KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:07

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Kaupunginhallitus AIKA 13.04.2015 klo 15:00-17:07"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:07 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Perusopetuksen ja lukion rehtorin viran perustaminen Sivistysosaston lakkautettavia virkoja Perusopetuksen täyttöluvat Musiikkiopiston tuntiopettajien täyttöluvat Poikkeamishakemus / Tolppi Aimo Raportti lisäveden johtamisen vaikutuksista Pöyliöjärven tilaan Mirja Lampelan eroanomus kaupungin luottamustoimista Antero Ylätalon eroanomus kaupungin luottamustoimista Jäsenten nimeäminen Maa- ja metsätalousministeriön asettamaan Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään 121 Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen yhtiökokoukseen Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin yhtiökokoukseen Koronvaihtosopimus / Kemijärven Kaukolämpö Oy Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:07 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Soppela Lea 15:00-17:07 puheenjohtaja Ojala Arto 15:00-17:07 I varapuheenjohtaja Jaakkola Kauko 15:00-17:07 II varapuheenjohtaja Aalto Pirkka 15:00-17:07 jäsen Kangas Esa 15:00-17:07 jäsen Ojala Jukka 15:00-17:07 jäsen Perälä Tarja 15:00-17:07 jäsen Pikkuvirta Sirkka 15:00-17:07 jäsen Ruokamo Anita 15:00-17:07 jäsen POISSA Sipovaara Kyösti kv:n I varapuheenjohtaja Harju Markku kv:n III varapuh.johtaja MUU Nivala Heikki 15:00-17:07 kv:n puheenjohtaja Pikkarainen Juha 15:00-17:07 kv:n II varapuheenjohtaja Junttila Maarit 15:00-17:07 kv:n IV varapuheenjohtaja Kuvaja Tuula 15:00-17:07 esittelijä Pauna Liisa 15:00-17:07 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Lea Soppela Pöytäkirjanpitäjä Liisa Pauna KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Anita Ruokamo Sirkka Pikkuvirta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Hallinto-osastolla, Hallituskatu 4, Kemijärvi klo Aune Kumpula

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 109 Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muil le, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 110 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anita Ruokamo ja Sirkka Pikkuvirta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus KH 111 Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Perusopetuksen ja lukion rehtorin viran perustaminen 175/02/021/2015, 1/02/022/2015 SL Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan, että lukio siirtyy Hillatien koulun yhteyteen. Koulujen johtamisjärjestelyissä on perusteltua, että perusopetuksen rehtorin ja lukion rehtorin virat yhdistetään. Molemmat virat lakkautetaan ja tilalle perustetaan perusopetuksen ja lukion rehtorin virka. Lukion siirtyminen perusopetuksen yhteyteen on vaikea prosessi, joka vie aikaa useamman lukuvuoden, koska koulun toimintakulttuuri muuttuu olennaisesti. Lisäksi kouluyhteisön jaksamisen tukeminen muutostilanteessa vaatii lisätukea. Lukion siirtymiseen liittyy paljon käytännön asioita, joita pyritään ennakoimaan etukäteen, mutta joita myös tulee varmasti eteen, kun varsinainen koulutyö elokuussa alkaa. Rehtorin työmäärä kasvaa siten olennaisesti, eikä sitä voida helpottaa pelkästään opetusvelvollisuuden huojennuksella. Rehtori tarvitsee tuekseen ja muutoksen läpiviemiseen vararehtorin, jonka tehtävät hoitaa koulun opettaja. Tällä järjestelyllä voidaan hoitaa koulujen yhdistämisen aiheuttama lisätyö. Perusopetuslain 986/1998 mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Jos samassa oppilaitoksessa järjestetään usean eri koulutusmuodon piiriin kuuluvaa koulutusta tai jos rehtori vastaa kahden tai useamman sellaisen oppilaitoksen toiminnasta, joissa järjestetään eri koulutusmuotojen piiriin kuuluvaa koulutusta, rehtorilla tulee olla 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu opettajan kelpoisuus johonkin niistä. Päätösesitys (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa perusopetuksen ja lukion yhteisen rehtorin viran ja että kaupunginhallitus antaa virkaan täyttöluvan alkaen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. KH 112 Kemijärven kaupungin hallintosäännön 68 :n mukaan valitseva viranomainen määrää henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta, ellei virkaa perustettaessa tai laissa ole asiasta määrätty. Koska kyseessä on kahden oppilaitosmuodon yhteinen rehtorin virka, lähtökohtana on asetuksen mukainen rehtorin kelpoisuuden täyttyminen. Rehtorin opetusvelvollisuuden (6-8h) täyttymistä ja erityisesti molempien oppilaitosmuotojen

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus kehittämistyötä ajatellen on ensiarvoisen tärkeää, että virkaa täytettäessä hakijalle eduksi katsotaan molempien oppilaitosmuotojen aineenopettajan kelpoisuus. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus perustaa perusopetuksen ja lukion rehtorin viran alkaen (sijoituspaikkana viran hoidon alkaessa Hillatien koulu) ja määrää viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: 1. ylempi korkeakoulututkinto; 2. asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus (joko perusopetuksen tai lukiokoulutuksen opettajan kelpoisuus); 3. riittävä kokemus opettajan tehtävissä; sekä 4. opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tutkinto. Lisäksi kaupunginhallitus myöntää viralle täyttöluvan alkaen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi. Sivistysosasto

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistysosaston lakkautettavia virkoja 174/02/021/2015 SL Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan myöntää eron lukion rehtori Saana Ruotsalalle. Kaupunginvaltuusto päätti puolestaan kokouksessa mm. että Kemijärven lukio siirtyy Hillatien koulun yhteyteen. Kaupungin tavoitteena on virkojen vähentäminen luonnollista poistumaa hyödyntämällä. Tarkoituksena on, että perustetaan perusopetuksen ja lukion yhteinen rehtorin virka. Näin ollen lukion rehtorin virka voidaan lakkauttaa. Kemijärven kaupungin kulttuurisihteeri jäi eläkkeelle viime vuoden puolella. Sitä ennen kirjastonjohtaja hoiti oman virkansa ohella kulttuurisihteerin virkaa tämän virkavapauksien ajan. Siitä on syntynyt pysyvä käytäntö, jossa kulttuurisihteerin viran tehtävät on yhdistetty kirjastonjohtajan virkaan. Myös kulttuurisihteerin virka voidaan siten lakkauttaa. Päätösesitys (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se lakkauttaa kulttuurisihteerin viran ja lukion rehtorin viran. Muutettu päätösesitys (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se lakkauttaa perusopetuksen rehtorin viran ja lukion rehtorin viran. Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Janne Jussila poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo KH 113 Sivistyslautakunta on myöntänyt eron Saana Ruotsalalle alkaen, jolloin lukion rehtorin virka on tullut avoimeksi. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle perusopetuksen ja lukion yhteisen rehtorin viran perustamista alkaen (SLTK ). Perustettaessa perusopetuksen ja lukion yhteinen rehtorin virka, käyvät perusopetuksen rehtorin ja lukion rehtorin virat tarpeettomiksi. Kunnallisen viranhaltijalain mukaan työnantajalla on tilanteessa, jossa perusopetuksen rehtorin virka lakkautetaan, velvollisuus sijoittaa virkaa hoitanut viranhaltija toiseen virkasuhteeseen tai ottaa ensisijaisesti sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus viranhaltijan tehtävistä. Sijoittaminen toiseen virkasuhteeseen edellyttää, että viranhaltija täyttää asianomaiset kelpoisuusvaatimukset. Hillatien koulun rehtorina toiminut Marita Varrio on antanut työnantajalle kirjallisen suostumuksensa siirtyä perusopetuksen rehtorin virasta tekstiilityön opettajan virkaan alkaen. Varrion kirjallinen suostumus oheisena kaupunginhallituksen jäsenille. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa lukion rehtorin viran ja perusopetuksen rehtorin viran lukien. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sivistysosasto

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Perusopetuksen täyttöluvat 176/02/022/2015, 1/02/022/2015 SL Perusopetukseen haetaan täyttölupia vakinaisiin virkoihin. 1. Laaja-alaisen erityisopettajan virka on jätetty täyttämättä vakinaisesti vi ran hal tijan kuoleman jälkeen. Virkaa on hoidettu väliaikaisella ratkaisulla määräaikaisen työn te ki jän toimesta. Laaja-alaisen erityisopettajan tarve on jatkuvaa tehostetun ja eri tyi sen tuen oppilaiden oikeuksien täyttämiseksi. Viran sijoituspaikka on Hillatien kou lu. 2. Luokanopettaja, jonka sijoituspaikkana on Hillatien koulu. Luokanopettaja on ollut virkavapaalla ja hoitanut em. laaja-alaista erityisopettajan virkaa. Hän olisi jatkos sa halukas siirtymään siihen. Koululla on tällä hetkellä viisi luokanopettajan vaki nai ses sa tehtävässä olevaa henkilöä ja kaksi henkilöä määräaikaisessa suh teessa. Jatkossakin luokanopettajia tarvitaan kuusi, yksi kullekin ikäluokalle. Op pi lasmää rät ennusteiden mukaan tulevat olemaan välillä. 3. Tekstiilityön opettaja, jonka sijoituspaikkana on Hillatien koulu. Vakinaisen vi ranhal ti jan siirryttyä muihin tehtäviin on tekstiilityön tunnit hoidettu määräaikaisilla tun tiopet ta jil la. Luokanopettajien tunteihin eivät tekstiilityön tunnit mahdu tai työmäärät kas vai si vat kohtuuttoman suuriksi. Tekstiilityönopettajan muita tehtäviä ovat tvt-vas taa va Hillatien koulussa ja koulujen yhteinen tvt-koordinaattori ja koulujen hank keis ta vastaava henkilö (vastaa hakemusten teosta, hallinnoinnista ja ra porttien laatimisesta) sekä koulun vararehtorin tehtävistä vastaaminen. 4. Isokylän koulun erityisopetus on hoidettu usean vuoden ajan määräaikaisilla erityisopettajan täyttöluvilla. Tarve on vakituiselle erityisopettajalle, koska opilailla on lakisääteinen (PoL16 a ja 17 ) oikeus saada tukea tarvittaessa. Erityisopetusta on annettava kaikilla kolmella tuen tasolla (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki). Koululla on pysyvä tarve laaja-alaisen erityisopettajan virkaan. Päätösesitys (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää em. opettajien virat vakinaisesti alkaen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. KH 114 Henkilöstöpäällikkö puoltaa täyttölupaa laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttöön sijoituspaikkana Hillatien koulu (viran hoidon alkaessa). Virka tulee täyttää julkista hakumenettelyä noudattaen. Luokanopettajan tehtävään valittua viranhaltijaa ei voida siirtää suoraan laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään, koska työn tarve luokanopetuksen osalta jatkuu. Luokanopettajan viran osalta täyttöluvan myöntäminen voidaan näin käsitellä vasta sitten, kun virka on tullut avoimeksi.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Hillatiellä on olemassa avoin tekstiilityön lehtorin virka, johon sivistyslautakunta hakee täyttölupaa. Sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaan vararehtorin tehtäviä ei kuitenkaan voida sitoa tekstiilityön opettajan opetusvelvollisuuteen yhteenlasketun (peruskoulu ja lukio) palkkaperusteryhmien määrän jäädessä alle 15:eentoista. Vararehtorin ja mahdollisen apulaisrehtorin/-johtajan tehtävät tulee hoitaa kaupungissa opettajaviranhaltijoille määriteltävän erillisen TVA-korvauksen turvin, ei opetusvelvollisuuden huojennuksilla. Vuonna 2014 hyväksytyssä opetushenkilöstön TVA-järjestelmässä on määritelty korvaus vararehtorina/-johtajana toimimisesta. Sen sijaan apulaisrehtorin/-johtajan tehtävien osalta korvausta ei ole määritelty, koska tarvetta em. määrittelylle ei olemassa olevat virkajärjestelyt huomioiden ole ollut. Sivistyslautakunta anoo täyttölupaa laaja-alaisen erityisopettajan virkaan Isokylän koululle. Kemijärven kaupungissa ei ole pykälässä esitetyn laaja-alaisen erityisopettajan viran (sijoituspaikkana viranhoidon alkaessa Hillatien koulu) lisäksi muita täytämättä olevia laaja-alaisen erityisopettajan virkoja. Sen sijaan lakkauttamatta on syksyllä 2014 avoimeksi tullut erityisluokanopettajan virka, johon ei ole haettu täyttölupaa. Täyttölupaa koskevan vakanssipohjan puuttuessa asia tulee tältä osin palauttaa sivistyslautakunnalle uudelleen käsittelyyn. Mikäli lautakunta päättää esittää laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamista, tulee sen antaa samalla kaupunginhallitukselle arvio toteutuvista erityisopetuksen tuntimääristä ja niiden jakautumisesta kouluittain alkaen. Selvityksessä tulee huomioida myös varhaiserityiskasvatukseen kohdennettavat resussit. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan alkaen laaja-alaisen erityisopettajan virkaan ja tekstiilityön lehtorin virkaan (sijoituspaikkana viranhoidon alkaessa Hillatien koulu). Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttöluvan osalta (sijoituspaikkana Isokylän koulu) kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Luokanopettajan viran täyttöluvan osalta kaupunginhallitus jättää asian käsittelemättä, koska virka ei ole avoin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sivistysosasto

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Musiikkiopiston tuntiopettajien täyttöluvat 177/02/022/2015, 1/02/022/2015 SL Täyttölupaa haetaan musiikkioppilaitoksen tuntiopettajien tehtävien vakinaiseen täyttöön alkaen seuraavasti: 1. Sähkökitaran ja bassonsoiton päätoiminen tuntiopettaja. Tehtäviin sisältyy musiikkiteknologian ja musiikin perusteiden opetusta sekä TVT - ylläpito- ja tuki (OSX/IOS-ympäristö). Opetusta on 18 viikkotuntia. Opetuspaikka Kemijärvi ja Savukoski. 2. Laulun sivutoiminen tuntiopettaja. Opetusta on 8 viikkotuntia. Opetuspaikka Kemijärvi. Tunteja ei voida sijoittaa muille opettajille. 3. Musiikkileikkikoulunopettaja, sivutoiminen. Opetusta on 5 viikkotuntia. Opetuspaikka Kemijärvi. Tunteja ei voida sijoittaa muille opettajille. 4. Klarinetin- ja saksofoninsoiton sivutoiminen tuntiopettaja. Opetusta on 5 viikkotuntia. Opetuspaikka Kemijärvi. Tunteja ei voida sijoittaa muille opettajille. 5. Lyömäsoitintensoiton sivutoiminen tuntiopettaja. Opetusta on 5 viikkotuntia. Opetuspaikka Kemijärvi. Tunteja ei voida sijoittaa muille opettajille. 6. Huilunsoiton sivutoiminen tuntiopettaja. Opetusta on 5 viikkotuntia. Opetuspaikka Kemijärvi. Kaikkia tunteja ei voida sijoittaa huilunsoiton virassa olevalle opettajalle, jonka tuntimäärä on ennestään korkea. 7. Yhtyesoiton sivutoiminen tuntiopettaja. Tehtäviin sisältyy lyömäsoitinten soitonopetusta, mikäli kaikkia tunteja ei saada sijoitettua muille opettajille. Opetusta on 3 viikkotuntia. Opetuspaikka Kemijärvi. Tehtävät ovat olleet vuodesta toiseen täytettyinä määräaikaisesti ja tarve on pysyvä, minkä vuoksi täyttölupia haetaan toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin. (Pirkko Paananen-Vitikka, rehtori) Päätösesitys (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää musiikkiopiston täyttöluvat alkaen yllä olevan esityksen mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. KH 115 Henkilöstöpäällikkö puoltaa sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti täyttölupien myöntämistä musiikkiopiston tuntiopettajien toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin.

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat seuraaviin musiikkiopiston tuntiopettajien toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin lukien 1. Sähkökitaran ja bassonsoiton päätoimisen tuntiopettajan tehtävä, 2. Laulun sivutoiminen tuntiopettaja (8 viikkotuntia), 3. Musiikkileikkikoulunopettaja, sivutoiminen (5 viikkotuntia), 4. Klarinetin ja saksofoninsoiton sivutoiminen tuntiopettaja (5 viikkotuntia), 5. Lyömäsoitintensoiton sivutoiminen tuntiopettaja (5 viikkotuntia), 6. Huilunsoiton sivutoiminen tuntiopettaja (5 viikkotuntia) ja 7. Yhtyesoiton sivutoiminen tuntiopettaja (3 viikkotuntia). Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sivistysosasto

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Poikkeamishakemus / Tolppi Aimo 136/58/581/2015 KH 116 Tolppi Aimo hakee poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mu kai ses ta kiellos ta ra kentaa rantavyöhykkeelle ilman oikeusvaikutteista kaa vaa. Ra ken nus paikkana on määräala tilasta Heikkilä Poikkeamishakemuksen mukaan rakennuspaikalle rakennettaisiin 80 neliönmetrin lomarakennus (I kerrosta) ja 20 neliömetrin saunarakennus. Rakennuspaikan pinta-ala on 0,5 ha. Kaupunki on kuullut rajanaapurit, jolloin ei ole jätetty muistutuksia rakentamisesta. Rakennuspaikka ilmenee esityslistan liitekartasta. Asiasta on laadittu liitteen 1 mukainen lausunto. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):kaupunginhallitus päättää puoltaa poikkeamishakemusta liit teenä 1 olevan lausunnon mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunto ja asiakirjat: ELY/Ympäristö ja Luonnonvarat, PL 8060, Rovaniemi Tiedoksi: Toimeksi: Hakija Tekninen osasto Johdon sihteeri

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Raportti lisäveden johtamisen vaikutuksista Pöyliöjärven tilaan 97/56/562/2010, 559/51/519/2012 TEKL Lapin ELY-keskuksen, Kemijärven kaupungin ja Kemijoki Oy:n yhteisessä hankkees sa Kemijärven vesistökunnostukset vuosina on pyritty sel vit tämään onko mahdollisilla pumppausjärjestelyillä vaikutusta Pöyliöjärven veden laatuun ja mikä olisi toimenpiteen hyöty suhteutettuna kustannuksiin. Selvitystyö tilattiin Pöyry Finland Oy:ltä. Selvitys perustui käytettävissä oleviin tietoi hin vesistön syvyystiedoista, tuuliolosuhteista, virtaamista ja vesien kes ki mää räisis tä ravinnepitoisuuksista (fosfori ja typpi), joita lähtötietoja käytettiin 3D-ve sis tömal lil la suoritettaviin laskentoihin. Uusia mittauksia tai muita kenttätöitä ei tehty. Täl lai sen matemaattisen mallin käytöllä on omat rajoituksensa mutta sen antamaa tu los ta voidaan pitää suuntaa antavana. Selvitystyössä oli tarkoitus selvittää Kemijärvestä johdettavan lisäveden leviämistä ja vaikutusta Pöyliöjärven vedenlaatuun. Veden laadun mahdollinen parantuminen pe rus tuu ajatukseen, että Kemijärven parempilaatuinen vesi laimentaa Pöy liöjärven ainespitoisuuksia ja lisäveden tuoma happitäydennys vähentäisi sisäistä kuormi tus ta. Työssä mallinnettiin kuusi erilaista laskentavaihtoehtoa: 1. Nykytila Pöyliöjärvestä pumpataan vettä Pöyliösalmen ja Kuumalammen pumppaamojen kaut ta Kemijärveen niin, että Pöyliöjärven vedenpinta pidetään luvan mukaisella ta sol la. 2. Pöyliösalmen pumppaussuunnan kääntö Pöyliösalmen pumppaamon pumppaussuunta käännetään niin, että vettä pum pataan Kemijärvestä Pöyliöjärveen ja vedenpoisto Kuumalammen pumppaamon kaut ta. 3. Kemijärvestä lisävettä 0,45 m 3 /s Kuumalammen kautta Kemijärvestä lisävettä 0,45 m 3 /s painovoimaisesti tou kokuun puolivälistä joulukuun loppuun (yhteensä noin 9 milj. m 3, mikä tarkoittaa pum pat ta van vesimäärän kaksinkertaistumista). 4. Kemijärvestä lisävettä kesäaikana (4 kk) teholla 1 m 3 /s Vaihtoehto muutoin kuin edellä, mutta pumppaus toteutetaan lyhyemmällä jaksolla ke sä ai ka na kaksinkertaisella teholla (kokonaisvesimäärä on 20 % suurempi kuin vaih to eh dos sa 3). 5. Kemijärvestä lisävettä talvella (3 kk) teholla 1 m 3 /s Talvella pumpataan Pöyliösalmen pumppaamon kautta 3 kk lisävettä Kemijärvestä Pöy liöjär veen ja poistetaan painovoimaisesti Kuumalammen kautta.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kemijärvestä lisävettä talvella (3 kk) teholla 1 m 3 /s Kattiperän kautta Vastaa vesimäärien osalta vaihtoehtoa 4, mutta lisävedet johdetaan Pöyliöjärven lä pi Kattiperän kautta ja poistetaan nykyisillä pumppausjärjestelyillä. Vertailtaessa eri laskentavaihtoehtojen eroja, voitiin todeta, että parhaiten vedet näyt täi si vät sekoittuvan vaihtoehdoissa 4 ja 5. Vaihtoehto 5 edellyttäisi selvästi suu rem pia investointeja kuin vaihtoehto 4. Kun vaihtoehdon 4 sekoitusteho on lähes yhtä hyvä, mutta tekninen toteutus paljon yksinkertaisempi, valittiin tämä vaihto eh to jatkotarkasteluun veden laadun osalta. Veden laadun osalta laskennat vaihtoehdossa 4 osoittivat, että lisävesien joh ta minen alentaisi laskennallisesti kesäaikaisia fosforipitoisuuksia Pöyliöjärvessä noin 4-5 µg/l ja typpipitoisuuksia noin µg/l. Pöyliöjärven nykyisen fos fo ri pi toi suuden ollessa luokkaa 24 µg/l ja typpipitoisuuden luokkaa 500 µg/l, ko ko nais ra vin teiden alenema kesäajan keskipitoisuuksissa on %. Ravinnepitoisuuksien alen tu mi sen ja veden viipymän lyhentymisen voidaan arvioida vaikuttavan myös jär ven rehevyystasoon ja parantavan näin myös järven virkistyskäyttöedellytyksiä. Li sä ve den johtamisen jälkeenkin ravinnepitoisuudet Pöyliöjärvessä ovat sen verran korkeita, että järvi säilynee keskirehevänä (mesotrofinen). Vaihtoehdossa 4 pumppauksen vuotuiset energiakustannukset kasvavat nykyiseen verrattuna. Lisäksi veden johtaminen painovoimaisesti Ke mijär ves tä Kuumalampeen edellyttää putkijärjestelyjä Kuumalammen padolla. Alusta van arvion mukaan investointikustannukset olisivat noin Raportti toimitetaan liitteenä 6. Kauko Jaakkola on tehnyt valtuustoaloitteen samasta asiasta (Kemijoen veden joh ta mi nen Kuumalampeen). Aloite on liitteenä 7. (kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee raportin tiedok si ja esittää samalla kaupunginhallitukselle, että Jaakkolan valtuustoaloite voidaan katsoa loppuun käsitellyksi. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. KH 117 Liite 2 on edellä mainittuliite nro 7 (aloite). Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi raportti Kemijärven vesistökunnostukset vuosina Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan päätöksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä riittävästi selvitetyksi ja aloite loppuunkäsitellyksi.

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Mirja Lampelan eroanomus kaupungin luottamustoimista KH Mirja Lampela on kirjeellään pyytänyt eroa Kemijärven kaupungin kaikista luottamustoimista työesteen vuoksi. Mirja Lampela on Keskustapuolueen 8. varavaltuutettu, teknisen lautakunnan varajäsen sekä kiinteistötoimitusten uskottumies. Lisäksi hän on Joutsijärven osakaskunnan ja jakokunnan kaupungin edustaja, joiden valinnasta päättää tekninen osasto. Kuntalaki 38 : "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Tekninen lautakunta kaudelle on seuraava: Jäsen: Teemu Kostamovaara, pj Esa Kangas, vpj Teuvo Alaluusua Tarja Kaisanlahti Jaana Hannola Jani Tikkanen Pertti Poropudas Hannele Jaakkola-Räisänen Kirsti Ojala Varajäsen: Antti Kerkelä Matti Jokiniemi Jorma Vaarala Mirja Lampela Tiina Niemimuukko Urpo Alakurtti Ilkka Haapalinna Saila Haikonen Riina Kaisamatti Kiinteistötoimitusten uskotut miehet toimikaudelle ovat seuraavat: Teuvo Alaloukusa Mirja Lampela Ilkka Haapalinna Paula Suorsa-Varrio Eino Meriläinen Risto Mattila Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto toteaa Mirja Lampelan menettäneen vaalikelpoisuutensa muusta pätevästä syystä ja myöntää eron kaikista Kemijärven kaupungin luottamustehtävistä ja 2) valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Keskustapuolueelle uuden varavaltuutetun, koska varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi 3) kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Mirja Lampelan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi tekniseen lautakuntaan varajäsenen ja - kiinteistötoimitusten uskotun miehen Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja Mirja Lampelalta pyydetään tarkemmat perustelut eroanomukseen. KH Mirja Lampela on antanut lisäselvityksen eroanomukseensa. Lisäselvitys oheisena tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto toteaa Mirja Lampelan menettäneen vaalikelpoisuutensa muusta pätevästä syystä ja myöntää eron kaikista Kemijärven kaupungin luottamustehtävistä ja 2) valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Keskustapuolueelle uuden varavaltuutetun, koska varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi 3) kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Mirja Lampelan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi tekniseen lautakuntaan varajäsenen ja - kiinteistötoimitusten uskotun miehen Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Antero Ylätalon eroanomus kaupungin luottamustoimista 117/00/001/2015, 296/00/001/2014, 8/00/003/2013, 10/00/003/2013 KH Antero Ylätalo on kirjeellään pyytänyt eroa Kemijärven kaupungin luottamustoimista muun syyn vuoksi. Kuntalaki 38 : "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Antero Ylätalo on Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen ja rakennuslautakunnan varajäsen. Sivistyslautakunta kaudelle on seuraava: jäsen Suvi Nampajärvi, pj Janne Jussila, vpj Helena Alatarvas Onni Juujärvi Veikko Niemelä Antero Ylätalo Tiina Niemimuukko Paula Suorsa-Varrio Ilkka Haapalinna varajäsen Helena Poikolainen Juha Kunnari Jasmin Tuovila (kv eroan.) Kaarlo Jankkila Teuvo Alaloukusa Matti Jokiniemi Jaana Hannola Rainer Wahlsten Sanna Sipovaara Rakennuslautakunta kaudelle on seuraava: Jäsen: Esa Kangas, pj Taija Tohmola, vpj Lauri Luttinen Sami Niemistö Miia Pöyliö Varajäsen: Antero Ylätalo Eeva Moilanen Timo Korhonen Pasi Vierelä Saila Haikonen Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan todennut, että Perussuomalaisten varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi loppukaudeksi (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto toteaa Antero Ylätalon menettäneen vaalikelpoisuutensa muusta pätevästä syystä ja myöntää eron kaikista Kemijärven kaupungin luottamustehtävistä ja 2) kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Antero Ylätalon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi sivistyslautakuntaan jäsenen - rakennuslautakuntaan varajäsenen Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja Antero Ylätalolta pyydetään tarkemmat perustelut eroanomukseen. KH 119 Antero Ylätalolta on pyydetty tarkempi perustelu anomuksensa muusta syystä. Ylätalon toimittama selvitys oheisena kaupunginhallituksen jäsenille. Ylätalon esittämä muu syy ei täytä kuntalain 38 :n mukaista pätevää syytä. (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto ei myönnä Antero Ylätalolle eroa Kemijärven kaupungin varavaltuutetun tehtävistä, mutta myöntää eron sivistyslautakunnan jäsenen ja rakennuslautakunnan varajäsenen tehtävistä ja 2) kaupunginvaltuusto valitsee Antero Ylätalon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi sivistyslautakuntaan jäsenen - rakennuslautakuntaan varajäsenen Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Jäsenten nimeäminen Maa- ja metsätalousministeriön asettamaan Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään 40/59/590/2012 KH Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt nimeämispyynnön yhden jäsenen ja yhden varajäsenen nimeämiseksi maa- ja metsätalousministeriön asettamaan Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään. Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Lapin liiton edustaja. Tulvaryhmien toimikausi, joka on sovitettu yhteen vesienhoidon yhteistyöryhmien toimikauden kanssa, päättyy Maa- ja met sä ta lous mi nis te riö on ni men nyt La pin ELY-kes kuk sen ehdotuk sen mu kai sesti La pin alu eelta viisi mer kittävää tulva ris ki aluetta. Li säksi maaja metsä talo us minis reriö on asetta nut Lapin alueelle kol me vesistöalue koh taista tulvaryhmää tul varis kien hal linnan suunnitte lun viran omais yhteistyöstä var ten. Tulvaryhmien tehtävänä on asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset ja hyväksyä tulvariskien hallintasuunnitelma sekä siihen sisältyvät toimenpiteet. Oheisena hallituksen jäsenille Lapin Ely-keskuksen nimeämispyyntö Esitys (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus nimeää varsinaiseksi jäseneksi Markku Koiviston ja varajäseneksi Timo Kyyhkysen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Lapin Ely-keskus Valitut KH 120 Kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto on pyytänyt kirjeellään kaupunginhallitusta nimeämään tilalleen Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmään kaupungin edustajan. Markku Koiviston -kirje oheisena kaupunginhallituksen jäsenille. (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus nimeää Kemijärven edustajaksi tulvatyöryhmään uuden jäsenen Markku Koiviston tilalle. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Timo Kyyhkynen. Päätös: Kaupunginhallitus nimesi Kemijärven edustajaksi tulvatyöryhmään jäseneksi Teemu Kostamovaaran. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Timo Kyyhkynen.

23 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tiedoksi: Lapin Ely-keskus Valitut

24 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen yhtiökokoukseen /07/073/2015 KH 121 Yhtiökokous pidetään klo 13:00 Annaliisankatu 4:ssä Vuokratalojen toimistossa. Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) var si naista jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jä sen ten toi mi kausi päät tyy vaa lia seuraavan toisen varsinai sen yhtiöko kouk sen päättyessä. Hallitus kaudella on seuraava: Soppela Kaarina, pj (Kaisanlahti Tarja) Jaakkola Kauko, vpj (Tikkanen Jani) Niemimuukko Tiina (Hannola Jaana) Kerkelä Mauno (Ojala Jukka) Niemistö Sami (Lautamo Kristiina) Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet: BDO Audiator Oy (JHTT-yhteisö), vastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Rauno Lohi. Kemijärven kaupungin hallintosäännön (kv ) 50 :n mukaan valtuusto valitsee tilintarkastajan 4 tai 5 vuodeksi ja kaupungin %:sti omistamien tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi tulee valita sama tilintarkastusyhteisö kuin Kemijärven kaupungilla. Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina on BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHTT, KHT Rauno Lohi. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiön tasekirja ja vuosikertomus Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Tuula Kuvaja. (johdon sihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus oh jeistaa yh tiö kokousedustajaa seu raa vasti: 1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2015 BDO Audiator Oy:n (JHTT-yhteisö), vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Rauno Lohi (kun valitaan yhteisö varatilintarkastajaa ei tarvitse valita). 2. Muuttamaan yhtiön yhtiöjärjestyksen vastaamaan valtuuston päätöstä konserniohjeista.

25 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kaupunginjohtaja Tuula Kuvaja

26 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin yhtiökokoukseen KH 122 Yhtiökokous pidetään klo 13:00 Annaliisankatu 4:ssä Vuokratalojen toimistossa. Yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan yhtiön hallitukseen kuu luu vii si (5) var si naista jäsen tä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituk sen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouk sen päättyessä. Hallitus vuonna 2014 ollut seuraava: Soppela Kaarina, pj (Kaisanlahti Tarja) Jaakkola Kauko, vpj (Tikkanen Jani) Niemimuukko Tiina (Hannola Jaana) Kerkelä Mauno (Ojala Jukka) Niemistö Sami (Lautamo Kristiina) Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut: BDO Audiator Oy (JHTT-yhteisö), vastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Rauno Lohi. Kemijärven kaupungin hallintosäännön (kv ) 50 :n mukaan valtuusto valitsee tilintarkastajan 4 tai 5 vuodeksi ja kaupungin %:sti omistamien tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi tulee valita sama tilintarkastusyhteisö kuin Kemijärven kaupungilla. Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina on BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHTT, KHT Rauno Lohi. Tasa-arvolain 4 a :n 2 mom. todetaan seuraavaa: "Jos julkista val taa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmis töisellä yhtiöllä on hallinto neuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koos tuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykä lässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden." Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiön tasekirja ja vuosikertomus Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Tuula Kuvaja. (johdon sihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Yh tiö ko kousedustajaa kaupunginhallitus ohjeistaa seuraavasti:

27 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Yhtiökokous valitsee vuodelle 2015 hallitukseen viisi (5) varsinaista ja viisi (5) henkilö kohtaista varajäsentä 2. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2015 BDO Audiator Oy:n (JHTT-yhteisö), vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Rauno Lohi (kun valitaan yhteisö varatilintarkastajaa ei tarvitse valita). 3. Muuttamaan yhtiön yhtiöjärjestyksen vastaamaan valtuuston päätöstä konserniohjeista. Päätös: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa valitsemaan nykyiset jäsenet ja varajäsenet sekä nykyisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan uudelleen vuodelle 2015 yhtiön hallitukseen. Kohdat 2. ja 3. hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi: Kaupunginjohtaja Tuula Kuvaja

28 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Koronvaihtosopimus / Kemijärven Kaukolämpö Oy 182/03/034/2015 KH 123 Kemijärven kaupunki on taannut vuonna 2008 (KV ) Kemijärven Kaukolämpö Oy:n 20 vuoden mittaisen ja 17 miljoonan euron suuruisen investontilainan. Investointilaina on kilpailutettu ja otettu Kuntien eläkevakuutuksesta. Lainan korko on määritelty lainanottohetkellä kiinteäksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Lainan lyhennykset ja korot maksetaan puolivuosittain. Kaukolämpö Oy on selvittänyt mahdollisuutta alentaa lainan korkokustannuksia. Tätä varten toimitusjohtaja Ari Pöyliö on keskusteltuaan ensin kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa pyytänyt rahoituslaitoksilta tarjoukset lainan koronvaihtosopimuksesta. Yhtiön hallitus on käsitellyt saadut tarjoukset ja todennut, että ennen kesää tehtävällä koronvaihtosopimuksella on mahdollisuus vähentää korkokustannuksia merkittävästi seuraavien kolmen vuoden aikana ja saada jopa satojen tuhansien kokonaishyöty korkojen osalta lainamaksun päättymiseen mennessä. Koronvaihtosopimuksen tekeminen parhaimman tarjouksen jättäneen rahoituslaitoksen kanssa ja tätä varten yhtiön oman vakuuden antaminen ao. rahoituslaitokselle edellyttää konserniohjeiden mukaan omistajan hyväksyntää. Kemijärven Kaukolämmön hallituksen kokouspöytäkirja ja kiinteäkorkoisen lainan korkokulujen vähentämisestä saatujen tarjousten perusteella tehdyt vertailulaskelmat oheisena hallituksen jäsenille. Asiaa yhtiön puolesta selostavat kokouksessa Kaukolämmön hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Jankkila ja toimitusjohtaja Ari Pöyliö. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kemijärven Kaukolämpö Oy tekee koronvaihtosopimuksen Pohjolan Osuuspankin kanssa KEVAlta vuonna 2008 ottamansa investointilainan korkokustannusten pienentämiseksi ja että Kemijärven Kaukolämpö Oy antaa Pohjolan Osuuspankille enintään 1,5 miljoonan euron reaalivakuuden. Muutettu päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kemijärven Kaukolämpö Oy tekee koronvaihtosopimuksen rahoituslaitoksen kanssa KEVAlta vuonna 2008 ottamansa investointilainan korkokustannusten pienentämiseksi ja että Kemijärven Kaukolämpö Oy antaa rahoituslaitokselle tarvittavan reaalivakuuden. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Tiedoksi: Kemijärven Kaukolämpö Oy Pohjolan Osuuspankki

30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat 49/00/007/2015 KH 124 Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat Kun tal:n 51 :n ja kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaisia toimenpiteitä varten. Rakennuslautakunta Nähtävillä : Sivistyslautakunta Nähtävillä Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset: ; Löytöeläinten talteenottopaikan järjestäminen alkaen Maija Aholalta. Nähtävillä ja 10; Irtisanoutuminen toimistosihteerin virasta Tuula Kulmunki alkaen ja Tellervo Palojärvi alkaen. Nähtävillä ; Virantoimitusvelvollisuuden muutos / Alaräisänen Timo alkaen. Nähtävillä ; Opintosuunnittelijan määräaikainen tehtävä HIIOP opinnollistetut työpajat -hankkeeseen ajalle ehdolla, että hankerahoitus varmistuu. Nähtävillä ; Hanketyöntekijä Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hankkeeseen ajalle Nähtävillä ; Hanketyöntekijä HIIOP opinnollistetut työpajat -hankkeeseen ajalle Nähtävillä Tietohallintopäällikön viranhaltijapäätös ; Neljän dataprojektorien hankinta sivistysosastolle ja kiehispirtille Toimistopalvelut Isojärvi Ky:ltä. Nähtävillä (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota lau takun tien ja muiden viranomaisten pöytäkirjojen mukaisia päätöksiä käsi teltä väk seen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi. Toimielimet

31 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 50/07/072/2015, 149/07/073/2015, 180/07/073/2015, 127/06/063/2015, 181/02/026/2015, 156/55/551/2015, 184/07/072/2015 KH 125 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: Itä-Lapin kuntayhtymä hallitus Pöytäkirja nähtävillä: kohdasta päätöksenteko. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä yhtymävaltuusto Nähtävillä: 015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus Nähtävillä: 15 Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymähallitus Nähtävillä: Kirjeet yms: Kunnan Taitoa Oy, kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kokoukseen ei osallistuta. Asiakirjat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kuntien Tiera Oy, kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kokoukseen ei osallistuta. Asiakirjat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa. Lapin Ely-keskuksen päätökset PSA-liikenteen aikataulumuutoksista ja seuraaville yrityksille: Möllärin Linjat Oy (2 kpl), JBus Oy ja Airport Express Rovaniemi Oy. Päätökset nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa. Lapin Ely-keskuksen päätös PSA-liikenteen aikataulumuutoksesta JBus Oy. Päätös nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa. Lapin aluehallintoviraston työsuojelutarkastuskertomukset ja suoritetuista tarkastuksista Sairaalakatu 9 -tiloissa. Kertomukset nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kemijärven kaupungin maaseutupalkinnot 2014 annettu seuraaville: Sukupolven vaihdoksen tehneille: Schroderus Kati, Suopanki Mikko, Välikangas Sanna ja Sipovaara Matti. Elämäntyöpalkinto: Schroderus Jouko ja Leila, Suopanki Voitto ja Pajunen Irma, Välikangas Hannu ja Imponen Aarre. Palkinnot jaettu (Johdon sihteeri Aune Kumpula )

32 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoon sa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

33 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Muut asiat KH 126 Ei ollut muita asioita.

34 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT KAUPUNGINHALLITUS Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät , , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät , 120, 123 HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Kemijärven kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 5, Kemijärvi, Pykälät , 120, 123 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 427 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tekninen lautakunta AIKA 26.02.2015 klo 16:00-18:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI KÄSITELLYT ASIAT Sivu 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 klo 16:39-18:16

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 klo 16:39-18:16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 klo 16:39-18:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 175 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus 15.01.2013 AIKA 15.01.2013 klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 Kaupunginhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 16.02.2015 18:30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot