LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 22, n:o 2 huhtikuu 2003 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää kevättä kaikille. Takatalven jälkeen ainakin täällä Etelä-Suomessa näyttää kevät jälleen päässeen hyvään vauhtiin. Maailmantilanne ei kyllä näytä kovin optimistiselta, mutta tästä en tällä kertaa ajatellut puhua enempää. Arvioita Irakin sodan pitkäaikaisista vaikutuksista on toistaiseksi mahdotonta tehdä. Sen sijaan pieni mutta pippurinen järjestömme LSV näyttää minusta viime aikoina selvästi vauhdittaneen toimintaansa. Järjestön sisällä tapahtuu paljon, olemme olleet hyvin näkyvissä ja innostuneita toimijoita on runsaasti. Syksyllä pidetyn strategiaviikonlopun jälkeen on LSV:n kehitysyhteistyöjaosto työskennellyt aktiivisesti. Ratkaisevaa on, että mukana on ollut sekä vanhoja kehykonkareitamme, että uusia innokkaita toimijoita, joilla on myös ideoita ja halua konkreettiseen hanketyöhön. LSV:n kehitysyhteistyö onkin nyt kiinnostavassa murrosvaiheessa. Monivuotiset isot asiantuntijaprojektimme ovat päättyneet (ainakin LSV:n hankkeina). Lisäksi Turkkiin suunnittelemamme projekti on vaikeuksissa, sillä ensin Ulkoministeriö jäädytti hanketukemme (kun erityistilintarkastus oli kesken), ja nyt kun rahat olisivat käytössä, on maailman tilanne sellainen, ettei tälle projektille oikein ole mahdollisuuksia. Myös Peru-hankkeiden rahoitus on päättynyt, joten tänä vuonna LSV:llä ei ole yhtään kehitysyhteistyöhanketta meneillään. Yhden mahdollisen uuden hankkeen arviointimatka Sambiaan on kyllä tulossa. Tässä numerossa: Tavallaan olemme siis samassa tilanteessa kun LSV:tä perustettaessa. Nyt meillä on mahdollisuus todella miettiä mihin voimavarojamme suuntaamme. Osallistuminen kehityspoliittiseen keskusteluun onkin ollut tänä vuonna tosi aktiivista, ja kehitysmaakoulutuksen kehittäminen (Global Health -kurssien pohjalta) on ollut yksi tärkeimpiä painopistealueitamme. Rauhantyön osalta on maailman tilanne toki vaikuttanut LSV:n sisäistä aktiivisuutta enemmän siihen, että tämä teema on ollut todella voimakkaasti esillä. LSV:n Ydinklubi on toiminut ahkerasti. Irakin sodan kysymyksessä olemme toimineet vanhan hyvän periaatteemme pohjalta levittämällä tietoa asiasta. Suomentamamme IPPNW:n ja brittiläisen sisarjärjestömme MedActin julkisema kirjanen sodan mahdollisista tuhoista (oheistuhoista) sai paljon julkisuutta. Siihen voimme toki olla vain tyytyväisiä, että toistaiseksi todelliset tuhot näyttävät jääneen ennakoitua pienemmiksi. Myös muuten näyttää LSV:n toimintakulttuurissa olevan alkuvuosien talkoohenki taas kunniassa. Tämä onkin tarpeen, sillä suurten kehitysyhteistyöhankkeiden myötä olemme menettäneet myös osan hallinnon rahoituksesta. Tältä osin suhtaudun erittäin luottavaisesti LSV:n tulevaisuuteen. Meillä on paljon uusia, nuoria jäseniä, joilla on näkemystä ja asiantuntemusta liittyen LSV:n tärkeisiin tavoitteisiin. Ja innostusta ja jaksamista näiden toteuttamiseen. On tämä vaan aikamoinen järjestö. Kati Juva Puheenjohtajalta... 1 LSV:n kommentti ns. Holkerin työryhmän väliaikaraporttiin (HVR) Suomen kehitysyhteistyön tulevaisuudesta... 2 LSV - Helsingin opiskelijat... 4 Keskustelua hedelmöityshoidoista ja niiden etiikasta Kuopiossa... 5 Seminaariviikonloppu ydinaseista... 6 LSV ja Kehitysyhteistyöjaosto... 7 Kepan koulutusta ja tulevia tapahtumia

2 LSV:N KOMMENTTI NS. HOLKERIN TYÖRYHMÄN VÄLIAIKARAPORTTIIN (HVR) SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN TULEVAISUUDESTA HVR: Tällä raportilla kutsumme kaikkia suomalaisia mukaan keskusteluun Suomen kansainvälisestä kehityspolitiikasta LSV: Kiitos ansiokkaasta raportista. Otamme kutsun kiitollisina vastaan ja esitämme 920 jäsenisen järjestömme <http://www.kaapeli.fi/~lsv> mandaatilla ehdotuksia hallituksen ja työryhmän kehityspoliittiseen työhön. Olemme poimineet raportista työryhmän lausumat, joihin LSV:llä on erityisesti annettavaa. HVR: Kaiken työn on oltava laadukasta ja tehokasta sekä keskityttävä tärkeimpien päämäärien saavuttamiseen. LSV: Periaatteessa olemme tästä samaa mieltä. Nykyiset käytännöt ovat kuitenkin usein osoittautuneet ongelmallisiksi laadun ja tehokkuuden yksipuolisen määrittelyn vuoksi. Tällä hetkellä kehitysyhteistyön laatua vaaditaan ennen kaikkea projektien taloushallintoon ja huomio varsinaiseen sisältöön jää usein vähemmälle. Raportti toteaa kehityksen vaativan hyvien hallintotapojen juurtumista. Länsimaisen tehokkuusajattelun yksipuolinen vieminen kehitysmaihin ei useinkaan edistä tätä prosessia, vaan paikallisesta kontekstista irrallinen hallintotapa jää vieraaksi. Väliraportti ei sisällä mitään viitettä siitä, mitä tärkeimpien päämäärien saavuttamiseksi on tehtävä. LSV haluaa korostaa terveyden ja kaikkien tasojen koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä yhteiskuntien omaehtoiselle kehitykselle. HVR: Kehitysyhteistyön lisämäärärahoja on mielekästä kohdentaa vuoteen 2007 asti painottuneesti monenkeskiseen yhteistyöhön, koska Suomen tuki YK:lle, sen ohjelmille ja järjestöille sekä kehitysrahoituslaitoksille on tällä hetkellä alhaisella tasolla.. Suomen on myös tehostettava monenkeskisen avun seurantaansa ja oltava vaikuttamassa monenkeskisen avun sisältöön, laatuun ja tehokkuuteen lisääntyvää panostustaan vastaavasti. LSV: Monenkeskisen kehitysyhteistyön tekeminen ei saa olla passiivista rahan antamista.lsv kehottaa Suomea analysoimaan tarkemmin YK:n vahvuuksia ja heikkouksia ja tuomaan YK-prosessiin oman vahvan pohjoismaalaisen panoksensa 1) kohdennettujen kehitysrahojen korvamerkkausta käyttäen ja 2) omia teknisiä asiantuntijoitaan virka-avuksi YK-järjestöihin lähettäen. Näitä samoja toimintamuotoja tulisi suosia myöskin EU:n kautta kohdennetussa kehitysyhteistyössä. LSV muistuttaa myös, että kansainvälisen kehitysyhteistyön kentällä on myös uusia toimijoita, joita tulisi arvioida kriittisesti, mutta tasa- puolisesti nykyisin rahoitettavien organisaatioiden kanssa. HVR: Tulevan hallituksen ohjelmaan tulee sisällyttää aikataulu, jonka mukaan kehitysyhteistyön määrärahoja nostetaan. LSV: Aikataulu antaa hyvää ryhtiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Pelkkä aikataulu ei kuitenkaan riitä. Suomen on myös panostettava kansainväliseen työhön kykenevien ammattilaisten kouluttamiseen niillä kehitysyhteistyön painopistealueilla, jotka hallituksessa on sovittu. Tällä hetkellä ulkoministeriö ei OECD:n ODA-säänöksiin nojaten tue sellaista suomalaisten ammatillista perus- eikä jatkokoulutusta, joka tähtää kansainvälisten valmiuksien saavuttamiseen. Opetusministeriössä suunnitelmia ollaan vasta laatimassa. LSV:n mielestän ministeriöiden yhteistyötä ja kansallista työnjakoa ja resursointia on nopeasti vahvistettava. HVR: Asiantuntijat ennustavat, että heikoimmassa asemassa olevien ihmisten humanitaarisen avun tarve kasvaa. LSV: Katastrofiapua on suomessa perinteisesti antanut SPR, YK:n eri organisaatiot kuten UNHCR, WFP, UNICEF sekä rauhanturvajoukot. Avun tarpeen ja auttamisen resurssien lisääntyessä kehotamme tarkastelemaan uusiakin mahdollisuuksia avun kanavoimiseen. Erityisesti haluaisimme kiinnittää huomiota ihmisten tai luonnon aiheuttamien katastrofien jälkihoitoon eli usein vuosia kestävään yhteiskunnan infrastruktuurin ja palveluiden jälleenrakennukseen, jossa kansalaisjärjestöjen toiminnalla voisi olla merkittävä rooli. Järjestöllämme on kokemusta eri toimintatavoista ja olemme mielellämme mukana keskustelussa katastrofiavun spektrin laajentamisesta sekä kansalaisjärjestöjen osallistumisesta kriisihallintaan ja jälleenrakennustyöhön.. HVR: Toimintansa vakiinnuttaneilla kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli kehitysyhteistyössä. Niiden osaamisella on paljon annettavaa myös hallitusten väliselle yhteistyölle. Lisäksi järjestöt voivat toimia vaihtoehtoisina kanavina maissa, jotka eivät täytä hallitusten välisen yhteistyön vaatimuksia. Järjestöjen työ etelässä lisää suomalaisten suoraa kosketuspintaa kehitysmaihin. Näillä perusteilla kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön valtionapua tulee lisätä järjestöjen omien voimavarojen kasvun myötä. Tulevaisuudessa kansalaisjärjestöjen osuus kehitysyhteistyön määrärahoista voidaan nostaa 15 prosenttiin. Toiminnan laajetessa järjestöjen osallistumismuotoja on tarpeen monipuolistaa. 2

3 LSV: Kansalaisjärjestömme vahvuus on sen jäsenkunnan substanssiosaamisessa kaikilla lääketieteen ja terveydenhuollon aloilla. Pullonkauloiksi aatteelliselle järjestöllemme ovat viime vuosina osoittautuneet - omavastuuosuuden kerääminen - oman työn rahallisen arvon laskemisen periaate (i.e. 1/3 nettopalkasta) - vaatimukset kansalaisjärjestöprojektien kirjanpidon suomikeskeisistä järjestämisestä Suuri kehitysyhteistyön asiantuntemus tulisi nähdä järjestön voimavarana. Pidämme tärkeänä, että järjestöt edelleen keräävät rahallista omavastuuta. Mielestämme sen prosentuaalisen osuuden pitäisi kuitenkin olla neuvottelunvaraista ja riippua siitä kuinka paljon ja minkälaista ammatillista osaamista kussakin projektissa tarvitaan. Nykymuotoinen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön rahoitusmalli ei huomio järjestöjä, joilla on niin paljon asiantuntijuutta ja kokemusta kehitysyhteistyöstä, että pääosa toiminnasta tapahtuu kohdemaissa. Mikäli halutaan tehdä pitkäjänteistä ja muutakin kuin pienimuotoista työtä, jossa kehitysyhteistyöhön erikoistuneiden järjestöjen voimavarat voidaan sitoa pikemminkin ammatilliseen osaamiseen kuin varainkeruuseen, omavastuuosuus voisi olla hyvinkin nimellinen. Järjestömme on myös huolissaan siitä ammatillisen työn aliarvostuksesta, mihin ulkoministeriön nykyinen laskennallinen sääntö kansainlaisjärjestöjen vapaaehtoistyön arvottamisesta eli 1/3 nettopalkasta on johtanut. Ymmärrämme, että kansalaisjärjestöjen työn oletetaan olevan kutsumuksesta tehtyä, mutta jos kansalaisjärjestötyöstä halutaan varteenotettava vaihtoehto ja/tai valtiollista kehitysyhteistyötä tukeva korkealaatuinen ja tehokas lisäkomponentti, täytyy kansalaisjärjestötyön rahallinen arvostus olla muun yhteiskunnallisen arvostuksen kanssa yhteismitallista. Jos näin ei tapahdu, kansalaisjärjestöjen työ jää sille puuhastelun asteelle, millä se tällä hetkellä monen järjestön osalta on. Ulkoministeriö vaatii, että sillä on käytettävissään kehitysmaalaisen yhteistyökumppanin kirjanpidon alkuperäiset kuitit Suomessa tehtävää tilintarkastusta varten. Mielestämme vaatimus on kumppanuutta ja luottamusta loukkaava ja sen tilalle pitäisi kehittää prosessi, jossa yhteistyömaissa olevat Suomen suurlähetystöt tai niiden akkreditoimat tilintarkastajat voisivat tehdä hyvää kirjanpitotavan mukaisen tarkastuksen kumppanin omassa maassa. Prosessiin voisi sitoa myös paikan päällä tapahtuvaa kirjanpitokoulutusta sekä muuta hyvän hallinointitavan vaativaa osaamisen ohjaamista. Näiden raportissakin esiin tulleiden aiheiden lisäksi haluaisimme herättää keskustelua korkeasta kynnyksestä hakeutua kehitysyhteistyöhön. Kansalaisjärjestökehitysyhteistyö lisää väliraportin mukaan suomalaisten kosketuspintaa kehitysmaihin. Suomalainen kehitysyhteistyö on tällä hetkellä kuitenkin pitkälti muutamien sitä elämäntyönään tekevien käsissä. Nuorten hakeutuminen kehitysyhteistyöhön on vaikeaa ja kallista. Korkeakouluopintojen pitäisi vastata paremmin kasvavaan kansainvälistymiseen eikä kehitysmaatyötä pitäisi nähdä irrallisena saarekkeena kaikesta muusta kansainvälistymisestä. Kehitysyhteistyöhankkeissa toimimisen tulisi olla yksi vaihtoehto siviilipalveluksen suorittamiseksi ilmeisenä vaihtoehtona rauhan edistämiseen ilman aseita; samalla se vahvistaisi kuvaa kehitysyhteistyöstä merkittävänä valtiollisena toimintana ja siviilipalveluksen suorittajista hyödyllisenä työvoimana. Köyhyyden vähentämisessä koulutus ja tutkimus ovat osoittautuneet erityisen tärkeiksi keinoiksi. LSV haluaa kiinnittää ulkoministeriön huomiota siihen, että laitostason pitkäaikainen tutkimuksellinen yhteistyö nimettäisiin yhdeksi kehitysyhteistyövaroin tuettavaksi strategian osaalueeksi. Tutkimusyhteistyötä suomalaisten tulisi tukea niillä tieteen alueilla, joilla suomalaisilla on erityistä kehitysmaille tarpeellista tietotaitoa. 3

4 LSV - HELSINGIN OPISKELIJAT LSV:n opiskelijaryhmä Helsingissä päätti alkukeväästä hakeutua HYY:n eli Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan piiriin. HYYtymiseen houkuttelivat mahdollisuudet järjestötilojen, jopa Vanhan käyttöön sekä toiminta-avustus. Liittyminen vaatii toiminnalta myös hiukan organisoituneempaa luonnetta, mikä ei tietysti ole lainkaan haitaksi. Niinpä perustettiin järjestö nimeltä LSV - Helsingin opiskelijat, tuttavallisesti LSV-HYY. Järjestön säännöt mukailevat pitkälti emojärjestön sääntöjä, mutta illan tuoksinassa lisättiin yksi kriteeri jäseneksi haluaville: tilaisuuden tullen on oltava valmis pelastamaan maailma. Toimintasuunnitelmaksi kirjattiin se, mitä tähän mennessä oli suunniteltu tehtävän: Peace Testiä, seksuaalikasvatusta, nallesairaalaa, seminaaria, keskusteluiltoja ja tiivistä yhteistyötä FiMSIC:n kanssa. Tuore järjestö sai vireän ja vikkelän hallituksen, joka koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä, varapuheenjohtajasta, taloudenhoitajasta, jäsensihteeristä sekä kunniamerkkikomitean puheenjohtajasta. HYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu n jäsentä. HYY:n jäsenenä LSV-HYY on oikeutettu järjestötilojen ja taittohuoneen käyttöön. Vuokrata saa CD-soittimia, videoprojektoreita, PA-laitteistoa, digitaalikameroita, keittiötarvikkeita tai vaikka minibussin. HYY järjestää koulutusta mm. järjestötoiminnasta, taloudenpidosta, taittamisesta ja kokoustekniikasta. Hakea voi kaluste-, projekti- ja painotukea. Niin, ja sitä toiminta-avustustakin saatiin. Järjestöbyrokratian lisäksi LSV-HYY toimii konkreettisemminkin maailman pelastamiseksi. Tällä hetkellä käynnissä olevien projektien kuvaukset yhteyshenkilöineen löytyvät alta. Niiden lisäksi kevään aikana jatketaan yhteistyötä Kustaankartanon vanhainkodin kanssa, järjestetään alustettuja keskusteluiltoja ajankohtaisista aiheista sekä verenluovutuskilpailu. Ajantasaista tietoa LSV - Helsingin opiskelijoiden toiminnasta saa liittymällä sähköpostilistalle: lähetä viesti subscribe lks-lsv osoitteeseen saat varmistusviestin jossa neuvotaan miten toimia. PEACE TEST Peace Test tutkii yläasteikäisten nuorten asenteita sotaa, rasismia ja väkivaltaa kohtaan. Projektia tehdään yhteistyönä FiMSIC.n, IFMSA:n ja Texas University School of Public Health:in kanssa. Lääketieteen opiskelijat käyvät tekemässä tutkimusta kahdeksasluokkalaisille eri puolilla Suomea, ja saadut vastaukset analysoidaan KTL:lla. Vastauksista rakennetaan myös kansainvälinen tietokanta, jossa eri maiden tuloksia voi verrata keskenään. Tutkimuksen lisäksi tarkoitus on antaa nuorille ajattelemisen aihetta ja herättää kiinnostus maailmassa tapahtuvia väkivaltaisuuksia ja eriarvoisuutta kohtaan. Lisätietoja: Niina Markkula NALLESAIRAALA Nallelääkärit käyvät päiväkodeissa leikkimässä lasten kanssa lääkäriä. Nallesairaalassa lapsen lelu on lapsipotilas ja lapsi itse on nallensa äiti tai isä. Projektin tarkoituksena on vähentää lasten lääkäripelkoja ja antaa opiskelijoille hyödyllistä kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Tämän kevään osalta projekti on pulkassa, mutta kiinnostuneita päiväkoteja on kertynyt jonoksi asti, eli innostuneet voivat kerätä porukan ja ottaa yhteyttä projektin vetäjiin (ks. alla.) Ensi syksynä projekti lähtee jälleen käyntiin laajemmassa mittakaavassa. Lisätietoja: Riikka Tulamo tai Anna Karjalainen SEKSUAALIKASVATUS Seksuaalikasvatusprojektin ideana on jakaa tietoa sukupuoliterveydestä ja -sairaudesta ns. peer educationin eli vertaiskasvatuksen avulla: lääketieteen opiskelijat kertovat yläastelaisille nuorille juuri sen, mitä he ovat aina halunneet kuulla seksistä, mutteivät ole ennen voineet kysyä. Tarkoitus on tietysti käydä läpi raskauden ja sukupuolitautien välttämisen lisäksi ihastumiseen, seurusteluun ja seksiin liittyviä tunne-elämän kiemuroita. Kiinnostuneille järjestettiin koulutuspäivä 12.4., ja kouluvierailut tehdään huhti-toukokuun aikana. Lisätietoja: Meri Hovi ja Heli Miettinen Liity sähköpostilistalle: lähetä sähköposti subscribe lsv-skasvatus osoitteeseen saat online-tietoa projektin edistymisestä! Niina Markkula, pj 4

5 KESKUSTELUA HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA NIIDEN ETIIKASTA KUOPIOSSA Kuopion LSV:n opiskelijajäsenet järjestivät keskusteluillan lääketieteen opiskelijoille hedelmöityshoidoista ja niiden etiikasta. Paikalla oli alustusta pitämässä gynekologi Maritta Hippeläinen ja seksuaaliterapeutti Pirkko-Liisa Laitinen. Aluksi Maritta Hippeläinen kertoi faktoja hedelmöityshoidoista, niiden suorittamisesta ja laajuudesta omilla kokemuksilla sävytettyinä. Alustus oli paikallaan, sillä paikalla oli myös useita prekliinisiä opiskelijoita. Sitten Pirkko-Liisa Laitinen kertoi työstä pariskuntien kanssa, ongelmista ja onnistumisista ja ihmisläheisen näkökannan tärkeydestä. Hedelmöityshoidot, vaikka nykyään yhä enenevässä määrin tavallinen asia, ovat kuitenkin koko elämän mullistava asia monen parin elämässä ja parit kaipaavat tukea ja neuvontaa monelta eri taholta. Opiskelijoita kiinnosti tietysti myös hoitojen eettinen puoli, ja siitä nousikin paljon kysymyksiä. Julkisen puolen työntekijöinä Hippeläinen ja Laitinen eivät kuitenkaan olleet työskennelleet esim. yksinäisten naisten tai lesboparien kanssa tai käyttäneet luovutettuja munasoluja, joten suurempaa taistelua eri aatesuuntien puolesta ei saatu syntymään. Muutenkin molemmat alustajat olivat asiantuntijoina hyvin aiheestaan perillä, ilmaisivat mielipiteensä neutraalisti ja tuntuivat ajattelevan aina pariskuntien ja syntyvän lapsen parasta, joten vankinkaan hedelmöityshoitojen vastustaja ei voinut suhtautua heihin suurina rikoksentekijöinä. Tuleva hedelmöityshoitolaki sai paljon spekulaatiota osakseen. Opiskelijat saivat myös hyviä neuvoja ja esimerkkejä siitä, miten lapsettoman parin kanssa tulee hienotunteisesti toimia ja millä aikataululla asioiden kanssa edetään. Kokonaisuudessaan keskusteluilta oli erittäin hedelmällinen ja ajatuksia herättävä. Paljon kysymyksiä esitettiin ja hyviä keskusteluja saatiin aikaiseksi siinä määrin, että aika ei tahtonut riittää. Nyt vain odottelemaan uuden lain valmistumista, jotta pääsisimme keskustelemaan siitä asiantuntevasti uusien ajatuksiemme pohjalta! Tuulia Katajavuori OSTA LSV:N UUSI T-PAITA! Paita on musta ja rinnassa oheinen kuva. Tilaa sähköpostitse osoitteesta niin paita lähetetään teille kotiin. Koot S-XL. Hinta 20e + postituskulut. 5

6 SEMINAARIVIIKONLOPPU YDINASEISTA Lääkärin sosiaalinen vastuu ry järjestää yhteistyössä Svenska läkare mot kärnvapen -yhdistyksen ja Ålands fredsinstitutin kanssa syyskuussa pohjoismaisen seminaarin aiheesta ydinaseet ja niiden terveysvaikutukset. Seminaari antaa sekä monipuolista tietoa aiheesta että kasvattaa osallistujien esiintymistaitoja. Luennoitsijoita on luvassa niin tekniikan, politiikan kuin lääketieteenkin saralta. Osallistujia on tulossa pohjoismaista, Venäjältä ja Baltiasta, ja seminaarin kielenä on englanti. Ohjelmassa on luentoja ja ryhmäkeskustelua mm. seuraavista aiheista: - ydinaseiden tekniikka - maailmanpoliittinen tilanne ja ydinaseet - ydinaseet ja terveys - miksi levittää tietoa ydinaseista? miten se tulisi parhaiten tehdä? Seminaariviikonloppu järjestetään Ahvenanmaalla Solhemin kurssikeskuksessa Viikonloppuun sisältyy luentojen ja ryhmätöiden lisäksi sosiaalista ohjelmaa ja Ahvenanmaan nähtävyyksiin tutustumista. Lämpimästi tervetuloa kartuttamaan tietoa ajankohtaisesta aiheesta, nauttimaan pohjoismaisesta seurasta ja syksyisestä saaristosta! Hinta (sisältäen täysihoidon) 35 euroa/30 euroa(opiskelijat) mennessä ilmoittautuneet 40 euroa/35 euroa(opiskelijat) mennessä ilmoittautuneet Lisätietoja ja tarkempi ohjelma yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ajankohtaista: Ilmoittautumiset sähköpostitse: p

7 LSV JA KEHITYSYHTEISTYÖJAOSTO Kehitysyhteistyö on aina ollut yksi LSV:n pääprioriteeteista rauhantyön ohella. Olemme pitäneet tärkeänä sitä erityispanosta, jota voimme terveydenhuollon ammattilaisina tarjota Suomen kehitysyhteistyölle. Näiden kahdenkymmenen vuodena aikana meillä on ollut projekteja muun muassa Bangladeshissa, Filippiineillä, Tansaniassa, Perussa ja Turkin kurdialueilla. Tällä hetkellä olemme tilanteessa jossa isot pitkäaikaiset projektit Bangladeshissa ja Filippiineillä ovat loppumassa tai siirtymässä lopullisesti toisten instanssien rahoittamiksi. Tietyllä tavalla ollaan siis uuden aikakauden alussa. Meille on järjestönä vuosien aikana kertynyt runsaasti tietoa sosiaali- ja terveysalan kehitysyhteistyöstä. Useat meidän jäsenistä tekevät täysipäiväisesti kehitysyhteityötä. Näin syntyi ajatus LSV:n kehityyhteistyöjaostosta. Jaosto on ollut toiminnassa vuoden 2003 alusta ja koostuu siis LSVn omista kehitysyhteistyöihmisistä. Jaoston tarkoitus on tukea olemassa olevia LSVn kehitysyhteistyöprojekteja ja samalla auttaa ja rohkaista uusia ihmisiä kehittymään alan asiantuntijoiksi. Koulutusaspekti näkyisi sekä siinä, että jaosto on mukana auttamassa uusia projekteja alkuun hankesuunnitelman teossa, monitorinnissa ja evaluaatiossa sekä siinä, että kehitysyhteityöprojekteihin pyritään rakentamaan koulutuskomponentti. Tämä auttaisi kokemattomempia kolleegoja pääsemään kentälle tutustumaan käytännön projektityöhön. Samalla kehy-jaosto toimisi LSVn kehitysyhteistyöprojektien laadunvarmistajana.yksi tärkeä tehtävä olisi myös miettiä LSV:n kehitysyhteistyön yleisiä linjauksia ja varmistaa, että nämä ovat yhdenmukaiset Suomen kehitysmaapolitiittisten linjausten ja tavoitteiden kanssa. Lisäksi tärkeä tehtävä on aktiivisiesti osallistua yleiseen keskusteluun Suomen kehitysyhteityön tulevaisuuden prioriteeteista ja totuetuksesta. Tällä hetkellä LSV on mukana toteuttamassa lääketieteen opiskelijoille suunnattua Global Health kurssia ja suunnittelemassa uutta HIV ja AIDS-valistusprojektia Sambiaan ensi vuodeksi. Kehy-jaoston puolesta Patrick Sandström SEMINAARI LÄÄKEKUSTANNUSTEN KASVUN SYISTÄ, SEURAUKSISTA JA RATKAISUISTA Lääkekustannusten kasvu on yleismaailmallinen ilmiö, joka koskettaa myös Suomea. Lääkkeiden suhteellinen osuus terveydenhuollon kustannuksista nousee tasaisesti. Lääkekustannusten kasvu voi olla uhka tai mahdollisuus. Toisaalta yhä pienemmän lisähyödyn omaavat uudet ja kalliit lääkkeet voivat syödä resursseja terveydenhuollon muista tehokkaammista hoitomuodoista. Toisaalta lääkkeet voivat olla helposti käytettävä ja tehokas menetelmä kansanterveyden parantamiseen. Seminaarin tavoite on herättää keskustelua näistä teemoista. Seminaarin kohderyhmät ovat terveydenhuollon ammattilaiset, päättäjät, tutkijat ja muut lääkekustannusten kasvun problematiikasta kiinnostuneet. Puhujina mm. Elina Hemminki, Timo Klaukka, Meri Koivusalo, Markku Pekurinen ja Pauli Ylitalo. Paikka ja aika: Stakesin auditoriossa torstaina klo Seminaarin järjestäjät: Lääkärin sosiaalinen vastuu ja sen HAI-ryhmä sekä Stakes. Yhteyshenkilö ja ilmoittautuminen: Lauri Vuorenkoski, p , Seminaari on maksuton. 7

8 KEPAN KOULUTUSTA JA TULEVIA TAPAHTUMIA Tasa-arvoa! Tasa-arvoa? Kurssin painopiste on tasa-arvonäkökulma hankesuunnittelussa. Miten hankesuunnittelussa voidaan ottaa naisten ja miesten eri roolit huomioon? Millaisia muutoksia erilaiset toimenpiteet niissä aiheuttavat? Miten asettaa hankkeelle tavoitteita, jotka vähentävät sukupuolten välistä eriarvoisuutta? Kouluttajina toimivat Kepan koulutussuunnittelijat Anne Pönni ja Maija Seppo. Helsingissä Kepan omissa koulutustiloissa. Hinta: 25/35/50 euroa. Ilmoittautumiset 24.4 mennessä ja HTML-kielen perusteet kotisivujen päivittäjille -kurssi (15 h + etätehtävä) Keskuspuiston ammattiopiston atk-tiloissa, Tenholantie 10, Helsinki. Osallistumismaksu: 160 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mennessä ViSiOon puh tai ViSiOn kotisivujen kautta) Maailma kylässä Helsingissä Koko perheen ilmainen Maailma kylässä -festivaali tuo menoa ja meininkiä Kaisaniemen puistoon Helsingin sydämeen. Tänä vuonna festivaalin pääteema on ruoka Kepan Kesäiset Kehitysmaapäivät Oriniemen leirikeskus Airiston rannalla Turussa. Majoitus ja ruokailut sisältyvät hintaan: 17/25/34 euroa. Ilmoittautumiset 2.6. mennessä tai puh. (09) Engendering Economic Policy in a Globalizing World: Liberalization, Services and Care Economies Hosted by the Technical University in Berlin, Germany No fees are charged. Travel costs, hotel, meals have to be covered by individual participants. However, there will be 20 fellowships granted for those who have special recommendations from our regional offices. Lisätietoa Kepan toiminnasta: LSV-kontaktihenkilöt: Puheenjohtaja Kati Juva Minna Canthinkatu 18 A 3, Helsinki p (k), (t) tiedotevastaava Kati Mårtenson, Oikokatu 4 D 21, Helsinki p (k), toiminnanjohtaja Patrick Sandström PL Helsinki puh LSV:n tilinumero

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Suomen meripelastusseuran strategia

Suomen meripelastusseuran strategia Suomen meripelastusseuran strategia 2008-2014 Esitys 1 Seuran historian 3. strategiakierros a e Voimassa oleva 2004 2010 strategia vahvistettiin yleiskokouksessa 27.2.2004 Kierros oli laaja ja lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Tässä esitellään hankehakemusten arviointia ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä.

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön ABC

Kehitysyhteistyön ABC Kehitysyhteistyön ABC järjestöille Oletko kiinnostunut kansainvälisistä asioista? Vaikuttamisesta? Yhteiskunnallisista kysymyksistä? Oletko miettinyt, mikä on roolisi globaalissa maailmassa? Millainen

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT...

SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT EU JÄSENYYDEN AIKANA SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... SUOMEN KEHY MÄÄRÄRAHAT... Suomi tukee kehitysmaita sekä kahdenvälisesti että järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kautta. 6/2005 SUOMEN KEHITYSYHTEIS TYÖ MÄÄRÄRAHAT

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Maailman osaavin kansa kirjan esittely

Maailman osaavin kansa kirjan esittely Maailman osaavin kansa 2020 -kirjan esittely Koulutustutkimusfoorumin kokous 26.9.2013 Kari Nyyssölä Opetusneuvos Opetushallitus Jyrki Kataisen hallituksen tavoite Hallitus asetti tavoitteeksi nostaa suomalaiset

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli

Opetushallituksen rooli Opetushallituksen rooli Opetushallitus arvostaa ASPnet-koulujen työtä kehittämisverkostona ja tukee sitä resurssiensa rajoissa Toiminnan painopisteen tulee olla lisääntyvästi koulujen omiin vahvuuksiin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille Glo Hotel Art, Hki

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille Glo Hotel Art, Hki Irmeli Vuoriluoto, työympäristöasiantuntija, Tehy ry Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille 8.4.2013 Glo Hotel Art, Hki Ryhmän jäsenenä toimiminen ja

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Pentti Lemmetyinen Pääsihteeri Setlementtiliitto Yhteiskuntavastuun käsite Yhteiskuntavastuun käsitettä alettiin Suomessa laajemmin käyttää 1990-luvulla yritystoiminnan

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Osaavat naiset työelämään. Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen

Osaavat naiset työelämään. Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen Osaavat naiset työelämään Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen 9.11.2015 Välitehtävä Pohdi vierustoverin kanssa: Mikä on paras tapa verkostoitua (=luoda

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot