LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 22, n:o 2 huhtikuu 2003 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää kevättä kaikille. Takatalven jälkeen ainakin täällä Etelä-Suomessa näyttää kevät jälleen päässeen hyvään vauhtiin. Maailmantilanne ei kyllä näytä kovin optimistiselta, mutta tästä en tällä kertaa ajatellut puhua enempää. Arvioita Irakin sodan pitkäaikaisista vaikutuksista on toistaiseksi mahdotonta tehdä. Sen sijaan pieni mutta pippurinen järjestömme LSV näyttää minusta viime aikoina selvästi vauhdittaneen toimintaansa. Järjestön sisällä tapahtuu paljon, olemme olleet hyvin näkyvissä ja innostuneita toimijoita on runsaasti. Syksyllä pidetyn strategiaviikonlopun jälkeen on LSV:n kehitysyhteistyöjaosto työskennellyt aktiivisesti. Ratkaisevaa on, että mukana on ollut sekä vanhoja kehykonkareitamme, että uusia innokkaita toimijoita, joilla on myös ideoita ja halua konkreettiseen hanketyöhön. LSV:n kehitysyhteistyö onkin nyt kiinnostavassa murrosvaiheessa. Monivuotiset isot asiantuntijaprojektimme ovat päättyneet (ainakin LSV:n hankkeina). Lisäksi Turkkiin suunnittelemamme projekti on vaikeuksissa, sillä ensin Ulkoministeriö jäädytti hanketukemme (kun erityistilintarkastus oli kesken), ja nyt kun rahat olisivat käytössä, on maailman tilanne sellainen, ettei tälle projektille oikein ole mahdollisuuksia. Myös Peru-hankkeiden rahoitus on päättynyt, joten tänä vuonna LSV:llä ei ole yhtään kehitysyhteistyöhanketta meneillään. Yhden mahdollisen uuden hankkeen arviointimatka Sambiaan on kyllä tulossa. Tässä numerossa: Tavallaan olemme siis samassa tilanteessa kun LSV:tä perustettaessa. Nyt meillä on mahdollisuus todella miettiä mihin voimavarojamme suuntaamme. Osallistuminen kehityspoliittiseen keskusteluun onkin ollut tänä vuonna tosi aktiivista, ja kehitysmaakoulutuksen kehittäminen (Global Health -kurssien pohjalta) on ollut yksi tärkeimpiä painopistealueitamme. Rauhantyön osalta on maailman tilanne toki vaikuttanut LSV:n sisäistä aktiivisuutta enemmän siihen, että tämä teema on ollut todella voimakkaasti esillä. LSV:n Ydinklubi on toiminut ahkerasti. Irakin sodan kysymyksessä olemme toimineet vanhan hyvän periaatteemme pohjalta levittämällä tietoa asiasta. Suomentamamme IPPNW:n ja brittiläisen sisarjärjestömme MedActin julkisema kirjanen sodan mahdollisista tuhoista (oheistuhoista) sai paljon julkisuutta. Siihen voimme toki olla vain tyytyväisiä, että toistaiseksi todelliset tuhot näyttävät jääneen ennakoitua pienemmiksi. Myös muuten näyttää LSV:n toimintakulttuurissa olevan alkuvuosien talkoohenki taas kunniassa. Tämä onkin tarpeen, sillä suurten kehitysyhteistyöhankkeiden myötä olemme menettäneet myös osan hallinnon rahoituksesta. Tältä osin suhtaudun erittäin luottavaisesti LSV:n tulevaisuuteen. Meillä on paljon uusia, nuoria jäseniä, joilla on näkemystä ja asiantuntemusta liittyen LSV:n tärkeisiin tavoitteisiin. Ja innostusta ja jaksamista näiden toteuttamiseen. On tämä vaan aikamoinen järjestö. Kati Juva Puheenjohtajalta... 1 LSV:n kommentti ns. Holkerin työryhmän väliaikaraporttiin (HVR) Suomen kehitysyhteistyön tulevaisuudesta... 2 LSV - Helsingin opiskelijat... 4 Keskustelua hedelmöityshoidoista ja niiden etiikasta Kuopiossa... 5 Seminaariviikonloppu ydinaseista... 6 LSV ja Kehitysyhteistyöjaosto... 7 Kepan koulutusta ja tulevia tapahtumia

2 LSV:N KOMMENTTI NS. HOLKERIN TYÖRYHMÄN VÄLIAIKARAPORTTIIN (HVR) SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN TULEVAISUUDESTA HVR: Tällä raportilla kutsumme kaikkia suomalaisia mukaan keskusteluun Suomen kansainvälisestä kehityspolitiikasta LSV: Kiitos ansiokkaasta raportista. Otamme kutsun kiitollisina vastaan ja esitämme 920 jäsenisen järjestömme <http://www.kaapeli.fi/~lsv> mandaatilla ehdotuksia hallituksen ja työryhmän kehityspoliittiseen työhön. Olemme poimineet raportista työryhmän lausumat, joihin LSV:llä on erityisesti annettavaa. HVR: Kaiken työn on oltava laadukasta ja tehokasta sekä keskityttävä tärkeimpien päämäärien saavuttamiseen. LSV: Periaatteessa olemme tästä samaa mieltä. Nykyiset käytännöt ovat kuitenkin usein osoittautuneet ongelmallisiksi laadun ja tehokkuuden yksipuolisen määrittelyn vuoksi. Tällä hetkellä kehitysyhteistyön laatua vaaditaan ennen kaikkea projektien taloushallintoon ja huomio varsinaiseen sisältöön jää usein vähemmälle. Raportti toteaa kehityksen vaativan hyvien hallintotapojen juurtumista. Länsimaisen tehokkuusajattelun yksipuolinen vieminen kehitysmaihin ei useinkaan edistä tätä prosessia, vaan paikallisesta kontekstista irrallinen hallintotapa jää vieraaksi. Väliraportti ei sisällä mitään viitettä siitä, mitä tärkeimpien päämäärien saavuttamiseksi on tehtävä. LSV haluaa korostaa terveyden ja kaikkien tasojen koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä yhteiskuntien omaehtoiselle kehitykselle. HVR: Kehitysyhteistyön lisämäärärahoja on mielekästä kohdentaa vuoteen 2007 asti painottuneesti monenkeskiseen yhteistyöhön, koska Suomen tuki YK:lle, sen ohjelmille ja järjestöille sekä kehitysrahoituslaitoksille on tällä hetkellä alhaisella tasolla.. Suomen on myös tehostettava monenkeskisen avun seurantaansa ja oltava vaikuttamassa monenkeskisen avun sisältöön, laatuun ja tehokkuuteen lisääntyvää panostustaan vastaavasti. LSV: Monenkeskisen kehitysyhteistyön tekeminen ei saa olla passiivista rahan antamista.lsv kehottaa Suomea analysoimaan tarkemmin YK:n vahvuuksia ja heikkouksia ja tuomaan YK-prosessiin oman vahvan pohjoismaalaisen panoksensa 1) kohdennettujen kehitysrahojen korvamerkkausta käyttäen ja 2) omia teknisiä asiantuntijoitaan virka-avuksi YK-järjestöihin lähettäen. Näitä samoja toimintamuotoja tulisi suosia myöskin EU:n kautta kohdennetussa kehitysyhteistyössä. LSV muistuttaa myös, että kansainvälisen kehitysyhteistyön kentällä on myös uusia toimijoita, joita tulisi arvioida kriittisesti, mutta tasa- puolisesti nykyisin rahoitettavien organisaatioiden kanssa. HVR: Tulevan hallituksen ohjelmaan tulee sisällyttää aikataulu, jonka mukaan kehitysyhteistyön määrärahoja nostetaan. LSV: Aikataulu antaa hyvää ryhtiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Pelkkä aikataulu ei kuitenkaan riitä. Suomen on myös panostettava kansainväliseen työhön kykenevien ammattilaisten kouluttamiseen niillä kehitysyhteistyön painopistealueilla, jotka hallituksessa on sovittu. Tällä hetkellä ulkoministeriö ei OECD:n ODA-säänöksiin nojaten tue sellaista suomalaisten ammatillista perus- eikä jatkokoulutusta, joka tähtää kansainvälisten valmiuksien saavuttamiseen. Opetusministeriössä suunnitelmia ollaan vasta laatimassa. LSV:n mielestän ministeriöiden yhteistyötä ja kansallista työnjakoa ja resursointia on nopeasti vahvistettava. HVR: Asiantuntijat ennustavat, että heikoimmassa asemassa olevien ihmisten humanitaarisen avun tarve kasvaa. LSV: Katastrofiapua on suomessa perinteisesti antanut SPR, YK:n eri organisaatiot kuten UNHCR, WFP, UNICEF sekä rauhanturvajoukot. Avun tarpeen ja auttamisen resurssien lisääntyessä kehotamme tarkastelemaan uusiakin mahdollisuuksia avun kanavoimiseen. Erityisesti haluaisimme kiinnittää huomiota ihmisten tai luonnon aiheuttamien katastrofien jälkihoitoon eli usein vuosia kestävään yhteiskunnan infrastruktuurin ja palveluiden jälleenrakennukseen, jossa kansalaisjärjestöjen toiminnalla voisi olla merkittävä rooli. Järjestöllämme on kokemusta eri toimintatavoista ja olemme mielellämme mukana keskustelussa katastrofiavun spektrin laajentamisesta sekä kansalaisjärjestöjen osallistumisesta kriisihallintaan ja jälleenrakennustyöhön.. HVR: Toimintansa vakiinnuttaneilla kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli kehitysyhteistyössä. Niiden osaamisella on paljon annettavaa myös hallitusten väliselle yhteistyölle. Lisäksi järjestöt voivat toimia vaihtoehtoisina kanavina maissa, jotka eivät täytä hallitusten välisen yhteistyön vaatimuksia. Järjestöjen työ etelässä lisää suomalaisten suoraa kosketuspintaa kehitysmaihin. Näillä perusteilla kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön valtionapua tulee lisätä järjestöjen omien voimavarojen kasvun myötä. Tulevaisuudessa kansalaisjärjestöjen osuus kehitysyhteistyön määrärahoista voidaan nostaa 15 prosenttiin. Toiminnan laajetessa järjestöjen osallistumismuotoja on tarpeen monipuolistaa. 2

3 LSV: Kansalaisjärjestömme vahvuus on sen jäsenkunnan substanssiosaamisessa kaikilla lääketieteen ja terveydenhuollon aloilla. Pullonkauloiksi aatteelliselle järjestöllemme ovat viime vuosina osoittautuneet - omavastuuosuuden kerääminen - oman työn rahallisen arvon laskemisen periaate (i.e. 1/3 nettopalkasta) - vaatimukset kansalaisjärjestöprojektien kirjanpidon suomikeskeisistä järjestämisestä Suuri kehitysyhteistyön asiantuntemus tulisi nähdä järjestön voimavarana. Pidämme tärkeänä, että järjestöt edelleen keräävät rahallista omavastuuta. Mielestämme sen prosentuaalisen osuuden pitäisi kuitenkin olla neuvottelunvaraista ja riippua siitä kuinka paljon ja minkälaista ammatillista osaamista kussakin projektissa tarvitaan. Nykymuotoinen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön rahoitusmalli ei huomio järjestöjä, joilla on niin paljon asiantuntijuutta ja kokemusta kehitysyhteistyöstä, että pääosa toiminnasta tapahtuu kohdemaissa. Mikäli halutaan tehdä pitkäjänteistä ja muutakin kuin pienimuotoista työtä, jossa kehitysyhteistyöhön erikoistuneiden järjestöjen voimavarat voidaan sitoa pikemminkin ammatilliseen osaamiseen kuin varainkeruuseen, omavastuuosuus voisi olla hyvinkin nimellinen. Järjestömme on myös huolissaan siitä ammatillisen työn aliarvostuksesta, mihin ulkoministeriön nykyinen laskennallinen sääntö kansainlaisjärjestöjen vapaaehtoistyön arvottamisesta eli 1/3 nettopalkasta on johtanut. Ymmärrämme, että kansalaisjärjestöjen työn oletetaan olevan kutsumuksesta tehtyä, mutta jos kansalaisjärjestötyöstä halutaan varteenotettava vaihtoehto ja/tai valtiollista kehitysyhteistyötä tukeva korkealaatuinen ja tehokas lisäkomponentti, täytyy kansalaisjärjestötyön rahallinen arvostus olla muun yhteiskunnallisen arvostuksen kanssa yhteismitallista. Jos näin ei tapahdu, kansalaisjärjestöjen työ jää sille puuhastelun asteelle, millä se tällä hetkellä monen järjestön osalta on. Ulkoministeriö vaatii, että sillä on käytettävissään kehitysmaalaisen yhteistyökumppanin kirjanpidon alkuperäiset kuitit Suomessa tehtävää tilintarkastusta varten. Mielestämme vaatimus on kumppanuutta ja luottamusta loukkaava ja sen tilalle pitäisi kehittää prosessi, jossa yhteistyömaissa olevat Suomen suurlähetystöt tai niiden akkreditoimat tilintarkastajat voisivat tehdä hyvää kirjanpitotavan mukaisen tarkastuksen kumppanin omassa maassa. Prosessiin voisi sitoa myös paikan päällä tapahtuvaa kirjanpitokoulutusta sekä muuta hyvän hallinointitavan vaativaa osaamisen ohjaamista. Näiden raportissakin esiin tulleiden aiheiden lisäksi haluaisimme herättää keskustelua korkeasta kynnyksestä hakeutua kehitysyhteistyöhön. Kansalaisjärjestökehitysyhteistyö lisää väliraportin mukaan suomalaisten kosketuspintaa kehitysmaihin. Suomalainen kehitysyhteistyö on tällä hetkellä kuitenkin pitkälti muutamien sitä elämäntyönään tekevien käsissä. Nuorten hakeutuminen kehitysyhteistyöhön on vaikeaa ja kallista. Korkeakouluopintojen pitäisi vastata paremmin kasvavaan kansainvälistymiseen eikä kehitysmaatyötä pitäisi nähdä irrallisena saarekkeena kaikesta muusta kansainvälistymisestä. Kehitysyhteistyöhankkeissa toimimisen tulisi olla yksi vaihtoehto siviilipalveluksen suorittamiseksi ilmeisenä vaihtoehtona rauhan edistämiseen ilman aseita; samalla se vahvistaisi kuvaa kehitysyhteistyöstä merkittävänä valtiollisena toimintana ja siviilipalveluksen suorittajista hyödyllisenä työvoimana. Köyhyyden vähentämisessä koulutus ja tutkimus ovat osoittautuneet erityisen tärkeiksi keinoiksi. LSV haluaa kiinnittää ulkoministeriön huomiota siihen, että laitostason pitkäaikainen tutkimuksellinen yhteistyö nimettäisiin yhdeksi kehitysyhteistyövaroin tuettavaksi strategian osaalueeksi. Tutkimusyhteistyötä suomalaisten tulisi tukea niillä tieteen alueilla, joilla suomalaisilla on erityistä kehitysmaille tarpeellista tietotaitoa. 3

4 LSV - HELSINGIN OPISKELIJAT LSV:n opiskelijaryhmä Helsingissä päätti alkukeväästä hakeutua HYY:n eli Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan piiriin. HYYtymiseen houkuttelivat mahdollisuudet järjestötilojen, jopa Vanhan käyttöön sekä toiminta-avustus. Liittyminen vaatii toiminnalta myös hiukan organisoituneempaa luonnetta, mikä ei tietysti ole lainkaan haitaksi. Niinpä perustettiin järjestö nimeltä LSV - Helsingin opiskelijat, tuttavallisesti LSV-HYY. Järjestön säännöt mukailevat pitkälti emojärjestön sääntöjä, mutta illan tuoksinassa lisättiin yksi kriteeri jäseneksi haluaville: tilaisuuden tullen on oltava valmis pelastamaan maailma. Toimintasuunnitelmaksi kirjattiin se, mitä tähän mennessä oli suunniteltu tehtävän: Peace Testiä, seksuaalikasvatusta, nallesairaalaa, seminaaria, keskusteluiltoja ja tiivistä yhteistyötä FiMSIC:n kanssa. Tuore järjestö sai vireän ja vikkelän hallituksen, joka koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä, varapuheenjohtajasta, taloudenhoitajasta, jäsensihteeristä sekä kunniamerkkikomitean puheenjohtajasta. HYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu n jäsentä. HYY:n jäsenenä LSV-HYY on oikeutettu järjestötilojen ja taittohuoneen käyttöön. Vuokrata saa CD-soittimia, videoprojektoreita, PA-laitteistoa, digitaalikameroita, keittiötarvikkeita tai vaikka minibussin. HYY järjestää koulutusta mm. järjestötoiminnasta, taloudenpidosta, taittamisesta ja kokoustekniikasta. Hakea voi kaluste-, projekti- ja painotukea. Niin, ja sitä toiminta-avustustakin saatiin. Järjestöbyrokratian lisäksi LSV-HYY toimii konkreettisemminkin maailman pelastamiseksi. Tällä hetkellä käynnissä olevien projektien kuvaukset yhteyshenkilöineen löytyvät alta. Niiden lisäksi kevään aikana jatketaan yhteistyötä Kustaankartanon vanhainkodin kanssa, järjestetään alustettuja keskusteluiltoja ajankohtaisista aiheista sekä verenluovutuskilpailu. Ajantasaista tietoa LSV - Helsingin opiskelijoiden toiminnasta saa liittymällä sähköpostilistalle: lähetä viesti subscribe lks-lsv osoitteeseen saat varmistusviestin jossa neuvotaan miten toimia. PEACE TEST Peace Test tutkii yläasteikäisten nuorten asenteita sotaa, rasismia ja väkivaltaa kohtaan. Projektia tehdään yhteistyönä FiMSIC.n, IFMSA:n ja Texas University School of Public Health:in kanssa. Lääketieteen opiskelijat käyvät tekemässä tutkimusta kahdeksasluokkalaisille eri puolilla Suomea, ja saadut vastaukset analysoidaan KTL:lla. Vastauksista rakennetaan myös kansainvälinen tietokanta, jossa eri maiden tuloksia voi verrata keskenään. Tutkimuksen lisäksi tarkoitus on antaa nuorille ajattelemisen aihetta ja herättää kiinnostus maailmassa tapahtuvia väkivaltaisuuksia ja eriarvoisuutta kohtaan. Lisätietoja: Niina Markkula NALLESAIRAALA Nallelääkärit käyvät päiväkodeissa leikkimässä lasten kanssa lääkäriä. Nallesairaalassa lapsen lelu on lapsipotilas ja lapsi itse on nallensa äiti tai isä. Projektin tarkoituksena on vähentää lasten lääkäripelkoja ja antaa opiskelijoille hyödyllistä kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Tämän kevään osalta projekti on pulkassa, mutta kiinnostuneita päiväkoteja on kertynyt jonoksi asti, eli innostuneet voivat kerätä porukan ja ottaa yhteyttä projektin vetäjiin (ks. alla.) Ensi syksynä projekti lähtee jälleen käyntiin laajemmassa mittakaavassa. Lisätietoja: Riikka Tulamo tai Anna Karjalainen SEKSUAALIKASVATUS Seksuaalikasvatusprojektin ideana on jakaa tietoa sukupuoliterveydestä ja -sairaudesta ns. peer educationin eli vertaiskasvatuksen avulla: lääketieteen opiskelijat kertovat yläastelaisille nuorille juuri sen, mitä he ovat aina halunneet kuulla seksistä, mutteivät ole ennen voineet kysyä. Tarkoitus on tietysti käydä läpi raskauden ja sukupuolitautien välttämisen lisäksi ihastumiseen, seurusteluun ja seksiin liittyviä tunne-elämän kiemuroita. Kiinnostuneille järjestettiin koulutuspäivä 12.4., ja kouluvierailut tehdään huhti-toukokuun aikana. Lisätietoja: Meri Hovi ja Heli Miettinen Liity sähköpostilistalle: lähetä sähköposti subscribe lsv-skasvatus osoitteeseen saat online-tietoa projektin edistymisestä! Niina Markkula, pj 4

5 KESKUSTELUA HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA NIIDEN ETIIKASTA KUOPIOSSA Kuopion LSV:n opiskelijajäsenet järjestivät keskusteluillan lääketieteen opiskelijoille hedelmöityshoidoista ja niiden etiikasta. Paikalla oli alustusta pitämässä gynekologi Maritta Hippeläinen ja seksuaaliterapeutti Pirkko-Liisa Laitinen. Aluksi Maritta Hippeläinen kertoi faktoja hedelmöityshoidoista, niiden suorittamisesta ja laajuudesta omilla kokemuksilla sävytettyinä. Alustus oli paikallaan, sillä paikalla oli myös useita prekliinisiä opiskelijoita. Sitten Pirkko-Liisa Laitinen kertoi työstä pariskuntien kanssa, ongelmista ja onnistumisista ja ihmisläheisen näkökannan tärkeydestä. Hedelmöityshoidot, vaikka nykyään yhä enenevässä määrin tavallinen asia, ovat kuitenkin koko elämän mullistava asia monen parin elämässä ja parit kaipaavat tukea ja neuvontaa monelta eri taholta. Opiskelijoita kiinnosti tietysti myös hoitojen eettinen puoli, ja siitä nousikin paljon kysymyksiä. Julkisen puolen työntekijöinä Hippeläinen ja Laitinen eivät kuitenkaan olleet työskennelleet esim. yksinäisten naisten tai lesboparien kanssa tai käyttäneet luovutettuja munasoluja, joten suurempaa taistelua eri aatesuuntien puolesta ei saatu syntymään. Muutenkin molemmat alustajat olivat asiantuntijoina hyvin aiheestaan perillä, ilmaisivat mielipiteensä neutraalisti ja tuntuivat ajattelevan aina pariskuntien ja syntyvän lapsen parasta, joten vankinkaan hedelmöityshoitojen vastustaja ei voinut suhtautua heihin suurina rikoksentekijöinä. Tuleva hedelmöityshoitolaki sai paljon spekulaatiota osakseen. Opiskelijat saivat myös hyviä neuvoja ja esimerkkejä siitä, miten lapsettoman parin kanssa tulee hienotunteisesti toimia ja millä aikataululla asioiden kanssa edetään. Kokonaisuudessaan keskusteluilta oli erittäin hedelmällinen ja ajatuksia herättävä. Paljon kysymyksiä esitettiin ja hyviä keskusteluja saatiin aikaiseksi siinä määrin, että aika ei tahtonut riittää. Nyt vain odottelemaan uuden lain valmistumista, jotta pääsisimme keskustelemaan siitä asiantuntevasti uusien ajatuksiemme pohjalta! Tuulia Katajavuori OSTA LSV:N UUSI T-PAITA! Paita on musta ja rinnassa oheinen kuva. Tilaa sähköpostitse osoitteesta niin paita lähetetään teille kotiin. Koot S-XL. Hinta 20e + postituskulut. 5

6 SEMINAARIVIIKONLOPPU YDINASEISTA Lääkärin sosiaalinen vastuu ry järjestää yhteistyössä Svenska läkare mot kärnvapen -yhdistyksen ja Ålands fredsinstitutin kanssa syyskuussa pohjoismaisen seminaarin aiheesta ydinaseet ja niiden terveysvaikutukset. Seminaari antaa sekä monipuolista tietoa aiheesta että kasvattaa osallistujien esiintymistaitoja. Luennoitsijoita on luvassa niin tekniikan, politiikan kuin lääketieteenkin saralta. Osallistujia on tulossa pohjoismaista, Venäjältä ja Baltiasta, ja seminaarin kielenä on englanti. Ohjelmassa on luentoja ja ryhmäkeskustelua mm. seuraavista aiheista: - ydinaseiden tekniikka - maailmanpoliittinen tilanne ja ydinaseet - ydinaseet ja terveys - miksi levittää tietoa ydinaseista? miten se tulisi parhaiten tehdä? Seminaariviikonloppu järjestetään Ahvenanmaalla Solhemin kurssikeskuksessa Viikonloppuun sisältyy luentojen ja ryhmätöiden lisäksi sosiaalista ohjelmaa ja Ahvenanmaan nähtävyyksiin tutustumista. Lämpimästi tervetuloa kartuttamaan tietoa ajankohtaisesta aiheesta, nauttimaan pohjoismaisesta seurasta ja syksyisestä saaristosta! Hinta (sisältäen täysihoidon) 35 euroa/30 euroa(opiskelijat) mennessä ilmoittautuneet 40 euroa/35 euroa(opiskelijat) mennessä ilmoittautuneet Lisätietoja ja tarkempi ohjelma yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ajankohtaista: Ilmoittautumiset sähköpostitse: p

7 LSV JA KEHITYSYHTEISTYÖJAOSTO Kehitysyhteistyö on aina ollut yksi LSV:n pääprioriteeteista rauhantyön ohella. Olemme pitäneet tärkeänä sitä erityispanosta, jota voimme terveydenhuollon ammattilaisina tarjota Suomen kehitysyhteistyölle. Näiden kahdenkymmenen vuodena aikana meillä on ollut projekteja muun muassa Bangladeshissa, Filippiineillä, Tansaniassa, Perussa ja Turkin kurdialueilla. Tällä hetkellä olemme tilanteessa jossa isot pitkäaikaiset projektit Bangladeshissa ja Filippiineillä ovat loppumassa tai siirtymässä lopullisesti toisten instanssien rahoittamiksi. Tietyllä tavalla ollaan siis uuden aikakauden alussa. Meille on järjestönä vuosien aikana kertynyt runsaasti tietoa sosiaali- ja terveysalan kehitysyhteistyöstä. Useat meidän jäsenistä tekevät täysipäiväisesti kehitysyhteityötä. Näin syntyi ajatus LSV:n kehityyhteistyöjaostosta. Jaosto on ollut toiminnassa vuoden 2003 alusta ja koostuu siis LSVn omista kehitysyhteistyöihmisistä. Jaoston tarkoitus on tukea olemassa olevia LSVn kehitysyhteistyöprojekteja ja samalla auttaa ja rohkaista uusia ihmisiä kehittymään alan asiantuntijoiksi. Koulutusaspekti näkyisi sekä siinä, että jaosto on mukana auttamassa uusia projekteja alkuun hankesuunnitelman teossa, monitorinnissa ja evaluaatiossa sekä siinä, että kehitysyhteityöprojekteihin pyritään rakentamaan koulutuskomponentti. Tämä auttaisi kokemattomempia kolleegoja pääsemään kentälle tutustumaan käytännön projektityöhön. Samalla kehy-jaosto toimisi LSVn kehitysyhteistyöprojektien laadunvarmistajana.yksi tärkeä tehtävä olisi myös miettiä LSV:n kehitysyhteistyön yleisiä linjauksia ja varmistaa, että nämä ovat yhdenmukaiset Suomen kehitysmaapolitiittisten linjausten ja tavoitteiden kanssa. Lisäksi tärkeä tehtävä on aktiivisiesti osallistua yleiseen keskusteluun Suomen kehitysyhteityön tulevaisuuden prioriteeteista ja totuetuksesta. Tällä hetkellä LSV on mukana toteuttamassa lääketieteen opiskelijoille suunnattua Global Health kurssia ja suunnittelemassa uutta HIV ja AIDS-valistusprojektia Sambiaan ensi vuodeksi. Kehy-jaoston puolesta Patrick Sandström SEMINAARI LÄÄKEKUSTANNUSTEN KASVUN SYISTÄ, SEURAUKSISTA JA RATKAISUISTA Lääkekustannusten kasvu on yleismaailmallinen ilmiö, joka koskettaa myös Suomea. Lääkkeiden suhteellinen osuus terveydenhuollon kustannuksista nousee tasaisesti. Lääkekustannusten kasvu voi olla uhka tai mahdollisuus. Toisaalta yhä pienemmän lisähyödyn omaavat uudet ja kalliit lääkkeet voivat syödä resursseja terveydenhuollon muista tehokkaammista hoitomuodoista. Toisaalta lääkkeet voivat olla helposti käytettävä ja tehokas menetelmä kansanterveyden parantamiseen. Seminaarin tavoite on herättää keskustelua näistä teemoista. Seminaarin kohderyhmät ovat terveydenhuollon ammattilaiset, päättäjät, tutkijat ja muut lääkekustannusten kasvun problematiikasta kiinnostuneet. Puhujina mm. Elina Hemminki, Timo Klaukka, Meri Koivusalo, Markku Pekurinen ja Pauli Ylitalo. Paikka ja aika: Stakesin auditoriossa torstaina klo Seminaarin järjestäjät: Lääkärin sosiaalinen vastuu ja sen HAI-ryhmä sekä Stakes. Yhteyshenkilö ja ilmoittautuminen: Lauri Vuorenkoski, p , Seminaari on maksuton. 7

8 KEPAN KOULUTUSTA JA TULEVIA TAPAHTUMIA Tasa-arvoa! Tasa-arvoa? Kurssin painopiste on tasa-arvonäkökulma hankesuunnittelussa. Miten hankesuunnittelussa voidaan ottaa naisten ja miesten eri roolit huomioon? Millaisia muutoksia erilaiset toimenpiteet niissä aiheuttavat? Miten asettaa hankkeelle tavoitteita, jotka vähentävät sukupuolten välistä eriarvoisuutta? Kouluttajina toimivat Kepan koulutussuunnittelijat Anne Pönni ja Maija Seppo. Helsingissä Kepan omissa koulutustiloissa. Hinta: 25/35/50 euroa. Ilmoittautumiset 24.4 mennessä ja HTML-kielen perusteet kotisivujen päivittäjille -kurssi (15 h + etätehtävä) Keskuspuiston ammattiopiston atk-tiloissa, Tenholantie 10, Helsinki. Osallistumismaksu: 160 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mennessä ViSiOon puh tai ViSiOn kotisivujen kautta) Maailma kylässä Helsingissä Koko perheen ilmainen Maailma kylässä -festivaali tuo menoa ja meininkiä Kaisaniemen puistoon Helsingin sydämeen. Tänä vuonna festivaalin pääteema on ruoka Kepan Kesäiset Kehitysmaapäivät Oriniemen leirikeskus Airiston rannalla Turussa. Majoitus ja ruokailut sisältyvät hintaan: 17/25/34 euroa. Ilmoittautumiset 2.6. mennessä tai puh. (09) Engendering Economic Policy in a Globalizing World: Liberalization, Services and Care Economies Hosted by the Technical University in Berlin, Germany No fees are charged. Travel costs, hotel, meals have to be covered by individual participants. However, there will be 20 fellowships granted for those who have special recommendations from our regional offices. Lisätietoa Kepan toiminnasta: LSV-kontaktihenkilöt: Puheenjohtaja Kati Juva Minna Canthinkatu 18 A 3, Helsinki p (k), (t) tiedotevastaava Kati Mårtenson, Oikokatu 4 D 21, Helsinki p (k), toiminnanjohtaja Patrick Sandström PL Helsinki puh LSV:n tilinumero

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE 1/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV-TIEDOTE 1/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV-TIEDOTE 1/2006 ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 K O K O U S K U T S U Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 1.4.2006

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge,

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge, 27.10.2008 Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan ja Leaderryhmien eduntekijä LEADER-PARLAMENTTI 26.-27.11.2008 Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja sen Leader-jaosto järjestävät Leader-parlamentin ja neuvottelupäivät

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi?

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Veera Hämäläinen 7.11.213 2 Tunnettuudesta brändiin Jotta voi rakentaa brändiä, järjestö pitää tuntea. Paranna siis järjestösi tunnettuutta. Rakenna

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä

Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä Riikka Taavetti @rtaavetti vetovoimablog.com #vetovoimahanke Vetovoima-tutkimus: mitä tutkittiin ja miten? nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2015-2016 29.10.2014 Copyright Varpu Ylhäinen 2 Lions Clubs International

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa: LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 22, n:o 4 syyskuu 2003 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää syksyä kaikille, ja lämmin ajatus erityisesti kaikille sienten ystäville. Syyskausi

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2016 Julkaisutoiminnan tuotot 1,200.00 Valtion avustukset, UM 520,546.00 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 1,000.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle

Esitys syyskokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA 2018 Valtion avustukset, UM 483 438,05 Kotimaiset avustukset, STEA 140 000,00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 203 745,71 Ulkomaiset avustukset, WFP 1 000,00 Omarahoitusosuudet,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0156/29. Tarkistus. Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0156/29. Tarkistus. Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta 4.4.2017 A8-0156/29 29 13 kohta 29. pitää vierailijaryhmiä yhtenä keskeisistä välineistä, joilla lisätään kansalaisten tietoisuutta parlamentin toiminnasta; panee tyytyväisenä merkille vierailijaryhmiä

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

Tervehdys hyvät maaseutumatkailuyrittäjät,

Tervehdys hyvät maaseutumatkailuyrittäjät, Tervehdys hyvät maaseutumatkailuyrittäjät, Ohessa tietoa juuri aloittaneesta uudesta hyvinvointimatkailuhankkeesta, Maa-ja kotitalousnaisten järjestämästä Koukussa kalaan päivästä 21.6. sekä mahdollisuudesta

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Paperittomuus lääkärin näkökulmasta

Paperittomuus lääkärin näkökulmasta Paperittomuus lääkärin näkökulmasta Global Clinic Ari Mönttinen 18.4.2013 Oma sivuraiteen kehitys Lääketieteen lisensiaatti, TaU -89, yleislääket. el -95 Terveyskeskuslääkäri, Lohja ETRA-liitto pj -02,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot