Tilinpäätös Mäntyharjun kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014. Mäntyharjun kunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Mäntyharjun kunta

2 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ KUNNAN HENKILÖSTÖ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA KOKONAISTULOT- JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA OHJAUS KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT ARVIO KONSERNIN TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KESKEISET LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA...21 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...21 TARKASTUSLAUTAKUNTA...21 KUNNANVALTUUSTO...22 KUNNANHALLITUS LTK...22 Pelastustoimi...29 Ympäristöpalvelut...29 TUKIPALVELULAUTAKUNTA...32 SIVISTYSLAUTAKUNTA...43

3 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA...62 Perusturvan hallinto...62 Perusterveydenhuolto...64 Erityistyöntekijät...64 Avosairaanhoito...66 Lääkärin vastaanotto...66 Suun terveydenhuolto...72 Hammaslääkärin vastaanotto...72 Suuhygienistin vastaanotto...72 Sairaala- ja hoivapalvelut...73 Terveyskeskuksen sairaala...73 Tehostettu palveluasuminen...75 Kotihoito ja tukipalvelut...78 Erikoissairaanhoito...80 Sosiaalityön palvelut...81 Vammaispalvelut...84 Lastensuojelu ja perhetyö...86 Päihdehuolto...88 Toimeentuloturva...90 Pakolaisten vastaanottopalvelut...92 TEKNINEN LAUTAKUNTA...94 RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONSERNI TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT...121

4 4 4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTEYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösluvut TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LUETTELOT JA SELVITYKSET...138

5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 alkoi muutoksen merkeissä. Kymmenen vuotta kuntaa johtanut Jussi Teittinen valittiin Heinolan kaupunginjohtajaksi. Vuoden 2013 lopussa oli aloittanut uusi perusturvajohtaja Tuija Haatainen, loppukesästä 2014 aloitti tekninen johtaja Tapio Montonen edellisen viranhoitajan Hannu Lakan jäädessä eläkkeelle ja lokakuussa kunnanjohtajan virassa aloitti allekirjoittanut, Jukka Ollikainen. Vuoden aikana talousjohtajan, sivistystoimenjohtajan ja kunnanjohtajan virkoja hoidettiin väliaikaisjärjestelyin ja tarkoitus on saada vuonna 2015 organisaatiomalli järjestettyä tarpeita vastaavaksi. Menneen vuoden aikana odotettiin uuttaa sote-lakia ja tämän rinnalla valmisteltiin Etelä-Savossa omaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoaluetta. Eduskunta kuitenkin hylkäsi lakiehdotuksen keväällä 2015, mutta Etelä-Savon tuotantoalueen valmistelua on päätetty jatkaa ja toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2017 alussa. Uusi kuntalaki tulee osittain voimaan ja kokonaisuudessaan voimaan Talouden näkökulmasta konsernin taloudellinen asema tulee korostumaan. Tästä syystä kunnan tulee jatkossa valvoa tarkasti yhtiöidensä lainakannan ja tuloksen kehittymistä. Valtionosuusuudistuksesta päästiin yhteisymmärrykseen ja järjestelmä muuttui vuoden Uudistuksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Laskentakriteerejä vähennetään ja niistä poistetaan päällekkäisyyksiä. Vanhassa järjestelmässä kriteereitä oli lähes 50, kun uudessa niitä on 11. Valtionosuudet määräytyvät tulevaisuudessakin pitkälti kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Mäntyharjun kunnan osalta laskelmat näyttävät siltä, että valtionosuusjärjestelmän uudistuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia kunnan talouteen. Menneeltä vuodelta ylijäämää kertyi ja taseessa kertynyttä ylijäämä on Toimintatuotot kasvoivat 4,0 % eli ja toimintakulut 4,8 % eli (verrattuna vuoteen 2013). Veroprosentteihin ei tehty vuodelle 2014 muutoksia. Verotulojen kasvu oli Mäntyharjun kunnassa 4,0 % kun koko maan vastaava luku oli 2,5 %. Rahassa kasvua oli euroa verrattuna vuoteen Tässä auttoi verottajan tekemä kiinteistöjen arvostuspohjan muutos, joka toi kunnalle verotuloja euroa. Vuonna 2014 Investointien kokonaismäärä oli n. 1 milj. euroa. Suurimpina olivat latukone , Toivolan koulun liikuntasalin kosteusvauriokorjaus , Touhulan peruskorjaus Maltillisten investointien ja hyvän vuosikatteen ansiosta kunnan lainakanta laski eurolla ollen Lainaa per asukas oli 1.896, kun v vastaavasti oli Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu tulee rasittamaan taloutta jatkossakin. Epävarmat taloudelliset näkymät, sote-lainsäädännön valmistelu ja kunnan lakisääteisten tehtävien määrän kehitys pitävät yllä jatkuvaa epävarmuutta. Tämän vuoksi Mäntyharjun kunnassa tulee jatkaa jo aloitettua palvelutuotannon tehostamista sekä muokata edelleen organisaatiota vastaamaan kysyntää ja taloudellisia mahdollisuuksia. Edellä mainitusta johtuen lautakuntien johtosääntöjä on lähdetty uudistamaan. Perusturvalautakunnan uusi johtosääntö hyväksyttiin menneen vuoden lopussa ja sivistyspalveluiden mallia tarkistetaan keväällä Kiitos kaikille tahoille kuluvasta vuodesta kuntalaistemme parhaaksi tehdystä työstä ja kunnan kehittämisestä. Itsenäisellä Mäntyharjulla on myönteinen kuntakuva, jota halutaan jatkossakin ylläpitää. Yhteisin ponnistuksin ja määrätietoisin päätöksin sekä toimintatapoja jatkuvasti kehittämällä menestyksen tie on rakennettavissa. Jukka Ollikainen kunnanjohtaja

6 KUNNAN HALLINTO Mäntyharjun kunnan tilivelvolliset ovat: Toimielin Kunnanhallitus Tukipalvelulautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Viranhaltija kunnanjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja tuotantopäällikkö palvelupäällikkö (toimistopalvelut) kiinteistöpäällikkö tietohallintojohtaja hallintojohtaja lukion rehtori Yhtenäiskoulun rehtori kansalaisopiston rehtori varhaiskasvatuksen johtaja kirjastotoimenjohtaja vapaa-aikasihteeri kulttuurisihteeri perusturvan tuotantoyksikön johtaja johtava sosiaalityöntekijä hoiva- ja hoitotyönjohtaja johtava hammaslääkäri tekninen johtaja rakennustarkastaja Tilivelvollisia ovat lisäksi kyseisten toimielinten jäsenet YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Suomen talouden vaikeudet jatkuivat vuonna Talouden kehitys on jäänyt selvästi useimmista euroalueen maista ja bruttokansantuotteen määrä on edelleen runsaat 5 % pienempi kuin juuri ennen kansainvälisen finanssikriisin alkamista vuonna Raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen vuoksi kotimaisen kysynnän kehitys ei kansainvälisen finanssikriisin alkamisen jälkeen ole ollut yhtä heikkoa kuin bruttokansantuotteen. Talouden vaikeudetovat koskeneet ennen kaikkea vientiä. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana vientitulojen menetys on aiempaa enemmän näkynyt myös kotimaisessa kysynnässä. Työllisyyden heikkeneminen on silti keskittynyt pääosin vientiteollisuuteen. Suomen talous joutuu heikentyneenä kohtamaan tilanteen, jossa työikäisen väestön määrä supistuu nopeasti ja vanhusten osuus kasvaa. (Suomen Pankki, Euro & talous 5/2014) Etelä-Savon alueella vuonna 2014 yritysten toteuttamat lomautukset ja irtisanomiset lisääntyivät ja viestivät laajemmin eri toimialoille levinneestä ja syvenneestä yritysten tilan heikentymisestä. Kaupan toimialan sopeutustoimet johtuvat päivittäiselintarvikekauppaa lukuun ottamatta myynnin laskusta, mutta myös toimialan toimintojen uudistumisesta (mm. itsemaksu). Verkkokaupan osuuden kasvu esim. kodinkoneiden ja käyttö- ja viihde-elektroniikan kaupassa tulee enenevässä määrin johtamaan henkilöstömäärien sopeuttamistoimiin ja huonommillaan erikoismyymälöiden lopettamisiin. (TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu: alueelliset kehitysnäkymät 1/2014)

7 1.1.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA 3 Toiminnallisina muutoksina aloitettiin eräiden palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen siivouksen siirtämisestä ulkoisille palvelutuottajille lähtien. Varpasen koulu päätettiin lakkauttaa ja oppilaat aloittavat lukuvuoden yhtenäiskoululla. Toimintakate heikkeni v verraten 4,8 % eli euroa ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta v nettomääräisesti arviolta reilulla 200 milj. eurolla verrattuna vuoteen Suurimmat kuntataloutta heikentävät tekijät ovat valtionosuusleikkaukset sekä pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtäminen kunnille. Kuntien yhteisövero-osuus maksetaan viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna v Hallituksen maaliskuun 2014 kehyspäätöksen mukaan veroperusteisiin ei tehdä v ansiotason tai kuluttajahintojen nousua vastaavaa tarkistusta. Asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuutta rajoitetaan edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosina Lisäksi työtulovähennystä ja perusvähennystä korotetaan v Työmatkavähennyksen omavastuuta korotetaan v ja sen rakennetta uudistetaan vuodesta 2016 lähtien. Yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan samoin kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan. Valtionosuuksia vähennetään vastaavasti niin, että veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntatalouteen. (Valtiovarainministeriö, Peruspalveluohjelma ) Mäntyharjun kunnan osalta valtionosuusuudistuksen vaikutukset jäänevät valtakunnallisesti tarkastellen suhteellisen pieniksi. Yhteisöverokannan alentamista on kompensoitu määräaikaisesti kunnille. Verokannan alentamisella haetaan piristystä yritystoimintaa. Mikäli tavoite toteutuu, ei verokannan alentamisella ole pelättyä negatiivista vaikutusta kunnan verokertymään. Korkotaso on ollut viime vuosina poikkeuksellisen alhainen. Alhaisen korkotason johdosta kunnan on ollut mahdollista tehdä poistotasoa huomattavasti suuremmat investoinnit lähinnä palvelutuotantoa palveleviin kiinteistöihin. Kunnan velkamäärä on pysynyt voimakkaasta investointitasosta huolimatta hyvin hallinnassa. Talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien investointiohjelma on laadittu hyvin maltilliseksi. Pitämällä investointitaso vuosittaisten poistojen tasolla pystytään kunnan lainamäärää pienentämään, varautumaan tulevaan korkotason nousuun ja samalla parantamaan omavaraisuusastetta. Kunnassa on käytössä poistoajoissa rakennusten osalla maksimi 50 vuoden poistoaika. Lähivuosina poistosuunnitelman poistoaikoja jouduttanee lyhentämään. Muutos kasvattaa vuosittaista poistojen määrää. Jotta tilikauden tulos pysyisi ylijäämäisenä tulee vuosikatetta pystyä parantamaan vastaavasti KUNNAN HENKILÖSTÖ Kunnan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on vakiintunut noin 6000:n päivän tasolle. Kunnan henkilöstön sairastavuus on viime vuosina ollut huomattavasti pienempää kuin 2000-luvulla keskimäärin. Ainakaan vielä ei voida sanoa, että työnkuormittavuus ja henkilöstön ikärakenne olisi kasvattanut sairauspoissaolojen määrää.

8 4 Kunnassa on pyritty kiinnittämään huomiota esimiesten johtamiskoulutukseen ja henkilöstötaitojen kehittämiseen, jolla voi olla oma myönteinen vaikutuksensa henkilöstön poissaolojen määrään vähenemiseen. Kunnan henkilöstökertomuksessa on läpikäyty tarkemmin henkilöstöä koskevia asioita ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kunnassa on varauduttu hyvin kohtaamaan erilaiset riskit ja epävarmuustekijät. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti valmiussuunnitelman laadintakoulutuksiin ja näihin liittyviin harjoituksiin. Kunnan kiinteistöjen toimivuutta sähkökatkojen aikana on parannettu varavoimakoneita hankkimalla. Kunnan yleiseen toimintaan kohdistuvat riskit jaotellaan yleensä (toiminnallisiin-, rahoitus-, vahinko- ja investointi riskeihin). Toiminnalliset riskit tiedostetaan yleisesti ja kunta käyttää laajasti vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutukset ovat euromääräisiä. Lisäksi kunnalla on julkishallinnon vastuuvakuutus. Rahoitusriskien osalta on vuonna 2013 tehty korkoriskienhallinnan strategiakartoitus / lainasalkkuanalyysi. Analyysin on toteuttanut Operandi Oy. Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus on haasteellista. Lyhytaikaisia sijaisuuksia hoidetaan yksiköissä omin voimin. Pitempiaikaisiin sijaisuuksiin on palkattu henkilöitä joilla ei ole em. alojen ammattikoulutusta tai ovat alan opiskelijoita. Eläkkeellä olevia kokeneita alan ammattilaisia on myös saatu sijaisuuksiin. Yhden ammatti työntekijän työalueet aiheuttavat myös riskejä. Tiukan talouden aikoina avoimien toimien täyttäminen ei ole itsestään selvyys ja pätevien sekä kokemusta omaavien työntekijöiden saatavuus on hankalaa. Sivistyspalveluiden toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden, asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit: a) henkilöstöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Sivistyspalveluiden henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Sivistyspalveluissa on alueita, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, mikä aiheuttaa omat riskinsä ja työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Pääsääntöisesti avoimeksi tullut virka tai toimi on täytettävissä ns. normaalein rekrytointitoimin. Toki maanlaajuisesti tiettyjen henkilöstöryhmien kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla ei ole tasapainossa. Virat ja toimet joiden täytössä on ongelmia ovat mm. erityisopettajat, liikunnan opettajat, lastentarhanopettajat, erityislastentarhaopettajat ja kirjastohenkilöstö. Em. virkojen ja toimien osalta ongelma Mäntyharjussa koskee lähinnä sijaishenkilöä. Kunnan oppilasmäärä on supistumassa, mikä lisää painetta useamman aineen pätevyyden hallintaan samalla opettajalla. Kunta kannustaa kaksoispätevyyden hankintaan. Saatavuus turvataan hyvillä työoloilla ja panostamalla muuhun kuin palkallisiin etuihin (mm. koulutus mahdollisuus, työn sisällön kehittäminen jne.).

9 5 Osaaminen Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön koulutushalukkuus on sivistyspalveluissa ollut kiitettävällä tasolla. Lisäksi OVTES:n henkilöstö osallistuu kolmeen koulutuspäivään / vuosi. Talouden tiukentuessa myös koulutusmäärärahojen varaukset ovat vaarassa pienentyä. Virkaehtosopimuksen alainen koulutus on toteutettu osittain hankerahoituksen turvin. Mikäli hankerahaa ei ole käytettävissä tuo se paineita kunnan talousarvioon. Turvallisuus Henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita. Riskien tunnistaminen on tärkeää. Yksiköitä on ohjeistettu mm. välttämään riskitilanteissa yksin työskentelyä. Erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla, mm. poistumisteiden huomioimisella, kameravalvonnalla ja lukituksen suunnittelulla, on pyritty pienentämään riskiä. Yksiköiden varautumissuunnittelu ja tilanteiden harjoittelu on tärkeää. Koulukeskuksen yksiköt tulisi liittää yhtenäiseen lukitus- ja kaiutinjärjestelmään. b) tietojärjestelmien toimivuus Koulujen päätietojärjestelmien ylläpito on siirretty ohjelmistotoimittajalle vuoden 2012 aikana. Toimenpide pienentää tietojärjestelmän kaatumisesta aiheutuvaa riskiä. Verkkokansioista otetaan päivityksiä kunnan yleisen käytännön mukaan. Vahinkoriskit: a) omaisuuteen kohdistuvat Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. luonnon onnettomuuden, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset ja vahingonteot. Kameravalvonnan käyttöönotto on vähentänyt merkittävästi kiinteistölle ja muulle omaisuudelle aiheutettua ilkivaltaa. Yhtenäiskoululle ja uuteen päiväkotiin toteutettu varavoimakone varmistaa toiminnan jatkomahdollisuuden poikkeusoloissa. b) muut riskit Toimintaan kohdistuu em. lisäksi joukko ns. yleisiä riskejä; ympäristöriskit, liikenteen aiheuttamat riskit, terveysriskit jne. Kunnan yleisessä, palvelualueen ja yksiköiden valmiussuunnitelmissa on pyritty varautumaan näihin. On perusteltua uskoa, että riski toteutuu todennäköisimmin liikenteen osalta. Kunta voi vaikuttaa kiinteistöjen piharatkaisujen osalta riskin pienentämiseen. Ostopalveluna toteutettavaan henkilöliikenteeseen kunnan vaikutusmahdollisuus on rajallinen. Perusturvapalvelujen toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus)

10 6 Saatavuus Perusturvan henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Mäntyharjun kunnan perusturvapalvelujen riskejä ovat mm. lääkärien, sosiaalityöntekijöiden ja koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus. Erityisesti sairaanhoitajien saaminen akuutteihin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut ajottain haastavaa. Joskus on jouduttu käyttämään kouluttamattomia sijaisia lähinnä lähi- ja perushoitajien sijaisuuksissa räätälöidyin tehtäväkokonaisuuksin potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Resursseja kohdennetaan tarpeen mukaan perusturvapalvelujen eri tiimien välillä. Perusturvapalveluissa on työtehtäviä, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, mitä voidaan pitää riskinä, koska työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuus turvataan hyvällä henkilöstöpolitiikalla, aktiivisella rekrytoinnilla, hyvillä työoloilla, mielekkäillä ja hallittavissa olevilla tehtäväkokonaisuuksilla, mahdollistamalla oman osaamisen ylläpito ja kehittäminen mm. täydennyskoulutuksin sekä kilpailukykyisin eduin. Osaaminen Yhteiskunta muuttuu koko ajan, samoin sosiaali- ja terveydenhoitolait muuttuvat. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutusten mahdollistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Täydennyskoulutukseen kannustetaan ja koulutuksia järjestetään entistä enemmän paikallisesti ja seudullisesti (kustannus-hyöty). Oman organisaation asiantuntijoita ja avainhenkilöitä hyödynnetään jakamalla osaamista eri tiimien ja hallintokuntien välillä. Turvallisuus Perusturvapalvelujen henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita ja potilaita. Henkilökunnalle järjestetään ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta alan ammattilaisten taholta sekä perusturvan turvallisuuspäällikön toimesta. Myös palo- ja pelastusharjoituksia järjestetään yhteistyössä palolaitoksen kanssa. Työskentelytilat ja hälytysjärjestelmät ovat asianmukaiset. Potilasturvallisuuteen liittyvät haitta- ja vaaratapahtumat kirjataan sähköiseen järjestelmään ja ne käsitellään systemaattisesti analysoiden ja oppien. b) tietojärjestelmien toimivuus Perusturvapalveluissa työ sisältää yhä enemmän eri tietojärjestelmien hyödyntämistä (vrt. potilasja asiakastietojen dokumentointia). Toiminnan häiriöt tietojärjestelmissä vaikuttavat ja vaikeuttavat toimintaa. Keskeisimmät perusturvan toimintayksiköt on varustettu varavoimalla, jolla turvataan sähkön saanti lyhyiden sähkökatkosten aikana. Potilastietojärjestelmän katkojen varalle on toimintamalli. c) lainsäädännön riskit Sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin lainsäädäntö muuttuu koko ajan. Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännöstä on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen tulee olla ajan tasalla, minkä kautta myös menettelytapa- ja hoitovirheet voidaan minimoida. Perusturvan henkilöstölle järjestetään tarvittavaa lainsäädännöllistä täydennyskoulutusta tietotaidon ylläpitämiseksi. Vahinkoriskit: a) omaisuuteen kohdistuvat Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. myrskyt, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset. Näihin on varauduttu perusturvan valmiussuunnitelmissa. a)ympäristöriskit Mahdollisia ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat. Riskeihin valmistautumista varten on tehty valmiussuunnitelmat.

11 7 Teknisten palvelujen toimiala Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Henkilöstön saatavuus teknisten palveluiden toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan yksikön sisällä. Tilannetta voidaan parantaa mm. yhteistyöllä naapurikuntien laitosten kanssa (vesihuoltolaitos), oppisopimuskoulutuksilla, harjoittelijoiden käytöllä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla Henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on tärkeää saada työolosuhteet ja palkkaus sellaiseksi että teknisen palvelualueen työpaikat koetaan tulevaisuudessa tavoiteltavina. Osaaminen Henkilökuntaa ohjataan koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tullaan järjestämään myös paikallisesti, jotta mahdollisimman monet pystyisivät osallistumaan koulutustilanteeseen. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutusmahdollisuuksien toteuttamisesta. Turvallisuus Työn ja työmatkojen turvallisuuteen liittyvät riskit pyritään tiedostamaan ja minimoimaan. Alueiden hoidossa ja rakentamisessa huomioidaan käyttäjien turvallisuus. Tietojärjestelmien toimivuus Kunnan yleisten atk-riskien lisäksi vesihuoltolaitoksella riskit liittyvät valvontaohjelmiin ja kaukovalvontaan. Vahinkoriskit: Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat mm. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset, ilkivalta, laitehäiriöt. Ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat, käyttöveden laatuhäiriöt ja jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöt. Näihin on pyritty mahdollisimman hyvin varautumaan.

12 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ympäristöä on huollettu tilinpäätösvuonna asianmukaisesti. Kaatopaikan lopettamiseen on ryhdytty jo vuonna Kaatopaikan lopettamisen on arvioitu maksavan n euroa. Lisäksi kaatopaikkavesien seurannasta muodostuu 30 vuoden ajan n euron vuotuinen kustannus. Kaatopaikan lopettaminen tullaan tekemään vuoden 2015 loppuun mennessä. Ympäristöön kohdistuvaa riskiä pienentää jätevedenpuhdistamolle vuosina tehty peruskorjaus. Samalla on uusittu puhdistamon valvomo- ja sosiaalitilat. Vesilaitoksen toimintavarmuus on ollut ajoittain hyvin haavoittuva johtuen vähäisestä henkilöstöresurssista. Toimintavarmuutta on pyritty parantamaan erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä. Lisäksi laajemmat sähkökatkot voivat aiheuttaa ylivuotoja vesistöön. 1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnassa sisäistä valvontaa suoritetaan monella eri tasolla. Tarkastuslautakunnalla on päärooli valtuuston tahdon toteutumisen valvojana. Taloushallinnossa mm. - kassojen tarkastukset tehdään pistokokeina. Kassojen tarkastus on tehty asianmukaisesti vuosittain ja tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita. Palvelualueiden johtajat hoitavat vastuualueittensa sisäisen valvonnan. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Kunnan talousarvion toteutumista seurataan valtuustolle annettavien vuosikolmannesraporttien muodossa. Lautakunnat ja kunnanhallitus saavat kuukausittain raportin talouden toteutumisesta tulosyksikkötaso kolmen tasolla. Hankinnat on tehty hankintalain mukaisesti. Kunta on tilikauden aikana kilpailuttamisien yhteydessä joutunut yhä useammin turvautumaan asiantuntija apuun etenkin laajojen rakennushankkeiden yhteydessä. Asianajotoimistot ovat toimineet hyvänä taustatukena, kun tarjouksia on tehty, vertailtu ja perusteltu eri tahoille. 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksessa kuvataan niitä olosuhteita ja tapahtumia, jotka vaikuttavat siihen millaiseksi tilikauden tulos ja taloudellinen asema muodostuvat. Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Vertailuvuotena toimii vuosi Tuloslaskelma osoittaa siis, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Tuloslaskelman tunnuslukujen perusteella voidaan arvioida, että vuosi 2014 oli edellistä vuotta heikompi. Mäntyharjun kunnan tuloslaskelman toimintatuottojen kokonaismäärä (ulkoiset ja sisäiset) tilikaudella oli 12,2 milj. euroa, josta ulkoiset toimintatuotot olivat 6,9 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat hieman vuoden 2013 tasolla. Tämä kuitenkin selittyy pakolaisten vastaanottamisella, josta valtio maksoi korvauksia n euroa. Korvaukset näkyvät vastaavasti kuluina toimintakulujen puolella. Merkittävä poikkeama vuoteen 2013 verrattuna oli pysyvien vastaavien myyntivoitot, joita kertyi euroa heikommin.

13 9 Toimintakulut (sisäiset ja ulkoiset) olivat 48,4 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj.. euroa, eli 4,7 %. Palvelujen ostoihin on kirjattu kaatopaikkavarausta tilikaudelta. Yhteensä kaatopaikkavarausta on nyt taseessa euroa. Lisäksi loppuvuodesta tuli potilasvahinkovastuurahaston kartuttamisesta johtuva lisälasku, n euroa. Rahoituskulut olivat yhteensä euroa (v oli ). Verotulojen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Kunnallisvero kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 prosenttia. Kiinteistöverot kasvoivat 10,1 % johtuen kiinteistöjen verotusarvon muutoksesta. Yhteisöverotulot kasvoivat 15,1 %. Verotulot jakautuvat verolajeittain seuraavasti: TP 2014 TP 2013 Muutos Muutos % Kunnallisvero , , ,82 1,8 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,59 15,9 Kiinteistövero , , ,01 10,1 Verotulot yhteensä , , ,42 4,0 Valtionosuuksien toteuma 17,99 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen yhteensä n euroa. Poistoja kertyi 1,3 milj. euroa. Poistojen määrä kasvoi euroa vuoteen 2013 verrattuna.. Toimintakate kertoo jaksotettujen toimintatuottojen ja kulujen erotuksen, joka on katettava verorahoituksella ja valtionosuuksilla. Toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj. euroa. Toimintatuotot kattoivat noin 16 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate kuvaa kokonaisrahoituksen riittävyyttä. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Kunnan tilikauden tulorahoitus riitti hyvin poistojen kattamiseen. Vuosikate oli 178 % poistoista. Tilikauden tulos oli 1,052 milj. euroa positiivinen. Kertynyttä ylijäämää oli taseessa vuoden 2014 lopussa 4,12 milj..

14 10 MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut T o i m i n t a k a t e Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut V u o s i k a t e Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät T i l i k a u d e n t u l o s T i l i k a u d e n y l i- / a l i j ä ä m ä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 16 % 16 % Vuosikate / Poistot, % 178 % 293 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kunnan rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli sitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ne erät, jotka ovat syntyneet kunnan kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden. Toiminnan ja investointien rahavirta, tulorahoitus Kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin eli kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja. Toiminnan rahavirta oli 2,483 milj. euroa. Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä luovutusvoitoista. Investointimenojen määrä oli vuonna 2014 yhteensä 1,009 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja kertyi euroa. Toiminnan ja investointien erotuksena laskettu rahavirta oli tilikaudella 01,792 milj. euroa positiivinen. Investointien omahankintamenoista 231 % on katettu varsinaisen toiminnan tulorahoituksella. Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa yhteensä 11,8 milj. euroa, joka oli 4,1 miljoona euroa vähemmän kuin v tilinpäätöksessä.

15 11 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lanakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 231 % 72 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 106 % 57 % Lainanhoitokate 1,78 3,71 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut mittaavat maksuvalmiutta ja kassavarojen riittävyyttä. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, = tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla seurataan investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

16 12 Investointien tulorahoitus = 100*Vuosikate/investointien omahankintameno. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus = 100* Vuosikate/(investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys +lainan lyhennykset). Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) = 1,78. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman velvoitteiden hoitoon. Lainanhoitokyvyn katsotaan olevan hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Kassan riittävyys = 365*rahavarat/kassastamaksut tilikaudella = 11 pv. 1.4 RAHOITUSASEMA Tase sisältää kunnan omaisuus- ja pääomaerät tilikauden päättyessä ryhmiteltynä luonteensa mukaisesti. Taseen loppusumma oli 38,4 milj. euroa. Taseen loppusumma laski edellisestä vuodesta noin 2,5 milj.. Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % = 100* (oma pääoma+ poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma- saadut ennakot) Tunnuslukuarvot koko maan osalta vuonna 2013 oli keskimäärin 60,5 %, Omavaraisuusaste olisi Mäntyharjun kunnan osalta yli 60 prosenttia, mikäli Suur Savon Sähkön osakkeet olisi arvostettu todelliseen arvoonsa. Tunnusluku kertoo kunnan vakavaraisuudesta, alijäämän sietokyvystä ja kyvystä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (vieras pääoma- saadut ennakot)/käyttötulot = Mäntyharju=38,39. Tunnuslukuarvot koko maa vuonna 2013 keskimäärin 50,7 %. Lainakantaan lasketaan koko vieraan pääoman määrä vähennettyinä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Mäntyharjun kunnan lainakanta tilikauden lopussa oli euroa/asukas TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 51,13 45,39 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,39 47,66 Kertynyt yli-/alijäämä, milj. 4,12 3,07 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , milj 11,47 15,93 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset milj. 1,62 1,65 Asukasmäärä

17 13 MÄNTYHARJUN KUNNAN TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,61 Aineettomat hyödykkeet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Aineelliset hyödykkeet , ,95 Maa- ja vesialueet , ,29 Rakennukset , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,10 Koneet ja kalusto , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Keskeneräiset hankinnat , ,30 Sijoitukset , ,20 Osakkeet ja osuudet , ,35 Muut lainasaamiset , ,01 Muut saamiset , ,84 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,43 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,97 Vaihto-omaisuus , ,16 Muu vaihto-omaisuus , ,16 Saamiset , ,12 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytkaikaiset saamiset , ,12 Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,84 Siirtosaamiset , ,13 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,01 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,67 Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,33 Tilikauden yli-/alijäämä , ,74 PAKOLLISET VARAUKSET , ,34 Muut pakolliset varaukset , ,34 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,26 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat , ,26 VIERAS PÄÄOMA , ,74 Pitkäaikainen , ,40 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,40 Lyhytaikainen , ,34 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot , ,59 Ostovelat , ,67 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,13 Siirtovelat , , , ,01

18 KOKONAISTULOT- JA MENOT Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Verotulojen ja valtionosuuksien merkitys kunnan kokonaistuloista kasvaa joka vuosi. Kunnan tulee jatkossa päivittää maksuperusteet ja taksat vuosittain. Kunnan omiin keinoihin lisätä tuloja sisältyy myös omaisuuden myynti. MÄNTYHARJUN KUNTA ULKOISET KOKONAISTULOT JA KOKONAISMENOT KOKONAISTULOT KOKONAISMENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,06 % Toimintakulut ,94 % Verotulot ,75 % Korkokulut ,62 % Valtionosuudet ,08 % Muut rahoituskulut ,03 % Korkotuotot ,02 % Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot ,43 % - Pakollisten varausten muutos ,34 % Satunnaiset tuotot ,09 % - Pysyv. Vast. hyöd. Luovutustap ,15 % Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit - Pysyv.vastaav.hyöd.luovutusvoitot ,24 % Investointimenot ,06 % Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitusosuudet investointimenoihin ,02 % Antolainasaamisten lisäykset ,05 % Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot ,67 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,37 % Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,73 % Antolainasaamisten vähennykset ,12 % Oman pääoman vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 % ,00 % Lyhytaikaisten lainojen lisäykset 0,00 % Oman pääoman lisäykset ,00 % Maksuvalmius Rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos Yhteensä KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA OHJAUS Toimintakertomuksessa esitetään yhdistelmä kunnan tytär-, osakkuus- ja muista omistusyhteisöistä sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 4 Kunnallista liiketoimintaa Muut yhtiöt 1 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt 7 Muut omistusoikeusyhteisöt Yhteensä 9 7

19 15 Tytäryhteisöt Kotipaikka Kunnan Konsernin omistusos. omistus % % KOY Keskiväli Mäntyharju 100,00 100,00 KOY Myllyrinne Mäntyharju 92,09 92,09 Mjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy Mäntyharju 100,00 100,00 KOY Pyhävedenranta Mäntyharju 100,00 100,00 KOY Nokiantie 19 Mäntyharju 100,00 100,00 Yhteensä Kuntayhtymät E-Savon Sairaanhoitopiirin Ky Mikkeli 6, , Vaalijalan Ky. Pieksämäki 3, , Itä-Suomen päihdehuollon ky Mäntyharju 0, , Etelä-Savon Maakuntaliitto Mikkeli 4, , Yhteensä Osakkuusyhteisöt As.Oy Halssinrinne Mäntyharju 34,84 34,84 Mäntyharjun Suittimäki Oy Mäntyharju 25,00 25,00 KOY Mäntyharjun Virastokeskus Mäntyharju 27,53 27,53 As Oy Mjun Petäjä Mäntyharju 0,00 9,53 As Oy Mjun Tanhuharju Mäntyharju 0,00 21,54 Yhteensä KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kuntalain mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluu kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Kunnanjohtaja antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajille sekä kuntayhtymien ja kuntakonsernin kokouksia koskevia ohjeita. Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat toiminnassaan mm. osakeyhtiölakia ja toimivat yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten ja yhtiötä sitovien lakien puitteissa. Konserniin kuuluvat keskeiset tytäryhtiöt julkaisevat toiminnastaan osavuosikatsaukset ja vuosiraportin. Kuluvan tilikauden aikana ei konserniohjeeseen tehty muutoksia. Sen mukaisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallitusten kokouksissa OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Elinkeinoyhtiö Mäsek Oy: Mäntyharju - Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti - hanke ja Mäntyharjun keskustan kehittämisprojekti -hanke päättyivät vuoden 2014 aikana. Näihin hankkeisiin saatiin myös merkittävästi ulkopuolista EU -rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliiton kautta. Kiinteistö Oy Keskivälin toiminnassa ei tapahtunut muutoksia.

20 1.6.3 ARVIO KONSERNIN TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 16 Konserniin kehitykseen sisältyy eritasoisia riskejä. Vastuut tytäryhtiöistä ovat täysin Mäntyharjun kunnalla. Tytäryhtiöihin, erityisesti KOY Keskiväliin, sisältyvät taloudellisten riskien huomioiminen onkin oleellista arvioitaessa konsernin tulevaa kokonaiskehitystä. KOY Keskivälin asuntojen käyttöprosentin aleneminen tulee saada pysäytettyä. Oravanpyörä, jossa vuokria joudutaan korottamaan ja korotus aiheuttaa käyttöprosentin laskua aiheuttaa kierteen, jonka vaikutus talouteen on vakava. Kehityksen suunnan oikaisu vaatii toimenpiteitä joko asuntokannan määrän saattamiseksi paremmin vastaamaan kysyntää tai vaihtoehtoisesti Keskiväli Oy:n asuntokannan houkuttelevuuden parantamiseksi. Nykyisen kehityksen jatkuessa KOY Keskivälin mahdollisuudet panostaa asuntokantaan ovat rajalliset. Konsernin tuleva kehitys on suuresti riippuvainen kunnan kehityksestä. Ainoastaan vastuut tytäryhtiöistä ovat niin suuret, että riskien konkretisoituminen vaikuttaa merkittävästi kunnan taloudelliseen asemaa SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Konsernivalvonta on järjestetty konserniohjeen ja hallintosäännön avulla. Konserniohje on päivitetty vuonna Kunnanjohtaja antaa erillisohjeet kuntakonsernin kokouksia varten. Kaikkien yhtiöiden toiminnasta ei ole saatu riittävästi tietoa. Etenkin KOy Myllyrinteen toiminta tulisi arvioida kokonaisuudessaan. Yhtiön hallinnoi kunnan talouden kannalta erittäin raskashoitoista kiinteistöä, joka on huonokuntoinen, vähäisellä käytöllä ja kallis ylläpitää. Kiinteistöstä syntyy tappiota noin euroa vuodessa. KOY Keskivälissä on tehty talouden riskianalyysi.

21 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,92 Toimintakulut , ,13 Toimintakate , ,21 Verotulot , ,62 Valtionosuudet , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 7 763, ,83 Muut rahoitustuotot , ,49 Korkokulut , ,54 Muut rahoituskulut , ,99 Vuosikate , ,12 Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Satunnaiset erät , ,97 Tilikauden tulos , ,85 Tilinpäätössiirrot , ,61 Vähemmistöosuudet , ,83 Varausten muutos ,20 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,41 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 38 % 38 % Vuosikate / Poistot, % 161 % 226 % Vuosikat, euroa/asukas Asukasmäärä

22 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,12 Satunnaiset erät , ,41 Tulorahoituksen korjauserä , ,02 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,51 Investointien rahavirta Investointimenot , ,36 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,88 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot , ,67 Investointien rahavirta yhteensä , ,81 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,70 Rahoituksen kassavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,30 Antolainasaamisten vähennys , ,09 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,10 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,54 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,11 Oman pääoman muutokset Muut Maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen p.o ja varojen muutokset , ,31 Vaihto-omaisuuden muutos , ,60 Saamisten muutos , ,86 Korottomien velkojen muutos , ,91 Rahoituksen kassavirta , ,50 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,20 Rahavarat , ,24 Rahavarat , ,04 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,20 Investointien tulorahoitus, % 193,6 86,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 82,8 60,1 Lainanhoitokate 1,40 1,75 Kassan riittävyys, pv 12,4 21,3 Asukasmäärä

23 19 KONSERNI TASE TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,22 Muut pitkävaikutteiset menot , ,72 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,94 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,36 Rakennukset , ,39 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,84 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,27 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,83 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Sijoitukset: Osakkuusyhteisöosuudet , ,87 Muut osakkeet ja osuudet , ,83 Muut lainasaamiset , ,56 Muut saamiset , ,79 Sijoitukset yhteensä , ,05 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,14 Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot , ,53 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,36 Tilikauden yli-/alijäämä , ,89 Oma pääoma yhteensä , ,66 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,53 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 2 101, ,38 Vapaaehtoiset varaukset , ,60 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,77 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma , ,18 Pitkäaikainen koroton vieras p-oma , ,70 Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma , ,46 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,80 Vieras pääoma yhteensä , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84

24 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 30,03 40,64 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52 % 57 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. -1,5-2,7 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , milj 22,9 29,6 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset milj. 1,959 0,008 Asukasmäärä Konsernitase sisältää konsernin omaisuus- ja pääomaerät tilikauden päättyessä ryhmiteltynä luonteensa mukaisesti. Konsernitase osoittaa konsernin varat ja velat sekä vastuut ulkopuolisille. Konsernitase osoittaa konsernin oman pääoman sen jälkeen, kun siitä on vähennetty konserniyhteisöjen väliset keskinäiset saamiset ja velat, konserniyhteisöjen sisäiset katteet ja keskinäinen osakeomistus, erotettu ulkopuolisten omistus ja vähemmistöosuudeksi, ja osakkuusyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on yhdistelty konsernitaseeseen. 1.7 KESKEISET LIITETIEDOT Kunnasta ja konsernista on esitetty liitetiedot laajasti tilinpäätöksen liitetieto-osassa. 1.8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS- TOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kunnan tilikauden tulos on ,08 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus esittää tilikauden käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos ,08 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Mäntyharjun kunnan talous toteutui ennakoitua paremmin ja talous on tasapainossa. Kunnan taseeseen kertyi ylijäämää eikä kattamattomia alijäämiä enää ole. Lakisääteistä velvoitetta tasapainottamisohjelman laatimiseksi ei ole.

25 21 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT ,9 564 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9-825 LASKENNALLISET ERÄT ,9 825 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Vaalilaki 714/1998 Tavoitteet talousarviovuodelle 2014 ja tavoitteiden toteutuminen Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2014 Toteutuminen Europarlamenttivaalit äänestysprosentti Etelä-Savon keskiarvo Mju 39,2 / E-Savo 36,0 Eduskuntavaalit äänestysprosentti Etelä-Savon keskiarvo Kunnallisvaalit äänestysprosentti Etelä-Savon keskiarvo Lisäksi kunnanhallitus päätti, että eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjesteään kunnantalon lisäksi kolmena päivänä kauppojen aulassa. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja TARKASTUSLAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toimii Kuntatarkastajien Clavis Oy. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

26 22 KUNNANVALTUUSTO Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT ,8 187 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KUNNANHALLITUS LTK Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kunnanhallitus Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT ,3-602 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tämä taulukko pitää sisällään vain kunnanhallituksen hallinnon menot. Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2014 Toteutuminen terveet elämäntavat - sairastavuusideksi esimiesten jet-koulutus toteu-

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Mäntyharjun kunta

Tilinpäätös 2015 Mäntyharjun kunta Tilinpäätös 2015 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 1 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.1.2 KUNNAN HALLINTO... 2 1.1.3 YLEINEN JA

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot