Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versio Päivämäärä Tekijä Selitys Tuomo Mäkelä Pohja luotu Tuomo Mäkelä Kirjoitettu tekstiä kappaleisiin 2, 3 ja Janne Mäkelä Laajennettu kappaleita 1 ja Tuomo Mäkelä, Tatu Suurin osa kappaleista valmiina Frisk Tuomo Mäkelä Tavoitteet, tekstin korjailua Tuomo Mäkelä Kaikki kohdat paitsi vikojen seuranta ja vaatimusten hallinta Tuomo Mäkelä, Jani Eränen Projektin suunnitteluvaiheen lopullinen versio Tuomo Mäkelä, Jani Iteraatiosuunnittelun (I1) tuotosten Eränen Tuomo Mäkelä, Jani Eränen liittäminen projektisuunnitelmaan Iteraatiosuunnittelun (I2) tuotosten liittäminen projektisuunnitelmaan

2 Sisältö: 1 ESITTELY Projektin esittely Terminologia 4 2 SIDOSRYHMÄT JA PROJEKTIORGANISAATIO Projektin yhteystiedot ja roolit Projektin sisäisen organisaation yhteystiedot sekä roolit Asiakasorganisaation yhteystiedot SoberIT:n valvonta ja tukiorganisaation yhteystiedot Muut projektin sidosryhmät 7 3 TAVOITTEET Projektin tavoitteet Henkilökohtaiset oppimistavoitteet 9 4 RESURSSIT JA BUDJETTI Henkilöstö Materiaalit Budjetti 10 5 KÄYTÄNNÖT JA TYÖKALUT Käytännöt Iteratiivinen kehitys Iteraatiosuunnittelu Dokumentointi Riskien hallinta Aikaraportointi Kommunikaatio Iteraatiodemo Vikojen seuranta Versionhallinta Koodauskäytäntö Prosessin kehittyminen Vaatimusten hallinta Suunnittelu Laadunvarmistussuunnitelma Projektin laatu Toteutusiteraatioiden laatu Työkalut Standardit 23 Good Minton 2 (35)

3 6 VAIHEISTUS Aikataulu Projektin suunnittelu Tavoitteet Tuotokset Tehtävät Toteutus 1 (I1) Tavoitteet Tuotokset Tehtävät Toteutus 2 (I2) Tavoitteet Tuotokset Tehtävät 32 7 RISKILOKI 34 Good Minton 3 (35)

4 1 Esittely 1.1 Projektin esittely Projektissa toteutetaan Suomen Sulkapalloliitolle uusi kilpailutoiminnan rekisteriohjelma. Kilpailujärjestelmän keskeisimmät toiminnot ovat ranking, pelaaja ja historiatietojen tuottaminen. Projekti tehdään kahdeksan hengen ryhmässä Teknillisen korkeakoulun kurssille T /5115 Ohjelmistokehitysprojekti Toisin sanoen uudella kilpailujärjestelmällä mahdollistuu nopeampi ja luotettavampi pelaajatietojen siirtyminen seurasta järjestelmään ja takaisin. Kilpailuja järjestävät seurat löytävät järjestelmästä tuoreimmat tiedot kilpailuihin osallistuvista pelaajista ja toisaalta ne pystyvät päivittämään kilpailujen tulokset suoraan järjestelmään, mikä taasen takaa tuoreemmat tiedot seuraavaan kilpailuun. Käyttäjälle kilpailujärjestelmä näkyy web pohjaisena käyttöliittymänä, joka toteutetaan PHP:lla. Taustalla toimivan tietokannan ratkaisuna käytetään MySQL:ää. Vanha järjestelmä on kuluttanut erityisesti Suomen Sulkapalloliiton resursseja, kun liitossa on pidetty pelaajatietojen rekisteriä yllä osittain ns. manuaalisesti. Uudella järjestelmällä tämä työvaihe jää väliin, ja vapautuneet resurssit voidaan ohjata muun toiminnan kehittämiseen. 1.2 Terminologia Projektissa käytetään taulukossa 1 esitettyä terminologiaa. Projektissa käytetyt lyhenteet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 1. Projektissa käytettävät termit Projektissa käytettävät termit Apache HTTP palvelinohjelma Asiakas Suomen Sulkapalloliitto Bugzilla Tietokoneohjelman virheiden raportointityökalu CVN Versionhallintaohjelmisto Doxygen Ohjelma, joka luo lähdekoodista automaattisen tiivistelmän Javadoc Lähdekoodin kommentointikonventio Mentor Kurssin asettama projektin neuvonantaja, valvoja ja arvostelija MySQL SQL tietokannan hallintajärjestelmä PHP Web palvelin ympäristöissä käytetty ohjelmointikieli Projektiryhmä Projektin sisäinen kahdeksan hengen ryhmä, joka tekee tuotteen Skype Ilmaisiin verkkopuheluihin tarkoitettu ilmainen tietokoneohjelma Smarty Mallinejärjestelmä, joka erottaa PHP:n ja HTML:n toisistaan TikiWiki Projektin kotisivuna käytettävä ryhmätyöskentelytyökalu UML Graafinen mallinnuskieli Taulukko 2. Projektissa käytettävät lyhenteet Projektissa käytettävät lyhenteet HK Nimikirjaimet, Henri Kostia JE Nimikirjaimet, Jani Eränen JM Nimikirjaimet, Janne Mäkelä OS Nimikirjaimet, Olavi Stenroos Good Minton 4 (35)

5 PP SE SEPA TF TH TM Nimikirjaimet, Petri Palmila Software engineering, ohjelmistotuotanto Software engineering personal assingment, kurssiin liittyvä ylimääräinen tehtävä, jossa tutkitaan jotain ohjelmistoprojektiin liittyvää menetelmää tarkemmin ja käytetään sitä projektissa. Nimikirjaimet, Tatu Frisk Nimikirjaimet, Timo Hassinen Nimikirjaimet, Tuomo Mäkelä 2 Sidosryhmät ja projektiorganisaatio Kuvassa 1 on esitetty projektin organisaatiokaavio. Kuva 1. Organisaatiokaavio 2.1 Projektin yhteystiedot ja roolit Projektin sisäisen organisaation yhteystiedot sekä roolit Good Minton 5 (35)

6 Projektiryhmä kostuu kolmen hengen johtoryhmästä, jossa ovat projektipäällikkö, laatujohtaja sekä arkkitehti. Tämän lisäksi ryhmässä on viisi kehittäjää. Jokainen kehittäjä on asetettu yhden johtoryhmän jäsenen avustajaksi erilliseen osaryhmään. Projektipäällikkönä on Tuomo Mäkelä ja hänen avustajanaan Janne Mäkelä. Projektiryhmän laatujohtajana toimii Jani Eränen ja hänen avustajinaan Timo Hassinen sekä Petri Palmila. Arkkitehtinä on Tatu Frisk, jonka avustajina ovat Henri Kostia sekä Olavi Stenroos. Osaryhmien kokoonpanoa voidaan myöhemmin muuttaa, jos työmäärien tasaaminen sitä vaatii, tai mikäli toisessa osaryhmässä on osaamista, jota toinen osaryhmä tarvitsee. Taulukko 3. Projektin sisäisen organisaation roolit ja yhteystiedot Nimi Rooli Tuomo Mäkelä Projektipäällikkö Jani Eränen Laatujohtaja Tatu Frisk Arkkitehti Janne Mäkelä Kehittäjä Timo Hassinen Kehittäjä Petri Palmila Kehittäjä Henri Kostia Kehittäjä Olavi Stenroos Kehittäjä Roolin tarkennus Erikoisosaaminen Vastaa puhtaasti projektin hallinnasta. Tuotantotalouden opiskelija. Ohjelmoinut työkseen PHP ja MySQLympäristöissä. Ohjelmoinut työkseen PHP ja MySQLympäristöissä. Projektipäällikön assistentti. Tuotantotalouden opiskelija. Laatujohtajan ryhmän jäsen. Vastaa testauksesta. Laatujohtajan ryhmän jäsen. Kehittäjä arkkitehdin ryhmässä. Ohjelmoinut työkseen PHP ja MySQLympäristöissä. Kehittäjä arkkitehdin ryhmässä. Yhteystiedot: sähköposti, puhelin, skype tuomo.makela(a)tkk.fi tuomomakela jani(a)eranen.com ebunny tfrisk(a)cc.hut.fi tatufrisk janne.makela(a)tkk.fi jannetmakela thassine(a)cc.hut.fi hazaah ppalmila(a)cc.hut.fi petripalmila hkostia(a)cc.hut.fi hkostia ostenroos(a)cc.hut.fi ostenroos Asiakasorganisaation yhteystiedot Teemme projektin Suomen Sulkapalloliitolle. Sulkapalloliiton nimeämä asiakas, jonka kanssa projektista kommunikoimme, on Jukka Antila. Jukka Antila on toteuttanut aiemman järjestelmän ja hänellä on kokemusta ohjelmistoprojektin toteuttamisesta. Muut asiakasorganisaation jäsenet ovat asiantuntijoita sulkapallossa ja sulkapallon järjestelmien vaatimuksissa. Good Minton 6 (35)

7 Taulukko 4. Asiakasorganisaation yhteystiedot Status Nimi Sähköposti Puhelin Asiakas Jukka Antila jukka.antila(a)sulkapallo.org Asiantuntija Mika Heinonen mika.heinonen(a)sulkapallo.fi Asiantuntija Pasi Vilkki pasi.vilkki(a)sulkapallo.fi SoberIT:n valvonta ja tukiorganisaation yhteystiedot SoberIT:n tehtävänä on valvoa projektin etenemistä ja tähän tehtävään on nimetty Kauko Huuskonen. Kurssin luennoitsija Jari Vanhanen ei ole suoranaisesti projektin kanssa tekemisissä, mutta antaa taustatukea ja määrittelee reunaehtoja kaikkien kurssin projektien toteuttamiselle. Lisäksi SoberIT:n organisaatiossa on lukuisia henkilöitä, jotka ovat välillisesti luomassa puitteita projektin toteuttamiselle. Taulukko 5. SoberIT:n valvontaorganisaation yhteystiedot Status Nimi Sähköposti Puhelin Mentor Kauko Huuskonen kauko.huuskonen(a)tkk.fi Kurssin luennoitsija Jari Vanhanen jari.vanhanen(a)tkk.fi Muut projektin sidosryhmät Tärkein ulkopuolinen sidosryhmä, joka ei ole suoraan tekemisissä projektin kanssa, ovat tulevan lopputuotteen käyttäjät. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki lopputuotteen käyttäjät ylläpitäjästä, liiton ja seurojen päivittäjiin sekä www käyttäjiin. Käytännössä käyttäjäsidosryhmään kuuluvat sulkapallon harrastajat, taustavaikuttajat ja muuten lajista kiinnostuneet. Lopputuotetta testataan loppukäyttäjillä, mikäli projektin toisessa toteutusiteraatiossa on resursseja jäljellä käyttäjätestien läpiviemisiin. Muuten käyttäjät eivät ole suoranaisesti sidoksissa projektiin. Good Minton 7 (35)

8 3 Tavoitteet 3.1 Projektin tavoitteet Taulukossa 6 on listattu asiakkaan keskeisimmät liiketoimintatavoitteet prioriteettijärjestyksessä. Lisäksi taulukkoon on listattu toteutumiskriteerit, joiden pohjalta tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Taulukko 6. Asiakkaan liiketoimintatavoitteet Asiakkaan liiketoimintatavoitteet Toteutumiskriteeri 1. Tavoitteena on korvata vanha järjestelmä. Toteutuu, jos uusi järjestelmä otetaan käyttöön Suomen Sulkapalloliitossa. 2. Tavoitteena on parantaa yhteensopivuutta Asiakas arvioi projektin lopussa, onko seuroissa käytettävien ohjelmien ja liiton yhteensopivuus seuroissa käytettävien kilpailutoiminnan rekisteriohjelman kanssa. ohjelmien ja liiton kilpailutoiminnan 3. Tavoitteena on vähentää Sulkapalloliiton työmäärää tarjoamalla seuroille mahdollisuutta tallentaa kilpailutietoja. 4. Tavoitteena on helpottaa pelaajaluetteloiden ja ranking tietojen tuottamisesta. rekisteriohjelman kanssa riittävä. Asiakas ja projektiryhmä arvioivat, onko kilpailutietojen tallentaminen mahdollistettu vaatimuksiin kirjatulla tavalla. Asiakas arvioi projektin lopussa, onko tavoite toteutunut. 5. Tavoitteena on parantaa helppokäyttöisyyttä. Asiakas arvioi projektin lopussa, onko tuote 6. Tavoitteena on uuden järjestelmän päivitettävyys ja ylläpidettävyys tulevien sääntömuutosten varalta. 7. Tavoitteena on historiatietojen helppo hallinta, saatavuus ja varmistus. 8. Tavoitteena on toteuttaa seuroille tarjottava kilpailuunilmoittautumisjärjestelmä. helppokäyttöinen. Asiakas ja projektiryhmä arvioivat, onko sääntöjen päivitettävyys ja ylläpidettävyys toteutettu vaatimuksiin kirjatulla tavalla. Asiakas arvioi projektin lopussa, onko tavoite toteutunut. Toteutuu, jos ilmoittautumisjärjestelmä on sisällytetty uuteen järjestelmään. Good Minton 8 (35)

9 3.2 Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Seuraavassa on listattu projektiryhmän jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet: Jani Eränen Tavoitteenani on saada kehitettyä kommunikaatiotaitojani hajautetun projektiryhmän sisällä sekä asiakkaan kanssa. Toivon voivani omaksua ja soveltaa tuotekehitysprosessia pienessä ja hajautetussa tuotekehitysryhmässä. Toivon löytäväni uusia toimintatapoja ja oppivani paremmin kontrolloimaan omaa ajankäyttöäni. Lisäksi toivon onnistuvani luomaan uusia kontakteja työelämää ajatellen. Tatu Frisk Toivon saavani hyödyllistä kokemusta SE menetelmien soveltamisesta ja tällaisen projektin kulusta yleensä. Pyrin osaltani vaikuttamaan siihen, että projektin tuloksena syntyy asiakkaalle hyödyllinen tuote työmäärän pysyessä kurssin raamien puitteissa. Timo Hassinen Toivon oppivani kurssin aikana soveltamaan Ohjelmistotuotannon perusteet kurssilla oppimiani asioita. Erityisesti haluan oppia, miten laadunvarmistus käytännössä toimii. Henri Kostia Tavoitteenani on kehittyä ohjelmistokehittäjänä jokaisella osa alueella. Toivon, että projekti antaa hyvän esimerkin projektiryhmän toiminnasta, jota voi mahdollisesti hyödyntää työelämässä. Janne Mäkelä Toivon oppivani ohjelmistoprojektin käytännön toteuttamisen vaiheista. Tuomo Mäkelä Tavoitteenani on projektin kuluessa oppia ymmärtämään ohjelmistoprojektin elinkaarta. Toivon saavani kokemusta ohjelmistoprojektin hallinnasta ja projektin johtamisesta. Lisäksi toivon projektin kuluessa kehittyväni ihmisten johtamisessa. Tavoitteenani on osaltaan vaikuttaa siihen, että projekti etenee onnistuneesti läpi ja projektin lopputuotteena saatavasta ohjelmistosta olisi aidosti hyötyä asiakkaalle. Petri Palmila Odotan kurssin antavan selkeän kokonaiskuvan ohjelmistokehitysprojektista. Omalta osaltani tulen keskittymään kehittäjän tehtäviin ja tavoitteena on suoriutua kurssista hyvin. Selviytyminen kurssista tulee vaatimaan hyvää ajankäytönhallintaa. Olavi Stenroos Tavoitteenani on oppia toimimaan oikeassa ohjelmistoprojektiympäristössä ja oppia paremmin käytännössä käytettäviä teknologioita sekä vähän vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Good Minton 9 (35)

10 4 Resurssit ja budjetti Projektin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön resursoimiseen, Toisaalta materiaalit ja budjetti ovat hyvin vahvasti sidoksissa toimeksiantajan, Suomen Sulkapalloliiton ja myös kurssin, antamiin raameihin. Niiden suunnittelussa on huomattavasti vähäisemmin liikkumavaraa. 4.1 Henkilöstö Taulukossa 7 on esitetty projektiryhmän jäsenille budjetoidut työmäärät iteraatioittain. Suunnitelma on päivitetty toisen toteutusiteraation alussa. Taulukko 7. Projektin henkilöstön työmäärien jakautuminen Nimi Rooli PP I1 I2 tot Tuomo Mäkelä Projektipäällikkö Jani Eränen Laatujohtaja Tatu Frisk Arkkitehti Janne Mäkelä Kehittäjä (proj.pääll.) Timo Hassinen Kehittäjä (laatujoht.) Petri Palmila Kehittäjä (laatujoht.) Henri Kostia Kehittäjä (arkkitehti) Olavi Stenroos Kehittäjä (arkkitehti) Yhteensä Materiaalit Projektin laitteistoa ja ohjelmistoa saadaan kolmelta eri taholta: Asiakkaalta, Teknilliseltä korkeakoululta sekä projektiryhmän jäseniltä itseltään. Asiakas tarjoaa virtuaalipalvelimen, jolle on asennettu Apache, PHP 4.4, MySQL sekä Smarty. Teknillinen korkeakoulu tarjoaa CVN palvelimen, TikiWiki ja Bugzilla palvelimet, sekä työskentelytiloja, tietokoneita, tulostimia ja koulun koneille asennettuja ohjelmistoja projektityön tekemiseen. Lisäksi projektin teossa käytetään projektin jäsenten omia laitteistoja ja ohjelmistoja. 4.3 Budjetti Taulukossa 8 on laskettu budjetti projektille, mikäli se tehtäisiin oikeana työnä asiakkaalle. Budjetti on laskettu siten, että asiakas maksaa projektiryhmän sisäiset kustannukset lisättynä arvonlisäverolla ja projektiryhmän sisäisellä tuotto odotuksella. Lisäksi asiakkaan kustannukseksi tulee sisäisen työn kustannus, sekä kustannus virtuaalipalvelimesta, joka tuotteen asentamiseen tarvitaan. Seuraavassa oletetaan, että asiakkaalla on olemassa palvelin valmiiksi ja eikä sen kustannuksia osoiteta tämän projektin kustannuksiin. Good Minton 10 (35)

11 Projektiryhmän sisäiset kustannukset muodostuvat ensinnäkin ihmistyöstä eli sisäisestä työstä, konsultoinnista, johon tässä huomioidaan vain mentorin konsultointi, ei koko kurssihenkilökunnan projektin eteen tekemää työtä. Toiseksi kustannuksiin on laskettu ohjelmisto ja laitteistokustannuksia. Oletuksena on, että molempia kustannuksia pystytään jakamaan myös muiden projektien kesken, jolloin yksittäiseen projektiin aiheutuvat kustannus on vain osa siitä kokonaiskustannuksesta, mitä esimerkiksi tietokoneiden ja ohjelmistolisenssien hankinnasta aiheutuisi. Projektissa käytetään paljon ilmaisohjelmistoja, jotka todellisessa projektissa voitaisiin korvata paremmin toimivilla kaupallisilla versioilla. Toisaalta käytössä on myös ohjelmistoja, joista korkeakoululla on olemassa lisenssit ja joiden käyttäminen kaupallisessa projektissa ei liene lisenssien puitteissa laillista. Lisäksi budjetissa oletetaan, ettei projektiryhmällä ole olemassa mitään vuokrattua työtilaa, vaan jokainen tekee töitä kotonaan. Kaiken kaikkiaan kustannusten arviointi on erittäin vaikeaa, mutta annetut luvut antavat jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä suuruusluokkaa tämän kaltaisen projektin kustannukset olisivat, jos se tehtäisiin oikeana työnä. Toki budjettia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että mikäli projektia ei tehtäisi koulun kurssina, voitaisiin toimintaa joiltain osin suoraviivaistaa ja projektiin käytettäviä tunteja vähentää. Taulukko 8. Projektin kuvitteellinen budjetti Projektiryhmän kustannukset määrä kustannustekijä kustannus Sisäinen työ Projektipäällikkö 190 h 80 /h Laatujohtaja 190 h 60 /h Arkkitehti 190 h 60 /h Kehittäjät 5 * 190 h 50 /h Konsultointi Mentor 40 h 100 /h Laitteisto Ohjelmisto Yhteensä Asiakkaan kustannukset määrä kustannustekijä kustannus Tuotteen hinta (22 % ALV, 15 % tuotto) Sisäinen työ 100 h 60 /h Yhteensä Good Minton 11 (35)

12 5 Käytännöt ja työkalut 5.1 Käytännöt Seuraavassa esitellään projektissa sovellettavat käytännöt Iteratiivinen kehitys Projektin toteutus on jaettu kolmeen eri iteraatioon: Projektin suunnitteluiteraatioon ja kahteen toteutusiteraatioon. Vaatimusten kirjaaminen keskittyy ensimmäiseen iteraatioon, mutta vaatimuksia kommunikoidaan ja täsmennetään asiakkaan kanssa myös toteutusiteraatioiden kuluessa. Iteraatiosuunnittelu toteutetaan kyseisen iteraation alussa tai edellisen lopussa. Projektin suunnittelu keskittyy suunnitteluiteraatioon, mutta projektin suunnittelua tehdään ja projektin prosesseja kehitetään jatkuvasti. Eniten projektisuunnitelmaa tarkistetaan iteraatiosuunnittelun yhteydessä. Arkkitehtuurinen suunnittelu toteutetaan karkealla tasolla suunnitteluiteraatiossa. Arkkitehtuurista suunnittelua jatketaan ensimmäisessä toteutusiteraatiossa niiltä osin kuin vaatimusten täsmentyminen arkkitehtuuriin vaikuttaa. Alemman tason suunnittelusta suurin osa tehdään ensimmäisessä toteutusiteraatiossa. Ohjelmointi suoritetaan toteutusiteraatioiden kuluessa. Testausta toteutetaan jatkuvasti toteutusiteraatioiden kuluessa. Painotus siirtyy iteraatioiden edetessä yksikkötestauksesta laatujohtajan (JE) koordinoimiin koko järjestelmän käyttötesteihin. Asiakkaan kanssa pidetään iteraatioiden aikana palavereita, joissa esitetään aikaansaannoksia. Näitä pidetään iteraatiosta riippuen 1 2 iteraation lopussa pidettävän edistymisraportoinnin lisäksi. Näissä palavereissa asiakas pystyy tarkistamaan, ollaanko kehitystyössä menossa oikeaan suuntaan Iteraatiosuunnittelu Vastuu iteraatiosuunnittelusta on projektipäälliköllä (TM). Projektipäällikkö (TM) keskustelee iteraatiosuunnittelusta yhdessä laatujohtajan (JE) ja arkkitehdin (TF) kanssa. Keskusteluissa jaetaan kokonaistyömäärä tehtäviin ja arvioidaan niiden kestot. Keskustelut käydään joko edellisen iteraation lopussa tai heti seuraavan alussa. Työmääräarvion jälkeen pidetään asiakkaan kanssa iteraatiopalaveri, jossa asiakas asettaa prioriteetit toteutettaville toiminnallisuuksille ja tarvittaessa valitsee, mitkä toiminnallisuuksista jätetään toteuttamatta resurssipulan vuoksi. Vastuu iteraatiosuunnitelman kirjoittamisesta on projektipäälliköllä (TM). Projektipäällikkö antaa iteraatiosuunnitelman luettavaksi laatujohtajalle (JE) ja arkkitehdille (TF) viimeistään kaksi päivää ennen iteraatiosuunnitelman palautusta. Laatujohtaja (JE) ja arkkitehti (TF) voivat tehdä suunnitelmaan muutosehdotuksia. Projektipäällikkö (TM) keskustelee suunnitelmasta laatujohtajan (JE) ja arkkitehdin (TF) kanssa. Keskustelujen ja muutosehdotusten pohjalta projektipäällikkö viimeistelee lopullisen version iteraatiosuunnitelmasta ja on vastuussa sen palauttamisesta. Good Minton 12 (35)

13 5.1.3 Dokumentointi Projektin dokumentointi toteutetaan käyttäen hyväksi kurssin tarjoamia dokumenttipohjia. Dokumentit kirjoitetaan ensisijaisesti Microsoft Wordilla ja palautettaessa ne muutetaan pdfformaattiin, jotta dokumentit olisivat varmemmin kaikkien luettavissa. Valmiit dokumentit säilötään projektin Wiki sivuille, mistä ne ovat kaikkien luettavissa. Projektin kaikille dokumenteille on määritetty vastuuhenkilö, joka voi tarvittaessa delegoida dokumentointia eteenpäin. Dokumentista tehdään ensin katselmoitava versio, joka lähetetään kaikille projektin jäsenille vähintään kaksi päivää ennen palautusta. Projektin jäsenet voivat kommentoida dokumenttia ja tehdä muutoksia siihen, minkä pohjalta dokumentista vastaava henkilö muokkaa dokumentin palautettavaksi versioksi. Ennen dokumentin palautusta projektipäällikkö (TM) hyväksyy vielä dokumentin sisällön, ellei aiemmin ole muuta sovittu. Projektin aikana tehtävät dokumentit on esitelty taulukossa 9. Taulukko 9. Palautettavat dokumentit Dokumentti Iteraatiosuunnitelmat Projektisuunnitelma Edistymisraportit Vaatimusmäärittely Laadunvarmistusraportti Testitapaukset Testiloki Tekninen määrittely Loppuraportti Käyttöohje SEPA päiväkirjat Vastuuhenkilö Tuomo Mäkelä Tuomo Mäkelä Tuomo Mäkelä Jani Eränen Jani Eränen Jani Eränen Jani Eränen Tatu Frisk Tuomo Mäkelä Tuomo Mäkelä jokainen itse Riskien hallinta Projektin riskit tunnistetaan Delphi metodilla, jossa kaikki projektiryhmän jäsenet, sekä asiakas tunnistavat mielestään projektin suurimmat riskit. Jokaisesta uudesta riskistä määritellään riskin kuvaus, riskin hallintakeinot, vastatoimet riskin tapahduttua, riskin todennäköisyys ja vakavuus asteikolla 1 5 (5 suurin/vakavin). Riskin kokonaisvaikutus projektille saadaan kertomalla nämä kaksi arvioitua lukua keskenään, jolloin saadaan eri riskit vertailukelpoisiksi keskenään (asteikolla 1 25, 25 on suurin arvo). Riskien todennäköisyyden ja vakavuuden arviointi tapahtuu jälleen Delphi metodilla jokaisen osallistujan toimesta, joten laskettu kokonaisvaikutus on keskiarvo kaikista annetuista arvoista. Kokonaisvaikutuksen perusteella muodostetaan kymmenen uhkaavimman riskin lista, joita sitten monitoroidaan ja joiden vaikutusta pyritään minimoimaan koko projektin ajan. Projektin riskiarviointi kaikkien osallistujien kesken tehdään ensimmäiseksi projektin suunnitteluvaiheen aikana. Tämän jälkeen aikaväli riskien arvioinnille riippuu siitä, kuinka vakavia riskejä riskiarvioinnissa löydettiin. Mikäli riskikartoituksessa ei paljastunut merkittäviä riskejä, tehdään riskikartoitus vain kerran iteraatiossa. Good Minton 13 (35)

14 Tarkemmat tiedot riskien hallinnasta löytyvät erillisestä riskienhallintadokumentista Aikaraportointi Aikaraportointi toteutetaan käyttäen Journyx aikaraportointityökalua. Journyx on Web pohjainen sovellus ja siihen kaikki pystyvät itse kirjaamaan siihen tekemänsä tunnit tehtävittäin. Tuntien kirjauksessa ainoa vaatimus on, että edellisen viikon tunnit ovat kirjattuna maanantaina. Journyxista pystyy luomaan erittäin laajan valikoiman erilaisia raportteja. Journyxin heikkous on siinä, ettei siihen pysty kovinkaan helposti asettamaan tehtäville estimaatteja työtehtävien koosta. Näin Journyxin avulla ei suoraan ole mahdollista seurata, miten projekti etenee suhteessa aikatauluun. Tästä syystä projektipäällikkö (TM) siirtää käsin Excel taulukkoon luvut tehdystä työstä ja verratakseen näitä estimaatteihin. Vertailun helpottamiseksi jokainen merkitsee tuntikirjaukseen, missä vaiheessa tekemänsä työtehtävä on. Tämä tehdään luokituksella aloitettu (25 %), käynnissä (50 %), melkein valmis (75 %), valmis (100 %). Sulkuihin merkitty prosenttiluku tarkoittaa, kuinka valmiiksi tehtävä tällöin oletetaan työmäärän suhteen. Tämän kaltaiset kommentit työtehtävän valmiudesta ovat vain karkeita arvioita, mutta yhdistelemällä useita arvioita yhteen saadaan kohtuullinen käsitys siitä, miten projekti etenee suhteessa arvioihin. Merkittävien poikkeaminen paljastuessa, voidaan ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Aikaraportoinnin tehtäväjaottelusta on tehty oma dokumentti, joka on liitteenä. Tehtäväjaottelua päivitetään jokaisen iteraatiosuunnittelun yhteydessä Kommunikaatio Kommunikointikieli projektissa on suomi, koska asiakasorganisaatio käyttää kielenään suomea ja kaikki projektin jäsenet puhuvat äidinkielenään suomea. Ainoa poikkeus tähän on lähdekoodi, joka kirjoitetaan ja kommentoidaan englanniksi. Pääkommunikointikanava projektiryhmän sisällä on Skype, jonka kautta projektiryhmän jäsenet voivat ratkoa keskenään ongelmia. Kaikkia koskevien tiedotusten lähettämiseen käytetään sähköpostia. Projektiryhmän sisäisiä palavereja pidetään tarvittaessa, mutta projektissa ei käytetä jokaviikkoista statuspalaveria. Kommunikaatio asiakkaan kanssa hoidetaan sähköpostilla, tarvittaessa puhelimella. Päävastuu kommunikaatiosta on Laatujohtajalla (JE), apunaan projektipäällikkö (TM). Kommunikaatio mentorin kanssa hoidetaan myös sähköpostilla. Vastuu kommunikaatiosta on Projektipäälliköllä (TM). Projektin kotisivu toteutetaan TikiWikin avulla. Projektin kotisivu toimii kommunikaatiokanavana kaikille muille sidosryhmille. TikiWikiä käytetään myös projektin sisäisenä dokumenttipankkina. Good Minton 14 (35)

15 5.1.7 Iteraatiodemo Vastuu iteraatiodemon pitämisestä on Projektipäälliköllä (TM). Projektipäällikkö (TM) on vastuussa projektin edistymisen ja projektin statuksen esittelystä. Projektin aikaansaannosten esittelystä päävastuu on Laatupäälliköllä (JE) ja arkkitehdillä (TF). Projektipäällikkö (TM) keskustelee iteraatiodemon sisällöstä laatupäällikön (JE) ja arkkitehdin (TF) kanssa viimeistään iteraation materiaalien palautusaikarajaan mennessä. Projektipäällikkö jakaa osuudet laatupäällikön ja arkkitehdin ryhmille. Iteraatiodemon teknisestä toteutuksesta vastaa Jani Eränen. Kaikki iteraatiodemon materiaali pitää olla toimitettuna Jani Eräselle ja projektipäällikölle (TM) vähintään neljä tuntia ennen iteraatiodemon pitämistä, ellei muuta sovita Vikojen seuranta Projektin aikana toteutettavan järjestelmän vikojen seurantaan käytetään Bugzilla ohjelmistoa. Ohjelmistolla pidetään kirjaa löydetyistä vioista ja niiden tilasta projektin edetessä. Jos vika löydetään ohjelmoitaessa, sitä ei tarvitse kirjata järjestelmään, jos ohjelmoija pystyy korjaamaan virheen välittömästi ja varmistuu virheen korjaantumisesta. Jos virhettä ei voida korjata heti, se kirjataan Bugzillaan. Samoin kaikki järjestelmä ja hyväksymistestauksessa löydetyt virheet kirjataan Bugzillaan. Järjestelmän virheestä kirjataan ainakin seuraavat asiat: 1. Nimi 2. Lyhyt kuvaus virheestä 3. Virheen tila (unconfirmed, new, assigned, reopened, resolved, Verified) 4. Ratkaisun tila(resolution) (fixed, invalid, wontfix, duplicate, worksforme, moved) 5. Ohjattu henkilölle 6. Prioriteetti 7. Vakavuus (blocker, critical, major, minor, trivial, enhancement) 8. Laitealusta, jolla testattu 9. Kuvaus toiminnoista, jolla virhe voidaan toistaa Vikojen seurannasta vastaa laatujohtaja (JE). Laatujohtaja lukee läpi kaikki Bugzillaan kirjatut bugit, muuttaa tarvittaessa niiden prioriteettia ja ohjaa ne jollekin henkilölle, mikäli vian löytänyt henkilö ei ota vastuuta asiasta itselleen. Good Minton 15 (35)

16 5.1.9 Versionhallinta Versionhallintaan käytetään SVN versionhallintaohjelmistoa. SVN repository on asennettu ATKkeskukselle, josta sen pitäisi olla ryhmäläisten käytettävissä. Ryhmäläiset voivat käyttää versionhallintaan vapaavalintaista apuohjelmaa, esim. Windowsille TortoiseSVN. Versionhallintaan lisättävän koodin tulee olla toimivaa ja kommentoitua. Toimivuuden kriteeriksi riittää tässä se, että koodi tulkkautuu ilman virheilmoituksia ja mahdollinen tuloste selaimen kautta katsottuna on odotetunlainen. Prototyyppivaiheessa koodin kommentointi ei ole yhtä oleellista. Ennen koodin lisäämistä versiohallintaan olisi syytä tarkistaa, että oma versio päivitettävästä ohjelmasta on viimeisin (update) Koodauskäytäntö Jotta projektin tuottaman koodin tyyli pysyisi yhtenäisenä, löytyy projektin Wikistä koodauskäytännön ulkoasullisessa mielessä vapaamuotoisesti määrittelevä mallitiedosto. Koodi kommentoidaan Javadoc konventiota noudattaen, jotta siitä voidaan tuottaa automaattinen tiivistelmä Doxygen työkalulla. Lisäksi koodin pitäisi olla kommentoitua sikäli, että se pysyy helposti luettavana. Arkkitehti (TF) tarkistaa toteutusvaiheen alussa kaikkien ohjelmoijien käyttämät tyylit ja sen pohjalta tarvittaessa neuvoo kehittäjiä muuttamaan tyyliä yhtenäiseksi Prosessin kehittyminen Kahden ensimmäisen iteraation lopussa pidetään koko projektiryhmän yhteinen palaveri, jossa keskustelemme ryhmän toimintatavoista ja jokaisella on mahdollisuus esittää ajatuksiaan siitä, miten voisimme toimia paremmin ryhmänä. Lisäksi projektipäällikkö (TM) valvoessaan projektin etenemistä miettii viikoittain, miten asioita voitaisiin tehdä paremmin ryhmänä. Ryhmän toimintatavoista on myös mahdollista antaa jatkuvasti palautetta projektipäällikölle (TM) Vaatimusten hallinta Projektin vaatimukset määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan määrittelemistä liiketoimintatavoitteista sekä olemassa olevan järjestelmän toiminnasta. Vaatimusmäärittely esitellään asiakkaalle, joka hyväksyy määrittelyn tai ehdottaa korjauksia. Hyväksyttyjen vaatimusten muuttaminen tai uusien vaatimusten lisääminen vaatimusmäärittelyyn tulee hyväksyä sekä asiakkaan että projektiryhmän toimesta. Ennen muutoksen hyväksymistä tulee selvittää muutoksen vaikutus projektiin. Projektin vaatimusten kirjaamisesta ja hallinnasta vastaa laatujohtaja (JE). Good Minton 16 (35)

17 Suunnittelu Projektin lopputuotteen täytyy toimia Sulkapalloliiton virtuaalipalvelimella nykyisten web sivujen rinnalla. Tämä määrittelee korkeimman tason arkkitehtuurin, joten sen suunnitteluun ei tarvita lisämenetelmiä. Kehitettävästä ohjelmasta tuotetaan suunnitteluvaiheen aikana käyttöliittymäprototyyppi. Prototyyppiin on toteutettu yksinkertainen arkkitehtuurirunko, joka voidaan validoida arvioimalla prototyypin onnistumista ja kehityksessä mahdollisesti ilmenneitä ongelmia. Tietokantamallin muuttaminen kun sitä käyttävää ohjelmakoodia on jo valmiina voi olla työlästä, joten tietokantamalli suunnitellaan ennen tietokantarajapinnan toteuttamista ER kaavion avulla. Jos toteutuksessa syntyy (perusarkkitehtuurin ulkopuolisia) useamman luokan sisältäviä rakenteita, voidaan ne suunnitella ja dokumentoida UML luokkakaavioiden avulla. Luokkarakenteita suunnitellessa on syytä huomioida, että käytettävä ohjelmointikieli, PHP4, ei tue abstrakteja metodeja eikä rajapintamäärittelyjä. 5.2 Laadunvarmistussuunnitelma Projektin laatu Projektin tärkeimmät laatutavoitteet Projektissa kehitettävän järjestelmän tärkeimmät laatutavoitteet: Luoda helppokäyttöinen järjestelmä kilpailuihin liittyvien tietojen hallintaan. Järjestelmän on oltava intuitiivinen ja järjestelmän käytön nopeasti opittavissa. Ohjelman tulee toimia yleisesti käytettyjen käyttöliittymäperiaatteiden mukaisesti. Parantaa yhteensopivuutta jäsenseuroissa käytettävien kilpailunhallinta ohjelmien ja Sulkapalloliiton käyttämän järjestelmän osalta. Järjestelmän pitää pystyä vastaanottamaan tietoa jäsenseuroissa yleisesti käytettävistä ohjelmista esim Badminton Tournament Planner. Varmistaa uuden järjestelmän päivitettävyys ja ylläpidettävyys tulevien muutosten varalta. Järjestelmää tullaan jatkokehittämään projektin jälkeen ja järjestelmän ylläpidon ja jatkokehityksen on oltava mahdollista ilman merkittäviä panostuksia järjestelmään tutustumiseen. Ylläpidettävyys varmistetaan kattavalla dokumentaatiolla, yhtenevällä nimeämis ja koodauskäytännöllä sekä template tekniikoilla. Järjestelmän toteutus on laadullisesti onnistunut, kun nämä laatutavoitteet on saavutettu Toiminta ja käytännöt laadun varmistamiseksi Laadunvarmistukseen käytetyt testaustasot: Yksikkötestaus tehdään jokaiselle toteutettavalle luokalle ja/tai sivulle järjestelmässä. Tällä varmistetaan luokkien ja/tai sivujen määrittelyjen mukainen toiminta. Integraatiotestaus tehdään toteutetuille toiminnoille esim. käyttäjien lisäys tai pelaajan muokkaus. Järjestelmätestaus kattaa kaikki iteration lopussa valmiina olevat järjestelmän toiminnot. Hyväksymistestaus tehdään viimeisen toteutusiteraation lopussa. Hyväksymistestauksella varmistetaan, että toteutettu järjestelmä vastaa projektin vaatimusmäärittelyä. Good Minton 17 (35)

18 Laadun varmistamiseen käytetyt testityypit: Toiminnalliset testit. Kaikkia määriteltyjä toimintoja varten suunnitellaan testit, joilla voidaan osoittaa toteutetun toiminnon toimivan suunnitellulla tavalla. Turvallisuus testit. Järjestelmän luonteen vuoksi pyritään varmistamaan syötetyn tiedon turvallisuus järjestelmän syötteiden osalta. Näin estetään tärkeän datan korruptoituminen. Yhteensopivuus testit. Järjestelmää testataan erilaisilla käyttöympäristöillä. Järjestelmän toteutustavan vuoksi lähinnä eri selainten testaamista. Käyttäjätestit. Järjestelmää testataan yhdessä Sulkapalloliiton kanssa hankittujen todellisten käyttäjien kanssa. Tällä varmistetaan järjestelmän käyttäjäystävällinen ja looginen toiminta. Testauksen lisäksi projektin laatua hallitaan seuraavilla tavoilla: Käytetään yhdessä sovittuja nimeämis ja koodauskäytäntöjä. Jokainen projektiryhmän jäsen pyrkii noudattamaan yhdessä sovittuja laatutavoitteita. Projektiryhmän jäsenten tulee myös ilmoittaa heti esille tulleista puutteista tai mahdollisista ongelmista, jolloin niihin voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti. Kaikki projektissa tuotetut dokumentit tarkastetaan vähintään johtoryhmässä toimesta ennen niiden palauttamista. Asiakkaalle ja mentorille tiedotetaan projektin etenemisestä viikoittain. Näin saadut kommentit ja mahdolliset parannusehdotukset käsitellään johtoryhmässä. Kehittäjien kanssa kommunikoidaan projektin tavoitteet, eteneminen ja esiin tulleet ongelmat Laadunvarmistuksen aikataulut ja vastuut Laadunvarmistuksen aikataulut Kokoajan Käytetään sovittuja nimeämis ja koodauskäytäntöjä Suoritetaan yksikkötestejä valmistuneille sivuille ja luokille Kommunikoidaan ryhmän kanssa projektiin liittyvistä asioista Ilmoitetaan esiin tulleista ongelmista Varmistetaan tarvittaessa asiakkaalta esiin tulleita asioita Toiminnon tai toiminnallisen kokonaisuuden valmistuttua Suoritetaan integraatiotesti valmistuneille toiminnoille Iteraation lopussa Järjestelmätestaus Turvallisuustestaus Käyttäjätestaus (suoritetaan jo iteraation puolivälissä) Good Minton 18 (35)

19 Projektin lopussa Koko järjestelmän testaus yhdessä asiakkaan kanssa. Varmistetaan järjestelmän vaatimusten mukainen toiminta Laadunvarmistuksen vastuut Johtoryhmä vastaa Dokumenttien tarkastamisesta ennen palautuksia Projektipäällikkö vastaa viimekädessä kaikesta projektiin liittyvästä. Laatujohtaja vastaa Testauksen suunnittelusta ja aikatauluttamisesta Testauksen raportoinnista suunnitellulla tavalla Vaatimusten hallinnasta projektin prosessin mukaisella tavalla Projektin dokumenttaation laadusta Arkkitehti vastaa Kehittäjien ohjauksesta Projektin kehitystehtävien työnjaosta Koodauskäytäntöjen luonnista Virheiden korjauksesta Testitapaukset Testitapaukset luodaan vaatimusmäärittelyn perusteella ja ne yhdistetään testijoukoiksi järjestelmän pääkäsitteiden mukaisesti. Testitapaukset kerätään kurssin tarjoaman testimatriisin mukaisesti. Tarpeen mukaan voidaan myös luoda erillinen dokumentti testitapauksista, mikäli se on testitapausten hallinnan kannalta järkevää. Testitapauksia luotaessa pyritään kukin toiminto kattamaan mahdollisimman pienellä määrällä testitapauksia. Testitapaukset luodaan iteraation alkuvaiheessa toteutettavaksi päätettyjen toimintojen vaatimusmäärittelyn tarkennusten jälkeen. Toimintojen vaatimuksista luodut testitapaukset tarkastetaan vielä ennen testausta toiminnon toteutuksen aikana mahdollisesti tulleiden muutosten varalta Testeihin liittyvät dokumentit Testaukseen liittyy seuraavat dokumentit: Testauksen periaatteet (tämä dokumentti ja projektisuunnitelman luku 5.2) Good Minton 19 (35)

20 Testimatriisi ja mahdollinen lisädokumentti testitapauksista Yhteenveto testauksesta QA raportissa iteraation lopussa Testien tulosten käsittely Testauksen tuloksena löytyneistä virheistä tehdään raportti BugZilla virheidenhallintajärjestelmään. Virheestä ilmoitetaan toiminnosta vastanneelle kehittäjälle, jonka tehtävänä on todentaa virhe ja aloittaa tarvittavat toimenpiteet virheen korjaamiseksi. Arkkitehdin vastuulla on seurata virheiden korjausta. Mikäli jokin osio järjestelmästä osoittautuu virhealtiiksi eli siihen kohdistuu toistuvasti virheitä, on johtoryhmän otettava kyseinen järjestelmän osio tarkasteluun ja päätettävä jatkotoimista Laadun mittaus Järjestelmän laatua mitataan ensisijaisesti virheiden määrää suhteessa tuotettuihin koodiriveihin. Tarkempaa seurantaa varten voidaan tarvittaessa seurata järjestelmän osiosta löytyneiden virheiden määrää suhteessa järjestelmän osion koodiriveihin. Lisäksi pidetään kirjaa keskimääräisestä virheiden korjausnopeudesta Toteutusiteraatioiden laatu Toteutusiteraatio Testattavat toiminnot Ensimmäisen toteutusiteraation aikana testataan kaikki toteutetut toiminnot. Ensimmäisen toteutusiteraation ainaka testataan myös käyttöliittymää ja käytettävyyttä. Näiden palautteiden perusteella tarvittaessa muokataan käyttöliittymää toteutusiteraation 2 aikana. Mikäli mahdollista niin jo toteutusiteraatiossa 1. Järjestelmän tietojen oikeellisuus on tulosten laskennan kannalta tärkeää, joten toteutusiteraatio 1:n aikana järjestelmälle suoritetaan turvallisuustestejä, joilla pyritään estämään järjestelmän väärinkäytökset ja siten varmistamaan tiedon eheys Testausympäristö ja data Testaukseen käytetään virtuaalipalvelinta, joka on asennettu mahdollisimman yhdenmukaiseksi asiakkaan tuotantoympäristön kanssa. Lisäksi käytetään joko MS Internet Explorer tai Mozilla Firefox selaimia, koska ne ovat yleisimmät käytössä olevat selaimet. Mahdollisuuksien mukaan testataan myös Mac Safari selaimella. Asiakas toimittaa testidataa olemassa olevista kilpailutiedoista, joiden perusteella voidaan todentaa järjestelmän toimivuus Resurssit Testauksesta vastaa laatujohtaja mutta testaukset suoritetaan yhdessä QA ryhmään liitettyjen kehittäjien ja käyttöliittymän suunnittelusta vastaavan kehittäjän kanssa. Asiakas osallistuu käytettävyystesteihin, joko itse tai hankkimalla todellisia loppukäyttäjiä järjestelmän testaamista varten. Testausvälineinä käytetään projektiryhmän omia PC laitteita, joille on asennettu virtuaalipalvelin sovellus Aikataulut Good Minton 20 (35)

21 Iteraatio suunnitelma ja laadunvarmistussuunnitelman palautus Käyttöliittymän sisäinen tarkastus BugZilla virheidenhallinta ohjelmiston käyttöönotto ja ohjeiden jako Käyttöliittymän toimitus asiakkaalle testausta varten Testaussuunnitelma ja testitapaukset valmiit tarkastusta varten Ensimmäinen testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä.(ei suoritettu toteutuksen viivästymisen vuoksi) Toinen testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä QA Raportti ja iteraation testilokien palautus Testikierrokset Yksikkötestausta suoritettaan valmistuville toiminnoille koko toteutuksen ajan. Toteutettuja toimintoja testataan testitapausten mukaisesti sitä mukaa kun ne valmistuvat ja lisäksi iteraation loppu puolella suoritetaan kaksi kaikki toteutetut toiminnot kattavaa järjestelmätestaus kierrosta. Järjestelmätestauskierroksia on kaksi sen vuoksi, ettei järjestelmää ole voitu testata aikaisemmin yhtenä kokonaisuutena, joten ensimmäisellä kierroksella löydettyjen virheiden korjaukset ehditään vielä testaamaan ennen iteraation loppua. Järjestelmätestaukset pyritään automatisoimaan käyttäen, jotain saatavilla olevaa testausohjelmistoa. Ohjelmistoa ei ole vielä päätetty ja se vahvistuu asiaa käsittelevän SEPA aiheen tutkimuksen myötä Toteutusiteraatio Testattavat toiminnot Toisen toteutusiteraation aikana testataan kaikki ensimmäisessä toteutusiteraatiossa toteutetut toiminnot sekä toisessa toteutusiteraatiossa toteutetut toiminnot. Toisen toteutusiteraation aikana testataan myös käyttöliittymää ja käytettävyyttä. Näiden palautteiden perusteella viimeistellään käyttöliittymä kurssin resurssien puitteissa. Ensimmäisen toteutusiteraation toteutuksesta siirrettiin syötetyn tiedon oikeellisuustarkistukset toiseen toteutusiteraatioon ja niihin paneudutaan erityisesti, jotta voidaan varmistaa järjestelmän tietojen oikeellisuus Testausympäristö ja data Testaukseen käytetään virtuaalipalvelinta, joka on asennettu mahdollisimman yhdenmukaiseksi asiakkaan tuotantoympäristön kanssa. Lisäksi käytetään joko MS Internet Explorer tai Mozilla Firefox selaimia, koska ne ovat yleisimmät käytössä olevat selaimet. Asiakas toimittaa testidataa olemassa olevista kilpailutiedoista, joiden perusteella voidaan todentaa järjestelmän toimivuus Resurssit Testauksesta vastaa laatujohtaja mutta testaukset suoritetaan yhdessä QA ryhmään liitettyjen kehittäjien ja käyttöliittymän suunnittelusta vastaavan kehittäjän kanssa. Asiakas osallistuu Good Minton 21 (35)

22 käytettävyystesteihin, joko itse tai hankkimalla todellisia loppukäyttäjiä järjestelmän testaamista varten. Testausvälineinä käytetään projektiryhmän omia PC laitteita, joille on asennettu virtuaalipalvelin sovellus Aikataulut Iteraatio suunnitelma ja laadunvarmistussuunnitelman palautus Toteutettavien vaatimusten tarkennus valmis Testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä Testitapausten tarkennus ja uusien toimintojen testitapaukset valmiit Testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä Testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä Testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä Vertaistestausjärjestelyt ja aikataulut valmiit Testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä Ohjekirjan ensimmäinen versio valmis asiakkaan tarkistettavaksi Järjestelmän ja testausohjeiden toimitus vertaisryhmälle Vertaistestauksen tulosten palautus vertaisryhmälle Testauskierros ja testiloki toteutetusta järjestelmästä QA Raportti ja iteraation testilokien palautus Testikierrokset Yksikkötestausta suoritettaan valmistuville toiminnoille koko toteutuksen ajan. Toteutettuja toimintoja testataan testitapausten mukaisesti viikoittain. Lisäksi suoritetaan automatisoituja järjestelmätestejä viikoittain. Automatisoidulla järjestelmätestauksella pyritään varmistamaan järjetelmän eheys jokaisen päivityksen jälkeen. Jokaisesta testikierroksesta tehdään testiloki ja löytyneet virheet kirjataan virhetietokantaan. Jokaisella testikierroksella testataan kaikki toiminnot. 5.3 Työkalut Kehitystyössä voidaan käyttää ympäristönä tietokonetta, johon on asennettu Apache Web palvelin PHP tuella, sekä MySQL. Kehitettävä tuote ei ole riippuvainen edellisten versioista, pois lukien hyvin vanhat versiot. Sulkapalloliiton tuotantopalvelimesta on otettu WMware toisinto, jonka avulla sovellusta on mahdollista kehittää ja testata sen lopullisessa suoritusympäristössä. Good Minton 22 (35)

23 Kaikki työkalut ovat ilmaisia ja saataville verkosta sekä Linux että Windows järjestelmille. Versionumerot ovat suuntaa antavia. PHP 4.1 Käytettävä ohjelmointikieli. Uudempaakin tulkkia voi käyttää, mutta ohjelmakoodin on toimittava tällä versiolla. Smarty Skriptikieli, jolla luodaan PHP:n ja HTML:n ylläpidettävällä tavalla yhdistäviä aihioita. Apache Web palvelin. MySQL Tietokantaohjelmisto. SVN Versionhallintaohjelmisto. Repositorio on sijoitettu ATK keskuksen palvelimelle. VMware Virtuaalipalvelinsovellus, jonka avulla tuotetta on mahdollista testata vaivattomasti sen tuotantoympäristössä. DBBuilder 4 Työkalu relaatiotietokantojen suunnitteluun ja koodin generoitiin erityisesti MySQL+PHP ympäristössä. Doxygen Työkalu ohjelmakoodin automatisoituun dokumentointiin. Skype Pikaviestiohjelmisto. Projektin pääasiallinen kommunikointimenetelmä sähköpostin ja tapaamisten ohella. 5.4 Standardit Sovelluksen tuottaman HTML koodin tulisi olla W3C HTML 4.01 standardin mukaista. 6 Vaiheistus 6.1 Aikataulu Taulukossa 10 on esitetty projektin aikataulu. Good Minton 23 (35)

24 Taulukko 10. Projektin aikataulu Iteraatiosuunnitelman palautus Vaatimusmäärittelyn ensimmäinen versio Vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettu prototyyppi Vaatimusmäärittelyn korjattu/muokattu ja katselmoitu versio Projektin suunnittelun tulosten palautus Iteraatiodemo Iteraatiosuunnitelman (I1) palautus Ensimmäisen toteutusiteraation tulosten palautus Iteraatiodemo (I1) Iteraatiosuunnitelman (I2) palautus helmikuun alku Tuotteen demoaminen asiakkaalle ja mentorille Lopputuote vertaistestausryhmälle Vertaisryhmän testaustulosten raportointi Projektin lopputulosten palautus Iteraatiodemo (I2) 6.2 Projektin suunnittelu Tavoitteet Projektisuunnittelun aikana ryhmällä on tavoitteena: Tehdä projektisuunnitelma ja kommunikoida se projektisuunnittelun kuluessa ryhmälle siten, että ryhmä ymmärtää omat toimintatapansa kykenee toimimaan niiden mukaisesti. Jakaa projektin roolit siten, että jokainen ryhmän jäsen saa omaa kiinnostustaan vastaavia ja taitotasolleen sopivia tehtäviä, eikä kenenkään yksittäisen jäsenen työtaakka muodostu kohtuuttoman suureksi. Kirjata ja kommunikoida asiakkaan vaatimukset siten, että ryhmä ymmärtää, mitä asiakas haluaa toteutettavan. Vaatimukset kirjataan siten, että mikäli asiakkaan mieli ei muutu, niitä ei tarvitse enää muokata, ainoastaan tarvittaessa täsmentää. Good Minton 24 (35)

25 Suunnitella tulevan projektin arkkitehtuuri siten, että heti ensimmäisen toteutusiteraation alussa on mahdollista aloittaa ohjelmointityö Tuotokset Projektisuunnitelma (pl. kappale 5.2 QA suunnitelma) Vaatimusdokumentti (pl. yksityiskohtaiset selvitykset kappaleissa 6 8) Edistymisraportti Lisäksi luodaan järjestelmästä prototyyppi, joka ensisijaisesti toimii apuna sisäisessä kehityksessä Tehtävät (tähän voisi miettiä taulukkoa tms. josta saisi helpommin selvää ensivilkaisulla) Kommunikaatio, 75 tuntia Kick off palaveri asiakkaan kanssa, 10 tuntia Sisäinen viestintä, yhteiset palaverit: Projektipäällikkö, laatupäällikkö ja arkkitehti, 10 tuntia/henkilö Kehittäjät, 7 tuntia/henkilö Luennot ja projektin viitekehykseen tutustuminen, 50 tuntia Luennot, 25 tuntia Projektin viitekehykseen tutustuminen, 25 tuntia Tarvittaviin työkaluihin tutustuminen ja niiden käyttöönotto, 45 tuntia. Työkalujen käyttöönotto 20 tuntia Työkaluihin tutustuminen, 3 tuntia/henkilö Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelman kirjoittaminen, 60 tuntia Projektin ja toimintatapojen suunnittelu, 40 tuntia Projektisuunnitelman kirjoittaminen, 20 tuntia Arkkitehtuurin suunnittelu, 50 tuntia Projektin arkkitehtuurin suunnitteleminen, 25 tuntia Prototyypin tekeminen, 25 tuntia Vaatimusten kirjaaminen, 40 tuntia Vaatimusten kommunikointi yhdessä asiakkaan kanssa, 15 tuntia Vaatimusten kirjoittaminen, 25 tuntia Projektisuunnitelman esitys, 10 tuntia Esityksen luominen ja harjoittelu, 5 tuntia Esityksen pitäminen, 5 tuntia Good Minton 25 (35)

26 Projektin suunnitteluvaiheeseen on budjetoitu käytettäväksi yhteensä 285 tuntia. Kaikkiaan projektissa on tuntiresursseja käytössä 1200 tuntia, SEPA (Special Assignment in SE) mukaan lukien 1480 tuntia. 6.3 Toteutus 1 (I1) Projektin ensimmäisen toteutusiteraation aikataulu on esitetty taulukossa 11. Taulukko 11. Ensimmäisen toteutusiteraation aikataulu pvm tehtävä vastuuhenkilö Iteraatiosuunnitelman palautus TM GUI layoutin palautus JM GUI layoutin katselmointi JM BugZillan käyttöönotto ja ohjeet PP GUI layout asiakkaalle testattavaksi JE ja JM Testaussuunnitelma ja testicaset valmiit TH Ensimmäinen testauskierros ja testiloki järjestelmästä PP ja TH Toinen testauskierros ja testiloki järjestelmästä PP ja TH Iteraation palautukset TM Lisäksi asiakkaan kanssa pidetään ainakin yksi järjestelmän välidemonstraatio. Tälle ei ole sovittu vielä tarkkaa aikaa Tavoitteet Ensimmäisen toteutusiteraation aikana ryhmällä on tavoitteena: Tehdä ensimmäinen versio toimitettavasta järjestelmästä. Toteuttaa järjestelmään ensimmäisessä toteutusiteraatiossa suunnitellut vaatimukset. Suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymästä ensimmäinen versio, joka olisi kaikkien osapuolien hyväksymä siten. Tavoitteena on, että käyttöliittymään ei viimeisessä iteraatiossa tarvitsisi tehdä enää suuria muutoksia. Testata järjestelmä ja korjata testauksessa löytyneet virheet siten, ettei järjestelmässä olisi enää kuin pieniä virheitä Tuotokset Palautettavat dokumentit Projektisuunnitelma (päivitetty) Vaatimusdokumentti (päivitetty) Tekninen spesifikaatio Testitapaukset, testiloki, laadunvarmistusraportti Edistymisraportti SEPA päiväkirjat Good Minton 26 (35)

27 Palautettava järjestelmä Toteutetut vaatimukset on esitty taulukossa 12. Taulukko 12. Ensimmäisessä toteutusiteraatiossa toteutettavat vaatimukset ID F1 F2 F3 F4 F5 F7 F8 F11 F12 F15 F20 F26 F27 Nimi Käyttäjän lisäys Käyttäjän muokkaus Käyttäjän poisto Seuran lisäys Seuran muokkaus Pelaajan lisäys Pelaajan muokkaus Kilpailun lisäys Kilpailun muokkaus Ilmoittautumisen lisäys Tulosten lisäys Käyttäjän sisäänkirjautuminen Käyttäjän uloskirjautuminen Lisäksi järjestelmästä toteutetaan Tietokanta ja sen rajapinta Badminton Tournament Planner ohjelman luoman CSV tiedoston syöttäminen tietokantaan Ranking sääntöjen laskentakaavat ilman käyttöliittymää niiden muokkaukseen Ensimmäinen versio käyttöliittymästä Good Minton 27 (35)

28 6.3.3 Tehtävät Ensimmäisen toteutusiteraation tehtävät on esitetty taulukossa 13. Taulukko 13. Ensimmäisen toteutusiteraation tehtävät Viikko Projektiryhmä jäsen Tehtävä TM JE TF JM TH PP HK OS Viestintä, yleinen Viestintä, asiakas Opiskelu, yleinen ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Opiskelu, SEPA PM Viikkoraportointi PM Tuntikirjauksen päivittäminen PM Iteraatiosuunnittelu PM Projektisuunnitelman päivittäminen PM Edistymisraportin suunnittelu PM Edistymisraportin esittely ,5 0,5 0,5 0,5 Dev Käyttöliittymän suunnittelu, 1. versio Dev Käyttöliittymän katselmointi Dev Katselmoinnin perusteella tehtyjen muutosten kirjaaminen Dev Asiakkaan palautteen perusteella tehtyjen muutosten kirjaaminen Dev Tietokannan ER kaavion piirtäminen Dev ER kaavion katselmointi Dev ER kaavion muutokset katselmoinnin perusteella Dev Prototyypin muokkaaminen kehitystyön rungoksi Dev Kannan SQL luontikäskyt Dev Access tietokannan tiedon siirtäminen uuteen kantaan Dev Tietokannan rajapinnan luominen Dev Käyttöliittymän tuottamien PHP luokkien kirjoittaminen Dev BTF ohjelman luoman CVS tiedoston kantaan syöttävä luokka Good Minton 28 (35)

Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versio Päivämäärä Tekijä Selitys 0.1 2006 10 04 Tuomo Mäkelä Pohja luotu 0.2 2006 10 06 Tuomo Mäkelä Kirjoitettu tekstiä

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

T Projektisuunnitelma

T Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma Team Tubeless Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 3.10.2005 Kekkonen Ensimmäinen mallipohjaan täytetty versio 0.2 11.10.2005 Kekkonen Projektisuunnitelman täydennystä

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma

Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Hirviö Laadunvarmistussuunnitelma Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Testauksen tavoitteet

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 2.3.2008 Luukkonen Ensimmäinen versio Sisältö 1. Käytetyt laatumenetelmät... 1 1.1 Automaattiset yksikkötestit, tutkiva testaus ja jatkuva

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Good Minton Vaatimusmäärittely Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton Vaatimusmäärittely Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton Vaatimusmäärittely Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja muokattu

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Johannes Suanto Esitetty Iteraatiodemossa,

Lisätiedot

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi Luku 8 Rakennusvaihe Moduulisuunnittelu Detailed Design Programming Ohjelmointi Teknisen Complete suunnittelun Technical viimeistely Design Suunnittelukatselmuksen Design Perform suorittaminen Review Yhteisen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 T-76.115 Edistymisraportti ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 Agenda Projektin tilanne Projektin esittely Projektin tavoitteet ja nykyinen tilanne Työn tulokset PP iteraation tuotokset Tehtävien

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

T 76.5158 SEPA päiväkirja

T 76.5158 SEPA päiväkirja T 76.5158 SEPA päiväkirja Pariohjelmointi Timo Hassinen, 60255H & Petri Palmila 60111S Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 2.12.2006 Hassinen Ensimmäinen versio 1.1 9.12.2006 Palmila Toinen versio 1.2 10.12.2006

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CaliberRM 2 (9) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon

582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 1 Lyhyt johdatus ohjelmistotuotantoon Ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektit Miten ohjelmistojen tuottaminen eroaa teollisesta tuotannosta

Lisätiedot

Versiohallinta ja Subversion. 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi

Versiohallinta ja Subversion. 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi Versiohallinta ja Subversion 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi Versiohallinta yleisesti Ongelma: lähdekoodin ja muun materiaalin säilyttäminen siten, että: se on kaikkien saatavilla tuorein versio

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Riskiloki

COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä.

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä. 1 Heikki Paananen, MSc., Lehtori Lahden Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden Ala Tietojenkäsittely vuodesta 2011 Mm. Ketterät projektinhallintatekniikat, projektiohjaus. 10 v. työkokemus teknologiaprojekteista,

Lisätiedot

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy LC Profiler - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä Antti Peltonen, LC Prof Oy Profiler - Sovelluksen kehityskaari... Ensimmäiset versiot oppimisympäristöstä 1995 ProTo -projekti 1997-98, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Projektisuunnitelma (PP)

T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Projektisuunnitelma (PP) T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Projektisuunnitelma (PP) Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 1.50 16.10.2005 Kattilamäki Kattilamäki Palautettava versio 1.00 02.10.2005 Rönkkö Rönkkö Lisätty muutosloki

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot