Tilinpäätös Mäntyharjun kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014. Mäntyharjun kunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Mäntyharjun kunta

2 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ KUNNAN HENKILÖSTÖ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA KOKONAISTULOT- JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA OHJAUS KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT ARVIO KONSERNIN TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KESKEISET LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA...21 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...21 TARKASTUSLAUTAKUNTA...21 KUNNANVALTUUSTO...22 KUNNANHALLITUS LTK...22 Pelastustoimi...29 Ympäristöpalvelut...29 TUKIPALVELULAUTAKUNTA...32 SIVISTYSLAUTAKUNTA...43

3 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA...62 Perusturvan hallinto...62 Perusterveydenhuolto...64 Erityistyöntekijät...64 Avosairaanhoito...66 Lääkärin vastaanotto...66 Suun terveydenhuolto...72 Hammaslääkärin vastaanotto...72 Suuhygienistin vastaanotto...72 Sairaala- ja hoivapalvelut...73 Terveyskeskuksen sairaala...73 Tehostettu palveluasuminen...75 Kotihoito ja tukipalvelut...78 Erikoissairaanhoito...80 Sosiaalityön palvelut...81 Vammaispalvelut...84 Lastensuojelu ja perhetyö...86 Päihdehuolto...88 Toimeentuloturva...90 Pakolaisten vastaanottopalvelut...92 TEKNINEN LAUTAKUNTA...94 RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONSERNI TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT...121

4 4 4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTEYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösluvut TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LUETTELOT JA SELVITYKSET...138

5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 alkoi muutoksen merkeissä. Kymmenen vuotta kuntaa johtanut Jussi Teittinen valittiin Heinolan kaupunginjohtajaksi. Vuoden 2013 lopussa oli aloittanut uusi perusturvajohtaja Tuija Haatainen, loppukesästä 2014 aloitti tekninen johtaja Tapio Montonen edellisen viranhoitajan Hannu Lakan jäädessä eläkkeelle ja lokakuussa kunnanjohtajan virassa aloitti allekirjoittanut, Jukka Ollikainen. Vuoden aikana talousjohtajan, sivistystoimenjohtajan ja kunnanjohtajan virkoja hoidettiin väliaikaisjärjestelyin ja tarkoitus on saada vuonna 2015 organisaatiomalli järjestettyä tarpeita vastaavaksi. Menneen vuoden aikana odotettiin uuttaa sote-lakia ja tämän rinnalla valmisteltiin Etelä-Savossa omaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoaluetta. Eduskunta kuitenkin hylkäsi lakiehdotuksen keväällä 2015, mutta Etelä-Savon tuotantoalueen valmistelua on päätetty jatkaa ja toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2017 alussa. Uusi kuntalaki tulee osittain voimaan ja kokonaisuudessaan voimaan Talouden näkökulmasta konsernin taloudellinen asema tulee korostumaan. Tästä syystä kunnan tulee jatkossa valvoa tarkasti yhtiöidensä lainakannan ja tuloksen kehittymistä. Valtionosuusuudistuksesta päästiin yhteisymmärrykseen ja järjestelmä muuttui vuoden Uudistuksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Laskentakriteerejä vähennetään ja niistä poistetaan päällekkäisyyksiä. Vanhassa järjestelmässä kriteereitä oli lähes 50, kun uudessa niitä on 11. Valtionosuudet määräytyvät tulevaisuudessakin pitkälti kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Mäntyharjun kunnan osalta laskelmat näyttävät siltä, että valtionosuusjärjestelmän uudistuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia kunnan talouteen. Menneeltä vuodelta ylijäämää kertyi ja taseessa kertynyttä ylijäämä on Toimintatuotot kasvoivat 4,0 % eli ja toimintakulut 4,8 % eli (verrattuna vuoteen 2013). Veroprosentteihin ei tehty vuodelle 2014 muutoksia. Verotulojen kasvu oli Mäntyharjun kunnassa 4,0 % kun koko maan vastaava luku oli 2,5 %. Rahassa kasvua oli euroa verrattuna vuoteen Tässä auttoi verottajan tekemä kiinteistöjen arvostuspohjan muutos, joka toi kunnalle verotuloja euroa. Vuonna 2014 Investointien kokonaismäärä oli n. 1 milj. euroa. Suurimpina olivat latukone , Toivolan koulun liikuntasalin kosteusvauriokorjaus , Touhulan peruskorjaus Maltillisten investointien ja hyvän vuosikatteen ansiosta kunnan lainakanta laski eurolla ollen Lainaa per asukas oli 1.896, kun v vastaavasti oli Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu tulee rasittamaan taloutta jatkossakin. Epävarmat taloudelliset näkymät, sote-lainsäädännön valmistelu ja kunnan lakisääteisten tehtävien määrän kehitys pitävät yllä jatkuvaa epävarmuutta. Tämän vuoksi Mäntyharjun kunnassa tulee jatkaa jo aloitettua palvelutuotannon tehostamista sekä muokata edelleen organisaatiota vastaamaan kysyntää ja taloudellisia mahdollisuuksia. Edellä mainitusta johtuen lautakuntien johtosääntöjä on lähdetty uudistamaan. Perusturvalautakunnan uusi johtosääntö hyväksyttiin menneen vuoden lopussa ja sivistyspalveluiden mallia tarkistetaan keväällä Kiitos kaikille tahoille kuluvasta vuodesta kuntalaistemme parhaaksi tehdystä työstä ja kunnan kehittämisestä. Itsenäisellä Mäntyharjulla on myönteinen kuntakuva, jota halutaan jatkossakin ylläpitää. Yhteisin ponnistuksin ja määrätietoisin päätöksin sekä toimintatapoja jatkuvasti kehittämällä menestyksen tie on rakennettavissa. Jukka Ollikainen kunnanjohtaja

6 KUNNAN HALLINTO Mäntyharjun kunnan tilivelvolliset ovat: Toimielin Kunnanhallitus Tukipalvelulautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Viranhaltija kunnanjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja tuotantopäällikkö palvelupäällikkö (toimistopalvelut) kiinteistöpäällikkö tietohallintojohtaja hallintojohtaja lukion rehtori Yhtenäiskoulun rehtori kansalaisopiston rehtori varhaiskasvatuksen johtaja kirjastotoimenjohtaja vapaa-aikasihteeri kulttuurisihteeri perusturvan tuotantoyksikön johtaja johtava sosiaalityöntekijä hoiva- ja hoitotyönjohtaja johtava hammaslääkäri tekninen johtaja rakennustarkastaja Tilivelvollisia ovat lisäksi kyseisten toimielinten jäsenet YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Suomen talouden vaikeudet jatkuivat vuonna Talouden kehitys on jäänyt selvästi useimmista euroalueen maista ja bruttokansantuotteen määrä on edelleen runsaat 5 % pienempi kuin juuri ennen kansainvälisen finanssikriisin alkamista vuonna Raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen vuoksi kotimaisen kysynnän kehitys ei kansainvälisen finanssikriisin alkamisen jälkeen ole ollut yhtä heikkoa kuin bruttokansantuotteen. Talouden vaikeudetovat koskeneet ennen kaikkea vientiä. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana vientitulojen menetys on aiempaa enemmän näkynyt myös kotimaisessa kysynnässä. Työllisyyden heikkeneminen on silti keskittynyt pääosin vientiteollisuuteen. Suomen talous joutuu heikentyneenä kohtamaan tilanteen, jossa työikäisen väestön määrä supistuu nopeasti ja vanhusten osuus kasvaa. (Suomen Pankki, Euro & talous 5/2014) Etelä-Savon alueella vuonna 2014 yritysten toteuttamat lomautukset ja irtisanomiset lisääntyivät ja viestivät laajemmin eri toimialoille levinneestä ja syvenneestä yritysten tilan heikentymisestä. Kaupan toimialan sopeutustoimet johtuvat päivittäiselintarvikekauppaa lukuun ottamatta myynnin laskusta, mutta myös toimialan toimintojen uudistumisesta (mm. itsemaksu). Verkkokaupan osuuden kasvu esim. kodinkoneiden ja käyttö- ja viihde-elektroniikan kaupassa tulee enenevässä määrin johtamaan henkilöstömäärien sopeuttamistoimiin ja huonommillaan erikoismyymälöiden lopettamisiin. (TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu: alueelliset kehitysnäkymät 1/2014)

7 1.1.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA 3 Toiminnallisina muutoksina aloitettiin eräiden palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen siivouksen siirtämisestä ulkoisille palvelutuottajille lähtien. Varpasen koulu päätettiin lakkauttaa ja oppilaat aloittavat lukuvuoden yhtenäiskoululla. Toimintakate heikkeni v verraten 4,8 % eli euroa ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta v nettomääräisesti arviolta reilulla 200 milj. eurolla verrattuna vuoteen Suurimmat kuntataloutta heikentävät tekijät ovat valtionosuusleikkaukset sekä pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtäminen kunnille. Kuntien yhteisövero-osuus maksetaan viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna v Hallituksen maaliskuun 2014 kehyspäätöksen mukaan veroperusteisiin ei tehdä v ansiotason tai kuluttajahintojen nousua vastaavaa tarkistusta. Asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuutta rajoitetaan edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosina Lisäksi työtulovähennystä ja perusvähennystä korotetaan v Työmatkavähennyksen omavastuuta korotetaan v ja sen rakennetta uudistetaan vuodesta 2016 lähtien. Yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan samoin kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan. Valtionosuuksia vähennetään vastaavasti niin, että veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntatalouteen. (Valtiovarainministeriö, Peruspalveluohjelma ) Mäntyharjun kunnan osalta valtionosuusuudistuksen vaikutukset jäänevät valtakunnallisesti tarkastellen suhteellisen pieniksi. Yhteisöverokannan alentamista on kompensoitu määräaikaisesti kunnille. Verokannan alentamisella haetaan piristystä yritystoimintaa. Mikäli tavoite toteutuu, ei verokannan alentamisella ole pelättyä negatiivista vaikutusta kunnan verokertymään. Korkotaso on ollut viime vuosina poikkeuksellisen alhainen. Alhaisen korkotason johdosta kunnan on ollut mahdollista tehdä poistotasoa huomattavasti suuremmat investoinnit lähinnä palvelutuotantoa palveleviin kiinteistöihin. Kunnan velkamäärä on pysynyt voimakkaasta investointitasosta huolimatta hyvin hallinnassa. Talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien investointiohjelma on laadittu hyvin maltilliseksi. Pitämällä investointitaso vuosittaisten poistojen tasolla pystytään kunnan lainamäärää pienentämään, varautumaan tulevaan korkotason nousuun ja samalla parantamaan omavaraisuusastetta. Kunnassa on käytössä poistoajoissa rakennusten osalla maksimi 50 vuoden poistoaika. Lähivuosina poistosuunnitelman poistoaikoja jouduttanee lyhentämään. Muutos kasvattaa vuosittaista poistojen määrää. Jotta tilikauden tulos pysyisi ylijäämäisenä tulee vuosikatetta pystyä parantamaan vastaavasti KUNNAN HENKILÖSTÖ Kunnan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on vakiintunut noin 6000:n päivän tasolle. Kunnan henkilöstön sairastavuus on viime vuosina ollut huomattavasti pienempää kuin 2000-luvulla keskimäärin. Ainakaan vielä ei voida sanoa, että työnkuormittavuus ja henkilöstön ikärakenne olisi kasvattanut sairauspoissaolojen määrää.

8 4 Kunnassa on pyritty kiinnittämään huomiota esimiesten johtamiskoulutukseen ja henkilöstötaitojen kehittämiseen, jolla voi olla oma myönteinen vaikutuksensa henkilöstön poissaolojen määrään vähenemiseen. Kunnan henkilöstökertomuksessa on läpikäyty tarkemmin henkilöstöä koskevia asioita ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kunnassa on varauduttu hyvin kohtaamaan erilaiset riskit ja epävarmuustekijät. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti valmiussuunnitelman laadintakoulutuksiin ja näihin liittyviin harjoituksiin. Kunnan kiinteistöjen toimivuutta sähkökatkojen aikana on parannettu varavoimakoneita hankkimalla. Kunnan yleiseen toimintaan kohdistuvat riskit jaotellaan yleensä (toiminnallisiin-, rahoitus-, vahinko- ja investointi riskeihin). Toiminnalliset riskit tiedostetaan yleisesti ja kunta käyttää laajasti vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutukset ovat euromääräisiä. Lisäksi kunnalla on julkishallinnon vastuuvakuutus. Rahoitusriskien osalta on vuonna 2013 tehty korkoriskienhallinnan strategiakartoitus / lainasalkkuanalyysi. Analyysin on toteuttanut Operandi Oy. Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus on haasteellista. Lyhytaikaisia sijaisuuksia hoidetaan yksiköissä omin voimin. Pitempiaikaisiin sijaisuuksiin on palkattu henkilöitä joilla ei ole em. alojen ammattikoulutusta tai ovat alan opiskelijoita. Eläkkeellä olevia kokeneita alan ammattilaisia on myös saatu sijaisuuksiin. Yhden ammatti työntekijän työalueet aiheuttavat myös riskejä. Tiukan talouden aikoina avoimien toimien täyttäminen ei ole itsestään selvyys ja pätevien sekä kokemusta omaavien työntekijöiden saatavuus on hankalaa. Sivistyspalveluiden toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden, asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit: a) henkilöstöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Sivistyspalveluiden henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Sivistyspalveluissa on alueita, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, mikä aiheuttaa omat riskinsä ja työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Pääsääntöisesti avoimeksi tullut virka tai toimi on täytettävissä ns. normaalein rekrytointitoimin. Toki maanlaajuisesti tiettyjen henkilöstöryhmien kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla ei ole tasapainossa. Virat ja toimet joiden täytössä on ongelmia ovat mm. erityisopettajat, liikunnan opettajat, lastentarhanopettajat, erityislastentarhaopettajat ja kirjastohenkilöstö. Em. virkojen ja toimien osalta ongelma Mäntyharjussa koskee lähinnä sijaishenkilöä. Kunnan oppilasmäärä on supistumassa, mikä lisää painetta useamman aineen pätevyyden hallintaan samalla opettajalla. Kunta kannustaa kaksoispätevyyden hankintaan. Saatavuus turvataan hyvillä työoloilla ja panostamalla muuhun kuin palkallisiin etuihin (mm. koulutus mahdollisuus, työn sisällön kehittäminen jne.).

9 5 Osaaminen Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön koulutushalukkuus on sivistyspalveluissa ollut kiitettävällä tasolla. Lisäksi OVTES:n henkilöstö osallistuu kolmeen koulutuspäivään / vuosi. Talouden tiukentuessa myös koulutusmäärärahojen varaukset ovat vaarassa pienentyä. Virkaehtosopimuksen alainen koulutus on toteutettu osittain hankerahoituksen turvin. Mikäli hankerahaa ei ole käytettävissä tuo se paineita kunnan talousarvioon. Turvallisuus Henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita. Riskien tunnistaminen on tärkeää. Yksiköitä on ohjeistettu mm. välttämään riskitilanteissa yksin työskentelyä. Erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla, mm. poistumisteiden huomioimisella, kameravalvonnalla ja lukituksen suunnittelulla, on pyritty pienentämään riskiä. Yksiköiden varautumissuunnittelu ja tilanteiden harjoittelu on tärkeää. Koulukeskuksen yksiköt tulisi liittää yhtenäiseen lukitus- ja kaiutinjärjestelmään. b) tietojärjestelmien toimivuus Koulujen päätietojärjestelmien ylläpito on siirretty ohjelmistotoimittajalle vuoden 2012 aikana. Toimenpide pienentää tietojärjestelmän kaatumisesta aiheutuvaa riskiä. Verkkokansioista otetaan päivityksiä kunnan yleisen käytännön mukaan. Vahinkoriskit: a) omaisuuteen kohdistuvat Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. luonnon onnettomuuden, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset ja vahingonteot. Kameravalvonnan käyttöönotto on vähentänyt merkittävästi kiinteistölle ja muulle omaisuudelle aiheutettua ilkivaltaa. Yhtenäiskoululle ja uuteen päiväkotiin toteutettu varavoimakone varmistaa toiminnan jatkomahdollisuuden poikkeusoloissa. b) muut riskit Toimintaan kohdistuu em. lisäksi joukko ns. yleisiä riskejä; ympäristöriskit, liikenteen aiheuttamat riskit, terveysriskit jne. Kunnan yleisessä, palvelualueen ja yksiköiden valmiussuunnitelmissa on pyritty varautumaan näihin. On perusteltua uskoa, että riski toteutuu todennäköisimmin liikenteen osalta. Kunta voi vaikuttaa kiinteistöjen piharatkaisujen osalta riskin pienentämiseen. Ostopalveluna toteutettavaan henkilöliikenteeseen kunnan vaikutusmahdollisuus on rajallinen. Perusturvapalvelujen toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus)

10 6 Saatavuus Perusturvan henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Mäntyharjun kunnan perusturvapalvelujen riskejä ovat mm. lääkärien, sosiaalityöntekijöiden ja koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus. Erityisesti sairaanhoitajien saaminen akuutteihin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut ajottain haastavaa. Joskus on jouduttu käyttämään kouluttamattomia sijaisia lähinnä lähi- ja perushoitajien sijaisuuksissa räätälöidyin tehtäväkokonaisuuksin potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Resursseja kohdennetaan tarpeen mukaan perusturvapalvelujen eri tiimien välillä. Perusturvapalveluissa on työtehtäviä, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, mitä voidaan pitää riskinä, koska työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuus turvataan hyvällä henkilöstöpolitiikalla, aktiivisella rekrytoinnilla, hyvillä työoloilla, mielekkäillä ja hallittavissa olevilla tehtäväkokonaisuuksilla, mahdollistamalla oman osaamisen ylläpito ja kehittäminen mm. täydennyskoulutuksin sekä kilpailukykyisin eduin. Osaaminen Yhteiskunta muuttuu koko ajan, samoin sosiaali- ja terveydenhoitolait muuttuvat. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutusten mahdollistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Täydennyskoulutukseen kannustetaan ja koulutuksia järjestetään entistä enemmän paikallisesti ja seudullisesti (kustannus-hyöty). Oman organisaation asiantuntijoita ja avainhenkilöitä hyödynnetään jakamalla osaamista eri tiimien ja hallintokuntien välillä. Turvallisuus Perusturvapalvelujen henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita ja potilaita. Henkilökunnalle järjestetään ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta alan ammattilaisten taholta sekä perusturvan turvallisuuspäällikön toimesta. Myös palo- ja pelastusharjoituksia järjestetään yhteistyössä palolaitoksen kanssa. Työskentelytilat ja hälytysjärjestelmät ovat asianmukaiset. Potilasturvallisuuteen liittyvät haitta- ja vaaratapahtumat kirjataan sähköiseen järjestelmään ja ne käsitellään systemaattisesti analysoiden ja oppien. b) tietojärjestelmien toimivuus Perusturvapalveluissa työ sisältää yhä enemmän eri tietojärjestelmien hyödyntämistä (vrt. potilasja asiakastietojen dokumentointia). Toiminnan häiriöt tietojärjestelmissä vaikuttavat ja vaikeuttavat toimintaa. Keskeisimmät perusturvan toimintayksiköt on varustettu varavoimalla, jolla turvataan sähkön saanti lyhyiden sähkökatkosten aikana. Potilastietojärjestelmän katkojen varalle on toimintamalli. c) lainsäädännön riskit Sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin lainsäädäntö muuttuu koko ajan. Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännöstä on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen tulee olla ajan tasalla, minkä kautta myös menettelytapa- ja hoitovirheet voidaan minimoida. Perusturvan henkilöstölle järjestetään tarvittavaa lainsäädännöllistä täydennyskoulutusta tietotaidon ylläpitämiseksi. Vahinkoriskit: a) omaisuuteen kohdistuvat Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. myrskyt, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset. Näihin on varauduttu perusturvan valmiussuunnitelmissa. a)ympäristöriskit Mahdollisia ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat. Riskeihin valmistautumista varten on tehty valmiussuunnitelmat.

11 7 Teknisten palvelujen toimiala Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Henkilöstön saatavuus teknisten palveluiden toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan yksikön sisällä. Tilannetta voidaan parantaa mm. yhteistyöllä naapurikuntien laitosten kanssa (vesihuoltolaitos), oppisopimuskoulutuksilla, harjoittelijoiden käytöllä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla Henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on tärkeää saada työolosuhteet ja palkkaus sellaiseksi että teknisen palvelualueen työpaikat koetaan tulevaisuudessa tavoiteltavina. Osaaminen Henkilökuntaa ohjataan koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tullaan järjestämään myös paikallisesti, jotta mahdollisimman monet pystyisivät osallistumaan koulutustilanteeseen. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutusmahdollisuuksien toteuttamisesta. Turvallisuus Työn ja työmatkojen turvallisuuteen liittyvät riskit pyritään tiedostamaan ja minimoimaan. Alueiden hoidossa ja rakentamisessa huomioidaan käyttäjien turvallisuus. Tietojärjestelmien toimivuus Kunnan yleisten atk-riskien lisäksi vesihuoltolaitoksella riskit liittyvät valvontaohjelmiin ja kaukovalvontaan. Vahinkoriskit: Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat mm. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset, ilkivalta, laitehäiriöt. Ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat, käyttöveden laatuhäiriöt ja jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöt. Näihin on pyritty mahdollisimman hyvin varautumaan.

12 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ympäristöä on huollettu tilinpäätösvuonna asianmukaisesti. Kaatopaikan lopettamiseen on ryhdytty jo vuonna Kaatopaikan lopettamisen on arvioitu maksavan n euroa. Lisäksi kaatopaikkavesien seurannasta muodostuu 30 vuoden ajan n euron vuotuinen kustannus. Kaatopaikan lopettaminen tullaan tekemään vuoden 2015 loppuun mennessä. Ympäristöön kohdistuvaa riskiä pienentää jätevedenpuhdistamolle vuosina tehty peruskorjaus. Samalla on uusittu puhdistamon valvomo- ja sosiaalitilat. Vesilaitoksen toimintavarmuus on ollut ajoittain hyvin haavoittuva johtuen vähäisestä henkilöstöresurssista. Toimintavarmuutta on pyritty parantamaan erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä. Lisäksi laajemmat sähkökatkot voivat aiheuttaa ylivuotoja vesistöön. 1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnassa sisäistä valvontaa suoritetaan monella eri tasolla. Tarkastuslautakunnalla on päärooli valtuuston tahdon toteutumisen valvojana. Taloushallinnossa mm. - kassojen tarkastukset tehdään pistokokeina. Kassojen tarkastus on tehty asianmukaisesti vuosittain ja tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita. Palvelualueiden johtajat hoitavat vastuualueittensa sisäisen valvonnan. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Kunnan talousarvion toteutumista seurataan valtuustolle annettavien vuosikolmannesraporttien muodossa. Lautakunnat ja kunnanhallitus saavat kuukausittain raportin talouden toteutumisesta tulosyksikkötaso kolmen tasolla. Hankinnat on tehty hankintalain mukaisesti. Kunta on tilikauden aikana kilpailuttamisien yhteydessä joutunut yhä useammin turvautumaan asiantuntija apuun etenkin laajojen rakennushankkeiden yhteydessä. Asianajotoimistot ovat toimineet hyvänä taustatukena, kun tarjouksia on tehty, vertailtu ja perusteltu eri tahoille. 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksessa kuvataan niitä olosuhteita ja tapahtumia, jotka vaikuttavat siihen millaiseksi tilikauden tulos ja taloudellinen asema muodostuvat. Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Vertailuvuotena toimii vuosi Tuloslaskelma osoittaa siis, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Tuloslaskelman tunnuslukujen perusteella voidaan arvioida, että vuosi 2014 oli edellistä vuotta heikompi. Mäntyharjun kunnan tuloslaskelman toimintatuottojen kokonaismäärä (ulkoiset ja sisäiset) tilikaudella oli 12,2 milj. euroa, josta ulkoiset toimintatuotot olivat 6,9 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat hieman vuoden 2013 tasolla. Tämä kuitenkin selittyy pakolaisten vastaanottamisella, josta valtio maksoi korvauksia n euroa. Korvaukset näkyvät vastaavasti kuluina toimintakulujen puolella. Merkittävä poikkeama vuoteen 2013 verrattuna oli pysyvien vastaavien myyntivoitot, joita kertyi euroa heikommin.

13 9 Toimintakulut (sisäiset ja ulkoiset) olivat 48,4 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj.. euroa, eli 4,7 %. Palvelujen ostoihin on kirjattu kaatopaikkavarausta tilikaudelta. Yhteensä kaatopaikkavarausta on nyt taseessa euroa. Lisäksi loppuvuodesta tuli potilasvahinkovastuurahaston kartuttamisesta johtuva lisälasku, n euroa. Rahoituskulut olivat yhteensä euroa (v oli ). Verotulojen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Kunnallisvero kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 prosenttia. Kiinteistöverot kasvoivat 10,1 % johtuen kiinteistöjen verotusarvon muutoksesta. Yhteisöverotulot kasvoivat 15,1 %. Verotulot jakautuvat verolajeittain seuraavasti: TP 2014 TP 2013 Muutos Muutos % Kunnallisvero , , ,82 1,8 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,59 15,9 Kiinteistövero , , ,01 10,1 Verotulot yhteensä , , ,42 4,0 Valtionosuuksien toteuma 17,99 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen yhteensä n euroa. Poistoja kertyi 1,3 milj. euroa. Poistojen määrä kasvoi euroa vuoteen 2013 verrattuna.. Toimintakate kertoo jaksotettujen toimintatuottojen ja kulujen erotuksen, joka on katettava verorahoituksella ja valtionosuuksilla. Toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 milj. euroa. Toimintatuotot kattoivat noin 16 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate kuvaa kokonaisrahoituksen riittävyyttä. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Kunnan tilikauden tulorahoitus riitti hyvin poistojen kattamiseen. Vuosikate oli 178 % poistoista. Tilikauden tulos oli 1,052 milj. euroa positiivinen. Kertynyttä ylijäämää oli taseessa vuoden 2014 lopussa 4,12 milj..

14 10 MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut T o i m i n t a k a t e Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut V u o s i k a t e Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät T i l i k a u d e n t u l o s T i l i k a u d e n y l i- / a l i j ä ä m ä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 16 % 16 % Vuosikate / Poistot, % 178 % 293 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kunnan rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli sitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ne erät, jotka ovat syntyneet kunnan kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden. Toiminnan ja investointien rahavirta, tulorahoitus Kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin eli kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja. Toiminnan rahavirta oli 2,483 milj. euroa. Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä luovutusvoitoista. Investointimenojen määrä oli vuonna 2014 yhteensä 1,009 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja kertyi euroa. Toiminnan ja investointien erotuksena laskettu rahavirta oli tilikaudella 01,792 milj. euroa positiivinen. Investointien omahankintamenoista 231 % on katettu varsinaisen toiminnan tulorahoituksella. Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa yhteensä 11,8 milj. euroa, joka oli 4,1 miljoona euroa vähemmän kuin v tilinpäätöksessä.

15 11 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lanakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 231 % 72 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 106 % 57 % Lainanhoitokate 1,78 3,71 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut mittaavat maksuvalmiutta ja kassavarojen riittävyyttä. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, = tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla seurataan investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

16 12 Investointien tulorahoitus = 100*Vuosikate/investointien omahankintameno. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus = 100* Vuosikate/(investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys +lainan lyhennykset). Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) = 1,78. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman velvoitteiden hoitoon. Lainanhoitokyvyn katsotaan olevan hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Kassan riittävyys = 365*rahavarat/kassastamaksut tilikaudella = 11 pv. 1.4 RAHOITUSASEMA Tase sisältää kunnan omaisuus- ja pääomaerät tilikauden päättyessä ryhmiteltynä luonteensa mukaisesti. Taseen loppusumma oli 38,4 milj. euroa. Taseen loppusumma laski edellisestä vuodesta noin 2,5 milj.. Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % = 100* (oma pääoma+ poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma- saadut ennakot) Tunnuslukuarvot koko maan osalta vuonna 2013 oli keskimäärin 60,5 %, Omavaraisuusaste olisi Mäntyharjun kunnan osalta yli 60 prosenttia, mikäli Suur Savon Sähkön osakkeet olisi arvostettu todelliseen arvoonsa. Tunnusluku kertoo kunnan vakavaraisuudesta, alijäämän sietokyvystä ja kyvystä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (vieras pääoma- saadut ennakot)/käyttötulot = Mäntyharju=38,39. Tunnuslukuarvot koko maa vuonna 2013 keskimäärin 50,7 %. Lainakantaan lasketaan koko vieraan pääoman määrä vähennettyinä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Mäntyharjun kunnan lainakanta tilikauden lopussa oli euroa/asukas TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 51,13 45,39 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,39 47,66 Kertynyt yli-/alijäämä, milj. 4,12 3,07 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , milj 11,47 15,93 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset milj. 1,62 1,65 Asukasmäärä

17 13 MÄNTYHARJUN KUNNAN TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,61 Aineettomat hyödykkeet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Aineelliset hyödykkeet , ,95 Maa- ja vesialueet , ,29 Rakennukset , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,10 Koneet ja kalusto , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Keskeneräiset hankinnat , ,30 Sijoitukset , ,20 Osakkeet ja osuudet , ,35 Muut lainasaamiset , ,01 Muut saamiset , ,84 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,43 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,97 Vaihto-omaisuus , ,16 Muu vaihto-omaisuus , ,16 Saamiset , ,12 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytkaikaiset saamiset , ,12 Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,84 Siirtosaamiset , ,13 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,01 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,67 Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,33 Tilikauden yli-/alijäämä , ,74 PAKOLLISET VARAUKSET , ,34 Muut pakolliset varaukset , ,34 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,26 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat , ,26 VIERAS PÄÄOMA , ,74 Pitkäaikainen , ,40 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,40 Lyhytaikainen , ,34 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot , ,59 Ostovelat , ,67 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,13 Siirtovelat , , , ,01

18 KOKONAISTULOT- JA MENOT Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Verotulojen ja valtionosuuksien merkitys kunnan kokonaistuloista kasvaa joka vuosi. Kunnan tulee jatkossa päivittää maksuperusteet ja taksat vuosittain. Kunnan omiin keinoihin lisätä tuloja sisältyy myös omaisuuden myynti. MÄNTYHARJUN KUNTA ULKOISET KOKONAISTULOT JA KOKONAISMENOT KOKONAISTULOT KOKONAISMENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,06 % Toimintakulut ,94 % Verotulot ,75 % Korkokulut ,62 % Valtionosuudet ,08 % Muut rahoituskulut ,03 % Korkotuotot ,02 % Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot ,43 % - Pakollisten varausten muutos ,34 % Satunnaiset tuotot ,09 % - Pysyv. Vast. hyöd. Luovutustap ,15 % Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit - Pysyv.vastaav.hyöd.luovutusvoitot ,24 % Investointimenot ,06 % Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitusosuudet investointimenoihin ,02 % Antolainasaamisten lisäykset ,05 % Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot ,67 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,37 % Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,73 % Antolainasaamisten vähennykset ,12 % Oman pääoman vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 % ,00 % Lyhytaikaisten lainojen lisäykset 0,00 % Oman pääoman lisäykset ,00 % Maksuvalmius Rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos Yhteensä KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA OHJAUS Toimintakertomuksessa esitetään yhdistelmä kunnan tytär-, osakkuus- ja muista omistusyhteisöistä sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 4 Kunnallista liiketoimintaa Muut yhtiöt 1 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt 7 Muut omistusoikeusyhteisöt Yhteensä 9 7

19 15 Tytäryhteisöt Kotipaikka Kunnan Konsernin omistusos. omistus % % KOY Keskiväli Mäntyharju 100,00 100,00 KOY Myllyrinne Mäntyharju 92,09 92,09 Mjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy Mäntyharju 100,00 100,00 KOY Pyhävedenranta Mäntyharju 100,00 100,00 KOY Nokiantie 19 Mäntyharju 100,00 100,00 Yhteensä Kuntayhtymät E-Savon Sairaanhoitopiirin Ky Mikkeli 6, , Vaalijalan Ky. Pieksämäki 3, , Itä-Suomen päihdehuollon ky Mäntyharju 0, , Etelä-Savon Maakuntaliitto Mikkeli 4, , Yhteensä Osakkuusyhteisöt As.Oy Halssinrinne Mäntyharju 34,84 34,84 Mäntyharjun Suittimäki Oy Mäntyharju 25,00 25,00 KOY Mäntyharjun Virastokeskus Mäntyharju 27,53 27,53 As Oy Mjun Petäjä Mäntyharju 0,00 9,53 As Oy Mjun Tanhuharju Mäntyharju 0,00 21,54 Yhteensä KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kuntalain mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluu kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Kunnanjohtaja antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajille sekä kuntayhtymien ja kuntakonsernin kokouksia koskevia ohjeita. Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat toiminnassaan mm. osakeyhtiölakia ja toimivat yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten ja yhtiötä sitovien lakien puitteissa. Konserniin kuuluvat keskeiset tytäryhtiöt julkaisevat toiminnastaan osavuosikatsaukset ja vuosiraportin. Kuluvan tilikauden aikana ei konserniohjeeseen tehty muutoksia. Sen mukaisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallitusten kokouksissa OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Elinkeinoyhtiö Mäsek Oy: Mäntyharju - Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti - hanke ja Mäntyharjun keskustan kehittämisprojekti -hanke päättyivät vuoden 2014 aikana. Näihin hankkeisiin saatiin myös merkittävästi ulkopuolista EU -rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliiton kautta. Kiinteistö Oy Keskivälin toiminnassa ei tapahtunut muutoksia.

20 1.6.3 ARVIO KONSERNIN TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 16 Konserniin kehitykseen sisältyy eritasoisia riskejä. Vastuut tytäryhtiöistä ovat täysin Mäntyharjun kunnalla. Tytäryhtiöihin, erityisesti KOY Keskiväliin, sisältyvät taloudellisten riskien huomioiminen onkin oleellista arvioitaessa konsernin tulevaa kokonaiskehitystä. KOY Keskivälin asuntojen käyttöprosentin aleneminen tulee saada pysäytettyä. Oravanpyörä, jossa vuokria joudutaan korottamaan ja korotus aiheuttaa käyttöprosentin laskua aiheuttaa kierteen, jonka vaikutus talouteen on vakava. Kehityksen suunnan oikaisu vaatii toimenpiteitä joko asuntokannan määrän saattamiseksi paremmin vastaamaan kysyntää tai vaihtoehtoisesti Keskiväli Oy:n asuntokannan houkuttelevuuden parantamiseksi. Nykyisen kehityksen jatkuessa KOY Keskivälin mahdollisuudet panostaa asuntokantaan ovat rajalliset. Konsernin tuleva kehitys on suuresti riippuvainen kunnan kehityksestä. Ainoastaan vastuut tytäryhtiöistä ovat niin suuret, että riskien konkretisoituminen vaikuttaa merkittävästi kunnan taloudelliseen asemaa SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Konsernivalvonta on järjestetty konserniohjeen ja hallintosäännön avulla. Konserniohje on päivitetty vuonna Kunnanjohtaja antaa erillisohjeet kuntakonsernin kokouksia varten. Kaikkien yhtiöiden toiminnasta ei ole saatu riittävästi tietoa. Etenkin KOy Myllyrinteen toiminta tulisi arvioida kokonaisuudessaan. Yhtiön hallinnoi kunnan talouden kannalta erittäin raskashoitoista kiinteistöä, joka on huonokuntoinen, vähäisellä käytöllä ja kallis ylläpitää. Kiinteistöstä syntyy tappiota noin euroa vuodessa. KOY Keskivälissä on tehty talouden riskianalyysi.

21 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,92 Toimintakulut , ,13 Toimintakate , ,21 Verotulot , ,62 Valtionosuudet , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 7 763, ,83 Muut rahoitustuotot , ,49 Korkokulut , ,54 Muut rahoituskulut , ,99 Vuosikate , ,12 Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Satunnaiset erät , ,97 Tilikauden tulos , ,85 Tilinpäätössiirrot , ,61 Vähemmistöosuudet , ,83 Varausten muutos ,20 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,41 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 38 % 38 % Vuosikate / Poistot, % 161 % 226 % Vuosikat, euroa/asukas Asukasmäärä

22 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,12 Satunnaiset erät , ,41 Tulorahoituksen korjauserä , ,02 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,51 Investointien rahavirta Investointimenot , ,36 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,88 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot , ,67 Investointien rahavirta yhteensä , ,81 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,70 Rahoituksen kassavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,30 Antolainasaamisten vähennys , ,09 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,10 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,54 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,11 Oman pääoman muutokset Muut Maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen p.o ja varojen muutokset , ,31 Vaihto-omaisuuden muutos , ,60 Saamisten muutos , ,86 Korottomien velkojen muutos , ,91 Rahoituksen kassavirta , ,50 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,20 Rahavarat , ,24 Rahavarat , ,04 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,20 Investointien tulorahoitus, % 193,6 86,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 82,8 60,1 Lainanhoitokate 1,40 1,75 Kassan riittävyys, pv 12,4 21,3 Asukasmäärä

23 19 KONSERNI TASE TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,22 Muut pitkävaikutteiset menot , ,72 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,94 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,36 Rakennukset , ,39 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,84 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,27 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,83 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Sijoitukset: Osakkuusyhteisöosuudet , ,87 Muut osakkeet ja osuudet , ,83 Muut lainasaamiset , ,56 Muut saamiset , ,79 Sijoitukset yhteensä , ,05 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,14 Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot , ,53 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,36 Tilikauden yli-/alijäämä , ,89 Oma pääoma yhteensä , ,66 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,53 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 2 101, ,38 Vapaaehtoiset varaukset , ,60 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,77 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma , ,18 Pitkäaikainen koroton vieras p-oma , ,70 Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma , ,46 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,80 Vieras pääoma yhteensä , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84

24 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 30,03 40,64 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52 % 57 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. -1,5-2,7 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , milj 22,9 29,6 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset milj. 1,959 0,008 Asukasmäärä Konsernitase sisältää konsernin omaisuus- ja pääomaerät tilikauden päättyessä ryhmiteltynä luonteensa mukaisesti. Konsernitase osoittaa konsernin varat ja velat sekä vastuut ulkopuolisille. Konsernitase osoittaa konsernin oman pääoman sen jälkeen, kun siitä on vähennetty konserniyhteisöjen väliset keskinäiset saamiset ja velat, konserniyhteisöjen sisäiset katteet ja keskinäinen osakeomistus, erotettu ulkopuolisten omistus ja vähemmistöosuudeksi, ja osakkuusyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on yhdistelty konsernitaseeseen. 1.7 KESKEISET LIITETIEDOT Kunnasta ja konsernista on esitetty liitetiedot laajasti tilinpäätöksen liitetieto-osassa. 1.8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS- TOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kunnan tilikauden tulos on ,08 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus esittää tilikauden käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos ,08 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Mäntyharjun kunnan talous toteutui ennakoitua paremmin ja talous on tasapainossa. Kunnan taseeseen kertyi ylijäämää eikä kattamattomia alijäämiä enää ole. Lakisääteistä velvoitetta tasapainottamisohjelman laatimiseksi ei ole.

25 21 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT ,9 564 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9-825 LASKENNALLISET ERÄT ,9 825 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Vaalilaki 714/1998 Tavoitteet talousarviovuodelle 2014 ja tavoitteiden toteutuminen Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2014 Toteutuminen Europarlamenttivaalit äänestysprosentti Etelä-Savon keskiarvo Mju 39,2 / E-Savo 36,0 Eduskuntavaalit äänestysprosentti Etelä-Savon keskiarvo Kunnallisvaalit äänestysprosentti Etelä-Savon keskiarvo Lisäksi kunnanhallitus päätti, että eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjesteään kunnantalon lisäksi kolmena päivänä kauppojen aulassa. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja TARKASTUSLAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toimii Kuntatarkastajien Clavis Oy. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

26 22 KUNNANVALTUUSTO Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT ,8 187 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KUNNANHALLITUS LTK Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kunnanhallitus Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT ,3-602 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tämä taulukko pitää sisällään vain kunnanhallituksen hallinnon menot. Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Tot % Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2014 Toteutuminen terveet elämäntavat - sairastavuusideksi esimiesten jet-koulutus toteu-

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Ylitornio. Tilinpäätös 2014 Ylitornio Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Toimintakertomus...1 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 1 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2014. Valtuusto 15.6.2015 7 liite 9

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2014. Valtuusto 15.6.2015 7 liite 9 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2014 Valtuusto 15.6.2015 7 liite 9 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 2 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 5 3.1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3

Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3 Tilinpäätös 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Toimintakertomus...3 2.1 Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat...3 2.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...3 2.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 Tilinpäätös Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012 Valtuusto 17.6.2013 47 *Kannen kuva: Lahma-Transin terminaali rakennettiin 2012. Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 PÄLKÄNEEN KUNTA

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 PÄLKÄNEEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2015 93 Kunnanhallitus 29.4.2015 113 Kunnanvaltuusto 17.6.2015 27 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Olennaiset tapahtumat kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 Kunnan hallinto...5 Taloudellinen kehitys...7 Tilikauden

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2012

SYSMÄN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2012 SYSMÄN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2012 Kvalt 17.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 1 J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 TASEKIRJA Kunnanhallitus 31.3..2014 JUUAN TILINPÄÄTÖS 2013 tuhatta euroa vuodet 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Asukasluku 5203 5 324 5 453 5 592

Lisätiedot