Markku Suortamo Hannu Laaksola Jouni Välijärvi (toim.) Opettajan. vuosi. Teemana hyvinvointi. PS-kustannus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markku Suortamo Hannu Laaksola Jouni Välijärvi (toim.) Opettajan. vuosi. Teemana hyvinvointi. PS-kustannus"

Transkriptio

1 Markku Suortamo Hannu Laaksola Jouni Välijärvi (toim.) Opettajan vuosi Teemana hyvinvointi PS-kustannus

2 Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Aatoksenkatu 8 E Jyväskylä Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) faksi: (014) Internet: sähköposti: Tuottaja: Pekka Santalahti puhelin: (014) sähköposti: Kustannustoimittaja: Mirva Kiviaho Kansi ja taitto: Marja Junnila Tekijät ja PS-kustannus PS-kustannus ISBN WS Bookwell Oy Juva 2008

3 ESIPUHE 5 Esipuhe Opettaja elää tätä päivää, vilkaisee eiliseen ja katsoo kaiken aikaa tulevaan. Hän kysyy jatkuvasti itseltään, mikä opettajan työssä on pysyvää, mitkä asiat muuttuvat peruuttamattomasti ja miten muutos vaikuttaa hänen elämäänsä ja työhönsä. Jatkuvassa muutoksessa jokainen tarvitsee tukea. Opettajan vuosi on opettajan oma vuosikirja ja käytännöllinen tietopaketti. Se kertoo menneen vuoden keskeiset tapahtumat, muistaa palkitut ja tuo esille viimeisimmän tutkimuksen ja lakimuutokset. Kirja tulee ilmestymään vuosittain, ja sen tarkoituksena on antaa tietoa, herättää keskustelua ja johdattaa tiedon lähteille. Ensimmäisen vuosikirjan teemaksi on valittu hyvinvointi. Koko yhteiskunnan selviytymisen elinehtona on hyvinvoinnin säilyminen. Se on yhteinen asiamme. Perheiden jaksaminen ja osaaminen lasten kasvatuksessa luo pohjan sille työlle, jota tehdään päiväkodeissa, kouluissa ja vielä korkea-asteen oppilaitoksissakin. Työhyvinvointi, työviihtyvyys ja työssä jaksaminen keskusteluttavat opetustyön parissa työskenteleviä. Fyysinen ja psyykkinen terveys ovat elinehtoja laadukkaan opetustyön tekemiselle. Kirjan verkkosivut tarjoavat tilaisuuden vuoropuheluun kirjan lukijoiden ja tekijöiden kesken. Sivustolla on artikkeleita täydentävää aineistoa, artikkeleihin liittyviä pohdintakysymyksiä ja linkit kunkin aihepiirin keskeisille nettisivuille. Kirjassa oleva symboli kertoo, milloin verkkosivustolla on saatavilla lisäaineistoa. Verkkosivustolla kannattaa käydä pitkin lukuvuotta, sillä sinne päivitetään syksyn ja kevään aikana lisää aineistoa. Sivuston etusivulta myös näet helposti, mitä materiaalia sivuille on milloinkin lisätty tai muuten päivitetty. Kirjan ja verkkosivuston keskeisenä viestinä on pyyntö tulla tekemään seuraavaa kirjaamme. Lähetä kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia ja tietoja tutkimuksista tai palkituista osoitteeseen Kirja on tehty jokaiselle opetus- ja kasvatusalan ammattilaiselle. Ensimmäisen kirjan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti perusopetuksen parissa työskentelevät, mutta muita opetuksen aloja ei ole kuitenkaan haluttu unohtaa. Myös oppilaiden vanhemmat saavat kirjasta merkittävää perustietoa opetuksen keskeisistä kysymyksistä. Kesäkuussa 2008 Markku Suortamo, Hannu Laaksola ja Jouni Välijärvi

4

5 Sisällys Esipuhe... 5 Lukuvuoden tapahtumia OSA 1 Hyvinvointi oppimisen ja mielekkään työn perusta... 9 Matti Rimpelä: Oppilashuolto kouluhyvinvoinnin ytimenä Jouni Välijärvi: Miten hyvinvointi taataan tulevaisuudessakin? Anu Mustonen: Kuinka saat taitoa ja tolkkua mediamaailmaan? Heidi Peltonen: Miten varaudut kriisitilanteisiin? Antti Lavanti: Voiko opettajaa kiusata? Tiina Ritvanen: Palaudutko riittävästi päivän työstä? OSA 2 Opetustoimen ohjeet ja suunnitelmat Kari Pitkänen: Miten osaamisesta tehdään vientituote? Suomalainen koulutusjärjestelmä mallina Bosnia-Hertsegovinassa Matti Lahtinen: Kuinka Suomeen on saatu toimiva koulutusjärjestelmä? Olli Luukkainen: Mitä uutta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma lupaa? Markku Rimpelä: Milloin opetussuunnitelma uudistuu? Timo Lankinen: Millä tavalla koulutuksen keskushallintoa voisi uudistaa? Petri Pohjonen: Miten hyödynnät tilastotietoja suunnittelutyössä? Kari Fagerholm: Kuinka valtakunnallinen opetussuunnitelma viedään arjen opetustyöhön?...167

6 OSA 3 Opetusalan henkilöstön edunvalvonta Tapio Holopainen, Peter Johnson, Anneli Kangasvieri ja Anne Kolehmainen: Missä ja miten etujasi valvotaan? Petri Kääriäinen: Mistä palkkasi muodostuu? Pekka Alanen ja Hannele Kantanen: Mihin eläkejärjestelmään kuulut? Tutkimuksen kertomaa koulusta ja opetuksesta 2007 ja Opetusalan palkittuja 2007 ja Kirjoittajat Muistiinpanoja...243

7 Osa 1 Hyvinvointi oppimisen ja mielekkään työn perusta Sisällys Osa 1 9 Oppilashuolto kouluhyvinvoinnin ytimenä Miten hyvinvointi taataan tulevaisuudessakin? Kuinka saat taitoa ja tolkkua mediamaailmaan? Miten varaudut kriisitilanteisiin? Voiko opettajaa kiusata? Palaudutko riittävästi päivän työstä? Oppilashuolto kouluhyvinvoinnin ytimenä Hyvinvointi ja myös pahoinvointi opitaan Terveys ja hyvinvointi...31 Miten tästä eteenpäin? Miten hyvinvointi taataan tulevaisuudessakin? Huonoja kouluja ei ole...55 Huolenaiheitakin on Ranking-listaaminen ei lisää hyvinvointia Kuinka saat taitoa ja tolkkua mediamaailmaan? Viestintävälineiden käyttöön järkeä...65 Kyllä ope osaa...66 Mediakasvatusta läpäisevästi koulussa ja kotona Mediakasvatuksen perusaskelmat Turvataidot osa mediataitoja...69 Miten varaudut kriisitilanteisiin? Suunnitelmat turvallisuuskansioksi

8 10 Opettajan vuosi Varmista, että kaikki osalliset ovat mukana Tarkista, että puhutte samoista asioista samoin käsittein...75 Sovi menettelytavat yhdessä muiden kanssa...77 Mieti, minkälaisesta kriisistä on kysymys...79 Sovi muiden kanssa, mitä tukea annetaan...80 Varmista, että jokainen tietää, kuka toimii johtajana...81 Laadi tiedottamisen periaatteet...82 Hakeudu tarvittaessa koulutukseen...84 Voiko opettajaa kiusata?...87 Miten kiusaaminen vaikuttaa hyvinvointiin?...87 Opettaja vierittää usein syyn omille harteilleen...89 Kiusaamisen psykologisointi johtaa umpikujaan...89 Apua tilanteeseen Vanhempien toiminnan psykologisointi Kun opettajan tilanne on oikeasti vaikea...92 Omien rajojen rakentaminen Mitä voit tehdä itse? Palaudutko riittävästi päivän työstä?...95 Miten työstressiä voi vähentää?...95 Opettajan työ kuormittaa kuormittaako liikaa? Opettajan työn tyypillisiä piirteitä...97 Selvitä itse, käykö elimistösi ylikierroksilla Tunnista stressitekijät ajoissa

9 Hyvinvointi oppimisen ja mielekkään työn perusta 11 Hyvinvointi oppimisen ja mielekkään työn perusta Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisestä pidetään hyvää huolta läpi elämän. Koulutus, terveys ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Mikä voisi olla se uusi hyvinvointijärjestelmä, joka takaa laadukkaan elämän kaikille suomalaisille myös tulevaisuudessa? Entä miten on laita kouluhyvinvoinnin? Koulutuksen merkitys ymmärretään niin yksilön ja perheen kuin kansakunnankin tasolla. Koulujärjestelmän arvioinnin tulee edistää myös hyvinvointia ja opetuksen laadun varmistamista. Arviointi luo parhaimmillaan toimivaa pohjaa kansainvälisestikin arvostetun koulujärjestelmämme kehittämiselle, mutta pahimmillaan se voi olla uudistumisen suurin uhka. Keskeisin vaatimus arvioinnille on, että se luo entistä paremmat edellytykset oppimiselle ja toimivalle työyhteisölle. Koko ikäluokan kattavat yhteiset kokeet johtavat vääjäämättä koulujen julkisiin listauksiin ja keskinäiseen kilpailuun. Kansainväliset kokemukset osoittavat tämän yksiselitteisesti. Toteutuessaan yhteiset kokeet muuttaisivat arviointijärjestelmän koulujen työn kontrollia korostavaksi. On vaikea ymmärtää, miksi Suomessa koulujen kontrollia tulisi kiristää. Eivätkö hyvät PISA-tulokset ole todiste juuri päinvastaisen koulutuspolitiikan tehosta? Opetus kehittyy tehokkaimmin opettajien ammattitaitoon investoimalla eikä heidän toimintamahdollisuuksiaan kahlitsemalla. Emme voi kuitenkaan sulkea silmiämme maailmanlaajuisilta kehityssuunnilta, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä. Päihteiden ja huumeiden käyttö, tarkoitukseton väkivalta ja muu rikollisuus ovat jo Suomessakin. Syksyn 2007 Jokelan koulun tragedia on meillä kaikilla mielessä. Onko syyllinen internet kielteisine vaikutteineen ja kontrolloimattomine yhteyksineen, vai mikä? On uskallettava kysyä, onko koulu tehnyt kaiken voitavansa tällaisten tapausten ehkäisemiseksi ja niiden jälkivaikutusten hoitamiseksi. Entä mitä myönteisiä mahdollisuuksia kasvulle ja oppimiselle maailman uudenlainen avautuminen tarjoaa? Työelämässä odotukset osaamiselle ja työntekijän jaksamiselle kasvavat jatkuvasti. Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää myös fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtimista. Opettajien työn kuluttavuus on tunnustettu tosiasia.

10 12 Opettajan vuosi On tärkeää kiinnittää huomiota jokaisen henkilökohtaiseen jaksamiseen yhtä lailla kuin kouluyhteisön hyvinvointiin. Opettajan ja vanhempien välinen yhteistyö on parhaimmillaan tärkeä voimavara opettajalle, mutta se voi olla myös hankalaa ja henkisiä voimavaroja nakertavaa. Yhteistyölle on löydettävissä monia hyviksi havaittuja toimintamalleja.

11 Miten varaudut kriisitilanteisiin? 73 Miten varaudut kriisitilanteisiin? Heidi Peltonen Turvallisuuden edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa on laaja kokonaisuus. Sen arkipäiväinen, suurelle yleisölle näkymätön perustyö toteutuu huolenpitona ja oppimisen tukena koulujen ja oppilaitosten arjessa, eri ikäryhmien välisissä kohtaamisissa, huolten tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa. Se näkyy myös tavassa ratkaista yhdessä elämiseen liittyviä väistämättömiä ristiriitoja ja ongelmia. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten koulusi voi koota oman turvallisuuskokonaisuuden. Suunnitelmat turvallisuuskansioksi Turvallisuuden edistäminen ja erilaisiin kriisitilanteisiin varautuminen on osa koulun ja oppilaitoksen perustehtävää. Turvallisuuden edistämisen kokonaisuuteen kuuluu muun muassa arjen turvallisuuskulttuurista huolehtiminen. Turvallisuuskulttuuria edistäviä tekijöitä ovat kaikki myönteistä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukeva toiminta: koulun ilmapiiri, hyvät ja toimivat opettajien ja oppilaiden väliset suhteet, koulun aikuisten väliset suhteet sekä jatkuvuuteen ja avoimuuteen perustuvat suhteet koteihin ja yhteistyökumppaneihin. On tärkeää, että huomio kiinnitetään osallisuuteen, luottamukseen, oikeudenmukaisuuteen, yhteisvastuullisuuteen ja keskinäiseen huolenpitoon. Turvallisuuteen vaikuttavat myös koulutyön järjestämisen tavat, yhteisön arvot sekä toimintaa ohjaavat selkeät pelisäännöt ja johdonmukaiset menettelytavat. Nämä yhdessä luovat sen perustan, jolle myös toiminta kriisitilanteissa selviytymiseksi rakentuvat. Kun kriisi koskettaa kouluyhteisöä, tarvitaan arjen huolenpidon lisäksi myös paljon muuta tukea. Siksi kriiseihin varautuminen, niiden ennakointi ja niissä toimiminen on yhtä lailla osa koulun ja oppilaitoksen perustehtävää. Tukitoimet edellyttävät moniammatillista osaamista, asioiden yhdessä pohtimista, toimintamallien yhdessä suunnittelua sekä työn- ja vastuunjaosta sopimista. Ennen kaikkea se vaatii sovittujen toimintamallien mukaan toimimista yhdessä tekemistä.

12 Uusi lastensuojelulaki Vuoden alusta tuli voimaan uusi lastensuojelulaki, jolla pyritään suuntaamaan lastensuojelua ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. Sitä on esimerkiksi lapselle koulussa ja päiväkodissa tarjottava erityinen tuki. Lapsen hyvinvoinnin edellytyksiä puolestaan lisää kodin ja päiväkodin tai koulun yhteistyö, ja siksi siitäkin on maininta laissa. Koulu-uhkauksista ensimmäinen syyte Apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti syytteen lappeenrantalaista nuorta miestä vastaan. Nuori väitti internetissä, että lappeenrantalaiskoulu joutuisi marraskuun 13. päivänä samanlaisten tapahtumien kohteeksi kuin Jokela. Miestä syytetään perättömästä vaaranilmoituksesta, josta voi saada sakkoja. 74 Opettajan vuosi Kansallisella tasolla tulisi pyrkiä laatimaan riittävän selkeitä normeja, jotta niiden pohjalta laadittavien suunnitelmien yhteensovittaminen koulun ja oppilaitoksen tasolla on mahdollista. Suunnitelmien sisällöt selkiytyvät, kun niitä tutkitaan rauhassa yhdessä. Toimintaohjeiden yhdistäminen yhdeksi koulun turvallisuuskokonaisuudeksi on mielekästä. Tässä artikkelissa kokonaisuutta kutsutaan nimellä koulun turvallisuuskansio. Samalla korostuvat myös suunnitelmien laadintaan liittyvät perusehdot. Suunnitelmien on oltava riittävän yleisiä, mutta myös riittävän konkreettisia. On siis oltava yhdessä sovittuja työnjaollisia asioita, jotka auttavat toimimaan tarkoituksenmukaisesti yllättävässä tilanteessa. Varmista, että kaikki osalliset ovat mukana Oppilaiden, opiskelijoiden ja kotien perehdyttäminen on tärkeä osa koulun turvallisuus- ja kriisisuunnitelmien laadintaa. Oppilaat ja opiskelijat ovat osallisia prosessissa, jossa suunnitellaan ja tutustutaan oleellisiin koulun turvallisuusohjeisiin. Opetussuunnitelman tavoitteiden sitominen osaksi oman oppimisympäristön turvallisuuteen tutustumista on mielekästä myös oppimisen näkökulmasta. Perusopetuksessa ja lukiossa on muun muassa turvallisuus- ja hyvinvointiaihekokonaisuudet ja ammatillisessa koulutuksessa työturvallisuusteemat. Terveystieto-oppiaineessa käsitellään terveyden ja turvallisuuden edistämistä ja vaaratilanteissa toimimista, yhteiskuntaopissa yleisiä kansalaisen turvallisuuteen liittyviä teemoja. Jokaisesta oppiaineesta löytyy keskeisiä sisältöjä, jotka voidaan koota tarkoituksenmukaisiksi aihekokonaisuuksiksi. Sekä pelastussuunnitelman että oppilas-opiskelijahuollon suunnitelman tavoitteet edellyttävät, että koulun aikuisten lisäksi myös oppilaat ja kodit tietävät koulun turvallisuuden ja terveyden edistämisen periaatteet ja toimin-

13 Miten varaudut kriisitilanteisiin? 75 tamallit. Konkreettisia toimintamalleja tulee myös harjoitella yhdessä. Tutustuminen oppiainekohtaisiin turvallisuus- ja työsuojeluohjeisiin tai koulun järjestyssääntöihin, koulun palo- ja pelastusharjoitukset, suojautumisharjoitukset tai kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn liittyvien pelisääntöjen harjoittelu ovat osa aihekokonaisuuden tavoitteiden saavuttamista. Samalla ne toimivat oman opiskeluympäristön turvallisuusohjeisiin perehdyttämisenä. Paikallistasolla on tärkeä miettiä toimintamallit siten, että ne tukevat koulujen yhteistyötä vaikeissa tilanteissa. Tuen järjestämiseen liittyy myös henkilöstön työterveydenhuollon ja muun tukiverkoston ennakointi. Myös koulun muu henkilöstö, kuten kouluruokailusta vastaavat ja siisteydestä huolehtijat, ovat osa yhteisöä kriisitilanteissa. Henkilöstön selkeä ohjeistus ja etukäteen laaditut muistilistat ja tukiaineistot auttavat muistamaan mitkä asiat ovat tärkeitä, kun puhutaan vaikeista asioista. Ne auttavat opettajia toimimaan tilanteissa, joissa myös he itse ovat kriisin osallisia. Olimme evakuoineet koulun oppilaat lähityöpisteisiin, mutta ilmoittaminen koulun keittäjille unohtui, he ihmettelivät, missä kaikki syöjät ovat tänään. Henkilökunnan yhteistyö saumattomaksi Suunnitelmien läpikäynti yhteistyökumppaneiden kanssa Tarkista, että puhutte samoista asioista samoin käsittein Turvallisuus ja kriisi ovat käsitteinä laajoja ja niiden piiriin voidaan sisällyttää monia asioita. Turvallisuuden edistämistä ohjaava lainsäädäntö, normit ja periaatepäätökset antavat yhden kehyksen, jonka avulla voi tarkastella näitä ulottuvuuksia. Yhteiskunnan elintärkeillä toiminnoilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla ylläpidetään yhteiskunnan ja väestön turvallisuutta erilaisissa uhkaavissa tilanteissa. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on eri ministeriöille osoitettu strategisia tehtäviä näiden toimintojen turvaamiseksi. Elintärkeitä toimintoja vaarantavissa kriiseissä asianomainen ministeriö johtaa ja sovittaa yhteen toimenpiteitä valtioneuvoston periaatepäätöksen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan muiden ministeriöiden tukemana. Tehtävät liittyvät toimintaan normaali-, häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kansalliset periaatepäätökset, lainsäädäntö ja normit määrittelevät hierarkian ja toimintavaltuudet ja velvoitteet minkä mukaan erilaisissa

14 Suomeen monta huippuyliopistoa Sitran mielestä Suomeen pitäisi saada 4 5 kansainvälisen vertailun kestävää huippuyliopistoa. Innovaatioraportissa vaadittiin valtiota keskittymään muutaman huippuyliopiston luomiseen PISA palaa Jyväskylään Vuoden 2006 PISA-tutkimuksen toteutti Helsingin yliopisto, mutta seuraava PISA-tutkimus on jälleen Jyväskylässä. Vuoden 2009 PISAn pääalueena on lukutaito. Kirjauutuuksia: Martti Hellströmin teos Sata sanaa opetuksesta keskeisten käsitteiden käsikirja (PS-kustannus) Timo Montosen teos Verkko-opiskelijan opas kokemuksia kirjoittajakoulutuksesta (Gaudeamus Kirja) 76 Opettajan vuosi kriisi- ja katastrofitilanteissa toimitaan. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia, sisäisen turvallisuuden strategia tai läänin ja kunnan tason valmiussuunnitelmat saattavat näyttää koulun arjessa varsin kaukaisilta asioilta. Ne eivät välttämättä suoraan anna konkreettisia työvälineitä ja vastauksia lähiympäristössä tapahtuviin arjen tilanteisiin. Ne määrittelevät kuitenkin toimintavastuut erilaisissa kriisitilanteissa ja muodostavat siten kehyksen lähiympäristön turvallisuuden edistämiselle ja erilaisiin uhkatilanteisiin varautumiselle. Niiden tuntemus on myös tärkeä osa kansalaisen turvallisuustietoja ja -taitoja ja siten osa koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmaa. Koulun ja oppilaitoksen arjessa keskeisiä turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma, koululait ja opetussuunnitelman perusteet ja sen osana mm. oppilas- opiskelijahuollon järjestämistä koskevat periaatteet. Kouluyhteisössä työskentelevien aikuisten maailman tukena ovat myös työturvallisuutta koskevat säädökset. Pelastussuunnitelma Pelastuslaki edellyttää pelastussuunnitelman olemassaoloa. Siinä määritellään muun muassa ennakoitavat vaaratilanteet, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet, sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt ja turvallisuushenkilöstö sekä sen varaaminen ja kouluttaminen. Tämän lisäksi muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan ja ohjeet erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten. Koulun ja oppilaitoksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on auttaa kouluyhteisön jäseniä toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa pelastustilanteissa. Tähän liittyy myös yhteistyömuodoista sopiminen pelastustoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

15 Miten varaudut kriisitilanteisiin? 77 Oppilashuollon suunnitelma Kaikkien kouluasteiden koululainsäädäntöön lisättiin vuonna 2003 velvoite laatia sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa että kodin ja koulun yhteistyötä ohjaavat tavoitteet ja periaatteet osana opetussuunnitelmaa. Tämä opetussuunnitelmaan kuuluva osio tuli suunnitella yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Koulun oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmissa on kuvattu koulun toimintakulttuurin edistämistä ja arjen hyvinvointia (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) koskevat tavoitteet sekä toteutettava yleinen ja erityinen tuki. Kaikkien koulujen ja oppilaitosten on tullut määritellä toiminta terveen ja turvallisen kouluyhteisön kehittämiseksi sekä työn- ja vastuunjako eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän lisäksi oppilashuollon suunnitelmassa on oltava selkeä kuvaus siitä, miten kouluyhteisössä toimitaan erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Tällaisia voivat olla mm. poissaolot, kiusaaminen, väkivalta ja häirintä, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö sekä äkilliset kriisit kuten erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset. Oppilashuollon suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota myös ongelmien ja vaikeuk sien ehkäisyyn, niiden varhaiseen tunnistamiseen sekä siihen, miten yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki järjestetään kriisitilanteiden jälkeen. Sovi menettelytavat yhdessä muiden kanssa Yhdessä toimiminen ja yhteisten tavoitteiden toteuttaminen onnistuu vain, jos lisäksi tunnemme toinen toisemme työtä ja sitä ohjaavia vastuita ja velvollisuuksia. Siksi aluksi kannattaa selvittää sekä kansallisella että paikallisella tasolla työtä ohjaavat vastuut ja velvoitteet. Kokemusten kautta paperiset suunnitelmat muuttuvat todellisiksi tarinoiksi siitä, miten yhdessä sovitut toimintamallit voivat aidosti tukea yksilön ja yhteisön toimintakykyä kriiseissä. Mikä tärkeintä, kokemukset tuovat esille myös niitä asioita, joita jatkossa tulee tehdä toisin. Suunnitelmat eivät ole itsetarkoitus. Niiden laatimisen tarkoituksena on mahdollistaa yhteinen prosessi, jonka kuluessa samassa yhteisössä työskentelevät ihmiset voivat keskenään sopia menettelytavoista sekä keskinäisestä työn- ja vastuunjaosta. Pelastussuunnitelman ja oppilashuollon suunnitelmien yhteensovittaminen on tärkeää, koska ne sisältävät osin yhteneviä tavoitteita. Kaikkien yhteistyössä mukana olevien on myös tunnettava ne. Oleellinen osa suunnitelmien toteuttamista on sovittuihin toimintamalleihin perehtyminen ja kaikkien

16 Helmikuu Opettajan vuosi Yliopistoille palvelukeskus Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluja hoitamaan perustettiin palvelukeskus. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Opetusministeri Sari Sarkomaa asetti neuvottelukunnan, jonka tehtävä on seurata opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta, ennakoida osaamistarpeissa tapahtuvia muutoksia sekä avustaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen vuosia koskevan täydennyskoulutussuunnitelman valmistelussa ja toiminnan laatukriteerien kehittämisessä. yhteisöön kuuluvien, myös lyhytaikaisten sijaisten perehdyttäminen. Jokainen toimintaympäristö on omanlaisensa. Valmiit, ulkopuolelta tuodut toimintamallit voivat auttaa omien toimintamallien kehittämisessä tai rakenteiden suunnittelussa, mutta ne eivät voi korvata yhdessä tehtävää työtä. Kriisien luonteeseen kuuluu, että ne tulevat yllättäen ja usein ne ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä ole voinut juuri sellaisenaan ennakoida. Kriisissä on aina jotain vanhaa ja jotain uutta. Tärkeä haaste suunnitelmien laatimisessa on sopia riittävä, mutta ei liikaa ohjaava tapa kuvata haluttuja menettelytapoja. Liian tarkat ja yksityiskohtaiset suunnitelmat voivat jopa haitata tarkoituksenmukaista toimintaa estämällä tai rajoittamalla tilannekohtaisten ratkaisujen tekoa. Ensisijaisten ohjeiden on mahduttava A4- kokoiselle paperille. Tämän lisäksi voi olla erilaisiin tilanteisiin kuvattu jatko-ohjeita tai tukiaineistoja. Jotkin toimintamallit edellyttävät yhdessä harjoittelua. Suunnitelmien päivittäminen on osoittautunut tärkeäksi jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä esimerkiksi kouluja ja oppilaitoksia jopa kuntia yhdistettäessä. Säännöllinen päivittäminen on hyvä sitoa esimerkiksi koulun vuosittaisen suunnitelman yhteyteen. Tämän lisäksi toimintamallien päivitys tulisi tehdä aina, kun koulun tai oppilaitoksen toiminnassa tai henkilöstössä tapahtuu keskeisiä muutoksia. Paikallisella tasolla tärkeäksi on koettu se, että kunnan tasolla on tietyt yhtenevät peruslinjaukset, joita muokataan vain koulujen ja oppilaitosten erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan. Tämän periaatteen tekee ymmärrettäväksi se, että toimijat ovat kunnan tasolla usein yhteiset. Myös lähekkäin sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten eri toimintapisteiden väliset yhteydet sekä yhteydet koulutuksen järjestäjään on sovittava etukäteen, sillä tieto yhdessä oppilaitoksessa tapahtuvasta tilanteesta kulkeutuu nopeasti muihinkin oppilaitoksiin. Mitä vähemmän turhaa vaihtelua toimintamalleissa on eri oppilaitosten välillä, sitä paremmin ne ohjaavat toimintaa tositilanteissa. Suunnitelma oli, mutta sitä ei ehtinyt lukea

17 Miten varaudut kriisitilanteisiin? 79 Kriisi tulee aina yllättäen. Kaikkeen ei voi varautua. Kaikkiin kriiseihin ei voi tehdä etukäteissuunnitelmaa, ja ei tarvitsekaan Suoritettiin riskien arviointi koulun eri työskentelypisteissä Harjoiteltiin käytännössä pelastuslaitoksen johdolla mm. poistumista koulutiloista Järjestettiin opettajille ja henkilökunnalle EA-koulutusta Jaettiin kirjallista materiaalia kriisin varalta Mieti, minkälaisesta kriisistä on kysymys Oppilashuollon yksi keskeinen tavoite on tukea yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilymistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Tähän liittyy myös tietämys erilaisten kriisien luonteesta. Ymmärrys siitä, että kriiseihin liittyvät reaktiot ovat terveen mielen terveitä reaktiota turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa, auttaa ymmärtämään myös sitä, miksi kriisityötä tarvitaan. Kriisityyppien jako perustuu ihmisen biologispohjaisiin, automaattisesti laukeaviin keinoihin suojautua erilaisissa rasitustilanteissa. Niiden tuntemus auttaa ymmärtämään sitä, miksi kriisityössä tarvitaan erilaisia tukimuotoja. (Palosaari 2007.) Kehityskriisit ovat normaaliin kehitykseen ja elämänkulkuun liittyviä, myönteisiäkin tapahtumia, jotka kuitenkin koskettavat ihmisen mieltä. Elämänkriisit eroavat edellisestä siten, että ne ovat erilaisia elämänkulkuun kuuluvia, pitkäkestoisia rasitustilanteita, joita ei satu kaikille. Tällaisia kasaantuvaa stressiä aiheuttavia asioita voivat olla esimerkiksi vakavat sairastumiset, uupuminen, koulussa pitkään jatkuva homeremontti, henkilökunnan ihmissuhteet tai koulujen olemassaoloon tai lakkauttamiseen liittyvät kysymykset tai systemaattisen kiusaamisen kohteeksi joutuminen. Koulun kiusaamisen ehkäisyä koskevat suunnitelmat asettuvat toivottavasti aivan uuteen valoon, kun ymmärrys esimerkiksi siitä, että kiusaaminen on yksilölle vakava elämänkriisi, lisääntyy. Äkillinen kriisi on tapahtuma, joka on odottamaton, epätavallisen voimakas ja luonteeltaan sellainen, että tuottaisi huomattavaa kärsimystä lähes kenelle tahansa. Koulun näkökulmasta tällaisia äkillisiä kriisejä voivat olla esimerkiksi erilaiset onnettomuudet ja vaaratilanteet koulussa, oppilaan tai opettajan kuolema, vakava sairastuminen, koulun ulkopuolella tapahtuva onnettomuus, jossa menehtyy koulun oppilaita tai aikuisia.

18 Kunnissa kytee kielikatastrofi Opettaja-lehden mukaan kymmenet kunnat lopettivat lukuvuonna jonkin vapaaehtoisen kielen opetuksen, ja jopa 369 kuntaa tarjoaa pitkäksi kieleksi enää vain englantia. Lehden keräämiä tietoja uutisoitiin useissa medioissa ja asiaa käsiteltiin pääkirjoituksissa. Suomessa on vain kaksi kaupunkia, Helsinki ja Lahti, joiden alueella on mahdollista opiskella pitkänä A-kielenä jotain seuraavista: englanti, saksa, ranska, ruotsi tai venäjä. 80 Opettajan vuosi Sovi muiden kanssa, mitä tukea annetaan Erilaiset kriisi- ja reaktiotyypit vaikuttavat myös siihen, millaista tukea tarvitaan ja tarjotaan. Osa tukimuodoista on niitä, joita kuka tahansa meistä voi lähimmäiselleen antaa, kuten lähellä olo, kuuntelu ja lempeä kosketus. Koulun arjessa tämä tarkoittaa herkkyyttä kohdata oppilas ja opiskelija tai koulun aikuinen, jota kriisi on koskettanut. Osa tukimuodoista on ammatillisesti vaativaa työtä, johon tarvitaan erityisosaamista joko kouluyhteisön sisällä tai sen ulkopuolelta. Lainsäädännöstä ja normeista lähtevät velvoitteet: ohjaaminen yksilön tarvitseman tuen piiriin tai työn- ja vastuunjaosta päättäminen saavat sisältönsä niiden inhimillisten elämäntilanteiden kautta, joihin tuen tarjoamisessa joudutaan vastaamaan. Kollektiivisissa, koko kouluyhteisöä koskettavissa kriiseissä yhteydet ympäröivään yhteisöön ja vuorovaikutus kotien kanssa nousevat tärkeiksi asioiksi. Yhteistyön merkitys koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa korostuu. Aiemmat yhteistyöverkostot ja yhteydet auttavat myös vaikeiden tilanteiden läpikäymistä yhdessä. Suomessa on kansainvälisen tarkastelun mukaan ainutlaatuinen kriisityöskentelyä tukeva viranomaisverkosto. Suomalaisen selvityksen mukaan suurimmassa osassa kuntia on kattava kriisityöntekijöiden verkosto joko niin, että kunnassa toimii oma kriisityöryhmä, tai palveluja tuotetaan ostamalla. Myös laaja ja vakiintunut kansalaisjärjestöjen toiminta on osa suomalaista kriisityön perinnettä. Koulun arjessa oppilas- ja opiskelijatyöryhmä toimii yhdessä opettajien kanssa. Koulujen ja oppilaitosten kriisityöryhminä toimii yleensä oppilashuoltoryhmä tai osa sitä. Koulun kriisiryhmän tehtävänä on organisoida yhdessä koulun rehtorin kanssa toimintaa äkillisissä kriisitilanteissa. Se huolehtii ensisijaisista tuen tarpeista ja välittömän henkisen tuen järjestämisestä kriisin alkuvaiheissa. Kriisiryhmän jäsenet arvioivat myös ulkopuolisen tuen tarpeen

19 Miten varaudut kriisitilanteisiin? 81 kaikissa vaiheissa ja hoitavat yhteydenpidot esimerkiksi kunnan kriisityöntekijöihin, poliisiin ja seurakuntiin. Tärkeä osa koulun oman oppilashuoltoryhmän työstä liittyy erityisesti kriisitilanteen jälkeisen tuen tarpeen määrittelyyn ja tukemiseen. Toiminta kohdistuu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa silloin sekä koko yhteisön voimavarojen palauttamiseen ja ylläpitämiseen että jokaisen koulussa olevan yksittäisen henkilön tarvitseman tuen varmistamiseen. Kriisiryhmän tehtävänä on toimia kriisityön asiantuntijoina ja koordinoijana. Ryhmä huolehtii myös toimintamallien päivityksestä ja tarvittavien muutosten tekemisestä, perehdyttämisestä ja yhteydenpidon jatkuvuudesta yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnan arviointi on tärkeä osa prosessia. Varmista, että jokainen tietää, kuka toimii johtajana Hätätilanteissa välttämättömän ensisijaisen toiminnan jälkeen johtovastuu toiminnasta siirtyy aina joko pelastustoimelle tai tilanteen luonteen mukaan poliisille. Koulun kriisitilanteiden johtamisesta vastaa edellä mainittua lukuun ottamatta aina koulun rehtori tai hänen sijaisensa. Hän johtaa toimintaa yhdessä sovittujen henkilöiden kanssa ja vastaa sekä sisäisestä että ulkoisesta tiedottamisesta. Kriiseihin varautumiseen liittyy myös ymmärrys siitä, että johtovastuut ovat kriisitilanteissa selkeästi määritellyt ja suostuminen kuriin on selviytymisen ja turvallisuuden palauttamisen näkökulmasta tärkeä osa yhteisön toimintaa. Johtajuuden tärkeitä haasteita on huolehtia ja tukea koulun aikuisten toimintaa, jotta he vuorostaan voivat tukea oppilaita ja kohdata kotien huolet. Sekä koulun johtajan että koulun aikuisten rooli on kriisitilanteissa raskas. Siksi on hyvä suunnitella etukäteen myös tukiverkostot ja työparit, jotka voivat tukea toisiaan varsinkin pitkään jatkuvissa tilanteissa. Riittävien sijais- ja varajäsenketjujen huomioon ottaminen on osoittautunut tarpeelliseksi. Myös lähikoulujen ja oppilaitosten tukiverkot voivat olla apuna. Yläkoulun rehtori oli virkavapaalla ja vararehtori vielä kotona. Alakoulun rehtori kuuluttaa yläkoulun väelle: Huoli, onko yläkoulun rehtorille sattunut jotain? Johdon on opittava toimimaan median kanssa. Varaudu kaikkeen.

20 Yhteinen koulukieli Kotikielen käyttäminen oppitunnilla käynnisti laajan keskustelun mediassa, kun inkeriläinen paluumuuttaja ja hänen venäläinen vaimonsa kritisoivat julkisuudessa koulun ohjeita, ettei oppilaan tulisi käyttää muuta kuin suomea oppitunneilla, muissa opetustilanteissa ja ruokatunnilla. Helsingin opetusvirasto kielsi Mellunmäessä sijaitsevaa Laakavuoren ala-astetta rajoittamasta oppilaittensa äidinkielen puhumista oppitunneilla. Lukiolaiset uupuneita Suomen lukiolaisten liiton ja Stakesin tutkimuksen mukaan joka kymmenes lukiolainen kärsii kouluuupumuksesta. Uupuneet lukiolaiset kokevat muita useammin jäävänsä ilman tukea. Kouluterveydenhuolto tukee kohtuullisesti hyvinvoivaa enemmistöä, mutta pahoinvoiva vähemmistö voi jäädä yksin. 82 Opettajan vuosi Laadi tiedottamisen periaatteet Koulun johdon selkeä tiedotusvastuu ja viestintätilanteessa toimiminen on tärkeä osa kriisitilanteessa toimimista. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän näkökulmasta vastuuhenkilöistä ja sovituista toimintamalleista kiinni pitäminen on tärkeää. Myös aloitteellisuus, viiveettömyys ja tiedottamisen oikea-aikaisuus ovat tärkeitä asioita. Avoimuus ja tosiasioissa pitäytyminen ovat tiedottamisen lähtökohtia. Niitä ohjaavat vastuuntunto ja eettiset periaatteet. Mitä vaikeampi tilanne on, sitä tärkeämpää se, että säilytetään inhimillinen, kaikkia osapuolia hienotunteisesti huomioon ottava asenne. Kouluissa ja oppilaitoksissa tärkeimmäksi haasteeksi nousee lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen ylläpitäminen ja heidän suojaamisensa kriisitilanteessa. Ymmärrys siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kriiseissä, auttaa myös ymmärtämään, miksi sokkivaiheessa olevaa ihmistä, erityisesti lapsia, on suojeltava ulkopuolelta tulevilta häiriöiltä, esimerkiksi medialta. Mediaa ei tule kuitenkaan pitää vain uhkana kriiseissä. Joukkoviestimet, kuten paikallislehti tai -radio, on usein myös se tuki, jonka avulla koteihin ja yhteisöön välitetään tärkeää tietoa laajemmasta, koko yhteisöä koskevasta kriisitilanteesta ja siitä, mistä ihmiset löytävät tarvitsemansa avun. On tärkeää, että sekä koulun aikuiset että oppilaat ja heidän kotinsa ovat tietoisia siitä, mitä tiedottamisen periaatteita koulu noudattaa erilaisissa tilanteissa. Monikulttuurinen ympäristö tuo mukanaan uusia haasteita käsitellä onnettomuuksia ja kriisejä. Kulttuurisen ymmärryksen haaste on osa koulun arkea myös kriisitilanteiden kohtaamisessa. Tiedottamisen yhteydessä joudutaan usein myös kertomaan suruviestejä. On tärkeää, että koulussa on myös näitä tilanteita varten ennalta suunniteltuja toimintamalleja ja konkreettisia aineistoja varattuna tilaisuuksien jär-

21 Miten varaudut kriisitilanteisiin? 83 jestämiseksi. Monikulttuurisessa koulussa on varauduttava suruviesteistä tiedottamiseen sekä oppilaiden että heidän kotiensa kohdalla jokaisen uskonnollista tai kulttuuritaustaa kunnioittaen. Tiedottamista auttaa se, että koulussa on valmiiksi mietitty tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä ja laadittu ennakoitavissa olevia tilanteita varten valmiita tiedotuspohjia tai lyhyitä listoja muistettavista asioista. Yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että etukäteen on mietitty erilaisia tiedottamistapoja ja sitä, ovatko yhteystiedot ajan tasalla. Vain kännyköiden varaan suunniteltu tiedottaminen kaatuu usein siihen, että linjat menevät tukkoon varsin nopeasti. Suunnitelmien päivittämisessä juuri toimintatapojen ja yhteystietojen tarkistaminen on osa toimintakyvyn ylläpitoa tukevaa ennakointia. Käsitykset kuolemasta ja suhtautuminen kuolemaan vaihtelevat suuresti eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa. Samoin suremisen merkitys ja surun ilmaiseminen vaihtelevat. Taustalla on lopulta samankaltaiset ongelmat kuoleman tuottaman hämmennyksen edessä. 1. Tiedotus rehtorille 2. Koulun kriisiryhmä kokoontuu 3. Valitaan yhteyshenkilö tiedotusvälineitä varten (yleensä rehtori) 4. Yhteys kotiin (koti määrittelee menettelytavat ja sen miten asiasta kerrotaan) 5. Tiedotus opettajille ja muulle henkilökunnalle 6. Tiedotus opiskelijoille 7. Jatkoyhteydet kotiin Henkilökunnan yhteisöllisyys nousi tärkeäksi tekijäksi. Ensin aikuiset tietoiseksi kriisistä. Auta / pelasta / tue oppilaita tiedota nopeasti hanki yhteistyökumppaneita

22 Yli 70 uhkausta Opettaja-lehti uutisoi, että kaikkiaan 40 kuntaa ja 64 koulua tai oppilaitosta on saanut uhkauksia, jotka ovat viitanneet Jokelan marraskuisiin tapahtumiin. Lehden mukaan uhkailua on ollut netissä ja kasvokkain, luokkaan on tullut nimettömiä kirjeitä ja pulpettiin piirrettyjä tai taululle kirjoitettuja viestejä. Kirjauutuuksia: Anja Riitta Lahikaisen, Raija-Leena Punamäen ja Tuula Tammisen teos Kulttuuri lapsen kasvattajana (WSOY) Leena Mannström-Mäkelän ja Kirsi Saukkolan teos Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja kaaoksesta arjen hallintaan (Gaudea mus Kirja) Marja-Riitta Vainikkalan ja Marja-Liisa Kaltilan teos Sanasta kuvaksi kuvasta sanaksi (Kansanvalistusseura) 84 Opettajan vuosi Hakeudu tarvittaessa koulutukseen Jokelan koulukeskuksessa marraskuussa 2007 tapahtunut tragedia vaikutti jokaiseen suomalaiseen. Erityisesti se kosketti uhreja, läheisiä, silminnäkijöitä ja muita osallisia. Se vaikutti myös koettuun yhteisölliseen, yleiseen turvallisuuden tunteeseen ja mielikuvaamme suomalaisesta koulusta ja oppilaitoksesta. Useat koulut ja oppilaitokset pohtivat tapahtuneen jälkeen omaa valmiuttaan toimia vastaavassa äkillisessä kriisitilanteessa. Jokelan tapahtumien jälkeen Suomessa alettiin suunnitella turvallisuuteen liittyvää koulutuskokonaisuutta koulujen ja oppilaitosten työn tueksi. Koulutuksen suunnittelu tapahtui laajassa yhteistyössä. Opetusministeriön ohjausryhmään kuuluivat sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushallituksen, lääninhallitusten, Kuntaliiton, Suomen rehtoreiden ja OAJ:n edustajat. Yhteistyön tuloksena käynnistyi helmikuussa 2008 koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta ja kriisitilanteisiin varautumista käsittelevä koulutuskokonaisuus, joka ensin toteutettiin yksipäiväisenä koulutuksena eri puolilla Suomea. Koulutus toteutui suomen- ja ruotsinkielisenä. Tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuisivat rehtoreiden, opettajien ja koulun muun henkilöstön lisäksi myös koulujen ja oppilaitosten yhteistyökumppanit. Kaikissa 14 koulutuksessa mukana oli sekä pelastustoimen, poliisin, seurakuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon edustus. Syksyllä 2008 koulutus tulee jatkumaan pitkäkestoisempana koulutuksena, jonka tavoitteena on konkreettisesti tukea koulujen ja oppilaitosten valmiuksia turvallisuuden edistämisessä ja kriisitilanteisiin varautumisessa. Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tarjota välineitä kouluissa ja oppilaitoksissa edellytettyjen suunnitelmien laatimiseen ja kriisien merkityksen ymmärtämiseen. Näiden kaikille yhteisesti toistuvien osioiden lisäksi koulutuk-

23 Miten varaudut kriisitilanteisiin? 85 seen sisältyi myös eri paikkakunnilla paikallisista kokemuksista kertova osuus, jonka avulla oli mahdollista kuvata erilaisiin todellisiin kriisitilanteisiin liittyviä onnistumisia ja oppimisia. Koulutuksen tärkeintä antia ovat olleet tähän mennessä ne rehellisesti ja avoimesti kuvatut esimerkit, joissa koulujen rehtorit ja opettajat ovat kertoneet omassa kouluyhteisössään tai oppilaitoksessaan tapahtuneita kriisejä ja sitä, miten silloin toimittiin. Tässä artikkelissa olevat lainaukset ovat juuri näitä koulutukseen osallistuneiden omia kokemuksia. Suunnitelma joskus tehty joskus käyty läpi. Henkilökunnalla lukuvuoden aikana paljon yhteistyötä ja yhteisiä projekteja, joten työnjako on muodostunut kohtuullisen selväksi. Puuttuu kuitenkin todelliseen kriisiin valmistautuminen. Kriisi tuli yllättäen, kansiota ei löytynyt, piti toimia. Äkillinen kriisi on aina odottamaton, yllättävä ja toimimme silloin parhaamme mukaan. Kriisikoulutus on opettanut kolutukseen osallistuneille ymmärrystä ja armollisuutta oman toiminnan arvioimiselle kriisitilanteen jälkeen. Samoin jo toteutunut koulutus on käytännön esimerkkien kautta vahvistanut uskoa siihen, että myös etukäteen valmistautuminen, suunnitelmien ja turvallisuuskartoitusten laatiminen on tärkeää. Turvallisuuden edistäminen on yhteistä työtä. Lähteet Hjelt-Putilin, P Turvallisuutta viestinnällä. Kommunikaatio haastavissa asiakas- ja palvelutilanteissa. Helsinki: Edita. Hynninen, T. & Upanne, M Akuutti kriisityö kunnissa. Nykytila ja kehittämishaasteet. Raportteja 2. Helsinki: Stakes. Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten kriisityön kehittämiseen Aiheita 43/1997. Helsinki: Stakes. Nurmi, L Kriisi, pelko, pakokauhu. Persona Grata. Helsinki: Edita. Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto Työryhmämuistio. Opetusministeriö. Palosaari, E Lupa särkyä. Kriisistä elämään. Helsinki: Edita. Peltonen, H. & Laitinen, K Oppilashuolto. Teoksessa Opetuksen tuki esi- ja perusopetuksessa. Opetushallitus. Peltonen, H Turvallisuus ja hyvinvointi. Teoksessa M.-L. Loukola (toim.) Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetushallitus. Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten Työryhmämuistio 2002:27. Helsinki: Opetusministeriö. Turvatyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita 2000:20. Opetusministeriö.

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Oppilashuolto muuttuvissa perusteissa

Oppilashuolto muuttuvissa perusteissa Oppilashuolto muuttuvissa perusteissa Heidi Peltonen, opetusneuvos Opetushallitus Heidi Peltonen PJ/SIOP Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Muutoksia Vn 380/2009 http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1488784

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Opetustoimen varautuminen

Opetustoimen varautuminen Opetustoimen varautuminen ml. varhaiskasvatus, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimi STM:n Valmiusseminaari 15.-16.5.2017 Haikon kartano Tiina Mäkitalo 16.5.2017 1 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot YTS,

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008 opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus 1 Kriisityö arjessa Yhteinen kriisin määritelmä 2 itsemurhat/itsemurhauhkaukset vakava tapaturma perhetilanteet

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Terveystiedon uudistuva opetussuunnitelma perusopetuksessa

Terveystiedon uudistuva opetussuunnitelma perusopetuksessa Terveystiedon uudistuva opetussuunnitelma perusopetuksessa Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Terveystietopäivät 2014 7.-8.4.2014, Paasitorni, Helsinki 3.4.2014 OPH/YL/LU/HP/2013 1 Terveystieto

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo

Arvot. Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo Arvot Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Espoo AGENDA Koulujen turvallisuus 1. Itsestäni 2. Viitekehyksenä Viherkallion koulu 3. Kouluturvallisuuden kokonaisuus 4. Varautuminen 5. Turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu

Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Arvot Mikko Leppänen, rehtori, Viherkallion koulu Mikko.leppanen@espoo.fi 050-5723978 Oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön Esiopetusta Perusopetusta Lukiokoulutusta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX , Helsinki, Scandic Continental

Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX , Helsinki, Scandic Continental Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009, Helsinki, Scandic Continental Ajankohtaista turvallisuuden edistämisestä ja kriisitilanteisiin varautumisesta opetusneuvos Heidi

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Onko käännepisteitä tarjolla? Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila kouluissa ja oppilaitoksissa

Onko käännepisteitä tarjolla? Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila kouluissa ja oppilaitoksissa Onko käännepisteitä tarjolla? Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila kouluissa ja oppilaitoksissa Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ELY 30.10.2013 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Moniammatillisen yhteistyön tasot ja työssä jaksaminen

Moniammatillisen yhteistyön tasot ja työssä jaksaminen Moniammatillisen yhteistyön tasot ja työssä jaksaminen 4.2.2014 Pulkkila-sali, Siikalatvan kunnantalo Ohjaavat opettajat Sanna Alila ja Eija Häyrynen Jaksamisen perusteita Ajatukset ovat mitä sattuu, ihmismieli

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Anna Erkko Projektisuunnittelija

Anna Erkko Projektisuunnittelija Biomedicum 5.11.2013 Lapsen ja nuoren mielenterveyden vahvistaminen oppilashuoltotyössä Anna Erkko Projektisuunnittelija Susanna Kosonen Projektisuunnittelija Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin

Lisätiedot

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO 3.12.2014 Kaija Lajunen & RiiAa Ala- Luhtala Tunne- ja turvataidot osaamiseksi - hanke Lajunen & Ala- Luhtala 3.12.2014 1 TUNNE- JA TURVATAITOJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Kehitysjohtaja Markku Rimpelä 24.10.2007 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169,

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä Tervetuloa! 7.12.2016 Helsinki 8.12.2016 Jyväskylä Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 YT-aika klo 13

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki

Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Helsinki 25.10.2017 Oppilaitokset tarkastetaan säännöllisesti ja monialaisesti, koska lapsilla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Alakouluhanke Workshop

Alakouluhanke Workshop Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Alakouluhanke Workshop Mieli-päivien sessio Pienet mielet lapset ja perheet Riikka Nurmi KM, LO, draamaopettaja Kriisit ja selviytymisen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot