SUORITUS VAHVASSA NOUSUSSA: YHTIÖLLÄ KUNNIAN- HIMOINEN SUUNNITELMA TULEVAISUUDEN VARALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUS VAHVASSA NOUSUSSA: YHTIÖLLÄ KUNNIAN- HIMOINEN SUUNNITELMA TULEVAISUUDEN VARALLE"

Transkriptio

1 PUHEENJOHTAJAN VIESTI SUORITUS VAHVASSA NOUSUSSA: YHTIÖLLÄ KUNNIAN- HIMOINEN SUUNNITELMA TULEVAISUUDEN VARALLE Samuel R. Allen, hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Vuosi 2010 oli John Deerelle tärkeä vuosi. Yhtiön taloudellinen tulos parani huomattavasti huolimatta maailmantalouden hiljaiselosta, joka rajoitti myyntiä tietyillä alueilla ja toimintasektoreilla. John Deere teki edelleen huomattavia sijoituksia, joiden tavoitteena on laajentaa yhtiön tuotantoa ja toimintaa globaaleilla markkinoilla. Näin ollen yhtiömme on valmis hyödyntämään sekä maailmantalouden kasvua että laajoja pitkän aikavälin taloussuuntauksia, jotka lupaavat hyvää yhtiön tulevaisuuden kannalta. Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt vahvana. Deeren laiteliiketoiminta oli vuoden lopussa nettotasolla käytännössä katsoen velatonta, ja rahoituspalvelutoimintamme taselaskelma pysyi kohtuullisen hyvänä. Yhtiö otti tulevaisuutensa kannalta merkittävän kehitysaskeleen ja esitteli kunnianhimoisen toimintasuunnitelman, jolla vastaamme maailman alati kasvaviin ravinto-, rakennus- ja infrastruktuuritarpeisiin. Uudistetussa John Deeren toimintastrategiassa keskitytään voimakkaasti maatalous- ja maanrakennuskalustoon, joita kasvavat ja vahvistuvat maailmanmarkkinat tarvitsevat. Liikevaihto (miljoonaa dollaria) $ $ $ Liikevoitto (miljoonaa dollaria) $ $ $ Nettovoitto (miljoonaa dollaria) $ 873 $ $ Deeren nettotulos oli tilivuonna 2010 lähes 1,9 miljardia dollaria ja kokonaisliikevaihto 26 miljardia dollaria. Tulokset ovat yhtiön historian toiseksi parhaita olemme pystyneet parempaan vain vuonna Yhtiön tulot yli kaksinkertaistuivat, ja liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia. Tuottomme kasvoivat lähes miljardilla dollarilla, mikä on kaikkien aikojen suurin yhdessä vuodessa tapahtunut tuloskasvu. Kaikki John Deeren liiketoimintayhtiöt tuottivat enemmän voittoa kuin vuonna Taloudellisen suorituskykynsä ja toimintasuunnitelmien tehokkaan toteuttamisen ansiosta yhtiömme onnistui jälleen luomaan voimakkaan *Deere & Companyn nettotulo 1

2 John Deere 8345R -traktori on aiempia malleja tehokkaampi, ja se on varustettu huipputeknisellä telematiikalla. Koneen ohjauslaitteistoon integroidun tekniikan ansiosta konetta voi seurata muualta, mikä lisää tuotavuutta. Deeren 8R-sarjan traktorien moottorit täyttävät vuonna 2011 voimaan astuvat tiukat päästöstandardit. kassavirran. Yhtiön liiketoimintojen nettokassavirta oli 2,3 miljardia dollaria. Tämä riitti enemmän kuin hyvin pääomaprojektien rahoitukseen, osakkeiden takaisinoston jatkamiseen ja ennätyksellisten osinkojen maksamiseen osakkeenomistajille. Deeren hienon suorituksen perustana oli hyvin suunniteltu liiketoimintamme, jossa entistä suuremmat voitot ansaittiin tehokkaalla käyttöomaisuusvalikoimalla. Liikevoitto- ja käyttöomaisuusmalliemme tavoitteena on, että kaikki liikeyrityksemme kattavat suhdannejakson aikana omat pääomakustannuksensa sekä tuottavat osakkeenomistajille kertyvää lisäarvoa (Shareholder Value Added, SVA). Vuonna 2010 SVA kohosi ennätykselliseen 1,714 miljardiin dollariin. Yhtiön kaikkien liiketoimintayksiköiden SVA-tulos parani viime vuoden aikana. Käyttöomaisuustasotkin pysyivät hyvin hallinnassa kasvaneesta myynti- ja tehdastuotannosta huolimatta. Maatalousdivisioona joukon keulilla Yhtiössämme erityisen hyvin menestyi maatalouskonedivisioonamme (A&T), jonka tulokset olivat todella vaikuttavia. Divisioonan myynti kasvoi vain 10 prosenttia, mutta A&T tuotti silti lähes kaksinkertaisen liikevoiton ja yli nelinkertaisen SVA:n vuoteen 2009 verrattuna. Deeren suurin divisioona hallitsi käyttöomaisuuttaan tehokkaasti, toi markkinoille uusia kehittyneitä tuotteita ja laajensi asiakaspohjaansa. A&T:n tulosta auttoivat myös suotuisat viljelyolosuhteet ja suurkoneiden hyvät myyntimäärät etenkin Yhdysvalloissa. Myynti kasvoi voimakkaasti myös Brasiliassa vuoden 2009 laskun jälkeen. Eurooppassa, joka on yhtiömme toiseksi suurin markkina-alue heti Pohjois-Amerikan jälkeen, tilanne jatkoi heikkenemistään. Mitä muihin liiketoiminta-alueisiin tulee, maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan (C&F) myynti voimistui huomattavasti: myynti kasvoi peräti 41 prosenttia ja divisioonan liikevoitto kasvoi merkittävästi. C&Fdivisioona esitteli uusia tuotemalleja, laajensi toimintaansa uusille maantieteellisille alueille ja valtasi markkinaosuuksia tärkeillä osaalueilla. Saavutus on erityisen vaikuttava, kun ottaa huomioon Yhdysvaltojen rakennusmarkkinoiden epävarmat olosuhteet. Parantuneista tuloksista huolimatta myynti oli silti reilusti alle yleisenä pidetyn pohjatason. Tulostaan huomattavasti parantanut John Deere Credit auttoi omalla osuudellaan yhtiön suorituskykyä tarjoamalla asiakkaillemme kilpailukykyisiä rahoitusratkaisuja. Lainoista saadut tuotot kasvoivat 85 prosenttia, mikä johtui entistä suuremmista lainamarginaaleista, lainojen parantuneesta laadusta sekä portfolion keskimääräisen tuoton kasvusta 1 miljardilla dollarilla. Lainojen laatu pysyi hyvänä, sillä tappiontasaus pieneni alle 50 dollariin jokaista portfolion dollaria kohden. 2

3 Vuonna 2010 markkinoille tullut John Deere 5036C -traktori on suunniteltu ja valmistettu Intiassa, ja sen avulla voidaan edistää koneistumista ja ruoantuotantoa. 35- ja 41-hevosvomaiset 5C-traktorimallit ovat John Deeren ensimmäiset Intiassa suunnitellut traktorit. Yhtiön pientraktorimalliston koko valmistus- ja suunnitteluvastuu siirrettiin Intiaan vuonna Voimakkaat taloussuuntaukset muokkaavat suunnitelmia Kuten aiemmin on käynyt ilmi, voimakkaat maailmantalouden suuntaukset tukevat nykyistä suoritustamme ja tulevaisuuden näkymiämme. Maailman väestö jatkaa kasvuaan, joten ruokittavien ihmisten määrä lisääntyy päivittäin. Lisäksi kehittyvät talousalueet (kuten Kiina ja Intia) vaurastuvat edelleen, mikä puolestaan lisää ruoan ja energian kysyntää. Tärkeimpien maataloustuotteiden maailmanlaajuiset varastot ovat näin ollen ennätyksellisen pienet kysyntään verrattuna. Tämän seurauksena viljan hinta on noussut ja maanviljelyn tulot ovat kohonneet ennennäkemättömälle tasolle. Pienet viljavarastot ja suuri maailmanlaajuinen kysyntä takaavat korkeat satohinnat pitkällä aikavälillä. Tämä puolestaan auttaa asiakkaitamme ylläpitämään kannattavuuttaan sekä luo John Deerelle uusia kannattavan kasvun mahdollisuuksia. Nykyään uskotaan, että kasvavaan kysyntään vastatakseen maanviljelytuotannon on kaksinkertaistuttava kuluvan vuosisadan puoleenväliin mennessä käytettävissä olevan viljelypinta-alan pysyessä entisellään. Tämä edellyttää maatalouden mekanisoinnin ja tuottavuuden lisäämistä. John Deere kykenee vastaamaan tähän haasteeseen paremmin kuin kilpailijansa, ja panostammekin haasteeseen sen mukaisesti. Toisaalta ihmiset muuttavat yhä laajemmalti maaseudulta kaupunkeihin, mikä lisää infrastruktuurin kehittämisen tarvetta. Jo yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Luvun odotetaan kasvavan 40 vuoden kuluessa 70 prosenttiin mikä tarkoittaa, että vuoteen 2050 mennessä kaupungeissa asuu enemmän ihmisiä kuin nyt koko maapallolla. Voimakas muuttoliike luo suurta kysyntää teille, silloille ja rakennuksille sekä kalustolle, joilla näitä rakennetaan. John Deeren kannalta merkit ovat selkeitä ja vakuuttavia: kyseiset ilmiöt tukevat maatalous-, rakennus-, metsäkone- ja maisemanhoitokaluston kysyntää vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. 3

4 744K:n kaltaiset nelipyöräkuormaimet auttavat rakennusurakoitsijoita vastaamaan maailman kasvaviin rakennustarpeisiin. 744K on Deeren ensimmäinen suuritehoinen työkone, jossa käytetään vähäpäästöistä Interim Tier 4 -sertifioitua moottoria. Tavoitteena SVA:n kasvu Edellä mainittujen makrotalouden positiivisten tekijöiden takia on erittäin tärkeää, että John Deere laajentaa toimintaansa eri puolille maailmaa. Viime vuonna yhtiön myyntitulos Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella kasvoi Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta 14 prosenttia ja muodosti yhtiön kokonaismyynnistä 35 prosenttia. Useita tärkeitä projekteja aloitettiin tai toteutettiin, jotta yhtiön maailmanlaajuinen kasvu jatkuu. Näihin projekteihin kuului muun muassa Venäjälle rakennettu uusi tuotantolaitos, joka aloitti toimintansa viime vuoden aikana. Avasimme lisäksi Intiassa yhteishankkeena toteutetun laitoksen, joka valmistaa traktorikaivureita ja nelivetoisia pyöräkuormaajia, sekä aloitimme Intiaan rakennettavan uuden leikkuupuimuritehtaan valmistelutoimet. Joulukuussa 2010 Deere ilmoitti rakentavansa Kiinaan tehtaan, joka valmistaa nelivetoisia pyöräkuormaajia ja kaivinkoneita. Kaikissa näissä sijoituksissa hyödynnetään aiemmin tehtyjä sijoituksia, jotka ovat lisänneet huomattavasti yhtiön maailmanlaajuista kapasiteettia ja markkinanäkyvyyttä. Tuotevalikoiman laajentaminen sekä uusien ja lupaavien liiketoimintojen käynnistäminen ovat olennaisen tärkeitä Deeren kasvupyrkimysten kannalta. Viime vuoden uusiin tuotteisiin kuului muun muassa Intiassa valmistettu keskikokoisten traktorien tuotesarja, joka on suunniteltu kehittyvien alueiden laajalle asiakassegmentille. Lisäksi Deere toi Pohjois-Amerikan markkinoille kehittyneimmät metsäharvesterinsa ja kuormatraktorinsa sekä lisäsi tiettyjen traktorien tehoa. Yhtiö toi markkinoille myös pienemmille yritysasiakkaille tarkoitetun sauvaohjattavien ruohonleikkureiden tuoteperheen ja esitteli tehokkaat työkoneet, joiden nopeus voi olla yli 60 km/h. Palkittua innovatiivisuutta Vuonna 2010 yhtiömme tuotteet ja palvelut saivat jälleen useita palkintoja ja kunniamainintoja, kuten yhdeksän palkintoa tärkeältä amerikkalaiselta maanviljelystekniikkaryhmältä, hopeamitalin Venäjän tärkeimmiltä tuotemessuilta sekä viisi mitalia Espanjassa järjestetyiltä kansainvälisiltä maatalousmessuilta. Palkittuja tuotteitamme olivat muun muassa vuoden verran markkinoilla ollut ja suosiota kerännyt 8R-traktori sekä työtehokkuutta ja turvallisuutta lisäävä uudenlainen ohjausjärjestelmä. Toimme markkinoille myös uusia moottoreita, jotka täyttävät asiakkaiden toiveet niin tehokkuuden ja voiman kuin vähäisten päästöjenkin suhteen. Kyseisten moottorien saatavuus paranee, kun vuonna 2011 markkinoille tulevien tuotteiden myynti alkaa. Deeren pyrkii tarjoamaan kehittyneitä tuotteita maailmanlaajuisesti, joten teknologiakeskuksia on avattu tai laajennettu Saksassa ja Intiassa. 4

5 John Deeren innovatiivinen 748H-metsätraktori on yksi monista tuotteista, joita valmistetaan viime vuonna avatussa tehtaassa Moskovan lähellä. Tehdas valmistaa myös tehokkaita traktoreita, puimureita, traktorikaivureita ja tiehöyliä Venäjän ja sen lähialueiden lupaaville markkinoille. Tuottoja sijoittajille John Deeren sijoittajatkin pääsivät osallisiksi vuoden 2010 menestyksestä. Osakkeenomistajat saivat tilivuoden aikana voittoa 72 prosenttia, kun Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden keskimääräinen voittoprosentti oli noin 17 prosenttia. Tulos osoittaa, että talousmaailma arvostaa saavutuksiamme ja tulevaisuuden kasvunäkymiämme. Noin kolmasosa yhtiön kassavirrasta palautui osakkeenomistajille osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina. Vuoden aikana osinkoja kertyi yhteensä noin 500 miljoonaa dollaria, mikä on uusi ennätys, ja lisäksi osakkeita ostettiin takaisin lähes 360 miljoonan dollarin edestä. Vuoden 2004 puolivälistä lähtien yhtiö on kahdeksan kertaa lisännyt vuosineljänneskohtaisten osinkojen määrää (vuoden 2011 ensimmäinen vuosineljännes mukaan luettuna) ja ostanut takaisin yli 100 miljoonaa kantaosaketta. Uudistunut toimintastrategia John Deeren on kyettävä muuttumaan maailman mukana. Tämän vuoksi yhtiö esitteli vuonna 2010 kunnianhimoisen toimintasuunnitelmansa, jonka avulla John Deere pystyy vastaamaan maailman yhä kasvaviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa. John Deeren uudistettu strategia perustuu yhtiön aiempiin hyviin saavutuksiin. Se korottaa kasvu- ja tuottavuusvaatimuksia ja painottaa entistä enemmän maailmanlaajuista laajentumista. Strategia keskittyy yrityksen kahteen kasvualueeseen: maanviljelysja rakennuskoneisiin. Muu liiketoiminta, kuten maisemointi- ja metsäkonemyynti, varaosamyynti, moottorien valmistus, suunnittelutyö ja rahoituspalvelut, tukevat sekä täydentävät näitä kasvavia liiketoiminnan aloja. Kun liiketoiminnan alat tekevät tiivistä yhteistyötä, Deere voi tehokkaasti hyödyntää vahvuuksiaan, optimoida sijoituksiaan, kohdistaa johtamis- ja työvoimaresurssejaan sekä kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Uudistetussa strategiassa on myös haastavia tavoitemittareita, joihin kuuluvat 50 miljardin dollarin myynnin saavuttaminen keskijaksolla vuoteen 2018 mennessä sekä 12 prosentin käyttökatteen saavuttaminen keskijaksolla vuoteen 2014 mennessä. Jos nämä tavoitteet saavutetaan, yhtiön myynti lähes kaksinkertaistuu, kannattavuus kasvaa ja osakkeenomistajille kertyvä lisäarvo lähes kolminkertaistuu. Strategian tavoitteena on, että vuoteen 2018 mennessä noin puolet yhtiön myynnistä tulee Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolelta, kun nykyään kyseinen myynti muodostaa noin kolmasosan kokonaismyynnistä. Käyttöön otetaan myös mittareita, joilla varmistetaan, että yhtiöntaloudellinen suorituskyky pysyy vakaana kasvutavoitteita täytettäessä. Kuntomittareilla arvioidaan muun muassa tuotteiden laatua, yhtiön markkinaosuutta ja henkilöstön sitoutumista. Tavoitteet korkealla 5

6 Tehokas 50-hevosvoimainen John Deere Gator XUV 825i kuuluu niihin suosittuihin tuotteisiin, jotka lisäävät jälleenmyyntiä ja houkuttelevat uusia asiakkaita. Kattavan tuotevalikoiman, pettämättömän asiakastuntemuksen ja palvelujensa ansiosta itsenäisillä John Deere -jälleenmyyjillä on tärkeä rooli yhtiön menestyksen kannalta. John Deeren uusi strategia asettaa korkeat tavoitteet ja kannustaa meitä toimimaan entistäkin tehokkaammin. Asetetut tavoitteet ovat kuitenkin saavutettavissa, sillä yhtiön suorituskyky on osoittautunut luotettavaksi ja aiemmat saavutukset tukevat tätä näkemystä. Jos onnistumme tavoitteessamme, voimme uuden strategiamme ansiosta palvella asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja sijoittajiamme tulevina vuosina entistäkin paremmin. Olivatpa tavoitteiden edellyttämät muutokset millaisia tahansa, John Deeren liiketoiminnan perusarvot pysyvät yhä samoina. Perusarvomme yhdistävät meidät, ja ne myös erottavat meidät kilpailijoistamme. Yhtiömme perusarvot ovat taanneet asiakkaidemme uskollisuuden jo vuosikymmenten ajan, ja ne ovat olleet vahva innoituksen lähde tuhansille lahjakkaille työntekijöille, tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille. Arvojemme avulla olemme myös tuottaneet huomattavaa voittoa sijoittajillemme jo useiden vuosien ajan. Näistä syistä pidämme yhä tiukemmin kiinni yhtiömme perusarvoista laadusta, innovaatiosta, rehellisyydestä ja sitoutumisesta. Niiden avulla pysymme vastakin huipulla, teimmepä liiketoimintaa missä päin maailmaa tahansa. Vastuullista ja ylpeää toimintaa Vastuullisuus yritystoimijana ja työnantajana on menestyksekkään yhtiön toiminnan kulmakiviä. Sekä John Deere -yhtiö että John Deere Foundation jatkoivat vuonna 2010 tukeaan arvostetuille organisaatioille, jotka pyrkivät helpottamaan maailman nälänhätää, parantamaan eri yhteisöjen olosuhteita ja edistämään koulutusta. Koska nälänhädän poistaminen on yhä yksi John Deere Foundationin keskeisiä tavoitteita, säätiö tukee voimakkaasti KickStart International -organisaatiota, joka valmistaa kastelupumppuja kotitarveviljelijöille. Tukea myönnettiin myös Opportunity International -ryhmälle, joka tarjoaa mikrorahoituspalveluja afrikkalaisille viljelijöille. Yhdysvalloissa yhtiö lisäsi rahallista tukeaan koululaisten reppuohjelmalle, joka toimittaa ruokaa viikonloppuisin yli 5 000:lle apua tarvitsevalle lapselle. Talouden kehittäminen oli toinen tärkeä tavoite, joten yhtiö jakoi 2,8 miljoonan dollarin verran apurahoja viidelle amerikkalaiselle yhteisölle, joissa Deere on merkittävä toimija. Deeren johtoasema ympäristöasioissa vankistui entisestään vuonna Tehtaamme Kiinassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa saivat kiitosta onnistuneista ympäristöratkaisuistaan, joihin kuuluvat muun muassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan suunnitellut rakennukset ja energiaa säästävät ratkaisut. Tuotepuolella John Deere 8320R -traktori rikkoi Nebraskan laboratorioissa tehdyissä kokeissa oman kokoluokkansa 6

7 John Deere sokeriruokoharvesteri on yhtiön ensimmäinen kaksirivinen malli. Vuonna 2010 markkinoille tullut työkone lisää tuottavuutta ja vähentää polttoaineen kulutusta. Sokeriruokoa käytetään Brasiliassa uusiutuvan etanolipolttoaineen valmistusaineena. polttoainetehokkuuden ennätyksen. Edellä mainittujen lisäksi on syytä mainita myös igrade ja isteer, GPS-tekniikkaan perustuvat sovellukset, joiden avulla asiakkaamme voivat hallinnoida pintavesija koneoperaatioita entistä tehokkaammin ja tarkemmin. John Deeren työntekijöiden turvallisuuskin pysyi ennätystasolla vuonna Yhtiöllämme on yli sata toimipaikkaa, joista yli puolet selvisi vuodesta ilman yhtäkään poissaoloja aiheuttanutta tapaturmaa. Noin kolmasosalle yksiköistämme ehti vuoden 2010 aikana kertyä yli miljoona työtuntia ilman poissaoloa aiheuttaneita tapaturmia. John Deerellä ymmärretään, että vain kyvykäs ja hyvin koulutettu henkilökunta takaa menestyksen. Näin ollen yhtiö otti vuoden aikana käyttöön perusteellisia johtavuuspätevyyksiä, joita sovelletaan yhtiön johtotehtävissä työskenteleviin. Tavoitteena on saavuttaa yhä parempi henkilöstön sitoutuminen sekä liittää johtajien rooli koko organisaatiossa entistä suoremmin yhtiön tavoitteisiin. Yksi uusista johtamispätevyyksistä on muutosten johtaminen proaktiivisesti, mikä osoittaa muutosten tärkeyden, kun ohjaamme John Deere -yhtiötä kohti uusia saavutuksia. Valmiina tulevaisuuden haasteisiin Vuoden 2010 hyvän suorituksensa ansiosta yhtiö on hyvissä asemissa tulevaisuuden suotuisia taloustrendejä ajatellen. John Deeren lahjakkaiden työntekijöiden kovan uurastuksen ansiosta voimme todeta, että suunnitelmamme vastata maailman kasvavaan maatalous- ja rakennuskonetarpeeseen sujuu hienosti ja etenee nopeassa tahdissa. Näin ollen uskomme vakaasti siihen, että menestymme tulevaisuudessakin ja pystymme antamaan asiakkaillemme ja sijoittajillemme huomattavaa vastinetta myös tulevina vuosina. Nyt kannattaa olla osa John Deeren toimintaa. Haluamme myös kiittää lämpimästi tuesta kaikkia niitä, jotka ovat sitoutuneet parantamaan elämisen laatua eri puolilla maailmaa ja jotka jakavat kanssamme halun palvella heitä, jotka hankkivat elantonsa maasta. John Deere -tiimin puolesta, 17. joulukuuta 2010 Samuel R. Allen 7

Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle

Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle John Deere valmistautuu viettämään 175. juhlavuottaan päätettyään edellisen vuoden ennätystulokseen. Perustamisestaan

Lisätiedot

VUOSI 2012 OLI DEERELLE ENNÄTYKSELLISEN HYVÄ Kunnianhimoinen kasvusuunnitelma etenee

VUOSI 2012 OLI DEERELLE ENNÄTYKSELLISEN HYVÄ Kunnianhimoinen kasvusuunnitelma etenee HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS VUOSI 2012 OLI DEERELLE ENNÄTYKSELLISEN HYVÄ Kunnianhimoinen kasvusuunnitelma etenee Vuosi 2012 oli John Deerelle vahvan kasvun vuosi. Vuoden tulos heijasti maailmanlaajuista

Lisätiedot

DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA

DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Pääjohtajan viesti DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Samuel R. Allen Pääjohtaja Vuosi

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007 Vuosikertomus 2007 Sisällys Vuosikertomus 2007 Huhtamäki lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan puheenvuoro... 2 Vuoden kohokohtia... 4 Toimintaympäristö... 6 Strategia... 8 Joustopakkaukset ja kalvot... 10 Teema:

Lisätiedot

LIFTING BUSINESSES. Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni.

LIFTING BUSINESSES. Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Vuosikatsaus 2007 2 LIFTING BUSINESSES Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu,

Lisätiedot

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 Uponor Oyj

Vuosikertomus 2004 Uponor Oyj Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 15. maaliskuuta 2005 klo 17.00 alkaen Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6,

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014 2 03 2014 pähkinänkuoressa 05 Konsernijohtajan katsaus 07 Strategia 11 Yritysvastuu 16 Fazer Leipomot 19 Fazer Makeiset 22 Fazer Food Services 26 Fazer Cafés 27 Fazer Mylly 28 Hallinto ja johtaminen 37

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus Yhä enemmän kehittyvillä markkinoilla Vuosikertomus 2012 Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita,

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Vuosi 2001 lyhyesti... 1. Yhtiöesittely... 2. Missio, visio ja arvot... 4. Strategia... 5. Kirje osakkeenomistajille...

Sisällysluettelo. Vuosi 2001 lyhyesti... 1. Yhtiöesittely... 2. Missio, visio ja arvot... 4. Strategia... 5. Kirje osakkeenomistajille... Sisällysluettelo Vuosi 2001 lyhyesti....................................................... 1 Yhtiöesittely............................................................ 2 Missio, visio ja arvot......................................................

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Liiketoimintasegmentit Talvi ja ulkoilu...24 Pallopelit...34 Fitness...42

Liiketoimintasegmentit Talvi ja ulkoilu...24 Pallopelit...34 Fitness...42 SISÄLTÖ Amer Sports lyhyesti ja avainlukuja..................1 Toimitusjohtajan katsaus..........................8 Strategia.......................................12 Missio ja arvot..................................14

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää Art on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja MARINA BAY SANDS, SINGAPORE, 13.30 Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja Siva ja hänen kollegansa työskentelevät sykkivässä Marina Bay Sandsissä. Hotellija viihdekeskus on ensimmäinen kohde

Lisätiedot

NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES

NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES Vuosikatsaus 2006 NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES Konecranesin kiskoilla kulkeva konttinosturi, Roadways Container Logistics, Birmingham, Iso-Britannia Etukansi: Konecranesin prosessinosturi

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

Tuotteet. Tuotteet LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA- ALUEITTAIN 2008* % Standardinostolaitteet 140,0 MEUR. Raskasnostolaitteet 53,6 MEUR

Tuotteet. Tuotteet LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA- ALUEITTAIN 2008* % Standardinostolaitteet 140,0 MEUR. Raskasnostolaitteet 53,6 MEUR VUOSIKERTOMUS LIFTING BUSINESSES Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu, turvallisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot