BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen"

Transkriptio

1 BDO OBSERVER TAMMIKUU 2012 No: 1 BDO VAHVISTAA OSAAMISTAAN tilintarkastuksen ja julkis hallinnon asiantuntijatehtävissä Sivu 2 BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen Sivu 4 BDO CONSULTING UUDISTUU Osaamistamme arvostetaan, perusta on valettu Sivu 6 EU haluaa myllertää tilintarkastusalan, s. 8 APT tilintarkastus järjestelmä suuntaa tarkastuksen painopisteen oikeisiin asioihin, s. 10

2 2 BDO VAHVISTAA PALVELUITAAN B TILINTARKASTUKSESSA JA JULKISHALLINNON ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ DO on järjestänyt palvelutarjontaansa uudelleen ja tehnyt lisäpanostuksia julkishallinnon asiantuntijapalveluihin. Yhtiö on samalla kutsunut julkishallinnon palveluita vastaavaksi ryhmä vetäjäksi Helgen Vuotin ja nimittämällä Jarkko Huhtaniskan BDO:n julkishallinnon palveluiden manageriksi. BDO:n julkis hallinnon asiantuntijapalveluissa tehdyt järjestelyt ja lisä rekrytoinnit mahdollistavat yhtiön palveluiden kohdentamisen entistä paremmin tälle asiakas segmentille. Asiakkailtamme tulleen kasvaneen kysynnän myötä on tullut tarve vahvistaa julkis hallinnon palveluitamme. Samalla saamme mahdollisuuden tarjota julkishallinnon asiakkaillemme entistä enemmän BDO:n kansainvälisen organisaation asiantuntija palveluita linjaa BDO:n toimitusjohtaja Hannu Riippi. Helge Vuoti näkee, että Suomessa tarvitaan tällä hetkellä erityisesti valtionhallintoon ja EU hallinnointiin kohdennettuja asiantuntijapalveluita. Helge Vuotilla on yli 20 vuoden tarkastuskokemus muun muassa erilaisten yritysten ja yhteisöjen erityistarkas tuksesta, tilintarkastuksesta, tietojärjestelmätarkastuksesta ja sisäisestä tarkastuksesta. Hän on toiminut pitkään Asiakkailtamme tulleen kasvaneen kysynnän myötä on tullut tarve vahvistaa julkishallinnon palveluitamme. valtion virkamiehenä muun muassa valtiontalouden tarkastusvirastossa tarkastajana, keskusrikos poliisin rikostarkastajana sekä maa ja metsätalousministe riössä tarkastusneuvoksena. Helgellä on lisäksi lähes kymmenen vuoden tarkastus kokemus erilaisten projektien ja hankkeiden tarkastuksesta mukaan lukien valtion avustusten ja EU hankkeiden tarkastuksesta. Hän on hankkinut JHTT auktorisoinnin ja suorittanut merkittävimmät tarkastusalan ammattitutkinnot CIA, CCSA, CISA ja CFE. Valtionhallinto on ollut viime vuosien aikana suurten murrosten alla. Ministeriöt ovat olleet organisaatiomuutosten kohteena. Virastoissa ja laitoksissa alueellistamiskeskustelut ja palvelukeskusjärjestelyt ovat olleet arkipäivää. Monessa valtion virastossa ja laitoksessa sisäisen valvonnan rakenteet ovat viime vuosina menneet täysin uusiksi, mikä on tuonut niille eteen aivan uusia riskikohteita, mutta samalla mahdollisuuksia kehittää toimintaansa, toteaa Vuoti. Miten nämä riski tai kehittämis kohteet on pystytty ottamaan haltuun? Onko esimerkiksi riskienhallinnan järjestelyillä ja sisäisellä tarkastuksella pystytty varmistamaan, että asetettuihin tavoitteisiin päästään? Näiden kysymysten parissa BDO:n asiantuntijat työskentelevät yhdessä eri virastojen ja laitosten johdon kanssa.

3 BDO:n julkishallinnon palveluihin nimitetty manageri Jarkko Huhtaniska pitää erityisenä haasteena sitä, miten valtion virastoissa ja laitoksissa pystytään täydentämään niukentuvaa talousarvioperusteista rahoitusta EU rahoituksella. EU kauden aluksi harjoiteltiin, miten EU hallinnointi saadaan sovitettua suomalaiseen hallintokulttuuriin. Mitä pidemmälle jäsenyysvuodet ovat edenneet, sitä enemmän EU hallinnointi on tullut osaksi suomalaista hallintokulttuuria. EU tarkastuksissa pitää ymmärtää kyseisen EU ohjelman asettamat vaatimukset hallinnoinnille ja valvonnalle sekä samalla pitää huolta siitä, että suomalainen hallintokulttuuri pysyy perustana. Ei riitä että tarkastaja ymmärtää viimeistä pykälää myöten tukikelpoisuusehdot, vaan hänen pitää myös osata soveltaa niitä valtionhallinnon ja viraston toimintaan kiteyttää Huhtaniska. Huhtaniska pohjaa näkemyksensä yli kymmenen vuoden valtionhallinnon ja EU hallinnoinnin kokemukseen. Hän on ollut mukana arvioimassa ja kehittämässä muun muassa työministeriön ja sittemmin työ ja elinkeinoministeriön EU varainhallintaa sekä monien muiden virastojen ja laitosten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Yhä useammat EU ohjelmat sisältävät kansainvälisen kytköksen naapurimaihin Ruotsiin, Venäjälle, Norjaan tai Baltian maihin. EU tarkastuksia täytyy pystyä tekemään myös kyseisessä maassa ja kyseisen maan kielellä. BDO:lla on mahdollisuus käyttää näissä tarkastuksissa apuna kansainvälisen organisaationsa osaamista ja kiinteää BDO ketjun yhteistyötä. BDO partnerit esimerkiksi Belgiassa, Saksassa ja Iso Britanniassa ovat lisäksi jatkuvassa yhteydessä komission edustajiin erilaisten selvitys ja tarkastustoimeksiantojen kautta, mitä voidaan hyödyntää BDO ketjun yhteistyössä. Suomessa on monilla muillakin erityisaloilla kasvavaa mielenkiintoa hyvän hallinnon toimivuuteen (corporate governance) ja riskienhallintaan. Pörssiyhtiöissä corporate governance on kehittynyt ja konkretisoitunut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa hallinnointikoodin vaatimusten myötä. Monet muutkin yritykset soveltavat listayhtiöiden hallinnointikoodia jättäen pois listayhtiöitä koskevat erityisvaatimukset esimerkiksi tiedottamisen ja sisäpiiriasioiden osalta. 3 Kuntasektorilla on viime vuosina herätty säännösten kautta vaatimaan hyvää hallintoa ja riskienhallintaa, vaikka lainsäädännön pohja on vielä ohut. Hyvän hallinnon vaatimukset tulevat mitä todennäköisimmin nousemaan keskusteluun myös kuntarakenteen uudistamisessa. Seurakunnissa on laajemmin menty kuntien perässä viime aikoina, vaikka yksittäisissä seurakunnissa on voinut olla kehittyneet hyvän hallinnon järjestelyt. Yhdistyksissä ja säätiöissä ei aina niiden pienimuotoisuuden tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi ole nähty tarpeen luoda liian jäykkiä hierarkioita, mutta kasvaneiden läpinäkyvyysvaatimusten takia hyvän hallinnon periaatteita on ryhdytty yhä useammin kirjaamaan käytännöiksi. BDO:ssa nähdään, että viime vuosien kehitys erityisalojen hyvän hallinnon järjestämisessä luo mahdollisuuksia täysin uusien, erityisosaamista edellyttävien lisäpalveluiden tuottamiseen. Suomessa tarvitaan selvästi palvelutoimijoita, jotka kykenevät tuottamaan räätälöityjä palveluita yksilöityihin asiakastarpeisiin. Erilaiset standardit ja hyvät mallit pitää pystyä muokkaamaan juuri kyseisen organisaation käytännön tarpeisiin, summaa Vuoti.

4 4 KANSAINVÄLISET TALOUSJOHTAJAT OPTIMISTISINA RAJAT YLITTÄVÄN KASVUN SUHTEEN BDO Ambition Survey 2011: Global Opportunities Taustaa BDO:n vuonna 2011 teettämä tutkimus on jatkoa vuoden 2010 tutkimukselle, joka koski yritysten laajentumista uusille markkina alueille. Nyt tehty tutkimus keskittyy selvittämään kuinka kansainvälisten yhtiöiden talousjohtajat näkevät toiminnan kasvumahdollisuudet ulkomailla sekä millä markkinoilla on suurin vaikutus yritysten menestymiseen seuraavan kolmen vuoden aikana. Tutkimus Tutkimuksessa haastateltiin maailmanlaajuisille markkinoille pyrkivien yritysten talousjohtajia. Tutkimus toteutettiin 13 eri maassa ja tutkimusta varten suoritettiin yhteensä 751 haastattelua. Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat seuraavista maista: Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Japani, Alankomaat, Venäjä, Saudi Arabia, Iso Britannia sekä Yhdysvallat. Tulokset 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä suhtautui optimistisesti kolmivuotis suunnitelmaansa: kansainvälinen heikko taloustilanne sekä riskit ja vaikeudet liittyen ulkomaille laajentumiseen eivät näytä rasittavan talousjohtajien tulevaisuuden näkymiä. Talousjohtajat näkevät Kiinan, Yhdysvallat sekä Saksan kolmena kärkimaana, jotka houkuttelevat niin kansainvälisiä kuin maiden omiakin sijoittajia. Kiinan suhteen talousjohtajat kuitenkin tiedostavat maan haasteet ja riskit, joskin Kiinan tuomat mahdollisuudet koetaan haittapuolia merkittävämpänä tekijänä. Asiantuntevien paikallisten ihmisten löytäminen koettiin suuremmaksi haasteeksi kuin rahoituksen järjestäminen laajentumista varten. Kohdemaiden paikallinen kilpailu sekä byrokratia nähdään haastavimpina tekijöinä laajennuttaessa ulkomaille. Tutkimus paljastaa, että talousjohtajat ovat ennen kaikkea kiinnostuneita markkinoiden koosta ja kasvumahdollisuuksista investoitaessa ulkomaille.

5 Tämän johdosta moni yritys suuntaakin Kiinaan, Yhdysvaltoihin sekä Saksaan. Huolimatta kansainvälisestä taloustilanteesta, vain alle 28 % vastaajista toteaa ulkomailla työskentelyn käyvän yhä vaikeammaksi, joskin finanssikriisin todetaankin olevan pääasiallinen syy kohdattuihin vaikeuksiin. Yllättävän moni talousjohtaja on kuitenkin luottavainen ja optimistinen sen suhteen, että heidän yritystensä toiminta jatkaa kasvuaan ulkomailla. Talousjohtajat ymmärtävät, ettei ole realistista olettaa oman yrityksen standarditoimintatapojen toimivan kaikkialla pyrittäessä uusille markkinoille. Talousjohtajat tiedostavat myös, että uuteen kohdemaahan siirtyminen vaatii etukäteistutkimusta ja valmistautumista. Myös osaavan paikallisen henkilöstön etsimiseen ja hankkimiseen tulee panostaa riittävästi. BDO Internationalin uusi toimitusjohtaja Martin von Roekel kiteyttää tutkimuksen pääsanoman: Tutkimuksen käsittävät yritykset ovat nopeita liikkeissään. Kun yritys on tehnyt päätöksensä ulkomaille laajentumisesta, jopa puolet haastatelluista talousjohtajista vakuuttaa uuden toimiston olevan jo vuoden päästä perustettu ja täydessä toiminnassa. Tutkimuksen päähavainnot Kolme tärkeintä laajentumisen tuomaa mahdollisuutta: markkinoiden koko, uudet asiakkaat ja suuremmat kasvuluvut. Kolme suurinta laajentumisen tuomaa haastetta: paikallisen kilpailun voimakkuus, paperisota ja byrokratia. 33 % Kiinan talousjohtajista kertoo Yhdysvaltojen olevan heidän ensisijaisena laajentumiskohteena, toisella sijalla laajentumiskohteissa on Saksa (22 %). Suuret kasvuluvut suuntavat investoijien mielenkiinnon Kiinaan (64 %) sekä myös Brasiliaan ja Intiaan (62 %). Yritykset, jotka suuntavat BRIC markkinoille, ovat edelleen huolissaan paperisodasta ja byrokratiasta Halvemmat työvoimakustannukset ovat pääasiallisena syynä yritysten laajentuessa Intiaan, Kiinaan ja Brasiliaan. Tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa BDO Internationalin verkkosivuilta osoitteessa TÄRKEIMMÄT SYYT ULKOMAILLE LAAJENTUMISEEN Kyllästyminen kotimarkkinoihin Kilpailun salliva ympäristö Yritysostot / fuusiot Johdon halu laajentua Markkinarako Pääkonttorin läheisyys Kieli ja kulttuuri Pääsy markkinoille Työvoimakustannukset Juridinen & vero ympäristö Toimittajat / jakelukanavat Teknologinen valmius Mahd. markkinajohtajuuteen Osaava henkilöstö Maantieteellisesti hyväksyttävä riski Nykyiset asiakkaat ja kysyntä Suuret kasvuluvut Uudet asiakkaat Markkinoiden koko 5

6 6 KESÄ JA SYKSY ON OLLUT MINULLA RAKENTAMISEN AIKAA NIIN TYÖ KUIN KOTIRINTAMALLAKIN Jaakko Viitanen, Toimitusjohtaja, BDO Consulting Oy Puitesopimusjärjestelyt edellyttävät laajaa osaamista eri IT osa aluilta, onneksi emme ole yksin. BDO Consulting Oy:llä on pitkä ja hyvä historia asiantuntijaverkostojen vetäjänä ja verkoston jäsenenä toimimisesta. Niin näissäkin puitejärjestelyissä, verkoston ytimen muodostivat BDO Consultingin lisäksi Citrus Solutions Oy, Mysema Oy ja Wakaru Partners Oy. Kun ynnäsimme osaamisemme alihankkijoineen yhteen, olemme yhteensä yli 700 asiantuntijan verkosto. Nyt rakennamme tämän perustan päälle uudenlaista tapaa toimia verkostona, asiakkaan parhaaksi. Omalta osaltamme tavoitteenamme on uudistaa IT projektien toimitusmalleja. Vaikka nuo puitesopimusvoitot tulivat julkishallinnon puolelta, on kattava verkostomme myös yksityis sektorin tuntema ja käyttämä. Kodinrakentajana osaan arvostaa hyvää perustusta. Meidän tekemiseen tuon hyvän perustan toimintamallien uudistamiseen tuovat hyvät suhteet asiakkaisiimme ja verkostoomme, sekä avoin toimintamalli, jolla verkostoa kehitetään koko verkoston yhteisenä ponnistuksena. Osaamistamme arvostetaan, perusta on valettu Lähdimme kesälaitumille, kukin tahollemme, hyvillä mielin. BDO Consulting kumppaneineen sai kaksi merkittävää puitesopimusta. Kuntien Tiera valitsi Atrain verkoston puitesopimus toimittajakseen samoin menestyimme Hansel Oy:n tietojärjestelmä puitesopimus valinnoissa loistavasti; saimme puitesopimuksen kaikille niille osa aluille, joihin jätimme tarjouksen. BDO CONSULTING UUDISTUU, HUONEET ALKAVAT HAHMOTTUA Elokuun alussa täsmennettiin BDO Consulting Oy:n johtoryhmää Edellisen toimitusjohtajan siirtyessä koulutus maailmaan, kutsuttiin minut toimitusjohtajaksi. Otin vastuun mielelläni vastaan olihan, asiakkaat, organisaatio ja verkosto minulle jo varsin tuttua. Samassa yhteydessä saimme lisävahvistusta Mikko Paalasmaasta, joka aloitti elokuun alussa johtoryhmässä ja osakkaana.

7 Mikko on monipuolinen liiketoiminnan ja tietohallinnon osaaja ja hänen vahvuutena on käytännön kokemus liiketoiminnan ja tietohallinnon johtamisesta sekä se, että hän on toiminut sekä palveluiden ostajana että myyjänä. Pekka Manninen ja Timo Paju jatkavat edelleen johtoryhmässä ja osakkaina. Pekan vahvuutena on käytännön IT kokemus sovelluspalveluiden hankkimisesta ja niiden liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä, sekä kokonaisnäkemys tiedon hallinnasta palvelualoilla. Timon vahvuutena on erityisesti kiinteistöliiketoiminnan johtamiseen ja alan toimintatapojen selkeyttämiseen myös käytännön tasolla. Konsultti kuukaudessa on sopiva kasvutahti. Elokuussa valitsimme orgaanisen kasvumme vauhdiksi konsultti kuukaudessa. Suvi Kouki aloitti elokuun puolenvälin jälkeen. Suvi tuo meille tuoretta osaamista hankehallintaan ja järjestelmähankkeiden arviointiin. Vili Auvinen puolestaan aloitti syyskuun alussa vastuu alueena markkinoinnin ja myynnin kehittäminen ja käytännön tekeminen. BDO Consultingissa on nyt menossa vaihe, jossa väliseiniä rakennetaan, tilanjako ja toiminnallisuus alkaa täsmentyä. Kasvamme ja kehitymme yhtiönä ja verkostona. KOLME TÄRKEÄÄ OPPIA TALON RAKENTAMISESTA IT NEUVONANTOON KÄÄNNETTYNÄ Talopaketit myydään ilman perustuksia Talonrakentamisella on hieman pidempi historia kuin tietojärjestelmien rakentamisella. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi miksi talopaketit myydään valmiille perustuksille, eli paketin ostaja vastaa siitä että perustus on rakennettu kun talopaketti toimitetaan tontille. Tällä talopaketin toimittaja suojautuu tontista johtuvista ikävistä aikataulu ja kustannusyllätyksistä. Tietojärjestelmiä taasen pyritään aivan liikaa ostamaan kiinteällä hinnalla 7 riittämättömästi tutkitulle tontille. Tietojärjestelmäpaketin toimittaja joko kärsii yllättävän "paalutuksen" kustannukset nahoissaan tai jos yrittää suojautua riskiltä hinnoittelee itsensä pois pelistä. Väliseinät eivät rajaa vaan mahdollistavat Oli innostavaa seurata miten talo sai perustuksen kaksiulotteisesta muodosta lopullisen kolmiulotteisen muotonsa. Talon tapauksessa väliseinät eivät ole tilaa rajoittavia esteitä vaan rakenne, joka mahdollistaa erilaisia toimintoja talossa, kodissa. Tietojärjestelmissä nämä väliseinät ovat käyttötarpeeseensa hyvin suunniteltuja kokonaisuuksia ja ovet ovat liittymiä näiden toiminnallisuuksien välillä. Eli tietojärjestelmän käyttäjänkin näkökulmasta toiminnallinen suunnittelu on tärkeää, ettei tarvitse yrittää kokata kylpyhuoneessa. Valmis ei ole valmis Kirves, putki ja sähkömiesten mielestä kotimme on nyt valmis. Perheemme, eli kodin käyttäjät olemme hieman toista mieltä. Vielä puuttu pari listaa, pihaa ei pääse talvea vasten viimeistelemään muutamia kalusteita on vielä huonekaluliikkeessä. Kumpi tässä on oikeassa, kirvesmies vai minä? Olemme molemmat yhtä oikeassa, kotimme on nyt käytössämme ja olemme sen ottaneet käyttöön eli kirvesmies on oikeassa, valmista on. Minäkin olen oikeassa, kodistamme puuttuu vielä muutamia pieniä piirteitä, joten ei se ole vielä valmis. Kyse on vain määrittelystä. On ihan oikein että vastuunjako menee niin, että rakentamisen ammattilaiset kokevat työnsä olevan valmis kun talon käyttö alkaa. Meidän käyttäjien; perheen vastuulla on muokata tämä talomme kodiksemme, viimeistelyllä. Toivotan kaikille raikasta syksyä ja lyhyttä loskakautta. Itse jatkan näitä rakennushommia työssä ja kotona.

8 8 EU HALUAA MYLLERTÄÄ TILINTARKASTUSALAN KOVEMPI KILPAILU JA RIIPPUMATTOMUUS OVAT KESKEISET TAVOITTEET EUROOPAN KOMISSION ESITYKSESSÄ, JOKA TOTEUTUESSAAN AIHEUTTAISI SUURIA MUUTOKSIA TILINTARKASTUSALALLE. Euroopan komissio julkisti marraskuun lopussa monipuolisen esityksen tilintarkastusalan sääntöjen muuttamiseksi. Komission ehdotukset vahvistavat toteutuessaan etenkin pörssiyhtiön tilintarkastuskomitean roolia. Samoin komissio kannustaa monilla tavoin yrityksiä kilpailut tamaan tilintarkastajia nykyistä enemmän. EU:n komissio pelkää, että sijoittajat ja muut sidosryhmät eivät voi luottaa varauksettomasti listattujen yhtöiden tilintarkastuksen riippumat tomuuteen eivätkä laatuun. Komissio näkee, että tilintarkastuksessa on sisäsyntyinen interssi konflikti, koska tarkastettava yhtiö on myös asiakas. Huolet tiivistyvät kolmeen ilmiöön: Odotuskuilu tilintarkastajien tekemisen ja sidosryhmien odotusten välillä on suuri. Esimerkiksi kommunikaatio tilintarkastajien ja valvovien viranomaisten välillä on vähäistä. Monet kysyvätkin, miten pankki voi kaatua vain pari kuukautta puhtaan tilintarkastusraportin jälkeen. Riippumattomuus ei ole nykyisellään taattu, koska tilintarkastus on vain yksi tilintarkastusyhtiöiden tarjoama palvelu monien joukossa. Keskittyminen on alalla poikkeuksellisen vahvaa. Useimmissa EU maissa ns. Big Four yhtiöt tarkistavat yli 85 prosenttia suurten listattujen yhtiöiden tileistä. Komissio käy näkemänsä ongelman kimpuun monipuolisella direktiiviehdotuksella, joka aiheuttaisi merkittäviä muutoksia sekä tilintarkastajien että heidän asiakkaidensa toimintaan.

9 LISÄÄ INFORMAATIOTA Komissio ehdottaa, että tilintarkastusraportti laajenisi niin, että se sisältäisi nykyistä enemmän informaatiota yleisölle. Lisäksi tilintarkastajien tulisi tuottaa nykyistä yksilöidympi raportti sekä tarkastettavan yhtiön tilintarkastuskomitealle että johdolle. Samoin tilintarkastajan ja tilintarkastus komitean kommunikaatiota tulisi lisätä. Yhteiskunnan edun turvaamiseksi komissio ehdottaa myös pakollista dialogia tilintarkastajien ja yritystä valvovien viranomaisten välillä. RIIPPUMATTOMUUS TAATTAVA Tilintarkastajien riippumattomuuden lisäämiseksi komissio ehdottaa, että tilintarkastusyhtiöt eivät voisi tarjota tilintarkastuksen ulkopuolisia palveluita tarkastettavalle yhtiölle. Vaihtoehtona on vielä rajumpi täyskielto, joka kieltäisi tilintarkastajia tarjoamasta muita palveluita myös yrityksille, joiden tilejä ne eivät tarkasta. Komissio ehdottaa myös, että tilintarkastus komitean roolia tilintarkastajien valinnassa vahvistetaan. Komitean jäsenistä vähintään kahden tulisi olla riippumattomia ja vähintään yhden tulisi hallita tilintarkastus. Komissio lisäisi riippumattomuutta myös vaatimalla tilintarkastusyhtiön kierrättämistä tietyn periodin jälkeen. Maksimiperiodi olisi kuusi vuotta. Jos yhtiö käyttäisi kahta tilintarkastusyhtiötä, voisi se pitää samat tarkastusyhtiöt yhdeksän vuotta. Lisäksi komissio haluaa vahvistaa tilintarkastuskomitean roolia tilintarkastajien valvonnassa. LISÄÄ KILPAILUA Komissio velvoittaisi yritykset kilpailuttamaan tilintarkastajat. Lisäksi kilpailuun tulisi ottaa mukaan aina myös joku muu yhtiö Big Four tarkastajien lisäksi. Tilintarkastusyhtiön kierrätys lisäisi komission mukaan riippumattomuuden lisäksi myös kilpailua. 9 Komissio kieltäisi myös kaikki sopimusehdot, joissa rajoitetaan tilintarkastusyhtiön valintaa. Esimerkiksi rahoittajat saattavat jossain tilanteissa asettaa tällaisia vaatimuksia. Komissio haluaisi julkistaa myös tarkastusraportit läpinäkyvyyden lisäämiseksi. KANNUSTUSTA YHTEISTARKASTUKSEEN Komissio kannustaa yrityksiä käyttämään vapaaehtoisesti kahta tilintarkastusyhtiötä. Komission työkalupakissa on tosin edelleen vaihtoehtona ajatus, että suuret listayhtiöt velvoitettaisiin käyttämään kahta tilintarkastajaa, joista toisen tulisi olla ns. Big Four ryhmän ulkopuolelta. Vaatimus on herättänyt pelkoa byrokratian ja kustannusten noususta. Kansainvälinen kolmen yliopiston tutkimus tosin kertoo, että Ranskassa pakollinen yhteistarkastus ei ole nostanut kustannuksia. Kilpailun lisääntyminen ja tehokas työnjako painavat kustannuksia ja lisäävät todennäköisesti myös tarkastuksen laatua. BDO:n pääjohtaja Martin van Roekel onkin pahotellut, että komission esityksestä on poistettu tai vesitetty muutamia alun perin esillä olleita voimakkaita toimia kuten yhteistarkastuksen pakollisuus. BDO ei ota vielä muuten kantaa komission ehdotuksen yksityiskohtiin, mutta tukee yleistasolla voimakkaasti ehdotuksia, jotka vähentävät markkinoiden keskittymistä ja lisäävät luottamusta tilintarkastukseen. BDO pitää myös tärkeänä, että yhteiskunnassa syntyisi vilkas keskustelu komission ehdotuksista. Tiivistelmä komission ehdotuksesta löytyy osoitteesta: ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/refor m/sec_2011_1385_en.pdf

10 10 BDO:N APT TILINTARKASTUS JÄRJESTELMÄ SUUNTAA TARKASTUKSEN PAINOPISTEEN OIKEISIIN ASIOIHIN Taneli Mustonen, KHT Tilintarkastus APT:n avulla on entistä suunnitellum paa ja tarkastustoimenpiteet saadaan kohdistettua alueille joissa todelliset tilinpäätöksen ja tarkas tuksen riskit ovat. Asiakkaalle pystymme tarjoamaan lisäarvoa entistä paremman toiminnan ja riskien ymmärtämisen kautta. Samalla voimme paremmin auttaa asiakasta kehittämään tehokkaampia prosesseja ja toimintatapoja. B DO:lla on jo vuosia ollut käytössä sähköinen arkistointi, jossa kaikki tarvittavat paperit ovat turvallisesti tietokoneella luettavissa. BDO on vuoden 2010 alusta ottanut kansainvälises ti käyttöön yhtenäisen tilintarkastus järjestelmän APT:n (Audit Process Tool). Järjestelmän tarkoi tuksena on parantaa tilintarkastuksen laatua ja tehokkuutta. Suomessa APT on otettu käyttöön suuremmissa ja kansainvälisissä asiakkaissa. Kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Kansainväliset tilintarkastusstandardien vaatimukset tilintarkastajan työn dokumentoimisessa ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tilintarkastus standardien mukaan asiakkailta on esimerkiksi pyydettävä erilaisia vahvistuskirjeitä ja toimeksiannoista on tehtävä erillinen toimeksiantokirje, jossa toimeksi annon sisältö ja vastuut kirjoitetaan auki. Tehokkaassa tilintarkastuksessa toimintatavat tulisi luoda sellaisiksi, että muodollisuuksiin käytettävä asiakkaan ja tilintarkastajan aika minimoidaan. Tilintarkastustyön laadunvalvonta on viimevuosina tehostunut. Keskuskauppakamarin alaisuuteen on 2009 perustettu tilintarkastuksen laadunvarmistus yksikkö, joka tekee tarkastuskäyntejä tilintarkastusyhteisöihin. Ilman asianmukaisia tarkastusjärjestelmiä on haastavaa tehdä tarkastusta tehokkaasti siten, että kaikkia kriteereitä noudatetaan.

11 APT:n avulla tilintarkastajan työ etenee loogisesti asiakkaan perustiedoista toiminnan ymmärtämiseen. Toiminnan ymmärtäminen on tarkastusprosessin kannalta merkittävä vaihe. Toiminnan ymmärtä misen dokumentoinnin yhteydessä tilintarkastajan tulisi pohtia asiakkaan toimintaa ja miettiä asiakkaan toiminnalle ominaisia riskejä. APT mahdollistaa tilintarkastajan merkitä potentiaalisia riskejä koko suunnitteluprosessin ajan. Suunnittelun lopuksi määritellään mitkä ovet todellisia riskejä, joita tulisi tarkastaa. Valittuihin merkittäviin riskeihin kohdistetaan kyseisen tilikauden tarkastuksen painopiste pakollisten tarkastusasioiden lisäksi. Painopisteitä voidaan helposti muuttaa vuosittain. Lisäksi APT:n avulla luodaan riskeihin sopivat riittävät tarkastustoimenpiteet. Kerran tehtyä suunnitelma päivittyy seuraavan tilikauden pohjaksi. Samalla kaikki edellisten vuosien työpaperit ja muistiinpanot siirtyvät automaattisesti seuraavan tilikauden tarkastuksen pohjaksi. Tilintarkastaja joutuu työssään siirtymään nopeastikin asiakkaalta toiselle ja keskeneräisiä asioita kertyy etenkin kiire aikaan paljon. Omalta osaltani olen kokenut hyvin stressiä poistavana ominaisuuden, jonka pystyn merkitsemään haluamiani asioita jatkossa huomioitavaksi. Huomioista järjestelmä tekee automaattisesti raportin, jota voi käyttää pohjana esimerkiksi muistion kirjoittamisessa tai asiakaspalavereissa. 11 Huomioita ja kommentteja voi osoittaa myös muille samassa toimeksiannossa oleville tarkastajille. Järjestelmän sisälle rakennettu työkalu mahdollistaa kommenttien ja muistiinpanojen tekemisen myös PDF dokumentteihin. Tiedon jakaminen ja päivittäminen tarkastustiimiin kuuluville tapahtuu automaattisesti internet yhtey den ollessa käytössä. Näin kaikilla tarkastustiimiin kuuluvilla tarkastajilla on reaaliajassa käytettävissä viimeisimmät muistiinpanot ja työpaperit riippu matta siitä missä fyysisesti liikkuukin, tietoturval lisuusasiat huomioiden. Tilintarkastusstandardeissa on monia asioita, jotka eivät ole olennaisia asioita pienempien yhtiöiden tarkastuksessa. Tilintarkastusstandardit on luotu siten, että ne soveltuvat suuren pörssiyhtiön tarkastukseen, mutta standardit ovat samat kaikille tilintarkastuksille. Useissa standardeissa on kuitenkin maininta siitä, että ne eivät välttämättä sovellu pienemmille yhtiöille. Tämä aiheuttaa haasteita järjestelmän skaalautuvuudelle. APT on pyritty tekemään siten, että järjestelmässä on kaikki tarvittava huomioitu, mutta se ei pakota tekemään toimenpiteitä jotka ei pienelle yhtiölle sovellu. Pienille microyhtiöille on laadittu omat mallit, jotka huomioivat pienyhtiöille soveltumattomat asiat ja huomio ne automaattisesti tarkastussuunnitemassa.

12 M ITELLA OYJ ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ Henkilökuntansa omistamana itsenäisenä KHT tilintarkastusyhteisönä BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti, kansainvälisen ketjun tuella. YHTEYSTIEDOT Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot: BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto 7.10.2014 OpenGovAwards- kilpailu www.opengovawards.org/results 1. Denmark Team 87.4 2. Montenegro Team 86.2 3. Philippines Team 85.8 4. Italy

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 16.1.2013 Marraskuu Yöpymiset 3 % miinuksella Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (163.000) vähenivät tammi-marraskuussa 3,1 % edellisvuodesta.

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi KOTA seminaari 12.9.2012 Ari Leppälahti Esityksen sisältö Taustaa ja yleistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) tilastoinnista Menetelmistä Esimerkkejä

Lisätiedot

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 BDO Audiator Oy 22.4.2016 Siun SOTE kuntayhtymä taina.aspelund@jns.fi TARJOUS SIUN SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Pekka Kupari Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos Mitä esityksessäni käsittelen? Matematiikan opetuksen kansainvälinen arviointi

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HEINÄKUU 2016 Yöpymiset heinäkuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (90.600) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta 7,8 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (41.300, + 25,0

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017 Suomi - maakatsaus

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017 Suomi - maakatsaus R A N K I N G Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017 Suomi - maakatsaus KOKONAISVÄESTÖ (MILJ.) 5,48 BKT: $229,81 MRD. BKT (PPP) ASUKASTA KOHDEN: $40.601 (27 MAATA 118 MAASTA) MAAN TULOTASO: GTCI

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Sini Piippo, CIMO 30.11.2016 Globaalin liikkuvuuden koordinaattoritapaaminen Call 2017 timeline

Lisätiedot

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA Ami Rastas FinNuclear Helsinki, 12.3.2009 FinNuclear 12.3.2009 1 Esityksessä on tarkoitus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Paljonko ydinvoimalaitoksia on käytössä

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Koulutuksen globaalit muutostrendit miten ennakoimme tulevaa? Ylijohtaja Tapio Kosunen

Koulutuksen globaalit muutostrendit miten ennakoimme tulevaa? Ylijohtaja Tapio Kosunen Koulutuksen globaalit muutostrendit miten ennakoimme tulevaa? Ylijohtaja Tapio Kosunen 22.1.2015 1 Joint campuses, programmes, courses, degrees Changing challenges changing the paradigm Social dimension:

Lisätiedot

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-tutkinto-opiskelijoiden koulutus voittoa tuottavaksi liiketoiminnaksi? Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-kevätpäivät 2013 Paula.Merikko@csc.fi* *Esitys pohjautuu

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit. 53/2005 ja 77/2005 6/2017

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit. 53/2005 ja 77/2005 6/2017 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 8.2.2017 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Lokakuu 214 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset lokakuussa 2 % miinuksella Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) vähenivät lokakuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot