Koulu: Iittalan yhtenäiskoulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY. Opettajien kokouksessa: Oppilaskunnan kokouksessa: 17.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulu: Iittalan yhtenäiskoulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY. Opettajien kokouksessa: 16.9.2015. Oppilaskunnan kokouksessa: 17.9."

Transkriptio

1 Koulu: Iittalan yhtenäiskoulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY Opettajien kokouksessa: Oppilaskunnan kokouksessa: Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: Koulun työaika lukuvuonna Syyslukukausi (90 pv.) (ti) (la) (vko 42) syysloma (su) (ke) joululoma Kevätlukukausi (99 pv.) 7.1. (to) (la) (vko 9) talviloma (pe) vapaapäivä (helatorstain jälkeinen perjantai) 1. KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulumme toiminta-ajatus: Ilolla yhdessä kasvaen yhdessä täysin sydämin Iittalan yhtenäiskoulussa opiskellaan vuosiluokilla Uuden osan alakerrassa toimii yläkoulun pienryhmä ja sen yläkerrassa alkuopetusluokat. Muut luokat työskentelevät pääasiassa rakennuksen vanhassa osassa. Iittalan yhtenäiskoulu on aito yhtenäiskoulu. Koululla on luokan- ja aineopettajien yhteinen opettajainhuone ja yhteiset työryhmät. Jonkin verran opetetaan ristiin niin, että luokanopettajia opettaa yläkoulun tunteja ja aineopettajia alakoulun. Koska koulu on kooltaan

2 hyvin sopiva, aineopettajat pystyvät tutustumaan oppilaisiin jo alakoulun aikana ja luokanopettajat seuraavat oppilaita vielä yläkoulussa. Kalvolan alueen lapset ja nuoret opiskelevat uusissa ja moderneissa tiloissa. Uusi päiväkoti sijaitsee koulun vieressä. Kalvolan neuvolan vastaanotto sijaitsee koulun tiloissa. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä lasten ja nuorten palvelujen kanssa. Hämeenlinnan kaupungissa lasten ja nuorten palvelut kuuluvat samaan palvelualueeseen lähtien. Toimimme lapsiystävällisesti kasvatuskumppanuuden, myönteisyyden ja asiakaslähtöisyyden hengessä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja nuori Kalvolassa. Alueellista yhteistyötä koordinoi moniammatillinen aluetiimi. Alueellisena toimintamuotona jatkamme hyvin alkanutta perhekeidastoimintaa. Alueseula kokoontuu vuosittain Koulun kehittämissuunnitelma ARVOT: Koulumme toimintaa ohjaavia arvoja ovat: Ilo - motivaatio, huumori, positiivisuus, toisen huomioiminen ja kunnioitus sekä reiluus Yhdessä - yhteisöllisyys, vastuullisuus, turvallisuus, kestävä kehitys, ekologisuus, inhimillisyys, tasaarvo, me-henki, yhteinen toimintakulttuuri, suvaitsevaisuus Kasvaen - kuunteleminen, luovuus, rohkeus - Ammattitaitoinen henkilökuntamme haluaa vahvistaa lapsen ja nuoren kasvuprosessia sekä antaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta viihtyisissä tiloissa. VISIO: Iittalan yhtenäiskoulu on yhteisöllinen koulu, jossa tuetaan sekä oppilaita että työtovereita kannustavasti ja positiivisesti. Koulumme on turvallinen koulu, jossa toimii ammattitaitoinen henkilöstö. Opetusvälineet ovat koulussamme ajanmukaiset. Toimimme lapsiystävällisesti kasvatuskumppanuuden, myönteisyyden ja asiakaslähtöisyyden hengessä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja nuori Kalvolassa.

3 Koulumme on: - kehittyvä, arjen käytänteitä ja rutiineja vahvistava, kolmiportaista tukea toteuttava, keskusteleva, kuunteleva, hyvin varusteltu, yhteisöllinen, turvallinen, aktiivisesti liikkuva, kouluttautuva ja positiivista ilmapiiriä vaaliva Seuraavien vuosien aikana koulussamme: - kolmiportainen tuki on hallussa ja oppilaat saavat varhaista tukea - oppilaat kantavat vastuunsa koululaisina; työnteko, opiskelutaidot, toiminnanohjaustaidot, hyvät tavat/käyttäytyminen, sosiaaliset taidot - kokoukset ja tapaamiset huoltajien kanssa sujuvat kasvatuskumppanuuden hengessä, oppilas on keskiössä ja mukana kokouksissa - vahvistetaan psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaamiseen liittyviä valmiuksia - osallistutaan laajasti matematiikan koulutuksiin, oppilaiden tukemiseen liittyviin ja restoratiivisiin koulutuksiin sekä Kasku- ja TVT-koulutuksiin, teemme kansainvälistä yhteistyötä ja olemme mukana Suomen yhtenäiskouluverkostossa (Syve) Millainen koulu me haluamme olla: - oppilasta kokonaisvaltaisesti tukeva, kannustava, yhteisöllinen, yhteistyötä tekevä, kuunteleva, kiitosta antava, hyvät ja lahjakkaat huomioiva, kohteliaasti käyttäytyvä - ammatillisesti kehittyvä, kollegiaalista luottamusta vahvistava, ajanmukaisesti varusteltu Mitä tavoitteeseen pääseminen edellyttää: - sitoutumista, "oman tontin hoitamista", myönteisyyttä ja hyvää tahtoa, sallivuutta, luottamusta aikuisten kesken, ammatillisuutta, kehittymishalua, keskustelua, rakentavaa kriittisyyttä, kokeilunhalua, uskallusta, yhteistyötä eri tahojen kanssa, rohkeutta puuttua epäkohtiin tavoitteet: - Iittalan yhtenäiskoulu haluaa tarjota opetusta ja tukea oppimista kasvatuskumppanuuden hengessä ja sitoutua eheän, tasapainoisen kasvun ja tehokkaan oppimisen tukemiseen yhteistyössä kotien kanssa. - Koulumme opetusvälineet ja -tilat ovat erinomaisessa kunnossa. Pyrimme päivittämään osaamistamme ja hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia oppimisessa ja opettamisessa. - Iittalan yhtenäiskoulussa on turvallista opiskella ja tehdä työtä. - Jokainen opettaja tiedostaa toiminta-ajatuksen ja toteuttaa sitä työssään.

4 - Jokainen oppilas tiedostaa, miksi opiskellaan ja yrittää osaltaan parhaansa. - Vanhemmat tiedostavat vastuunsa oppilaan opiskelun tukemisessa ja hyvän elämän edistämisessä. Hankkeet: Emme ole mukana hankkeissa lukuvuonna Lukuvuoden tavoitteet: - Juhlimme Sibeliusta. - Opettajien valmiudet hyödyntää moderneja oppimisympäristöjä ovat hyvällä tasolla. Opettajien TVT -taidot päivitetään vuosittain. - Orientoituminen uuteen opetussuunnitelmaan. - Luokat varusteltu nykyaikaisin opetusvälinein. - Kasvatuskumppanuuden henki näkyy toimivana vuorovaikutuksena kodin ja koulun välillä. Kasvatuskumppanuuskoulutuksilla ja restoratiivinen koulu- koulutuksilla henkilökuntamme osaaminen vahvistuu edelleen. - Aktiivinen kumppanuus Iittalan kouluvanhempien kanssa. - Aloitamme koulussamme Vertaissovittelu-toiminnan. - Panostamme henkilöstömme työviihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Alueellinen toiminta: - Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kasvua tukevien palvelujen kanssa tiivistyy entisestään. - Toiminnalliset vanhempainillat (keitaat). - Alueseula vuosittain. Lukuvuoden teemoja Lukuvuonna koulussamme huomioidaan useita teemoja. Jatkamme Sibeliusjuhlavuoden viettoa. Sibeliusjuhlavuosi huipentuu pidettävään Sibeliuksen synttärit - teemapäivään. Toteutamme koulussamme Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripolkusuunnitelman eritasoja. Suunnitelmasta on erillinen liite. Arjessa olemme jo useita vuosia organisoineet luokkien välistä kummitoimintaa. Yhtenäiskoulussa on luontevaa tehdä yhteistyötä isojen ja pienten oppilaiden kanssa. Kummiluokat ovat: 1. ja 5.; 2. ja 6.; 3. ja 7. sekä 4. ja 8.

5 Jatkamme koulussamme Liikkuva koulu -toiminnan kehittämistä välituntiliikunnan tehostamisena ja liikunnallisten tuokioiden pitämisenä oppitunneillakin. Liikkuvan koulun kolme päätavoitetta ovat viihtyisämmät koulupäivät, oppimisen tukeminen liikunnan avulla ja työrauhan vahvistaminen. Koulussamme järjestetään toiminnallisia vanhempainiltoja Keitaita. Yhdessä esiopetuksen kanssa järjestetään Eskari-keidas toukokuussa Keitaita järjestetään myös 2. luokkien, 4. luokkien, 6. luokkien ja 8. luokkien perheille. Muilla luokka-asteilla järjestetään vanhempainiltoja. Opettajat tapaavat oppilaan ja vanhemmat lukuvuoden aikana tuokioissa, jossa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin liittyviä teemoja. Jatkamme koululle merkittävää yhteistyötä Iittalan kouluvanhemmat ry:n kanssa. Oppilaamme voivat jatkossakin käydä tiistaisin Elämänkaari-kahvilassa Hukarin nuorisotalolla, jossa kylämme aktiiviset seniorit tarjoavat oppilaille välipalaa ja ohjaavat askarteluja. Alueellista yhteistyötä jatkamme varhaiskasvatuksen sekä lasten ja nuortenpalveluiden työntekijöiden kanssa kuukausittaisessa tapaamisessa. Vesi on Hämeenlinnan kaupungin valitsema teema vuodelle Aihe huomioidaan oppitunneilla ja erilaisissa projekteissa keväästä 2016 alkaen. Koulumme opettajat orientoituvat ja kouluttautuvat uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon syksyllä Koulussamme aloitetaan uusi toimintatapa Verso,jolla tuetaan oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kommunikointia. Verso eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Syksyllä 2015 parisenkymmentä koulumme oppilasta koulutetaan vertaissovittelijaksi. Heitä ohjaavat koulutetut verso-opettajat. Lukuvuonna ponnistelemme erityisesti kiusaamisen vähentämiseksi Iittalan yhtenäiskoulussa. Tämä näkyy muun muassa seuraavana: -Luokanopettajat ja valvojat kiinnittävät erityistä huomiota oman luokkansa ryhmäyttämiseen. -Henkilökunta puuttuu kaikkiin havaitsemiinsa konfliktitilanteisiin.

6 -Järjestämme moniammatillisena yhteistyönä kaverikerhoja, joissa vahvistetaan positiivisia vuorovaikutussuhteita aiemmin konflikteihin ajautuneiden lasten välillä. -Kaverivälkän avulla pyritään ohjaamaan alaluokkien lapsia vuorovaikutus- ja leikkitaidoissa päivittäin. -Yhteistyökumppanimme nuorisotoimesta ja Kalvolan seurakunnasta käyvät kaikissa luokissa pitämässä luokkahenkeä vahvistavia tunteja. -Pyrimme löytämään kiusaamistapaukset entistä tehokkaammin mm. Ilmoita kiusaamisesta kaavakkeen avulla. Lukuvuoden tavoitteet: Luokat alkavat toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa. Opettajien yhteistyö lisääntyy ja monialaisista opiskelukokonaisuuksista tulee vahva työmuoto. Vertaissovittelu-toiminta vakiintuu ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi kiusaamiseen. Juhlimme 100 vuotiasta Suomea Suunnitelma tavoitteiden saavuttamisen etenemisestä, mittaamisesta ja arvioinnista STRATEGIA: Koulumme johtajien tukena on tiimijärjestelmä. Jokaisella tiimillä on oma vastuualueensa (turvallisuus, hyvinvointi/ympäristö, osallisuus, tvt, oppilaan tuki). Tiimien toiminta tukee vision toteutumista. Pyrimme lisäämään henkilöstön osaamista uusien opetusteknologisten välineiden käytössä ja oppilaan kohtaamisessa sekä tukemisessa. Oman työn kehittämisessä on tärkeää saada palautetta, jota hyödynnämme työn laadun kehittämistyössä. Näin lisäämme tuottavuutta ja työhyvinvointia. HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMISSUUNNITELMA: Henkilökunta päivittää omaa osaamistaan täydennyskoulutuksien avulla: seuraavien kolmen vuoden aikana huomio on TVT osaamista, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevissa koulutuksissa (TVT -koulutukset, Kasku-koulutukset, Restoratiivinen koulu -koulutukset sekä kansainvälinen opettajavaihto, SYVE). MITTARIT: Yhteisvalintatulokset Työhyvinvointipalautteen hyödyntäminen (joka kolmas vuosi seuraava kysely 2016) Asiakaspalautteen hyödyntäminen (vuosittain) Iittalan yhtenäiskoulun oma asiakaspalaute (vuosittain)

7 Valtakunnalliset kokeet 6.-9.luokille (vuosittain) Kouluterveyskysely ARVIOINTI: 1. Oppilaskunnan rehtorin kyselytunti (lukukausittain) 2. Asiakaspalautteiden kerääminen. Pyrimme yhteistyöhön hankkimalla palautetta työstämme ja käsittelemällä palautteet sekä teemme toimenpidesuunnitelman palautteiden perusteella. 3. Arviointiveso toukokuussa (henkilöstö) (vuosittain) 1.3. Arviointi koulun toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta lukuvuotena Iittalan yhtenäiskoulun arviointikohteet lukuvuonna Syrjäytymisen ehkäisy: Päätavoitteena on, että koulumme kaikki 9.-luokkalaiset saavat päättötodistuksen ja pääsevät jatko-opintoihin haluamalleen alalle. Mittarina ovat päättötodistuksen saaneiden määrä ja yhteisvalintatulokset. Tähän tavoitteeseen päästään laadukkaalla oppilaan ohjauksella sekä tarjoamalla oppilaillemme viihtyisän ja kannustavan kasvu- ja opiskeluympäristön; He saavat tuntea itsensä hyväksytyiksi ja itsetunnoltaan vahvoiksi. Heillä on myös hyvät valmiudet ja taidot jatkoopintoihin. Arviointi: Iittalan kaikki yhteishakuun osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset saivat jatkoopiskelupaikan. 93% pääsi ykköstoiveeseensa. Ammatilliseen koulutukseen hakeutui 70% ikäluokasta. Kaksi oppilasta jäi ilman päättötodistusta ja heidan opintonsa jatkuvat vuosiluokkiin sitomattomana kunnes suoritukset ovat valmiit päättöarviointia varten. 2. Tuottavuus: Iittalan yhtenäiskoulun henkilöstön työhyvinvointi säilyy edelleen parhaassa neljänneksessä. Mittari: Kysely henkilöstölle. Arviointi: Sosiaalisen pääoman mittarin mukaan Iittalan henkilöstön työhyvinvoinnin keskiarvo on 4,29. Iittalan yhtenäiskoulussa viihdytään hyvin ja työyhteisössä vallitsee hyvä keskinäinen luottamus kollegoiden sekä esimiehen ja työntekijöiden välillä. Hyvä työnhyvinvointi edistää tuottavuutta.

8 Lukuvuonna koulussamme toimi viisi tiimiä: Oppilaan hyvinvoinnin tiimi, oppilaan tuen tiimi, oppilaiden osallisuustiimi, ICT- ja kansainvälisyyskasvatuksen tiimi sekä työturvallisuus- ja henkilöstön hyvinvoinnin tiimi. Tiimien vetäjinä toimivat: Siukku Erola, Mikko Jalava, Merja Rantala, Aulikki Aalto ja Timo Mäki-Marttunen. Tiimien vetäjät kuuluivat myös koulun kehittämisryhmään. Oppilashuoltoryhmän työtä johti rehtori Anne Laatikainen. Oppilashuoltoryhmä kokoontui säännöllisesti torstaisin klo Oppilaiden osallisuus näkyi koulutyössä aktiivisena oppilaskuntatoimintana sekä V päivä (Vaikuta älä valita) aloitteiden käsittelyssä. Koulussamme toimi lukuvuonna seuraavat kerhot: Koulun kuorokerho sekä pienten oppilaiden bändikerho, isojen bändikerho, tietsikkakerho, koriskerho. Lisäksi koulumme kouluohjaajat järjestivät loman aikana ns. lomakerhoja. Tämä kerho ei ollut varsinaisesti koulun toimintaa. Lukuvuonna koulussamme toimi yksi pienopetusryhmä. Ryhmää opetti Lise Lindberg. Iittalan yhtenäiskoulun yhteistyö koulumme vanhempainyhdistyksen kanssa on tuottanut alueen lapsille ja nuorille paljon mukavia tapahtumia. Vanhempainyhdistys on yksi koulumme tärkeimmistä yhteistyökumppaneista voimaan astunut perusopetuslaki toteutuu Iittalan yhtenäiskoulussa hyvin. Koulumme erityistä tukea saavat oppilaat integroituvat aina yleisopetukseen ryhmiin kun se vain on oppilaan itsensä kannalta tarkoituksenmukaista Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Arvioinnin tulee perustua palvelusopimuksen painopisteisiin ja opetuspalveluiden tavoitteisiin. Lasten ja nuorten palvelusopimuksen lähtökohtana on LAPSEN HYVÄ PÄIVÄ. Opetuspalvelujen tavoitteena ovat: 1. Tulevaisuuden kehitysyhteisöt 2. Syrjäytymisen ehkäisy (Kaikki saavat päättötodistuksen ja koulutuspaikan 2.asteen

9 koulutuksesta) 3. Tuottavuus (Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo taso 4, hyvinvoivat oppilaat, työntekijöiden hyvinvointi parhaassa neljänneksessä, oppimistulokset valtakunnallisissa kokeissa valtakunnallista keskiarvoa paremmat). Iittalan yhtenäiskoulun arviointikohteet lukuvuonna Iittalan yhtenäiskoulun lukuvuoden arviointikohteina ovat: Syrjäytymisen ehkäisy: Kaikki 9.luokan oppilaat saavat päättötodistuksen ja sijoittuvat toiselle asteelle. Mittari: Päättötodistuksen saaneet sekä yhteisvalintatulokset. Tuottavuus: Hyvinvoivat oppilaat. Lukuvuonna koulussamme aloitetaan Versotoiminta. Haluamme arvioida miten toimintamalli lisää oppilaiden viihtyvyttä koulussa. Mittari: Kysely oppilaille sekä syksyllä että keväällä. 2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 2.1. Hallintorakenteet ja erillisrahoituksen käyttö Hallintorakenteet: Koulun johtamis- ja kehittämisorganisaatio Koulun rehtori Anne Laatikainen Vastuualueet: koulun yleisjohtaminen, talousjohtaminen, pedagoginen johtaminen (lukujärjestykset ryhmittely ja yläkoulun lukujärjestykset), henkilöstöhallinto (rekrytointi, VIPS, Populus), oppilashuollon johtaminen, kouluohjaajien koordinointi, kiinteistöasiat. Koulun apulaisrehtori Pasi Aalto Vastuualueet: rehtorin sijaisena toimiminen, koulukuljetusasiat, valvontalistat, oppilasturvallisuus- ja kurinpitoasiat, sijaisjärjestelyt, oppilaan poissaoloanomusten käsittely

10 Kehittämisryhmä Kokoonpano: rehtori Anne Laatikainen, apulaisrehtori Pasi Aalto, luokanopettaja Satu Rintala, lehtori Hanna Kökkö, luokanopettaja/opo Siukku Erola, lehtori Mikko Jalava, erityisopettaja Kaisa Sihvonen ja luokanopettaja Sanna Manderbacka Tehtävät: kehittämisryhmä valmistelee koulun toimintaan liittyviä keskeisiä kehittämiskohteita kehittämisryhmän jäsenet toimivat tiimien puheenjohtajina tuo keskusteluun opettajatiimeiltä tulleita aloitteita ja ehdotuksia linjaa koulun yleisiä kehittämissuuntia, mm. pedagogista kehittämistä valmistelee yhdessä edustamansa opettajatiimin kanssa tehtyjä, koulua koskevia aloitteita osallistuu Hämeenlinnan yhtenäiskoulujen yhteistyöhön Kehittämisryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa Tiimit: LIIKKUVA KOULU -tiimi Sanna Manderbacka OPSO -tiimi Hanna Kökkö Oppilaan tuen tiimi Kaisa Sihvonen Työturvallisuus- ja työhyvinvointitiimi Mikko Jalava Oppilaiden osallisuus -tiimi (OSKU): Satu Rintala Tiimit kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa. Oppilaiden osallisuus -tiimi (OSKU): Tiimiä johtaa Satu Rintala. Tiimin vastuualueet: oppilaskuntayhteistyö, seurakuntayhteistyö, koulukummitoiminta, päivänavausvuorojen koordinointi, oppilaslähtöiset teemapäivät, SIB oppihankkeen ja Arxkulttuuriyhteistyön koordinointi. Tiimimme haluaa lisätä oppilaiden osallistamista sekä juurruttaa myönteisyyden näkemistä omassa ja toisten toiminnassa tiimimme järjestää Kummiteemapäivän ja Talent-kykypäivän. Myös Taksvärkki ja Unicef-kävely kuuluu OSKU-tiimin tehtäviin.

11 Oppilaan tuen tiimi: Tiimiä johtaa Kaisa Sihvonen. Tiimin vastuualueet: oppilaiden tukeminen, kolmiportainen tuki, samanaikais- ja yhteisopettajuus sekä viihtyisä ja kannustava kasvu- ja opiskeluympäristö. Lukuvuonna tiimi keskittyy erityisesti kehittämään oppilaiden kaveritaitoja. Työ näkyy mm. Verso-toiminnan käynnistymisenä, kaveriryhminä (yhteistyössä nuorisotoimen ja oppilashuollon kanssa), Ilmoita kiusaamisesta -lomakkeen käytön vakiinnuttaminen, kasvatuskeskustelukäytänteiden tarkasteluna sekä luokanopettajien ja - valvojien järjestäminä ryhmäyttämispäivinä. Tämän lisäksi tiimi pyrkii tarkastelemaan kolmiportaisen tuen toteutumista tavoitteena saavuttaa tukimuodoiltaan yhtenäinen koulupolku ykkösestä ysiin tiimimme järjestää yhteistyössä matematiikan opettajien kanssa Matematiikan moottoritie teemapäivän LIIKKUVA KOULU -tiimi: Tiimiä johtaa Sanna Manderbacka Tiimin vastuualueet: välituntitoiminta, liikuntapäivät, turnaukset, liikkumiseen motivoivan toimintaympäristön ja -kulttuurin vahvistaminen, myös vähän liikkuvien oppilaiden aktivoiminen Opetussuunnitelma ja opetusmenetelmät -tiimi (OPSO-tiimi): Tiimiä johtaa Hanna Kökkö. Tiimin vastuualueet: Opetussuunnitelmatyön seuranta ja tiedottaminen sekä kunta- ja koulukohtaisten määräysten esiin nostaminen; eheyttämisen, ilmiöoppimisen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien haltuunotto ja niiden suunnittelun kehittäminen ja ohjaus sekä koonti ja ideapankin ylläpito; tieto- ja viestintätekniikan käytön laajentaminen ja monipuolistaminen Turvallisuus- ja työhyvinvointitiimi: Tiimiä johtaa Mikko Jalava. Tiimin vastuualueet: koulun kriisi- ja turvallisuussuunnitelman päivitys, riskien kartoitus yhdessä esimiesten kanssa sekä henkilökunnan työhyvinvointi ja virkistystoiminta. Aikataulu: Turvallisuussuunnitelman tarkistus: Opettajain kokous to

12 Riskienkartoitus: Opettajainkokous to Pelastautumisharjoitus syyslukukausi ke ja kevätlukukausi ti Erillisrahoituksen käyttö: Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin: Iittalan yhtenäiskoulu sai tasa-arvorahaa yht e. Tällä rahalla on palkattu resurssituntiopettaja 4h erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pienryhmään, jossa on 11 oppilasta sekä oppilaita 3.luokasta 9.luokkaan. Ryhmäkokorahan käyttö: Iittalan yhtenäiskoulu sai ryhmäkokorahaa lukuvuonna syyslukukaudeksi 21420e ja kevätlukukaudelle 9180e. Raha on jaettu kolmelle opettajalle jakotunteihin syyslukukaudelle 10h ja kevätlukukaudelle 4h Henkilöstö OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: Koulutusten painopisteet: 1. TVT -taitojen kehittäminen (Hämeenlinnan kaupungin omat koulutukset) 2. Kasvatuskumppanuuskoulutukset (2 opettajaa vuosittain) 3. Restoratiivinen koulu koulutukset (2-4 opettajaa vuosittain) 4. Pedagogiset kahvilat 5. Opelix -hankkeen koulutukset Koulutusten jälkeen koulutukseen osallistunut jakaa kokemuksensa muille opettajain kokouksessa ja pedagogisissa iltapäivissä. Veso -koulukset : Koulun oma veso (VERSO) , 1/2 veso (Somepedia), OPS -veso , ½ veso Arviointiveso TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN: Turvallisuus- ja työhyvinvointitiimi kiinnittää huomiota työturvallisuuteen sekä työssä jaksamiseen mm. suunnittelemalla aikataulun turvallisuusasioiden tarkistamiselle sekä virkistystoiminnalle. Työhyvinvointikyselyt toteutetaan kolmen vuoden välein. Seuraavakysely 2016.

13 HENKILÖSTÖN OSUUS TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAADINNASSA JA ARVIOINNISSA: Toiminta- ja kehittämissuunnitelma on laadittu yhdessä kehittämisryhmässä, tiimeissä sekä lopuksi täydennetty ja hyväksytty yhteisessä kokouksessa klo Toiminta- ja kehittämissuunnitelman toteutuminen arvioidaan klo arviointivesossa Oppilaat, osallisuus ja vaikuttaminen OPPILAIDEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN: Iittalan yhtenäiskoulun oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön, parantaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan koulussamme ja ohjata heitä yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun. Tavoitteena on, että oppilaat itse ottavat vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta ja siten omalla toiminnallaan lisäävät koulussa viihtymistä. Oppilaskuntatoiminta näkyy koulumme arjessa monin eri tavoin. Esimerkiksi oppilaskunta on mukana järjestämässä koulumme teemapäiviä, ylläpitää kahviota, osallistuu kummitoimintaan, järjestää päivätyökeräyksen, tukee koulumme Plan-kummilasta ja kokoaa koulun väkeä yhteisen asian äärelle eri yhteyksissä. Oppilaskuntatoiminnassa korostetaan erityisesti oppilailta tulleita ideoita ja ehdotuksia. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaat valitsevat keskuudestaan jäsenet oppilaskunnan hallitukseen, joka vastaa lukuvuoden oppilaskuntatoiminnasta. Hallituksen jäsenet pyrkivät kuulemaan oppilaita eri tilanteissa lukuvuoden aikana, ja he tekevät yhteistyötä luokkien luottamusoppilaiden kanssa. Lukuvuonna oppilaskunnan hallitus on seuraavanlainen: Luokka Jäsen Varajäsen 1. Eino Ristimäki Adella Hällström 2. Venla Korpelin Jimi Huttunen 3. Leo Ovaskainen Sisu Lehtonen 4. Aino Mäenpää Linnea Ojala 5. Niklas Kuosmanen Lilli Viljamaa 6. Matias Jokinen Eemeli Laine 7. Eetu Hyvärinen Lilli Laine 8. Severi Pasma Roosa Vuorinen

14 Veera Paavola Annastiina Lindroos 9. Pihla Virtanen Ada Pietiläinen Oppilaskuntaa ohjaavat Tiina Mäenluoma ja Minna Oksa. Myös koulumme nuorisotyöntekijä Kukka Heiskanen osallistuu oppilaskuntatoimintaan. Oppilaskunnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Elokuu Oppilaita tiedotetaan oppilaskuntatoiminnasta ja oppilaskunnan hallituksen vaalista Hämeenlinnan oppilaskuntien ohjaavien opettajien tapaaminen klo oppilaskunnan hallituksen vaalit Syyskuu Oppilaskunnan hallitus esittäytyy koko koululle. Lokakuu Marraskuu Joulukuu Oppilaskunnan hallitus kokoontuu Hukarilla. Tilaisuudessa suunnitellaan oppilaskunnan lukuvuotta. Oppilaskunnan hallituksen jäseniä oppilaskuntatapaamiseen Hämeenlinnaan Unicef-kävely luokkalaisilla ja taksvärkki luokkalaisilla. Nenäpäivä: oppilaskunta järjestää ohjelmaa Sibelius-teemapäivä Pikkujoulu: oppilaskunta järjestää ohjelmaa, mm. rehtorin kyselytunti. Tammikuu Oppilaskunnan aamunavaus Helmikuu Mervi Hiltunen pitää 8.-luokkalaisille V-päivän valmistelutunnit ystävänpäivään liittyvää ohjelmaa Vaikuta älä valita päivä: kaupungin päättäjiä ja 8.-luokkalaisia yhteisessä tilaisuudessa. Maaliskuu Kummiteemapäivä Huhtikuu Nuorten huippukokous Talent-teemapäivä Toukokuu Oppilaskunnan kokous, jossa arvioidaan ja juhlitaan kulunutta kouluvuotta.

15 2.4. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuuden peruskiviä ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja koulun henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde, kasvatuskumppanuus, kannattelee lapsen siirtymistä ja elämistä kodin ja koulun kasvuympäristöissä. Iittalan yhtenäiskoulussa pyritään kaikissa kohtaamisissa kunnioittavaan - restoratiiviseen - vuorovaikutukseen. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että henkilöstön ja vanhempien samanarvoiset - mutta sisällöltään osin erilaiset - tiedot ja taidot, yhdistyvät lapsen hyvinvointia kannattelevalla tavalla. Yhteistyön avulla on tarkoitus yhdistää kodin ja koulun kasvuympäristöä kasvatustavoitteiltaan yhdenmukaisiksi laadukkaan ja suunnitelmallisen vastavuoroisen vuorovaikutuksen tuloksena. Yhteisestä kasvatustehtävästä huolimatta ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus on lapsen vanhemmilla. Kasvatuskumppanuuden tarkoituksena on, paitsi edistää vanhempien keskinäistä yhteistyötä ja tukea sitä kautta vanhemmuutta, myös kehittää lasten osallisuutta. Iittalan yhtenäiskoulussa lapsia ohjataan kasvukumppanuuteen ja toisesta huolehtimiseen mm. poikkeuksellisen laajalla kummitoiminnalla ja Verso-toiminnalla. Iittalassa kummitoimintaan osallistuu kaikki lapset luokka-asteilla 1-8. Koulussa pidetään tänäkin vuonna myös Kummi teemapäivä. Lukuvuonna koulussamme käynnistetään Verso-toiminta. VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Myös kasvatuskeskustelut käydään Iittalassa restoratiivisessa ja sovittelevassa hengessä. Tämän tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten vastuullisuutta ja ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta muuhun kouluyhteisöön. Kumppanuus alkaa tutustumisesta ja syvenee vanhempien ja henkilöstön kohtaamisissa, lapsikohtaisissa keskusteluissa sekä vanhempainilloissa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Keidas-vanhempainillat, joissa lapsi ja vanhemmat yhdessä viettävät toiminnallisen illan koululla opettajien ja oppilashuollon väen kanssa. Iltojen tarkoitus on vahvistaa lapsen ja aikuisen sekä koulun ja kodin välistä vuorovaikutusta. Iittalan yhtenäiskoulussa kasvatuskumppanuus mm. näkyy seuraavissa asioissa: 1. Yhteistyötä Iittalan kouluvanhempien kanssa tehdään aktiivisesti. 2. Toiminnalliset vanhempainillat, keitaat, 2.,4., 6., 8., eskareiden ja neljävuotiaiden perheille. Toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten tuen palvelujen kanssa. 3. Arviointikeskustelut lukuvuosittain huoltajien ja lapsen kanssa. 4. Asiakaspalauteilta eli koko koulun vanheimpainilta syksyisin. 5. Luokkakohtaiset vanhempainillat lukuvuosittain. 6. Kouluohjaajat työskentelevät myös IP-ohjaajina. 7. Kalvolan alueen kouluterveydenhoitaja työskentelee myös lastenneuvolassa. Myös koulupsykologi työskentelee jo esikouluikäisten kanssa. 8. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on päivittäistä.

16 9. Kummitoiminta on laajaa ja aktiivista. 10. Verso-toiminta käynnistyy Iittalassa lukuvuonna Liikkuva koulu LIIKKUVA KOULU Iittalan koulu on Liikkuva koulu, mikä tarkoittaa, että pyrimme satsaamaan mahdollisimman paljon luontaista liikkumista ja toiminnallisuutta tukeviin toimintamalleihin sekä mm. jumppapallojen käyttöön istuimina, kävely- ja seisomistunteihin, retkeilyyn lähiympäristössä jne. Kaikki em. ovat saaneet myönteistä palautetta sekä opettajien että oppilaiden keskuudessa. Oppitunneilla opettajia ylipäätään kannustetaan käyttämään toiminnallisia tuokioita ja välttämään oppilaiden liikaa istuttamista. Päivään yritetään saada mahtumaan runsaasti liikettä niin, että se tukee oppimista. Myös välkkärit ovat osa Liikkuvaa koulua. Välkkärit ovat oppilaita, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat välituntiliikunnan lisäämiseen ja muiden oppilaiden aktivointiin. Kuudennet luokat ovat jo kokeneita välkkäreitä ja tänä vuonna koulutetaan uusia välkkäreitä viidesluokkalaisista. Alakoulun välkkärit leikittävät ja liikuttavat etupäässä pikkuoppilaita, mutta kaikki saavat osallistua toimintaan. Välkkäritoimminan kautta isommat oppivat vastuunottoa, itseohjautuvuutta, yhteistyötä, suunnittelua sekä pienten huomioimista. Pienemmät oppilaat tutustuvat isompiin ja toisiinsa paremmin, oppivat uusia leikkejä, liikkuvat enemmän ja saavat välitunteihinsa ohjelmaa. Tärkeää on myös, ettei kukaan jää tahtomattaan yksin. Myös kasiluokkalaisille on yläasteen oma välkkärikoulutus. Koulutukset järjestää Lasten liikunnan tuki. Yhteyshenkilönä toimii Sanna Manderbacka. Liikkuva koulu pitää sisällään myös lukuisia turnauksia (taistelupallo, futsal, salibandy ja uutena petankki 6.-luokkalaisille), Kaksi liikuntateemapäivää lukuvuoden aikana sekä aktiivisen osallistumisen erilaisiin koulujen välisiin turnauksiin. Henkilökunnalle suunnattuihin Liikkuva koulu-seminaareihin ja -koulutuksiin osallistuminen kuuluu Liikkuva koulu -tiimin jäsenille. Tänä vuonna uutuutena järjestetään koko koululle Toiminnallinen joulukalenteri osana tiimin toimintaa. Myös liikkumiseen motioivaa välineistöä pyritään hankkimaan mahdollisuuksien mukaan.

17 Kaikkia liikkumista tukevia ideoita otetaan mielihyvin vastaan sekä oppilaskunnalta, henkilökunnalta että kotijoukkueilta Koulun toiminnan omaleimaisuus YLEISTÄ Iittalan yhtenäiskoulu on aito yhtenäiskoulu, koko kylän koulu. Lasin ympärille rakentunut omaperäinen taajama mahdollistaa tietynlaisen yhteisöllisyyden. Omaleimaista on myös elämänkaarikahvila ja koulumme henkilökunnan tvt -taidot. Luonnon välitön läheisyys mahdollistaa terveen ulkoiluharrastuksen. Iittala on Hämeenlinnan kaupungin Kalvolan alueen keskustaajama. Iittalan yhtenäiskoulu sijaitsee keskellä hämäläistä maalaismaisemaa. Ympärillä on peltoja, järviä ja suuria metsäalueita. Alue on myös historiallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Kansainvälisesti tunnettu Iittalan lasitehdas sijaitsee aivan koulun vieressä. Koulun alueella vanhassa puukoulussa on 25 vuoden ajan toiminut naivistisen taiteen suuri kesänäyttely Naivistit Iittalassa. Samalla Lasimäellä toimii myös kirjasto. Merkittävää yhteistyötä koulu tekee esimerkiksi Iittalan kouluvanhemmat ry:n, aktiivisten ikäihmisten, Elämänkaarikahvilan ja Kalvolan seurakunnan kanssa. Iittalan yhtenäiskoulun vihkiäiset olivat Silloin juhlittiin vanhan kivikoulun perusteellista korjausta ja uudisrakennuksen valmistumista, josta lähtien rakennuksessa on ollut erinomaiset ja tarkoituksenmukaiset tilat opiskeluun ja työhön; on ilmaa, tilaa ja valoa. Koulun yhteydessä on kansainväliset mitat täyttävä Iittala-halli, joka tarjoaa mahtavat tilat liikunnan opetukseen. Oppilailla on jopa välituntisin mahdollisuus liikkumiseen hallissa. Muita tavallista harvinaisempia välituntimuotoja ovat pelivälitunti oppimistorilla, välituntikahvila yhteisaulassa eli kouluruokalassa ja 9.-luokkalaisten ysipesä. Koska Iittalan yhtenäiskoulun oppilaat asuvat laajan Kalvolan alueella, on koulukuljetuksilla merkittävä osa koulun arjessa. Lukuvuoden alussa kuljetusoppilaita oli 92. Toisaalta kuljetushaasteita tulee myös pyrkimyksestä hyödyntää Kanta-Hämeenlinnan tarjoamia mahdollisuuksia. OPPILAAN KOULUPOLKU IITTALAN YHTENÄISKOULUSSA Iittalan yhtenäiskoulun oppilaat saavat kulkea koko peruskoulupolkunsa "eskarista ysiin" samassa pihapiirissä ja samassa kouluyhteisössä. Eskari ja alkuopetusluokat tekevät monenlaista yhteistyötä. Esikoululaiset tutustuvat kouluun mm. yhteisissä ruokailuissa. Me koulumme aikuiset haluamme, että oppilaidemme koulupolku on hyvä ja turvallinen sekä

18 oppimistulokset tavoitteiden mukaiset. Meille on myös tärkeää, että oppilaat voivat fyysisesti ja henkisesti hyvin. Näin varmennamme onnistuneen oppimisen. Jotta tämä toteutuu, olemme koulussamme aloittaneet tietoisen, rakentavan ja kriittisen keskustelun koulupolun hyvään toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Keskustelun lisäksi kirjaamme vapaasti ko. asioita yhteiseen "koulupolkuplakaattiin" ajatuksella "mikä toimii ja mikä ei". Keskustelun ja kirjaamisen avulla selvitämme opiskelun, realistisen tuloksekkaan koulumenestyksen sekä hyvän fyysisen ja psyykkisen jaksamisen kannalta tuloksellisiksi todetut toimintatavat. Keskitymme myös havaittuihin ja/tai mahdollisiin pulmakohtiin ja toimimme olemassa olevien resurssien puitteissa toisin, jos se oppilaan oppimistulosten kannalta on tärkeää. Koulupolun toteutumiseen vaikuttavien asioiden ja käytänteiden tarkastelussa huomioimme juuri Iittalan yhtenäiskoulun suomat mahdollisuudet. Tässä vaiheessa me Iittalan yhtenäiskoulun aikuiset pidämme yllä myönteistä keskustelua ja havaintojemme kirjaamista. Emme halua unohtaa oppilaiden ja huoltajien kuulemista, mutta toimimme hallitusti askel kerrallaan. YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSEN JA MUIDEN LASTA TUKEVIEN PALVELUJEN KANSSA Iittalan yhtenäiskoulu on saanut rinnalleen samalle mäelle Iittalan päiväkodin, jossa toimii myös kaksi esiopetusryhmää. Esikoululaiset tutustuvat koulun toimintaan eri yhteyksissä esiopetusvuoden aikana ja ekaluokkalaisilla on mahdollisuus vierailla esiopetusryhmissä. Suuri muutos verrattuna aikaisempaan esikoululaisilla on se, että he tulevat päivittäin syömään koululle ja ruokailu tapahtuu yhdessä isompien oppilaiden kanssa. Tavoitteenamme on kehittää yhteistyötä tiiviimmäksi ja toivottavasti tulevaisuudessa esi- ja alkuopetus kulkisivat käsi kädessä lasta yksilönä tukien. Eikä pidä unohtaa myöskään niitä mahdollisuuksia, joita muut luokka-asteet voivat toteuttaa yhteistyössä päiväkotiryhmien kanssa. On valtava rikkaus saada eri-ikäiset nuoret ja lapset lähelle toisiaan. KUMMITOIMINTA: Koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset saavat alkusyksystä oman isomman oppilaan turvakseen ja avukseen: viidesluokkalaisista tulee pienten koulukummeja. Yhdessä voidaan kouluvuoden aikana leikkiä välitunneilla, lukea lukuläksyjä, pelailla ym. ohjatusti sekä vapaamuotoisesti.

19 Koulukummit auttavat eka- ja tokaluokkalaisia kummioppilaitaan käytännön asioissa kuten luistinten nauhojen kiinnittämisessä. Yhtenäiskoulumme mahdollistaa koulukummiuden jatkumon neljännelle/kahdeksannelle luokalle asti. Oppilas on ensin neljä vuotta kummioppilaana ja sen jälkeen neljä vuotta koulukummina. Lukuvuoden aikana kummiluokat tekevät yhteistyötä monin eri tavoin. Teemapäivinä toimitaan usein koulukummin kanssa ja koululaisjumalanpalveluksiin osallistutaan kummiluokittain. Koulukummitoiminta tuo turvallisuutta pikkuoppilaalle ja vastuuntuntoa isommalle sekä laajentaa oppilaan toimintaa yli luokkarajojen. VÄLITUNTITOIMINTA Koulussamme on oppilaille tarjolla monipuolista ja virkistävää tekemistä välituntien ajaksi. Virikkeelliset pihat mahdollistavat erilaisten pelien, leikkien toteutuksen ja vaikkapa mäenlaskun. Upeassa liikuntahallissamme lapset voivat vuorollaan liikkua ja pelata käyttäen liikuntavälineistöä. Yhdeksäsluokkalaiset menevät mielellään Ysipesään, jossa he voivat sohvillaan jutustella ja keittää itselleen kahvit. Oppimistorilla on tarjolla erilaisia pelejä. Vuorollaan oppilaat pelaavat lautapelejä tai pelikonsolilla esim. bändipeliä tai jalkapalloa. Lisäksi oppilaskuntamme pyörittää säännöllisesti kahviota, jossa voi käydä kavereiden kanssa jutustelemassa nauttien kioskin antimista. Bändikerholaiset kokoontuvat välituntisin musiikin luokassa harjoittelemassa ohjelmistoaan KANSAINVÄLISYYS Koulussamme vierailee lukuvuosittain kansainvälisiä ryhmiä. Otamme vieraat aina vastaan ja kerromme koulustamme ja suomalaisesta koulujärjestelmästä. IP-TOIMINTA Iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii kouluohjaaja Päivi Raunio. Iltapäivätoimintaa on joka arkipäivä klo Muina ohjaajina kerhossa toimivat koulumme kouluohjaajat. KERHOTOIMINTA Koulumme oppilaille järjestetään useita kerhoja. Niihin osallistuminen on maksutonta. Kerhotunnit sijoittuvat oppituntien jälkeen. Koulussamme järjestettäviä kerhoja ovat mm.

20 bändi-, koris-, ilmaisutaito-, peli- ja leikki- sekä kuorokerhot. Kerhoista tiedotetaan koulun kotisivujen ja Wilman kautta. Oppilailta tiedustellaan toiveita syksyllä vuoden 2016 kerhojen teemoista Opintoretket ja leirikoulut OPINTORETKET JA LEIRIKOULUT Opintoretket ja leirikoulut ovat osa Iittalan yhtenäiskoulun toimintaa. Niiden täytyy perustua koulun opetussuunnitelmaan ja ne merkitään toimintasuunnitelmaan. Opintoretkistä laaditaan aina kirjallinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös riski- ja onnettomuusvaarat. Suunnitelman hyväksyy rehtori. Vaikka opintoretkeen osallistuisi myös vanhempia, on retken kokonaisvastuu valvovilla opettajilla. Opintoretkelle osallistuvien oppilaiden huoltajia informoidaan retken ohjelmasta ja muista yksityiskohdista, kuten varainhankinnasta, kustannuksista, varusteista, matka- ja ruokailujärjestelyistä, aikatauluista, vakuutuksista, vastuunjaosta ja järjestyssäännöistä. Heille annetaan myös valvovien opettajien yhteystiedot. Kouluajan ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta ja yli vuorokauden kestävistä retkistä on vanhemmilta saatava kirjallinen suostumus siitä, että heidän lapsensa voi osallistua retkelle. 5-9-luokilla valvojina retkellä tulee olla molempien sukupuolten edustajia. Valvojia tulisi olla ainakin yksi aikuinen 10 oppilasta kohden. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös opintoretkillä ja oppilaiden tulee sitoutua kirjallisesti noudattamaan koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita. Mikäli oppilas ei noudata sitoumusta, hänet voidaan valvojan päätöksellä lähettää kotiin huoltajien kustannuksella. Hämeenlinnan kaupungin oppilasvakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisten opintoretkien ja leirikoulujen aikana. Opintoretkeltä pois jääneille oppilaille järjestetään opetusta normaalin työjärjestyksen mukaisesti koulussa.

21 LUKUVUODEN OPINTORETKET JA LEIRIKOULUT: B luokan leirikoulu Tarttoon Linnan juhlat 6a, 6b, Hämeenlinna luokkien leirikoulu Vierumäellä B luokan luokkaretki luokkien luokkaretki luokkien kevätretki Hämeenlinnaan luokkien luokkaretki luokkien luokkaretki Hämeenlinna E luokan kevätretki A luokan leirikoulu Norjaan 2.8. Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri TEEMAPÄIVÄT klo 9-12 Ensimmäinen koulupäivä klo 9-13 LIIKUNTAPÄIVÄ (yleisurheilukilpailu) klo 9-13 MATEMATIIKAN MOOTTORITIE -TEEMAPÄIVÄ klo 9-13 SIBELIUKSEN SYNTYMÄPÄIVÄ klo 9-13 KUMMITEEMAPÄIVÄ klo 9-13 TALENT -teemapäivä klo 9-13 LIIKUNTAPÄIVÄ VANHEMPAINILLAT : 1.luokkien vanhempainilta to klo luokkien Keidas to klo 18 3.luokkien vanhempainilta to klo luokien vanhempainilta klo 19 ja Keidas ke klo 18 5.luokkien vanhempainilta to klo A luokan vanhempainilta ke 9.9. klo 18 6.luokkien Keidas ke klo luokkien vanhempainilta ti klo 17 7.B luokan vanhempainilta to klo luokkien valinnaisaineilta ti klo 18

22 8.luokkien vanhempainilta ti klo 18 8.luokkien Keidas ke klo luokkien yhteisvalintailta ti klo 18 ESKARIKEIDAS ke klo 18 KOKO KOULUN VANHEMPAINILTA to klo 18 ( Aiheena: OPS, kiusaamisen vastaiset toimet) KOULUN VUOSIKELLO ON LUETTAVISSA KOULUN KOTISIVULTA.

Koulun työaika lukuvuonna 2014-15

Koulun työaika lukuvuonna 2014-15 **Koulu: Iittalan yhtenäiskoulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY Opettajien kokouksessa: 8.9.2014 Oppilaskunnan kokouksessa: 15.9.2014 Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: Koulun työaika lukuvuonna

Lisätiedot

Iittalan yhtenäiskoulu: TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 5.9.2013 Oppilaskunnan kokouksessa: 5.9.

Iittalan yhtenäiskoulu: TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 5.9.2013 Oppilaskunnan kokouksessa: 5.9. Iittalan yhtenäiskoulu: TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 5.9.2013 Oppilaskunnan kokouksessa: 5.9.2013 Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: 10.9.2013 Koulun työaika lukuvuonna

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit LEMPÄÄLÄN KUNTA 2013 Sivistyslautakunta 17.9.2013 Opetusministeriön laatimia, syksyllä 2009 valmistuneita perusopetuksen laatukriteereitä täydennettiin

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille. Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille. Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut HYVÄ TULEVAISUUS HÄMEENLINNALAISILLE LAPSILLE JA NUORILLE

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Ihmissuhteet ja oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan vastuut sekä ajanhallinta Ryhmä 1

Ihmissuhteet ja oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan vastuut sekä ajanhallinta Ryhmä 1 Ihmissuhteet ja oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan vastuut sekä ajanhallinta Ryhmä 1 -Hyvin haasteellista, sillä perheiden arvot hyvin erilaiset -Nykyään ei ole yleispäteviä ohjeita vaan kaikesta

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Perusopetuslain (48 a ) mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA, hyvinvoinnin johtaminen

LUPA LIIKKUA, hyvinvoinnin johtaminen LUPA LIIKKUA, hyvinvoinnin johtaminen TYHY-TAVOITTEET 2012-2017 Mukava arki ja hyvä työilmapiiri Työyhteisön osaamisen johtaminen Liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä Työhyvinvoinnin varmistaminen Henkilökunnan

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin!

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin! Ketolanperän koulu Liikkuva koulu voi hyvin! Liikkuva koulu -koulutus Juha Isosaari & Laura Isoaho 20.9.2012 Ketolanperän koulu 94 oppilasta, 6 opettajaa Luokat 0-4 Haja-asutusalueen koulu Suuri osa kyyditysoppilaita

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot