Yhtiökokous Toimitusjohtajan 1 (10) Katsaus yhtiökokouksessa Kuva 1: Toimitusjohtaja Tapio Kuula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiökokous 8.4.2014. Toimitusjohtajan 1 (10) Katsaus yhtiökokouksessa 8.4.2014. Kuva 1: Toimitusjohtaja Tapio Kuula"

Transkriptio

1 Toimitusjohtajan 1 (10) Katsaus Yhtiökokous Kuva 1: Toimitusjohtaja Tapio Kuula Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat, Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar, Kuva 2: Toimitusjohtajan katsaus Tervetuloa Fortumin yhtiökokoukseen myös minun puolestani. On todella mieluisaa olla jälleen mukana täällä esittelemässä viime toimintavuoden merkittävimpiä tapahtumia ja tulevia suuntaviivoja. Aloitan katsaukseni Fortumin liiketoiminnasta ja toimintaympäristön tarkastelusta. Sitten käymme läpi päättyneen vuoden keskeiset tunnusluvut sekä katsomme yhtiön suoriutumista sen keskeisten sidosryhmien näkökulmasta. Näiden jälkeen käännämme katseet eteenpäin ja tarkastelemme tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja strategian toteuttamisen näkökulmasta. Samassa yhteydessä käymme läpi myös Suomen sähköverkkojen myynnin, koska se on oleellinen osa strategian toteuttamista. Kuva 3: Fortumin toiminta vuonna 2013 Seinällä näkyvän kartan avulla on hyvä palauttaa mieliin Fortumin toiminnan maantieteellinen laajuus ja toimintaympäristön kirjo. Tuotamme, myymme ja jakelemme sähköä ja kaukolämpöä asiakkaillemme. Toimimme Pohjoismaissa, Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Lisäksi kartutamme osaamistamme ja selvitämme Intian houkuttelevuutta pienen aurinkovoimalaitoksen muodossa. Asiantuntijapalveluja tarjoava Power Solutions - yksikkömme toimii lisäksi monissa Euroopan maissa ja Euroopan ulkopuolella. Kuva 4: Fortumin toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa Fortumin toimintaympäristö oli viime vuonna edelleen voimakkaassa murroksessa. Heikko talouskehitys on heijastunut energiasektorille ja samaan aikaan uusiutuvan energian osuus on kasvanut tukien myötä voimakkaasti. Uusiutuvaan energiaan me Fortumissakin uskomme, mutta emme tuettuun tuotantoon, joka asettaa suuria haasteita energiamarkkinoiden toiminnalle ja toimitusvarmuudelle. Pitkällä aikavälillä vain markkinalähtöinen toiminta on kestävää.

2 Katsaus 2 (10) Yhteiskunnan tuet pitää suunnata uuden teknologian kehittämiseen. EU:n päästökaupan tulee olla ainoa investointeja ohjaava markkinamekanismi, kun edetään kohti päästötöntä tai vähäpäästöistä tuotantoa. Poliittiset interventiot ja erilaiset fiskaalisista syistä asetetut verot ja maksut ovat nostaneet merkittävästi erityisesti kuluttajan sähkölaskua. Esimerkiksi Saksassa ollaan jo tilanteessa, jossa kuluttajan sähkölaskusta vain noin 15 % on sähköä ja loput siirtoa, veroja ja tukia erityisesti uusiutuvalle energialle. On tultu tilanteeseen, jossa sähkön tukkuhinta laskee, mutta kuluttajien sähkölasku kasvaa. Sähkön tuottajille matalat tukkuhinnat merkitsevät perinteisen tuotannon kannattavuuden kiristymistä ja hidastavat markkinaehtoisia investointeja. Näitä tarvitaan kuitenkin kipeästi turvaamaan energian toimitusvarmuutta esimerkiksi Saksassa, jossa uusiutuvalla energialla on merkittävä osuus ja siitä johtuvat suuret tuotantovolyymien vaihtelut. Mitä sitten tapahtuu Euroopan ulkopuolella ja kuinka se heijastuu meille? Venäjän heikentyneet teollisuuden ja talouden kasvuluvut kertovat, ettei tämäkään markkinaalue ole immuuni maailmantalouden vaikutuksille. Palaan Venäjän kysymyksiin tarkemmin tuonnempana. USA:ssa liuskekaasun tulo markkinoille on lisännyt kaasun käyttöä ja vähentänyt hiilen kulutusta. Eurooppaan on virrannut aiempaa edullisempaa hiiltä ja hiilen käyttö on lisääntynyt koska päästöoikeuksia voi ostaa halvalla. Ilmaston kannalta paremman maakaasun - jonka avulla olisi helpompi myös tasapainottaa uusiutuvan energian vaihtelevaa tuotantoa - käyttö ei kannata ja jopa täysin uusia kaasuvoimalaitoksia on suljettu. Vuoden 2014 alussa EU:n komissio julkisti ehdotuksensa Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikaksi vuosille Ehdotuksella pyritään purkamaan päällekkäisyyksiä ja alentamaan kustannuksia. Komissio asettikin painopisteen aiempaa selvemmin kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen. Ehdotettu 40 prosentin vähennystavoite on kannatettava. Komissio ehdotti myös, että luovutaan sitovista maakohtaisista uusiutuvan energian tavoitteista. Komission ehdotuksessa oli myönteistä myös päästökaupan vakausmekanismi. Sen avulla voidaan vähentää päästöoikeuksien hintojen voimakasta vaihtelua. Kun sovitaan etukäteen järjestelmään sisältyvästä joustosta, vähennetään poliittista riskiä ja lisätään energiainvestointien edellyttämää ennustettavuutta. Päällekkäisen ohjauksen purkamisen lisäksi Euroopan kilpailukyvyn kannalta on myös oleellista jatkaa ponnisteluja yhtenäisten sähkömarkkinoiden luomiseksi ja sähkön siirtoyhteyksien parantamiseksi. Painopisteen siirtäminen kansallisista intresseistä Euroopan yhteisiin ratkaisuihin antaa pitkällä aikavälillä kestävimmät ja kustannustehokkaimmat tulokset niin kuluttajien, teollisuuden kuin ilmastonkin kannalta.

3 Katsaus 3 (10) Lopulliset päätökset EU:n 2030 energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteista tehdään seuraavan Euroopan Parlamentin ja komission toimesta. Kuva 5: Jatkamme tehostamisohjelmaamme Edellä kuvatut tekijät ovat muuttaneet energiasektorin toimintaympäristön entistä vaativammaksi. Lähes kaikki alan toimijat ovat käynnistäneet tehostamisohjelmia kustannusrakenteidensa keventämiseksi. Fortumin tehostamisohjelman tavoitteiksi asetimme vuonna 2012 nopeuden ja joustavuuden parantamisen vahvistamalla kassavirtaa yhteensä vähintään miljardilla eurolla vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelma on edennyt hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Vuosittainen kulutason aleneminen on jo nähtävissä kaikissa divisioonissa. Käyttöpääomaa on vapautettu ja keskeisiin liiketoimintoihin kuulumattomia osia myyty. Tavoitteenamme on olla hyvässä kunnossa myös tulevina vuosina kaikissa markkinaolosuhteissa. Kuva 6: Fortum säilyttänyt arvonsa muita paremmin Kun katsomme sähköä ja lämpöä tuottavien yritysten osakekurssien kehitystä, huomaamme tästä kuviosta, että Fortum on säilyttänyt arvonsa keskimääräistä paremmin. Viime aikoina osakekurssia on heiluttanut maanosamme poliittinen tilanne, vaikka sähkön ja lämmön tuotanto Venäjän toiminnoissamme jatkuu täysin normaalisti. Fortumin vahvuus on paikallista Länsi-Siperian ja Uralin alueen öljy- ja kaasuteollisuutta palveleva tuotanto - emme vie raaka-aineita maasta tai toimi strategisiksi määritellyillä sektoreilla. Fortumin euromääräiseen tulokseen tilanne heijastuu ruplan heikentyneen vaihtokurssin kautta. Ostamme Venäjän tuotantolaitosten polttoaineet ruplissa, myymme sähkön ja lämmön ruplissa sekä maksamme runsaan 4000 työntekijämme palkat ruplina. Kun muunnamme Venäjän liiketoiminnan tuloksen euroiksi konsernitasolla, tuottaa ruplamääräinen tulos aiempaa vähemmän euroja. Fortumilla ja sen edeltäjäyhtiöillä on ollut liikesuhteita Venäjälle yli viiden vuosikymmenen ajan. Venäjä on ollut kaikkina näinä vuosina luotettava partneri ja pitänyt tehdyt sopimukset. Viimeksi Fortumin liiketoiminnan kannalta keskeinen sähkön tukkumarkkinoiden uudistus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Merkittävillä taloudellisilla suhteilla ja elinkeinoelämän piirissä solmituilla yhteyksillä on yleistä kehitystä vakauttava vaikutus. EU:n ja Venäjän keskinäinen riippuvuus - niin energiakysymyksissä kuin monilla muillakin yrityselämän osa-alueilla - tuo tässä tilanteessa tarvittavaa vakautta alueiden välisiin suhteisiin. Lisäksi yritykset, joilla on liiketoimintaa rajojen molemmin puolin, luovat omalta osaltaan vakautta tilanteeseen. Vielä astetta tiiviimpään yhteistyöhön voidaan päästä luomalla monipuolisia kumppanuuksia eri maiden keskeisten yritysten välille.

4 Katsaus 4 (10) Kuva 7: Strategia Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Strategiamme kolme peruspilaria ovat vahva ydinliiketoiminta Pohjoismaissa; vakaa tuloskasvu Venäjällä ja tulevan kasvuperustan rakentaminen. Fortumin vahvuuksia ovat: - hiilidioksidipäästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotannon osaaminen - tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä - toimiminen energian tukku- ja vähittäismarkkinoilla Näiden suuntaviivojen mukaan kehitämme Fortumia myös jatkossa. Kestävä kehitys on oleellinen osa strategiaamme. Tavoitteenamme on luoda kestävää taloudellista lisäarvoa, kehittää energian tuotantoa ja kulutusta ympäristöarvot huomioon ottaen sekä toimia hyvänä yrityskansalaisena kaikilla markkinoilla. Kuva 8: Rakennamme tulevaisuutta - uutta kapasiteettia vuonna 2013 Vaikka ajat ovat haastavat, ei riitä, että toimintaa karsitaan ja keskitytään oleelliseen. Samaan aikaan on rakennettava tulevaisuutta. Vuonna 2013 otimme Euroopassa käyttöön viisi uutta tuotantolaitosta : Klaipedassa, Liettuassa ja Bristassa, Ruotsissa käynnistettiin yhdistetty sähkön ja lämmön CHPtuotanto jätepolttoaineella. Jelgavassa, Latviassa sekä Järvenpäässä täällä Suomessa käynnistettiin uudet biopolttoaineella toimivat CHP-laitokset. Lisäksi aloitimme Joensuun laitoksella bioöljyn tuotannon pyrolyysiteknologialla. Bioöljyllä korvataan ensi vaiheessa raskasta polttoöljyä, mutta jatkossa se voi tuoda merkittäviä, esimerkiksi tulevaisuuden liikennepolttoaineisiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon kasvattamisen lisäksi jatkoimme myös vesivoiman vuotuisia tehonkorotuksia sekä vahvistimme ydinvoimatuotantoa osakkuusvoimaloissa Ruotsissa. Fortumin operoimalla Loviisan ydinvoimalaitoksella oli jälleen hyvä tuotantovuosi, ja laitoksen käyttökerroin, 92,5 %, oli maailmanlaajuisesti huipputasoa. Olemme myös vakiinnuttaneet asemaamme kasvumarkkinoilla energiantuotannon asiantuntijapalveluihin liittyvän liiketoimintamme kautta. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi maailmassa tarvitaan yhä enemmän päästötöntä energiaa. Sen tuottamiseksi tarvitaan myös ydinvoimaa, joka tarjoaa päästötöntä energiaa suuressa mittakaavassa. Jatkossa taloudellisesti ja ympäristöllisesti erittäin varteenotettava ratkaisu voisi olla sähköä ja kaukolämpöä tuottava ydinvoimalaitosratkaisu Loviisassa. Tämä ns. CHP-ydinvoima tarjoaisi pääkaupunkiseudulle erittäin varteenotettavan pitkän aikavälin energiaratkaisun.

5 Katsaus 5 (10) Kuva 9: Investointiohjelma Venäjällä etenee Vuonna 2008 käynnistetty Venäjän investointiohjelmamme on edennyt viimeisiin suuriin yksiköihin. Viime vuonna otettiin kaupalliseen käyttöön kaksi uutta yksikköä Njaganissa, Länsi-Siperiassa. Ohjelman 8:sta yksiköstä on siten 5 jo valmiina ja 3 työn alla. Maailmantalouden hidas kasvu on heijastunut myös Venäjälle. Maan hallitus on päättänyt lykätä ja pienentää suunniteltuja kaasun hinnankorotuksia, eikä Venäjän kaasun hintaa nosteta eurooppalaisen kaasunhinnan tasolle alkuperäisessä aikataulussa. Tästä syystä uudet ja tehokkaat kaasua polttoaineenaan käyttävät laitoksemme eivät saa markkinoilla yhtä suurta kilpailuetua kuin olimme arvioineet. Kun käynnistimme investointiohjelman, yhdellä eurolla sai ruplaa. Silloin asettamamme, hyvin maltilliselta tuntunut liikevoittotavoite näytti hyvin saavutettavalta. Nyt kun yhdellä eurolla saa noin 50 ruplaa, tilanne on selvästi haasteellisempi. Maailmantalous ja ruplan heikentynyt kurssi tekevät 500 miljoonan euron vuotuisen liikevoiton tavoitetason saavuttamisen vuoden 2015 kuluessa selvästi vaikeammaksi. Emme kuitenkaan ole luopuneet asetetusta tavoitteesta, vaan jatkamme ponnisteluja sen saavuttamiseksi. Poliittisen ja taloudellisen tilanteen vakiinnuttua arvioimme, onko asettamamme tavoitteen saavuttaminen vielä mahdollista vai asetammeko uuden tavoitetason. Sähkön tukkumarkkinareformi on sinänsä toteutettu täysin suunnitelmien mukaan ja samaa määrätietoista toteutusta odotamme vähitellen käynnistymässä olevalta lämpösektorin uudistukselta. Venäjän markkinat ovat siten Fortumille edelleen tärkeä lähivuosien kasvualue. Kuva 10: Investoimme jatkuvasti Suomeen: 266 milj. euroa vuonna 2013 Vaikka Fortumin toiminta kasvaa ulkomailla, investoimme jatkuvasti myös Suomeen. Viime vuonna kaikista investoinneista 266 miljoonaa euroa suuntautui Suomeen. Järvenpään ja Joensuun uudet voimalaitokset tulivatkin jo mainittua. Naantalissa aletaan tänä vuonna rakentaa uutta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n voimalaitosta, joka tarjoaa rakennusaikana 500 työpaikkaa ja luo sen jälkeen 200 uutta työpaikkaa metsäbiomassan toimitusketjuun. Fortum omistaa 49,5 % Turun Seudun Energiantuotanto Oy:stä. Parannamme jatkuvasti vesivoimalaitoksia ja mm. Imatran voimalaitoksesta tulee korjausten jälkeen jälleen Suomen suurin vesivoimalaitos. Loviisaan rakennetaan moninkertaisten turvajärjestelmien tueksi uudet, meriveden käytöstä riippumattomat jäähdytystornit. Investointeihin lasketaan myös Teollisuuden Voiman kolmas ydinvoimayksikkö Olkiluodossa, jossa olemme mukana neljänneksen osuudella. Kuten on tiedossa, hanke on pahasti myöhässä aikataulustaan eikä toimittajakonsortio ole antanut valmistumisajasta edes konkreettista ennustetta.

6 Katsaus 6 (10) Kuva 11: Sähköverkkoliiketoiminnan strateginen arviointi Viime vuonna analysoimme perusteellisesti sähköverkkoliiketoimintamme tulevaisuuden vaihtoehdot. Päädyimme siihen, että sähkönsiirrolla on paremmat mahdollisuudet kehittyä omista lähtökohdistaan. Siitä liiketoiminnasta luopuminen antaa taas Fortumille paremmat mahdollisuudet keskittyä sähkön ja lämmön tuotantoon ja energiamarkkinoilla toimimiseen. Saamme strategista liikkumavaraa ja mahdollisuuden kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa teidän, hyvät osakkeenomistajat, hyväksenne. Uskon vahvasti, että ratkaisu on hyvä myös sähkönsiirron asiakkaille. Sähkönsiirtoon erikoistuneelle yritykselle siirtoasiakkaat ovat ydinliiketoimintaa ja palvelua on mahdollista kehittää juuri näiden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Säännellyn sähkönsiirron ja vapaasti kilpaillun sähkönmyynnin eriyttäminen toisistaan selkeyttää tilannetta myös yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Kuva 12: Suomen sähköverkkoliiketoiminnan myynti Maaliskuun lopulla saimme päätökseen Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin. Kauppahinnaksi sovimme 2,55 mrd euroa ja kaupasta syntyi 1,8-1,9 mrd euron myyntivoitto Fortumin kehittämiseen. Kauppa on nyt päätetty ja liiketoiminta on siirtynyt uudelle omistajalle. Liiketoiminta siirtyi suomalaiseen yritykseen, Carunaan, jonka omistajat ovat kotimaiset eläkevakuuttajat: Keva 12,5 %:n osuudella ja LähiTapiola Eläkeyhtiö, joka tunnetaan nyttemmin nimellä Elo, 7,5 %:n osuudella, sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments ja Borealis Infrastructure kumpikin 40 %:n omistusosuudella. Omistajapohjan muutos ei vaikuta asiakassuhteisiin vaan sähkön siirto jatkuu normaalisti viime vuonna uudistetun sähkömarkkinalain puitteissa. Suomalainen viranomainen jatkaa sähkönsiirron valvomista kuten ennenkin ja määrittelee toiminnan laatuvaatimukset ja tuottorajat kuten ennenkin. Tutkimme myös Ruotsin ja Norjan sähkönsiirron myyntiä, mutta näiden osalta prosessi on kesken. Ruotsi isona verkkoalueena vienee tämän vuoden. Sen sijaan Norjan osalta voimme odottaa ratkaisun löytyvän jo varsin nopeasti. Kuva 13: Vuoden 2013 tulos tyydyttävä - vahva kassa Kun katsomme vuoden 2013 tulosta keskeisten tunnuslukujen valossa, voidaan vuotta pitää Fortumin kannalta tyydyttävänä: Liikevaihtomme laski hieman edellisestä vuodesta ja oli 6,1 mrd euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 1,6 mrd euroon. Operatiivinen kassavirta oli kuitenkin erittäin vahva ja nousi 1,8 mrd euroon. Tulos per osake oli 1,36 euroa, josta hallitus on esittänyt nyt tänään koolle olevalle yhtiökokoukselle 1,10 euron osinkoa.

7 Katsaus 7 (10) Kuva 14: Merkittävästi vähemmän vesivoimaa kuin edellisenä vuonna Vuoden 2013 tulokseen vaikuttivat merkittävästi Pohjoismaiden vesivarastot, jotka olivat alle pitkän aikavälin keskiarvon. Tasot normalisoituivat vuoden loppua kohti, mutta olivat silti selvästi alle edellisvuoden ennätyskorkean tason. Fortumin toimintaalueilla sademäärät olivat tammi-lokakuussa vähäiset ja tämä painoi vesivoiman volyymejä ja vaikutti tulokseen negatiivisesti. Kuva 15: Jatkamme työtä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi Tehostamisohjelmamme mukaisesti liiketoiminnan rahavirta kasvoi 1,8 miljardiin euroon edellisvuodesta. Käyttöpääoma tarve pieneni ja valuuttakurssien eroista syntyi positiivista kassavirtaa, jota tosin alensi pienempi käyttökate, EBITDA. Fortumin 24,4 miljardin euron tase pieneni 141 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Taseen rakenteeseen vaikutti Suomen sähköverkkoliiketoiminnan siirto myytävänä oleviin omaisuuseriin. Nettovelka kasvoi hieman ja oli 7,8 miljardia euroa. Joulukuun lopulla konsernin likvidit varat olivat 1,3 miljardia euroa. Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissä noin 2,2 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. Vuoden lopussa nettovelan ja käyttökatteen eli EBITDAn suhde oli 3,2, mikä oli jo hyvin lähellä tavoitetasoamme. Haastavassa toimintaympäristössä emme kuitenkaan aivan saavuttaneet taloudellisia tavoitteitamme. Sijoitetulle pääomalle haemme 12 % tuottoa ja viime vuonna ylsimme 9,2 %:iin. Oman pääoman tuottotavoitteemme on 14 %. Tästä jäimme kaksi prosenttiyksikköä, mikä on hyvä taso kun vertaamme tilannetta suureen osaan muuta yrityskenttää. Jatkamme määrätietoisia toimia taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuva 16: Fortumilla on noin osakkeenomistajaa Viime vuonna Fortumilla oli noin osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajakunnan laajuudella mitaten Fortum on kolmanneksi suurin suomalainen yritys. 75 % Fortumin osakkeista on suomalaisessa omistuksessa, joten luomme merkittävästi lisäarvoa yhteiskuntaan. Markkina-arvolla mitaten Fortum on myös yksi Helsingin Pörssin arvokkaimmista yrityksistä ja taseeltaan suurin teollinen yritys. Kuva 17: Enemmän ja tyytyväisempiä asiakkaita Fortumin asiakkaita ovat sekä sähköä ja lämpöä ostavat kuluttajat ja kiinteistöt että sähköä käyttävä teollisuus sekä voimalaitospalveluja ostavat yritykset. Olemme määrätietoisesti kehittäneet asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja luotaamme asiakkaiden mielipiteitä säännöllisesti useissa palvelu- ja toimitusketjun vaiheissa. Fortumin asiakasmäärä on edelleen kasvanut ja viime vuonna meillä oli Pohjoismaissa enemmän asiakkaita kuin koskaan aiemmin. Asiakkaamme ovat jo useana vuonna

8 Katsaus 8 (10) vastanneet olevansa aiempaa tyytyväisempiä ja myös vuonna 2013 tulokset olivat jälleen aiempaa paremmat. Asiakastyytyväisyys parani kaikissa divisioonissa. Mittaamme yhtiön mainetta myös muiden sidosryhmien parissa One Fortum - tutkimuksella. Myös mainemittari kertoi viime vuonna myönteisestä kehityksestä ja saavutimme hyvän tason. Kuva 18: Fortumin henkilöstö vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Fortumin palveluksessa oli lähes 9900 henkilöä. Yhteensä noin 4400 fortumlaista toimi Suomessa ja Ruotsissa ja noin 4200 Venäjällä. Kehitämme henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa vuosittain lukuisilla koulutushankkeilla ja työssä oppimisen kautta. Osaamisen laajentaminen on myös oleellinen osa kehitettäessä toimintaa uusilla markkinoilla tai uusilla liiketoiminta-alueilla. Erityistä huomiota olemme viime vuosina kiinnittäneet työturvallisuuteen. Oman henkilöstön osalta työturvallisuus on parantunut, tapaturmataajuus väheni edelleen viime vuonna ja olemme saavuttaneet hyvän kansainvälisen tason. Palveluksessamme työskentelee lisäksi monien yhteistyökumppaneiden henkilöstöä, jonka tapaturmataajuutta emme ole onnistuneet vähentämään yhtä hyvin. Urakoitsijoidemme osalta edustamme kuitenkin hyvää kansallista tasoa. Jatkamme työturvallisuusasioiden koulutusta ja tavoitteemme on, että jokainen yksiköissämme tai työmaillamme työskentelevä pääsee lähtemään terveenä kotiin jokaisen työpäivän päätteeksi. Kuva 19: Uusi organisaatiorakenne Maaliskuun alusta alkaen uudistimme liiketoimintarakenteemme. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa strategian toteuttamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Valmistaudumme myös hyödyntämään vaihtelevan toimintaympäristön muutokset samoin kuin liiketoimintojen väliset synergiat. Vastuualueiden muutos laajentaa myös Fortumin johtoryhmän osaamista. Uusi liiketoimintarakenne koostuu neljästä raportointisegmentistä: Power and Technology, johon kuuluu sähköntuotanto ja teknologia-asiat Heat, Electricity Sales and Solutions, joka sisältää lämpöliiketoiminnat, sähkön kuluttajamyynnin ja siihen liittyvät ratkaisut Russia- eli Venäjä-divisioona on oma selkeä kokonaisuutensa kuten aiemminkin Distribution-divisioona koostuu sähkön jakelun toiminnoista. Raportoimme tuloksen tämän uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti jo vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Kuva 20: Fortumin johtoryhmä

9 Katsaus 9 (10) Uusien raportointisegmenttien myötä myös johtoryhmän vastuualueet ja kokoonpano ovat muuttuneet. Esittelen seuraavaksi johtoryhmän ja pyydän johtoryhmän jäseniä nousemaan ylös sitä mukaan kun esittelen teidät: Chief Operating Officerina ja toimitusjohtajan varamiehenä toimii Matti Ruotsala. Kaksi suurta divisioonamme - vesi- ja ydinenergian tuotanto ja teknologia sekä kolmantena lämpöliiketoiminnat ja sähkön myynti - raportoi hänelle. Matti Ruotsalan joukkueessa vesivoimasta ja tutkimus- ja kehitys-asioista vastaa Per Langer, joka jatkaa myös Fortumin Ruotsin maajohtajana. Samassa Chief Operating Officerin tiimissä ydinvoima- ja lämpövoimaliiketoiminnoista vastaa Tiina Tuomela, joka on uusi johtoryhmän jäsen. Hän on toiminut pitkään sekä tuotanto- että taloustehtävissä eri puolilla Fortumia. Fortumin lämpöliiketoimintoja sekä sähkön myyntiä johtaa Markus Rauramo, joka toimi aiemmin Fortumin talousjohtajana. Hän pääsee nyt talousasioiden jälkeen katsomaan Fortumia bisneksen puolelta. Markus toimii myös Puolan, Baltian maiden ja Intian maajohtajana. Fortumin Venäjän toimintojen johdossa jatkaa Alexander Chuvaev, joka jatkaa myös Venäjän maavastaavana. Sähkönjakeluliiketoimintaa johtaa Timo Karttinen, joka siirtyi maaliskuun alusta Fortum talousjohtajaksi, englanniksi CFO. Hän jatkaa myös Suomen ja Norjan maajohtajana. Liiketoimintoja tukevat kuusi esikuntatoimintoa, jotka ovat talousfunktion lisäksi: - Strategia ja yritysjärjestelyt, jota johtaa Kari Kautinen. Myös Kari on johtoryhmän uusi jäsen, mutta tuntee Fortumin läpikotaisin jo monesta näkökulmasta aiemman kokemuksensa kautta. - Lakiasiainjohtajamme on vaihtumassa, kuten tiedotimme tänään. - Henkilöstöstä ja tietohallinnosta vastaavana johtajana jatkaa henkilöstöjohtaja Mikael Frisk - Viestintäjohtajana jatkaa Helena Aatinen - Lisäksi johtoryhmään on liittynyt yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen, joka on niinikään jo pitkään hoitanut Fortumin suhteita eri sidosryhmien suuntaan. Kuva 21: Jatkamme strategiamme toteuttamista Sitten käännämme katseet tulevaisuuteen ja tarkastelemme Fortumin tulevia kehityssuuntia. Viime aikoina on usein kysytty, mihin Fortum suuntautuu nyt kun sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti antaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia muokata tulevaisuutta. Vastaus on selkeä: Jatkamme yhtiön määrätietoista kehittämistä strategian mukaisesti ja Suomen sähkönsiirron myynti on osa tätä strategiaa. Pohjoismaisen ytimen ja Venäjän liiketoiminnan rinnalle haemme tarkasti harkiten ja priorisoiden strategiamme mukaista uutta kasvua ja tulevaisuuden energiaratkaisuja. Lähdemme siitä, että markkinoilta löytyy sekä strategiamme mukaisia että tuottota-

10 Katsaus 10 (10) voitteemme täyttäviä investointikohteita, joiden kautta luomme kasvavaa lisäarvoa niin omistajillemme kuin muillekin sidosryhmillemme. Kuten puheenjohtaja alussa totesi, Fortumin osinkopolitiikkaa päivitettiin vuosi sitten. Se heijastaa niin yhtiön hallituksen kuin johdonkin vahvaa näkemystä siitä, että Fortumilla on edellytykset kehittää liiketoimintaansa ja taloudellista tuloksellisuuttaan siten, että yhtiö pystyy kasvattamaan osakekohtaista tulosta ja sen myötä tarjoamaan vakaan, kestävän ja aikaa myöten kasvavan osingon omistajilleen. Tutkimus- ja kehitystoimintamme kautta etenemme kohti hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta edistämällä uusia teknologioita, jotka pidemmällä aikavälillä voivat tarjota huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia ovat muun muassa uudet CHPkonseptit sekä uudet ratkaisut asiakkaille. Kuva 22: Kehitämme uusia tuotteita ja palveluja 1,2 miljoonalle sähköasiakkaallemme Jatkamme myös sähkönmyynnin kehittämistä erittäin suurella mielenkiinnolla. Sähkön käyttäjien tarpeet muuttuvat, minkä ansiosta on erittäin mielenkiintoista olla mukana tuottamassa uusia älykkäitä tuotteita ja palveluja oman energiankäytön tehostamiseen ja energiakustannusten pienentämiseen. Uudet tuotteet, kuten aurinkopaneelit ja sähköpörssin edullisimpia tuntihintoja hyödyntävät lämmitystuotteet on otettu hyvin vastaan. Älykäs sähköverkko sekä sitä täydentävät tuotteet, kuten Fortum Fiksu, ovat nousemassa aiempaa suurempaan rooliin energian tuottajan ja kuluttajan välisessä vuorovaikutuksessa. Kehitämme myös avoimia, vastavuoroisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat myydä tuottamaansa ylijäämäsähköä tai -lämpöä Fortumille. Kuva 23: Fortumin menestystekijät Maailmantaloudessa on odotettavissa hitaamman kasvun vaihe eivätkä yleiset talouden fundamentit juurikaan tue meitä tulevan menestyksen rakentamisessa. Tulevaisuus on rakennettava omin voimin ja Fortumin strategian pohjalta. Fortum kuuluu kuitenkin niihin yrityksiin, joiden talouden perusta on kunnossa, toiminta tehokasta ja muuttuvat kustannukset varsin matalat. Myös strategiamme vastaa erittäin hyvin ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin ja antaa meille kestävän pohjan toimia vastuullisena yrityskansalaisena. Lopuksi esitän, Teille, hyvät osakkeenomistajat, parhaat kiitokset kuluneesta vuodesta. Jatkamme edelleen työtä omistaja-arvon kasvattamiseksi ja toimintamme määrätietoiseksi kehittämiseksi. Kiitos luottamuksesta myös asiakkaillemme ja Fortumin henkilöstölle. Kuva 24: Next generation energy company

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tapio Kuula Toimitusjohtaja Verkställande direktörens översikt Tapio Kuula Verkställande direktör Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Strategia Investoinnit Suomen sähköverkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Timo Karttinen Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Verkställande direktörens översikt Timo Karttinen Tf. verkställande direktör, ekonomichef Toimitusjohtajan katsaus Fortum

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Ajankohtaista Fortumissa Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta sekä asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Fortum Oyj. Vuosi 2013 4.2.2014

Fortum Oyj. Vuosi 2013 4.2.2014 Fortum Oyj Vuosi 2013 4.2.2014 Vuoden 2013 tulos Tunnuslukuja (euroa) IV/2013 IV/2012 2013 2012 Liikevaihto, milj. 1 590 1 834 6 056 6 159 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. 649 766 2 299 2 416 Liikevoitto,

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) I/2014 I/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 473 1 654 5 309 5 128 Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015 Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014 Maaliskuu 2015 Fortum pähkinänkuoressa 2014 Fortumin raportointisegmentit Vertailukelpoinen liikevoitto (EBITA) Power and Technology Fortumin sähköntuotanto,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015 Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014 Maaliskuu 2015 Fortum pähkinänkuoressa 2014 Fortumin raportointisegmentit Vertailukelpoinen liikevoitto (EBITA) Power and Technology Fortumin sähköntuotanto,

Lisätiedot

Fortum Oyj Vuosi 2011 1.2.2012

Fortum Oyj Vuosi 2011 1.2.2012 Fortum Oyj Vuosi 2011 1.2.2012 1 Päätapahtumia vuonna 2011 Kokonaisuudessaan hyvä vuosi haastavassa ympäristössä Ydinvoiman käytettävyys Ruotsissa parani selvästi Ydinturvallisuusselvitykset tehty; laitokset

Lisätiedot

Fortum. Sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa ja Baltiassa. Johtaja Timo Karttinen. Pörssi-ilta 11.11.2013 Espoo

Fortum. Sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa ja Baltiassa. Johtaja Timo Karttinen. Pörssi-ilta 11.11.2013 Espoo Fortum Sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa ja Baltiassa Johtaja Timo Karttinen Pörssi-ilta 11.11.2013 Espoo Fortum lyhyesti Liiketoimintamme ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Vankka tuloskehitys jatkui Paras neljännestulos lämpimästä säästä ja alhaisesta spot-hinnasta huolimatta Hyvät suojaukset Vahva kassavirta Markets-segmentin

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014 Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) III/2014 III/2013 I-III/2014 I-III/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 976 1

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014 Vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) II/2014 II/2013 I-II/2014 I-II/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 016 1 205 2

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 31.1.2008

Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Hyvä vuosi Hyvä taloudellinen tulos Korkeampi sähkön tukkumyyntihinta haastavassa markkinaympäristössä 39,7 euroa/mwh vuonna 2007 (+7 %) vs. Nordpool 27,9 euroa/mwh (-43 %) Fortumin

Lisätiedot

Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti

Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden tuloksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015. Fortum Oyj 29.4.2015

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015. Fortum Oyj 29.4.2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Fortum Oyj 29.4.2015 Lopetettujen liiketoimintojen IFRS oikaisu Vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Fortum Oyj Vuosi 2014 4.2.2015

Fortum Oyj Vuosi 2014 4.2.2015 Fortum Oyj Vuosi 2014 4.2.2015 Vuoden 2014 tulos Tunnuslukuja (euroa) IV/2014 IV/2013 2014 2013 Liikevaihto, milj. 1 285 1 390 4 751 5 309 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. 556 547 1 873 1 975 Liikevoitto,

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 20. lokakuuta 2005 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä kolmannen neljänneksen tulos. Vahva kassavirta ja selkeästi kohonnut liikevoitto Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015. Fortum Oyj 17.7.2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015. Fortum Oyj 17.7.2015 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Fortum Oyj 17.7.2015 Lopetettujen liiketoimintojen IFRS oikaisu Vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona.

Lisätiedot

Missio ja arvot. Missio

Missio ja arvot. Missio Pohjolan Voima Omakustannushintaan perustuva toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö Paluu kannattavaan kasvuun Vuosi 2010 Näkymät vuodelle 2011 Pitkän tähtäimen kehitysohjelmat ja vuotuiset prioriteetit 2 Paluu

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007 2006 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset luvut vuodelta 2006 Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (pro 2005: 2 385) milj. euroon. Q4 aikana tilauksia saatiin 716 milj.

Lisätiedot

Näiden sähkön- ja lämmöntuotannon sekä asiakasosaamisen varaan rakentuu Fortumin toiminta, ja näiden mukaan sitä kehitetään jatkossakin.

Näiden sähkön- ja lämmöntuotannon sekä asiakasosaamisen varaan rakentuu Fortumin toiminta, ja näiden mukaan sitä kehitetään jatkossakin. Markus Rauramon puhe 1 (8) Liiketoimintakatsaus yhtiökokouksessa Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat, Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar, Aloitan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007

Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007 Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä tulos toisella neljänneksellä Erittäin vahva kassavirta Selvästi parantunut Marketsin tulos toisella neljänneksellä Paremmat

Lisätiedot

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Energiasektorin globaali kehitys Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Maailman primäärienergian kulutus polttoaineittain, IEA New Policies Scenario* Mtoe Current policies scenario 20

Lisätiedot

Fortumin sivutuotteet

Fortumin sivutuotteet Fortumin sivutuotteet Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille. Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Fortum

Toimintaympäristö: Fortum Toimintaympäristö: Fortum SAFIR2014 Strategiaseminaari 22.4.2010, Otaniemi Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Sisältö Globaali haastekuva Fortum tänään Fortumin T&K-prioriteetit Ajatuksia SAFIRin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARSIN VUOSI 2010 Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas Fiskars vuonna 2010 Liikevaihto 716 miljoonaa euroa 3 600 työntekijää yli 20 maassa Tuotteita myydään

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Wärtsilä 2004. Konsernijohtaja Ole Johansson 4.2.2005. Wärtsilä

Wärtsilä 2004. Konsernijohtaja Ole Johansson 4.2.2005. Wärtsilä Wärtsilä 2004 Konsernijohtaja Ole Johansson 4.2.2005 Wärtsilä Wärtsilän strategia Ship Power ja Huolto kasvua tuotevalikoiman laajentamisen ja yritysostojen kautta Voimalat painopiste kasvavilla hajautetun

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

SanomaWSOY kohti tulevaa

SanomaWSOY kohti tulevaa SanomaWSOY kohti tulevaa Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Capital Markets Day 2 Esityksen runko Keskeisiä strategisia tavoitteitamme Toimenpiteitä Taloudelliset tavoitteet Uudet liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Q1 2013 Tulos Tunnuslukuja (EUR) I/2013 I/2012 LTM Liikevaihto, milj. 1 991 1 901 6 249 EBITDA, milj. 772 897 2 413 Liikevoitto, milj. 603 739

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin

Lisätiedot

Pörssi-ilta. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 3/2014

Pörssi-ilta. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 3/2014 Pörssi-ilta Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,3 mrd - K-ryhmän myynti 11,6 mrd 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003 2003 ja sen jälkeen Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Capital Markets Day Sisältö 2 SanomaWSOY tänään Ensimmäisen neljänneksen tulos Markkinaympäristö Strategiset ja taloudelliset tavoitteet Lupausten lunastaminen

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008 Sähkömarkkinat kehittyvät EU-jäsenvaltiot poliittiseen yhteisymmärrykseen energian sisämarkkinoista Sähkömarkkinoiden integraatio etenee Nord Poolin ja EEX:n

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Jukka Leskelä Energiateollisuus ry SESKOn kevätseminaari 2013 20.3.2013, Helsinki 1 Kannattavuus? Kilpailukykyisesti Kokonaisedullisimmin Tuottajan

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot