ARVIOINTIKERTOMUS. ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS ILOMANKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS. ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS ILOMANKA 15.5.2014 47"

Transkriptio

1 ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 ILOMANKA

2 Tarkastuslautakunta Sisällys 1. Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Esteellisyydet Tarkastuslautakunnan toiminta Vuoden 2012 arviointikertomuksen aiheuttamat toimenpiteet Aikaisempien arviointikertomusten havainnot Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion sitovat tavoitteet Toiminnan yleiset tavoitteet Toimielinkohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Investointitavoitteet ja niiden toteutuminen Kunnan taloudellisen aseman kehittyminen Kunnan määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan tarkastustoimintaan perustuvat muut havainnot Henkilöstö Yhteenveto... 26

3 3(27) 1. Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden tarkastus 1.1 Tarkastuslautakunta Ilomantsin kunnanvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunta valmistelee valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Vuosittain tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen talousarvion rinnalla hyödynnettäväksi ohjauksen ja toiminnan kehittämisen välineeksi. Lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään ovat toimineet: Jäsen: Mononen Liisa, puheenjohtaja Kettunen Jari, varapuheenjohtaja Määttänen Toivo Möller Sirpa Pimperi Irma Ronkainen Keijo ajalla ja Kymäläinen Pekka alkaen Vanhanen Taisto Sihteerinä on toiminut Kontturi Minna. Varajäsen: Sivonen Sirpa Torssonen Markku Salo Aleksi Kymäläinen Pekka ajalla ja Rautava Jaakko alkaen Kettunen Helvi Ikonen Irja Ikonen Kaija ajalla ja Kanninen Helena alkaen Lautakunnan valitsemassa työjaostossa ovat toimineet Liisa Mononen (pj), Jari Kettunen (vpj.), Toivo Määttänen ja Taisto Vanhanen sekä sihteerinä Minna Kontturi.

4 4(27) 1.2 Tilintarkastus Ilomantsin kunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudeksi on valittu JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab. Tilintarkastusyhteisön nimi muuttui kaupan myötä BDO Audiator Oy:ksi alkaen, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHTT Eeva-Liisa Auvinen saakka. Ilomantsin kunnan vastaavana tilintarkastajana on toiminut lähtien JHTT Tuomo Pikkarainen. Avustavina tilintarkastajina ovat toimineet JHTT, KTM Taina Törrönen, datanomi Eija Susitaival ja IT -asiantuntija Raimo Kallunki. Vastuunalainen tilintarkastaja on osallistunut useimpiin lautakunnan kokouksiin sekä tehtyihin katselmuksiin. JHTT -tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen on tarkastuslautakunnan toimeksiannosta osallistunut arviointikertomuksen valmisteluun. 1.3 Esteellisyydet Esteellisyydet on otettu huomioon tarkastuslautakunnan kokouksissa sekä arviointikertomusta valmisteltaessa, jolloin esteellinen jäsen ei ole osallistunut ko. toimielimiä koskevien asioiden valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Jäsen Liisa Mononen Jari Kettunen Pekka Kymäläinen Toivo Määttänen Sirpa Möller Irma Pimperi Keijo Ronkainen Taisto Vanhanen Esteellisyys Karelia Expert Matkailupalvelut Oy ja Ilomantsin 4H -yhdistys Perusturva- ja sivistyslautakunta, Ilomantsin Lämpö Oy ja Ilomantsin Kiinteistö Pogostan Vuokratalot Oy Ei esteellisyyksiä Ei esteellisyyksiä Ilomantsin Osuuspankki Ei esteellisyyksiä Asunto Oy Ilomantsin Kalevanrivi, ei vaalikelpoinen paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot Varajäsen Sirpa Sivonen Torssonen Markku Salo Aleksi Rautava Jaakko Kettunen Helvi Ikonen Irja Ikonen Kaija Kanninen Helena Esteellisyys Ei esteellisyyksiä Asunto Oy Ilomantsin Ilmarinen, Asunto Oy Ilomantsin Kalevalanpuisto, Asunto Oy Tirinkaivo, Asunto Oy Ilomantsin Kirkkotie 11, Asunto Oy Ilomantsin Nikakuja, Turveteollisuusliitto ry Sivistyslautakunta, Asunto Oy Ilomantsin Yrittäjät, Asunto Oy Ilomantsin Sammontie Ei esteellisyyksiä Sivistyslautakunta, perusturvalautakunta Asunto Oy Ilomantsin Kalevanrivi, Asunto Oy Kalevantupa ja Kiinteistö Oy Mantsintie 1-3 Ei vaalikelpoinen pysyväisluonteisen palvelussuhteen vuoksi alkaen. Ei esteellisyyksiä

5 5(27) 2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta toimi, kunnes Ilomantsin kunnan tilinpäätös hyväksyttiin kokouksessa ja kunnanvaltuustossa Tarkastuslautakunta kokoontui välisenä aikana 7 kertaa ja työjaosto 3 kertaa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana 6 kertaa ja työjaosto 4 kertaa. Tarkastuslautakunta on vahvistanut toimintaansa varten tarkastussuunnitelman vuosille Kullekin vuodelle on määritelty tarkastuksen painopistealueet. Vuoden 2013 painopistealueita olivat: - Kunnanhallitus/henkilöstöasiat ja työllistäminen - Perusturvalautakunta/yleis- ja vanhuspalvelut - Sivistyslautakunta/hallinto, kirjasto ja nuorisotoimi - Tekninen ja ympäristölautakunta - Investoinnit Talousarviossa tarkastuslautakunnan tavoitteiksi on asetettu kuntalaisten kuuleminen, päätösten ajantasainen seuranta ja puuttuminen epäkohtiin, asioiden valmistelu työjaostossa, hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen, katselmukset toimintayksiköissä sekä lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Arviointivuoden 2013 osalta lautakunta on kuullut: Kunnanjohtaja Markku Lappalaista Terveystarkastaja Pirjo Kososta Nuoriso-ohjaaja Tanja Pesosta Kirjastotoimenjohtaja Riitta Kurvista Tekninen johtaja Olli Summalaa Sivistysjohtaja Marjut Ahokasta Kuntatekniikan esimies Veijo Kurkea Kunnanjohtaja Markku Lappalaista Hallintojohtaja Hilkka Ikosta Tekninen johtaja Olli Summalaa Perusturvajohtaja Esko Oikarista Sivistysjohtaja Marjut Ahokasta Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Reijo Kontturia Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Turusta Tekninen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Eila Piippoa Palvelukeskuksen katselmus pidettiin tutustumalla tiloihin ja niiden kuntoon sekä toimintaan.

6 6(27) Vuoden 2013 toiminnan arviointia varten lautakunta on seurannut systemaattisesti valtuuston, lautakuntien ja kunnanhallituksen toimintaa saamiensa tietojen puitteissa. Tilintarkastajat ovat selostaneet tarkastustyönsä etenemistä lautakunnan kokouksissa, saattaneet esille tulleita asioita tarvittaessa suoraan ao. viranhaltijoiden tietoon sekä toimittaneet tarkastuslautakunnalle seuraavat muistiot tarkastustyöstä: Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus Ilomantsin kunnan tietojärjestelmien tarkastus Ilomantsin kunnan johtavien viranhaltijoiden päätökset/kunnanjohtaja, hoito- ja hoivatyönjohtaja ja perusturvajohtaja Perusturvalautakunnan alaiset palveluiden ostoprosessit 3 Vuoden 2012 arviointikertomuksen aiheuttamat toimenpiteet Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan vuoden 2012 arviointikertomuksen tarkastuslautakunnan valmisteleman esityksen pohjalta sekä päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kunnanhallitus päätti ryhtyä toimenpiteisiin valtuuston päätöksen mukaisesti. Arviointikertomus on toimitettu kaikille hallintokunnille. Hallintokuntien tuli toimittaa mennessä kunnanhallitukselle/valtuustolle selvitykset hallintokunnan toimenpiteiden toteuttamisesta sekä muista arviointikertomuksen huomioista. Hallintokunnat käsittelivät arviointikertomukset seuraavasti: - Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Kunnanhallituksen päätöksen mukaan: - Hallintokuntien tulee käsitellä kokouksissaan tarkastuskertomuksessa mainitut yleiset sekä hallintokuntakohtaiset huomiot ja puutteet sekä päättää niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Lisäksi hallintokuntien tulee tehostaa sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. - Hallintokuntien tulee seurata ja arvioida käyttösuunnitelmiensa toteutumista jatkuvasti siten, että luvattomia määrärahan ylityksiä ja tuloarvion alituksia ei synny. Käyttösuunnitelman toteutumisesta on raportoitava säännöllisesti ao. toimielimelle. Vuoden aikana esille tulevat uudet tarpeet tulee toteuttaa ensisijaisesti annetuilla määrärahoilla. Lisäksi hallintokuntien tulee etsiä jatkuvasti talouden tehostamiskeinoja ja tehokkuutta.

7 7(27) Hallintokuntien tulee hakea talousarviomuutokset ajoissa etukäteen. Määrärahamuutoshakemukset tulee hakea talousarviovuoden kuluessa, muutoshakemus koskee tavoitteita ja niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Lisäksi on arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin määrärahoihin ja tuloarvioihin. - Tarkastuskertomuksessa mainitut aikaisempien arviointikertomusten toi- menpiteitä vaativat puutteet/toimintatavat on hallintokuntien korjattava ku- luvan vuoden aikana. - Koko kuntaa koskevien tavoitteiden mukaisesti hallintokuntien esimies- ten tulee pitää kehityskeskustelut alaisten kanssa vähintään kerran kahdes- sa vuodessa. - Vuodelle 2013 yhteisesti päätetty tavoite (ikäjohtaminen) sekä lisäksi osastokohtaisesti sovitut työhyvinvointitavoitteiden toimenpiteet tulee tehdä epäkohtien poistamiseksi. - Viranhaltijapäätöksiin tulee lisätä toimivallan peruste. - Sisäinen valvonnan ohje päivitetään. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tehostetaan kaikissa hallintokunnissa. - Kunnanhallitus seuraa arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpi- teiden toteutumista. Kunnanhallitus antoi selvityksen vuoden 2012 arviointikertomuksen huomioista oman hallinnonalansa sekä muista arviointikertomuksen huomioista seuraavasti: - Aikaisempien vuosien arviointikertomusten toimenpiteitä vaativia puutteita on korjattu kehittämällä kunnan kyselyitä ja ottamalla käyttöön uusi sähköinen Wepropol -ohjelma. Kehityskeskustelujen pitämistä kaikissa kunnan hallintokunnissa on ohjeistettu. Tänä vuonna on otettu käyttöön uusi kehityskeskustelurunko ja keskustelut kirjataan Populus - henkilöstöjärjestelmään. Järjestelmästä saa tiedot pidettyjen kehityskeskustelujen määrästä. Työhyvinvoinnin parantamiseksi on asetettu kunnan yhteiseksi tavoitteeksi ikäjohtaminen. Ilomantsin kunta on mukana Itä-Suomen yliopiston Ikä 3.0 hankkeessa, joka järjestää kunnan henkilöstölle koulutusta esimiestyöhön ja työyhteisötaitoihin liittyen. Tavoiteasetteluun kiinnitetään huomiota talousarvion sekä käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Vunukan korjauspuutteet on selvitetty ja korjaustyöt tehty tämän kesän aikana. Antaa seuraavat selvitykset ja ohjaukset arviointikertomuksessa olevista asioista: - Lautakuntien tulee seurata kuukausittain käyttösuunnitelmien toteutumista toiminnoittain. Talousarviomuutokset on haettava jo ennen kuin määrärahat ylittyvät tai alittuvat.

8 8(27) Palvelujen tuottamisessa ja muissakin toiminnoissa on jatkuvasti ja erityisesti muutostilanteissa tarkasteltava taloudellisuutta ja tuloksellisuutta, tavoitteena käyttötalousmenojen pienentyminen. - Lisätään ajantasaista tiedottamista kuntalaisia koskettavista asioista. Kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle merkittäväksi tiedoksi hallintokuntien ja kunnanhallituksen edellä kuvatut selvitykset, toimenpiteet ja ohjaukset vuoden 2011 arviointikertomuksessa olevista asioista. Kunnanvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja loppuraportin vuodelta 2012 sekä hallintokuntien selvitykset arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimielimet ovat keskimäärin varsin aktiivisesti ja viiveettä ryhtyneet toimenpiteisiin, joiden tarpeellisuuteen tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota. 4 Aikaisempien arviointikertomusten havainnot Toimielimet ovat ryhtyneet toimenpiteisiin. Asioita, joissa edelleen on toimenpiteitä vaativia puutteita ovat mm. - Tietojen saaminen on parantunut, mutta edelleen esiintyy puutteita - Johtajuus, työhön perehdyttäminen, työjärjestelyt, kehityskeskustelut, henkilöstöpolitiikka: kohentumista on ollut, mutta kehitettävää on vielä - Asiakastyytyväisyyskyselyissä on edelleen kehitettävää. - Tavoiteasettelussa on yksilöidympiä tavoitteita, mutta arviointikriteereitä on selkeytettävä, mitattavien tavoitteiden rinnalle laadulliset tavoitteet - Epäkohtiin puuttuminen, viiveet korjaustoiminnan toteuttamisessa mm. Vunukka - Investointien hankeluettelosta päiväkoti Vunukan rakentamisen kohdalta puuttui S merkintä (sitovuus) 5 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion sitovat tavoitteet Kunnanvaltuuston päättämät sitovuustasot vuoden 2013 talousarviossa ovat seuraavat: Määrärahat ja tuloarviot: - Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä - Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova Irtain omaisuus sitova toimielimittäin talousarvion investointiosan mukaisesti Kiinteä omaisuus hankkeittain niissä, joissa talousarvion investointiosassa merkintä S (sitova) ja Muu kiinteä omaisuus tehtäväalueittain talousarvion investointiosan mukaisesti

9 9(27) - Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäys Tavoitteet - Talousarviokirjassa esitetyt hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita 5.2. Toiminnan yleiset tavoitteet Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma perusteella kunnanvaltuusto asetti 33 koko kuntaorganisaatiota koskevaa tavoitetta, joista 23 toteutui. Tarkastuslautakunta toteaa tavoitteiden toteutumisesta seuraavaa: - Asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella 80 % vastaajista on tyytyväisiä peruspalveluihin. Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että asiakastyytyväisyyskyselyissä käytetty kyselytapa ei anna riittävää ja luotettavaa lopputulosta. - Ilomantsin kunta oli epäonnistunut aiempina vuosina perusturvalautakunnan talousarvioiden laadinnassa ja talousarvioiden toteuttamisessa. Vuonna 2013 perusturvalautakunta onnistui talousarvion toteutumisessa. Sosiaalipalveluissa talousarvion toimintakate ylittyi euroa. Terveyspalveluissa toimintakate alittui euroa. Vanhuspalveluissa toimintakate ylittyi euroa. Erikoissairaanhoidon laskutus oli euroa talousarvioon varattua vähemmän. Taulukko 1. Perusturvalautakunnan talousarviot ja niiden toteutuminen vv Perusturvalautakunta Alkuperäisen talousarvion toimintakate Talousarviomuutokset Lopullinen muutettu talousarvio Toteuma Talousarvio vs. toteuma % % % Poikkeama alkuperäisestä talousarviosta ,75 % ,53 % ,1 Poikkeama muutostalousarviosta ,51 % ,99 % ,1 - Tonttivarantotavoite 5 vuoden tarve on saavutettu. - Asuin- ja elinympäristö on viihtyisä ja turvallinen ja asukkaista tyytyväisiä on 80 %. Tavoitteen toteutumista on mahdoton arvioida luotettavasti käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Ilomantsi on asuinkuntana miellyttävä ja virikkeitä antava.

10 10(27) - Laajakaistayhteydet kattavat 95% kunnan pinta-alasta. Kunta on perustanut 100 % omistamansa Ilonet Oy nimisen yhtiön. Sen tarkoituksena on rakentaa, ylläpitää ja myydä sekä vuokrata kiinteää laajakaistatietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Rakentaminen tapahtuu vuosina Alkuperäisenä tavoitteena ollut 1500 liittymän määrä ylitetään ja uudeksi tavoitteeksi on asetettu 2000 liittymää. Nopeasti liikkeelle lähtenyt rakentaminen mahdollistaa toimivat tietoliikenneyhteydet kuntalaisille ja yrityksille. - Kuntalaisilla asiointimahdollisuus joukkoliikennettä hyödyntäen ainakin kerran viikossa on toteutunut tilinpäätöksen mukaan. Tarkastuslautakunnan saaman palautteen mukaan asiointiliikennettä tulisi kehittää. Tarkastuslautakunta kehottaa kuntalaisia hyödyntämään asiointiliikennettä enemmän. - Kuntaorganisaation vastuulla olevien kaavateiden hoito on ympärivuotista ja kustannuksiltaan Pohjois-Karjalan kuntien keskitasoa. Asemakaavateiden peruskorjaus on edennyt talousarvion mukaisesti. Valtion vastuulla olevien teiden hoidon taso on huolestuttavasti heikentynyt. Tiehoitokuntien ylläpitämien teiden kunnossapidon taso vaihtelee suuresti. - Rautatieyhteys on olemassa, mutta Ilomantsi-Joensuu rataosan vaatima perusparannushanke Heinävaara - Ilomantsi osuudelle ei ole toteutunut. - Yritysneuvonnan piirissä on vähintään 94 yritystä. Tavoite toteutui lähes täysin (91 yritystä). - Vuosittain perustetaan vähintään 9 uutta yritystä. Tavoite ylittyi ja uusia yrityksiä perustettiin Kunnan talouden ylijäämä on 0. Tavoite toteutui vuonna Järjestelyerien jälkeen vuoden 2013 tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Kumulatiivinen ylijäämä on 4,8 milj. euroa. - Kehittämishankkeiden nettomenot vuosittain ovat korkeintaan 30 /asukas. Tavoite toteutui. Vuonna 2013 kehittämishankkeiden nettomenot oli 13 /asukas. - Palvelujen kustannustaso vastaa Pohjois-Karjalan kuntien keskitasoa ottaen huomioon Ilomantsin erityisolosuhteet. Tavoitteen toteutumisen kattava arviointi ei ole toimintakertomuksessa annettujen tietojen perusteella mahdollista. Vuosittain tehtävä, tuoreisiin tilinpäätöstietoihin perustuva arviointi ei käytännössä onnistu, koska vertailutiedot valmistuvat viiveellä. Oheisessa vuosia koskevassa taulukossa nähdään, että esim. sosiaali- terveystoimen kustannukset euroa/asukas ovat Ilomantsissa olleet merkittävästi maakunnan ja koko maan kuntia korkeammat.

11 11(27) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as Ilomantsi as. kunnat Pohjois-Karjala Manner-Suomi - Avoimeksi julistettuihin virkoihin ja toimiin saadaan vähintään yksi pätevä hakija. Vuonna 2013 kaikkiin kunnan avoimiin tehtäviin on ollut päteviä hakijoita. - Ennenaikaisten eläköitymisten määrä on alle 1 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei siirtynyt ketään. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 työntekijää. - Työntekijöistä yli 97 % on päteviä. Perusturvassa tavoite >97 % on toteutunut. Kunnanhallituksen alaisissa toiminnoissa päteviä oli >95 %, sivistystoimessa 95,4 %. - Yrittäjäkyselyn perusteella Ilomantsi yltää 50 kiinnostavimman kunnan joukkoon. Suomen Yrittäjät ry:n keväällä 2014 julkaistussa kyselyssä Ilomantsin kunta sijoittui sijalle 7 kaikkien kuntien joukossa. Kymmenen parhaan joukossa ei ollut muita Pohjois-Karjalan kuntia. - Ilomantsin kunta saa myönteistä julkisuutta kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunta arvioi tavoitteen toteutuneen. - Toiminnasta vapautuneista tiloista ei aiheudu kustannuksia. Tavoite ei ole toteutunut. Kustannusten tarkempi taso ei ilmene toimintakertomuksesta. - Tiloista on vajaakäytössä alle 10 %. Muiden kuin yritystilojen osalta tavoite on toteutunut. Yrityskäytössä olevien tilojen osalta vuoden 2013 tavoite oli < 20 %, joka on myös toteutunut.

12 12(27) - Johtamiskoulutus on 98 prosentilla esimiehistä. Koko kunnan osalta tavoite ei ole vielä toteutunut. Kunnassa on esimiehiä 28. Heistä 85 % on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. - Sairauspoissaoloja on keskimäärin vähemmän kuin 10 päivää/työntekijä. Tavoite on toteutunut. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 9,5 pv/työntekijä (edellisenä vuonna 9,95 pv). - Työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä (3). Työhyvinvointikyselyä ei tehty vuonna Vuonna 2012 kunnan vakinaiselle henkilöstölle (398 hlöä) tehtiin työhyvinvointikysely. Vastausprosentti oli 55,3 %. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan tulee edelleen kiinnittää huomiota resurssien tarkoituksenmukaiseen jakamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen henkilöstön hyvän työmotivaation ylläpitämiseksi. Ajantasainen tiedottaminen muutoksista ja niiden syistä sekä riittävä koulutus lisäävät henkilöstön sitoutumista. Henkilöstön merkitys jokapäiväisessä palvelutuotannossa sekä myös muutosten toteuttamisessa on tärkeällä sijalla. - Kaikki kehityskeskustelut on käyty kertaalleen kahden vuoden aikana. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan sivistystoimessa sekä tekninen ja ympäristötoimessa on tavoite konkretisoitu käytäntöön. - Vähintään kaksi ryhmää ja 10 henkilöä palkitaan vuosittain. Tavoite toteutui. Talvella 2013 palkittiin 29 työntekijää, jotka vuoden 2012 loppuun mennessä olivat palvelleet kuntaa 10, 20, 30, 40 ja 45 vuotta. Heidän lisäkseen palkittiin 11 erityisen ansioitunutta työntekijää. Lisäksi palkitaan arvioinnin jälkeen erinomaisesti toimineita tiimejä vapaapäivillä. - Jokainen työntekijä saa täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää vuodessa. Vuonna 2013 oli asetettu tavoitteeksi vähintään 2 täydennyskoulutuspäivä/työntekijä. Tavoite ei toteutunut. - Omaehtoista koulutusta hankkii vähintään 10 työntekijää vuosittain. Tavoite toteutui edellisen vuoden tapaan erinomaisesti. Henkilöstöraportin mukaan 19 työntekijää on hankkinut omaehtoista koulutusta. - Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetaan verkostoyhteistyönä enemmän kuin 25 palvelua. Kokonaistavoitetta ei saavutettu vaikka useimmilla hallinnonaloilla on ollut seudullista/maakunnallista yhteistyötä. Esim. kunnanhallituksen tavoitteena ollut yli kuuden palvelun tuottaminen seudullisesti ja maakunnallisesti toteutui. - Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearvioinnin keskimääräinen arvosana on parempi kuin 3. Koko kuntaorganisaation osalta tavoite kaikesta päätellen toteutui. Lautakuntien itsearviointi asteikolla 1-4, josta keskimääräinen arvosana tältä osin on johdettu, ei kysymyksen asettelultaan ole aivan onnistunut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön arvioinnin pohjaksi. Arviointiasteikon muuttaminen yhdestä kymmeneen (1-10) antaisi todellisemman kuvan vallitsevasta tilanteesta.

13 13(27) - Ilomantsia edustavat seutuvaltuustossa varsinaiset jäsenet. Tavoite toteutui. Ilomantsia on edustanut seutuvaltuustossa kaksi kunnanvaltuutettua. - Maakunnallisissa tehtävissä Ilomantsia edustaa enemmän kuin 6 luottamushenkilöä. Tavoite ei aivan täyttynyt. - AKO-ohjelmatyöhön Ilomantsi osallistuu jatkuvasti. Tavoite toteutui. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaksi (KOKO) muuttuneen ohjelmatyön ohjausryhmässä Ilomantsia on edustanut kunnanjohtaja. - Yhteiskuntasuhteissa ollaan kosketuksissa vähintään viiteen tahoon. Tavoite on toteutunut hyvin. - Palveluketjujen ydinprosessit on kuvattu yli 90 prosenttisesti. Tavoite on toteutunut Toimielinkohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen Toimintatuottojen toteuma oli 12,378 milj., joka on 0,562 milj. alkuperäistä talousarviota ja 0,462 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Valtuustoon nähden sitovan tason käyttötaloustulojen merkittäviä alituksia ei ollut. Toimintakuluja kertyi 50,020 milj., joka alittaa alkuperäisen talousarvion 0,151 milj. euroa, ja alittaa 0,164 milj. eurolla muutetun talousarvion. Valtuustoon nähden sitovan tason käyttötalousmenojen ylitykset olivat teknisellä lautakunnalla 0,531 milj. euroa. Lautakunnalla olivat tulojen ylitykset 0,676 milj. euroa. Muilla toimielimillä ei ollut toimintakulujen ylityksiä Toimintakatteeksi muodostui 37,392 milj. euroa, joka on 0,864 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja 0,777 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintakate (menojen ja tulojen erotus) pieneni eli parantui edellisestä vuodesta 2,7 milj. euroa. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 0,937 milj. euroa eli 2,5 %. Sekä verotulot että valtionosuudet kasvoivat. Verotulojen kasvuun vaikutti verotilitysten aikaistuminen edelliseen vuoteen nähden. Toteutunut vuosikate 1,601 milj. euroa on 1,024 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 1,111 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuosikate 1,601 milj. euroa riitti 1,523 milj. euron suunnitelmanmukaisiin poistoihin. Tilikauden tulos on 0,078 milj. euroa. Järjestelyerien jälkeen tilikauden ylijäämä on 0,127 milj. euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 6,8 milj. euroa kun se vuotta aiemmin oli 8,1 milj. euroa Investointeihin varatusta 2,570 milj. euron määrärahasta käytettiin 2,275milj. euroa.

14 14(27) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan toiminta vastasi pääosin asetettuja tavoitteita. Kulut ja nettomenot olivat 27 % (11461 ) budjetoitua pienemmät. Tarkastuslautakunta asetti työlleen 6 määrällistä tavoitetta. Niistä 4 on toteutunut. Lautakunnan kokouksia oli suunniteltua enemmän, mutta työjaoston kokouksia oli vähemmän kuin suunniteltiin. Työjaoston toiminta on toimintamuotona vakiintunut ja hyväksi havaittu. Kuntalaiset ovat entistä aktiivisemmin tuoneet tarkastuslautakunnalle esityksiä kohteista, joiden hoitoa eivät pidä lain- tai tarkoituksenmukaisena. Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 100 %. Heikoimman arvosanan sai väittämä Tarkastuslautakunnan kokouksiin käytetään sopivasti aikaa Kunnanhallitus Kunnanhallitus on toiminut toimintatuloilla ja kuluilla arvioituna talousarvionsa puitteissa. Toiminnan tuotot olivat euroa ennakoitua pienemmät ja kulut euroa ennakoitua pienemmät. Nettomenot jäivät euroa ennakoitua pienemmiksi. Talousarviossa kunnanhallitukselle oli asetettu 18 toiminnallista tavoitetta. Näistä toteutui 12. Vakinaista työntekijää kohti lasketut työterveyshuollon nettokustannukset olivat tavoitetta (<80 ) korkeammat ollen 86 /henkilö. Työhyvinvointikyselyä ei toteutettu. Muina havaintoinaan kunnanhallituksen toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Kunnanhallitus onnistui ohjatessaan hallintokuntia noudattamaan valtuuston hyväksymää alkuperäistä sitovaa talousarviota ja toimimaan taloudellisella tavalla. Valtuusto myönsi vuoden aikana menomäärärahoja lisää euroa. Toteutuneet toimintakulut olivat 0,151milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät ja 0,164 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät. - Kunnanhallitus on ohjeistuksessaan hallintokunnille ottanut hyvin huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät havainnot ja korjaustarpeet. Seurantaa ohjeistuksen toteutumisesta eri toimielinten kohdalla tulisi kehittää ja ajantasaistaa. - Ympäristötoimen jatkuvaan työvoimapulaan on annettu osittaista helpotusta. Lisäys on auttanut tilannetta, mutta ei poistanut toiminnallista työvajetta. Samaan aikaan ympäristöasiain painoarvo käytännön elämässä on lisääntynyt ja käsiteltävien asioiden kirjo on monipuolistunut. On ollut toiminnallisia viiveitä ja priorisoinnin tarvetta. - Kuntalaispalautteissa on toivottu enemmän tiedottamista ja valmistelun avoimuutta suuremmista kuntalaisia koskettavista asioista.

15 15(27) - Joensuun seudun maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa , isäntäkuntana Liperi. - Kunta on onnistunut luomaan toimintaedellytyksiä yritystoiminnalle. Kokonaisarvionaan tarkastuslautakunta toteaa kunnanhallituksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistuneen melko hyvin Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta onnistui toimintamenoilla arvioituna pysymään talousarvionsa puitteissa. Toiminnan tuotot alittivat muutetun talousarvion euroa. Toiminnan kulut olivat euroa alemmat kuin talousarvio. Nettomenot olivat euroa talousarviota pienemmät. Talousarviossa koko perusturvalautakunnalle oli asetettu 34 toiminnallista tavoitetta. Niistä 19 toteutui. Kuntalaiset pääsivät perusturvassa palvelutarpeen arviointiin tai vastaanotolle tavoiteaikataulujen puitteissa. Hoidonporrastuksen onnistumista kuvaavat tavoitteet toteutuivat. Yli 75 -vuotiaita ei laitoshoidossa ollut valtakunnallisen tavoitteen ollessa alle 3 %. Palveluasumisen piirissä oli 12,8 % tavoitteen ollessa 5-6 %. Kotihoitoa saa 13,3 % yli 75- vuotiaista, joka vastaa asetettua tavoitetta. Omaishoidon tukea yli 75 -vuotiaista saa 11,5 % mikä on huomattavasti tavoitetta enemmän. Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön osaamista koskevissa tuloksissa jäätiin tavoitteista sairauspoissaoloja ja kehityskeskusteluja lukuun ottamatta. Sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta ollen 8,41 työpäivää/henkilö (10,7 vuonna 2012). Hoito-, palvelu-, asiakas- ja kuntoutussuunnitelmat on tehty 100 % tavoitteen mukaisesti. Sosiaalipalvelujen menoissa kasvua edelliseen vuoteen oli 2,7 % ja euron ylitys talousarvioon nähden. Terveyspalvelujen tulosalueella toimintakulut yhteensä 13,6 milj. euroa, alittivat talousarvion euroa ja alenivat 8,0 % edellisestä vuodesta. Merkittävin alitus oli erikoissairaanhoidon menoissa. Erikoissairaanhoidon sopimus alittui euroa. Vanhuspalvelujen tulosalueella toimintakulut, yhteensä 8,9 milj. euroa, ylittyivät vain euroa ja toimintatuotot alittuivat euroa talousarviosta. Perusturvalautakunnan toimintakulut ovat 58 % hallintokuntien yhteenlasketuista toimintakuluista. Lautakunnan toiminnan tuloksellisuus on siten merkittävässä asemassa koko kunnan talouden kehityksessä.

16 16(27) Muina havaintoinaan perusturvalautakunnan toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Kunnanhallituksen aloitteesta perusturvatoimessa tehtiin konsulttiselvitys vuonna Selvityksen tavoitteena oli luoda pohja perusturvatoimen rakenteelliselle uudistamiselle menojen pienentämiseksi. Tavoitteena on pienentää kunnan perusturvamenoja 1,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2015 mennessä. Selvityksen keskeiset toimenpide-ehdotukset ovat seuraavat: - Lastensuojelun palvelurakennemuutoksen toteuttaminen panostamalla kunnan omaan avopalveluun -Lastensuojelun lisäresurssointi on toteutunut, perheneuvolan avajaisia vietettiin Käytännön vaikutuksista ei vielä tässä vaiheessa voi muodostaa luotettavaa arviota. - Vammaispalvelun palvelurakennemuutoksen toteuttaminen panostamalla kunnan omaan asumispalveluun -Kehitysvammaisten uuden asumisyksikön suunnittelu on edennyt ja hankkeelle on ARA myöntänyt varauksen euron investointiavustukselle ja korkotukilainalle. - Terveyskeskuksen viikonloppupäivystyksestä luopuminen -Lääkäripäivystys on Ilomantsissa ma-pe klo 8-18 välisenä aikana. - Vastaanottotoiminnan sopeuttaminen palvelutarpeeseen -Hoitajien vastaanottotoimintaa on kehitetty, vastuunjakoa muutettu ja aloitettu uutena hoitajien INR- toiminta. - Vuodeosastotoiminnan akuuttirooliin panostaminen ja vuodeosasto 2 toiminnan muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi -Vuodeosasto 2 toiminnan muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi on toteutunut. - Vanhuspalvelujen palvelurakenteen muuttaminen Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaiseksi vähentämällä ympärivuorokautista hoivaa ja panostamalla kotiin annettaviin palveluihin. -Otettu käyttöön kotihoidossa tilapäisen ja säännöllisen hoidon palvelusetelit, mutta säännöllisen kotihoidon tarjoajia ei ole. - Lastensuojelun tarveselvitys on resurssipulan takia tekemättä - Toimeentulotuen käsittelyssä lakisääteisen ajan (7 pv) ylityksiä - Työttömille, ilman työterveyshuollon palveluja jääville järjestettävä mahdollisuus maksuttomaan terveyshuoltoon (kansanterveyslaki 2011), järjestämisessä suuria puitteita (olematon tiedotus ja neuvonta kohderyhmille)

17 17(27) - Kuulemisten ja katselmusten yhteydessä ja suorittavalta osapuolelta tulleissa palautteissa on viestitty hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, jotka eivät näyttäisi vielä olennaisilta osilta poistuneen - Ilomantsissa ei edelleenkään ole selkeää päätöstä tai ohjeistusta tehostetussa hoidossa oleville asiakkaille jäävästä käyttörahasta, laki yhtenäisohjeista valmistunee Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 50 %. Otannan suppeuden kannalta ja perusteella on vaikea tehdä luotettavaa arviota esitetyistä mielipiteistä. - Arvioiden perusteella lautakunnan työtyytyväisyyden aste on ollut kohtalaisen hyvä. Päätösehdotusten selkeyteen oltiin tyytyväisimpiä. Alhaisimmat arvosanat saivat (2,71 %) ennakkoinformaation riittävyys päätöksentekoon tulevista asioista ja (3 %) kunnanhallituksen ja lautakunnan valtasuhteiden toimivuus ja edellä mainittujen tahojen vastuiden oikea linjaus. Perusturvaan palkattiin talouspäällikkö vuonna 2013, joka kuitenkin irtisanoutui saman vuoden aikana. Tarkastuslautakunta toteaa, että viran täyttämättä jättäminen on ollut oikeansuuntainen toimi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Tämä edellyttää kuitenkin perusturvan esimiesten talousosaamisen vahvistamista. Kokonaisarvionaan tarkastuslautakunta toteaa perusturvalautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen kohtalaisen hyvin ja taloudellisten tavoitteiden hyvin Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta on toiminut toimintatuloilla ja kuluilla arvioituna hyvin talousarvion puitteissa. Toiminnan tuotot olivat 10,4 % (68.429) talousarviota suuremmat. Toimintakulut alittivat talousarvion 1,9 % ( ). Lautakunnan toimintakulut olivat 10,2 milj. euroa, mikä on 20,5 % kunnan käyttötalouden toimintakuluista. Vapaa-aikatoimen toimintatuotot olivat 40,5 % (74.955) talousarviota suuremmat. Vapaa-aikatoimi sai valtionavustuksia useisiin eri tarkoituksiin. Näitä avustuksia ei voitu budjetoida ennakkoon. Toiminnan kulut olivat 3,5 % (55.756) talousarviota pienemmät. Sivistyslautakunnalle oli asetettu 29 toiminnallista tavoitetta, joista 24 on toteutunut. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset olivat tavoitteen mukaisesti pitkien etäisyyksien kuntien keskitasoa. Lukio-opetuksen oppilaskohtaiset kustannukset olivat tavoitetta (pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso) korkeammat. Vaikuttavuustavoitteet saavutettiin päivähoidossa, perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa.

18 18(27) Muina havaintoinaan sivistyslautakunnan toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Päivähoitopaikka järjestyi kaikille hoitopaikkaa tarvitseville lapsille 14 vuorokauden kuluessa. - Vunukan tiloissa on edelleen ollut monia korjattavia kohteita, jotka ovat hankaloittaneet päivähoitotoimintaa. Päivähoito oli väistötiloissa kesän Lukiossa onnistuttiin edelleen ylläpitämään monipuolinen kurssitarjonta kehittämällä kurssien vuorottelua sekä ohjaamalla opiskelijoita verkkokursseille. Omaa hyvää lukiota markkinoitiin tehostetusti ja tarkastuslautakunnan mielestä markkinointia tulee edelleen jatkaa. - Kirjaston osalta ei saavutettu lainaustavoitetta. Elokuvaesitysten ja kävijöiden määrä ylitti tavoitteen. Sekä liikuntatoimen että nuorisotoimen ohjauskerrat ylittivät tavoitteen. Kansalaisopiston opetustunnit ja opiskelijamäärä ylittivät tavoitteen. - Kino Mantsin ulkoseinäkorjaukset suoritettiin ja tarkoitukseen saatiin Elokuvasäätiöltä euronavustus. - Elokuvapalveluista toteutettiin loka-marraskuussa 2013 kysely. Se toteutettiin kirkonkylän kouluissa, kirjastossa ja Kino-Mantsissa. Suurin osa vastaajista oli lapsia ja nuoria, kaikkiaan 315 vastaajaa. Kyselytuloksia käytetään palvelujen kehittämisessä. Erittäin ja melko tyytyväisiä oli 94 % vastaajista. - Saadussa palautteessa ja kuulemisissa on tullut ilmi huoli sivistyslautakunnan pienempien osioitten äänen kuulumisesta. Lautakunta on laaja ja kokousajat melko lyhyitä. Keskustelu ja käsittely saattaa jäädä joissakin tapauksissa vähäiseksi, jolloin viranhaltijoiden osuus korostuu. - Vuonna 2010 liikuntatoimen alaisuuteen siirtyneen uimahallin kävijämäärä oli tavoitteen mukainen vaikkakin laski hieman edellisestä vuodesta. - Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vapaa-aikalautakunnan asettaman työryhmän valmisteleman Ilomantsin kunnan nuorisostrategian. Toimintakertomuksesta ei selviä kuinka strategian tavoitteita on saavutettu. - Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen mallin avulla on korjattu työhyvinvoinnin puutteita, joita on todettu sekä v ja v Malli on vakiinnutettu osaksi työhyvinvoinnin kehittämistä ja työssäjaksamisen edistämistä. Konkreettisia tuloksia saataneen seuraavan kyselyn yhteydessä. Kuitenkin kunnan yhteisen strategian 0-toleranssi ongelmien kohdalla on epärealistinen.

19 19(27) - Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 85 %. Arvioiden perusteella lautakunnan työtyytyväisyyden aste on ollut hyvä, asioiden valmistelu ja esittely lautakunnalle on ollut hyvää. Alhaisimmat arvosanat saivat kunnanhallituksen ja lautakunnan valtasuhteiden toimivuus ja vastuiden oikea linjaus. Tarkastuslautakunta toteaa sivistyslautakunnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen melko hyvin ja taloudellisten tavoitteiden toteutuneen hyvin Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta ylitti talousarvionsa sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta. Toiminnan tuotot olivat 17,1 % ( ) talousarviota suuremmat. Toiminnan kulut olivat 9,6 % ( ) suuremmat kuin talousarvio. Toimintakertomuksen perusteella tekniselle lautakunnalle oli asetettu 23 toiminnallista tavoitetta joista 18 toteutui. Muina havaintoinaan teknisen ja ympäristölautakunnan toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Kunnan eri alueilla on puisto- ym. alueita, joiden siisteyteen tulisi kiinnittää huomiota. - Tarkastuslautakunta toteaa, että liikuntahallin ESCO-hankkeen tuloksena saavutetaan sekä lämmityksestä että sähköenergiasta merkittäviä säästöjä. Hankkeen kustannukset maksetaan säästöillä viiden vuoden aikana. - Vunukan päiväkodin rakentamiskohteessa on ollut ongelmia ja urakoitsija on kieltäytynyt maksamasta kaikkia kustannuksia. Asiasta on jätetty haaste. - Kiinteistöjen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvänä asiana teknisen toimen tehtävänä on vastata hallinnoimiensa kiinteistöjen ylläpidosta ja käytettävyydestä siihen käyttötarkoitukseen, johon tilat on tarkoitettu - Työterveyshuolto toimii sisäilmaongelmissa terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana. Kunnan työsuojeluorganisaation (ts-valtuutettu) tehtävänä on valvoa työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Terveydensuojeluviranomainen valvoo päiväkotien, esikoulujen, oppilaitosten, vanhainkotien ym. vastaavien julkisten laitosten terveydellisiä oloja. Terveydensuojeluviranomainen voi antaa velvoittavia määräyksiä. Työsuojeluviranomainen (Itä-Suomen aluehallintovirasto) on ylimpänä ketjussa. - Ilomantsin kunnalla on varsin kattava toimintaohje (2010) kosteushomevaurioepäilyissä sekä sisäilmaongelmissa. Kuntaan on valittu erityinen sisäilmatyöryhmä. Lautakunta oudoksuu, että uudelleen järjestelyjen yhteydessä varsinainen asiantuntija terveystarkastaja pudotettiin pois ryhmästä. Ongelmia on ilmennyt melko runsaasti mm. Vunukan loppumittaukset on AVI:n kanssa sovittu tehtäväksi lokamarraskuussa 2014.

20 20(27) - Asetetun työryhmän toiminta on ollut varsin huomaamatonta käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Tarkastuslautakunta ilmaisee huolensa vallitsevan tilanteen suhteen. - Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 66,7 %. Arvioiden perusteella lautakunnan työtyytyväisyyden aste on ollut melko hyvä, päätösehdotukset ovat olleet selkeitä ja kokouksiin on käytetty sopivasti aikaa. Alhaisimmat arvosanat (2,88) saivat päätöksentekokulttuuri ja riittävän ennakkoinformaation saanti. Kokonaisarvionaan tarkastuslautakunta toteaa teknisen lautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuneen melko hyvin Investointitavoitteet ja niiden toteutuminen Investointimenot olivat 2,275 milj euroa ja investointitulot 0,138 mij. euroa. Valtuuston tilikauden aikana tekemät muutokset investointimenoihin olivat vähäiset ja koskivat Ravajärven runkovesijohtoa ( ) ja maa-alueiden ostoa (50.000). Suurin yksittäinen investointierä oli 0,5 milj. euroa laajakaistan kunnan rahoitusosuus. Muita suurempia kohteita olivat Pampalon huoltohalli, terveyskeskuksen korjaustyöt, Kino Mantsin korjaukset ja kaavateiden peruskorjaukset. Kokonaisarviona tarkastuslautakunta toteaa, että investoinnit toteutuivat pääosin talousarvion mukaisina.

21 21(27) 5.5. Kunnan taloudellisen aseman kehittyminen Kunnan taloutta kuvaavat keskeiset tunnusluvut ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: Taulukko 2 Kunnan talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Toimintatuotot/ -kulut % Vuosikate/poistot % Vuosikate, e/asukas Verotulot yhteensä (1 000 e) Valtionosuudet (1 000 e) Tase Omavaraisuusaste Lainakanta (1 000 e) Lainat, e/asukas Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv Konsernitase Omavaraisuusaste, % Lainakanta (1 000 e) Lainat, e/asukas Asukasmäärä Kunnan tilikauden tulos toteutui 0,831 milj. alkuperäistä talousarviota parempana, ja tilikausi toteutui 0,127 milj. euroa ylijäämäisenä. Vuosikate oli 1,601 milj. euroa toteutuen 1,024 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana ja 0,608 milj. euroa edellisvuotta parempana. Poistot olivat 0,257 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 % ( ).

22 22(27) Kunnan toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ) vuosina on ollut merkittävästi vertailukuntia korkeampi. Esim. vuonna 2012 toimintakate oli 1360 euroa/as korkeampi kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin Toimintakate vuosina , /as Ilomantsi as. kunnat Pohjois-Karjala Koko maa Kunnan lainakanta aleni ja pitkäaikaisia lainoja oli 1,658 milj. euroa (edellisenä vuonna 2,382 milj. euroa). Lainakanta asukasta kohden on kuntien keskiarvoa alhaisempi, ja aleni edellisestä vuodesta ollen euroa/asukas. Taseen mukainen omavaraisuusaste oli 65 %. Maksuvalmius on hyvä. Kertyneet taseen ylijäämät kasvoivat tilikauden ylijäämän 0,127 milj. eurolla ja ovat yhteensä 4,8 milj. euroa. Konsernitilinpäätöksen lukujen kehitys mukailee kunnan tilinpäätöstietojen suuntaa, koska kunnan luvuilla on olennainen painoarvo konsernissa. Konserniin kuuluvien yhteisöjen lainakanta nostaa olennaisesti koko konsernin lainakantaa. Konsernin lainamäärä asukasta kohden on euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi 335 /asukas.

23 23(27) 5.6. Kunnan määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteeksi oli asetettu niiden tuloksellinen ja kilpailukykyinen johtaminen sekä kunnossa oleva riskienhallinta. Tytäryhtiöiden tuli raportoida kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa sekä toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Pogostan Vuokratalot käsittää 8 kerrostaloa ja 24 rivitalorakennusta. Asuinhuoneistoja yhtiössä on 218 kpl. Yhtiössä jatkettiin talouden tervehdyttämisohjelmaa. Kunta antoi yhtiölle euron pääomalainan arviointivuonna. Asuntojen käyttöaste on heikko, 90,75 % (edellisenä vuonna 90,80 %). Käyttöasteen alhaisuuteen vaikutti osaltaan Kukkostie 15 kohteen purkaminen vuonna Huhuksentie 46 ja Kivilahdentie 200c ovat olleet myynnissä tilikauden aikana. Jälkimmäisen kohteen purkaminen toteutetaan vuonna Kiinteistö Oy Taistelijan Talo on vuokrattuna matkailuyrittäjälle, joka harjoittaa kiinteistöllä ravintola- ja matkailutoimintaa. Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus ei päässyt tilikauden tulostavoitteeseen ( tulos > 0). Tilikauden tappio oli euroa. Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalon tilikauden tulos oli euroa ylijäämäinen. Kiinteistöllä suoritettiin normaalien kunnossapitotöiden lisäksi sokkelin vedeneristyskorjauksia sekä huollettiin salaojien toimivuutta sekä maanpintojen muotoilua rakennuksen vierustalla. Asunto-osakeyhtiöiden Ilomantsin Leppärinne ja Naarvantalon yhtiövastikkeista vastaa kunta, joten yhtiöt eivät ole riippuvaisia vuokratuloista. Saamatta jääneet vuokrat tyhjillään olevista asunnoista jäävät kunnan tappioksi. Ilonet Oy perustettiin kunnanvaltuuston päätöksellä. Laajakaistaverkon rakentaminen aloitettiin kesäkuussa Ilomantsin Lämpö Oy ei harjoittanut liiketoimintaa. Kaukolämpöverkosto, kaukolämpölaitteistot ja lämpökeskukset ovat vuokrattuna VAPO Oy:lle vuoteen Kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen riskien hallintaa ja toiminnan kehittymistä koskevaa ajantasaista raportointia kunnanhallitukselle tulisi edelleen kehittää ja täsmentää. Myös tarkastuslautakunnan olisi arviointitoimintansa kannalta tärkeää saada käyttöönsä kyseiset raportit.

24 24(27) 6 Tarkastuslautakunnan tarkastustoimintaan perustuvat muut havainnot Ilomantsin kunnan Hyvinvointikertomus vuosille Ilomantsin kunnan valtuusto hyväksyi johtoryhmän valmisteleman Ilomantsin kunnan Hyvinvointikertomuksen vuosille kokouksessaan Asiakirja on varsin kattava ja monipuolinen. Asiakirjan tavoiteasettelun toteutuminen antaa hyvät mahdollisuudet väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän kehittämiselle. Tässä vaiheessa on käytettävissä olevien tietojen pohjalta liian aikaista suorittaa tarkempaa konkreettista arviota tavoiteasettelun osioiden toteutumisesta. Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodesta 2013 Selvitys perustuu kuntien johtaville sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoille lähetettyyn kyselyyn, jolla pyrittiin saamaan tietoa aiheista, jotka asiamiesten työssä ovat vuoden 2013 aikana nousseet esille ja jotka ovat ajankohtaisia asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvan ja palveluiden toteutumisen kannalta. Myönteisenä piirteenä on Ilomantsin kohdalla ennalta ehkäisevän toimeentulotuen lisääminen varsinaisen toimeentulon osuudesta 2,17 %:iin (v ,88 % ja v ,48 %). Jää vielä suosituksen 3,3 % alle. Toimeentulotukien käsittelyssä on taantumaa. Vuonna 2013 toimeentulohakemuksista käsitteli sosiaalityöntekijä 34 % (v %), etuuskäsittelijä 66 % (v %). Hakemusten lakisääteinen käsittelyaika seitsemän (7) arkipäivää ylittyi v Lastensuojelun ilmoituksista vain 47,9 % lakisääteisesti viimeistään seitsemän (7) arkipäivän aikana. Myöskään lastensuojelun tarpeen selvitystä ei ole tehty lakisääteisessä kolmen (3) kuukauden ajassa johtuen mm. resurssipulasta ja henkilöstövaihdoksista. Ilomantsin kunnan tiedotuslehti Ilomantsin kunnan tiedotuslehteen toivotaan Ilomantsin kunnan luottamushenkilöiden puhelinnumeroita.

25 25(27) 7 Henkilöstö Henkilöstöä koskevista asioista on laadittu Henkilöstöraportti 2013, jossa yksityiskohtaisesti taulukoin ja diagrammein on selostettu aihepiiriin kuuluvien asioiden tilaa ja kehitystä viime vuosina. Vuoden 2013 henkilöstöraportin mukaan sairauspoissaolot ovat alentuneet edelliseen vuoteen nähden. Ilomantsin kunnan koko henkilökunnan keski-ikä oli 48,1 v. ja vakinaisen henkilökunnan keski-ikä 49,8 v. Koko henkilökunnan keski-ikä on noussut ja vakinaisten laskenut. Työhyvinvointikysely on toteutettu joka toinen vuosi. Strategisena tavoitteena on ollut, että työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä (3) asteikolla. Kysely toteutettiin viimeksi vuonna Muutos vuodesta 2010 oli pääosin kielteinen. Henkilöstöraportissa 2011 ja 2012 todetaan lähes samoin sanakääntein, että tuloksen pohjalta laaditaan tarkemmat koko kuntaa koskevat ja lisäksi osastokohtaiset tavoitteet ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi. Kyselyn pohjalta asetettiin kuntakohtainen yleistavoite ikäjohtamisen kehittäminen, lisäksi osastokohtaisia tavoitteita kehittämiskohteiksi. Keskiössä näyttäisi olevan mm. yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja ristiriitaiset määräykset. Henkilöstöraportti on numeraalinen tilastoinformaatio, josta ei voi tehdä johtopäätöksiä miten koko kuntaa koskevat ja osastokohtaiset tavoitteet ovat käytännön tasolla toteutuneet. Työntekijäpuolelta tulleiden palautteiden pohjalta näyttäisi, että läheskään kaikkien ongelmien perussyitä ei ole konkreettisella tasolla pystytty ratkaisemaan. Toisaalta on todettava, että asetettu 0- toleranssiraja ei ole ollut realistinen. Käytännön tasolla erikoisesti sivistysosasto ja myös tekninen osasto ovat toiminnassaan edistyneet työhyvinvointiongelmien ratkaisumalleissaan. Muilta osin tarkastuslautakunta ei näe tarpeelliseksi kommentoida henkilöstöraportissa varsin kattavasti selostettuja yksityiskohtia.

26 26(27) 8 Yhteenveto Hankinnat ja kilpailutukset ovat aiheuttaneet muistutuksia, valituksia, keskustelua vuoden 2013 aikana. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan pikaisesti laatia Ilomantsin kuntaan hankintastrategian. Tämä selventänee eri hallintokuntien ja kunnanhallituksen hankintojen toteuttamista. Määrärahojen ja tuloarvioiden seurantaan tulee kiinnittää enemmän huomiota. Kaikki välttämättömät määrärahamuutostarpeet tulee esitellä valtuustolle tilikauden aikana. Teknisen toimen määrärahamuutos ei edennyt kunnanhallituksesta kunnanvaltuustoon talousvuoden aikana. Palo- ja pelastustoimen kohdalla huolta on herättänyt viive ambulanssin saapumisessa. Ilomantsin kuntapäättäjien ja virkamiesten kokoama kymmenkohtainen toivelista lähivuosien Ilomantsin tiehankkeista ei saanut vastakaikua Pohjois-Savon ELY -keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen johtajalta ja aluevastaavalta käydyssä tapaamisessa. Valtion kehysriihessä perustienpidon määrärahoja on pienennetty ja joudutaan tinkimään nykytason tien pidosta ja asettamaan nopeus- ja painorajoituksia. Rautatieyhteys Joensuusta Ilomantsiin on kunnan elinkeinoelämälle tärkeä. Kunnanhallitus on ryhtynyt toukokuussa 2014 toimenpiteisiin rautatien säilyttämisen puolesta. Kokonaisuutena arvioiden kunnanhallitus ja lautakunnat ovat vuonna 2013 saavuttaneet melko hyvin valtuuston sille asettamat tavoitteet.

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA... 4 1.1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ... 4 1.2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Sisällys Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisällys Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällys 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.2.1. Kunnan hallinto-organisaatio

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Valtuusto 18.6.2008 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Leppävirran kunta Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kuvat: Erkki Lehtimaa SISÄLLYS TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 66. Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. Kaupunginvaltuustolle

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 66. Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. Kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 66 Mikkelin kaupungin arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 Kaupunginvaltuustolle Sisällys 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta

Savonlinnan kaupunki Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot ja työskentelyn lähtökohta... 3 2 TASEKIRJAN

Lisätiedot

Arviointikertomus Turun kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2004

Arviointikertomus Turun kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2004 Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 3:2005 Arviointikertomus Turun kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2004 Turun kaupungin tarkastuslautakunta 25.5.2005

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS... 2 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja

Lisätiedot