Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA. pk-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA. pk-yrityksille"

Transkriptio

1 Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Yhteistyöstä kilpailukykyä ja hyvinvointia Yrittäjälähtöisyyttä päätöksentekoon Asiakaslähtöisiä palveluita pk-yrityksille Osaamista pk-yrityksiin

2 Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Keski-Suomen Yrittäjät on maakunnan suurin elinkeinoelämän järjestö ja kiinteä osa valtakunnallista Suomen Yrittäjät -järjestöä. Toimintamme ulottuu joka paikkakunnalle. Järjestömme kautta yrittäjien ääni kuuluu elinkeinopolitiikan kehittämisessä, lakien ja viranomaistyön valmistelussa, koulutuksen kehittämisessä sekä yrittäjämyönteisyyden vahvistamisessa. Tuotamme myös alueellisesti ja valtakunnallisesti yrittämiseen liittyviä jäsenpalveluita. Keski-Suomen Yrittäjien 29 paikallisyhdistyksen jäsenmäärä on noin Alueella on lisäksi noin jäsentä eri toimialajärjestöissä. Jäsenkuntamme koostuu eri toimialojen pk-yrityksistä. Suomen Yrittäjien valtakunnallinen jäsenmäärä on lähes yritystä, henkilöstöä valtakunnan ja alueorganisaatioissa on noin 200. Keski- Suomessa toimii alueen ja paikallisyhdistysten hallituksien ja työryhmien jäseninä noin 400 yrittäjää. Vaikutamme yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseen valtakunnallisesti, alueellisesti ja joka paikkakunnalla. Järjestö tänään Yrittäjiä koskettaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan rakenteiden muutos. Huonosti ennustettava taloustilanne koskettaa kaikkia toimialoja. Ikärakenne muuttuu ja työntekijöistä tulee jatkossa puute. Pk-yritysten merkitys työllistäjänä ja palveluiden tuottajana vahvistuu. Yrittäjyys nousee yhä tärkeämmäksi tekijäksi yhteiskunnan palveluille ja kehitykselle. Markkinat ovat yhä avoimemmat ja kansainvälisemmät kaikilla toimialoilla. Järjestölle asetetaan odotuksia vaikuttamisessa ja elinkeinoelämän asiantuntijuudessa suomalaisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

3 Keski-suomen yrittäjät ry Visio PÄÄMÄÄRÄ Yrittäjyys on keskeinen suunnittelua ja toimintaa ohjaava tekijä maakunnan eri organisaatioissa. Yrittäjyys on kannattava ammatti- ja uravaihtoehto ja keskisuomalaisten pk-yritysten tarjoama työura koetaan tavoiteltavana. Keski-Suomen Yrittäjien jäsenmäärä on kasvanut ja sen toiminta on vaikuttavaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Missio TOIMINTA-AJATUS Aluejärjestön tehtävä on aloitteellisesti vaikuttaa yrittäjien toimintaedellytysten kehittymiseen Keski-Suomessa. Aluejärjestön vaikuttamisen kulmakivet ovat asiantuntijuus, alueellisen ja paikallisen järjestötoiminnan aktiivisuus, hyvä vuorovaikutus elinkeinoelämän muiden vaikuttajien kanssa sekä suora yhteys Suomen Yrittäjien vaikuttamistyöhön. Yhdellä maksulla koko ketjun edut Suomen Yrittäjät jäsenjärjestöineen vaikuttaa kunnissa, alueilla ja valtakunnallisesti. Yrittäjien ääni kuuluu kaikilla tasoilla. Jäsen voi hyödyntää koko kolmiportaisen organisaation tarjoamia etuja ja palveluita. Jäsenkyselyn mukaan 96 % jäsenistä suosittelee Suomen Yrittäjien jäsenyyttä. Tärkeimmät syyt jäsenyyteen ovat jäsenten vastausten mukaan edunvalvonta, yrittäjäaate, neuvontapalvelut sekä yrittäjien keskinäinen verkostoituminen. Kokojakauma henkilöstön määrän mukaan 100 > 0,3 % ,4 % ,6 % ,4 % 8-9 6,6 % 6-7 4,4 % ,2 % ,4 % 1 49,8 % Toimialajakauma Palvelut 40,3 % Kauppa 18,7 % Rakennus 16,8 % Teollisuus 11,9 % Liikenne 6,6 % Muut toimialat 5,6 % Suomen Yrittäjät ry Numeroin: 412 paikallisyhdistystä, 21 aluejärjestöä, 51 toimialajärjestöä jäsenyritystä (2008) työnantajayhdistystä työntekijää ja yrittäjää; jäsenyritykset työllistävät palkansaajaa Tuloksin: Yhdeksällä yrittäjällä kymmenestä verotus keventynyt Työnantajamaksut keventyneet kymmenen vuoden aikana YEL-maksu joustaa yrityksen tuloksen vaihdellessa Yrittäjän ja palkansaajan kilometrikorvaus ja päiväraha samansuuruiset Yrittäjän perheenjäsenellä oikeus työttömyysturvaan Sairauspäivärahan karenssi lyhentynyt Yrittäjyysopetus ja -kasvatus lisääntynyt koulutuksen eri asteilla Sekä useita muita pitkäjänteisen edunvalvonnan saavutuksia Keski-Suomen Yrittäjien arvot Vapautta toteuttaa unelmaansa yrittäjänä Vastuuta koko maakunnan kehityksestä ja oikeudenmukaisuudesta Luovuutta ennakkoluulottomasti etsiä ja hyödyntää uusia ratkaisuja Rakentavaa yhteistyötä yrittäjien ja ympäröivän yhteisön kesken Jämäkkyyttä tehdä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi Pk-yrittäjyys kantaa myös Keski-Suomea. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pkyrityksiin. Haluamme tukea myös yritysten osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista, hyvinvointia ja jaksamista. Tuija Poutiainen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja

4 4 Keski-suomen yrittäjät ry Luotamme tulevaisuuteen Tulevaisuudessa pk-yrityksillä on yhä vahvempi rooli suomalaisen yhteiskunnan pyörittämisessä. Yritysten määrä on Suomessa noin ja Keski-Suomessa noin Pk-yritysten osuus yrityksistä on yli 99 % ja yksityisen sektorin työpaikoista yli 85 % on pk-yrityksissä. Yrittäjäjärjestö vaikuttaa monella tasolla mm. verotukseen, työnantajamaksuihin, rahoitukseen, ympäristö- ja energia-asioihin, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tutkimukseen, toimialakohtaisiin edunvalvonnan asioihin, yrittäjien sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin. Keski-Suomen Yrittäjät toteuttaa strategista vaikuttamisohjelmaa yrittäjien toimintaedellytysten edistämiseksi ja koko maakunnan kehittämiseksi. Vaikuttamisohjelman pääteemat ovat kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen, päätöksenteon yrittäjälähtöisyys, yrittäjäosaamisen vahvistaminen sekä osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Koko maakunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen on yhteinen asia. Maakunnan kilpailukyvylle on ratkaisevaa, kuinka Jyväskylän seutu menestyy kasvukeskuksena muiden kasvualueiden kilpailukykyvertailussa. Vaikutamme siihen, että maakunnan keskuksessa toteutetaan mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä tukevaa elinkeinopolitiikkaa. Yhtä tärkeää on maakunnan muiden kaupunkien ja kuntien yrittäjäaktiivinen elinkeinopolitiikka. Edistämme yrittäjälähtöisten hyvien käytäntöjen leviämistä Y4-ideologian mukaisesti koko maakunnassa. Maankäytön ja rakentamisen, liikenteen ja infrastruktuurin, toimitilatarjonnan ja elinkeinomarkkinoinnin sekä asuinympäristöjen ja kuntalaisten palveluiden kehittäminen kokonaisuutena ja yrittäjälähtöisesti on maakunnan kehittymisen edellytys. Tuemme paikallisten yhdistysten ja yrittäjien mahdollisuuksia toimia vaikuttavina kuntavaikuttajina. Päätöksenteon yrittäjälähtöisyyden edellytyksenä on maakunnan ja kuntien asiantunteva elinkeinostrategia. Päätöksenteon yrittäjälähtöisyyttä tukee hyvä elinkeinopoliittinen yhteistyö ja vuorovaikutus päättäjien ja yrittäjien kesken. Erinomainen menettely yhteistyön vahvistamiseen on päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi (YRVA) päätöksenteon valmisteluvaiheesta täytäntöön panoon asti. Julkisten hankintojen merkitys ja palvelumarkkinoiden uudistus on kuntien pk-yritystoiminnan vahvistumiselle merkittävä. Vaikutamme siihen, että kuntien ja yrittäjien hankinta- ja kilpailutusosaaminen kehittyy ja että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö palveluiden tuottamisessa vahvistuu. Yrittäjän oma osaaminen on menestyvän yrityksen lähtökohta. Yrittäjäjärjestö tuntee mikro- ja pk-yritysten haasteet. Yrittämistä leimaavat monet paineet kansainvälistymisestä, kasvusta, kilpailusta, teknologioista, ympäristöasioista, työyhteisöstä, johtamisesta, jatkuvuudesta, omaan ja perheen jaksamiseen asti. Vaikutamme siihen, että pienten yritysten tarpeet huomioidaan asiakaslähtöisesti kehittämis- ja koulutusorganisaatioissa ja että eri hankkeet edistävät pk-yritystoiminnan vahvistumista. Järjestötoiminnan tärkeä osa-alue on yrittäjien oman verkottumisen ja keskinäisen yhteistyön sekä oppimisen edistäminen. Osaavan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä on parannettava. Osaavan henkilöstön puute vaikeuttaa monen yrityksen kehitystä. Koulutuksen sisältöjen ja ajankohtaisuuden sekä menetelmien uudistumista on tuettava eri kouluasteilla. Yrittäjyyskasvatus ja yrittämisen edellytysten parantaminen on otettava huomioon entistä paremmin koulutuksessa. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän suhteita on tiivistettävä, opettajien valmiuksia tuntea elinkeinoelämää on parannettava, koulutuksen ennakointiin on kehitettävä uusia mittareita ja työkaluja. Yrityksissä olevan henkilöstön ja yrittäjien omaan koulutukseen on otettava käyttöön joustavia rahoitusmalleja ja menetelmiä. Työllistämisen kynnystä on madallettava. KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄJUHLA on maakunnan suurin elinkeinoelämän tapahtuma ja jo hieno perinne. Yrittäjäjuhla juhlistaa paikkakuntien palkittuja yrittäjiä sekä maakunnallista yrittäjäpalkintoa. Juhlaan osallistuu vuosittain yli yrittäjää, päättäjää ja yhteistyökumppania juhlimaan ja verkostoitumaan.

5 Keski-suomen yrittäjät ry 5 Ajankohtaista yhteistyötä taantuman vaikutusten torjumiseksi! Vuorovaikutusta viranomaisten, rahoittajien ja kehittäjien kanssa. Tarvitsemme nyt yhteispeliä ja joustavuutta yritysten tukemiseksi. Järjestön omia neuvontapalveluita ja yrittäjän tukiverkkoa vahvistetaan. Tiedotusta ja neuvontaa yrityksille talousasioissa, henkilöstöasioissa, hyvinvoinnissa. Järkeä, kekseliäisyyttä ja rohkeutta. Enemmän yrittäjyyttä maakunnan verkostoihin. Teemme yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi. Toimimme verkostoissa, asiantuntijoiden kanssa, hallinnoissa, työryhmissä ja vaikkapa kannon nokassa.

6 6 Keski-suomen yrittäjät ry Yrittäjäjärjestö ja sen jäsenet kantavat yhteiskuntavastuuta Voimme olla järjestönä tyytyväisiä siitä, että saamme olla vaikuttava elinkeinoelämän yhteistyökumppani sekä jäsenillemme, että elinkeinoelämän toimijoille. Henkilöstömme ja laaja luottamushenkilöidemme joukko tekee merkittävän työpanoksen yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi Keski- Suomessa. Järjestönä viestitämme jäsenistömme toiveita ja tulemme kuulluksi. Vaikuttamisohjelmassamme päätöksenteon yrittäjälähtöisyys on keskeisellä sijalla. Esa Järvinen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Ajat muuttuvat nopeasti. 90-luvun lamaa ei kukaan ole halunnut 2000-luvulla muistaa. Nyt taantuman toteutuessa on kysyttävä joutuuko pienyrittäjän selkänahka jälleen liian koville? Pienissä yrityksissä kannetaan yhteiskuntavastuuta ja ollaan valmiita venymään. Monilla yrityksillä on kuitenkin myös kasvun mahdollisuudet. Kehittyvä pk-yritystoiminta kaikessa kirjossaan on maakunnallemme suuri mahdollisuus. Järjestöllämme on tärkeä tehtävä verkkojen solmimisessa, kuuntelijana ja välittäjänä sekä vaikuttajana. Muuttuneet tarpeet ovat haasteellisia ja koko järjestöväen osaamista ja panosta tarvitaan. Tietoa toiminnasta Yrittäjille ja sidosryhmille Keski-Suomen Yrittäjä -lehti Neljä kertaa vuodessa jäsenlehti, yritysjakelu kpl. Verkkopalvelut Aluejärjestön ajankohtaiset asiat, tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot ja neuvontapalvelutiedot. Suomen Yrittäjien portaali yrittäjätietoon sekä SYnet Intranet luottamus- ja toimihenkilöille. Tietoa ja neuvontaa yrityksen talousasioihin ja henkiseen jaksamiseen. YHDESSÄ ETEENPÄIN! Yrittäjien rooli yhteiskuntavaikuttajina on merkittävä. Yrittäjillä on valtaa vaikuttaa siihen, että yhteiskunnan rakenteet uudistuvat ja tuottavuus voi kasvaa. Järjestönä haluamme vaikuttaa siihen että yrittäjyys voi vapaasti kehittyä, tuottaa ja kasvaa, mutta yhtä lailla kannamme vastuuta siitä, että ympäröivä yhteiskunta voi hyvin. Kutsumme kehittyvään järjestötoimintaamme mukaan eri toimialojen yrittäjiä ja yrityksiä edistämään ajamaamme positiivista kierrettä. Jäsenillemme olemme yhtä aikaa vaikuttamisen suu ja korvat. Puhumme järjestönä kuuluvammin ja kuulemme laajemmin missä mennään kuin yrittäjä yksin. Kokoamme yrittäjien paikallisia yhteisöjä, paikallisyhdistyksiä, vaikuttamaan juuri omiin läheisiin asioihin. Tarjoamme myös yksilöille mielekkään vaikuttamiskanavan. Palveluistamme oikeudelliset neuvontapalvelut ovat merkittävimpiä yksittäisiä jäsenetuja. Toimintamme ei rajoitu perinteisiin kokouksiin ja tiedottamiseen, vaan kohtaamme monilla foorumeilla, asiantuntijoiden yhteistyöstä yritysten omille tonteille ja verkostotapaamisiin tai kun on yrittäjäjuhlan aihetta. Järjestömme on sitoutunut auttamaan yrittäjää myös ylämäessä. Yhdessä eteenpäin - teemalla jatkamme 2010-luvulle. Tervetuloa vaikuttavan järjestömme jäseneksi tai yhteistyökumppaniksi! Tuuli Kirsikka Pirttiaho Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Muita julkaisuja Jäsenetuina 10 kertaa vuodessa YrittäjäSanomat -jäsenlehti, 6 kertaa vuodessa YrittäjäInfo -jäsentiedote ja tilauksesta Yrittäjä -ammattilehti jäsenetuhintaan. Koulutustoiminta Suomen Yrittäjät järjestää edullista ja laadukasta koulutusta jäsenilleen. Valtakunnallinen koulutustoiminta löytyy sivuilta ja alueellinen koulutustoiminta sivuilta. Järjestömme tärkein porras, kivijalka, ovat paikallisyhdistykset. Yhdistyksissä toimiminen antaa monelle hyvän vuorovaikutuskanavan, ystäviä ja usein helpotuksia arjen työhön paikkakunnan omien verkostojen kautta. Esa Järvinen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja

7 Keski-suomen yrittäjät ry Yrittäjyyttä tukevaa kehittämistoimintaa Kehittämispäällikkö Seppo Risku ja osaamispäällikkö Riikka Vesterinen Yritysten Taitava Keski-Suomi Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on keskisuomalaisten pk-yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Eri puolilla Keski-Suomea käynnistetään pk-yritysten oppimisen verkostoja ja kehitetään uusia toimintamalleja oppimiseen. Lisätietoja Kehittäjäverkosto: Keskisuomalaiset yritykset Keski-Suomen kauppakamari Keski-Suomen Yrittäjät Kehittämisyhtiöt Koulut: Jyväskylän ammattiopisto ja aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jämsän seudun koulutuskeskus ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Keski-Suomen TE-keskus ja työhallinto Asiakaslähtöiset yrityspalvelut Keski-Suomen Yrittäjät toteuttaa EU-rahoitteisen projektin Asiakaslähtöinen yrityspalvelu-uudistus Keski-Suomessa. Projektissa kehitetään yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä, erityisesti seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Toiminnan kohteena on mm. Yrityspalveluorganisaatioiden asiakasviestinnän ja tiedottamisen kehittäminen. Hyvien yrityspalvelukäytäntöjen levittäminen maakunnassa. Yritysverkoston vahvistaminen. Yrityspalveluorganisaatioiden asiakaslähtöisten toiminta- ja palvelumallien kehittäminen ja uudistaminen. Yksityisten yrityspalveluiden aktivointi ja saavutettavuuden parantaminen. Keski-Suomen Yrittäjät toimii useissa projekteissa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Esim. TE-keskus, Sipa yrittäjän sijaispalvelu, LTS- liiketoimintaosaamisen kehittäminen Keski-Suomen kärkiklustereissa, AMO/KOKO -ohjelmakehitys, useat oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyttä kehittävät projektit. Osaamisen kehittäminen Yritysverkostojen vahvistaminen Maakunnan kilpailukyvyn turvaaminen Asiakaslähtöiset yrityspalvelut Ymmärrettävä viestintä Paikallisyhdistykset toimijoina

8 4 Keski-suomen yrittäjät ry Jäsenenä etuasi valvotaan ja tiedät enemmän! Jäsenmaksut Henkilöstön määrä euroa/vuosi Yksinyrittäjä...129, , , , , , , , ,- Jäsen maksaa jäsenmaksun Suomen Yrittäjien jäsenmaksuna. Työntekijöiden lukumäärä sisältää yrittäjät ja kokopäiväiset työntekijät. Jäsenmaksu on yrityksen verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenedut Jäsenetuja hyödyntämällä voit säästää huomattavasti mm. vakuutus-, polttoaine-, polttoöljy- sekä majoitus- ja matkustuskustannuksissa. Voit hankkia ajankohtais- ja ammattikirjallisuutta edulliseen jäsenhintaan. Koulutuspalveluja hyödyntämällä voit osallistua ajankohtaisille kursseille ja seminaareihin edulliseen jäsenhintaan. Monipuolista jäsenviestintää, mm. eri lehtiä ja verkkopalveluita. RAHANARVOISTA TIETOA YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA Mahtava jäsenetu käytössäsi! Maksu KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT, JÄSENMÄÄRÄ Työeläm työs työa Hankasalmen Yrittäjät ry 76 Rahanarvoista palk Joutsan Yrittäjät ry 85 työe Jyväskylän mlk:n Yrittäjät ry 294 tietoa yhdellä yleis Jyväskylän Yrittäjät ry 1089 työn puhelinsoitolla YT-la Jämsän Yrittäjät ry 180 Jämsänkosken Yrittäjät ry 68 Suomen Yrittäjien neuvontapalvelujen lisäksi Yritysjur Kannonkosken Yrittäjät ry 49 Ota rohkeasti käytössäsi yhteyttä ovat yritystoimintaan aluejärjestön liittyvissä kysymyksissä. Maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista tarjoamat opastusta palvelut. ja neuvontaa hyödyntäen omia asiantuntijoita sekä lähes yhtiö kulu Karstulan Yrittäjät ry 116 kirja Keski-Suomen Käsi- ja sataa valtakunnallista eturivin asiantuntijaa. Yhteyttä voit ottaa soittamalla tai tieto Pienteollisuusyhdistys 26 lähettämällä yhteydenottopyynnön sähköpostitse osoitteeseen riito Monipuolista opastusta ja neuvontaa Keuruun Yrittäjät ry 168 Kun soitat, varaudu kertomaan jäsennumerosi. Löydät sen jäsenkortista, jäsenlehden sovi Kinnulan Yrittäjät ry 34 osoitelopukkeesta tai jäsenmaksulaskusta. Kerro asiasi ja jäsennumerosi. Puhelusi yhdistetään kulloinkin tarvitsemallesi asiantuntijalle. Huomioi, että palvelussa voi olla suuren ky- maksuton PuheLinneuvonta antaa jäsenille monipuolista opastusta ja neuvontaa yritystoimintaan liittyen. Eniten kysytään neuvoa työ- Sopimu Kivijärven Yrittäjät ry 12 yrity Konneveden Yrittäjät ry 35 synnän vuoksi ajoittain ruuhkaa. toim suhdeasioista. Myös yhtiöoikeudelliset kysymykset, sopimusasiat ja verotuskysymykset vaativat usein asiantuntijan neuvoja. Korpilahden Yrittäjät ry 103 kiint Kuhmoisten Yrittäjät ry 51 kulje Kyyjärven Yrittäjät ry 38 suomen Yrittäjien omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on lähes Yritysve Laukaan Yrittäjät ry 214 sata valtakunnan KESKI-SUOMEN eturivin asiantuntijaa. YRITTÄJIEN Jäsenyrittäjälle on tärkeää saada arvo Leivonmäen Yrittäjät ry 17 ongelmatilanteessa Organisaatio vastaus nopeasti. Puhelinkeskustelun aikana pyrimme selvittämään tilanteen ja antamaan neuvot pulman ratkaisemiseksi. pääo elink Luhangan Yrittäjät ry 7 Multian Yrittäjät ry 25 Keski-Suomen Yrittäjien Ulkoma Muuramen Yrittäjät ry 154 saat yhteyden toimintaorganisaatio: neuvontapalveluun soittamalla arkisin 9 16 EU j Suomen Yrittäjien puhelinvaihteeseen (09) idän Petäjäveden Yrittäjät ry 47 Hallitus: 1 puheenjohtaja, ALUEELLISET NEUVONTANUMEROT voit pyytää yhteydenottoa myös sähköpostitse osoitteesta USA Pihtiputaan Yrittäjät ry 64 3 varapuheenjohtajaa, LÖYTYVÄT OSOITTEESTA Latin Saarijärven Yrittäjät ry hallituksen jäsentä ja varajäsenet : kans NEUVONTAPALVELUT Sumiaisten Yrittäjät ry 4 kun soitat, Työvaliokunta: varaudu kertomaan puheenjohtajisto jäsennumerosi. ja Löydät sen kätevimmin lähe Toivakan Yrittäjät ry 15 jäsenkortista, 3 jäsentä jäsenlehden sekä varajäsenet osoitelipukkeesta tai jäsenmaksulaskus- Hallitus kokoontuu 4 kertaa ja työvaliokunta Maksuk Uuraisten Yrittäjät ry Viitasaaren Yrittäjät ry ta. Kerro asiasi Työryhmät: ja jäsennumerosi. 7 kpl Puhelusi yhdistetään kulloinkin 11 kertaa tarvitsemallesi Paikallisyhdistykset: asiantuntijalle. Ota huomioon, 28 yhdistystä että palvelussa on ja suuren syyskokous syksyllä. Työryhmät kokoontu- vuodessa. Vuosikokous on keväällä konk yrity Äänekosken Yrittäjät ry 185 kysynnän vuoksi Toimihenkilöt: ajoittain ruuhkaa. 5 henkilöä vat 2-5 kertaa vuodessa. velka luot

9 Keski-suomen yrittäjät ry 9 KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS 2009 Puheenjohtaja: Järvinen Esa Varapuheenjohtajat: Koponen Jari-Pekka, Poutiainen Tuija, Tahvonen Juhani Jäsen varajäsen Jäsen varajäsen Tahvo Anttila Jyväskylän mlk Katriina Pilppula Jorma Nieminen Karstula Anita Halme Marja Elsinen Korpilahti Perttu Hietanen Tapani Paasu Keuruu Sari Saarinen Seppo Kahilainen Pihtipudas Antti Lahti (Kinnula) Janne Pietikäinen Muurame Jorma Nokkala Timo Kovala Jyväskylä Sirpa Pii-Keinonen Anne Ruuska Kannonkoski Kauko Rajalin Kari Kovanen Uurainen Leena Karikoski Pekka Saarinen Jyväskylä Kati Rauhaniemi Martti Kuitunen Joutsa Pentti Kuurne Petri Salminen Nuoret Yrittäjät Minna Koljonen Risto Kumpu Äänekoski Kari Savolaienn (Konnevesi) Unto Sarvala Kuhmoinen Irma Kallio Anita Kuniala Laukaa Sakari Suomala Petrikki Tukiainen Jyväskylä Kari Vatanen Erja Laaksonen Jämsänkoski Toni Mulari Jaakko Uusisalo Kyyjärvi Katriina Oinonen Jaakko Laitinen Laukaa Arja Lamminpää Antti Vainikainen Äänekoski Hannu Rikkonen Kauko Lehtonen Saarijärvi Pekka Rutanen Tiia Valkama Hankasalmi Matti Tanskanen (Konnevesi) Tapani Lintula Keuruu Hannu Nuoranne Kari Wallenius Viitasaari Aila Liimatainen Timo Nevalainen Jämsä jukka Lahtinen Keski-Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtajisto ja työvaliokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja VaRapuheenjohtaja Esa Järvinen Jari-Pekka Koponen Tuija Poutiainen Juhani Tahvonen Järvinen Oy Jari-Pekka Oy Hutunki Pelit Oy Viherlandia Oy Kauppakatu 6 Pieksämäentie 15 Reinontie 7 Kammintie Saarijärvi Hankasalmi Vaajakoski Jyväskylä p p p p työvaliokunta ja varajäsenet Anita Halme Finn-Savotta Oy Onnelantie Karstula Erja Laaksonen Tilitoimisto Erja Laaksonen Mulikontie Jämsänkoski Varajäsenet: Seppo Kahilainen Freedex-Tuotanto Oy Rönnyntie Pihtipudas Esa Paanala Savolaisen Liiketilat Oy Väinämönkatu 11 as Äänekoski Timo Kovala Finote Oy Vasarakatu Jyväskylä Tapani Lintula Heinis Oy Koskenpääntie Pohjoisjärvi

10 10 Keski-suomen yrittäjät ry PAIKALLISYHDISTYSTEN puheenjohtajat Jyväskylän seutu Hankasalmen Yrittäjät ry Jari-Pekka Koponen Jari-Pekka Oy Pieksämäentie 15, Hankasalmi p Jyväskylän maalaiskunnan Yrittäjät ry Tuija Poutiainen Hutunki Pelit Oy Reinontie 7, Vaajakoski p Laukaan Yrittäjät ry Anita Kuniala Parturi-Kampaamo Anita Laukaantie 18, Laukaa p yrittäjävaikuttajat Paikallinen vaikuttaminen on eräs Keski-Suomen Yrittäjien tärkeimpiä vaikuttamisalueita. Paikallisyhdistysten puheenjohtajien aktiivinen ja laadukas työ on avainasemassa, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan. Yhdessä rakennamme yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa. Paikallisyhdistyksien puheenjohtajat ovat oman paikkakuntansa avainhenkilöitä elinkeinotoiminnan kehittämisessä. He tekevät arvokasta, korvauksetonta työtä koko paikkakunnan menestymisen eteen. Tuuli Kirsikka Pirttiaho, toimitusjohtaja Muuramen Yrittäjät ry Janne Pietikäinen Keski-Suomen Profiili Oy Majalantie 5, Muurame p Toivakan Yrittäjät ry Lauri Niemi Remontti- ja Erikoistyö Oy Jyväskyläntie 187 B, Toivakka p Keski-Suomen Käsi- ja Pienteollisuusyhdistys ry Olli Hautanen Metallivalimo Hautanen Ky Nojosniementie 91, Vaajakoski p JÄMSÄN seutu Jämsän Yrittäjät ry Jukka Lahtinen Huopaliike Lahtinen Ay Partalantie 267, Jämsä p Kuhmoisten Yrittäjät ry Unto Sarvala Puulon Oy Pajatie 5, Kuhmoinen p Jämsänkosken Yrittäjät ry Toni Mulari Toni Mulari Tmi Kenraalintie 9, Jämsänkoski p Kinnulan Yrittäjät ry Jorma Niemonen Niemonen Jorma Lvi-Insinööritoimisto Lestijärventie 70, Kinnula p Kyyjärven Yrittäjät ry Jaakko Uusisalo Korjaamo J.A. Uusisalo Vaasantie 32, Kyyjärvi p Pylkönmäen Yrittäjät ry Kauko Lehtonen, yhteyshenkilö HelpMan Tmi Karstulantie 61, Pylkönmäki p Viitasaaren Yrittäjät ry Kari Wallenius Viitasaaren apteekki Postikuja 1, Viitasaari p Karstulan Yrittäjät ry Unto Virtanen Bellapipe Oy PL 31, Karstula p Kivijärven Yrittäjät ry Anne Hakkarainen VilliPeura Oy / Hannunkiven lomakylä Hannunkiventie 1, Kivijärvi p Pihtiputaan Yrittäjät ry Timo Kemppainen Pihtiputaan Kiinteistöpalvelu Ruukintie 2, Pihtipudas p Petäjäveden Yrittäjät ry Tapio Kokkonen Sinksi Oy Siltatie 2 as 4, Petäjävesi p Uuraisten Yrittäjät ry Jaakko Neuvonen Jake-Man Oy Hitsaajantie 5, Uurainen p Jyväskylän Yrittäjät ry Timo Kovala Finote Oy Vasarakatu 11, Jyväskylä p Korpilahden Yrittäjät ry Perttu Hietanen Vitreo Oy Peräsintie 6, Korpilahti p Joutsan seutu Joutsan Yrittäjät ry Jouko Pirkkalainen Metsä-Pirkka Ky Yhdystie 1, Joutsa p Luhangan Yrittäjät ry Päivi Seppälä, yhteyshenkilö Ravintola Uppotukki Rantatie 2, Luhanka p Leivonmäen Yrittäjät ry Pekka Hujanen Leivon Huoltamo Oy Kangastie 1, Leivonmäki p Keuruun seutu Keuruun Yrittäjät ry Tapani Paasu Keuruskopio Oy Keuruuntie 10, Keuruu p Multian Yrittäjät ry Susanna Lehmonen Peipporinne Ay Keskustie 20, Multia p Saarijärvi-Viitasaari seutu Kannonkosken Yrittäjät ry Veijo Kokkinen Kiinteistöpalvelu Veijo Kokkinen Kaivostie 1 B 8, Kannonkoski p Saarijärven Yrittäjät ry Jukka Hietaniemi Hietsut Tmi Nestorintie 3, Saarijärvi p Äänekosken seutu Konneveden Yrittäjät ry Kari Savolainen Makarios Ky Kauppatie 28, Konnevesi p Äänekosken Yrittäjät ry Antti Vainikainen Äänekosken Pajunkukka ja Hautauspalvelu Kauppakatu 10, Äänekoski p Sumiaisten Yrittäjät ry Raili Linden Sumiaisten Vanharouva tmi Taipaleentie 5 as 6, Sumiainen p

11 Keski-suomen yrittäjät ry 11 KOKOUSKALENTERI JA SUURIMMAT TAPAHTUMAT Hallitus ja vuoden aloitusseminaari 7.2. Keski-Suomen Yrittäjäjuhla Pk-barometri Hallitus Tapiolan iltakoulu Kevätkokous Hallitus ja kesäseminaari 5.9. Suomalaisen Yrittäjän päivä Pk-barometri Keski-Suomi risteily Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät, Helsinki Hallitus Syyskokous Keski-Suomen Yrittäjäjuhla 2010 Tapahtuma/koulutuskalenteri Osoitteesta löytyvät aluejärjestön ja paikallisyhdistysten päivittyvät tapahtumat ja koulutuskalenterit. ALUEJÄRJESTÖN TYÖRYHMÄT Yhteiskuntavaikuttaminen Yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä käsittelee yrittäjien toimintaedellytyksiin liittyviä vaikuttamisen alueita yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Puheenjohtaja Esa Järvinen. Yritys- ja jäsenpalvelut Yritys- ja jäsenpalvelut -työryhmä arvioi ja kehittää maakunnallisia jäsenpalveluita, mm. neuvontapalvelut ja jäsenedut sekä vaikuttaa Suomen Yrittäjien valtakunnallisten palveluiden sekä julkisten yrityspalveluiden kehittymiseen. Puheenjohtaja Erja Laaksonen. Viestintä Viestintätyöryhmässä arvioidaan ja suunnitellaan järjestön viestinnän linjauksia, onnistumista sekä ideoidaan konkreettista viestinnän toteuttamista. Lisäksi Keski-Suomen Yrittäjä - lehden toimituskunta kokoontuu 6 kertaa vuodessa. Puheenjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho. Nuoret Yrittäjät KSYNY Nuorten Yrittäjien työryhmä kehittää nuorten yrittäjien verkostoa. Työryhmä toteuttaa tapahtumia, yritysvierailuja, opintomatkoja, oppilaitosyhteistyötä ja kohtaa verkostossa nuorten yrittäjyyden aihepiirien ympärillä. Puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen, hallituksen KSYNY- jäsen Petri Salminen. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisen työryhmä pyrkii edistämään pk-yritysten osaamisen kehittämistä ja oppimisverkostojen syntymistä Keski-Suomessa. Toiminnan tavoitteena on Haluamme tuoda esille nuoria yrittäjiä ja erottua. Jokaisella työryhmäläisellä on kummilapsi eli kummiyrittäjä, joka kasvaa yrittäjänä työryhmäläisen rinnalla. Anita Kuniala, Nuoret Yrittäjät ideoida ja edistää joustavien koulutuksen rahoitusmallien ja menetelmien toteutumista pienyritysten tarpeisiin sekä tukea työnantajaosaamisen kehittymistä. Työryhmä toimii myös järjestön linkkinä Yritysten Taitava Keski-Suomi -kehittämistoimintaan. Puheenjohtaja Juhani Tahvonen. Ympäristö ja energia Ympäristö- ja energia -työryhmä perustetaan käsittelemään ympäristöasioita pk-yritysten kannalta. Ympäristövaatimukset ja -säädökset tiukentuvat ja pk-yritysten osaamista, sekä edunvalvontaa ympäristöasioissa tulee kehittää vastaamaan ajankohtaisia vaatimuksia. Energiantuotannon ja - kulutuksen kysymykset koskettavat pk-yrityksiä yhä lähemmin. Puheenjohtaja Esa Paanala. Yrittäjän hyvinvointi Yrittäjän hyvinvointi -työryhmä koostuu hyvinvointialan yrittäjistä. Työryhmän tavoitteena on etsiä tahto, tapa ja keinot yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseksi. Taantuman aikana yrittäjien henkinen ja fyysinen hyvinvointi joutuu kovan paineen alla koetukselle. Työryhmä tarjoaa myös asiantuntija- ja vertaistukiverkkoa yrittäjien tueksi. Puheenjohtaja Tuija Poutiainen. Keski-Suomen Yrittäjien työryhmät kokoontuvat puheenjohtajansa johdolla vapaamuotoisesti 2-4 kertaa vuodessa käsittelemään työryhmien ajankohtaisia aihepiirejä. Työryhmät kuulevat myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja toteuttavat yritysvierailuja. Työryhmien järjestölle tuottamat esitykset ja aloitteet käsitellään työvaliokunnassa ja viedään tarvittaessa eteenpäin Suomen Yrittäjille asti. Työryhmien jäsenet ja yhteystiedot löytyvät osoitteessa

12 DOT DESIGN Henkilökunta Toimitusjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho p , Järjestösihteeri Raija Hakkarainen p Kehittämispäällikkö Seppo Risku p , Järjestöpalvelut Tuuli Sääksvuori p Osaamispäällikkö Riikka Vesterinen p Keski-Suomen Yrittäjät Sepänkatu Jyväskylä puh faksi

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2016-2020 AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Strategian lähtökohdat 3 1.1 Sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus... 3 1.2. Toiminta-ajatus... 3 1.3

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi 1 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2016 37. toimintavuosi ARVOT Rohkeus Teemme rohkeita avauksia ja kannanottoja Uusiutumiskyky Teemme ennakoivaa vaikutustyötä kentän mahdollisuudet ja haasteet reilusti

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjien tehtävä on yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tehdä maakunnasta yrittäjäaktiivinen maakunta ja siten vahvistaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Karstula. Kuntaraportti

Karstula. Kuntaraportti Karstula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen Tekoja yrittäjyyden puolesta Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Kukoistava kotihoito Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Hakukonsortio Jyväskylän kaupunki, hallinnoija Hankasalmen kunta Joutsan kunta Jämsän kaupunki Keuruun kaupunki Kinnulan kunta

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114 Keski-Suomen kuntien talous 2005 Jyväskylä 2006 Julkaisija: Yhteydet: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 0207 560 200, vaihde Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 2015 Painopisteet Edunvalvonta Yrittäjyys Yritysten taloustilanne Verkostoituminen Porin Yrittäjien Visiot Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot