Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi."

Transkriptio

1 Protemp 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi.

2 Menestyksen avaimet epäsuoriin restaurointeihin Epäsuorissa restauroinneissa, kuten kruunujen ja siltojen ollessa kyseessä, on hyvä väliaikaisratkaisu ehdottoman tärkeä. Väliaikaisen osuus on merkittävä lopullisen kruunun tai sillan onnistumisessa. Väliaikaisratkaisujen tehtävät Siksi väliaikaisratkaisun tulisi täyttää myös useita lopulliselle työlle asetettavista vaatimuksista. Väliaikaistöiden, joilla preparoidut hampaat voidaan nopeasti ja tehokkaasti suojata, on oltava pulpaystävällisiä, niiden on suojattava luotettavasti paljastunutta dentiiniä ja pidettävä hiotut hampaat oikeassa asennossa. Vaikeissa esteettisissä, foneettisissa ja purentateknisissä muutoksissa muotoiltava väliaikaisratkaisu auttaa lisäksi suunnitellun lopullisen työn diagnostiikan ja ennusteen arvioinnissa. Käytännön vaatimukset Hammaslääkäreille hyvän väliaikaismateriaalin tärkein kriteeri on murtumattomuus. Markkinoilla olevat materiaalit eivät täytä tätä vaatimusta. Muita tärkeitä seikkoja ovat muodon pysyvyys, istuvuus ja tarkka reunatiiveys sekä biosopivuus. Esteettisyys, potilaan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ohella ovat erittäin tärkeitä myös henkilökunnalle. Lisäksi materiaalilta toivotaan perinteisesti taloudellisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

3 Protemp 3 Garant uusi Protemp-sukupolvi 3M ESPE Protemp on jo miljoonat kerrat hyväksi osoittautunut klassikko vastaanotolla valmistettujen kruunu- ja siltaväliaikaisten valmistuksessa. Protemp 3 Garant, innovatiivinen uuden sukupolven yhdistelmämuovi, on aivan omaa luokkaansa. 3M ESPE Protemp-tuotevalikoiman johdonmukaisen edelleenkehityksen tuloksena uusi materiaali on erittäin luja ja sen murtumistaipumus äärimmäisen vähäinen. Erittäin suuri murtolujuus Uuden koostumuksen ansiosta murtumien lukumäärä on selvästi pienempi verrattuna kaikkiin tähänastisiin väliaikaiskruunu- ja siltamateriaaleihin verrattuna. Materiaalin sisäisen iskunvaimennusjärjestelmän avulla vaimennetaan lyhytaikaisesti vaikuttavia voimahuippuja, materiaali ei murru eivätkä väliaikaisten töiden reunat lohkea. erityisen helppoa. Tuotekehittelyssä poistettiin tavanomaisten yhdistelmämuovimateriaalien tyypilliset haittatekijät. Toisin kuin markkinoilla olevat väliaikaisyhdistelmämuovit Protemp 3 Garantia voidaan milloin tahansa korjata helposti. Happi-inhibiittiokerros on ohut ja sitä on innovatiivisen filleriteknologian ansiosta erittäin helppo työstää. Ihanteellinen kruunu-, silta- ja inlay/onlay väliaikaisiin Innovatiivinen väliaikaismateriaali täyttää kaikki korkealaatuisen ja käytännöllisen suoran tekniikan väliaikaismateriaalille asetetut vaatimukset kruunut sillat inlayt onlayt Yksinkertainen käyttö Kemiallisen koostumuksen täydellisen muutoksen ja uuden Garant 2 -annostelujärjestelmän ansiosta myös käsittely on

4 Väliaikaismateriaalin lujuuteen yhdistyy ajansäästö Protemp 3 Garantin suuri mekaaninen lujuus suojaa ja stabiloi preparoituja hampaita. Liian heikko väliaikaismateriaali saattaa johtaa parodontiumin ja ikenien vaurioitumiseen. Hampaat ovat toisinaan valtavien purentavoimien alaisia. Purentavoimat saattavat olla voimakkuudeltaan muutamien satojen newtonien suuruisia. Maksimaalinen paine saattaa keskittyä esimerkiksi pienelle alueelle kuspia tai okklusaalipintaa. Protemp 3 Garant on hyvin luja ja rasitusta kestävä. Väliaikaisen työn rikkoutumiset ovat epämiellyttäviä sekä potilaalle että hoidon suorittajalle. Mutta tämän innovatiivisen materiaalin ansiosta ne ovat erittäin harvinaisia. Loistavat testiarvot in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa Purentasimulaattoritesteissä altistettiin standardoituja, eri väliaikaismateriaaleista valmistettuja siltoja lämpötilan vaihtelulle ja mekaaniselle rasitukselle. Tällöin Protemp 3 Garant saavutti pitkäaikaisrasituksessa erittäin hyvät murtolujuusarvot, jotka ylittävät markkinoilla olevien muiden väliaikaisyhdistelmämuovien ja PMMA-materiaalien arvot. Toinen vertaileva tutkimus osoittaa, että Protemp 3 Garantin reunalujuus on kolme kertaa parempi tavanomaisiin väliaikaisyhdistelmämuoveihin verrattuna. Ominaisuus helpottaa huomattavasti väliaikaisen työn reunojen työstöä. Tulos vahvistettiin 3M ESPEn suorittamassa kliinisessä käyttötestissä, jossa tuloksena syntyi ainoastaan 1,3 prosentissa rikkoutumia. Väliaikaistöitä testissä oli yli kpl. Approksimaalista ja okklusaalista täydellisyyttä Protemp 3 Garant säilyttää muotonsa rasituksen alaisena. Kulutuskestävän materiaalin suuren puristus- ja taivutuslujuuden ansiosta okklusaaliset kontaktit ja approksimaalinen tuki säilyvät optimaalisina koko käytön ajan. Kaiken kaikkiaan suuren lujuutensa ansiosta Protemp 3 Garantista valmistetut väliaikais-

5 Murtolujuus rasituksen jälkeen purentasimulaattorissa h TCML PROTEMP Hybrid E PROTEMP GARANT Trim Luxatemp Cronsin Purentasimulaation tulokset, Dr. R. Lang et al., Regensburgin yliopisto, esitelmä AADR maaliskuussa 2001, Chicago ratkaisut antavat parhaat edellytykset myös lopullisen työn istuvuudelle. Uusi koostumus Protemp 3 Garantin täysin uusittu monomeerimatriisi on elastinen ja se sisältää hienompia fillereitä. Samalla kun materiaalin erinomainen mekaaninen lujuus säilyi, sen joustavuutta pystyttiin lisäämään. Siksi Protemp 3 Garant murtuu huomattavasti muita markkinoilla olevia väliaikaismateriaaleja harvemmin. Se soveltuu erinomaisesti myös purennan voimakkaasti rasittamalle poskihampaiden alueelle ja pitkähköihin siltoihin. Lisäksi nykyistä materiaalia voidaan huomattavasti helpommin työstää ja kiillottaa pyörivillä instrumenteilla. Käyttäjätesti: Murtumisarvo 1 % kun N = Valmistettujen väliaikaisratkaisujen määrä Rikkoutuneiden väliaikaisratkaisujen määrä Kruunut Sillat Inlayt/onlayt Laminaatit 3M ESPEn sisäisen käyttötestin tulos, 2000

6 Tarkasti istuva suoja hampaalle ja parodontiumille Johtuen Protemp 3 Garantin vähäisestä polymerisaatiokutistumisesta väliaikaisratkaisujen istuvuus on erittäin hyvä ja niiden reunat ovat tiiviit. Tämä vähentää viimeistelyn tarpeen minimiin, paljastunut dentiini tulee suojata ja kudosärsytykseltä vältytään. Kattamaton dentiinialue Erinomainen reunatiiveys Sileät ja tarkat rajapinnat suojaavat hyvin parodontiumia ja tarjoavat parhaat edellytykset vaativalle parodontaalihygienialle. Hyvä istuvuus takaa samalla hiottujen hampaiden asennon vastapurijaan ja naapurihampaisiin nähden. Näin preparoidun hampaan lisäksi koko oraaliympäristö on parhaalla mahdollisella tavalla valmisteltu lopullista työtä varten [Pixel] PROTEMP 3 GARANT PROTEMP GARANT Tieteellisesti todistettu Integrity Trim Kattamattoman dentiinin kvantitatiivinen kuvatulkinta pikseleinä. Dos. Dr. Ernst et al., Mainzin yliopisto, kuva otettu IADR:lle, kesäkuu 2001, Chiba, Japani. Reunatarkkuus mitattiin kvantitatiivisina lukuarvoina. Kruunua varten preparoitu hammas värjättiin preparointirajaan asti ja varustettiin sen jälkeen väliaikaisilla eri materiaalista tehdyillä kruunuilla. Digitaalisen kuvatulkinnan avulla kartoitettiin kattamattomat, värjätyt dentiinipinnat. Kuten tulokset osoittavat, Protemp 3 Garantin marginaalinen reunaistuvuus on huomattavasti parempi kuin verrokkimateriaalien Integrity ja Trim. Dentiinialue, jota väliaikaisratkaisu ei kata. Dos. Dr. Ernst et al., Mainzin yliopisto, kuva otettu IADR:lle, kesäkuu 2001, Chiba, Japani.

7 Biosopivuus estää ärsytykset Innovatiivinen väliaikaismateriaali on potilaan ja hoitohenkilökunnan hyvin sietämää. Moderni, suoraan applikoitava patruunaan pakattu tuote on hygieeninen käyttää. Potilaan riski herkistyä materiaalille on minimaalinen. Hoitohenkilökunnan kannalta se on käytännöllisesti katsoen olematon. Ei jäännösmonomeerejä Lämpötilan kohoaminen kovettumisvaiheessa 7,58 12,65 6,92 Protemp 3 Garant ei toisin kuin PMMAmateriaalit sisällä monofunktionaalista MMA:ta, jota pidetään hammaslääketieteellisten ammattien yleisimpänä työperäisenä altisteena. Myöskään muita monofunktionaalisia (met)akrylaatteja, kuten HEMA, ei Protemp 3 Garantista löydetty. Tältä kohdin Protemp 3 Garant eroaa markkinoilla olevista yhdistelmämuovimateriaaleista positiivisella tavalla. 0 [ C] PROTEMP 3 GARANT Temphase Luxatemp Maksimi lämpötilan nousu eksotermisen kovettumisen aikana. Prof. D. Welker et al., Jenan yliopisto Vähäinen reaktiolämpö Uuden initiaattorijärjestelmän ansiosta Protemp 3 Garant kehittää kovettumisvaiheen aikana vain vähän lämpöä, minkä osoittavat vertailevat materiaalitutkimukset, joissa suoritettiin lämmön mittaus pulpa ontelossa ja itse materiaalissa. Tästä on seurauksena erittäin hyvä siedettävyys pulpan, gingivan ja parodontiumin alueilla.

8 Väliaikaisratkaisu, jonka kehtaa näyttää Protemp Garant, SEM-kuvassa (500-kertainen), 3M ESPE 2001 Protemp 3 Garant materiaalia on kolmea eri värisävyä A1, A3 ja B3. Vähäisen veden imeytymisen ansiosta väliaikaisyhdistelmämuovin värin pysyvyys on erinomainen. Karakterisointiin ja lisämuotoiluun voidaan käyttää juoksevaa 3M ESPEn Sinfony-fasadimuovia ilman sidosaineita. Myös Protemp 3 Garantia voidaan käyttää lisämuotoilussa. Materiaalia voidaan helposti työstää hiontalaikalla ja porilla. Myös siltojen interdentaalialueen luonnollinen muoto saadaan vähäisellä vaivalla, jolloin potilaan on helppo hoitaa parodontium optimaalisesti. Protemp 3 Garant, SEM-kuvassa (500-kertainen), 3M ESPE 2001 Hyvä pinnanlaatu Uuden filleriteknologian ansiosta Protemp 3 Garantista tehtyjen väliaikaisratkaisujen pinta on jo ennen kiillotusta sileämpi kuin tavanomaisen väliaikaisyhdistelmämuovin (katso ylläolevat SEM-kuvat). Erinomainen pinnanlaatu yksinkertaisen kiillotuksen jälkeen parantaa esteettistä yleisilmettä, estää värjäytymät ja hammaskiven ja tarjoaa näin parhaat edellytykset myös optimaaliselle parodontaalihygienialle. Rajattoman käyttömukavuuden takaamiseksi Protemp 3 Garant on lisäksi tuoksultaan ja maultaan neutraali.

9 Vähällä vaivalla preparoinnista väliaikaiskruunuksi Kruunua varten preparoitu pilari Väliaikaiskruunun työstö Protemp 3 Garantin applikointi silikoni-indeksiin Kruunun täyttö Procem-sementillä Täytetyn silikoni-indeksin asetus paikalleen Ylimäärämateriaalin poisto Kovettuneen väliaikaiskruunun irroitus sondilla Valmis Protemp 3 Garantista valmistettu etuhampaan väliaikaiskruunu

10 Jotta hoitohenkilökunnan työ sujuu Protemp 3 Garant Garant 2 -annostelijassa Protemp 3 Garant tarjoaa kauttaaltaan suuren käyttömukavuuden ja mahdollistaa nopean ja siistin työskentelyn. Uusi Garant 2 -annostelujärjestelmä Garant 2 -järjestelmän avulla materiaali voidaan sekoittaa homogeenisesti ja kuplattomasti. Ilman suuria esivalmisteluja ja apuvälineitä Protemp 3 Garant voidaan applikoida suoraan nopeasti ja tarkasti. Uusi Garant 2 -annostelijasta saadaan kevyellä painalluksella enemmän materiaalia entistä nopeammin. Näin väliaikaisjäljennös voidaan laajojenkin töiden yhteydessä täyttää nopeasti. Peruspastaa ja katalysaattoria varten ovat erilliset aukot, minkä vuoksi ristikontaminaation vaara on käytännöllisesti katsoen poissuljettu. Uusi värikoodaus estää virheellisen käytön annosteltaessa. Ripeä työnkulku Protemp 3 Garant soveltuu kaikkien jäljennösaineiden kanssa käytettäväksi. Se virtaa erittäin helposti jäljennöksen pinnalla. Uuden initiaattorijärjestelmän avulla elastinen vaihe on optimoitu ja materiaali voidaan vaivatta poistaa suusta. Jatkotyöskentely on kaiken kaikkiaan rationaalisempaa. Koska useita työvaiheita jää pois ja työn kokonaismäärä pienenee, yksinkertaisen käytön aikaansaama työn nopeutuminen parantaa taloudellisuutta huomattavasti. Äärimmäisen vähäisen polymerisaatiokutistumisen vuoksi istuvuus

11 Hammaslääkäri on tyytyväinen tulokseen säilyy täydellisenä myös materiaalin kovettumisen jälkeen. Viimeistelyn määrä vähenee minimiin. Väliaikaismateriaalin pinnan inhibiitiokerros on uuden koostumuksen myötä saatu vähäisemmäksi. Rationaalinen ja luotettava viimeistely tai 3M ESPE Sinfonyllä myös jo käytössä olleisiin väliaikaisiin voidaan lisätä materiaalia. Tällaisen käyttömukavuuden tarjoava innovatiivinen väliaikaisyhdistelmämuovi vastaa joka suhteessa käytännön ja potilaitten nykyaikaisille väliaikaisratkaisuille asettamia vaatimuksia. Toinen kemiallisen koostumuksen muutoksen tuoma etu on viimeistelyn helppous. Pyörivillä instrumenteilla Protemp 3 Garant voidaan muotoilla hankalistakin kohdista tarkasti ja kiillottaa helposti. Protemp 3 Garantia voidaan korjata ilman sidosainetta, pelkkä karhennus riittää. Täydennys ja muotoilu tehdään Flow yhdistelmämuoveilla

12 Täydellinen järjestelmä alusta loppuun Hammasvälien poisto jäljennöksestä Silikoni-indeksi ja Protemp 3 Garant -väliaikaisilta Jäljennösaine, väliaikaismateriaali ja kiinnityssementti muodostavat järjestelmän yksinkertaistaen väliaikaisratkaisun valmistuksen taaten hoitohenkilökunnalle laadultaan hyvän ja taloudellisen ratkaisun. Primaarijäljennös täytetään kemiallisesti kovettuvalla väliaikaismateriaalilla. Valmistus on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin väliaikaisen valmistus valokovetteisista materiaaleista tai kiskottamalla. Väliaikaisen jäljennös 3M ESPE Position Penta on A-silikonipohjainen koneellisesti sekoitettava jäljennösaine, joka on kehitetty erityisesti alginaattiindikaatioita varten. Sen annostelu on tarkkaa ja se voidaan sekoittaa Pentamix-laitteessa napin painalluksella kuplattomaksi ja homogeeniseksi. Position jäljennökset ovat hyvin mittatarkkoja ja ne voidaan valaa useita kertoja. Väliaikainen voidaan tehdä uudestaan milloin tahansa vähällä vaivalla. Materiaalia on myös saatavana nopeasti kovettuvana vaihtoehtona Position Penta Quick. Väliaikaismateriaali Protemp 3 Garant sopii täydellisesti Position Pentan kanssa ja materiaali virtaa hyvin primäärijäljennökseen eikä eristystä tarvita. Käytännössä jäljennökseen ei jää ilmataskuja. Väliaikainen voi ongelmitta kovettua joko jäljennöksessä tai suussa. Pilarihampaita ei tarvitse ennalta eristää.

13 Protemp 3 Garantista valmistetun kruunun täyttäminen Procem-sementillä Eugenoliton väliaikainen 3M ESPE -kiinnityssementti Väliaikaisten kiinnitys Moderni väliaikainen kiinnityssementti ei saa haitata pysyvää sementointia. Erityisesti adhesiiviteknologia aiheutti tässä kohdin ongelmia. Siksi on varmistettava, ettei väliaikaisten käyttö heikennä yhidstelmämuovien polymerisoitumista. Fysikaalisteknisesti merkittävimmät tekijät ovat filmipaksuus ja puristuslujuus. Eugenoliton sinkkioksidisementti Procem kiinnittää Protemp 3 Garantista tehdyn väliaikaisen optimaalisesti. Materiaali muodostaa ohuen pintafilmin ja sen puristuslujuus on suuri. Pasta/pastajärjestelmän käyttö on yksinkertaista. Materiaaliylimäärät on helppo poistaa ja väliaikaisen poiston jälkeen preparoitu hammas on lähes sementitön ja valmis lopullista työtä varten.

14 Protemp TM 3 Garant TM Materiaali- ja laiteominaisuudet Käyttöedut Uusi monomeerijärjestelmä/optimoidut fillerit - Erittäin luja - Suuri murtolujuus - Helppo työstää ja kiillottaa Minimaalinen polymerisaatiokutistuminen - Hyvä istuvuus - Hyvä reunatiiveys - Hampaan, paljastuneen dentiinin ja parodontiumin täydellinen suojaus Suuri puristus- ja taivutuslujuus - Ei preparoitujen pilarihampaiden siirtymistä, ei materiaalin vääntymistä/okkluusiosta aiheutuvaa parodontaalirasitusta - Optimaalinen tilansäilyttäjä, minimaalinen reunojen lohkeamisriski Alhainen kovettumislämpötila - Ei ärsytä pulpaa eikä suun limakalvoja Ei vapauta HEMAa - Sekä käsittelijän että potilaan hyvin sietämä Ohut happi-inhibiitiokerros - Yksinkertaisempi, ja nopeampi työstää Helppo kiillotettavuus - Erittäin sileä pinta estää plakin kerääntymistä ja siitä johtuvia parodontaaliongelmia Vähäinen veden sitoutuminen - Vähäinen laajeneminen, hyvä muodon ja värin pysyvyys Helppo täydentää ja karakterisoida - Ilman sidosainetta työn muotoa ja väriä voidaan muuttaa juoksevilla yhdistelmämuoveilla Uuden patruunajärjestelmän edut (Garant 2 -järjestelmä) - Enemmän materiaalia lyhyemmässä ajassa, ei pastojen ristikontaminaatiota, värikoodauksen tuoma turvallisuus, kevyt käyttää

15 Pikaohje Täyttö ja paikalleen vienti Kovettuminen suussa Irroitus suusta Lopullinen kovettuminen 0:50 0:45 0:55 2:30 0:50 1:35 2:30 5:00 Käyttövinkkejä Poista jäljennöksen approksimaaliväliseinät väliaikaisen lujuuden parantamiseksi Jos molaarialueelta puuttuvat hampaat tai siellä esiintyy aukkoja, tee jäljennökseen ura saadaksesi väliaikaiseen jäykkä, siltatyyppinen yhdysosa. Sulje etuhampaiden suuret välit ennen jäljennöksen ottoa käyttäen tarvittaessa valmiita standardihampaita tilansäilyttäjinä, liitä useampi tilansäilyttäjähammas yhteen. Viimeistely hienolla kovametalliporalla, tarvittaessa kiillotus. Muodon korjaus helposti ja nopeasti Protemp 3 Garantilla tai Sinfonyllä ilman sidostusvaihetta. Värin karakterisointi mahdollista yhdistelmämuoveilla, esimerkkinä 3M ESPEn Sinfonyn väripaletti, jota saa nyt käyttää myös intraoraalisti. Sementöinti esim. eugenolittomalla 3M ESPE Procemillä tai eugenolipitoisella 3M ESPE Scutabondilla tai muilla väliaikaisilla kiinnityssementeillä. Esteettisten vaatimusten ollessa erityisen suuret (esim. etuhampaat) saadaan väliaikaisen pinta kiiltäväksi kovettamalla sidosaine (esim. 3M ESPE Prompt L- Pop ) sen pinnalle. Protemp 3 Garantia voidaan täydentää tai korjata (inhibiitiokerros säilyy) ilman sidostusta tai karhennusta. Ilman hapen aikaansaama pinnan inhibiitiokerros voidaan poistaa hiomattomista kohdista orgaanisilla liuottimilla, esim. alkoholilla.

16 3M ESPE Hammashoitotuotteet PL ESPOO Tel: (09) Fax: (09) M, ESPE, Position, Penta, Pentamix, Protemp, Garant, Procem, Scutabond ja Sinfony ovat 3M:n tai 3M ESPE AG:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

Top Dent-jäljennösaineet

Top Dent-jäljennösaineet Top Dent-jäljennösaineet Käsikäyttöiset jäljennösaineet Impress A Laadukkaat A-silikonipohjaiset jäljennösaineet Light Body Top Dent Light Body -jäljennösaineen pääasiallinen käyttö on yksivaiheisissa

Lisätiedot

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II 3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II Aikaa säästävä, tehokkuutta lisäävä ja miellyttävä potilaalle Kokeile Imprint II jäljennösmateriaaliperheen uutta ja nopeaa jäljennösainetta

Lisätiedot

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Tutkimuksen mukaan paras sidosaine Viime vuosina hammaslääketieteen adhesiivien kehitys on ollut valtavaa. Voco on työskennellyt johdonmukaisesti ja pikkutarkasti

Lisätiedot

Täydellisen tasapainoinen

Täydellisen tasapainoinen Täydellisen tasapainoinen Fujirock EP Fujirock EP OptiFlow GC:ltä. Kolme ensiluokkaista tyypin 4 kipsiä tarkkojen ja mitoiltaan stabiilien huippukipsimallien tekoon soveltuu kaikkiin tarkoituksiin, hyvä

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

Uusi EVO9. Maksimaalinen suorituskyky käyttäjäystävällisesti.

Uusi EVO9. Maksimaalinen suorituskyky käyttäjäystävällisesti. Uusi TLC-teknologia tarjoaa: Ei kimmahdusta Minimoitu käyttövoiman tarve Vähentää käyttäjän rasitusta Ergonomisesti uudenaikainen Uusi EVO9 Maksimaalinen suorituskyky käyttäjäystävällisesti. EVO9 - johdinsiteiden

Lisätiedot

Dental Intelligence. Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä

Dental Intelligence. Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä Artikkelin kirjoittanut Michael Brusch, MDT Dusseldorf, Germany Käännös Esko Kähkönen ja Markku Mikkola Dental Intelligence Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä Osa 2. Kuva 52. Kuva 53.

Lisätiedot

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot)

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot) BisCem KÄYTTÖOHJEET BisCem ** Itsesidostava resiinisementti TUOTTEEN KUVAUS BisCem on itse etsaava, itsesidostava kaksoiskovetteinen resiinisementti, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi kruunujen,

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Sidostus joka tilanteeseen.

Sidostus joka tilanteeseen. Sidostus joka tilanteeseen. 3M ESPE sidosmenetelmät Scotchbond Monitoimi Yleissidosaine Scotchbond 1 Yksikomponenttinen sidosaine Prompt L-Pop Itse-etsaava sidosaine Tuotekehityksen Klassinen menetelmä

Lisätiedot

nora pads KOLME PUHDISTUSLAIKKAA. VÄHÄN VETTÄ. NÄIN TOIMII NORA SYSTEM.

nora pads KOLME PUHDISTUSLAIKKAA. VÄHÄN VETTÄ. NÄIN TOIMII NORA SYSTEM. nora pads KOLME PUHDISTUSLAIKKAA. VÄHÄN VETTÄ. NÄIN TOIMII NORA SYSTEM. Puhdistusjärjestelmä nora kumilattiapäällysteiden taloudellisen ja ekologisen arvon säilyttämiseen nora padit ovat lattianpuhdistuslaikkoja,

Lisätiedot

Tuoteluettelo IMMOBILIZATION

Tuoteluettelo IMMOBILIZATION Tuoteluettelo IMMOBILIZATION RESPIRATORY CARE CARDIOLOGY NEUROLOGY TRAINING IMMOBILIZATION Ambu kuuluu maailman johtaviin innovatiivisten diagnostisten ja elintoimintoja tukevien välineiden toimittajiin.

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

Ultraäänilaite GE Venue. Webshop. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin

Ultraäänilaite GE Venue. Webshop. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Webshop Menu Fysioterapia ja wellness» Kuntoutuslaitteet» Ultraäänilaite GE Venue Ultraäänilaite GE Venue Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Kiinnostus diagnostista ultraääntä

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

todella helppokäyttöinen

todella helppokäyttöinen Vaivatonta viimeistelyä Täydellinen päivä Erinomainen leikkuuteho, todella helppokäyttöinen Make it your home. Uusi ART 18 LI on hyvä valinta. Innovatiivinen Durablade takaa erinomaisen leikkuutehon, ja

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla.

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla. Käyttöohje (suomi) Ominaisuudet ParaCore on yhdistelmämuovipohjainen, kaksoiskovetteinen, röntgenopaakki pilarimateriaali, joka on pakattu 5 ml ruiskuihin tai 25 ml ampulleihin. Materiaalia on saatavana

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

Edut. Joustava hiuskiinne. Voimakas hiuskiinne. Suolasuihke. Muotoiluvoide. Muovailuvaha. Dust It Flex

Edut. Joustava hiuskiinne. Voimakas hiuskiinne. Suolasuihke. Muotoiluvoide. Muovailuvaha. Dust It Flex OSiS+ Session Label Klikkaa tästä saadaksesi tuotteista enemmän tietoa: Edut Joustava hiuskiinne Voimakas hiuskiinne Suolasuihke Muotoiluvoide Muovailuvaha Dust It Flex ASK Education kampaajille, osoittaa

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Malli...3 2. Mitat...3 3. Mittauskohteet...3 4. Laitteen osat...3 5. Kuvat lisävarusteista...4 6.Varoitukset...4 7. Huomiot...4 8. Mittausvaatimukset...5 9. Asennus...5

Lisätiedot

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI R LUKITUSTURVALLISUUS ON KOKONAISUUS Lukitusturvallisuus on kokonaisuus, joka sisältää avainturvallisuuden, tuotteet, sarjoituksen, ylläpidon ja huollon.

Lisätiedot

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Diplomityö, Mikko Möttönen 2013 YIT Rakennus Oy Valvoja: Prof. Leena Korkiala-Tanttu Ohjaaja: DI Juha Vunneli Suihkuinjektointi

Lisätiedot

ABLOY IQ. Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi

ABLOY IQ. Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi ABLOY IQ Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi Uusi lukitusteknologia maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi CLIQ -lukitusteknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta AUTOTALLIN GARĀŽU VĀRTI OVET Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta un drošības M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Suomeksi HERBIE. Indoor Garden. Effortless Indoor Gardening

Suomeksi HERBIE. Indoor Garden. Effortless Indoor Gardening Suomeksi HERBIE Indoor Garden Effortless Indoor Gardening HERBIE Indoor Garden design by mikael ericsson Vaivatonta sisäviljelyä Tregren tarjoaa ratkaisut helppoon ja vaivattomaan sisäviljelyyn. Herbie

Lisätiedot

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin.

Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. SonicFill nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. Nopeampaan täyttöön Sonic Energy. nopea ja helppo yhdistelmämuovin annostelujärjestelmä taka-alueen korjauksiin. UUTTA Kerr SonicFill yhdistelmämuovi KaVo SONICfill Teknisiä taustatietoja. KaVon ja Kerrin

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

JULKISIVULEVYT. Arch.: Delugan Meissl, Vienna

JULKISIVULEVYT. Arch.: Delugan Meissl, Vienna JULKISIVULEVYT Arch.: Delugan Meissl, Vienna Kuitusementti Kuitusementti on materiaali, jonka esteettiset ja fyysiset ominaisuudet ovat erinomaiset. Eternit valmistajana on johtanut tämän arkkitehtonisen

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Uusi GRANDIÔSE LINER Innovatiivinen nestemäinen silmänrajaus

Uusi GRANDIÔSE LINER Innovatiivinen nestemäinen silmänrajaus Lehdistötiedote huhtikuu 2016 Uusi GRANDIÔSE LINER Innovatiivinen nestemäinen silmänrajaus Lisätiedot: L Oréal Finland Oy L Oréal Luxe Lancôme Arvioitu kuluttajahinta Grandiôse Liner 38,50 Grandiôse Extrême

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

Sähkövasarat. Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat.

Sähkövasarat. Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat. H Sähkövasarat Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat. Sähköistä voimaa päivittäiseen käyttöön. Wacker Neusonin sähkövasarat. PARAS TULOS AJAN SAATOSSA. Tekninen kehitys

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

ERGONOMISET & TEHOKKAAT PÖYTÄKONEET P20X, P32X, P20NMS, P32NMS, 20MS, 32MS

ERGONOMISET & TEHOKKAAT PÖYTÄKONEET P20X, P32X, P20NMS, P32NMS, 20MS, 32MS ERGONOMISET & TEHOKKAAT PÖYTÄKONEET P20X, P32X, P20NMS, P32NMS, 20MS, 32MS P20X FINN-POWER P20X JA P32X PURISTIMET HUOLTOKÄYTTÖÖN P20X & P32X ERINOMAINEN HANKALISSA OLOSUHTEISSA Vankkarakenteiset Finn-Power

Lisätiedot

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Tarkoitettu erityisesti passiivikorjausrakentamisen kohteisiin, joissa ohut rakenne on välttämättömyys on eristelevy, jossa yhdistyvät tyhjiöeristeen ja polyuretaanin

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

Scandia SC330 leikkauspöytä. Webshop. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan

Scandia SC330 leikkauspöytä. Webshop. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Webshop Menu Terveydenhuolto» Leikkauspöydät» Scandia SC330 leikkauspöytä Scandia SC330 leikkauspöytä Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Scandia on nykyaikainen elektrohydraulinen leikkauspöytä,

Lisätiedot

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Tu o t e t i e d o t Dynaaminen patellan keskittäminen Patella Pro Todistetusti ylivoimainen ja ainutlaatuinen hoitomenetelmä 2 Otto Bock HealthCare Patella

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

PREMIUM LEVEL PRO SHIRT TUOTETIEDOT

PREMIUM LEVEL PRO SHIRT TUOTETIEDOT PREMIUM LEVEL PRO SHIRT Tinkimätön ergonomisesti suunniteltu pyöräilypaita. Tämä lyhythihainen paita on kevyt ja materiaalinsa ansiosta hyvin hengittävä ja sopii erityisesti lämpimille päiville. Ergonomisen

Lisätiedot

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE Kuvittele lattia, joka tuo luonnon kauneuden ja alkuperäisyyden tiloihisi. Lattia, joka säteilee lämpöä, valoa ja rauhaa. Ajattele täydellistä

Lisätiedot

LoFric Sense katetri, joka vastaa arkipäivän haasteisiin

LoFric Sense katetri, joka vastaa arkipäivän haasteisiin a e l c e n v e Vi différ LoFric Sense katetri, joka vastaa arkipäivän haasteisiin Kaikki naiset eivät ole samanlaisia. Eläköön se pieni ero on mottona LoFric Sensen käytölle omatoimiseen katetrointiin,

Lisätiedot

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Tuotenro. Väri Koko Mitta Pakkaus 53600 Keltainen Small 15-20 cm Pari

Lisätiedot

SÄILYTYSIDEAT 2016 LEGRABOX LAATIKOSTOT. Linjakas muotoilu ja tinkimätön käyttömukavuus.

SÄILYTYSIDEAT 2016 LEGRABOX LAATIKOSTOT. Linjakas muotoilu ja tinkimätön käyttömukavuus. SÄILYTYSIDEAT 2016 LEGRABOX LAATIKOSTOT Linjakas muotoilu ja tinkimätön käyttömukavuus. KUN TAVANOMAINEN EI RIITÄ LEGRABOX on itävaltaisen valmistajan Blumin viimeisimmän tuotekehittelyn tulos. LEGRABOX

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Täydellinen linjaustyökalu SWISS Technology by Leica Geosystems 959290_fi_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:54:19 Uhr Yksinkertaisesti täydellinen kaikissa vaiheissa! Leica LINO L2:n avulla

Lisätiedot

Naisten huippu mallisto

Naisten huippu mallisto Naisten huippu mallisto 2014 1 Naisten housut Kaksoiskiinnitys Takana jousto Kaksoiskiinnitys Takana jousto Tasku Monikäyttöiset taskut Tasku Monikäyttöiset taskut S687 Naisten Action-housut Housut on

Lisätiedot

16. Ohjelmoinnin tekniikkaa 16.1

16. Ohjelmoinnin tekniikkaa 16.1 16. Ohjelmoinnin tekniikkaa 16.1 Sisällys For-lause lyhemmin. Vaihtoehtoisia merkintöjä aritmeettisille lauseille. Useiden muuttujien esittely ja alustaminen yhdellä lauseella. If-else-lause vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa Huippulaadukkaat intraoraali- ja fluoresenssikuvat sekä uusi makrotoiminto Paineilma Imu Kuvankäsittely Hammashoito Hygienia ä Kevääll

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

THERMOCARE. miellyttävä ja turvallinen lämpösänky pienille vauvoille

THERMOCARE. miellyttävä ja turvallinen lämpösänky pienille vauvoille THERMOCARE miellyttävä ja turvallinen lämpösänky pienille vauvoille THERMOCARE-lämpöhoitosängyt ovat syntyneet vuosikymmenien lämpöterapiatuotteiden kehittämisen tuloksena. Tuoteperhe on kehitetty edulliseksi

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille Tuoteluettelo Juottojärjestelmät eläimille Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen Yksinkertaiset juottojärjestelmät Altaat Energia säästävät juottojärjestelmät Monikäyttöinen juottolaite karjatiloille Juottojärjestelmät

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti

Lisätiedot

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s I. JOHDANTO PANAVIA V5 on adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. PANAVIA V5 -järjestelmään

Lisätiedot

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Markus Ovaska 28.11.2008 Esitelmän kulku MD-simulaatiot yleisesti Integrointialgoritmit: mitä integroidaan ja miten? Esimerkkejä eri algoritmeista Hyvän algoritmin

Lisätiedot

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE on lämpömuovautuva elastomeeri, jolla on poikkeukselliset ominaisuudet. Verrattuna vulkanoituun tai kemiallisesti verkotettuun kumiin, PLIOPRENE

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

kampaajan opas Professional Finland

kampaajan opas   Professional Finland kampaajan opas www.schwarzkopf-professional.fi www.facebook.com/schwarzkopf Professional Finland Steve Hogan Creative director Essential Looks, Schwarzkopf Professional Muotinäytöksiä tehdessä hiustuotteilta

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Arch.: Delugan Meissl, Vienna. EQUITONE Värit ja pinnat JULKISIVULEVYT

Arch.: Delugan Meissl, Vienna. EQUITONE Värit ja pinnat JULKISIVULEVYT Arch.: Delugan Meissl, Vienna EQUITONE Värit ja pinnat JULKISIVULEVYT Luonnolliset raaka-aineet EQUITONE-julkisivulevyt ovat rakennussuunnittelijan unelma ne on suunniteltu arkkitehtien toimesta, arkkitehdeille.

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Uudenveroiseksi...... kädenkäänteessä Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Make it your home. Kotisi parhaaksi. Maailmanuutuus Bosch-rullahiomakone PRR 250 ES. Sen helposti vaihdettavat erilaisille materiaaleille

Lisätiedot

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN Alere i Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET N SIVUN Alere i yhdistää nopeuden ja tarkkuuden hyödyt. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja potilaiden testauksessa ja kliinisessä päätöksenteossa.

Lisätiedot

Hiab Multilift XR kevyt koukkulaitesarja

Hiab Multilift XR kevyt koukkulaitesarja Hiab Multilift XR kevyt koukkulaitesarja Tuote-esite Hiab Multilift XR tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn Maksimoi autosi monipuolisuus Jokainen Hiab Multilift XR-koukkulaitteella varustettu 3,5-12 tonnin

Lisätiedot

CEMENTMOOD. Cembrit Flint Cembrit Granit Cembrit Grafi t Cembrit Sand Cembrit Perle

CEMENTMOOD. Cembrit Flint Cembrit Granit Cembrit Grafi t Cembrit Sand Cembrit Perle CEMENTMOOD Läpivärjätyt kuitusementtilevyt luonnonläheiseen julkisivusuunnitteluun Cembrit Flint Cembrit Granit Cembrit Grafi t Cembrit Sand Cembrit Perle www.cembrit.fi JULKISIVULEVYT LUONNONLÄHEISEEN

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Sisällys. 17. Ohjelmoinnin tekniikkaa. Aritmetiikkaa toisin merkiten. for-lause lyhemmin

Sisällys. 17. Ohjelmoinnin tekniikkaa. Aritmetiikkaa toisin merkiten. for-lause lyhemmin Sisällys 17. Ohjelmoinnin tekniikkaa for-lause lyhemmin. Vaihtoehtoisia merkintöjä aritmeettisille lauseille. Useiden muuttujien esittely ja alustaminen yhdellä lauseella. if-else-lause vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use FI IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot