Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta"

Transkriptio

1 Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

2 Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance ISBN-10: X ISBN-13: First published 2009 Second edition published 2014 Published by Cambridge Media on behalf of National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. All rights reserved. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission. Requests to reproduce information can be ed to Tekstin lainaaminen (lähdeviite): National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia; Vastuunrajaus: Tämän Tiivistelmän suosituksesta ovat laatineet National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Se edustaa kattavaa näyttöä painehaavojen arvioinnista, diagnostiikasta, ehkäisystä ja hoidosta perustuen parhaaseen saatavilla olevaan kirjallisuuteen. Tämän Tiivistelmän suositukset ovat yleisohjeita asianmukaisiin hoitokäytäntöihin, joita terveydenhuollon ammattilaisten tulee toteuttaa kliinisen harkintansa perusteella kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioiden potilaan henkilökohtaiset mieltymykset sekä käytettävissä olevat resurssit. Suosituksia tulisi toteuttaa yhteistyössä potilaan itsemääräämisoikeutta ja kulttuuritaustaa kunnioittaen sekä potilasturvallisuus huomioiden. Käännös: Nämä näyttöön perustuvat suositukset ovat kehittäneet National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Käännös on toteutettu NPUAP, EPUAP ja PPPIA laatimien ohjeiden mukaisesti. Kuitenkaan NPUAP, EPUAP tai PPPIA eivät ole vastuussa Tiivistelmä suosituksesta käännöksen oikeellisuudesta. Tämän Tiivistelmän suosituksesta tekstiä lainattaessa käytä lähdeviitteenä Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta. Lisäksi alkuperäinen lähdemerkintä kohdasta Tekstin lainaaminen (lähdeviite). Suomenkielisen käännöksen toteuttivat Suomen Haavanhoitoyhdistys ry ja auktorisoitu kielenkääntäjä: Heli Kavola, LT, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, SHHY Maarit Ahtiala, Sh, Auktorisoitu haavahoitaja, SHHY, EPUAP Trustee Leena Berg, LT, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, SHHY Piia-Sisko Grek-Stjernberg, Sh AMK, Auktorisoitu haavahoitaja, SHHY Riitta Kaarina Kankkunen, Auktorisoitu kielenkääntäjä Clinical Practice Guidelinen englanninkielisen version painettuja kopioita on saatavilla seuraavilla Internetsivuilla olevien linkkien kautta: NPUAP website: EPUAP website: Australian Wound Management Association (AWMA) website: Hong Kong Enterostomal Therapist Society website: New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website: Wound Healing Society Singapore website: International Pressure Ulcer Guideline website:

3 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO JOHDANTO Esipuhe Tiivistelmä suosituksesta (Quick Reference Guide) on yhteenveto painehaavojen näyttöön perustuvista ehkäisy- ja hoitosuosituksista. Tätä kattavampi Clinical Practice Guideline on yksityiskohtainen analyysi ja pohdinta käytettävissä olevasta tutkimustiedosta, kriittinen arviointi alalla vallitsevista käsityksistä, tiedosta ja asiantuntija-arvioista sekä ohjeiden laadinnassa käytettyjen menetelmien kuvaus. Tiivistelmä suosituksesta on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeasti tietoa hoitaessaan potilaita. Oppaan käyttäjien ei tule toimia pelkästään Tiivistelmän tarjoamien poimintojen varassa. Tiivistelmän ensimmäinen painos kehitettiin Yhdysvaltain kansallisen painehaava-asiantuntijaneuvoston (NPUAP) ja Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston (EPUAP) nelivuotisena yhteistyönä. Tiivistelmän toiseen painokseen on NPUAPn ja EPUAPn lisäksi osallistunut myös Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena oli kehittää painehaavojen ehkäisylle ja hoidolle näyttöön perustuvia suosituksia, joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää kaikkialla maailmassa. Saatavilla olevien tutkimusten valintaan ja arviointiin käytettiin täsmällistä tieteellistä metodologiaa. Vahvan näytön puuttuessa suositusten tekemiseen käytettiin asiantuntija-arvioita (joita usein tukivat epäsuora näyttö ja muut suositukset). Suositusten luonnokset ja niitä tukeva näyttö olivat 986 henkilön ja organisaation saatavilla, jotka oli kutsuttu mukaan eri puolilta maailmaa. Lopullinen suositus perustuu tutkimuksiin sekä NPUAPn, EPUAPn, PPPIAn ja kansainvälisten sidosryhmien yhteiseen tietämykseen. Tiivistelmän toisessa painoksessa käytettiin konsensusäänestystä (GRADE) kunkin suosituksen painoarvon osoittamiseen. Suosituksen painoarvo määräytyy sen mahdollisuudesta parantaa potilashoidon tuloksia. Terveydenhuollon ammattilaiselle painoarvo osoittaa, että hän voi luottaa suositukseen ja että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa ja sitä voidaan käyttää apuna painehaavainterventioiden priorisoinnissa. Clinical Practice Guidelinen englanninkielisen version painettuja kopioita on saatavilla seuraavilla Internetsivuilla olevien linkkien kautta: NPUAP website: EPUAP website: Australian Wound Management Association (AWMA) website: Hong Kong Enterostomal Therapist Society website: New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website: Wound Healing Society Singapore website: International Pressure Ulcer Guideline website: Tekstin lainaaminen NPUAP, EPUAP ja PPPIA toivovat, että suositusta käytetään ja sovelletaan kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. Lainauksissa tulee merkitä alkuperäinen lähde seuraavassa muodossa: National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; Suosituksen käytön rajoitukset ja asianmukainen käyttö Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset eivät välttämättä päde kaikissa hoitotilanteissa. Päätöksen jonkin tietyn suosituksen noudattamisesta tekee terveydenhuollon ammattilainen käytettävissä olevien resurssien ja yksittäisen potilaan tilanteen mukaan. Mitään tässä suosituksessa sanottua ei tule pitää lääketieteellisenä ohjeena yksittäisissä tapauksissa. NPUAP/EPUAP/PPPIA

4 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA Tämän suosituksen laadinnassa käytetyn tarkan metodologian perusteella suosituksen kehitystyöryhmän jäsenet uskovat, että suositusta tukeva tutkimus on luotettavaa ja paikkansapitävää. Tätä asiakirjaa laadittaessa on pyritty kriittisesti arvioimaan sen sisältämä tutkimustieto kaikin mahdollisin tavoin. Se ei kuitenkaan takaa käytettyjen yksittäisten tutkimusten luotettavuutta ja oikeellisuutta. Tämä suositus on tarkoitettu ainoastaan koulutusta ja tiedonsaantia varten. Tämä suositus sisältää tietoa, joka oli julkaisuajankohtana oikeaa. Tutkimus ja teknologia kehittyvät nopeasti, ja sen vuoksi tässä esitetyt suositukset eivät ehkä vastaa tulevaisuuden kehitystä. Terveydenhuollon ammattilaisella on vastuu pitää yllä omaa tietämystään tutkimuksista ja teknologisesta kehityksestä, jotka saattavat vaikuttaa käytännön työssä tehtyihin päätöksiin. Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Tämä suositus ei sisällä mitään, mikä olisi katsottava jonkin tietyn tuotteen suosimiseksi. Mitään tässä suosituksessa olevaa ei ole tarkoitettu koodausstandardien tai korvaussäännösten ohjeiksi. Suosituksen tarkoituksena ei ole antaa tuotteiden ja laitteiden täydellistä turvallisuus- ja käyttöohjeistoa, mutta mukaan on otettu yleisesti saatavilla olevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Hyödynnetyissä tutkimuksissa raportoidut haittatapahtumat on kerrottu näyttöyhteenvedoissa ja varoituksissa. Kaikkia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkoitus ja laajuus Tämän suosituksen tavoitteena on esittää näyttöön perustuvia painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuosituksia joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää maailmanlaajuisesti. Painehaavojen ehkäisysuositusten tarkoitus on ohjata näyttöön perustuvaa hoitoa estämään painehaavojen syntymistä. Painehaavojen hoitosuositusten tarkoituksena on antaa näyttöön perustuvaa ohjausta tehokkaimmista painehaavojen paranemista edistävistä hoitomuodoista. Suositus on tarkoitettu kaikkien niiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jotka osallistuvat painehaavoille alttiiden potilaiden tai painehaavapotilaiden hoitoon kliinisestä erikoisalasta riippumatta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla hoitoportaan tasoilla: sairaaloissa, kuntoutuksessa, pitkäaikaishoidossa sekä kotisairaanhoidossa. Suosituksen katsotaan soveltuvan kaikille potilaille diagnooseista tai hoidon tarpeista riippumatta, ellei toisin mainita. Erityisryhmät-osassa käsitellään potilasryhmiä, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa olevat, tehohoito-, lapsi- ja leikkauspotilaat, ylipainoiset potilaat, selkäydinvammautuneet ja iäkkäät potilaat. Lisäksi potilaat, joilla on riski saada painehaava tai heillä on jo todettu painehaava voivat käyttää suositusta tiedonlähteenä mahdollisista painehaavojen ehkäisy- ja hoitomenetelmistä. Limakalvojen painehaavojen ehkäisy ja hoito eivät sisälly tähän suositukseen. Suosituksen kehitystyö Metodologinen prosessi on esitetty kokonaisuudessaan Clinical Practice Guidelines-oppaassa. Yhdysvaltain kansallinen painehaava-asiantuntijaneuvosto (NPUAP), Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvosto (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) päivittivät yhteistyössä painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuositukset ja yhdistivät näiden kahden erillisen suosituksen aikaisemmat versiot nyt yhdeksi kattavaksi kliinisen käytännön suositukseksi. Suosituksen on laatinut moniammatillinen kehitystyöryhmä (GDG, Guideline Development Group) sekä lukuisat pientyöryhmät (SWG, Small Working Group), joissa jokaisessa oli kaikki kolme kehitysorganisaatiota (NPUAP, EPUAP, PPPIA) edustettuina. Suosituksen kehitysprosessin ensimmäinen vaihe oli uuden tutkimusnäytön löytäminen. Moniammatillinen kehitystyöryhmä teetti kattavan kirjallisuuskatsauksen painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta käyttäen useita sähköisiä tietokantoja ja tunnisteherkkää hakustrategiaa. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja menetelmäasiantuntija seuloivat kaikki haetut viitteet ennalta määritettyjen mukaanottokriteerien mukaisesti ja laativat alustavat poimintataulukot. Toisessa vaiheessa haettu tutkimusnäyttö arvioitiin ja tämän jälkeen kokonaiset NPUAP/EPUAP/PPPIA

5 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO tutkimusartikkelit jaoteltiin aiheiden mukaan ja jaettiin kullekin pientyöryhmälle. Menetelmäasiantuntijan avulla pientyöryhmien jäsenet arvioivat tutkimusnäyttöä kriittisesti ja määrittivät kullekin tutkimukselle näytön tason käyttäen Sackettin (1997) 1 kuvaamaa luokittelujärjestelmää. Tämän jälkeen näyttötaulukot hiottiin lopulliseen muotoonsa. Seuraava vaihe oli suositusten luonnostelu. Kukin pientyöryhmä teki johtopäätökset saatavilla olevasta tutkimusnäytöstä ja laati sen perusteella suosituksen. Vuoden 2009 ohjeen suositukset tarkastettiin ja uudistettiin uuden tutkimusnäytön sekä tämänhetkisen kertyneen näyttöaineiston perusteella. Aineiston näytönaste määritettiin. Tässä luokituksessa arvioidaan suositusta tukevan kertyneen näytön voimakkuus. Pientyöryhmät kiteyttivät kutakin suositusta tukevan näytön. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja kansainväliset sidosryhmät tarkastivat suositukset ja näytön yhteenvedot moniammatillisen kehitystyöryhmän hyväksymien lopullisten vedosten kanssa. Viimeisessä vaiheessa määriteltiin kunkin suosituslausunnon painoarvo. Kaikki ohjeiden kehitysprosessiin osallistuneita henkilöitä pyydettiin tarkastelemaan jokaista suositusta sekä osallistumaan web-pohjaiseen konsensusäänestykseen, jossa suosituksille annettiin painotukset. Suosituksen painoarvo tarkoittaa sitä, kuinka vahvasti terveydenhuollon ammattilainen voi luottaa kuhunkin suositukseen, kun huomioidaan sitä tukevan näytön voimakkuus; kliiniset riskit vastaan hyödyt; kustannustehokkuus ja yleiset vaikutukset. Suositukset Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset eivät välttämättä päde kaikissa hoitotilanteissa Tämä suositus on yleisohje asianmukaisiin hoitokäytäntöihin, joita terveydenhuollon ammattilaisten tulee toteuttaa kliinisen harkintansa perusteella kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioiden potilaan henkilökohtaiset mieltymykset sekä käytettävissä olevat resurssit. Suosituksia tulisi toteuttaa yhteistyössä potilaan itsemääräämisoikeutta ja kulttuuritaustaa kunnioittaen sekä potilasturvallisuus huomioiden. Suosituksessa annettuja ohjeistuksia ei tule pitää lääketieteellisinä määräyksinä yksittäisissä tapauksissa. Suositus on tarkoitettu vain koulutusta ja tiedonsaantia varten. Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Ohje ei sisällä mitään, mikä olisi katsottavissa jonkin tietyn tuotteen suosimiseksi. Näytön tasot, näytön asteet ja suositusten painoarvo Metodologian täydellinen kuvaus on saatavilla Clinical Practice Guideline-oppaasta. Yksittäiset tutkimukset luokiteltiin tutkimusasetelman ja laadun mukaan ja niille määritettiin näytön taso Sackettin (1989) 2 kuvaaman luokittelujärjestelmän mukaisesti. Näytön tasot Taso 1 Interventiotutkimukset Diagnostiset tutkimukset Prognostiset tutkimukset Satunnaistetut tutkimukset, Systemaattinen katsaus Systemaattinen katsaus joissa on selkeät tulokset ja korkealaatuisista (poikkileikkaus-) laadunarviointivälineiden vähäinen virheen riski TAI tutkimuksista sellaisten mukaan korkealaatuisista systemaattinen laadunarviointivälineiden mukaan, prospektiivisista (pitkittäis-) kirjallisuuskatsaus tai metaanalyysi Cochrane- viitestandardi ja sokkouttaminen. joissa on yhdenmukainen kohorttitutkimuksista. metodologian mukaan tai täyttää AMSTARarviointityökalusta ainakin yhdeksän yhdestätoista laatukriteeristä. NPUAP/EPUAP/PPPIA

6 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA Taso 2 Taso 3 Taso 4 Satunnaistetut tutkimukset, joiden tulokset ovat epävarmoja ja virheen mahdollisuus on kohtalaisesta korkeaan. Satunnaistamattomia tutkimuksia, joissa on rinnakkainen tai samanaikainen vertailuryhmä. Satunnaistamaton tutkimus, jossa on vertailuryhmänä tutkimuksen ajankohtaa vanhempi vertailuryhmä. Taso 5 Tapaussarja ilman vertailuryhmää. Koehenkilöiden määrä ilmoitettu. Yksittäisiä korkeatasoisia (poikkileikkaus-) tutkimuksia sellaisten laadunarviointivälineiden mukaan, joissa on yhdenmukainen viitestandardi ja perättäisten henkilöiden sokkoutus. Ei-perättäisiä tutkimuksia tai tutkimuksia, joissa ei ole yhdenmukaista viitestandardia. Tapaus-verrokkitutkimuksia huono/ei-riippumaton viitestandardi. tai Mekanismeihin perustuva päättely, diagnostista osuvuutta selvittävä tutkimus (ei viitestandardia). Prospektiivinen kohorttitutkimus. Prognostisten tekijöiden analyysi yhden ryhmän koehenkilöistä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa. Tapaustutkimuksia tai tapausverrokkitutkimuksia tai huonolaatuinen prognostinen kohorttitutkimus, retrospektiivinen kohorttitutkimus. Ei sovellettavissa. Kutakin suositusta tukevalle kertyneelle näytölle annettiin Näytön aste. Konsensusäänestys (GRADE) prosessiin osallistuivat kaikki asiantuntijat, jotka olivat muodollisesti mukana suosituksen kehitystyössä, ja prosessilla saatiin Suosituksen painoarvo, joka osoittaa, miten vahvasti terveydenhuollon ammattilainen voi luottaa, että suositeltu käytäntö parantaa hoitotuloksia (eli että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa). Suosituksen painoarvon tavoitteena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia priorisoimaan interventioita. Näytön aste A Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista kontrolloiduista tutkimuksista ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada painehaava). Tutkimuksesta saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (Edellytetään ensimmäisen tason tutkimuksia.) B Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista tapaussarjoista, jotka on tehty ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada painehaava. Sarjoista saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (2., 3., 4. ja 5. tason tutkimuksia). C Suositusta tukevat epäsuora näyttö (esimerkiksi tutkimukset, jotka on tehty terveille ihmisille tai muista kroonisista haavoista kärsiville ihmisille, tai sitä tukevat eläinkokeista saadut tulokset) ja/tai asiantuntijoiden mielipiteet. Suosituksen painoarvo Vahva suositus: ehdottomasti tee näin Heikko suositus: tee ehkä näin Ei erityistä suositusta Lievä kielto: älä ehkä tee näin Vahva kielto: ehdottomasti älä tee näin NPUAP/EPUAP/PPPIA

7 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO SISÄLTÖ Esipuhe.. 1 Tekstin lainaaminen Suosituksen käytön rajoitukset ja asianmukainen käyttö. 1 Tarkoitus ja laajuus Suosituksen kehitystyö 2 Suositukset 3 Näytön tasot, näytön asteet ja suositusten painoarvo. 3 Suosituksen kehittäjät. 6 Kiitokset. 8 Kiitos sponsoreille.. 9 Tausta Painehaavojen esiintyvyys ja ilmaantuvuus.. 10 NPUAPn/EPUAPn kansainvälinen painehaavojen luokittelujärjestelmä Painehaavojen ehkäisy Riskitekijät ja riskinarviointi.. 13 Ihon ja kudoksen arviointi Ennaltaehkäisevä ihon hoito.. 16 Kehitteillä olevia hoitomuotoja painehaavojen ehkäisyyn. 17 Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon interventiot Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio.. 22 Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.. 27 Makuu- ja istuinalustat Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat 31 Painehaavojen hoito Painehaavojen luokittelu 34 Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta Kivun arviointi ja hoito Haavan hoito: puhdistaminen.. 40 Haavan hoito: mekaaninen puhdistaminen, debridement Infektion ja biofilmin arviointi ja hoito Sidokset painehaavojen hoidossa. 46 Biologiset sidokset painehaavojen hoidossa Kasvutekijät painehaavojen hoidossa 49 Biofysikaaliset tekijät painehaavojen hoidossa. 50 Painehaavakirurgia Erityisryhmät Bariatriset (ylipainoiset) potilaat 56 Tehohoitopotilaat.. 57 Iäkkäät potilaat 60 Leikkaussalipotilaat Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat.. 63 Lapsipotilaat Selkäydinvammautuneet Suositusten toteuttaminen Edistävät tekijät, esteet ja toteutusstrategia.. 71 Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus Potilaat ja heidän omaisensa 73 Suosituksen laadun mittarit.. 74 Lähteet. 77 NPUAP/EPUAP/PPPIA

8 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA SUOSITUKSEN KEHITTÄJÄT Suosituksen kehitystyöryhmä NPUAP Diane Langemo, PhD, RN, FAAN (NPUAP puheenjohtaja) Professor Emeritus, University of North Dakota College of Nursing, Grand Forks, ND, USA Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN Associate Professor, University of Nebraska Medical Center College of Nursing, Omaha, NE, USA Laurie McNichol, MSN, RN, GNP, CWOCN, CWON-AP Clinical Nurse Specialist/WOC Nurse, Cone Health, Greensboro, North Carolina, USA Joyce Stechmiller, PhD, ACNP-BC, FAAN Associate Professor and Chair, Adult and Elderly Nursing, University of Florida, College of Nursing, Gainseville, FL, USA EPUAP Lisette Schoonhoven, PhD (EPUAP puheenjohtaja) Senior Researcher Nursing Science, Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands Associate Professor, University of Southampton, Faculty of Health Sciences, UK Michael Clark, PhD Professor in Tissue Viability, Birmingham City University, Birmingham, UK Director, Welsh Wound Network, Welsh Wound Innovation Centre, Pontyclun, Wales, UK Jan Kottner, PhD Scientific Director Clinical Research, Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany Cees Oomens, PhD, Ir Associate Professor, Biomedical Engineering Department, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands PPPIA Keryln Carville, PhD, RN (PPPIA puheenjohtaja) Professor, Primary Health Care and Community Nursing, Silver Chain Group and Curtin University, Western Australia, Australia Pamela Mitchell, MN, RN, PGDipWHTR (Wales) Clinical Nurse Consultant, Wound Management, Christchurch Hospital, Christchurch, New Zealand. Siu Ming Susan Law, BScN, MScN, RN, RM, ET Nurse Consultant (Wound Management), Princess Margaret Hospital, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong. Ai Choo Tay, BN, Oncology Nursing, CWS Senior Nurse Clinician, Singapore General Hospital, Singapore, Republic of Singapore. Japanese Society of Pressure Ulcers Observer Takafumi Kadono, MD, PhD Associate Professor, Department of Surgical Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan Menetelmäasiantuntija ja päätoimittaja Emily Haesler, BN, PGDipAdvNursing Honorary Associate, Department of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Victoria, Australia Visiting Fellow, Academic Unit of General Practice, Australian National University, Canberra, Australia Pientyöryhmien jäsenet Tausta Etiologia: Cees Oomens (Leader), David Brienza, Laura Edsberg, Amit Gefen & Pang Chak Hau Painehaavojen esiintyvyys ja ilmaantuvuus: Catherine Ratliff (Leader), Yufitriana Amir, Margaret Birdsong, Chang Yee Yee, Emily Haesler Zena Moore & Lin Perry Painehaavojen ehkäisy Riskitekijät ja riskinarviointi: Jane Nixon (Leader), Katrin Balzer, Virginia Capasso, Janet Cuddigan, Ann Marie Dunk, Claudia Gorecki, Nancy Stotts & Aamir Siddiqui Ihon ja kudoksen arviointi: Emily Haesler (Leader), Carina Bååth, Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai Choo Tay Ennaltaehkäisevä ihon hoito: Emily Haesler Kehitteillä olevia hoitomuotoja painehaavojen ehkäisyyn: Kerrie Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Susan Law, Anna Polak, Pamela Scarborough & Jakub Taradaj NPUAP/EPUAP/PPPIA

9 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon interventiot Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa: Jos Schols (Leader), Mary Ellen Posthauer, Merrilyn Banks, Judith Meijers, Nancy Munoz & Susan Nelan Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio: Zena Moore (Leader), Barbara Braden, Jill Trelease & Tracey Yap Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa: Zena Moore (Leader), Barbara Braden, Jill Trelease & Tracey Yap Patjat/alustat: Clarissa Young (Leader), David Brienza, Joyce Black, Sandra Dean, Liesbet Demarré, Lena Gunningberg & Cathy Young Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat: Jill Cox (Leader), Liesbet Demarré, Tracy Nowicki & Ray Samuriwo Painehaavojen hoito Painehaavojen luokittelu: Emily Haesler (Leader), Carina Bååth, Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai Choo Tay Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta: Kerrie Coleman (Leader), Elizabeth Ong Choo Eng, Michelle Lee, Amir Siddiqui, Mary Sieggreen Kivun arviointi ja hoito: Carrie Sussman (Leader), Jane Nixon & Jan Wright Haavan hoito: puhdistaminen: Nicoletta Frescos (Leader), Mona Baharestani, Catherine Ratliff, Sue Templeton, Martin van Leen & David Voegeli Haavan hoito: mekaaninen puhdistaminen: Sue Templeton (Leader), Mona Baharestani, Nicoletta Frescos, Catherine Ratliff, Martin van Leen & David Voegeli Infektion ja biofilmin arviointi ja hoito: Judith Barker (Leader), Virginia Capasso, Erik de Laat & Wan Yin Ping Sidokset painehaavojen hoidossa: Erik de Laat (Leader), Michelle Deppisch, Margaret Goldberg, Yanting Quek & Jan Rice Biologiset sidokset painehaavojen hoidossa: Laura Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song Kasvutekijät painehaavojen hoidossa: Laura Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song Biofysikaaliset tekijät painehaavojen hoidossa: Kerrie Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Anna Polak, Pamela Scarborough, Maria ten Hove & Jakub Taradaj Painehaavakirurgia: Aamir Siddiqui (Leader), Emily Haesler & Kok Yee Onn Erityisryhmät Bariatriset (ylipainoiset) potilaat: Mary Ellen Posthauer (Leader), Jeannie Donnelly & Tracy Nowicki Tehohoitopotilaat: Jill Cox (Co-leader), Ang Shin Yuh (Co-leader), Maarit Ahtiala, Paulo Alves, & Alison Stockley Iäkkääät potilaat: Tracey Yap (Leader), Jill Campbell, Emily Haesler & Susan Kennerly Leikkaussalipotilaat: David Huber (Leader), Steven Black, Ray Samuriwo, Susie Scott-Williams & Geert Vanwalleghem Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat: Trudie Young (Leader), Wayne Naylor & Aletha Tippett Lapsipotilaat: Emily Haesler, Mona Baharestani, Carmel Boylan, Holly Kirkland-Walsh & Wong Ka Wai Selkäydinvammautuneet: Emily Haesler (Leader), Amy Darvall, Bernadette McNally & Gillian Pedley Suositusten toteutus Edistävät tekijät, esteet ja toteutusstrategia: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris Wilborn & Daniel Young Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris Wilborn & Daniel Young Potilaat ja heidän omaisensa: Nancy Stotts (Leader), Winnie Siu Wah Cheng, Michael Clark, Liesbet Demarré, Rebekah Grigsby & Emil Schmidt Suosituksen laadun mittarit: Ruud Halfens (Leader), Anne Gardner, Heidi Huddleston Cross, Edel Murray, Lorna Semple & Mary Sieggreen Tarvittavaa lisätutkimusta Keryln Carville, Michael Clark, Janet Cuddigan, Emily Haesler, Jan Kottner, Diane Langemo, Susan Law, Laurie McNichol, Pamela Mitchell, Cees Oomens, Lisette Schoonhoven, Joyce Stechmiller, Ai Choo Tay NPUAP/EPUAP/PPPIA

10 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA KIITOKSET Kiitos tuesta Erityiskiitokset NPUAPn ja EPUAPn suosituksen moniammatillisen kehitystyöryhmän ja pientyöryhmien jäsenille, jotka olivat mukana laatimassa 2009 julkaistua ensimmäistä painosta. Nykyinen suositus rakentuu tuolloin vuonna 2009 arvioituun ja kiteytettyyn tutkimukseen. Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN, väliajan menetelmäasiantuntija (kirjallisuuden päivitys, katsauksen teko ja analysointi vuosien 2009 ja 2012 kehitystyön välisenä aikana) Lisette Schoonhoven, PhD (GDGn pääorganisaattori ja koollekutsuja) Kandis McCafferty, PhD, RNC-OB (alustavat näyttöyhteenvedot) Paul Haesler, BSc(Hons) (web-pohjainen kehitystyö ja IT-tuki) College of Nursing, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA (ammatillinen, organisaatiollinen ja IT-tuki) McGoogan Library, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA (tietokantahakujen ja julkaisujen lukuoikeuksien konsultointi, kaukolainat) Käännökset Seuraavat Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin Berlin - organisaation edustajat tekivät muiden kuin englanninkielisten tutkimusraporttien käännökset ja tietojen haun: Claudia Richter, MA Vera Kanti, MD Eva Katharina Barbosa Pfannes, PhD Jan Kottner, PhD Sidosryhmät Erityiskiitokset monille sidosryhmien edustajille, jotka kävivät läpi suosituksen laadintaprosessit ja luonnokset. Moniammatillinen kehitystyöryhmä kävi läpi kaikki sidosryhmien kommentit ja teki muutoksia niiden perusteella. Arvostamme kovasti terveydenhuollon ammattilaisia, tutkijoita, kouluttajia ja tuotteiden valmistajia kaikkialla maailmassa, jotka jakoivat asiantuntemuksensa ja antoivat syvällistä kritiikkiä. La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (tietokantojen ja julkaisujen lukuoikeudet ja kaukolainat) Academic Unit of General Practice, Australian Medical School, Australian National University, Canberra (ammatillinen ja IT-tuki) Erityiskiitokset Emily Haesler, joka teki hienoa työtä kansainvälisessä, kattavassa ja systemaattisessa tutkimuskirjallisuuden katsauksessa sekä tämä uudistetun ja laajennetun painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuosituksen kehittämisessä. NPUAP/EPUAP/PPPIA

11 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE JOHDANTO KIITOS SPONSOREILLE The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) kiittävät lämpimästi seuraavia henkilöitä ja ryhmiä suosituksen laatimisen ja levittämisen taloudellisesta tuesta. Kaikki lahjoitukset tulivat suosituksen kehitysvaiheen jälkeen, eivätkä ne mitenkään vaikuttaneet suosituksen kehitystyöhön tai lopulliseen sisältöön. Lahjoituksia käytetään suosituksen ja siihen liittyvän koulutusmateriaalin painamiseen ja levittämiseen. Seuraavat yritykset tukivat suosituksen tekoa, julkaisemista ja koulutusta avustuksella, johon ei liittynyt käyttörajoituksia: Diamond Level Sponsors EHOB, Inc. Smith & Nephew PLC Platinum Level Sponsors ArjoHuntleigh Inc. Mölnlycke Health Care Gold Level Sponsors Sage Products LLC NPUAP/EPUAP/PPPIA

12 TAUSTA TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA PAINEHAAVOJEN ESIINTYVYYS JA ILMAANTUVUUS Tutkimussuunnittelun ja raportoinnin tulee olla johdonmukaista, jotta kansainväliset vertailuanalyysit olisivat luotettavia. Erityisesti tutkittaessa painehaavojen ehkäisyohjelmien tehokkuutta tulisi raportoida hoidonaikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuusluvut. Clinical Practice Guideline sisältää yksityiskohtaisen selvityksen painehaavojen esiintyvyydestä, ilmaantuvuudesta ja hoidonaikaisesta ilmaantuvuudesta. Siinä esitetään myös painehaavojen määrät hoitoportaan eri tasoilla ja eri potilasryhmissä. Suositukset 1. Käytetään tarkkaa tutkimussuunnitelmaa ja johdonmukaisia mitattavia muuttujia tehtäessä tutkimusta painehaavojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) Pätevään tutkimukseen tulisi sisältyä: tutkimuspopulaation selkeä määrittely ennen tietojen keräämistä tutkimushavaintoja tekevien tutkijoiden kouluttaminen eri tutkijoiden välisen yhteneväisyyden varmistaminen ihon tarkastukset painehaavojen luokkaa/astetta määritettäessä kaksi tutkijaa yhtä ihon tarkastusta kohti. 2. Vertaillaan tuloksia organisaation sisäisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin aineistoihin (käyttäen samanlaista menetelmää), jolloin pystytään luomaan selkeämpi käsitys painehaavojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; 3. Käytetään hoidon aikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuutta (mieluummin kuin pelkkää esiintyvyyttä) arvioitaessa painehaavojen ehkäisyohjelmia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 4. Esitetään tulokset painehaavariskin riskiluokkien mukaan, kun raportoidaan esiintyvyys- ja ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 5. Sisällytetään mukaan painehaavojen yleiset anatomiset sijaintipaikat, kun raportoidaan esiintyvyysja ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 6. Esitetään tulokset luokittain/asteittain ja osoitetaan selvästi, olivatko I luokan/asteen painehaavat mukana vai olivatko ne jätetty pois lopullisista esiintyvyys- ja ilmaantuvuuslaskelmista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 7. Sisällytetään mukaan limakalvojen painehaavat, mutta ei luokitella/määritellä niiden astetta. (Näytön aste = C; NPUAP/EPUAP/PPPIA

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance ISBN-10: 0-9579343-6-X

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy

Painehaavojen ehkäisy Painehaavojen ehkäisy PIKAOPAS Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston ja USA:n kansallisen painehaavaasiantuntijaneuvoston kehittämä Johdanto n pikaopas esittää näyttöön perustuvat painehaavojen ehkäisy-

Lisätiedot

Hoitosuositus. Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. 60 % painehaavoista jää terveydenhuollossa

Hoitosuositus. Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. 60 % painehaavoista jää terveydenhuollossa Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin 60 % painehaavoista jää terveydenhuollossa havaitsematta. Kuva: Shutterstock Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä Hoitosuositukset ovat

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 1.11.2017 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel)

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) MÄÄRITELMÄ Painehaava Painehaava on paikallinen vaurio iholla tai sen alla olevassa kudoksessa. Vaurion on aiheuttanut paine,

Lisätiedot

Työryhmän kokoonpano ja sidonnaisuudet

Työryhmän kokoonpano ja sidonnaisuudet Hoitosuositus - Tutkimusnäytöllä tuloksiin Kuva: Shutter stock Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 1,2 1 Perustuu kansainväliseen suositukseen: National Pressure Ulcer Advisory

Lisätiedot

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen 1 SHHY ry suosittelee käytettävän painehaava Pressure ulcer Pressure injury Pressure sore Decubitus Decubiti Decubitus ulcer Trophic ulcer Bed sore Ischaemic

Lisätiedot

PAINE (p) massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala

PAINE (p) massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala PAINE (p) p= F A p= massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala 2 3 4 5 6 7 Mukaeltu BRADEN - painehaavariskiluokitus 1 2 3 4 paineen kesto & voimakkuus FYYSINEN AKTIIVI- SUUS KYKY MUUTTAA KEHON ASENTOA

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Painehaavat paineesta aiheutuneiden kudosvaurioiden hoito rivillä

Painehaavat paineesta aiheutuneiden kudosvaurioiden hoito rivillä Volume 12 Issue 3 2008 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Painehaavat

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015

PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015 PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015 Hoitotyön keinot ehkäistä painehaavoja, käytännön näkökulma Erja Laitinen Sairaanhoitaja os.34, Esshp Tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua painehaavan

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Heidi Castrén Hoitotieteen laitos Terveystieteen yksikkö Tampereen yliopisto Syksy 2011 Projektin lähtökohdat Laskimoperäinen säärihaava

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Haavanhoidon yleiset periaatteet ja käytännön keinoja painehaavan ehkäisyyn ja hoitoon

Haavanhoidon yleiset periaatteet ja käytännön keinoja painehaavan ehkäisyyn ja hoitoon Haavanhoidon yleiset periaatteet ja käytännön keinoja painehaavan ehkäisyyn ja hoitoon 24.5. 2017 Scandic Marski Kotihoidon haavahoitajat Katja Oksanen ja Marja Vihavainen Haava = ehjän ihon tai ihonalaiskudoksen

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Alueellinen Haavakoulutuspäivä 19.09.2017 LKS / auditorio Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Haavanhoitotuotteiden käyttö Haavanhoitotuotteisiin kuuluvat tuotteet; Haavanpuhdistusaineet

Lisätiedot

Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä

Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä Tiedosta hyvinvointia marja-leena.perala@stakes.fi 1 Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä Marja-Leena Perälä, Tutkimusprofessori, Stakes VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 10.5.2007 Dipoli, Espoo

Lisätiedot

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013 6/2013 haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Maailman tutkituin lääkehunaja Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon Medihoney-haavanhoitotuotteet sisältävät Manuka-hunajaa

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan asenteet painehaavojen ehkäisemiseen

Hoitohenkilökunnan asenteet painehaavojen ehkäisemiseen Mirjam Shamaa, Satu Vähämöttönen Hoitohenkilökunnan asenteet painehaavojen ehkäisemiseen Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu SHS14K1C Sairaanhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Ohjaaja

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Painehaavojen paikallishoito

Painehaavojen paikallishoito Painehaavojen paikallishoito AUKTORISOITU HAAVAHOITAJA ANNE OJALA JYTE, TK-SAIRAALA 21.11.2016 Missä hoidetaan? -Koti -omainen, kotihoito, kotisairaala -Palvelutalo -Terveysasemat -TK-sairaala -Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

GLP myyntilupa-arvioijan näkökulmasta

GLP myyntilupa-arvioijan näkökulmasta GLP myyntilupa-arvioijan näkökulmasta Fimean GLP-keskustelupäivä 2.9. 2015 Kuopio Pauliina Lehtolainen-Dalkilic FIMEA GLPn periaatteiden tarkoitus on edistää korkealaatuisia testaustuloksia Periaatteita,

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

Pieni tietopaketti painehaavoista hoitohenkilökunnalle

Pieni tietopaketti painehaavoista hoitohenkilökunnalle Pieni tietopaketti painehaavoista hoitohenkilökunnalle SISÄLLYSLUETTELO IHO 3 HAAVA 4 HAAVAN LUOKITTELU 5 HAAVAN PARANEMINEN 6 PAINEHAAVA JA DIAGNOSTIIKKA 7-8 SYVYYSLUOKITUS 9-10 PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Kuntouttava työote heräämöhoidossa Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Vuodelevon vaikutukset potilaalle Vuodelepo ja liikkumattomuus ovat epäfysiologista ja vaikuttavat merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja

Lisätiedot

Sopivan leikkaustakin valinta

Sopivan leikkaustakin valinta Sopivan leikkaustakin valinta on tasapaino suojauksen ja käyttömukavuuden välillä Leikkaustakit on suunniteltu suojaamaan potilaita ja henkilökuntaa ristitartunnoilta, joten suojaavuus on ratkaisevaa valittaessa

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Suositustyöryhmän puolesta Maarit Piirtola, FT, ft maarit.piirtola@helsinki.fi TYÖRYHMÄ Satu Havulinna (pj.), Maarit Piirtola

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Mielenterveystutkimuksen rahoitus Euroopassa on suhteessa paljon pienempää kuin kyseisten

Mielenterveystutkimuksen rahoitus Euroopassa on suhteessa paljon pienempää kuin kyseisten Miksi mielenterveystutkimusta? Mielenterveyden häiriöt muodostavat suuren taakan niistä kärsiville henkilöille, heidän perheilleen ja yhteiskunnalle. Joka toinen suomalainen kokee elämänsä aikana mielenterveyden

Lisätiedot

Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena?

Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena? Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena? Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT Vammaispalvelujen neuvottelupäivät, 18.-19.2.2016, Scandic Park Helsinki Mikä on

Lisätiedot

Verkkoilmoituksen käyttöohje

Verkkoilmoituksen käyttöohje Potilaiden terveyden suojelu Tämä verkkoilmoituksen käyttöohje sisältää tietoa verkkoilmoituksen tietoalkioista, ulkoasusta, tulkinnasta ja toiminnoista. 1. Tietoalkiot... 2 2. Tietoalkioita täydentävät

Lisätiedot

HIV ja ammatilliset kysymykset. 15.2.2012 Matti Ristola

HIV ja ammatilliset kysymykset. 15.2.2012 Matti Ristola HIV ja ammatilliset kysymykset 15.2.2012 Matti Ristola Perustelut HIV-positiivisten ammatillisiin rajoituksiin Tartunnanvaara Vaikutus toimintakykyyn Hammaslääkärin vastaanottoon liittyneet HIV-tartunnat

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

AESTHETICS. Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon.

AESTHETICS. Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon. AESTHETICS DEEP OSCILLATION Personal AESTHETICS Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon. Nopeuttaa kudoksen paranemista esteettisen kirurgian operaatioiden sekä laserhoitojen

Lisätiedot

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus COCHRANE LIBRARY tietokannat Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus The Cochrane Collaboration - Cochrane yhteistyö Archie Cochrane, skotlantilainen epidemiologi 1972 "Effectiveness and Epidemiology:

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Painehaavojen ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen

Painehaavojen ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen Mimmi Nordblad Reetta Linnala Painehaavojen ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen Kirjallisuuskatsaus sairaanhoitajien osaamisesta ja asenteista Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Painehaavojen ennaltaehkäisy Hyvinkään sairaalan sisätautien vuodeosastolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Estä painehaava mallia käyttäen

Painehaavojen ennaltaehkäisy Hyvinkään sairaalan sisätautien vuodeosastolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Estä painehaava mallia käyttäen Painehaavojen ennaltaehkäisy Hyvinkään sairaalan sisätautien vuodeosastolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Estä painehaava mallia käyttäen Lindroos, Natalia 2016 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Nina Elomaa Hygieniahoitaja Vaasan keskussairaala Hoitoon

Lisätiedot

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2009 All rights reserved. Based on the Composite International

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään Luonnollinen ulkonäkö pidempään Ihosi iloksi Ajan myötä ihosi menettää täyteläisyyttään, kiinteyttään ja nuorekkuuttaan luonnollisen ikääntymisen vuoksi. Elimistön tuottaman kollageenin määrä alkaa vähentyä

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Toimitusprosessi ja näytön vahvuus Point-of-Care -tietokannoissa. BMF syysseminaari Veera Mujunen, EBSCO Health

Toimitusprosessi ja näytön vahvuus Point-of-Care -tietokannoissa. BMF syysseminaari Veera Mujunen, EBSCO Health Toimitusprosessi ja näytön vahvuus Point-of-Care -tietokannoissa BMF syysseminaari 11.11.2016 Veera Mujunen, EBSCO Health Esimerkkinä DynaMed Plus ja Nursing Reference Center Plus tietokannat Kriittinen

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisemisen osaaminen palveluasumisen

Painehaavojen ehkäisemisen osaaminen palveluasumisen Sari Rouvinen Painehaavojen ehkäisemisen osaaminen palveluasumisen yksikössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.11.2016 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet

Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet Tietojen arviointi ja raportointi: (yksityiskohtaisen) tutkimustiivistelmän laatimisohjeet Webinaari tietovaatimuksista 30. marraskuuta 2009 Kaikkien saatavilla olevien tietojen arviointi Vaihe 1: Tietojen

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Lataa Fysiatria. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Fysiatria Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Lataa Fysiatria. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Fysiatria Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Lataa Fysiatria Lataa ISBN: 9789516564923 Sivumäärä: 570 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.63 Mb Fysiatrian toiminnan kohteena on erityisesti ihmisen toimintakyky. Fysiatrian kliinisessä osaamisessa keskeisenä

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE 1/2012 haavanhoito käyttöohjeet alovammat Ihorikot EB-haavat Traumaattiset haavat Kirurgiset haavat Diabeettiset haavat PUHDISTAA Laskimoperäise KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE altimoperäiset säärihaavat Painehaavat

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Moniammatillista, tavoitteellista ja terveyslähtöistä Yksilöllistä, asiakkaan tarpeista lähtevää Lähtökohtana on asiakkaan

Lisätiedot

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Lea Pulliainen, LL, plastiikkakirurgi Erkki Tukiainen, professori,

Lisätiedot

TtM Heidi Reunanen ja Professori Eija Paavilainen Tampereen yliopisto

TtM Heidi Reunanen ja Professori Eija Paavilainen Tampereen yliopisto Lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistaminen terveydenhuollossa. Riskinarviointityökalun käyttöönotto, moniammatillinen tuki ja koulutus hanke (2016 2018) TtM Heidi Reunanen ja Professori Eija Paavilainen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

Maestro masennuksen ennaltaehkäisyä stressinhallintaa oppimalla

Maestro masennuksen ennaltaehkäisyä stressinhallintaa oppimalla THL Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: Mitä voimme tehdä yhdessä 5.6.2013 Riitta Pelkonen, osastonhoitaja HYKS nuorisopsykiatrian avohoidon klinikka 11.6.2013 1 Maestro masennuksen ennaltaehkäisyä

Lisätiedot

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 Mitä ovat probiootit? MITÄ OVAT PROBIOOTIT? Ihmisen suolistossa on miljoonittain bakteereja Nämä bakteerit

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

HUS-malli painehaavojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

HUS-malli painehaavojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy HUS-malli painehaavojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 13.1.2016 ja 3.2.2016 Vuokko Pihlainen Hus-materiaali Anniina Heikkilä, kehittämispäällikkö, HUS HUS-malli Testanneet kahta toimintamallia Laaja

Lisätiedot

Painehaavojen ennaltaehkäisyn nykytilanne Suomessa

Painehaavojen ennaltaehkäisyn nykytilanne Suomessa Anna Ruuskanen, Alice Saadetdin Painehaavojen ennaltaehkäisyn nykytilanne Suomessa Teoreettinen katsaus Haava -lehteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi Omevio Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen UUTUUS iholle ja turkille Mitä välttämättömät rasvahapot ovat? Välttämättömät rasvahapot ovat koirien ja kissojen ihon terveyttä

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen!

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! 1 Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti, STM 2 Primum est non nocere - Do not harm Hippocrates Hoito ei saa olla vaarallisempaa kuin sen antamatta

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Vajaaravitsemus on kallista - vajaaravitsemuksen kustannukset. 25/26.9.2014 Soili Alanne FT, TtM, Ravitsemusterapeutti Seinäjoen keskussairaala

Vajaaravitsemus on kallista - vajaaravitsemuksen kustannukset. 25/26.9.2014 Soili Alanne FT, TtM, Ravitsemusterapeutti Seinäjoen keskussairaala Vajaaravitsemus on kallista - vajaaravitsemuksen kustannukset 25/26.9.2014 Soili Alanne FT, TtM, Ravitsemusterapeutti Seinäjoen keskussairaala Alipainoiset ( 75 % ihannepainosta): 40 % pitempään osastolla

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit käyttää Subscription Centerissä

Lisätiedot