SPRÅKCENTRET (KIE) KIELIKESKUS (KIE) Kie-98 SPRÅK Vie-98 KOMMUNIKATION (ao 45010) Direktör: Heidi Rontu, FD, p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPRÅKCENTRET (KIE) KIELIKESKUS (KIE) Kie-98 SPRÅK Vie-98 KOMMUNIKATION (ao 45010) Direktör: Heidi Rontu, FD, p. 451 4298"

Transkriptio

1 850 KIELIKESKUS (KIE) Kie-98 KIELET Vie-98 VIESTINTÄ (va 45010) Johtaja: Heidi Rontu, FT, p Englanti: vastuulehtori Lena Hillebrandt, FM, Lehtorit: Kenneth Pennington, MA, ; Diane Pilkinton- Pihko, MA, (virkavapaa ); Nanna Qvist, HuK, , Jan-Mikael Rybicki, FM, ; Jaana Suviniitty, FM, ; Tommi Tikka, FM, ; Ilona Tolsa- Mänttäri, FM, Espanja: vastuulehtori Anna Ahlava, FM, Lehtorit: Carmen Rodellas-Ryhänen, PhD, virkavapaa ; Tanya Tynjälä, MA, Tuntiopettaja: Lotta Sipilä, HuK Japani: vastuulehtori: Junichiro Okura, BA, Kiina: tuntiopettajat: Erika Sandman, FM, , Hai Guo, FM (avoin yliopisto). Portugali (avoin yliopisto): Erkki Heikkilä-Kyyhkynen, FM, Ranska: vastuulehtori Nina Korimo-Girod, FM, Lehtori Alain Thibault, U504, Tuntiopettaja: Frédéric Nozais, DEA, Ruotsi: vastuulehtori Eva Lönnholm, FK, Lehtorit: Hanna Husu, FM, ; Marianne Inkinen-Järvi, FM, ; Maria Katajamäki, FK, ; Eija Ketelä, FK, (virkavapaa ); Saija Tamminen-Parre, FM, ; Taija Swanström, FM, Saksa: vastuulehtori: Pauli Kudel, FK, Lehtorit: Eeva Elomaa, MA, ; Kristina Manner, FM, ; Caren Schröder, MA, Suomi: vastuulehtori: Seija Koski, FK, Lehtori: Inkeri Lehtimaja, FM, Tuntiopettaja: Taija Udd, FM, Venäjä: vastuulehtori: Maria Nikiforow, FK, Lehtori: Lena Hillebrandt, FM, Viestintä: vastuulehtori: Eeva-Leena Aittoniemi, FL, Lehtorit: Tiina Tassia, FM, (virkavapaa ); Tarja Tuomikoski, FM, Tuntiopettaja: Liisa Kouvonen, HuK, Kanslia: osastosihteeri Vuokko Rantanen, ; toimistosihteeri Maija Hario ; toimistosihteeri Caroline Juntunen, ; amanuenssi Ann-Catherina Berg, DI, ; opintoneuvojat Jukka Lariola, tekn. yo, Ann-Marie Sjögren, tekn. yo, Kielen tai viestinnän opintokokonaisuus Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa jonkin kielen tai viestinnän opintokokonaisuus. Kielen opintokokonaisuuteen sisältyy 20 opintopistettä kielikeskuksen määrittämiä kyseisen kielen opin- SPRÅKCENTRET (KIE) Kie-98 SPRÅK Vie-98 KOMMUNIKATION (ao 45010) Direktör: Heidi Rontu, FD, p Engelska: ansvarslektor Lena Hillebrandt, FM, Lektorer: Kenneth Pennington, MA, ; Diane Pilkinton- Pihko, MA, (tjänstledig ); Nanna Qvist, HuK, , Jan-Mikael Rybicki, FM, ; Jaana Suviniitty, FM, ; Tommi Tikka, FM, ; Ilona Tolsa- Mänttäri, FM, Spanska: ansvarslektor Anna Ahlava, FM, Lektorer: Carmen Rodellas-Ryhänen, PhD, tjänstledig ; Tanya Tynjälä, MA, Timlärare: Lotta Sipilä, HuK Japanska: ansvarslektor: Junichiro Okura, BA, Kinesiska: timlärare: Erika Sandman, FM, , Hai Guo, FM (öppna universitetet). Portugisiska (öppna universitetet): Erkki Heikkilä-Kyyhkynen, FM, Franska: ansvarslektor Nina Korimo-Girod, FM, Lektor: Alain Thibault, U504, Timlärare: Frédéric Nozais, DEA, Svenska: ansvarslektor Eva Lönnholm, FK, Lektorer: Hanna Husu, FM, ; Marianne Inkinen-Järvi, FM, ; Maria Katajamäki, FK, ; Eija Ketelä, FK, (tjänsledig ); Saija Tamminen-Parre, FM, ; Taija Swanström, FM, Tyska: ansvarslektor Pauli Kudel, FK, Lektorer: Eeva Elomaa, MA, ; Kristina Manner, FM, ; Caren Schröder, MA, Finska: ansvarslektor: Seija Koski, FK, Lektor: Inkeri Lehtimaja, FM, Timlärare: Taija Udd, FM, Ryska: ansvarslektor: Maria Nikiforow, FK, Lektor: Lena Hillebrandt, FM, Kommunikation: ansvarslektor: Eeva-Leena Aittoniemi, FL, Lektorer: Tiina Tassia, FM, (tjänstledig ); Tarja Tuomikoski, FM, Timlärare: Liisa Kouvonen, HuK, Kansli: avdelningssekreterare Vuokko Rantanen, ; byråsekreterare Maija Hario ; byråsekreterare Caroline Juntunen, ; amanuens Ann-Catherina Berg, DI, ; studierådgivare Jukka Lariola,, tekn. stud., Ann-Marie Sjögren, tekn. stud., Studiehelhet i ett språk eller i kommunikation Studeranden har möjlighet att avlägga en studiehelhet i ett språk eller i kommunikation. I studiehelheten i ett språk ingår 20 studiepoäng i ett sådant språk som undervisas vid språkcentret samt

2 851 toja sekä harjoittelu, opiskelu tai vastaava oleskelu maassa, jossa puhutaan ko. kieltä. Opintokokonaisuuteen ei voi sisällyttää alkeiskursseja. Viestinnän opintokokonaisuuteen sisältyy 15 op kielikeskuksen määrittämiä viestinnän opintoja ja vastuulehtorin kanssa erikseen sovittava harjoitustyö. Tarkemmat tiedot löytyvät kielikeskuksen www-sivuilta: Kielimessut Tiedotustilaisuus kurssitarjonnasta ja opetuksesta järjestetään syyskuun alussa. Tarkemmat tiedot löytyvät kielikeskuksen wwwsivuilta: Kurssit Englannin kieli Kie Englannin tekstin ymmärtäminen (3 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin aikana etsitään keinoja lukemisprosessin helpottamiseksi harjoittelemalla lukustrategioita, analysoimalla tekstejä sekä laajentamalla sanavarastoa. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää englanninkielisen tieteellisen ja teknisen kirjallisuuden lukutaitoa.. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Tieteellisen englannin luku- ja keskustelukurssi (3 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden yleistä tieteellistä sanavarastoa luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoitusten kautta. Materiaalina käytetään tieteellisiä ja teknisiä artikkeleita. Kurssi toimii myös englannin suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktivoijana sekä kehittää itseilmaisua. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Aktivoi englantisi 1 (2 op) I, III Opettaja: Englannin kielen opettajat Sisältö: Luku- ja keskusteluharjoitusten lisäksi kurssilla myös kerrataan englannin kielioppia. Tavoite: Kurssin tavoitteena on toimia englannin suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktivoijana. Kohderyhmä: Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet koulussa englantia pitkänä kielenä. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2-B1 Kie Aktivoi englantisi 2 (2 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssi on jatkoa periodeissa I/III alkaneelle Kie Aktivoi englantisi I kurssille. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2-B1 praktik, studier eller motsvarande vistelse i ett land där målspråket talas. Nybörjarkurser ingår inte i studiehelheten. Studiehelheten i kommunikation omfattar 15 studiepoäng kommunikationskurser samt ett individuellt övningsarbete i överenskommelse med ansvarslektorn i kommunikation. Närmare information finns på språkcentrets www-sidor: Språkmässan Ett informationstillfälle om språkcentrets kursutbud och undervisning arrangeras i början av september. Närmare information finns på språkcentrets www-sidor: Kurser Engelska språket Kie Läsning som process (3 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Genom att träna lässtrategier, analysera texter och utvidga sitt ordförråd får studeranden kännedom om metoder som stöder läsprocessen. Mål: Kursen syftar till att utveckla studerandens förmåga att läsa och tillägna sig engelskspråkig vetenskaplig och teknisk litteratur. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Läs- och diskussionskurs i vetenskaplig engelska (3 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen syftar till att utvidga studerandens kännedom om grundläggande vetenskaplig terminologi genom läs- skriv- och diskussionsövningar. Materialet utgörs av artiklar om vetenskap och teknik. Kursen aktiverar också studerandens muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och utvecklar uttrycksförmågan. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Aktivera din engelska 1 (2 sp) I, III Lärare: Lärarna i engelska Innehåll: Under kursens gång repeteras också den engelska grammatiken. Kursen består av föreläsningar och workshops. Mål: Kursen syftar till att utveckla studerandens skriftliga och muntliga färdigheter. Målgrupp: Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet koulussa englantia pitkänä kielenä. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2-B1 Kie Aktivera din engelska 2 (2 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen är en fortsättning på Kie Aktivera din engelska I. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2-B1

3 852 Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet 1 - itsenäisesti suoritettava (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Itsenäisesti suoritettavan kurssin aikana opiskelijat työstävät verkkomateriaalia ja osallistuvat kurssin loppukokeeseen. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat akateemisen ja teknisen kirjoittamisen perusteisiin, kuten pilkkusääntöihin, sidoksisuuteen, tyyliin ja kielioppiin. Loppukokeita järjestetään kahdesti kunkin periodin aikana. www-sivu: CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet 2 - itsenäisesti suoritettava (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssille osallistuminen edellyttää, että Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I on suoritettu. Itsenäisesti suoritettavan kurssin aikana opiskelijat työstävät verkkomateriaalia ja osallistuvat kurssin loppukokeeseen. Kurssi on jatkoa Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I -kurssille. Kurssilla käsitellään kirjoittamiseen liittyvää kielenhuoltoa, kielioppia, sidoksisuutta ja tyyliä edistyneemmällä tasolla. Loppukokeita järjestetään kahdesti kunkin periodin aikana. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I www-sivu: CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet III (1 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssille osallistuminen edellyttää, että Kie ja Kie on suoritettu. Kurssi on jatkoa Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I ja Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II -kursseille. Kurssi tutustuttaa opiskelijat kappaletasolla hyvin jäsennellyn tekstin ominaispiirteisiin. Kurssin aikana opiskelijat myös harjoittelevat kirjoittamista sekä saavat siitä palautetta. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I sekä Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Akateeminen kirjoittaminen (2 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssille osallistuminen edellyttää, että Kie ja Kie on suoritettu. Kurssi keskittyy erilaisissa tieteellisissä artikkeleissa käytettävään asiatyyliseen englantiin. Opiskelijat tutustuvat tieteellisen kirjoittamisen keskeisimpiin piirteisiin (kohderyhmä, tavoite, jäsentely ja tyyli) sekä analysoivat oman alansa tekstejä. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I sekä Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II Lisätiedot: Kurssi täyttää osittain tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta CEF-taso: Lähtötaso: C1 Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska 1 - självinstruerande kurs (1 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Under kursen, som avläggs självständigt, bearbetar studeranden webbmaterial och deltar i slutprovet. Kursen syftar till att ge studeranden grundläggande insikter i skriftlig framställning på engelska, språkvård (t.ex. skiljetecken) och formellare stil samt inblick i konsten att formulera sig flytande i skrift. Slutprov ordnas två gånger under varje period. Värdering: Ggodkänd/underkänd Webbsida: CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska 2 - självinstruerande kurs (1 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Grundstudier i skrivteknik på engelska I och II, Kie bör vara avlagda innan studeranden kan antas till denna kurs. Under kursen, som avläggs självständigt, bearbetar studeranden webbmaterial och deltar i slutprovet. Kursen är en fortsättning på Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska I. Kursen ger insikter i stildragen i vetenskapliga texter och i principerna för logisk framställning (meningsbyggnad och satsbildning). Slutprov ordnas två gånger under varje period. Förkunskaper: Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska I Webbsida: CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Grundstudier i skrivteknik på engelska III (1 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Grundstudier i skrivteknik på engelska I och II, Kie och Kie bör vara avlagda innan studeranden kan antas till denna kurs. Kursen är en fortsättning på Grundstudier i skrivteknik på engelska II, Kie Under kursen bekantar sig studeranden med olika särdrag i ett väldisponerat stycke. Studeranden övar att skriva och får feedback på sitt eget skrivande. Förkunskaper: Kie och Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Akademiskt skrivande på engelska (2 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Grundstudier i skrivteknik på engelska I och II, Kie och Kie bör vara avlagda innan studeranden kan antas till denna kurs. Kursen fokuserar på stilen i olika vetenskapliga artiklar. Studeranden ges inblick i de särdrag som utmärker vetenskapligt skrivande (målgrupp, syfte, disposition och stil). Målet är att få studeranden att bli medveten om dessa och tillämpa dem i sitt eget skrivande. Studeranden analyserar texter från sitt eget område och rapporterar om dem. Förkunskaper: Kie och Kie CEF nivå: Utgångsnivå: C1

4 853 Kie Teknisen englannin kirjoituskurssi (1 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssi sopii niille, jotka joutuvat usein kirjoittamaan teknisiä ohjeita. Kurssilla suunnitellaan ja harjoitellaan käyttöohjeiden ja käsikirjojen kirjoittamista. Esitiedot: Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet I sekä Kie Englanniksi kirjoittamisen perusteet II. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Kirjoitusklinikka (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Ken Pennington Sisältö: Itsenäisesti suoritettavan verkkokurssin aikana opiskelijat saavat toimittamistaan kirjoitusnäytteistä palautetta. Näytteet voivat olla mm. diplomityöstä, tiivistelmästä, seminaariesitelmästä, projektihakemuksesta, teknisestä raportista tai muusta omaan alaan liittyvästä kirjoitustehtävästä. Palautteet sisältävät tietoa linkeistä, joista opiskelijat löytävät tarpeellisia lisäohjeita, esimerkkejä ja kielioppiharjoituksia.. www-sivu: Lisätiedot: Älä ilmoittaudu wwwtopin kautta! Tälle kurssille ilmoittaudutaan PILE palautejärjestelmän kautta. Ks. kurssin kotisivu:, josta löytyy tietoa PILEstä, salasanasta ja töiden palauttamisaikatauluista. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Tiedottavat esitelmät (2-3 op) I, II, III, IV Opettaja: Ken Pennington ja Tommi Tikka Sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijat tiedottavan esitelmän suunnitteluun, harjoitteluun ja esittämiseen. Aiheen tulee olla omalta alalta. Kurssi on kaksivaiheinen. Kahden ensimmäisen viikon aikana opiskelijat työstävät oman esitelmänsä runkoa kolmesti viikossa kahden tunnin mittaisessa työryhmätapaamisessa. Viikkojen 3-6 aikana esitelmän eri versioita harjoitellaan ja tallennetaan kahden tunnin mittaisissa viikottaisissa pienryhmätapaamisissa. Lisätiedot: Tämä kurssi on Kie Suostuttelevat esitelmät kurssin esitietovaatimuksena. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluversiona (2 op). Ks. kurssimateriaali: CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Suostuttelevat esitelmät (2-3 op) IV Opettaja: Ken Pennington ja Tommi Tikka Sisältö: Tälle kurssille voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet kurssin Kie Tiedottavat esitelmät. Kurssi perehdyttää opiskelijat suostuttelevan esitelmän suunnitteluun, harjoitteluun sekä esittämiseen. Aiheen tulee olla omalta alalta. Kurssi on kaksivaiheinen. Kahden ensimmäisen viikon aikana opiskelijat työstävät esitelmänsä runkoa kolmesti viikossa kahden tunnin mittaisessa työryhmätapaamisessa. Viikkojen 3-6 aikana esitelmän eri versioita harjoitellaan ja tallennetaan kahden tunnin mittaisissa viikoittaisissa pienryhmätapaamisissa. Esitiedot: Kie Tiedottavat esitelmät Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluversiona (2 op). Ks. kurssimateriaali: CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Att skriva tekniskt fackspråk på engelska (1 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen syftar till att ge studeranden övning i att planera och skriva tekniska anvisningar och instruktioner. Förkunskaper: Kie och Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Skrivklinik (1 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Ken Pennington Innehåll: Under denna nätkurs får studeranden feedback online på insänt material (diplomarbete, sammanfattningar, seminariepresentationer, projektansökningar, tekniska rapporter och annat material från det egna studieområdet). All feedback innehåller länkar till förklaringar, exempel och olika grammatikövningar. Webbsida: Tilläggsinformation: : Anmäl dig via PILE, inte wwwtopi! Närmare information om kursens innehåll, krav och uppgifter finns på kursens hemsida: Kursen uppfyller de krav som enligt examensstadgan gäller för det obligatoriska främmande språket. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Informativa presentationer (2-3 sp) I, II, III, IV Lärare: Ken Pennington och Tommi Tikka Innehåll: Kursen ger studeranden insikter i hur man planerar, tränar och håller en informativ presentation. Presentationen anknyter till det egna specialområdet. Kursen är tvådelad. Under de två första veckorna träffas studerandena tre gånger, i två timmars workshops, för att förbereda sina presentationer. Under veckorna 3-6 träffas studerandena två timmar i veckan för att i smågrupper öva olika versioner av presentationerna. Tilläggsinformation: Denna kurs bör vara avlagd innan studeranden kan delta i Kie Kursen uppfyller de krav som enligt examensstadgan Kursen kan också avläggas självständigt (2 sp). Kursmaterialet: sana.hut.fi/en/ CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Övertygande presentationer (2-3 sp) IV Lärare: Ken Pennington och Tommi Tikka Innehåll: Informativa presentationer, Kie bör vara avlagd innan studeranden kan antas till denna kurs. Kursen ger studeranden insikter i hur man planerar, övar och håller en övertygande presentation. Presentationen anknyter till det egna specialområdet. Kursen består av två delar. Under de två första veckorna träffas studerandena tre gånger, i två timmars workshops, för att förbereda sina presentationer. Under veckorna 3-6 träffas studerandena två gånger i veckan för att i smågrupper öva olika versioner av presentationerna. Förkunskaper: Kie Informativa presentationer Närmare information om sjävstudiekursens innehåll, krav och uppgifter finns på kursens hemsida CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1

5 854 Kie Väittelytaito (2-3 op) II, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin tavoitteena on kehittää taitoja, joiden avulla opiskelijat pystyvät keskustelemaan diplomaattisesti kiistanalaisista aiheista. Keskeisenä teemana on oppia vakuuttamaan keskustelukumppani omien väitteiden uskottavuudesta. Opiskelijat etsivät, arvioivat ja yhdistävät tietoa tuottaakseen perusteluja, jotka tukevat heidän näkemystään asiasta. Väittelyiden aiheet liittyvät tieteeseen ja teknologiaan. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Konferenssi- ja seminaariesitelmät (2 op) Kesä Opettaja: Ken Pennington Sisältö: Kurssilla keskitytään oman tutkimustyön esittelyyn. Kurssi antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella ja tallentaa konferenssiesitelmän (tai esim. diplomityöhön liittyvän esitelmän) eri versioita pienryhmässä. Opiskelijat saavat ja antavat palautetta esitelmän kielestä, sisällöstä ja kuvamateriaalista. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 Kie Kokous- ja neuvotteluenglantia (1-2 op) (1 op); (2 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssilla harjoitetaan niitä suullisen kielitaidon alueita, jotka edistävät viestintää kokouksissa ja neuvottelutilanteissa. Lisäksi kurssilla harjoitellaan motivoimaan ja suostuttelemaan muita. Kurssin tavoitteena on myös kiinnittää huomio kulttuurieroihin viestinnässä. CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 Kie Englannin ääntämisharjoituksia A (1-2 op) (1 op); (2 op) III-IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssilla harjoitellaan englannin kielen rytmiä ja sanapainoa sekä yksittäisiä äänteitä. Sisältöön kuuluu teknillistä ja tieteellistä sanastoa. Suorittaakseen toisen opintopisteen, opiskelijat voivat jatkaa harjoittelua omien ongelma-alueidensa parissa. Tavoite: Yhden opintopisteen kurssin tavoitteena on parantaa puheen ymmärrettävyyttä. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Kie Englannin suullisen kielitaidon valmennuskurssi (1 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin kielen opettajat Sisältö: Opiskelijat harjoittelevat pienten, ennalta valmisteltujen tai valmistelemattomien puheiden pitämistä sekä saavat ja antavat niistä palautetta kannustavassa ympäristössä. Tavoite: Kurssin tavoitteena on lisätä varmuutta puhua ja esittää ajatuksia englanniksi.. Kohderyhmä: Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet koulussa englantia pitkänä kielenä. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta Kie Argumentationsteknik (2-3 sp) II, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen syftar till att uppöva studerandens förmåga att diskutera kontroversiella ämnen på ett diplomatiskt sätt. Studeranden söker fram, värderar och sammanställer information som stöder den egna ståndpunkten. Debattämnena anknyter till vetenskap och teknologi. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Konferens- och seminariepresentationer (2 sp) Sommar Lärare: Ken Pennington Innehåll: Under kursen presenterar studeranden sina egna texter. Kursen ger studeranden möjlighet att öva olika versioner av en konferenspresentation (t.ex. en presentation inom diplomarbetet) i smågrupper. Studerandena får och ger feedback på språket, innehållet och bildmaterialet i presentationerna. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 Kie Mötes- och förhandlingsengelska (1-2 sp) (1 sp); (2 sp) I, II, III, IV Lärare: lärarna i engelska Innehåll: Under kursen uppövas de muntliga färdigheter som underlättar kommunikationen vid möten och förhandlingar. Studeranden utvecklar sin övertalningsteknik i syfte att kunna motivera andra. Kursen syftar också till att uppmärksamma kulturella skillnader i sättet att kommunicera. Värdering: godkänd/underkänd CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 Kie Uttalsövningar i engelska A (1-2 sp) (1 sp); (2 sp) III-IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursen fokuserar på rytm och betoning. De enskilda ljuden behandlas vid behov. Innehållet består av teknisk och vetenskaplig terminologi. För avläggande av 2 sp kan studeranden fortsätta övningarna inom det område där studeranden har svårigheter. Mål: Kursen, som ger 1 sp, syftar till att behandla engelskans uttal på ett mångsidigt sätt. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2 Kie Övning i muntlig färdighet på engelska (1 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Studerandena övar sig att hålla korta tal, förberedda och oförberedda. Studerandena får och ger feedback på varandras tal i en uppmuntrande miljö. Mål: Kursens syfte är att öka säkerheten att tala inför publik. Målgrupp: Kursen är avsedd för studerande, som har läst engelska mindre än tio år i skolan. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2-B1

6 855 CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2-B1 Kie Työnhaku englanniksi (1 op) (itseopiskelukurssi) III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssi ohjaa opiskelijoita laatimaan työnhakuun liittyviä asiapapereita. Opiskelijat työskentelevät itsenäisesti noudattaen heille annettua aikataulua. Kurssia ei suositella ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Esitiedot: Suositellaan kurssia Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Liike-elämän kirjoitusviestintä (2 op) I, III Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tehokkaiden ja selkeiden liikekirjeiden (esim. pyyntöjen, valitusten ja myyntikirjeiden) laatimiseen. CEF-taso: CEFlähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englannin kielen erikoistyö (1-3 op) 26 (1 op); 52 (2 op); 78 (3 op) I, II, III, IV Opettaja: Lena Hillebrandt Sisältö: Kurssin sisällöstä sovitaan opettajan kanssa. Suorittaminen: Kurssi täyttää tutkintosäännön suullisen kielitaidon vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (1:3 op). Kohderyhmä: Kohderyhmä uudessa tutkintorakenteessa: P-moduuli - ensimmäisen vuoden opiskelijat. Korvaavuus: Korvaa osittain Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: B2 tai korkeampi Kie Englannin kirjallinen koe (1 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Englannin kirjallinen koe järjestetään kerran kussakin periodissa. Läpäisemällä kokeen opiskelija osoittaa englannin luetun ymmärtämistaitonsa olevan vähintään tasolla C1. (Ks. eurooppalainen viitekehys Kokeeseen voi osallistua vain kerran. www-sivu: courses.htm#kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 tai korkeampi Kie Englannin suullinen koe (2 op) I, II, III, IV Opettaja: Englannin opettajat Sisältö: Englannin suullinen koe on kaksiosainen. Läpäisemällä kokeen opiskelija osoittaa englannin suullisen kielitaitonsa olevan vähintään tasolla C1 (Ks. eurooppalainen viitekehys Ennen kokeeseen osallistumista opiskelijan tulee tehdä valmentavia harjoituksia. Lähempiä tietoja englannin opettajilta. Kokeeseen voi osallistua vain kerran. www-sivu: Kie Att söka jobb (1 sp) (Självstudiekurs)III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Studeranden får handledning i att skriva arbetsansökan med tillhörande dokument. Studeranden arbetar självständigt enligt fastställd tidsplan. Kursen rekommenderas inte för fösta och andra årets studerande. Förkunskaper: Kie rekommenderas CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre. Kie Affärskorrespondens (2 sp) I, III Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Kursens syfte är att uppöva studerandens färdigheter att uttrycka sig tydligt och effektivt i skrift i affärsmässiga sammanhang genom att skriva anbud, reklamationer, försäljningsbrev m.m. CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Valbar kurs i engelska (1-3 sp) 26 (1 sp); 52 (2 sp); 78 (3 sp) I, II, III, IV Lärare: Lena Hillebrandt Innehåll: Kursinnehållet fastställs i samråd med läraren, innan kursen inleds. Examination: Kurssi täyttää tutkintosäännön suullisen kielitaidon vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (1:3 op). Målgrupp: Kohderyhmä uudessa tutkintorakenteessa: P-moduuli - ensimmäisen vuoden opiskelijat. Motsvarighet: Korvaa osittain Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B2 eller högre Kie Det skriftliga provet i engelska (1 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Det skriftliga provet i engelska ordnas en gång under varje period. Studeranden bör efter avlagt prov visa färdigheter i läsförståelse på minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen. (Se Studeranden kan delta i provet endast en gång. Webbsida: courses.htm#kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 eller högre. Kie Det muntliga provet i engelska (2 sp) I, II, III, IV Lärare: Lärarna i engelska språket Innehåll: Det muntliga provet i engelska är i två delar. Studeranden bör efter avlagt prov visa muntliga färdigheter på minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen. (Se Studeranden bör göra förberedande övningar innan han eller hon deltar i provet. Närmare information fås av lärarna i engelska. Studeranden kan delta i provet endast en gång. Webbsida:

7 856 courses.htm#kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 tai korkeampi Kie Tutorointi englanniksi (1 op) (itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Lena Hillebrandt Sisältö: Opiskelija voi saada vieraan kielen opintoviikon toimittuaan tutorina ulkomaalaiselle opiskelijalle ja kirjoitettuaan raportin tutoroinnista englannin kielellä. Kurssista sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Lisätiedot: Kurssi ei täytä tutkintosäännön vaatimuksia pakollisesta CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Espanjan kieli Kie Puhu espanjaa (2 op) (Itseopiskelukurssi)I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Helppoa turistiespanjaa sisältävä kurssi. Lisämateriaalina video ja kasetti. Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Kirjallisuus: Longo Sánchez, Puhu espanjaa Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 1A (2 op) I Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyviä tilanteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 1B (2 op) II Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Jatketaan jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyvien tilanteiden harjoittelua suullisesti ja kirjallisesti. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-tavoitetaso: A1 Kie Espanjaa harjoittelijoille (2 op) (Itsenäisesti suoritettava kurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuriin, historiaan ja maantieteeseen. Kirjallisuus: Uriz-Harling, En España. Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Kie Espanja 2A (2 op) III Opettaja: Anna Ahlava courses.htm#kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 eller högre. Kie Tutorverksamhet på engelska (1 sp) (självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Lena Hillebrandt Innehåll: En studerande kan få ett studiepoäng i ett främmande språk efter att ha verkat som tutor för en utländsk studerande. Studeranden skriver en rapport om tutorverksamheten på engelska. Studeranden kommer överens om kursen med den ansvariga läraren. Tilläggsinformation: Kursen uppfyller inte de krav som enligt examensstadgan gäller för det obligatoriska främmande språket. CEF nivå: CEF-färdighetsnivå: A2 Spanska språket Kie Tala spanska (2 sp) (Självstudiekurs)I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Kursen fokuserar på elementär spanska för turister. Som tilläggsmaterial används videofilm och kasett. Målgrupp: Kursen är avsedd för nybörjare. Litteratur: Longo Sánchez, Puhu espanjaa. Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 1A (2 sp) I Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Vardagsfraseologi övas både muntligt och skriftligt. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kursen är avsedd för nybörjare. Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 1B (2 sp) II Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Ytterligare muntliga och skriftliga övningar i vardagsfraseologi. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-färdighetsnivå: A1 Kie Spanska för utbytesstuderande (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen ger inblick i kultur, historia och geografi i spansktalande länder. Litteratur: Uriz-Harling, En España. Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2 Kie Spanska 2A (2 sp) III Lärare: Anna Ahlava

8 857 Sisältö: Suullista ja kirjallista kielitaitoa kehitetään lisäämällä sanaston ja rakenteiden määrää. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie , Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 2B (2 op) IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Suullista ja kirjallista kielitaitoa kehitetään edelleen lisäämällä sanaston ja rakenteiden määrää. Äänitteitä ja videoita Espanjasta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Lisätiedot: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-tavoitetaso: A2 Kie Liike-elämän espanjaa (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Tutustutaan espanjankielisen maailman liike-elämään. Kirjallisuus: Lindgren-Savinainen-Seppä, Claves del éxito. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot. Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: Lähtötaso: A2 Kie Espanja 3A (2 op) I Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Harjoitellaan kielenkäyttöä jokapäiväisissä tilanteissa. Perusrakenteiden ja -sanaston määrää laajennetaan. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 3B (2 op) II Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Jatketaan jokapäiväisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelua. Perusrakenteiden ja -sanaston määrää laajennetaan edelleen. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: A2 Kie Espanjan kielioppia (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Tavoite: Tavoitteena on antaa kokonaiskuva espanjan kieliopista sekä harjoitella sen vaikeimpia kohtia. Kirjallisuus: Mäkinen-Torvinen, Claro! (harjoituskirja) Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: A2 Innehåll: Färdigheterna att uttrycka sig i tal och skrift utvecklas, genom att studeranden tillägnar sig flera ord och strukturer. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: , Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 2B (2 sp) IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Färdigheterna att uttrycka sig i tal och skrift utvecklas ytterligare genom att studeranden tillägnar sig flera ord och strukturer. Ljudband och videofilmer från Spanien. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Tilläggsinformation: Ersätter tillsammans med kursen Kie studieperioden Kie CEF nivå: CEF-färdighetsnivå: A2 Kie Affärsspanska (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Kursen ger insikter i affärslivet i spansktalande länder. Litteratur: Lindgren-Savinainen-Seppä, Claves del éxito Förkunskaper: Kie eller Kie eller motsvarande kunskaper. Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie CEF nivå: Utgångsnivå: A2 Kie Spanska 3A (2 sp) I Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Träning i att avända spanska i vardagslivet. Det centrala ordförrådet och antalet grundläggande strukturer utökas. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie studieperioden ersätter Kie Kie Spanska 3B (2 sp) II Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Fortsatt träning i att använda spanska i vardagslivet. Det centrala ordförrådet och antalet grundläggande strukturer utökas ytterligare. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: A2 Kie Spansk grammatik (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Mål: Kursen syftar till att ge en helhetsbild av spansk grammatik och träning i de svåraste strukturerna. Litteratur: Mäkinen-Torvinen, Claro! (övningsbok). Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: A2

9 858 Kie Espanja 4A (2 op) III Opettaja: Tanya Tynjälä Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa keskeisten rakenteiden ja sanaston hallinta. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 4B (2 op) IV Opettaja: Tanya Tynjälä Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa keskeisten rakenteiden ja sanaston hallinta. Tämän kurssin jälkeen voit lähteä vaikka Latinalaisen Amerikan ekskursiolle. Kirjallisuus: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: A2 Kie Espanjaa itsenäisesti 1 (1 op) (Itsenäisesti suoritettava kurssi) I, II, III, IV Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Kurssi, jonka opiskelija voi räätälöidä itselleen sopivaksi. Opintoihin voidaan sisällyttää sekä itseopiskelua että ryhmätyöskentelyä. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot CEF-taso: CEF-lähtötaso: B1 Kie Espanja 5A (2 op) I Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssiin kuuluu suullisen ilmaisun ja tekstin ymmärtämisen harjoittamista, ainekirjoitusta sekä kieliopin kertausta. Kirjallisuus: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 5B (2 op) II Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssiin kuuluu lisää suullisen ilmaisun ja tekstin ymmärtämisen harjoittamista, ainekirjoitusta sekä kieliopin kertausta. Kirjallisuus: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: B1 Kie Espanjaa itsenäisesti 2 (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Kie Spanska 4A (2 sp) III Lärare: Tanya Tynjälä Mål: Målet är att studeranden behärskar de grundläggande strukturerna och det centrala ordförrådet. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 4B (2 sp) IV Lärare: Tanya Tynjälä Mål: Målet är att studeranden behärskar de grundläggande strukturerna och det centrala ordförrådet. Efter denna kurs kan du t.o.m. resa på exkursion till Latinamerika. Litteratur: Kautto-Laine-Lehmussaari, Entre amigos. Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: A2 Kie Självstudiekurs i spanska 1 (1 sp) 2+24 (Sjävstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Studeranden kan skräddarsy kursen enligt sina önskemål. I studierna kan både självstudier och grupparbete ingå. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B1 Kie Spanska 5A (2 sp) I Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen omfattar övningar i muntlig framställning och textförståelse samt uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Spanska 5B (2 sp) II Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen omfattar övningar i muntlig framställning och textförståelse samt uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: B1 Kie Självstudiekurs i spanska 2 (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä

10 859 Sisältö: Kurssi, jonka opiskelija voi räätälöidä itselleen sopivaksi. Opintoihin voidaan sisällyttää sekä itseopiskelua että ryhmätyöskentelyä. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot CEF-taso: CEF-lähtötaso: B1 Kie Espanja 6A (2 op) III Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssilla kehitetään suullista ilmaisua ja tekstin ymmärtämistä. Kirjoitetaan aineita ja kerrataan kielioppia. Kirjallisuus: Moreno - Moreno - Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie tai Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanja 6B (2 op) IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssilla harjoitellaan lisää suullista ilmaisua ja tekstin ymmärtämistä. Kirjoitetaan aineita ja kerrataan kielioppia. Kirjallisuus: Moreno - Moreno - Zurita: Avance (Nivel intermedioavanzado, 2004). Esitiedot: Kie Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: B2 Kie Espanjankielistä kaunokirjallisuutta 1 (1 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Espanjankielisen kaunokirjallisuuden itsenäisesti suoritettava lukukurssi, joka tentitään suullisesti espanjaksi. Kirjallisuus: Kaksi kirjaluettelosta valittua teosta. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Latinalaisen Amerikan kulttuurit 1 (1 op) I Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Kurssilla tutustutaan Latinalaisen Amerikan kulttuuriseen moninaisuuteen. Kirjallisuus: Monisteet Esitiedot: Kie tai Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Latinalaisen Amerikan kulttuurit 2 (1 op) II Opettaja: Tanya Tynjälä Innehåll: Studeranden kan skräddarsy kursen enligt sina önskemål. I studierna kan både självstudier och grupparbete ingå. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper CEF nivå: CEF-utgångsnivå: B1 Kie Spanska 6A (2 sp) III Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Under kursen utvecklas studeranden i muntlig framställning och textförståelse. Uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie eller Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan Kie Spanska 6B (2 sp) IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen fokuserar på ytterligare övningar i muntlig framställning och textförståelse samt uppsatsskrivning och repetition av grammatik. Litteratur: Moreno-Moreno-Zurita: Avance (Nivel intermedio-avanzado, 2004). Förkunskaper: Kie Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: B2 Kie Spansk skönlitteratur 1 (1 sp) (Självstudiekurs)I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Läskurs där spanskspråkig skönlitteratur studeras på egen hand och tenteras muntligt på spanska. Litteratur: Två verk från listan över böcker. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Latinamerikanska kulturer 1 (1 sp) I Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Kursen ger studeranden inblick i den kulturella mångsidigheten i Latinamerika. Litteratur: Kurskompendium Förkunskaper: Kie eller Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Kie Latinamerikanska kulturer 2 (1 sp) II Lärare: Tanya Tynjälä

11 860 Sisältö: Kurssilla tutustutaan Latinalaisen Amerikan kulttuuriseen moninaisuuteen. Kirjallisuus: Monisteet Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: C1 Kie Espanjankielistä kaunokirjallisuutta 2 (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Espanjankielisen kaunokirjallisuuden itsenäisesti suoritettava lukukurssi, joka tentitään suullisesti espanjaksi. Kirjallisuus: Neljä kirjaluettelosta valittua teosta. Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Espanjan keskustelukurssi 1 (1 op) III Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Keskustelua ajankohtaisten tekstien pohjalta. Kirjallisuus: Monisteet Esitiedot: Kie tai Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie Kie Espanjan keskustelukurssi 2 (1 op) IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Keskustelua ajankohtaisten tekstien pohjalta. Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: C1 Kie Espanjankielinen elokuva 1 (2 op) (Itseopiskelukurssi) I, II, III, IV Opettaja: Tanya Tynjälä Sisältö: Espanjalaisiin elokuviin perustuvia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Sisältää tapaamisia. Kirjallisuus: Santos Gargallo, Isabel&Santos Gargallo, Alfonso, De cine (harjoituskirja ja video) Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot. Korvaavuus: Yhdessä kurssin Kie kanssa korvaa opintojakson Kie CEF-taso: CEF-lähtötaso: C1 Kie Tekniikan espanjaa (4 op) I-II tai III-IV, ei luennoida lukuvuonna Opettaja: Anna Ahlava Sisältö: Perehdytään yleisteknisiin teksteihin. Innehåll: Kursen ger studeranden inblick i den kulturella mångsidigheten i Latinamerika. Litteratur: Kurskompendium. Förkunskaper: Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: C1 Kie Spansk skönlitteratur 2 (2 sp) (Självstudiekurs) I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Läskurs där spanskspråkig skönlitteratur studeras på egen hand och tenteras muntligt på spanska. Litteratur: Fyra verk från listan över böcker. Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Diskussionskurs i spanska 1 (1 sp) III Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Diskussioner utgående från aktuella texter. Litteratur: Kurskompendium Förkunskaper: Kie eller Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie Tilläggsinformation: Kursen uppfyller den de krav som enligt examensstadgan Kie Diskussionskurs i spanska 2 (1 sp) IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Diskussioner utgående från aktuella texter. Förkunskaper: Kie eller motsvarande kunskaper Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: C1 Kie Kurs i spansk film 1 (2 sp) (Självstudiekurs)I, II, III, IV Lärare: Tanya Tynjälä Innehåll: Muntliga och skriftliga övningar utgående från spanska filmer. Närträffar ingår. Litteratur: Santos Gargallo, Isabel&Santos Gargallo, Alfonso, De cine (övningsbok och videofilm). Förkunskaper: Kie , Kie eller motsvarande kunskaper. Motsvarighet: Tillsammans med kursen Kie ersätter studieperioden Kie CEF nivå: CEF-utgångsnivå: C1 Kie Teknisk spanska (4 sp) I-II eller III-IV, föreläses inte under läsåret Lärare: Anna Ahlava Innehåll: Studeranden orienterar sig i texter med tekniskt innehåll.

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot Opiskelijat, joiden äidinkieli on ruotsi, voivat suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Sivuaineopinnot koostuvat oppiaineen perusopinnoista

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare

INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare 1 NPK RUOTSIN KÄÄNTÄMINEN HuK-TUTKINTO 180 op HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Opintojen alkuvaihe NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING HuK-EXAMEN 180 sp INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare NPK001 (2 sp) Nimi Namn Opiskelijanumero

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Joustavat oppimispolut. ROKK-HANKE 2014-2015 Mari Huvitus Aalto-yliopisto Eija Tapio Diak

Joustavat oppimispolut. ROKK-HANKE 2014-2015 Mari Huvitus Aalto-yliopisto Eija Tapio Diak Joustavat oppimispolut ROKK-HANKE 2014-2015 Mari Huvitus Aalto-yliopisto Eija Tapio Diak Lähtötilanne ja tavoitteet: Sosiaalisen median ja verkkoympäristön käyttö opetuksessa korostuu Valinnan vapauden

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Biämnet svenska. Ruotsin kielen sivuaineopinnot. Ruotsin kielen sivuaineopinnot Biämnet svenska 2013 2014

Biämnet svenska. Ruotsin kielen sivuaineopinnot. Ruotsin kielen sivuaineopinnot Biämnet svenska 2013 2014 Ruotsin kielen sivuaineopinnot Kaikkien ruotsin kielen sivuaineopiskelun aloittavien (äidinkieli suomi) on osallistuttava sivuainekokeeseen, joka järjestetään tiistaina 3.9.2013 klo 8.30 11 salissa C203

Lisätiedot

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 OPPIAINEINFO torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 SISÄLTÖ uusi opinto-opas, opetussuunnitelma ja sen tuomat muutokset opintoihin ensi vuoden opetusohjelma kieliharjoittelu & työharjoittelu kansainvälinen

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Biämnet modersmålet svenska. Ruotsi äidinkielenä -sivuaineopinnot. Biämnet modersmålet svenska 2013 2014

Biämnet modersmålet svenska. Ruotsi äidinkielenä -sivuaineopinnot. Biämnet modersmålet svenska 2013 2014 Ruotsi äidinkielenä -sivuaineopinnot Ruotsi äidinkielenä -sivuaineopinnoissa opiskelija tutustuu viestinnän perusteisiin, kielioppiin ja kielenhuoltoon, pohjoismaiseen kulttuuriin ja ruotsalaiseen nykykirjallisuuteen.

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2017 Arkkitehtuurin laitos 8.9.2017 /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Biämnet Nordiska studier. Pohjoismaiset opinnot. Pohjoismaiset opinnot / Nordiska studier 2015 2016

Biämnet Nordiska studier. Pohjoismaiset opinnot. Pohjoismaiset opinnot / Nordiska studier 2015 2016 Pohjoismaiset opinnot Sivuainekokonaisuudessa Pohjoismaiset opinnot käsitellään Pohjolaa ja pohjoismaista yhteistyötä viiden keskeisen teeman kautta: yhteiskunta, kulttuuri, historia, identiteetti ja kieli.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATTISEMINAARI Yleistä Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen ajattelun tiedonhaun tiedon jäsentämisen

Lisätiedot

SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU

SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU Sanna-Liisa Koski Kielten opetuksen koordinaattori Aila Markus Opintoasianpäällikkö SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU

Lisätiedot

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ 44 Kieli- ja viestintäopinnot kauppatieteissä 9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ Vieraiden kielten taito on tärkeää kauppatieteilijälle. Tutkintoon on hyödyllistä liittää pakollisia kieliopintoja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot Opiskelijat, joiden äidinkieli on ruotsi, voivat suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Sivuaineopinnot koostuvat oppiaineen perusopinnoista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 984/2012 vp Koulutustodistuksen nimen muuttaminen kuntouttavassa koulutuksessa Eduskunnan puhemiehelle Useat oppilaitokset järjestävät työelämään ja ammatilliseen kuntoutukseen valmentavaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot /

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot / TFM-fuksit / llilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 2.9.-2.0.206 0:30-0:30- A00 LC- Kie- Differentiaali- nta A009 54 H07 9.540 Diff.- Tekniikan H03 alan Svenska inom perusteell teknik isesti 0 A009

Lisätiedot

Kotimaisten kielten opinnot tutkinnossa

Kotimaisten kielten opinnot tutkinnossa Päivän ohjelma Kotimaisten kielten opinnot tutkinnossa Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa kurssin avaus ja käytännön asiat Kurssikäytännöt ja mallilukujärjestykset Kotimaisten kielten

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Haetun kielen koe 27.5.2009 klo 17 19 Prov i det språk till vilket sökanden sökt. Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1 9. Älä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun sähkötekniikan kandidaatiohjelmassa 1 op

ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun sähkötekniikan kandidaatiohjelmassa 1 op Päivän ohjelma Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa kurssin avaus ja käytännön asiat Kurssikäytännöt ja mallilukujärjestykset Kotimaisten kielten opinnot tutkinnossa IT-käytännöt ja

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Biämnet svenska. Ruotsin kielen sivuaineopinnot. Ruotsin kielen sivuaineopinnot Biämnet svenska 2014 2015

Biämnet svenska. Ruotsin kielen sivuaineopinnot. Ruotsin kielen sivuaineopinnot Biämnet svenska 2014 2015 Ruotsin kielen sivuaineopinnot Kaikkien ruotsin kielen sivuaineopiskelun aloittavien (äidinkieli suomi) on osallistuttava sivuainekokeeseen. Jos opiskelija on suorittanut ruotsin kielen peruskurssin humanisteille,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun sähkötekniikan kandidaatiohjelmassa 1 op

ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun sähkötekniikan kandidaatiohjelmassa 1 op Päivän ohjelma Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa kurssin avaus ja käytännön asiat Kurssikäytännöt ja mallilukujärjestykset IT-käytännöt ja tietojärjestelmät Kotimaisten kielten opinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 39 19.05.2015 Aloite toisen kotimaisen kielen opetuksen aikaistamisesta Sipoon kouluissa/christel Liljeström ym. / Motion om tidigareläggning av det andra inhemska

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Kavaku 40, todistukset/intygen

Kavaku 40, todistukset/intygen Kavaku 40, todistukset/intygen Tutkinnot Kavakulle (määräaikaisen avustajan virkasuhteeseen) voidaan hyväksyä vain hakija, jolla on ylempi korkeakoulututkinto. Hakuajan päättymiseen mennessä on toimitettava

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2012 vp Maahanmuuttajaoppilaiden asema äidinkielen ylioppilaskokeen uudistamisessa Eduskunnan puhemiehelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistamassa äidinkielen ylioppilaskoetta

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Mitä kurssilla tehdään? Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Opiskelukäytännöt IT-harjoitus ja kirjastoharjoitus VP1 Ohjaustapaaminen Kansainvälistymistyöpajat

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän kokouksen asialistan kohtaan 5a. Yhteenveto on jaettu kokouksessa pöydälle.

Yhteenveto työryhmän kokouksen asialistan kohtaan 5a. Yhteenveto on jaettu kokouksessa pöydälle. Jatko-opintojen kehittämistyöryhmän jäsenille Yhteenveto työryhmän kokouksen 11.3.2005 asialistan kohtaan 5a. Yhteenveto on jaettu kokouksessa pöydälle. KASVATUSTIETEELLISTEN TIEDEKUNTIEN OPINTO-OPPAISTA

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Ma Ti Ke To Pe. Periodin alku yhteisen opetuksen yksikön opetusta: 9 Havainto-taidejakso viikot Otakaari 1 & Miestentie 3

Ma Ti Ke To Pe. Periodin alku yhteisen opetuksen yksikön opetusta: 9 Havainto-taidejakso viikot Otakaari 1 & Miestentie 3 Arkkitehtuuri 1 vsk Periodi I Viikot 37-43 Periodin alku yhteisen opetuksen yksikön opetusta: Havainto-taidejakso viikot 37-41 Otakaari 1 & Miestentie 3 ti 1..20 Opintoinfo * ARK-A00 1 Luennot L1 ARK-A00

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Kotimainen kirjallisuus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Inhemsk litteratur Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

YLEISET KIELITUTKINNOT

YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT KIELITAIDON OSOITTAMINEN YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa. Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata, miten hyvin puhut,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

4. jakson kielten kurssit elukiossa

4. jakson kielten kurssit elukiossa 4. jakson kielten kurssit elukiossa ENGLANTI 9 = ENGLANNIN JOHDANTOKURSSI, 0-KURSSI B-koodi Haluatko kerrata tai paikata englannin kielen taitojasi, palautella mieleen sanastoa ja kieliopin sääntöjä? Kurssilla

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUKSTEN JA RUOTSIN KURSSIEN VALINTAAN (ilmoittautuminen ryhmiin weboodissa tai kurssin ohjeiden mukaan)

OHJEITA HARJOITUKSTEN JA RUOTSIN KURSSIEN VALINTAAN (ilmoittautuminen ryhmiin weboodissa tai kurssin ohjeiden mukaan) 8.7.2016 Lisätietoa MyCourses ja weboodi (oodi.aalto.fi) Periodi I SYKSY 2016 LC-5411 (ENG1) (ENG1) LC-5411 (ENG1) (ENG1) (ENG1) LC-5411 H09 aloistus vko 37 T LC-5411 (H09) (ENG1) H11 (ENG1) H14 (ENG1)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

RUOTSI LC-5411 H02. PHYS-A3121 Termodynamiikka CS-A1111 PHYS-A3121 H02 H12 MS-A0105 H02. CS-A1111 *** Ohjelmoinnin peruskurssi. Luento H13 CS-A1111

RUOTSI LC-5411 H02. PHYS-A3121 Termodynamiikka CS-A1111 PHYS-A3121 H02 H12 MS-A0105 H02. CS-A1111 *** Ohjelmoinnin peruskurssi. Luento H13 CS-A1111 Kone- ja rakennustekniikan 1. vuoden opiskelijoille suunnattu mallilukujärjestys 2017-2018 Lisätietoa MyCourses ja weboodi (oodi.aalto.fi) Mera information om övningar och övriga kursspecifika detaljer

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot