Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä"

Transkriptio

1 ProMama 2/2011 -viesti Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä Aikuisen naisen seksuaalinen nautinto pohjautuu lupaan nauttia. Varhaislapsuudesta lähtien myönteiset hoivakokemukset ja turvalliset ihmissuhteet kasvattavat naisen itsetuntemusta ja ymmärrystä siitä, että hän ansaitsee läheisyyttä ja että hänen tarpeensa ovat tärkeitä. Oman kehollisuuden tunnistaminen ja arvostaminen korostuvat niin rintojen omatarkkailussa kuin aikuisen naisen seksuaalisessa hyvinvoinnissa. ProMama järjesti teemapäivän toukokuussa Naisjärjestöjen 100 vuotisjuhliin kuuluvassa Naisten huoneet näyttelyssä. Tuolloin seksuaaliterapeutti Leena Hattunen kertoi positiivisen naiseuden ja seksuaalisuuden yhteydestä. - Naisen hyvinvointi perustuu omien tunteiden, ajatusten ja kehollisuuden kunnioittamiseen. Seksuaalisuus on kykyä olla yhteydessä itseen ja toiseen. Herkkyys kuunnella itseään ja suhtautua tarpeisiinsa hyväksyvästi on paikallaan kaiken ikäisenä, Hattunen kannusti. Hän muistutti myös siitä, että naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus on varsin uusi asia. Avioliitossa nainen on voinut omistaa oman ruumiinsa vasta vuodesta 1994, jolloin avioliiton sisäinen raiskaus määriteltiin rikokseksi. Kyky nautintoon Seksuaalisuuteen kasvaminen on monivaiheinen elämän mittainen prosessi. Kyky nautintoon pohjautuu varhaiseen vuorovaikutukseen. Hyvät, vauvan tarpeisiin vastaavat hoivakokemukset ja katsekontakti synnyttävät ja vahvistavat aivoissa mielihyvää tuottavia hermoyhteyksiä. Vauvaa hoitavan hyväksyvä asenne, herkkyys ja joustavuus lapsen tarpeisiin vastaamisessa rohkaisevat ilmaisemaan myöhemminkin elämässä omia tarpeitaan niin seksuaalisuudessa kuin muissakin vuorovaikutustilanteissa. Kun perusturvallisuus on kunnossa, nainen tuntee ansainneensa nautintoa ja mielihyvää. Vastaavasti tarpeiden laiminlyönti lapsuudessa voi aiheuttaa myöhemmin elämässä omien tarpeiden mitätöintiä, häpeän ja arvottomuuden tunteita, jotka estävät heittäytymisen ja mahdollisuuden aitoon nautintoon. Näitä mielihyvän ja nautinnon ko- Kuva:Anna Seppo 1

2 kemisen lukkoja tai häpeän aiheuttajia voi avata käsittelemällä niitä yksin tai kumppanin kanssa missä elämänvaiheessa tahansa. Kykyyn nauttia vaikuttavat myös ympäristön suhtautuminen, erilaiset paineet, velvollisuudet ja odotukset sekä kulttuuriset tekijät. Se, miten hyväksyttyä omien tarpeidensa ja seksuaalisuutensa ilmaiseminen on. Mukana ovat erilaiset elämänkokemukset ja seksuaalisuuteen liittyvät kokemukset sekä elämäntapahtumat, kuten synnytys, keskenmeno, abortti ja vaihdevuodet. Positiiviset kokemukset, hyväksyvä suhtautuminen ja luottamukselliset ihmissuhteet luovat tilaa myös seksuaaliselle nautinnolle. Yhteys omaan voimaan on tärkeä, sillä silloin tietää kuka on ja voi näyttää sen toiselle. Kun tuntee itsensä, omat rajansa ja seksuaalisuutensa, silloin hyväksyy myös toisen seksuaalisuuden. Kypsään seksuaalisuuteen kuuluu myös riittävä läheisyys ja riittävä erillisyys. Leena Hattunen painotti, että aikuisen naisen halu toteutuu aidossa läsnäolossa ja herkkyydessä, jonka mausteina ovat huumori, seikkailumieli ja leikillisyys. Hän muistutti myös seksuaalisiin oikeuksiin liittyvistä asioista. Lopuksi hän painotti kiireettö- myyden merkityksestä hyvinvoinnille. - Kiire, stressi, hoitamattomat asiat ja suorittaminen estävät naista rentoutumasta ja antautumasta seksuaaliseen nautintoon. Suorittaminen ja kireät aikataulut estävät luovuuden virtaamista elämän eri alueilla, niin myös seksuaalisuudessa. Päivän päätteeksi on hyvä kysyä itseltään: Mitä olen saanut? Mitä olen antanut? Mitä olen anteliaasti antanut? Mistä olen nauttinut? Minkä jäljen olen jättänyt? Minkä vaikutuksen olen tehnyt? 2 Nautinnon esteistä Erilaiset omiin tarpeisiin liittyvät huonommuuden ja riittämättömyyden tunteet voivat estää naista heittäytymästä aistillisuuteen ja nautintoon. Seksuaalisuuteen liittyvä häpeä saattaa verhoutua vetäytymisen, toiseen kohdistuvan hyökkäyksen tai välttämisen valepukuun. Verhoutunut häpeä voi näkyä mm. hylätyksitulemisen pelkona, itsensä aliarvioimisena ja vihana itseä tai toista kohtaan, arvosteluna ja vertailuna, syyttelynä ja pakona ylimielisyyteen, päihteisiin tai ylettömään työntekoon. Jos suhde itseen ei ole tasapainossa, nainen voi altistua alistamiselle ja hyväksikäytölle. On hyvä muistaa, että nainen omistaa oman kehonsa. Vain hän voi antaa luvan itselleen seksuaaliseen nautintoon ja mielihyvään. Nautinnon estävät rajoitukset ja kiellot voivat olla sisäisiä ajatustapoja, joista on mahdollista vapautua itsetutkistelun tai tarvittaessa ammattiavun turvin. Lupa nauttia Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja itsensä ilmaisua. Hyvä itsetunto, itsetuntemus ja positiiviset kokemukset luovat perustaa luvalle nauttia. Tärkeää onkin, että nainen antaa itselleen luvan seksuaalisuuteen. Siihen kuuluvat myös vapaus kuunnella itseään ja tehdä omia valintojaan. Seksuaaliset oikeudet Suomi on sitoutunut seksuaalioikeuksien julistuksiin. Ne ovat perustavaa laatua olevia ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Jokaisella ihmisellä on mm. oikeus: seksuaaliseen mielihyvään. seksuaalisten tunteiden ilmaisuun mm. kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla. vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen, mm. solmia vastuullisia seksuaalisia liittoja tai olla solmimatta tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja. seksuaalisuutta koskevaan riippumattomaan tieteellisesti perusteltuun tietoon. monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistukseen. seksuaaliseen vapauteen lukuun ottamatta seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai seksuaalista riistoa. seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen, itsemääräämisoikeuteen, loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. seksuaaliterveyspalveluihin. Seksuaalisista oikeuksista tarkemmin

3 Lasillinen vai ei? - alkoholi rintasyövän vaaratekijänä Kuva:Anna Seppo Alkoholin yhteyttä rintasyöpään sairastumisessa tutkitaan eri puolilla maailmaa. Tulokset kertovat, että jo yksi alkoholiannos joka päivä nautittuna lisää hieman rintasyöpään sairastumisriskiä. Alkoholin runsas käyttö lisää myös rintasyövän uusiutumisriskiä etenkin vaihdevuosien jälkeen. Taustalla näyttää olevan alkoholin sisältämä etanoli. Se hajoaa elimistössä asetaldehydiksi, joka on yksi syöpää aiheuttavista eli karsinogeenisistä aineista. Turvallista alarajaa alkoholin käytön suhteen on mahdoton määritellä. Niinpä kohtuullisenkin alkoholin käytön ajatellaan hieman kohottavan rintasyöpäriskiä. Naisten päivittäisen annoksen ei tulisi nousta yli 10 gramman. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhtä pulloa siideriä tai lasillista mietoa viiniä. Sairastumisvaara on sitä suurempi mitä enemmän alkoholia juodaan. Tukholman Karoliinisessa Instituutissa LT Alicja Wolkin johtama tutkimusryhmä selvitti alkoholinkäytön ja rintasyövän yhteyttä. Tutkimuksessa seurattiin yli vaihdevuodet ylittänyttä naista ja heidän alkoholin käyttöään kahdeksan vuoden ajan. Tulokset osoittivat, että runsas alkoholinkäyttö lisäsi erityisesti hormoniherkän rintasyövän riskiä. Suurkuluttajien (yli neljä alkoholiannosta/ viikko) riski sairastua oli lähes 1,5 -kertainen verrattuna absolutisteihin tai vain vähän alkoholia käyttäneisiin naisiin. Sen sijaan alkoholi ei näyttänyt lisäävän ei- hormoniherkkään rintasyöpään sairastumista. Samansuuntaisia tuloksia on esitetty myös Britanniassa tehdyssä ns. miljoona tutkimuksessa, jossa seurattiin miljoonan naisen alkoholin käyttöä ja rintasyövän ilmaantuvuutta. Myös Japanissa tehty tutkimus, jossa seurattiin vuotiaiden naisten juomatapoja ja rintasyöpään sairastumista vahvisti alkoholin osuuden rintasyöpään sairastumisvaarassa. Hormonaalista ehkäisyä ei pidetä rintasyövän riskitekijänä. Mutta eräässä rintasyövän ja hormonien yhteyttä selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin yhteys alkoholin käyttöön. Alkoholin suurkulutus yhdessä pitkäaikaisen ehkäisypillereiden käytön kanssa näytti olevan yhteydessä suurentuneeseen sairastumisriskiin. Alkoholi rintasyövän uusiutumisessa Alkoholin vaikutusta rintasyövän uusiutumisessa on selvittänyt amerikkalaisessa Kaiser Permanente tutkimuslaitos. Tutkimuksessa seurattiin 2000 rintasyöpään sairastunutta kalifornialaista naista ja heidän juomatapojaan kahdeksan vuoden ajan. Tutkimusryhmään kuuluneiden naisten rinta- syöpä oli havaittu varhaisvaiheessa. Joukko jaettiin kahteen ryhmään, toiseen kuuluivat alkoholia käyttämättömät ja toiseen he, jotka käyttivät alkoholia. Tulokset osoittivat, että rintasyövän uusiutumisen riski oli alkoholia käyttävillä naisilla 30 prosenttia suurempi verrattuna naisiin, jotka eivät käyttäneet alkoholia. Suurentunut uusiutumisriski liittyi erityisesti ylipainoisiin ja vaihdevuodet ylittäneisiin alkoholia käyttäneisiin naisiin. Alkoholin laadulla ei ollut merkitystä, mutta jo 3-4 alkoholiannosta viikossa nosti sairastumisvaaraa. Ruokavalio vaikuttaa Ei ole yhdentekevää mitä syö, jos alkoholin kulutus on 3-4 ravintola-annosta tai enemmän viikossa. Monesti kuulee väitteen, että alkoholin terveyttä uhkaavaa vaikutusta voi vähentää, kun alkoholipitoiset juomat nautitaan aterioiden yhteydessä. Väitteessä saattaa olla hitunen tottakin. Alkoholin ja B-vitamiineihin kuuluvan folaatin yhteisvaikutusta 3

4 tutkittiin Australiassa. Tutkimuksessa seurattiin lähes kolmentoista vuoden ajan melbournelaista naista ja tarkasteltiin alkoholin ja folaattien yhteisvaikutusta. Tulokset osoittavat mahdolliseksi sen, että folaatit saattavat toimia rintasyöpäriskiä pienentävästi. Runsaasti alkoholia käyttävät naiset sairastuvat muita todennäköisemmin rintasyöpään, jos he eivät saaneet ravinnostaan riittävästi folaatteja. Jos seurantaryhmään kuuluneen alkoholia käyttävän naisen folaattien saanti oli 200 mikrogrammaa päivässä, sairastumisriski oli noin kaksinkertainen. Jos annos oli noin 400 mikrogrammaa, riski sairastua oli sama kuin täysin raittiilla naisella. Elimistömme tarvitsee folaatteja solujen normaaliin jakautumiseen ja kasvuun. Päivittäiseksi folaattitarpeeksi Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee 300 mikrogrammaa päivässä. Hedelmällisessä iässä, raskauden ja imetyksen aikana tarve on suurempi ja suositus on 400 mikrogramman päivittäisannos. Folaatin tarve on suurentunut myös alkoholia runsaasti käyttävillä, syöpää sairasvilla ja eräissä ihosairauksissa. Parhaita folaatin lähteitä ovat tuoreet kasvikset, vihreät lehtimäiset vihannekset, kuten kaalit ja salaatit, hedelmät, erityisesti sitrushedelmät, marjat, pavut tomaatti ja paprika. Folaatteja on myös täysjyväviljassa, kanan lihassa, munan keltuaisessa ja maksassa. Näitä tulisikin kuulua jokaisen naisen päivittäiseen ruokavalioon, sillä monella folaattien saanti jää helposti liian alhaiseksi. Vaikka alkoholi lisääkin hieman vaaraa sairastua rintasyöpään, lasillinen silloin tällöin nautittuna ei suinkaan ole kiellettyä. Rintasyöpään liittyvät ravitsemussuositukset ovat ProMamaviesti 1/2010 viesti. Yksi vakioannos on 12 grammaa alkoholia: Pullo (33 cl) keskiolutta tai siideriä Lasi (12 cl) mietoa viiniä Pieni lasi (8 cl) väkevää viiniä Ravintola-annos (4 cl) väkeviä Esimerkkejä: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä 2 annosta 0,75 l pullo (12 %) mietoa viiniä 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä 13 annosta Lähde: 4 Det forskas i flera länder kring alkoholens samband med insjuknande i bröstcancer. Resultaten påvisar, att redan en alkoholportion varje dag ökar en aning risken för att insjukna i bröstcancer. En stor alkoholkonsumtion ökar risken för att insjukna på nytt i bröstcancer speciellt efter klimakteriet. Orsaken ligger i etanolet som alkoholen innehåller. Den upplöses till acetaldehyd, som är ett ämne som förorsakar cancer en sk. karcinogen. Det är omöjligt att bestämma en trygg nedre gräns för alkoholkonsumtion. Därför anses även en måttlig alkoholanvändning höja risken att insjukna. En kvinnas dygnsportion bör inte överstiga 10 gram /dygn. Det betyder t.ex en flaska cider eller ett glas vin. Risken att insjukna är desto större ju högre alkoholkonsumtion. Med.lic. Alicja Wolin vid Karolinska institutet i Stockholm leder en forskningsgrupp som utreder sambandet mellan alkohol och bröstcancer. I forskningen följde man upp över kvinnor, vilka överskridit klimakteriet, och deras alkoholanvändning under en period av åtta år. Resultaten Ett glas eller inget? - alkohol en riskfaktor vid bröstcancer påvisade att en riklig alkoholanvändning ökade speciellt risken för hormonsensitiv bröstcancer. Storkonsumenternas ( över fyra alkoholportioner/vecka) risk att insjukna var nästan 1,5 gånger högre jämfört med absolutister eller de kvinnor som använde lite alkohol.däremot visade sig att alkoholen inte ökade risken att insjukna i icke-hormonsensitiv bröstcancer. Liknande resultat har påvisats även i Britannien i en sk. miljonundersökning där man följde med alkoholförbrukningen och eventuell bröstcancer bland 1 miljon kvinnor. Även en undersökning gjord i Japan, där man följde med åriga kvinnors dryckesvanor och insjuknande i bröstcancer, förstärkte alkoholens andel som en fara vid insjuknandet i bröstcancer. Hormonell prevention anses inte vara en riskfaktor vid bröst- cancer.men i en undersökning där man forskat i sambandet mellan bröstcancer och hormoner upptäcktes ett samband med alkoholanvädning. En riklig alkoholkonsumtion Luoto Naisten i samband huoneet med näyttelyssä långvarigt Eija bruk av p-piller visade sig ha ett samband med en förhöjd risk att insjukna. Alkohol och återfall av bröstcancer Alkoholens inverkan på återfall av bröstcancer har utretts vid det amerikanska Kaiser Permanente institutet. I undersökningen följde man med 2000 kaliforniska kvinnor med bröstcancer och deras dryckesvanor under åtta år. Deras bröstcancer hade upptäckts i ett tidigt skede. Gruppen indelades i två, de som inte använde alkohol och de som använde. Resultaten påvisade att risken

5 för återfall var 30 procent högre bland de kvinnor som använde alkohol. En högre insjukningsrisk visade sig finnas bland kvinnor med övervikt och sådana som överskridit klimakteriet och använder alkohol.det spelade ingen roll vilket slags alkohol, men redan 3-4 alkoholportioner i veckan ökade insjukningsrisken. Dieten inverkar Om alkoholkonsumtionen är 3-4 portioner eller fler i veckan har dieten en betydelse. Man hör många gånger påstås att man kan minska alkoholens negativa inverkan på hälsan genom att dricka alkohol i samband med måltider. Påståendet är delvis sant. Alkoholens och folaters, hör till B-vitaminer, samverkan undersöktes i Australien. I undersökningen följde man med under tretton års tid, kvinnor där man undersökte alkoholens och folaternas samverkan. Resultaten påvisade möjligheten att folater kan minska risken för bröstcancer. Kvinnor som använde rikligt med alkohol insjuknade sannolikt i bröstcancer jämfört med övriga, om de inte fick tillräckligt med folater från födan. Om mängden folater var 200 mg /dag var risken att insjukna dubbel. Om mängden var 400 mg/dygnet var risken att insjukna lika stor som bland nyktra kvinnor. Kroppen behöver folater för normal celldelning och tillväxt. Statens näringsdelegation rekommenderar 300 mg folater /dygn. En större dos på 400 mg rekommenderas för kvinnor i fertil ålder, under graviditet samt vid amning. Behovet av folater är större även för storkonsumenter av alkohol, cancerpatienter samt vid vissa hudsjukdomar. Goda folatkällor är färska frukter och grönsaker, gröna bladaktiga grönsaker som kål och sallader, frukter speciellt citrusfrukter, bär, bönor, tomat och paprika. Folater finns även i fullkornssäd, hönskött, äggula och lever. Trots att alkohol ökar en aning risken att insjukna i bröstcancer är det inte förbjudet att nu och då njuta ett glas. Näringsrekommendationer anknutna till bröstcancer hittas i Pro- Mama-viesti 1/2010. En portion är 12 gram alkohol: en flaska (33 cl) mellanöl eller cider ett glas (12 cl) svagt vin ett litet glas (8 cl) starkvin restaurang portion (4 cl) starksprit Exempel: 0,5 l stop mellanöl eller cider 1,5 portioner 0,5 l stop A-öl eller stark cider 2 portioner 0,75 l flaska (12 %) svagvin 6 portioner 0,5 l flaska starksprit 13 portioner Källa: Happy Girls ja Naisen aika - nuorten naisten aineistoprojektin kuulumisia 5 Nimikilpailu ratkesi Happy Girls voitti tyttöjen ja nuorimpien naisten aineiston kisan positiivisuudellaan. Aikuisten naisten aineiston voittajaksi valikoitui kypsempi Naisen aika. Hienot nimet kannustavat projektityössä eteenpäin. ProMama toivoo projektin kehittämisessä edelleen yhteistyötä teidän lukijoiden kanssa. ProMaman hallitus kiittää hienoista ehdotuksista! Happy Girls - nimeä ehdotti Ulla Perko ja Naisen aikaa terveydenhoitaja Mira Halminen Rauman ehkäisyneuvolasta. Vihdoinkin se on tulossa. Kyllä sitä onkin kaivattu! Projektityöntekijä Eija Luoto ja toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi esittelivät tulevaa Happy Girlsaineistoa Kouluterveyspäivillä Otaniemessä. Paikalla oli yli 600 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista. Heille kerrottiin aineistoprojektista ja luvattiin, että jo ensi vuoden alussa mm ProMaman kotisivuilla on uutta toimivaa aineistoa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tueksi. Moni terveydenhoitaja ja nuorten parissa työskentelevä kertoi, että nuorille kohdennettua rintojen terveyteen liittyvää aineistoa on ehditty kaivata jo vuosia. Haastoimme koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajat mukaan hankkeeseen. Sisältöön ja toteutustapaan voi vieläkin vaikuttaa. Nyt suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon erilaiset toteutusvaihtoehdot, lopputuloksen soveltuvuus erilaisiin viestimiin ja toimivuus erilaissa tilanteissa ja medioissa Tarkoitus on tuottaa aineisto, joka taipuu erilaisten paikkakun-

6 Odotettua aineistoa on mukava esitellä. luun ja huolehtimaan rintojensa terveydestä osana kokonaisterveyttään ja hyvinvointiaan. Perimmäinen tarkoitus on saada rintojen omatarkkailusta yhtä luonnollinen asia kuin hampaiden harjaus on. Projektin tässä vaiheessa on tehty laaja aiheeseen liittyvään tietokirjallisuuteen ja tutkimuksiin perustuva tien, eri koulujen ja erilaisten nuorten parissa toimivien tahojen toimintatapaan. Aineistosta laaditaan sekä esite paperiversiona että sähköinen monipuolinen ohjaus- ja opetus- ja tukiaineisto. Tarkoitus on, että nuorten naisten rintojen omatarkkailuaineisto motivoi nuoria rintojen omatarkkaitaustatiedon kartoitus. Kootun tiedon pohjalta laaditaan sekä nuorille kohdennettu Happy Girls aineisto että Naisen aika aineisto. Vaikka aineisto keskittyy rintojen omatarkkailuun, siinä otetaan huomioon naisen koko elämänkaari ja siihen liittyvä tieto. Nuorten naisen aineistossa painotetaan heidän elämänsä erityiskysymyksiä: naiseksi kasvamista, rintojen kasvua ja kehitystä, rintojen terveyttä ja rintojen omatarkkailua, tervettä kehonkuvaa ja hyvää itsetuntoa tukevaa naiseutta sekä myös rintasyöpää nuoren naisen elämässä. Aineiston tukee omalta osaltaan nuoria naisia itsetuntemuksen kehittymisessä ja sen myötä itsetunnon kasvussa sekä omasta terveydestään huolehtimisessa. Se luo pohjaa elinikäiselle rintojen omatarkkailulle naisen kaikissa ikävaiheissa. 6 Ideointia asiantuntijakokouksessa Joukko ProMaman asiantuntijoita kokoontui ideoimaan ja täsmentämään projektin lopullisia tuotoksia kaksipäiväiseen asiantuntijakokoukseen. Kokous järjestettiin risteilynä Pietariin. Kokouksessa pureuduttiin pohtimaan rintojen omatarkkailun kokonaisuutta nuorten tyttöjen näkökulmasta. Mikä heille on tärkeää ja oleellista kertoa rintojen omatarkkailun tiimoilta? Samalla hahmoteltiin maailmaa, jossa nuoret elävät ja heidän tapaansa toimia. Mietittiin myös mikä merkitys on nuorten alakulttuureilla. Tuleeko viestin olla erilainen Skeittareille, Dataajille ja Goottitytöille vai sopiiko kaikille sama viesti. Terveysviestinnän vaikutusten epävarmuus koskee erityisesti yleisiä, kaikille kansalaisille suunnattuja yleisiä terveyskampanjoita. Nuorten naisten kohdalla on arvioitava voiko yhdellä ja samalla terveysviestillä puhutella kaikkia. Tämä on otettava huomioon, jos halutaan tuloksia. Yleisvalistus ei kiinnosta riittävästi eikä auta ketään. Viestin vastaanottajan on tunnistettava asia omakohtaiseksi, omaa elämää hyödyttäväksi. Nuoret tytöt ja nuoret työikäiset naiset muodostavat suuren joukon, joita samalla tavalla laadittu viesti ei tavoita. Räätälöinti on tarpeen. Aineiston teemat Aurinkoinen Pietari hurmasi Kahden päivän istumisen, pienryhmätöiden ja kaupungilla virkistäytymisen jälkeen aineiston kokoaviksi teemoiksi hahmottui: - Terveet rinnat, jonka alle kootaan tietoa tytöstä, naiseksi kasvussa (rintojen kasvu ja kehitys), rintojen omatarkkailu tyttöjen näkökulmasta ja elämäntavat rintasyövän taustatekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. - Kehonkuva, jossa korostetaan hyväksyvää asennetta ja luonnollisuutta sekä rohkeutta olla sellainen kuin on. - Naiseudessa painopiste on naiseksi kasvamisessa. Millaiseksi naiseksi haluan tulla? Millaisia unelmia

7 minulla on naisen elämässä? Mitä kaikkia naisen rooleja haluan elämässäni toteuttaa? Miten kaikki toteutetaan, niin että se on houkuttelevaa, helposti havaittavaa ja luettavaa sekä nuorten käyttämiin medioihin sopivaa? Ideat lensivät äärestä laitaan. Loppujen lopuksi päädyttiin soveltamaan vaihtoehtoja kysymyspatteristosta totta vai tarua oman Happy Girl mallin rakentamiseen ja taustatiedon kirjoittamiseen lyhyessä ja nasevassa muodossa. Päädyttiin siihen, ettei vuorovaikutteisuutta saa unohtaa ja oma tekeminen pitää tavalla tai toisella olla mukana. Testauksen toteuttajaksi Työ projektissa jatkuu. Nyt kaipaamme erilaisia paikkoja, joissa aineistoa voidaan testata ennen sen lopullista toteutusta. Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan? Voit olla koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa toimiva, koulun terveystie- toa opettaja tai muutoin nuorten parissa toimiva, jolla on käytännön kosketus nuoriin ja mahdollisuus testata aineiston luonnoksia. Ota yhteys projektin työntekijään tai Asiantuntijajoukko työn touhussa Naisen aika aikuisen naisen aineisto Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus muokata ProMama ry:n aikaisemmin käytössä oleva aineisto paremmin sopivaksi työikäisille, alle 50-vuotiaille naisille. Kysy - me Vastaamme Isoäidillä rintasyöpä, miten toimin? ProMamaan tuli kesällä kysymys miten ohjata asiakasta, jonka isoäidillä on ollut rintasyöpä alle 40-vuotiaana ja äidillä 43- vuotiaana? Kysymys saattaa askarruttaa monia muitakin kuin kysyjää, siksi vastaamme siihen myös ProMama-viestin sivuilla. Pyysimme asiantuntija-apua Syöpäsäätiöstä. Ylilääkäri Katja Aktan- Collan vastasi näin: - Vaikka taustatiedot eivät ole kaikelta osin tarkat (esimerkiksi onko kyseessä kysyjän äiti ja äidinäiti vai äiti ja isänäiti) niin juuri isoäidin sairastumisikä vaikuttaisi tavallista varhaisemmalta. Tällöin syöpäriskiä voidaan pitää mahdollisesti kummassakin tapauksessa kohonneena. - Jatkoselvittelyn kannalta olisi tärkeää selvittää em. asiat eli onko kyseessä sama vai eri sukuhaara, ja lisäksi mm. minkä tyyppisestä rintasyövästä on kyse, onko suvussa ehkä muita rintasyöpiä ja muita syöpiä kuten munasarjasyöpää. - Näiden tietojen avulla voidaan kartoittaa ja arvioida tilannetta ja suvun rintasyövän riskiä tarkemmin. - Suosittelen ohjaamaan asiakasta ottamaan yhteyttä mihin tahansa Syöpäyhdistyksen pisteeseen tai Syöpäsäätiön neuvontalinjaan, josta saa maksutonta periytyvyysneuvontaa. Yhteystiedot ovat: Valtakunnallinen neuvontapalvelu Syöpäyhteys puh maanantai klo ja tiistai - perjantai klo Tervetuloa perinteiselle joulunaluspuurolle klo ProMaman toimistoon! Joulu vanha, ikuinen, aina yhtä kultainen. Kaunis, herkkä, hempeä, pyhä, lämmin, lempeä. Joulunajan odotusta, hyvän joulun toivotusta! ProMaman hallitus, ProMama-viestin toimituskunta

8 8 Talvi tulee, kevät tulee. Ennemmin kuin arvaatkaan. Varaa opastus- tai koulutustilaisuus omalle naisporukallesi kevätkaudelle Tulemme mielellämme erilaisiin naisten yhteisiin tilaisuuksiin, naisjärjestöihin, ammattijärjestön jäseniltoihin, vapaa-ajan harrastusryhmiin yms. Voit olla aktiivinen myös työyhteisössäsi ja järjestää opastustilaisuusden työpaikallasi. Ryhmäopastus on mahdollinen myös toimistossamme. Ryhmän koko voi olla enintään 20 henkilöä. Raha-automaattiyhdistys tukee valistus- ja opastustoimintaamme. Maksullinen koulutus ja opastus Koulutamme myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä rintojen tutkimisessa ja omatarkkailun ohjauksessa. Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, alan opiskelijoille ja opettajille ja se on maksullista. Silloin, kun kyse on henkilökunnan ehkäisevään työterveyshuoltoon liittyvästä omatarkkailun opastuksesta, Kela-korvaus on mahdollinen. ProMama -viesti 2/2011 RINTOJEN OMATARKKAILUN OPASTUS JA KOULUTUS Seuraa kotisivujamme. Kysy toimistostamme lisätietoja. Omatarkkailun tukiaineisto ProMama tuottaa ja välittää omatarkkailuun liittyvää tuki- ja tiedotusaineistoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella tuotettu aineisto on maksutonta. Mamakortti Monen kaipaamaa ja kysyttyä Mama-ohjelmaan liittyvää Mamakorttia suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla toimistostamme. Tilaus wwwsivuilla olevalla lomakkeella. Aineistoa voi tilata ProMaman toimistosta. Tilauslomake löytyy myös ProMaman kotisivuilta Nuorten naisten rintojen omatarkkailun aineistoprojekti 2011 Projektityöntekijä Eija Luoto Puhelinnumero projekti PROMAMAN TOIMISTO Toimistossa päivystetään maanantaisin ja tiistaisin klo Puhelin fax ProMama ry Tilkankatu 7 A, Helsinki LIITY PROMAMAN JÄSENEKSI - Tue toimintaa ProMama ry edistää rintojen terveyttä ja rintasyövän varhaistoteamista. Toiminta-alueena on koko maa. Voit tukea toimintaa liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai olemalla kannattajajäsen. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20,00. Kannattajajäsenen maksu on 40,00 Yhdistysten ja yhteisöjen kannattajajäsenmaksu on 100,00. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Ilmoita lisäksi yhteystietosi ProMaman toimistoon. Jäsenetuna saa yhdistyksen ProMama-viestin kaksi kertaa vuodessa. Järjestämme jäsenillemme myös koulutusta. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Ovatko osoitetietosi ajan tasalla? Ole ystävällinen ja ilmoita toimis-toomme muuttuneet osoitetietosi tai jos ProMama-viesti on tarpeeton. Julkaisija ProMama ry ProMama rf Hallitus 2012 Ritva Larjomaa, kehityspäällikkö, puheenjohtaja Maria Erkheikki-Kurtti, suunnittelija, TtM Arja Hernesniemi, kätilö Riitta Laakso, kehitysjohtaja Arja Pajukari, osastonhoitaja, TtM Ulla Perko, ylihoitaja Hannele Tomminen, aoh Leena Välimäki, MMM Toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi Toimitus Ritva Passiniemi, päätoimittaja Katja Liuksiala Toimituskunta 2011 Arja Hernesniemi Katja Liuksiala Marianne Matala Arja Pajukari Ritva Passiniemi Ulla Perko Lena Öhman Taitto Anna Seppo, TaM, kuvittaja Jakelu Jäsenet, koulutuksessa ja opastuksessa mukana olleet sekä muut sidosryhmät Painos 4000 kpl Paino Sälekarin kirjapaino Somero 2011 Artikkeleita lainatessa lähde mainittava ISSN RAY.n tuella

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Seksuaaliterveys Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Joensuun kaupunki Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Liikunta ja rintasyöpä

Liikunta ja rintasyöpä ProMama 1/2011 -viesti Liikunta ja rintasyöpä Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että liikunnalla on mahdollista pienentää rintasyöpävaaraa erityisesti vaihdevuosien jälkeen. Liikunnalla on merkitystä

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen rintasyöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirjassa (2011) todetaan että seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle Vähennä vähäsen Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 Sisältö Tee tilannearvio 4 Mittayksikkönä annos 6 Riskirajat 8 Vähentää vai lopettaa? 12 Kun haluat vähentää 16 Annospäiväkirja 18 Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Pikkulapsen seksuaalisuus

Pikkulapsen seksuaalisuus Pikkulapsen seksuaalisuus Tunteita ja turvallisuutta Erityisasiantuntija Psykoterapeutti (YET), seksuaaliterapeutti (ET, NACS), työnohjaaja Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikka Seksuaalikehityksen tasot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

SEAD. Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille

SEAD. Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille EU-Grundvik -rahoitteinen kehittämishanke osanottajia Belgiasta, Saksasta, Unkarista,

Lisätiedot

Mitä seksuaalisuus on?

Mitä seksuaalisuus on? Mitä seksuaalisuus on? 11.2.16 www. poiki ental o.fi * www. tyttoj ental o.fi Seksi, seksuaalisuus, sukupuoli, sukupuolisuus SEKSI eroo*sta, in1imiä ja/tai roman*sta kanssakäymistä, johon lii:yy seksuaalinen

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

SEKSUAALIOPETUS YLÄKOULUSSA; MITÄ, MILLOIN JA MITEN

SEKSUAALIOPETUS YLÄKOULUSSA; MITÄ, MILLOIN JA MITEN Lämpimät kiitokseni *Kaikille tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille. *Seppo Degermanille tutkimusluvasta. *Satu Lahdelle, Sari Niinimäelle ja Mika Vuorelle siitä, että sain toteuttaa tutkimukseni

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

ALKOHOLINKÄYTTÖ HANSKASSA työkyky ja alkoholi

ALKOHOLINKÄYTTÖ HANSKASSA työkyky ja alkoholi ALKOHOLINKÄYTTÖ HANSKASSA työkyky ja alkoholi OSA ARKIPÄIVÄN HALLINTAA Työelämän vaatimukset ovat tänä päivänä kovat. On tehtävä huippujälkeä ja tulosta. Omasta osaamisesta, jaksamisesta ja työkyvystä

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

Kosketa mua. Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana

Kosketa mua. Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Kosketa mua Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Lukijalle Onnea, perheeseenne on tulossa vauva! Keho muuttuu raskauden myötä, joten saatat kokea epätietoisuutta raskauden tuomien muutosten

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. V.1951 perustettu kansanterveysjärjestö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Toimialue Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhdistyksen

Lisätiedot

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista 5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista VILMA HEISKANEN 26.11.2014 Lähde: http://powerofpositivity.com/5-things-must-know-mind/ Puhu parin kanssa Lue parin kanssa aivoista Mitä ajattelet? Oletko

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS Terveystieto Anne Partala Ihmissuhteet Elämään kuuluvat erilaiset ihmissuhteet perhe, sukulaiset ystävät, tuttavat seurustelu, avo-/avioliitto työ-, opiskelu- ja harrastuskaverit

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi 2017 Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli 1 Taustaa Istanbulin sopimus Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

SAA PUHUA Nuorten seksuaaliterveys

SAA PUHUA Nuorten seksuaaliterveys SAA PUHUA Nuorten seksuaaliterveys 21.9.2017 Silvennoinen Tiina Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja KSSHP 1 Nuorten seksuaalioikeuksiin kuuluu 1. oikeus omaan seksuaalisuuteen 2. oikeus tietoon seksuaalisuudesta

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Nuoren itsetunnon vahvistaminen

Nuoren itsetunnon vahvistaminen Nuoren itsetunnon vahvistaminen Eväitä vanhemmuuteen 24.10.2013 Tuulevi Larri Psyk.sh, työnohjaaja Kriisi-ja perhetyöntekijä SPR, Nuorten Turvatalo Mitä itsetunto oikein onkaan Pieni katsaus tunnetaitoihin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot