Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi."

Transkriptio

1 Protemp 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi.

2 Menestyksen avaimet epäsuoriin restaurointeihin Epäsuorissa restauroinneissa, kuten kruunujen ja siltojen ollessa kyseessä, on hyvä väliaikaisratkaisu ehdottoman tärkeä. Väliaikaisen osuus on merkittävä lopullisen kruunun tai sillan onnistumisessa. Väliaikaisratkaisujen tehtävät Siksi väliaikaisratkaisun tulisi täyttää myös useita lopulliselle työlle asetettavista vaatimuksista. Väliaikaistöiden, joilla preparoidut hampaat voidaan nopeasti ja tehokkaasti suojata, on oltava pulpaystävällisiä, niiden on suojattava luotettavasti paljastunutta dentiiniä ja pidettävä hiotut hampaat oikeassa asennossa. Vaikeissa esteettisissä, foneettisissa ja purentateknisissä muutoksissa muotoiltava väliaikaisratkaisu auttaa lisäksi suunnitellun lopullisen työn diagnostiikan ja ennusteen arvioinnissa. Käytännön vaatimukset Hammaslääkäreille hyvän väliaikaismateriaalin tärkein kriteeri on murtumattomuus. Markkinoilla olevat materiaalit eivät täytä tätä vaatimusta. Muita tärkeitä seikkoja ovat muodon pysyvyys, istuvuus ja tarkka reunatiiveys sekä biosopivuus. Esteettisyys, potilaan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ohella ovat erittäin tärkeitä myös henkilökunnalle. Lisäksi materiaalilta toivotaan perinteisesti taloudellisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

3 Protemp 3 Garant uusi Protemp-sukupolvi 3M ESPE Protemp on jo miljoonat kerrat hyväksi osoittautunut klassikko vastaanotolla valmistettujen kruunu- ja siltaväliaikaisten valmistuksessa. Protemp 3 Garant, innovatiivinen uuden sukupolven yhdistelmämuovi, on aivan omaa luokkaansa. 3M ESPE Protemp-tuotevalikoiman johdonmukaisen edelleenkehityksen tuloksena uusi materiaali on erittäin luja ja sen murtumistaipumus äärimmäisen vähäinen. Erittäin suuri murtolujuus Uuden koostumuksen ansiosta murtumien lukumäärä on selvästi pienempi verrattuna kaikkiin tähänastisiin väliaikaiskruunu- ja siltamateriaaleihin verrattuna. Materiaalin sisäisen iskunvaimennusjärjestelmän avulla vaimennetaan lyhytaikaisesti vaikuttavia voimahuippuja, materiaali ei murru eivätkä väliaikaisten töiden reunat lohkea. erityisen helppoa. Tuotekehittelyssä poistettiin tavanomaisten yhdistelmämuovimateriaalien tyypilliset haittatekijät. Toisin kuin markkinoilla olevat väliaikaisyhdistelmämuovit Protemp 3 Garantia voidaan milloin tahansa korjata helposti. Happi-inhibiittiokerros on ohut ja sitä on innovatiivisen filleriteknologian ansiosta erittäin helppo työstää. Ihanteellinen kruunu-, silta- ja inlay/onlay väliaikaisiin Innovatiivinen väliaikaismateriaali täyttää kaikki korkealaatuisen ja käytännöllisen suoran tekniikan väliaikaismateriaalille asetetut vaatimukset kruunut sillat inlayt onlayt Yksinkertainen käyttö Kemiallisen koostumuksen täydellisen muutoksen ja uuden Garant 2 -annostelujärjestelmän ansiosta myös käsittely on

4 Väliaikaismateriaalin lujuuteen yhdistyy ajansäästö Protemp 3 Garantin suuri mekaaninen lujuus suojaa ja stabiloi preparoituja hampaita. Liian heikko väliaikaismateriaali saattaa johtaa parodontiumin ja ikenien vaurioitumiseen. Hampaat ovat toisinaan valtavien purentavoimien alaisia. Purentavoimat saattavat olla voimakkuudeltaan muutamien satojen newtonien suuruisia. Maksimaalinen paine saattaa keskittyä esimerkiksi pienelle alueelle kuspia tai okklusaalipintaa. Protemp 3 Garant on hyvin luja ja rasitusta kestävä. Väliaikaisen työn rikkoutumiset ovat epämiellyttäviä sekä potilaalle että hoidon suorittajalle. Mutta tämän innovatiivisen materiaalin ansiosta ne ovat erittäin harvinaisia. Loistavat testiarvot in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa Purentasimulaattoritesteissä altistettiin standardoituja, eri väliaikaismateriaaleista valmistettuja siltoja lämpötilan vaihtelulle ja mekaaniselle rasitukselle. Tällöin Protemp 3 Garant saavutti pitkäaikaisrasituksessa erittäin hyvät murtolujuusarvot, jotka ylittävät markkinoilla olevien muiden väliaikaisyhdistelmämuovien ja PMMA-materiaalien arvot. Toinen vertaileva tutkimus osoittaa, että Protemp 3 Garantin reunalujuus on kolme kertaa parempi tavanomaisiin väliaikaisyhdistelmämuoveihin verrattuna. Ominaisuus helpottaa huomattavasti väliaikaisen työn reunojen työstöä. Tulos vahvistettiin 3M ESPEn suorittamassa kliinisessä käyttötestissä, jossa tuloksena syntyi ainoastaan 1,3 prosentissa rikkoutumia. Väliaikaistöitä testissä oli yli kpl. Approksimaalista ja okklusaalista täydellisyyttä Protemp 3 Garant säilyttää muotonsa rasituksen alaisena. Kulutuskestävän materiaalin suuren puristus- ja taivutuslujuuden ansiosta okklusaaliset kontaktit ja approksimaalinen tuki säilyvät optimaalisina koko käytön ajan. Kaiken kaikkiaan suuren lujuutensa ansiosta Protemp 3 Garantista valmistetut väliaikais-

5 Murtolujuus rasituksen jälkeen purentasimulaattorissa h TCML PROTEMP Hybrid E PROTEMP GARANT Trim Luxatemp Cronsin Purentasimulaation tulokset, Dr. R. Lang et al., Regensburgin yliopisto, esitelmä AADR maaliskuussa 2001, Chicago ratkaisut antavat parhaat edellytykset myös lopullisen työn istuvuudelle. Uusi koostumus Protemp 3 Garantin täysin uusittu monomeerimatriisi on elastinen ja se sisältää hienompia fillereitä. Samalla kun materiaalin erinomainen mekaaninen lujuus säilyi, sen joustavuutta pystyttiin lisäämään. Siksi Protemp 3 Garant murtuu huomattavasti muita markkinoilla olevia väliaikaismateriaaleja harvemmin. Se soveltuu erinomaisesti myös purennan voimakkaasti rasittamalle poskihampaiden alueelle ja pitkähköihin siltoihin. Lisäksi nykyistä materiaalia voidaan huomattavasti helpommin työstää ja kiillottaa pyörivillä instrumenteilla. Käyttäjätesti: Murtumisarvo 1 % kun N = Valmistettujen väliaikaisratkaisujen määrä Rikkoutuneiden väliaikaisratkaisujen määrä Kruunut Sillat Inlayt/onlayt Laminaatit 3M ESPEn sisäisen käyttötestin tulos, 2000

6 Tarkasti istuva suoja hampaalle ja parodontiumille Johtuen Protemp 3 Garantin vähäisestä polymerisaatiokutistumisesta väliaikaisratkaisujen istuvuus on erittäin hyvä ja niiden reunat ovat tiiviit. Tämä vähentää viimeistelyn tarpeen minimiin, paljastunut dentiini tulee suojata ja kudosärsytykseltä vältytään. Kattamaton dentiinialue Erinomainen reunatiiveys Sileät ja tarkat rajapinnat suojaavat hyvin parodontiumia ja tarjoavat parhaat edellytykset vaativalle parodontaalihygienialle. Hyvä istuvuus takaa samalla hiottujen hampaiden asennon vastapurijaan ja naapurihampaisiin nähden. Näin preparoidun hampaan lisäksi koko oraaliympäristö on parhaalla mahdollisella tavalla valmisteltu lopullista työtä varten [Pixel] PROTEMP 3 GARANT PROTEMP GARANT Tieteellisesti todistettu Integrity Trim Kattamattoman dentiinin kvantitatiivinen kuvatulkinta pikseleinä. Dos. Dr. Ernst et al., Mainzin yliopisto, kuva otettu IADR:lle, kesäkuu 2001, Chiba, Japani. Reunatarkkuus mitattiin kvantitatiivisina lukuarvoina. Kruunua varten preparoitu hammas värjättiin preparointirajaan asti ja varustettiin sen jälkeen väliaikaisilla eri materiaalista tehdyillä kruunuilla. Digitaalisen kuvatulkinnan avulla kartoitettiin kattamattomat, värjätyt dentiinipinnat. Kuten tulokset osoittavat, Protemp 3 Garantin marginaalinen reunaistuvuus on huomattavasti parempi kuin verrokkimateriaalien Integrity ja Trim. Dentiinialue, jota väliaikaisratkaisu ei kata. Dos. Dr. Ernst et al., Mainzin yliopisto, kuva otettu IADR:lle, kesäkuu 2001, Chiba, Japani.

7 Biosopivuus estää ärsytykset Innovatiivinen väliaikaismateriaali on potilaan ja hoitohenkilökunnan hyvin sietämää. Moderni, suoraan applikoitava patruunaan pakattu tuote on hygieeninen käyttää. Potilaan riski herkistyä materiaalille on minimaalinen. Hoitohenkilökunnan kannalta se on käytännöllisesti katsoen olematon. Ei jäännösmonomeerejä Lämpötilan kohoaminen kovettumisvaiheessa 7,58 12,65 6,92 Protemp 3 Garant ei toisin kuin PMMAmateriaalit sisällä monofunktionaalista MMA:ta, jota pidetään hammaslääketieteellisten ammattien yleisimpänä työperäisenä altisteena. Myöskään muita monofunktionaalisia (met)akrylaatteja, kuten HEMA, ei Protemp 3 Garantista löydetty. Tältä kohdin Protemp 3 Garant eroaa markkinoilla olevista yhdistelmämuovimateriaaleista positiivisella tavalla. 0 [ C] PROTEMP 3 GARANT Temphase Luxatemp Maksimi lämpötilan nousu eksotermisen kovettumisen aikana. Prof. D. Welker et al., Jenan yliopisto Vähäinen reaktiolämpö Uuden initiaattorijärjestelmän ansiosta Protemp 3 Garant kehittää kovettumisvaiheen aikana vain vähän lämpöä, minkä osoittavat vertailevat materiaalitutkimukset, joissa suoritettiin lämmön mittaus pulpa ontelossa ja itse materiaalissa. Tästä on seurauksena erittäin hyvä siedettävyys pulpan, gingivan ja parodontiumin alueilla.

8 Väliaikaisratkaisu, jonka kehtaa näyttää Protemp Garant, SEM-kuvassa (500-kertainen), 3M ESPE 2001 Protemp 3 Garant materiaalia on kolmea eri värisävyä A1, A3 ja B3. Vähäisen veden imeytymisen ansiosta väliaikaisyhdistelmämuovin värin pysyvyys on erinomainen. Karakterisointiin ja lisämuotoiluun voidaan käyttää juoksevaa 3M ESPEn Sinfony-fasadimuovia ilman sidosaineita. Myös Protemp 3 Garantia voidaan käyttää lisämuotoilussa. Materiaalia voidaan helposti työstää hiontalaikalla ja porilla. Myös siltojen interdentaalialueen luonnollinen muoto saadaan vähäisellä vaivalla, jolloin potilaan on helppo hoitaa parodontium optimaalisesti. Protemp 3 Garant, SEM-kuvassa (500-kertainen), 3M ESPE 2001 Hyvä pinnanlaatu Uuden filleriteknologian ansiosta Protemp 3 Garantista tehtyjen väliaikaisratkaisujen pinta on jo ennen kiillotusta sileämpi kuin tavanomaisen väliaikaisyhdistelmämuovin (katso ylläolevat SEM-kuvat). Erinomainen pinnanlaatu yksinkertaisen kiillotuksen jälkeen parantaa esteettistä yleisilmettä, estää värjäytymät ja hammaskiven ja tarjoaa näin parhaat edellytykset myös optimaaliselle parodontaalihygienialle. Rajattoman käyttömukavuuden takaamiseksi Protemp 3 Garant on lisäksi tuoksultaan ja maultaan neutraali.

9 Vähällä vaivalla preparoinnista väliaikaiskruunuksi Kruunua varten preparoitu pilari Väliaikaiskruunun työstö Protemp 3 Garantin applikointi silikoni-indeksiin Kruunun täyttö Procem-sementillä Täytetyn silikoni-indeksin asetus paikalleen Ylimäärämateriaalin poisto Kovettuneen väliaikaiskruunun irroitus sondilla Valmis Protemp 3 Garantista valmistettu etuhampaan väliaikaiskruunu

10 Jotta hoitohenkilökunnan työ sujuu Protemp 3 Garant Garant 2 -annostelijassa Protemp 3 Garant tarjoaa kauttaaltaan suuren käyttömukavuuden ja mahdollistaa nopean ja siistin työskentelyn. Uusi Garant 2 -annostelujärjestelmä Garant 2 -järjestelmän avulla materiaali voidaan sekoittaa homogeenisesti ja kuplattomasti. Ilman suuria esivalmisteluja ja apuvälineitä Protemp 3 Garant voidaan applikoida suoraan nopeasti ja tarkasti. Uusi Garant 2 -annostelijasta saadaan kevyellä painalluksella enemmän materiaalia entistä nopeammin. Näin väliaikaisjäljennös voidaan laajojenkin töiden yhteydessä täyttää nopeasti. Peruspastaa ja katalysaattoria varten ovat erilliset aukot, minkä vuoksi ristikontaminaation vaara on käytännöllisesti katsoen poissuljettu. Uusi värikoodaus estää virheellisen käytön annosteltaessa. Ripeä työnkulku Protemp 3 Garant soveltuu kaikkien jäljennösaineiden kanssa käytettäväksi. Se virtaa erittäin helposti jäljennöksen pinnalla. Uuden initiaattorijärjestelmän avulla elastinen vaihe on optimoitu ja materiaali voidaan vaivatta poistaa suusta. Jatkotyöskentely on kaiken kaikkiaan rationaalisempaa. Koska useita työvaiheita jää pois ja työn kokonaismäärä pienenee, yksinkertaisen käytön aikaansaama työn nopeutuminen parantaa taloudellisuutta huomattavasti. Äärimmäisen vähäisen polymerisaatiokutistumisen vuoksi istuvuus

11 Hammaslääkäri on tyytyväinen tulokseen säilyy täydellisenä myös materiaalin kovettumisen jälkeen. Viimeistelyn määrä vähenee minimiin. Väliaikaismateriaalin pinnan inhibiitiokerros on uuden koostumuksen myötä saatu vähäisemmäksi. Rationaalinen ja luotettava viimeistely tai 3M ESPE Sinfonyllä myös jo käytössä olleisiin väliaikaisiin voidaan lisätä materiaalia. Tällaisen käyttömukavuuden tarjoava innovatiivinen väliaikaisyhdistelmämuovi vastaa joka suhteessa käytännön ja potilaitten nykyaikaisille väliaikaisratkaisuille asettamia vaatimuksia. Toinen kemiallisen koostumuksen muutoksen tuoma etu on viimeistelyn helppous. Pyörivillä instrumenteilla Protemp 3 Garant voidaan muotoilla hankalistakin kohdista tarkasti ja kiillottaa helposti. Protemp 3 Garantia voidaan korjata ilman sidosainetta, pelkkä karhennus riittää. Täydennys ja muotoilu tehdään Flow yhdistelmämuoveilla

12 Täydellinen järjestelmä alusta loppuun Hammasvälien poisto jäljennöksestä Silikoni-indeksi ja Protemp 3 Garant -väliaikaisilta Jäljennösaine, väliaikaismateriaali ja kiinnityssementti muodostavat järjestelmän yksinkertaistaen väliaikaisratkaisun valmistuksen taaten hoitohenkilökunnalle laadultaan hyvän ja taloudellisen ratkaisun. Primaarijäljennös täytetään kemiallisesti kovettuvalla väliaikaismateriaalilla. Valmistus on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin väliaikaisen valmistus valokovetteisista materiaaleista tai kiskottamalla. Väliaikaisen jäljennös 3M ESPE Position Penta on A-silikonipohjainen koneellisesti sekoitettava jäljennösaine, joka on kehitetty erityisesti alginaattiindikaatioita varten. Sen annostelu on tarkkaa ja se voidaan sekoittaa Pentamix-laitteessa napin painalluksella kuplattomaksi ja homogeeniseksi. Position jäljennökset ovat hyvin mittatarkkoja ja ne voidaan valaa useita kertoja. Väliaikainen voidaan tehdä uudestaan milloin tahansa vähällä vaivalla. Materiaalia on myös saatavana nopeasti kovettuvana vaihtoehtona Position Penta Quick. Väliaikaismateriaali Protemp 3 Garant sopii täydellisesti Position Pentan kanssa ja materiaali virtaa hyvin primäärijäljennökseen eikä eristystä tarvita. Käytännössä jäljennökseen ei jää ilmataskuja. Väliaikainen voi ongelmitta kovettua joko jäljennöksessä tai suussa. Pilarihampaita ei tarvitse ennalta eristää.

13 Protemp 3 Garantista valmistetun kruunun täyttäminen Procem-sementillä Eugenoliton väliaikainen 3M ESPE -kiinnityssementti Väliaikaisten kiinnitys Moderni väliaikainen kiinnityssementti ei saa haitata pysyvää sementointia. Erityisesti adhesiiviteknologia aiheutti tässä kohdin ongelmia. Siksi on varmistettava, ettei väliaikaisten käyttö heikennä yhidstelmämuovien polymerisoitumista. Fysikaalisteknisesti merkittävimmät tekijät ovat filmipaksuus ja puristuslujuus. Eugenoliton sinkkioksidisementti Procem kiinnittää Protemp 3 Garantista tehdyn väliaikaisen optimaalisesti. Materiaali muodostaa ohuen pintafilmin ja sen puristuslujuus on suuri. Pasta/pastajärjestelmän käyttö on yksinkertaista. Materiaaliylimäärät on helppo poistaa ja väliaikaisen poiston jälkeen preparoitu hammas on lähes sementitön ja valmis lopullista työtä varten.

14 Protemp TM 3 Garant TM Materiaali- ja laiteominaisuudet Käyttöedut Uusi monomeerijärjestelmä/optimoidut fillerit - Erittäin luja - Suuri murtolujuus - Helppo työstää ja kiillottaa Minimaalinen polymerisaatiokutistuminen - Hyvä istuvuus - Hyvä reunatiiveys - Hampaan, paljastuneen dentiinin ja parodontiumin täydellinen suojaus Suuri puristus- ja taivutuslujuus - Ei preparoitujen pilarihampaiden siirtymistä, ei materiaalin vääntymistä/okkluusiosta aiheutuvaa parodontaalirasitusta - Optimaalinen tilansäilyttäjä, minimaalinen reunojen lohkeamisriski Alhainen kovettumislämpötila - Ei ärsytä pulpaa eikä suun limakalvoja Ei vapauta HEMAa - Sekä käsittelijän että potilaan hyvin sietämä Ohut happi-inhibiitiokerros - Yksinkertaisempi, ja nopeampi työstää Helppo kiillotettavuus - Erittäin sileä pinta estää plakin kerääntymistä ja siitä johtuvia parodontaaliongelmia Vähäinen veden sitoutuminen - Vähäinen laajeneminen, hyvä muodon ja värin pysyvyys Helppo täydentää ja karakterisoida - Ilman sidosainetta työn muotoa ja väriä voidaan muuttaa juoksevilla yhdistelmämuoveilla Uuden patruunajärjestelmän edut (Garant 2 -järjestelmä) - Enemmän materiaalia lyhyemmässä ajassa, ei pastojen ristikontaminaatiota, värikoodauksen tuoma turvallisuus, kevyt käyttää

15 Pikaohje Täyttö ja paikalleen vienti Kovettuminen suussa Irroitus suusta Lopullinen kovettuminen 0:50 0:45 0:55 2:30 0:50 1:35 2:30 5:00 Käyttövinkkejä Poista jäljennöksen approksimaaliväliseinät väliaikaisen lujuuden parantamiseksi Jos molaarialueelta puuttuvat hampaat tai siellä esiintyy aukkoja, tee jäljennökseen ura saadaksesi väliaikaiseen jäykkä, siltatyyppinen yhdysosa. Sulje etuhampaiden suuret välit ennen jäljennöksen ottoa käyttäen tarvittaessa valmiita standardihampaita tilansäilyttäjinä, liitä useampi tilansäilyttäjähammas yhteen. Viimeistely hienolla kovametalliporalla, tarvittaessa kiillotus. Muodon korjaus helposti ja nopeasti Protemp 3 Garantilla tai Sinfonyllä ilman sidostusvaihetta. Värin karakterisointi mahdollista yhdistelmämuoveilla, esimerkkinä 3M ESPEn Sinfonyn väripaletti, jota saa nyt käyttää myös intraoraalisti. Sementöinti esim. eugenolittomalla 3M ESPE Procemillä tai eugenolipitoisella 3M ESPE Scutabondilla tai muilla väliaikaisilla kiinnityssementeillä. Esteettisten vaatimusten ollessa erityisen suuret (esim. etuhampaat) saadaan väliaikaisen pinta kiiltäväksi kovettamalla sidosaine (esim. 3M ESPE Prompt L- Pop ) sen pinnalle. Protemp 3 Garantia voidaan täydentää tai korjata (inhibiitiokerros säilyy) ilman sidostusta tai karhennusta. Ilman hapen aikaansaama pinnan inhibiitiokerros voidaan poistaa hiomattomista kohdista orgaanisilla liuottimilla, esim. alkoholilla.

16 3M ESPE Hammashoitotuotteet PL ESPOO Tel: (09) Fax: (09) M, ESPE, Position, Penta, Pentamix, Protemp, Garant, Procem, Scutabond ja Sinfony ovat 3M:n tai 3M ESPE AG:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI Yksinkertaisesti kaunista EHL, HLT Maarit Salonen-Kemppi Hammas Botnia Oulu SYNERGY D6 Helppokäyttöinen ja esteettinen Olen käyttänyt Synergyä etuhammastäytteisiin, etuhampaiden

Lisätiedot

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille 3M ESPE Astringent retraktiopasta Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille Uutta! Yhteensopiva sekä polyeetterin että VPS jäljennösaineen kanssa! Helpompi retraktio kapseliannostelulla Indikaatiot

Lisätiedot

Sementointioppaasi. Multilink Automix

Sementointioppaasi. Multilink Automix Sementointioppaasi Multilink Automix Tools VARUSTEET Universal YLEISSEMENTTI UUTUUS Ivoclean Mukana myös Liquid Strip Kaikkeen sementointiin Ivoclean Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa

Lisätiedot

Express 2. Parannetut hydrofi iliset A-silikoni jäljennösaineet

Express 2. Parannetut hydrofi iliset A-silikoni jäljennösaineet Express 2 Parannetut hydrofi iliset A-silikoni jäljennösaineet Luja A-silikoni= Kehittynyt VPS (vinyylipolysiloksaani) Indikaatiot: Kaikki tarkkuusjäljennökset: kruunut, sillat, inlayt ja onlayt ja ortodonttiset

Lisätiedot

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Lasi-ionomeerit Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Perinteiset lasi-ionomeerit Lasiionomeeriteknologia pitää pintansa! Hyvät tutkitut materiaalit Bioyhteensopivuus Fluoridin vapautuminen Hyvä saumatiiveys

Lisätiedot

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21.

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. Messukampanjat Hammaslääkäripäivät 2015 Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015 Bisco Spotlight 2015 Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora

Lisätiedot

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope. VALINTAOPAS KIINNITYSSEMENTIN Lasi-ionomeeri Resiinimodifioitu Resiinimodifioitu TYYPPI lasi-ionomeeri lasi-ionomeeri GC Fuji I GC Fuji CEM GC Fuji PLUS SEMENTOINTI- INDIKAATIOT Metallirunkoiset työt Yhdistelmämuovi/

Lisätiedot

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Tutkimuksen mukaan paras sidosaine Viime vuosina hammaslääketieteen adhesiivien kehitys on ollut valtavaa. Voco on työskennellyt johdonmukaisesti ja pikkutarkasti

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

Kiinteän protetiikan taitopaja 20.9.12-30.10.12

Kiinteän protetiikan taitopaja 20.9.12-30.10.12 Kiinteän protetiikan taitopaja 20.9.12-30.10.12 Kurssin esittely: KH Kurssi käytännössä: PK-L Artikulaattori ja mallien kipsaaminen: HT Marita Jäppinen Toimiminen taitopajassa A&A Kiinteä protetiikka Valu-

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää.

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. Filtek Silorane Lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaali * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. 3M ESPE Filtek Silorane Uusi standardi tulevaisuuden yhdistelmämuoveille Yhdistelmämuovien

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

Potilastapaus. Hammasteknisten töiden valmistus CAD/CAM tekniikalla. hammasteknikoiden keskuudessa. Valitettavasti

Potilastapaus. Hammasteknisten töiden valmistus CAD/CAM tekniikalla. hammasteknikoiden keskuudessa. Valitettavasti Hammasteknisten töiden valmistus CAD/CAM tekniikalla herättää paljon kysymyksiä hammasteknikoiden keskuudessa. Valitettavasti CAD/CAM tekniikkaan perehtymättömän teknikon käsitys aiheesta voi olla varsin

Lisätiedot

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot)

1. Metalliset kruunut, sillat, inlayt ja onlayt (mukaanlukien päällepolttoporsliini ja yhdistelmämuovipinnoitetut restauraatiot) BisCem KÄYTTÖOHJEET BisCem ** Itsesidostava resiinisementti TUOTTEEN KUVAUS BisCem on itse etsaava, itsesidostava kaksoiskovetteinen resiinisementti, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi kruunujen,

Lisätiedot

Arkkioffset-painovärit

Arkkioffset-painovärit RESISTA RAPIDA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION More than just ink Synergia tuottaa innovaatioita Teknologia INNOVAATIO Know-how Kokemus Teknologia on vain niin onnistunutta kuin sen avulla saadut

Lisätiedot

Täydellisen tasapainoinen

Täydellisen tasapainoinen Täydellisen tasapainoinen Fujirock EP Fujirock EP OptiFlow GC:ltä. Kolme ensiluokkaista tyypin 4 kipsiä tarkkojen ja mitoiltaan stabiilien huippukipsimallien tekoon soveltuu kaikkiin tarkoituksiin, hyvä

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use FI IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

Powered by Sempermed.

Powered by Sempermed. Powered by Sempermed. Sempercare Syn-Stretch Synteettinen vaihtoehto Sempercare Edition Pukeva partneri Sempercare Nitrile Erinomainen istuvuus ja tuntoherkkyys Sempercare Nitrile Skin2 Käsine kuin toinen

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

Sidostus joka tilanteeseen.

Sidostus joka tilanteeseen. Sidostus joka tilanteeseen. 3M ESPE sidosmenetelmät Scotchbond Monitoimi Yleissidosaine Scotchbond 1 Yksikomponenttinen sidosaine Prompt L-Pop Itse-etsaava sidosaine Tuotekehityksen Klassinen menetelmä

Lisätiedot

Revo-S. Revo-S 3 instrumenttia. Endodontian vallankumous. Vallankumouksellinen juurenhoitomenetelmä. W e i n v e n t, y o u s u c c e e d!

Revo-S. Revo-S 3 instrumenttia. Endodontian vallankumous. Vallankumouksellinen juurenhoitomenetelmä. W e i n v e n t, y o u s u c c e e d! Revo-S 3 Endodontian vallankumous W e i n v e n t, y o u s u c c e e d! Revo-S 3 instrumenttia Vallankumouksellinen juurenhoitomenetelmä Sisältö 3Revo-S Revolutionary... 3 Revo-S SC1 SC2 SU... 4 Revo-S

Lisätiedot

Valitse mieleisesi reitti täydelliseen jäljennökseen

Valitse mieleisesi reitti täydelliseen jäljennökseen Comprecord Stay-put Tissue Contouring System Magic FoamCord Retracto Valitse mieleisesi reitti täydelliseen jäljennökseen Coltène/Whaledentin Gingiva Management järjestelmällä Gingiva Management -järjestelmä

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla.

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla. Käyttöohje (suomi) Ominaisuudet ParaCore on yhdistelmämuovipohjainen, kaksoiskovetteinen, röntgenopaakki pilarimateriaali, joka on pakattu 5 ml ruiskuihin tai 25 ml ampulleihin. Materiaalia on saatavana

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Hybridijatkeet. Anders Wollstén

Hybridijatkeet. Anders Wollstén teksti, kuvat Anders Wollstén Hybridijatkeet Hybridijatkeiden käyttö on jo muutaman vuoden ollut hammaslaboratorioissa normaalirutiineihin laskettava tapa tehdä implanttiprotetiikkaa. Hybridijatke -nimitys

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

Me huolehdimme käsistäsi

Me huolehdimme käsistäsi Me huolehdimme käsistäsi Toimenpidekäsineet Paras mahdollinen suoja erittäin turvallinen ei rasita kättä hygieeninen pakkaus Ylivoimaisen turvallinen Kun haluat käsillesi parhaan mahdollisen suojan, Sempercare

Lisätiedot

Höyhensarjan mestari uusi EVO7.

Höyhensarjan mestari uusi EVO7. Höyhensarjan mestari uusi EVO7. Maksimaalinen suorituskyky käyttäjäystävällisesti. Uusi TLC-teknologia tarjoaa: Ei kimmahdusta Minimoitu käyttövoiman tarve Vähentää käyttäjän rasitusta Ergonomisesti uudenaikainen

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Välttämätön apuväline puutarhassa

Välttämätön apuväline puutarhassa Nauti Rentoudu Välttämätön apuväline puutarhassa Make it your home. Tee puutarhatyöt kevyesti ja ergonomisesti Boschin Isio-puutarhatyökalulla. Monikäyttöistä moottoriyksikköä voidaan käyttää erilaisilla

Lisätiedot

WBC Onnistunutta auton viimeistelyä

WBC Onnistunutta auton viimeistelyä Tulevaisuus perustuu veteen... Mipa WBC Sekoitusjärjestelmä WBC Onnistunutta auton viimeistelyä Aika ei koskaan pysähdy Vesiperustaiset pintamaalit ovat olleet luokkansa kärkeä siitä lähtien kun VOCsäädökset

Lisätiedot

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys.

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. Luonnollista estetiikkaa G-ænial GC:ltä Etsintä on päättynyt. Kun tarvitset

Lisätiedot

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Auto ja muotoilu - Maailma on täynnä efektejä Muotoilluista pinnoista ja sävyistä on tullut olennainen osa autojen

Lisätiedot

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Instrumentteja esittävät kuvat

Lisätiedot

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 Verkkoloimi Koiran verkkoloimi on kevyt ja mukava, sillä se muotoutuu hyvin koiran kehon mukaisesti. Verkkoloimi pitää koiran lämpimänä, mutta sille ei tule liian kuuma. Verkkokangas on hyvin hengittävä.

Lisätiedot

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use FI IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Lisätiedot

GENIE. Kaasupulloperhe.

GENIE. Kaasupulloperhe. GENIE Kaasupulloperhe. Älykäs Kätevä Kannettava. Helpottaa elämää. Innovatiivinen. GENIE kaasupulloperhe on sarja kevyitä, helposti liikuteltavia ja älykkäitä kaasupulloja vaativankin käyttäjän tarpeisiin.

Lisätiedot

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä TEHTÄVÄ 6. Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä Reg dd. 13, 21 on asetettu fikstuurat, joiden annetaan luutua useita kuukausia. Kun fikstuurat ovat kiinnittyneet lujasti

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA SARJA[P] 2 Sarja[P] SARJA[P] Skandinaavinen muotoilu on ajatonta ja pohjautuu rakkauteemme valoa ja luontoa kohtaan. Sarjan[P] pöydät perustuvat tähän perinteeseen, johon kuuluvat puhtaat linjat, toimiva

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de Uudet jakorasiat Alkuperäisen kehitys Vaihe 1 - ulkoasennuksiin 1931 2014 www.enycase.de Hensel-jakorasia: menestystarina! Gustav Hensel GmbH & Co. KG on aina asettanut ajankohtaisia haasteita! Kertamuovisen

Lisätiedot

Opalescence -valkaisuaineet

Opalescence -valkaisuaineet Opalescence -valkaisuaineet Vaaleampi ja kirkkaampi hymy Opalescence OH! Valkaisuaineet vastaanotoille ja kotikäyttöön CE-merkityt Opalescence -valkaisuaineet on turvallinen ja hellävarainen tapa valkaista

Lisätiedot

>> OMA DESIGN. Pyydä kilpailukykyinen tarjous ja saatte samalla design ehdotuksia!

>> OMA DESIGN. Pyydä kilpailukykyinen tarjous ja saatte samalla design ehdotuksia! HIIHTO Luo oma Profiilisi! TRIMTEX NEUVOO TEITÄ! >> OMA DESIGN Suunnittelemme yhteistyössä kanssanne juuri teidän seurallenne ainutlaatuisen designin. Kaikki painatukset sisältyy designiin ja sen vuoksi

Lisätiedot

METALLI. Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA

METALLI. Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA METALLI Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA Uudet FEIN-hiomakoneet FEIN ErgoGrip-kahvalla väsymättömään hiontaan. Pidon lisääminen lisää turvallisuutta,

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama

Lisätiedot

Martta. Rintalan Martta-pöydän Korkeus 74 cm, leveys 85 cm, pituus 185 cm tai 245 cm. p e r i n t ö h u o n e k a l u j a

Martta. Rintalan Martta-pöydän Korkeus 74 cm, leveys 85 cm, pituus 185 cm tai 245 cm. p e r i n t ö h u o n e k a l u j a Martta Rintalan Martta-pöydän Korkeus 74 cm, leveys 85 cm, pituus 185 cm tai 245 cm p e r i n t ö h u o n e k a l u j a RINTALAN MARTAN IDEA PERUSTUU PERINTEISEEN TALONPOIKAISEEN PIRTINPÖYTÄÄN: LEIPOMISPÄIVÄ-

Lisätiedot

Kaba expert Ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden lukitusjärjestelmäksi

Kaba expert Ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden lukitusjärjestelmäksi Kaba expert Ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden lukitusjärjestelmäksi Kaba expert moduli - järjestelmä soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin lukkoihin Kaba avain - käyttäjäystävällinen ja symmetrinen

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

UUSI PENSASLEIKKURIOHJELMA. work. don t play. PENSAAT OJENNUKSEEN.

UUSI PENSASLEIKKURIOHJELMA. work. don t play. PENSAAT OJENNUKSEEN. UUSI PENSASLEIKKURIOHJELMA work. don t play. PENSAAT OJENNUKSEEN. PARASTA LAATUA PENSAILLE. Metabo-pensasleikkurit asettavat standardit. Näin tekee myös uusi mallistomme. Uudet pensasleikkurimme vakuuttavat

Lisätiedot

Tuoteluettelo IMMOBILIZATION

Tuoteluettelo IMMOBILIZATION Tuoteluettelo IMMOBILIZATION RESPIRATORY CARE CARDIOLOGY NEUROLOGY TRAINING IMMOBILIZATION Ambu kuuluu maailman johtaviin innovatiivisten diagnostisten ja elintoimintoja tukevien välineiden toimittajiin.

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

kirurgian tulevaisuus

kirurgian tulevaisuus onemytis varma tulos Kaikki toimenpiteet erittäin helposti, lyhyet käyttöajat, nopea paraneminen. Tämä on todella huomattava uutuus, jonka Onemytis tuo eläinlääketieteeseen. Innovatiivinen järjestelmä,

Lisätiedot

Sopivan leikkaustakin valinta

Sopivan leikkaustakin valinta Sopivan leikkaustakin valinta on tasapaino suojauksen ja käyttömukavuuden välillä Leikkaustakit on suunniteltu suojaamaan potilaita ja henkilökuntaa ristitartunnoilta, joten suojaavuus on ratkaisevaa valittaessa

Lisätiedot

VASARAT 2008 www.magnum-tools.com

VASARAT 2008 www.magnum-tools.com VSRT 2008 www.manum-tools.com VSRT 2008 VSROIDEN VRSIEN TEKNIIKK Vasarat kuuluvat vanhimpiin ihmisten käyttämiin työkaluihin ja vasaroiden varret ovat perinteisesti olleet puuta vuosituhansien ajan. Erilaiset

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja 1 Hienokiteinen ja pehmeä hunaja Hunajan kiteytyminen Hunaja on kemiallisesti ajateltuna sokerien ylikylläinen vesiliuos Hunajassa olevaan veteen on liuennut enemmän sokeria kuin siihen mahtuu. Ylimääräinen

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured Bisco CE 0459 ACE ALL-BOND TE Universal Dental Adhesive System Dual- Cured FI Licensed under 1 or more of the following U.S. Patents: 7,748,980, 5,789,610, 5,270,351 & 5,401,783. See also U.S. Patent 5,348,988.

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Sof-Lex Spiral. Esi- ja tehokiillotuslaikat 3M ESPE 2013.

Sof-Lex Spiral. Esi- ja tehokiillotuslaikat 3M ESPE 2013. Sof-Lex Spiral Esi- ja tehokiillotuslaikat Sof-Lex Spiral esi- ja tehokiillotuslaikat Uniikki harjasmuotoilu Adaptoituu kaikille hammaspinnoille Soveltuu sekä etu- että taka-alueen täytteiden kiillottamiseen

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon.

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. Huippuluokan teknologiaan perustuva Bodyfence-kalvo suojaa ajoneuvoasi ulkoiselta

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use FI IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

todella helppokäyttöinen

todella helppokäyttöinen Vaivatonta viimeistelyä Täydellinen päivä Erinomainen leikkuuteho, todella helppokäyttöinen Make it your home. Uusi ART 18 LI on hyvä valinta. Innovatiivinen Durablade takaa erinomaisen leikkuutehon, ja

Lisätiedot

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER Korkea- ja tasalaatuinen pistoolivaahto, joka sopii myös erittäin vaativalle käyttäjälle sekä erittäin ankariin olosuhteisiin. Hyvin tasainen ja tiheärakenteinen vahva

Lisätiedot

Instrumenttien teroitus Karin Kanerva

Instrumenttien teroitus Karin Kanerva Instrumenttien teroitus Karin Kanerva Copyright KK 1 Käyttö / käyttöasento KK 2 Teroitustavat Käsin teroitus hidasta instrumentin rakenne tunnettava Koneellinen teroitus nopeaa instrumentin rakenne tunnettava

Lisätiedot

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX jopa puolet asennusajasta säästyy muihin töihin Lindab on yksinkertaistanut seinärakenteet. Tuloksena ovat uudet,

Lisätiedot

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com Isoa, upeaa, sau TÄYTTÄ KUVAA Panoramic on modulaarinen näyttely- ja sisustusratkaisu, jossa rakenteet piiloutuvat täysin

Lisätiedot

Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä

Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä yhdyskuntatekniikka uponor ultra RIB 2 Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimainen kestävyys Uponor Ultra Rib 2 on Ultra-tuoteperheen

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Malli...3 2. Mitat...3 3. Mittauskohteet...3 4. Laitteen osat...3 5. Kuvat lisävarusteista...4 6.Varoitukset...4 7. Huomiot...4 8. Mittausvaatimukset...5 9. Asennus...5

Lisätiedot

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products Kuituvahvisteiset sillat Kaamospäivät 2-3.2.2012 EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd everstick products 1 Kuitujen käyttöindikaatioita: Sillat: -pintakiinnitteiset, kaviteettikiinnitteiset, vaippakruunukiinnitteiset

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN LEVITEANNOSTELUN EKOLOGINEN AIKAKAUSI ON ALKANUT.

AUTOMAATTISEN LEVITEANNOSTELUN EKOLOGINEN AIKAKAUSI ON ALKANUT. AUTOMAATTISEN LEVITEANNOSTELUN EKOLOGINEN AIKAKAUSI ON ALKANUT. FOODDUCK Lähes 0 % hävikkiä Vain 10% nykyisestä pakkausmateriaalista Vain 10% nykyisestä jätemäärästä 100% alumiiniton levitepakkaus SUOMALAINEN

Lisätiedot

kertakäyttöinen suojavisiiri

kertakäyttöinen suojavisiiri Uudentyyppinen, yhtenäinen, kasvot kauttaaltaan peittävä kertakäyttöinen suojavisiiri YKSI KOKO Sopii kaiken kokoisiin päihin VÄÄRISTÄMATON OPTIIKKA Saumaton, yhdestä kappaleesta koostuva visiiri mahdollistaa

Lisätiedot

Cement Design. Osa kestävää kehitystä

Cement Design. Osa kestävää kehitystä Cement Design Cement Design tarkoittaa kirjaimellisesti sementillä suunnittelua ja muotoilua. Uudet mikrosementit ovat tehneet sementin- ja betoninoloisista pinnoista trendikkäitä niin yksityisissä kodeissa

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

AUTOTALLIOVI. www.tiivi.fi www.tiivi.fi. www.tiivi.fi

AUTOTALLIOVI. www.tiivi.fi www.tiivi.fi. www.tiivi.fi AUTOTALLIOVI 2 Sinulle mitoitettu Jokainen talo on erilainen ja vaatii yksilöllistä kohtelua. Tiivin autotalliovet ovat helposti sovitettavissa rakennuksen viimeistely- ja julkisivutyyliin. Hankkimalla

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Enemmän tehoa pienkoneisi powerbloc powerbloc dry Powerbloc ja powerbloc dry sarjojen akut kaikille pienkonesovelluksille: siivouskoneet, lavansiirtovaunut, teollisuusajoneuvot

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot