Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto Oy Aurinkomäki Päivitetty

2 2 1 Kiinteistön ja pelastussuunnitelman perustiedot 1.1 Pelastussuunnitelman tavoitteet Pelastussuunnittelun tavoitteena on: tunnistaa asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät; opastaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä; edistää vaaratilanteisiin varautumista; opastaa kiinteistön käyttäjiä toimimaan Asunto Oy Aurinkomäkeen soveltuvalla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa; toimia asumisviihtyvyyden ja pelastussuunnittelun työkaluna kaikessa kiinteistöön liittyvässä toiminnassa; kannustaa asumisturvallisuuden jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Pelastussuunnitelma laaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaille, asukkaille sekä yhtiön kanssa tekemisissä oleville asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä tiedotetaan tarpeellisin osin kaikille, jotka kiinteistössä asioivat. Pelastusviranomainen valvoo palotarkastuksien yhteyksissä, että lakisääteinen pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 207/2011) on laadittu ja pidetty ajan tasalla sekä sitä, että yhtiö on huolehtinut muista velvoitteistaan riittävää harkintaa noudattaen. Kiinteistön asukkaita kuitenkin kannustetaan aktiivisuuteen asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa myös tarkastusten välillä. 1.2 Pelastussuunnitelman vastuu ja päivitys Pelastussuunnitelmasta, ylläpidosta ja viestinnästä vastaa asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Lopettava hallitus antaa tukensa pelastussuunnitelman ylläpidossa. Pelastussuunnitelma esitellään vuosittain omana asiakohtanaan yhtiökokoukselle. Uusi hallitus tarkistaa pelastussuunnitelman ja tiedottaa tulleista muutoksista kiinteistön asukkaita ja siellä asioivia. Suunnitelma tarkastettu yhtiökokouksessa Hallitus toteuttanut pelastussuunnitelman päivityksen... xx Palotarkastus rakennuksessa suoritettu luvun alku 1.3 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön ja rakennusten perustiedot

3 3 Osoite Mäkkylänpolku Espoo Rakennusvuosi 1960 Rakennusaine Punatiili, betoni Rakennusten lukumäärä 1 Luhtikäytävien määrä 2 Kerrosmäärä luhtikäytävissä 2 Asuinhuoneistojen lukumäärä 22 Asukasmäärä ( ) 25 Liike- ja toimistohuoneistot Ei ole Kiinteistön yhteispinta-ala 731 m 2 (Huoneistoala) 2820 m 3 (Tilavuus) 2298 m 2 (Tontti) Autopaikat (lämmitetyt + kylmät) Asunto-osakeyhtiön tiedot Nimi Asunto Oy Aurinkomäki Y-tunnus Asunto-osakeyhtiön hallitus Kiinteistöön nimetty turvallisuushenkilöstö Isännöitsijä Kiinteistöhuolto Atte Neuvonen, puheenjohtaja, Kalevi Rusanen, jäsen, Mikko Jutila, jäsen, Antti Saarinen, varajäsen, Ei ole nimetty Mikko Jutila Dikop Mikko Jutila tmi Puh: Kiinteistöhuolto Jaakola Oy puh (24/7): Tinurinkuja ESPOO

4 4 Vakuuttaminen 1.4 Pelastussuunnitelman laadintakertomus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, täysarvovakuutus Pelastussuunnitelma laadittiin Mikko Jutilan ehdotettua itseään laatijaksi. Mikko on hallituksen jäsen sekä osakas ja asukas, joten yhtiö on hänelle tuttu. Mikko on myös laatinut toiminimensä puitteissa pelastussuunnitelmia muille asunto-osakeyhtiöille. Suunnitelmassa huomioidaan edellä mainittu pelastuslaki sekä valtioneuvoston asetus pelastustoimesta. Lähteenä käytetään pelastusalan keskusjärjestön verkkosivuja (http://www.spek.fi, ), sisäasiainministeriön julkaisua Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta (http://www.intermin.fi/julkaisu/022012, ) ja tätä täydentävää julkaisua Pelastussuunnittelu, opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon (Hatakka, I., Grönstrand, H., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, ISBN , Tammiprint Oy, 2012), Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivuja (http://www.hel.fi/hki/pela/fi/etusivu, ) sekä Pelastustoimen verkkosivuja (http://www.pelastustoimi.fi/, ). Pelastussuunnitelman laadinnassa huomioitiin myös vakuutusyhtiön kiinteistövakuutusehdot (IF Kiinteistöturva, ) sekä siihen läheisesti liittyvät muut ohjeet. Pelastussuunnitelman pohjatyö laadittiin yhteistoiminnassa asunto-osakeyhtiön muun hallituksen kanssa. Kiinteistössä tehtiin turvallisuuskävely käyden läpi kaikki kiinteistön tilat asuinhuoneistoja lukuun ottamatta. 1.5 Kiinteistön liittyminen pelastustoimeen Pelastuslaitos ja -asema Arvioitu saapumisaika normaalioloissa Väestönsuojelu ja valmiussuunnittelu Lähin väestöhälytin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Leppävaaran paloasema Portinvartijantie 1, Espoo Alle 10 min Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus Leppävaaran paloasema Portinvartijantie 1, Espoo

5 Pelastustoimi tekee kiinteistössä palotarkastuksia riskipainotteisesti noin 10 vuoden välein tiedottaen tästä asunto-osakeyhtiötä. Yhtiön toimijoita kannustetaan oma-aloitteiseen aktiivisuuteen palotarkastusten suorittamisessa. 1.6 Kiinteistön asemapiirros Kiinteistön asemapiirros (Liite 3) kattaa pelastustiet, kulun ja poistumisen, opasteiden sijainnin sekä muun oleelliset turvallisuuskaluston. 1.7 Avainhallinta Avainhallinta: Huoltoavain: Huoltoyhtiöllä Yleisavain: Hallituksen jäsenellä (Rusanen) Sähkökaapit: Energialaitoksella (EON) avain sähkökaappiin Puhelinkeskus: Puhelinyhtiö (Elisa) Huoneistojen ulko-ovien lukitus on saattanut muuttua siten, ettei yleis- eikä huoltoavaimilla pääse enää kaikkiin huoneistoihin. 5

6 6 2 Kiinteistön vaarat ja riskit sekä poikkeusolot 2.1 Vaarojen ja riskien tunnistamismenetelmät Pelastussuunnitelman tavoitteena on tunnistaa ne tekijät, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen. Näin voidaan valita keinot, joilla vaaratilanteet voidaan parhaiten välttää tai niiden seurauksia rajata. Seuraavissa kappaleissa esiintyvien riskien tunnistamiseen käytettiin asunto-osakeyhtiön hallitusta sekä isännöitsijää sekä pelastussuunnitelman pohjatyön laatijan tuntemusta kiinteistöstä. Hallituksen kaikki jäsenet ovat myös kiinteistön asukkaita, joten heillä on hyvät tiedot kiinteistöstä. Kiinteistön muiden asukkaiden arvioita hyödynnetään tulevissa päivityksissä. Riski määritetään onnettomuustodennäköisyyden (1-5) ja seurauksen (1-5) tulona, ja tätä määritelmää käytetään riskien luokittelussa. Seuraus (S) (1) (2) Vahingollinen (3) Vakava (4) Hyvin vakava (5) Merkityksetön Katastrofaalinen (1) Harvoin (1) Merkityksetön (2) Merkityksetön (3) Merkityksetön (4) Merkityksetön (5) Matala riski Onnettomuustodennäköisyys (P) (2) (3) ( 4) Epätodennäköinen Mahdollinen Todennäköinen (2) Merkityksetön (3) Merkityksetön (4) Merkityksetön (4) Merkityksetön (6) Matala riski (8) Matala riski (6) Matala riski (9) Matala riski (12) Keskikorkea riski (8) Matala riski (12) Keskikorkea riski (16) Merkittävä riski (10) Keskikorkea riski (15) Merkittävä riski (20) Hyvin riski korkea (5) Varma (5) Matala riski (10) Keskikorkea riski (15) Merkittävä riski (20) Hyvin riski korkea (25) Hyvin riski korkea

7 7 Onnettomuustodennäköisyys (P) Selitys P = 1 Harvoin Tämä tapahtuu tuskin koskaan. (Harvemmin kuin kerran asukkaan asumisaikana) P = 2 Epätodennäköinen Tämä tapahtuma tapahtuu erittäin harvoin. (Muutaman kerran asumisaikana) P = 3 Mahdollinen Tämä tapahtuu harvoin tai epäsäännöllisesti. (Kerran 5 vuodessa) P = 4 Todennäköinen Tämä tapahtuu toisinaan. (Kerran vuodessa) P = 5 Varma Tämä tapahtuu säännöllisesti. (Tapahtuu useamman kerran vuodessa) Seuraus (S) Selitys S = 1 Merkityksetön Hetkellinen pelästyminen; omaisuusvahinko, joka on korjattavissa kotikonstein S = 2 Harmillinen Pieniä haavoja ja mustelmia, ei terveyskeskuksessa käyntiä; pieni omaisuusvahinko, joka vaatii lyhytaikaisen ammattihenkilön käyntiä paikalla S = 3 Vakava Terveyskeskuksessa käynti; pieni pysyvä psyykkinen kuormitus; omaisuusvahinko, joka vaatii asukkaan poissaoloa asunnosta tai pitkäaikaista korjaushaittaa S = 4 Hyvin vakava Välitön ambulanssikutsu; sairaalassa useamman päivän; pitkäaikainen kuntoutus; raskas psyykkinen pysyvä kuormitus; omaisuusvahinko, joka vaatii useamman asukkaan poismuuttoa asunnosta S = 5 Katastrofaalinen Pysyvä vammautuminen tai kuolema; asettaa koko asunto-osakeyhtiön merkittävään taloudelliseen rasitteeseen Riskitaso (R) Tarvittavat toimenpiteet R = Merkityksetön Riski voidaan hyväksyä R = Matala riski Riski voidaan hyväksyä, mutta siihen vaikuttavia tekijöitä on valvottava. R = Keskikorkea riski Riski pitää tutkia ja alentaa sitä tarvittavin toimenpitein. R = Merkittävä riski Riskiä ei voida hyväksyä. Välittömiä toimenpiteitä tarvitaan riskin pienentämiseksi. R = Hyvin korkea riski Riskiä ei voida hyväksyä missään olosuhteissa. Kaikki riskiin liittyvät toimenpiteet on keskeytettävä. On hyvä muistaa, että täysin kattavaa listaa mahdollisista tapaturmista tai vaaroista ei ole mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista tehdä. Suurimmat riskit aiheuttaa yleensä ihmisen toiminta ja

8 8 ajattelemattomuus. Kaikessa toiminnassa jokaisen tulee käyttää omaa harkintaa, huolellisuutta ja varovaisuutta, jotta asuinympäristö olisi turvallinen ja viihtyisä. Se on parasta mahdollista ennaltaehkäisyä turvallisuuden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti asumiseen liittyvät riskit pyritään ennaltaehkäisemään. Osa ennaltaehkäisystä on kiinteistön omistajan vastuulla, mutta käyttäjien toiminnalla on myös suuri merkitys. Asukkaiden on oltava aktiivisia ja kannustettava vastuussa olevia toteuttamaan turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja tiedottamaan niistä. Jokaisen riskin kohdalle on merkitty toimenpiteitä, joilla kyseistä riskiä voidaan pienentää. Osa toimenpiteistä liittyy tapahtumatodennäköisyyden pienentämiseen, kuten yleisen siisteyden ylläpitäminen, ja osa liittyy seurausten vähentämiseen, kuten hätäpoistumisteiden selkeä merkitseminen ja sammutusvälineiden ylläpitäminen. Nämä tekijät yhdessä pienentävät riskiä, ja tavoitteena on, että jokaisen riskin kohdalta löytyy molempia tekijöitä. Riskin pienentämisessä jatkuvan parantamisen periaate on ainoa oikea menetelmä. On huomattava, että turvallisuudessa ja turvallisuusajattelussa on aina parannettavaa. Hallitus ottaa turvallisuusasiat omaksi asiakohdakseen jokaisessa kokouksessaan sekä yhtiökokouksessa. Pelastussuunnitelman päivitetty versio käydään läpi vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarpeelliseksi katsomiaan turvallisuusteemoja. Kaikki turvallisuuspoikkeamat kirjataan ja vakavuudesta riippuen ne käydään läpi joko hallituksen kokouksessa tai yhtiökokouksessa. On hyvä huomata, että vaikka asunto-osakeyhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä, niin ensimmäisenä poikkeustoimenpiteitä vaativan vaaratilanteen havaitseva henkilö on velvollinen toimimaan tilanteen johtajana, kunnes pelastuslaitos hänet tästä vapauttaa. Tällä ratkaisulla pienennetään vaurioiden seurauksia. Yhtiö myös kannustaa siihen, että asukkailla olisi riittävät tiedot ja taidot itsensä ja muiden sekä omaisuuden pelastamiseen, suojaamiseen ja jälkihoitoon. Hallituksen jäsenille on kuitenkin tiedotettava välittömästi akuutin vaaratilanteen poistuttua, jos sattunut tapahtuma on aiheuttanut vähintään kohtalaisen riskin yhtiön asukkaille tai omaisuudelle.

9 2.2 Tunnistetut riskit, seuraukset, todennäköisyydet ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi Ulkoalueet Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Rakennusta lähellä olevien puiden kaatuminen tai suurten oksien putoaminen Omaisuusvahinko, henkilövahinko Kiinteistön tontilla sekä kiinteistöä lähellä olevien puiden kunnon aktiivinen valvonta sekä omatoimisesti että tarvittaessa ammattilaisten voimin. Viereisten yhtiöiden tontilla olevista epäilyttävistä puista välittömästi ilmoitus tontin omistajalle ja valvonta, että riski selvitetään. Erityinen tarkkailu myös huonokuntoisten oksien varalta. Asiantuntijan käyttäminen puuston kuntoarviossa. Talvella piha-alueiden jatkuva hiekoittaminen, myös asukkaiden toimesta. Kaatuminen asuntoosakeyhtiölle kuuluvalla pihamaalla Pahimmillaan pysyvä vammautuminen tai kuolema Muistutetaan asukkaita, että B-portaan edessä on hiekoitushiekkalaatikko, josta jokainen voi tarvittaessa hiekottaa piha-aluetta. Liukkaudentorjunnan jatkuva valvonta vaikka on luotettu ylläpitäjä. Rakennuksen edessä olevan hiekka-alueen pitäminen mahdollisimman tasaisena ja huolehdittava vesien poistumisesta. Muistutetaan asukkaita talven alkaessa, että luhtikäytävien ja portaiden liukkaudentorjunta on asukkaiden vastuulla. Jyrsijäeläimet Terveysriski Lintujen ruokintaohjeet. Jätepaikan pitäminen siistinä. Piha-alueella olevilla pysäköintipaikoilla ei Mahdollinen pelastustien kape Muistuttaminen asukkaita säännöllisesti pysäköimään vain autoille varatuille paikoille eikä rakennuksen eteen. Rakennuksen edusta toimii pelastustienä. Tiedotetaan vapaista pysäköintipaikoista.

10 10 ole merkitty selvästi pysäköintipaikkoja neminen ja yleinen epäjärjestys pihamaalla Palotikkaat mahdollistavat katolle kiipeämisen Luvaton ja asiaton kiipeäminen, jolloin seurauksena mahdollinen omaisuusvahinko sekä terveysriski Palotikkaiden tekeminen nykyisten turvallisuusnormien mukaisiksi. Palotikkaiden alaosasta tehdään lukittava, jolloin niille ei pääse luvatta. Hulevesikaivot eivät vedä Omaisuusvahinko Seurataan hulevesikaivojen vedenvälityskyky ja korjataan tarvittaessa pikaisesti ammattilaisten avulla tai talkoovoimin riippuen tukkeuman laadusta. Tehdään kaikille sadevesikaivoille ja viemäreille kuntotarkistus Luhtikäytävien valojärjestelmän toimimattomuus Yleistä pelon tunnetta, liukastuminen Muistutetaan asukkaita, että toimimattomista katkaisijoista tai valaisimista on ilmoitettava huoltoyhtiöön. Valaistus piha-alueella riittämätön Pelon tunnetta, stressireaktioita Lisätään valaistusta sekä etu- että takapihalla. Erityisesti takapihan valaistus on olematon. Lumen putoamisvaara pihalaisilla Terveysriski Muistutetaan asukkaita, joilla on piha, että takapihan puolella vesikatolla ei ole lumiesteitä. Asennetaan vesikatolle lumiesteet seuraavan sopivan kunnostus- tai muutostyön yhteydessä. Tontin takakulma ja rajaava pensaikko epäsiisti Tontin rajalla puita lähellä rakennuksen sähkönsyöttöjohtoa Yleinen epäjärjestys, viihtyisyyshaitta Sähkökatkon vaara Siivotaan tontin alue seuraavien talkoiden yhteydessä tai ulkopuolisten voimin Kaadetaan lähellä sähkölinjaa olevat puut.

11 Asuinhuoneistot, kellaritilat, sekä muut sisätilat Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Muistuttaminen, että vesikalustekohtaisia sulkuja käytetään, kun vesikaluste ei ole käytössä. Asukkaiden tiedot ja taidot turvallisuudesta kotona ovat usein puutteelliset. Alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä kodin tapaturmissa ja henkilövahingoissa Aiheutuneita tapaturmia ja niiden puutteellista torjuntaa Tiedotetaan säännöllisesti huoltopäivystyksen 7/24 numero, jos tuntuu ettei osaa tehdä itse. Testausohje huoneistojen sähkökeskukselle. Miten toimitaan hätätilanteessa (soitto 112, toimintaohjeet siinä). Palovaroittimien hyvä asennuspaikka ja tarkastusohje. Järjestyssäännöt, myös tarvittaessa niiden päivitys nykyisten asukkaiden näkemysten mukaiseksi). Jätehuolto-ohjeet. Alkoholin vaaroista kotona? -tiedote. Tupakointisuositus Asukkaat eivät osaa toimia oikein hätätilanteissa Omaisuusvahinko, turvallisuuspuute Apua tarvitsevien kartoitus asunto-osakeyhtiössä. Ensiaputaitoisten asukkaiden kartoittaminen asunto-osakeyhtiöstä ja heidän opastaminen auttamaan muita. Remontit ja asiantuntemattomat muutostyöt Mahdollisia tulipaloja, sähköonnettomuuksia ja vesivahinkoja Asukkaiden muistuttaminen nykyaikaisista remonttisäädöksistä, ilmoitusvelvollisuudesta ja työn valvojan velvollisuuksista ja vaatimuksista. Kannustaminen vain hyväksi todettujen tekijöiden käyttämiseen.

12 12 Asunto-osakeyhtiö kerää yhdessä isännöintitoimiston kanssa tietokantaa hyvistä ja luotettavista tekijöistä. Tämä saattaa tuoda myös kustannussäästöjä. Asukkaiden omatoiminen lukkojen uudelleensarjoittaminen Yleisavain ei toimi hätätilanteessa Muistutetaan asukkaita, että lukkoja sarjoitettaessa yksi avain on toimitettava huoltoyhtiölle. Isompien koko kiinteistöä koskevien huoneistoremonttien yhteydessä lukkojen sarjoituksen tarkistaminen ja yhtenäistäminen. Tarvittavien avaimien kateissa oleminen hätätilanteessa Pelastustoiminnan viivästyminen Avainhallinnan yksinkertaisena pitäminen. Nimetty henkilö asunto-osakeyhtiössä pitää yleisavainta. Kellarin dataliikennejakamon kytkeminen avainhallintajärjestelmään. Muistutetaan asukkaita kalusteiden terävien kulmien vaarallisuudesta. Muistutetaan asukkaita yleisen siisteyden merkityksestä kompastumisten ehkäisyssä. Liukastuminen tai kaatuminen kotona Mustelmasta sairaalakäyntiin Kehotetaan asentamaan liukuesteet liukkaisiin tiloihin (kylpyhuoneet, laattalattiat, ammeet). Muistutetaan suojavälineiden (hanskat, kuulosuojaimet) sekä turvallisten taloustikkaiden käytöstä. Keittiötapaturmat kotona Viiltohaavojen ja palovammojen synty Kehotetaan asukkaita pitämään keittiövälineet sekä uuni ja liesi kunnossa ja siisteinä. Kehotetaan asukkaita työskentelemään rauhallisesti ja päihtymättömänä. Kaikkien sähkölaitteiden ajoittainen tarkastaminen, tarkkaileminen ja välitön korjaaminen. Sähkö- ja vesitapaturmat kotona Sähköiskun aiheuttamat vammat, hukkuminen, omaisuusvahingot Vain lain mukaisten sähkötöiden tekeminen ja vastuullinen teettäminen remonttitöissä. Sähkölaitteiden pitäminen puhtaana pölystä ja liasta. Vesikalusteiden (astianpesukone, pyykinpesukone) oikea asentaminen. Turvakaukalo laitteen alle, jos tilassa on epävarma kosteuseristys. Vesihanojen pitäminen kiinni aina, kun laitteet eivät ole käytössä. Tämä on edellytys sekä kotivakuutuksen että asunto-osakeyhtiön vakuutuksen korvaamiselle. Asunto-osakeyhtiö voi tukea tätä asennuttamalla kaikille keittiöön ja kylpyhuoneisiin helposti suljettavat hanat.

13 13 Palosuojattujen materiaalien käyttäminen kaikkien herkästi syttyvien pisteiden lähellä. Siirrettävien valaisimien vähentäminen. Palovaroittimen toiminnan tarkastaminen kerran puolessa vuodessa ja tästä tiedottaminen. Tulipalot kotona Palo- ja savuvaurioita, vaikutukset myös muille talon asukkaille, kuolema Porrashuoneistoissa epäselvyyttä, kaatumisia ja liukastumisia Muun palosuojamateriaalin hankkiminen (sammutuspeite, käsisammutin). Sammutusvälineiden käytön harjoitteleminen. Asunto-osakeyhtiö voi järjestää sammutusharjoituksen esimerkiksi talkoiden yhteydessä. Kynttilöiden polttaminen vain valvotusti ja päihtymättömänä. Liesien ja uunien huolellinen käyttö. Poistumisharjoitus koko talolle. Palovaroittimien yhteishankinta. Luhtikäytävien tyhjänä pitäminen ja palavien materiaalien poistamisen jatkuva valvonta myös kellaritiloissa. Luhtikäytävien pitäminen siisteinä ja pintojen käsitteleminen liukkautta estävillä materiaaleilla. Kellarikerroksessa olevan vaahtosammuttimen toimivuuden jatkuva seuranta. Pelastusteiden merkintä kellarikerroksessa. Palo-osastojen läpivientien tarkastaminen remonttien yhteydessä ja tiivistäminen. Sähkökatkos Tapaturmia ja onnettomuuksia huonon näkyvyyden johdosta Asunnoissa riittävästi vaaleita pintoja sekä mahdollisuuksien mukaan heijastavia pintoja uloskäynnin luona. Kodin yleisen turvallisuuden toimenpiteet (siisteys, terävien kulmien vähentäminen). Kellarikerroksessa heijastavien pintojen ja uloskäyntien selkeä merkintä. Tupakointi sisällä Tulipalo, haitta muille asukkaille Viestitään tupakoinnin vaaroista ja tulipaloriskistä. Suositellaan tupakoimaan kokonaan rakennuksen ulkopuolella.

14 14 Nousuvesiputken tai viemäriputken rikkoontuminen tai tukkeutuminen Omaisuusvahinkoja koko asunto-osakeyhtiölle Nousuvesi- ja kiertovesiputkien kunnon seuranta ja jokaisen vaurion syyn tarkka selvittäminen. Ohjeistus vessanpönttöön ja lavuaareihin kaadettavasta materiaalista. Asunto-osakeyhtiön riittävä vakuuttaminen. Vika rakennuksen teknisessä tilassa Ongelmia sähkönjakelussa, vedenjakelussa, ilmastoinnissa Teknisen tilan tarkastus riittävän tiheästi ja ennakoiva huolto. Sovitaan huoltoyhtiön kanssa riittävän ammattitaidon varmistamiseksi. Teknisten tilojen oviaukkojen selkeä merkintä ja pitäminen tyhjänä ylimääräisistä esineistä. Talon riittävä vakuuttaminen. Luhtikäytävillä säilytettävä palava materiaali Tulipalon leviäminen Luhtikäytävät pidetään tyhjinä palavasta materiaalista. Ilmoitustaulut epäjärjestyksessä Yleistä epäjärjestystä Ilmoitustaulujen pitäminen järjestyksessä ja niiden käytön varaaminen vain oleellisille tiedoille. Tarvittaessa suuremman ilmoitustaulun hankinta. Palovaroittimet eivät ole kytkettynä toisiinsa Palohälytys ei kulje kerroksesta ja luhtikäytävästä toiseen tai kellarista asuntoihin Kytketään palohälyttimet toisiinsa. Asennetaan riittävä määrä palovaroittimia myös yhteisiin tiloihin. Yhteiset tilat epäjärjestyksessä ja käyttötavat sopimatta Yleistä epäsiisteyttä, tilojen epätasapainoista käyttöä, häiriökäyttäytymistä Tilojen käyttäjien kannustaminen tilojen pitämiseksi siisteinä omatoimisesti tai ulkopuolisen siivouksen hankinta. Sovitaan käyttötavasta Yleiset koko kiinteistöön ja sen toimintaan liittyvät riskit

15 15 Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Vesikaton huono kunto Omaisuusriski, aiheuttaa suuren kuluerän, terveysriski, jos huono kunto päästää rakenteisiin kosteutta eikä vaurio ole tiedossa Vesikaton kunnon silmämääräinen tarkastaminen kaksi kertaa (kerran) vuodessa. Keväisin, jos katolla on tehty lumenpudotustöitä. Syksyllä, jos vuoden aikana on tehty mitä tahansa kattotöitä tai säätila on aiheuttanut vesikatolle merkittävää painetta. Tarkastus voidaan tehdä omatoimisesti tai ammattilaisten voimin. Vesikaton maalaaminen tai muu riittävä uudelleenpinnoittaminen. Edellinen huoltokierros on tehty noin 20 vuotta sitten. Asunto-osakeyhtiön ja asukkaiden ulkopuolisilla teettämät remontit Turvallisuuden heikkeneminen, turvallisuuden tunteen heikkeneminen, ylimääräisten ihmisten liikkuminen Kehotetaan asukkaita tiedottamaan aina, kun tekevät remonttia, joka aiheuttaa ulkopuolisten liikkumisen alueella tai tulee muita muutoksia yhtiöön. Asunto-osakeyhtiö voi auttaa tässä, kun remonteista on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus. Uudet asukkaat ja tuntemattomat liikkujat Turvallisuuden heikkeneminen, turvallisuuden tunteen heikkeneminen Asunto-osakeyhtiön olisi hyvä järjestää tilaisuuksia, joissa asukkaat tutustuvat toisiinsa. Mitä paremmin asukkaat tuntevat toisensa, sitä parempi on turvallisuuden tunne. Tiedottaminen omistajanvaihdosta, uusien asukkaiden (myös vuokra-asukkaiden) muutosta rakennukseen. Sähköiset menetelmät antavat tähän oivan mahdollisuuden. Asukasluettelon aktiivinen ylläpitäminen ja julkistaminen tarpeellisin osin.

16 16 Neuvotaan asukkaita pitämään ovet tarvittaessa takalukossa ja hankkimaan turvalukot esimerkiksi yhteishankintana. Viestintä ja tiedotus talon toimintatavoista ja riskeistä puutteellinen Uuden asukkaan kohtaama turvallisuusvaje, uuden asukkaan kohtaama sosiaalinen paine Uudelle asukkaalle toimitetaan Tervetuloa taloon -opas, joka sisältää em. toimintaohjeet eri vaaratilanteissa, yleisimmät talon tavat ilmoituksista sekä avain- ja muusta lukitusturvallisuudesta, kellaritilojen käytöstä yms. Parasta olisi, jos tämä opas toimitettaisiin jo ennen muuttoa, jolloin muuton ja tulevan mahdollisen remontin aikana ilmaantuvat riskit saataisiin hallittua. Hallituksen, isännöitsijän, huoltoyhtiön tai turvallisuushenkilöstön vaihtuminen Turvallisuuspuute, kyky arvioida riskejä alenee Uusi hallitus/isännöitsijä/huoltoyhtiö tekee yhdessä lopettavan toimijan kanssa katsauksen kiinteistöön ja sen turvallisuuteen esimerkiksi turvallisuuskävelyn muodossa. Siinä he tarkastavat asunto-osakeyhtiön hallussa olevat alueet ja tilat. Yhdessä myös arvioidaan teknisten laitteiden, vesikattojen ja rakenteiden tarkastuksen järjestämisestä. Keskitytään tiedonsiirrossa kaikkiin osa-alueisiin tasapuolisesti: Asumisviihtyvyys, turvallisuus, talous ja hallinto. Vastuussa olevien henkilöiden tahaton tai tahallinen laiminlyönti rakennuksen teknisessä ylläpidossa Omaisuusvahinkoja, turvallisuuspuutteita Riittävän osaamistason ylläpitäminen asunto-osakeyhtiön valvovalla elimellä koulutuksellisin keinoin. Asukkaiden ja osakkaiden aktivointi talon ylläpidossa ja sen valvonnassa. Hallitusten päätöksien ja huoltoyhtiöiden tekemien toimenpiteiden jatkuva kirjaaminen ja avoin raportointi. Kellarikerroksessa toisen asukkaan toimesta kytketty valo pois Pelontunteen lisääntyminen, kaatuminen Liiketunnistimella varustettujen valojen asentaminen kellarikerrokseen. Pesuhuoneen lattia on liukas Liukastuminen ja loukkaantuminen Seuraavan remontin yhteydessä laattamateriaalin vaihto liukkautta estäväksi. Pesuhuoneen pitäminen siistinä ja asukkaiden kannustaminen tähän. Pyykkituvan tai kuivaushuoneen ikkuna jää auki Omaisuusvahinkoja ja yleistä levottomuutta Pyykkitupaan muistutuslappu seinälle: Muistathan sulkea ikkunan poistuttuasi.

17 17 Kellaripalo Omaisuusvahinkoja, pahimmillaan vaurioita myös asunnoille Käytävät on tyhjennetty. Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastoissa. Kellariin on asennettu palovaroitinjärjestelmä. Läpiviennit osastoivissa rakenteissa on tiivistetty Kiinteistön ulkopuolinen toiminta Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Naapurikiinteistöissä suoritettavat muutostyöt, kaupungin tekemät muutostyöt Vaikutus sähkö-, vesi- ja tietoliikennejakeluun, kulkeminen vaikeutuu Korjaustyöt aiheuttavat myös levottomuutta ja stressireaktioita lisääntyvän liikenteen ja tuntemattomien ihmisten liikkumisen lisäännyttyä Hyvien suhteiden ylläpitäminen naapurikiinteistöjen päättäviin elimiin ja aktiivisiin toimijoihin. Naapurikiinteistöjen kannustaminen aktiiviseen tiedottamiseen tulevista merkittävistä muutostöistä. Oma aktiivinen tiedottaminen naapurikiinteistöille suunnitteilla olevista remonteista. Tämä voi tuoda kustannussäästöjä. Kaupungin kannustaminen tiedottamisen parantamiseen aina, kun lähialueilla tehdään muutostöitä. Kaupungin tiedotuksen aktiivinen seuraaminen ja myös asukkaiden kannustaminen siihen. Oman tietotaidon aktiivinen jakaminen naapurikiinteistöille.

18 18 kiinteistön lähettyvillä

19 2.3 Poikkeusolojen vaarat ja riskit Tarvittaessa valtioneuvosto voi määrätä voimaan poikkeusolot ja antaa siihen liittyviä säännöksiä. Poikkeusoloja ovat valmiuslain mukaan (Valmiuslaki, /1552, 3 ) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Poikkeusoloihin johtava suuronnettomuus voi kehittyä tunneissa tai vuorokausissa, mutta sotilaallisen kriisin ei odoteta kehittyvän hetkessä. Poikkeusoloissa ovat olemassa samat vaarat ja uhat kuin normaalioloissakin. Näiden lisäksi muut uhat voivat lisääntyä tai korostua. Olosuhteet ovat todennäköisesti haastavammat kuin normaalioloissa. Myöskään viranomaispalvelut eivät ole samalla tasolla kuin normaaliaikana, joten asukkaiden on toimittava omatoimisesti ja itsenäisemmin. Vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ei ole asuinyhteisön voimin mahdollista, niin omatoimisella varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja. Poikkeusoloissa yksittäiset kiinteistöt voidaan liittää osaksi pelastustoimen johtamaa väestönsuojelujärjestelmää. Tällöin asukkaita voidaan valmiuslain mukaisin valtuuksin määrätä työvelvollisiksi väestönsuojelutehtäviin, kuten kiinteistökohtaisiin ensiapu-, raivaus- ja sammutustehtäviin. Toisaalta asunto-osakeyhtiön keskeinen tehtävä on asukkaiden suojaaminen väestönsuojaan tai sisätiloihin viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asuinkiinteistön vastuulla on myös ylläpitää omaa valmiuttaan sekä huolehtia että esimerkiksi väestönsuoja on varusteltu oikein ja toimintakuntoinen, vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ei ole asuinyhteisön voimin mahdollista. Tällä tavalla toimien omatoimisella varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja.

20 Väestönsuojelun järjestelyt kiinteistön asukkaille Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa, koska talon rakentamishetkellä väestönsuojaa tämän kokoisiin kiinteistöihin ei vaadittu. Jos valmiustasoa nostetaan, niin viranomaiset antavat ohjeistuksen väestönsuojajärjestelyistä. Vastaavasti pelastusviranomaiset ilmoittavat poikkeusolojen organisaatiosta tilanteen tarpeen mukaan. 2.5 Hallituksen ja isännöitsijän toimintaohjeet riskien aktivoiduttua Hallituksen ensisijainen tavoite on olla tavoitettavissa riskien aktivoiduttua. Mahdollisuuksien mukaan, hallituksen on ohjeistettava asukkaita sekä pelastuslaitosta mahdollisimman oikeaan ja ripeään toimintaan riskin aktivoiduttua. Ensisijalla on aina uusien onnettomuuksien ehkäiseminen ja sen jälkeen asiasta tiedottaminen. Parasta olisi, jos kaikilla asukkailla ja kiinteistön tontilla liikkuvilla olisi riittävät tiedot ja taidot pelastustoimenpiteiden aloittamiseksi, pelastuslaitoksen hälyttämiseksi ja tilanteen johtamiseksi.

21 21 3 Asunto Oy Aurinkomäki -yhtiössä tehtyjä toimenpiteitä riskien ennaltaehkäisemiseksi 3.1 Kiinteistössä tehdyt toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi Kiinteistössä on suoritettu ja suoritetaan jatkuvasti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden kohentamiseksi. Nämä kohteet mainitaan tässä kappaleessa. Tavoitteena on, että edellisissä kappaleissa todetut riskit saadaan pysyvästi niin pieniksi, että riittävät toimenpiteet voidaan katsoa toteutetuksi. Toimenpiteitä ja toteamuksia käytiin läpi turvallisuuskävelyllä Piha- ja muut ulkoalueet Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Yhtiön osoitenumero rakennuksen seinässä näkyy selkeästi. - Kokoontumispaikaksi on määrätty läheinen hiekkakenttä, josta käsin tilanteen johtaja käy apulaisineen ohjaamassa pelastuslaitoksen paikalle. - Puuston kuntoa seurataan ja suurimmista puista on laadittu alusta kaatosuunnitelma. - Rakennuksen länsiseinällä oleva vesiposti on toteutettu niin, että sen käyttäminen ilman avainta ei ole mahdollista Luhtikäytävät Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Valojen viive on sopiva Kellari- ja varastotilat Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Huoneistojen kylpyhuoneiden vesieristys tiedetään heikoksi, joten sitä seurataan aktiivisesti muun muassa kellarin puolelta Yleiset koko kiinteistöä koskevat asiat Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa - Talkoot yritetään järjestää keväällä Edellisvuosina osanotto on ollut niin vähäistä, että järjestäminen on jäänyt pois.

22 22 4 Pelastussuunnitelman viestintä-, ylläpito- ja koulutusjärjestelmä Turvallisuuden seuranta ja pelastussuunnitelman säännöllinen päivittäminen ovat asumisviihtyvyyden perusedellytyksiä. Näin toimittaessa varmistutaan siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla ja mahdolliset sattuneet vaaratilanteet tai muut turvallisuuspuutteet tulevat huomioiduiksi. Turvallisuustilanteen kartoitusta varten onkin hyvä luoda raportointikäytäntö. Osa turvallisuuden kehittämistä on turvallisuushenkilöstön koulutus. Riittävällä ja säännöllisellä koulutuksella varmistutaan siitä, että turvallisuutta osataan kehittää ja tarvittaessa vaaratilanteissa löytyy auttajia myös omasta takaa. 4.1 Viestintä Jokaisella asukkaalla on oikeus perehtyä pelastussuunnitelmaan ja tähän myös kannustetaan nostamalla turvallisuusasiat yhtiökokouksen asialistalle. Keskeistä kuitenkin on, että kaikki asianosaiset tuntevat annetut ohjeet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet niiden varalta. Asunto-osakeyhtiössä hallitus ja isännöitsijä hoitavat tiedotusta yhdessä. Tavoitteena on, että jokainen kiinteistön asukas ja siellä asioiva on perillä riittävässä määrin asumiseen liittyvissä turvallisuusasioissa. Asunto-osakeyhtiön hallitus käsittelee turvallisuusasiat omana asiakohtanaan jokaisessa kokouksessaan ennen muiden asioiden käsittelyä. Suurin osa tiedotteista jaetaan edelleen paperitiedottein, mutta sähköistä tiedotusta lisätään. 4.2 Kiinteistön asukkaille annettava ohjeistus vaarojen ja riskien ennaltaehkäisemiseksi sekä toimimiseksi vaaratilanteissa Vaarojen ennaltaehkäisemiseksi kiinteistön asukkaille sekä osakkaille tarvittaessa toimitetaan yleisiä ohjeita, jotka jaetaan aina uusille asukkaille sekä säännöllisin välein kaikille. Nämä ohjeet sisältävät: kuvalliset toimenpideohjeet hätätapauksissa (112, yhtiön tiedot, osoite) sekä pienemmissä tapauksissa (huoltoyhtiö); kuvalliset vesikalustekohtaiset vesisulkujen sijainti- ja käyttöohjeet; kuvallinen testausohje huoneiston sähköpääkeskukselle; tiedote kotona tapahtuvista yleisimmistä tapaturmista.

23 23 Näiden lisäksi toimitetaan säännöllisin väliajoin ohjeistus jätehuollosta, palovaroittimien tarkistamisesta, järjestyssäännöistä, syttyvistä ja palavista nesteistä sekä kaasupulloista. Tieto kokoontumispaikasta toimitetaan yhdessä edellä mainitun ohjeistuksen kanssa. Uusille asukkaille ohjeistus toimitetaan heti, kun asukas on tiedossa. Kannustetaan uusia asukkaita ottamaan yhteyttä jo ennen muuttoa, jolloin voidaan antaa ohjeita myös yhteisten tilojen käytöstä ja suojaamisesta muuton aikana. Edellä mainittuja tiedotteita on tämän pelastussuunnitelman liitteinä. 4.3 Turvallisuuspuutteiden ja vaaratilanteiden raportointi ja seuranta Asukkaille toimitetaan vuosittain turvallisuuskysely, jossa pyydetään ilmoittamaan kaikista asuntoosakeyhtiössä tapahtuneista vaaratilanteista, niiden seurauksista ja parannusehdotuksista tai käsitellään vastaavaa asiaa yhtiökokouksessa muiden turvallisuusasioiden yhteydessä. Samalla tiedotetaan jo tiedossa olleet vaaratilanteet tai tapaturmat. Turvallisuuspuutteista ilmoitetaan tilanteesta riippuen huoltoyhtiölle, isännöitsijälle tai hallituksen jäsenelle. 4.4 Pelastussuunnittelussa kertyvän tiedon tallennus ja arviointi Jokainen asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta koskeva asia käsitellään sen vakavuuden vaatimalla menettelytavalla. Tarvittaessa käsittelystä tehdään erillinen dokumentti, joista laadittu yhteenveto käsitellään vuosittain yhtiökokouksessa pelastussuunnitelman yhteydessä. 4.1 Pelastussuunnittelusta tai turvallisuustehtävistä vastaavien koulutus Asunto-osakeyhtiö maksaa turvallisuustehtäviin valituille tarvittaessa riittävän koulutuksen.

24 24 5 Seuraavan turvallisuuskauden toimenpide-ehdotukset Yhteishankintana hankitaan palovaroittimet yhteisiin tiloihin ja asuinhuoneistoihin. Turvallisuusasiat otetaan hallituksen kokouksiin ja yhtiökokoukseen omana asiakohtanaan.

25 25 6 Liitteet 6.1 Liite 1 Kuvalliset toimenpideohjeet osana Asujan ABC:tä 6.2 Liite 2 Sulakkeet ja suojakytkimet 6.3 Liite 3 Kiinteistön asemapiirros pelastusmerkintöineen

26 Tämän rakennuksen osoite on Mäkkylänpolku Espoo Olet rapussa B Toiminta tulipalotilanteessa 1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat. 2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä. 3. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole. Varoita muita ja liiku itse savussa matalana. 5. Opasta pelastusviranomainen paikalle ja kerro tapahtumien kulku ja arviosi tilanteesta ja vaarassa olevassa ihmisistä. 6. Opasta ihmiset rakennusten päädyssä olevalle hiekkakentälle, joka toimii kokoontumispaikkana. Toiminta vesivahinkotilanteessa 1. Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö. 2. Tyrehdytä huoneistossa tapahtunut vuoto sulkemalla kalustekohtainen sulku, joka näyttää vieressä olevan kuvan mukaiselta tai vastaavalta. 3. Ilmoita asiasta välittömästi huoltoyhtiölle. 4. Ota tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon. Yleinen hätänumero 112 Vesikalustekohtainen sulku Ilmoita kaikista vaaratilanteista tapauksesta riippuen Huoltoyhtiölle (Kiinteistöhuolto Jaakola / ) Isännöitsijälle (Reino Sukupolvi, Realia / ) Hallituksen jäsenelle Kaikissa vaaratilanteissa toimi RAUHALLISESTI. MIETI ensin ja toimi PÄÄTTÄVÄISESTI.

27 Turvatekniikan keskus Page 1 of Mikä on sulake? Sulakkeen vaihtaminen Sulakkeiden väritunnukset Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen Mikä on vikavirtasuojakytkin? Automaattisulakkeet Mikä on sulake? Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa sähkön käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälle vaarallinen vika. Sulake suojaa myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon. Palanutta sulaketta ei saa korjata vaan palaneen tilalle on vaihdettava samankokoinen, ehjä sulake. Sulaketta ei saa tehdä itse. Sulakkeen vaihtaminen Tulppasulakkeen saa tavallinen sähkönkäyttäjä vaihtaa itse (ks. ohje tällä sivulla). Sulakkeenvaihdon yhteydessä on aina noudatettava erityistä huolellisuutta ja tiedettävä, kuinka työ tehdään. Tarvittaessa kannattaa kysyä neuvoa sähköalan ammattilaiselta. Sulakkeiden väritunnukset Sulakkeen koko (nimellisvirta) määrää, kuinka suuren kuormituksen sulake jatkuvasti kestää. Jos nimellisvirta ylitetään, sulake palaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tavallisimpien kotitalouksissa käytettyjen sulakkeiden sallittu kuormitus. Joskus on käytössä myös pienempiä sulakkeita (2A tai 4A) eräitä laitteita varten (esim. vesipumppu tai huippuimuri). Sulakkeen Sallittu Tunnusväri nimellisvirta kuormitus 6 A 1400 W vihreä 10 A 2300 W punainen 16 A 3700 W harmaa 20 A 4600 W sininen Sulakkeen varokepesän pohjaan päin tuleva osa on eripaksuinen erikokoisilla sulakkeilla. Tämän takia nimellisvirraltaan liian suuri sulake ei sovi varokepesän pohjakoskettimeen. Tulppasulakkeen ja varokepesän rakenne. Sulake palaa ja katkaisee virran, kun * sähkölaitteessa tai sähköjohdoissa on vika * sähköjohtoa on ylikuormitettu. Tällöin käytössä on samanaikaisesti liian monta sähkölaitetta tai yksittäinen sähkölaite on liian suuritehoinen. Kun sähkölaite ei toimi, saattaa vika olla palaneessa sulakkeessa. Tällöin * Tarkista, mikä sulake on palanut. Kun sulake on palanut, sen päässä oleva merkkinasta on yleensä irronnut. * Katkaise sähkö pääkytkimestä, kytkin asentoon 0. (Kuva A) * Tarkista, että sulakkeen varokekansi on ehjä. Jos posliini on murtunut, voivat sormet koskettaa posliinin alla olevia jännitteisiä metalliosia. Vioittuneen varokekannen tilalle on syytä hankkia uusi kansi välittömästi. * Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. Mikäli sulake ei irtoa varokekannen mukana varokepesästä, aseta varokekansi takaisin ja yritä uudelleen. (Kuva B) * Tarkista palaneen sulakkeen suuruus sulakkeesta irronneen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen väritunnuksesta ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle varokekanteen. (Kuva C) * Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen. (Kuva D) * Kytke virta pääkytkimestä, kytkin asentoon I. (Kuva E) Sulakkeen koko selviää sulakkeen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen tunnusväristä tai sulakkeen numeromerkinnöistä. Automaattisulakkeet

28 Turvatekniikan keskus Page 2 of Uusissa rakennuksissa voi tavallisen sulakkeen tilalla olla automaattisulake eli johdonsuojakatkaisija. Sen tehtävä on sama kuin tavallisella sulakkeella. Automaattisulaketta ei tarvitse vaihtaa sen lauettua, vaan se voidaan palauttaa toimintakuntoon sulakkeessa olevan kytkimen avulla. Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon Automaattisulakkeen toimiessa sulakkeessa oleva kytkin vaihtaa asentoaan. Tulppamallisissa automaattisulakkeissa painokytkin ponnahtaa ylös, kun sulake on toiminut. Kiinteästi asennettavissa automaattisulakkeissa vipukytkin on yleensä alhaalla sulakkeen toimittua. Asennossa I sulake on toimintavalmiina ja asennossa 0 sulake on lauennut. Mikäli automaattisulake laukeaa toistuvasti, voi syynä olla ylikuormitus tai vika sähköasennuksissa tai sähkölaitteessa. Jos automaattisulake on lauennut ylikuormituksen takia, sulake ei välttämättä heti kestä kuormitusta, vaan sulakkeessa olevan toimilaitteen on jäähdyttävä. Tulppasulakkeen vaihtaminen Muun kuin tulppamallisen automaattisulakkeen vaihtaminen tulee jättää sähköalan ammattilaisen tehtäväksi. Tulppamallisissa automaattisulakkeissa käytetään samaa tunnusvärijärjestelmää kuin tavallisissa tulppasulakkeissa. Tulppamallisen automaattisulakkeen voi korvata tavallisella tulppasulakkeella ja myös tavallisen tulppasulakkeen voi vaihtaa tulppamalliseen automaattisulakkeeseen. Uudentyyppinen automaattisulake asetetaan toimintakuntoon muuttamalla kytkimen tila asennosta 0 asentoon I. Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen Mikäli sulake edelleen palaa, on vika kiinteissä asennuksissa. Kutsu sähköalan ammattilainen korjaamaan vika. Mikäli sulake pysyy ehjänä, kytke vuorotellen irrotetut sähkölaitteet ja valaisimet verkkoon. Mikäli jonkin laitteen kytkeminen polttaa sulakkeen, saattaa laite olla viallinen. Vie laite korjattavaksi. Ellei mikään yksittäinen sähkölaite polta sulakkeita, kytke kaikki sammuneet laitteet verkkoon. Mikäli sulake tällöin palaa, tarkista ettei sulaketta ylikuormiteta. Sähkölaitteen kuluttaman tehon näet laitteessa olevasta arvokilvestä. Joskus sulake saattaa palaa ilman havaittavaa syytä esim. vanhuuttaan tai sähkömoottorin suuren käynnistysvirran takia. Mikäli moottorin Automaattisulakkeita Kiinteästi asennettavan automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon.

29 Turvatekniikan keskus Page 3 of käynnistysvirta polttaa sulakkeita, voidaan tilanne korjata käyttämällä ns. hitaita sulakkeita, jotka tunnistaa sulakkeessa olevasta etanan kuvasta. Jos varokekannen posliinieriste tai suojalasi jostain syystä vaurioituu, on varokekansi uusittava. Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten. Mikä on vikavirtasuojakytkin? Vikavirtasuojakytkin on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään sulakkeen antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännitteisiä osia esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Suojalaite valvoo eristysvikoja ja katkaisee vahingolliset vuotovirrat kytkien vaarallisen jännitteen nopeasti pois vikatilanteessa. Vikavirtasuojakytkin antaa myös lisäsuojan mahdollisen sähköpalon varalle. Mihin vikavirtasuojakytkin on asennettu? Uusissa asennuksissa kaikki pistorasiat, joihin voidaan liittää siirrettävä sähkölaite, on suojattava 30 ma vikavirtasuojalla. Näiden vaatimusten siirtymäkausi alkoi v alussa. Aiemmin vikavirtasuoja vaadittiin vain tiloihin, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat tavanomaista vaarallisemmat, esim. kylpyhuoneessa tai ulkona käytettävien sähkölaitteiden suojana. Vikavirtasuojakytkin asennetaan yleensä sähkökeskukseen tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1998 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojakytkintä ei yleensä ole. Miten vanhojen asennusten turvallisuustasoa voidaan parantaa? Vanhojen asennusten turvallisuustaso paranee huomattavasti, jos pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimellä. Markkinoilla on saatavissa useita pistorasiamalleja, joissa on jo valmiiksi kiinteänä osana vikavirtasuoja. Myös jatkojohtoihin on saatavana erillisiä siirrettäviä vikavirtasuojia. Ne liitetään jatkojohtoa syöttävän pistorasian ja jatkojohdon väliin pistotulpalla, joten niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa. Kiinteästi sähköasennuksiin asennettavat vikavirtasuojausjärjestelmät saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Siirrettävän pistotulpalla kytkettävän vikavirtasuojaimen saa asentaa käyttöön kuka vain, tietenkin käyttöohjeita noudattaen. Tulppamallisen automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon. Mikäli sulake palaa välittömästi uudelleen, toimi seuraavasti: * Kytke kaikki pysähtyneet sähkökoneet ja sammuneet valaisimet irti joko kytkimellä tai irrottamalla pistotulppa pistorasiasta * Vaihda uusi sulake ja kytke virta pääkytkimestä HUOMAA! Mikäli saatavilla ei ole oikeankokoista sulaketta, tilalle voi panna pienemmän sulakkeen kuin varokepesään on tarkoitettu. Tällöin kuitenkin sulakkeen tehonkesto on pienempi ja sulake on syytä korvata oikeankokoisella mahdollisimman pian. Sulaketta ei saa korvata suuremmalla sulakkeella. Mikäli sulake korvataan liian suurella sulakkeella, sulake ei enää suojaa asennuksia tarkoitetulla tavalla. Tästä voi olla seurauksena johtimien ylikuumeneminen ja tulipalo. Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten. Esimerkki kiinteän asennuksen vikavirtasuojakytkimestä Vikavirtasuojakytkimen toiminnan koestus Vikavirtasuojakytkimen toiminta on tarkistettava käyttöohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin esim. neljännesvuosittain painamalla sen testipainiketta. Testauksella ylläpidetään ja varmistetaan suojalaitteen

30 Turvatekniikan keskus Page 4 of toimintakunto. Ellei laite reagoi testipainiketta painettaessa se on jumittunut, eikä sen toimiminen vikatilanteessa ole varmaa. Laite on tällöin vaihdettava uuteen. Koestuksen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintaasentoon, kääntämällä siinä oleva kytkin I-asentoon. Mitä tehdä, kun vikavirtasuojakytkin toimii? Vikavirtasuojakytkin katkaisee sähkönsyötön, jos virtapiirissä on liian suuri vuoto- tai vikavirta. Syynä voi olla yksittäisen sähkölaitteen vika, likaantuminen tai se, että liian monta laitetta on kytketty samaan virtapiiriin, jolloin ehjienkin laitteiden sallittujen vuotovirtojen summa aiheuttaa laukaisun. Vikakohta selviää, kun laitteiden pistotulpat irrotetaan kaikista niistä pistorasioista, joiden suojana kyseinen vikavirtasuojakytkin toimii. Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintatilaan. Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa heti uudestaan, syy on talon sähköasennuksissa ja korjaukseen tarvitaan sähköasentaja. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea, jokin irti kytketyistä laitteista on huollon tarpeessa tai samaan piiriin on ollut liitettynä liian monta laitetta. Päätelmiä siitä mikä laite on viallinen tai mikä laitemäärä sopiva voidaan tehdä liittämällä laitteet yksitellen takaisin sähköverkkoon. Esimerkki siirrettävästä vikavirtasuojakytkimestä, joka liitetään maadoitettuun pistorasiaan.

31 LIITE 3/1: Asemapiirros pelastusmerkintöineen. Kokoontumispaikka, jalkapallokenttä Käsisammutin Sähköpääkeskus Pelastustie (pidettävä vapaana) Poistumistie Veden pääsulku

32 LIITE 3/2: Kellarin pohjapiirros pelastusmerkintöineen Käsisammutin Ensiaputarvikkeet Poistumistie Poistumisopaste Sähköpääkeskus Veden pääsulku

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Lisätietoa pelastussuunnittelusta:

Pelastussuunnitelma. Lisätietoa pelastussuunnittelusta: Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto-Oy Haagantori 3 Päiväys 20.6.2016 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Ki nteistön nimi Asunto Oy Siltaranta Päiväys 2/2016

Pelastussuunnitelma Ki nteistön nimi Asunto Oy Siltaranta Päiväys 2/2016 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltaranta Päiväys 2/2016 Pelastussuunnitelma 2 (9) Kiinteistön perustiedot Nimi ja osoite Asunto-Oy Siltaranta Pitkänsillanranta 7-9 00530 Helsinki Rakennusvuosi

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

Tähtirinne, Härkämäen observatorio, Kangaslampi

Tähtirinne, Härkämäen observatorio, Kangaslampi Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Tähtirinne, Härkämäen observatorio, Kangaslampi Päiväys 17.8.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI Lisaa tahan karttakuva josta ilmenevat kiinteistojen sijainti, pelastustiet, pysakointijarjestelyt seka muut turvallisuusjarjestelyt

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

17.10.2011. Pelastuslaki ja pelastussuunnitelma: Tunnista ja vältä riskit. Marina Furuhjelm Lakimies, OTK

17.10.2011. Pelastuslaki ja pelastussuunnitelma: Tunnista ja vältä riskit. Marina Furuhjelm Lakimies, OTK 1 Pelastuslaki ja pelastussuunnitelma: Tunnista ja vältä riskit Kiinteistömessut 13.10.2011 Marina Furuhjelm Lakimies, OTK 1 Pelastuslaki ja asetus uudistui 1.7.2011 Tavoite on parantaa ihmisten turvallisuutta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Käyttäjien turvallisuusohjeet Etelätuulentie 1, 12. kaupunginosa, Tapiola 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Valmiusmestari Vesa Lehtinen 04.12.2017 LAHTI MITÄ VARAUTUMINEN ON?? Mikä meitä uhkaa? Varautuminen Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiö 2013 Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013 Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari Miksi pelastussuunnitelma? Pelastussuunnitelman tarkoituksena parantaa arjen turvallisuutta

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Ylöjärvi Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Siironpiha Laatimispäivämäärä: 18.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: 23.1.2016 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Päiväys 2.5.2017 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Asunto Oy Ampujanpolku 4. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Asunto Oy Ampujanpolku 4. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto Oy Ampujanpolku 4 Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja

Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003 kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo Sähköisku Kun jännite jää alle 50 voltin, ei se aiheuta yleensä vaarallista

Lisätiedot

Poikkeusolojen riskianalyysi

Poikkeusolojen riskianalyysi Poikkeusolojen riskianalyysi Vesa-Pekka Tervo riskienhallintapäällikkö Väestönsuojelun neuvottelupäivät, Käpylä, 25.4.2013 KUP:n organisaatio Pelastusjohtaja Apulaispelastusjohtaja Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Turun Kristillisen Raittiusseuran Kiinteistösäätiö

Pelastussuunnitelma. Turun Kristillisen Raittiusseuran Kiinteistösäätiö Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Turun Kristillisen Raittiusseuran Kiinteistösäätiö Päiväys 19.8.2014 Turun Kristillisen Raittiusseuran kiinteistösäätiön pelastussuunnitelma 2014 2 (8) Kiinteistön/rakennuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo

Lisätiedot

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen TIEDOTE Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen 2017-2018 HUOM. Huoneistoissa tulee tehdä valmisteluja sujuvan asennuksen varmistamiseksi. Katso asennukseen valmistautuminen. Remontin sisältö

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Oma puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä esite näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin kattoon.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen 2014 (%)

Omatoiminen varautuminen 2014 (%) Väestön omatoiminen varautuminen on yleistynyt ja kehittynyt myönteisesti Omatoimisen varautumisen velvollisuuksia on jokaisella ihmisillä ja taloyhtiöillä. Pelastuslain velvoitteiden tavoitteena on, että

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue PELASTUSSUUNNITELMA Yleisjärjestelyt: PELASTUSSUUNNITELMA KISAKYLÄ JA LEIRINTÄALUE Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue uimahallin vieressä. Kisakylän info on Syreenin

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot