BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen"

Transkriptio

1 BDO OBSERVER TAMMIKUU 2012 No: 1 BDO VAHVISTAA OSAAMISTAAN tilintarkastuksen ja julkis hallinnon asiantuntijatehtävissä Sivu 2 BDO AMBITION SURVEY 2011 Talousjohtajat optimistisina kansainvälisen kasvun suhteen Sivu 4 BDO CONSULTING UUDISTUU Osaamistamme arvostetaan, perusta on valettu Sivu 6 EU haluaa myllertää tilintarkastusalan, s. 8 APT tilintarkastus järjestelmä suuntaa tarkastuksen painopisteen oikeisiin asioihin, s. 10

2 2 BDO VAHVISTAA PALVELUITAAN B TILINTARKASTUKSESSA JA JULKISHALLINNON ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ DO on järjestänyt palvelutarjontaansa uudelleen ja tehnyt lisäpanostuksia julkishallinnon asiantuntijapalveluihin. Yhtiö on samalla kutsunut julkishallinnon palveluita vastaavaksi ryhmä vetäjäksi Helgen Vuotin ja nimittämällä Jarkko Huhtaniskan BDO:n julkishallinnon palveluiden manageriksi. BDO:n julkis hallinnon asiantuntijapalveluissa tehdyt järjestelyt ja lisä rekrytoinnit mahdollistavat yhtiön palveluiden kohdentamisen entistä paremmin tälle asiakas segmentille. Asiakkailtamme tulleen kasvaneen kysynnän myötä on tullut tarve vahvistaa julkis hallinnon palveluitamme. Samalla saamme mahdollisuuden tarjota julkishallinnon asiakkaillemme entistä enemmän BDO:n kansainvälisen organisaation asiantuntija palveluita linjaa BDO:n toimitusjohtaja Hannu Riippi. Helge Vuoti näkee, että Suomessa tarvitaan tällä hetkellä erityisesti valtionhallintoon ja EU hallinnointiin kohdennettuja asiantuntijapalveluita. Helge Vuotilla on yli 20 vuoden tarkastuskokemus muun muassa erilaisten yritysten ja yhteisöjen erityistarkas tuksesta, tilintarkastuksesta, tietojärjestelmätarkastuksesta ja sisäisestä tarkastuksesta. Hän on toiminut pitkään Asiakkailtamme tulleen kasvaneen kysynnän myötä on tullut tarve vahvistaa julkishallinnon palveluitamme. valtion virkamiehenä muun muassa valtiontalouden tarkastusvirastossa tarkastajana, keskusrikos poliisin rikostarkastajana sekä maa ja metsätalousministe riössä tarkastusneuvoksena. Helgellä on lisäksi lähes kymmenen vuoden tarkastus kokemus erilaisten projektien ja hankkeiden tarkastuksesta mukaan lukien valtion avustusten ja EU hankkeiden tarkastuksesta. Hän on hankkinut JHTT auktorisoinnin ja suorittanut merkittävimmät tarkastusalan ammattitutkinnot CIA, CCSA, CISA ja CFE. Valtionhallinto on ollut viime vuosien aikana suurten murrosten alla. Ministeriöt ovat olleet organisaatiomuutosten kohteena. Virastoissa ja laitoksissa alueellistamiskeskustelut ja palvelukeskusjärjestelyt ovat olleet arkipäivää. Monessa valtion virastossa ja laitoksessa sisäisen valvonnan rakenteet ovat viime vuosina menneet täysin uusiksi, mikä on tuonut niille eteen aivan uusia riskikohteita, mutta samalla mahdollisuuksia kehittää toimintaansa, toteaa Vuoti. Miten nämä riski tai kehittämis kohteet on pystytty ottamaan haltuun? Onko esimerkiksi riskienhallinnan järjestelyillä ja sisäisellä tarkastuksella pystytty varmistamaan, että asetettuihin tavoitteisiin päästään? Näiden kysymysten parissa BDO:n asiantuntijat työskentelevät yhdessä eri virastojen ja laitosten johdon kanssa.

3 BDO:n julkishallinnon palveluihin nimitetty manageri Jarkko Huhtaniska pitää erityisenä haasteena sitä, miten valtion virastoissa ja laitoksissa pystytään täydentämään niukentuvaa talousarvioperusteista rahoitusta EU rahoituksella. EU kauden aluksi harjoiteltiin, miten EU hallinnointi saadaan sovitettua suomalaiseen hallintokulttuuriin. Mitä pidemmälle jäsenyysvuodet ovat edenneet, sitä enemmän EU hallinnointi on tullut osaksi suomalaista hallintokulttuuria. EU tarkastuksissa pitää ymmärtää kyseisen EU ohjelman asettamat vaatimukset hallinnoinnille ja valvonnalle sekä samalla pitää huolta siitä, että suomalainen hallintokulttuuri pysyy perustana. Ei riitä että tarkastaja ymmärtää viimeistä pykälää myöten tukikelpoisuusehdot, vaan hänen pitää myös osata soveltaa niitä valtionhallinnon ja viraston toimintaan kiteyttää Huhtaniska. Huhtaniska pohjaa näkemyksensä yli kymmenen vuoden valtionhallinnon ja EU hallinnoinnin kokemukseen. Hän on ollut mukana arvioimassa ja kehittämässä muun muassa työministeriön ja sittemmin työ ja elinkeinoministeriön EU varainhallintaa sekä monien muiden virastojen ja laitosten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Yhä useammat EU ohjelmat sisältävät kansainvälisen kytköksen naapurimaihin Ruotsiin, Venäjälle, Norjaan tai Baltian maihin. EU tarkastuksia täytyy pystyä tekemään myös kyseisessä maassa ja kyseisen maan kielellä. BDO:lla on mahdollisuus käyttää näissä tarkastuksissa apuna kansainvälisen organisaationsa osaamista ja kiinteää BDO ketjun yhteistyötä. BDO partnerit esimerkiksi Belgiassa, Saksassa ja Iso Britanniassa ovat lisäksi jatkuvassa yhteydessä komission edustajiin erilaisten selvitys ja tarkastustoimeksiantojen kautta, mitä voidaan hyödyntää BDO ketjun yhteistyössä. Suomessa on monilla muillakin erityisaloilla kasvavaa mielenkiintoa hyvän hallinnon toimivuuteen (corporate governance) ja riskienhallintaan. Pörssiyhtiöissä corporate governance on kehittynyt ja konkretisoitunut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa hallinnointikoodin vaatimusten myötä. Monet muutkin yritykset soveltavat listayhtiöiden hallinnointikoodia jättäen pois listayhtiöitä koskevat erityisvaatimukset esimerkiksi tiedottamisen ja sisäpiiriasioiden osalta. 3 Kuntasektorilla on viime vuosina herätty säännösten kautta vaatimaan hyvää hallintoa ja riskienhallintaa, vaikka lainsäädännön pohja on vielä ohut. Hyvän hallinnon vaatimukset tulevat mitä todennäköisimmin nousemaan keskusteluun myös kuntarakenteen uudistamisessa. Seurakunnissa on laajemmin menty kuntien perässä viime aikoina, vaikka yksittäisissä seurakunnissa on voinut olla kehittyneet hyvän hallinnon järjestelyt. Yhdistyksissä ja säätiöissä ei aina niiden pienimuotoisuuden tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi ole nähty tarpeen luoda liian jäykkiä hierarkioita, mutta kasvaneiden läpinäkyvyysvaatimusten takia hyvän hallinnon periaatteita on ryhdytty yhä useammin kirjaamaan käytännöiksi. BDO:ssa nähdään, että viime vuosien kehitys erityisalojen hyvän hallinnon järjestämisessä luo mahdollisuuksia täysin uusien, erityisosaamista edellyttävien lisäpalveluiden tuottamiseen. Suomessa tarvitaan selvästi palvelutoimijoita, jotka kykenevät tuottamaan räätälöityjä palveluita yksilöityihin asiakastarpeisiin. Erilaiset standardit ja hyvät mallit pitää pystyä muokkaamaan juuri kyseisen organisaation käytännön tarpeisiin, summaa Vuoti.

4 4 KANSAINVÄLISET TALOUSJOHTAJAT OPTIMISTISINA RAJAT YLITTÄVÄN KASVUN SUHTEEN BDO Ambition Survey 2011: Global Opportunities Taustaa BDO:n vuonna 2011 teettämä tutkimus on jatkoa vuoden 2010 tutkimukselle, joka koski yritysten laajentumista uusille markkina alueille. Nyt tehty tutkimus keskittyy selvittämään kuinka kansainvälisten yhtiöiden talousjohtajat näkevät toiminnan kasvumahdollisuudet ulkomailla sekä millä markkinoilla on suurin vaikutus yritysten menestymiseen seuraavan kolmen vuoden aikana. Tutkimus Tutkimuksessa haastateltiin maailmanlaajuisille markkinoille pyrkivien yritysten talousjohtajia. Tutkimus toteutettiin 13 eri maassa ja tutkimusta varten suoritettiin yhteensä 751 haastattelua. Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat seuraavista maista: Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Japani, Alankomaat, Venäjä, Saudi Arabia, Iso Britannia sekä Yhdysvallat. Tulokset 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä suhtautui optimistisesti kolmivuotis suunnitelmaansa: kansainvälinen heikko taloustilanne sekä riskit ja vaikeudet liittyen ulkomaille laajentumiseen eivät näytä rasittavan talousjohtajien tulevaisuuden näkymiä. Talousjohtajat näkevät Kiinan, Yhdysvallat sekä Saksan kolmena kärkimaana, jotka houkuttelevat niin kansainvälisiä kuin maiden omiakin sijoittajia. Kiinan suhteen talousjohtajat kuitenkin tiedostavat maan haasteet ja riskit, joskin Kiinan tuomat mahdollisuudet koetaan haittapuolia merkittävämpänä tekijänä. Asiantuntevien paikallisten ihmisten löytäminen koettiin suuremmaksi haasteeksi kuin rahoituksen järjestäminen laajentumista varten. Kohdemaiden paikallinen kilpailu sekä byrokratia nähdään haastavimpina tekijöinä laajennuttaessa ulkomaille. Tutkimus paljastaa, että talousjohtajat ovat ennen kaikkea kiinnostuneita markkinoiden koosta ja kasvumahdollisuuksista investoitaessa ulkomaille.

5 Tämän johdosta moni yritys suuntaakin Kiinaan, Yhdysvaltoihin sekä Saksaan. Huolimatta kansainvälisestä taloustilanteesta, vain alle 28 % vastaajista toteaa ulkomailla työskentelyn käyvän yhä vaikeammaksi, joskin finanssikriisin todetaankin olevan pääasiallinen syy kohdattuihin vaikeuksiin. Yllättävän moni talousjohtaja on kuitenkin luottavainen ja optimistinen sen suhteen, että heidän yritystensä toiminta jatkaa kasvuaan ulkomailla. Talousjohtajat ymmärtävät, ettei ole realistista olettaa oman yrityksen standarditoimintatapojen toimivan kaikkialla pyrittäessä uusille markkinoille. Talousjohtajat tiedostavat myös, että uuteen kohdemaahan siirtyminen vaatii etukäteistutkimusta ja valmistautumista. Myös osaavan paikallisen henkilöstön etsimiseen ja hankkimiseen tulee panostaa riittävästi. BDO Internationalin uusi toimitusjohtaja Martin von Roekel kiteyttää tutkimuksen pääsanoman: Tutkimuksen käsittävät yritykset ovat nopeita liikkeissään. Kun yritys on tehnyt päätöksensä ulkomaille laajentumisesta, jopa puolet haastatelluista talousjohtajista vakuuttaa uuden toimiston olevan jo vuoden päästä perustettu ja täydessä toiminnassa. Tutkimuksen päähavainnot Kolme tärkeintä laajentumisen tuomaa mahdollisuutta: markkinoiden koko, uudet asiakkaat ja suuremmat kasvuluvut. Kolme suurinta laajentumisen tuomaa haastetta: paikallisen kilpailun voimakkuus, paperisota ja byrokratia. 33 % Kiinan talousjohtajista kertoo Yhdysvaltojen olevan heidän ensisijaisena laajentumiskohteena, toisella sijalla laajentumiskohteissa on Saksa (22 %). Suuret kasvuluvut suuntavat investoijien mielenkiinnon Kiinaan (64 %) sekä myös Brasiliaan ja Intiaan (62 %). Yritykset, jotka suuntavat BRIC markkinoille, ovat edelleen huolissaan paperisodasta ja byrokratiasta Halvemmat työvoimakustannukset ovat pääasiallisena syynä yritysten laajentuessa Intiaan, Kiinaan ja Brasiliaan. Tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa BDO Internationalin verkkosivuilta osoitteessa TÄRKEIMMÄT SYYT ULKOMAILLE LAAJENTUMISEEN Kyllästyminen kotimarkkinoihin Kilpailun salliva ympäristö Yritysostot / fuusiot Johdon halu laajentua Markkinarako Pääkonttorin läheisyys Kieli ja kulttuuri Pääsy markkinoille Työvoimakustannukset Juridinen & vero ympäristö Toimittajat / jakelukanavat Teknologinen valmius Mahd. markkinajohtajuuteen Osaava henkilöstö Maantieteellisesti hyväksyttävä riski Nykyiset asiakkaat ja kysyntä Suuret kasvuluvut Uudet asiakkaat Markkinoiden koko 5

6 6 KESÄ JA SYKSY ON OLLUT MINULLA RAKENTAMISEN AIKAA NIIN TYÖ KUIN KOTIRINTAMALLAKIN Jaakko Viitanen, Toimitusjohtaja, BDO Consulting Oy Puitesopimusjärjestelyt edellyttävät laajaa osaamista eri IT osa aluilta, onneksi emme ole yksin. BDO Consulting Oy:llä on pitkä ja hyvä historia asiantuntijaverkostojen vetäjänä ja verkoston jäsenenä toimimisesta. Niin näissäkin puitejärjestelyissä, verkoston ytimen muodostivat BDO Consultingin lisäksi Citrus Solutions Oy, Mysema Oy ja Wakaru Partners Oy. Kun ynnäsimme osaamisemme alihankkijoineen yhteen, olemme yhteensä yli 700 asiantuntijan verkosto. Nyt rakennamme tämän perustan päälle uudenlaista tapaa toimia verkostona, asiakkaan parhaaksi. Omalta osaltamme tavoitteenamme on uudistaa IT projektien toimitusmalleja. Vaikka nuo puitesopimusvoitot tulivat julkishallinnon puolelta, on kattava verkostomme myös yksityis sektorin tuntema ja käyttämä. Kodinrakentajana osaan arvostaa hyvää perustusta. Meidän tekemiseen tuon hyvän perustan toimintamallien uudistamiseen tuovat hyvät suhteet asiakkaisiimme ja verkostoomme, sekä avoin toimintamalli, jolla verkostoa kehitetään koko verkoston yhteisenä ponnistuksena. Osaamistamme arvostetaan, perusta on valettu Lähdimme kesälaitumille, kukin tahollemme, hyvillä mielin. BDO Consulting kumppaneineen sai kaksi merkittävää puitesopimusta. Kuntien Tiera valitsi Atrain verkoston puitesopimus toimittajakseen samoin menestyimme Hansel Oy:n tietojärjestelmä puitesopimus valinnoissa loistavasti; saimme puitesopimuksen kaikille niille osa aluille, joihin jätimme tarjouksen. BDO CONSULTING UUDISTUU, HUONEET ALKAVAT HAHMOTTUA Elokuun alussa täsmennettiin BDO Consulting Oy:n johtoryhmää Edellisen toimitusjohtajan siirtyessä koulutus maailmaan, kutsuttiin minut toimitusjohtajaksi. Otin vastuun mielelläni vastaan olihan, asiakkaat, organisaatio ja verkosto minulle jo varsin tuttua. Samassa yhteydessä saimme lisävahvistusta Mikko Paalasmaasta, joka aloitti elokuun alussa johtoryhmässä ja osakkaana.

7 Mikko on monipuolinen liiketoiminnan ja tietohallinnon osaaja ja hänen vahvuutena on käytännön kokemus liiketoiminnan ja tietohallinnon johtamisesta sekä se, että hän on toiminut sekä palveluiden ostajana että myyjänä. Pekka Manninen ja Timo Paju jatkavat edelleen johtoryhmässä ja osakkaina. Pekan vahvuutena on käytännön IT kokemus sovelluspalveluiden hankkimisesta ja niiden liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä, sekä kokonaisnäkemys tiedon hallinnasta palvelualoilla. Timon vahvuutena on erityisesti kiinteistöliiketoiminnan johtamiseen ja alan toimintatapojen selkeyttämiseen myös käytännön tasolla. Konsultti kuukaudessa on sopiva kasvutahti. Elokuussa valitsimme orgaanisen kasvumme vauhdiksi konsultti kuukaudessa. Suvi Kouki aloitti elokuun puolenvälin jälkeen. Suvi tuo meille tuoretta osaamista hankehallintaan ja järjestelmähankkeiden arviointiin. Vili Auvinen puolestaan aloitti syyskuun alussa vastuu alueena markkinoinnin ja myynnin kehittäminen ja käytännön tekeminen. BDO Consultingissa on nyt menossa vaihe, jossa väliseiniä rakennetaan, tilanjako ja toiminnallisuus alkaa täsmentyä. Kasvamme ja kehitymme yhtiönä ja verkostona. KOLME TÄRKEÄÄ OPPIA TALON RAKENTAMISESTA IT NEUVONANTOON KÄÄNNETTYNÄ Talopaketit myydään ilman perustuksia Talonrakentamisella on hieman pidempi historia kuin tietojärjestelmien rakentamisella. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi miksi talopaketit myydään valmiille perustuksille, eli paketin ostaja vastaa siitä että perustus on rakennettu kun talopaketti toimitetaan tontille. Tällä talopaketin toimittaja suojautuu tontista johtuvista ikävistä aikataulu ja kustannusyllätyksistä. Tietojärjestelmiä taasen pyritään aivan liikaa ostamaan kiinteällä hinnalla 7 riittämättömästi tutkitulle tontille. Tietojärjestelmäpaketin toimittaja joko kärsii yllättävän "paalutuksen" kustannukset nahoissaan tai jos yrittää suojautua riskiltä hinnoittelee itsensä pois pelistä. Väliseinät eivät rajaa vaan mahdollistavat Oli innostavaa seurata miten talo sai perustuksen kaksiulotteisesta muodosta lopullisen kolmiulotteisen muotonsa. Talon tapauksessa väliseinät eivät ole tilaa rajoittavia esteitä vaan rakenne, joka mahdollistaa erilaisia toimintoja talossa, kodissa. Tietojärjestelmissä nämä väliseinät ovat käyttötarpeeseensa hyvin suunniteltuja kokonaisuuksia ja ovet ovat liittymiä näiden toiminnallisuuksien välillä. Eli tietojärjestelmän käyttäjänkin näkökulmasta toiminnallinen suunnittelu on tärkeää, ettei tarvitse yrittää kokata kylpyhuoneessa. Valmis ei ole valmis Kirves, putki ja sähkömiesten mielestä kotimme on nyt valmis. Perheemme, eli kodin käyttäjät olemme hieman toista mieltä. Vielä puuttu pari listaa, pihaa ei pääse talvea vasten viimeistelemään muutamia kalusteita on vielä huonekaluliikkeessä. Kumpi tässä on oikeassa, kirvesmies vai minä? Olemme molemmat yhtä oikeassa, kotimme on nyt käytössämme ja olemme sen ottaneet käyttöön eli kirvesmies on oikeassa, valmista on. Minäkin olen oikeassa, kodistamme puuttuu vielä muutamia pieniä piirteitä, joten ei se ole vielä valmis. Kyse on vain määrittelystä. On ihan oikein että vastuunjako menee niin, että rakentamisen ammattilaiset kokevat työnsä olevan valmis kun talon käyttö alkaa. Meidän käyttäjien; perheen vastuulla on muokata tämä talomme kodiksemme, viimeistelyllä. Toivotan kaikille raikasta syksyä ja lyhyttä loskakautta. Itse jatkan näitä rakennushommia työssä ja kotona.

8 8 EU HALUAA MYLLERTÄÄ TILINTARKASTUSALAN KOVEMPI KILPAILU JA RIIPPUMATTOMUUS OVAT KESKEISET TAVOITTEET EUROOPAN KOMISSION ESITYKSESSÄ, JOKA TOTEUTUESSAAN AIHEUTTAISI SUURIA MUUTOKSIA TILINTARKASTUSALALLE. Euroopan komissio julkisti marraskuun lopussa monipuolisen esityksen tilintarkastusalan sääntöjen muuttamiseksi. Komission ehdotukset vahvistavat toteutuessaan etenkin pörssiyhtiön tilintarkastuskomitean roolia. Samoin komissio kannustaa monilla tavoin yrityksiä kilpailut tamaan tilintarkastajia nykyistä enemmän. EU:n komissio pelkää, että sijoittajat ja muut sidosryhmät eivät voi luottaa varauksettomasti listattujen yhtöiden tilintarkastuksen riippumat tomuuteen eivätkä laatuun. Komissio näkee, että tilintarkastuksessa on sisäsyntyinen interssi konflikti, koska tarkastettava yhtiö on myös asiakas. Huolet tiivistyvät kolmeen ilmiöön: Odotuskuilu tilintarkastajien tekemisen ja sidosryhmien odotusten välillä on suuri. Esimerkiksi kommunikaatio tilintarkastajien ja valvovien viranomaisten välillä on vähäistä. Monet kysyvätkin, miten pankki voi kaatua vain pari kuukautta puhtaan tilintarkastusraportin jälkeen. Riippumattomuus ei ole nykyisellään taattu, koska tilintarkastus on vain yksi tilintarkastusyhtiöiden tarjoama palvelu monien joukossa. Keskittyminen on alalla poikkeuksellisen vahvaa. Useimmissa EU maissa ns. Big Four yhtiöt tarkistavat yli 85 prosenttia suurten listattujen yhtiöiden tileistä. Komissio käy näkemänsä ongelman kimpuun monipuolisella direktiiviehdotuksella, joka aiheuttaisi merkittäviä muutoksia sekä tilintarkastajien että heidän asiakkaidensa toimintaan.

9 LISÄÄ INFORMAATIOTA Komissio ehdottaa, että tilintarkastusraportti laajenisi niin, että se sisältäisi nykyistä enemmän informaatiota yleisölle. Lisäksi tilintarkastajien tulisi tuottaa nykyistä yksilöidympi raportti sekä tarkastettavan yhtiön tilintarkastuskomitealle että johdolle. Samoin tilintarkastajan ja tilintarkastus komitean kommunikaatiota tulisi lisätä. Yhteiskunnan edun turvaamiseksi komissio ehdottaa myös pakollista dialogia tilintarkastajien ja yritystä valvovien viranomaisten välillä. RIIPPUMATTOMUUS TAATTAVA Tilintarkastajien riippumattomuuden lisäämiseksi komissio ehdottaa, että tilintarkastusyhtiöt eivät voisi tarjota tilintarkastuksen ulkopuolisia palveluita tarkastettavalle yhtiölle. Vaihtoehtona on vielä rajumpi täyskielto, joka kieltäisi tilintarkastajia tarjoamasta muita palveluita myös yrityksille, joiden tilejä ne eivät tarkasta. Komissio ehdottaa myös, että tilintarkastus komitean roolia tilintarkastajien valinnassa vahvistetaan. Komitean jäsenistä vähintään kahden tulisi olla riippumattomia ja vähintään yhden tulisi hallita tilintarkastus. Komissio lisäisi riippumattomuutta myös vaatimalla tilintarkastusyhtiön kierrättämistä tietyn periodin jälkeen. Maksimiperiodi olisi kuusi vuotta. Jos yhtiö käyttäisi kahta tilintarkastusyhtiötä, voisi se pitää samat tarkastusyhtiöt yhdeksän vuotta. Lisäksi komissio haluaa vahvistaa tilintarkastuskomitean roolia tilintarkastajien valvonnassa. LISÄÄ KILPAILUA Komissio velvoittaisi yritykset kilpailuttamaan tilintarkastajat. Lisäksi kilpailuun tulisi ottaa mukaan aina myös joku muu yhtiö Big Four tarkastajien lisäksi. Tilintarkastusyhtiön kierrätys lisäisi komission mukaan riippumattomuuden lisäksi myös kilpailua. 9 Komissio kieltäisi myös kaikki sopimusehdot, joissa rajoitetaan tilintarkastusyhtiön valintaa. Esimerkiksi rahoittajat saattavat jossain tilanteissa asettaa tällaisia vaatimuksia. Komissio haluaisi julkistaa myös tarkastusraportit läpinäkyvyyden lisäämiseksi. KANNUSTUSTA YHTEISTARKASTUKSEEN Komissio kannustaa yrityksiä käyttämään vapaaehtoisesti kahta tilintarkastusyhtiötä. Komission työkalupakissa on tosin edelleen vaihtoehtona ajatus, että suuret listayhtiöt velvoitettaisiin käyttämään kahta tilintarkastajaa, joista toisen tulisi olla ns. Big Four ryhmän ulkopuolelta. Vaatimus on herättänyt pelkoa byrokratian ja kustannusten noususta. Kansainvälinen kolmen yliopiston tutkimus tosin kertoo, että Ranskassa pakollinen yhteistarkastus ei ole nostanut kustannuksia. Kilpailun lisääntyminen ja tehokas työnjako painavat kustannuksia ja lisäävät todennäköisesti myös tarkastuksen laatua. BDO:n pääjohtaja Martin van Roekel onkin pahotellut, että komission esityksestä on poistettu tai vesitetty muutamia alun perin esillä olleita voimakkaita toimia kuten yhteistarkastuksen pakollisuus. BDO ei ota vielä muuten kantaa komission ehdotuksen yksityiskohtiin, mutta tukee yleistasolla voimakkaasti ehdotuksia, jotka vähentävät markkinoiden keskittymistä ja lisäävät luottamusta tilintarkastukseen. BDO pitää myös tärkeänä, että yhteiskunnassa syntyisi vilkas keskustelu komission ehdotuksista. Tiivistelmä komission ehdotuksesta löytyy osoitteesta: ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/refor m/sec_2011_1385_en.pdf

10 10 BDO:N APT TILINTARKASTUS JÄRJESTELMÄ SUUNTAA TARKASTUKSEN PAINOPISTEEN OIKEISIIN ASIOIHIN Taneli Mustonen, KHT Tilintarkastus APT:n avulla on entistä suunnitellum paa ja tarkastustoimenpiteet saadaan kohdistettua alueille joissa todelliset tilinpäätöksen ja tarkas tuksen riskit ovat. Asiakkaalle pystymme tarjoamaan lisäarvoa entistä paremman toiminnan ja riskien ymmärtämisen kautta. Samalla voimme paremmin auttaa asiakasta kehittämään tehokkaampia prosesseja ja toimintatapoja. B DO:lla on jo vuosia ollut käytössä sähköinen arkistointi, jossa kaikki tarvittavat paperit ovat turvallisesti tietokoneella luettavissa. BDO on vuoden 2010 alusta ottanut kansainvälises ti käyttöön yhtenäisen tilintarkastus järjestelmän APT:n (Audit Process Tool). Järjestelmän tarkoi tuksena on parantaa tilintarkastuksen laatua ja tehokkuutta. Suomessa APT on otettu käyttöön suuremmissa ja kansainvälisissä asiakkaissa. Kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Kansainväliset tilintarkastusstandardien vaatimukset tilintarkastajan työn dokumentoimisessa ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tilintarkastus standardien mukaan asiakkailta on esimerkiksi pyydettävä erilaisia vahvistuskirjeitä ja toimeksiannoista on tehtävä erillinen toimeksiantokirje, jossa toimeksi annon sisältö ja vastuut kirjoitetaan auki. Tehokkaassa tilintarkastuksessa toimintatavat tulisi luoda sellaisiksi, että muodollisuuksiin käytettävä asiakkaan ja tilintarkastajan aika minimoidaan. Tilintarkastustyön laadunvalvonta on viimevuosina tehostunut. Keskuskauppakamarin alaisuuteen on 2009 perustettu tilintarkastuksen laadunvarmistus yksikkö, joka tekee tarkastuskäyntejä tilintarkastusyhteisöihin. Ilman asianmukaisia tarkastusjärjestelmiä on haastavaa tehdä tarkastusta tehokkaasti siten, että kaikkia kriteereitä noudatetaan.

11 APT:n avulla tilintarkastajan työ etenee loogisesti asiakkaan perustiedoista toiminnan ymmärtämiseen. Toiminnan ymmärtäminen on tarkastusprosessin kannalta merkittävä vaihe. Toiminnan ymmärtä misen dokumentoinnin yhteydessä tilintarkastajan tulisi pohtia asiakkaan toimintaa ja miettiä asiakkaan toiminnalle ominaisia riskejä. APT mahdollistaa tilintarkastajan merkitä potentiaalisia riskejä koko suunnitteluprosessin ajan. Suunnittelun lopuksi määritellään mitkä ovet todellisia riskejä, joita tulisi tarkastaa. Valittuihin merkittäviin riskeihin kohdistetaan kyseisen tilikauden tarkastuksen painopiste pakollisten tarkastusasioiden lisäksi. Painopisteitä voidaan helposti muuttaa vuosittain. Lisäksi APT:n avulla luodaan riskeihin sopivat riittävät tarkastustoimenpiteet. Kerran tehtyä suunnitelma päivittyy seuraavan tilikauden pohjaksi. Samalla kaikki edellisten vuosien työpaperit ja muistiinpanot siirtyvät automaattisesti seuraavan tilikauden tarkastuksen pohjaksi. Tilintarkastaja joutuu työssään siirtymään nopeastikin asiakkaalta toiselle ja keskeneräisiä asioita kertyy etenkin kiire aikaan paljon. Omalta osaltani olen kokenut hyvin stressiä poistavana ominaisuuden, jonka pystyn merkitsemään haluamiani asioita jatkossa huomioitavaksi. Huomioista järjestelmä tekee automaattisesti raportin, jota voi käyttää pohjana esimerkiksi muistion kirjoittamisessa tai asiakaspalavereissa. 11 Huomioita ja kommentteja voi osoittaa myös muille samassa toimeksiannossa oleville tarkastajille. Järjestelmän sisälle rakennettu työkalu mahdollistaa kommenttien ja muistiinpanojen tekemisen myös PDF dokumentteihin. Tiedon jakaminen ja päivittäminen tarkastustiimiin kuuluville tapahtuu automaattisesti internet yhtey den ollessa käytössä. Näin kaikilla tarkastustiimiin kuuluvilla tarkastajilla on reaaliajassa käytettävissä viimeisimmät muistiinpanot ja työpaperit riippu matta siitä missä fyysisesti liikkuukin, tietoturval lisuusasiat huomioiden. Tilintarkastusstandardeissa on monia asioita, jotka eivät ole olennaisia asioita pienempien yhtiöiden tarkastuksessa. Tilintarkastusstandardit on luotu siten, että ne soveltuvat suuren pörssiyhtiön tarkastukseen, mutta standardit ovat samat kaikille tilintarkastuksille. Useissa standardeissa on kuitenkin maininta siitä, että ne eivät välttämättä sovellu pienemmille yhtiöille. Tämä aiheuttaa haasteita järjestelmän skaalautuvuudelle. APT on pyritty tekemään siten, että järjestelmässä on kaikki tarvittava huomioitu, mutta se ei pakota tekemään toimenpiteitä jotka ei pienelle yhtiölle sovellu. Pienille microyhtiöille on laadittu omat mallit, jotka huomioivat pienyhtiöille soveltumattomat asiat ja huomio ne automaattisesti tarkastussuunnitemassa.

12 M ITELLA OYJ ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ Henkilökuntansa omistamana itsenäisenä KHT tilintarkastusyhteisönä BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti, kansainvälisen ketjun tuella. YHTEYSTIEDOT Katso toimistojemme tarkemmat yhteystiedot: BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT www.bdo.fi BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti,

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 1(5) ferrets from certain non-eu countries Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 Koirien, kissojen ja frettien kaupalliseen tuontiin sallitut maat. Maat, jotka on lueteltu komission asetuksen 206/2010/ETY

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC Open Market Index 2013 Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC OPEN MARKET INDEX INTRO ICC OPEN MARKET INDEX 2013 Tausta Talouden taantumassa yrityselämässä koettiin huolta markkinoilla

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN PATENTTIVIRASTO Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa Suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Kovametallikierrejyrsimet

Kovametallikierrejyrsimet Kovametallikierrejyrsimet Johdanto Dormerin kierrejyrsinohjelma sisältää kattavan valikoiman suurtehojyrsimiä, joilla voidaan saavuttaa erinomainen työstötalous ja jotka ovat erittäin pitkäikäisiä. Premium

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille

BDO OBSERVER. A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin. EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille BDO OBSERVER HUHTIKUU 2011 N:o 1 A-WARE ON NYT BDO BDO laajensi yrityskaupalla IT-neuvonantopalveluihin Sivu 2 WWW.BDO.FI EU:N GREEN PAPER BDO vaatii toimintaa tilintarkastusmarkkinoille Sivu 4 TUTKIMUS:

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

aineksina Esitelmän pääpiirteet

aineksina Esitelmän pääpiirteet Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja hyvinvoinnin aineksina Kansainvälisiä suuntaviivoja tulevaisuuteen Kiira Kärkkäinen Project Director FCG International Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen Soprano Oyj Arto Tenhunen CEO SOPRANON KASVUTARINA PERUSTETTU 1984 - Kansainvälisen kaupan konsulttitoimisto SOPRANO 1996 -

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Taloudelliset ulkosuhteet Aasia maailmantaloudessa - merkitys Suomelle Kasvumarkkinat Toimintaympäristö ja kauppajärjestelmän

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia

Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia Elias Einiö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT VATT päivä 2.10.2013 Päästöjä vähennetään 1990=100 Kasvihuonekaasujen päästöt, Suomi 140 120 100 80 Tavoite

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

kultakolikko.fi - kultakolikkotaulukko 2011-07

kultakolikko.fi - kultakolikkotaulukko 2011-07 Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- vuosi pitoisuus unssia Suomi 10 Markkaa 1879-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Lisää kasvua ja vientiä Oulusta, Kasvu & Kansainvälistyminen seminaari 17.2.2015, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Lisää kasvua ja vientiä Oulusta, Kasvu & Kansainvälistyminen seminaari 17.2.2015, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Lisää kasvua ja vientiä Oulusta, Kasvu & Kansainvälistyminen seminaari 17.2.2015, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja Oulun kauppakamari KAUPPAKAMARI 2 PK-yritykset investoivat

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014

Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 1 OAJ:n tulevaisuustyö Suomessa on tehty suuria: Kansakoulu Yliopistot Peruskoulu Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulut Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto 7.10.2014 OpenGovAwards- kilpailu www.opengovawards.org/results 1. Denmark Team 87.4 2. Montenegro Team 86.2 3. Philippines Team 85.8 4. Italy

Lisätiedot

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset LUVUT 2011 TÄRKEÄT Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 LUONTOISEDUT 2011 ASUNTOETU a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) näitä arvoja yleisesti kunnassa alentaa,

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia.

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia. Ilmailijan lääketiede Uudet medikaalivaatimukset Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Fit to fly? Lääketieteellinen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille

Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille Syysseminaari, Turku 4.11.2015 Markus Näkki, Development Manager, Sonera Operator Business 1. Miten valokuitua koko

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Pankkisektori Suomessa

Pankkisektori Suomessa Pankkisektori Suomessa 18.9.2015 Pauli Kariniemi Talousvaliokunnan kuuleminen Rahoitusmarkkinaosasto/Pankki- ja rahoitusyksikkö Sisältö Tilannekuva Sääntelyn ajankohtaiskatsaus Mitä tavoitellaan? Mitä

Lisätiedot

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 BDO Audiator Oy 22.4.2016 Siun SOTE kuntayhtymä taina.aspelund@jns.fi TARJOUS SIUN SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

Fingridin ajankohtaiset. Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen

Fingridin ajankohtaiset. Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridin ajankohtaiset Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 2 Erinomainen käyttövarmuus v. 2013 Asiakastyytyväisyys parantunut Asiakastoimintamallia kehitetään Baltian spot-markkinat

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset www.bdo.fi 2 LUONTOISEDUT 2012 ASUNTOETU a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) b) Muu Suomi Tuloverolain (504/2010) 76 :n 1 momentin 5 kohdassa

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 2013

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 2013 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 2013 2 Läpinäkyvyyskertomus 2012-2013 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1.OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta käsittää tilintarkastuksen,

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä KYMP Viihde alk. 39,90 /kk KYMP Laajakaista ADSL 10/1 M 32,00 /kk ADSL 10/1 M 36,90 /kk ADSL 20/1 M 43,50 /kk ADSL 20/1 M 46,90 /kk VDSL 10/10 M

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen

Lisätiedot