Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma"

Transkriptio

1 Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto Oy Aurinkomäki Päivitetty

2 2 1 Kiinteistön ja pelastussuunnitelman perustiedot 1.1 Pelastussuunnitelman tavoitteet Pelastussuunnittelun tavoitteena on: tunnistaa asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät; opastaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä; edistää vaaratilanteisiin varautumista; opastaa kiinteistön käyttäjiä toimimaan Asunto Oy Aurinkomäkeen soveltuvalla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa; toimia asumisviihtyvyyden ja pelastussuunnittelun työkaluna kaikessa kiinteistöön liittyvässä toiminnassa; kannustaa asumisturvallisuuden jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Pelastussuunnitelma laaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaille, asukkaille sekä yhtiön kanssa tekemisissä oleville asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä tiedotetaan tarpeellisin osin kaikille, jotka kiinteistössä asioivat. Pelastusviranomainen valvoo palotarkastuksien yhteyksissä, että lakisääteinen pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 207/2011) on laadittu ja pidetty ajan tasalla sekä sitä, että yhtiö on huolehtinut muista velvoitteistaan riittävää harkintaa noudattaen. Kiinteistön asukkaita kuitenkin kannustetaan aktiivisuuteen asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa myös tarkastusten välillä. 1.2 Pelastussuunnitelman vastuu ja päivitys Pelastussuunnitelmasta, ylläpidosta ja viestinnästä vastaa asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Lopettava hallitus antaa tukensa pelastussuunnitelman ylläpidossa. Pelastussuunnitelma esitellään vuosittain omana asiakohtanaan yhtiökokoukselle. Uusi hallitus tarkistaa pelastussuunnitelman ja tiedottaa tulleista muutoksista kiinteistön asukkaita ja siellä asioivia. Suunnitelma tarkastettu yhtiökokouksessa Hallitus toteuttanut pelastussuunnitelman päivityksen... xx Palotarkastus rakennuksessa suoritettu luvun alku 1.3 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön ja rakennusten perustiedot

3 3 Osoite Mäkkylänpolku Espoo Rakennusvuosi 1960 Rakennusaine Punatiili, betoni Rakennusten lukumäärä 1 Luhtikäytävien määrä 2 Kerrosmäärä luhtikäytävissä 2 Asuinhuoneistojen lukumäärä 22 Asukasmäärä ( ) 25 Liike- ja toimistohuoneistot Ei ole Kiinteistön yhteispinta-ala 731 m 2 (Huoneistoala) 2820 m 3 (Tilavuus) 2298 m 2 (Tontti) Autopaikat (lämmitetyt + kylmät) Asunto-osakeyhtiön tiedot Nimi Asunto Oy Aurinkomäki Y-tunnus Asunto-osakeyhtiön hallitus Kiinteistöön nimetty turvallisuushenkilöstö Isännöitsijä Kiinteistöhuolto Atte Neuvonen, puheenjohtaja, Kalevi Rusanen, jäsen, Mikko Jutila, jäsen, Antti Saarinen, varajäsen, Ei ole nimetty Mikko Jutila Dikop Mikko Jutila tmi Puh: Kiinteistöhuolto Jaakola Oy puh (24/7): Tinurinkuja ESPOO

4 4 Vakuuttaminen 1.4 Pelastussuunnitelman laadintakertomus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, täysarvovakuutus Pelastussuunnitelma laadittiin Mikko Jutilan ehdotettua itseään laatijaksi. Mikko on hallituksen jäsen sekä osakas ja asukas, joten yhtiö on hänelle tuttu. Mikko on myös laatinut toiminimensä puitteissa pelastussuunnitelmia muille asunto-osakeyhtiöille. Suunnitelmassa huomioidaan edellä mainittu pelastuslaki sekä valtioneuvoston asetus pelastustoimesta. Lähteenä käytetään pelastusalan keskusjärjestön verkkosivuja (http://www.spek.fi, ), sisäasiainministeriön julkaisua Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta (http://www.intermin.fi/julkaisu/022012, ) ja tätä täydentävää julkaisua Pelastussuunnittelu, opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon (Hatakka, I., Grönstrand, H., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, ISBN , Tammiprint Oy, 2012), Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivuja (http://www.hel.fi/hki/pela/fi/etusivu, ) sekä Pelastustoimen verkkosivuja (http://www.pelastustoimi.fi/, ). Pelastussuunnitelman laadinnassa huomioitiin myös vakuutusyhtiön kiinteistövakuutusehdot (IF Kiinteistöturva, ) sekä siihen läheisesti liittyvät muut ohjeet. Pelastussuunnitelman pohjatyö laadittiin yhteistoiminnassa asunto-osakeyhtiön muun hallituksen kanssa. Kiinteistössä tehtiin turvallisuuskävely käyden läpi kaikki kiinteistön tilat asuinhuoneistoja lukuun ottamatta. 1.5 Kiinteistön liittyminen pelastustoimeen Pelastuslaitos ja -asema Arvioitu saapumisaika normaalioloissa Väestönsuojelu ja valmiussuunnittelu Lähin väestöhälytin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Leppävaaran paloasema Portinvartijantie 1, Espoo Alle 10 min Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus Leppävaaran paloasema Portinvartijantie 1, Espoo

5 Pelastustoimi tekee kiinteistössä palotarkastuksia riskipainotteisesti noin 10 vuoden välein tiedottaen tästä asunto-osakeyhtiötä. Yhtiön toimijoita kannustetaan oma-aloitteiseen aktiivisuuteen palotarkastusten suorittamisessa. 1.6 Kiinteistön asemapiirros Kiinteistön asemapiirros (Liite 3) kattaa pelastustiet, kulun ja poistumisen, opasteiden sijainnin sekä muun oleelliset turvallisuuskaluston. 1.7 Avainhallinta Avainhallinta: Huoltoavain: Huoltoyhtiöllä Yleisavain: Hallituksen jäsenellä (Rusanen) Sähkökaapit: Energialaitoksella (EON) avain sähkökaappiin Puhelinkeskus: Puhelinyhtiö (Elisa) Huoneistojen ulko-ovien lukitus on saattanut muuttua siten, ettei yleis- eikä huoltoavaimilla pääse enää kaikkiin huoneistoihin. 5

6 6 2 Kiinteistön vaarat ja riskit sekä poikkeusolot 2.1 Vaarojen ja riskien tunnistamismenetelmät Pelastussuunnitelman tavoitteena on tunnistaa ne tekijät, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen. Näin voidaan valita keinot, joilla vaaratilanteet voidaan parhaiten välttää tai niiden seurauksia rajata. Seuraavissa kappaleissa esiintyvien riskien tunnistamiseen käytettiin asunto-osakeyhtiön hallitusta sekä isännöitsijää sekä pelastussuunnitelman pohjatyön laatijan tuntemusta kiinteistöstä. Hallituksen kaikki jäsenet ovat myös kiinteistön asukkaita, joten heillä on hyvät tiedot kiinteistöstä. Kiinteistön muiden asukkaiden arvioita hyödynnetään tulevissa päivityksissä. Riski määritetään onnettomuustodennäköisyyden (1-5) ja seurauksen (1-5) tulona, ja tätä määritelmää käytetään riskien luokittelussa. Seuraus (S) (1) (2) Vahingollinen (3) Vakava (4) Hyvin vakava (5) Merkityksetön Katastrofaalinen (1) Harvoin (1) Merkityksetön (2) Merkityksetön (3) Merkityksetön (4) Merkityksetön (5) Matala riski Onnettomuustodennäköisyys (P) (2) (3) ( 4) Epätodennäköinen Mahdollinen Todennäköinen (2) Merkityksetön (3) Merkityksetön (4) Merkityksetön (4) Merkityksetön (6) Matala riski (8) Matala riski (6) Matala riski (9) Matala riski (12) Keskikorkea riski (8) Matala riski (12) Keskikorkea riski (16) Merkittävä riski (10) Keskikorkea riski (15) Merkittävä riski (20) Hyvin riski korkea (5) Varma (5) Matala riski (10) Keskikorkea riski (15) Merkittävä riski (20) Hyvin riski korkea (25) Hyvin riski korkea

7 7 Onnettomuustodennäköisyys (P) Selitys P = 1 Harvoin Tämä tapahtuu tuskin koskaan. (Harvemmin kuin kerran asukkaan asumisaikana) P = 2 Epätodennäköinen Tämä tapahtuma tapahtuu erittäin harvoin. (Muutaman kerran asumisaikana) P = 3 Mahdollinen Tämä tapahtuu harvoin tai epäsäännöllisesti. (Kerran 5 vuodessa) P = 4 Todennäköinen Tämä tapahtuu toisinaan. (Kerran vuodessa) P = 5 Varma Tämä tapahtuu säännöllisesti. (Tapahtuu useamman kerran vuodessa) Seuraus (S) Selitys S = 1 Merkityksetön Hetkellinen pelästyminen; omaisuusvahinko, joka on korjattavissa kotikonstein S = 2 Harmillinen Pieniä haavoja ja mustelmia, ei terveyskeskuksessa käyntiä; pieni omaisuusvahinko, joka vaatii lyhytaikaisen ammattihenkilön käyntiä paikalla S = 3 Vakava Terveyskeskuksessa käynti; pieni pysyvä psyykkinen kuormitus; omaisuusvahinko, joka vaatii asukkaan poissaoloa asunnosta tai pitkäaikaista korjaushaittaa S = 4 Hyvin vakava Välitön ambulanssikutsu; sairaalassa useamman päivän; pitkäaikainen kuntoutus; raskas psyykkinen pysyvä kuormitus; omaisuusvahinko, joka vaatii useamman asukkaan poismuuttoa asunnosta S = 5 Katastrofaalinen Pysyvä vammautuminen tai kuolema; asettaa koko asunto-osakeyhtiön merkittävään taloudelliseen rasitteeseen Riskitaso (R) Tarvittavat toimenpiteet R = Merkityksetön Riski voidaan hyväksyä R = Matala riski Riski voidaan hyväksyä, mutta siihen vaikuttavia tekijöitä on valvottava. R = Keskikorkea riski Riski pitää tutkia ja alentaa sitä tarvittavin toimenpitein. R = Merkittävä riski Riskiä ei voida hyväksyä. Välittömiä toimenpiteitä tarvitaan riskin pienentämiseksi. R = Hyvin korkea riski Riskiä ei voida hyväksyä missään olosuhteissa. Kaikki riskiin liittyvät toimenpiteet on keskeytettävä. On hyvä muistaa, että täysin kattavaa listaa mahdollisista tapaturmista tai vaaroista ei ole mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista tehdä. Suurimmat riskit aiheuttaa yleensä ihmisen toiminta ja

8 8 ajattelemattomuus. Kaikessa toiminnassa jokaisen tulee käyttää omaa harkintaa, huolellisuutta ja varovaisuutta, jotta asuinympäristö olisi turvallinen ja viihtyisä. Se on parasta mahdollista ennaltaehkäisyä turvallisuuden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti asumiseen liittyvät riskit pyritään ennaltaehkäisemään. Osa ennaltaehkäisystä on kiinteistön omistajan vastuulla, mutta käyttäjien toiminnalla on myös suuri merkitys. Asukkaiden on oltava aktiivisia ja kannustettava vastuussa olevia toteuttamaan turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja tiedottamaan niistä. Jokaisen riskin kohdalle on merkitty toimenpiteitä, joilla kyseistä riskiä voidaan pienentää. Osa toimenpiteistä liittyy tapahtumatodennäköisyyden pienentämiseen, kuten yleisen siisteyden ylläpitäminen, ja osa liittyy seurausten vähentämiseen, kuten hätäpoistumisteiden selkeä merkitseminen ja sammutusvälineiden ylläpitäminen. Nämä tekijät yhdessä pienentävät riskiä, ja tavoitteena on, että jokaisen riskin kohdalta löytyy molempia tekijöitä. Riskin pienentämisessä jatkuvan parantamisen periaate on ainoa oikea menetelmä. On huomattava, että turvallisuudessa ja turvallisuusajattelussa on aina parannettavaa. Hallitus ottaa turvallisuusasiat omaksi asiakohdakseen jokaisessa kokouksessaan sekä yhtiökokouksessa. Pelastussuunnitelman päivitetty versio käydään läpi vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarpeelliseksi katsomiaan turvallisuusteemoja. Kaikki turvallisuuspoikkeamat kirjataan ja vakavuudesta riippuen ne käydään läpi joko hallituksen kokouksessa tai yhtiökokouksessa. On hyvä huomata, että vaikka asunto-osakeyhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä, niin ensimmäisenä poikkeustoimenpiteitä vaativan vaaratilanteen havaitseva henkilö on velvollinen toimimaan tilanteen johtajana, kunnes pelastuslaitos hänet tästä vapauttaa. Tällä ratkaisulla pienennetään vaurioiden seurauksia. Yhtiö myös kannustaa siihen, että asukkailla olisi riittävät tiedot ja taidot itsensä ja muiden sekä omaisuuden pelastamiseen, suojaamiseen ja jälkihoitoon. Hallituksen jäsenille on kuitenkin tiedotettava välittömästi akuutin vaaratilanteen poistuttua, jos sattunut tapahtuma on aiheuttanut vähintään kohtalaisen riskin yhtiön asukkaille tai omaisuudelle.

9 2.2 Tunnistetut riskit, seuraukset, todennäköisyydet ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi Ulkoalueet Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Rakennusta lähellä olevien puiden kaatuminen tai suurten oksien putoaminen Omaisuusvahinko, henkilövahinko Kiinteistön tontilla sekä kiinteistöä lähellä olevien puiden kunnon aktiivinen valvonta sekä omatoimisesti että tarvittaessa ammattilaisten voimin. Viereisten yhtiöiden tontilla olevista epäilyttävistä puista välittömästi ilmoitus tontin omistajalle ja valvonta, että riski selvitetään. Erityinen tarkkailu myös huonokuntoisten oksien varalta. Asiantuntijan käyttäminen puuston kuntoarviossa. Talvella piha-alueiden jatkuva hiekoittaminen, myös asukkaiden toimesta. Kaatuminen asuntoosakeyhtiölle kuuluvalla pihamaalla Pahimmillaan pysyvä vammautuminen tai kuolema Muistutetaan asukkaita, että B-portaan edessä on hiekoitushiekkalaatikko, josta jokainen voi tarvittaessa hiekottaa piha-aluetta. Liukkaudentorjunnan jatkuva valvonta vaikka on luotettu ylläpitäjä. Rakennuksen edessä olevan hiekka-alueen pitäminen mahdollisimman tasaisena ja huolehdittava vesien poistumisesta. Muistutetaan asukkaita talven alkaessa, että luhtikäytävien ja portaiden liukkaudentorjunta on asukkaiden vastuulla. Jyrsijäeläimet Terveysriski Lintujen ruokintaohjeet. Jätepaikan pitäminen siistinä. Piha-alueella olevilla pysäköintipaikoilla ei Mahdollinen pelastustien kape Muistuttaminen asukkaita säännöllisesti pysäköimään vain autoille varatuille paikoille eikä rakennuksen eteen. Rakennuksen edusta toimii pelastustienä. Tiedotetaan vapaista pysäköintipaikoista.

10 10 ole merkitty selvästi pysäköintipaikkoja neminen ja yleinen epäjärjestys pihamaalla Palotikkaat mahdollistavat katolle kiipeämisen Luvaton ja asiaton kiipeäminen, jolloin seurauksena mahdollinen omaisuusvahinko sekä terveysriski Palotikkaiden tekeminen nykyisten turvallisuusnormien mukaisiksi. Palotikkaiden alaosasta tehdään lukittava, jolloin niille ei pääse luvatta. Hulevesikaivot eivät vedä Omaisuusvahinko Seurataan hulevesikaivojen vedenvälityskyky ja korjataan tarvittaessa pikaisesti ammattilaisten avulla tai talkoovoimin riippuen tukkeuman laadusta. Tehdään kaikille sadevesikaivoille ja viemäreille kuntotarkistus Luhtikäytävien valojärjestelmän toimimattomuus Yleistä pelon tunnetta, liukastuminen Muistutetaan asukkaita, että toimimattomista katkaisijoista tai valaisimista on ilmoitettava huoltoyhtiöön. Valaistus piha-alueella riittämätön Pelon tunnetta, stressireaktioita Lisätään valaistusta sekä etu- että takapihalla. Erityisesti takapihan valaistus on olematon. Lumen putoamisvaara pihalaisilla Terveysriski Muistutetaan asukkaita, joilla on piha, että takapihan puolella vesikatolla ei ole lumiesteitä. Asennetaan vesikatolle lumiesteet seuraavan sopivan kunnostus- tai muutostyön yhteydessä. Tontin takakulma ja rajaava pensaikko epäsiisti Tontin rajalla puita lähellä rakennuksen sähkönsyöttöjohtoa Yleinen epäjärjestys, viihtyisyyshaitta Sähkökatkon vaara Siivotaan tontin alue seuraavien talkoiden yhteydessä tai ulkopuolisten voimin Kaadetaan lähellä sähkölinjaa olevat puut.

11 Asuinhuoneistot, kellaritilat, sekä muut sisätilat Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Muistuttaminen, että vesikalustekohtaisia sulkuja käytetään, kun vesikaluste ei ole käytössä. Asukkaiden tiedot ja taidot turvallisuudesta kotona ovat usein puutteelliset. Alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä kodin tapaturmissa ja henkilövahingoissa Aiheutuneita tapaturmia ja niiden puutteellista torjuntaa Tiedotetaan säännöllisesti huoltopäivystyksen 7/24 numero, jos tuntuu ettei osaa tehdä itse. Testausohje huoneistojen sähkökeskukselle. Miten toimitaan hätätilanteessa (soitto 112, toimintaohjeet siinä). Palovaroittimien hyvä asennuspaikka ja tarkastusohje. Järjestyssäännöt, myös tarvittaessa niiden päivitys nykyisten asukkaiden näkemysten mukaiseksi). Jätehuolto-ohjeet. Alkoholin vaaroista kotona? -tiedote. Tupakointisuositus Asukkaat eivät osaa toimia oikein hätätilanteissa Omaisuusvahinko, turvallisuuspuute Apua tarvitsevien kartoitus asunto-osakeyhtiössä. Ensiaputaitoisten asukkaiden kartoittaminen asunto-osakeyhtiöstä ja heidän opastaminen auttamaan muita. Remontit ja asiantuntemattomat muutostyöt Mahdollisia tulipaloja, sähköonnettomuuksia ja vesivahinkoja Asukkaiden muistuttaminen nykyaikaisista remonttisäädöksistä, ilmoitusvelvollisuudesta ja työn valvojan velvollisuuksista ja vaatimuksista. Kannustaminen vain hyväksi todettujen tekijöiden käyttämiseen.

12 12 Asunto-osakeyhtiö kerää yhdessä isännöintitoimiston kanssa tietokantaa hyvistä ja luotettavista tekijöistä. Tämä saattaa tuoda myös kustannussäästöjä. Asukkaiden omatoiminen lukkojen uudelleensarjoittaminen Yleisavain ei toimi hätätilanteessa Muistutetaan asukkaita, että lukkoja sarjoitettaessa yksi avain on toimitettava huoltoyhtiölle. Isompien koko kiinteistöä koskevien huoneistoremonttien yhteydessä lukkojen sarjoituksen tarkistaminen ja yhtenäistäminen. Tarvittavien avaimien kateissa oleminen hätätilanteessa Pelastustoiminnan viivästyminen Avainhallinnan yksinkertaisena pitäminen. Nimetty henkilö asunto-osakeyhtiössä pitää yleisavainta. Kellarin dataliikennejakamon kytkeminen avainhallintajärjestelmään. Muistutetaan asukkaita kalusteiden terävien kulmien vaarallisuudesta. Muistutetaan asukkaita yleisen siisteyden merkityksestä kompastumisten ehkäisyssä. Liukastuminen tai kaatuminen kotona Mustelmasta sairaalakäyntiin Kehotetaan asentamaan liukuesteet liukkaisiin tiloihin (kylpyhuoneet, laattalattiat, ammeet). Muistutetaan suojavälineiden (hanskat, kuulosuojaimet) sekä turvallisten taloustikkaiden käytöstä. Keittiötapaturmat kotona Viiltohaavojen ja palovammojen synty Kehotetaan asukkaita pitämään keittiövälineet sekä uuni ja liesi kunnossa ja siisteinä. Kehotetaan asukkaita työskentelemään rauhallisesti ja päihtymättömänä. Kaikkien sähkölaitteiden ajoittainen tarkastaminen, tarkkaileminen ja välitön korjaaminen. Sähkö- ja vesitapaturmat kotona Sähköiskun aiheuttamat vammat, hukkuminen, omaisuusvahingot Vain lain mukaisten sähkötöiden tekeminen ja vastuullinen teettäminen remonttitöissä. Sähkölaitteiden pitäminen puhtaana pölystä ja liasta. Vesikalusteiden (astianpesukone, pyykinpesukone) oikea asentaminen. Turvakaukalo laitteen alle, jos tilassa on epävarma kosteuseristys. Vesihanojen pitäminen kiinni aina, kun laitteet eivät ole käytössä. Tämä on edellytys sekä kotivakuutuksen että asunto-osakeyhtiön vakuutuksen korvaamiselle. Asunto-osakeyhtiö voi tukea tätä asennuttamalla kaikille keittiöön ja kylpyhuoneisiin helposti suljettavat hanat.

13 13 Palosuojattujen materiaalien käyttäminen kaikkien herkästi syttyvien pisteiden lähellä. Siirrettävien valaisimien vähentäminen. Palovaroittimen toiminnan tarkastaminen kerran puolessa vuodessa ja tästä tiedottaminen. Tulipalot kotona Palo- ja savuvaurioita, vaikutukset myös muille talon asukkaille, kuolema Porrashuoneistoissa epäselvyyttä, kaatumisia ja liukastumisia Muun palosuojamateriaalin hankkiminen (sammutuspeite, käsisammutin). Sammutusvälineiden käytön harjoitteleminen. Asunto-osakeyhtiö voi järjestää sammutusharjoituksen esimerkiksi talkoiden yhteydessä. Kynttilöiden polttaminen vain valvotusti ja päihtymättömänä. Liesien ja uunien huolellinen käyttö. Poistumisharjoitus koko talolle. Palovaroittimien yhteishankinta. Luhtikäytävien tyhjänä pitäminen ja palavien materiaalien poistamisen jatkuva valvonta myös kellaritiloissa. Luhtikäytävien pitäminen siisteinä ja pintojen käsitteleminen liukkautta estävillä materiaaleilla. Kellarikerroksessa olevan vaahtosammuttimen toimivuuden jatkuva seuranta. Pelastusteiden merkintä kellarikerroksessa. Palo-osastojen läpivientien tarkastaminen remonttien yhteydessä ja tiivistäminen. Sähkökatkos Tapaturmia ja onnettomuuksia huonon näkyvyyden johdosta Asunnoissa riittävästi vaaleita pintoja sekä mahdollisuuksien mukaan heijastavia pintoja uloskäynnin luona. Kodin yleisen turvallisuuden toimenpiteet (siisteys, terävien kulmien vähentäminen). Kellarikerroksessa heijastavien pintojen ja uloskäyntien selkeä merkintä. Tupakointi sisällä Tulipalo, haitta muille asukkaille Viestitään tupakoinnin vaaroista ja tulipaloriskistä. Suositellaan tupakoimaan kokonaan rakennuksen ulkopuolella.

14 14 Nousuvesiputken tai viemäriputken rikkoontuminen tai tukkeutuminen Omaisuusvahinkoja koko asunto-osakeyhtiölle Nousuvesi- ja kiertovesiputkien kunnon seuranta ja jokaisen vaurion syyn tarkka selvittäminen. Ohjeistus vessanpönttöön ja lavuaareihin kaadettavasta materiaalista. Asunto-osakeyhtiön riittävä vakuuttaminen. Vika rakennuksen teknisessä tilassa Ongelmia sähkönjakelussa, vedenjakelussa, ilmastoinnissa Teknisen tilan tarkastus riittävän tiheästi ja ennakoiva huolto. Sovitaan huoltoyhtiön kanssa riittävän ammattitaidon varmistamiseksi. Teknisten tilojen oviaukkojen selkeä merkintä ja pitäminen tyhjänä ylimääräisistä esineistä. Talon riittävä vakuuttaminen. Luhtikäytävillä säilytettävä palava materiaali Tulipalon leviäminen Luhtikäytävät pidetään tyhjinä palavasta materiaalista. Ilmoitustaulut epäjärjestyksessä Yleistä epäjärjestystä Ilmoitustaulujen pitäminen järjestyksessä ja niiden käytön varaaminen vain oleellisille tiedoille. Tarvittaessa suuremman ilmoitustaulun hankinta. Palovaroittimet eivät ole kytkettynä toisiinsa Palohälytys ei kulje kerroksesta ja luhtikäytävästä toiseen tai kellarista asuntoihin Kytketään palohälyttimet toisiinsa. Asennetaan riittävä määrä palovaroittimia myös yhteisiin tiloihin. Yhteiset tilat epäjärjestyksessä ja käyttötavat sopimatta Yleistä epäsiisteyttä, tilojen epätasapainoista käyttöä, häiriökäyttäytymistä Tilojen käyttäjien kannustaminen tilojen pitämiseksi siisteinä omatoimisesti tai ulkopuolisen siivouksen hankinta. Sovitaan käyttötavasta Yleiset koko kiinteistöön ja sen toimintaan liittyvät riskit

15 15 Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Vesikaton huono kunto Omaisuusriski, aiheuttaa suuren kuluerän, terveysriski, jos huono kunto päästää rakenteisiin kosteutta eikä vaurio ole tiedossa Vesikaton kunnon silmämääräinen tarkastaminen kaksi kertaa (kerran) vuodessa. Keväisin, jos katolla on tehty lumenpudotustöitä. Syksyllä, jos vuoden aikana on tehty mitä tahansa kattotöitä tai säätila on aiheuttanut vesikatolle merkittävää painetta. Tarkastus voidaan tehdä omatoimisesti tai ammattilaisten voimin. Vesikaton maalaaminen tai muu riittävä uudelleenpinnoittaminen. Edellinen huoltokierros on tehty noin 20 vuotta sitten. Asunto-osakeyhtiön ja asukkaiden ulkopuolisilla teettämät remontit Turvallisuuden heikkeneminen, turvallisuuden tunteen heikkeneminen, ylimääräisten ihmisten liikkuminen Kehotetaan asukkaita tiedottamaan aina, kun tekevät remonttia, joka aiheuttaa ulkopuolisten liikkumisen alueella tai tulee muita muutoksia yhtiöön. Asunto-osakeyhtiö voi auttaa tässä, kun remonteista on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus. Uudet asukkaat ja tuntemattomat liikkujat Turvallisuuden heikkeneminen, turvallisuuden tunteen heikkeneminen Asunto-osakeyhtiön olisi hyvä järjestää tilaisuuksia, joissa asukkaat tutustuvat toisiinsa. Mitä paremmin asukkaat tuntevat toisensa, sitä parempi on turvallisuuden tunne. Tiedottaminen omistajanvaihdosta, uusien asukkaiden (myös vuokra-asukkaiden) muutosta rakennukseen. Sähköiset menetelmät antavat tähän oivan mahdollisuuden. Asukasluettelon aktiivinen ylläpitäminen ja julkistaminen tarpeellisin osin.

16 16 Neuvotaan asukkaita pitämään ovet tarvittaessa takalukossa ja hankkimaan turvalukot esimerkiksi yhteishankintana. Viestintä ja tiedotus talon toimintatavoista ja riskeistä puutteellinen Uuden asukkaan kohtaama turvallisuusvaje, uuden asukkaan kohtaama sosiaalinen paine Uudelle asukkaalle toimitetaan Tervetuloa taloon -opas, joka sisältää em. toimintaohjeet eri vaaratilanteissa, yleisimmät talon tavat ilmoituksista sekä avain- ja muusta lukitusturvallisuudesta, kellaritilojen käytöstä yms. Parasta olisi, jos tämä opas toimitettaisiin jo ennen muuttoa, jolloin muuton ja tulevan mahdollisen remontin aikana ilmaantuvat riskit saataisiin hallittua. Hallituksen, isännöitsijän, huoltoyhtiön tai turvallisuushenkilöstön vaihtuminen Turvallisuuspuute, kyky arvioida riskejä alenee Uusi hallitus/isännöitsijä/huoltoyhtiö tekee yhdessä lopettavan toimijan kanssa katsauksen kiinteistöön ja sen turvallisuuteen esimerkiksi turvallisuuskävelyn muodossa. Siinä he tarkastavat asunto-osakeyhtiön hallussa olevat alueet ja tilat. Yhdessä myös arvioidaan teknisten laitteiden, vesikattojen ja rakenteiden tarkastuksen järjestämisestä. Keskitytään tiedonsiirrossa kaikkiin osa-alueisiin tasapuolisesti: Asumisviihtyvyys, turvallisuus, talous ja hallinto. Vastuussa olevien henkilöiden tahaton tai tahallinen laiminlyönti rakennuksen teknisessä ylläpidossa Omaisuusvahinkoja, turvallisuuspuutteita Riittävän osaamistason ylläpitäminen asunto-osakeyhtiön valvovalla elimellä koulutuksellisin keinoin. Asukkaiden ja osakkaiden aktivointi talon ylläpidossa ja sen valvonnassa. Hallitusten päätöksien ja huoltoyhtiöiden tekemien toimenpiteiden jatkuva kirjaaminen ja avoin raportointi. Kellarikerroksessa toisen asukkaan toimesta kytketty valo pois Pelontunteen lisääntyminen, kaatuminen Liiketunnistimella varustettujen valojen asentaminen kellarikerrokseen. Pesuhuoneen lattia on liukas Liukastuminen ja loukkaantuminen Seuraavan remontin yhteydessä laattamateriaalin vaihto liukkautta estäväksi. Pesuhuoneen pitäminen siistinä ja asukkaiden kannustaminen tähän. Pyykkituvan tai kuivaushuoneen ikkuna jää auki Omaisuusvahinkoja ja yleistä levottomuutta Pyykkitupaan muistutuslappu seinälle: Muistathan sulkea ikkunan poistuttuasi.

17 17 Kellaripalo Omaisuusvahinkoja, pahimmillaan vaurioita myös asunnoille Käytävät on tyhjennetty. Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastoissa. Kellariin on asennettu palovaroitinjärjestelmä. Läpiviennit osastoivissa rakenteissa on tiivistetty Kiinteistön ulkopuolinen toiminta Riski Seuraus Onnettomuustodennäköisyys (P) Seuraus (S) Riski (R) Toimenpiteet riskin vähentämiseksi Naapurikiinteistöissä suoritettavat muutostyöt, kaupungin tekemät muutostyöt Vaikutus sähkö-, vesi- ja tietoliikennejakeluun, kulkeminen vaikeutuu Korjaustyöt aiheuttavat myös levottomuutta ja stressireaktioita lisääntyvän liikenteen ja tuntemattomien ihmisten liikkumisen lisäännyttyä Hyvien suhteiden ylläpitäminen naapurikiinteistöjen päättäviin elimiin ja aktiivisiin toimijoihin. Naapurikiinteistöjen kannustaminen aktiiviseen tiedottamiseen tulevista merkittävistä muutostöistä. Oma aktiivinen tiedottaminen naapurikiinteistöille suunnitteilla olevista remonteista. Tämä voi tuoda kustannussäästöjä. Kaupungin kannustaminen tiedottamisen parantamiseen aina, kun lähialueilla tehdään muutostöitä. Kaupungin tiedotuksen aktiivinen seuraaminen ja myös asukkaiden kannustaminen siihen. Oman tietotaidon aktiivinen jakaminen naapurikiinteistöille.

18 18 kiinteistön lähettyvillä

19 2.3 Poikkeusolojen vaarat ja riskit Tarvittaessa valtioneuvosto voi määrätä voimaan poikkeusolot ja antaa siihen liittyviä säännöksiä. Poikkeusoloja ovat valmiuslain mukaan (Valmiuslaki, /1552, 3 ) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Poikkeusoloihin johtava suuronnettomuus voi kehittyä tunneissa tai vuorokausissa, mutta sotilaallisen kriisin ei odoteta kehittyvän hetkessä. Poikkeusoloissa ovat olemassa samat vaarat ja uhat kuin normaalioloissakin. Näiden lisäksi muut uhat voivat lisääntyä tai korostua. Olosuhteet ovat todennäköisesti haastavammat kuin normaalioloissa. Myöskään viranomaispalvelut eivät ole samalla tasolla kuin normaaliaikana, joten asukkaiden on toimittava omatoimisesti ja itsenäisemmin. Vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ei ole asuinyhteisön voimin mahdollista, niin omatoimisella varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja. Poikkeusoloissa yksittäiset kiinteistöt voidaan liittää osaksi pelastustoimen johtamaa väestönsuojelujärjestelmää. Tällöin asukkaita voidaan valmiuslain mukaisin valtuuksin määrätä työvelvollisiksi väestönsuojelutehtäviin, kuten kiinteistökohtaisiin ensiapu-, raivaus- ja sammutustehtäviin. Toisaalta asunto-osakeyhtiön keskeinen tehtävä on asukkaiden suojaaminen väestönsuojaan tai sisätiloihin viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asuinkiinteistön vastuulla on myös ylläpitää omaa valmiuttaan sekä huolehtia että esimerkiksi väestönsuoja on varusteltu oikein ja toimintakuntoinen, vaikka yhteiskunnan häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ei ole asuinyhteisön voimin mahdollista. Tällä tavalla toimien omatoimisella varautumisella luodaan valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja.

20 Väestönsuojelun järjestelyt kiinteistön asukkaille Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa, koska talon rakentamishetkellä väestönsuojaa tämän kokoisiin kiinteistöihin ei vaadittu. Jos valmiustasoa nostetaan, niin viranomaiset antavat ohjeistuksen väestönsuojajärjestelyistä. Vastaavasti pelastusviranomaiset ilmoittavat poikkeusolojen organisaatiosta tilanteen tarpeen mukaan. 2.5 Hallituksen ja isännöitsijän toimintaohjeet riskien aktivoiduttua Hallituksen ensisijainen tavoite on olla tavoitettavissa riskien aktivoiduttua. Mahdollisuuksien mukaan, hallituksen on ohjeistettava asukkaita sekä pelastuslaitosta mahdollisimman oikeaan ja ripeään toimintaan riskin aktivoiduttua. Ensisijalla on aina uusien onnettomuuksien ehkäiseminen ja sen jälkeen asiasta tiedottaminen. Parasta olisi, jos kaikilla asukkailla ja kiinteistön tontilla liikkuvilla olisi riittävät tiedot ja taidot pelastustoimenpiteiden aloittamiseksi, pelastuslaitoksen hälyttämiseksi ja tilanteen johtamiseksi.

21 21 3 Asunto Oy Aurinkomäki -yhtiössä tehtyjä toimenpiteitä riskien ennaltaehkäisemiseksi 3.1 Kiinteistössä tehdyt toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi Kiinteistössä on suoritettu ja suoritetaan jatkuvasti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden kohentamiseksi. Nämä kohteet mainitaan tässä kappaleessa. Tavoitteena on, että edellisissä kappaleissa todetut riskit saadaan pysyvästi niin pieniksi, että riittävät toimenpiteet voidaan katsoa toteutetuksi. Toimenpiteitä ja toteamuksia käytiin läpi turvallisuuskävelyllä Piha- ja muut ulkoalueet Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Yhtiön osoitenumero rakennuksen seinässä näkyy selkeästi. - Kokoontumispaikaksi on määrätty läheinen hiekkakenttä, josta käsin tilanteen johtaja käy apulaisineen ohjaamassa pelastuslaitoksen paikalle. - Puuston kuntoa seurataan ja suurimmista puista on laadittu alusta kaatosuunnitelma. - Rakennuksen länsiseinällä oleva vesiposti on toteutettu niin, että sen käyttäminen ilman avainta ei ole mahdollista Luhtikäytävät Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Valojen viive on sopiva Kellari- ja varastotilat Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa: - Huoneistojen kylpyhuoneiden vesieristys tiedetään heikoksi, joten sitä seurataan aktiivisesti muun muassa kellarin puolelta Yleiset koko kiinteistöä koskevat asiat Turvallisuuskävelyllä todettiin seuraavaa - Talkoot yritetään järjestää keväällä Edellisvuosina osanotto on ollut niin vähäistä, että järjestäminen on jäänyt pois.

22 22 4 Pelastussuunnitelman viestintä-, ylläpito- ja koulutusjärjestelmä Turvallisuuden seuranta ja pelastussuunnitelman säännöllinen päivittäminen ovat asumisviihtyvyyden perusedellytyksiä. Näin toimittaessa varmistutaan siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla ja mahdolliset sattuneet vaaratilanteet tai muut turvallisuuspuutteet tulevat huomioiduiksi. Turvallisuustilanteen kartoitusta varten onkin hyvä luoda raportointikäytäntö. Osa turvallisuuden kehittämistä on turvallisuushenkilöstön koulutus. Riittävällä ja säännöllisellä koulutuksella varmistutaan siitä, että turvallisuutta osataan kehittää ja tarvittaessa vaaratilanteissa löytyy auttajia myös omasta takaa. 4.1 Viestintä Jokaisella asukkaalla on oikeus perehtyä pelastussuunnitelmaan ja tähän myös kannustetaan nostamalla turvallisuusasiat yhtiökokouksen asialistalle. Keskeistä kuitenkin on, että kaikki asianosaiset tuntevat annetut ohjeet vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet niiden varalta. Asunto-osakeyhtiössä hallitus ja isännöitsijä hoitavat tiedotusta yhdessä. Tavoitteena on, että jokainen kiinteistön asukas ja siellä asioiva on perillä riittävässä määrin asumiseen liittyvissä turvallisuusasioissa. Asunto-osakeyhtiön hallitus käsittelee turvallisuusasiat omana asiakohtanaan jokaisessa kokouksessaan ennen muiden asioiden käsittelyä. Suurin osa tiedotteista jaetaan edelleen paperitiedottein, mutta sähköistä tiedotusta lisätään. 4.2 Kiinteistön asukkaille annettava ohjeistus vaarojen ja riskien ennaltaehkäisemiseksi sekä toimimiseksi vaaratilanteissa Vaarojen ennaltaehkäisemiseksi kiinteistön asukkaille sekä osakkaille tarvittaessa toimitetaan yleisiä ohjeita, jotka jaetaan aina uusille asukkaille sekä säännöllisin välein kaikille. Nämä ohjeet sisältävät: kuvalliset toimenpideohjeet hätätapauksissa (112, yhtiön tiedot, osoite) sekä pienemmissä tapauksissa (huoltoyhtiö); kuvalliset vesikalustekohtaiset vesisulkujen sijainti- ja käyttöohjeet; kuvallinen testausohje huoneiston sähköpääkeskukselle; tiedote kotona tapahtuvista yleisimmistä tapaturmista.

23 23 Näiden lisäksi toimitetaan säännöllisin väliajoin ohjeistus jätehuollosta, palovaroittimien tarkistamisesta, järjestyssäännöistä, syttyvistä ja palavista nesteistä sekä kaasupulloista. Tieto kokoontumispaikasta toimitetaan yhdessä edellä mainitun ohjeistuksen kanssa. Uusille asukkaille ohjeistus toimitetaan heti, kun asukas on tiedossa. Kannustetaan uusia asukkaita ottamaan yhteyttä jo ennen muuttoa, jolloin voidaan antaa ohjeita myös yhteisten tilojen käytöstä ja suojaamisesta muuton aikana. Edellä mainittuja tiedotteita on tämän pelastussuunnitelman liitteinä. 4.3 Turvallisuuspuutteiden ja vaaratilanteiden raportointi ja seuranta Asukkaille toimitetaan vuosittain turvallisuuskysely, jossa pyydetään ilmoittamaan kaikista asuntoosakeyhtiössä tapahtuneista vaaratilanteista, niiden seurauksista ja parannusehdotuksista tai käsitellään vastaavaa asiaa yhtiökokouksessa muiden turvallisuusasioiden yhteydessä. Samalla tiedotetaan jo tiedossa olleet vaaratilanteet tai tapaturmat. Turvallisuuspuutteista ilmoitetaan tilanteesta riippuen huoltoyhtiölle, isännöitsijälle tai hallituksen jäsenelle. 4.4 Pelastussuunnittelussa kertyvän tiedon tallennus ja arviointi Jokainen asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta koskeva asia käsitellään sen vakavuuden vaatimalla menettelytavalla. Tarvittaessa käsittelystä tehdään erillinen dokumentti, joista laadittu yhteenveto käsitellään vuosittain yhtiökokouksessa pelastussuunnitelman yhteydessä. 4.1 Pelastussuunnittelusta tai turvallisuustehtävistä vastaavien koulutus Asunto-osakeyhtiö maksaa turvallisuustehtäviin valituille tarvittaessa riittävän koulutuksen.

24 24 5 Seuraavan turvallisuuskauden toimenpide-ehdotukset Yhteishankintana hankitaan palovaroittimet yhteisiin tiloihin ja asuinhuoneistoihin. Turvallisuusasiat otetaan hallituksen kokouksiin ja yhtiökokoukseen omana asiakohtanaan.

25 25 6 Liitteet 6.1 Liite 1 Kuvalliset toimenpideohjeet osana Asujan ABC:tä 6.2 Liite 2 Sulakkeet ja suojakytkimet 6.3 Liite 3 Kiinteistön asemapiirros pelastusmerkintöineen

26 Tämän rakennuksen osoite on Mäkkylänpolku Espoo Olet rapussa B Toiminta tulipalotilanteessa 1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat. 2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä. 3. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole. Varoita muita ja liiku itse savussa matalana. 5. Opasta pelastusviranomainen paikalle ja kerro tapahtumien kulku ja arviosi tilanteesta ja vaarassa olevassa ihmisistä. 6. Opasta ihmiset rakennusten päädyssä olevalle hiekkakentälle, joka toimii kokoontumispaikkana. Toiminta vesivahinkotilanteessa 1. Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö. 2. Tyrehdytä huoneistossa tapahtunut vuoto sulkemalla kalustekohtainen sulku, joka näyttää vieressä olevan kuvan mukaiselta tai vastaavalta. 3. Ilmoita asiasta välittömästi huoltoyhtiölle. 4. Ota tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon. Yleinen hätänumero 112 Vesikalustekohtainen sulku Ilmoita kaikista vaaratilanteista tapauksesta riippuen Huoltoyhtiölle (Kiinteistöhuolto Jaakola / ) Isännöitsijälle (Reino Sukupolvi, Realia / ) Hallituksen jäsenelle Kaikissa vaaratilanteissa toimi RAUHALLISESTI. MIETI ensin ja toimi PÄÄTTÄVÄISESTI.

27 Turvatekniikan keskus Page 1 of Mikä on sulake? Sulakkeen vaihtaminen Sulakkeiden väritunnukset Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen Mikä on vikavirtasuojakytkin? Automaattisulakkeet Mikä on sulake? Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa sähkön käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälle vaarallinen vika. Sulake suojaa myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon. Palanutta sulaketta ei saa korjata vaan palaneen tilalle on vaihdettava samankokoinen, ehjä sulake. Sulaketta ei saa tehdä itse. Sulakkeen vaihtaminen Tulppasulakkeen saa tavallinen sähkönkäyttäjä vaihtaa itse (ks. ohje tällä sivulla). Sulakkeenvaihdon yhteydessä on aina noudatettava erityistä huolellisuutta ja tiedettävä, kuinka työ tehdään. Tarvittaessa kannattaa kysyä neuvoa sähköalan ammattilaiselta. Sulakkeiden väritunnukset Sulakkeen koko (nimellisvirta) määrää, kuinka suuren kuormituksen sulake jatkuvasti kestää. Jos nimellisvirta ylitetään, sulake palaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tavallisimpien kotitalouksissa käytettyjen sulakkeiden sallittu kuormitus. Joskus on käytössä myös pienempiä sulakkeita (2A tai 4A) eräitä laitteita varten (esim. vesipumppu tai huippuimuri). Sulakkeen Sallittu Tunnusväri nimellisvirta kuormitus 6 A 1400 W vihreä 10 A 2300 W punainen 16 A 3700 W harmaa 20 A 4600 W sininen Sulakkeen varokepesän pohjaan päin tuleva osa on eripaksuinen erikokoisilla sulakkeilla. Tämän takia nimellisvirraltaan liian suuri sulake ei sovi varokepesän pohjakoskettimeen. Tulppasulakkeen ja varokepesän rakenne. Sulake palaa ja katkaisee virran, kun * sähkölaitteessa tai sähköjohdoissa on vika * sähköjohtoa on ylikuormitettu. Tällöin käytössä on samanaikaisesti liian monta sähkölaitetta tai yksittäinen sähkölaite on liian suuritehoinen. Kun sähkölaite ei toimi, saattaa vika olla palaneessa sulakkeessa. Tällöin * Tarkista, mikä sulake on palanut. Kun sulake on palanut, sen päässä oleva merkkinasta on yleensä irronnut. * Katkaise sähkö pääkytkimestä, kytkin asentoon 0. (Kuva A) * Tarkista, että sulakkeen varokekansi on ehjä. Jos posliini on murtunut, voivat sormet koskettaa posliinin alla olevia jännitteisiä metalliosia. Vioittuneen varokekannen tilalle on syytä hankkia uusi kansi välittömästi. * Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. Mikäli sulake ei irtoa varokekannen mukana varokepesästä, aseta varokekansi takaisin ja yritä uudelleen. (Kuva B) * Tarkista palaneen sulakkeen suuruus sulakkeesta irronneen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen väritunnuksesta ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle varokekanteen. (Kuva C) * Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen. (Kuva D) * Kytke virta pääkytkimestä, kytkin asentoon I. (Kuva E) Sulakkeen koko selviää sulakkeen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen tunnusväristä tai sulakkeen numeromerkinnöistä. Automaattisulakkeet

28 Turvatekniikan keskus Page 2 of Uusissa rakennuksissa voi tavallisen sulakkeen tilalla olla automaattisulake eli johdonsuojakatkaisija. Sen tehtävä on sama kuin tavallisella sulakkeella. Automaattisulaketta ei tarvitse vaihtaa sen lauettua, vaan se voidaan palauttaa toimintakuntoon sulakkeessa olevan kytkimen avulla. Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon Automaattisulakkeen toimiessa sulakkeessa oleva kytkin vaihtaa asentoaan. Tulppamallisissa automaattisulakkeissa painokytkin ponnahtaa ylös, kun sulake on toiminut. Kiinteästi asennettavissa automaattisulakkeissa vipukytkin on yleensä alhaalla sulakkeen toimittua. Asennossa I sulake on toimintavalmiina ja asennossa 0 sulake on lauennut. Mikäli automaattisulake laukeaa toistuvasti, voi syynä olla ylikuormitus tai vika sähköasennuksissa tai sähkölaitteessa. Jos automaattisulake on lauennut ylikuormituksen takia, sulake ei välttämättä heti kestä kuormitusta, vaan sulakkeessa olevan toimilaitteen on jäähdyttävä. Tulppasulakkeen vaihtaminen Muun kuin tulppamallisen automaattisulakkeen vaihtaminen tulee jättää sähköalan ammattilaisen tehtäväksi. Tulppamallisissa automaattisulakkeissa käytetään samaa tunnusvärijärjestelmää kuin tavallisissa tulppasulakkeissa. Tulppamallisen automaattisulakkeen voi korvata tavallisella tulppasulakkeella ja myös tavallisen tulppasulakkeen voi vaihtaa tulppamalliseen automaattisulakkeeseen. Uudentyyppinen automaattisulake asetetaan toimintakuntoon muuttamalla kytkimen tila asennosta 0 asentoon I. Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen Mikäli sulake edelleen palaa, on vika kiinteissä asennuksissa. Kutsu sähköalan ammattilainen korjaamaan vika. Mikäli sulake pysyy ehjänä, kytke vuorotellen irrotetut sähkölaitteet ja valaisimet verkkoon. Mikäli jonkin laitteen kytkeminen polttaa sulakkeen, saattaa laite olla viallinen. Vie laite korjattavaksi. Ellei mikään yksittäinen sähkölaite polta sulakkeita, kytke kaikki sammuneet laitteet verkkoon. Mikäli sulake tällöin palaa, tarkista ettei sulaketta ylikuormiteta. Sähkölaitteen kuluttaman tehon näet laitteessa olevasta arvokilvestä. Joskus sulake saattaa palaa ilman havaittavaa syytä esim. vanhuuttaan tai sähkömoottorin suuren käynnistysvirran takia. Mikäli moottorin Automaattisulakkeita Kiinteästi asennettavan automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon.

29 Turvatekniikan keskus Page 3 of käynnistysvirta polttaa sulakkeita, voidaan tilanne korjata käyttämällä ns. hitaita sulakkeita, jotka tunnistaa sulakkeessa olevasta etanan kuvasta. Jos varokekannen posliinieriste tai suojalasi jostain syystä vaurioituu, on varokekansi uusittava. Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten. Mikä on vikavirtasuojakytkin? Vikavirtasuojakytkin on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään sulakkeen antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännitteisiä osia esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Suojalaite valvoo eristysvikoja ja katkaisee vahingolliset vuotovirrat kytkien vaarallisen jännitteen nopeasti pois vikatilanteessa. Vikavirtasuojakytkin antaa myös lisäsuojan mahdollisen sähköpalon varalle. Mihin vikavirtasuojakytkin on asennettu? Uusissa asennuksissa kaikki pistorasiat, joihin voidaan liittää siirrettävä sähkölaite, on suojattava 30 ma vikavirtasuojalla. Näiden vaatimusten siirtymäkausi alkoi v alussa. Aiemmin vikavirtasuoja vaadittiin vain tiloihin, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat tavanomaista vaarallisemmat, esim. kylpyhuoneessa tai ulkona käytettävien sähkölaitteiden suojana. Vikavirtasuojakytkin asennetaan yleensä sähkökeskukseen tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1998 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojakytkintä ei yleensä ole. Miten vanhojen asennusten turvallisuustasoa voidaan parantaa? Vanhojen asennusten turvallisuustaso paranee huomattavasti, jos pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimellä. Markkinoilla on saatavissa useita pistorasiamalleja, joissa on jo valmiiksi kiinteänä osana vikavirtasuoja. Myös jatkojohtoihin on saatavana erillisiä siirrettäviä vikavirtasuojia. Ne liitetään jatkojohtoa syöttävän pistorasian ja jatkojohdon väliin pistotulpalla, joten niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa. Kiinteästi sähköasennuksiin asennettavat vikavirtasuojausjärjestelmät saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Siirrettävän pistotulpalla kytkettävän vikavirtasuojaimen saa asentaa käyttöön kuka vain, tietenkin käyttöohjeita noudattaen. Tulppamallisen automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon. Mikäli sulake palaa välittömästi uudelleen, toimi seuraavasti: * Kytke kaikki pysähtyneet sähkökoneet ja sammuneet valaisimet irti joko kytkimellä tai irrottamalla pistotulppa pistorasiasta * Vaihda uusi sulake ja kytke virta pääkytkimestä HUOMAA! Mikäli saatavilla ei ole oikeankokoista sulaketta, tilalle voi panna pienemmän sulakkeen kuin varokepesään on tarkoitettu. Tällöin kuitenkin sulakkeen tehonkesto on pienempi ja sulake on syytä korvata oikeankokoisella mahdollisimman pian. Sulaketta ei saa korvata suuremmalla sulakkeella. Mikäli sulake korvataan liian suurella sulakkeella, sulake ei enää suojaa asennuksia tarkoitetulla tavalla. Tästä voi olla seurauksena johtimien ylikuumeneminen ja tulipalo. Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten. Esimerkki kiinteän asennuksen vikavirtasuojakytkimestä Vikavirtasuojakytkimen toiminnan koestus Vikavirtasuojakytkimen toiminta on tarkistettava käyttöohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin esim. neljännesvuosittain painamalla sen testipainiketta. Testauksella ylläpidetään ja varmistetaan suojalaitteen

30 Turvatekniikan keskus Page 4 of toimintakunto. Ellei laite reagoi testipainiketta painettaessa se on jumittunut, eikä sen toimiminen vikatilanteessa ole varmaa. Laite on tällöin vaihdettava uuteen. Koestuksen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintaasentoon, kääntämällä siinä oleva kytkin I-asentoon. Mitä tehdä, kun vikavirtasuojakytkin toimii? Vikavirtasuojakytkin katkaisee sähkönsyötön, jos virtapiirissä on liian suuri vuoto- tai vikavirta. Syynä voi olla yksittäisen sähkölaitteen vika, likaantuminen tai se, että liian monta laitetta on kytketty samaan virtapiiriin, jolloin ehjienkin laitteiden sallittujen vuotovirtojen summa aiheuttaa laukaisun. Vikakohta selviää, kun laitteiden pistotulpat irrotetaan kaikista niistä pistorasioista, joiden suojana kyseinen vikavirtasuojakytkin toimii. Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintatilaan. Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa heti uudestaan, syy on talon sähköasennuksissa ja korjaukseen tarvitaan sähköasentaja. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea, jokin irti kytketyistä laitteista on huollon tarpeessa tai samaan piiriin on ollut liitettynä liian monta laitetta. Päätelmiä siitä mikä laite on viallinen tai mikä laitemäärä sopiva voidaan tehdä liittämällä laitteet yksitellen takaisin sähköverkkoon. Esimerkki siirrettävästä vikavirtasuojakytkimestä, joka liitetään maadoitettuun pistorasiaan.

31 LIITE 3/1: Asemapiirros pelastusmerkintöineen. Kokoontumispaikka, jalkapallokenttä Käsisammutin Sähköpääkeskus Pelastustie (pidettävä vapaana) Poistumistie Veden pääsulku

32 LIITE 3/2: Kellarin pohjapiirros pelastusmerkintöineen Käsisammutin Ensiaputarvikkeet Poistumistie Poistumisopaste Sähköpääkeskus Veden pääsulku

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Lisätietoa pelastussuunnittelusta:

Pelastussuunnitelma. Lisätietoa pelastussuunnittelusta: Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto-Oy Haagantori 3 Päiväys 20.6.2016 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Poikkeusolojen riskianalyysi

Poikkeusolojen riskianalyysi Poikkeusolojen riskianalyysi Vesa-Pekka Tervo riskienhallintapäällikkö Väestönsuojelun neuvottelupäivät, Käpylä, 25.4.2013 KUP:n organisaatio Pelastusjohtaja Apulaispelastusjohtaja Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Asunto Oy Ampujanpolku 4. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Asunto Oy Ampujanpolku 4. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Asunto Oy Ampujanpolku 4 Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia.

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 1 Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 2 Onko sinulla vastaukset muutamaan avainkysymykseen? Milloin

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tilastollinen tutkimus Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Sähköpalokuolemat Suomessa Antti Nenonen, Tukes

Tilastollinen tutkimus Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Sähköpalokuolemat Suomessa Antti Nenonen, Tukes Sähköpalokuolemat Suomessa Tilastollinen tutkimus 1.1.2001-31.12.2006 Ylitarkastaja Antti Nenonen Tukes Määritelmät Sähköpalo: tulipalo, jossa palon mahdollistavana syttymisenergialähteenä on sähkö Sähköpalokuolema:

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot