Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA. pk-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA. pk-yrityksille"

Transkriptio

1 Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Yhteistyöstä kilpailukykyä ja hyvinvointia Yrittäjälähtöisyyttä päätöksentekoon Asiakaslähtöisiä palveluita pk-yrityksille Osaamista pk-yrityksiin

2 Keski-suomen yrittäjät ry YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Keski-Suomen Yrittäjät on maakunnan suurin elinkeinoelämän järjestö ja kiinteä osa valtakunnallista Suomen Yrittäjät -järjestöä. Toimintamme ulottuu joka paikkakunnalle. Järjestömme kautta yrittäjien ääni kuuluu elinkeinopolitiikan kehittämisessä, lakien ja viranomaistyön valmistelussa, koulutuksen kehittämisessä sekä yrittäjämyönteisyyden vahvistamisessa. Tuotamme myös alueellisesti ja valtakunnallisesti yrittämiseen liittyviä jäsenpalveluita. Keski-Suomen Yrittäjien 29 paikallisyhdistyksen jäsenmäärä on noin Alueella on lisäksi noin jäsentä eri toimialajärjestöissä. Jäsenkuntamme koostuu eri toimialojen pk-yrityksistä. Suomen Yrittäjien valtakunnallinen jäsenmäärä on lähes yritystä, henkilöstöä valtakunnan ja alueorganisaatioissa on noin 200. Keski- Suomessa toimii alueen ja paikallisyhdistysten hallituksien ja työryhmien jäseninä noin 400 yrittäjää. Vaikutamme yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseen valtakunnallisesti, alueellisesti ja joka paikkakunnalla. Järjestö tänään Yrittäjiä koskettaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan rakenteiden muutos. Huonosti ennustettava taloustilanne koskettaa kaikkia toimialoja. Ikärakenne muuttuu ja työntekijöistä tulee jatkossa puute. Pk-yritysten merkitys työllistäjänä ja palveluiden tuottajana vahvistuu. Yrittäjyys nousee yhä tärkeämmäksi tekijäksi yhteiskunnan palveluille ja kehitykselle. Markkinat ovat yhä avoimemmat ja kansainvälisemmät kaikilla toimialoilla. Järjestölle asetetaan odotuksia vaikuttamisessa ja elinkeinoelämän asiantuntijuudessa suomalaisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

3 Keski-suomen yrittäjät ry Visio PÄÄMÄÄRÄ Yrittäjyys on keskeinen suunnittelua ja toimintaa ohjaava tekijä maakunnan eri organisaatioissa. Yrittäjyys on kannattava ammatti- ja uravaihtoehto ja keskisuomalaisten pk-yritysten tarjoama työura koetaan tavoiteltavana. Keski-Suomen Yrittäjien jäsenmäärä on kasvanut ja sen toiminta on vaikuttavaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Missio TOIMINTA-AJATUS Aluejärjestön tehtävä on aloitteellisesti vaikuttaa yrittäjien toimintaedellytysten kehittymiseen Keski-Suomessa. Aluejärjestön vaikuttamisen kulmakivet ovat asiantuntijuus, alueellisen ja paikallisen järjestötoiminnan aktiivisuus, hyvä vuorovaikutus elinkeinoelämän muiden vaikuttajien kanssa sekä suora yhteys Suomen Yrittäjien vaikuttamistyöhön. Yhdellä maksulla koko ketjun edut Suomen Yrittäjät jäsenjärjestöineen vaikuttaa kunnissa, alueilla ja valtakunnallisesti. Yrittäjien ääni kuuluu kaikilla tasoilla. Jäsen voi hyödyntää koko kolmiportaisen organisaation tarjoamia etuja ja palveluita. Jäsenkyselyn mukaan 96 % jäsenistä suosittelee Suomen Yrittäjien jäsenyyttä. Tärkeimmät syyt jäsenyyteen ovat jäsenten vastausten mukaan edunvalvonta, yrittäjäaate, neuvontapalvelut sekä yrittäjien keskinäinen verkostoituminen. Kokojakauma henkilöstön määrän mukaan 100 > 0,3 % ,4 % ,6 % ,4 % 8-9 6,6 % 6-7 4,4 % ,2 % ,4 % 1 49,8 % Toimialajakauma Palvelut 40,3 % Kauppa 18,7 % Rakennus 16,8 % Teollisuus 11,9 % Liikenne 6,6 % Muut toimialat 5,6 % Suomen Yrittäjät ry Numeroin: 412 paikallisyhdistystä, 21 aluejärjestöä, 51 toimialajärjestöä jäsenyritystä (2008) työnantajayhdistystä työntekijää ja yrittäjää; jäsenyritykset työllistävät palkansaajaa Tuloksin: Yhdeksällä yrittäjällä kymmenestä verotus keventynyt Työnantajamaksut keventyneet kymmenen vuoden aikana YEL-maksu joustaa yrityksen tuloksen vaihdellessa Yrittäjän ja palkansaajan kilometrikorvaus ja päiväraha samansuuruiset Yrittäjän perheenjäsenellä oikeus työttömyysturvaan Sairauspäivärahan karenssi lyhentynyt Yrittäjyysopetus ja -kasvatus lisääntynyt koulutuksen eri asteilla Sekä useita muita pitkäjänteisen edunvalvonnan saavutuksia Keski-Suomen Yrittäjien arvot Vapautta toteuttaa unelmaansa yrittäjänä Vastuuta koko maakunnan kehityksestä ja oikeudenmukaisuudesta Luovuutta ennakkoluulottomasti etsiä ja hyödyntää uusia ratkaisuja Rakentavaa yhteistyötä yrittäjien ja ympäröivän yhteisön kesken Jämäkkyyttä tehdä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi Pk-yrittäjyys kantaa myös Keski-Suomea. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pkyrityksiin. Haluamme tukea myös yritysten osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista, hyvinvointia ja jaksamista. Tuija Poutiainen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja

4 4 Keski-suomen yrittäjät ry Luotamme tulevaisuuteen Tulevaisuudessa pk-yrityksillä on yhä vahvempi rooli suomalaisen yhteiskunnan pyörittämisessä. Yritysten määrä on Suomessa noin ja Keski-Suomessa noin Pk-yritysten osuus yrityksistä on yli 99 % ja yksityisen sektorin työpaikoista yli 85 % on pk-yrityksissä. Yrittäjäjärjestö vaikuttaa monella tasolla mm. verotukseen, työnantajamaksuihin, rahoitukseen, ympäristö- ja energia-asioihin, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tutkimukseen, toimialakohtaisiin edunvalvonnan asioihin, yrittäjien sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin. Keski-Suomen Yrittäjät toteuttaa strategista vaikuttamisohjelmaa yrittäjien toimintaedellytysten edistämiseksi ja koko maakunnan kehittämiseksi. Vaikuttamisohjelman pääteemat ovat kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen, päätöksenteon yrittäjälähtöisyys, yrittäjäosaamisen vahvistaminen sekä osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Koko maakunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen on yhteinen asia. Maakunnan kilpailukyvylle on ratkaisevaa, kuinka Jyväskylän seutu menestyy kasvukeskuksena muiden kasvualueiden kilpailukykyvertailussa. Vaikutamme siihen, että maakunnan keskuksessa toteutetaan mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä tukevaa elinkeinopolitiikkaa. Yhtä tärkeää on maakunnan muiden kaupunkien ja kuntien yrittäjäaktiivinen elinkeinopolitiikka. Edistämme yrittäjälähtöisten hyvien käytäntöjen leviämistä Y4-ideologian mukaisesti koko maakunnassa. Maankäytön ja rakentamisen, liikenteen ja infrastruktuurin, toimitilatarjonnan ja elinkeinomarkkinoinnin sekä asuinympäristöjen ja kuntalaisten palveluiden kehittäminen kokonaisuutena ja yrittäjälähtöisesti on maakunnan kehittymisen edellytys. Tuemme paikallisten yhdistysten ja yrittäjien mahdollisuuksia toimia vaikuttavina kuntavaikuttajina. Päätöksenteon yrittäjälähtöisyyden edellytyksenä on maakunnan ja kuntien asiantunteva elinkeinostrategia. Päätöksenteon yrittäjälähtöisyyttä tukee hyvä elinkeinopoliittinen yhteistyö ja vuorovaikutus päättäjien ja yrittäjien kesken. Erinomainen menettely yhteistyön vahvistamiseen on päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi (YRVA) päätöksenteon valmisteluvaiheesta täytäntöön panoon asti. Julkisten hankintojen merkitys ja palvelumarkkinoiden uudistus on kuntien pk-yritystoiminnan vahvistumiselle merkittävä. Vaikutamme siihen, että kuntien ja yrittäjien hankinta- ja kilpailutusosaaminen kehittyy ja että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö palveluiden tuottamisessa vahvistuu. Yrittäjän oma osaaminen on menestyvän yrityksen lähtökohta. Yrittäjäjärjestö tuntee mikro- ja pk-yritysten haasteet. Yrittämistä leimaavat monet paineet kansainvälistymisestä, kasvusta, kilpailusta, teknologioista, ympäristöasioista, työyhteisöstä, johtamisesta, jatkuvuudesta, omaan ja perheen jaksamiseen asti. Vaikutamme siihen, että pienten yritysten tarpeet huomioidaan asiakaslähtöisesti kehittämis- ja koulutusorganisaatioissa ja että eri hankkeet edistävät pk-yritystoiminnan vahvistumista. Järjestötoiminnan tärkeä osa-alue on yrittäjien oman verkottumisen ja keskinäisen yhteistyön sekä oppimisen edistäminen. Osaavan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä on parannettava. Osaavan henkilöstön puute vaikeuttaa monen yrityksen kehitystä. Koulutuksen sisältöjen ja ajankohtaisuuden sekä menetelmien uudistumista on tuettava eri kouluasteilla. Yrittäjyyskasvatus ja yrittämisen edellytysten parantaminen on otettava huomioon entistä paremmin koulutuksessa. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän suhteita on tiivistettävä, opettajien valmiuksia tuntea elinkeinoelämää on parannettava, koulutuksen ennakointiin on kehitettävä uusia mittareita ja työkaluja. Yrityksissä olevan henkilöstön ja yrittäjien omaan koulutukseen on otettava käyttöön joustavia rahoitusmalleja ja menetelmiä. Työllistämisen kynnystä on madallettava. KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄJUHLA on maakunnan suurin elinkeinoelämän tapahtuma ja jo hieno perinne. Yrittäjäjuhla juhlistaa paikkakuntien palkittuja yrittäjiä sekä maakunnallista yrittäjäpalkintoa. Juhlaan osallistuu vuosittain yli yrittäjää, päättäjää ja yhteistyökumppania juhlimaan ja verkostoitumaan.

5 Keski-suomen yrittäjät ry 5 Ajankohtaista yhteistyötä taantuman vaikutusten torjumiseksi! Vuorovaikutusta viranomaisten, rahoittajien ja kehittäjien kanssa. Tarvitsemme nyt yhteispeliä ja joustavuutta yritysten tukemiseksi. Järjestön omia neuvontapalveluita ja yrittäjän tukiverkkoa vahvistetaan. Tiedotusta ja neuvontaa yrityksille talousasioissa, henkilöstöasioissa, hyvinvoinnissa. Järkeä, kekseliäisyyttä ja rohkeutta. Enemmän yrittäjyyttä maakunnan verkostoihin. Teemme yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi. Toimimme verkostoissa, asiantuntijoiden kanssa, hallinnoissa, työryhmissä ja vaikkapa kannon nokassa.

6 6 Keski-suomen yrittäjät ry Yrittäjäjärjestö ja sen jäsenet kantavat yhteiskuntavastuuta Voimme olla järjestönä tyytyväisiä siitä, että saamme olla vaikuttava elinkeinoelämän yhteistyökumppani sekä jäsenillemme, että elinkeinoelämän toimijoille. Henkilöstömme ja laaja luottamushenkilöidemme joukko tekee merkittävän työpanoksen yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi Keski- Suomessa. Järjestönä viestitämme jäsenistömme toiveita ja tulemme kuulluksi. Vaikuttamisohjelmassamme päätöksenteon yrittäjälähtöisyys on keskeisellä sijalla. Esa Järvinen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Ajat muuttuvat nopeasti. 90-luvun lamaa ei kukaan ole halunnut 2000-luvulla muistaa. Nyt taantuman toteutuessa on kysyttävä joutuuko pienyrittäjän selkänahka jälleen liian koville? Pienissä yrityksissä kannetaan yhteiskuntavastuuta ja ollaan valmiita venymään. Monilla yrityksillä on kuitenkin myös kasvun mahdollisuudet. Kehittyvä pk-yritystoiminta kaikessa kirjossaan on maakunnallemme suuri mahdollisuus. Järjestöllämme on tärkeä tehtävä verkkojen solmimisessa, kuuntelijana ja välittäjänä sekä vaikuttajana. Muuttuneet tarpeet ovat haasteellisia ja koko järjestöväen osaamista ja panosta tarvitaan. Tietoa toiminnasta Yrittäjille ja sidosryhmille Keski-Suomen Yrittäjä -lehti Neljä kertaa vuodessa jäsenlehti, yritysjakelu kpl. Verkkopalvelut Aluejärjestön ajankohtaiset asiat, tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot ja neuvontapalvelutiedot. Suomen Yrittäjien portaali yrittäjätietoon sekä SYnet Intranet luottamus- ja toimihenkilöille. Tietoa ja neuvontaa yrityksen talousasioihin ja henkiseen jaksamiseen. YHDESSÄ ETEENPÄIN! Yrittäjien rooli yhteiskuntavaikuttajina on merkittävä. Yrittäjillä on valtaa vaikuttaa siihen, että yhteiskunnan rakenteet uudistuvat ja tuottavuus voi kasvaa. Järjestönä haluamme vaikuttaa siihen että yrittäjyys voi vapaasti kehittyä, tuottaa ja kasvaa, mutta yhtä lailla kannamme vastuuta siitä, että ympäröivä yhteiskunta voi hyvin. Kutsumme kehittyvään järjestötoimintaamme mukaan eri toimialojen yrittäjiä ja yrityksiä edistämään ajamaamme positiivista kierrettä. Jäsenillemme olemme yhtä aikaa vaikuttamisen suu ja korvat. Puhumme järjestönä kuuluvammin ja kuulemme laajemmin missä mennään kuin yrittäjä yksin. Kokoamme yrittäjien paikallisia yhteisöjä, paikallisyhdistyksiä, vaikuttamaan juuri omiin läheisiin asioihin. Tarjoamme myös yksilöille mielekkään vaikuttamiskanavan. Palveluistamme oikeudelliset neuvontapalvelut ovat merkittävimpiä yksittäisiä jäsenetuja. Toimintamme ei rajoitu perinteisiin kokouksiin ja tiedottamiseen, vaan kohtaamme monilla foorumeilla, asiantuntijoiden yhteistyöstä yritysten omille tonteille ja verkostotapaamisiin tai kun on yrittäjäjuhlan aihetta. Järjestömme on sitoutunut auttamaan yrittäjää myös ylämäessä. Yhdessä eteenpäin - teemalla jatkamme 2010-luvulle. Tervetuloa vaikuttavan järjestömme jäseneksi tai yhteistyökumppaniksi! Tuuli Kirsikka Pirttiaho Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Muita julkaisuja Jäsenetuina 10 kertaa vuodessa YrittäjäSanomat -jäsenlehti, 6 kertaa vuodessa YrittäjäInfo -jäsentiedote ja tilauksesta Yrittäjä -ammattilehti jäsenetuhintaan. Koulutustoiminta Suomen Yrittäjät järjestää edullista ja laadukasta koulutusta jäsenilleen. Valtakunnallinen koulutustoiminta löytyy sivuilta ja alueellinen koulutustoiminta sivuilta. Järjestömme tärkein porras, kivijalka, ovat paikallisyhdistykset. Yhdistyksissä toimiminen antaa monelle hyvän vuorovaikutuskanavan, ystäviä ja usein helpotuksia arjen työhön paikkakunnan omien verkostojen kautta. Esa Järvinen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja

7 Keski-suomen yrittäjät ry Yrittäjyyttä tukevaa kehittämistoimintaa Kehittämispäällikkö Seppo Risku ja osaamispäällikkö Riikka Vesterinen Yritysten Taitava Keski-Suomi Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on keskisuomalaisten pk-yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Eri puolilla Keski-Suomea käynnistetään pk-yritysten oppimisen verkostoja ja kehitetään uusia toimintamalleja oppimiseen. Lisätietoja Kehittäjäverkosto: Keskisuomalaiset yritykset Keski-Suomen kauppakamari Keski-Suomen Yrittäjät Kehittämisyhtiöt Koulut: Jyväskylän ammattiopisto ja aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jämsän seudun koulutuskeskus ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Keski-Suomen TE-keskus ja työhallinto Asiakaslähtöiset yrityspalvelut Keski-Suomen Yrittäjät toteuttaa EU-rahoitteisen projektin Asiakaslähtöinen yrityspalvelu-uudistus Keski-Suomessa. Projektissa kehitetään yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä, erityisesti seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Toiminnan kohteena on mm. Yrityspalveluorganisaatioiden asiakasviestinnän ja tiedottamisen kehittäminen. Hyvien yrityspalvelukäytäntöjen levittäminen maakunnassa. Yritysverkoston vahvistaminen. Yrityspalveluorganisaatioiden asiakaslähtöisten toiminta- ja palvelumallien kehittäminen ja uudistaminen. Yksityisten yrityspalveluiden aktivointi ja saavutettavuuden parantaminen. Keski-Suomen Yrittäjät toimii useissa projekteissa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Esim. TE-keskus, Sipa yrittäjän sijaispalvelu, LTS- liiketoimintaosaamisen kehittäminen Keski-Suomen kärkiklustereissa, AMO/KOKO -ohjelmakehitys, useat oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyttä kehittävät projektit. Osaamisen kehittäminen Yritysverkostojen vahvistaminen Maakunnan kilpailukyvyn turvaaminen Asiakaslähtöiset yrityspalvelut Ymmärrettävä viestintä Paikallisyhdistykset toimijoina

8 4 Keski-suomen yrittäjät ry Jäsenenä etuasi valvotaan ja tiedät enemmän! Jäsenmaksut Henkilöstön määrä euroa/vuosi Yksinyrittäjä...129, , , , , , , , ,- Jäsen maksaa jäsenmaksun Suomen Yrittäjien jäsenmaksuna. Työntekijöiden lukumäärä sisältää yrittäjät ja kokopäiväiset työntekijät. Jäsenmaksu on yrityksen verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenedut Jäsenetuja hyödyntämällä voit säästää huomattavasti mm. vakuutus-, polttoaine-, polttoöljy- sekä majoitus- ja matkustuskustannuksissa. Voit hankkia ajankohtais- ja ammattikirjallisuutta edulliseen jäsenhintaan. Koulutuspalveluja hyödyntämällä voit osallistua ajankohtaisille kursseille ja seminaareihin edulliseen jäsenhintaan. Monipuolista jäsenviestintää, mm. eri lehtiä ja verkkopalveluita. RAHANARVOISTA TIETOA YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA Mahtava jäsenetu käytössäsi! Maksu KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT, JÄSENMÄÄRÄ Työeläm työs työa Hankasalmen Yrittäjät ry 76 Rahanarvoista palk Joutsan Yrittäjät ry 85 työe Jyväskylän mlk:n Yrittäjät ry 294 tietoa yhdellä yleis Jyväskylän Yrittäjät ry 1089 työn puhelinsoitolla YT-la Jämsän Yrittäjät ry 180 Jämsänkosken Yrittäjät ry 68 Suomen Yrittäjien neuvontapalvelujen lisäksi Yritysjur Kannonkosken Yrittäjät ry 49 Ota rohkeasti käytössäsi yhteyttä ovat yritystoimintaan aluejärjestön liittyvissä kysymyksissä. Maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista tarjoamat opastusta palvelut. ja neuvontaa hyödyntäen omia asiantuntijoita sekä lähes yhtiö kulu Karstulan Yrittäjät ry 116 kirja Keski-Suomen Käsi- ja sataa valtakunnallista eturivin asiantuntijaa. Yhteyttä voit ottaa soittamalla tai tieto Pienteollisuusyhdistys 26 lähettämällä yhteydenottopyynnön sähköpostitse osoitteeseen riito Monipuolista opastusta ja neuvontaa Keuruun Yrittäjät ry 168 Kun soitat, varaudu kertomaan jäsennumerosi. Löydät sen jäsenkortista, jäsenlehden sovi Kinnulan Yrittäjät ry 34 osoitelopukkeesta tai jäsenmaksulaskusta. Kerro asiasi ja jäsennumerosi. Puhelusi yhdistetään kulloinkin tarvitsemallesi asiantuntijalle. Huomioi, että palvelussa voi olla suuren ky- maksuton PuheLinneuvonta antaa jäsenille monipuolista opastusta ja neuvontaa yritystoimintaan liittyen. Eniten kysytään neuvoa työ- Sopimu Kivijärven Yrittäjät ry 12 yrity Konneveden Yrittäjät ry 35 synnän vuoksi ajoittain ruuhkaa. toim suhdeasioista. Myös yhtiöoikeudelliset kysymykset, sopimusasiat ja verotuskysymykset vaativat usein asiantuntijan neuvoja. Korpilahden Yrittäjät ry 103 kiint Kuhmoisten Yrittäjät ry 51 kulje Kyyjärven Yrittäjät ry 38 suomen Yrittäjien omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on lähes Yritysve Laukaan Yrittäjät ry 214 sata valtakunnan KESKI-SUOMEN eturivin asiantuntijaa. YRITTÄJIEN Jäsenyrittäjälle on tärkeää saada arvo Leivonmäen Yrittäjät ry 17 ongelmatilanteessa Organisaatio vastaus nopeasti. Puhelinkeskustelun aikana pyrimme selvittämään tilanteen ja antamaan neuvot pulman ratkaisemiseksi. pääo elink Luhangan Yrittäjät ry 7 Multian Yrittäjät ry 25 Keski-Suomen Yrittäjien Ulkoma Muuramen Yrittäjät ry 154 saat yhteyden toimintaorganisaatio: neuvontapalveluun soittamalla arkisin 9 16 EU j Suomen Yrittäjien puhelinvaihteeseen (09) idän Petäjäveden Yrittäjät ry 47 Hallitus: 1 puheenjohtaja, ALUEELLISET NEUVONTANUMEROT voit pyytää yhteydenottoa myös sähköpostitse osoitteesta USA Pihtiputaan Yrittäjät ry 64 3 varapuheenjohtajaa, LÖYTYVÄT OSOITTEESTA Latin Saarijärven Yrittäjät ry hallituksen jäsentä ja varajäsenet : kans NEUVONTAPALVELUT Sumiaisten Yrittäjät ry 4 kun soitat, Työvaliokunta: varaudu kertomaan puheenjohtajisto jäsennumerosi. ja Löydät sen kätevimmin lähe Toivakan Yrittäjät ry 15 jäsenkortista, 3 jäsentä jäsenlehden sekä varajäsenet osoitelipukkeesta tai jäsenmaksulaskus- Hallitus kokoontuu 4 kertaa ja työvaliokunta Maksuk Uuraisten Yrittäjät ry Viitasaaren Yrittäjät ry ta. Kerro asiasi Työryhmät: ja jäsennumerosi. 7 kpl Puhelusi yhdistetään kulloinkin 11 kertaa tarvitsemallesi Paikallisyhdistykset: asiantuntijalle. Ota huomioon, 28 yhdistystä että palvelussa on ja suuren syyskokous syksyllä. Työryhmät kokoontu- vuodessa. Vuosikokous on keväällä konk yrity Äänekosken Yrittäjät ry 185 kysynnän vuoksi Toimihenkilöt: ajoittain ruuhkaa. 5 henkilöä vat 2-5 kertaa vuodessa. velka luot

9 Keski-suomen yrittäjät ry 9 KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS 2009 Puheenjohtaja: Järvinen Esa Varapuheenjohtajat: Koponen Jari-Pekka, Poutiainen Tuija, Tahvonen Juhani Jäsen varajäsen Jäsen varajäsen Tahvo Anttila Jyväskylän mlk Katriina Pilppula Jorma Nieminen Karstula Anita Halme Marja Elsinen Korpilahti Perttu Hietanen Tapani Paasu Keuruu Sari Saarinen Seppo Kahilainen Pihtipudas Antti Lahti (Kinnula) Janne Pietikäinen Muurame Jorma Nokkala Timo Kovala Jyväskylä Sirpa Pii-Keinonen Anne Ruuska Kannonkoski Kauko Rajalin Kari Kovanen Uurainen Leena Karikoski Pekka Saarinen Jyväskylä Kati Rauhaniemi Martti Kuitunen Joutsa Pentti Kuurne Petri Salminen Nuoret Yrittäjät Minna Koljonen Risto Kumpu Äänekoski Kari Savolaienn (Konnevesi) Unto Sarvala Kuhmoinen Irma Kallio Anita Kuniala Laukaa Sakari Suomala Petrikki Tukiainen Jyväskylä Kari Vatanen Erja Laaksonen Jämsänkoski Toni Mulari Jaakko Uusisalo Kyyjärvi Katriina Oinonen Jaakko Laitinen Laukaa Arja Lamminpää Antti Vainikainen Äänekoski Hannu Rikkonen Kauko Lehtonen Saarijärvi Pekka Rutanen Tiia Valkama Hankasalmi Matti Tanskanen (Konnevesi) Tapani Lintula Keuruu Hannu Nuoranne Kari Wallenius Viitasaari Aila Liimatainen Timo Nevalainen Jämsä jukka Lahtinen Keski-Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtajisto ja työvaliokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja VaRapuheenjohtaja Esa Järvinen Jari-Pekka Koponen Tuija Poutiainen Juhani Tahvonen Järvinen Oy Jari-Pekka Oy Hutunki Pelit Oy Viherlandia Oy Kauppakatu 6 Pieksämäentie 15 Reinontie 7 Kammintie Saarijärvi Hankasalmi Vaajakoski Jyväskylä p p p p työvaliokunta ja varajäsenet Anita Halme Finn-Savotta Oy Onnelantie Karstula Erja Laaksonen Tilitoimisto Erja Laaksonen Mulikontie Jämsänkoski Varajäsenet: Seppo Kahilainen Freedex-Tuotanto Oy Rönnyntie Pihtipudas Esa Paanala Savolaisen Liiketilat Oy Väinämönkatu 11 as Äänekoski Timo Kovala Finote Oy Vasarakatu Jyväskylä Tapani Lintula Heinis Oy Koskenpääntie Pohjoisjärvi

10 10 Keski-suomen yrittäjät ry PAIKALLISYHDISTYSTEN puheenjohtajat Jyväskylän seutu Hankasalmen Yrittäjät ry Jari-Pekka Koponen Jari-Pekka Oy Pieksämäentie 15, Hankasalmi p Jyväskylän maalaiskunnan Yrittäjät ry Tuija Poutiainen Hutunki Pelit Oy Reinontie 7, Vaajakoski p Laukaan Yrittäjät ry Anita Kuniala Parturi-Kampaamo Anita Laukaantie 18, Laukaa p yrittäjävaikuttajat Paikallinen vaikuttaminen on eräs Keski-Suomen Yrittäjien tärkeimpiä vaikuttamisalueita. Paikallisyhdistysten puheenjohtajien aktiivinen ja laadukas työ on avainasemassa, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan. Yhdessä rakennamme yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa. Paikallisyhdistyksien puheenjohtajat ovat oman paikkakuntansa avainhenkilöitä elinkeinotoiminnan kehittämisessä. He tekevät arvokasta, korvauksetonta työtä koko paikkakunnan menestymisen eteen. Tuuli Kirsikka Pirttiaho, toimitusjohtaja Muuramen Yrittäjät ry Janne Pietikäinen Keski-Suomen Profiili Oy Majalantie 5, Muurame p Toivakan Yrittäjät ry Lauri Niemi Remontti- ja Erikoistyö Oy Jyväskyläntie 187 B, Toivakka p Keski-Suomen Käsi- ja Pienteollisuusyhdistys ry Olli Hautanen Metallivalimo Hautanen Ky Nojosniementie 91, Vaajakoski p JÄMSÄN seutu Jämsän Yrittäjät ry Jukka Lahtinen Huopaliike Lahtinen Ay Partalantie 267, Jämsä p Kuhmoisten Yrittäjät ry Unto Sarvala Puulon Oy Pajatie 5, Kuhmoinen p Jämsänkosken Yrittäjät ry Toni Mulari Toni Mulari Tmi Kenraalintie 9, Jämsänkoski p Kinnulan Yrittäjät ry Jorma Niemonen Niemonen Jorma Lvi-Insinööritoimisto Lestijärventie 70, Kinnula p Kyyjärven Yrittäjät ry Jaakko Uusisalo Korjaamo J.A. Uusisalo Vaasantie 32, Kyyjärvi p Pylkönmäen Yrittäjät ry Kauko Lehtonen, yhteyshenkilö HelpMan Tmi Karstulantie 61, Pylkönmäki p Viitasaaren Yrittäjät ry Kari Wallenius Viitasaaren apteekki Postikuja 1, Viitasaari p Karstulan Yrittäjät ry Unto Virtanen Bellapipe Oy PL 31, Karstula p Kivijärven Yrittäjät ry Anne Hakkarainen VilliPeura Oy / Hannunkiven lomakylä Hannunkiventie 1, Kivijärvi p Pihtiputaan Yrittäjät ry Timo Kemppainen Pihtiputaan Kiinteistöpalvelu Ruukintie 2, Pihtipudas p Petäjäveden Yrittäjät ry Tapio Kokkonen Sinksi Oy Siltatie 2 as 4, Petäjävesi p Uuraisten Yrittäjät ry Jaakko Neuvonen Jake-Man Oy Hitsaajantie 5, Uurainen p Jyväskylän Yrittäjät ry Timo Kovala Finote Oy Vasarakatu 11, Jyväskylä p Korpilahden Yrittäjät ry Perttu Hietanen Vitreo Oy Peräsintie 6, Korpilahti p Joutsan seutu Joutsan Yrittäjät ry Jouko Pirkkalainen Metsä-Pirkka Ky Yhdystie 1, Joutsa p Luhangan Yrittäjät ry Päivi Seppälä, yhteyshenkilö Ravintola Uppotukki Rantatie 2, Luhanka p Leivonmäen Yrittäjät ry Pekka Hujanen Leivon Huoltamo Oy Kangastie 1, Leivonmäki p Keuruun seutu Keuruun Yrittäjät ry Tapani Paasu Keuruskopio Oy Keuruuntie 10, Keuruu p Multian Yrittäjät ry Susanna Lehmonen Peipporinne Ay Keskustie 20, Multia p Saarijärvi-Viitasaari seutu Kannonkosken Yrittäjät ry Veijo Kokkinen Kiinteistöpalvelu Veijo Kokkinen Kaivostie 1 B 8, Kannonkoski p Saarijärven Yrittäjät ry Jukka Hietaniemi Hietsut Tmi Nestorintie 3, Saarijärvi p Äänekosken seutu Konneveden Yrittäjät ry Kari Savolainen Makarios Ky Kauppatie 28, Konnevesi p Äänekosken Yrittäjät ry Antti Vainikainen Äänekosken Pajunkukka ja Hautauspalvelu Kauppakatu 10, Äänekoski p Sumiaisten Yrittäjät ry Raili Linden Sumiaisten Vanharouva tmi Taipaleentie 5 as 6, Sumiainen p

11 Keski-suomen yrittäjät ry 11 KOKOUSKALENTERI JA SUURIMMAT TAPAHTUMAT Hallitus ja vuoden aloitusseminaari 7.2. Keski-Suomen Yrittäjäjuhla Pk-barometri Hallitus Tapiolan iltakoulu Kevätkokous Hallitus ja kesäseminaari 5.9. Suomalaisen Yrittäjän päivä Pk-barometri Keski-Suomi risteily Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät, Helsinki Hallitus Syyskokous Keski-Suomen Yrittäjäjuhla 2010 Tapahtuma/koulutuskalenteri Osoitteesta löytyvät aluejärjestön ja paikallisyhdistysten päivittyvät tapahtumat ja koulutuskalenterit. ALUEJÄRJESTÖN TYÖRYHMÄT Yhteiskuntavaikuttaminen Yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä käsittelee yrittäjien toimintaedellytyksiin liittyviä vaikuttamisen alueita yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Puheenjohtaja Esa Järvinen. Yritys- ja jäsenpalvelut Yritys- ja jäsenpalvelut -työryhmä arvioi ja kehittää maakunnallisia jäsenpalveluita, mm. neuvontapalvelut ja jäsenedut sekä vaikuttaa Suomen Yrittäjien valtakunnallisten palveluiden sekä julkisten yrityspalveluiden kehittymiseen. Puheenjohtaja Erja Laaksonen. Viestintä Viestintätyöryhmässä arvioidaan ja suunnitellaan järjestön viestinnän linjauksia, onnistumista sekä ideoidaan konkreettista viestinnän toteuttamista. Lisäksi Keski-Suomen Yrittäjä - lehden toimituskunta kokoontuu 6 kertaa vuodessa. Puheenjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho. Nuoret Yrittäjät KSYNY Nuorten Yrittäjien työryhmä kehittää nuorten yrittäjien verkostoa. Työryhmä toteuttaa tapahtumia, yritysvierailuja, opintomatkoja, oppilaitosyhteistyötä ja kohtaa verkostossa nuorten yrittäjyyden aihepiirien ympärillä. Puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen, hallituksen KSYNY- jäsen Petri Salminen. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisen työryhmä pyrkii edistämään pk-yritysten osaamisen kehittämistä ja oppimisverkostojen syntymistä Keski-Suomessa. Toiminnan tavoitteena on Haluamme tuoda esille nuoria yrittäjiä ja erottua. Jokaisella työryhmäläisellä on kummilapsi eli kummiyrittäjä, joka kasvaa yrittäjänä työryhmäläisen rinnalla. Anita Kuniala, Nuoret Yrittäjät ideoida ja edistää joustavien koulutuksen rahoitusmallien ja menetelmien toteutumista pienyritysten tarpeisiin sekä tukea työnantajaosaamisen kehittymistä. Työryhmä toimii myös järjestön linkkinä Yritysten Taitava Keski-Suomi -kehittämistoimintaan. Puheenjohtaja Juhani Tahvonen. Ympäristö ja energia Ympäristö- ja energia -työryhmä perustetaan käsittelemään ympäristöasioita pk-yritysten kannalta. Ympäristövaatimukset ja -säädökset tiukentuvat ja pk-yritysten osaamista, sekä edunvalvontaa ympäristöasioissa tulee kehittää vastaamaan ajankohtaisia vaatimuksia. Energiantuotannon ja - kulutuksen kysymykset koskettavat pk-yrityksiä yhä lähemmin. Puheenjohtaja Esa Paanala. Yrittäjän hyvinvointi Yrittäjän hyvinvointi -työryhmä koostuu hyvinvointialan yrittäjistä. Työryhmän tavoitteena on etsiä tahto, tapa ja keinot yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseksi. Taantuman aikana yrittäjien henkinen ja fyysinen hyvinvointi joutuu kovan paineen alla koetukselle. Työryhmä tarjoaa myös asiantuntija- ja vertaistukiverkkoa yrittäjien tueksi. Puheenjohtaja Tuija Poutiainen. Keski-Suomen Yrittäjien työryhmät kokoontuvat puheenjohtajansa johdolla vapaamuotoisesti 2-4 kertaa vuodessa käsittelemään työryhmien ajankohtaisia aihepiirejä. Työryhmät kuulevat myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja toteuttavat yritysvierailuja. Työryhmien järjestölle tuottamat esitykset ja aloitteet käsitellään työvaliokunnassa ja viedään tarvittaessa eteenpäin Suomen Yrittäjille asti. Työryhmien jäsenet ja yhteystiedot löytyvät osoitteessa

12 DOT DESIGN Henkilökunta Toimitusjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho p , Järjestösihteeri Raija Hakkarainen p Kehittämispäällikkö Seppo Risku p , Järjestöpalvelut Tuuli Sääksvuori p Osaamispäällikkö Riikka Vesterinen p Keski-Suomen Yrittäjät Sepänkatu Jyväskylä puh faksi

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ nr 4 joulukuu 2009 Onko suunta oikea? Tästäkin selvitään Puheenjohtajistoon nuorta voimaa Keski-Suomi ja Keskisuomalainen Oppisopimus ja työssä oppiminen Oman tien kulkija Lannevedeltä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehti TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI nro 1/2014 76. vuosikerta Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Yrittäjän Iltakoulun puhujana

Lisätiedot

Sisällys 1/2013. Pääkirjoitus 3 Tapahtumat ja koulutukset 4 Oppisopimus jatkaa vanhaa mestari-kisälliperinnettä

Sisällys 1/2013. Pääkirjoitus 3 Tapahtumat ja koulutukset 4 Oppisopimus jatkaa vanhaa mestari-kisälliperinnettä Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 1/2013 Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 1/2013 Sisällys 1/2013 Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku Pääkirjoitus 3 Tapahtumat ja koulutukset 4 Oppisopimus jatkaa

Lisätiedot

INFO. Vuoden 2015 tärkeät luvut ja määräpäivät. Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille. Pirkanmaan Yrittäjä

INFO. Vuoden 2015 tärkeät luvut ja määräpäivät. Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille. Pirkanmaan Yrittäjä Pidetään Pirkanmaa avoinna -kampanja Palvelut Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Pirkanmaan Yrittäjä INFO Vuoden 2015 tärkeät luvut ja määräpäivät Velkajärjestely mahdolliseksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Yrittävä LAKEUS. Tässä numerossa mm.: Paikallisyhdistysten puheenjohtajat Yrittäjän hyvinvointi Uudistuneita jäsenetuja. INFOSSA mm.

Yrittävä LAKEUS. Tässä numerossa mm.: Paikallisyhdistysten puheenjohtajat Yrittäjän hyvinvointi Uudistuneita jäsenetuja. INFOSSA mm. Yrittävä LAKEUS 1 2013 Tässä numerossa mm.: Paikallisyhdistysten puheenjohtajat Yrittäjän hyvinvointi Uudistuneita jäsenetuja INFOSSA mm.: Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2013 Työntekijän vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen.

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yrittäjän päivää ja viikkoa todella tarvitaan 3 kymen Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2013 18 Yrittäminen

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Yrittäjyys on vapautta

Yrittäjyys on vapautta KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: TAAS ON VAALILUPAUSTEN AIKA 3 kymen KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2015 Yrittäjät vaaleissa Yrittäjyys on vapautta Anni Toikka tykkää työskennellä

Lisätiedot

Palvelut yrittäjille

Palvelut yrittäjille Palvelut yrittäjille Hyvä jäsenyrittäjä On monia syitä, miksi kannattaa olla Suomen Yrittäjien jäsen. Jäsenyritysten enemmistö liittyy jäseneksi edunvalvonnan vuoksi. Toinen tärkeä syy ovat järjestön tarjoamat

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ Jutun tms. nimi tänne Nr 2 kevät 2011 Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja Pitkäaikainen haave

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä JÄSENTIEDOTE 1/2012 Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7 Parempi johtaa hyvin s. 13 Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä s. 16 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus Kansainvälistymisvaliokunta terävöittää

Lisätiedot

Jäsentiedote. Tässä numerossa mm.

Jäsentiedote. Tässä numerossa mm. Jäsentiedote Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon vastaanottivat Salla ja Juha Jääskelä Arctic Machine Oy:stä. Puheenjohtajat Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjistä ja Jarkko Wuorinen Suomen Yrittäjistä onnittelemassa.

Lisätiedot

Jäsentiedote. Maakunnallinen Nuori Yrittäjä -palkinto 2012 Alias Studiot Oy:lle (juttu sivulla 7.)

Jäsentiedote. Maakunnallinen Nuori Yrittäjä -palkinto 2012 Alias Studiot Oy:lle (juttu sivulla 7.) Jäsentiedote 3 2012 Maakunnallinen Nuori Yrittäjä -palkinto 2012 Alias Studiot Oy:lle (juttu sivulla 7.) Tässä numerossa: Vuoden Yrittäjäteko palkittiin ja valtiolliset kunniamerkit jaettiin...6 Hulabalo

Lisätiedot

it. Kokonaisuus Villa Aino 040-451 4001 www.huoneistohotelli.fi Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä

it. Kokonaisuus Villa Aino 040-451 4001 www.huoneistohotelli.fi Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä Maaliskuu l 2/2008 Levikki 32 000 kpl Juha Ventelä Luottamusmies Juha Ventelä: Sopimusperäinen jätteenkuljetus sopii työntekijöille. sivu 3 Matti Vekka: Yhteistyökö vaikeampaa kuin kyykyttäminen? sivu

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sisällys 1/2014. Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat

Sisällys 1/2014. Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 1/2014 Jäsenlehti 1/2014 Turun Yrittäjät ry:n Sisällys 1/2014 Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku Pääkirjoitus 3 Tapahtumat ja koulutukset 4 Jessen terveiset Bahamalta

Lisätiedot

Palvelut yrittäjille

Palvelut yrittäjille Palvelut yrittäjille Suosittelemme yrittäjäjärjestön jäsenyyttä myös Sinulle yhdessä olemme enemmän - Mika Rissanen ja Jukka-Pekka Suvala, Kuopion Woodi Oy - Jäsenyydestä on hyötyä! Edunvalvonta s. 4.

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Sanoista tekoihin Kokkolalaisella

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot