ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Diaarinumero / Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto Kaavanumero MARTTILA 2. kaupunginosa, Marttila, korttelin nro 4 (osa) sekä siihen liittyvä katualue. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan, joka koskee 2. päivänä joulukuuta 2014 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Vireilletulo Yksityinen kiinteistön omistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Suunnittelualueen kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä asumista keskusta-alueella, eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen Laatija Seinäjoen kaupunki kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö Kirkkokatu 6 puh PL 215, Seinäjoki Martti Norja Faksi

2 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ KAAVATALOUS Yleistä Rakentamiskustannukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS ASEMAKAAVAN LAADINTA KÄSITTELYVAIHEET... 22

3 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 3(22) LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Asemakaavan seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lausunnot ja muistutukset luonnosvaiheesta Lausunnot ja muistutukset ehdotusvaiheesta (liitetään myöhemmin) Maankäyttösopimusluonnos (liitetään myöhemmin) Luonnosmateriaalia MUUT KAAVAA KOSKEVAT ASIAKIRJAT, SELVITYKSET JA LÄHDEMATERI- AALI - Kaupunkirakenneanalyysi YKR-paikkatietoaineistoa hyödyntäen, Seinäjoen kaupunki, 2013

4 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 4(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 2. päivänä joulukuuta 2014 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Marttilan (2) kaupunginosan kortteli nro 4 (osa) ja katualue. Alueen sijainti ja laajuus Alue sijaitsee ydinkeskustan varsinaisen liikekeskustan pohjoispuolella Jaakkolantien, Vapaudentien ja Välikadun rajaamalla alueella. Suunnittelualueen laajuus on n. 0,3 ha. Kuva. Alueen sijainti Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutoksella tarkistetaan vanhentuneen, hyväksytyn kaavan kerroskorkeudet ja korttelikohtaiset tavoitteet ja pysäköinnin järjestäminen sekä vilkkaan Vapaudentien haittojen torjunta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan korttelin osan rakentamistehokkuus ja päivitetään asemakaavamerkinnät uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi. Kaavan muutoksella luodaan edellytyksiä Seinäjoen keskustan pohjoisosan kehittymiselle. Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä asumista keskusta-alueella, eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on vastata osaltaan Seinäjoen kasvavaan kerrostalotonttikysyntään. Alueelle on suunniteltu kahta kerrostaloa, maanalaista pysäköintiä sekä pienimuotoisia toimitilapalveluja. Keskeisellä paikalla sijaitsevan suunnittelualueen tehokkuutta pyritään nostamaan jotta pysäköinti saadaan pääosin maan alle ja pihakansi asukkaiden oleskelutilaksi. Tavoitteena on että asunnot ja niiden

5 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 5(22) parvekkeet ja terassit avautuisivat pääosin lämpimään ilmansuuntaan, poispäin Vapaudentieltä. Vapaudentien varteen, ensimmäiseen kerrokseen, pyritään osoittamaan jonkin verran liike-, toimisto- ja/tai palvelutilaa katujulkisivun elävöittämiseksi. Kaavan ohjauksella pyritään korkealuokkaiseen katu- ja kaupunkitilaan keskeisellä paikalla aivan keskustan tuntumassa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt alueen kaavoituksesta Asemakaavaluonnos, valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRA 30 :n mukaisesti nähtävinä Nähtävänä olon aikana valmisteluaineistosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan laittaa kaavaehdotuksen nähtäville. Nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuulutuksella ja kaava on ollut MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävänäolon aikana asianosaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan Asemakaavan muutos Kaavanmuutoksella luodaan edellytykset keskeisellä paikalla sijaitsevan osittain rakentumattoman alueen rakentamiselle ja keskustan tuntumassa olevan alueen tiivistämiselle. Kaavanmuutoksella korttelin käyttötarkoitus osoitetaan AKmerkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alueen autopaikoitus osoitetaan maan alle, jolloin asumista palvelevat toiminnot voidaan sijoittaa pysäköintikellarin kannen yläpuolelle maantasoon. Asuinrakennusten korttelialueella kerroslukua nostetaan ja rakennusoikeutta kasvatetaan 2595 k-m²:stä 5100 k-m²:iin, joista asuinhuoneistojen huoneistoala on noin 3300 m². 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Hankkeen kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteuttamisedellytyksiä on tutkittu. Hankkeen rakentamiseen on tarkoitus päästä mahdollisimman pian kaavan valmistuttua. Hanke on Seinäjoen kaupungin kaavoituskatsauksessa esitettyjen tavoitteiden mukainen. Maankäyttösopimusluonnoksen mukaisesti kehittämismaksu käytetään alueen kunnallistekniseen rakentamiseen, kuten katuihin ja muihin verkostoihin. Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.

6 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 6(22) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee ydinkeskustan varsinaisen liikekeskustan pohjoispuolella Jaakkolantien, Vapaudentien ja Välikadun rajaamalla alueella. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1990 hyväksytty asemakaava, jossa kortteli on osoitettu asuin- liikeja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-8). Pohjoiskeskustan alue on Seinäjoen kaupunkistrategian mukaisesti yksi asuntotuotannon painopistealueista. Vapaudentien itäpuolella oleville korttelialueille Jaakkolantien varteen on jo rakentunut uusia asuinkerrostaloja. Suunnittelualueella toimivia yrityksiä ovat Maijalan Leipomo. Vapaudentien itäpuolella toimii kansalaisopisto. Kuva. Viistokuva suunnittelualueesta vuodelta 2011 kuvattuna luoteesta päin Rakennettu ympäristö Väestö Kaavamuutosalueella ja sen lähiympäristössä 500 metrin säteellä asuu noin 1700 asukasta. Suunnittelualueesta 1,5 km säteellä asuu noin 8500 asukasta. Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee Marttilan pohjoisosassa Vapaudentien ja Seinäjoen välisellä alueella. Alueen ympäristö on suunnittelualuetta lukuun ottamatta melko tiiviisti rakentunutta asuinkerrostalojen aluetta. Vastapäätä Vapaudentien toisella puolella on kolme kahdeksankerroksista pistetaloa, muut ympäristön rakennukset ovat pääosin 3 4-kerroksisia. Alue sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa ja se on luonteva keskusta-alueen täydennysrakentamisen alue. Rakennuskanta Kaavanmuutosalue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Suunnittelu-

7 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 7(22) alueella on vuonna 1952 rakennettu kaksikerroksinen pienteollisuusrakennus, jossa toimii tällä hetkellä Maijalan Leipomo. Osa rakennuksesta on asuinkäytössä. Lisäksi alueella on kaksi myöhemmin rakennettua yksikerroksista talous- ja huoltorakennusta, joista toinen sijaitsee osittain katualueella. Marttilan alueella ympäristön rakennukset ovat pääosin 3 4-kerroksisia eri aikakausina valmistuneita asuinkerrostaloja. Välikadun toisella puolella suunnittelualuetta vastapäätä on kaksi 1950-luvulla rakennettua 2-kerroksista puutaloa. Suunnittelualuetta vastapäätä Vapaudentien toisella puolella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä entinen Tiklaksen tehdas, jossa toimii nykyään mm. kansalaisopisto. Kolmikerroksinen täystiilinen rakennus on rakennettu 1950-luvulla. Vapaudentien pohjoispäässä sijaitseva suuri, ulkomuodoiltaan pelkistetty tehdasrakennus toimii myös maamerkkinä pohjoisesta Seinäjoelle tuleville. Vapaudentiellä, kansalaisopiston rakennuksen vieressä on vuosina rakennettu puinen ns. Kauppala-Jaakkolan talo. Tyyliltään rakennuksessa on viitteitä 1800-luvun loppupuolella vaikuttaneista uusrenessanssista ja nikkarityylistä. Joidenkin tietojen mukaan rakennus olisikin siirretty Terijoelta Seinäjoelle, mikä selittäisi myöhäisen rakennusvuoden tyyliin nähden. Rakennus on tyyliltään Seinäjoen mittakaavassa harvinainen. Kuva. Ortokuva vuodelta Palvelut Alueen ympäristöstä löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan alakoulu ja Lyseon yläkoulu sijaitsevat n. kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään. Työpaikat Työpaikkojen määrä Seinäjoella on kasvanut tasaisesti 1990-luvun lamavuosien notkahduksesta lähtien. Keskeiset työpaikkojen keskittymät ovat kaupan, teollisuuden, terveydenhuollon ja liike-elämän palvelujen toimialoilla. Suunnittelualueella

8 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 8(22) toimivissa yrityksissä on jonkin verran työpaikkoja. Lähialueen suurin työpaikkojen keskittymä on Seinäjoen ydinkeskusta monipuolisine palveluineen, minkä lisäksi muita työpaikka-alueita ovat Joupin kaupankeskittymä (noin 1 km päässä), Framin koulutuskeskittymä (n. 1 km) sekä Kapernaumin teollisuusalue (n. 2,5 km). Virkistys Suunnittelualueen länsipuolella, noin 100 metrin päässä, on Rakuunapuisto, josta on yhteydet Seinäjoen varren ulkoilureitistöille ja virkistysalueille. Liikenne Alueen pohjoispuolella kulkee alueellisena pääväylänä Suupohjantie. Itäpuolella on Vapaudentie, jonka kautta pohjois eteläsuuntainen valtatie 19:n liikenne kulkee Seinäjoen keskustan läpi vuoteen 2016 asti. Vuoden 2016 jälkeen liikenne siirtyy Seinäjoen itäiselle ohikulkutielle, mikä vähentää Vapaudentien liikennettä huomattavasti. Suunnittelualueella ja sen lähistöllä keskustassa on kattavasti rakennettua kevyen liikenteen verkostoa. Korttelialueelle liikennöidään Jaakkolantieltä ja Välikadulta. Vapaudentien puolella on asemakaavassa liittymäkieltomerkintä. Autopaikat sijaitsevat nykytilanteessa asuin- ja pienteollisuusrakennuksen eteläpuolella. Autopaikkanormi tontilla on 1 ap/asunto ja 1 ap/50 liike- ja toimistokerrosala-m². Paikallisliikenteen reitit lähtevät 900 metrin päästä matkakeskuksesta. Osa reiteistä (esim 3, 10 ja 11) kulkee alueen lähistöltä Vapaudentien tai Suupohjantien kautta. Suunnittelualueen lähellä Vapaudentiellä ja Suupohjantiellä on pysäkit molempiin suuntiin. Reitti keskussairaalaan ja Y-talolle kulkee Vapaudentiellä 300 metrin päässä olevan pysäkin kautta. Vuorotiheys on noin puolen tunnin välein suuntaansa ja keskipäivällä harvemmin. Vuoroja ajetaan noin klo 6 19 välillä. Osa vuoroista kulkee arkipäivisin. Yhdyskuntatekninen huolto Alue on kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Verkostot kulkevat pääosin Välikadun varressa. Hulevesiviemäri kulkee Välikadulla, Jaakkolantiellä ja Vapaudentiellä. Alueen lähistöllä kulkee 20 kv:n sähköjohtoja Marttilantiellä ja Vapaudentiellä. Kuva. Alueen kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto

9 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 9(22) Sininen=vesi, Vihreä=hulevesi, Ruskea=jätevesi, Turkoosi=kaukolämpö Ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen itäpuolella kulkee valtatie 19 (Vapaudentie), joka on keskustan halki kulkeva pääkatu. Tie toimii tärkeimpänä maaliikenteen välittäjänä Pohjanmaalta Tampereen ja Helsingin seudulle. Nykytilanteessa valtatien vuorokausiliikennemäärä vaihtelee eteläpään 5600 autosta pohjoisosan autoon. Seinäjoen itäisen ohikulkutien valmistumisen jälkeen valtatie 19:n liikenne siirtyy pois Vapaudentieltä, mikä vähentää erityisesti raskaan liikenteen määrää. Ohikulkutietä rakennetaan parhaillaan ja se avataan liikenteelle vuonna Eli asuinkerrostalon valmistuttua valtatie 19:n liikenne on jo siirtynyt pois Vapaudentieltä Maanomistus Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta kaupungin omistamia katualueita ja pientä kiilamaista osaa alueen kaakkoiskulmassa. Kuva. Alueen maanomistus. Kaupungin omistamat alueet on esitetty keltaisella. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnaliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvemmin hillittävä ilmastonmuutosta. Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheytymistä ja tiiviimpää rakennetta. Tämä koskee niin asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojenkin sijaintiratkaisuja. Maakuntakaava Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan, jossa alue kuuluu maakuntakeskuksen keskustatoimintojen alueeseen (C/mk) sekä on osa kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk).

10 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 10(22) Yleiskaava Seinäjoen yleiskaava on hyväksytty Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alueet on varattu asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Kuva. Ote maakuntakaavasta. Kuva. Ote yleiskaavasta. Asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1990 hyväksytty asemakaava, jossa kortteli on osoitettu asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-8). Kaavamuutosalueelle on määritelty rakennusalakohtaista rakennusoikeutta yhteensä 2595 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on IV. Autopaikkoja on tontille rakennettava vähintään 1 autopaikka / asunto ja 1 autopaikka / 50 liike- ja toimistokerrosala-m². Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on tullut voimaan

11 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 11(22) Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää ja päivittää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Kiinteistöllä on voimassa rakennuskielto, koska se ei ole voimassa olevan tonttijaon mukainen. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita. Muut aluetta koskevat suunnitelmat Kaavaluonnosvaihe Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy on laatinut luonnokset, joissa tutkittiin korttelin rakennusten korkeutta ja sijoittelua. Luonnoksissa oli esitetty alueelle kahta V VII -kerroksista asuinkerrostaloa.

12 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 12(22) Kuva. Luonnosvaiheen havainnekuva alueesta, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Kuva. Kaavaluonnosvaiheen asemapiirros, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Alueelle olisi tarkoitus osoittaa asumista sekä katutasoon jonkin verran liike- ja toimistotiloja, yhteensä noin 5100 k-m². Pysäköinti on sijoitettu suurimmaksi osaksi maan alle ja pihakannelle on sijoitettu asukkaiden oleskelutiloja. Rakennusmassat ovat matalampia (IV) alueen pohjoisosassa, porrastuen korkeammiksi (VII) eteläosan suuntaan. Kaavaehdotusvaihe Kaavaluonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä tehtyjen kaupallisten ja liikenteellisten selvitysten perusteella alueen suunnitelmia on päivitetty asuntojen enimmäismäärän, liittymäkieltomerkintöjen sijainnin sekä joidenkin kaavamääräysten osalta.

13 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 13(22) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Yksityinen maanomistaja on esittänyt kaavamuutosta omistamalleen tontille. Suunnittelualue sijaitsee toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla, joten sen tiivistäminen uudisrakentamisella on toivottavaa. Kaupungin väkiluku on yli asukasta ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. Kaupungin keskeisillä alueilla noin 7 kilometrin säteellä kasvu on lähes tuhat asukasta vuodessa. Koska kaupungin kasvun myötä myytävänä olevien vapaiden uusien kerrostalo-asuntojen määrä on vähentynyt Seinäjoella voimakkaasti, on syytä tuottaa nopeasti uusia mahdollisia rakennuspaikkoja, jotta tarve vastaisi kysyntään ja asuntojen hintataso pysyisi kohtuullisena. Seinäjoen kaupungin strategiassa kaupunkikeskustaa kehitetään korkeatasoisena kaupunkiympäristönä, jossa on huomioitu keskusta-asumisen, kaupan ja liikenteen kasvavat tarpeet. Tavoitteena on, että keskustan alueella ja sen tuntumassa asuvien määrä kasvaa merkittävästi. Asemakaavan muutos on myös Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Siinä on määritelty keskustan pohjoisosan kehittämisen periaatteet, joita ovat kaupunkikuvan eheyttäminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen, rakentamistehokkuuden maltillinen nosto, kevyenliikenteen verkoston kehittäminen, pysäköintitapojen määrittäminen, keskusta-asuminen, palveluasuminen ja liikerakentaminen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työ- ja opiskelupaikat ovat hyvin saavutettavissa ja asuinpaikan läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat suunnittelu- ja lähialueideen maanomistajat ja yritykset sekä asukkaat, kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, Sivistyskeskus, Sosiaali- ja terveyskeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, valtion viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY, Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Pohjanmaan liitto, yritykset ja yhdistykset: Anvia Oy, Lemminkäinen Talo Oy, sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Asemakaavamuutos on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksen perusteella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tie-

14 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 14(22) dotettu lehdessä. OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen ja havainnekuvien kanssa MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä Etelä- Pohjanmaan ELY-keskukselle (ympäristövastuualueelle). Maanomistajia tiedotettiin kaavaluonnoksen nähtävilläolosta kirjeitse. Muita viranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävilläolosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa. Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Seinäjoen kaupungin kunnallistekniikan suunnittelulta. Mielipiteitä ei saatu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan kaavaehdotuksen asetettavaksi virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavasta saatiin lausuntoa ja muistutusta. Lausunnot saatiin lta. Kaupunginhallitus käsitteli kaava kokouksessaan ja päätti esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoite on luoda perusteet kaupunkirakenteen täydentämiselle ja maankäytön tasapainoiselle tehostamiselle, joka on määritelty Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Toteutumaton asemakaava uudistetaan, jotta alue rakentuisi ja kaupunkirakenne tiivistyisi. Tavoitteena on osoittaa alueet pääosin asumiseen huomioiden kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa ja sopeuttaa uudisrakentaminen suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Kaupunkia tiivistetään ja kaupunkikeskustaa pyritään elävöittämään nostamalla keskeisten alueiden väkimäärää nykyisestään. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa alue on maakuntakeskuksen (C/mk) ja kaupunkikehittämisen (kk) aluetta. Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alueet on varattu asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Asemakaavassa alueet on osoitettu asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-8). Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pohjois-keskustan asemakaavoja on uudistettu kortteleittain vuodesta 2000 lähtien. Suunnittelun tavoitteina on ollut painottaa asuinkäyttöä, nostaa tehokkuutta ja kerroslukuja sekä ottaa huomioon kaupalliset vyöhykkeet sekä pirstoutunut maanomistustilanne. Pohjois-keskustan alueelle Jaakkolantien ja Maakunnankadun välisiin kortteleihin on rakentunut kaavamuutosten myötä tehokasta asuinrakentamista, joka laajenee aikanaan myös Jaakkolantien pohjoispuolelle. Kaavamuutosalueen tehokkuuden ja kerroskorkeuksien tulisi olla linjassa Jaakkolantien muun asuinkerrostalorakentamisen kanssa.

15 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 15(22) Suunnittelualueen kaavaratkaisussa on myös otettava huomioon kaupunkikuvalliset vaatimukset, sillä alue sijaitsee keskustaan johtavan sisääntuloväylän varrella ja on siten näkyvällä paikalla keskustaan saavuttaessa. Vapaudentien liikenne aiheuttaa rakennuksen sijoittamiselle omat vaatimuksensa. Rakennus tulee sijoittaa tontille niin, että se suojaa pihan oleskelualueita liikennemelulta. Alueen toimijoiden asettamat tavoitteet Yksityinen maanomistajataho on teettänyt kaavanmuutosta varten arkkitehtitoimisto Jorma Palorannalla luonnoksia suunnittelualueelle. Luonnoksissa esitettiin Vapaudentien varteen kahta V VII kerroksista asuinkerrostaloa. Autopaikoitus oli suunnitelmissa sijoitettu pääosin maan alle ja katutasoon esitettiin liike- ja toimistotiloja. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaluonnos Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden, tehtyjen selvitysten ja nykyisten lähtökohtien pohjalta kaavaluonnos Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa kerroskorkeudet vaihtelevat välillä IV-VII. Alueelle osoitetaan enintään 55 asuntoa sekä ensimmäisessä kerroksessa liike- ja toimistotiloja vähintään 70 k-m². Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 5100 k-m² ja korttelialueen tehokkuus e=1,97. AK-korttelialueella on mahdollistettu maanalainen pysäköinti, joten suurin osa pysäköinnistä tulee sijoittumaan pysäköintikannen alle. Autopaikkoja on osoitettu 0.9 autopaikkaa/asunto, joista 0.05 ap/asunto on osoitettava vieraspaikoiksi maantasoon. Asumista tukevien lähipalveluiden autopaikkoja 1 ap/60 k-m². Lisäksi katualueelle Jaakkolantien varteen sijoitetaan 2-3 autopaikkaa, jotka palvelevat liike-ja toimistotiloja.

16 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 16(22) Kuva. Ote kaavaluonnoksesta Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Seinäjoen kaupungin kunnallistekniikan suunnittelu. Mielipiteitä ei saatu. LIITE 3. Lausunnot ja mielipiteet luonnosvaiheesta Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan asemakaavaluonnos on maakuntakaavan mukainen. Vastine Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia kaavaan. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos esittää lausunnossaan pelastusteiden vaatimusten huomioimista kaavaa tarkennettaessa. Vastine Huomioidaan kaavassa niiltä osin kuin asia kuuluu kaavaan. Pelastustiet tutkitaan tarkemmin rakennusluvan yhteydessä. Ei muutoksia kaavaan. Kunnallistekniikan suunnittelu kommentoi kaavaluonnosta lähinnä pysäköinnin järjestämisen osalta. Lausunnon mukaan kadulle (Jaakkolantielle) ei tule tontin suunnitelmissa osoittaa pysäköintipaikkoja, vaan toimintojen vaatima pysäköinti tulee järjestää tontilla. Kadunvarsipysäköinnistä aiheutuisi ylimääräistä liikennöintiä, kun autot joutuisivat käymään kääntymässä kauempana Jaakkolantiellä. Lausunnossa todetaan, että Välikadulla pysäköintikellariin ajo ja 180 asteen kääntyminen on ongelmallinen ratkaisu. Lisäksi suurten asukasmäärien ennustetaan aikaisempien kerrostalohankkeiden tapaan aiheuttavan asukaspysäköintiä Jaakkolantien ja Välikadun varsille.

17 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 17(22) Vastine Asemakaavaluonnoksessa ei ole esitetty Jaakkolantien varteen pysäköintiä, vaan kaikki pysäköinti on AK-korttelialueella. Myös rakennussuunnittelun luonnoksissa tontille oli sijoitettu asemakaavaluonnoksen edellyttämä määrä pysäköintipaikkoja. Jaakkolantien varteen oli esitetty pysäköintipaikkoja, mutta ne eivät ole suunnitelman kannalta välttämättömiä. Tontin maanalaisen pysäköinnin ajoluiskaa on tutkittu yhteistyössä hakijan rakennussuunnittelun konsultin kanssa. Ajoluiskan sisäänkäynnille löytyi parempi sijoituspaikka Jaakkolantien puolelta, jolloin 180 asteen käännöksiltä vältytään. Asuinkerrostalojen korttelialueiden läheisyydessä lisääntyvä kadunvarsipysäköinti on ongelma, jota voidaan hillitä suunnittelun keinoin, esimerkiksi pysäköintiä rajoittavin liikennemerkein. Aikaisemmissa keskustan kerrostalokohteissa kokemus on osoittanut, että ongelmat eivät johdu liian vähäisestä pysäköintipaikkojen määrästä tonteilla, vaan siitä että asukkaat eivät osta taloyhtiöistä autopaikkoja. Sen vuoksi asuinkerrostalojen rakentamisesta johtuvaan kadunvarsipysäköintiin on vaikeaa vaikuttaa asemakaavaratkaisuilla. Muutokset kaavaan: liittymäkieltomerkintöjä muutetaan siten, että tontin maanalaiseen pysäköintiin ajo tapahtuu Jaakkolantien puolelta. Asemakaavaehdotus Saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden perusteella alueelta on laadittu asemakaavakaavaehdotus Korttelialueen asuntojen enimmäismäärää on nostettu luonnosvaiheen 55:stä 58:aan, minkä on todettu olevan tontin autopaikkavaatimuksen kannalta mahdollinen. Maanalaisen pysäköinnin sisäänajo on osoitettu Jaakkolantien puolelta, minkä ansiosta voidaan välttää 180 asteen kääntyminen ajoluiskalle. Kuva. Ote asemakaavaehdotuksesta

18 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 18(22) Lausunnot ja muistutukset Kaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotuksesta saatiin lausunnot sekä muistutusta. LIITE 4. Lausunnot ja muistutukset ehdotusvaiheesta

19 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 19(22) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Kaavamuutoksella osoitetaan Vapaudentien varteen asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja niitä palvelevia osittain maanalaisia pysäköintitiloja. Kerrosluku on IV VII. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 3383 m 2 (0,3 ha). Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 5100 krsm 2. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeus alueella kasvaa noin 2505 krsm 2. Asuntojen enimmäislukumäärä on 58. Kaavassa autopaikkavaatimus asuinkerrostalokortteleiden osalta on 0,90 autopaikkaa / asunto, joista vieraspaikkoja 0,05 autopaikkaa / asunto. Vieraspaikat on pyrittävä sijoittamaan likimain maantasoon. Liike- ja toimistotilojen autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap / 60 k-m². Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. LIITE 1. Asemakaavan seurantalomake Palvelut Ympäristön palvelut Kaavamuutos mahdollistaa jonkin verran palveluita, mutta kaavamuutoksen vaikutus alueen palveluihin on vähäinen. Alueen ympäristöstä löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan alaaste ja Lyseon ylä-aste sijaitsevat n. kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaavamerkinnöillä ja määräyksillä, jotka määrittävät mm. yhtenäistä rakennustapaa ja istuttamisvelvoitetta. Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja kaavaosaston yhteistyöllä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä kts. kohta 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta. Katualue Jaakkolantien katualue säilyy ennallaan. AK-korttelialueen reunassa Vapaudentien puoli on koko pituudeltaan osoitettu liittymäkieltomerkinnällä. Myös Jaakkolantien ja Välikadun varressa on osittain liittymäkielto. 5.4 Kaavan vaikutukset Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen, koska asuinrakentaminen on suunnattu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle tai niiden saavutettaviin. Se on sijoitettu tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, taajamarakenteen sisälle hyvin olemassa oleviin palveluihin nähden. Alue on osa taajamarakenteen sisäistä aluetta ja ei siten hajauta yhdyskuntarakennetta ja perustuu hyviin liikenneyhteyksiin. Elinympäristön laatuun on kiinnitetty huomiota asemakaavamääräyksillä.

20 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 20(22) Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Yleiskaavallinen tarkastelu Koska alueelta puuttuu oikeusvaikutteinen yleiskaava, on asemakaavassa otettu huomioon soveltuvin osin yleiskaavan sisältövaatimukset. Kaavoitettava alue on yhdyskuntarakenteeltaan toimiva ja hyödyntää sitä. Alueen täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja turvaa palvelujen saavutettavuutta Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on osa Seinäjoen ydinkeskustaa. Lisärakentamisella eheytetään ja täydennetään pohjoisosan kaupunkirakennetta ja mahdollistetaan keskusta- asuminen. Rakentaminen lisää jonkin verran alueen ajoneuvoliikennettä. Ajoneuvojen pysäköinti on sijoitettu kokonaisuudessaan AK-korttelialueelle. Kaupunkikuva Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympäristön suuntaan. Alue yhtenäistyy ja täydentyy korkealuokkaiseksi asuinrakennusten kokonaisuudeksi. Asemakaavamääräyksin on pyritty saavuttamaan uudisrakentamisessa korkeaa laatutasoa ja hyvää ympäristöä. Palvelut Kaavamuutoksen vaikutus alueen palveluihin on vähäinen. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavoitettava alue osoitetaan asuinrakentamiseen, joten suunnitelmalla ei ole juurikaan vaikutusta työpaikkojen syntymiseen. Asukkaiden on mahdollista käyttää 15 % asunnostaan ympäristöhäiriöitä tuottamattomia toimisto- tai työtiloja varten, mikä mahdollistaa kotitoimiston pitämisen. Tekninen huolto Alue on helposti liitettävissä teknisiin verkostoihin. Rakentamiskustannuksia aiheuttavat vain verkostojen liittymien rakentaminen ja vähäiset muutostyöt. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisrakentamisen sovittamista rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa. 5.6 Nimistö Nimistö säilyy ennallaan. 5.7 Kaavatalous Yleistä Suunnittelualue liittyy välittömästi Seinäjoen ydinkeskustan kaupunkirakenteeseen, joten aluetta palvelevat kadut, johdot ja kaapelit on pääosin jo toteutettu. Kaavaratkaisu tiivistää keskustan kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Kaupunki saa laadittavan maankäyttösopimuksen perusteella korvauksen, jota käytetään lähiympäristön katuympäristön kohentamiseen ja uudistamiseen Rakentamiskustannukset Tekninen huolto Alueen tekninen huolto on pääosin valmiiksi rakennettu ja se pystyy palvelemaan

21 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 21(22) myös kaavan tuomaa lisärakentamista. Kustannukset Kaupungin rakentamisvelvoitteet rajoittuvat normaaliin liittymien rakentamiseen ja katujen pintarakenteiden uusimiseen ja puuston uudelleen istuttamiseen. Hankesuunnittelun edetessä tullaan tarkentamaan kustannuksia valittavan toteutusmuodon ja todennäköisimmän vaihtoehdon pohjalta. Rakentaminen Rakentamiskustannuksia ei ole vielä arvioitu.

22 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 22(22) 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaupunki toteuttaa kaava-alueen katujen, viheralueiden ja vesihuollon verkostojen rakentamisen. 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakennusten mahdollista sijoittumista tonteille on esitetty havainnekuvissa ja luonnoksissa. Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön ja rakennusprosessien aikana hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuutoksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. Koska kaupungissa on pulaa kerrostalotonteista ja alueen rakennussuunnitelmat ovat pitkällä, rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian kaavan saatua lainvoiman, eli käytännössä todennäköisesti talvella ASEMAKAAVAN LAADINTA Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kaupungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta ovat vastanneet kaavoitusjohtaja Hilkka Jaakola, asemakaava-arkkitehti Martti Norja ja kaavoitusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä. 7.1 Käsittelyvaiheet Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Täydennykset Martti Norja Asemakaava-arkkitehti Hilkka Jaakola Kaavoitusjohtaja

23 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm Kaavan nimi 2 Marttila kortteli 4 (osa) ja siihen liittyvät katualueet Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3383 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,2593 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,3383 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,51 0, A yhteensä 0, , ,97 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4 0 0, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, ,6 0 0, Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,51 0, A yhteensä 0, , ,97 0, AK 0, , ,97 0, AL-8 0, , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä

24 C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4 0 0, Kadut 0, ,0 0 0, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, ,6 0 0, map 0, ,0 0 0,2593 0

25 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos MARTTILA, KORTTELI KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Suunnittelualueen sijainti Alue sijaitsee ydinkeskustan varsinaisen liikekeskustan pohjoispuolella Jaakkolantien, Vapaudentien ja Välikadun rajaamalla alueella Marttilan kaupunginosan korttelissa 4. Kuva. Suunnittelualueen sijainti kaupunkirakenteessa. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Yksityinen kiinteistön omistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Suunnittelualueen kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä asumista keskusta alueella, eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 1

26 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Asemakaavan muutoksella tarkistetaan vanhentuneen, hyväksytyn kaavan kerroskorkeudet ja korttelikohtaiset tavoitteet ja pysäköinnin järjestäminen sekä vilkkaan Vapaudentien haittojen torjunta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan korttelin osan rakentamistehokkuus ja päivitetään asemakaavamerkinnät uuden maankäyttö ja rakennuslain mukaisiksi. Keskeisellä paikalla sijaitsevan suunnittelualueen tehokkuutta pyritään nostamaan jotta pysäköinti saadaan pääosin maan alle ja pihakansi asukkaiden oleskelutilaksi. Tavoitteena on että asunnot ja niiden parvekkeet ja terassit avautuisivat pääosin lämpimään ilmansuuntaan, poispäin Vapaudentieltä. Vapaudentien varteen, ensimmäiseen kerrokseen, pyritään osoittamaan jonkin verran liike, toimistoja/tai palvelutilaa katujulkisivun elävöittämiseksi. Kaavan ohjauksella pyritään korkealuokkaiseen katuja kaupunkitilaan keskeisellä paikalla aivan keskustan tuntumassa. Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. Luonnosvaiheen jälkeen tavoitteena on laatia kaavaehdotus vuoden 2014 loppupuolella ja hyväksyä asemakaava vuoden 2015 alkupuolella. Vaikutusten arviointi Maankäyttö ja rakennuslain 9 :n mukaan kaava laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Vaikutukset selvitetään koko siltä alueelta, jolle kaavan olennaisten vaikutusten voidaan arvioida ulottuvan ja huomioidaan yleiskaava. Asemakaavatasolla arvioidaan keskeisimmät lähiympäristöön ja sen laatuun liittyvät asiat. Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitysten, lähtötietomateriaalin sekä asiantuntijoiden ja osallisten kannanottojen perusteella. Ne raportoidaan osaksi asemakaavan selostusta. Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunnitelmat Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee Marttilan pohjoisosassa Vapaudentien ja Seinäjoen välisellä alueella. Alueen ympäristö on suunnittelualuetta lukuunottamatta melko tiiviisti rakentunutta asuinkerrostalojen aluetta, ympäristön rakennukset ovat pääosin 3 4 kerroksisia. Alue sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa ja se on luonteva keskusta alueen täydennysrakentamisen alue. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 2

27 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Kuva. Ortokuva vuodelta Alueen ympäristöstä löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan alakoulu ja Lyseon yläkoulu sijaitsevat n. kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään. Kaavoitettava alue kuuluu vesihuollon ja kaukolämmön verkostojen piiriin. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 3

28 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Voimassa olevat kaavat Maakuntakaava Kuva. Ote maakuntakaavasta. Seinäjoki kuuluu Etelä Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä Pohjanmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen/maakuntakeskuksen (C mk) alueeseen. Suunnittelumääräys: Maakuntakeskuksen keskustoimintojen aluetta kehitetään myös kuntien yleis ja asemakaavoissa yhtenäisesti, joissa myös aluerajaukset ja varaukset osoitetaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoitus määritellään ja vahvistetaan kuntien yleis ja asemakaavoissa. Kaavassa ei ole erityismerkintöjä alueelle. Nyt laadittu asemakaava on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava Alueella on voimassa vuodelta 1994 Seinäjoen yleiskaava, joka on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on varattu asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1990 hyväksytty asemakaava, jossa kortteli on osoitettu asuin liike ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL 8). Kaavamuutosalueelle on määritelty rakennusalakohtaista rakennusoikeutta yhteensä 2595 k m². Suurin sallittu kerrosluku on IV. Autopaikkoja on tontille rakennettava vähintään 1 autopaikka / asunto ja 1 autopaikka / 50 liike ja toimistokerrosala m². kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 4

29 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Kuva. Ote yleiskaavasta Kuva. Ote ajantasa asemakaavasta. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 5

30 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset Lemminkäinen Talo Oy:n suunnittelija Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta on tutkinut hankkeen kaupunkikuvallisia edellytyksiä ja tulevan tontin käyttöä luonnoksissa, jotka ovat olleet kaupungin kaavasuunnittelun käytössä. Alueelle tehdyissä suunnitelmissa tutkittiin korttelin rakennusten korkeutta ja sijoittelua. Alueelle oli esitetty kahta V VII kerroksista asuinkerrostaloa. Suunnittelua tarkennetaan kaavaprosessin yhteydessä. Vapaudentien liikenteen aiheuttama melu selvitetään ja suunnitellaan torjuntatoimenpiteet. Maaperätutkimus on tehty ja sen tuloksia hyödynnetään rakentamiskorkeuksia suunniteltaessa. Tarvittaessa selvityksiä täydennetään. Vaikutusalue Vaikutusalueena on kaavan muutosalue lähiympäristöineen. Osalliset Suunnittelu ja lähialueen maanomistajat ja yritykset sekä asukkaat, Kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, Ympäristönsuojelu, Sivistyskeskus, Sosiaali ja terveyskeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä Pohjanmaan maakuntamuseo, Valtion ja muut viranomaiset: Etelä Pohjanmaan ELY, Etelä Pohjanmaan liitto, Länsi ja Sisä Suomen aluehallintovirasto, Yritykset ja yhdistykset Anvia Oy, Lemminkäinen Talo Oy, sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallistumismenettely ja tiedottaminen Tiedottaminen Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osallistumis ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla (kaupungintalon 2. kerros), kaupungin tiedotuslehdessä (Seinäjoen Sanomat) ja kaupungin internetsivulla (http://www.seinajoki.fi) aina kaavan hyväksymiseen saakka. Vireilletulo Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja vireille teknisen lautakunnan päätöksellä Aloitus ja luonnosvaihe Osallistumis ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville 14 päiväksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. Suunnittelualueen maanomistajia sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kirjallisesti, suulli kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 6

31 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS sesti tai sähköpostin välityksellä (MRL 62 ja MRA 30 ). Tarvittaessa järjestetään kaavan esittelytilaisuus. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja vastineet kirjataan selostukseen ehdotusvaiheessa. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Etelä Pohjanmaan elinkeino ja liikenne ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 ) osoitteeseen: Etelä Pohjanmaan ELY keskus, Alvar Aallon katu 8, PL 156, SEINÄJOKI Ehdotusvaihe Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti nähtävillä (MRL 65 ja MRA 27 ) 30 päivää. Nähtävilläpidosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. Kaavaalueeseen rajautuvalle kunnalle ja ulkopaikkakuntalaiselle maanomistajalle tai haltijalle lähetetään kirjallinen ilmoitus viikkoa ennen nähtäville asettamista. Paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle lähetetään ilmoituskirje viimeistään nähtävilläolon alussa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Muistutuksiin laaditaan vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja päätöskäsittelyyn. Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään perustellut vastineet. Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lausuntojen johdosta tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä (MRA 32 ). Hyväksyminen Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 ja MRA 94 ). Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulutetaan sen hyväksymisestä kaupungin ilmoituslehdessä. Viranomaisyhteistyö Viranomais ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotteluin. Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät Arviointi pohjautuu tehtyihin selvityksiin, muuhun lähtötietomateriaaliin ja asiantuntijoiden sekä osalliseksi määriteltyjen kannanottoihin. Tulokset kootaan kaavaselostukseen. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 7

32 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Aikatauluarvio Kaavaluonnos sekä osallistumis ja arviointisuunnitelma nähtävillä loka marraskuussa 2014 Kaavaehdotus on nähtävillä joulu tammikuussa Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan helmikuussa 2015 Yhteystiedot ja palaute Mahdollinen palaute osallistumis ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan kaavoituksesta vastaavalle henkilölle. Työn kuluessa osallistumis ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Valmistelusta vastaavat Kaavoitusjohtaja Hilkka Jaakola p.(06) , fax (06) Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Asemakaava arkkitehti Martti Norja p.(06) , fax (06) , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI ja Kaavoitusarkkitehti Veli Matti Prinkkilä p. (06) , fax (06) veli Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 8

33 1 Viranhaltijapäätös Viite: Lausuntopyyntönne EPL/195/ /2014 Suunnittelujohtajan päätös 137/2014 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta koskien Seinäjoen kaupungin Marttilan (02) kaupunginosan osakorttelin 4 tonttia nro 9 ja kiinteistöjä osoitteessa Jaakkolantie 23 ja Välikatu 1 sekä Jaakkolantien katualueen osaa (Vapaudentie, Jaakkolantie ja Välikatu) Lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa seuraavaa. Vahvistetussa maakuntakaavassa asemakaavan muutoskohde sijaitsee maakuntakaavan keskustatoimintojen alueella (C-mk). Keskustatoimintojen alueen suunnittelumääräys kuuluu: Maakuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään myös kuntien yleis- ja asemakaavoissa yhtenäisesti, joissa myös aluerajaukset ja -varaukset osoitetaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoitus määritellään ja vahvistetaan kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Alue kuuluu myös kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Kaupunkikehittämisen kohdealueen suunnittelumääräys kuuluu: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava. Asemakaavan muutosluonnos on maakuntakaavan mukainen. ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Antti Saartenoja Suunnittelujohtaja Jorma Ollila Maakuntainsinööri

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 23.10.2014 Diaarinumero / Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto..2014 Kaavanumero 02036 KESKUSTA 2. kaupunginosa, Marttila, korttelin nro 4 (osa) sekä siihen liittyvä katualue. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan,

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MARTTILA 2. kaupunginosa, Marttila, korttelin nro 4 (osa) sekä siihen liittyvä katualue.

MARTTILA 2. kaupunginosa, Marttila, korttelin nro 4 (osa) sekä siihen liittyvä katualue. 2.12.2014 Diaarinumero 1285/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 16.2.2014 Kaavanumero 02036 MARTTILA 2. kaupunginosa, Marttila, korttelin nro 4 (osa) sekä siihen liittyvä katualue. ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos UPPA, KORTTELI 27 (osa)

TEKNIIKKAKESKUS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos UPPA, KORTTELI 27 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos UPPA, KORTTELI 27 (osa) Suunnittelualueen sijainti Alue sijaitsee Upan kaupunginosassa korttelissa 27 Kivistöntien ja Koulukadun kulmauksessa. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu MARTTILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/jv TEKNIIKKAKESKUS TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu Alue on rajattu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv 1. Suunnittelutehtävän määrittely ja alueen sijainti Alueelle suunnitellaan pientaloasuinalue, joka on kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. TANELINRANTA KORTTELI 4261 Asemakaavan muutos. Suunnittelualueen sijainti

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. TANELINRANTA KORTTELI 4261 Asemakaavan muutos. Suunnittelualueen sijainti 53011 14.9.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TANELINRANTA KORTTELI 4261 Asemakaavan muutos Suunnittelualueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Tanelinrannan kaupunginosassa (53) Mäki- Hakolantien

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS. Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

TEKNIIKKAKESKUS. Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA /jv ja laajennus KAPERNAUMI, teollisuusalue Suunnittelualueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen n teollisuusalueella Kuortaneentien eteläpuolella noin 1

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117.

NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117. Diaarinumero 467/2011 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 25.06.2012 Kaavanumero 51047 NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117. ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS Asemakaavan laajennuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Röyskö 12. kortteli 12008 (osa) Asemakaavan muutos / 15.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Kirkkokangas 15. kortteli 15002 (osa) Asemakaavan muutos / 19.05.2016 2 / 9 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KÄRKI KORTTELIT 117 (osa), Asemakaavan muutos ja laajennus

KÄRKI KORTTELIT 117 (osa), Asemakaavan muutos ja laajennus 15029 02.11.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKI KORTTELIT 117 (osa), 139-143 Asemakaavan muutos ja laajennus Suunnittelualueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Kärjen asuntoalueen laajennusalueella.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 5.10.2011.

Tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 5.10.2011. Diaarinumero 978/2011 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto XX.XX.2011 Kaavanumero 51049 NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, korttelit nro 7077 ja tiealue ja kaavoittamattomat alueet. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Vt 18 liittymäjärjestelyt Himasentien liittymän kohdalla, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Vt 18 liittymäjärjestelyt Himasentien liittymän kohdalla, asemakaavan muutos 1 / 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Vt 18 liittymäjärjestelyt Himasentien liittymän kohdalla, asemakaavan muutos / 19.01.2016 2 / 10 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupunki / 10.10.2017 2 / 9 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 käsittelee osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus Kurvolan asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOKI 31. kaupunginosa, Peräseinäjoki, kortteli nro 18 osa.

PERÄSEINÄJOKI 31. kaupunginosa, Peräseinäjoki, kortteli nro 18 osa. Diaarinumero 877/2011 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 27.1.2012 Kaavanumero 31042ps18 PERÄSEINÄJOKI 31. kaupunginosa, Peräseinäjoki, kortteli nro 18 osa. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot