Koulu: Iittalan yhtenäiskoulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY. Opettajien kokouksessa: Oppilaskunnan kokouksessa: 17.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulu: Iittalan yhtenäiskoulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY. Opettajien kokouksessa: 16.9.2015. Oppilaskunnan kokouksessa: 17.9."

Transkriptio

1 Koulu: Iittalan yhtenäiskoulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY Opettajien kokouksessa: Oppilaskunnan kokouksessa: Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: Koulun työaika lukuvuonna Syyslukukausi (90 pv.) (ti) (la) (vko 42) syysloma (su) (ke) joululoma Kevätlukukausi (99 pv.) 7.1. (to) (la) (vko 9) talviloma (pe) vapaapäivä (helatorstain jälkeinen perjantai) 1. KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulumme toiminta-ajatus: Ilolla yhdessä kasvaen yhdessä täysin sydämin Iittalan yhtenäiskoulussa opiskellaan vuosiluokilla Uuden osan alakerrassa toimii yläkoulun pienryhmä ja sen yläkerrassa alkuopetusluokat. Muut luokat työskentelevät pääasiassa rakennuksen vanhassa osassa. Iittalan yhtenäiskoulu on aito yhtenäiskoulu. Koululla on luokan- ja aineopettajien yhteinen opettajainhuone ja yhteiset työryhmät. Jonkin verran opetetaan ristiin niin, että luokanopettajia opettaa yläkoulun tunteja ja aineopettajia alakoulun. Koska koulu on kooltaan

2 hyvin sopiva, aineopettajat pystyvät tutustumaan oppilaisiin jo alakoulun aikana ja luokanopettajat seuraavat oppilaita vielä yläkoulussa. Kalvolan alueen lapset ja nuoret opiskelevat uusissa ja moderneissa tiloissa. Uusi päiväkoti sijaitsee koulun vieressä. Kalvolan neuvolan vastaanotto sijaitsee koulun tiloissa. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä lasten ja nuorten palvelujen kanssa. Hämeenlinnan kaupungissa lasten ja nuorten palvelut kuuluvat samaan palvelualueeseen lähtien. Toimimme lapsiystävällisesti kasvatuskumppanuuden, myönteisyyden ja asiakaslähtöisyyden hengessä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja nuori Kalvolassa. Alueellista yhteistyötä koordinoi moniammatillinen aluetiimi. Alueellisena toimintamuotona jatkamme hyvin alkanutta perhekeidastoimintaa. Alueseula kokoontuu vuosittain Koulun kehittämissuunnitelma ARVOT: Koulumme toimintaa ohjaavia arvoja ovat: Ilo - motivaatio, huumori, positiivisuus, toisen huomioiminen ja kunnioitus sekä reiluus Yhdessä - yhteisöllisyys, vastuullisuus, turvallisuus, kestävä kehitys, ekologisuus, inhimillisyys, tasaarvo, me-henki, yhteinen toimintakulttuuri, suvaitsevaisuus Kasvaen - kuunteleminen, luovuus, rohkeus - Ammattitaitoinen henkilökuntamme haluaa vahvistaa lapsen ja nuoren kasvuprosessia sekä antaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta viihtyisissä tiloissa. VISIO: Iittalan yhtenäiskoulu on yhteisöllinen koulu, jossa tuetaan sekä oppilaita että työtovereita kannustavasti ja positiivisesti. Koulumme on turvallinen koulu, jossa toimii ammattitaitoinen henkilöstö. Opetusvälineet ovat koulussamme ajanmukaiset. Toimimme lapsiystävällisesti kasvatuskumppanuuden, myönteisyyden ja asiakaslähtöisyyden hengessä. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja nuori Kalvolassa.

3 Koulumme on: - kehittyvä, arjen käytänteitä ja rutiineja vahvistava, kolmiportaista tukea toteuttava, keskusteleva, kuunteleva, hyvin varusteltu, yhteisöllinen, turvallinen, aktiivisesti liikkuva, kouluttautuva ja positiivista ilmapiiriä vaaliva Seuraavien vuosien aikana koulussamme: - kolmiportainen tuki on hallussa ja oppilaat saavat varhaista tukea - oppilaat kantavat vastuunsa koululaisina; työnteko, opiskelutaidot, toiminnanohjaustaidot, hyvät tavat/käyttäytyminen, sosiaaliset taidot - kokoukset ja tapaamiset huoltajien kanssa sujuvat kasvatuskumppanuuden hengessä, oppilas on keskiössä ja mukana kokouksissa - vahvistetaan psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaamiseen liittyviä valmiuksia - osallistutaan laajasti matematiikan koulutuksiin, oppilaiden tukemiseen liittyviin ja restoratiivisiin koulutuksiin sekä Kasku- ja TVT-koulutuksiin, teemme kansainvälistä yhteistyötä ja olemme mukana Suomen yhtenäiskouluverkostossa (Syve) Millainen koulu me haluamme olla: - oppilasta kokonaisvaltaisesti tukeva, kannustava, yhteisöllinen, yhteistyötä tekevä, kuunteleva, kiitosta antava, hyvät ja lahjakkaat huomioiva, kohteliaasti käyttäytyvä - ammatillisesti kehittyvä, kollegiaalista luottamusta vahvistava, ajanmukaisesti varusteltu Mitä tavoitteeseen pääseminen edellyttää: - sitoutumista, "oman tontin hoitamista", myönteisyyttä ja hyvää tahtoa, sallivuutta, luottamusta aikuisten kesken, ammatillisuutta, kehittymishalua, keskustelua, rakentavaa kriittisyyttä, kokeilunhalua, uskallusta, yhteistyötä eri tahojen kanssa, rohkeutta puuttua epäkohtiin tavoitteet: - Iittalan yhtenäiskoulu haluaa tarjota opetusta ja tukea oppimista kasvatuskumppanuuden hengessä ja sitoutua eheän, tasapainoisen kasvun ja tehokkaan oppimisen tukemiseen yhteistyössä kotien kanssa. - Koulumme opetusvälineet ja -tilat ovat erinomaisessa kunnossa. Pyrimme päivittämään osaamistamme ja hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia oppimisessa ja opettamisessa. - Iittalan yhtenäiskoulussa on turvallista opiskella ja tehdä työtä. - Jokainen opettaja tiedostaa toiminta-ajatuksen ja toteuttaa sitä työssään.

4 - Jokainen oppilas tiedostaa, miksi opiskellaan ja yrittää osaltaan parhaansa. - Vanhemmat tiedostavat vastuunsa oppilaan opiskelun tukemisessa ja hyvän elämän edistämisessä. Hankkeet: Emme ole mukana hankkeissa lukuvuonna Lukuvuoden tavoitteet: - Juhlimme Sibeliusta. - Opettajien valmiudet hyödyntää moderneja oppimisympäristöjä ovat hyvällä tasolla. Opettajien TVT -taidot päivitetään vuosittain. - Orientoituminen uuteen opetussuunnitelmaan. - Luokat varusteltu nykyaikaisin opetusvälinein. - Kasvatuskumppanuuden henki näkyy toimivana vuorovaikutuksena kodin ja koulun välillä. Kasvatuskumppanuuskoulutuksilla ja restoratiivinen koulu- koulutuksilla henkilökuntamme osaaminen vahvistuu edelleen. - Aktiivinen kumppanuus Iittalan kouluvanhempien kanssa. - Aloitamme koulussamme Vertaissovittelu-toiminnan. - Panostamme henkilöstömme työviihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Alueellinen toiminta: - Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kasvua tukevien palvelujen kanssa tiivistyy entisestään. - Toiminnalliset vanhempainillat (keitaat). - Alueseula vuosittain. Lukuvuoden teemoja Lukuvuonna koulussamme huomioidaan useita teemoja. Jatkamme Sibeliusjuhlavuoden viettoa. Sibeliusjuhlavuosi huipentuu pidettävään Sibeliuksen synttärit - teemapäivään. Toteutamme koulussamme Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripolkusuunnitelman eritasoja. Suunnitelmasta on erillinen liite. Arjessa olemme jo useita vuosia organisoineet luokkien välistä kummitoimintaa. Yhtenäiskoulussa on luontevaa tehdä yhteistyötä isojen ja pienten oppilaiden kanssa. Kummiluokat ovat: 1. ja 5.; 2. ja 6.; 3. ja 7. sekä 4. ja 8.

5 Jatkamme koulussamme Liikkuva koulu -toiminnan kehittämistä välituntiliikunnan tehostamisena ja liikunnallisten tuokioiden pitämisenä oppitunneillakin. Liikkuvan koulun kolme päätavoitetta ovat viihtyisämmät koulupäivät, oppimisen tukeminen liikunnan avulla ja työrauhan vahvistaminen. Koulussamme järjestetään toiminnallisia vanhempainiltoja Keitaita. Yhdessä esiopetuksen kanssa järjestetään Eskari-keidas toukokuussa Keitaita järjestetään myös 2. luokkien, 4. luokkien, 6. luokkien ja 8. luokkien perheille. Muilla luokka-asteilla järjestetään vanhempainiltoja. Opettajat tapaavat oppilaan ja vanhemmat lukuvuoden aikana tuokioissa, jossa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin liittyviä teemoja. Jatkamme koululle merkittävää yhteistyötä Iittalan kouluvanhemmat ry:n kanssa. Oppilaamme voivat jatkossakin käydä tiistaisin Elämänkaari-kahvilassa Hukarin nuorisotalolla, jossa kylämme aktiiviset seniorit tarjoavat oppilaille välipalaa ja ohjaavat askarteluja. Alueellista yhteistyötä jatkamme varhaiskasvatuksen sekä lasten ja nuortenpalveluiden työntekijöiden kanssa kuukausittaisessa tapaamisessa. Vesi on Hämeenlinnan kaupungin valitsema teema vuodelle Aihe huomioidaan oppitunneilla ja erilaisissa projekteissa keväästä 2016 alkaen. Koulumme opettajat orientoituvat ja kouluttautuvat uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon syksyllä Koulussamme aloitetaan uusi toimintatapa Verso,jolla tuetaan oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kommunikointia. Verso eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Syksyllä 2015 parisenkymmentä koulumme oppilasta koulutetaan vertaissovittelijaksi. Heitä ohjaavat koulutetut verso-opettajat. Lukuvuonna ponnistelemme erityisesti kiusaamisen vähentämiseksi Iittalan yhtenäiskoulussa. Tämä näkyy muun muassa seuraavana: -Luokanopettajat ja valvojat kiinnittävät erityistä huomiota oman luokkansa ryhmäyttämiseen. -Henkilökunta puuttuu kaikkiin havaitsemiinsa konfliktitilanteisiin.

6 -Järjestämme moniammatillisena yhteistyönä kaverikerhoja, joissa vahvistetaan positiivisia vuorovaikutussuhteita aiemmin konflikteihin ajautuneiden lasten välillä. -Kaverivälkän avulla pyritään ohjaamaan alaluokkien lapsia vuorovaikutus- ja leikkitaidoissa päivittäin. -Yhteistyökumppanimme nuorisotoimesta ja Kalvolan seurakunnasta käyvät kaikissa luokissa pitämässä luokkahenkeä vahvistavia tunteja. -Pyrimme löytämään kiusaamistapaukset entistä tehokkaammin mm. Ilmoita kiusaamisesta kaavakkeen avulla. Lukuvuoden tavoitteet: Luokat alkavat toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa. Opettajien yhteistyö lisääntyy ja monialaisista opiskelukokonaisuuksista tulee vahva työmuoto. Vertaissovittelu-toiminta vakiintuu ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi kiusaamiseen. Juhlimme 100 vuotiasta Suomea Suunnitelma tavoitteiden saavuttamisen etenemisestä, mittaamisesta ja arvioinnista STRATEGIA: Koulumme johtajien tukena on tiimijärjestelmä. Jokaisella tiimillä on oma vastuualueensa (turvallisuus, hyvinvointi/ympäristö, osallisuus, tvt, oppilaan tuki). Tiimien toiminta tukee vision toteutumista. Pyrimme lisäämään henkilöstön osaamista uusien opetusteknologisten välineiden käytössä ja oppilaan kohtaamisessa sekä tukemisessa. Oman työn kehittämisessä on tärkeää saada palautetta, jota hyödynnämme työn laadun kehittämistyössä. Näin lisäämme tuottavuutta ja työhyvinvointia. HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMISSUUNNITELMA: Henkilökunta päivittää omaa osaamistaan täydennyskoulutuksien avulla: seuraavien kolmen vuoden aikana huomio on TVT osaamista, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevissa koulutuksissa (TVT -koulutukset, Kasku-koulutukset, Restoratiivinen koulu -koulutukset sekä kansainvälinen opettajavaihto, SYVE). MITTARIT: Yhteisvalintatulokset Työhyvinvointipalautteen hyödyntäminen (joka kolmas vuosi seuraava kysely 2016) Asiakaspalautteen hyödyntäminen (vuosittain) Iittalan yhtenäiskoulun oma asiakaspalaute (vuosittain)

7 Valtakunnalliset kokeet 6.-9.luokille (vuosittain) Kouluterveyskysely ARVIOINTI: 1. Oppilaskunnan rehtorin kyselytunti (lukukausittain) 2. Asiakaspalautteiden kerääminen. Pyrimme yhteistyöhön hankkimalla palautetta työstämme ja käsittelemällä palautteet sekä teemme toimenpidesuunnitelman palautteiden perusteella. 3. Arviointiveso toukokuussa (henkilöstö) (vuosittain) 1.3. Arviointi koulun toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta lukuvuotena Iittalan yhtenäiskoulun arviointikohteet lukuvuonna Syrjäytymisen ehkäisy: Päätavoitteena on, että koulumme kaikki 9.-luokkalaiset saavat päättötodistuksen ja pääsevät jatko-opintoihin haluamalleen alalle. Mittarina ovat päättötodistuksen saaneiden määrä ja yhteisvalintatulokset. Tähän tavoitteeseen päästään laadukkaalla oppilaan ohjauksella sekä tarjoamalla oppilaillemme viihtyisän ja kannustavan kasvu- ja opiskeluympäristön; He saavat tuntea itsensä hyväksytyiksi ja itsetunnoltaan vahvoiksi. Heillä on myös hyvät valmiudet ja taidot jatkoopintoihin. Arviointi: Iittalan kaikki yhteishakuun osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset saivat jatkoopiskelupaikan. 93% pääsi ykköstoiveeseensa. Ammatilliseen koulutukseen hakeutui 70% ikäluokasta. Kaksi oppilasta jäi ilman päättötodistusta ja heidan opintonsa jatkuvat vuosiluokkiin sitomattomana kunnes suoritukset ovat valmiit päättöarviointia varten. 2. Tuottavuus: Iittalan yhtenäiskoulun henkilöstön työhyvinvointi säilyy edelleen parhaassa neljänneksessä. Mittari: Kysely henkilöstölle. Arviointi: Sosiaalisen pääoman mittarin mukaan Iittalan henkilöstön työhyvinvoinnin keskiarvo on 4,29. Iittalan yhtenäiskoulussa viihdytään hyvin ja työyhteisössä vallitsee hyvä keskinäinen luottamus kollegoiden sekä esimiehen ja työntekijöiden välillä. Hyvä työnhyvinvointi edistää tuottavuutta.

8 Lukuvuonna koulussamme toimi viisi tiimiä: Oppilaan hyvinvoinnin tiimi, oppilaan tuen tiimi, oppilaiden osallisuustiimi, ICT- ja kansainvälisyyskasvatuksen tiimi sekä työturvallisuus- ja henkilöstön hyvinvoinnin tiimi. Tiimien vetäjinä toimivat: Siukku Erola, Mikko Jalava, Merja Rantala, Aulikki Aalto ja Timo Mäki-Marttunen. Tiimien vetäjät kuuluivat myös koulun kehittämisryhmään. Oppilashuoltoryhmän työtä johti rehtori Anne Laatikainen. Oppilashuoltoryhmä kokoontui säännöllisesti torstaisin klo Oppilaiden osallisuus näkyi koulutyössä aktiivisena oppilaskuntatoimintana sekä V päivä (Vaikuta älä valita) aloitteiden käsittelyssä. Koulussamme toimi lukuvuonna seuraavat kerhot: Koulun kuorokerho sekä pienten oppilaiden bändikerho, isojen bändikerho, tietsikkakerho, koriskerho. Lisäksi koulumme kouluohjaajat järjestivät loman aikana ns. lomakerhoja. Tämä kerho ei ollut varsinaisesti koulun toimintaa. Lukuvuonna koulussamme toimi yksi pienopetusryhmä. Ryhmää opetti Lise Lindberg. Iittalan yhtenäiskoulun yhteistyö koulumme vanhempainyhdistyksen kanssa on tuottanut alueen lapsille ja nuorille paljon mukavia tapahtumia. Vanhempainyhdistys on yksi koulumme tärkeimmistä yhteistyökumppaneista voimaan astunut perusopetuslaki toteutuu Iittalan yhtenäiskoulussa hyvin. Koulumme erityistä tukea saavat oppilaat integroituvat aina yleisopetukseen ryhmiin kun se vain on oppilaan itsensä kannalta tarkoituksenmukaista Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Arvioinnin tulee perustua palvelusopimuksen painopisteisiin ja opetuspalveluiden tavoitteisiin. Lasten ja nuorten palvelusopimuksen lähtökohtana on LAPSEN HYVÄ PÄIVÄ. Opetuspalvelujen tavoitteena ovat: 1. Tulevaisuuden kehitysyhteisöt 2. Syrjäytymisen ehkäisy (Kaikki saavat päättötodistuksen ja koulutuspaikan 2.asteen

9 koulutuksesta) 3. Tuottavuus (Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo taso 4, hyvinvoivat oppilaat, työntekijöiden hyvinvointi parhaassa neljänneksessä, oppimistulokset valtakunnallisissa kokeissa valtakunnallista keskiarvoa paremmat). Iittalan yhtenäiskoulun arviointikohteet lukuvuonna Iittalan yhtenäiskoulun lukuvuoden arviointikohteina ovat: Syrjäytymisen ehkäisy: Kaikki 9.luokan oppilaat saavat päättötodistuksen ja sijoittuvat toiselle asteelle. Mittari: Päättötodistuksen saaneet sekä yhteisvalintatulokset. Tuottavuus: Hyvinvoivat oppilaat. Lukuvuonna koulussamme aloitetaan Versotoiminta. Haluamme arvioida miten toimintamalli lisää oppilaiden viihtyvyttä koulussa. Mittari: Kysely oppilaille sekä syksyllä että keväällä. 2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 2.1. Hallintorakenteet ja erillisrahoituksen käyttö Hallintorakenteet: Koulun johtamis- ja kehittämisorganisaatio Koulun rehtori Anne Laatikainen Vastuualueet: koulun yleisjohtaminen, talousjohtaminen, pedagoginen johtaminen (lukujärjestykset ryhmittely ja yläkoulun lukujärjestykset), henkilöstöhallinto (rekrytointi, VIPS, Populus), oppilashuollon johtaminen, kouluohjaajien koordinointi, kiinteistöasiat. Koulun apulaisrehtori Pasi Aalto Vastuualueet: rehtorin sijaisena toimiminen, koulukuljetusasiat, valvontalistat, oppilasturvallisuus- ja kurinpitoasiat, sijaisjärjestelyt, oppilaan poissaoloanomusten käsittely

10 Kehittämisryhmä Kokoonpano: rehtori Anne Laatikainen, apulaisrehtori Pasi Aalto, luokanopettaja Satu Rintala, lehtori Hanna Kökkö, luokanopettaja/opo Siukku Erola, lehtori Mikko Jalava, erityisopettaja Kaisa Sihvonen ja luokanopettaja Sanna Manderbacka Tehtävät: kehittämisryhmä valmistelee koulun toimintaan liittyviä keskeisiä kehittämiskohteita kehittämisryhmän jäsenet toimivat tiimien puheenjohtajina tuo keskusteluun opettajatiimeiltä tulleita aloitteita ja ehdotuksia linjaa koulun yleisiä kehittämissuuntia, mm. pedagogista kehittämistä valmistelee yhdessä edustamansa opettajatiimin kanssa tehtyjä, koulua koskevia aloitteita osallistuu Hämeenlinnan yhtenäiskoulujen yhteistyöhön Kehittämisryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa Tiimit: LIIKKUVA KOULU -tiimi Sanna Manderbacka OPSO -tiimi Hanna Kökkö Oppilaan tuen tiimi Kaisa Sihvonen Työturvallisuus- ja työhyvinvointitiimi Mikko Jalava Oppilaiden osallisuus -tiimi (OSKU): Satu Rintala Tiimit kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa. Oppilaiden osallisuus -tiimi (OSKU): Tiimiä johtaa Satu Rintala. Tiimin vastuualueet: oppilaskuntayhteistyö, seurakuntayhteistyö, koulukummitoiminta, päivänavausvuorojen koordinointi, oppilaslähtöiset teemapäivät, SIB oppihankkeen ja Arxkulttuuriyhteistyön koordinointi. Tiimimme haluaa lisätä oppilaiden osallistamista sekä juurruttaa myönteisyyden näkemistä omassa ja toisten toiminnassa tiimimme järjestää Kummiteemapäivän ja Talent-kykypäivän. Myös Taksvärkki ja Unicef-kävely kuuluu OSKU-tiimin tehtäviin.

11 Oppilaan tuen tiimi: Tiimiä johtaa Kaisa Sihvonen. Tiimin vastuualueet: oppilaiden tukeminen, kolmiportainen tuki, samanaikais- ja yhteisopettajuus sekä viihtyisä ja kannustava kasvu- ja opiskeluympäristö. Lukuvuonna tiimi keskittyy erityisesti kehittämään oppilaiden kaveritaitoja. Työ näkyy mm. Verso-toiminnan käynnistymisenä, kaveriryhminä (yhteistyössä nuorisotoimen ja oppilashuollon kanssa), Ilmoita kiusaamisesta -lomakkeen käytön vakiinnuttaminen, kasvatuskeskustelukäytänteiden tarkasteluna sekä luokanopettajien ja - valvojien järjestäminä ryhmäyttämispäivinä. Tämän lisäksi tiimi pyrkii tarkastelemaan kolmiportaisen tuen toteutumista tavoitteena saavuttaa tukimuodoiltaan yhtenäinen koulupolku ykkösestä ysiin tiimimme järjestää yhteistyössä matematiikan opettajien kanssa Matematiikan moottoritie teemapäivän LIIKKUVA KOULU -tiimi: Tiimiä johtaa Sanna Manderbacka Tiimin vastuualueet: välituntitoiminta, liikuntapäivät, turnaukset, liikkumiseen motivoivan toimintaympäristön ja -kulttuurin vahvistaminen, myös vähän liikkuvien oppilaiden aktivoiminen Opetussuunnitelma ja opetusmenetelmät -tiimi (OPSO-tiimi): Tiimiä johtaa Hanna Kökkö. Tiimin vastuualueet: Opetussuunnitelmatyön seuranta ja tiedottaminen sekä kunta- ja koulukohtaisten määräysten esiin nostaminen; eheyttämisen, ilmiöoppimisen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien haltuunotto ja niiden suunnittelun kehittäminen ja ohjaus sekä koonti ja ideapankin ylläpito; tieto- ja viestintätekniikan käytön laajentaminen ja monipuolistaminen Turvallisuus- ja työhyvinvointitiimi: Tiimiä johtaa Mikko Jalava. Tiimin vastuualueet: koulun kriisi- ja turvallisuussuunnitelman päivitys, riskien kartoitus yhdessä esimiesten kanssa sekä henkilökunnan työhyvinvointi ja virkistystoiminta. Aikataulu: Turvallisuussuunnitelman tarkistus: Opettajain kokous to

12 Riskienkartoitus: Opettajainkokous to Pelastautumisharjoitus syyslukukausi ke ja kevätlukukausi ti Erillisrahoituksen käyttö: Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin: Iittalan yhtenäiskoulu sai tasa-arvorahaa yht e. Tällä rahalla on palkattu resurssituntiopettaja 4h erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pienryhmään, jossa on 11 oppilasta sekä oppilaita 3.luokasta 9.luokkaan. Ryhmäkokorahan käyttö: Iittalan yhtenäiskoulu sai ryhmäkokorahaa lukuvuonna syyslukukaudeksi 21420e ja kevätlukukaudelle 9180e. Raha on jaettu kolmelle opettajalle jakotunteihin syyslukukaudelle 10h ja kevätlukukaudelle 4h Henkilöstö OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: Koulutusten painopisteet: 1. TVT -taitojen kehittäminen (Hämeenlinnan kaupungin omat koulutukset) 2. Kasvatuskumppanuuskoulutukset (2 opettajaa vuosittain) 3. Restoratiivinen koulu koulutukset (2-4 opettajaa vuosittain) 4. Pedagogiset kahvilat 5. Opelix -hankkeen koulutukset Koulutusten jälkeen koulutukseen osallistunut jakaa kokemuksensa muille opettajain kokouksessa ja pedagogisissa iltapäivissä. Veso -koulukset : Koulun oma veso (VERSO) , 1/2 veso (Somepedia), OPS -veso , ½ veso Arviointiveso TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN: Turvallisuus- ja työhyvinvointitiimi kiinnittää huomiota työturvallisuuteen sekä työssä jaksamiseen mm. suunnittelemalla aikataulun turvallisuusasioiden tarkistamiselle sekä virkistystoiminnalle. Työhyvinvointikyselyt toteutetaan kolmen vuoden välein. Seuraavakysely 2016.

13 HENKILÖSTÖN OSUUS TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAADINNASSA JA ARVIOINNISSA: Toiminta- ja kehittämissuunnitelma on laadittu yhdessä kehittämisryhmässä, tiimeissä sekä lopuksi täydennetty ja hyväksytty yhteisessä kokouksessa klo Toiminta- ja kehittämissuunnitelman toteutuminen arvioidaan klo arviointivesossa Oppilaat, osallisuus ja vaikuttaminen OPPILAIDEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN: Iittalan yhtenäiskoulun oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön, parantaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan koulussamme ja ohjata heitä yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun. Tavoitteena on, että oppilaat itse ottavat vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta ja siten omalla toiminnallaan lisäävät koulussa viihtymistä. Oppilaskuntatoiminta näkyy koulumme arjessa monin eri tavoin. Esimerkiksi oppilaskunta on mukana järjestämässä koulumme teemapäiviä, ylläpitää kahviota, osallistuu kummitoimintaan, järjestää päivätyökeräyksen, tukee koulumme Plan-kummilasta ja kokoaa koulun väkeä yhteisen asian äärelle eri yhteyksissä. Oppilaskuntatoiminnassa korostetaan erityisesti oppilailta tulleita ideoita ja ehdotuksia. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaat valitsevat keskuudestaan jäsenet oppilaskunnan hallitukseen, joka vastaa lukuvuoden oppilaskuntatoiminnasta. Hallituksen jäsenet pyrkivät kuulemaan oppilaita eri tilanteissa lukuvuoden aikana, ja he tekevät yhteistyötä luokkien luottamusoppilaiden kanssa. Lukuvuonna oppilaskunnan hallitus on seuraavanlainen: Luokka Jäsen Varajäsen 1. Eino Ristimäki Adella Hällström 2. Venla Korpelin Jimi Huttunen 3. Leo Ovaskainen Sisu Lehtonen 4. Aino Mäenpää Linnea Ojala 5. Niklas Kuosmanen Lilli Viljamaa 6. Matias Jokinen Eemeli Laine 7. Eetu Hyvärinen Lilli Laine 8. Severi Pasma Roosa Vuorinen

14 Veera Paavola Annastiina Lindroos 9. Pihla Virtanen Ada Pietiläinen Oppilaskuntaa ohjaavat Tiina Mäenluoma ja Minna Oksa. Myös koulumme nuorisotyöntekijä Kukka Heiskanen osallistuu oppilaskuntatoimintaan. Oppilaskunnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Elokuu Oppilaita tiedotetaan oppilaskuntatoiminnasta ja oppilaskunnan hallituksen vaalista Hämeenlinnan oppilaskuntien ohjaavien opettajien tapaaminen klo oppilaskunnan hallituksen vaalit Syyskuu Oppilaskunnan hallitus esittäytyy koko koululle. Lokakuu Marraskuu Joulukuu Oppilaskunnan hallitus kokoontuu Hukarilla. Tilaisuudessa suunnitellaan oppilaskunnan lukuvuotta. Oppilaskunnan hallituksen jäseniä oppilaskuntatapaamiseen Hämeenlinnaan Unicef-kävely luokkalaisilla ja taksvärkki luokkalaisilla. Nenäpäivä: oppilaskunta järjestää ohjelmaa Sibelius-teemapäivä Pikkujoulu: oppilaskunta järjestää ohjelmaa, mm. rehtorin kyselytunti. Tammikuu Oppilaskunnan aamunavaus Helmikuu Mervi Hiltunen pitää 8.-luokkalaisille V-päivän valmistelutunnit ystävänpäivään liittyvää ohjelmaa Vaikuta älä valita päivä: kaupungin päättäjiä ja 8.-luokkalaisia yhteisessä tilaisuudessa. Maaliskuu Kummiteemapäivä Huhtikuu Nuorten huippukokous Talent-teemapäivä Toukokuu Oppilaskunnan kokous, jossa arvioidaan ja juhlitaan kulunutta kouluvuotta.

15 2.4. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuuden peruskiviä ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja koulun henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde, kasvatuskumppanuus, kannattelee lapsen siirtymistä ja elämistä kodin ja koulun kasvuympäristöissä. Iittalan yhtenäiskoulussa pyritään kaikissa kohtaamisissa kunnioittavaan - restoratiiviseen - vuorovaikutukseen. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että henkilöstön ja vanhempien samanarvoiset - mutta sisällöltään osin erilaiset - tiedot ja taidot, yhdistyvät lapsen hyvinvointia kannattelevalla tavalla. Yhteistyön avulla on tarkoitus yhdistää kodin ja koulun kasvuympäristöä kasvatustavoitteiltaan yhdenmukaisiksi laadukkaan ja suunnitelmallisen vastavuoroisen vuorovaikutuksen tuloksena. Yhteisestä kasvatustehtävästä huolimatta ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus on lapsen vanhemmilla. Kasvatuskumppanuuden tarkoituksena on, paitsi edistää vanhempien keskinäistä yhteistyötä ja tukea sitä kautta vanhemmuutta, myös kehittää lasten osallisuutta. Iittalan yhtenäiskoulussa lapsia ohjataan kasvukumppanuuteen ja toisesta huolehtimiseen mm. poikkeuksellisen laajalla kummitoiminnalla ja Verso-toiminnalla. Iittalassa kummitoimintaan osallistuu kaikki lapset luokka-asteilla 1-8. Koulussa pidetään tänäkin vuonna myös Kummi teemapäivä. Lukuvuonna koulussamme käynnistetään Verso-toiminta. VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Myös kasvatuskeskustelut käydään Iittalassa restoratiivisessa ja sovittelevassa hengessä. Tämän tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten vastuullisuutta ja ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta muuhun kouluyhteisöön. Kumppanuus alkaa tutustumisesta ja syvenee vanhempien ja henkilöstön kohtaamisissa, lapsikohtaisissa keskusteluissa sekä vanhempainilloissa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Keidas-vanhempainillat, joissa lapsi ja vanhemmat yhdessä viettävät toiminnallisen illan koululla opettajien ja oppilashuollon väen kanssa. Iltojen tarkoitus on vahvistaa lapsen ja aikuisen sekä koulun ja kodin välistä vuorovaikutusta. Iittalan yhtenäiskoulussa kasvatuskumppanuus mm. näkyy seuraavissa asioissa: 1. Yhteistyötä Iittalan kouluvanhempien kanssa tehdään aktiivisesti. 2. Toiminnalliset vanhempainillat, keitaat, 2.,4., 6., 8., eskareiden ja neljävuotiaiden perheille. Toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten tuen palvelujen kanssa. 3. Arviointikeskustelut lukuvuosittain huoltajien ja lapsen kanssa. 4. Asiakaspalauteilta eli koko koulun vanheimpainilta syksyisin. 5. Luokkakohtaiset vanhempainillat lukuvuosittain. 6. Kouluohjaajat työskentelevät myös IP-ohjaajina. 7. Kalvolan alueen kouluterveydenhoitaja työskentelee myös lastenneuvolassa. Myös koulupsykologi työskentelee jo esikouluikäisten kanssa. 8. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on päivittäistä.

16 9. Kummitoiminta on laajaa ja aktiivista. 10. Verso-toiminta käynnistyy Iittalassa lukuvuonna Liikkuva koulu LIIKKUVA KOULU Iittalan koulu on Liikkuva koulu, mikä tarkoittaa, että pyrimme satsaamaan mahdollisimman paljon luontaista liikkumista ja toiminnallisuutta tukeviin toimintamalleihin sekä mm. jumppapallojen käyttöön istuimina, kävely- ja seisomistunteihin, retkeilyyn lähiympäristössä jne. Kaikki em. ovat saaneet myönteistä palautetta sekä opettajien että oppilaiden keskuudessa. Oppitunneilla opettajia ylipäätään kannustetaan käyttämään toiminnallisia tuokioita ja välttämään oppilaiden liikaa istuttamista. Päivään yritetään saada mahtumaan runsaasti liikettä niin, että se tukee oppimista. Myös välkkärit ovat osa Liikkuvaa koulua. Välkkärit ovat oppilaita, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat välituntiliikunnan lisäämiseen ja muiden oppilaiden aktivointiin. Kuudennet luokat ovat jo kokeneita välkkäreitä ja tänä vuonna koulutetaan uusia välkkäreitä viidesluokkalaisista. Alakoulun välkkärit leikittävät ja liikuttavat etupäässä pikkuoppilaita, mutta kaikki saavat osallistua toimintaan. Välkkäritoimminan kautta isommat oppivat vastuunottoa, itseohjautuvuutta, yhteistyötä, suunnittelua sekä pienten huomioimista. Pienemmät oppilaat tutustuvat isompiin ja toisiinsa paremmin, oppivat uusia leikkejä, liikkuvat enemmän ja saavat välitunteihinsa ohjelmaa. Tärkeää on myös, ettei kukaan jää tahtomattaan yksin. Myös kasiluokkalaisille on yläasteen oma välkkärikoulutus. Koulutukset järjestää Lasten liikunnan tuki. Yhteyshenkilönä toimii Sanna Manderbacka. Liikkuva koulu pitää sisällään myös lukuisia turnauksia (taistelupallo, futsal, salibandy ja uutena petankki 6.-luokkalaisille), Kaksi liikuntateemapäivää lukuvuoden aikana sekä aktiivisen osallistumisen erilaisiin koulujen välisiin turnauksiin. Henkilökunnalle suunnattuihin Liikkuva koulu-seminaareihin ja -koulutuksiin osallistuminen kuuluu Liikkuva koulu -tiimin jäsenille. Tänä vuonna uutuutena järjestetään koko koululle Toiminnallinen joulukalenteri osana tiimin toimintaa. Myös liikkumiseen motioivaa välineistöä pyritään hankkimaan mahdollisuuksien mukaan.

17 Kaikkia liikkumista tukevia ideoita otetaan mielihyvin vastaan sekä oppilaskunnalta, henkilökunnalta että kotijoukkueilta Koulun toiminnan omaleimaisuus YLEISTÄ Iittalan yhtenäiskoulu on aito yhtenäiskoulu, koko kylän koulu. Lasin ympärille rakentunut omaperäinen taajama mahdollistaa tietynlaisen yhteisöllisyyden. Omaleimaista on myös elämänkaarikahvila ja koulumme henkilökunnan tvt -taidot. Luonnon välitön läheisyys mahdollistaa terveen ulkoiluharrastuksen. Iittala on Hämeenlinnan kaupungin Kalvolan alueen keskustaajama. Iittalan yhtenäiskoulu sijaitsee keskellä hämäläistä maalaismaisemaa. Ympärillä on peltoja, järviä ja suuria metsäalueita. Alue on myös historiallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Kansainvälisesti tunnettu Iittalan lasitehdas sijaitsee aivan koulun vieressä. Koulun alueella vanhassa puukoulussa on 25 vuoden ajan toiminut naivistisen taiteen suuri kesänäyttely Naivistit Iittalassa. Samalla Lasimäellä toimii myös kirjasto. Merkittävää yhteistyötä koulu tekee esimerkiksi Iittalan kouluvanhemmat ry:n, aktiivisten ikäihmisten, Elämänkaarikahvilan ja Kalvolan seurakunnan kanssa. Iittalan yhtenäiskoulun vihkiäiset olivat Silloin juhlittiin vanhan kivikoulun perusteellista korjausta ja uudisrakennuksen valmistumista, josta lähtien rakennuksessa on ollut erinomaiset ja tarkoituksenmukaiset tilat opiskeluun ja työhön; on ilmaa, tilaa ja valoa. Koulun yhteydessä on kansainväliset mitat täyttävä Iittala-halli, joka tarjoaa mahtavat tilat liikunnan opetukseen. Oppilailla on jopa välituntisin mahdollisuus liikkumiseen hallissa. Muita tavallista harvinaisempia välituntimuotoja ovat pelivälitunti oppimistorilla, välituntikahvila yhteisaulassa eli kouluruokalassa ja 9.-luokkalaisten ysipesä. Koska Iittalan yhtenäiskoulun oppilaat asuvat laajan Kalvolan alueella, on koulukuljetuksilla merkittävä osa koulun arjessa. Lukuvuoden alussa kuljetusoppilaita oli 92. Toisaalta kuljetushaasteita tulee myös pyrkimyksestä hyödyntää Kanta-Hämeenlinnan tarjoamia mahdollisuuksia. OPPILAAN KOULUPOLKU IITTALAN YHTENÄISKOULUSSA Iittalan yhtenäiskoulun oppilaat saavat kulkea koko peruskoulupolkunsa "eskarista ysiin" samassa pihapiirissä ja samassa kouluyhteisössä. Eskari ja alkuopetusluokat tekevät monenlaista yhteistyötä. Esikoululaiset tutustuvat kouluun mm. yhteisissä ruokailuissa. Me koulumme aikuiset haluamme, että oppilaidemme koulupolku on hyvä ja turvallinen sekä

18 oppimistulokset tavoitteiden mukaiset. Meille on myös tärkeää, että oppilaat voivat fyysisesti ja henkisesti hyvin. Näin varmennamme onnistuneen oppimisen. Jotta tämä toteutuu, olemme koulussamme aloittaneet tietoisen, rakentavan ja kriittisen keskustelun koulupolun hyvään toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Keskustelun lisäksi kirjaamme vapaasti ko. asioita yhteiseen "koulupolkuplakaattiin" ajatuksella "mikä toimii ja mikä ei". Keskustelun ja kirjaamisen avulla selvitämme opiskelun, realistisen tuloksekkaan koulumenestyksen sekä hyvän fyysisen ja psyykkisen jaksamisen kannalta tuloksellisiksi todetut toimintatavat. Keskitymme myös havaittuihin ja/tai mahdollisiin pulmakohtiin ja toimimme olemassa olevien resurssien puitteissa toisin, jos se oppilaan oppimistulosten kannalta on tärkeää. Koulupolun toteutumiseen vaikuttavien asioiden ja käytänteiden tarkastelussa huomioimme juuri Iittalan yhtenäiskoulun suomat mahdollisuudet. Tässä vaiheessa me Iittalan yhtenäiskoulun aikuiset pidämme yllä myönteistä keskustelua ja havaintojemme kirjaamista. Emme halua unohtaa oppilaiden ja huoltajien kuulemista, mutta toimimme hallitusti askel kerrallaan. YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSEN JA MUIDEN LASTA TUKEVIEN PALVELUJEN KANSSA Iittalan yhtenäiskoulu on saanut rinnalleen samalle mäelle Iittalan päiväkodin, jossa toimii myös kaksi esiopetusryhmää. Esikoululaiset tutustuvat koulun toimintaan eri yhteyksissä esiopetusvuoden aikana ja ekaluokkalaisilla on mahdollisuus vierailla esiopetusryhmissä. Suuri muutos verrattuna aikaisempaan esikoululaisilla on se, että he tulevat päivittäin syömään koululle ja ruokailu tapahtuu yhdessä isompien oppilaiden kanssa. Tavoitteenamme on kehittää yhteistyötä tiiviimmäksi ja toivottavasti tulevaisuudessa esi- ja alkuopetus kulkisivat käsi kädessä lasta yksilönä tukien. Eikä pidä unohtaa myöskään niitä mahdollisuuksia, joita muut luokka-asteet voivat toteuttaa yhteistyössä päiväkotiryhmien kanssa. On valtava rikkaus saada eri-ikäiset nuoret ja lapset lähelle toisiaan. KUMMITOIMINTA: Koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset saavat alkusyksystä oman isomman oppilaan turvakseen ja avukseen: viidesluokkalaisista tulee pienten koulukummeja. Yhdessä voidaan kouluvuoden aikana leikkiä välitunneilla, lukea lukuläksyjä, pelailla ym. ohjatusti sekä vapaamuotoisesti.

19 Koulukummit auttavat eka- ja tokaluokkalaisia kummioppilaitaan käytännön asioissa kuten luistinten nauhojen kiinnittämisessä. Yhtenäiskoulumme mahdollistaa koulukummiuden jatkumon neljännelle/kahdeksannelle luokalle asti. Oppilas on ensin neljä vuotta kummioppilaana ja sen jälkeen neljä vuotta koulukummina. Lukuvuoden aikana kummiluokat tekevät yhteistyötä monin eri tavoin. Teemapäivinä toimitaan usein koulukummin kanssa ja koululaisjumalanpalveluksiin osallistutaan kummiluokittain. Koulukummitoiminta tuo turvallisuutta pikkuoppilaalle ja vastuuntuntoa isommalle sekä laajentaa oppilaan toimintaa yli luokkarajojen. VÄLITUNTITOIMINTA Koulussamme on oppilaille tarjolla monipuolista ja virkistävää tekemistä välituntien ajaksi. Virikkeelliset pihat mahdollistavat erilaisten pelien, leikkien toteutuksen ja vaikkapa mäenlaskun. Upeassa liikuntahallissamme lapset voivat vuorollaan liikkua ja pelata käyttäen liikuntavälineistöä. Yhdeksäsluokkalaiset menevät mielellään Ysipesään, jossa he voivat sohvillaan jutustella ja keittää itselleen kahvit. Oppimistorilla on tarjolla erilaisia pelejä. Vuorollaan oppilaat pelaavat lautapelejä tai pelikonsolilla esim. bändipeliä tai jalkapalloa. Lisäksi oppilaskuntamme pyörittää säännöllisesti kahviota, jossa voi käydä kavereiden kanssa jutustelemassa nauttien kioskin antimista. Bändikerholaiset kokoontuvat välituntisin musiikin luokassa harjoittelemassa ohjelmistoaan KANSAINVÄLISYYS Koulussamme vierailee lukuvuosittain kansainvälisiä ryhmiä. Otamme vieraat aina vastaan ja kerromme koulustamme ja suomalaisesta koulujärjestelmästä. IP-TOIMINTA Iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii kouluohjaaja Päivi Raunio. Iltapäivätoimintaa on joka arkipäivä klo Muina ohjaajina kerhossa toimivat koulumme kouluohjaajat. KERHOTOIMINTA Koulumme oppilaille järjestetään useita kerhoja. Niihin osallistuminen on maksutonta. Kerhotunnit sijoittuvat oppituntien jälkeen. Koulussamme järjestettäviä kerhoja ovat mm.

20 bändi-, koris-, ilmaisutaito-, peli- ja leikki- sekä kuorokerhot. Kerhoista tiedotetaan koulun kotisivujen ja Wilman kautta. Oppilailta tiedustellaan toiveita syksyllä vuoden 2016 kerhojen teemoista Opintoretket ja leirikoulut OPINTORETKET JA LEIRIKOULUT Opintoretket ja leirikoulut ovat osa Iittalan yhtenäiskoulun toimintaa. Niiden täytyy perustua koulun opetussuunnitelmaan ja ne merkitään toimintasuunnitelmaan. Opintoretkistä laaditaan aina kirjallinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös riski- ja onnettomuusvaarat. Suunnitelman hyväksyy rehtori. Vaikka opintoretkeen osallistuisi myös vanhempia, on retken kokonaisvastuu valvovilla opettajilla. Opintoretkelle osallistuvien oppilaiden huoltajia informoidaan retken ohjelmasta ja muista yksityiskohdista, kuten varainhankinnasta, kustannuksista, varusteista, matka- ja ruokailujärjestelyistä, aikatauluista, vakuutuksista, vastuunjaosta ja järjestyssäännöistä. Heille annetaan myös valvovien opettajien yhteystiedot. Kouluajan ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta ja yli vuorokauden kestävistä retkistä on vanhemmilta saatava kirjallinen suostumus siitä, että heidän lapsensa voi osallistua retkelle. 5-9-luokilla valvojina retkellä tulee olla molempien sukupuolten edustajia. Valvojia tulisi olla ainakin yksi aikuinen 10 oppilasta kohden. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös opintoretkillä ja oppilaiden tulee sitoutua kirjallisesti noudattamaan koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita. Mikäli oppilas ei noudata sitoumusta, hänet voidaan valvojan päätöksellä lähettää kotiin huoltajien kustannuksella. Hämeenlinnan kaupungin oppilasvakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisten opintoretkien ja leirikoulujen aikana. Opintoretkeltä pois jääneille oppilaille järjestetään opetusta normaalin työjärjestyksen mukaisesti koulussa.

21 LUKUVUODEN OPINTORETKET JA LEIRIKOULUT: B luokan leirikoulu Tarttoon Linnan juhlat 6a, 6b, Hämeenlinna luokkien leirikoulu Vierumäellä B luokan luokkaretki luokkien luokkaretki luokkien kevätretki Hämeenlinnaan luokkien luokkaretki luokkien luokkaretki Hämeenlinna E luokan kevätretki A luokan leirikoulu Norjaan 2.8. Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri TEEMAPÄIVÄT klo 9-12 Ensimmäinen koulupäivä klo 9-13 LIIKUNTAPÄIVÄ (yleisurheilukilpailu) klo 9-13 MATEMATIIKAN MOOTTORITIE -TEEMAPÄIVÄ klo 9-13 SIBELIUKSEN SYNTYMÄPÄIVÄ klo 9-13 KUMMITEEMAPÄIVÄ klo 9-13 TALENT -teemapäivä klo 9-13 LIIKUNTAPÄIVÄ VANHEMPAINILLAT : 1.luokkien vanhempainilta to klo luokkien Keidas to klo 18 3.luokkien vanhempainilta to klo luokien vanhempainilta klo 19 ja Keidas ke klo 18 5.luokkien vanhempainilta to klo A luokan vanhempainilta ke 9.9. klo 18 6.luokkien Keidas ke klo luokkien vanhempainilta ti klo 17 7.B luokan vanhempainilta to klo luokkien valinnaisaineilta ti klo 18

22 8.luokkien vanhempainilta ti klo 18 8.luokkien Keidas ke klo luokkien yhteisvalintailta ti klo 18 ESKARIKEIDAS ke klo 18 KOKO KOULUN VANHEMPAINILTA to klo 18 ( Aiheena: OPS, kiusaamisen vastaiset toimet) KOULUN VUOSIKELLO ON LUETTAVISSA KOULUN KOTISIVULTA.

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 12.8.-9.9. 2014 Oppilaskunnan kokouksessa: 16.9.2014 Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille - Hämeenlinnan perusopetuksen

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa 1 (10/2014) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

PREVENT. Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa

PREVENT. Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa PREVENT Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa 3 SISÄLTÖ PREVENT PÄHKINÄNKUORESSA...5 MUKANA HANKKEESSA...6 KOULUJEN KOKEILUESIMERKIT Oulun normaalikoulu, Oulu...7 Kaukovainion

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 1 Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 2 Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyö perustuu yhdessä laadittuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013 Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013 1. Koulun perustiedot 1.1. Nimi, oppilaitosmuoto, osoitteet, sähköpostiosoitteet Keihäslahden koulu, perusopetuksen vuosiluokat 1-9. Myllymäentie 2, 34300 Kuru. Sähköpostiosoitteet

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 2 OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1. Oppilashuollon määritelmät ja tavoitteet 4 Oppilas- ja

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 1 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

(8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma. rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436

(8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma. rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 1 (8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Opetussuunnitelma on astunut voimaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille 1.8.2005. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat noudattavat

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma

1. luku Opetussuunnitelma 4 OPPIVELVOLLISILLE TARKOITETUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. luku Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta

Lisätiedot