Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi."

Transkriptio

1 Protemp 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi.

2 Menestyksen avaimet epäsuoriin restaurointeihin Epäsuorissa restauroinneissa, kuten kruunujen ja siltojen ollessa kyseessä, on hyvä väliaikaisratkaisu ehdottoman tärkeä. Väliaikaisen osuus on merkittävä lopullisen kruunun tai sillan onnistumisessa. Väliaikaisratkaisujen tehtävät Siksi väliaikaisratkaisun tulisi täyttää myös useita lopulliselle työlle asetettavista vaatimuksista. Väliaikaistöiden, joilla preparoidut hampaat voidaan nopeasti ja tehokkaasti suojata, on oltava pulpaystävällisiä, niiden on suojattava luotettavasti paljastunutta dentiiniä ja pidettävä hiotut hampaat oikeassa asennossa. Vaikeissa esteettisissä, foneettisissa ja purentateknisissä muutoksissa muotoiltava väliaikaisratkaisu auttaa lisäksi suunnitellun lopullisen työn diagnostiikan ja ennusteen arvioinnissa. Käytännön vaatimukset Hammaslääkäreille hyvän väliaikaismateriaalin tärkein kriteeri on murtumattomuus. Markkinoilla olevat materiaalit eivät täytä tätä vaatimusta. Muita tärkeitä seikkoja ovat muodon pysyvyys, istuvuus ja tarkka reunatiiveys sekä biosopivuus. Esteettisyys, potilaan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ohella ovat erittäin tärkeitä myös henkilökunnalle. Lisäksi materiaalilta toivotaan perinteisesti taloudellisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

3 Protemp 3 Garant uusi Protemp-sukupolvi 3M ESPE Protemp on jo miljoonat kerrat hyväksi osoittautunut klassikko vastaanotolla valmistettujen kruunu- ja siltaväliaikaisten valmistuksessa. Protemp 3 Garant, innovatiivinen uuden sukupolven yhdistelmämuovi, on aivan omaa luokkaansa. 3M ESPE Protemp-tuotevalikoiman johdonmukaisen edelleenkehityksen tuloksena uusi materiaali on erittäin luja ja sen murtumistaipumus äärimmäisen vähäinen. Erittäin suuri murtolujuus Uuden koostumuksen ansiosta murtumien lukumäärä on selvästi pienempi verrattuna kaikkiin tähänastisiin väliaikaiskruunu- ja siltamateriaaleihin verrattuna. Materiaalin sisäisen iskunvaimennusjärjestelmän avulla vaimennetaan lyhytaikaisesti vaikuttavia voimahuippuja, materiaali ei murru eivätkä väliaikaisten töiden reunat lohkea. erityisen helppoa. Tuotekehittelyssä poistettiin tavanomaisten yhdistelmämuovimateriaalien tyypilliset haittatekijät. Toisin kuin markkinoilla olevat väliaikaisyhdistelmämuovit Protemp 3 Garantia voidaan milloin tahansa korjata helposti. Happi-inhibiittiokerros on ohut ja sitä on innovatiivisen filleriteknologian ansiosta erittäin helppo työstää. Ihanteellinen kruunu-, silta- ja inlay/onlay väliaikaisiin Innovatiivinen väliaikaismateriaali täyttää kaikki korkealaatuisen ja käytännöllisen suoran tekniikan väliaikaismateriaalille asetetut vaatimukset kruunut sillat inlayt onlayt Yksinkertainen käyttö Kemiallisen koostumuksen täydellisen muutoksen ja uuden Garant 2 -annostelujärjestelmän ansiosta myös käsittely on

4 Väliaikaismateriaalin lujuuteen yhdistyy ajansäästö Protemp 3 Garantin suuri mekaaninen lujuus suojaa ja stabiloi preparoituja hampaita. Liian heikko väliaikaismateriaali saattaa johtaa parodontiumin ja ikenien vaurioitumiseen. Hampaat ovat toisinaan valtavien purentavoimien alaisia. Purentavoimat saattavat olla voimakkuudeltaan muutamien satojen newtonien suuruisia. Maksimaalinen paine saattaa keskittyä esimerkiksi pienelle alueelle kuspia tai okklusaalipintaa. Protemp 3 Garant on hyvin luja ja rasitusta kestävä. Väliaikaisen työn rikkoutumiset ovat epämiellyttäviä sekä potilaalle että hoidon suorittajalle. Mutta tämän innovatiivisen materiaalin ansiosta ne ovat erittäin harvinaisia. Loistavat testiarvot in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa Purentasimulaattoritesteissä altistettiin standardoituja, eri väliaikaismateriaaleista valmistettuja siltoja lämpötilan vaihtelulle ja mekaaniselle rasitukselle. Tällöin Protemp 3 Garant saavutti pitkäaikaisrasituksessa erittäin hyvät murtolujuusarvot, jotka ylittävät markkinoilla olevien muiden väliaikaisyhdistelmämuovien ja PMMA-materiaalien arvot. Toinen vertaileva tutkimus osoittaa, että Protemp 3 Garantin reunalujuus on kolme kertaa parempi tavanomaisiin väliaikaisyhdistelmämuoveihin verrattuna. Ominaisuus helpottaa huomattavasti väliaikaisen työn reunojen työstöä. Tulos vahvistettiin 3M ESPEn suorittamassa kliinisessä käyttötestissä, jossa tuloksena syntyi ainoastaan 1,3 prosentissa rikkoutumia. Väliaikaistöitä testissä oli yli kpl. Approksimaalista ja okklusaalista täydellisyyttä Protemp 3 Garant säilyttää muotonsa rasituksen alaisena. Kulutuskestävän materiaalin suuren puristus- ja taivutuslujuuden ansiosta okklusaaliset kontaktit ja approksimaalinen tuki säilyvät optimaalisina koko käytön ajan. Kaiken kaikkiaan suuren lujuutensa ansiosta Protemp 3 Garantista valmistetut väliaikais-

5 Murtolujuus rasituksen jälkeen purentasimulaattorissa h TCML PROTEMP Hybrid E PROTEMP GARANT Trim Luxatemp Cronsin Purentasimulaation tulokset, Dr. R. Lang et al., Regensburgin yliopisto, esitelmä AADR maaliskuussa 2001, Chicago ratkaisut antavat parhaat edellytykset myös lopullisen työn istuvuudelle. Uusi koostumus Protemp 3 Garantin täysin uusittu monomeerimatriisi on elastinen ja se sisältää hienompia fillereitä. Samalla kun materiaalin erinomainen mekaaninen lujuus säilyi, sen joustavuutta pystyttiin lisäämään. Siksi Protemp 3 Garant murtuu huomattavasti muita markkinoilla olevia väliaikaismateriaaleja harvemmin. Se soveltuu erinomaisesti myös purennan voimakkaasti rasittamalle poskihampaiden alueelle ja pitkähköihin siltoihin. Lisäksi nykyistä materiaalia voidaan huomattavasti helpommin työstää ja kiillottaa pyörivillä instrumenteilla. Käyttäjätesti: Murtumisarvo 1 % kun N = Valmistettujen väliaikaisratkaisujen määrä Rikkoutuneiden väliaikaisratkaisujen määrä Kruunut Sillat Inlayt/onlayt Laminaatit 3M ESPEn sisäisen käyttötestin tulos, 2000

6 Tarkasti istuva suoja hampaalle ja parodontiumille Johtuen Protemp 3 Garantin vähäisestä polymerisaatiokutistumisesta väliaikaisratkaisujen istuvuus on erittäin hyvä ja niiden reunat ovat tiiviit. Tämä vähentää viimeistelyn tarpeen minimiin, paljastunut dentiini tulee suojata ja kudosärsytykseltä vältytään. Kattamaton dentiinialue Erinomainen reunatiiveys Sileät ja tarkat rajapinnat suojaavat hyvin parodontiumia ja tarjoavat parhaat edellytykset vaativalle parodontaalihygienialle. Hyvä istuvuus takaa samalla hiottujen hampaiden asennon vastapurijaan ja naapurihampaisiin nähden. Näin preparoidun hampaan lisäksi koko oraaliympäristö on parhaalla mahdollisella tavalla valmisteltu lopullista työtä varten [Pixel] PROTEMP 3 GARANT PROTEMP GARANT Tieteellisesti todistettu Integrity Trim Kattamattoman dentiinin kvantitatiivinen kuvatulkinta pikseleinä. Dos. Dr. Ernst et al., Mainzin yliopisto, kuva otettu IADR:lle, kesäkuu 2001, Chiba, Japani. Reunatarkkuus mitattiin kvantitatiivisina lukuarvoina. Kruunua varten preparoitu hammas värjättiin preparointirajaan asti ja varustettiin sen jälkeen väliaikaisilla eri materiaalista tehdyillä kruunuilla. Digitaalisen kuvatulkinnan avulla kartoitettiin kattamattomat, värjätyt dentiinipinnat. Kuten tulokset osoittavat, Protemp 3 Garantin marginaalinen reunaistuvuus on huomattavasti parempi kuin verrokkimateriaalien Integrity ja Trim. Dentiinialue, jota väliaikaisratkaisu ei kata. Dos. Dr. Ernst et al., Mainzin yliopisto, kuva otettu IADR:lle, kesäkuu 2001, Chiba, Japani.

7 Biosopivuus estää ärsytykset Innovatiivinen väliaikaismateriaali on potilaan ja hoitohenkilökunnan hyvin sietämää. Moderni, suoraan applikoitava patruunaan pakattu tuote on hygieeninen käyttää. Potilaan riski herkistyä materiaalille on minimaalinen. Hoitohenkilökunnan kannalta se on käytännöllisesti katsoen olematon. Ei jäännösmonomeerejä Lämpötilan kohoaminen kovettumisvaiheessa 7,58 12,65 6,92 Protemp 3 Garant ei toisin kuin PMMAmateriaalit sisällä monofunktionaalista MMA:ta, jota pidetään hammaslääketieteellisten ammattien yleisimpänä työperäisenä altisteena. Myöskään muita monofunktionaalisia (met)akrylaatteja, kuten HEMA, ei Protemp 3 Garantista löydetty. Tältä kohdin Protemp 3 Garant eroaa markkinoilla olevista yhdistelmämuovimateriaaleista positiivisella tavalla. 0 [ C] PROTEMP 3 GARANT Temphase Luxatemp Maksimi lämpötilan nousu eksotermisen kovettumisen aikana. Prof. D. Welker et al., Jenan yliopisto Vähäinen reaktiolämpö Uuden initiaattorijärjestelmän ansiosta Protemp 3 Garant kehittää kovettumisvaiheen aikana vain vähän lämpöä, minkä osoittavat vertailevat materiaalitutkimukset, joissa suoritettiin lämmön mittaus pulpa ontelossa ja itse materiaalissa. Tästä on seurauksena erittäin hyvä siedettävyys pulpan, gingivan ja parodontiumin alueilla.

8 Väliaikaisratkaisu, jonka kehtaa näyttää Protemp Garant, SEM-kuvassa (500-kertainen), 3M ESPE 2001 Protemp 3 Garant materiaalia on kolmea eri värisävyä A1, A3 ja B3. Vähäisen veden imeytymisen ansiosta väliaikaisyhdistelmämuovin värin pysyvyys on erinomainen. Karakterisointiin ja lisämuotoiluun voidaan käyttää juoksevaa 3M ESPEn Sinfony-fasadimuovia ilman sidosaineita. Myös Protemp 3 Garantia voidaan käyttää lisämuotoilussa. Materiaalia voidaan helposti työstää hiontalaikalla ja porilla. Myös siltojen interdentaalialueen luonnollinen muoto saadaan vähäisellä vaivalla, jolloin potilaan on helppo hoitaa parodontium optimaalisesti. Protemp 3 Garant, SEM-kuvassa (500-kertainen), 3M ESPE 2001 Hyvä pinnanlaatu Uuden filleriteknologian ansiosta Protemp 3 Garantista tehtyjen väliaikaisratkaisujen pinta on jo ennen kiillotusta sileämpi kuin tavanomaisen väliaikaisyhdistelmämuovin (katso ylläolevat SEM-kuvat). Erinomainen pinnanlaatu yksinkertaisen kiillotuksen jälkeen parantaa esteettistä yleisilmettä, estää värjäytymät ja hammaskiven ja tarjoaa näin parhaat edellytykset myös optimaaliselle parodontaalihygienialle. Rajattoman käyttömukavuuden takaamiseksi Protemp 3 Garant on lisäksi tuoksultaan ja maultaan neutraali.

9 Vähällä vaivalla preparoinnista väliaikaiskruunuksi Kruunua varten preparoitu pilari Väliaikaiskruunun työstö Protemp 3 Garantin applikointi silikoni-indeksiin Kruunun täyttö Procem-sementillä Täytetyn silikoni-indeksin asetus paikalleen Ylimäärämateriaalin poisto Kovettuneen väliaikaiskruunun irroitus sondilla Valmis Protemp 3 Garantista valmistettu etuhampaan väliaikaiskruunu

10 Jotta hoitohenkilökunnan työ sujuu Protemp 3 Garant Garant 2 -annostelijassa Protemp 3 Garant tarjoaa kauttaaltaan suuren käyttömukavuuden ja mahdollistaa nopean ja siistin työskentelyn. Uusi Garant 2 -annostelujärjestelmä Garant 2 -järjestelmän avulla materiaali voidaan sekoittaa homogeenisesti ja kuplattomasti. Ilman suuria esivalmisteluja ja apuvälineitä Protemp 3 Garant voidaan applikoida suoraan nopeasti ja tarkasti. Uusi Garant 2 -annostelijasta saadaan kevyellä painalluksella enemmän materiaalia entistä nopeammin. Näin väliaikaisjäljennös voidaan laajojenkin töiden yhteydessä täyttää nopeasti. Peruspastaa ja katalysaattoria varten ovat erilliset aukot, minkä vuoksi ristikontaminaation vaara on käytännöllisesti katsoen poissuljettu. Uusi värikoodaus estää virheellisen käytön annosteltaessa. Ripeä työnkulku Protemp 3 Garant soveltuu kaikkien jäljennösaineiden kanssa käytettäväksi. Se virtaa erittäin helposti jäljennöksen pinnalla. Uuden initiaattorijärjestelmän avulla elastinen vaihe on optimoitu ja materiaali voidaan vaivatta poistaa suusta. Jatkotyöskentely on kaiken kaikkiaan rationaalisempaa. Koska useita työvaiheita jää pois ja työn kokonaismäärä pienenee, yksinkertaisen käytön aikaansaama työn nopeutuminen parantaa taloudellisuutta huomattavasti. Äärimmäisen vähäisen polymerisaatiokutistumisen vuoksi istuvuus

11 Hammaslääkäri on tyytyväinen tulokseen säilyy täydellisenä myös materiaalin kovettumisen jälkeen. Viimeistelyn määrä vähenee minimiin. Väliaikaismateriaalin pinnan inhibiitiokerros on uuden koostumuksen myötä saatu vähäisemmäksi. Rationaalinen ja luotettava viimeistely tai 3M ESPE Sinfonyllä myös jo käytössä olleisiin väliaikaisiin voidaan lisätä materiaalia. Tällaisen käyttömukavuuden tarjoava innovatiivinen väliaikaisyhdistelmämuovi vastaa joka suhteessa käytännön ja potilaitten nykyaikaisille väliaikaisratkaisuille asettamia vaatimuksia. Toinen kemiallisen koostumuksen muutoksen tuoma etu on viimeistelyn helppous. Pyörivillä instrumenteilla Protemp 3 Garant voidaan muotoilla hankalistakin kohdista tarkasti ja kiillottaa helposti. Protemp 3 Garantia voidaan korjata ilman sidosainetta, pelkkä karhennus riittää. Täydennys ja muotoilu tehdään Flow yhdistelmämuoveilla

12 Täydellinen järjestelmä alusta loppuun Hammasvälien poisto jäljennöksestä Silikoni-indeksi ja Protemp 3 Garant -väliaikaisilta Jäljennösaine, väliaikaismateriaali ja kiinnityssementti muodostavat järjestelmän yksinkertaistaen väliaikaisratkaisun valmistuksen taaten hoitohenkilökunnalle laadultaan hyvän ja taloudellisen ratkaisun. Primaarijäljennös täytetään kemiallisesti kovettuvalla väliaikaismateriaalilla. Valmistus on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin väliaikaisen valmistus valokovetteisista materiaaleista tai kiskottamalla. Väliaikaisen jäljennös 3M ESPE Position Penta on A-silikonipohjainen koneellisesti sekoitettava jäljennösaine, joka on kehitetty erityisesti alginaattiindikaatioita varten. Sen annostelu on tarkkaa ja se voidaan sekoittaa Pentamix-laitteessa napin painalluksella kuplattomaksi ja homogeeniseksi. Position jäljennökset ovat hyvin mittatarkkoja ja ne voidaan valaa useita kertoja. Väliaikainen voidaan tehdä uudestaan milloin tahansa vähällä vaivalla. Materiaalia on myös saatavana nopeasti kovettuvana vaihtoehtona Position Penta Quick. Väliaikaismateriaali Protemp 3 Garant sopii täydellisesti Position Pentan kanssa ja materiaali virtaa hyvin primäärijäljennökseen eikä eristystä tarvita. Käytännössä jäljennökseen ei jää ilmataskuja. Väliaikainen voi ongelmitta kovettua joko jäljennöksessä tai suussa. Pilarihampaita ei tarvitse ennalta eristää.

13 Protemp 3 Garantista valmistetun kruunun täyttäminen Procem-sementillä Eugenoliton väliaikainen 3M ESPE -kiinnityssementti Väliaikaisten kiinnitys Moderni väliaikainen kiinnityssementti ei saa haitata pysyvää sementointia. Erityisesti adhesiiviteknologia aiheutti tässä kohdin ongelmia. Siksi on varmistettava, ettei väliaikaisten käyttö heikennä yhidstelmämuovien polymerisoitumista. Fysikaalisteknisesti merkittävimmät tekijät ovat filmipaksuus ja puristuslujuus. Eugenoliton sinkkioksidisementti Procem kiinnittää Protemp 3 Garantista tehdyn väliaikaisen optimaalisesti. Materiaali muodostaa ohuen pintafilmin ja sen puristuslujuus on suuri. Pasta/pastajärjestelmän käyttö on yksinkertaista. Materiaaliylimäärät on helppo poistaa ja väliaikaisen poiston jälkeen preparoitu hammas on lähes sementitön ja valmis lopullista työtä varten.

14 Protemp TM 3 Garant TM Materiaali- ja laiteominaisuudet Käyttöedut Uusi monomeerijärjestelmä/optimoidut fillerit - Erittäin luja - Suuri murtolujuus - Helppo työstää ja kiillottaa Minimaalinen polymerisaatiokutistuminen - Hyvä istuvuus - Hyvä reunatiiveys - Hampaan, paljastuneen dentiinin ja parodontiumin täydellinen suojaus Suuri puristus- ja taivutuslujuus - Ei preparoitujen pilarihampaiden siirtymistä, ei materiaalin vääntymistä/okkluusiosta aiheutuvaa parodontaalirasitusta - Optimaalinen tilansäilyttäjä, minimaalinen reunojen lohkeamisriski Alhainen kovettumislämpötila - Ei ärsytä pulpaa eikä suun limakalvoja Ei vapauta HEMAa - Sekä käsittelijän että potilaan hyvin sietämä Ohut happi-inhibiitiokerros - Yksinkertaisempi, ja nopeampi työstää Helppo kiillotettavuus - Erittäin sileä pinta estää plakin kerääntymistä ja siitä johtuvia parodontaaliongelmia Vähäinen veden sitoutuminen - Vähäinen laajeneminen, hyvä muodon ja värin pysyvyys Helppo täydentää ja karakterisoida - Ilman sidosainetta työn muotoa ja väriä voidaan muuttaa juoksevilla yhdistelmämuoveilla Uuden patruunajärjestelmän edut (Garant 2 -järjestelmä) - Enemmän materiaalia lyhyemmässä ajassa, ei pastojen ristikontaminaatiota, värikoodauksen tuoma turvallisuus, kevyt käyttää

15 Pikaohje Täyttö ja paikalleen vienti Kovettuminen suussa Irroitus suusta Lopullinen kovettuminen 0:50 0:45 0:55 2:30 0:50 1:35 2:30 5:00 Käyttövinkkejä Poista jäljennöksen approksimaaliväliseinät väliaikaisen lujuuden parantamiseksi Jos molaarialueelta puuttuvat hampaat tai siellä esiintyy aukkoja, tee jäljennökseen ura saadaksesi väliaikaiseen jäykkä, siltatyyppinen yhdysosa. Sulje etuhampaiden suuret välit ennen jäljennöksen ottoa käyttäen tarvittaessa valmiita standardihampaita tilansäilyttäjinä, liitä useampi tilansäilyttäjähammas yhteen. Viimeistely hienolla kovametalliporalla, tarvittaessa kiillotus. Muodon korjaus helposti ja nopeasti Protemp 3 Garantilla tai Sinfonyllä ilman sidostusvaihetta. Värin karakterisointi mahdollista yhdistelmämuoveilla, esimerkkinä 3M ESPEn Sinfonyn väripaletti, jota saa nyt käyttää myös intraoraalisti. Sementöinti esim. eugenolittomalla 3M ESPE Procemillä tai eugenolipitoisella 3M ESPE Scutabondilla tai muilla väliaikaisilla kiinnityssementeillä. Esteettisten vaatimusten ollessa erityisen suuret (esim. etuhampaat) saadaan väliaikaisen pinta kiiltäväksi kovettamalla sidosaine (esim. 3M ESPE Prompt L- Pop ) sen pinnalle. Protemp 3 Garantia voidaan täydentää tai korjata (inhibiitiokerros säilyy) ilman sidostusta tai karhennusta. Ilman hapen aikaansaama pinnan inhibiitiokerros voidaan poistaa hiomattomista kohdista orgaanisilla liuottimilla, esim. alkoholilla.

16 3M ESPE Hammashoitotuotteet PL ESPOO Tel: (09) Fax: (09) M, ESPE, Position, Penta, Pentamix, Protemp, Garant, Procem, Scutabond ja Sinfony ovat 3M:n tai 3M ESPE AG:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

PROBASE-AKRYYLIT. hammasteknisen alan erikoislehti 4/95. Tässä numerossa: IVOCLAR = Hammasväline Oriola oy. Hydroterminen keramiamenetelmä. s.

PROBASE-AKRYYLIT. hammasteknisen alan erikoislehti 4/95. Tässä numerossa: IVOCLAR = Hammasväline Oriola oy. Hydroterminen keramiamenetelmä. s. teknisen alan erikoislehti 4/95 Tässä numerossa: PROBASE-AKRYYLIT Hydroterminen keramiamenetelmä s. 4-10 v a a t i v a a n h a m m a s t e k n i i k k a a n Suusyöpä s. 11-14 Rangan istuvuus s. 15-18 Syysluentopäivät

Lisätiedot

TUOTELUETTELO 2013-2014

TUOTELUETTELO 2013-2014 GC EUROPE N.V. Head Office Researchpark Haasrode-Leuven 1240 Interleuvenlaan 33 B-3001 Leuven Tel. +32.16.74.10.00 Fax. +32.16.40.48.32 info@gceurope.com http://www.gceurope.com TUOTELUETTELO GC BENELUX

Lisätiedot

Opalescence -valkaisuaineet

Opalescence -valkaisuaineet Opalescence -valkaisuaineet Vaaleampi ja kirkkaampi hymy Opalescence Valkaisuaineet vastaanotoille ja kotikäyttöön CE-merkityt Opalescence -valkaisuaineet on turvallinen ja hellävarainen tapa valkaista

Lisätiedot

UUsi sarja Suun limakalvomuutoksia Osa 1 s. 8-9

UUsi sarja Suun limakalvomuutoksia Osa 1 s. 8-9 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s3 l/ 2e 0h 0t 8i 3 tässä numerossa UUsi sarja Suun limakalvomuutoksia Osa 1 s. 8-9 Uutta horisontissa Zirkonzahnilta s.

Lisätiedot

tässä numerossa ORIOLA Ulkomaiset asetteluperiaatteet s. 4-10 Proteesihampaiden kuluminen s. 12-13 SINOMERYL - uusi proteesimateriaali s.

tässä numerossa ORIOLA Ulkomaiset asetteluperiaatteet s. 4-10 Proteesihampaiden kuluminen s. 12-13 SINOMERYL - uusi proteesimateriaali s. tässä numerossa Proteesihampaiden kuluminen s. 12-13 Ulkomaiset asetteluperiaatteet s. 4-10 SINOMERYL - uusi proteesimateriaali s. 15 ORIOLA - 50 vuotta s. 16-17 JAKELU- JA TUKKUSEKTORI ORIOLA LAITE- JA

Lisätiedot

LMGuide. feel the difference. suomi

LMGuide. feel the difference. suomi LMGuide feel the difference suomi AINUTLAATUISEN ERGONOMISET LM-INSTRUMENTIT LM-ErgoNorm ø 8,5 mm LM-ErgoMax ø 11,5 mm VÄRIKKÄISSÄ SILIKONIKAHVAISISSA INSTRUMENTEISSA NÄKYY JA TUNTUU tarkoituksenmukaiset,

Lisätiedot

Uudet etu- ja taka-alueen hampaat. I o IVOCLAR. Hammasväline Oriola oy

Uudet etu- ja taka-alueen hampaat. I o IVOCLAR. Hammasväline Oriola oy SR Postaris Uudet etu- ja taka-alueen hampaat I o Hammasväline Oriola oy IVOCLAR Uutuus! WMMM tl DURATONE-N akryylihampaat vihdoinkin Suomessa. 4 kerrosta keraamiset värit 12 värisävyä 12 mallia erinomaiset

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

ammas EMPRESS Tassa numerossa:

ammas EMPRESS Tassa numerossa: ammas r t teknisen alan erikoislehti 1/95 ^mm mm Tassa numerossa: Muotojen, värien ja polttotekniikan hallinta keramiikassa EMPRESS Lujin materiaali Valmis IPS Empress-työ on yhtenäistä, homogeenista materiaalia.

Lisätiedot

Esteettisen hammashoidon uudet tuulet

Esteettisen hammashoidon uudet tuulet Tammikuu 2011 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Esteettisen hammashoidon uudet tuulet 17 Yksilöllisesti muotoiltu hammassuoja on pään turvavyö 25 Esteettinen yleistäyteaine G-ænial 28

Lisätiedot

CAD-CAM TEKNIIKALLA VALMISTETUT KOKOKERAAMISET KRUUNUT HAMMASIMPLANTTIHOIDOSSA

CAD-CAM TEKNIIKALLA VALMISTETUT KOKOKERAAMISET KRUUNUT HAMMASIMPLANTTIHOIDOSSA Pauliina Moilanen CAD-CAM TEKNIIKALLA VALMISTETUT KOKOKERAAMISET KRUUNUT HAMMASIMPLANTTIHOIDOSSA Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Titaani hammastekniikassa Osa 1: Titaanin kemiaa s. 4-10

Titaani hammastekniikassa Osa 1: Titaanin kemiaa s. 4-10 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s1 l/ 2e 0h 0t 6i 3 tässä numerossa Titaani hammastekniikassa Osa 1: Titaanin kemiaa s. 4-10 Valkaisu ja kokokeraamiset

Lisätiedot

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline hammas teknikko Yksittäisten hampaiden korvaaminen implantaatilla Potilasvakuutus 1987 Erikoishammasteknikoiden vuosikokous Kevytsilta Kaamoshammas w -tapahtuma Mauno elomaa in memoriam. mad LAMIN AATTITEKN11

Lisätiedot

teknikko - uusi laatustandardi ammattilaisille C ] Hammasväline Oriola oy ( hammasteknisen alan erikoislehti 4/93 Madaltunut kokoproteesitapaus

teknikko - uusi laatustandardi ammattilaisille C ] Hammasväline Oriola oy ( hammasteknisen alan erikoislehti 4/93 Madaltunut kokoproteesitapaus a m m a s ( teknisen alan erikoislehti 4/93 mmm mm Tassa numerossa: Madaltunut kokoproteesitapaus ProBase -proteesiakryyli - uusi laatustandardi ammattilaisille Metallin ja muovin kemialliset kiinnittymistavat

Lisätiedot

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Muutokset painoksessa 9.7 Sorvaustyökalujen asetustyökaluun TTS-100 on lisätty uusia muotoja ja tämä kappale on kirjoitettu uudelleen samoin kuin kappaleet,

Lisätiedot

HALKEAMIEN KORJAUS SEKÄ INJEKTOINTIMENETELMÄT

HALKEAMIEN KORJAUS SEKÄ INJEKTOINTIMENETELMÄT HALKEAMIEN KORJAUS SEKÄ INJEKTOINTIMENETELMÄT Miksi halkeamat tulee korjata? Yleisesti halkeamien injektoinnilla voi olla kolme tavoitetta: Esteettinen korjaus Mikäli halkeamat ovat ainoastaan vähäpätöinen

Lisätiedot

Valkaisu & esteettinen hoito

Valkaisu & esteettinen hoito Touko-kesäkuun EXTRA 3 2015 Valkaisu & esteettinen hoito Hyvä valikoima laatutuotteita valkaisuun FGM -tuoteperhe laajenee sivu 3 Opalescence-tuotteet sivu 4 Kurssimatka Ultradentille Utahiin Whitewash,

Lisätiedot

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/2003 Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Jouni Heikkilä Yrjö T. Konttinen Jukka Salonen HAMMASLÄÄKETIETEESSÄ,

Lisätiedot

Tammikuu 2012. Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille. 40-vuotias Plandent Oy

Tammikuu 2012. Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille. 40-vuotias Plandent Oy Tammikuu 2012 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille 40-vuotias Plandent Oy 6 Yhdessä uuteen aikakauteen 12 Tilaus kulkee tiimityönä 30 34 2 Julkaisija Plandent Oy Asentajankatu 6 00880 Helsinki

Lisätiedot

Vastaanottosi sydän. Planmeca Romexis. Planmeca Romexis. Yksi ohjelmisto, kaikki mahdollisuudet. Tarjoukset voimassa 25.8. 31.10.

Vastaanottosi sydän. Planmeca Romexis. Planmeca Romexis. Yksi ohjelmisto, kaikki mahdollisuudet. Tarjoukset voimassa 25.8. 31.10. * ellei toisin ilmoiteta tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät alv:n. Lisäedut eivät koske kirjallisia tarjouksia. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, emme vastaa painovirheistä. www.plandent.fi

Lisätiedot

N:0 3 14 vuosikerta 1957. Sisältää m m sivu Syksyisissä mietteissä 5 Posliinikuorikruunut 6 Asiamies tutustuu laboratorioon

N:0 3 14 vuosikerta 1957. Sisältää m m sivu Syksyisissä mietteissä 5 Posliinikuorikruunut 6 Asiamies tutustuu laboratorioon Sisältää m m sivu Syksyisissä mietteissä 5 Posliinikuorikruunut 6 Asiamies tutustuu laboratorioon 14 Pois otettava kiinteä porodentosi-kiskotus 19 Rengaskruunujen valamisloimitus 21 Esteettinen proteesi

Lisätiedot

Suklaakonvehteja ja yhdistelmämuoveja. Koulutusmatka Belgiaan

Suklaakonvehteja ja yhdistelmämuoveja. Koulutusmatka Belgiaan Syyskuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Suklaakonvehteja ja yhdistelmämuoveja Koulutusmatka Belgiaan 20 Autojen ja hampaiden entisöintiä 40 Kolme kuvaa, yksi laite Planmeca ProMax

Lisätiedot

h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4

h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4 h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4 tässä numerossa Massiivinen valu s. 14-17 Katsaus tukeproteeseihin ja niiden valmistukseen s. 4-11 Talvipäivät Tahkolla s. 22-23

Lisätiedot

Tutkimus Peilinkahvat Koettimet Ientaskumittarit

Tutkimus Peilinkahvat Koettimet Ientaskumittarit Suomi LM-Instruments Oy LM-Instruments Kahvavalikoima 4 Tutkimus Peilinkahvat Koettimet Ientaskumittarit 11 Parodontologia Sirpit Yleiskyretit Gracey viimeistelykyretit Erikoisinstrumentit Vaihtokärki-instrumentit

Lisätiedot

juurenhoito & implantologia

juurenhoito & implantologia Elo-syyskuun EXTRA 4 2015 SiroLaser Blue Pieni laite isoin ominaisuuksin myös kivuttomaan ja hellään hammashoitoon, sivu 27 Laatua endodontiaan: Micro-Mega One G, mm Control, & One Shape Procedure sivut

Lisätiedot

hammasteknisen alan erikoislehti 2/2001

hammasteknisen alan erikoislehti 2/2001 hammasteknisen alan erikoislehti 2/2001 TÄSSÄ NUMEROSSA Jalot ja epäjalot metalliseokset s. 4-9 Talvipäivät 2001 KUKA-MISSÄ-MITÄ?? s.14-15 IDS Köln 2001 s. 10-11 Stick Tech lanseerasi uuden kuitulujitteen

Lisätiedot

Käyttöohje ja Tuoteluettelo

Käyttöohje ja Tuoteluettelo Yli neljäkymmentä vuotta epoksi teknologiaa ja innovaatioita Käyttöohje ja Tuoteluettelo KÄYTTÖOHJE 1. Johdanto 1 2. Epoksin käsittely 3 2.1 Epoksin turvallinen käyttö 3 2.2 Puhdistaminen 4 2.3 Epoksin

Lisätiedot

Kokokeraamiset sillat s. 4-13

Kokokeraamiset sillat s. 4-13 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s4 l/ 2e 0h 0t 2i 3 tässä numerossa Talvipäivät Tahkolla 5.-6.4.2003 s. 20-21 Kokokeraamiset sillat s. 4-13 Tutustumiskäynti

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus SISÄLLYS Teräs koskettaa meitä miljoonalla eri tavalla... 3 Tuotteen suunnittelu...... 4 Muotin suunnittelu... 5 Muotin valmistus...

Lisätiedot

weber.vetonit juotoslaastit Työohje www.e-weber.fi 4 62 / 1.7.2011

weber.vetonit juotoslaastit Työohje www.e-weber.fi 4 62 / 1.7.2011 weber.vetonit juotoslaastit Työohje 4 62 / 1.7.2011 www.e-weber.fi SISÄLTÖ 1 WEBER.VETONIT JUOTOSLAASTIEN KÄYTTÖKOHTEITA 3 2 ANKKUROINTIPULTIT JA PERUSTUSRUUVIT 4 2.1 Esityöt 4 2.2 Juotostyöt 4 3 KONEEN

Lisätiedot