Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Viranomainen Pöytäkirja No 10/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä Kokousaika Keskiviikkona klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kolpeneen palvelukeskus, Myötätuulen kokoustila/metsärinne 1 ( :t 89-93) ja Motti/hallintorakennus ( :t 94-98), os. Myllärintie 35, Rovaniemi Pirjo Seurujärvi, pj Uula Tapiola Pertti Ahokas Hilpi Ahola Antero Pantsar Mikko Rundgren Riitta Näkkäläjärvi, vpj Mikko Ekorre Raili Kerola Kirsi Suoheimo Reijo Sulasalmi Sirkka Pikkuvirta Esa Pokka Jukka Paakki Kaisa Rättyä Helena Peltoniemi Raimo Haapakoski Katja Valkama Antero Hyvärinen valtuuston puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, esittelijä talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Sulasalmi ja Jukka Paakki. Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pirjo Seurujärvi Antero Hyvärinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika Allekirjoitukset / Reijo Sulasalmi Jukka Paakki Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä Antero Hyvärinen

2 Kokousaika Keskiviikkona klo Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, Myötätuulen kokoustila/metsärinne 1 ( :t 89-93) ja Motti/hallintorakennus ( :t 94-98), os. Myllärintie 35, Rovaniemi Pöytäkirjan nähtävänä pito Käsiteltävät asiat 89 Ajankohtaiset asiat 90 Talousarvion toteuma Kuntayhtymän edustajat eri toimielimissä 92 Teknisten palveluiden järjestäminen alkaen 93 Esitys valtuustolle; Kolpeneen palvelukeskuksen uuden polven kuntoutuksen tilojen rakentamisen hankesuunnittelu 94 Esitys valtuustolle; ylitysoikeuksien myöntäminen vuoden 2014 talousarvion käyttötalouteen ja investointivaraus 95 Esitys valtuustolle; talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Esitys valtuustolle; luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle Hallituksen loppuvuoden aikataulu 98 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pirjo Seurujärvi Pirjo Seurujärvi hallituksen puheenjohtaja

3 Ajankohtaiset asiat Kuntayhtymän johtaja Rovaniemen asumisyksikkö Palkkioiden ja matkakorvauksien maksatus, aikataulu ja periaatteita Kuntayhtymän esite merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen. merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi

4 Talousarvion toteuma Kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö Esityslistan mukana jaetaan hallituksen jäsenille talousarvion toteutumavertailu Kuullaan kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön selostukset toiminnan ja talouden toteutumisesta. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen. merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen. Lisätietoja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - Katja Valkama, johtaja Antero Hyvärinen, talouspäällikkö

5 Kuntayhtymän edustajat eri toimielimissä Kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö jäi eläkkeelle Kuntayhtymällä on myös edustajia eri yhteisöissä ja hankkeissa. Näitä ovat vuoden 2013 toimintakertomuksen mukaan: Kehitysvammaliitto ry Liittovaltuuston jäsen valtuuston pj. Pertti Ahokas, varajäsen Eija Halonen Liittohallituksen varajäsen johtaja Juha-Matti Kivistö Rovaniemen keskuspesula Oy Yhtiökokousedustaja valtuuston pj. Pertti Ahokas Hallituksen edustaja Meeri Heikinmatti, toimistopäällikkö Laitosten hankintatoimikunta Meeri Heikinmatti, toimistopäällikkö, varalla Juha-Matti Kivistö Lapin seurakuntien kehitysvammaisten hengellisen työn toimikunta Hoitaja Harry Luomaranta, varalla vastuualueen esimies Minna Halme Kuntaliiton erityishuollon asiantuntijaryhmä Ky:n johtaja Juha-Matti Kivistö, varalla kuntoutuspäällikkö Eija Halonen Sairaanhoitopiirien kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnat Lappi; Kuntoutuspäällikkö Eija Halonen, varalla ylilääkäri Marja-Leena Keränen Länsi-Pohja; Marja-Leena Keränen, var. Eija Halonen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske Osaamiskeskuksen neuvottelukunta ja johtoryhmä, ky:n johtaja Juha-Matti Kivistö Lapin toimintayksikön ohjausryhmä, Juha-Matti Kivistö, varalla kuntoutus-päällikkö Eija Halonen VammaisKaste valtakunnallisen hankkeen ohjausryhmä Juha-Matti Kivistö, var. Eija Halonen PaKaste-hankkeen neuvottelukunta ja Lapin ohjausryhmä Juha-Matti Kivistö, var. Eija Halonen Aktiivinen ikääntyminen autisminkirjolla- projekti Ohjausryhmä Minna Halme, var Merja Mustonen-Juopperi HAASTE Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjausryhmä Anita Uusitalo, var. Minna Halme Kehitysvammaisten asumisen neuvottelukunta KVANK Neuvottelukunta ja työvaliokunta, Juha-Matti Kivistö Laatuvaliokunta Minna Halme, päivätoiminnan valiokunta Merja Mustonen-Juopperi

6 Hallituksen tulee nimetä kuntayhtymän edustaja Juha-Matti Kivistön tilalle sellaisiin tehtäviin, joissa edustus liittyy kuntayhtymään ja edustajan tulee olla kuntayhtymän palveluksessa. käy läpi vuoden 2013 toimintakertomuksessa listatut kuntayhtymän edustukset ja nimeää uuden edustajan/uudet edustajat Juha-Matti Kivistön tilalle. kävi läpi vuoden 2013 toimintakertomuksessa listatut kuntayhtymän edustukset ja nimesi kuntayhtymän johtajan Katja Valkaman Juha-Matti Kivistön tilalle tehtävissä, joissa tulee olla kuntayhtymän edustaja. Käytännössä Juha-Matti Kivistölle jää vain Kehitysvammaliitto ry:n liittohallituksen varajäsenyys. Meeri Heikinmatin tilalle nimettiin Rovaniemen Keskuspesula Oy:n hallitukseen Pertti Ahokas ja Laitosten hankintatoimikuntaan (LKS) talouspäällikkö Antero Hyvärinen. Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote Juha-Matti Kivistö Pertti Ahokas Meeri Heikinmatti Rovaniemen keskuspesula Oy Lapin sairaanhoitopiiri Kuntaliitto Poske Aktiivinen ikääntyminen autisminkirjolla -proj. Haaste -hanke KVANK

7 tiedoksi Terttu Moilanen Kunnan Taitoa/palkka-asiantuntija

8 Teknisten palveluiden järjestäminen alkaen Hall Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän sopimus teknisten palveluiden järjestämisestä (Kuntayhtymän hallitus ) on voimassa asti. Keskustelua on käyty sairaanhoitopiirin kanssa erilaisista vaihtoehdoista jatkoa ajatellen. Lapin keskussairaalan teknisillä palveluilla ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja tarjota työnjohtoa ostopalveluna. Vaje työnjohdossa vaikeuttaa pitkäjänteistä kiinteistöhuollon toteuttamista. Keskustellaan vaihtoehdoista ja hallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Asian valmistelua jatketaan tekemällä teknisiä palveluita koskeva tarve- ja toimenkuvakartoitus. Tämän jälkeen arvioidaan erilaisia järjestämisvaihtoehtoja, joista hallitus tekee päätöksen seuraavassa kokouksessa. Hall Kuntayhtymän johtaja Tarve- ja toimenkuvakartoituksen teettäminen ulkopuolisella olisi tullut kalliiksi ja vienyt runsaasti aikaa, tämä vuoksi päädyttiin selvittämään millaiset resurssit Lapin sairaanhoitopiiriltä ovat olleet Kolpeneen käytössä. Lisäksi neuvotteluissa pyydettiin LSHPltä lausunto liittyen Kolpeneen tekniikan tukipalveluiden järjestämiseen. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausunto jaetaan esityslistan mukana. Asiaa käsitellään myös kiinteistö- ja rakennustoimikunnan kokouksessa. Kuntayhtymän kiinteistöjen kunto rapistuu uhkaavasti. Huolto-ohjelman mukaista kunnossapitoa ei pystytä toteuttamaan jatkuvien yllättävien katastrofien vuoksi. Monet tilaratkaisut ovat auttamattomasti vanhentuneita ja monien asukkaiden tarpeiden näkökulmasta sopimattomia. Laitoshoidossa asuu kaksikin henkilöä samassa huoneessa, mikä ei enää vastaa tämän päivän vaatimuksia. Lisäksi monet asukkaat joutuvat haastaviin tilanteisiin huonojen ja toimimattomien tilojen vuoksi. Arjessa työntekijät joutuvat kehittelemään erinäisiä ratkaisuja ja ne voivat olla sekä asukkaan että henkilökunnan näkökulmasta haitallisia, vaarallisia ja vahingollisia. Monesti tarvittaisiin pikaisiakin toimenpiteitä, että pystytään tarjoamaan turvalliset tilat lapsille ja sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tilaa rauhoittua. Kokonaisvaltainen ja pitkäjännitteinen suunnittelu edellyttää teknistä osaamista ja siitä vastaavaa tahoa.

9 päättää teknisten palveluiden esimiehen palkkaamisesta sekä tekniikan tukipalveluiden järjestämisestä alkaen. palautti asian jatkovalmisteluun. Teknisen huollon kustannukset tulee selvittää vuosilta, Lisäksi tulee selvittää LSHP:ltä näkemys sopimuksen irtisanomisehdoista Kuntayhtymän johtaja Keskusteluissa Lapin sairaanhoitopiirin johtajan Jari Jokelan kanssa selvisi, että sopimus voidaan purkaa yhteisestä sopimuksesta päättymään milloin tahansa. Sairaanhoitopiiri on jo aloittanut ytneuvottelut miesten kanssa ja tiedustellut heidän ajatuksiaan liittyen siirtoon takaisin Kolpeneelle. Tässä yhteydessä tulee myös arvioida työvoiman tarve Kolpeneen näkökulmasta. Kiinteistö- ja rakennustoimikunta arvio kokouksessaan tarpeen olevan teknisistä palveluista vastaavan henkilön lisäksi kaksi henkilöä. Sen lisäksi tarvitaan henkilö apuvälinehuoltoon. Lisäksi tarvitaan yksi henkilö vastaamaan apuvälinehuollosta. Teknisen huollon kustannukset vuodesta 2011 vuoteen 2013 jaetaan kokouksessa. päättää teknisen toimen siirrosta Kolpeneen omaksi toiminnaksi ja purkaa voimassa olevan sopimuksen Lapin sairaanhoitopiirin kanssa yhteisestä sopimuksesta. Lisäksi hallitus päättää teknisten puolen vastuuhenkilön ja riittävän henkilöstön palkkaamisesta. palautti asian jatkovalmisteluun. Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano hallitukselle ote - tiedoksi -

10 Esitys valtuustolle; Kolpeneen palvelukeskuksen uuden polven kuntoutuksen tilojen rakentamisen hankesuunnittelu Hall Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän valtuusto on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman investointisuunnitelman yhteydessä hyväksynyt Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen uudisrakennuksen suunnittelun ja käynnistämisen siten, että a) hankkeen tarkemmat tilapuitteet päätetään valtuuston kevätkokouksessa 2014, ja b) hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen varataan vuodelle euroa. Investoinnin kokonaiskustannusarvioksi todetaan investointisuunnitelmassa n. 2,5-3 milj. euroa ja alustavaksi tilatarpeeksi n m 2. Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa ja valtuuston päätöksen toimeenpanoa , käsittelyteksti on esityslistan liitteenä 1/56. Määräaikaiseen hankesuunnittelijan tehtävään nimetty HM Sari Mehtälä on laatinut hallituksen päätöksessä tarkoitetun tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnitelman. Hankesuunnittelussa on päätöksen mukaisesti käytetty arkkitehti Hannu Voutilaista sekä kuntayhtymän asiantuntijoita. Sari Mehtälä esittelee kokouksessa tarkemmin selvitystä (hankesuunnitelma ja tarvekartoitus), jotka jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Hankkeen ja uudisrakentamisen keskeisinä lähtökohtina ovat mm. v. 2010/11 suoritettu palvelukeskuksen tilojen kuntoselvitys, viime vuosina yhä lisääntyneet toimintatilojen huoneilmaongelmat sekä asiakasrakenteen ja toiminnan tavoitteisiin liittyvät muutokset. 1) Kuntoselvityksen (Lapikas Oy) mukaan palvelukeskuksen 1960-luvun lopulla rakennetuissa tiloissa tarvitaan lähivuosien aikana mittavia rakennusteknisiä peruskorjaustoimia, akuuttien remonttitarpeiden ohella mm. vesikattojen ja LVIS-laitteiden uusiminen. Näiden remonttien toteuttaminen on kuitenkin suhteutettava resurssien ohella toiminnalliseen tarpeeseen ja lisäarvoon. 2) Huoneilmaongelmia on esiintynyt viime vuosina lähes kaikissa rakennuksissa. Jo toista vuotta väistötiloissa toimineen hallinto/neuvolan ohella myös asiakastiloissa on jouduttu ja joudutaan varautumaan jatkuviin korjauksiin ja ilmastoinnin ym. puhdistuksiin. Myös näiltä osin on arvioitava toteutettavien korjausten suhde kiinteistöjen kokonaistilanteeseen ja saavutettaviin etuihin. 3) Asiakasrakenteen suunnalla on meneillään valtakunnalliseen ohjelmaan ja VN:n periaatepäätökseen osaltaan nojautuva laitoshoidon purkaminen; esim. Kolpeneella 1990-luvun alun liki 200 laitosasukkaan tilanteesta on tultu vaiheeseen, jossa pitkäaikaisten laitosasukkaiden määrä tällä hetkellä n Valtakunnallisen tason mukainen tavoite olisi po. määrän laskeminen vuosikymmenen loppuun mennessä ehkä tasolle tai jopa kokonaan asumispalveluihin liittyväksi tueksi ja hoidoksi. Kolpeneen alueella on tällä hetkellä n. 35 asumispalvelujen paikkaa uusien asuntojen rakentamiseen laitostiloihin/alueelle ei kuitenkaan enää ole mahdollista saada Aran (40-50 %:n) rahoitusta. Palvelukeskuksen toimintana ovat painottuneet ja myös tulevaisuudessa korostuvat tutkimus ja kuntoutus (mm. mielenterveyskuntoutus, autismi- ja lasten kuntoutus sekä monivammaisten kuntoutus), joiden toteuttamiseen saati kehittämiseen eivät nykyiset tilat enää sovellu. Esim. perheen osallistu-

11 minen kuntoutustapahtumaan sekä entistä haastavampi mielenterveyden ja haastavan käyttäytymisen kuntoutus edellyttäisivät jo kiireellisiä tilaratkaisuja. Tilakysymyksen ratkaisemiseen liittyen toteutettiin v. 2012/13 kuntayhtymän oman työryhmän ja arkkitehti Voutilaisen toimesta selvittelytyö, jossa selviteltiin mahdollisuuksia palvelukoti Mäntyrinne 2:n korjaamiseksi po. tulevien tarpeiden, uuden sukupolven kuntoutuksen mukaisiin tarkoituksiin. Suunnittelutyön ja siihen liittyvän kustannusarvioinnin tuloksena todettiin, ettei po. tiloista kohtuullisin kustannuksin (korjausarvio välttämättömine laajennuksineen n. 2 milj. euroa) ole mahdollista saada riittävän toimivia tiloja rakenteisiin edelleen jäävät huoneilmariskit osaltaan huomioiden. Asiakasrakennetta ja siihen liittyviä tilamuutoksia koskevien selvitysten ohella on arvioitu myös palvelukeskuksen toiminnan ja tilahankkeiden kytkeytymistä laajempiin sote-rakennemuutosta koskeviin linjauksiin ja kehyksiin. Lähtökohdaksi on otettu se, että palvelukeskuksessa on perusteltua toteuttaa vain sellaisia tilahankkeita, joita ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa muissa yhteyksissä tai tiloissa. Tähän liittyen on lähtökohtana mm. se, että asiakas- ja resurssinäkökulmien kannalta integroitavaksi katsottavat toiminnat (mm. poliklinikka ja hallinto) sijoittuvat tulevaisuudessa yhteisiin puitteisiin. Toisaalta sote-uudistukseen liittyen on syytä ottaa huomioon se, että tutkimuksen, kuntoutuksen ym. erityisosaamisen turvaaminen Lapin asiakkaiden, perheiden ja kuntien ulottuvilla edellyttää toimintojen kehittämistarpeita vastaavia tilaresursseja. Kuntalausuntojen ja myös tuoreiden selvitysten (mm. Lapin liiton sote-selvitys, Lapin sh-piirin PTY:n suunnitelma, Merilapin sote-selvitys) pohjalta Kolpeneen palvelukeskukselta odotetaan edelleen kaikkein vaativimman kuntoutuksen ja tutkimuksen hoitamista koko Lapin maakunnan alueella. Rakentamishankkeen rahoituksen osalta taloussuunnitelman investointiosassa todetaan lähtökohtana olevan rahoituksen toteuttaminen omalla rahoituksella ja pitkäaikaisella lainarahoituksella. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt valtuuston käsiteltäväksi menevän v tilinpäätöksen siten, että vuoden 2013 talouden ylijäämästä euroa on kirjattu investointivaraukseksi uudisja korjausrakentamiseen. Hallituksen valtuustolle tehtävää esitystä varten on käsiteltävänä myös taloussuunnitelmaan perustuva maa-alueen myynti, josta saatavat tulot olisi tarkoituksenmukaista käyttää kuntayhtymän pitkän tähtäimen toimintaa turvaavien tilojen rakentamiseen. Toteutetun tarve- ja hankeselvittelyn pohjalta näyttää siltä, että tarpeelliset, edellä todettuihin lähtökohtiin perustuvat tilaratkaisut olisivat toteutettavissa suunnilleen valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisissa, n m 2 :n ja kolmen miljoonan euron puitteissa. Tilat olisivat sijoitettavissa palvelukeskuksen alueelle siten, että se tiivistäisi palvelukeskuksen toiminnallista kokonaisuutta eikä myöskään rajaisi esim. mahdollisuutta maa-alueiden myyntiin. Lopullista päätöstä varten tarvitaan kuitenkin sekä hankesuunnitelman täsmentämistä että arkkitehtisuunnitelman laatimista, osaltaan myös tarkemman kustannusarvioinnin perustaksi. Nämä toimet on mahdollista toteuttaa valtuuston talousarvioon hyväksymän määrärahan puitteissa siten, että lopullinen päätös asiasta voidaan tehdä valtuuston syyskokouksessa, tulevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan osaltaan perustuen. saattaa valtuuston tiedoksi palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamista koskevan tarve- ja alustavan hankeselvityksen sekä esittää valtuustolle, että hankeselvittelyä ja arkkitehtisuunnitte-

12 lua jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että lopullinen päätös tehdään valtuuston syyskokouksessa. Johtajan muutettu päätösehdotus Hallituksen päätös hyväksyy palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamista koskevan alustavan tarve- ja hankeselvityksen sekä esittää valtuustolle, että hankesuunnittelua jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että lopullinen päätös tehdään valtuuston syyskokouksessa. Johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valt Hallituksen esitys Valtuustolle jaetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen uudisrakennuksen tarveselvitys ja alustava hankesuunnitelma. hyväksyy palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamista koskevan alustavan tarve- ja hankeselvityksen sekä esittää valtuustolle, että hankesuunnittelua jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että lopullinen päätös tehdään valtuuston syyskokouksessa. Valtuuston päätös Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän vs. johtaja Anita Uusitalo esitti alustukseksi hallituksen kokouksessa aiemmin aamupäivällä hyväksytyn näkemyksen kuntayhtymän asemasta osana Lapin sote-mallia ja roolista palvelutuotannon toteuttamisessa. Puheenvuoroissa tuettiin hallituksen näkemystä ja tähdennettiin selvitysten ja hankesuunnitelman kattavuutta sekä kuntien sitouttamisen tärkeyttä rakennushankkeen toteuttamisessa. Lopuksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Työryhmä on jatkanut tarveselvitysprosessia. Suunnittelutyössä ovat olleet mukana esittämässä omia näkemyksiään niin kuntoutustoiminnassa mukana olevat työntekijät ja monenlaisia kokemuksia omaavat perheet. Työntekijöitä on kuultu työtilojen osalta ja he ovat olleet aktiivisesti mukana tilojen sekä uudenlaisen toimintamallin suunnittelussa. Jo suunnitteluhankkeen alkuvaiheessa 2013 selvitettiin toiminnan järjestämismahdollisuuksia ilman lisätilajärjestelyjä. Tässä vaiheessa kartoitettiin olemassa olevia tiloja sekä niiden erilaisia hyödyntä-

13 misvaihtoehtoja. Kustannukset olisivat kuitenkin olleet tilojen huonokuntoisuuden ja iän vuoksi suhteettoman korkeita. Vanhojen kiinteistöjen remonteilla ja korjauksilla saavutettu kiinteistön elinikä on kuitenkin kustannuksiin nähden matala, keskimäärin korkeintaan 15 vuotta. Kuntoutuksen osalta tilojen tarve on akuutti. Pienten lasten kuntoutuksessa on tärkeää, että vanhemmat voivat aktiivisesti osallistua lasten kuntoutukseen. Tämä tukee koko perheen jaksamista ja hyvinvointia. Monipuolisen kuntoutustoiminnan kannalta on tärkeää, että asiantuntijoiden yhteistyö on mahdollisimman sujuvaa ja tarkoituksen mukaiset työtilat järjestyvät muun toiminnan läheisyydessä kodinomaisuuden ja viihtyvyyden kärsimättä. Kuntoutustoiminta tarve tulee jatkumaan myös tulevaisuudessakin. Kolpeneen rooli osaamis- ja kuntoutuskeskuksena mahdollistaa vahvan osaamisen säilymisen Lapin alueella. Tähän hallitus ja laajennettu johtoryhmäkin päätyivät strategiaseminaarissa esittää uuden polven kuntoutusyksikön rakentamista valtuustolle, koska se perustuu kuntayhtymän strategisiin tavoitteisiin eikä tilantarvetta ole mahdollista kustannustehokkaasti ratkaista muulla tavalla. Johtajan päätösesitys hyväksyttiin sillä täydennyksellä, että hanketta viedään eteenpäin kokonaiskustannusarvion 2,5-3 Milj. rajoissa. esittää uuden polven kuntoutusyksikön rakentamista valtuustolle seuraavassa hallituksen kokouksessa , perustuen hanke- ja investointisuunnitelmaan. Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano hallitukselle ote - tiedoksi -

14 Esitys valtuustolle; ylitysoikeuksien myöntäminen vuoden 2014 talousarvion käyttötalouteen ja investointivaraus Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän vuoden 2014 syyskuun talousarvion toteutumavertailun mukaan käyttötalouden tulot ovat ylittymässä ja menot ovat alittumassa. Toimintatuottojen ylitys on syyskuun lopussa n. 2,8 % ja toimintakulujen alitus n. 3,3 %, tuloslaskelman osoittaessa n euron suuruista ylijäämää. Loppuvuoden osalta on nähtävissä molempien kehitysten jatkuvan; asiakastoiminnan suunnalla suoritteet ovat ylittymässä ja toisaalta kulujen osalta ei ole merkittäviä kustannusten nousuja tiedossa loppuvuodelle. Hallituksen on siten syytä esittää yhtymävaltuustolle toimenpide-esitys miten merkittävän ylijäämäisyyden osalta tullaan menettelemään. Perussopimuksen mukaan valtuustotasolla sitovia ovat tehtäväkohtaiset määrärahat ja tuloarviot; kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, peruskouluopetus sekä yleishallinto. Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana taulukko, jossa on esitetty vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan toteutuma koko kuntayhtymän tasolla 1-9/2014. Tuloarvioiden ylittymisten ja määrärahojen alittumisten johdosta esitetään tilikaudelta syntyvän ylijäämän kohdistamista tarpeellisten rakennusinvestointien rahoittamiseen muodostamalla tilinpäätöksessä investointivaraus. esittää talousarvion käyttötalousosan tuloarvioiden ylittymiset ja määrärahojen alittumiset valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi hallitus esittää, että tilikaudelta syntyvä ylijäämä kohdistetaan tarpeellisten rakennusinvestointien rahoittamiseen muodostamalla tilikauden 2014 tilinpäätöksessä investointivaraus. päätti ehdotuksen mukaan esittää talousarvion käyttötalousosan tuloarvioiden ylittymiset ja määrärahojen alittumiset valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi hallitus esittää, että tilikaudelta syntyvä ylijäämä kohdistetaan tarpeellisten rakennusinvestointien rahoittamiseen muodostamalla tilikauden 2014 tilinpäätöksessä investointivaraus. Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Täytäntöönpano valtuustolle ote - tiedoksi -

15 Esitys valtuustolle; talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmän toimesta on jatkettu talousarvion ja -suunnitelman valmistelua. Talousarvioon ja yleensä kuntayhtymän lähivuosien talouteen vaikuttavat keskeisesti seuraavat tekijät: Asiakasrakenne. Kunnat hankkivat kuntayhtymältä vain erittäin vaativia, suurelta osin yksilölliseen palvelujen räätälöintiin perustuvia palveluja, joita ne itse eivät voi järjestää tai niiden järjestäminen tulisi vielä kalliimmaksi. Myös asiakkaat odottavat entistä yksilöllisempää ja valtakunnallisestikin tasapuolista palvelua. Palvelujen muutos. Laitoshuollon vähittäisen purkamisen myötä panostetaan yksiköllisiin. Myös yleiskustannusten (hallinto, tietojärjestelmät, tukipalvelut) osuus on väistämättä kasvamassa, organisaatiorakennetta koskevien päätösten viipyessä. Talousarviovuonna edessä olevat tietojärjestelmähankkeet ja valmistutuminen sote-järjestämislain vaikutuksiin edellyttävät resursointeja. Palvelujen rahoituksen varmistaminen. Erityishuoltopiirin toiminta perustuu (peruskoulua lukuun ottamatta) pelkästään palvelujen suoriteperusteisiin myyntituloihin. Kunnilla on kuitenkin lisääntyvä tarve akuutteihin kriisiluonteisiin palveluihin, joiden turvaaminen ilman jäsenkunnilta kerättävää kapitaatiomaksua on vaikeaa. Eläkeperusteiset maksut tulee myös Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä siirtää suoraan kuntien maksettavaksi. Henkilöstön rekrytointiin ja eläköitymiseen liittyvät haasteet. Lisääntyvät uudis- ja peruskorjausinvestoinnit. Kuntayhtymän rakennuskanta on suurelta osin ikääntyneitä. Tarkennetun kuntokartoituksen lisäksi tehdään perusteellinen kiinteistöihin liittyvä suunnitelma, jonka lähtökohtana ovat kuntayhtymän toiminnalliset tarpeet. Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Valtuuston käsiteltäväksi menevän vuoden 2015 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa koskevan esityksen tärkeimmät linjaukset ja sisällöt ovat seuraavat: 1. Kuntayhtymä toimii edelleen itsenäisenä kuntayhtymänä, joka vastaa lakisääteisistä ja muista perussopimuksen mukaisista palveluista. Kuntayhtymän toiminta liittyy mahdollisesti osaksi laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta suunnitelmakauden aikana vuoteen 2017 mennessä. Vammaisten henkilöiden palvelujen turvaamiseksi kehitetään yhteistyötä ja hyödynnetään voimavaroja alueellisen erityisosaamisen ja palvelun turvaamiseksi. Yhteistyötä kehitetään myös kuntien (erityisesti Rovaniemi sijaintikuntana), muiden erityishuoltopiirien tai sitä tehtävää hoitavien sairaanhoito- (ja sosiaalipalvelujen) kuntayhtymien sekä yksityisten palvelujen tuottajien ja järjestöjen kanssa sekä sote-järjestämisvastuu alueen kanssa. 2. Toiminnan taloudellista perustaa ja resurssointia vahvistetaan. Vaikeasti ennakoitavien ja valmiusluonteisten, runsaasti erityisresursseja edellyttävien palvelujen rahoittamiseen otetaan käyttöön myös asukasperusteinen rahoitusosuus. Siirretään eläkeperusteiset maksut suoraan kuntien maksettavaksi. Kehitetään palvelujen suunnittelua, sopimuksellista kuntaohjausta ja palvelujen asiakaslähtöistä tuotteistamista. Kehitetään henkilöstö- ja ostopalvelujen tarkoituksenmukaista ja joustavaa käyttöä.

16 Turvataan toiminnan vaatimat fyysiset puitteet ja muut toimintaedellytykset, myös luopumalla tarpeettomista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista. Rakennetaan Sodankylän asumisyksikkö Ararahoituksella vuoden 2015 aikana. Lisäksi selvitetään edelleen erilaisten asumismahdollisuuksien monipuolistamista jäsenkunnissa joko Ara-rahoituksella tai muilla tavoin. Aloitetaan kuntoutusyksikön hankesuunnittelu ja rakentaminen. Selvitetään ja toteutetaan rahoitusmahdollisuuksien puitteissa muiden tilojen tarpeelliset peruskorjaukset. Suuntaudutaan hallinnon ja kuntoutusneuvolan/poliklinikan tilojen osalta yhteistyöhön ja yhteisiin hankkeisiin Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Myydään kuntayhtymän maa-alueita. Luovutaan tiloista, joita ei enää voida turvallisesti hyödyntää toiminnassa. 4. Kuntayhtymän toiminnan muutos lisää henkilöstön määrää. Vuonna 2015 henkilöstövakanssien määrä on 245,7. Arvion mukaan vuoden aikana eläkkeelle jää viisi henkilöä, joiden tehtävät tullaan täyttämään talousarviovuonna rekrytoitavilla uusilla henkilöillä. Käytännössä tehtävien täyttäminen ja muu rekrytointi toteutetaan vuoden toiminnan mukaisesti. Henkilöstörakennetta tarkistetaan toiminnan mukaan. 5. Kuntayhtymän hallintoa ja tukipalveluja vahvistetaan; asumisen ja hoidon vastuualue jaetaan asumispalvelujen kasvun myötä kahdeksi (palvelupäälliköt), minkä lisäksi varaudutaan vastuualueiden ja kustannuspaikkojen esimiestehtävissä siirtymiseen määräaikaisuudesta pysyviin tehtäviin, sekä muutenkin esimiesten tehtävien ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Tekniset palvelut siirretään Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Asiakastietojärjestelmä Elbit-Hoivan jäädessä yksin kuntayhtymän ylläpidettäväksi varaudutaan joko järjestelmän uudistamisen kustannuksiin tai kokonaan uuden asianmukaisien järjestelmän hankintaan. 6. Kuntayhtymän vuosien investointiohjelman pääkohteet ovat seuraavat: * Sodankylän asuntoyksikön rakentamisen käynnistyminen 3/2015 ja valmistuminen 6/2016, kustannusarvio n euroa, Ara-rahoitus 40-50% sekä korkotukilaina. * Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen toimintojen uudisrakennus, käynnistyminen 9/2015 ja valmistuminen 10/2016, kustannusarvio n. 2,5-3 milj. euroa, rahoitus pitkäaikaisella lainalla ja maiden myyntituloilla. Esisuunnittelussa jouduttiin toteamaan, ettei 60-luvun rakenteiden (ml. huoneilmaa rasittavat pohjarakenteet) peruskorjauksella päästä kohtuullisilla kustannuksilla tarkoituksenmukaiseen tulokseen. * Teetetään 2015 tarkennettu kuntokartoitus ja siihen perustuva suunnitelma palvelukeskuksen tilojen ja rakennusten käytöstä, korjauksista ja purkamisesta. hyväksyy esityksen valtuustolle vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lisätietoja keskusteli kuntayhtymän tehtävästä toimia vaikeasti vammaisten kriisipalveluiden tuottajana ja sen rahoittamisesta asukasperusteisella kuntarahoituksella. hyväksyttiin yksimielisesti Katja Valkama, johtaja

17 Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Täytäntöönpano valtuustolle ote - tiedoksi -

18 Esitys valtuustolle; luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle 2015 Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän luottamushenkilöille maksettavista palkkioista päätetään palkkiosäännön mukaan vuosittain valtuuston syyskokouksessa, seuraavaa talousarviovuotta silmällä pitäen. Vuonna 2014 luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet seuraavat Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja 1300 Hallituksen puheenjohtaja 1700 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 900 Hallituksen varapuheenjohtaja 700 Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja 300 Kokouspalkkiot Valtuusto Muut toimielimet 100 Viranhaltijat 50 Ansionmenetyskorvaukset/h Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 2 mom) 30 Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 3 mom) 30 esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2015 seuraavasti: Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja 1300 Hallituksen puheenjohtaja 1700 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 900 Hallituksen varapuheenjohtaja 700 Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja 300 Kokouspalkkiot Valtuusto Muut toimielimet 100 Viranhaltijat 50 Ansionmenetyskorvaukset/h Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 2 mom) 30

19 Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 3 mom) 30 esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2015 seuraavasti: Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja 1300 Hallituksen puheenjohtaja 1700 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 900 Hallituksen varapuheenjohtaja 700 Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja 500 Kokouspalkkiot Valtuusto Muut toimielimet 100 Viranhaltijat 50 Ansionmenetyskorvaukset/h Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 2 mom) 30 Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 3 mom) 30 Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano valtuustolle ote - tiedoksi -

20 Hallituksen loppuvuoden aikataulu Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän hallituksen työskentelyä aikatauluttavat osaltaan perussopimuksen ja hallintosäännön määräykset. Kuntayhtymän valtuuston syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä. Loppuvuoden kokousten aikataulua Valtuustoseminaari klo Valtuuston kokous klo (ryhmäkokouksen ja lounaan jälkeen) Hallituksen kokous valtuuston kokouksen jälkeen Hallituksen kokous hyväksyy johtajan esittämän kokousaikataulun. hyväksyi johtajan esittämän aikataulun muilta osin, mutta seuraava hallituksen kokous siirrettiin pidettäväksi , klo 10. Lisätietoja Täytäntöönpano ote Katja Valkama, johtaja - Helena Maaninka tiedoksi -

21 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Kuntayhtymän johtaja Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat Tervolan kunta Tervolan kunnanvaltuuston pöytäkirjaote kokouksesta; Uusien luottamushenkilöiden valinta Erkki Kiimalaisen tilalle. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2016 loppuun on valittu Pertti Keränen. merkitsee tiedoksi hallitukselle osoitetut kirjelmät. merkitsi tiedoksi hallitukselle osoitetut kirjelmät. Lisätietoja Täytäntöönpano ote Katja Valkama, johtaja valtuustolle Tervolan kunta Pertti Keränen tiedoksi -

22 Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle, Myllärintie 35, Rovaniemi Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: * Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj Viranomainen Esityslista No 11/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 04.11.2014 Kokousaika Torstaina 13.11.2014 klo 10 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj

Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj Viranomainen Pöytäkirja No 8/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.8.2014 Kokousaika Perjantaina 22.8.2014 klo 12.00-14.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas. Viranomainen Esityslista No 5/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 2.5.2014 Kokousaika Perjantaina 9.5.2014 klo 12 - Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 3//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 20.2.2014 Kokousaika Maanantaina 3.3.2014 klo 12.00-14.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Viranomainen Esityslista No 5/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 15.5.2015 Kokousaika Keskiviikkona 27.5.2015 klo 09.30- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj, kokouksen pj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj, kokouksen pj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 6.3.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00-12.10 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 4/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 9.4.2015 Kokousaika Perjantaina 17.4.2015 klo 12.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 1//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 19.1.2014 Kokousaika Torstaina 23.1.2014 klo 15.30- Kokouspaikka Terveyskeskuksen hallinto, Sairaalakatu 1, 3. krs, Tornio

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta-

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 3.10.2012 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA: Kangasniemen kunnanvirasto (os. Otto Mannisen tie 2) KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1 / 2015 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.2.2015 klo 10.00 11.16 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2014 158 Kokousaika 9.9.2014 klo 15.00 17.19 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot