Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto Oy Aurinkomäki Päivitetty

2 2 1 Kiinteistön ja pelastussuunnitelman perustiedot 1.1 Pelastussuunnitelman tavoitteet Pelastussuunnittelun tavoitteena on: tunnistaa asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät; opastaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä; edistää vaaratilanteisiin varautumista; opastaa kiinteistön käyttäjiä toimimaan Asunto Oy Aurinkomäkeen soveltuvalla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa; toimia asumisviihtyvyyden ja pelastussuunnittelun työkaluna kaikessa kiinteistöön liittyvässä toiminnassa; kannustaa asumisturvallisuuden jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Pelastussuunnitelma laaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaille, asukkaille sekä yhtiön kanssa tekemisissä oleville asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä tiedotetaan tarpeellisin osin kaikille, jotka kiinteistössä asioivat. Pelastusviranomainen valvoo palotarkastuksien yhteyksissä, että lakisääteinen pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 207/2011) on laadittu ja pidetty ajan tasalla sekä sitä, että yhtiö on huolehtinut muista velvoitteistaan riittävää harkintaa noudattaen. Kiinteistön asukkaita kuitenkin kannustetaan aktiivisuuteen asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa myös tarkastusten välillä. 1.2 Pelastussuunnitelman vastuu ja päivitys Pelastussuunnitelmasta, ylläpidosta ja viestinnästä vastaa asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Lopettava hallitus antaa tukensa pelastussuunnitelman ylläpidossa. Pelastussuunnitelma esitellään vuosittain omana asiakohtanaan yhtiökokoukselle. Uusi hallitus tarkistaa pelastussuunnitelman ja tiedottaa tulleista muutoksista kiinteistön asukkaita ja siellä asioivia. Suunnitelma tarkastettu yhtiökokouksessa Hallitus toteuttanut pelastussuunnitelman päivityksen... xx Palotarkastus rakennuksessa suoritettu luvun alku 1.3 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön ja rakennusten perustiedot

3 3 Osoite Mäkkylänpolku Espoo Rakennusvuosi 1960 Rakennusaine Punatiili, betoni Rakennusten lukumäärä 1 Luhtikäytävien määrä 2 Kerrosmäärä luhtikäytävissä 2 Asuinhuoneistojen lukumäärä 22 Asukasmäärä ( ) 25 Liike- ja toimistohuoneistot Ei ole Kiinteistön yhteispinta-ala 731 m 2 (Huoneistoala) 2820 m 3 (Tilavuus) 2298 m 2 (Tontti) Autopaikat (lämmitetyt + kylmät) Asunto-osakeyhtiön tiedot Nimi Asunto Oy Aurinkomäki Y-tunnus Asunto-osakeyhtiön hallitus Kiinteistöön nimetty turvallisuushenkilöstö Isännöitsijä Kiinteistöhuolto Atte Neuvonen, puheenjohtaja, Kalevi Rusanen, jäsen, Mikko Jutila, jäsen, Antti Saarinen, varajäsen, Ei ole nimetty Mikko Jutila Dikop Mikko Jutila tmi Puh: Kiinteistöhuolto Jaakola Oy puh (24/7): Tinurinkuja ESPOO

4 4 Vakuuttaminen 1.4 Pelastussuunnitelman laadintakertomus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, täysarvovakuutus Pelastussuunnitelma laadittiin Mikko Jutilan ehdotettua itseään laatijaksi. Mikko on hallituksen jäsen sekä osakas ja asukas, joten yhtiö on hänelle tuttu. Mikko on myös laatinut toiminimensä puitteissa pelastussuunnitelmia muille asunto-osakeyhtiöille. Suunnitelmassa huomioidaan edellä mainittu pelastuslaki sekä valtioneuvoston asetus pelastustoimesta. Lähteenä käytetään pelastusalan keskusjärjestön verkkosivuja (http://www.spek.fi, ), sisäasiainministeriön julkaisua Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta (http://www.intermin.fi/julkaisu/022012, ) ja tätä täydentävää julkaisua Pelastussuunnittelu, opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon (Hatakka, I., Grönstrand, H., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, ISBN , Tammiprint Oy, 2012), Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivuja (http://www.hel.fi/hki/pela/fi/etusivu, ) sekä Pelastustoimen verkkosivuja (http://www.pelastustoimi.fi/, ). Pelastussuunnitelman laadinnassa huomioitiin myös vakuutusyhtiön kiinteistövakuutusehdot (IF Kiinteistöturva, ) sekä siihen läheisesti liittyvät muut ohjeet. Pelastussuunnitelman pohjatyö laadittiin yhteistoiminnassa asunto-osakeyhtiön muun hallituksen kanssa. Kiinteistössä tehtiin turvallisuuskävely käyden läpi kaikki kiinteistön tilat asuinhuoneistoja lukuun ottamatta. 1.5 Kiinteistön liittyminen pelastustoimeen Pelastuslaitos ja -asema Arvioitu saapumisaika normaalioloissa Väestönsuojelu ja valmiussuunnittelu Lähin väestöhälytin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Leppävaaran paloasema Portinvartijantie 1, Espoo Alle 10 min Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus Leppävaaran paloasema Portinvartijantie 1, Espoo

5 Pelastustoimi tekee kiinteistössä palotarkastuksia riskipainotteisesti noin 10 vuoden välein tiedottaen tästä asunto-osakeyhtiötä. Yhtiön toimijoita kannustetaan oma-aloitteiseen aktiivisuuteen palotarkastusten suorittamisessa. 1.6 Kiinteistön asemapiirros Kiinteistön asemapiirros (Liite 3) kattaa pelastustiet, kulun ja poistumisen, opasteiden sijainnin sekä muun oleelliset turvallisuuskaluston. 1.7 Avainhallinta Avainhallinta: Huoltoavain: Huoltoyhtiöllä Yleisavain: Hallituksen jäsenellä (Rusanen) Sähkökaapit: Energialaitoksella (EON) avain sähkökaappiin Puhelinkeskus: Puhelinyhtiö (Elisa) Huoneistojen ulko-ovien lukitus on saattanut muuttua siten, ettei yleis- eikä huoltoavaimilla pääse enää kaikkiin huoneistoihin. 5

6 6 2 Kiinteistön vaarat ja riskit sekä poikkeusolot 2.1 Vaarojen ja riskien tunnistamismenetelmät Pelastussuunnitelman tavoitteena on tunnistaa ne tekijät, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen. Näin voidaan valita keinot, joilla vaaratilanteet voidaan parhaiten välttää tai niiden seurauksia rajata. Seuraavissa kappaleissa esiintyvien riskien tunnistamiseen käytettiin asunto-osakeyhtiön hallitusta sekä isännöitsijää sekä pelastussuunnitelman pohjatyön laatijan tuntemusta kiinteistöstä. Hallituksen kaikki jäsenet ovat myös kiinteistön asukkaita, joten heillä on hyvät tiedot kiinteistöstä. Kiinteistön muiden asukkaiden arvioita hyödynnetään tulevissa päivityksissä. Riski määritetään onnettomuustodennäköisyyden (1-5) ja seurauksen (1-5) tulona, ja tätä määritelmää käytetään riskien luokittelussa. Seuraus (S) (1) (2) Vahingollinen (3) Vakava (4) Hyvin vakava (5) Merkityksetön Katastrofaalinen (1) Harvoin (1) Merkityksetön (2) Merkityksetön (3) Merkityksetön (4) Merkityksetön (5) Matala riski Onnettomuustodennäköisyys (P) (2) (3) ( 4) Epätodennäköinen Mahdollinen Todennäköinen (2) Merkityksetön (3) Merkityksetön (4) Merkityksetön (4) Merkityksetön (6) Matala riski (8) Matala riski (6) Matala riski (9) Matala riski (12) Keskikorkea riski (8) Matala riski (12) Keskikorkea riski (16) Merkittävä riski (10) Keskikorkea riski (15) Merkittävä riski (20) Hyvin riski korkea (5) Varma (5) Matala riski (10) Keskikorkea riski (15) Merkittävä riski (20) Hyvin riski korkea (25) Hyvin riski korkea

7 7 Onnettomuustodennäköisyys (P) Selitys P = 1 Harvoin Tämä tapahtuu tuskin koskaan. (Harvemmin kuin kerran asukkaan asumisaikana) P = 2 Epätodennäköinen Tämä tapahtuma tapahtuu erittäin harvoin. (Muutaman kerran asumisaikana) P = 3 Mahdollinen Tämä tapahtuu harvoin tai epäsäännöllisesti. (Kerran 5 vuodessa) P = 4 Todennäköinen Tämä tapahtuu toisinaan. (Kerran vuodessa) P = 5 Varma Tämä tapahtuu säännöllisesti. (Tapahtuu useamman kerran vuodessa) Seuraus (S) Selitys S = 1 Merkityksetön Hetkellinen pelästyminen; omaisuusvahinko, joka on korjattavissa kotikonstein S = 2 Harmillinen Pieniä haavoja ja mustelmia, ei terveyskeskuksessa käyntiä; pieni omaisuusvahinko, joka vaatii lyhytaikaisen ammattihenkilön käyntiä paikalla S = 3 Vakava Terveyskeskuksessa käynti; pieni pysyvä psyykkinen kuormitus; omaisuusvahinko, joka vaatii asukkaan poissaoloa asunnosta tai pitkäaikaista korjaushaittaa S = 4 Hyvin vakava Välitön ambulanssikutsu; sairaalassa useamman päivän; pitkäaikainen kuntoutus; raskas psyykkinen pysyvä kuormitus; omaisuusvahinko, joka vaatii useamman asukkaan poismuuttoa asunnosta S = 5 Katastrofaalinen Pysyvä vammautuminen tai kuolema; asettaa koko asunto-osakeyhtiön merkittävään taloudelliseen rasitteeseen Riskitaso (R) Tarvittavat toimenpiteet R = Merkityksetön Riski voidaan hyväksyä R = Matala riski Riski voidaan hyväksyä, mutta siihen vaikuttavia tekijöitä on valvottava. R = Keskikorkea riski Riski pitää tutkia ja alentaa sitä tarvittavin toimenpitein. R = Merkittävä riski Riskiä ei voida hyväksyä. Välittömiä toimenpiteitä tarvitaan riskin pienentämiseksi. R = Hyvin korkea riski Riskiä ei voida hyväksyä missään olosuhteissa. Kaikki riskiin liittyvät toimenpiteet on keskeytettävä. On hyvä muistaa, että täysin kattavaa listaa mahdollisista tapaturmista tai vaaroista ei ole mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista tehdä. Suurimmat riskit aiheuttaa yleensä ihmisen toiminta ja

8 8 ajattelemattomuus. Kaikessa toiminnassa jokaisen tulee käyttää omaa harkintaa, huolellisuutta ja varovaisuutta, jotta asuinympäristö olisi turvallinen ja viihtyisä. Se on parasta mahdollista ennaltaehkäisyä turvallisuuden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti asumiseen liittyvät riskit pyritään ennaltaehkäisemään. Osa ennaltaehkäisystä on kiinteistön omistajan vastuulla, mutta käyttäjien toiminnalla on myös suuri merkitys. Asukkaiden on oltava aktiivisia ja kannustettava vastuussa olevia toteuttamaan turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja tiedottamaan niistä. Jokaisen riskin kohdalle on merkitty toimenpiteitä, joilla kyseistä riskiä voidaan pienentää. Osa toimenpiteistä liittyy tapahtumatodennäköisyyden pienentämiseen, kuten yleisen siisteyden ylläpitäminen, ja osa liittyy seurausten vähentämiseen, kuten hätäpoistumisteiden selkeä merkitseminen ja sammutusvälineiden ylläpitäminen. Nämä tekijät yhdessä pienentävät riskiä, ja tavoitteena on, että jokaisen riskin kohdalta löytyy molempia tekijöitä. Riskin pienentämisessä jatkuvan parantamisen periaate on ainoa oikea menetelmä. On huomattava, että turvallisuudessa ja turvallisuusajattelussa on aina parannettavaa. Hallitus ottaa turvallisuusasiat omaksi asiakohdakseen jokaisessa kokouksessaan sekä yhtiökokouksessa. Pelastussuunnitelman päivitetty versio käydään läpi vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarpeelliseksi katsomiaan turvallisuusteemoja. Kaikki turvallisuuspoikkeamat kirjataan ja vakavuudesta riippuen ne käydään läpi joko hallituksen kokouksessa tai yhtiökokouksessa. On hyvä huomata, että vaikka asunto-osakeyhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä, niin ensimmäisenä poikkeustoimenpiteitä vaativan vaaratilanteen havaitseva henkilö on velvollinen toimimaan tilanteen johtajana, kunnes pelastuslaitos hänet tästä vapauttaa. Tällä ratkaisulla pienennetään vaurioiden seurauksia. Yhtiö myös kannustaa siihen, että asukkailla olisi riittävät tiedot ja taidot itsensä ja muiden sekä omaisuuden pelastamiseen, suojaamiseen ja jälkihoitoon. Hallituksen jäsenille on kuitenkin tiedotettava välittömästi akuutin vaaratilanteen poistuttua, jos sattunut tapahtuma on aiheuttanut vähintään kohtalaisen riskin yhtiön asukkaille tai omaisuudelle.

9 2.2 Tunnistetut riskit, seuraukset, todennäköisyydet ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi Ulkoalueet Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Rakennusta lähellä olevien puiden kaatuminen tai suurten oksien putoaminen Omaisuusvahinko, henkilövahinko Kiinteistön tontilla sekä kiinteistöä lähellä olevien puiden kunnon aktiivinen valvonta sekä omatoimisesti että tarvittaessa ammattilaisten voimin. Viereisten yhtiöiden tontilla olevista epäilyttävistä puista välittömästi ilmoitus tontin omistajalle ja valvonta, että riski selvitetään. Erityinen tarkkailu myös huonokuntoisten oksien varalta. Asiantuntijan käyttäminen puuston kuntoarviossa. Talvella piha-alueiden jatkuva hiekoittaminen, myös asukkaiden toimesta. Kaatuminen asuntoosakeyhtiölle kuuluvalla pihamaalla Pahimmillaan pysyvä vammautuminen tai kuolema Muistutetaan asukkaita, että B-portaan edessä on hiekoitushiekkalaatikko, josta jokainen voi tarvittaessa hiekottaa piha-aluetta. Liukkaudentorjunnan jatkuva valvonta vaikka on luotettu ylläpitäjä. Rakennuksen edessä olevan hiekka-alueen pitäminen mahdollisimman tasaisena ja huolehdittava vesien poistumisesta. Muistutetaan asukkaita talven alkaessa, että luhtikäytävien ja portaiden liukkaudentorjunta on asukkaiden vastuulla. Jyrsijäeläimet Terveysriski Lintujen ruokintaohjeet. Jätepaikan pitäminen siistinä. Piha-alueella olevilla pysäköintipaikoilla ei Mahdollinen pelastustien kape Muistuttaminen asukkaita säännöllisesti pysäköimään vain autoille varatuille paikoille eikä rakennuksen eteen. Rakennuksen edusta toimii pelastustienä. Tiedotetaan vapaista pysäköintipaikoista.

10 10 ole merkitty selvästi pysäköintipaikkoja neminen ja yleinen epäjärjestys pihamaalla Palotikkaat mahdollistavat katolle kiipeämisen Luvaton ja asiaton kiipeäminen, jolloin seurauksena mahdollinen omaisuusvahinko sekä terveysriski Palotikkaiden tekeminen nykyisten turvallisuusnormien mukaisiksi. Palotikkaiden alaosasta tehdään lukittava, jolloin niille ei pääse luvatta. Hulevesikaivot eivät vedä Omaisuusvahinko Seurataan hulevesikaivojen vedenvälityskyky ja korjataan tarvittaessa pikaisesti ammattilaisten avulla tai talkoovoimin riippuen tukkeuman laadusta. Tehdään kaikille sadevesikaivoille ja viemäreille kuntotarkistus Luhtikäytävien valojärjestelmän toimimattomuus Yleistä pelon tunnetta, liukastuminen Muistutetaan asukkaita, että toimimattomista katkaisijoista tai valaisimista on ilmoitettava huoltoyhtiöön. Valaistus piha-alueella riittämätön Pelon tunnetta, stressireaktioita Lisätään valaistusta sekä etu- että takapihalla. Erityisesti takapihan valaistus on olematon. Lumen putoamisvaara pihalaisilla Terveysriski Muistutetaan asukkaita, joilla on piha, että takapihan puolella vesikatolla ei ole lumiesteitä. Asennetaan vesikatolle lumiesteet seuraavan sopivan kunnostus- tai muutostyön yhteydessä. Tontin takakulma ja rajaava pensaikko epäsiisti Tontin rajalla puita lähellä rakennuksen sähkönsyöttöjohtoa Yleinen epäjärjestys, viihtyisyyshaitta Sähkökatkon vaara Siivotaan tontin alue seuraavien talkoiden yhteydessä tai ulkopuolisten voimin Kaadetaan lähellä sähkölinjaa olevat puut.

11 Asuinhuoneistot, kellaritilat, sekä muut sisätilat Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Muistuttaminen, että vesikalustekohtaisia sulkuja käytetään, kun vesikaluste ei ole käytössä. Asukkaiden tiedot ja taidot turvallisuudesta kotona ovat usein puutteelliset. Alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä kodin tapaturmissa ja henkilövahingoissa Aiheutuneita tapaturmia ja niiden puutteellista torjuntaa Tiedotetaan säännöllisesti huoltopäivystyksen 7/24 numero, jos tuntuu ettei osaa tehdä itse. Testausohje huoneistojen sähkökeskukselle. Miten toimitaan hätätilanteessa (soitto 112, toimintaohjeet siinä). Palovaroittimien hyvä asennuspaikka ja tarkastusohje. Järjestyssäännöt, myös tarvittaessa niiden päivitys nykyisten asukkaiden näkemysten mukaiseksi). Jätehuolto-ohjeet. Alkoholin vaaroista kotona? -tiedote. Tupakointisuositus Asukkaat eivät osaa toimia oikein hätätilanteissa Omaisuusvahinko, turvallisuuspuute Apua tarvitsevien kartoitus asunto-osakeyhtiössä. Ensiaputaitoisten asukkaiden kartoittaminen asunto-osakeyhtiöstä ja heidän opastaminen auttamaan muita. Remontit ja asiantuntemattomat muutostyöt Mahdollisia tulipaloja, sähköonnettomuuksia ja vesivahinkoja Asukkaiden muistuttaminen nykyaikaisista remonttisäädöksistä, ilmoitusvelvollisuudesta ja työn valvojan velvollisuuksista ja vaatimuksista. Kannustaminen vain hyväksi todettujen tekijöiden käyttämiseen.

12 12 Asunto-osakeyhtiö kerää yhdessä isännöintitoimiston kanssa tietokantaa hyvistä ja luotettavista tekijöistä. Tämä saattaa tuoda myös kustannussäästöjä. Asukkaiden omatoiminen lukkojen uudelleensarjoittaminen Yleisavain ei toimi hätätilanteessa Muistutetaan asukkaita, että lukkoja sarjoitettaessa yksi avain on toimitettava huoltoyhtiölle. Isompien koko kiinteistöä koskevien huoneistoremonttien yhteydessä lukkojen sarjoituksen tarkistaminen ja yhtenäistäminen. Tarvittavien avaimien kateissa oleminen hätätilanteessa Pelastustoiminnan viivästyminen Avainhallinnan yksinkertaisena pitäminen. Nimetty henkilö asunto-osakeyhtiössä pitää yleisavainta. Kellarin dataliikennejakamon kytkeminen avainhallintajärjestelmään. Muistutetaan asukkaita kalusteiden terävien kulmien vaarallisuudesta. Muistutetaan asukkaita yleisen siisteyden merkityksestä kompastumisten ehkäisyssä. Liukastuminen tai kaatuminen kotona Mustelmasta sairaalakäyntiin Kehotetaan asentamaan liukuesteet liukkaisiin tiloihin (kylpyhuoneet, laattalattiat, ammeet). Muistutetaan suojavälineiden (hanskat, kuulosuojaimet) sekä turvallisten taloustikkaiden käytöstä. Keittiötapaturmat kotona Viiltohaavojen ja palovammojen synty Kehotetaan asukkaita pitämään keittiövälineet sekä uuni ja liesi kunnossa ja siisteinä. Kehotetaan asukkaita työskentelemään rauhallisesti ja päihtymättömänä. Kaikkien sähkölaitteiden ajoittainen tarkastaminen, tarkkaileminen ja välitön korjaaminen. Sähkö- ja vesitapaturmat kotona Sähköiskun aiheuttamat vammat, hukkuminen, omaisuusvahingot Vain lain mukaisten sähkötöiden tekeminen ja vastuullinen teettäminen remonttitöissä. Sähkölaitteiden pitäminen puhtaana pölystä ja liasta. Vesikalusteiden (astianpesukone, pyykinpesukone) oikea asentaminen. Turvakaukalo laitteen alle, jos tilassa on epävarma kosteuseristys. Vesihanojen pitäminen kiinni aina, kun laitteet eivät ole käytössä. Tämä on edellytys sekä kotivakuutuksen että asunto-osakeyhtiön vakuutuksen korvaamiselle. Asunto-osakeyhtiö voi tukea tätä asennuttamalla kaikille keittiöön ja kylpyhuoneisiin helposti suljettavat hanat.

13 13 Palosuojattujen materiaalien käyttäminen kaikkien herkästi syttyvien pisteiden lähellä. Siirrettävien valaisimien vähentäminen. Palovaroittimen toiminnan tarkastaminen kerran puolessa vuodessa ja tästä tiedottaminen. Tulipalot kotona Palo- ja savuvaurioita, vaikutukset myös muille talon asukkaille, kuolema Porrashuoneistoissa epäselvyyttä, kaatumisia ja liukastumisia Muun palosuojamateriaalin hankkiminen (sammutuspeite, käsisammutin). Sammutusvälineiden käytön harjoitteleminen. Asunto-osakeyhtiö voi järjestää sammutusharjoituksen esimerkiksi talkoiden yhteydessä. Kynttilöiden polttaminen vain valvotusti ja päihtymättömänä. Liesien ja uunien huolellinen käyttö. Poistumisharjoitus koko talolle. Palovaroittimien yhteishankinta. Luhtikäytävien tyhjänä pitäminen ja palavien materiaalien poistamisen jatkuva valvonta myös kellaritiloissa. Luhtikäytävien pitäminen siisteinä ja pintojen käsitteleminen liukkautta estävillä materiaaleilla. Kellarikerroksessa olevan vaahtosammuttimen toimivuuden jatkuva seuranta. Pelastusteiden merkintä kellarikerroksessa. Palo-osastojen läpivientien tarkastaminen remonttien yhteydessä ja tiivistäminen. Sähkökatkos Tapaturmia ja onnettomuuksia huonon näkyvyyden johdosta Asunnoissa riittävästi vaaleita pintoja sekä mahdollisuuksien mukaan heijastavia pintoja uloskäynnin luona. Kodin yleisen turvallisuuden toimenpiteet (siisteys, terävien kulmien vähentäminen). Kellarikerroksessa heijastavien pintojen ja uloskäyntien selkeä merkintä. Tupakointi sisällä Tulipalo, haitta muille asukkaille Viestitään tupakoinnin vaaroista ja tulipaloriskistä. Suositellaan tupakoimaan kokonaan rakennuksen ulkopuolella.

14 14 Nousuvesiputken tai viemäriputken rikkoontuminen tai tukkeutuminen Omaisuusvahinkoja koko asunto-osakeyhtiölle Nousuvesi- ja kiertovesiputkien kunnon seuranta ja jokaisen vaurion syyn tarkka selvittäminen. Ohjeistus vessanpönttöön ja lavuaareihin kaadettavasta materiaalista. Asunto-osakeyhtiön riittävä vakuuttaminen. Vika rakennuksen teknisessä tilassa Ongelmia sähkönjakelussa, vedenjakelussa, ilmastoinnissa Teknisen tilan tarkastus riittävän tiheästi ja ennakoiva huolto. Sovitaan huoltoyhtiön kanssa riittävän ammattitaidon varmistamiseksi. Teknisten tilojen oviaukkojen selkeä merkintä ja pitäminen tyhjänä ylimääräisistä esineistä. Talon riittävä vakuuttaminen. Luhtikäytävillä säilytettävä palava materiaali Tulipalon leviäminen Luhtikäytävät pidetään tyhjinä palavasta materiaalista. Ilmoitustaulut epäjärjestyksessä Yleistä epäjärjestystä Ilmoitustaulujen pitäminen järjestyksessä ja niiden käytön varaaminen vain oleellisille tiedoille. Tarvittaessa suuremman ilmoitustaulun hankinta. Palovaroittimet eivät ole kytkettynä toisiinsa Palohälytys ei kulje kerroksesta ja luhtikäytävästä toiseen tai kellarista asuntoihin Kytketään palohälyttimet toisiinsa. Asennetaan riittävä määrä palovaroittimia myös yhteisiin tiloihin. Yhteiset tilat epäjärjestyksessä ja käyttötavat sopimatta Yleistä epäsiisteyttä, tilojen epätasapainoista käyttöä, häiriökäyttäytymistä Tilojen käyttäjien kannustaminen tilojen pitämiseksi siisteinä omatoimisesti tai ulkopuolisen siivouksen hankinta. Sovitaan käyttötavasta Yleiset koko kiinteistöön ja sen toimintaan liittyvät riskit

15 15 Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Vesikaton huono kunto Omaisuusriski, aiheuttaa suuren kuluerän, terveysriski, jos huono kunto päästää rakenteisiin kosteutta eikä vaurio ole tiedossa Vesikaton kunnon silmämääräinen tarkastaminen kaksi kertaa (kerran) vuodessa. Keväisin, jos katolla on tehty lumenpudotustöitä. Syksyllä, jos vuoden aikana on tehty mitä tahansa kattotöitä tai säätila on aiheuttanut vesikatolle merkittävää painetta. Tarkastus voidaan tehdä omatoimisesti tai ammattilaisten voimin. Vesikaton maalaaminen tai muu riittävä uudelleenpinnoittaminen. Edellinen huoltokierros on tehty noin 20 vuotta sitten. Asunto-osakeyhtiön ja asukkaiden ulkopuolisilla teettämät remontit Turvallisuuden heikkeneminen, turvallisuuden tunteen heikkeneminen, ylimääräisten ihmisten liikkuminen Kehotetaan asukkaita tiedottamaan aina, kun tekevät remonttia, joka aiheuttaa ulkopuolisten liikkumisen alueella tai tulee muita muutoksia yhtiöön. Asunto-osakeyhtiö voi auttaa tässä, kun remonteista on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus. Uudet asukkaat ja tuntemattomat liikkujat Turvallisuuden heikkeneminen, turvallisuuden tunteen heikkeneminen Asunto-osakeyhtiön olisi hyvä järjestää tilaisuuksia, joissa asukkaat tutustuvat toisiinsa. Mitä paremmin asukkaat tuntevat toisensa, sitä parempi on turvallisuuden tunne. Tiedottaminen omistajanvaihdosta, uusien asukkaiden (myös vuokra-asukkaiden) muutosta rakennukseen. Sähköiset menetelmät antavat tähän oivan mahdollisuuden. Asukasluettelon aktiivinen ylläpitäminen ja julkistaminen tarpeellisin osin.

16 16 Neuvotaan asukkaita pitämään ovet tarvittaessa takalukossa ja hankkimaan turvalukot esimerkiksi yhteishankintana. Viestintä ja tiedotus talon toimintatavoista ja riskeistä puutteellinen Uuden asukkaan kohtaama turvallisuusvaje, uuden asukkaan kohtaama sosiaalinen paine Uudelle asukkaalle toimitetaan Tervetuloa taloon -opas, joka sisältää em. toimintaohjeet eri vaaratilanteissa, yleisimmät talon tavat ilmoituksista sekä avain- ja muusta lukitusturvallisuudesta, kellaritilojen käytöstä yms. Parasta olisi, jos tämä opas toimitettaisiin jo ennen muuttoa, jolloin muuton ja tulevan mahdollisen remontin aikana ilmaantuvat riskit saataisiin hallittua. Hallituksen, isännöitsijän, huoltoyhtiön tai turvallisuushenkilöstön vaihtuminen Turvallisuuspuute, kyky arvioida riskejä alenee Uusi hallitus/isännöitsijä/huoltoyhtiö tekee yhdessä lopettavan toimijan kanssa katsauksen kiinteistöön ja sen turvallisuuteen esimerkiksi turvallisuuskävelyn muodossa. Siinä he tarkastavat asunto-osakeyhtiön hallussa olevat alueet ja tilat. Yhdessä myös arvioidaan teknisten laitteiden, vesikattojen ja rakenteiden tarkastuksen järjestämisestä. Keskitytään tiedonsiirrossa kaikkiin osa-alueisiin tasapuolisesti: Asumisviihtyvyys, turvallisuus, talous ja hallinto. Vastuussa olevien henkilöiden tahaton tai tahallinen laiminlyönti rakennuksen teknisessä ylläpidossa Omaisuusvahinkoja, turvallisuuspuutteita Riittävän osaamistason ylläpitäminen asunto-osakeyhtiön valvovalla elimellä koulutuksellisin keinoin. Asukkaiden ja osakkaiden aktivointi talon ylläpidossa ja sen valvonnassa. Hallitusten päätöksien ja huoltoyhtiöiden tekemien toimenpiteiden jatkuva kirjaaminen ja avoin raportointi. Kellarikerroksessa toisen asukkaan toimesta kytketty valo pois Pelontunteen lisääntyminen, kaatuminen Liiketunnistimella varustettujen valojen asentaminen kellarikerrokseen. Pesuhuoneen lattia on liukas Liukastuminen ja loukkaantuminen Seuraavan remontin yhteydessä laattamateriaalin vaihto liukkautta estäväksi. Pesuhuoneen pitäminen siistinä ja asukkaiden kannustaminen tähän. Pyykkituvan tai kuivaushuoneen ikkuna jää auki Omaisuusvahinkoja ja yleistä levottomuutta Pyykkitupaan muistutuslappu seinälle: Muistathan sulkea ikkunan poistuttuasi.

17 17 Kellaripalo Omaisuusvahinkoja, pahimmillaan vaurioita myös asunnoille Käytävät on tyhjennetty. Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastoissa. Kellariin on asennettu palovaroitinjärjestelmä. Läpiviennit osastoivissa rakenteissa on tiivistetty Kiinteistön ulkopuolinen toiminta Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Naapurikiinteistöissä suoritettavat muutostyöt, kaupungin tekemät muutostyöt Vaikutus sähkö-, vesi- ja tietoliikennejakeluun, kulkeminen vaikeutuu Korjaustyöt aiheuttavat myös levottomuutta ja stressireaktioita lisääntyvän liikenteen ja tuntemattomien ihmisten liikkumisen lisäännyttyä Hyvien suhteiden ylläpitäminen naapurikiinteistöjen päättäviin elimiin ja aktiivisiin toimijoihin. Naapurikiinteistöjen kannustaminen aktiiviseen tiedottamiseen tulevista merkittävistä muutostöistä. Oma aktiivinen tiedottaminen naapurikiinteistöille suunnitteilla olevista remonteista. Tämä voi tuoda kustannussäästöjä. Kaupungin kannustaminen tiedottamisen parantamiseen aina, kun lähialueilla tehdään muutostöitä. Kaupungin tiedotuksen aktiivinen seuraaminen ja myös asukkaiden kannustaminen siihen. Oman tietotaidon aktiivinen jakaminen naapurikiinteistöille.

18 18 kiinteistön lähettyvillä

19 2.3 Poikkeusolojen vaarat ja riskit Tarvittaessa valtioneuvosto voi määrätä voimaan poikkeusolot ja antaa siihen liittyviä säännöksiä. Poikkeusoloja ovat valmiuslain mukaan (Valmiuslaki, /1552, 3 ) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Poikkeusoloihin johtava suuronnettomuus voi kehittyä tunneissa tai vuorokausissa, mutta sotilaallisen kriisin ei odoteta kehittyvän hetkessä. Poikkeusoloissa ovat olemassa samat vaarat ja uhat kuin normaalioloissakin. Näiden lisäksi muut uhat voivat lisääntyä tai korostua. Olosuhteet ovat todennäköisesti haastavammat kuin normaalioloissa. Myöskään viranomaispalvelut eivät ole samalla tasolla kuin normaaliaikana, joten asukkaiden on toimittava omatoimisesti ja itsenäisemmin. Vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ei ole asuinyhteisön voimin mahdollista, niin omatoimisella varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja. Poikkeusoloissa yksittäiset kiinteistöt voidaan liittää osaksi pelastustoimen johtamaa väestönsuojelujärjestelmää. Tällöin asukkaita voidaan valmiuslain mukaisin valtuuksin määrätä työvelvollisiksi väestönsuojelutehtäviin, kuten kiinteistökohtaisiin ensiapu-, raivaus- ja sammutustehtäviin. Toisaalta asunto-osakeyhtiön keskeinen tehtävä on asukkaiden suojaaminen väestönsuojaan tai sisätiloihin viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asuinkiinteistön vastuulla on myös ylläpitää omaa valmiuttaan sekä huolehtia että esimerkiksi väestönsuoja on varusteltu oikein ja toimintakuntoinen, vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ei ole asuinyhteisön voimin mahdollista. Tällä tavalla toimien omatoimisella varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja.

20 Väestönsuojelun järjestelyt kiinteistön asukkaille Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa, koska talon rakentamishetkellä väestönsuojaa tämän kokoisiin kiinteistöihin ei vaadittu. Jos valmiustasoa nostetaan, niin viranomaiset antavat ohjeistuksen väestönsuojajärjestelyistä. Vastaavasti pelastusviranomaiset ilmoittavat poikkeusolojen organisaatiosta tilanteen tarpeen mukaan. 2.5 Hallituksen ja isännöitsijän toimintaohjeet riskien aktivoiduttua Hallituksen ensisijainen tavoite on olla tavoitettavissa riskien aktivoiduttua. Mahdollisuuksien mukaan, hallituksen on ohjeistettava asukkaita sekä pelastuslaitosta mahdollisimman oikeaan ja ripeään toimintaan riskin aktivoiduttua. Ensisijalla on aina uusien onnettomuuksien ehkäiseminen ja sen jälkeen asiasta tiedottaminen. Parasta olisi, jos kaikilla asukkailla ja kiinteistön tontilla liikkuvilla olisi riittävät tiedot ja taidot pelastustoimenpiteiden aloittamiseksi, pelastuslaitoksen hälyttämiseksi ja tilanteen johtamiseksi.

21 21 3 Asunto Oy Aurinkomäki -yhtiössä tehtyjä toimenpiteitä riskien ennaltaehkäisemiseksi 3.1 Kiinteistössä tehdyt toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi Kiinteistössä on suoritettu ja suoritetaan jatkuvasti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden kohentamiseksi. Nämä kohteet mainitaan tässä kappaleessa. Tavoitteena on, että edellisissä kappaleissa todetut riskit saadaan pysyvästi niin pieniksi, että riittävät toimenpiteet voidaan katsoa toteutetuksi. Toimenpiteitä ja toteamuksia käytiin läpi turvallisuuskävelyllä Piha- ja muut ulkoalueet Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Yhtiön osoitenumero rakennuksen seinässä näkyy selkeästi. - Kokoontumispaikaksi on määrätty läheinen hiekkakenttä, josta käsin tilanteen johtaja käy apulaisineen ohjaamassa pelastuslaitoksen paikalle. - Puuston kuntoa seurataan ja suurimmista puista on laadittu alusta kaatosuunnitelma. - Rakennuksen länsiseinällä oleva vesiposti on toteutettu niin, että sen käyttäminen ilman avainta ei ole mahdollista Luhtikäytävät Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Valojen viive on sopiva Kellari- ja varastotilat Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Huoneistojen kylpyhuoneiden vesieristys tiedetään heikoksi, joten sitä seurataan aktiivisesti muun muassa kellarin puolelta Yleiset koko kiinteistöä koskevat asiat Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa - Talkoot yritetään järjestää keväällä Edellisvuosina osanotto on ollut niin vähäistä, että järjestäminen on jäänyt pois.

22 22 4 Pelastussuunnitelman viestintä-, ylläpito- ja koulutusjärjestelmä Turvallisuuden seuranta ja pelastussuunnitelman säännöllinen päivittäminen ovat asumisviihtyvyyden perusedellytyksiä. Näin toimittaessa varmistutaan siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla ja mahdolliset sattuneet vaaratilanteet tai muut turvallisuuspuutteet tulevat huomioiduiksi. Turvallisuustilanteen kartoitusta varten onkin hyvä luoda raportointikäytäntö. Osa turvallisuuden kehittämistä on turvallisuushenkilöstön koulutus. Riittävällä ja säännöllisellä koulutuksella varmistutaan siitä, että turvallisuutta osataan kehittää ja tarvittaessa vaaratilanteissa löytyy auttajia myös omasta takaa. 4.1 Viestintä Jokaisella asukkaalla on oikeus perehtyä pelastussuunnitelmaan ja tähän myös kannustetaan nostamalla turvallisuusasiat yhtiökokouksen asialistalle. Keskeistä kuitenkin on, että kaikki asianosaiset tuntevat annetut ohjeet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet niiden varalta. Asunto-osakeyhtiössä hallitus ja isännöitsijä hoitavat tiedotusta yhdessä. Tavoitteena on, että jokainen kiinteistön asukas ja siellä asioiva on perillä riittävässä määrin asumiseen liittyvissä turvallisuusasioissa. Asunto-osakeyhtiön hallitus käsittelee turvallisuusasiat omana asiakohtanaan jokaisessa kokouksessaan ennen muiden asioiden käsittelyä. Suurin osa tiedotteista jaetaan edelleen paperitiedottein, mutta sähköistä tiedotusta lisätään. 4.2 Kiinteistön asukkaille annettava ohjeistus vaarojen ja riskien ennaltaehkäisemiseksi sekä toimimiseksi vaaratilanteissa Vaarojen ennaltaehkäisemiseksi kiinteistön asukkaille sekä osakkaille tarvittaessa toimitetaan yleisiä ohjeita, jotka jaetaan aina uusille asukkaille sekä säännöllisin välein kaikille. Nämä ohjeet sisältävät: kuvalliset toimenpideohjeet hätätapauksissa (112, yhtiön tiedot, osoite) sekä pienemmissä tapauksissa (huoltoyhtiö); kuvalliset vesikalustekohtaiset vesisulkujen sijainti- ja käyttöohjeet; kuvallinen testausohje huoneiston sähköpääkeskukselle; tiedote kotona tapahtuvista yleisimmistä tapaturmista.

23 23 Näiden lisäksi toimitetaan säännöllisin väliajoin ohjeistus jätehuollosta, palovaroittimien tarkistamisesta, järjestyssäännöistä, syttyvistä ja palavista nesteistä sekä kaasupulloista. Tieto kokoontumispaikasta toimitetaan yhdessä edellä mainitun ohjeistuksen kanssa. Uusille asukkaille ohjeistus toimitetaan heti, kun asukas on tiedossa. Kannustetaan uusia asukkaita ottamaan yhteyttä jo ennen muuttoa, jolloin voidaan antaa ohjeita myös yhteisten tilojen käytöstä ja suojaamisesta muuton aikana. Edellä mainittuja tiedotteita on tämän pelastussuunnitelman liitteinä. 4.3 Turvallisuuspuutteiden ja vaaratilanteiden raportointi ja seuranta Asukkaille toimitetaan vuosittain turvallisuuskysely, jossa pyydetään ilmoittamaan kaikista asuntoosakeyhtiössä tapahtuneista vaaratilanteista, niiden seurauksista ja parannusehdotuksista tai käsitellään vastaavaa asiaa yhtiökokouksessa muiden turvallisuusasioiden yhteydessä. Samalla tiedotetaan jo tiedossa olleet vaaratilanteet tai tapaturmat. Turvallisuuspuutteista ilmoitetaan tilanteesta riippuen huoltoyhtiölle, isännöitsijälle tai hallituksen jäsenelle. 4.4 Pelastussuunnittelussa kertyvän tiedon tallennus ja arviointi Jokainen asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta koskeva asia käsitellään sen vakavuuden vaatimalla menettelytavalla. Tarvittaessa käsittelystä tehdään erillinen dokumentti, joista laadittu yhteenveto käsitellään vuosittain yhtiökokouksessa pelastussuunnitelman yhteydessä. 4.1 Pelastussuunnittelusta tai turvallisuustehtävistä vastaavien koulutus Asunto-osakeyhtiö maksaa turvallisuustehtäviin valituille tarvittaessa riittävän koulutuksen.

24 24 5 Seuraavan turvallisuuskauden toimenpide-ehdotukset Yhteishankintana hankitaan palovaroittimet yhteisiin tiloihin ja asuinhuoneistoihin. Turvallisuusasiat otetaan hallituksen kokouksiin ja yhtiökokoukseen omana asiakohtanaan.

25 25 6 Liitteet 6.1 Liite 1 Kuvalliset toimenpideohjeet osana Asujan ABC:tä 6.2 Liite 2 Sulakkeet ja suojakytkimet 6.3 Liite 3 Kiinteistön asemapiirros pelastusmerkintöineen

26 Tämän rakennuksen osoite on Mäkkylänpolku Espoo Olet rapussa B Toiminta tulipalotilanteessa 1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat. 2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä. 3. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole. Varoita muita ja liiku itse savussa matalana. 5. Opasta pelastusviranomainen paikalle ja kerro tapahtumien kulku ja arviosi tilanteesta ja vaarassa olevassa ihmisistä. 6. Opasta ihmiset rakennusten päädyssä olevalle hiekkakentälle, joka toimii kokoontumispaikkana. Toiminta vesivahinkotilanteessa 1. Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö. 2. Tyrehdytä huoneistossa tapahtunut vuoto sulkemalla kalustekohtainen sulku, joka näyttää vieressä olevan kuvan mukaiselta tai vastaavalta. 3. Ilmoita asiasta välittömästi huoltoyhtiölle. 4. Ota tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon. Yleinen hätänumero 112 Vesikalustekohtainen sulku Ilmoita kaikista vaaratilanteista tapauksesta riippuen Huoltoyhtiölle (Kiinteistöhuolto Jaakola / ) Isännöitsijälle (Reino Sukupolvi, Realia / ) Hallituksen jäsenelle Kaikissa vaaratilanteissa toimi RAUHALLISESTI. MIETI ensin ja toimi PÄÄTTÄVÄISESTI.

27 Turvatekniikan keskus Page 1 of Mikä on sulake? Sulakkeen vaihtaminen Sulakkeiden väritunnukset Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen Mikä on vikavirtasuojakytkin? Automaattisulakkeet Mikä on sulake? Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa sähkön käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälle vaarallinen vika. Sulake suojaa myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon. Palanutta sulaketta ei saa korjata vaan palaneen tilalle on vaihdettava samankokoinen, ehjä sulake. Sulaketta ei saa tehdä itse. Sulakkeen vaihtaminen Tulppasulakkeen saa tavallinen sähkönkäyttäjä vaihtaa itse (ks. ohje tällä sivulla). Sulakkeenvaihdon yhteydessä on aina noudatettava erityistä huolellisuutta ja tiedettävä, kuinka työ tehdään. Tarvittaessa kannattaa kysyä neuvoa sähköalan ammattilaiselta. Sulakkeiden väritunnukset Sulakkeen koko (nimellisvirta) määrää, kuinka suuren kuormituksen sulake jatkuvasti kestää. Jos nimellisvirta ylitetään, sulake palaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tavallisimpien kotitalouksissa käytettyjen sulakkeiden sallittu kuormitus. Joskus on käytössä myös pienempiä sulakkeita (2A tai 4A) eräitä laitteita varten (esim. vesipumppu tai huippuimuri). Sulakkeen Sallittu Tunnusväri nimellisvirta kuormitus 6 A 1400 W vihreä 10 A 2300 W punainen 16 A 3700 W harmaa 20 A 4600 W sininen Sulakkeen varokepesän pohjaan päin tuleva osa on eripaksuinen erikokoisilla sulakkeilla. Tämän takia nimellisvirraltaan liian suuri sulake ei sovi varokepesän pohjakoskettimeen. Tulppasulakkeen ja varokepesän rakenne. Sulake palaa ja katkaisee virran, kun * sähkölaitteessa tai sähköjohdoissa on vika * sähköjohtoa on ylikuormitettu. Tällöin käytössä on samanaikaisesti liian monta sähkölaitetta tai yksittäinen sähkölaite on liian suuritehoinen. Kun sähkölaite ei toimi, saattaa vika olla palaneessa sulakkeessa. Tällöin * Tarkista, mikä sulake on palanut. Kun sulake on palanut, sen päässä oleva merkkinasta on yleensä irronnut. * Katkaise sähkö pääkytkimestä, kytkin asentoon 0. (Kuva A) * Tarkista, että sulakkeen varokekansi on ehjä. Jos posliini on murtunut, voivat sormet koskettaa posliinin alla olevia jännitteisiä metalliosia. Vioittuneen varokekannen tilalle on syytä hankkia uusi kansi välittömästi. * Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. Mikäli sulake ei irtoa varokekannen mukana varokepesästä, aseta varokekansi takaisin ja yritä uudelleen. (Kuva B) * Tarkista palaneen sulakkeen suuruus sulakkeesta irronneen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen väritunnuksesta ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle varokekanteen. (Kuva C) * Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen. (Kuva D) * Kytke virta pääkytkimestä, kytkin asentoon I. (Kuva E) Sulakkeen koko selviää sulakkeen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen tunnusväristä tai sulakkeen numeromerkinnöistä. Automaattisulakkeet

28 Turvatekniikan keskus Page 2 of Uusissa rakennuksissa voi tavallisen sulakkeen tilalla olla automaattisulake eli johdonsuojakatkaisija. Sen tehtävä on sama kuin tavallisella sulakkeella. Automaattisulaketta ei tarvitse vaihtaa sen lauettua, vaan se voidaan palauttaa toimintakuntoon sulakkeessa olevan kytkimen avulla. Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon Automaattisulakkeen toimiessa sulakkeessa oleva kytkin vaihtaa asentoaan. Tulppamallisissa automaattisulakkeissa painokytkin ponnahtaa ylös, kun sulake on toiminut. Kiinteästi asennettavissa automaattisulakkeissa vipukytkin on yleensä alhaalla sulakkeen toimittua. Asennossa I sulake on toimintavalmiina ja asennossa 0 sulake on lauennut. Mikäli automaattisulake laukeaa toistuvasti, voi syynä olla ylikuormitus tai vika sähköasennuksissa tai sähkölaitteessa. Jos automaattisulake on lauennut ylikuormituksen takia, sulake ei välttämättä heti kestä kuormitusta, vaan sulakkeessa olevan toimilaitteen on jäähdyttävä. Tulppasulakkeen vaihtaminen Muun kuin tulppamallisen automaattisulakkeen vaihtaminen tulee jättää sähköalan ammattilaisen tehtäväksi. Tulppamallisissa automaattisulakkeissa käytetään samaa tunnusvärijärjestelmää kuin tavallisissa tulppasulakkeissa. Tulppamallisen automaattisulakkeen voi korvata tavallisella tulppasulakkeella ja myös tavallisen tulppasulakkeen voi vaihtaa tulppamalliseen automaattisulakkeeseen. Uudentyyppinen automaattisulake asetetaan toimintakuntoon muuttamalla kytkimen tila asennosta 0 asentoon I. Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen Mikäli sulake edelleen palaa, on vika kiinteissä asennuksissa. Kutsu sähköalan ammattilainen korjaamaan vika. Mikäli sulake pysyy ehjänä, kytke vuorotellen irrotetut sähkölaitteet ja valaisimet verkkoon. Mikäli jonkin laitteen kytkeminen polttaa sulakkeen, saattaa laite olla viallinen. Vie laite korjattavaksi. Ellei mikään yksittäinen sähkölaite polta sulakkeita, kytke kaikki sammuneet laitteet verkkoon. Mikäli sulake tällöin palaa, tarkista ettei sulaketta ylikuormiteta. Sähkölaitteen kuluttaman tehon näet laitteessa olevasta arvokilvestä. Joskus sulake saattaa palaa ilman havaittavaa syytä esim. vanhuuttaan tai sähkömoottorin suuren käynnistysvirran takia. Mikäli moottorin Automaattisulakkeita Kiinteästi asennettavan automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon.

29 Turvatekniikan keskus Page 3 of käynnistysvirta polttaa sulakkeita, voidaan tilanne korjata käyttämällä ns. hitaita sulakkeita, jotka tunnistaa sulakkeessa olevasta etanan kuvasta. Jos varokekannen posliinieriste tai suojalasi jostain syystä vaurioituu, on varokekansi uusittava. Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten. Mikä on vikavirtasuojakytkin? Vikavirtasuojakytkin on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään sulakkeen antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännitteisiä osia esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Suojalaite valvoo eristysvikoja ja katkaisee vahingolliset vuotovirrat kytkien vaarallisen jännitteen nopeasti pois vikatilanteessa. Vikavirtasuojakytkin antaa myös lisäsuojan mahdollisen sähköpalon varalle. Mihin vikavirtasuojakytkin on asennettu? Uusissa asennuksissa kaikki pistorasiat, joihin voidaan liittää siirrettävä sähkölaite, on suojattava 30 ma vikavirtasuojalla. Näiden vaatimusten siirtymäkausi alkoi v alussa. Aiemmin vikavirtasuoja vaadittiin vain tiloihin, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat tavanomaista vaarallisemmat, esim. kylpyhuoneessa tai ulkona käytettävien sähkölaitteiden suojana. Vikavirtasuojakytkin asennetaan yleensä sähkökeskukseen tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1998 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojakytkintä ei yleensä ole. Miten vanhojen asennusten turvallisuustasoa voidaan parantaa? Vanhojen asennusten turvallisuustaso paranee huomattavasti, jos pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimellä. Markkinoilla on saatavissa useita pistorasiamalleja, joissa on jo valmiiksi kiinteänä osana vikavirtasuoja. Myös jatkojohtoihin on saatavana erillisiä siirrettäviä vikavirtasuojia. Ne liitetään jatkojohtoa syöttävän pistorasian ja jatkojohdon väliin pistotulpalla, joten niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa. Kiinteästi sähköasennuksiin asennettavat vikavirtasuojausjärjestelmät saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Siirrettävän pistotulpalla kytkettävän vikavirtasuojaimen saa asentaa käyttöön kuka vain, tietenkin käyttöohjeita noudattaen. Tulppamallisen automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon. Mikäli sulake palaa välittömästi uudelleen, toimi seuraavasti: * Kytke kaikki pysähtyneet sähkökoneet ja sammuneet valaisimet irti joko kytkimellä tai irrottamalla pistotulppa pistorasiasta * Vaihda uusi sulake ja kytke virta pääkytkimestä HUOMAA! Mikäli saatavilla ei ole oikeankokoista sulaketta, tilalle voi panna pienemmän sulakkeen kuin varokepesään on tarkoitettu. Tällöin kuitenkin sulakkeen tehonkesto on pienempi ja sulake on syytä korvata oikeankokoisella mahdollisimman pian. Sulaketta ei saa korvata suuremmalla sulakkeella. Mikäli sulake korvataan liian suurella sulakkeella, sulake ei enää suojaa asennuksia tarkoitetulla tavalla. Tästä voi olla seurauksena johtimien ylikuumeneminen ja tulipalo. Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten. Esimerkki kiinteän asennuksen vikavirtasuojakytkimestä Vikavirtasuojakytkimen toiminnan koestus Vikavirtasuojakytkimen toiminta on tarkistettava käyttöohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin esim. neljännesvuosittain painamalla sen testipainiketta. Testauksella ylläpidetään ja varmistetaan suojalaitteen

30 Turvatekniikan keskus Page 4 of toimintakunto. Ellei laite reagoi testipainiketta painettaessa se on jumittunut, eikä sen toimiminen vikatilanteessa ole varmaa. Laite on tällöin vaihdettava uuteen. Koestuksen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintaasentoon, kääntämällä siinä oleva kytkin I-asentoon. Mitä tehdä, kun vikavirtasuojakytkin toimii? Vikavirtasuojakytkin katkaisee sähkönsyötön, jos virtapiirissä on liian suuri vuoto- tai vikavirta. Syynä voi olla yksittäisen sähkölaitteen vika, likaantuminen tai se, että liian monta laitetta on kytketty samaan virtapiiriin, jolloin ehjienkin laitteiden sallittujen vuotovirtojen summa aiheuttaa laukaisun. Vikakohta selviää, kun laitteiden pistotulpat irrotetaan kaikista niistä pistorasioista, joiden suojana kyseinen vikavirtasuojakytkin toimii. Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintatilaan. Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa heti uudestaan, syy on talon sähköasennuksissa ja korjaukseen tarvitaan sähköasentaja. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea, jokin irti kytketyistä laitteista on huollon tarpeessa tai samaan piiriin on ollut liitettynä liian monta laitetta. Päätelmiä siitä mikä laite on viallinen tai mikä laitemäärä sopiva voidaan tehdä liittämällä laitteet yksitellen takaisin sähköverkkoon. Esimerkki siirrettävästä vikavirtasuojakytkimestä, joka liitetään maadoitettuun pistorasiaan.

31 LIITE 3/1: Asemapiirros pelastusmerkintöineen. Kokoontumispaikka, jalkapallokenttä Käsisammutin Sähköpääkeskus Pelastustie (pidettävä vapaana) Poistumistie Veden pääsulku

32 LIITE 3/2: Kellarin pohjapiirros pelastusmerkintöineen Käsisammutin Ensiaputarvikkeet Poistumistie Poistumisopaste Sähköpääkeskus Veden pääsulku

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Tikkamäentie 6. Päiväys 3/30/2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Tikkamäentie 6. Päiväys 3/30/2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Tikkamäentie 6 Päiväys 3/30/2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Päivitetty 19.6.2015

Pelastussuunnitelma Päivitetty 19.6.2015 Pelastussuunnitelma 1 (13) Pelastussuunnitelma Päivitetty 19.6.2015 Kiinteistön omistaja: Asunto Oy Lemminkäisenrivi Osoite: Lemminkäisentie 4 21530 Paimio Rakennusvuodet: 1983 (A-C), 1984 (D-F) Rakennusten

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Tähtirinne, Härkämäen observatorio, Kangaslampi

Tähtirinne, Härkämäen observatorio, Kangaslampi Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Tähtirinne, Härkämäen observatorio, Kangaslampi Päiväys 17.8.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag pelastussuunnitelma 04.10.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag

Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag pelastussuunnitelma 04.10.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag PELASTUSSUUNNITELMA Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 08.09.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Julkaisu Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 2/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Ristikukkula Talot: Kohmankaari 22 Kohmankaari 24 Kohmankaari 26 33310 Tampere Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011, 15 ) ja pelastusasetukseen (407/2011)

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ST Palvelu Oy 29.8.2014

ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMA Pirkan Opiskelija asunnot Oy/Pirkka 7, A talo ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4

Lisätiedot

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA 27.2.2013 As Oy Sveitsin Aleksis Pelastussuunnitelma 27.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot