Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä"

Transkriptio

1 ProMama 2/2011 -viesti Aikuisen naisen nautinto - seksuaalisesta hyvinvoinnista naisen elämässä Aikuisen naisen seksuaalinen nautinto pohjautuu lupaan nauttia. Varhaislapsuudesta lähtien myönteiset hoivakokemukset ja turvalliset ihmissuhteet kasvattavat naisen itsetuntemusta ja ymmärrystä siitä, että hän ansaitsee läheisyyttä ja että hänen tarpeensa ovat tärkeitä. Oman kehollisuuden tunnistaminen ja arvostaminen korostuvat niin rintojen omatarkkailussa kuin aikuisen naisen seksuaalisessa hyvinvoinnissa. ProMama järjesti teemapäivän toukokuussa Naisjärjestöjen 100 vuotisjuhliin kuuluvassa Naisten huoneet näyttelyssä. Tuolloin seksuaaliterapeutti Leena Hattunen kertoi positiivisen naiseuden ja seksuaalisuuden yhteydestä. - Naisen hyvinvointi perustuu omien tunteiden, ajatusten ja kehollisuuden kunnioittamiseen. Seksuaalisuus on kykyä olla yhteydessä itseen ja toiseen. Herkkyys kuunnella itseään ja suhtautua tarpeisiinsa hyväksyvästi on paikallaan kaiken ikäisenä, Hattunen kannusti. Hän muistutti myös siitä, että naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus on varsin uusi asia. Avioliitossa nainen on voinut omistaa oman ruumiinsa vasta vuodesta 1994, jolloin avioliiton sisäinen raiskaus määriteltiin rikokseksi. Kyky nautintoon Seksuaalisuuteen kasvaminen on monivaiheinen elämän mittainen prosessi. Kyky nautintoon pohjautuu varhaiseen vuorovaikutukseen. Hyvät, vauvan tarpeisiin vastaavat hoivakokemukset ja katsekontakti synnyttävät ja vahvistavat aivoissa mielihyvää tuottavia hermoyhteyksiä. Vauvaa hoitavan hyväksyvä asenne, herkkyys ja joustavuus lapsen tarpeisiin vastaamisessa rohkaisevat ilmaisemaan myöhemminkin elämässä omia tarpeitaan niin seksuaalisuudessa kuin muissakin vuorovaikutustilanteissa. Kun perusturvallisuus on kunnossa, nainen tuntee ansainneensa nautintoa ja mielihyvää. Vastaavasti tarpeiden laiminlyönti lapsuudessa voi aiheuttaa myöhemmin elämässä omien tarpeiden mitätöintiä, häpeän ja arvottomuuden tunteita, jotka estävät heittäytymisen ja mahdollisuuden aitoon nautintoon. Näitä mielihyvän ja nautinnon ko- Kuva:Anna Seppo 1

2 kemisen lukkoja tai häpeän aiheuttajia voi avata käsittelemällä niitä yksin tai kumppanin kanssa missä elämänvaiheessa tahansa. Kykyyn nauttia vaikuttavat myös ympäristön suhtautuminen, erilaiset paineet, velvollisuudet ja odotukset sekä kulttuuriset tekijät. Se, miten hyväksyttyä omien tarpeidensa ja seksuaalisuutensa ilmaiseminen on. Mukana ovat erilaiset elämänkokemukset ja seksuaalisuuteen liittyvät kokemukset sekä elämäntapahtumat, kuten synnytys, keskenmeno, abortti ja vaihdevuodet. Positiiviset kokemukset, hyväksyvä suhtautuminen ja luottamukselliset ihmissuhteet luovat tilaa myös seksuaaliselle nautinnolle. Yhteys omaan voimaan on tärkeä, sillä silloin tietää kuka on ja voi näyttää sen toiselle. Kun tuntee itsensä, omat rajansa ja seksuaalisuutensa, silloin hyväksyy myös toisen seksuaalisuuden. Kypsään seksuaalisuuteen kuuluu myös riittävä läheisyys ja riittävä erillisyys. Leena Hattunen painotti, että aikuisen naisen halu toteutuu aidossa läsnäolossa ja herkkyydessä, jonka mausteina ovat huumori, seikkailumieli ja leikillisyys. Hän muistutti myös seksuaalisiin oikeuksiin liittyvistä asioista. Lopuksi hän painotti kiireettö- myyden merkityksestä hyvinvoinnille. - Kiire, stressi, hoitamattomat asiat ja suorittaminen estävät naista rentoutumasta ja antautumasta seksuaaliseen nautintoon. Suorittaminen ja kireät aikataulut estävät luovuuden virtaamista elämän eri alueilla, niin myös seksuaalisuudessa. Päivän päätteeksi on hyvä kysyä itseltään: Mitä olen saanut? Mitä olen antanut? Mitä olen anteliaasti antanut? Mistä olen nauttinut? Minkä jäljen olen jättänyt? Minkä vaikutuksen olen tehnyt? 2 Nautinnon esteistä Erilaiset omiin tarpeisiin liittyvät huonommuuden ja riittämättömyyden tunteet voivat estää naista heittäytymästä aistillisuuteen ja nautintoon. Seksuaalisuuteen liittyvä häpeä saattaa verhoutua vetäytymisen, toiseen kohdistuvan hyökkäyksen tai välttämisen valepukuun. Verhoutunut häpeä voi näkyä mm. hylätyksitulemisen pelkona, itsensä aliarvioimisena ja vihana itseä tai toista kohtaan, arvosteluna ja vertailuna, syyttelynä ja pakona ylimielisyyteen, päihteisiin tai ylettömään työntekoon. Jos suhde itseen ei ole tasapainossa, nainen voi altistua alistamiselle ja hyväksikäytölle. On hyvä muistaa, että nainen omistaa oman kehonsa. Vain hän voi antaa luvan itselleen seksuaaliseen nautintoon ja mielihyvään. Nautinnon estävät rajoitukset ja kiellot voivat olla sisäisiä ajatustapoja, joista on mahdollista vapautua itsetutkistelun tai tarvittaessa ammattiavun turvin. Lupa nauttia Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja itsensä ilmaisua. Hyvä itsetunto, itsetuntemus ja positiiviset kokemukset luovat perustaa luvalle nauttia. Tärkeää onkin, että nainen antaa itselleen luvan seksuaalisuuteen. Siihen kuuluvat myös vapaus kuunnella itseään ja tehdä omia valintojaan. Seksuaaliset oikeudet Suomi on sitoutunut seksuaalioikeuksien julistuksiin. Ne ovat perustavaa laatua olevia ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Jokaisella ihmisellä on mm. oikeus: seksuaaliseen mielihyvään. seksuaalisten tunteiden ilmaisuun mm. kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla. vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen, mm. solmia vastuullisia seksuaalisia liittoja tai olla solmimatta tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja. seksuaalisuutta koskevaan riippumattomaan tieteellisesti perusteltuun tietoon. monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistukseen. seksuaaliseen vapauteen lukuun ottamatta seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai seksuaalista riistoa. seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen, itsemääräämisoikeuteen, loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. seksuaaliterveyspalveluihin. Seksuaalisista oikeuksista tarkemmin

3 Lasillinen vai ei? - alkoholi rintasyövän vaaratekijänä Kuva:Anna Seppo Alkoholin yhteyttä rintasyöpään sairastumisessa tutkitaan eri puolilla maailmaa. Tulokset kertovat, että jo yksi alkoholiannos joka päivä nautittuna lisää hieman rintasyöpään sairastumisriskiä. Alkoholin runsas käyttö lisää myös rintasyövän uusiutumisriskiä etenkin vaihdevuosien jälkeen. Taustalla näyttää olevan alkoholin sisältämä etanoli. Se hajoaa elimistössä asetaldehydiksi, joka on yksi syöpää aiheuttavista eli karsinogeenisistä aineista. Turvallista alarajaa alkoholin käytön suhteen on mahdoton määritellä. Niinpä kohtuullisenkin alkoholin käytön ajatellaan hieman kohottavan rintasyöpäriskiä. Naisten päivittäisen annoksen ei tulisi nousta yli 10 gramman. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhtä pulloa siideriä tai lasillista mietoa viiniä. Sairastumisvaara on sitä suurempi mitä enemmän alkoholia juodaan. Tukholman Karoliinisessa Instituutissa LT Alicja Wolkin johtama tutkimusryhmä selvitti alkoholinkäytön ja rintasyövän yhteyttä. Tutkimuksessa seurattiin yli vaihdevuodet ylittänyttä naista ja heidän alkoholin käyttöään kahdeksan vuoden ajan. Tulokset osoittivat, että runsas alkoholinkäyttö lisäsi erityisesti hormoniherkän rintasyövän riskiä. Suurkuluttajien (yli neljä alkoholiannosta/ viikko) riski sairastua oli lähes 1,5 -kertainen verrattuna absolutisteihin tai vain vähän alkoholia käyttäneisiin naisiin. Sen sijaan alkoholi ei näyttänyt lisäävän ei- hormoniherkkään rintasyöpään sairastumista. Samansuuntaisia tuloksia on esitetty myös Britanniassa tehdyssä ns. miljoona tutkimuksessa, jossa seurattiin miljoonan naisen alkoholin käyttöä ja rintasyövän ilmaantuvuutta. Myös Japanissa tehty tutkimus, jossa seurattiin vuotiaiden naisten juomatapoja ja rintasyöpään sairastumista vahvisti alkoholin osuuden rintasyöpään sairastumisvaarassa. Hormonaalista ehkäisyä ei pidetä rintasyövän riskitekijänä. Mutta eräässä rintasyövän ja hormonien yhteyttä selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin yhteys alkoholin käyttöön. Alkoholin suurkulutus yhdessä pitkäaikaisen ehkäisypillereiden käytön kanssa näytti olevan yhteydessä suurentuneeseen sairastumisriskiin. Alkoholi rintasyövän uusiutumisessa Alkoholin vaikutusta rintasyövän uusiutumisessa on selvittänyt amerikkalaisessa Kaiser Permanente tutkimuslaitos. Tutkimuksessa seurattiin 2000 rintasyöpään sairastunutta kalifornialaista naista ja heidän juomatapojaan kahdeksan vuoden ajan. Tutkimusryhmään kuuluneiden naisten rinta- syöpä oli havaittu varhaisvaiheessa. Joukko jaettiin kahteen ryhmään, toiseen kuuluivat alkoholia käyttämättömät ja toiseen he, jotka käyttivät alkoholia. Tulokset osoittivat, että rintasyövän uusiutumisen riski oli alkoholia käyttävillä naisilla 30 prosenttia suurempi verrattuna naisiin, jotka eivät käyttäneet alkoholia. Suurentunut uusiutumisriski liittyi erityisesti ylipainoisiin ja vaihdevuodet ylittäneisiin alkoholia käyttäneisiin naisiin. Alkoholin laadulla ei ollut merkitystä, mutta jo 3-4 alkoholiannosta viikossa nosti sairastumisvaaraa. Ruokavalio vaikuttaa Ei ole yhdentekevää mitä syö, jos alkoholin kulutus on 3-4 ravintola-annosta tai enemmän viikossa. Monesti kuulee väitteen, että alkoholin terveyttä uhkaavaa vaikutusta voi vähentää, kun alkoholipitoiset juomat nautitaan aterioiden yhteydessä. Väitteessä saattaa olla hitunen tottakin. Alkoholin ja B-vitamiineihin kuuluvan folaatin yhteisvaikutusta 3

4 tutkittiin Australiassa. Tutkimuksessa seurattiin lähes kolmentoista vuoden ajan melbournelaista naista ja tarkasteltiin alkoholin ja folaattien yhteisvaikutusta. Tulokset osoittavat mahdolliseksi sen, että folaatit saattavat toimia rintasyöpäriskiä pienentävästi. Runsaasti alkoholia käyttävät naiset sairastuvat muita todennäköisemmin rintasyöpään, jos he eivät saaneet ravinnostaan riittävästi folaatteja. Jos seurantaryhmään kuuluneen alkoholia käyttävän naisen folaattien saanti oli 200 mikrogrammaa päivässä, sairastumisriski oli noin kaksinkertainen. Jos annos oli noin 400 mikrogrammaa, riski sairastua oli sama kuin täysin raittiilla naisella. Elimistömme tarvitsee folaatteja solujen normaaliin jakautumiseen ja kasvuun. Päivittäiseksi folaattitarpeeksi Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee 300 mikrogrammaa päivässä. Hedelmällisessä iässä, raskauden ja imetyksen aikana tarve on suurempi ja suositus on 400 mikrogramman päivittäisannos. Folaatin tarve on suurentunut myös alkoholia runsaasti käyttävillä, syöpää sairasvilla ja eräissä ihosairauksissa. Parhaita folaatin lähteitä ovat tuoreet kasvikset, vihreät lehtimäiset vihannekset, kuten kaalit ja salaatit, hedelmät, erityisesti sitrushedelmät, marjat, pavut tomaatti ja paprika. Folaatteja on myös täysjyväviljassa, kanan lihassa, munan keltuaisessa ja maksassa. Näitä tulisikin kuulua jokaisen naisen päivittäiseen ruokavalioon, sillä monella folaattien saanti jää helposti liian alhaiseksi. Vaikka alkoholi lisääkin hieman vaaraa sairastua rintasyöpään, lasillinen silloin tällöin nautittuna ei suinkaan ole kiellettyä. Rintasyöpään liittyvät ravitsemussuositukset ovat ProMamaviesti 1/2010 viesti. Yksi vakioannos on 12 grammaa alkoholia: Pullo (33 cl) keskiolutta tai siideriä Lasi (12 cl) mietoa viiniä Pieni lasi (8 cl) väkevää viiniä Ravintola-annos (4 cl) väkeviä Esimerkkejä: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä 2 annosta 0,75 l pullo (12 %) mietoa viiniä 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä 13 annosta Lähde: 4 Det forskas i flera länder kring alkoholens samband med insjuknande i bröstcancer. Resultaten påvisar, att redan en alkoholportion varje dag ökar en aning risken för att insjukna i bröstcancer. En stor alkoholkonsumtion ökar risken för att insjukna på nytt i bröstcancer speciellt efter klimakteriet. Orsaken ligger i etanolet som alkoholen innehåller. Den upplöses till acetaldehyd, som är ett ämne som förorsakar cancer en sk. karcinogen. Det är omöjligt att bestämma en trygg nedre gräns för alkoholkonsumtion. Därför anses även en måttlig alkoholanvändning höja risken att insjukna. En kvinnas dygnsportion bör inte överstiga 10 gram /dygn. Det betyder t.ex en flaska cider eller ett glas vin. Risken att insjukna är desto större ju högre alkoholkonsumtion. Med.lic. Alicja Wolin vid Karolinska institutet i Stockholm leder en forskningsgrupp som utreder sambandet mellan alkohol och bröstcancer. I forskningen följde man upp över kvinnor, vilka överskridit klimakteriet, och deras alkoholanvändning under en period av åtta år. Resultaten Ett glas eller inget? - alkohol en riskfaktor vid bröstcancer påvisade att en riklig alkoholanvändning ökade speciellt risken för hormonsensitiv bröstcancer. Storkonsumenternas ( över fyra alkoholportioner/vecka) risk att insjukna var nästan 1,5 gånger högre jämfört med absolutister eller de kvinnor som använde lite alkohol.däremot visade sig att alkoholen inte ökade risken att insjukna i icke-hormonsensitiv bröstcancer. Liknande resultat har påvisats även i Britannien i en sk. miljonundersökning där man följde med alkoholförbrukningen och eventuell bröstcancer bland 1 miljon kvinnor. Även en undersökning gjord i Japan, där man följde med åriga kvinnors dryckesvanor och insjuknande i bröstcancer, förstärkte alkoholens andel som en fara vid insjuknandet i bröstcancer. Hormonell prevention anses inte vara en riskfaktor vid bröst- cancer.men i en undersökning där man forskat i sambandet mellan bröstcancer och hormoner upptäcktes ett samband med alkoholanvädning. En riklig alkoholkonsumtion Luoto Naisten i samband huoneet med näyttelyssä långvarigt Eija bruk av p-piller visade sig ha ett samband med en förhöjd risk att insjukna. Alkohol och återfall av bröstcancer Alkoholens inverkan på återfall av bröstcancer har utretts vid det amerikanska Kaiser Permanente institutet. I undersökningen följde man med 2000 kaliforniska kvinnor med bröstcancer och deras dryckesvanor under åtta år. Deras bröstcancer hade upptäckts i ett tidigt skede. Gruppen indelades i två, de som inte använde alkohol och de som använde. Resultaten påvisade att risken

5 för återfall var 30 procent högre bland de kvinnor som använde alkohol. En högre insjukningsrisk visade sig finnas bland kvinnor med övervikt och sådana som överskridit klimakteriet och använder alkohol.det spelade ingen roll vilket slags alkohol, men redan 3-4 alkoholportioner i veckan ökade insjukningsrisken. Dieten inverkar Om alkoholkonsumtionen är 3-4 portioner eller fler i veckan har dieten en betydelse. Man hör många gånger påstås att man kan minska alkoholens negativa inverkan på hälsan genom att dricka alkohol i samband med måltider. Påståendet är delvis sant. Alkoholens och folaters, hör till B-vitaminer, samverkan undersöktes i Australien. I undersökningen följde man med under tretton års tid, kvinnor där man undersökte alkoholens och folaternas samverkan. Resultaten påvisade möjligheten att folater kan minska risken för bröstcancer. Kvinnor som använde rikligt med alkohol insjuknade sannolikt i bröstcancer jämfört med övriga, om de inte fick tillräckligt med folater från födan. Om mängden folater var 200 mg /dag var risken att insjukna dubbel. Om mängden var 400 mg/dygnet var risken att insjukna lika stor som bland nyktra kvinnor. Kroppen behöver folater för normal celldelning och tillväxt. Statens näringsdelegation rekommenderar 300 mg folater /dygn. En större dos på 400 mg rekommenderas för kvinnor i fertil ålder, under graviditet samt vid amning. Behovet av folater är större även för storkonsumenter av alkohol, cancerpatienter samt vid vissa hudsjukdomar. Goda folatkällor är färska frukter och grönsaker, gröna bladaktiga grönsaker som kål och sallader, frukter speciellt citrusfrukter, bär, bönor, tomat och paprika. Folater finns även i fullkornssäd, hönskött, äggula och lever. Trots att alkohol ökar en aning risken att insjukna i bröstcancer är det inte förbjudet att nu och då njuta ett glas. Näringsrekommendationer anknutna till bröstcancer hittas i Pro- Mama-viesti 1/2010. En portion är 12 gram alkohol: en flaska (33 cl) mellanöl eller cider ett glas (12 cl) svagt vin ett litet glas (8 cl) starkvin restaurang portion (4 cl) starksprit Exempel: 0,5 l stop mellanöl eller cider 1,5 portioner 0,5 l stop A-öl eller stark cider 2 portioner 0,75 l flaska (12 %) svagvin 6 portioner 0,5 l flaska starksprit 13 portioner Källa: Happy Girls ja Naisen aika - nuorten naisten aineistoprojektin kuulumisia 5 Nimikilpailu ratkesi Happy Girls voitti tyttöjen ja nuorimpien naisten aineiston kisan positiivisuudellaan. Aikuisten naisten aineiston voittajaksi valikoitui kypsempi Naisen aika. Hienot nimet kannustavat projektityössä eteenpäin. ProMama toivoo projektin kehittämisessä edelleen yhteistyötä teidän lukijoiden kanssa. ProMaman hallitus kiittää hienoista ehdotuksista! Happy Girls - nimeä ehdotti Ulla Perko ja Naisen aikaa terveydenhoitaja Mira Halminen Rauman ehkäisyneuvolasta. Vihdoinkin se on tulossa. Kyllä sitä onkin kaivattu! Projektityöntekijä Eija Luoto ja toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi esittelivät tulevaa Happy Girlsaineistoa Kouluterveyspäivillä Otaniemessä. Paikalla oli yli 600 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista. Heille kerrottiin aineistoprojektista ja luvattiin, että jo ensi vuoden alussa mm ProMaman kotisivuilla on uutta toimivaa aineistoa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tueksi. Moni terveydenhoitaja ja nuorten parissa työskentelevä kertoi, että nuorille kohdennettua rintojen terveyteen liittyvää aineistoa on ehditty kaivata jo vuosia. Haastoimme koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajat mukaan hankkeeseen. Sisältöön ja toteutustapaan voi vieläkin vaikuttaa. Nyt suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon erilaiset toteutusvaihtoehdot, lopputuloksen soveltuvuus erilaisiin viestimiin ja toimivuus erilaissa tilanteissa ja medioissa Tarkoitus on tuottaa aineisto, joka taipuu erilaisten paikkakun-

6 Odotettua aineistoa on mukava esitellä. luun ja huolehtimaan rintojensa terveydestä osana kokonaisterveyttään ja hyvinvointiaan. Perimmäinen tarkoitus on saada rintojen omatarkkailusta yhtä luonnollinen asia kuin hampaiden harjaus on. Projektin tässä vaiheessa on tehty laaja aiheeseen liittyvään tietokirjallisuuteen ja tutkimuksiin perustuva tien, eri koulujen ja erilaisten nuorten parissa toimivien tahojen toimintatapaan. Aineistosta laaditaan sekä esite paperiversiona että sähköinen monipuolinen ohjaus- ja opetus- ja tukiaineisto. Tarkoitus on, että nuorten naisten rintojen omatarkkailuaineisto motivoi nuoria rintojen omatarkkaitaustatiedon kartoitus. Kootun tiedon pohjalta laaditaan sekä nuorille kohdennettu Happy Girls aineisto että Naisen aika aineisto. Vaikka aineisto keskittyy rintojen omatarkkailuun, siinä otetaan huomioon naisen koko elämänkaari ja siihen liittyvä tieto. Nuorten naisen aineistossa painotetaan heidän elämänsä erityiskysymyksiä: naiseksi kasvamista, rintojen kasvua ja kehitystä, rintojen terveyttä ja rintojen omatarkkailua, tervettä kehonkuvaa ja hyvää itsetuntoa tukevaa naiseutta sekä myös rintasyöpää nuoren naisen elämässä. Aineiston tukee omalta osaltaan nuoria naisia itsetuntemuksen kehittymisessä ja sen myötä itsetunnon kasvussa sekä omasta terveydestään huolehtimisessa. Se luo pohjaa elinikäiselle rintojen omatarkkailulle naisen kaikissa ikävaiheissa. 6 Ideointia asiantuntijakokouksessa Joukko ProMaman asiantuntijoita kokoontui ideoimaan ja täsmentämään projektin lopullisia tuotoksia kaksipäiväiseen asiantuntijakokoukseen. Kokous järjestettiin risteilynä Pietariin. Kokouksessa pureuduttiin pohtimaan rintojen omatarkkailun kokonaisuutta nuorten tyttöjen näkökulmasta. Mikä heille on tärkeää ja oleellista kertoa rintojen omatarkkailun tiimoilta? Samalla hahmoteltiin maailmaa, jossa nuoret elävät ja heidän tapaansa toimia. Mietittiin myös mikä merkitys on nuorten alakulttuureilla. Tuleeko viestin olla erilainen Skeittareille, Dataajille ja Goottitytöille vai sopiiko kaikille sama viesti. Terveysviestinnän vaikutusten epävarmuus koskee erityisesti yleisiä, kaikille kansalaisille suunnattuja yleisiä terveyskampanjoita. Nuorten naisten kohdalla on arvioitava voiko yhdellä ja samalla terveysviestillä puhutella kaikkia. Tämä on otettava huomioon, jos halutaan tuloksia. Yleisvalistus ei kiinnosta riittävästi eikä auta ketään. Viestin vastaanottajan on tunnistettava asia omakohtaiseksi, omaa elämää hyödyttäväksi. Nuoret tytöt ja nuoret työikäiset naiset muodostavat suuren joukon, joita samalla tavalla laadittu viesti ei tavoita. Räätälöinti on tarpeen. Aineiston teemat Aurinkoinen Pietari hurmasi Kahden päivän istumisen, pienryhmätöiden ja kaupungilla virkistäytymisen jälkeen aineiston kokoaviksi teemoiksi hahmottui: - Terveet rinnat, jonka alle kootaan tietoa tytöstä, naiseksi kasvussa (rintojen kasvu ja kehitys), rintojen omatarkkailu tyttöjen näkökulmasta ja elämäntavat rintasyövän taustatekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. - Kehonkuva, jossa korostetaan hyväksyvää asennetta ja luonnollisuutta sekä rohkeutta olla sellainen kuin on. - Naiseudessa painopiste on naiseksi kasvamisessa. Millaiseksi naiseksi haluan tulla? Millaisia unelmia

7 minulla on naisen elämässä? Mitä kaikkia naisen rooleja haluan elämässäni toteuttaa? Miten kaikki toteutetaan, niin että se on houkuttelevaa, helposti havaittavaa ja luettavaa sekä nuorten käyttämiin medioihin sopivaa? Ideat lensivät äärestä laitaan. Loppujen lopuksi päädyttiin soveltamaan vaihtoehtoja kysymyspatteristosta totta vai tarua oman Happy Girl mallin rakentamiseen ja taustatiedon kirjoittamiseen lyhyessä ja nasevassa muodossa. Päädyttiin siihen, ettei vuorovaikutteisuutta saa unohtaa ja oma tekeminen pitää tavalla tai toisella olla mukana. Testauksen toteuttajaksi Työ projektissa jatkuu. Nyt kaipaamme erilaisia paikkoja, joissa aineistoa voidaan testata ennen sen lopullista toteutusta. Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan? Voit olla koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa toimiva, koulun terveystie- toa opettaja tai muutoin nuorten parissa toimiva, jolla on käytännön kosketus nuoriin ja mahdollisuus testata aineiston luonnoksia. Ota yhteys projektin työntekijään tai Asiantuntijajoukko työn touhussa Naisen aika aikuisen naisen aineisto Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus muokata ProMama ry:n aikaisemmin käytössä oleva aineisto paremmin sopivaksi työikäisille, alle 50-vuotiaille naisille. Kysy - me Vastaamme Isoäidillä rintasyöpä, miten toimin? ProMamaan tuli kesällä kysymys miten ohjata asiakasta, jonka isoäidillä on ollut rintasyöpä alle 40-vuotiaana ja äidillä 43- vuotiaana? Kysymys saattaa askarruttaa monia muitakin kuin kysyjää, siksi vastaamme siihen myös ProMama-viestin sivuilla. Pyysimme asiantuntija-apua Syöpäsäätiöstä. Ylilääkäri Katja Aktan- Collan vastasi näin: - Vaikka taustatiedot eivät ole kaikelta osin tarkat (esimerkiksi onko kyseessä kysyjän äiti ja äidinäiti vai äiti ja isänäiti) niin juuri isoäidin sairastumisikä vaikuttaisi tavallista varhaisemmalta. Tällöin syöpäriskiä voidaan pitää mahdollisesti kummassakin tapauksessa kohonneena. - Jatkoselvittelyn kannalta olisi tärkeää selvittää em. asiat eli onko kyseessä sama vai eri sukuhaara, ja lisäksi mm. minkä tyyppisestä rintasyövästä on kyse, onko suvussa ehkä muita rintasyöpiä ja muita syöpiä kuten munasarjasyöpää. - Näiden tietojen avulla voidaan kartoittaa ja arvioida tilannetta ja suvun rintasyövän riskiä tarkemmin. - Suosittelen ohjaamaan asiakasta ottamaan yhteyttä mihin tahansa Syöpäyhdistyksen pisteeseen tai Syöpäsäätiön neuvontalinjaan, josta saa maksutonta periytyvyysneuvontaa. Yhteystiedot ovat: Valtakunnallinen neuvontapalvelu Syöpäyhteys puh maanantai klo ja tiistai - perjantai klo Tervetuloa perinteiselle joulunaluspuurolle klo ProMaman toimistoon! Joulu vanha, ikuinen, aina yhtä kultainen. Kaunis, herkkä, hempeä, pyhä, lämmin, lempeä. Joulunajan odotusta, hyvän joulun toivotusta! ProMaman hallitus, ProMama-viestin toimituskunta

8 8 Talvi tulee, kevät tulee. Ennemmin kuin arvaatkaan. Varaa opastus- tai koulutustilaisuus omalle naisporukallesi kevätkaudelle Tulemme mielellämme erilaisiin naisten yhteisiin tilaisuuksiin, naisjärjestöihin, ammattijärjestön jäseniltoihin, vapaa-ajan harrastusryhmiin yms. Voit olla aktiivinen myös työyhteisössäsi ja järjestää opastustilaisuusden työpaikallasi. Ryhmäopastus on mahdollinen myös toimistossamme. Ryhmän koko voi olla enintään 20 henkilöä. Raha-automaattiyhdistys tukee valistus- ja opastustoimintaamme. Maksullinen koulutus ja opastus Koulutamme myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä rintojen tutkimisessa ja omatarkkailun ohjauksessa. Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, alan opiskelijoille ja opettajille ja se on maksullista. Silloin, kun kyse on henkilökunnan ehkäisevään työterveyshuoltoon liittyvästä omatarkkailun opastuksesta, Kela-korvaus on mahdollinen. ProMama -viesti 2/2011 RINTOJEN OMATARKKAILUN OPASTUS JA KOULUTUS Seuraa kotisivujamme. Kysy toimistostamme lisätietoja. Omatarkkailun tukiaineisto ProMama tuottaa ja välittää omatarkkailuun liittyvää tuki- ja tiedotusaineistoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella tuotettu aineisto on maksutonta. Mamakortti Monen kaipaamaa ja kysyttyä Mama-ohjelmaan liittyvää Mamakorttia suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla toimistostamme. Tilaus wwwsivuilla olevalla lomakkeella. Aineistoa voi tilata ProMaman toimistosta. Tilauslomake löytyy myös ProMaman kotisivuilta Nuorten naisten rintojen omatarkkailun aineistoprojekti 2011 Projektityöntekijä Eija Luoto Puhelinnumero projekti PROMAMAN TOIMISTO Toimistossa päivystetään maanantaisin ja tiistaisin klo Puhelin fax ProMama ry Tilkankatu 7 A, Helsinki LIITY PROMAMAN JÄSENEKSI - Tue toimintaa ProMama ry edistää rintojen terveyttä ja rintasyövän varhaistoteamista. Toiminta-alueena on koko maa. Voit tukea toimintaa liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai olemalla kannattajajäsen. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20,00. Kannattajajäsenen maksu on 40,00 Yhdistysten ja yhteisöjen kannattajajäsenmaksu on 100,00. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Ilmoita lisäksi yhteystietosi ProMaman toimistoon. Jäsenetuna saa yhdistyksen ProMama-viestin kaksi kertaa vuodessa. Järjestämme jäsenillemme myös koulutusta. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Ovatko osoitetietosi ajan tasalla? Ole ystävällinen ja ilmoita toimis-toomme muuttuneet osoitetietosi tai jos ProMama-viesti on tarpeeton. Julkaisija ProMama ry ProMama rf Hallitus 2012 Ritva Larjomaa, kehityspäällikkö, puheenjohtaja Maria Erkheikki-Kurtti, suunnittelija, TtM Arja Hernesniemi, kätilö Riitta Laakso, kehitysjohtaja Arja Pajukari, osastonhoitaja, TtM Ulla Perko, ylihoitaja Hannele Tomminen, aoh Leena Välimäki, MMM Toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi Toimitus Ritva Passiniemi, päätoimittaja Katja Liuksiala Toimituskunta 2011 Arja Hernesniemi Katja Liuksiala Marianne Matala Arja Pajukari Ritva Passiniemi Ulla Perko Lena Öhman Taitto Anna Seppo, TaM, kuvittaja Jakelu Jäsenet, koulutuksessa ja opastuksessa mukana olleet sekä muut sidosryhmät Painos 4000 kpl Paino Sälekarin kirjapaino Somero 2011 Artikkeleita lainatessa lähde mainittava ISSN RAY.n tuella

Ravinto rintasyövän taustatekijänä

Ravinto rintasyövän taustatekijänä ProMama 1/2010 -viesti Terveellinen ja monipuolinen kasvisvoittoinen ruokavalio sekä liikunnallinen elämäntapa tukevat painonhallintaa. Yhdessä nämä tekijät auttavat myös rintasyövän ennaltaehkäisyssä.

Lisätiedot

Rintojen omatarkkailu raskauden ja imetyksen aikana

Rintojen omatarkkailu raskauden ja imetyksen aikana ProMama 2/2013 -viesti Rintojen omatarkkailu raskauden ja imetyksen aikana Rintojen omatarkkailu on tarpeen kaikissa naisen elämänvaiheissa, myös raskauden ja imetyksen aikana. Vaikka rintasyöpä on harvinainen

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Folkhögskolan 3/2011

Folkhögskolan 3/2011 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 3/2011 83 Folkhögskolan kansanopisto - folkhögskolan 3/2011 83. vuosikerta/årgång 3/2011 Kansanopisto ja terveys folkhögskola och hälsa julkaisija / utgivare Suomen

Lisätiedot

Kun arki ei suju, kyse voi olla aistikäsittelyn ongelmista s. 16. Adhd ikääntyneillä elinikäperspektiiviä tarvitaan s. 10

Kun arki ei suju, kyse voi olla aistikäsittelyn ongelmista s. 16. Adhd ikääntyneillä elinikäperspektiiviä tarvitaan s. 10 ADHD-liiton jäsenlehti Adhd ikääntyneillä elinikäperspektiiviä tarvitaan s. 10 Kun arki ei suju, kyse voi olla aistikäsittelyn ongelmista s. 16 Opetussuunnitelma on lupausasiakirja vanhemmille s. 20 a

Lisätiedot

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille 2012..... SISÄLTÖ WWW Ajantasaiset tiedot Syöpäsäätiöiden myöntämistä apurahoista ja apurahan saaneiden esittely löytyvät osoitteesta www.cancer.fi. 3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTA ROMANINAISTEN KOKEMANA

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTA ROMANINAISTEN KOKEMANA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:33 Sinikka Törmä, Kati Tuokkola, Johanna Hurtig LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTA ROMANINAISTEN KOKEMANA Avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen

Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Lapset ja nuorisotyö - Sukupuolisensitiivinen tyttö- ja poikatyö Kalliolan Nuoret ry 2012 Tyttöjen Talo Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

NAINEN SYYLLISTÄÄ ITSEÄÄN MIEHEN EREKTIOHÄIRIÖISTÄ

NAINEN SYYLLISTÄÄ ITSEÄÄN MIEHEN EREKTIOHÄIRIÖISTÄ Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 3/2014 RUUSUFINNIÄ VOI HOITAA FILMITÄHTIKIN PÄRJÄÄ VAIVAN KANSSA! NAINEN SYYLLISTÄÄ ITSEÄÄN MIEHEN EREKTIOHÄIRIÖISTÄ Tilaa Uuman

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Tulihan se talvi sittenkin!

Tulihan se talvi sittenkin! ELÄKKEENSJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 44. VSK. 5.2.2014 1/ 2014 Kuva: aro Peuraniemi Tulihan se talvi sittenkin! RVINTOLT J HOTELLIT KOULUTUS 5 72 KULTTUURI J VP-IK 123 MUUT TVRT ELINTRVIKKEET, LKOHOLITTOMT

Lisätiedot

Senioriopettaja. Nro 5/2014 7.11.2014. Eläkeratkaisu Kulttuurista hyvinvointia Lääkkeitä turvallisesti

Senioriopettaja. Nro 5/2014 7.11.2014. Eläkeratkaisu Kulttuurista hyvinvointia Lääkkeitä turvallisesti Senioriopettaja Nro 5/2014 7.11.2014 Eläkeratkaisu Kulttuurista hyvinvointia Lääkkeitä turvallisesti VEO1405_01.indd 1 17.10.2014 14:40:17 Senioriopettaja Nro 5/2014 7.11.2014 Päätoimittaja/toimitussihteeri

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 2 kesäkuu syyskuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 41 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 2 kesäkuu syyskuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 41 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 2 kesäkuu syyskuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2011 Köyhän ei kannata huonoa ostaa, kansanedustaja Paula Risikko Potilaalle lisää mahdollisuuksia, kansliapäällikkö Kari Välimäki STM Yhdessä

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan Eeva Airikkala MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ,

Lisätiedot

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 ADHD-liiton jäsenlehti Vertaistuen teemaosio s. 11 Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 Kuntoutusta lukivaikeuteen s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet rf ADHD-liitto ry edistää ja tukee

Lisätiedot

Hyvä parisuhde on jokaisen oikeus

Hyvä parisuhde on jokaisen oikeus Väestöliitto 2/09 Rovasti Liisa Tuovinen: Rakkaus on valinta s.4 Karikkoja kahden kulttuurin liitoissa s.16 Kypsien hedelmien poimimista Ikääntyminen muuttaa seksuaalisuutta s.19 Häävalmistelut: Morsiusunelmia

Lisätiedot

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005 Tuki- ja neuvontapalvelu 2001 2005 Apua mielenterveysongelmista kärsivien sairaiden omaisille Laatijat Projektivastaava Elisa Huuhtanen Projektityöntekijä Anne Alakiuttu Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SANOMAT

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2011 2/2004 1/2005 Pehmytkudossyöpä on kutsumaton vieras, jonka kanssa Iina Kallion on seurusteltava joka päivä.

Lisätiedot

Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien kustannuksella, puheenjohtaja Paavo Koistinen

Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien kustannuksella, puheenjohtaja Paavo Koistinen Suomen lehti No 1 maaliskuu 2015 toukokuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2015 Tavoitteeksi voimaantuminen, THT, dos., terveydenhuoltoneuvos Irma Kiikkala Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien

Lisätiedot

ONKO RUOKA LOHTUSI? APUA! Tupakka tuhoaa naista. Liian runsaat kuukautiset. Hoida lantionpohjan lihakset kuntoon!

ONKO RUOKA LOHTUSI? APUA! Tupakka tuhoaa naista. Liian runsaat kuukautiset. Hoida lantionpohjan lihakset kuntoon! Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! uuma2/2012 Tupakka tuhoaa naista ONKO RUOKA LOHTUSI? Mitä ensimmäisellä gynekologikäynnillä tapahtuu? APUA! Liian runsaat kuukautiset

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

SPIIKKI 2/2015. Vuorohoidossa Kasvu kiikarissa Skandinaavisia tuulia

SPIIKKI 2/2015. Vuorohoidossa Kasvu kiikarissa Skandinaavisia tuulia SPIIKKI 2/2015 Vuorohoidossa Kasvu kiikarissa Skandinaavisia tuulia Sosiaalipedagogit Talentia ry Sosialpedagogerna Talentia rf Varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa ja perhetyössä työskenteleville Sosiaalipedagogit

Lisätiedot