PUTKESSA. Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUTKESSA. Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle"

Transkriptio

1 PUTKESSA R I I H I M Ä E N S U U R I K A U K O L Ä M P Ö L I N J A Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

2 PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ 2 I 2007 Tuotekehitystä yli yritysrajojen KWH Pipe tunnetaan yrityksenä, joka kehittää jatkuvasti tuotejärjestelmiään niin talotekniikan kuin myös kunnallistekniikan rakentamisen ratkaisuihin. Erityisesti vesihuoltotekniikka on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, ja me KWH Pipella haluamme olla vahva edelläkävijä alalla. Haemme jatkuvasti uusia tuoteratkaisuja asiakaspalautteen perusteella. Erilaisia säiliöratkaisuja olemme toimittaneet asiakkaillemme jo useiden vuosien ajan. Reilu vuosi sitten aloimme pohtia, kuinka tuotteistaa eri säiliöratkaisut siten, että valmistaisimme asiakkaille soveltuvat tuotteet tietyistä komponenteista. Jokaista säiliötä ei näin ollen tarvitsisi räätälöidä alusta alkaen tapauskohtaisesti. Tämä toisi kustannustehokkuutta tuotantoomme, ja sitä kautta säästöjä myös loppukäyttäjälle. Heti prosessin alkuvaiheessa huomasimme, kuinka hyödyllistä olisi saada mukaan kehitystyöhön myös muita vesihuollon ammattilaisia yrityksiä, joiden osaaminen täydentää omaa muoviosaamistamme. Vahvat yhteistyökumppanit ovat usein tärkeä osa tuotekehitystä. Näin saamme parhaan mahdollisen osaamisen käyttöömme ja varmistamme tuotteen soveltuvuuden asiakkaillemme. Olemme nyt koonneet yhteen kolme vahvaa vesihuollon ammattilaista sekä heidän erityisosaamisensa niin muoviputkiteknologiasta, pumppaamisesta kuin veden kalkkikivialkaloinnistakin. Olemme jo tuotteistaneet ratkaisuja alavesisäiliöihin, joissa pumpputoimittaja tuo mukanaan oman vahvan tietämyksensä pumppaamisesta. Haasteellinen työ veden kalkkikivialkalointiin soveltuvan säiliöratkaisun kehittämiseksi on niin ikään käynnissä. Tässä projektissa mukana on kalkkikivialkalointiin perehtynyt asiantuntija. Asiakas voi ostaa kokonaisratkaisun alan merkittäviltä osaajilta yhdessä paketissa tarvitsematta miettiä erillisratkaisuja ja niiden sovittamista yhteen. Ratkaisut on koottu suunnittelijan mitoituksen perusteella valmiiksi paketiksi jo tehtaalla. Asiakkaan huolehdittavaksi jää ainoastaan säiliön asentaminen työmaalle siihen kuuluvine töineen. Tutustu säiliöratkaisuihimme tässä lehdessä. Toivotan kaikille hyvää ja lämmintä kesää sekä rentouttavaa lomaa, kun sen aika koittaa. Seppo Rautiainen liiketoimintapäällikkö, Yhdyskuntatekniikka 4 U U T I S E T 6 V E S I H U O LT O Helppo ja edullinen menetelmä juomaveden alkalointiin. 10 R A K E N N E T T U Y M P Ä R I S T Ö Suomen suurimmat PE-rumpuputket Maalahteen. 12 A S I A N T U N T I J A Kalkkikivialkalointi yleistyy Jyrki Palomäen mukaan myös suurissa vesilaitoksissa. 14 E N E R G I A Helsingin Energian tarkkaan ajoitettu jäähdytysputkistourakka. 16 T U O T E K E H I T Y S Antistaattinen putki herkästi räjähtävälle ja tulenaralle materiaalille. 17 Y M P Ä R I S T Ö Luontoa säästävää jätevesipuhdistusta Vöyri-Maksamaalla. 18 E N E R G I A Vaasalainen innovaatio maalämmön siirrosta verkostomaisesti. 20 E N E R G I A Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpölinja kiertää museokohteet. 22 H O M M A P U T K E S S A Onnistu oikein WehoPuts-pienpuhdistamon asennuksessa. Putkessa KWH Pipen asiakaslehti Oy KWH Pipe Ab, PL 21, Vaasa puh. (06) , faksi (06) Osoitteenmuutokset: Päätoimittaja: Tom Lindholm Toimitusneuvosto: Marlene Fremleson-Ohlis, Stig Johansson, Juha Kainulainen, Tom Lindholm ja Seppo Rautiainen, KWH Pipe Toimitus: Kynämies Oy, puh. (09) Paino: Frenckellin Kirjapaino Oy

3 V E S I H U O LT O Helppo Karkeana laitteen suunnittelun alkuvaiheen mitoituksena voi käyttää arvoa yksi kuutio vettä tunnissa tarvitsee yhden kuution kalkkikivirouhetta, Nordkalk Oyj Abp:n myyntipäällikkö Satu Antola neuvoo. 6

4 T E K S T I Arto Rautio K U V A T Vesa-Matti Väärä, Matti Salmi ja KWH Pipe Kun veden ph-arvo on noin 7,5, alkaliteetti vähintään 0,6 millimoolia litrassa ja kalsiumpitoisuus vähintään 10 milligrammaa litrassa, on veden korroosionesto hyvä. Normaalisti raakavetemme arvot jäävät selvästi alle näiden arvojen, mikä mahdollistaa korroosion syntymisen. Putkistoon menevän veden arvot voi korjata kohdalleen alkaloinnilla. Kalkkikivirouheella tehtävä alkalointi on osoittautunut suomalaisille pohjavesille hyväksi käsittelykeinoksi. Samalla saadaan vedestä pois siinä olevaa rautaa, mangaania ja alumiinia, esittelee kalkkikivirouhetta vesilaitoksille jo 1980-luvulta alkaen toimittaneen Nordkalk Oyj Abp: n myyntipäällikkö Satu Antola. Nordkalk on Suomen markkinajohtaja kalkkikivipohjaisten alkalointimateriaalien toimituksissa. Asiakkaina on sekä pintaettä pohjavettä raakavetenään käyttäviä laitoksia. Pintavesilaitoksille Nordkalkilta menee sekä poltettua että sammutettua kalkkia. Kalkkikivirouhetta käyttävät lähinnä keskikokoiset ja pienet pohjavesilaitokset. Satu Antolan mukaan Norjassa hyödynnetään rouheeseen perustuvaa alkalointia myös isoissa laitoksissa. Vaikka emme toimita alkalointijärjestelmiä, olemme osallistuneet alkaloinnin kehittämiseen muun muassa Tekesin rahoittamassa kehitysprojektissa. Nyt markkinoille on tullut tehtaalla asennusvalmiiksi asti koottu alkalointilaitos, joka on kehitetty yhdistämällä Nordkalkin alkalointi-, Grundfosin pumppuja KWH Pipen muovi säiliöosaaminen, Antola selvittää. KWH Pipe on valmistanut jo aiemmin yhdessä Grundfosin kanssa alavesisäiliöitä. Nyt tuotevalikoimaa on siis laajennettu alkalointiin. Käytännössä säiliöt tehdään Weholiteputkista. Me kokoamme Vaasassa kokonaisuuden valmiiksi niin, että työmaalla tarvitsee tehdä vain maanrakennustyöt, nostaa säiliö paikalleen ja suorittaa putki- ja sähkökytkennät sekä lisätä alkalointimassa siihen liittyvine töineen. Pumppuyksikkö, sähkökaappi, miehistöluukut ja sisäpuoliset putkis tot ovat kaikki valmiina toimituksessa, esittelee uutta tuotetta KWH Pipen yhdyskuntatek niikan liiketoimintapäällikkö Seppo Rauti ainen. Kalkkikivirouhe ei ole säiliössä valmiina painonsa takia. Työmaalla säiliöön lisätään siksi ensin keräilyputken päälle puhdistettua ja seulottua salaojasoraa ja sitten mitoituksen mukainen kerros kalkkikivirouhetta. Sala- ojasora estää liukenemattomana aineksena keräilyputken tukkeutumisen. On tärkeää myös muistaa alkalointiyksikön desinfi ointi ennen sen käyttöönottoa. Desinfi ointi tehdään salaojasoran ja kalkkikivirouheen asentamisen jälkeen, huomioi Antola. PAIKALLISIIN OLOIHIN RÄÄTÄLÖITY Satu Antola korostaa, että kukin alkalointilaitos pitää tehdä paikallisiin tietoihin perustuvilla suunnitelmilla. Vastuu mitoituksesta on suunnittelijalla, laitetoimitus tehdään aina tilaajan antamilla tiedoilla. Mitoituksessa lähtökohtana ovat etenkin veden laatu ja kulutus sekä käytettävän kalkkikivirouheen laatu, raekoko ja raejakauma. Mitä pienempi raekoko on, sitä tehokkaampaa kalkki kiven liukeneminen on. Eri osatekijöiden summana saadaan se viipymäaika, jonka raakaveden pitää olla alkalointisäiliössä, jotta se saa toivotun ph-arvon ja alkaliteetin. Kun pohjavesi suodatetaan kalkkikivirouheella, vedessä oleva hiilidioksidi reagoi kiven kalsiumkarbonaatin kanssa. Hiilidioksidia muuttuu vetykarbonaatiksi, ja veteen liukenee kalsiumia. Lisäksi epäpuhtauksia jää kalkkikivisuodattimeen. Useimmiten epäpuhtauksina on rautaa ja mangaania, ratkaisu juomaveden alkalointiin Lähes kaikkialla Suomessa pohjavesi on liian hapanta ja pehmeää, mikä aiheuttaa korroosiota metalliputkissa. Vuotoriskin kasvamista ja kupariputkia käytettäessä myös terveyshaittoja voi estää tehokkaasti alkaloinnilla. Pohjavesilaitoksille on nyt kehitetty helposti, nopeasti ja edullisesti tehtävä alkalointiyksikkö. 7

5 V E S I H U O LT O KALKKIKIVISUODATUS Veden viipymäaika on tärkeä osa kalkkikivisuodatuksella tehtävää alkalointia. Veden ph-arvo ja puskuri kyky eivät nouse riittävästi, jos vesi ei ole tekemisissä kalkkikivirouheen kanssa suunniteltua aikaa. Tilannetta on helppo korjata pienentämällä virtausta. Jos ph-arvo nousee yli riittäväksi arvioidun tason 7,5, toimintaa korjataan lisäämällä virtausta. Syöttöventtiili Ilmaputki Ø20 Pesuputki Tuki Suodatinrouhe puhdistetaan puhaltamalla rouheen läpi alhaalta ylöspäin ensin paineilmaa ja sitten vettä. Huuhtelu kannattaa tehdä usein ja pienillä paineilla, mikä pitää suodattimen toimivana. hin. Kun vettä alkaloidaan, on laskettava samalla puskurikyvyn vaikutus muun muassa klooraamiselle, hän korostaa. HOITO JA HUOLTO TURVAAVAT TOIMINNAN KWH Pipen Vaasan tehtaalla koottavassa säiliössä on pumppua varten pystyssä sisähalkaisijaltaan millimetrin Weholite, joka on hitsattu yhteen vaakatasossa olevan sisähalkaisijaltaan millimet- Alkalointisäiliön lisäksi kalkkikivisuodatuksessa ei tarvita erityislaitteita eikä prosessissa ole koskaan yliannostuksen riskiä esimerkiksi alkalointiaineen syöttölaitteen vian tai inhimillisen käyttövirheen takia. joskus myös esimerkiksi alumiinia tai humusta. Kun veden viipymä eli se aika, jonka vesi on tekemisissä kalkkikiven kanssa, on riittävä, ph-arvo ja alkaliteetti nousevat halutulle tasolle. Alkaliteetti lisää veden niin sa nottua puskurikykyä eli kykyä vastustaa kemiallisia muutoksia, Satu Antola toteaa. Puskurikyvyn lisääntyminen näkyy putken ja veden rajapinnassa syöpymisen vähenemisenä, mutta vaikuttaa toki myös muihin veteen liittyviin kemiallisiin reaktioirin Weholiten kanssa. Vesisäiliössä on väliseinällä erotettu alkalointiosa ja varsinainen varastosäiliö. Raakavesi tulee verkoston paineella alkalointiosaan ja siirtyy suodatuksen jälkeen lappona toimivaa keräilyputkea pitkin varastosäiliöön. Sieltä käyttövesi pumpataan verkostoon. Tuomme veden suodatukseen yläkautta, mikä helpottaa laitteen huoltotarpeen seuraamista. Alkalointisäiliön luukusta näkee kalkkikivirouheen tummumisen, mikä helpottaa huuhtelutarpeen havaitsemista. Kalkkikivirouhe on huuhdottava aika ajoin epäpuhtauksista. Kalkkikiven liukeneminen myös kuluttaa rouhetta eli sitä on lisättävä aika ajoin, Seppo Rautiainen muistuttaa. Käytännössä suodattimen puhdistus tehdään puhaltamalla sen läpi ensin paineilmaa, mitä varten säiliössä on valmiina rstputki. Näin saadaan epäpuhtaudet ja sakka irti kalkkikivestä. Sen jälkeen kalkkikivipatja huuhdotaan vedellä alhaalta ylöspäin, jolloin irronnut sakka huuhtoutuu pois, ja likainen vesi ohjataan alkalointisäiliössä olevaa purkuputkea pitkin avo-ojaan, sadevesiviemäriin tai muuhun vastaavanlaiseen paikkaan. Säiliö on suunniteltu niin, ettei tämä pesuvesi voi mitenkään päästä varastosäiliöön. Muovisäiliön etuna on rakennusvaiheessa sen asentamisen helppous ja nopeus paikalla rakentamiseen verrattuna. Lisäksi säästytään niiltä korjaustarpeilta, joita paikalla rakennetuissa säiliöissä on havaittu, Nordkalklin Satu Antola arvioi alkalointiyksikön toimivuutta käytännössä. 8

6 T E K S T I J A K U V A Arto Rautio Turvattua vesihuoltoa alavesisäiliötä hyödyntäen Konneveden kunta hankki tilavuudeltaan sadan kuution Weholite-säiliön uuden yhdysvesijohdon varrelle sijoitettavaksi alavesisäiliöksi. Konneveden Istunmäen kylä on mukana Koipiniemi-Pakarila vesiosuuskunnassa, joka ostaa vetensä Rautalammilta. Muu Konnevesi ottaa vetensä Soukkionniemen vedenottamosta. Teemme nyt Keski-Suomen TE-keskuksen avustamana 15 kilometriä pitkää Istunmäki Konnevesi-yhdysvesijohtoa ja -viemärilinjaa. Näremäkeen tulee sadan kuution alavesisäiliö välisäiliöksi, josta voi pumpata vettä molempiin suuntiin. Kun Rautalammilla on ruhtinaalliset vesivarat, pumppaus tapahtunee käytännössä vain Konnevedelle päin, rakennusmestari Markus Tiihanoff kertoo. Välisäiliöön pumpataan vettä, kun kulutus on pientä. Vettä painetaan Lapunmäen ylävesisäiliöömme korkean kulutuksen aikaan ja sieltä sekä kunnan verkostoon kirkonkylällä että kylillä oleville osuuskunnille. Tarkoituksena on ottaa viidennes eli noin 50 kuutiota päivittäisestä käyttövedestä Rautalammilta ja loput Soukkionniemestä. Veden kulkua ohjataan aikanaan etäohjauksella toimivalla automatiikalla, jonka piirissä ovat sekä Soukkionniemen vedenottamo että Lapunmäen ja Näremäen säiliöt. HELPPO VALINTA Suomen Salaojakeskus Oy Kuopiosta teki suunnitelmat syksyllä 2006, ja työt aloitettiin vuoden lopussa. Urakka on jaettu kahtia kaivinkoneurakoitsija Petri Bergille ja Seppo Variksen kuljetusliikkeelle, jotta kaikki olisi valmista kesään 2007 mennessä. Alavesisäiliön toimitus ja asennus sovittiin toukokuulle. Työn vetovastuu ja valvonta on Konneveden kunnan Markus Tiihanoffi lla. Kunta on myös kilpailuttanut tarvikkeet. Asennusvalmiina hankittava alavesisäiliö oli suunnittelijan suositus. Kun vertailimme eri vaihtoehtoja, käteen jäi käytännössä vain yksi vaihtoehto, KWH Pipen Weholite-säiliö, Tiihanoff toteaa. Säiliö joudutaan nostamaan kaivinkoneilla paikoilleen, sillä sen sijoituspaikka on sähkölinjan alla. Muuten asennus on normaali ja varsin nopea toimenpi de. Valmis säiliö upotetaan maastoon, säi liö asennukses ta vastaava urakoitsija Petri Berg selvittää. Varsinainen vesisäiliö on makaava, ja sen päässä on pystyssä pumppaamohuone, jossa ovat KWH Pipen tehtaalla asennetut Grundfosin paineenkorotuspumput. Kuluttajille menevä vesi on Konnevedellä alkaloitu. Käytössä on nyt kalkkikivirouheella tapahtuva suodatus. Meillä syötettiin alkujaan lipeää suoraan veteen vedenottamolla. Siihen liittyvät yliannostusriskit on nyt poistettu kalkkikivialkaloinnilla, Tiihanoff kertoo. Konneveden kunnantoimiston aulassa sijaitseva tilataideteos kuvaa koskia, jotka sijaitsevat Konneveden järvestä Kynsiveteen virtaavalla vesireitillä. Rakennusmestari Markus Tiihanoff vastaa siitä, että kuntalaisten käyttöveden laatu on korkeatasoista. 9

7 R A K E N N E T T U Y M P Ä R I S T Ö T E K S T I Arto Rautio K U V A T Mikko Lehtimäki, Maanmittauslaitos ja KWH Pipe Långskäret Maanmittauslaitos, lupa nro 9/ILMA/2007 Kalvskäret Suomen suurimmat PE-rumpuputket K Uusi tieyhteys mantereelta saareen ei saa vähentää veden virtausta ranta-alueilla, päättivät Maalahden Kalvskäretin saaren mökkiläiset. Kun silta rannasta rantaan olisi ollut liian kallis rakenne, päätettiin asia ratkaista laittamalla pengerosuuteen kunnolliset rummut. alvskäretin saaren mökinomistajat ovat tähän asti olleet venekyydin tai jään kantavuuden varassa halutessaan käydä loma-asunnoillaan. Kun tämän päivän mökit sopivat ympärivuotiseen käyttöön, päätettiin mökkikautta pidentää rakentamalla tie mantereelta saareen. Tällä vajaan miljoonan euron investoinnilla pystymme olennaisesti parantamaan vapaa-ajanasuntojemme ympärivuotista käytettävyyttä. En pidä investointia kalliina siitä ilosta, pohtii tienrakennusta varten perustetun yhdistyksen puheenjohtaja ja hanketyöryhmän vetäjä Johan Malm. Uusi tieyhteys on edellytys mökkien talvikäytölle, Johan Malm toteaa. 10

8 Alue, jonne rumpuputket asennetaan, näkyy ilmakuvassa oranssilla ympyröitynä. Tarkoituksena on ollut nimenomaan parantaa saaren käytettävyyttä vapaa-ajanasumisessa. Emme siis pyri muuttamaan saarta ympärivuotisen asumisen paikaksi. Nykyinen yleiskaava ei edes mahdollista vakituista asutusta, korostaa Malm. Hankkeessa toimivat rakennuttajina saaren maanomistajat, jotka kustantavat projektin omalla kustannuksellaan. Selvitimme kyllä mahdollisuuksia saada avustuksiakin, mutta totesimme käytännön syistä, että asia on parasta hoitaa puhtaasti omalla rahoituksella. PELIVARAA VEDEN NOUSULLE Kyseessä on 130 metriä pitkä vedenylitys, johon tulevat penkereet molemmille rannoille ja keskelle 25 metrin silta. KWH Pipe toimittaa rakennuttajille neljä sisähalkaisijaltaan millimetrin Weholite-rumpua. Ne ovat kokoluokaltaan suurimmat Suomessa myydyt rummut. MAALAHDEN RUMPUTOIMITUS Uusi tie kulkee mantereelta saareen, pituus 130 metriä. Pengerosuutta on reilut 100 metriä, silta 25 metriä. Penkereeseen asennetaan 4 kappaletta rumpuja ranta vesien virtauman varmistamiseksi. Weholite-rumpujen sisähalkaisija on mm, pituus noin 10 metriä. Suomen suurimmat PE-rumpuputket. Kun halusimme turvata rannoilla riittävän veden virtauman ja sitä kautta veden laadun säilymisen, aloimme selvittää, kuinka suuria rumpuja on mahdollista saada. KWH Pipe pystyi toimittamaan mm: n rummut. Laitamme niitä penkereeseen neljä kappaletta. Yhdistelmä, johon kuuluvat penkereet, rummut ja silta keskelle, säästää meille rahaa pitkään siltaan verrattuna, laskee Malm. Itse projekti on vielä kesken. Johan Malm on suorittanut sillanrakennukseen liittyvän koulutuksen, ja hän on tehnyt lupavaiheen kuvat. Detaljisuunnittelun ja urakoinnin osalta palveluntuottajat ovat vielä valitsematta. Suunnittelu on alkamassa lähi aikoina ja urakoitsijavalintaan päästään loppukesästä. Hanke lähtee varsinaisesti liikkeelle loppukesästä, mutta rummut on jo tilattu ja tehtykin valmiiksi. Kun tieyhteyttä suunniteltiin, haluttiin pengerrummut tehdä niin isoiksi kuin mahdollista. Normaalin vedenkorkeuden aikaan halkaisijamitasta noin kaksi metriä on veden alla ja metri veden päällä. Korkean veden aikana koko rumpu voi olla veden alla. Mitoituksessa on siis jätetty pelivaraa, jos vesi nousee ylemmäksi. Itse rummut on sijoitettu niin, että sillan toisella puolella on kolme ja toisella yksi rumpu. Tämän on laskettu turvaavan riittävän virtauksen molemmilla rannoilla. Muuhun rumpuja ei käytetä, veneliikenne esimerkiksi tapahtuu kaikki sillan kohdalta, Johan Malm sanoo. Keskustellessamme KWH Pipen kanssa kävi ilmi, että rumpujen valmistamiseen tarvittavat koneet olivat nyt keväällä Vaasassa ja siirtymässä muualle. Oli meille järkevää teettää rummut lähellä työmaata. Se sekä helpottaa huomattavasti 8 10 metriä pitkien rumpujen kuljetusta että säästää kuljetuskustannuksissa, Malm toteaa. Yhteistyö KWH Pipen kanssa jatkuu Johan Malmin arvion mukaan myös työn edetessä. Hän uskoo rumputoimittajan tiedoista olevan apua muun muassa rakennusvaiheessa rumpuja asennettaessa. Mobiiliyksikkö apuna Rakennuttaja päätti tilata rummut KWH Pipeltä jo hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden alkamista. Vaasassa voidaan tehdä normaalisti sisähalkaisijaltaan millimetrin rumpuja, mutta tarjouskyselyn tullessa Vaasassa tehtiin par haillaan yhtiön Weholite-mobiililinjan koeajoja. Vaikka haluttuun virtaukseen olisi todennäköisesti päästy mil limetrin rummuillakin, päätti tilaaja varmistaa rakenteen toimivuuden ottamalla rummut vielä isompina, kun se oli mahdollista. Uudella mobiiliyksiköllä päästään aina milllimetrin sisämittaan asti. Tilatut rummut tehtiin Vaasassa valmiiksi koeajojen yhteydessä ja varastoitiin tehtaalle odottamaan toimitusta. Varsinaisesti suuriin projekteihin tarkoitettu siirrettävä tuotantolinja on siirretty sen jälkeen konteissa muualle ja kasattu tekemään putkea ison työmaan vieressä. Näin työmaalle tarvitsee toimittaa vain putkien raaka-ainetta eikä putkia, mikä säästää ostajan kustannuksia selvästi. 11

9 A S I A N T U N T I J A T E K S T I Arto Rautio K U V A Mikko Lehtimäki Maailman mittakaavassa puhtaita pohjavesiämme täytyy käsitellä paikoin kallio- ja maaperästä aiheutuvan happamuuden takia. Lisäksi monin paikoin vedestä täytyy poistaa siihen liuennutta rautaa ja mangaania, jossain myös humusta, fluoridia, nikkeliä tai arseenia. Vedenkäsittelyn kannalta ongelmallisinta on, jos vedessä on sekä rautaa että humusta. Suomen pohjavedet kaipaavat käsittelyä JYRKI PALOMÄKI Pohjaveden happamuuteen joudutaan puuttumaan etenkin Länsi-Suomessa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella raakavedestä noin 80 prosenttia otetaan pohjavedestä. Tarve ph-arvoa nostavalle alkaloinnille on mittava. Lisäksi monissa laitoksissa poistetaan vedestä rautaa ja mangaania veden käytettävyyden takia, kertoo Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueidenkäytön ja vedenhuolto-osaston päällikkö Jyrki Palomäki. Vesilaitosten raakaveden laadusta ei ole kattavaa tilastoa, mutta alueellamme tehtiin vuonna 2000 kalkkikivialkalointitutkimus. Osoittautui, että 70 laitoksen verkostoveden ph-arvo oli alle 7,0, ja niistä 50:n alle 6,5. Näillä laitoksilla korroosio-ongelmat ovat todennäköisiä, jos vettä ei aleta alkaloida. Kaikkiaan alueellamme on noin 250 veden hankintaa ja jakelua hoitavaa yksikköä. Pohjaveden happamuus on pääosin lähtöisin kallio- ja maaperästä. Joissakin paikoissa pohjaveteen pääsee myös humusta. Humuksen hajotessa pohjavedessä syntyy happamuutta lisäävää hiilidioksidia, ja samalla vesi muuttuu vähitellen hapettomaksi. Happamuutta poistetaan yleisesti lipeää, soodaa ja sammutetusta tai poltetusta kalkista tehtyä liuosta lisäämällä. Kemikaalien syöttöön ja valmistukseen liittyvä jatkuva hoitotarve sekä muutamista laiterikoista aiheutuneet alkalointikemikaalin yliannostustapaukset ovat kuitenkin vähentäneet menetelmän suosiota. Viimeisen 10 vuoden aikana kalkkikivisuodatukseen perustuva menetelmä on yleistynyt etenkin sen vähäisen hoitotarpeen ja ylialkaloitumisriskin puuttumisen takia. Menetelmä koetaan lisäksi kuluttajien keskuudessa luonnonmukaiseksi. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on nyt noin 50 kalkkikivisuodatukseen perustuvaa laitosta, ja uusia on tulossa. Vaikka kalkkikivialkalointi vaatii noin 30 minuutin viipymäajan ja siksi aika ison suodatinaltaan, on menetelmä nyt yleistymässä myös suurissa vesilaitoksissa. Alueemme suurin kalkkikivialkalointia käyttävä yksikkö on Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n Autionmaan alkalointilaitos, joka otettiin käyttöön vuonna Laitoksella alkaloidaan kalkkikivellä vettä nykyisin keskimäärin m 3 /d, Palomäki tietää. Jyrki Palomäki korostaa kalkkikivialkalointilaitosten suodatinaltaiden ja kalkkikiven puhtauden merkitystä. Suodatin on syytä desinfioida ennen käyttöönottoa. Samalla kannattaa varmistaa suodatetun veden mikrobiologinen laatu vesianalyysein ennen veden johtamista verkostoon. Kuva on Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n Autionmaan alkalointilaitoksesta. VAPAA-AIKA VETÄÄ VESILLE Jyrki Palomäki suuntasi ylioppilaskirjoitusten jälkeen Etelä-Pohjanmaalta Ouluun lukemaan yhdyskuntatekniikkaa. Opintojen alkuvaiheen jälkeen vesihuolto alkoi tuntua itselle läheisimmältä alueelta, ja hän päätti erikoistua sille puolelle. Diplomityönsä Palomäki teki humus- ja rautapitoisen pohjaveden kemiallis-biologisesta käsittelystä. Lyhyen yliopistotutkijauran jälkeen hän 12

10 Veden ph-arvo on kalkkikivisuodatuksen jälkeen normaalisti 7,5 8,2. Tämä on korroosion eston kannalta riittävä, Jyrki Palomäki tähdentää. Kalkkikivisuodatuksessa riittää alhaisempi taso alkaloinnissa syntyvän puskurivaikutuksen takia. siirtyi vesihuoltotehtäviin Länsi-Suomen ympäristökeskukseen. Nuorena diplomiinsinöörinä ympäristöhallintoon tullut, nyt 34-vuotias Palomäki on edennyt alueidenkäytön ja vesihuolto-osaston päälliköksi Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keskipohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 55 kuntaa, ja se on toiminnallisesti suurin maamme 13 ympäristökeskuksesta. Vaasan toimipisteessä työskentelevä Palomäki johtaa osastoa, jonka toimialaan kuuluvat vesihuoltoon, kaavoitukseen ja pohjavesien suojeluun liittyvät tehtävät. Vapaa-aikana Palomäki on etenkin kesälomilla mielellään vesillä. Uistimen veto on olennainen osa veneilyä, vaikka saaliista ei aina olekaan niin väliä. Perhe ja pienten lasten kanssa vietetty vapaa-aika antavat tarpeellista vastapainoa työelämän kiireille. EPÄPUHTAUDET SAMALLA POIS Hapan vesi syövyttää putkistoja ja vesikalusteita liottaen niistä metalleja veteen. Happamuudesta voi aiheuta laiterikkoja, veden esteettisiä haittoja ja jopa terveyshaittoja. Pitkään kiinteistön kupariputkissa viipyneen happaman veden kuparipitoisuus voi ylittää terveydellisillä perusteilla asetetun raja-arvon. Happamuuden lisäksi kalkkikivisuodatuksen on havaittu poistavan vedessä olevia epäpuhtauksia rautaa, mangaania, alumiinia ja orgaanisia aineksia. Epäpuhtaudet jäävät käsittelyn yhteydessä kalkkikivirouheeseen ja poistuvat järjestelmästä huuhtelujen aikana. On tärkeää tehdä suodattimen huuhtelu riittävän usein, ettei alkalointikyky heikkene oleellisesti eikä suodatusvastus kasva liian suureksi. Liian perusteellinen huuhtelu ei kuitenkaan ole hyväksi, sillä epäpuhtauksien poistokyvyn kehittyminen vaatii aikaa ihan vitivalkoiseksi huuhdotussa kalkkikivirouheessa, Palomäki huomioi. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tutkia myös veden hiilidioksidipitoisuus. Jos se nousee yli 30 milligrammaan litralta, pitää vesi ilmastaa ennen kalkkikivisuodatusta, jotta saadaan haluttu alkalointitulos kohtuullisella viipymäajalla. Jos hiilidioksidia on hyvin vähän, suodatus kannattaa järjestää alhaalta ylöspäin, jolloin veden hiilidioksidi ei pääse ilmastumaan ennen prosessia. Yleensä hiilidioksidia on riittävästi tai jopa liikaa. Tällöin sopii ylhäältä alas tapahtuva suodatus. Kolmas tapa on vaakasuuntainen suodatus, mutta siinä vaarana ovat oikovirtaukset, jolloin koko kalkkikivisuodatintilavuus ei tule tehokkaaseen käyttöön. Suodattimen huollon kannalta ylhäältä alas tapahtuva suodatus on paras, koska tällöin huuhtelutarve pystytään päättelemään silmämääräisestikin, Palomäki kertaa eri menetelmiin liittyviä tekijöitä. 13

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Callidus Vedenkäsittely

Callidus Vedenkäsittely Callidus Vedenkäsittely Vedensuodattimen valinta - Vesianalyysi - Mitä vesianalyysi kertoo Suodatinmallit, niiden asennus ja huolto - AIF - NF- ja DD - UNF- ja MKF - Radonett - Zero - UV - Cintropur Ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 MURTOSEN VESIASEMAN VEDEN RAUDANPOISTOLAITTEISTON RAKENTAMINEN SEKÄ SANEERAUS

Lisätiedot

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 Pääkaupunkiseudun raikkaan veden salaisuus on maailman pisin kalliotunneli. Raakavesi virtaa pääkaupunkiseudulle yli 120 kilometriä

Lisätiedot

Kaivoveden alkalointi kalkkikivirouheella mitä pitää ottaa huomioon?

Kaivoveden alkalointi kalkkikivirouheella mitä pitää ottaa huomioon? 18.2.2005 Kaivoveden alkalointi kalkkikivirouheella mitä pitää ottaa huomioon? 1 Käyttötarkoitukset veden syövyttävyyden vähentäminen, jolla estetään vesiputkien ja -laitteiden korroosiovaurioita ja korroosiotuotteiden

Lisätiedot

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin.

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. suodattaa sedimenttia 20 Mittaa veden virtausta 54,6x29,2x47

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25)

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä. Puhtaan juoma- ja käyttöveden tuotto merestä 150 litraa/t;

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 13.10.2011 Lauri Penttinen Sisältö Ryhmätöiden läpikäynti Taustaa: vesi ja jätevesi

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea.

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Putkiremonttia ei voi välttää. Sen aika tulee, kun käyttövesi- ja lämmitysputkistot tulevat siihen ikään, ettei niitä enää kannata korjata. Onneksi

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys (Japa ry) Vesi: mihin kuluu

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Vesipihi kerrostalo Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Taustaa: vesi Jyväskylässä Kantakaupungin, Palokan ja Vaajakosken alueelle talousvesi toimitetaan

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Vesihuollon avoin automaatioprojekti on VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke

Vesihuollon avoin automaatioprojekti on VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke Vesihuollon projekti on VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke Hankkeen tavoitteena on saada vesihuoltoalalle soveltuvia - ja kaukovalvontatuotteita nykyistä edullisemmalla hinnalla. Avoimen n avulla saadaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

KALKKIKIVIALKALOINTI. opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi

KALKKIKIVIALKALOINTI. opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi KALKKIKIVIALKALOINTI opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi KALKKIKIVIALKALOINTI opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsinki 2002 Julkaisun myynti: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.

Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa. TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002

Lisätiedot

Teräsrakenne

Teräsrakenne Teräsrakenne 4 2016 1 2 Teräsrakenne 4 2016 Teräsrakenne 4 2016 1 1. Artikkelit Rakenteiden optimoinnista entistä helpompaa Maailman kolmanneksi suurin ruostumattomien neliö- ja suorakaideputkien valmistaja

Lisätiedot

Talousveden laatu ja verkostot

Talousveden laatu ja verkostot Talousveden laatu ja verkostot Vesihuoltonuoret 2011 18.5.2011 Aino Pelto-Huikko Prizztech Oy:n Raumalla toimiva kehittämis- ja tutkimusyksikkö Perustettu 2005 teollisuuden aloitteesta 10 työntekijää :

Lisätiedot

Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa

Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa DI Sara Rantamäki, käyttöinsinööri Kurikan Vesihuolto Oy Vesihuoltopäivät 11.5.2017 1 Kurikan syväpohjavesihanke 1/2 Kurikan

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013: Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Tommi Fred, osastonjohtaja 1 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon

BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon 1 Korroosio lyhentää lämpöputkien käyttöikää. Seuraavassa korroosion kolme yleisintä syytä ja niiden eliminointi. 2 Korroosion

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski. Case Västervik

Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski. Case Västervik Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski Case Västervik Jämerä-kivitaloalue rakentaa: rakennussuunnittelu Leo Haglund ja kotisi on jo lämmin Nyt voit rentoutua - Me lämmitämme

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja. JIPPO-POLKU Jippo-polku sisältää kokeellisia tutkimustehtäviä toteutettavaksi perusopetuksessa, kerhossa tai kotona. Polun tehtävät on tarkoitettu suoritettavaksi luonnossa joko koulun tai kerhon lähimaastossa,

Lisätiedot

Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA

Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA Tyrnävä 16.11.2017 SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA Energiamurros on käynnissä Älykäs energia Tarve tehdä jotain! Puhtaan energian tuotanto Älykäs energian hallinta Sähkölämmitystä on joka puolella Pientalot 485.000

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI

KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI WC-TUPLANUPPI VEDEN SÄÄSTÖÖN NUPPIMALLEILLA TYYLIÄ KYLPYHUONEEN SISUSTUKSEEN MITEN HUOLEHDIT KYLPYHUONEESI HYGIENIASTA VANHAN KOTIMAISEN WC-ISTUIMEN HUOLTAMINEN WC-TUPLANUPILLA

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Tämä materiaali on koottu antamaan lukijalleen valmiuksia arvioida mahdollisia ongelmia lämmitysjärjestelmässä. Esitys keskittyy paisuntajärjestelmän oleellisiin

Lisätiedot

OKT Pori, aurinkolämmön suunnittelusta käytännön havaintoihin

OKT Pori, aurinkolämmön suunnittelusta käytännön havaintoihin OKT Pori, aurinkolämmön suunnittelusta käytännön havaintoihin TkT Petri Konttinen petri.konttinen@gmail.com p. 0408298550 fi.linkedin.com/in/petrikonttinen Tontin valinta, Tuulikylä Tämä olisi ollut paras

Lisätiedot

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Edullisin tie energiatehokkuuteen

Edullisin tie energiatehokkuuteen Edullisin tie energiatehokkuuteen Kiinteistöpalvelut Maalämpöjärjestelmät IVT Turku LTO-järjestelmät Kaukolämmönvaihtimet Säätölaitteet IVT Turku - maalämpö Älä polta rahaa Asunto Oy Inkoistenrinne Ostettavan

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Kokkolan biokaasulaitos

Kokkolan biokaasulaitos Kokkolan biokaasulaitos Biokaasuyhdistyksen seminaari 6-7.11.2013 Hannu Turunen / Econet Oy ECONET -konserni lyhyesti Vesi- ja ympäristöalan monipalveluyrityksen tausta 2002 perustettu Skanskan ympäristörakentamispuolen

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n jätevesiseminaari 23.3.2015 Vesa Arvonen Rakentaminen 1/4 Alustava

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä.

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa määritellään Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminnalle luovutettavien vesijohtojen puhdistus ja desinfiointi.

Tässä asiakirjassa määritellään Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminnalle luovutettavien vesijohtojen puhdistus ja desinfiointi. Vastuuhenkilö: Jukka Tyrväinen pvm: 17.9.2008 Sivu 1/9 1. Asiakirjasta Tässä asiakirjassa määritellään Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminnalle luovutettavien vesijohtojen puhdistus ja desinfiointi.

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot