PUTKESSA. Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUTKESSA. Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle"

Transkriptio

1 PUTKESSA R I I H I M Ä E N S U U R I K A U K O L Ä M P Ö L I N J A Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

2 PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ 2 I 2007 Tuotekehitystä yli yritysrajojen KWH Pipe tunnetaan yrityksenä, joka kehittää jatkuvasti tuotejärjestelmiään niin talotekniikan kuin myös kunnallistekniikan rakentamisen ratkaisuihin. Erityisesti vesihuoltotekniikka on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, ja me KWH Pipella haluamme olla vahva edelläkävijä alalla. Haemme jatkuvasti uusia tuoteratkaisuja asiakaspalautteen perusteella. Erilaisia säiliöratkaisuja olemme toimittaneet asiakkaillemme jo useiden vuosien ajan. Reilu vuosi sitten aloimme pohtia, kuinka tuotteistaa eri säiliöratkaisut siten, että valmistaisimme asiakkaille soveltuvat tuotteet tietyistä komponenteista. Jokaista säiliötä ei näin ollen tarvitsisi räätälöidä alusta alkaen tapauskohtaisesti. Tämä toisi kustannustehokkuutta tuotantoomme, ja sitä kautta säästöjä myös loppukäyttäjälle. Heti prosessin alkuvaiheessa huomasimme, kuinka hyödyllistä olisi saada mukaan kehitystyöhön myös muita vesihuollon ammattilaisia yrityksiä, joiden osaaminen täydentää omaa muoviosaamistamme. Vahvat yhteistyökumppanit ovat usein tärkeä osa tuotekehitystä. Näin saamme parhaan mahdollisen osaamisen käyttöömme ja varmistamme tuotteen soveltuvuuden asiakkaillemme. Olemme nyt koonneet yhteen kolme vahvaa vesihuollon ammattilaista sekä heidän erityisosaamisensa niin muoviputkiteknologiasta, pumppaamisesta kuin veden kalkkikivialkaloinnistakin. Olemme jo tuotteistaneet ratkaisuja alavesisäiliöihin, joissa pumpputoimittaja tuo mukanaan oman vahvan tietämyksensä pumppaamisesta. Haasteellinen työ veden kalkkikivialkalointiin soveltuvan säiliöratkaisun kehittämiseksi on niin ikään käynnissä. Tässä projektissa mukana on kalkkikivialkalointiin perehtynyt asiantuntija. Asiakas voi ostaa kokonaisratkaisun alan merkittäviltä osaajilta yhdessä paketissa tarvitsematta miettiä erillisratkaisuja ja niiden sovittamista yhteen. Ratkaisut on koottu suunnittelijan mitoituksen perusteella valmiiksi paketiksi jo tehtaalla. Asiakkaan huolehdittavaksi jää ainoastaan säiliön asentaminen työmaalle siihen kuuluvine töineen. Tutustu säiliöratkaisuihimme tässä lehdessä. Toivotan kaikille hyvää ja lämmintä kesää sekä rentouttavaa lomaa, kun sen aika koittaa. Seppo Rautiainen liiketoimintapäällikkö, Yhdyskuntatekniikka 4 U U T I S E T 6 V E S I H U O LT O Helppo ja edullinen menetelmä juomaveden alkalointiin. 10 R A K E N N E T T U Y M P Ä R I S T Ö Suomen suurimmat PE-rumpuputket Maalahteen. 12 A S I A N T U N T I J A Kalkkikivialkalointi yleistyy Jyrki Palomäen mukaan myös suurissa vesilaitoksissa. 14 E N E R G I A Helsingin Energian tarkkaan ajoitettu jäähdytysputkistourakka. 16 T U O T E K E H I T Y S Antistaattinen putki herkästi räjähtävälle ja tulenaralle materiaalille. 17 Y M P Ä R I S T Ö Luontoa säästävää jätevesipuhdistusta Vöyri-Maksamaalla. 18 E N E R G I A Vaasalainen innovaatio maalämmön siirrosta verkostomaisesti. 20 E N E R G I A Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpölinja kiertää museokohteet. 22 H O M M A P U T K E S S A Onnistu oikein WehoPuts-pienpuhdistamon asennuksessa. Putkessa KWH Pipen asiakaslehti Oy KWH Pipe Ab, PL 21, Vaasa puh. (06) , faksi (06) Osoitteenmuutokset: Päätoimittaja: Tom Lindholm Toimitusneuvosto: Marlene Fremleson-Ohlis, Stig Johansson, Juha Kainulainen, Tom Lindholm ja Seppo Rautiainen, KWH Pipe Toimitus: Kynämies Oy, puh. (09) Paino: Frenckellin Kirjapaino Oy

3 V E S I H U O LT O Helppo Karkeana laitteen suunnittelun alkuvaiheen mitoituksena voi käyttää arvoa yksi kuutio vettä tunnissa tarvitsee yhden kuution kalkkikivirouhetta, Nordkalk Oyj Abp:n myyntipäällikkö Satu Antola neuvoo. 6

4 T E K S T I Arto Rautio K U V A T Vesa-Matti Väärä, Matti Salmi ja KWH Pipe Kun veden ph-arvo on noin 7,5, alkaliteetti vähintään 0,6 millimoolia litrassa ja kalsiumpitoisuus vähintään 10 milligrammaa litrassa, on veden korroosionesto hyvä. Normaalisti raakavetemme arvot jäävät selvästi alle näiden arvojen, mikä mahdollistaa korroosion syntymisen. Putkistoon menevän veden arvot voi korjata kohdalleen alkaloinnilla. Kalkkikivirouheella tehtävä alkalointi on osoittautunut suomalaisille pohjavesille hyväksi käsittelykeinoksi. Samalla saadaan vedestä pois siinä olevaa rautaa, mangaania ja alumiinia, esittelee kalkkikivirouhetta vesilaitoksille jo 1980-luvulta alkaen toimittaneen Nordkalk Oyj Abp: n myyntipäällikkö Satu Antola. Nordkalk on Suomen markkinajohtaja kalkkikivipohjaisten alkalointimateriaalien toimituksissa. Asiakkaina on sekä pintaettä pohjavettä raakavetenään käyttäviä laitoksia. Pintavesilaitoksille Nordkalkilta menee sekä poltettua että sammutettua kalkkia. Kalkkikivirouhetta käyttävät lähinnä keskikokoiset ja pienet pohjavesilaitokset. Satu Antolan mukaan Norjassa hyödynnetään rouheeseen perustuvaa alkalointia myös isoissa laitoksissa. Vaikka emme toimita alkalointijärjestelmiä, olemme osallistuneet alkaloinnin kehittämiseen muun muassa Tekesin rahoittamassa kehitysprojektissa. Nyt markkinoille on tullut tehtaalla asennusvalmiiksi asti koottu alkalointilaitos, joka on kehitetty yhdistämällä Nordkalkin alkalointi-, Grundfosin pumppuja KWH Pipen muovi säiliöosaaminen, Antola selvittää. KWH Pipe on valmistanut jo aiemmin yhdessä Grundfosin kanssa alavesisäiliöitä. Nyt tuotevalikoimaa on siis laajennettu alkalointiin. Käytännössä säiliöt tehdään Weholiteputkista. Me kokoamme Vaasassa kokonaisuuden valmiiksi niin, että työmaalla tarvitsee tehdä vain maanrakennustyöt, nostaa säiliö paikalleen ja suorittaa putki- ja sähkökytkennät sekä lisätä alkalointimassa siihen liittyvine töineen. Pumppuyksikkö, sähkökaappi, miehistöluukut ja sisäpuoliset putkis tot ovat kaikki valmiina toimituksessa, esittelee uutta tuotetta KWH Pipen yhdyskuntatek niikan liiketoimintapäällikkö Seppo Rauti ainen. Kalkkikivirouhe ei ole säiliössä valmiina painonsa takia. Työmaalla säiliöön lisätään siksi ensin keräilyputken päälle puhdistettua ja seulottua salaojasoraa ja sitten mitoituksen mukainen kerros kalkkikivirouhetta. Sala- ojasora estää liukenemattomana aineksena keräilyputken tukkeutumisen. On tärkeää myös muistaa alkalointiyksikön desinfi ointi ennen sen käyttöönottoa. Desinfi ointi tehdään salaojasoran ja kalkkikivirouheen asentamisen jälkeen, huomioi Antola. PAIKALLISIIN OLOIHIN RÄÄTÄLÖITY Satu Antola korostaa, että kukin alkalointilaitos pitää tehdä paikallisiin tietoihin perustuvilla suunnitelmilla. Vastuu mitoituksesta on suunnittelijalla, laitetoimitus tehdään aina tilaajan antamilla tiedoilla. Mitoituksessa lähtökohtana ovat etenkin veden laatu ja kulutus sekä käytettävän kalkkikivirouheen laatu, raekoko ja raejakauma. Mitä pienempi raekoko on, sitä tehokkaampaa kalkki kiven liukeneminen on. Eri osatekijöiden summana saadaan se viipymäaika, jonka raakaveden pitää olla alkalointisäiliössä, jotta se saa toivotun ph-arvon ja alkaliteetin. Kun pohjavesi suodatetaan kalkkikivirouheella, vedessä oleva hiilidioksidi reagoi kiven kalsiumkarbonaatin kanssa. Hiilidioksidia muuttuu vetykarbonaatiksi, ja veteen liukenee kalsiumia. Lisäksi epäpuhtauksia jää kalkkikivisuodattimeen. Useimmiten epäpuhtauksina on rautaa ja mangaania, ratkaisu juomaveden alkalointiin Lähes kaikkialla Suomessa pohjavesi on liian hapanta ja pehmeää, mikä aiheuttaa korroosiota metalliputkissa. Vuotoriskin kasvamista ja kupariputkia käytettäessä myös terveyshaittoja voi estää tehokkaasti alkaloinnilla. Pohjavesilaitoksille on nyt kehitetty helposti, nopeasti ja edullisesti tehtävä alkalointiyksikkö. 7

5 V E S I H U O LT O KALKKIKIVISUODATUS Veden viipymäaika on tärkeä osa kalkkikivisuodatuksella tehtävää alkalointia. Veden ph-arvo ja puskuri kyky eivät nouse riittävästi, jos vesi ei ole tekemisissä kalkkikivirouheen kanssa suunniteltua aikaa. Tilannetta on helppo korjata pienentämällä virtausta. Jos ph-arvo nousee yli riittäväksi arvioidun tason 7,5, toimintaa korjataan lisäämällä virtausta. Syöttöventtiili Ilmaputki Ø20 Pesuputki Tuki Suodatinrouhe puhdistetaan puhaltamalla rouheen läpi alhaalta ylöspäin ensin paineilmaa ja sitten vettä. Huuhtelu kannattaa tehdä usein ja pienillä paineilla, mikä pitää suodattimen toimivana. hin. Kun vettä alkaloidaan, on laskettava samalla puskurikyvyn vaikutus muun muassa klooraamiselle, hän korostaa. HOITO JA HUOLTO TURVAAVAT TOIMINNAN KWH Pipen Vaasan tehtaalla koottavassa säiliössä on pumppua varten pystyssä sisähalkaisijaltaan millimetrin Weholite, joka on hitsattu yhteen vaakatasossa olevan sisähalkaisijaltaan millimet- Alkalointisäiliön lisäksi kalkkikivisuodatuksessa ei tarvita erityislaitteita eikä prosessissa ole koskaan yliannostuksen riskiä esimerkiksi alkalointiaineen syöttölaitteen vian tai inhimillisen käyttövirheen takia. joskus myös esimerkiksi alumiinia tai humusta. Kun veden viipymä eli se aika, jonka vesi on tekemisissä kalkkikiven kanssa, on riittävä, ph-arvo ja alkaliteetti nousevat halutulle tasolle. Alkaliteetti lisää veden niin sa nottua puskurikykyä eli kykyä vastustaa kemiallisia muutoksia, Satu Antola toteaa. Puskurikyvyn lisääntyminen näkyy putken ja veden rajapinnassa syöpymisen vähenemisenä, mutta vaikuttaa toki myös muihin veteen liittyviin kemiallisiin reaktioirin Weholiten kanssa. Vesisäiliössä on väliseinällä erotettu alkalointiosa ja varsinainen varastosäiliö. Raakavesi tulee verkoston paineella alkalointiosaan ja siirtyy suodatuksen jälkeen lappona toimivaa keräilyputkea pitkin varastosäiliöön. Sieltä käyttövesi pumpataan verkostoon. Tuomme veden suodatukseen yläkautta, mikä helpottaa laitteen huoltotarpeen seuraamista. Alkalointisäiliön luukusta näkee kalkkikivirouheen tummumisen, mikä helpottaa huuhtelutarpeen havaitsemista. Kalkkikivirouhe on huuhdottava aika ajoin epäpuhtauksista. Kalkkikiven liukeneminen myös kuluttaa rouhetta eli sitä on lisättävä aika ajoin, Seppo Rautiainen muistuttaa. Käytännössä suodattimen puhdistus tehdään puhaltamalla sen läpi ensin paineilmaa, mitä varten säiliössä on valmiina rstputki. Näin saadaan epäpuhtaudet ja sakka irti kalkkikivestä. Sen jälkeen kalkkikivipatja huuhdotaan vedellä alhaalta ylöspäin, jolloin irronnut sakka huuhtoutuu pois, ja likainen vesi ohjataan alkalointisäiliössä olevaa purkuputkea pitkin avo-ojaan, sadevesiviemäriin tai muuhun vastaavanlaiseen paikkaan. Säiliö on suunniteltu niin, ettei tämä pesuvesi voi mitenkään päästä varastosäiliöön. Muovisäiliön etuna on rakennusvaiheessa sen asentamisen helppous ja nopeus paikalla rakentamiseen verrattuna. Lisäksi säästytään niiltä korjaustarpeilta, joita paikalla rakennetuissa säiliöissä on havaittu, Nordkalklin Satu Antola arvioi alkalointiyksikön toimivuutta käytännössä. 8

6 T E K S T I J A K U V A Arto Rautio Turvattua vesihuoltoa alavesisäiliötä hyödyntäen Konneveden kunta hankki tilavuudeltaan sadan kuution Weholite-säiliön uuden yhdysvesijohdon varrelle sijoitettavaksi alavesisäiliöksi. Konneveden Istunmäen kylä on mukana Koipiniemi-Pakarila vesiosuuskunnassa, joka ostaa vetensä Rautalammilta. Muu Konnevesi ottaa vetensä Soukkionniemen vedenottamosta. Teemme nyt Keski-Suomen TE-keskuksen avustamana 15 kilometriä pitkää Istunmäki Konnevesi-yhdysvesijohtoa ja -viemärilinjaa. Näremäkeen tulee sadan kuution alavesisäiliö välisäiliöksi, josta voi pumpata vettä molempiin suuntiin. Kun Rautalammilla on ruhtinaalliset vesivarat, pumppaus tapahtunee käytännössä vain Konnevedelle päin, rakennusmestari Markus Tiihanoff kertoo. Välisäiliöön pumpataan vettä, kun kulutus on pientä. Vettä painetaan Lapunmäen ylävesisäiliöömme korkean kulutuksen aikaan ja sieltä sekä kunnan verkostoon kirkonkylällä että kylillä oleville osuuskunnille. Tarkoituksena on ottaa viidennes eli noin 50 kuutiota päivittäisestä käyttövedestä Rautalammilta ja loput Soukkionniemestä. Veden kulkua ohjataan aikanaan etäohjauksella toimivalla automatiikalla, jonka piirissä ovat sekä Soukkionniemen vedenottamo että Lapunmäen ja Näremäen säiliöt. HELPPO VALINTA Suomen Salaojakeskus Oy Kuopiosta teki suunnitelmat syksyllä 2006, ja työt aloitettiin vuoden lopussa. Urakka on jaettu kahtia kaivinkoneurakoitsija Petri Bergille ja Seppo Variksen kuljetusliikkeelle, jotta kaikki olisi valmista kesään 2007 mennessä. Alavesisäiliön toimitus ja asennus sovittiin toukokuulle. Työn vetovastuu ja valvonta on Konneveden kunnan Markus Tiihanoffi lla. Kunta on myös kilpailuttanut tarvikkeet. Asennusvalmiina hankittava alavesisäiliö oli suunnittelijan suositus. Kun vertailimme eri vaihtoehtoja, käteen jäi käytännössä vain yksi vaihtoehto, KWH Pipen Weholite-säiliö, Tiihanoff toteaa. Säiliö joudutaan nostamaan kaivinkoneilla paikoilleen, sillä sen sijoituspaikka on sähkölinjan alla. Muuten asennus on normaali ja varsin nopea toimenpi de. Valmis säiliö upotetaan maastoon, säi liö asennukses ta vastaava urakoitsija Petri Berg selvittää. Varsinainen vesisäiliö on makaava, ja sen päässä on pystyssä pumppaamohuone, jossa ovat KWH Pipen tehtaalla asennetut Grundfosin paineenkorotuspumput. Kuluttajille menevä vesi on Konnevedellä alkaloitu. Käytössä on nyt kalkkikivirouheella tapahtuva suodatus. Meillä syötettiin alkujaan lipeää suoraan veteen vedenottamolla. Siihen liittyvät yliannostusriskit on nyt poistettu kalkkikivialkaloinnilla, Tiihanoff kertoo. Konneveden kunnantoimiston aulassa sijaitseva tilataideteos kuvaa koskia, jotka sijaitsevat Konneveden järvestä Kynsiveteen virtaavalla vesireitillä. Rakennusmestari Markus Tiihanoff vastaa siitä, että kuntalaisten käyttöveden laatu on korkeatasoista. 9

7 R A K E N N E T T U Y M P Ä R I S T Ö T E K S T I Arto Rautio K U V A T Mikko Lehtimäki, Maanmittauslaitos ja KWH Pipe Långskäret Maanmittauslaitos, lupa nro 9/ILMA/2007 Kalvskäret Suomen suurimmat PE-rumpuputket K Uusi tieyhteys mantereelta saareen ei saa vähentää veden virtausta ranta-alueilla, päättivät Maalahden Kalvskäretin saaren mökkiläiset. Kun silta rannasta rantaan olisi ollut liian kallis rakenne, päätettiin asia ratkaista laittamalla pengerosuuteen kunnolliset rummut. alvskäretin saaren mökinomistajat ovat tähän asti olleet venekyydin tai jään kantavuuden varassa halutessaan käydä loma-asunnoillaan. Kun tämän päivän mökit sopivat ympärivuotiseen käyttöön, päätettiin mökkikautta pidentää rakentamalla tie mantereelta saareen. Tällä vajaan miljoonan euron investoinnilla pystymme olennaisesti parantamaan vapaa-ajanasuntojemme ympärivuotista käytettävyyttä. En pidä investointia kalliina siitä ilosta, pohtii tienrakennusta varten perustetun yhdistyksen puheenjohtaja ja hanketyöryhmän vetäjä Johan Malm. Uusi tieyhteys on edellytys mökkien talvikäytölle, Johan Malm toteaa. 10

8 Alue, jonne rumpuputket asennetaan, näkyy ilmakuvassa oranssilla ympyröitynä. Tarkoituksena on ollut nimenomaan parantaa saaren käytettävyyttä vapaa-ajanasumisessa. Emme siis pyri muuttamaan saarta ympärivuotisen asumisen paikaksi. Nykyinen yleiskaava ei edes mahdollista vakituista asutusta, korostaa Malm. Hankkeessa toimivat rakennuttajina saaren maanomistajat, jotka kustantavat projektin omalla kustannuksellaan. Selvitimme kyllä mahdollisuuksia saada avustuksiakin, mutta totesimme käytännön syistä, että asia on parasta hoitaa puhtaasti omalla rahoituksella. PELIVARAA VEDEN NOUSULLE Kyseessä on 130 metriä pitkä vedenylitys, johon tulevat penkereet molemmille rannoille ja keskelle 25 metrin silta. KWH Pipe toimittaa rakennuttajille neljä sisähalkaisijaltaan millimetrin Weholite-rumpua. Ne ovat kokoluokaltaan suurimmat Suomessa myydyt rummut. MAALAHDEN RUMPUTOIMITUS Uusi tie kulkee mantereelta saareen, pituus 130 metriä. Pengerosuutta on reilut 100 metriä, silta 25 metriä. Penkereeseen asennetaan 4 kappaletta rumpuja ranta vesien virtauman varmistamiseksi. Weholite-rumpujen sisähalkaisija on mm, pituus noin 10 metriä. Suomen suurimmat PE-rumpuputket. Kun halusimme turvata rannoilla riittävän veden virtauman ja sitä kautta veden laadun säilymisen, aloimme selvittää, kuinka suuria rumpuja on mahdollista saada. KWH Pipe pystyi toimittamaan mm: n rummut. Laitamme niitä penkereeseen neljä kappaletta. Yhdistelmä, johon kuuluvat penkereet, rummut ja silta keskelle, säästää meille rahaa pitkään siltaan verrattuna, laskee Malm. Itse projekti on vielä kesken. Johan Malm on suorittanut sillanrakennukseen liittyvän koulutuksen, ja hän on tehnyt lupavaiheen kuvat. Detaljisuunnittelun ja urakoinnin osalta palveluntuottajat ovat vielä valitsematta. Suunnittelu on alkamassa lähi aikoina ja urakoitsijavalintaan päästään loppukesästä. Hanke lähtee varsinaisesti liikkeelle loppukesästä, mutta rummut on jo tilattu ja tehtykin valmiiksi. Kun tieyhteyttä suunniteltiin, haluttiin pengerrummut tehdä niin isoiksi kuin mahdollista. Normaalin vedenkorkeuden aikaan halkaisijamitasta noin kaksi metriä on veden alla ja metri veden päällä. Korkean veden aikana koko rumpu voi olla veden alla. Mitoituksessa on siis jätetty pelivaraa, jos vesi nousee ylemmäksi. Itse rummut on sijoitettu niin, että sillan toisella puolella on kolme ja toisella yksi rumpu. Tämän on laskettu turvaavan riittävän virtauksen molemmilla rannoilla. Muuhun rumpuja ei käytetä, veneliikenne esimerkiksi tapahtuu kaikki sillan kohdalta, Johan Malm sanoo. Keskustellessamme KWH Pipen kanssa kävi ilmi, että rumpujen valmistamiseen tarvittavat koneet olivat nyt keväällä Vaasassa ja siirtymässä muualle. Oli meille järkevää teettää rummut lähellä työmaata. Se sekä helpottaa huomattavasti 8 10 metriä pitkien rumpujen kuljetusta että säästää kuljetuskustannuksissa, Malm toteaa. Yhteistyö KWH Pipen kanssa jatkuu Johan Malmin arvion mukaan myös työn edetessä. Hän uskoo rumputoimittajan tiedoista olevan apua muun muassa rakennusvaiheessa rumpuja asennettaessa. Mobiiliyksikkö apuna Rakennuttaja päätti tilata rummut KWH Pipeltä jo hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden alkamista. Vaasassa voidaan tehdä normaalisti sisähalkaisijaltaan millimetrin rumpuja, mutta tarjouskyselyn tullessa Vaasassa tehtiin par haillaan yhtiön Weholite-mobiililinjan koeajoja. Vaikka haluttuun virtaukseen olisi todennäköisesti päästy mil limetrin rummuillakin, päätti tilaaja varmistaa rakenteen toimivuuden ottamalla rummut vielä isompina, kun se oli mahdollista. Uudella mobiiliyksiköllä päästään aina milllimetrin sisämittaan asti. Tilatut rummut tehtiin Vaasassa valmiiksi koeajojen yhteydessä ja varastoitiin tehtaalle odottamaan toimitusta. Varsinaisesti suuriin projekteihin tarkoitettu siirrettävä tuotantolinja on siirretty sen jälkeen konteissa muualle ja kasattu tekemään putkea ison työmaan vieressä. Näin työmaalle tarvitsee toimittaa vain putkien raaka-ainetta eikä putkia, mikä säästää ostajan kustannuksia selvästi. 11

9 A S I A N T U N T I J A T E K S T I Arto Rautio K U V A Mikko Lehtimäki Maailman mittakaavassa puhtaita pohjavesiämme täytyy käsitellä paikoin kallio- ja maaperästä aiheutuvan happamuuden takia. Lisäksi monin paikoin vedestä täytyy poistaa siihen liuennutta rautaa ja mangaania, jossain myös humusta, fluoridia, nikkeliä tai arseenia. Vedenkäsittelyn kannalta ongelmallisinta on, jos vedessä on sekä rautaa että humusta. Suomen pohjavedet kaipaavat käsittelyä JYRKI PALOMÄKI Pohjaveden happamuuteen joudutaan puuttumaan etenkin Länsi-Suomessa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella raakavedestä noin 80 prosenttia otetaan pohjavedestä. Tarve ph-arvoa nostavalle alkaloinnille on mittava. Lisäksi monissa laitoksissa poistetaan vedestä rautaa ja mangaania veden käytettävyyden takia, kertoo Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueidenkäytön ja vedenhuolto-osaston päällikkö Jyrki Palomäki. Vesilaitosten raakaveden laadusta ei ole kattavaa tilastoa, mutta alueellamme tehtiin vuonna 2000 kalkkikivialkalointitutkimus. Osoittautui, että 70 laitoksen verkostoveden ph-arvo oli alle 7,0, ja niistä 50:n alle 6,5. Näillä laitoksilla korroosio-ongelmat ovat todennäköisiä, jos vettä ei aleta alkaloida. Kaikkiaan alueellamme on noin 250 veden hankintaa ja jakelua hoitavaa yksikköä. Pohjaveden happamuus on pääosin lähtöisin kallio- ja maaperästä. Joissakin paikoissa pohjaveteen pääsee myös humusta. Humuksen hajotessa pohjavedessä syntyy happamuutta lisäävää hiilidioksidia, ja samalla vesi muuttuu vähitellen hapettomaksi. Happamuutta poistetaan yleisesti lipeää, soodaa ja sammutetusta tai poltetusta kalkista tehtyä liuosta lisäämällä. Kemikaalien syöttöön ja valmistukseen liittyvä jatkuva hoitotarve sekä muutamista laiterikoista aiheutuneet alkalointikemikaalin yliannostustapaukset ovat kuitenkin vähentäneet menetelmän suosiota. Viimeisen 10 vuoden aikana kalkkikivisuodatukseen perustuva menetelmä on yleistynyt etenkin sen vähäisen hoitotarpeen ja ylialkaloitumisriskin puuttumisen takia. Menetelmä koetaan lisäksi kuluttajien keskuudessa luonnonmukaiseksi. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on nyt noin 50 kalkkikivisuodatukseen perustuvaa laitosta, ja uusia on tulossa. Vaikka kalkkikivialkalointi vaatii noin 30 minuutin viipymäajan ja siksi aika ison suodatinaltaan, on menetelmä nyt yleistymässä myös suurissa vesilaitoksissa. Alueemme suurin kalkkikivialkalointia käyttävä yksikkö on Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n Autionmaan alkalointilaitos, joka otettiin käyttöön vuonna Laitoksella alkaloidaan kalkkikivellä vettä nykyisin keskimäärin m 3 /d, Palomäki tietää. Jyrki Palomäki korostaa kalkkikivialkalointilaitosten suodatinaltaiden ja kalkkikiven puhtauden merkitystä. Suodatin on syytä desinfioida ennen käyttöönottoa. Samalla kannattaa varmistaa suodatetun veden mikrobiologinen laatu vesianalyysein ennen veden johtamista verkostoon. Kuva on Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n Autionmaan alkalointilaitoksesta. VAPAA-AIKA VETÄÄ VESILLE Jyrki Palomäki suuntasi ylioppilaskirjoitusten jälkeen Etelä-Pohjanmaalta Ouluun lukemaan yhdyskuntatekniikkaa. Opintojen alkuvaiheen jälkeen vesihuolto alkoi tuntua itselle läheisimmältä alueelta, ja hän päätti erikoistua sille puolelle. Diplomityönsä Palomäki teki humus- ja rautapitoisen pohjaveden kemiallis-biologisesta käsittelystä. Lyhyen yliopistotutkijauran jälkeen hän 12

10 Veden ph-arvo on kalkkikivisuodatuksen jälkeen normaalisti 7,5 8,2. Tämä on korroosion eston kannalta riittävä, Jyrki Palomäki tähdentää. Kalkkikivisuodatuksessa riittää alhaisempi taso alkaloinnissa syntyvän puskurivaikutuksen takia. siirtyi vesihuoltotehtäviin Länsi-Suomen ympäristökeskukseen. Nuorena diplomiinsinöörinä ympäristöhallintoon tullut, nyt 34-vuotias Palomäki on edennyt alueidenkäytön ja vesihuolto-osaston päälliköksi Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keskipohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 55 kuntaa, ja se on toiminnallisesti suurin maamme 13 ympäristökeskuksesta. Vaasan toimipisteessä työskentelevä Palomäki johtaa osastoa, jonka toimialaan kuuluvat vesihuoltoon, kaavoitukseen ja pohjavesien suojeluun liittyvät tehtävät. Vapaa-aikana Palomäki on etenkin kesälomilla mielellään vesillä. Uistimen veto on olennainen osa veneilyä, vaikka saaliista ei aina olekaan niin väliä. Perhe ja pienten lasten kanssa vietetty vapaa-aika antavat tarpeellista vastapainoa työelämän kiireille. EPÄPUHTAUDET SAMALLA POIS Hapan vesi syövyttää putkistoja ja vesikalusteita liottaen niistä metalleja veteen. Happamuudesta voi aiheuta laiterikkoja, veden esteettisiä haittoja ja jopa terveyshaittoja. Pitkään kiinteistön kupariputkissa viipyneen happaman veden kuparipitoisuus voi ylittää terveydellisillä perusteilla asetetun raja-arvon. Happamuuden lisäksi kalkkikivisuodatuksen on havaittu poistavan vedessä olevia epäpuhtauksia rautaa, mangaania, alumiinia ja orgaanisia aineksia. Epäpuhtaudet jäävät käsittelyn yhteydessä kalkkikivirouheeseen ja poistuvat järjestelmästä huuhtelujen aikana. On tärkeää tehdä suodattimen huuhtelu riittävän usein, ettei alkalointikyky heikkene oleellisesti eikä suodatusvastus kasva liian suureksi. Liian perusteellinen huuhtelu ei kuitenkaan ole hyväksi, sillä epäpuhtauksien poistokyvyn kehittyminen vaatii aikaa ihan vitivalkoiseksi huuhdotussa kalkkikivirouheessa, Palomäki huomioi. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tutkia myös veden hiilidioksidipitoisuus. Jos se nousee yli 30 milligrammaan litralta, pitää vesi ilmastaa ennen kalkkikivisuodatusta, jotta saadaan haluttu alkalointitulos kohtuullisella viipymäajalla. Jos hiilidioksidia on hyvin vähän, suodatus kannattaa järjestää alhaalta ylöspäin, jolloin veden hiilidioksidi ei pääse ilmastumaan ennen prosessia. Yleensä hiilidioksidia on riittävästi tai jopa liikaa. Tällöin sopii ylhäältä alas tapahtuva suodatus. Kolmas tapa on vaakasuuntainen suodatus, mutta siinä vaarana ovat oikovirtaukset, jolloin koko kalkkikivisuodatintilavuus ei tule tehokkaaseen käyttöön. Suodattimen huollon kannalta ylhäältä alas tapahtuva suodatus on paras, koska tällöin huuhtelutarve pystytään päättelemään silmämääräisestikin, Palomäki kertaa eri menetelmiin liittyviä tekijöitä. 13

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 13.10.2011 Lauri Penttinen Sisältö Ryhmätöiden läpikäynti Taustaa: vesi ja jätevesi

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys (Japa ry) Vesi: mihin kuluu

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Tämä materiaali on koottu antamaan lukijalleen valmiuksia arvioida mahdollisia ongelmia lämmitysjärjestelmässä. Esitys keskittyy paisuntajärjestelmän oleellisiin

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

KALKKIKIVIALKALOINTI. opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi

KALKKIKIVIALKALOINTI. opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi KALKKIKIVIALKALOINTI opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi KALKKIKIVIALKALOINTI opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsinki 2002 Julkaisun myynti: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

TIIROSTA TERVOON, VAIHE II

TIIROSTA TERVOON, VAIHE II TIIROSTA TERVOON, VAIHE II Pyhäjoen suiston tulvasuojelu ja virkistyskäytön rakenteet Tulvasuojelu Pyhäjoki 1.12.2011 Lähtökohdat Suunnitteluvaiheessa valittiin merkittävimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

Maankohoaminen saaristossa

Maankohoaminen saaristossa Maankohoaminen saaristossa KALVOSARJA 4 1) Ylempi ilmakuva esittää rantaviivaa 1940 luvun loppupuolelta läheltä Siiponjoen suistoa. Maankohoaminen ja joen mereen kuljettama irtain maaaines siirtää rantaviivaa

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turvemaille Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Mitä humusaineet ovat? Liuenneen eloperäisen (orgaanisen) aineksen eli humuksen värillinen

Lisätiedot

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Kittilän Kaukosen kylässä, Ounasjoen kupeessa Jouni Seppälällä ja Jouni Ojanperällä riittää haastatteluhetkellä lokakuussa kiireitä. Kylään on asennettu WehoPuts

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 3 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 3 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 3 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Vesi Jyväskylässä Kiinteistön vesijärjestelmä Veden kulutus ja säästö asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Jaettu puhdistamo jaettu urakka

Jaettu puhdistamo jaettu urakka Jaettu puhdistamo jaettu urakka Skaftungin kylä sijaitsee Pohjanmaan eteläisimmässä rannikkokunnassa, Kristiinankaupungissa. Siellä asuu niin maanviljelijöitä kuin kalankasvattajiakin, ja sen saaret ja

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Case; avoimen automaation pilot-hankkeiden haasteet

Case; avoimen automaation pilot-hankkeiden haasteet Case; avoimen automaation pilot-hankkeiden haasteet Avoimen automaation pilot-hankkeiden avulla tavoitellaan konkreettisia tuloksia. Teknisten innovaatioiden lisäksi hankkeissa on tarkoitus testata vesihuollon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut Uponor Infra 360 Projektservice 011 02 Uponor Infra 360 Projektipalvelut Meille ei mikään ole mahdotonta Kerromme tässä esitteessä kuinka vastaamme kaikkiin

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Nina Jungell Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Rannikon alue 1 Entistä merenpohjaa, muodostuivat yli 4000 vuotta sitten. 22.11.2013 Finlands skogscentral 3 Happamat

Lisätiedot

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät!

Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Kansi-istutukset ja kustannuksia säästävät altakastelujärjestelmät! Sami Nieminen Schetelig Oy Kuvat Elina Vuori / Puutarha&Kauppa Mona Plant System Miten säästät vettä, aikaa ja rahaa? Ja mistä kustannustehokkuus

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

RANTA-ALUEEN JA KUIVANMAAN MITOITUS- JA EMÄTILATARKASTELU

RANTA-ALUEEN JA KUIVANMAAN MITOITUS- JA EMÄTILATARKASTELU FCG Planeko Oy YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ANTAVERKKA-MUTALAN OYK RANTA-ALUEEN JA KUIVANMAAN MITOITUS- JA EMÄTILATARKASTELU 724-D2280 2.3.2009 FCG Planeko Oy Ylöjärven kaupunki 2 (5) 1 ANTAVERKKA-MUTALAN OYK -

Lisätiedot