PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI. TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI. TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN KUNTAKEHITYSHANKE PILOTTI : INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN VALMENNUS PROSESSI TOTEUTTAJA: Pirkanmaan liitto LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen hallinnoija Pirkanmaan liitto PL 76, Tampere 2. Hankkeen toteutusaika Hankkeen projektiryhmä Mia Toivanen, Owal Group Mikko Wennberg, Owal Group Reijo Kahelin, Pirkanmaan liitto Marja-Riitta Mattila-Nurmi, Pirkanmaan liitto 4. Hankkeen lähtökohdat Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain n. 35 miljardilla eurolla. Pirkanmaan osuuden tästä voi olettaa olevan liki kymmenen prosenttia eli runsaat kolme miljardia euroa. Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö muuttuu Jatkossa hankinnan kohteet monimutkaistuvat. Ne vaativat usein ennakoivaa kehittämistä ja hankintaprosessin yhteistä suunnittelua markkinoiden kanssa. Rakennetaan kumppanuuksia. Ei ole enää osoitettavissa yhtä myyjää ja yhtä ostajaa. Paikallisen elinvoiman, ympäristön ja sosiaalisia näkökohtia painotetaan. Julkiset hankinnat ovat kunnan omien toimintojen kehittämisen keskiössä ja tarjoavat mahdollisuuksia aivan uudenlaisiin kehityshyppäyksiin. Julkinen sektori voi toimia vaativana ostajana ja näin edistää innovatiivisten, vastuullisten ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavien ratkaisujen syntymistä. Uuden teknologian, ICT:n, pilvipalvelujen tai vaikka uusien materiaalien käyttöönotolla voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja tehostaa resurssien käyttöä. Hankinnoilla voidaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä mm. mahdollistamalla tuotekehitystyö ja referenssit. Hankinnalle tulee asettaa tarpeeksi kunnianhimoiset kriteerit. Tätä ajattelua on hyvä opetella kunnissa jo nyt.

2 Pirkanmaan liitto haluaa rohkaista kunnissa keskustelua ja toimintaa sellaisen johdonmukaisen politiikan suuntaan, millä voidaan tukea uusien markkinoiden syntymistä ja paikallisten yritysten toimintaympäristön paranemista. On tärkeää keskustella siitä, miten kuntien hankinnat paremmin palvelisivat elinkeinoelämää ja siitä, miten kunnat voisivat yhdessä yrityskumppaneiden kanssa tarjota parempia palveluja ja samalla hallita taloutensa kasvupaineita. Pirkanmaan kuntakehityshankkeen puitteissa on pilottihankkeena toteutettu hankintojen valmennus- ja sparrausohjelman hankintayksiköiden osaamisen kehittämiseksi, uusien toimintamallien kehittämiseksi ja testaamiseksi sekä saavutettavissa olevien hyötyjen vahvistamiseksi. Hankintojen valmennus ja sparraus toteuttaa maakunnallista toimenpideohjelmaa julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi. 5. Hankkeen kuvaus Pilotin keskeinen osio, valmennus- ja sparrausohjelma, koostui kolmesta valmennuspäivästä ja kunkin osallistuvan hankintayksikön tarpeen mukaisesti suunnitellusta sparrauksesta. Kokonaisuus oli rakennettu osallistuvien hankintayksiköiden todellisen hankinnan kehittämisen ympärille. Ohjelman toimenpiteillä pyrittiin paitsi tuomaan uusia näkökulmia hankintoihin, niin myös auttamaan osallistuvien organisaatioiden hankintojen suunnittelua ylipäätään. Valmennus- ja sparrauskokonaisuudessa korostettiin tilaajan ja tuottajien yhteistyön keskeistä roolia hankintojen kehittämisessä. Jokaiseen hankintaan liittyen potentiaalisille tarjoajille järjestettiin oma hankintafoorumi tai muu vuorovaikutteinen tilaisuus. Näissä pyrittiin löytämään uudenlaisia ratkaisuja hankintoihin ja parempia hankintaprosesseja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mukaan kutsuttiin myös hankintojen loppukäyttäjiä silloin kun se hankinnan kannalta on tarkoituksenmukaista. Valmennus- ja sparrausohjelmaan osallistui sekä kuntia että kuntayhtymiä. Tampereen kaupungilta mukaan saatiin kaksi hankintaa: päiväkotitontin luovutus rakennuttaja-päiväkotipalveluntuottaja konsortioille palvelusetelipalvelun tuottamiseksi ja perusterveydenhuollon hankinta. Uudistunut Sastamalan koulutuskuntayhtymä osallistui työterveydenhuoltoa käsittelevällä hankinnalla. Siinä luotiin uusia vaihtoehtoisia malleja nykyiseen monituottajuuteen perustuvaan toimintatapaan. Parkanon kaupunki osallistui laajan Sote-hankinnan sopimusvaiheen hallinnan suunnittelulla. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu vain valmennusprosessiin. Hämeenkyrön kunnan rakenteilla olevan monitoimikeskuksen innovatiivisen oppimisympäristön sekä ympäristöpäiväkodin kalustehankintojen suunnittelua ja hankintaprosessia sparrattiin vielä erillisenä. Kolmanteen valmennuspäivään kutsuttiin myös Pirkanmaan yrittäjien Hankinta-asiamieshankkeen koko ohjausryhmä. Päivän teemana oli Alueen elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja yritysystävälliset hankintakäytännöt.

3 Valmentajina toimivat vuodenvaihteessa toteutetun kilpailutuksen kautta valitut Owal Group Oy:n asiantuntijat sekä erikoistutkija Ville Valovirta VTT:ltä. Tämän raportin liitteenä on Owal Groupin toimittama loppuraportti valmennus- ja sparrausohjelmasta, sekä perustelut hankintapilotin kuntarahoitusosuuksille. Liiton omaa työpanosta tarvittiin - hankintavalmennuksen konseptin rakentamiseen - valmennuksen ennakkomarkkinoimiseen kuntien suuntaan - yhteistyön rakentamiseen ja koordinoimiseen keskeisten sidosryhmien kanssa (kunnat, PSHP, Tampereen Logistiikka, Kuha Oy, Tekes, Pirkanmaan yrittäjät/hankinta-asiamies, Motiva, Tredea) - kilpailutuksen suunnittelu ja läpivieminen - todellisten ja ajankohtaisten hankintatapausten etsimiseen ja hankintatiimien värväämiseen, uusien hankintacasien hakeminen soten takia peruuntuneiden tai siirtyneiden sijaan. Erityisesti käytettiin voimavaroja jotta saataisiin elinkaarimallilla toteutettava laajakaistainfrastruktuurin rakentamishanke useamman kunnan hankintana mukaan sparrauksen piiriin. Valitettavasti tässä ei onnistuttu. - valmennuspäivien järjestelyihin - viestintään (liiton verkkolehti, tiedotteet, facebook, Tekesin Huippuostajat blogi, ) - jatko-operaation valmisteluun tavoitteena pysyvä palvelumalli ja isot muutokset toimintatavoissa - kuntakehityshankkeen sisäiset tehtävät ja raportointi 6. Jatkotoimenpiteet Jatkamme toimenpiteitä julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi ja valmistaudumme kehitystoimien laajentamiseen vuonna Hankintayksiköiden valmennuksista ja Hankintaasiamies-palvelusta saatujen kokemusten pohjalta käynnistetään jatkotoimenpiteet yritys- ja kuntarahoitteisesti ja/tai hankkeena. Pyrimme edesauttamaan sellaisen tukirakenteen syntymistä, millä maakunnassa saataisiin tehtyä kokonainen harppaus kohti innovatiivisuutta, uusien hankintamallien käyttöön ottoa ja alueen elinvoiman lisäämistä. Tavoitteena olisi pysyvä palvelumalli, joka generoi kyvykkyyttä ja älykkäitä ratkaisuja hankintoihin. Esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita voisi olla tarjolla 1) kevyttä benchmarkkausta vastaavista hankinnoista muualla 2) uusien työkalujen, hyvien mallien jakamista, valmennusta ja 3) hankekohtaista sparrausta ja yhteyksiä kehittämispalveluita tarjoaviin yrityksiin. Katsomme että panostaminen julkisiin hankintoihin edesauttaa tunnistamaan uusia yhteistyörajapintoja ja tarttumapaikkoja yritysten, kehittelijöiden, rahoittajien ja asukkaiden tarttua. Maakunnassa tulisi myös yhdessä haarukoida ja sparrata erityisesti sellaisia hankintoja joista löytyy mahdollisuus sellaiseen vipuvaikutukseen, jolla voi olla työllisyysvaikutuksia.

4 Haravoimme myös mahdollisuuksia pohjustaa yliopistovetoisilla selvityksillä (kuten PIHKA - Yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten tehostaminen) haastavia hankintoja ja investointeja, jotta ulotuttaisiin myös tarjolla oleviin Innovatiivisten julkisten hankintojen ja älykkään kaupungin Tekessekä juuri avautuviin BSR (Itämeri) ja Horizon 2020 ohjelmien rahoituksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Uudistuva julkinen sektori on houkutteleva pelikenttä ja markkina startupeille ja uudelle liiketoiminnalle, jos sille annetaan mahdollisuus. Toteutamme pilotin, jossa kehitetään uusia toimintamalleja julkisten kehittämishankkeiden ja investointien innovaatiovaikutusten arvioimiseksi ja lisäämiseksi. Lisäämme verkostoja ja osaamista laajojen toimintatapamuutosten, eli ns. systeemisten muutosten, aikaansaamiseen liittyen. Kokoamme seurantaryhmän ja arvioimme julkisten hankintojen kehittymistä osana innovaatiotilannekuvaa Marja-Riitta Mattila-Nurmi

5 Pirkanmaan liitto HANKINTOJEN SPARRAUS&VALMENNUSOHJELMA LOPPURAPORTTI 11/2014 Y-tunnus:

6 Johdanto Tämä raportti on kooste Pirkanmaan liiton toimeksiannosta toteutun julkisten hankintojen sparraus&valmennus-hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Pirkanmaan liiton hallinnoiman, 05-11/2014 toteutetun valmennuskokonaisuuden tavoitteena oli:» Lisätä julkisten hankkijoiden ideointikykyä omien hankintojensa kehittämiseksi» Tukea pilottihankintojen konkreettista toteutusta siten, että elinkeino- ja innovaatiovaikutukset otetaan mahdollsiimman laajasti huomioon,. Valmennukseen osallistui viisi hankintayksikköä, joista jokainen suunnitteli valmennuskokonaisuudessa yhtä tulevaa hankintaansa. Hankintayksiköitä ja näiden hankintoja on kuvattu tarkemmin seuraavassa luvussa. Sparraus- ja valmennuskokonaisuus koostui kolmesta kaikille yhteisestä hankintapäivästä, jokaista hankintaa tukevasta hankintafoorumista tai vastaavasta vuorovaikutteisesta tilaisuudesta sekä yksiköiden tarpeiden mukaisesti räätälöidystä sparrauksesta. Seuraavassa kuvassa on valmennuskokonaisuuden päävaiheet. YHTEISET++TILAISUUDET+ HANKINTA' KÄYTÄNNÖT VIESTINTÄ+JA+ TOIMINTTAJA' SUHTEEN+HALLINTA HANKINNAT+ LIIKETOIMINNAN+ KEHITTÄMISEN+JA+ SEUDUN+ KILPAILUKYVYN+ VAHVISTAMISEN+ TUKENA HANKINTA' KOHTAISET+ FOORUMIT+ + Keväällä+&+syksyllä+ TIIMIKOHTAINEN'SPARRAUS' HANKINNAT+ Sasky:'Työterveyshuolto' Tampereen'kaupunki:'Avoterveydenhuollon'vastaanottopalvelut'' Tampereen'kaupunki:'Päivähoidon'palvelurakentaja'ja' tuottaja'' Parkanon'kaupunki:'Sote<palvelut' PSHP:'Vuokralääkäripalvelut' 2 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

7 Perinteisten fasilitointitekniikoiden ohella käytettiin ryhmätyöskentelyä tehostavia sähköisiä välineitä. Valmennukset ovat olleet vahvasti osallistujien väliseen vuorovaikutukseen perustuvia tilaisuuksia. Valmennusta läpäisi kolmijakoinen toimintamalli: Aktivointi Toteutus Palaute. Ennen valmennusta osallistujia aktivoitiin pyytämällä web-pohjaisen järjestelmän avulla jokaista kertomaan omia odotuksiaan ja ottamaan kantaa valmennuksen sisältöihin. Ennen valmennusta toimittiin myös valmennusmateriaalit. mahdollisuutta kutsua hankinnan alan yrityksiä valmennuspäiviin. Tästä keskusteltiin sekä ensimmäisen että toisen valmennuspäivän päätteeksi. Kaikki hankintatiimit kuitenkin kokivat, ettei tämä joko ollut tiimin oman hankinnan aikataulun kannalta järkevää, mahdollistakaan tai muutoin hankintaa tukevaa. Valmennuspäivien sisällöt muotoiltiin yhdessä tilaajan kanssa ja näihin pyydettiin vielä ensimmäisenä valmennuspäivänä osallistujien kommentteja. Teemat on kuvattu seuraavassa. Osallistuneille hankintatiimeille tarjottiin 1.+päivä+ 2.++päivä+ Perinteiset+julkiset+hankinnat+vs.+innovatiiviset+ hankinnat+ Innovatiivisten+hankintojen+toteutusmallit+ Markkinavuoropuhelu,+osallistaminen++ Ominaisuuksien+hankinta+ Suunnittelukilpailut,+Tulosperusteiset+ hankintamallit,+pcp+ + Sopimusten+hallinta,+mittaaminen+ja+seuranta+ Sopimuskauden+aikainen+kehittäminen+ Hyvän+sopimusten+hallinnan+käytännöt+ Tavoitteiden+ja+toteuman+mittaaminen+ja+arviointi++ Hankinnan+tavoiteE+ja+tarvelähtöinen+määrittely+ Asiakaslähtöisyys,+asiakaskokemus++ Hankintojen+kehittämistä+tukevat+rahoitusmekaE nismit,+verkostot+yms.+tukevat+työkalut+ + Hankinnat+on+viestintää+ Jatkuva+viestintä+ja+vuoropuhelu+ Hyvän+viestinnän+elementit+ Ajoitus+ja+viestinnän+prosessi+ Viestinnän+kytkeminen+hankinnan+ suunnitteluprosessiin+ 3.++päivä+ Hankinnat+alueellisen+kilpailukyvyn+edistäjinä+ Syrjimättömyys+ja+alueellisen+näkökulman+ huomiointi+ Uudenlaiset+tavat+toteuttaa+hankintoja++ Hankinnat,+joiden+tavoitteena+on+uuden+ liiketoiminnan+ja+markkinoiden+synnyttäminen++ Markkinapotentiaali+ja+kumppanuus:+ liiketoiminnallinen+näkökulma+hankintoihin+ 3 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

8 Seuraavassa on esitetty hankinta- ja sparrausvalmennuksen vaiheet. Maalis:huhtikuu) Toukokuu) Kesäkuu) Valmennettavat) 2.)Odotusten) kartoitus) Tiimikohtaiset+sparraukset+tarpeen+mukaan+1+päivä/tiimi+ 5.)Valmennus: palaute) 8.) Tiimikohtainen) Suunnitelu: tapaaminen) Hankehallinto) 1.) Aloituspalaveri) 3.)Koordinaatio: palaveri)1) 4.)Valmennuspäivä) 1) 6.)Koordinaatio: palaveri)2) 7.)Valmennuspäivä) 2) 9.)Ohjausryhmä) 2) Valmentajat)) Asiakkaan)ja) valmennettavien)odotusten) kartoitus) Valmennus: aineistot) Valmennus: aineistot) Palaute)ja) suositukset) syksylle)) Elokuu) Syyskuu) Lokakuu)) Valmennettavat) Tiimikohtaiset+sparraukset+tarpeen+mukaan+1+päivä/tiimi+ 12.)Valmennus6 palaute) 13.)Foorumin) valmistelu) Hankehallinto) 10.) Koordinaatio6 palaveri)3) 11.) Valmennuspäivä)3) 14.) Koordinaatio6 palaveri)2) 16.)Avoimet) Foormumit) 17.) Päätöskokous) (ohjausryhmä)) Valmentajat)) Valmennus6 aineistot) 15.)Osallistujien) aktivointi)ja) valmistelun)tuki) 4 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

9 Osallistujien odotuksia Tiimejä pyydettiin listaamaan ensimmäisen valmennuskerran aluksi heidän odotuksiaan valmennuskokonaisuudelle. Odotukset jakautuivat karkeasti kahteen teemaan. Osa tiimeistä odotti saavansa valmennuksesta konkreettisia uusia työkaluja ja tietoutta, joita ne voivat hyödyntää omassa toiminnassaan sellaisinaan. Konkreettisia tietoja ja taitoja Käytännön ohjeistusta siihen, miten työterveyshuollon kilpailutus on järkevintä toteuttaa. Hyviä työkaluja ja toimintamalleja kilpailutuksen ja hankintojen järjestämiseen. Hinta / laatu / toiminnallisuus. Onko muita perusteita pisteytykselle. Mitä asetukset sanoo. Innovatiivisiin hankintoihin liittyvän tiedon lisääntymistä. Uusia näkökulmia ja ajatuksia Voimme valmennuksen avulla oppia myös muilta. Toivon, että valmennuksessa haastetaan meitä löytämään uusia ratkaisuja. Uusia ajatuksia ja ideoita. Sitä että hahmottaisi mahdollisuuksia, joita mietinnän alla olevaan Vuoreksen kokonaisuuteen liittyy. Perinteisten hankintojen haastamista uusilla ajatusmalleilla. Toivon, että oman casemme kautta saamme lisäosaamista hankintoihin. Toivon, että myös kokonaisnäkemys lisääntyisi. Toisaalta osa tiimeistä uskoi valmennuksen lisäävän ensisijaisesti näkemyksellisyyttä ja antavan ideoita tiimien omakohtaiseen hankintojen kehittämiseen. Tässä jälkimmäisesssä näkemyksessä ei siis korostu niinkään valmiiden ratkaisujen tarjoaminen, vaan ajattelemaan haastaminen. 5 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

10 TIIMIEN TAVOITTEET, TYÖSKENTELY JA TULOKSET Valmennukseen oli valittu viisi tiimiä, kukin eri organisaatiosta:» Tampereen kaupunki, päivä- ja sosiaalipalvelut» Tampereen kaupunki, perusterveydenhuolto» Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky)» Parkanon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi» Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tiimit oli koottu niin, että niissä sen jäsenet toivat monipuolisesti erilaista asiantuntemusta hankintaan. valmennuksessa. Tiimien erilaiset hankinnat ja lähtökohdat loivat pohjan tiimien erilaisille kehityskaarille. Valmennuksen myötä kävi ilmi, ettei kaikkien tiimien kanssa voida hankinnan sen hetkisen vaiheen takia valmennuksen puitteissa toteuttaa markkinoita ja loppukäyttäjiä osallistavaa hankintafoorumia. Nämä tapaukset on korvattu muille valmennuksen aikana tunnistetuille hankintayksiköille toteutetuilla foorumeilla. Tässä luvussa on kuvattu jokaisen tiimin hankinnan lähtökohdat ja nykytila sekä tavoitteet, toteutus ja tulokset. Kaikki valmennukset oli rakennettu tukemaan tiimien omia hankintoja, joita työstettiin jokaisessa 6 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

11 Tampere, perusterveydenhuolto HANKINTA Tampereen kaupungin perusterveydenhuoltoa edustaneen tiimin hankintana oli uudella yhteistyömallilla hankittavat perusterveydenhuoltopalvelut. NYKYTILA Hankinnan kohteena on terveydenhuollon vastaanottopalvelut uuteen Vuoreksen kaupunginosaan. Tällä hetkellä Vuoreksessa toimii neuvola- ja kouluterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto. Vastaanottotoiminnan palvelut ovat Hervannassa. Tampereen kaupunkiseudulla on useita terveyspalvelujen tuottajia. Kaupungin palvelujen tuottamisessa oma tuotanto on vahvaa. TAVOITE Hankinnan tavoitteena oli perus-terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden hallinta. Hankinta oli aikataulutettu toteutettavaksi vuosina Hankinnan mahdollisina innovatiivisina elementteinä pidettiin alustavasti hyvinvointikeskustoimintaa ja liikkuvia palveluita. TOTEUTUS Hankintaa työstettiin valmennuksessa monipuolisesti. Mutta toisen valmennuspäivän jälkeen tiimi totesi, että hankinnan koska toteutusajankohta ei ole vielä varma ja tähän liittyy niin paljon epäselvyyksiä esim. tulevan soteuudistuksen takia, että hankintafoorumia ja hakinnan räätälöityä sparrausta ei voida tässä vaiheessa toteuttaa. TULOKSET Hankintatiimi työsti hankintaa valmennuspäivissä, vaikka hankinnan toteutumisen ajankohdasta ei ollutkaan vielä varmuutta. Tiimi koki teemat kuitenkin hyödyllisiksi tulevan hankinnan kannalta. Samalla tiimi kertoi oppineensa myös muita tulevia hankintoja silmällä pi Sasky, työterveyspalvelut HANKINTA Saskyn hankintana oli työterveyspalvelut koko koulutuskuntayhtymälle. NYKYTILA Kuntayhtymä toimii kolmen maakunnan alueella. Sillä on jäsenkuntia yhteensä 13 ja toimipisteitä 10 kunnan alueella. Tällä hetkellä Saskyllä on useita työterveyspalveluiden tuottajia vuosina toteutetun kolmen koulutusorganisaaioiden yhdistymisten seurauksena. Fuusioituneilla organisaatioilla on ollut omat palveluntuottajat, joiden sopimuksia on jatkettu. Nykyisiä palveluntuottajia on useita ja erilaisia. Osa on kaupungin itse järjestämiä (esim. Huittisten kaupunki), osa liikelaitoksia (esim. Keski-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä). TAVOITE Hankinnalla on kolme pääasiallista tavoitetta: 1. Työterveypalveluidenjärjestämisen selkeyttäminen 2. Yhteen palvelutuottajaan päätyminen, tämän tulisi toimiia koko kuntayhtymän yhteistyökumppanina työterveyshuollon kehittämisessä ja työhyvinvoinnin lisäämisessä 3. Työterveyspalveluiden tasalaatuisuus, palvelun taso ja laatu olisivat samanlaista riippumatta henkilön toimipisteestä Tavoitteena on, että kilpailutus tapahtuisi syksyllä 2014 ja toiminnan käynnistyminen alkaen. Oletettavaa on, että halukkaita palveluntarjoajia löytyy, eikä ole selvää, voidaanko tavoitteeseen 2 ( yksi palveluntuottaja ) päästä. Ennen kilpailutusta järjestetään avoin ennakkokeskustelu asiasta nykyisille ja muille palvleuntuottajille, mitä voi pitää myös yhtenä hankinnan mahdollisena innovatiivisena elementtinä. TOTEUTUS Hankintatiimi työsti hankintaansa aktiivisesti. Koska hankinta haluttiin tehdä jo syksyn alussa, päädyttiin hankintafoorumi pitämään kesäkuussa ensimmäisen 7 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

12 valmennuspäivän jälkeen. Vaikka hankintafoorumi pidettii kesken valemnnuskokoknaisuuden, koki hankintatiimi ajoituksen hyvänä koska ensimmäinen valmenuspäivä toimi hyvänä johdatuksena foorumin suunnitteluun ja sieltä saatuja palautteita taas pystyttiin käsittelemään toisessa ja kolmannessa valmennuksessa. Hankintafoorumiin kutsuttiin seudun työterveyspalveluita tuottavia yksityisiä ja julkisia toimijoita. Foorumia pidettiin hyvin onnistuneena, tässä käsiteltiin tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen toteuttamismahdollisuuksia hyvin monipuolisesti. Tilaaja sai tärkeää tietoa palvelun erilaisista toteutusmahdollisuuksista. Tuottajia pyydettiin myös vapaasti esittämään erilaisia toteutukseen liittyviä asioita. Foorumin lisäksi Saskylle toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ennen lukukauden loppua. Tällä kerätty tieto toimii jatkossa vertailuaineistona uuden toimittajan palveluiden asiakastyytyväisyyttä mitattessa. TULOKSET Sasky sai sparraus- ja valmennushankkeeseen osallistumisesta monentasoisia tuloksia:» Työterveyspalveluhankinnan määrittely täsmentyi tilaajille järjestetyn hankintafoorumin myötä.» Tiimi kertoi kasvattaneensa osaamistasoaan valmennuksen myötä, tästä oli hyötyä muita tulevia hankintoja ajatellen.» Hankintatiimi päätti jatkaa strategisten hankintojen kehittämistä nyt luodulla yhteistyöllä ja perustaa tiimistä hankintojen asiantuntijaryhmä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri HANKINTA Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankintana oli vuokralääkäripalvelu. NYKYTILA Nykyinen vuokralääkäripalveluiden sopimus päättyy Markkinoilla toimii lähinnä suuria valtakunnallisia yrityksiä. TAVOITE Hankinnalla pyritään lisäämään kilpailua markkinassa. Mahdollisena innovatiivisena elementtinä hankinnassa voi olla yhteistyön mahdollistaminen ja esteiden poistaminen pienemmiltä yrityksiltä. Tarjouspyyntö hankinnasta julkaistiin syksyllä ja pätös pyrittiin tekemään ennen vuoden loppua. KEHITYSKAARI Hankintatiimi työsti hankintaa eri näkäkulmista valmennuspäivissä. Hankintafoorumin toteuttamista ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi. Hankintaa ei myöskään tuettu räätälöidyllä sparrauksella. TULOKSET Hankintatiimin tulokset jäivät hankintaosaamisen vahvistamiseen ja valitun hankinnan käsittelyyn eri näkäkulmista. Tampere, päivä- ja sosiaalipalvelut HANKINTA Kohteena oli päiväkotipalvelut ja tätä varten rakennettava päiväkoti. Tontti sijaitsi Lentävänniemen kaupunginosassa varatulla Y-tontilla. Hankinta poikkesi muista siinä, että vaikka se käsitteli kunnan lakisääteisten palveluiden järjestämistä, ei tässä tehty varsinaista hankintaa kuitenkaan vaan palvelutarpeeseen vastattiin tontinluovutuksella ja tähän sidotulla päiväkotipalvelulla. Tämä edellytti rakennuttajan ja päiväkotipalveluiden tuottajan tiivista yhteistyötä. Hankintatiimissä oli Tampereen edustajien lisäksi myös Pirkkalan ja Ylöjärven edustajat koska kuntalaisten päiväkotipalveluiden tarve ylittää 8 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

13 kuntarajat. Pirkkalalla ja Ylöjärvellä oli myös suunnitelmat vastaavan menettelyn toteuttamisesta ja prosessissa mukana olo toi tärkeää kokemusta ja oppeja toteutuksesta. NYKYTILA Markkinat ovat kehittyneet niin, että tarjoajia tullaan todennäköisesti saamaan ainakin neljä rakennuttaja- ja palveluntuottajaparia. Palvelusetelipäivähoitopalveluiden tarjoaminen palvelusetelillä on käytössä useissa kunnissa, vaikka palvelun tarjoaminen palvelusetelillä on ollut mahdollista vasta vuodesta 2009 lähtien. Ensimmäiset palvelusetelipäiväkodit aloittivat Oulussa ja Turussa vuosina ja Tampereella vuonna Keskeinen nykytilan haaste on se, ettei tontin luovutukselle ole tähän mennessä asetettu juurikaan ennalta määritettyjä kriteereitä. Markkinat ovat vahvassa kehittymisvaiheessa eikä julkiset tilaajat ole toistaiseksi juuri pyrkineet ohjaamaan yrityksiä kehittämään palveluitaan kuntien tarpeisiin. Alan kansallisten markkinoiden voidaan sanoa toistaikseksi kehittyneen omalla painollaan kasvuhakuisten yritysten ottaessa ennakoitua suurempia markkinaoduuksia. TAVOITE Hankinnan tavoitteena oli luoda mahdollisimman yhdenvertaiset kriteerit esimerkiksi tontinluovutuksessa palveluntuottajalle niin, että tulos vastaa palvelusetelin myöntäjän (tilaaja), päivähoidon asiakkaiden, kaavoittajan (kaupunkikuva) ja palveluntuottajan tarpeita ja etuja. Samalla tavoiteltiin prosessia, jossa tontin luovutukseen ja palvelutuottajan valintaan vaikuttavat osapuolet osaavat yhdistää asiantuntemuksensa kokonaisuudeksi, joka on vaivaton toistaa uusien palveluntuottajien rekrytoinnissa. Hankinnan aikatauluksi oli asetettu kesäkuu saaduista kokemuksista. Samalla varmistuis se, ettei näilläkään kaupungeilla ollut käytössään valinnan kriteeristöä. Hankintatiimi ja valmentajat tapasivat rakennuttaja- ja palveluntuottaja koalitioita kahdessa osassa. Ensin tavattiin viisi toimittajaparia ja tämän jälkeen kaksi ensimmäisellä kierroksella parhaaksi valittua. Ensimmäisen keskustelukierroksen aikana tehtiin tilaajan tarpeisiin vastaava valintakriteeristö. Tämä toimi arvioinnin tukena. Valinnan aikataulua siirrettiin hieman alkysyksyyn. Tämän jälkeen pidettiin vielä hankintatiimin, valmentajien ja Pirkanmaan liiton edustajan yhteinen palautekokous, josssa arviointiin toteutust ja luodun toimintamallin kehittämistarpeita. TULOKSET Hankintatiimin saavutti monitasoisia tuloksia:» Hankintatiimi vahvisti hankintaosaamista ja loi yhteistä näkemystä päiväkotirakentamisen ja palvluiden tavoitteista ja tuotannosta» Tehty rakennuttajan ja palveluntuottajan valinta kehittyi paljon valmennuksen myötä, tarpeiden ja reunaehtojen yksilöityessä» Prosessin myötä syntyi ensimmäinen ja edelleenkehitettävä malli rakennuttajan ja palveluntuottajan valinnan prosessista ja kriteereistä Lisäksi toteutetulla rakennuttajan ja palvelutuottajan valinnalla todella vaikutettiin markkinoiden kehittymiseen. Systemaattinen ja avoin vertailukriteereiden käyttö luo myös kehittyvälle markkinalle viestin tilaajan tarpeista ja kehittämissuunnasta. TOTEUTUS Heti tuottajien tapaamisen suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että vaikka muiden kaupunkien tiedetään toteuttaneen päiväkotirakennuksia ja palveluita vastaavalla tavalla, ei näiden tuloksista ja opeista ole juuri tietoa. Näiden selvittämiseksi valmentajat kontaktoivat Turkua ja Oulua haastatellen näitä 9 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

14 Parkano HANKINTA Parkanon hankintana oli kaupunkin kaikki sosiaalija terveyspalvelut. NYKYTILA Parkano ei valmenuksessa täsmentänyt nykyistä oman tuotannon ja ostopalveluina tuotettavien palveluiden mallia. TAVOITE Tavoitteena oli saada yksi palveluntuottaja, joka vastaisi koko sote-palveluiden tuotannon kokonaisuudesta. TOTEUTUS Parkanon hankinta oli jo valmennuksen käynnistyessä sellaisessa vaiheessa ettei hankinnan määrittelyä voitu enää muokata. Hankintatiimi käsitteli hankintaansa valmennuspäivissä jossain määrin. Tiimi kertoi teemoista olleen apua myös muiden tulevien hankintojen näkäkulmasta. Hankinnan vaiheen takia hankintafoorumia tai vastaavaa tuottajia osallistavaa tilaisuutta ei voitu enää pitää. Valmentajat kuitenkin sparrasivat Parkanoa tätä varten Parkanossa pidetyssä tilaisuudessa. Tähän osallistui osa hankintatiimistä, kunnan johtaja sekä muiden toimialojen edustajia ja kehitysyhtiön edustaja. Sparraus keskittyi sopimuksen aikaisen kehittämisen ja kannusteiden rakentamiseen. TULOKSET Tärkein tulos on osallistuneen tiimin hankintaosaamisen vahvistuminen. Sparrauksen tuloksia ei ole vielä tiedossa. Muu hankintoja tukenut toiminta Koska Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen perustervydenhuollon tiimien hankinnoille ei ollut tarkoituksenmukaista pitää hankintafoorumia tai vastaavaa tuottajia ja/tai loppukäyttäjiä osallistavaa tilaisuutta, korvattiin nämä muiden hankintojen tukemisella. TERAPIAPALVELUIDEN PALVELUSETELI-HANKINTA Toinen hankinnoista oli Tampereen kaupungin palveluseteleillä hankittavien terapiapalveluiden tuottajille järjestetty tilaisuus. Terapiapalveluiden palveluseteilhankintaa ei ole Tampereella aiemmin toteutettu mutta tähän oli haettu mallia Jyväskylästä, jossa toimintatapa oli ollut On kaksi vuotta käytössä. Tilaisuudessa käytiin pienryhmäkeskustelut seuraavista teemoista:» Mitä terapiapalveluita palvelusetelijärjestelmän tulisi kattaa?» Miten palveluseteleillä hankittavat terapiapalvelut tulisi hinnoitella?» Millainen palvelusetelijärjestelmän tulisi olla? Tilaajan edustajat kokivat tilaisuuden erittäin hyödylliseksi. Tässä nousi esiin useita palvelutarjoamisen reunaehtoja ja toteutustavan yksityiskohtia, joita olisi muutoin ollut vaikea tunnistaa. MONITOIMITALON JA PÄIVÄKODIN KALUSTEHANKINNAT Valmennukseen osallistuneelle Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ei toteutettu hankintafoorumia, koska tämä ei ollut tarpeen. Tämän sijasta pidettiin Hämeenkyrön kunnan monitoimitalon ja päiväkodin kalustehankintoja tukeva tekninen vuoropuhelu helmikuussa Koska kyseessä oli monipuolinen ja laaja hankinta, haluttiin hankinnan määrittelyn tueksi lisätietoa monipuolisten oppimisympäristöjen ja monitoimitalojen uusista kalusteratkaisuista. Valmentajat tukivat kuntaa Hilmassa julkaistun teknisen vuoropuhelun kutsun laadinnassa. Samoin valmentajat vastasivat tilaisuuden suunnittelusta ja fasilitoinnista. Hilma-ilmoituksen lisäksi valmentajat lähettivät henkilökohtaisia kutsuja yrityksille. Tilaaja olikin tyytyväinen osallistujien määrään: 20 henkilöä 11 yrityksestä. 10 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

15 Tilaisuuden osallistujat eli yritykse ja kunnan omat asiantuntijat käsittelivät kahdessa ryhmässä seuraavia teemoja: Monitoimikeskuksen kalustehankinta» Kalusteratkaisut: Mitä monitoimitilan kalustamisessa pitäisi huomioida?, Miten monitoimitilan hankinta pitäisi jakaa (kalusteet, tekstiilit )» Hankintamenettely: Millainen menettely tukisi monitoimikeskuksen kalustehankintaa? Mitä muuta hankintaprosessissa pitäisi huomioida? Sasin päiväkodin kalustehankinta» Hankinnan osa-alueet: Pitäisikö hankkia kokonaisuutena tai jakaen osiin?» Laatukriteerit: Ovatko laatukriteerit selkeitä? Miten näitä tulisi tarkentaa? Tarvitaanko uusia?» Aikataulu: Voidaanko hankinta toteuttaa suunnitellussa aikataulussa? Kunta koki saaneensa useita yksityiskohtia keskustelujen tuloksena tarkennettua. Erityisen tärkänä pidettiin yritysten näkemyksiä molempien hankintojen kokonaisuuksista, eli voidaanko hankinta tehdä yhtenä kokonaisuutena vai pitäisikö se pilkkoa osiin. Erityisesti pk-yritykset olivat huolissaan mahdollisuudestaan osallistua kokonaishankintaa edellyttävään kilpailutukseen alihankkijana. Tähä liittyen käytiin keskustelua myös vaadittavien resurssien määrästä ja koosta. 11 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

16 YHTEENVETO Hankintojen valmennus&sparraushankkeen tuloksia arvioitaessa on hyvä huomioda että tulokset tulevat näkymään kaksitasoisesti: 1. Päätuloksena ovat valittujen hankintojen tarjouspyyntöjen muotoiluun saadut uudet ideat ja näkökulmat sekä uudet hankintamenetelmät. 2. Sivutuloksena on hankintaosaamisen vahvistuminen ja uudet näkäkulmat hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Nämä tulevat jalkautumaan tuloksiksi muissa tulevissa hankinnoissa. Hankintojen kehittäminen voidaan nähdä jatkuvana prosessina. Kaikkia nyt saatuja kehitysideoita ei voida esim. aikataulujen ja olemassa olevien reunaehtojen takia hyödyntää nyt käsillä olevissa hankinnoissa, mutta näitä ideoita on nyt listattu seuraavia hankintoja varten. 12 Onnistumista tukeneet tekijät Seuraavassa on tekijöitä, jotka ovat tukeneet valmennuskokonaisuuden tulosten syntymistä AITO HANKINTATARVE Oli tärkeää että kahden tiimin hankinnoissa oli aikataulut joiden puitteissa hankintafoorumit eli potentiaalisten yritysten osallistaminen oli järkevää toteuttaa. Kun kyseessä oli todella toutettavat hankinnat, oli motivaatio näiden muotoilemiseksi ja uusien näkökulmien ja määrittelyjen löytämiseksi vahva. Näissä molemmissa hankinnoissa pystyttiin myös löytämään aiempiin vastaaviin hankintoihin verrattuna uusia määrittelyjä, jotka ovat hyvin keskeisiä hankinnan tuloksen kannalta. TIIMIEN SITOUTUMINEN Osallistuneet tiimit olivat sitoutuneita työskentelyyn Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

17 ja osallistuivat hyvin aktiivisesti valmennuspäiviin. Vaikka tiimit olivat osallistujamääriltään aika isoja, olivat useat näistä lähes täysilukuisena aina paikalla. Vahva osallistuminen loi työskentelyyn jatkuvuutta ja vahvisti tiimien välistä vuorovaikutusta. ERILAISTEN TIIMIEN VERTAISOPPIMINEN Valmennuskokonaisuuden 4 hankintaa käsitteli sote-hankintoja jostain näkökulmasta; tämä oli sattumaa siinä mielessä, että tämä ei ollut valintakriteerinä. Eri organisaatioiden erilaisten hankintojen yhdistäminen samaan kokonaisuuteen toi uusia näkökulmia ja monipuolisuutta sisältöön. Usein jossain hankinnassa tai kokonaan toisella toimialla vakiintunut hankintakäytöntö voi olla toisen toimialan hankinnoille aivan vierasta, vaikka menetelmää voitaisiin hyvin soveltaa muissakin organisaatioissa. Koska valmennuksissa oli osuudet myös omien hankintojen työstämiselle, ei hankintojen keskinäinen erilaisuus kuitenkaan hajottanut keskustelua ja työskentelyä liikaa. Haasteiksi nousseet tekijät VALMENNUKSEN JA SPARRAUKSEN OIKEA- AIKAISUUS Oli selvää, että tiimien hankintojen tilanteet ja tavoitteet olivat erilaisia. Tämä ei heikentänyt valmennuksiin osallistumisesta saataavaa hyötyä. Jonkin verran hankinnan aikataulu kuitenkin häiritsi erityisesti Parkanon tiimin työskentelyä, tämä oli hankinnoista ainoa, jota ei valmennuspäivissä voitu enää työstää. Yleisiä kehittämisteemoja HYVIN HANKINTAKÄYTÖNTÖJEN BENCMARKKAAMINEN Koska strategisten hankintojenkaan toteuttamiseen ei usein resursoida riittävästi ja ne tehdään monissa tapauksissa kiireessä, ei muiden kuntien kokemuksia vastaavista hankinnoista yleensä selvitetä. Hyvin kevyellä benchmarkkauksellakin saadaan kuitenkin usein hyvin tärkeää tietoa ja kokemuksia vastaavista hankinnoista. Vaikka hankintayksiköiden tarpeet olisivat jossain määrin erilaiset, ei tämä yleensä ole este vertailuoppimiselle. HYVIEN KOKEMUSTEN JA MALLIEN LEVITTÄMINEN Edelliseen kehityskohtaan liittyen vertailuoppimista voidaan tehdä paitsi aktiivisesti tietoa ja kokemuksia hakemalla, niin myös proaktiivisesti tietoa jakamalla. Innovaatioiden hankinnan ja uusien hankintakäytäntöjen kuten tulosperusteisuuden toteutukset voidaan kokea riskinä, eikä näin uskalla toimia ilman esimerkkejä. Siksi sekä onnistumisista että epäonnistumisista on tärkeää jakaa tietoa. Konkreettiset esimerkit, kokemukset ja opit ovat tärkeitä. Yksittäisellä hankintayksiköllä ei yleensä ole kuitenkaan mahdollisuutta ja kanavia tiedon jakamiseen oman organisaation ulkopuolelle. Siksi olisi tärkeää olla olemassa jokin välittäjäorganisaatio, joka ottaisi vastuun esimerkkien kokoamisesta. Tämän tunnettuuden luominen samoin kuin hankintayksiköiden aktiivinen esimerkkien antaminen vaativat systemaattista työtä. HANKINTOJEN TOTEUTUKSEN TUKIRAKENNE Hankkeeseen osallistuneet hankintayksiköt osoittivat että melko pienellä valmennuksella ja tuella hankintojen vaikuttavuutta voidaan vahvistaa paljon. Kahteen edelliseen kohtaan liittyen hankintojen toteutuksen tuen ja neuvojen lisäksi hankintojen tueksi tarvitaan hyviä malleja ja esimerkkejä. Yksi keino vahvistaa seudun elinvoimaisuutta hankintojen kautta on tarjota seudun hankintayksiköille tukea keskitetyn palvelun kautta. Tämä voi olla tiedon ja kokemusten keräämisen lisäksi esim. eri hankintojen kehittämispalveluita tarjoavien yritysten tietojen kokoamista tilaajien helposti julkisten hankintayksiköiden saataville. Vastaavaa seudullista toimintoa ei ole vielä Suomessa olemassa. Kansallisella tasolla Tekes ja Motiva tarjoavat maksuttomia tukipalveluita. HANKKEESSA PILOTOIDUSTA MALLISTA JATKUVA TOIMINTATAPA Hankkeessa pilotoitu toimintatapa osoittautui hyödylliseksi ja tehokkaaksi tavaksi kehittää julkista hankintatoimintaa paremmin alueen 13 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

18 elinkeinoelämää ja innovaatiotoimintaa tukevaksi. Toimintamallista voitaisiin kehittää jatkuva prosessi, jossa vuosittain 4-5 hankintayksikköä osallistuvat sparrausohjelmaan. Toisilta oppiminen ja konkreettiseen hankintaan sidottu osaamisen kehittäminen on kustannustehokas tapa kehittää hankintaosaamista ja julkisten hankintojen laatua. 14 Owal Group Hankintojen sparraus&valmennusohjelma

19 Y-tunnus:

KOKEMUKSIA INNOVAATIOIDEN HANKINNASTA KANSALLISESTI 3.3.2014

KOKEMUKSIA INNOVAATIOIDEN HANKINNASTA KANSALLISESTI 3.3.2014 KOKEMUKSIA INNOVAATIOIDEN HANKINNASTA KANSALLISESTI 3.3.2014 1. Tekesin Huippuostajat-ohjelman tarjoama tuki ja esimerkkejä 2. Pirkanmaan liiton tarjoama tuki ja esimerkkejä Hankintojen kehittämisen lähtökohta

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen 8.1.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan -seminaari Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö Sampsa

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela Ohjelma 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela 10.10 Keskustelua ja kysymyksiä Kysymyksiin vastaamassa ryhmäpäällikkö Isa-Maria Bergman 10.30 Linjat

Lisätiedot

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa?

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? Suvi Häkämies Toiminnanjohtaja Green Net Finland 21.9.2017 Finlandia-talo Markkinavuoropuhelun määritelmä

Lisätiedot

RAPORTTI HANKINTAYKSIKÖIDEN SPARRAUS

RAPORTTI HANKINTAYKSIKÖIDEN SPARRAUS RAPORTTI HANKINTAYKSIKÖIDEN SPARRAUS Lokakuu 2015 0 SADe-ohjelman arviointi www.owalgroup.com info@owalgroup.com Tausta Tässä raportissa on kuvattu Pirkanmaan liiton toimeksiannosta vuoden 2015 tehdyt

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET INNOVATIIVISET HANKINNAT Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET Innovatiiviset hankinnat - projekti Kolme valmennuspäivää kevät/ kesä 2013 - hankkijat, käyttäjät, palveluntuottajat - yliopistolla Avoin foorumi

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Hankkijasta ihanneostajaksi. VISO-workshopin kooste

Hankkijasta ihanneostajaksi. VISO-workshopin kooste Hankkijasta ihanneostajaksi VISO-workshopin 17.4.2013 kooste Sisältö Tiivistelmä 3 Julkisten hankintojen nykytila 4 Haasteita 5-8 Hyviä käytäntöjä 9-11 Julkisten hankintojen tavoitetila 12 Avoin vuorovaikutus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Parkanon koulukampus Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Lähtökohdat ja tavoite vuonna 2015 Kaksi alakoulua, yläkoulu ja lukio, 600+100 oppilasta

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO JULKISEN JA YKSITYISEN YHTEISTYÖ VAIKUTTAVAT TOIMINTAMALLIT SOTE PALVELUIDEN ARVOVERKOSTOISSA (JYVÄ) JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS PAIKALLISEN ELINKEINOTOIMINNAN NÄKÖKULMA CASE KALLIO Martti

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri

TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi Kuopio 4.10.2013 TUKEFIN-konsepti Innokonseptit Oy:n tuote

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012 9.00 9.30 Aamukahvi ja sämpylä 9.30 9.45 Avaussanat, Mikko Utriainen, Tekes 9.45 10.15 Alustukset, Case: Tupaturva

Lisätiedot

Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät

Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät Hankinta-asiamies -palvelut yrittäjille ja hankintayksiköille YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjät 1 Keski-Suomen kunnat HANKINTA-ASIAMIES -palvelut palvelu

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA SRV/Studio Libeskind Hanke Hanke Hankeaihio Idea, Tavoite Ideoita

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa

Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa Lisää elinvoimaa hankinnoilla maakuntaan MAAKUNNAN JULKISTEN HANKINTOJEN SEMINAARI 10.4.2015 Katri Löytty Hankintapäällikkö Jyväskylän kaupunki Julkisten hankintojen

Lisätiedot

Miten ja miksi rakennetaan onnistunut hankintatoimi?

Miten ja miksi rakennetaan onnistunut hankintatoimi? Miten ja miksi rakennetaan onnistunut hankintatoimi? FCG Konsultointi Sirpa Korhonen 23.3.2017 Page 1 Tulevaisuuden kunta Tulevaisuuden kunta rakentuu elinvoimasta, sivistyksestä ja hyvinvoinnista. Hankintoja

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Tina Nordman 9.10.2014 Taustat Sivistysosasto; joukkoliikenne ja logistiikka lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Vuodet : Mitä osaamista vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö - julkisen puolen näkökulma

Vuodet : Mitä osaamista vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö - julkisen puolen näkökulma Vuodet 2018 2021: Mitä osaamista vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö - julkisen puolen näkökulma Katariina Palola Elinkeinojohtaja Kideve Elinkeinopalvelut Kittilän kunta Kunta toimintaympäristönä

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka Hankkeen lähtökohta Sosiaalialan tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen Tähän päästään vahvistamalla organisaatioiden

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Käytännön kokeiluja innovatiivisista julkisista hankinnoista

Käytännön kokeiluja innovatiivisista julkisista hankinnoista Käytännön kokeiluja innovatiivisista julkisista hankinnoista Esimerkkejä ympäristöliiketoiminnan sektorilta ja hyvinvointipalveluista KTT, OTK Marja-Liisa Niinikoski CULMINATUM INNOVATION OY 9.6.2014 Kirjan

Lisätiedot

yritysten ja markkinoiden kehitys Tampere 30.9.2013

yritysten ja markkinoiden kehitys Tampere 30.9.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten ja markkinoiden kehitys HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho Ulla Maija Laiho Tampere 30.9.2013 Tietopohja TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Rakentaminen, kestävä kehitys & innovaatiot Ympäristönäkökulmat: Energiankulutus Materiaalivalinnat

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Hankinta-asiamiespalvelu Vahtipalvelu käytössä 1.110 yrityksellä,

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 22.1.-16.3.18 Infotilaisuus 25.1., Oulu Ohjelma Kahvit 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Soile Jokinen, Oulun kaupunki

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään

Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään Innokylä 2.1 Julkiset innovatiiviset hankinnat Innokylään 14.4.20141 Nykyinen Innokylä Kehittäjä ei tiedä mistä aloittaa kehittämisen verkkoympäristössä eikä osaa omatoimisesti hyödyntää eri työkaluja

Lisätiedot