PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI. TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI. TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen hallinnoija Pirkanmaan liitto PL 76, Tampere 2. Hankkeen toteutusaika Hankkeen projektiryhmä Mia Toivanen, Owal Group Mikko Wennberg, Owal Group Reijo Kahelin, Pirkanmaan liitto Marja-Riitta Mattila-Nurmi, Pirkanmaan liitto 4. Hankkeen lähtökohdat Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain n. 35 miljardilla eurolla. Pirkanmaan osuuden tästä voi olettaa olevan liki kymmenen prosenttia eli runsaat kolme miljardia euroa. Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö muuttuu Jatkossa hankinnan kohteet monimutkaistuvat. Ne vaativat usein ennakoivaa kehittämistä ja hankintaprosessin yhteistä suunnittelua markkinoiden kanssa. Rakennetaan kumppanuuksia. Ei ole enää osoitettavissa yhtä myyjää ja yhtä ostajaa. Paikallisen elinvoiman, ympäristön ja sosiaalisia näkökohtia painotetaan. Julkiset hankinnat ovat kunnan omien toimintojen kehittämisen keskiössä ja tarjoavat mahdollisuuksia aivan uudenlaisiin kehityshyppäyksiin. Julkinen sektori voi toimia vaativana ostajana ja näin edistää innovatiivisten, vastuullisten ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavien ratkaisujen syntymistä. Uuden teknologian, ICT:n, pilvipalvelujen tai vaikka uusien materiaalien käyttöönotolla voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja tehostaa resurssien käyttöä. Hankinnoilla voidaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä mm. mahdollistamalla tuotekehitystyö ja referenssit. Hankinnalle tulee asettaa tarpeeksi kunnianhimoiset kriteerit. Tätä ajattelua on hyvä opetella kunnissa jo nyt.

2 Pirkanmaan liitto haluaa rohkaista kunnissa keskustelua ja toimintaa sellaisen johdonmukaisen politiikan suuntaan, millä voidaan tukea uusien markkinoiden syntymistä ja paikallisten yritysten toimintaympäristön paranemista. On tärkeää keskustella siitä, miten kuntien hankinnat paremmin palvelisivat elinkeinoelämää ja siitä, miten kunnat voisivat yhdessä yrityskumppaneiden kanssa tarjota parempia palveluja ja samalla hallita taloutensa kasvupaineita. Pirkanmaan kuntakehityshankkeen puitteissa on pilottihankkeena toteutettu hankintojen valmennus- ja sparrausohjelman hankintayksiköiden osaamisen kehittämiseksi, uusien toimintamallien kehittämiseksi ja testaamiseksi sekä saavutettavissa olevien hyötyjen vahvistamiseksi. Hankintojen valmennus ja sparraus toteuttaa maakunnallista toimenpideohjelmaa julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi. 5. Hankkeen kuvaus Pilotin keskeinen osio, valmennus- ja sparrausohjelma, koostui kolmesta valmennuspäivästä ja kunkin osallistuvan hankintayksikön tarpeen mukaisesti suunnitellusta sparrauksesta. Kokonaisuus oli rakennettu osallistuvien hankintayksiköiden todellisen hankinnan kehittämisen ympärille. Ohjelman toimenpiteillä pyrittiin paitsi tuomaan uusia näkökulmia hankintoihin, niin myös auttamaan osallistuvien organisaatioiden hankintojen suunnittelua ylipäätään. Valmennus- ja sparrauskokonaisuudessa korostettiin tilaajan ja tuottajien yhteistyön keskeistä roolia hankintojen kehittämisessä. Jokaiseen hankintaan liittyen potentiaalisille tarjoajille järjestettiin oma hankintafoorumi tai muu vuorovaikutteinen tilaisuus. Näissä pyrittiin löytämään uudenlaisia ratkaisuja hankintoihin ja parempia hankintaprosesseja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mukaan kutsuttiin myös hankintojen loppukäyttäjiä silloin kun se hankinnan kannalta on tarkoituksenmukaista. Valmennus- ja sparrausohjelmaan osallistui sekä kuntia että kuntayhtymiä. Tampereen kaupungilta mukaan saatiin kaksi hankintaa: päiväkotitontin luovutus rakennuttaja-päiväkotipalveluntuottaja konsortioille palvelusetelipalvelun tuottamiseksi ja perusterveydenhuollon hankinta. Uudistunut Sastamalan koulutuskuntayhtymä osallistui työterveydenhuoltoa käsittelevällä hankinnalla. Siinä luotiin uusia vaihtoehtoisia malleja nykyiseen monituottajuuteen perustuvaan toimintatapaan. Parkanon kaupunki osallistui laajan Sote-hankinnan sopimusvaiheen hallinnan suunnittelulla. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu vain valmennusprosessiin. Hämeenkyrön kunnan rakenteilla olevan monitoimikeskuksen innovatiivisen oppimisympäristön sekä ympäristöpäiväkodin kalustehankintojen suunnittelua ja hankintaprosessia sparrattiin vielä erillisenä. Kolmanteen valmennuspäivään kutsuttiin myös Pirkanmaan yrittäjien Hankinta-asiamieshankkeen koko ohjausryhmä. Päivän teemana oli Alueen elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja yritysystävälliset hankintakäytännöt.

3 Valmentajina toimivat vuodenvaihteessa toteutetun kilpailutuksen kautta valitut Owal Group Oy:n asiantuntijat sekä erikoistutkija Ville Valovirta VTT:ltä. Tämän raportin liitteenä on Owal Groupin toimittama loppuraportti valmennus- ja sparrausohjelmasta, sekä perustelut hankintapilotin kuntarahoitusosuuksille. Liiton omaa työpanosta tarvittiin - hankintavalmennuksen konseptin rakentamiseen - valmennuksen ennakkomarkkinoimiseen kuntien suuntaan - yhteistyön rakentamiseen ja koordinoimiseen keskeisten sidosryhmien kanssa (kunnat, PSHP, Tampereen Logistiikka, Kuha Oy, Tekes, Pirkanmaan yrittäjät/hankinta-asiamies, Motiva, Tredea) - kilpailutuksen suunnittelu ja läpivieminen - todellisten ja ajankohtaisten hankintatapausten etsimiseen ja hankintatiimien värväämiseen, uusien hankintacasien hakeminen soten takia peruuntuneiden tai siirtyneiden sijaan. Erityisesti käytettiin voimavaroja jotta saataisiin elinkaarimallilla toteutettava laajakaistainfrastruktuurin rakentamishanke useamman kunnan hankintana mukaan sparrauksen piiriin. Valitettavasti tässä ei onnistuttu. - valmennuspäivien järjestelyihin - viestintään (liiton verkkolehti, tiedotteet, facebook, Tekesin Huippuostajat blogi, ) - jatko-operaation valmisteluun tavoitteena pysyvä palvelumalli ja isot muutokset toimintatavoissa - kuntakehityshankkeen sisäiset tehtävät ja raportointi 6. Jatkotoimenpiteet Jatkamme toimenpiteitä julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi ja valmistaudumme kehitystoimien laajentamiseen vuonna Hankintayksiköiden valmennuksista ja Hankintaasiamies-palvelusta saatujen kokemusten pohjalta käynnistetään jatkotoimenpiteet yritys- ja kuntarahoitteisesti ja/tai hankkeena. Pyrimme edesauttamaan sellaisen tukirakenteen syntymistä, millä maakunnassa saataisiin tehtyä kokonainen harppaus kohti innovatiivisuutta, uusien hankintamallien käyttöön ottoa ja alueen elinvoiman lisäämistä. Tavoitteena olisi pysyvä palvelumalli, joka generoi kyvykkyyttä ja älykkäitä ratkaisuja hankintoihin. Esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita voisi olla tarjolla 1) kevyttä benchmarkkausta vastaavista hankinnoista muualla 2) uusien työkalujen, hyvien mallien jakamista, valmennusta ja 3) hankekohtaista sparrausta ja yhteyksiä kehittämispalveluita tarjoaviin yrityksiin. Katsomme että panostaminen julkisiin hankintoihin edesauttaa tunnistamaan uusia yhteistyörajapintoja ja tarttumapaikkoja yritysten, kehittelijöiden, rahoittajien ja asukkaiden tarttua. Maakunnassa tulisi myös yhdessä haarukoida ja sparrata erityisesti sellaisia hankintoja joista löytyy mahdollisuus sellaiseen vipuvaikutukseen, jolla voi olla työllisyysvaikutuksia.

4 Haravoimme myös mahdollisuuksia pohjustaa yliopistovetoisilla selvityksillä (kuten PIHKA - Yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten tehostaminen) haastavia hankintoja ja investointeja, jotta ulotuttaisiin myös tarjolla oleviin Innovatiivisten julkisten hankintojen ja älykkään kaupungin Tekessekä juuri avautuviin BSR (Itämeri) ja Horizon 2020 ohjelmien rahoituksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Uudistuva julkinen sektori on houkutteleva pelikenttä ja markkina startupeille ja uudelle liiketoiminnalle, jos sille annetaan mahdollisuus. Toteutamme pilotin, jossa kehitetään uusia toimintamalleja julkisten kehittämishankkeiden ja investointien innovaatiovaikutusten arvioimiseksi ja lisäämiseksi. Lisäämme verkostoja ja osaamista laajojen toimintatapamuutosten, eli ns. systeemisten muutosten, aikaansaamiseen liittyen. Kokoamme seurantaryhmän ja arvioimme julkisten hankintojen kehittymistä osana innovaatiotilannekuvaa Marja-Riitta Mattila-Nurmi

5 Pirkanmaan liitto HANKINTOJEN SPARRAUS&VALMENNUSOHJELMA LOPPURAPORTTI 11/2014 Y-tunnus:

6 Johdanto Tämä raportti on kooste Pirkanmaan liiton toimeksiannosta toteutun julkisten hankintojen sparraus&valmennus-hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Pirkanmaan liiton hallinnoiman, 05-11/2014 toteutetun valmennuskokonaisuuden tavoitteena oli:» Lisätä julkisten hankkijoiden ideointikykyä omien hankintojensa kehittämiseksi» Tukea pilottihankintojen konkreettista toteutusta siten, että elinkeino- ja innovaatiovaikutukset otetaan mahdollsiimman laajasti huomioon,. Valmennukseen osallistui viisi hankintayksikköä, joista jokainen suunnitteli valmennuskokonaisuudessa yhtä tulevaa hankintaansa. Hankintayksiköitä ja näiden hankintoja on kuvattu tarkemmin seuraavassa luvussa. Sparraus- ja valmennuskokonaisuus koostui kolmesta kaikille yhteisestä hankintapäivästä, jokaista hankintaa tukevasta hankintafoorumista tai vastaavasta vuorovaikutteisesta tilaisuudesta sekä yksiköiden tarpeiden mukaisesti räätälöidystä sparrauksesta. Seuraavassa kuvassa on valmennuskokonaisuuden päävaiheet. YHTEISET++TILAISUUDET+ HANKINTA' KÄYTÄNNÖT VIESTINTÄ+JA+ TOIMINTTAJA' SUHTEEN+HALLINTA HANKINNAT+ LIIKETOIMINNAN+ KEHITTÄMISEN+JA+ SEUDUN+ KILPAILUKYVYN+ VAHVISTAMISEN+ TUKENA HANKINTA' KOHTAISET+ FOORUMIT+ + Keväällä+&+syksyllä+ TIIMIKOHTAINEN'SPARRAUS' HANKINNAT+ Sasky:'Työterveyshuolto' Tampereen'kaupunki:'Avoterveydenhuollon'vastaanottopalvelut'' Tampereen'kaupunki:'Päivähoidon'palvelurakentaja'ja' tuottaja'' Parkanon'kaupunki:'Sote<palvelut' PSHP:'Vuokralääkäripalvelut' 2 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

7 Perinteisten fasilitointitekniikoiden ohella käytettiin ryhmätyöskentelyä tehostavia sähköisiä välineitä. Valmennukset ovat olleet vahvasti osallistujien väliseen vuorovaikutukseen perustuvia tilaisuuksia. Valmennusta läpäisi kolmijakoinen toimintamalli: Aktivointi Toteutus Palaute. Ennen valmennusta osallistujia aktivoitiin pyytämällä web-pohjaisen järjestelmän avulla jokaista kertomaan omia odotuksiaan ja ottamaan kantaa valmennuksen sisältöihin. Ennen valmennusta toimittiin myös valmennusmateriaalit. mahdollisuutta kutsua hankinnan alan yrityksiä valmennuspäiviin. Tästä keskusteltiin sekä ensimmäisen että toisen valmennuspäivän päätteeksi. Kaikki hankintatiimit kuitenkin kokivat, ettei tämä joko ollut tiimin oman hankinnan aikataulun kannalta järkevää, mahdollistakaan tai muutoin hankintaa tukevaa. Valmennuspäivien sisällöt muotoiltiin yhdessä tilaajan kanssa ja näihin pyydettiin vielä ensimmäisenä valmennuspäivänä osallistujien kommentteja. Teemat on kuvattu seuraavassa. Osallistuneille hankintatiimeille tarjottiin 1.+päivä+ 2.++päivä+ Perinteiset+julkiset+hankinnat+vs.+innovatiiviset+ hankinnat+ Innovatiivisten+hankintojen+toteutusmallit+ Markkinavuoropuhelu,+osallistaminen++ Ominaisuuksien+hankinta+ Suunnittelukilpailut,+Tulosperusteiset+ hankintamallit,+pcp+ + Sopimusten+hallinta,+mittaaminen+ja+seuranta+ Sopimuskauden+aikainen+kehittäminen+ Hyvän+sopimusten+hallinnan+käytännöt+ Tavoitteiden+ja+toteuman+mittaaminen+ja+arviointi++ Hankinnan+tavoiteE+ja+tarvelähtöinen+määrittely+ Asiakaslähtöisyys,+asiakaskokemus++ Hankintojen+kehittämistä+tukevat+rahoitusmekaE nismit,+verkostot+yms.+tukevat+työkalut+ + Hankinnat+on+viestintää+ Jatkuva+viestintä+ja+vuoropuhelu+ Hyvän+viestinnän+elementit+ Ajoitus+ja+viestinnän+prosessi+ Viestinnän+kytkeminen+hankinnan+ suunnitteluprosessiin+ 3.++päivä+ Hankinnat+alueellisen+kilpailukyvyn+edistäjinä+ Syrjimättömyys+ja+alueellisen+näkökulman+ huomiointi+ Uudenlaiset+tavat+toteuttaa+hankintoja++ Hankinnat,+joiden+tavoitteena+on+uuden+ liiketoiminnan+ja+markkinoiden+synnyttäminen++ Markkinapotentiaali+ja+kumppanuus:+ liiketoiminnallinen+näkökulma+hankintoihin+ 3 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

8 Seuraavassa on esitetty hankinta- ja sparrausvalmennuksen vaiheet. Maalis:huhtikuu) Toukokuu) Kesäkuu) Valmennettavat) 2.)Odotusten) kartoitus) Tiimikohtaiset+sparraukset+tarpeen+mukaan+1+päivä/tiimi+ 5.)Valmennus: palaute) 8.) Tiimikohtainen) Suunnitelu: tapaaminen) Hankehallinto) 1.) Aloituspalaveri) 3.)Koordinaatio: palaveri)1) 4.)Valmennuspäivä) 1) 6.)Koordinaatio: palaveri)2) 7.)Valmennuspäivä) 2) 9.)Ohjausryhmä) 2) Valmentajat)) Asiakkaan)ja) valmennettavien)odotusten) kartoitus) Valmennus: aineistot) Valmennus: aineistot) Palaute)ja) suositukset) syksylle)) Elokuu) Syyskuu) Lokakuu)) Valmennettavat) Tiimikohtaiset+sparraukset+tarpeen+mukaan+1+päivä/tiimi+ 12.)Valmennus6 palaute) 13.)Foorumin) valmistelu) Hankehallinto) 10.) Koordinaatio6 palaveri)3) 11.) Valmennuspäivä)3) 14.) Koordinaatio6 palaveri)2) 16.)Avoimet) Foormumit) 17.) Päätöskokous) (ohjausryhmä)) Valmentajat)) Valmennus6 aineistot) 15.)Osallistujien) aktivointi)ja) valmistelun)tuki) 4 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

9 Osallistujien odotuksia Tiimejä pyydettiin listaamaan ensimmäisen valmennuskerran aluksi heidän odotuksiaan valmennuskokonaisuudelle. Odotukset jakautuivat karkeasti kahteen teemaan. Osa tiimeistä odotti saavansa valmennuksesta konkreettisia uusia työkaluja ja tietoutta, joita ne voivat hyödyntää omassa toiminnassaan sellaisinaan. Konkreettisia tietoja ja taitoja Käytännön ohjeistusta siihen, miten työterveyshuollon kilpailutus on järkevintä toteuttaa. Hyviä työkaluja ja toimintamalleja kilpailutuksen ja hankintojen järjestämiseen. Hinta / laatu / toiminnallisuus. Onko muita perusteita pisteytykselle. Mitä asetukset sanoo. Innovatiivisiin hankintoihin liittyvän tiedon lisääntymistä. Uusia näkökulmia ja ajatuksia Voimme valmennuksen avulla oppia myös muilta. Toivon, että valmennuksessa haastetaan meitä löytämään uusia ratkaisuja. Uusia ajatuksia ja ideoita. Sitä että hahmottaisi mahdollisuuksia, joita mietinnän alla olevaan Vuoreksen kokonaisuuteen liittyy. Perinteisten hankintojen haastamista uusilla ajatusmalleilla. Toivon, että oman casemme kautta saamme lisäosaamista hankintoihin. Toivon, että myös kokonaisnäkemys lisääntyisi. Toisaalta osa tiimeistä uskoi valmennuksen lisäävän ensisijaisesti näkemyksellisyyttä ja antavan ideoita tiimien omakohtaiseen hankintojen kehittämiseen. Tässä jälkimmäisesssä näkemyksessä ei siis korostu niinkään valmiiden ratkaisujen tarjoaminen, vaan ajattelemaan haastaminen. 5 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

10 TIIMIEN TAVOITTEET, TYÖSKENTELY JA TULOKSET Valmennukseen oli valittu viisi tiimiä, kukin eri organisaatiosta:» Tampereen kaupunki, päivä- ja sosiaalipalvelut» Tampereen kaupunki, perusterveydenhuolto» Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky)» Parkanon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi» Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tiimit oli koottu niin, että niissä sen jäsenet toivat monipuolisesti erilaista asiantuntemusta hankintaan. valmennuksessa. Tiimien erilaiset hankinnat ja lähtökohdat loivat pohjan tiimien erilaisille kehityskaarille. Valmennuksen myötä kävi ilmi, ettei kaikkien tiimien kanssa voida hankinnan sen hetkisen vaiheen takia valmennuksen puitteissa toteuttaa markkinoita ja loppukäyttäjiä osallistavaa hankintafoorumia. Nämä tapaukset on korvattu muille valmennuksen aikana tunnistetuille hankintayksiköille toteutetuilla foorumeilla. Tässä luvussa on kuvattu jokaisen tiimin hankinnan lähtökohdat ja nykytila sekä tavoitteet, toteutus ja tulokset. Kaikki valmennukset oli rakennettu tukemaan tiimien omia hankintoja, joita työstettiin jokaisessa 6 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

11 Tampere, perusterveydenhuolto HANKINTA Tampereen kaupungin perusterveydenhuoltoa edustaneen tiimin hankintana oli uudella yhteistyömallilla hankittavat perusterveydenhuoltopalvelut. NYKYTILA Hankinnan kohteena on terveydenhuollon vastaanottopalvelut uuteen Vuoreksen kaupunginosaan. Tällä hetkellä Vuoreksessa toimii neuvola- ja kouluterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto. Vastaanottotoiminnan palvelut ovat Hervannassa. Tampereen kaupunkiseudulla on useita terveyspalvelujen tuottajia. Kaupungin palvelujen tuottamisessa oma tuotanto on vahvaa. TAVOITE Hankinnan tavoitteena oli perus-terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden hallinta. Hankinta oli aikataulutettu toteutettavaksi vuosina Hankinnan mahdollisina innovatiivisina elementteinä pidettiin alustavasti hyvinvointikeskustoimintaa ja liikkuvia palveluita. TOTEUTUS Hankintaa työstettiin valmennuksessa monipuolisesti. Mutta toisen valmennuspäivän jälkeen tiimi totesi, että hankinnan koska toteutusajankohta ei ole vielä varma ja tähän liittyy niin paljon epäselvyyksiä esim. tulevan soteuudistuksen takia, että hankintafoorumia ja hakinnan räätälöityä sparrausta ei voida tässä vaiheessa toteuttaa. TULOKSET Hankintatiimi työsti hankintaa valmennuspäivissä, vaikka hankinnan toteutumisen ajankohdasta ei ollutkaan vielä varmuutta. Tiimi koki teemat kuitenkin hyödyllisiksi tulevan hankinnan kannalta. Samalla tiimi kertoi oppineensa myös muita tulevia hankintoja silmällä pi Sasky, työterveyspalvelut HANKINTA Saskyn hankintana oli työterveyspalvelut koko koulutuskuntayhtymälle. NYKYTILA Kuntayhtymä toimii kolmen maakunnan alueella. Sillä on jäsenkuntia yhteensä 13 ja toimipisteitä 10 kunnan alueella. Tällä hetkellä Saskyllä on useita työterveyspalveluiden tuottajia vuosina toteutetun kolmen koulutusorganisaaioiden yhdistymisten seurauksena. Fuusioituneilla organisaatioilla on ollut omat palveluntuottajat, joiden sopimuksia on jatkettu. Nykyisiä palveluntuottajia on useita ja erilaisia. Osa on kaupungin itse järjestämiä (esim. Huittisten kaupunki), osa liikelaitoksia (esim. Keski-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä). TAVOITE Hankinnalla on kolme pääasiallista tavoitetta: 1. Työterveypalveluidenjärjestämisen selkeyttäminen 2. Yhteen palvelutuottajaan päätyminen, tämän tulisi toimiia koko kuntayhtymän yhteistyökumppanina työterveyshuollon kehittämisessä ja työhyvinvoinnin lisäämisessä 3. Työterveyspalveluiden tasalaatuisuus, palvelun taso ja laatu olisivat samanlaista riippumatta henkilön toimipisteestä Tavoitteena on, että kilpailutus tapahtuisi syksyllä 2014 ja toiminnan käynnistyminen alkaen. Oletettavaa on, että halukkaita palveluntarjoajia löytyy, eikä ole selvää, voidaanko tavoitteeseen 2 ( yksi palveluntuottaja ) päästä. Ennen kilpailutusta järjestetään avoin ennakkokeskustelu asiasta nykyisille ja muille palvleuntuottajille, mitä voi pitää myös yhtenä hankinnan mahdollisena innovatiivisena elementtinä. TOTEUTUS Hankintatiimi työsti hankintaansa aktiivisesti. Koska hankinta haluttiin tehdä jo syksyn alussa, päädyttiin hankintafoorumi pitämään kesäkuussa ensimmäisen 7 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

12 valmennuspäivän jälkeen. Vaikka hankintafoorumi pidettii kesken valemnnuskokoknaisuuden, koki hankintatiimi ajoituksen hyvänä koska ensimmäinen valmenuspäivä toimi hyvänä johdatuksena foorumin suunnitteluun ja sieltä saatuja palautteita taas pystyttiin käsittelemään toisessa ja kolmannessa valmennuksessa. Hankintafoorumiin kutsuttiin seudun työterveyspalveluita tuottavia yksityisiä ja julkisia toimijoita. Foorumia pidettiin hyvin onnistuneena, tässä käsiteltiin tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen toteuttamismahdollisuuksia hyvin monipuolisesti. Tilaaja sai tärkeää tietoa palvelun erilaisista toteutusmahdollisuuksista. Tuottajia pyydettiin myös vapaasti esittämään erilaisia toteutukseen liittyviä asioita. Foorumin lisäksi Saskylle toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ennen lukukauden loppua. Tällä kerätty tieto toimii jatkossa vertailuaineistona uuden toimittajan palveluiden asiakastyytyväisyyttä mitattessa. TULOKSET Sasky sai sparraus- ja valmennushankkeeseen osallistumisesta monentasoisia tuloksia:» Työterveyspalveluhankinnan määrittely täsmentyi tilaajille järjestetyn hankintafoorumin myötä.» Tiimi kertoi kasvattaneensa osaamistasoaan valmennuksen myötä, tästä oli hyötyä muita tulevia hankintoja ajatellen.» Hankintatiimi päätti jatkaa strategisten hankintojen kehittämistä nyt luodulla yhteistyöllä ja perustaa tiimistä hankintojen asiantuntijaryhmä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri HANKINTA Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankintana oli vuokralääkäripalvelu. NYKYTILA Nykyinen vuokralääkäripalveluiden sopimus päättyy Markkinoilla toimii lähinnä suuria valtakunnallisia yrityksiä. TAVOITE Hankinnalla pyritään lisäämään kilpailua markkinassa. Mahdollisena innovatiivisena elementtinä hankinnassa voi olla yhteistyön mahdollistaminen ja esteiden poistaminen pienemmiltä yrityksiltä. Tarjouspyyntö hankinnasta julkaistiin syksyllä ja pätös pyrittiin tekemään ennen vuoden loppua. KEHITYSKAARI Hankintatiimi työsti hankintaa eri näkäkulmista valmennuspäivissä. Hankintafoorumin toteuttamista ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi. Hankintaa ei myöskään tuettu räätälöidyllä sparrauksella. TULOKSET Hankintatiimin tulokset jäivät hankintaosaamisen vahvistamiseen ja valitun hankinnan käsittelyyn eri näkäkulmista. Tampere, päivä- ja sosiaalipalvelut HANKINTA Kohteena oli päiväkotipalvelut ja tätä varten rakennettava päiväkoti. Tontti sijaitsi Lentävänniemen kaupunginosassa varatulla Y-tontilla. Hankinta poikkesi muista siinä, että vaikka se käsitteli kunnan lakisääteisten palveluiden järjestämistä, ei tässä tehty varsinaista hankintaa kuitenkaan vaan palvelutarpeeseen vastattiin tontinluovutuksella ja tähän sidotulla päiväkotipalvelulla. Tämä edellytti rakennuttajan ja päiväkotipalveluiden tuottajan tiivista yhteistyötä. Hankintatiimissä oli Tampereen edustajien lisäksi myös Pirkkalan ja Ylöjärven edustajat koska kuntalaisten päiväkotipalveluiden tarve ylittää 8 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

13 kuntarajat. Pirkkalalla ja Ylöjärvellä oli myös suunnitelmat vastaavan menettelyn toteuttamisesta ja prosessissa mukana olo toi tärkeää kokemusta ja oppeja toteutuksesta. NYKYTILA Markkinat ovat kehittyneet niin, että tarjoajia tullaan todennäköisesti saamaan ainakin neljä rakennuttaja- ja palveluntuottajaparia. Palvelusetelipäivähoitopalveluiden tarjoaminen palvelusetelillä on käytössä useissa kunnissa, vaikka palvelun tarjoaminen palvelusetelillä on ollut mahdollista vasta vuodesta 2009 lähtien. Ensimmäiset palvelusetelipäiväkodit aloittivat Oulussa ja Turussa vuosina ja Tampereella vuonna Keskeinen nykytilan haaste on se, ettei tontin luovutukselle ole tähän mennessä asetettu juurikaan ennalta määritettyjä kriteereitä. Markkinat ovat vahvassa kehittymisvaiheessa eikä julkiset tilaajat ole toistaiseksi juuri pyrkineet ohjaamaan yrityksiä kehittämään palveluitaan kuntien tarpeisiin. Alan kansallisten markkinoiden voidaan sanoa toistaikseksi kehittyneen omalla painollaan kasvuhakuisten yritysten ottaessa ennakoitua suurempia markkinaoduuksia. TAVOITE Hankinnan tavoitteena oli luoda mahdollisimman yhdenvertaiset kriteerit esimerkiksi tontinluovutuksessa palveluntuottajalle niin, että tulos vastaa palvelusetelin myöntäjän (tilaaja), päivähoidon asiakkaiden, kaavoittajan (kaupunkikuva) ja palveluntuottajan tarpeita ja etuja. Samalla tavoiteltiin prosessia, jossa tontin luovutukseen ja palvelutuottajan valintaan vaikuttavat osapuolet osaavat yhdistää asiantuntemuksensa kokonaisuudeksi, joka on vaivaton toistaa uusien palveluntuottajien rekrytoinnissa. Hankinnan aikatauluksi oli asetettu kesäkuu saaduista kokemuksista. Samalla varmistuis se, ettei näilläkään kaupungeilla ollut käytössään valinnan kriteeristöä. Hankintatiimi ja valmentajat tapasivat rakennuttaja- ja palveluntuottaja koalitioita kahdessa osassa. Ensin tavattiin viisi toimittajaparia ja tämän jälkeen kaksi ensimmäisellä kierroksella parhaaksi valittua. Ensimmäisen keskustelukierroksen aikana tehtiin tilaajan tarpeisiin vastaava valintakriteeristö. Tämä toimi arvioinnin tukena. Valinnan aikataulua siirrettiin hieman alkysyksyyn. Tämän jälkeen pidettiin vielä hankintatiimin, valmentajien ja Pirkanmaan liiton edustajan yhteinen palautekokous, josssa arviointiin toteutust ja luodun toimintamallin kehittämistarpeita. TULOKSET Hankintatiimin saavutti monitasoisia tuloksia:» Hankintatiimi vahvisti hankintaosaamista ja loi yhteistä näkemystä päiväkotirakentamisen ja palvluiden tavoitteista ja tuotannosta» Tehty rakennuttajan ja palveluntuottajan valinta kehittyi paljon valmennuksen myötä, tarpeiden ja reunaehtojen yksilöityessä» Prosessin myötä syntyi ensimmäinen ja edelleenkehitettävä malli rakennuttajan ja palveluntuottajan valinnan prosessista ja kriteereistä Lisäksi toteutetulla rakennuttajan ja palvelutuottajan valinnalla todella vaikutettiin markkinoiden kehittymiseen. Systemaattinen ja avoin vertailukriteereiden käyttö luo myös kehittyvälle markkinalle viestin tilaajan tarpeista ja kehittämissuunnasta. TOTEUTUS Heti tuottajien tapaamisen suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että vaikka muiden kaupunkien tiedetään toteuttaneen päiväkotirakennuksia ja palveluita vastaavalla tavalla, ei näiden tuloksista ja opeista ole juuri tietoa. Näiden selvittämiseksi valmentajat kontaktoivat Turkua ja Oulua haastatellen näitä 9 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

14 Parkano HANKINTA Parkanon hankintana oli kaupunkin kaikki sosiaalija terveyspalvelut. NYKYTILA Parkano ei valmenuksessa täsmentänyt nykyistä oman tuotannon ja ostopalveluina tuotettavien palveluiden mallia. TAVOITE Tavoitteena oli saada yksi palveluntuottaja, joka vastaisi koko sote-palveluiden tuotannon kokonaisuudesta. TOTEUTUS Parkanon hankinta oli jo valmennuksen käynnistyessä sellaisessa vaiheessa ettei hankinnan määrittelyä voitu enää muokata. Hankintatiimi käsitteli hankintaansa valmennuspäivissä jossain määrin. Tiimi kertoi teemoista olleen apua myös muiden tulevien hankintojen näkäkulmasta. Hankinnan vaiheen takia hankintafoorumia tai vastaavaa tuottajia osallistavaa tilaisuutta ei voitu enää pitää. Valmentajat kuitenkin sparrasivat Parkanoa tätä varten Parkanossa pidetyssä tilaisuudessa. Tähän osallistui osa hankintatiimistä, kunnan johtaja sekä muiden toimialojen edustajia ja kehitysyhtiön edustaja. Sparraus keskittyi sopimuksen aikaisen kehittämisen ja kannusteiden rakentamiseen. TULOKSET Tärkein tulos on osallistuneen tiimin hankintaosaamisen vahvistuminen. Sparrauksen tuloksia ei ole vielä tiedossa. Muu hankintoja tukenut toiminta Koska Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen perustervydenhuollon tiimien hankinnoille ei ollut tarkoituksenmukaista pitää hankintafoorumia tai vastaavaa tuottajia ja/tai loppukäyttäjiä osallistavaa tilaisuutta, korvattiin nämä muiden hankintojen tukemisella. TERAPIAPALVELUIDEN PALVELUSETELI-HANKINTA Toinen hankinnoista oli Tampereen kaupungin palveluseteleillä hankittavien terapiapalveluiden tuottajille järjestetty tilaisuus. Terapiapalveluiden palveluseteilhankintaa ei ole Tampereella aiemmin toteutettu mutta tähän oli haettu mallia Jyväskylästä, jossa toimintatapa oli ollut On kaksi vuotta käytössä. Tilaisuudessa käytiin pienryhmäkeskustelut seuraavista teemoista:» Mitä terapiapalveluita palvelusetelijärjestelmän tulisi kattaa?» Miten palveluseteleillä hankittavat terapiapalvelut tulisi hinnoitella?» Millainen palvelusetelijärjestelmän tulisi olla? Tilaajan edustajat kokivat tilaisuuden erittäin hyödylliseksi. Tässä nousi esiin useita palvelutarjoamisen reunaehtoja ja toteutustavan yksityiskohtia, joita olisi muutoin ollut vaikea tunnistaa. MONITOIMITALON JA PÄIVÄKODIN KALUSTEHANKINNAT Valmennukseen osallistuneelle Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ei toteutettu hankintafoorumia, koska tämä ei ollut tarpeen. Tämän sijasta pidettiin Hämeenkyrön kunnan monitoimitalon ja päiväkodin kalustehankintoja tukeva tekninen vuoropuhelu helmikuussa Koska kyseessä oli monipuolinen ja laaja hankinta, haluttiin hankinnan määrittelyn tueksi lisätietoa monipuolisten oppimisympäristöjen ja monitoimitalojen uusista kalusteratkaisuista. Valmentajat tukivat kuntaa Hilmassa julkaistun teknisen vuoropuhelun kutsun laadinnassa. Samoin valmentajat vastasivat tilaisuuden suunnittelusta ja fasilitoinnista. Hilma-ilmoituksen lisäksi valmentajat lähettivät henkilökohtaisia kutsuja yrityksille. Tilaaja olikin tyytyväinen osallistujien määrään: 20 henkilöä 11 yrityksestä. 10 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

15 Tilaisuuden osallistujat eli yritykse ja kunnan omat asiantuntijat käsittelivät kahdessa ryhmässä seuraavia teemoja: Monitoimikeskuksen kalustehankinta» Kalusteratkaisut: Mitä monitoimitilan kalustamisessa pitäisi huomioida?, Miten monitoimitilan hankinta pitäisi jakaa (kalusteet, tekstiilit )» Hankintamenettely: Millainen menettely tukisi monitoimikeskuksen kalustehankintaa? Mitä muuta hankintaprosessissa pitäisi huomioida? Sasin päiväkodin kalustehankinta» Hankinnan osa-alueet: Pitäisikö hankkia kokonaisuutena tai jakaen osiin?» Laatukriteerit: Ovatko laatukriteerit selkeitä? Miten näitä tulisi tarkentaa? Tarvitaanko uusia?» Aikataulu: Voidaanko hankinta toteuttaa suunnitellussa aikataulussa? Kunta koki saaneensa useita yksityiskohtia keskustelujen tuloksena tarkennettua. Erityisen tärkänä pidettiin yritysten näkemyksiä molempien hankintojen kokonaisuuksista, eli voidaanko hankinta tehdä yhtenä kokonaisuutena vai pitäisikö se pilkkoa osiin. Erityisesti pk-yritykset olivat huolissaan mahdollisuudestaan osallistua kokonaishankintaa edellyttävään kilpailutukseen alihankkijana. Tähä liittyen käytiin keskustelua myös vaadittavien resurssien määrästä ja koosta. 11 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

16 YHTEENVETO Hankintojen valmennus&sparraushankkeen tuloksia arvioitaessa on hyvä huomioda että tulokset tulevat näkymään kaksitasoisesti: 1. Päätuloksena ovat valittujen hankintojen tarjouspyyntöjen muotoiluun saadut uudet ideat ja näkökulmat sekä uudet hankintamenetelmät. 2. Sivutuloksena on hankintaosaamisen vahvistuminen ja uudet näkäkulmat hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Nämä tulevat jalkautumaan tuloksiksi muissa tulevissa hankinnoissa. Hankintojen kehittäminen voidaan nähdä jatkuvana prosessina. Kaikkia nyt saatuja kehitysideoita ei voida esim. aikataulujen ja olemassa olevien reunaehtojen takia hyödyntää nyt käsillä olevissa hankinnoissa, mutta näitä ideoita on nyt listattu seuraavia hankintoja varten. 12 Onnistumista tukeneet tekijät Seuraavassa on tekijöitä, jotka ovat tukeneet valmennuskokonaisuuden tulosten syntymistä AITO HANKINTATARVE Oli tärkeää että kahden tiimin hankinnoissa oli aikataulut joiden puitteissa hankintafoorumit eli potentiaalisten yritysten osallistaminen oli järkevää toteuttaa. Kun kyseessä oli todella toutettavat hankinnat, oli motivaatio näiden muotoilemiseksi ja uusien näkökulmien ja määrittelyjen löytämiseksi vahva. Näissä molemmissa hankinnoissa pystyttiin myös löytämään aiempiin vastaaviin hankintoihin verrattuna uusia määrittelyjä, jotka ovat hyvin keskeisiä hankinnan tuloksen kannalta. TIIMIEN SITOUTUMINEN Osallistuneet tiimit olivat sitoutuneita työskentelyyn Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

17 ja osallistuivat hyvin aktiivisesti valmennuspäiviin. Vaikka tiimit olivat osallistujamääriltään aika isoja, olivat useat näistä lähes täysilukuisena aina paikalla. Vahva osallistuminen loi työskentelyyn jatkuvuutta ja vahvisti tiimien välistä vuorovaikutusta. ERILAISTEN TIIMIEN VERTAISOPPIMINEN Valmennuskokonaisuuden 4 hankintaa käsitteli sote-hankintoja jostain näkökulmasta; tämä oli sattumaa siinä mielessä, että tämä ei ollut valintakriteerinä. Eri organisaatioiden erilaisten hankintojen yhdistäminen samaan kokonaisuuteen toi uusia näkökulmia ja monipuolisuutta sisältöön. Usein jossain hankinnassa tai kokonaan toisella toimialla vakiintunut hankintakäytöntö voi olla toisen toimialan hankinnoille aivan vierasta, vaikka menetelmää voitaisiin hyvin soveltaa muissakin organisaatioissa. Koska valmennuksissa oli osuudet myös omien hankintojen työstämiselle, ei hankintojen keskinäinen erilaisuus kuitenkaan hajottanut keskustelua ja työskentelyä liikaa. Haasteiksi nousseet tekijät VALMENNUKSEN JA SPARRAUKSEN OIKEA- AIKAISUUS Oli selvää, että tiimien hankintojen tilanteet ja tavoitteet olivat erilaisia. Tämä ei heikentänyt valmennuksiin osallistumisesta saataavaa hyötyä. Jonkin verran hankinnan aikataulu kuitenkin häiritsi erityisesti Parkanon tiimin työskentelyä, tämä oli hankinnoista ainoa, jota ei valmennuspäivissä voitu enää työstää. Yleisiä kehittämisteemoja HYVIN HANKINTAKÄYTÖNTÖJEN BENCMARKKAAMINEN Koska strategisten hankintojenkaan toteuttamiseen ei usein resursoida riittävästi ja ne tehdään monissa tapauksissa kiireessä, ei muiden kuntien kokemuksia vastaavista hankinnoista yleensä selvitetä. Hyvin kevyellä benchmarkkauksellakin saadaan kuitenkin usein hyvin tärkeää tietoa ja kokemuksia vastaavista hankinnoista. Vaikka hankintayksiköiden tarpeet olisivat jossain määrin erilaiset, ei tämä yleensä ole este vertailuoppimiselle. HYVIEN KOKEMUSTEN JA MALLIEN LEVITTÄMINEN Edelliseen kehityskohtaan liittyen vertailuoppimista voidaan tehdä paitsi aktiivisesti tietoa ja kokemuksia hakemalla, niin myös proaktiivisesti tietoa jakamalla. Innovaatioiden hankinnan ja uusien hankintakäytäntöjen kuten tulosperusteisuuden toteutukset voidaan kokea riskinä, eikä näin uskalla toimia ilman esimerkkejä. Siksi sekä onnistumisista että epäonnistumisista on tärkeää jakaa tietoa. Konkreettiset esimerkit, kokemukset ja opit ovat tärkeitä. Yksittäisellä hankintayksiköllä ei yleensä ole kuitenkaan mahdollisuutta ja kanavia tiedon jakamiseen oman organisaation ulkopuolelle. Siksi olisi tärkeää olla olemassa jokin välittäjäorganisaatio, joka ottaisi vastuun esimerkkien kokoamisesta. Tämän tunnettuuden luominen samoin kuin hankintayksiköiden aktiivinen esimerkkien antaminen vaativat systemaattista työtä. HANKINTOJEN TOTEUTUKSEN TUKIRAKENNE Hankkeeseen osallistuneet hankintayksiköt osoittivat että melko pienellä valmennuksella ja tuella hankintojen vaikuttavuutta voidaan vahvistaa paljon. Kahteen edelliseen kohtaan liittyen hankintojen toteutuksen tuen ja neuvojen lisäksi hankintojen tueksi tarvitaan hyviä malleja ja esimerkkejä. Yksi keino vahvistaa seudun elinvoimaisuutta hankintojen kautta on tarjota seudun hankintayksiköille tukea keskitetyn palvelun kautta. Tämä voi olla tiedon ja kokemusten keräämisen lisäksi esim. eri hankintojen kehittämispalveluita tarjoavien yritysten tietojen kokoamista tilaajien helposti julkisten hankintayksiköiden saataville. Vastaavaa seudullista toimintoa ei ole vielä Suomessa olemassa. Kansallisella tasolla Tekes ja Motiva tarjoavat maksuttomia tukipalveluita. HANKKEESSA PILOTOIDUSTA MALLISTA JATKUVA TOIMINTATAPA Hankkeessa pilotoitu toimintatapa osoittautui hyödylliseksi ja tehokkaaksi tavaksi kehittää julkista hankintatoimintaa paremmin alueen 13 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

18 elinkeinoelämää ja innovaatiotoimintaa tukevaksi. Toimintamallista voitaisiin kehittää jatkuva prosessi, jossa vuosittain 4-5 hankintayksikköä osallistuvat sparrausohjelmaan. Toisilta oppiminen ja konkreettiseen hankintaan sidottu osaamisen kehittäminen on kustannustehokas tapa kehittää hankintaosaamista ja julkisten hankintojen laatua. 14 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

19 Y-tunnus:

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 6/2013 Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, KTT, MMM tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN JOHDANTO ASKELEET INNOVATIIVIISIIN HANKINTOIHIN 2 TÄMÄN OPPIMATERIAALIN TAUSTA JA TARKOITUS Tämä oppimateriaali on syntynyt Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

UUSVANHA KYLÄYHTEISÖ, loppuraportin julkinen materiaali sitra.fi:ssä

UUSVANHA KYLÄYHTEISÖ, loppuraportin julkinen materiaali sitra.fi:ssä UUSVANHA KYLÄYHTEISÖ, loppuraportin julkinen materiaali sitra.fi:ssä Käsikirja KEHITYSPOLUT OY, JARI YLINEN SEKÄ MJ-PROSESSIT OY, KATI BERNINGER YHTEISTYÖSSÄ ERI KEHITYSLINJOJEN AVAINHENKILÖIDEN KANSSA

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa loppuraportti Sisällys 1 Johdanto.... 3 2 Julkisten hankintojen käytännön haasteet ja mahdollisuudet... 4 2.1 Kannustaminen riskinottoon... 4 2.2

Lisätiedot

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin Hanna Halme, Katriina Kippo, Kai Lahtonen, Pauli Saarenketo Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN

PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN - KÄSIKIRJA HANKINNAN SUUNNITTELUN, KILPAILUTUSPROSESSIN JA SOPIMUKSEN AIKAISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ PALVELUMUOTOILUN AVULLA DATAPANKKI Projektin palvelumuotoilu ja käsikirjan

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista Ulla Hytti Lenita Nieminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto Mikkeli muutoksessa Muutosohjelman arviointi 1 Tuula Siljanen, Ulla Keto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KEHITTÄMISTOIMINNAN ARVIOINTI... 3 2.1 Muutoksen johtamisen näkökulmia... 3 2.2 Kehittämishankkeiden arviointi...

Lisätiedot

kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi

kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi 2015 Etelä-Pohjanmaan pkyritysten työhyvinvoinnin kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Tutkimus-

Lisätiedot

KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI

KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI Olli Hietanen KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI Loppuraportti TUTU ejulkaisuja 3/2009 1 TUTU ejulkaisuja 3/2009 KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Kristiina Hellstén, Maarit Outinen, Tupu Holma Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Aiheita 31/2004 ISBN 951-33-1607-6 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot