Lue tämä Ohjekirja huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita koneen käytössä ja huollossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tämä Ohjekirja huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita koneen käytössä ja huollossa."

Transkriptio

1 Lue tämä Ohjekirja huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita koneen käytössä ja huollossa. Käyttöohjekirja ALIMAK CH Rakennushisseille Tämä kirja on voimassa vain jos laitteen tyyppikilpeen leimattu valmistusnumero on sama kuin allekirjoitettu numero. Jos tässä on eroavaisuutta, ota yhteyttä ALIMAK edustajaasi. TEIDÄN HISSINNE: Valmistus No.: Vuosi: Osa No Jos kirjan oikea alakulma on leikattu sitä saa käyttää vain näyte-esimerkkinä!

2 ESIPUHE Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvavaatimukset. Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa kuljettajalle ja huoltotöiden ammattilaisille neuvoja ja tietoja niin että he voivat hallita kaikki tuotteen käytössä esiin tulevat tilanteet ja tehdä tarvittavat huollot ja kunnossapidon toimenpiteet. Tämä ohjekirja täytyy pitää aina saatavilla ja sitä tulee säilyttää koneessa sitä varten olevassa kotelossa. Käyttäjää tai tuotetta uhkaavat vaaratilanteet ovat merkitty tässä ohjekirjassa seuraavalla tavalla: VAROITUS! Tätä symbolia ja otsikkoa käytetään kun tilanteessa on tapaturman vaara. TÄRKEÄÄ: Tätä symbolia ja otsikkoa käytetään kun tilanteessa on laitevaurion vaara. VAROITUS! Tämän laitteen väärinkäytöstä voi olla seurauksena tapaturma tai laitevaurio. Tätä laitetta ei saa käyttää jos Käyttöohjekirja puuttuu. Kirjassa olevat valokuvat ja piirrokset ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne välttämättä vastaa markkinoilla määrättynä ajankohtana olevaa tuotetta. Tuotetta saa käyttää ainoastaan käyttötarkoitukseensa käyttö- ja turvaohjeiden mukaan. Tässä esitettyjen tuotteiden ja laitteiden teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta.

3 SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA KÄYTTÖOHJEET HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VIANETSINTÄ C D E F

4

5 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA C 0 Turvaohjeita... C 1 Omistajan omat suojatoimenpiteet... C 3 ALIMAK /03

6

7 Tärkeitä turvaohjeita Menneiden vuosien aikana on tapahtunut vakavia onnettomuuksia hammastankohissien purkamis- ja pystytystöiden yhteydessä. Yhteistä näille onnettomuuksille on se, että niiden syynä on ollut "Inhimillinen tekijä", ts. kunnollisia turvaohjeita ja tervettä järkeä ei ole noudatettu. Tässä ohjekirjassa annetaan tarpeellisia turvaohjeita pystytys- ja purkamistöihin sekä huoltotöihin osallistuville henkilöille. C 1 Muutamia esimerkkejä: Katolla ollessa turvakaiteen yli nojaaminen hissin noustessa voi aiheuttaa tapaturman kun ao. henkilöön osuu mastotuki, vastapaino tai kaapeliohjain. Ellei maston liitosten ruuveja ole kunnolla kiinnitetty, seurauksena voi olla mastoelementin irtoaminen joka johtaa putoamisonnettomuuteen ja edelleen mahdollisesti ihmishengen menetyksiin tai vakaviin vammoihin. Vältä tapaturmavaaraa tutustumalla näihin turvaohjeisiin säännöllisesti. Ajattele selkeästi! Älä hätäile työssäsi ja varmista aina että työt tulevat kunnollisesti tehtyä. TURVALLISUUS ENSIN! c 1 Turvaohjeita Paikalliset turvamääräykset Kaikkia paikallisia määräyksiä täytyy noudattaa. Sääolosuhteet Asennukset ulkotiloissa Hissiä ei saa pystyttää eikä purkaa jos tuulen nopeus ylittää 15 m/s. tai paikallisten määräysten mukaan, jos ne ovat tätä kireämmät. Valmistelu Tutustu tähän Käyttöohjekirjaan huolellisesti ennen työn aloitusta. Eristä alue tai ympäröi se köysillä ennen pystytys- tai purkamistyön aloitusta. Hissikoriin ei saa päästää asiattomia henkilöitä Pystytys- ja purkaustyön aikana eikä valtuuttamattomat henkilöt saa tehdä työtä. c 2 Turvalaitteet ja suojavaatteet Määräysten mukaisia turvalaitteita ja suojavaatteita, kuten kypärää, turvakenkiä, turvavyötä, jne. täytyy käyttää. Löysiä vaatteita ja asusteita kuten kaulaliinoja ei saa käyttää, koska tällaisen voivat tarttua liikkuviin osiin. ALIMAK /02

8 C 2 c 3 Lukitse aina "PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ" pääkatkaisija riippulukolla estämään tahattoman käytön silloin kun huolto-/tarkastustyötä tehdään. c 4 "PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ" pääkatkaisija täytyy olla "POIS PÄÄLTÄ" asennossa ennen kuin paneeliovi voidaan avata. Yleistä Lue kaikki Varoitus- ja Ohjekilvet. Pidä työalue puhtaana. Kaikki öljyläikät täytyy puhdistaa välittömästi liukastumisien välttämiseksi. Älä koskaan kiipeä mastoon. Pystytyksen ja purkamisen aikana sekä kun hissin kulkutietä tarkastetaan, hissin käyttö täytyy aina tehdä hissikorin katolta käsin. Kun tehdään työtä hissikorista käsin, noudata erityistä varovaisuutta ettet jää maston tukien, kaapeliohjainten, tasojen, vastapainon, rakennusaukkojen jne. väliin puristukseen hissin liikkuessa. Maston pystytyksen aikana ja kun tehdään huoltotyötä hissiin, jossa on kaksi hissikoria, täytyy maatason ja sen hissikorin pääkatkaisija, joka ei ole huollossa, olla käännetty pois päältä ja lukittu tähän asentoon. Tämä siksi, että estetään hissikorin vahingossa tapahtuva ajo. Ennen kuin mitään huoltotyötä tehdään, hissikorin kojetaulussa olevan "Normaali/Tarkastus" katkaisijan täytyy olla käännetty "Tarkastus" asentoon. Tämä on hyvin tärkeää erityisesti hisseissä, joissa "Auto return" tai jokin muu kauko-ohjattu toiminto. Kun ohjauslaitteet ovat jätetty katolle tilapäisesti pystytyksen tai purkamisen aikana, täytyy hissikorin sähkökaapin pääkatkaisija olla käännetty pois päältä ja lukittu tähän asentoon niin, että estetään hissikorin vahingossa tapahtuva ajo. Missään olosuhteissa hissiä, yksi- tai kaksikorista, ei saa käyttää jos pohjatasolla tai mastossa tai sen tukirakenteilla on henkilöitä työssä. Suorita jokainen työ loppuun ennen kuin aloitat uuden tai ennen kuin lähdet tauolle Tämä on erityisen tärkeää kun ruuvataan mastoelementtejä yhteen ja asennetaan maston tukirakenteita. Masto ja maston tukirakenteet Suurinta sallittua, käyttöohjekirjassa tai asennuspiirustuksessa mainittua, maston seinätukien välistä etäisyyttä ei saa ylittää. Mastoelementtien kiinnitysruuvit täytyy aina kiristää tässä käyttöohjekirjassa annettuihin kiristysarvoihin. Jos mastoelementeissä tai seinätuissa havaitaan rakenteellisia vikoja tai vakavaa ruostumista, hissin käyttö täytyy välittömästi pysäyttää ja vikojen laajuus selvittää sekä korjaustyöt täytyy suorittaa ennen kuin hissi saadaan ottaa uudelleen käyttöön. ALIMAK /03

9 Sähkölaitteet Sähkölaitteisiin kohdistuvia korjauksia saa suorittaa ainoastaan pätevä, alan koulutuksen saanut henkilö. Virran syöttö täytyy katkaista ja lukita ennen sähkökorjausten aloittamista. C 3 Melutaso hissikorissa Melutaso hissikorissa ajon aikana mitattuna: 85 db(a). Varaosat Ns. Piraattivaraosien käyttö on kiellettyä. Vain "Alimak" Alkuperäisvaraosia saadaan käyttää. Omistajan omat suojatoimenpiteet Hissin käyttöhenkilökunnan hyväksyntä Ohjelma, joka takaa jatkuvan tuotekoulutuksen (Hyväksynnän), joka on suoritettu hissin pystytyksen aikana, ja jota vastuullisen henkilön täytyy pitää yllä ja täydentää. Ota yhteyttä Alimak yhtiöön tai Alimak edustajaan jos tällaista koulutusta tarvitaan. Suojaukset tasoilla On suositeltavaa, että tasojen kuormaus/purkaus ovien kohdalle rakennetaan suojakatos suojaamaan putoavilta esineitä. Hissin liikeradan lähellä olevat teline- ja käytävärakenteet Hissin liikeradan lähellä olevat teline- ja käytävärakenteet täytyy eristää aitauksilla tai muilla seinärakenteilla paikallisten säännösten mukaan. Tasojen valaistus Kaikille hissin koko nostokorkeudella olevilla tasoille täytyy järjestää riittävä valaistus. Työmaalla tehdyt tasot Työmaalla tehtyihin hissin pysäytystasoille täytyy turvakaiteet ja varvaslistat, niin että ne täyttävät voimassa olevat paikalliset määräykset. Kaikkien tasojen täytyy olla mitoitettu hissin suurimman hyötykuorman mukaisesti. ALIMAK /05

10

11 KÄYTTÖOHJEET D 0 Käyttöön liittyviä ohjeita... D 1 Käyttöohjeet... D 2 Jos hissi ei lähde liikkeelle... D 12 Jos hissi pysähtyy äkillisesti... D 12 Jos hissi on ajettu päärajalle... D 14 Hissikorin aseman varmistus ennen huoltotyötä... D 15 ALIMAK /03

12

13 Käyttöön liittyviä ohjeita Ohjeita käyttäjälle tämän hissin käytöstä löytyy seuraavissa kappaleissa. Nämä ohjeet löytyvät myös hissikorissa olevasta kilvestä. D 1 TURVAOHJEITA Ennen hissin käyttöä, suorita seuraavat päivittäiset tarkastukset, tarvittavat huolto- ja voitelutoimenpiteet tässä käyttöohjekirjassa olevien ohjeiden mukaisesti. PÄIVITTÄISET TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ 1. Tarkasta, että kaikki hätäpysäytys- ja päärajakatkaisijat toimivat. Suorita testaukset kaikilla katkaisijoilla peräkkäin POIS PÄÄLTÄ (OFF) asennossa yksi kerrallaan. 2. Tarkasta kokeilemalla, että kaikki sähköiset lukitukset toimivat seuraavasti: a) Pohjatasolla portti avoinna. d) Hissikorin luukku avoinna. b) Hissikorin lastausportti avoinna. e) Jokaisen tason portti avoinna. c) Hissikorin purkausportti avoinna. f) Vaijerin tasauskatkaisija "Pois päältä" -asennossa jos sellainen on. Hissi ei saa lähteä liikkeelle. Varmista, että tarkastat vain yhden katkaisijan kerrallaan. 3. Tarkasta kaikki mekaaniset lukitukset hissiä ajamalla ja yrittämällä avata portteja liikkeessä. Hissikorin ja tasoilla olevien porttien täytyy pysyä lukittuina kunnes hissikori pysähtyy tasolle. 4. Tarkasta kaikkien kaapeliohjaimien jousien kunto ja toiminta. 5. Tarkasta rajakatkaisijoiden toiminta koeajoilla. Tarkasta myös kaikkien rajakatkaisijoiden ja niiden käyttönokkien kiinnitys. ERIKOISISSA SÄÄOLOSUHTEISSA 1. Myrskyn, pyörremyrskyn, tai maanjäristysten jälkeen hissin kaikki pääosat täytyy tarkastaa asiantuntijan tai paikallisen nosturitarkastajan toimesta ennen kuin hissin käyttö on sallittua. 2. Ulos asennettua hissiä ei saa käyttää jos tuulen nopeus ylittää 20 m/sek. 3. Jos olosuhteet ovat sellaiset että hissin rakenteisiin muodostuu jäätä, hissi tulee ajaa pohjatasolle odottamaan. Jos mastoon ja virtakaapeliin on muodostunut jääkerros, se täytyy poistaa ennen hissin käyttämistä. Huomaa, että käyttäjä/omistaja on vastuussa siitä että päivittäinen "Turvatarkastus" tulee suoritettua ENNEN KUIN hissi otetaan käyttöön. ALIMAK /02

14 D 2 d 1 OFF ON Käyttöohjeet Hallintavipua käyttävät hallintalaitteet 1. Tarkasta, ettei hissin kulkutiellä ole mitään, joka voisi muodostaa esteen. Tarkkaile tätä jatkuvasti käytön aikana. 2. Kytke virta pohjatason pääkatkaisijalla. 3. Varmista, ettei hissin suurinta sallittua kuormaa, joka on merkitty hissin tyyppikilpeen, ylitetä. 4. Sulje kaikki tason ja hissikorin portit kunnolla. d Siirrä hallintavipua halutun ajosuunnan symbolia kohden. Hissi lähtee nyt liikkeelle. Hallintavipu palaa automaattisesti keskiasentoon ja hissi pysähtyy välittömästi kun ote hallintavivusta päästetään irti. Ylimmällä tasolla ja pohjatasolla hissikori pysähtyy automaattisesti mastossa olevien rajakatkaisijoiden käyttönokkien ohjaamana. ALIMAK /02

15 Painonappeja käyttävät hallintalaitteet 1. Tarkasta, ettei hissin kulkutiellä ole mitään, joka voisi muodostaa esteen. Tarkkaile tätä jatkuvasti käytön aikana. 2. Kytke virta pohjatason pääkatkaisijalla. 3. Varmista, ettei hissin suurinta sallittua kuormaa, joka on merkitty hissin tyyppikilpeen, ylitetä. 4. Sulje kaikki tason ja hissikorin portit kunnolla. 5. Paina halutun ajosuunnan symbolilla varustettua painonappia. Hissi lähtee nyt liikkeelle. d 1 OFF D 3 ON d 2 6. Paina "STOP" painiketta halutun tason kohdalla. Hissi pysähtyy. Jos hissin varusteena "Pysäytä seuraavalla tasolla laite", paina tällä symbolilla varustettua painonappia juuri ennen kuin hissi saavuttaa halutun tason. Hissikori pysähtyy automaattisesti tason kohdalle. Ylimmällä tasolla ja pohjatasolla hissikori pysähtyy automaattisesti mastossa olevien rajakatkaisijoiden käyttönokkien ohjaamana. d 3 Hissit, joissa on yhteisohjausjärjestelmä Paina halutun tason painiketta. Hissi pysähtyy automaattisesti valitulle tasolle. Katso sivulta D4 Tason pysäytyskohdan ohjelmointia. a 86 Käyttö huolto- ja tarkastustöiden aikana Kun on tarpeellista käyttää hissiä hissikorin katolta käsin huolto- ja tarkastustöiden aikana, hissikorin sähkökaapissa oleva katkaisija täytyy olla "tarkastus" asentoon käännettynä. Tämä katkaisija katkaisee ohjausjärjestelmän itsepidätystoiminnon sekä tasojen ohjauspiirit. Tämä tarkoittaa sitä, että hissi pysähtyy välittömästi, kun painonappi päästetään ylös ja sitä, että hissiä voidaan ajaa vain hissikorin katolta käsin. d 4 ALIMAK /02

16 D 4 Tasojen pysähtymistasojen ohjelmointi On kaksi erilaista ohjausjärjestelmää Pääohjelmaan on saatavana kahta erilaista ohjausjärjestelmää: Puoliautomaattinen (tai Pysähtyy seuraavalle tasolle) ja Yhteisohjausjärjestelmä. Pääyksikköön ilman mitään erikoisia ohjelmointityökaluja syötetty järjestelmä suorittaa ohjausjärjestelmän valinnan. d 72 Puoliautomaattinen ohjausjärjestelmä Tämä on kaikkein yleisin ohjausjärjestelmistä ja se toimii ilman mitään tasoilla olevia käyttönokkia. Hissin sijaintia määritetään vaihteistoon asennetun pulssianturin pulsseja laskemalla. Hissiä voidaan käyttää hissikorin sisältä ja jos niin valitaan myös tasoilta käyttäen Ylös, Alas ja Pysäytä seuraavalla tasolla painonappeja. Kun Ylös tai Alas painonappia painetaan, hissi lähtee liikkeelle valittuun suuntaan. Kun hissi lähestyy haluttua tasoa, painetaan Pysäytä seuraavalla tasolla painonappia. Hissi pysähtyy sitten automaattisesti tällä tasolla. Kutsut/osoitteet tasoilta kulkevat kolmen 230 VAC ohjausjohtimen kautta hissikorin ja tasojen välillä pohjatason sähkökaapin kautta. Hissikorista tehdyillä osoitevalinnoilla on kolmen sekunnin etuoikeus tasoilta tehtyihin kutsuihin nähden d 71 Yhteisohjausjärjestelmä Tämä on kaikkein kehittynein ohjausjärjestelmä, joka on saatavana ALC ohjaimen yhteydessä. Hissiä voidaan käyttää hissikorin sisältä osoitetasojen painonappeja käyttäen ja jos niin valitaan, hissiä voidaan kutsua myös tasoilta. Jokaisella tasolla on kaksi kutsupainiketta, yksi kumpaakin ajosuuntaa varten. Tämä järjestelmä kerää kaikki osoitekutsut sekä hissikorista että myös tasoilta. Nämä tiedot tallentuvat järjestelmään ja käsitellään siellä. Hissi pysähtyy automaattisesti kaikilla tasoilla, joista sillä on osoite. ALIMAK /02

17 Jos hissiä käytetään hissikorin näppäimistöllä, siitä on automaattinen pääsy "Pysäytä seuraavalla tasolla" ohjausjärjestelmään. Näppäimistössä on kolme painonappia: Ylös, Alas ja Pysäytä seuraavalla tasolla, jotka toimivat rinnakkain yhteisohjauksen kanssa. Jokaisella tasolla on yksi liityntäkortti, jossa on kaksi ulkoisesti valaistua kutsupainiketta yksi kumpaankin ajosuuntaan. Nämä liityntäkortit ovat kytketty kuusijohtoiseen tietojenvaihtopiiriin, joka liittyy pohjatasoon pääkaapin (CPU) prosessoriin. Tiedot siirtyvät pohjatason prosessorilta hissikorin prosessorille (pääyksikölle) riippukaapelissa olevan kolmijohtoisen tietojenvaihtopiirin välityksellä. D 5 Ohjelmointi Käyttöyksikön kalibrointi ja kaikkien tasotietojen tyhjennys. Ennen kuin tasojen ohjelmointia voidaan aloittaa, hissiin on määritettävä peruspiste ja koska hissiä on voitu käyttää jo aikaisemmin, on myöskin tarpeen tyhjentää kaikki mahdollisesti aikaisemmin järjestelmään ohjelmoidut tasotiedot. a 86 Kaikkien tasotietojen tyhjennystä varten hissi täytyy olla pohjatasolla ja se sen täytyy olla kalibrointitilassa. Kalibrointitila: Kun hissi on pohjatasolla, paina valaistua Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan). Näyttöruuduilla näkyy: CD 5 (jos järjestelmään on ohjelmoitu 5 kerrostasoa) Hissi on nyt kalibrointitilassa. d 43 Kaikkien tasotietojen tyhjennys: Hissin täytyy olla kalibrointitilassa (katso yllä). Kaikkien tasotietojen tyhjennystä varten: paina valaistua Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan). Näyttöruuduilla näkyy tällöin: CD Kaikki tasotiedot on nyt tyhjennetty ja hissi palaa kalibrointitilaan. ALIMAK /02

18 D 6 Käyttöyksikön kalibrointi pohjatasolla: Käyttölaitteen kalibroinnilla on kaksi tarkoitusta: 1. Peruspisteen määritys. 2. "Opettaa" hidastusetäisyys (VFC hissi) tai pysäytysetäisyys (DOL hissi). Näyttöruuduilla näkyy: CD Paina Ylös painonappia ja hissi lähtee automaattisesti liikkeelle ylöspäin ja pysähtyy kun se on irronnut perusnokasta. Näyttöruuduilla näkyy: CD Paina Alas painonappia ja hissi liikkuu alaspäin pohjatasolle ja pysähtyy. Näyttöruuduilla näkyy: CD Paina Ylös painonappia uudelleen ja hissi lähtee automaattisesti liikkeelle ylöspäin ja pysähtyy kun se on irronnut perusnokasta. Peruspiste ja hidastusetäisyys on nyt ohjelmoitu järjestelmään. Näyttöruuduilla näkyy: * Hissi on nyt valmis tasotietojen ohjelmointia varten. Käyttöyksikön kalibrointi pohjatason yläpuolella: Näyttöruuduilla näkyy: CD 5 (jos ohjelmoitavia Tasoja on 5) Paina Alas painonappia ja hissi liikkuu alaspäin pohjatasolle ja pysähtyy. Näyttöruuduilla näkyy: CD 5 (jos ohjelmoitavia Tasoja on 5) Paina Ylös painonappia ja hissi lähtee automaattisesti liikkeelle ylöspäin ja pysähtyy kun se on irronnut perusnokasta. Näyttöruuduilla näkyy: * 2 Hissi on nyt normaalitilassa. Anna hissille ohje mennä pohjatasolle painamalla 1 näppäintä ja sen jälkeen ENT näppäintä. Hissi menee 1 tasolle ja pysähtyy sinne. Näyttöruuduilla näkyy: 1 ALIMAK /02

19 Tasotietojen ohjelmointi: Hissin tulee olla normaalitoiminnassa. Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näytöillä näkyy (jos mitään tasoa ei ole ohjelmoitu järjestelmään): * F5 (Ohjelmointitila) Aja hissi korin sisällä olevilla Ylös ja Alas näppäimillä pohjatasolle. Tarkasta, ettei hissi ole kytkenyt alarajakatkaisinta päälle pohjatasolla. (Sama koskee ylintä tasoa). Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo on sammunut. Ensimmäinen (pohjataso) taso on nyt ohjelmoitu järjestelmään ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: 1 Suorita seuraavan tason ohjelmointi seuraavasti: Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näyttöruuduilla näkyy: 1 F5 (ohjelmointitila) Aja hissi korin sisällä olevilla Ylös ja Alas näppäimillä toiselle tasolle. Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo on sammunut. Toinen taso on nyt ohjelmoitu järjestelmään ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: 2 Suorita seuraavien tasojen ohjelmointi järjestelmään samalla tavalla. d 43 D 7 HUOMAA! 1. Jos VFC hissi on ohjelmointitilassa, ajonopeus on erittäin alhainen tasolle siirryttäessä. Jos tasojen välillä on suurempia etäisyyksiä (yli 3 metriä), on aina mahdollista ajaa seuraavalle tasolle tarkastus (insp.) tilassa, jolla ajonopeus on suurempi ja palata tasolla ohjelmointitilaan. 2. Kahden, jo olemassa olevan tason välille ei ole mahdollista ohjelmoida uuttaa kerrostasoa. ALIMAK /02

20 D 8 d 43 Ylimmän kerrostason poisto: Aja hissi ylimmälle tasolle normaalissa käyttötilassa. Näyttöruuduilla näkyy: 5 (jos ylin kerrostaso on no. 5) Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan).. Ylin kerrostaso on nyt poistettu ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: * 4 Aja hissi alas alemmalle tasolle normaalissa toimintatilassa. Kerrostason siirto/säätö: Kerrostason siirto/säätö on mahdollista niin kauan kun se pysyy alkuperäisellä tasoalueella. Tämä tehdään seuraavalla tavalla: Aja hissi alas kyseiselle tasolle normaalissa toimintatilassa. Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näyttöruuduilla näkyy (jos hissi on kerrostasolla 5): 5 F5 Säädä hissiä korin sisällä olevilla Ylös ja Alas näppäimillä tason "uudelle" kohdalle. Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo on sammunut. Säädetty taso on nyt ohjelmoitu järjestelmään ja hissi palaa normaalitoimintaan. Näyttöruuduilla näkyy: 5 ALIMAK /02

21 Välillä olevan kerrostason sulkeminen: Rakennustyömailla on tarpeellista joskus rakennustyön aikana sulkea välillä olevia kerrostasoja, joita on käytetty tähän saakka. Näiden kerrostasojen poistamisen ja yllä olevien tason ohjelmoinnin sijasta on helpointa yksinkertaisesti sulkea tällaiset kerrostasot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla tasoilla on samat osoitteet, mutta hissillä ei ole mahdollista ajaa suljetulle tasolle. Kerrostason sulkeminen tehdään seuraavalla tavalla: Aja hissillä kyseiselle tasolle normaalissa käyttötilassa (esimerkiksi kerrostasolle 4 kaikkiaan 8 tasosta). Näyttöruuduilla näkyy: 4 Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä ja pidä sitä painettuna. Kun tässä painonapissa on valo, paina kumpaakin sekä Ylös ja Alas painiketta samaan aikaan kunnes Prog. painonapin valo sammuu (jos käytät näppäimistöä, paina CLR painiketta Prog. painonapin sijaan). Näyttöruuduilla näkyy: 4 Neljäs kerrostaso on nyt suljettu, kaikki ovet ovat lukittuja ja hissi on palannut normaaliin käyttötilaan. Aja hissillä johonkin avoinna olevalle tasolle. D 9 Suljetun kerrostason avaaminen: Suljetun kerrostason avaaminen tehdään seuraavalla tavalla: Aja hissi normaalissa käyttötilassa lähimmälle, avoinna olevalle kerrostasolle. Siirrä hissi tarkastustilaan ja aja se suljetulle kerrostasolle. Palaa normaaliin käyttötilaan. Paina Prog. painonappia pääkaapin sisällä kunnes siihen syttyy valo jolloin hissi on ohjelmointitilassa. Näyttöruuduilla näkyy (jos hissi on kerrostasolla 4): 4 Paina Pysäytä seuraavalla tasolla näppäintä kunnes Prog. painonapin valo sammuu. Kerrostaso on avattu, oven lukitus on avoinna ja hissi palaa normaaliin käyttötilaan. Näyttöruuduilla näkyy (jos hissi on kerrostasolla 4): 4 d 44 ALIMAK /02

22 D 10 Hissin käyttö Näppäimistöllä: Näppäimistössä on 15 painiketta: 0 9, ENT, CLR, Ylös, Alas ja Pysäytä seuraavalla tasolla. Näppäimistön yläpuolella on kaksi 2-merkkistä näyttöä. Vasen niistä osoittaa aina nykyistä kerrostasoa. Se osoittaa myös onko hissi tason yläpuolella, sen alapuolella tai tasoalueella. Jos vasemmassa näytössä näkyy * 5 se merkitsee, että hissi on 5. tason yläpuolella. Jos vasemmassa näytössä näkyy 5 se merkitsee, että hissi on 5. tason tasoalueella. Jos vasemmassa näytössä näkyy * 5 se merkitsee, että hissi on 5. tason alapuolella. Oikeassa näytössä nähdään millä tasolla hissi pysähtyy seuraavaksi, mutta siinä näkyvät myös vastaanotetut ajotilaukset sekä tiedotuksia ja vikakoodeja. Se näyttää myös hissin ajosuunnan kahdella punaiselle pisteellä, jotka liikkuvat alhaalta ylös tai päinvastoin hissin ajosuunnasta riippuen. a 86 Ajotilaus: Ajotilaus tehdään seuraavasti: Hissi on 4. kerrostasolla ja näytöissä nähdään seuraavaa: 4 Jos haluat mennä kerrostasolle 8, paina painiketta 8 ja näytöissä nähdään seuraavaa: 4 8 Vahvista valintasi painamalla ENT painiketta ja näytöissä nähdään seuraavaa: 4 8 ja hissi lähtee ylöspäin. Voit lisätä aina halutessasi lisää osoitteita samaan tapaan. Voit myös painaa aina halutessasi Pysäytä seuraavalla tasolla painiketta seuraavalla tasolla tapahtuvaa pysähdystä varten. Esimerkiksi: Hissi liikkuu ylöspäin ja osoitteena on 8. kerrostaso; hissi ohittaa juuri 5. tason ja haluat pysähtyä 6. tasolla. Näytöissä nähdään seuraavaa: 5 8 Sinä painat Pysäytä seuraavalla tasolla painiketta ja näytöissä nähdään seuraavaa: * 5 6 Hissi tulee ensin pysähtymään 6. tasolla ja sitten tasolla 8. Ylös ja Alas painikkeita voidaan myös käyttää hissin ajamiseen ylimmälle tai alimmalle kerrostasolle. ALIMAK /02

23 Jos painat väärää painiketta (esimerkiksi 7) ja huomaat sen ennen kuin olet painanut ENT painiketta, voit poistaa väärän valinnan painamalla CLR painiketta ja yrittämällä uudelleen. Jos yrität suljetun kerrostason tai ohjelmoimattoman kerrostason osoitetta, oikeassa näytössä näkyy ensin painamasi numero, mutta niin pian kun painat ENT painiketta, järjestelmä ei ota sitä vastaan ja oikea näyttö tyhjenee. Järjestelmä on valmis ottamaan vastaan uuden osoitteen välittömästi tämän jälkeen. D 11 Näytön tiedotteet ja vikailmoitukset Vikailmoitukset Hissin varusteena on ALIMAK ALC ohjausjärjestelmä ja hissikorin näytöissä on vikailmoitusjärjestelmä. Näytöissä esitettävät vikailmoitukset ovat seuraavia: Pysäytyspiirissä on katkos Ovipiirissä katkos kun hissi on tasojen välillä Vika ovien sulkemisjärjestyksessä Ylikuorma Hissi on tarkastus- tai ohjelmointitilassa Hissi ei lähde liikkeelle normaalisti / vikaa pulssilaskijassa Vikaa kerrostasojen tunnistimissa Vikaa ohjausvirtapiirissä F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 Tiedotukset Ovi (ovet) avoinna Kalibrointiajo Suljettu kerrostaso > < CD ALIMAK /05

24 D 12 d 7 Jos hissi ei lähde liikkeelle, tarkasta seuraavaa: että hissin pääkatkaisija pohjatasolla on käännetty päälle "PÄÄLLÄ" asentoon, ja että hissille tulee syöttövirtaa. että hätäpysäytyksen Seis-painiketta ei ole painettu pohjaan. että päärajakatkaisija ei ole toiminut. Jos päärajakatkaisija on toiminut, katso kohtaa "Käsin tehtävä vipuaminen". että kattoluukku ja hissikorin portit ovat täysin suljettuja. kaikki tasopuomit tai portit ovat täysin suljettuja. että "Normaali/Tarkastus" katkaisin sähkökaapissa on "Normaali" asennossa. ettei mikään ohjausvirran suojakatkaisija ole lauennut. Jos hissi ei vieläkään lähde liikkeelle, katso ohjeita kohdasta "Sähköinen vianetsintä". Jos hissi pysähtyy äkillisesti Jos sähkökatkos tai muu ajateltavissa oleva syy kuten sulakkeen palaminen tai moottorisuojan laukeaminen pysähdyttävät hissin kerrostasojen välille, se voidaan liu'uttaa alas seuraavalle tasolle purkamista varten. Liu'uta hitaasti ja lyhyitä matkoja kerrallaan, jotta et ylittäisi hissin normaalia liikenopeutta. Jos normaali liikenopeus ylittyy, se laukaisee automaattisesti turvatarraimen ja hissi pysähtyy. Jos turvatarrain laukeaa liu uttamisen aikana Hissin käyttömoottorilla EI ole käyttövirtaa 1. Vipua hissiä noin 20 cm (8 in.) mastolla ylöspäin kohdan "Vipuaminen" turvatarraimen mekanismin irrottamiseksi. 2. Yritä liu uttaa hissiä uudelleen. Turvatarraimen voidaan antaa laueta 2 3 kertaa ennen kuin se täytyy palauttaa vapaa-asentoon Syy siihen, miksi turvatarrain täytyy palauttaa, on se että jarrukartio pakottuu kovemmin jarrupintoja vasten jokaisen laukeamisen jälkeen, pysäytysmatka lyhenee ja jarrutus tapahtuu "karkeammin". Huomaa, että turvatarraimen palautus TÄYTYY suorittaa maatasolla! ALIMAK /03

25 Liu utus 1. Suorita ensin kaikki edellisen sivun soveltuvat tarkastukset. 2. Avaa kattoluukku ja kiipeä hissikorin katolle. 3. Käännä sähkökaapin pääkatkaisija POIS PÄÄLTÄ asentoon. 4. Nosta jarrumoottorin (moottoreiden) jarruvipuja, ja päästä hissikori liukumaan alaspäin seuraavalle tasolle. TÄRKEÄÄ: Liu'uta vain lyhyitä matkoja kerrallaan ja enintään kolmasosalla hissin normaalista nopeudesta. Pysäytä 20 metrin välein vähintään 1 minuutin ajaksi, niin että jarrulla olisi aikaa jäähtyä. Jarrujen ylikuumeneminen heikentää pysyvästi jarrutehoa. d 1 OFF D 13 ON d 27 d 8 5. Jos hissikorin liu uttaminen ei ole mahdollista, pysy hissikorissa ja kutsu apua. VAROITUS! Älä poistu hissikorista odota avun saapumista. ALIMAK /03

26 D 14 Jos hissi on ajettu alemmalle päärajalle Jos hissi on ajettu alarajakatkaisijan kytkentäalueelle raskaan kuorman tai huonon jarrutehon takia, niin että käyttömoottorin virta on katkennut, hissi voidaan vivuta käsin normaaliin tasoon maatasolla. Moottorin jarru tulee tarkastaa koulutetun/valtuutetun huoltohenkilökunnan toimesta ennen kuin hissi otetaan takaisin käyttöön. VAROITUS! Aina ennen kuin vipuamista suoritetaan, hissin syöttövirta on katkaistava hissin sähkökaapin pääkatkaisijalla. d 12 d 28 Vipuaminen 1. Käytä räikkäväännintä jossa on 19 mm:n hylsy. ja aseta hylsy alemman moottorin kuusikulmaiseen akselin päähän. Vaihtoehtoisesti BXLF jarrutyypissä, jossa on kuusiokolo akselin päässä. Käytä 10 mm pitkää kuusiokoloavainta 1/2" vääntiöllä, joka sopii räikkävääntimeen. 2. Jos jarrumoottoreita on useampi kuin yksi, nosta toisen jarrumoottorin jarrun avausvipua ja käytä työkalua kun kuvassa, niin että jarru pysyy avattuna. 3. Käytä räikkäväännintä myötäpäivään ja nosta jarrun avausvipua samaan aikaan. Anna jarrun kytkeytyä jokaisen räikän siirron ajaksi. Huomaa, että vipuaminen voidaan suorittaa yhden jarrun ollessa päällä jos hissikorissa ei ole kuormaa. d 82 d 51 VAROITUS! Älä koskaan päästä otetta räikkävääntimestä ilman että olet päästänyt jarrun kytkeytymään. Poista räikkäväännin ja hylsy kun vipuaminen on suoritettu. ALIMAK /05

27 Hissikorin varmistaminen mastoon ennen hissin alla suoritettavaa huolto- tai korjaustyötä D 15 Kiinnitä käyttönokilla varustettu mastokorvake mastoputkiin koneikon yläpuolelle. Älä kiristä siteiden ruuveja. Kiinnitä ketjun koukku C-profiiliin kuten kuvassa Nosta mastokorvaketta ylöspäin, niin että ketju kiristyy ja kiristä ruuvit. Kiristysarvo: 50 Nm. Hissikorin C-profiili Normaali- ja päärajakatkaisija aktivoituina d 85 ALIMAK /03

28 D 16 Pääsy hissikoriin ja aitaukseen hätätilanteessa Maatason aitauksen portti Käytä hissin työkalusarjassa olevaa kolmioavainta maatason aitauksen portin lukituksen avaamiseen jolloin portti voidaan avata ulkopuolelta. Sähkömagneettityyppinen oven lukko, jossa on integroitu sähkökatkaisija Lukitus avataan sisäpuolelta kiertämällä sähkömagneettilukon akseli auki asentoon samaa kolmioavainta käyttäen. Hätäavauslaitteen sijoitus voi vaihdella lukituksen tyypistä riippuen. Mekaanista tyyppiä oleva oven lukko, jossa on erillinen sähkökatkaisija Sisäpuolelta aitauksen portin lukitus voidaan avata teräsvaijerista vetämällä. d 88 ALIMAK /05

29 Hissikorin ovet Sähkömagneettityyppinen oven lukko, jossa on integroitu sähkökatkaisija Lukitus avataan sisäpuolelta kiertämällä sähkömagneettilukon akseli auki asentoon D 17 Käytä kattoluukkua kun on tarpeen päästä hissikoriin ulkopuolelta. Mekaanista tyyppiä oleva oven lukko, jossa on erillinen sähkökatkaisija Käytä kolmioavainta kattoluukun avaamiseen ja kiipeä katolle. Oven lukitus avataan hissikorin ulkopuolelta painamalla lukituskoukku auki asentoon. ALIMAK /05

30

31 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO E 0 Huolto ja kunnossapito... E 1 Säädöt ja kulumarajat... E 5 Tarrainkoe... E 13 Voitelukaavio... E 16 ALIMAK /02

32

33 Huolto ja kunnossapito Tarpeettomien käyttökatkosten välttämiseksi tämän laitteiston hoidosta ja huollosta vastuullisen henkilön tulee jatkuvasti valvoa ja pitää silmällä, että kaikki alla esitetyssä kunnossapito-ohjelmassa mainitut huoltotyöt tulevat suoritetuksi suositelluin välein. Tarpeelliset säädöt ja tarkastusten tuloksena tehdyt vaihdot tulee suorittaa tähän tarkoitukseen koulutetun henkilöstön toimesta. Vain alkuperäisiä ALIMAK-varaosia saa käyttää. VAROITUS! Ennen kuin mitään huoltotyötä saadaan suorittaa tulee hissikorin sähkökaapissa oleva Norm./ Insp. -katkaisija kääntää "Insp" (=tarkastus) asentoon. Jos hissikorista lähdetään pois ennen kuin huoltotyö on suoritettu loppuun tai tulee hissin pääkatkaisija kytkeä pois päältä, lukita se ja varustaa varoituskilvellä. Jos huolletaan hissiä, jossa on kaksi hissikoria, sen hissikorin pääkatkaisija, joka ei ole huollossa, pääkatkaisija kytkeä pois päältä ja lukita se. E 1 Huoltojen aikavälit Ensisijaisesti tulee käyttöaikaan perustuvia aikavälejä noudattaa Jos hissin käyttö on satunnaista tulee käyttää ensinnä saavutettavaa huoltoväliä. Tarkistusluettelot Tarkistusluetteloita, joissa on mm. tilaa muistiinpanoille suoritetusta huollosta, on tämän kirjan lopussa liitteenä. Käytä niitä! e 1 Huolto- ja kunnossapitokaavio Kiristysmomenttien suhteen viitataan tämän kirjan lopussa olevaan liitteeseen. Väli Kohde Ohjeet 40 käyttötuntia tai 2. Kilvet/Ohjekirjat Tarkista, että kaikki valmistajan ja TSH:n edellyttämät kilvet ovat paikoillaan ja että vähintään 1 kerran kk ne ovat luettavia. Tarkista myös, että asiakirjalaatikon luettelon mukaiset asiakirjat ovat saatavilla. 3. Turvatarrain Tarkasta käyttäjän/käyttäjien kanssa onko tarrain "varkain" tarrannut syyttä ja kuuluuko laitteesta epämääräisiä ääniä ajettaessa. Katso edelleen ohjeita tarraimen kulumisen tarkastuksesta kohdasta "Säätö- ja kulumisrajat" 4. Vaihteisto/t Tarkasta öljytaso ja täytä jos on tarpeen. Vuotava tiiviste tulee vaihtaa koulutetun/valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. 5. Hissin vastarullat Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä koneikkolevyn takana, turvakoukut ja ohjainrullat hissikorissa ALIMAK /03

34 E 2 Väli Kohde Ohjeet 6. Koneikon ja Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä turvatarraimen kiinnitys levyyn 7. Sähköiset Tarkasta, että hissi pysähtyy tietyllä välillä, joka määritellään myöhemmin tässä moottorijarrut jaoksessa. Katso myös erikoisohjeita jarrumomentin tarkastukseen jousivaakaa käyttäen. Tarkasta sähkömagneetin rungon ja pyörivän jarrulevyn välinen välys tässä jaoksessa olevien ohjeiden mukaan 8. Hissin kaapelit Tarkasta kaapelien kuluma ja varmista, ettei siinä ole mutkia. Tarkasta myös kaapelin kiinnitys kannatinvarteensa hissikorissa ja kiinnitys mastossa missä käytössä on kaapeliohjaimia ja -vaunu. Tarkasta, että kaapelissa on "ALIMAK" merkintä. 9. Kaapelikori, jos Varmista, että kaapeli keräytyy kunnolla koriin. Jos kaapelin ohjainlaitteet ovat sellaista käytetään yhteen teipattua syöttö- ja ohjauskaapelia varten, tarkasta teippaukset koko kaapelien mitalla ja vahvista teippauksia, jos se on tarpeen. 10. Lukitukset Tarkasta sähköisten ja mekaanisten lukitusten toiminta kaikilla tasoilla ja hissikorissa/ nostotasolla. Katso ohjeita kohdasta "Turvaohjeita". 11. Hissikorin lattia Puhdista hissikorin/nostotason lattia 12. Huipun yliajon Tarkasta, että laite on puhdas ja että liikkuvat osat ja hätäpysäytyksen vaijeri estolaite, jos sel- liikkuvat vapaasti. Tarkasta myös että päärajakatkaisija (hissikorissa) voi toimia lainen on käytössä minkään sitä estämättä. 13. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan. Tarkasta voitelun yhteydessä myös hammastanko ja vastapainon ohjainkisko mahdollisten vaurioiden ja kallistumien varalta ja että ne ovat kunnolla kiinnitettyjä. 120 käyttötuntia tai 21. Hissimasto Tarkasta silmämääräisesti, että mastoliitosten kaikki ruuviliitokset ovat kireällä. vähintään 6 kertaa Tarkasta myös maston ja perusrungon välinen ruuviliitos. vuodessa 22. Seinätuet Tarkasta, että seinätukien kaikki pulttiliitokset ovat kireällä. Tarkasta myös tukien kiinnitys rakenteisiin. 23. Pää- ja normaalit Tarkasta kiinnitys ja toiminta rajakatkaisijat ja käyttönokat 24. Kaapeliohjaimet Tarkasta kaapeliohjainten kiinnitys, toiminta ja asennus mastoon ja hissikorin kiinnitysvarteen. 25. Kaapelivaunu, jos Tarkasta, ettei kaapelivaunu ota puskimien runkoon kiinni maatasolla ja että vaunu sellainen on on yhdensuuntainen mastoputkien kanssa. Tarkasta myös ohjainten ja kaapelirullien käytössä toiminta, kiinnitys ja kulumat ja että vaunun kaapelipyörä pyörii kevyesti. 25. Hissin ja tasojen Tarkasta rullien, köysipyörien ja vaijereiden kunto, kiinnitys ja toiminta portit 26. Perustason laatta/ Poista kaikki roskat (tai jätteet), jotka voivat olla laatalle/kaivantoon pudonneita. kaivanto 27. Hissikorin ja Tarkasta porttien rullien ja köysipyörien toiminta, kiinnitys ja kuluma. Tarkasta ja aitausten portit varmista, että kumivaimentajat ovat paikallaan. Tarkasta myös että portin mahdollinen kumisuojus on paikallaan. 28. Hissikorin puskurit Tarkasta, että puskurit ovat paikoillaan ja toimintakunnossa. 29. Merkinanto- Tarkasta hallintalaitteiden kunto, hälytysmerkki, jos sellainen on, valot ja laitteisto automaattinen pysäytys tasojen kohdalla. 31. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan. ALIMAK /02

35 Väli Kohde Ohjeet E Hätävalaistus Käännä hissikorin pääkatkaisijasta virta pois päältä ja varmista, että hätävalaistus toimii. Kytke virta päälle pääkatkaisijalla ja tarkasta, että akkulaturin LED merkkivalo palaa. 31. Hammaspyörät ja Tarkasta hammaspyörien ja -tankojen kuluneisuus kohdan "Säätö- ja kulumarajat" tangot mukaan. 32. Aitaukset Tarkasta, ettei aitausten läheisyydessä ole mitään esineitä joita voidaan käyttää portaina tai sellaisia esteitä, jotka voivat rajoittaa aitojen korkeutta. Mahdollisista puutteista ja vaarakohteista on huomautettava vastuulliselle työpäällikölle. 33. Hissin lähellä Tarkasta, että hissin kulkurata on riittävän etäällä hissin vieressä pysähdystasosta, olevat telineet telineestä, parvekkeesta, ikkunasta tai muusta paikasta, jossa joku voi olla työssä. Etäisyyteen sovelletaan voimassa olevia määräyksiä. Mahdollisista puutteista ja vaarakohteista on huomautettava vastuulliselle työpäällikölle. 400 käyttötuntia 40. Hissin ohjainrullat Tarkasta kulumat ja kuulalaakerien välykset. Säädöt ja vaihdot on jätettävä tai vähintään 4 koulutetun/valtuutetun henkilön tehtäväksi. kertaa vuodessa 41. Turvatarrain Kokeile turvatarrainta kohdan "Tarrainkoe" mukaan. 42. Sähkömoottori Puhdista moottorin jäähdytysrivat tarpeen mukaan. 43. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan 44. Kontaktorit Tarkasta koskettimien kunto 45. Ylikuorman Suorita laitteet testaus ylikuormituksen avulla varolaite jos se on varusteena 1000 käyttötuntia 50. Akselikytkin Tarkasta moottorin ja vaihteiston välisen kytkimen välys sopivaa vipua käyttäen. Jos tai vähintään 1 välystä havaitaan, huolto/korjaus tulee tehdä koulutetun/valtuutetun huoltohenkilön kerran vuodessa toimesta. 51. Sähköjohdot Tarkista kaikki johdot, tiivistyshylsyt ja kytkennät. 52. Moottorisuoja Tarkasta, että moottorisuojan asetus vastaa moottorin tyyppikilvessä mainittua nimellisvirtaa 53. Muodonmuutokset Tarkasta silmämääräisesti näkyykö mastossa, masto-osien vinotuissa, seinätuissa, ja mekaaniset porteissa, kaiteissa, lattiassa jne. muodonmuutoksia tai mekaanisia vaurioita. vauriot Tämä tarkastus ja kaikki tarpeelliset huolto-/korjaustyöt tulee tehdä koulutetun/valtuutetun huoltohenkilön toimesta 54. Korroosio vauriot Tarkasta materiaalin paksuutta mittaavalla ultraäänimittalaitteella onko hissin ja kuluminen kantavissa ja rasitukselle joutuvissa osissa korroosiovaurioita ja kulumia. Tämä tarkastus ja kaikki tarpeelliset huolto-/korjaustyöt tulee tehdä koulutetun/valtuutetun huoltohenkilön toimesta. Mastoputkien sisäpuoliseen ruostesuojaukseen on kehitetty erityismenetelmä, josta ALIMAK ja maahantuojan edustajat antavat lisätietoja. 55. Hissimasto Tarkasta, että kaikkien mastoliitosten kaikki ruuviliitokset ovat kireällä myös maston ja perusrungon liitos. 56. Voitelu Voitele voitelutaulukon ohjeiden mukaan ALIMAK /02

36 E 4 Väli Kohde Ohjeet Vuosittain 60. Koko hissi Suorita koko hissin tarkastus, jonka saa suorittaa vain koulutettu/valtuutettu huoltohenkilöstö. 4 vuoden välein 61. Turvatarrain Vaihda koko turvatarrain uuteen. tai tarraimen kilven aikavälein ALIMAK /02

37 Säädöt ja kulumarajat Hissikorin pysähtymisrajat Jos tasoero tyhjän ja täyden hissin pysähtymiskohtien välillä ylittää 110 mm jarrut tulee tarkastaa koulutetun/valtuutetun huoltoasentajan toimesta. Jarrumomentin tarkastus VAROITUS! Ennen jarrumomentin tarkastusta täytyy syöttövirta katkaista. Jos koneikko on varustettu yhdellä moottorilla, hissikori tulee liu uttaa täysin alas, pohjatason puskurijousia vasten ennen kuin tarkastus on sallittua suorittaa. Tämä tarkastus tehdään käyttäen räikkäväännintä, 19 mm hylsyavainta ja jousivaakaa. Vaihtoehtoisesti BXLF jarrutyypissä, jossa on kuusiokolo akselin päässä 10 mm pitkä kuusiokoloavain 1/2" vääntiöllä, joka sopii räikkävääntimeen. Kiinnitä räikkäväännin ja jatkoputki siihen kuvan osoittamaan tapaan. Avaa jarru ja käännä räikän vartta ylös ja alas hammasvälyksen kokonaismäärän tarkastamiseksi. Käännä räikän varsi sitten pystyyn, päästä jarru päälle ja kiinnitä jousivaaka paikalleen. Vedä jousivaa asta ja tarkkaile sen näyttämää kun jarru alkaa luistaa. e 2 Kynnys Normaalisti 40 mm tyhjällä hissikorilla Enintään 70 mm kuormalla E Jarrumomentti: 150 Nm L = 500 mm L = 500 mm 30 kp e kp (= 100 Nm) vaihtoeht. 26 kp (= 135 Nm) e 84 Jarrumomentti: 100 Nm vaihtoeht. 135 Nm Sähkömagneettisten levyjarrujen jarrumomentti tulee olla yllä mainittujen mukaisia ± 25%. Jos esitettyihin jarrumomentteja ei saavuteta, pyytäkää koulutettua/ valtuutettua henkilökuntaa paikalle ALIMAK /05

38 E 6 Kitkalevyjen tarkastus Moottorijarru, tyyppi Binder 11 kw sähkö moottoreita varten VAROITUS! Kytke jarrun sähköohjaus pois päältä ja poista mahdollinen kuorma jarrulta enne kuin aloitat jarrun tarkastuksen. Hissikori tulee liu uttaa täysin alas, pohjatason puskurijousia vasten ennen kuin tarkastus on sallittua suorittaa. Tarkasta ilmarako rakomittaa käyttäen Jarrupintojen vaihto Jarrupinnat tulee vaihtaa ennen kuin ilmarako ylittää max. 1.5 mm (nimellisarvo on 0.35 mm). Kiinnitysruuvien kiristysarvo: 25 Nm (6 kpl). Jarrun käsikäyttöinen irrotuslaite tarkasta, että välys on 1,8 mm irrotuslaitteessa kuten oheisessa kuvassa. Jos jarru ei avaudu sähköisesti - tarkasta seuraavaa: että tasasuuntaaja toimii ja antaa virtaa. että jarrukontaktori toimii. magneettikelalle vaikuttava jännite, nimellisarvo 195V DC). magneettikelan vastusarvo, (nimellisarvo noin 550 Ohm). Vaihda sähkömagneettikotelo yhdessä keloineen uuteen jos yllämainitut mittaukset osoittavat kelan oleva rikki. ALIMAK /03

39 E 7 13: :7 13 1:2 1: min mm max. 1.5 mm 4 13:4 2 1:1 13:2 6 13:3 13:6 1.5 mm 13:5 e 57 1:1 Magneettikotelo 1:2 Kela 2 Ankkuri 3 Säätörengas 4 Puristusjousi 5 Holkki 6 Napa 7 Kitkalevy 10 Kiinnitysruuvi 11 Jarrupinta 13 Irrotuslaite 13:1 Nuppi 13:2 Runko 13:3 Aluslevy 13:4 Puristusjousi 13:5 Vetoruuvi 13:6 Ruuvi 13:7 Kumisuojus 18 Puhaltimen suojus 23 Puhallin ALIMAK /03

40 E 8 Min. 0.3 mm Jarrupalojen tarkastus Moottorijarru tyyppi BXLF kw sähkö moottoreita varten VAROITUS! Kytke jarrun sähköohjaus pois päältä ja poista mahdollinen kuorma jarrulta enne kuin aloitat jarrun tarkastuksen. Tarkasta rakomittaa käyttäen e 4 Pihdit jarrupaloja varten, Osa No Jarrupalojen vaihto Jarrupalat (10) täytyy vaihtaa uusiin ennen kuin ilmarako ankkurin (5) ja pyörivän jarrulevyn (8) on alle 0.3 mm. 1. Irrota suojus (1). 2. Mittaa ja merkitse muistiin säätöholkin asento, niin että voit asentaa sen takaisin samaan asentoon jarrupalojen vaihdon jälkeen. Huomaa kuitenkin se, että jarrujen täytyy kytkeytyä useita kertoja ennen kuin se alkaa toimia normaalisti. 3. Kierrä ja irrota säätöholkki (6) ja ota jarrujousi (7) pois paikaltaan. 4. Löysää muttereita (12) ja kierrä niitä ulospäin ruuveilla niin paljon kuin mahdollista. 5. Vedä päätylevyä (2) ulospäin muttereita vasten. 6. Vedä sähkömagneettikotelo (4) päätylevyä vasten. 7. Asenna uudet jarrupalat (10). Saatavana on erikoistyökalu, joka helpottaa tätä työtä. Katso kuvaa 8. Paina sähkömagneettikotelo (4) takaisin paikalleen ruuvien varassa niin että ankkuri (5) tulee uusia jarrupaloja (10) vasten. 9. Paina päätylevy (2) paikalleen ja kiristä mutterit (12). 10. Asenna jarrujousi (7) takaisin paikalleen ja kierrä säätöholkki (6) takaisin samaan kohtaan kuin kohdassa 2 merkittiin. 11. Käytä jarrua muutamia kertoja ja tarkasta, että se toimii normaalisti. 12. Asenna suojus (1). Jos jarru ei avaudu, tarkasta seuraavaa: että tasasuuntaaja toimii ja antaa virtaa. että jarrukontaktori on kunnossa. magneettikelalle vaikuttava jännite, (nimellisarvo 195V D.C.). magneettikelan vastusarvo, (nimellisarvo noin 348 Ohm mallissa BXLF C lämmössä). Vaihda sähkömagneettikotelo yhdessä keloineen uuteen jos yllämainitut mittaukset osoittavat kelan oleva rikki. ALIMAK /03

41 E 9 1. Suojus 2. Päätykansi 3. Magneettikela 4. Sähkömagneettikotelo 5. Ankkuri 6. Säätöholkki 7. Jarrujousi 8. Pyörivä jarrulevy 9. Puristusjousi 10. Jarrupala 11. Ruuvi 12. Mutteri Väliholkki Magneettikelan johdonpidin 17. Kiinteä jarrulevy 18. Puhaltimen suojus 19. Kiila Lukitusruuvi 23. Puhallin 24. Kartio 25. Lukkorengas 26. Putki 27. Runkokappale 28. Väliholkki 29. Ruuvi e 5 ALIMAK /03

42 E 10 Max. kulunut hammaspyörä Uusi hammaspyörä Vetohammaspyörä Mittaa kuluma työntömitalla. Uusi hammaspyörä = 38,5 mm Max. kulunut hammaspyörä = 37,1 mm e 53 Vetohammaspyörän vastarulla täytyy vaihtaa aina kun vetohammaspyörä vaihdetaan uuteen e 9 Ø 12 mm Uusi hammaspyörä Max. kulunut hammaspyörä Hammastanko Mittaa kuluma Ø 12 mm teräspuikon ja työntömitan avulla. Uusi hammastanko = 47,7 mm Max. kulunut hammastanko = 46,3 mm Tarkasta hammastangon kuluma ja säädä käyttökoneikon ohjainrullia seuraavasti: Hammastangon kuluma Maston puoli Käyttökoneikko kallistunut mastosta poispäin (Paha) Käyttökoneikko toimii oikein mastossa. (Hyvä) Käyttökoneikko kallistunut maston päin (Hyväksyttävä mutta pitää enemmän ääntä). e 82 ALIMAK /03

43 Ohjainrulla Mittaa työntömitalla. Mitat Uusi rulla Täysin kulunut rulla (mm) (mm) A Ø 74 min. Ø 68 B min. 2 Huomaa että "kulumakuvan" täytyy olla samanlainen koko rullan ympäri B E 11 A Mastoputket Kuluma ja mahdollinen putken sisäpuolinen kuluma tarkastetaan Alimak in ultraäänitesterillä osa no Allin mastoelementti tarkastetaan erityisen huolellisesti. e 52 Uudet mastoputket Max. kuluneet mastoputket t mm t mm 3,2 2,4 noin 25% vähentynyt seinämäpaksuus Huomaa että mastoputkien kulumalla/syöpymisellä on vaikutusta maston huipun tukemattomaan osan pituuteen ja suurimpaan mastokorkeuteen seuraavasti: Vähennys alkuperäisestä Vähennys tukemattoman Vähennys maston seinämäpaksuudesta % maston huipun pituuteen % korkeuteen % e 11 10% 15% 20% 15% 20% 30% 20% 20% 40% 25% 25% 50% enemmän kuin 25% Mastoelementti tulee romuttaa ALIMAK /02

44 E 12 A Turvatarraimen akselin säteisvälyksen mittaaminen 1. Purista tukipala (A) hammastankoon kiinni puristinta käyttäen noin 1 mm tarraimen hammaspyörän yläpuolelle. 2. Mittaa välys rakotulkkia käyttäen. 3. Nosta hammaspyörää hissin työkalusarjassa olevaa vipuvartta käyttäen ja mittaa välys uudelleen samasta kohdasta. Huomaa se, että hammaspyörä ei saa pyörähtää mittausten aikana, vaan sen tulee olla täysin samassa paikassa kummankin mittauksen aikana. e Näiden kahden mittauksen välinen ero on turvatarraimen akselin säteisvälys. 5. Jos tämä säteisvälys ylittää 0,6 mm turvatarrain on vaihdettava uuteen. TÄRKEÄÄ! Tee tämä mittaus ennen voitelun suoritusta. ALIMAK /02

45 Tarrainkoe Tämän saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. Turvatarraimen toiminta on kokeiltava hissi täysin kuormitettuna ensin jokaisen pystytyksen yhteydessä ja sen jälkeen kaksi kertaa vuodessa tai paikallisten määräysten mukaan. VAROITUS: Kukaan ei saa oleskella hississä turvatarrainta kokeiltaessa. Ennen koetta on tarkastettava, että jarru toimii tyydyttävästi ja kuten kuvataan kappaleessa : "Huolto ja kunnossapito". E 13 Jos turvatarrain alkaa tarrautua tai siitä kuuluu ääntä ajon aikana, on hissin käyttäminen keskeytettävä heti ja asiasta on ilmoitettava ALIMAK in paikalliselle edustajalle toimenpiteitä varten. e 55 e 16 Tarrainkokeen ohjeet 1. Käännä hissikorin sähkökaapissa oleva Norm./Insp. katkaisija Insp. (tarkastus) asentoon. 2. Kytke tarrainkokeessa käytettävä ALIMAK tarrainkoevarustus hissikorin sähkökaapin liittimeen, joka on merkitty tekstillä "Tarrainkoe". 3. Kiinnitä kaapeli hissikorin sähkökaapin lähelle ja tuo painikerasia kattoluukun kautta maatasolle. Tarkasta samalla, ettei kaapeli voi jäädä puristukseen tai kiinni kokeen aikana. 4. Kuormaa hissi täyteen kuormaansa. Kytke virta pääkatkaisijalla PÄÄLLE ja aja hissiä noin 10 metrin korkeuteen painamalla koevarustuksen rasian "Ylös" painiketta. e 17 ALIMAK /02

46 E Paina nuolisymbolilla merkittyä painiketta ja pidä se alas painettuna. Tällöin moottorin jarru(t) avautuu ja hissikori putoaa kunnes sen nopeus kasvaa niin suureksi, että turvatarrain toimii. Vapauta painike välittömästi, jos turvatarrain ei toimi ja pysäytä hissi vähintään 3 metrin korkeudelle. Painikkeen vapauttaminen kytkee jarrut välittömästi. Jos näin kävi, aloita uudelleen kohdasta 4 alkaen. 6. Aja hissikoria noin 20 cm. (8 in.) ylöspäin koevarustuksen rasian painikkeella turvatarraimen mekanismin irrottamiseksi. Aja hissikori alas maatasolle vähän kerrallaan koevarustusta käyttäen. Ole varovainen, ettei turvatarrain pääse toimimaan uudelleen. 7. Ota koevarustus pois ja koeta sitten tämän jälkeen lähteä hissillä liikkeelle ylöspäin. Kun turvatarrain on lauennut, tulee siinä olevan mikrokatkaisijan estää hissin liikkeelle lähtö kun koevarustus on poistettu. Hissi ei saa toisin sanoen lähteä liikkeelle. 8. Aseta turvatarrain uudelleen toimintakuntoon tämän jaoksen ohjeiden mukaan. 9. Käännä hissikorin sähkökaapissa oleva Norm./Insp. katkaisija Norm. asentoon. Jos tarrainkoe epäonnistuu, ota yhteyttä lähimpään ALIMAK edustajaan. L Tarrainlaitteen pysäytysetäisyyden laskeminen Tarrainlaitteen pysäytysetäisyys saadaan kun mitta "L" tapin päästä tarraimen tasopintaan mitataan katso kuvaa. Kerro "L" mitta kertoimella 188,5 GF tyyppisessä tarraimessa. TÄRKEÄÄ! Tarrainlaite täytyy vaihtaa uuteen jos "L" mitta ylittää turvakilpeen merkityn mitan. e 19 ALIMAK /03

47 Turvatarraimen toimintakuntoon asetus Jos turvatarrain laukeaa normaalissa käytössä, täytyy moottorijarru/t, vaihteistot, hammaspyörät, hammastanko sekä kaikki ohjain- ja vastarullat tarkastaa huolellisesti koulutetun/valtuutetun henkilökunnan toimesta, ennen kuin turvatarrain saadaan uudelleen asettaa toimintakuntoon Laukeamisen syy täytyy määrittää ja korjata. Turvatarraimen kokeilun jälkeen saadaan turvatarrain uudelleen asettaa ilman yllämainittujen tarkastusten suoritusta. TÄRKEÄÄ: Turvatarraimen vaihtoväli on merkitty tarraimen kilpeen! VAROITUS! Huomaa, että turvatarraimen palautus täytyy AINA suorittaa normaalilla alimmalla tasolla! e 20 E 15 Uudelleen asetus 1. Avaa hissikorin päävirtakatkaisija. 2. Irrota ruuvit (1) ja ota pois kansi (2). 3. Irrota ruuvit (3). 4. Kierrä hylsyn (5) ja varren (4) avulla mutteria (7) auki kunnes tapin pää on tasan tarraimen runkotason (6) kanssa. 5. Kiinnitä ruuvit (3) takaisin sekä kansi (2) ruuveilla (1). 6. Ota pois suojakupu (9). 7. Kierrä ruuvia (8) sisään käsin niin pitkälle kuin se menee ja sen jälkeen 30 varressa (4) olevalla hylsyavaimella kannessa olevan nuolen suuntaan. 8. Kiinnitä suojakupu (9) paikoilleen. 9. Kytke pääkatkaisija ja aja hissikoria noin 20 cm (noin 8 in.) mastolla ylöspäin turvatarraimen keskipakoispainojen palauttamiseksi vapaa-asentoon. 10. Suorita koeajo. Kiristysarvo 20 Nm VAROITUS: Turvallisuussyistä ei turvatarrainta saa koskaan purkaa enempää kuin mikä on tarpeen sen uudelleen asetukseen yllä kerrotulla tavalla. Tästä syystä turvatarrain on sinetöity. e 21 ALIMAK /02

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001 Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:28 3FKRH600_002 TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual 31210036 October 24, 2007 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa.

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Bombardier Inc:n ja/tai tytäryhtiön rekisteröity tavaramerkki. 1999 Bombardier-Nordtrac Oy

Bombardier Inc:n ja/tai tytäryhtiön rekisteröity tavaramerkki. 1999 Bombardier-Nordtrac Oy 2000 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ÄGAREHANDBOK OWNER S MANUAL 2101302 KÄYTTÖOHJEKIRJA Bombardier-Nordtrac Oy P.O. Box 8040 FIN-96101 Rovaniemi FINLAND Tel.: +int. 358-16-3208 111 Fax +int. 358-16-3208 114 Bombardier

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F2.6BM Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja turvallisia

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

Käännös alkuperäisestä

Käännös alkuperäisestä Käännös alkuperäisestä AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli Julkaisupäivä: 10. CE-painos: 10/2011 Versio 1: 13/10/11 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød,

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

OPEL MOKKA. Ohjekirja

OPEL MOKKA. Ohjekirja OPEL MOKKA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 33 Säilytys... 50 Mittarit ja käyttölaitteet... 68 Valaistus... 98 Ilmastointi...

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2000 2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA POLARISTIIMIIN! Olet valinnut laadukkaan Polarisajoneuvon. Ne ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Polaris Industries Inc.

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE 5492-129 fi, Rev. 6, 1999-11-30 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli Julkaisupäivä: 9. CE-painos: heinäkuu 2010 Versio 3: 17/9/10 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød, Tanska P: +45 4824

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot