihto Jarrupinnat tulee vaihtaa ennen kuin ilmarako ylittää max. 1.5 mm (nimellisarvo on 0.35 mm). Kiinnitysruuvien kiristysarvo: 25 Nm (6 kpl). Jarrun käsikäyttöinen irrotuslaite tarkasta, että välys on 1,8 mm irrotuslaitteessa kuten oheisessa kuvassa. Jos jarru ei avaudu sähköisesti - tarkasta seuraavaa: että tasasuuntaaja toimii ja antaa virtaa. että jarrukontaktori toimii. magneettikelalle vaikuttava jännite, nimellisarvo 195V DC). magneettikelan vastusarvo, (nimellisarvo noin 550 Ohm). Vaihda sähkömagneettikotelo yhdessä keloineen uuteen jos yllämainitut mittaukset osoittavat kelan oleva rikki. ALIMAK /03

39 E 7 13: :7 13 1:2 1: min mm max. 1.5 mm 4 13:4 2 1:1 13:2 6 13:3 13:6 1.5 mm 13:5 e 57 1:1 Magneettikotelo 1:2 Kela 2 Ankkuri 3 Säätörengas 4 Puristusjousi 5 Holkki 6 Napa 7 Kitkalevy 10 Kiinnitysruuvi 11 Jarrupinta 13 Irrotuslaite 13:1 Nuppi 13:2 Runko 13:3 Aluslevy 13:4 Puristusjousi 13:5 Vetoruuvi 13:6 Ruuvi 13:7 Kumisuojus 18 Puhaltimen suojus 23 Puhallin ALIMAK /03

40 E 8 Min. 0.3 mm Jarrupalojen tarkastus Moottorijarru tyyppi BXLF kw sähkö moottoreita varten VAROITUS! Kytke jarrun sähköohjaus pois päältä ja poista mahdollinen kuorma jarrulta enne kuin aloitat jarrun tarkastuksen. Tarkasta rakomittaa käyttäen e 4 Pihdit jarrupaloja varten, Osa No Jarrupalojen vaihto Jarrupalat (10) täytyy vaihtaa uusiin ennen kuin ilmarako ankkurin (5) ja pyörivän jarrulevyn (8) on alle 0.3 mm. 1. Irrota suojus (1). 2. Mittaa ja merkitse muistiin säätöholkin asento, niin että voit asentaa sen takaisin samaan asentoon jarrupalojen vaihdon jälkeen. Huomaa kuitenkin se, että jarrujen täytyy kytkeytyä useita kertoja ennen kuin se alkaa toimia normaalisti. 3. Kierrä ja irrota säätöholkki (6) ja ota jarrujousi (7) pois paikaltaan. 4. Löysää muttereita (12) ja kierrä niitä ulospäin ruuveilla niin paljon kuin mahdollista. 5. Vedä päätylevyä (2) ulospäin muttereita vasten. 6. Vedä sähkömagneettikotelo (4) päätylevyä vasten. 7. Asenna uudet jarrupalat (10). Saatavana on erikoistyökalu, joka helpottaa tätä työtä. Katso kuvaa 8. Paina sähkömagneettikotelo (4) takaisin paikalleen ruuvien varassa niin että ankkuri (5) tulee uusia jarrupaloja (10) vasten. 9. Paina päätylevy (2) paikalleen ja kiristä mutterit (12). 10. Asenna jarrujousi (7) takaisin paikalleen ja kierrä säätöholkki (6) takaisin samaan kohtaan kuin kohdassa 2 merkittiin. 11. Käytä jarrua muutamia kertoja ja tarkasta, että se toimii normaalisti. 12. Asenna suojus (1). Jos jarru ei avaudu, tarkasta seuraavaa: että tasasuuntaaja toimii ja antaa virtaa. että jarrukontaktori on kunnossa. magneettikelalle vaikuttava jännite, (nimellisarvo 195V D.C.). magneettikelan vastusarvo, (nimellisarvo noin 348 Ohm mallissa BXLF C lämmössä). Vaihda sähkömagneettikotelo yhdessä keloineen uuteen jos yllämainitut mittaukset osoittavat kelan oleva rikki. ALIMAK /03

41 E 9 1. Suojus 2. Päätykansi 3. Magneettikela 4. Sähkömagneettikotelo 5. Ankkuri 6. Säätöholkki 7. Jarrujousi 8. Pyörivä jarrulevy 9. Puristusjousi 10. Jarrupala 11. Ruuvi 12. Mutteri Väliholkki Magneettikelan johdonpidin 17. Kiinteä jarrulevy 18. Puhaltimen suojus 19. Kiila Lukitusruuvi 23. Puhallin 24. Kartio 25. Lukkorengas 26. Putki 27. Runkokappale 28. Väliholkki 29. Ruuvi e 5 ALIMAK /03

42 E 10 Max. kulunut hammaspyörä Uusi hammaspyörä Vetohammaspyörä Mittaa kuluma työntömitalla. Uusi hammaspyörä = 38,5 mm Max. kulunut hammaspyörä = 37,1 mm e 53 Vetohammaspyörän vastarulla täytyy vaihtaa aina kun vetohammaspyörä vaihdetaan uuteen e 9 Ø 12 mm Uusi hammaspyörä Max. kulunut hammaspyörä Hammastanko Mittaa kuluma Ø 12 mm teräspuikon ja työntömitan avulla. Uusi hammastanko = 47,7 mm Max. kulunut hammastanko = 46,3 mm Tarkasta hammastangon kuluma ja säädä käyttökoneikon ohjainrullia seuraavasti: Hammastangon kuluma Maston puoli Käyttökoneikko kallistunut mastosta poispäin (Paha) Käyttökoneikko toimii oikein mastossa. (Hyvä) Käyttökoneikko kallistunut maston päin (Hyväksyttävä mutta pitää enemmän ääntä). e 82 ALIMAK /03

43 Ohjainrulla Mittaa työntömitalla. Mitat Uusi rulla Täysin kulunut rulla (mm) (mm) A Ø 74 min. Ø 68 B min. 2 Huomaa että "kulumakuvan" täytyy olla samanlainen koko rullan ympäri B E 11 A Mastoputket Kuluma ja mahdollinen putken sisäpuolinen kuluma tarkastetaan Alimak in ultraäänitesterillä osa no Allin mastoelementti tarkastetaan erityisen huolellisesti. e 52 Uudet mastoputket Max. kuluneet mastoputket t mm t mm 3,2 2,4 noin 25% vähentynyt seinämäpaksuus Huomaa että mastoputkien kulumalla/syöpymisellä on vaikutusta maston huipun tukemattomaan osan pituuteen ja suurimpaan mastokorkeuteen seuraavasti: Vähennys alkuperäisestä Vähennys tukemattoman Vähennys maston seinämäpaksuudesta % maston huipun pituuteen % korkeuteen % e 11 10% 15% 20% 15% 20% 30% 20% 20% 40% 25% 25% 50% enemmän kuin 25% Mastoelementti tulee romuttaa ALIMAK /02

44 E 12 A Turvatarraimen akselin säteisvälyksen mittaaminen 1. Purista tukipala (A) hammastankoon kiinni puristinta käyttäen noin 1 mm tarraimen hammaspyörän yläpuolelle. 2. Mittaa välys rakotulkkia käyttäen. 3. Nosta hammaspyörää hissin työkalusarjassa olevaa vipuvartta käyttäen ja mittaa välys uudelleen samasta kohdasta. Huomaa se, että hammaspyörä ei saa pyörähtää mittausten aikana, vaan sen tulee olla täysin samassa paikassa kummankin mittauksen aikana. e Näiden kahden mittauksen välinen ero on turvatarraimen akselin säteisvälys. 5. Jos tämä säteisvälys ylittää 0,6 mm turvatarrain on vaihdettava uuteen. TÄRKEÄÄ! Tee tämä mittaus ennen voitelun suoritusta. ALIMAK /02

45 Tarrainkoe Tämän saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. Turvatarraimen toiminta on kokeiltava hissi täysin kuormitettuna ensin jokaisen pystytyksen yhteydessä ja sen jälkeen kaksi kertaa vuodessa tai paikallisten määräysten mukaan. VAROITUS: Kukaan ei saa oleskella hississä turvatarrainta kokeiltaessa. Ennen koetta on tarkastettava, että jarru toimii tyydyttävästi ja kuten kuvataan kappaleessa : "Huolto ja kunnossapito". E 13 Jos turvatarrain alkaa tarrautua tai siitä kuuluu ääntä ajon aikana, on hissin käyttäminen keskeytettävä heti ja asiasta on ilmoitettava ALIMAK in paikalliselle edustajalle toimenpiteitä varten. e 55 e 16 Tarrainkokeen ohjeet 1. Käännä hissikorin sähkökaapissa oleva Norm./Insp. katkaisija Insp. (tarkastus) asentoon. 2. Kytke tarrainkokeessa käytettävä ALIMAK tarrainkoevarustus hissikorin sähkökaapin liittimeen, joka on merkitty tekstillä "Tarrainkoe". 3. Kiinnitä kaapeli hissikorin sähkökaapin lähelle ja tuo painikerasia kattoluukun kautta maatasolle. Tarkasta samalla, ettei kaapeli voi jäädä puristukseen tai kiinni kokeen aikana. 4. Kuormaa hissi täyteen kuormaansa. Kytke virta pääkatkaisijalla PÄÄLLE ja aja hissiä noin 10 metrin korkeuteen painamalla koevarustuksen rasian "Ylös" painiketta. e 17 ALIMAK /02

46 E Paina nuolisymbolilla merkittyä painiketta ja pidä se alas painettuna. Tällöin moottorin jarru(t) avautuu ja hissikori putoaa kunnes sen nopeus kasvaa niin suureksi, että turvatarrain toimii. Vapauta painike välittömästi, jos turvatarrain ei toimi ja pysäytä hissi vähintään 3 metrin korkeudelle. Painikkeen vapauttaminen kytkee jarrut välittömästi. Jos näin kävi, aloita uudelleen kohdasta 4 alkaen. 6. Aja hissikoria noin 20 cm. (8 in.) ylöspäin koevarustuksen rasian painikkeella turvatarraimen mekanismin irrottamiseksi. Aja hissikori alas maatasolle vähän kerrallaan koevarustusta käyttäen. Ole varovainen, ettei turvatarrain pääse toimimaan uudelleen. 7. Ota koevarustus pois ja koeta sitten tämän jälkeen lähteä hissillä liikkeelle ylöspäin. Kun turvatarrain on lauennut, tulee siinä olevan mikrokatkaisijan estää hissin liikkeelle lähtö kun koevarustus on poistettu. Hissi ei saa toisin sanoen lähteä liikkeelle. 8. Aseta turvatarrain uudelleen toimintakuntoon tämän jaoksen ohjeiden mukaan. 9. Käännä hissikorin sähkökaapissa oleva Norm./Insp. katkaisija Norm. asentoon. Jos tarrainkoe epäonnistuu, ota yhteyttä lähimpään ALIMAK edustajaan. L Tarrainlaitteen pysäytysetäisyyden laskeminen Tarrainlaitteen pysäytysetäisyys saadaan kun mitta "L" tapin päästä tarraimen tasopintaan mitataan katso kuvaa. Kerro "L" mitta kertoimella 188,5 GF tyyppisessä tarraimessa. TÄRKEÄÄ! Tarrainlaite täytyy vaihtaa uuteen jos "L" mitta ylittää turvakilpeen merkityn mitan. e 19 ALIMAK /03

47 Turvatarraimen toimintakuntoon asetus Jos turvatarrain laukeaa normaalissa käytössä, täytyy moottorijarru/t, vaihteistot, hammaspyörät, hammastanko sekä kaikki ohjain- ja vastarullat tarkastaa huolellisesti koulutetun/valtuutetun henkilökunnan toimesta, ennen kuin turvatarrain saadaan uudelleen asettaa toimintakuntoon Laukeamisen syy täytyy määrittää ja korjata. Turvatarraimen kokeilun jälkeen saadaan turvatarrain uudelleen asettaa ilman yllämainittujen tarkastusten suoritusta. TÄRKEÄÄ: Turvatarraimen vaihtoväli on merkitty tarraimen kilpeen! VAROITUS! Huomaa, että turvatarraimen palautus täytyy AINA suorittaa normaalilla alimmalla tasolla! e 20 E 15 Uudelleen asetus 1. Avaa hissikorin päävirtakatkaisija. 2. Irrota ruuvit (1) ja ota pois kansi (2). 3. Irrota ruuvit (3). 4. Kierrä hylsyn (5) ja varren (4) avulla mutteria (7) auki kunnes tapin pää on tasan tarraimen runkotason (6) kanssa. 5. Kiinnitä ruuvit (3) takaisin sekä kansi (2) ruuveilla (1). 6. Ota pois suojakupu (9). 7. Kierrä ruuvia (8) sisään käsin niin pitkälle kuin se menee ja sen jälkeen 30 varressa (4) olevalla hylsyavaimella kannessa olevan nuolen suuntaan. 8. Kiinnitä suojakupu (9) paikoilleen. 9. Kytke pääkatkaisija ja aja hissikoria noin 20 cm (noin 8 in.) mastolla ylöspäin turvatarraimen keskipakoispainojen palauttamiseksi vapaa-asentoon. 10. Suorita koeajo. Kiristysarvo 20 Nm VAROITUS: Turvallisuussyistä ei turvatarrainta saa koskaan purkaa enempää kuin mikä on tarpeen sen uudelleen asetukseen yllä kerrotulla tavalla. Tästä syystä turvatarrain on sinetöity. e 21 ALIMAK /02

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Automaattisten pelastusliivien tarkastus

Automaattisten pelastusliivien tarkastus Automaattisten pelastusliivien tarkastus Automaattisten pelastusliivien, eli niin sanottujen paukkuliivien, tarkastus on liivien toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Tarkastuksessa varmistetaan liivien

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot