SPRÅKCENTRET (KIE) KIELIKESKUS (KIE) Kie-98 SPRÅK Vie-98 KOMMUNIKATION (ao 45010) Direktör: Heidi Rontu, FD, p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPRÅKCENTRET (KIE) KIELIKESKUS (KIE) Kie-98 SPRÅK Vie-98 KOMMUNIKATION (ao 45010) Direktör: Heidi Rontu, FD, p. 451 4298"

Transkriptio

1 850 KIELIKESKUS (KIE) Kie-98 KIELET Vie-98 VIESTINTÄ (va 45010) Johtaja: Heidi Rontu, FT, p Englanti: vastuulehtori Lena Hillebrandt, FM, Lehtorit: Kenneth Pennington, MA, ; Diane Pilkinton- Pihko, MA, (virkavapaa ); Nanna Qvist, HuK, , Jan-Mikael Rybicki, FM, ; Jaana Suviniitty, FM, ; Tommi Tikka, FM, ; Ilona Tolsa- Mänttäri, FM, Espanja: vastuulehtori Anna Ahlava, FM, Lehtorit: Carmen Rodellas-Ryhänen, PhD, virkavapaa ; Tanya Tynjälä, MA, Tuntiopettaja: Lotta Sipilä, HuK Japani: vastuulehtori: Junichiro Okura, BA, Kiina: tuntiopettajat: Erika Sandman, FM, , Hai Guo, FM (avoin yliopisto). Portugali (avoin yliopisto): Erkki Heikkilä-Kyyhkynen, FM, Ranska: vastuulehtori Nina Korimo-Girod, FM, Lehtori Alain Thibault, U504, Tuntiopettaja: Frédéric Nozais, DEA, Ruotsi: vastuulehtori Eva Lönnholm, FK, Lehtorit: Hanna Husu, FM, ; Marianne Inkinen-Järvi, FM, ; Maria Katajamäki, FK, ; Eija Ketelä, FK, (virkavapaa ); Saija Tamminen-Parre, FM, ; Taija Swanström, FM, Saksa: vastuulehtori: Pauli Kudel, FK, Lehtorit: Eeva Elomaa, MA, ; Kristina Manner, FM, ; Caren Schröder, MA, Suomi: vastuulehtori: Seija Koski, FK, Lehtori: Inkeri Lehtimaja, FM, Tuntiopettaja: Taija Udd, FM, Venäjä: vastuulehtori: Maria Nikiforow, FK, Lehtori: Lena Hillebrandt, FM, Viestintä: vastuulehtori: Eeva-Leena Aittoniemi, FL, Lehtorit: Tiina Tassia, FM, (virkavapaa ); Tarja Tuomikoski, FM, Tuntiopettaja: Liisa Kouvonen, HuK, Kanslia: osastosihteeri Vuokko Rantanen, ; toimistosihteeri Maija Hario ; toimistosihteeri Caroline Juntunen, ; amanuenssi Ann-Catherina Berg, DI, ; opintoneuvojat Jukka Lariola, tekn. yo, Ann-Marie Sjögren, tekn. yo, Kielen tai viestinnän opintokokonaisuus Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa jonkin kielen tai viestinnän opintokokonaisuus. Kielen opintokokonaisuuteen sisältyy 20 opintopistettä kielikeskuksen määrittämiä kyseisen kielen opin- SPRÅKCENTRET (KIE) Kie-98 SPRÅK Vie-98 KOMMUNIKATION (ao 45010) Direktör: Heidi Rontu, FD, p Engelska: ansvarslektor Lena Hillebrandt, FM, Lektorer: Kenneth Pennington, MA, ; Diane Pilkinton- Pihko, MA, (tjänstledig ); Nanna Qvist, HuK, , Jan-Mikael Rybicki, FM, ; Jaana Suviniitty, FM, ; Tommi Tikka, FM, ; Ilona Tolsa- Mänttäri, FM, Spanska: ansvarslektor Anna Ahlava, FM, Lektorer: Carmen Rodellas-Ryhänen, PhD, tjänstledig ; Tanya Tynjälä, MA, Timlärare: Lotta Sipilä, HuK Japanska: ansvarslektor: Junichiro Okura, BA, Kinesiska: timlärare: Erika Sandman, FM, , Hai Guo, FM (öppna universitetet). Portugisiska (öppna universitetet): Erkki Heikkilä-Kyyhkynen, FM, Franska: ansvarslektor Nina Korimo-Girod, FM, Lektor: Alain Thibault, U504, Timlärare: Frédéric Nozais, DEA, Svenska: ansvarslektor Eva Lönnholm, FK, Lektorer: Hanna Husu, FM, ; Marianne Inkinen-Järvi, FM, ; Maria Katajamäki, FK, ; Eija Ketelä, FK, (tjänsledig ); Saija Tamminen-Parre, FM, ; Taija Swanström, FM, Tyska: ansvarslektor Pauli Kudel, FK, Lektorer: Eeva Elomaa, MA, ; Kristina Manner, FM, ; Caren Schröder, MA, Finska: ansvarslektor: Seija Koski, FK, Lektor: Inkeri Lehtimaja, FM, Timlärare: Taija Udd, FM, Ryska: ansvarslektor: Maria Nikiforow, FK, Lektor: Lena Hillebrandt, FM, Kommunikation: ansvarslektor: Eeva-Leena Aittoniemi, FL, Lektorer: Tiina Tassia, FM, (tjänstledig ); Tarja Tuomikoski, FM, Timlärare: Liisa Kouvonen, HuK, Kansli: avdelningssekreterare Vuokko Rantanen, ; byråsekreterare Maija Hario ; byråsekreterare Caroline Juntunen, ; amanuens Ann-Catherina Berg, DI, ; studierådgivare Jukka Lariola,, tekn. stud., Ann-Marie Sjögren, tekn. stud., Studiehelhet i ett språk eller i kommunikation Studeranden har möjlighet att avlägga en studiehelhet i ett språk eller i kommunikation. I studiehelheten i ett språk ingår 20 studiepoäng i ett sådant språk som undervisas vid språkcentret samt

2 851 toja sekä harjoittelu, opiskelu tai vastaava oleskelu maassa, jossa puhutaan ko. kieltä. Opintokokonaisuuteen ei voi sisällyttää alkeiskursseja. Viestinnän opintokokonaisuuteen sisältyy 15 op kielikeskuksen määrittämiä viestinnän opintoja ja vastuulehtorin kanssa erikseen sovittava harjoitustyö. Tarkemmat tiedot löytyvät kielikeskuksen www-sivuilta: Kielimessut Tiedotustilaisuus kurssitarjonnasta ja opetuksesta järjestetään syyskuun alussa. Tarkemmat tiedot löytyvät kielikeskuksen wwwsivuilta: Kurssit Englannin kieli Kie Englannin tekstin ymmärtäminen (3 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin aikana etsitään keinoja lukemisprosessin helpottamiseksi harjoittelemalla lukustrategioita, analysoimalla tekstejä sekä laajentamalla sanavarastoa. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää englanninkielisen tieteellisen ja teknisen kirjallisuuden lukutaitoa.. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Tieteellisen englannin luku- ja keskustelukurssi (3 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden yleistä tieteellistä sanavarastoa luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoitusten kautta. Materiaalina käytetään tieteellisiä ja teknisiä artikkeleita. Kurssi toimii myös englannin suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktivoijana sekä kehittää itseilmaisua. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Aktivoi englantisi 1 (2 op) I, III Opettaja: Englannin kielen opettajat Sisältö: Luku- ja keskusteluharjoitusten lisäksi kurssilla myös kerrataan englannin kielioppia. Tavoite: Kurssin tavoitteena on toimia englannin suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktivoijana. Kohderyhmä: Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet koulussa englantia pitkänä kielenä. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2-B1 Kie Aktivoi englantisi 2 (2 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssi on jatkoa periodeissa I/III alkaneelle Kie Aktivoi englantisi I kurssille. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2-B1 praktik, studier eller motsvarande vistelse i ett land där målspråket talas. Nybörjarkurser ingår inte i studiehelheten. Studiehelheten i kommunikation omfattar 15 studiepoäng kommunikationskurser samt ett individuellt övningsarbete i överenskommelse med ansvarslektorn i kommunikation. Närmare information finns på språkcentrets www-sidor: Språkmässan Ett informationstillfälle om språkcentrets kursutbud och undervisning arrangeras i början av september. Närmare information finns på språkcentrets www-sidor: Kurser Engelska språket Kie Läsning som process (3 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Genom att träna lässtrategier, analysera texter och utvidga sitt ordförråd får studeranden kännedom om metoder som stöder läsprocessen. Mål: Kursen syftar till att utveckla studerandens förmåga att läsa och tillägna sig engelskspråkig vetenskaplig och teknisk litteratur. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Läs- och diskussionskurs i vetenskaplig engelska (3 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen syftar till att utvidga studerandens kännedom om grundläggande vetenskaplig terminologi genom läs- skriv- och diskussionsövningar. Materialet utgörs av artiklar om vetenskap och teknik. Kursen aktiverar också studerandens muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och utvecklar uttrycksförmågan. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Aktivera din engelska 1 (2 sp) I, III Lärare: Lärarna i engelska Innehåll: Under kursens gång repeteras också den engelska grammatiken. Kursen består av föreläsningar och workshops. Mål: Kursen syftar till att utveckla studerandens skriftliga och muntliga färdigheter. Målgrupp: Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet koulussa englantia pitkänä kielenä. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2-B1 Kie Aktivera din engelska 2 (2 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen är en fortsättning på Kie Aktivera din engelska I. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2-B1

3 852 Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet 1 - itsenäisesti suoritettava (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Itsenäisesti suoritettavan kurssin aikana opiskelijat työstävät verkkomateriaalia ja osallistuvat kurssin loppukokeeseen. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat akateemisen ja teknisen kirjoittamisen perusteisiin, kuten pilkkusääntöihin, sidoksisuuteen, tyyliin ja kielioppiin. Loppukokeita järjestetään kahdesti kunkin periodin aikana. www-sivu: CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet 2 - itsenäisesti suoritettava (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssille osallistuminen edellyttää, että Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I on suoritettu. Itsenäisesti suoritettavan kurssin aikana opiskelijat työstävät verkkomateriaalia ja osallistuvat kurssin loppukokeeseen. Kurssi on jatkoa Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I -kurssille. Kurssilla käsitellään kirjoittamiseen liittyvää kielenhuoltoa, kielioppia, sidoksisuutta ja tyyliä edistyneemmällä tasolla. Loppukokeita järjestetään kahdesti kunkin periodin aikana. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I www-sivu: CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet III (1 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssille osallistuminen edellyttää, että Kie ja Kie on suoritettu. Kurssi on jatkoa Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I ja Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II -kursseille. Kurssi tutustuttaa opiskelijat kappaletasolla hyvin jäsennellyn tekstin ominaispiirteisiin. Kurssin aikana opiskelijat myös harjoittelevat kirjoittamista sekä saavat siitä palautetta. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I sekä Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Akateeminen kirjoittaminen (2 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssille osallistuminen edellyttää, että Kie ja Kie on suoritettu. Kurssi keskittyy erilaisissa tieteellisissä artikkeleissa käytettävään asiatyyliseen englantiin. Opiskelijat tutustuvat tieteellisen kirjoittamisen keskeisimpiin piirteisiin (kohderyhmä, tavoite, jäsentely ja tyyli) sekä analysoivat oman alansa tekstejä. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I sekä Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II Lisätiedot: Kurssi täyttää osittain tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta CEF-taso: Lähtötaso: C1 Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska 1 - självinstruerande kurs (1 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Under kursen, som avläggs självständigt, bearbetar studeranden webbmaterial och deltar i slutprovet. Kursen syftar till att ge studeranden grundläggande insikter i skriftlig framställning på engelska, språkvård (t.ex. skiljetecken) och formellare stil samt inblick i konsten att formulera sig flytande i skrift. Slutprov ordnas två gånger under varje period. Värdering: Ggodkänd/underkänd Webbsida: CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska 2 - självinstruerande kurs (1 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Grundstudier i skrivteknik på engelska I och II, Kie bör vara avlagda innan studeranden kan antas till denna kurs. Under kursen, som avläggs självständigt, bearbetar studeranden webbmaterial och deltar i slutprovet. Kursen är en fortsättning på Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska I. Kursen ger insikter i stildragen i vetenskapliga texter och i principerna för logisk framställning (meningsbyggnad och satsbildning). Slutprov ordnas två gånger under varje period. Förkunskaper: Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska I Webbsida: CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska III (1 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Grundstudier i skrivteknik på engelska I och II, Kie och Kie bör vara avlagda innan studeranden kan antas till denna kurs. Kursen är en fortsättning på Grundstudier i skrivteknik på engelska II, Kie Under kursen bekantar sig studeranden med olika särdrag i ett väldisponerat stycke. Studeranden övar att skriva och får feedback på sitt eget skrivande. Förkunskaper: Kie och Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Akademiskt skrivande på engelska (2 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Grundstudier i skrivteknik på engelska I och II, Kie och Kie bör vara avlagda innan studeranden kan antas till denna kurs. Kursen fokuserar på stilen i olika vetenskapliga artiklar. Studeranden ges inblick i de särdrag som utmärker vetenskapligt skrivande (målgrupp, syfte, disposition och stil). Målet är att få studeranden att bli medveten om dessa och tillämpa dem i sitt eget skrivande. Studeranden analyserar texter från sitt eget område och rapporterar om dem. Förkunskaper: Kie och Kie CEF nivå: Utgångsnivå: C1

4 853 Kie Teknisen englannin kirjoituskurssi (1 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssi sopii niille, jotka joutuvat usein kirjoittamaan teknisiä ohjeita. Kurssilla suunnitellaan ja harjoitellaan käyttöohjeiden ja käsikirjojen kirjoittamista. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I sekä Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Kirjoitusklinikka (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Ken Pennington Sisältö: Itsenäisesti suoritettavan verkkokurssin aikana opiskelijat saavat toimittamistaan kirjoitusnäytteistä palautetta. Näytteet voivat olla mm. diplomityöstä, tiivistelmästä, seminaariesitelmästä, projektihakemuksesta, teknisestä raportista tai muusta omaan alaan liittyvästä kirjoitustehtävästä. Palautteet sisältävät tietoa linkeistä, joista opiskelijat löytävät tarpeellisia lisäohjeita, esimerkkejä ja kielioppiharjoituksia.. www-sivu: Lisätiedot: Älä ilmoittaudu wwwtopin kautta! Tälle kurssille ilmoittaudutaan PILE palautejärjestelmän kautta. Ks. kurssin kotisivu:, josta löytyy tietoa PILEstä, salasanasta ja töiden palauttamisaikatauluista. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Tiedottavat esitelmät (2-3 op) I, II, III, IV Opettaja: Ken Pennington ja Tommi Tikka Sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijat tiedottavan esitelmän suunnitteluun, harjoitteluun ja esittämiseen. Aiheen tulee olla omalta alalta. Kurssi on kaksivaiheinen. Kahden ensimmäisen viikon aikana opiskelijat työstävät oman esitelmänsä runkoa kolmesti viikossa kahden tunnin mittaisessa työryhmätapaamisessa. Viikkojen 3-6 aikana esitelmän eri versioita harjoitellaan ja tallennetaan kahden tunnin mittaisissa viikottaisissa pienryhmätapaamisissa. Lisätiedot: Tämä kurssi on Kie Suostuttelevat esitelmät kurssin esitietovaatimuksena. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluversiona (2 op). Ks. kurssimateriaali: CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Suostuttelevat esitelmät (2-3 op) IV Opettaja: Ken Pennington ja Tommi Tikka Sisältö: Tälle kurssille voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet kurssin Kie Tiedottavat esitelmät. Kurssi perehdyttää opiskelijat suostuttelevan esitelmän suunnitteluun, harjoitteluun sekä esittämiseen. Aiheen tulee olla omalta alalta. Kurssi on kaksivaiheinen. Kahden ensimmäisen viikon aikana opiskelijat työstävät esitelmänsä runkoa kolmesti viikossa kahden tunnin mittaisessa työryhmätapaamisessa. Viikkojen 3-6 aikana esitelmän eri versioita harjoitellaan ja tallennetaan kahden tunnin mittaisissa viikoittaisissa pienryhmätapaamisissa. Esitiedot: Kie Tiedottavat esitelmät Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluversiona (2 op). Ks. kurssimateriaali: CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Att skriva tekniskt fackspråk på engelska (1 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen syftar till att ge studeranden övning i att planera och skriva tekniska anvisningar och instruktioner. Förkunskaper: Kie och Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Skrivklinik (1 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Ken Pennington Innehåll: Under denna nätkurs får studeranden feedback online på insänt material (diplomarbete, sammanfattningar, seminariepresentationer, projektansökningar, tekniska rapporter och annat material från det egna studieområdet). All feedback innehåller länkar till förklaringar, exempel och olika grammatikövningar. Webbsida: Tilläggsinformation: : Anmäl dig via PILE, inte wwwtopi! Närmare information om kursens innehåll, krav och uppgifter finns på kursens hemsida: Kursen uppfyller de krav som enligt examensstadgan gäller för det obligatoriska främmande språket. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Informativa presentationer (2-3 sp) I, II, III, IV Lärare: Ken Pennington och Tommi Tikka Innehåll: Kursen ger studeranden insikter i hur man planerar, tränar och håller en informativ presentation. Presentationen anknyter till det egna specialområdet. Kursen är tvådelad. Under de två första veckorna träffas studerandena tre gånger, i två timmars workshops, för att förbereda sina presentationer. Under veckorna 3-6 träffas studerandena två timmar i veckan för att i smågrupper öva olika versioner av presentationerna. Tilläggsinformation: Denna kurs bör vara avlagd innan studeranden kan delta i Kie Kursen uppfyller de krav som enligt examensstadgan Kursen kan också avläggas självständigt (2 sp). Kursmaterialet: sana.hut.fi/en/ CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Övertygande presentationer (2-3 sp) IV Lärare: Ken Pennington och Tommi Tikka Innehåll: Informativa presentationer, Kie bör vara avlagd innan studeranden kan antas till denna kurs. Kursen ger studeranden insikter i hur man planerar, övar och håller en övertygande presentation. Presentationen anknyter till det egna specialområdet. Kursen består av två delar. Under de två första veckorna träffas studerandena tre gånger, i två timmars workshops, för att förbereda sina presentationer. Under veckorna 3-6 träffas studerandena två gånger i veckan för att i smågrupper öva olika versioner av presentationerna. Förkunskaper: Kie Informativa presentationer Närmare information om sjävstudiekursens innehåll, krav och uppgifter finns på kursens hemsida CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1

5 854 Kie Väittelytaito (2-3 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin tavoitteena on kehittää taitoja, joiden avulla opiskelijat pystyvät keskustelemaan diplomaattisesti kiistanalaisista aiheista. Keskeisenä teemana on oppia vakuuttamaan keskustelukumppani omien väitteiden uskottavuudesta. Opiskelijat etsivät, arvioivat ja yhdistävät tietoa tuottaakseen perusteluja, jotka tukevat heidän näkemystään asiasta. Väittelyiden aiheet liittyvät tieteeseen ja teknologiaan. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Konferenssi- ja seminaariesitelmät (2 op) Kesä Opettaja: Ken Pennington Sisältö: Kurssilla keskitytään oman tutkimustyön esittelyyn. Kurssi antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella ja tallentaa konferenssiesitelmän (tai esim. diplomityöhön liittyvän esitelmän) eri versioita pienryhmässä. Opiskelijat saavat ja antavat palautetta esitelmän kielestä, sisällöstä ja kuvamateriaalista. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 Kie Kokous- ja neuvotteluenglantia (1-2 op) (1 op); (2 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssilla harjoitetaan niitä suullisen kielitaidon alueita, jotka edistävät viestintää kokouksissa ja neuvottelutilanteissa. Lisäksi kurssilla harjoitellaan motivoimaan ja suostuttelemaan muita. Kurssin tavoitteena on myös kiinnittää huomio kulttuurieroihin viestinnässä. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 Kie Englannin ääntämisharjoituksia A (1-2 op) (1 op); (2 op) III-IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssilla harjoitellaan englannin kielen rytmiä ja sanapainoa sekä yksittäisiä äänteitä. Sisältöön kuuluu teknillistä ja tieteellistä sanastoa. Suorittaakseen toisen opintopisteen, opiskelijat voivat jatkaa harjoittelua omien ongelma-alueidensa parissa. Tavoite: Yhden opintopisteen kurssin tavoitteena on parantaa puheen ymmärrettävyyttä. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Kie Englannin suullisen kielitaidon valmennuskurssi (1 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin kielen opettajat Sisältö: Opiskelijat harjoittelevat pienten, ennalta valmisteltujen tai valmistelemattomien puheiden pitämistä sekä saavat ja antavat niistä palautetta kannustavassa ympäristössä. Tavoite: Kurssin tavoitteena on lisätä varmuutta puhua ja esittää ajatuksia englanniksi.. Kohderyhmä: Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet koulussa englantia pitkänä kielenä. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta Kie Argumentationsteknik (2-3 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen syftar till att uppöva studerandens förmåga att diskutera kontroversiella ämnen på ett diplomatiskt sätt. Studeranden söker fram, värderar och sammanställer information som stöder den egna ståndpunkten. Debattämnena anknyter till vetenskap och teknologi. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Konferens- och seminariepresentationer (2 sp) Sommar Lärare: Ken Pennington Innehåll: Under kursen presenterar studeranden sina egna texter. Kursen ger studeranden möjlighet att öva olika versioner av en konferenspresentation (t.ex. en presentation inom diplomarbetet) i smågrupper. Studerandena får och ger feedback på språket, innehållet och bildmaterialet i presentationerna. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 Kie Mötes- och förhandlingsengelska (1-2 sp) (1 sp); (2 sp) I, II, III, IV Lärare: lärarna i engelska Innehåll: Under kursen uppövas de muntliga färdigheter som underlättar kommunikationen vid möten och förhandlingar. Studeranden utvecklar sin övertalningsteknik i syfte att kunna motivera andra. Kursen syftar också till att uppmärksamma kulturella skillnader i sättet att kommunicera. Värdering: godkänd/underkänd CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 Kie Uttalsövningar i engelska A (1-2 sp) (1 sp); (2 sp) III-IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen fokuserar på rytm och betoning. De enskilda ljuden behandlas vid behov. Innehållet består av teknisk och vetenskaplig terminologi. För avläggande av 2 sp kan studeranden fortsätta övningarna inom det område där studeranden har svårigheter. Mål: Kursen, som ger 1 sp, syftar till att behandla engelskans uttal på ett mångsidigt sätt. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2 Kie Övning i muntlig färdighet på engelska (1 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Studerandena övar sig att hålla korta tal, förberedda och oförberedda. Studerandena får och ger feedback på varandras tal i en uppmuntrande miljö. Mål: Kursens syfte är att öka säkerheten att tala inför publik. Målgrupp: Kursen är avsedd för studerande, som har läst engelska mindre än tio år i skolan. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2-B1

6 855 CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2-B1 Kie Työnhaku englanniksi (1 op) (itseopiskelukurssi) III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssi ohjaa opiskelijoita laatimaan työnhakuun liittyviä asiapapereita. Opiskelijat työskentelevät itsenäisesti noudattaen heille annettua aikataulua. Kurssia ei suositella ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Esitiedot: Suositellaan kurssia Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Liike-elämän kirjoitusviestintä (2 op) I, III Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tehokkaiden ja selkeiden liikekirjeiden (esim. pyyntöjen, valitusten ja myyntikirjeiden) laatimiseen. CEF-taso: CEFlähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englannin kielen erikoistyö (1-3 op) 26 (1 op); 52 (2 op); 78 (3 op) I, II, III, IV Opettaja: Lena Hillebrandt Sisältö: Kurssin sisällöstä sovitaan opettajan kanssa. Suorittaminen: Kurssi täyttää tutkintosäännön suullisen kielitaidon vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (1:3 op). Kohderyhmä: Kohderyhmä uudessa tutkintorakenteessa: P-moduuli - ensimmäisen vuoden opiskelijat. Korvaavuus: Korvaa osittain Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englannin kirjallinen koe (1 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Englannin kirjallinen koe järjestetään kerran kussakin periodissa. Läpäisemällä kokeen opiskelija osoittaa englannin luetun ymmärtämistaitonsa olevan vähintään tasolla C1. (Ks. eurooppalainen viitekehys Kokeeseen voi osallistua vain kerran. www-sivu: courses.htm#kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 tai korkeampi Kie Englannin suullinen koe (2 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Englannin suullinen koe on kaksiosainen. Läpäisemällä kokeen opiskelija osoittaa englannin suullisen kielitaitonsa olevan vähintään tasolla C1 (Ks. eurooppalainen viitekehys Ennen kokeeseen osallistumista opiskelijan tulee tehdä valmentavia harjoituksia. Lähempiä tietoja englannin opettajilta. Kokeeseen voi osallistua vain kerran. www-sivu: Kie Att söka jobb (1 sp) (Självstudiekurs)III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Studeranden får handledning i att skriva arbetsansökan med tillhörande dokument. Studeranden arbetar självständigt enligt fastställd tidsplan. Kursen rekommenderas inte för fösta och andra årets studerande. Förkunskaper: Kie rekommenderas CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Affärskorrespondens (2 sp) I, III Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursens syfte är att uppöva studerandens färdigheter att uttrycka sig tydligt och effektivt i skrift i affärsmässiga sammanhang genom att skriva anbud, reklamationer, försäljningsbrev m.m. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Valbar kurs i engelska (1-3 sp) 26 (1 sp); 52 (2 sp); 78 (3 sp) I, II, III, IV Lärare: Lena Hillebrandt Innehåll: Kursinnehållet fastställs i samråd med läraren, innan kursen inleds. Examination: Kurssi täyttää tutkintosäännön suullisen kielitaidon vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (1:3 op). Målgrupp: Kohderyhmä uudessa tutkintorakenteessa: P-moduuli - ensimmäisen vuoden opiskelijat. Motsvarighet: Korvaa osittain Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Det skriftliga provet i engelska (1 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Det skriftliga provet i engelska ordnas en gång under varje period. Studeranden bör efter avlagt prov visa färdigheter i läsförståelse på minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen. (Se Studeranden kan delta i provet endast en gång. Webbsida: courses.htm#kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 eller högre. Kie Det muntliga provet i engelska (2 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Det muntliga provet i engelska är i två delar. Studeranden bör efter avlagt prov visa muntliga färdigheter på minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen. (Se Studeranden bör göra förberedande övningar innan han eller hon deltar i provet. Närmare information fås av lärarna i engelska. Studeranden kan delta i provet endast en gång. Webbsida:

7 856 courses.htm#kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 tai korkeampi Kie Tutorointi englanniksi (1 op) (itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Lena Hillebrandt Sisältö: Opiskelija voi saada vieraan kielen opintoviikon toimittuaan tutorina ulkomaalaiselle opiskelijalle ja kirjoitettuaan raportin tutoroinnista englannin kielellä. Kurssista sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Espanjan kieli Kie Puhu espanjaa (2 op) (Itseopiskelukurssi)I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Helppoa turistiespanjaa sisältävä kurssi. Lisämateriaalina video ja kasetti. Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Kirjallisuus: Longo Sánchez, Puhu espanjaa Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 1A (2 op) I Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyviä tilanteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 1B (2 op) II Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Jatketaan jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyvien tilanteiden harjoittelua suullisesti ja kirjallisesti. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-tavoitetaso: A1 Kie Espanjaa harjoittelijoille (2 op) (Itsenäisesti suoritettava kurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuriin, historiaan ja maantieteeseen. Kirjallisuus: Uriz-Harling, En España. Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Kie Espanja 2A (2 op) III Opettaja: Anna Ahlava courses.htm#kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 eller högre. Kie Tutorverksamhet på engelska (1 sp) (självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Lena Hillebrandt Innehåll: En studerande kan få ett studiepoäng i ett främmande språk efter att ha verkat som tutor för en utländsk studerande. Studeranden skriver en rapport om tutorverksamheten på engelska. Studeranden kommer överens om kursen med den ansvariga läraren. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan gäller för det obligatoriska främmande språket. CEF nivå: CEF-färdighetsnivå: A2 Spanska språket Kie Tala spanska (2 sp) (Självstudiekurs)I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Kursen fokuserar på elementär spanska för turister. Som tilläggsmaterial används videofilm och kasett. Målgrupp: Kursen är avsedd för nybörjare. Litteratur: Longo Sánchez, Puhu espanjaa. Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 1A (2 sp) I Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Vardagsfraseologi övas både muntligt och skriftligt. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kursen är avsedd för nybörjare. Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 1B (2 sp) II Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Ytterligare muntliga och skriftliga övningar i vardagsfraseologi. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-färdighetsnivå: A1 Kie Spanska för utbytesstuderande (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen ger inblick i kultur, historia och geografi i spansktalande länder. Litteratur: Uriz-Harling, En España. Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2 Kie Spanska 2A (2 sp) III Lärare: Anna Ahlava

8 857 Sisältö: Suullista ja kirjallista kielitaitoa kehitetään lisäämällä sanaston ja rakenteiden määrää. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie , Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 2B (2 op) IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Suullista ja kirjallista kielitaitoa kehitetään edelleen lisäämällä sanaston ja rakenteiden määrää. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Lisätiedot: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-tavoitetaso: A2 Kie Liike-elämän espanjaa (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Tutustutaan espanjankielisen maailman liike-elämään. Kirjallisuus: Lindgren-Savinainen-Seppä, Claves del éxito. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot. Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: Lähtötaso: A2 Kie Espanja 3A (2 op) I Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Harjoitellaan kielenkäyttöä jokapäiväisissä tilanteissa. Perusrakenteiden ja -sanaston määrää laajennetaan. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 3B (2 op) II Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Jatketaan jokapäiväisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelua. Perusrakenteiden ja -sanaston määrää laajennetaan edelleen. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: A2 Kie Espanjan kielioppia (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Tavoite: Tavoitteena on antaa kokonaiskuva espanjan kieliopista sekä harjoitella sen vaikeimpia kohtia. Kirjallisuus: Mäkinen-Torvinen, Claro! (harjoituskirja) Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Innehåll: Färdigheterna att uttrycka sig i tal och skrift utvecklas, genom att studeranden tillägnar sig flera ord och strukturer. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: , Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 2B (2 sp) IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Färdigheterna att uttrycka sig i tal och skrift utvecklas ytterligare genom att studeranden tillägnar sig flera ord och strukturer. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Tilläggsinformation: Ersätter tillsammans med kursen Kie studieperioden Kie CEF nivå: CEF-färdighetsnivå: A2 Kie Affärsspanska (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Kursen ger insikter i affärslivet i spansktalande länder. Litteratur: Lindgren-Savinainen-Seppä, Claves del éxito Förkunskaper: Kie eller Kie eller motsvarande kunskaper. Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie CEF nivå: Utgångsnivå: A2 Kie Spanska 3A (2 sp) I Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Träning i att avända spanska i vardagslivet. Det centrala ordförrådet och antalet grundläggande strukturer utökas. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie studieperioden ersätter Kie Kie Spanska 3B (2 sp) II Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Fortsatt träning i att använda spanska i vardagslivet. Det centrala ordförrådet och antalet grundläggande strukturer utökas ytterligare. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: A2 Kie Spansk grammatik (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Mål: Kursen syftar till att ge en helhetsbild av spansk grammatik och träning i de svåraste strukturerna. Litteratur: Mäkinen-Torvinen, Claro! (övningsbok). Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2

9 858 Kie Espanja 4A (2 op) III Opettaja: Tanya Tynjälä Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa keskeisten rakenteiden ja sanaston hallinta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 4B (2 op) IV Opettaja: Tanya Tynjälä Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa keskeisten rakenteiden ja sanaston hallinta. Tämän kurssin jälkeen voit lähteä vaikka Latinalaisen Amerikan ekskursiolle. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: A2 Kie Espanjaa itsenäisesti 1 (1 op) (Itsenäisesti suoritettava kurssi) I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Kurssi, jonka opiskelija voi räätälöidä itselleen sopivaksi. Opintoihin voidaan sisällyttää sekä itseopiskelua että ryhmätyöskentelyä. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot CEF-taso: CEF-lähtötaso: B1 Kie Espanja 5A (2 op) I Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssiin kuuluu suullisen ilmaisun ja tekstin ymmärtämisen harjoittamista, ainekirjoitusta sekä kieliopin kertausta. Kirjallisuus: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 5B (2 op) II Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssiin kuuluu lisää suullisen ilmaisun ja tekstin ymmärtämisen harjoittamista, ainekirjoitusta sekä kieliopin kertausta. Kirjallisuus: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: B1 Kie Espanjaa itsenäisesti 2 (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Kie Spanska 4A (2 sp) III Lärare: Tanya Tynjälä Mål: Målet är att studeranden behärskar de grundläggande strukturerna och det centrala ordförrådet. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 4B (2 sp) IV Lärare: Tanya Tynjälä Mål: Målet är att studeranden behärskar de grundläggande strukturerna och det centrala ordförrådet. Efter denna kurs kan du t.o.m. resa på exkursion till Latinamerika. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: A2 Kie Självstudiekurs i spanska 1 (1 sp) 2+24 (Sjävstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Studeranden kan skräddarsy kursen enligt sina önskemål. I studierna kan både självstudier och grupparbete ingå. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B1 Kie Spanska 5A (2 sp) I Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen omfattar övningar i muntlig framställning och textförståelse samt uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 5B (2 sp) II Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen omfattar övningar i muntlig framställning och textförståelse samt uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: B1 Kie Självstudiekurs i spanska 2 (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä

10 859 Sisältö: Kurssi, jonka opiskelija voi räätälöidä itselleen sopivaksi. Opintoihin voidaan sisällyttää sekä itseopiskelua että ryhmätyöskentelyä. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot CEF-taso: CEF-lähtötaso: B1 Kie Espanja 6A (2 op) III Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssilla kehitetään suullista ilmaisua ja tekstin ymmärtämistä. Kirjoitetaan aineita ja kerrataan kielioppia. Kirjallisuus: Moreno - Moreno - Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 6B (2 op) IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssilla harjoitellaan lisää suullista ilmaisua ja tekstin ymmärtämistä. Kirjoitetaan aineita ja kerrataan kielioppia. Kirjallisuus: Moreno - Moreno - Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: B2 Kie Espanjankielistä kaunokirjallisuutta 1 (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Espanjankielisen kaunokirjallisuuden itsenäisesti suoritettava lukukurssi, joka tentitään suullisesti espanjaksi. Kirjallisuus: Kaksi kirjaluettelosta valittua teosta. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Latinalaisen Amerikan kulttuurit 1 (1 op) I Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssilla tutustutaan Latinalaisen Amerikan kulttuuriseen moninaisuuteen. Kirjallisuus: Monisteet Esitiedot: Kie tai Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Latinalaisen Amerikan kulttuurit 2 (1 op) II Opettaja: Tanya Tynjälä Innehåll: Studeranden kan skräddarsy kursen enligt sina önskemål. I studierna kan både självstudier och grupparbete ingå. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B1 Kie Spanska 6A (2 sp) III Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Under kursen utvecklas studeranden i muntlig framställning och textförståelse. Uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan Kie Spanska 6B (2 sp) IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen fokuserar på ytterligare övningar i muntlig framställning och textförståelse samt uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: B2 Kie Spansk skönlitteratur 1 (1 sp) (Självstudiekurs)I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Läskurs där spanskspråkig skönlitteratur studeras på egen hand och tenteras muntligt på spanska. Litteratur: Två verk från listan över böcker. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Latinamerikanska kulturer 1 (1 sp) I Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen ger studeranden inblick i den kulturella mångsidigheten i Latinamerika. Litteratur: Kurskompendium Förkunskaper: Kie eller Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Latinamerikanska kulturer 2 (1 sp) II Lärare: Tanya Tynjälä

11 860 Sisältö: Kurssilla tutustutaan Latinalaisen Amerikan kulttuuriseen moninaisuuteen. Kirjallisuus: Monisteet Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: C1 Kie Espanjankielistä kaunokirjallisuutta 2 (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Espanjankielisen kaunokirjallisuuden itsenäisesti suoritettava lukukurssi, joka tentitään suullisesti espanjaksi. Kirjallisuus: Neljä kirjaluettelosta valittua teosta. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Espanjan keskustelukurssi 1 (1 op) III Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Keskustelua ajankohtaisten tekstien pohjalta. Kirjallisuus: Monisteet Esitiedot: Kie tai Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanjan keskustelukurssi 2 (1 op) IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Keskustelua ajankohtaisten tekstien pohjalta. Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: C1 Kie Espanjankielinen elokuva 1 (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Espanjalaisiin elokuviin perustuvia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Sisältää tapaamisia. Kirjallisuus: Santos Gargallo, Isabel&Santos Gargallo, Alfonso, De cine (harjoituskirja ja video) Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot. Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Tekniikan espanjaa (4 op) I-II tai III-IV, ei luennoida lukuvuonna Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Perehdytään yleisteknisiin teksteihin. Innehåll: Kursen ger studeranden inblick i den kulturella mångsidigheten i Latinamerika. Litteratur: Kurskompendium. Förkunskaper: Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: C1 Kie Spansk skönlitteratur 2 (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Läskurs där spanskspråkig skönlitteratur studeras på egen hand och tenteras muntligt på spanska. Litteratur: Fyra verk från listan över böcker. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Diskussionskurs i spanska 1 (1 sp) III Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Diskussioner utgående från aktuella texter. Litteratur: Kurskompendium Förkunskaper: Kie eller Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan Kie Diskussionskurs i spanska 2 (1 sp) IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Diskussioner utgående från aktuella texter. Förkunskaper: Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: C1 Kie Kurs i spansk film 1 (2 sp) (Självstudiekurs)I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Muntliga och skriftliga övningar utgående från spanska filmer. Närträffar ingår. Litteratur: Santos Gargallo, Isabel&Santos Gargallo, Alfonso, De cine (övningsbok och videofilm). Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper. Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Teknisk spanska (4 sp) I-II eller III-IV, föreläses inte under läsåret Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Studeranden orienterar sig i texter med tekniskt innehåll.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinto-opas TUTKINTOVAATIMUKSET

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinto-opas TUTKINTOVAATIMUKSET Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinto-opas TUTKINTOVAATIMUKSET 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014 SISÄLLYS Dekaanin esipuhe...7 Opinto-oppaan käyttäjälle...9 TUTKINTOJEN JA OPINTOJEN SUORITTAMINEN

Lisätiedot

2014-2015 OPIN T O - O PA S. Kielipalvelut

2014-2015 OPIN T O - O PA S. Kielipalvelut 2014-2015 OPIN T O - O PA S Kielipalvelut Sisältö 2 Henkilökunta... 5 1 Opinto-oppaan rakenne lyhyesti... 6 2 Yleistä kieliopinnoista ja Kielipalvelut-yksiköstä... 7 Ammattikielten ja monikielisyyden tutkimus

Lisätiedot

Sisältö. Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Kielipalvelut-yksikkö

Sisältö. Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Kielipalvelut-yksikkö Sisältö 2 Henkilökunta...5 1 Opinto-oppaan rakenne lyhyesti...6 2 Yleistä kieliopinnoista ja Kielipalvelut-yksiköstä...7 Ammattikielten ja monikielisyyden tutkimus opetuksen tukena...7 Opintoneuvonta...7

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kiinteässä yhteistyössä lukukauden toisten opintojaksojen kanssa yhteisissä projekteissa.

Opintojakso toteutetaan kiinteässä yhteistyössä lukukauden toisten opintojaksojen kanssa yhteisissä projekteissa. Viestintä 1 Tunnus: COS1LP0021 Laajuus: 3 op (81h) Ajoitus: 1. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING

AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING 610 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) S-0 Osaston yhteiset kurssit S-17 Sähkömekaniikka S-18 Sähköverkot ja suurjännitetekniikka S-26 Radiotekniikka S-38 Tietoverkkotekniikka S-55 Teoreettinen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 3-9 AINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 3-9 AINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 3-9 AINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT SISÄLLYSLUETTELO 10. OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT... 1 10.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...

Lisätiedot

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen ANNIKA PELTONIEMI Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen Seminaariraportti Seminarierapport VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 200 III Julkaisija Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Suomea Finska Finnish

Suomea Finska Finnish Studies in Finnish language and culture 2004 Summer courses in Finnish language and culture arranged by CIMO Foreign universities offering instruction in Finnish language and culture Material for teaching

Lisätiedot

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 1 T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U Konetekniikan osasto O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPISKELIJOILLE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä

Lisätiedot

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice.

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice. Liikuntapalvelut Idrottsservice s 12 Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! ILMOITTAUTUMINEN Kevätkaudella alkaville uusille kursseille voit ilmoittautua

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k.

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k. www.kesalukio.fi KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier YLEISKESÄLUKIOT OPPIAINEKURSSIT 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k.,

Lisätiedot

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset

Lisätiedot

O P I N T O - O P A S 2 0 0 9-2 0 10

O P I N T O - O P A S 2 0 0 9-2 0 10 T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U O P I N T O - O P A S 2 0 0 9-2 0 10 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPIS- KELIJOILLE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN Toimittanut:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

Kesälukiot 2011 2011. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura

Kesälukiot 2011 2011. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura Kesälukiot 2011 2011 Sommargymnasier Sommargymnasier Kesälukioseura Sommargymnasiesamfundet Summer High School Association Yleiskesälukiot Tuusulanjärven kesälukio 6.-17.6. Järvenpää 8 Lohjan kesälukio

Lisätiedot

UULE KATSO KOE. Lekfulla lärandesituationer i finska

UULE KATSO KOE. Lekfulla lärandesituationer i finska UULE KATSO KOE Lekfulla lärandesituationer i finska Michaela Pörn Johanna Törni KUKAKO kuule katso koe Lekfulla lärande situationer i finska Michaela Pörn Johanna Törni Publikationer från Pedagogiska

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT www.kesalukio.fi SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 Kotimaisissa kesälukioissa myös henkilökohtaista opinto-ohjausta. Tartu tilaisuuteen! Lukiolaisille, lukioon siirtyville

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Teologisen tiedekunnan opinto-opas 2013 2015

Teologisen tiedekunnan opinto-opas 2013 2015 Teologisen tiedekunnan opinto-opas 2013 2015 1 2 Toimittaneet: Ville Meriläinen Karoliina Korhonen Satu Kunnas Laura Pellikka ISSN-tunnus 0356-8040 Taitto: Digipaino Keuruskopio Oy KEURUU 2013 Otavan Kirjapaino

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT www.kesalukio.fi SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 Kotimaisissa kesälukioissa myös henkilökohtaista opinto-ohjausta. Tartu tilaisuuteen! Ilmoittautumiset/anmälningar www.kesalukio.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNILLINEN KORKEAKOULU... 1 1.1 Tehtävä... 1 1.2 Yksiköt... 2 1.3 Hallinto... 2 2. TIETOTEKNIIKAN OSASTO... 3 3. AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO... 5 4. TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...

Lisätiedot

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 OSAA JA JALOSTA TAIDOT LAAJASALOSTA KOULUTUSOHJELMA VIESTINNÄN KOULUTUS: CROSSMEDIATOIMITTAJA, LEHTITOIMITTAJA, RADIOTOIMITTAJA,

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2015 www.kesalukio.fi Kesälukiot 2 015 YLEISKESÄLUKIOT Oppiainekurssit 10 Helsingin kesälukio I 1. 12.6. Helsinki MAAabi/MABabi, AIabi, ENAabi, RUBabi, RABabi, YHabi, PSabi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 1.4 Tutkintorakenteen uudistaminen...4 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...5 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...8

Lisätiedot

Kesälukiot 2010. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura

Kesälukiot 2010. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura Kesälukiot 2010 Sommargymnasier Kesälukioseura Sommargymnasiesamfundet Summer High School Association Kesälukiot 2010 SOMMARGYMNASIER Yleiskesälukiot Tuusulanjärven kesälukio 7. 18.6. Järvenpää 8 Lohjan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2012-2013 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE Toimittanut: Pertti Jokela Ville Kivimäki Anna Kuparinen

Lisätiedot

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot