BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen"

Transkriptio

1 BDO OBSERVER TAMMIKUU 2012 No: 1 BDO VAHVISTAA OSAAMISTAAN tilintarkastuksen ja julkis hallinnon asiantuntijatehtävissä Sivu 2 BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen Sivu 4 BDO CONSULTING UUDISTUU Osaamistamme arvostetaan, perusta on valettu Sivu 6 EU haluaa myllertää tilintarkastusalan, s. 8 APT tilintarkastus järjestelmä suuntaa tarkastuksen painopisteen oikeisiin asioihin, s. 10

2 2 BDO VAHVISTAA PALVELUITAAN B TILINTARKASTUKSESSA JA JULKISHALLINNON ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ DO on järjestänyt palvelutarjontaansa uudelleen ja tehnyt lisäpanostuksia julkishallinnon asiantuntijapalveluihin. Yhtiö on samalla kutsunut julkishallinnon palveluita vastaavaksi ryhmä vetäjäksi Helgen Vuotin ja nimittämällä Jarkko Huhtaniskan BDO:n julkishallinnon palveluiden manageriksi. BDO:n julkis hallinnon asiantuntijapalveluissa tehdyt järjestelyt ja lisä rekrytoinnit mahdollistavat yhtiön palveluiden kohdentamisen entistä paremmin tälle asiakas segmentille. Asiakkailtamme tulleen kasvaneen kysynnän myötä on tullut tarve vahvistaa julkis hallinnon palveluitamme. Samalla saamme mahdollisuuden tarjota julkishallinnon asiakkaillemme entistä enemmän BDO:n kansainvälisen organisaation asiantuntija palveluita linjaa BDO:n toimitusjohtaja Hannu Riippi. Helge Vuoti näkee, että Suomessa tarvitaan tällä hetkellä erityisesti valtionhallintoon ja EU hallinnointiin kohdennettuja asiantuntijapalveluita. Helge Vuotilla on yli 20 vuoden tarkastuskokemus muun muassa erilaisten yritysten ja yhteisöjen erityistarkas tuksesta, tilintarkastuksesta, tietojärjestelmätarkastuksesta ja sisäisestä tarkastuksesta. Hän on toiminut pitkään Asiakkailtamme tulleen kasvaneen kysynnän myötä on tullut tarve vahvistaa julkishallinnon palveluitamme. valtion virkamiehenä muun muassa valtiontalouden tarkastusvirastossa tarkastajana, keskusrikos poliisin rikostarkastajana sekä maa ja metsätalousministe riössä tarkastusneuvoksena. Helgellä on lisäksi lähes kymmenen vuoden tarkastus kokemus erilaisten projektien ja hankkeiden tarkastuksesta mukaan lukien valtion avustusten ja EU hankkeiden tarkastuksesta. Hän on hankkinut JHTT auktorisoinnin ja suorittanut merkittävimmät tarkastusalan ammattitutkinnot CIA, CCSA, CISA ja CFE. Valtionhallinto on ollut viime vuosien aikana suurten murrosten alla. Ministeriöt ovat olleet organisaatiomuutosten kohteena. Virastoissa ja laitoksissa alueellistamiskeskustelut ja palvelukeskusjärjestelyt ovat olleet arkipäivää. Monessa valtion virastossa ja laitoksessa sisäisen valvonnan rakenteet ovat viime vuosina menneet täysin uusiksi, mikä on tuonut niille eteen aivan uusia riskikohteita, mutta samalla mahdollisuuksia kehittää toimintaansa, toteaa Vuoti. Miten nämä riski tai kehittämis kohteet on pystytty ottamaan haltuun? Onko esimerkiksi riskienhallinnan järjestelyillä ja sisäisellä tarkastuksella pystytty varmistamaan, että asetettuihin tavoitteisiin päästään? Näiden kysymysten parissa BDO:n asiantuntijat työskentelevät yhdessä eri virastojen ja laitosten johdon kanssa.

3 BDO:n julkishallinnon palveluihin nimitetty manageri Jarkko Huhtaniska pitää erityisenä haasteena sitä, miten valtion virastoissa ja laitoksissa pystytään täydentämään niukentuvaa talousarvioperusteista rahoitusta EU rahoituksella. EU kauden aluksi harjoiteltiin, miten EU hallinnointi saadaan sovitettua suomalaiseen hallintokulttuuriin. Mitä pidemmälle jäsenyysvuodet ovat edenneet, sitä enemmän EU hallinnointi on tullut osaksi suomalaista hallintokulttuuria. EU tarkastuksissa pitää ymmärtää kyseisen EU ohjelman asettamat vaatimukset hallinnoinnille ja valvonnalle sekä samalla pitää huolta siitä, että suomalainen hallintokulttuuri pysyy perustana. Ei riitä että tarkastaja ymmärtää viimeistä pykälää myöten tukikelpoisuusehdot, vaan hänen pitää myös osata soveltaa niitä valtionhallinnon ja viraston toimintaan kiteyttää Huhtaniska. Huhtaniska pohjaa näkemyksensä yli kymmenen vuoden valtionhallinnon ja EU hallinnoinnin kokemukseen. Hän on ollut mukana arvioimassa ja kehittämässä muun muassa työministeriön ja sittemmin työ ja elinkeinoministeriön EU varainhallintaa sekä monien muiden virastojen ja laitosten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Yhä useammat EU ohjelmat sisältävät kansainvälisen kytköksen naapurimaihin Ruotsiin, Venäjälle, Norjaan tai Baltian maihin. EU tarkastuksia täytyy pystyä tekemään myös kyseisessä maassa ja kyseisen maan kielellä. BDO:lla on mahdollisuus käyttää näissä tarkastuksissa apuna kansainvälisen organisaationsa osaamista ja kiinteää BDO ketjun yhteistyötä. BDO partnerit esimerkiksi Belgiassa, Saksassa ja Iso Britanniassa ovat lisäksi jatkuvassa yhteydessä komission edustajiin erilaisten selvitys ja tarkastustoimeksiantojen kautta, mitä voidaan hyödyntää BDO ketjun yhteistyössä. Suomessa on monilla muillakin erityisaloilla kasvavaa mielenkiintoa hyvän hallinnon toimivuuteen (corporate governance) ja riskienhallintaan. Pörssiyhtiöissä corporate governance on kehittynyt ja konkretisoitunut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa hallinnointikoodin vaatimusten myötä. Monet muutkin yritykset soveltavat listayhtiöiden hallinnointikoodia jättäen pois listayhtiöitä koskevat erityisvaatimukset esimerkiksi tiedottamisen ja sisäpiiriasioiden osalta. 3 Kuntasektorilla on viime vuosina herätty säännösten kautta vaatimaan hyvää hallintoa ja riskienhallintaa, vaikka lainsäädännön pohja on vielä ohut. Hyvän hallinnon vaatimukset tulevat mitä todennäköisimmin nousemaan keskusteluun myös kuntarakenteen uudistamisessa. Seurakunnissa on laajemmin menty kuntien perässä viime aikoina, vaikka yksittäisissä seurakunnissa on voinut olla kehittyneet hyvän hallinnon järjestelyt. Yhdistyksissä ja säätiöissä ei aina niiden pienimuotoisuuden tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi ole nähty tarpeen luoda liian jäykkiä hierarkioita, mutta kasvaneiden läpinäkyvyysvaatimusten takia hyvän hallinnon periaatteita on ryhdytty yhä useammin kirjaamaan käytännöiksi. BDO:ssa nähdään, että viime vuosien kehitys erityisalojen hyvän hallinnon järjestämisessä luo mahdollisuuksia täysin uusien, erityisosaamista edellyttävien lisäpalveluiden tuottamiseen. Suomessa tarvitaan selvästi palvelutoimijoita, jotka kykenevät tuottamaan räätälöityjä palveluita yksilöityihin asiakastarpeisiin. Erilaiset standardit ja hyvät mallit pitää pystyä muokkaamaan juuri kyseisen organisaation käytännön tarpeisiin, summaa Vuoti.

4 4 KANSAINVÄLISET TALOUSJOHTAJAT OPTIMISTISINA RAJAT YLITTÄVÄN KASVUN SUHTEEN BDO Ambition Survey 2011: Global Opportunities Taustaa BDO:n vuonna 2011 teettämä tutkimus on jatkoa vuoden 2010 tutkimukselle, joka koski yritysten laajentumista uusille markkina alueille. Nyt tehty tutkimus keskittyy selvittämään kuinka kansainvälisten yhtiöiden talousjohtajat näkevät toiminnan kasvumahdollisuudet ulkomailla sekä millä markkinoilla on suurin vaikutus yritysten menestymiseen seuraavan kolmen vuoden aikana. Tutkimus Tutkimuksessa haastateltiin maailmanlaajuisille markkinoille pyrkivien yritysten talousjohtajia. Tutkimus toteutettiin 13 eri maassa ja tutkimusta varten suoritettiin yhteensä 751 haastattelua. Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat seuraavista maista: Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Japani, Alankomaat, Venäjä, Saudi Arabia, Iso Britannia sekä Yhdysvallat. Tulokset 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä suhtautui optimistisesti kolmivuotis suunnitelmaansa: kansainvälinen heikko taloustilanne sekä riskit ja vaikeudet liittyen ulkomaille laajentumiseen eivät näytä rasittavan talousjohtajien tulevaisuuden näkymiä. Talousjohtajat näkevät Kiinan, Yhdysvallat sekä Saksan kolmena kärkimaana, jotka houkuttelevat niin kansainvälisiä kuin maiden omiakin sijoittajia. Kiinan suhteen talousjohtajat kuitenkin tiedostavat maan haasteet ja riskit, joskin Kiinan tuomat mahdollisuudet koetaan haittapuolia merkittävämpänä tekijänä. Asiantuntevien paikallisten ihmisten löytäminen koettiin suuremmaksi haasteeksi kuin rahoituksen järjestäminen laajentumista varten. Kohdemaiden paikallinen kilpailu sekä byrokratia nähdään haastavimpina tekijöinä laajennuttaessa ulkomaille. Tutkimus paljastaa, että talousjohtajat ovat ennen kaikkea kiinnostuneita markkinoiden koosta ja kasvumahdollisuuksista investoitaessa ulkomaille.

5 Tämän johdosta moni yritys suuntaakin Kiinaan, Yhdysvaltoihin sekä Saksaan. Huolimatta kansainvälisestä taloustilanteesta, vain alle 28 % vastaajista toteaa ulkomailla työskentelyn käyvän yhä vaikeammaksi, joskin finanssikriisin todetaankin olevan pääasiallinen syy kohdattuihin vaikeuksiin. Yllättävän moni talousjohtaja on kuitenkin luottavainen ja optimistinen sen suhteen, että heidän yritystensä toiminta jatkaa kasvuaan ulkomailla. Talousjohtajat ymmärtävät, ettei ole realistista olettaa oman yrityksen standarditoimintatapojen toimivan kaikkialla pyrittäessä uusille markkinoille. Talousjohtajat tiedostavat myös, että uuteen kohdemaahan siirtyminen vaatii etukäteistutkimusta ja valmistautumista. Myös osaavan paikallisen henkilöstön etsimiseen ja hankkimiseen tulee panostaa riittävästi. BDO Internationalin uusi toimitusjohtaja Martin von Roekel kiteyttää tutkimuksen pääsanoman: Tutkimuksen käsittävät yritykset ovat nopeita liikkeissään. Kun yritys on tehnyt päätöksensä ulkomaille laajentumisesta, jopa puolet haastatelluista talousjohtajista vakuuttaa uuden toimiston olevan jo vuoden päästä perustettu ja täydessä toiminnassa. Tutkimuksen päähavainnot Kolme tärkeintä laajentumisen tuomaa mahdollisuutta: markkinoiden koko, uudet asiakkaat ja suuremmat kasvuluvut. Kolme suurinta laajentumisen tuomaa haastetta: paikallisen kilpailun voimakkuus, paperisota ja byrokratia. 33 % Kiinan talousjohtajista kertoo Yhdysvaltojen olevan heidän ensisijaisena laajentumiskohteena, toisella sijalla laajentumiskohteissa on Saksa (22 %). Suuret kasvuluvut suuntavat investoijien mielenkiinnon Kiinaan (64 %) sekä myös Brasiliaan ja Intiaan (62 %). Yritykset, jotka suuntavat BRIC markkinoille, ovat edelleen huolissaan paperisodasta ja byrokratiasta Halvemmat työvoimakustannukset ovat pääasiallisena syynä yritysten laajentuessa Intiaan, Kiinaan ja Brasiliaan. Tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa BDO Internationalin verkkosivuilta osoitteessa TÄRKEIMMÄT SYYT ULKOMAILLE LAAJENTUMISEEN Kyllästyminen kotimarkkinoihin Kilpailun salliva ympäristö Yritysostot / fuusiot Johdon halu laajentua Markkinarako Pääkonttorin läheisyys Kieli ja kulttuuri Pääsy markkinoille Työvoimakustannukset Juridinen & vero ympäristö Toimittajat / jakelukanavat Teknologinen valmius Mahd. markkinajohtajuuteen Osaava henkilöstö Maantieteellisesti hyväksyttävä riski Nykyiset asiakkaat ja kysyntä Suuret kasvuluvut Uudet asiakkaat Markkinoiden koko 5

6 6 KESÄ JA SYKSY ON OLLUT MINULLA RAKENTAMISEN AIKAA NIIN TYÖ KUIN KOTIRINTAMALLAKIN Jaakko Viitanen, Toimitusjohtaja, BDO Consulting Oy Puitesopimusjärjestelyt edellyttävät laajaa osaamista eri IT osa aluilta, onneksi emme ole yksin. BDO Consulting Oy:llä on pitkä ja hyvä historia asiantuntijaverkostojen vetäjänä ja verkoston jäsenenä toimimisesta. Niin näissäkin puitejärjestelyissä, verkoston ytimen muodostivat BDO Consultingin lisäksi Citrus Solutions Oy, Mysema Oy ja Wakaru Partners Oy. Kun ynnäsimme osaamisemme alihankkijoineen yhteen, olemme yhteensä yli 700 asiantuntijan verkosto. Nyt rakennamme tämän perustan päälle uudenlaista tapaa toimia verkostona, asiakkaan parhaaksi. Omalta osaltamme tavoitteenamme on uudistaa IT projektien toimitusmalleja. Vaikka nuo puitesopimusvoitot tulivat julkishallinnon puolelta, on kattava verkostomme myös yksityis sektorin tuntema ja käyttämä. Kodinrakentajana osaan arvostaa hyvää perustusta. Meidän tekemiseen tuon hyvän perustan toimintamallien uudistamiseen tuovat hyvät suhteet asiakkaisiimme ja verkostoomme, sekä avoin toimintamalli, jolla verkostoa kehitetään koko verkoston yhteisenä ponnistuksena. Osaamistamme arvostetaan, perusta on valettu Lähdimme kesälaitumille, kukin tahollemme, hyvillä mielin. BDO Consulting kumppaneineen sai kaksi merkittävää puitesopimusta. Kuntien Tiera valitsi Atrain verkoston puitesopimus toimittajakseen samoin menestyimme Hansel Oy:n tietojärjestelmä puitesopimus valinnoissa loistavasti; saimme puitesopimuksen kaikille niille osa aluille, joihin jätimme tarjouksen. BDO CONSULTING UUDISTUU, HUONEET ALKAVAT HAHMOTTUA Elokuun alussa täsmennettiin BDO Consulting Oy:n johtoryhmää Edellisen toimitusjohtajan siirtyessä koulutus maailmaan, kutsuttiin minut toimitusjohtajaksi. Otin vastuun mielelläni vastaan olihan, asiakkaat, organisaatio ja verkosto minulle jo varsin tuttua. Samassa yhteydessä saimme lisävahvistusta Mikko Paalasmaasta, joka aloitti elokuun alussa johtoryhmässä ja osakkaana.

7 Mikko on monipuolinen liiketoiminnan ja tietohallinnon osaaja ja hänen vahvuutena on käytännön kokemus liiketoiminnan ja tietohallinnon johtamisesta sekä se, että hän on toiminut sekä palveluiden ostajana että myyjänä. Pekka Manninen ja Timo Paju jatkavat edelleen johtoryhmässä ja osakkaina. Pekan vahvuutena on käytännön IT kokemus sovelluspalveluiden hankkimisesta ja niiden liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä, sekä kokonaisnäkemys tiedon hallinnasta palvelualoilla. Timon vahvuutena on erityisesti kiinteistöliiketoiminnan johtamiseen ja alan toimintatapojen selkeyttämiseen myös käytännön tasolla. Konsultti kuukaudessa on sopiva kasvutahti. Elokuussa valitsimme orgaanisen kasvumme vauhdiksi konsultti kuukaudessa. Suvi Kouki aloitti elokuun puolenvälin jälkeen. Suvi tuo meille tuoretta osaamista hankehallintaan ja järjestelmähankkeiden arviointiin. Vili Auvinen puolestaan aloitti syyskuun alussa vastuu alueena markkinoinnin ja myynnin kehittäminen ja käytännön tekeminen. BDO Consultingissa on nyt menossa vaihe, jossa väliseiniä rakennetaan, tilanjako ja toiminnallisuus alkaa täsmentyä. Kasvamme ja kehitymme yhtiönä ja verkostona. KOLME TÄRKEÄÄ OPPIA TALON RAKENTAMISESTA IT NEUVONANTOON KÄÄNNETTYNÄ Talopaketit myydään ilman perustuksia Talonrakentamisella on hieman pidempi historia kuin tietojärjestelmien rakentamisella. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi miksi talopaketit myydään valmiille perustuksille, eli paketin ostaja vastaa siitä että perustus on rakennettu kun talopaketti toimitetaan tontille. Tällä talopaketin toimittaja suojautuu tontista johtuvista ikävistä aikataulu ja kustannusyllätyksistä. Tietojärjestelmiä taasen pyritään aivan liikaa ostamaan kiinteällä hinnalla 7 riittämättömästi tutkitulle tontille. Tietojärjestelmäpaketin toimittaja joko kärsii yllättävän "paalutuksen" kustannukset nahoissaan tai jos yrittää suojautua riskiltä hinnoittelee itsensä pois pelistä. Väliseinät eivät rajaa vaan mahdollistavat Oli innostavaa seurata miten talo sai perustuksen kaksiulotteisesta muodosta lopullisen kolmiulotteisen muotonsa. Talon tapauksessa väliseinät eivät ole tilaa rajoittavia esteitä vaan rakenne, joka mahdollistaa erilaisia toimintoja talossa, kodissa. Tietojärjestelmissä nämä väliseinät ovat käyttötarpeeseensa hyvin suunniteltuja kokonaisuuksia ja ovet ovat liittymiä näiden toiminnallisuuksien välillä. Eli tietojärjestelmän käyttäjänkin näkökulmasta toiminnallinen suunnittelu on tärkeää, ettei tarvitse yrittää kokata kylpyhuoneessa. Valmis ei ole valmis Kirves, putki ja sähkömiesten mielestä kotimme on nyt valmis. Perheemme, eli kodin käyttäjät olemme hieman toista mieltä. Vielä puuttu pari listaa, pihaa ei pääse talvea vasten viimeistelemään muutamia kalusteita on vielä huonekaluliikkeessä. Kumpi tässä on oikeassa, kirvesmies vai minä? Olemme molemmat yhtä oikeassa, kotimme on nyt käytössämme ja olemme sen ottaneet käyttöön eli kirvesmies on oikeassa, valmista on. Minäkin olen oikeassa, kodistamme puuttuu vielä muutamia pieniä piirteitä, joten ei se ole vielä valmis. Kyse on vain määrittelystä. On ihan oikein että vastuunjako menee niin, että rakentamisen ammattilaiset kokevat työnsä olevan valmis kun talon käyttö alkaa. Meidän käyttäjien; perheen vastuulla on muokata tämä talomme kodiksemme, viimeistelyllä. Toivotan kaikille raikasta syksyä ja lyhyttä loskakautta. Itse jatkan näitä rakennushommia työssä ja kotona.

8 8 EU HALUAA MYLLERTÄÄ TILINTARKASTUSALAN KOVEMPI KILPAILU JA RIIPPUMATTOMUUS OVAT KESKEISET TAVOITTEET EUROOPAN KOMISSION ESITYKSESSÄ, JOKA TOTEUTUESSAAN AIHEUTTAISI SUURIA MUUTOKSIA TILINTARKASTUSALALLE. Euroopan komissio julkisti marraskuun lopussa monipuolisen esityksen tilintarkastusalan sääntöjen muuttamiseksi. Komission ehdotukset vahvistavat toteutuessaan etenkin pörssiyhtiön tilintarkastuskomitean roolia. Samoin komissio kannustaa monilla tavoin yrityksiä kilpailut tamaan tilintarkastajia nykyistä enemmän. EU:n komissio pelkää, että sijoittajat ja muut sidosryhmät eivät voi luottaa varauksettomasti listattujen yhtöiden tilintarkastuksen riippumat tomuuteen eivätkä laatuun. Komissio näkee, että tilintarkastuksessa on sisäsyntyinen interssi konflikti, koska tarkastettava yhtiö on myös asiakas. Huolet tiivistyvät kolmeen ilmiöön: Odotuskuilu tilintarkastajien tekemisen ja sidosryhmien odotusten välillä on suuri. Esimerkiksi kommunikaatio tilintarkastajien ja valvovien viranomaisten välillä on vähäistä. Monet kysyvätkin, miten pankki voi kaatua vain pari kuukautta puhtaan tilintarkastusraportin jälkeen. Riippumattomuus ei ole nykyisellään taattu, koska tilintarkastus on vain yksi tilintarkastusyhtiöiden tarjoama palvelu monien joukossa. Keskittyminen on alalla poikkeuksellisen vahvaa. Useimmissa EU maissa ns. Big Four yhtiöt tarkistavat yli 85 prosenttia suurten listattujen yhtiöiden tileistä. Komissio käy näkemänsä ongelman kimpuun monipuolisella direktiiviehdotuksella, joka aiheuttaisi merkittäviä muutoksia sekä tilintarkastajien että heidän asiakkaidensa toimintaan.

9 LISÄÄ INFORMAATIOTA Komissio ehdottaa, että tilintarkastusraportti laajenisi niin, että se sisältäisi nykyistä enemmän informaatiota yleisölle. Lisäksi tilintarkastajien tulisi tuottaa nykyistä yksilöidympi raportti sekä tarkastettavan yhtiön tilintarkastuskomitealle että johdolle. Samoin tilintarkastajan ja tilintarkastus komitean kommunikaatiota tulisi lisätä. Yhteiskunnan edun turvaamiseksi komissio ehdottaa myös pakollista dialogia tilintarkastajien ja yritystä valvovien viranomaisten välillä. RIIPPUMATTOMUUS TAATTAVA Tilintarkastajien riippumattomuuden lisäämiseksi komissio ehdottaa, että tilintarkastusyhtiöt eivät voisi tarjota tilintarkastuksen ulkopuolisia palveluita tarkastettavalle yhtiölle. Vaihtoehtona on vielä rajumpi täyskielto, joka kieltäisi tilintarkastajia tarjoamasta muita palveluita myös yrityksille, joiden tilejä ne eivät tarkasta. Komissio ehdottaa myös, että tilintarkastus komitean roolia tilintarkastajien valinnassa vahvistetaan. Komitean jäsenistä vähintään kahden tulisi olla riippumattomia ja vähintään yhden tulisi hallita tilintarkastus. Komissio lisäisi riippumattomuutta myös vaatimalla tilintarkastusyhtiön kierrättämistä tietyn periodin jälkeen. Maksimiperiodi olisi kuusi vuotta. Jos yhtiö käyttäisi kahta tilintarkastusyhtiötä, voisi se pitää samat tarkastusyhtiöt yhdeksän vuotta. Lisäksi komissio haluaa vahvistaa tilintarkastuskomitean roolia tilintarkastajien valvonnassa. LISÄÄ KILPAILUA Komissio velvoittaisi yritykset kilpailuttamaan tilintarkastajat. Lisäksi kilpailuun tulisi ottaa mukaan aina myös joku muu yhtiö Big Four tarkastajien lisäksi. Tilintarkastusyhtiön kierrätys lisäisi komission mukaan riippumattomuuden lisäksi myös kilpailua. 9 Komissio kieltäisi myös kaikki sopimusehdot, joissa rajoitetaan tilintarkastusyhtiön valintaa. Esimerkiksi rahoittajat saattavat jossain tilanteissa asettaa tällaisia vaatimuksia. Komissio haluaisi julkistaa myös tarkastusraportit läpinäkyvyyden lisäämiseksi. KANNUSTUSTA YHTEISTARKASTUKSEEN Komissio kannustaa yrityksiä käyttämään vapaaehtoisesti kahta tilintarkastusyhtiötä. Komission työkalupakissa on tosin edelleen vaihtoehtona ajatus, että suuret listayhtiöt velvoitettaisiin käyttämään kahta tilintarkastajaa, joista toisen tulisi olla ns. Big Four ryhmän ulkopuolelta. Vaatimus on herättänyt pelkoa byrokratian ja kustannusten noususta. Kansainvälinen kolmen yliopiston tutkimus tosin kertoo, että Ranskassa pakollinen yhteistarkastus ei ole nostanut kustannuksia. Kilpailun lisääntyminen ja tehokas työnjako painavat kustannuksia ja lisäävät todennäköisesti myös tarkastuksen laatua. BDO:n pääjohtaja Martin van Roekel onkin pahotellut, että komission esityksestä on poistettu tai vesitetty muutamia alun perin esillä olleita voimakkaita toimia kuten yhteistarkastuksen pakollisuus. BDO ei ota vielä muuten kantaa komission ehdotuksen yksityiskohtiin, mutta tukee yleistasolla voimakkaasti ehdotuksia, jotka vähentävät markkinoiden keskittymistä ja lisäävät luottamusta tilintarkastukseen. BDO pitää myös tärkeänä, että yhteiskunnassa syntyisi vilkas keskustelu komission ehdotuksista. Tiivistelmä komission ehdotuksesta löytyy osoitteesta: ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/refor m/sec_2011_1385_en.pdf

10 10 BDO:N APT TILINTARKASTUS JÄRJESTELMÄ SUUNTAA TARKASTUKSEN PAINOPISTEEN OIKEISIIN ASIOIHIN Taneli Mustonen, KHT Tilintarkastus APT:n avulla on entistä suunnitellum paa ja tarkastustoimenpiteet saadaan kohdistettua alueille joissa todelliset tilinpäätöksen ja tarkas tuksen riskit ovat. Asiakkaalle pystymme tarjoamaan lisäarvoa entistä paremman toiminnan ja riskien ymmärtämisen kautta. Samalla voimme paremmin auttaa asiakasta kehittämään tehokkaampia prosesseja ja toimintatapoja. B DO:lla on jo vuosia ollut käytössä sähköinen arkistointi, jossa kaikki tarvittavat paperit ovat turvallisesti tietokoneella luettavissa. BDO on vuoden 2010 alusta ottanut kansainvälises ti käyttöön yhtenäisen tilintarkastus järjestelmän APT:n (Audit Process Tool). Järjestelmän tarkoi tuksena on parantaa tilintarkastuksen laatua ja tehokkuutta. Suomessa APT on otettu käyttöön suuremmissa ja kansainvälisissä asiakkaissa. Kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Kansainväliset tilintarkastusstandardien vaatimukset tilintarkastajan työn dokumentoimisessa ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tilintarkastus standardien mukaan asiakkailta on esimerkiksi pyydettävä erilaisia vahvistuskirjeitä ja toimeksiannoista on tehtävä erillinen toimeksiantokirje, jossa toimeksi annon sisältö ja vastuut kirjoitetaan auki. Tehokkaassa tilintarkastuksessa toimintatavat tulisi luoda sellaisiksi, että muodollisuuksiin käytettävä asiakkaan ja tilintarkastajan aika minimoidaan. Tilintarkastustyön laadunvalvonta on viimevuosina tehostunut. Keskuskauppakamarin alaisuuteen on 2009 perustettu tilintarkastuksen laadunvarmistus yksikkö, joka tekee tarkastuskäyntejä tilintarkastusyhteisöihin. Ilman asianmukaisia tarkastusjärjestelmiä on haastavaa tehdä tarkastusta tehokkaasti siten, että kaikkia kriteereitä noudatetaan.

11 APT:n avulla tilintarkastajan työ etenee loogisesti asiakkaan perustiedoista toiminnan ymmärtämiseen. Toiminnan ymmärtäminen on tarkastusprosessin kannalta merkittävä vaihe. Toiminnan ymmärtä misen dokumentoinnin yhteydessä tilintarkastajan tulisi pohtia asiakkaan toimintaa ja miettiä asiakkaan toiminnalle ominaisia riskejä. APT mahdollistaa tilintarkastajan merkitä potentiaalisia riskejä koko suunnitteluprosessin ajan. Suunnittelun lopuksi määritellään mitkä ovet todellisia riskejä, joita tulisi tarkastaa. Valittuihin merkittäviin riskeihin kohdistetaan kyseisen tilikauden tarkastuksen painopiste pakollisten tarkastusasioiden lisäksi. Painopisteitä voidaan helposti muuttaa vuosittain. Lisäksi APT:n avulla luodaan riskeihin sopivat riittävät tarkastustoimenpiteet. Kerran tehtyä suunnitelma päivittyy seuraavan tilikauden pohjaksi. Samalla kaikki edellisten vuosien työpaperit ja muistiinpanot siirtyvät automaattisesti seuraavan tilikauden tarkastuksen pohjaksi. Tilintarkastaja joutuu työssään siirtymään nopeastikin asiakkaalta toiselle ja keskeneräisiä asioita kertyy etenkin kiire aikaan paljon. Omalta osaltani olen kokenut hyvin stressiä poistavana ominaisuuden, jonka pystyn merkitsemään haluamiani asioita jatkossa huomioitavaksi. Huomioista järjestelmä tekee automaattisesti raportin, jota voi käyttää pohjana esimerkiksi muistion kirjoittamisessa tai asiakaspalavereissa. 11 Huomioita ja kommentteja voi osoittaa myös muille samassa toimeksiannossa oleville tarkastajille. Järjestelmän sisälle rakennettu työkalu mahdollistaa kommenttien ja muistiinpanojen tekemisen myös PDF dokumentteihin. Tiedon jakaminen ja päivittäminen tarkastustiimiin kuuluville tapahtuu automaattisesti internet yhtey den ollessa käytössä. Näin kaikilla tarkastustiimiin kuuluvilla tarkastajilla on reaaliajassa käytettävissä viimeisimmät muistiinpanot ja työpaperit riippu matta siitä missä fyysisesti liikkuukin, tietoturval lisuusasiat huomioiden. Tilintarkastusstandardeissa on monia asioita, jotka eivät ole olennaisia asioita pienempien yhtiöiden tarkastuksessa. Tilintarkastusstandardit on luotu siten, että ne soveltuvat suuren pörssiyhtiön tarkastukseen, mutta standardit ovat samat kaikille tilintarkastuksille. Useissa standardeissa on kuitenkin maininta siitä, että ne eivät välttämättä sovellu pienemmille yhtiöille. Tämä aiheuttaa haasteita järjestelmän skaalautuvuudelle. APT on pyritty tekemään siten, että järjestelmässä on kaikki tarvittava huomioitu, mutta se ei pakota tekemään toimenpiteitä jotka ei pienelle yhtiölle sovellu. Pienille microyhtiöille on laadittu omat mallit, jotka huomioivat pienyhtiöille soveltumattomat asiat ja huomio ne automaattisesti tarkastussuunnitemassa.

12 M ITELLA OYJ ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ Henkilökuntansa omistamana itsenäisenä KHT tilintarkastusyhteisönä BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti, kansainvälisen ketjun tuella. YHTEYSTIEDOT Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot: BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille

BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille BDO OBSERVER HUHTIKUU 2011 N:o 1 A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin Sivu 2 WWW.BDO.FI EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille Sivu 4 TUTKIMUS:

Lisätiedot

BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun

BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun SYYSKUU 2010 N:o 2 BDO LAAJENEE Palveluvalikoimamme laajenee sisäisen tarkastuksen palveluihin Lue lisää s. 2 WWW.BDO.FI LAKIMUUTOKSIA Asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastus Lue lisää s. 1

Lisätiedot

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT www.bdo.fi BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti,

Lisätiedot

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset www.bdo.fi 2 LUONTOISEDUT 2012 ASUNTOETU a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) b) Muu Suomi Tuloverolain (504/2010) 76 :n 1 momentin 5 kohdassa

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

3/2008. The Point. Asiakaslehti. Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia

3/2008. The Point. Asiakaslehti. Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia 3/2008 The Point Asiakaslehti Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia PÄÄKIRJOITUS Asiakkaan ehdoilla myös julkisella sektorilla Kuva:

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi 2 Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Esipuhe Yhtiön hallitus

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

Maailman suosituin tietokonehiiri. Entistä matalampi, tarkempi ja helpompi käyttää

Maailman suosituin tietokonehiiri. Entistä matalampi, tarkempi ja helpompi käyttää Yritys-Rakennus Kotaan tai terassille! 1 3 maailma Uusiin- ja saneerauskohteisiin! Helsinki Huhtikuu 1/2011 Maailman suosituin tietokonehiiri. Entistä matalampi, tarkempi ja helpompi käyttää Myynti: Kysy

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Vuosikertomus 06* *connectedthinking

Vuosikertomus 06* *connectedthinking Vuosikertomus 06* *connectedthinking Vuosikertomus 2006 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Asiakkaat 18 Henkilöstö 24 Yritys 34 Tilinpäätös PricewaterhouseCoopers Oy on alansa johtava asiantuntijaorganisaatio

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty

PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty PÄÄ PENSAASSA EUROOPASSA Vesa Puttosen mielestä finanssikriisin syvyyttä ei ole myönnetty VAIHTOEHTOJA IRTISANOMISILLE? Tervehdyttämispalvelut voi auttaa pysymään pinnalla SIJOITUS HYVINVOINTIIN Itsestä

Lisätiedot

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. BDO OBSERVER 1/2010 ONE NAME, ONE NETWORK Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. 2 BDO Observer 1/2010 SISÄLLYS 3 BDO yhtenäistää nimensä 1 1 0 maassa 4 Ote Verohallinnon

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

Olemme uudistaneet sivumme!

Olemme uudistaneet sivumme! 2/2013 OSAAMINEN KUNTOON Olemme uudistaneet sivumme! käy klikkaamassa > www.pry.fi Projektiyhdistyksen suuret saappaat s. 4-5 Oi Suomi, päiväs' vielä koittaa s. 6-9 Comparing PM Certifications s. 20-22

Lisätiedot

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi 10 Mobiili mullistaa kaupan 18 Venäjä vauhdittaa Reiman kasvua 24 Antti Herlinistä vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen

Lisätiedot

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 2/2008 Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä Yliopistot huippuvireeseen Tavoitteena maailman paras innovaatiojärjestelmä

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN VAPAAEHTOISTYÖMATKAILUN MARKKINOINNIN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KANSAINVÄLISEN VAPAAEHTOISTYÖMATKAILUN MARKKINOINNIN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2015 Pia-Noora Rautio KANSAINVÄLISEN VAPAAEHTOISTYÖMATKAILUN MARKKINOINNIN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot