PUTKESSA. Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUTKESSA. Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle"

Transkriptio

1 PUTKESSA R I I H I M Ä E N S U U R I K A U K O L Ä M P Ö L I N J A Uusi ratkaisu veden alkalointiin l Maalämpöä samasta verkosta usealle KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

2 PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ 2 I 2007 Tuotekehitystä yli yritysrajojen KWH Pipe tunnetaan yrityksenä, joka kehittää jatkuvasti tuotejärjestelmiään niin talotekniikan kuin myös kunnallistekniikan rakentamisen ratkaisuihin. Erityisesti vesihuoltotekniikka on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, ja me KWH Pipella haluamme olla vahva edelläkävijä alalla. Haemme jatkuvasti uusia tuoteratkaisuja asiakaspalautteen perusteella. Erilaisia säiliöratkaisuja olemme toimittaneet asiakkaillemme jo useiden vuosien ajan. Reilu vuosi sitten aloimme pohtia, kuinka tuotteistaa eri säiliöratkaisut siten, että valmistaisimme asiakkaille soveltuvat tuotteet tietyistä komponenteista. Jokaista säiliötä ei näin ollen tarvitsisi räätälöidä alusta alkaen tapauskohtaisesti. Tämä toisi kustannustehokkuutta tuotantoomme, ja sitä kautta säästöjä myös loppukäyttäjälle. Heti prosessin alkuvaiheessa huomasimme, kuinka hyödyllistä olisi saada mukaan kehitystyöhön myös muita vesihuollon ammattilaisia yrityksiä, joiden osaaminen täydentää omaa muoviosaamistamme. Vahvat yhteistyökumppanit ovat usein tärkeä osa tuotekehitystä. Näin saamme parhaan mahdollisen osaamisen käyttöömme ja varmistamme tuotteen soveltuvuuden asiakkaillemme. Olemme nyt koonneet yhteen kolme vahvaa vesihuollon ammattilaista sekä heidän erityisosaamisensa niin muoviputkiteknologiasta, pumppaamisesta kuin veden kalkkikivialkaloinnistakin. Olemme jo tuotteistaneet ratkaisuja alavesisäiliöihin, joissa pumpputoimittaja tuo mukanaan oman vahvan tietämyksensä pumppaamisesta. Haasteellinen työ veden kalkkikivialkalointiin soveltuvan säiliöratkaisun kehittämiseksi on niin ikään käynnissä. Tässä projektissa mukana on kalkkikivialkalointiin perehtynyt asiantuntija. Asiakas voi ostaa kokonaisratkaisun alan merkittäviltä osaajilta yhdessä paketissa tarvitsematta miettiä erillisratkaisuja ja niiden sovittamista yhteen. Ratkaisut on koottu suunnittelijan mitoituksen perusteella valmiiksi paketiksi jo tehtaalla. Asiakkaan huolehdittavaksi jää ainoastaan säiliön asentaminen työmaalle siihen kuuluvine töineen. Tutustu säiliöratkaisuihimme tässä lehdessä. Toivotan kaikille hyvää ja lämmintä kesää sekä rentouttavaa lomaa, kun sen aika koittaa. Seppo Rautiainen liiketoimintapäällikkö, Yhdyskuntatekniikka 4 U U T I S E T 6 V E S I H U O LT O Helppo ja edullinen menetelmä juomaveden alkalointiin. 10 R A K E N N E T T U Y M P Ä R I S T Ö Suomen suurimmat PE-rumpuputket Maalahteen. 12 A S I A N T U N T I J A Kalkkikivialkalointi yleistyy Jyrki Palomäen mukaan myös suurissa vesilaitoksissa. 14 E N E R G I A Helsingin Energian tarkkaan ajoitettu jäähdytysputkistourakka. 16 T U O T E K E H I T Y S Antistaattinen putki herkästi räjähtävälle ja tulenaralle materiaalille. 17 Y M P Ä R I S T Ö Luontoa säästävää jätevesipuhdistusta Vöyri-Maksamaalla. 18 E N E R G I A Vaasalainen innovaatio maalämmön siirrosta verkostomaisesti. 20 E N E R G I A Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpölinja kiertää museokohteet. 22 H O M M A P U T K E S S A Onnistu oikein WehoPuts-pienpuhdistamon asennuksessa. Putkessa KWH Pipen asiakaslehti Oy KWH Pipe Ab, PL 21, Vaasa puh. (06) , faksi (06) Osoitteenmuutokset: Päätoimittaja: Tom Lindholm Toimitusneuvosto: Marlene Fremleson-Ohlis, Stig Johansson, Juha Kainulainen, Tom Lindholm ja Seppo Rautiainen, KWH Pipe Toimitus: Kynämies Oy, puh. (09) Paino: Frenckellin Kirjapaino Oy

3 V E S I H U O LT O Helppo Karkeana laitteen suunnittelun alkuvaiheen mitoituksena voi käyttää arvoa yksi kuutio vettä tunnissa tarvitsee yhden kuution kalkkikivirouhetta, Nordkalk Oyj Abp:n myyntipäällikkö Satu Antola neuvoo. 6

4 T E K S T I Arto Rautio K U V A T Vesa-Matti Väärä, Matti Salmi ja KWH Pipe Kun veden ph-arvo on noin 7,5, alkaliteetti vähintään 0,6 millimoolia litrassa ja kalsiumpitoisuus vähintään 10 milligrammaa litrassa, on veden korroosionesto hyvä. Normaalisti raakavetemme arvot jäävät selvästi alle näiden arvojen, mikä mahdollistaa korroosion syntymisen. Putkistoon menevän veden arvot voi korjata kohdalleen alkaloinnilla. Kalkkikivirouheella tehtävä alkalointi on osoittautunut suomalaisille pohjavesille hyväksi käsittelykeinoksi. Samalla saadaan vedestä pois siinä olevaa rautaa, mangaania ja alumiinia, esittelee kalkkikivirouhetta vesilaitoksille jo 1980-luvulta alkaen toimittaneen Nordkalk Oyj Abp: n myyntipäällikkö Satu Antola. Nordkalk on Suomen markkinajohtaja kalkkikivipohjaisten alkalointimateriaalien toimituksissa. Asiakkaina on sekä pintaettä pohjavettä raakavetenään käyttäviä laitoksia. Pintavesilaitoksille Nordkalkilta menee sekä poltettua että sammutettua kalkkia. Kalkkikivirouhetta käyttävät lähinnä keskikokoiset ja pienet pohjavesilaitokset. Satu Antolan mukaan Norjassa hyödynnetään rouheeseen perustuvaa alkalointia myös isoissa laitoksissa. Vaikka emme toimita alkalointijärjestelmiä, olemme osallistuneet alkaloinnin kehittämiseen muun muassa Tekesin rahoittamassa kehitysprojektissa. Nyt markkinoille on tullut tehtaalla asennusvalmiiksi asti koottu alkalointilaitos, joka on kehitetty yhdistämällä Nordkalkin alkalointi-, Grundfosin pumppuja KWH Pipen muovi säiliöosaaminen, Antola selvittää. KWH Pipe on valmistanut jo aiemmin yhdessä Grundfosin kanssa alavesisäiliöitä. Nyt tuotevalikoimaa on siis laajennettu alkalointiin. Käytännössä säiliöt tehdään Weholiteputkista. Me kokoamme Vaasassa kokonaisuuden valmiiksi niin, että työmaalla tarvitsee tehdä vain maanrakennustyöt, nostaa säiliö paikalleen ja suorittaa putki- ja sähkökytkennät sekä lisätä alkalointimassa siihen liittyvine töineen. Pumppuyksikkö, sähkökaappi, miehistöluukut ja sisäpuoliset putkis tot ovat kaikki valmiina toimituksessa, esittelee uutta tuotetta KWH Pipen yhdyskuntatek niikan liiketoimintapäällikkö Seppo Rauti ainen. Kalkkikivirouhe ei ole säiliössä valmiina painonsa takia. Työmaalla säiliöön lisätään siksi ensin keräilyputken päälle puhdistettua ja seulottua salaojasoraa ja sitten mitoituksen mukainen kerros kalkkikivirouhetta. Sala- ojasora estää liukenemattomana aineksena keräilyputken tukkeutumisen. On tärkeää myös muistaa alkalointiyksikön desinfi ointi ennen sen käyttöönottoa. Desinfi ointi tehdään salaojasoran ja kalkkikivirouheen asentamisen jälkeen, huomioi Antola. PAIKALLISIIN OLOIHIN RÄÄTÄLÖITY Satu Antola korostaa, että kukin alkalointilaitos pitää tehdä paikallisiin tietoihin perustuvilla suunnitelmilla. Vastuu mitoituksesta on suunnittelijalla, laitetoimitus tehdään aina tilaajan antamilla tiedoilla. Mitoituksessa lähtökohtana ovat etenkin veden laatu ja kulutus sekä käytettävän kalkkikivirouheen laatu, raekoko ja raejakauma. Mitä pienempi raekoko on, sitä tehokkaampaa kalkki kiven liukeneminen on. Eri osatekijöiden summana saadaan se viipymäaika, jonka raakaveden pitää olla alkalointisäiliössä, jotta se saa toivotun ph-arvon ja alkaliteetin. Kun pohjavesi suodatetaan kalkkikivirouheella, vedessä oleva hiilidioksidi reagoi kiven kalsiumkarbonaatin kanssa. Hiilidioksidia muuttuu vetykarbonaatiksi, ja veteen liukenee kalsiumia. Lisäksi epäpuhtauksia jää kalkkikivisuodattimeen. Useimmiten epäpuhtauksina on rautaa ja mangaania, ratkaisu juomaveden alkalointiin Lähes kaikkialla Suomessa pohjavesi on liian hapanta ja pehmeää, mikä aiheuttaa korroosiota metalliputkissa. Vuotoriskin kasvamista ja kupariputkia käytettäessä myös terveyshaittoja voi estää tehokkaasti alkaloinnilla. Pohjavesilaitoksille on nyt kehitetty helposti, nopeasti ja edullisesti tehtävä alkalointiyksikkö. 7

5 V E S I H U O LT O KALKKIKIVISUODATUS Veden viipymäaika on tärkeä osa kalkkikivisuodatuksella tehtävää alkalointia. Veden ph-arvo ja puskuri kyky eivät nouse riittävästi, jos vesi ei ole tekemisissä kalkkikivirouheen kanssa suunniteltua aikaa. Tilannetta on helppo korjata pienentämällä virtausta. Jos ph-arvo nousee yli riittäväksi arvioidun tason 7,5, toimintaa korjataan lisäämällä virtausta. Syöttöventtiili Ilmaputki Ø20 Pesuputki Tuki Suodatinrouhe puhdistetaan puhaltamalla rouheen läpi alhaalta ylöspäin ensin paineilmaa ja sitten vettä. Huuhtelu kannattaa tehdä usein ja pienillä paineilla, mikä pitää suodattimen toimivana. hin. Kun vettä alkaloidaan, on laskettava samalla puskurikyvyn vaikutus muun muassa klooraamiselle, hän korostaa. HOITO JA HUOLTO TURVAAVAT TOIMINNAN KWH Pipen Vaasan tehtaalla koottavassa säiliössä on pumppua varten pystyssä sisähalkaisijaltaan millimetrin Weholite, joka on hitsattu yhteen vaakatasossa olevan sisähalkaisijaltaan millimet- Alkalointisäiliön lisäksi kalkkikivisuodatuksessa ei tarvita erityislaitteita eikä prosessissa ole koskaan yliannostuksen riskiä esimerkiksi alkalointiaineen syöttölaitteen vian tai inhimillisen käyttövirheen takia. joskus myös esimerkiksi alumiinia tai humusta. Kun veden viipymä eli se aika, jonka vesi on tekemisissä kalkkikiven kanssa, on riittävä, ph-arvo ja alkaliteetti nousevat halutulle tasolle. Alkaliteetti lisää veden niin sa nottua puskurikykyä eli kykyä vastustaa kemiallisia muutoksia, Satu Antola toteaa. Puskurikyvyn lisääntyminen näkyy putken ja veden rajapinnassa syöpymisen vähenemisenä, mutta vaikuttaa toki myös muihin veteen liittyviin kemiallisiin reaktioirin Weholiten kanssa. Vesisäiliössä on väliseinällä erotettu alkalointiosa ja varsinainen varastosäiliö. Raakavesi tulee verkoston paineella alkalointiosaan ja siirtyy suodatuksen jälkeen lappona toimivaa keräilyputkea pitkin varastosäiliöön. Sieltä käyttövesi pumpataan verkostoon. Tuomme veden suodatukseen yläkautta, mikä helpottaa laitteen huoltotarpeen seuraamista. Alkalointisäiliön luukusta näkee kalkkikivirouheen tummumisen, mikä helpottaa huuhtelutarpeen havaitsemista. Kalkkikivirouhe on huuhdottava aika ajoin epäpuhtauksista. Kalkkikiven liukeneminen myös kuluttaa rouhetta eli sitä on lisättävä aika ajoin, Seppo Rautiainen muistuttaa. Käytännössä suodattimen puhdistus tehdään puhaltamalla sen läpi ensin paineilmaa, mitä varten säiliössä on valmiina rstputki. Näin saadaan epäpuhtaudet ja sakka irti kalkkikivestä. Sen jälkeen kalkkikivipatja huuhdotaan vedellä alhaalta ylöspäin, jolloin irronnut sakka huuhtoutuu pois, ja likainen vesi ohjataan alkalointisäiliössä olevaa purkuputkea pitkin avo-ojaan, sadevesiviemäriin tai muuhun vastaavanlaiseen paikkaan. Säiliö on suunniteltu niin, ettei tämä pesuvesi voi mitenkään päästä varastosäiliöön. Muovisäiliön etuna on rakennusvaiheessa sen asentamisen helppous ja nopeus paikalla rakentamiseen verrattuna. Lisäksi säästytään niiltä korjaustarpeilta, joita paikalla rakennetuissa säiliöissä on havaittu, Nordkalklin Satu Antola arvioi alkalointiyksikön toimivuutta käytännössä. 8

6 T E K S T I J A K U V A Arto Rautio Turvattua vesihuoltoa alavesisäiliötä hyödyntäen Konneveden kunta hankki tilavuudeltaan sadan kuution Weholite-säiliön uuden yhdysvesijohdon varrelle sijoitettavaksi alavesisäiliöksi. Konneveden Istunmäen kylä on mukana Koipiniemi-Pakarila vesiosuuskunnassa, joka ostaa vetensä Rautalammilta. Muu Konnevesi ottaa vetensä Soukkionniemen vedenottamosta. Teemme nyt Keski-Suomen TE-keskuksen avustamana 15 kilometriä pitkää Istunmäki Konnevesi-yhdysvesijohtoa ja -viemärilinjaa. Näremäkeen tulee sadan kuution alavesisäiliö välisäiliöksi, josta voi pumpata vettä molempiin suuntiin. Kun Rautalammilla on ruhtinaalliset vesivarat, pumppaus tapahtunee käytännössä vain Konnevedelle päin, rakennusmestari Markus Tiihanoff kertoo. Välisäiliöön pumpataan vettä, kun kulutus on pientä. Vettä painetaan Lapunmäen ylävesisäiliöömme korkean kulutuksen aikaan ja sieltä sekä kunnan verkostoon kirkonkylällä että kylillä oleville osuuskunnille. Tarkoituksena on ottaa viidennes eli noin 50 kuutiota päivittäisestä käyttövedestä Rautalammilta ja loput Soukkionniemestä. Veden kulkua ohjataan aikanaan etäohjauksella toimivalla automatiikalla, jonka piirissä ovat sekä Soukkionniemen vedenottamo että Lapunmäen ja Näremäen säiliöt. HELPPO VALINTA Suomen Salaojakeskus Oy Kuopiosta teki suunnitelmat syksyllä 2006, ja työt aloitettiin vuoden lopussa. Urakka on jaettu kahtia kaivinkoneurakoitsija Petri Bergille ja Seppo Variksen kuljetusliikkeelle, jotta kaikki olisi valmista kesään 2007 mennessä. Alavesisäiliön toimitus ja asennus sovittiin toukokuulle. Työn vetovastuu ja valvonta on Konneveden kunnan Markus Tiihanoffi lla. Kunta on myös kilpailuttanut tarvikkeet. Asennusvalmiina hankittava alavesisäiliö oli suunnittelijan suositus. Kun vertailimme eri vaihtoehtoja, käteen jäi käytännössä vain yksi vaihtoehto, KWH Pipen Weholite-säiliö, Tiihanoff toteaa. Säiliö joudutaan nostamaan kaivinkoneilla paikoilleen, sillä sen sijoituspaikka on sähkölinjan alla. Muuten asennus on normaali ja varsin nopea toimenpi de. Valmis säiliö upotetaan maastoon, säi liö asennukses ta vastaava urakoitsija Petri Berg selvittää. Varsinainen vesisäiliö on makaava, ja sen päässä on pystyssä pumppaamohuone, jossa ovat KWH Pipen tehtaalla asennetut Grundfosin paineenkorotuspumput. Kuluttajille menevä vesi on Konnevedellä alkaloitu. Käytössä on nyt kalkkikivirouheella tapahtuva suodatus. Meillä syötettiin alkujaan lipeää suoraan veteen vedenottamolla. Siihen liittyvät yliannostusriskit on nyt poistettu kalkkikivialkaloinnilla, Tiihanoff kertoo. Konneveden kunnantoimiston aulassa sijaitseva tilataideteos kuvaa koskia, jotka sijaitsevat Konneveden järvestä Kynsiveteen virtaavalla vesireitillä. Rakennusmestari Markus Tiihanoff vastaa siitä, että kuntalaisten käyttöveden laatu on korkeatasoista. 9

7 R A K E N N E T T U Y M P Ä R I S T Ö T E K S T I Arto Rautio K U V A T Mikko Lehtimäki, Maanmittauslaitos ja KWH Pipe Långskäret Maanmittauslaitos, lupa nro 9/ILMA/2007 Kalvskäret Suomen suurimmat PE-rumpuputket K Uusi tieyhteys mantereelta saareen ei saa vähentää veden virtausta ranta-alueilla, päättivät Maalahden Kalvskäretin saaren mökkiläiset. Kun silta rannasta rantaan olisi ollut liian kallis rakenne, päätettiin asia ratkaista laittamalla pengerosuuteen kunnolliset rummut. alvskäretin saaren mökinomistajat ovat tähän asti olleet venekyydin tai jään kantavuuden varassa halutessaan käydä loma-asunnoillaan. Kun tämän päivän mökit sopivat ympärivuotiseen käyttöön, päätettiin mökkikautta pidentää rakentamalla tie mantereelta saareen. Tällä vajaan miljoonan euron investoinnilla pystymme olennaisesti parantamaan vapaa-ajanasuntojemme ympärivuotista käytettävyyttä. En pidä investointia kalliina siitä ilosta, pohtii tienrakennusta varten perustetun yhdistyksen puheenjohtaja ja hanketyöryhmän vetäjä Johan Malm. Uusi tieyhteys on edellytys mökkien talvikäytölle, Johan Malm toteaa. 10

8 Alue, jonne rumpuputket asennetaan, näkyy ilmakuvassa oranssilla ympyröitynä. Tarkoituksena on ollut nimenomaan parantaa saaren käytettävyyttä vapaa-ajanasumisessa. Emme siis pyri muuttamaan saarta ympärivuotisen asumisen paikaksi. Nykyinen yleiskaava ei edes mahdollista vakituista asutusta, korostaa Malm. Hankkeessa toimivat rakennuttajina saaren maanomistajat, jotka kustantavat projektin omalla kustannuksellaan. Selvitimme kyllä mahdollisuuksia saada avustuksiakin, mutta totesimme käytännön syistä, että asia on parasta hoitaa puhtaasti omalla rahoituksella. PELIVARAA VEDEN NOUSULLE Kyseessä on 130 metriä pitkä vedenylitys, johon tulevat penkereet molemmille rannoille ja keskelle 25 metrin silta. KWH Pipe toimittaa rakennuttajille neljä sisähalkaisijaltaan millimetrin Weholite-rumpua. Ne ovat kokoluokaltaan suurimmat Suomessa myydyt rummut. MAALAHDEN RUMPUTOIMITUS Uusi tie kulkee mantereelta saareen, pituus 130 metriä. Pengerosuutta on reilut 100 metriä, silta 25 metriä. Penkereeseen asennetaan 4 kappaletta rumpuja ranta vesien virtauman varmistamiseksi. Weholite-rumpujen sisähalkaisija on mm, pituus noin 10 metriä. Suomen suurimmat PE-rumpuputket. Kun halusimme turvata rannoilla riittävän veden virtauman ja sitä kautta veden laadun säilymisen, aloimme selvittää, kuinka suuria rumpuja on mahdollista saada. KWH Pipe pystyi toimittamaan mm: n rummut. Laitamme niitä penkereeseen neljä kappaletta. Yhdistelmä, johon kuuluvat penkereet, rummut ja silta keskelle, säästää meille rahaa pitkään siltaan verrattuna, laskee Malm. Itse projekti on vielä kesken. Johan Malm on suorittanut sillanrakennukseen liittyvän koulutuksen, ja hän on tehnyt lupavaiheen kuvat. Detaljisuunnittelun ja urakoinnin osalta palveluntuottajat ovat vielä valitsematta. Suunnittelu on alkamassa lähi aikoina ja urakoitsijavalintaan päästään loppukesästä. Hanke lähtee varsinaisesti liikkeelle loppukesästä, mutta rummut on jo tilattu ja tehtykin valmiiksi. Kun tieyhteyttä suunniteltiin, haluttiin pengerrummut tehdä niin isoiksi kuin mahdollista. Normaalin vedenkorkeuden aikaan halkaisijamitasta noin kaksi metriä on veden alla ja metri veden päällä. Korkean veden aikana koko rumpu voi olla veden alla. Mitoituksessa on siis jätetty pelivaraa, jos vesi nousee ylemmäksi. Itse rummut on sijoitettu niin, että sillan toisella puolella on kolme ja toisella yksi rumpu. Tämän on laskettu turvaavan riittävän virtauksen molemmilla rannoilla. Muuhun rumpuja ei käytetä, veneliikenne esimerkiksi tapahtuu kaikki sillan kohdalta, Johan Malm sanoo. Keskustellessamme KWH Pipen kanssa kävi ilmi, että rumpujen valmistamiseen tarvittavat koneet olivat nyt keväällä Vaasassa ja siirtymässä muualle. Oli meille järkevää teettää rummut lähellä työmaata. Se sekä helpottaa huomattavasti 8 10 metriä pitkien rumpujen kuljetusta että säästää kuljetuskustannuksissa, Malm toteaa. Yhteistyö KWH Pipen kanssa jatkuu Johan Malmin arvion mukaan myös työn edetessä. Hän uskoo rumputoimittajan tiedoista olevan apua muun muassa rakennusvaiheessa rumpuja asennettaessa. Mobiiliyksikkö apuna Rakennuttaja päätti tilata rummut KWH Pipeltä jo hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden alkamista. Vaasassa voidaan tehdä normaalisti sisähalkaisijaltaan millimetrin rumpuja, mutta tarjouskyselyn tullessa Vaasassa tehtiin par haillaan yhtiön Weholite-mobiililinjan koeajoja. Vaikka haluttuun virtaukseen olisi todennäköisesti päästy mil limetrin rummuillakin, päätti tilaaja varmistaa rakenteen toimivuuden ottamalla rummut vielä isompina, kun se oli mahdollista. Uudella mobiiliyksiköllä päästään aina milllimetrin sisämittaan asti. Tilatut rummut tehtiin Vaasassa valmiiksi koeajojen yhteydessä ja varastoitiin tehtaalle odottamaan toimitusta. Varsinaisesti suuriin projekteihin tarkoitettu siirrettävä tuotantolinja on siirretty sen jälkeen konteissa muualle ja kasattu tekemään putkea ison työmaan vieressä. Näin työmaalle tarvitsee toimittaa vain putkien raaka-ainetta eikä putkia, mikä säästää ostajan kustannuksia selvästi. 11

9 A S I A N T U N T I J A T E K S T I Arto Rautio K U V A Mikko Lehtimäki Maailman mittakaavassa puhtaita pohjavesiämme täytyy käsitellä paikoin kallio- ja maaperästä aiheutuvan happamuuden takia. Lisäksi monin paikoin vedestä täytyy poistaa siihen liuennutta rautaa ja mangaania, jossain myös humusta, fluoridia, nikkeliä tai arseenia. Vedenkäsittelyn kannalta ongelmallisinta on, jos vedessä on sekä rautaa että humusta. Suomen pohjavedet kaipaavat käsittelyä JYRKI PALOMÄKI Pohjaveden happamuuteen joudutaan puuttumaan etenkin Länsi-Suomessa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella raakavedestä noin 80 prosenttia otetaan pohjavedestä. Tarve ph-arvoa nostavalle alkaloinnille on mittava. Lisäksi monissa laitoksissa poistetaan vedestä rautaa ja mangaania veden käytettävyyden takia, kertoo Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueidenkäytön ja vedenhuolto-osaston päällikkö Jyrki Palomäki. Vesilaitosten raakaveden laadusta ei ole kattavaa tilastoa, mutta alueellamme tehtiin vuonna 2000 kalkkikivialkalointitutkimus. Osoittautui, että 70 laitoksen verkostoveden ph-arvo oli alle 7,0, ja niistä 50:n alle 6,5. Näillä laitoksilla korroosio-ongelmat ovat todennäköisiä, jos vettä ei aleta alkaloida. Kaikkiaan alueellamme on noin 250 veden hankintaa ja jakelua hoitavaa yksikköä. Pohjaveden happamuus on pääosin lähtöisin kallio- ja maaperästä. Joissakin paikoissa pohjaveteen pääsee myös humusta. Humuksen hajotessa pohjavedessä syntyy happamuutta lisäävää hiilidioksidia, ja samalla vesi muuttuu vähitellen hapettomaksi. Happamuutta poistetaan yleisesti lipeää, soodaa ja sammutetusta tai poltetusta kalkista tehtyä liuosta lisäämällä. Kemikaalien syöttöön ja valmistukseen liittyvä jatkuva hoitotarve sekä muutamista laiterikoista aiheutuneet alkalointikemikaalin yliannostustapaukset ovat kuitenkin vähentäneet menetelmän suosiota. Viimeisen 10 vuoden aikana kalkkikivisuodatukseen perustuva menetelmä on yleistynyt etenkin sen vähäisen hoitotarpeen ja ylialkaloitumisriskin puuttumisen takia. Menetelmä koetaan lisäksi kuluttajien keskuudessa luonnonmukaiseksi. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on nyt noin 50 kalkkikivisuodatukseen perustuvaa laitosta, ja uusia on tulossa. Vaikka kalkkikivialkalointi vaatii noin 30 minuutin viipymäajan ja siksi aika ison suodatinaltaan, on menetelmä nyt yleistymässä myös suurissa vesilaitoksissa. Alueemme suurin kalkkikivialkalointia käyttävä yksikkö on Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n Autionmaan alkalointilaitos, joka otettiin käyttöön vuonna Laitoksella alkaloidaan kalkkikivellä vettä nykyisin keskimäärin m 3 /d, Palomäki tietää. Jyrki Palomäki korostaa kalkkikivialkalointilaitosten suodatinaltaiden ja kalkkikiven puhtauden merkitystä. Suodatin on syytä desinfioida ennen käyttöönottoa. Samalla kannattaa varmistaa suodatetun veden mikrobiologinen laatu vesianalyysein ennen veden johtamista verkostoon. Kuva on Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n Autionmaan alkalointilaitoksesta. VAPAA-AIKA VETÄÄ VESILLE Jyrki Palomäki suuntasi ylioppilaskirjoitusten jälkeen Etelä-Pohjanmaalta Ouluun lukemaan yhdyskuntatekniikkaa. Opintojen alkuvaiheen jälkeen vesihuolto alkoi tuntua itselle läheisimmältä alueelta, ja hän päätti erikoistua sille puolelle. Diplomityönsä Palomäki teki humus- ja rautapitoisen pohjaveden kemiallis-biologisesta käsittelystä. Lyhyen yliopistotutkijauran jälkeen hän 12

10 Veden ph-arvo on kalkkikivisuodatuksen jälkeen normaalisti 7,5 8,2. Tämä on korroosion eston kannalta riittävä, Jyrki Palomäki tähdentää. Kalkkikivisuodatuksessa riittää alhaisempi taso alkaloinnissa syntyvän puskurivaikutuksen takia. siirtyi vesihuoltotehtäviin Länsi-Suomen ympäristökeskukseen. Nuorena diplomiinsinöörinä ympäristöhallintoon tullut, nyt 34-vuotias Palomäki on edennyt alueidenkäytön ja vesihuolto-osaston päälliköksi Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keskipohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 55 kuntaa, ja se on toiminnallisesti suurin maamme 13 ympäristökeskuksesta. Vaasan toimipisteessä työskentelevä Palomäki johtaa osastoa, jonka toimialaan kuuluvat vesihuoltoon, kaavoitukseen ja pohjavesien suojeluun liittyvät tehtävät. Vapaa-aikana Palomäki on etenkin kesälomilla mielellään vesillä. Uistimen veto on olennainen osa veneilyä, vaikka saaliista ei aina olekaan niin väliä. Perhe ja pienten lasten kanssa vietetty vapaa-aika antavat tarpeellista vastapainoa työelämän kiireille. EPÄPUHTAUDET SAMALLA POIS Hapan vesi syövyttää putkistoja ja vesikalusteita liottaen niistä metalleja veteen. Happamuudesta voi aiheuta laiterikkoja, veden esteettisiä haittoja ja jopa terveyshaittoja. Pitkään kiinteistön kupariputkissa viipyneen happaman veden kuparipitoisuus voi ylittää terveydellisillä perusteilla asetetun raja-arvon. Happamuuden lisäksi kalkkikivisuodatuksen on havaittu poistavan vedessä olevia epäpuhtauksia rautaa, mangaania, alumiinia ja orgaanisia aineksia. Epäpuhtaudet jäävät käsittelyn yhteydessä kalkkikivirouheeseen ja poistuvat järjestelmästä huuhtelujen aikana. On tärkeää tehdä suodattimen huuhtelu riittävän usein, ettei alkalointikyky heikkene oleellisesti eikä suodatusvastus kasva liian suureksi. Liian perusteellinen huuhtelu ei kuitenkaan ole hyväksi, sillä epäpuhtauksien poistokyvyn kehittyminen vaatii aikaa ihan vitivalkoiseksi huuhdotussa kalkkikivirouheessa, Palomäki huomioi. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tutkia myös veden hiilidioksidipitoisuus. Jos se nousee yli 30 milligrammaan litralta, pitää vesi ilmastaa ennen kalkkikivisuodatusta, jotta saadaan haluttu alkalointitulos kohtuullisella viipymäajalla. Jos hiilidioksidia on hyvin vähän, suodatus kannattaa järjestää alhaalta ylöspäin, jolloin veden hiilidioksidi ei pääse ilmastumaan ennen prosessia. Yleensä hiilidioksidia on riittävästi tai jopa liikaa. Tällöin sopii ylhäältä alas tapahtuva suodatus. Kolmas tapa on vaakasuuntainen suodatus, mutta siinä vaarana ovat oikovirtaukset, jolloin koko kalkkikivisuodatintilavuus ei tule tehokkaaseen käyttöön. Suodattimen huollon kannalta ylhäältä alas tapahtuva suodatus on paras, koska tällöin huuhtelutarve pystytään päättelemään silmämääräisestikin, Palomäki kertaa eri menetelmiin liittyviä tekijöitä. 13

PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 3 2006 H E L S I N G I N U U S I M E R I V E S I E N P U M P P A A M O Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI K A U K O J Ä Ä H D Y T Y S T E K S

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE Muistio 17.1.2010 DI Ari Nieminen Valkeakoski VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE 1. Taustaa Tähän muistioon on kerätty TAVASE-tekopohjavesilaitoshankkeeseen liittyviä tietoja ja tarkasteltu

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. Uponorin asiakaslehti. www.uponor.fi

Kodin MUKAVUUDEKSI. Uponorin asiakaslehti. www.uponor.fi Uponorin asiakaslehti 1/2008 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Marcus Grönholm vaatii parasta laitteilta myös ralliuran jälkeen Putkiremontti voi olla pelättyä helpompi Piha on kodin laajennus Lapsiperheen

Lisätiedot

PUTKESSA. Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 2 2006 Y H D Y S V E S I J O H T O P O I S T A A S A L O N V E S I P U L A N Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI UUTISET Timo Alarautalahti

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 1/2003 Tammikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 Markkinoiden monipuolisin valikoima

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Näin valitset oikean jätevesijärjestelmän s.6 Jaettu puhdistamo jaettu urakka s. 5 Mökkivesien puhdistamisessa

Lisätiedot

Labkotec on palvelua.

Labkotec on palvelua. Vol. 2 Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille Labkotec on palvelua. Muutimme uusiin tiloihin. Labkotec toimii nyt Pirkkalassa. Katso tarkemmin s. 3. Laajensimme automaation ylläpitopalvelua. Lue käyttäjien

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

IDEA KAMPPI ON SUURTEN MASSOJEN KESKUS MINACS VIE OHJELMAT UUTEEN AIKAAN TUOTEMALLEISSA EVÄÄT ISOON TUOTTAVUUS- HYPPÄYKSEEN

IDEA KAMPPI ON SUURTEN MASSOJEN KESKUS MINACS VIE OHJELMAT UUTEEN AIKAAN TUOTEMALLEISSA EVÄÄT ISOON TUOTTAVUUS- HYPPÄYKSEEN IDEA JIDEA OY:N ASIAKASLEHTI 2005 KAMPPI ON SUURTEN MASSOJEN KESKUS SIVU 18 MINACS VIE OHJELMAT UUTEEN AIKAAN SIVU 4 TUOTEMALLEISSA EVÄÄT ISOON TUOTTAVUUS- HYPPÄYKSEEN SIVU 6 PAREMPAA LOPPUTULOSTA EDULLISEMMIN

Lisätiedot

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013. teema. Talotekniikka

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013. teema. Talotekniikka TEEMALEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013 Talotekniikka SISÄLTÖ 6B 2013 Toimittajalta Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n kerran vuodessa ilmestyvästä Teema-numerosta, ylimääräisestä

Lisätiedot

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle?

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle? Asiaa öljylämmityksestä 1 1 2012 tämä n t i es itkö t ämän 5 vastausta uusista rakentamismääräyksistä t ies i t kö tämän t i e s i tkö Vuosi 2012 Pienetkin askeleet edistävät energiatehokkuutta 18 Valmistalojen

Lisätiedot

VESIKOULU. Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa. Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy

VESIKOULU. Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa. Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy VESIKOULU Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy Sisällysluettelo Esipuhe......................................................................

Lisätiedot

4. Vesilaitos teknologian kehittäjänä: veden käsittely ja automaatio

4. Vesilaitos teknologian kehittäjänä: veden käsittely ja automaatio 4. Vesilaitos teknologian kehittäjänä: veden käsittely ja automaatio JUKKA NISSINEN VEDEN OTTO JA KÄSITTELY Tekopohjavesi Tuusulan seudun vesilaitoksella on alusta lähtien käytetty ja kehitetty erilaisia

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Jätevedet putkeen Suupohjassa -kehittämishanke, Suupohjan jätevesi-info -tiedotushanke, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat, Kauhajoen kaupunki Kiireisiä aikoja odotettavissa

Lisätiedot

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Lapsiperheen vesileikit Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11 Kun hälytys pirahtaa kännykkään, ei jäädä ihmettelemään. s.7

Lisätiedot

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu solina -liikelaitoksen asiakaslehti 1/2011 Vesiosuuskunnat hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa Hyvä talousvesi on tutkittu juttu Pääkirjoitus 1/2011 Hyvä lukija, Puhdas vesi on elämämme perusedellytys.

Lisätiedot

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 1/2004 Tammikuu mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 Rakenna käyttövesiputkisto sivut 17-18 Hallittua jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Lokakuu 2012 ISSN 1799-8255 Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna sivut 4-5 Energiaa suoraan pohjavedestä sivut 26-27 Energiapaalut sivut 12-13

Lisätiedot

Harvinaislaatuinen putkityömaa. Raahessa

Harvinaislaatuinen putkityömaa. Raahessa PUTKESSA 3 2007 A n t i sta at t i s ta putke a r ä jä h dysherkk ä ä n t u n neliin Talvivaaran kaivoshanke l Vesiensuojeluprojekti päätökseen Pohjanmaalla KWH PIPEN ASIAKASLEHTI J Ä T E v e s i h u o

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Asiakaslehti nro 1 2010 Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Sähköistyksen mahdollisuuksista on kerrottava kuluttajille Liikennevirasto vauhdittaa

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

HSY:n Jukka Piekkari ja vesihuollon investoinnit: LAITOSTEN YHDISTÄMINEN TOI MONIA HYÖTYJÄ sivu 6. Jyväskylän. vesitornin xxxxxxxxxxxxxx

HSY:n Jukka Piekkari ja vesihuollon investoinnit: LAITOSTEN YHDISTÄMINEN TOI MONIA HYÖTYJÄ sivu 6. Jyväskylän. vesitornin xxxxxxxxxxxxxx ALANSA YKKÖNEN 5/2013 xxxxxxxxxxxxxx Jyväskylän xxxxxxxxxxxxxx vesitornin xxxxxxxxxxxxxx teräkset yllättivät xxxxxxxxxxxxxx myös tutkija xxxxxxx. Kai Valosen. sivu 20 Vesihuollon saneerausurakoinnissa

Lisätiedot

Hukkakulutus minimiin uusilla vesikalusteilla Asiakaspalvelu ottaa vastaan hymyillen Putkiremontti voi alkaa!

Hukkakulutus minimiin uusilla vesikalusteilla Asiakaspalvelu ottaa vastaan hymyillen Putkiremontti voi alkaa! Hukkakulutus minimiin uusilla vesikalusteilla Asiakaspalvelu ottaa vastaan hymyillen Putkiremontti voi alkaa! Hyvissä Käsissä 1 PIRKANMAAN KIINTEISTÖVIESTI 3/09 1 PARAS LUOTTOLUOKKA 08/2009 HYPERDOC-DOKUMENTTIARKISTO

Lisätiedot

YRITYS- UUTISET SAVON AH-TEST OY. Rautalammin Rakennus. www.a-kuivaus.fi. Kosteuskartoitukset Rakenteiden kuivaukset Otsonointi Lämpökuvaukset

YRITYS- UUTISET SAVON AH-TEST OY. Rautalammin Rakennus. www.a-kuivaus.fi. Kosteuskartoitukset Rakenteiden kuivaukset Otsonointi Lämpökuvaukset SAVON YRITYS- SAVON YRITYSUUTISET 1 SISÄLLÄ: s. 2-5 Ympäristö s. 6-16 LVIS UUTISET s. 17-21 Rakentaminen s. 22-27 Kiviteollisuus 3/2011 Heinäkuu Rautalammin Rakennus Kuopiontie 30, 77700 RAUTALAMPI * RAKENNUS-

Lisätiedot

Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä

Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 1 / 2010 Sisältö Schiphol rakentaa tulevaisuutta varten 3 4 5 6 Rakentamisella iso merkitys kestävässä kehityksessä Valokatteet keventävät

Lisätiedot

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn SUODATINESITE Vaativaan vedenkäsittelyyn SISÄLLYSLUETTELO Vedensuodattimen valinta Vesianalyysit ja vesianalyysipakkaukset Kiintoaineen ja sekalaisten epäpuhtauksien poisto Raudan ja mangaanin poisto

Lisätiedot

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus.

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus. Rudus Oy:n asiakaslehti 2015 VASTUULLINEN 6 SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ 9 VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25 www.rudus.fi 6 sisältö 2015 Kannen kuvat:

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot