Puolueiden kuntavaaliohjelmissa piirretään kaunis kuva, mutta. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Aikapolitiikasta voimavaroja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolueiden kuntavaaliohjelmissa piirretään kaunis kuva, mutta. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Aikapolitiikasta voimavaroja"

Transkriptio

1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti Aikapolitiikasta voimavaroja Kunnat ja palveluntarvitsijat nokikkain? Sosiaalihuollon johtaminen tutkimusten aiheina Edunvalvontavaltuutuksella voi varautua tulevaan Ei sosiaalipolitiikkaa ilman juridiikkaa Puolueiden kuntavaaliohjelmissa piirretään kaunis kuva, mutta

2 Huoltaja-säätiö Huoltaja-säätiö on sosiaalihuollon vaikuttaja. Säätiö toimii pitkäjänteisesti kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten sekä päättäjien osaamis- ja tietopohjaa. isännistön puheenjohtaja Maija Perho varapuheenjohtaja Vuokko Niiranen 3 pääkirjoitus Kuntalaisille uusia osallistumisen kanavia Vuokko Niiranen näkökulma kolumni lukijalta pinnan alta 9/08 Hallitus Aulikki Kananoja, puheenjohtaja Alpo Komminaho, varapuheenjohtaja Päivi Ahonen Heikki Hiilamo Harri Jokiranta toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) Julkaisija Huoltaja-säätiö Sosiaaliturva-lehti on sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Perustettu 1912, 96. vuosikerta. Ilmestyy vuonna kertaa, joista yksi on kaksoisnumero. Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki puh. (09) faksi (09) vastaava päätoimittaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) toimitussihteeri Erja Saarinen puh. (09) toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö puh. (09) Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten eikä kuvien säilytyksestä eikä palauttamisesta. Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen kuva kuva: istockphoto, muokkaus: Heikki Pälviä Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset Anne-Mari Salminen puh. (09) faksi (09) Tilaushinnat euroa/vuosi, kestotilaus 51 euroa/vuosi, opiskelijatilaus 28 euroa/vuosi Sosiaaliturva-lehden irtonumerot myytävänä toimituksessa 4,50 euroa/kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % Mediakortti osoitteessa Kirjapaino Aikakauslehtien Liiton jäsen ISSN ajankohtaiset vanhystyö, lastensuojelu, elatusapu löytyykö paras? uutisia lyhyesti 6 7 laina ja palaute Kunnan ja palveluiden tarvitsijoiden vastakkainasettelu on lisääntynyt Anja Lehtonen napsitut seuraavassa numerossa 10/08 kuva: Tekesin kuvapankki/laura Sofia Paakki 8 15 Kärkiteema Kaikkia kuntalaisia tarvitaan ainakin äänestämään meidän puoluetta! Lea Suoninen-Erhiö Puolueiden kuntavaaliohjelmat väistelevät olennaisia kysymyksiä 19 kirjat sosiaalipolitiikka Aikapolitiikasta voimavaroja Liisa Horelli lain nimessä Edunvalvontavaltuutuksella voi varautua tulevaan Eva Gottberg tutkimusta käytäntöön Johtajat paljon haltijoina Jari Salonen oma ura 29 menetelmät Läheisneuvonpidossa asiakkuus muuttuu asiantuntijuudeksi Anita Mäntynen Kärkiteemana vanhustenpalvelut Onko koti aina paras paikka? 2 Sosiaaliturva 9/08

3 Pääkirjoitus 9. syyskuuta 2008 Kuntalaisille uusia osallistumisen kanavia Kuntavaalien jälkeinen nelivuotiskausi on mielenkiintoinen uusille luottamushenkilöille. He toteuttavat nyt päättyvällä valtuustokaudella tehtyjä linjauksia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Toivon mukaan he myös kehittävät palveluja Paras-lainsäädännön alkuperäisessä hengessä, kunnallisen kansanvallan lähtökohdista. Alkavalla valtuustokaudella tehdään päätöksiä, joiden toimivuutta punnitaan vielä lähempänä 2020-lukuakin. Kunnan perustehtävä on pyrkiä edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Perustehtävä on ennallaan muutoksista huolimatta. Kannessa Puolueiden kuntavaaliohjelmista piirtyy kaunis kuva. Ohjelmissa luvataan paljon ja myös sellaisia asioita, joihin poliittisin välinein ei voida vaikuttaa. Samalla väistellään olennaisia kysymyksiä, kuten asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista. Muun muassa näin arvioi vaaliohjelmia Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmän arviointitiimi. sivut 8 15 Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto on monessa roolissa: Se on valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan väline ja uudistusten toteuttamisen kohde. Lisäksi se on kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamispaikka ja palvelujen konkreettinen toimintaympäristö. Kunta on siis paljon enemmän kuin pelkkä palvelujen tuottaja. Se on kuntalaisten demokraattinen yhteisö. Se on paikka, jossa palvelujen käyttäjälle muodostuu asiakkaana kokemus kansalaisuudesta ja osallistumisen ulottuvuuksista. Paras-uudistuksessa korostuvat edelleen voittopuolisesti organisatoriset ja teknis-rationaaliset kysymykset. Demokratiaulottuvuus kokonaisuutena ja kuntalaisten erilaiset osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet hiipuvat taustalle ja kummallisen vähälle keskustelulle, uusista avauksista puhumattakaan. Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lain koko neljäs luku demokratian ulottuvuuksista ja etenkin kuntalaisten osallistumisen ja tiedon saannin mahdollisuuksista on haastava. Paras-hanke ei muuta tätä tehtävää mitenkään. Sen sijaan uudistus olisi oiva tilaisuus luoda Suomeen myös modernia uutta kunnallishallintoa vastaavia kuntalaisten osallistumisen, kuulluksi tulemisen ja vaikuttamisen kanavia. Mikä estää kehittämästä lähi- ja kunnanosademokratiaa, verkkopalveluja, asiakasneuvostoja, vuorovaikutuksellista viestintää ja uusia foorumeita? Kun järjestelmän yksi osa muuttuu, se vaikuttaa muihinkin osiin. Uudistus antaa mahdollisuuden kehittää myös taustalla olleita ongelmakohtia. Palveluita koskeva päätöksenteko, organisaatiorakenteet, toimintatavat, osaaminen ja asenteet ovat kaikki uudistuksen kohteena. Järjestelmien uudistamisessa pätee kertolaskun logiikka; jos jokin tuloksen tekijöistä on nolla tai miinusmerkkinen, tuloskin voi jäädä heikoksi. Vuokko Niiranen on sosiaalihallinnon ja -johtamisen professori Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja - talouden laitoksella. Hän on Huoltajasäätiön isännistön varapuheenjohtaja. Kunta on paljon enemmän kuin pelkkä palvelujen tuottaja. Kuntien päihdehuollon mallit puntarissa Stressi, masennus, uupumus työelämän muuttumista tarkastelee Raija Julkunen Pinnan alta -palstalla Juristin nurkkaus: Kehitysvammahuollossa perittävät maksut Musiikki rentouttaa! Sosiaalihuollon tietoteknologian asiantuntija Pekka Kortelainen kertoo harrastuksestaan Vastapainoa työlle -palstalla Sosiaaliturva 10/08 postitetaan lukijoille 14. lokakuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään Ilmoitukset voi laittaa myös verkkosivuille Sosiaaliturva 9/08 3

4 ajankohtaiset VANHUSTYÖ Kirkkonummella on avattu ikäihmisten neuvonta- ja palvelupiste Senioriinfo, josta saa kattavasti tietoa kunnan senioreille tarkoitetuista palveluista ja toiminnasta. Kirkkonummen palvelukeskuksessa sijaitseva Seniori-info palvelee sekä puhelimitse että paikan päällä. Se tiedottaa kunnassa toimivista viranomaisten, järjestöjen ja yritysten senioripalveluista. Palvelu on kaksikielistä ja asiakkaille maksutonta. Palvelupisteessä voi myös etsiä tietoa omatoimisesti internetistä ja käyttää sähköpostia sekä saada siihen opastusta. Sieltä saa myös tavallisimpia lomakkeita ja niiden täyttämisohjeita sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse. Seniori-infon saaminen kuntaan on ollut yksi Kirkkonummen vanhusneuvoston ajamista asioista. Vanhusneuvosto kokouksessaan 18. huhtikuuta Kirkkonummen palvelukeskuksessa. kuva: Erja Saarinen LASTENSUOJELU Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö jatkaa toimintaansa kuntien voimin, vaikka aiemmin luvattuja valtion erillisavustuksia ei olekaan tiedossa. Pori jatkaa yksikön hallinnoijana. Kehittämisyksikkö konsultoi, järjestää vertaistukiryhmiä työntekijöille ja tarjoaa haasteellisiin asiakastilanteisiin työpariapua. Se myös rekrytoi ja kouluttaa sijaisperheitä, pitää yllä maakunnallista sijaishuoltopankkia sekä kehittää, mallintaa ja levittää hyviä lastensuojelun työkäytäntöjä. Lisäksi yksikkö on aktiivinen toimija Kaste-ohjelmassa. Yksikkö syntyi sosiaalialan kehittämishankkeesta saadulla hankerahoituksella. Sitä edelsi 2003 alkanut kaikki Satakunnan kunnat yhdistänyt sijaishuoltohanke. Kehittämisyksikön työ aloitettiin avohuollon kehittämisestä, seuraavaksi mukaan tulivat perhetyö ja sijaishuolto. Nyt työ kattaa koko lastensuojelun. Vastaisuudessa kuntien ylläpitämään yksikköön tulee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, psykologi ja perhetyöntekijä. Toimintasuunnitelma on tehty vuosille Yksikön varhaisvaiheita on käsitelty Sosiaaliturvassa 5/2006 artikkelissa Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön suunnittelussa päästiin vuoropuhelulla yhteiseen näkemykseen. ELATUSAPU Lastenvalvojat, oikeusavustajat ja käräjäoikeudet ovat vuoden verran soveltaneet käytäntöön oikeusministeriön ohjeita elatusavun laskennassa. Niiden tavoitteena on ollut yhtenäistää elatusavun määrittely eri puolilla maata. Ohjeet helpottavat käytännön työtä. Muun muassa tämä kävi ilmi lastenvalvojien koulutuspäivässä Hyvinkäällä toukokuussa. Elatusapuja koskevia ohjeita on kaivattu pitkään. Kun yhtenäistä ohjetta ei ole ollut, on samanlaisilla tuloilla ja menoilla aikaansaatu erilaisia elatusapuja. Ongelma on ollut suurin, kun elatusapu on jäänyt alle yhteiskunnan maksaman elatustuen. Elatusapujen määrään on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen myös vanhempien oikeus sopia asioistaan. Uusi ohjeistus perustuu lapsen tarpeisiin ja molempien vanhempien maksukykyyn. Uusia asioita ovat lasten asumiskulujen huomiointi ja luonapitovähennys. Ohje tuo esille lapsen iän mukaisen elatusavun tarpeen ottaen huomioon asumiskulut, päivähoitomaksut, harrastukset ja vakuutuskulut. Näin vanhemmat näkevät, mistä lapsen menot muodostuvat. Oikeudessa asioiden hoito on yksinkertaistunut. Perusteet ovat kaikilla samat ja konelaskenta helpottaa kaikkia. Valmisteluvaihe on työläämpi kuin ennen, koska muuttuvia seikkoja on enemmän. Joskus on vaikeaa saada etukäteen vastapuolen tuloja, asumismenoja tai työmatkakuluja. Kaikkiin kysymyksiin ohje ei vastaa ja edelleen jää harkintaa. Lastenvalvojien ja oikeusavustajien pohdittaviksi jäävät kysymykset siitä, mitkä ovat kohtuullisia asumiskuluja, kuinka isoa ja kallista asuntoa tarvitaan tai miten huomioidaan työmatkakuluja omalla autolla. Joskus asiakkaiden tulojen epäselvyys aiheuttaa ylimääräistä työtä. Pohdintaa aiheuttavat myös perheen muiden lasten menojen arviointi sekä vuoroasuvien lasten kulujen arviointi, kun ohjeen mukainen laskelma sallii luonapidosta vain pienen vähennyksen. Vanhempien maksukykyyn vaikuttavat heidän nettotulonsa ja varallisuutensa. Harkinnan varaan jää, miten muu kuin perusturvaan kuuluva varallisuus huomioidaan. Entä olosuhteiden muutosten vai- kutus elatusavun määrään? Tällöin voi olla perusteltua arvioida tilanne uudelleen. Yksittäinen muutos ei välttämättä aiheuta perustetta korottaa tai laskea elatusapua, vaan kokonaisharkinta ratkaisee. Verrattuna Ruotsissa käytettävään elatusapujen perusteena olevaan taulukkoon oikeusministeriön ohje perustuu lapsen tarpeeseen ja siihen, että laki lapsen elatuksesta velvoittaa vanhemmat vastaamaan kykynsä mukaan lapsen elatuksesta. Ruotsissa elatusavun määrä on korkeintaan elatustuen määrä elleivät vanhemmat toisin sovi. Suomessa on odotettavissa, että maksukyisten vanhempien maksamat elatusavun määrät nousevat. Kaikkiaan elatusavun laskentaohjeet yhtenäistävät ja selkeyttävät elatusavun määrittelyä. Laskelman tulos toimii keskustelun pohjana. Neuvotteluissa on tärkeää huomioida elatusapusumman lisäksi elatuskyky. Se auttaa elatusavun määrän arvioinnissa Marian Tuomi 4 Sosiaaliturva 9/08

5 UUTISIA LYHYESTI Löytyykö Paras? Palstalla seurataan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä eri puolilla Suomea. Millaisia uusia käänteitä Paras on tuonut Forssan-seudulle? Ei minkäänlaisia, sillä nykyiset järjestelyt riittävät. Forssan seudulla on toiminut jo vuosia terveydenhuollon kuntayhtymä, johon kuuluu viisi kuntaa: Forssa, Tammela, Ypäjä, Humppila ja Jokioinen. Näiden asukasluku on yhteensä Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi kuntayhtymän hoidettaviksi oli siirretty jo ennen Paras-hanketta joitakin sosiaalipalveluita, esimerkiksi perheneuvola sekä oppilashuolto. Forssan kaupungilla olisi halua siirtää kuntayhtymän hoidettaviksi enemmänkin sosiaalipalveluita, mutta muut kunnat eivät sitä halua. Mitä Forssa haluaisi? Forssa esitti Paras-selvityksessään, että kaupunki voisi siirtää koko sosiaalitoimen kuntayhtymään. Se aiheuttaisi mutkia, mutta se ei olisi mahdotonta. Siirrosta hyötyisi ainakin vanhustenhuolto, jossa sosiaali- ja terveydenhuollolla on paljon yhteisiä asiakkaita. Esimerkkinä voisi olla kotiutus. Yksi työntekijä hoitaa sitä nyt kuntayhtymässä tiettyyn pisteeseen, minkä jälkeen hän ilmoittaa kuntaan, että tällainen potilas olisi nyt tulossa teille asiakkaaksi. Hänen osuutensa loppuu siihen, ja prosessi katkeaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämisestä hyötyisivät myös mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät asiakkaat. Ja jos kolme edellä mainittua ryhmää siirrettäisiin, ei olisi enää järkevää jättää pientä ripettä omaksi organisaatiokseen. Ja onhan esimerkiksi lastensuojelu lähentynyt entistä enemmän terveydenhuoltoa. Sitä edellyttää jo nykyinen lakikin. Et pelkää medikalisaatiota? Minusta sitä uhkaa ei ole. Yhtä hyvin kuntayhtymään voitaisiin liittää vaikkapa tienhoitoyksikkö. Ei siitä silti tulisi terveydenhuoltoa, vaan se pysyisi tienhoitona. Malleja terveydenhoidon- ja sosiaalihuollon yhdistä- Leena Leppänen Forssan perusturvajohtaja misestä samaan organisaatioon on olemassa vaikkapa kehitysvammahuollossa. Ei niissä yksiköissä ole huonosti käynyt. On tärkeää, miten organisaatiota johdetaan ja kuka sitä johtaa. Tietyn substanssialan asiantuntijuus ei ole oleellisinta, vaan se, että johtajalla on johtamishalua, taitoa ja näkemystä. Kunnat ovat kuitenkin käyneet keskenään neuvotteluja. Miten ne ovat sujuneet? Kunnilla on ollut yhteistyötä jo ennen Paras-hanketta. Hankkeen alettua yhteistyöhenki ensin hieman viileni, jopa kylmeni. Nyt se on onneksi taas lämmennyt. On asioita, joita kunnissa ei kannata näperrellä yksin. Silti kaikkien kuntien tavoitteet ovat erilaisia. Syksyllä päättyvässä Mä itte kotona -hankkeessa olemme miettineet seudullista vanhustenhuoltoa. Ypäjällä esimerkiksi iäkkäitten määrä ei lisäänny ennen vuotta 2025, kuten muissa kunnissa. Ypäjäläisiä arveluttaa, mitä tapahtuu, jos vanhustenhuolto seudullistuu. Nyt heillä menee hyvin. Miten asiat muuttuisivat? Aika ja paikka eivät tunnu olevan vielä sopivia laajamittaiselle yhteistyölle, mutta sen aika tulee. Asukasluvut ovat kunnissa niin pieniä. Miltä sosiaalihuollon tulevaisuus näyttää? Tilanne on epäselvä kaikkialla Suomessa, sillä kukaan ei ole määritellyt, mitä terveydenhuolto ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalipalvelut ovat. Erityisesti sosiaalihuolto tarvitsisi määritelmää. Terveydenhuollossa väestöpohjan vaatimus on jo ihan hyvä ja riittävä, mutta sosiaalipuolella tilanne ei ole näin selkeä. Joku asiantuntija sanoo, että lastenhuolto liittyy läheisesti terveydenhuoltoon, toinen sanoo, että se on vanhustenhuolto. Niinpä järjestelyt ovat hyvin erilaisia eri puolilla Suomea. Sosiaalihuollosta on muodostumassa oikea sillisalaatti. Nostan hattua sille, joka ottaa kokonaisuudesta selvää. Huostaanottotilanteessa olevat perheet saavat Oulussa tukea Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön Hope-projektista. Lapsensa sijoituksen kokeneet vanhemmat saavat apua luodakseen muuttuneessa tilanteessa toimivan suhteen lapseensa. Samalla vahvistetaan lapsen suhdetta hänelle tärkeisiin aikuisiin. Toimintaan ovat osallistuneet sekä sijaisperheet että biologiset vanhemmat. Yhteistyötä tehdään viranomaisten, Oulun seurakuntayhtymän ja Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa. Vuosina toimiva hanke on tavoittanut 28 asiakasperhettä. Sen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Uusi sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas on ilmestynyt. Viime vuosina tapahtuneet erityistilanteet ovat osoittaneet, että sosiaalitoimella on merkittävä tehtävä kriisitilanteiden hallinnassa. Aiempi opas on vuodelta Uudessa oppaassa on otettu huomioon toimintaympäristön ja uhkakuvien muutokset. Aluehallinnon ja kuntarakenteiden uudistukset vaikuttavat myös valmiussuunnitteluun. Sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas, STM:n julkaisuja 2008:12., julkaisu verkossa > Julkaisut > Oppaat Nuoret ovat auttamishaluisimpia suomalaisia, ilmenee Raha-automaattiyhdistyksen 70-juhlavuoden kansalaiskyselystä. Useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta on valmis auttamaan apua tarvitsevia omilla teoillaan, esimerkiksi vapaaehtoistyöllä vuotiaat ovat muita ikäryhmiä valmiimpia auttamaan esimerkiksi huumeidenkäyttäjiä tai kadulla kerjääviä ihmisiä. Nuoria motivoi auttamisen ilo sekä kokemus auttamisesta oikeana tekona ja elämäntapana. Toisaalta auttamisaktiivisuudessa ei ole ikäeroja. Puolet suomalaisista auttaa vähintään kuukausittain jotakin toista ihmistä tai tahoa, esimerkiksi järjestöä. Tamperelaiset sosiaalipalveluiden asiakkaat pitävät palveluita hyödyllisinä, mutta moittivat sitä, ettei sosiaalityöntekijöille saa aikaa nopeasti eikä palveluista tiedoteta tarpeeksi. Sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa kehutaan, mutta yksittäisissä palautteissa moititaan sitä, että eri sosiaalityöntekijöiden tulkinnat asiakkaan tilanteesta vaihtelevat. Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen 250 toimipisteessä touko- ja kesäkuun vaihteessa järjestettyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi noin tamperelaista. Sosiaalipalveluista palautetta antoi 103 vastaajaa. Ensi vuoden alussa aloittaa toimintansa 29 kuntien yhteistoiminta-aluetta. Lisäksi 32 kuntaa yhdistyy vuoden alussa. Yhteistoiminta-alueet järjestävät kuntien perusterveydenhuollon ja usein myös sosiaalipalveluita. Yhteensä 275 kuntaa on sopinut 62 yhteistoiminta-alueen perustamisesta. Näistä kahdeksan toimii jo. Viimeiset kaksi aloittavat toimintansa 2013 alusta. Isäntäkuntamallin mukaisia yhteistoiminta-alueista on 34. Niissä on mukana 124 kuntaa. 129 kuntaa on mukana 24 kuntayhtymässä. Muutamat alueet eivät ole vielä ratkaisseet hallintomalliaan. Lisätietoa > Yhteistoiminta-alueet ja -seudut Sosiaaliturva 9/08 5

6 laina ja palaute Kunnan ja palveluiden tarvitsijoiden SOSIAALIPOLITIIKKA Vihreä Lanka kirjoitti kesäkuussa, että sairaiden ja vanhusten perheet käyvät hiljaista taistelua. Siinä vastapuolena ovat kunnat, jotka eivät anna ihmisille hoitoa. Vihreä Lanka Vantaan sosiaali- ja potilasasiamies Miikkael Liukkonen Sosiaali- ja terveyspalveluissa on vallalla vastakkainasettelu, jonka toivoisin katoavan: kuin käyttäjät ja maksajat olisivat eri porukkaa. kuva:erja Saarinen Anja Lehtonen lääninsosiaalitarkastaja, Itä-Suomen lääninhallitus Aika näyttää, joudutaanko taloudellisesti vauraassa sivistys- tai hyvinvointiyhteiskunnaksi kutsutussa Suomessa nousemaan barrikadeille hoidon ja peruspalvelujen turvaamisen puolesta. Kunnan perustehtävänä on sen vuonna 1865 asetuksella virallistetun historiansa aikana ollut toimia kunkin aikakauden edellyttämillä tavoilla asukkaittensa elinolojen ja hyvinvoinnin turvaamisen yhteisönä. Onko tämä vuosisatainen perusidea kunnan tehtävistä ja vastuista kuntalaisten peruspalvelujen ja hyvinvoinnin varmistajana viime vuosina hämärtynyt markkinatalouden ja kovien arvojen huumassa? Ovatko kuntalaisten valitsemat valtuutetut ja kuntien valtaa pitävä eliitti ryhtyneet kohdentamaan yhteisiä varoja valitsijoittensa tahdon vastaisesti omien intressiensä tai viranhaltijajohdon tahdon mukaisesti? Gallupien mukaanhan kansalaiset ovat valmiita maksamaan veroja juuri peruspalvelujen turvaamiseksi. Vai onko kuilu kuntalaisten palvelutarpeiden ja kunnan taloudellisten resurssien välillä revennyt liian suureksi? Vai suuntautuvatko resurssit kuntalaisten kannalta toisarvoisiin asioihin ja organisaatioiden sisäiseen näpertelyyn ja näennäisiin uudistuksiin? Näihin kysymyksiin voi esittää monenlaisia vastauksia niin tutkimustiedon kuin arkihavaintojenkin perusteella. Joka tapauksessa Aika näyttää, joudutaanko taloudellisesti vauraassa sivistys- tai hyvinvointiyhteiskunnaksi kutsutussa Suomessa nousemaan barrikadeille hoidon ja peruspalvelujen turvaamisen puolesta. jutussa esiin nostettua sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien ja järjestäjien keskinäistä vastakkainasettelua esiintyy ja se on lisääntymässä eri puolella maata. Vastakkainasettelu myös toteutuu uusin tavoin. Järjetön byrokratia on sen yksi muoto. Se ilmenee muun muassa palvelujen myöntämisperusteiden kategorisointina. Erilaisten sääntöjen ja mittareiden ehdoton, joustamaton käyttö palvelujen ja hoidon tarpeen arvioinnissa ja palveluiden kohdentamisen välineenä voi pahimmillaan aiheuttaa sen, ettei asiakkaan kokonaistilannetta nähdä ja hänen todelliset palvelutarpeensa jäävät syrjään. Vaarana on myös se, että ammattihenkilöstön oma herkkyys nähdä asiakkaan kokonaistilanne ja vastata hänen palvelutarpeisiinsa tarkoituksenmukaisella tavalla vaikeutuu. Jos palvelunhakijan ja työntekijän kohtaamisessa keskeistä on tämä ei kuulu meidän tehtäviin, hae tai osta apu muualta -lauseen hokeminen, on syytä miettiä, ovatko sosiaali- ja terveydenhuollon peruslähtökohdat unohtuneet, miten asiakaslähtöisyys on organisaatiossa määritelty ja kuinka sitä toteutetaan. Järjetön byrokratia voi toimia myös aikasyöppönä. Asiakas- ja potilastyöhön palkattujen ihmisten työajasta kuluu yhä suurempi osa tietokoneen ääressä ohjelmien kanssa puuhasteluun. Siihen aika otetaan päältä, koska raportointi- ja dokumentointivelvoite tulee jostain ylhäältä. Voi olla, että olemme vielä niin tietokoneohjelmien lumoissa, että emme osaa erottaa oleellista epäoleellisesta. Vihreän Langan jutussa käsitellään myös taistelua. Tänä keväänä taistelu on kaikkialla. Sana putkahtaa esiin oudoissa paikoissa. On taisteltava lapsensa, vanhempansa, sukulaisensa tai muun läheisensä puolesta, jos hän on avun tai hoidon tarpeessa eikä itse pysty taistelemaan palvelujen saamiseksi. Ihmisellä, kuten kaikella elollisella, on sisäänrakennettu tarve selviytyä, elää ja saavuttaa tarkoituksensa. Elämiseen sisältyy enemmän tai vähemmän ponnistelua, menestymistä, vastoinkäymisiä, sairautta, kyvyttömyyttä selviytyä myös tarvetta saada apua, tukea ja hoitoa. Tarvitsemansa tuen, palvelun tai hoidon saamiseksi ihminen on joutunut ja joutuu yhä edelleen taistelemaan oikeuksistaan. Historian eri vaiheissa ihmisten taistelut oikeuksistaan ovat kohdistuneet hyvinkin erilaisiin asioihin. Kaikissa vaiheissa heikompien on pitänyt taistella oikeuksistaan vahvempia, valtaa pitäviä vastaan. Oikeustaisteluissa oikeuksiaan peräävät 6 Sosiaaliturva 9/08

7 Napsittua vastakkainasettelu on lisääntynyt ovat joutuneet liittoutumaan saadakseen taisteluunsa voimaa. Tosin joissain yhteiskuntien kehitysvaiheissa heikoimpien asemaa ja oikeuksia on kohennettu ja ylläpidetty ilman isompia taisteluja. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista ja yleensä siihenkin liittyy jokin tarkoitushakuisuus. Tämän päivän poliittinen ja asenneilmapiiri ei käytännössä puolusta heikkojen oikeuksia. Joudutaan taistelemaan. Mutta on kohtuutonta, jos jokainen asianosainen joutuu ajamaan omia tai läheistensä oikeuksia yksin. Ja paradoksaalista on se, että vastapuolena tässä taistelussa on juuri kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto, jonka tehtäväksi on nimenomaisesti määritelty sairaiden ja heikossa asemassa olevien hoitaminen, auttaminen ja puolustaminen. Kenen siis kuuluisi taistella? Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion valmistelee sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja. Esitys käsitellään näistä asioista vastaavassa lautakunnassa, josta se etenee hallitus- ja valtuustokäsittelyyn. Lautakunnan keskeisenä tehtävänä on taistella omalle hallinnonalalleen resurssit, jotka tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Esittelijöinä toimivat viranhaltijat ovat virkansa puolesta velvollisia laatimaan ammattieettisesti kestävät ja perustellut talousarvioesitykset ja puolustamaan niitä toimialansa lähtökohdista. Heidänkin siis kuuluu taistella. Jos kuilu kuntalaisten palvelutarpeiden ja kunnan taloudellisten resurssien välillä on revennyt liian suureksi, ratkaisuksi ei käy kunnan viranhaltijoiden tai luottamuselinten edustajien sanelemat yksipuoliset ratkaisut palvelujen karsimiseksi. Demokraattiseen päätöksentekoon kuuluu avoin, läpinäkyvä ja kuntalaisten mielipiteitä kuuleva keskustelu sekä päätöksentekoprosessi, jossa haetaan vaihtoehtoja aiemmin järjestettyjen palvelujen korvaamiseksi. Työkäytäntöjen ja palvelujen kehittämisellä ja muuttamisella voidaan myös saada aikaan asiakkaiden tarpeisiin vastaavia, pitkällä aikavälillä vähemmän resursseja kuluttavia ratkaisuja. Muutosvaihe vaatii aktiivista viestintää ja ratkaisukeskeistä keskustelua kuntalaisten kanssa. Mutta mitä sitten, jos asiat eivät vaan ota kohentuakseen ja taistelun on jatkuttava? Yksilöiden ja perheiden yksinäiset taistelut kunnan toimielimiä vastaan ovat taistelijalle nöyryyttäviä, kohtuuttoman työläitä, usein tuloksettomia tai liian myöhään tulosta tuottavia. Tulee taas mieleen historia, sen murrosvaiheissa tapahtuneet kollektiiviset esiintymiset milloin yleisten tai orjien tai naisten ihmisoikeuksien, milloin kaivostyöläisten tai torpan lunastusoikeuksien tai työehtojen parantamisen puolesta. Aika näyttää, joudutaanko taloudellisesti vauraassa sivistys- tai hyvinvointiyhteiskunnaksi kutsutussa Suomessa nousemaan barrikadeille hoidon ja peruspalvelujen turvaamisen puolesta. Vai onko kilpailu- ja kulutushysterian alta vielä rauhanomaisin keinoin raaputettavissa esiin inhimillisyyden ja kollektiivisen vastuun kosketuspintaa? Jos kosketuspinta löytyy, julkisesta taloudesta liikenisi taas enemmän resursseja heikoissa asemissa olevien palveluiden ja hoidon turvaamiseen. Silloin taistelun painopisteet voisivat kohdentua muihin asioihin. Tuula Kasanen Eeva 6/2008 Raisa Lardot sanoo, että kun sosiaali- ja terveystoimi myöhemmin yhdistyivät, vammaishoidon luonne muuttui kokonaan. Itse ihminen unohdettiin, mutta hätäisellä käynnillä ruvettiin tuomaan kotiin suuria määriä ideaalisiteitä, rasvatuubeja ja kertakäyttöhansikkaita. Raisa ei tiennyt, mitä hän olisi niillä tehnyt. Tavoittamattomiin linnoittautunutta hoitoväkeä ei enää näkynyt ruohonkorsitasolla. Raisa olisi toivonut yhteistyötä, ystävällisyyttä ja maalaisjärkeä, ei ideaalisiteitä. Jan Vapaavuori Suomen Kuvalehti Toisaalta asunnottomien ongelman ratkaiseminen lisää kaikkien viihtyisyyttä, turvallisuutta ja siisteyttä eli porvarillisia perusarvoja. Uskon myös, että se säästää yhteiskunnan rahaa. Rahat, jotka pistetään asuttamiseen ja kuntouttamiseen, maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin vähentyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina. Riitta Harala Hyvinvointikatsaus 2/2008 Järjestöt ja kirkko eivät enää pelkästään tarjoa suojaverkkoa, vaan pakon edessä ne joutuvat paikkaamaan julkisen palvelutuotannon puutteita. Esimerkkinä voisi mainita sen, että kirkon diakoniatyöhön käytetään muita suurempi osuus seurakunnan varoista niissä kunnissa, joissa työttömyys ja toimeentulotuen saaminen on ollut yleistä. Sakari Hänninen Mielenterveys 3/2008 Päättäjiin vaikutetaan vain numeroilla ja tehokkuusluvuilla. Siksi köyhyyttäkin muutetaan numeroiksi. Köyhyys ei ole kuitenkaan taloustiedettä vaan politiikkaa. Onko valtion budjetissa koskaan omaa lukua köyhyydestä tai huonoosaisuudesta? Hannu Ollikainen Lääkärilehti Budjetti on myös organisaation armottominta viestintää. Arvoista ja prioriteeteista voidaan muistioissa, kokouksissa ja puheissa sanoa ihan miten kauniisti vain, mutta budjetti paljastaa organisaation todelliset valinnat. Tärkeitä ovat ne asiat, joiden rahoitus järjestyy. Sosiaaliturva 9/08 7

8 kärkiteema Lea Suoninen-Erhiö Kaikkia kuntalaisia tarvitaan Puolueet tarvitsevat äänestäjiä, mutta mihin kuntalaiset tarvitsevat puolueita? Kuntavaalien lähestyessä Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä tutki puolueiden vaaliohjelmia selvittääkseen, minkälaista kunnallista sosiaalipolitiikkaa niissä luvataan. 8 Sosiaaliturva 9/08

9 ainakin äänestämään meidän puoluetta! Puolueiden kuntavaaliohjelmat ovat mielenkiintoista luettavaa. Nopealla läpiluvulla niistä kaikista piirtyy silmien eteen kaunis maisema, jossa onnelliset ja hyvinvoivat ihmiset elävät sulassa sovussa toistensa ja ympäristönsä kanssa. Lähiluku avaa toisenlaisen maailman: kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta ohjelmissa on eroja. Huoltaja-säätiön Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmän vaaliohjelmien arviointitiimi sai Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n ohjelma-asiakirjat arvioitavakseen ilman puoluetunnuksia. Tiimin jäsenet tunnistivat silti hel- posti, minkä puolueen ohjelmasta oli kulloinkin kysymys. Ohjelmien painotuksissa näkyvät puolueiden aatteelliset linjaukset: oikeiston ja vasemmiston vedenjakajana voi pitää suhtautumista julkisen vastuun rajoihin, palvelujen tuotantotapoihin sekä niiden rahoittamiseen. Molempien vasemmistopuolueiden sekä vihreiden ohjelmissa painottuvat julkinen vastuu, julkiset palvelut ja verorahoitus ja jopa sen lisääminen palveluiden parantamiseksi. Oikeistopuolueet taas painottavat enemmän taloutta ja yrittäjyyttä sekä ihmisten omaa vastuunottoa. Näin ohjelmat arvioitiin Huoltaja-säätiön yhteydessä toimiva Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä tarttui haastavaan tehtävään. Se arvioi kuuden puolueen kunnallisvaalipoliittiset ohjelmat kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Asiantuntijaryhmän jäsenet saivat Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n ohjelma-asiakirjat arvioitavakseen ilman puoluetunnuksia: luettavana oli kymmeniä sivuja puoluetekstiä. Koska Keskusta ja Kokoomus julkistavat varsinaiset vaaliohjelmansa vasta nyt syksyllä, niiden linjauksia arvioitiin puoluetoimistojen suosittelemista muista asiakirjoista. Vaaliohjelmien arviointitiimissä olivat mukana Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta, Kuusankosken perusturvajohtaja Niina Korpelainen, Rauman sosiaalijohtaja Alpo Komminaho, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä, Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja Aulikki Kananoja ja säätiön toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié. Huoltaja-säätiö on riippumaton sosiaalihuollon asiantuntijaorganisaatio. Se julkaisee Sosiaaliturva-lehteä. kuva: istockphoto Harri Jokiranta Niina Korpelainen Alpo Komminaho Marja Heikkilä Aulikki Kananoja Ulla Salonen-Soulié Sosiaaliturva 9/08 9

10 Lähidemokratialle on ollut perinteisesti ominaista luottamuksen rakentaminen, uutta hallintadoktriinia leimaa kaukaa katsova arviointi. Haasteena paikallisdemokratian vahvistaminen Asiantuntijaryhmä käytti arvioinnin apuna laatimiaan hyvän kunnallisen sosiaalipolitiikan teesejä. Kunnallisen sosiaalipolitiikan lähtökohta on se, että Suomessa on elinkelpoinen kuntakenttä, toimiva kunnallinen päätöksentekojärjestelmä ja toimintakykyinen kuntaorganisaatio. Tämä lähtökohta näkyy tavalla tai toisella kaikissa ohjelmissa. Erityisenä haasteena asiantuntijaryhmä näkee paikallisdemokratian vahvistamisen. Yhteisöllisyys perustuu kuntalaisten osallistumiseen ja yhteisöllisyyden voimaan tuntuvat puolueetkin uskovan. Silti kehitys vie toiseen suuntaan: kunta- ja palvelurakenneuudistuksen seurauksena on syntynyt sosiaali- ja terveyspiirejä ja yhteistoiminta-alueita, joissa päätöksenteko on etääntynyt entistä kauemmaksi kuntalaisista. Sosiaalialan ammattilaisena kannatan yksilövastuun korostamista yhteisöllisiä arvoja kunnioittaen. Kuntalaisilta ei tule ottaa pois heidän itsemääräämisoikeuttaan. Palvelunkäyttäjinä kuntalaisia tulee kuitenkin valistaa heidän valintojensa seurauksista. Erityisesti tämä korostuu sosiaalialan työtehtävissä. Avuttomaksi auttaminen vain entisestään kaventaa kuntalaisten itsemääräämisoikeutta. Palvelukeskuksen johtaja, 42 v. Toimiva paikallisdemokratia edellyttää eri toimijoiden suoria ja avoimia keskusteluyhteyksiä, ryhmä muistuttaa. Mihin oikeasti voi vaikuttaa? Asiantuntijaryhmän mielestä pitäisi vakavasti pohtia, mikä oikeastaan on tällä vuosituhannella paikallisdemokratian idea, jotta se aidosti palvelisi kuntalaisten ja kunnan hyvinvointia. Kauas on tultu siitä suomalaisen paikallisdemokratian ideaalista, jossa vapaat kuntalaiset kokoontuvat kiville päättämään, miten tässä lähiyhteisössä asiat hoidetaan ja mikä on meille hyvä. Nyt kunnallisessa päätöksenteossa arvioidaan päätösten vaikutuksia lukuisista näkökulmista: on yritys-, ympäristö-, lapsi- ja sukupuolivaikutusten arviointia, on sosiaalisten vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja vielä erikseen ikäihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Nyt lavataan, yvataan, sovataan, yrvataan, ivataan Uusi hallintatapa muistuttaa globaalien yritysten tapaa seurata toisella puolella palloa sijaitsevan tehtaansa tuotantoa: tarvitaan monenlaista arviointitietoa, jotta tiedetään, miten homma toimii. Kun lähidemokratialle on ollut perinteisesti ominaista luottamuksen rakentaminen, uutta hallintadoktriinia leimaa kaukaa katsova arviointi. Miten tällaisessa maailmassa houkutellaan ihmisiä äänestämään ja vakuutetaan, että asioihin voi vaikuttaa? Ja mihin oikeasti voi vaikuttaa kuntatasolla, kuntapäätöksenteossa? Miten äänestäjät saadaan aktivoitua? Se onkin temppu ja miten se tehdään!? Kansalaiset ovat turhautuneita päättäjiin. Kenen asialla ehdokkaat ihan oikeasti ovat? Kehittäjä, 50 v. Ohjelmissa luvataan liikaa Kaikissa ohjelmissa on sama virhe: luvataan paljon ja myös sellaisia asioita, joihin poliittisin välinein ei voida vaikuttaa. Näyttää siltä, että puolueet ovat poimineet julkisessa keskustelussa esillä olleet yleiset tavoitteet omaan ohjelmaansa ja painottaneet niitä linjansa ja periaatteittensa mukaisesti. Tätä voidaan perustella sillä, että vaaliohjelmat on tarkoitettu kalastamaan ihmisten mieliä, ei kertomaan sitä, mitä voidaan tehdä. Katteettomat lupaukset toimivat kuitenkin itseään vastaan: kun luottamus menetetään, äänestysaktiivisuus laskee entisestään, ja samalla kunnallisen demokratian peruskivijalka murenee. Muutenkaan ylioptimistinen lupailu hyvästä elämästä ei tunnu uskottavalta. Kunta voi edistää ihmisten hyvinvointia, mutta ei taata hyvää elämää. Vaikeudet ja ponnistelut ovat osa elämää. Jos kunta voi omilla toimillaan lisätä ihmisten kykyä käsitellä myös vaikeita tilanteita ja vahvistaa heidän voimiaan ponnistella vaikeuksien vähentämiseksi, se on jo hyvä vaikutus. Hyvinvoinnin sijasta olisi perustellumpaa puhua elämisen turvallisuudesta. Hyvinvointi muotoutuu henkilökohtaisesti. Kunnallisen sosiaalipolitiikan keinoin voidaan luoda hyvinvoinnin perustaa: sellaista sosiaalista ja taloudellista turvallisuutta, joka antaa ainekset henkilökohtaiselle hyvinvoinnille. 10 Sosiaaliturva 9/08

11 Ohjelmista ei avaudu se, miten puolueet hahmottavat kunnan roolin kuntalaisten sosiaalisesti turvallisen asuin- ja toimintayhteisön takaajana. Asiantuntijaryhmän mielestä puolueiden kannattaisi palata kunnallisen demokratian alkujuurille ja miettiä, mikä on sen funktio ja mikä on kunnan funktio. Kunnan tehtävänähän on ainakin kuntalain säännösten voimassaolon aikana korostunut heikoimpien aseman parantaminen. Elinkeino- ja sosiaalipolitiikan yhteyttä ei nähdä Kunnan elinvoimaa lähestytään ohjelmissa painotetusti talouden kestävyytenä joka tietysti on olennaista mutta toimintakykyisen ja omatoimisen väestön ja kunnan elinvoiman yhteyttä ei juuri nähdä. Kunta voi edesauttaa, tukea ja edistää heikoimpien asemaa sillä, että se tukee elinkeinopoliittisia mahdollisuuksia kunnassa. Tämä koskee elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä yleensä, ei siis vain hoivayrittäjyyttä. Toimivat sosiaalipalvelut tukevat elinkeinoelämää ja yrityksien toimintaedellytyksiä ja vastaavasti toimiva elinkeinorakenne ja yrityselämä luovat edellytykset sosiaalipalvelujen ylläpitämiselle. Asiantuntijaryhmän perusviesti on se, että elinkeinopolitiikka ja sosiaalipolitiikka eivät ole vastakohtia vaan tukevat toisiaan. Yhteiskunnallinen perusolettamus, että vasemmisto kasvattaa julkista palvelujärjestelmää ja oikeisto purkaa, ei näytä pitävän arjessa paikkaansa. Kokoomuslainen johtaja haluaa kasvattaa alaistaan organisaatiota siinä kuin vasemmistolainen kollegansakin. Kyse lienee ihmisen luonnollisesta halusta luoda yhteisölleen menestystä ja kasvua sekä päteä saamassaan tehtävässä. Suunnittelija, 50 v. Hyvän kunnallisen sosiaalipolitiikan teesit ARKI AVAINASEMASSA: Hyvinvointi syntyy arjessa yhteisön vaikutukset ihmisten arkeen ovat kunnallisen sosiaalipolitiikan ydintä ehkäisevä työ parantaa ihmisten toimintaedellytyksiä toimivat palvelut ja rakenteet helpottavat arjen sujumista ja yhteistyötä OSALLISUUS OLENNAISTA: Kaikkia kuntalaisia tarvitaan yhteisöllisyys perustuu kuntalaisten osallistumiseen osallisuus omassa elämässä, palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa luo hyvinvointia palvelujen asiakkuus tukee osallisuutta ja kuntalaisuutta HEIKOISTA HUOLEHDITAAN: Kellä vähiten sille kuuluu eniten l jokainen kunnan asukas ansaitsee ihmisarvoisen elämän tasa-arvo toteutuu heikoimpia puolustamalla eri väestöryhmien tarpeista huolehditaan jakamalla voimavarat oikeudenmukaisesti yksilön ja yhteiskunnan oikeudet ja vastuut ovat tasapainossa kaikki hyötyvät työllistävästä, ehkäisevästä ja aktivoivasta toimintatavasta YHTEISVASTUUN ORGANISAATIO: Hyvä kunta syntyy yhteisin voimin l asukkaiden hyvinvointi vahvistaa kunnan elinvoimaa kunnan elinvoima vahvistaa asukkaiden hyvinvointia keskinäinen luottamus on kunnallisen sosiaalipolitiikan käyttövoimaa turvalliset lähiyhteisöt ja kestävä elinympäristö ovat hyviä kaikille LAAJA-ALAISUUDEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS: Koko kunta toteuttaa hyvinvointipolitiikkaa l hyvinvointipolitiikka ulottuu maankäytöstä ehkäisevään ja korjaavaan työhön kansalaisaktiivisuus kanavoidaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavaksi toiminnaksi kunnan eri toimialojen vuorovaikutus turvaa kuntalaisten hyvinvoinnin KOKOAVAA TOIMINTAA: Hyvinvoinnin rakentajat toimivat kokonaisuutena kunnallisen sosiaalipolitiikan vaikutuksia kaikkien väestöryhmien elämään tarkastellaan kokonaisuutena eri sektoreiden toimet tukevat ja täydentävät toisiaan julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin panokset sovitetaan kunnallisen sosiaalipolitiikan kokonaisuuteen ASIANTUNTEMUSTA ARVOSTETAAN: Johtamisen näkökulma keskeinen johtamisen ammatilliset työvälineet takaavat kunnallisen sosiaalipolitiikan onnistumisen johtamisessa yhdistyvät vahva etiikka ja hyvää talouden hallinta toiminnan vaikuttavuuden arviointi palvelee päätöksentekoa, johtamista ja työn kehittämistä Teesit on laatinut Huoltaja-säätiön yhteydessä toimiva Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä syksyllä > Kunnallinen sosiaalipolitiikka Kunnallista sosiaalipolitiikkaa ihmisten hyväksi ihmisten toimin Sosiaaliturva 9/08 11

12

13 Ajatus kulkee samaa rataa kuin sosiaalipolitiikan uranuurtajalla Pekka Kuusella aikanaan, kun hän toi esille sosiaalipolitiikan ja kansantalouden kohtalonyhteyden. Logiikka on sama: kun elinkeinopolitiikka ja kunnallinen sosiaalipolitiikka kättelevät toisiaan, kunta optimoi hyvinvoinnin edellytykset. Syntyy hyvän kehä. Pirstoutunut kokonaisuus Kaikkia vaaliohjelmia vaivaa se, että niistä puuttuu kokonaispoliittinen toimintamalli. Kun ohjelmiin on koottu kaikki hyvät asiat ja jokaisesta asiasta on pikkuisen jotakin, kokonaisuus on sirpaleinen. Yhteinen vastuu kunnallisen sosiaalipolitiikan keskeisenä ideana puuttuu ohjelmista lähes kokonaan. Miltei kaikissa ohjelmissa on sektorikohtainen lähestymistapa eikä niissä haeta vahvistusta kunnan ja asukkaiden elinvoimaan eri sektoreiden yhteistoiminnan keinoin. Palvelujen käsittelyä leimaa tuotanto- ja järjestelmäkeskeinen ote. Toki sillä on merkitystä ketkä ja varsinkin millä asiantuntemuksella ja arvoilla yhteisistä asioista päättävät. Pienissä kunnissa on joskus liiankin pieni kunnallispoliitikkopiiri, josta voi seurata mm. jääviysongelmia. Isoimman kannatuksen saaneilla on eniten vaikutusvaltaa ja pienemmilläkin kannatusluvuilla sitä voi saada, jos on asiallista asiaa. Isommissa kunnissa on niin ikään omat ydinpiirinsä, joihin valtaa pyritään keskittämään. Kuntaliitokset sekoittavat pakkaa toivottavasti sopivasti ja kunnolla. Seuraavat kuntavaalit ovat kansalaisille tärkeämmät ja kiinnostavammat kuin mitkään muut vaalit pitkään aikaan. Sosiaaliasiamies, 47 v. Palvelut nähdään palvelutehtaan tuotteina, ei asiakkaiden ja ammattilaisten yhteisenä työnä, jossa olennaista on palvelun vaikutus ihmisten elämään. Asiantuntijaryhmän mielestä puolueiden vaaliohjelmista ei pysty muodostamaan kokonaiskuvaa. Niistä ei pysty lukemaan, miten puolue määrittelee kunnallisen sosiaalipolitiikan tavoitteensa ja miten se ne perustelee. Olennaisia kysymyksiä väistellään Samalla kun ohjelmat rönsyilevät sinne tänne, ne väistelevät olennaisia kysymyksiä, kuten asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista. Olisi sanottava selvästi, mikä on mahdollista lähivuosina ja mikä on pitkän ajan tavoite. Kun kunnissa joudutaan tekemään ratkaisuja rajallisin resurssein, on myös sanottava, mikä ratkaisee sen, mitä tehdään? Nämä ovat kunnallisen sosiaalipolitiikan arvokysymyksiä. On rohkeuden puutetta, kun asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä. Kunnallinen demokratia on myös sitä varten, että päätöksentekijät asettavat asioita tärkeysjärjestykseen. Ison salin luottamushenkilöt vastaavat tästä ja siitä, millaiseksi kokonaisuus muodostuu. Jo päätösten valmistelussa voidaan tehdä arvovalintoja sitä sen kummemmin ajattelematta ja esittää vain yhtä vaihtoehtoa päätökseksi. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tai muiden tavoitteeksi asetettujen sosiaalipoliittisten näkökohtien toteutuminen päätöksenteossa edellyttääkin päätösten vaikutusten ennakoivaa arviointia ja arvovalintojen tiedostamista. Poliittisten tavoitteiden asettaminen edellyttää luottamushenkilöiltä pitkäjänteistä asioiden seuraamista valmistelusta päätöksentekoon asti. Pelkät ohjelmat eivät takaa niiden mukaista käyttäytymistä valinta- ja päätöksentekotilanteissa. Olennaista on ymmärtää se, että jotkin yhteiskunnalliset muutokset vaativat luonteensa vuoksi aikaa. Kunnallisen sosiaalipolitiikan suunnittelijoiden, toimijoiden ja päättäjien on tarpeen tietää, mitkä ovat sellaisia hyvinvoinnin perusedellytyksiä, joiden vahvistamiseen tarvitaan pitkiä aikoja ja mitkä ovat sellaisia asioita, joissa on mahdollista ja joskus pakko tehdä nopeita muutoksia olosuhteiden, voimavarojen tai muiden tekijöiden vuoksi. Siksi päätösten tueksi ja pitkän aikavälin strategioiden pohjaksi tarvitaan alueellista ja paikallista tiedon tuotantoa. Päätösten on perustuttava yhteiskuntapoliittiseen tietoon. Vanhustyöhön kiinnitetään huomiota viimeistään ehdokkaiden juhlapuheissa ja esitteissä. Vanhustyötä pitää kuitenkin kehittää pitkäjänteisesti eikä vain yhden vaalikauden ajan. Vanhustyön johtaja, 34 v. Ongelmien ehkäisy hyvin esillä Ohjelma-asiakirjoista näkyy se, että monet kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta tärkeät asiat läpäisevät hyvin puoluekentän. Kansalaisyhteiskuntayhteyksiin on kiinnitetty huomiota miltei kaikissa ohjelmissa. Esillä ovat myös toimivat palvelut, johtamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön merkitys, osallisuus, kestävä elinympäristö, kansalaisaktiivisuus ja sitä edistävät toimet sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö. Kaikissa ohjelmissa nousee vahvasti esiin ongelmien ehkäisyn merkitys. Asiantuntijaryhmä näkee tässä tosin sudenkuopan: ehkäisevää työtä käsitellään joko liian yleisluontoisesti tai painotetusti riskisuuntautuneena, jolloin rakenteiden merkitys edellytyksiä luovana ja riskejä ehkäisevänä työnä helposti unohtuu. Ennaltaehkäisyn korostuminen kuvastaa yksilökeskeistä ajattelutapaa: ikään kuin ihmisten arkeen hyväksytään elämäntilanne, jota pitää alkaa ehkäistä, ettei tilanne pahene. Sen sijaan pitäisi pystyä katsomaan, miksi syntyy tilanteita, joita pitää ehkäistä. Asiantuntijaryhmä haluaa nostaa esille promotiivisen, edellytyksiä luovan kunnallisen sosiaalipolitiikan. Poliittisilla päätöksillä pitää tehdä sellaisia ratkaisuja, ettei ongelmia tarvitse ehkäistä. Vapauden vaikeus Joissakin ohjelmissa korostetaan ihmisten valinnanvapautta, toisissa sitä ei mainita lainkaan. Osittain se pohjaa puolueiden aatteellisiin eroihin, toisaalta kyse on poliittisesta retoriikasta. Kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta kysymys valinnanvapaudesta vaatii räätälöityä lähestymistapaa. Vaikka vapaus valita esimerkiksi palveluiden tuottajat on lähtökohtaisesti hyvä Sosiaaliturva 9/08 13

14 Valinnanvapaus ei paljon lämmitä, jos leipäjonossa jonottavalle ihmiselle sanotaan, että hän saa itse valita, jonottaako vai ei. Toimittajan tulkinta Lea Suoninen-Erhiö Kuntapäätöksenteon ongelmana on tällä hetkellä lyhytnäköinen ajattelutapa, josta suurelta osalta puuttuu järki. Päätöksenteko tapahtuu tunnepohjalta ja vähäisellä asiantuntijuudella. Poliittisilta päätöksentekijöiltä puuttuu useimmiten kyky saada aikaan päätöksiä, jotka eivät miellytä kaikkia mutta olisivat kokonaisuuden kannalta useimpien edun mukaisia. Palvelukeskuksen johtaja, 42 v. asia, miten se toteutuu lastensuojelun asiakkailla, vaikeasti päihdeongelmaisilla, huonokuntoisilla vanhuksilla tai vaikkapa haja-asutusalueilla asuvilla? Valinnanvapaus ei myöskään paljon lämmitä, jos leipäjonossa jonottavalle ihmiselle sanotaan, että hän saa itse valita, jonottaako vai ei. Sosiaalipolitiikan peruslähtökohta on se, että heikoista huolehditaan. Tarvitaan hyvää ammatillista tukea, ohjausta ja ihmisten omien toimintaedellytysten vahvistamista. Silloin on ensisijaista se, että kaikille annetaan perusedellytykset ja -mahdollisuudet. Näin voidaan turvata valinnanvapaus myös niille, joilla on kaikista vähiten omia pelimerkkejä. Kunta vahvaksi paikalliseksi toimijaksi Kunnallinen sosiaalipolitiikka ei voi toimia irrallaan valtakunnallisesta politiikasta ja taloudellisista päätöksistä vaan niiden tulee tukea toisiaan. Asiantuntijaryhmä korostaa, että raha sinänsä ei ole kuitenkaan ratkaisu: riittävästä taloudellisesta perustasta käsin voi joko tehdä hyvää kunnallista sosiaalipolitiikkaa tai panostaa aivan muuhun kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja asukkaiden tasa-arvoisen elämän vahvistamiseen. Hyvä kunnallinen sosiaalipolitiikka edellyttääkin sitä, että kunta on vahva paikallinen toimija ja tämän eteen puolueiden pitäisi myös tehdä töitä. Vahvuus syntyy luottamusta rakentavista toimista, muun muassa kaikkia kuntalaisia arvostavasta toimintakulttuurista ja paikalliset olot huomioon ottavista, joustavista palveluista. Olennaista on myös turvata kuntalaisten omat toimintamahdollisuudet esimerkiksi tarjoamalla tiloja kuntalaisten käyttöön. Kuntademokratia voi toimia aidosti vain aktiivisten kuntalaisten voimin. Siinä ei voida nojata vain edustukselliseen demokratiaan, vaan vaikuttamisen areenat on avattava asukas- ja kyläyhdistyksille, kansalaisjärjestöille, omaisille ja palveluiden käyttäjille. Näiden vaikutuskanavien merkitys korostuu entisestään, kun kuntaliitosten seurauksena kunnista tulee aiempaa suurempia. Käytäntö on ihan toinen juttu Entä ne alussa mainitut erot puolueiden välillä kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta? Ne selviävät toimittajan tulkitsemina oheisista kuvioista. Ohjelma-asiakirjojen painotuserot eivät tietenkään kuvaa käytännön kuntapolitiikkaa, mutta se onkin sitten jo ihan toinen juttu. LAINAUKSET OVAT SOSIAALIALAN AMMATTILAISTEN NÄKEMYKSIÄ KUNTAVAALEISTA Sosiaalialan ammattilaisten kuntavaalikommentteja kerättiin Sosiaaliturvan verkkopalvelun kyselyllä Lue kaikki kommentit: > Kuntavaalit Puolueiden vaaliohjelmia voi arvioida kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta monella tapaa. Yksi tapa olisi laskea ohjelmista, miten usein tietyt avainsanat niissä esiintyvät tai miten monta kappaletta tai merkkiä tietyille aihepiireille on annettu. Tämä saattaisi olla tieteellisesti pätevää, mutta sisältöanalyysin kannalta tyhjää. Ohjelmien retoriikan alle kaivautuminen vaatii tekstin tulkintaa. Toisaalta tulkinnastahan on viime kädessä kysymys myös yhteiskuntatieteissä. Oheiset arviot ovatkin syntyneet tulkitsemalla ohjelmia neljällä kriteerillä, jotka ovat asiantuntijaryhmän mielestä kunnallisen sosiaalipolitiikan keskeisiä ulottuvuuksia. Kuvioista näkee, millaisella painotuksella eri ulottuvuudet ohjelmissa esiintyvät. Nämä arviot ovat yksin toimittajan vastuulla. Joku muu tulkitsisi ohjelmat toisella tapaa. Puolueiden kunnallisvaalipoliittiset ohjelmaasiakirjat löytyvät verkosta: jokainen voi tehdä niistä omat tulkintansa! 1. Kiinnitetäänkö heikoimmassa asemassa oleviin erityistä huomiota? 2. Nähdäänkö eri sektoreiden toimet keskinäisessä riippuvuussuhteessa? 3. Panostetaanko ongelmien ehkäisyyn? 4. Ymmärretäänkö ammattitaitoisen, kunnallisen henkilöstön merkitys? 14 Sosiaaliturva 9/08

15 o vasemmistoliitto vasemmistoliitto sdp VASEMMISTOLIITTO Vasemmistoliiton unelmakunnassa toteutuvat vapaus, tasa-arvo ja kestävä kehitys. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään arkeen. Jokaisella on oltava mahdollisuus elää mielekästä elämää, johon kuuluvat sdp koti, työ ja toimeentulo, mahdollisuus läheisiin ihmisiin ja ystäviin sekä puhdas luonto ja viihtyisä rakennettu ympäristö. Vielä 1930-luvulla virkamiesten tuloksellisuutta mitattiin lähetettyjen kirjeiden lukumäärällä. Enää se ei riitä, vaan nykypäivän kuntaorganisaatioissa tarvitaan systemaattista ja kokonaisvaltaista tapaa arvioida kuntapalvelujen tuloksellisuutta. Taloudellisten seikkojen lisäksi tuloksellisuus liittyy henkilöstöön, sen osaamisen kehittämiseen ja onnistumiseen palvelutehtävässä ja palveluiden asiakasnäkökulmaan. Tässä kirjassa tarkastellaan laajasti ja yksityiskohtaisesti kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointia ja arviointitiedon käyttöä. Tarkastelun kohteena ovat strategiatyö, tuloksellisuusarviointitiedon käyttö ja siihen kohdistuvat odotukset, henkilöstön vuorovaikutus ja henkilöstöjohtaminen sekä kunnalliset yhteistoimintaelimet ja tarkastuslautakunnat. Yhteisenä juonena tarkasteluissa on Balanced Scorecard -malliin perustuva tasapainotettu mittaristo. Muutos tehdään kunnissa Tavoitteena hyvä arki ja mielekäs elämä, Vasemmistoliiton kunnallisvaalipoliittinen ohjelma, hyväksytty Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita Kuopion, Tampereen, Joensuun ja Lapin yliopistoista. Kirjan taustavoimana on mittava Kartuke-tutkimusohjelma, jossa tutkitaan tuloksellisuuden arvioinnin olosuhteita, käytäntöjä ja hyödyntäjiä kuntaorganisaatioissa. Kirja tarjoaa ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa kuntaorganisaation kehittäjille ja luottamushenkilöille sekä kaikille paremmin toimivasta SDP sdp Sosialidemokraattisen kuntapolitiikan lähtökohtana on jokaisen ihmisen vapaus ja oikeus toteuttaa itseään sekä yksilönä että osana yhteisöä. Kaikista pidetään huolta. Yhteisön jäsenet kantavat puolestaan vastuuta toisistaan ja koko yhteisöstä. kunnasta kiinnostuneille. K35.4 K Kansi: Marja Junnila ISBN Toimiva kunta hyvinvoiva kuntalainen, SDP:n kunnallisvaalipoliittinen ohjelma, hyväksytty vasemmistoliitto vihreät sdp keskusta Sosiaaliturva-lehden tilaajaetuna kunnallisen sosiaalipolitiikan perusteos Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi Kananoja, Niiranen, & Jokiranta (Toim.) ETUHINTAAN 28 euroa! aulikki kananoja, VUOKKO NIIRANEN & harri jokiranta (ovh. 38 euroa) Kunnallinen sosiaalipolitiikka Osallisuutta ja Yhteistä vastuuta P S - K U S T A N N U S o to sdp VIHREÄT Kunnat olemme me ja valta niissä kuuluu meille kaikille. Kun muutamme kuntaa, muutamme maailmaa. Kuntalaisten valitsemissa valtuustoissa ratkaistaan, millainen on tulevaisuutemme. vihreät keskusta Oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus, ilmastovastuu, Vihreän liiton kunnallisvaaliohjelma, hyväksytty keskusta sdp KESKUSTA keskusta kokoomus Ihmisyys ja vastuullinen vapaus ovat Keskustan kuntapolitiikan aatteellisia kulmakiviä. Toimivat ja tasavertaiset palvelut tukevat jokaisen ihmisen mahdollisuuksia rakentaa hyvä elämä itselleen ja läheisilleen sekä menestyä vihreät rkp keskusta elämässään. Tärkeintä on kuitenkin pitää huolta niistä kuntalaisista, jotka kokevat elämässään köyhyyttä, sairautta, syrjäytymistä, yksinäisyyttä tai turvattomuutta. rkp Laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut kaikille, Keskustan kokoomus puoluevaltuuskunnan kuntapalvelukannanotto , varsinainen vaaliohjelma valmistuu syksyllä RKP Ruotsalaisen kansanpuolueen kunnallispolitiikan kantavana voimana on kuntien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Rkp haluaa painottaa rajatonta yhteistyötä, jossa ihmisiä palvellaan paremmin ja laadukkaammin. keskusta kokoomus rkp kokoomus Rättvist, RKP:n kunnallisvaaliohjelma, hyväksytty kokoomus KOKOOMUS Kokoomuslainen kunta on itsenäinen, demokraattinen ja moniarvoinen. Se tarjoaa laadukkaita palveluja, riittävän sosiaaliturvaverkon sekä tukee työllisyyttä ja yrittäjyyttä. kokoomus Kokoomuslainen kunta turvallinen elämän eri vaiheissa, Kokoomuslainen kunta -asiakirja, hyväksytty 2004, päivitetään syksyllä Aulikki Kananoja Vuokko Niiranen Harri Jokiranta Kunnallinen sosiaalipolitiikka Osallisuutta ja yhteistä vastuuta Teos antaa aineksia kunnallisen sosiaalipolitiikan opiskeluun, käytännön toteuttamiseen, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Teemoja ovat muun muassa kunnallisen sosiaalipolitiikan toimintaympäristö, strategiset valinnat ja johtaminen. Kirja on syntynyt Sosiaaliturva-lehteä julkaisevan Huoltaja-säätiön ja PS-kustannuksen yhteistyönä. PS-kustannus Nid. 252 s. Ovh. 38 euroa + käsittelykulut. Sosiaaliturva-lehden tilaajaetuna 28 euroa + käsittelykulut. Huom! Yli neljän kappaleen tilauksista 20 % alennus (ovh:sta) + käsittelykulut. tilauspalvelu (09) Sosiaaliturva 9/08 15

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2008 Löytyikö Paras? Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin Aktivoinnin paradoksit Lamaannuttavia tutkimuksia

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

asiakkaan kanssa Avoimesti yhdessä sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ikääntyville maahanmuuttajille omakielistä toimintaa

asiakkaan kanssa Avoimesti yhdessä sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ikääntyville maahanmuuttajille omakielistä toimintaa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2009 Ikääntyville maahanmuuttajille omakielistä toimintaa Turussa tutkittiin: Diakoniatyö täydentää sosiaalityötä Nurmijärvellä ristikkäisjäsenyyksiä lautakunnissa

Lisätiedot

Sosiaalialan johtaminen. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Läheisneuvonpidossa toteutuu lapsen etu parhaimmillaan. Vääryydet suututtivat tutkijat

Sosiaalialan johtaminen. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Läheisneuvonpidossa toteutuu lapsen etu parhaimmillaan. Vääryydet suututtivat tutkijat 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2006 II Bruno Sarlin -seminaari Oikeudet ja osallisuus kunnallisen sosiaalipolitiikan suuntaajana Läheisneuvonpidossa toteutuu lapsen etu parhaimmillaan Vääryydet

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

Vahva peruskunta. vai jotain muuta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. En kommentoi on huono vastaus

Vahva peruskunta. vai jotain muuta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. En kommentoi on huono vastaus sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 11 2009 Luottamushenkilö Henrik Hämäläinen Antti Hautamäki: Onnellisuus yhteiskuntapolitiikan tavoitteeksi En kommentoi on huono vastaus Vauvaperheet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon. uudistunut valvonta. kuvituskuva työn alla... sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 8 2010 irtonumero 7,50 e

Sosiaalihuollon. uudistunut valvonta. kuvituskuva työn alla... sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 8 2010 irtonumero 7,50 e sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2010 irtonumero 7,50 e Iäkkäiden perhehoito vaihtoehto kodin ja laitoksen välissä Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

tuo ihmisen kohtaaminen sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Turpaan tuli naiselta Parisuhde päättyy, isyys jatkuu

tuo ihmisen kohtaaminen sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Turpaan tuli naiselta Parisuhde päättyy, isyys jatkuu sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 6 7 2009 Turpaan tuli naiselta Luottamushenkilö Ulla-Riitta Lattula, Oulu Martti Kekomäki: Tarvitaanko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä?

Lisätiedot

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 13 2006 Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa Hoivakoti Espanjan auringon alla Eläkeläisyys monen vammaisen uraputki Milloin kunnan on

Lisätiedot

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2008 Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun Elimäen Paras löytyi mutkien jälkeen kuntaliitoksesta Kilpailuttamisen kustannukset voivat yllättää Miten arvioida

Lisätiedot

kilpailu kiristyy niukkenevasta työvoimasta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Sähköinen arkisto voi helpottaa asiakastyötä

kilpailu kiristyy niukkenevasta työvoimasta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Sähköinen arkisto voi helpottaa asiakastyötä sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2008 Sähköinen arkisto voi helpottaa asiakastyötä Nettisivusto toimeentulotuen asiakkaille Nuorille apua terveyssosiaalityön keinoin Romanikerjäläinen persona non

Lisätiedot

parhaat innovaatiot xxxxxton xxxxxamies Kunnallisen sosiaalipolitiikan xxxxxxdut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

parhaat innovaatiot xxxxxton xxxxxamies Kunnallisen sosiaalipolitiikan xxxxxxdut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2007 Löytyykö Paras? Etelä-Karjalassa rakennetaan sosiaali- ja terveyspiiriä Sosiaalipolitiikka Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Kehitysvammaiset maanpuolustuskursseilla

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 19 2006 Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa Avoimet ovet Kirkkonummen sosiaalitoimistossa Juristin näkemys: Kilpailu ei

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 18 2006 Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille Lappeenrannassa hoitoketju on kunnossa sakkopäiviä nolla Eroperheille

Lisätiedot

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2011 irtonumero 7,50 e SosiaaliporrasRAI väline vanhuksen sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin Luottamushenkilö Auli Pääkkönen, Maaninka Henkilökohtaistuvat

Lisätiedot

kotoutunut? Milloin ihminen on sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

kotoutunut? Milloin ihminen on sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 2 2011 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Antti Lavanti, Kirkkonummi Helsingin Maunulassa lastensuojelun asiakkailta ei pimitetä tietoa Ammattikäytännöt

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2007 Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa Kirkkonummella ikäihmiset pääsevät vaikuttamaan Päihdetyötä brändätään Eläytymisen vaikea taito Tunteet

Lisätiedot

Eroja voi ehkäistä. Huomio parisuhteeseen. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Miten suhtautua kerjäämiseen?

Eroja voi ehkäistä. Huomio parisuhteeseen. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Miten suhtautua kerjäämiseen? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2008 Miten suhtautua kerjäämiseen? Perhetyötä tilaajatuottajamallilla Vantaalla Mentorointi auttaa jaksamaan Kynnys tehdä lastensuojeluilmoitus on aiempaa matalampi

Lisätiedot

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut?

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 7 2008 Puutarha hoitaa Mistä syntyvät suurtuotannon edut? Poliitikkojen reseptit kerjäläisongelmaan Ihmisoikeustuomioistuin osallistuu lapsen edun määrittelyyn Sosiaaliturva-lehden

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot