Kuntoarvio. Hindsbyn koulu. Projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio. Hindsbyn koulu. Projekti 306582"

Transkriptio

1 Kuntoarvio Hindsbyn koulu Projekti

2 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto Yhteenveto Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista Kuntoarvion lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Korjaushistoria Asiakirjatilanne Kuntoarvion toteutus Käyttäjäkyselyn palaute Kuntoarvion tulokset Aluerakenteet F Rakennustekniikka G LVI Järjestelmät G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G3 Ilmastointijärjestelmät G4 Kylmätekniset järjestelmät G7 Palontorjuntajärjestelmät H Sähkö- ja tietojärjestelmät H1 Aluesähköistys H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset H3 Johtotiet H4 Johdot ja niiden varusteet H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet J Tietojärjestelmät J21 Antennijärjestelmä J66 Rakennusautomaatiolaitteet Energiatalouden arviointi Yhteenveto LIITTEET PTS-ehdotus, liite 1 2/ Hindsbyn koulu

3 Johdanto Tässä kuntoarvioraportissa tarkastellaan kiinteistön nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet sekä ehdotetaan lisätutkimuksia, mikäli niihin on tarvetta. Kuntoarvion lähtötietoina on käytetty tilaajalta saatujen tietojen lisäksi kiinteistön käyttäjiä sekä huoltohenkilökuntaa haastattelemalla saatuja tietoja. Tässä kuntoarvioraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen (PTSehdotus) on laadittu 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa viiden vuoden aikana toteutettaviksi ehdotetuissa toimenpiteissä. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä muutoin kuin niissä tapauksissa, joissa on huomattu merkittäviä turvallisuuteen tai viranomaismääräysten laiminlyönteihin liittyviä puutteita. Kustannusarvioiden laadinnassa on käytetty soveltuvin osin Haahtela-kehitys Oy:n ja Rakennustieto Oy:n julkaisemia rakentamisen kustannustietoja. Esitetyt kustannusarviot ovat raportointiajankohdan kustannustason mukaisia ja sisältävät arvonlisäveron 23 %. Tässä kuntoarvioraportissa on esitetty kunkin pääjärjestelmänimikkeen kuntoluokka. Luokittelu on kuntoarvioijan näkemys rakennusosan yleisestä kunnosta. Käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 1 = heikko, uusitaan 1-5 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6-10 vuoden kuluessa 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana Kuntoarvion tulosten esittely Kuntoarvioraportin otsikoissa olevat tunnukset viittaavat osajärjestelmänimikkeen (esim. G3 Ilmastointijärjestelmät) kuvauksessa annettuun ehdotukseen ja ne noudattavat seuraavaa esitysjärjestystä: 1. Kuvataan lyhyesti järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet. 2. Käsitellään nykytilanne ja todetaan kohteessa tehdyt havainnot. 3. Annetaan kunnossapito- ja korjaustoimenpide-ehdotukset. Kuntoarvion suorittivat Rakennustekniikka: Pekka Kiviranta LVIK- ja automaatiojärjestelmät: Aki Sjöman Sähkö- ja tietojärjestelmät: Paul Metsälä Kuntoarvion kiinteistökatselmoinnit suoritettiin Tampereella WSP FINLAND OY Pekka Kiviranta Aki Sjöman Lvi.tekn Paul Metsälä Rkm, (PKA) Projektipäällikkö FISE (PKA) Ins. (PKA) Rak. tekn. LVIA tekniikka Sähkötekniikka 3/ Hindsbyn koulu

4 1. Yhteenveto 1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista Rakennustekniikka Rakennus, jossa on kellaritila, yksi ylempi kerros ja ullakkotila, sijoittuu lähes mäen päälle. Mäen laki on rakennuksen länsipuolella, muilla sivuilla mäenrinne laskeutuu rakennuksesta poispäin, alamäkeen. Pääsisäänkäynnin kuisti on rakennuksen kaakkoissivulla. Rakennuksen korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennusta ja ympäristöä koskevat suojelupäätökset ja -määräykset. Pihan viherrakenteet ovat olleet vähäisellä hoidolla. Seinän vieressä olevat, rakenteita haittaavat kasvit tulee poistaa. Mahdollisia vaarallisia vanhoja puita tai niiden katkeavia oksia tulee tarkkailla vahinkojen välttämiseksi. Sorapäällysteisten kulkuteiden pintoja ei voitu arvioida lumi- ja jääpeitteestä johtuen. Koska salaojitusjärjestelmää ei tiettävästi ole, tulee pinta- ja kattovesien ohjaukseen etäälle perusmuurirakenteista kiinnittää eritystä huomiota. Perustukset ovat kivistä ladottuja ja osin niin korkeita, että olemassa on nurjahtamisen vaara. Graniittikivistä ladottu perusmuuri on osin kohtalaisen hyväkuntoinen. Luoteissivulla kiviladonta on kaatunut ja tulee korjata. Alapohjan puurungon puutavara näyttää melko hyväkuntoiselta. Koska kuntoarviointimenetelmin ei saada kovin selkeää tietoa perustus-, perusmuuri- ja alapohjarakenteista, suositellaan niiden osilta tehtäväksi kuntotutkimus, jotta korjaustarve voidaan selvittää. Rakennusrunko on paikoitellen todennäköisesti painunut, sillä vesikaton harja painuu katon lounaispäässä. Ulkoseinä on pullistunut ulospäin ainakin luoteissivun koillispäässä, edellä mainitusta ei ole välitöntä haittaa rakennuksen käytölle. Julkisivujen pintakäsitelty lomalautaverhous on pinnaltaan kirjavaa ja paikoitellen verhousta on korjattu. Perusmuurin yläpuolella ja ikkuna- ja oviaukkojen vierillä havaittiin paikoitellen tummuneita ja lahovaurioituneita kohtia, jotka tulee korjata. Edellä mainittuun kuntotarkastukseen suositellaan liitettäväksi myös ulkoseinien osittainen kuntotutkimus. Koillispäädyn parveke ja siihen liittyvä luiska on puurakenteiltaan osin lahovaurioitunut. Lounaispuolella olevan, ullakkotiloihin johtavan kulkutien puurakenteiset tikkaat ja kulkusilta näyttävät osin lahovaurioituneilta ja ränsistyneiltä. Parveke ja ullakon kulkutie tulee korjata ja varapoistumistiekäytön osalta tarkastaa pelastus- ja paloviranomaisten toimesta. Ikkunat ja ulko-ovet vaativat jonkin verran kunnostusta. 4/ Hindsbyn koulu

5 Vesikaton puurakenteiset kannattimet näyttävät olevan kunnossa, tarvittaessa puurakenteita tulee uusia. Vesikate näyttää levykiinnitysten ja pintojen osalta melko hyväkuntoiselta. Savupiippujen pellitykset ja lumieste ovat kunnossa. Lapetikkaat ja asennuksestaan irronnut kulkusilta tulee uusia kiireellisenä toimenpiteenä. Kattovesien poistojärjestelmän räystäskourut tulee puhdistaa ja niiden kallistukset korjata. Syöksytorvien maalipinnat tulee maalata ja niiden perusmuurin yläpään tasalle päättyvät alapäät tulee jatkaa. Kattovesien poistojärjestelmän alapään vedenohjauksia tulee korjata niin, että pintavedet ohjautuvat etäälle perusmuurirakenteista. Sisätilojen pinnat vaativat paikoitellen maalaus- ja muita pintakorjauksia. Koska tilojen käyttöasteista ei ole tietoa, on PTS-ehdotuksessa varattu pintakorjauksiin tasasummia muutaman vuoden välein. Kiireelliset toimenpiteet Vesikaton lapetikkaiden ja kulkusillan uusiminen Toimenpiteet 5 vuoden aikana Rakennuksen viereisten pensaiden ja muun kasvillisuuden poistaminen Julkisivujen lomalautaverhouksen lahovaurioiden ja pintakäsittelyn korjaukset Ikkunoiden ja ulko-ovien pintakäsittelyt ja kunnostukset Koillispäädyn varapoistumistien korjaus ja viranomaistarkastus Lounaispäädyn ullakolle johtavan kulkutien korjaukset Talotikkaiden korjaus / uusiminen Kattovesien poistojärjestelmän korjaukset Sisätilojen pintakorjaukset Toimenpiteet 10 vuoden aikana Julkisivujen lomalautaverhouksen lahovaurioiden ja pintakäsittelyn korjaukset Sisätilojen pintakorjaukset Lisäselvitykset Perustusten, perusmuurien ja alapohjan kuntotutkimus Ulkoseinien pullistumien ja lahovaurioituneiden kohtien kuntotutkimus 5/ Hindsbyn koulu

6 1.1.2 LVI - järjestelmät Rakennuksen lämmöntuotto on toteutettu vesikeskuslämmityksellä omalla kattilalaitoksella, jonka polttoaineena on kevyt polttoöljy. Kattilalaitos on merkiltään Jämä, jonka asennusvuosi on Kattilalaitoksen teho on 40 kw. Öljypoltin on Oilon Oy:n valmistama painepoltin. Lämmin käyttövesi tuotetaan öljykattilan vesitilaan asennetulla varaajalla. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että öljykattilalaitos on tullut teknisen ja taloudellisen käyttöikänsä päähän. Kiinteistössä on suositeltavaa varautua lähivuosina vaihtoehtoisen energiamuodon käyttöönottamiseksi kiinteistön ensisijaisena lämmöntuotantomuotona energiatalous huomioiden. Lämpöjohtoverkosto on rakennusten sisäpuolisilta osilta teräsputkea hitsaus- ja kierreliitoksin. Rakennusten sisäpuoliset teräsputkiasennukset ovat asennettu vuonna 1973 tehtyjen korjausten yhteydessä. Lämpöjohtoverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat välttävässä kunnossa olevia vinoistukkaventtiilejä. Patterit ovat pääosin vuonna 1973 uusittuja teräslevypattereita. Patteriventtiilit on uusittu pääosin vuonna 1973 lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteydessä. Myös yksittäisiä myöhemmin asennettuja patteriventtiilejä havaittiin kiinteistötarkastuksen yhteydessä. Patteriventtiilit ovat Danfoss Oy:n termostaattisia malleja. Termostaattiset patteriventtiilit tulevat käyttöikänsä päähän viimeistään tarkastelujakson (10v.) lopussa, jolloin ne on suositeltavaa uusia. Patteriventtiilien uusimisen yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös verkoston perussäätö. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen käyttövesiverkostoon. Kiinteistön käyttövesiverkosto on tehty kupariputkista. Vesijohtoverkosto on uusittu vuonna 1973 tehtyjen korjausten yhteydessä. Vesikalusteet ovat perustasoisia malleja. Vesikalusteet on uusittu pääosin vuoden 1973 korjausten yhteydessä. Tilojen peruskalusteina ovat 1-toimiset WC-istuimet WC:ssä, Oraksen 1-otehanat WC:ssä. Käyttövesiverkoston venttiilit ovat osittain uusittuja palloventtiilejä, mutta vanhoja vinoistukkaventtiilejäkin on vielä käytössä. Saadun tiedon mukaan vesijohtoverkostossa ei ole raportoitu vesivuotoja Ehdotamme käyttövesiputkistolle kuntotutkimusta putkiston elinkaari huomioiden (42v.) Jätevedet ohjautuvat rakennuksen etusivulla olevaan betonirengas sakokaivoon, joka tyhjennetään säännöllisesti kiinteistönhoitohenkilöstön pyynnöstä. Kuntoarviota tehdessä ei ollut käytössä piirustuksia, joista olisi selvinnyt viemäriverkoston eri osien asennusajankohtia. 6/ Hindsbyn koulu

7 Kiinteistössä on käytössä painovoimainen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtokanavat ovat alkuperäisiä rakenneaineisia hormeja. Pääte-elimet ovat painovoimaisen poistoilmanvaihtojärjestelmän ritiläventtiilejä. Korvausilma saadaan ikkunaraoista. Kiinteistössä on lähivuosina suositeltavaa harkita koneellisen tulo-ja poistoilmanvaihdon sekä lämmöntalteenoton käyttöönottoa energiasäästö ja sisäilman laatu huomioiden. Kiireelliset toimenpiteet Ei kiireellisiä toimenpiteitä Toimenpiteet 10 vuoden aikana Kiinteistössä on suositeltavaa varautua lähivuosina vaihtoehtoisen energiamuodon käyttöönottamiseksi kiinteistön ensisijaisena lämmöntuotantomuotona energiatalous huomioiden. Lämmitysverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen. Termostaattisten patteriventtiilien uusiminen ja lämmitysverkoston tasapainotus Käyttövesiverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen Vesikalusteiden uusiminen Kiinteistössä on lähivuosina suositeltavaa harkita koneellisen tulo-ja poistoilmanvaihdon sekä lämmöntalteenoton käyttöönottoa energiasäästö ja sisäilman laatu huomioiden. Suositeltavat lisätutkimukset kuntotutkimus käyttövesiputkiston vuonna 1973 asennetulle osuudelle. 7/ Hindsbyn koulu

8 1.1.3 Sähkö- ja tietojärjestelmät Sähkötekniikkaa on osittain kunnostettu v Muu sähkötekniikka on vanhempaa. Käytännössä kaikki sähköistys on vanhentunutta ja elinkaariremontti tulisi käynnistää. Päiväkerhokäytössä olevaan tilaan ei ollut pääsyä. Kunnostuksia ei voi tässä tilanteessa eritellä järkevästi. Kokonaisuus tulisi suunnitella ja toteuttaa kerralla kuntoon. Tuleva käyttö ratkaisee millainen sähköistys tarvitaan. Kylätupakäytössä voitaisiin aivan hyvin uusia olevat johdot ja varusteet entisiin sijainteihin käyttäen nykyistä asennustapaa. Tämä olisi edullistakin. PTS-arvioon on merkitty tämä toteutustapa. Kursivoidut toimenpiteet ovat huolto- tms. luontoisia eikä niitä ole viety PTS-taulukkoon. Kiireelliset toimenpiteet Huolletaan valaisinkuvut (pari havaintoa). Huolletaan murtuneet pistorasiat (1 havainto) Toimenpiteet 5 vuoden aikana Ajantasainen sähköpiirustusaineisto kartoittamalla. Uusitaan yleissähköistys. Toimenpiteet 10 vuoden aikana Ei toimenpiteitä Turvallisuus ja ympäristöriskit Pelastussuunnitelma Kiinteistölle on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa 468/2003 ja asetuksessa 787/2003. Kiinteistön pelastussuunnitelmassa varaudutaan ennalta arvaamattomiin, kiinteistöä ja kiinteistön käyttäjiä kohtaaviin vaaratilanteisiin normaali- ja poikkeustilanteissa. Pelastussuunnitelmassa määritellään mm. alkusammutuskalusto, palontorjunta ja väestönsuojelutilojen käyttö, laitteet ja tilan varusteet. Väestönsuojelu Kiinteistössä ei ole väestönsuojaa Palontorjunta Kiinteistössä on alkusammutuskalustona jauhesammuttimia. 8/ Hindsbyn koulu

9 Asbesti- ja haitta-aineet, jäähdytyslaitteiden kylmäaineet Kiinteistö on valmistunut vuonna 1903 ja peruskorjattu osittain vuonna Arvion perusteella rakennuksessa voi olla yhä käytössä vanhoja materiaaleja, jotka sisältävät asbestia ja muita haitallisia aineita. Tarkastuksissa ei todettu muuta merkittäviä turvallisuuteen, terveellisyyteen tai ympäristöön liittyviä haittatekijöitä. Toimenpiteet: Haitta-ainekartoitus ennen vanhojen materiaalien purkutoimenpiteisiin ryhtymistä Energiatalouden arviointi Kiinteistön lämpöenergian ominaiskulutus on ollut samantyyppisten rakennusten keskiarvokulutustasoa (n. 46 kwh/r-m³a) korkeampaa. Lämpöjohtoverkostoon tehtävä perussäätö vähentää lämpöenergian kulutusta Kiinteistön veden kulutustaso on ollut vuonna 2013 rakennustyypin keskiarvotasoa vähäisempää. Sähkönkulutus on varsin vähäistä rakennuksen nimellisen käytön takia. Kuntoarviossa on esitetty toimenpiteitä, joilla on energian säästöön liittyvää vaikutusta. Tarkemmat energiatalouteen liittyvät tiedot sekä toimenpide-ehdotukset ovat raportin kohdassa 5 Energiatalouden arviointi. 9/ Hindsbyn koulu

10 2. Kuntoarvion lähtötiedot 1.2 Kiinteistön perustiedot Tilaaja Sipoon kunta/ Toimitilat Tilaajan yhteyshenkilö Rainer Långsjö Kohde Hindsbyn ent. koulu Hindsbyntie 301, Sipoo Rakennusvuosi 1903 korjausvuosi 1973 Kerroksia 1+2 Kerrosala 249 m2 Huoneistoala 227 m2 Tilavuus 1080 m³ 1.3 Korjaushistoria Korjaustoimenpiteitä Asiakirjatilanne Kiinteistöstä oli saatavilla ja käytössä seuraavat asiakirjat: Perustiedot Energian ja veden kulutustiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta 1.5 Kuntoarvion toteutus Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääpiirteissään liike ja palvelurakennusten suoritusohjeiden RT ja kuntoluokitus RT mukaisia nimikkeistöjä ja suoritusohjeita ja energiatalouden tarkastelu suoritusohjeiden LVI , KH mukaisesti. Kiinteistöjen energiatalouden selvitykseen sisältyvät kulutusvertailut ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset sekä ehdotettujen toimenpiteiden arvioitu energiansäästöpotentiaali. Perusteellisesti energiansäästöpotentiaali voidaan selvittää ainoastaan erillisellä energiakatselmuksella muun muassa lämpötila- ja tehomittauksineen. Kiinteistökatselmoinnin yhteydessä tarkastettiin kaikki yleiset tilat. 1.6 Käyttäjäkyselyn palaute Kuntoarvioon ei sisältynyt käyttäjäkyselyn tekeminen. 10/ Hindsbyn koulu

11 3. Kuntoarvion tulokset 3.1. Aluerakenteet D6, D7, D8, D9 Viher- ja päällysrakenteet sekä aluevarusteet ja -rakenteet Rakennus, jossa on kellaritila, yksi ylempi kerros ja ullakkotila, sijoittuu lähes mäen päälle. Mäen laki on rakennuksen länsipuolella, muilla sivuilla mäenrinne laskeutuu rakennuksesta poispäin, alamäkeen. Pääsisäänkäynnin kuisti on rakennuksen kaakkoissivulla. Viherrakenteita ovat metsän puut sekä pihan pensaat, istutukset ja nurmikkoalueet. Viherrakenteet ovat olleet vähäisellä hoidolla. Paikoin ulkoseinien vierustojen viherrakenteet aiheuttavat haittoja rakenteille. Lumi- ja jääpeite haittasi osaltaan viherrakenteiden kunnon arviointia. Vanhoja puita ja niiden oksia tulee tarkkailla, jotta katkeavat puut tai niiden oksat eivät aiheuta vaaratilanteita. Pihan kulkutiet ovat päällystetyt tiettävästi soralla. Pintavedet ovat ohjatut päällystepintojen kallistuksin alueen maanimeytykseen. Sorapäällysteet ovat pääosin lumi- ja jääpeitteen alla, joten pintoja ei pystynyt arvioimaan. Leikkikenttävarusteita on rakennuksen länsipuolella. Leikkikenttävarusteita ei arvioitu ne olivat osin lumipeitteen alla. Leikkikenttävarusteet tulee pitää kunnossa EUmääräysten mukaisesti. Leikkikentän varusteiden tarkastus- ja huoltotoiminta tulee järjestää noudattaen SFS-EN standardin ohjeita. Jätehuoltovarusteista oli näkyvissä jätesäiliöt koillispään rappusten / luiskan alla ja tien vierellä. Jätehuolto tulee järjestää sopien alueellisesta jätehuollosta, joka on riippuvainen rakennuksen käyttötarkoituksesta. Kunto: 3 Tyydyttävä Toimenpiteet: Rakennuksen ulkoseinien vierellä olevien pensaiden ja muun kasvillisuuden poistaminen. Pääsisäänkäynnin eli kaakkoispuolen ja koillispuolen julkisivuja sekä maanpinnan muotoja. Luoteispuolen julkisivuja ja maanpinnan muotoja. 11/ Hindsbyn koulu

12 Rakennuksen lounaispääty ja 1. kerroksen ja ullakon sisäänkäynnit. Rakennuksen länsipuolella olevia leikkikenttä- ja talovarusteita F Rakennustekniikka Pohjarakenteet Salaojitusjärjestelmää ei todennäköisesti ole. Maaperä on tiettävästi imukykyistä, ja suurempia viitteitä maaperästä tulevasta kosteudesta ei pohjoispään kellaritilassa havaittu. Koska salaojitusjärjestelmän tekeminen olisi kohteessa varsin vaikeaa, ja niitä tuskin päätetään tehdä, tulee rakennuksen vierustan pinta- ja kattovesien ohjaukseen etäälle perusmuurirakenteista kiinnittää erityistä huomiota. Toimenpiteet: Ei toimenpide-ehdotuksia F1 Perustukset Rakennuksesta ei ollut käytettävissä rakennepiirustuksia, joista olisi voitu todeta perustamistapa. Oletettavasti rakennus on perustettu ulko- ja väliseinien kohdilla olevien kiviladontaanturoiden varaan. Perusmuurit ovat graniittikiviladontaa, kaakkoispuolen sisäänkäynnin portaikon kohdalla rapattuja ja betonipintoja. Koillispäässä on näkyvissä maapohjaista kellaritilaa, johon on varastoitu sekalaista tavaraa. Tuulettuvan alapohjan runkopuut ovat hirttä, lämmöneristeen laadusta ei ole tietoa. Kellaritilassa on myös jälkikäteen tehty betoni- ja kalkkihiekkatiilirakenteinen öljysäiliötila. Kiviladonnat ulkoseinien ja alapohjan runkopuiden kohdilla ovat paikoin melko korkeita, mikä saattaa aiheuttaa rakenteen nurjahduksen. Perusmuurin kiviladonta on paikoitellen (esim. luoteissivun lounaispäässä) kaatunut, ja samalla kohdalla julkisivun lomalautapinnalla on havaittavissa lahovaurioitumista. Pohjoispään kellaritilassa ja kaakkoissivun tuuletusaukon luukusta kuvattuna puiset tukirakenteet näyttävät silmämääräisesti tarkastettuina melko hyväkuntoisilta. Putkistoja on eristetty ja niitä on asennettu alapohjan puurakenteisiin koururakennelmiin. 12/ Hindsbyn koulu

13 Kaakkoissivun kuistin perusmuurit näyttävät melko hyväkuntoisilta. Perustusten, perusmuurien ja alapohjan osalta suositellaan tehtäväksi kuntotutkimus, jotta rakenteiden korjaustarve voidaan selvittää. Kunto: 2 Välttävä 3 Tyydyttävä Toimenpiteet: Perustusten, perusmuurien ja alapohjan kuntotutkimus F2 Rakennusrunko Rakennusrunko muodostuu 1. kerroksen osalla hirsikehikkorungosta. Vesikaton kannattimet ovat puurakenteisia. Ala- ja välipohjat ovat oletettavasti kellaritilan ja 1. kerroksen välillä pääosin puurakenteisia. 1. kerroksen ja ullakon välillä on puurunkoinen välipohja. Luoteissivulla havaittiin seinän koillispäässä ulkoseinän pullistumaa ulospäin. Kivistä ladotun perusmuurin päällä oleva hirsirungon alaosa on mahdollisesti paikoitellen lahovaurioitunut, koska lomalautaverhouskin on tummunut ja vaurioitunut. Edellisessä kohdassa suositeltu kuntotutkimus kannattaa ulottaa koskemaan myös pullistuman ja lahovaurioiden kohtia. Kunto: 2 Välttävä. Toimenpiteet: Ulkoseinien pullistumien ja lahovaurioituneiden kohtien kuntotutkimus..alapohjan puukannattimia ja putkistokouru. Luoteissivun kaatunut perusmuurin kiviladonta. 13/ Hindsbyn koulu

14 Kellaritilaa, kiviladontaperustuksia ja alapohjaa Alapohjan tuuletustilaa ja öljysäiliötilan nurkkaa F3 Julkisivu Julkisivut Rakennuksen julkisivut ovat 1. kerroksen ja ullakkotilan osilla pintakäsiteltyä lomalautaverhousta. Perusmuurit ovat graniittikivipintaisia. Julkisivujen pintakäsittely on osittain kirjavaa johtuen paikkauksista ja korjauksista. Paikoitellen, kuten perusmuurin yläpuolella ja sisäänkäyntien sekä ikkunoiden vierustoilla havaittiin lautaverhouksen lahovaurioitumista. Toisin paikoin lautaverhousta on korjattu alaosaltaan pellittämällä sekä uusimalla osittain verhouksia eri julkisivuilla. Graniittikivistä ladotut perusmuurit ovat silmämääräisesti tarkastettuina, niiltä osin kuin kiveys on pystyssä, kohtalaisen hyväkuntoisia. Paikoitellen kiviladontaa on korjattu laastisaumoin. Kuntotutkimus on suositeltu tehtäväksi pullistuneiden ulkoseinien ja perusmuurin yläpuolisilta osilta kohdassa F2 Rakennusrunko. Kunto: 2 Välttävä 3 Tyydyttävä. Toimenpiteet: Julkisivujen lomalautaverhouksen lahovaurioiden ja pintakäsittelyn korjaukset. Kuntotutkimuksen tekeminen ongelmakohtien osilta. Korjattua lomalautajulkisivua perusmuurin yläpuolella, kaakkoissivulla. lomalautajulkisivua ja niiden ikkunaliittymiä. 14/ Hindsbyn koulu

15 Ikkunat ja ulko- ovet Ikkunat ovat pääosin 2-lasisia, maalattuja puuikkunoita. Osa ikkunoista, kuten kuistin ja ullakkotilan ikkunat ovat 1-lasisia, maalattuja puuikkunoita. Ikkunoiden maalipinnat ja lasikittaukset ovat kuluneita, ja ikkunat ovat osin vetoisia. Ikkunat vaativat maalauskorjausta, lasikittausta, toimivuuden tarkistusta ja tiivistyksen tarkistusta eli tarvittavin osin kunnostuksen. Pääsisäänkäynnin eli kaakkoisjulkisivun kuistin ulko-ovi on puurakenteinen, pintakäsitelty umpiovi. Kuistin sisäänkäynnillä on metallikaitein varustettu betoniportaikko. Kuistin perusmuurissa on umpinainen, maalattu puuovi. Lounaispäädyn kuistin ulko-ovi on puurakenteinen, pintakäsitelty umpiovi. Sisäänkäynnillä on osin betonirakenteinen, metallikaitein varustettu portaikko. Koillissivun perusmuurissa on kellaritiloihin johtava umpinainen puuovi. Sisäänkäyntien ulko-ovet ovat pinnoiltaan kuluneita ja käynneiltään sovittamisen tarpeessa. Lounaispäädyn oven lukkoa ei saatu auki. Pintakäsittelyt vaativat korjausta ja ovet sovitusta. Kunnostustyöt kannattaa tehdä samaan aikaan ikkunoiden kunnostuksen kanssa. Koillispäädyssä on varapoistumistie, jossa on kulku ikkunasta puurakenteiselle parvekkeelle, johon liittyy jonkinlainen puurakenteinen poistumisluiska. Parveke ja luiska ovat puurakenteiltaan pahoin laho- ja pintavaurioituneet ja ne tulee uusia. Varapoistumistien määräystenmukaisuus tulee tarkastuttaa pelastus- ja paloviranomaisen toimesta. Lounaispäädystä on kulku ullakolle talotikkaiden, kulkusillan ja päätyikkunan kautta. Kulku ullakkotilaan ei ole turvallinen. Puiset tikkaat ja kulkusilta ovat osin lahovaurioituneet sekä ränsistyneet ja/tai huonosti toisiinsa nähden kohdennetut. Tikkaat ja kulkusilta tulee korjata. Ullakkotilaan, ikkunan sisäpuolelle, tulee tehdä portaikko. Kunto: 2 Välttävä 3 Tyydyttävä. Toimenpiteet: Ikkunoiden ja ulko-ovien pintakäsittelyt ja kunnostukset. Koillispäädyn varapoistumistien korjaus ja viranomaistarkastus. Lounaispäädyn ullakolle johtavan kulkutien korjaukset. 2-lasisen puuikkunan maalipintoja ja vaurioituneita lasikittauksia. Ikkuna heloituksineen sisäpuolelta kuvattuna. 15/ Hindsbyn koulu

16 Kaakkoissivun kuistin sisäänkäynti ja betoniportaikko. Koillispäädyn puurakenteinen parveke ja luiska. Koillispään parveke ja luoteissivun vinot talotikkaat. Lounaispään ränsistynyt kulkutie ullakolle. Julkisivun täydennysosat Rakennuksen luoteissivulla on metalliset, katolle johtavat talotikkaat, jotka taittuvat räystään kohdalla ulospäin niin, ettei suora kiipeäminen ole mahdollista. Talotikkaat tulee korjata pystysuoriksi myös räystään kohdalla tai uusia. Kunto: 2 Välttävä 3 Tyydyttävä. Toimenpiteet: Talotikkaiden korjaus/uusiminen. 16/ Hindsbyn koulu

17 F4 Yläpohjarakenteet Yläpohja ja vesikatto Yläpohjarakenteita pääsi arvioimaan ullakkotilasta, johon on kulku lounaispään ikkunasta. Vesikatto tarkastettiin maanpinnalta tähystämällä, koska talotikkaat eivät ole turvalliset. Vesikaton puiset kattokannattimet näyttävät silmämääräisesti tarkastettuna olevan pääosin kunnossa. Yhden savupiipun rappauspinnoilla on tummaa valumaa, joka on todennäköisesti johtunut juuripeltien vuodoista ennen nykyistä vesikatetta. Lahovaurioituneet puurakenteet tulee tarvittaessa korvata uusilla. Ulkoseinän yläosan ja katon puurakenteita. Vesikaton puurakenteita ja savupiipun rappaus. Vesikaton puurakenteita ja savupiipun vaurioitunut rappaus. Vesikate, savupiippu, lumieste ja painunut räystäskouru. 17/ Hindsbyn koulu

18 Vesikaton katteena on maalattu sementtikuitulevy (kuten Vartti-kate). Aluskatteena on ainakin tarkastetuilla osin kartonkikate. Vesikate levykiinnityksineen näyttää melko hyväkuntoiselta. Savupiippujen pellitykset näyttävät olevan toimivassa kunnossa. Lumiesteet näyttävät hyväkuntoisilta. Puurakenteiset lapetikkaat ja kulkusilta ovat käyttöikänsä lopussa. Kulkusilta on irronnut asennuksestaan. Lapetikkaat ja kulkusilta tulee uusia kiireellisenä toimenpiteenä. Kulkusilta saattaa pudota katolta tuulenpuuskasta tai muusta ulkoisesta syystä. Kattovesien poistojärjestelmänä toimivat räystäskourut ja syöksytorvet. Räystäskourut näyttävät silmämääräisesti, maanpinnalta arvioiden, olevan puhdistamattomat ja niiden kallistukset ovat osin puutteelliset, ja kourut roikkuvat keskiosiltaan. Syöksytorvien maalipinnat hilseilevät ja syöksytorvien alapäät jäävät paikoin perusmuurin yläosan tasolle. Räystäskourut tulee puhdistaa ja niiden kallistukset korjata. Syöksytorvien maalipinnat tulee maalata ja syöksytorvien alapäitä tulee jatkaa. Maanpinnalla ei ole muuta vedenohjausta kuin maanpinnan kallistukset. Syöksytorvien alle tulee asentaa vedenohjauskourut, jotka ohjaavat kattovedet etäälle perusmuurirakenteista. Kunto: 3 Tyydyttävä Toimenpiteet: Vesikaton lapetikkaiden ja kulkusillan uusiminen (kiireellinen toimenpide). Kattovesien poistojärjestelmän korjaukset. Vesikate, lapetikkaat, savupiippu ja kulkusilta. Kulkusilta, savupiippu ja läpivienti vesikatolla. 18/ Hindsbyn koulu

19 F5, F6, F7 Sisätilojen pintamateriaalit, rakenteet ja kiinteät kalusteet Rakennuksen 1. kerroksessa on tyhjillään olevia ja varastointikäytössä olevia tiloja sekä lounaispäädyssä tiettävästi päiväkotikäytössä olevia tiloja, joihin ei ollut arviointikäyntien aikana sisäänpääsyä. Kellari- ja ullakkotiloissa on varastointitiloja sekä kellarin öljysäiliötila. Arvioidut tilat ovat yleisesti pinnoiltaan kuluneita ja vanhentuneita. Paikoitellen maalipinnat ovat kuluneita ja irronneet alustoistaan. Koska tilojen käytöstä tai käyttöasteista ei ole tietoa, on PTS-ehdotuksessa varattu tasasummia muutaman vuoden välein käytettäväksi pintakorjauksiin. Huonetilat Huonetilojen seinäpintojen maalipinnoilla on havaittavissa paikoitellen kulumista ja maalin hilseilyä. Luoteispuolen koillispäässä olevan huoneen ulkoseinä on pullistunut ulospäin. Wc-tilat Wc-tiloissa ei havaittu silmämääräisesti tarkastaen viitteitä kosteudesta. Arviointia vaikeutti wc-tiloihin varastoidut tavarat. Lämmönjakohuone Lämmönjakohuone on pinnoiltaan käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Kunto: 2 Välttävä 3 Tyydyttävä Toimenpiteet: Sisätilojen pintakorjaukset. Luoteissivun ulkoseinä pullistuu ulospäin. Lämmönjakohuoneen pintoja ja laitteistoa. 19/ Hindsbyn koulu

20 3.3. G LVI Järjestelmät 3.4. G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Rakennuksen lämpöenergian tuotanto on toteutettu vesikeskuslämmityksellä omalla kattilalaitoksella, jonka polttoaineena on kevyt polttoöljy G11 Lämmöntuotanto Kattilalaitos on Jämä Oy:n valmistama vuodelta Kattilalaitoksen teho on 40 kw. Öljypoltin on Oilon Oy:n valmistama painepoltin. Öljypolttimen valmistusvuodesta ei saatu tietoa. Lämmin käyttövesi tuotetaan kattilan vesitilaan asennetulla varaajalla. Lämmityksen säätö on käsikäyttöinen. Käyttöveden- ja lämmityksen venttiilit ja toimilaitteet ovat Satchwellin valmistamia. Toimilaitteiden ja venttiilien kunto on heikko. Lämmönjakokeskuksen kiertovesipumput ovat Kolmeksin valmistamia pumppuja. Pumput ovat tyydyttävässä kunnossa. Pumppujen käyntiääni oli normaali ja vuotoja ei havaittu. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että öljykattilalaitos on tullut teknisen ja taloudellisen käyttöikänsä päähän. Kunto: Kattilalaitos varusteineen:2 Välttävä, Säätölaitteet:1 Heikko, Kiertopumput: 3 Tyydyttävä, Säätöventtiilit: 1 Heikko Toimenpiteet: Säätöventtiilien ja toimilaitteiden uusiminen Suosittelemme lähivuosina vaihtoehtoisen energiamuodon käyttöönottamiseksi kiinteistön ensisijaisena lämmöntuotantomuotona. Öljykattila Jämä vuodelta 1972 Öljypoltin Oilon 20/ Hindsbyn koulu

21 G12, G13, G14 Lämmönjakelu ja lämmitysverkostot varusteineen Lämpöjohtoverkosto on rakennusten sisäpuolisilta osilta teräsputkea hitsaus- ja kierreliitoksin. Rakennusten sisäpuoliset teräsputkiasennukset ovat asennettu vuonna Lämpöjohtoverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat heikossa kunnossa olevia vinoistukkaventtiilejä. Patterit ovat pääosin vuonna 1973 uusittuja teräslevypattereita. Patteriventtiilit on uusittu vuonna 1973 lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteydessä. Myös yksittäisiä myöhemmin asennettuja patteriventtiilejä havaittiin kiinteistötarkastuksen yhteydessä. Patteriventtiilit ovat Danfoss Oy:n termostaattisia malleja. Termostaattiset patteriventtiilit tulevat käyttöikänsä päähän viimeistään tarkastelujakson (10v.) lopussa, jolloin ne on suositeltavaa uusia. Patteriventtiilien uusimisen yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös verkoston perussäätö. Kunto: Lämpöjohdot ja patterit: 3. Tyydyttävä, Linjasäätö- ja sulkuventtiilit: 1. Heikko, Eristeet: 2. Välttävä Patteriventtiilit: 3. Tyydyttävä Toimenpiteet: Lämpöjohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen Termostaattiventtiilien uusiminen, sekä lämpöjohtoverkoston perussäätö 10- vuotisjakson lopussa. Patteritermostaatti Danfoss 21/ Hindsbyn koulu

22 3.5. G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Kiinteistö on liitetty kunnalliseen käyttövesiverkostoon G22 Vesijohtoverkosto Kiinteistön käyttövesiverkosto on tehty kupariputkista. Vesijohtoverkosto on uusittu vuonna Saadun tiedon mukaan vesijohtoverkostossa ei ole raportoitu vesivuotoja. Käyttövesiverkoston venttiilit ovat osittain uusittuja palloventtiilejä, mutta vanhoja vinoistukkaventtiilejäkin on vielä käytössä. Vesikalusteet ovat perustasoisia malleja. Vesikalusteet on uusittu pääosin vuoden 1973 korjausten yhteydessä. Tilojen peruskalusteina ovat 1-toimiset WC-istuimet WC:ssä, Oraksen 1-otehanat WC:ssä. Vesijohtoverkostoa ei ole varustettu paineenalennusventtiilillä. Verkoston painetasoa tarkasteltiin mittaamalla kalustevirtaamia eri puolilla verkostoa. Painetaso on mittausten perusteella Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräysten mukainen (kalustekohtaiset vesivirrat % normivirtaamasta). Ehdotamme käyttövesiputkistolle kuntotutkimusta putkiston elinkaari huomioiden (42v.) Kunto: Vesijohdot: 3. Tyydyttävä, Venttiilit: 1. Heikko, Vesi- ja viemärikalusteet: 2. Välttävä. Toimenpiteet: Käyttövesiputkiston kuntotutkimus G25 Jätevesiviemärit Jätevedet ohjautuvat rakennuksen etusivulla olevaan betonirengas sakokaivoon, joka tyhjennetään säännöllisesti kiinteistönhoitohenkilöstön pyynnöstä. Kuntoarviota tehdessä ei ollut käytössä piirustuksia, joista olisi selvinnyt viemäriverkoston eri osien asennusajankohtia. Kunto: Jätevesiviemärit: 3. Tyydyttävä, Kaivot: 3. Tyydyttävä. Toimenpiteet: Jätevesiviemäreiden huuhtelu tarvittaessa E4 Sadevesiviemärit Rakennuksessa ei ole sadevesiviemäreitä. Vesikattojen vedenpoisto on toteutettu ulkopuolisin syöksytorvien välityksellä maastoimeytykseen. 22/ Hindsbyn koulu

23 3.6. G3 Ilmastointijärjestelmät Kiinteistössä on käytössä painovoimainen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Kiinteistössä on lähivuosina suositeltavaa harkita koneellisen tulo-ja poistoilmanvaihdon sekä lämmöntalteenoton käyttöönottoa energiasäästö ja sisäilman laatu huomioiden. Kunto: 2. Välttävä. Toimenpiteet: Suosittelemme IV- järjestelmän uusimista koneelliseksi tuloja poistoilmanvaihdoksi IV-kone varustetaan lämmöntalteenotolla energiatalous huomioiden G33, G34 Kanavistot ja pääte-elimet Ilmanvaihtokanavat ovat alkuperäisiä rakenneaineisia hormeja. Pääte-elimet ovat painovoimaisen poistoilmanvaihtojärjestelmän ritiläventtiilejä. Korvausilma saadaan ikkunaraoista. Kiinteistössä on lähivuosina suositeltavaa harkita koneellisen tulo-ja poistoilmanvaihdon sekä lämmöntalteenoton käyttöönottoa energiasäästön ja sisäilman laatu huomioiden. Kunto: 2. Välttävä Toimenpiteet: Mahdollisessa ilmanvaihdon uudistuksessa kanavien- ja päätelaitteiden uusiminen. Painovoimaisen poistoilmanvaihdon ritiläventtiili. 23/ Hindsbyn koulu

24 G35 Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa 3.7. G4 Kylmätekniset järjestelmät Rakennuksessa ei ole kylmäteknisiä järjestelmiä 3.8. G7 Palontorjuntajärjestelmät G71 Alkusammutuskalusto Käsisammuttimet Kiinteistössä on alkusammutuskalustona jauhesammuttimia. Toimenpiteet: Säännölliset tarkastukset G72 Sammutusvesilaitteet Sisä- ja ulkopalopostit Kiinteistössä ei ole paloposteja Alkusammutuskalustona ovat jauhesammuttimet 24/ Hindsbyn koulu

25 3.9. H Sähkö- ja tietojärjestelmät H1 Aluesähköistys H11.1 Piha- ja aluevalaisimet Piha on valaistu neljällä ulkoseinän valaisimella. Pääsisäänkäynnin lautasvalaisin on ilmeisesti 40-luvulta. Lisäksi on asennettu valonheitin, liiketunnistinvalaisin ja päädyn sisäänkäyntiin posliinirunkoinen valaisin. Lautasvalaisin on heikkokuntoinen. Muut valaisimet ovat käyttökuntoisia, mutta varsin heikkotehoisia. Kunto: Heikko-tyydyttävä 1 3 Toimenpiteet: Pihavalaistuksen uusinta Heikkokuntoinen lautasvalaisin 40-luvulta H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset Pääkeskus on vuoden 1960-luvun lopun mallia. Keskuksen rakenne on kosketussuojainen. Keskus on päällisin puolin tyydyttävässä kunnossa. Elinkaarimallin mukaan keskus on vanhentunut uusittavaksi. Varokekeskukset ovat hyvissä olosuhteissa pidettävissä yllä pidempään ja havaintojen mukaan näin on tässäkin tapauksessa. Muuta sähköistystä uusittaessa on keskus kuitenkin uusittava vikavirtasuojauksen takia. Lukitulla puolella olevaa alakeskusta ei päästy näkemään. Kunto: 3 Tyydyttävä Toimenpiteet: Uusitaan pääkeskus muuta sähköistystä uusittaessa. 25/ Hindsbyn koulu

26 Pääkeskus H3 Johtotiet Varsinaisia johtoteitä ei ole asennettu. Asennukset ovat pääosin pinta-asennuksia H4 Johdot ja niiden varusteet H41 Liittymisjohdot Liittymisjohtona on AMKA25-ilmajohto. Keskukselle on jatkettu ullakon rakenteisiin kiinnitetyllä MMJ-johdolla. Kaapeleista ei havaittu huomautettavaa. Kunto: 4. Hyvä H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Minkäänlaista maadoitusjärjestelmää ei ole. Kuluttajamaadoituksena toimii näin ollen ilmajohdon lähin maadoitus. Tällaiseen maadoitukseen ei saa olla matkaa 200 m enempää. Ilmajohdon maadoituksia ei tutkittu (verkkoyhtiön johto). Tulevissa sähkökunnostuksissa on maadoitusjärjestelmä rakennettava kuluttajamaadoituksineen. Kunto: Ei luokittelua Toimenpiteet: Sähkökunnostuksessa rakennetaan maadoitusjärjestelmä. 26/ Hindsbyn koulu

27 H44 Voimaryhmäjohdot Voimaryhmäjohdot tarkoittavat talotekniikan voima- ja ohjausjohtoja. Kohteessa näitä ovat lämpökeskuksen johdotukset ja lieden johdotus 1970-luvun alkupuolelta. Voimaryhmäjohdotukset uusiutuvat tekniikkasaneerauksessa. Lieden johdotus on tehty luovasti lattiaan. Lieden vaihdossa liitosrasia on jäänyt lattiapintaan. Asennusta ei voi pitää hyväksyttävänä. Ulkoseinässä on vanhentunutta mallia voimapistorasia. Se tulisi purkaa johtoineen. Kunto: 3. Tyydyttävä Toimenpiteet: Muutetaan lieden liitos hyväksyttäväksi. Poistetaan ulkoseinän voimapistorasia. Uusitaan voimaryhmäjohdot tekniikkasaneerauksessa. Ei-hyväksyttävä liitostapa lieden johdolla. H45 Valaistusryhmäjohdot Valaistusryhmäjohdot tarkoittavat valaistuksen johtoja ja rasiakojeita. Johdotukset ja rasiakojeet vaikuttavat olevan suurimmalta osin vanhempia kuin 1973-vuoden kunnostuksesta. Ilmeisesti aikakaudelta Johdot ovat pääosin putkilankaa. Rasiakojeet ovat suurimmalta osin heikkokuntoisia ja ainakin yksi vioittunut koje havaittiin. Elinkaarimallissa yleissähköistyksen pistorasioitten ja kytkimien vaihtoväli on 45 vuoden luokkaa. Putkilankajohdotukset ovat ikääntyneet niin ikään uusittavaksi. Kunto: 1. Välttävä Toimenpiteet: Huolletaan vioittunut koje (1 havainto). Uusitaan valaistusryhmäjohdot ja varusteet. 27/ Hindsbyn koulu

28 Vaurioitunut pistorasia. H5 Valaisimet Valaisimina on posliinirunkoisia perusvalaisimia ja peltirunkoisia laatikkovalaisimia. Laatikkovalaisimet ovat vuodelta Muut valaisimet ovat osittain vanhempiakin ja osittain 1950-luvun puolelta. Valaisinvarustelu on välttävässä kunnossa (elinkaari, valaistustulos). Kupuja havaittiin puuttuvan useita. Kunto: 2. Välttävä. Toimenpiteet: Huolletaan valaisimien kuvut (useita havaintoja). Uusitaan valaistustekniikka H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H61 Lämmittimet H61.4 Saattolämmitykset Tulevalla vesijohdolla on saattolämmitys. Lämmitys on ilmeisesti itsesäätyvällä kaapelilla. Mitään ohjausta sille ei havaittu. Myös itse säätyvä kaapeli tuhlaa energiaa. Se tulisi kytkeä pois roudattomana aikana. Tarpeeton lämmitys kesäaikana lisää myös veden pilaantumista. Kunto: 4. Hyvä. Käytettävyys välttävä 2. Toimepiteet: Järjestetään saattolämmityskaapeliin jokin energiatehokas ohjaus. 28/ Hindsbyn koulu

29 3.15. J Tietojärjestelmät J21 Antennijärjestelmä Antennimastossa ovat antennit UHF- ja VHF- lähetteille. ULA-antenni puuttuu. Antennipiste on ilmeisesti päiväkotitilan puolella, jonne ei ollut pääsyä. Maston hyväkuntoisilla antenneilla voidaan ohjata yhtä tai kahta antennipistettä suoraan ilman vahvistinta. Järjestelmän rakenteesta ei voi muuta mainita järjestelmäkaaviota näkemättä. (Kunto: Epäselvä. Toimepiteet: Järjestetään kiinteistöön antennijärjestelmän kaavio.) Käyttökelpoisia antenneja J66 Rakennusautomaatiolaitteet Varsinaista rakennusautomaatiota ei ole. Lämmitysvesi säädetään käsin menovesitermostaatilla. Katselmuksessa tarkkailtiin vähäisten säätö- ja ohjauslaitteiden johdotusta, kosketussuojausta ja kiinnityksiä. Mitään mainittavaa ei havaittu. Kunto: 3. Tyydyttävä. 29/ Hindsbyn koulu

30 4. Energiatalouden arviointi Kohdetiedot Kiinteistön perustiedot ovat raportin kohdasta 2.1 Kiinteistön perustiedot. Kulutustiedot Veden ja sähköenergian toteutuneita kulutustietoja saatiin tilaajalta käyttöön v Vertailutiedot ovat julkaisuista Rakennuksen energiamenekin seuranta, KH , Asuinkiinteistöjen kuntoarvio, laajennettu energiatalouden selvitys RT sekä Kaukolämmön käyttöraportit Suositus M1/2010, Energiateollisuus ry. Lämpöenergian ominaiskulutukset sekä kulutusjakauma on laskettu huomioiden vuotuiset lämmitystarveluvut sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen osuus kokonaiskulutuksesta. Oletuksena on, että lämpimän käyttöveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta on n. 30 %. Sääkorjattu kulutus on normeerattu Jyväskylän kulutustasolle. Taulukko 1 lämpöenergian kulutus Lämpöenergian kulutus Mitattu kulutus (MWh/a) Sääkorjattu kulutus (MWh/a) Ominaiskulutus (kwh/r-m³,a) Ero vertailuarvoon ( 46kWh/r-m³,a) Ero vertailuarvoon (%) % 26 % 34 % Kiinteistön ominaiskulutus on ollut vuosina samantyyppisten rakennusten keskiarvokulutustasoa (n. 46 kwh/r-m³a) korkeampaa. Kiinteistön lämpöenergian arvioitu kulutusjakauma on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2 lämpöenergian kulutusjakauma Lämpöenergian kulutusjakauma Kulutustaso 2013 MWh/a % Lämmitys % Ilmanvaihto % Lämmin käyttövesi % Yhteensä % 30/ Hindsbyn koulu

31 Taulukko 3 vedenkulutus Kiinteistön vedenkulutus Vedenkulutus (m³/a) 12,0 20,4 19,4 Ominaiskulutus (dm³/hlö/vrk) Ero vertailutasoon (150 dm³/hlö/vrk) -67 % -45 % -47 % Ero vertailutasoon (%) 12,0 20,4 19,4 Kiinteistön veden kulutustaso on ollut vuonna 2013 rakennustyypin keskiarvotasoa vähäisempää. Taulukko 4 Kiinteistösähkön kulutus B Kiinteistösähkön kulutus Yksikkö Kiinteistösähkön toteutunut kokonaiskulutus kwh/a Kiinteistösähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 a 2,3 2,9 2,9 Kulutuksen muutos-%, kun vertailuvuosi ,0 26,4 26,5 Ominaiskulutuksen vertailuarvo tilastoista kwh/rm 3 a 24,0 24,0 24,0 Ero vertailuarvoon kwh/rm 3 a -21,7-21,1-21,1 Ero vertailuarvoon % Kiinteistö on ollut varsin vähäisellä käytöllä vuosikausia. Sähkönkulutus on muodostunut lähinnä lämpökeskuksen laitteista. Mitään kustannusvastaavaa toimenpidettä ei ole esitettäväksi tässä tilanteessa. 31/ Hindsbyn koulu

32 1.7 Yhteenveto Kiinteistön lämpöenergian kulutustaso on ollut rakennustyypin keskiarvotasoa korkeampaa. Vedenkulutus on ollut vuonna 2013 vertailutasoa alempaa. Lämpöjohtoverkostoon tehtävä perussäätö vähentää lämpöenergian kulutusta. Kiinteistösähkössä ei ole näkyvissä kustannusvastaavaa säästöpotentiaalia. Tarkempien energiansäästötoimenpiteiden säästövaikutukset ja energiankäytön säästöpotentiaali voidaan selvittää erillisellä energiakatselmuksella. 32/ Hindsbyn koulu

33 LIITE 1 1 (4) KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS YHTEENVETO Kiinteistö Hindsbyn koulu Kerrosala 249 m2 Rakenteet, LVIS Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Yhteensä Rakenne LVI Sähkö 1, YHT. x , / hm2 197,6 148,6 156,6 16,1 32,1 0,0 0,0 0,0 72,3 0,0 623,3 / hm2/kk 16,47 12,38 13,05 1,34 2,68 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 51,9 PTS yhteenveto x vuosi Rakenne LVI Sähkö

34 LIITE 1 2 (4) Hindsbyn koulu RAKENNUSTEKNIIKAN PTS-EHDOTUS RaportinToimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi viite Määrä-arvio yht. D6 F3 F3 F3 Vesikaton lapetikkaiden ja kulkusillan uusiminen Rakennuksen viereisten viherkasvien poistaminen Julkisivujen lomalautaverhouksen lahovaurioioiden ja pintakäsittelyn korjaukset Ikkunoiden ja ulko-ovien pintakäsittelyt ja kuunostukset Koillispäädyn varapoistumistien korjaus ja viranomais-tarkastus F3 Lounaispään ullakolle johtavan kulkutien korjaus F4 Kattovesien poistojärjestelmän korjaukset F5 Sisätilojen pintakorjaukset Perustusten, perusmuurien ja aalapohjan F1, F2 kuntotutkimus F3 Ulkoseinien pullistumien ja lahovaurioituneiden kohtien kuntotutkimus Kartoitusajankohdan kustannustaso. Hintoihin sisältyy alv 24% Suositeltava toteutusajanjakso Ensisijainen toteutusvuosi

35 LIITE 1 3 (4) Hindsbyn koulu LVI-TEKNIIKAN PTS-EHDOTUS RaportinToimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi viite Määrä-arvio yht. Ehdotus suunnittelulle vaihtoehtoisen energiamuodon käyttöönottamiseksi kiinteistön G11 ensisijaisena lämmitysmuotona G13 Lämmitysverkoston sulku-ja linjasäätöventtiilien uusiminen G14 Termostaattisten patteriventtiilien uusiminen ja verkoston tasapainotus Käyttövesiverkoston sulku-ja säätöventtiilien G 22 uusiminen G 22 vesikalusteiden uusiminen Ehdotus suunnittelulle IV-järjestelmän uusimiseksi G3 LTO:lla varustetuilla laitteilla Yhteensä LVI-järjestelmät Kartoitusajankohdan kustannustaso. Hintoihin sisältyy alv 24 % X toteutus tarjousten perusteella Suositeltava toteutusajanjakso Ensisijainen toteutusvuosi X toteutus tarjousten perusteella

36 LIITE 1 4 (4) Hindsbyn koulu SÄHKÖTEKNINEN PTS-EHDOTUS RaportinToimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi viite Määrä-arvio yht Ajantasaiset sähköpiirustukset kartoittamalla 1,2 1,2 H,J Yleissähköistyksen uusinta kylätupakäyttöön huoltoluontoisia toimenpiteitä raportissa x lisäselvitystarpeita raportissa 0 Yhteensä Sähkö- ja tietojärjestelmät 1,2 2,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 Kartoitusajankohdan kustannustaso. Hintoihin sisältyy alv 24 % Suositeltava toteutusajanjakso Ensisijainen toteutusvuosi

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26 arvio 1.6.2016 Peltokaari Aarnenkatu 26 49400 Hamina Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Peltokaari 1.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kuntoarvio RS 15. Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti. Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015

Kuntoarvio RS 15. Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti. Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015 Kuntoarvio RS 15 Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015 2(85) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Kuntoarvio

Kuntoarvio arvio 14.6.2016 Summan koulun asuntola Summantie 46 49480 Summa Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Summan koulun asuntola 14.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015 RS15 Kuntoarvio SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki Haarlankatu 1 E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS 15 Kuntoarvio 2/50 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Forsbyskola Kullbyntie Koskenkylä. Tarkastuspäivä

RS 15 Kuntoarvio. Forsbyskola Kullbyntie Koskenkylä. Tarkastuspäivä RS 15 Kuntoarvio Forsbyskola Kullbyntie 4 77 Koskenkylä Tarkastuspäivä 13.12.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- RS 15 Kuntoarvio 2 Tarkastuspäivä 13.12.213,

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola. Tarkastuspäivä 25.4.2016 Raportointipäivä 6.5.2016. luo

RS 15 Kuntoarvio. Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola. Tarkastuspäivä 25.4.2016 Raportointipäivä 6.5.2016. luo luo RS 15 Kuntoarvio Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola Raportointipäivä 6.5.2016 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA...

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka TÄMÄ VASTAUSPAPERI PALAUTETAAN. Nimi: Osasto: Tehtävä 1. (5 pistettä) Valitse oikea vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta +1 piste, väärästä 0,5 pistettä ja vastaamatta jättäminen 0 pistettä. 1.1 Kun kiinteistön

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs 1510021097 7.10.2015 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala 1510021097

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot