Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä"

Transkriptio

1 ProMama 2/2011 -viesti Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä Aikuisen naisen seksuaalinen nautinto pohjautuu lupaan nauttia. Varhaislapsuudesta lähtien myönteiset hoivakokemukset ja turvalliset ihmissuhteet kasvattavat naisen itsetuntemusta ja ymmärrystä siitä, että hän ansaitsee läheisyyttä ja että hänen tarpeensa ovat tärkeitä. Oman kehollisuuden tunnistaminen ja arvostaminen korostuvat niin rintojen omatarkkailussa kuin aikuisen naisen seksuaalisessa hyvinvoinnissa. ProMama järjesti teemapäivän toukokuussa Naisjärjestöjen 100 vuotisjuhliin kuuluvassa Naisten huoneet näyttelyssä. Tuolloin seksuaaliterapeutti Leena Hattunen kertoi positiivisen naiseuden ja seksuaalisuuden yhteydestä. - Naisen hyvinvointi perustuu omien tunteiden, ajatusten ja kehollisuuden kunnioittamiseen. Seksuaalisuus on kykyä olla yhteydessä itseen ja toiseen. Herkkyys kuunnella itseään ja suhtautua tarpeisiinsa hyväksyvästi on paikallaan kaiken ikäisenä, Hattunen kannusti. Hän muistutti myös siitä, että naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus on varsin uusi asia. Avioliitossa nainen on voinut omistaa oman ruumiinsa vasta vuodesta 1994, jolloin avioliiton sisäinen raiskaus määriteltiin rikokseksi. Kyky nautintoon Seksuaalisuuteen kasvaminen on monivaiheinen elämän mittainen prosessi. Kyky nautintoon pohjautuu varhaiseen vuorovaikutukseen. Hyvät, vauvan tarpeisiin vastaavat hoivakokemukset ja katsekontakti synnyttävät ja vahvistavat aivoissa mielihyvää tuottavia hermoyhteyksiä. Vauvaa hoitavan hyväksyvä asenne, herkkyys ja joustavuus lapsen tarpeisiin vastaamisessa rohkaisevat ilmaisemaan myöhemminkin elämässä omia tarpeitaan niin seksuaalisuudessa kuin muissakin vuorovaikutustilanteissa. Kun perusturvallisuus on kunnossa, nainen tuntee ansainneensa nautintoa ja mielihyvää. Vastaavasti tarpeiden laiminlyönti lapsuudessa voi aiheuttaa myöhemmin elämässä omien tarpeiden mitätöintiä, häpeän ja arvottomuuden tunteita, jotka estävät heittäytymisen ja mahdollisuuden aitoon nautintoon. Näitä mielihyvän ja nautinnon ko- Kuva:Anna Seppo 1

2 kemisen lukkoja tai häpeän aiheuttajia voi avata käsittelemällä niitä yksin tai kumppanin kanssa missä elämänvaiheessa tahansa. Kykyyn nauttia vaikuttavat myös ympäristön suhtautuminen, erilaiset paineet, velvollisuudet ja odotukset sekä kulttuuriset tekijät. Se, miten hyväksyttyä omien tarpeidensa ja seksuaalisuutensa ilmaiseminen on. Mukana ovat erilaiset elämänkokemukset ja seksuaalisuuteen liittyvät kokemukset sekä elämäntapahtumat, kuten synnytys, keskenmeno, abortti ja vaihdevuodet. Positiiviset kokemukset, hyväksyvä suhtautuminen ja luottamukselliset ihmissuhteet luovat tilaa myös seksuaaliselle nautinnolle. Yhteys omaan voimaan on tärkeä, sillä silloin tietää kuka on ja voi näyttää sen toiselle. Kun tuntee itsensä, omat rajansa ja seksuaalisuutensa, silloin hyväksyy myös toisen seksuaalisuuden. Kypsään seksuaalisuuteen kuuluu myös riittävä läheisyys ja riittävä erillisyys. Leena Hattunen painotti, että aikuisen naisen halu toteutuu aidossa läsnäolossa ja herkkyydessä, jonka mausteina ovat huumori, seikkailumieli ja leikillisyys. Hän muistutti myös seksuaalisiin oikeuksiin liittyvistä asioista. Lopuksi hän painotti kiireettö- myyden merkityksestä hyvinvoinnille. - Kiire, stressi, hoitamattomat asiat ja suorittaminen estävät naista rentoutumasta ja antautumasta seksuaaliseen nautintoon. Suorittaminen ja kireät aikataulut estävät luovuuden virtaamista elämän eri alueilla, niin myös seksuaalisuudessa. Päivän päätteeksi on hyvä kysyä itseltään: Mitä olen saanut? Mitä olen antanut? Mitä olen anteliaasti antanut? Mistä olen nauttinut? Minkä jäljen olen jättänyt? Minkä vaikutuksen olen tehnyt? 2 Nautinnon esteistä Erilaiset omiin tarpeisiin liittyvät huonommuuden ja riittämättömyyden tunteet voivat estää naista heittäytymästä aistillisuuteen ja nautintoon. Seksuaalisuuteen liittyvä häpeä saattaa verhoutua vetäytymisen, toiseen kohdistuvan hyökkäyksen tai välttämisen valepukuun. Verhoutunut häpeä voi näkyä mm. hylätyksitulemisen pelkona, itsensä aliarvioimisena ja vihana itseä tai toista kohtaan, arvosteluna ja vertailuna, syyttelynä ja pakona ylimielisyyteen, päihteisiin tai ylettömään työntekoon. Jos suhde itseen ei ole tasapainossa, nainen voi altistua alistamiselle ja hyväksikäytölle. On hyvä muistaa, että nainen omistaa oman kehonsa. Vain hän voi antaa luvan itselleen seksuaaliseen nautintoon ja mielihyvään. Nautinnon estävät rajoitukset ja kiellot voivat olla sisäisiä ajatustapoja, joista on mahdollista vapautua itsetutkistelun tai tarvittaessa ammattiavun turvin. Lupa nauttia Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja itsensä ilmaisua. Hyvä itsetunto, itsetuntemus ja positiiviset kokemukset luovat perustaa luvalle nauttia. Tärkeää onkin, että nainen antaa itselleen luvan seksuaalisuuteen. Siihen kuuluvat myös vapaus kuunnella itseään ja tehdä omia valintojaan. Seksuaaliset oikeudet Suomi on sitoutunut seksuaalioikeuksien julistuksiin. Ne ovat perustavaa laatua olevia ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Jokaisella ihmisellä on mm. oikeus: seksuaaliseen mielihyvään. seksuaalisten tunteiden ilmaisuun mm. kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla. vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen, mm. solmia vastuullisia seksuaalisia liittoja tai olla solmimatta tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja. seksuaalisuutta koskevaan riippumattomaan tieteellisesti perusteltuun tietoon. monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistukseen. seksuaaliseen vapauteen lukuun ottamatta seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai seksuaalista riistoa. seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen, itsemääräämisoikeuteen, loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. seksuaaliterveyspalveluihin. Seksuaalisista oikeuksista tarkemmin

3 Lasillinen vai ei? - alkoholi rintasyövän vaaratekijänä Kuva:Anna Seppo Alkoholin yhteyttä rintasyöpään sairastumisessa tutkitaan eri puolilla maailmaa. Tulokset kertovat, että jo yksi alkoholiannos joka päivä nautittuna lisää hieman rintasyöpään sairastumisriskiä. Alkoholin runsas käyttö lisää myös rintasyövän uusiutumisriskiä etenkin vaihdevuosien jälkeen. Taustalla näyttää olevan alkoholin sisältämä etanoli. Se hajoaa elimistössä asetaldehydiksi, joka on yksi syöpää aiheuttavista eli karsinogeenisistä aineista. Turvallista alarajaa alkoholin käytön suhteen on mahdoton määritellä. Niinpä kohtuullisenkin alkoholin käytön ajatellaan hieman kohottavan rintasyöpäriskiä. Naisten päivittäisen annoksen ei tulisi nousta yli 10 gramman. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhtä pulloa siideriä tai lasillista mietoa viiniä. Sairastumisvaara on sitä suurempi mitä enemmän alkoholia juodaan. Tukholman Karoliinisessa Instituutissa LT Alicja Wolkin johtama tutkimusryhmä selvitti alkoholinkäytön ja rintasyövän yhteyttä. Tutkimuksessa seurattiin yli vaihdevuodet ylittänyttä naista ja heidän alkoholin käyttöään kahdeksan vuoden ajan. Tulokset osoittivat, että runsas alkoholinkäyttö lisäsi erityisesti hormoniherkän rintasyövän riskiä. Suurkuluttajien (yli neljä alkoholiannosta/ viikko) riski sairastua oli lähes 1,5 -kertainen verrattuna absolutisteihin tai vain vähän alkoholia käyttäneisiin naisiin. Sen sijaan alkoholi ei näyttänyt lisäävän ei- hormoniherkkään rintasyöpään sairastumista. Samansuuntaisia tuloksia on esitetty myös Britanniassa tehdyssä ns. miljoona tutkimuksessa, jossa seurattiin miljoonan naisen alkoholin käyttöä ja rintasyövän ilmaantuvuutta. Myös Japanissa tehty tutkimus, jossa seurattiin vuotiaiden naisten juomatapoja ja rintasyöpään sairastumista vahvisti alkoholin osuuden rintasyöpään sairastumisvaarassa. Hormonaalista ehkäisyä ei pidetä rintasyövän riskitekijänä. Mutta eräässä rintasyövän ja hormonien yhteyttä selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin yhteys alkoholin käyttöön. Alkoholin suurkulutus yhdessä pitkäaikaisen ehkäisypillereiden käytön kanssa näytti olevan yhteydessä suurentuneeseen sairastumisriskiin. Alkoholi rintasyövän uusiutumisessa Alkoholin vaikutusta rintasyövän uusiutumisessa on selvittänyt amerikkalaisessa Kaiser Permanente tutkimuslaitos. Tutkimuksessa seurattiin 2000 rintasyöpään sairastunutta kalifornialaista naista ja heidän juomatapojaan kahdeksan vuoden ajan. Tutkimusryhmään kuuluneiden naisten rinta- syöpä oli havaittu varhaisvaiheessa. Joukko jaettiin kahteen ryhmään, toiseen kuuluivat alkoholia käyttämättömät ja toiseen he, jotka käyttivät alkoholia. Tulokset osoittivat, että rintasyövän uusiutumisen riski oli alkoholia käyttävillä naisilla 30 prosenttia suurempi verrattuna naisiin, jotka eivät käyttäneet alkoholia. Suurentunut uusiutumisriski liittyi erityisesti ylipainoisiin ja vaihdevuodet ylittäneisiin alkoholia käyttäneisiin naisiin. Alkoholin laadulla ei ollut merkitystä, mutta jo 3-4 alkoholiannosta viikossa nosti sairastumisvaaraa. Ruokavalio vaikuttaa Ei ole yhdentekevää mitä syö, jos alkoholin kulutus on 3-4 ravintola-annosta tai enemmän viikossa. Monesti kuulee väitteen, että alkoholin terveyttä uhkaavaa vaikutusta voi vähentää, kun alkoholipitoiset juomat nautitaan aterioiden yhteydessä. Väitteessä saattaa olla hitunen tottakin. Alkoholin ja B-vitamiineihin kuuluvan folaatin yhteisvaikutusta 3

4 tutkittiin Australiassa. Tutkimuksessa seurattiin lähes kolmentoista vuoden ajan melbournelaista naista ja tarkasteltiin alkoholin ja folaattien yhteisvaikutusta. Tulokset osoittavat mahdolliseksi sen, että folaatit saattavat toimia rintasyöpäriskiä pienentävästi. Runsaasti alkoholia käyttävät naiset sairastuvat muita todennäköisemmin rintasyöpään, jos he eivät saaneet ravinnostaan riittävästi folaatteja. Jos seurantaryhmään kuuluneen alkoholia käyttävän naisen folaattien saanti oli 200 mikrogrammaa päivässä, sairastumisriski oli noin kaksinkertainen. Jos annos oli noin 400 mikrogrammaa, riski sairastua oli sama kuin täysin raittiilla naisella. Elimistömme tarvitsee folaatteja solujen normaaliin jakautumiseen ja kasvuun. Päivittäiseksi folaattitarpeeksi Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee 300 mikrogrammaa päivässä. Hedelmällisessä iässä, raskauden ja imetyksen aikana tarve on suurempi ja suositus on 400 mikrogramman päivittäisannos. Folaatin tarve on suurentunut myös alkoholia runsaasti käyttävillä, syöpää sairasvilla ja eräissä ihosairauksissa. Parhaita folaatin lähteitä ovat tuoreet kasvikset, vihreät lehtimäiset vihannekset, kuten kaalit ja salaatit, hedelmät, erityisesti sitrushedelmät, marjat, pavut tomaatti ja paprika. Folaatteja on myös täysjyväviljassa, kanan lihassa, munan keltuaisessa ja maksassa. Näitä tulisikin kuulua jokaisen naisen päivittäiseen ruokavalioon, sillä monella folaattien saanti jää helposti liian alhaiseksi. Vaikka alkoholi lisääkin hieman vaaraa sairastua rintasyöpään, lasillinen silloin tällöin nautittuna ei suinkaan ole kiellettyä. Rintasyöpään liittyvät ravitsemussuositukset ovat ProMamaviesti 1/2010 viesti. Yksi vakioannos on 12 grammaa alkoholia: Pullo (33 cl) keskiolutta tai siideriä Lasi (12 cl) mietoa viiniä Pieni lasi (8 cl) väkevää viiniä Ravintola-annos (4 cl) väkeviä Esimerkkejä: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä 2 annosta 0,75 l pullo (12 %) mietoa viiniä 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä 13 annosta Lähde: 4 Det forskas i flera länder kring alkoholens samband med insjuknande i bröstcancer. Resultaten påvisar, att redan en alkoholportion varje dag ökar en aning risken för att insjukna i bröstcancer. En stor alkoholkonsumtion ökar risken för att insjukna på nytt i bröstcancer speciellt efter klimakteriet. Orsaken ligger i etanolet som alkoholen innehåller. Den upplöses till acetaldehyd, som är ett ämne som förorsakar cancer en sk. karcinogen. Det är omöjligt att bestämma en trygg nedre gräns för alkoholkonsumtion. Därför anses även en måttlig alkoholanvändning höja risken att insjukna. En kvinnas dygnsportion bör inte överstiga 10 gram /dygn. Det betyder t.ex en flaska cider eller ett glas vin. Risken att insjukna är desto större ju högre alkoholkonsumtion. Med.lic. Alicja Wolin vid Karolinska institutet i Stockholm leder en forskningsgrupp som utreder sambandet mellan alkohol och bröstcancer. I forskningen följde man upp över kvinnor, vilka överskridit klimakteriet, och deras alkoholanvändning under en period av åtta år. Resultaten Ett glas eller inget? - alkohol en riskfaktor vid bröstcancer påvisade att en riklig alkoholanvändning ökade speciellt risken för hormonsensitiv bröstcancer. Storkonsumenternas ( över fyra alkoholportioner/vecka) risk att insjukna var nästan 1,5 gånger högre jämfört med absolutister eller de kvinnor som använde lite alkohol.däremot visade sig att alkoholen inte ökade risken att insjukna i icke-hormonsensitiv bröstcancer. Liknande resultat har påvisats även i Britannien i en sk. miljonundersökning där man följde med alkoholförbrukningen och eventuell bröstcancer bland 1 miljon kvinnor. Även en undersökning gjord i Japan, där man följde med åriga kvinnors dryckesvanor och insjuknande i bröstcancer, förstärkte alkoholens andel som en fara vid insjuknandet i bröstcancer. Hormonell prevention anses inte vara en riskfaktor vid bröst- cancer.men i en undersökning där man forskat i sambandet mellan bröstcancer och hormoner upptäcktes ett samband med alkoholanvädning. En riklig alkoholkonsumtion Luoto Naisten i samband huoneet med näyttelyssä långvarigt Eija bruk av p-piller visade sig ha ett samband med en förhöjd risk att insjukna. Alkohol och återfall av bröstcancer Alkoholens inverkan på återfall av bröstcancer har utretts vid det amerikanska Kaiser Permanente institutet. I undersökningen följde man med 2000 kaliforniska kvinnor med bröstcancer och deras dryckesvanor under åtta år. Deras bröstcancer hade upptäckts i ett tidigt skede. Gruppen indelades i två, de som inte använde alkohol och de som använde. Resultaten påvisade att risken

5 för återfall var 30 procent högre bland de kvinnor som använde alkohol. En högre insjukningsrisk visade sig finnas bland kvinnor med övervikt och sådana som överskridit klimakteriet och använder alkohol.det spelade ingen roll vilket slags alkohol, men redan 3-4 alkoholportioner i veckan ökade insjukningsrisken. Dieten inverkar Om alkoholkonsumtionen är 3-4 portioner eller fler i veckan har dieten en betydelse. Man hör många gånger påstås att man kan minska alkoholens negativa inverkan på hälsan genom att dricka alkohol i samband med måltider. Påståendet är delvis sant. Alkoholens och folaters, hör till B-vitaminer, samverkan undersöktes i Australien. I undersökningen följde man med under tretton års tid, kvinnor där man undersökte alkoholens och folaternas samverkan. Resultaten påvisade möjligheten att folater kan minska risken för bröstcancer. Kvinnor som använde rikligt med alkohol insjuknade sannolikt i bröstcancer jämfört med övriga, om de inte fick tillräckligt med folater från födan. Om mängden folater var 200 mg /dag var risken att insjukna dubbel. Om mängden var 400 mg/dygnet var risken att insjukna lika stor som bland nyktra kvinnor. Kroppen behöver folater för normal celldelning och tillväxt. Statens näringsdelegation rekommenderar 300 mg folater /dygn. En större dos på 400 mg rekommenderas för kvinnor i fertil ålder, under graviditet samt vid amning. Behovet av folater är större även för storkonsumenter av alkohol, cancerpatienter samt vid vissa hudsjukdomar. Goda folatkällor är färska frukter och grönsaker, gröna bladaktiga grönsaker som kål och sallader, frukter speciellt citrusfrukter, bär, bönor, tomat och paprika. Folater finns även i fullkornssäd, hönskött, äggula och lever. Trots att alkohol ökar en aning risken att insjukna i bröstcancer är det inte förbjudet att nu och då njuta ett glas. Näringsrekommendationer anknutna till bröstcancer hittas i Pro- Mama-viesti 1/2010. En portion är 12 gram alkohol: en flaska (33 cl) mellanöl eller cider ett glas (12 cl) svagt vin ett litet glas (8 cl) starkvin restaurang portion (4 cl) starksprit Exempel: 0,5 l stop mellanöl eller cider 1,5 portioner 0,5 l stop A-öl eller stark cider 2 portioner 0,75 l flaska (12 %) svagvin 6 portioner 0,5 l flaska starksprit 13 portioner Källa: Happy Girls ja Naisen aika - nuorten naisten aineistoprojektin kuulumisia 5 Nimikilpailu ratkesi Happy Girls voitti tyttöjen ja nuorimpien naisten aineiston kisan positiivisuudellaan. Aikuisten naisten aineiston voittajaksi valikoitui kypsempi Naisen aika. Hienot nimet kannustavat projektityössä eteenpäin. ProMama toivoo projektin kehittämisessä edelleen yhteistyötä teidän lukijoiden kanssa. ProMaman hallitus kiittää hienoista ehdotuksista! Happy Girls - nimeä ehdotti Ulla Perko ja Naisen aikaa terveydenhoitaja Mira Halminen Rauman ehkäisyneuvolasta. Vihdoinkin se on tulossa. Kyllä sitä onkin kaivattu! Projektityöntekijä Eija Luoto ja toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi esittelivät tulevaa Happy Girlsaineistoa Kouluterveyspäivillä Otaniemessä. Paikalla oli yli 600 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista. Heille kerrottiin aineistoprojektista ja luvattiin, että jo ensi vuoden alussa mm ProMaman kotisivuilla on uutta toimivaa aineistoa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tueksi. Moni terveydenhoitaja ja nuorten parissa työskentelevä kertoi, että nuorille kohdennettua rintojen terveyteen liittyvää aineistoa on ehditty kaivata jo vuosia. Haastoimme koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajat mukaan hankkeeseen. Sisältöön ja toteutustapaan voi vieläkin vaikuttaa. Nyt suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon erilaiset toteutusvaihtoehdot, lopputuloksen soveltuvuus erilaisiin viestimiin ja toimivuus erilaissa tilanteissa ja medioissa Tarkoitus on tuottaa aineisto, joka taipuu erilaisten paikkakun-

6 Odotettua aineistoa on mukava esitellä. luun ja huolehtimaan rintojensa terveydestä osana kokonaisterveyttään ja hyvinvointiaan. Perimmäinen tarkoitus on saada rintojen omatarkkailusta yhtä luonnollinen asia kuin hampaiden harjaus on. Projektin tässä vaiheessa on tehty laaja aiheeseen liittyvään tietokirjallisuuteen ja tutkimuksiin perustuva tien, eri koulujen ja erilaisten nuorten parissa toimivien tahojen toimintatapaan. Aineistosta laaditaan sekä esite paperiversiona että sähköinen monipuolinen ohjaus- ja opetus- ja tukiaineisto. Tarkoitus on, että nuorten naisten rintojen omatarkkailuaineisto motivoi nuoria rintojen omatarkkaitaustatiedon kartoitus. Kootun tiedon pohjalta laaditaan sekä nuorille kohdennettu Happy Girls aineisto että Naisen aika aineisto. Vaikka aineisto keskittyy rintojen omatarkkailuun, siinä otetaan huomioon naisen koko elämänkaari ja siihen liittyvä tieto. Nuorten naisen aineistossa painotetaan heidän elämänsä erityiskysymyksiä: naiseksi kasvamista, rintojen kasvua ja kehitystä, rintojen terveyttä ja rintojen omatarkkailua, tervettä kehonkuvaa ja hyvää itsetuntoa tukevaa naiseutta sekä myös rintasyöpää nuoren naisen elämässä. Aineiston tukee omalta osaltaan nuoria naisia itsetuntemuksen kehittymisessä ja sen myötä itsetunnon kasvussa sekä omasta terveydestään huolehtimisessa. Se luo pohjaa elinikäiselle rintojen omatarkkailulle naisen kaikissa ikävaiheissa. 6 Ideointia asiantuntijakokouksessa Joukko ProMaman asiantuntijoita kokoontui ideoimaan ja täsmentämään projektin lopullisia tuotoksia kaksipäiväiseen asiantuntijakokoukseen. Kokous järjestettiin risteilynä Pietariin. Kokouksessa pureuduttiin pohtimaan rintojen omatarkkailun kokonaisuutta nuorten tyttöjen näkökulmasta. Mikä heille on tärkeää ja oleellista kertoa rintojen omatarkkailun tiimoilta? Samalla hahmoteltiin maailmaa, jossa nuoret elävät ja heidän tapaansa toimia. Mietittiin myös mikä merkitys on nuorten alakulttuureilla. Tuleeko viestin olla erilainen Skeittareille, Dataajille ja Goottitytöille vai sopiiko kaikille sama viesti. Terveysviestinnän vaikutusten epävarmuus koskee erityisesti yleisiä, kaikille kansalaisille suunnattuja yleisiä terveyskampanjoita. Nuorten naisten kohdalla on arvioitava voiko yhdellä ja samalla terveysviestillä puhutella kaikkia. Tämä on otettava huomioon, jos halutaan tuloksia. Yleisvalistus ei kiinnosta riittävästi eikä auta ketään. Viestin vastaanottajan on tunnistettava asia omakohtaiseksi, omaa elämää hyödyttäväksi. Nuoret tytöt ja nuoret työikäiset naiset muodostavat suuren joukon, joita samalla tavalla laadittu viesti ei tavoita. Räätälöinti on tarpeen. Aineiston teemat Aurinkoinen Pietari hurmasi Kahden päivän istumisen, pienryhmätöiden ja kaupungilla virkistäytymisen jälkeen aineiston kokoaviksi teemoiksi hahmottui: - Terveet rinnat, jonka alle kootaan tietoa tytöstä, naiseksi kasvussa (rintojen kasvu ja kehitys), rintojen omatarkkailu tyttöjen näkökulmasta ja elämäntavat rintasyövän taustatekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. - Kehonkuva, jossa korostetaan hyväksyvää asennetta ja luonnollisuutta sekä rohkeutta olla sellainen kuin on. - Naiseudessa painopiste on naiseksi kasvamisessa. Millaiseksi naiseksi haluan tulla? Millaisia unelmia

7 minulla on naisen elämässä? Mitä kaikkia naisen rooleja haluan elämässäni toteuttaa? Miten kaikki toteutetaan, niin että se on houkuttelevaa, helposti havaittavaa ja luettavaa sekä nuorten käyttämiin medioihin sopivaa? Ideat lensivät äärestä laitaan. Loppujen lopuksi päädyttiin soveltamaan vaihtoehtoja kysymyspatteristosta totta vai tarua oman Happy Girl mallin rakentamiseen ja taustatiedon kirjoittamiseen lyhyessä ja nasevassa muodossa. Päädyttiin siihen, ettei vuorovaikutteisuutta saa unohtaa ja oma tekeminen pitää tavalla tai toisella olla mukana. Testauksen toteuttajaksi Työ projektissa jatkuu. Nyt kaipaamme erilaisia paikkoja, joissa aineistoa voidaan testata ennen sen lopullista toteutusta. Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan? Voit olla koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa toimiva, koulun terveystie- toa opettaja tai muutoin nuorten parissa toimiva, jolla on käytännön kosketus nuoriin ja mahdollisuus testata aineiston luonnoksia. Ota yhteys projektin työntekijään tai Asiantuntijajoukko työn touhussa Naisen aika aikuisen naisen aineisto Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus muokata ProMama ry:n aikaisemmin käytössä oleva aineisto paremmin sopivaksi työikäisille, alle 50-vuotiaille naisille. Kysy - me Vastaamme Isoäidillä rintasyöpä, miten toimin? ProMamaan tuli kesällä kysymys miten ohjata asiakasta, jonka isoäidillä on ollut rintasyöpä alle 40-vuotiaana ja äidillä 43- vuotiaana? Kysymys saattaa askarruttaa monia muitakin kuin kysyjää, siksi vastaamme siihen myös ProMama-viestin sivuilla. Pyysimme asiantuntija-apua Syöpäsäätiöstä. Ylilääkäri Katja Aktan- Collan vastasi näin: - Vaikka taustatiedot eivät ole kaikelta osin tarkat (esimerkiksi onko kyseessä kysyjän äiti ja äidinäiti vai äiti ja isänäiti) niin juuri isoäidin sairastumisikä vaikuttaisi tavallista varhaisemmalta. Tällöin syöpäriskiä voidaan pitää mahdollisesti kummassakin tapauksessa kohonneena. - Jatkoselvittelyn kannalta olisi tärkeää selvittää em. asiat eli onko kyseessä sama vai eri sukuhaara, ja lisäksi mm. minkä tyyppisestä rintasyövästä on kyse, onko suvussa ehkä muita rintasyöpiä ja muita syöpiä kuten munasarjasyöpää. - Näiden tietojen avulla voidaan kartoittaa ja arvioida tilannetta ja suvun rintasyövän riskiä tarkemmin. - Suosittelen ohjaamaan asiakasta ottamaan yhteyttä mihin tahansa Syöpäyhdistyksen pisteeseen tai Syöpäsäätiön neuvontalinjaan, josta saa maksutonta periytyvyysneuvontaa. Yhteystiedot ovat: Valtakunnallinen neuvontapalvelu Syöpäyhteys puh maanantai klo ja tiistai - perjantai klo Tervetuloa perinteiselle joulunaluspuurolle klo ProMaman toimistoon! Joulu vanha, ikuinen, aina yhtä kultainen. Kaunis, herkkä, hempeä, pyhä, lämmin, lempeä. Joulunajan odotusta, hyvän joulun toivotusta! ProMaman hallitus, ProMama-viestin toimituskunta

8 8 Talvi tulee, kevät tulee. Ennemmin kuin arvaatkaan. Varaa opastus- tai koulutustilaisuus omalle naisporukallesi kevätkaudelle Tulemme mielellämme erilaisiin naisten yhteisiin tilaisuuksiin, naisjärjestöihin, ammattijärjestön jäseniltoihin, vapaa-ajan harrastusryhmiin yms. Voit olla aktiivinen myös työyhteisössäsi ja järjestää opastustilaisuusden työpaikallasi. Ryhmäopastus on mahdollinen myös toimistossamme. Ryhmän koko voi olla enintään 20 henkilöä. Raha-automaattiyhdistys tukee valistus- ja opastustoimintaamme. Maksullinen koulutus ja opastus Koulutamme myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä rintojen tutkimisessa ja omatarkkailun ohjauksessa. Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, alan opiskelijoille ja opettajille ja se on maksullista. Silloin, kun kyse on henkilökunnan ehkäisevään työterveyshuoltoon liittyvästä omatarkkailun opastuksesta, Kela-korvaus on mahdollinen. ProMama -viesti 2/2011 RINTOJEN OMATARKKAILUN OPASTUS JA KOULUTUS Seuraa kotisivujamme. Kysy toimistostamme lisätietoja. Omatarkkailun tukiaineisto ProMama tuottaa ja välittää omatarkkailuun liittyvää tuki- ja tiedotusaineistoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella tuotettu aineisto on maksutonta. Mamakortti Monen kaipaamaa ja kysyttyä Mama-ohjelmaan liittyvää Mamakorttia suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla toimistostamme. Tilaus wwwsivuilla olevalla lomakkeella. Aineistoa voi tilata ProMaman toimistosta. Tilauslomake löytyy myös ProMaman kotisivuilta Nuorten naisten rintojen omatarkkailun aineistoprojekti 2011 Projektityöntekijä Eija Luoto Puhelinnumero projekti PROMAMAN TOIMISTO Toimistossa päivystetään maanantaisin ja tiistaisin klo Puhelin fax ProMama ry Tilkankatu 7 A, Helsinki LIITY PROMAMAN JÄSENEKSI - Tue toimintaa ProMama ry edistää rintojen terveyttä ja rintasyövän varhaistoteamista. Toiminta-alueena on koko maa. Voit tukea toimintaa liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai olemalla kannattajajäsen. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20,00. Kannattajajäsenen maksu on 40,00 Yhdistysten ja yhteisöjen kannattajajäsenmaksu on 100,00. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Ilmoita lisäksi yhteystietosi ProMaman toimistoon. Jäsenetuna saa yhdistyksen ProMama-viestin kaksi kertaa vuodessa. Järjestämme jäsenillemme myös koulutusta. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Ovatko osoitetietosi ajan tasalla? Ole ystävällinen ja ilmoita toimis-toomme muuttuneet osoitetietosi tai jos ProMama-viesti on tarpeeton. Julkaisija ProMama ry ProMama rf Hallitus 2012 Ritva Larjomaa, kehityspäällikkö, puheenjohtaja Maria Erkheikki-Kurtti, suunnittelija, TtM Arja Hernesniemi, kätilö Riitta Laakso, kehitysjohtaja Arja Pajukari, osastonhoitaja, TtM Ulla Perko, ylihoitaja Hannele Tomminen, aoh Leena Välimäki, MMM Toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi Toimitus Ritva Passiniemi, päätoimittaja Katja Liuksiala Toimituskunta 2011 Arja Hernesniemi Katja Liuksiala Marianne Matala Arja Pajukari Ritva Passiniemi Ulla Perko Lena Öhman Taitto Anna Seppo, TaM, kuvittaja Jakelu Jäsenet, koulutuksessa ja opastuksessa mukana olleet sekä muut sidosryhmät Painos 4000 kpl Paino Sälekarin kirjapaino Somero 2011 Artikkeleita lainatessa lähde mainittava ISSN RAY.n tuella

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SEAD. Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille

SEAD. Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille EU-Grundvik -rahoitteinen kehittämishanke osanottajia Belgiasta, Saksasta, Unkarista,

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 11.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Tervetuloa koulutukseen! Kolmen

Lisätiedot

KOSKETUS. -tunteiden tulkki. Pirkko Säily

KOSKETUS. -tunteiden tulkki. Pirkko Säily KOSKETUS -tunteiden tulkki Pirkko Säily Sana koskettaa merkitsee fyysisen kontaktin luomista tai tunteisiin vetoamista Kosketuksessa on aina kyseessä vuorovaikutustapahtuma, jossa on vähintään kaksi osa

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 15.15 palautekeskustelu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 11.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 11.15 Puhtia hyvästä itsetunnosta

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Seksuaalisuus: On ominaisuus, joka on jokaisella ihmisellä syntymästä lähtien muuttuu koko elämän ajan kasvun, kehityksen sekä ikääntymisen mukana koska seksuaalisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot