PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI. TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI. TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen hallinnoija Pirkanmaan liitto PL 76, Tampere 2. Hankkeen toteutusaika Hankkeen projektiryhmä Mia Toivanen, Owal Group Mikko Wennberg, Owal Group Reijo Kahelin, Pirkanmaan liitto Marja-Riitta Mattila-Nurmi, Pirkanmaan liitto 4. Hankkeen lähtökohdat Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain n. 35 miljardilla eurolla. Pirkanmaan osuuden tästä voi olettaa olevan liki kymmenen prosenttia eli runsaat kolme miljardia euroa. Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö muuttuu Jatkossa hankinnan kohteet monimutkaistuvat. Ne vaativat usein ennakoivaa kehittämistä ja hankintaprosessin yhteistä suunnittelua markkinoiden kanssa. Rakennetaan kumppanuuksia. Ei ole enää osoitettavissa yhtä myyjää ja yhtä ostajaa. Paikallisen elinvoiman, ympäristön ja sosiaalisia näkökohtia painotetaan. Julkiset hankinnat ovat kunnan omien toimintojen kehittämisen keskiössä ja tarjoavat mahdollisuuksia aivan uudenlaisiin kehityshyppäyksiin. Julkinen sektori voi toimia vaativana ostajana ja näin edistää innovatiivisten, vastuullisten ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavien ratkaisujen syntymistä. Uuden teknologian, ICT:n, pilvipalvelujen tai vaikka uusien materiaalien käyttöönotolla voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja tehostaa resurssien käyttöä. Hankinnoilla voidaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä mm. mahdollistamalla tuotekehitystyö ja referenssit. Hankinnalle tulee asettaa tarpeeksi kunnianhimoiset kriteerit. Tätä ajattelua on hyvä opetella kunnissa jo nyt.

2 Pirkanmaan liitto haluaa rohkaista kunnissa keskustelua ja toimintaa sellaisen johdonmukaisen politiikan suuntaan, millä voidaan tukea uusien markkinoiden syntymistä ja paikallisten yritysten toimintaympäristön paranemista. On tärkeää keskustella siitä, miten kuntien hankinnat paremmin palvelisivat elinkeinoelämää ja siitä, miten kunnat voisivat yhdessä yrityskumppaneiden kanssa tarjota parempia palveluja ja samalla hallita taloutensa kasvupaineita. Pirkanmaan kuntakehityshankkeen puitteissa on pilottihankkeena toteutettu hankintojen valmennus- ja sparrausohjelman hankintayksiköiden osaamisen kehittämiseksi, uusien toimintamallien kehittämiseksi ja testaamiseksi sekä saavutettavissa olevien hyötyjen vahvistamiseksi. Hankintojen valmennus ja sparraus toteuttaa maakunnallista toimenpideohjelmaa julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi. 5. Hankkeen kuvaus Pilotin keskeinen osio, valmennus- ja sparrausohjelma, koostui kolmesta valmennuspäivästä ja kunkin osallistuvan hankintayksikön tarpeen mukaisesti suunnitellusta sparrauksesta. Kokonaisuus oli rakennettu osallistuvien hankintayksiköiden todellisen hankinnan kehittämisen ympärille. Ohjelman toimenpiteillä pyrittiin paitsi tuomaan uusia näkökulmia hankintoihin, niin myös auttamaan osallistuvien organisaatioiden hankintojen suunnittelua ylipäätään. Valmennus- ja sparrauskokonaisuudessa korostettiin tilaajan ja tuottajien yhteistyön keskeistä roolia hankintojen kehittämisessä. Jokaiseen hankintaan liittyen potentiaalisille tarjoajille järjestettiin oma hankintafoorumi tai muu vuorovaikutteinen tilaisuus. Näissä pyrittiin löytämään uudenlaisia ratkaisuja hankintoihin ja parempia hankintaprosesseja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mukaan kutsuttiin myös hankintojen loppukäyttäjiä silloin kun se hankinnan kannalta on tarkoituksenmukaista. Valmennus- ja sparrausohjelmaan osallistui sekä kuntia että kuntayhtymiä. Tampereen kaupungilta mukaan saatiin kaksi hankintaa: päiväkotitontin luovutus rakennuttaja-päiväkotipalveluntuottaja konsortioille palvelusetelipalvelun tuottamiseksi ja perusterveydenhuollon hankinta. Uudistunut Sastamalan koulutuskuntayhtymä osallistui työterveydenhuoltoa käsittelevällä hankinnalla. Siinä luotiin uusia vaihtoehtoisia malleja nykyiseen monituottajuuteen perustuvaan toimintatapaan. Parkanon kaupunki osallistui laajan Sote-hankinnan sopimusvaiheen hallinnan suunnittelulla. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu vain valmennusprosessiin. Hämeenkyrön kunnan rakenteilla olevan monitoimikeskuksen innovatiivisen oppimisympäristön sekä ympäristöpäiväkodin kalustehankintojen suunnittelua ja hankintaprosessia sparrattiin vielä erillisenä. Kolmanteen valmennuspäivään kutsuttiin myös Pirkanmaan yrittäjien Hankinta-asiamieshankkeen koko ohjausryhmä. Päivän teemana oli Alueen elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja yritysystävälliset hankintakäytännöt.

3 Valmentajina toimivat vuodenvaihteessa toteutetun kilpailutuksen kautta valitut Owal Group Oy:n asiantuntijat sekä erikoistutkija Ville Valovirta VTT:ltä. Tämän raportin liitteenä on Owal Groupin toimittama loppuraportti valmennus- ja sparrausohjelmasta, sekä perustelut hankintapilotin kuntarahoitusosuuksille. Liiton omaa työpanosta tarvittiin - hankintavalmennuksen konseptin rakentamiseen - valmennuksen ennakkomarkkinoimiseen kuntien suuntaan - yhteistyön rakentamiseen ja koordinoimiseen keskeisten sidosryhmien kanssa (kunnat, PSHP, Tampereen Logistiikka, Kuha Oy, Tekes, Pirkanmaan yrittäjät/hankinta-asiamies, Motiva, Tredea) - kilpailutuksen suunnittelu ja läpivieminen - todellisten ja ajankohtaisten hankintatapausten etsimiseen ja hankintatiimien värväämiseen, uusien hankintacasien hakeminen soten takia peruuntuneiden tai siirtyneiden sijaan. Erityisesti käytettiin voimavaroja jotta saataisiin elinkaarimallilla toteutettava laajakaistainfrastruktuurin rakentamishanke useamman kunnan hankintana mukaan sparrauksen piiriin. Valitettavasti tässä ei onnistuttu. - valmennuspäivien järjestelyihin - viestintään (liiton verkkolehti, tiedotteet, facebook, Tekesin Huippuostajat blogi, ) - jatko-operaation valmisteluun tavoitteena pysyvä palvelumalli ja isot muutokset toimintatavoissa - kuntakehityshankkeen sisäiset tehtävät ja raportointi 6. Jatkotoimenpiteet Jatkamme toimenpiteitä julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi ja valmistaudumme kehitystoimien laajentamiseen vuonna Hankintayksiköiden valmennuksista ja Hankintaasiamies-palvelusta saatujen kokemusten pohjalta käynnistetään jatkotoimenpiteet yritys- ja kuntarahoitteisesti ja/tai hankkeena. Pyrimme edesauttamaan sellaisen tukirakenteen syntymistä, millä maakunnassa saataisiin tehtyä kokonainen harppaus kohti innovatiivisuutta, uusien hankintamallien käyttöön ottoa ja alueen elinvoiman lisäämistä. Tavoitteena olisi pysyvä palvelumalli, joka generoi kyvykkyyttä ja älykkäitä ratkaisuja hankintoihin. Esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita voisi olla tarjolla 1) kevyttä benchmarkkausta vastaavista hankinnoista muualla 2) uusien työkalujen, hyvien mallien jakamista, valmennusta ja 3) hankekohtaista sparrausta ja yhteyksiä kehittämispalveluita tarjoaviin yrityksiin. Katsomme että panostaminen julkisiin hankintoihin edesauttaa tunnistamaan uusia yhteistyörajapintoja ja tarttumapaikkoja yritysten, kehittelijöiden, rahoittajien ja asukkaiden tarttua. Maakunnassa tulisi myös yhdessä haarukoida ja sparrata erityisesti sellaisia hankintoja joista löytyy mahdollisuus sellaiseen vipuvaikutukseen, jolla voi olla työllisyysvaikutuksia.

4 Haravoimme myös mahdollisuuksia pohjustaa yliopistovetoisilla selvityksillä (kuten PIHKA - Yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten tehostaminen) haastavia hankintoja ja investointeja, jotta ulotuttaisiin myös tarjolla oleviin Innovatiivisten julkisten hankintojen ja älykkään kaupungin Tekessekä juuri avautuviin BSR (Itämeri) ja Horizon 2020 ohjelmien rahoituksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Uudistuva julkinen sektori on houkutteleva pelikenttä ja markkina startupeille ja uudelle liiketoiminnalle, jos sille annetaan mahdollisuus. Toteutamme pilotin, jossa kehitetään uusia toimintamalleja julkisten kehittämishankkeiden ja investointien innovaatiovaikutusten arvioimiseksi ja lisäämiseksi. Lisäämme verkostoja ja osaamista laajojen toimintatapamuutosten, eli ns. systeemisten muutosten, aikaansaamiseen liittyen. Kokoamme seurantaryhmän ja arvioimme julkisten hankintojen kehittymistä osana innovaatiotilannekuvaa Marja-Riitta Mattila-Nurmi

5 Pirkanmaan liitto HANKINTOJEN SPARRAUS&VALMENNUSOHJELMA LOPPURAPORTTI 11/2014 Y-tunnus:

6 Johdanto Tämä raportti on kooste Pirkanmaan liiton toimeksiannosta toteutun julkisten hankintojen sparraus&valmennus-hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Pirkanmaan liiton hallinnoiman, 05-11/2014 toteutetun valmennuskokonaisuuden tavoitteena oli:» Lisätä julkisten hankkijoiden ideointikykyä omien hankintojensa kehittämiseksi» Tukea pilottihankintojen konkreettista toteutusta siten, että elinkeino- ja innovaatiovaikutukset otetaan mahdollsiimman laajasti huomioon,. Valmennukseen osallistui viisi hankintayksikköä, joista jokainen suunnitteli valmennuskokonaisuudessa yhtä tulevaa hankintaansa. Hankintayksiköitä ja näiden hankintoja on kuvattu tarkemmin seuraavassa luvussa. Sparraus- ja valmennuskokonaisuus koostui kolmesta kaikille yhteisestä hankintapäivästä, jokaista hankintaa tukevasta hankintafoorumista tai vastaavasta vuorovaikutteisesta tilaisuudesta sekä yksiköiden tarpeiden mukaisesti räätälöidystä sparrauksesta. Seuraavassa kuvassa on valmennuskokonaisuuden päävaiheet. YHTEISET++TILAISUUDET+ HANKINTA' KÄYTÄNNÖT VIESTINTÄ+JA+ TOIMINTTAJA' SUHTEEN+HALLINTA HANKINNAT+ LIIKETOIMINNAN+ KEHITTÄMISEN+JA+ SEUDUN+ KILPAILUKYVYN+ VAHVISTAMISEN+ TUKENA HANKINTA' KOHTAISET+ FOORUMIT+ + Keväällä+&+syksyllä+ TIIMIKOHTAINEN'SPARRAUS' HANKINNAT+ Sasky:'Työterveyshuolto' Tampereen'kaupunki:'Avoterveydenhuollon'vastaanottopalvelut'' Tampereen'kaupunki:'Päivähoidon'palvelurakentaja'ja' tuottaja'' Parkanon'kaupunki:'Sote<palvelut' PSHP:'Vuokralääkäripalvelut' 2 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

7 Perinteisten fasilitointitekniikoiden ohella käytettiin ryhmätyöskentelyä tehostavia sähköisiä välineitä. Valmennukset ovat olleet vahvasti osallistujien väliseen vuorovaikutukseen perustuvia tilaisuuksia. Valmennusta läpäisi kolmijakoinen toimintamalli: Aktivointi Toteutus Palaute. Ennen valmennusta osallistujia aktivoitiin pyytämällä web-pohjaisen järjestelmän avulla jokaista kertomaan omia odotuksiaan ja ottamaan kantaa valmennuksen sisältöihin. Ennen valmennusta toimittiin myös valmennusmateriaalit. mahdollisuutta kutsua hankinnan alan yrityksiä valmennuspäiviin. Tästä keskusteltiin sekä ensimmäisen että toisen valmennuspäivän päätteeksi. Kaikki hankintatiimit kuitenkin kokivat, ettei tämä joko ollut tiimin oman hankinnan aikataulun kannalta järkevää, mahdollistakaan tai muutoin hankintaa tukevaa. Valmennuspäivien sisällöt muotoiltiin yhdessä tilaajan kanssa ja näihin pyydettiin vielä ensimmäisenä valmennuspäivänä osallistujien kommentteja. Teemat on kuvattu seuraavassa. Osallistuneille hankintatiimeille tarjottiin 1.+päivä+ 2.++päivä+ Perinteiset+julkiset+hankinnat+vs.+innovatiiviset+ hankinnat+ Innovatiivisten+hankintojen+toteutusmallit+ Markkinavuoropuhelu,+osallistaminen++ Ominaisuuksien+hankinta+ Suunnittelukilpailut,+Tulosperusteiset+ hankintamallit,+pcp+ + Sopimusten+hallinta,+mittaaminen+ja+seuranta+ Sopimuskauden+aikainen+kehittäminen+ Hyvän+sopimusten+hallinnan+käytännöt+ Tavoitteiden+ja+toteuman+mittaaminen+ja+arviointi++ Hankinnan+tavoiteE+ja+tarvelähtöinen+määrittely+ Asiakaslähtöisyys,+asiakaskokemus++ Hankintojen+kehittämistä+tukevat+rahoitusmekaE nismit,+verkostot+yms.+tukevat+työkalut+ + Hankinnat+on+viestintää+ Jatkuva+viestintä+ja+vuoropuhelu+ Hyvän+viestinnän+elementit+ Ajoitus+ja+viestinnän+prosessi+ Viestinnän+kytkeminen+hankinnan+ suunnitteluprosessiin+ 3.++päivä+ Hankinnat+alueellisen+kilpailukyvyn+edistäjinä+ Syrjimättömyys+ja+alueellisen+näkökulman+ huomiointi+ Uudenlaiset+tavat+toteuttaa+hankintoja++ Hankinnat,+joiden+tavoitteena+on+uuden+ liiketoiminnan+ja+markkinoiden+synnyttäminen++ Markkinapotentiaali+ja+kumppanuus:+ liiketoiminnallinen+näkökulma+hankintoihin+ 3 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

8 Seuraavassa on esitetty hankinta- ja sparrausvalmennuksen vaiheet. Maalis:huhtikuu) Toukokuu) Kesäkuu) Valmennettavat) 2.)Odotusten) kartoitus) Tiimikohtaiset+sparraukset+tarpeen+mukaan+1+päivä/tiimi+ 5.)Valmennus: palaute) 8.) Tiimikohtainen) Suunnitelu: tapaaminen) Hankehallinto) 1.) Aloituspalaveri) 3.)Koordinaatio: palaveri)1) 4.)Valmennuspäivä) 1) 6.)Koordinaatio: palaveri)2) 7.)Valmennuspäivä) 2) 9.)Ohjausryhmä) 2) Valmentajat)) Asiakkaan)ja) valmennettavien)odotusten) kartoitus) Valmennus: aineistot) Valmennus: aineistot) Palaute)ja) suositukset) syksylle)) Elokuu) Syyskuu) Lokakuu)) Valmennettavat) Tiimikohtaiset+sparraukset+tarpeen+mukaan+1+päivä/tiimi+ 12.)Valmennus6 palaute) 13.)Foorumin) valmistelu) Hankehallinto) 10.) Koordinaatio6 palaveri)3) 11.) Valmennuspäivä)3) 14.) Koordinaatio6 palaveri)2) 16.)Avoimet) Foormumit) 17.) Päätöskokous) (ohjausryhmä)) Valmentajat)) Valmennus6 aineistot) 15.)Osallistujien) aktivointi)ja) valmistelun)tuki) 4 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

9 Osallistujien odotuksia Tiimejä pyydettiin listaamaan ensimmäisen valmennuskerran aluksi heidän odotuksiaan valmennuskokonaisuudelle. Odotukset jakautuivat karkeasti kahteen teemaan. Osa tiimeistä odotti saavansa valmennuksesta konkreettisia uusia työkaluja ja tietoutta, joita ne voivat hyödyntää omassa toiminnassaan sellaisinaan. Konkreettisia tietoja ja taitoja Käytännön ohjeistusta siihen, miten työterveyshuollon kilpailutus on järkevintä toteuttaa. Hyviä työkaluja ja toimintamalleja kilpailutuksen ja hankintojen järjestämiseen. Hinta / laatu / toiminnallisuus. Onko muita perusteita pisteytykselle. Mitä asetukset sanoo. Innovatiivisiin hankintoihin liittyvän tiedon lisääntymistä. Uusia näkökulmia ja ajatuksia Voimme valmennuksen avulla oppia myös muilta. Toivon, että valmennuksessa haastetaan meitä löytämään uusia ratkaisuja. Uusia ajatuksia ja ideoita. Sitä että hahmottaisi mahdollisuuksia, joita mietinnän alla olevaan Vuoreksen kokonaisuuteen liittyy. Perinteisten hankintojen haastamista uusilla ajatusmalleilla. Toivon, että oman casemme kautta saamme lisäosaamista hankintoihin. Toivon, että myös kokonaisnäkemys lisääntyisi. Toisaalta osa tiimeistä uskoi valmennuksen lisäävän ensisijaisesti näkemyksellisyyttä ja antavan ideoita tiimien omakohtaiseen hankintojen kehittämiseen. Tässä jälkimmäisesssä näkemyksessä ei siis korostu niinkään valmiiden ratkaisujen tarjoaminen, vaan ajattelemaan haastaminen. 5 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

10 TIIMIEN TAVOITTEET, TYÖSKENTELY JA TULOKSET Valmennukseen oli valittu viisi tiimiä, kukin eri organisaatiosta:» Tampereen kaupunki, päivä- ja sosiaalipalvelut» Tampereen kaupunki, perusterveydenhuolto» Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky)» Parkanon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi» Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tiimit oli koottu niin, että niissä sen jäsenet toivat monipuolisesti erilaista asiantuntemusta hankintaan. valmennuksessa. Tiimien erilaiset hankinnat ja lähtökohdat loivat pohjan tiimien erilaisille kehityskaarille. Valmennuksen myötä kävi ilmi, ettei kaikkien tiimien kanssa voida hankinnan sen hetkisen vaiheen takia valmennuksen puitteissa toteuttaa markkinoita ja loppukäyttäjiä osallistavaa hankintafoorumia. Nämä tapaukset on korvattu muille valmennuksen aikana tunnistetuille hankintayksiköille toteutetuilla foorumeilla. Tässä luvussa on kuvattu jokaisen tiimin hankinnan lähtökohdat ja nykytila sekä tavoitteet, toteutus ja tulokset. Kaikki valmennukset oli rakennettu tukemaan tiimien omia hankintoja, joita työstettiin jokaisessa 6 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

11 Tampere, perusterveydenhuolto HANKINTA Tampereen kaupungin perusterveydenhuoltoa edustaneen tiimin hankintana oli uudella yhteistyömallilla hankittavat perusterveydenhuoltopalvelut. NYKYTILA Hankinnan kohteena on terveydenhuollon vastaanottopalvelut uuteen Vuoreksen kaupunginosaan. Tällä hetkellä Vuoreksessa toimii neuvola- ja kouluterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto. Vastaanottotoiminnan palvelut ovat Hervannassa. Tampereen kaupunkiseudulla on useita terveyspalvelujen tuottajia. Kaupungin palvelujen tuottamisessa oma tuotanto on vahvaa. TAVOITE Hankinnan tavoitteena oli perus-terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden hallinta. Hankinta oli aikataulutettu toteutettavaksi vuosina Hankinnan mahdollisina innovatiivisina elementteinä pidettiin alustavasti hyvinvointikeskustoimintaa ja liikkuvia palveluita. TOTEUTUS Hankintaa työstettiin valmennuksessa monipuolisesti. Mutta toisen valmennuspäivän jälkeen tiimi totesi, että hankinnan koska toteutusajankohta ei ole vielä varma ja tähän liittyy niin paljon epäselvyyksiä esim. tulevan soteuudistuksen takia, että hankintafoorumia ja hakinnan räätälöityä sparrausta ei voida tässä vaiheessa toteuttaa. TULOKSET Hankintatiimi työsti hankintaa valmennuspäivissä, vaikka hankinnan toteutumisen ajankohdasta ei ollutkaan vielä varmuutta. Tiimi koki teemat kuitenkin hyödyllisiksi tulevan hankinnan kannalta. Samalla tiimi kertoi oppineensa myös muita tulevia hankintoja silmällä pi Sasky, työterveyspalvelut HANKINTA Saskyn hankintana oli työterveyspalvelut koko koulutuskuntayhtymälle. NYKYTILA Kuntayhtymä toimii kolmen maakunnan alueella. Sillä on jäsenkuntia yhteensä 13 ja toimipisteitä 10 kunnan alueella. Tällä hetkellä Saskyllä on useita työterveyspalveluiden tuottajia vuosina toteutetun kolmen koulutusorganisaaioiden yhdistymisten seurauksena. Fuusioituneilla organisaatioilla on ollut omat palveluntuottajat, joiden sopimuksia on jatkettu. Nykyisiä palveluntuottajia on useita ja erilaisia. Osa on kaupungin itse järjestämiä (esim. Huittisten kaupunki), osa liikelaitoksia (esim. Keski-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä). TAVOITE Hankinnalla on kolme pääasiallista tavoitetta: 1. Työterveypalveluidenjärjestämisen selkeyttäminen 2. Yhteen palvelutuottajaan päätyminen, tämän tulisi toimiia koko kuntayhtymän yhteistyökumppanina työterveyshuollon kehittämisessä ja työhyvinvoinnin lisäämisessä 3. Työterveyspalveluiden tasalaatuisuus, palvelun taso ja laatu olisivat samanlaista riippumatta henkilön toimipisteestä Tavoitteena on, että kilpailutus tapahtuisi syksyllä 2014 ja toiminnan käynnistyminen alkaen. Oletettavaa on, että halukkaita palveluntarjoajia löytyy, eikä ole selvää, voidaanko tavoitteeseen 2 ( yksi palveluntuottaja ) päästä. Ennen kilpailutusta järjestetään avoin ennakkokeskustelu asiasta nykyisille ja muille palvleuntuottajille, mitä voi pitää myös yhtenä hankinnan mahdollisena innovatiivisena elementtinä. TOTEUTUS Hankintatiimi työsti hankintaansa aktiivisesti. Koska hankinta haluttiin tehdä jo syksyn alussa, päädyttiin hankintafoorumi pitämään kesäkuussa ensimmäisen 7 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

12 valmennuspäivän jälkeen. Vaikka hankintafoorumi pidettii kesken valemnnuskokoknaisuuden, koki hankintatiimi ajoituksen hyvänä koska ensimmäinen valmenuspäivä toimi hyvänä johdatuksena foorumin suunnitteluun ja sieltä saatuja palautteita taas pystyttiin käsittelemään toisessa ja kolmannessa valmennuksessa. Hankintafoorumiin kutsuttiin seudun työterveyspalveluita tuottavia yksityisiä ja julkisia toimijoita. Foorumia pidettiin hyvin onnistuneena, tässä käsiteltiin tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen toteuttamismahdollisuuksia hyvin monipuolisesti. Tilaaja sai tärkeää tietoa palvelun erilaisista toteutusmahdollisuuksista. Tuottajia pyydettiin myös vapaasti esittämään erilaisia toteutukseen liittyviä asioita. Foorumin lisäksi Saskylle toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ennen lukukauden loppua. Tällä kerätty tieto toimii jatkossa vertailuaineistona uuden toimittajan palveluiden asiakastyytyväisyyttä mitattessa. TULOKSET Sasky sai sparraus- ja valmennushankkeeseen osallistumisesta monentasoisia tuloksia:» Työterveyspalveluhankinnan määrittely täsmentyi tilaajille järjestetyn hankintafoorumin myötä.» Tiimi kertoi kasvattaneensa osaamistasoaan valmennuksen myötä, tästä oli hyötyä muita tulevia hankintoja ajatellen.» Hankintatiimi päätti jatkaa strategisten hankintojen kehittämistä nyt luodulla yhteistyöllä ja perustaa tiimistä hankintojen asiantuntijaryhmä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri HANKINTA Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankintana oli vuokralääkäripalvelu. NYKYTILA Nykyinen vuokralääkäripalveluiden sopimus päättyy Markkinoilla toimii lähinnä suuria valtakunnallisia yrityksiä. TAVOITE Hankinnalla pyritään lisäämään kilpailua markkinassa. Mahdollisena innovatiivisena elementtinä hankinnassa voi olla yhteistyön mahdollistaminen ja esteiden poistaminen pienemmiltä yrityksiltä. Tarjouspyyntö hankinnasta julkaistiin syksyllä ja pätös pyrittiin tekemään ennen vuoden loppua. KEHITYSKAARI Hankintatiimi työsti hankintaa eri näkäkulmista valmennuspäivissä. Hankintafoorumin toteuttamista ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi. Hankintaa ei myöskään tuettu räätälöidyllä sparrauksella. TULOKSET Hankintatiimin tulokset jäivät hankintaosaamisen vahvistamiseen ja valitun hankinnan käsittelyyn eri näkäkulmista. Tampere, päivä- ja sosiaalipalvelut HANKINTA Kohteena oli päiväkotipalvelut ja tätä varten rakennettava päiväkoti. Tontti sijaitsi Lentävänniemen kaupunginosassa varatulla Y-tontilla. Hankinta poikkesi muista siinä, että vaikka se käsitteli kunnan lakisääteisten palveluiden järjestämistä, ei tässä tehty varsinaista hankintaa kuitenkaan vaan palvelutarpeeseen vastattiin tontinluovutuksella ja tähän sidotulla päiväkotipalvelulla. Tämä edellytti rakennuttajan ja päiväkotipalveluiden tuottajan tiivista yhteistyötä. Hankintatiimissä oli Tampereen edustajien lisäksi myös Pirkkalan ja Ylöjärven edustajat koska kuntalaisten päiväkotipalveluiden tarve ylittää 8 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

13 kuntarajat. Pirkkalalla ja Ylöjärvellä oli myös suunnitelmat vastaavan menettelyn toteuttamisesta ja prosessissa mukana olo toi tärkeää kokemusta ja oppeja toteutuksesta. NYKYTILA Markkinat ovat kehittyneet niin, että tarjoajia tullaan todennäköisesti saamaan ainakin neljä rakennuttaja- ja palveluntuottajaparia. Palvelusetelipäivähoitopalveluiden tarjoaminen palvelusetelillä on käytössä useissa kunnissa, vaikka palvelun tarjoaminen palvelusetelillä on ollut mahdollista vasta vuodesta 2009 lähtien. Ensimmäiset palvelusetelipäiväkodit aloittivat Oulussa ja Turussa vuosina ja Tampereella vuonna Keskeinen nykytilan haaste on se, ettei tontin luovutukselle ole tähän mennessä asetettu juurikaan ennalta määritettyjä kriteereitä. Markkinat ovat vahvassa kehittymisvaiheessa eikä julkiset tilaajat ole toistaiseksi juuri pyrkineet ohjaamaan yrityksiä kehittämään palveluitaan kuntien tarpeisiin. Alan kansallisten markkinoiden voidaan sanoa toistaikseksi kehittyneen omalla painollaan kasvuhakuisten yritysten ottaessa ennakoitua suurempia markkinaoduuksia. TAVOITE Hankinnan tavoitteena oli luoda mahdollisimman yhdenvertaiset kriteerit esimerkiksi tontinluovutuksessa palveluntuottajalle niin, että tulos vastaa palvelusetelin myöntäjän (tilaaja), päivähoidon asiakkaiden, kaavoittajan (kaupunkikuva) ja palveluntuottajan tarpeita ja etuja. Samalla tavoiteltiin prosessia, jossa tontin luovutukseen ja palvelutuottajan valintaan vaikuttavat osapuolet osaavat yhdistää asiantuntemuksensa kokonaisuudeksi, joka on vaivaton toistaa uusien palveluntuottajien rekrytoinnissa. Hankinnan aikatauluksi oli asetettu kesäkuu saaduista kokemuksista. Samalla varmistuis se, ettei näilläkään kaupungeilla ollut käytössään valinnan kriteeristöä. Hankintatiimi ja valmentajat tapasivat rakennuttaja- ja palveluntuottaja koalitioita kahdessa osassa. Ensin tavattiin viisi toimittajaparia ja tämän jälkeen kaksi ensimmäisellä kierroksella parhaaksi valittua. Ensimmäisen keskustelukierroksen aikana tehtiin tilaajan tarpeisiin vastaava valintakriteeristö. Tämä toimi arvioinnin tukena. Valinnan aikataulua siirrettiin hieman alkysyksyyn. Tämän jälkeen pidettiin vielä hankintatiimin, valmentajien ja Pirkanmaan liiton edustajan yhteinen palautekokous, josssa arviointiin toteutust ja luodun toimintamallin kehittämistarpeita. TULOKSET Hankintatiimin saavutti monitasoisia tuloksia:» Hankintatiimi vahvisti hankintaosaamista ja loi yhteistä näkemystä päiväkotirakentamisen ja palvluiden tavoitteista ja tuotannosta» Tehty rakennuttajan ja palveluntuottajan valinta kehittyi paljon valmennuksen myötä, tarpeiden ja reunaehtojen yksilöityessä» Prosessin myötä syntyi ensimmäinen ja edelleenkehitettävä malli rakennuttajan ja palveluntuottajan valinnan prosessista ja kriteereistä Lisäksi toteutetulla rakennuttajan ja palvelutuottajan valinnalla todella vaikutettiin markkinoiden kehittymiseen. Systemaattinen ja avoin vertailukriteereiden käyttö luo myös kehittyvälle markkinalle viestin tilaajan tarpeista ja kehittämissuunnasta. TOTEUTUS Heti tuottajien tapaamisen suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että vaikka muiden kaupunkien tiedetään toteuttaneen päiväkotirakennuksia ja palveluita vastaavalla tavalla, ei näiden tuloksista ja opeista ole juuri tietoa. Näiden selvittämiseksi valmentajat kontaktoivat Turkua ja Oulua haastatellen näitä 9 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

14 Parkano HANKINTA Parkanon hankintana oli kaupunkin kaikki sosiaalija terveyspalvelut. NYKYTILA Parkano ei valmenuksessa täsmentänyt nykyistä oman tuotannon ja ostopalveluina tuotettavien palveluiden mallia. TAVOITE Tavoitteena oli saada yksi palveluntuottaja, joka vastaisi koko sote-palveluiden tuotannon kokonaisuudesta. TOTEUTUS Parkanon hankinta oli jo valmennuksen käynnistyessä sellaisessa vaiheessa ettei hankinnan määrittelyä voitu enää muokata. Hankintatiimi käsitteli hankintaansa valmennuspäivissä jossain määrin. Tiimi kertoi teemoista olleen apua myös muiden tulevien hankintojen näkäkulmasta. Hankinnan vaiheen takia hankintafoorumia tai vastaavaa tuottajia osallistavaa tilaisuutta ei voitu enää pitää. Valmentajat kuitenkin sparrasivat Parkanoa tätä varten Parkanossa pidetyssä tilaisuudessa. Tähän osallistui osa hankintatiimistä, kunnan johtaja sekä muiden toimialojen edustajia ja kehitysyhtiön edustaja. Sparraus keskittyi sopimuksen aikaisen kehittämisen ja kannusteiden rakentamiseen. TULOKSET Tärkein tulos on osallistuneen tiimin hankintaosaamisen vahvistuminen. Sparrauksen tuloksia ei ole vielä tiedossa. Muu hankintoja tukenut toiminta Koska Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen perustervydenhuollon tiimien hankinnoille ei ollut tarkoituksenmukaista pitää hankintafoorumia tai vastaavaa tuottajia ja/tai loppukäyttäjiä osallistavaa tilaisuutta, korvattiin nämä muiden hankintojen tukemisella. TERAPIAPALVELUIDEN PALVELUSETELI-HANKINTA Toinen hankinnoista oli Tampereen kaupungin palveluseteleillä hankittavien terapiapalveluiden tuottajille järjestetty tilaisuus. Terapiapalveluiden palveluseteilhankintaa ei ole Tampereella aiemmin toteutettu mutta tähän oli haettu mallia Jyväskylästä, jossa toimintatapa oli ollut On kaksi vuotta käytössä. Tilaisuudessa käytiin pienryhmäkeskustelut seuraavista teemoista:» Mitä terapiapalveluita palvelusetelijärjestelmän tulisi kattaa?» Miten palveluseteleillä hankittavat terapiapalvelut tulisi hinnoitella?» Millainen palvelusetelijärjestelmän tulisi olla? Tilaajan edustajat kokivat tilaisuuden erittäin hyödylliseksi. Tässä nousi esiin useita palvelutarjoamisen reunaehtoja ja toteutustavan yksityiskohtia, joita olisi muutoin ollut vaikea tunnistaa. MONITOIMITALON JA PÄIVÄKODIN KALUSTEHANKINNAT Valmennukseen osallistuneelle Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ei toteutettu hankintafoorumia, koska tämä ei ollut tarpeen. Tämän sijasta pidettiin Hämeenkyrön kunnan monitoimitalon ja päiväkodin kalustehankintoja tukeva tekninen vuoropuhelu helmikuussa Koska kyseessä oli monipuolinen ja laaja hankinta, haluttiin hankinnan määrittelyn tueksi lisätietoa monipuolisten oppimisympäristöjen ja monitoimitalojen uusista kalusteratkaisuista. Valmentajat tukivat kuntaa Hilmassa julkaistun teknisen vuoropuhelun kutsun laadinnassa. Samoin valmentajat vastasivat tilaisuuden suunnittelusta ja fasilitoinnista. Hilma-ilmoituksen lisäksi valmentajat lähettivät henkilökohtaisia kutsuja yrityksille. Tilaaja olikin tyytyväinen osallistujien määrään: 20 henkilöä 11 yrityksestä. 10 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

15 Tilaisuuden osallistujat eli yritykse ja kunnan omat asiantuntijat käsittelivät kahdessa ryhmässä seuraavia teemoja: Monitoimikeskuksen kalustehankinta» Kalusteratkaisut: Mitä monitoimitilan kalustamisessa pitäisi huomioida?, Miten monitoimitilan hankinta pitäisi jakaa (kalusteet, tekstiilit )» Hankintamenettely: Millainen menettely tukisi monitoimikeskuksen kalustehankintaa? Mitä muuta hankintaprosessissa pitäisi huomioida? Sasin päiväkodin kalustehankinta» Hankinnan osa-alueet: Pitäisikö hankkia kokonaisuutena tai jakaen osiin?» Laatukriteerit: Ovatko laatukriteerit selkeitä? Miten näitä tulisi tarkentaa? Tarvitaanko uusia?» Aikataulu: Voidaanko hankinta toteuttaa suunnitellussa aikataulussa? Kunta koki saaneensa useita yksityiskohtia keskustelujen tuloksena tarkennettua. Erityisen tärkänä pidettiin yritysten näkemyksiä molempien hankintojen kokonaisuuksista, eli voidaanko hankinta tehdä yhtenä kokonaisuutena vai pitäisikö se pilkkoa osiin. Erityisesti pk-yritykset olivat huolissaan mahdollisuudestaan osallistua kokonaishankintaa edellyttävään kilpailutukseen alihankkijana. Tähä liittyen käytiin keskustelua myös vaadittavien resurssien määrästä ja koosta. 11 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

16 YHTEENVETO Hankintojen valmennus&sparraushankkeen tuloksia arvioitaessa on hyvä huomioda että tulokset tulevat näkymään kaksitasoisesti: 1. Päätuloksena ovat valittujen hankintojen tarjouspyyntöjen muotoiluun saadut uudet ideat ja näkökulmat sekä uudet hankintamenetelmät. 2. Sivutuloksena on hankintaosaamisen vahvistuminen ja uudet näkäkulmat hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Nämä tulevat jalkautumaan tuloksiksi muissa tulevissa hankinnoissa. Hankintojen kehittäminen voidaan nähdä jatkuvana prosessina. Kaikkia nyt saatuja kehitysideoita ei voida esim. aikataulujen ja olemassa olevien reunaehtojen takia hyödyntää nyt käsillä olevissa hankinnoissa, mutta näitä ideoita on nyt listattu seuraavia hankintoja varten. 12 Onnistumista tukeneet tekijät Seuraavassa on tekijöitä, jotka ovat tukeneet valmennuskokonaisuuden tulosten syntymistä AITO HANKINTATARVE Oli tärkeää että kahden tiimin hankinnoissa oli aikataulut joiden puitteissa hankintafoorumit eli potentiaalisten yritysten osallistaminen oli järkevää toteuttaa. Kun kyseessä oli todella toutettavat hankinnat, oli motivaatio näiden muotoilemiseksi ja uusien näkökulmien ja määrittelyjen löytämiseksi vahva. Näissä molemmissa hankinnoissa pystyttiin myös löytämään aiempiin vastaaviin hankintoihin verrattuna uusia määrittelyjä, jotka ovat hyvin keskeisiä hankinnan tuloksen kannalta. TIIMIEN SITOUTUMINEN Osallistuneet tiimit olivat sitoutuneita työskentelyyn Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

17 ja osallistuivat hyvin aktiivisesti valmennuspäiviin. Vaikka tiimit olivat osallistujamääriltään aika isoja, olivat useat näistä lähes täysilukuisena aina paikalla. Vahva osallistuminen loi työskentelyyn jatkuvuutta ja vahvisti tiimien välistä vuorovaikutusta. ERILAISTEN TIIMIEN VERTAISOPPIMINEN Valmennuskokonaisuuden 4 hankintaa käsitteli sote-hankintoja jostain näkökulmasta; tämä oli sattumaa siinä mielessä, että tämä ei ollut valintakriteerinä. Eri organisaatioiden erilaisten hankintojen yhdistäminen samaan kokonaisuuteen toi uusia näkökulmia ja monipuolisuutta sisältöön. Usein jossain hankinnassa tai kokonaan toisella toimialla vakiintunut hankintakäytöntö voi olla toisen toimialan hankinnoille aivan vierasta, vaikka menetelmää voitaisiin hyvin soveltaa muissakin organisaatioissa. Koska valmennuksissa oli osuudet myös omien hankintojen työstämiselle, ei hankintojen keskinäinen erilaisuus kuitenkaan hajottanut keskustelua ja työskentelyä liikaa. Haasteiksi nousseet tekijät VALMENNUKSEN JA SPARRAUKSEN OIKEA- AIKAISUUS Oli selvää, että tiimien hankintojen tilanteet ja tavoitteet olivat erilaisia. Tämä ei heikentänyt valmennuksiin osallistumisesta saataavaa hyötyä. Jonkin verran hankinnan aikataulu kuitenkin häiritsi erityisesti Parkanon tiimin työskentelyä, tämä oli hankinnoista ainoa, jota ei valmennuspäivissä voitu enää työstää. Yleisiä kehittämisteemoja HYVIN HANKINTAKÄYTÖNTÖJEN BENCMARKKAAMINEN Koska strategisten hankintojenkaan toteuttamiseen ei usein resursoida riittävästi ja ne tehdään monissa tapauksissa kiireessä, ei muiden kuntien kokemuksia vastaavista hankinnoista yleensä selvitetä. Hyvin kevyellä benchmarkkauksellakin saadaan kuitenkin usein hyvin tärkeää tietoa ja kokemuksia vastaavista hankinnoista. Vaikka hankintayksiköiden tarpeet olisivat jossain määrin erilaiset, ei tämä yleensä ole este vertailuoppimiselle. HYVIEN KOKEMUSTEN JA MALLIEN LEVITTÄMINEN Edelliseen kehityskohtaan liittyen vertailuoppimista voidaan tehdä paitsi aktiivisesti tietoa ja kokemuksia hakemalla, niin myös proaktiivisesti tietoa jakamalla. Innovaatioiden hankinnan ja uusien hankintakäytäntöjen kuten tulosperusteisuuden toteutukset voidaan kokea riskinä, eikä näin uskalla toimia ilman esimerkkejä. Siksi sekä onnistumisista että epäonnistumisista on tärkeää jakaa tietoa. Konkreettiset esimerkit, kokemukset ja opit ovat tärkeitä. Yksittäisellä hankintayksiköllä ei yleensä ole kuitenkaan mahdollisuutta ja kanavia tiedon jakamiseen oman organisaation ulkopuolelle. Siksi olisi tärkeää olla olemassa jokin välittäjäorganisaatio, joka ottaisi vastuun esimerkkien kokoamisesta. Tämän tunnettuuden luominen samoin kuin hankintayksiköiden aktiivinen esimerkkien antaminen vaativat systemaattista työtä. HANKINTOJEN TOTEUTUKSEN TUKIRAKENNE Hankkeeseen osallistuneet hankintayksiköt osoittivat että melko pienellä valmennuksella ja tuella hankintojen vaikuttavuutta voidaan vahvistaa paljon. Kahteen edelliseen kohtaan liittyen hankintojen toteutuksen tuen ja neuvojen lisäksi hankintojen tueksi tarvitaan hyviä malleja ja esimerkkejä. Yksi keino vahvistaa seudun elinvoimaisuutta hankintojen kautta on tarjota seudun hankintayksiköille tukea keskitetyn palvelun kautta. Tämä voi olla tiedon ja kokemusten keräämisen lisäksi esim. eri hankintojen kehittämispalveluita tarjoavien yritysten tietojen kokoamista tilaajien helposti julkisten hankintayksiköiden saataville. Vastaavaa seudullista toimintoa ei ole vielä Suomessa olemassa. Kansallisella tasolla Tekes ja Motiva tarjoavat maksuttomia tukipalveluita. HANKKEESSA PILOTOIDUSTA MALLISTA JATKUVA TOIMINTATAPA Hankkeessa pilotoitu toimintatapa osoittautui hyödylliseksi ja tehokkaaksi tavaksi kehittää julkista hankintatoimintaa paremmin alueen 13 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

18 elinkeinoelämää ja innovaatiotoimintaa tukevaksi. Toimintamallista voitaisiin kehittää jatkuva prosessi, jossa vuosittain 4-5 hankintayksikköä osallistuvat sparrausohjelmaan. Toisilta oppiminen ja konkreettiseen hankintaan sidottu osaamisen kehittäminen on kustannustehokas tapa kehittää hankintaosaamista ja julkisten hankintojen laatua. 14 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

19 Y-tunnus:

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

RAPORTTI HANKINTAYKSIKÖIDEN SPARRAUS

RAPORTTI HANKINTAYKSIKÖIDEN SPARRAUS RAPORTTI HANKINTAYKSIKÖIDEN SPARRAUS Lokakuu 2015 0 SADe-ohjelman arviointi www.owalgroup.com info@owalgroup.com Tausta Tässä raportissa on kuvattu Pirkanmaan liiton toimeksiannosta vuoden 2015 tehdyt

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa?

Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa? Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa? Janne Jalava & Tuomas Koskela / Innokuntoutus 15.6.2009 1 Kuntoutujat-ryhmän kehittämiskonsultoinnin periaatteet Kuntoutuksen uusiin

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 28.11.2012 Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät julkisen alan uudistumiskykyä. Tähän päästään vahvistamalla

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke 2015-2017 Toimintasuunnitelma hankeosiottain 25.4.2016 Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot