Yritykseni ja. ihmisoikeudet. Ihmisoikeusopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritykseni ja. ihmisoikeudet. Ihmisoikeusopas pienille ja keskisuurille yrityksille"

Transkriptio

1 Yritykseni ja ihmisoikeudet Ihmisoikeusopas pienille ja keskisuurille yrityksille

2 Vastuuvapauslauseke Tämä oppaan on kirjoittanut GLOBAL CSR:n ja BBI Internationalin työryhmä ja sen on rahoittanut Eurpan komissio (yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto). Opas ei välttämättä kuvasta Eurpan komission virallista kantaa.

3 Esipuhe Eurpan komissio haluaa tukea pieniä ja keskisuuria eurppalaisia yrityksiä ja anuttaa niitä toteuttamaan kaikki mahdollisuutensa. Haluamme luoda olosuhteet, joissa pk-yritykset voivat olla kaikkea mahdollista: innovaattoreita, työpaikkojen ja hyvinvoinnin luojia sekä liike-elämän toimintatapojen ja huippuosaamisen maailmanlaajuisia johtajia. Tiedämme komissiossa, että valtaosa pienyritysten omistajista ja johtajista pyrkii kunnioittamaan työntekijöitään ja muita henkilöitä, joiden kanssa he ovat yhteydessä liiketoimintansa puitteissa. Nykypäivän liike-elämässä tämä kuuluu huippuosaavan ja kilpailukykyisen yrityksen osaamisalueisiin. Vaikka haluaisitkin johtaa yritystäsi kunnioittaen muita ihmisiä, joskus voi olla vaikea tietää, miten käytännössä tulee toimia. Tämä ihmisoikeusopas auttaa tällaisissa tilanteissa. Opas perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, ja se soveltaa näitä periaatteita eurppalaisten pk-yritysten toimintaan.. Oppaan lopussa on luettelo lukuisista henkilöistä ja organisaatioista, jotka ovat kommentoineet aikaisempia luonnoksia. Kiitämme heitä kaikkia. Toivomme, että tämä opas toimii sekä inspiraation lähteenä että käytännön ohjenuorana EU:ssa ja muuallakin yrityksille, jotka pyrkivät noudattamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan.. Joanna Drake PK-yritysten varaedustaja Eurpan komissio 1

4 I. Johdanto 1 Johdanto Miksi minun tulisi olla kiinnostunut ihmisoikeuksista yritystä johtaessani? Siksi, että se liittyy nykyaikaisen ja menestyvän yritysjohtajan toimintaan. Useimpien johtajien tapaan pyrit todennäköisesti kohtelemaan työntekijöitäsi kunnioittavasti. Voit varmistaa tämän perehtymällä aktiivisesti ihmisoikeuksiin.tämä on hyvä tilaisuus varmistaa, että yrityksesi asettaa ihmiset etusijalle, ja että voit olla aidosti ylpeä yrityksestäsi. Yhteiskunta ja liike-elmää muuttuvat kaiken aikaa monin tavoin, ja kaikkien yritysten tulee kyetä noudattamaan uusia pelisääntä. Samalla syntyy uusia odotuksia, jotka määrittelevät uudelleen sen, mitä ymmärrämme hyvällä johtajuudella. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on osa tätä kehitystä. jotka mahdollistavat kaikkien yksilöiden ihmisarvon ylläpitämisen. Ihmisoikeudet kuuluvat luonnostaan meille kaikille riippumatta kansallisuudesta, asuinpaikasta, sukupuolesta, kansallisesta tai etnisestä alkuperästä, ihonväristä, uskonnosta, kielestä tai muusta asemasta. Meidän tulee kunnioittaa myös muiden ihmisoikeuksia. Tämä opas auttaa varmistamaan, että yrityksesi kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se merkitsee mahdollisten ihmisoikeusloukkausten välttämistä ja asiaan puuttumista, mikäli yrityksesi on jollakin tavoin osallisena ihmisoikeusloukkauksissa. käsittelyä.. Tekeekö ihmisoikeuksien kunnioittaminen yrityksestäni kannattavamman? Yritysten odotetaan nykyään noudattavan ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Tämä odotus sisältyy YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, joita tukevat YK, EU ja hallitukset ympäri maailman, kuten myös työnantajajärjestöt, ammattiyhdistykset sekä kansalaisyhteiskunta. Pk-yrityksinä olemme kiireisiä sekä keskittyneitä omaan työhömme ja liikevoiton tuottamiseen - mutta emme voi toimia kiinnittämättä huomiota ulkopuoliseen maailmaan. On erittäin tärkeää katsoa yrityksen ulkopuolelle ja ympärilleen. Mitä ihmisoikeudet ovat? - Jean-Marc Barki toimitusjohtaja, Sealock, Ranska Ihmisoikeudet ovat oikeuksia, joita meillä on yksinkertaisesti siksi, että olemme ihmisiä. Ne edustavat yleismaailmallisesti hyväksyttyjä vähimmäisvaatimuksia, Tähän voi yhhä useammin vastata myöntävästi, mutta ei kuitenkaan aina, eikä ehkä välittömästi. Ihmisoikeuskysymysten avoin käsittely voi toimia eräänlaisena tutkana tai ennakkovaroitusjärjestelmänä. Se mahdollistaa ongelmien tunnistamisen ja selvittämisen ennen kuin ne aiheuttavat vakavampia seurauksia ja suurempia kustannuksia. Ihmisoikeuksiin keskittyminen saattaa myös parantaa asiakassuhteita ja yrityksen mainetta sekä lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä työhönsä, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Se saattaa tehdä yrityksestäsi kiinnostavan työpaikan ja auttaa sopivan henkilökunnan rekrytoimisessa ja viihtyvyydessä yrityksessäsi, jolloin voit välttää rekrytointiin liittyviä lisäkustannuksia, samaten toimintaan liittyvien lupien lupien hankkimisessa tai mahdollisten uusien liikeideoidesi julkisen vastustuksen käsittelyssä. Saatat huomata, että jotkut asiakkaasi haluavat tietää, miten käsittelet erilaisia ongelmia, mukaan lukien ihmisoikeuksia. Ihmisoikeusloukkauksia on aina pyrittvä vältämään, jamikäli niitä tapahtuu, niihin on puututtava, mikä voi myös innoittaa kekseliäisiin ratkaisuihin ja parannuksiin, jotka auttavat yritystäsi vahvistumaan ja voimistumaan. 2

5 I. Johdanto 1 Ihmisoikeuksien kunnioittamisessa on pohjimmiltaan kyse siitä, miten toimia oikein ja mitä yrityksesi oletetaan tekevän. Tärkeintä on kantaa vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, toipa se yrityksellesi rahallista etua tai ei. kunnioittamisesta. Suurille monikansallisille yrityksille valmistettuja ihmisoike-usoppaita on runsaasti, mutta pienempien yritysten avuksi ei ole saatavilla paljonkaan materiaalia. Tämän oppaan tarkoitus on korjata tämä puute. Johtamistapoja on kaksi: johtaminen tulosten perusteella tai johtaminen arvojen perusteella tulosten saamiseksi. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on elämäntapa. - Marek Jurkiewicz toimitjohtaja, StartPeople, Puola Vaikka tämä opas onkin kirjoitettu EU:ssa toimivia yrityksiä ajatellen, siitä saattaa olla käytännön apua myös muualla maailmassa sijaitseville yrityksille. Tästä syystä opas julkaistaan useilla eri kielillä EUmaiden kansallisten kielien lisäksi. Ovatko ihmisoikeuskysymykset merkityksellisiä ainoastaan suurissa yrityksissä? Eikö ihmisoikeuksista huolehtiminen ole pääasiassa hallitusten tehtävä? Kyllä, mutta yrityksen edustajana asia koskee myös sinua. Hallituksen velvollisuus on suojella ihmisoikeuksia asianmukaisten lakien ja menettelytapojen kautta. Yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mikä merkitsee sitä, että yritykselläsi tulee olla käytössä menettelytapoja ihmisoikeusloukkausten välttämiseksi ja mikäli loukkauksia tapahtuu, näiden tapausten käsittelemiseksi. Yritykset ovat vastuussa tästä, täyttivätpä hallitukset velvollisuutensa ihmisoikeuksien suojelussa tai eivät. Minkälaista yritystä varten tämä opas on? Tämä opas on kirjoitettu Eurpan unionin maissa toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten. Eurpan unionin sisällä on hyvin paljon erilaisia pk-yrityksiä, eivätkä kaikki tähän oppaaseen sisältyvät esimerkit ja ohjeet päde samalla tavalla kaikkiin näihin yrityksiin. Kaikki yritykset pk-yrityksistä suuriin monikansallisiin yrityksiin ovat vastuussa ihmisoikeuksien Eivät. Kaiken kokoisilla yrityksillä on riski loukata ihmisoikeuksia. Oman yrityksesi erityisriskit riippuvat monesta tekijästä, kuten toimipaikastasi, toimialastasi ja liikekumppaneistasi. Et välty ihmisoikeuksiin liittyviltä riskeiltä vain siksi, että yrityksesi on pieni. Yritykseni toimii ainoastaan EU:n sisällä. Voiko yritykselläni silti olla riski loukata ihmisoikeuksia? Kyllä, yritykselläsi voi silti olla riski loukata ihmisoikeuksia. Syrjinnän ehkäiseminen kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, sukupuolen, vamman, iän tai muun erilaisuuden perusteella on esimerkki ihmisoikeuksista, jonka toteutuminen voi usein olla vaarassa EU:ssa. Olet kuitenkin oikeassa olettaessasi vakavimpien ihmisoikeusrikkomusten esiintyvän silloin, kun lainsäädäntö on riittämätöntä tai sitä sovelletaan puutteellisesti.. Tämä koskee usein mutta ei mitenkään aina maita, jotka ovat taloudellisesti kehittymättömämpiä, kuten kehitysmaat ja nopeasti kehittyvät taloudet. Vaikka toimisitkin pääasiassa EU:n sisällä, 3

6 I. Johdanto sinulla saattaa olla muualla maailmassa asiakkaita tai toimittajia, jotka voivat altistaa sinut näihin sijaintipaikkoihin liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei ole merkityksellistä ainoastaan Eurpan ulkopuolella meidän tulee katsoa myös yrityksemme sisäpuolelle. - Michel Van Bave toimitusjohtaja, Van Bavel Business Gifts, Belgia Yritykseni noudattaa lainsäädäntöä. Eikö se ole tarpeeksi? ansiosta tiedät missä ja koska tulee toimia yli sen, mitä lainsäädäntö velvoittaa. Mitä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet tarkkaan ottaen ovat? YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet määrittävät, mitä hallitusten ja yritysten tulee tehdä välttääkseen yritysten kielteiset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja miten niiden tulee käsitellä mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia. Näissä periaatteissa on selvä ero hallituksiin ja yrityksiin liittyvien odotusten välillä. Ne sisältävät myös oikaisukeinoihin liittyviä periaatteita eli miten tulee toimia, jos yrityksissä kuitenkin loukkaavat ihmisoikeuksia. Mikäli toimit EU:ssa ja noudatat lainsäädäntöä, olet tavallisesti jo pitkällä varmistaaksesi, ettei yrityksesi loukkaa ihmisoikeuksia. Monissa tapauksissa ihmisoikeudet on sisällytetty kansalliseen ja EU:n lainsäädäntöön. Esimerkiksi terveys- ja työturvallisuussääntöjen noudattaminen auttaa yritystäsi välttämään kielteisiä vaikutuksia oikeuteen elää, turvalliseen työympäristöön sekä fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Yrityksesi voi kuitenkin vaikuttaa kielteisesti ihmisoikeuksien toteutumiseen, vaikka toimintasi noudattaisi lainsäädäntöä, sillä laki tarjoaa yleensä vain vähimmäissuojan. Lisäksi yritykselläsi voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiselle toimittajiesi, asiakkaidesi tai muiden liikekumppaneidesi toiminnan kautta, vaikka oma yrityksesi ei olisikaan rikkonut lakia. Menettelytavat ihmisoikeusloukkausten välttämiseksi ja mahdollisten ihmisoikeusloukkausten käsittelemiseksi auttavat sellaisten osa-alueiden tunnistamisessa, joilla pelkästään lainsäädännön noudattaminen ei takaa sitä, että yrityksesi kunnioittaa ihmisoikeuksia. Tällaisten menettelytapojen Tässä oppaassa keskitytään yrityksiin liittyviin odotuksiin. YK:n periaatteet tarjoavat kaikille yrityksille pienille ja suurille ohjeet ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. Ne edustavat maailmanlaajuisia normeja ihmisoikeuksiin liittyvistä menettelytavoista, ja niitä sovelletaan kaikenlaisissa olosuhteissa toimiviin yrityksiin. Mikä merkitys on yritykseni myönteisillä vaikutuksilla ihmisoikeuksiin? Yritykselläsi on melko varmasti myönteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Toteutat ihmisoikeuksia tarjoamalla tavaroita tai palveluja, työllistämällä ihmisiä sekä osallistumalla taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Haluat ehkä harkita, miten voisit parhaiten maksimoida yrityksesi myönteisen vaikutuksen hmisoikeuksiin. Tässä oppaassa käsitellään kuitenkin kuvaamaan niitä vähimmäisvaatimuksia, joita yrityksiltä edellytetään, eli sitä, miten kielteiset vaikutukset voidaan välttää ja miten niitä voidaan käsitellä. 4

7 I. Johdanto 1 Voinko käsitellä ihmisoikeuksia hallintaprosessieni ja -järjestelmieni sisällä? Ihmisoikeuksia voidaan useimmiten noudattaa olemassa olevia prosesseja ja järjestelmiä mukauttamalla. Jos esimerkiksi suoritat riskianalyyseja, voit laajentaa niitä sisällyttämällä niihin mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset. Sinulla voi myös olla hallintajärjestelmiä, joiden avulla voit huolehtia terveydestä ja työturvallisuudesta sekä ympäristövaikutuksista tai laadusta entistä tehokkaammin. Tällaisia järjestelmiä voidaan käyttää ihmisoikeuksiin kohdistuvien mahdollisten kielteisten vaikutusten välttämiseksi ja käsittelemiseksi. Mitä muuta tämä opas sisältää? Tämä opas sisältää myös: Osio II: Johdanto kuuteen sinulta odotettuun perusvaiheeseen YK:n periaatteiden mukaan Osio III: Kysymyksiä liittyen 15 liiketoiminta- tilanteeseen, jotka saattavat loukata ihmisoikeuksia Osio IV: Luettelo ihmisoikeuksista sekä lyhyet esimerkit siitä, miten yritykset voivat, loukata niitä varomattomuuttaan Mikäli yritykselläsi on yhteiskuntavastuuta koskeva menettelytapaohje, se saattaa osoittautua hyväksi lähtökohdaksi. Sinun o kuitenkin syytä olla tietoinen siitä, että vaikka monet muut yritykset työskentelevät jo eri tavoin yritysten yhteiskuntavastuun ja ihmisoikeuksien osa-alueilla, YK:n periaatteet tarjoavat uusia ja ohjaavia odotuksia niiden prosessien suhteen, jotka tulee ottaa käyttöön ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi yritystoiminnassa. Perehtyessäni YK:n periaatteisiin ajattelin itse asiassa jo toimivani niiden mukaisesti! Tietysti jotkin osa-alueet ovat kuitenkin uusia ja meidän tulee keskittyä niihin. Osio V: Lähdeluettelo. Voit tarkastella osioita haluamassasi järjestyksessä. Jos et ole varma siitä, mitä ihmisoikeudet ovat, on hyvä aloittaa tutustumalla osion IV ihmisoikeuksien luetteln. Haluamme kuulla sinusta Olemme parhaamme mukaan pyrkineet tekemään tästä oppaasta mahdollisimman käytännöllisen. Olisi hyvä saada palautetta opasta käyttäneiltä yrityksiltä tai asiantuntijoilta. Kommentit ja parannusehdotukset ovat aina tervetulleita, ja ne voi lähettää Eurpan komission yritysten yhteiskuntavastuun työryhmälle (yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolle): - Marjonko Veljanovska toimitusjohtaja, Farmahem, Makedonia 5

8 II. Kunnioita ihmisoikeuksia kuuden perusvaiheen avulla Kunnioita ihmisoikeuksia kuuden 2 perusvaiheen avulla Tämä osio on johdatus kuuteen vaiheeseen, joiden avulla ihmisoikeusloukkausten riskejä voitaisiin ymmärtää, välttää ja käsitellä. Ne pitävät sisällään seuraavat vaiheet: 1 Sitoudu kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja juurruta tämä sitoumus yritykseesi 2 Tunnista ihmisoikeuksiin liittyvät riskisi 3 Toimi välttääksesi tunnistamasi riskit ja käsitelläksesi niitä 4 Tee oikaisukeino mahdolliseksi uhreille, mikäli olet suoraan osallisena loukkauksessa 5 Seuraa edistymistäsi 6 Viestitä toiminnastasi Suurimmassa osassa tapauksista nämä kuusi vaihetta voidaan yhdistää jo olemassa oleviin toimintaperiaatteisiin ja menetelmiin. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, ettei kuuden vaiheen läpikäyminen kerralla ole vielä tarpeeksi. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen takaaminen vaatii jatkuvaa toimintaa; katso lisätietoja alla olevasta kuvasta. Vaihe 1 : Sitoudu kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja juurruta sitoumuksesi yritykseesi. Vaihe 6 : Viestitä toiminnastasi. Vaihe 5: Seuraa edistymistäsi Vaihe 2: Tunnista ihmisoikeuksiisi liittyvät riskisi Vaihe 3: Toimi välttääksesi tunnistamasi riskit ja käsitelläksesi niitä. Vaihe 4: Tee oikaisukeino mahdolliseksi uhreille, mikäli olet suoraan osallisena loukkauksessa. Oikaisumekanismi 6

9 II. Kunnioita ihmisoikeuksia kuuden perusvaiheen kautta Vaihe 1: Sitoudu kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja juurruta sitoumuksesi yritykseesi Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu sitoutua ihmisoikeuksiin julkisesti sekä näyttää, että pyrit kunnioittamaan kaikkia ihmisoikeuksia ja odotat samaa yrityksiltä, joiden kanssa harjoitat liiketoimintaa. Näin tarjotaan myös työntekijöille ja merkittäville sidosryhmille selvät ohjeet halutusta liiketoimintatavasta. Harkitse sitoumuksesta viestittämistä verkkosivustosi kautta, mikäli yritykselläsi on sellainen. Sitouduitpa kirjallisesti tai suullisesti, varmista, että oikea asenne toteutuu yrityksen jokaisella tasolla. Tähän tulee sisältyä muiden toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen tarkistaminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvän sitoumuksen ristiriitaisuuksien varalta, kannustusjärjestelmien takaaminen ja koulutuksen tarjoaminen varmistaaksesi, että työntekijäsi ja yhteistyökumppanisi ymmärtävät sitoumuksesi ja sen merkityksen päivittäisissä työtehtävissä. 2 Sen jälkene on juurrutettava tai yhdistettävä tämä sitoumusolennaisiin sisäisiin järjestelmiin, jotta sitä sovellettaisiin käytännössä, sekäyrityksesi organisaatiokulttuuriin, jotta sitoumus koskee kaikkia työntekijöitä asiaankuuluvalla tavalla. Miten toimin? Ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulee lähteä johtotasolta kyseessä on filosofia, joka täytyy tuoda yritykseen ylhäältä päin. - Michel Van Bavel toimitusjohtaja, Van Bavel Business Gifts, Belgia Varmista, että sitoumus tulee omistajan tai ylimmän johdon tasolta. Päätä, miten sitoudut. Voit tehdä sitoumuksesi kirjallisesti. Yrityksesi ksta riippuen voi kuitenkin olla järkevämpää tehdä se suullisesti. On tärkeää tiedottaa siitä esimerkiksi henkilöille, joihin sitoumus mahdollisesti vaikuttaa,työntekijöille ja liikekumppaneille, joiden on tarkoituksenmukaista saada tietää sitoumuksesta. Kirjallinen sitoumus voi olla erillinen lausunto tai osa yritysvisiotasi, arvolausumaasi tai yrityksesi yhteiskuntavastuun toimintaperiaatteita. Saatat myös haluta sisällyttää sitoumuksen työntekijöille tarkoitettuun opaskirjaan, myyntiehtoihin, työntekijöiden tai toimittajien menettelytapasääntöihin tai laatupolitiikkaasi. Varmista sitoumuksessasi, että työntekijäsi ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan, ja ilmoita liikekumppaneillesi ja muille yrityksille, joiden kanssa työskentelet, että odotat myös heidän kunnioittavan ihmisoikeuksia. Vaihe 2: Tunnista ihmisoikeusloukkauksiin liittyvät riskisi Seuraava vaihe on tunnistaa mahdolliset riskit eli kielteiset vaikutukset jonkun henkilön ihmisoikeuksiin. Sinun tulee tunnistaa, miten yrityksesi saattaa vaikuttaa kielteisesti ihmisoikeuksiin.on erotettava toisistaan kaksi eri asiaa. Ensinnäkin voit olla osallisena ihmisoikeusloukkauksiin suoraan oman toimintasi seurauksena. Vaarana saattaa olla esimerkiksi tiettyjen henkilöiden syrjintä rekrytointiprosessissa. Toiseksi voit olla osallisena ihmisoikeusloukkauksiin epäsuorasti jonkun muun yrityksen tai organisaation toiminnan kautta, jonka kanssa sinulla on liikesuhde. Olosuhteet saattavat muuttua, ja sinun tuleekin toisinaan päivittää mahdollisten loukkausten tunnistamisprosessi, esimerkiksi silloin, kun lanseeraat uuden tuotteen, pääset uusille markkinoille tai luot uuden liikesuhteen. 7

10 II. Kunnioita ihmisoikeuksia kuuden perusvaiheen kautta Miten toimin? Lue tämän oppaan osiot III ja IV, jotta tietäisit, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan ja ymmärtäisit paremmin mahdollisesti tunnistamasi loukkaukset. Sinun täytyy aluksi perehtyä kaikkiin ihmisoikeuksiin, jotta tunnistat mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset. Harkitse olemassa olevien menettelytapojen muuttamista sisällyttämällä niihin ihmisoikeusloukkausten arviointi. Menettelytapa voi olla riskienarviointijärjestelmä, terveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi tai monimuotoisuuden hallintajärjestelmä. Sinun tulee myös harkita toimitusketjun hallinnan muuttamista siten, että se heijastaa toimittajiin liittyviä odotuksiasi ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. Tietyt hallintajärjestelmän sertifioinnit esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS tai SA8000 vaativat menettelytapoja, joita voidaan parantaa sisällyttämällä niihin kaikkien ihmisoikeuksien loukkausten arvioinnit. ISO yhteiskuntavastuuopas sisältää luvun, joka käsittelee ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvää vastuuta. Harkitse valitusjärjestelmän luomista työntekijöille ja myös ulkopuolisille henkilöille. Se voi auttaa mahdollisten ihmisoikeusloukkausten tunnistamisessa ennen kyseinen ongelma laajenee. (Lue vaihe 4 saadaksesi lisätietoja.) Keskustele säännöllisesti vaikutuspiirissäsi olevien ihmisten kanssajoita ovat esimerkiksi työntekijät, paikallinen yhteisö ja asiakkaat, tietääksesi, mitä loukkauksella heidän mielestään tarkoitetaan. Etsi tarpeen vaatiessa ihmisoikeuksiin liittyviä ohjeita ja tietoja ihmisoikeusasiantuntijoilta, kansalaisjärjestöiltä, ammattiyhdistyksiltä ja erilaisilta olennaisilta sidosryhmiltä. Yhteydenotto toimialajärjestöösi saattaa myös olla hyödyksi. Hyödynnä tässä oppaassa kuvailtua kuutta vaihetta, kun otat huominmuihin yrityksiin liittyvät riskit. Mikäli ne ilmoittavat kunnioittavansa ihmisoikeuksia, niiden tulisi pystyä kertomaan, mitä riskejä on tunnistettu ja kuinka näitä riskejä käsitellään. Havainnoista saattaa olla hyödyllistä keskustella, mikäli havaittavissa ei ole rikkomuksia tai niitä ilmenee vain vähän. Näissä keskusteluissa voit keskittyä ihmisoikeusloukkauksiin, joiden tiedetään olevan riski tietyllä sektorilla tai tietyssä maassa toimiville yrityksille. Yritykseni palkkaa tilapäisiä työntekijöitä asiakkaiden yrityksiin. Toimintamme kannalta merkityksellisimmät oikeudet ovat oikeus työhön, oikeus samaan palkkaan samasta työstä, oikeus syrjimättömyyteen, oikeus yksityisyyteen ja oikeus perhe-elämään... Jotkin ihmisoikeusrikkomukset eivät välttämättä tapahdu yrityksessäni mutta niitä voi esiintyä toiminta-alueellani ja teollisuudenalallani, - Marek Jurkiewicz toimitusjohtaja, StartPeople, Puola. Vaihe 3: Toimi välttääksesi tunnistamasi riskit ja käsitelläksesi niitä Sinun tulee ryhtyä käsittelemään tunnistamiasi ihmisoikeusloukkauksia. Erityisesti pienemmissä yrityksissä tällainen toiminta voi olla epävirallista ja pyrkiä asenteiden ja organisaatiokulttuurin muokkaamiseen. Mikäli ihmisoikeusloukkaus johtuu oman yrityksesi toiminnasta (eli olet aiheuttanut sen tai olet suoraan osallisena siihen), sinun on ryhdyttävä käsittelemään asiaa. Ongelma on hieman monimutkaisempi, mikäli ihmisoikeusloukkauksen riski johtuu siitä, mitä asiakas, toimittaja tai muu liikekumppani tekee eikä siitä, 8

11 II. Kunnioita ihmisoikeuksia kuuden perusvaiheen kautta mitä oma yrityksesi tekee. Tällaisessa tilanteessa sinun on pyrittävä käyttämään erilaisia kannustimia tai omaa vaikutusvaltaasi ihmisoikeusloukkauksen estämiseksi, vaikka et pystyisikään lopettamaan tätä negatiivista toimintaa kokonaan. Mikäli toinenkin organisaatio on pieni yritys, saatat huomata, että sinulla on kohtuullisissa määrin vaikutusvaltaa. Mikäli kyseessä on paljon suurempi organisaatio kuin omasi, sinulla ei välttämättä ole tarpeeksi vaikutusvaltaa viedäksesi asioita eteenpäin. Siinä tapauksessa voi olla avuksi yhdistää voimat sellaisten tahojen kanssa, joilla on samat pyrkimykset. Mitä vaikutusvalta on? Tässä yhteydessä vaikutusvalta tarkoittaa valtaa tai kykyä saada toinen organisaatio käsittelemään ihmisoikeusloukkauksia, jotka se aiheuttaa tai joihin se on osallisena. Vaikutusvaltasi suuruus ei määrittele, oletko vastuussa ihmisoikeusloukkauksista. Jos esimerkiksi toimittaja ei kunnioita ihmisoikeuksia, voit olla jossain määrin vastuussa ihmisoikeusloukkauksesta, vaikka sinulla ei olisikaan vaikutusvaltaa saada toimittajaa muuttamaan käyttäytymistään. 2 Miten minun tulee toimia? Nimitä yritykseesi ihmisoikeusasioiden johtamista varten henkilö, joka päättää, kenen muun tulee osallistua kunkin tunnistamasi riskin käsittelyyn. Tarjoa heidän käyttöönsä tähän toimintaan tarvittavat henkilöstöresurssit tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja rahoitus. Sisällytä ihmisoikeudet henkilöstön kannustimiin ja/tai sanktioihin. Esimerkiksi tuotantolinjan esimiesten bonukset voidaan tehdä riippuvaisiksi työtapaturmien vähentämisestä. Sisällytä ihmisoikeuksien kunnioitus myyntiehtoihin, hankinta- ja sopimusmenettelyihin sekä so- pimusehtoihin. Käytä vaikutusvaltaa, kun liikesuhteissasi esiintyy riskejä, kertomalla ehkä omaan toimintaasi liittyvistä kokemuksistasi ja hyvistä toimintatavoista. Yhdistä voimasi muiden tahojen - kuten asiakkaiden, toimittajien, liikealan järjestöjen, ammattiyhdistysten tai julkisviranomaisten - kanssa mikäli vaikutusvaltasi liikekumppaniin on riittämätön siihen, että saisit yksin aikaan muutoksen. Mikäli et pysty vaikuttamaan tarpeeksi siihen, että organisaatio, jonka kanssa sinulla on liikesuhde, käsittelisi ihmisoikeusloukkausta, viimeisenä keinona on harkita liikesuhteen päättämistä tämän organisaation kanssa. Menettelemme rekrytointikäytäntöjen kohdalla siten, ettemme syrji ketään etnisen taustan, sukupuolen tai uskonnon perusteella. Uskon sen olevan tärkeää Makedonian kaltaiselle monikansalliselle yhteiskunnalle ja luulen, että se auttaa myös yrityksiämme. - Marjonka Veljanovska toimitusjohtaja, Farmahem, Makedonia Vaihe 4: Tee oikaisukeino mahdolliseksi uhreille, mikäli olet suoraan osallisena loukkauksessa Mikäli virheitä sattuu, ja jonkun henkilön oikeuksia ei kunnioiteta, sinun tulee ponnistella lopettaaksesi tällaiset loukkaukset. Mikäli yrityksesi on aiheuttanut loukkauksen tai osallistunut siihen, sinun täytyy löytää keinoja korjata uhri(e)n tilanteen. Virheiden oikaisu voi olla anteeksipyyntö, rahallinen tai muu korvaus tai muu oikaisukeino, jonka uhri ja yrityksesi hyväksyvät asianmukaisena ratkaisuna. Siihen täytyy myös sisällyttää toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei vastaavaa loukkausta tapahdu uudelleen. On tärkeää ymmärtää oman yrityksesi näkemyksen lisäksi se, mitä asianosaiset katsovat tehokkaaksi oikaisukeinoksi. 9

12 II. Kunnioita ihmisoikeuksia kuuden perusvaiheen kautta Miten minun tulee toimia? Ole avoin: keskustele niiden henkilöiden kanssa, joihin yrityksesi heidän mielestään vaikuttaa. Se saattaa auttaa valitusten selvittämiseksi ajoissa ja suoraan, mikä rajoittaa ongelmaa sekä yrityksesi että uhrien kannalta. Ota käyttöön valitusjärjestelmä, jonka avulla henkilöt, joiden mielestä yrityksesi on kohdellut heitä tai muita henkilöitä väärin, voivat ottaa huolenaiheita esille turvallisesti. Vaihtoehtoisesti voit mahdollistaa pääsyn tällaiseen järjestelmään, jota hallitaan organisaation ulkopuolelta (esimerkiksi toimialajärjestö tai eri sidosryhmät). Tämä voi mahdollistaa tehokkaan toiminnan haitan korjaamiseksi, ennen kuin siitä tulee vaikeasti hallittava, ristiriitainen tilanne. Työehtosopimusneuvottelut ja rakentavat suhteet asianmukaisesti valittujen työntekijöiden edustajien kanssa tarjoavat usein hyvän perustan tehokkaalle oikaisukeinolle tapauksissa, joissa työntekijät ovat osallisina. Joidenkin yritysten käytössä on myös työntekijöille tarkoitettuja puhelinpalveluita tai aloitelaatikkoja. Voit harkita julkisen sähköpostiosoitteen tai puhelinlinjan avaamista yrityksen ulkopuolisille henkilöille valitusten tai palautteen käsittelemiseksi. Mikä oikaisukeino on? Oikaisukeinon tarjoaminen tarkoittaa virheen korjaamista tai tässä yhteydessä jonkun henkilön ihmisoikeuksien loukkauksen korjausta. Kyse on ennen kaikkea uhrista huolehtimisesta. On paljon helpompaa korjata loukkaus, jos yritykselläsi on järjestelmiä, jotka mahdollistavat uhrien yhteydenoton yritykseesi ja keskustelun aloittamisen. Vaihe 5: Seuraa edistymistäsi Varmistaaksesi mahdollisten ja todellisten ihmisoikeusloukkausten vastausten hyvän hallinnan sinun täytyy seurata niiden käsittelyä ja kirjata ne ylös. Mitä olet tehnyt estääksesi mahdollisen loukkauksen ja oletko onnistunut siinä? Entä oletko korjannut uhrien tilanteen, mikäli loukkauksia on tapahtunut? Tämä saattaa vaatia asiaankuuluvien mittareiden käyttöä: sekä mitattavissa olevien määrällisten mittareiden että ihmisten näkemyksiä ja asenteita paljastavien laadullisten mittareiden käyttöä. Niiden avulla muiden on mahdollista arvioida toimintaasi. Miten minun tulee toimia? Yrityksemme on avannut postilaatikon, jonka avulla työntekijät voivat tehdä nimettömänä ehdotuksia sekä jättää kritiikkiä ja kertoa kaikista ihmisoikeusloukkauksiin mahdollisesti liittyvistä havainnoistaan. - Tina Lund YK-kumppanuuspäällikkö, Danimex Communication, Tanska Harkitse seurantamenetelmien luomista sellaisiin työkaluihin ja mittareihin, jotka ovat jo käytössä työpaikan terveys- ja työturvallisuusarvioissa sekä henkilökunnan suorituksiin liittyvissä tarkastuksissa tai kyselyissä. Voit myös yhdistää olennaisia mittareita olemassa oleviin laadunhallinnan tai ympäristönsuojelun seurantajärjestelmiin sekä käyttää kuluttajien, asiakkaiden tai toimittajien näkemyksistä kertovia kyselytutkimuksia. Valitusjärjestelmäsi lopputulosten arvioiminen voi myös olla hyödyllistä. Selvitettiinkö ongelma kokonaan? 10

13 II. Kunnioita ihmisoikeuksia kuuden perusvaiheen kautta Harkitse sidosryhmien ja erityisesti uhrien osallistumista seurantaan saadaksesi palautettaihmisoikeusloukkausten välttämisen ja mahdollisten tapausten käsittelyn tehokkuudesta. Yritykseni on nyt vahvempi verrattuna aikaan ennen ihmisoikeuksien suoran käsittelyn aloittamista. Sisäinen viestintä toimii paremmin. Ennen emme keskustelleet, ja järjestelmä oli hyvin hierarkkinen. Vaihe 6: Viestitä toiminnastasi - Jean-Marc Barki toimitusjohtaja, Sealock, France Tässä vaiheessa on kyse siitä, mitä teet kunnioittaaksesi ihmisoikeuksia. Sinun ei tarvitse paljastaa kaikkia tunnistettuja riskejä tai loukkauksia, eikä sitä, miten olet käsitellyt niitä. toimittajien, asiakkaiden tai yhteisön edustajien kanssa säännöllisesti pidettäviin kokouksiin ja neuvotteluihin, tai sen voi toteuttaa virallisen, julkisesti saatavilla olevan raportin muodossa. Sisällytä asiaankuuluvat tiedot vuosikertomuksiin sekä yrityksen yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen raportteihin. Merkitykselliset kappaleet voivat olla esillä jaksoittaisissa terveys- ja turvallisuusraporteissa. Mikäli yrityksesi osallistuu kansallisiin tai kansainvälisiin aloitteisiin, kuten YK:n Global Compact tai Ethical Trading, sinun oletetaankin luovuttavan tiettyjä tietoja. Olennaiset ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät tiedot voidaan sisällyttää niihin. Muista informoida muita asiaankuuluvia sidosryhmiä. Vastuullisen toimitusketjun hallintaan tai kestävän kehityksen hankintoihin sitoutuneet asiakkaasi saattavat vaatia tietoja tai arvostaa niiden saamista. Harkitse verkkosivujesi tai sosiaalisen median kautta lähetettyjen lyhyiden päivitysten hyödyntämistä. 2 Sinun tulee kuitenkin erityisesti uhrien tai heidän edustajiensa pyynnöstä olla valmistautunut antamaan tietoja tietyistä ihmisoikeusloukkauksista varmistaen yksityisten tai kaupallisten tietojen ja tarvittaessa henkilöstösi asianmukaisen suojelun. Miten minun tulee toimia? Varmista, että viestität toimistasi mahdollisille tai todellisille uhreille. Harkitse asianosaisten sidosryhmien tapaamista ja neuvottelua heidän kanssaan ja tee siitä viestintätapasi tärkein osa. Ihmisoikeusraportin riippumaton tarkistus tai hyväksyntä tai uhrien kommenttien sisällyttäminen voi vahvistaa lausuntosi sisältöä ja uskottavuutta. Päätä lisäksi, miten haluat viestiä. Viestintäsi voi olla joko epävirallista ja sisältyä työntekijöiden, Danimex viestittää sitoumuksestamme ihmisoikeuksiin julkaisemalla lausunnon edistymisestämme. Julkaisemme raportin kerran vuodessa YK:n Global Compact -aloitteen yhteydessä... mutta emme ole kovin hyviä kertomaan asiakkaillemme ja toimittajillemme, mitä teemme. Siispä yksi tulevaisuuden haasteistamme on kertoa paremmin toiminnastamme. - Tina Lund YK-kumppanuuspäällikkö, Danimex Communications, Tanska 11

14 III. Päivittäisessä liiketoiminnassa huomioitavia kysymyksiä Päivittäisessä liiketoiminnassa 3 huomioitavia kysymyksiä Alla on luettelo 15 melko yleisestä liiketoiminnasta tai liiketoimintatilanteesta. Kukin niistä voi pitää sisällään ihmisoikeusloukkausten riskejä. Kuhunkin liittyy myös lyhyt kysymysten sarja, josta saat vinkkejä toimiaksesi näiden loukkausten käsittelemiseksi. Kaikki tilanteet eivät ole olennaisia yrityksesi kannalta, mutta on todennäköistä, että tunnistat yrityksesi monista tilanteista. Ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä voi esiintyä useimpien yritysten harjoittaman melko tavallisen liiketoiminnan yhteydessä. Kysymykset eivät ole tyhjentäviä, eivätkä ne kata kaikkia ihmisoikeusloukkauksiin liittyviä riskejä kunkin mainitun tilanteen kohdalla. Toivon mukaan vastauksesi monien kysymysten kohdalla on: Kyllä, toimin jo näin. Se osoittaa, että toimit jo monin tavoin varmistaaksesi, että yrityksesi kunnioittaa ihmisoikeuksia. Saatat kuitenkin myös huomata uusia asioita, joita et ollut ennen ajatellut. Useita tässä mainittuja tilanteita varten on olemassa lainsäädäntöä. Pidä mielessä näitä tilanteita tarkastellessasi, että hankit aina tietoa asiaankuuluvista laeista ja työehtosopimuksista ja että noudatat niitä. Varmista aina liiketoimintaa harjoittaessasi, että toimintasi tapahtuu tälle toiminnalle tarkoitettujen lakien ja institutionaalisen kehyksen puitteissa. Mikäli työllistät ihmisiä, noudata aina työsuhteita koskevia lakeja. Tarkista myös, että sinulla on liikesuhteita ainoastaan sellaisten organisaatioiden ja henkilöiden kanssa, jotka toimivat lainsäädännön puitteissa. Tällä tavoin olet yleensä jo astunut ison askeleen kohti ihmisoikeuksien kunnioittamista. Jotkin kysymykset liittyvät lakeihin, joita sinun tulee noudattaa jo lähtökohtaisesti. Niiden esittäminen tässä kysymysten muodossa ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että yritykset voivat valita, noudattavatko ne lakia vai eivät. Ihmisoikeuksien huomioiminen oman toimintasi yhteydessä 1. Rekrytoidessasi työntekijöitä... Otatko huomin ainoastaan pätevyyden ja kokemuksen valitessasi palkattavia henkilöitä? Pyydätkö ainoastaan tietoja, jotka ovat merkityksellisiä täytettävän viran kannalta? Teetkö yrityksessäsi kohtuullisia muutoksia, jotka mahdollistavatvammaisten työntekijöiden uran yrityksessäsi? Ovatko kaikki rekrytointiprosessiin osallistuvat työntekijät tietoisia yrityksesi suhtautumisesta syrjintään? Sitoudutko julkisesti monimuotoisuuteen, esimerkiksi allekirjoittamalla monimuotoisuutta koskevan peruskirjan? Säilytätkö hakijoiden yksityisiä tietoja turvallisella tavalla? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus työhön oikeus syrjimättömyyteen oikeus yksityisyyteen 1 Katso 12

15 III. Päivittäisessä liiketoiminnassa huomioitavia kysymyksiä 2. Palkattuasi työntekijät ja heidän työskennellessä yrityksessäsi... Edistätkö sellaista työympäristöä, jossa ihmiset kunnioittavat toisiaan? Onko yrityksessäsi käytössä toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi työpaikalla? Onko yrityksessäsi käytössä toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi kiusaamiselta, seksuaaliselta ja muulta häirinnältä joko muiden työntekijöiden tai ulkopuolisten, kuten asiakkaiden tai toimittajien, taholta? Tuetko työntekijöitä, jotka kertovat altistuneensa kiusaamiselle, seksuaaliselle häirinnälle tai muille samantyyppisille tapauksille? Varmistatko, että palkat maksetaan säännöllisesti ja ajallaan? Vaarassa olevat oikeudet: suojelu alentavalta käytökseltäoikeus syrjimättömyyteen oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön oikeus fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan 3. Määrätessäsi palkkoja ja päättäessäsi kenet ylennetään... Takaatko saman palkan samasta työstä? Perustatko palkkojen noston ja etujen tarjoamisen syrjimättömille ja puolueettomille näkökohdille? Takaatko oikeudenmukaiset ylennykset ja urakehitysmahdollisuudet? Mikäli yrityksesi työllistää heikommin koulutettuja, maahanmuuttajia tai kausityöntekijöitä, oletko varma, että näiden työntekijöiden kokonaistulot ovat riittävät, jotta he saavat elämiseen tarvittavan tulon, ottaen huomin mahdolliset valtion tarjoamat tuet? 3 Vaarassa olevat oikeudet: oikeus samaan palkkaan samasta työstäoikeus syrjimättömyyteen oikeus työhön oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan 4. Mikäli työntekijät haluavat liittyä ammattiyhdistykseen ja osallistua sopimusehtoneuvotteluihin... Sallitko työntekijöidesi liittyä valitsemaansa ammattiyhdistykseen tai perustaa ammattiyhdistyksen? Keskusteletko työntekijöidesi kanssa esimerkiksi työntekijöiden edustajien säännöllisissä kokouksissa? Onko keskustelu tervettä ja osallistutko vilpittömin mielin neuvotteluihin niiden ammattiyhdistysten kanssa, joissa työntekijäsi ovat osallisena? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus järjestää työehtosopimusneuvottelut ja osallistua niihin yhdistymisvapaus 5. Työntekijäsi tai työntekijäsi puolison raskauden aikana... Muutatko tällaisten työntekijöiden työhön liittyviä suunnitelmia äitiyden tai isyyden johdosta? Kerrotko työntekijöillesi, miten työtoverin raskauteen tulee suhtautua ja miten sen suhteen tulee toimia? Varmistatko, ettet syrji raskaana olevia työntekijöitä tai nuoria naisia, esimerkiksi rekrytoinnin tai ylennysten yhteydessä? Onko lähestymistapasi sama vanhempainvapaalle jäävien naisten tai miesten kohdalla? 13

16 III. Päivittäisessä liiketoiminnassa huomioitavia kysymyksiä Vaarassa olevat oikeudet: oikeus perhe-elämään oikeus syrjimättömyyteen oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön oikeus fyysiseen ja henkiseen terveyteen 6. Mikäli mainostat tuotteita... Vältätkö ennakkoluulojen vahvistamista ja ihmisten tai ihmisryhmien leimaamista mainoksissasi? Takaatko, ettet tue lasten seksualisointia mainoksissasi? Varmistatko, että mainoksesi kuvaavat naisen tavalla, joka ei ole seksistinen? Onko sinulla käytössä palautekanava, joka mahdollistaa mainoksiesi julkisen kommentoinnin? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus syrjimättömyyteen 7. Mikäli myyt tuotteita suoraan kuluttajille... Onko työntekijäsi koulutettu liittyen asiakkaiden syrjimättömyyteen ja onko heille kerrottu esimerkiksi syrjiviin tai halventaviin ilmaisuihin liittyvistä riskeistä? Säilytetäänkö kuluttajien tietoja turvallisessa paikassa, ja tietävätkö kuluttajat, miten tällaisia tietoja käytetään? Annatko selkeät ohjeet vaarallisten tuotteiden käytön ja varoitusten suhteen? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus syrjimättömyyteen oikeus yksityisyyteen oikeus elämään oikeus fyysiseen ja henkiseen terveyteen 8. Mikäli työntekijäsi työskentelevät erittäin rasittavissa olosuhteissa... Kiinnitätkö erityistä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, kun heihin kohdistuu erityistä rasitusta ja painetta? Yritätkö mahdollisuuksien rajoissa suunnitella työtehtävät hyvin etukäteen välttääksesi työntekijöidesi altistamisen jatkuvasti korkeille stressitasoille? Luotko avoimen ilmapiirin, jossa työntekijät voivat turvallisesti keskustella stressistä tai stressiin liittyvistä oireista? Varmistatko, että sinä ja työntekijäsi olette tietoisia stressin ensioireista? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus turvalliseen ja terveelliseen työpaikkaan oikeus lepn ja vapaa-aikaan oikeus fyysiseen ja henkiseen terveyteen 9. Mikäli työntekijät käyttävät internetiä työpaikalla... Kerrotko työntekijöille, missä tapauksissa pääset käsiksi heidän sähköposteihinsa? Kerrotko työntekijöille, missä määrin he voivat puhua sinusta tai yrityksestäsi julkisesti? Varmistatko, että työntekijäsi eivät kopioi muiden töitä henkilökohtaista tai yrityksen hyötyä varten? Teetkö kohtuullisia muutoksia, jotka mahdollistavatvammaisten työntekijöiden, kuten näkövammaisten, internetinkäytön? 14

17 III. Päivittäisessä liiketoiminnassa huomioitavia kysymyksiä Vaarassa olevat oikeudet: oikeus yksityisyyteen oikeus mielipiteeseen tiedon- ja ilmaisunvapaus oikeus syrjimättömyyteen oikeus osallistua kulttuurielämään, tieteellisen edistyksen tuomiin etuihin ja tekijänoikeuksien suojaaminen 10. Mikäli työntekijäsi työskentelevät vaarallisten aineiden parissa... Varmistatko, että työntekijöilläsi on ohjeet,heidät on koulutettu aineiden käsittelyyn ja he tietävät miten tulee toimia, mikäli onnettomuuksia sattuu? Varmistatko, että ensiapuvälineet ovat työntekijöiden saatavilla? Suoritatko säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että terveys- ja turvallisuusvaatimuksia noudatetaan? Varmistatko, että aineet hävitetään tai niitä säilytetään turvallisella tavalla niiden käytön jälkeen? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön oikeus fyysiseen ja henkiseen terveyteen 11. Mikäli yrityksessäsi käytetään koneita tai ajoneuvoja... Ovatko yrityksesi koneet tai ajoneuvot turvallisia käyttää, ja tarkistatko niiden turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet säännöllisesti? Ovatko kaikki koneita tai ajoneuvoja käyttävät työntekijät saaneet riittävän koulutuksen, ja ovatko he päteviä käyttämään niitä? Onko kaikki työntekijät koulutettu toimimaan, jos kone rikkoutuu tai siihen tulee toimintahäiriö? Annetaanko koneita käyttäville tai ajoneuvoja kuljettaville työntekijöille riittävästi lepoaikaa väsymykseen liittyvien onnettomuuksien välttämiseksi? 3 Vaarassa olevat oikeudet: oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön oikeus fyysiseen ja henkiseen terveyteen IHMISOIKEUKSIEN HUOMIOONOTTO LIIKESUHTEESSA 12. Mikäli teet toimittajillesi tilauksia, joissa on erittäin tiukat määräajat... Tietävätkö toimittajasi, että oletat heidän kunnioittavan ihmisoikeuksia esimerkiksi viittaamalla mahdollisiin riskeihin toimittaja- tai muissa sopimuksissasi? Suunnitteletko myyntisi ja tilauksesi mahdollisuuksien rajoissa niin, että vältät toimittajien määräaikojen muodostumisen erittäin tiukoiksi? Otatko toimittajiesi kohdalla huomin heidän työntekijöidensä työolosuhteet tiukkojen määräaikojen kohdalla ja keskusteletko niistä? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön oikeus lepn ja vapaa-aikaan 15

18 III. Päivittäisessä liiketoiminnassa huomioitavia kysymyksiä 13. Mikäli sovit toisen yrityksen kanssa turvallisuuspalvelujen tarjoamisesta... Teetkö palveluntarjoajillesi selväksi, että odotat heidän kunnioittavan ihmisoikeuksia esimerkiksi sisällyttämällä sen hankintaehtoihisi? Varmistatko, että palveluntarjoajasi on lisensoitu asianmukaisesti? Varmistatko, että palveluntarjoajasi kouluttavat henkilökuntansa asiaankuuluvien ihmisoikeuksien, kuten voimakeinojen käytön tai syrjimättömyyden, osalta? Varmistatko, että palveluntarjoajasi minimoi työntekijöiden tai asiakkaiden yksityisyyden suojeluun kohdistuvat negatiiviset vaikutukset, jotka saattavat johtua valvonnasta tai fyysisistä etsinnöistä? Vaarassa olevat oikeudet: oikeus yksityisyyteen yksilön oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen suojelu alentavalta kohtelulta oikeus rauhanomaiseen kokntumiseen oikeus syrjimättömyyteen 14. Mikäli ostat tuotteita alhaisen hintatason maista tai sektoreilta, joilla epäilet käytettävän lapsityövoimaa... Teetkö toimittajillesi selväksi, että odotat heidän kunnioittavan ihmisoikeuksia, mukaan lukien lapsityövoiman lakkauttaminen? Oletko pyytänyt asiantuntijan neuvoja esimerkiksi kansalaisjärjestön kautta tuotteista tai maista, joissa saattaa esiintyä erityisiä riskejä lapsityövoiman käytöstä? Onko sinulla menettelytapoja siltä varalta, että havaitsetjonkin toimittajistasiloukkaavan ihmisoikeuksia? Oletko harkinnut mahdollisuutta liittyä vastuullisen toimitusketjun hallinnan yhteistyöaloitteisiin, kuten vastuulliseen kaupankäyntiin tähtäävään Ethical Trading Initiative -aloitteeseen liittymistä tai BSCI-auditointijärjestelmän käyttämistä? Vaarassa olevat oikeudet: lapsityövoiman lakkautus oikeus koulutukseen 15. Mikäli myyt tuotteita tai palveluja, joita tullaan todennäköisesti käyttämään konfliktialueilla, tai ostat tuotteita, jotka on valmistettu konfliktialueilla... Tietävätkö asiakkaat tai toimittajat, että odotat heidän huolehtivan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ottaen huomin konfliktialueilla olevat suuremmat riskit? Pyydätkö uskottavia ja riippumattomia neuvoja julkishallinnolta ja ihmisoikeusasiantuntijoilta huolehtiaksesi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta konfliktialueilla? Oletko yhteistyössä muiden yritysten tai kansalaisjärjestöjen kanssa hallitaksesi tunnistetut riskit? Kiinnitätkö erityistä huomiota riskeihin, jotka liittyvät osallistumiseen etnisiin, uskonnollisiin tai kulttuurisiin erimielisyyksiin alueella? Monet ihmisoikeudet saattavat olla uhattuina konfliktialueilla, mukaan lukien: yksilön oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen suojelu kidutukselta tai raa alta, epäinhimilliseltä tai alentavalta kohtelulta oikeus syrjimättömyyteen itsemääräämisoikeus humanitääriset oikeudet 16

19 IV. Lyhyitä esimerkkejä ihmisoikeusloukkauksista 4 Lyhyitä esimerkkejä ihmisoikeusloukkauksista On mahdollista, että yritys loukkaa kansainvälisesti sovittuja ihmisoikeuksia. Sen vuoksi yrityksesi tulee ottaa huomin kaikki tällaiset oikeudet esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvien riskien tunnistamisen yhteydessä. (Katso vaihe 2, osio II). Kansalaisuutensa vuoksi hänelle maksetaan huonompaa palkkaa kuin hänen työtovereilleen, sillä johdon mielestä hänen palkkansa on silti paljon suurempi kuin mitä se olisi hänen kotimaassaan. Alla on lueteltu 29 ihmisoikeutta, jotka sisältyvät kansainväliseen ihmisoikeusjulistukseen ja ILO:n perussopimukseen. Kunkin kuvaillun oikeuden yhteydessä annetaan esimerkki siitä, miten yritykset voivat tarkkaamattomuuttaan aiheuttaa,vaikuttaa tai olla muutoin osallisena ihmisoikeusloukkaukseenn. Joissakin esimerkeissä kuvattu toiminta on lainvastaista Eurpan maissa ja muualla maailmassa. Näissä tapauksissa kyseessä oleva yritys saattaa joutua vastaamaan oikeudellisista seuraamuksista, ja jos yritys olisi noudattanut lakia, se olisi i todennäköisesti välttänyt loukkaamasta ihmisoikeuksia. Muut esimerkit sijaitsevat harmaalla alueella, jolla ei ole selkeää, onko toiminta vastoin lakia. Seuraavassa on esimerkkejä ihmisoikeusloukkauksista, joita tulee välttää ja käsitellä, mikäli ne tapahtuvat yrityksessäsi. Ota huomin, että aina ei ole olemassa yksimielisyyttä siitä, mikä tarkkaan ottaen muodostaa ihmisoikeusloukkauksen. Tässä luettelossa pyritään käyttämään kohtuullisen selviä esimerkkejä. Yhdistymisvapaus Joukko työntekijöitä tapaa työajan ulkopuolella liittyäkseen ammattiyhdistykseen. Yritys palkkaa asianajajan tavoitteenaan uhkailla työntekijöitä siinä toivossa, että he eivät toteuta suunnitelmaansa ammattiyhdistykseen liittymisestä. Oikeus samaan palkkaan samasta työstä Yritys palkkaa uuden työntekijän, joka on maahanmuuttaja kehittyvän talouden maasta. Oikeus järjestää työehtoneuvotteluita ja osallistua niihin Maassa, jossa lainsäädäntö sallii työehtoneuvottelut, yritys kieltäytyy aloittamasta tällaisia neuvotteluita laillisesti hyväksytyn työntekijäjärjestön edustajien kanssa joko suoraan tai epäsuorasti työnantajajärjestön kautta (esimerkiksi paikallisella, alakohtaisella tai kansallisella tasolla). Oikeus tasa-arvn työssä Pienen yrityksen johtaja päättää ylentää työntekijän, eikä perusta päätöstään suorituksiin, vaan siihen tosiasiaan, että ehdokas on mies, joka ei tule jäämään äitiyslomalle, kuten naispuolinen ehdokas saattaisi tehdä. Oikeus syrjimättömyyteen Pienen yrityksen johtaja aloittaa rekrytointiprosessin löytääkseen myymäläänsä myyntiapulaisen. Paikkaa hakee monta pätevää ja sopivaa ehdokasta, joiden joukossa on etnisten vähemmistöjen edustajia. Johtaja päättää olla haastattelematta ehdokkaita, joiden vähem- mistötausta on ilmeinen, sillä asiakkaat ovat aiemmin tehneet valituksia vähemmistön edustajan palvelusta. Oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan Yritys maksaa kokopäivätoimisille työntekijöille provisiojärjestelmän mukaista palkkaa. Peruspalkkaa ei kuitenkaan taata, ja maksut suoritetaan epäyhtenäisellä tavalla myynnissä tapahtuvien muutosten seurauksena. 4 2 Kansainvälisen ihmisoikeuslain ja ILON:n pääperiaatteiden ja oikeuksien julistus juontaa juurensa pääsihteeristön erityisedustajan ihmisoikeuksia ja monikansallisia yhtiöitä ja muita liikeyrityksiä käsittelevästä raportista Suojelu, kunnioitus ja oikeussuoja: yritysten ihmisoikeuksien toimintakehys, John Ruggie, 2008: p

20 IV. Lyhyitä esimerkkejä ihmisoikeusloukkauksista Orjuuden ja pakkotyön lakkauttaminen Oikeus lepn ja vapaa-aikaan Yritys työskentelee välittäjänä toimittaen al- Tärkeän asiakkaan kiireisen tilauksen vuoksi haisen koulutustason työntekijöitä maatalo- pienen yrityksen omistaja pyytää toimittajaan- ustöihin. Yritys etsii maahanmuuttajia, jotka sa kaksinkertaistamaan tavaran tuotannon, ovat valmiita työskentelemään pelloilla suh- joka on suunniteltu toimitettavaksi olemassa teellisen huonoissa olosuhteissa ja huonolla olevan tilauksen mukana. Sen seurauksena palkalla. Yritys saa bonuksia sen mukaan, toimittavan yrityksen työntekijät joutuvat teke- moniko työntekijä pysyy työnantajan palve- mään pitkiä työpäiviä koko viikon ja viikonlo- luksessa koko kauden. Työntekijöiden suuren pun suoriutuakseen tehtävästään määräajas- vaihtuvuuden takia yritys päättää pitää hei- sa. Työntekijät valittavat, ja työn tuoksinassa dän passinsa koko suunnitellun kauden ajan omistaja uhkaa erottaa heidät, mikäli he kiel- ja soveltaa korkeaa vastaanottomaksua, mi- täytyvät tekemästä ylitöitä. käli työntekijä haluaa noutaa passinsa ennen kauden loppua. Oikeus työhön Yritys kieltäytyy käyttämästä työsopimuksia Oikeus turvalliseen työympäristöön [Suomessa puhutaan vain työsopimuksista] Yrityksen hankintapäällikkö vierailee tär- äskettäin palkattujen työntekijöiden kohdalla. keimmän toimittajansa luona Itä-Aasiassa. Vierailun yhteydessä hän on tyytyväinen huo- Oikeus perhe-elämään matessaan, että kaikki työntekijät käyttävät Työntekijä ilmoittaa esimiehelleen, että hän turvakypäriä. Myöhemmin hän unohtaa salk- on toista kertaa raskaana. Esimies on kuullut kunsa ja palaa hakemaan sitä ja huomaa, että työntekijän entiseltä työnantajalta, että hänel- kaikki työntekijät ovat riisuneet turvakypärän- lä oli useita poissaoloja ensimmäisen raskau- sä. Koska toimittaja on erittäin tärkeä hänen den aikana. Esimies päättää erottaa työnteki- yritykselleen, hän päättää olla kertomatta nä- jän välittömästi. kemästään ja sopii kaupasta. Yksilön oikeus elämään, vapauteen ja Lapsityövoiman käytön lakkauttaminen turvallisuuteen Yritys ostaa melko suurelta toimittajalta myyn- Yrityksen omistaja pitkittää yrityksen paket- ninedistämiseen tarkoitettuja esineitä, kuten tiauton korjausta. Tämän seurauksena jarrut kyniä, avaimenperiä ja savukkeensytyttimiä, pettävät, ja yksi henkilö saa surmansa. joissa on yrityksen logo. Vieraillessaan toimittajan luona neuvotellakseen seuraavan tilauk- Oikeus rauhanomaiseen kokntumiseen sen hinnasta ja laadusta, hankintapäällikkö Paikallinen yhdistys järjestää keskisuurten yri- huomaa työpaikalöa useita lapsia, jotka näyt- tysten työolosuhteiden vastaisen rauhanomai- tävät kokoavan pieniä osia. Koska hän edus- sen ja laillisesti hyväksytyn mielenosoituksen taa pientä yritystä toimittajaan verrattuna, hän yrityksen liiketilojen ulkopuolella. Yrityksessä päättää pitää näkemänsä omana tietonaan ja asiasta ei pidetä, ja se palkkaa turvallisuus- tehdä tilauksen. yrityksen hajaannuttamaan mielenosoittajat. 18

21 IV. Lyhyitä esimerkkejä ihmisoikeusloukkauksista Oikeus asianmukaiseen elintasn (mu- Ajatuksen-, mielipiteen ja uskonnonvapaus kaan lukien riittävä ruoka, vaatetus ja Yrityksen omistaja huomaa, että jotkut työn- asianmukainen majoitus) tekijät käyttävät uskonnollisia symboleja ja Maanviljelijä tarjoaa maahan muuttaville työn- harjoittavat uskontoaan heti, kun heillä on tau- tekijöille asuntoloita sesongin ajaksi. Jotta ko. Ateistina heidän käytäntönsä ärsyttävät kustannukset pysyisivät alhaisina, asuntolat häntä. Vaikka käytännöissä ei ilmene mitään on ahdettu täyteen, niiden hygienia on riit- terveys- ja työturvallisuusriskiä muiden kan- tämätöntä, eikä niitä siivota juuri koskaan. nalta tai ne eivät vaikuta työntekijöiden mah- Työntekijät valittavat, sillä heillä ei ole mitään dollisuuteen hoitaa työtehtäviään, hän pyytää muuta paikkaa missä nukkua. työntekijöitälopettamaan. Suojelu kidutukselta tai raa alta, epäinhi- Oikeus koulutukseen milliseltä tai alentavalta kohtelulta Yrityksen johtoportaan mielestä kaksi työn- Toimiston esimies ahdistelee työntekijöitään tekijää ilmaisee liikaa ajatuksiaan työntekijöi- järjestelmällisesti, esimerkiksi kutsumalla hei- den oikeuksista sen jälkeen, kun he aloittivat tä halventavilla nimillä ollessaan tyytymätön paikallisen ammattiyhdistysliikkeen tarjoaman heidän työsuorituksiinsa. koulutusohjelman työajan ulkopuolella. Yritys ilmoittaa työntekijöille, että he joutuvat vai- Oikeus mennä naimisiin ja perustaa perhe keuksiin, mikäli he jatkavat koulutukseen Yritys suosittelee työntekijäänsä lykkää- osallistumista. mään häitään vuodella välttääkseen tarpeettomat häiriöt kiireisenä ajanjaksona. Oikeus oikeudenmukaiseen Työntekijälle kerrotaan, että häntä ei ehkä oikeudenkäyntiin enää tarvita yrityksessä, mikäli hän toteuttaa Yritys käyttää tuotteilleen jakelijaa. Illallisen ai- hääsuunnitelmansa. kana jakelijan pääjohtaja kerskailee, että hän sai tuomarin hylkäämään entisen työnteki- Oikeus fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen jän oikeusjutun. Pieni jälleenmyyjä myy pakastettua lihaa ja kanaa. Kaupan omistajalle tehdään hyvin edulli- Oikeus mielipiteeseen ja tiedonvälitykseen 4 nen tarjous pakastelihasta, ja hän ostaa suuren sekä sananvapaus kuorman. Edullinen tarjous johtuu pakastelihan Keskisuuri yritys myy julkisviranomaisille ICT- kolmen kuukauden kuluttua umpeutuvasta vii- ratkaisuja. Yritys on tietoinen siitä, että jotkin meisestä käyttöpäivästä. Hän onnistuu myy- julkissektorin asiakkaat käyttävät tuotteita mään lihasta ainoastaan murto-osan ennen valvoakseen ja vainotakseen henkilöitä, jotka määräpäivää ja muuttaa sen vuoksi jäljellä ole- ovat eri mieltä hallituksen politiikasta. Omistaja vien pakkausten viimeistä käyttöpäivää. perustelee käytöstään sillä, että pieni yritys ei voi vaikuttaa tällaiseen käyttöön ja että muut Yhdenvertaisuus ja yhtäläinen oikeusturva yritykset aloittavat kannattavan liiketoiminnan, Yritys hyödyntää sitä, että laki ei suojaa maa- mikäli hänen yrityksensä hylkää ajatuksen. han muuttavia työntekijöitä ja tarjoaa heille työolosuhteet, jotka ovat kansallisten normien alapuolella. 19

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet JOHDANTO Haluamme kertoa sinulle Clear Channelin hyvän liiketavan periaatteista. Bob Pittman William Eccleshare Clear Channelin

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME 2007 SISÄLTÖ L ORÉAL-HENKI ALKUSANAT Sir Lindsay Owen-Jones ja Jean-Paul Agon ALKUSANAT Hallitus KUINKA TÄTÄ OHJEISTOA KÄYTETÄÄN YKSILÖN KUNNIOITTAMINEN, LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos

Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos KAUNISTA ETIIKKAA EETTISTÄ KAUNEUTTA SISÄLTÖ 3 L ORÉAL-HENKI 4 Alkusanat Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Hallitus 6 Keitä tämä ohjeisto koskee? 6 Kuinka tätä

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Arvot ja. odotukset. rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys. moraalinen rohkeus

Arvot ja. odotukset. rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys. moraalinen rohkeus Arvot ja odotukset 168 rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys moraalinen rohkeus Hyvät työtoverit Frank C. Sullivan, RPM:n perustaja, 1947 Isoisäni perusti RPM:n ja hänen perusfilosofiansa oli

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA www.britishcouncil.org SISÄLLYS 1. ALUKSI 3 2. JOHDANTO 4 3. MITEN LUODAAN YHDENVERTAISUUSSTRATEGIA 6 3.1. Kieli ja käsitteet 6 3.2. Miksi panostaa organisaation

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot