Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA. pk-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA. pk-yrityksille"

Transkriptio

1 Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Yhteistyöstä kilpailukykyä ja hyvinvointia Yrittäjälähtöisyyttä päätöksentekoon Asiakaslähtöisiä palveluita pk-yrityksille Osaamista pk-yrityksiin

2 Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Keski-Suomen Yrittäjät on maakunnan suurin elinkeinoelämän järjestö ja kiinteä osa valtakunnallista Suomen Yrittäjät -järjestöä. Toimintamme ulottuu joka paikkakunnalle. Järjestömme kautta yrittäjien ääni kuuluu elinkeinopolitiikan kehittämisessä, lakien ja viranomaistyön valmistelussa, koulutuksen kehittämisessä sekä yrittäjämyönteisyyden vahvistamisessa. Tuotamme myös alueellisesti ja valtakunnallisesti yrittämiseen liittyviä jäsenpalveluita. Keski-Suomen Yrittäjien 29 paikallisyhdistyksen jäsenmäärä on noin Alueella on lisäksi noin jäsentä eri toimialajärjestöissä. Jäsenkuntamme koostuu eri toimialojen pk-yrityksistä. Suomen Yrittäjien valtakunnallinen jäsenmäärä on lähes yritystä, henkilöstöä valtakunnan ja alueorganisaatioissa on noin 200. Keski- Suomessa toimii alueen ja paikallisyhdistysten hallituksien ja työryhmien jäseninä noin 400 yrittäjää. Vaikutamme yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseen valtakunnallisesti, alueellisesti ja joka paikkakunnalla. Järjestö tänään Yrittäjiä koskettaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan rakenteiden muutos. Huonosti ennustettava taloustilanne koskettaa kaikkia toimialoja. Ikärakenne muuttuu ja työntekijöistä tulee jatkossa puute. Pk-yritysten merkitys työllistäjänä ja palveluiden tuottajana vahvistuu. Yrittäjyys nousee yhä tärkeämmäksi tekijäksi yhteiskunnan palveluille ja kehitykselle. Markkinat ovat yhä avoimemmat ja kansainvälisemmät kaikilla toimialoilla. Järjestölle asetetaan odotuksia vaikuttamisessa ja elinkeinoelämän asiantuntijuudessa suomalaisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

3 Keski-suomen yrittäjät ry Visio PÄÄMÄÄRÄ Yrittäjyys on keskeinen suunnittelua ja toimintaa ohjaava tekijä maakunnan eri organisaatioissa. Yrittäjyys on kannattava ammatti- ja uravaihtoehto ja keskisuomalaisten pk-yritysten tarjoama työura koetaan tavoiteltavana. Keski-Suomen Yrittäjien jäsenmäärä on kasvanut ja sen toiminta on vaikuttavaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Missio TOIMINTA-AJATUS Aluejärjestön tehtävä on aloitteellisesti vaikuttaa yrittäjien toimintaedellytysten kehittymiseen Keski-Suomessa. Aluejärjestön vaikuttamisen kulmakivet ovat asiantuntijuus, alueellisen ja paikallisen järjestötoiminnan aktiivisuus, hyvä vuorovaikutus elinkeinoelämän muiden vaikuttajien kanssa sekä suora yhteys Suomen Yrittäjien vaikuttamistyöhön. Yhdellä maksulla koko ketjun edut Suomen Yrittäjät jäsenjärjestöineen vaikuttaa kunnissa, alueilla ja valtakunnallisesti. Yrittäjien ääni kuuluu kaikilla tasoilla. Jäsen voi hyödyntää koko kolmiportaisen organisaation tarjoamia etuja ja palveluita. Jäsenkyselyn mukaan 96 % jäsenistä suosittelee Suomen Yrittäjien jäsenyyttä. Tärkeimmät syyt jäsenyyteen ovat jäsenten vastausten mukaan edunvalvonta, yrittäjäaate, neuvontapalvelut sekä yrittäjien keskinäinen verkostoituminen. Kokojakauma henkilöstön määrän mukaan 100 > 0,3 % ,4 % ,6 % ,4 % 8-9 6,6 % 6-7 4,4 % ,2 % ,4 % 1 49,8 % Toimialajakauma Palvelut 40,3 % Kauppa 18,7 % Rakennus 16,8 % Teollisuus 11,9 % Liikenne 6,6 % Muut toimialat 5,6 % Suomen Yrittäjät ry Numeroin: 412 paikallisyhdistystä, 21 aluejärjestöä, 51 toimialajärjestöä jäsenyritystä (2008) työnantajayhdistystä työntekijää ja yrittäjää; jäsenyritykset työllistävät palkansaajaa Tuloksin: Yhdeksällä yrittäjällä kymmenestä verotus keventynyt Työnantajamaksut keventyneet kymmenen vuoden aikana YEL-maksu joustaa yrityksen tuloksen vaihdellessa Yrittäjän ja palkansaajan kilometrikorvaus ja päiväraha samansuuruiset Yrittäjän perheenjäsenellä oikeus työttömyysturvaan Sairauspäivärahan karenssi lyhentynyt Yrittäjyysopetus ja -kasvatus lisääntynyt koulutuksen eri asteilla Sekä useita muita pitkäjänteisen edunvalvonnan saavutuksia Keski-Suomen Yrittäjien arvot Vapautta toteuttaa unelmaansa yrittäjänä Vastuuta koko maakunnan kehityksestä ja oikeudenmukaisuudesta Luovuutta ennakkoluulottomasti etsiä ja hyödyntää uusia ratkaisuja Rakentavaa yhteistyötä yrittäjien ja ympäröivän yhteisön kesken Jämäkkyyttä tehdä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi Pk-yrittäjyys kantaa myös Keski-Suomea. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pkyrityksiin. Haluamme tukea myös yritysten osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista, hyvinvointia ja jaksamista. Tuija Poutiainen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja

4 4 Keski-suomen yrittäjät ry Luotamme tulevaisuuteen Tulevaisuudessa pk-yrityksillä on yhä vahvempi rooli suomalaisen yhteiskunnan pyörittämisessä. Yritysten määrä on Suomessa noin ja Keski-Suomessa noin Pk-yritysten osuus yrityksistä on yli 99 % ja yksityisen sektorin työpaikoista yli 85 % on pk-yrityksissä. Yrittäjäjärjestö vaikuttaa monella tasolla mm. verotukseen, työnantajamaksuihin, rahoitukseen, ympäristö- ja energia-asioihin, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tutkimukseen, toimialakohtaisiin edunvalvonnan asioihin, yrittäjien sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin. Keski-Suomen Yrittäjät toteuttaa strategista vaikuttamisohjelmaa yrittäjien toimintaedellytysten edistämiseksi ja koko maakunnan kehittämiseksi. Vaikuttamisohjelman pääteemat ovat kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen, päätöksenteon yrittäjälähtöisyys, yrittäjäosaamisen vahvistaminen sekä osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Koko maakunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen on yhteinen asia. Maakunnan kilpailukyvylle on ratkaisevaa, kuinka Jyväskylän seutu menestyy kasvukeskuksena muiden kasvualueiden kilpailukykyvertailussa. Vaikutamme siihen, että maakunnan keskuksessa toteutetaan mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä tukevaa elinkeinopolitiikkaa. Yhtä tärkeää on maakunnan muiden kaupunkien ja kuntien yrittäjäaktiivinen elinkeinopolitiikka. Edistämme yrittäjälähtöisten hyvien käytäntöjen leviämistä Y4-ideologian mukaisesti koko maakunnassa. Maankäytön ja rakentamisen, liikenteen ja infrastruktuurin, toimitilatarjonnan ja elinkeinomarkkinoinnin sekä asuinympäristöjen ja kuntalaisten palveluiden kehittäminen kokonaisuutena ja yrittäjälähtöisesti on maakunnan kehittymisen edellytys. Tuemme paikallisten yhdistysten ja yrittäjien mahdollisuuksia toimia vaikuttavina kuntavaikuttajina. Päätöksenteon yrittäjälähtöisyyden edellytyksenä on maakunnan ja kuntien asiantunteva elinkeinostrategia. Päätöksenteon yrittäjälähtöisyyttä tukee hyvä elinkeinopoliittinen yhteistyö ja vuorovaikutus päättäjien ja yrittäjien kesken. Erinomainen menettely yhteistyön vahvistamiseen on päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi (YRVA) päätöksenteon valmisteluvaiheesta täytäntöön panoon asti. Julkisten hankintojen merkitys ja palvelumarkkinoiden uudistus on kuntien pk-yritystoiminnan vahvistumiselle merkittävä. Vaikutamme siihen, että kuntien ja yrittäjien hankinta- ja kilpailutusosaaminen kehittyy ja että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö palveluiden tuottamisessa vahvistuu. Yrittäjän oma osaaminen on menestyvän yrityksen lähtökohta. Yrittäjäjärjestö tuntee mikro- ja pk-yritysten haasteet. Yrittämistä leimaavat monet paineet kansainvälistymisestä, kasvusta, kilpailusta, teknologioista, ympäristöasioista, työyhteisöstä, johtamisesta, jatkuvuudesta, omaan ja perheen jaksamiseen asti. Vaikutamme siihen, että pienten yritysten tarpeet huomioidaan asiakaslähtöisesti kehittämis- ja koulutusorganisaatioissa ja että eri hankkeet edistävät pk-yritystoiminnan vahvistumista. Järjestötoiminnan tärkeä osa-alue on yrittäjien oman verkottumisen ja keskinäisen yhteistyön sekä oppimisen edistäminen. Osaavan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä on parannettava. Osaavan henkilöstön puute vaikeuttaa monen yrityksen kehitystä. Koulutuksen sisältöjen ja ajankohtaisuuden sekä menetelmien uudistumista on tuettava eri kouluasteilla. Yrittäjyyskasvatus ja yrittämisen edellytysten parantaminen on otettava huomioon entistä paremmin koulutuksessa. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän suhteita on tiivistettävä, opettajien valmiuksia tuntea elinkeinoelämää on parannettava, koulutuksen ennakointiin on kehitettävä uusia mittareita ja työkaluja. Yrityksissä olevan henkilöstön ja yrittäjien omaan koulutukseen on otettava käyttöön joustavia rahoitusmalleja ja menetelmiä. Työllistämisen kynnystä on madallettava. KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄJUHLA on maakunnan suurin elinkeinoelämän tapahtuma ja jo hieno perinne. Yrittäjäjuhla juhlistaa paikkakuntien palkittuja yrittäjiä sekä maakunnallista yrittäjäpalkintoa. Juhlaan osallistuu vuosittain yli yrittäjää, päättäjää ja yhteistyökumppania juhlimaan ja verkostoitumaan.

5 Keski-suomen yrittäjät ry 5 Ajankohtaista yhteistyötä taantuman vaikutusten torjumiseksi! Vuorovaikutusta viranomaisten, rahoittajien ja kehittäjien kanssa. Tarvitsemme nyt yhteispeliä ja joustavuutta yritysten tukemiseksi. Järjestön omia neuvontapalveluita ja yrittäjän tukiverkkoa vahvistetaan. Tiedotusta ja neuvontaa yrityksille talousasioissa, henkilöstöasioissa, hyvinvoinnissa. Järkeä, kekseliäisyyttä ja rohkeutta. Enemmän yrittäjyyttä maakunnan verkostoihin. Teemme yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi. Toimimme verkostoissa, asiantuntijoiden kanssa, hallinnoissa, työryhmissä ja vaikkapa kannon nokassa.

6 6 Keski-suomen yrittäjät ry Yrittäjäjärjestö ja sen jäsenet kantavat yhteiskuntavastuuta Voimme olla järjestönä tyytyväisiä siitä, että saamme olla vaikuttava elinkeinoelämän yhteistyökumppani sekä jäsenillemme, että elinkeinoelämän toimijoille. Henkilöstömme ja laaja luottamushenkilöidemme joukko tekee merkittävän työpanoksen yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi Keski- Suomessa. Järjestönä viestitämme jäsenistömme toiveita ja tulemme kuulluksi. Vaikuttamisohjelmassamme päätöksenteon yrittäjälähtöisyys on keskeisellä sijalla. Esa Järvinen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Ajat muuttuvat nopeasti. 90-luvun lamaa ei kukaan ole halunnut 2000-luvulla muistaa. Nyt taantuman toteutuessa on kysyttävä joutuuko pienyrittäjän selkänahka jälleen liian koville? Pienissä yrityksissä kannetaan yhteiskuntavastuuta ja ollaan valmiita venymään. Monilla yrityksillä on kuitenkin myös kasvun mahdollisuudet. Kehittyvä pk-yritystoiminta kaikessa kirjossaan on maakunnallemme suuri mahdollisuus. Järjestöllämme on tärkeä tehtävä verkkojen solmimisessa, kuuntelijana ja välittäjänä sekä vaikuttajana. Muuttuneet tarpeet ovat haasteellisia ja koko järjestöväen osaamista ja panosta tarvitaan. Tietoa toiminnasta Yrittäjille ja sidosryhmille Keski-Suomen Yrittäjä -lehti Neljä kertaa vuodessa jäsenlehti, yritysjakelu kpl. Verkkopalvelut Aluejärjestön ajankohtaiset asiat, tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot ja neuvontapalvelutiedot. Suomen Yrittäjien portaali yrittäjätietoon sekä SYnet Intranet luottamus- ja toimihenkilöille. Tietoa ja neuvontaa yrityksen talousasioihin ja henkiseen jaksamiseen. YHDESSÄ ETEENPÄIN! Yrittäjien rooli yhteiskuntavaikuttajina on merkittävä. Yrittäjillä on valtaa vaikuttaa siihen, että yhteiskunnan rakenteet uudistuvat ja tuottavuus voi kasvaa. Järjestönä haluamme vaikuttaa siihen että yrittäjyys voi vapaasti kehittyä, tuottaa ja kasvaa, mutta yhtä lailla kannamme vastuuta siitä, että ympäröivä yhteiskunta voi hyvin. Kutsumme kehittyvään järjestötoimintaamme mukaan eri toimialojen yrittäjiä ja yrityksiä edistämään ajamaamme positiivista kierrettä. Jäsenillemme olemme yhtä aikaa vaikuttamisen suu ja korvat. Puhumme järjestönä kuuluvammin ja kuulemme laajemmin missä mennään kuin yrittäjä yksin. Kokoamme yrittäjien paikallisia yhteisöjä, paikallisyhdistyksiä, vaikuttamaan juuri omiin läheisiin asioihin. Tarjoamme myös yksilöille mielekkään vaikuttamiskanavan. Palveluistamme oikeudelliset neuvontapalvelut ovat merkittävimpiä yksittäisiä jäsenetuja. Toimintamme ei rajoitu perinteisiin kokouksiin ja tiedottamiseen, vaan kohtaamme monilla foorumeilla, asiantuntijoiden yhteistyöstä yritysten omille tonteille ja verkostotapaamisiin tai kun on yrittäjäjuhlan aihetta. Järjestömme on sitoutunut auttamaan yrittäjää myös ylämäessä. Yhdessä eteenpäin - teemalla jatkamme 2010-luvulle. Tervetuloa vaikuttavan järjestömme jäseneksi tai yhteistyökumppaniksi! Tuuli Kirsikka Pirttiaho Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Muita julkaisuja Jäsenetuina 10 kertaa vuodessa YrittäjäSanomat -jäsenlehti, 6 kertaa vuodessa YrittäjäInfo -jäsentiedote ja tilauksesta Yrittäjä -ammattilehti jäsenetuhintaan. Koulutustoiminta Suomen Yrittäjät järjestää edullista ja laadukasta koulutusta jäsenilleen. Valtakunnallinen koulutustoiminta löytyy sivuilta ja alueellinen koulutustoiminta sivuilta. Järjestömme tärkein porras, kivijalka, ovat paikallisyhdistykset. Yhdistyksissä toimiminen antaa monelle hyvän vuorovaikutuskanavan, ystäviä ja usein helpotuksia arjen työhön paikkakunnan omien verkostojen kautta. Esa Järvinen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja

7 Keski-suomen yrittäjät ry Yrittäjyyttä tukevaa kehittämistoimintaa Kehittämispäällikkö Seppo Risku ja osaamispäällikkö Riikka Vesterinen Yritysten Taitava Keski-Suomi Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on keskisuomalaisten pk-yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Eri puolilla Keski-Suomea käynnistetään pk-yritysten oppimisen verkostoja ja kehitetään uusia toimintamalleja oppimiseen. Lisätietoja Kehittäjäverkosto: Keskisuomalaiset yritykset Keski-Suomen kauppakamari Keski-Suomen Yrittäjät Kehittämisyhtiöt Koulut: Jyväskylän ammattiopisto ja aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jämsän seudun koulutuskeskus ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Keski-Suomen TE-keskus ja työhallinto Asiakaslähtöiset yrityspalvelut Keski-Suomen Yrittäjät toteuttaa EU-rahoitteisen projektin Asiakaslähtöinen yrityspalvelu-uudistus Keski-Suomessa. Projektissa kehitetään yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä, erityisesti seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Toiminnan kohteena on mm. Yrityspalveluorganisaatioiden asiakasviestinnän ja tiedottamisen kehittäminen. Hyvien yrityspalvelukäytäntöjen levittäminen maakunnassa. Yritysverkoston vahvistaminen. Yrityspalveluorganisaatioiden asiakaslähtöisten toiminta- ja palvelumallien kehittäminen ja uudistaminen. Yksityisten yrityspalveluiden aktivointi ja saavutettavuuden parantaminen. Keski-Suomen Yrittäjät toimii useissa projekteissa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Esim. TE-keskus, Sipa yrittäjän sijaispalvelu, LTS- liiketoimintaosaamisen kehittäminen Keski-Suomen kärkiklustereissa, AMO/KOKO -ohjelmakehitys, useat oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyttä kehittävät projektit. Osaamisen kehittäminen Yritysverkostojen vahvistaminen Maakunnan kilpailukyvyn turvaaminen Asiakaslähtöiset yrityspalvelut Ymmärrettävä viestintä Paikallisyhdistykset toimijoina

8 4 Keski-suomen yrittäjät ry Jäsenenä etuasi valvotaan ja tiedät enemmän! Jäsenmaksut Henkilöstön määrä euroa/vuosi Yksinyrittäjä...129, , , , , , , , ,- Jäsen maksaa jäsenmaksun Suomen Yrittäjien jäsenmaksuna. Työntekijöiden lukumäärä sisältää yrittäjät ja kokopäiväiset työntekijät. Jäsenmaksu on yrityksen verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenedut Jäsenetuja hyödyntämällä voit säästää huomattavasti mm. vakuutus-, polttoaine-, polttoöljy- sekä majoitus- ja matkustuskustannuksissa. Voit hankkia ajankohtais- ja ammattikirjallisuutta edulliseen jäsenhintaan. Koulutuspalveluja hyödyntämällä voit osallistua ajankohtaisille kursseille ja seminaareihin edulliseen jäsenhintaan. Monipuolista jäsenviestintää, mm. eri lehtiä ja verkkopalveluita. RAHANARVOISTA TIETOA YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA Mahtava jäsenetu käytössäsi! Maksu KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT, JÄSENMÄÄRÄ Työeläm työs työa Hankasalmen Yrittäjät ry 76 Rahanarvoista palk Joutsan Yrittäjät ry 85 työe Jyväskylän mlk:n Yrittäjät ry 294 tietoa yhdellä yleis Jyväskylän Yrittäjät ry 1089 työn puhelinsoitolla YT-la Jämsän Yrittäjät ry 180 Jämsänkosken Yrittäjät ry 68 Suomen Yrittäjien neuvontapalvelujen lisäksi Yritysjur Kannonkosken Yrittäjät ry 49 Ota rohkeasti käytössäsi yhteyttä ovat yritystoimintaan aluejärjestön liittyvissä kysymyksissä. Maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista tarjoamat opastusta palvelut. ja neuvontaa hyödyntäen omia asiantuntijoita sekä lähes yhtiö kulu Karstulan Yrittäjät ry 116 kirja Keski-Suomen Käsi- ja sataa valtakunnallista eturivin asiantuntijaa. Yhteyttä voit ottaa soittamalla tai tieto Pienteollisuusyhdistys 26 lähettämällä yhteydenottopyynnön sähköpostitse osoitteeseen riito Monipuolista opastusta ja neuvontaa Keuruun Yrittäjät ry 168 Kun soitat, varaudu kertomaan jäsennumerosi. Löydät sen jäsenkortista, jäsenlehden sovi Kinnulan Yrittäjät ry 34 osoitelopukkeesta tai jäsenmaksulaskusta. Kerro asiasi ja jäsennumerosi. Puhelusi yhdistetään kulloinkin tarvitsemallesi asiantuntijalle. Huomioi, että palvelussa voi olla suuren ky- maksuton PuheLinneuvonta antaa jäsenille monipuolista opastusta ja neuvontaa yritystoimintaan liittyen. Eniten kysytään neuvoa työ- Sopimu Kivijärven Yrittäjät ry 12 yrity Konneveden Yrittäjät ry 35 synnän vuoksi ajoittain ruuhkaa. toim suhdeasioista. Myös yhtiöoikeudelliset kysymykset, sopimusasiat ja verotuskysymykset vaativat usein asiantuntijan neuvoja. Korpilahden Yrittäjät ry 103 kiint Kuhmoisten Yrittäjät ry 51 kulje Kyyjärven Yrittäjät ry 38 suomen Yrittäjien omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on lähes Yritysve Laukaan Yrittäjät ry 214 sata valtakunnan KESKI-SUOMEN eturivin asiantuntijaa. YRITTÄJIEN Jäsenyrittäjälle on tärkeää saada arvo Leivonmäen Yrittäjät ry 17 ongelmatilanteessa Organisaatio vastaus nopeasti. Puhelinkeskustelun aikana pyrimme selvittämään tilanteen ja antamaan neuvot pulman ratkaisemiseksi. pääo elink Luhangan Yrittäjät ry 7 Multian Yrittäjät ry 25 Keski-Suomen Yrittäjien Ulkoma Muuramen Yrittäjät ry 154 saat yhteyden toimintaorganisaatio: neuvontapalveluun soittamalla arkisin 9 16 EU j Suomen Yrittäjien puhelinvaihteeseen (09) idän Petäjäveden Yrittäjät ry 47 Hallitus: 1 puheenjohtaja, ALUEELLISET NEUVONTANUMEROT voit pyytää yhteydenottoa myös sähköpostitse osoitteesta USA Pihtiputaan Yrittäjät ry 64 3 varapuheenjohtajaa, LÖYTYVÄT OSOITTEESTA Latin Saarijärven Yrittäjät ry hallituksen jäsentä ja varajäsenet : kans NEUVONTAPALVELUT Sumiaisten Yrittäjät ry 4 kun soitat, Työvaliokunta: varaudu kertomaan puheenjohtajisto jäsennumerosi. ja Löydät sen kätevimmin lähe Toivakan Yrittäjät ry 15 jäsenkortista, 3 jäsentä jäsenlehden sekä varajäsenet osoitelipukkeesta tai jäsenmaksulaskus- Hallitus kokoontuu 4 kertaa ja työvaliokunta Maksuk Uuraisten Yrittäjät ry Viitasaaren Yrittäjät ry ta. Kerro asiasi Työryhmät: ja jäsennumerosi. 7 kpl Puhelusi yhdistetään kulloinkin 11 kertaa tarvitsemallesi Paikallisyhdistykset: asiantuntijalle. Ota huomioon, 28 yhdistystä että palvelussa on ja suuren syyskokous syksyllä. Työryhmät kokoontu- vuodessa. Vuosikokous on keväällä konk yrity Äänekosken Yrittäjät ry 185 kysynnän vuoksi Toimihenkilöt: ajoittain ruuhkaa. 5 henkilöä vat 2-5 kertaa vuodessa. velka luot

9 Keski-suomen yrittäjät ry 9 KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS 2009 Puheenjohtaja: Järvinen Esa Varapuheenjohtajat: Koponen Jari-Pekka, Poutiainen Tuija, Tahvonen Juhani Jäsen varajäsen Jäsen varajäsen Tahvo Anttila Jyväskylän mlk Katriina Pilppula Jorma Nieminen Karstula Anita Halme Marja Elsinen Korpilahti Perttu Hietanen Tapani Paasu Keuruu Sari Saarinen Seppo Kahilainen Pihtipudas Antti Lahti (Kinnula) Janne Pietikäinen Muurame Jorma Nokkala Timo Kovala Jyväskylä Sirpa Pii-Keinonen Anne Ruuska Kannonkoski Kauko Rajalin Kari Kovanen Uurainen Leena Karikoski Pekka Saarinen Jyväskylä Kati Rauhaniemi Martti Kuitunen Joutsa Pentti Kuurne Petri Salminen Nuoret Yrittäjät Minna Koljonen Risto Kumpu Äänekoski Kari Savolaienn (Konnevesi) Unto Sarvala Kuhmoinen Irma Kallio Anita Kuniala Laukaa Sakari Suomala Petrikki Tukiainen Jyväskylä Kari Vatanen Erja Laaksonen Jämsänkoski Toni Mulari Jaakko Uusisalo Kyyjärvi Katriina Oinonen Jaakko Laitinen Laukaa Arja Lamminpää Antti Vainikainen Äänekoski Hannu Rikkonen Kauko Lehtonen Saarijärvi Pekka Rutanen Tiia Valkama Hankasalmi Matti Tanskanen (Konnevesi) Tapani Lintula Keuruu Hannu Nuoranne Kari Wallenius Viitasaari Aila Liimatainen Timo Nevalainen Jämsä jukka Lahtinen Keski-Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtajisto ja työvaliokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja VaRapuheenjohtaja Esa Järvinen Jari-Pekka Koponen Tuija Poutiainen Juhani Tahvonen Järvinen Oy Jari-Pekka Oy Hutunki Pelit Oy Viherlandia Oy Kauppakatu 6 Pieksämäentie 15 Reinontie 7 Kammintie Saarijärvi Hankasalmi Vaajakoski Jyväskylä p p p p työvaliokunta ja varajäsenet Anita Halme Finn-Savotta Oy Onnelantie Karstula Erja Laaksonen Tilitoimisto Erja Laaksonen Mulikontie Jämsänkoski Varajäsenet: Seppo Kahilainen Freedex-Tuotanto Oy Rönnyntie Pihtipudas Esa Paanala Savolaisen Liiketilat Oy Väinämönkatu 11 as Äänekoski Timo Kovala Finote Oy Vasarakatu Jyväskylä Tapani Lintula Heinis Oy Koskenpääntie Pohjoisjärvi

10 10 Keski-suomen yrittäjät ry PAIKALLISYHDISTYSTEN puheenjohtajat Jyväskylän seutu Hankasalmen Yrittäjät ry Jari-Pekka Koponen Jari-Pekka Oy Pieksämäentie 15, Hankasalmi p Jyväskylän maalaiskunnan Yrittäjät ry Tuija Poutiainen Hutunki Pelit Oy Reinontie 7, Vaajakoski p Laukaan Yrittäjät ry Anita Kuniala Parturi-Kampaamo Anita Laukaantie 18, Laukaa p yrittäjävaikuttajat Paikallinen vaikuttaminen on eräs Keski-Suomen Yrittäjien tärkeimpiä vaikuttamisalueita. Paikallisyhdistysten puheenjohtajien aktiivinen ja laadukas työ on avainasemassa, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan. Yhdessä rakennamme yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa. Paikallisyhdistyksien puheenjohtajat ovat oman paikkakuntansa avainhenkilöitä elinkeinotoiminnan kehittämisessä. He tekevät arvokasta, korvauksetonta työtä koko paikkakunnan menestymisen eteen. Tuuli Kirsikka Pirttiaho, toimitusjohtaja Muuramen Yrittäjät ry Janne Pietikäinen Keski-Suomen Profiili Oy Majalantie 5, Muurame p Toivakan Yrittäjät ry Lauri Niemi Remontti- ja Erikoistyö Oy Jyväskyläntie 187 B, Toivakka p Keski-Suomen Käsi- ja Pienteollisuusyhdistys ry Olli Hautanen Metallivalimo Hautanen Ky Nojosniementie 91, Vaajakoski p JÄMSÄN seutu Jämsän Yrittäjät ry Jukka Lahtinen Huopaliike Lahtinen Ay Partalantie 267, Jämsä p Kuhmoisten Yrittäjät ry Unto Sarvala Puulon Oy Pajatie 5, Kuhmoinen p Jämsänkosken Yrittäjät ry Toni Mulari Toni Mulari Tmi Kenraalintie 9, Jämsänkoski p Kinnulan Yrittäjät ry Jorma Niemonen Niemonen Jorma Lvi-Insinööritoimisto Lestijärventie 70, Kinnula p Kyyjärven Yrittäjät ry Jaakko Uusisalo Korjaamo J.A. Uusisalo Vaasantie 32, Kyyjärvi p Pylkönmäen Yrittäjät ry Kauko Lehtonen, yhteyshenkilö HelpMan Tmi Karstulantie 61, Pylkönmäki p Viitasaaren Yrittäjät ry Kari Wallenius Viitasaaren apteekki Postikuja 1, Viitasaari p Karstulan Yrittäjät ry Unto Virtanen Bellapipe Oy PL 31, Karstula p Kivijärven Yrittäjät ry Anne Hakkarainen VilliPeura Oy / Hannunkiven lomakylä Hannunkiventie 1, Kivijärvi p Pihtiputaan Yrittäjät ry Timo Kemppainen Pihtiputaan Kiinteistöpalvelu Ruukintie 2, Pihtipudas p Petäjäveden Yrittäjät ry Tapio Kokkonen Sinksi Oy Siltatie 2 as 4, Petäjävesi p Uuraisten Yrittäjät ry Jaakko Neuvonen Jake-Man Oy Hitsaajantie 5, Uurainen p Jyväskylän Yrittäjät ry Timo Kovala Finote Oy Vasarakatu 11, Jyväskylä p Korpilahden Yrittäjät ry Perttu Hietanen Vitreo Oy Peräsintie 6, Korpilahti p Joutsan seutu Joutsan Yrittäjät ry Jouko Pirkkalainen Metsä-Pirkka Ky Yhdystie 1, Joutsa p Luhangan Yrittäjät ry Päivi Seppälä, yhteyshenkilö Ravintola Uppotukki Rantatie 2, Luhanka p Leivonmäen Yrittäjät ry Pekka Hujanen Leivon Huoltamo Oy Kangastie 1, Leivonmäki p Keuruun seutu Keuruun Yrittäjät ry Tapani Paasu Keuruskopio Oy Keuruuntie 10, Keuruu p Multian Yrittäjät ry Susanna Lehmonen Peipporinne Ay Keskustie 20, Multia p Saarijärvi-Viitasaari seutu Kannonkosken Yrittäjät ry Veijo Kokkinen Kiinteistöpalvelu Veijo Kokkinen Kaivostie 1 B 8, Kannonkoski p Saarijärven Yrittäjät ry Jukka Hietaniemi Hietsut Tmi Nestorintie 3, Saarijärvi p Äänekosken seutu Konneveden Yrittäjät ry Kari Savolainen Makarios Ky Kauppatie 28, Konnevesi p Äänekosken Yrittäjät ry Antti Vainikainen Äänekosken Pajunkukka ja Hautauspalvelu Kauppakatu 10, Äänekoski p Sumiaisten Yrittäjät ry Raili Linden Sumiaisten Vanharouva tmi Taipaleentie 5 as 6, Sumiainen p

11 Keski-suomen yrittäjät ry 11 KOKOUSKALENTERI JA SUURIMMAT TAPAHTUMAT Hallitus ja vuoden aloitusseminaari 7.2. Keski-Suomen Yrittäjäjuhla Pk-barometri Hallitus Tapiolan iltakoulu Kevätkokous Hallitus ja kesäseminaari 5.9. Suomalaisen Yrittäjän päivä Pk-barometri Keski-Suomi risteily Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät, Helsinki Hallitus Syyskokous Keski-Suomen Yrittäjäjuhla 2010 Tapahtuma/koulutuskalenteri Osoitteesta löytyvät aluejärjestön ja paikallisyhdistysten päivittyvät tapahtumat ja koulutuskalenterit. ALUEJÄRJESTÖN TYÖRYHMÄT Yhteiskuntavaikuttaminen Yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä käsittelee yrittäjien toimintaedellytyksiin liittyviä vaikuttamisen alueita yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Puheenjohtaja Esa Järvinen. Yritys- ja jäsenpalvelut Yritys- ja jäsenpalvelut -työryhmä arvioi ja kehittää maakunnallisia jäsenpalveluita, mm. neuvontapalvelut ja jäsenedut sekä vaikuttaa Suomen Yrittäjien valtakunnallisten palveluiden sekä julkisten yrityspalveluiden kehittymiseen. Puheenjohtaja Erja Laaksonen. Viestintä Viestintätyöryhmässä arvioidaan ja suunnitellaan järjestön viestinnän linjauksia, onnistumista sekä ideoidaan konkreettista viestinnän toteuttamista. Lisäksi Keski-Suomen Yrittäjä - lehden toimituskunta kokoontuu 6 kertaa vuodessa. Puheenjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho. Nuoret Yrittäjät KSYNY Nuorten Yrittäjien työryhmä kehittää nuorten yrittäjien verkostoa. Työryhmä toteuttaa tapahtumia, yritysvierailuja, opintomatkoja, oppilaitosyhteistyötä ja kohtaa verkostossa nuorten yrittäjyyden aihepiirien ympärillä. Puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen, hallituksen KSYNY- jäsen Petri Salminen. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisen työryhmä pyrkii edistämään pk-yritysten osaamisen kehittämistä ja oppimisverkostojen syntymistä Keski-Suomessa. Toiminnan tavoitteena on Haluamme tuoda esille nuoria yrittäjiä ja erottua. Jokaisella työryhmäläisellä on kummilapsi eli kummiyrittäjä, joka kasvaa yrittäjänä työryhmäläisen rinnalla. Anita Kuniala, Nuoret Yrittäjät ideoida ja edistää joustavien koulutuksen rahoitusmallien ja menetelmien toteutumista pienyritysten tarpeisiin sekä tukea työnantajaosaamisen kehittymistä. Työryhmä toimii myös järjestön linkkinä Yritysten Taitava Keski-Suomi -kehittämistoimintaan. Puheenjohtaja Juhani Tahvonen. Ympäristö ja energia Ympäristö- ja energia -työryhmä perustetaan käsittelemään ympäristöasioita pk-yritysten kannalta. Ympäristövaatimukset ja -säädökset tiukentuvat ja pk-yritysten osaamista, sekä edunvalvontaa ympäristöasioissa tulee kehittää vastaamaan ajankohtaisia vaatimuksia. Energiantuotannon ja - kulutuksen kysymykset koskettavat pk-yrityksiä yhä lähemmin. Puheenjohtaja Esa Paanala. Yrittäjän hyvinvointi Yrittäjän hyvinvointi -työryhmä koostuu hyvinvointialan yrittäjistä. Työryhmän tavoitteena on etsiä tahto, tapa ja keinot yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseksi. Taantuman aikana yrittäjien henkinen ja fyysinen hyvinvointi joutuu kovan paineen alla koetukselle. Työryhmä tarjoaa myös asiantuntija- ja vertaistukiverkkoa yrittäjien tueksi. Puheenjohtaja Tuija Poutiainen. Keski-Suomen Yrittäjien työryhmät kokoontuvat puheenjohtajansa johdolla vapaamuotoisesti 2-4 kertaa vuodessa käsittelemään työryhmien ajankohtaisia aihepiirejä. Työryhmät kuulevat myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja toteuttavat yritysvierailuja. Työryhmien järjestölle tuottamat esitykset ja aloitteet käsitellään työvaliokunnassa ja viedään tarvittaessa eteenpäin Suomen Yrittäjille asti. Työryhmien jäsenet ja yhteystiedot löytyvät osoitteessa

12 DOT DESIGN Henkilökunta Toimitusjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho p , Järjestösihteeri Raija Hakkarainen p Kehittämispäällikkö Seppo Risku p , Järjestöpalvelut Tuuli Sääksvuori p Osaamispäällikkö Riikka Vesterinen p Keski-Suomen Yrittäjät Sepänkatu Jyväskylä puh faksi

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Edunvalvontaa

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2016 24 047 22 640 33 775 23 444 Nettolisäys: 77 090 15 399 Työpaikat syntyvät

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

Laukaa. Kuntaraportti

Laukaa. Kuntaraportti Laukaa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä Kuuluvat työnantajaliittoihin Voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi

Näin ryhdyt yrittäjäksi Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä Toiminta-ajatus: toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2016-2020 AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Strategian lähtökohdat 3 1.1 Sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus... 3 1.2. Toiminta-ajatus... 3 1.3

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä 2016 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 39. toimintavuosi 1 Uusia tuulia! Luvian Yrittäjien 39. toimintavuosi käynnistyy Eurajoen kunnan nimen alla. Kunta saa

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä 21.11.2017 Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto Yritysrakenne Suomessa 2015 0,2 % Suuryritykset (250 hlöä) 581 0,9 % Keskisuuret yritykset (50

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Henkilöstö 3/2012 Henkilöstömäärä Päätoimiset 300 henkilöä

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi 1 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2016 37. toimintavuosi ARVOT Rohkeus Teemme rohkeita avauksia ja kannanottoja Uusiutumiskyky Teemme ennakoivaa vaikutustyötä kentän mahdollisuudet ja haasteet reilusti

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Kommenttipuheenvuoro: Keski-Suomen malli aluetalouden näkökulmasta Hannu Tervo Kansantaloustieteen professori, JY 1 Toimivat

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ YHTEENVETO MOTIIVISEMINAAREISTA 16.8.2013 Keski-Suomen rakennemalliyhdistelmästä Keski-Suomessa laaditaan strategiaa, jossa yhdistyvät maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Marianne Kuorelahti 5.10.2017 PRO SOS hanke valtakunnallisesti Mukana seitsemän osaamiskeskusta, 95 kuntaa, Suomen kuntaliitto ja Jyväskylän yliopisto/kokkolan

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

Karstula. Kuntaraportti

Karstula. Kuntaraportti Karstula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo 2018 päättyvät käyttöoikeussopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi- ja vuoromerkintä KÄYTTÖ-615246 Keuruun palvelutaksi Ky - 31.12.2017 Keuruu - Vilppula M 5:30 6:35 M-L Vilppula

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 30.6.2017 PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjien tehtävä on yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tehdä maakunnasta yrittäjäaktiivinen maakunta ja siten vahvistaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

STRATEGIA 2015 2017. Arvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Rohkeus ja luotettavuus yhteiskuntavaikuttamisessa.

STRATEGIA 2015 2017. Arvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Rohkeus ja luotettavuus yhteiskuntavaikuttamisessa. 1 (6) STRATEGIA 2015 2017 Kuopion yrittäjien arvot, missio ja visio Arvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Rohkeus ja luotettavuus yhteiskuntavaikuttamisessa. Vapaus: oikeus ja vapaus yrittää ja tehdä työtä

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke 6.9.2017 klo 8.30-15.30 Kuusa, Varjolan tila Kukoistava Kotihoito -hanke: Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot