ARVIOINTIKERTOMUS. ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS ILOMANKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS. ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS ILOMANKA 15.5.2014 47"

Transkriptio

1 ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 ILOMANKA

2 Tarkastuslautakunta Sisällys 1. Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Esteellisyydet Tarkastuslautakunnan toiminta Vuoden 2012 arviointikertomuksen aiheuttamat toimenpiteet Aikaisempien arviointikertomusten havainnot Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion sitovat tavoitteet Toiminnan yleiset tavoitteet Toimielinkohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Investointitavoitteet ja niiden toteutuminen Kunnan taloudellisen aseman kehittyminen Kunnan määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan tarkastustoimintaan perustuvat muut havainnot Henkilöstö Yhteenveto... 26

3 3(27) 1. Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden tarkastus 1.1 Tarkastuslautakunta Ilomantsin kunnanvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunta valmistelee valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Vuosittain tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen talousarvion rinnalla hyödynnettäväksi ohjauksen ja toiminnan kehittämisen välineeksi. Lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään ovat toimineet: Jäsen: Mononen Liisa, puheenjohtaja Kettunen Jari, varapuheenjohtaja Määttänen Toivo Möller Sirpa Pimperi Irma Ronkainen Keijo ajalla ja Kymäläinen Pekka alkaen Vanhanen Taisto Sihteerinä on toiminut Kontturi Minna. Varajäsen: Sivonen Sirpa Torssonen Markku Salo Aleksi Kymäläinen Pekka ajalla ja Rautava Jaakko alkaen Kettunen Helvi Ikonen Irja Ikonen Kaija ajalla ja Kanninen Helena alkaen Lautakunnan valitsemassa työjaostossa ovat toimineet Liisa Mononen (pj), Jari Kettunen (vpj.), Toivo Määttänen ja Taisto Vanhanen sekä sihteerinä Minna Kontturi.

4 4(27) 1.2 Tilintarkastus Ilomantsin kunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudeksi on valittu JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab. Tilintarkastusyhteisön nimi muuttui kaupan myötä BDO Audiator Oy:ksi alkaen, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHTT Eeva-Liisa Auvinen saakka. Ilomantsin kunnan vastaavana tilintarkastajana on toiminut lähtien JHTT Tuomo Pikkarainen. Avustavina tilintarkastajina ovat toimineet JHTT, KTM Taina Törrönen, datanomi Eija Susitaival ja IT -asiantuntija Raimo Kallunki. Vastuunalainen tilintarkastaja on osallistunut useimpiin lautakunnan kokouksiin sekä tehtyihin katselmuksiin. JHTT -tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen on tarkastuslautakunnan toimeksiannosta osallistunut arviointikertomuksen valmisteluun. 1.3 Esteellisyydet Esteellisyydet on otettu huomioon tarkastuslautakunnan kokouksissa sekä arviointikertomusta valmisteltaessa, jolloin esteellinen jäsen ei ole osallistunut ko. toimielimiä koskevien asioiden valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Jäsen Liisa Mononen Jari Kettunen Pekka Kymäläinen Toivo Määttänen Sirpa Möller Irma Pimperi Keijo Ronkainen Taisto Vanhanen Esteellisyys Karelia Expert Matkailupalvelut Oy ja Ilomantsin 4H -yhdistys Perusturva- ja sivistyslautakunta, Ilomantsin Lämpö Oy ja Ilomantsin Kiinteistö Pogostan Vuokratalot Oy Ei esteellisyyksiä Ei esteellisyyksiä Ilomantsin Osuuspankki Ei esteellisyyksiä Asunto Oy Ilomantsin Kalevanrivi, ei vaalikelpoinen paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot Varajäsen Sirpa Sivonen Torssonen Markku Salo Aleksi Rautava Jaakko Kettunen Helvi Ikonen Irja Ikonen Kaija Kanninen Helena Esteellisyys Ei esteellisyyksiä Asunto Oy Ilomantsin Ilmarinen, Asunto Oy Ilomantsin Kalevalanpuisto, Asunto Oy Tirinkaivo, Asunto Oy Ilomantsin Kirkkotie 11, Asunto Oy Ilomantsin Nikakuja, Turveteollisuusliitto ry Sivistyslautakunta, Asunto Oy Ilomantsin Yrittäjät, Asunto Oy Ilomantsin Sammontie Ei esteellisyyksiä Sivistyslautakunta, perusturvalautakunta Asunto Oy Ilomantsin Kalevanrivi, Asunto Oy Kalevantupa ja Kiinteistö Oy Mantsintie 1-3 Ei vaalikelpoinen pysyväisluonteisen palvelussuhteen vuoksi alkaen. Ei esteellisyyksiä

5 5(27) 2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta toimi, kunnes Ilomantsin kunnan tilinpäätös hyväksyttiin kokouksessa ja kunnanvaltuustossa Tarkastuslautakunta kokoontui välisenä aikana 7 kertaa ja työjaosto 3 kertaa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana 6 kertaa ja työjaosto 4 kertaa. Tarkastuslautakunta on vahvistanut toimintaansa varten tarkastussuunnitelman vuosille Kullekin vuodelle on määritelty tarkastuksen painopistealueet. Vuoden 2013 painopistealueita olivat: - Kunnanhallitus/henkilöstöasiat ja työllistäminen - Perusturvalautakunta/yleis- ja vanhuspalvelut - Sivistyslautakunta/hallinto, kirjasto ja nuorisotoimi - Tekninen ja ympäristölautakunta - Investoinnit Talousarviossa tarkastuslautakunnan tavoitteiksi on asetettu kuntalaisten kuuleminen, päätösten ajantasainen seuranta ja puuttuminen epäkohtiin, asioiden valmistelu työjaostossa, hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen, katselmukset toimintayksiköissä sekä lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Arviointivuoden 2013 osalta lautakunta on kuullut: Kunnanjohtaja Markku Lappalaista Terveystarkastaja Pirjo Kososta Nuoriso-ohjaaja Tanja Pesosta Kirjastotoimenjohtaja Riitta Kurvista Tekninen johtaja Olli Summalaa Sivistysjohtaja Marjut Ahokasta Kuntatekniikan esimies Veijo Kurkea Kunnanjohtaja Markku Lappalaista Hallintojohtaja Hilkka Ikosta Tekninen johtaja Olli Summalaa Perusturvajohtaja Esko Oikarista Sivistysjohtaja Marjut Ahokasta Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Reijo Kontturia Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Turusta Tekninen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Eila Piippoa Palvelukeskuksen katselmus pidettiin tutustumalla tiloihin ja niiden kuntoon sekä toimintaan.

6 6(27) Vuoden 2013 toiminnan arviointia varten lautakunta on seurannut systemaattisesti valtuuston, lautakuntien ja kunnanhallituksen toimintaa saamiensa tietojen puitteissa. Tilintarkastajat ovat selostaneet tarkastustyönsä etenemistä lautakunnan kokouksissa, saattaneet esille tulleita asioita tarvittaessa suoraan ao. viranhaltijoiden tietoon sekä toimittaneet tarkastuslautakunnalle seuraavat muistiot tarkastustyöstä: Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus Ilomantsin kunnan tietojärjestelmien tarkastus Ilomantsin kunnan johtavien viranhaltijoiden päätökset/kunnanjohtaja, hoito- ja hoivatyönjohtaja ja perusturvajohtaja Perusturvalautakunnan alaiset palveluiden ostoprosessit 3 Vuoden 2012 arviointikertomuksen aiheuttamat toimenpiteet Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan vuoden 2012 arviointikertomuksen tarkastuslautakunnan valmisteleman esityksen pohjalta sekä päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kunnanhallitus päätti ryhtyä toimenpiteisiin valtuuston päätöksen mukaisesti. Arviointikertomus on toimitettu kaikille hallintokunnille. Hallintokuntien tuli toimittaa mennessä kunnanhallitukselle/valtuustolle selvitykset hallintokunnan toimenpiteiden toteuttamisesta sekä muista arviointikertomuksen huomioista. Hallintokunnat käsittelivät arviointikertomukset seuraavasti: - Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Kunnanhallituksen päätöksen mukaan: - Hallintokuntien tulee käsitellä kokouksissaan tarkastuskertomuksessa mainitut yleiset sekä hallintokuntakohtaiset huomiot ja puutteet sekä päättää niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Lisäksi hallintokuntien tulee tehostaa sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. - Hallintokuntien tulee seurata ja arvioida käyttösuunnitelmiensa toteutumista jatkuvasti siten, että luvattomia määrärahan ylityksiä ja tuloarvion alituksia ei synny. Käyttösuunnitelman toteutumisesta on raportoitava säännöllisesti ao. toimielimelle. Vuoden aikana esille tulevat uudet tarpeet tulee toteuttaa ensisijaisesti annetuilla määrärahoilla. Lisäksi hallintokuntien tulee etsiä jatkuvasti talouden tehostamiskeinoja ja tehokkuutta.

7 7(27) Hallintokuntien tulee hakea talousarviomuutokset ajoissa etukäteen. Määrärahamuutoshakemukset tulee hakea talousarviovuoden kuluessa, muutoshakemus koskee tavoitteita ja niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Lisäksi on arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin määrärahoihin ja tuloarvioihin. - Tarkastuskertomuksessa mainitut aikaisempien arviointikertomusten toi- menpiteitä vaativat puutteet/toimintatavat on hallintokuntien korjattava ku- luvan vuoden aikana. - Koko kuntaa koskevien tavoitteiden mukaisesti hallintokuntien esimies- ten tulee pitää kehityskeskustelut alaisten kanssa vähintään kerran kahdes- sa vuodessa. - Vuodelle 2013 yhteisesti päätetty tavoite (ikäjohtaminen) sekä lisäksi osastokohtaisesti sovitut työhyvinvointitavoitteiden toimenpiteet tulee tehdä epäkohtien poistamiseksi. - Viranhaltijapäätöksiin tulee lisätä toimivallan peruste. - Sisäinen valvonnan ohje päivitetään. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tehostetaan kaikissa hallintokunnissa. - Kunnanhallitus seuraa arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpi- teiden toteutumista. Kunnanhallitus antoi selvityksen vuoden 2012 arviointikertomuksen huomioista oman hallinnonalansa sekä muista arviointikertomuksen huomioista seuraavasti: - Aikaisempien vuosien arviointikertomusten toimenpiteitä vaativia puutteita on korjattu kehittämällä kunnan kyselyitä ja ottamalla käyttöön uusi sähköinen Wepropol -ohjelma. Kehityskeskustelujen pitämistä kaikissa kunnan hallintokunnissa on ohjeistettu. Tänä vuonna on otettu käyttöön uusi kehityskeskustelurunko ja keskustelut kirjataan Populus - henkilöstöjärjestelmään. Järjestelmästä saa tiedot pidettyjen kehityskeskustelujen määrästä. Työhyvinvoinnin parantamiseksi on asetettu kunnan yhteiseksi tavoitteeksi ikäjohtaminen. Ilomantsin kunta on mukana Itä-Suomen yliopiston Ikä 3.0 hankkeessa, joka järjestää kunnan henkilöstölle koulutusta esimiestyöhön ja työyhteisötaitoihin liittyen. Tavoiteasetteluun kiinnitetään huomiota talousarvion sekä käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Vunukan korjauspuutteet on selvitetty ja korjaustyöt tehty tämän kesän aikana. Antaa seuraavat selvitykset ja ohjaukset arviointikertomuksessa olevista asioista: - Lautakuntien tulee seurata kuukausittain käyttösuunnitelmien toteutumista toiminnoittain. Talousarviomuutokset on haettava jo ennen kuin määrärahat ylittyvät tai alittuvat.

8 8(27) Palvelujen tuottamisessa ja muissakin toiminnoissa on jatkuvasti ja erityisesti muutostilanteissa tarkasteltava taloudellisuutta ja tuloksellisuutta, tavoitteena käyttötalousmenojen pienentyminen. - Lisätään ajantasaista tiedottamista kuntalaisia koskettavista asioista. Kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle merkittäväksi tiedoksi hallintokuntien ja kunnanhallituksen edellä kuvatut selvitykset, toimenpiteet ja ohjaukset vuoden 2011 arviointikertomuksessa olevista asioista. Kunnanvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja loppuraportin vuodelta 2012 sekä hallintokuntien selvitykset arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimielimet ovat keskimäärin varsin aktiivisesti ja viiveettä ryhtyneet toimenpiteisiin, joiden tarpeellisuuteen tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota. 4 Aikaisempien arviointikertomusten havainnot Toimielimet ovat ryhtyneet toimenpiteisiin. Asioita, joissa edelleen on toimenpiteitä vaativia puutteita ovat mm. - Tietojen saaminen on parantunut, mutta edelleen esiintyy puutteita - Johtajuus, työhön perehdyttäminen, työjärjestelyt, kehityskeskustelut, henkilöstöpolitiikka: kohentumista on ollut, mutta kehitettävää on vielä - Asiakastyytyväisyyskyselyissä on edelleen kehitettävää. - Tavoiteasettelussa on yksilöidympiä tavoitteita, mutta arviointikriteereitä on selkeytettävä, mitattavien tavoitteiden rinnalle laadulliset tavoitteet - Epäkohtiin puuttuminen, viiveet korjaustoiminnan toteuttamisessa mm. Vunukka - Investointien hankeluettelosta päiväkoti Vunukan rakentamisen kohdalta puuttui S merkintä (sitovuus) 5 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion sitovat tavoitteet Kunnanvaltuuston päättämät sitovuustasot vuoden 2013 talousarviossa ovat seuraavat: Määrärahat ja tuloarviot: - Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä - Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova Irtain omaisuus sitova toimielimittäin talousarvion investointiosan mukaisesti Kiinteä omaisuus hankkeittain niissä, joissa talousarvion investointiosassa merkintä S (sitova) ja Muu kiinteä omaisuus tehtäväalueittain talousarvion investointiosan mukaisesti

9 9(27) - Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäys Tavoitteet - Talousarviokirjassa esitetyt hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita 5.2. Toiminnan yleiset tavoitteet Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma perusteella kunnanvaltuusto asetti 33 koko kuntaorganisaatiota koskevaa tavoitetta, joista 23 toteutui. Tarkastuslautakunta toteaa tavoitteiden toteutumisesta seuraavaa: - Asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella 80 % vastaajista on tyytyväisiä peruspalveluihin. Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että asiakastyytyväisyyskyselyissä käytetty kyselytapa ei anna riittävää ja luotettavaa lopputulosta. - Ilomantsin kunta oli epäonnistunut aiempina vuosina perusturvalautakunnan talousarvioiden laadinnassa ja talousarvioiden toteuttamisessa. Vuonna 2013 perusturvalautakunta onnistui talousarvion toteutumisessa. Sosiaalipalveluissa talousarvion toimintakate ylittyi euroa. Terveyspalveluissa toimintakate alittui euroa. Vanhuspalveluissa toimintakate ylittyi euroa. Erikoissairaanhoidon laskutus oli euroa talousarvioon varattua vähemmän. Taulukko 1. Perusturvalautakunnan talousarviot ja niiden toteutuminen vv Perusturvalautakunta Alkuperäisen talousarvion toimintakate Talousarviomuutokset Lopullinen muutettu talousarvio Toteuma Talousarvio vs. toteuma % % % Poikkeama alkuperäisestä talousarviosta ,75 % ,53 % ,1 Poikkeama muutostalousarviosta ,51 % ,99 % ,1 - Tonttivarantotavoite 5 vuoden tarve on saavutettu. - Asuin- ja elinympäristö on viihtyisä ja turvallinen ja asukkaista tyytyväisiä on 80 %. Tavoitteen toteutumista on mahdoton arvioida luotettavasti käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Ilomantsi on asuinkuntana miellyttävä ja virikkeitä antava.

10 10(27) - Laajakaistayhteydet kattavat 95% kunnan pinta-alasta. Kunta on perustanut 100 % omistamansa Ilonet Oy nimisen yhtiön. Sen tarkoituksena on rakentaa, ylläpitää ja myydä sekä vuokrata kiinteää laajakaistatietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Rakentaminen tapahtuu vuosina Alkuperäisenä tavoitteena ollut 1500 liittymän määrä ylitetään ja uudeksi tavoitteeksi on asetettu 2000 liittymää. Nopeasti liikkeelle lähtenyt rakentaminen mahdollistaa toimivat tietoliikenneyhteydet kuntalaisille ja yrityksille. - Kuntalaisilla asiointimahdollisuus joukkoliikennettä hyödyntäen ainakin kerran viikossa on toteutunut tilinpäätöksen mukaan. Tarkastuslautakunnan saaman palautteen mukaan asiointiliikennettä tulisi kehittää. Tarkastuslautakunta kehottaa kuntalaisia hyödyntämään asiointiliikennettä enemmän. - Kuntaorganisaation vastuulla olevien kaavateiden hoito on ympärivuotista ja kustannuksiltaan Pohjois-Karjalan kuntien keskitasoa. Asemakaavateiden peruskorjaus on edennyt talousarvion mukaisesti. Valtion vastuulla olevien teiden hoidon taso on huolestuttavasti heikentynyt. Tiehoitokuntien ylläpitämien teiden kunnossapidon taso vaihtelee suuresti. - Rautatieyhteys on olemassa, mutta Ilomantsi-Joensuu rataosan vaatima perusparannushanke Heinävaara - Ilomantsi osuudelle ei ole toteutunut. - Yritysneuvonnan piirissä on vähintään 94 yritystä. Tavoite toteutui lähes täysin (91 yritystä). - Vuosittain perustetaan vähintään 9 uutta yritystä. Tavoite ylittyi ja uusia yrityksiä perustettiin Kunnan talouden ylijäämä on 0. Tavoite toteutui vuonna Järjestelyerien jälkeen vuoden 2013 tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Kumulatiivinen ylijäämä on 4,8 milj. euroa. - Kehittämishankkeiden nettomenot vuosittain ovat korkeintaan 30 /asukas. Tavoite toteutui. Vuonna 2013 kehittämishankkeiden nettomenot oli 13 /asukas. - Palvelujen kustannustaso vastaa Pohjois-Karjalan kuntien keskitasoa ottaen huomioon Ilomantsin erityisolosuhteet. Tavoitteen toteutumisen kattava arviointi ei ole toimintakertomuksessa annettujen tietojen perusteella mahdollista. Vuosittain tehtävä, tuoreisiin tilinpäätöstietoihin perustuva arviointi ei käytännössä onnistu, koska vertailutiedot valmistuvat viiveellä. Oheisessa vuosia koskevassa taulukossa nähdään, että esim. sosiaali- terveystoimen kustannukset euroa/asukas ovat Ilomantsissa olleet merkittävästi maakunnan ja koko maan kuntia korkeammat.

11 11(27) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as Ilomantsi as. kunnat Pohjois-Karjala Manner-Suomi - Avoimeksi julistettuihin virkoihin ja toimiin saadaan vähintään yksi pätevä hakija. Vuonna 2013 kaikkiin kunnan avoimiin tehtäviin on ollut päteviä hakijoita. - Ennenaikaisten eläköitymisten määrä on alle 1 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei siirtynyt ketään. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 työntekijää. - Työntekijöistä yli 97 % on päteviä. Perusturvassa tavoite >97 % on toteutunut. Kunnanhallituksen alaisissa toiminnoissa päteviä oli >95 %, sivistystoimessa 95,4 %. - Yrittäjäkyselyn perusteella Ilomantsi yltää 50 kiinnostavimman kunnan joukkoon. Suomen Yrittäjät ry:n keväällä 2014 julkaistussa kyselyssä Ilomantsin kunta sijoittui sijalle 7 kaikkien kuntien joukossa. Kymmenen parhaan joukossa ei ollut muita Pohjois-Karjalan kuntia. - Ilomantsin kunta saa myönteistä julkisuutta kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunta arvioi tavoitteen toteutuneen. - Toiminnasta vapautuneista tiloista ei aiheudu kustannuksia. Tavoite ei ole toteutunut. Kustannusten tarkempi taso ei ilmene toimintakertomuksesta. - Tiloista on vajaakäytössä alle 10 %. Muiden kuin yritystilojen osalta tavoite on toteutunut. Yrityskäytössä olevien tilojen osalta vuoden 2013 tavoite oli < 20 %, joka on myös toteutunut.

12 12(27) - Johtamiskoulutus on 98 prosentilla esimiehistä. Koko kunnan osalta tavoite ei ole vielä toteutunut. Kunnassa on esimiehiä 28. Heistä 85 % on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. - Sairauspoissaoloja on keskimäärin vähemmän kuin 10 päivää/työntekijä. Tavoite on toteutunut. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 9,5 pv/työntekijä (edellisenä vuonna 9,95 pv). - Työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä (3). Työhyvinvointikyselyä ei tehty vuonna Vuonna 2012 kunnan vakinaiselle henkilöstölle (398 hlöä) tehtiin työhyvinvointikysely. Vastausprosentti oli 55,3 %. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan tulee edelleen kiinnittää huomiota resurssien tarkoituksenmukaiseen jakamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen henkilöstön hyvän työmotivaation ylläpitämiseksi. Ajantasainen tiedottaminen muutoksista ja niiden syistä sekä riittävä koulutus lisäävät henkilöstön sitoutumista. Henkilöstön merkitys jokapäiväisessä palvelutuotannossa sekä myös muutosten toteuttamisessa on tärkeällä sijalla. - Kaikki kehityskeskustelut on käyty kertaalleen kahden vuoden aikana. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan sivistystoimessa sekä tekninen ja ympäristötoimessa on tavoite konkretisoitu käytäntöön. - Vähintään kaksi ryhmää ja 10 henkilöä palkitaan vuosittain. Tavoite toteutui. Talvella 2013 palkittiin 29 työntekijää, jotka vuoden 2012 loppuun mennessä olivat palvelleet kuntaa 10, 20, 30, 40 ja 45 vuotta. Heidän lisäkseen palkittiin 11 erityisen ansioitunutta työntekijää. Lisäksi palkitaan arvioinnin jälkeen erinomaisesti toimineita tiimejä vapaapäivillä. - Jokainen työntekijä saa täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää vuodessa. Vuonna 2013 oli asetettu tavoitteeksi vähintään 2 täydennyskoulutuspäivä/työntekijä. Tavoite ei toteutunut. - Omaehtoista koulutusta hankkii vähintään 10 työntekijää vuosittain. Tavoite toteutui edellisen vuoden tapaan erinomaisesti. Henkilöstöraportin mukaan 19 työntekijää on hankkinut omaehtoista koulutusta. - Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetaan verkostoyhteistyönä enemmän kuin 25 palvelua. Kokonaistavoitetta ei saavutettu vaikka useimmilla hallinnonaloilla on ollut seudullista/maakunnallista yhteistyötä. Esim. kunnanhallituksen tavoitteena ollut yli kuuden palvelun tuottaminen seudullisesti ja maakunnallisesti toteutui. - Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearvioinnin keskimääräinen arvosana on parempi kuin 3. Koko kuntaorganisaation osalta tavoite kaikesta päätellen toteutui. Lautakuntien itsearviointi asteikolla 1-4, josta keskimääräinen arvosana tältä osin on johdettu, ei kysymyksen asettelultaan ole aivan onnistunut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön arvioinnin pohjaksi. Arviointiasteikon muuttaminen yhdestä kymmeneen (1-10) antaisi todellisemman kuvan vallitsevasta tilanteesta.

13 13(27) - Ilomantsia edustavat seutuvaltuustossa varsinaiset jäsenet. Tavoite toteutui. Ilomantsia on edustanut seutuvaltuustossa kaksi kunnanvaltuutettua. - Maakunnallisissa tehtävissä Ilomantsia edustaa enemmän kuin 6 luottamushenkilöä. Tavoite ei aivan täyttynyt. - AKO-ohjelmatyöhön Ilomantsi osallistuu jatkuvasti. Tavoite toteutui. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaksi (KOKO) muuttuneen ohjelmatyön ohjausryhmässä Ilomantsia on edustanut kunnanjohtaja. - Yhteiskuntasuhteissa ollaan kosketuksissa vähintään viiteen tahoon. Tavoite on toteutunut hyvin. - Palveluketjujen ydinprosessit on kuvattu yli 90 prosenttisesti. Tavoite on toteutunut Toimielinkohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen Toimintatuottojen toteuma oli 12,378 milj., joka on 0,562 milj. alkuperäistä talousarviota ja 0,462 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Valtuustoon nähden sitovan tason käyttötaloustulojen merkittäviä alituksia ei ollut. Toimintakuluja kertyi 50,020 milj., joka alittaa alkuperäisen talousarvion 0,151 milj. euroa, ja alittaa 0,164 milj. eurolla muutetun talousarvion. Valtuustoon nähden sitovan tason käyttötalousmenojen ylitykset olivat teknisellä lautakunnalla 0,531 milj. euroa. Lautakunnalla olivat tulojen ylitykset 0,676 milj. euroa. Muilla toimielimillä ei ollut toimintakulujen ylityksiä Toimintakatteeksi muodostui 37,392 milj. euroa, joka on 0,864 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja 0,777 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintakate (menojen ja tulojen erotus) pieneni eli parantui edellisestä vuodesta 2,7 milj. euroa. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 0,937 milj. euroa eli 2,5 %. Sekä verotulot että valtionosuudet kasvoivat. Verotulojen kasvuun vaikutti verotilitysten aikaistuminen edelliseen vuoteen nähden. Toteutunut vuosikate 1,601 milj. euroa on 1,024 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 1,111 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuosikate 1,601 milj. euroa riitti 1,523 milj. euron suunnitelmanmukaisiin poistoihin. Tilikauden tulos on 0,078 milj. euroa. Järjestelyerien jälkeen tilikauden ylijäämä on 0,127 milj. euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 6,8 milj. euroa kun se vuotta aiemmin oli 8,1 milj. euroa Investointeihin varatusta 2,570 milj. euron määrärahasta käytettiin 2,275milj. euroa.

14 14(27) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan toiminta vastasi pääosin asetettuja tavoitteita. Kulut ja nettomenot olivat 27 % (11461 ) budjetoitua pienemmät. Tarkastuslautakunta asetti työlleen 6 määrällistä tavoitetta. Niistä 4 on toteutunut. Lautakunnan kokouksia oli suunniteltua enemmän, mutta työjaoston kokouksia oli vähemmän kuin suunniteltiin. Työjaoston toiminta on toimintamuotona vakiintunut ja hyväksi havaittu. Kuntalaiset ovat entistä aktiivisemmin tuoneet tarkastuslautakunnalle esityksiä kohteista, joiden hoitoa eivät pidä lain- tai tarkoituksenmukaisena. Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 100 %. Heikoimman arvosanan sai väittämä Tarkastuslautakunnan kokouksiin käytetään sopivasti aikaa Kunnanhallitus Kunnanhallitus on toiminut toimintatuloilla ja kuluilla arvioituna talousarvionsa puitteissa. Toiminnan tuotot olivat euroa ennakoitua pienemmät ja kulut euroa ennakoitua pienemmät. Nettomenot jäivät euroa ennakoitua pienemmiksi. Talousarviossa kunnanhallitukselle oli asetettu 18 toiminnallista tavoitetta. Näistä toteutui 12. Vakinaista työntekijää kohti lasketut työterveyshuollon nettokustannukset olivat tavoitetta (<80 ) korkeammat ollen 86 /henkilö. Työhyvinvointikyselyä ei toteutettu. Muina havaintoinaan kunnanhallituksen toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Kunnanhallitus onnistui ohjatessaan hallintokuntia noudattamaan valtuuston hyväksymää alkuperäistä sitovaa talousarviota ja toimimaan taloudellisella tavalla. Valtuusto myönsi vuoden aikana menomäärärahoja lisää euroa. Toteutuneet toimintakulut olivat 0,151milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät ja 0,164 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät. - Kunnanhallitus on ohjeistuksessaan hallintokunnille ottanut hyvin huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät havainnot ja korjaustarpeet. Seurantaa ohjeistuksen toteutumisesta eri toimielinten kohdalla tulisi kehittää ja ajantasaistaa. - Ympäristötoimen jatkuvaan työvoimapulaan on annettu osittaista helpotusta. Lisäys on auttanut tilannetta, mutta ei poistanut toiminnallista työvajetta. Samaan aikaan ympäristöasiain painoarvo käytännön elämässä on lisääntynyt ja käsiteltävien asioiden kirjo on monipuolistunut. On ollut toiminnallisia viiveitä ja priorisoinnin tarvetta. - Kuntalaispalautteissa on toivottu enemmän tiedottamista ja valmistelun avoimuutta suuremmista kuntalaisia koskettavista asioista.

15 15(27) - Joensuun seudun maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa , isäntäkuntana Liperi. - Kunta on onnistunut luomaan toimintaedellytyksiä yritystoiminnalle. Kokonaisarvionaan tarkastuslautakunta toteaa kunnanhallituksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistuneen melko hyvin Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta onnistui toimintamenoilla arvioituna pysymään talousarvionsa puitteissa. Toiminnan tuotot alittivat muutetun talousarvion euroa. Toiminnan kulut olivat euroa alemmat kuin talousarvio. Nettomenot olivat euroa talousarviota pienemmät. Talousarviossa koko perusturvalautakunnalle oli asetettu 34 toiminnallista tavoitetta. Niistä 19 toteutui. Kuntalaiset pääsivät perusturvassa palvelutarpeen arviointiin tai vastaanotolle tavoiteaikataulujen puitteissa. Hoidonporrastuksen onnistumista kuvaavat tavoitteet toteutuivat. Yli 75 -vuotiaita ei laitoshoidossa ollut valtakunnallisen tavoitteen ollessa alle 3 %. Palveluasumisen piirissä oli 12,8 % tavoitteen ollessa 5-6 %. Kotihoitoa saa 13,3 % yli 75- vuotiaista, joka vastaa asetettua tavoitetta. Omaishoidon tukea yli 75 -vuotiaista saa 11,5 % mikä on huomattavasti tavoitetta enemmän. Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön osaamista koskevissa tuloksissa jäätiin tavoitteista sairauspoissaoloja ja kehityskeskusteluja lukuun ottamatta. Sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta ollen 8,41 työpäivää/henkilö (10,7 vuonna 2012). Hoito-, palvelu-, asiakas- ja kuntoutussuunnitelmat on tehty 100 % tavoitteen mukaisesti. Sosiaalipalvelujen menoissa kasvua edelliseen vuoteen oli 2,7 % ja euron ylitys talousarvioon nähden. Terveyspalvelujen tulosalueella toimintakulut yhteensä 13,6 milj. euroa, alittivat talousarvion euroa ja alenivat 8,0 % edellisestä vuodesta. Merkittävin alitus oli erikoissairaanhoidon menoissa. Erikoissairaanhoidon sopimus alittui euroa. Vanhuspalvelujen tulosalueella toimintakulut, yhteensä 8,9 milj. euroa, ylittyivät vain euroa ja toimintatuotot alittuivat euroa talousarviosta. Perusturvalautakunnan toimintakulut ovat 58 % hallintokuntien yhteenlasketuista toimintakuluista. Lautakunnan toiminnan tuloksellisuus on siten merkittävässä asemassa koko kunnan talouden kehityksessä.

16 16(27) Muina havaintoinaan perusturvalautakunnan toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Kunnanhallituksen aloitteesta perusturvatoimessa tehtiin konsulttiselvitys vuonna Selvityksen tavoitteena oli luoda pohja perusturvatoimen rakenteelliselle uudistamiselle menojen pienentämiseksi. Tavoitteena on pienentää kunnan perusturvamenoja 1,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2015 mennessä. Selvityksen keskeiset toimenpide-ehdotukset ovat seuraavat: - Lastensuojelun palvelurakennemuutoksen toteuttaminen panostamalla kunnan omaan avopalveluun -Lastensuojelun lisäresurssointi on toteutunut, perheneuvolan avajaisia vietettiin Käytännön vaikutuksista ei vielä tässä vaiheessa voi muodostaa luotettavaa arviota. - Vammaispalvelun palvelurakennemuutoksen toteuttaminen panostamalla kunnan omaan asumispalveluun -Kehitysvammaisten uuden asumisyksikön suunnittelu on edennyt ja hankkeelle on ARA myöntänyt varauksen euron investointiavustukselle ja korkotukilainalle. - Terveyskeskuksen viikonloppupäivystyksestä luopuminen -Lääkäripäivystys on Ilomantsissa ma-pe klo 8-18 välisenä aikana. - Vastaanottotoiminnan sopeuttaminen palvelutarpeeseen -Hoitajien vastaanottotoimintaa on kehitetty, vastuunjakoa muutettu ja aloitettu uutena hoitajien INR- toiminta. - Vuodeosastotoiminnan akuuttirooliin panostaminen ja vuodeosasto 2 toiminnan muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi -Vuodeosasto 2 toiminnan muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi on toteutunut. - Vanhuspalvelujen palvelurakenteen muuttaminen Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaiseksi vähentämällä ympärivuorokautista hoivaa ja panostamalla kotiin annettaviin palveluihin. -Otettu käyttöön kotihoidossa tilapäisen ja säännöllisen hoidon palvelusetelit, mutta säännöllisen kotihoidon tarjoajia ei ole. - Lastensuojelun tarveselvitys on resurssipulan takia tekemättä - Toimeentulotuen käsittelyssä lakisääteisen ajan (7 pv) ylityksiä - Työttömille, ilman työterveyshuollon palveluja jääville järjestettävä mahdollisuus maksuttomaan terveyshuoltoon (kansanterveyslaki 2011), järjestämisessä suuria puitteita (olematon tiedotus ja neuvonta kohderyhmille)

17 17(27) - Kuulemisten ja katselmusten yhteydessä ja suorittavalta osapuolelta tulleissa palautteissa on viestitty hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, jotka eivät näyttäisi vielä olennaisilta osilta poistuneen - Ilomantsissa ei edelleenkään ole selkeää päätöstä tai ohjeistusta tehostetussa hoidossa oleville asiakkaille jäävästä käyttörahasta, laki yhtenäisohjeista valmistunee Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 50 %. Otannan suppeuden kannalta ja perusteella on vaikea tehdä luotettavaa arviota esitetyistä mielipiteistä. - Arvioiden perusteella lautakunnan työtyytyväisyyden aste on ollut kohtalaisen hyvä. Päätösehdotusten selkeyteen oltiin tyytyväisimpiä. Alhaisimmat arvosanat saivat (2,71 %) ennakkoinformaation riittävyys päätöksentekoon tulevista asioista ja (3 %) kunnanhallituksen ja lautakunnan valtasuhteiden toimivuus ja edellä mainittujen tahojen vastuiden oikea linjaus. Perusturvaan palkattiin talouspäällikkö vuonna 2013, joka kuitenkin irtisanoutui saman vuoden aikana. Tarkastuslautakunta toteaa, että viran täyttämättä jättäminen on ollut oikeansuuntainen toimi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Tämä edellyttää kuitenkin perusturvan esimiesten talousosaamisen vahvistamista. Kokonaisarvionaan tarkastuslautakunta toteaa perusturvalautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen kohtalaisen hyvin ja taloudellisten tavoitteiden hyvin Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta on toiminut toimintatuloilla ja kuluilla arvioituna hyvin talousarvion puitteissa. Toiminnan tuotot olivat 10,4 % (68.429) talousarviota suuremmat. Toimintakulut alittivat talousarvion 1,9 % ( ). Lautakunnan toimintakulut olivat 10,2 milj. euroa, mikä on 20,5 % kunnan käyttötalouden toimintakuluista. Vapaa-aikatoimen toimintatuotot olivat 40,5 % (74.955) talousarviota suuremmat. Vapaa-aikatoimi sai valtionavustuksia useisiin eri tarkoituksiin. Näitä avustuksia ei voitu budjetoida ennakkoon. Toiminnan kulut olivat 3,5 % (55.756) talousarviota pienemmät. Sivistyslautakunnalle oli asetettu 29 toiminnallista tavoitetta, joista 24 on toteutunut. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset olivat tavoitteen mukaisesti pitkien etäisyyksien kuntien keskitasoa. Lukio-opetuksen oppilaskohtaiset kustannukset olivat tavoitetta (pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso) korkeammat. Vaikuttavuustavoitteet saavutettiin päivähoidossa, perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa.

18 18(27) Muina havaintoinaan sivistyslautakunnan toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Päivähoitopaikka järjestyi kaikille hoitopaikkaa tarvitseville lapsille 14 vuorokauden kuluessa. - Vunukan tiloissa on edelleen ollut monia korjattavia kohteita, jotka ovat hankaloittaneet päivähoitotoimintaa. Päivähoito oli väistötiloissa kesän Lukiossa onnistuttiin edelleen ylläpitämään monipuolinen kurssitarjonta kehittämällä kurssien vuorottelua sekä ohjaamalla opiskelijoita verkkokursseille. Omaa hyvää lukiota markkinoitiin tehostetusti ja tarkastuslautakunnan mielestä markkinointia tulee edelleen jatkaa. - Kirjaston osalta ei saavutettu lainaustavoitetta. Elokuvaesitysten ja kävijöiden määrä ylitti tavoitteen. Sekä liikuntatoimen että nuorisotoimen ohjauskerrat ylittivät tavoitteen. Kansalaisopiston opetustunnit ja opiskelijamäärä ylittivät tavoitteen. - Kino Mantsin ulkoseinäkorjaukset suoritettiin ja tarkoitukseen saatiin Elokuvasäätiöltä euronavustus. - Elokuvapalveluista toteutettiin loka-marraskuussa 2013 kysely. Se toteutettiin kirkonkylän kouluissa, kirjastossa ja Kino-Mantsissa. Suurin osa vastaajista oli lapsia ja nuoria, kaikkiaan 315 vastaajaa. Kyselytuloksia käytetään palvelujen kehittämisessä. Erittäin ja melko tyytyväisiä oli 94 % vastaajista. - Saadussa palautteessa ja kuulemisissa on tullut ilmi huoli sivistyslautakunnan pienempien osioitten äänen kuulumisesta. Lautakunta on laaja ja kokousajat melko lyhyitä. Keskustelu ja käsittely saattaa jäädä joissakin tapauksissa vähäiseksi, jolloin viranhaltijoiden osuus korostuu. - Vuonna 2010 liikuntatoimen alaisuuteen siirtyneen uimahallin kävijämäärä oli tavoitteen mukainen vaikkakin laski hieman edellisestä vuodesta. - Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vapaa-aikalautakunnan asettaman työryhmän valmisteleman Ilomantsin kunnan nuorisostrategian. Toimintakertomuksesta ei selviä kuinka strategian tavoitteita on saavutettu. - Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen mallin avulla on korjattu työhyvinvoinnin puutteita, joita on todettu sekä v ja v Malli on vakiinnutettu osaksi työhyvinvoinnin kehittämistä ja työssäjaksamisen edistämistä. Konkreettisia tuloksia saataneen seuraavan kyselyn yhteydessä. Kuitenkin kunnan yhteisen strategian 0-toleranssi ongelmien kohdalla on epärealistinen.

19 19(27) - Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 85 %. Arvioiden perusteella lautakunnan työtyytyväisyyden aste on ollut hyvä, asioiden valmistelu ja esittely lautakunnalle on ollut hyvää. Alhaisimmat arvosanat saivat kunnanhallituksen ja lautakunnan valtasuhteiden toimivuus ja vastuiden oikea linjaus. Tarkastuslautakunta toteaa sivistyslautakunnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen melko hyvin ja taloudellisten tavoitteiden toteutuneen hyvin Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta ylitti talousarvionsa sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta. Toiminnan tuotot olivat 17,1 % ( ) talousarviota suuremmat. Toiminnan kulut olivat 9,6 % ( ) suuremmat kuin talousarvio. Toimintakertomuksen perusteella tekniselle lautakunnalle oli asetettu 23 toiminnallista tavoitetta joista 18 toteutui. Muina havaintoinaan teknisen ja ympäristölautakunnan toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa: - Kunnan eri alueilla on puisto- ym. alueita, joiden siisteyteen tulisi kiinnittää huomiota. - Tarkastuslautakunta toteaa, että liikuntahallin ESCO-hankkeen tuloksena saavutetaan sekä lämmityksestä että sähköenergiasta merkittäviä säästöjä. Hankkeen kustannukset maksetaan säästöillä viiden vuoden aikana. - Vunukan päiväkodin rakentamiskohteessa on ollut ongelmia ja urakoitsija on kieltäytynyt maksamasta kaikkia kustannuksia. Asiasta on jätetty haaste. - Kiinteistöjen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvänä asiana teknisen toimen tehtävänä on vastata hallinnoimiensa kiinteistöjen ylläpidosta ja käytettävyydestä siihen käyttötarkoitukseen, johon tilat on tarkoitettu - Työterveyshuolto toimii sisäilmaongelmissa terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana. Kunnan työsuojeluorganisaation (ts-valtuutettu) tehtävänä on valvoa työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Terveydensuojeluviranomainen valvoo päiväkotien, esikoulujen, oppilaitosten, vanhainkotien ym. vastaavien julkisten laitosten terveydellisiä oloja. Terveydensuojeluviranomainen voi antaa velvoittavia määräyksiä. Työsuojeluviranomainen (Itä-Suomen aluehallintovirasto) on ylimpänä ketjussa. - Ilomantsin kunnalla on varsin kattava toimintaohje (2010) kosteushomevaurioepäilyissä sekä sisäilmaongelmissa. Kuntaan on valittu erityinen sisäilmatyöryhmä. Lautakunta oudoksuu, että uudelleen järjestelyjen yhteydessä varsinainen asiantuntija terveystarkastaja pudotettiin pois ryhmästä. Ongelmia on ilmennyt melko runsaasti mm. Vunukan loppumittaukset on AVI:n kanssa sovittu tehtäväksi lokamarraskuussa 2014.

20 20(27) - Asetetun työryhmän toiminta on ollut varsin huomaamatonta käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Tarkastuslautakunta ilmaisee huolensa vallitsevan tilanteen suhteen. - Lautakunnan itsearvioinnin kattavuus oli 66,7 %. Arvioiden perusteella lautakunnan työtyytyväisyyden aste on ollut melko hyvä, päätösehdotukset ovat olleet selkeitä ja kokouksiin on käytetty sopivasti aikaa. Alhaisimmat arvosanat (2,88) saivat päätöksentekokulttuuri ja riittävän ennakkoinformaation saanti. Kokonaisarvionaan tarkastuslautakunta toteaa teknisen lautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuneen melko hyvin Investointitavoitteet ja niiden toteutuminen Investointimenot olivat 2,275 milj euroa ja investointitulot 0,138 mij. euroa. Valtuuston tilikauden aikana tekemät muutokset investointimenoihin olivat vähäiset ja koskivat Ravajärven runkovesijohtoa ( ) ja maa-alueiden ostoa (50.000). Suurin yksittäinen investointierä oli 0,5 milj. euroa laajakaistan kunnan rahoitusosuus. Muita suurempia kohteita olivat Pampalon huoltohalli, terveyskeskuksen korjaustyöt, Kino Mantsin korjaukset ja kaavateiden peruskorjaukset. Kokonaisarviona tarkastuslautakunta toteaa, että investoinnit toteutuivat pääosin talousarvion mukaisina.

21 21(27) 5.5. Kunnan taloudellisen aseman kehittyminen Kunnan taloutta kuvaavat keskeiset tunnusluvut ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: Taulukko 2 Kunnan talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Toimintatuotot/ -kulut % Vuosikate/poistot % Vuosikate, e/asukas Verotulot yhteensä (1 000 e) Valtionosuudet (1 000 e) Tase Omavaraisuusaste Lainakanta (1 000 e) Lainat, e/asukas Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv Konsernitase Omavaraisuusaste, % Lainakanta (1 000 e) Lainat, e/asukas Asukasmäärä Kunnan tilikauden tulos toteutui 0,831 milj. alkuperäistä talousarviota parempana, ja tilikausi toteutui 0,127 milj. euroa ylijäämäisenä. Vuosikate oli 1,601 milj. euroa toteutuen 1,024 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana ja 0,608 milj. euroa edellisvuotta parempana. Poistot olivat 0,257 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 % ( ).

22 22(27) Kunnan toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ) vuosina on ollut merkittävästi vertailukuntia korkeampi. Esim. vuonna 2012 toimintakate oli 1360 euroa/as korkeampi kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin Toimintakate vuosina , /as Ilomantsi as. kunnat Pohjois-Karjala Koko maa Kunnan lainakanta aleni ja pitkäaikaisia lainoja oli 1,658 milj. euroa (edellisenä vuonna 2,382 milj. euroa). Lainakanta asukasta kohden on kuntien keskiarvoa alhaisempi, ja aleni edellisestä vuodesta ollen euroa/asukas. Taseen mukainen omavaraisuusaste oli 65 %. Maksuvalmius on hyvä. Kertyneet taseen ylijäämät kasvoivat tilikauden ylijäämän 0,127 milj. eurolla ja ovat yhteensä 4,8 milj. euroa. Konsernitilinpäätöksen lukujen kehitys mukailee kunnan tilinpäätöstietojen suuntaa, koska kunnan luvuilla on olennainen painoarvo konsernissa. Konserniin kuuluvien yhteisöjen lainakanta nostaa olennaisesti koko konsernin lainakantaa. Konsernin lainamäärä asukasta kohden on euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi 335 /asukas.

23 23(27) 5.6. Kunnan määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteeksi oli asetettu niiden tuloksellinen ja kilpailukykyinen johtaminen sekä kunnossa oleva riskienhallinta. Tytäryhtiöiden tuli raportoida kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa sekä toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Pogostan Vuokratalot käsittää 8 kerrostaloa ja 24 rivitalorakennusta. Asuinhuoneistoja yhtiössä on 218 kpl. Yhtiössä jatkettiin talouden tervehdyttämisohjelmaa. Kunta antoi yhtiölle euron pääomalainan arviointivuonna. Asuntojen käyttöaste on heikko, 90,75 % (edellisenä vuonna 90,80 %). Käyttöasteen alhaisuuteen vaikutti osaltaan Kukkostie 15 kohteen purkaminen vuonna Huhuksentie 46 ja Kivilahdentie 200c ovat olleet myynnissä tilikauden aikana. Jälkimmäisen kohteen purkaminen toteutetaan vuonna Kiinteistö Oy Taistelijan Talo on vuokrattuna matkailuyrittäjälle, joka harjoittaa kiinteistöllä ravintola- ja matkailutoimintaa. Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus ei päässyt tilikauden tulostavoitteeseen ( tulos > 0). Tilikauden tappio oli euroa. Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalon tilikauden tulos oli euroa ylijäämäinen. Kiinteistöllä suoritettiin normaalien kunnossapitotöiden lisäksi sokkelin vedeneristyskorjauksia sekä huollettiin salaojien toimivuutta sekä maanpintojen muotoilua rakennuksen vierustalla. Asunto-osakeyhtiöiden Ilomantsin Leppärinne ja Naarvantalon yhtiövastikkeista vastaa kunta, joten yhtiöt eivät ole riippuvaisia vuokratuloista. Saamatta jääneet vuokrat tyhjillään olevista asunnoista jäävät kunnan tappioksi. Ilonet Oy perustettiin kunnanvaltuuston päätöksellä. Laajakaistaverkon rakentaminen aloitettiin kesäkuussa Ilomantsin Lämpö Oy ei harjoittanut liiketoimintaa. Kaukolämpöverkosto, kaukolämpölaitteistot ja lämpökeskukset ovat vuokrattuna VAPO Oy:lle vuoteen Kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen riskien hallintaa ja toiminnan kehittymistä koskevaa ajantasaista raportointia kunnanhallitukselle tulisi edelleen kehittää ja täsmentää. Myös tarkastuslautakunnan olisi arviointitoimintansa kannalta tärkeää saada käyttöönsä kyseiset raportit.

24 24(27) 6 Tarkastuslautakunnan tarkastustoimintaan perustuvat muut havainnot Ilomantsin kunnan Hyvinvointikertomus vuosille Ilomantsin kunnan valtuusto hyväksyi johtoryhmän valmisteleman Ilomantsin kunnan Hyvinvointikertomuksen vuosille kokouksessaan Asiakirja on varsin kattava ja monipuolinen. Asiakirjan tavoiteasettelun toteutuminen antaa hyvät mahdollisuudet väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän kehittämiselle. Tässä vaiheessa on käytettävissä olevien tietojen pohjalta liian aikaista suorittaa tarkempaa konkreettista arviota tavoiteasettelun osioiden toteutumisesta. Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodesta 2013 Selvitys perustuu kuntien johtaville sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoille lähetettyyn kyselyyn, jolla pyrittiin saamaan tietoa aiheista, jotka asiamiesten työssä ovat vuoden 2013 aikana nousseet esille ja jotka ovat ajankohtaisia asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvan ja palveluiden toteutumisen kannalta. Myönteisenä piirteenä on Ilomantsin kohdalla ennalta ehkäisevän toimeentulotuen lisääminen varsinaisen toimeentulon osuudesta 2,17 %:iin (v ,88 % ja v ,48 %). Jää vielä suosituksen 3,3 % alle. Toimeentulotukien käsittelyssä on taantumaa. Vuonna 2013 toimeentulohakemuksista käsitteli sosiaalityöntekijä 34 % (v %), etuuskäsittelijä 66 % (v %). Hakemusten lakisääteinen käsittelyaika seitsemän (7) arkipäivää ylittyi v Lastensuojelun ilmoituksista vain 47,9 % lakisääteisesti viimeistään seitsemän (7) arkipäivän aikana. Myöskään lastensuojelun tarpeen selvitystä ei ole tehty lakisääteisessä kolmen (3) kuukauden ajassa johtuen mm. resurssipulasta ja henkilöstövaihdoksista. Ilomantsin kunnan tiedotuslehti Ilomantsin kunnan tiedotuslehteen toivotaan Ilomantsin kunnan luottamushenkilöiden puhelinnumeroita.

25 25(27) 7 Henkilöstö Henkilöstöä koskevista asioista on laadittu Henkilöstöraportti 2013, jossa yksityiskohtaisesti taulukoin ja diagrammein on selostettu aihepiiriin kuuluvien asioiden tilaa ja kehitystä viime vuosina. Vuoden 2013 henkilöstöraportin mukaan sairauspoissaolot ovat alentuneet edelliseen vuoteen nähden. Ilomantsin kunnan koko henkilökunnan keski-ikä oli 48,1 v. ja vakinaisen henkilökunnan keski-ikä 49,8 v. Koko henkilökunnan keski-ikä on noussut ja vakinaisten laskenut. Työhyvinvointikysely on toteutettu joka toinen vuosi. Strategisena tavoitteena on ollut, että työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä (3) asteikolla. Kysely toteutettiin viimeksi vuonna Muutos vuodesta 2010 oli pääosin kielteinen. Henkilöstöraportissa 2011 ja 2012 todetaan lähes samoin sanakääntein, että tuloksen pohjalta laaditaan tarkemmat koko kuntaa koskevat ja lisäksi osastokohtaiset tavoitteet ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi. Kyselyn pohjalta asetettiin kuntakohtainen yleistavoite ikäjohtamisen kehittäminen, lisäksi osastokohtaisia tavoitteita kehittämiskohteiksi. Keskiössä näyttäisi olevan mm. yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja ristiriitaiset määräykset. Henkilöstöraportti on numeraalinen tilastoinformaatio, josta ei voi tehdä johtopäätöksiä miten koko kuntaa koskevat ja osastokohtaiset tavoitteet ovat käytännön tasolla toteutuneet. Työntekijäpuolelta tulleiden palautteiden pohjalta näyttäisi, että läheskään kaikkien ongelmien perussyitä ei ole konkreettisella tasolla pystytty ratkaisemaan. Toisaalta on todettava, että asetettu 0- toleranssiraja ei ole ollut realistinen. Käytännön tasolla erikoisesti sivistysosasto ja myös tekninen osasto ovat toiminnassaan edistyneet työhyvinvointiongelmien ratkaisumalleissaan. Muilta osin tarkastuslautakunta ei näe tarpeelliseksi kommentoida henkilöstöraportissa varsin kattavasti selostettuja yksityiskohtia.

26 26(27) 8 Yhteenveto Hankinnat ja kilpailutukset ovat aiheuttaneet muistutuksia, valituksia, keskustelua vuoden 2013 aikana. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan pikaisesti laatia Ilomantsin kuntaan hankintastrategian. Tämä selventänee eri hallintokuntien ja kunnanhallituksen hankintojen toteuttamista. Määrärahojen ja tuloarvioiden seurantaan tulee kiinnittää enemmän huomiota. Kaikki välttämättömät määrärahamuutostarpeet tulee esitellä valtuustolle tilikauden aikana. Teknisen toimen määrärahamuutos ei edennyt kunnanhallituksesta kunnanvaltuustoon talousvuoden aikana. Palo- ja pelastustoimen kohdalla huolta on herättänyt viive ambulanssin saapumisessa. Ilomantsin kuntapäättäjien ja virkamiesten kokoama kymmenkohtainen toivelista lähivuosien Ilomantsin tiehankkeista ei saanut vastakaikua Pohjois-Savon ELY -keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen johtajalta ja aluevastaavalta käydyssä tapaamisessa. Valtion kehysriihessä perustienpidon määrärahoja on pienennetty ja joudutaan tinkimään nykytason tien pidosta ja asettamaan nopeus- ja painorajoituksia. Rautatieyhteys Joensuusta Ilomantsiin on kunnan elinkeinoelämälle tärkeä. Kunnanhallitus on ryhtynyt toukokuussa 2014 toimenpiteisiin rautatien säilyttämisen puolesta. Kokonaisuutena arvioiden kunnanhallitus ja lautakunnat ovat vuonna 2013 saavuttaneet melko hyvin valtuuston sille asettamat tavoitteet.

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2014 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2014 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta, vaalikausi 38 27.05.2015 2013-2016 Kunnanvaltuusto 63 15.06.2015 Tekninen lautakunta 101 13.08.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus 15/02/2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 2013-2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

1.1 Tarkastuslautakunta...3. 1.2 Tilintarkastus...3. 1.3 Esteellisyydet...4 ... ... 4.1. Taloussuunnitelman sitovat tavoitteet...9

1.1 Tarkastuslautakunta...3. 1.2 Tilintarkastus...3. 1.3 Esteellisyydet...4 ... ... 4.1. Taloussuunnitelman sitovat tavoitteet...9 ILOMANTSIN KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTI- KERTOMUS toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2009 Sisällysluettelo 1. Ilomantsin n kunnan hallinnon ja talouden tarkastus.........3

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

9 Kolmannesvuosiraportti ja talousarvioseuranta 30.4.2015 / perusturvalautakunta

9 Kolmannesvuosiraportti ja talousarvioseuranta 30.4.2015 / perusturvalautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (10) Aika 27.05.2015, klo 16:00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Kolmannesvuosiraportti

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot