LEVÓN. Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista 2/2011. Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät keskustelevat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEVÓN. Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista 2/2011. Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät keskustelevat"

Transkriptio

1 2/2011 LEVÓN Levón 2/2011 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät keskustelevat Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista Ympäristöprojekti vie rannikolle ja saaristoon 1

2 Sisältö Pääkirjoitus / Jukka Peltoniemi: Koulutuksesta osaamista, osaamisesta innovaatioita 50/50: Säästöjä syntyy, haasteita riittää Lähiesimies koulutusta esimiehille Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät kohtaavat Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista Ympäristöprojekti vie rannikolle ja saaristoon Botnia-Atlantica -instituutti kehittää aluekehittämisen toimintatapoja Jouko Havusesta kunniatohtori Mietteissä / Pia Laurila: Elämää Brysselin katveessa Toimintakalenteri Koulutuksesta osaamista, osaamisesta innovaatioita Pääkirjoitus / Jukka Peltoniemi Heinäkuussa julkaistiin amerikkalaisen informaatioteknologia- ja innovaatiosäätiön ITIFin raportti, jossa vertailtiin Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden innovaatiotoiminnan kilpailukykyä (http://www.itif.org/files/2011-atlantic-century.pdf). Raportissa arvioitiin maiden menestystä mm. väestön koulutustason, yritysten ja julkisen sektorin T&K-kehityspanostusten, pääomasijoitusten ja uusien yritysten syntymisen, IT-panostusten, yritystoiminnan edellytysten, tuottavuuden sekä kauppataseen ja ulkomaisten sijoitusten perusteella. Suomi sijoittui vertailussa toiseksi Singaporen jälkeen, seuraavina Ruotsi ja Yhdysvallat. Tilanne ei enää näytäkään Suomen kannalta niin hyvältä, kun verrataan eri maiden edistymistä innovaatiokapasiteettinsa ja kilpailukykynsä kehittämisessä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomi on raportin mukaan keskikastia, sijoitus 19. (Yhdysvallat toiseksi viimeinen, sijoitus 43). Tutkimus- ja innovaationeuvosto on arvioinut maamme innovaatiotoiminnan haasteita ja tehnyt linjauksen vuosille innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Koulutusorganisaation näkökulmasta ohjelmassa esitetään haasteita koulutus-, tutkimus- ja kehittämisjärjestelmälle. Näitä ovat mm. hajanaisten voimavarojen kokoaminen, väestön koulutustason nostaminen, koulutuksen suuntaaminen tarvelähtöisesti, palvelusektorin kehittäminen, liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen kytkeminen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kasvuyrittäjyyden edistäminen koulutuksen ja kehittämisen keinoin sekä osaamisen ja teknologian hyödyntämisen parantaminen yrityksissä. Levón-instituutti tukee strategiansa mukaan yritysten, julkisorganisaatioiden ja alueiden uudistumista mm. kehittämällä koulutuksen ja kehittämisen vaikuttavuutta. Tärkeää on yksilötason oppimisen ohella muutosten aikaansaaminen asiakkaiden organisaatioissa ja innovaatioiden edistäminen. Tässä työssä on tärkeää verkottuminen ja yhteistyö. Konkretisoimme yhteistyötä Vaasassa ammattikorkeakoulun kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen pohjalta. Seinäjoella vaikuttavuutta odotetaan yhteistyöstä ammattikorkeakoulun, yliopistokeskuksen muiden toimijoiden, yritysten sekä kaupungin kanssa. Kokkolan seudulla parannamme täydennyskoulutuksen ja kehittämishankkeiden tarjontaa yhteistyössä yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Syyskuussa käynnistyy klassikko-ohjelmamme juhlavuosi: Johtajana kasvaminen JOKA täyttää 25 vuotta. Ohjelma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna Vaikka sitä on vuosien myötä uudistettu montakin kertaa, on ensimmäisellä ja tulevalla ohjelmalla muutama asia yhteistä: tavoitteena on jakaa uusinta tietoa johtamisesta, kehittää osallistujien valmiuksia johtajina ja esimiehinä toimimiseen, itsensä ja organisaationsa uudistamiseen ja resurssien hyödyntämiseen. Erityisesti painotetaan johtajan kykyä saada organisaationsa henkiset resurssit toimimaan tuloksekkaasti. Oppiminen toisten hyvistä käytännöistä, tutustuminen eurooppalaisiin johtamiskulttuureihin sekä oman työn ja organisaation kehittäminen ovat olleet koko ajan tärkeitä teemoja. Tähän mennessä ohjelman on suorittanut 400 johtajaa, esimiestä tai asiantuntijaa. Vastaamme kehittämisen ja uuden luomisen haasteisiin myös muulla tulevan syksyn koulutustarjonnalla. Tarjolla on ohjelmia mm. markkinoinnin, henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittämisen alueilla. Yritysten palveluliiketoiminnan arviointiin ja kehittämiseen valmistuu työkalu, jonka avulla voimme tukea yritysten liiketoiminnan monipuolistamista. Alueellinen kehittäminen on myös vahvasti esillä, siitä enemmän tämän numeron muissa jutuissa. LEVÒN on Levón-instituutin tiedotuslehti. Levón-instituutti on Vaasan yliopiston tutkimus- ja koulutuspalveluihin erikoistunut yksikkö. Julkaisija: Levón-instituutti. Toimituksen osoite: Wolffintie 34, Vaasa / PL 700, Vaasa Toimitus ja kuvat: Miia Mäntylä Puhelin: (06) (yliopiston vaihde) Faksi: (06) Sähköposti: Internet: ISSN: X Painos: Painopaikka: Fram, Vaasa Paperi: MultiOffset (sisus 120 g, kansi 170 g) Kansikuva: Jouni Kannonlahti, Helmipöllö LEVÒN ilmestyy kolme kertaa vuodessa, seuraava lehti ilmestyy joulukuussa Kommentit, tilaukset ja osoitteenmuutokset pyydetään osoittamaan toimitukselle. 2

3 50/50: Säästöjä syntyy, haasteita riittää Teksti: Merja Pakkanen Energiansäästöprojekti 50/50:n ensimmäisen toimintavuoden perusteella voidaan todeta, että koulurakennuksen käyttäjien toimintatapoja muuttamalla voidaan aikaansaada merkittävää energiansäästöä myös niissä maissa, joissa energiatehokkuuteen on teknisin ratkaisuin pyritty jo pitkään. Haasteita tällaisen pitkäaikaisen ja sinnikkyyttä vaativan toimintatapamuutoksen läpiviennissä kuitenkin riittää, erityisesti koulujen hektinen arki vaativine opetussuunnitelmineen sekä opettajien vaihtumiset sijaisjärjestelyineen vaikeuttavat toimintaa. EURONET 50/50 on yhdeksässä Euroopan maassa toteutettava projekti, jossa koulurakennuksen käyttäjät erityisesti oppilaat ja opettajat pyrkivät omia toimintatapojaan muuttamalla säästämään mahdollisimman paljon sähköä, lämpöä ja vettä sekä jätehuollon kustannuksia. Saavutetusta taloudellisesta säästöstä koulut saavat itse käyttää puolet haluamaansa tarkoitukseen. Toinen puolikas jää koulun laskut maksavan kunnan nettosäästöksi. Projektin tähänastiset tulokset vaihtelevat suuresti maasta ja koulusta toiseen. Monet koulut ovat saavuttaneet tuhansien eurojen säästöt, mutta joissakin kouluissa säästöä ei ole tullut lainkaan. Projektin ensimmäistä toimintavuotta voidaan joka tapauksessa kutsua menestykseksi, sillä rahallisia säästöjäkin tärkeämpänä asiana kouluissa pidetään ympäristön huomioonottamista ja uudenlaista asennekasvatusta. Lisäksi oppilaiden lisääntynyt yhteistyö, vastuunkanto ja itsenäisyys on monissa kouluissa pantu positiivisena muutoksena merkille. Euronet 50/50 -projektin kansainvälinen toteuttajaryhmä Unkarissa kesäkuussa Ryhmään kuuluu jäseniä Espanjasta, Portugalista, Kreikasta, Suomesta, Unkarista, Puolasta, Italiasta, Sloveniasta ja Saksasta. Pääsääntöisesti saavutetut säästöt ovat sitä suuremmat, mitä aktiivisemmin koulu on hankkeelle omistautunut. Säästöihin toki vaikuttaa myös mm. se, kuinka paljon energiatehokkuuteen on panostettu jo ennen hankkeeseen osallistumista. Esimerkiksi Suomessa energiatehokkuuteen on pyritty teknisillä ratkaisuilla jo pitkään, eikä säästöjä ole saavutettavissa niin paljon kuin monissa muissa maissa. Yhteistä kaikille maille on kuitenkin se, että koulurakennusten käyttäjien energiankulutuksen vähentämisessä riittää työsarkaa. Pienellä päivittäisellä vaivannäöllä on saavutettavissa suuret säästöt, kunhan koko kouluyhteisö sitoutuu näiden muutosten tekemiseen. Suureksi haasteeksi 50/50-projektille on kaikissa maissa osoittautunut aikapula. Koulujen hektiseen opetusohjelmaan on yhdistetty jo nyt erilaisia projekteja ja aktiviteetteja, mutta 50/50 tarvitsee onnistuakseen sitoutuneita opettajia ja aikaa. Merkittäväksi haasteeksi projektin toteuttamisen kannalta on osoittautunut myös projektin vastuuhenkilöiden vaihtuminen koulussa (työn vaihtuminen, vanhempainlomat, sairaslomat jne.), jolloin koululla riittää haasteita jo perustyössään eli opetuksen järjestämisessä. Tällöin kukaan ei kunnolla ehdi keskittyä projektin koordinointiin, mikä näkyy tulosten vähäisyytenä. Suomen viidestä pilottikoulusta kolme saavutti kokonaissäästöjä energian- ja vedenkulutuksessa sekä jätehuollossa. Suurimmat säästöt saavuttanut koulu ylitti asetetut tavoitteet moninkertaisesti. Tästä on hyvä jatkaa! EURONET 50/50 on yhdeksässä Euroopan maassa toteutettava koulujen energiansäästöhanke, jonka päärahoittajana on EU:n Intelligent Energy Europe -ohjelma. Suomen osalta hanketta rahoittavat myös Vaasan Sähkö Oy, Ab Stormossen Oy, EPV Energia Oy sekä Seinäjoen Energia Oy. 3

4 Lähiesimies koulutusta esimiehille Teksti ja kuva: Sari Soini Lähiesimieskoulutus sopii esimiestyön alkutaipaleelle ja myöhemmin täydennyskoulutukseksi. kaupan alalta sekä insinööritoimistoista. Palaute koulutuksesta oli erittäin kiittävää ja koulutukseen osallistujat kokivat saaneensa koulutuksesta uusia ideoita itsensä ja työnsä kehittämiseen. Syksyllä käynnistyvän Lähiesimieskoulutuksen koulutuspäivät, otsikot ja kouluttajat: Esimiehenä kasvaminen - Psykologi, yrittäjä, konsultti Piia Tulisalo, Prover Oy Esimies ja viestintä - KTT Maria Järlström ja KTT Niina Koivunen, Vaasan yliopisto Käytännön juridiikkaa - KTL Mika Kärkkäinen, Vaasan yliopiston Levón-instituutti Esimiehen itsetuntemus - Psyk.T, Esa Nordling, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lähiesimieskoulutuksen kevään ryhmä sai todistukset kesäkuussa. Koulutukseen osallistui esimiehiä pankeista, insinööritoimistoista ja kaupan alalta. Kuusipäiväisen Lähiesimieskoulutuksen sisältö on tuore ja monipuolinen. Kesäkuussa loppuneen koulutusohjelman osallistujista osa oli ollut jo pitkään esimiehenä ja tuorein otti pestin vastaan vasta koulutuksen alettua. Sekä konkari että untuvikko hyötyvät koulutuksesta. Sisältö tuo uusia työkaluja kunkin johtajan työhön. Lähiesimieskoulutus on intensiivinen. Työpäivien mittaiset koulutuspäivät ovat rakennettu siten, että perinteisten luentojen lisäksi on ryhmätöitä, keskusteluja ja erilaisia tehtäviä. Ryhmän osallistujat tulevat tutuksi ja erilaisten työyhteisöjen ja koulutustaustojen ansiosta keskustelu koulutuspäivien aikana on vilkasta ja innostunutta. Kesällä loppuneessa ryhmässä oli osallistujia rahoituksen ja Seuraava Lähiesimieskoulutus alkaa lokakuussa. Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Lisätietoja koulutuksesta saa projektipäällikkö Sari Soinilta Esimies muutoksen johtajana ja osaamisen varmistajana - KTM Hellevi Lampimäki, Vaasan yliopiston Levón-instituutti Esimies ja taloushallinto - KTL, HTM-tilintarkastaja Jouko Havunen /levon LÄHI- ESIMIES Projektipäällikkö, osastonhoitaja, tiiminvetäjä Tule mukaan käytännönläheiseen Lähiesimies -koulutusohjelmaan! Koulutus soveltuu sekä yrityksen että julkisen organisaation uusille johtajille. Ohjelma voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus sisältää 2 pv/kk, yhteensä 6 päivää. Alkaen Lisätietoja: Sari Soini, p ja 4

5 Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät kohtaavat Teksti ja kuva: Miia Mäntylä Levón-instituutti on käynnistänyt aluekehittäjien asiantuntijaklubin. Sen tarkoituksena on luoda tapaamisareenoita yliopiston tutkijoiden, kuntien edustajien sekä muiden aluekehittäjien välille. Tavoitteena on verkostoitua sekä vaihtaa näkemyksiä aluekehittämisen ajankohtaisista aiheista ja uusimmista tutkimustuloksista. Tapaamiset perustuvat osallistujien asiantuntemukseen ja sen hyödyntämiseen vapaamuotoisissa keskusteluissa. Klubitapaamisissa on aluekehittämiseen liittyvä alustus, jonka pohjalta vaihdetaan mielipiteitä, tietoa ja kokemuksia. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelu yltyi vilkkaaksi. Tämä onkin tapaamisten tarkoitus. Kun noin 15 alan asiantuntijaa pääsee vapaasti keskustelemaan heille tärkeistä asioista, näkökulmia ja tietoa siirtyy väistämättä. Kuntaliitokset ensimmäisen tapaamisen aiheena Tutkimustietoa on tärkeää siirtää kirjan kansien välistä käytäntöön. Aluekehittäjiä tai aluekehittämistä ei ole asiantuntijaklubissa haluttu rajata liian tiukasti. Alueiden kehittymiseenhän vaikuttavat hyvin monet asiat. Ensimmäisen tapaamisen teemana olivat kuntaliitokset. Tutkija Kari Leinamo kertoi tutkimustensa tuloksia lähes 20-päiselle asiantuntijajoukolle. Leinamon havainto siitä, että maaseutu on usein unohdettu kuntaliitoksissa, herätti paljon kommentteja. Myös Leinamon muistutus siitä, että kuntaliitokset eivät ole automaattinen tie entistä parempaan taloustilanteeseen tai palveluihin, sai aikaan runsasta keskustelua. Osallistujat pitivät tällaista keskustelevaa ryhmää tärkeänä toimintamuotona yliopiston ja käytännön toimijoiden välillä. Myös klubin isäntänä toimiva Hannu Katajamäki oli tyytyväinen ensimmäiseen tapaamiseen ja sen osallistujajoukkoon, johon kuului niin yliopiston tutkijoita kuin kunnanjohtajia ja kehitysyhtiöiden edustajiakin. Seuraavana aiheena energiantuotanto Asiantuntijaklubin seuraava tapaaminen järjestetään Vaasan yliopistolla perjantaina Kehittämispäällikkö Pekka Peura on luvannut alustaa uusiutuvan energian mahdollisuuksista aluekehittämisen moottorina. Odotettavissa lienee jälleen vilkasta keskustelua, onhan aihe mitä ajankohtaisin. Oikein hyödynnettynä uusiutuva energia voi luoda suuria mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle. Tilaa Levón-lehti! Tilauksen voit tehdä Levón-instituutin sivuilla osoitteessa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Levón-lehti on ilmainen ja kertoo ajankohtaisista asioista johtamisen, energia-alan ja aluekehittämisen saroilta. Kiinnostuitko aluekehittämisen asiantuntijaklubista? Jos haluat mukaan, ota yhteyttä Miia Mäntylään, Klubin osallistumismaksu on 240 / organisaatio/vuosi (sis. 3 tapaamista). 5

6 Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista Teksti: Kari Leinamo & Heli Siirilä Kuvat: Miia Mäntylä & Mari Siirilä Vaasan yliopiston Levón-instituutti on vankasti mukana maaseutututkimuksessa ja alueiden kehittämisessä. Maaseudullakin on voitava elää, asua ja yrittää. Viime vuosina maaseutunäkökulmaa ovat pitäneet Levón-instituutissa esillä etenkin projektipäällikkö Heli Siirilä ja tutkija Kari Leinamo. Tilanne on nyt murroksessa, sillä Helin työnkuva muuttuu ja Kari miettii, mitä hän haluaisi tehdä isona. Heli aloittaa syyskuussa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) Maaseutuasumisen teemaryhmän sihteerinä. Kari suunnittelee puolestaan siirtymistä pitkälle vapaalle nykyisestä työstään ja samalla muuttamista takaisin kotiseudulleen. Heli ja Kari keskustelivat maaseudusta ja maaseutupolitiikasta. Esiin nousivat niin maallemuuttoon, lähiruokaan kuin vapaa-ajan asumiseenkin liittyvät asiat. Miksi maaseutu kiinnostaa Sinua? Miksi olet mukana maaseudun kehittämisessä? - Opiskellessani aluetiedettä yllätyin suuresti kuullessani, että maaseudun kehittämistä ja maaseutupolitiikkaa voi opiskella ja sen parissa voi jopa työskennellä. Oli hienoa huomata, että työtä tehdään monipuolisesti eri tasoilla: ministeriöissä, maakunnissa, tutkimuksessa, kylissä ja kentällä, Heli kertoo. - Olin luullut, ettei maaseudusta olla kiinnostuneita, varsinkaan systemaattisesti. Ilokseni tajusin, että aihepiirihän kiinnostaa monia ja näitä asioita pohditaan vakavasti. Karin tie maaseudun kehittämisen pariin oli erilainen. - En koskaan erityisen tietoisesti pyrkinyt maaseudun kehittäjäksi. Opiskelin maantiedettä enkä saanut edes maaseutumaantieteen tentistä kovin hyvää arvosanaa. Yleinen kiinnostus aihepiiriä kohtaan johti kuitenkin alalle, toteaa Kari. - Maaseutututkimushan on tavattoman laaja-alaista ja sen piiriin kuuluu todella paljon asioita. On mahdollista tutkia ongelmakohtia, joista on itse kiinnostunut ja jotka ovat kenties askarruttaneet jo pitkään. Miksi maaseutu on tärkeä? Helin mielestä maaseutu on tärkeä koko Suomen kannalta. - Kiinnostukseni yhteiskunnallisiin asioihin on johtanut huomaamaan, miten tärkeää maaseudun kehittäminen on koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Jos maaseudusta ei pidetä huolta, koko Suomi on vajavainen. Jos yhä harvempi tuntee luontoa ja eläimiä, häviää paljon hiljaista tietoa. - Jos Suomessa halutaan kehittää pelkkää pääkaupunkiseutua, jäisi samalla logiikalla pieni Suomi osana Euroopan unionia kokonaan kehityksen ulkopuolelle, jatkaa Heli. Tärkeintä maaseutupolitiikassa ja maaseudun kehittämisessä? Heli pitää lähiruokaa ja palveluiden kilpailutusta maaseudun kannalta tärkeinä asioina. - Seuraan mielenkiinnolla, miten lähiruoka kehittyy jatkossa. Kuntien ja sairaaloiden kilpailutukset ovat menneet viime aikoina aivan mönkään. Parempia kilpailutuksia ja kotimaisen lähiruoan käyttöä vaativa vastaliike on jo syntynyt. Toivon, että tätä kautta ymmärrys myös maaseutua kohtaan lisääntyy. Heli Siirilä ja Kari Leinamo pohtivat maaseudun merkitystä. 6

7 Kari pohtii maaseudun asukkaiden tasa-arvoa. - Kaikkein tärkeintä olisi saada laajakaista-asiat maaseudulla kuntoon ja internetyhteydet toimimaan kaikkialla. Jokaisella pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä mukaan tiedon valtavirtaan asuinpaikasta riippumatta. - Ylipäätään kansalaisten tasaarvoinen kohtelu kaikkien palvelujen suhteen on tärkeä asia. Kuntapalveluista käydään nyt paljon polemiikkia ja keskittäminen tuntuu etenevän kaikissa asioissa. Matka palvelujen ääreen ei saisi olla kuitenkaan kohtuuton. Miksi maaseutu on tärkeää pitää asuttuna? Monet ajattelevat, että maaseudun kehittäminen on turhaa tekohengitystä. Heli ja Kari ovat asiasta eri mieltä. - Haluaisin tuoda maaseutuasumista kritisoiville tiedoksi, että kaikki eivät halua asua kaupungissa. Maaseudulla asumisessa on paljon Maaseudulla auringonlasku hivelee silmää. hyviä piirteitä, joita kaupungissa ei välttämättä tulla edes ajatelleeksi. Tasapainoisen kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että niin maaseudulla kuin kaupungeissa asutaan, toteaa Heli. - Melkein kaikki kaupunkilaisetkin ovat jatkuvassa yhteydessä maaseutuun. Suurella osalla ihmisistä vapaa-ajan asunto, jossa he viettävät hyvin paljon aikaansa puhumattakaan muusta virkistyskäytöstä ja ruokapöydän antimista, Kari muistuttaa. - Jos maaseudun hyvinvoinnista ei oltaisi kiinnostuneita, olisivat siirtolapuutarhat kohta ainoita mahdollisia kesänviettopaikkoja, jatkaa hän. Kesämökeille ei olisi toimivia liikenne- tai tietoliikenneyhteyksiä eikä mökkipaikkakunnilla olisi minkäänlaisia palveluja. Pelkkien kesämökkien varaan rakennettu maaseutu ei myöskään olisi erityisen ekologinen tulevaisuudenkuva, Kari jatkaa. Miksi ihmiset eivät muuta maalle, vaikka työmatkakaan ei sitä estäisi? - Tietoisia päätöksiä ja arvovalintoja maaseudun puolesta tehdään liian vähän. Maallemuuttoa pitäisi esitellä julkisuudessa nykyistä enemmän. Maalle muuttaneista julkkiksistakaan ei näe aikakauslehdissä juttuja entiseen tapaan. Uusi maallemuuttokampanja ja kansanliike pysyvän maalla asumisen puolesta olisi tarpeen. Nyt kaikki vain sisustavat vapaa-ajan asuntojaan nostalgiseen maaseutuasuun, Kari harmittelee. - On tietenkin vaikea tietää, viihtyykö maaseudulla pysyvästi. Sellaiseen ympäristöön, johon on jokin yhteys, on kuitenkin helppo muuttaa: taloja tai tontteja löytyy kyllä. Mitä enemmän maaseudulla on asukkaita, sitä mukavampaa kaikilla on. Mitä asioita arvostat maaseutupolitiikassa? Mitä ajattelet maaseudun tulevaisuudesta? Heli uskoo maaseudun tulevaisuuteen. - Uskon, että työllä maaseudun puolesta on merkitystä. Esimerkiksi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on tarpeen: jos maaseudun puolestapuhujia ei olisi, näkyisi puute heti nykyistä huonompana maaseudun kehityksenä. - Minua ilahduttaa, että viimeisen viiden vuoden aikana maaseudun painoarvo tuntuu selvästi kasvaneen. Uskon tämän myönteisen vireen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Viestiä pitääkin viedä kaiken aikaa niille, jotka maaseudun asioista ja rahavirroista päättävät. Kari jakaa Helin tulevaisuuden uskon. - Jotkut alun perin suurisuuntaisilta tuntuneet ideat, kuten Rural Studies -verkosto ja maaseutuprofessuurit ovat toteutuneet. On hienoa, että rohkeita linjauksia on tehty ja isoihin asioihin on uskottu. Kari muistuttaa, että maaseudun viime vuosien kehitys ei välttämättä ole ollut ainoastaan kielteistä. - Maaseutu itsessään ei ainakaan kaikkialla tarkoita pelkästään ongelmia ja onnetonta eloa. On paljon hyviä asioita: tiet ovat parantuneet päällystämisen myötä parina viime vuosikymmenenä todella paljon, posti kulkee ja etäisyydet ovat henkilöautolla kuljettaessa lyhyitä. Harrastusmahdollisuuksia on maaseudulla paljon ja itse voi järjestää lisää toimintaa. - Ihminen ei paljon tarvitse viihtyäkseen ja maaseudulla perusasiat ovat edelleen kunnossa. Maaseutupolitiikan avulla tilanne pysynee myös jatkossa hyvänä. 7

8 Ympäristöprojekti vie rannikolle ja saaristoon Teksti ja kuvat: Jouni Kannonlahti On kaunis syksyinen työpäivä. Kiinnitän trailerin auton perään ja lähden ajamaan kohti Raippaluotoa. Björköbyssä vene vesille ja keula kohti horisontissa näkyvää majakkasaarta. Iltapäivän aikana käyn katsastamassa vielä pari pientä luotoa, joissa on vanhoja kalamajoja ohikulkijoiden käytettävissä. Pitkäksi venyvän työpäivän aikana näkee ja kokee kaikenlaista ja sitä kaikkea tallentuu kameran muistikortille niin kuvien kuin videoidenkin muodossa Hetkinen, miten noin voi tehdä työpäivänä? Levónissa päästiin huhtikuun alussa 2010 aloittamaan uusi projekti, jonka nimi on Linnut ja matkailu Merenkurkussa. Projektin aikana käydään lukuisissa linturetkeilyyn soveltuvissa kohteissa pitkin rannikkoa aina Kokkolasta Kristiinankaupunkiin saakka. Kohteista kerätään kuvamateriaalia ja kiinnitetään huomiota erityisesti kohteiden palvelutasoon sekä linnustoon. Kerätystä materiaalista kootaan tuhti tietopaketti internetiin ajo-ohjeineen. Se palvelee aivan uudella tavalla kaiken tasoisia lintu- ja luontoretkeilystä kiinnostuneita ihmisiä. Hankkeessa on tarkoituksena myös selvittää lintupaikkojen käyttöä ja tarvetta sekä toisaalta luetteloida ja kuvata lintupaikat ja laatia esitys lintupaikkojen kehittämiseksi. Hankkeen päätavoitteet ovat: - Kohentaa Merenkurkun merkitystä, tunnettavuutta ja mainetta valtakunnallisesti hyvänä linnuston havainnointikohteena. - Kohentaa Merenkurkun matkailullista arvoa ja erityisesti tarjota lisä- ja oheisnähtävyyksiä Merenkurkun maailmanperintökohteeseen tutustuville. Hankkeen alueella mm. Laihialla ja Vöyrillä on havaittu myös haikaroita. - Opastaa kulkijat vaivattomasti mielenkiintoisiin kohteisiin, mutta samalla ohjata kävijät sekä linnuston että paikallisten asukkaiden, maanviljelijöiden ja maanomistajien kannalta haitattomasti perille. - Parantaa lintuharrastuksen mahdollisuuksia sekä ohjata harrastajia toimimaan yhteisesti hyväksyttävien tapojen ja sääntöjen mukaan. Suuntaus on projektin alusta alkaen ollut kuitenkin kohti laajempaa mittakaavaa ja koko Suomen kattavaa linturetkikohdeopasta. Haaveet ovat vielä rahoituspäätösten päässä toteutuksesta, joten on varauduttava tekemään myös toisin ja ratkomaan esitystavat omien taitojen varassa. Mikään ei kuitenkaan voita luonnossa liikkumisen vapautta työaikana. Svedjehamn on yksi hankkeen lintukohteista. Projektin rahoituksesta vastaavat: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Metsähallitus, Korsnäsin kunta, WPD Finland oy, EPV Tuulivoima oy, PVO Innopower oy sekä UPC Yhtiöt oy. 8

9 Avoin yliopisto - yliopisto kaikille LUKUVUODEN OPINNOT VAASASSA (muutokset mahdollisia) (VO) = verkko-opetus, (SY) = sanomalehtiyliopiston kurssi, (R) = rajoitettu opiskelijamäärä OPINTOKOKONAISUUDET Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopintoja, 36 op Terminologiaoppi ja tekninen viestintä, 26 op Viestintätieteiden perusopinnot, R, VO, 25 op Johtamisen perusopinnot, osit. VO, 26 op Johtaminen aineopinnot, osit. VO, 25 op Johtamisen sivuainekokonaisuus, 28 op Kansantaloustieteen opintokokonaisuus, 28 op Laskentatoimen perusopinnot, 26 op Liiketoiminnan perusteet, 25 op Liiketoiminnan kehittäminen, 28 op Markkinoinnin opintokokonaisuus, R, VO, 29 op Talousoikeuden perusopinnot, 25 op Talousoikeuden aineopinnot, 25 op ERILLISJAKSOT HALLINTOTIETEET YLEISOPINNOT Johdatus yliopisto-opiskeluun HTK, 2 op Arvoilla hyvään hallintoon sanomalehtiyliopisto, 4 op VIESTINTÄTIETEET Tiedeviestintä, VO, 3 op Johdatus kulttuurienväliseen viestintään ja kulttuurin tutkimukseen, VO, 5 op Katso opintomme myös muilla paikkakunnilla osoitteesta: PÄIVI-OPINNOT Yliopiston päiväopetukseen integroidut PÄIVI-opinnot koostuvat lukuvuonna laajasta valikoimasta humanistisen alan opintoja sekä hallintotieteiden, kansantaloustieteen ja tietotekniikan opintoja. Opiskelu PÄIVI-opinnoissa tapahtuu päivällä yhdessä yliopiston varsinaisten opiskelijoiden kanssa. Opintokokonaisuuksiin on noin 2-10 opiskelijan kiintiöt. Haku PÄIVI-opintoihin on alkanut ja päättyy humanistisen alan opintoihin klo ja hallintotieteellisen alan sekä kansantaloustieteen ja tietotekniikan opintoihin kaksi viikkoa ennen kunkin opintojakson alkua. Kevätlukukaudesta 2012 lähtien PÄIVI-tarjontaan tulee tietotekniikan perus- ja aineopintoja (n. 20 kurssia). Kurssit ja opiskelijamäärät varmistuvat syksyllä. Lisätietoa osoitteessa: IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON LUENTOSARJA Luentosarjan teemana syksyllä 2011 on Terveyden markkinoilla. Luentojen ajankohdat, aiheet ja luennoitsijat: Tiistai Seniorisapuskaa TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi Männistö Tiistai Hallitsetko painoasi vai hallitseeko painosi Sinua? KTM Maijastiina Jokitalo Tiistai Parisuhde ja seksuaalisuus ikääntyessä YTT, seksuaaliterapeutti Tuula Pukkala Tiistai Unen merkitys terveydelle Terveydenhoitaja Eliisa Pukkinen Tiistai Naurujooga Naurujoogaohjaaja, sairaanhoitaja Sointu Mäki-Lohiluoma Opintoja on tarjolla Vaasassa ja muilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Avoimessa yliopistossa voit opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarkemmat tiedot opinnoista ja aikatauluista löytyvät verkkosivuiltamme. ENGLANTI Yhteiskunta ja valtio, R, VO, 3 op Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, R, 3 op Suulliset taidot, R, 2 op ITALIA Italian kielen alkeiskurssi, R, 6 op RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, R, 5 op Ruotsin kielen täydennysjakso, R, 2 op ÄIDINKIELI Suullinen viestintä, R, 2 op Kirjallinen viestintä, R, VO, 3 op Luennot pidetään Tritonian Nissi-auditoriossa klo Yliopistonranta 7, Vaasa (linkki ikääntyvien yliopisto) JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT Itsetuntemuksesta voimaa työssä jaksamiseen, SY, 4 op Johtajuuden ja tiimityöskentelyn kehittäminen, SY, 4 op LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Rahoitusmarkkinat ja sijoitustoiminta, R, 6 op ks. PÄIVI-opinnot TALOUSOIKEUS Oikeusteoria, 6 op Idänkaupan oikeus, Legal Foundations of the Russian Economy, 5 op Sähköisen kaupankäynnin juridiikka, VO, 6 op Talousoikeus YLEn Avoin yliopisto, 4 op Hyvä - paha informaatio, 4 op Luentosarjan osallistumismaksu on 15 euroa / luentosarja. Yksittäiselle luennolle osallistuminen maksaa 5 euroa. Maksu suoritetaan luennolle tullessa käteisenä. Vaasan yliopiston varsinaisille opiskelijoille luennot ovat maksuttomia (opiskelijakortti mukaan). Luennot on suunnattu erityisesti ikääntyville, mutta tervetulleita ovat kaikki ikään tai koulutustaustaan katsomatta! SANOMALEHTIYLIOPISTO SYKSYLLÄ 2011 Johtamisen etiikka Sanomalehtiyliopiston opintojakso toteutetaan syksyllä 2011 Vaasan yliopiston avoimen yliopiston, Vaasan yliopiston julkisjohtamisen yksikön ja sanomalehti Pohjalaisen yhteistyönä teemalla johtamisen etiikka. Artikkelit ilmestyvät sanomalehti Pohjalaisessa seuraavalla aikataululla: Aika: Kirjoittajat: Alustavat aiheet: su Ari Salminen: Johtamisen etiikka ma Esa Hyyryläinen: Etiikan universaalit ja spesifit piirteet su Kirsi Lähdesmäki: Esimiestyön etiikka ma Rinna Ikola-Norrbacka: Kuntaetiikka su Venla Mäntysalo & Maiju Seppälä: Julkisen johtajan eetos ma Olli-Pekka Viinamäki: Eettisillä arvoilla johtaminen Sanomalehtiyliopiston yhteydessä suoritettavasta opintojaksosta saadaan lisätietoja kesän lopussa. Tiedot: Sanomalehtiyliopiston seminaari Syksyn sanomalehtiyliopiston seminaari järjestetään torstaina klo auditorio Nississä (Tiedekirjasto Tritonia, Yliopistonranta 7). Lisätietoja seminaarista elokuussa sivuiltamme: Seminaari on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi viimeistään puhelimitse (06) tai sähköpostitse Tervetuloa! Kysy lisää: opiskelijapalvelu puh. (06) , opinto-ohjaus puh , s-posti: YLEISOPINNOT Johdatus liiketoimintaosaamiseen, osit. VO, 5 op filosofisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoille Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma KTK, 2 op Tiedonhankintataidot I, R, VO, 1 op SÄHKÖTEKNIIKKA Ilmastonmuutoksen vaikutus energiatekniikkaan, SY, 3 op TALOUSMATEMATIIKKA Talousmatematiikan perusteet, 5 op TIETOTEKNIIKKA Tietokone työvälineenä, R, VO, 3 op Tietojenkäsittely, R, VO, 5 op TILASTOTIEDE Tilastotieteen perusteet, 5 op TUOTANTOTALOUS Enterprice Resource Planning SAP, R, 5 op Yrityksen reaaliprosessit, 3 op Tuotantotalouden erityiskysymyksiä, SY, 5 op Kestävä kehitys, peruskurssi, SY, 5 op ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN ON KÄYNNISSÄ! Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: TAVOITTEENA YLIOPISTOTUTKINTO? Kysy avoimen yliopiston väylästä ja tule tekemään henkilökohtainen opintosuunnitelma. tai puh FANITA AVOINTA YLIOPISTOA FACEBOOKISSA! VOITA KURSSI Liity avoimen yliopiston faniksi Facebookissa osoitteessa: Saat tietoa mm. ajankohtaisista uutisista ja yleisöluennoista. Kaikkien elokuun 2011 loppuun mennessä faneiksi liittyneiden kesken arvotaan osallistumisoikeus valinnaiselle syksyn kurssille. 9

10 Botnia-Atlantica -instituutti kehittää aluekehittämisen toimintatapoja Teksti: Miia Mäntylä Botnia-Atlantica -instituutti on monikansallinen instituutti, joka on perustettu edistämään Pohjanmaan, Västerbottenin ja Nordlandin kehitystä. Kyseessä on tutkijaverkosto, jonka sihteeristö ja johto toimivat Vaasan yliopistossa Levóninstituutissa ja aluetieteen oppiaineessa. Botnia-Atlantica -instituutissa tehdään aluekehitykseen liittyvää tutkimusta Suomessa Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa, Ruotsissa Uumajan yliopistossa ja Norjassa Nordlandin yliopistossa. Alkuvaiheessa Botnia-Atlantica -instituutti toimii osana Uumajan yliopiston koordinoimaa LUBAThanketta (Lärande om utveckling i Botnia-Atlantica), jota rahoittavat yliopistot, alueet ja EU:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelma Botnia-Atlantica. Myöhemmin instituutin on tarkoitus toimia muulla rahoituksella. Kansainvälistä tutkimusta Botnia-Atlantica -instituutissa tehtävä tutkimus on aidosti kansainvälistä. Jokaiseen tutkimusteemaan perehdytään vähintään kahdessa kolmesta maasta. Kuntien haasteita ja mahdollisuuksia sekä tuulivoiman suunnitteluprosesseja tutkitaan Ruotsissa ja Norjassa ja tehtaiden sulkemisten vaikutuksia ja selviytymisstrategioita sekä turismin mahdollisuuksia Suomessa ja Ruotsissa. Instituutin johtajana Vaasan yliopistossa toimii norjalainen Åge Mariussen. Vuoropuhelua aluekehittäjien välillä Botnia-Atlantica -instituutin tarkoituksena on mahdollistaa yliopistokumppanien välistä pitkäaikaista tutkimusyhteistyötä. Tutkimustyön pohjalta puolestaan tunnistetaan, kehitetään ja testataan käytännössä uusia aluekehittämisen ideoita, toimintatapoja ja malleja. Tämä tehdään seminaarien, konferenssien ja julkaisujen kautta. Ne mahdollistavat kolmen maan tutkijoiden, poliitikkojen ja asiantuntijoiden välisen vuoropuhelun. Vuosina instituutti järjestää 16 seminaaria ja 4 pohjoismaista tai kansainvälistä konferenssia. Tilaisuudet järjestetään Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tilaisuuksiin kutsutaan tutkijoiden lisäksi muita aluekehittäjiä. Jouko Havusesta kunniatohtori Teksti: Miia Mäntylä Kuva: Merja Kokko Levón-instituutin entinen johtaja, Jouko Havunen, nimitettiin Vaasan yliopiston kunniatohtoriksi toukokuun lopussa pidetyssä tohtoripromootiossa. Promootio oli Vaasan yliopiston neljäs. Kunniatohtoriksi nimeämisellä kauppatieteellinen tiedekunta halusi osoittaa arvostuksensa Havusen Vaasan yliopistossa tekemää pioneeriluonteista ja tuloksellista työtä kohtaan. Hänen uransa Vaasan yliopistossa on kestänyt lähes kolmekymmentä vuotta. Hän oli myös Vaasan Jouko Havunen promootiopäivänä vaimonsa Riitta-Liisan kanssa Vaasan pääkirkon edessä. 10

11 Mietteissä / Pia Laurila Kirjoittaja työskentelee EU-komission tutkimus & innovaatiot -pääosastolla Elämää Brysselin katveessa Tavoitteena on sekä välittää uusinta tutkimustietoa aluekehittäjille ja politiikoille sekä saada heiltä palautetta eri toimintamallientoimivuudesta heidän alueellaan. Tiedon välitystä ja vuoropuhelua lisätään myös instituutin internetsivujen ja kahdesti vuodessa julkaistavan uutiskirjeen avulla. Botnia-Atlantica -instituutin internetsivut: kauppakorkeakoulun aivan ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Havunen on johtanut yliopiston täydennyskoulutustoimintaa alusta lähtien kehittäen Levón-instituutista tehokkaan ja kansainvälisesti toimivan täydennyskoulutuskeskuksen ja tutkimuslaitoksen. Viime vuodet Havunen on toiminut yliopiston pääoman varainkeruukampanjan johtajana. Näissä molemmissa tehtävissä hän on syventänyt merkittävästi Vaasan yliopiston yhteiskunta- ja yrityssuhteita. Tämä kesä on minulla kulunut EU-tutkimuksen yhteisohjelmoinnin parissa puurtaen. Sen tavoitteena on kansallisten, julkisesti rahoitettujen tutkimusohjelmien koordinointi yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Yksi ohjelmoinnin teemoista on kestävä kaupunkikehitys, joka kiistämättä on todellinen haaste Euroopalle. Globaalit kehitystrendit, kuten kiihtyvä kaupungistuminen, luovat paineita eurooppalaisen kaupunkijärjestelmän kestävyydelle. Ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä jopa 83 % EU:n väestöstä asuu kaupungeissa. Pitkien työviikkojeni vastapainoksi mietin kaupungistumista, sen paria lieveilmiötä ja kaupungista poismuuttoa privaatista näkökulmasta. Muutimme mieheni kanssa kolmisen vuotta sitten Brysselin katveeseen, idylliselle pikkukaupunki- tai pikemminkin kyläseudulle. Muutos oli mahtava! Kun eräs kollegani asiasta kuuli, hän virkkoi, että mahtaa olla mukavaa, mutta lähinnä viikonloppuisin. Jäin miettimään hänen lausahdustaan, mikä on hyvin yleinen käsitys kollegoideni keskuudessa. On myönnettävä, että kaupungin ulkopuolella asuminen ei ole arkielämän sujumisen kannalta aivan mutkatonta, sillä päivittäinen pendelöinti kodin ja työpaikan välillä tuottaa hivenen vaivaa. Ehdoton edellytys on asua lähellä nopeaa junayhteyttä, sillä 17 km:n automatka kotoa toimistolle kestää arkisin tunnista puoleentoista. Koskaan ei tiedä, mikä moottoritiellä odottaa, täydellinen kaaosko vai vain normaali aamuruuhka. Aamuisin tarvitaan siis hyvät hermot ja kärsivällisyyttä; ilman niitä töihin saapuessa olo on jo valmiiksi väsynyt ja ärsyyntynyt. Toimiva junayhteys olikin yksi keskeinen tekijä uutta kotikuntaa valitessamme, ja niinpä minustakin vannoutuneesta autonkäyttäjästä on sukeutunut nöyrä junalla kulkija. Puolen tunnin junasuhaus kotiovelta työpaikalle sujuu leppoisissa merkeissä, tai no, ainakin useimmiten ja silloin, kun junat kulkevat aikataulussa ja kun junaan mahtuu sisään. On aamuja, jolloin Brysselin seudun junatkin ovat täynnä kuin sardiinipurkit. Toinen kaupungistumisen lieveilmiö on turvattomuuden tunne, joka ulottaa lonkeronsa kaupungin lähialueillekin. Mieheni kanssa pohdimme sangen usein, miten turvata kotimme voroilta. Vaikka asuinalueemme vaikuttaa todelliselta lintukodolta, naapurustomme jokaiseen taloon on murtauduttu, yhteen jopa pari kertaa. Tässä suhteessa ehdoton edellytys on hyvin toimiva murtohälytysjärjestelmä. Vaikka ei sekään mikään varma suojakeino ole, sillä ammattivarkaat tietävät konstit. Eräältä pitkältä kotimaan lomalta palatessamme taksinkuljettaja valaisi meitä karmivasti, että aika ajoin, etenkin loma-aikoina, itäeurooppalaiset varasliigat haravoivat kaupungin lähistön asuinalueita systemaattisesti ja vyöhykkeittäin. Hiljaisuus oli taksissa käsinkosketeltava, kun loppumatkan mietimme, onkohan kotimme ennallaan. Mutta lieveilmiöt sikseen ja muutama sana pikkukylässä asumisen ihanuudesta. Iltaisin kun töistä kotiin palaa, mikä luonnonrauha ja aistien harmonia! Aikaisin aamulla lintujen konsertti on niin huima, että tarvitaan miltei korvatulpat nukkumiseen; kukko kiekuu ja hevoset hirnuvat jossakin lähimetsikön toisella puolella. Harmittaa, kun en kollegalleni tullut vastanneeksi, että mukavaa on, viikon jokaisena päivänä. Hyvää syksyn alkua kotimaan kamaralle! 11

12 PL 700 (Wolffintie 34) Vaasa Puh: (vaihde) Fax: Sähköposti: Johtaja Jukka Peltoniemi puh. (06) Projektipäällikkö Maijastiina Jokitalo puh Seinäjoen toiminta Johtaminen ja organisaatiot Koulutuspäällikkö Outi Järvi puh. (06) Avoin yliopisto Tutkimuspäällikkö Arttu Vainio puh Alueiden kehittäminen ja arviointi Erikoistutkija Merja Pakkanen puh. (06) VaasaEMG Projektipäällikkö Timo Hyttinen puh. (06) Energia ja ympäristö Koulutuspäällikkö puh. (06) Johtaminen ja organisaatiot Kielet ja monikulttuurisuus Toimintakalenteri ARVIOINTITUTKIMUKSET Alueellisten ja paikallisten maaseudun kehittämistoimien arviointi Vireä kolmas sektori -hankkeen arviointi AVOIN YLIOPISTO Avoin yliopisto Ikäihmisten yliopisto JÄRKI-hanke Alueellinen yliopisto-opetus sekä yritysyhteistyö Järviseudun ja Kauhavan alueella Opinto-ohjauksen verkkopalvelun kehittäminen SYLVIA-hanke (Seinäjoen yliopistokeskus) Sanomalehtiyliopisto Tekniikkaa ja oppimisympäristöjä lakeuksille TEKO-hanke ENERGIA JA YMPÄRISTÖ BIOMODE biokaasun liikennekäytön käynnistäminen Vaasassa ja Seinäjoella Energiamarkkinat / tilaustutkimukset Energiakylä Energiby ESSI Länsi-Suomen energiaomavaraisuusohjelma Linnut ja matkailu Merenkurkussa PriceWatch Sähkön hintaseurantatutkimus Projektigeneraattori Suupohjan biokaasustrategia Sähkömarkkinoiden toimivuus Ruotsissa Vaasan energiainstituutti JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN Asiantuntijaklubit Expertklubbar Asiantuntijapalveluiden tuotteistuksen kehittäminen Energy Business MBA -johtamiskoulutus Entrepreneurial MBA -johtamiskoulutus Esimies osaamisen johtajana -arviointityökalu Hallittu kasvu HAKA 3 -yrityksen kehittämisohjelma Innovatiivisen yrittäjyyden ykkösseutu InnoEdu , (KOKO-ohjelma) Johtajana kasvaminen (JOKA) 25 -johtamiskoulutus Jokaisen paikka on tulospaikka -koulutus Kauhajoen seudun KOKO-ohjelma Lähiesimies johtamiskoulutus Naisjohtajien klubi PaBua yritykseen Palvelusta businesta Palveluliiketoiminnasta voimavara PK-yrityksen sopimukset, Suupohja Sijoituspalvelututkinnon valmennuskurssit APVY1 ja 2 Strategialla tulokseen Strategisen johtamisen kehitämisohjelma Sukupolvenvaihdosohjelma Lapin pk-yrityksissä SUVA 9 10 Suupohjan koulutuspilotti Tekniikan alan erityisosaaminen Tuloksellinen johtoryhmä- ja hallitustyöskentely Tuloksellinen johtoryhmä- ja hallitustyöskentely Lapin yrityksille JOHA 12 Virheetön toimitusketju huonekalualalla Yhteiskuntatieteellisen alan erityispätevyyksien määrittely KANSAINVÄLISET HANKKEET AMCER Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level (ESPON) EURONET 50/50 European Network of Education Centres (IEE Programme) ICES Graduate Program in Entrepreneuship (Kroatia, TEMPUS programme) LUBAT Lärande om utveckling i Botnia-Atlantica (Botnia Atlantica -ohjelma) RESGen Res Genaration (7. puiteohjelma, Regions of Knowledge -ohjelma) MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Aluekehittäjien asiantuntijaklubi Koulunkäynnin arki maaseudulla Maaseutuasumisen yhteiskunnalliset edellytykset Hallintouudistusten vaikutukset maaseudun paikallisyhteisöissä MUUT Osaajaverkosto-hanke Vaasan seudun maahanmuuttajakoulutuksen resurssirengas Vainio, Mäntylä Mäntylä, Siirilä Outi Järvi Sonja Hakala Terttu Harakka Mäenpää, Rintamäki, Kungsbacka Sonja Hakala Reetta Kungsbacka Peura, Kitinoja, Pakkanen, Hyttinen Merja Pakkanen Patrik Sjöholm Pekka Peura Jouni Kannonlahti Teemu Närvä Pekka Peura Timo Hyttinen Merja Pakkanen Pekka Peura Hallbäck, Niiniketo Mikael Hallbäck Maijastiina Jokitalo Soini, Jokitalo Hallbäck, Niiniketo Tuomi, Soini Jouko Havunen Tuomi, Peltoniemi Sari Soini Sari Soini Kajsa From Hallbäck, Tuomi Mikael Hallbäck Jouko Havunen Tuomi, Soini Jouko Havunen Tuomi, Soini Arttu Vainio Merja Pakkanen Jouko Havunen Miia Mäntylä Pekka Peura Miia Mäntylä Kari Leinamo Vainio, Mäntylä, Siirilä Kari Leinamo Heli Rintamäki Miia Mäntylä

JOKA Johtajana kasvaminen

JOKA Johtajana kasvaminen JOKA Johtajana kasvaminen Kehity johtajana JOKA - Johtajana kasvaminen antaa osallistujille uusinta tietoa ja näkemystä organisaatioiden johtamisesta muuttavissa toimintaympäristöissä. Ohjelma kehittää

Lisätiedot

LEVÓN. Järviseudulla ja Kauhavalla asuu järkeviä naisia 2/2012. InnoWorkshop: Ideasta innovaatioksi. Johtamisen koulutusohjelmissa juhlavuosi

LEVÓN. Järviseudulla ja Kauhavalla asuu järkeviä naisia 2/2012. InnoWorkshop: Ideasta innovaatioksi. Johtamisen koulutusohjelmissa juhlavuosi 2/2012 LEVÓN Levón 2/2012 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Johtamisen koulutusohjelmissa juhlavuosi Järviseudulla ja Kauhavalla asuu järkeviä naisia 1 InnoWorkshop: Ideasta innovaatioksi

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

LEVÓN. Avoimella yliopistolla uutta yhteistyötä Vaasassa 2/2010. Maaseutukatsaus 2011. Energiakylä-hanke kehittää energiaomavaraisuutta Pohjanmaalla

LEVÓN. Avoimella yliopistolla uutta yhteistyötä Vaasassa 2/2010. Maaseutukatsaus 2011. Energiakylä-hanke kehittää energiaomavaraisuutta Pohjanmaalla 2/2010 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Maaseutukatsaus 2011 Avoimella yliopistolla uutta yhteistyötä Vaasassa Energiakylä-hanke kehittää energiaomavaraisuutta Pohjanmaalla 1 Kasvua

Lisätiedot

LEVÓN. Avoin yliopisto juhlii Sanomalehtiyliopiston 1/2012

LEVÓN. Avoin yliopisto juhlii Sanomalehtiyliopiston 1/2012 1/2012 LEVÓN Levón 1/2012 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Lähidemokratian toteutumisessa riittää haasteita Kansainvälistä energia-alan johtamisosaamista Vaasassa Avoin yliopisto juhlii

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

LEVÓN. 50/50 -hanke Vaasassa: puhkuvaa intoa ja loputtomia ideoita! 3/2011. Yhteistyö vie taiteen ja kulttuurin toimijoita eteenpäin

LEVÓN. 50/50 -hanke Vaasassa: puhkuvaa intoa ja loputtomia ideoita! 3/2011. Yhteistyö vie taiteen ja kulttuurin toimijoita eteenpäin 3/2011 LEVÓN Levón 3/2011 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Yhteistyö vie taiteen ja kulttuurin toimijoita eteenpäin 50/50 -hanke Vaasassa: puhkuvaa intoa ja loputtomia ideoita! Sidosryhmien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1 YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1. Yhteistyösopimus Vaasan yliopiston (seuraavassa ) ja yhteistyöoppilaitos sopivat tällä sopimuksella

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Mirja Ruohoniemi, pedagoginen yliopistonlehtori, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Riitta Salomäki, osastonhoitaja, YTHS Idea Eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LEVÓN. Johtamisen vallankumous ravistelee työkulttuuria. Vaasan ammattikorkeakoulu ja yliopisto tiivistävät yhteistyötään

LEVÓN. Johtamisen vallankumous ravistelee työkulttuuria. Vaasan ammattikorkeakoulu ja yliopisto tiivistävät yhteistyötään LEVÓN Levón 1/2011 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Vaasan ammattikorkeakoulu ja yliopisto tiivistävät yhteistyötään Johtamisen vallankumous ravistelee työkulttuuria 1 Liikenneasemilla

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

LEVÓN. Tutki ja vaikuta 40 vuotta palvelututkimuksia 3/2010. Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia

LEVÓN. Tutki ja vaikuta 40 vuotta palvelututkimuksia 3/2010. Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia 3/2010 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia Tutki ja vaikuta 40 vuotta palvelututkimuksia Rehellisyyttä kuntaliitosten 1 valmisteluun

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

The Covenant capacity -hanke

The Covenant capacity -hanke The Covenant capacity -hanke Paikallishallinnon osaamisen kehittäminen ilmasto- ja energia-asioissa suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan Laura Heikkilä koulutuskoordinaattori, FCG Koulutus ja konsultointi

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Tervehdys hyvät maaseutumatkailuyrittäjät,

Tervehdys hyvät maaseutumatkailuyrittäjät, Tervehdys hyvät maaseutumatkailuyrittäjät, Ohessa tietoa juuri aloittaneesta uudesta hyvinvointimatkailuhankkeesta, Maa-ja kotitalousnaisten järjestämästä Koukussa kalaan päivästä 21.6. sekä mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

LEVÓN. Energiapäivä 2009 Energia-ala työpaikkana 3/2009. Kuntien yhteistyö todellista aaltoliikettä

LEVÓN. Energiapäivä 2009 Energia-ala työpaikkana 3/2009. Kuntien yhteistyö todellista aaltoliikettä 3/2009 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Kuntien yhteistyö todellista aaltoliikettä Energiapäivä 2009 Energia-ala työpaikkana Tunnustusta aikuisopiskelijalle ja avoimen yliopiston

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot