Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 13.2.2013. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Teknisen lautakunnan kokousaika 2 3 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 3 4 Laskujen hyväksyminen * 5 Teknisen lautakunnan ja Vesilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen 5 6 Teknisen johtajan päättämien urakkasopimusten summien ylärajan vahvistaminen 6 * 7 Vuoden 2012 toimintakertomus 7 8 Peltoalueiden vuokraus 8 9 Valmisvalosopimuksen hinnantarkistus 9 * 10 Viljelypalstat Oppisopimuskoulutus 11 * Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut 12 * 14 Kunnan kiinteistöjen ylläpito-, korjaus- ja kehitysohjelma 13 * 15 Mika Waltarin koulun lämmitystapaselvitys 14 * 16 Kiinteistön Etelärinne käyttö Kiinteistöhuollon työohjelma vuodelle Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimus

2 PORNAISTEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto Kanerva Pasi Aarrelampi Hannu Laitinen Päivi Palviainen Erja Salonen Miska Tanner Mari Villanen Riitta KOKOUSPÖYTÄKIRJA puheenjohtaja 1/2013 Sivu 1 Franti Aija Pietilä Jukka khall. edustaja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1 17 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miska Salonen ja Mari Tanner. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pasi Kanerva Pöytäkirjanpitäjä Jukka Pietilä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Miska Salonen Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Pöytäkirjanpitäjä Mari Tanner Jukka Pietilä

3 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAIKA Tekla 1 Kunnanvaltuuston hyväksymän voimaantulleen hallintosäännön 4 :n mukaan kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Tekninen lautakunta päättää, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun kokouskutsu on lähetetty kirjallisena viisi päivää ennen kokousta lähettämis- ja kokouspäivä mukaan luettuna. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa ja muunlaista kuin kirjallista kutsumistapaa.

4 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Tekla 2 Hallintosäännön 16 :ssä on määrätty pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä. Tekninen lautakunta päättää, että teknisen johtajan päätökset sekä lautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon torstaina virka-aikaan tai kyseisen päivän sattuessa pyhäpäiväksi sitä seuraavana arkipäivänä.

5 Tekninen lautakunta LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 2013 Tekla 3 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut. Tekninen lautakunta päättää, että laskut hyväksyy tekninen johtaja Jukka Pietilä tai teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Kanerva. Edellisen lisäksi: Ruokahuolto- ja siivouspalvelut: kustannuspaikka 5260, osalta laskut hyväksyy palveluesimies Hilkka Seppinen tai palveluvastaavat Sirkka Salento ja Minna Sahala. Rakennukset: kustannuspaikka 5190, osalta laskut hyväksyy työnjohtaja Petri Heikkilä.

6 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA VESILAITOKSEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNI- TELMIEN HYVÄKSYMINEN Tekla 4 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion tulos-/tehtäväaluetasolla (kustannuspaikkakartan osastotaso) Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmat. Teknisen lautakunnan sitovuustaso on kustannuspaikkojen osastotaso. Kustannuspaikkojen sitovuustason hyväksyy osaston päällikkö. Teknisen lautakunnan ja vesilaitoksen hyväksytyt talousarviot ovat esityslistan mukana. Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelmat ja sitovuustasot edellä esitetyin tavoin.

7 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTTÄMIEN URAKKASOPIMUSTEN SUMMIEN YLÄRAJAN VAHVISTAMINEN Tekla 5 Tekninen lautakunta päättää: Suunnittelusopimuksista, joiden arvo ei ylitä Rakennusteknisten töiden urakkasopimuksista, joiden arvo ei ylitä LVI-, sähkö- ja muista urakkasopimuksista, joiden arvo ei ylitä Hallintosäännön 46 :n 5 h kohdan mukaan lautakunta vahvistaa teknisen johtajan oikeudesta päättää vastaavista asioista. Tekninen lautakunta päättää teknisen johtajan oikeudesta päättää: Suunnittelusopimuksista, joiden arvo ei ylitä Rakennusteknisten töiden urakkasopimuksista, joiden arvo ei ylitä LVI-, sähkö- ja muista urakkasopimuksista, joiden arvo ei ylitä

8 Tekninen lautakunta VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS Tekla 6 Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2012 on kokouskutsun mukana. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2012.

9 Tekninen lautakunta PELTOALUEIDEN VUOKRAUS Tekla 7 Pornaisten kunta vuokraa peltoalueita väliseksi ajaksi ympäristö- ja LFA- tukiin sitoutuneille viljelijöille. Talontausta nimisen peltoalueen vuokra-aika on , kyseisen lohkon pinta-ala tarkentuu myöhemmin. Tarjouspyynnöt julkaistiin Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa lehdessä sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjousta. Peltolohkot Pinta-ala ha /ha/v Poteri 1 2,87 489,00 Poteri 2 1,17 489,00 Halmeenpelto 1 2,01 431,00 Halmeenpelto 2 1,08 431,00 Hietanen 2,73 454,00 Horma 2,62 454,00 Yhteislaidun 4,41 433,00 Ojala 1,81 489,00 Talontausta n. 3,28 479,00 Tarjoukset esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää vuokrata peltoalueet lohkoittain sille, joka on jättänyt korkeimman hehtaarihinnan mukaisen tarjouksen. Vuokrasopimukset tehdään lohkoittain: Hannula Jani: 489,00 /ha, 431,00 /ha, 489,00 /ha ja 479,00 /ha Huovila Teemu: 454,00 /ha Laine Harri: 433,00 /ha

10 Tekninen lautakunta VALMISVALOSOPIMUKSEN HINNANTARKISTUS Tekla 8 Porvoon Sähköverkko Oy ja Pornaisten kunta tekivät vuonna 2010 sopimuksen ulkovalaistuksen omistusjärjestelyistä, missä Pornaisten kunta sitoutui ostamaan Porvoon Sähköverkko Oy:ltä ulkovalaistusverkon suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon, vianhoidon ja energiatoimituksen. Sopimuksen piiriin kuuluvien asiakokonaisuuksien sisällöstä Pornaisten kunta maksaa tällä hetkellä seuraavat maksut: 1. Ulkovalaistusverkon uudisrakentamisesta liittymismaksun, joka on samansuuruinen kuin erikseen määritellyn ulkovalaistusverkkoosuuden rakentamiskustannukset. Rakentamiskustannukset määräytyvät seuraavien yksikköhintojen mukaisesti: työtuntiveloitus 38 /h materiaalit + 3 % vieraat palvelut + 3 % 2. Muista sopimuksen piirissä olevista palveluista kiinteän vuosimaksun, joka on valaistuspistettä kohden 70 /vuosi Vuoden 2013 maksut määräytyisivät siten, että kohdan 1 osalta ainoastaan tuntiveloitushinta nousisi 40 :oon ja kohdan 2 kiinteä maksu nousisi 73,50 :oon. Hintojen nousu johtuu yleisestä kustannustason noususta. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä hintojen korotukset.

11 Tekninen lautakunta VILJELYPALSTAT Tekla 9 Kuntalaisilta on tullut toiveita saada vuokrata viljelypalstoja kirkonkylän alueelta. Viljelypalsta-alueeksi on varattu noin 2000 m²:n suuruinen alue Rantalantien varresta rajoittuen Mustijokeen. Alueelle mahtuu alustavan arvion mukaan kpl yhden aarin kokoista palstaa. Palstan vuokrahinnaksi on kaavailtu 30 /palsta/viljelykausi. Kasteluveden palstoille vuokraajat ottavat Mustijoesta. Rantalantien reunaan varataan tasainen alue muutaman auton paikoitusta varten. Maaliskuussa ilmestyvässä Luonnollisesti Pornainen tiedotelehdessä on mahdollista tiedottaa viljelypalstojen vuokrauksen aloittamisesta. Hakemusten kautta voidaan kartoittaa halukkaiden viljelijöiden määrä. Mikäli heitä ilmoittautuu riittävästi, on jo keväällä mahdollista muokata maa viljelyä varten ja aloittaa toiminta. Mikäli hakijoita olisi enemmän kuin palstoja, voidaan valinta suorittaa arpomalla. Viljelyalueen sijaintikartta on kutsun mukana. Tekninen lautakunta päättää käynnistää viljelypalstatoiminnan kirkonkylässä ja antaa valmistelevat tehtävät teknisen osaston suoritettavaksi.

12 Tekninen lautakunta OPPISOPIMUSKOULUTUS Tekla 10 Teknisellä osastolla on valmisteltu asiaa, että oppisopimuskoulutuksen avulla koulutetaan työntekijä kunnan kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakentamiseen sekä kiinteistöhoitajan tehtäviin. Oppisopimuskoulutus antaa sekä opiskelijalle, että kouluttajalle kohdekohtaisen ammattilaisen, joka tuntee sekä kiinteistöt, että niiden koneet ja laitteet. Koulutukseen on ehdolla henkilö, jota kiinnostaa kiinteistöhuollon- sekä kirvesmiehen tehtävät. Hän on toiminut aiemmin työharjoittelijana kunnan kiinteistöhuollossa. Keudan oppisopimustoimiston kanssa on tehty työpaikan työtehtäväkartoitus ja tutkinnon valinnaisia osia on täydennetty myös putkiasentajan tutkintolinjalta, jotta kiinteistönhoitajan ammatillinen osuus koulutuksessa täyttyy. Oppisopimuksen koulutusaika on n.2,5 v. Koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on: rakennusalan perustutkinto, ammattinimikkeenä talonrakentaja. Oppisopimuskoulutusta tukee TE-keskus ja Oppisopimuskeskus, osallistuen noin puoleen henkilön palkkakustannuksista. Tekninen lautakunta hyväksyy oppisopimuskoulutuksen käynnistämisen edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle :n määrärahan varaamista vuosittain oppisopimuskoulutuksen järjestämistä varten. Ko. määräraha kohdistetaan ensisijaisesti edellä esitettyyn oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen.

13 Tekninen lautakunta SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUT Tekla 11 Hankinta toteutettiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja Pornaisten kunnan kanssa avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin EU- kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus Hilma- julkaisujärjestelmässä osoitteessa sekä EU:n virallisessa lehden S-osassa Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Järvenpään kaupungin Internetsivulta osoitteessa ->kaupungin hankinnat ->avoimet tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että osakokonaisuuksia on yhteensä yksitoista (11), jotka olivat: arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu, sisustussuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIA-suunnittelu, sähkösuunnittelu, geotekninen suunnittelu, pihasuunnittelu, kuntotutkimukset ja kartoitukset, haitta-ainekartoitukset ja sisäilmamittaukset, rakennuttamispalvelu sekä infrastruktuurin rakennuttamispalvelut. Tarjouspyyntö- ja liiteasiakirjat esitellään kokouksessa. Liite E on kopioitu kokouskutsun mukaan. Järvenpään kaupunki on omalta osalta tehnyt hankintapäätöksen teklan kokouksessa Tekninen lautakunta päättää, että Pornaisten kunnan suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut hankitaan osakokonaisuuksittain liitteessä E olevan etusijaisuusjärjestyksen mukaisesti, kuitenkin siten, että mikäli konsultti ei pysty sitoutumaan ja viemään toimeksiantoa läpi tilaajan asettamassa aikataulussa, tilataan toimeksianto tarjouskilpailussa seuraavaksi sijoittuneelta konsultilta jne. Sopimuskauden aikana tilaaja voi kilpailuttaa konsultteja toimeksiannoittain. Minikilpailutus järjestetään osakokonaisuudelle valittujen konsulttien kesken. Pornaisten kunta ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Hankinnasta tehdään sopimukset ajalle Hankintasopimukset allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätökset ovat saaneet lainvoiman, hankinta tulee osapuolia sitovaksi, kun sopimukset ovat allekirjoitettuja../..

14 Tekninen lautakunta /..

15 Tekninen lautakunta KUNNAN KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO-, KORJAUS- JA KEHITYSOHJELMA Tekla 12 Kunnan omistuksessa on useita kiinteistöjä, uusia ja vanhoja, ja erilaisessa käyttötarkoituksessa. Kiinteistöille ei ole aiemmin laadittu tai tarkasteltu useammalle vuodelle suunniteltua ja jaksotettua korjaus- ja ylläpito-ohjelmaa. Viime syksynä aloitettiin kiinteistökatselmukset, missä tavoitteena oli kartoittaa kiinteistöjen kunto ja muodostaa korjausohjelma seuraavalle kymmenelle vuodelle. Tarkasteluun otettiin kuusitoista keskeisintä kiinteistöä. Tarkastelun lähtökohta oli nykyinen kiinteistöjen käyttö ja oletus, että käyttötarkoitus ei lähivuosina muutu. Korjausohjelmaan valittiin neljä keskeisintä tavoitetta: korjaustoimenpiteiden ja korjauskustannuksien selvittäminen kohdekohtaisesti vuosittaisen korjausohjelman muodostaminen energiansäästö taloautomaatio Raportin yhteenveto kohdassa todetaan, että kiinteistökannan ikääntyessä jakson loppupuolella, myös korjauskustannukset luonnollisesti kasvavat. Kustannusennuste ensimmäisen viiden vuoden aikana on n. 1.3 M ja loppujaksolle myös n. 1,3 M. Korjausohjelman laati Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy ja se on kopioitu kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun kiinteistöjen ylläpito-, korjaus- ja kehitysohjelman. Korjausohjelmaan esitetyt toimenpiteet huomioidaan vuosittaisissa talousarvioissa sekä työohjelmissa. Korjausohjelmaan kirjatut toimenpiteet saatetaan tiedoksi kiinteistön käyttäjille. Raportin yhteenveto lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle. Lisäksi päätettiin, että laadittua ohjelmaa kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti ja sitä käsitellään lautakunnassa vuosittain.

16 Tekninen lautakunta MIKA WALTARIN KOULUN LÄMMITYSTAPASELVITYS Tekla 13 Uudelle Mika Waltarin koululle sekä Jokimäen nykyiselle koululle on tehty vertaileva lämmitystapaselvitys maalämmön ja pellettilämmityksen välillä. Selvityksessä on vertailtu pellettilämmitystä ja maalämpöä kahdella eri tavalla. Ensin on vertailtu pellettilämmitystä ja maalämpöä vain suunnitteilla olevalle Mika Waltarin koululle ja toiseksi on vertailtu niin, että myös nykyinen Jokimäen koulu on mukana. Vertailun yksityiskohtaiset perustelut ovat selvitysraportissa, joka on kopioitu kokouskutsun mukaan. Selvityksen yhteenveto kohdassa todetaan, että mikäli Jokimäen nykyiselle koululle on tulevaisuudessa käyttöä, on yhteinen pellettilämmitysjärjestelmä suositeltava lämmitystuotantomuoto niin investointi- ja elinkaarikustannusten kuin ympäristöystävällisyyden ja tulevaisuuden kustannusriskien kannalta. Selvityksen on tehnyt Wise Group Finland Oy ja se on päivätty Tekninen lautakunta päättää, että Mika Waltarin koulun lämmitystavaksi valitaan pellettilämmitys. Pellettikattila ja siilo sijoitetaan nykyisen Jokimäen koulun tontille ja kattilan mitoituksessa varaudutaan myös Jokimäen nykyisen koulurakennuksen lämmitykseen.

17 Tekninen lautakunta KIINTEISTÖN ETELÄRINNE KÄYTTÖ Tekla 14 Pornaisten kunta on ostanut kiinteistön v Kiinteistö sijaitsee Aurinkomäen palvelukeskuksen vieressä ja sen pinta-ala on 0,224 ha. Kiinteistöllä sijaitsee vanha asuinrakennus kooltaan noin 75 m2, joka on ilman mukavuuksia, sähköliittymä on. Rakennus on ollut käyttämätön. Tekninen lautakunta päättää, että rakennuksen sisäpuoliset verhoukset ja rakenteet puretaan. Sisäpuolisten purkutöiden jälkeen arvioidaan, onko rakennuksen peruskorjaus perusteltua. Purkutyö annetaan palveluverstaan työkohteeksi. Purkutyöstä syntyvät kustannukset ovat jätteenkäsittelyyn liittyviä ja ne kirjataan kiinteistömenoihin.

18 Tekninen lautakunta KIINTEISTÖHUOLLON TYÖOHJELMA VUODELLE 2013 Tekla 15 Kiinteistöjen kunnossapitoon on tälle vuodelle varattu :n määräraha. Määrärahasta osa kuluu normaaliin vuosittaiseen huoltotoimintaan, kone- ja laiterikkoihin, huoneistoremontteihin, pintarakenteiden kunnostukseen yms. Erikseen on suunniteltu toteutettavaksi kohdekohtaisia töitä seuraavasti: - Parkkoja; keittolan eteisen lattian korjaus - Yhtenäiskoulu; yläkoulun alapihan pintavesi muutokset liikuntasalin sisäänkäynnin kohdalla, Kirveskosken koulun päätysisäänkäynnin edustan ja pääsisäänkäynnin katoksen korjaukset, teknisen luokan maalaustilan lattian pinnoitus, Wanhan koulun palovaroitinjärjestelmän asentaminen - Isojärvi; ulkoterassin rakentaminen - Aurinkomäen palvelukeskus; sisäänkäynnin katoksen korjaus, saunan viherkaton muutos huopakatoksi, ulkoseinärappauksen osittainen uusiminen - Kirjasto; puuosien ulkomaalaus, alasisäänkäynnin ulkoseinäpinnoitteen uusiminen - Halkia; keittolan ikkunoiden uusiminen, keittolan ilmanvaihdon ja höyrykuvun muutos - Paloasema; hallin lattian pinnoitus, koulutustilan akustiikka-levyjen uusiminen Lisäksi on pienempiä korjauksia, muutoksia ja tilajärjestelyjä. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä suunnitellun työohjelman vuodelle 2013 toteutettavaksi talousarvioon varatun määrärahan rajoissa.

19 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 16 Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Viranhaltijan päätökset: (v. 2012) 1 24 Teknisen lautakunnan seuraavat kokoukset: klo 13.00, käsitellään Mika Waltari koulun rakennussuunnitelmaa klo Merkittiin tiedoksi.

20 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Tekninen lautakunta Kirkkotie 176, PL Pornainen lautakunta/hallitus Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. sisältö Liitetään pöytäkirjaan

21 20 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät - lääninoikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus PL Helsinki Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimisto, kahvihuone. Liisa Haapakoski, poissa Asta Rautio Merja Nikula Hannu Vaahtoranta Asko Kanervo Pirkko Vilén

Vapaa-aikatoimisto, kahvihuone. Liisa Haapakoski, poissa Asta Rautio Merja Nikula Hannu Vaahtoranta Asko Kanervo Pirkko Vilén PORNAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00-20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimisto,

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 44 69 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2009 2010

Kunnanhallitus. 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 44 69 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2009 2010 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 29.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot